34320 Avcılar / İstanbul Tel : (0212) Faks : (0212) e-posta :

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "34320 Avcılar / İstanbul Tel : (0212) 473 70 70-17004 Faks : (0212) 473 72 40-41 e-posta : vetdekyrd@istanbul.edu.tr"

Transkript

1 T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Veteriner Fakültesi 2

2 İSTANBUL ÜNİVESİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ Avcılar / İstanbul Tel : (0212) Faks : (0212) e-posta : 1

3 VETERİNER HEKİM KİMDİR? Veteriner Hekim, evcil ve yabani hayvan hastalıklarının teşhis ve tedavilerini yapan, hayvanlardan insanlara, insanlardan hayvanlara bulaşan hastalıkların önlenmesiyle uğraşan, hayvansal verimlerin artırılması için genetik ıslah çalışmaları yapan, hayvansal gıdaların muayene ve denetimini yapan, hayvansal kökenli her türlü gıda ve gıdaya katkı olarak kullanılan maddeler için sağlık raporu düzenleyen sağlık mensuplarıdır. 2

4 Mezuniyet Sonrası İş İmkânları Nedir? İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi nde 5 yıllık eğitimi başarıyla tamamlayan öğrencilerimize Veteriner Hekim Diploması ve Veteriner Hekim Ünvanı verilir. Saygın bir meslek camiasının üyeleri olarak mezunlarımız, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Gümrük Muhafaza Müdürlükleri nin hayvan sağlığı bölümlerinde, Türk Silahlı Kuvvetleri hayvan sağlığı ve gıda kontrol hizmetlerinde, Emniyet Genel Müdürlüğü, Türkiye Jokey Kulübü ne bağlı hayvan hastanelerinde, Büyükşehir, il ve ilçe belediyelerinin hayvan hastanesi, hayvan barınakları, kesimhaneler ve gıda denetim birimlerinde, Akademik personel olarak Veteriner Fakülteleri nde ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı Veteriner Meslek Liselerinde, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu araştırma laboratuvarlarında, Et ve Balık Kurumu kesimhanelerinde, Özel klinik, poliklinik ve hayvan hastanelerinde, Özel at, sığır, koyun, keçi, tavuk çiftliklerinde, İlaç, yem ve hayvancılık ekipmanları alanlarında faaliyet gösteren özel firmalarda, Hayvan kesimi yapan özel kombinalarda ve şarküterilerde, Süt ve süt ürünleri işleyen özel firma ve mandıralarda, Hayvan derisi işleyen fabrikalarda çalışma imkânlarına sahiptirler. Halk sağlığı ve çevre sağlığıyla ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarda. 3

5 İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi nin Kuruluşu ve Tarihi 4 Türkiye de Veteriner Hekimliği öğretimine ilk olarak 1842 yılında İstanbul - da başlanmıştır. Başlangıçta ordunun ihtiyacı olan Veteriner hekimleri yetiştirmek amacı ile kurulan Askeri Veteriner 0kulu na, 1881 yılından itibaren sivil öğrenciler de alınır. Yıldan yıla artış gösteren salgın hastalıklar ve ağırlaşan ülke hayvancılık sorunları, bir Veteriner okulunun açılmasını zorunlu hale getirir. Bunun sonucu olarak, 1889 yılında yine İstanbul da Mülkiye Tıp 0kulu bünyesinde ilk sivil Veteriner 0kulu kurulur. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy okulun ilk mezunlarındandır yılında sivil ve askeri Veteriner okulları birleştirilir. Ankara da 1933 yılında Ziraat vekâletine bağlı yüksek ziraat enstitüsü bünyesinde yer alan Veteriner Fakültesi açılınca, İstanbul'daki okul kapatılır. Veteriner hekimliği öğretimi tam 91 yıl ( ) İstanbul da devam ettikten sonra gelişi- mini Ankara da sürdürür. Ülkede nüfus ve besin ihtiyacının artışına paralel olarak hayvancılığın kazandığı önem ve Veteriner hekim sayısının yetersizliği, 31 yıl sonra İstanbul da yeni bir Veteriner Fakültesi nin açılmasını gündeme getirir. Bu amaçla, İstanbul Üniversitesi Senatosu günü kendi bünyesinde bir Veteriner Fakültesi nin kurulmasına karar verir. İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi ne eğitim-öğretim yılından başlanmak üzere öğrenci alınır.

