ARTI PARA KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ARTI PARA KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU"

Transkript

1 ARTI PARA KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİ VERENE İLİŞKİN BİLGİLER Kredi Verenin Unvanı: Adresi: Akbank T.A.Ş. (Banka) Genel Müdürlük Adresi Adresi Akbank Genel Müdürlügü Sabancı Center Levent Istanbul Telefonu: Genel Müdürlük Telefonu MERSİS Bilgileri: KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER: Kredinin Türü Talep Edilen Kredi Limiti (Rakam ile) ARTI PARA KREDİSİ (KREDİLİ MEVDUAT HESABI) TL Faiz /Ücret-Masraf Adı Akdi Faiz Oranı (Aylık) % Akdi Faiz Oranı (Yıllık) % Temerrüt Faiz Oranı (Aylık) % Başlangıçtaki Efektif Yıllık Faiz Oranı: % K.K.D.F.: % B.S.M.V.: % Hesap Özeti Gönderim Ücreti: Tahsil Edilecek Faiz, Ücret ve Masraf Tutarları: Faiz Oranı/Ücret- Masraf Tutarı TL Açıklamalar Faiz üzerinden % 15 KKDF ve % 5 BSMV de tahsil edilmektedir. Faiz üzerinden % 15 KKDF ve % 5 BSMV de tahsil edilmektedir. Faiz tutarları üzerinden tahsil edilip devlete ödenmektedir. Faiz ve ücret tutarları üzerinden tahsil edilip devlete ödenmektedir. 1

2 Artı Para Kredisi, kısa süreli nakit ihtiyacınızı karşılamak üzere mevduat hesabınıza bağlı olarak çalışan bir kredili mevduat hesabıdır. Şube dışı kanallarla birlikte Bankamızın belirleyeceği diğer kanallar aracılığıyla da Artı Para için yeni limit ve/veya limit artırımı talebinde bulunabileceksiniz. Bu durumda Bankamız tarafından Artı Para Kredisi tahsis edilmesinin/limit artırımının uygun bulunması halinde, işbu kredinin verilmesi için imzalayacağınız Sözleşme hükümleri aynen uygulanacaktır. Kredi limitiniz, sözleşmeyi onaylamanızı takiben en geç 1 iş günü içerisinde SMS ile tarafınıza iletilecektir. Bankamız, bu krediyi sizin veya Bankamız açısından risk teşkil edebilecek durumlar hariç 30 gün önceden yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcı ile bildirimde bulunmak şartıyla, mevzuatın izin verdiği her şekilde, bir veya birden fazla cari hesap açma, cari hesapların limitlerini, Bankamızın kredilendirme politikaları, kredi performansınız ve mali yapınız gibi kredi tahsis koşulları göz önünde bulundurularak azaltma, limiti sıfıra inen cari hesapları yeniden çalıştırma, hesaplarınız arasında virman yapmaya yetkilidir. Artı Para Kredisine yukarıdaki TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET VE MASRAF TUTARLARI tablosunda belirtilen akdi faiz uygulanacaktır. Artı Para Kredisi ile ilgili resmi mercilerce tespit olunan nispetlerde vergi ve fon tahakkuk ettirilecektir. Kredinin efektif faiz oranı, yukarıdaki TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET VE MASRAF TUTARLARI tablosunda belirtilen orandır. Bu oran; akdi faiz oranı, fon, vergi, ücret tutarları dikkate alınmak suretiyle hesaplanmıştır. Artı Para Kredisi nin tanımlı olduğu hesabın borç bakiyeye dönüşmesi (eksi bakiyeye düşmesi) halinde, bu hesap/hesaplar için Bankamızca yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcı ile Akbank Hesap Özeti gönderilerek borç bakiyeniz hususunda bilgilendirileceksiniz. Bu durumda yukarıdaki TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET VE MASRAF TUTARLARI tablosunda belirtilen Hesap Özeti Ücreti tarafınızdan tahsil edilecektir. Gönderim maliyetinin artması halinde söz konusu ücret de, hesap özeti, elektronik posta, SMS, posta vesaire yöntemlerden biri ile bilgi verilmek suretiyle arttırılabilecektir. Söz konusu masraflar maaşınızın yattığı hesaplar da dahil her nevi hesap/hesaplarınızdan otomatik olarak tahsil edilecektir. Hesapta yeterli bakiye bulunmaz ise, Bankamız bu masraf bedellerini kredili mevduat hesaplarından (artı para kredi limitinden) tahsil etmeye hak ve yetkilidir. Söz konusu ücret, piyasa koşullarına paralel olarak artabilecektir Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun düzenlemeleri gereğince, Bankamızca akdi faiz oranında değişiklik yapılması halinde bu değişiklik, yürürlüğe girmesinden 30 gün önce size kağıt üzerinde yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile yazılı olarak bildirilecektir. Bildirim tarihinden itibaren en geç 60 gün içinde borcunuzun tamamını ödediğiniz ve kredi kullanmaya son verdiğiniz takdirde söz konusu faiz artışından etkilenmeyeceksiniz. Bankamız, akdi faiz oranı dışında diğer sözleşme şartlarında da, 30 gün öncesinde yazılı olarak veya kalıcı 2

