KA2 - Stratejik Ortaklıklar Mesleki Eğitim. Bütçe ve Yönetimi. Özgür Nurdoğan Mesleki Eğitim Programı Uzmanı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KA2 - Stratejik Ortaklıklar Mesleki Eğitim. Bütçe ve Yönetimi. Özgür Nurdoğan Mesleki Eğitim Programı Uzmanı"

Transkript

1 KA2 - Stratejik Ortaklıklar Mesleki Eğitim Bütçe ve Yönetimi Özgür Nurdoğan Mesleki Eğitim Programı Uzmanı

2 Genel Görünüm 1. Bütçe Kalemleri 2. Bütçe Kalemleri Hibe Hesaplama ve Destekleyici Belgeler 3. Bütçe Kalemleri Arası Aktarım 4. Merkezin Kontrol Yöntemleri 5. Yetersiz Projelerden Hibe Kesintisi 6. Önemli Tarihler ve Ödemeler

3 1.Bütçe Kalemleri Proje yönetimi ve uygulaması, Ulusötesi proje toplantıları, Fikri çıktılar, Çoğaltıcı etkinlikler, İstisnai maliyet Özel ihtiyaç desteği Ulusötesi öğrenme, öğretme ve eğitim faaliyetleri

4 2. Bütçe Kalemleri Hibe Hesaplama ve Destekleyici Belgeler

5 Proje yönetimi ve uygulaması Hibe miktarının hesaplanması: Proje süresi içerisindeki toplam ay sayısı yararlanıcı için geçerli olan birim katkıyla çarpılarak hesaplanır.

6 Proje yönetimi ve uygulaması Destekleyici belgeler: Faaliyetlerin yapıldığına ve çıktıların üretildiğine dair delillerin nihai raporda sunulması, çıktıların koordinatör tarafından "Yaygınlaştırma Platformu"na yüklenmesi

7 Proje yönetimi ve uygulaması Harcamaların Uygunluğu: Yararlanıcılar, hibe başvurusunda belirtildiği ve Sözleşmede Merkez tarafından onaylandığı üzere, bu bütçe kaleminin karşılayacağı faaliyetleri gerçekleştirir ve çıktıları üretir. Yararlanıcılar, miktarın, her birinin iş yükü ile proje faaliyetlerine ve sonuçlarına katkısına bağlı olarak kendi aralarında dağıtılması hususunda mutabakata varır. Koordinatör, gerçekleştirilen faaliyetleri ve sonuçları Projenin tamamı adına rapor eder.

8 Ulusötesi proje toplantıları Hibe miktarının hesaplanması: Toplam katılım sayısı sözleşmede belirtilen ilgili birim katkıyla çarpılarak hesaplanır.

9 Ulusötesi proje toplantıları Destekleyici belgeler: Gönderen kuruluş ve ev sahibi kuruluş arasında gerçekleşen seyahat için: yurtdışındaki faaliyete katıldığına dair, ev sahibi kuruluş tarafından imzalanmış, katılımcının adını, yurtdışındaki faaliyetin amacını ve başlama ve bitiş tarihini gösteren katılım belgesi; Gönderen Kuruluşun bulunduğundan farklı bir yerden ve/veya ev sahibi kuruluşun bulunduğundan farklı bir yere seyahat edilmesi halinde, fiili seyahat programı seyahat biletleriyle veya seyahat başlangıç ve varış yerlerini gösteren başka faturalarla desteklenir.

10 Ulusötesi proje toplantıları Harcamaların Uygunluğu (1): Koordinatör, ulusötesi proje toplantıları katılımcılarının sayısını, gidiş dönüş bilgilerini Mobility Tool kullanarak rapor eder. Başlangıç noktasının Gönderen Kuruluşun bulunduğu, varış noktasının da Ev Sahibi Kuruluşun bulunduğu yer olduğu varsayılacaktır. Farklı bir başlangıç noktası ya da varış noktasının rapor edilmesi halinde yararlanıcı, bu farklılığın sebebini Mobility Tool kullanarak belirtir.

11 Ulusötesi proje toplantıları Harcamaların Uygunluğu (2): Katılımcıların kurumla olan resmi ilişkisi gösterilebilmelidir. Toplantı yeri ortak kurumun yerleşik olduğu muhitte olmalıdır. (İstisnalar yararlanıcı tarafından gerekçelendirilmeli ve ilgili toplantıdan önce Merkez tarafından resmi olarak onaylanmalıdır.) Proje toplantılarına katılım, faaliyetlerin en az iki farklı Program ülkesinin yararlanıcı kuruluşlarından gelen katılımcıları içermelidir.

12 Fikri Çıktılar Hibe miktarının hesaplanması: Yararlanıcıların personelinin iş günü sayısı, sözleşmede belirtilen ilgili yararlanıcının yerleşik bulunduğu ülkede personel kategorisi için gün başına geçerli olan birim katkıyla çarpılarak hesaplanır.

13 Fikri Çıktılar Destekleyici belgeler (1): Fikri çıktıların üretildiğine dair delillerdir. Bunlar "Yaygınlaştırma Platformu"na yüklenir ve, mahiyetlerine bağlı olarak, kontroller ve denetimlerde ibraz edilmek üzere yararlanıcıların tesislerinde saklanır;

14 Fikri Çıktılar Destekleyici belgeler (2): Fikri çıktının üretilmesi için harcanan personel zamanını ispatlayan, kişinin adını, personelin kategorisini, kişinin fikri çıktıyı üretmek için çalıştığı tarihleri ve toplam gün sayısını içeren, kişi başına düzenlenen zaman çizelgesi; kişi ve ilgili yararlanıcı arasındaki ilişkinin mahiyetini (ör. istihdam sözleşmesi türü, gönüllü çalışma vb.) yararlanıcının resmi kayıtlarında olduğu haliyle ispatlayan belge.

15 Fikri Çıktılar Harcamaların Uygunluğu (1): Yararlanıcılar, hibe başvurusunda teklif edilen ve Sözleşmede Merkez tarafından onaylanan fikri çıktıları geliştirirler. Koordinatör, gerçekleştirilen faaliyetleri ve ortaya çıkan sonuçları projenin tamamı adına Mobility Tool kullanarak rapor eder. Belgeleri "Yaygınlaştırma Platformu"na yükler. Koordinatör, fikri çıktıların oluşturulması üzerinde doğrudan çalışan her bir kişi için tutulan mesai cetvelini temel alarak, personel kategorisi başına iş günü sayısını Hareketlilik Aracını kullanarak rapor eder.

16 Fikri Çıktılar Harcamaların Uygunluğu (2) Kişilerin fikri çıktıların oluşturulması üzerinde çalışan "personel" olarak kabul edilebilmeleri için, profesyonel ya da gönüllü olarak eğitim, öğretim ile ilgileniyor olmaları gerekmektedir; bu kişiler profesör, öğretmen, eğitimci, okul yöneticileri ya da idari personel olabilir. Yararlanıcılar, her durumda, Proje üzerinde profesyonel ya da gönüllü olarak çalışan ilgili personelle olan resmi bağlantısını belgeleyebilmelidir.

17 Fikri Çıktılar Harcamaların Uygunluğu (3): Önemli Not: Yararlanıcı için hizmet sözleşmesi üzerinden çalışan personel, (örneğin tercüman, internet sitesi tasarımcısı, vb.) ilgili kuruluşun personeli olarak kabul edilmez. Bu personelin çalıştığı saatler "fikri çıktılar" kalemi altındaki taleplerde yer alamaz. Her bir çalışanın personel kategorisi, sözleşme eklerindeki dört kategoriden biri olmalıdır. "Yönetici" ve "idari personel" personel kategorileri, yalnızca başvuruda belirtilmiş ve Sözleşme de belirtilen şekilde Merkez tarafından onaylanmışsa kullanılabilir.

18 Çoğaltıcı Etkinlikler Hibe miktarının hesaplanması: Yararlanıcı ve diğer proje ortak kuruluşları haricindeki kuruluşlardan gelen katılımcı sayısı, sözleşmede belirtilen katılımcı başına geçerli olan birim katkıyla çarpılarak hesaplanır.

19 Çoğaltıcı Etkinlikler Destekleyici belgeler: Çoğaltıcı etkinliğin nihai raporda açıklanması; Çoğaltıcı etkinliğe katıldığına dair, katılımcılar tarafından imzalanan, çoğaltıcı etkinliğin adını, tarihini ve yerini, ve her katılımcının adını, e-posta adresini, imzasını, katılımcıyı gönderen kuruluşun adını ve adresini gösteren katılımcı listesi suretinde belge; Ayrıntılı program ve çoğaltıcı etkinlikte kullanılan veya dağıtılan tüm belgeler.

20 Çoğaltıcı Etkinlikler Harcama Uygunluğu (1): Çoğaltıcı etkinlikleri düzenleyen kurum/kuruluş yalnızca Merkeze başvurmuş ve onay almışsa uygun olarak kabul edilecektir. Yararlanıcıların Merkeze yapılan başvuruda yer alan ve onaylanan fikri çıktıları geliştirmemesi halinde, ilgili çoğaltıcı etkinlikler de hibe desteği için uygun sayılmaz.

21 Çoğaltıcı Etkinlikler Harcama Uygunluğu (2): Hibe miktarının belirlenmesinde esas alınan kişi sayısına, yalnızca yararlanıcılar haricindeki kurum/kuruluşlardan gelen katılımcılar dâhil edilebilir. Çoğaltıcı etkinlikler, yalnızca yararlanıcının yerleşik olduğu Program Ülkelerinde gerçekleştirilebilir.

22 İstisnai Maliyet Hibe miktarının hesaplanması: İki tavan değerden hangisi daha düşükse: a) gerçekleşen uygun masrafların %75'i b) Avro'luk tutarın geri ödenmesine eşittir.

