T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ"

Transkript

1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ YAYIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 67 EKİM 2004 SAYI: 2565 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI Karar Sayısı : 136 Karar Tarihi : 10/09/2004 Konu : Millî Eğitim Bakanlığı Açık İlköğretim Okulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün 26/07/2004 tarih ve sayılı yazıları ekinde gönderilen Millî Eğitim Bakanlığı Açık İlköğretim Okulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik in ekli örneğine göre kabulü kararlaştırıldı. Prof. Dr. Ziya SELÇUK Kurul Başkanı Doç.Dr.Hüseyin ÇELİK Millî Eğitim Bakanı Nazım İrfan TANRIKULU Dr.Veli KILIÇ Ömer ÖZCAN Doç.Dr. Emin KARİP Ahmet Ergun BEDÜK Celal KURU Necati CANBEK Zübeyir YILMAZ İbrahim BÜKEL Mehmet Latif ÇİÇEK Sevinç ATABAY Hüseyin Alp BOYDAK Dr. Muammer YILDIZ Üye Halil AŞICI Üye

2 882 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Ekim Millî Eğitim Bakanlığı Açık İlköğretim Okulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Madde 1-22/10/2001 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Açık İlköğretim Okulu Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. a) Çeşitli nedenlerle ilköğretimlerini tamamlayamayan ve zorunlu ilköğretim yaş sınırını aşan yetişkinlere Açık İlköğretim Okulundan yararlanma hakkı verilir. Tutuklu, hükümlü ve bedensel engelli olduklarını belgelendirenler ile özel eğitim gerektirdiğini Özel Eğitim Hizmetleri Kurulundan alınacak belge ile belgelendirenlerde yaş kaydı aranmaz. Madde 2- Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde 38- Sınıf geçmede başarının tespiti aşağıdaki esaslara göre yapılır: a) Doğrudan sınıf geçme: 1) Bütün derslerden başarılı olan öğrenciler doğrudan sınıf geçerler. 2) Türkçe dersinden başarılı olmak şartıyla en fazla iki dersten başarısız olduğu hâlde, derslerin yıl sonu başarı notlarının aritmetik ortalaması en az 2.00 olanlar doğrudan bir üst sınıfa geçerler veya mezun olurlar. Ancak, yıl sonu aritmetik ortalamasıyla bir üst sınıfa geçilebilmesi için o sınıftaki derslerin yıl sonu başarı notlarının bulunması ya da derslerin sınavlarına katılmış olunması şartı aranır. b) Sorumlu olarak sınıf geçme: En fazla üç dersten başarısız olanlar sorumlu olarak bir üst sınıfa geçerler. Ancak, sorumlu geçilen bu derslerin birinden, önceki sınıfta da başarısız olan öğrencilerle bulunduğu sınıfta üçten fazla başarısız dersi olanlar, bir üst sınıfa geçemezler. Bu gibi öğrenciler başarısız oldukları derslerden sınavlara katılırlar. Madde 3- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. Geçici madde 1- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte kaydını yenileyen öğrenciler, aritmetik ortalama ile bir üst sınıfa geçme veya mezun olma hakkından yararlanırlar. Bu durumdaki öğrencilerden derslerin sınavlarına katılmış olma şartı aranmaz. Yürürlük Madde 4- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

3 Ekim Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 883 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI Karar Sayısı : 143 Karar Tarihi : 27/09/2004 Konu : Özel, Özel Eğitim Kurumları Tip Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 13/08/2004 tarih ve sayılı yazıları ile gönderilen ve Kurulumuzda görüşülen Özel, Özel Eğitim Kurumları Tip Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik in ekli örneğine göre kabulü kararlaştırıldı. Prof. Dr. Ziya SELÇUK Kurul Başkanı Doç.Dr.Hüseyin ÇELİK Millî Eğitim Bakanı Nazım İrfan TANRIKULU Dr.Veli KILIÇ Ömer ÖZCAN Doç.Dr. Emin KARİP Ahmet Ergun BEDÜK Celal KURU Necati CANBEK Zübeyir YILMAZ İbrahim BÜKEL Mehmet Latif ÇİÇEK Sevinç ATABAY Hüseyin Alp BOYDAK Dr. Muammer YILDIZ Halil AŞICI Merdan TUFAN

4 884 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Ekim Özel, Özel Eğitim Kursları Tip Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Madde 1- Ağustos 2003 ve 2551 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan Özel, Özel Eğitim Kursları Tip Yönetmeliğinin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde 7- Kursta; a) Müdür, b) Müdür yardımcısı (Kontenjanı 150 kursiyerden fazla olan kurslarda zorunlu), c) Gerekli koşullar oluşturulduğunda, genel müdür ve genel müdür yardımcısı, d) Zihinsel engelliler eğitimi için zorunlu personel; 1) Özel eğitim sınıf öğretmeni, 2) Rehber öğretmen veya psikolog, 3) Okul öncesi öğretmeni/çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmeni veya uzmanı, e) Otistik bireylerin eğitimi için zorunlu personel; 1) Özel eğitim sınıf öğretmeni, 2) Rehber öğretmen veya psikolog, 3) Okul öncesi öğretmeni/çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmeni veya uzmanı, f) İşitme engelli bireylerin eğitimi için zorunlu personel; 1) Özel eğitim sınıf öğretmeni, 2) Rehber öğretmen veya psikolog, 3) Okul öncesi öğretmeni/çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmeni veya uzmanı, g) Bedensel engellilerin eğitimi için zorunlu personel; 1) Özel eğitim sınıf öğretmeni, 2) Rehber öğretmen veya psikolog, 3) Fizyoterapist, 4) Okul öncesi öğretmeni/çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmeni veya uzmanı, h) Görme engelli bireylerin eğitimi için zorunlu personel; 1) Özel eğitim sınıf öğretmeni, 2) Rehber öğretmen veya psikolog, 3) Okul öncesi öğretmeni/çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmeni veya uzmanı, ı) Zorunlu olmayıp isteğe bağlı personel; 1) Branş öğretmenleri (müzik, resim, beden eğitimi, iş ve teknik eğitimi), 2) Uzman ve usta öğretici, 3) Odyolog veya eğitim odyoloğu, 4) İşitme-konuşma terapisti, 5) Okul öncesi eğitimi öğretmeni 6) Fizyoterapist görevlendirilir. Fizyoterapi gerektiren bireylerin kayıtlarının yapabilmeleri için kurslarda fizyoterapistin zorunlu personel olarak görevlendirilmesi gerekir. Madde 2- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. e) Özel veya resmî özel eğitim kurumlarına devam etmediğine ilişkin velinin yazılı beyanı Yürürlük Madde 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 4- Bu Yönetmelik hükümlerini, Millî Eğitim Bakanlığının gözetim ve denetiminde kurs genel müdürü/kurs müdürü yürütür.

