NOT:Yukarıda belirtilen belgelerin eksik olması halinde teklif değerlendirmeye alınmayacaktır.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NOT:Yukarıda belirtilen belgelerin eksik olması halinde teklif değerlendirmeye alınmayacaktır."

Transkript

1 BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER 1- Tüm hizmet sağlayıcılar, aşağıda belirtilen yeterlilik bilgi ve belgelerini tekliflerine ek olarak İl Müdürlüklerine ileteceklerdir; a- Teklifi imzalamaya yetkili kişilere ait yetki belgesi (Noter onaylı imza sirkülerinde, Ticaret Sicil Gazetesi vb. belgelerde firmayı temsil ve ilzama yetkili olduğu belirtilmiş ise verilmeyebilir.), (kamu kurum/kuruluşlarından istenmez) b- Teklifi imzalamaya yetkili kişilere ait imza sirküleri, c- Hizmet sağlayıcının, esas iştigal alanını gösteren (ticaret veya sanayi odasına ve/veya ilgili meslek örgütüne kayıtlı olduğunu gösterir belge, kuruluş belgeleri, faaliyet izin belgeleri, Vergi Levhası, SGK kaydı, ilgili kamu kurum/kuruluşlarından alınan işyeri açma belgeleri v.b. belgelerden hizmet sağlayıcının durumuna uygun olanlar) belgelerin kopyaları, ç- Hizmet sağlayıcı STK ise; kuruluş ve/veya faaliyette bulunmalarına izin veren belgenin (Vakıf senedi, dernek tüzüğü vb.) kopyası, d- Hizmet sağlayıcının hizmetin verilmesine ilişkin makine, donanım ve araçların mülkiyetine sahip olmaması halinde; bu ekipmanları program başladığında temin edeceğini -mali boyutunu içerecek şekilde- gösteren taahhüt, e- Konsorsiyum halinde teklif veren hizmet sağlayıcıların kendi aralarında imzaladıkları, konsorsiyum üyeleri arasında verilecek hizmetlerin paylaşımı ve her bir konsorsiyum üyesinin yükümlülükleri ve Kurum ile yapılacak işlemlerde konsorsiyumun nasıl temsil edileceğinin yetkilendirilmiş bir konsorsiyum lideri aracılığı ile veya hep birlikte açık olarak belirlenmiş olduğu konsorsiyum protokolü. (Başka kurum/kuruluşlarla hizmetlerin verilmesi konusunda işbirliği yaparak teklif veren STK lara ait konsorsiyum protokollerinde başta hizmetlerin yürütülmesi ve sonuçlandırılması olmak üzere tüm yükümlülüklerde tarafların eşit sorumluluklara sahip oldukları belirtilmelidir. Bu protokolün son teklif verme tarihi öncesi taraflar arasında (kendi aralarında) yapılmış olması yeterli olacaktır.) f- Hizmet sağlayıcının işçi ücretlerinin düzenlenen bordrolar karşılığı, SGK primleri ve diğer yasal kesintilerin ise ödendiğini gösterir belge karşılığı yapılacağını bildiğine ve bu çerçevede katılımcıların bir aylık SGK primleri ve buna bağlı giderlerini ödeyebilecek mali güce sahip olduğuna ilişkin taahhütname (TYÇP lerin kamu kurum ve kuruluşlarıyla düzenlenmesi halinde işçi ücretlerine ilişkin istihkakların kuruma gönderilmesine müteakip programa ilişkin giderler Kurum tarafından kamu kuruluşunun hesabına aktarılır. 2-Hizmet sağlayıcının hizmetin verilmesine ilişkin makine, donanım ve araçların mülkiyetine sahip olmaması halinde sözleşme imzalanmadan önce bu ekipmanların temin edildiğine dair belgelerin İl Müdürlüklerine teslim edilmesi gerekmektedir, 3-Belirtilen tüm belgelerin Hizmet Sağlayıcıyı temsile yetkili olan tarafından imzalanmış olması gerekmektedir. 4-Ayrıntılı Proje(Ek 2 de yer alan formata uygun) 5-Projenin Uygulanacağı Alana Ait Fotoğraflar / Kroki 6-Projenin Belediye Mücavir alanları dışında olduğunu kanıtlayıcı belgeler NOT:Yukarıda belirtilen belgelerin eksik olması halinde teklif değerlendirmeye alınmayacaktır. EKLER : 1-TYÇP Hizmetleri Başvuru Formu 2-Proje Özeti (Formatı) 3-Çalışma Programı 4-Taahhütname 5- İmza yetkililerine ait yazı örneği 6- TYÇP Hizmetleri Sözleşmesi

2 TYÇP HİZMETLERİ BAŞVURU FORMU Hizmet Sağlayıcının Unvanı ve adresi: T.C.İzmir Orman Bölge Müdürlüğü Torbalı Orman Fidanlık Müdürlüğü Torbalı Fidanlık Şefliği Yedi Eylül Mah.Aydın Cd.No:133 TORBALI/İZMİR Telefon ve Faks No Sözleşme süresi: (azami 6 ay) (toplam program süresi haftada gün/saat, takvim günü ve ay olarak) Haftada 5,5 Gün 45 Saat 184 Takvim Günü 6 Ay TYÇP Hizmet Konusu TYÇP Hizmetinin Amacı İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Torbalı İlçesinde bulunan Torbalı Orman Fidanlık Müdürlüğü Torbalı Fidanlık Şefliğinde TYÇP kapsamında üretilecek fidanların tamamı 2012 yılı, Orman Ağaçlandırmalarında bedelsiz olarak kullanılacaktır. Kaplı Fidan Üretimi a)torba ve kaplara repikaj Harcın hazırlanması (Eleme ve karıştırma) Hacmi 1,4-4 litre arasındaki (çapı 9-13 cm) olan kaplara repikaj Hacmi 4,1-7 litre arasınaki (Çapı 13,1-17 cm) kaplara repikaj Hacmi 11,1-22 litre arasındaki (Çapı 19,1-25 cm) kaplara repikaj Çelikle Üretim a)çeliklerin hazırlanması Yapraklı fidanlar- İbreli Fidanlar b)çeliklerin dikimi Yapraklı fidanlardan elde edilen çeliklerin dikilmesi İbreli fidanlardan elde edilen çeliklerin dikilmesi İşleri yaptırılacaktır. İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde ve bölgelerde veya afet, kriz vb. Gibi olağanüstü durumlarda işsizlerin kısa süreli istihdam ve eğitimini amaçlayan, toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesini sağlayan programlarla geçici iş imkanı sağlanarak, belli bir sure için maddi olarak desteklenen katılımcılar çalışma ortamına alışarak; Fidan yetiştirme ve bakımı konusunda mesleki eğitim, iş tecrübesi ve disiplini edinmekte,ayrıca orman ağaçlandırmaları için tamamı bedelsiz olarak verilecek fidan ve boylu fidanların yetiştirilmesi ve dikilmesi çalışmasıyla kamu yararına bir faaliyet gerçekleştirilmektedir. Proje kapsamında işlendirilecek olan kişiler daha sonra edindikleri iş tecrübesi ile çevre düzenleme, park bahçe bakımı,yeşil alan bakımı işlerinde çalışabileceklerdir.

3 Hizmet verilmesi beklenen katılımcı sayısı: (*) Teklif Verme Tarihindeki Brüt Asgari Ücret + İşveren Payı (Sigorta primleri, vergi giderleri, vb. brüt asgari ücret üzerinden hesaplanacaktır) A. KATILIMCI ÜCRET GİDERLERİ = (*) x Çalışan Sayısı x Sözleşme Süresi; (Not:16 Yaşından Büyük Sanayi Sektöründe Çalışan İşçiler için belirlenen asgari ücret) ödenecektir.) B. İDARİ GİDERLER 1 = (toplam işçi ücret giderinin en fazla %10 undan oluşup, Programın yürütülmesi için gerekli olan ekipman giderlerini ifade eder) C. KAR 2 = (toplam işçi ücret giderinin %10 unu geçmeyecek şekilde hesaplanır.) 20 kişi Brüt Ücret 1.(6ay)886,50 İşveren Maliyeti 199,46 Toplam 1085,96 2.(6ay)940,50 211, ,11 1.(6ay)=1086,00:30x122x20=88.328,00TL. 2.(6ay)=1152,00:30x62x20 =47.616,00TL. TOPLAM MALİYET İdari gider yoktur Kar yoktur = ,00TL. D. TAHMİNİ TOPLAM ,00TL. SÖZLEŞME BÜTÇESİ: (yukarıdaki, A, B, C maddelerinin toplamı) E. Katılımcı başına birim maliyet 6.797,20TL. (tahmini toplam sözleşme bütçesinin katılımcı sayısına bölünmesi) F. Katılımcı Başına Aylık Birim 1.132,87 TL. Maliyet (katılımcı başına birim maliyetin, hizmet verilen ay sayısına bölünmesi) (imza/tarih)hizmet Sağlayıcının unvanı İzmir Orman Bölge Müdürlüğü Torbalı Orman Fidanlık Müdürlüğü Ömer AKKOÇ Fidanlık Müdürü NOT : Giderler TL bazında hesaplanacaktır yaşından büyük işçiler için uygulanan brüt asgari ücrete göre hesaplanan toplam işçi ücret giderinin en fazla %10 undan oluşur.(okullarda uygulanan TYÇP lerde ödenmez) 2 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan brüt asgari ücrete göre hesaplanan toplam işçi ücret giderinin %10 unu geçmeyecek şekilde ödenir.kamu kurumlarına ödenmez

4 PROJE FORMATI TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA PROGRAMI 2.FAYDALANMA PROJESİ 1-TANIM: İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde ve bölgelerde veya afet, kriz vb. Gibi olağanüstü durumlarda işsizlerin kısa süreli istihdam ve eğitimini amaçlayan, toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesini sağlayan programlarla geçici iş imkanı sağlanarak, belli bir sure için maddi olarak desteklenen katılımcılar çalışma ortamına alışarak; mesleki eğitim, iş tecrübesi ve disiplini edinmekte ve aynı zamanda kamu yararına bir faaliyet gerçekleştirilmektedir. Toplum Yararına Çalışma Programı çerçevesinde kurumumuzca işlendirilecek işçiler, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü Torbalı Fidanlık Müdürlüğü Torbalı Fidanlık Şefliğinin 2012 yılı Orman ağaçlandırmalarında kullanılacak, bedelsiz olarak verilecek fidan ve boylu fidan yetiştirilmesi ve dikilmesi amaçlı çeşitli işlerde çalıştırılacaktır. Kapsam: Bu kapsamda İzmir Orman Bölge Müdürlüğü Torbalı Orman Fidanlık müdürlüğü nün İzmir İli Torbalı İlçesinde bulunan Torbalı Fidanlık Şefliğinde işlendirilecek işçilere; 1.2- Özet: 1-Kaplı Fidan Üretimi a)torba ve kaplara repikaj Harcın hazırlanması (Eleme ve karıştırma) Hacmi 1,4-4 litre arasındaki (çapı 9-13 cm) olan kaplara repikaj Hacmi 4,1-7 litre arasınaki (Çapı 13,1-17 cm) kaplara repikaj Hacmi 11,1-22 litre arasındaki (Çapı 19,1-25 cm) kaplara repikaj 2-Çelikle Üretim a)çeliklerin hazırlanması Yapraklı fidanlar İbreli Fidanlar b)çeliklerin dikimi Yapraklı fidanlardan elde edilen çeliklerin dikilmesi İbreli fidanlardan elde edilen çeliklerin dikilmesi İşleri yaptırılacaktır. 2 - Projenin Konusu: Projenin uyulama konusu ayrıntılı olarak anlatılacak. a)işin Adı:Torbalı Orman Fidanlık Müdürlüğü,Torbalı Fidanlık Şefliği 2012 yılı Orman ağaçlandırmalarında kullanılacak, bedelsiz olarak verilecek fidan ve boylu fidan yetiştirilmesi ve dikilmesi. b) İşin tam ve ayrıntılı tanımı: konu fidan üretimi ve bakımı çalışmasında; 1-Kaplı fidan üretimi a)torba veya kaplara repikaj a.1) Harcın hazırlanması (eleme,karıştırma,yükleme,taşıma) Yapım Şartları: Kaplı fidan üretiminde kullanılacak materyallerin (toprak,humus,gübre,kabuk,turba,mil,vb.)idarece belirlenen oranlarda işin kesin projesine ve teknik şartnamesine uygun bir şekilde elenerek kaplı fidan üretim tekniğine uygun olarak elenmesi,karışımının homojen olarak sağlanması ve ambara taşınması işidir. İşin yapımında kullanılacak olan traktör, kepçe,elek,römork yüklenici tarafından temin edilecek olup tamir bakım ve işletme giderleri yükleniciye aittir. Ölçüm Şekli: Hazırlanan üretim materyali karışımı miktarı (m3) a.2) Çıplak köklü fidanların hacmi litre arasındaki ( çapı 9-13 cm ) olan kaplara repikajı Yapım Şartları : Çıplak köklü fidanlar fidan stok merkezinden traktöre yüklenecek,taşınacak, repikaj sahasına indirilecek ve kökler hava almayacak şekilde dağıtılacaktır.fidan repikajında kullanılacak hacmi litre arasındaki (çapı 9-13 cm ) olan kapta alttan su dranajını sağlaması amacıyla idarece belirlenen sayıda ve büyüklükte

