DÜNYA ŞEHRİ İSTANBUL DA YENİ BİR ÜNİVERSİTE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DÜNYA ŞEHRİ İSTANBUL DA YENİ BİR ÜNİVERSİTE"

Transkript

1 DÜNYA ŞEHRİ İSTANBUL DA YENİ BİR ÜNİVERSİTE

2 2 TOPLANTI GÜNDEMİ FATĠH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNĠVERSĠTESĠ TARĠHĠN DERĠNLĠKLERĠNDEN, BĠLĠMĠN VE SANATIN UFUKLARINA

3 3 TOPLANTI GÜNDEMİ KURULUŞ Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 2010 yılının Nisan ayında kuruldu.

4 4 TOPLANTI GÜNDEMİ KURUCU VAKIFLAR T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı Sinan Ağa bin Abdurrahman Vakfı Nurbanu Valide Sultan Vakfı Hatice Sultan Vakfı Abdullahoğlu Hacı Abdülaziz Ağa Vakfı

5 TOPLANTI GÜNDEMİ YÖNETĠM 5 MÜTEVELLĠ HEYETĠ BAŞKANI Prof. Dr. Hikmet ÖZDEMĠR

6 TOPLANTI GÜNDEMİ YÖNETĠM MÜTEVELLĠ HEYETĠ 6 Prof. Dr. Fahrettin ARSLAN (Ġstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi) Erdoğan BAYRAKTAR (TOKĠ Başkanı) Yusuf BEYAZIT (Eski Vakıflar Genel Müdürü) Prof. Dr. Musa DUMAN (Rektör) Burhan ERSOY (Vakfılar Genel Müdür Yardımcısı) Ġsmail GERÇEK (THY Denetleme Kurulu Üyesi) ÜYELER Başkan Vekili Av. Hamza AKBULUT Prof. Dr. Bekir KARLIĞA (Başbakan Danışmanı ve Medeniyetler Ġttifakı Türkiye Başkanı) Prof. Dr. Mahmut KAYA (Ġstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi) Ahmet KÖKLER (Ġşadamı) Prof. Dr. Sadeddin ÖKTEN (Öğretim Üyesi) Aydın SEÇKĠN (Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı) Yılmaz ŞENER

7 TOPLANTI GÜNDEMİ YÖNETĠM 7 REKTÖR PROF. DR. MUSA DUMAN

8 TOPLANTI GÜNDEMİ YÖNETĠM 8 PROF. DR. ÜMĠT DOĞAY ARINÇ REKTÖR YARDIMCISI

9 9 TOPLANTI GÜNDEMİ AKADEMĠK EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ DEKAN PROF. DR. M. FATĠH ANDI BÖLÜM KONTENJAN PUAN TÜRÜ TÜRK DĠLĠ VE EDEBĠYATI 20 TS-2 TÜRK DĠLĠ VE EDEBĠYATI TAM BURSLU 10 TS-2 TÜRK DĠLĠ VE EDEBĠYATI %50 BURSLU 20 TS-2 TARĠH 20 TS-2 TARĠH TAM BURSLU 10 TS-2 TARĠH %50 BURSLU 20 TS-2 PSĠKOLOJĠ 20 TM-3 PSĠKOLOJĠ TAM BURSLU 10 TM-3 PSĠKOLOJĠ %50 BURSLU 20 TM-3

10 10 TOPLANTI GÜNDEMİ AKADEMĠK MÜHENDĠSLĠK-MĠMARLIK FAKÜLTESĠ DEKAN PROF. DR. FEVZĠ YILMAZ BÖLÜM KONTENJAN PUAN TÜRÜ MĠMARLIK 36 MF-4 MĠMARLIK TAM BURSLU 12 MF-4 MĠMARLIK % 50 BURSLU 12 MF-4 ĠNŞAAT MÜHENDĠSLĠĞĠ* 36 MF-4 ĠNŞAAT MÜHENDĠSLĠĞĠ* TAM BURSLU 12 MF-4 ĠNŞAAT MÜHENDĠSLĠĞĠ* %50 BURSLU 12 MF-4 BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ* 36 MF-4 BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ* TAM BURSLU 12 MF-4 BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ* %50 BURSLU 12 MF-4