5 Ekim Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 885 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI Karar Sayısı : 137 Karar Tarihi : 10/09/2004 Konu : Tarım Meslek Lisesi Su Ürünleri Bölümü Haftalık Ders Çizelgesi Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teşkilâtlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğünün 27/08/2004 tarih ve 1378 sayılı teklif yazısı üzerine Kurulumuzda görüşülen Tarım Meslek Lisesi Su Ürünleri Bölümü Haftalık Ders Çizelgesinin Öğretim Yılından itibaren denenip geliştirilerek uygulanmak üzere ekli örneğine göre kabulü, Kurulumuzun 12/09/2003 tarih ve 237 sayılı Kararıyla kabul edilen Su Ürünleri Bölümü Haftalık Ders Çizelgesi nin uygulamadan kaldırılması kararlaştırıldı. Prof. Dr. Ziya SELÇUK Kurul Başkanı Doç.Dr.Hüseyin ÇELİK Millî Eğitim Bakanı Nazım İrfan TANRIKULU Dr.Veli KILIÇ Ömer ÖZCAN Doç.Dr. Emin KARİP Ahmet Ergun BEDÜK Celal KURU Necati CANBEK Zübeyir YILMAZ İbrahim BÜKEL Mehmet Latif ÇİÇEK Sevinç ATABAY Hüseyin Alp BOYDAK Dr. Muammer YILDIZ Halil AŞICI Merdan TUFAN

6 886 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Ekim DERS KATEGORİLERİ ORTAK GENEL KÜLTÜR DERSLERİ TARIM MESLEK LİSESİ SU ÜRÜNLERİ BÖLÜMÜ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ IX. X. XI. XII. DERSLER SINIF SINIF SINIF SINIF Türk Dili ve Edebiyatı Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Tarih T.C.İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Coğrafya Felsefe Matematik Biyoloji ve Sağlık Bilgisi Fizik Kimya Yabancı Dil Millî Güvenlik Bilgisi Beden Eğitimi TOPLAM BÖLÜM DERSLERİ Pazarlama ve Satış Teknikleri Bilgisayar Teknik Resim Su Canlıları Biyolojisi* Beslenme ve Yemler Bilgisi Avlanma Teknolojisi* Su Canlıları Ekolojisi Yumuşakça ve Eklem Bacaklılar Kültürü Akvaryum Bilgisi* İç Su Balıkları Üretim Tekniği Deniz Balıkları Üretim Tekniği* Su Ürünleri İşleme Teknolojisi Balık Hastalıkları Su Ürünleri Üretim Tesisi Proje Tekniği Su Kalitesi ve Analiz Yöntemleri Plankton Bilgisi UYGULAMA TOPLAM Bölüm Seçmeli Dersler Seçmeli Dersler GENEL TOPLAM Rehberlik (*) Sınıf Geçme Yönetmeliğinin 41. maddesi uyarınca yıl sonu başarı ortalaması ile başarılı sayılamayacak meslek dersini ifade eder.

7 Ekim Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 887 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI Karar Sayısı : 138 Karar Tarihi : 10/09/2004 Konu : Tarım Meslek Lisesi Peyzaj, Gıda Teknolojisi ile Tarım Teknolojisi Bölümlerinin XI. ve XII. Sınıf Meslek Dersleri Öğretim Programları Tarım Köyişleri Bakanlığı Teşkilâtlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğünün 10/03/2004 tarih 318 sayılı teklif yazısı üzerine Kurulumuzda görüşülen Tarım Meslek Liseleri Peyzaj Bölümü XI. Sınıf Çim Alanları ve Yer Örtücüleri I, Dış Mekân Süs Bitkileri II, İç Mekân Süs Bitkileri II, Ölçme ve Çizim Bilgisi II, Peyzaj Yapıları, Kültürel Uygulama Teknikleri III, XII. Sınıf Çim Alanları ve Yer Örtücüleri II, Dış Mekân Süs Bitkileri III, Fidanlık Tesisi, İç Mekân Süs Bitkileri III, Muhafaza ve Pazarlama, Kültürel Uygulama Teknikleri IV, Ziraî Mücadele II; Gıda Teknolojisi Bölümü XI. Sınıf Depolama ve Soğuk Tekniği, Süt Teknolojisi, Gıda Teknolojisi III, Gıda Kimyası ve Mikrobiyolojisi, XII. Sınıf Gıda Teknolojisi IV, Yemeklik Yağ Teknolojisi, Depolama ve Soğuk Tekniği, Et-Su Ürünleri Teknolojisi, Gıda Kalite Kontrol, Gıda Ekonomisi ve Pazarlama; Tarım Teknolojisi Bölümü XI. Sınıf Sulama Teknolojileri II, Tarımsal Mekânizasyon II, Tarımsal Sanayi ve İşleme Teknikleri, Toprak Bilgisi, Pazarlama ve Satış Teknikleri, XII. Sınıf Ölçme ve Çizim Bilgisi, Sulama Teknolojisi III, Tarımsal Mekanizasyon III, Tarımsal Sanayi ve İşleme Teknikleri III, Toprak Bilgisi III, Ziraî Yayım, Ziraî Mücadele dersleri öğretim programlarının denenip geliştirilerek uygulanmak üzere ekli örneklerine göre kabulü kararlaştırıldı. Prof. Dr. Ziya SELÇUK Kurul Başkanı Doç.Dr.Hüseyin ÇELİK Millî Eğitim Bakanı Nazım İrfan TANRIKULU Dr.Veli KILIÇ Ömer ÖZCAN Doç.Dr. Emin KARİP Ahmet Ergun BEDÜK Celal KURU Necati CANBEK Zübeyir YILMAZ İbrahim BÜKEL Mehmet Latif ÇİÇEK Sevinç ATABAY Hüseyin Alp BOYDAK Dr. Muammer YILDIZ Halil AŞICI Merdan TUFAN