23 İstisnai Maliyet Uygun Masraflar: Taşeron çalıştırma: Yararlanıcı tarafından başvurulan ve Merkez tarafından onaylanan mal ve hizmetlerin taşerona yaptırılması ve satın alınması; Mali teminat: Merkezin teminat istediği hallerde, yararlanıcı tarafından yatırılan ön ödeme teminatıyla ilgili masraflar. Yararlanıcının hesap özetlerine göre (yeni ya da ikinci el) ekipman ya da diğer varlıkların amortismanından doğan masraflar

24 İstisnai Maliyet Destekleyici belgeler: Taşeron çalıştırma: Gerçekleşen masrafları belgeleyen, kuruluşun adını ve adresini, tutarı ve para birimini ve tarihi gösteren faturalar. Mali teminat: Mali teminatla ilgili masraflara delil teşkil eden, yararlanıcıya teminatı veren kuruluş tarafından hazırlanan, mali teminatı veren kuruluşun adını ve adresini, teminat masraflarının miktarını ve para birimini gösteren ve teminatı veren kuruluşun yasal temsilcisinin imzasını ve imza tarihini taşıyan belgeler. Amortisman masrafları: Masrafların sözleşmede belirtilen döneme ait olduklarını doğrulayan belge ile ekipmanın satın alındığına, kiralandığına dair yararlanıcının kayıt altına aldığı hesap özetleri.

25 İstisnai Maliyet Harcamanın Uygunluğu (1): İstisnai masraflar yalnızca sözleşmede belirtilen masrafları karşılamak için kullanılabilir. İstisnai masraflar için hibe desteği, taşeronluk hizmetleri uygun bir biçimde gerekçelendirilmiş sebeplerden ötürü yararlanıcı tarafından sağlanamayan hizmetlerle sınırlıdır. Ekipman, ofis ekipmanını (Bilgisayar, dizüstü bilgisayar, yazıcı, projeksiyon cihazı, vs.) ya da yararlanıcıların rutin faaliyetleri için kullandıkları ekipmanı (örneğin ders programının bir parçası olan bilgisayar dersleri için ya da eğitim amaçlı olarak kullanılacak ekipmanlar) kapsayamaz.

26 İstisnai Maliyet Harcamanın Uygunluğu (2): Koordinatör, istisnai masraflar için harcama türlerini ve gerçekleşen masrafları Hareketlilik Aracını kullanarak rapor eder. Aynı türden maliyetler, hem birim maliyetlere dayalı hibe kalemleri, hem de ortaya çıkan gerçek maliyetlere dayalı hibe kalemleri altında talep edilemez. Ekipmanın satın alınması ya da kiralanması durumunda, ekipmanın yalnızca proje için kullanıldığı zaman dilimine karşılık gelen miktar talep edilebilir. Koordinatör, nihai rapor aşamasında istisnai masraflar için tüm destekleyici nitelikteki belgeleri sağlamakla yükümlüdür.

27 Özel İhtiyaç Desteği Hibe miktarının hesaplanması: hibe gerçekleşen uygun masrafların %100'ünün geri ödenmesi şeklindedir. Uygun masraflar: engelli kişilerin Projeye katılımına olanak sağlamak için zaruri olan ve sözleşmede belirtilen bir birim katkı tarafından desteklenen masraflara ilave olan masraflar. Destekleyici belgeler: yapılan gerçekleşen masrafları belgeleyen, faturayı hazırlayan kuruluşun adını ve adresini, tutarı ve para birimini ve fatura tarihini gösteren faturalar.

28 Özel İhtiyaç Desteği Harcamanın Uygunluğu: Koordinatör, özel ihtiyaçları olan katılımcılar için ek özel ihtiyaç hibe desteği kullanılıp kullanılmadığını ilgili ek masrafların miktarını Mobility Tool kullanarak rapor eder. Özel ihtiyaç desteğinin kullanımı, Ulusötesi öğrenme, öğretme ve eğitim faaliyetlerine katılan ve özel ihtiyaçları olan katılımcıların desteklenmesiyle sınırlı olmayıp, onaylanan tüm Proje faaliyetlerindeki özel ihtiyaçlara sahip katılımcılar için de geçerlidir.

29 Ulusötesi öğrenme, öğretme ve eğitim faaliyetleri Hibe miktarının hesaplanması: Seyahat: Katılımcı sayısı, sözleşmede belirtilen, yurtdışı seyahatinde ilgili mesafe aralığı için geçerli olan birim katkıyla çarpılarak hesaplanır. Bireysel destek: Katılımcı başına gün/ay sayısı sözleşmede belirtilen, ilgili katılımcı türü ve ev sahibi ülke için gün/ay başına geçerli olan birim katkıyla çarpılarak hesaplanır. Dil desteği: Dil desteği alan toplam katılımcı sayısı sözleşmede belirtilen birim katkıyla çarpılarak hesaplanır.

30 Ulusötesi öğrenme, öğretme ve eğitim faaliyetleri Destekleyici belgeler (1): Seyahat: Gönderen kuruluş ve ev sahibi kuruluş arasında gerçekleşen seyahat için: yurtdışındaki faaliyete katıldığına dair, ev sahibi kuruluş tarafından imzalanmış, katılımcının adını, yurtdışındaki faaliyetin amacını ve başlama ve bitiş tarihini gösteren katılım belgesi; Gönderen kuruluşun bulunduğundan farklı bir yerden ve/veya ev sahibi kuruluşun bulunduğundan farklı bir yere seyahat edilmesi halinde, gerçek seyahat programı seyahat biletleriyle veya seyahat başlangıcı ve varış yerlerini gösteren başka faturalarla desteklenir.

31 Ulusötesi öğrenme, öğretme ve eğitim faaliyetleri Destekleyici belgeler (2): Bireysel Destek: Yurtdışındaki faaliyete katıldığına dair, ev sahibi kuruluş tarafından imzalanmış, katılımcının adını, yurtdışındaki faaliyetin amacını ve başlama ve bitiş tarihlerini içeren katılım belgesi.

32 Ulusötesi öğrenme, öğretme ve eğitim faaliyetleri Destekleyici belgeler (3): Dil Desteği: kurslara katıldığına dair, kurs düzenleyicisi tarafından imzalanmış, katılımcının adını, öğretilen dili ve sağlanan dil desteğinin formatını ve süresini içeren beyan suretinde belge, veya öğrenme materyallerinin satın alınması karşılığında alınmış, ilgili dili, faturayı hazırlayan kuruluşun adını ve adresini, tutar ve para birimini ve fatura tarihini belirten fatura veya dil desteğinin doğrudan yararlanıcı tarafından sunulduğu hallerde: katılımcı tarafından imza ve tarih atılmış, katılımcının adını, öğretilen dili, alınan dil desteğinin formatını ve süresini belirten bir beyan.

33 Ulusötesi öğrenme, öğretme ve eğitim faaliyetleri Harcama Uygunluğu (1): Koordinatör, Mobility Tool kullanarak faaliyetleri raporlar. Hibe miktarları geçerli birim maliyet oranlarına dayalı olarak otomatik hesaplanacaktır. Öğrenme, öğretme ve eğitim faaliyetlerine iştirak eden katılımcılar, katıldıkları faaliyetleri çevrim içi bir anket aracılığıyla rapor eder. Ancak, okul eğitimine devam eden öğrencilerin katılacağı 2 aydan kısa faaliyetler için bu tür bir geri bildirim şart değildir. Uygun Ulusötesi öğrenme, öğretme ve eğitim faaliyetleri aşağıdaki gibidir: Kısa dönem fiziksel hareketliliği (5 gün ila 2 ay) sanal hareketlilik ile birleştiren karma hareketlilik; Uzun dönemli öğretme veya eğitim görevlendirmeleri (2 ila 12 ay); Kısa dönemli ortak personel eğitimi etkinlikleri (5 gün ila 2 ay).

34 Ulusötesi öğrenme, öğretme ve eğitim faaliyetleri Harcama Uygunluğu (2) Ulusötesi eğitim, öğretme ya da öğrenme faaliyetleri, yararlanıcıların bulunduğu ülkelerde gerçekleşmelidir. Ulusötesi öğrenme, öğretme ve eğitim faaliyetleri için destek almaya uygun katılımcılar, yararlanıcı kurum/kuruluşla aşağıdaki şekillerde doğrudan bir bağlantısı olan kişilerdir: Çıraklar, ME öğrencileri, yetişkin öğreniciler ve karma hareketliliğe katılan gençler; Bir katılımcı kurum/kuruluşta çalışan öğretim görevlileri, öğretmenler, eğiticiler ile eğitim personeli ve idari personel. Yararlanıcılar her durumda, projeye ister personel isterse öğrenici olarak katılmış olsunlar, ulusötesi eğitim, öğretme veya öğrenme faaliyetlerine katılan kişilerle resmi bir bağlantıları olduğunu kanıtlar.

35 3. Bütçe Kalemleri Arasında Aktarım Kuralları Yararlanıcılar, proje yönetimi ve uygulaması, ulusötesi proje toplantıları, fikri çıktılar, çoğaltıcı etkinlikler, öğrenme/öğretme/eğitim faaliyetleri ve istisnai masraflar için tahsis edilen fonların %20'sine kadarını proje yönetimi ve uygulaması masrafları ile istisnai masraflar bütçe kalemleri hariç başka herhangi bir bütçe kategorisine aktarabilirler.

36 3. Bütçe Kalemleri Arasında Aktarım Kuralları Her bütçe aktarımı, ilgili bütçe kalemi için Sözleşmenin Ek II sinde belirtilen miktarda en fazla %20 artışla sonuçlanabilir. Özel ihtiyaç desteği için hiç fon tahsis edilmemiş olsa bile, herhangi bir bütçe kaleminden tahsis edilen fonları özel ihtiyaç desteğine aktarabilirler

37 4. Merkezin Kontrol Yöntemleri 1. Final Rapor Kontrolü 2. Ayrıntılı Kontrol 3. Proje uygulama esnasında yerinde kontrol 4. Proje tamamlandıktan sonra yerinde kontrol

38 Bütçe Kalemleri Proje yönetimi ve uygulaması, Ulusötesi proje toplantıları, Fikri çıktılar, Çoğaltıcı etkinlikler, İstisnai maliyet Özel ihtiyaç desteği Ulusötesi öğrenme, öğretme ve eğitim faaliyetleri

39 Proje yönetimi ve uygulaması Bütçe Kaleminin hesaplanması için parametreler: Katılımcı ortakların sayısı, Projenin süresi Final Rapor Kontrolü Ürünlerin/çıktıların kanıtları (resimler, videolar, internet siteleri) eğer yaygınlaştırma platformunda henüz mevcut değil ise- Ayrıntılı Kontrol - Proje uygulama esnasında yerinde kontrol Proje toplantısı sırasında Gerçekleştirilen proje aktivitesinin kalite kontrolü (konu, amaç, beklenen ürün/çıktı ile bağlantı ) Proje tamamlandıktan sonra yerinde kontrol Gerçekleştirilen proje aktivitesinin kalite kontrolü (konu, amaç, beklenen ürün/çıktı ile bağlantı )