5 uygun yerlere delik açılacak, toprak hangarında kap tabanına repike edilecek fidanın kök boyuna uygun seviyeye kadar yetişme ortamı konulacak, fidan kabın tam ortasında ve dik duracak şekilde tespit edilerek kabın geri kalan kısmına harç materyali doldurulacaktır. Doldurma esnasında materyal kök boyunun yarısına kadar doldurulduğunda muhtemel kök kıvrıklığını gidermek amacı ile fidan yukarıya doğru 1-2 cm çekilerek kök boğazı seviyesinde doldurulma işlemi tamamlanacaktır. Kapta doğal sıkıştırmayı sağlamak için kap kenarlarından tutularak iki defa hafif şiddette yere vurulacaktır. Kabın üst kısmında oluşacak çökme tamamlanacaktır. Repikajı yapılan fidanlar traktör tarafından çekilen römorklara tekniğine uygun yüklenerek, yastık başına taşınacak ve boşaltılacaktır. Yastıklara kaplar boşluk kalmayacak ve dik duracak şekilde tekniğine uygun olarak dizilecektir. Yetişme ortamı doyma noktasına kadar sulanacaktır, sulama sonucunda işin eksikliğinden dolayı meydana gelebilecek boşluklar yetiştirme ortamı ile takviye edilecektir. İşin yapımında kullanılacak olan traktör ve römork yüklenici tarafından temin edilecek olup tamir bakım ve işletme giderleri yükleniciye aittir. Ölçüm Şekli : Repikaja alınmış fidan miktarı (1000 adet) a.3) Çıplak köklü fidanların hacmi litre arasındaki (çapı cm )kaplara repikajı Yapım Şartları : Çıplak köklü fidanlar fidan stok merkezinden traktöre yüklenecek,taşınacak, repikaj sahasına indirilecek ve kökler hava almayacak şekilde dağıtılacaktır.fidan repikajında kullanılacak hacmi litre arasındaki (çapı cm ) olan kapta alttan su dranajını sağlaması amacıyla idarece belirlenen sayıda ve büyüklükte uygun yerlere delik açılacak, toprak hangarında kap tabanına repike edilecek fidanın kök boyuna uygun seviyeye kadar yetişme ortamı konulacak, fidan kabın tam ortasında ve dik duracak şekilde tespit edilerek kabın geri kalan kısmına harç materyali doldurulacaktır. Doldurma esnasında materyal kök boyunun yarısına kadar doldurulduğunda muhtemel kök kıvrıklığını gidermek amacı ile fidan yukarıya doğru 1-2 cm çekilerek kök boğazı seviyesinde doldurulma işlemi tamamlanacaktır. Kapta doğal sıkıştırmayı sağlamak için kap kenarlarından tutularak iki defa hafif şiddette yere vurulacaktır. Kabın üst kısmında oluşacak çökme tamamlanacaktır. Repikajı yapılan fidanlar traktör tarafından çekilen römorklara tekniğine uygun yüklenerek, yastık başına taşınacak ve boşaltılacaktır. Yastıklara kaplar boşluk kalmayacak ve dik duracak şekilde tekniğine uygun olarak dizilecektir. Yetişme ortamı doyma noktasına kadar sulanacaktır, sulama sonucunda işin eksikliğinden dolayı meydana gelebilecek boşluklar yetiştirme ortamı ile takviye edilecektir. İşin yapımında kullanılacak olan traktör ve römork yüklenici tarafından temin edilecek olup tamir bakım ve işletme giderleri yükleniciye aittir. Ölçüm Şekli : Repikaja alınmış fidan miktarı (1000 adet) a.4)kaplı fidanların hacmi litre arasındaki (çapı cm ) kaplara repikajı Yapım Şartları : Repikaj yapılacak kaplı fidanlar fidan stok merkezinden traktöre yüklenecek,taşınacak, repikaj sahasına indirilecek, kabından çıkarılacak ve kök tuvaleti yapılacaktır.fidanın repikajında kullanılacak olan hacmi litre arasında olan kapta alttan su dranajını sağlaması amacıyla idarece belirlenen sayıda ve büyüklükte uygun yerlere delik açılacak, toprak hangarında kap tabanına repike edilecek fidanın kök boyuna uygun seviyeye kadar yetişme ortamı konulacak, fidan kabın tam ortasında ve dik duracak şekilde tespit edilerek kabın geri kalan kısmına harç materyali doldurulacak,kapta doğal sıkıştırmayı sağlamak için kap kenarlarından tutularak iki defa hafif şiddette yere vurulacaktır. Kabın üst kısmında oluşacak çökme tamamlanacak ve dal budaması yapılacaktır.repikaj yapılan kaplar traktör tarafından çekilen römorklara tekniğine uygun yüklenerek, yastık başına taşınacak ve indirilecektir. Yastıklara kaplar boşluk kalmayacak ve dik duracak şekilde tekniğine uygun olarak dizilecektir. Yetişme ortamı doyma noktasına kadar sulanacaktır, sulama sonucunda işin eksikliğinden dolayı meydana gelebilecek boşluklar tamamlanacaktır. İşin yapımında kullanılacak olan traktör ve römork yüklenici tarafından temin edilecek olup tamir bakım ve işletme giderleri yükleniciye aittir. Ölçüm Şekli : Repikaja alınmış fidan miktarı (1000 adet)

6 2-Çelikle üretim: a) Yapraklı tür fidanların çeliklerinin hazırlanması Yapım Şartları :Yapraklı fidan üretimi için çelikler türün tekniğine uygun olarak hazırlanacaktır. Çelikler bir yıllık sürgünlerden hazırlanır. Kış çeliklerinde odunsu yapı, yaz çeliklerinde (yumuşak çelik) ise yeşil doku yapısında çelik hazırlanır. Çelik üzerinde en az 2 tomurcuk olacak şekilde ayarlanır. Çelik boyu türlere göre 8-10 cm arasında alınır. Hazırlanması sırasında sürgünlerin dip kısmı tomurcuğun türe göre değişen 3-8 mm altan köklenme ortamına zarar görmeden girmesini sağlamak ve yara yüzeyini artıracak şekilde verev kesilmelidir. Diğer uç üst tomurcuğun 3-10 mm üstünden yara yüzeyini azaltacak şekilde dik olarak kesilir. Uçları kesilerek hazırlan çelikte bulunan dallar yara yüzeyi fazla olmayacak şekilde keskin makasla kesilir. Yaprağını dökmeyen türlerde su kaybını azaltmak için yaprak yüzeyini azaltacak şekilde kesim uygulanır. Hazırlanan çelik bir kap içine konarak üzeri ıslak örtü ile örtülür. Çalışma esnasında kabın üstünün örtülmesi esastır. Uygun iki çelik arasındaki dal artıkları ve çelik üzerinden kesilen dallar ve diğer artıklar toparlanarak çalışma alanının dışına çıkarılır. Bıçağın keskin olması gerekir. Çelik hazırlanan türlerinin hepsinin ayrı özellikleri olduğundan her tür için ayrı ayrı tarifi olmak üzere çalışmanın başlangıcında çalışmanın ayrıntılı tarifi olan bir tutanak düzenlenir. Çalışmanın başlangıcında idarenin teknik elamanlarınca türün özelliklerine göre şekillenmiş çelik örneği hazırlanarak yükleniciye teslim edilir. Bu bir tutanakla tespit edilir. Bu örnek iş bitimine kadar saklanır. Ölçüm Şekli :Hazırlanan çelik adedi.(1000 adet) b) İbreli Tür Fidanların Çeliklerinin Hazırlanması Yapım Şartları :İbreli fidan üretimi için çelikler türün tekniğine uygun alarak hazırlanacaktır. Çelikler bir yıllık sürgünlerden hazırlanır. Kış çeliklerinde odunsu yapı, yaz çeliklerinde (yumuşak çelik) ise yeşil doku yapısında çelik hazırlanır. Çelik boyu türlere göre 8-10 cm arasında alınır. Hazırlanması sırasında çeliğin yetişme ortamına giren dip kısmının odunsu olması esastır. Çeliğin toprağa giren ucunun türün özelliklerine bağlı olmak koşulu ile koparma ile oluşan dal tongucu çelikte kalacak şekilde ayrılmalı veya çeliğin toprağa girmesini sağlamak ve yara yüzeyini artıracak şekilde verev kesilmelidir. Çeliğin uç sürgünden hazırlanması esastır. Eğer idarenin türün uygunluğuna göre belirlemesi halinde dal ortasından da hazırlanabilir. Bu hallerde çeliğin kesilen ucunda yara yüzeyinin az olması için kesim düz olmalıdır. Su kaybını azaltmak için yaprak yüzeyini yarı yarıya azaltacak şekilde kesim uygulanır. Çeliğin eğer varsa toprağa girecek bölümü olan alt kesimindeki dallar ve ibreler makasla kesilerek çelikten ayrılır. Alt bölümde dal yoksa bu kesim çeliğin üst kesiminde gene ibre yüzeyini yarı yarıya azaltacak oranda uygulanır. Hazırlanan çelik bir kap içine konarak üzeri ıslak örtü ile örtülür. Çalışma esnasında kabın üstünün örtülmesi esastır. Uygun iki çelik arasındaki dal artıkları ve çelik üzerinden kesilen dallar ve diğer artıklar toparlanarak çalışma alanın dışına çıkarılır. Çalışmalarda çeliğin zarar görmemesi için kullanılacak makasın temiz, keskin olması gerekir. Çelik hazırlanan türlerinin hepsinin ayrı özellikleri olduğundan her tür için ayrı ayrı tarifi olmak üzere çalışmanın başlangıcında yapılacak çalışmanın ayrıntılı tarifi olan bir tutanak düzenlenir. Çalışmanın başlangıcında idarenin teknik elamanlarınca türün özelliklerine göre şekillenmiş çelik örneği hazırlanarak yükleniciye teslim edilir. Bu bir tutanakla tespit edilir. Bu örnek iş bitimine kadar saklanır. Ölçüm Şekli :Hazırlanan çelik adedi.(1000 adet) c) Çeliklerin dikimi : c.1)yapraklı fidanlardan elde edilen çeliklerin dikilmesi Yapım Şartları :Yapraklı fidan üretimi için türün tekniğine uygun hazırlanmış çelikler hazırlamış yastığa veya köklendirme tavalarına tekniğine uygun dikilecektir. İdare tarafından hazırlatılmış ve üzeri örtülü kap içinde temin edilen çelikler, idare tarafından hazırlanmış masa,yastık,kasa, pottray,saksı, üretim kabı,poli-etilen kaba, vb. idarenin belirleyeceği aralıkta sıra halinde gene idarenin belirleyeceği sıklıkta dikilecektir.. Çalışma esnasında çeliklerin fiziksel zarar görülmemesi esastır. Çelik dikiminden önce; çeliğin ortama dikilecek verev kesilmiş ucu, idarenin temin edeceği hormona idarenin belirleyeceği şekilde ve sürede muameleye tabi tutulacaktır. Dikilecek ucu hormonlanmış

7 çelik köklenme ortamına idarenin belirleyeceği ölçülere genelde çelik boyunun yarısından fazlası köklenme ortamının içinde kalacak şekilde yerleştirilir. Çelik üzerinde ikiden fazla tomurcuk bulunması halinde ortada kalan tomurcuğunda köklenme ortamının içinde kalması esastır. Dikim çalışması biten sıranın yüzeysel bozuklukları düzeltilir ve köklenme ortamı sulanır. Çelik hazırlanan türlerinin hepsinin ayrı özellikleri olduğundan her tür için ayrı, ayrı tarifi olmak üzere çalışmanın başlangıcında dikim tarifi olan bir tutanak düzenlenir. Bu tutanakta kullanılacak hormon, çeliğin hormona batırılacak bölümü ve ölçüsü, hormon içinde tutulacak zaman,çeliğin köklenme ortamına gömülecek bölümü, bu bölümün miktarı, köklenme ortamında çeliklerin bulunacağı sıraların arasındaki mesafe ve sıra üzeri mesafeleri belirtilecektir. Tutanakta işin uygulamalarının idarenin teknik elemanlarınca uygulamalı olarak gösterildiği belirtilecektir. Ölçüm şekli:dikilen çelik adeti (1000 adet) c.2)ibreli fidanlardan elde edilen çeliklerin dikilmesi Yapım Şartları :İbreli fidan üretimi için türün tekniğine uygun hazırlanmış çelikler hazırlamış yastığa veya köklendirme tavalarına tekniğine uygun dikilecektir. İdare tarafından hazırlatılmış ve üzeri örtülü kap içinde temin edilen çelikler, idare tarafından hazırlanmış masa,yastık,kasa, pottray,saksı, üretim kabı,poli-etilen kaba, vb. idarenin belirleyeceği aralıkta sıra halinde gene idarenin belirleyeceği sıklıkta dikilecektir.. Çalışma esnasında çeliklerin fiziksel zarar görülmemesi esastır. Çelik dikiminden önce; çeliğin ortama dikilecek verev kesilmiş ucu, idarenin temin edeceği hormona idarenin belirleyeceği şekilde ve sürede muameleye tabi tutulacaktır. Dikilecek ucu hormonlanmış çelik köklenme ortamına idarenin belirleyeceği ölçülere genelde çelik boyunun yarısından fazlası köklenme ortamının içinde kalacak şekilde yerleştirilir. Çelik üzerinde ikiden fazla tomurcuk bulunması halinde ortada kalan tomurcuğunda köklenme ortamının içinde kalması esastır. Dikim çalışması biten sıranın yüzeysel bozuklukları düzeltilir ve köklenme ortamı sulanır. Çelik hazırlanan türlerinin hepsinin ayrı özellikleri olduğundan her tür için ayrı, ayrı tarifi olmak üzere çalışmanın başlangıcında dikim tarifi olan bir tutanak düzenlenir. Bu tutanakta kullanılacak hormon, çeliğin hormona batırılacak bölümü ve ölçüsü, hormon içinde tutulacak zaman,çeliğin köklenme ortamına gömülecek bölümü, bu bölümün miktarı, köklenme ortamında çeliklerin bulunacağı sıraların arasındaki mesafe ve sıra üzeri mesafeleri belirtilecektir. Tutanakta işin uygulamalarının idarenin teknik elemanlarınca uygulamalı olarak gösterildiği belirtilecektir. Ölçüm Şekli :Dikilen çelik adedi.(1000 adedi) c) Programın uygulanacağı alan: Yedi Eylül Mah.Aydın Cd.No:133 Torbalı /İZMİR adresindeki fidanlık arazisi. d) Kullanılacak malzeme:toprak karışımı,polietilen torba,kaplar,fidan ve çelik materyalleri fidanlık şefliğince sağlanacaktır. e) Program konusunda yetkili olan kamu kurum/kuruluşundan alınmış olan yetki/izin belgesi ile ilgili kamu kurum/kuruluşu tarafından verilecek destek hizmetleri: f) Yüklenicinin görev ve taahhütleri:ekli taahhütname g) Yukarıdakilere benzer diğer hususlar ve tüm teknik detaylar