8 888 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Ekim TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI Karar Sayısı : 139 Karar Tarihi : 10/09/2004 Konu : Endüstri Meslek Lisesi Enstrüman (Çalgı) Yapı Bölümü IX. Sınıf Haftalık Ders Çizelgesi ve Bölüm Dersleri Öğretim Programları Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğünün 28/05/2004 tarih ve 2861 sayılı teklif yazısı üzerine Kurulumuzda görüşülen Endüstri Meslek Lisesi Enstrüman (Çalgı) Yapım Bölümü IX. Sınıf Haftalık Ders Çizelgesi ile Bölüm Dersleri Öğretim Programlarının Öğretim Yılından itibaren denenip geliştirilerek uygulanmak üzere ekli örneğine göre kabulü kararlaştırıldı. Prof. Dr. Ziya SELÇUK Kurul Başkanı Doç.Dr.Hüseyin ÇELİK Millî Eğitim Bakanı Nazım İrfan TANRIKULU Dr.Veli KILIÇ Ömer ÖZCAN Doç.Dr. Emin KARİP Ahmet Ergun BEDÜK Celal KURU Necati CANBEK Zübeyir YILMAZ İbrahim BÜKEL Mehmet Latif ÇİÇEK Sevinç ATABAY Hüseyin Alp BOYDAK Dr. Muammer YILDIZ Halil AŞICI Merdan TUFAN

9 Ekim Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 889 ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ ENSTRÜMAN (ÇALGI) YAPIM BÖLÜMÜ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ DERS KATEGORİLERİ BÖLÜM DERSLERİ DERSLER SINIFLAR IX X XI Türk Dili ve Edebiyatı 4 Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi 1 Tarih 3 Coğrafya 2 Matematik 4 Biyoloji ve Sağlık Bilgisi 2 Fizik 2 Kimya 2 Yabancı Dil 4 Beden Eğitimi 1 T.C.İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Millî Güvenlik Bilgisi Felsefe TOPLAM 25 TEORİK Matematik Fizik Teknik Resim 2 Bilgisayara Giriş 2 İşyeri Yönetimi ve Girişimcilik Meslek Teknolojisi 2 Enstrüman Çalma Meslek Resim (Bilgisayar Destekli) Genel ve Özel Enstrüman Bilgisi 1 Özel Enstrüman Bilgisi Genel Müzik Bilgisi 1 Müzik Fiziği (Selen Fiziği) UYGULAMALI Atölye (*) 8 ALAN SEÇMELİ/SEÇMELİ DERSLER TOPLAM 16 GENEL TOPLAM 41 REHBERLİK 1 (*) Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme Yönetmeliği nin 41. maddesi uyarınca yıl sonu başarı ortalaması ile başarılı sayılamayacak meslek dersini ifade eder.

10 890 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Ekim ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ ENSTRÜMAN (ÇALGI) YAPIM BÖLÜMÜ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 1. Ortak genel kültür dersleri ve bölüm derslerinin her birinin alınması zorunludur. 2. Her öğrenci, haftalık ders çizelgesinde belirtilen Bölüm Seçmeli Dersleri ve Seçmeli Ders saatleri sayısı kadar seçmeli ders seçmek zorundadır. 3. Öğrenci kişilik hizmetlerini yürütmek üzere, öğretim programına alınan rehberlik dersini yürüten sınıf öğretmenleri, bu görevlerine karşılık haftada 2 saat üzerinden ek ders görevi yapmış sayılırlar. Bu ders görevi haftalık zorunlu ek ders saatleri kapsamında yürütülür. Bu ders notla değerlendirilmeyecek ve başarı ortalamasına katılmayacaktır. (Değişik 20 Mayıs 1999 tarih ve sayılı Resmî Gazete Madde 1). 4. Okul müdürlüğü, yeter sayıda öğrencinin, uygun okul ortamının ve öğretmenin bulunması hâlinde; eğitim bölgesi müdürler kurulunca uygun görülecek okullarda öğrencileri girişimcilik ve üretimciliğe yöneltecek, çevrenin ihtiyaç ve özelliklerine uygun seçmeli dersler de öğretim kapsamına alınabilecektir. Bu derslerin öğretim programı, eğitim bölgesindeki zümre öğretmenlerince hazırlanır ve il millî eğitim müdürünün onayı ile uygulamaya konulur. 5. Seçmeli derslerin seçiminde varsa o derse ait diğer programların sıra takip etmesi ve önceden alınması gereken derslerin göz önünde bulundurulması uygun olacaktır. 6. Öğrenciler, Türk Dili ve Edebiyatı dersi ile bölümlerin haftalık ders çizelgesinde her sınıf için belirlenen meslek derslerinden başarılı olmadıkça yıl sonu başarı ortalaması ile başarılı sayılamazlar ve başarmadıkça mezun olamazlar. ALAN SEÇMELİ/SEÇMELİ DERSLER SAAT SAYISI Geometri 2 Türk Dili 2 Çevre ve İnsan 2 Trafik Bilgisi 2 Psikoloji 2 Spor 2 Müzik 2 Resim 2 Demokrasi ve İnsan Hakları 1 Araştırma Teknikleri 1 İşletme Bilgisi 2 İş Güvenliği 1 Organizasyon ve İş Etüdü 2 Standardizasyon ve Kalite 2 İnsan İlişkileri 1 Bilgisayar 2 Üst Yüzey İşlemleri 2 Müzik Solfeji ve Teorisi 2 Koro ve Çalgı Topluluğu 2

11 Ekim Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 891 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI Karar Sayısı : 140 Karar Tarihi : 13/09/2004 Konu : İkinci Yabancı Dil (Fransızca, İngilizce, İspanyolca ve İtalyanca) Dersleri Hazırlık Sınıfı Öğretim Programları Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 21/06/2004 tarih ve 5483 sayılı teklif yazıları üzerine Kurulumuzda görüşülen İkinci Yabancı Dil (Fransızca, İngilizce, İspanyolca ve İtalyanca) Dersleri Hazırlık Sınıfı Öğretim Programlarının, Öğretim Yılından itibaren denenip geliştirilerek uygulanmak üzere ekli örneklerine göre kabulü, Söz konusu programa göre hazırlanacak baskıya hazır nüshaların incelenmek üzere Başkanlığa ilk başvurularının 15 Mart 2005 tarihinde yapılması kararlaştırıldı. Prof. Dr. Ziya SELÇUK Kurul Başkanı Doç.Dr.Hüseyin ÇELİK Millî Eğitim Bakanı Nazım İrfan TANRIKULU Dr.Veli KILIÇ Ömer ÖZCAN Doç.Dr. Emin KARİP Ahmet Ergun BEDÜK Celal KURU Necati CANBEK Zübeyir YILMAZ İbrahim BÜKEL Mehmet Latif ÇİÇEK Sevinç ATABAY Hüseyin Alp BOYDAK Dr. Muammer YILDIZ Halil AŞICI Merdan TUFAN

