Kezban Çelik Department of Sociology Ondokuz Mayıs University Samsun, Turkey

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kezban Çelik Department of Sociology Ondokuz Mayıs University Samsun, Turkey kezban.celik@omu.edu.tr +90-532-6461812"

Transkript

1 Kezban Çelik Department of Sociology Ondokuz Mayıs University Samsun, Turkey Visiting Professor Sociology Department University of Michigan Ann Arbor, MI Kezban Çelik is an assistant professor at the department of Sociology at Ondokuz Mayıs University, Samsun, Turkey. Her main fields of study are youth, unemployment, work, health, child well-being and social policy. She received her Ph.D. from the Department of Sociology at Middle East Technical University with a thesis entitled Youth Unemployment and Unemployment Experiences in Ankara and Şanlıurfa, Turkey.' She later participated in writing the 2008 UNDP Human Development Report of Youth in Turkey. EDUCATION Ph.D. Sociology, Middle East Technical University, Ankara, Turkey, M.A. Sociology, Middle East Technical University, Ankara, Turkey, B.A. School of Social Work, Hacettepe University, Ankara, Turkey, FIELDS OF INTEREST Children and Youth Gender and Sexuality Family and Poverty AWARDS Mustafa Parlar Foundation, METU-Mustafa Parlar 2007 Ph.D. Thesis Award. PROFESSIONAL EXPERIENCE Assistant Professor, Sociology, Ondokuz Mayıs University, Samsun, Turkey Part-Time Lecturer, Social Policy, Middle East Technical University, Ankara, Turkey Expert, Ministry of Health, Ankara, Turkey PUBLICATIONS Books (with Hakan Ercan, Ali Çakıroğlu). Human Development Report Turkey: Youth in Turkey, UNDP, Ankara, (with A. Akın, Ş. Özvarış, N. Hodoğlugil, A. Coşuk, S. Üner, T. Erdost). Türkiye de Toplumsal Cinsiyet Perspektifinin Sağlık Politikalarına Entegre Edilmesi: Bir Vaka Çalışması (Integrating the Gender Perspective to Turkish Public Health Policies). Hacettepe 1

2 Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (HÜKSAM), ISBN , Yücel Ofset Matbacılık, Ankara, Articles and Book Chapters a) In English: (with D. Lüküslü). "Spotlighting a Silent Category of Young Females: The Life Experiences of House Girls in Turkey." Forthcoming in Youth & Society. (with H. S. B. Düzgün, S. Yücemen, S. Kalaycıoğlu, S. Kemeç, K. Ertugay, A. Deniz) "An Integrated Earthquake Vulnerability Assessment Framework for Urban Areas." Forthcoming in Natural Hazards. "The Experience of Youth Unemployment in Turkey." Pp in Youth Employment and the Future of Work J. Evans and W. Shen, eds. Strasbourg: Council of Europe Publishing, "Youth Unemployment and Labour Market Monitoring in Turkey." Pp in Regional Approaches for the Reduction and the Prevention of Youth Unemployment in Europe Christa Larsen, Jenny Kipper, Alfons Schmid, eds. Rainer Hampp Verlag: Germany, Youth Transition in Turkey. Pp in The Fragility of Socio-structural Components/Die Fragilisierung Soziostruktureller Komponenten. Rolf-Dieter Hepp, ed. Europaischer Hochschulverlag GmbH&Co. KG: Bremen, (with S. Kalaycıoğlu and H. Rittersberger-Tılıç) "From Trade Unions as Major Labor Organizations to Human Resources Departments: What are the Factors behind this Transition?" The Journal of Industrial Relations & Human Resources 11/6 (2009): (with S. Kalaycıoğlu) A Brief Overview of the Labour Market Information and Monitoring System in Turkey. Pp in Information Systems for Regional Labor Market Monitoring: State of Art and Perspectives. Christa Larsen, Marco Mevius, Jenny Kipper, Alfons Schmid, eds. Rainer Hampp Verlag: Germany, "My State is My Father: Youth Unemployment Experiences under Weak State Welfare." Journal of Youth Studies 11/4 (August 2008): b) In Turkish: (with U. Beşpınar). "Farklı Nedenleri ile Çalışma ve Çalışmanın Genç üzerine Etkileri (The Effects of Different Types of Work on Youth)." Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi/Journal of Social and Human Sciences 3/1 (2011) Online. (with S. Kalaycıoğlu and U. Beşpınar) "Gitmek mi Zor Kalmak mı?: Avrupa ya Erkek Göçü ve Geride Kalan Kadının Gözünden Göç Deneyimi (Is It More Difficult to Leave or Stay? 2