3 veri saklayıcısı aracılığı ile bilgilendirme yapmak suretiyle değişiklik yapabilir. Söz konusu değişikliği kabul etmeyerek sözleşmeyi fesih hakkınız mevcuttur. Artı Para Kredisi'ni, başta ATM ler olmak üzere, Şubeler veya Bankamızın belirleyeceği Şube dışı kanallar aracılığı ile kullanabilirsiniz. Artı Para Kredisi ile ilgili yasal mercilerce öngörülecek masraflar ve halen mevcut veya ileride konulacak her türlü vergi, resim ve harçlarla tarh edilebilecek cezalar, bunlarda meydana gelecek artışlar size ait olacak olup, bunları nakden veya hesaben peşin ödemeniz gerekecektir. Yazılı olarak ya da kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile açıkça iletilmiş herhangi bir talebiniz bulunmadığı müddetçe kredi ile ilgili sigorta yaptırılmayacaktır. Artı Para Kredisi'ni talep etmek suretiyle taksitli de kullanabilirsiniz. Taksitli Artı Para, yeni bir kredi türü olmayıp, mevcut Artı Para Kredisinin taksitle kullandırılması işlemidir. Taksitli kullanım talebiniz alındıktan sonra, ilgili kanalda size akdi faiz oranı, efektif yıllık faiz oranı, taksit tutarları, taksit tarihleri, taksit sayısı, toplam ödeme tutarı bilgileri yer alan bilgi formu/fişi/ekranı verilecek/gösterilecek ve işleme onay vermeniz talep edilecek, sonrasında taksitli kullandırım yapılacaktır. ÜCRETLERDE YAPILACAK DEĞİŞİKLER Bir takvim yılı içerisinde ücretlerde, Türkiye İstatistik Kurumunca bir önceki yıl sonu itibarıyla açıklanan yıllık tüketici fiyatları endeks artışının 1.2 katı altındaki ücret artışları için, ücret artışının yürürlüğe gireceği tarihten en az 30 gün önce yazılı olarak, kalıcı veri saklayıcısı yolu ile veya kaydı tutulan telefon vasıtasıyla tarafınıza bilgilendirme yapılacaktır. Bu bildirim üzerine size bildirim yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonrasına kadar Sözleşme kapsamındaki ürünün kullanımından vazgeçme hakkınız bulunmaktadır. Bu hakkı kullanılmanız halinde, ücret artışının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren sizden ilave ücret tahsil edilmeyecektir. Bu sürenin sonuna kadar vazgeçme hakkınızı kullanılmamanız durumunda ise ücret artışı uygulanacaktır. Bankamızın vazgeçme hakkınızı kullanmanız halinde Sözleşme konusu ürünü durdurma hakkı mevcuttur. Bir takvim yılı içerisinde Türkiye İstatistik Kurumunca bir önceki yıl sonu itibarıyla açıklanan yıllık tüketici fiyatları endeks artışının 1.2 katı ve üzerinde yapılacak ücret artışlarında ayrıca onayınız alınacaktır. ÖDEME VE İFAYA İLİŞKİN BİLGİLER Artı Para Krediniz, vadesiz bir mevduat hesabınız ile bağlantılı olacaktır. Birden fazla vadesiz hesabınız bulunması durumunda Artı Para Kredisi, maaş hesabınız varsa öncelikle bu hesaba bağlanacaktır. Bankamız, Artı Para Kredinizden kaynaklanan borcunuzun tamamını, söz konusu hesaba, maaşınız dahil her ne şekilde yatırılırsa yatırılsın, yatırılan para veya gelen havale bedelinden, anında veya gün sonlarında tahsil etmeye yetkilidir. Ancak bu hesapta yeterli tutarın olmaması halinde, Bankamız aynı gün veya belli bir süre sonra Bankamız nezdindeki diğer tüm 3