6 Fakültemiz Selimiye de Tarım, 0rman ve Köyişleri Bakanlığına ait binalarda ve sınırlı olanaklar altında 15 yıl boyunca ( ) eğitim, öğretim ve araştırma hizmetlerini sürdürür yılında İstanbul Üniversitesi Avcılar Yerleşkesi nde çağdaş mimari bir anlayış ile inşa edilen Veteriner Fakültesi binaları hizmete açılır. Günümüzde eğitim, öğretim ve araştırma çalışmaları bu binalarda sürdürülmektedir yılında, 2 yıllık eğitim veren Veteriner Fakültesi Meslek Yüksek 0kulu açılmıştır. Yüksek okulda Atçılık ve At Antrenörlüğü ve Gıda Teknolojisi programları bulunmaktadır. Akademik Yapı Fakültemizde eğitim, öğretim ve bilimsel araştırma faaliyetleri 5 bölüm, 17 Anabilim Dalından oluşan Akademik yapı içinde faaliyet gösteren ve tam gün esasına göre çalışan 66 Profesör, 28 Doçent, 2 Yardımcı Doçent ve 61 Araştırma Görevlisi ile sürdürülmektedir. 5

7 Veteriner Hekimliği Temel Bilimler Bölümü Anatomi Anabilim Dalı: Evcil ve yabani hayvanların anatomik yapılarını karşılaştırmalı olarak inceleyen bilim dalıdır. Biyokimya Anabilim Dalı: Fizik, kimya ve biyoloji tekniklerinden yararlana- rak hayvanlardaki vücut sistemlerinin kimyasal yapılarını ve birbirleri ile olan etkileşimlerini moleküler düzeyde inceleyen bilim dalıdır. Fizyoloji Anabilim Dalı: 0rganizmalardaki canlılık olaylarını, vücut sistem- lerinin fonksiyonlarını ve çalışma mekanizmalarını inceleyen bilim dalıdır. 6

8 Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı: Histoloji, canlı organizmanın mikroskobik yapısını ve organizasyonunu; Embriyoloji, canlının döllenmiş hücre aşamasından doğuma kadar geçen süre içerisinde hücre, doku ve organlarda meydana gelen farklılaşmaları ve gelişmeleri inceleyen bilim dalıdır. Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı: Veteriner hekimliği mesleğinin tarihsel gelişimi, veteriner hekimliği eğitim kurumlarının tarihçeleri, mesleki etik, deontoloji, mevzuat, hayvan hakları ve refahı konularını inceleyen bilim dalıdır. 7

9 Klinik Öncesi Bilimleri Bölümü Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı: Farmakoloji, ilaçların fiziksel özelliklerini, kaynaklarını, elde edilme yollarını, canlı organizmada uğradıkları değişiklikleri ve etki şekillerini; Toksikoloji, zehirlerin kaynaklarını, özelliklerini, canlı üzerindeki etkilerini inceleyen bilim dalıdır. 8 Mikrobiyoloji Anabilim Dalı: Hayvanlarda hastalıklara neden olan mikroorganizmaları (bakteri ve mantarlar) ve genel özelliklerini, bunların hay- van ve insanlarda oluşturdukları enfeksiyonları, epidemiyolojisini, patogenezini, klinik ve laboratuvar tanılarını, korunma ve kontrol yöntemlerini inceleyen bilim dalıdır.

10 Parazitoloji Anabilim Dalı: Hayvanlarda hastalıklara neden olan parazitlerin (protozoon, helmint ve artropod) morfolojilerini, yaşam çemberlerini, epidemiyolojisini, patogenezini, klinik ve laboratuvar tanılarını, korunma ve kontrol yöntemlerini inceleyen bilim dalıdır. Patoloji Anabilim Dalı: Hayvan hastalıklarının hücre, doku ve organlarda meydana getirdiği yapısal ve işlevsel değişiklikleri inceleyen bilim dalıdır. Viroloji Anabilim Dalı: Hayvanlarda enfeksiyonlara neden olan virusları ve genel özelliklerini, bunların hayvan ve insanlarda oluşturdukları enfeksiyonları, epidemiyolojisini, patogenezini, klinik ve laboratuvar tanılarını, korunma ve kontrol yöntemlerini inceleyen bilim dalıdır. 9

11 Klinik Bilimleri Bölümü Cerrahi Anabilim Dalı: Hasta hayvanların ilk yardımı, kırık, çıkık gibi travmatik lezyonlarının tedavisi, estetik cerrahi uygulamaları, koruyucu ve medikal tedavi yöntemlerinden netice alınamadığı ya da kesin teşhis konu- lamadığı durumlarda operatif cerrahi uygulamaları ile ilgilenen bilim dalıdır. 10 İç Hastalıkları Anabilim Dalı: Pet, küçükbaş, büyükbaş ve egzotik hayvan türlerine ait iç hastalıkların teşhis ve tedavi yöntemleri ile ilgilenen bilim dalıdır.

