TC NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TC NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ 2013-2014"

Transkript

1 TC NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR VE KLAVYE KULLANIMI DERSİ UYGULAMA ÖRNEĞİ HAZIRLAYAN Bahriye TERLEMEZ DERS DANIŞMANI Ör. Gör. Bahriye TERLEMEZ Tekirdağ

2 TC NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR VE KLAVYE KULLANIMI DERSİ UYGULAMA ÖRNEĞİ HAZIRLAYAN Bahriye TERLEMEZ DERS DANIŞMANI Ör. Gör. Bahriye TERLEMEZ Tekirdağ

3 i İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER EKLER LİSTESİ TABLOLAR LİSTESİ İ İİİ İV ŞEKİLLER LİSTESİ 1 BİRİNCİ BÖLÜM 2 İNSAN KAYNAKLARI 2 YÖNETİMİNİN GEÇİRDİĞİ DEĞİŞİM AŞAMALARI VE YETENEK YÖNETİMİNİN ORTAYA ÇIKIŞI PERSONEL YÖNETİMİ VE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GEÇİŞ SÜRECİ Personel Yönetimi İnsan Kaynakları Yönetimi İnsan Kaynakları Yönetiminin Tanımı ve Önemi İnsan Kaynakları Yönetimini Oluşturan İşlevler Türkiye de İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE STRATEJİK BAKIŞ AÇISI: STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Strateji ve Stratejik Yönetim Stratejik Yönetimin Ortaya Çıkma Nedenleri 4 İKİNCİ BÖLÜM 5 YETENEK KAVRAMI VE 5 YETENEK YÖNETİMİ YAKLAŞIMI YETENEK KAVRAMI Yetenek Tanımı ve Benzer Kavramlarla İlişkisi Yetenekli Çalışan ve Özellikleri YETENEK YÖNETİMİ KAVRAMI Yetenek Yönetiminin Tanımı 6

4 ii Yetenek Yönetiminin Önemi 6 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 7 BANKACILIK SEKTÖRÜNDE 7 YETENEK YÖNETİMİ UYGULAMA ÖRNEĞİ ARAŞTIRMANIN AMACI ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VERİ TOPLAMA METODU ARAŞTIRMA EVRENİ VE ÖRNEKLEMİ ARAŞTIRMANIN KISITLARI ARAŞTIRMA BULGULARI 7 SONUÇ VE ÖNERİLER 8 KAYNAKÇA 9

5 iii EKLER LİSTESİ EK.1. ÖZGEÇMİŞ 10

6 iv TABLOLAR LİSTESİ Tablo 1 Personel Yönetimi İle İnsan Kaynakları Arasındaki Farklar 4

7 1 ŞEKİLLER LİSTESİ Şekil 1 İş Gören Temin ve Seçim Süreci 3 Şekil 2 Yetenek Bileşenleri 5

8 2 BİRİNCİ BÖLÜM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN GEÇİRDİĞİ DEĞİŞİM AŞAMALARI VE YETENEK YÖNETİMİNİN ORTAYA ÇIKIŞI 1.1. PERSONEL YÖNETİMİ VE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GEÇİŞ SÜRECİ Organizasyonlar, şayet hedefledikleri amaçlara ulaşmak istiyorlarsa sadece gerekli kaynaklara sahip olmaları onlar için yeterli olmayacaktır Personel Yönetimi Yönetim anlayışında yaşanan gelişmeler sonucu ortaya çıkan insan kaynakları yönetiminin temelinde iki yön bulunmaktadır İnsan Kaynakları Yönetimi İnsan Kaynakları Yönetiminin Tanımı ve Önemi İnsan kaynakları yönetiminin bir terim olarak literatüre girmesi 1950 lere dayanmaktadır İnsan Kaynakları Yönetimini Oluşturan İşlevler İnsan kaynakları yönetimini oluşturan işlevleri King ve Bishop sekiz ana başlık altına toplamıştır İş Analizi ve İş Dizaynı (Tasarımı)

