BASINDA BI Z 7/24 HABERCI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BASINDA BI Z 7/24 HABERCI"

Transkript

1 BASINDA BI Z 7/24 HABERCI

2 Hamdım, Yandım, Piştim Antalya Ġl Müftülüğü Personelinden Örnek ÇalıĢma 22 Ekim 2014 ÇarĢamba 19:11 Bu haber 58 kez okundu Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı bünyesinde görev yapan personellerin Ankara Kocatepe Fuar alanında yapılan sanatsal çalıģmalar ile alakalı sanatsal karma sergisine Antalya Ġl Müftülüğünde Murakıp olarak görev yapan ġaban Aydemir de yapmıģ olduğu çini süsleme çalıģmalarıyla katıldı. Düzenlenen sergiyi ziyaret eden Diyanet ĠĢleri BaĢkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez in de yakından ilgilendiği çalıģmalar ile alakalı olarak Toprağın seramik ve çiniye dönüģen hikayesi gibi Hamdım, Yandım, PiĢtim düsturundan yola çıkan ġaban Aydemir; Ġnsanın ham maddesi olan balçık (toprakla) uğraģmanın aslında insanın kendisiyle beraber olması gibi huzur verdiğini, yeni doğmuģ bir çocuğun görevini layıkıyla yapan usta bir öğretmende nasıl Ģekillenirse bir çamurun usta ellerde önce ham bir tabak sonra çiniye nasıl dönüģtüğünün hikayesidir aslında dedi.

3 Yıllardır Çini Süsleme sanatıyla uğraģan Antalya Ġl Müftülüğü personeli ġaban Aydemir daha önceki yıllarda da çeģitli programlarda eserlerini sergiledi. Antalya da Camiler ve Din Görevlileri Haftası Dolu Dolu Geçti 2014 Yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası Münasebetiyle Antalya Ġl Müftülüğü olarak hafta boyunca çeģitli programlar yapıldı. 21 Ekim 2014 Salı 13:09 Ġlk olarak tarihinde Kepez Ġlçe Müftülüğü bahçesinde Resepsiyon düzenlendi. Düzenlenen resepsiyona Ġl Müftümüz Osman ARTAN, Kepez Kaymakamı SavaĢ TUNCER, Ġl Müftü Yardımcılarımız Ġbrahim KESER, Mustafa AYDIN, Mevlüt TOPÇU, Ġlçe Müftüleri, Muhtarlar, cami dernek BaĢkanları, Din görevlileri katıldılar.

4 tarihinde Erdem Beyazıt Kültür Merkezinde saat 10:00 da Camiler ve Din Görevlileri haftası açılıģ programı yapıldı. Saygı DuruĢu, Ġstiklal MarĢı ve MuratpaĢa Camii Müezin Kayyımı Yakup ECDER in okuduğu Kur an-ı Kerimin akabinde Emekli ve ÇalıĢan Din Görevlileri tecrübe paylaģımı konuģmaları yaptı. Arkasından Ġl Müftümüz Osman ARTAN açılıģ konuģmalarını yaptı. Ġl Müftümüz konuģmasında Din Görevliliğinin Peygamber postuna oturmak olduğunu, tabi olan değil tabi olunan kiģi olduğunu ve bu önemli makamda bulunulması dolayısıyla daha özverili ve dikkatli çalıģılması gerektiğini söyledi. AçılıĢ konuģmasından sonra gösterilen cami ve gençlik temalı sinevizyon büyük ilgi topladı. Sinevizyon gösteriminin akabinde Hizmetleriyle öne çıkmıģ Din görevlilerine (Ġlçe Müftüsü, Vaiz, Kur an Kursu Hocası, Ġmam Hatip ve Müezzin Kayyım) baģarı belgesi, Emekli Din Görevlileri ile Camilerin yapımında katkı sağlayan Cami Banileri ve Dernek BaĢkanlarına plaket takdimi yapıldı. Plaket takdiminin sonrasında Programımıza konuģmacı olarak katılan Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı Din iģleri Yüksek Kurulu Emekli BaĢkanı Prof. Dr. RaĢit KÜÇÜK dinleyicilere konferans verdi. KonuĢmasında camilerin geçmiģten günümüze iģlevselliği, günümüz gençliğinin problemleri ve din görevlileri olarak bu problemlere ne gibi çözümler bulunabileceği konusunda kendi hayatından ve Ģahit olduğu güzel örneklerden bahsetti. Yapılan konuģmaların sonrasında davetlilere kitap ve gül dağıtımı yapılarak program sona erdi Tarihinde Müftülüğümüzce GerçekleĢtirilen Camiler ve Din Görevlileri Haftası Faaliyetleri 1-Sabah Saat 09:30 da Ġl Müftümüz Osman ARTAN tarafından basın açıklaması yapıldı. Ġl Müftümüz ARTAN basın toplantısında 2014 yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftasının temasının Cami ve Gençlik olduğunu, haftanın amacı ve hafta boyunca Ġl Müftülüğü olarak planlanan faaliyetleri anlattı. 2-Saat 08:00-12:00 saatleri arasında Ġl Müftü Yardımcımız Mustafa AYDIN, ġube Müdürü Veli SAĞLAM, Uzman Vaiz Ģerife Gönül BĠLGĠ tarafından Antalya Atatürk Devlet Hastanesi Hasta ve ÇalıĢanları, Ġl Müftü Yardımcımız Mevlüt TOPÇU, Eğitim Uzmanı Orhan AKKOÇ, Vaiz Hatice ÖGKE tarafından Antalya Eğitim ve AraĢtırma Hastanesinde yatan hastalar ve çalıģanları ziyaret edildi. Ziyaret esnasında hastalara ve çalıģanlara gül dağıtımı yapıldı. 3-Saat 14:00 da Ġl Müftü Yardımcımız Mevlüt TOPÇU baģkanlığında Ġl Vaizleri Bekir AĞLAMAZ, Saliha MANCA ve Yasemin Saygı ERKĠT ten oluģan ekiple Türkiye Harp Malulü Gaziler, ġehit, Dul ve Yetimler Derneği Antalya ġubesinde Ģehit ve Gazi Ailelerini ziyaret ettiler. Ziyaret esnasında Kur an-ı kerim okunarak Müftü Yardımcımız tarafından dua yapıldı ve ailelere gül dağıtımı yapıldı. 4-14:00 da Bayanlara Yönelik EĢini Duy, Aileni Sev, Yuvanı Koru Semineri gerçekleģtirildi. Antalya BüyükĢehir Belediyesi Yenimahalle Kültür merkezinde düzenlenen seminere konuģmacı olarak yazar Sema MARAġLI katıldı. Ġl Müftümüz Osman ARTAN ve Müftü Yardımcısı Mustafa AYDIN ında katılarak Ġl Müftümüzün açılıģ konuģmasını yaptığı seminerde Yazar Sema MARAġLI tarafından mutlu aile hayatının nasıl olması gerektiği hakkında formüller aktarıldı.