12 Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı: Evcil hayvanların üremelerini ve üreme sorunlarını, gebelik, doğum ve doğum sonrası fizyolojik ve patolojik durumlarını, meme hastalıklarını ve sağlıklı süt üretimi ve bu alanlardaki sorunları klinik olarak inceleyen bilim dalıdır. Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı: Erkek ve dişi hayvanlarda üreme biyolojisi, spermanın dondurulması, reprodüktif biyoteknoloji, klonlama, transgenik hayvanlar, androlojik çalışmalar, yardımcı üreme tekniklerini inceleyen bilim dalıdır. 11

13 Besin/Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı: Hayvansal gıda ürünlerin hijyeni, muhafazası ve üretim teknolojileri, gıda işletmelerinde hijyen, temizlik ve dezenfeksiyon uygulamaları, gıda maddelerinin mikrobiyolojik kontrol yön- temleri, gıdalardan kaynaklanan enfeksiyonlar, gıda zehirlenmeleri, gıdalar ve işletmeler ile ilgili yasal düzenlemeler, işyeri denetimlerinde dikkat edil- mesi gereken noktalar ve HACCP sistemi konuları ile ilgilenen bilim dalıdır. 12

14 Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü Zootekni Anabilim Dalı: Çeşitli türlerden çiftlik hayvanlarının morfolojik veya fizyolojik özelliklerini, verim fonksiyonlarını, verimlerinin genotipik olarak geliştirilme yollarını, rasyonel yetiştirilme ilkelerini inceleyen, hayvancılık işletme ekonomisi ve ülke hayvancılık politikaları ile ilgilenen bilim dalıdır. Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı: Hayvanların beslenmelerinde kullanılan yem ham maddeleri ile bunların hayvanlar tarafından değerlendirilmesi, çiftlik hayvanlarının beslenme programları ve hayvanlarda görülen beslenmeye bağlı hastalıkları inceleyen bilim dalıdır. 13

15 Eğitim ve Öğretim Programı Fakültemizde eğitim-öğretim; teorik dersler, laboratuvar/uygulamalar, stajlar, veteriner hekimliği olgunlaşma uygulama eğitimi ve benzeri çalışmalardan oluşur ve belirlenen müfredata göre yürütülür. Beş yıl süren Veteriner Hekimlik Eğitiminde beşinci sınıf, 10. yarıyıl özel bir yönerge ile belirlenen ve tamamı uygulama olan İntörn dönemidir. Bu dönemde öğrencilerimiz belirlenmiş yönlendirme alanlarından birini seçerek daha önceki dönemlerde edindikleri bilgileri uygulamaya dönüştürme imkânı bulurlar. Ayrıca gezici klinik uygulamalarına katılırlar ve fakültenin Araştırma ve Uygulama Hastanesinde mesai saatleri dışında acil klinikte sorumlu hekimin gözetiminde nöbet tutarak klinik becerilerini pekiştirirler. Öğrencilerimiz, öğrenimleri sırasında edindikleri bilgileri saha koşullarında görmek, uygulamasını ve değerlendirmesini yapmak amacıyla 4.sınıf yaz tatilinde Fakülte Kurulunca belirlenen esaslara göre bir ay süreyle staj yapmak zorundadırlar. Ayrıca Öğrenci değişim programlarına (Erasmus ve Farabi), başvuran fakültemiz öğrencileri gerekli şartları yerine getirmek suretiyle yurtiçi veya yurtdışında veteriner fakültelerinde bir veya iki dönem değişim öğrencisi olabilirler. 14