9 3 İş analizi ve iş tasarımı faaliyetleri çalışanların verimini arttırma amacıyla 1900 li yılların başında Taylor tarafından başlatılmıştır (Ertürk, 2012). Bu işler günümüzde insan kaynakları tarafından yürütülmektedir İnsan Kaynakları Planlaması ve Personel Temini (Kadrolama Süreci): Kadrolama süreci işletmelerin ihtiyaç duydukları özelliklere uygun olan işgörenlerin araştırılması, seçilmesi ve işe alımına yönelik faaliyetleri içeren süreçtir (Acar, 2010, ed. Uyargil). İnsan Kaynakları Planlaması (işgören ihtiyacı) Aday Araştırma ve Bulma İş Gören Seçimi Şekil 1İş Gören Temin ve Seçim Süreci Kaynak: Acar, 2010: Türkiye de İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları Türkiye de insan kaynakları yönetimi uygulamalarının temelleri Cumhuriyetin kuruluşuna kadar uzanmasına rağmen 1980 lerden itibaren hareketlenmeye başlamıştır. Personel Yönetimi ile İnsan Kaynakları Arasındaki Farklar;

10 4 Tablo 1 Personel Yönetimi İle İnsan Kaynakları Arasındaki Farklar Personel Yönetimi İnsan Kaynakları Yönetimi İş odaklıdır, İnsan odaklıdır, Operasyonel faaliyetlere yöneliktir Danışmanlık hizmeti şeklinde faaliyet gösterir. Kayıt sistemi vardır, Kaynak anlayışı vardır, Statik bir yapıdadır, Dinamik bir yapıdadır, İnsan maliyet unsuru olarak görülür, İnsan önemli bir girdi olarak görülür. Kalıplar, normlar söz konusudur, Misyon ve değerler söz konusudur, Klasik yöntem uygulanır, Toplam kalite yöntemi uygulanır, İşte çalışan insan kavramı benimsenmiştir, İşe yönlendirilen insan kavramı benimsenmiştir, İş planlama yapılır. Stratejik planlama yapılır. Kaynak: Sabuncuoğlu, 2009: İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE STRATEJİK BAKIŞ AÇISI: STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İnsan kaynakları yönetimi tarafından rekabet avantajı yaratılmak isteniyorsa uzun vadeli ve stratejik bakış açısıyla düşünülmesi gerekmektedir Strateji ve Stratejik Yönetim Strateji kavramı yüzyıllar boyunca bir askeri kavram olarak kullanılmış ve zamanla iş dünyasına da geçmiştir Stratejik Yönetimin Ortaya Çıkma Nedenleri Stratejik yönetimin ortaya çıkma nedeni olarak birçok yazar tarafından farklı sebepler olarak ortaya konmuştur.

11 5 İKİNCİ BÖLÜM YETENEK KAVRAMI VE YETENEK YÖNETİMİ YAKLAŞIMI 2.1. YETENEK KAVRAMI Günümüzde küreselleşme, değişen rekabet koşulları, bilgi ve iletişim teknolojilerinin sürekli gelişimi, insan kaynakları yönetiminin çalışanlarına olan bakış açısını değiştirmiştir Yetenek Tanımı ve Benzer Kavramlarla İlişkisi Yetenek yönetimine ilişkin yapılacak açıklamalardan önce yetenek kavramının ne olduğundan bahsetmekte fayda olduğu düşünülmektedir. Faaliyet alanı Projeler Eski İşveren Özel Yetenekler Satış Becerileri Kariyer Deneyimi Beceriler Bilgi Kişisel Özellikler Eğitimsel Başarısal Deneyimsel Motivasyon Risk yatkınlığı Özellikler Şekil 2 Yetenek Bileşenleri Kaynak: Dresselhaus, 2010: 19

12 6 Yetenek kavramının yakın olduğu bazı kavramlar vardır. Bu kavramlar; beceri, yetkinlik, performans, potansiyel kavramlarıdır. Bu kavramlarla yetenek ve yetenek yönetiminin ilişkisi ise şu şekildedir; Yetenekli Çalışan ve Özellikleri Yapılan bir dizi araştırmanın çoğu büyük organizasyonda kronik yetenekli personel sıkıntısı çekildiğine işaret etmektedir YETENEK YÖNETİMİ KAVRAMI Yetenek Yönetiminin Tanımı Teknoloji ekonomik durumların ve yeni trendlerin gelişiminde anahtar rol oynarken, organizasyonların kurtuluşunda ve yenilenmesinde de rol oynamaktadır Yetenek Yönetiminin Önemi Yenilikçi düşünce sistemine sahip olmak, bu sistemle organizasyon için değer yaratmak,