12 892 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Ekim TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI Karar Sayısı : 142 Karar Tarihi : 27/09/2004 Konu : İlköğretim Mezunu Orta Düzeyde Öğrenme Yetersizliği (Eğitilebilir) Olan Öğrencilerin Devam Ettiği Meslekî Eğitim Merkezi Eğitim Programı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 04/06/2004 tarih ve 2236 sayılı teklif yazıları üzerine Kurulumuzda görüşülen İlköğretim Mezunu Orta Düzeyde Öğrenme Yetersizliği (Eğitilebilir) Olan Öğrencilerin Devam Ettiği Meslekî Eğitim Merkezi Eğitim Programı nın Öğretim Yılından itibaren denenip geliştirilerek uygulanmak üzere ekli örneğine göre kabulü kararlaştırıldı. Prof. Dr. Ziya SELÇUK Kurul Başkanı Doç.Dr.Hüseyin ÇELİK Millî Eğitim Bakanı Nazım İrfan TANRIKULU Dr.Veli KILIÇ Ömer ÖZCAN Doç.Dr. Emin KARİP Ahmet Ergun BEDÜK Celal KURU Necati CANBEK Zübeyir YILMAZ İbrahim BÜKEL Mehmet Latif ÇİÇEK Sevinç ATABAY Hüseyin Alp BOYDAK Dr. Muammer YILDIZ Halil AŞICI Merdan TUFAN

13 Ekim Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 893 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI Karar Sayısı : 145 Karar Tarihi : 27/09/2004 Konu : Endüstri Meslek Lisesi Ahşap Yat İnşa Bölümü Haftalık Ders Çizelgesi Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğünün 15/09/2004 tarih ve 6850 sayılı teklif yazısı üzerine Kurulumuzda görüşülen Endüstri Meslek Lisesi Ahşap Yat İnşa Bölümü Haftalık Ders Çizelgesinin Öğretim Yılından itibaren denenip geliştirilerek uygulanmak üzere ekli örneğine göre kabulü kararlaştırıldı. Prof. Dr. Ziya SELÇUK Kurul Başkanı Doç.Dr.Hüseyin ÇELİK Millî Eğitim Bakanı Nazım İrfan TANRIKULU Dr.Veli KILIÇ Ömer ÖZCAN Doç.Dr. Emin KARİP Ahmet Ergun BEDÜK Celal KURU Necati CANBEK Zübeyir YILMAZ İbrahim BÜKEL Mehmet Latif ÇİÇEK Sevinç ATABAY Hüseyin Alp BOYDAK Dr. Muammer YILDIZ Halil AŞICI Merdan TUFAN

14 894 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Ekim ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ AHŞAP YAT İNŞA BÖLÜMÜ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ DERS KATEGORİLERİ DERSLER SINIFLAR IX X XI Türk Dili ve Edebiyatı Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Tarih 3 Coğrafya 2 Matematik 4 Biyoloji ve Sağlık Bilgisi 2 Fizik 2 Kimya 2 Yabancı Dil 4 Beden Eğitimi 1 T.C.İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 2 Millî Güvenlik Bilgisi 1 Felsefe 2 TOPLAM BÖLÜM DERSLERİ TEORİK Matematik 3 2 Fizik 3 Teknik Resim 3 Bilgisayara Giriş 2 Yat Resmi 3 Gereç Bilgisi 2 Makine Bilgisi 2 Yat Donanımı 1 1 Ahşap Gemi ve Yat Tipleri 1 Yat Yapı Elemanları 2 Yat Mukavemeti 1 Bilgisayar Destekli Tasarım 2 Üst Yüzey İşlemleri 2 UYGULAMALI Meslek Teknolojisi Atölye (*) TOPLAM BÖLÜM SEÇMELİ DERSLERİ SEÇMELİ DERSLER 2 2 GENEL TOPLAM REHBERLİK (*) Sınıf Geçme Yönetmeliğinin 41. maddesi uyarınca yıl sonu başarı ortalaması ile başarılı sayılamayacak meslek dersini ifade eder. 2

15 Ekim Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 895 ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ AHŞAP YAT İNŞA BÖLÜMÜ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 1. Ortak Genel Kültür Dersleri ve Bölüm Derslerinin her birinin alınması zorunludur. 2. Her öğrenci, haftalık ders çizelgesinde belirtilen Bölüm Seçmeli Dersleri ve Seçmeli Ders saatleri sayısı kadar seçmeli ders seçmek zorundadır. 3. Öğrenci kişilik hizmetlerini yürütmek üzere, öğretim programına alınan rehberlik dersini yürüten sınıf öğretmenleri bu görevlerine karşılık haftada 2 saat üzerinden ek ders görevi yapmış sayılırlar. Bu ders görevi haftalık zorunlu ek ders saatleri içinde yürütülür. Bu ders notla değerlendirilmeyecek ve başarı ortalamasına katılmayacaktır. (Değişik: 20 Mayıs 1999 tarih ve sayılı Resmî Gazete.Madde 1) 4. Yeter sayıda öğrencinin, uygun okul ortamının ve öğretmenin bulunması hâlinde eğitim bölgesi müdürler kurulunca uygun görülecek okullarda öğrencileri girişimcilik ve üreticiliğe yöneltecek, çevrenin ihtiyaç ve özelliklerine uygun seçmeli dersler de öğretim kapsamına alınabilir. Bu gibi derslerin öğretim programı, eğitim bölgesindeki zümre öğretmenlerince hazırlanır ve il millî eğitim müdürünün onayı ile uygulamaya konulur. 5. Seçmeli derslerin seçiminde varsa o derse ait diğer programların sıra takip etmesi ve önceden alınması gereken derslerin göz önünde bulundurulması uygun olacaktır. 6. Öğrenciler Türk Dili ve Edebiyatı dersi ile bölümlerin haftalık ders çizelgesinde her sınıf için belirlenen meslek derslerinden başarılı olmadıkça yıl sonu başarı ortalaması ile başarılı sayılamazlar ve başarmadıkça mezun olamazlar. 7. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 10/09/1998 tarih ve 187 sayılı Kararı ile kabul edilerek AML Ahşap Yat İnşa Bölümünde uygulanmakta olan bölüm dersleri öğretim programları, EML Ahşap Yat İnşa Bölümünde de uygulanır. 8. AML Ahşap Yat İnşa Bölümünün 10. sınıfında uygulanmakta olan 2 saatlik Bilgisayar dersi yerine EML Ahşap Yat İnşa Bölümünün 9. sınıfında 2 saat Bilgisayar Giriş dersi okutulur. Bu derste Talim ve Terbiye Kurulu nun 19/04/2004 tarih ve 47 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır. SEÇMELİ DERSLER HAFTALIK SAATİ BÖLÜM SEÇMELİ DERSLER HAFTALIK SAATİ Geometri 2 İşletme Bilgisi 2 Türk Dili 2 İş Güvenliği 1 Çevre ve İnsan 2 Girişimcilik 1 Trafik Bilgisi 2 Organizasyon ve İş Etüdü 2 Psikoloji 2 Standardizasyon ve Kalite 2 Spor 2 İnsan İlişkileri 1 Müzik 2 Kooperatifçilik Bilgisi 1 Resim 2 Demokrasi ve İnsan Hakları 1 Araştırma Teknikleri 1

