Güneş Enerjisi İle Çalışan PLC Kontrollü Su Pompası Sistem Tasarımı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Güneş Enerjisi İle Çalışan PLC Kontrollü Su Pompası Sistem Tasarımı"

Transkript

1 Güneş Enerjisi İle Çalışan PLC Kontrollü Su Pompası Sistem Tasarımı Muhsin T. GENÇOĞLU 1, Mehmet CEBECİ 1 ve Murat GÜNEŞ 2 1 Fırat Üniversitesi Müh. Fak. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, 23279, Elazığ 2 Türk Telekom A.Ş. Beyoğlu-İstanbul ÖZET Bu çalışmada; Doğu Anadolu Bölgesindeki güneş enerjisi potansiyelini değerlendirmek amacıyla, küçük güçlü tüketicilerin beslenmesinde fotovoltaik sistemlerin kullanılması incelenmiştir. Bu sistemlerin besleme sürekliliği açısından problem olması ihtimaline karşı PLC yardımıyla kontrol edilen yedek enerji kaynaklarından yararlanılması amaçlanmıştır. Ayrıca bölgede fotovoltaik bir kaynaktan beslenen su pompalama sistemlerinin kullanım imkanları araştırılarak, bu konuda bilgi birikiminin sağlanması hedeflenmiştir. Anahtar Kelimeler: Güneş Enerjisi, Güneş Pili, Fotovoltaik Sistem, PLC, Su Pompası. ABSTRACT In this study, the usage of photovoltaic systems which was nourished in small power consumers was investigated in the aim of evaluation of solar energy potential in the East Anatolia Region. It was considered to use spare energy sources with PLC control in the case of possibility of problems occurring in the nourishment continuity of these systems. In addition, it was aimed to provide knowledge about this subject with investigating opportunity of usage of water pump systems which nourish from a photovoltaic source in our region. Key Words: Solar Energy, Solar Cell, Photovoltaic System, PLC, Water Pump. 1.GİRİŞ Bugün Türkiye de tarımsal sulama; elektrik, mazot veya petrol gibi konvansiyonel enerji kaynakları ile çalışan su pompaları kullanılarak yapılmaktadır. Elektrik olmayan veya elektrik götürülmesi güç ve pahalı olan tarımsal alanlarda, mazot ve petrol pompaları kullanılmaktadır. Bu tip sistemler daimi günlük bakım isterler ve ancak suyu bol olan yerlere değil, ulaşımı kolay olan yerlere kurulabilirler. Güneş enerjisi ile çalışan su pompası sistemleri ise günlük bakım istemedikleri gibi arzu edilen herhangi bir yerde, bol güneş olması şartı ile kurulabilirler. Bu tip pompaların ilk kuruluş masrafları yüksek olmasına rağmen, yakıt ve bakım ihtiyaçları olmadığından kısa zamanda ekonomik duruma geçerler.

