İslam Hukukunda Genç-Ebeveyn İlişkisi: Haklar ve Sorumluluklar. Prof. Dr. Hayrettin Karaman

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İslam Hukukunda Genç-Ebeveyn İlişkisi: Haklar ve Sorumluluklar. Prof. Dr. Hayrettin Karaman"

Transkript

1

2 İslam Hukukunda Genç-Ebeveyn İlişkisi: Haklar ve Sorumluluklar Prof. Dr. Hayrettin Karaman

3 İslam Hukukunda Genç-Ebeveyn İlişkisi Hayrettin Karaman 3 İslam Hukukunda Genç-Ebeveyn İlişkisi: Haklar ve Sorumluluklar Prof. Dr. Hayrettin Karaman Aile toplumun temelidir, temel kurumudur. Bu, bizim cemiyetimize ya da İslam ümmetine mahsus bir ilke değildir; başka toplum ve topluluklarda da aile ve ailenin toplum içindeki fonksiyonu hakkında buna benzer cümleler söylenmektedir. Öte yandan, şekli şemali değişse de, hâkimi ana ya da baba, kadın ya da erkek, küçük ya da büyük olsa da, tarih boyunca bütün cemiyetlerde farklı şekillerde olsa da aile hep var olmuştur. Bir zamanlar hem evlilik hem aile aleyhine bir hareket başlamıştı. Evlenmeyi hem aşkı öldüren bir bağ, bir esaret olarak ifade ediyorlardı, hem de bizim inancımız ve iddiamızın tersine aile içerisinde çocuk yetiştirmenin onun geleceği, gelişimi, yetişmesi bakımından anormal ve olumsuz etkileri olduğunu ifade ediyorlardı, ki biz bunların aksine inanıyor ve aksini iddia ediyoruz. Dilimizde çok kullanılan ve çok yıpratılan sevgi, barış, diyalog gibi bazı kelimelerimiz var. Aşk ın da, hoşgörü gibi zamansız ve yersiz kullanılmış, çok israf edilmiş kelimelerden biri olduğunu düşünüyorum. Zamanımızda, üzerine konuşmalar yapılan ve özellikle de ailenin ve evliliğin öldürdüğünü iddia ettikleri aşkın daha ziyade bizim hayvani tarafımızı temsil eden şehvetle alakalı olduğunu düşünüyorum. Bugün, aşk kelimesinin yüceliği ile indirgendiği dereceye bakmak bile üzücüdür. Bizde Fuzuli gibi mutasavvıf şairler, Aşk imiş her ne var âlemde İlim bir kıyl ü kal imiş

4 İslam Hukukunda Genç-Ebeveyn İlişkisi Hayrettin Karaman 4 diyerek, bütün âlemi var eden, ayakta tutan, anlamlandıran şeyin aşk olduğunu söylüyorlar Bir yanda böyle bir aşk anlayışı, bir yanda da demin arz ettiğim noktaya indirgenmiş bir aşk anlayışı durmaktadır. Aşk o şekilde, nefsanî duygulara indirgeniş biçimde tanımlanırsa, evlilik aşkı öldürür. Çünkü o aşk denilen şey doyumsuz bir şehvetten ibarettir ve adı üstünde doyumsuzdur, hudutsuzdur, sınırsızdır. O anlamda kullanıldığı zaman aşk ister kadından erkeğe, ister erkekten kadına, ister daha karışık bir ilgi olsun bu ilginin çok uzun zaman sürmediği ve sürmeyeceği bellidir. Sürmeyince de kişi değişiklik isteyecektir. Değişiklik isteyince de onun adına aşkın ölmesi denilir. O zaman da tabi ki evlilik olmaz. Hakikaten evlilik o anlamda aşkı öldürür. Aile olmak için de evlilik şartsa, o zaman aile de olmaz; aşk ile aile ve evlilik arasında gerçekten bir çelişki söz konusu olur. Biz, kültür dünyamızda aşkı böyle kabul etmiyoruz. Erkek ve kadınlar arasında da, belli bir süre ya da ömür boyu aşk diye kitap yazanlar da bulunuyor; fakat ben ömür boyu dostluğa inanıyorum. Yani karı-koca arasında, Onsuz olmaz, o olmazsa olmaz, vücudumun yarısı yok olur, psikolojisi çerçevesinde bir dostluğu, bir beraberliği anlıyorum. Bunu tecrübe ederek, bilerek anlıyorum; ama öbür anlamda bu söz konusu değil. Böyle bir beraberlik, böyle bir öz dostluk kastediliyorsa evlilik o dostluğu öldürmüyor; tam aksine önce oluşturuyor demektir. O evlendiğiniz günde, aylarda, yıllarda da değil. O süre içerisinde bu aile birliği dostluğu oluşturuyor, besliyor, geliştiriyor. Sadece siretleriniz değil, suretleriniz de birbirine benzemeye başlıyor. Siz akraba mısınız, diye sormaya başlıyorlar. Evlilik hayatında yılı devirdikten sonra, sağa baktığınız zaman, sola, aşağı, yukarı baktığınız zaman, bakanlar erkek de kadın da olabilir tek taraflı değil bu öbürü sizin nereye baktığınızı neyi kastettiğinizi, niçin baktığınızı %95 hatasız olarak keşfediyor. Bu da, aileyi kuran ruh olarak yeter. Bu dostluğu ifade etmek lazım. Bizim tezimiz bu. Yani ailesiz olmaz, diyoruz. Bizim cemiyetimiz, İslam cemiyeti, İslam medeniyeti ve kültürünün tanımladığı ve var ettiği cemiyet ailesiz olmaz ve İslam kültürünün tanımladığı ailede bu aileyi mezara kadar devam ettirecek hem maddi hem manevi unsurlar vardır diyoruz. Ailesiz olmaz ve aile kurumu hiçbir şeyi, yaşanması gereken hiçbir maddi ve manevi değeri öldürmez, diye düşünüyoruz. Birinci olarak söyleyeceğimiz bu. Ailenin İslam a Göre Kuruluşu Biz Müslümanlar olarak, aile nedir, nasıl kurulur, kurulduktan sonra aile bireylerin hak ve sorumlulukları nelerdir sorularını öncelikle vahiy kaynağına sormak durumundayız. Bir Müslümansak, hem ahiretle ilgili hem Allah, Peygamber melekler, vahiy, ahiret, ölüm sonrası varlık, mebdemead, baş-son konusundaki bilgilere hem de dünya hayatımızla ilgili bilgilere ulaşmak için vahiy kaynağına müracaat etmek durumundayız. Bu,

5 İslam Hukukunda Genç-Ebeveyn İlişkisi Hayrettin Karaman 5 dünya hayatıyla ilgili bütün bilgilerin Kur ân da ve sünnette olduğu anlamına gelmez; fakat biz behemehal bir kere bu kaynaklarda bununla ilgili neler olduğunu sorgulamak durumundayız. Yani temel kaynağımız vahiydir. Vahye bakmak mecburiyetindeyiz; ama bu vahiy vahiy dediğimiz zaman Kur ân-ı Kerîm ve peygamberimizin sahih hadislerini kastediyorum bir metindir. Hadisler de metinleşmiştir; önümüze metin olarak gelmektedir. Dünya hayatında yer alan teknikle, teknolojiyle, işlerimizle ilgili her şeyin mutlaka vahiy kaynağında var olduğunu ya da olması lazım geldiğini düşünenler vardır; ama bu doğru değildir. Çünkü mesela, teknolojiyle, teknikle ya da dünya hayatımızda eşya ile aramızdaki ilişkiyi düzenleyen faaliyetlerimizle alakalı olarak dünyadan yararlanma konularında bilgi söz konusu olduğunda, bunun Kur ân da veya vahiy kaynağında yer almayacağı malumdur. İnsanların kendi tecrübeleriyle, Allah Teala nın verdiği öğrenme, bilme kabiliyeti ile akıl ve tecrübe ile bunu daha iyi bilecekleri, Allah Teala nın insanları buna göre yarattığı hem Kur ân-ı Kerîm de hem de Peygamber imizin ifadelerinde yer almaktadır. Bunun çok meşhur bir örneği de vardır. Peygamberimiz (sav) Mekkelidir. Mekke de ticari hayat daha çok gelişmişken, Medine de ise ziraat daha yaygındı. Bu sebeple de, Peygamber imizin hurma ziraati hakkında fazla bilgisi yoktu. Bunu söylemekte bir sakınca da yoktur; çünkü peygamber olmak hurma ziraatini de bilmeyi gerektirmiyor. Peygamber imiz, Medine ye geldiğinde bir gün dolaşırken, hurma yetiştiricilerinin hurmanın tozlaşmasını, döllenmesini sağlamak için erkek unsurlar taşıyan dallarından kestiklerini ve dişi diyebileceğimiz asıl meyve veren hurmanın dallarına astıklarını görmüştü. Bunu gören Peygamber imiz, Bunu niye yapıyorsunuz, yapmasanız olmaz mı? diye sormuş. Onlar da, bu soruyu, Bunu yapmayın, bu doğru değil şeklinde anlamışlar. Bunun üzerine, peygamberlik aynı zamanda hurma ziraatini de en iyi bilmeyi gerektirir. Peygamberimiz böyle diyorsa hurma ziraaati konusunda doğru olan budur şeklinde bir telakki oluşmuş ve Medineliler o yıldan sonra mevsim geldiğinde bu işi yapmamaya başlamışlar. Bunu yapmayınca da takip eden yılda hurma verimi düşmüş. Bunu da gelip Peygamber imize arz edince, Peygamber imiz, Ben size yapmayın demedim, yaptığınız yanlış demedim. Eziyet çekiyorsunuz, oradan kesip oraya getiriyorsunuz, bu bir meşguliyet, bunu yapmazsanız olmuyor mu, diye sordum. Siz bunu yanlış anlamışsınız demiş. Asıl bundan sonra söylediği cümle çok önemlidir: Bu tür dünya işlerini siz benden daha iyi bilirsiniz. Mesela, 21. yüzyılda İstanbul da yaşıyorsunuz ve bir aileniz var. Bu aile için bir ev ediniyorsunuz. Bu evin planını Kur ân ın, vahyin size vermesi gerekmiyor. Bunu kendi ihtiyacınıza göre ayarlarsınız; ama siz Müslümanca yaşayacağınız için, ev ile ilgili olarak, o Müslümanca hayatı kolaylaştıracak bir dizayn, bir düzenleme söz konusu olabilir. Dinin bir ev

