Yerel Ağ Sistemleri. Ağ sistemlerini tanıyarak, topolojinin (yerleşim şekli) seçimini yapabilmek.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yerel Ağ Sistemleri. Ağ sistemlerini tanıyarak, topolojinin (yerleşim şekli) seçimini yapabilmek."

Transkript

1 Yerel Ağ Sistemleri 2/66 Ağ sistemlerini tanıyarak, topolojinin (yerleşim şekli) seçimini yapabilmek. Farklı bakır kablo türlerini öğrenmek ve kullanım amaçlarını tanımlamak. Fiber optik kablonun yapısını öğrenmek. 2 1

2 3/66 Topoloji, yerleşim şekli demektir. Bilgisayar ve yazıcı gibi ağ elemanlarının fiziksel (gerçek) veya mantıksal (sanal) dizilimini gerçekleştirir. Yerel alan ağlarında bilgi paketler halinde ve üç farklı şekilde iletilir. Unicast: Paketin tek bir kaynak istasyondan, tek bir hedef istasyona gönderilmesidir. Multicast: Paketin tek bir istasyondan, ağda çoğaltılarak birden fazla hedef istasyona gönderilmesidir. Broadcast: Paketin tek bir istasyondan, ağda çoğaltılarak ağa dahil olan bütün istasyonlara gönderilmesidir. 3 4/66 LAN topolojileri arasında en çok kullanılanlar ortak yol (bus), yıldız (star), ağaç (tree), halka (ring) ve mesh topolojileridir. Günümüzde en yaygın kullanılan yıldız topolojidir. Bunun sebebi performans, kablolama kolaylığı ve fiyatıdır. 4 2

3 5/66 Ortak yol topolojisinde tüm istasyonların üzerinde olduğu bir hat (omurga) mevcuttur. Hattaki bilgi akışı çift yönlüdür. Kaynak istasyon bilgiyi hatta bırakır. Bilgi her iki yönde ilerleyerek hatta yayılır. Bütün istasyonlar hattaki tüm mesajları inceler ve kendine ait mesajları alır. Ancak bu topolojide aynı anda iki istasyonun bilgi göndermesi durumunda bilgi trafiği karışır. Bunu önlemek için hattın paylaşımını düzenleyen protokoller kullanılmalıdır. 5 6/66 Ortak yol topolojisi kullanılarak kurulan ağlarda koaksiyel kablo kullanılır. 6 3

4 7/66 Her bir istasyona T-konnektör takılır. İlk ve son istasyona ise sonlandırıcı (Terminator) bağlanarak ağ sonlandırılır. 7 8/66 T-konnektör Sonlandırıcı 8 4

5 9/66 T-konnektör T-konnektör T-konnektör T-konnektör Sonlandırıcı Sonlandırıcı 9 10/66 Bu topoloji ağ performansı en düşük olan topolojilerden biridir. İki istasyon arası mesafe ince koaksiyel kullanıldığında 185 metre, kalın koaksiyel kullanıldığında 500 metredir. İki istasyon arası mesafe en az 0.5 metre olmalıdır. En çok 30 istasyon kullanılabilir. Bir istasyonun arızalanması bütün ağı devre dışı bırakır. Arıza tespiti zordur. Yeni bir istasyon eklemek kolaydır. 10 5

6 11/66 Ortak yol topolojisine uygun bağlantıda dikkat edilmesi gereken noktalar şunlardır: Bağlantı gerçekleştirilirken T-konnektörler doğrudan network kartına takılmalıdır. Eğer bir istasyon uzağa yerleştirilecekse T- konnektör den çıkacak bir kablo ile uzatma yapılmamalıdır. Yanlış Doğru Ortak Yol Topolojisi 11 12/66 Bu topolojide ağdaki iletişimin gerçekleşmesi için merkezi birim bulunur ve bütün istasyonlar bu merkezi birime bağlanır. Ortak yol topolojisine göre performansı daha yüksek ve güvenilirdir fakat daha pahalı çözümler sunar. 12 6

7 13/66 Bir istasyondan diğerine gönderilen bilgi önce merkez birime gelir, buradan hedefe yönlendirilir. Ağ trafiği düzenleme yeteneğine sahip bu merkezi birim, hub ve anahtar (switch) olarak adlandırılır /