5 5-AkĢam 20:00 da Ġl Müftümüz Osman ARTAN ve Müftü yardımcısı Mustafa AYDIN tarafından hasta ziyaretinde bulundular. Emekli Vaiz Hüseyin TEZCAN ve Emekli Murakıp Mehmet TATOĞLU evlerinde ziyaret edilerek geçmiģ olsun dileklerinde bulundular Tarihinde Müftülüğümüzce GerçekleĢtirilen Camiler ve Din Görevlileri Haftası Faaliyetleri 1- Saat 09:00'da Antalya Hacı Dudu Mehmet Gebizli Kız Anadolu imam Hatip Lisesinde BaĢkanlığını Ġl Müftümüz Osman ARTAN'ın yaptığı ve Ankara Müftülüğü Uzman Vaizlerinden Betül Altun ERĠNCĠK ile Ġstanbul Kadıköy Müftülüğü Vaizi AyĢenur ÖZKAN'ın panalist olarak katıldığı Hz. Peygamber ve mescit ĠliĢkisi, Modern Dünyada Gençlik, Din ve Değerler konulu panel düzenlendi. - Saat 13:30'da Antalya Anadolu imam Hatip Lisesinde BaĢkanlığını Ġl Müftü Yardımcımız Mustafa AYDIN'ın yaptılı ve Ankara Müftülüğü Uzman Vaizi Betül Altun ERĠNCĠK ve Ġstanbul Kadıköy Müftülüğü Vaizi AyĢenur ÖZKAN'ın panalist olarak katıldığı Hz. Peygamber ve mescit ĠliĢkisi, Modern Dünyada Gençlik, Din ve Değerler konulu panel düzenlendi. -Saat 19:30'da Kredi Yurtlar Kurumunda BaĢkanlığını Ġl Müftümüz Osman ARTAN'ın yaptılı ve Ankara Müftülüğü Uzman Vaizi Betül Altun ERĠNCĠK ve Ġstanbul Kadıköy Müftülüğü Vaizi AyĢenur ÖZKAN'ın panalist olarak katıldığı Hz. Peygamber ve mescit ĠliĢkisi, Modern Dünyada Gençlik, Din ve Değerler konulu panel düzenlendi. 2- Saat 11:30'da vefat eden Din görevlileri için Antalya Merkez MuratpaĢa Camiinde mevlit okutuldu. 3- Saat 14:00'da E tipi ve L tipi cezaevlerinde bulunan mahkum ve çalıģanlar Ġl Müftü yardımcılarımız Mustafa AYDIN, Mevlüt TOPÇU, ġube Müdürü Veli SAĞLAM, Eğitim Uzmanı Orhan AKKOÇ, Ġl vaizleri Osman ÖZKAN, Osman KARA, ġerife Gönül BĠLGĠ ve Saffet SEVĠM tarafından ziyaret edildiler. Ziyaret esnasında gül ve kitap dağıtımı yapıldı. 4- Saat 18:30'da Ġl Müftümüz Osman ARTAN ve Müftü Yardımcımız Mustafa AYDIN, Emekli Müftülerimizden Osman MÜDERRĠSOĞLU ve Emekli Müftülük Ģoförlerinden Ġsmet KAYA'yı ziyaret ettiler Tarihinde Müftülüğümüzce GerçekleĢtirilen Camiler ve Din Görevlileri Haftası Faaliyetleri Saat: 10:00 da Ġl Vaizleri Dr. Saliha TÜRCAN, Gülhan SEDA, Saliha MANCA, Ali AKBULUT, Osman ÖZTÜRK, Sümeyye ALTUN ve Mehmet GÖKMEN den oluģan bir heyet Fethi Bayçin Huzurevini Ziyaret ettiler.

6 Saat: 10:30 da Ġl Vaizleri Dr. Saliha TÜRCAN, Gülhan SEDA, Saliha MANCA, Ali AKBULUT, Osman ÖZTÜRK, Sümeyye ALTUN ve Mehmet GÖKMEN den oluģan bir heyet Zübeyde Hanım YetiĢtirme Yurdunu Ziyaret ettiler. TV programları: Saat 11:00 da Ġl Müftü Yardımcımız Mevlüt TOPÇU Camiler ve Din Görevlileri Haftası teması olan Cami ve Gençlik konusunda Televizyon programı düzenledi. Aynı saatte DöĢemealtı Ġlçe Müftümüz Yusuf DEMĠRYÜREK Camiler ve Din Görevlileri Haftası teması olan Cami ve Gençlik konusunda Radyo programı düzenledi KONFERANS: tarihinde Ġl Müftümüz Osman ARTAN ilk olarak Camiler ve Din Görevlileri Haftası teması olan Cami ve Gençlik konusunda Kemer Ġlçe Müftülüğü Konferans salonunda konferans verdi. Düzenlenen konferansa Kemer Müftülüğü bünyesinde görev yapan din görevlileri ve halk yoğun ilgi gösterdi. Aynı tarihte Saat 19:30 da Ġl Müftümüz Osman ARTAN KaĢ Turizm Otelcilik Lisesi Konferans salonunda

7 konferans verdi. KaĢ Halkının yoğun ilgi gösterdiği konferansta Ġl Müftümüz ARTAN Cami ve Gençlik konusunu anlattı. Gençler Camide BuluĢtular. Camiler ve Din Görevlileri Hafatası Münasebetiyle tarihinde ilk olarak Antalya Anadolu Ġmam Hatip Lisesi 9. Sınıf Öğrencileri öğretmenleri ile birlikte Antalya Merkez MuratpaĢa Camiini ziyaret ettiler. Ziyaret esnasında Cami Ġmam Hatibi Ġbrahim ECDER MuratpaĢa Camii hakkında bilgiler vererek camiyi tanıttı. Ziyaretten çok etkilendiklerini söyleyen öğrenciler 2014 yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası temasının Cami ve Gençlik olarak belirlenmesinde çok mennun olduklarını söylediler. AkĢam namazından sonra ise Antalya Anadolu Gençlik Derneği üyeleri MuratpaĢa Camiini ziyaret ettiler. Ġmam Hatip Ġbrahim ECDER'in cami tanıtımından sonra genç misafirler tarafından Yasin-i ġerif okundu ve dua yapıldı Tarihinde Müftülüğümüzce GerçekleĢtirilen Camiler ve Din Görevlileri Haftası Faaliyetleri Ġl Müftü Yardımcımız Ġbrahim KESER tarafından Merkez MuratpaĢa Camiinde 2014 Yılı Camiler ve Din Görevlileri haftası teması olan Cami ve Gençlik konusu merkez Vaaz sisteminden cemaate anlatıldı Cuma günü Ġl genelinde belirlenen Camilerde imam hatip Lisesi öğrencileri hutbe okuyarak Cuma namazı kıldırdılar.

8 Antalya da Camiler ve Din Görevlileri Haftası Dolu Dolu Geçti 2014 Yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası Münasebetiyle Antalya Ġl Müftülüğü olarak hafta boyunca çeģitli programlar yapıldı. 20 Ekim 2014 Pazartesi 13:11 Bu haber 29 kez okundu Ġlk olarak tarihinde Kepez Ġlçe Müftülüğü bahçesinde Resepsiyon düzenlendi. Düzenlenen resepsiyona Antalya Ġl Müftüsü Osman ARTAN, Kepez Kaymakamı SavaĢ TUNCER, Ġl Müftü Yardımcıları Ġbrahim KESER, Mustafa AYDIN, Mevlüt TOPÇU, Ġlçe Müftüleri, Muhtarlar, cami dernek BaĢkanları, Din görevlileri katıldılar tarihinde Erdem Beyazıt Kültür Merkezinde saat 10:00 da Camiler ve Din Görevlileri haftası açılıģ programı yapıldı. Saygı DuruĢu, Ġstiklal MarĢı ve MuratpaĢa Camii Müezin Kayyımı Yakup ECDER in okuduğu Kur an-ı Kerimin akabinde Emekli ve ÇalıĢan Din Görevlileri tecrübe paylaģımı konuģmaları yaptı. Arkasından Ġl Müftüsü Osman ARTAN açılıģ konuģmalarını yaptı. Artan konuģmasında Din Görevliliğinin Peygamber postuna oturmak olduğunu, tabi olan değil tabi olunan kiģi olduğunu ve bu önemli makamda bulunulması dolayısıyla daha özverili ve dikkatli çalıģılması gerektiğini söyledi.