4 hesaplarınızdan (maaşın yattığı hesaplar ve/veya her nevi hesaptan) herhangi bir tutar sınırlamasına tabi olmaksızın, ayrıca talimatınızın alınmasına gerek kalmaksızın re sen tahsil edilebilecektir. Artı Para Kredisi faizi, her ayın son iş günü tahakkuk ettirilerek tahsil edilebilecektir. Tahakkuk eden faiz, fon ve vergileri, izleyen ayın 15 ine (dahil) kadar ödemeniz gerekmektedir. Ayrıca, tahakkuk eden faiz, fon ve vergiler hesabınızdan/hesaplarınızdan re sen tahsil edilecek, izleyen ayın 15 ine (dahil) kadar söz konusu tutarların tahsil edilememesi durumunda Bankamızın ilk talebinde ödeme yapılmaz ise hesabınız/hesaplarınız kat edilerek, borcunuz muaccel hale gelecek ve formun Temerrüde ilişkin bölümünde yer alan hükümler uygulanacaktır. Taksit vadesinin/ödeme gününün hafta sonu veya resmi tatile denk gelmesi halinde ödeme, hafta sonunu veya resmi tatil bitimini takip eden ilk iş günü gerçekleştirilebilecektir. TEMERRÜDE İLİŞKİN ESASLAR Hesap/hesaplarınız 90 gün süre ile borç bakiye verdiğinde (artı bakiyeye geçmediğinde) veya her ayın son iş günü tahakkuk eden faiz, fon, vergi borcunuzu izleyen ayın 15 ine (dahil) kadar ödenmediğiniz takdirde, Artı Para Kredinizin limiti otomatik olarak kullanıma kapatılacaktır. Bu durumda Bankamız alacağı muacceliyet kesbedecektir. Artı Para Kredinize ilişkin borcun kapatılmaması, sözleşme veya taraflar arasında akdedilmiş/akdedilecek sözleşmeler uyarınca ödemek zorunda olduğunuz herhangi bir tutarın vade tarihinde ödenmemesi, Bankaya sunmuş olduğunuz belge ve bilgilerde önemli yanlışlık/gerçeğe aykırılık bulunması, kabul ve taahhüt ettiğiniz yükümlülüklerinizden herhangi biri zamanında yerine getirmemeniz, protestolu senedinizin/ senetlerinizin veya karşılıksız çekinizin/çeklerinizin çıkması, hakkında iflas, haciz, ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir vesaire yollardan yasal kovuşturma başlatılması, ölümünüz, iflas veya iflas ertelemesi talebinde bulunması vb. nedenlerle mali durumunuzun kötüye gittiğine ilişkin makul emarelerin bulunması durumlarında Bankamız alacağı muaccel hale gelecek ve işbu bölümdeki hükümler uygulanacaktır. Bankamıza olan borcunuzun/borçlarınızın muacceliyet kesbetmesi ve mütemerrit duruma düşmeniz halinde kredi anapara bakiyesine, temerrüt tarihinden borçlarınızın tamamen tasfiye edildiği tarihe kadar, yukarıdaki TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET VE MASRAF TUTARLARI tablosunda belirtilen oranda işletilecek temerrüt faizi ve bunun üzerinden hesaplanacak KKDF, BSMV vesaire vergi, fon, harç ve Bankamızın size göndereceği ihtar ve ihbarnameler için yapacağı her türlü masraf (noter masrafları dahil) ile benzeri giderler tarafınızdan tahsil edilecektir. TEMİNATLAR 4