8 3- Projenin Uygulanacağı Yerler: KURULUŞ ADI Orman Bölge Müdürlüğü İZMİR Orman Fidanlık Müdürlüğü TORBALI Fidanlık Şefliği TORBALI Proje Adı TORBALI 2012 YILI FİDAN ÜRETİM PROJESI İli İZMİR İlçesi TORBALI Coğrafi Sınırları Çalışma alanı sınırları ve koordinatları ekli harita gösterilmiştir. İlgili Köyler Torbalı ve Civarı 4- Projenin Süresi: arası (184gün) 5- Projenin Maliyeti: ,00TL. 6- Projenin Uygulanması ile İlgili Koordinatör Kişi Bilgileri:Asıl Evrim ARSLANTAŞ Torbalı Orman Fidanlık Müdürlüğü Mühendisi ve Yedek Hüsnü ÖZKAYA Torbalı Orman Fidanlık Müdürlüğü Mühendisi. 7- Proje Özeti: Toplum Yararına Çalışma Programı çerçevesinde kurumumuzca işlendirilecek işçiler, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü,Torbalı Fidanlık Müdürlüğü Torbalı Fidanlık Şefliğinin 2012 yılı Orman ağaçlandırmalarında kullanılacak, bedelsiz olarak verilecek fidan ve boylu fidan yetiştirilmesi ve dikilmesi amaçlı çeşitli işlerde çalıştırılacaktır. 8- Projenin Hedefi: (Projenin Toplumsal faydaları, ne kadar alanda çalışma yapılacağı Metrekaresi, dikilecek ağaç adedi v.s. detaylı olarak yer verilecek) Kurumumuz tarafından yürütülecek TYÇP projesiyle,işsizlerin kısa süreli istihdam ve eğitimi amaçlanmakta, toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi geçici iş imkanı sağlanarak, belli bir sure için maddi olarak desteklenen katılımcılar çalışma ortamına alışarak; Fidan yetiştirme ve bakımı konusunda mesleki eğitim, iş tecrübesi ve disiplini edinmekte, ayrıca orman ağaçlandırmaları için tamamı bedelsiz olarak verilecek fidan ve boylu fidanların yetiştirilmesi ve dikilmesi çalışmasıyla kamu yararına bir faaliyet gerçekleştirilmektedir. Proje kapsamında işlendirilecek olan kişiler daha sonra edindikleri iş tecrübesi ile Fidan yetiştiriciliğinin yaygın olduğu İzmir ili Küçük Menderes havzasında çevre düzenleme, park bahçe bakımı,yeşil alan bakımı işlerinde çalışabileceklerdir.proje kapsamında 600 Da alanda fidan üretim çalışması yapılacak olup toplam Adet fidan üretimi gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. 9 Faaliyetlerin Ayrıntılı Açıklaması: Faaliyetler ayrıntılı olarak takvim bazında açıklanacak.

9 İşveren Kurum İşi Yüklenici Kurum TYÇP KAPSAMINDA YAPILACAK ÇALIŞMA PROGRAMI İşin Başlama Tarihi İşin Bitiş Tarihi Toplam çalışma Saati HAFTALIK İŞ GÜNLERİ ve Günlük Mesai Saatleri (*) İŞKUR İzmir İl Müdürlüğü-Torbalı Şube Müdürlüğü İzmir Orman Bölge Müdürlüğü-Torbalı Orman Fidanlık Müdürlüğü-Torbalı Fidanlık Şefliği 154 işgünü x 7,5 saat x 20 kişi = saat Pazartesi Cuma ;08,00-17,00 (8 saat) Cumartesi ;08,00-13,00 (5 saat) Toplam:45 saat 1.AY MART Ayı (*) ÖR N E K T İ R 1.AY NİSAN Ayı TARİH GÜN YAPILACAK İŞİN (*) YAPILACAK GÜN YAPILACAK YAPILACAK MAHİYETİ ve PROJE İŞLER İŞİN İŞLER MAHALLİNİN ADI MAHİYETİ ve Gün Perşembe Çelik hazırlama-torbalı fid.şefliği. PROJE İbreli çelik kesme ve dikme 1.Gün Gün Cuma Çelik hazırlama MAHALLİNİN Pazartesi İbreli çelik kesme ve dikme 2. Gün Salı ADI Gün Cumartesi Çelik hazırlama 3. Çarşamba İbreli çelik kesme ve dikme Gün Pazar 5.Gün Pazartesi TATİL 4. Gün Çelik hazırlama Perşembe 5. Gün Cuma TATİL İbreli çelik kesme ve dikme Gün Salı Çelik hazırlama 6. Gün İbreli çelik kesme ve dikme Gün Çarşamba Çelik hazırlama Cumartesi İbreli çelik kesme ve dikme Gün Perşembe Gün Cuma Çelik hazırlama İbreli çelik kesme ve dikme Gün Cumartesi Çelik hazırlama İbreli çelik kesme ve dikme Gün Pazar TATİL TATİL Gün Pazartesi Çelik hazırlama İbreli çelik kesme ve dikme Gün Salı Çelik hazırlama İbreli çelik kesme ve dikme Gün Çarşamba Çelik hazırlama İbreli çelik kesme ve dikme Gün Perşembe Çelik hazırlama-torbalı fid.şefliği. İbreli çelik kesme ve dikme Gün Cuma Çelik hazırlama-torbalı fid.şefliği. İbreli çelik kesme ve dikme Gün Cumartesi Çelik hazırlama İbreli çelik kesme ve dikme Gün Pazar TATİL TATİL Gün Pazartesi Çelik hazırlama-torbalı fid.şefliği. İbreli çelik kesme ve dikme Gün Salı Çelik hazırlama İbreli çelik kesme ve dikme Gün Çarşamba Çelik hazırlama İbreli çelik kesme ve dikme Gün Perşembe Çelik hazırlama İbreli çelik kesme ve dikme Gün Cuma Çelik hazırlama İbreli çelik kesme ve dikme Gün Cumartesi Çelik hazırlama İbreli çelik kesme ve dikme

10 Gün Pazar TATİL TATİL Gün Pazartesi Çelik hazırlama-torbalı fid.şefliği. Yapraklı çelik kesme ve dikme Gün Salı Çelik hazırlama Yapraklı çelik kesme ve dikme Gün Çarşamba Çelik hazırlama Yapraklı çelik kesme ve dikme Gün Perşembe Çelik hazırlama Yapraklı çelik kesme ve dikme Gün Cuma Çelik hazırlama Yapraklı çelik kesme ve dikme Gün Cumartesi Çelik hazırlama Yapraklı çelik kesme ve dikme 2.AY- NİSAN ayı TARİH GÜN YAPILACAK İŞİN MAHİYETİ ve PROJE MAHALLİNİN ADI Gün Pazar TATİL TATİL YAPILACAK İŞLER Gün Pazartesi Çelik hazırlama-torbalı fid.şefliği. Yapraklı çelik kesme ve dikme Gün Salı Çelik hazırlama-torbalı fid.şefliği. Yapraklı çelik kesme ve dikme Gün Çarşamba Çelik hazırlama-torbalı fid.şefliği. Yapraklı çelik kesme ve dikme Gün Perşembe Çelik hazırlama-torbalı fid.şefliği. Yapraklı çelik kesme ve dikme Gün Cuma Çelik hazırlama-torbalı fid.şefliği. Yapraklı çelik kesme ve dikme Gün Cumartesi Çelik hazırlama-torbalı fid.şefliği. Yapraklı çelik kesme ve dikme Gün Pazar TATİL TATİL Gün Pazartesi Çelik hazırlama-torbalı fid.şefliği. Yapraklı çelik kesme ve dikme Gün Salı Çelik hazırlama-torbalı fid.şefliği. Yapraklı çelik kesme ve dikme Gün Çarşamba Çelik hazırlama-torbalı fid.şefliği. Yapraklı çelik kesme ve dikme Gün Perşembe Çelik hazırlama-torbalı fid.şefliği. Yapraklı çelik kesme ve dikme Gün Cuma Çelik hazırlama-torbalı fid.şefliği. Yapraklı çelik kesme ve dikme Gün Cumartesi Çelik hazırlama-torbalı fid.şefliği. Yapraklı çelik kesme ve dikme Gün Pazar TATİL TATİL Gün Pazartesi Çelik hazırlama-torbalı fid.şefliği. Yapraklı çelik kesme ve dikme Gün Salı Çelik hazırlama-torbalı fid.şefliği. Yapraklı çelik kesme ve dikme Gün Çarşamba Çelik hazırlama-torbalı fid.şefliği. Yapraklı çelik kesme ve dikme Gün Perşembe Çelik hazırlama-torbalı fid.şefliği. Yapraklı çelik kesme ve dikme Gün Cuma Çelik hazırlama-torbalı fid.şefliği. Yapraklı çelik kesme ve dikme Gün Cumartesi Çelik hazırlama-torbalı fid.şefliği. Yapraklı çelik kesme ve dikme Gün Pazar TATİL TATİL Gün Pazartesi Toprak hazırlığı,repikaj-torbalı Fd. 1,4-4lt kaplara repikaj,harcın haz.

11 Gün Salı Toprak hazırlığı,repikaj-torbalı Fd. 1,4-4lt kaplara repikaj,harcın haz Gün Çarşamba Toprak hazırlığı,repikaj-torbalı Fd. 1,4-4lt kaplara repikaj,harcın haz Gün Perşembe Toprak hazırlığı,repikaj-torbalı Fd. 1,4-4lt kaplara repikaj,harcın haz Gün Cuma Toprak hazırlığı,repikaj-torbalı Fd. 1,4-4lt kaplara repikaj,harcın haz Gün Cumartesi Toprak hazırlığı,repikaj-torbalı Fd. 1,4-4lt kaplara repikaj,harcın haz Gün Pazar TATİL TATİL Gün Pazartesi Toprak hazırlığı,repikaj-torbalı Fd. 1,4-4lt kaplara repikaj,harcın haz. 3.AY- MAYIS ayı TARİH GÜN YAPILACAK İŞİN MAHİYETİ ve PROJE MAHALLİNİN ADI YAPILACAK İŞLER Gün Salı Toprak hazırlığı,repikaj-torbalı Fd. 1,4-4lt kaplara repikaj,harcın haz Gün Çarşamba Toprak hazırlığı,repikaj-torbalı Fd. 1,4-4lt kaplara repikaj,harcın haz Gün Perşembe Toprak hazırlığı,repikaj-torbalı Fd. 1,4-4lt kaplara repikaj,harcın haz Gün Cuma Toprak hazırlığı,repikaj-torbalı Fd. 1,4-4lt kaplara repikaj,harcın haz Gün Cumartesi Toprak hazırlığı,repikaj-torbalı Fd. 1,4-4lt kaplara repikaj,harcın haz Gün Pazar TATİL TATİL Gün Pazartesi Toprak hazırlığı,repikaj-torbalı Fd. 1,4-4lt kaplara repikaj,harcın haz Gün Salı Toprak hazırlığı,repikaj-torbalı Fd. 1,4-4lt kaplara repikaj,harcın haz Gün Çarşamba Toprak hazırlığı,repikaj-torbalı Fd. 1,4-4lt kaplara repikaj,harcın haz Gün Perşembe Toprak hazırlığı,repikaj-torbalı Fd. 1,4-4lt kaplara repikaj,harcın haz Gün Cuma Toprak hazırlığı,repikaj-torbalı Fd. 1,4-4lt kaplara repikaj,harcın haz Gün Cumartesi Toprak hazırlığı,repikaj-torbalı Fd. 1,4-4lt kaplara repikaj,harcın haz Gün Pazar TATİL TATİL Gün Pazartesi Toprak hazırlığı,repikaj-torbalı Fd. 1,4-4lt kaplara repikaj,harcın haz Gün Salı Toprak hazırlığı,repikaj-torbalı Fd. 1,4-4lt kaplara repikaj,harcın haz Gün Çarşamba Toprak hazırlığı,repikaj-torbalı Fd. 1,4-4lt kaplara repikaj,harcın haz Gün Perşembe Toprak hazırlığı,repikaj-torbalı Fd. 1,4-4lt kaplara repikaj,harcın haz Gün Cuma Toprak hazırlığı,repikaj-torbalı Fd. 1,4-4lt kaplara repikaj,harcın haz Gün Cumartesi BAYRAM BAYRAM Gün Pazar TATİL TATİL Gün Pazartesi Toprak hazırlığı,repikaj-torbalı Fd. 1,4-4lt kaplara repikaj,harcın haz Gün Salı Toprak hazırlığı,repikaj-torbalı Fd. 1,4-4lt kaplara repikaj,harcın haz.

