İSLÂM DA KADIN ERENKÖYLÜ MUHAMMED HİKMET EFENDİ İÇİNDEKİLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSLÂM DA KADIN ERENKÖYLÜ MUHAMMED HİKMET EFENDİ İÇİNDEKİLER"

Transkript

1 İSLÂM DA KADIN ERENKÖYLÜ MUHAMMED HİKMET EFENDİ İÇİNDEKİLER HAZRETİ ÂDEM VE HAZRETİ HAVVA...9 LÜGATTE ERKEK VE KADIN...19 CAHİLİYEDE KADININ YERİ...19 İSLÂM DA KADININ YERİ VE DEĞERİ...21 YÂ RASÛLALLAH...28 ÂYETLERDE ERKEK VE KADININ VASIFLARI...28 KADIN VE ERKEK ARASINDAKİ YARATILIŞ FARKLILIKLARI...31 KADININ FAZİLETİ VE ERKEK ÜZERİNDEKİ HAKLARI...33 ZEVCİN ZEVCESİNE DİNİNİ ÖĞRETMESİ...35 KADIN VE ERKEĞİN BAZI VAZİFELERİ...37 KADINLARLA İSTİŞARE...39 ERKEĞİN FAZİLETİ VE KADIN ÜZERİNDEKİ HAKLARI...44 PEYGAMBERİMİZ ALEYHİSSELÂMIN KADINLARLA BEYATI...47 İSLÂM DA KARABET...54 AKRABA VE KOMŞU HAKKI...56 EVLENMENİN ÖNEMİ VE FAYDALARI...59 NİKÂHIN ÖNEMİ...71

2 6 İ Ç İ NDEKİ LER NİKÂH AKDİ VE MEHİR...74 MUTʹA NİKÂHI...77 ZİNA VE FUHŞİYYATIN ZARARLARI...77 VELİME DÜĞÜN YEMEĞİ...79 KISKANÇLIĞIN YERİ...80 KOCANIN EŞİ ÜZERİNDEKİ HAKLARI...83 İTAAT...86 İSLÂM DA TESETTÜR VE FAYDALARI...97 ZİYNETİN NEVİLERİ TESETTÜRÜN BİRİNCİ NEVİ TESETTÜRÜN İKİNCİ NEVİ HAZRETİ MUHAMMED ALEYHİSSELÂMIN DÜNYAYA TEŞRİFLERİ HAZRETİ ÂMİNE VİLÂDET İ SENİYYE İ MUHAMMED HAZRETİ HALÎME HATUN HAZRETİ ÜMMÜ EYMEN PEYGAMBERİMİZİN HALALARI HAZRETİ SAFİYYE HAZRETİ ERVÂ HÂTUN HAZRETİ HÂLİDE BİNTİ ESVED HAZRETİ ÜMMÜ HARAM PEYGAMBERİMİZİN HANIMLARI HAZRETİ HADİCE BİNTİ HÜVEYLİD HAZRETİ ÂİŞE HAZRETİ CUVEYRİYE BİNTİ HARİS HAZRETİ HAFSA HAZRETİ MEYMUNE BİNTİ HARİS HAZRETİ SAFİYYE BİNTİ HAYY HAZRETİ SÛDE BİNTİ ZEMʹA HAZRETİ ÜMMÜ HABİBE HAZRETİ ÜMMÜ SELEME HAZRETİ ZEYNEB BİNTİ HUZEYME HAZRETİ ZEYNEB BİNTİ CAHŞ PEYGAMBER EFENDİMİZİN KIZLARI...177

3 İ Ç İ NDEKİ LER 5 HAZRETİ ZEYNEB HAZRETİ RUKİYYE HAZRETİ ÜMMÜ GÜLSÜM HAZRETİ FATIMATÜ Z ZEHRA GİTTİ FATIMATÜ Z ZEHRA DÜNYADAN HAZRETİ MERYEM VE GÜZEL AHLÂKI HAZRETİ SÜMEYYE BİNTİ HABBAT HAZRETİ AFRÂ HÂTUN HAZRETİ ASİYE VE GÜZEL AHLÂKI HAZRETİ MUSAʹNIN ANNESİ HAZRETİ MUSA NIN YARDIM ETTİĞİ GENÇ KIZLAR HAZRETİ YUSUF VE ZÜLEYHA HATUN HAZRETİ LUT VE HAZRETİ NUHʹUN EŞLERİ HAZRETİ ESMA (ZATÜNNİ TÂKEYN) HAZRETİ RÂBİA ADEVİYE HİKMETLİ NASİHATLER ÖMER BİN ABDÜLAZİZ HAZRETLERİ VE EVLİLİĞİ KOCAYA İTAAT KOCANIN RIZASI KADININ İFFETİNİ KORUMASI MÜ MİNE HANIMIN ALLAH A KARŞI VAZİFELERİ KADININ NEFSİNE KARŞI SORUMLULUĞU MÜ MİNE HANIMIN ÖRNEK VASIFLARI MÜ MİNE HANIMIN AKRABALARINA KARŞI GÖREVLERİ MÜ MİNE HANIMIN KOMŞULARINA KARŞI GÖREVLERİ MÜ MİNE HANIMIN ARKADAŞLARINA KARŞI GÖREVLERİ MÜ MİNE HANIMIN ÂDAB VE MUÂŞERETİ DİN VE ÖNEMİ ALLAH SEVGİSİ ALLAH KORKUSU TEVEKKÜL VE ÇALIŞMA BÜYÜK GÜNAHLAR TEVBE KIYMETİNİ BİL...377

4 6 İ Ç İ NDEKİ LER VASAT DİN VE VASAT İNSAN MÜ MİN AİLE DİPNOTLAR...

5 ب س م الل ه ال رح م ن ال رح يم TAKRİZ Hamdolsun Allah a ki yerleri ve gökleri yarattı. Bize nutk u beyan öğreterek cism u can bahşetti. Yol gösterici Peygamber gönderdi, ona Kur an vahyetti. Ve O Peygamberi kadın erkek herkese rehber kıldı. O nun Habibine Âlina ve Eshâbına salat u selam olsun. Ey Aziz! Malumunuz ola ki şu anda elinizdeki bu muazzam kitap Füyûzât ı Rabbanî ve Letâif ı Sübhanî deryasından terennüm eden hoş nağmeli bir eser i şahanedir. İçerisinde hukuk ı İslâmiye ışığında muaşeret ve adaba ait mühim meseleleri ihata eden bu eser, Kur an ve ehadis i şerifede beyan buyrulan ve hayatımızı tenvir edecek misalleri de muhtevidir. Ayrıca, mezkûr eser i latif, sadece kadınların hukukuna ihtimam gösterilip erkeklerin hukukunu bir yana bırakan bir kitap olmayıp her iki tarafın da hukukuna dair din i İslâmdaki terazi yi adalete de ram olmuş bir teliftir. Zamanımızda bazı insanlar kadın haklarını savunurken haddi aşmışlar ve ifrata düşmüşler, bir kısmı ise kadını hiçbir hakka sahip olmayan, erkeğin zevk oyuncağı olarak görmüş ve tefrite düşmüşlerdir. Hâlbuki erkeği de kadını da yaratan Allah tır, Allah tan gayrı yaratıcı yoktur. Ve O Allah Subhanehü ve Teâlâ Kur an ı Mübîn de şöyle buyurur: و ل ا ت ع ت د وا ا ن الل ه ل ا ي ح ب ال م ع ت د ين

6 18 İ SLÂM DA KADIN Hudutları aşmayınız çünkü Allah hudutları aşanları sevmez Ondandır ki her iki tarafın da indi ilâhîde belirlenmiş hudutları çiğnemeyip huzur ve saadetli bir hayatı idame etmek için Kur an ı Kerîm ve Ehadis i Nebeviyede beyan olunan hakları bilmeleri zaruridir. Her kim bu kitabı tefekkür edip, sıdk ı yakîn ile mutaala ederek okursa Hak Teâlâ nın izniyle aklındaki efkârını tedirgin eden çözülmemiş müşkilatlı mes eleleri biiznillah izale edecektir. Bu dürr i yekta olan kitabı muhlisane okuyup tatbikine say u gayret gösteren mü min ve mü mineler, eşleri ve çocukları hakkında daha dikkatli olacaklar, birbirine karşı görevlerini yerine getirerek Kur an ve Sünnet dairesinde münevver bir yola vusul bulacaklardır. Tevfik Allah tandır. Abdulhekim El Mevlevî

7 HAZRETİ ÂDEM VE HAZRETİ HAVVA و م ن ا ح س ن ق و ل ا م من د ع ا ا ل ى الل ه و ع م ل ص ال ح ا و ق ال ا نن ى م ن ال م س ل م ين (İnsanları) Allahʹa davet eden, salih amel işleyen ve ʺBen müslümanlardanımʺ diyenden kimin sözü daha güzeldir? 1 İbni Abbas tan rivâyet olunur ki: Cenâb ı Hak, Havva validemizi Hazreti Adem in sol kaburga kemiğinden yarattı. Adem aleyhisselâm o esnada uyumakta idi. Uyanıp yanında gonca gül gibi Havva yı görünce kalbi ona aktı ve elini uzattı. Melekler: Ya Adem! Ona dokunma, henüz nikâhın kıyılmadı! dedi. Bundan sonra nikâhları kıyıldı. Mehrin şartı da üç kere Hazreti Muhammed Mustafa ya salâvat ı şerife getirilmesi olarak gerçekleşti. Bu, Allah celle celâlühu huzurunda ve Muhammedî hakikat önünde ilk nikâhın başlangıcı oldu. Nikâh böylece, Hazreti Muhammed Mustafa ya salâvat ile ulvî bir mana kazandı. İnsanlık tarihi rahmet, bereket ve feyiz tecellileri ile böylece başladı. Bütün muhabbetlerin özü, ilâhî muhabbettir. Cenâb ı Hak kullarına lutfettiği bütün sevgi ve muhabbetlerin hepsini hakikatte kendi muhabbetine vesile olarak bahşetmiştir. Muhabbetin zirvesine çıkabilmenin şartı Allahı ve Rasûlünü sevmektir. Eşler arasındaki muhabbet ve bağlılık ise Rasûlullah a tâbi olmakla elde edilir. İslâm dairesi gözetilerek kurulacak aile yuvaları üstün meziyetli ve bereketli haneler olur. Bu bakımdan aile hem Allah celle celalühunun muhabbetine vesiledir, hem de nesillerin ida 1 Fussilet Sûresi, Âyet 33