6 İslam Hukukunda Genç-Ebeveyn İlişkisi Hayrettin Karaman 6 düzenine tesiri ancak bu kadar olabilir. Bunun ötesi tamamen sizin ihtiyacınıza ve tecrübenize göre olur. O halde ailede haklar ve sorumluluklar konusu vahye sorulduğu zaman, dinî hüküm açısından, yapıldığında Allah ın emrinin yerine getirildiği, yapılmadığında da Allah ın emrine aykırı davranıldığı ilişkiler bağlamında vahye müracaat edilmelidir. Yani hangi tür bilgi alanında vahye müracaat edilebileceğinin tespiti mühimdir. Peygamber Efendimiz ile birlikte yaşayanlar, hem onun gönderiliş amacıyla paralel olan dinle ilgili sözlerini, davranışlarını hem de dinî konularla ilgisi olmayan sözlerini ve davranışlarını kaydetmişlerdir. Peygamber Efendimiz in hadislerini bağlayıcılık açısından değerlendirdiğimizde, 3 kısma ayırmak mümkündür. Kur ân-ı Kerîm e müracaat ettiğimizde, aileyle, aile hukukuyla, bir takım haklar ve sorumluluklarla alakalı ayetler vardır; ama bu ayetlerin bir kısmı, hiç şüphesiz, o günkü cemiyet hayatıyla ve o cemiyet hayatını yaşayan insanların kültür ve medeniyetiyle alakalıdır. Yani bir kısmı tarihsel iken, bir kısmı da değildir. Cahiliye döneminde, Roma topluluğunun en vahşi, en kaba olan bazı dönemlerini andıran, son derece sert bir babanın her şeye hâkim olduğu, erkek merkezli bir aile yapısı vardı. Bu aile yapısında, kadınların ikinci planda kaldığını söylemek çok hafif bir ifade olur. Bu toplumda, kadınlar adeta farklı bir insan cinsi gibi muamele görüyordu. Erkekler tam insan, kadınlar ise daha aşağı bir seviyede, eksik insan olarak görülüyordu. Bu şekilde bir anlayış içerisinde oluşan ailelerde de, son derece gayri insani bir takım ilişkiler, davranışlar, haklar ve sorumluluklar gözleniyordu. Kur ânı Kerîm böyle bir topluma inmişti. Böyle bir toplumun hayatı söz konusuyken, Kur ân-ı Kerîm in 21. asırda Türkiye de yaşayan bir toplumu hedef kitle seçip, onların problemlerinden yola çıkarak bir aile hayatı, bir aile düzeni anlatması anlamlı olmazdı. Burada doğru olan; o toplumu hedef kitle olarak almak ve o toplumun acil problemlerini adını anarak çözmektir. O çözümlemeler yapılırken öyle ifadeler kullanılmalıdır ki, sonraki asırlarda yaşayanlar da kendi şartlarına göre onları rehber edinebilsin, onların ışığında yürüyebilsin. İşte Kur ân-ı Kerîm de, bunu böylece uygulamıştır. Cahiliye toplumunda bir adet vardı; erkeklerin canları isterse çok evlilik yapabiliyorlardı ama kadını biraz arka planda bırakmak isterlerse de, senin sırtın bana anamın sırtı olsun (buna zıhar diyorlar) diye yemin ediyorlardı. Bu yeminden sonra bir daha uzun bir süre kadına yaklaşmıyorlardı. Kur ân-ı Kerîm de bu yemin ele alınmış, erkeğin bu yemini yüzünden kadının mağdur olmaması için bir kefaret sistemi getirmiştir. Kur ân her fırsatta ıslahı ön plana çıkarmıştır ve bu kefaret sistemi sayesinde hem

7 İslam Hukukunda Genç-Ebeveyn İlişkisi Hayrettin Karaman 7 kadını kurtarmış ve yeniden normal aile hayatının başlamasını sağlamış hem de bu sistemin gereği olarak, mali gücü olanların bir köleyi azat etmesini ya da birçok fakirin karnını doyurmasını sağlamıştır. Vahye müracaat ettiğimizde, bu ayetten, biri tarihsel biri evrensel olmak üzere iki yön çıkarmak mümkündür. Yöntem açısından bakıldığında, tarihi boyut günümüze taşınmamalıdır. Müslümanlar dinlerini öğrenirken ve dinde şu nedir sorusuna cevap verirken sadece vahye mi dayanıyorlar, yoksa herkesin geleneğe dayalı olarak öğrendiği bir din var da, onu ifade edip, onu mu yaşıyorlar? Hangisi doğru diye bakıldığında, uzmanların dinde ne nedir? sorusunun cevabını ararken vahiy kaynağına müracaat ettiklerini görmek mümkündür. Uzmanlar, tarihi olanı olmayandan ayırarak, doğrudan Kur ân a ve hadise müracaat etmektedirler. Geleneğe gelince, fıkhı da dinin kültürü olarak, gelenek olarak almak gerekir. Fıkıh, vahye bakan insanın çıkarımlarını yansıtır. Bunun için de, âlimler fıkha böyle bir nazarla bakarlar. Toplumda farklı dini görüşler arasında bir birliktelik oluşturulmalıdır. O neye inandığı için farklı, onun sınırları, kırmızıçizgileri ne olduğu için senden farklı? Bunu bilmeden sağlıklı ilişkiler kurmak mümkün değildir. Bunu anlatacak bir ders talep ediliyor. Mesela dinsizlik nedir? Alevilik, Zeydilik, Nusayrilik nedir? Bunların hepsinin böyle bir derste öğretilmesi son derece isabetli olur yılları arasında Kadıköy merkez vaiziydim. Kürsüden indiğimde sakallı, doğulu bir Müslüman bana yaklaştı ve şöyle dedi, Ben şafiiyim, benim kızımı bir hanefi istiyor. Hanefiye kız vermek caiz midir? Bu adamın bunu bilmesi ne kadar iyi olurdu. Bu adamın okulda ya da başka bir yerde, mezhep nedir? Hanefilik, Şafiilik nedir? Dinde bunun yeri nedir? Bir insanın hanefi ya da şafii olması aralarındaki ilişkileri nasıl etkiler? gibi konuları öğrenmesinin ne zararı olabilir? Bu yüzden, dinî bilgimiz kaynaklara dayalı (eskilerin tabiriyle tahkiki) olmadığından dolayı, aile hayatımız da dâhil olmak üzere yaşadığımız din büyük ölçüde vahye dayalı değildir, sağlıklı bir fıkıh geleneğine de uymaz; ama bunlara da baskındır. Anadolu köy köy, kasaba kasaba dolaşılarak, insanlarla komşuluk ve ana-baba-evlat ilişkileri hakkında konuşulsa, evliliğe, kadına nasıl baktıkları sorulsa, dini bilgilerimizin dayandığı kaynak konusundaki tespitlerin doğruluğu daha iyi anlaşılabilir. Bu noktada, sizin önünüze, bizim kulağımıza gelen birkaç olay devede kulak gibidir. Bunlardan bir tanesi; töre cinayetleridir. Bir başka olay da, kızı ve oğlanı evlendirmektir. Kızın ve oğlanın evlenmesi değil; evlendirilmesi. Hatta mümkün olsa birbirlerini hiç görmeden, bir araya gelip konuşmadan evlendirilmeleri. Kıza uygun olan oğlanı bulmak, oğlana uygun olan kızı bulmak. Kim bulacak bunu? Anne-baba bulacak ve diyecek

8 İslam Hukukunda Genç-Ebeveyn İlişkisi Hayrettin Karaman 8 ki; sen falanla evleneceksin. O, buna itiraz etmeyecek, edemeyecek; e- derse iyi kız- iyi oğul olmayacak. Eğer aile büyükse, dede-nine, anababa, torun, onun eşi bir arada yaşıyorsa burada haklar ve sorumluluklar ilişkisi konusunda perişanlıklar, zulüm ve haksızlıklar yaşanabiliyor. Birkaç yıl önce Anadolu da bir evde misafirdim. Büyük bir aileye gelin gitmiş ama benim konuştuğum sırada 55 yaşına gelmiş bir hanımla ve eşiyle konuştuk. Ben bu eve gelin geldim dedi hanım ve ekledi 10 sene öncesine kadar yemeği pişirir, getirirdik. Önce evin en büyük erkeği yerdi. Sonra diğer erkekler. Sonra benden başka evin bütün erkânı yerdi. Bana çoğu kez sadece yavan ekmek kalırdı. Peki, bu aile Müslüman mı? Köküne kadar Müslüman, gayet mutedil bir aile. Sakalsa sakal, hacsa hac, namazsa namaz, hepsi var. Belki tarikat bile var; ama evde bir gelin var ve ona reva görülen hayat bu. O ailedeki erkekler bunu gelenek olarak görüyor ve bunun dine aykırı olduğunu düşünmüyor. Bu din icabıdır, bu gelin bize hizmet edecek, diyor. Bunun ne vahiyde, ne Kur ân da, ne de sünnette yeri yoktur. Peki, bunun fıkıhta yeri var mıdır? Bunu fıkıhta arayanın bulması mümkündür. Herhangi bir dönem ya da herhangi bir coğrafyanın fıkhında böyle bir örfe, âdete rastlanamaz. Örf de, Müslümanların beğendiği bir şeydir. Örf, şeriata aykırı olmadığı sürece ki aykırı telakki etmiyorlar geçerli kabul edilir ve fıkıhta buna bir kaynak bulunabilir. O halde şu anda içinde yaşadığımız zamanda aileyi kuran unsurlar ile bu unsurların karşılıklı hak ve vazifeleri ve bu unsurların üstü, altı ve yakınlarına karşı hak ve sorumlulukları konusunu Kur ân dan, sünnetten, fıkıhtan öğrenmek istediğimizde; 1- Tarihî olan ile olmayanı, 2- Tamamen beşerî olarak, dinin özüne de aykırı olmamak suretiyle, gelenekte olanı ve olmayanı, başka bir ifade ile geleneğimizde olup da dine uygun olanı ve olmayanı birbirinden ayırmak durumundayız.eğer bunları ayırmazsak o zamanbiz insanlara İslam ailesini veislam ailesinin üyeleri arasındakikarşılıklı hak ve sorumlulukları yanlış anlatmış oluruz. İslam da herhangi bir konuya yaklaşırken takip edilen usul çok mühimdir. Usule riayet edilmeyip, piyasadaki İslam da aile konulu kitaplar Kur ân okur gibi okunursa, İslam ailesi hakkındaki yanlış ve eksik bir bilgi ve anlayışa ulaşılır. Kaldı ki, Kur ân ı ya da herhangi bir İslami konuyu dahi anlayabilmek için usulüne göre okunması gerekir; ama insanımız falanın ilmihalini, filanın kitabını kaynak alarak, o en iyi bilir düşüncesinden hareketle bilgi ediniyor ve sonra bunları aralarında paylaşıyor. Bu minvalde bize yöneltilen sorular son derece hayret verici. Bu bakımdan usul her halükarda önemlidir. Fıkıhta şimdi söyleyeceklerimin aksine içtihatlar bulmak mümkündür.