2 Bu çalışmada öncelikle Elazığ yöresine ait, aylara göre günlük ortalama güneş enerjisi miktarları ile bölgedeki günlük ve haftalık elektrik enerjisi tüketimleri belirlenmiştir. Ortalama fotovoltaik akım ihtiyacı, gerekli fotovoltaik levha sayısı, gerekli levha sayısı, regülatör ve inverter akım ve gerilim değerleri gibi büyüklükler C++ programlama dili yardımıyla hesaplanmıştır. Ayrıca güç sistemi organizasyonu için gerekli otomasyon programı hazırlanarak bir PLC kullanılmıştır. 2. GÜNEŞ PİLİ SİSTEMLERİ Güneş pilleri, üzerine güneş ışığı düştüğünde, güneş enerjisini doğrudan elektrik enerjisine çeviren elektronik düzeneklerdir. Güneş pilinin üstünlükleri şu şekilde sıralanabilir. Güneş enerjisini elektrik enerjisine %25 gibi yüksek bir verimle çevirir. Sınırsız çalışma ömrüne sahiptir. Fabrikasyon üretimi kolaydır. Çıkış gücü/ağırlık oranı yüksektir. Temiz bir enerji kaynağıdır. Güneş pilinin kötü yanları ise şunlardır. Pahalıdır. Birçok uygulamada büyük depolama elemanına ihtiyaç gösterir (Özellikle geceleri ve bulutlu havalarda). Çok fazla güneş ışığı alan bölgelerde yüksek sıcaklık nedeniyle verim düşer (1). Bir fotovoltaik pilin üretmiş olduğu gerilim 0.6 volt civarındadır. Güneş pilleri seri olarak bağlanır ve fotovoltaik modülleri oluştururlar. Tipik bir modül 20 tane pilin bağlanması ile açık güneşli bir havada 12 volt, 10 amper yani 120 watt elektrik üretebilir. Modüller, elde edilen gerilimi artırmak için seri, akımı artırmak için ise paralel olarak bağlanırlar. Güneş pili modülleri uygulamaya bağlı olarak, akümülatörler, inverterler, akü şarj kontrol cihazları ve çeşitli elektronik destek devreleri ile birlikte kullanılarak bir güneş pili sistemi (PV sistem) oluştururlar. Bu sistemler, özellikle yerleşim yerlerinden uzak, elektrik şebekesi olmayan yörelerde, generatöre yakıt taşımanın zor ve pahalı olduğu durumlarda kullanılırlar. Güneş pili sistemlerinin ilk yatırım maliyetinin fazla olması, bugünkü şartlarda elektrik şebekesinin olduğu yerlerde kullanılmalarını ekonomik yönden sınırlamaktadır (2).

3 3. GÜNEŞ ENERJİLİ SU POMPALAMA SİSTEMİ VE TASARIMI Güneş enerjisi ile çalışan su pompalama sistemlerinin diğer pompalama sistemlerine göre, bakım istemeden kendi başına çalışmaları, yakıt gerektirmemeleri ve uzun ömürlü olmaları gibi önemli üstünlükleri vardır. Bu sistemlerin kötü yanları ise, sistem kuruluş fiyatının yüksek oluşu ve pompalanan su miktarının güneşe bağlı oluşudur (3). Şekil 1 de güneş enerjisi ile çalışan tipik bir su pompalama sistemi gösterilmiştir. Fotovoltaik Modüller Su Deposu Güç kontrol cihazı H d Sulama sistemine H s Statik su seviyesi H y H k H p Su Pompası Şekil 1. Güneş enerjisi ile çalışan tipik bir su pompası sistemi. Güneş enerjisi ile çalışan tarımsal sulama sistem tasarımı yaparken aşağıdaki üç faktörün önceden hesaplanması veya tahmin edilmesi gerekir. 1) Suyun pompalanacağı toplam yükseklik 2) Günlük su ihtiyacı 3) Bölgedeki ortalama güneş enerjisi

4 3.1 Suyun Pompalanacağı Toplam Yükseklik Toplam yükseklik, pompanın kuyu içerisindeki derinliğine, su yüzeyinin derinliğine ve deponun yüksekliğine bağlıdır. Su yüzeyinin derinliği genellikle mevsime göre ve kuyudan su çekildikçe düşer. Su derinliğinde büyük değişiklik olması bekleniyorsa ortalama yüksekliği almak gerekir. Toplam yükseklik aşağıdaki formülden hesaplanabilir: H = H d + H y + H p (1) Burada H toplam yükseklik, H d deponun yerden olan yüksekliği, H y su yüzeyinin derinliği ve H p pompanın su içerisindeki derinliğidir. Su yüzeyinin derinliği H y ise, H y = H s + H k (2) olarak gösterilebilir. H s suyun mevsime bağlı olarak değiştiği statik derinliği ve H k kuyudan su çekildikçe su derinliğidir. Kuyudan su çekmek için gerekli olan hidrolik enerji aşağıda gösterildiği gibi hesaplanabilir. E = ρ gvh (3) Burada, E gerekli olan hidrolik enerji (Watt-saat/gün), ρ su yoğunluğu (1001 kg/m 3, 20 0 C sıcaklıkta), g yerçekimi ( m/s 2 ), V pompalamak istediğimiz toplam su hacmi (m 3 /gün) ve H suyu pompaladığımız toplam yüksekliktir (m). Denklem 3 e sabit değerler yerleştirilerek E= VH (4) bulunur. Enerji normal olarak kws/gün olarak hesaplanır. Denklem 4 ü aşağıdaki gibi yazabiliriz. E= VH (5) Burada, E, V kadar hacimde suyu günde H kadar toplam bir yüksekliğe pompalamak için gerekli olan hidroelektrik enerjinin kws/gün olarak değeridir. 3.2 Günlük Su İhtiyacı Tarımsal sulamada günlük su ihtiyacı; ekili alanın büyüklüğü, ekinin günlük su ihtiyacı, mevsim ve hava durumu (yağmur, sıcaklık ve güneşlenme miktarı), toprağın özellikleri gibi faktörlere bağlıdır.