13 7 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM BANKACILIK SEKTÖRÜNDE YETENEK YÖNETİMİ UYGULAMA ÖRNEĞİ Yetenek Yönetimi, organizasyona bir bütün olarak bakmayı gerektiren ve disiplinli bir şekilde uygulama sürecinin olması gereken bir yönetim yaklaşımıdır ARAŞTIRMANIN AMACI Araştırmanın amacı, 3.2. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ Araştırma nitel araştırma şeklinde yürütülmüştür VERİ TOPLAMA METODU Nitel yöntemle yapılan araştırmalarda görüşme, gözlem ve doküman inceleme olmak üzere üç genel veri toplama tekniği kullanılmaktadır ARAŞTIRMA EVRENİ VE ÖRNEKLEMİ Nitel araştırmada en sık kullanılan veri toplama yöntemlerinin görüşme ve gözlem olması nedeniyle büyük bir örneklem grubuyla çalışmak hem zaman, hem de maliyet açısından mümkün olamamaktadır ARAŞTIRMANIN KISITLARI Yetenek yönetimi kavramının Türkiye de henüz tam anlamıyla yerleşmiş bir kavram olmamasının ve 3.6. ARAŞTIRMA BULGULARI bulunmaktadır Nitel araştırmalarda betimsel ve içerik analizi olmak üzere iki veri analiz süreci

14 8 SONUÇ VE ÖNERİLER Gelişen teknoloji sayesinde iletişim daha kolay hale gelmiş ve işletmeler pazar hedeflerini dünya çapında düşünür olmuşlardır.

15 9 KAYNAKÇA Acar, C. (2010) İnsan Kaynakları Planlaması Ve İşgören Seçimi, Uyargil. C. (ed.), İnsan Kaynakları Yönetimi (85-107). Beta Yayıncılık: İstanbul. Adal, Z. (2010) İnsan Kaynakları Yönetiminin Hukuki Boyutları Uyargil. C. (ed.), İnsan Kaynakları Yönetimi ( ). Beta Yayıncılık: İstanbul.

16 10 KİŞİSEL BİLGİLER EK.1. ÖZGEÇMİŞ BAHRİYE TERLEMEZ 100. Yıl Mah. Uğur Mumcu Cad. Bircan Sok. Ekmekçioğlu Sit. D Blok No: Tekirdağ Ev: (282) Cep: (543) Uyruğu : T.C Doğum Yeri : Tekirdağ Doğum Tarihi : 23/09/1985 Medeni Durumu :Bekar E-posta: EĞİTİM :Helena Chodkowska University Of Management And Law :Adnan Menderes Üniversitesi İşletme Yüksek Lisans Programı :Anadolu Üniversitesi, İşletme :Gazi Üniversitesi, Büro Yönetimi Öğretmenliği :Anadolu Üniversitesi, Halkla İlişkiler :Tekirdağ Ticaret Meslek Lisesi SERTİFİKA, SEMİNER VE KURS BİLGİLERİ 04/ /2013 : Drama ve İletişim Becerileri Başarı Sertifikası 2013 : NLP, Hitabet Sanatı, Protokol, Semineri Katılım Belgesi 2013 : Beden Dili, Güzel Konuşma Semineri Katılım Belgesi :Helena Chodkowska University Of Management And Law Erasmus Öğrenci Değişim Programı Katılım Sertifikası :Global English Dil Eğitimi 03/ /2006 : Özel Avrasya Bilgisayar Kursu Grafik Tasarım Kursu Sertifikası