9 İslam Hukukunda Genç-Ebeveyn İlişkisi Hayrettin Karaman 9 Mesela; birinci madde: evlilik bir akitle kurulur. Buna nikâh akti denir. Bu aktin tarafları dediğim andan itibaren, Kur ân dan, sünnetten ve zamanlarının örfünden, âdetinden hareketle fıkıhçıların ortaya koyduğu hükümler, bilgiler tek değildir; birden fazladır. Örneğin, hanefi mezhebine göre nikâh aktinin tarafları, evlenme çağına gelmiş kadınla, evlenme çağına gelmiş erkektir. Bu durum, bugün de geçerli olsa da, bütün müçtehidler aynı düşüncede değildir Örneğin, bugün bize oldukça ters gelen içtihadlardan bir tanesi, anne-babanın çocuk istemese bile evlendirme hakkının olmasıdır. Küçük çocuğu ana baba evlendirir ve buna velinin cebir hakkı denir. Kız kaç yaşına girerse girsin, nikâh akdine taraf olamaz. Akitte onu velisi temsil eder. Veli, ailenin ona en yakın erkeğidir. Kız değil; ona en yakın erkek nikâh masasına oturur. Nikâh masasından evvel bu işle ilgili görüşmeyi de o yapar. Bunların hepsi fıkıh kitaplarında da, ilmihal kitaplarında da yer almaktadır. Birine İslam ailesi hakkında bir kitap verildiğinde, orada okudukları zihninde karışıklıklara sebep olabiliyor. Bunu da vahye mal edince, iş çok daha çetrefil bir hal alıyor. Allah a ya da Peygamber e dayandırdığınızda daha da problemli hale geliyor. Nikâh aktindeki taraflar konusunda bile, vahiyden fıkha ve oradan da örf ve âdete doğru gelindiğinde, hem bizim hayatımıza hem de İslam a uygun olanı nedir? sorusuna aldığımız cevaplar farklıdır. Bu farklılığın farkında olmamız gerekir. Kadınların birçoğunun nikâha dair bilmediği, birçoğunun da o sırada heyecandan unuttuğu bazı durumlar vardır. Hiç kuşkusuz, insanlar bir yastıkta kocamak için evlenirler. Ama gerçek şu ki, evliliklerin hepsi sağlıklı yürüyemeyebiliyor, geçimsizlikler olabiliyor. Nikâh bağını çözme hakkı re sen, tek taraflı iradesiyle, karşı tarafa sormadan, karşı tarafa hak tanımadan erkeğindir; kadının elinde değil, erkeğin elindedir denirse; ama kadın da evlilik hayatında mutlu değilse, rahatsızsa ve hatta zulüm görüyorsa zalim de onu boşamıyorsa bu işin sonu nerede biter? Mezarda mı? İntiharda mı? Böyle bir durumda, kadın ömrü boyunca bir hapis hayatı yaşayama mahkum edilemez; bu, İslam adına yaşanamaz. Böyle bir durumda, biri evlenme sırasında, diğeri daha sonra başvurulabilecek iki yol vardır. İslam da aile hayatını sona erdirmek münhasıran erkeğin iradesine bırakılmıştır ifadesi doğru değildir. Yani erkek istemezse, kadın evlilik hayatında ne kadar rahatsız olursa olsun bu hayatı sona erdiremez hükmü, ifadesi, bilgisi yanlıştır. Bunun yanlış olduğunu ifade etmek, modern bir açıklama, bir reform bir tecdid ya da bir içtihat değildir. Bunu eski içtihatlara dayanarak söylemek mümkündür. Günümüzde kadın veya erkek evlilik hayatını sona erdirmeye karar verdiğinde, ister kadın olsun ister erkek, ben seni boşadım diyerek evli-

10 İslam Hukukunda Genç-Ebeveyn İlişkisi Hayrettin Karaman 10 liğini sonlandıramıyor. Mahkemeye başvuruyor ve hâkime boşanmak istediğini ifade ediyor. Hâkim soruyor, kişi evliliğine dair memnuniyetsizliğini dile getiriyor. Kanunda da boşama sebeplerinin bir kısmı ismen, bir kısmı da şiddetli geçimsizlik gibi çerçeve şeklinde yazıyor. Hâkim tarafları ve varsa şahitleri dinliyor, geçimsizlik ispat edilirse, çiftin boşanma işlemini gerçekleştiriyor ve çift ayrılıyor. İslam da bu aynen böyledir. İslam da buna ek olarak, erkeğin re sen boşama hakkı da vardır. Sadece erkeğin boşama hakkının olup, kadının boşama hakkı olmadığına dair var olan algı yanlıştır. Mahkemeye, hâkime başvurarak, boşanma sebeplerini ortaya koyarak mahkeme aracılığıyla boşanma hakkı 14 asır evvelinden beri hem kadın hem erkek için mevcuttur. Peygamber imizin zamanında bir kadın, Peygamber imiz ben filandan ayrılmak istiyorum ya Rasulullah demiş. Peygamber imiz, neden?, diye sormuş. Kadın, sevmiyorum, sevmediğim için mutlu değilim, boşanmak istiyorum, diye cevap vermiş. Peygamberimiz, buna karşılık, Bu ne demek? Hiç sevmiyorum diye koca boşanır mı? Katlan. Allah Teala seni yarın Cennetü l Firdevs e koyar dememiş. Kocasını çağırmış ve kadına, kocanın sana mehir olarak verdiği nesne duruyor mu? Ver onu ona, evliliğinizi sona erdirelim demiş. Boşanma konusunda, nikâh esnasında başvurulabilecek bir yol daha vardır. Bunu ifade etmek, kuşkusuz bu yola teşvik etmek demek değildir; ama böyle bir imkânın ve hakkın bulunduğunu bilmek gerekir. Eğer bir kadın, re sen boşama (mahkemeye gitmeden boşama) hakkında da eşit olmak istiyorsa, evlilik akdi yaparken, boşama hakkını da alır. Bu akid yapıldığı takdirde, tıpkı erkeğin olduğu gibi kadının da, mahkeme yoluyla boşama hakkının yanı sıra re sen boşama hakkı da olur. Bir de, dini nikâhlarda, unutulduğu ya da utanıldığı için çoğu kez konuşulmayan mehir meselesi vardır. Yeni medeni kanun, evlilik birliği içinde edinilen malda ortaklık getirmiştir. O günkü şartlarda, bunun yerine geçebilecek, hanımlar tarafından nikâh esnasında kullanılabilecek mehir diye bir hak tanınmıştır. Nikâh esnasında mehir konuşulmasa bile nikâh yine sahih olur; ama ilerde bir boşanma, ayrılma ya da ölüm söz konusu olursa, hanım mehir talebinde bulunabilir. Eskiden kullanılan Arap harflerinde sıfır yerine nokta kullanılıyordu. Nikâh akitnamesine mehri bin kuruş olarak yazarlarmış; bin kuruş da o dönemde iyi paraymış. Mehir bir kâğıda yazılır ve o da bir kenarda dururmuş. O zamanlar da sinek çokmuş. Sinek biraz iri olur da, o noktaların hizasına konarsa, bir de o bırakırsa on bin olurmuş, bir tane daha bırakırsa yüz bin olurmuş. Bunu engellemek için bin değil bin bir demişler yani bir tane bir, sonra iki tane nokta sonra bir tane bir daha. Ondan sonrası yok. O bir kuruş demekmiş çünkü. Bu vaktiyle çok güzel bir tedbir olarak alınmış. Bin bir kuruş mehr-i müeccel ile bu hanımı zevce olarak kabul ettin mi diye sorulurmuş.

11 İslam Hukukunda Genç-Ebeveyn İlişkisi Hayrettin Karaman 11 Benim yeni yetiştiğim sıralarda hocalarımız nikâh kıyarlardı, ben de yanlarında dururdum. Nikâh esnasında bin bir kuruş mehr-i müeccel ile diye bu ifadeyi tekrar ederlerdi. Artık bin bir kuruş bir şey ifade etmese de, bu kalıbı kullanırlardı. Mehir çok önemli bir teminattır. Bu sayede, kadının mahkemelere düşüp, tazminat talep edip, ortada kalması, perişan olması ve saire önlenir. Mehir o kadar önemli bir şeydir ki, bu sayede hem adam başka bir hanıma aşık olduğu için bu hanımdan ayrılmak istediğinde oturup bin bir kere düşünmek mecburiyetinde kalır (eğer oraya doğru dürüst bir mehir miktarı yazılırsa) hem de ölüm, ayrılık gibi durumlar olursa, kadın bir hayat kuruncaya kadar birilerine, bir yerlere muhtaç olmadan bundan istifade eder. Bu bakımdan mehir meselesinin bir sembol gibi alınmamasını tavsiye ederim.