3 Male Migration to Europe and the Experiences of Women Left Behind)." Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Dergisi/Journal of Faculty of Letters, 27/1 (2010): (with A. Esin and G. Dağdelen) "Ankara İlinde İlköğretim ve Lise Son Sınıfa Devam Eden ve Gençlik Danışmanlık ve Sağlık Hizmet Merkezi Hizmetlerine Başvuran Gençlerin Değerlendirilmesi (An Evaluation of the Youth Employing Services Provided by Youth Counseling and Health Service Centers in the Ankara Province)." Sağlık ve Toplum/Journal of Health and Society 1 (2010): (with S. Kalaycıoğlu, S. Türkyılmaz and Ü. Çelen "Temsili Bir Örneklemde Sosyo-Ekonomik Statü (SES) Ölçüm Aracı Geliştirilmesi: Ankara Kent Merkezi Örneği (Developing a Tool for the Measurement of Socio-economic Status (SES) from a Representative Sample: The case of Ankara city center)." Sosyoloji Araştırmaları Dergisi/Journal of Sociological Research 1 (2010): (with S. Kalaycıoğlu) Genç İnsanın Yurttaş Olma ve Tanınma Hakkı (Citizenship and Recognition Rights of Youth)." TODAİ İnsan Hakları Yıllığı/Human Rights Yearbook (2008): (with D. Lüküslü) "Sessiz ve görünmez genç ve kadın : Ev kızı (The Silent and Invisible Youth and Women : The House Girl)." Toplum ve Bilim/Society and Science 112 (2008): (with İ. Tufan) Gerontoloji ve Geriatri Türkiye de 21. Yüzyılın Bilimleri Olabilecek mi (Will Gerontology and Geriatry become the Sciences of the 21 st Century in Turkey?). Sendrom/Syndrome 20/7-8 (2008): (with S. Kalaycıoğlu and H. Rittersberger-Tılıç) "Değişen İşçilik ve Sendika (Changing Workmanship and Trade Unions)." Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Dergisi/Journal of Faculty of Letters 25/1 (2008): "Tıbbi Sosyal Hizmet Uygulamaları (Applications of Medical Social Work)." Toplum Hekim/Society and Medicine Eylül-Aralık 10/69-70 (1995). Publications in Proceedings a) In English: (with H. Tılıç-Rittersberger and Y. Özen) (2011). "Returning to Home from Germany: Reasons and dynamics of return migration." Migration: Economic Change, Social Challenge. Interdisciplinary conference on migration jointly organized by the NORFACE Research Programme on Migration and the Centre for Research and Analysis of Migration (CReAM), 6-9 April, University College London, (with H. Rittersberger-Tılıc and S. Kalaycıoğlu). Good or Bad? Cross-border Mobility and Everyday Living in Hopa. 9th Mediterranean Research Meeting, March, Florence, Italy,