5 3.3 Fotovoltaik Pil İhtiyacı Gerekli olan fotovoltaik pil ihtiyacını hesaplamak için, sistemi kuracağımız bölgedeki ortalama güneş enerjisi dağılımını bilmek veya tahmin etmek gerekir. Genellikle gerekli olan bu bilgi bölgeye en yakın olan meteoroloji istasyonundan elde edilebilir. Günlük ortalama güneş enerjisi miktarını I (kws/m 2 /gün) ile gösterirsek, gerekli olan fotovoltaik enerji kw olarak aşağıdaki formül ile hesaplanabilir. P= VH (6) I Güneş enerjisi ile çalışan su pompası sistemlerinin verimleri %30 civarındadır. Sistem verimini η ile gösterirsek, denklem (6) aşağıdaki gibi yazılabilir. P= ηi VH (7) Gerekli olan fotovoltaik enerji miktarını aylık değerler olarak hesaplamak daha uygundur. Bu durumda, i ayı için gerekli günlük enerji şu şekilde hesaplanabilir. P i = V ηi i H i (8) i Toplam yıllık fotovoltaik elektrik enerjisi ihtiyacı ise, P= VHN i i i (9) η i= 1 Ii olarak hesaplanabilir. Burada N i, i ayı içerisindeki gün sayısıdır (1). 4. UYGULAMA 4.1 Tasarım Bilgileri ve Hesaplamalar Bir PV sistem tasarımını yapabilmek için önce, olarak sistemin kurulacağı bölgedeki aylara göre dağılmış, metre kareye düşen ortalama günlük güneş enerjisini bilmek gerekir. Bu bilgi normal olarak bölgeye en yakın olan meteoroloji istasyonundan elde edilebilir. Daha sonra, sistemin kurulacağı yerdeki elektrik tüketimini hesaplamak gerekir. Bunun için kullanılacak olan elektrikli cihazların enerji harcamaları (güç harcamaları ve kullanım zamanları) bilinmelidir.

6 Bu çalışmada, aylık enerji eşitliği esas alınmış ve Bölüm 3 de verilen eşitlikler kullanılarak güneş enerjisi ile çalışan bir su pompalama sistemi tasarlanmıştır. Sisteme ait veriler Tablo 1 ve Tablo 2 de gösterilmiştir. Tablo 1. Örnek sistem tasarımı. Aylar Yüksek. Ekili Alan Gerekli Su Gerekli su Güneş Enerjisi PV piller (metre) (hektar) (m 3 /gün/hek.) (m 3 /gün) (kws/m 2 ) (kw) Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Tablo 2. Pompalanacak ve depo edilecek olan su miktarları. Aylar İstenilen Su Pompalanan Depo edilecek (m 3 /gün) su (m 3 /gün) su (m 3 /gün) Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Fotovoltaik sistemin tasarımı için geliştirilen bilgisayar programı C++ dilinde yazılmıştır. Programın giriş ve çıkışları Şekil 2 de gösterilmiştir. Program, Elazığ daki aylık güneş enerjisi verilerini Energy.dat isimli bir dosyadan okur. Kullanılacak olan elektrikli cihazların enerji harcamaları, batarya ve fotovoltaik levha özellikleri klavyeden girilir. Program, tasarımı gerçekleştirdikten sonra sonuçları bir dosyada saklayarak rapor halinde verir.