16 Fakültenin Fiziki Yapısı Fakültemiz İstanbul Üniversitesi Avcılar Yerleşkesi içerisinde yer alan üç bina ve bir uygulama çiftliği ile Avcılar-Firuzköy de bulunan Eğitim Öğretim Araştırma ve Uygulama Çiftliği nden oluşmuştur. Birinci Bina (Ana Bina): Bu bina A, B ve C Blokları ndan oluşmaktadır. A-Blok unda, Dekanlık, Dekan Yardımcıları, Fakülte Sekreterliği, Öğrenci İşleri Bürosu, Öğrenci Kütüphanesi, Teksir ve Fotokopi Bürosu, Veteriner Fakültesi ve Meslek Yüksek 0kuluna ait İdari Bürolar ile Parazitoloji, Mikrobiyoloji ve Viroloji Anabilim Dalları bulunmaktadır. B-Blok unda, Patoloji, Fizyoloji, Biyokimya, Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalları bulunmaktadır. C-Blok unda, Anatomi, Histoloji ve Embriyoloji, Besin Hijyeni ve Teknolojisi, Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları ve Zootekni Anabilim Dalları bulunmaktadır. 15

17 16 Ana binada 220 öğrenci kapasiteli 4 amfi 90 kişilik toplantı salonu internet cafe, anabilim dallarına ait derslikler, seminer salonları, kütüphaneler ve uygulama laboratuarları, osteoarkeoloji müzesi, hayvan kesimlerinin yapıldığı uygulama mezbahanesi ve kantin yer almaktadır.

18 İkinci Bina (Araştırma ve Uygulama Hastanesi): Bu binada İç Hastalıkları, Cerrahi, Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalları ile bu anabilim dallarına ait poliklinikler, görüntüleme üniteleri, 7 adet küçükbaş, 2 adet büyükbaş hayvan ameliyathanesi, küçük ve büyük hayvan boksları, Reanimasyon ünitesi, Fakülte Eczanesi ve Merkez Laboratuvarı eğitim faaliyetleri için 2 klinik amfisi, üç dershane ve seminer salonları bulunmaktadır. Hastane binasının hemen yanında otopsi ve enfekte materyali imha etmek için yapılmış yakma fırını hayvan gezinme avluları yer almaktadır. 17

19 Üçüncü Bina: Bu binada Dölerme ve Sun i Tohumlama Anabilim Dalı yer almaktadır. Veteriner Fakültesi Araştırma Uygulama Hastanesinin hemen yukarısında iki katlı bir bina (akademik personel odaları, öğrenci laboratuvarı, in vitro fertilizasyon ve klonlama çalışmalarının yürütüldüğü IVF ve ET laboratuvarı) ve hayvan boksları ile beraber androloji laboratuvarının bulunduğu birbirine bitişik tek katlı bir binadan oluşmaktadır. Ayrıca büyük ve küçükb a ş hayvanların gezinebilecekleri bir gezinti alanına da sahiptir. Eğitim-Öğretim Araştırma ve Uygulama Çiftliği: İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi ne 15 km uzaklıktadır dekarlık bir alan içinde olan fakülte çiftliğinin bünyesinde 87 başlık Süt Sığırcılığı Ünitesi, 28 başlık Besi Sığırcılığı Ünitesi, 130 başlık Koyunculuk Ünitesi ve ekili tarım alanları bulunmaktadır. 18

20 Avcılar Yerleşkesi nde Yaşam İstanbul Üniversitesi Avcılar Yerleşkesi nde Veteriner Fakültesi nin yanısıra Mühendislik Fakültesi, İşletme Fakültesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksek 0kulu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Ulaştırma ve Lojistik Yüksekokulu bulunmaktadır. Öğrencilerimizin yemek, sağlık ve kültürel ihtiyaçlarına cevap vermek için yerleşke içinde bir Öğrenci Kültür Merkezi bulunmaktadır. Yerleşkenin merkezinde yer alan bu birimde tüm yerleşke öğrencilerine açık 550 kişi kapasiteli öğrenci yemekhanesi, bir adet özel restoran, sağlık ünitesi, öğrenci kantini ve kafeteryası, kütüphane, öğrenci kulüpleri ve idari bürolar bulunmaktadır. 19