8 15/66 Bu topolojiye dayalı bir sistem kurulurken korumasız çift bükümlü UTP (Unshielded Twisted Pair) veya korumalı çift bükümlü STP (Shielded Twisted Pair) kablo kullanılır. Korumasız Çift Bükümlü (UTP) Korumalı Çift Bükümlü (STP) 15 16/66 İstasyonların merkezi birime olan uzaklığı en çok 100 metredir. Kullanılan ağ kartına veya kabloya göre ağ farklı hızlarda çalışabilir. Ağa yeni bir istasyon eklemek çok kolaydır. Bir istasyonun arızalanması ağ trafiğini etkilemez. 16 8

9 17/66 Merkezde bulunan hub veya anahtar üzerindeki ışıklara bakılarak arızalı olan istasyon bulunabilir. Merkezi birimdeki hub da oluşacak bir arıza, hub a bağlı bütün istasyonları devre dışı bırakır. Her bir istasyon için ayrı bir kablo çekilmesi gerekir. Bu da maliyeti ve kablo kirliliğini arttırır. Yıldız Topolojisi 17 18/66 Ağaç topolojisinin diğer adı hiyerarşik topolojidir. Ağacın merkezinde sorumluluğu en fazla olan bilgisayar bulunur. Hiyerarşide bir alt seviyeye gittikçe sorumluluğu daha az olan bilgisayarlara ulaşılır. Bu topoloji çok büyük ağların ana omurgalarını oluşturmakta kullanılır. 18 9

10 19/66 Örnek 1 Ağaç Topolojisi Örnek /66 Bu topolojide her istasyon bir halkanın elemanıdır ve halkada oluşan bilgi bütün istasyonlara ulaşır. Her istasyon halkada dolaşan bilgiyi ve hedef adresi alır. Hedef adres kendi adresi ise bilgiyi kabul eder. Aksi halde gelen bilgi işlem dışı kalır

11 21/66 Halkadaki bilgi akışı tek yönlüdür. Halkaya dahil olan bilgisayarlar gelen bilgiyi iletmekle görevlidir. Ancak günümüzde pek çok halka ağı iki halka kullanmakta ve çift yönlü bilgi akışı elde etmektedir. Herhangi bir sonlandırmaya gerek duyulmaz /66 Örnek 1 Örnek

12 23/66 En yaygın olarak kullanılan, IBM tarafından oluşturulan token ring topolojisidir. Halka içinde dolanan bilginin denetimi amacıyla token (jeton) adı verilen bir bilgi ağda dolanır. Token hedef bilgisayara ulaştıktan sonra o bilgisayar tarafından değiştirilerek tekrar ağa bırakılır. Her bir istasyon gelen kablo için alıcı, giden kablo için de gönderici görevi görür. Halka topoloji kullanılarak 4 16 Mbps hıza ulaşmak mümkündür /66 Halka topolojisinin maliyeti düşüktür. Her bir istasyon gönderici olarak görev yaptığından sinyal zayıflaması çok düşüktür. Ağda hiçbir çakışma meydana gelmez. Performansı yüksektir. Kolay ve hızlı kurulur. Arıza tespiti kolaydır. Halkaya dahil olan bir istasyonun arızalanması, ağın çökmesine sebep olur. Halka Topolojisi 24 12

13 25/66 Örgü topolojisi, her bir düğümün diğerinin yerini alabildiği bir ağ topolojisidir. İki şekilde uygulanabilir: Tamamen bağlı: Her düğüm bir diğerine doğrudan bağlıdır. Tam bağlı örgü topolojisi pratik ağlar için genel olarak çok masraflı ve karmaşıktır. Kısmen bağlı: Sadece bazı düğümler, birden fazla düğüme noktadan noktaya bağlantı ile bağlıdır. Tam bağlı örgü topolojisinin bazı tekrarlarından kurtulmayı mümkün kılar /66 Tam bağlı Kısmen bağlı 26 13