7 Şekil 2. Program giriş ve çıkışları. 4.2 PLC İle Kontrol ve Kumanda Güçleri farklı üç yükün, üç kaynak tarafından beslenmesi için PLC ile organize edilen uygun bir çalışma sistemi tasarlanmıştır. Yüklerin beslenmesinde öncelik sırası, aciliyet durumuna göre veya isteğe bağlı olarak belirlenmekte ve buna göre de kaynakların devreye giriş çıkışı PLC yardımıyla gerçekleştirilmektedir. Şekil 3, sistemin yapısını göstermektedir. Şekilde AI analog giriş, DI dijital giriş, DO dijital çıkış, IA akım transmitteri,ub, UK1, UK2, UK3 gerilim transmitterleri ve DGI devreye giriş isteğidir. Y1 DGI Y2 DGI Y3 DGI PLC DO PLC DI Kaynak_ 1 UK1 Y1 Y2 Y3 ALICI REGÜLATÖR Kaynak_2 UK2 Kaynak_ 3 UK3 BATARYA IA UB PLC AI PLC DO Şekil 3. PLC ile kontrol ve kumanda.

8 Bu sistemde Kaynak-1 güneş enerjisi, Kaynak-2 rüzgar enerjisi ve Kaynak-3 şebeke olarak düşünülmüştür. Gerilim transmitterleri üretilen gerilimden akım bilgisi almaktadır. IA akım transmitteri benzer şekilde yüklerden akım bilgisini almak için kullanılmaktadır. Elde edilen bu bilgiler PLC nin analog girişine uygulanmaktadır. Girişlere uygun olarak kaynak tarafından üretilen gücün karşılayabileceği yük veya yüklerin devreye alınıp devreden çıkartılması dijital çıkışlar yardımıyla sağlanır. 4.3 Program Çıktısı Aşağıda sonuçların toplandığı Rapor dosyasının sadece tasarım özeti kısmı verilmiştir. Giriş ===================================================== Bölgedeki ortalama güneş enerjisi = kwh/m 2.gün Toplam elektrikli cihaz sayısı = 4 Günlük enerji ihtiyacı = Wh/gün Batarya gerilimi = V Batarya kapasitesi = Ah Batarya deşarj limiti(yüzde) = Batarya ile çalışma zamanı = gün İnverter kaybı (yüzde) = Kablo kaybı (yüzde) = Genel kayıplar (yüzde) = Fotovoltaik levha çalışma akımı = A Fotovoltaik levha çalışma gerilimi = V Çıkış ===================================================== Ortalama düzeltilmiş Ah ihtiyacı = Ah/gün Ortalama fotovoltaik akım ihtiyacı = A/kW/m 2 Bir fotovoltaikten üretilen Ah = Ah/gün Gerekli fotovoltaik paralel levha sayısı = Seri bağlanmış fotovoltaik levha sayısı = Toplam fotovoltaik levha sayısı = Üretilen Ah = Ah Eksilen Ah = Ah Üretilen net Ah = Ah Gerekli paralel batarya sayısı = Seri bağlanmış batarya sayısı = Toplam batarya sayısı = Regülatör giriş gerilimi = V Regülatör akım kapasitesi = A İnverter giriş gerilimi = V İnverter güç kapasitesi = W