40 Ulusötesi proje toplantıları, Bütçe Kaleminin hesaplanması için parametreler: Toplantıların sayısı, Katılımcıların Sayısı, Yer, Tarih Final Rapor Kontrolü Final Rapor formuna bilgilerin girilmesi Ayrıntılı Kontrol Proje uygulama esnasında yerinde kontrol Proje tamamlandıktan sonra yerinde kontrol (a) Katılımın kanıtı (seyahat biletleri/faturaları) (b) Her katılımcı için mesafe bandı kanıtları (seyahat biletleri/faturaları) (c )Her toplantı için tarih, yer, gündem ve amacı içerir imzalı katılım listeleri Proje toplantısı sırasında (a) O ana kadarki imzalı katılım listelerinin uygunluk kontrolü (seyahat biletleri/faturalar) (b) toplantıların kalite kontrolü (konu, amaç, beklenen ürün/çıktı ile bağlantı ) (a) O ana kadarki imzalı katılım listelerinin uygunluk kontrolü (seyahat biletleri/faturaları) (b) toplantıların kalite kontrolü (konu, amaç, beklenen ürün/çıktı ile bağlantı )

41 Fikri Çıktılar Bütçe Kaleminin hesaplanması için parametreler: Her faaliyet için: personel kategorisi başına çalışılan gün sayısı (her ortak için) Final Rapor Kontrolü Ürünlerin/çıktıların kanıtları (resimler, videolar, internet siteleri) eğer yaygınlaştırma platformunda henüz mevcut değil ise- Ayrıntılı Kontrol Proje uygulama esnasında yerinde kontrol Her kişi için zaman çizelgesi Zaman çizelgeleri şunları içermelidir: Kurum adı, kişi adı soyadı, profili, projede yapılan iş (onaylanan aktivite/çıktı ile doğrudan bağlantıyı gösterir şekilde) (a) Uygunluk Kontrolü : katılımcıların kurumla ilişkilerini gösterir dokümanların çapraz kontrolü (b) Kalite Kontrolü: yapılmakta olan işin kalitesi : beklenen çıktı/ürün ile uyumlu mudur? Proje tamamlandıktan sonra yerinde kontrol (a) Kurumun personel kategorileri ile zaman kayıtları ve maaş bordro yönetimi ile ilgili destekleyici belgelerin çapraz kontrolü (gerçekleşen asıl ücretlerin değil görünüşün kontrolü)

42 Çoğaltıcı Etkinlikler Bütçe Kaleminin hesaplanması için parametreler: Final Rapor Kontrolü Ayrıntılı Kontrol Proje uygulama esnasında yerinde kontrol Proje tamamlandıktan sonra yerinde kontrol Her aktivite için: katılımcı sayısı (ülke içi/ülke dışı) Toplantının Gündemi Fikri Çıktılar kapsamında gerçekleştirilen ürün/çıktı ile bağlantıyı gösterir) (a) Her katılımcı tarafından imzalanmış ülke ve iletişim bilgilerini içeren katılım listesi; (b) Her toplantının sonunda katılımcılara yapılmış memnuniyet anketi verileri Çoğaltıcı Etkinlik sırasında (a) Tüm imzalı katılım listelerinin uygunluk kontrolü (eksiksizlik, doğruluk) (b) Kalite kontrolü: toplantının içeriği (ilgililik, potansiyel etki, memnuniyet anketi) Destekleyici dokümanlar ile toplantıyı organize eden kuruma yansıyan organizasyon maliyetlerinin çapraz kontrolü (gerçekleşen asıl maliyetin değil olayın kontrolü)

43 İstisnai Maliyet Bütçe Kaleminin hesaplanması için parametreler: Alınan hizmet veya malın özellikleri (ŞARTNAME) (gerçek harcama) Final Rapor Kontrolü Orijinal fatura veya ödemenin yapıldığını gösterir diğer destekleyici belge Ayrıntılı Kontrol - Proje uygulama esnasında yerinde kontrol Alınan hizmetle ilgili sözleşmenin ve/veya malın mevcudiyetinin kontrolü Proje tamamlandıktan sonra yerinde kontrol Destekleyici dokümanlar ile kurumun muhasebe kayıtlarının çapraz kontrolü

44 Özel İhtiyaç Desteği Bütçe Kaleminin hesaplanması için parametreler: Kişilerin engellilik durumu için tanımlama (gerçek harcama) Final Rapor Kontrolü Final Rapor formuna bilgilerin girilmesi Ayrıntılı Kontrol Proje uygulama esnasında yerinde kontrol Proje tamamlandıktan sonra yerinde kontrol (a) Orijinal fatura veya ödemeyi belgeleyen diğer destekleyici doküman (b) Engellilik durumunu gösterir diğer belgeler Engelli katılımcının proje faaliyetlerine katıldığının yerinde tespiti. Destekleyici dokümanlar ile kurumun muhasebe kayıtlarının çapraz kontrolü

45 Ulusötesi öğrenme, öğretme ve eğitim faaliyetleri Final Rapor Kontrolü Bütçe Kaleminin hesaplanması için parametreler: Seyahat, bireysel destek ve dil desteği Ev sahibi kurum tarafından imzalı katılım sertifikaları ve/veya imzalı katılım listeleri Ayrıntılı Kontrol Proje uygulama esnasında yerinde kontrol Proje tamamlandıktan sonra yerinde kontrol (a) mesafe aralığının her katılımcı için kanıtları (seyahat biletleri/ faturalar) (b) hareketliliğin ve süresinin kanıtı (seyahat biletleri/ konaklama kanıtları) (c) dil desteği ve ödemesinin kanıtı (fatura, kurslar, notlar) (d) kısa dönem hareketlilik için: imzalı katılımcı listesi (e) uzun dönemli hareketlilik için: katılımcılardan alınan raporlar (öğrenme/öğretme anlaşması) Özel ihtiyaçlar: (a) Orijinal fatura veya ödemeyi belgeleyen diğer destekleyici doküman (b) Engellilik durumunu gösterir diğer belgeler (kısa dönem hareketlilik var ise) (a) Mesafe aralığının uygunluğu ve imzalı katılımcı listesi (seyahat biletleri/ faturalar), süre (konaklama kanıtları), dil desteği ve ödemesinin kanıtı (fatura, kurslar, notlar) (b) Kalite kontrolü: öğrenme, öğretme ve eğitim faaliyetlerinin içeriği sözleşme ile uyumlu mu? (kısa dönem hareketlilik var ise) (a) Mesafe aralığının uygunluğu ve imzalı katılımcı listesi (seyahat biletleri/ faturalar), süre (konaklama kanıtları), dil desteği ve ödemesinin kanıtı (fatura, kurslar, notlar) (b) Kalite kontrolü: öğrenme, öğretme ve eğitim faaliyetlerinin içeriği sözleşme ile uyumlu mu? Eğer uzun dönem hareketlilik var ve dil katkısı var ise ek kontrol: Gerçekleşen öğrenme materyallerinin satın alınması veya kursun gerçekleşmesine ilişkin belgeler.

46 5.Yetersiz, kısmi ya da geç uygulama durumunda hibe kesintisi Merkez, projenin yetersiz, kısmi ya da geç uygulanıp uygulanmadığına aşağıdakilere dayalı olarak karar verecektir: Koordinatör tarafından sunulan nihai rapor; Projenin ürettiği ürün ve çıktılar; Eğer varsa ulusötesi öğrenme, öğretme ve eğitim faaliyetlerine katılan bireylerin raporları.

47 5.Yetersiz, kısmi ya da geç uygulama durumunda hibe kesintisi Merkez, herhangi başka bir ilgili kaynaktan alınan ve Projenin sözleşme hükümlerine uygun olarak uygulanmadığını kanıtlayan bilgileri de göz önünde bulundurabilir. Diğer bilgi kaynakları Merkezin gerçekleştirdiği izleme ziyaretlerini, ayrıntılı kontrolleri ya da yerinde denetimleri içerebilir.

48 5.Yetersiz, kısmi ya da geç uygulama durumunda hibe kesintisi Nihai rapor, ürünler ve çıktılar, Merkez tarafından eğer mevcutsa hareketlilik katılımcılarının raporlarıyla birlikte ve aşağıdaki hususlara odaklanan bir dizi ortak kalite kriteri kullanılarak değerlendirilecektir: Projenin, onaylanan hibe sözleşmesinin içeriğine uygun olarak gerçekleştirilme derecesi Gerçekleştirilen faaliyetlerin kalitesi Üretilen ürün ve çıktıların kalitesi Öğrenme çıktıları ve katılımcılar üzerindeki etkisi Katılımcı kurum/kuruluşlar üzerindeki etkisi

49 5.Yetersiz, kısmi ya da geç uygulama durumunda hibe kesintisi Öğrenme, öğretme ve eğitim faaliyetleri için: Hareketliliği destekleyen pratik düzenlemelerin hazırlık, takip ve hareketlilik faaliyeti süresince katılımcılara verilen destek bağlamında kalitesi; katılımcıların öğrenme çıktılarının tanınması/onaylanması için yapılan düzenlemelerin kalitesi Gerçekleştirilen yaygınlaştırma faaliyetlerinin kalitesi ve kapsamı Projenin yararlanıcılar dışındaki birey ve kurum/kuruluşlar üzerindeki daha geniş potansiyel etkisi

50 5.Yetersiz, kısmi ya da geç uygulama durumunda hibe kesintisi Nihai rapor, kalite kriterlerine göre değerlendirilecek ve 100 tam puan üzerinden puanlandırılacaktır. Nihai raporun aldığı puan 50'nin altındaysa Merkez raporlanan tüm faaliyetler uygun ve fiilen yerine getirilmiş olsa bile yetersiz, kısmi ya da geç uygulama sebebiyle nihai hibe miktarında kesinti uygulayacaktır.

51 5.Yetersiz, kısmi ya da geç uygulama durumunda hibe kesintisi Yetersiz, kısmi ya da geç uygulama durumunda uygun bulunan harcamaların toplam nihai miktarına aşağıdaki oranlarda hibe kesintisi uygulanacaktır: Nihai raporun puanı 41 ile 50 (ikisi de dahil) arasındaysa %25; Nihai raporun puanı 26 ile 40 (ikisi de dahil) arasındaysa %50; Nihai raporun puanı 0 ile 25 (ikisi de dahil) arasındaysa %75.