14 27/66 Her istasyonun kendi başına diğerleri ile uçtan uca bağlantı kurmasından dolayı çoklu bağlantı oluşmaktadır. Böylece herhangi bir bağlantının kopması durumunda sinyalin hedefine ulaşabilmesi için diğer bağlantıları kullanması en önemli avantajdır. Ağ üzerinde az sayıda düğümün bulunduğu durumlarda, ortam boyutunun küçük olması halinde ortaya çıkan bağlantı miktarı çok fazla olacaktır. Bu durumda ağ hızının yavaşlaması en büyük dezavantajıdır /66 İletişimin oluşması için bir kaynak, hedef ve herhangi bir kanalın olması gerekir. Kanal veya ortam, bilginin üzerinden gönderileceği bir yol sağlar. Ağ iletişimi dünyasında ortam genellikle bir çeşit fiziksel kablodur. Kablosuz ağ iletişimi söz konusu olduğunda, bu elektromanyetik radyasyon da olabilir

15 29/66 İki tür fiziksel kablo bulunur. Metal kablolar genellikle bakır olur ve bilgi taşımaları için bu kablolara elektrik darbeleri uygulanır. Bakırın elektrik akımına karşı olan düşük direnci sinyallerin daha uzağa taşınmasına olanak verir. Fiber optik kablolar cam veya plastikten yapılır ve bilgi taşımak için ışık parıltılarını kullanır /66 Elektrik sinyali bir kablodan geçerken tıpkı bir küçük radyo istasyonu gibi kablo etrafında elektromanyetik alan oluşturur. Ayrıca söz konusu alan başka bir kabloyla karşılaştığında elektromanyetik alan, bu kablo içinde küçük bir elektrik akımı üretir. Üretilen akımın miktarı elektromanyetik alanın kuvvetine ve kablonun fiziksel durumuna bağımlıdır

16 31/66 Bilgisayarlar normal veya kazara üretilen sinyalleri ayırt edemediğinden, oluşan akım normal iletişimi bozacak veya önleyecek kadar kuvvetli olabilir. Ağı oluşturan kablolar birbirlerine paralel olarak bulunduklarından parazit problemi oldukça önemlidir /66 Bilgisayar ağları için kullanılan kablolama tipi paraziti en aza indirmek için iyi seçilmelidir. Ağlarda paraziti en aza indirmek için iki esas kablo türünden biri kullanılır: Koaksiyel Kablo Çift Bükümlü Kablo 32 16

17 33/66 Koaksiyel kablolar özelliklerine göre bazı kodlarla birlikte anılır. Bu kodlar RG(X) şeklindedir. Buradaki RG Radio Guide kelimelerinin baş harflerini gösterir. X ise rakamlardan oluşan bir sayıdır. Örneğin RG6, RG8, RG58, RG59 gibi 33 34/66 Koaksiyel kablo, elektriksel gürültünün yoğun olduğu çevre şartlarında kullanımı en uygun olan bakır kablo çeşididir lerde Bell Laboratuarları nda geliştirilmiştir. Koaksiyel Kablo 34 17

18 35/66 Koaksiyel kabloların uygulama alanları; televizyon, telefon ağları ve yerel alan ağlarıdır. Bu kablolar uzun mesafeli telefon ağlarında uzun yıllar yaygın olarak kullanıldı, ancak bu alandaki yerini fiber optik kablolara ve uydu sistemlerine bırakmıştır. Yerel alan ağlarında ise yerini büyük oranda çift bükümlü kablolarla bırakmıştır. Günümüzde yaygın olarak televizyon ve kamera sistemlerinde kullanılmaktadır /66 Koaksiyel kablolar, farklı sinyal türleriyle kullanılabilir. Hem analog hem de dijital sinyalleri taşıyabilirler. Örneğin 50 ohm luk kablolar genellikle dijital sinyalleri taşırken, 75 ohm luk kablolar genellikle analog sinyalleri taşır. Yüksek bant genişlikleri nedeniyle, kablolu TV yayınlarında da bu kablolar kullanılabilir