4 (with S. Kalaycıoğlu). Transformation of Work Conditions and its Implications for Employee-Employer Relations and Trade Unionism. KCTOS: Knowledge, Creativity and Transformations of Societies, 6 to 9 December, Vienna, (with S. Kalaycıoğlu, H. Rittersberger-Tılıç and F. Güneş). Integrated Natural Disaster Risk Assessment: The Socio-Economic Dimension of Earthquake Risk in the Urban Area. In "Geohazards", Farrokh Nadim, Rudolf Pöttler, Herbert Einstein, Herbert Klapperich, and Steven Kramer eds. ECI Symposium Series, P7, "Docile and Understandable Unemployed Youth: Unemployment Experience within Family Dynamics." IRICS, In: TRANS. Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften 16, b) In Turkish: (with S. Kalaycıoğlu). "Yoksulluğun Eğitim Çıktıları Üzerine Etkisi ve/veya Düşük Eğitim Düzeylerinin Yoksulluk Üzerine Etkileri: Eğitimden Yola Çıkarak Daha Bütüncül Bir Yoksulluk Yaklaşımı Önerisi (The Impact of Poverty on Education and/or the Effects of Low Education Levels on Poverty: Toward a more Holistic Understanding of Poverty)." Uluslararası Yoksullukla Mücadele Stratejileri Sempozyum/Symposium Proceedings, Ekim, İstanbul, Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü, (with S. Kalaycıoğlu) "Sağlıkta Eşitsizlik ve Yeni Bir Kavramsallaşma Biçimi Olarak Karşılanamayan Gereksinim (Health Inequality and Reconceptualizing Unmet Health Needs)." 11. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi/11th National Social Science Congress, 9-11 Aralık, ODTÜ, Ankara, (with S. Kalaycıoğlu and S. Türkyılmaz). "Temsili Bir Örneklemde Sosyo-Ekonomik Statü (SES) Ölçüm Aracı Geliştirilmesi: Ankara Kent Merkezi Örneği/Developing a Tool for the Measurement of Socio-Economic status (SES) from a Representative Sample: The case of Ankara City Center)." VI. Sosyoloji Kongresi/8th Sociology Congress, 1-3 Ekim, Aydın, (with U. Beşpınar). "İnsan Ticareti: Türkiye'de Farklı Sosyal Aktörlerin Seks Ticaretine Bakışı (Human Trafficking: Views of Different Social Actors in Turkey on Sex Trafficking)." International Davraz Congress on Social and Economic Issues Shaping the World's Future, Süleyman Demirel University, Isparta, Turkey, September 24-27, "Kötü Ücretli İş ve Genç İşsizliği (Bad Paid Work and Youth Unemployment)." 10. Sosyal Bilimler Kongresi/10th Social Science Congress, Kasım, ODTÜ, Ankara, (with S. Kalaycıoğlu). Bir Kuş Kadar Kıymetimiz Yok: Çevresel Korumaya dair Sosyolojik Bir Bakış (We are not Even Valued as Much as a Bird: A Sociological Evaluation of Environmental Protection)." TMMOB, Şehir Plancıları Odası, Kent Planlama ve Koruma Etkinlikleri II. Koruma Sempozyumu/II. Environmental Protection Symposium, pp , "Çocuğun Değeri (Value of Children)." VII. Sokakta Çalışan Ve Yaşayan Çocuklar Sempozyumu, Symposium on Street Children, 7-9 Kasım, Şanlıurfa,

5 Selected Conference Presentations a) In Europe: "Unemployed Youth and their Struggle and Coping Strategies in Turkey." Unemployment and Resilience Conference, May, Salzburg, Austria, (with U. Beşpınar and S. Kalaycıoğlu). "Stay-Behind Women s Experiences: Gender Dimension of International Migration in a Traditional Local Community in Turkey." 10th International Conference on Migration and Family, University of Basel, June 10-12, "The Political Tendencies of Youth in Turkey." 9th Conference of European Sociological Association, RN30: Youth and Generation, Abstract Book, (with S. Kalaycıoğlu). A New Terminology For Migration: Turkey s Rural to Urban Migration History. International Colloquium on Precarity and Flexibilisation, the New Qualities of the Social Structure, and Re-orientation of Economical and Ideological Perspectives, Berlin, March 18-20, (with S. Kalaycıoğlu and H. Rittersberger-Tılıç, Helga. From Trade Unions as Major Labour Organisations to Human Resources Departments: What are the Factors behind this Transition? Industrial Relations in Europe Conference (IREC), İstanbul, July, (with S. Kalaycıoğlu and U. Beşpınar). Az verip gezdirme, çok verip azdırma: 1990 sonrası Avrupa Göçü için geliştirilen Stratejiler ve bu stratejilerin geride kalan kadın üzerine etkileri (Strategies for the post-1990 Labor Migration and Its Impact on Women Left Behind)." Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi/International Multidisciplinary Women's Congress, Ekim, İzmir, (with H. Rittersberger-Tılıc and S. Kalaycıoğlu). Good or Bad? Cross-border Mobility and Everyday Living in Hopa." 9th Mediterranean Research Meeting, March, Florence, Italy, "Late and last opportunity: Service provider s readiness for the provision of sexual reproductive health (SRH) services to adolescents." The XIth EARA (European Association for Research on Adolescence) Conference, Turin, Italy, May 7-10, "Youth Transition in Turkey." SUPI-Social, Uncertainty, Precarity, Inequality, Processes of Social Reorientation within the Social Structure, 31 January- 1 February, Berlin, "Unemployment Experience of Youth in Turkey." Youth Employment and the Future of Work, European Youth Center, May, Strasbourg, (with D. Lüküslü). "Spotting the Silent Category of Young Females: The Life Experience of 'House Girls' in Turkey." International Conference on Women and Citizenship in a Local/Global World, 31May 1 June, Athens,