9 AçılıĢ konuģmasından sonra gösterilen cami ve gençlik temalı sinevizyon büyük ilgi topladı. Sinevizyon gösteriminin akabinde Hizmetleriyle öne çıkmıģ Din görevlilerine (Ġlçe Müftüsü, Vaiz, Kur an Kursu Hocası, Ġmam Hatip ve Müezzin Kayyım) baģarı belgesi, Emekli Din Görevlileri ile Camilerin yapımında katkı sağlayan Cami Banileri ve Dernek BaĢkanlarına plaket takdimi yapıldı. Plaket takdiminin sonrasında Programımıza konuģmacı olarak katılan Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı Din iģleri Yüksek Kurulu Emekli BaĢkanı Prof. Dr. RaĢit KÜÇÜK dinleyicilere konferans verdi. KonuĢmasında camilerin geçmiģten günümüze iģlevselliği, günümüz gençliğinin problemleri ve din görevlileri olarak bu problemlere ne gibi çözümler bulunabileceği konusunda kendi hayatından ve Ģahit olduğu güzel örneklerden bahsetti. Yapılan konuģmaların sonrasında davetlilere kitap ve gül dağıtımı yapılarak program sona erdi. Antalya da Camiler ve Din Görevlileri Haftası Muhteşem Başladı 2014 Yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası Münasebetiyle Antalya Ġl Müftülüğü hafta boyunca çeģitli programlar planlandı 14 Ekim 2014 Salı 13:21 Bu haber 52 kez okundu

10 Ġlk olarak tarihinde Kepez Ġlçe Müftülüğü bahçesinde Resepsiyon düzenlendi. Düzenlenen resepsiyona Ġl Müftüsü Osman ARTAN, Kepez Kaymakamı SavaĢ TUNCER, Ġl Müftü Yardımcıları, Ġlçe Müftüleri, Muhtarlar, cami dernek BaĢkanları, Din görevlileri katıldılar tarihinde Erdem Beyazıt Kültür Merkezinde saat 10:00 da Camiler ve Din Görevlileri haftası açılıģ programı yapıldı. Saygı DuruĢu, Ġstiklal MarĢı ve MuratpaĢa Camii Müeezin Kayyımı Yakup ECDER in okuduğu Kur an-ı kerimin akabinde Emekli ve ÇalıĢan Din Görevlileri tecrübe paylaģımı konuģmaları yaptı. Arkasından Ġl Müftümüz Osman ARTAN açılıģ konuģmalarını yaptı. Ġl Müftüsü Osman Artan yaptığı konuģmasında Din Görevliliğinin Peygamber postuna oturmak olduğunu, tabi olan değil tabi olunan kiģi olduğunu ve bu önemli makamda bulunulması dolayısıyla daha özverili ve dikkatli çalıģılması gerektiğini söyledi.

11 AçılıĢ konuģmasından sonra gösterilen cami ve gençlik temalı sinevizyon büyük ilgi topladı. Sinevizyon gösteriminin akabinde Hizmetleriyle öne çıkmıģ Din görevlilerine (Ġlçe Müftüsü, Vaiz, Kur an Kursu Hocası, Ġmam Hatip ve Müezzin Kayyım) baģarı belgesi, Emekli Din Görevlileri ile Camilerin yapımında katkı sağlayan Cami Banileri ve Dernek BaĢkanlarına plaket takdimi yapıldı. Plaket takdiminin sonrasında Programımıza konuģmacı olarak katılan Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı Din iģleri Yüksek Kurulu Emekli BaĢkanı Prof. Dr. RaĢit KÜÇÜK dinleyicilere konferans verdi. KonuĢmasında camilerin geçmiģten günümüze iģlevselliği, günümüz gençliğinin problemleri ve din görevlileri olarak bu problemlere ne gibi çözümler bulunabileceği konusunda kendi hayatından ve Ģahit olduğu güzel örneklerden bahsetti. Yapılan konuģmaların sonrasında davetlilere kitap ve gül dağıtımı yapılarak program sona erdi.

12 Antalya İl Müftüsü Osman Artan dan Kurban Bayramı Mesajı Antalya Ġl Müftüsü Osman Artan Kurban Bayramı nedeni ile mesaj yayınladı. 01 Ekim 2014 ÇarĢamba 22:34 Bu haber 54 kez okundu Yazılı olarak yaptığı açıklamada Artan; 04 Ekim 2014 Cumartesi günü, mübarek Kurban Bayramıdır. Bizleri bu güne kavuģturan Rabbimize Hamd olsun. Allah a gönülden bağlılığın, toplumsal dayanıģmanın ve kaynaģmanın en güzel örneklerini verdiğimiz Rahmet, Ģefkat, acıma duygularının doruğa çıktığı, yüzlerin güldüğü, keder ve üzüntülerin giderildiği, evlerin bereketlendiği, fakir ve yoksulların sevindirildiği bir kutlu bayrama kavuģmanın sevinci içerisindeyiz. Dini ve Milli hayatımızda önemli bir yeri olan bayramların amacı; sosyal dayanıģma, yardımlaģma ve toplumsal kaynaģmayı sağlamak, kardeģlik, birlik-beraberlik duygularını pekiģtirmek ve birlikte yaģama arzusunu milletçe ortaya koymaktır. Bayramlar, sevinçlerin paylaģıldığı ve ayrılıkların giderildiği, akrabaların, komģuların ve dostların ziyaret edildiği, öksüzlerin, yetimlerin, fakirlerin, kimsesizlerin ve gariplerin sevindirildiği, vefat edenlerin hayırla yad edildiği, küskünlerin, dargınların barıģıp kucaklaģtığı müstesna günlerdir. Bu kutlu bayram ikliminde Kurbanla Allah a yaklaģan müminler, bütün kötülüklerden uzaklaģmak için birbirlerini sevmek, saymak, kardeģlik duyguları içinde mutlu bir hayat sürdürmek için birliği, dirliği, kardeģliği engelleyen kini, hırsı bir tarafa bırakarak sevgi ve muhabbeti ön plana çıkarmalıdırlar.

