ŞÂİRE KÜLAŞ AHMETOVA NIN ŞİİRLERİNDE KAZAK HALK KÜLTÜRÜNÜNİN AKİSLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ŞÂİRE KÜLAŞ AHMETOVA NIN ŞİİRLERİNDE KAZAK HALK KÜLTÜRÜNÜNİN AKİSLERİ"

Transkript

1 867 ŞÂİRE KÜLAŞ AHMETOVA NIN ŞİİRLERİNDE KAZAK HALK KÜLTÜRÜNÜNİN AKİSLERİ İBRAGİM, Damira TÜRKİYE/ТУРЦИЯ ÖZET Kazaklar, köklü bir kültüre sahiptir. Kazak şair ve yazarları, Sovyet devrinde yazılan eserlerinde bile zengin halk kültüründen istifade etmişlerdir yılında Kazakistan ın bağımsızlığını elde etmesiyle birlikte Kazak edebiyatı da yeni bir istikamet kazanmış olup, edebî eserlerde geleneksel değerler ön plana çıkmıştır. Modern Kazak edebiyatının temsilcilerinden Külaş Ahmetova nın eserleri, bu konuya örnek teşkil etmektedir yılında Talas ta doğan Külaş Ahmetova, velûd bir şâiredir. Millî ideolojiyi vatanın her karış toprağını, tarihini, geleneklerini, dilini, dinini, geçmişini ve geleceğini ölümüne sevmek olarak tanımlayan şâire K.Ahmetova şahsî ve edebî başarılarını zengin halk kültürünün şuurlu bir vârisi olmasıyla bağdaştırmıştır. Eserlerinde kuvvet, birlik, dostluk, misafirperverlik, geçmişe saygı, tevazu v.s. gibi millî hasletleri korumayı, yaşatmayı ve öğütlemeyi hedef edinen K.Ahmetova, geçmişten süzülegelen kültürel değerlere sahip çıkmayanların zamanla yok olmaya mahkum olacağını vurgulamıştır. Kazak halk edebiyatının güzide temsilcilerinden atışmacı ozan Ulbike Hanım ı ve onun icralarını rehber edinen şâire K.Ahmetova, kendi benliğine yabancılaşmayı ve fikrî hayatın kaynağı olan manevî değerlerden uzaklaşmayı toplumsal rahatsızlıkların sebebi olarak tanımlamıştır. Şâirin dili akıcı, kelime hazinesi zengindir. Anahtar Kelimeler: Kazak edebiyatı, halk kültürü, Külaş Ahmetova. ABSTRACT Kazakhs have a deep rooted culture. Kazakh poets and writers, even in their works written in Soviet period, have utilized the rich Kazakh folk culture. Kazakhistan has declared its independence in In colloboration with this, Kazakh literature has gained new direction and traditional

2 868 values took over in literal works. One of the representatives of Modern Kazakh Literature, Külaş Ahmetova s works can be seen as an example for this matter. Külaş Ahmetova, who was borned in 1946 in Talas, is a productive poetess. Poeteess Ahmetova, who defines national ideology as loving homeland s every span of earth, its history, its traditions, its language, its religion, its past and future, too much, reconciled her personal and literal success with her being a conscious inheritor of the rich folk culture. In her works, Ahmetova claimed to protect, to keep alive and to recommend the national characters such as power, unity, friendship, hospitality, respect to the past and modesty. Se stressed that people who are not protecting the cultural values coming from the past, will be disappeared. Following Ulbike Hanım and her performings, who was one of the distinguished representatives of Kazakh folk literature, K. Ahmetova defined estrangement to self individuality and to move away from moral values which are the sources of intellectual life, as the reason of social diseases. Poetess language is fluent and her vocabulary is rich. Key Words: Kazakh literature, Kazakh folk, Kulash Ahmetova Kazaklar, köklü bir kültüre sahiptir. Kültür, insana hastır. E.B. Tylor un ifadesiyle Kültür; bilgiyi, imanı, ahlâkı, sanatı, örf ve adetleri, kişinin toplumdan kazandıkları alışkanlıkları, davranış şekilleri ve becerilerini kapsayan bir bütündür. Bir toplumun kültürü ne kadar köklü, renkli ve zengin olursa, o denli kalıcı ve etkileyici olur. Kültürler, bu renklilik ve zenginliğe kendi iç kaynaklarından doğrudan doğruya, dış kaynaklardan da süzüle süzüle beslenerek ulaşırlar. (Ergaliyeva, 2000, 7) Her milletin kendine has maddî ve manevî değerleri mevcuttur. Bu değerler sayesinde milletin dünü, bugünü ve yarınları tahlil edilebilir. Kazaklar ın da sağlam ayakta durmasını ve geleceğe güvenle bakmasını temin eden unsur, atalarından tevarüs ettikleri kültür değerleridir. Geçmişe bakıldığında, göçebe Kazaklar ın otu, suyu bol yaylaları araştıran, otlakların ve otların özelliğini bilen ve hayvanlarla ilgli her türlü bilgiye sahip baytar ve biyolog gözüyle bakmak mümkündür. Ayrıca yırtıcı kuşlara söz dinletebilen Kazak insanı, iyi bir avcıdır. Doğayla iç içe yaşamasından dolayı gökyüzüyle de aşina olan bu insanlar, yıldızlara, Güneş e, Ay a bakarak yönünü, zamanını tanzim etmiş, bir bakıma bozkırlı bir gökbilimcisi gibi yaşamıştır. Coğrafî özellikler, günlük hayattaki uğraşları, Kazaklar ın