52 6.Önemli Tarihler ve Ödemeler Başlangıç : 1 Eylül 2014 Ara Rapor :15 Eylül Ara Rapor :15 Mart 2016 (3 yıllık proje) Proje Bitiş :31 Ağustos Ağustos 2017 (3 yıllık proje) Nihai Raporlar Proje bitiş tarihinden sonra en geç 60 gün içinde gönderilmelidir.

53 6.Önemli Tarihler ve Ödemeler Ödemeler 2 yıllık projeler: 1. Ödeme : Sözleşme sonrası (%40) 2. Ödeme : Haziran 2015 (%40) Son Ödeme : Nihai raporun eksiksiz teslimi sonrası (%20)

54 6.Önemli Tarihler ve Ödemeler Ödemeler 3 yıllık projeler: 1. Ödeme : Sözleşme sonrası (%40) 2. Ödeme : Mart 2016 Ara Rapor Sonrası (%40) Son Ödeme : Nihai raporun eksiksiz teslimi sonrası (%20)

55 Teşekkürler - Sorular Bütçe ve Yönetimi Özgür Nurdoğan Mesleki Eğitim Programı Uzmanı

2015 Yılı Erasmus+ Okul Eğitimi Programı Stratejik Ortaklıklar Ara Dönem Toplantısı. 23 Mayıs 2016 Ankara

2015 Yılı Erasmus+ Okul Eğitimi Programı Stratejik Ortaklıklar Ara Dönem Toplantısı. 23 Mayıs 2016 Ankara 2015 Yılı Erasmus+ Okul Eğitimi Programı Stratejik Ortaklıklar Ara Dönem Toplantısı 23 Mayıs 2016 Ankara Toplantı Programı 09:30-10:00 Kayıt ve Çay-kahve ikramı 10:00-11:00 İlerleme Raporu ve Proje Yönetimi

Detaylı

2014 Yılı Erasmus+ Okul Eğitimi Personel Hareketliliği Projeleri Nihai Dönem Toplantısı. Proje Yönetimi 03 Haziran 2015 Ankara

2014 Yılı Erasmus+ Okul Eğitimi Personel Hareketliliği Projeleri Nihai Dönem Toplantısı. Proje Yönetimi 03 Haziran 2015 Ankara 2014 Yılı Erasmus+ Okul Eğitimi Personel Hareketliliği Projeleri Nihai Dönem Toplantısı Proje Yönetimi 03 Haziran 2015 Ankara Gündem 09:30-10:00 Kayıt ve Çay-kahve ikramı 10:00-11:30 Final Raporu Sunumu

Detaylı

2014 Yılı Erasmus+ Okul Eğitimi Programı Stratejik Ortaklıklar Açılış Toplantısı. 11 Aralık 2014 Ankara

2014 Yılı Erasmus+ Okul Eğitimi Programı Stratejik Ortaklıklar Açılış Toplantısı. 11 Aralık 2014 Ankara 2014 Yılı Erasmus+ Okul Eğitimi Programı Stratejik Ortaklıklar Açılış Toplantısı 11 Aralık 2014 Ankara İçerik Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar 2014 yılı başvuru istatistikleri Hibe Sözleşmesi ve Hibeyle

Detaylı

1 Haziran 2016 Ankara

1 Haziran 2016 Ankara IPA IV İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı "Okul ve Yetişkin Eğitimi Personelinin Mesleki Gelişimini Desteklemek Suretiyle Eğitimde Kalitenin Artırılması Projesi" Kapsamında Desteklenen

Detaylı

ERASMUS+ Yetişkin Eğitimi Stratejik Ortaklıklar Başlangıç Toplantısı. Ankara, 2014

ERASMUS+ Yetişkin Eğitimi Stratejik Ortaklıklar Başlangıç Toplantısı. Ankara, 2014 ERASMUS+ Yetişkin Eğitimi Stratejik Ortaklıklar Başlangıç Toplantısı Ankara, 2014 KA2 STRATEJİK ORTAKLIKLAR BÜTÇE / FİNANSMAN Referanslar: Proje Hibe Sözleşmesi Proje Hibe Sözleşmesi Ek-III Mali ve Akdi

Detaylı

MALİ VE AKDİ ŞARTLAR I. BİRİM KATKILARINA BAĞLI BÜTÇE KALEMLERİNE UYGULANABİLİR KURALLAR

MALİ VE AKDİ ŞARTLAR I. BİRİM KATKILARINA BAĞLI BÜTÇE KALEMLERİNE UYGULANABİLİR KURALLAR MALİ VE AKDİ ŞARTLAR I. BİRİM KATKILARINA BAĞLI BÜTÇE KALEMLERİNE UYGULANABİLİR KURALLAR I.1 Birim katkılarının uygunluk şartları Hibenin birim katkısına dönüştüğü durumda, birimlerin sayısı aşağıdaki

Detaylı

ERASMUS+ Yetişkin Eğitimi Stratejik Ortaklıklar Başlangıç Toplantısı. Ankara 16 Ekim 2015

ERASMUS+ Yetişkin Eğitimi Stratejik Ortaklıklar Başlangıç Toplantısı. Ankara 16 Ekim 2015 ERASMUS+ Yetişkin Eğitimi Stratejik Ortaklıklar Başlangıç Toplantısı Ankara 16 Ekim 2015 KA2 STRATEJİK ORTAKLIKLAR BÜTÇE / FİNANSMAN Referanslar: Proje Hibe Sözleşmesi Proje Hibe Sözleşmesi Ek-III Mali

Detaylı

ERASMUS+ Yetişkin Eğitimi Stratejik Ortaklıklar Başlangıç Toplantısı. Ankara, 2014

ERASMUS+ Yetişkin Eğitimi Stratejik Ortaklıklar Başlangıç Toplantısı. Ankara, 2014 ERASMUS+ Yetişkin Eğitimi Stratejik Ortaklıklar Başlangıç Toplantısı Ankara, 2014 İÇERİK Stratejik Ortaklıklar projeleri 2014 yılı başvuru istatistikleri Sözleşme süreci Sözleşme Öncesi Süreç Sözleşme

Detaylı

Erasmus+ Yükseköğretim personel ders verme ve eğitim alma hareketliliği için hibe sözleşmesi modeli

Erasmus+ Yükseköğretim personel ders verme ve eğitim alma hareketliliği için hibe sözleşmesi modeli GfNA-II-B-Erasmus+ Hibe Sözleşmesi - Personel ders verme ve eğitim alma hareketliliği 23 Haziran 2014 versiyonu Erasmus+ Yükseköğretim personel ders verme ve eğitim alma hareketliliği için hibe sözleşmesi

Detaylı

Leonardo da Vinci Hareketlilik Nihai Rapor Hazırlama. 11 Haziran 2013 Ankara

Leonardo da Vinci Hareketlilik Nihai Rapor Hazırlama. 11 Haziran 2013 Ankara Leonardo da Vinci Hareketlilik Nihai Rapor Hazırlama 11 Haziran 2013 Ankara Belgeler Bilgiler Harcamalar Hatırlatmalar Sunu İçeriği Nihai Rapor Belgeleri 1. Proje bitiminden sonra gönderilecek belgeler

Detaylı

EK III MALİ VE AKDİ ŞARTLAR

EK III MALİ VE AKDİ ŞARTLAR I. GİRİŞ EK III MALİ VE AKDİ ŞARTLAR Bu ek, Sözleşme de belirtildiği şekliyle, projeye uygulanabilecek farklı bütçe kalemleri altındaki hibenin kullanılmasına ilişkin kuralları tamamlamaktadır. Bu açıklamalar

Detaylı

EK III MALİ VE AKDİ ŞARTLAR

EK III MALİ VE AKDİ ŞARTLAR EK III MALİ VE AKDİ ŞARTLAR I. GİRİŞ Bu ek, Sözleşmede belirtildiği şekliyle, projeye uygulanabilecek farklı bütçe kalemleri altındaki hibenin kullanılmasına ilişkin kuralları tamamlamaktadır. Bu açıklamalar

Detaylı

2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI

2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI 2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI Teknik Destek Nedir? Kalkınma Ajansının, bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama

Detaylı

2016 Yılı Erasmus+ Okul Eğitimi Programı Stratejik Ortaklıklar Açılış Toplantısı. 21 Kasım 2016 Ankara

2016 Yılı Erasmus+ Okul Eğitimi Programı Stratejik Ortaklıklar Açılış Toplantısı. 21 Kasım 2016 Ankara 2016 Yılı Erasmus+ Okul Eğitimi Programı Stratejik Ortaklıklar Açılış Toplantısı 21 Kasım 2016 Ankara Toplantı Programı Taslak Gündem 09:30-10:00 Kayıt ve Çay - Kahve İkramı 10:00-10:10 Açılış 10:10-11:45

Detaylı

HİSER PROJESİ DESTEK ÖDEMELERİ BAŞVURU BELGELERİ. Başvuru dosyalarının aşağıdaki sıralamaya uygun şekilde hazırlanması gerekir.