5 Bankamız, Artı Para Kredinizi kısmen veya tamamen uygun göreceği her türlü nakdi, şahsi, ayni, alacak, taşınır, taşınmaz, kıymetli evrak, nakit ve bunlarla sınırlı olmaksızın başkaca her nevi teminat karşılığında kullandırabilir. Sizden istenen teminatları Bankamız tarafından belirlenecek koşul ve şekillerde, kredinin limitine, marj oranına göre Bankamız tarafından tayin olunacak süre içinde Bankamıza vermekle yükümlü olacaksınız. Bankamız, alınan teminatın değerinde azalma olması, azalma ihtimalinin bulunması, kısmen veya tamamen teminat vasfının ortadan kalkması, teminatın yetersiz olduğunun anlaşılması, temerrüt hallerinden birinin veya diğer haklı sebeplerin varlığı durumunda teminat marj oranlarını değiştirmeye, sizden belirleyeceğimiz şekil ve koşullarla yeniden veya ilave teminat istemeye yetkili olup, kredinin kullandırılmasını veya devamını teminatların usulüne uygun olarak teminine bağlı kılabilir. Kredi yükümlülüklerinizle ilgili olarak alınacak şahsi teminatlar, ilgili yasal mevzuat gereğince adi kefalet hükmündedir. Kredili Müşterinin alacaklarına ilişkin olarak varsa Bankamızca verilen şahsi teminatlar, diğer yasal mevzuatta aksine düzenleme bulunmadıkça müteselsil kefalet hükmündedir. CAYMA HAKKI Sözleşmenin kurulduğu tarihten itibaren 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin Artı Para Sözleşmesi'nden cayma hakkına sahipsiniz. Cayma hakkınızı kullanıldığınıza dair bildirimin, cayma hakkı süresi içinde Bankamıza yazılı olarak (Akbank Şubeleri) veya kalıcı veri saklayıcısı(akbank Çağrı Merkezi ) ile yönlendirmeniz gerekmektedir. Cayma hakkınızı kullanmanız halinde krediden yararlandığınız hallerde, anaparayı ve kredinin kullanıldığı tarihten anaparanın geri ödendiği tarihe kadar olan sürede işleyen akdi faizi en geç cayma bildiriminin Bankamıza iletilmesiden sonra 30 gün içinde geri ödemeniz gerekmektedir. Bu süre içinde ödemeyi yapmazsanız, krediden caymamış sayılırsınız ve bu halde, Sözleşme kapsamındaki her türlü yükümlülüğünüz devam eder. Cayma hakkınızı kullandığınız durumlarda tarafınızdan, hesaplanan akdi faiz ve bir kamu kurum veya kuruluşuna veya üçüncü kişilere ödenmiş olan ücretler dışında herhangi bir bedel talep edilmeyecektir. Kredi sözleşmesine bağlı olarak sunulan başkaca hizmetler olması halinde, sözleşmeden caymanızla ile birlikte bu hizmete ilişkin sözleşme de sona erecektir. SÖZLEŞMENİN FESHEDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR Artı Para Kredisi sözleşmenizi, ücret ödemeksizin yazılı olarak veya Bankamızın erişebileceği kalıcı veri saklayıcı aracılığı ile (Bireysel Internet Subesi, ATM veya Akbank Çagrı Merkezi ) Bankamıza bildirimde bulunmak suretiyle dilediğiniz zamanda sebep gösterilmeksizin sona erdirebilirsiniz. Ancak, bildirim yapılan gün içerisinde kredi kullanımınız varsa bildirimizi takip eden işgünü, yoksa bildirim yaptığınız günden itibaren sözleşme sona ermiş kabul edilecektir. 5