3 869 millî dünya görüşünün, edebiyatının, müziğinin vb. temelini oluşturmuştur. Bozkırların uçsuz bucaksız genişliği Kazak insanının gönlüne yansımıştır. Yaşadıkları toplum ve devir şartları Kazaklar ın özünde olan kahramanlık, cengaverlik duygularını törpülemiş, İslâmiyetin kabulünden sonra zaten var olan güzel ahlakî yönleri daha da belirginleşmiştir. Kazak şair ve yazarları, Sovyet devrinde yazılan eserlerinde bile zengin halk kültüründen istifade etmişlerdir yılında Kazakistan ın bağımsızlığını elde etmesiyle birlikte Kazak edebiyatı da yeni bir istikamet kazanmış olup, edebî eserlerde geleneksel değerler ön plana çıkmıştır. Modern Kazak edebiyatının temsilcilerinden Külaş Ahmetova nın eserleri, bu konuya örnek teşkil etmektedir yılında Talas ta dünyaya gelen Külaş Ahmetova, velûd bir şâiredir. Millî ideolojiyi vatanın her karış toprağını, tarihini, kültürünü, geleneklerini, dilini, dinini, geçmişini ve geleceğini ölümüne sevmek olarak tanımlayan şâire K.Ahmetova şahsî ve edebî başarılarını zengin halk kültürünün şuurlu bir vârisi olmasıyla bağdaştırmıştır. Eserlerinde kuvvet, birlik, dostluk, misafirperverlik, geçmişe saygı, tevazu, komşuluk hakkı, aile müessesinin önemi v.s. gibi millî hasletleri korumayı, yaşatmayı ve öğütlemeyi hedef edinen K.Ahmetova, geçmişten süzülegelen kültürel değerlere sahip çıkmayanların zamanla yok olmaya mahkum olacağını vurgulamıştır. K. Ahmetova nın Arğımaqtar dalası (Almatı:1988), Aq gülüm menin (Almatı:1975), Kün şıqqanda külüp oyan (Almatı:1989), Jasıl jağalaw (Almatı: 1987), Baq (Almatı:2005), Qut (Almatı:2005), Mahabbat (Almatı:2006) gibi birçok şiir kitabı bulunmaktadır. Eserlerinden yola çıkarak onun her şeyden önce milletine, tarihine, kültürüne aşırı bağlı, vatansever bir kimliğe sahip olduğu söylenebilir. Şaire, Kazakistanım, Öz elim, Otandı süyüw (Baq, 6-8), Jasıl jağalaw, Awıldı ansağanda, Halıq, Qazağım menin (Baq, 11-16) vd. şiirlerinde uçsuz bucaksız alemde kendine ait vatanın, altın beşik gibi olan bozkırınmmmm olmasını büyük bir mutluluk olarak değerlendirirken halkının insanî hasletlerine, köklü kültürüne âşık olduğunu da vurgulamıştır. Mesela: Sensin Kazakistanım şarkım da, hayalim de Sevgilim, altın beşiğim, her halim de. Bir şeyim eksik demek yanlış olur Senin gibi uçsuz bucaksız dalam varken. Asilim Kazakistanım!

4 870 Sen benim ışıyan geniş dalamsın, Daha çok yolları geçip yaşayacaksın. Atalarımın gözbebeği gibisin sen Çocuğumun bahtını da barındıracaksın. Canımsın Kazakistanım! (Baq:6) Gökyüzünde sürekli kalmas Ay da, Güneş doğunca ona yer verir. Kendi ışığını yakmazsan Başkası onu söndürür... mmmm Külaş Ahmetova kendisini halktan biri olarak tanımlamıştır. Ona göre milletini, öz kültürünü, dilini, dinini sevmek insanlık borcudur. Bu yüzden onun eserlerinde Kazak anonim edebiyatının yansımalarına, halk kültürünün izlerine sık rastlanılmaktadır. Çocuk yaşta annesinden yetim kalan Külaş Ahmetova babaannesi Molşa ve büyük annesi Ümit in yanında kalarak halk hikayelerini, türkülerini, destan ve mitolojiyi dinleyerek büyür. Ninelerinden bahsederken benim için çok kıymetli, eşi benzeri bulunmaz merhametli ve temiz insanlardı diyen şaire, güzel konuşmayı, hitabeti, özlü kültürü onlardan öğrendiğini söyleyerek, dilinin akıcılığını ve kelime hazinesinin zenginliğini de onlarla bağdaştırmıştır. Vatan ailede başlar atasözüne gönülden inanan Külaş Ahmetova, aile müessesenin kutsallığını, ana, baba ve çocuk münasebetlerinin halk kültüründekini yerini de şiirlerinde sıkça hatırlatmıştır. Aile mukaddestir. Bundan dolayı aileyi meydana getirenlerin üstlendikleri vazife de kutsaldır. En başta aile reisi Kazaklar ın deyimiyle otağası o evin her türlü ihtiyaçlarını, hanımın ve çocukların yiyecek ve giyeceğini temin etmekle kalmayıp, ailenin iç huzuru, bireylerin ruhanî gelişimi, aile içi münasebetlerde de söz sahibidir. Klasik Kazak ailesinin merkezinde erkek vardır. Bu kadının hayattan tamamen soyutlanması, etkinliğinin azalması anlamına gelmiyor. Sanılanın aksine Kazak kadını erkeğine itaatkar olmakla kalmayıp ailevî önemli hususlarda söz söylemekte serbesttir. Kazak kadını içine kapanık değildir. Ev işi, el işi, çocuk bakımının dışında konu komşuyla ilişkilerde, misafir ağırlamakta (erkeği evde olsun, olmasın), bazen bütün sülaleyi ilgilendiren konularda görüşünü açıkça belirtmekte özgürdür. Ancak ailenin merkezinde kilit rol her zaman aile reisi (otağasına)ne ait olup, ailenin diğer fertlerinin yükümlülükleri ona göre belirlenir. K.Ahmetova, özellikle Kazaklar arasında yedi hazine diye bilinen, kendisine kutsallık atfedilen yedi şeyden ikisi, kadın ve erkeğin toplumdaki rolü üzerinde durmuştur:

5 871 Erkekler hakkında tarih yazılıp bitmedi Kadınlar hep erkeğini bekleyebildi. Kibirle, sertlikle değil, kızlar, Yiğitlere nezaketle saygı gösterelim. Erkekler olmazsa ümidin ne anlamı var, Erkeklersiz güzelliğin ne anlamı var. Ağır yükü kaldırsa eğer erkekler Kadınların güçlü olmasına ne gerek var Qazağımın şanırağında kiye mol Qasiyetinen ayırğandı süye me ol. Otanası oşağına orak sen, Otanası besigine iye bol. (Baq:178) Şaireye göre her Kazak ailesi bireyler için birer kuthane olmalıdır, yani birliğin, bereketin, mutluluğun ve kutun bulunduğu yer. Benim doğduğum ev (Qut: 128) adlı şirinde o, Benim doğduğum evde erkekler dışarıdaki bütün işlerin sahibiydi, kızlar ise zerafetin, saffetin sembolüydü, yaşlıların yeri her zaman tör denilen baş köşedeydi; bu dünyanın mutluluğunu herkes kendi kuthanesinden aramalı, çünkü aile en ulu eserlerin meydana geldiği yer demektedir. Kazak ailesinde ata, bir mukavemet abidesidir, ana ise müşfik bir kahraman. Ata askar taw, ana sarkılmas bulak (Ata haşmetli dağ, anne tükenmez kaynaktır) diyerek anne babanın değerini vurgulayan Kazaklar, çocuklarına Akibetinin nasıl olmasını istersen büyüklerine öyle davran, Babasına hürmet etmeyen, balasından hürmet görmez bilincini aşılarlar. Evin pîri sayılan baba, çocuğunun ilk üstadıdır, hilkat ve konumu icabı daima temkinli, dirâyetli ve dikkatlidir. Bu nedenle halk kültüründe, atasözlerinde, destanlarda, deyimlerde ata ananın rolünün altı çizilmiştir. Ata sözünü kesen oğlandan, ana sözünü kesen kızdan uzak durmak gerektiğini yeğleyen Kazak halk kültürünü şiirlerine aksettiren Külaş Ahmetova, Atadan bata (Atadan dua almak lazım.) demekle, babanın gönlünü hoşnut ederek onun duasına nail olmanın önemine de işaret etmektedir. Dua veya eski söylemle alkış almak, Türkler in günlük hayatında çok önemli yeri olan bir âdettir. Köklü bir gelenek olarak kabul edilen ve Kazaklar arasında günümüzde de devam etmekte olan alkış alma veya (alkış isteme) Kazakça ifadesiyle bata alma eski bir Türk adetidir. Bu husus Baba sözü (Qut: 45) adlı şiirde bariz bir şekilde işlenmiştir:

6 872 Oğlum şuna dikkat et, Yuvayı bozma! Kötü niyetli olma! İnsanlara şeksiz inan, Sana inananlara kötülük etme! Sadece halkının iyiliğini düşün, Hileden, kandırmaktan uzak dur! Düşenin kalkmasını yardımcı ol, Mutlunun mutluluğunu kıskanma! Helal işlersen, örnek olursun Dostların sana güvensin. Saygı bilmeze de saygı göster Saygı göstereni ise sevmelisin! Tembellikten uzak dur, İyilik muradın olsun. Kızlara zerafet yakışır, Oğlana ise sebatlılık. Paranı, tanıdğını kaybetsen de Dilini ve namusunu kaybetme! Kazaklar batanın manevî gücüne inanırlar. Bu yüzden her zaman bata ile hareket ederler. Bata genelde kafiyeli, manzum olup anonim edebiyatta kapsamlı bir yer tutar. Bata, aksakallar, misafirler, hocalar, bilim adamları, şairler ve toplumda bilinen, saygın insanlar tarafından, çoğu zaman sofra başında verilir. Gündelik hayattta Kazaklar, yemeğe de batasız başlamaz ve sofrayı batasız kaldırmazlar. Her Kazak, en azından bir dize bata ezberebilir. Halk arasında çok bilinen batalar, meşhur insanların söyledikleri alkış ifadeleridir. Günlük hayatta verilen batalar et ikramı için bata, çay batası, yardım batası, yeni bir şey satın alan için bata, evlenene bata, ev alana bata v.s. olarak çoğaltılabilir. Geleneğine bağlı bir Kazak ailesinde evin büyüğü her zaman bata verir ve bu çoğunlukla irticalî olur. Zaman zaman çocukları bu güzel âdete alıştırmak için onlara da ezberletirler. Bunun dışında çocuk dünyaya geldiğinde, sünnet düğününde, ata bindirme toyunda, oğlan veya kızın düğününde, ölüm ve cenazede, bir işte muvaffak olunduğunda, askere uğurlamada ve karşılamada, yeni bir işe