17 11 ( Corel Draw, Photoshop Cs-Cs2, AutoCAD, Flash Mx 2004, Dreamweaver Mx 2004) :ISO 19011, OHSAS 18001:2007, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 Sertifikaları 19-21/02/2011 :Hayati doldur gençlik kulübü Mini MBA katılım sertifikası :Bilgisayar İşletmenliği Sertifikası YABANCI DİL İngilizce İspanyolca : İleri Seviye : Başlangıç Seviyesi BİLGİSAYAR BİLGİSİ Microsoft Office, Adobe Photoshop, Corel Draw 12, Macromedia Freehand10, Swish Max,, AutoCAD, Flash Mx 2004, Dreamweaver Mx 2004, HTML, SPSS, Quark Express İŞ DENEYİMİ 01/2012- :Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi 11/ /2010 :Çalışkan Mimarlık ve Proje Danışmanlık Limited Şirketi Büro Elemanı 07/ /2008 :Colorado House Of Beef Kissimme,Orlando,Florida, USA Restaurant Hostesliği 07/ /2008 :Holiday Inn Orlando,Florida, USA Hotel Kat Görevlisi/ Çamaşırhane Sorumlusu 09/ /2008 :Aydınlıkevler Ticaret ve Turizm Meslek Lisesi, Ankara Öğretmen Olarak Okul Stajı 07/ /2007 :Hilton Garden Inn Kalispell, Montana, USA 02/ /2005 :Marina Dizayn ve Matbaacılık, Ankara Tasarımcı 10/ /2004 :Anadolu Turizm Hotelcilik Meslek Lisesi, Ankara Öğretmen Olarak Okul Stajı :Tekirdağ SGK Okul Stajı

18 12 REFERANSLAR Prof. Dr. Dilaver TENGILIMOĞLU, Gazi Üniversitesi, Ticaret Turizm Eğitim Fakültesi, Büro Yönetimi Eğitimi, Ankara Tel: (0312) /114 Prof. Dr. Selim BEKÇİOĞLU, Adnan Menderes Üniversitesi, Nazilli İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, 09860, Aydın Tel. : Yrd. Doç. Dr. Akyay UYGUR Gazi Üniversitesi, Ticaret Turizm Eğitim Fakültesi, Büro Yönetimi Eğitimi, Ankara, Tel.: /137 Yrd. Doç. Dr. Ece AKSU ARMAĞAN, Adnan Menderes Üniversitesi, Nazilli İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, 09860, Aydın Tel: / 198 Öğr. Gör. Dilek ŞAHİN, Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, 59000, Tekirdağ Tel: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Aysun ÜNAL, Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, 59000, Tekirdağ Tel:

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE PERSONEL SEÇİMİ VE PSİKOTEKNİK TESTLERİN ÖNEMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Emel ERDOĞDU

Detaylı

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÖNETİM VE ORGANİZASYON BİLİM DALI ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA YÜKSEK

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS AKTS AKTS T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları

Detaylı

ULUSAL SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZLERİ TOPLANTISI BİLDİRİ KİTABI

ULUSAL SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZLERİ TOPLANTISI BİLDİRİ KİTABI ULUSAL SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZLERİ TOPLANTISI BİLDİRİ KİTABI 2010 Kitabın baskısı Ege Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından yapılmıştır. Kitabın içindeki bilgiler yazarların izni olmadan çoğaltılamaz,

Detaylı

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE PERSONEL YÖNETİMİNDEN İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GEÇİŞ

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE PERSONEL YÖNETİMİNDEN İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GEÇİŞ SAĞLIK SEKTÖRÜNDE PERSONEL YÖNETİMİNDEN İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GEÇİŞ Prof.Dr. Esra NEMLİ ÇALIŞKAN İstanbul Üniversitesi 15.04.2015 1 Sunum İçeriği Giriş Personel Yönetiminden İnsan Kaynakları Yönetimine

Detaylı

İçindekiler. İnsan Kaynakları Hizmetleri 3. İnsan Yönetimi Konularındaki Sorularınıza Yanıt Veriyoruz 4. Neden PwC? 7.

İçindekiler. İnsan Kaynakları Hizmetleri 3. İnsan Yönetimi Konularındaki Sorularınıza Yanıt Veriyoruz 4. Neden PwC? 7. İçindekiler İnsan Kaynakları Hizmetleri 3 İnsan Yönetimi Konularındaki Sorularınıza Yanıt Veriyoruz 4 Neden PwC? 7 Uzman Ekibimiz 9 Hizmetlerimizden Örnekler 11 Eğitimlerimiz - Business School 17 İnsan

Detaylı

* Yrd. Doç. Dr. Anadolu Üniversitesi, Sivil Havacılık Yüksek Okulu ** Yrd. Doç. Dr. Anadolu Üniversitesi, Sivil Havacılık Yüksek Okulu

* Yrd. Doç. Dr. Anadolu Üniversitesi, Sivil Havacılık Yüksek Okulu ** Yrd. Doç. Dr. Anadolu Üniversitesi, Sivil Havacılık Yüksek Okulu HAVAYOLU İŞLETMELERİNDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Hatice KÜÇÜKÖNAL * Vildan KORUL ** ÖZET Havayolu işletmeleri açısından önemli bir rekabet unsuru olan insan kaynakları yönetimi, diğer üretim faktörlerine