6 Bankamız; Artı Para Kredisi sözleşmesini, 2 ay önceden size yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla bildirimde bulunmak suretiyle dilediği zamanda sebep göstermeksizin sona erdirebilir. Sözleşmede belirtilen veya Bankamızın sonradan yapacağı değerlendirmeye göre haklı nedenlerin varlığı halinde Bankamız, belirtilen bildirim süresine uymadan da işbu Artı Para hesabına ilişkin sözleşmeyi derhal feshedebilir. Sözleşmenin feshi halinde; sözleşmenin yürürlükte olduğu dönemde gerçekleştirdiğiniz Artı Para Kredi kullanımlarından kaynaklı ana para, faiz, fon, vergi, harç ve benzeri yasal yükümlükler ile ücret ve masrafları ödeme yükümlüğünüz sözleşmedeki esaslar dahilinde aynen devam edecektir. DİĞER HUSUSLAR İşbu Ön Bilgilendirme Formunun sunulması, Bankamızca kredi verileceğine ilişkin taahhüt sayılmayıp, Müşterilerimizin Artı Para Kredisi hakkında bilgilendirilmesi amacına hizmet etmektedir. Artı Para Kredisine ilişkin talebinizin, Bankamızca yapılacak değerlendirme sonucunda uygun görülmesi halinde Artı Para Kredi Sözleşmesindeki esaslar dahilinde söz konusu kredi kullandırımı yapılabilecektir. Kredi talebinizin Bankamızca yapılacak değerlendirme neticesinde, olumsuz olması halinde derhal ve ücretsiz olarak bilgilendirileceksiniz. Kredi ile ilgili değerlendirmenin sonuçlanabilmesi için ek bilgi/belge talep edilebilir Ön Bilgilendirme Formu Artı Para Kredi Sözleşmesinin eki ve ayrılmaz parçasıdır. 6

7 Artı Para Kredi Sözleşmesinde menfaatinize aykırı olan bazı hükümler yer alabilir. Bankamızın Web sitesinde Sözleşmeler bölümünde güncel sözleşmeye yer verilerek Müşterilerimizin sözleşme hükümlerini önceden öğrenme imkanı sağlanmıştır. Ayrıca, Artı Para Kredi Sözleşmesinin tüm hükümlerinin önce dikkatlice okunmasını, kabul edilmeyen, anlaşılamayan ve tereddüt duyulan hükümler var ise Bankamıza bilgi verilmesini rica ederiz. İlgili mevzuat kapsamında Artı Para Kredisine ilişkin ön bilgi formu ile müşterilerimize verilmesi gereken bilgiler işbu formda yer almaktadır. Ön bilgi formunun tarafınızca okunması ve kredi talepleri uygun görülen Müşterilerimizin Artı Para Kredi Sözleşmesini imzalamaları halinde sözleşme yürürlüğe girecektir. İşbu bilgilendirme formundaki krediye ait bilgiler bilgi formunun verildiği iş günü mesai saatleri içerisinde geçerlidir. Bu süre zarfında yapacağınız kredi talepleri, işbu formdaki bilgiler kapsamında değerlendirilecektir. Dilerseniz söz konusu sürenin bitimini beklemeden hemen Şubelerimizde kredi sözleşmesi aşamasına devam edebilirsiniz. Toplam 7 sayfadan ibaret ön bilgilendirme formunu okudum. İşbu formun bir nüshası tarafımca teslim alınmıştır. Müşteri Adı Soyadı: Müşteri Numarası: Tarih: Akbank TAŞ; Sabancı Center 4.Levent, İstanbul; Ticaret Sicil Memurluğu: İstanbul, Sicil Numarası: 90418; 7

8 MÜŞTERİ TALEBİ...Limitli Artı Para Kredisi istiyorum. Artı Para Kredisi Sözleşmesi ve yukarıda belirtilen koşullar dahilinde tarafıma Bankanızca uygun görülecek olan <AP_LIMIT> (Talep edilen kredi limiti ) limit ile aylık <AYLIK_AKDI_FAIZ> akdi, <KK_TEMERRUT_FAIZI> temerrüt faiz oranından Artı Para kullandırılmasını talep eder, Bankanızın faiz oranını Artı Para Kredisi Sözleşmesi ve ilgili Mevzuat hükümleri çerçevesinde değiştirme hakkının saklı olduğunu kabul ederim. Fatura ve benzeri düzenli ödemelerimle, Banka nızın tahsil etmeye uygun gördüğü yasal ödemelerimin ve BBHS de belirtilen her nevi ücret ve masrafların mevduat hesabımda yeterli bakiye bulunmaması halinde Artı Para limitimden tahsil edilebilmesini talep ederim. Bankanız aracılığı ile yaptırmış olduğum AvivaSA Bireysel Emeklilik Sözleşmesi ne (BES) ilişkin tahsilatların Artı Para Kredisinden tahsil edilmeyeceğini kabul ederim. Ayrıca aşağıda yer alan her bir ürünün artı paradan tahsiline ilişkin ilgili alanları imzalamamak suretiyle uygunluk vermemem durumunda bu ürünler için artı para hizmetinden faydalanamayacağımı kabul ederim. Talep etmiş olduğum Artı Para Kredisi limitinin Bankanız nezdindeki.. Şubesindeki... numaralı hesaba tanımlanmasını kabul, beyan ve taahhüt ederim. İmzalamış olduğum Artı Para Kredisi Sözleşmesi nden kaynaklı doğmuş/doğacak her türlü Artı Para borcumun, maaşımın yattığı hesap da dahil olmak üzere Bankanız nezdindeki tüm hesaplarımdan otomatik olarak tahsil edilmesini kabul, beyan ve taahhüt ederim. Ad Soyad : İmza : Tarih: 8