11 11 TOPLANTI GÜNDEMİ AKADEMĠK GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESĠ BÖLÜM KONTENJAN PUAN TÜRÜ GELENEKSEL TÜRK SANATLARI 10 ÖZEL YETENEK DEKAN PROF. DR. HÜSREV SUBAŞI GELENEKSEL TÜRK SANATLARI TAM BURSLU 5 ÖZEL YETENEK GELENEKSEL TÜRK SANATLARI %50 BURSLU 10 ÖZEL YETENEK

12 12 TOPLANTI GÜNDEMİ AKADEMĠK ĠSLAMĠ ĠLĠMLER FAKÜLTESĠ BÖLÜM KONTENJAN PUAN TÜRÜ ĠSLAMĠ ĠLĠMLER 60 YGS-4 DEKAN PROF. DR. A. TURAN ARSLAN HUKUK FAKÜLTESĠ BÖLÜM KONTENJAN PUAN TÜRÜ HUKUK TM-2

13 13 TOPLANTI GÜNDEMİ AKADEMĠK İngilizce Öğretmenliği Sanat Tarihi Felsefe Bilgi ve Belge Yönetimi EDEBİYAT FAKÜLTESİ Doğu Dilleri ve Edebiyatı YENĠ AÇILACAK BÖLÜMLERĠMĠZ

14 14 TOPLANTI GÜNDEMİ AKADEMĠK YENĠ AÇILACAK BÖLÜMLERĠMĠZ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ Çevre Mühendisliği İç Mimarlık Şehir ve Bölge Planlama Afet ve Risk Yönetimi

15 15 AKADEMĠK YENĠ AÇILACAK BÖLÜMLERĠMĠZ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ Grafik Tasarım Cam ve Seramik Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım

16 16 TOPLANTI GÜNDEMİ LĠSANSÜSTÜ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ BÖLÜM (YÜKSEK LĠSANS) KONTENJAN ÜCRET TÜRK DĠLĠ VE EDEBĠYATI TL TARĠH TL ĠSLAMĠ ĠLĠMLER BÖLÜM (DOKTORA) KONTENJAN ÜCRET TÜRK DĠLĠ VE EDEBĠYATI TARĠH ĠSLAMĠ ĠLĠMLER MÜHENDĠSLĠK ve FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BÖLÜM (YÜKSEK LĠSANS) KONTENJAN ÜCRET MĠMARLIK TL BÖLÜM (DOKTORA) KONTENJAN ÜCRET MĠMARLIK MÜDÜR PROF. DR. HASAN AKAY MÜDÜR PROF. DR. ĠBRAHĠM NUMAN

17 17 TOPLANTI GÜNDEMİ LĠSANSÜSTÜ GÜZEL SANATLAR ENSTĠTÜSÜ BÖLÜM (YÜKSEK LĠSANS) KONTENJAN ÜCRET GELENEKSEL TÜRK SANATLARI TL MÜDÜR YRD. DOÇ DR. M. NASUHĠ ÇELEBĠ BÖLÜM (DOKTORA) KONTENJAN ÜCRET GELENEKSEL TÜRK SANATLARI MEDENĠYETLER ĠTTĠFAKI ENSTĠTÜSÜ MÜDÜR BÖLÜM MEDENĠYETLER ĠTTĠFAKI A.B.D. KONTENJAN ÜCRET PROF. DR. RECEP ŞENTÜRK