8 18 İ SLÂM DA KADIN mesi için zarûrîdir. Yani aile nizamı, hem bedenî bir ihtiyaçtır. Hem de manen gelişmenin ilk ve esaslı zeminini teşkil eder. İslâm nazarında evlilik her zaman asıl olmuş ve musırran teşvik edilmiştir. Zaten bunun aksi insan yaradılışına da aykırıdır. Çünkü evlilik geçerli mazeretler hariç insanoğlunun uzak durmaması gereken bir ihtiyaç ve sünnet i seniyyedir. Aile yuvası kurmanın bu kadar mühim olması itibariyle evlilikle arzu edilen maksatlara vasıl olmak ve ev mekânını bir huzur cenneti haline getirmek için riâyet edilmesi gereken pek çok ince ve nazik meseleler vardır. İlâhî muhabbete vesile olacak bir aile hayatı nasıl kurulur? Nelere dikkat etmeli ki, evlerimiz bir huzur ve saadet yurdu olsun? Nasıl yaşamalı ki hayat yolculuğumuz aksal gayemizde hitam bulsun? Bunun için Kur an ve Sünnet aileye tarif edilen maksat ve gayelere götürecek yolları, usulleri, kaideleri ve kıstasları en güzel biçimde vaaz etmiştir. Ayrıca bu nizama riâyet edilmediği takdirde, hangi vahim neticelerin ortaya çıkacağını da belirtmiştir. Bu hususta arzu edilen neticeye erişebilmek için Cenâb ı Hak bize numûnelerin en güzelini ve mükemmelini nasib etmiştir ki, O gönüller sultanı Hazreti Muhammed Mustafa aleyhisselâm dır. Hayatının hiç bir safhasında en küçük bir tezat bulunmayan O peygamberler serveri, kurduğu aile yuvasında da bu güzel nizamı yaşamış ve yaşatmıştır. Bu bakımdan iyi bir aile teʹsisi için Oʹnun şerefli ve müstesna güzelliklerle dolu aile hayatını bilmeli ve kendimize şiar edinmeliyiz. Nice gafiller evliliğe yanaşmayarak, bu husustaki günah ve haram girdaplarında perişan ve helak olmaktadırlar. Cenâb ı Hak şöyle buyuruyor: و ي اا د م اس ك ن ا ن ت و ز و ج ك ال ج نة ف ك ل ا م ن ح ي ث ش ي ت م ا و ل ا ت ق ر ب ا ه ذ ه ال شج ر ة ف ت ك ون ا م ن ال ظال م ين

9 İ SLÂM DA KADIN 19 (Allah buyurdu ki) Ey Adem! Sen ve eşin cennette yerleşip dilediğiniz yerden yeyin. Ancak şu ağaca yaklaşmayın! Sonra zalimlerden olursunuz. 2 Allah Teâlâ, Hazreti Âdem aleyhisselâmı yarattı ve ona zevce olarak da Hazreti Havva yı yarattı. Onların her ikisine cennette diledikleri her şeyden yemeleri, orada hayat sürmelerini ancak yasaklanmış bir ağaca yaklaşmamalarını emretti. Hazreti Âdem e meleklerin bilmediği ilimler öğretilmiş ve bütün meleklere Hazreti Âdem e secde emri verilmiş. Bütün melekler ona secde etmişler, ancak iblis secde emrine isyan etmiş, insanın üstünlüğünü kabul etmemiş. Bu kadar bol nimetlere, şerefe sahip olan Âdem babamız ve Havva validemiz cennette yaşamaya başladığı andan itibaren imtihan ı ilâhiyeye tâbi tutuldular. Cenâb ı Hak iblisin hilesini şöyle beyan buyurur: ف و س و س ل ه م ا ال شي ط ان ل ي ب د ى ل ه م ا م او ر ى ع ن ه م ا م ن س و ا ت ه م ا و ق ال م ان ه يك م ا ر بك م ا ع ن ه ذ ه ال شج ر ة ا لا ا ن ت ك ون ا م ل ك ي ن ا و ت ك ون ا م ن ال خ ال د ين Derken şeytan, birbirine ayıp yerlerini göstermek için onlara vesvese verdi ve Rabbiniz size bu ağacı sırf melek olursunuz veya ebedî kalanlardan olursunuz diye yasakladı dedi. 3 İnsan, ebedî yaşama arzusunu hiçbir zaman içinden atamadı. Herkes ebedî veya uzun yaşamak ister. Cenâb ı Hak bu meyanda şöyle buyuruyor: 2 Araf Sûresi, Âyet 19 3 Araf Sûresi, Âyet 20

10 18 İ SLÂM DA KADIN و ا لذ ين آ ذب وا ب ا ي ات ن ا و اس ت ك ب ر وا ع ن ه ا ا ول ي ك ا ص ح اب ال نار ه م ف يه ا خ ال د ون Âyetlerimizi yalanlayanlar ve büyüklenip onlardan yüz çevirenler var ya, işte onlar ateş ehlidir. Onlar orada ebedî kalacaklardır. 4 Mü minlerin cennetteki ebedî hayatı için şöyle buyurur: و ا لذ ين ا م ن وا و ع م ل وا ال صال ح ات ل ا ن ك ل ف ن ف س ا ا لا و س ع ه ا ا ول ي ك ا ص ح اب ال ج نة ه م ف يه ا خ ال د ون İnanıp da iyi işler yapanlara gelince ki hiç kimseye gücünün üstünde bir vazife yüklemeyiz işte onlar, cennet ehlidir. Orada onlar ebedî kalacaklar. 5 Şeytan, insanların içinde var olan bu ebedî yaşama duygusuyla Hazreti Âdem ve Havva validemizi aldatmaya çalışıyordu. Hazreti Âdem ile Havva validemiz o güne kadar asla bir canlının yemin ile yalan söyleyeceğini bilmiyorlardı. Şeytan onlara yaklaştı ve onlara vesvese verdi. Hazreti Âdem ve Hazreti Havva, yalan söylemeyeceklerine inandıkları şeytanın Allah ın ismine yemin ederek söylediği sözlerine aldandılar. Onlara: Ben size hayırlı bir öğüt veriyorum siz cennette ebedî kalmak veya melekleşmek istemez misiniz, aynı melekler gibi, günahsız bir varlık olmak istemez misiniz? dedi. Elbette ki insanlar ebedî yaşamak isterler. İşte şeytan Âdem aleyhisselâm ve Havva validemize böyle yaklaştı, böylece onları hile ile aldattı. Ağacın meyvesini tattıklarında ayıp yerleri kendilerine göründü ve cennet yapraklarından üzerilerini örtmeye başladılar. 4 Araf Sûresi, Âyet 36 5 Araf Sûresi, Âyet 42

11 İ SLÂM DA KADIN 19 و ن اد يه م ا ر به م ا ا ل م ا ن ه ك م ا ع ن ت ل ك م ا ال شج ر ة و ا ق ل ل ك م ا ا ن ال شي ط ان ل ك م ا ع د و م ب ين Rableri onlara: Ben size o ağacı yasaklamadım mı ve şeytan size apaçık bir düşmandır, demedim mi? diye nidâ etti. 6 Haramlarla helalleri kıyasladığımız zaman göreceğiz ki, Allah ın insanlar için helal kıldığı nimetler sayılamayacak kadar çok, yasak ettikleri ise pek azdır. Fakat geliniz görünüz ki insanlar, Allah ın yasak kıldığı haramlara dalıp gidiyorlar ve neticede hüsrana uğruyorlar. Nefsimizin fısıldamaları şeytanın fısıldamalarından daha tehlikelidir. Eğer nefsimize, şeytana ve toplumdaki kötü ahlâklı kimselerin telkinine uyarsak biz de hüsrana uğrayanlardan oluruz. Âdem aleyhisselâm ile Havva validemiz, cennette kendilerine mahsus bir örtü ile örtünmüşlerdi, hatta Hazreti Âdem ile Hazreti Havva avret mahallerini kendileri dahi göremiyorlardı. Fakat haram olan o ağacın meyvesinden yedikleri zaman, Allah edeb yerlerini örten örtüyü kaldırıverdi ve birbirlerinin edeb yerlerini gördüler ve utançla koşuşup ağaç yaprakları ile örtünmeye çalıştılar. O hali görür görmez pişman oldular. Öyle bir pişmanlık ki birbirlerinin yüzlerine bile bakamadılar. Ne yaptık, ne ettik de biz bunca nimetin içine gark olmuş iken Rabbimizin yasak ettiği o meyveden yedik dediler. Onlar o hallerinden çok utandılar. İşte insanın imanı olursa hayâsı da olur. Rasûlullah aleyhisselâm: Hayâ imandandır 7 buyuruyor. 6 Araf Sûresi, Âyet 22 7 Hadis, Buhârî

12 18 İ SLÂM DA KADIN Bir insanın hayâ duygusu o kimsenin imanıyla orantılıdır. Bir insan, Allah a karşı, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve selleme karşı insanlara karşı hayâlı ise, işte o kimsenin imanı kemale ermiştir. O kimsenin hayâsının derecesi imanının derecesini gösterir. Çünkü hayâ imandandır, şeytanda hayâ yoktur. Hazreti Âdem in kalbinde ise iman ve tam bir teslimiyet vardı ama bir an için yanıldı. İlgili âyet i Kerîmeler de bize gösteriyor ki, insan yaptığı ibadet ve taata güvenmemeli, akıbetinden ne emin olmalı ne de ümidini kesmelidir. Ben namaz kılıyorum, oruç tutuyorum, Allah yolunda hizmet ediyorum, ben cennete girmeyeceğim de kim girecek? gibi sözler, düşünceler çok tehlikeli söz ve düşüncelerdir. Tarihte bunun çok örnekleri var. Meselâ: Belam bin Baura, âlimdi ve evliyaullahın büyüklerindendi, ism i azam duasını biliyordu; fakat Hazreti Musa aleyhisselâma haset ettiği için, bu hasedi onu imanından etti. Şeytan, Âdem aleyhisselâma haset etti, onu, çamurdan yarattın beni ateşten yarattın, o benden hakirdir dediği için helak oldu. Her ikiside haset sebebiyle helak oldu. Allahu Tebareke ve Teâlâ hazretleri şöyle ferman buyurur: و ات ل ع ل ي ه م ن ب ا ا لذ ى ا ت ي ن اه ا ي ات ن ا ف ان س ل خ م ن ه ا ف ا ت ب ع ه ال شي ط ان ف ك ان م ن ال غ او ين و ل و ش ي ن ا ل ر ف ع ن اه ب ه ا و ل ك نه ا خ ل د ا ل ىال ا ر ض و ا تب ع ه و يه ف م ث ل ه آ م ث ل ال ك ل ب ا ن ت ح م ل ع ل ي ه ي ل ه ث ا و ت ت ر آ ه ي ل ه ث ذ ل ك م ث ل ال ق و م ا لذ ين آ ذب وا ب ا ي ات ن ا ف اق ص ص ال ق ص ص ل ع له م ي ت ف كر ون Onlara (yahudilere), kendisine âyetlerimizden verdiğimiz ve fakat onlardan sıyrılıp çıkan, o yüzden de şeytanın takibine uğrayan ve sonunda azgınlardan olan kimsenin haberini oku. Dileseydik elbette onu bu âyetler sayesinde yükseltirdik. Fakat o, dünyaya saplandı ve hevesinin peşine düştü. Onun durumu tıpkı köpeğin durumuna benzer: Üstüne varsan da dilini çıkarıp solur, bıraksan da dilini sarkıtıp