9 Bireysel Kredi Bankanızdan kullandığım/kullanacağım Bireysel Kredilere ilişkin fon, vergi, ücret ve masrafların, kredi taksitimin, mevduat hesabımda yeterli bakiye bulunmaması halinde Artı Para limitimden tahsil edilmesini talep ederim. İmza : Kredi Kartı Bankanızca tahsis edilmiş/edilecek Kredi Kartı borçlarımın, mevduat hesabımda yeterli bakiye bulunmaması halinde Artı Para limitimden tahsil edilmesini talep ederim. İmza : Sigorta Bankanız aracılığı ile yaptırmış olduğum, AvivaSA Bireysel Emeklilik Sözleşmesi (BES) hariç, Aksigorta ve AvivaSA (Hayat&Kaza) sigortalarına ilişkin prim bedellerinin tahsili için belirlemiş olduğum mevduat hesabımda prim vadesinde yeterli bakiye olmaması halinde, prim bedellerinin bu hesabıma bağlı Artı Para limitimden tahsil edilmesini talep ederim. İmza : 9

ARTI PARA BİLGİ VE TALEP FORMU

ARTI PARA BİLGİ VE TALEP FORMU Form versiyon no : 05/2014-1 ARTI PARA BİLGİ VE TALEP FORMU Bankamızca tarafınıza sağlanacak artı para kredisi, imzalamış bulunduğunuz Bireysel Bankacılık Hizmet Sözleşmesinde (BBHS) nde yer verilen hükümler

Detaylı

BİREYSEL BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

BİREYSEL BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ BİREYSEL BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ ADI VE SOYADI: Bu Sözleşme'de kullanılan tanım ve terimler ile bunların anlamları aşağıda belirtilmiştir. Banka: Akbank T.A.Ş. Şube: Hesabın bulunduğu

Detaylı

Müşteri Bilgi Formu. Adı : Soyadı :

Müşteri Bilgi Formu. Adı : Soyadı : Müşteri Bilgi Formu Adı : Soyadı : Cinsiyet : Bay Bayan Baba Adı : Anne Adı: Anne Kızlık Soyadı : Evli ise Önceki Soyadı : Doğum Tarihi : / / Doğum Yeri : Medeni Hali : Uyruk : 2. Uyruk : Eğitim Durumu

Detaylı

ARTI PARA BİLGİ VE TALEP FORMU OVERDRAFT INFORMATION AND REQUEST FORM

ARTI PARA BİLGİ VE TALEP FORMU OVERDRAFT INFORMATION AND REQUEST FORM OVERDRAFT INFORMATION AND REQUEST FORM Overdraft loan (money plus credit) shall be provided to you by our Bank in accordance with the provisions stipulated in Individual Banking Services Contract (BBHS).

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*):

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): MASRAFIN ADI Faiz Oranı

Detaylı

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Madde 1: Tanımlar İşbu sözleşmede yer alan; Banka: Türkiye İş Bankası A.Ş. yi ve özellikle işbu sözleşme konusu krediyi kullandıran şubesini, Müşteri: Banka tarafından kendisine Taşıt Kredisi tahsis edilen

Detaylı

TİCARİ BANKACILIK HİZMET SÖZLEŞMESİ

TİCARİ BANKACILIK HİZMET SÖZLEŞMESİ TİCARİ BANKACILIK HİZMET SÖZLEŞMESİ Banka nın hizmet ve ürünlerine ilişkin koşullar ile bu hizmet ve ürünlerin ticari ve mesleki amaçlı veya Ana Sözleşme/Tüzük/Kooperatif Senedi ne uygun olarak kullanımı