6 "My State is my father: Unemployment Experience of Youth under the weak welfare provisions of the State in Turkey." European Sociological Association 8 th Conference, 3-6 September, Glasgow, (with S. Kalaycıoğlu). Transformation of Work Conditions and its Implications for Employee-Employer Relations and Trade Unionism. KCTOS: Knowledge, Creativity and Transformations of Societies, 6-9 December, Vienna, (with S. Kalaycıoğlu, H. Rittersberger-Tılıç and F. Güneş). "Integrated natural disaster risk assessment - the socio-economic dimension of earthquake risk in the urban area." Geohazards - Technical, Economical and Social Risk Evaluation, June, Lillehammer, Norway, "Docile and Understandable Unemployed Youth: Unemployment Experience within Family Dynamics." IRICS Conference, University of Vienna, December, Austria, (with N. Hodoğlugil, B. Özvarış, A. Akın) "Gender Mainstreaming on the Ground: Family Planning and Unwanted Pregnancies." World Congress on Health Challenges of the Third Millennium, August, Istanbul Turkey: Abstract Book 2, (with A. Akın, B. Özvarış, N. Şahin, A. Coşkun, S. Üner, T. Erdost "Gender Perspective in Health Policies in Turkey." World Congress on Health Challenges of the Third Millennium, August, Istanbul Turkey: Abstract Book 2, b) In Turkey: (with S. Kalaycıoğlu). "Çankırı Ovacık Köyü Madeni ve Ovacık Köyü üzerine Sosyo- Ekonomik ve Demografik Etkileri The Socio-economic and Demographic Impact of the Çankırı Ovacık Coal Mine on the Village)." 4. Madencilik ve Çevre Sempozyumu, 2-3 Haziran, İzmir, (with S. Kalaycıoğlu and S. Türkyılmaz). Temsili Bir Örneklemde Sosyo-Ekonomik Statü (SES) Ölçüm Aracı Geliştirilmesi ve Farklı Tabakaların Özelliklerinin Belirlenmesi (Developing a Tool for the Measurement of Socio-economic status (SES) from a Representative sample)." VI. Sosyoloji Kongresi, 1-3 Ekim, Aydın, (with S. Kalaycıoğlu). "Sağlık Hizmetlerine Erişimde Eşitsizliğin Yoksullukla İlişkilendirilmesinde Farklı Bir Kavramsallaştırma Önerisi (Reconceptualizing the Relationship between Health Service Disparity and Poverty)." 11. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, 9-11 Aralık, ODTÜ, Ankara, (with S. Kalaycıoğlu). "Ankara Kent Merkezinde Sosyo-Ekonomik Statü, Toplumsal Hareketlilik ve Yaşam Tarzları (Lifestyles, Social Mobility and SES at Ankara City Center)." II. Nüfusbilim Günleri, Ekim Midas Otel, Ankara, "Nasıl Olursa Olsun Ama İş Olsun: Kötü Ücretli İş ve Genç İşsizliği (Youth Unemployment and Bad Jobs)." 10. Sosyal Bilimler Kongresi, ODTÜ, Ankara,