13 İ SLÂM DA KADIN 19 solur. İşte âyetlerimizi yalanlayan kavmin durumu böyledir. Kıssayı anlat ki belki düşünürler. 8 Öyleyse insan yaptığı ibadete güvenmemelidir ama bunun yanında Allah tan da asla ve asla ümidini kesmemelidir. Hulefâ i Râşidîn in ikincisi Hazreti Ömeru l Faruk radıyallahu anh ki cennetle müjdelenen on sahabeden birisidir bunu ne güzel ifade ediyor: Biri müstesna bütün insanlar cennete girecek denilse, o bir kişi ben miyim diye korkarım. Birçok insan cehenneme girecek fakat insanların bazısı cennete girecek denilse, cennete girecek o kişiler içinde ben de olabilir miyim diye ümit ederim. Bir zaman İsrailoğulları içinde Barsisa denilen bir ibâdet ehli vardı. Zahitliği, doğuya batıya erişmişti. Nerede bir hasta varsa, ona okur veya okunmuş su yollardı, hasta içince Allah ın izniyle sağlık ve şifa bulurdu. Barsisa öyle bir şöhret kazandı ki o zamanın hekimlerine kimse gitmez oldu. Fakat iblis, kadın fitnesiyle Barsisa yı dalalete sürükledi o da helak oldu. Mü min, beynel havf verrecâ, korkuyla ümit arasında yaşayacak, Allah a ibadet ve taat edecek; Allah ın bütün emirlerini yerine getirmeye gayret edecek, bütün nehiylerinden sakınacak fakat asla sonundan emin olmayacak. Çünkü önümüzde çok hile ve tuzaklar vardır. Bu yol ancak tam bir iman ve mutmain olmuş kalp ile kat edilebilir. İmanda şüphesi olan, imanda zaafı olan ve kötü çevrelerle düşüp kalkanlar, kendilerine şeytanı ve şeytanın avanesini rehber edinenler bu yolda helak olurlar. Allah cümlemizi korusun. 8 Araf Sûresi, Âyet

14 18 İ SLÂM DA KADIN Âdem aleyhisselâm ile Havva validemiz, kendi çıplak hallerini, edep yerlerini görünce bildiler ki büyük bir suç işlediler. Hemen mayalarında olan o hâlisâne duygular harekete geçti ve: ق ال ا ر بن ا ظ ل م ن ا ا ن ف س ن ا و ا ن ل م ت غ ف ر ل ن ا و ت ر ح م ن ا ل ن ك ون ن م ن ال خ اس ر ين Dediler ki: Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz. 9 Ama şeytan Allah ın huzurundan kovulunca: ق ال ا ن ظ ر ن ى ا ل ى ي و م ي ب ع ث ون Dedi ki: Bana, (insanların) tekrar dirilecekleri güne kadar mühlet ver. 10 Allah mühlet verince: ق ال ف ب م ا ا غ و ي ت ن ى ل ا ق ع د ن ل ه م ص ر اط ك ال م س ت ق يم (İblis) dedi ki: Beni azdırmana karşılık, ben de onları saptırmak için senin doğru yolunun üstüne oturacağım. 11 Bakınız ben azdım demiyor, kendi nefsine suç bulmuyor da Allah a nisbet ediyor azmasını. Bununla da kalmıyor, İslâm yolunun, sırât ı müstakimin önüne oturacağını, insanları hak yoldan çevirmek için her türlü hile ve desiseye başvuracağını yeminle ifade ediyor. Evet, iki tıynet, iki yaratılış. Biri günahını idrak ettiği, hatasını anladığı an hemen itiraf ediyor, günahından rücu ediyor ve Rabbine yönelip af diliyor. Diğeri ise şeytan tıynetidir haşa Allah ı suçluyor. 9 Araf Sûresi, Âyet Araf Sûresi, Âyet Araf Sûresi, Âyet 16

15 İ SLÂM DA KADIN 19 Burada şeytanın ve Hazreti Âdem in beş vasfına işaret vardır. Âdem aleyhisselâmı, bu hatayı işledikten sonra, yeniden Allah indinde makbul eden; onun bahtiyarlığına vesile olan beş özellik şunlardır: 1 Adem aleyhisselâm Allah ın emrine muhalefet ettiğini, anladı. Ya Rabbi! Ben günah işledim, sen yasak kılmıştın ama ben bu yasağa riâyet etmedim diye de itirafta bulundu. 2 Günahına pişman oldu. Ya Rab! Biz nefsimize zulmettik dedi. 3 Nefsini levmetti, kınadı ve: Bu günah benim nefsimdendir dedi. 4 Tevbe etti, af diledi. 5 Allah ın rahmetinden ümidini kesmedi. Ben bu günahı işledim. Artık Allah ın rahmeti bana gelmez, ben cehennemi hak ettim gibi bir ümitsizliğe kapılmadı. İşte Hazreti Âdem ve Hazreti Havva validemizin bu beş güzel vasfı onların kurtulmasına vesile oldu. Bu bizim hatamızdır, kendi nefsimize zulmettik dediler. Zulmü, kendi nefislerinden bildiler, sonra bununla da kalmadılar. Hemen ellerini açtılar, o yüce Rabbimize yöneldiler, O na gözyaşlarıyla tevbe ve istiğfar ettiler. Rivâyetlere göre Hazreti Âdem ile Hazreti Havva, cennetten çıkarılıp yeryüzüne indirildiklerinde, ikisi de ayrı ayrı yere indirilmişlerdir. Hazreti Âdem Serendip Adası na, Hazreti Havva validemiz de Cidde ye indirildi. Cidde, arapçada cedd yani ebe, büyük ana manasınadır, dolayısıyla bugün Arabistan daki, Kızıldeniz sahilindeki Cidde şehrinin ismi Hazreti Havva validemizden kalmıştır, bugün de o isimle anılmaktadır. Yine rivâyetlere göre Hazreti Havva validemizin kabr i şerifi de Cidde dedir.

16 18 İ SLÂM DA KADIN Bir rivâyete göre Hz Âdem ve Hazreti Havva validemiz, üçyüz yıl ayrı kalmışlar, ağlamışlar, sızlamışlar nefislerini levm etmişler, nedamet duymuşlar, hiçbir zaman bu yaptıkları günahı Allah a nisbet etmemişler, yani Ya Rabbi! Sen bu günahı bize işlettin dememişler ve hiçbir zaman da Allah ın rahmetinden ümitlerini kesmemişler. Nihâyet Allah onlara rahmet etmiş ve Arafat dağında onları birleştirmiştir. İblisin helakına vesile olan beş özelliği ise şunlardır: 1 Şeytan, Hazreti Âdem e secde emrini yerine getirmedi, Allah a, Onu çamurdan beni ateşten yarattın, ben ondan üstünüm, niye ona secde edeceğim ki! diye kibirlenerek isyan etti. 2 Bu isyan, kibir ve günahını anlayamadı, bilemedi, Ben günah işledim demedi. 3 Bu cehaleti sebebiyle günahından dolayı pişman olmadı. 4 Nefsini levmetmedi. Ben azdım demedi. Nefsini kötülemediği gibi bu azgınlığını, bu isyanını, tuğyanını Rabbine nisbet etti. Sen azdırdın diyerek Allaha iftira attı. 5 Şeytan Allah ın rahmetinden de ümidini kesti ve böylece bedbahtlardan, helak olanlardan oldu ve kıyamete kadar hep inananların lisanında lanetle anılacak biri oldu. Kıyamette ise ateşin en kızgın yerlerinde, sonsuza kadar yanacak, şeytanın peşinde giden ve onu örnek alanlar da aynı durumda olacaktır. Mü min, bir günah irtikâp etti mi, bir kötü iş yaptı mı, Ya Rabbi! Bu benim nefsimdendir, ben nefsime uydum ve bu kötülüğü irtikâp ettim demelidir. Allah ın razı olduğu salih bir amel işledi mi, Ya Rabbi! Bu Sendendir, benden değildir. Ben nefsim ile baş başa kalsaydım, bunu başaramazdım. Senin yardımın olmasaydı ben buna muvaffak olamazdım demelidir. İşte bu, İslâm ve insan ahlâkıdır.

17 İ SLÂM DA KADIN 19 Fakat insanların haline bakınız ki ne hale gelmişlerdir. Müslümanlar olarak bir hayırlı ve güzel amel yaptığımız zaman hep nefsimize mal ediyor ama Allah korusun bir kötülük, bir kusur işlediğimiz zaman bunu hep başkalarına yüklüyoruz. İşte bu, doğru değildir ve şeytan ahlâkıdır. Hülâsâ Allah celle celâlühü aldatılanı nimetten uzaklaştırsa da tekrar tevbe ederse bağışlıyor nimete kavuşturuyor. Fakat aldatanı hem nimetten hem de rahmetten uzaklaştırıyor, aldatan ebedî hüsrana uğruyor. LÜGATTE ERKEK VE KADIN ا م ر أ ةT Türkçede kullanılan kadın kelimesi arabça lügatlarda imrae, ن س اي يT nisâî yada ح ر مT hurem gibi kelimelerle ifade edilir. Kadın, hatun, zevce manalarına gelir. Yine arapça lügatta büluğ çağına ermiş ب ش ر mer e ال م ر ءT insan ا ن س انT adem, ا د م يT الرجل erkek manasına ise T beşer veya T racül kelimeleri kullanılır. Bu kelimeler ise; adem, insan, kişi, beşer, erkek gibi manalara gelir. CAHİLİYEDE KADININ YERİ Cenâb ı Hak, Kur an da: و ا ذ ا ب شر ا ح د ه م ب ال ا ن ث ى ظ ل و ج ه ه م س و د ا و ه و آ ظ يم ي ت و ار ى م ن ال ق و م م ن س وء م ا ب شر ب ه ا ي م س ك ه ع ل ى ه ون ا م ي د س ه ف ى الت ر اب ا ل اس اء م اي ح ك م ون

18 18 İ SLÂM DA KADIN Onlardan birine kız müjdelendiği zaman öfkelenmiş olarak yüzü kapkara kesilir. Kendisine verilen müjdenin kötülüğünden dolayı kavminden gizlenir. Onu, aşağılık duygusu içinde yanında mı tutsun, yoksa toprağa mı gömsün! Bakın ki, verdikleri hüküm ne kadar kötüdür! 12 Kadın hakkında Yunan tarihinin sahifelerinde: Kadın erkeğe mahsus bir oyuncaktır. Satılabilir, başkasına devredilebilir. Başkasına hediye edilebilir. Maldan farkı yoktur. Bir mal gibi kocası öldüğünde miras kalır, başkasına intikal eder. diye bahsedilir. Romalılarda da kadının konumu aynıydı. Devirler ve asırlar kadını bir hamam bohçası gibi, yekdiğerine yuvarladı durdu. Romalılarda baba doğan çocuğu ister erkek, ister kız olsun, onu aileye kabul etmek mecburiyetinde değildi. Çocuk doğunca önce babanın ayaklarının yanına bırakılırdı. Baba onu kucağına alırsa, onu ailesine kabul etti sayılırdı. Eğer böyle yapmazsa, çocuk terkedilmiş kabul edilirdi. O zaman çocuk umumî bir meydana atılır yahut putların yanına bırakılırdı. Çocuk erkek ise, dileyen onu alır kendisine evlat edinirdi. Kız ise, çoğu zaman kimse tarafından alınmaz, açlıktan, susuzluktan, sıcaktan veya soğuktan ölüme terk edilirdi. Çinlilerde kadın insan dahi sayılmaz, ona ad bile konulmazdı. Kadın sayı ile çağırılırdı. Erkek çocuklar makbul sayılır; fakat kız çocukları hayvan isimleriyle anılırdı. Hıristiyan âlemi, beşinci asırda büyük bir toplantı yapar ve: Kadının ruhu var mıdır yok mudur? diye tartışırlar ve şu karara varırlar: Kadınlar İsa nın annesi Meryem hariç cehennem azabından kurtulamazlar. 12 Nahl Sûresi, Âyet 58 59