7 873 başlandığında, uzak bir yere yolculuk yapılacağı zaman, yeni mevsimlerin başlangıcında, kışlakdan yaylaya göçünce, çocuk sahibi olmak istendiğinde, bayramlarda vb. durumlarda bata alma ziyafeti tertiplenir. Mutlaka bir kurban kesilir, konu komşu, akrabalar davet edilir, sofralar kurulur, yemekler dağıtılır. Yemek faslından sonra bata alacak kişi veya kişiler herkesin önünde el kaldırarak ayakta durur. O günün özel misafiri, genelde en yaşlı ve itibarlı biri, yani bata verici tarafından bata alıcının konumuna ilişkin bata okunur. Özellikle sefere çıkacak olanlar, bata almadan çıkmazlar, Kazak inancı bu meseleyi Batalı kul arımas, batasız kul jarımas (Kendisine dua edilen kul güçsüz, yardımsız kalmaz, alkış almayanın yoksul kalması ve yorgun düşmesi mukadderdir) diyerek teyid etmektedir. Mangilik parız şiirinde (Qut:84): Aruwana jılar botasız Bolaşaq bolmas batasız, yani Yavrusuu kaybeden deve ağlar, gelecek duasız, dileksiz olmaz diyen şairenin Ene sözü (Qut:76) adlı şiirinde kaynanaın yeni geline batası (duası) yer almış olup, Kazaklat arasındaki bata verme geleneğine işaret edilmiştir: Gelincan duasını al şu halkının Düşünme akıllılık tasladığımı. Bilmeni ister herkes geldiğin ev Parçası asaletli sülalenin. İnsan elindekinin kıymetini geç bilir Sen her gününü iyi değerlendir. Anandan öğrendiğin güzelliklere Merhametle bildiğimi ben de eklerim. Atan anan gölgeli iki çınar Size de ata ana olmayı yazsın. Büyüklerdn örnek al ve kendinin Ömür kervanını başlayacaksın. Külaş Ahmetova, son yıllarda yazdığı Astana (Qut:21) şiirinde ise bata verici (dua eden) olarak görülmektedir: Apak Esil akarken Ay ın nuru saçılsın, Ay gözden kaybolduğunda güneş nuru saçılsın. Bereket getir halkıma, milletime sahip ol Işık saçıp güzelleş, devletime sahip ol!

8 874 Başkentimiz ol, emanda ol, başa taç ol amel ol, Ordular senden çekinsin, bağımsızlığımıza kale ol! Cemiyetlerin sağlıklı bir şekilde ayakta kalması ve devamlılıklarını sürdürebilmesi, sağlıklı insanî ilişkilere, düzgün ahlâk prensiplerinin hakim olmasına, sağlam düşünce yapısına bağlıdır. Cemiyetin saadeti, fertlerin gayretiyle gerçekleşeceğinin farkında olan şair, şiirlerinde millî düşünceye dayanan edep reçeteini sunmuştur: (Qut:66) Bizdin jaktı bilin kelse sen eger Bizim özelliklerimizibilmek istersen eğer Arbir üygr esik kakpay kire ber. Her eve kapıyı çalmadan giriver. Ülkenderge izet bizde bir öner Büyüklere saygı göstermek bizde hüner Otırğanda ülken kelse türegel Otururken biyik biri yanına gelse ayağa kalk. Türegel de aldımenen kol usın Ayağa kalk ve ilk önce tokalaş Ol otırsın otırasın sonısın O otursun, sen ondan ondan sonra otur. Aytkanındı istete ber kişige Kendinden küçük olana emredebilirsin Al ülkennin sözün tındau borışın Büyüğü ise dinlemek sana borçtur. Enbek etip köretin el öz künin Halk kendi alın teriyle hayatı kazanır Tilewi adal, tirligi de tez, mığım. İyi niyetli, her işi yerli yerinde yapar. Körgen bilgen angimendi ayta otır Bildiğini, gördüğünü paylaşabilirsin Kazak kattı tüsinedi söz kunın. Kazak sözün değerini anlayan bir milletttir. Aska kara ulı emssin damnen sen Yemeğe otur, nimetten büyük değilsin Kaykı tabak et keledi salden son Dolu tabakla et getirirler birazdan. Karpıta je ökpeleydi üy işi Bol bol ye, yoksa gücenir ev sahibi İşpeymin dep, jemeymin dep baldensen. İçmem, yemem dersen eğer. Buyımtaydı aytarsın ne aytpassın Geliş sebebini söylersin veya söylemessin Üy iyesi jüzinnen ak baykar sır. Ev sahibi gözünden senin işini anlar. Mart köniline, madeniyetine kalayda Cömertliğine, kültürlülüğüne her hâlde İşinnen sen razı bolıp kaytarsın Ayrılırken memnun olur gidersin. Külaş Ahmetova şiirlerinde Kazaklar ın maddi kültüründen de bahsetmektedir. Her çeşit el işini çeşitli desenlerle süslemeye meraklı Kazaklar ın milli nakışları halkın estetik görüşünden haberdar eder. Nesilden nesle aktarılagelen yaratıcı düşüncelerin büyüsü Kazak milli deseninin bir sistem şeklinde ortaya çıkmasını sağlamıştır. Oyular (Oyalar) şiirinde şaire keçeye, çadır evinin parçalarına, kilime, hasıra işlenen nakışlardan bahsederken, millî özelliklerin altını çizmiştir:

9 875 Kazaktın oyuları-ay, oyuları Eh, Kazak desenleri, nakışları Daladay byauları koyu bari Bozkır gibi boyaları rengarenk. Kümbezge, taska, şige köşken nakış Kubbeye, taşa, hasıra işlenene desen Jaraydı körmelerge koyuğa ali Hala sergilere konulabilir. Bahıt pen kuanışka bağıttalğan Baht ve sevinci aksettiren Köp edi karapayım halıkta arman Halkın hayali işlenmiştir. Körkemdep kilem tokıp,örmek kurğan Nakış nakış kilim dokuyan Ömirdin şet jağasın körip kalgam Hayattan ben de nasibimi almışım. Millî desenler Kazaklar ın yaşam tarzından haber veren milli damgalardır. Özellikle milli otağını sıcak tutmak amacıyla hazırlanan keçe ve onun üzerinde işlenen nakışlar, onların hazırlanma aşaması Külaş Ahmetova ya ilham kaynağı olmuştur: Jüregim tolıp inkar bir armanğa Kalbim güzel bir hisle çarpardı Jürgendey boluşı edim gül ormanda Kendimi rengarenk çiçekler arasında zannederdim Jengeler kılış kağıp alaşağa-yengeler yolluk için kazık hazırlayıp Taktalap tamaşa örnek şığarğanda-simetrik güzel nakışı işler iken. Jasımda jolıkkan son köp bir kenge Gençken bu hazineye rastladım Jırıma sol boyawdı töktim men de Şiirlerime aynen o boyaları işledim. Jatatın şöp üstinde kempirkosak-ot üzerinde gökkuşağı yatardı Kempirler türli jipti keptirgende Nineler renkli ipleri kuruturken. Gajayıp tarih tanıp küy estuwge Tarihi okumak, melodiyi duymak Boladı ölmeytin sol örnekterden Mümkündür kaybolmaz o nakışlardan. At ve atçılık, Türk kültüründe müstesnâ bir yere sahiptir. Orta Asya bozkırlarında göçebe tarzı hayat yaşayan ve ekseriyetle hayvancılıkla uğraşan Türkler için at, hem binecek, hem yiyecek, hem giyecek, hem de içecek unsuru idi. Bir Kazak atasözünde Deve saltanat, at iftihar vesilesi, sığır kanaat, koyun berekettir denildiği gibi, Kazak kültürünün en önemli unsurlarından olan at, Kazak insanının kolu-kanadı, kardaşı, yoldaşı, beslenme, giyinme ve atayurdu koruma aracı (ismaıl, 2002; 411) olduğundan çok değerlidir. Kazaklar ın tört tülik mal dedikleri dört çeşit hayvanın da en başta gelenidir. Kazakça jılkı diye tabir edilen at, Kazak kültürünün gelişmesinde, ekonomik ve sosyal kalkınmasda büyük bir rol oynamıştır. Kazak atı hızlı, engebeli araziye ve açlığa dayanıklı, pratik olma özelliğiyle Kazak insanının bir karış toprağa canım feda olsun zihniyetini pekiştirmiştir. Kazak ordusu atlı birliklerden oluşturulmuş, Kazak kağanları, bahadırları uçsuz bucaksız Kazak sınırlarını korumuşlardır. Ka-

10 876 zak edebiyatının hem anonim, hem de yazılı türlerinde at, malzeme olarak çok kullanılmıştır. Atın rengine, vücud yapısına, yaşına göre isimleri, yürüyüş şeklinden türemiş fiiller ve bunlara bağlı olarak türetilmiş benzetmeler Kazakça yı zenginleştiren kaynaklardan biridir. Bunun yanı sıra ahlâk, güzellik, aile, çocuk terbiyesi, kahramanlık, gelecek kaygısı, vatan sevgisi v.s. yüzlerce konuya açıklık getirirken, Kazaklar özlü ifadelerinde, şiirlerde, destanlarda, masallarda atla ilgili teşbihlerden faydalanmaktadırlar. Külaş Ahmetova nın Arğımak (Baq:102) şiiri işte bunu anlatmaktadır, arğımak çok hızlı koşan, güzelliğiyle nam salan at demektir. Koyan jaktan tabılmaydı kırım et Yüzünde fazla eti yok Köz toymaydı karasanız mın ret Kaç defa baksan da göz doymuyor. Sustı kabak, ken sawırlı, sümbül jal Ciddi bakış, geniş sağırlı, sümbül yeleli Suret kılıp jaratkanday kudiret Sanki kudret eli onu suret olarak yaratmıştır. Keremetke karap kayran kalasız Güzelleiğe bakıp hayran olursunuz Kendik kerek tuyaktarğa tağasız Nalsız toynaklara genişlik gerek. Arğımaksız bir küyü kem dalanın Arğımak olmadan bozkırda eksiklik olur Arğımak da kösile almas dalasız Arğımak da bozkırsız rahat yaşayamaz. At, Kazak kültürünün her zaman en canlı konularından biridir. Atların özellikleri, rengi, yapısı, cinsi, ona göre layık bir isim verilmesi, atına bakılarak sahibinin tanınması vb. konular daima tazeliğini koruyan meselelerdendir. Nitekim kahramanlık destanlarında batır denilen Kazak alplerinin atları da sahibinin kuvveti, şöhreti nisbetindedir. Alp, namusu, yurdu, yuvası için canından vazgeçebilen kahraman, gözünü daldan budaktan sakınmayan cesur yiğit, asker, ileri görüşlü lider, bileği kadar bilgisi de kuvvetli bahadır manalarına gelen Türkçe bir ifadedir. Türk sözünün, cins ismi olarak güç-kuvvet (sıfat haliyle: güçlü, kuvvetli) manasını taşıması (kafesoğlu, 2000: 44); kazak kelimesinin de başka manaları yanında Ramsted ve A.Margulan a göre güçlü, alp, çok cesur, kuvvetli (salgaraulı,1995; 18) anlamlarının baskın olması; alplığın Türk milletinin özünde var olan bir vasıf olduğunu gösterir. Külaş Ahmetova nın Samırık batır, Sıpatay batır hakkındaki şiirleri bu hususları içermektedir. Mesela: Bere bermes tabiğat künde alıptı Her gün alp er doğmaz Bir ultka uksas birtutas tulğanı uktım Tek başına bir millet gibi şahsiyettir o. Dara tuğan kazaktın batırları Kazak alpleri kimseye benzemez Bölinbeytin namısı bir halıktın Tüm halkın namusu gibidir o. Eldi korğaw erlerdin isi bolsa Memleketi korumak alplerin işidir Erlikti aytuw akınnın mindeti edi Erliği anlatmak ise şairin görevidir. (Qut:180)