7 (with S. Kalaycıoğlu) Bir Kuş kadar Kıymetimiz Yok: Çevresel Korumaya Dair Sosyolojik Bir Bakış (Sociological Analysis of Environmental Protection)." Trabzon Koruma Sempozyumu, 7-9 Aralık, TMMOB, Trabzon, (with S. Kalaycıoğlu). Genç İnsanın Yurttaş Olma ve Tanınma Hakkı (Rights of the Turkish Youth)." İnsan Hakları ve Yurttaşlık Konferansı, Aralık, TODAİE, Ankara, (with S. Üner). "Dr.Sami Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Hemşirelerinin Maslach Tükenmişlik Ölçeği ile Değerlendirilmesi (Evaluation of Nurses according to the Maslach Scale)". 8. Halk Sağlığı Günleri, Halk Sağlığı ve Sosyal Bilimler Bildiri Özetleri Kitabı, Haziran, Sivas, Selected Projects Partner, "Rückkehr in die Türkei (Return to Turkey)." German Ministry of Interior (Beschaffungsamt), Researcher, "Supporting Turkey's Efforts to Combat Human Trafficking and Promote Access to Justice for All Trafficked Persons: Understanding of the demand for different forms of human trafficking." IOM, Ministry of Foreign Affairs and METU, Researcher, "INDI-LINK: Indicator-based evaluation of inter-linkages between different sustainable development objectives - STREP." EU Funding FP-6, Partner, "Male Migration to Europe and Experiences of the Women Left Behind." BAP- YUUP Institution, METU, Researcher, "Developing a Socio- Economic Status Index and Understanding the Parameters of Social Mobility and Stratification in Ankara -Turkey." TÜBİTAK/Turkish Social Science Research Foundation, Partner, "Analyzing Socio-Economic and Physical Vulnerability in Case of an Earthquake in Eskişehir, Turkey." BAP-YUUP Institution, METU, Researcher, "Youth Unemployment and Social Exclusion: Cases of Ankara and Urfa." BAP, METU, 2004 Assistant, "Case Study on the Integration of the Gender Perspective to Health Policy in Turkey." WHO/EURO, Assistant, "The Turkish Health Reform Project- A Social Assessment of the Health Care System in terms of Service Providers and Beneficiaries." World Bank, Assistant, "Adolescents Reproductive and Sexual Health." World Health Organization,

CURRICULUM VITAE KEZBAN ÇELİK

CURRICULUM VITAE KEZBAN ÇELİK CURRICULUM VITAE KEZBAN ÇELİK Personal Information: Nationality Turkish Place of Birth Antalya (Turkey) Sex Female Language (s) English, Turkish (mother tongue) Computer Use Windows, Power Point, SPSS

Detaylı

1971-1973 (Y. Lisans) Eğitim Sosyolojisi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

1971-1973 (Y. Lisans) Eğitim Sosyolojisi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Prof.Dr.Ercan Tatlıdil Özgeçmiş ve Yayın Listesi 11-10-2013 Kişisel Bilgiler Doğum Yeri, Yılı: Kayseri, 1947 Medeni Durumu: Evli Tel: (232) 3880110/1335 Fax: (232) 3734194 E-mail: ercan.tatlidil@.ege.edu.tr

Detaylı

PERSONAL. Full Professor (Ph.D.) Academic Status: Place and Date of Birth: Istanbul, Turkey, June 12, 1947 Turkish Citizen

PERSONAL. Full Professor (Ph.D.) Academic Status: Place and Date of Birth: Istanbul, Turkey, June 12, 1947 Turkish Citizen GÜZVER YILDIRAN Boğaziçi University Department of Educational Sciences P.K. 2 Bebek, 80815 telephone: (212) 358 15 40 / 1574-1608 e-mail: yildiran@boun.edu.tr fax: (212) 263 02 33 or 257 50 36 PERSONAL