16 896 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Ekim TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI Karar Sayısı : 144 Karar Tarihi : 27/09/2004 Konu : Özel Kadıköy Güzel Sanatlar Lisesi Sanat (Sinema ve Televizyon) Alanı Haftalık Ders Çizelgesi ile Hazırlık Sınıfı Sinema ve Televizyon Temel Kavramları, Sinema Tarihi ve Fotoğraf Uygulaması Dersleri Öğretim Programları Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 27/07/2004 tarih ve sayılı teklif yazıları üzerine Kurulumuzda görüşülen, Özel Kadıköy Güzel Sanatlar Lisesi Sanat (Sinema ve Televizyon) Alanı Haftalık Ders Çizelgesi ile Hazırlık Sınıfı Sinema ve Televizyon Temel Kavramları, Sinema Tarihi ve Fotoğraf Uygulaması Dersleri Öğretim Programlarının Öğretim Yılından itibaren denenip geliştirilerek uygulanmak üzere ekli örneklerine göre kabulü kararlaştırıldı. Prof. Dr. Ziya SELÇUK Kurul Başkanı Doç.Dr.Hüseyin ÇELİK Millî Eğitim Bakanı Nazım İrfan TANRIKULU Dr.Veli KILIÇ Ömer ÖZCAN Doç.Dr. Emin KARİP Ahmet Ergun BEDÜK Celal KURU Necati CANBEK Zübeyir YILMAZ İbrahim BÜKEL Mehmet Latif ÇİÇEK Sevinç ATABAY Hüseyin Alp BOYDAK Dr. Muammer YILDIZ Halil AŞICI Merdan TUFAN

17 Ekim Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 897 ÖZEL KADIKÖY GÜZEL SANATLAR LİSESİ Sanat (Sinema ve Televizyon) Alanı HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ DERS KATEGORİLERİ HAZIRLIK SINIFI Haf. Ders Saati Sayısı IX. SINIF Haf. Ders Saati Sayısı X. SINIF Haf. Ders Saati Sayısı XI. SINIF Türkçe 4 Türk Dili ve Edb. 4 Türk Dili ve Edb. 4 Türk Dili ve Edb. 4 Haf. Ders Saati Sayısı ORTAK Yabancı Dil 20 Din Kül. ve Ahl.Bilgisi 1 Din Kül. ve Ahl. Bilgisi 1 Din Kül. ve Ahl.Bilgisi 1 GENEL II. Yabancı Dil 4 Tarih 2 Tarih 2 T.C.İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 2 KÜLTÜR Beden Eğitimi 2 Coğrafya 2 Millî Güvenlik Bilgisi 1 Felsefe 2 Matematik 5 Yabancı Dil 5 Yabancı Dil 4 DERSLERİ Biyoloji 2 II. Yabancı Dil 2 II. Yabancı Dil 2 Fizik 2 Kimya 2 Sağlık Bilgisi 2 Yabancı Dil 6 II. Yabancı Dil 2 Beden Eğitimi 2 TOPLAM ALAN Sinema ve Televizyon Temel Kavramları 3 Sinema ve TV Tekniğine Giriş 2 Sinema ve TV Tekniği 6 Sinema ve TV Tekniği 6 DERSLERİ Fotoğraf Uyg. 4 Yapımcılık ve Yönetmelik 2 Sinema Tarihi 1 İletişim Kuramları ve Etik 1 Yapımcılık ve Yönetmelik 2 İletişim Kuramları ve Etik 2 Yapımcılık ve Yönetmenlik 2 İletişim Kuramları ve Etik 2 Sinema ve TV Tarihi 1 Sinema ve TV Tarihi 2 Sinema ve TV Tarihi 2 TOPLAM Sanat Tarihi 2 ALAN Görsel Kültür 3 Geleneksel Türk Sineması ve Metin Analizleri 1 Sanat Sosyolojisi 2 Görsel Kültür 3 SEÇMELİ Modern Türk DERSLER Sineması ve Metin Psikoloji 2 Analizleri 1 Matematik 2 Makyaj 1 Edebî Metinler 3 Sanat Sosyolojisi 2 Bilim ve Teknoloji 1 Kütüphanecilik 1 Genel Türk Tarihi 3 Türkiye Beşerî ve Ekonomik Coğ. 3 Türkiye Coğ. (Fizikî) 3 Osmanlı Tarihi 3 Bilgisayar 2 Matematik 2 Sosyoloji 2 Bilgisayar 2 ALINABİLECEK DERS SAATİ SAYISI 9 9 SEÇMELİ DERSLER Resim 2 Resim 2 Resim 2 Resim 2 Müzik 2 Müzik 2 Müzik 2 Müzik 2 Bilgisayar 2 Çevre ve İnsan 2 Beden Eğitimi 2 Beden Eğitimi 2 Takviyeli Yabancı Dil 2 Takviyeli Yabancı Dil 2 Takviyeli Yabancı Dil 2 İnsan İlişkileri 1 Çevre ve İnsan 2 İnsan İlişkileri 1 Standardizasyon ve Kalite 1 İnsan İlişkileri 1 Bilgi Teknolojisi 2 Hızlı Okuma Teknikleri 1 Kütüphanecilik 1 Standardizasyon ve Bilgisayar 2 Kalite 1 Trafik Bilgisi 1 Trafik Bilgisi 1 Demokrasi ve İnsan Hakları 1 Demokrasi ve İnsan Hakları 1 Standardizasyon ve Kalite 1 Hızlı Okuma Teknikleri 1 Alınabilecek ders saati sayısı TOPLAM Rehberlik 1 Rehberlik 1 Rehberlik 1 Rehberlik 1-9, 10 ve 11. sınıfların Seçmeli Dersleri arasında yer alan Takviyeli Yabancı Dil dersinde, Yabancı Dil veya II. Yabancı Dil derslerinden birisi uygulanır.