13 Bu bayram, yüz binlerce hacının tavaflarda manevi alemlere daldığı, ihramları içinde sembolik olarak mahģeri yaģadığı, müminlerin saf saf Allah ın huzuruna durduğu, tekbirlerle, kurbanlarla Allah a yöneldiği bir gündür. Kurbanlarımızı keserken mümkün olduğu kadar dini hükümlere, sağlık Ģartlarına ve çevre temizliğine uygun olarak, hayvana en az acı verecek Ģekilde kesilmesi, basın-yayın organlarına yansıyan nahoģ görüntülerin olmaması, Antalyamız ve ülkemizin itibarı açısından da büyük önem arz etmektedir. Belediyelerimiz tarafından Kurban kesim ve satıģ yerleri tespit edilmiģ, Kurban Hizmetleri Komisyonları tarafından her türlü tedbir alınmıģtır. Kurban Bayramının; milletimizin birliğine, beraberliğine, barıģ ve huzuruna, milli ve manevi değerlerde bütünleģmesine, islam aleminde kan ve göz yaģlarının kesilmesine vesile olmasını diler, Bu duygu ve düģüncülerle halkımızın ve tüm milletimizin mübârek Kurban Bayramını kutlar, daha nice bayramlara, milletçe sıhhat ve afiyetle birlik ve beraberlik içerisinde eriģmemizi Cenâbı Hak'tan niyaz ederim. Not: Arefe günü sabah namazından Bayramın 4. Günü ikindi namazıda dahil farz namazların akabinde vacip olan teģrik tekbilerini getirmeyi unutmayalım. dedi Antalya Hacıları Kutsal Yolculuğa Uğurlandı Antalya Ġl Müftülüğü tarafından düzenlenen programla 300 hacı adayı Antalya Havalimanı ndan kutsal topraklara uğurlandı. 22 Eylül 2014 Pazartesi 16:03 Bu haber 54 kez okundu

14 Hacı adaylarını uğurlama programına Ġl Müftüsü Osman Artan, Müftü Yardımcısı Ġbrahim Keser, Ġl Müftülüğü Hac-Umre ġube Müdürlüğü personelleri ve hacı adayları aileleri katıldı. Ġl Müftüsü Osman Artan yaptığı konuģmada, Bizler her zaman din görevlilerimizle, kafile baģkanlarımızla, doktorlarımızla ve diğer görevlilerimizle Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı olarak yanınızdayız. Dualarınızda bizleri de eksik etmeyin. Yolculuğunuz hayırlı olsun dedi. Artan ın yaptığı dua ile Antalya dan ilk hac kafilesi Medine ye uğurlandı. Artan'dan Kurban Hakkında herşeyi açıkladı Ġl Müftüsü Osman Artan YaklaĢan Kurban Bayramı ile alakalı olarak sorulara yanıt verdi.

15 Antalya Ġl Müftülüğü'ne bir Basın toplantısı düzenleyen Antalya Ġl Müftüsü Osman Artan Kurban'da yapacakları hizmetler ve akıllara takılan soru iģaretlerini tek tek yanıtladı. Kurban yerine Para vermenin Kurban Ġbadeti yerine geçmeyeceğini vurgulayan Artan, Kredi Kartı ile Kurban alıp kesmenin ise Caiz olduğunu vurguladı. İşte Artan'ın yaptığı açıklamaların konu başlıkları; 1) Kurban nedir? Sözlükte yaklaģmak, Allaha yakınlaģmaya vesile olan Ģey anlamlarına gelen kurban, dinî bir terim olarak,allah a yaklaģmak ve O nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli Ģartları taģıyan hayvanı usulüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanıifade eder. Kurban Bayramında kesilen kurbana udhiye,hacda kesilen kurbana ise hedy denir. 2) Kurbanın hükmü nedir? Mezheplerin çoğuna göre (ġafii/maliki/hanbeli) udhiye kurbanı kesmek sünnettir. Hanefî mezhebinde ise tercih edilen görüģ, kurbanın vacip olduğudur. Kurban, -fıkhî hükmü ne olursa olsun- Müslüman toplumların belirli simgesi ve Ģiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dini hayatında önemli bir yer tutmaktadır.kurban, bir Müslümanın gerektiğinde bütün varlığını Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir niģanesidir.

16 3) Kurbanın dinî dayanağı nedir? Kurbanın meģru oluģu Kur ân-ı Kerim, Sünnet, Ġslam âlimleri ve Ġslam ümmetinin görüģ birliği (icmâ) ile sabit bir ibadettir. Söz konusu âyetler Sâffât, 37/107; Hacc, 22/28, 34, 36, 37 numaralı ayetlerdir.hz. Peygamber (s.a.s.) de, kurbanı bir ibadet olarak kabul etmiģ ve bizzat kendisi de kurban kesmiģtir. Hz. Peygamber (s.a.s.) in meģru kılınmasından itibaren vefat edinceye kadar her yıl kurban kestiği bilinmektedir. Sahih hadis kaynaklarında yer alan rivayetlerde, Hz.Peygamber (s.a.s.), kurban bayramında, Allah katında en sevimli ibadetin kurban kesmek olduğunu, kurbanın kesilir kesilmez Allah katında makbul olacağını ve kurban edilen hayvanın boynuzu, tırnağı da dâhil olmak üzere her Ģeyinin kiģinin hayır hanesine yazılacağını ifade edip; bu ibadetin Allah rızası için yapılmasını tavsiye etmiģtir.hicretin ikinci yılından itibaren bugüne kadar bütün Müslümanların kurban kesmeleri, bu konuda bir icma-ı ümmet olduğunu göstermektedir. 4) Kimler kurban kesmekle yükümlüdür? Akıllı, ergen, dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her Müslüman kurban kesmekle yükümlüdür. Bu özelliklerin hepsine sahip olan kiģi Allah ın kendisine bahģetmiģ olduğu nimetlere Ģükran ifadesi ve Allah yolunda fedakarlığın niģanesi olarak kurban kesmelidir. 5) Dini ölçülere göre zengin kimdir? Ġster artıcı olsun isterse olmasın temel ihtiyaçlarından ve borcundan baģka gr. altın veya bunun değerinde para veya eģyaya sahip olan kiģi dinen zengindir. 6) Borçlunun kurban kesmesi gerekir mi? Kurban, zorunlu ihtiyaçları ve borçları dıģında belirli miktarda mala sahip olan kiģiye vaciptir. Hz. Peygamber (s.a.s.) imkan bulduğu halde kurban kesmeyenlerle ilgili ağır ifadeler taģıyan hadisiyle (Ġbn Mâce, Edâhî, 2), bir taraftan kurban ibadetinin imkan bulmaya, güç yetirmeye bağlı olduğunu ifade ederken, bir yandan da güç yetirenin kurban kesmesinin gerektiğine iģaret etmektedir. Buna göre kurban ibadetiyle yükümlü olabilmek için belli bir malî imkâna sahip olmak gerekir.kiģinin malı olmakla birlikte borçlu da olsa ve borcu ile asli ihtiyaçları çıktıktan sonra nisap miktarı malı kalsa o kiģi kurban keser. Fakat temel ihtiyaçları ve borçları için ayıracağı para haricinde bu kadar bir mala sahip olmayan kiģinin kurban kesmesi gerekmez. 7) Kredi kartıyla kurban satın almak caiz midir?