19 37/66 Kablo yapısına balkıldığında merkezde iletken bakır, bakırın dışında yalıtkan bir tabaka, tabakanın üzerinde alüminyum ya da bakır örgülü bir zırh ve en üstte yalıtkan bir kılıftan oluşur. Koaksiyel kablonun bu yapısı, merkezdeki iletken üzerinde taşınan sinyalin, elektriksel gürültülerden (noise) etkilenmesini önler. Koaksiyel kablonun yapısı 37 38/66 Koaksiyel kablo içindeki elektromanyetik radyasyona karşı bir bariyer görevi yapan yoğun metal koruyucu, içteki kablonun etrafında esnek bir silindir oluşturur. Bu bariyer içteki kabloyu iki şekilde yalıtır: İçteki kablonun ürettiği elektromanyetik alandan diğer kabloların etkilenmesini önler. Paralel döşemelerde köşelerdeki kıvrımlardan veya bükülmelerden etkilenmez

20 39/66 Koaksiyel kablo elektromanyetik kirliliğin yoğun olduğu ortamlarda, düşük güçte sinyalleri iletmek için geliştirilmiş bir kablodur. Bilgisayar ağlarında tekrarlayıcı gerektirmeden UTP veya STP kablolara göre daha uzun mesafelerle iletişim sağlayabilirler /66 Koaksiyel kablolar dıştan bakıldığında birbirlerine çok benzerler, ancak kabloya daha yakından bakılınca üzerindeki RG kodu ve empedansı görülebilir. RG-6 ve RG-11 koaksiyel kablolar RG-59 koaksiyel kablo 40 20

21 41/66 Yerel ağlarda kullanılan koaksiyel kablolar genellikle kablonun çapına göre çeşitlere ayrılırlar. Kablonun çapı, empendansı ve sinyal yayılma mesafesini de doğrudan etkilemektedir. Buna göre kalın (Thicknet) ve ince (Thinnet) olmak üzere ikiye ayrılır /66 Kalın koaksiyel kablo yaklaşık 1 cm kalınlığında, Ethernet ağlarında kullanılan bir kablodur. IEEE standartlarında kalın koaksiyel kablo 10Base5 Ethernet olarak nitelendirilir. Buradaki: 10 kablonun 10 Mbps hızında veri transferi yapabildiğini, Base kablonun Temel Bant veri transferi için kullanıldığını, 5 ise kablonun 500 m uzunluğa kadar veri transferi yapabildiğini anlatır

22 43/66 Kalın koaksiyel kablo önemli dezavantajlarından dolayı modern bilgisayar ağlarında çok nadir kullanılır. Çünkü bu kabloyu yönetmek zordur, çok sert olması kurulum ve montajı zorlaştırmaktadır. Ayrıca bilgisayar ağlarının avantajlarını tam anlamıyla sunamazlar, yüksek hızlı veri transferi kalın koaksiyel kablo ile sağlanamaz /66 İnce koaksiyel kablolar 1980 lerde ve 90 ların başında Ethernet ağlarının en yaygın kullanılan kablosuydu. IEEE bu kabloyu 10Base2 Ethernet olarak nitelendirmiştir.buradaki: 2 kablonun 185 m (kabaca 200 m) menzili olduğunu belirtir

23 45/66 İnce koaksiyel kablonun çapı yaklaşık 0.64 cm dir. Bu çap kabloyu kalın koaksiyel kablodan daha esnek ve daha kolay kurulabilir hale getirmiştir. Ancak yine de kalın olan tipleri gibi modern bilgisayar ağlarında pek kullanılmazlar. Hem kalın hem de ince koaksiyel kablolar Bus Topolojisi ağlarda kullanılır /66 Modern Ethernet teknolojisi, cihazları birbirine bağlamak için genellikle bükümlü çift (twisted pair) olarak bilinen bir tür bakır kablo kullanır. Bükümlü çift kablolar, birbirine bükülmüş ve koruyucu bir kaplama içine yerleştirilmiş bir veya daha fazla sayıda yalıtılmış bakır tel çiftinden oluiur. Tüm bakır kablolar gibi bükümlü çift de verileri iletmek için elektrik darbelerini kullanır