19 İ SLÂM DA KADIN 19 Cahiliye Araplarının medeniyeti ise kadını diri diri toprağa gömdü. Kızı dünyaya gelen bir Arap hicap içerisinde kalır, sokağa çıkamaz, doğan kızını geceleyin diri diri bir çukura gömerdi. Kadın bir ayıb ı küll idi. O, kız evladını atmakla şerefini kazanmış sayılırdı. Cenâb ı Hak yine Kur an ı Kerîm de şöyle buyuruyor ا ذ االش م س آ ور ت و ا ذ ا ال نج وم ان ك د ر ت و ا ذ اال ج ب ال س ير ت و ا ذ ا ال ع ش ار ع طل ت و ا ذ اال و ح و ش ح ش ر ت و ا ذ اال ب ح ار س جر ت و ا ذ ا ال نف وس ز وج ت و ا ذ ا ال م و ء د ة س ي ل ت ب ا ى ذ ن ب ق ت ل ت Güneş katlanıp dürüldüğünde, yıldızlar (kararıp) döküldüğünde, dağlar (sallanıp) yürütüldüğünde, Gebe develer salıverildiğinde, vahşî hayvanlar toplanıp bir araya getirildiğinde, denizler kaynatıldığında, ruhlar (bedenlerle) birleştirildiğinde, diri diri toprağa gömülen kıza, sorulduğunda, ʺHangi günah sebebiyle öldürüldü? diye. 13 Bu satırları okurken insanın tüyleri ürperiyor. İşte cahiliye işte Yunan ve Roma medeniyeti diye dillerden düşürülmeyen bu mahut medeniyetlerin kadına verdiği kıymet ve baha!.. İslâm dan önce kadının yeri işte böyleydi. İSLÂM DA KADININ YERİ VE DEĞERİ Cenâb ı Hak Kâdir i Mutlak Kur an ı Kerîm de şöyle ferman buyurmaktadır: 13 Tekvir Sûresi, Âyet 1 9

20 18 İ SLÂM DA KADIN ي ا ا يه ا ال ناس ا تق وا ر ب ك م ا لذ ى خ ل ق ك م م ن ن ف س و اح د ة و خ ل ق م ن ه ا ز و ج ه ا و ب ث م ن ه م ا ر ج ال ا آ ث ير ا و ن س اء و ات ق وا ال له ا لذ ى ت س اء ل ون ب ه و ال ا ر ح ام ا ن ال له آ ان ع ل ي ك م ر ق يب ا Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan, ondan da eşini yaratan ve ikisinden pek çok erkek ve kadın meydana getiren Rabbinizden sakının. Adını kullanarak birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allahʹtan ve akrabalık haklarına riâyetsizlikten de sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde görüp gözeticidir. 14 Allahu Teâlâ ve Tekaddes hazretleri Kur an ı Kerîm de insanlara ulaşan her türlü nimeti verenin kendisi olduğunu hatırlatmaktadır. Erkek çocuğu gibi, kız çocuğu da Allahʹın insanlara lütuf olarak verdiği bir nimetidir. İnsanın sorumluluğu ise, Allahʹın nimetine karşı nankörlük etmeden en güzel şekilde şükredebilmektir. Cenâb ı Hak bu meyanda: ل له م ل ك ال سم و ات و ال ا ر ض ي خ ل ق م اي ش اء ي ه ب ل م ن ي ش اء ا ن اث ا و ي ه ب ل م ن ي ش اء ال ذآ ور ا و ي ز و ج ه م ذ آ ر ان ا و ا ن اث ا و ي ج ع ل م ن ي ش اء ع ق يم ا ا ن ه ع ل يم ق د ير Göklerin ve yerin mülkü Allahʹındır. Dilediğini yaratır; dilediğine kız çocukları, dilediğine de erkek çocukları bahşeder. Yahut onları, hem erkek hem de kız çocukları olmak üzere çift verir. Dilediğini de kısır kılar. O, her şeyi bilendir, her şeye gücü yetendir. 15 İslâm da kadın Latîf, Bedî, Rahîm gibi üç ism i ilâhînin mazharıdır. Feyz i Bediîleri tamamen bu üç Esmâ i Sübhânî dendir. Zahirî inkişafları Bedî ism i celininin, rûhî inkişafları ise Latîf ve Rahîm ism i celilelerinin mazhar ı tecelliyâtıdır. 14 Nisa Sûresi, Âyet 1 15 Şura Sûresi, Âyet 49 50

21 İ SLÂM DA KADIN 19 Kur an ı Kerîm de: و م ن آ ل ش ى ء خ ل ق ن ا ز و ج ي ن ل ع لك م ت ذ آر ون Her şeyden de çift çift yarattık ki, düşünüp öğüt alasınız. 16 buyurulmuştur. Cenâb ı Hak, kendi vahdaniyetini bütün haşmetiyle meydana çıkarmak için, her yaratılmışı bir diğeriyle tamamlamıştır. Hadis i şerifte de: Kadının, kaburga kemiğinden yaratıldığı zikredilmektedir. 17 Uçsuz bucaksız varlık alemini yoktan var eden Yüce Kudret, mevcudatı hep çift yaratmıştır. Gece gündüzün, dişi erkeğin, soğuk sıcağın, eşi değil midir? Bir millet erkekle terakki; fakat kadınla tekâmül eder. Yuvayı, aileyi kadın kurar. Erkeği yuvaya, aileye kadın bağlar. Kadınsız aile teşekkül etmez. Kadınsız erkek baştankaradır, noksandır, hüsrandadır. Fakat erkeksiz kadın da buhran içindedir. Cenâb ı Hak Vahid i Kahhar şöyle buyuruyor: ا ل رج ال ق وام ون ع ل ى ال نس اء ب م ا ف ضل ال له ب ع ض ه م ع ل ى ب ع ض و ب م ا ا ن ف ق وا م ن ا م و ال ه م ف ال صال ح ا تق ان ت ا تح اف ظ ات ل ل غ ي ب ب م ا ح ف ظ ال ل ه و ا لت ى ت خ اف ون ن ش وز ه نف ع ظ وه ن و اه ج ر وه نف ىال م ض اج ع و اض ر ب وه ن ف ا ن ا ط ع ن ك م ف ل ا ت ب غ وا ع ل ي ه ن س ب يل ا ا ن ال له آ ان ع ل ي ا آ ب ير ا Allahʹın insanlardan bir kısmını diğerlerine üstün kılması sebebiyle ve mallarından harcama yaptıkları için erkekler kadınların yö 16 Zariyat Sûresi, Âyet Riyâzü s Salihîyn,

22 18 İ SLÂM DA KADIN neticisi ve koruyucusudur. Onun için sâliha kadınlar itaatkârdır. Allahʹın kendilerini korumasına karşılık gizliyi (kimse görmese de namuslarını) koruyucudurlar. Baş kaldırmasından endişe ettiğiniz kadınlara öğüt verin, onları yataklarda yalnız bırakın ve (bunlarla yola gelmezlerse) darbedin. Eğer size itaat ederlerse artık onların aleyhine başka bir yol aramayın; çünkü Allah yücedir, büyüktür. 18 Yuva ve aile, kadın demektir. Çünkü yuvayı o kurar, aileyi o vücuda getirir. Ailesiz cemiyet olmaz, olsa da kuvvet bulmaz, bulsa da hayatiyeti uzun sürmez, çabucak yıkılır ve ölür biter. Ordu milletten, millet aileden, aile kadın ve onun elinden çıkar. Eve nizamı, intizamı, ahengi kadın getirir. Dünyaya ziyneti, âdeme meziyeti, beşere nesli, cihana muhabbeti kadın verir. Bu böyle olmakla beraber kadının sukutu da cihanın sukutu demektir. İbtizal, kadını düşürür; ihtilat, kadının kıymetini indirir. Kadını puse i ammeye bırakmak, evindeki bütün ahlâk ve meziyetleri siler ve götürür. Yalnız bununla da kalmaz. Erkeği sefalete, nesli akamete, evladı şenaate, cemiyeti sefalete sürükler. Kadın hem i tila, hem sukut; hem başlangıç, hem müntehâdır. Düşmüş ve tarihe karışmış, mâzi olmuş, istikbali yıkılmış cemiyetleri nazar ı dikkate alırsak, bu olayların kadınla başladığını ve kadınla bittiğini görürüz. Kadın öyle bir kuvvettir ki hem muhteşem bir devir vücuda getirir, hem muntazam bir devri yıkar. Kadın İslâm öncesi cahiliyyelerde yukarıda bahsettiğimiz sıkıntı ve kederlerle muztarip iken ona Allah ın lutfüyle rahim bir el uzandı, şefik bir ses yükseldi. İslâm öncesi devirlerde kadın; malına, şerefine, benliğine, vücuduna, hatta çocuklarına sahip değil iken hatta kendine bile mâlik kabul edilmezken kadına Allah ın merhametiyle uzanan bu el, hitap eden bu ses kimin eli ve kimin sesi idi? 18 Nisa Sûresi, Âyet 34

23 İ SLÂM DA KADIN 19 Hakir görülen kadına: Ey kadın Sen himayemdesin, sana hakaret edilmez. Sana ancak alçaklar tahakküm eder. hitabı zuhur etti. Ey Kadın!.. Sana kıymet veren bu ses ve bu el kimindir bilir misin? Seni cahiliyye çamurundan çıkaran bu sesi iyi tanı ve bu eli sıkı tut! Bu ses ve bu el âlemlerin efendisi Hazreti Muhammed aleyhisselâmın sesi ve elidir. Kadın, yaratış evidir; beşerin mayası orada tutulur, insanın hamuru yine orada yoğrulur. Bu insan mahfazasına merhamet etmemiz gerektiği aşikârdır. Fahr ı kâinat aleyhisselâtü vesselâm ashabına veda ettiği gün şöyle buyurmuştur: İki zayıftan sakının. İki zayıfın hakkına riâyet edin bunlar, yetim ve kadın 19 O Nebiyy i Zîşân, kendisi Alem i Cemal e intikal etmezden evvel kadınların hukukunu korumuş, dinen himayesini emretmiş ve hakkında hükümler va z etmiştir. Allah, İslâm ahlâkından habersiz olan bu toplumlara gönderdiği peygamberleri ve indirdiği hak kitapları ile kız çocuklarına karşı olan bu bakışın yanlışlığını bildirmiştir. Peygamberlerin tebliği ve İslâm ahlâkının insanlar tarafından öğrenilmesiyle birlikte, kız çocuklarını bir utanç vesilesi olarak görme düşüncesi ve cahiliye toplumlarında var olan bu uygulama ortadan kalkmıştır. Ey bütün bu rahmet ve iltifata mazhar olan kadın! Senin biricik hâmin yalnız Allahu azîmüşşandır. Hazreti Muhammed 19 Hadis İbn i Mâce

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır.