12 Gün Çarşamba Toprak hazırlığı,repikaj-torbalı Fd. 1,4-4lt kaplara repikaj,harcın haz Gün Perşembe Toprak hazırlığı,repikaj-torbalı Fd. 1,4-4lt kaplara repikaj,harcın haz Gün Cuma Toprak hazırlığı,repikaj-torbalı Fd. 1,4-4lt kaplara repikaj,harcın haz Gün Cumartesi Toprak hazırlığı,repikaj-torbalı Fd. 1,4-4lt kaplara repikaj,harcın haz Gün Pazar TATİL TATİL Gün Pazartesi Toprak hazırlığı,repikaj-torbalı Fd. 4,1-7lt kaplara repikaj,harcın haz Gün Salı Toprak hazırlığı,repikaj-torbalı Fd. 4,1-7lt kaplara repikaj,harcın haz Gün Çarşamba Toprak hazırlığı,repikaj-torbalı Fd. 4,1-7lt kaplara repikaj,harcın haz Gün Perşembe Toprak hazırlığı,repikaj-torbalı Fd. 4,1-7lt kaplara repikaj,harcın haz. 4.AY- HAZİRAN ayı TARİH GÜN YAPILACAK İŞİN MAHİYETİ ve PROJE MAHALLİNİN ADI YAPILACAK İŞLER Gün Cuma Toprak hazırlığı,repikaj-torbalı Fd. 4,1-7lt kaplara repikaj,harcın haz Gün Cumartesi Toprak hazırlığı,repikaj-torbalı Fd. 4,1-7lt kaplara repikaj,harcın haz Gün Pazar TATİL TATİL Gün Pazartesi Toprak hazırlığı,repikaj-torbalı Fd. 4,1-7lt kaplara repikaj,harcın haz Gün Salı Toprak hazırlığı,repikaj-torbalı Fd. 4,1-7lt kaplara repikaj,harcın haz Gün Çarşamba Toprak hazırlığı,repikaj-torbalı Fd. 4,1-7lt kaplara repikaj,harcın haz Gün Perşembe Toprak hazırlığı,repikaj-torbalı Fd. 4,1-7lt kaplara repikaj,harcın haz Gün Cuma Toprak hazırlığı,repikaj-torbalı Fd. 4,1-7lt kaplara repikaj,harcın haz Gün Cumartesi Toprak hazırlığı,repikaj-torbalı Fd. 4,1-7lt kaplara repikaj,harcın haz Gün Pazar TATİL TATİL Gün Pazartesi Toprak hazırlığı,repikaj-torbalı Fd. 4,1-7lt kaplara repikaj,harcın haz Gün Salı Toprak hazırlığı,repikaj-torbalı Fd. 4,1-7lt kaplara repikaj,harcın haz Gün Çarşamba Toprak hazırlığı,repikaj-torbalı Fd. 4,1-7lt kaplara repikaj,harcın haz Gün Perşembe Toprak hazırlığı,repikaj-torbalı Fd. 4,1-7lt kaplara repikaj,harcın haz Gün Cuma Toprak hazırlığı,repikaj-torbalı Fd. 4,1-7lt kaplara repikaj,harcın haz Gün Cumartesi Toprak hazırlığı,repikaj-torbalı Fd. 4,1-7lt kaplara repikaj,harcın haz Gün Pazar TATİL TATİL Gün Pazartesi Toprak hazırlığı,repikaj-torbalı Fd. 4,1-7lt kaplara repikaj,harcın haz Gün Salı Toprak hazırlığı,repikaj-torbalı Fd. 4,1-7lt kaplara repikaj,harcın haz Gün Çarşamba Toprak hazırlığı,repikaj-torbalı Fd. 4,1-7lt kaplara repikaj,harcın haz Gün Perşembe Toprak hazırlığı,repikaj-torbalı Fd. 4,1-7lt kaplara repikaj,harcın haz Gün Cuma Toprak hazırlığı,repikaj-torbalı Fd. 4,1-7lt kaplara repikaj,harcın haz.

13 Gün Cumartesi Toprak hazırlığı,repikaj-torbalı Fd. 4,1-7lt kaplara repikaj,harcın haz Gün Pazar TATİL TATİL Gün Pazartesi Toprak hazırlığı,repikaj-torbalı Fd. 4,1-7lt kaplara repikaj,harcın haz Gün Salı Toprak hazırlığı,repikaj-torbalı Fd. 4,1-7lt kaplara repikaj,harcın haz Gün Çarşamba Toprak hazırlığı,repikaj-torbalı Fd. 4,1-7lt kaplara repikaj,harcın haz Gün Perşembe Toprak hazırlığı,repikaj-torbalı Fd. 4,1-7lt kaplara repikaj,harcın haz Gün Cuma Toprak hazırlığı,repikaj-torbalı Fd. 4,1-7lt kaplara repikaj,harcın haz Gün Cumartesi Toprak hazırlığı,repikaj-torbalı Fd. 4,1-7lt kaplara repikaj,harcın haz. 5.AY- TEMMUZ ayı TARİH GÜN YAPILACAK İŞİN MAHİYETİ ve PROJE MAHALLİNİN ADI Gün Pazar TATİL TATİL YAPILACAK İŞLER Gün Pazartesi Toprak hazırlığı,repikaj-torbalı Fd. 11,1-22lt kaplar.repkj,harcın.haz Gün Salı Toprak hazırlığı,repikaj-torbalı Fd. 11,1-22lt kaplar.repkj,harcın.haz Gün Çarşamba Toprak hazırlığı,repikaj-torbalı Fd. 11,1-22lt kaplar.repkj,harcın.haz Gün Perşembe Toprak hazırlığı,repikaj-torbalı Fd. 11,1-22lt kaplar.repkj,harcın.haz Gün Cuma Toprak hazırlığı,repikaj-torbalı Fd. 11,1-22lt kaplar.repkj,harcın.haz Gün Cumartesi Toprak hazırlığı,repikaj-torbalı Fd. 11,1-22lt kaplar.repkj,harcın.haz Gün Pazar TATİL TATİL Gün Pazartesi Toprak hazırlığı,repikaj-torbalı Fd. 11,1-22lt kaplar.repkj,harcın.haz Gün Salı Toprak hazırlığı,repikaj-torbalı Fd. 11,1-22lt kaplar.repkj,harcın.haz Gün Çarşamba Toprak hazırlığı,repikaj-torbalı Fd. 11,1-22lt kaplar.repkj,harcın.haz Gün Perşembe Toprak hazırlığı,repikaj-torbalı Fd. 11,1-22lt kaplar.repkj,harcın.haz Gün Cuma Toprak hazırlığı,repikaj-torbalı Fd. 11,1-22lt kaplar.repkj,harcın.haz Gün Cumartesi Toprak hazırlığı,repikaj-torbalı Fd. 11,1-22lt kaplar.repkj,harcın.haz Gün Pazar TATİL TATİL Gün Pazartesi Toprak hazırlığı,repikaj-torbalı Fd. 11,1-22lt kaplar.repkj,harcın.haz Gün Salı Toprak hazırlığı,repikaj-torbalı Fd. 11,1-22lt kaplar.repkj,harcın.haz Gün Çarşamba Toprak hazırlığı,repikaj-torbalı Fd. 11,1-22lt kaplar.repkj,harcın.haz Gün Perşembe Toprak hazırlığı,repikaj-torbalı Fd. 11,1-22lt kaplar.repkj,harcın.haz Gün Cuma Toprak hazırlığı,repikaj-torbalı Fd. 11,1-22lt kaplar.repkj,harcın.haz Gün Cumartesi Toprak hazırlığı,repikaj-torbalı Fd. 11,1-22lt kaplar.repkj,harcın.haz Gün Pazar TATİL TATİL

14 Gün Pazartesi Toprak hazırlığı,repikaj-torbalı Fd. 11,1-22lt kaplar.repkj,harcın.haz Gün Salı Toprak hazırlığı,repikaj-torbalı Fd. 11,1-22lt kaplar.repkj,harcın.haz Gün Çarşamba Toprak hazırlığı,repikaj-torbalı Fd. 11,1-22lt kaplar.repkj,harcın.haz Gün Perşembe Toprak hazırlığı,repikaj-torbalı Fd. 11,1-22lt kaplar.repkj,harcın.haz Gün Cuma Toprak hazırlığı,repikaj-torbalı Fd. 11,1-22lt kaplar.repkj,harcın.haz Gün Cumartesi Toprak hazırlığı,repikaj-torbalı Fd. 11,1-22lt kaplar.repkj,harcın.haz Gün Pazar TATİL TATİL Gün Pazartesi Toprak hazırlığı,repikaj-torbalı Fd. 11,1-22lt kaplar.repkj,harcın.haz GÜN Salı Toprak hazırlığı,repikaj-torbalı Fd. 11,1-22lt kaplar.repkj,harcın.haz. 6.AY- AĞUSTOS ayı TARİH GÜN YAPILACAK İŞİN MAHİYETİ ve PROJE MAHALLİNİN ADI YAPILACAK İŞLER Gün Çarşamba Toprak hazırlığı,repikaj-torbalı Fd. 11,1-22lt kaplar.repkj,harcın.haz Gün Perşembe Toprak hazırlığı,repikaj-torbalı Fd. 11,1-22lt kaplar.repkj,harcın.haz Gün Cuma Toprak hazırlığı,repikaj-torbalı Fd. 11,1-22lt kaplar.repkj,harcın.haz Gün Cumartesi Toprak hazırlığı,repikaj-torbalı Fd. 11,1-22lt kaplar.repkj,harcın.haz Gün Pazar TATİL TATİL Gün Pazartesi Toprak hazırlığı,repikaj-torbalı Fd. 11,1-22lt kaplar.repkj,harcın.haz Gün Salı Toprak hazırlığı,repikaj-torbalı Fd. 11,1-22lt kaplar.repkj,harcın.haz Gün Çarşamba Toprak hazırlığı,repikaj-torbalı Fd. 11,1-22lt kaplar.repkj,harcın.haz Gün Perşembe Toprak hazırlığı,repikaj-torbalı Fd. 11,1-22lt kaplar.repkj,harcın.haz Gün Cuma Toprak hazırlığı,repikaj-torbalı Fd. 11,1-22lt kaplar.repkj,harcın.haz Gün Cumartesi Çelik hazırlama-torbalı fid.şefliği. Yapraklı çelik kesme ve dikme Gün Pazar TATİL TATİL Gün Pazartesi Çelik hazırlama-torbalı fid.şefliği. Yapraklı çelik kesme ve dikme Gün Salı Çelik hazırlama-torbalı fid.şefliği. Yapraklı çelik kesme ve dikme Gün Çarşamba Çelik hazırlama-torbalı fid.şefliği. Yapraklı çelik kesme ve dikme Gün Perşembe Çelik hazırlama-torbalı fid.şefliği. Yapraklı çelik kesme ve dikme Gün Cuma Çelik hazırlama-torbalı fid.şefliği. Yapraklı çelik kesme ve dikme Gün Cumartesi Çelik hazırlama-torbalı fid.şefliği. Yapraklı çelik kesme ve dikme Gün Pazar BAYRAM BAYRAM Gün Pazartesi BAYRAM BAYRAM Gün Salı BAYRAM BAYRAM Gün Çarşamba Çelik hazırlama-torbalı fid.şefliği. İbreli çelik kesme ve dikme

15 Gün Perşembe Çelik hazırlama-torbalı fid.şefliği. İbreli çelik kesme ve dikme Gün Cuma Çelik hazırlama-torbalı fid.şefliği. İbreli çelik kesme ve dikme Gün Cumartesi Çelik hazırlama-torbalı fid.şefliği. İbreli çelik kesme ve dikme Gün Pazar TATİL TATİL Gün Pazartesi Çelik hazırlama-torbalı fid.şefliği. İbreli çelik kesme ve dikme Gün Salı Çelik hazırlama-torbalı fid.şefliği. İbreli çelik kesme ve dikme Gün Çarşamba Çelik hazırlama-torbalı fid.şefliği. İbreli çelik kesme ve dikme Gün Perşembe BAYRAM BAYRAM Gün Cuma Çelik hazırlama-torbalı fid.şefliği. İbreli çelik kesme ve dikme 10. Kurumumuz Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sicil No: Yeni SGK sicil no : (Mülga İl Çevre ve Orman Müd.)İŞKUR 2011 TYÇP sicil no: Mülga İl Çevre ve Orman Müdürlüğü : Kurumumuza bağlı yan kurum/kuruluşlara ve alt hizmet sözleşmesi ile kurumumuza bağlı kurum/kuruluşlara ait Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sicil No ları:yok Kurum Adı SGK No Hizmet Sağlayıcının Unvanı ve adresi: Adres :Yedi Eylül Mah. Aydın Cad.No:133 Tel : Fx: Gsm : (Koordinatör) TORBALI/İZMİR Ömer AKKOÇ Torbalı Orman Fidanlık Müdürü

16 T.C ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI İzmir Orman Bölge Müdürlüğü-Torbalı Orman Fidanlık Müdürlüğü Sayı:B OGM Konu:TYÇP si. TÜRKİYE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜNE İZMİR (TAAHÜTNAME) Uygulanacak olan Toplum Yararına Çalışma Programını projede belirttiğimiz adres ve bölgede Gerçekleştireceğimizi, aksi durumda sorumluluğun kurumumuza ait olduğunu, Uygulanacak olan Toplum Yararına Çalışma Programı için gerekli olan fiziksel donanıma sahip bulunduğumuzu, Toplum Yararına Çalışma Programının uygulanması için gerekli olan temrinlik malzemelerin Kurumumuz tarafından karşılanacağını, Sözleşme tarihiyle Programın Başlayacağı tarih arasında kalan dönemde seçilen katılımcıları Hiçbir şekilde çalıştırmayacağımızı, Toplum Yararına Çalışma Programının düzenlenmesinden dolayı herhangi bir çalışanımızı işten çıkartmayacağımızı, Katılımcılardan her ne ad altında olursa olsun hiç bir Şekilde ücret alınmayacağını, Kırtasiye, araç gereç, özel kıyafet ve ekipman vb. hiç bir surette istenmeyeceğini ve aldırılmayacağını, Toplum Yarına Çalışma Programı Kapsamında çalıştıracağımız kişileri projede belirtilen işler haricinde çalıştırmayacağımızı, Programın uygulanması esnasında protokol ekinde vermiş olduğumuz iş akış şemasına bağlı kalacağımızı, Sözleşmede Belirlenen Tanınırlık Hükümlerine Uyacağımızı Taahhüt ederiz. /02/2012 Ömer AKKOÇ Torbalı Orman Fidanlık Müdürü