21 ULAŞIM: İstanbul şehir merkezinden Metrobüs, İETT 0tobüsleri, Özel Halk 0tobüsleri, Minibüsler, Deniz 0tobüsü ve Öğrenci servisleri ile Avcılar Yerleşkesi ne ulaşabilirsiniz. BARINMA: Avcılar Yerleşkesi içinde erkek ve kız öğrencilerimize hizmet veren 1253 kişi kapasiteli 2 öğrenci yurdu bulunmaktadır. Yerleşke yurtlarının dışında fakültemize yakın Kredi ve Yurtlar kurumuna bağlı ve bazı özel yurtlar da öğrencilerimizin barınma ihtiyaçlarına cevap vermektedir. YEMEK: Öğrenci Kültür Merkezi nde ücretli öğle yemeği verilmektedir. Ayrıca Göl Restorandan da öğrencilerimiz yararlanabilmektedirler. Fakültelerde bulunan öğrenci kantinleri mesai saatleri içinde açık tutulmakta yemek ve dinlenme ihtiyaçlarını buralarda giderebilmektedir. 20

22 SPOR: Yerleşke alanı içinde çok sayıda açık ve kapalı spor sahaları bulunmaktadır. İçinde basketbol, voleybol ve fitness merkezinin olduğu kapalı bir spor salonu, biri büyük iki adet futbol halı sahası, açık ve kapalı tenis kortları, açık basketbol sahaları, masa tenisi ve koşu parkurları, öğrencilerimizin kullanımına ücretsiz olarak sunulmaktadır. SAĞLIK: Öğrenci Kültür Merkezi nin içinde 7 doktor, 5 hemşire, 2 laborant, 5 idari personelle hizmet veren bir sağlık ünitesi bulunmaktadır. KÜLTÜR: Avcılar Yerleşkesi nde her yıl düzenlenen bahar şenlikleri ile yılın yorgunlukları atılmakta fakültemiz bünyesinde tertiplenen çeşitli mesleki ve kültürel etkinliklerle öğrencilerimizin bilimsel, sosyal ve kültürel gelişimleri pekişmektedir. 21

23 Öğrenci Kulüpleri Fakültemizde öğretim üyelerimizin danışmanlığında faaliyet gösteren 13 adet öğrenci kulübü bulunmaktadır. Yıl içinde mesleki ve kültürel toplantılar, geziler ve gösteriler düzenlenmektedir. Arıcılık Kulübü Atatürkçü Düşünce Kulübü Atçılık ve Binicilik Kulübü Bilgisayar Kulübü Bilimsel Araştırma Kulübü Çiftlik Hayvan Hekimliği Kulübü Gıda Hijyenistleri Kulübü Köpek Psikolojisi ve Eğitimi Kulübü Küçük Hayvan Hekimliği Kulübü Spor Kulübü İ.Ü. Spor Birliği Kulübü Uluslararası Veteriner Öğrencileri Birliği (IVSA) Vahşi Yaşamı Araştırma ve Koruma Kulübü 22

24 Veteriner Hekim Andı Veteriner hekimliği mesleğinin üyeleri arasına katıldığım şu andan başlayarak; Yaşamımı insanlık yoluna adayacağıma, Meslek sahibi olmamda emeği geçenlere saygı ve minnettarlığımı koruyacağıma, Sanatımı doğrulukla yapacağıma, mesleğimin onurunu koruyacağıma, Mesleğimin dünya çapında geliştirilmesini hedefleyeceğime, Bu amaçla meslektaşlarımla tam bir anlayış ve işbirliği içinde çalışacağıma, Hayvan ve insan sağlığına çağdaş anlamda hizmet sunmayı ilke edineceğime, Çevrenin korunması ve olanaklarından tüm canlıların yararlanması için çaba harcayacağıma, Hasta sahiplerinin duygu ve düşüncelerine saygı duyacağıma, Mesleki bilgimin gereğini yaparken sosyal, siyasal ve inanç farklılığı gözetmeyeceğime, Sanatımı uygularken öğreneceğim sırları açıklamayacağıma, Bilisel yöntemlerden sapmadan, deontolojik kurallara uyarak ve etik ilkeleri gözeterek mesleğimi icra edeceğime, İNSANLIĞIN DEĞERLERİ, BİLİMİN GERÇEĞİ VE MESLEĞİMİN ONURU ÖNÜNDE ŞEREF SÖZÜ VERİR AND İÇERİM. 23

25 2013 Yılı Mezunlarımız İlk mezunların verildiği 1977 yılından bugüne kadar 4843 Veteriner Hekim fakültemizden mezun olmuştur. 24