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. BÜYÜKLERİN HİKMETLİDEN SÖZLERİ Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. Buyruldu ki; Faziletli kimseler için (hiçbir yer) gurbet sayılmaz. Cahilin ise

Detaylı

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir.

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir. Hastalık ve Yolculukta: Eğer bir insan hasta ise ve yolcu ise onun için oruç tutmak Kur an-ı Kerim de yasaktır. Bazı insanlar ben hastayım ama oruç tutabilirim diyor veya yolcuyum ama tutabilirim diyor.

Detaylı

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar 1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar İÇİNDEKİLER KUR AN NEDİR? KUR AN-IN AMACI? İNANÇ NEDİR İBADET NEDİR AHLAK NEDİR KISSALAR AYETLER KUR AN NEDİR? Kur an-ı Hakîm, alemlerin Rabbi olan Allah ın kelamıdır.

Detaylı

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016 EN GÜZEL İSİMLER O NUNDUR Aziz Müminler! Okuduğum âyet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah tır. Güzel isimler O nundur.

Detaylı

Bu dersimizde İslam da aile ve aile hukukunu ele alacağız.

Bu dersimizde İslam da aile ve aile hukukunu ele alacağız. Ders : 106 Konu : İSLAMDA AİLE - BİREYLERİNİN SORUMLULUKLARI - 1 Bu dersimizde İslam da aile ve aile hukukunu ele alacağız. Allah ın emri olan ve Peygamber Efendimiz (sav) in de birçok hadisinde bahsi

Detaylı

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler 3. ÜNİTE: EN GÜZEL ÖRNEK HZ. MUHAMMED İN İBADETLERİ 3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler KAZANIMLARIMIZ O Bu ünitenin sonunda öğrenciler Hz. Muhammed'in: O 1. Öncelikle bir kul olarak davrandığını kavrar.

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR 4O HADIS HER YIL 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Detaylı

Avusturya Mutlu Aile Destek ve Danışmanlık Projesi

Avusturya Mutlu Aile Destek ve Danışmanlık Projesi İSLAMDA EVLİLİK ve AİLE HUKUKU و م ن اي ات ه ا ن خ ل ق ل ك م م ن ا ن ف س ك م ا ز و اج ا ل ت س ك ن وا ا ل ي ه ا و ج ع ل ب ي ن ك م م و دة و ر ح م ة ا ن فى ذل ك لاي ات ل ق و م ي ت ف كر ون İçinizden kendileri

Detaylı

DOMUZ ETİNİN HARAM KILINMASININ HİKMETİ

DOMUZ ETİNİN HARAM KILINMASININ HİKMETİ DOMUZ ETİNİN HARAM KILINMASININ HİKMETİ حكمة ريم م ا ير ] تر [ Türkçe Turkish Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ümmü Nebil 2009-1430 1 حكمة ريم م ا ير» باللغة ال ية «مد صالح

Detaylı

BYK & ŞYK DERSLERİ. Yaptıklarına karşılık olmak üzere kendilerine nice sevindirici ve göz aydınlatıcı nimetler saklandığını hiç kimse bilemez.

BYK & ŞYK DERSLERİ. Yaptıklarına karşılık olmak üzere kendilerine nice sevindirici ve göz aydınlatıcı nimetler saklandığını hiç kimse bilemez. Ders : 8 Konu : SALiH AMEL Amel kelimesi, sevap veya günahla karşılık bulan her türlü iş, çalışma ve fiil demektir. Kur ân-ı Kerim ve hadisi Şeriflerde daha çok emir, yasak ve tavsiyeler anlamında olup,

Detaylı

1. EÛZÜ ÖĞRENELİM ANLAMI. 1. Kovulmuş Şeytan dan Allah a sığınırım.

1. EÛZÜ ÖĞRENELİM ANLAMI. 1. Kovulmuş Şeytan dan Allah a sığınırım. SÛRELERİMİZİ tefekkürle ÖĞRENİYORUZ 1. EÛZÜ ÖĞRENELİM ANLAMI 1. Kovulmuş Şeytan dan Allah a sığınırım. Benim adım Eûzü. İsmimin anlamı Sığınırım, yardım isterim. Bir tehlike ile karşılaştığınızda güvenilir

Detaylı

Allah Kuran-ı Kerim'de bildirmiştir ki, O kadın ve erkeği eşit varlıklar olarak yaratmıştır.

Allah Kuran-ı Kerim'de bildirmiştir ki, O kadın ve erkeği eşit varlıklar olarak yaratmıştır. İslam a göre kadınlar erkeklerden daha değersiz kabul edilmez. Kadınlar ve erkekler benzer haklara sahiptirler ve doğrusu bazı hususlarda kadınlar, erkeklerin sahip olmadığı bazı belirli ayrıcalıklara

Detaylı

Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti

Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti Hz. Ali (kv) bildiriyor: Resulullah (sav) bir gün beni huzuruna çağırdı: "Ya Ali! Senin bana yakınlığın, Harun Peygamberin Musa Aleyhisselama olan yakınlığı gibidir.

Detaylı

KADINA ARKADAN YANAŞMANIN HÜKMÜ

KADINA ARKADAN YANAŞMANIN HÜKMÜ 76 KADINA ARKADAN YANAŞMANIN HÜKMÜ Kadına dübüründen yanaşmak haramdır. Dolayısıyla erkeğin kadına dübüründen yanaşması haram olup bazı imamlar bunu zina olarak değerlendirmişlerdir. Her ne kadar livata

Detaylı

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla (Farz kılınan oruç) sayılı günlerdir. Sizden kim, (o günlerde) hasta veya seferde ise o, (tutamadığı) günler sayısınca başka günlerde

Detaylı

KUR'ANDAN DUALAR. "Ey Rabbimiz, Bize dünyada bir iyilik, ahrette bir iyilik ver. Bizi ateş azabından koru." ( Bakara- 201 )

KUR'ANDAN DUALAR. Ey Rabbimiz, Bize dünyada bir iyilik, ahrette bir iyilik ver. Bizi ateş azabından koru. ( Bakara- 201 ) KUR'ANDAN DUALAR "Ey Rabbimiz Bizi sana teslim olanlardan kıl, neslimizden de sana teslim olan bir ümmet çıkar, bize ibadet yerlerimizi göster, tövbemizi kabul et zira tövbeleri kabul eden, çok merhametli

Detaylı

1 Ahlâk nedir? Ahlâk; insanın ruhuna ve kişiliğine yerleşen alışkanlıklardır. İki kısma ayrılır:

1 Ahlâk nedir? Ahlâk; insanın ruhuna ve kişiliğine yerleşen alışkanlıklardır. İki kısma ayrılır: 1 Ahlâk nedir? Ahlâk; insanın ruhuna ve kişiliğine yerleşen alışkanlıklardır. İki kısma ayrılır: 1. Güzel ahlâk 2. Kötü ahlâk 2 Güzel ahlâk neye denir? Allah ın ve Resulü nün emir ve tavsiye ettiği, diğer

Detaylı

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım.

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Rabbin kim? Rabbim Allah. 2 Dinin ne? Dinim İslam. 3 Kitabın ne? Kitabım Kur ân-ı Kerim. 4 Kimin kulusun? Allah ın kuluyum. 5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu

Detaylı

Hz.Resulüllah (SAV) den Dualar

Hz.Resulüllah (SAV) den Dualar Hz.Resulüllah (SAV) den Dualar Camiye Girerken Allah ın adıyla, Allah ın Resulüne salat ve selam olsun. Allah ım, hatalarımı bağışla ve bana rahmet kapılarını aç. Camiden Çıkarken Allah ın adıyla, Allah

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

SEÇİM VE GEÇİM Perşembe, 31 Ekim 2013 09:31

SEÇİM VE GEÇİM Perşembe, 31 Ekim 2013 09:31 Tarih boyunca hayatın her alanında özellikle de evlilik-aile hayatı ve yönetim-iktidar alanında seçim ve geçim çok önemli unsurlardır. Seçim ile geçim iç içedir, geçim seçime bağlıdır. Geçim yani nasıl

Detaylı

GÜNAH ve İSTİĞFAR. Israr etmek kişiyi nasıl etkiler

GÜNAH ve İSTİĞFAR. Israr etmek kişiyi nasıl etkiler GÜNAH ve İSTİĞFAR Israr etmek kişiyi nasıl etkiler Peygamber (s.a.v) Efendimizin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: Hiçbir küçük günah yoktur ki, ısrarla işlenilmeye devam edildiği halde büyümesin. Ve

Detaylı

Eski Mısır Hukuku: Koca bazı şartlar altında birden fazla kadınla evlenebilirdi

Eski Mısır Hukuku: Koca bazı şartlar altında birden fazla kadınla evlenebilirdi Eski Mısır Hukuku: Koca bazı şartlar altında birden fazla kadınla evlenebilirdi Babil Hukuku: Hamurabi kanunlarına göre, zevce çocuk doğurmazsa veya ağır bir hastalığa tutulursa, koca odalık alabilirdi.

Detaylı

Allah a Allah (ilah,en mükemmel, en üstün,en yüce varlık) olduğu için ibadet etmek

Allah a Allah (ilah,en mükemmel, en üstün,en yüce varlık) olduğu için ibadet etmek 1.VE EN YÜCESİ: Allah a Allah (ilah,en mükemmel, en üstün,en yüce varlık) olduğu için ibadet etmek 2.SEVİYE: Allah ın rızasını ve sevgisi kazanmak için 3.SEVİYE: Allah ın verdiği nimetlere(yaşam-akıl-yiyecekler

Detaylı

40 HADİS YARIŞMASI DİKKAT 47'DEN 55'E KADAR Kİ HADİSLERİN ARAPÇA METİNLERİ DÜZELTİLMİŞTİR. SINIFI 5-6,7-8 1-) 9-10,11-12 SINIFI 5-6,7-8 2-) 9-10

40 HADİS YARIŞMASI DİKKAT 47'DEN 55'E KADAR Kİ HADİSLERİN ARAPÇA METİNLERİ DÜZELTİLMİŞTİR. SINIFI 5-6,7-8 1-) 9-10,11-12 SINIFI 5-6,7-8 2-) 9-10 DİKKAT 47'DEN 55'E KADAR Kİ HADİSLERİN ARAPÇA METİNLERİ DÜZELTİLMİŞTİR. 5-6, 1-), 5-6, 2-) 5-6 3-) 40 HADİS YARIŞMASI 5-6, 4-) 5-6, 5-) 5-6, 6-) 5-6, 7-) 5-6, 8-) 5-6, 9-) 5-6, 10-) 5-6, 11-) 5-6, 12-)

Detaylı

AİLE: HAYATA AÇILAN PENCERE

AİLE: HAYATA AÇILAN PENCERE AİLE: HAYATA AÇILAN PENCERE Aile, tek başına olmaktan kurtulup, can yoldaşına kavuşmaktır Aynı çatı altında yalnızlık ve yabancılık değil! Ve O, iki eşi, erkeği ve kadını yarattı. (Necm, 53/45) Kadınlar,

Detaylı

Muhammed Salih el-muneccid

Muhammed Salih el-muneccid KABİRDEKİ HAYATIN TABİATI NASILDIR? [ Türkçe ] طبيعة الحياة في القبر [باللغة التركية [ Muhammed Salih el-muneccid محمد بن صالح المنجد Terceme eden : Muhammed Şahin ترجمة: محمد بن مسلم شاهين Tetkik eden

Detaylı

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir.