11 877 Bundan başka da Külaş Ahmetova eserlerinde halktan çıkan Madi, Muhit, Kurmanğazı, Ulbike, Sıpatay v.s. gibi meşhur biyleri, hakimleri, hanları, jırşıları, ozanları vd. özellikleriyle tanıtırken, genç nesle onlara örnek göstererek var olanla iftihar edebilmeyi öğütlemiştir. Özellikle Kazak halk edebiyatının güzide temsilcilerinden atışmacı ozan Ulbike Hanım ı ve onun icralarını rehber edinen şâire K.Ahmetova, kendi benliğine yabancılaşmayı ve fikrî hayatın kaynağı olan manevî değerlerden uzaklaşmayı toplumsal rahatsızlıkların sebebi olarak tanımlamıştır yılında Kazakistan Cumhuriyeti nin en yüksek nişanı Parasat ı kazanan K.Ahmetova Sovyet devrinde üstü kapalı konuşulan konulara, özellikle halk kültürüne değinirken Endi aşuwğa tiyşspiz bürkeme oydı Şimdi artık gizli saklılarımızı açık söylemenin, öz benliğimize dönmenin zamanı (Baq:163), jebedey batıp jetpey turğanı dal kazir, Kazaktın tili, kazakşa lebiz, kazakşa an Şimdi ise tek eksiğim kazakçanın kullanılmaması, değerli kültür mirasımızın yeterince bilinmemesi diyerek atalar mirasını çukura atmanın ne denli trajedi olacağını (Qut: 51) idrak etmeye gözü açık, gönlü uyanık olanları davet etmektedir.

12

AK KAĞAN DESTANINDA KADIN TİPİ

AK KAĞAN DESTANINDA KADIN TİPİ AK KAĞAN DESTANINDA KADIN TİPİ Özet İnsanlık tarihinin başlangıcından günümüze kadar toplumda cinsiyete göre iş bölümü yapılmış; kültürel değerler, sosyal kabuller ve protokoller buna göre şekillenmiştir.

Detaylı

TÜRK DESTANLARINDAKİ AİLE ALGISI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. Halil İbrahim Şahin *

TÜRK DESTANLARINDAKİ AİLE ALGISI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. Halil İbrahim Şahin * TÜRK DESTANLARINDAKİ AİLE ALGISI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Halil İbrahim Şahin * Özet Türk destanlarında kahramanlar, çoğunlukla aile bireylerini korumak veya yeni bir aile kurabilmek için mücadele ederler.

Detaylı

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 ÖZET: Dil olmadan söz, söz olmadan dil düşünülemez. Böyle olunca kelimelerin üzerinde kişinin egemenliği açıkça ortaya çıkar.

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATLARI-II

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATLARI-II T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2753 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1711 ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATLARI-II Yazarlar Prof.Dr. Orhan SÖYLEMEZ (Ünite 1, 2, 5) Doç.Dr. Marufjon YULDASHEV (Ünite 3, 4) Prof.Dr.

Detaylı

fotoğraf söze geldi RENGÂHENK 2012 Bahar

fotoğraf söze geldi RENGÂHENK 2012 Bahar RENGÂHENK 2012 Bahar fotoğraf söze geldi fotoğraf söze geldi Adem BÖLÜKBAŞI 2 RENGÂHENK 2012 Kış RENGÂHENK 2012 Bahar 3 fotoğraf söze geldi makale Esra GÜLTEKİN O nun Ailesi Allah Resulü nde sizin için,

Detaylı

Allah ım, beni bağışla, bana merhamet eyle, beni dosdoğru yola ilet, bana sıhhat ver ve beni rızıklandır! (Müslim, Zikir, 35)

Allah ım, beni bağışla, bana merhamet eyle, beni dosdoğru yola ilet, bana sıhhat ver ve beni rızıklandır! (Müslim, Zikir, 35) 1 OCAK 1 BESMELE: HER HAYRIN ANAHTARI İslam tarihi boyunca Müslümanlar kültür ve medeniyetlerini besmeleyle yoğurmuşlardır. Bütün Müslümanların sofrasında eller yemeğe besmeleyle uzanır. Yemekler onun

Detaylı

TÜRK KÜLTÜRÜNDE AĞAÇ KÜLTÜ VE ŞOR KAHRAMANLIK DESTANLARINA YANSIMALARI

TÜRK KÜLTÜRÜNDE AĞAÇ KÜLTÜ VE ŞOR KAHRAMANLIK DESTANLARINA YANSIMALARI The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Doi number:http://dx.doi.org/10.9761/jasss2446 Number: 27, p. 379-398, Autumn I 2014 TÜRK KÜLTÜRÜNDE AĞAÇ KÜLTÜ VE

Detaylı

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK SANATI NDA ŞAMANİZM İN ETKİSİ

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK SANATI NDA ŞAMANİZM İN ETKİSİ Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 25, Sayfa 371-390, 2008 İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK SANATI NDA ŞAMANİZM İN ETKİSİ Ahmet Dalkıran Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Detaylı

FAKİR BAYKURT UN ROMANLARINDAKİ HALK BİLİMİ UNSURLARI

FAKİR BAYKURT UN ROMANLARINDAKİ HALK BİLİMİ UNSURLARI T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI Yüksek Lisans Tezi FAKİR BAYKURT UN ROMANLARINDAKİ HALK BİLİMİ UNSURLARI Mehmet Halil AKKIN Tez Danışmanı Yrd. Doç.