17 Kurban kesmekle mükellef olan Ģahıs, satın alacağı hayvanın bedelini peģin olarak verebileceği gibi, vadeli veya taksitli olarak da verebilir. Bu bağlamda bedelin kredi kartıyla ödenmesi kurbanın sıhhatine engel teģkil etmez. Ancak kredi kartı borcunu, ödeme tarihinde ödemek ve gecikmeden kaynaklanan faizli iģleme düģmemek gerekir.kredi kartı ile taksitli kurban alırken, taksit yapma karģılığında bankaya ilave bir ücret ödenmesi durumunda ise, kesilen kurban geçerli olmakla birlikte, faizli iģlem sebebiyle ayrı bir günah söz konusu olur. 8) Taksitle kurban alınabilir mi? Vadeli satıģ caizdir. Taksit, borcun ödenmesinin belirli birkaç zamana vadeli olarak geciktirilmesidir. Buna göre taksitlendirme yolu ile satın alınan bir mala, satın alan sahip olduğuna göre, bu yolla alınan bir hayvanın kurban edilmesinde bir sakınca yoktur. 9) Banka kredisiyle kurban kesilebilir mi? Ġster vacip olduğu için, isterse nafile olarak kurban kesen birisinin kurbanını peģin alabileceği gibi, borçlanarak da satın alabilir. Bu, kurbanın sıhhatine engel teģkil etmez. Fakat kredi alması durumunda faiz ödeyecekse, faiz verme yasağını iģlediği için günaha girmiģ olur. Maddi durumu iyi olmayan kiģinin böyle yöntemlere baģvurması yerine kurban kesmemesi daha uygundur. 10) Kadınlar kurban kesebilir mi? Hayvan kesiminde, gerekli yeterlilik ve Ģartları taģıyan kiģi kadın olsun, erkek olsun kurban kesebilir. 11) Kurban keserken abdestli olmak şart mıdır? Kurban kesen kiģinin abdestli olması Ģart olmamakla birlikte, kurban bir ibadet olduğu için kesenin abdestli olması daha faziletlidir. 12) Kurbanlık hayvan bayıltılarak kesilebilir mi? Ölmeden kesilmesi kaydıyla, ihtiyaç halinde veya hayvana eziyet vermemek amacıyla kurbanlık hayvanın uygun tekniklerle bayıltılmasında bir sakınca yoktur. Ancak hayvan henüz kesilmeden, Ģok etkisiyle ölürse, kurban olmayacağı gibi, eti de yenmez.

18 13) Kurban kesim vakti ne zaman başlar ve biter? Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra baģlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü akģamına kadar devam eder. ġâfiîlere göre ise 4. günü de kurban kesilebilir. Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanın gündüz kesilmesi uygundur. Bayramın birinci günü kesmek daha faziletlidir. 14) Kurban keserken nelere dikkat edilmelidir? Kurban keserken aģağıdaki hususlara dikkat edilmelidir: a. Usulüne göre bir kesim yapmıģ olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu Ģekilde yapılan bir kesim sırasında, hayvanın omuriliğinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur. b. Hayvanın canı çıkmadan baģının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmelidir. c. Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kiģiler tarafından kesilmeli ve kesim iģlemi süratli bir Ģekilde yerine getirilmelidir. d. Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır. f. Aynı Ģekilde, hayvanların bir diğerinin kesimini görecek Ģekilde yan yana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir. 15) Kurban keserken Allah ın isminin anılmasının, besmele çekilmesinin hükmü nedir? Hangi dualar okunmalıdır? Ġster kurban niyetiyle olsun ister baģka bir amaçla olsun hayvan kesilirken besmele çekilmesi gerekir. Hayvanın kesimi esnasında besmele kasten terk edilirse o hayvanın eti Hanefîlere göre yenilmez. Ancak kasıtsız ve unutularak besmele çekilmezse bu hayvanın eti yenilir.kurban kesilirken üç defa Bismillah Allahü ekber denilir ve Ģu ayetler okunur:

19 De ki: ġüphesiz benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabbi Allah içindir. O nun ortağı yoktur. Bana sadece bu emrolundu ve ben Müslümanların ilkiyim. (En am 6/ ) Ben, hakka yönelen birisi olarak yüzümü, gökleri ve yeri yaratana döndürdüm. Ben, Allah a ortak koģanlardan değilim. (En am, 6/79) 16) Teşrik tekbirlerinin dini hükmü nedir, bu tekbirleri kimler ne zaman getirir? Hz. Peygamber (s.a.s.) in, kurban bayramının arife günü sabah namazından baģlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dahil olmak üzere farzlardan sonra teģrik tekbirleri getirdiğine dair rivayetler vardır.buna göre Hanefîlerde tercih edilen görüģe göre arife günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farz namazın ardından teģrik tekbiri getirmek, kadın erkek her müslümana vaciptir. TeĢrik günlerinde kazaya kalan namaz kaza edilirken teģrik tekbirleri de kaza edilir. TeĢrik günleri çıktıktan sonra kaza edilmeleri halinde ise tekbir getirilmez. Namaz kaza edilmedikçe tekbirler kaza edilmez. ġâfiî mezhebine göre ise teģrik tekbirleri sünnettir. 17) Ehl-i kitap olmayan kişinin kestiği kurban helâl midir? Eti yenen hayvanların etlerinin helal olması için, hayvanı kesecek kimsenin, akıl ve temyiz gücüne sahip, müslüman veya ehl-i kitaptan olması gerekir. Müslüman veya ehl-i kitaptan olmayan mecûsî, putperest veya ateistin kestiği hayvanın eti helâl değildir. Onun kestiği hayvan da kurban olmaz. 18) Kurban kestikten sonra şükür namazı kılmanın hükmü nedir? Bu namaz nasıl kılınır? Esas olarak kurban namazı diye bir namaz yoktur. Ancak kiģi nafile namaz kılınması mekruh olmayan bir vakitte,sebepli veya sebepsiz dilediği kadar nafile namaz kılabilir. Kurban kesen kiģi de böyle bir ibadeti yapma imkânına kavuģtuğu için Allah ın verdiği nimete Ģükür olarak -bu namazın dinî bir gereklilik olduğu inancı veya kanaati olmamak kaydıyla- iki rekât nafile namazı kılabilir. 19) Kesilen kurbanın kanından alına sürülmesi dinimizde var mıdır? Kesilen kurbanın kanının alına sürülmesinin dinle hiçbir ilgisi yoktur. Güvenilir kaynakların hiç birinde böyle bir bilgi mevcut değildir. Halkımız arasındaki uygulamalara baģka kültürlerden girdiği anlaģılmaktadır. 20) Kurban eti nasıl değerlendirilmelidir?

20 Hz. Peygamber (s.a.s.) kurban etinin üçe taksim edilip, bir bölümünün kurban kesemeyen yoksullara dağıtılmasını, bir bölümünün akraba, tanıdık ve komģularla paylaģılmasını, bir kısmının da evde yenmesini tavsiye etmiģtir. Ailenin fakir olması durumunda etin tamamı da evde bırakılabilir. Ancak durumu iyi olan Müslümanların, toplumda muhtaçların arttığı bir dönemde kurban etlerinin çoğunluğunu hatta tamamını dağıtmaları uygun olur. 21) Kurbanlık olarak satın alınan hayvana, daha sonra başkaları ortak edilebilir mi? BüyükbaĢ hayvanlar bir kiģiden yedi kiģiye kadar ortak olarak kurban edilebilir. Böyle bir hayvan, yedi kiģiye kadar ortak olarak satın alınabileceği gibi, alındıktan sonra veya elde bulunan büyükbaģ hayvana yedi kiģiyi geçmemek kaydıyla baģkaları da ortak edilebilir. Bunun için bütün ortakların razı olması gerekir.ebû Hanîfe den bu konuda, aksi yönde bir görüģ de rivayet edilmiģtir. Bu bakımdan ihtilaftan kurtulmak için kurbanlık hayvan alınırken ortakların kesin olarak belirlenmesi daha iyi olur. 22) Kurban kesen kasaba ücret vermek caiz midir? Kurban etinin bir kısmı kesim ücreti olarak verilebilir mi? Hayvanın kesim ameliyesi ibadet değildir. Bu yüzden kurban kesen kasabın ücret alması caizdir. Ancak kurban etinden kesim iģini yapan kiģinin ücreti verilemez. Çünkü verildiği takdirde, kurban ibadetini yerine getirmek için gerekli maddi külfetin bir kısmı bizzat ibadetin kendisi üzerinden karģılanmıģ olur. Hz. Ali nin Ģöyle dediği rivayet edilmiģtir: Rasûlüllah (s.a.s.), develer kesilirken baģında durmamı, derilerini ve sırtlarındaki çullarını yoksullara paylaģtırmamı emretti ve onlardan herhangi bir Ģeyi kasap ücreti olarak vermeyi bana yasakladı ve kasap ücretini biz kendimiz veririz buyurdu. 23) Kurban derisi nasıl değerlendirilmelidir? Kurbanın derisi, bir fakire veya hayır kurumuna verilmelidir. Hz. Peygamber (s.a.s.), veda haccında Hz. Ali ye, kurban olarak kesilen develerinin baģında durmasını ve bunların derileri ile sırtlarındaki çullarını sadaka olarak vermesini, kasap ücreti olarak bunlardan bir Ģey vermemesini emretmiģtir. Buna göre kurban derilerinin para karģılığında satılması, kurbanın kesimi veya bakımı için ücret olarak verilmesi caiz değildir. Derinin satılması halinde bedelinin yoksullara verilmesi gerekir.ancak kurbanın derisi, bir yoksula veya hayır kurumuna bağıģlanabileceği gibi, evde namazlık ve benzeri ev eģyası yapılarak kullanılmasında da bir sakınca yoktur. 24) Kurban kesmek yerine sadaka vermekle bu ibadet yerine getirilmiş olur mu?