HİSER PROJESİ DESTEK ÖDEMELERİ BAŞVURU BELGELERİ. Başvuru dosyalarının aşağıdaki sıralamaya uygun şekilde hazırlanması gerekir. EK-27 HİSER PROJESİ DESTEK ÖDEMELERİ BAŞVURU BELGELERİ Başvuru dosyalarının aşağıdaki sıralamaya uygun şekilde hazırlanması gerekir. A) İHTİYAÇ ANALİZİ 1. İhtiyaç Analizi Raporu ve Sunumu 2. Proje Yol

Detaylı

ERASMUS+ Yetişkin Eğitimi Personel Hareketliliği Faaliyeti Başlangıç Toplantısı. Ankara, 2015

ERASMUS+ Yetişkin Eğitimi Personel Hareketliliği Faaliyeti Başlangıç Toplantısı. Ankara, 2015 ERASMUS+ Yetişkin Eğitimi Personel Hareketliliği Faaliyeti Başlangıç Toplantısı Ankara, 2015 İÇERİK 2015 Yılı İstatistikleri Proje Yönetimi I Sözleşme Süreci - Sözleşme Öncesi Süreç - Sözleşme Süreci ve

Detaylı

ERASMUS+ SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

ERASMUS+ SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI ERASMUS+ SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI 2015 ERASMUS+ OKUL EĞİTİMİ (KA1-Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Özelindeki Sorular) SORU VE CEVAPLAR Öğretmenlik mesleğine yeni başlayan kişiler, Türkiye Ulusal

Detaylı

ERASMUS+ Yetişkin Eğitimi Personel Hareketliliği Faaliyeti Başlangıç Toplantısı. Ankara, 2014

ERASMUS+ Yetişkin Eğitimi Personel Hareketliliği Faaliyeti Başlangıç Toplantısı. Ankara, 2014 ERASMUS+ Yetişkin Eğitimi Personel Hareketliliği Faaliyeti Başlangıç Toplantısı Ankara, 2014 İÇERİK Hareketlilik projeleri 2014 yılı başvuru istatistikleri Sözleşme süreci Sözleşme Öncesi Süreç Sözleşme

Detaylı

MERYEM ZİNCİRLİ info@ceupa.gov.tr

MERYEM ZİNCİRLİ info@ceupa.gov.tr MERYEM ZİNCİRLİ info@ceupa.gov.tr Bireylerin öğrenme hareketliliğine yönelik faaliyetler: Eğitim Öğrenim/Öğretim Staj Profesyonel gelişim Yaygın öğrenme temelli gençlik aktiviteleri Gönüllü çalışmalar

Detaylı

ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği. Mesleki Eğitim Öğrenicileri ve Personeli İçin Hareketlilik Projeleri

ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği. Mesleki Eğitim Öğrenicileri ve Personeli İçin Hareketlilik Projeleri ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Mesleki Eğitim Öğrenicileri ve Personeli İçin Hareketlilik Projeleri Sunu İçeriği Tanım ve Kapsam Proje Ortakları Hibe Ölçütleri Bütçe Kalemleri Başvuru

Detaylı

ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği. Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği

ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği. Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği İçerik Hareketlilik Projeleri ve Amaçlar Kuruluşlar Katılımcılar Hibe Ölçütleri Bütçe Başvuru Ana

Detaylı

HİSER PROJESİ DESTEK ÖDEMELERİ BAŞVURU BELGELERİ. Başvuru dosyalarının aşağıdaki sıralamaya uygun şekilde hazırlanması gerekir.

HİSER PROJESİ DESTEK ÖDEMELERİ BAŞVURU BELGELERİ. Başvuru dosyalarının aşağıdaki sıralamaya uygun şekilde hazırlanması gerekir. EK-27 HİSER PROJESİ DESTEK ÖDEMELERİ BAŞVURU BELGELERİ Başvuru dosyalarının aşağıdaki sıralamaya uygun şekilde hazırlanması gerekir. A) İHTİYAÇ ANALİZİ 1. İhtiyaç Analizi Raporu ve Sunumu 2. Proje Yol

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi. Erasmus+ Bilgilendirme Toplantısı

Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi. Erasmus+ Bilgilendirme Toplantısı Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi Erasmus+ Bilgilendirme Toplantısı Erasmus+ KA1: Bireylerin Öğrenme Hareketliliği KA2: İyi ve Yenilikçi Uygulamalar için İşbirliği Stratejik Ortaklıklar

Detaylı

MERKEZĠ FĠNANS HĠBE PROGRAMI. HĠBE BAġVURU FORMU

MERKEZĠ FĠNANS HĠBE PROGRAMI. HĠBE BAġVURU FORMU Bütçe kalemi : İlgi: EuropeAid MERKEZĠ FĠNANS HĠBE PROGRAMI Son başvuru tarihi : HĠBE BAġVURU FORMU BaĢvuru Sahibinin Adı: Dosya No I. PROJE 1. TANIM 1 1.1. PROJENĠN ADI 1.1.1. ÖNCELĠK ALANI 1.2. YER 1.3

Detaylı

ERASMUS+ PROGRAMI 2014/2015 AKADEMİK YILI DERS VERME HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU İLANI

ERASMUS+ PROGRAMI 2014/2015 AKADEMİK YILI DERS VERME HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU İLANI ERASMUS+ PROGRAMI 2014/2015 AKADEMİK YILI DERS VERME HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU İLANI Personel ders verme hareketliliği Türkiye de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermekle yükümlü olan bir personelin,

Detaylı

EK III MALİ VE AKDİ ŞARTLAR

EK III MALİ VE AKDİ ŞARTLAR I. GİRİŞ EK III MALİ VE AKDİ ŞARTLAR Bu ek, Sözleşme de belirtildiği şekliyle, projeye uygulanabilecek farklı bütçe kalemleri altındaki hibenin kullanılmasına ilişkin kuralları tamamlamaktadır. Bu açıklamalar

Detaylı

ERASMUS+ SPOR DESTEKLERİ

ERASMUS+ SPOR DESTEKLERİ ERASMUS+ SPOR DESTEKLERİ Moderatör Konuşmacılar : Bülent ÖZCAN (Başkan) : Dr. Ranâ KASAPOĞLU ÖNDER (İletişim Koordinatörü) Emirhan H. ASLAN (Uzman, Gençlik Hareketlilik Koordinatörlüğü) İstanbul, 19 Şubat

Detaylı

2015 Yılı Erasmus+ Okul Eğitimi Personel Hareketliliği Projeleri Başlangıç Toplantısı. 12 Ekim 2015 Ankara

2015 Yılı Erasmus+ Okul Eğitimi Personel Hareketliliği Projeleri Başlangıç Toplantısı. 12 Ekim 2015 Ankara 2015 Yılı Erasmus+ Okul Eğitimi Personel Hareketliliği Projeleri Başlangıç Toplantısı 12 Ekim 2015 Ankara İçerik Okul eğitimi personel hareketliliği projeleri 2015 yılı başvuru istatistikleri Birim katkıların

Detaylı

TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİNE KATILIMI ÖZENDİRMEYE YÖNELİK DESTEK VE ÖDÜL PROGRAMLARI. Ebru İMAMOĞLU. Ekim 2014

TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİNE KATILIMI ÖZENDİRMEYE YÖNELİK DESTEK VE ÖDÜL PROGRAMLARI. Ebru İMAMOĞLU. Ekim 2014 TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİNE KATILIMI ÖZENDİRMEYE YÖNELİK DESTEK VE ÖDÜL PROGRAMLARI Ebru İMAMOĞLU Ekim 2014 Temel Hedefler Temel hedef, H2020 geri dönüş oranı ve başarı yüzdesini artırmak! Katılım

Detaylı

Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar. Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü

Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar. Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü Stratejik Ortaklıklar AE2 - Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin İşbirliği: Stratejik Ortaklıklar Bilgi Ortaklıkları Sektörel

Detaylı

BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMAS DİCLE KALKINMA AJANSI

BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMAS DİCLE KALKINMA AJANSI BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMAS DİCLE KALKINMA AJANSI 2 EKLER; EK A: DESTEK BAŞVURU FORMU (WORD FORMATINDA) EK B: BÜTÇE (EXCEL FORMATINDA B1-B2-B3) EK C: MANTIKSAL ÇERÇEVE EK D: PROJEDE YER ALAN KİLİT PERSONELİN

Detaylı

2014 Yılı Erasmus+ Okul Eğitimi Personel Hareketliliği Projeleri Açılış Toplantısı. Proje Yönetimi 16 Ekim 2014 Ankara

2014 Yılı Erasmus+ Okul Eğitimi Personel Hareketliliği Projeleri Açılış Toplantısı. Proje Yönetimi 16 Ekim 2014 Ankara 2014 Yılı Erasmus+ Okul Eğitimi Personel Hareketliliği Projeleri Açılış Toplantısı Proje Yönetimi 16 Ekim 2014 Ankara İçerik Okul eğitimi personel hareketliliği projeleri 2014 yılı başvuru istatistikleri

Detaylı

Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar

Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar Sevgi SUÇİN Uzman Ankara, 11 Aralık 2014 Proje Döngüsü Seçilen projeler Bilgi Güncelleme Formu Sözleşme İlk Ödeme Ara rapor İkinci Ödeme Final Rapor Son Ödeme Genel Hatırlatmalar

Detaylı

DİCLE KALKINMA AJANSI 2010 KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ MALİ DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI Başvuru Sahibinin UYGUNLUĞU

DİCLE KALKINMA AJANSI 2010 KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ MALİ DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI Başvuru Sahibinin UYGUNLUĞU DİCLE KALKINMA AJANSI 2010 KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ MALİ DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI Sahibinin UYGUNLUĞU 1 2 Belediyelerin vergi borcu olması durumunda Ajansa başvurmasında

Detaylı

Proje Açılış Toplantısı

Proje Açılış Toplantısı Proje Açılış Toplantısı 08.12.2012 2012-1-TR1-LEO02-37903 YEREL MEDYANIN AB STANDARTLARINDA DEMOKRASİYE KATKISI: Genç Gazeteciler Avrupa daki Yerel Medya Yapısını Öğreniyor Proje Sahibi Balıkesir Gazeteciler

Detaylı

ERASMUS+ 2014-2015 AKADEMİK YILI PERSONEL HAREKETLİLİĞİ. Erasmus+ Personel Hareketliliği kapsamında iki alt faaliyet gerçekleştirilebilmektedir:

ERASMUS+ 2014-2015 AKADEMİK YILI PERSONEL HAREKETLİLİĞİ. Erasmus+ Personel Hareketliliği kapsamında iki alt faaliyet gerçekleştirilebilmektedir: ERASMUS+ 2014-2015 AKADEMİK YILI PERSONEL HAREKETLİLİĞİ Erasmus+ Personel Hareketliliği kapsamında iki alt faaliyet gerçekleştirilebilmektedir: Üniversitemizde ders vermekle yükümlü akademik personel (Prof,

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİMDE HAREKETLİLİK FAALİYETLERİ PROJE DÖNGÜSÜ

YÜKSEKÖĞRETİMDE HAREKETLİLİK FAALİYETLERİ PROJE DÖNGÜSÜ YÜKSEKÖĞRETİMDE HAREKETLİLİK FAALİYETLERİ PROJE DÖNGÜSÜ Yükseköğretim Koordinatörlüğü Erasmus+ Yükseköğretim için Yeni Başlayanlar Toplantısı 11.06.2015, Antalya PROJE DÖNGÜSÜ 1. Başvuru süreci 2. Değerlendirme

Detaylı

PROJE UYGULAMA SÜRECİ 2010 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI RAPORLAMA EĞİTİMİ

PROJE UYGULAMA SÜRECİ 2010 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI RAPORLAMA EĞİTİMİ PROJE UYGULAMA SÜRECİ 2010 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI RAPORLAMA EĞİTİMİ 2 Raporlama Yükümlülükleri Nihai Rapor Proje Sonrası Değerlendirme Raporu 3 NİHAİ RAPOR Nihai rapor nedir? Nihai Rapor,