24 47/66 Bu tür kablolarda çıplak kabloların her biri bir yalıtım malzemesi (örneğin plastik) ile giydirilir ve kablolar çiftler halinde birbirine bükülür. Böylece üretilen elektromanyetik alanın etkisi sınırlanır ve parazit oluşumu önlenir. Bükümlü çift kabloda, birim uzunluğu başına düşen büküm sayısı, kablonun sahip olduğu direnç miktarını etkiler /66 Örneğin CAT3 adıyla bilinen ve telefon trafiğini taşımak için uygun olan büklümlü çift kablo, otuz cm başına 3-4 büklüme sahiptir. Bu nedenle direnci düşüktür. CAT5 adıyla bilinen ve veri iletimi için uygun olan kablo, inç (2,5 cm) başına 3-4 büküme sahiptir ve bu nedenle daha dirençlidir

25 49/66 TP kablolar, belirli bir mesafe için üzerinden geçirebilecekleri veri miktarına göre kategorilere ayrılırlar. Bu kategoriler: Kategori 1 (CAT1), Kategori 2 (CAT2), Kategori 3 (CAT3), Kategori 4 (CAT4), Kategori 5 (CAT5), Kategori 6 (CAT6) ve Kategori 7 (CAT7) oalrak adlandırılır /66 CAT1 1 Mbps, CAT2 4 Mbps, CAT3 10 Mbps, CAT4 16 Mbps, CAT5 100 Mbps, CAT Mbps ve CAT Mbps hızında veri transferi sağlar. Üç tür bükümlü çift kablo vardır: korumasız, korumalı ve ekranlı bükümlü çift kablo

26 51/66 Korumasız bükümlü çift kablo (Unshielded Twisted Pair) uygun fiyatlıdır, yüksek bant genişliği sunar ve kurulumu kolaydır. İçerisinde 4 çift bakır kablo bulunur. Kabloların birbirleri üzerindeki elektromanyetik etkisini azaltmak için bakır kablolar ikişer ikişer sarılı durumdadır. Veri niteliğindeki UTP kabloların tüm kategorileri geleneksel olarak bir RJ-45 bağlayıcıya sonlandırılır /66 Kablo içindeki teller çiftler halinde birbirine dolanmıştır. Her çiftin bir ana rengi bir de "beyazlı" olanı vardır. Ana renkler turuncu, mavi, yeşil ve kahverengidir. Bunlara sarılı olan beyaz teller ise diğerleriyle karışmasın diye sarılı olduğu renkle aynı bir çizgiye sahiptir. UTP kablolar çevredeki gürültüden etkilenmektedir ancak günümüzde bu kablo ile Gigabit hızlı iletişim sağlanabilmektedir

27 53/ /66 Bükümlü çift kablonun metal koruyucu ile sarılmış haline korumalı bükümlü çift kablo (shielded twisted pair) denir. İzole edilmiş bükümlü çiftlerin etrafına sarılmış metal koruyucu ile, kablo elektromanyetik alandan daha iyi korunmakta ve verilerin daha uzun mesafelere iletilmesine olanak sağlamaktadır

28 55/66 Etrafı renkli plastik kaplayıcıyla kaplanmış 4 çift tel ve dış kaplamadan önce korunmayı sağlayan lifler bulunmaktadır. Bu da STP kabloyu daha sert ve ağır yapmaktadır /66 Ethernet ağlarında kullanılabilen bu kablo, bağlı bulunduğu yerde her iki uçta da topraklandırılmalıdır. STP ilk dönemlerde pahalı olması nedeniyle yaygınlaşamamıştır. Ancak günümüzde maliyetlerin düşmesi STP kabloları tekrar gündeme getirmiştir

29 57/66 UTP veya STP kablolarının ayrı bir metal koruyucu ile sarılmış şeklidir /66 Büklümlü çift kablo, en yaygın olarak ağ kurulumlarında kullanılır. TIA/EIA (Telekomünikasyon Endüstrisi Birliği/ Elektronik Endüstrisi İşbirliği) kuruluşu, T568A ve T568B adı verilen iki farklı kablolama şemasını tanımlar. Her kablolama şeması, kablonun ucundaki pin çıkışını veya tel bağlantılarının sırasını tanımlar. T568A ve T568B kablolama şemaları kullanılarak iki tür kablo oluşturulabilir: düz ve çapraz kablo

30 59/66 Yeşil beyaz, yeşil, turuncu beyaz, mavi, mavi beyaz, turuncu, kahverengi beyaz, kahverengi 59 60/66 Turuncu beyaz, turuncu, yeşil beyaz, mavi, mavi beyaz, yeşil, kahverengi beyaz, kahverengi 60 30