12 İslam Hukukunda Genç-Ebeveyn İlişkisi Hayrettin Karaman 12 SORULAR Soru: Gerek boşanma hususuyla ilgili söyledikleriniz, gerekse mehrin önemi üzerine konuştuklarınız düşünüldüğünde, boşanma konusunda medeni hukuk, sanıyorum ki bu kadim uygulamalardan ve gelenekten ilham almıştır. Mesela, İslam da, sebeplerini arz ederek kadıya gidilip boşanılıyordu. Medeni kanundaki uygulama da hâkim önüne gitmek şeklindedir. İkincisi, medeni hukukta ölen eşin mirasını bölüşürken kadınlara önce dörtte biri verilmektedir. Yani mehir konusunda da İslam daki uygulamadan ilham alındığını düşünüyorum. Hayrettin Karaman: Söylediğiniz çok doğru. Hristiyanlıkta aslında boşanma yoktur; ne mahkemeye yoluyla ne de kiliseye giderek boşanmak mümkün değildir. Hristiyanlık şeriat olarak Yahudiliğe dayanır, yani Yahudiler de de boşanma yoktur. Mahkemeye giderek boşanma geleneği bize aittir. İşte mehir akitnameye yazılırsa, hem fıkhi bakımdan problem kalmaz hem de diğeriyle tetabuk eder, örtüşür. Kısa kısa temas edeceğim dört tane mesele var. Biri nafaka meselesi. Nafaka, sadaka demek değildir. Nafaka denildiğinde, ben nafaka mı alacağım, niye nafaka talep edeyim gibi bir tepki yersizdir; çünkü nafaka hukuki bir alacaktır, bir borç meselesidir. Hem evlilik devam ettiği sürece hem de evlilik ister boşanma yoluyla ister ölüm şeklinde olsun, bir şekilde sona ererse, devam eden bir borç münasebetidir nafaka ve son derece de önemlidir. Bir de kadının çalışması, ekonomik özgürlüğünü elde etmesi ve bu suretle de genel özgürlüğünü elde edebilmesi konusu, Batı kültürüyle karşılaşmamızdan itibaren bizim de cemiyetimizde tartışılan konulardır. Kadının ekonomik özgürlüğü konusu İslam da vardır. İslam,

13 İslam Hukukunda Genç-Ebeveyn İlişkisi Hayrettin Karaman 13 kadının geçinmek için, maddi ihtiyaçlarını sağlamak için mutlaka bir erkeğe muhtaç olması gerektiğini ifade etmez. Söz konusu ekonomik özgürlüğü elde etme bakımından bu iki sistem arasında farklılık vardır. Modern sistemde, kadının ekonomik özgürlüğünü elde etmesinden bahsedilirken, çoğu kez bunu kendi kazanarak elde etmesi kastedilir. Kadın okumalı, bir. Okuyarak bir meslek sahibi olmalı iki ve bu işten elde ettiği para kendinin olmalı üç. İşte bu para olduğu için, ben ekonomik bakımdan başka birine muhtaç değilim diyebilmeli diyor bu sistem. Bunlar doğru; fakat kadının tüm bunları elde etmesi şart değildir. Fakat tüm bunları elde edebilmesi için mutlaka çalışması İslam da şart değildir; ama caizdir. Hatta matluptur ve uygulanmıştır. Kim diyor İslam kadını çalışmamış diye? İslam kadını belki avukat olmamış; ama o dönemde avukatlık mı vardı ki? Ama erkek kadar çalışmış. Bağda, dağda, bahçede, zanaatte... Benim çocukluğumda bizim mahallede bir kendirci vardı. Kendir diye bir şeyden urgan yapılır; büyük bir çıkrık vardır, birisi çevirir diğeri de kendiri büker. Bir karı koca bu işle meşguldü; hanım akşama kadar çıkrık çevirirdi adam da ip bükerdi. Benim babam demirci idi. Bir iki kalfası, çırağı olurdu. Günde iki defa bunlara yemek vermek gerekirdi. Ömrü boyunca annem bunlara yemek verdi. Annem bunu yapmasa, babam da demircilik yapamazdı. Üstelik bu maaşsız aşçı. Hülasa, İslam kadın çalışmasın demiyor, meslek sahibi olmasın demiyor, okumasın, yazmasın demiyor... Hatta bunları teşvik de ediyor. Ama kadının maddi ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için mutlaka kendinin kazancı olması lazım demiyor. Durum bundan ibarettir. Peki ama bunu nasıl yapıyor? İşte bunu nafaka sistemiyle sağlıyor. Kadın istemiyorsa çalışmıyor. Ama kadın çalışmadığı zaman profesyonel çalışmadan bahsediyorum birinin eline bakmak mecburiyetinde kalmıyor. Allah-u Teala hukuken ona bir gelir bağlıyor. Bunun adı da nafakadır. Nafakanın yükümlüsü kimi zaman babadır, kimi zaman kocadır, kimi zaman da kardeştir. Ama bu bir lütuf değildir. Lütuf olsaydı, ekonomik özgürlük de olamazdı. Ama ayrıca ben çalışıp daha çok kazanayım diyorsa onun da yolu açık. Ama ille de çalışacağım diye özgürlüğünü başka türlü kısıtlaması, feda etmesi gerekmiyor. Bu son cümlenin altını çiziyorum. İlle de ben ekonomik özgürlüğümü kazanacağım diye genel özgürlüğünü, hem de istemediği bir şekilde kısıtlaması gerekmiyor. İzin ve itaat konusu da, hak ve sorumluluklar bakımından çok tartışılan bir konudur. Yani kocaya itaat ve kocanın izni olmadan kadının yapamayacağı bazı işler. Mesela evden dışarı çıkmak gibi. Hem izin hem itaat konusunda fıkıh kitaplarında yer alan ifadeler büyük ölçüde tarihseldir; bugüne taşındığı takdirde işin içinden çıkmak mümkün olmaz. Bunlar içinde yaşanılan şartlarda, o günün fıkıhçılarının genel hükümlerden çıkardıkları sonuçlar olabilir. Hem itaat hem izin konusunda bunu söylüyorum. Bunun doğrusu şudur: her kime itaat edilecekse, İslam da bu itaat

14 İslam Hukukunda Genç-Ebeveyn İlişkisi Hayrettin Karaman 14 mutlak değil sınırlıdır. İslam da kadın erkek, çoluk çocuk, büyük küçük herkes önce Allah ve Rasulü ne itaat eder. Müminune vel müminat bağduhum evliyau bağd : Mümin kadınlar ve mümin erkekler birbirlerinin velileridir. Bu velilik hukuki bir ilişkidir. Peki, ne yapar bu kadınlar ve erkekler? yukıymunessalah : Her ikisi de namaz kılar. Veyu tinezzekâh : Her ikisi de zekât verir. Kadın nasıl zekât verecek? Demek ki kadın çalışır, kadının geliri vardır. Malı olur, mülkü olur ve üstelik de zekât verir. Hem birbirlerinin velileridir, hem her ikisi de Allah Teala ya eşit şekilde ibadet ederler. İşte Allah bunlara rahmetiyle muamele buyuracaktır. Ve yutıunallâhe ve rasulehu : İkisi de Allah ve Rasulü ne itaat ederler.) [Tevbe suresi, 71. ayet] Yani hem kadın hem erkek önce Allah a ve Rasulü ne itaat eder. Erkeğin olsun kadının olsun bütün talepleri Allah ve Rasulü nün taleplerine uygun olursa geçerlidir, yoksa geçerli değildir. Kadın sizden bir şey istemişse ve bu meşru ise yani Allah ve Rasulü ne itaate aykırı değilse, itaat edilir. Erkek sizden bir şey istemişse ve bu meşru ise elbette buna itaat edilir. Çünkü o zaman ona itaat Allah ve Rasulü ne itaat anlamına gelir. Ama yalnız erkeğe değil bu ayeti unutmayalım, bu çerçeveyi unutmayalım. Çocuk konusu da, İslam ailesi, haklar ve sorumluluklar açısından çok önemlidir. Allah Rezzak-ı âlem dir. Eğer insanlar yaşayanların rızıklarını gasp etmezlerse, Allah Teala var ettiği her canlının rızkını yaratmıştır. İnsanlar, başkaları onların rızkını gasp ettiği için açlıktan ölüyor. O, kişinin elinde duruyor, vermiyor, dağıtmıyor; onun için açlıktan ölenler var. Allah Rezzak-ı âlemdir tabiî ki, insanın kaç çocuğu olursa olsun, o yer, içer, yaşar. Lakin çocuk yetiştirmek; onu dünyaya getirip karnını doyurmak sonra onu bir baltaya sap etmek değildir. Bunun ötesinde bir şeydir. Onun için ülkemizde şuurlu olarak çocuk yapması lazım gelenlerin çocuk yapmaları, az çocuk yapması lazım gelenlerin de az çocuk yapmak için gayret sarf etmeleri gerekiyor. Ama bunun tersi oluyor. Benim şimdi karşımda oturanların bir, iki ya da çocuk bakımından en zengininin üç çocuğu vardır. Fakat ekonomik durumu, kültür durumu, çocuk yetiştirme imkân ve kabiliyeti bakımından bunlardan büyük mahrumiyetler yaşayanların ise beş ve daha ziyade çocukları oluyor. Ve sokaklarımız bunlarla doluyor. Bunlar da çocuklarımız, bunlar da can taşıyor, bunlar da insan şüphesiz; ama onlara ulaşamıyoruz; çünkü ailenin ulaşamadığı çocuğa cemiyet ulaşamaz. Buna imkân yoktur. Ailenin ulaşması, ulaşabilecek ailenin çocuğu olması anlamına gelir.

15

16 Meridyen Destek Derneği İcadiye Mahallesi Müneccimbaşı Sk.Huzur Apt. No 34/3 Üsküdar/İSTANBUL Tel: Fax:

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli?

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? EVLENİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ? Peygamber (sav) Efendimiz den Abdullah ibn-i Ömer RA ın bir hadisini bu münasebetle hatırlayalım, duymuşsunuzdur: (Lâ tenkihun-nisâe

Detaylı

NİKAH-II (Rükün ve Şartları)

NİKAH-II (Rükün ve Şartları) İSLAM HUKUKU-I DERS -8 NİKAH-II (Rükün ve ) Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR & Doç. Dr. Servet BAYINDIR İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyeleri DERSİN AKIŞI Rükünleri Rükünlerde Aranan Şartlar

Detaylı

Allah Kuran-ı Kerim'de bildirmiştir ki, O kadın ve erkeği eşit varlıklar olarak yaratmıştır.

Allah Kuran-ı Kerim'de bildirmiştir ki, O kadın ve erkeği eşit varlıklar olarak yaratmıştır. İslam a göre kadınlar erkeklerden daha değersiz kabul edilmez. Kadınlar ve erkekler benzer haklara sahiptirler ve doğrusu bazı hususlarda kadınlar, erkeklerin sahip olmadığı bazı belirli ayrıcalıklara

Detaylı

Kültürümüzden Dua Örnekleri. Güzel İş ve Davranış: Salih Amel. İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir. Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 URL:

Kültürümüzden Dua Örnekleri. Güzel İş ve Davranış: Salih Amel. İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir. Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün URL: Kültürümüzden Dua Örnekleri Güzel İş ve Davranış: Salih Amel İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 Kültürümüzde birçok dua örneği

Detaylı

İÇİNDEKİLER ZEKÂT VE FİTRENİN TOPLANMASI VE DAĞITIMI 1. MESELE: ZEKÂT VE FİTRENİN AYNI OLUŞU 21

İÇİNDEKİLER ZEKÂT VE FİTRENİN TOPLANMASI VE DAĞITIMI 1. MESELE: ZEKÂT VE FİTRENİN AYNI OLUŞU 21 İÇİNDEKİLER ZEKÂT VE FİTRENİN TOPLANMASI VE DAĞITIMI ÖZET... 18 1. MESELE: ZEKÂT VE FİTRENİN AYNI OLUŞU 21 Zekât... 21 Fitre (Sadaka-i Fıtr)... 22 Sadaka... 22 Zekât ve Fitrenin Hikmeti... 22 Zekât ve

Detaylı

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir.