21 Ġbadetlerin; Ģekil, Ģart ve rükünleri olduğu gibi hikmetleri,amaçları ve teģri gerekçeleri de vardır. Ġbadetlerdeki bu özelliklerin birbirinden ayrı düģünülmesi mümkün değildir. Her ibadetin bir yapılıģ Ģekli vardır. Hayvanın kesilmesi kurbanın rüknüdür. Kurban ibadeti ancak kurban olacak hayvanın usulüne uygun olarak kesilmesiyle yerine getirilebilir. Bedelini infak etmek suretiyle, kurban ibadeti yerine getirilmiģ olmaz.nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.) de, kurban meģru kılındıktan sonra her yıl bizzat kurban kesmek sureti ile bu ibadeti yerine getirmiģtir.hz. Peygamber (s.a.s.); kurban bayramında, Allah katında en sevimli ibadetin kurban kesmek olduğunu, kurbanın kesilir kesilmez Allah katında makbul olacağını ve kurban edilen hayvanın her bir parçasının kiģinin hayır hanesine kaydedileceğini ifade etmiģtir. Allah Teâlâ nın rızasını kazanmak niyetiyle, karģılıksız olarak fakir ve muhtaçlara yardım etmek, iyilik ve ihsanda bulunmak da Müslüman ın önemli vazifelerinden biridir. Zaruret derecesinde ihtiyaç içerisinde bulunan kimseye yardım etmek dinimizde farz kabul edilmiģtir. Ancak, bu iki ibadetin birbirinin alternatifi olarak sunulması doğru değildir. Bu sebeple kesme olmadan hayvanı, sadaka olarak bir kiģiye vermek kurban yerine geçmez. Aynı Ģekilde kurban bedelini de yoksullara ya da yardım kuruluģlarına vermek suretiyle, kurban ibadeti ifa edilmiģ olmaz. 25) Kurban edilecek hayvanlar hangi nitelikleri taşımalıdır? Kurban edilecek hayvanın, sağlıklı, azaları tam ve besili olması, hem ibadet açısından, hem de sağlık bakımından önem arz eder. Bu nedenle, kötürüm derecesinde hasta, zayıf ve düģkün, bir veya iki gözü kör, boynuzlarının biri veya ikisi kökünden kırık, dili, kuyruğu, kulakları ve memelerinin yarısı kesik, diģlerinin tamamı veya çoğu dökük hayvanlardan kurban olmaz. Ancak, hayvanın doğuģtan boynuzsuz olması, ĢaĢı, topal, hafif hasta, bir kulağı delik veya yırtılmıģ olması, memelerinin bir kısmının olmaması, kurban edilmesine mani teģkil etmez. ġafii mezhebinde, hayvanın etini, yağını ve sakatatını kusurlu hale getirecek derecedeki ayıplar kurbanın sıhhatine engel teģkil etmektedir. Genel olarak yukarıda sayılan kusurlardan birinin bulunması bir hayvanın kurban olmasına engel teģkil ettiği gibi, uyuz olan hayvanlar ile yem yemesini engelleyecek derecede diģlerinin bir kısmı dökülmüģ olan hayvanların da kurban edilmesi caiz değildir. 26) Kulağı kesik veya delinmiş hayvanlar kurban olur mu? Bir hayvanın kurban edilebilmesi için, o hayvanda insanlar arasında kusur sayılan ayıplardan birinin bulunmaması gerekir. Hz. Peygamber (s.a.s.), kurbanlıkların göz ve kulaklarının sağlam olmasına dikkat edilmesini istemiģtir. Buna göre, kulağının yarıdan fazlası kesik olan hayvan, kurban olmaya elveriģli değildir. Hayvanın bir kulağının delik veya yırtılmıģ olması durumunda; eğer delikler ve yırtıklar kulağın yarıdan fazlasını teģkil ediyorsa, böyle bir hayvan kurban edilemez. Bu ölçüye varmayan kesikler, delikler ve yırtıklar ise hayvanın kurban olmasına engel değildir 27)Doğuştan boynuzu olmayan veya boynuzları kırık olan ya da doğumdan sonra boynuzları elektrikle köreltilen hayvanlar kurban olarak kesilebilir mi?

KURBAN KURBANLA İLGİLİ HÜKÜMLER... 3

KURBAN KURBANLA İLGİLİ HÜKÜMLER... 3 KURBAN KURBANLA İLGİLİ HÜKÜMLER... 3 1) Kurbanın hükmü nedir?... 3 2) Kurbanın dinî dayanağı nedir?... 3 3) Kurban keserken Allah ın isminin anılmasının, besmele çekilmesinin hükmü nedir? Hangi dualar

Detaylı

KURBAN REHBERİ. http://www.rehberdergisi.com

KURBAN REHBERİ. http://www.rehberdergisi.com KURBAN REHBERİ İÇİNDEKİLER Kurbanın Tarifi Kurban İbadetinin Meşru Kılınışı ve Delilleri 1. Kur ân dan Delili 2. Sünnet ten Delili 3. İcmâdan Delili Kurbanın Tarihçesi Kurban Kesmenin Fazileti Kurban Niçin

Detaylı

ULUSLARARASI KURBAN SEMPOZYUMU

ULUSLARARASI KURBAN SEMPOZYUMU ULUSLARARASI KURBAN SEMPOZYUMU 8-9 ARALIK 2007 İSTANBUL LÜTFİ KIRDAR ULUSLARARASI KONGRE VE SERGİ SARAYI HALİÇ SALONU HARBİYE / İSTANBUL BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI ULUSLARARASI KURBAN

Detaylı

Allah ım, beni bağışla, bana merhamet eyle, beni dosdoğru yola ilet, bana sıhhat ver ve beni rızıklandır! (Müslim, Zikir, 35)