Detaylı

TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Ahmet DOĞAN

TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Ahmet DOĞAN TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ Afet Acil Müdahale Dönemleri İçin İnsangücü Planlaması Yapmak Ahmet DOĞAN Ankara, 2007 TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI STRATEJİK PERFORMANS YÖNETİM MODELİ OLARAK DENGELİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE HİZMET SEKTÖRÜNDE ALAN ÇALIŞMASI ÖRNEKLERİ YÜKSEK

Detaylı

İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU ŞİŞLİ AKADEMİ DERGİSİ. İmtiyaz Sahibi İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Adına Prof. Dr.

İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU ŞİŞLİ AKADEMİ DERGİSİ. İmtiyaz Sahibi İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Adına Prof. Dr. ISSN: 2148-3523 İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU ŞİŞLİ AKADEMİ DERGİSİ İmtiyaz Sahibi İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Adına Prof. Dr. Aynur Aydın Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Öğr. Gör. Evin Doğan Yayın

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Mustafa Kemal ATATÜRK

Detaylı

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 2012-2016 STRATEJİK PLANI

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 2012-2016 STRATEJİK PLANI T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 2012-2016 STRATEJİK PLANI EYLÜL-2012 Bu Stratejik Plan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Senato ve Yönetim Kurulu nun 17-Ekim-2012 Tarihinde Yapılan Ortak

Detaylı

DERGiSi MESLEK. ELEKTRONiK. Editörler: Pınar Özdemir Karaca, Yasin Çakırel ISSN 2146-7684. www.ejovoc.org. Ağustos 2014 BÜROKON Özel Sayı

DERGiSi MESLEK. ELEKTRONiK. Editörler: Pınar Özdemir Karaca, Yasin Çakırel ISSN 2146-7684. www.ejovoc.org. Ağustos 2014 BÜROKON Özel Sayı ISSN 2146-7684 Cilt/Volume: 04 Sayı/Number: 03 Yıl/Year: 2014 Ağustos 2014 BÜROKON Özel Sayı e-mail: info@ejovoc.org Phone: +90 288 4174996 Fax: +90 288 4128455 ELEKTRONiK MESLEK DERGiSi Editörler: Pınar

Detaylı

YAPI MARKETLERDE YÖNETİM VE ORGANİZASYON SORUNLARINA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

YAPI MARKETLERDE YÖNETİM VE ORGANİZASYON SORUNLARINA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI YAPI MARKETLERDE YÖNETİM VE ORGANİZASYON SORUNLARINA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (DOKTORA TEZİ) MEHMET METE

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 TABLOLAR LİSTESİ... 4 GRAFİK LİSTESİ... 5 SUNUŞ... 7 ÖNSÖZ... 9 1. BÖLÜM... 10 GİRİŞ... 10 1.1. ÇALIŞMANIN AMACI...

Detaylı

Mehmet Bahadır KALIPÇI KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE EN İYİ İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ ÖRGÜTSEL GÜVENE ETKİSİ: MANAVGAT ÖRNEĞİ

Mehmet Bahadır KALIPÇI KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE EN İYİ İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ ÖRGÜTSEL GÜVENE ETKİSİ: MANAVGAT ÖRNEĞİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Mehmet Bahadır KALIPÇI KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE EN İYİ İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ ÖRGÜTSEL GÜVENE ETKİSİ: MANAVGAT ÖRNEĞİ Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik

Detaylı

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARINI BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARINI BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARINI BELİRLEMEYE

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EUA ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EUA ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU i ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EUA ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU İçindekiler... i Ekler Listesi... iv Kısaltmalar Listesi... vi Anadolu Üniversitesi EUA Özdeğerlendirme Ekibi... viii 1. Giriş... 1 2. Ulusal ve Kurumsal

Detaylı

MESLEK EĞİTİMİNDE NE ÇALIŞIYOR, NEDEN ÇALIŞIYOR?