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir. Hastalık ve Yolculukta: Eğer bir insan hasta ise ve yolcu ise onun için oruç tutmak Kur an-ı Kerim de yasaktır. Bazı insanlar ben hastayım ama oruç tutabilirim diyor veya yolcuyum ama tutabilirim diyor.

Detaylı

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti Mektub-u Attar Muhammed İlyas Kadiri Razavi tarafından tüm İslami Erkek Kardeşlerine ve İslami Kız Kardeşlerine, Medaris El Medine ve Camiat El Medine nin erkek öğretmenler, erkek öğrenciler, kadın öğretmenler

Detaylı

ZEKÂT VE FİTRENİN TOPLANMASI VE DAĞITIMI

ZEKÂT VE FİTRENİN TOPLANMASI VE DAĞITIMI 5 İÇINDEKILER ZEKÂT VE FİTRENİN TOPLANMASI VE DAĞITIMI ÖZET 18 1. MESELE: ZEKÂT VE FİTRENİN AYNI OLUŞU 21 Zekât 21 Fitre (Sadaka-i Fıtr) 22 Sadaka 22 Zekât ve Fitrenin Hikmeti 22 Zekât ve Fitrenin Aynı

Detaylı

ZEKÂT VE FİTRE NİN TOPLAMA VE DAĞITIMI

ZEKÂT VE FİTRE NİN TOPLAMA VE DAĞITIMI 5 İÇINDEKILER ZEKÂT VE FİTRE NİN TOPLAMA VE DAĞITIMI ÖZET 18 1. MESELE: ZEKÂT VE FİTRENİN AYNI OLUŞU 21 Zekât 21 Fitre (Sadaka-i Fıtr) 22 Sadaka 22 Zekât ve Fitrenin Hikmeti 22 Zekât ve Fitrenin Aynı Oluşu

Detaylı

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım.

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Rabbin kim? Rabbim Allah. 2 Dinin ne? Dinim İslam. 3 Kitabın ne? Kitabım Kur ân-ı Kerim. 4 Kimin kulusun? Allah ın kuluyum. 5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu

Detaylı

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz.

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz. Söylenen her söz, içinden çıktığı kalbin kılığını üzerinde taşır. Ataullah İskenderî Söz ilaç gibidir. Gereği kadar sarf edilirse fayda veriri; gerektiğinden fazlası ise zarara neden olur. Amr bin As Sadece

Detaylı

Evimi misafirlerim gidince temizlemek için saatlerce uğraşıyorsam birçok arkadaşım

Evimi misafirlerim gidince temizlemek için saatlerce uğraşıyorsam birçok arkadaşım Yeni evli bir çift vardı. Evliliklerinin daha ilk aylarında, bu işin hiç de hayal ettikleri gibi olmadığını anlayıvermişlerdi. Aslında birbirlerini sevmiyor değillerdi. Son zamanlarda o kadar sık olmasa

Detaylı

DAVACILARIN VARLIKLI OLMALARI DESTEK TAZMİNATI İSTEMELERİNE ENGEL DEĞİLDİR.

DAVACILARIN VARLIKLI OLMALARI DESTEK TAZMİNATI İSTEMELERİNE ENGEL DEĞİLDİR. DAVACILARIN VARLIKLI OLMALARI DESTEK TAZMİNATI İSTEMELERİNE ENGEL DEĞİLDİR. (1) Ana babanın parasal durumları iyi olsa bile, ilerde birgün yardıma muhtaç olmayacaklarını önceden kestirmek olanaksız bulunmasına

Detaylı

T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARINDA YÖNTEM VE TEKNİKLER SEMİNERİ

T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARINDA YÖNTEM VE TEKNİKLER SEMİNERİ T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARINDA YÖNTEM VE TEKNİKLER SEMİNERİ KONU: ESKİ TÜRKLERDE KALIN VE KALININ HUKUKİ DURUMU HAZIRLAYAN

Detaylı

Eski Mısır Hukuku: Koca bazı şartlar altında birden fazla kadınla evlenebilirdi

Eski Mısır Hukuku: Koca bazı şartlar altında birden fazla kadınla evlenebilirdi Eski Mısır Hukuku: Koca bazı şartlar altında birden fazla kadınla evlenebilirdi Babil Hukuku: Hamurabi kanunlarına göre, zevce çocuk doğurmazsa veya ağır bir hastalığa tutulursa, koca odalık alabilirdi.

Detaylı

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir.

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. İBADET 1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. 2 İslam ın şartı kaçtır? İslam ın şartı beştir.

Detaylı

Hulle'nin dayanağı âyet ve hadistir.

Hulle'nin dayanağı âyet ve hadistir. Bir İslâm hukuku terimi olarak; üç talakla boşanmış olan bir kadının, eski kocasına yeniden dönebilmesi için, üçüncü bir erkekle usûlüne göre evlenip, ölüm veya boşanma ile bu ikinci evliliğin sona ermesi

Detaylı

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR Site İsmi : Zaman 53 Tarih: 10.05.2012 Site Adresi : www.zaman53.com Haber Linki : http://www.zaman53.com/haber/14544/camilerin-ayaga-kalkmasi-lazim.html ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

hamilelik ayrılma Aile arabuluculuk evlilik boşanma yasal birlikte yaşam eş çocukların karşılanması doğum

hamilelik ayrılma Aile arabuluculuk evlilik boşanma yasal birlikte yaşam eş çocukların karşılanması doğum evlilik ayrılma arabuluculuk yasal birlikte yaşam eş çocukların karşılanması hamilelik doğum boşanma Aile Biz birlikte yaşıyoruz ama evlenmek istemiyoruz. Bu mümkün müdür? Evet. Belçika da, birçok çift

Detaylı

1 Ahlâk nedir? Ahlâk; insanın ruhuna ve kişiliğine yerleşen alışkanlıklardır. İki kısma ayrılır:

1 Ahlâk nedir? Ahlâk; insanın ruhuna ve kişiliğine yerleşen alışkanlıklardır. İki kısma ayrılır: 1 Ahlâk nedir? Ahlâk; insanın ruhuna ve kişiliğine yerleşen alışkanlıklardır. İki kısma ayrılır: 1. Güzel ahlâk 2. Kötü ahlâk 2 Güzel ahlâk neye denir? Allah ın ve Resulü nün emir ve tavsiye ettiği, diğer

Detaylı

dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com

dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ KURBAN: AYET ve HADİSLER Biz, her ümmet için Allah ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanların üzerlerine onun adını anarak kurban kesmeyi meşru kıldık. İlahınız,

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

Nesrin: Ahmet! Ne oturması! Daha gezecek birçok mağaza var, sen oturmaktan bahsediyorsun.

Nesrin: Ahmet! Ne oturması! Daha gezecek birçok mağaza var, sen oturmaktan bahsediyorsun. Ahmet: Otur, hanım otur. Allah aşkına bir otur. Nesrin: Ahmet! Ne oturması! Daha gezecek birçok mağaza var, sen oturmaktan bahsediyorsun. Ahmet: Allah aşkına bir otur hanım. Sabahtan beri dolaşmaktan ayaklarımın

Detaylı

SORU : CEVAP: SORU: CEVAP:

SORU : CEVAP: SORU: CEVAP: SORU : Yediemin deposu açmak için karar aldım. Lakin bu işin içinde olan birilerinden bu hususta fikir almak isterim. Bana bu konuda vereceğiniz değerli bilgiler için şimdiden teşekkür ederim. Öncelikle

Detaylı

Ünite 01: Arapçada Kelime ve Cümle Çeşitleri

Ünite 01: Arapçada Kelime ve Cümle Çeşitleri Ünite 01: Arapçada Kelime ve Cümle Çeşitleri :١ mı, mi? baba ( ) uzaklaştım uzaklaştırmak uzaklaştırmak evin kapıları babam yetişiyorum eğitim görüyorum ecdadım, atam saygı otur! seviyorum seni seviyorum

Detaylı

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KONU VE ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İNANÇ 1. ÜNİTE: KAZA VE KADER EYLÜL Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. Öğretmeni tanır ve dersin amacı, derste işlenecek

Detaylı

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır.

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır. İnsanın toplumsal bir varlık olarak başkaları ile iyi ilişkiler kurabilmesi, birlik, barış ve huzur içinde yaşayabilmesi için birtakım kurallara uymak zorundadır. Kur an bununla ilgili ne gibi ilkeler

Detaylı

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KONU VE ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İNANÇ 1. ÜNİTE: KAZA VE KADER EYLÜL Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. İlk Ders Genelgesi 1. Allah Her Şeyi Bir Ölçüye

Detaylı

LOGO. Özel Dedektiflik Eğitimi Kocaeli Üniversitesi Hereke Ö.İ.U. MYO İsmail Yetimoğlu w w w. d e d e k t i f. o r g. t r

LOGO. Özel Dedektiflik Eğitimi Kocaeli Üniversitesi Hereke Ö.İ.U. MYO İsmail Yetimoğlu w w w. d e d e k t i f. o r g. t r LOGO Özel Dedektiflik Eğitimi Kocaeli Üniversitesi Hereke Ö.İ.U. MYO İsmail Yetimoğlu w w w. d e d e k t i f. o r g. t r EĞİTMEN İSMAİL YETİMOĞLU Özel Dedektifler Derneği Başkanı Uluslararası Özel Dedektifler

Detaylı

EŞLER ARASI SAĞLIKLI. İLETİŞİM Asiye Türkan

EŞLER ARASI SAĞLIKLI. İLETİŞİM Asiye Türkan EŞLER ARASI SAĞLIKLI İLETİŞİM Asiye Türkan Bilinçli ve sağlıklı iletişim; Anlamlı hayat, anlamlı hayat da sakin ve mutmain ruh halinin gelişmesine yol açar. Bunun içinde özgür ortam şarttır. Özgür ortam