18 898 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Ekim KIZ TEKNİK ÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYI : B.08.0.KTÖ / /09/2004 KONU: Yönerge Değişikliği BAKANLIK MAKAMINA İLGİ: Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Meslekî ve Teknik Öğretim Okul ve Kurumları Bölüm, Atölye ve Lâboratuvar Şefliklerine İlişkin Yönerge. Bakanlığımıza bağlı meslekî ve teknik öğretim okul ve kurumlarında bölüm açılması, atölye ve lâboratuvarların kurulması, bu birimlerden sorumlu olacak şefler ile norm kadrolarının belirlenmesinin ilgi Yönerge hükümleri doğrultusunda gerçekleştirildiği bilgilerinizdir. Söz konusu Yönergenin 6 ncı maddesinde geçen İl Çıraklık ve Meslekî Eğitim Kurulu adının 4702 sayılı Kanun gereği İl Meslekî Eğitim Kurulu olarak değiştirilmesi, ayrıca, meslekî ve teknik öğretim okul ve kurum müdürlüklerince açılmasında yarar görülen bölümler için valiliklerce yapılacak teklifin, malî yılı bütçe ödeneklerinin harcama plânlamasının ocak ayının ilk haftasında yapılması dikkate alınarak, bölüm açma tekliflerinin ocak ayı sonundan kasım ayı sonuna çekilmesi, İlgi Yönergenin 7 nci maddesinin son fıkrasında geçen; okullarda uygulanacak öğretim programının özelliği, fizikî kapasitesi, öğretmen, öğrenci ve donanım durumu dikkate alınarak atölye ve lâboratuvarların kurulmasına, valiliğin uygun görüşü ile okul ve kurumun merkez teşkilâtında bağlı bulunduğu birim tarafından karar verme yetkisinin, yerinde inceleme ve karar verme imkânı daha fazla olan valiliklere verilmesine, Diğer taraftan, ilgi Yönergenin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında meslekî ve teknik öğretim okul ve kurumlarına atölye ve lâboratuvarlar için atölye ve lâboratuvar şefliği norm kadro verilmesi teklifinin merkez teşkilâtındaki birim tarafından yapılması yerine, valilikçe Personel Genel Müdürlüğüne teklifte bulunulmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Makamlarınızca uygun görüldüğü takdirde, ekte sunulan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Meslekî ve Teknik Öğretim Okul ve Kurumları Bölüm, Atölye ve Lâboratuvar Şefliklerine İlişkin Yönergenin Üç Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönerge nin uygulamaya konulmasını arz ve teklif ederim. Nurten DEMİR Genel Müdür V. EKLER: Ek-1 Yönerge Değişikliği Ek-2 Değişiklik Gerekçesi Uygun görüşle arz ederim. 23/08/2004 Prof.Dr. Necat BİRİNCİ Müsteşar O L U R 25/08/2004 Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK Millî Eğitim Bakanı

19 Ekim Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 899 Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Meslekî ve Teknik Öğretim Okul ve Kurumları Bölüm, Atölye ve Lâboratuvar Şefliklerine İlişkin Yönergenin Üç Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönerge Madde 1- Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Meslekî ve Teknik Öğretim Okul ve Kurumları Bölüm, Atölye ve Lâboratuvar Şefliklerine İlişkin Yönergenin İkinci Bölüm 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Meslekî ve teknik öğretim okul ve kurum müdürlüklerince açılmasında yarar görülen bölümler, İl Meslekî Eğitim Kurulunda görüşülerek açılması uygun bulunanlar bu Yönergenin...Öğretim Yılında Açılacak Okul ve Bölümlere İlişkin Teklif ve Değerlendirme Formu nda (Ek: 1) yer alan bilgi başlıklarına göre düzenlenerek valilikçe her yıl kasım ayı sonuna kadar okul ve kurumların merkez teşkilâtında bağlı olduğu birime gönderilir. Madde 2- Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Meslekî ve Teknik Öğretim Okul ve Kurumları Bölüm, Atölye ve Lâboratuvar Şefliklerine İlişkin Yönergenin İkinci Bölüm 7 nci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Atölye ve lâboratuvarların kurulabilmesi için okul ve kurum müdürlüklerince bu maddenin birinci ve ikinci fıkrasında belirtilen ölçütler çerçevesinde değerlendirme yapılarak bu Yönerge ekinde yer alan Atölye ve Lâboratuvar Kurulmasına İlişkin Bilgi Formu (Ek:2) doldurulup nisan ayı sonuna kadar valiliğe teklifte bulunulur. Atölye ve lâboratuvarların kurulmasına mayıs ayının sonuna kadar valilikçe karar verilir. Madde 3- Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Meslekî ve Teknik Öğretim Okul ve Kurumları Bölüm, Atölye ve Lâboratuvar Şefliklerine İlişkin Yönergenin Üçünce Bölüm 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Bu Yönergenin 7 nci maddesi esaslarına göre kurulan atölye ve lâboratuvarlar valilikçe Personel Genel Müdürlüğüne bildirilir. Personel Genel Müdürlüğünce her yılın haziran ayı içinde gelen teklifler doğrultusunda atölye veya lâboratuvar şefliği norm kadrosu verilir. Yürürlük Madde 3- Bu Yönerge onay tarihinde yürürlüğe girer Yürütme Madde 4- Bu Yönerge hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