Detaylı

Mitoloji, zaman zaman Türkçe de söylenbilim veya söylencebilim olarak da adlandırılmıştır.

Mitoloji, zaman zaman Türkçe de söylenbilim veya söylencebilim olarak da adlandırılmıştır. BÖLÜM 1 1. MİTOLOJİ 1.1. Tanımı Yunanca; mitologia (µυθολογία), mithos (µυθος) yani söylenen ya da duyulan söz ve logos (λογος) yani konuşma kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Eski Yunan da geçmişte

Detaylı

YÖNÜMÜ ARIYORUM ÖNSÖZ Bugün gerek toplumumuzun ve gerekse tüm insanlığın siyasî, ekonomik, sosyal, psikolojik, dinî, ahlâkî birçok problemleri bulunmaktadır. Problemlerin temeline ve özüne inildiğinde

Detaylı

SOHBET. Ne zaman bir yol hazırlığı yapsam, BİR DOSTLA

SOHBET. Ne zaman bir yol hazırlığı yapsam, BİR DOSTLA Edebiyat Bilal KEMİKLİ BİR DOSTLA SOHBET Benim can dostum diyor ki: Eğer, bir erin izinde gitmiyorsan, bu dünyaya geldim veya gelmedim deme. Dünyaya gelmek, hayatı ve varlığı anlamak ve anlamlandırmak

Detaylı

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TÜRKÇE EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TÜRKÇE EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TÜRKÇE EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI REŞAT NURİ GÜNTEKİN İN ROMANLARININ EĞİTİM DEĞERLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ YÜKSEK LİSANS

Detaylı

ORTAÖ RET M TEMEL D Nî B LG LER ( slam, 1) ( SLAM, 1) Ö RET M MATERYAL

ORTAÖ RET M TEMEL D Nî B LG LER ( slam, 1) ( SLAM, 1) Ö RET M MATERYAL ORTAÖ RET M TEMEL D Nî B LG LER ( slam, 1) ( SLAM, 1) Ö RET M MATERYAL ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER (İSLAM, 1) ÖĞRETİM MATERYALİ YAZARLAR Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ I II

Detaylı

UYGULAMALARI ÜZERİNE SOSYOLOJiK BİR ARAŞTIRMA

UYGULAMALARI ÜZERİNE SOSYOLOJiK BİR ARAŞTIRMA EKEV AKADEMİ DERCİSİ Yıl: 14 Sayı: 42 (Kış 2010) ------- 17 TUNCELİ YÖRESİ ALEVİLERiNDE GEÇİŞ DÖNEMİ İNANÇ VE UYGULAMALARI ÜZERİNE SOSYOLOJiK BİR ARAŞTIRMA Erdal YILDIRIM(*) Özet İnsan hayatının geçiş

Detaylı

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERS NOTLARI

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERS NOTLARI EDEBİYAT-TARİH İLİŞKİSİ Edebiyat tarihi, medeniyet tarihinin en önemli kısmıdır. Bir milletin uzun asırlar esnasında geçirdiği fikrî ve hissî gelişmeyi belirten bütün kalem ürünlerini inceleme ile onun

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ TÜRK HALK EDEBİYATINA GİRİŞ - II DERS NOTLARI 1. Sınıf - 2. Dönem İsa SARI www.isa-sari.com MİT Mit, kutsal bir öyküyü; en eski zamanda, başlangıçtaki masallara özgü zamanda

Detaylı

SLÂM KURUMLARI VE MEDEN YET

SLÂM KURUMLARI VE MEDEN YET T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2057 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1091 Anadolu Üniversitesi lâhiyat Önlisans Program SLÂM KURUMLARI VE MEDEN YET Editör Prof.Dr. Mefail HIZLI Yazarlar Prof.Dr. Mehmet

Detaylı

ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER (İSLAM,2) ÖĞRETİM MATERYALİ YAZAR

ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER (İSLAM,2) ÖĞRETİM MATERYALİ YAZAR ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER (İSLAM,2) ÖĞRETİM MATERYALİ YAZAR Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ DEVLET KİTAPLARI İKİNCİ BASKI..., 2014 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI... : 5906 YARDIMCI VE KAYNAK KİTAPLAR

Detaylı

ALEVİLİK NEDİR? Doç. Dr. İbrahim ARSLANOĞLU G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi

ALEVİLİK NEDİR? Doç. Dr. İbrahim ARSLANOĞLU G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi ALEVİLİK NEDİR? Doç. Dr. İbrahim ARSLANOĞLU G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Aleviliğin ne olduğu, gerek Aleviler ve gerekse bu grubun dışında bulunan kişiler ve bilim adamları tarafından tartışılmaktadır.