Detaylı

Gerçek şudur ki bu konu doğru dürüst anlaşılmamıştır; hakkında hiç derin derin düşünülmemiştir. Ali-İmran suresinde Allah (c.c.) şöyle buyurur; [3]

Gerçek şudur ki bu konu doğru dürüst anlaşılmamıştır; hakkında hiç derin derin düşünülmemiştir. Ali-İmran suresinde Allah (c.c.) şöyle buyurur; [3] Şimdi de hızlıca Müteşabihat hakkında bir iki şey söylemek istiyorum. Deniliyor ki Kur ân da hem Muhkemat hem Müteşabihatlar vardır. Bu durumda Kur ân a nasıl güvenebiliriz? Gerçek şudur ki bu konu doğru

Detaylı

İLK TÜRK DEVLETLERİNDE HUKUK

İLK TÜRK DEVLETLERİNDE HUKUK İLK TÜRK { DEVLETLERİNDE HUKUK Hukuk Anlayışı Hukuk fertlerin bir arada barış ve güven içinde yaşamasını sağlamak amacıyla oluşturulan hak ve kanunların bütünüdür. Bir devletin uzun ömürlü olabilmesi için

Detaylı

Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya

Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya VAHYE DAYALI DİNLER YAHUDİLİK Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya nispetle verilmiştir. Yahudiler

Detaylı

İslam hukukuna giriş (İLH1008)

İslam hukukuna giriş (İLH1008) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. İslam hukukuna giriş (İLH1008) KISA

Detaylı

KOKULU, KIRIK BİR GERÇEĞİN KIYISINDA. ölüler genelde alışık değiliz korkulmamaya, unutulmamaya... (Özgün s.67)

KOKULU, KIRIK BİR GERÇEĞİN KIYISINDA. ölüler genelde alışık değiliz korkulmamaya, unutulmamaya... (Özgün s.67) KOCAER 1 Tuğba KOCAER 20902063 KOKULU, KIRIK BİR GERÇEĞİN KIYISINDA... Hepsi için teşekkür ederim hanımefendi. Benden korkmadığınız için de. Biz ölüler genelde alışık değiliz korkulmamaya, unutulmamaya...

Detaylı

Asker hemen komutanı süzerek cevap vermiş; 1,78! Komutan şaşırmış;

Asker hemen komutanı süzerek cevap vermiş; 1,78! Komutan şaşırmış; Yemek Temel, Almanya'dan gelen arkadaşı Dursun'u lokantaya götürür. Garsona: - Baa bi kuru fasulye, pilav, üstüne de et! der. Dursun: - Baa da aynısından... Ama üstüne etme!.. Ölçüm Bir asker herkesin

Detaylı

ISBN : 978-605-65564-3-2

ISBN : 978-605-65564-3-2 ISBN : 978-605-65564-3-2 1 Baba, Bal Arısı Gibi Olmak İstemiyorum ISBN : 978-605-65564-3-2 Ali Korkmaz samsun1964@hotmail.com Redaksiyon : Pelin GENÇ Dizgi/Baskı Kardeşler Ofset Matbaacılık Muzaffer Ceylandağ

Detaylı

Dünyayı Değiştiren İnsanlar

Dünyayı Değiştiren İnsanlar Dünyayı Değiştiren İnsanlar MARIA MONTESSORI Hayatın en önemli dönemi üniversite çalışmaları değil, doğumdan altı yaşa kadar olan süredir. Çünkü bu, bir çocuğun gelecekte olacağı yetişkini inşa ettiği

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

NİÇİN EVLENMEDEN ÖNCE İNSANIN KENDİNİ TANIMASI ÇOK ÖNEMLİDİR? YA DA KENDİNİ TANIMAK NEDİR?

NİÇİN EVLENMEDEN ÖNCE İNSANIN KENDİNİ TANIMASI ÇOK ÖNEMLİDİR? YA DA KENDİNİ TANIMAK NEDİR? Asiye Türkan NİÇİN EVLENMEDEN ÖNCE İNSANIN KENDİNİ TANIMASI ÇOK ÖNEMLİDİR? YA DA KENDİNİ TANIMAK NEDİR? İNSAN NEDEN EVLENİR? İlim ilim bilmektir İlim kendin bilmektir Sen kendini bilmezsen Bu nice okumaktır.

Detaylı

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te 9 da AK YIL: 2012 SAYI : 164 26 KASIM 01- ARALIK 2012 BÜLTEN İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI T E Ş K İ L A T İ Ç İ H A F T A L I K B Ü L T E N İ 4 te Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır

Detaylı

Evlilik sadece özgürce ve tam rıza ile yapılmalıdır

Evlilik sadece özgürce ve tam rıza ile yapılmalıdır Evlilik sadece özgürce ve tam rıza ile yapılmalıdır birleşmiş Milletler insan hakları bildirgesinden alınmıştır Bu broşürü www.tvangsekteskap.no da ve yayıncıların web sitelerinde bulabilirsiniz Ebeveynlere

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

Şimdi olayı şöyle düşünün. Temel ile Dursun iddiaya giriyor. Temel diyor ki

Şimdi olayı şöyle düşünün. Temel ile Dursun iddiaya giriyor. Temel diyor ki Bildiğiniz üzere Deutsche bank'ın arzı ile varantlar İMKB'de işlem görmeye başladı. Bu konuda çok soru gelmiş. Basit bir şekilde ne olduğunu açıklamak da bize farz oldu. Fakat hemen şunu belirteyim ki;

Detaylı

Evlenme Akdi. şartları. rükunler/unsurlar. irâde beyanı (icap-kabul/sîga) taraflar (veli-vekil) akdin mevzuu (makudun aleyh)

Evlenme Akdi. şartları. rükunler/unsurlar. irâde beyanı (icap-kabul/sîga) taraflar (veli-vekil) akdin mevzuu (makudun aleyh) Evlenme Akdi rükunler/unsurlar şartları 1. İnikad şartları 2. Sıhhat şartları irâde beyanı (icap-kabul/sîga) taraflar (veli-vekil) akdin mevzuu (makudun aleyh) 3. Nefaz şartları 4. Lüzum şartları bu üç

Detaylı

Efendim, öğrendiklerimin ikincisi; çok kimseyi, nefsin şehvetleri peşinde koşuyor gördüm. Şu âyet-i kerimenin mealini düşündüm:

Efendim, öğrendiklerimin ikincisi; çok kimseyi, nefsin şehvetleri peşinde koşuyor gördüm. Şu âyet-i kerimenin mealini düşündüm: Hatim-i Esam hazretleri, hocası Şakik-i Belhi hazretlerinin yanında 33 sene kalır, ilim tahsil eder. Hocası, bu zaman içinde ne öğrendiğini sorduğu zaman, sekiz şey öğrendiğini söyler ve bunları hocasına

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İNANÇ. ÜNİTE: KAZA VE KADER Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. Öğretmeni tanır ve dersin amacı, derste işlenecek konular ve ders işleme teknikleri hakkında bilgi sahibi

Detaylı

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016 EN GÜZEL İSİMLER O NUNDUR Aziz Müminler! Okuduğum âyet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah tır. Güzel isimler O nundur.

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı İnsanın Evrendeki

Detaylı

YASIYOR. MUYUZ. SASIYOR.. MUYUZ? Bismillahirrahmanirrahim MUHİDDİN YENİGÜN. (e-posta: muhiddin@yenigun.name.tr) yayınevi sertifika no: 14452

YASIYOR. MUYUZ. SASIYOR.. MUYUZ? Bismillahirrahmanirrahim MUHİDDİN YENİGÜN. (e-posta: muhiddin@yenigun.name.tr) yayınevi sertifika no: 14452 YASIYOR. MUYUZ yayınevi sertifika no: 14452 Yayın no: 11 YAŞIYOR MUYUZ ŞAŞIYOR MUYUZ? Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür İç düzen: Durmuş Yalman Kapak: Zafer Yayınları İSBN: 978 975 261 200 6 1. Baskı: Eylül,

Detaylı

İsimleri ilk önce Berre idi, Zatı saadetleri ile evlendikten sonra ismini değiştirip Meymune koydular.

İsimleri ilk önce Berre idi, Zatı saadetleri ile evlendikten sonra ismini değiştirip Meymune koydular. Müminlerin annesi... İsimleri ilk önce Berre idi, Zatı saadetleri ile evlendikten sonra ismini değiştirip Meymune koydular. Hazret-i Meymune, Hazret-i Abbas ın hanımı Ümm-i Fadl ın kızkardeşi idi. İlk

Detaylı

Kızla İlk Buluşmada Nasıl Sohbet Edilir? Hızlı Bağ Kurma Teknikleri

Kızla İlk Buluşmada Nasıl Sohbet Edilir? Hızlı Bağ Kurma Teknikleri 1 Kızla İlk Buluşmada Nasıl Sohbet Edilir? Hızlı Bağ Kurma Teknikleri Bugün kızla tanışma anında değil de, flört süreci içinde olduğumuz bir kızla nasıl konuşmamız gerektiğini dilim döndüğünce anlatmaya

Detaylı

Rab be Yakışan Yuvamız

Rab be Yakışan Yuvamız 3 Rab be Yakışan Yuvamız Çizim: Nat Wibberley Aile çok önemli bir kavram, etkisi çok büyüktür. Ailelerimiz sakat olursa, toplumumuz nasıl olur? Kendi kişiliğimiz de ailemizden çok etkilenir. Madem aile

Detaylı

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar 1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar İÇİNDEKİLER KUR AN NEDİR? KUR AN-IN AMACI? İNANÇ NEDİR İBADET NEDİR AHLAK NEDİR KISSALAR AYETLER KUR AN NEDİR? Kur an-ı Hakîm, alemlerin Rabbi olan Allah ın kelamıdır.