31 61/66 Düz kablo en yaygın kablo türüdür. Bu kablo, bir teli kablonun her iki ucunda aynı pinlere eşler. Diğer bir deyişle, kablonun bir ucunda T568A varsa diğer ucunda da T568A olur. Kablonun bir ucunda T568B varsa, diğer ucunda da T568B olur. Bu da, her rengin bağlantı sırasının her iki uçta tamamen aynı olduğu anlamına gelir /66 PC ve anahtarın RJ-45 veri bağlayıcısındaki pinlerde iletim için pin 1 ve 2, alım için pin 3 ve 6 kullanılır. PC'deki iletim için kullanılan pinler, anahtardaki alım için kullanılan pinlere karşılık gelir. Bu nedenle düz kablo gereklidir

32 63/ /66 Çapraz kablo her iki kablolama şemasını da kullanır. Aynı kablonun bir ucunda T568A ve diğer ucunda T568B bulunur. Çapraz kablo, bir PC'deki pin 1 ve 2'ye (iletim pinleri) bağlı yeşil telin diğer PC'deki pin 3 ve 6'ya (alım pinleri) bağlanmasını sağlar. Bazı aygıtlar iletim ve alım için hangi pinlerin kullanılacağını otomatik olarak algılayabilir ve dahili bağlantılarını buna uygun şekilde ayarlar

33 65/ /66 Konnektörler koaksiyel kabloyu ağ cihazına ve bilgisayarlara bağlamada kullanılırlar. Konnektör tipleri genellikle ince ve kalın koaksiyel kablolara göre değişmektedir. Bilgisayar ağlarında kullanılmayan diğer koaksiyel kablo çeşitlerinde ise farklı tiplerde konnektörler vardır

34 67/66 Kalın koaksiyel kablolarda AUI (DIX veya DB15) ve N serisi konnektörler kullanılır. AUI (DIX-DB15) Konnektörler N serisi Konnektör 67 68/66 İnce koaksiyel kablolarda BNC denilen konnektörler kullanılır. BNC konnektörlerin birkaç türü vardır: BNC kablo konnektörü kablonun ucunda yer alır. BNC T konnektör kabloyu network adaptörüne (PC ye) bağlamak için kullanılır. BNC barrel konnektör ise iki koaksiyel kablonun birbirine bağlanmasını sağlar

35 69/66 BNC kablo konnektörü BNC T konnektör BNC Barrel konnektör 69 70/66 Sonlandırıcılar kablonun sonuna takılır ve içinde 50 ohm luk direnç bulunan BNC tip konnektörlerdir. Bu konnektörler olmazsa ağ çalışmaz. BNC sonlandırıcı 70 35

36 71/66 Ortam dönüştürücüler, farklı fiziksel ara yüze sahip uçların birbirine bağlanması için kullanılır. Örneğin, bakır ve koaksiyel kablo kullanılan ağlar birbirine ortam dönüştürücü ile bağlanabilir. Ortam dönüştürücü 71 72/66 Çift bükümlü kabloları sonlandırmak için RJ (Registered Jack) serisi konnektörler kullanılır. RJ serisinde onlarca konnektör çeşidi vardır. Bunların içinde en yaygın olanları telefon sistemlerinde kullanılan Kategori 2 (Cat2) kabloları sonlandıran RJ-12 ve UTP ile STP kabloların sonlandırılmasında kullanılan RJ- 45 konnektörleridir

37 73/66 Bu konnektörler kabloya takılırken bazı aletler gerekmektedir. Bu aletler kabloyu soymak, bükümlü çiftleri ayırmak, kabloyu kesmek ve kabloyu konnektöre takmak için gerekli olan aletlerdir. RJ-12 Konnektör RJ-45 Konnektör 73 74/66 Kablo sıkma pensesi, kablonun RJ-45 veya RJ- 12 konnektörlerine takılıp sıkılması amacıyla kullanılır. Çoğu kablo sıkma pensesi birden fazla işlevi üzerinde barındırır. Kablo soyma, kablo çiftlerini ayırma ve kablo kesme gibi işlevleri üzerinde barındıran penseler mevcuttur