9 5. SONUÇ Türkiye de büyük bir güneş enerjisi potansiyeli mevcuttur. Bu konuda en kısa zamanda geniş çaplı araştırmalar yapılması ve uygulamaya geçilmesi gerektiği bir gerçektir. Öncelikle küçük tüketim merkezlerinde, mevcut güneş potansiyeli elektrik enerjisine dönüştürülerek cihazların beslenmesinde kullanılmalı, ihtiyaç fazlası üretimler şebekeye aktarılmalıdır. Elektrik enerjisi olmayan veya ulaştırılması zor ve pahalı olan yörelerde, küçük ölçekli zirai sulama amaçları için güneş pilleri ile beslenen su pompalama sistemleri kurulmalıdır. Güneş enerjisinden su ısıtma, konut ısıtma, pişirme, kurutma, soğutma, proses ısısı sağlama gibi ısıl kullanımlara ağırlık verilmeli, güneş enerjisinden elektrik üretimi uygulamaları teşvik edilmelidir. İlk etapta küçük güçlerde fotovoltaik uygulamalara yer verilmeli, uzun dönem için güneş termik santralları planlanmalıdır. 6. KAYNAKLAR 1. Güneş, M., Fotovoltaik Sistemin Sağladığı Elektrik Enerjisi İle Çalışan Bir Uygulama Sisteminin Tasarımı, F.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Elazığ, Alaçakır, F.B., Güneş Enerjisinin Küçük Ölçekli Zirai Sulamada Kullanılmasının Araştırılması Projesi Sonuç Raporu, EİE Bülteni Koner, P.K., Optimization Techniques for A Photovoltaic Water Pumping System, Renewable Energy, vol.6, p.53-62, İbrahim, D., Bilgisayar Destekli Fotovoltaik Sistem Tasarımı, Kaynak Elektrik Dergisi, sayı:90, s.71-78, Türkiye Birinci Enerji Şurası, Alt Komisyon Raporları, cilt 1, s Yeager, K.E., Electric Vehicles and Solar Power: Enhancing the Adventages of Electricity, IEEE Power Engineering Review, Vol. 2, No.10, 1992.

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Mehmet Akif KÖKSAL GÜNEŞ ENERJİSİYLE SU POMPALAMA ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA TARIM MAKİNALARI ANABİLİM DALI ADANA, 2012 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Türkiye deki Potansiyel

Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Türkiye deki Potansiyel Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Türkiye deki Potansiyel Doç. Dr. İsmail H. ALTAŞ Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 618 Trabzon E-MAIL : altas@eedec.ktu.edu.tr FAX

Detaylı

AKILLI ENERJİ SİSTEMİ

AKILLI ENERJİ SİSTEMİ T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü AKILLI ENERJİ SİSTEMİ 228396 S.Serdar SEYMEN 238315 Gökhan AÇIKGÖZ 210223 İhsan TUNÇBİLEK Cemil GÜRÜNLÜ

Detaylı

Güneş Enerjisi ile Beslenebilen Kesintisiz Güç Kaynağı Sistemi Tasarımı ve Uygulaması

Güneş Enerjisi ile Beslenebilen Kesintisiz Güç Kaynağı Sistemi Tasarımı ve Uygulaması Güneş Enerjisi ile Beslenebilen Kesintisiz Güç Kaynağı Sistemi Tasarımı ve Uygulaması *1 Ali Ozturk and 1 Yusuf Seyis 1 Düzce Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

Detaylı

ÇEVRE DOSTU BİR ENERJİ KAYNAĞI OLARAK RÜZGAR ENERJİSİ VE ISPARTA İLİ İÇİN BİR UYGULAMA

ÇEVRE DOSTU BİR ENERJİ KAYNAĞI OLARAK RÜZGAR ENERJİSİ VE ISPARTA İLİ İÇİN BİR UYGULAMA Niğde Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 6 Sayı1-2, (2002), 37-44 ÇEVRE DOSTU BİR ENERJİ KAYNAĞI OLARAK RÜZGAR ENERJİSİ VE ISPARTA İLİ İÇİN BİR UYGULAMA Ali Şükrü ONURAL*, Bülent CERİT*,

Detaylı

TC CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Soma MYO Teknik Bilimler Dergisi

TC CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Soma MYO Teknik Bilimler Dergisi TC CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Soma MYO Teknik Bilimler Dergisi Yıl: 2012-1 Sayı:17 SOMA I TC CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Soma MYO Teknik Bilimler Dergisi ISSN NO:1304-6330 Sahibi: Ayla TEKİN Yönetim Kurulu

Detaylı

Türkiye de Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi Potansiyeli - Ekonomik Analizi ve AB Ülkeleri ile Karşılaştırmalı Değerlendirme

Türkiye de Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi Potansiyeli - Ekonomik Analizi ve AB Ülkeleri ile Karşılaştırmalı Değerlendirme KSU Mühendislik Dergisi, 14(1), 2011 8 KSU. Journal of Engineering Sciences, 14(1), 2011 Türkiye de Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi Potansiyeli - Ekonomik Analizi ve AB Ülkeleri ile Karşılaştırmalı