Detaylı

PROGRAM KİTABI / PROGRAM BOOK

PROGRAM KİTABI / PROGRAM BOOK PROGRAM KİTABI / PROGRAM BOOK Değerli Misafirler, Uluslarası Kadın ve Adalet Zirvesi, kadın ve adalet ana başlıklarında kadın sorunları ve çözüm yolları yanında, değişen dünya şartlarına bağlı olarak ortaya

Detaylı

MEHMET HÜSEYİN BİLGİN

MEHMET HÜSEYİN BİLGİN Curriculum Vitae January 2011 MEHMET HÜSEYİN BİLGİN Department of International Finance Tel: 90-212-533-6532 (x1610) Kadir Has University Fax: 90-212-533-6515 34083 Fatih - Istanbul, Turkey E-mail: mhbilgin@khas.edu.tr

Detaylı

CURRICULUM VITAE *****************************************************

CURRICULUM VITAE ***************************************************** CURRICULUM VITAE ***************************************************** SULEYMAN OZDEMIR, PH.D. PROFESSOR OF INDUSTRIAL RELATIONS & SOCIAL POLICY UNIVERSITY OF ISTANBUL * FACULTY OF ECONOMICS DEPARTMENT

Detaylı

Gökdoğan-Çok, F. (1988). Body image satisfaction among high school students (Superviser: Prof. Dr. Bekir Onur)

Gökdoğan-Çok, F. (1988). Body image satisfaction among high school students (Superviser: Prof. Dr. Bekir Onur) CV Personal Information Name surname: Title: Work adress: : Figen Çok : Prof. Dr. TED University Faculty of Education Department of Educational Sciences Ziya Gökalp Cad. No: 48 06420 Kolej Ankara Tel :

Detaylı

CURRICULUM VITAE (Academic) Prof. Dr. AYHAN KAYA Political Science Jean Monnet Chair of European Politics of Interculturalism

CURRICULUM VITAE (Academic) Prof. Dr. AYHAN KAYA Political Science Jean Monnet Chair of European Politics of Interculturalism CURRICULUM VITAE (Academic) Name, Surname: Prof. Dr. AYHAN KAYA Political Science Jean Monnet Chair of European Politics of Interculturalism Ayhan Kaya, Prof. Dr Place, Date of Birth: Erzurum, 01.03.1968

Detaylı

EDUCATIONAL BACKGROUND

EDUCATIONAL BACKGROUND CURRICULUM VITAE PERSONAL DETAILS Name : ġebnem ÖNAL HOġKARA Date and Place of Birth : 29.09.1968 - Ankara Nationality : Turkish Marital Status : Married Correspondence Address : Eastern Mediterranean

Detaylı

Turkish Migration Conference 2015. Conference Programme & Abstract Book. 25 th 27 th June Charles University Prague, Czech Republic

Turkish Migration Conference 2015. Conference Programme & Abstract Book. 25 th 27 th June Charles University Prague, Czech Republic Turkish Migration Conference 2015 Conference Programme & Abstract Book 25 th 27 th June Charles University Prague, Czech Republic Transnational Press London 2015 Turkish Migration Conference 2015 Book

Detaylı

Prof. Dr. Selime Sezgin

Prof. Dr. Selime Sezgin Prof. Dr. Selime Sezgin Date of Birth : 29.11.1951 Academic Title : Prof. Dr. Contact (e-mail): selime.sezgin@bilgi.edu.tr 4-EDUCATION: Name of thr Institution Year Degree Conferred Secondary School English

Detaylı

Publications. International

Publications. International Publications International Hunuk, D., Ince, ML, Tannehill, D. (Online first, September 5, 2012) Developing teachers healthrelated fitness knowledge through a community of practice: Impact on student learning.