26 Sağlık, güvenilir gıda ve gülen bir dünya için Veteriner Hekimlik!

TANITIM K ATALOĞU Tanıtım Kataloğu

TANITIM K ATALOĞU Tanıtım Kataloğu Tanıtım Kataloğu "Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, başarı için en gerçek yol gösterici ilimdir, fendir. İlim ve fennin dışında yol gösterici aramak gaflettir, cahilliktir, doğru yoldan

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU EGE ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU Nisan 2014 Ege Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 2 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 8 TABLO DİZİNİ 5 ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 9

Detaylı

(Gazi Mustafa Kemal, 1 Mart 1922)

(Gazi Mustafa Kemal, 1 Mart 1922) Milletimizin dehasının gelişmesi ve bu sayede lâyık olduğu medeniyet seviyesine ulaşması, şüphesiz ki yüksek meslekler erbabını yetiştirmekle ve millî kültürümüzü yükseltmekle mümkündür. (Gazi Mustafa

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN - 2013 Hazırlayan: GOÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Yerleşkesi TOKAT www.gop.edu.tr

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN - 2011 Hazırlayan: GOÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Kampüsü TOKAT www.gop.edu.tr Dünya'da

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2008-2012 1 İ Ç İ N D E K İ L E R No I. II. III. A. B. C. D. E. F. G. H. IV. A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Açıklamalar İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ GİRİŞ

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Şubat-2015 Hazırlayan: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Yerleşkesi TOKAT www.gop.edu.tr

Detaylı

T.C. Selçuk Üniversitesi İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. Selçuk Üniversitesi İDARE FAALİYET RAPORU T.C. İDARE FAALİYET RAPORU 2007 Konya 2008 Milli Eğitimin gayesi yalnız hükümete memur yetiştirmek değil, daha çok memlekete ahlaklı, karakterli, cumhuriyetçi, inkılâpçı,olumlu, atılgan, başladığı işleri

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU EGE ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU Şubat 2015 Ege Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İÇİNDEKİLER TABLO DİZİNİ 5 ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 9 MİSYON 13 VİZYON 13 1. AKADEMİK VE

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Çanakkale 2015 Çalışmadan, üretmeden, rahat yaşamayı alışkanlık haline getirmiş toplumlar,

Detaylı

Kırıkkale Kırıkkale ili; Orta Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin Başkente bağlayan yolların kesiştiği

Kırıkkale Kırıkkale ili; Orta Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin Başkente bağlayan yolların kesiştiği 14 İÇİNDEKİLER Genel Bilgiler...3 Kırıkkale...4 Ulaşım...6 Kırıkkale de Yaşam...8 Barınma...10 Beslenme...12 Kısmi Zamanlı Çalışma...12 Engelli Öğrenci Birimi...13 Kütüphane Hizmetleri...15 Sosyal ve Kültürel

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 1 2 İÇİNDEKİLER Sayfa No Tablo Listesi 5 Şekil Listesi 6 ÖNSÖZ 7 1. GENEL BİLGİLER 9 1.1 Misyon ve Vizyon 11 1.1.1 Balıkesir Üniversitesinin Politikaları

Detaylı

Adnan Menderes Üniversitesi. Stratejik Planı

Adnan Menderes Üniversitesi. Stratejik Planı Adnan Menderes Üniversitesi Stratejik Planı 2008-2012 ÖN SÖZ En iyi yolu bulmak en kötüsünü bulmaktan çok daha kolaydır Sir Thomas More Sayın ilgililer, değerli Adnan Menderes Üniversitesi mensupları,

Detaylı

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu 2013 SUNUŞ Sürekli değişen ve gelişen günümüz dünyasında üniversiteler, bilginin üretildiği ve toplumun hizmetine sunulduğu kurumların başında

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 203 İDARE FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.... I GENEL BİLGİLER... A Misyon ve Vizyon... B Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C İdareye İlişkin Bilgiler.....

Detaylı

2006 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2006 YILI İDARE FAALİYET RAPORU I 2006 YILI İDARE FAALİYET RAPORU SUNUŞ......I İÇİNDEKİLER. 1 I- GENEL BİLGİLER. 2 A- Misyon ve Vizyon 4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar.4 C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 6 2- Örgüt Yapısı..