18 18 YERLEŞKELER TARĠHĠ VE KÜLTÜREL MĠRASIMIZ YENĠDEN CANLANIYOR

19 19 YERLEŞKELER KÜLTÜR VE HOŞGÖRÜ ĠKLĠMĠYLE BĠLĠMSEL EĞĠTĠMĠN BULUŞMASI

20 20 YERLEŞKELER KÜÇÜKÇAMLICA TEPESĠNDE YABANCI DĠL HAZIRLIK EĞĠTĠMĠ KÜÇÜKÇAMLICA YERLEŞKESĠ

21 21 YERLEŞKELER KÜÇÜKÇAMLICA YERLEŞKESĠ

22 22 YERLEŞKELER ÜSKÜDAR DA TARĠHĠ VE MĠSTĠK BĠR MEKANDA GÜZEL SANATLAR VE MĠMARLIK EĞĠTĠMĠ

23 23 DERSLĠKLER HER TÜRLÜ İHTİYACI KARŞILAYACAK TEKNOLOJİK DONANIMLI RAHAT SINIFLAR

24 24 DERSLER UZMAN ÖĞRETİM KADROSUYLA ÖĞRENCİ MERKEZLİ EĞİTİM

25 25 ÜÇLÜ AKADEMĠK KADRO

26 26 KÜTÜPHANE ve ĠŞBĠRLĠĞĠ ĠLE YENĠKAPI MEVLEVĠHANESĠ YERLEŞKESĠNDE

27 27 SOSYAL VE KÜLTÜREL HAYAT BĠR YERLEŞKE ve ĠNSANLAR TOPLULUĞU NASIL ÜNĠVERSĠTE OLUR? SADECE EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YAPMAK MIDIR HAYAT? HAYATA KARŞI HAZIR OLMANIN SIRRI KĠTAP SAYFALARINDA MI GĠZLĠDĠR? ÜNĠVERSĠTE, MEDENĠYET, ŞEHĠR, KÜLTÜR, BĠLĠM, SANAT, ESTETĠK, EDEBĠYAT, TARĠH, HOŞGÖRÜ GĠBĠ KAVRAMLAR EN ĠYĠ NASIL ANLAŞILIR?

28 28 SOSYAL VE KÜLTÜREL HAYAT YAŞAMA DAĠR HERŞEY

29 29 SOSYAL VE KÜLTÜREL HAYAT ÜNĠVERSĠTE MEDENĠYETTĠR

30 30 SOSYAL VE KÜLTÜREL HAYAT MODERN ile GELENEKSELĠN BULUŞTUĞU ÜNĠVERSĠTE

31 31 SOSYAL VE KÜLTÜREL HAYAT

32 SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ (FSMSEM) 32 KÜLTÜREL KURSLAR KARİYER KURSLARI ALANINDA UZMAN, SEKTÖREL TECRÜBESĠ OLAN PROFESYONELLERDEN GELECEĞĠNĠZE YÖN VERECEK EĞĠTĠMLER YAŞAM BOYU EĞĠTĠM ve GELĠŞĠME ĠNANANLAR ĠÇĠN

33 SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ (FSMSEM) 33 YABANCI DİL KURSLARI ATÖLYE ÇALIŞMALARI EĞĠTĠMDEKĠ TÜM ENGELLERĠ ORTADAN KALDIRACAK UYGULAMALAR VE PROJELER YAŞAM BOYU EĞĠTĠM ve GELĠŞĠME ĠNANANLAR ĠÇĠN

34 34 ULUSLARARASI GÜNCELĠ ĠZLEYEN, GELENEKLE BAĞINI KOPARMAMIŞ ENTELEKTÜEL BĠREYLER YETĠŞTĠRMEK ĠÇĠN AVRUPA BĠRLĠĞĠ, ERASMUS DEĞĠŞĠM PROGRAMLARI ĠLE ULUSLARARASI HAREKETLĠLĠK.. ĠKĠLĠ ANLAŞMALAR, EĞĠTĠM VE ARAŞTIRMA PROJELERĠ ĠLE FARKLI RENKLER, FARKLI KÜLTÜRLER ĠLE BĠR ARADA

35 35 ULUSLARARASI

36 36 ÜCRETLER VE BURSLAR LİSANS BÖLÜMLERİ EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ ,00 TL MÜHENDĠSLĠK-MĠMARLIK FAKÜLTESĠ ,00 TL GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESĠ ,00 TL ĠSLAMĠ ĠLĠMLER FAKÜLTESĠ 8.640,00 TL

37 37 ÜCRETLER VE BURSLAR EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI ÖĞRENĠM ÜCRETĠNDEKĠ ĠNDĠRĠMLER VE BURSLAR %100 ÖĞRENĠM ÜCRETĠ ĠNDĠRĠMĠ ÖSYM puanına göre kendi alanında, Türkiye genelinde ilk 1000 içinde yer alıp üniversitemizin bölümlerini tercih ederek kesin kayıt yaptıran öğrencilere öğrenim ücretinde %100 indirim (tam) uygulanacaktır Orta öğretimde okul birincisi olup üniversitemizin bölümlerini tercih ederek kesin kayıt yaptıranlar arasından kendi alanında en yüksek ÖSYM puanlı iki öğrenciye öğrenim ücretinde %100 indirim (tam) uygulanacaktır. %50 ÖĞRENĠM ÜCRETĠ ĠNDĠRĠMĠ Ücretli öğrenci olup üniversitemizin bölümlerini ilk tercih olarak seçip kesin kayıt yaptıranlar arasında en yüksek ÖSYM puanlı öğrenciye %50 öğrenim ücreti indirimi uygulanacaktır.