Detaylı

BÖLÜM II GENEL ŞARTLAR MADDE II.1 YARARLANICININ GENEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ. (a) Projenin Sözleşmenin şartlarına uygun olarak ifa edilmesinden sorumludur;

BÖLÜM II GENEL ŞARTLAR MADDE II.1 YARARLANICININ GENEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ. (a) Projenin Sözleşmenin şartlarına uygun olarak ifa edilmesinden sorumludur; Sözleşmeyi daha kullanıcı dostu ve okunabilir yapmak için, Merkez, BÖLÜM II'yi (Genel Şartlar) web sitesinde yayınlamaktadır. Bu, söz konusu dokümanın hukuki değerini hiçbir şekilde azaltmaz. BÖLÜM II

Detaylı

İlk Ödeme (Pre-financing)

İlk Ödeme (Pre-financing) Kaynak Aktarımı İlk Ödeme (Pre-financing) Hibe Sözleşmesi yürürlüğe girdikten 30 gün içinde veya projenin başlangıç tarihinden 10 gün önce koordinatörün hesabına gönderiliyor. Proje bütçesinin %5 i ilk

Detaylı

ADANA TİCARET ODASI 2016 YILI MESLEK GRUPLARI DESTEK PROGRAMI

ADANA TİCARET ODASI 2016 YILI MESLEK GRUPLARI DESTEK PROGRAMI ADANA TİCARET ODASI 2016 YILI MESLEK GRUPLARI DESTEK PROGRAMI Adana Ticaret Odası üyelerinin sektörleriyle ilgili bilgi ve tecrübelerinin arttırılması, kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi, yurtiçi

Detaylı

BAP Bilimsel Etkinlik Katılım Destek Prosedürü

BAP Bilimsel Etkinlik Katılım Destek Prosedürü BAP Bilimsel Etkinlik Katılım Destek Prosedürü Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Teknoloji Transfer Ofisi 2017 Yazan(lar) : Tarih : İlker KÖSE TTO Direktörü Onaylayan(lar) : Tarih : Prof. Dr. Ömer

Detaylı

TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİNE KATILIMI ÖZENDİRMEYE YÖNELİK DESTEK VE ÖDÜL PROGRAMLARI. Ebru İMAMOĞLU. Ekim 2014

TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİNE KATILIMI ÖZENDİRMEYE YÖNELİK DESTEK VE ÖDÜL PROGRAMLARI. Ebru İMAMOĞLU. Ekim 2014 TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİNE KATILIMI ÖZENDİRMEYE YÖNELİK DESTEK VE ÖDÜL PROGRAMLARI Ebru İMAMOĞLU Ekim 2014 Temel Hedefler Temel hedef, H2020 geri dönüş oranı ve başarı yüzdesini artırmak! Katılım

Detaylı

BAP Bilimsel Etkinlik Düzenleme Destek Prosedürü

BAP Bilimsel Etkinlik Düzenleme Destek Prosedürü BAP Bilimsel Etkinlik Düzenleme Destek Prosedürü Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Teknoloji Transfer Ofisi 2017 Yazan(lar) : Tarih : İlker KÖSE TTO Direktörü Onaylayan(lar) : Tarih : Prof. Dr. Ömer

Detaylı

2016 Yılı Erasmus+ Okul Eğitimi Personel Hareketliliği Projeleri Başlangıç Toplantısı. 31 Ekim 2016 Ankara

2016 Yılı Erasmus+ Okul Eğitimi Personel Hareketliliği Projeleri Başlangıç Toplantısı. 31 Ekim 2016 Ankara 2016 Yılı Erasmus+ Okul Eğitimi Personel Hareketliliği Projeleri Başlangıç Toplantısı 31 Ekim 2016 Ankara İçerik Okul eğitimi personel hareketliliği projeleri 2016 yılı başvuru istatistikleri Birim katkıların

Detaylı

İHRACAT VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI

İHRACAT VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI 1 2 İHRACAT VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI Programın Amacı İşletmelerin ihracat ve yenilikçilik yeteneklerini geliştirerek TRB1 Bölgesi'nin rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlamaktır. 3 İHRACAT

Detaylı

Ek V.2 a ve b Hayatboyu Öğrenme Programı Erasmus Personel Hareketliliği Sözleşme Örneği (Personel ile Üniversite arasında) Bundan böyle kurum olarak adlandırılacak taraf: Gönderen kurumun adı : Açık adresi

Detaylı

H.Cem ÇELİKÖZ, SMMM AB Hibe Denetçisi, İzleme Uzmanı

H.Cem ÇELİKÖZ, SMMM AB Hibe Denetçisi, İzleme Uzmanı H.Cem ÇELİKÖZ, SMMM AB Hibe Denetçisi, İzleme Uzmanı FİNANSAL RİSK NEDİR? PROJE belirli bir AMAÇ için belirli bir AMAÇ için amaca uygun ve önceden belirlenmiş bir SÜRE içinde mevcut yada dış kaynaklardan

Detaylı

ARAŞTIRMA PROJELERİ BAŞVURU ve SÖZLEŞME MÜZAKERE PROSEDÜRÜ

ARAŞTIRMA PROJELERİ BAŞVURU ve SÖZLEŞME MÜZAKERE PROSEDÜRÜ Sayfa : 1 / 4 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Koç Üniversitesi nde üniversite dışı kaynaklarından desteklenen araştırma projeleri geliştirme sürecini tanımlamak, proje başvuru ve sözleşme müzakere sürecini

Detaylı

SAN-TEZ PROJELERİ. Prof. Dr. Özgen Ümit Çolak Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinatörü. YTÜ, 12 Şubat 2013

SAN-TEZ PROJELERİ. Prof. Dr. Özgen Ümit Çolak Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinatörü. YTÜ, 12 Şubat 2013 SAN-TEZ PROJELERİ Prof. Dr. Özgen Ümit Çolak Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinatörü YTÜ, 12 Şubat 2013 Sunum Planı San-Tez Programı Programın amacı Başvuru Tarihleri

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİMDE HAREKETLİLİK FAALİYETLERİ PROJE DÖNGÜSÜ

YÜKSEKÖĞRETİMDE HAREKETLİLİK FAALİYETLERİ PROJE DÖNGÜSÜ YÜKSEKÖĞRETİMDE HAREKETLİLİK FAALİYETLERİ PROJE DÖNGÜSÜ Dr. Selen TOKGÖZ Uzman 22.06.2014, Antalya PROJE DÖNGÜSÜ 1. Başvuru süreci 2. Değerlendirme ve hibe tahsisatı süreci 3. Sözleşme süreci 4. Uygulama

Detaylı

Faaliyet, okul eğitimi alanında görev yapan personele bireysel eğitim desteği sağlar.

Faaliyet, okul eğitimi alanında görev yapan personele bireysel eğitim desteği sağlar. Tanımı Faaliyet, okul eğitimi alanında görev yapan personele bireysel eğitim desteği sağlar. Amacı Personelin çalıştığı ülke dışındaki bir program ülkesinde altı haftaya kadar eğitim almasını sağlayarak,

Detaylı

BÖLÜM II GENEL ŞARTLAR. (a) Projenin Sözleşmenin şartlarına uygun olarak ifa edilmesinden sorumludur;

BÖLÜM II GENEL ŞARTLAR. (a) Projenin Sözleşmenin şartlarına uygun olarak ifa edilmesinden sorumludur; Sözleşmeyi daha kullanıcı dostu ve okunabilir yapmak için, Merkez, BÖLÜM II'yi (Genel Şartlar) web sitesinde yayınlamaktadır. Bu, söz konusu dokümanın hukuki değerini hiçbir şekilde azaltmaz. BÖLÜM II

Detaylı

Üniversite, araştırma ve özel sektör kuruluşlarından temsilcilerin. biraraya gelerek, projelerini birbirlerine tanıtmaları ve işbirlikleri

Üniversite, araştırma ve özel sektör kuruluşlarından temsilcilerin. biraraya gelerek, projelerini birbirlerine tanıtmaları ve işbirlikleri Programın Amacı Üniversite, araştırma ve özel sektör kuruluşlarından temsilcilerin biraraya gelerek, projelerini birbirlerine tanıtmaları ve işbirlikleri kurmalarına yönelik düzenlenen ulusal veya uluslararası

Detaylı

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI. 2016 YILI Doğrudan Faaliyet Desteği. Başvuru Formu

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI. 2016 YILI Doğrudan Faaliyet Desteği. Başvuru Formu ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI 2016 YILI Doğrudan Faaliyet Desteği Başvuru Formu Referans Numarası: Başvuru tamamlama işlemi yapıldıktan sonra oluşturulacaktır. Başvuru Sahibinin Adı: Projenin Adı: Deneme Başvuru

Detaylı

2014/2015 AKADEMİK YILI ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ REHBERİ 1. DEĞERLENDIRME VE SEÇIM SÜRECINE ILIŞKIN TEMEL ILKELER:... 2

2014/2015 AKADEMİK YILI ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ REHBERİ 1. DEĞERLENDIRME VE SEÇIM SÜRECINE ILIŞKIN TEMEL ILKELER:... 2 2014/2015 AKADEMİK YILI ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ REHBERİ İÇİNDEKİLER 1. DEĞERLENDIRME VE SEÇIM SÜRECINE ILIŞKIN TEMEL ILKELER:... 2 1.1. Uygunluk Değerlendirmesi:... 2 1.2. Değerlendirme Kriterleri:...