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 1 CANAKKALE ONSEKIZ MART UNIVERSITESI 2 1 9 9 2 DÜNYANIN EN GÜZEL ÜNİVERSİTESİNE HOŞ GELDİNİZ T.C. Onsekiz Mart Üniversitesi 3 Tarihin İzinde, Bilginin Işığında Parlayan Yıldız, Onsekiz Mart Üniversitesi

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi

Detaylı

2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2012 YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN 2013 VAN Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır;

Detaylı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İdare Faaliyet Raporu

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İdare Faaliyet Raporu Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İdare Faaliyet Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 7 I. GENEL BİLGİLER... 8 A- MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLERİMİZ... 9 Vizyon... 9 Misyon...

Detaylı

Çukurova Üniversitesi 2015 Performans. Programı. 2015 Yılı Performans Programı. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Çukurova Üniversitesi 2015 Performans. Programı. 2015 Yılı Performans Programı. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 205 Performans 205 Yılı Performans Programı Programı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Ekim 204 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2 SUNUŞ Çukurova Üniversitesi kurulduğu 973 yılından bu güne kadar

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 1 CANAKKALE ONSEKIZ MART UNIVERSITESI 2 1 9 9 2 DÜNYANIN EN GÜZEL ÜNİVERSİTESİNE HOŞ GELDİNİZ T.C. Onsekiz Mart Üniversitesi Tarihin İzinde, Bilginin Işığında Parlayan Yıldız, Onsekiz Mart Üniversitesi

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 3 ÖNSÖZ... 5 I- HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 7 GİRİŞ... 7 KONUNUN ÖNEMİ... 7 AMAÇ VE KAPSAM... 8 SÜREÇ VE YÖNTEM... 9 PLANIN UYGULANMASI...

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. 2012 YILI idare FAALİYET RAPORU

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. 2012 YILI idare FAALİYET RAPORU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI idare FAALİYET RAPORU ELEKTRONİK DOKÜMAN: www.stg.yildiz.edu.tr BASKI: YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BASIM YAYIN MERKEZİ 2013, İSTANBUL ii Millete gideceği yolu gösterirken

Detaylı

Eğitimdir ki, bir milleti ya hür, bağımsız şanlı yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da milleti esaret ve sefalete terk eder.

Eğitimdir ki, bir milleti ya hür, bağımsız şanlı yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da milleti esaret ve sefalete terk eder. Eğitimdir ki, bir milleti ya hür, bağımsız şanlı yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da milleti esaret ve sefalete terk eder. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM Konuralp Yerleşkesi, 81620 DÜZCE Tel: (0 380)

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI FAALİYET RAPORU 2009 ANTALYA Bir millet, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin yaşayacak sonuçlar vermesi ancak ilim ve irfan

Detaylı

ACİL YARDIM TEKNİKERLİĞİ (ÖNLİSANS-SAY 1)

ACİL YARDIM TEKNİKERLİĞİ (ÖNLİSANS-SAY 1) ACİL YARDIM TEKNİKERLİĞİ (ÖNLİSANS-SAY 1) Acil Yardım Teknikerliği programının amacı, acil bakım hizmetini hastane dışında, profesyonel düzeyde verebilecek elemanları yetiştirmektir. Ambulans ve acil bakım

Detaylı

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 204 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2 3 4 BOZOK ÜNİVERSİTESİ 204 YILI İDARE FAALİYET RAPORU BOZOK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Erdoğan Akdağ Kampüsü Divanlı Yolu 7. Km 66900 Merkez/YOZGAT

Detaylı

Başaramayacağımız hiçbir şey yoktur. Türkiye karar verirse her şeyi başarır. Turgut ÖZAL

Başaramayacağımız hiçbir şey yoktur. Türkiye karar verirse her şeyi başarır. Turgut ÖZAL Başaramayacağımız hiçbir şey yoktur. Türkiye karar verirse her şeyi başarır. Turgut ÖZAL Ulusal, Bölgesel ve Küresel Alanda İhtiyaçlara Cevap Verecek Bir Dünya Üniversitesi Eğitime hak ettiği değer ve

Detaylı

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER Rektör den 5 Samsun 6 Ondokuz Mayıs Üniversitesi 8 OMÜ ye Ulaşım 11 Barınma 12 Omtel Otel-Tepe Otel 13 Burslar 14 Engelli Öğrenci Birimi-Öğrenci Butiği 15 Kütüphane-Bilişim Hizmetleri 16 Sağlık

Detaylı