38 38 ÜCRETLER VE BURSLAR EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI ÖĞRENĠM ÜCRETĠNDEKĠ ĠNDĠRĠMLER VE BURSLAR %30 ÖĞRENĠM ÜCRETĠ ĠNDĠRĠMĠ Ücretli öğrenci olup üniversitemizin bölümlerini ikinci tercih olarak seçip kayıt yaptıranlar arasında en yüksek ÖSYM puanlı öğrenciye %30 öğrenim ücreti uygulanacaktır. %20 ÖĞRENĠM ÜCRETĠ ĠNDĠRĠMĠ Ücretli öğrenci olup üniversitemizin bölümlerini üçüncü tercih olarak seçip kesin kayıt yaptıranlar arasında en yüksek ÖSYM puanlı öğrenciye öğrenim ücretinde %20 öğrenim ücreti uygulanacaktır. %15 ÖĞRENĠM ÜCRETĠ ĠNDĠRĠMĠ Bölümlerimizden herhangi birini 1. Sırada tercih ederek kazanıp %50 öğrenim ücreti indirimini hak edemeyen ve ÖSYM puanı, 2. Sırada tercih yapan öğrencinin puanından yüksek olan öğrencilere %15 öğrenim ücreti indirimi uygulanacaktır.

39 39 ÜCRETLER VE BURSLAR EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI ÖĞRENĠM ÜCRETĠNDEKĠ ĠNDĠRĠMLER VE BURSLAR %10 ÖĞRENĠM ÜCRETĠ ĠNDĠRĠMĠ Bölümlerimizden herhangi birini 2. Sırada tercih ederek kazanıp %30 öğrenim ücreti indirimini hak edemeyen ve ÖSYM puanı, 3. Sırada tercih yapan öğrencinin puanından yüksek olan öğrencilere %10 öğrenim ücreti indirimi uygulanacaktır. Üniversitemiz bölümlerini kazanan kardeşlerden her birine %10 öğrenim ücreti indirimi uygulanacaktır. %5 ÖĞRENĠM ÜCRETĠ ĠNDĠRĠMĠ Kardeşi başka bir vakıf üniversitesinde ücretli okuyan öğrencilere % 5 öğrenim ücreti indirimi uygulanır. Üniversitemiz bölümlerini kazanan öğrencilerden şehit, gazi, asker ve emniyet mensubu çocuklarına, öksüz ve yetim olan öğrencilere ve velisi emekli olan öğrencilere % 5 öğrenim ücreti indirimi uygulanır. Öğrenim ücretleri 8 eşit taksitle ödenebilir. Peşin ödemelerde %6 indirim uygulanır.

40 40 TEŞEKKÜRLER FATĠH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ

2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU

2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU KURULUġ VE GELĠġME Niğde Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları TeĢkilatı hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin değiģtirilerek kabulüne dair 2809 sayılı kanun ile 78 ve 190 sayılı Kanun Hükmünde

Detaylı

Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü - 2014/1 TANITIM SUNUMU

Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü - 2014/1 TANITIM SUNUMU Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü - 2014/1 TANITIM SUNUMU Sevgili Gençler, Bursa Teknik Üniversitesi, beşinci yılına girerken sahip olduğu güçlü şehir potansiyeli ve siz değerli gençlerimizin de

Detaylı

ÖNSÖZ Vizyonumuz Geleceğimiz Olacaktır 2009

ÖNSÖZ Vizyonumuz Geleceğimiz Olacaktır 2009 ÖNSÖZ ÖNSÖZ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; kamu idarelerine kalkınma planları, programlar ve belirledikleri ilkeler çerçevesinde misyon ve vizyonlarını oluşturma, stratejik amaçlar ve