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜNEŞ VE RÜZGAR ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ SİSTEMİ TASARIMI Celal KARACA YÜKSEK LİSANS TEZİ Elektronik ve Bilgisayar Sistemleri Eğitimi Anabilim

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINI ELEKTRİK ENERJİSİNE DÖNÜŞTÜRMEDE KULLANILAN YÖNTEMLER VE ÖRNEK UYGULAMALAR İlhan UMUT Yüksek Lisans Tezi Bilgisayar Mühendisliği

Detaylı

Fotovoltaik Teknolojisi: Türkiye ve Dünyadaki Durumu, Genel Uygulama Alanları ve Fotovoltaik Tekstiller

Fotovoltaik Teknolojisi: Türkiye ve Dünyadaki Durumu, Genel Uygulama Alanları ve Fotovoltaik Tekstiller Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 4, No: 2, 2010 (43-58) Electronic Journal of Textile Technologies Vol: 4, No: 2, 2010 (43-58) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİLİ ÖN ISITMALI HİBRİT RANKİNE GÜÇ SANTRALİNİN MODELLENMESİ VE BİLGİSAYAR PROGRAMININ OLUŞTURULMASI

GÜNEŞ ENERJİLİ ÖN ISITMALI HİBRİT RANKİNE GÜÇ SANTRALİNİN MODELLENMESİ VE BİLGİSAYAR PROGRAMININ OLUŞTURULMASI T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ GÜNEŞ ENERJİLİ ÖN ISITMALI HİBRİT RANKİNE GÜÇ SANTRALİNİN MODELLENMESİ VE BİLGİSAYAR PROGRAMININ OLUŞTURULMASI Öğrencinin

Detaylı

ENERJİ DEPOLAMA YÖNTEMLERİ ENERGY STORAGE METHOD

ENERJİ DEPOLAMA YÖNTEMLERİ ENERGY STORAGE METHOD 17 SDU International Technologic Science pp. 17-29 Mechanical Technology ENERJİ DEPOLAMA YÖNTEMLERİ Mehmet KOZAK, Şerife KOZAK ÖZET Bu çalışma kapsamında enerji depolama ve enerji depolama yöntemlerinin

Detaylı

Dağ t lm ş Enerji Sistemlerine (DES) Genel Bir Bak ş Ve Türkiye deki Potansiyel Durumu

Dağ t lm ş Enerji Sistemlerine (DES) Genel Bir Bak ş Ve Türkiye deki Potansiyel Durumu Dağ t lm ş Enerji Sistemlerine (DES) Genel Bir Bak ş Ve Türkiye deki Potansiyel Durumu Ayetül GELEN Tankut YALÇINÖZ Niğde Üniversitesi, Müh. Mim. Fakültesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü, 51245,

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 1. GÜNEŞ ENERJİSİ KAYNAKLARI

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 1. GÜNEŞ ENERJİSİ KAYNAKLARI II İÇİNDEKİLER AÇIKLAMALAR... ii GİRİŞ... 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1... 2 1. GÜNEŞ ENERJİSİ KAYNAKLARI... 2 1.1. Yenilenebilir Enerji Kaynakları... 3 1.2. Güneş Enerjisi ve Kullanım Alanları... 4 1.2.1. Konut

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİLER ve TEKNOLOJİLERİ

YENİLENEBİLİR ENERJİLER ve TEKNOLOJİLERİ YENİLENEBİLİR ENERJİLER ve TEKNOLOJİLERİ Tuğrul GÖRGÜN 2009 İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi İçindekiler İçindekiler... ii Kısaltmalar...iv 1. Giriş...1 2. Yenilenebilir Enerji Sektörü: Tanım ve Ürünler...1