Detaylı

NAFAKA. Nafakasının yiyecek sınıfları ekmek veya un, tuz, yağ, sabun, odun ve her ihtiyaçta kullanılmak üzere laz

NAFAKA. Nafakasının yiyecek sınıfları ekmek veya un, tuz, yağ, sabun, odun ve her ihtiyaçta kullanılmak üzere laz NAFAKA 1 - İbni Nüceym Fetvalarından: "Hind, kendisini boşayan kocasından hamile olduğunu ifade edip, gebelik Açıklama: Kadın ister fakir isterse zengin olsun, ister Müslüman isterse ehl-i kitaptan bulunsun,

Detaylı

Genç Kız ve Erkeklerin Evlilik Algısı

Genç Kız ve Erkeklerin Evlilik Algısı Genç Kız ve Erkeklerin Evlilik Algısı Kadın - Erkek Algısı I (Gelenekten ve Yanlış Din Algısından Kaynaklı) Kadın, erkeğin kaburga kemiğinden yaratılmıştır. Kadın erkeğin hizmetine verilmiştir. Erkek,

Detaylı

AİLEYE MUTLULUK YAKIŞIR! HAYAT SEVİNCE VE SEVİLİNCE GÜZEL

AİLEYE MUTLULUK YAKIŞIR! HAYAT SEVİNCE VE SEVİLİNCE GÜZEL AİLEYE MUTLULUK YAKIŞIR! HAYAT SEVİNCE VE SEVİLİNCE GÜZEL Ey İnsanlık! Sizi bir tek canlı varlıktan yaratan, ondan da eşini var eden ve her ikisinden de bir çok erkek ve kadın üreten Rabbınıza karşı sorumluluğunuzun

Detaylı

Azrail in Bir Adama Bakması

Azrail in Bir Adama Bakması Mevlâna (1207 1273) Güçlü bir bellek, çağrışım yeteneği, üretkenlik, olağanüstü görüş ve anlatım gücü, derin duygusallık ve hüzün, her yönüyle İslam kültürüne hâkimiyet... İşte Mevlâna deyince akla gelen

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 Μάθημα: Τουρκικά Επίπεδο: Ε3 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Detaylı

İSLÂM DA CEZA SİSTEMİ HATA İLE ÖLDÜRME

İSLÂM DA CEZA SİSTEMİ HATA İLE ÖLDÜRME 190 HATA İLE ÖLDÜRME Hata ile öldürme iki kısma ayrılır: 1- Öldürülen kimsenin isabet alması istenmemesine rağmen ona isabet etmesi ve onu öldürmesidir. Bir ava atış yapılırken bir insana isabet etmesi

Detaylı

Soyut Zekâsı Gelişmemiş Çocuklarda Allah Korkusu Perşembe, 13 Ocak :55

Soyut Zekâsı Gelişmemiş Çocuklarda Allah Korkusu Perşembe, 13 Ocak :55 Soyut zekâlarının tam gelişmeyen bu çocuklara, yanlış verilen Allah korkusu çocuklarda; Allah ı cezalandırıcı, affetmesi olmayan kötü birine benzeteceklerdir. Aygır a (Bozkır-Konya) pikniğe giden hemen

Detaylı

KÜÇÜK KALBİMİN İLK REHBERİNİN BU GÜNÜME UZATTIĞI HAYAT YOLU

KÜÇÜK KALBİMİN İLK REHBERİNİN BU GÜNÜME UZATTIĞI HAYAT YOLU KÜÇÜK KALBİMİN İLK REHBERİNİN BU GÜNÜME UZATTIĞI HAYAT YOLU Nereden geliyor bitmek tükenmek bilmeyen öğrenme isteğim? Kim verdi düşünce deryalarında özgürce dolaşmamı sağlayacak özgüven küreklerimi? Bazen,

Detaylı

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi.

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. ANKET SONUÇLARI Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. Bu anket, çoğunluğu Ankara Kemal Yurtbilir İşitme Engelliler Meslek Lisesi öğrencisi olmak üzere toplam 130 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya

Detaylı

1. Soru. Aşağıdakilerden hangisi bu paragrafın sonuç cümlesi olabilir? olaylara farklı bakış açılarıyla bakalım. insanlarla iyi ilişkiler kuralım.

1. Soru. Aşağıdakilerden hangisi bu paragrafın sonuç cümlesi olabilir? olaylara farklı bakış açılarıyla bakalım. insanlarla iyi ilişkiler kuralım. 1. Soru Kitap okumak insanı özgürleştirir. Okuyan insan yeni düşünceler edinir, zihnine yeni pencereler açar. Okumak olaylara bakış açımızı bile etkiler. Kalıplaşmış salt düşünceler, yerini farklı ve özgür

Detaylı

Yüz Nakli Doktorları Birbirine Düşürdü

Yüz Nakli Doktorları Birbirine Düşürdü On5yirmi5.com Yüz Nakli Doktorları Birbirine Düşürdü İki kol ve iki bacak nakli yaptığı Sevket Çavdır hayatını kaybedince suçlanan Doç. Dr. Nasır, o günü anlattı. Yayın Tarihi : 29 Mart 2012 Perşembe (oluşturma

Detaylı

Patronun hizmetini yapıyor Çalışan kadından bahsediyorum. Ben kocama muhtaç değilim diye evvela ailesini dağıtıyor.

Patronun hizmetini yapıyor Çalışan kadından bahsediyorum. Ben kocama muhtaç değilim diye evvela ailesini dağıtıyor. Babalarını Yola Getiren Kızlar! Prof. Dr. Hasan Şimşek İstanbul Kültür Üniversitesi (www.hasansimsek.net) 28 Aralık 2014 Yakın geçmişte Cübbeli Ahmet Hoca hakkında bir yazı yazdım. Özellikle dindar geçinen

Detaylı

Okul günüm. Anne-babalar ve çocuklar için için okula başlama rehberi. Niedersächsisches Kultusministerium

Okul günüm. Anne-babalar ve çocuklar için için okula başlama rehberi. Niedersächsisches Kultusministerium Derste biraz önce resim yaptık. Şimdi öğretmen resimlere bakıp neyi daha iyi yapabiliriz diye bize öneride bulunuyor. Öğlenleri okulumuzun yemekhanesinde yemek yiyorum. Yemekler çoğunlukla lezzetli ve

Detaylı

Melih Güler. - şiirler - Yayın Tarihi: 11.9.2011. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Melih Güler. - şiirler - Yayın Tarihi: 11.9.2011. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 11.9.2011 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir.

Detaylı

VIII. BÖLÜM- DOĞUM. 8. Doğum

VIII. BÖLÜM- DOĞUM. 8. Doğum VIII. BÖLÜM- DOĞUM 8. Doğum Türk Medeni Kanunu nda kişiliğin, çocuğun sağ olarak tamamıyla doğduğu anda başladığı ve ölümle son bulduğu kabul edilmiştir. Dolayısıyla kültürel öğrenme süreci doğumla başlar.

Detaylı

Kadınların Dövülmesi. Konusuna Farklı Bir Bakış. (Nisa [4] 34)

Kadınların Dövülmesi. Konusuna Farklı Bir Bakış. (Nisa [4] 34) Nisa [4] 34 Nuşûz Darabe Boşanmadan Önceki İşler Hz. Muhammed Hiç Kimseyi Dövmemiştir Dövmek Yasaklanmış Eşini Döven Hayırsızdır Ayetin Mantığı Kaynakça Kadınların Dövülmesi (Nisa [4] 34) Konusuna Farklı

Detaylı

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 06 07 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ AY EKİM KASIM HAFTA ARALIK DERS KONU ADI SAATİ Allah Her Şeyi Bir Ölçüye Göre Yaratmıştır Kader ve Evrendeki Yasalar İnsan İradesi ve Kader

Detaylı

EVLİLİĞE HAZIRLIK SÜRECİNDE YAŞANAN PROBLEMLER VE ÇÖZÜM YOLLARI

EVLİLİĞE HAZIRLIK SÜRECİNDE YAŞANAN PROBLEMLER VE ÇÖZÜM YOLLARI EVLİLİĞE HAZIRLIK SÜRECİNDE YAŞANAN PROBLEMLER VE ÇÖZÜM YOLLARI Ölçü, denge, balans ayarı= KUR AN-I KERİM «Ölümü ve hayatı yaratan odur. Bunlar; hanginiz daha güzel iş yapacak diye sizi yıpratıcı bir imtihandan

Detaylı

Acaba İslam dini Kadın ın sünnet olması doğrultusunda bir destur vermiş midir?

Acaba İslam dini Kadın ın sünnet olması doğrultusunda bir destur vermiş midir? Acaba İslam dini Kadın ın sünnet olması doğrultusunda bir destur vermiş midir? Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla Acaba İslam dini Kadın ın sünnet olması doğrultusunda bir destur vermiş midir? Kısacası

Detaylı

NURULLAH- Evet bu günlük bu kadar çocuklar, az sonra zil çalacak, yavaş yavaş toparlana bilirsiniz.

NURULLAH- Evet bu günlük bu kadar çocuklar, az sonra zil çalacak, yavaş yavaş toparlana bilirsiniz. Bozuk Paralar KISA FİLM Yaşar AKSU İLETİŞİM: (+90) 0533 499 0480 (+90) 0536 359 0793 (+90) 0212 244 3423 SAHNE 1. OKUL GENEL DIŞ/GÜN Okulun genel görüntüsünü görürüz. Belki dışarı çıkan birkaç öğrenci

Detaylı

Biz Fakir Okuluz Bizim Velimiz Bize Destek Olmuyor Bizim Velimizi Sen Bilmezsin Biz Bağış Alamıyoruz Cümlelerini kurarken bir daha düşüneceksiniz.

Biz Fakir Okuluz Bizim Velimiz Bize Destek Olmuyor Bizim Velimizi Sen Bilmezsin Biz Bağış Alamıyoruz Cümlelerini kurarken bir daha düşüneceksiniz. Aşağıda Emek vererek Yazmış olduğumuz yazı ve bilgileri 5 dakika ayırıp okur inceler ve bizden ücretsiz bir örnek kayıt dosyası talep ederseniz. Biz Fakir Okuluz Bizim Velimiz Bize Destek Olmuyor Bizim

Detaylı

Mucizeleri. ÇOCUKLAR İÇİN Peygamberimizin. M. S i n a n A d a l ı. Resimleyen: Sevgi İçigen

Mucizeleri. ÇOCUKLAR İÇİN Peygamberimizin. M. S i n a n A d a l ı. Resimleyen: Sevgi İçigen ÇOCUKLAR İÇİN Peygamberimizin Mucizeleri YAYIN NO: 85 genel yay n yönetmeni: Ergün Ür yay nevi editörü: Özkan Öze iç düzen/kapak: Zafer Yay nlar bask, cilt: Vesta Ofset tel:0 212 445 72 52 Birinci bask

Detaylı

Senin için gelmesi mukadder olan şeylere hırs göstermen yersizdir. Senin için olmayan, başkasının hakkı olan şeylere, hasret çekmen yakışıksızdır.