20 900 DUYURULAR Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Ekim VALİLİĞİNDEN Aşağıda adı, soyadı, görev yeri yazılı stajyerlerin, karşılarında belirtilen onay doğrultusunda adaylıkları kaldırılmıştır. İlgililere duyurulur. ADI SOYADI GÖREV YERİ Onayın Tarih ve Sayısı Taylan Sinan LEYLEK Antalya Mrkz.Dr.İlhami Tangut İlköğretim Hizmetli 15/09/ Kudret ATİK Antalya Mrkz.Akdeniz İ.Ö.O. ve Mes.Eğt.Mrkz.Md.Hizmetli 15/09/ Esin LEVENTOĞLU AKIN Antalya Mrkz.Barbaros İ.Ö.O. Hizmetli 15/09/ Erkan GEZEN Antalya Mrkz. Yeniköy İ.Ö.O. Hizmetli 15/09/ Mustafa TEMEL Antalya Eğitim Hizmetleri Merkezi ve ASO Müdürlüğü Memur 09/09/ Adnan MUTLU Bartın Ulus Çubuklu İ.Ö.O. Sınıf Öğrt. 17/09/ Özlem KARAKÜÇÜK Bartın K. Şile Hisar Pirireis İ.Ö. O. 17/09/ Resul CESUR Burdur Özel Alparslan Ali Can İ.Ö.O. Bilglsayar Öğrt. 06/09/ Tuba Havva KURAL Burdur Özel Alparslan Ali Can İ.ÖÖ.O. Anasınıfı Öğrt. 06/09/ Nazlı YEŞİL Burdur Özel Alparslan Ali Can İ.Ö.O. İngilizce Öğrt. 06/09/ Hüseyin KUŞ Burdur Özel Alparslan Ali Can İ.Ö.O. Sosyal Bil. Öğrt. 06/09/ Demet ATEŞ Burdur Bucak Yıldız İ.Ö.O. Resim İş Öğrt. 06/09/ Fürüzan DOĞRUÖZ Burdur Bucak Yıldız İ.Ö.O. İngilizce Öğrt. 06/09/ Recep YILDIRIM Budur Bucak Yıldız İ.Ö.O. Sınıf Öğrt. 06/09/ Aytaç UĞUR Burdur Bucak Yıldız İ.Ö.O. Sınıf Öğrt. 06/09/ Ayşe YILDIZ Burdur Bucak Yılldız İ.Ö.O. Sınıf Öğrt. 06/09/ Sultan AKCAN Burdur Bucak Yıldız İ.Ö.O. Matematik Öğrt. 06/09/ Abdurrahim ORHAN Burdur Bucak Yıldız İ.Ö.O. Din. Kül. ve Ahlk. Öğrt. 06/09/ Ali KARA Edirne Meriç Çok Programlı Lisesi 23/09/ Süleyman AYYILDIZ Edirne Enez Lisesi Beden Eğitim Öğrt. 23/09/ Başak BOZAN Edirne Merkez Mimar Sinan İ.Ö.O. İngilizce Öğrt 23/09/ Uygur AKIN Edirne Mrkz. Ş.Ö.Adnan Tunca İşitme Eng.İ.Ö.O.Öğrt. 07/09/ Selva SEVİMLİ Edirne Keşan Mrkz.Anaokulu Öğretmeni 07/09/

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ YAYIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 68 NİSAN 2005 SAYI: 2571 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI Karar Sayısı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 77 AĞUSTOS 2014 SAYI: 2683 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Meslekî ve

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı SAYI : 18 TARİH : 28.03.2013 SAYI : 76 132 10 135-138 ÖNCEKİ KARARIN TARİH : 20.07.2010 17.09.2010 08.02.2011 27.08.2012 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı KONU: Millî Eğitim

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ YAYIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 72 ARALIK 2009 SAYI: 2627 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI Karar Sayısı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ TEBLİĞLER DERGİSİ DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 76 TEMMUZ 2013 SAYI: 2670 Karar Sayısı : 23 Karar Tarihi : 28.05.2013 Konu : Özel Amerikan Robert

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 77 MART 2014 SAYI: 2678 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İnsan Kaynakları

Detaylı

TEBLİĞLER DERGİSİ FİHRİSTİ

TEBLİĞLER DERGİSİ FİHRİSTİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ FİHRİSTİ 1 YAYIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 DERLEYEN : ALPER DOLAMAÇ ( SINIF ÖĞRETMENİ ) 1984 YILI SAYI TARİH

Detaylı

w w w. b a s k e n t. e d u. t r

w w w. b a s k e n t. e d u. t r w w w. b a s k e n t. e d u. t r Mustafa Kemal ATATÜRK 1 2 Prof. Dr. Mehmet Haberal Başkent Üniversitesi Kurucu Rektörü 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel Mezuniyet Töreni 3 Prof. Dr. Mehmet Haberal; kuracağı

Detaylı

ÖĞRETMEN AKADEMİSİ VAKFI

ÖĞRETMEN AKADEMİSİ VAKFI İÇİNDEKİLER 2 ÖĞRETMEN AKADEMİSİ VAKFI 4 EKİBİMİZ 11 2012 HEDEFLERİ 13 KURUCU HAKKINDA 14 KİLOMETRE TAŞLARI 16 YÖNETİM KURULU BAŞKANI NIN MESAJI 17 YÖNETİM KURULU ÜYESİ NİN MESAJI 18 GENEL MÜDÜR ÜN MESAJI

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ 1) 7/9/2013-28758 RG 2) 19/2/2014-28918 RG 3) 21/6/2014-29037 RG 4) 13/9/2014-29118 RG 5) 19/9/2014-29124 RG 6) 1/7/2015-29403 RG BİRİNCİ KISIM

Detaylı

Prof.Dr. M. Haluk GÜVEN REKTÖR YARDIMCISI 1155 257 40 18 Sekreter 1437. Prof.Dr. Muhlis BAĞDIGEN REKTÖR YARDIMCISI 1161 257 73 97.