Detaylı

ISPARTA YÖRESİNDE BİR EVİN ELEKTİRİK İHTİYACININ RÜZGAR ENERJİSİ İLE KARŞILANMASININ EKONOMİK ANALİZİ

ISPARTA YÖRESİNDE BİR EVİN ELEKTİRİK İHTİYACININ RÜZGAR ENERJİSİ İLE KARŞILANMASININ EKONOMİK ANALİZİ Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 11, No: 2, 2014 (1-9) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 11, No: 2, 2014 (1-9) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EVSEL ELEKTRİK İHTİYACININ KARŞILANMASI İÇİN RÜZGAR TÜRBİNİ TASARIMI GÖKHAN EMNİYETLİ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EVSEL ELEKTRİK İHTİYACININ KARŞILANMASI İÇİN RÜZGAR TÜRBİNİ TASARIMI GÖKHAN EMNİYETLİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EVSEL ELEKTRİK İHTİYACININ KARŞILANMASI İÇİN RÜZGAR TÜRBİNİ TASARIMI GÖKHAN EMNİYETLİ YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI Bu tez 31/01/2007

Detaylı

RÜZGÂR ENERJİSİ POTANSİYELİ ÖLÇÜMÜ VE RÜZGÂR TÜRBİNİ SEÇİMİ

RÜZGÂR ENERJİSİ POTANSİYELİ ÖLÇÜMÜ VE RÜZGÂR TÜRBİNİ SEÇİMİ RÜZGÂR ENERJİSİ POTANSİYELİ ÖLÇÜMÜ VE RÜZGÂR TÜRBİNİ SEÇİMİ Faruk KÖSE, Muammer ÖZGÖREN * GİRİŞ Bu çalışmada, Selçuk Üniversitesi Alaaddin Keykubat Kampüsü bölgesinde kurulan ölçüm istasyonunda yapılan

Detaylı

SÖĞÜT BİNALARDA ENERJİ TARAMASI VE ÖRNEK UYGULAMA. Ziya SÖĞÜT 1 ÖZET ENERGY AUDIT IN THE BUILDING AND SAMPLE APPLICATION ABSTRACT

SÖĞÜT BİNALARDA ENERJİ TARAMASI VE ÖRNEK UYGULAMA. Ziya SÖĞÜT 1 ÖZET ENERGY AUDIT IN THE BUILDING AND SAMPLE APPLICATION ABSTRACT BİNALARDA ENERJİ TARAMASI VE ÖRNEK UYGULAMA Ziya SÖĞÜT 1 ÖZET Bina sektörünün enerji tüketim payı; 80 Milyon TEP (Ton Eşdeğer Petrol) enerji tüketiminin aşıldığı tüketim sektörleri arasında % 34 ü geçmiştir.

Detaylı

Hüseyin KILIÇ YÜKSEK LİSANS MAKİNE EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EYLÜL 2006 ANKARA

Hüseyin KILIÇ YÜKSEK LİSANS MAKİNE EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EYLÜL 2006 ANKARA GÜNEŞ ENERJİSİ DESTEKLİ ISI POMPASININ TASARIMI, İMALATI VE PERFORMANS DENEYLERİ Hüseyin KILIÇ YÜKSEK LİSANS MAKİNE EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EYLÜL 2006 ANKARA GÜNEŞ ENERJİSİ DESTEKLİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... 2 BÖLÜM 1 1 GÜNEŞ... 4 1.1 Güneş Enerjisi... 4 1.2 Türkiye de Güneş Enerjisi Potansiyeli...

Detaylı

TÜRKİYE DE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI POTANSİYELİ VE GELECEĞİ

TÜRKİYE DE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI POTANSİYELİ VE GELECEĞİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl: 9 Sayı: 18 Güz 2010 s. 77-96 TÜRKİYE DE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI POTANSİYELİ VE GELECEĞİ Eylem ÖNAL *, Rahmiye Zerrin YARBAY** Geliş: 02/08/2010

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ RÜZGÂR SANTRALLERİNİN ÖNÜNDEKİ TEKNİK VE EKONOMİK KISITLAR Güvenç ŞAHİN TARIM MAKİNELERİ ANABİLİMDALI ANKARA 2011 Her hakkı saklıdır 1 ÖZET