Allah ım, beni bağışla, bana merhamet eyle, beni dosdoğru yola ilet, bana sıhhat ver ve beni rızıklandır! (Müslim, Zikir, 35) 1 OCAK 1 BESMELE: HER HAYRIN ANAHTARI İslam tarihi boyunca Müslümanlar kültür ve medeniyetlerini besmeleyle yoğurmuşlardır. Bütün Müslümanların sofrasında eller yemeğe besmeleyle uzanır. Yemekler onun

Detaylı

Kutlu Doğum Haftasında yine mi gül dağıtacaksınız? www.dindersim.com 0 505 399 60 57 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ ÜNİTE TESTLERİ

Kutlu Doğum Haftasında yine mi gül dağıtacaksınız? www.dindersim.com 0 505 399 60 57 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ ÜNİTE TESTLERİ Kutlu Doğum Haftasında yine mi gül dağıtacaksınız? www.dindersim.com 0 505 399 60 57 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ ÜNİTE TESTLERİ www.dindersim.com Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Doküman Arşivi Sevgili

Detaylı

ÜNİTE İSLAM İBADET ESASLARI İÇİNDEKİLER HEDEFLER. İBADET KAVRAMI ve MÜKELLEFİYET. Prof.Dr. Davut YAYLALI

ÜNİTE İSLAM İBADET ESASLARI İÇİNDEKİLER HEDEFLER. İBADET KAVRAMI ve MÜKELLEFİYET. Prof.Dr. Davut YAYLALI HEDEFLER İÇİNDEKİLER İBADET KAVRAMI ve MÜKELLEFİYET İbadetin Tanımı İbadetlerin Teşri Süreci İbadetin Sebep ve Gayesi İbadet Çeşitleri İbadetin Başlıca Özellikleri İbadet Mükellefiyeti İbadetle İlgili

Detaylı

SEMAVÎ DİNLERDE İBADETE ÇAĞRI İLETİŞİM

SEMAVÎ DİNLERDE İBADETE ÇAĞRI İLETİŞİM The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Volume 5 Issue 1, p. 97-114, February 2012 SEMAVÎ DİNLERDE İBADETE ÇAĞRI İLETİŞİM CALL TO WORSHIP ABRAHAMIC RELIGIONS

Detaylı

İçindekiler ORUÇ... 3 ORUÇ, MAHİYETİ VE ÇEŞİTLERİ... 3 1) Oruç tutmakla yükümlü olmanın şartları nedir?... 3 2) Oruca niyet ne zaman ve nasıl

İçindekiler ORUÇ... 3 ORUÇ, MAHİYETİ VE ÇEŞİTLERİ... 3 1) Oruç tutmakla yükümlü olmanın şartları nedir?... 3 2) Oruca niyet ne zaman ve nasıl İçindekiler ORUÇ... 3 ORUÇ, MAHİYETİ VE ÇEŞİTLERİ... 3 1) Oruç tutmakla yükümlü olmanın şartları nedir?... 3 2) Oruca niyet ne zaman ve nasıl yapılır?... 3 3) İmsak ne demektir? Ne zaman başlar? Sabah

Detaylı

Asfalt çalışması yüzde 70 geriledi

Asfalt çalışması yüzde 70 geriledi Ballıpınar'a Vali'den teşekkür belgesi "Biz bu şehrin bayrağıyız" Ballıpınar Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Yöneticisi 40 yılılk diş hekimi Dt. Nevzat Ballıpınar'a Vali Hakan Yusuf Güner tarafından topluma

Detaylı

Sekizinci Bölüm. Zekât

Sekizinci Bölüm. Zekât ZEKÂT Bölüm 8 Sekizinci Bölüm Zekât I. İLKELER ve AMAÇLAR İnsanın var olup yaşayabilmesi için toplumsal hayatın gerekliliği öteden beri "İnsan, tabiatı itibariyle medenîdir" sözüyle ifade edilir. Bu bakımdan

Detaylı

KĠM OLDUĞUNU NEFSĠNE SOR! Süleyman GÜNVER Ocak- 2011 ĠZMĠR

KĠM OLDUĞUNU NEFSĠNE SOR! Süleyman GÜNVER Ocak- 2011 ĠZMĠR KĠM OLDUĞUNU NEFSĠNE SOR! Süleyman GÜNVER Ocak- 2011 ĠZMĠR SUNUġ 2 Bilgilerini sizlerle paylaģmak istediğim bu kitabı, esasen iç dünyamı olgunlaģtırması bakımından kendim için yazdığımı söyleyebilirim.

Detaylı

s ı k ç a s o r u l a n l a r

s ı k ç a s o r u l a n l a r s ı k ç a s o r u l a n l a r HAC s ı k ç a s o r u l a n l a r DİB YAYINLARI ÖN SÖZ H ac, şartlarını taşıyan müslümanların ömürde bir kere yerine getirmekle yükümlü olduğu farz bir ibadettir. Bu ibadet

Detaylı

BAĞIŞ YAZIP 5601 E MESAJ GÖNDERİN

BAĞIŞ YAZIP 5601 E MESAJ GÖNDERİN 38 yılda hem Türkiye de hem de 96 ülkede, kardeşlerimizin eğitimlerine, sağlık ve kültürlerine katkıda bulunduk. 200.000 in üzerinde öğrenciye burs ve eğitim imkanı sunduk. Camiler, Kur an kursları, eğitim

Detaylı

TATİL KÜLTÜRÜ. düğünümüz var ama nasıl? eleştirme - eleştirilme aynaların sırrı ayşe hümeyra ökten ile söyleşi

TATİL KÜLTÜRÜ. düğünümüz var ama nasıl? eleştirme - eleştirilme aynaların sırrı ayşe hümeyra ökten ile söyleşi DİYANET AYLIK DERGİ NİN ÜCRETSİZ EKİDİR TEMMUZ 2015 TATİL KÜLTÜRÜ düğünümüz var ama nasıl? eleştirme - eleştirilme aynaların sırrı ayşe hümeyra ökten ile söyleşi O, yeryüzünü sizin ayaklarınızın altına

Detaylı

Mahallelerde hizmet atağı

Mahallelerde hizmet atağı 9 TEMMUZ 2015 PERŞEMBE GÜN LÜK SİYA Sİ GA ZE TE Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal ın Balı, Sarıkorkmaz, Süleymanlar, Korubaşı ve Kepez mahallelerinde yapılan çalışmaları yerinde incelediği bildirildi.