Detaylı

Prof. Dr. AYHAN KAYA Political Science. CURRICULUM VITAE (Academic)

Prof. Dr. AYHAN KAYA Political Science. CURRICULUM VITAE (Academic) Name, Surname: Ayhan Kaya, Prof. Dr Place, Date of Birth: Erzurum, 01.03.1968 Citizenship: Languages: Occupation: Turkish Prof. Dr. AYHAN KAYA Political Science CURRICULUM VITAE (Academic) Turkish (mother

Detaylı

Curriculum Vitae PERSONAL INFORMATION WORK EXPERIENCE. EDUCATION AND TRAINING Dates 1992-1996. GÜRSES, Fatma

Curriculum Vitae PERSONAL INFORMATION WORK EXPERIENCE. EDUCATION AND TRAINING Dates 1992-1996. GÜRSES, Fatma Curriculum Vitae PERSONAL INFORMATION Name GÜRSES, Fatma Fax 00903662802502 E-mail fgurses@kastamonu.edu.tr Nationality Turkey Date of birth 01. 06. 1969 WORK EXPERIENCE (from to) 15/05/1997-27/07/2010

Detaylı

Increasing Employability of Disabled People Tutor s Note. Engellilerin İstihdamının Artırılması Eğitici Notları

Increasing Employability of Disabled People Tutor s Note. Engellilerin İstihdamının Artırılması Eğitici Notları Bu proje T.C. Başbakanlık DPT AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (http://www.ua.gov.tr ) Gençlik Programı kapsamında ve Avrupa Komisyonu'ndan sağlanan hibeyle gerçekleştirilmiştir. Ancak

Detaylı

TRANSFORMATION OF THE TURKISH WELFARE REGIME: THE ROLE OF THE INDIVIDUAL PENSION SYSTEM AND ITS EFFECT ON WOMEN S WELFARE

TRANSFORMATION OF THE TURKISH WELFARE REGIME: THE ROLE OF THE INDIVIDUAL PENSION SYSTEM AND ITS EFFECT ON WOMEN S WELFARE TRANSFORMATION OF THE TURKISH WELFARE REGIME: THE ROLE OF THE INDIVIDUAL PENSION SYSTEM AND ITS EFFECT ON WOMEN S WELFARE A THESIS SUBMITTED TO THE GRADUATE SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES OF MIDDLE EAST TECHNICAL

Detaylı

Kadınların İş Yaşamında, Piyasalarda ve Toplumda Güçlenmesi. Empowering Women in the Workplace, Marketplace and Community

Kadınların İş Yaşamında, Piyasalarda ve Toplumda Güçlenmesi. Empowering Women in the Workplace, Marketplace and Community Kadınların İş Yaşamında, Piyasalarda ve Toplumda Güçlenmesi Körfez Ülkelerinden, Irak tan ve Türkiye den İyi Örnekler Empowering Women in the Workplace, Marketplace and Community Selected Cases from the

Detaylı

Prof. Dr. Füsun AKARSU

Prof. Dr. Füsun AKARSU Prof. Dr. Füsun AKARSU Boğaziçi University Faculty of Education Department of Secondary Schools Science and Mathematics Education 34342 Bebek İSTANBUL +90 212 359 67 99 akarsu@boun.edu.tr ACADEMIC DEGREES

Detaylı

İçindekiler. Contents. İçindekiler 3. Organizasyon Komiteleri 4-5. Sempozyum Programı Türkçe 6-10. Çalıştay Programı Türkçe 11-12

İçindekiler. Contents. İçindekiler 3. Organizasyon Komiteleri 4-5. Sempozyum Programı Türkçe 6-10. Çalıştay Programı Türkçe 11-12 İçindekiler İçindekiler 3 Organizasyon Komiteleri 4-5 Sempozyum Programı Türkçe 6-10 Çalıştay Programı Türkçe 11-12 Sempozyum Programı İngilizce 14-18 Çalıştay Programı İngilizce 19-20 Oturum Başkanları

Detaylı

Doç. Dr. İsmail Hakkı BİÇER

Doç. Dr. İsmail Hakkı BİÇER Doç. Dr. İsmail Hakkı BİÇER Doğum tarihi, Yeri : 1952, Simav / Kütahya Adresi : İ.T.Ü. İşletme Fakültesi İşletme Mühendisliği Bölümü 34367 MAÇKA / İSTANBUL. Telefon : 0212-293 13 00 / 2005 veya 2051 Fax