38 75/66 Kablo sıkma pensesi 75 76/66 Kablo temizleme, soyma ve kesme aletleri kabloları konnektörlere takmadan önce soymak, çiftleri ayırmak ve uçlarını kesmek gereklidir

39 77/66 Patch cord ismi verilen duvar prizinden PC ye olan bağlantı kablolarına ait konnektörlerinin korunması amacıyla yalıtkan kapaklar kullanılır /66 Ağ kurulumundaki sorunları ve zayıflıkları belirlemek için kablolar elektrikle kontrol edilir. Bunun için kablo test cihazları kullanılır. Kablo test cihazları, hata sonucu yanlış pinle eşleştirilmiş teller veya kablonun içindeki kısa veya açık devreler gibi çeşitli kablolama hatalarını test etmek için kullanılır

40 79/66 Herhangi bir arıza saptandığında, bunu düzeltmenin en kolay yolu kabloyu yeniden sonlandırmaktır. Kablo test cihazı 79 80/66 Fiber optik kablo cam ve plastikten yapılmıştır ve bu iki madde de elektriği iletmez. Veriler elektrik sinyali yerine ışık olarak gönderilir. Dolayısıyla manyetik alanlardan, radyo dalgalarından, elektriksel alanlardan etkilenme olasılığı yoktur. Fiziksel olarak neme ve diğer etkenlere karşı dayanıklılığından dolayı binalar arası ve LAN lar arası kablolamada tercih edilir

41 81/66 Fiber optik kablo veriyi bükümlü çift ve koaksiyel kablolardan çok daha uzağa ve çok daha hızlı biçimde taşıyabilir. Fiyat olarak diğer kablolardan daha pahalıdır ve kurulumu daha zordur

Ağ Donanımı. Kazım BUDAK Seda ATABAY Sultan ODABAŞI Tuğba SERT

Ağ Donanımı. Kazım BUDAK Seda ATABAY Sultan ODABAŞI Tuğba SERT Ağ Donanımı Kazım BUDAK Seda ATABAY Sultan ODABAŞI Tuğba SERT Ağ Tarihçesi 1960'li yılların sonlarında Hawaii Üniversitesi ALOHA adını verdiği bir geniş ağ kurdu. Üniversitenin amacı kampüsün değişik noktalarına

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ AĞ ELEMANLARI VE AĞ SİSTEMLERİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

BİLGİSAYAR AĞ SİSTEMLERİ

BİLGİSAYAR AĞ SİSTEMLERİ BİLGİSAYAR AĞ SİSTEMLERİ Bugün telefon, telgraf, radyo ve televizyon gibi araçların yanı sıra bilgisayar da iletişim amacıyla kullanılmaya başlanmış önemli bir iletişim aracıdır. Bilgisayarın iletişim

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AĞ TEMELLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AĞ TEMELLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AĞ TEMELLERİ ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

AĞ SĠSTEMLERĠ. Öğr. Gör. Durmuş KOÇ

AĞ SĠSTEMLERĠ. Öğr. Gör. Durmuş KOÇ AĞ SĠSTEMLERĠ Öğr. Gör. Durmuş KOÇ Ağ Ġletişimi Bilgi ve iletişim, bilgi paylaşımının giderek önem kazandığı dijital dünyanın önemli kavramları arasındadır. Bilginin farklı kaynaklar arasında transferi,

Detaylı

Bilgisayar Ağları. 1. Yerel Alan Ağı Nedir?

Bilgisayar Ağları. 1. Yerel Alan Ağı Nedir? Bilgisayar Ağları 1. Yerel Alan Ağı Nedir? Yerel Alan Ağları (LAN-Local Area Network) adından da anlaşılacağı üzere belli bir lokasyon içerisinde oluşturulmuş ağ sistemidir. LAN ilk başlarda eşeksenli

Detaylı

ĐÇĐNDEKĐLER... 1 INTERNETWORKING TEMELLERI... 6 NETWORK TĐPLERĐ... 6 LAN, WAN ve MAN... 7 NETWORK TEKNOLOJĐLERĐ... 8 ETHERNET... 9 TOKEN RĐNG...