Senin için gelmesi mukadder olan şeylere hırs göstermen yersizdir. Senin için olmayan, başkasının hakkı olan şeylere, hasret çekmen yakışıksızdır. Ciddi olarak Allah a isyan etmekten kaçın. O nun rahmet kapısına devam et. Bütün gücünü ve kuvvetini Allah için harca. Taatında sarfet. Yalvar, ihtiyaçlarını O na arz et. Başını önüne eğ, kork, Hak kın

Detaylı

KOPENHAG ZİRVESİ IŞIĞINDA TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ

KOPENHAG ZİRVESİ IŞIĞINDA TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ 16 Prof. Dr. Atilla ERALP KOPENHAG ZİRVESİ IŞIĞINDA TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ Prof. Dr. Atilla ERALP ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü Kopenhag Zirvesiyle ilgili bir düşüncemi sizinle paylaşarak başlamak

Detaylı

11. Kullara rızık olması için birbirine girmiş, küme küme tomurcukları olan uzun boylu hurma

11. Kullara rızık olması için birbirine girmiş, küme küme tomurcukları olan uzun boylu hurma KURAN'I KERİM TÜRKÇE MEALİ (DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI) 50-KAF SURESİ Mekke'de inmiştir. 45 (kırkbeş) âyettir. "Kaf" harfi ile başladığı için bu adı almıştır. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1.

Detaylı

> > ADAM - Yalnız... Şeyi anlamadım : ADAMIN ismi Ahmet değil ama biz şimdilik

> > ADAM - Yalnız... Şeyi anlamadım : ADAMIN ismi Ahmet değil ama biz şimdilik KISKANÇLIK KRİZİ > > ADAM - Kiminle konuşuyordun? > > KADIN - Tanımazsın. > > ADAM - Tanısam sormam zaten. > > KADIN - Tanımadığın birini neden soruyorsun? > > ADAM - Tanımak için. > > KADIN - Peki...

Detaylı

22 İL Hane Ziyaretleri-2015 Sonuçları. Katılan kişi sayısı: 22864

22 İL Hane Ziyaretleri-2015 Sonuçları. Katılan kişi sayısı: 22864 22 İL Hane Ziyaretleri-2015 Sonuçları Katılan kişi sayısı: 22864 Görüşmenin yapıldığı dil Sayı % Türkçe 19562 85,6 Kürtçe 3252 14,2 Zazaca 15 0,1 Arapça 35 0,2 Rusça 0 0,0 Farsça 0 0,0 Diğer 0 0,0 Toplam

Detaylı

Yayınevi Sertifika No: 14452. Yayın No: 220 HALİM SELİM İLE 40 HADİS

Yayınevi Sertifika No: 14452. Yayın No: 220 HALİM SELİM İLE 40 HADİS Yayınevi Sertifika No: 14452 Yayın No: 220 HALİM SELİM İLE 40 HADİS Genel Yayın Yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi Editörü: Ömer Faruk Paksu İç Düzen ve Kapak: Cemile Kocaer ISBN: 978-605-9723-51-0 1. Baskı:

Detaylı

KURAN YOLU- DERS 3. (Prof.Dr. Mehmet OKUYAN ın Envarul Kuran isimli 3 no lu dersinin ilk 50 dakikasının özeti)

KURAN YOLU- DERS 3. (Prof.Dr. Mehmet OKUYAN ın Envarul Kuran isimli 3 no lu dersinin ilk 50 dakikasının özeti) KURAN YOLU- DERS 3 (Prof.Dr. Mehmet OKUYAN ın Envarul Kuran isimli 3 no lu dersinin ilk 50 dakikasının özeti) DERSTE GEÇEN KAVRAMLAR 1) Mübin : Açık ve Açıklayan. Kur an ın sıfatlarındandır. Kur an sadece

Detaylı

T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (T.M.K. 10. MADDE İLE YETKİLİ) TUTANAK

T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (T.M.K. 10. MADDE İLE YETKİLİ) TUTANAK T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (T.M.K. 10. MADDE İLE YETKİLİ) ESAS N0:2009/191 03.08.2012 TUTANAK 27.07.2012 tarihli oturumda saat 19.27 sıralarında Mahkeme Başkanı tarafından duruşmanın

Detaylı

Kurban Nedir Ve Niçin Kesilir?

Kurban Nedir Ve Niçin Kesilir? Kurban sözlükte yaklaşmak, yakınlaşmak gibi anlamlara gelmektedir. Kurban, Allah a yaklaşmak ve onun hoşnutluğunu kazanmak amacıyla belirli bir zamanda uygun nitelikteki bir hayvanı kesmektir. Kesilen

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS FIKIH I İLH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS FIKIH I İLH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS FIKIH I İLH 307 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Yönetici tarafından yazıldı Perşembe, 08 Ekim 2009 05:05 - Son Güncelleme Perşembe, 08 Ekim 2009 05:08

Yönetici tarafından yazıldı Perşembe, 08 Ekim 2009 05:05 - Son Güncelleme Perşembe, 08 Ekim 2009 05:08 Söz Dinlemeyen Çocuklara Nasıl Yardımcı Olunmalıdır? Çocuklarda zaman zaman anne-babalarının sözünü dinlememe kendi bildiklerini okuma davranışları görülebiliyor. Bu söz dinlememe durumu ile anne-babalar

Detaylı

Question. Masumların (Allah ın selamı üzerlerine olsun) velayet hakkına sahip olduklarının delili Nedir?

Question. Masumların (Allah ın selamı üzerlerine olsun) velayet hakkına sahip olduklarının delili Nedir? Question Masumların (Allah ın selamı üzerlerine olsun) velayet hakkına sahip olduklarının delili Nedir? Answer: Dört ana kaynağa yani Kur an a, sünnete, akıla ve icmaya dayanarak Masumların velayet hakkına

Detaylı

MARUF VAKFI İSLAM EKONOMİSİ ENSTİTÜSÜ AÇILDI

MARUF VAKFI İSLAM EKONOMİSİ ENSTİTÜSÜ AÇILDI MARUF VAKFI İSLAM EKONOMİSİ ENSTİTÜSÜ AÇILDI Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Maruf Vakfı Genel Merkezinin Açılışına Katıldı. Maruf Vakfı Genel Merkez açılışı, Vakfımızın Zeytinburnu ndaki merkezinde

Detaylı

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6]

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6] K U R B A N Şartlarını hâiz olub,allah a yaklaşmak amacıyla kesilen kurban;hz. Âdem in çocuklarıyla başlayıp [1],Hz. İbrahim-in oğlu İsmail-in kurban edilmesinin emredilmesi[2],daha sonra onun yerine koç

Detaylı

BAĞLAÇ. Eş görevli sözcük ve sözcük gruplarını, anlamca ilgili cümleleri birbirine bağlayan sözcüklere "bağlaç" denir.

BAĞLAÇ. Eş görevli sözcük ve sözcük gruplarını, anlamca ilgili cümleleri birbirine bağlayan sözcüklere bağlaç denir. BAĞLAÇ Eş görevli sözcük ve sözcük gruplarını, anlamca ilgili cümleleri birbirine bağlayan sözcüklere "bağlaç" denir. Bağlaçlar da edatlar gibi tek başlarına anlamı olmayan sözcüklerdir. Bağlaçlar her

Detaylı

TEMİZLİK HAZIRLAYAN. Abdullah Cahit ÇULHA

TEMİZLİK HAZIRLAYAN. Abdullah Cahit ÇULHA TEMİZLİK HAZIRLAYAN Abdullah Cahit ÇULHA TEMİZLİK MADDİ TEMİZLİK MANEVİ TEMİZLİK İslam dini, hem maddî, hem de manevî temizliğe büyük bir önem vermiştir. Bu iki kısım temizlik arasında büyük bir ilgi vardır.

Detaylı

...Bir kitap,bir mesaj!

...Bir kitap,bir mesaj! ...Bir kitap,bir mesaj! Bu dünyada ne yapıyorum sorusuna yanıt veren bir kitap Tüm soru ve şüphelerınize yanıt verebilecek bir kitap. Bu kitap sizin doğal olarak Tanrı dan ayrı olduğunuzu anlatacak, ancak

Detaylı

Bekar Evli Boşanmış Eşi ölmüş Diğer. İlkokul Ortaokul Lise Yüksekokul Fakülte Yüksek Lisans

Bekar Evli Boşanmış Eşi ölmüş Diğer. İlkokul Ortaokul Lise Yüksekokul Fakülte Yüksek Lisans Form no : Tarih : Bu anket hastalığınızı daha iyi anlayabilmek ve sizlere daha yararlı olabilmek için düzenlenmiştir. Lütfen olabildiğince nesnel (objektif) yanıtlamaya özen gösterin. Ankete kimliğinizi

Detaylı

Artık cemaat değil dindar bireyiz

Artık cemaat değil dindar bireyiz On5yirmi5.com Artık cemaat değil dindar bireyiz Sosyolog Abdurrahman Arslan la İslam/Modernlik/ Post Modernlik üçgeninden kapitalizme, aileden eğitime pek çok konuyu konuştuk. Yayın Tarihi : 26 Aralık

Detaylı

Kitap Tanıtımı İslâm Hukuku Açısından Nişanlılık

Kitap Tanıtımı İslâm Hukuku Açısından Nişanlılık KSÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi 25 (2015) Kitap Tanıtımı İslâm Hukuku Açısından Nişanlılık Nuri KAHVECİ Rağbet Yayınları, 1. baskı İstanbul 2007, 204 sayfa (ISBN: 978-975-6373-83-5) Muhammed ERİNÇ Sosyal

Detaylı

5. Peygamberimizin Medine'ye hicret ettikten sonra yaptırdığı caminin adı nedir? 1. Aşağıdakilerden hangisi dinin faydalarından biri değildir?

5. Peygamberimizin Medine'ye hicret ettikten sonra yaptırdığı caminin adı nedir? 1. Aşağıdakilerden hangisi dinin faydalarından biri değildir? Din Kültürü. Aşağıdakilerden hangisi dinin faydalarından biri değildir? Düşünmeyi öğretir Hayata anlam katar Sabretmeyi öğretir Herkesten yardım istemeyi öğretir Özgür olmayı öğretir. Peygamberimizin Medine'ye

Detaylı

PEYGAMBERLERE VE İLAHİ KİTAPLARA İNANÇ 7. 10. Ey Resûl! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan O nun elçiliğini yapmamış olursun. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Doğrusu Allah, kâfirler

Detaylı