Detaylı

SAYI V - AĞUSTOS 2014 / ISSUE V - AUGUST 2014

SAYI V - AĞUSTOS 2014 / ISSUE V - AUGUST 2014 T.C. ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI MINISTRY of LABOUR and SOCIAL SECURITY AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI EUROPEAN UNION COORDINATION DEPARTMENT İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ

Detaylı

P R O F. D R. N E R M İ N Ö Z G Ü L B A Ş KİŞİSEL BİLGİLER

P R O F. D R. N E R M İ N Ö Z G Ü L B A Ş KİŞİSEL BİLGİLER P R O F. D R. N E R M İ N Ö Z G Ü L B A Ş KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı : Nermin Özgülbaş Doğum Tarihi : 09. 06. 1968 Medeni Durumu : Evli Çocuk Sayısı : 1 Yabancı Dil : İngilizce İş Adresi Başkent Üniversitesi

Detaylı

Assoc. Prof. Dilek TEKER

Assoc. Prof. Dilek TEKER 1 Assoc. Prof. Dilek TEKER Işık University Ph : 90.216.528.7101 School of Economics and Admin. Sciences Fax : 90.216.710.2897 Sile Campus, Istanbul, Turkey E-mail : dilek.teker@isikun.edu.tr EDUCATION

Detaylı

Anna Lindh Avrupa-Akdeniz Kültürler Arası Diyalog Vakfı Türkiye Ağı Rehberi Anna Lindh Euro-Mediterranean Foundation for the Dialogue between

Anna Lindh Avrupa-Akdeniz Kültürler Arası Diyalog Vakfı Türkiye Ağı Rehberi Anna Lindh Euro-Mediterranean Foundation for the Dialogue between Anna Lindh Avrupa-Akdeniz Kültürler Arası Diyalog Vakfı Türkiye Ağı Rehberi Anna Lindh Euro-Mediterranean Foundation for the Dialogue between Cultures Members of Turkish Network Bu proje Avrupa Birliği

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ 1. Dönem Kodu Ders Adı T U K AKTS BLG 105 Bilgi ve İletişim Teknolojisi 2 2 3 4 SOH 113 Sosyal Hizmete Giriş 3 0 3 4 SOH 115

Detaylı

Prof. Dr. Ekrem ERDEM

Prof. Dr. Ekrem ERDEM Prof. Dr. Ekrem ERDEM KİŞİSEL BİLGİLERİ Üniversite Fakülte Bilim Dalı Anabilim Dalı İş Telefonu Dekanlık Ofis :Erciyes Üniversitesi :İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi :İktisat :İktisat Politikası :0

Detaylı

SERDAR KENAN GUL, Ph.D. Curriculum Vitae

SERDAR KENAN GUL, Ph.D. Curriculum Vitae SERDAR KENAN GUL, Ph.D. Curriculum Vitae Born in 1975 Married, with three children Contact Information: Faculty of Economics and Administrative Sciences Department of Political Science and Public Administration

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Sevil Acar Aytekin 2. Doğum Tarihi: 29.04.1982 3. Unvanı: Yrd. Doç. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Sevil Acar Aytekin 2. Doğum Tarihi: 29.04.1982 3. Unvanı: Yrd. Doç. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Sevil Acar Aytekin 2. Doğum Tarihi: 29.04.1982 3. Unvanı: Yrd. Doç. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisat Boğaziçi Üniversitesi 2005 Y. Lisans İktisat İstanbul

Detaylı

Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM (Haziran 2015) BİYOGRAFİ

Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM (Haziran 2015) BİYOGRAFİ Doç. Dr. Hasan Hüseyin Yıldırım-CV 1/28 Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM (Haziran 2015) Öğretim Üyesi Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık İdaresi Bölümü Beytepe 06800 Ankara

Detaylı

DEĞİŞEN HAYATLAR GELİŞEN TÜRKİYE CHANGING LIVES DEVELOPING TURKEY

DEĞİŞEN HAYATLAR GELİŞEN TÜRKİYE CHANGING LIVES DEVELOPING TURKEY T.C. ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI MINISTRY of LABOUR and SOCIAL SECURITY AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI EUROPEAN UNION COORDINATION DEPARTMENT İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ

Detaylı