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. İBADET 1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. 2 İslam ın şartı kaçtır? İslam ın şartı beştir.

Detaylı

LİVATA HADDİ (EŞCİNSELLİĞİN/HOMOSEKSÜELLİĞİN CEZASI)

LİVATA HADDİ (EŞCİNSELLİĞİN/HOMOSEKSÜELLİĞİN CEZASI) Livata Haddi 71 LİVATA HADDİ (EŞCİNSELLİĞİN/HOMOSEKSÜELLİĞİN CEZASI) Livatanın cezası zina cezasından farklıdır. Her ikisinin vakıası birbirinden ayrıdır, birbirinden daha farklı durumları vardır. Livata,

Detaylı

Ümmü Rumân (r.a) Burak tarafından yazıldı. Çarşamba, 09 Eylül :32

Ümmü Rumân (r.a) Burak tarafından yazıldı. Çarşamba, 09 Eylül :32 Ümmü Rumân radıyallahu anhâ Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem efendimizin kayınvâlidesi olma şerefine eren bahtiyar bir hanım sahâbi... Hazreti Âişe radıyallahu anhâ annemizin biricik annesi... Hz.

Detaylı

Efendim, öğrendiklerimin ikincisi; çok kimseyi, nefsin şehvetleri peşinde koşuyor gördüm. Şu âyet-i kerimenin mealini düşündüm:

Efendim, öğrendiklerimin ikincisi; çok kimseyi, nefsin şehvetleri peşinde koşuyor gördüm. Şu âyet-i kerimenin mealini düşündüm: Hatim-i Esam hazretleri, hocası Şakik-i Belhi hazretlerinin yanında 33 sene kalır, ilim tahsil eder. Hocası, bu zaman içinde ne öğrendiğini sorduğu zaman, sekiz şey öğrendiğini söyler ve bunları hocasına

Detaylı

Kültürümüzden Dua Örnekleri. Güzel İş ve Davranış: Salih Amel. İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir. Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 URL:

Kültürümüzden Dua Örnekleri. Güzel İş ve Davranış: Salih Amel. İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir. Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün URL: Kültürümüzden Dua Örnekleri Güzel İş ve Davranış: Salih Amel İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 Kültürümüzde birçok dua örneği

Detaylı

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir.

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir. 1- Ramazan ayının birinci gecesi kılınacak namaz: Bu gecede bir kimse 2 rekat namaz kılsa, her rekatta da KADİR SÜRESİNİ okursa; ALLAHÜ Teâlâ ( cc ) o kişiye 3 türlü kolaylık verir. Bu ay içinde orucu

Detaylı

Rahmân ve Rahîm Ne Demektir?

Rahmân ve Rahîm Ne Demektir? Besmele Kitapcığı Besmelenin Anlamı Besmele, bütün varlıkların hal diliyle ve iradeli varlık olan insanın lisanıyla ve haliyle meşru olan her işine Allah ın ismiyle başlamasıdır. En önemli dua ve zikirlerdendir.

Detaylı

HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI

HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI ŞEYH MUHAMMED NASIRUDDİN EL-ELBANİ 1 KİTAB VE SÜNNETE DAVET YAYINLARI 1435 HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI ŞEYH MUHAMMED NASIRUDDİN EL-ELBANİ irtibat kitabvesunnet@gmail.com

Detaylı

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

Edeb Ya Hu! Cumartesi, 03 Ocak :31

Edeb Ya Hu! Cumartesi, 03 Ocak :31 Dünya bilimde altın çağını yaşarken insanlıkta yerlerde sürünüyor. Hayâ kalmamış, saygı kalmamış, sevgi kalmamış, büyüğe hürmet kalmamış. Hayatımızda ne eksik biliyor musunuz? Edeb. Edebe hiç önem vermiyoruz.

Detaylı

ŞİRK VE ÇEŞİTLERİ EBU SEYF

ŞİRK VE ÇEŞİTLERİ EBU SEYF ŞİRK VE ÇEŞİTLERİ EBU SEYF Hamd Allah subhanehu ve tealayadır. Salat ve selam ise O nun Rasulünedir. Bundan sonra: Allah sana hidayet etsin. Bil ki şirk koşmak günahların en büyüğüdür ve bütün amelleri

Detaylı

Orucun hükmü ve hikmeti nedir? ما حكم الصيام وحكمته. Abdurrahman b. Nâsır es-sa'dî

Orucun hükmü ve hikmeti nedir? ما حكم الصيام وحكمته. Abdurrahman b. Nâsır es-sa'dî Orucun hükmü ve hikmeti nedir? ما حكم الصيام وحكمته ] تر [ Türkçe Turkish Abdurrahman b. Nâsır es-sa'dî Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2010-1431 1 ما حكم الصيام وحكمته» باللغة ال ية «عبد

Detaylı

Muhammed Aleyhisselam ın Dilinden Dualar

Muhammed Aleyhisselam ın Dilinden Dualar Muhammed Aleyhisselam ın Dilinden Dualar yusufisik1@hotmail.de K ur ân-ı Kerim deki dua ayetleri gibi Peygamberimizin duaları da Arapça aslından okunursa daha iyidir. Ancak, tercümeleri de dua olarak okunabilir.

Detaylı

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli?

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? EVLENİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ? Peygamber (sav) Efendimiz den Abdullah ibn-i Ömer RA ın bir hadisini bu münasebetle hatırlayalım, duymuşsunuzdur: (Lâ tenkihun-nisâe

Detaylı

Üç kişi vardır ki, Allah kıyamet gününde onlarla ne konuşur, ne onlara nazar eder, ne de onları günahlarından arındırır, onlara elim bir azap vardır:

Üç kişi vardır ki, Allah kıyamet gününde onlarla ne konuşur, ne onlara nazar eder, ne de onları günahlarından arındırır, onlara elim bir azap vardır: Hayatımız başlangıçtan ölüm anına kadar seyr halindedir. Ayet-i kerimeler ve hadis-i şerifler seyir halindeki arabamıza yön veren işaret levhaları gibidir. Bazı işaretleri algılama, refleks haline dönüşmüşken

Detaylı

Senin için gelmesi mukadder olan şeylere hırs göstermen yersizdir. Senin için olmayan, başkasının hakkı olan şeylere, hasret çekmen yakışıksızdır.

Senin için gelmesi mukadder olan şeylere hırs göstermen yersizdir. Senin için olmayan, başkasının hakkı olan şeylere, hasret çekmen yakışıksızdır. Ciddi olarak Allah a isyan etmekten kaçın. O nun rahmet kapısına devam et. Bütün gücünü ve kuvvetini Allah için harca. Taatında sarfet. Yalvar, ihtiyaçlarını O na arz et. Başını önüne eğ, kork, Hak kın

Detaylı

Ne kadar kötü ب ئ س Temel-esas. Alçattı-küçük

Ne kadar kötü ب ئ س Temel-esas. Alçattı-küçük اب ت ل ى İmtihan etti أ ت م Tamamladı ذ ر ي ة Zürriyet-nesil إ م ام ا Önder م ث اب ة Sevap-dönüş yeri ي ن ال Ulaşıyor أ م ن ا Emniyet yeri م ص ل ى Namazgâh ط ه ر Temizle طمائ ف ي Taife Kendini ibadete

Detaylı

HZ. PEYGAMBER (S.A.V) İN HOŞGÖRÜSÜ VE AFFEDİCİLİĞİ

HZ. PEYGAMBER (S.A.V) İN HOŞGÖRÜSÜ VE AFFEDİCİLİĞİ ب س م الله الر ح من الر ح يم الل ه ل نت ل ه م و ل و ك نت ف ظ ا غ ل يظ ال ق ل ب ف ب م ا ر ح م ة م ن لا نف ض وا م ن ح و ل ك İmran, 159) (Al-i HZ. PEYGAMBER (S.A.V) İN HOŞGÖRÜSÜ VE AFFEDİCİLİĞİ Muhterem Müslümanlar!

Detaylı

Kur an ın, şerî meseleleri ders verirken aynı anda tevhid dersi vermesi hakkında izahta bulunabilir misiniz?

Kur an ın, şerî meseleleri ders verirken aynı anda tevhid dersi vermesi hakkında izahta bulunabilir misiniz? Sorularlarisale.com Kur an ın, şerî meseleleri ders verirken aynı anda tevhid dersi vermesi hakkında izahta bulunabilir misiniz? "Şeriat" denildiğinde, daha çok dinin ahkâm kısmı anlaşılır. Kur'an-ı Kerîm,

Detaylı

EY İMAN EDENLER! Allah ın emrine uygun yaşayın

EY İMAN EDENLER! Allah ın emrine uygun yaşayın EY İMAN EDENLER! Allah ın emrine uygun yaşayın Ey iman edenler! Allah'ın emrine uygun yaşayın, O'na (yakın olmaya) vesile/imkan arayın. O'nun yolunda (malınızla, canınızla) cihad edin ki kurtuluşa eresiniz.

Detaylı

Genç Kız ve Erkeklerin Evlilik Algısı

Genç Kız ve Erkeklerin Evlilik Algısı Genç Kız ve Erkeklerin Evlilik Algısı Kadın - Erkek Algısı I (Gelenekten ve Yanlış Din Algısından Kaynaklı) Kadın, erkeğin kaburga kemiğinden yaratılmıştır. Kadın erkeğin hizmetine verilmiştir. Erkek,

Detaylı

AİLEYE MUTLULUK YAKIŞIR! HAYAT SEVİNCE VE SEVİLİNCE GÜZEL

AİLEYE MUTLULUK YAKIŞIR! HAYAT SEVİNCE VE SEVİLİNCE GÜZEL AİLEYE MUTLULUK YAKIŞIR! HAYAT SEVİNCE VE SEVİLİNCE GÜZEL Ey İnsanlık! Sizi bir tek canlı varlıktan yaratan, ondan da eşini var eden ve her ikisinden de bir çok erkek ve kadın üreten Rabbınıza karşı sorumluluğunuzun

Detaylı

RAMAZAN ORUCUNU DEVAMLI OLARAK 30 GÜN TUTAN KİMSENİN HÜKMÜ

RAMAZAN ORUCUNU DEVAMLI OLARAK 30 GÜN TUTAN KİMSENİN HÜKMÜ 1436 RAMAZAN ORUCUNU DEVAMLI OLARAK 30 GÜN TUTAN KİMSENİN HÜKMÜ حكم من يصوم رمضان 03 يوم ا باستمرار باللغة الرتكية Abdulaziz b. Abdullah b. Baz اسم املؤلف عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز Çeviren Muhammed

Detaylı

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti Mektub-u Attar Muhammed İlyas Kadiri Razavi tarafından tüm İslami Erkek Kardeşlerine ve İslami Kız Kardeşlerine, Medaris El Medine ve Camiat El Medine nin erkek öğretmenler, erkek öğrenciler, kadın öğretmenler

Detaylı

Wessalatu wesselamu ala Rasuluna Muhammedin we ala alihi we sahbihi ecmain. Allahumme Rabbena ya Rabbena takabbel minna inneke entessemiul alim.