17 T.C ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI İzmir Orman Bölge Müdürlüğü-Torbalı Orman Fidanlık Müdürlüğü Sayı:B OGM Konu:TYÇP si. TÜRKİYE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜNE İZMİR Proje İmzalamaya yetkili kişi olan Evrim ARSLANTAŞ ın ve yedek koordinatör Hüsnü ÖZKAYA nın tatbiki imzaları aşağıdadır. /02/2012 Ömer AKKOÇ Torbalı Orman Fidanlık Müdürü Adı Soyadı Tatbiki İmzası: Tatbiki İmzası: Tatbiki İmzası: Evrim ARSLANTAŞ Hüsnü ÖZKAYA

18 TYÇP HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ 1- TARAFLAR İşbu sözleşme bir tarafta İŞKUR İZMİR İl Müdürlüğü ile diğer tarafta Yüklenici olarak anılacak Yedi Eylül Mah.Aydın Cd.No:133 TORBALI/İZMİR adresinde yerleşik T.C.İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, Torbalı Orman Fidanlık Müdürlüğü,Torbalı Fidanlık Şefliği Kamu Kurum/Kuruluşu arasında tanzim edilmiştir. 2- SÖZLEŞME KONUSU Türkiye İş Kurumu (Kurum) tarafından yürütülen Toplum Yararına Çalışma Programları (TYÇP) kapsamında hazırlanmış olan Torbalı Orman Fidanlık Şefliği nin TYÇP 2012 yılı fidan üretimi programının yüklenici tarafından iş bu sözleşmede ve eklerinde yer alan kurallara uygun şekilde yürütülmesi bu sözleşmenin konusunu teşkil eder. a) İşin Adı : Torbalı Orman Fidanlık Şefliği nin TYÇP 2012 yılı fidan üretimi b)işin tam ve ayrıntılı tanımı : İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı İzmir Torbalı İlçesinde bulunan Torbalı Orman Fidanlık Müdürlüğü, Torbalı Fidanlık Şefliğin de 2012 yılı orman ağaçlandırmaları için gerekli,tamamı bedelsiz olarak verilecek fidan ve boylu fidanların TYÇP kapsamında yetiştirilmesi ve dikilmesi çalışması. c)programın uygulanacağı alan :Torbalı Orman Fidanlık Şefliği fidan üretim sahası. d)kullanılacak malzeme : Üretimde kullanılacak,çapa,kürek,el arabası,makas,saksı tüp torba,vb.alet ve edavat,çelik,yetiştirme harcı yüklenici tarafından sağlanacaktır. e)program konusunda yetkili olan kamu kurum/kuruluşundan alınmış olan yetki/izin belgesi ile ilgili kamu kurum/kuruluşu tarafından verilecek destek hizmetleri :.... f)yüklenicinin görev ve taahhütleri : Ekli 10 Maddeden oluşan Yüklenici Taahütnamesi verilmiştir. g)yukarıdakilere benzer diğer hususlar ve tüm teknik detaylar : TYÇP konusu boylu ve kaplı fidan üretimi. Boylu Kaplı Fidan Üretimi a)torba ve kaplara repikaj Harcın hazırlanması (Eleme ve karıştırma) : (1328,14 m3) Hacmi 1,4-4 litre arasındaki (çapı 9-13 cm) olan kaplara repikaj : ( Adet) Hacmi 4,1-7 litre arasınaki (Çapı 13,1-17 cm) kaplara repikaj :( Adet) Hacmi 11,1-22 litre arasındaki (Çapı 19,1-25 cm) kaplara repikaj:( Adet) Çelikle Üretim a)çeliklerin hazırlanması Yapraklı fidanlar ( Adet) İbreli Fidanlar ( Adet) b)çeliklerin dikimi Yapraklı fidanlardan elde edilen çeliklerin dikilmesi ( Adet) İbreli fidanlardan elde edilen çeliklerin dikilmesi ( Adet) İşleri yaptırılacaktır. 3- İŞİN SÜRESİ İşin süresi 184 gün altı aydır. (Azami süre 6 aydır.) Yüklenici, 01/03/2012 tarihinden başlayıp 31/08/2012 tarihine kadar, veya sonradan tarafların yazılı olarak üzerinde mutabık kaldıkları bir süre boyunca hizmetleri verecektir.

19 4- İŞGÜCÜ Programda görev alacak işçi (katılımcı) sayısı 20(yirmi) kişidir. Katılımcıların seçimi, işin özelliği göz önünde bulundurularak,öncelikle programın uygulandığı mahalle en yakın bölgede yaşayanlardan başlamak suretiyle eşitlik prensibi çerçevesinde Kuruma kayıtlı işsizlerden seçilecek, İl Müdürlüğü ile yüklenicinin birlikte imzalayacağı bir tutanak ile kayıt altına alınacaktır. Katılımcıların seçimi yüklenici ile birlikte Kurum İl Müdürlüğünde ya da Kurum temsilcisinin katılımıyla sahada yapılacaktır. Öngörülenden fazla katılımcının söz konusu olması durumunda, katılımcılar noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecek ve ¼ oranına kadar yedek katılımcı seçilecektir. Noter ücreti, harç ve vergiler yüklenici tarafından ödenecektir. 5-ÖDEME a- Ödemeler aylık hak edişler şeklinde ödenecektir. Toplam program bütçesi içerisinde yer alan hizmet bedeli toplamı ,00TL.(yüzotuzbeşbindokuzyüzkırkdörtTL.)olup, istihkak bildirimlerinde ki hizmet bedellerinin toplamı bu tutarı aşmayacaktır. b- Aylık hak ediş cari ay boyunca çalışılan toplam saat veya gün esas alınarak düzenlenir. c- Hak ediş belgelerine maaş bordrosu, (varsa) idari giderler ve kar için fatura ve fatura yerine geçen belgeler eklenerek İl Müdürlüğüne teslim edilir. Kamu kurum/kuruluşlarının yüklenici olduğu programlarda söz konusu faturalar istenmez, faturaların yerine ilgili kamu kurum/kuruluşun ödemeleri tahakkuk ettirdiği resmi onaylı belgeler talep edilerek ödeme yapılacak ödemelerin yapılmasını müteakip ise faturalar ilgili kamu kurum/kuruluşu tarafından İŞKUR Torbalı Şube Müdürlüğüne ibraz edilecektir. d- Yüklenici tarafından düzenlenerek Kuruma ibraz edilen hak edişler, İl/Şube Müdürlüğü tarafından yapılan inceleme sonrasında uygun görülmesi durumunda hiçbir surette kesinti yapılmaksızın ödenir. 6- GİDER KALEMLERİ Program çerçevesinde karşılanabilecek giderler; ücret, vergi ve sosyal güvenlik giderlerinden oluşan sanayi sektöründe çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan cari brüt asgari ücrete göre hesaplanan toplam işçi ücret gideri ile idari giderler ve kardan oluşur. a- İşçi Ücret Gideri; ücret, vergi ve sosyal güvenlik giderlerinden oluşan sanayi sektöründe çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan cari brüt asgari ücret göre hesaplanan toplam işçi ücret gideri, (Katılımcılara TYÇP süresince cari asgari ücret üzerinden çalışma süresine göre hesap edilecek ücret ödenecektir.) b- İdari giderler; ücret, vergi ve sosyal güvenlik giderlerinden oluşan sanayi sektöründe çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan cari brüt asgari ücrete göre hesaplanan toplam işçi ücret giderinin en fazla %10 undan oluşup, Programın yürütülmesi için gerekli olan ekipman giderlerini ifade eder. Programın yürütülmesi için gerekli olan ekipmandan anlaşılması gereken ise; "Programa konu hizmetin iş sağlığı ve güvenliğine uygun şekilde yürütülebilmesi için katılımcıya sağlanması gereken elbise, eldiven, kask, gözlük, ayakkabı/çizme gibi zaruri giderler dir. Ancak işin yürütümüne esas malzemeler bu kapsama girmez. Örneğin kaldırım düzenleme çalışmasında; kullanılan taş, beton harcı, kazma, kürek, el arabası vb. kalemler bu kapsamda değerlendirilemez. Söz konusu Program ağaçlandırma alanında yapılacak bir Program ise; fidanlar, gübre ve toprak bu kapsamda değerlendirilemez. İdari giderlere ilişkin ödemeler SGK Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde belirtilen belgelerden birisi karşılığında yapılır. c- Kar; yüklenicinin hizmete konu işi sürdürmesini sağlayacak personel muhasebe gibi işletme giderleri kalemlerini içeren meblağı ifade eder. Bu gider; ücret, vergi ve sosyal güvenlik giderlerinden oluşan sanayi sektöründe çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan cari brüt asgari ücrete göre hesaplanan toplam işçi ücret giderinin %10 unu geçmeyecek şekilde ödenir. Yüklenicilerce oluşturulacak hizmet bedeli ifadesini içeren ve SGK Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde belirtilen belgelerden birisi karşılığı olarak ödenir. d- Özel kurum/kuruluşların yüklenici olduğu ve MEB e bağlı resmi okullar ile Sağlık

20 Bakanlığına bağlı kamuya ait hastaneler gibi kamusal hizmet alanlarında uygulanacak temizlikçi, hademe vs. gibi yardımcı personel istihdamı konulu Programlar ile programa ilişkin malzeme ve ekipmanların ilgili kamu kurum/kuruluşunca karşılandığı Programlarda sadece işçi giderleri ile kar ödenir, idari giderler ödenmez. e- Kamu kurum ve kuruluşlarının yüklenici olduğu programlarda kâr ödenmez. f- Katılımcıların; Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigorta Prim ödemeleri tam zamanlı çalışma durumunda günlük 7,5 saat üzerinden, kısmi zamanlı çalışma durumun da ise tam zamanlı çalışmada yapılan ödeme esas alınarak yapılacak hesaplama sonucu bulunan meblağ ile ödeme yapılır. g- SGK nın Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 108 inci madde 3 üncü fıkrasıda İş sözleşmesi saat ücreti karşılığı yapılmış ise kısmi süreli çalışan sigortalıların ay içinde çalıştığı toplam sürenin, 4857 sayılı İş Kanununa göre günlük olağan çalışma süresi olan 7,5 saate bölünmesiyle, sigortalı için bildirilmesi gereken prim ödeme gün sayısı hesaplanır. Bu şekilde yapılacak hesaplamalarda 7,5 saatin altındaki çalışmalar 1 güne tamamlanır denilmektedir. Dolayısıyla ayda toplam 63 saat kısmi zamanlı çalışan bir katılımcı için 9 tam günlük (63/7,5 = 8.4) sigorta primi ödenir. 7- GİDERLERİN ÖDENMESİ 1- Aylık giderlerin ödenebilmesi için, yüklenici her ay aylık istihkak bildirimini oluşturarak, yaptığı hizmetleri ayrıntılı olarak bildirecek ve hizmetlerin yapıldığını kanıtlayan belgeleri kaşeli,imzalı olarak Kuruma ibraz edecektir. Gerektiğinde ilave belgeler de istenebilecek olmakla birlikte Kuruma Aylık İstihkak bildirgesi ekinde ibraz edilmesi gereken belgeler aşağıda yer almaktadır; a- kar ve idari giderlere ilişkin fatura veya SGK Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde belirtilen fatura yerine geçen belgeler, (vakıflar için Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünce bastırılan ve merkez ve taşra teşkilatlarından bedeli karşılığı ve zimmetli olarak vakıf yetkilisince teslim alınan bağış ve yardım makbuzları; dernekler için Dernekler Kanununun 11. ve ilgili Yönetmeliğin 38. maddesi hükümleri kapsamındaki belgeler; Vakıf ve derneklerin belirtilen belgeleri verememeleri durumunda -bütçe kalemleri ve miktarlara uygun olmak koşuluyla- Program ile ilgili kendi yaptıkları harcamalara ilişkin belgelerin orijinalleri -bundan sonra Fatura veya fatura yerine geçen belgeler olarak anılacaktır.- b- katılımcı ücretlerine ilişkin düzenlenen bordro ile ücret giderlerinin ödendiğine dair banka dekontu, c- cari aya ait SGK işçi ve işveren payının, vergi ve diğer yasal kesintilerin ödendiğini gösteren belgeler, d- her bir katılımcı tarafından imzalanmış devam çizelgesi, 2- Yüklenici, yasal süresi içerisinde SGK primleri (işçi ve işveren payları), vergiler, harçlar v.b. ödemelerin yapılmasından Kuruma karşı sorumludur. Yapılan kesintilerin, yasal süresi içerisinde ödenmeyen sigorta primi, vergiler vb. nedeniyle tahakkuk edecek her türlü ceza ve faiz ödemeleri yükleniciye aittir. Ayrıca ispat vesikası olarak düzenlenen her türlü belgeye ilişkin vergiler, yüklenici tarafından karşılanacaktır. 3- Yüklenici, fatura, istihkaka ilişkin bildirim ve destekleyici belgeleri (çizelgeler, faturalar, dekontlar, vb) hazırlayacaktır. Söz konusu belgeler, program başlama tarihi ne olursa olsun, takip eden ayın son iş gününe kadar (örnek olarak; program 26 Haziran tarihinde başlamış ise 5 günlük istihkak bildirimi Temmuz ayının son iş gününe kadar, 1 Kasım tarihinde başlamış ise 30 günlük istihkak bildirimi Aralık ayının son iş gününe kadar) Torbalı Şube Müdürlüğüne teslim edilecektir. Ödeme, teslim tarihini izleyen en fazla 30 gün içinde T.C. Torbalı Ziraat Bankası TR no lu hesabına (varsa havale masrafları düşüldükten sonra) Türk Lirası olarak yapılacaktır. Yüklenicinin söz konusu belgeleri Kuruma belirtilen süreden daha geç ibraz etmesi halinde veya teslim edilen belgelerdeki eksik ve hatalar nedeniyle ödemelerde meydana gelebilecek gecikmelerden Kurum sorumlu olmayacaktır.