Detaylı

ALEVĠ GELENEĞĠNDE ÖLÜM VE ÖLÜM SONRASI TÖREN VE RĠTÜELLER * (The Death and Ceremonies and Rituals After Death In Alevi Tradition)

ALEVĠ GELENEĞĠNDE ÖLÜM VE ÖLÜM SONRASI TÖREN VE RĠTÜELLER * (The Death and Ceremonies and Rituals After Death In Alevi Tradition) ALEVĠ GELENEĞĠNDE ÖLÜM VE ÖLÜM SONRASI TÖREN VE RĠTÜELLER * (The Death and Ceremonies and Rituals After Death In Alevi Tradition) Harun YILDIZ ** ÖZET Ölüm olayının Türk kültürü ve düģüncesinde önemli

Detaylı

Yeneroğlu: Kalifiye Öğretmene İhtiyaç Var. Gerçekler Hayat ın İçinde Gizlidir

Yeneroğlu: Kalifiye Öğretmene İhtiyaç Var. Gerçekler Hayat ın İçinde Gizlidir 18 08 16 Arakan'da İnsanlık Dramı Devam Ediyor ENERGY Enerji İçeceği Damaklara Serin Bir Tat Sipariş İçin: 0179-9705472 E-Mail: kar-pa@hotmail.de Yeneroğlu: Kalifiye Öğretmene İhtiyaç Var HAYAT Gerçekler

Detaylı

BAŞKANDAN. Prof.Dr. Mehmet GÖRMEZ Diyanet İşleri Başkanı ve TDV Mütevelli Heyeti Başkanı

BAŞKANDAN. Prof.Dr. Mehmet GÖRMEZ Diyanet İşleri Başkanı ve TDV Mütevelli Heyeti Başkanı BAŞKANDAN Prof.Dr. Mehmet GÖRMEZ Diyanet İşleri Başkanı ve TDV Mütevelli Heyeti Başkanı Rahman ve Rahim olan Allah ın adıyla. Mübarek üç ayların sonuncusu, her yıl gelişiyle nice manevî güzelliklerin yaşandığı

Detaylı

haberbülteni 06 BARIŞ VE İTİDAL DAİMİ TEMAS GRUBU, İYİ NİYET MEKTUBU NU CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE BAŞBAKAN DAVUTOĞLU NA SUNDU SAYFA SAYFA SAYFA

haberbülteni 06 BARIŞ VE İTİDAL DAİMİ TEMAS GRUBU, İYİ NİYET MEKTUBU NU CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE BAŞBAKAN DAVUTOĞLU NA SUNDU SAYFA SAYFA SAYFA DİYANET AYLIK DERGİ NİN ÜCRETSİZ EKİDİR. MART 2015 SAYI 291 haberbülteni SAYFA 06 BARIŞ VE İTİDAL DAİMİ TEMAS GRUBU, İYİ NİYET MEKTUBU NU CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE BAŞBAKAN DAVUTOĞLU NA SUNDU SAYFA 09 ULUSLARARASI

Detaylı

60 İSAM DAN HABERLER 64 BİR AYET 65 BİR HADİS 66 YENİ YAYINLARIMIZ

60 İSAM DAN HABERLER 64 BİR AYET 65 BİR HADİS 66 YENİ YAYINLARIMIZ 3 BAŞKANDAN 5 NOT DEFTERİNDEN 6 GÜNDEM Prof. Dr. Mehmet Görmez Diyanet İşleri Başkanlığı Görevine Atandı 14 FAALİYET Vekâlet Yoluyla Kurban Organizasyonu 34 GÜNDEM Camiler ve Din Görevlileri Haftası 38

Detaylı

TÜM DETAYLARIYLA NAMAZ

TÜM DETAYLARIYLA NAMAZ TÜM DETAYLARIYLA NAMAZ Prof. Dr. Abdullah b. Muhammed et-tayyar Çeviren M. Beşir ERYARSOY GURABA YAYINLARI ÇATAL ÇEŞME SOKAK DEFNE HAN No: 27 / 9 CAĞLOĞLU / İSTANBUL TEL: (0212) 526 06 05 FAX: (0212) 522

Detaylı

kaçan yanlış yapar AK Parti İl Başkan Yardımcısı Hüseyin Tutumlu, hiçbir partinin ülkeyi hükümetsiz bırakmaya yetkisinin olmadığını belirtti.

kaçan yanlış yapar AK Parti İl Başkan Yardımcısı Hüseyin Tutumlu, hiçbir partinin ülkeyi hükümetsiz bırakmaya yetkisinin olmadığını belirtti. Zabıta, Bayram'da görev başında Ramazan Bayramı münasebeti ile Afyonkarahisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından gerekli tedbirler alındı. >> 7 DE Sağlık Müdürü nden tatlı ve yağlı yemek uyarısı Haberi

Detaylı

Başbakan geliyor. Elmalı Tekke Köyü Abdal Musa Kültürünü Araştırma ve Yaşatma Derneği Başkan Türel i ziyaret etti:

Başbakan geliyor. Elmalı Tekke Köyü Abdal Musa Kültürünü Araştırma ve Yaşatma Derneği Başkan Türel i ziyaret etti: 1Syf_Layout 1 04.07.2014 19:13 Page 1 https://www.facebook.com/akdenizmanset07 Kahreden teselli 10 ay önce tam yüz nakli olan 55 yaşındaki Salih Üslün kurtarılamadı. Selih Üslün ün oğlu Sedat Üslün, Güzel

Detaylı

HELAL HARAM BİLİNCİYLE TÜKETİCİ OLMAK

HELAL HARAM BİLİNCİYLE TÜKETİCİ OLMAK HELAL HARAM BİLİNCİYLE TÜKETİCİ OLMAK Bir imtihan dünyasında bulunan, ağır bir emanet/sorumluluk yüklenen insan başıboş ve sorumsuz olarak bırakılmamıştır. Dünyada yapıp ettiklerinden, kazandıkları ve

Detaylı

ORTAÖ RET M TEMEL D Nî B LG LER ( slam, 1) ( SLAM, 1) Ö RET M MATERYAL

ORTAÖ RET M TEMEL D Nî B LG LER ( slam, 1) ( SLAM, 1) Ö RET M MATERYAL ORTAÖ RET M TEMEL D Nî B LG LER ( slam, 1) ( SLAM, 1) Ö RET M MATERYAL ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER (İSLAM, 1) ÖĞRETİM MATERYALİ YAZARLAR Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ I II

Detaylı

Avrupa Müslümanları Brüksel de Buluştu

Avrupa Müslümanları Brüksel de Buluştu Diyanet Aylık Dergi nin ücretsiz ekidir. Temmuz 2014 Sayı: 283 Ortaköy Camii İbadete Açıldı Avrupa Müslümanları Brüksel de Buluştu III. Yurtdışı Hizmetleri Konferansı Sapanca da Gerçekleştirildi İl Müftüleri

Detaylı

Türkiye nin en çok yardım yapan sivil toplum kuruluşu olduk

Türkiye nin en çok yardım yapan sivil toplum kuruluşu olduk HABER BüLTENi 115 Kültür Cumhurbaşkanlığı özel ödülü İslam Ansiklopedisi ne Gündem Vakfımız Filipinler de yaraları sardı Türkiye nin en çok yardım yapan sivil toplum kuruluşu olduk BAŞKANDAN Prof. Dr.

Detaylı

Gül-Ay KAYA. doğallığını kabul eder. Fatih Yenen Milli ittifakın adayı Perşembe. AK Parti Milletvekili adaylarını tanıttı.

Gül-Ay KAYA. doğallığını kabul eder. Fatih Yenen Milli ittifakın adayı Perşembe. AK Parti Milletvekili adaylarını tanıttı. KAYA Alüminyum Demir Doğrama Kapı - Pencere - Panjur - Daraba Ahmet KAYA Sineklik - Çatı - Korkuluk ve Ferforje İşleriniz İsteğinize Göre İtina ile Yapılır Gsm: 0535 845 42 41 Küçük Sanayi Sitesi / GÜLNAR

Detaylı

B ü y ü k İ S L Â M İ L M İ H A L İ

B ü y ü k İ S L Â M İ L M İ H A L İ B ü y ü k İ S L Â M İ L M İ H A L İ İtikada, İbadetlere, Kerahiyet ve İstihsana, Ahlaka, Siyer-i Enbiya ya ait olmak üzere on kitaptan müteşekkildir. Müellifi: Fatih Dersiâmlarından Emekli Diyanet İşleri

Detaylı