Wessalatu wesselamu ala Rasuluna Muhammedin we ala alihi we sahbihi ecmain. Allahumme Rabbena ya Rabbena takabbel minna inneke entessemiul alim. DUA Eudhu Billahi Minessaytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi Rabil-alemin Wessalatu wesselamu ala Rasuluna Muhammedin we ala alihi we sahbihi ecmain. Allahumme Rabbena ya Rabbena takabbel

Detaylı

İSLÂM DA CEZA SİSTEMİ HATA İLE ÖLDÜRME

İSLÂM DA CEZA SİSTEMİ HATA İLE ÖLDÜRME 190 HATA İLE ÖLDÜRME Hata ile öldürme iki kısma ayrılır: 1- Öldürülen kimsenin isabet alması istenmemesine rağmen ona isabet etmesi ve onu öldürmesidir. Bir ava atış yapılırken bir insana isabet etmesi

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR 4O HADIS HER YIL 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Detaylı

ISLAM Kim, Îslâm'dan başka bir din ararsa, bilsin ki kendisinden (böyle bir din) asla kabul edilmeyecek ve o, ahirette ziyan edenlerden olacaktır.

ISLAM Kim, Îslâm'dan başka bir din ararsa, bilsin ki kendisinden (böyle bir din) asla kabul edilmeyecek ve o, ahirette ziyan edenlerden olacaktır. ISLAM Kim, Îslâm'dan başka bir din ararsa, bilsin ki kendisinden (böyle bir din) asla kabul edilmeyecek ve o, ahirette ziyan edenlerden olacaktır. (Al-i Imran suresi, 85) Icindekiler - Bu dine neden Islam

Detaylı

TİN SURESİ. Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ. 3 Bu güvenli belde şahittir;

TİN SURESİ. Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ. 3 Bu güvenli belde şahittir; Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla 3 Bu güvenli belde şahittir; 1 4 1 İNCİR AĞACI ve zeytin (diyarı) şahittir! 4 Doğrusu Biz insanı en güzel kıvamda yaratmış, 2 İncir ile Hz Nuh un tufan bölgesi olan

Detaylı

Kadınların Dövülmesi. Konusuna Farklı Bir Bakış. (Nisa [4] 34)

Kadınların Dövülmesi. Konusuna Farklı Bir Bakış. (Nisa [4] 34) Nisa [4] 34 Nuşûz Darabe Boşanmadan Önceki İşler Hz. Muhammed Hiç Kimseyi Dövmemiştir Dövmek Yasaklanmış Eşini Döven Hayırsızdır Ayetin Mantığı Kaynakça Kadınların Dövülmesi (Nisa [4] 34) Konusuna Farklı

Detaylı

Onu kendi haline bırakın, Allah'ın diyarında otlasın, sakın ona bir fenalık yapmayın.

Onu kendi haline bırakın, Allah'ın diyarında otlasın, sakın ona bir fenalık yapmayın. GÜNAH RADYASYONU Semud halkına da içlerinden biri olan kardeşleri Salih'i gönderdik."ey benim halkım!" dedi, "yalnız Allah'a ibadet. edin! Çünkü sizin O'ndan başka ilahınız yoktur. İşte size Rabbinizden

Detaylı

MÜRTED HADDİ (İSLÂM'DAN DÖNME)

MÜRTED HADDİ (İSLÂM'DAN DÖNME) 152 MÜRTED HADDİ (İSLÂM'DAN DÖNME) Mürted, İslâm dininden küfre dönen kimse demektir. Erkek olsun kadın olsun İslâm dininden dönen kimse, akıllı ve buluğa ermiş ise İslâm'a dönmesi için üç kere çağrılır

Detaylı

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller yayın no: 117 PEYGAMBERİMİZİN DİLİNDEN HİKMETLİ ÖYKÜLER Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi

Detaylı

Dua Dua, insan ile Allah arasında iletişim kurma yollarından biridir. İnsan, dua ederken Allah ın kendisini işittiğinin bilincindedir. İnsan dua ile dileklerini aracısız olarak Allah a iletmekte ondan

Detaylı

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şu an hayatta ve yeryüzünde hazır mıdır? Abdulkerim el-hudayr

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şu an hayatta ve yeryüzünde hazır mıdır? Abdulkerim el-hudayr Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şu an hayatta ve yeryüzünde hazır mıdır? ] تريك Turkish [ Türkçe Abdulkerim el-hudayr Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 0-43 هل لرسو صىل الله عليه

Detaylı

Rahmet Ayı RAMAZAN Pazar, 07 Haziran 2015 19:17

Rahmet Ayı RAMAZAN Pazar, 07 Haziran 2015 19:17 Ramazan ayı İslam inancının kendisine yüklediği önem sebebiyle halk arasında On bir ayın sultanı ve Şehr-i Mübârek (Mübârek Ay) olarak kabul edilmiştir. Ramazan ayı Müslümanların değerlendirmek için adeta

Detaylı

Gıybet (Hadis, Tirmizi, Birr 23)

Gıybet (Hadis, Tirmizi, Birr 23) Dedikodu (Gıybet) Gıybet Dedikodu (gıybet), birisinin yüzüne söylenmesinden hoşlanmadığı şeyleri arkasından söylemektir. O kimse söylenen şeyi gerçekten yapmış ise bu gıybet, yapmamış ise iftira olur (Hadis,

Detaylı

TEMİZLİK HAZIRLAYAN. Abdullah Cahit ÇULHA

TEMİZLİK HAZIRLAYAN. Abdullah Cahit ÇULHA TEMİZLİK HAZIRLAYAN Abdullah Cahit ÇULHA TEMİZLİK MADDİ TEMİZLİK MANEVİ TEMİZLİK İslam dini, hem maddî, hem de manevî temizliğe büyük bir önem vermiştir. Bu iki kısım temizlik arasında büyük bir ilgi vardır.

Detaylı

Muharrem ayı nasıl değerlendirilmelidir?

Muharrem ayı nasıl değerlendirilmelidir? On5yirmi5.com Muharrem ayı nasıl değerlendirilmelidir? Muharrem ayı nasıl değerlendirilmelidir? Muharrem orucunun önemi nedir? Yayın Tarihi : 6 Kasım 2013 Çarşamba (oluşturma : 1/22/2017) Hayatın bütün

Detaylı

Güzel Ahlâkı Kazanmak

Güzel Ahlâkı Kazanmak Ramazan, Allah a yakınlaşma vesilesidir. Oruç tutan insan Allah ın beğendiği davranışlar sergilemeye, nefsinin tutkularından sakınmaya çalışır. Şeytana karşı dikkatli ve şuurludur, vicdanının doğruyu fısıldayan

Detaylı

Samimiyet ve Sıdk İlişkisi

Samimiyet ve Sıdk İlişkisi Samimiyet ve Sıdk İlişkisi Prof. Dr. Ali ERBAŞ DİB Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü İslamiyetin esası, sıdktır. İmanın hâssası sıdktır. Bütün kemâlata îsal edici sıdktır. Ahlak-ı âliye nin hayatı sıdktır.

Detaylı

Bir insan, nefs kılıcını ve hırsını çekip hareket edecek olursa, akıbet o kılıçla kendi maktül düşer. Hz. Ali

Bir insan, nefs kılıcını ve hırsını çekip hareket edecek olursa, akıbet o kılıçla kendi maktül düşer. Hz. Ali Marifet nefsi silmek değil, bilmektir. Hacı Bektaş-ı Veli Nefsin, azgın bir binek atından daha çok şiddetle gemlenmeye muhtaçtır. Hasan Basri Bir insan, nefs kılıcını ve hırsını çekip hareket edecek olursa,

Detaylı

OKUNMAMIŞ ÜÇ MESAJINIZ VAR

OKUNMAMIŞ ÜÇ MESAJINIZ VAR RABBİMİZDEN ÇAĞRI Ey iman edenler! (Peygamber,) sizi hayat verecek şeylere çağırdığı zaman, Allah a ve Resûlü ne uyun. Bilin ki Allah, kişi ile kalbi arasına girer (sözünüzle niyetinizin aynı olup olmadığını

Detaylı

Kur'ân'da, Rabbimiz Peygamberin size şahid olması, sizin de insanlara şahid olmanız için, size müslüman adını verdi (Hac 78), buyurmaktadır.

Kur'ân'da, Rabbimiz Peygamberin size şahid olması, sizin de insanlara şahid olmanız için, size müslüman adını verdi (Hac 78), buyurmaktadır. Biz, Elhamdülillah Müslümanız. Kur'ân'da, Rabbimiz Peygamberin size şahid olması, sizin de insanlara şahid olmanız için, size müslüman adını verdi (Hac 78), buyurmaktadır. İMAN: İnanmak. Îtikad. Hakk ı

Detaylı

Allah'tan korkmak, büyük makamlardandır. Çünkü Allahü teâlâ buyuruyor ki:

Allah'tan korkmak, büyük makamlardandır. Çünkü Allahü teâlâ buyuruyor ki: Allah'tan korkmak, büyük makamlardandır. Çünkü Allahü teâlâ buyuruyor ki: Allah'tan ancak âlim olanlar korkar. Hadis-i şeriflerde ise şöyle buyuruldu: Hikmet ve ilmin başı Allah korkusudur Sizin en akıllınız,

Detaylı

Altın takmanın erkeklere haram kılınmasındaki hikmet nedir?