TYÇP HİZMETLERİ BAŞVURU FORMU Hizmet Sağlayıcının Unvanı ve adresi: Tatvan Orman İşletme Şefliği. Haftada 5 Gün 40 Saat

TYÇP HİZMETLERİ BAŞVURU FORMU Hizmet Sağlayıcının Unvanı ve adresi: Tatvan Orman İşletme Şefliği. Haftada 5 Gün 40 Saat TYÇP HİZMETLERİ BAŞVURU FORMU Hizmet Sağlayıcının Unvanı ve adresi: Telefon ve Faks No 0434 827 62 30 Sözleşme süresi: (azami 6 ay) (toplam program süresi haftada gün/saat, takvim günü ve ay olarak) Haftada

Detaylı

ANKARA FİDANLIK MÜHENDİSLİĞİ TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA EROZYON KONTROLU VE FİDAN ÜRETİM PROJESİ

ANKARA FİDANLIK MÜHENDİSLİĞİ TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA EROZYON KONTROLU VE FİDAN ÜRETİM PROJESİ 1.TANIM: 1.1 Projenin Başlığı: İstihdam ANKARA FİDANLIK MÜHENDİSLİĞİ TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA EROZYON KONTROLU VE FİDAN ÜRETİM PROJESİ 1.2 Projenin Konusu: Ankara İlinde Ağaçlandırma, Yeşil kuşak, Erozyon

Detaylı

TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA PROGRAMLARI PROJESİ

TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA PROGRAMLARI PROJESİ ÇAL ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA PROGRAMLARI PROJESİ (ÇEVRE TEMİZLİĞİ, AĞAÇLANDIRMA ve EROZYON ENGELLEME ÇALIŞMALARI) 2012 TYÇP HİZMETLERİ BAŞVURU FORMU Hizmet Sağlayıcının Unvanı ve

Detaylı

DENİZLİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA PROGRAMI (TYÇP) HİZMET ALIM İLANI 05.04.2012 / 209709

DENİZLİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA PROGRAMI (TYÇP) HİZMET ALIM İLANI 05.04.2012 / 209709 DENİZLİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA PROGRAMI (TYÇP) HİZMET ALIM İLANI 05.04.2012 / 209709 SN ALAN / KONU SÜRE BAŞVURU TARİHi VE BİTİŞ SAATİ Başlama Tarihi Bitiş Tarihi ve

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Orman Genel Müdürlüğü Göynük Orman İşletme Müdürlüğü

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Orman Genel Müdürlüğü Göynük Orman İşletme Müdürlüğü T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Orman Genel Müdürlüğü Göynük Orman İşletme Müdürlüğü TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA PROGRAMI GÖYNÜK ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ AĞAÇLANDIRMA, EROZYON İLE MÜCADELE VE ÇEVRE TEMİZLİĞİ

Detaylı

İLYAKUT FİDANLIK MÜHENDİSLİĞİ TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA KAPSAMINDA AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLU İÇİN FİDAN ÜRETİM PROJESİ

İLYAKUT FİDANLIK MÜHENDİSLİĞİ TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA KAPSAMINDA AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLU İÇİN FİDAN ÜRETİM PROJESİ İLYAKUT FİDANLIK MÜHENDİSLİĞİ TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA KAPSAMINDA AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLU İÇİN FİDAN ÜRETİM PROJESİ 1.TANIM: 1.1 Projenin Başlığı: İstihdam 1.2 Projenin Konusu: Ankara İlinde Ağaçlandırma,

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Orman Genel Müdürlüğü Dinar Orman İşletme Müdürlüğü

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Orman Genel Müdürlüğü Dinar Orman İşletme Müdürlüğü T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Orman Genel Müdürlüğü Dinar Orman İşletme Müdürlüğü TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA PROGRAMI DİNAR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ MERA ISLAHI, REHABİLİTASYON, ÇEVRE TEMİZLİĞİ ve KÜLTÜR

Detaylı

TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA PROGRAMI ( TYÇP) HİZMET ALIMI İLANI

TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA PROGRAMI ( TYÇP) HİZMET ALIMI İLANI TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA PROGRAMI ( TYÇP) HİZMET ALIMI İLANI Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüzce aşağıda yer alan bilgiler ve ekte yer alan belgelere uygun olarak hizmet alımı yapılacaktır. Sıra

Detaylı

ANKARA FİDANLIK MÜHENDİSLİĞİ TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA EROZYON KONTROLU VE FİDAN ÜRETİM PROJESİ

ANKARA FİDANLIK MÜHENDİSLİĞİ TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA EROZYON KONTROLU VE FİDAN ÜRETİM PROJESİ ANKARA FİDANLIK MÜHENDİSLİĞİ TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA EROZYON KONTROLU VE FİDAN ÜRETİM PROJESİ 1.TANIM: 1.1 Projenin Başlığı: İstihdam 1.2 Projenin Konusu: Ankara İlinde Ağaçlandırma, Yeşil kuşak, Erozyon

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Orman Genel Müdürlüğü Afyonkarahisar Orman Fidanlık Müdürlüğü

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Orman Genel Müdürlüğü Afyonkarahisar Orman Fidanlık Müdürlüğü T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Orman Genel Müdürlüğü Afyonkarahisar Orman Fidanlık Müdürlüğü TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA PROGRAMI AFYONKARAHİSAR ORMAN FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ FİDAN ÜRETİMİ PROJESİ 1-Projenin

Detaylı

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARI BİLGİ NOTU

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARI BİLGİ NOTU 1 Türkiye İş Kurumu İzmir İl Müdürlüğü İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARI BİLGİ NOTU TANIM & AMAÇ Günümüz dünyasında yeni teknolojilerin giderek daha yoğun bir şekilde kullanılması, işgücünün mevcut mesleki bilgi

Detaylı

TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA

TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA FİDAN ÜRETİM PROJESİ 1.TANIM: 1.1 Projenin Başlığı: İstihdam 1.2 Projenin Konusu: Tokat ve civar illerde Ağaçlandırma, Yeşil kuşak, Erozyon Kontrolu, Rehabilitasyon, Yol Ağaçlandırması,

Detaylı

BATMAN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA PROGRAMI (TYÇP) İLANI

BATMAN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA PROGRAMI (TYÇP) İLANI BATMAN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA PROGRAMI (TYÇP) İLANI SIRA ALAN SÜRE BAŞVURU TARİH VE SAATİ GÜN KİŞİ SAYISI BAŞLANGIÇ TARİHİ BİTİŞ TARİHİ VE SAATİ 1 Restorasyon, Tarihi

Detaylı

Günde en az 5 saat en fazla 8 saat olmak üzere haftada azami 45 saat

Günde en az 5 saat en fazla 8 saat olmak üzere haftada azami 45 saat T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI İLANI İl Müdürlüğümüzce aşağıda gösterilen bilgiler ve Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği nde yer alan belgelere uygun olarak İşbaşı Eğitim

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

NOT:Yukarıda belirtilen belgelerin eksik olması halinde teklif değerlendirmeye alınmayacaktır.

NOT:Yukarıda belirtilen belgelerin eksik olması halinde teklif değerlendirmeye alınmayacaktır. BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER 1- Tüm hizmet sağlayıcılar, aşağıda belirtilen yeterlilik bilgi ve belgelerini tekliflerine ek olarak İl Müdürlüklerine ileteceklerdir; a- Teklifi imzalamaya yetkili kişilere

Detaylı

TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA PROGRAMI. AĞAÇLANDIRMA FİDAN ÜRETİMİ VE ÇEVRE DÜZENLEME PROJESİ

TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA PROGRAMI. AĞAÇLANDIRMA FİDAN ÜRETİMİ VE ÇEVRE DÜZENLEME PROJESİ TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA PROGRAMI. AĞAÇLANDIRMA FİDAN ÜRETİMİ VE ÇEVRE DÜZENLEME PROJESİ 1-TANIM: 2 - Projenin Konusu: Projenin uyulama konusu ayrıntılı olarak anlatılacak. a)işin Adı: Ağaçlandırma - fidan

Detaylı

TYÇP HİZMETLERİ BAŞVURU FORMU. Haftada 5 Gün 45 Saat

TYÇP HİZMETLERİ BAŞVURU FORMU. Haftada 5 Gün 45 Saat TYÇP HİZMETLERİ BAŞVURU FORMU Hizmet Sağlayıcının Unvanı ve adresi: Bolu Orman İşletme Müdürlüğü Hastane Cad.No:1 14000- BOLU Telefon ve Faks No 0 374 215 37 40 Fax: 0374 215 00 42 Sözleşme süresi: (azami

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Orman Genel Müdürlüğü Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Orman Genel Müdürlüğü Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Orman Genel Müdürlüğü Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA PROGRAMI ALADAĞ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ MERA ISLAHI, REHABİLİTASYON, ÇEVRE TEMİZLİĞİ ve KÜLTÜR

Detaylı

Sınıf Sayısı. Ders Saati

Sınıf Sayısı. Ders Saati EK-24: Girişimcilik Eğitim Programı Hizmet Alım İlan Örneği T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OSMANİYE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM PROGRAMI HİZMET ALIM İLANI İl müdürlüğümüzce

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

İŞİN SÜRESİ: Madde 2- Yapı Ruhsatı alma süresi 120 (yüzyirmi) takvim günü, inşaat yapım süresi 450 (dörtyüzelli) takvim günüdür.

İŞİN SÜRESİ: Madde 2- Yapı Ruhsatı alma süresi 120 (yüzyirmi) takvim günü, inşaat yapım süresi 450 (dörtyüzelli) takvim günüdür. ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

NOT: Yukarıda belirtilen belgelerin eksik olması halinde teklif değerlendirmeye alınmayacaktır.

NOT: Yukarıda belirtilen belgelerin eksik olması halinde teklif değerlendirmeye alınmayacaktır. BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER 1- Tüm hizmet sağlayıcılar, aşağıda belirtilen yeterlilik bilgi ve belgelerini tekliflerine ek olarak İl Müdürlüklerine ileteceklerdir; a- Teklifi imzalamaya yetkili kişilere

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

2)İşveren ile katılımcı arasında imzalanacak sözleşme ve İl Müdürlüğümüzün onay vermesi durumunda geçerlilik kazanacaktır.

2)İşveren ile katılımcı arasında imzalanacak sözleşme ve İl Müdürlüğümüzün onay vermesi durumunda geçerlilik kazanacaktır. TRABZON ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI 1-İşverenden İstenen Belgeler: a) Talep dilekçesi (EK-1) b) İşveren taahhütnamesi (EK-20), c) Ön Talep Formu (EK-35), d) İşveren türüne

Detaylı

İşbaşı Eğitim Programı

İşbaşı Eğitim Programı TÜRKİYE İŞ KURUMU İşbaşı Eğitim Programı Fahri ACAR Şube Müdürü İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü TUZLA HİZMET MERKEZİ İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI NEDİR? İşbaşı Eğitim Programı, işsizlerimiz ve öğrencilerimizin

Detaylı

İŞKUR TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER AKTİF İŞGÜCÜ HİZMETLERİ

İŞKUR TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER AKTİF İŞGÜCÜ HİZMETLERİ İŞKUR TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER AKTİF İŞGÜCÜ HİZMETLERİ İŞGÜCÜ PİYASASI RAKAMLARI TÜRKİYE 2014 TÜRKİYE 2015 İZMİR 2014 İZMİR 2015 İŞGÜCÜ 28.786.000 29.678.000 1.746.000 1.745.000 İSTİHDAM 25.933.000

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ

Detaylı

ERZURUM TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA PROGRAMI (TYÇP) HİZMET ALIM İLANI

ERZURUM TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA PROGRAMI (TYÇP) HİZMET ALIM İLANI İ ERZURUM TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA PROGRAMI (TYÇP) HİZMET ALIM İLANI Erzurum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüzce aşağıda gösterilen bilgiler ve TYÇP Hizmetleri Sözleşmesi nde* yer alan belgelere uygun

Detaylı

(14/07/2006 tarih ve 26228 sayılı Resmi Gazete) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

(14/07/2006 tarih ve 26228 sayılı Resmi Gazete) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Kültür Yatırım ve Girişimlerine Gelir Vergisi Stopajı, Sigorta Primi İşveren Payı ve Su Bedeli İndirimi İle Enerji Desteği Uygulamasına Dair Yönetmelik Amaç (14/07/2006 tarih ve 26228 sayılı Resmi Gazete)

Detaylı

İŞKUR TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER

İŞKUR TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER İŞKUR TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER AKTİF İŞGÜCÜ HİZMETLERİ İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARI İŞGÜCÜ PİYASASI RAKAMLARI TÜRKİYE 2015 TÜRKİYE 2016 İZMİR 2015 İZMİR 2016 İŞGÜCÜ 28.786.000 29.678.000 1.746.000 1.745.000

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU Ankara Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü

TÜRKİYE İŞ KURUMU Ankara Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü TİP TEKLİF ÇAĞRISI TÜRKİYE İŞ KURUMU Ankara Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Özel Politika Gerektiren Kişi ve Gruplara Yönelik Mesleki Eğitim Kurslarına İlişkin Proje Teklif Çağrısı Son Başvuru Tarihi:

Detaylı

Özel Politika Gerektiren Kişi ve Gruplara Yönelik Mesleki Eğitim Kurslarına İlişkin Proje Teklif Çağrısı

Özel Politika Gerektiren Kişi ve Gruplara Yönelik Mesleki Eğitim Kurslarına İlişkin Proje Teklif Çağrısı EK: TİP TEKLİF ÇAĞRISI TÜRKİYE İŞ KURUMU Bursa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Özel Politika Gerektiren Kişi ve Gruplara Yönelik Mesleki Eğitim Kurslarına İlişkin Proje Teklif Çağrısı Son Başvuru Tarihi:26/04/2016