Detaylı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi BANKA Ticaret Unvanı : Türkiye Halk Bankası A.Ş. Ticaret Sicil Numarası : 862070 İşletme Merkezi : Barbaros Mah. Şebboy Sk. No: 4 Ataşehir/İstanbul İnternet

Detaylı

YÖNETMELİK. TÜKETĠCĠ KREDĠSĠ SÖZLEġMELERĠ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. TÜKETĠCĠ KREDĠSĠ SÖZLEġMELERĠ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 22 Mayıs 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29363 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK TÜKETĠCĠ KREDĠSĠ SÖZLEġMELERĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ AKBANK Türk Anonim Şirketi Sözleşme versiyon no : 09/2013-2 Sözleşme (Kredi Başvuru) No: Madde 1-Taraflar SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Bir taraftan bu sözleşmede kısaca BANKA diye anılacak

Detaylı

T 00000000 İ R T K E N R Ö

T 00000000 İ R T K E N R Ö T 00000000 GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU İşbu Genel Kredi Sözleşmesi ( GKS ) Bilgilendirme Formu ( Form ) bilgilendirme amaçlı düzenlenmiştir. Buna göre Form un devamında yer

Detaylı

Hayat Sigortası, konut sigortası gibi isteğe bağlı sigortaların yaptırılması zorunlu değildir.

Hayat Sigortası, konut sigortası gibi isteğe bağlı sigortaların yaptırılması zorunlu değildir. KONUT FİNANSMAN KREDİSİ İLE İLGİLİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No: İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, Konut Finansman Kredisi İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Kapak Sayfası, Krediye İlişkin

Detaylı

KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME VE KREDİ KARTI TALEP VE BİLGİ FORMU

KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME VE KREDİ KARTI TALEP VE BİLGİ FORMU KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME VE KREDİ KARTI TALEP VE BİLGİ FORMU I- GENEL İŞLEM ŞARTLARINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME 1. Bankanın düzenlemiş olduğu Kredi

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİ SÖZLEŞMESİ

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİ SÖZLEŞMESİ SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - TANIMLAR VE KISALTMALAR İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - AMAÇ Bu sözleşmenin amacı, Türkiye Halk Bankası A.Ş. (bundan sonra Banka olarak anılacaktır.) tarafından bireysel kredi müşterisine

Detaylı

TEB FİNANSMAN A.Ş. TÜKETİCİ KREDİ SÖZLEŞMESİ

TEB FİNANSMAN A.Ş. TÜKETİCİ KREDİ SÖZLEŞMESİ Tarih: Onay/Sözleşme No: TEB FİNANSMAN A.Ş. TÜKETİCİ KREDİ SÖZLEŞMESİ TARAFLAR Tüketici Kredisi Veren :TEB Finansman A.Ş. Gayrettepe Mah. Yener Sok. no:1 34349 Beşiktaş / İstanbul www.tebcetelem.com.tr

Detaylı

TEB İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

TEB İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Madde 1: Taraflar, Konu ve Kapsam Bir tarafta bu sözleşmede kısaca Banka diye anılacak olan... Şubesi ile diğer tarafta son sayfada isim ve soyadı, imza ve ikametgah (tebligat) adresleri bulunan Kredili

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. MAAŞ AVANS HESAP SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME 1 / 6 T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. MAAŞ AVANS HESAP SÖZLEŞMESİ MADDE - 1) TARAFLAR VE KREDİ LİMİTİ Bir taraftan aşağıda "Banka" diye

Detaylı

Bilgi İçindir MÜŞTERİ BİLGİ FORMU

Bilgi İçindir MÜŞTERİ BİLGİ FORMU MÜŞTERİ BİLGİ FORMU Kişisel Bilgileriniz: ( ) BAY ( ) BAYAN Adınız:... Annenizin Adı:... İkinci Adınız:... Babanızın Adı:...... Soyadınız:... Annenizin Evlenmeden Önceki Soyadı:... Uyruğunuz: ( ) T.C.