Detaylı

Geleneksel Türk Dini ndeki Ana / Dişil Ruhlar a Mitolojik Açıdan Bakış

Geleneksel Türk Dini ndeki Ana / Dişil Ruhlar a Mitolojik Açıdan Bakış Iğdır Üniversitesi / Iğdır University İlahiyat / Journal of Divinity Faculty Sayı / No: 1, Nisan / April 2013: 105-134 Geleneksel Türk Dini ndeki Ana / Dişil Ruhlar a Mitolojik Açıdan Bakış MEHMET ALPARSLAN

Detaylı

HELAL HARAM BİLİNCİYLE TÜKETİCİ OLMAK

HELAL HARAM BİLİNCİYLE TÜKETİCİ OLMAK HELAL HARAM BİLİNCİYLE TÜKETİCİ OLMAK Bir imtihan dünyasında bulunan, ağır bir emanet/sorumluluk yüklenen insan başıboş ve sorumsuz olarak bırakılmamıştır. Dünyada yapıp ettiklerinden, kazandıkları ve

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE ARAŞTIRMA KURUMU SOSYO-KÜLTÜREL DEĞİŞME SÜRECİNDE TÜRK AİLESİ

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE ARAŞTIRMA KURUMU SOSYO-KÜLTÜREL DEĞİŞME SÜRECİNDE TÜRK AİLESİ T.C. BAŞBAKANLIK AİLE ARAŞTIRMA KURUMU SOSYO-KÜLTÜREL DEĞİŞME SÜRECİNDE TÜRK AİLESİ ANKARA Aralık 1992 Proje ve Yayın Sorumlusu Ezel Erverdi Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Hakkı Dursun Yıldız (vefatı-23.10.1992)

Detaylı

DEĞERLER EĞİTİMİ AÇISINDAN KUR AN KISSALARI NIN TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDA KULLANILMASI*

DEĞERLER EĞİTİMİ AÇISINDAN KUR AN KISSALARI NIN TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDA KULLANILMASI* DEĞERLER EĞİTİMİ AÇISINDAN KUR AN KISSALARI NIN TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDA KULLANILMASI* Yakup ALAN** Özet Millet olarak edebiyatı hayatımızın bir parçası haline getirmiş bulunmaktayız. Karşılaştığımız herhangi

Detaylı

Türk Edebiyatında Orta Asya dan Söz Eden İlk Roman: Gönül Hanım 1 Mümine ÇAKIR 2

Türk Edebiyatında Orta Asya dan Söz Eden İlk Roman: Gönül Hanım 1 Mümine ÇAKIR 2 Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5(1): 247-262 Türk Edebiyatında Orta Asya dan Söz Eden İlk Roman: Gönül Hanım 1 Mümine ÇAKIR 2 Özet Orta Asya da kurulan Türk devletleri,

Detaylı

ALEVİLİK NEDİR? Doç. Dr. İbrahim ARSLANOĞLU G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi

ALEVİLİK NEDİR? Doç. Dr. İbrahim ARSLANOĞLU G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi ALEVİLİK NEDİR? Doç. Dr. İbrahim ARSLANOĞLU G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Aleviliğin ne olduğu, gerek Aleviler ve gerekse bu grubun dışında bulunan kişiler ve bilim adamları tarafından tartışılmaktadır.

Detaylı

KENT KÜLTÜRÜNDE DELİLER VE DELİLERLE İLGİLİ ANLATILAR: GİRESUN ÖRNEĞİ

KENT KÜLTÜRÜNDE DELİLER VE DELİLERLE İLGİLİ ANLATILAR: GİRESUN ÖRNEĞİ KENT KÜLTÜRÜNDE DELİLER VE DELİLERLE İLGİLİ ANLATILAR: GİRESUN ÖRNEĞİ The Insane People and Their Narrations in Urban Culture: Example of Giresun Mustafa AÇA* ÖZ Köy monografilerinden başlamak üzere, kırsal

Detaylı

Türk Kültür Çevresinde Şamanizm ve Şamanlık Meselesi

Türk Kültür Çevresinde Şamanizm ve Şamanlık Meselesi Türk Kültür Çevresinde Şamanizm ve Şamanlık Meselesi Mehmet MANDALOĞLU * Özet: Şaman kelimesi büyücü, sihirbaz karşılığı olarak kullanılmıştır. Türkler, şaman kelimesi yerine kam kelimesini kullanmışlardır.

Detaylı

1925 Yılında Yayımlanan Küçük Mektebliye: Yeni Millî Kırâ at Kitabının İncelenmesi ve Değerlendirilmesi. Bekir GÖKÇE 1

1925 Yılında Yayımlanan Küçük Mektebliye: Yeni Millî Kırâ at Kitabının İncelenmesi ve Değerlendirilmesi. Bekir GÖKÇE 1 Yıl/Year: 2012 Cilt/Volume: 1 Sayı/Issue: 2 Sayfalar/Pages: 1-39 1925 Yılında Yayımlanan Küçük Mektebliye: Yeni Millî Kırâ at Kitabının İncelenmesi ve Değerlendirilmesi Özet Bekir GÖKÇE 1 Bu çalışmanın

Detaylı

MEHMET KAPLAN IN DİL ÜZERİNE GÖRÜŞLERİ Mehmet Kaplan s Ideas On Language Dilek ERENOĞLU *

MEHMET KAPLAN IN DİL ÜZERİNE GÖRÜŞLERİ Mehmet Kaplan s Ideas On Language Dilek ERENOĞLU * A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi Sayı 36 Erzurum 2008-65- MEHMET KAPLAN IN DİL ÜZERİNE GÖRÜŞLERİ Mehmet Kaplan s Ideas On Language Dilek ERENOĞLU * ÖZET Dil dünyasında emek harcayanlar kullandıkları

Detaylı