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 1.600 (BİNALTIYÜZ) ADET KİTAP OKUMA/DİNLEME VE SES KAYIT CİHAZI ALIMI İHALESİ İLANI

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 1.600 (BİNALTIYÜZ) ADET KİTAP OKUMA/DİNLEME VE SES KAYIT CİHAZI ALIMI İHALESİ İLANI EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 1.600 (BİNALTIYÜZ) ADET KİTAP OKUMA/DİNLEME VE SES KAYIT CİHAZI ALIMI İHALESİ İLANI 1. İdarenin; a) Adı: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK)

Detaylı

Özel Politika Gerektiren Kişi ve Gruplara Yönelik Mesleki Eğitim Kurslarına İlişkin Proje Teklif Çağrısı

Özel Politika Gerektiren Kişi ve Gruplara Yönelik Mesleki Eğitim Kurslarına İlişkin Proje Teklif Çağrısı TÜRKİYE İŞ KURUMU Gaziantep Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Özel Politika Gerektiren Kişi ve Gruplara Yönelik Mesleki Eğitim Kurslarına İlişkin Proje Teklif Çağrısı Son Başvuru Tarihi: 28/05/2014 28/04/2014

Detaylı

TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA PROGRAMI ORMAN ALANLARININ TEMİZLİĞİ, ORMAN YOLLARININ ALTYAPILARININ DÜZENLENMESİ

TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA PROGRAMI ORMAN ALANLARININ TEMİZLİĞİ, ORMAN YOLLARININ ALTYAPILARININ DÜZENLENMESİ TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA PROGRAMI ORMAN ALANLARININ TEMİZLİĞİ, ORMAN YOLLARININ ALTYAPILARININ DÜZENLENMESİ ve YOL KENARLARININ TEMİZLENMESİ VE DOĞAL GENÇLEŞTİRME ALANLARINDAKİ ÜRETİM ARTIKLARININ TEMİZLENMESİ

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU Kırşehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü

TÜRKİYE İŞ KURUMU Kırşehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü EK: TİP TEKLİF ÇAĞRISI TÜRKİYE İŞ KURUMU Kırşehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Özel Politika Gerektiren Kişi ve Gruplara Yönelik Mesleki Eğitim Kurslarına İlişkin Proje Teklif Çağrısı Son Başvuru

Detaylı

MADDE 1- TARAFLAR ve AMAÇ

MADDE 1- TARAFLAR ve AMAÇ MADDE 1- TARAFLAR ve AMAÇ Bu sözleşme, bir taraftan (Bundan böyle İşveren olarak anılacaktır.) ile diğer taraftan (Bundan böyle Taşeron olarak anılacaktır.) arasında, sözleşme konusunu teşkil eden iş ile

Detaylı

T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM PROGRAMI HİZMET ALIM İLANI

T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM PROGRAMI HİZMET ALIM İLANI T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM PROGRAMI HİZMET ALIM İLANI İl Müdürlüğümüzce aşağıda yer alan bilgilere uygun olarak hizmet alımı yapılacaktır.

Detaylı

ALIM İLANI. e yapılacaktır. İşbaşı Eğitim. Hakkari Çalışma ve. kişi SIRA MESLEK GÜN SAAT AZAMİ 6 AY. mah. Bulvar. Bulak.

ALIM İLANI. e yapılacaktır. İşbaşı Eğitim. Hakkari Çalışma ve. kişi SIRA MESLEK GÜN SAAT AZAMİ 6 AY. mah. Bulvar. Bulak. İŞBAŞII EĞİTİM PROGRAMHİZMET ALIM İLANI Hakkari Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüzce aşağıda gösterilen bilgiler ve İşbaşı Eğitim Programı Sözleşmesi nde* yer alan belgelere uygun olarak işbaşı eğitim

Detaylı

KIZILCAHAMAM FİDANLIK MÜHENDİSLİĞİ TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA KAPSAMINDA AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLÜ İÇİN 2010 YILI FİDAN ÜRETİM PROJESİ

KIZILCAHAMAM FİDANLIK MÜHENDİSLİĞİ TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA KAPSAMINDA AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLÜ İÇİN 2010 YILI FİDAN ÜRETİM PROJESİ KIZILCAHAMAM FİDANLIK MÜHENDİSLİĞİ TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA KAPSAMINDA AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLÜ İÇİN 2010 YILI FİDAN ÜRETİM PROJESİ 1.TANIM: 1.1 Projenin Başlığı: İstihdam 1.2Projenin Konusu: Ankara

Detaylı

T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM PROGRAMI HİZMET ALIM İLANI

T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM PROGRAMI HİZMET ALIM İLANI T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM PROGRAMI HİZMET ALIM İLANI İl müdürlüğümüzce aşağıda yer alan bilgilere uygun olarak hizmet alımı yapılacaktır.

Detaylı

4734 SAYLI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE YAPILAN İHALELERDE UYGULANACAK FİYAT FARKI ESASLARI

4734 SAYLI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE YAPILAN İHALELERDE UYGULANACAK FİYAT FARKI ESASLARI 4734 SAYLI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE YAPILAN İHALELERDE UYGULANACAK FİYAT FARKI ESASLARI Fiyat Farkı Konu Başlıkları Hizmet Alımı Sözleşmelerinde Fiyat Farkı Uygulaması Personel Çalışması Olmayan Diğer

Detaylı

Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı

Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı Eren TOPRAK Kamu İhale Uzmanı Giresun, 13 Haziran 2012 Mevzuatın Kaynakları 1) Ana Kaynaklar 2) Yardımcı Kaynaklar Mevzuatın Kaynakları Ana Kaynaklar 1) 4734 Sayılı Kamu

Detaylı

Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 2 EK: Birim fiyat teklif cetveli 1

Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 2 EK: Birim fiyat teklif cetveli 1 BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/65825 İhalenin adı 5 adet sürücüsüz araç kiralama Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC

Detaylı

ARAŞTIRMA PROJELERİ BAŞVURU ve SÖZLEŞME MÜZAKERE PROSEDÜRÜ

ARAŞTIRMA PROJELERİ BAŞVURU ve SÖZLEŞME MÜZAKERE PROSEDÜRÜ Sayfa : 1 / 4 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Koç Üniversitesi nde üniversite dışı kaynaklarından desteklenen araştırma projeleri geliştirme sürecini tanımlamak, proje başvuru ve sözleşme müzakere sürecini

Detaylı

KONU: ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ VE DESTEKTEN YARARLANMA ŞARTLARI.

KONU: ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ VE DESTEKTEN YARARLANMA ŞARTLARI. Altınova Mah. Yeni Yalova Yolu Cad. Buttim Plaza No: 424-4 / 1702 16250 Osmangazi / BURSA T: +90 (0224) 211 42 24 F: +90 (0224) 211 42 49 www.saymmas.com.tr Sirküler No: 1797 Sirküler Tarihi: 15.02.2016

Detaylı

KA2 - Stratejik Ortaklıklar Mesleki Eğitim. Bütçe ve Yönetimi. Özgür Nurdoğan Mesleki Eğitim Programı Uzmanı

KA2 - Stratejik Ortaklıklar Mesleki Eğitim. Bütçe ve Yönetimi. Özgür Nurdoğan Mesleki Eğitim Programı Uzmanı KA2 - Stratejik Ortaklıklar Mesleki Eğitim Bütçe ve Yönetimi Özgür Nurdoğan Mesleki Eğitim Programı Uzmanı Genel Görünüm 1. Bütçe Kalemleri 2. Bütçe Kalemleri Hibe Hesaplama ve Destekleyici Belgeler 3.

Detaylı

GENEL DESTEK PROGRAMI TABLO 2 - BAŞVURU VE ÖDEME BELGELERİ TABLOSU

GENEL DESTEK PROGRAMI TABLO 2 - BAŞVURU VE ÖDEME BELGELERİ TABLOSU YURT İÇİ FUAR YURT DIŞI İŞ GEZİSİ 1. Yurt İçi Fuar Desteği Başvuru 2. İşletmenin Organizatör Kuruluş ile yapmış olduğu Fuar Başvuru / Katılım (İşletmenin Meslek Kuruluşundan yer temin etmesi halinde Meslek

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Şehri :Bilecik İş Şehri :Bilecik Kurum: Gölpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Tarihi :26.10.2011 09:00 İhale Usulü: Açık İhale Dosya

Detaylı

AYAŞ FİDANLIĞI TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA FİDAN ÜRETİM PROJESİ

AYAŞ FİDANLIĞI TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA FİDAN ÜRETİM PROJESİ AYAŞ FİDANLIĞI TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA FİDAN ÜRETİM PROJESİ 1.TANIM: 1.1 Projenin Başlığı: İstihdam 1.2 Projenin Konusu: Ankara İlinde Ağaçlandırma, Yeşil kuşak, Erozyon Kontrolü, Rehabilitasyon, Yol Ağaçlandırması,

Detaylı

TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE KREŞ HİZMETİ ALINACAKTIR

TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE KREŞ HİZMETİ ALINACAKTIR TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE KREŞ HİZMETİ ALINACAKTIR TEDAŞ Kreş ve Anaokulunda 2016-2019 eğitim döneminde eğitim görecek çocukların eğitimi, bakımı, beslenmesi ve sağlık faaliyetlerini içeren kreş

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ 2016 YILI KÜLTÜR GEZİLERİ HİZMETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde

Detaylı

ÇALIŞMA VE İŞKURUMU SİNOP İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

ÇALIŞMA VE İŞKURUMU SİNOP İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI ÇALIŞMA VE İŞKURUMU SİNOP İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Vatandaşların,şikayet, bilgi ve belge talepleri (Bilgi Edinme

Detaylı

NOT:Yukarıda belirtilen belgelerin eksik olması halinde teklif değerlendirmeye alınmayacaktır.

NOT:Yukarıda belirtilen belgelerin eksik olması halinde teklif değerlendirmeye alınmayacaktır. BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER 1- Tüm hizmet sağlayıcılar, aşağıda belirtilen yeterlilik bilgi ve belgelerini tekliflerine ek olarak İl Müdürlüklerine ileteceklerdir; a- Teklifi imzalamaya yetkili kişilere

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK BİLGİLERİ (Ocak 2016)

SOSYAL GÜVENLİK BİLGİLERİ (Ocak 2016) TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU SOSYAL GÜVENLİK BİLGİLERİ (Ocak 2016) TÜRK-İŞ SOSYAL GÜVENLİK BÜROSU Tablo 1: 2016 Yılı Asgari Ücret Hesabı Asgari Ücret (Brüt) İşçiye Ait SGK Primi (%14) İşçiye

Detaylı

6661 SAYILI ASKERLİK KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYIMLANDI

6661 SAYILI ASKERLİK KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYIMLANDI 27.01.2016/4-1 6661 SAYILI ASKERLİK KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYIMLANDI ÖZET : 27/01/2016 tarih ve 29606 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 6661 sayılı Kanun ile 2016

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA TAKSİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE ÖNERGESİ BAŞVURU FORMU (FORM-1)

GAZİOSMANPAŞA TAKSİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE ÖNERGESİ BAŞVURU FORMU (FORM-1) Dokümanın Kodu :YÖN.FR.106 Yayın Tarihi : 18.02.2015 Revizyon Tarihi : - Revizyon No : 00 Sayfa 1 / 7 Proje Yöneticisi : EPK tarafından doldurulacaktır. Bölüm : Proje No : 1. GENEL BİLGİLER Bilimsel Araştırma

Detaylı

İşgücü Uyum Faaliyetleri (Aktif İstihdam Politikaları)

İşgücü Uyum Faaliyetleri (Aktif İstihdam Politikaları) TÜRKİYE İŞ KURUMU İŞGÜCÜ UYUM DAİRESİ BAŞKANLIĞI İşgücü Uyum Faaliyetleri (Aktif İstihdam Politikaları) 08.10.2010 İŞKUR 1 İŞGÜCÜ PİYASASINA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER 08.10.2010 İŞKUR 2 İşgücü Piyasası Temel

Detaylı

Şaşırtılmamış fidanlar, genellikle zengin yan ve saçak köklü ve iyi gelişmiş bir gövdeye sahip olmaz. Dolayısıyla böyle fidanların kullanımı ve

Şaşırtılmamış fidanlar, genellikle zengin yan ve saçak köklü ve iyi gelişmiş bir gövdeye sahip olmaz. Dolayısıyla böyle fidanların kullanımı ve Fidanlıkta Repikaj Bulundukları yerde (ekim yastıkları veya diğer) sık olan ya da sıkışık hale gelen fidanların daha iyi bir kök gelişmesi yapması ve gelişmiş gövdelere sahip olması için, bulundukları

Detaylı

MUŞ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL GÜVENLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER TAMAMLANMA SÜRESİ

MUŞ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL GÜVENLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER TAMAMLANMA SÜRESİ ADI İSTENEN BELGELER TAMAMLANMA SÜRESİ Özel Güvenlik Görevlisi Çalışma İzni ve Kimlik Kartı TEMEL EĞİTİM 1- Diploma aslı ve fotokopisi. 2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi. 3- Dört (4) adet biyometrik (zemin ve

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde 2 de tanımı ve kapsamı

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ TEKİRDAĞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA Ş I M A Y A P T I R I L A C A K T I R

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ TEKİRDAĞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA Ş I M A Y A P T I R I L A C A K T I R TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ TEKİRDAĞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA Ş I M A Y A P T I R I L A C A K T I R Şubemiz Çorlu Ajans Amirliği Stoklarından 5.000 ton, dökme hububatın karayolundan Tekirdağ merkez kiralık Evren

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA EBA STÜDYOSU YAPIM İŞİ İHALE İLANI (İKN 2015/183952)

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA EBA STÜDYOSU YAPIM İŞİ İHALE İLANI (İKN 2015/183952) EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA EBA STÜDYOSU YAPIM İŞİ İHALE İLANI (İKN 2015/183952) 1 - İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı: MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü b) Adresi:

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA DESTEK PERSONEL HİZMETİ ALIM İHALESİ İLANI (İKN 2015/32244)

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA DESTEK PERSONEL HİZMETİ ALIM İHALESİ İLANI (İKN 2015/32244) EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA DESTEK PERSONEL HİZMETİ ALIM İHALESİ İLANI (İKN 2015/32244) 1. İdarenin; a) Adı: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü.