Detaylı

Puan Kont Yerleşen 2013 Min 2013 Yerleştirme Türü

Puan Kont Yerleşen 2013 Min 2013 Yerleştirme Türü DEVLET ve VAKIF (ÖZEL) ÜNİVERSİTELERİN 2013 TABAN PUANLARI KONTENJAN YERLEŞEN SAYILARI ve 2013-2014 ÜCRETLERİ İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL VAKIF (ÖZEL) Programın Programın Adı ve Meslek Yüksekokulu

Detaylı

www.eul.edu.tr /eul_lau Lefke Avrupa niversitesi / European University of Lefke Tel: +90 392 660 20 00 / Fax: +90 392 727 75 28

www.eul.edu.tr /eul_lau Lefke Avrupa niversitesi / European University of Lefke Tel: +90 392 660 20 00 / Fax: +90 392 727 75 28 www.eul.edu.tr Lefke Avrupa niversitesi / European University of Lefke Gemik e, KKT Tel: +90 392 660 20 00 / Fax: +90 392 727 75 28 info@eul.edu.tr /eul_lau LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Kuzey Kıbrıs Türk

Detaylı

2015-2016 eğitim öğretim yılı için hazırlanmıştır.

2015-2016 eğitim öğretim yılı için hazırlanmıştır. 2015-2016 eğitim öğretim yılı için hazırlanmıştır. Kayıtlar 03 07 Ağustos 2015 tarihleri arasında HALİÇ YERLEŞKESİ nde yapılacaktır. Ü niversitemize yeni kayıt yaptıracak olan o ğ renciler Ö n kayıt başvuru

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Esenyurt Üniversitesinin vereceği burslarla eğitim-öğretim kalitesini yükseltmek,

Detaylı

YÜKSEK LĠSANS VE DOKTORA YURTĠÇĠ ÖĞRENCĠ

YÜKSEK LĠSANS VE DOKTORA YURTĠÇĠ ÖĞRENCĠ T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI YÜKSEK LĠSANS VE DOKTORA KONTENJAN S.NO

Detaylı

VİZYON Doğuş Üniversitesinin vizyonu, eğitim-öğretimde, araştırmada ve topluma hizmette mükemmele ulaşmış bir dünya üniversitesi olmaktır.

VİZYON Doğuş Üniversitesinin vizyonu, eğitim-öğretimde, araştırmada ve topluma hizmette mükemmele ulaşmış bir dünya üniversitesi olmaktır. DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ 18 yıllık köklü eğitim TARİHÇE Doğuş Eğitim Vakfı tarafından İstanbul da kurulan Doğuş Üniversitesi, TBMM de 09 Temmuz 1997 tarihinde kabul edilen 4281 sayılı Kanun ile yükseköğretime

Detaylı

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ HABER BÜLTENİ MAYIS 2014 YIL 3 SAYI 23 www.izu.edu.tr

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ HABER BÜLTENİ MAYIS 2014 YIL 3 SAYI 23 www.izu.edu.tr İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ HABER BÜLTENİ MAYIS 2014 YIL 3 SAYI 23 www.izu.edu.tr TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu Öğrencilerimizle Buluştu Ürdün ün Önde Gelen Üniversiteleriyle Akademik

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SIK SORULAN SORULAR

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SIK SORULAN SORULAR TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SIK SORULAN SORULAR A-GENEL BİLGİLER 1-Turgut Özal Üniversitesi ne zaman, nasıl ve kim tarafından kuruldu? 2008 yılında kurulan Turgut Özal Düşünce ve Hamle Vakfı, Turgut Özal

Detaylı

2013-2014 AKADEMİK YILI KAYIT KILAVUZU

2013-2014 AKADEMİK YILI KAYIT KILAVUZU 2013-2014 AKADEMİK YILI KAYIT KILAVUZU AĞUSTOS 2013 2013 2014 AKADEMİK YILI LYS KAYIT KILAVUZU www.yeniyuzyil.edu.tr 1. GİRİŞ 2013-LYS sonuçlarına göre ÖSYM ce Üniversitemize yerleştirilen öğrencilerin

Detaylı

MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TIP FAKÜLTESİ

MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TIP FAKÜLTESİ MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TIP FAKÜLTESİ Sağlık sektöründeki derin tecrübemizi profesyonel yönetici ve öğretim üyesi kadromuz ve mükemmel bir altyapı ile birleştirdik. Öğrencilerimize

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ... 175 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ... 185 EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ... 192 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU...