Prof.Dr. M. Haluk GÜVEN REKTÖR YARDIMCISI 1155 257 40 18 Sekreter 1437. Prof.Dr. Muhlis BAĞDIGEN REKTÖR YARDIMCISI 1161 257 73 97. BİRİMİ: REKTÖRLÜK ADI SOYADI ÜNVANI DAHİLİ HARİCİ Prof.Dr. Mahmut ÖZER REKTÖR Sekreter 1203-1500 257 73 98 REKTÖRLÜK ÖZEL KALEM Esra VERİMOĞLU Şube Müdürü 1500 257 40 14 Prof.Dr. M. Haluk GÜVEN REKTÖR

Detaylı

YÖNETMELİK. Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

YÖNETMELİK. Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28758. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28758. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28758 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

KONGRE PROGRAMI BİRİNCİ GÜN - 16 NİSAN 2015 PERŞEMBE

KONGRE PROGRAMI BİRİNCİ GÜN - 16 NİSAN 2015 PERŞEMBE 24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi / 16-18 Nisan 2015 / Niğde 3 24. ULUSAL EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ 16-17 - 18 NİSAN 2015 NİĞDE ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR MERKEZİ VE KONGRE BİNASI 08.30-09.30 Kayıt 09.30-11.15

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU 2013 YILI ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU Nisan 2014 ARTVİN Artvin Çoruh Üniversitesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2013 İÇİNDEKİLER

Detaylı

Öğretmen Akademisi Vakfı 2012 Faaliyet Raporu

Öğretmen Akademisi Vakfı 2012 Faaliyet Raporu Öğretmen Akademisi Vakfı 2012 Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER 2- ÖĞRETMEN AKADEMİSİ VAKFI 4- SUNUŞ 5- EKİBİMİZ 7-2013 HEDEFLERİ 8- KİLOMETRE TAŞLARI 10- YÖNETİM KURULU BAŞKANININ MESAJI 11- YÖNETİM KURULU

Detaylı

UYGULAMA ve HİZMET SÜRECİ

UYGULAMA ve HİZMET SÜRECİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ UYGULAMA ve HİZMET SÜRECİ TOPLUMA YÖNELİK FAALİYETLER 2008 2009 ÖĞRETİM YILI GÜZ VE BAHAR DÖNEMİ Gerçekleştirilen Faaliyetler Planlanan Faaliyetler İÇİNDEKİLER 2.2. SOSYAL BİLİMLER

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR Bakanlar Kurulu Kararı Tarih: 01/12/2006 Sayı: 2006/11350 Yayımlandığı Resmî Gazete Tarih: 16/12/2006 Sayı: 26378

Detaylı

2219 Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı 2013 Yılı 1. Dönem Desteklenenler Listesi

2219 Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı 2013 Yılı 1. Dönem Desteklenenler Listesi NOTLAR: 1. Listede ismi olmayan başvuru sahiplerinin gerekçeli yazıları 20/06/2013 tarihinden sonra e-posta adreslerine gönderilecektir. 2. Desteklenenlerin yapmaları gereken işlemlerle ilgili bilgilendirme

Detaylı

Anabilim Eğitim Kurumları PAYDAŞLAR KILAVUZU 2012-2013 - 1 -

Anabilim Eğitim Kurumları PAYDAŞLAR KILAVUZU 2012-2013 - 1 - Anabilim Eğitim Kurumları PAYDAŞLAR KILAVUZU 2012-2013 - 1 - Büyük olmak için; Hiç kimseye iltifat etmeyeceksin, Hiç kimseyi aldatmayacaksın, Ülke için gerçek amaç ne ise onu görecek, O hedefe yürüyeceksin.

Detaylı

ÖĞRENCİ KÜLTÜR MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÖĞRENCİ KÜLTÜR MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI ÖĞRENCİ KÜLTÜR MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ FAALİYET RAPORLARI 2014 İSTANBUL 2015 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...5 GENEL BİLGİLER...6

Detaylı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tanıtım Kataloğu. 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Tanıtım Kataloğu

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tanıtım Kataloğu. 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Tanıtım Kataloğu Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tanıtım Kataloğu 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Tanıtım Kataloğu Çanakkale 2015 İçindekiler Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tarihçe ve Tanıtım..

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 76 MART 2013 SAYI: 2666 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İnsan Kaynakları

Detaylı

T.C. MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitimi Genel Müdürlüğü

T.C. MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitimi Genel Müdürlüğü Sayı : B.08.0.ÇYG.0.15.02.02-602(99) Konu : Modüler Eğitim Programlarının Uygulanması T.C. MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitimi Genel Müdürlüğü.VALĠLĠĞĠNE (Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü) Ġlgi

Detaylı

AFYONKARAHİSAR YIL:2015 SAYI:2 İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

AFYONKARAHİSAR YIL:2015 SAYI:2 İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AFYONKARAHİSAR YIL:2015 SAYI:2 İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ OKUMAK ÖZGÜRLÜKTÜR İmtiyaz Sahibi Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü Adına Metin YALÇIN Milli Eğitim Müdürü Yayın Kurulu Yusuf Ali CANCA -

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI YARGI MEVZUATI BÜLTENİ

T.C. ADALET BAKANLIĞI EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI YARGI MEVZUATI BÜLTENİ T.C. ADALET BAKANLIĞI EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI YARGI MEVZUATI BÜLTENİ Bültenin Kapsadığı Tarihler 15-24 Ekim 2011 Yayımlandığı Tarih 25 Ekim 2011 Sayı 497 İÇİNDEKİLER - - - - - - - Ekli Listede İmza Yeri

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI insan.kaynaklari@teias.gov.tr İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU KARARI 2014 YILI EĞİTİM PLANI UYGULAMA ESASLARI 1 - AMAÇ 1 - EĞİTİM

Detaylı

TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI 7. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI 7. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI 7. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU Kitaplar Serisi: 25 ANKARA Mart 2010 1 Copyright, TMMOB Gıda Mühendisleri Odası. Bu kitap bir telif eseridir. Tüm hakları saklıdır. Önceden yazılı

Detaylı

ÖNSÖZ. Süleyman KAMÇI Gaziantep Valisi

ÖNSÖZ. Süleyman KAMÇI Gaziantep Valisi 1 2 ÖNSÖZ Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk eğitimin önemini, Bir milleti hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum olarak yaşatan da, köleliğe, yoksulluğa düşüren de eğitimdir. sözleriyle

Detaylı

HBERLİK HANGİ LİSEYİ SEÇMELİYİM? T.C. KONYA VALİLİĞİ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HAZIRLAYANLAR

HBERLİK HANGİ LİSEYİ SEÇMELİYİM? T.C. KONYA VALİLİĞİ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HAZIRLAYANLAR T.C. KONYA VALİLİĞİ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HBERLİK HANGİ LİSEYİ SEÇMELİYİM? HAZIRLAYANLAR NESRİN AKKOYUN DİCLE DOĞAN RAMAZAN ŞİMŞİR AHMET BAL SAVAŞ TÜFEKÇİ NESLİHAN KUTLU LEVENT OKAN ORHAN ŞAHİN YAŞAR

Detaylı