Detaylı

HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI VAN ŞUBE BAŞKANLIĞI İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine

Detaylı

SEKTÖR UYGULAMASI STAJ DEFTERİ

SEKTÖR UYGULAMASI STAJ DEFTERİ T.C. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ARTVİN MESLEK YÜKSEKOKULU SEKTÖR UYGULAMASI STAJ DEFTERİ STAJYER ÖĞRENCİNİN; Bölümü Programı : Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü : Özel Güvenlik ve Koruma Programı Adı Soyadı

Detaylı

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDE KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA PROGRAMI UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNERGE

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDE KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA PROGRAMI UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNERGE T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDE KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA PROGRAMI UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNERGE AMAÇ MADDE 1- Bu esaslar, Üniversitemizde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ncı maddesine

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Program Yönetim Birimi. SÖZLEġME ÖNCESĠ BĠLGĠLENDĠRME NOTU. SÖZLEġMEYE DAVET EDĠLEN BAġVURU SAHĠPLERĠNĠN DĠKKATĠNE!

T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Program Yönetim Birimi. SÖZLEġME ÖNCESĠ BĠLGĠLENDĠRME NOTU. SÖZLEġMEYE DAVET EDĠLEN BAġVURU SAHĠPLERĠNĠN DĠKKATĠNE! SÖZLEġME ÖNCESĠ BĠLGĠLENDĠRME NOTU SÖZLEġMEYE DAVET EDĠLEN BAġVURU SAHĠPLERĠNĠN DĠKKATĠNE! Sözleşmeler, Başvuru Sahiplerine yapılacak tebligat tarihinden itibaren en geç 10 (on) gün içerisinde aşağıda

Detaylı

ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN HİZMET STANDARTLARI TABLOSUDUR

ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN HİZMET STANDARTLARI TABLOSUDUR ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN HİZMET STANDARTLARI TABLOSUDUR SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) Yer

Detaylı

İŞKUR ANTALYA DEVLET DESTEKLERİ ZİRVESİ

İŞKUR ANTALYA DEVLET DESTEKLERİ ZİRVESİ İŞKUR ANTALYA DEVLET DESTEKLERİ ZİRVESİ 23.05.2017 1 İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI NEDİR? İşbaşı Eğitim Programı, işsizlerimiz ve öğrencilerimizin mesleki deneyim ve tecrübe kazanmalarını sağlayan geliştirilmiş

Detaylı

SEKTÖR UYGULAMASI STAJ DEFTERİ

SEKTÖR UYGULAMASI STAJ DEFTERİ T.C. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ARTVİN MESLEK YÜKSEKOKULU SEKTÖR UYGULAMASI STAJ DEFTERİ STAJYER NİN; Bölümü Programı : Muhasebe ve Vergi Bölümü : Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Prog. Adı Soyadı : Sınıf

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. a) 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler ile 18 yaşından büyük kadınlardan;

DESTEK DOKÜMANI. a) 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler ile 18 yaşından büyük kadınlardan; 6111 Sayılı Torba Yasa Uygulaması 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik

Detaylı

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Çankırı ATM Şefliği Topuzsaray Revize Erozyon Kontrolu Proje Sahası Arazi Hazırlığı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

Süre ve Yakla k Maliyet Bilgileri

Süre ve Yakla k Maliyet Bilgileri Sayfa 1 / 5 Süre ve Yakla k Maliyet Bilgileri lan Süresi : Yasal Kapsam : 13/a 28 (ilan n elektronik araçlarla haz rlanmas ve gönderilmesinden dolay 7 gün, ilan ve ihale doküman na EKAP üzerinden do rudan

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MUŞ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL GÜVENLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MUŞ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL GÜVENLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI ADI A- TEMEL EĞİTİM 1- Diploma aslı veya noter tasdikli sureti 2- Nüfus Cüzdanı. 01 Özel Güvenlik Görevlisi Çalışma İzni ve Kimlik Kartı 3- İki (2) adet vesikalık fotoğraf. 4-Sağlık Kurulu raporu 5- İki

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KOCAELİ SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KOCAELİ SAĞLIK SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ HİZMET STANDARTLARI

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KOCAELİ SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KOCAELİ SAĞLIK SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI 1 Şahıs Fatura Ödemeleri SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KOCAELİ SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KOCAELİ SAĞLIK SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER Protez ve

Detaylı

KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI PROJE BAŞVURU FORMU

KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI PROJE BAŞVURU FORMU KOSGEB HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ NE KOSGEB KOBİ Proje Destek Programından yararlanmak üzere hazırlamış olduğum projemin daha önce değerlendirilerek reddedilmediğini, bu program kapsamında daha önce başarısız

Detaylı

10.04.2015/9-1 DEVAMLI İŞYERİ SİGORTALILARI İLE YAPILAN İHALE KONUSU İŞLERDE TEŞVİK UYGULAMASINA İLİŞKİN 2015/12 SAYILI GENELGE YAYINLANDI

10.04.2015/9-1 DEVAMLI İŞYERİ SİGORTALILARI İLE YAPILAN İHALE KONUSU İŞLERDE TEŞVİK UYGULAMASINA İLİŞKİN 2015/12 SAYILI GENELGE YAYINLANDI 10.04.2015/9-1 DEVAMLI İŞYERİ SİGORTALILARI İLE YAPILAN İHALE KONUSU İŞLERDE TEŞVİK UYGULAMASINA İLİŞKİN 2015/12 SAYILI GENELGE YAYINLANDI ÖZET : 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

EK-1 T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ STAJ SİCİL FİŞİ

EK-1 T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ STAJ SİCİL FİŞİ EK-1 T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ STAJ SİCİL FİŞİ ÖĞRENCİNİN Fotoğrafı Adı Soyadı : Öğrenci No : Doğum Yeri : Doğum Tarihi : Staja Başlama Tarihi :.././.

Detaylı

a) Adresi : G.M.K Bulvarı 33220 TOROSLAR/MERSİN : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

a) Adresi : G.M.K Bulvarı 33220 TOROSLAR/MERSİN : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri 28 (ilanın elektronik araçlarla hazırlanması ve gönderilmesinden dolayı 7 gün, ilan ve ihale İlan Süresi : dokümanına EKAP üzerinden doğrudan erişilmesinden dolayı 5

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EDİRNE TEKNİK BİLİMLER MYO

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EDİRNE TEKNİK BİLİMLER MYO S. NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 ÖSYM Başkanlığı tarafından Yüksekokumuza yerleşen öğrencilerin kayıtlarının yapılması Nüfus Cüzdanı fotokopisi, T.Ü.

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ SÜRECİ HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ SÜRECİ HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ SÜRECİ HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER 1 STAJIN TANIMI, SÜRESİ VE DÖNEMİ Staj, Karabük Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin, kamu ve özel

Detaylı

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1. Müracaat eden firmanın oda kaydının olması (Merkez, Şube vb.),

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1. Müracaat eden firmanın oda kaydının olması (Merkez, Şube vb.), ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1. Müracaat eden firmanın oda kaydının olması (Merkez, Şube vb.), 2. Firmanın üretim yaptığı

Detaylı

T.C.DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI 2015 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI KAPSAMINDA DESTEKLENEN <..> BAŞLIKLI PROJEYE İLİŞKİN DESTEK SÖZLEŞMESİ

T.C.DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI 2015 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI KAPSAMINDA DESTEKLENEN <..> BAŞLIKLI PROJEYE İLİŞKİN DESTEK SÖZLEŞMESİ T.C.DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI 2015 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI KAPSAMINDA DESTEKLENEN BAŞLIKLI PROJEYE İLİŞKİN DESTEK SÖZLEŞMESİ [Destek sözleşmesi numarası: ] Bir tarafta ("Ajans")

Detaylı

ÖNCE SABİT SONRA DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

ÖNCE SABİT SONRA DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Tarih: Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası : : ÖNCE SABİT SONRA DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

çıplak köklü, tüplü ve repikajlı fidan üretimi, tohum toplama ve ekim iģleri, bakımı ve tesisin çevre düzenleme iģleri

çıplak köklü, tüplü ve repikajlı fidan üretimi, tohum toplama ve ekim iģleri, bakımı ve tesisin çevre düzenleme iģleri PROJE FORMATI TOPLUM YARARINA ÇALIġMA PROGRAMI BAFRA ORMAN FĠDANLIK ġeflġğġ ADINA FĠDAN ÜRETĠMĠ ÖNCESĠ HAZIRLIK, ÇIPLAK KÖKLÜ, TÜPLÜ VE REPĠKAJLI FĠDAN ÜRETĠMĠ, TOHUM TOPLAMA VE TOHUM EKĠMĠ, BAKIM ÇALIġMALARI

Detaylı

1.2.3- İl Kuruluşuna Göre Yeri...: 1.2.3.1- İli...: 1.2.3.2- İlçesi...: 1.2.3.3- Beldesi...: 1.2.3.4- Köyü/Mahallesi...: 1.2.3.5- Özel Mevkii...

1.2.3- İl Kuruluşuna Göre Yeri...: 1.2.3.1- İli...: 1.2.3.2- İlçesi...: 1.2.3.3- Beldesi...: 1.2.3.4- Köyü/Mahallesi...: 1.2.3.5- Özel Mevkii... EK NO: 21 ÖZEL ORMAN FİDANLIĞI PROJESİ DİSPOZİSYONU 1- FİDANLIĞIN GENEL TANIMI 1.1.1- Adı Soyadı : 1.1.2- Adresi : 1.1.3- Proje Numarası : 1.2- Kuruluş Yeri...: 1.2.1- Coğrafi Yer 1.2.1.1-1/25000 ölçekli

Detaylı

1)STAJ DOSYASI İLAN TARİHİNDEN İTİBAREN İKİ BÖLÜME AYIRILMIŞTIR. a) Zorunlu Staj Başvuru Formu Hazırlanması Ve Onay Aşamaları İle İlgili Açıklamalar:

1)STAJ DOSYASI İLAN TARİHİNDEN İTİBAREN İKİ BÖLÜME AYIRILMIŞTIR. a) Zorunlu Staj Başvuru Formu Hazırlanması Ve Onay Aşamaları İle İlgili Açıklamalar: 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İTİBARİYLE STAJ UYGULAMASINDA BAZI DEĞİŞİKLİKLERE GİDİLMİŞTİR. BU DEĞİŞİKLİKLER AŞAĞIDAKİ GİBİ BİLDİRİLMİŞ OLUP, İLGİLİ TÜM ÖĞRENCİLERE, AKADEMİSYENLERE VE İDARİ PERSONELLERE

Detaylı

BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ 1-Kurumun Adı : İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü, İlçe Nüfus Müdürlüğü, Malmüdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı, Özel İdare

Detaylı

KELKİT AYDIN DOĞAN MESLEK YÜKSEKOKULU EK DERS MEVZUATI

KELKİT AYDIN DOĞAN MESLEK YÜKSEKOKULU EK DERS MEVZUATI KELKİT AYDIN DOĞAN MESLEK YÜKSEKOKULU EK DERS MEVZUATI EK DERS MEVZUATI Eğitim-Öğretimin başladığı günden itibaren istenen belgeler: 1- Akademik Takvim 2- Ders Programları 3- Yönetim Kurulu Kararı 4-2547

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU CİSCO SWİTCH ALIMI İŞİ

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU CİSCO SWİTCH ALIMI İŞİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU CİSCO SWİTCH ALIMI İŞİ -Sözleşme Taslağı- Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Rektörlüğü (bundan sonra İdare

Detaylı

Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı

Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı Dr. Eren TOPRAK Kamu İhale Uzmanı Çanakkale, 26 Ekim 2016 Mevzuatın Kaynakları 1) Ana Kaynaklar 2) Yardımcı Kaynaklar Mevzuatın Kaynakları Ana Kaynaklar 1) 4734 Sayılı Kamu

Detaylı

Levent Cad. Tekirler Sok. No:4 1. LEVENT/İSTANBUL Tel:0 212 281 29 29 Fax: 0 212 280 01 80

Levent Cad. Tekirler Sok. No:4 1. LEVENT/İSTANBUL Tel:0 212 281 29 29 Fax: 0 212 280 01 80 SİRKÜLER NO: POZ-2012/ 64 İST. 28/06/2012 1-20 Temmuz 2012 tarihleri arasında uygulanacak Mali Tatil uygulamasının vergi beyannamelerinin verilme ve vergilerin ödeme sürelerine ilişkin olarak aşağıda bazı

Detaylı

n SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALTINOVA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

n SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALTINOVA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALTINOVA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMET ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Banka/Ptt Şube Değişikliği SİGORTALILIK DURUMU

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK Ğ

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK Ğ SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK Ğ SİGORTASI KANUNU Yüksek öğrenimleri sırasında zorunlu staja tâbi tutulan öğrenciler hakkında ODTÜ de uygulama süreci PDB Ocak-2009 Kanunun ilgili ili maddesi Bazı sigorta

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İhale kayıt numarası: 2005/168692 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA URLA / İZMİR

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İhale kayıt numarası: 2005/168692 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA URLA / İZMİR BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İhale kayıt numarası: 2005/168692 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA URLA / İZMİR Teklif sahibinin [adı soyadı/ticaret unvanı], uyruğu :

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 2 EK: Birim fiyat teklif cetveli 1 İsteklinin Türk vatandaşı gerçek kişi olması halinde, 11 rakamdan oluşan T.C. kimlik numarası yazılacaktır. 2 Teklif vermeye

Detaylı