Detaylı

GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ

GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ 1- TARAFLAR VE KREDİ LİMİTİ.... ( Banka ) ile...... ( Müşteri ) arasında işbu Genel Kredi Sözleşmesi ( Sözleşme ) hükümlerine tabi olmak üzere...... (Yalnız..........)... limitli

Detaylı

MADDE 2- İŞBU SÖZLEŞMENİN AMACI VE TÜKETİCİ KREDİSİ TALİMATI:

MADDE 2- İŞBU SÖZLEŞMENİN AMACI VE TÜKETİCİ KREDİSİ TALİMATI: TÜKETİCİ KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ (KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER ve Ödeme Planı sayfasının ayrılmaz bir parçası olup söz konusu Sözleşme ile KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER ve Ödeme Planı sayfaları bir bütündür.)

Detaylı

KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (TL) Odea Bank A.Ş. ( Banka ) adına Odea Bank A.Ş.

KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (TL) Odea Bank A.Ş. ( Banka ) adına Odea Bank A.Ş. KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (TL) Odea Bank A.Ş. ( Banka ) adına Odea Bank A.Ş. Şubesi ile ( Müşteri ) arasında aşağıdaki hükümler dairesinde işbu konut finansmanı kredisi sözleşmesi akdedilmiştir:

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Şube Adı / Adresi: Telefon Numarası: KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Kredi Türü Kredi Tutarı Vade (Ay) Para Cinsi (TL, USD, EUR vb.) Ödeme Planı

Detaylı

KONUT FİNANSMANI KAPSAMINDA KREDİ SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI KAPSAMINDA KREDİ SÖZLEŞMESİ KONUT FİNANSMANI KAPSAMINDA KREDİ SÖZLEŞMESİ 1. KREDİYE İLİŞKİN MALİ BİLGİLER 1.1. Tutar Bilgileri Kredi Anapara Tutarı: Kredi Kâr Payı Tutarı: Kredinin Masrafları Toplamı: Toplam Borç Tutarı: 1.2. Toplam

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel İhtiyaç Kredisi TL) Odea Bank A.Ş. ( Banka ) adına Odea Bank A.Ş.

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel İhtiyaç Kredisi TL) Odea Bank A.Ş. ( Banka ) adına Odea Bank A.Ş. TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel İhtiyaç Kredisi TL) Odea Bank A.Ş. ( Banka ) adına Odea Bank A.Ş. Şubesi ile ( Müşteri ) arasında aşağıdaki hükümler dairesinde işbu bireysel ihtiyaç kredisi sözleşmesi

Detaylı

MÜŞTERİ KABUL BEYANI

MÜŞTERİ KABUL BEYANI MÜŞTERİ KABUL BEYANI TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. ŞUBESİ NE Bankanız internet sitesinde de bulunan bu Kredi Genel Sözleşmesi./../ tarihinde tarafıma/tarafımıza teslim edilmiş olup, sözleşme teslim edilirken

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 33. maddesi,5582 sayılı Konut Finansmanına İlişkin Çeşitli

Detaylı

FİNANSAL TÜKETİCİLERDEN ALINACAK ÜCRETLERE İLİŞKİN USÛL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

FİNANSAL TÜKETİCİLERDEN ALINACAK ÜCRETLERE İLİŞKİN USÛL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 3 Ekim 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29138 YÖNETMELİK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: FİNANSAL TÜKETİCİLERDEN ALINACAK ÜCRETLERE İLİŞKİN USÛL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ (İHTİYAÇ / OTOMOBİL) SÖZLEŞMESİ. İşbu Sözleşme nin uygulanmasında aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir.

TÜKETİCİ KREDİSİ (İHTİYAÇ / OTOMOBİL) SÖZLEŞMESİ. İşbu Sözleşme nin uygulanmasında aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir. Müşteri Müşteri Numarası Müşteri Adresi Kredi Numarası TÜKETİCİ KREDİSİ (İHTİYAÇ / OTOMOBİL) SÖZLEŞMESİ 1. AMAÇ İşbu Tüketici Kredisi Sözleşmesi ( Sözleşme ) ile düzenlenen tüketici kredisi, müşterinin

Detaylı

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ I. GENEL HÜKÜMLER: Finansbank A.Ş. (kısaca Banka diye anılacaktır.) ile ismi bu Sözleşmenin son sayfasında yer alan Müşteri (kısaca Müşteri diye anılacaktır.), aşağıdaki hüküm ve şartlarda anlaşmışlar

Detaylı