Detaylı

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN ERASMUS 2 4 ŞUBAT 2012 - ANKARA

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN ERASMUS 2 4 ŞUBAT 2012 - ANKARA YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN ERASMUS 2 4 ŞUBAT 2012 - ANKARA İÇERİK Erasmus projelerinin tanıtımı Hareketlilik faaliyeti Proje yaşam döngüsü Hareketlilik projelerinde kurallar Hazırlık Ziyaretleri ERASMUS PROJE

Detaylı

Ek B1. Faaliyet Bütçesi 1

Ek B1. Faaliyet Bütçesi 1 Ek B1. Faaliyet Bütçesi 1 Giderler 0 1. İnsan Kaynakları 0 1.1 Maaşlar (sosyal güvenlik ödemeleri ve ilgili diğer giderler de dahil olmak üzere brüt maaşlar, yerel personel)3 0 1.1.1 Teknik Aylık 12 700

Detaylı

Standart Kontrol(Assessment of Final Reports) Sistem Denetimi(System Checks) YerindeFinansDenetimi(on the spot checks after the

Standart Kontrol(Assessment of Final Reports) Sistem Denetimi(System Checks) YerindeFinansDenetimi(on the spot checks after the İlyas Ülgür DenetimTürleri Standart Kontrol(Assessment of Final Reports) Sistem Denetimi(System Checks) YerindeFinansDenetimi(on the spot checks after the completion of final reports) Ayrıntılı Kontrol(desk

Detaylı

ONLİNE BAŞVURU SİSTEMİ (KAYS) ÜZERİNDEN DOLDURULACAKTIR

ONLİNE BAŞVURU SİSTEMİ (KAYS) ÜZERİNDEN DOLDURULACAKTIR T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI GELİŞEN SEKTÖRLERDE REKABETÇİ KOBİ LER MALİ DESTEK PROGRAMI - BÜTÇE Bütçe formları doldurulurken aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilmelidir; 1. Bütçeye yazılan tüm

Detaylı

Akreditasyon Hizmet Ücretleri Rehberi

Akreditasyon Hizmet Ücretleri Rehberi R10.02 Revizyon No : 05 Yürürlük Tarihi : 18.08. 2014 Akreditasyon Hizmet Ücretleri Rehberi Hazırlayan: Kontrol: Onay: Turgay ÖZTÜRK Ahmet GÖZÜKÜÇÜK Dr. Halil İbrahim ÇETİN 1. AKREDİTASYON BEDELİ 1.1.

Detaylı

EK-B BÜTÇE. Proje Bütçesi (Başvuru Rehberi Ek B) içinde doldurulacak 3 farklı çalışma sayfası olduğunu unutmayınız. EK B-1 Faaliyet Bütçesi

EK-B BÜTÇE. Proje Bütçesi (Başvuru Rehberi Ek B) içinde doldurulacak 3 farklı çalışma sayfası olduğunu unutmayınız. EK B-1 Faaliyet Bütçesi BÜTÇE 2 Proje Bütçesi Proje Bütçesi (Başvuru Rehberi Ek B) içinde doldurulacak 3 farklı çalışma sayfası olduğunu unutmayınız. EK B-2 Beklenen Finansman Kaynakları EK B-3 Maliyetlerin Gerekçelendirilmesi

Detaylı

Tablo 4 : Başvuru Belgeleri ve Ödemeye Esas Belgeler, Geri Ödeme Planı Tablosu

Tablo 4 : Başvuru Belgeleri ve Ödemeye Esas Belgeler, Geri Ödeme Planı Tablosu 5 1.1. Danışmanlık Desteği 2. Yararlanıcı İmza sirküleri, 3. Danışmanlık hizmetinin; şirket statüsündeki danışman kuruluşlar tarafından verilmesi durumunda, kuruluş adına imza atmaya yetkili kişiye ait

Detaylı

MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI YURTİÇİ FUAR KATILIM DESTEKLERİNE İLİŞKİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI YURTİÇİ FUAR KATILIM DESTEKLERİNE İLİŞKİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI YURTİÇİ FUAR KATILIM DESTEKLERİNE İLİŞKİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Mersin Ticaret ve Sanayi Odası

Detaylı

Uluslararası 3. Antakya Altındefne film festivali Ulusal Uzun Metraj Film Yarışma Yönetmeliği

Uluslararası 3. Antakya Altındefne film festivali Ulusal Uzun Metraj Film Yarışma Yönetmeliği Uluslararası 3. Antakya Altındefne film festivali Ulusal Uzun Metraj Film Yarışma Yönetmeliği Amaç Türk Sineması nın gelişmesine ve eserlerinin tanıtılmasına katkı getirmeyi; Yerel halkın, sanatsal etkinlikler

Detaylı

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN ERASMUS PROGRAMI

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN ERASMUS PROGRAMI YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN ERASMUS PROGRAMI 4 Mart 2013 - ANKARA İÇERİK Erasmus Proje Türleri Proje Döngüsü Erasmus Hareketlilik Projelerinde Genel Kurallar ERASMUS PROJE TÜRLERİ Hareketlilik Yoğun Programlar

Detaylı

5) Proje koordinatörü tutulması öngörülmüşse, ilgili personelin ulaşımı için araç kiralanırsa bunun bedeli uygun maliyet olur mu?

5) Proje koordinatörü tutulması öngörülmüşse, ilgili personelin ulaşımı için araç kiralanırsa bunun bedeli uygun maliyet olur mu? 1) Kısmi Hibe Destek Programları ndan yararlanan kar amacı güden gerçek ve tüzel kişiler, önceden aldıkları desteğin bitiminden itibaren 365 gün geçmedikçe ikinci bir destek için başvuru yapamazlar. Kar

Detaylı

14.07.2011 ANKARA KALKINMA AJANSI

14.07.2011 ANKARA KALKINMA AJANSI GÜNDEM Kimler başvurabilir? Hangi maliyetler uygun kabul edilir? Başvuru belgeleri nelerdir? Nasıl, ne zaman, nereye yapılır? Süreç nasıl işleyecek? Değerlendirme kriterleri nelerdir? 14.07.2011 ANKARA

Detaylı

İL BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 8-9 MART 2014

İL BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 8-9 MART 2014 İL BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 8-9 MART 2014 ANA EYLEM 1 BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ Okul Eğitimi Personeline Yönelik Hareketlilik Projesi ANA EYLEM 1: BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ Eğitim, Öğretim

Detaylı

İZMİR ÜNİVERSİTESİ ERASMUS+ VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İZMİR ÜNİVERSİTESİ ERASMUS+ VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İZMİR ÜNİVERSİTESİ ERASMUS+ VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Erasmus+ ve diğer değişim programlarına ilişkin

Detaylı

Teknik Destek Programı

Teknik Destek Programı 2015 Teknik Destek Programı td@oka.org.tr Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı 0362 431 24 00 2015 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI Teknik Destek Nedir? Kalkınma Ajansının, bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma

Detaylı

ADANA TİCARET ODASI MESLEK GRUPLARI DESTEK PROGRAMI

ADANA TİCARET ODASI MESLEK GRUPLARI DESTEK PROGRAMI ADANA TİCARET ODASI MESLEK GRUPLARI DESTEK PROGRAMI Adana Ticaret Odası üyelerinin sektörleriyle ilgili bilgi ve tecrübelerinin arttırılması, kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi, yurtiçi ve yurtdışı

Detaylı

Erasmus+ Yükseköğretim personel ders verme ve eğitim alma hareketliliği için hibe sözleşmesi modeli. Uyruk: Fakülte/bölüm/birim:

Erasmus+ Yükseköğretim personel ders verme ve eğitim alma hareketliliği için hibe sözleşmesi modeli. Uyruk: Fakülte/bölüm/birim: GfNA-II-B-Erasmus+ Hibe Sözleşmesi - Personel ders verme ve eğitim alma hareketliliği 2015 versiyonu Erasmus+ Yükseköğretim personel ders verme ve eğitim alma hareketliliği için hibe sözleşmesi modeli

Detaylı

İÇİNDEKİLER GENEL HÜKÜMLER

İÇİNDEKİLER GENEL HÜKÜMLER HARCIRAH TALİMATI İÇİNDEKİLER GENEL HÜKÜMLER 4 1. AMAÇ 4 2. KAPSAM 4 3. DAYANAK 4 4. TANIMLAR 4 ESAS HÜKÜMLER 5 5. GÖREVLENDİRME 5 6. GÖREVLE İLGİLİ HARCAMALAR 5 7. GİDERLERİN BELGELENMESİ 5 8. HARCIRAH

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (1902) KARİYER PROGRAMI PROJESİ BAŞVURU FORMU. Etik Kurul İzin Belgesi Var, ekte sunuldu Gerekli değil

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (1902) KARİYER PROGRAMI PROJESİ BAŞVURU FORMU. Etik Kurul İzin Belgesi Var, ekte sunuldu Gerekli değil T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (1902) KARİYER PROGRAMI PROJESİ BAŞVURU FORMU Proje No: (Proje Yönetimi Ofisi tarafından verilir) Proje Başlığı Proje Alanı Sağlık Bilimleri Fen ve Mühendislik Bilimleri

Detaylı

BÖLÜM II GENEL ŞARTLAR MADDE II.1 YARARLANICILARIN GENEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE ROLLERİ

BÖLÜM II GENEL ŞARTLAR MADDE II.1 YARARLANICILARIN GENEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE ROLLERİ BÖLÜM II GENEL ŞARTLAR BÖLÜM A HUKUKİ VE İDARİ HÜKÜMLER MADDE II.1 YARARLANICILARIN GENEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE ROLLERİ II.1.1 Yararlanıcıların genel yükümlülükleri ve rolleri Yararlanıcılar: (a) (b) (c) Projenin

Detaylı

TÜBİTAK PROJE PAZARLARI DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI

TÜBİTAK PROJE PAZARLARI DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI TÜBİTAK PROJE PAZARLARI DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı, üniversite, araştırma kuruluşları ve özel

Detaylı

2014 YILI DOĞRUDAN FAALIYET DESTEĞI (DFD) PROGRAMI, SIKÇA SORULAN SORULAR

2014 YILI DOĞRUDAN FAALIYET DESTEĞI (DFD) PROGRAMI, SIKÇA SORULAN SORULAR 2014 YILI DOĞRUDAN FAALIYET DESTEĞI (DFD) PROGRAMI, SIKÇA SORULAN SORULAR Bu teklif çağrılarına ilişkin sorulan soruların birçoğu, Başvuru Rehberlerinin dikkatli bir şekilde okunmasıyla cevaplandırılabilir.