MESLEK EĞİTİMİNDE NE ÇALIŞIYOR, NEDEN ÇALIŞIYOR? MESLEK EĞİTİMİNDE KALİTE İÇİN İŞBİRLİĞİ MESLEK EĞİTİMİNDE NE ÇALIŞIYOR, NEDEN ÇALIŞIYOR? OKUL-İŞLETME İŞBİRLİKLERİNE DAİR POLİTİKA ÖNERİLERİ YAYINA HAZIRLAYAN IŞIL ORAL Yapım Myra Koordinasyon Rauf Kösemen,

Detaylı

7EĞİTİM. Ankara Sanayi Odası

7EĞİTİM. Ankara Sanayi Odası 7EĞİTİM 2009 yılında Odamız üyelerine yönelik olarak 12 farklı konuda eğitim düzenlenmiştir. Yoğun talep üzerine, bu eğitimlerden Satış-Pazarlama Teknikleri Eğitimi 12 kez, Temel İlkyardım Eğitimi ise

Detaylı

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları T.C. SANAYİ, BİLİM VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYIN NO: 723 KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları Talat POSTACI Önder BELGİN Yrd. Doç. Dr. Turan Erman ERKAN Ankara,

Detaylı

INOTEC 2014 YILI II. DÖNEM % 70 DEVLET DESTEKLİ EĞİTİM PROGRAMI

INOTEC 2014 YILI II. DÖNEM % 70 DEVLET DESTEKLİ EĞİTİM PROGRAMI INOTEC 2014 YILI II. DÖNEM % 70 DEVLET DESTEKLİ EĞİTİM PROGRAMI Sıra No 1 2 Eğitim Adı Süre (Gün) Kalite Yönetim Sistemi (KYYP) Sertifika Programı 8 Eğitmen Dönem Eğitim Tarihleri Eğitim Yeri Hayati Çağlar,

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI TANITIM KİTAPÇIĞI

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI TANITIM KİTAPÇIĞI BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI TANITIM KİTAPÇIĞI MAYIS 2013 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İNCİVEZ ZONGULDAK Tel: 0 372 257 69 27-0 372 291 06 34 i

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN KAMU SEKTÖRÜNDE KALİTE OLUŞUMUNDA YERİ

Detaylı

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ DÖRDÜNCÜ YIL-YEDİNCİ YARIYIL

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ DÖRDÜNCÜ YIL-YEDİNCİ YARIYIL T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ DÖRDÜNCÜ YIL-YEDİNCİ YARIYIL ISL 403 Sermaye Piyasaları Analizi (3-0) 3 Dersle, finansal piyasaları

Detaylı

1 / 5. Özlem Karatay. Sosyal Medya Uzmanı&Digital PR. İletişim Bilgileri

1 / 5. Özlem Karatay. Sosyal Medya Uzmanı&Digital PR. İletişim Bilgileri Özlem Karatay Sosyal Medya Uzmanı&Digital PR İletişim Bilgileri E-Posta : ozlemkrty@gmail.com Adres Bilgileri : Türkiye - İstanbul(Avr.) - Avcılar - Parseller Ev Telefonu : 90 (212) 428 19 94 Cep Telefonu

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BURSA 2011 MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ TEZSİZ YÜKSEK

Detaylı

İŞLETME EĞİTİMİNDE GLOBAL PERSPEKTİF: ÇOMÜ BİGA İ.İ.B.F. ÖRNEĞİ Nazan YELKİKALAN

İŞLETME EĞİTİMİNDE GLOBAL PERSPEKTİF: ÇOMÜ BİGA İ.İ.B.F. ÖRNEĞİ Nazan YELKİKALAN İŞLETME EĞİTİMİNDE GLOBAL PERSPEKTİF: ÇOMÜ BİGA İ.İ.B.F. ÖRNEĞİ Nazan YELKİKALAN Özet Yener PAZARCIK Uluslar ötesi, uluslar üstü gibi isimlerle de anılan globalleşme olgusu, teknoloji ve iletişim alanındaki

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİNİN KULLANIMINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA:TEKİRDAĞ ÖRNEĞİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİNİN KULLANIMINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA:TEKİRDAĞ ÖRNEĞİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:7 Sayı:13 Bahar 2008 s.239-263 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİNİN KULLANIMINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA:TEKİRDAĞ ÖRNEĞİ Asım Saldamlı

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI i T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI KARİYER YÖNETİMİNİN ÇALIŞANIN KURUMA BAĞLILIĞINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Sevtap KABADAYI

Detaylı