Detaylı

BİR DAĞITIM TRANFORMATÖRÜ BÖLGESİNDEKİ KAYIPLARIN İNCELENMESİ. Celal YAŞAR, Yılmaz ASLAN, Tarık BİÇER

BİR DAĞITIM TRANFORMATÖRÜ BÖLGESİNDEKİ KAYIPLARIN İNCELENMESİ. Celal YAŞAR, Yılmaz ASLAN, Tarık BİÇER BİR DAĞITIM TRANFORMATÖRÜ BÖLGESİNDEKİ KAYIPLARIN İNCELENMESİ Celal YAŞAR, Yılmaz ASLAN, Tarık BİÇER Dumlupınar Üniversitesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü, Kütahya cyasar@dpu.edu.tr, yaslan@dpu.edu.tr,

Detaylı

SU KAYNAKLI VRF VE ANTALYA DA BULUNAN BİR ALIŞ VERİŞ MERKEZİNDE SU KAYNAKLI VRF UYGULAMASI

SU KAYNAKLI VRF VE ANTALYA DA BULUNAN BİR ALIŞ VERİŞ MERKEZİNDE SU KAYNAKLI VRF UYGULAMASI _ 317 SU KAYNAKLI VRF VE ANTALYA DA BULUNAN BİR ALIŞ VERİŞ MERKEZİNDE SU KAYNAKLI VRF UYGULAMASI Veli DOĞAN ÖZET Daha az elektrik tüketen soğutma sistemlerinin kurulması için yapılan yoğun çalışmalar devam

Detaylı

ÇOK KÜÇÜK HİDROLİK POTANSİYELLERİN ENERJİ ÜRETİM AMACI İLE YEREL İMKANLARLA DEĞERLENDİRİLMESİ. Mahmut Temel ÖZDEMİR 1, Ahmet ORHAN 1,Mehmet CEBECİ 1

ÇOK KÜÇÜK HİDROLİK POTANSİYELLERİN ENERJİ ÜRETİM AMACI İLE YEREL İMKANLARLA DEĞERLENDİRİLMESİ. Mahmut Temel ÖZDEMİR 1, Ahmet ORHAN 1,Mehmet CEBECİ 1 ÇOK KÜÇÜK HİDROLİK POTANSİYELLERİN ENERJİ ÜRETİM AMACI İLE YEREL İMKANLARLA DEĞERLENDİRİLMESİ Mahmut Temel ÖZDEMİR 1, Ahmet ORHAN 1,Mehmet CEBECİ 1 1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Fırat Üniversitesi

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ KURULACAK ALANLARIN CBS - ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR ANALİZİ YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ

GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ KURULACAK ALANLARIN CBS - ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR ANALİZİ YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ KURULACAK ALANLARIN CBS - ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR ANALİZİ YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ Harita Mühendisi Dolunay GÜÇLÜER FBE Jeodezi ve Fotogrametri

Detaylı

AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI ZAFER KALKINMA AJANSI 2013 DFD PROGRAMI

AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI ZAFER KALKINMA AJANSI 2013 DFD PROGRAMI AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI ZAFER KALKINMA AJANSI 2013 DFD PROGRAMI Afyonkarahisar daki İşletmeler Gücünü Güneş Enerjisinden Alıyor Projesi 100 kwp, 50 kwp, 25 kwp, Güçlerde Güneş Enerjisinden

Detaylı

Küçük Hidroelektrik Santrallerde Yük-Frekans Kontrolü

Küçük Hidroelektrik Santrallerde Yük-Frekans Kontrolü Fırat Üniv. Mühendislik Bilimleri Dergisi Fırat Univ. Journal of Engineering 23 (2), 9-28, 2 23 (2), 9-28, 2 Küçük Hidroelektrik Santrallerde Yük-Frekans Kontrolü Ebru ÖZBAY, Muhsin Tunay GENÇOĞLU Fırat

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE ENERJİ DURUMU - GENEL DEĞERLENDİRME

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE ENERJİ DURUMU - GENEL DEĞERLENDİRME MAKALE DÜNYADA VE TÜRKİYE DE ENERJİ DURUMU - GENEL DEĞERLENDİRME Erdem Koç Prof. Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü, Samsun erdemkoc@omu.edu.tr Mahmut Can

Detaylı