Altın takmanın erkeklere haram kılınmasındaki hikmet nedir? Altın takmanın erkeklere haram kılınmasındaki hikmet nedir? ما ا كمة ريم لبس ا هب الرجال ] تر [ Türkçe Turkish Muhammed b. Salih el-useymîn Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 200-43 ما ا

Detaylı

Asr-ı Saadette İçtihat

Asr-ı Saadette İçtihat Mehmedkirkinci.com Asr-ı Saadette İçtihat Sual: Hazret-i Peygamber zamanında içtihat yapılmış mıdır? Her güzel şey, her hayır Nebi ler eliyle meydana geldiği gibi, küllî bir hayır olan içtihadı da ilk

Detaylı

dinkulturuahlakbilgisi.com

dinkulturuahlakbilgisi.com dinkulturuahlakbilgisi.com 1-Ülkemizde Kızılay, Sosyal hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Aşevleri -gibi kurumların varlığı aşağıdakilerden hangisine önem verildiğini göstermektedir? A- Milli eğitime

Detaylı

Kur an ın Bazı Hikmetleri

Kur an ın Bazı Hikmetleri Kur an ın Bazı Hikmetleri Allah Teala kıble hususunda derin tartışmalara giren insanların görüşünü: İyilik, yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz değildir. ayetiyle reddetmiştir. Ki onların bir kısmı,

Detaylı

Annesi kâfir olan biri

Annesi kâfir olan biri Annesi kâfir olan biri أمه كفرة وت ره ليته ونقاب زوجته وتر د مطلق لرصف بابنه! ] ريك - Turkish [ Türkçe - şeyh Muhammed Salih el-muneccid الشيخ مد صالح املنجد Terceme: IslamQa koordinasyon: Sitesi Islamhouse

Detaylı

EV SOHBETİ DERSLERİ. Biz insanı en güzel biçimde yarattık. (Tîn, 95:4)

EV SOHBETİ DERSLERİ. Biz insanı en güzel biçimde yarattık. (Tîn, 95:4) Ders: 15 Konu: İSLAM A GİRİŞ Bundan önceki derslerimizde İman ve İmanın şartları ile alakalı bilgileri içeren dersler hazırladık ve kardeşlerimizle buluşturduk. Bundan sonra ki derslerimizde ise, İslam

Detaylı

Yaratanlar arasında şerefli bir yere sahip olan insanın yaşam hakkı da, Allah tarafından lutfedilmiş bir temel haktır.

Yaratanlar arasında şerefli bir yere sahip olan insanın yaşam hakkı da, Allah tarafından lutfedilmiş bir temel haktır. Yaratanlar arasında şerefli bir yere sahip olan insanın yaşam hakkı da, Allah tarafından lutfedilmiş bir temel haktır. Kur'an-ı Kerimde bir kimseye hayat vermenin adeta bütün insanlara hayat verme gibi

Detaylı

Evlilikte gizlenen hikmetler?

Evlilikte gizlenen hikmetler? Evlilikte gizlenen hikmetler? Kur'an-ı Kerim evlenmeyi neden teşvik ediyor? Evlilikte gizlenen hikmetler neler? Allah hangi ayetlerinde evliliği teşvik ediyor? İşte cevapları... İçinizden bekarları ve

Detaylı

İslâm, güzel ahlâktır. İslâm, güzel ahlâktır. İslâm, güzel ahlâktır.

İslâm, güzel ahlâktır. İslâm, güzel ahlâktır. İslâm, güzel ahlâktır. 1 2 لد ين لن ص ي ة ق ل ن : ل م ن (ي ر س ول لل ) ق ل : ل ل و ل ك ت ب و ل ر س ول و ل ء م ة ل م س ل م ين و ع م ت م ل س ل م ح س ن ل خ ل ق (Allah Rasûlü) Din nasihattır/samimiyettir buyurdu. Kime Yâ Rasûlallah?

Detaylı

TALAK (ERKEĞİN BOŞAMA HAKKI)

TALAK (ERKEĞİN BOŞAMA HAKKI) TALAK (ERKEĞİN BOŞAMA HAKKI) O talak iki defadır. Her birinden sonra kadını ya iyilikle tutmak, ya da güzellikle ayırmak gerekir. (Bakara 2/229) Ey Peygamber! Kadınları boşadığınızda iddetleri içinde boşayın

Detaylı

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KUR AN

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KUR AN KUR AN KARANLIKLARDAN AYIDINLIĞA ÇIKARIR Peygamber de (şikayetle): Ya Rabbi! Benim kavmim bu Kur an ı (okumayı ve hükümlerine uymayı bırakıp hatta menedip onu) terkettiler. dedi. (Furkân /30) Elif, Lâm,

Detaylı

UMRE YAPMANIN FAZİLETİ

UMRE YAPMANIN FAZİLETİ UMRENİN FAZİLETİ UMRE YAPMANIN FAZİLETİ İbn Mâce deki rivayet şöyledir: Hz. Aişe (r.a) der ki: Ey Allah ın Resulü, kadınlara da cihad var mıdır? Efendimiz (s.a.v): Evet, içinde savaş olmayan bir cihad

Detaylı

EHL-İ SÜNNET'İN ÜSTÜNLÜĞÜ.

EHL-İ SÜNNET'İN ÜSTÜNLÜĞÜ. EHL-İ SÜNNET'İN ÜSTÜNLÜĞÜ www.almuwahhid.com 1 Müellif: Şeyhu'l-İslam İbni Teymiyye (661/728) Eser: Mecmua el-feteva, cilt 4 بسم هللا الرحمن الرحيم Selefin, kendilerinden sonra gelenlerden daha alim, daha

Detaylı

İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler

İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler Hani, Rabbin meleklere, Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Onlar, Orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz sana hamd

Detaylı

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır.

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır. İslam çok yüce bir dindir. Onun yüceliği ve büyüklüğü Kur an-ı Kerim in tam ve mükemmel talimatları ile Hazret-i Resûlüllah (S.A.V.) in bu talimatları kendi yaşamında bizzat uygulamasından kaynaklanmaktadır.

Detaylı

Dua ve Sûre Kitapçığı

Dua ve Sûre Kitapçığı Dua ve Sûre Kitapçığı Hazırlayan: Melike MÜFTÜOĞLU instagram.com/oyunveetlinliklerledinogretimi SÜBHANEKE DUASI Allah ım! Sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın. Seni daima böyle tenzih eder ve överim. Senin

Detaylı

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz.

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz. Söylenen her söz, içinden çıktığı kalbin kılığını üzerinde taşır. Ataullah İskenderî Söz ilaç gibidir. Gereği kadar sarf edilirse fayda veriri; gerektiğinden fazlası ise zarara neden olur. Amr bin As Sadece

Detaylı

Gizlemek. أ Helak etmek, yok etmek أ. Affetmek. Açıklamak. ا ر اد Sahip olmak, malik olmak. Đstemek,irade etmek. Seçme Metnler 25

Gizlemek. أ Helak etmek, yok etmek أ. Affetmek. Açıklamak. ا ر اد Sahip olmak, malik olmak. Đstemek,irade etmek. Seçme Metnler 25 136. Ey iman edenler, Allah'a, elçisine, elçisine indirdiği kitaba ve bundan önce indirdiği kitaba iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, elçilerini ve ahiret gününü inkar ederse, uzak bir sapıklıkla

Detaylı

ALLAH TEÂLÂ'YA ÎMÂN. Muhammed Şahin. ] تر [ Türkçe Turkish. Tetkik : Ümmü Nebil

ALLAH TEÂLÂ'YA ÎMÂN. Muhammed Şahin. ] تر [ Türkçe Turkish. Tetkik : Ümmü Nebil ALLAH TEÂLÂ'YA ÎMÂN الا يمان باالله تعا ] تر [ Türkçe Turkish Muhammed Şahin Tetkik : Ümmü Nebil 2009-1430 1 الا يمان باالله تعا» باللغة ال ية «بن مسلم شاه مد مراجعة: أم نبيل 2009-1430 2 Allah Teâlâ'ya

Detaylı

İmam Tirmizi nin. Sıfatlar Hususundaki Mezhebi

İmam Tirmizi nin. Sıfatlar Hususundaki Mezhebi İmam Tirmizi nin Sıfatlar Hususundaki Mezhebi İmam Ebu İsa Muhammed İbni İsa Tirmizi (209H-274H) Cami'u Sünen Tirmizi www.almuwahhid.com 1 بسم هللا الرحمن الرحيم İmam Tirmizi de kendi dönemindeki hadis

Detaylı

ALLAH TEÂLÂ'NIN ARŞA İSTİVÂ ETMESİ

ALLAH TEÂLÂ'NIN ARŞA İSTİVÂ ETMESİ ALLAH TEÂLÂ'NIN ARŞA İSTİVÂ ETMESİ استواء االله عرشه ] تر [ Türkçe Turkish Abdurrahman el-berrâk Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 00-43 استواء االله عرشه» باللغة ال ية «عبد الر ن ال اك

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

dinkulturuahlakbilgisi.com Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com

dinkulturuahlakbilgisi.com Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com Memduh ÇELMELİ ZEKAT SADAKA: AYET-İ KERİMELER «Namazı kılın, zekâtı verin, önceden kendiniz için yaptığınız her iyiliği Allah katında bulacaksınız. Şüphesiz Allah, yapmakta olduklarınızı görür.» (Bakara,

Detaylı

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE ORUÇ

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE ORUÇ TAKVAYA ERMENİN YOLU; ORUÇ (O sayılı günler) Ramazan ayıdır ki Kur an; insanlara hidayet (doğru yol) rehberi, doğru yolun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak onda(ki Kadir gecesinde) indirildi.

Detaylı

Günah Hastalığından Kurtulmanın İlâcı: Tevbe ve İstiğfar

Günah Hastalığından Kurtulmanın İlâcı: Tevbe ve İstiğfar Günah Hastalığından Kurtulmanın İlâcı: Tevbe ve İstiğfar Maddî kirleri sabun ve su giderdiği gibi kalbi karartan, insanı cehennemlik yapan, mânevî hastalık ve kirleri de tevbe, istiğfar ve Allâh'tan korkarak

Detaylı

2. Haramı ve helali tayin etmek Allah ın hakkıdır. Bir harama helal demek vebal olduğu gibi helale haram demek de vebaldir.

2. Haramı ve helali tayin etmek Allah ın hakkıdır. Bir harama helal demek vebal olduğu gibi helale haram demek de vebaldir. Duası müstecap, günü bereketli, kalbi mutmain, huzurlu, umutlu, salih bir mü min olabilmek için helal yeme-içme ve helal yaşama ölçülerimizin bilinmesi gerekiyor. Her imtihanımızda ve hayatımızın her kesitinde

Detaylı

Kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. Buhârî, İlm, 12; Müslim, Cihâd, 6.

Kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. Buhârî, İlm, 12; Müslim, Cihâd, 6. 40 HADİS 1 ( : : ) (Allah Rasûlü) Din nasihattır/samimiyettir buyurdu. Kime Yâ Rasûlallah? diye sorduk. O da; Allah a, Kitabına, Peygamberine, Müslümanların yöneticilerine ve bütün müslümanlara diye cevap

Detaylı

Question. Neden Hz İsa Ruhullah (Allah ın ruhu) olarak adlandırılmıştır? Yüce Allah ın kendi ruhundan. Peygamberi Âdem e üflemesinin manası nedir?

Question. Neden Hz İsa Ruhullah (Allah ın ruhu) olarak adlandırılmıştır? Yüce Allah ın kendi ruhundan. Peygamberi Âdem e üflemesinin manası nedir? Question Neden Hz İsa Ruhullah (Allah ın ruhu) olarak adlandırılmıştır? Yüce Allah ın kendi ruhundan Peygamberi Âdem e üflemesinin manası nedir? Answer: Bazı özellikler değişik ve birçok şey ve bireylerde

Detaylı