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ... 175 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ... 185 EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ... 192 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU... İÇİNDEKİLER KURULUŞ VE TARİHÇE... 1 KURULUŞ ŞEMASI... 3 ÜNİVERSİTE SENATOSU... 4 ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU... 6 GENEL SEKRETERLİK... 7 İÇ DENETİM BİRİMİ. 9 SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI.... 11

Detaylı

2014-2015 AKADEMİK YILI KAYIT KILAVUZU

2014-2015 AKADEMİK YILI KAYIT KILAVUZU 2014-2015 AKADEMİK YILI KAYIT KILAVUZU TEMMUZ 2014 2014 2015 AKADEMİK YILI LYS KAYIT KILAVUZU www.yeniyuzyil.edu.tr 1. GİRİŞ 2014-LYS sonuçlarına göre ÖSYM ce Üniversitemize yerleştirilen öğrencilerin

Detaylı

KÜNYE : Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi : Uluslararası Özerk, ortak Devlet Üniversitesi

KÜNYE : Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi : Uluslararası Özerk, ortak Devlet Üniversitesi Dil, bir köprüdür; tarih, bir köprüdür; inanç, bir köprüdür. Köklerimize inmeli ve olayların böldüğü tarihimizin içinde bütünleşmeliyiz M. Kemal ATATÜRK KÜNYE Resmî adı : Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası

Detaylı

İÇİNDEKİLER / 37 / 39

İÇİNDEKİLER / 37 / 39 İÇİNDEKİLER Kampüsümüz Yeni Projelerle Büyüyor / 6 Mütevelli Heyeti Başkanı ndan / 10 Rektör den / 11 Kurucu Vakıf / 12 Misyon - Vizyon - Değerler / 13 Tarihçe / 14 İZÜ de Eğitim / 18 Ortak Dersler / 20

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2 Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu Prof. Dr. M. Zafer GÜL Rektör Prof. Dr. Hamza KANDUR Rektör Yardımcısı Dr. Mahmut DOĞAN Genel

Detaylı

T.C. ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ İLAHİYAT FAKÜLTESİ (2013-2017) STRATEJĠK PLANI ( 2013-2017 )

T.C. ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ İLAHİYAT FAKÜLTESİ (2013-2017) STRATEJĠK PLANI ( 2013-2017 ) T.C. ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ İLAHİYAT FAKÜLTESİ (2013-2017) STRATEJĠK PLANI ( 2013-2017 ) Mayıs 2011 Yönetici Özeti (Sunuş). Fakültemiz, hazırladığı 2013 2017 Stratejik Planı ile vizyonunu, misyonunu, ilkelerini,

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti nin 2010 yılında kurulan yeni devlet üniversitesi olarak İstanbul Medeniyet Üniversitesi çok kısa zamanda uluslararası bir cazibe

Türkiye Cumhuriyeti nin 2010 yılında kurulan yeni devlet üniversitesi olarak İstanbul Medeniyet Üniversitesi çok kısa zamanda uluslararası bir cazibe Türkiye Cumhuriyeti nin 2010 yılında kurulan yeni devlet üniversitesi olarak İstanbul Medeniyet Üniversitesi çok kısa zamanda uluslararası bir cazibe merkezi olarak dünyanın sayılı üniversiteleri arasına

Detaylı

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 2011 2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU. www.iszu.edu.tr

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 2011 2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU. www.iszu.edu.tr İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 2011 2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU www.iszu.edu.tr İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 2 2011 2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU Yazışma Adresi:

Detaylı

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 2012 2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU www.izu.edu.tr İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 2 2012 2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU Yazışma Adresi:

Detaylı

FATİH UNİV./ ŞUBAT 2011 FARUK ARDIÇ SERVİSİ

FATİH UNİV./ ŞUBAT 2011 FARUK ARDIÇ SERVİSİ TERCİHLER VE ÜNİVERSİTE SEÇİMİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER FATİH UNİV./ ŞUBAT 2011 FARUK ARDIÇ FEM DERSHANELERİ REHBERLKİK SERVİSİ GÜNDEM Üniversite tercih sürecinde Üniversite tercihlerinde yaşanan durum İsabetli

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 TABLOLAR LİSTESİ... 4 GRAFİK LİSTESİ... 5 SUNUŞ... 7 ÖNSÖZ... 9 1. BÖLÜM... 10 GİRİŞ... 10 1.1. ÇALIŞMANIN AMACI...