Detaylı

ADANA TİCARET ODASI MESLEK GRUPLARI DESTEK PROGRAMI

ADANA TİCARET ODASI MESLEK GRUPLARI DESTEK PROGRAMI ADANA TİCARET ODASI MESLEK GRUPLARI DESTEK PROGRAMI Adana Ticaret Odası üyelerinin sektörleriyle ilgili bilgi ve tecrübelerinin arttırılması, kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi, yurtiçi ve yurtdışı

Detaylı

ERASMUS PERSONEL HAREKETLİLİĞİ FAALİYETİ. Erasmus Personel Hareketliliği faaliyeti kendi içerisinde 2 alt faaliyete ayrılmaktadır:

ERASMUS PERSONEL HAREKETLİLİĞİ FAALİYETİ. Erasmus Personel Hareketliliği faaliyeti kendi içerisinde 2 alt faaliyete ayrılmaktadır: ERASMUS PERSONEL HAREKETLİLİĞİ FAALİYETİ EÜB sahibi yükseköğretim kurumlarında çalışan öğretim elemanlarının 1 akademik yıl içerisinde en az 5 saat ders vermek şartı ile en çok 6 haftalığına başka bir

Detaylı

2014 YILI. Proje başına asgariazami destek tutarları (TL) 200.000-1.000.000. Son Başvuru Tarihi. Toplam Bütçe (TL) Kodu.

2014 YILI. Proje başına asgariazami destek tutarları (TL) 200.000-1.000.000. Son Başvuru Tarihi. Toplam Bütçe (TL) Kodu. ARALIK 2013 2014 YILI Program Adı Program Kodu Toplam Bütçe (TL) AFETLERE HAZIRLIK AFK 10.000.000 Proje başına asgariazami destek tutarları (TL) 200.000-1.000.000 Proje başına asgari-azami destek oranı

Detaylı

UŞAK ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ 2015 YILI UYGULAMA ESASLARI

UŞAK ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ 2015 YILI UYGULAMA ESASLARI UŞAK ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ 2015 YILI UYGULAMA ESASLARI PROJE DESTEK ÜST LİMİTLERİ 1. 2015 yılında proje destek üst limitleri KDV dâhil olarak aşağıdaki gibidir: UBAP 01 Araştırma Projesi:

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA TAKSİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE ÖNERGESİ BAŞVURU FORMU (FORM-1)

GAZİOSMANPAŞA TAKSİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE ÖNERGESİ BAŞVURU FORMU (FORM-1) Dokümanın Kodu :YÖN.FR.106 Yayın Tarihi : 18.02.2015 Revizyon Tarihi : - Revizyon No : 00 Sayfa 1 / 7 Proje Yöneticisi : EPK tarafından doldurulacaktır. Bölüm : Proje No : 1. GENEL BİLGİLER Bilimsel Araştırma

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİ

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİ www.ekonomi.gov.tr 2 3 İHRACATA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ Hazırlık Aşaması Pazarlama Aşaması

Detaylı

BÜYÜK ÖLÇEKLİ AVRUPA GÖNÜLLÜ HİZMETİ ETKİNLİKLERİ

BÜYÜK ÖLÇEKLİ AVRUPA GÖNÜLLÜ HİZMETİ ETKİNLİKLERİ Bölüm B Büyük Ölçekli Avrupa Gönüllü Hizmeti etkinlikleri BÜYÜK ÖLÇEKLİ AVRUPA GÖNÜLLÜ HİZMETİ ETKİNLİKLERİ BÜYÜK ÖLÇEKLİ AGH ETKİNLİKLERİNİN AMAÇLARI NELERDİR? Bu eylem, gençlik, kültür ve spor alanında

Detaylı

SEKTÖREL TİCARET HEYETİ ve ALIM HEYETİ PROGRAMLARI DESTEĞİ

SEKTÖREL TİCARET HEYETİ ve ALIM HEYETİ PROGRAMLARI DESTEĞİ SEKTÖREL TİCARET HEYETİ ve ALIM HEYETİ PROGRAMLARI DESTEĞİ EK - C A- SEKTÖREL TİCARET HEYETİ ONAY BAŞVURU BELGELERİ 1. Sektörel Ticaret Heyeti Desteği Onay Başvuru Formu (EK C-1) 2. Sektörel Ticaret Heyeti

Detaylı

Proje Hazırlama LEONARDO DA VINCI PROGRAMI HAREKETLİLİK (MOBILITY) M. Akif KILIÇ LdV Program Uzmanı

Proje Hazırlama LEONARDO DA VINCI PROGRAMI HAREKETLİLİK (MOBILITY) M. Akif KILIÇ LdV Program Uzmanı LEONARDO DA VINCI PROGRAMI HAREKETLİLİK (MOBILITY) Proje Hazırlama M. Akif KILIÇ LdV Program Uzmanı 1 Neden Hareketlilik Projesi? Sorumlu kişilerin; bilgi ve becerilerinin artmasını mı teknolojiyi ve yenilikleri

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL/SANATSAL ETKİNLİKLERE KATILIMI DESTEKLEME YÖNERGESİ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL/SANATSAL ETKİNLİKLERE KATILIMI DESTEKLEME YÖNERGESİ BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL/SANATSAL ETKİNLİKLERE KATILIMI DESTEKLEME YÖNERGESİ 1. Amaç; Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğretim elemanlarının, bilimsel ve sanatsal etkinliklere katılımına

Detaylı

AB Fonları için PROJE YAZIM KILAVUZU F. ÖNCÜ DANIŞMALIK

AB Fonları için PROJE YAZIM KILAVUZU F. ÖNCÜ DANIŞMALIK AB Fonları için PROJE YAZIM KILAVUZU F. ÖNCÜ DANIŞMALIK ii PROJE YAZIM KILAVUZU iii ÖNCÜ Fon & Proje Danışmanlık AB Fonları için Proje Yazım Kılavuzu Birinci Basım: Mart 2007, İstanbul Derleyen: Fatih

Detaylı

Balıkesir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

Balıkesir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Balıkesir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Mustafa KARADUMAN Balıkesir İl Özel İdaresi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Balıkesir Valiliği Projeler Koordinasyon Koordinatörü Tel: 0 266 2451301 Dahili 188-189

Detaylı

PROJE KURGUSU İÇİN PLANLAMA II

PROJE KURGUSU İÇİN PLANLAMA II PROJE KURGUSU İÇİN PLANLAMA II Faaliyet Planı Bütçenin oluşturulması Proje Başvuru Formunun Doldurulması Ek Belgeler Değerlendirme Cetveli, Kontrol Listeleri Örnek Bir Proje Üzerinde İnceleme Eğitimin

Detaylı

MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI. Gül Özcan

MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI. Gül Özcan MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI Gül Özcan Mesleki Eğitim Programı Programa dahil ülkelerin, mesleki eğitime yönelik politika ve uygulamalarını desteklemek ve geliştirmek için yürütülen bir mesleki eğitim programıdır.

Detaylı

SANTEZ SANAYİ TEZLERİ PROJESİ YASAL MEVZUAT

SANTEZ SANAYİ TEZLERİ PROJESİ YASAL MEVZUAT G.M.K. Bulvarı No:128 B. Blok Kat:3 Tandoğan Maltepe/ANKARA Tel : (312) 231 87 33 Faks : (312) 229 48 35 YASAL MEVZUAT STB Sanayi Tezleri (SAN-TEZ) Projelerinin Desteklenme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Detaylı

Yenilik Transferi Ara Rapor Hazırlama Rehberi

Yenilik Transferi Ara Rapor Hazırlama Rehberi Hayatboyu Öğrenme Programı - 2007-2013 Leonardo Da Vinci Programı Yenilik Transferi Ara Rapor Hazırlama Rehberi 2009 Ankara NOT: Bu rehber, Yenilik Transferi (TOI) proje sahibi kurumlarımıza, projelerine

Detaylı

Başvuru Sahibi Kurum/Kuruluşun Adı: EK B-1. FAALİYET BÜTÇESİ 1

Başvuru Sahibi Kurum/Kuruluşun Adı: EK B-1. FAALİYET BÜTÇESİ 1 Başvuru Sahibi Kurum/Kuruluşun Adı: EK B-1. FAALİYET BÜTÇESİ 1 Giderler Birim Miktar Birim Maliyet (TL) Toplam Maliyet (TL) 2 1. İnsan Kaynakları 1.1 Maaşlar (brüt tutarlar, yurt içi personel) 3 1.1.1

Detaylı

AVRUPA GÖNÜLLÜ HİZMETİ NİHAİ RAPOR REHBERİ

AVRUPA GÖNÜLLÜ HİZMETİ NİHAİ RAPOR REHBERİ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI (TÜRKİYE ULUSAL AJANSI) ERASMUS+ KA1 BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ AVRUPA GÖNÜLLÜ HİZMETİ NİHAİ RAPOR REHBERİ 2015 Proje Süreci, proje

Detaylı

İZMİR HEDİYELİKLERİ TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

İZMİR HEDİYELİKLERİ TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 1 İZMİR HEDİYELİKLERİ TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ ORGANİZASYON Spina Bifida nın önlenmesi ve bu konuda toplumda farkındalık yaratılması amacıyla Türkiye Spina Bifida Derneği yararına İzmir Alaybey Lions

Detaylı

Türk Nöroşirurji Derneği Pediatrik Nöroşirürji Öğretim ve Eğitim Grubu Pediatrik Nöroşirüji Kursu TEKNİK ŞARTNAME

Türk Nöroşirurji Derneği Pediatrik Nöroşirürji Öğretim ve Eğitim Grubu Pediatrik Nöroşirüji Kursu TEKNİK ŞARTNAME Türk Nöroşirurji Derneği Pediatrik Nöroşirürji Öğretim ve Eğitim Grubu Pediatrik Nöroşirüji Kursu TEKNİK ŞARTNAME Madde 1. Taraflar 1.1 Türk Nöroşirürji Derneği 1.2 Türk Nöroşirürji Derneği İktisadi İşletmesi

Detaylı

En az 8 saat ders vermek şartı ile en az 2 iş günü ve en fazla 2 ay (seyahat süresi hariç).

En az 8 saat ders vermek şartı ile en az 2 iş günü ve en fazla 2 ay (seyahat süresi hariç). 2016 / 2017 DÖNEMİ ERASMUS+ DERS VERME HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA Erasmus+ Ders Verme Hareketliliği Faaliyetine başvurmak isteyen AKADEMİK personelin; 05 Haziran 2017 25 Haziran 2017

Detaylı

TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİNE KATILIMI ÖZENDİRMEYE YÖNELİK DESTEK VE ÖDÜL PROGRAMLARI

TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİNE KATILIMI ÖZENDİRMEYE YÖNELİK DESTEK VE ÖDÜL PROGRAMLARI TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİNE KATILIMI ÖZENDİRMEYE YÖNELİK DESTEK VE ÖDÜL PROGRAMLARI 2020 SEYAHAT DESTEĞİ 1. Desteğin Tanımı ve Kapsamı U2020 Seyahat Desteği,

Detaylı