Detaylı

5. Tanıtım Günleri nde Lise Öğrencileri Üniversitemizi Tanıdı

5. Tanıtım Günleri nde Lise Öğrencileri Üniversitemizi Tanıdı Tanıtım Günleri ÖZEL SAYISI D O Ğ U A K D E N İ Z Ü N İ V E R S İ T E S İ YIL:5 SAYI: ÖZEL SAYI 2015 ÜCRETSİZDİR 5. Tanıtım Günleri nde Lise Öğrencileri Üniversitemizi Tanıdı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Detaylı

ÜNİVERSİTEMİZ GİRİŞİMCİ, ÖĞRENCİLERİNİ MESLEK HAYATINA HAZIRLAYAN BİR ÜNİVERSİTEDİR

ÜNİVERSİTEMİZ GİRİŞİMCİ, ÖĞRENCİLERİNİ MESLEK HAYATINA HAZIRLAYAN BİR ÜNİVERSİTEDİR ÜNİVERSİTEMİZ GİRİŞİMCİ, ÖĞRENCİLERİNİ MESLEK HAYATINA HAZIRLAYAN BİR ÜNİVERSİTEDİR REKTÖR PROF. DR. ABDULLAH BAYRAM A GÖRE İDEAL ÜNİVERSİTE İÇİN EN ÖNEMLİ ÜÇ MİSYON; EĞİTİM-ÖĞRETİM, BİLİMSEL ARAŞTIRMA

Detaylı

Özgür üniversiteden Medeni bir dünyaya

Özgür üniversiteden Medeni bir dünyaya Özgür üniversiteden Medeni bir dünyaya Temmuz 2011 Yıl: 3 haberbülteni Sayı : 8 III. Bahar Şenliği ve III. Mezuniyet Töreni Coşkuyla Kutlandı Önsöz Yoğun gündeme sahip MŞÜ Haber Bülteni nin 8 inci sayısıyla

Detaylı

2014-15 Yeni Öğrenci Kayıt ve Bilgilendirme El Kitabı

2014-15 Yeni Öğrenci Kayıt ve Bilgilendirme El Kitabı 2014-15 Yeni Öğrenci Kayıt ve Bilgilendirme El Kitabı "Uluslararası Kariyer İçin" www.emu.edu.tr Devlet Üniversitesi olan Doğu Akdeniz Üniversitesi, Avrupa Üniversiteler Birliği ve Uluslararası Üniversiteler

Detaylı

GOSTİVAR - MACEDONIA

GOSTİVAR - MACEDONIA GOSTİVAR - MACEDONIA ŞAR VARDAR İLİM, KÜLTÜR VE SANAT VAKFININ KURULUŞ AMACI Makedonya'da İlim, Kültür ve Sanat alanında, Türk toplumunun beklentilerinin giderilmesi için 10. Şubat 2014 yılında Merkezi

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. ĠÇĠNDEKĠLER.. I ÖN SÖZ... II 1. GENEL BĠLGĠLER... 1 1.1.Tanıtım ve Tarihçe... 1 1.2. Akademik Birimler ġeması... 2 1.3. Fiziki Durum...

ĠÇĠNDEKĠLER. ĠÇĠNDEKĠLER.. I ÖN SÖZ... II 1. GENEL BĠLGĠLER... 1 1.1.Tanıtım ve Tarihçe... 1 1.2. Akademik Birimler ġeması... 2 1.3. Fiziki Durum... ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER.. I ÖN SÖZ... II 1. GENEL BĠLGĠLER... 1 1.1.Tanıtım ve Tarihçe....... 1 1.2. Akademik Birimler ġeması.... 2 1.3. Fiziki Durum... 3 2. KAFKAS ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠK PLANLAMA SÜRECĠ...

Detaylı