ĐÇĐNDEKĐLER... 1 INTERNETWORKING TEMELLERI... 6 NETWORK TĐPLERĐ... 6 LAN, WAN ve MAN... 7 NETWORK TEKNOLOJĐLERĐ... 8 ETHERNET... 9 TOKEN RĐNG... ĐÇĐNDEKĐLER ĐÇĐNDEKĐLER... 1 INTERNETWORKING TEMELLERI... 6 NETWORK TĐPLERĐ... 6 LAN, WAN ve MAN... 7 NETWORK TEKNOLOJĐLERĐ... 8 ETHERNET... 9 TOKEN RĐNG... 9 ATM... 9 FDDI... 10 FRAME RELAY... 10 ETHERNET

Detaylı

Bilgisayar Ağları Ders Notları

Bilgisayar Ağları Ders Notları Bilgisayar Ağları Ders Notları Cemal TANER Fatih ÖCAL 2014 Manisa İçindekiler İçindekiler... 2 Bilgisayar Ağlarının Temelleri... 6 Ağ Sistemlerinin Yararları... 6 Ağ Bileşenleri... 6 Ağ İşletim Sistemleri...

Detaylı

Temel Ağ Protokolleri ve OSI Modeli

Temel Ağ Protokolleri ve OSI Modeli Temel Ağ Protokolleri ve OSI Modeli 2/66 Temel ağ protokollerini sıralamak. Ethernet ağlarında kullanılan kablo ve iletişim teknolojilerini öğrenmek. Jetonlu halka ağ protokolünün çalışma prensibini tanımlamak.

Detaylı

Netron Technology Datateknik Zyxel Türkiye. Milli Eğitim Bakanlığı DSL ve Ağ Teknolojileri Eğitimi

Netron Technology Datateknik Zyxel Türkiye. Milli Eğitim Bakanlığı DSL ve Ağ Teknolojileri Eğitimi Netron Technology Datateknik Zyxel Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı DSL ve Ağ Teknolojileri Eğitimi İçindekiler Temel Network Kavramları...5 Network lerde Veri Aktarımı... 5 Veri Paketleri... 6 Network Tipleri...

Detaylı

http://alikoker.name.tr AĞ TEKNOLOJİLERİNE GİRİŞ

http://alikoker.name.tr AĞ TEKNOLOJİLERİNE GİRİŞ AĞ TEKNOLOJİLERİNE GİRİŞ Hulusi TURGUT 2004 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 5 ÜNİTE 1 OSI REFERANS MODELİ VE KATMANLI İLETİŞİM... 9 1.1 HİYERARŞİK AĞ MODELİ... 9 1.2 (OPEN SYSTEMS INTERCONNECTION) OSI MODELİ...

Detaylı

BİLGİSAYAR AĞLARI ( COMPUTER NETWORKS )

BİLGİSAYAR AĞLARI ( COMPUTER NETWORKS ) BİLGİSAYAR AĞLARI ( COMPUTER NETWORKS ) Veri Transfer ( Iletim ) Hızı: Bir ağın iletim kapasitesini ölçmek için geliştirilmiş matematiksel bir modeldir. Birim olarak "bps" (bit per second - birim zamanda

Detaylı

Network en basit anlamıyla iki veya daha fazla bilgisayarın birbirlerine kaynak paylaşımı,bilgi alışverişi nedeniyle bağlanmasıdır.

Network en basit anlamıyla iki veya daha fazla bilgisayarın birbirlerine kaynak paylaşımı,bilgi alışverişi nedeniyle bağlanmasıdır. NETWORK TEMELLERİ 2 Network Nedir? Network en basit anlamıyla iki veya daha fazla bilgisayarın birbirlerine kaynak paylaşımı,bilgi alışverişi nedeniyle bağlanmasıdır. Bir network ün kurulması için iki

Detaylı

Bilgisayar Ağlarına Giriş

Bilgisayar Ağlarına Giriş BTÖ 306 Bilgisayar Ağlarına Giriş Öğr. Gör. Dr. Şirin Karadeniz http://www.bote.gazi.edu.tr/boteabd/bto306/ Mainframe BTÖ 306 OS yoktu Batch Systems (Toplu İşlem) Birden fazla işin arka arkaya çalıştırılması

Detaylı

BİLGİSAYAR AĞLARI DERS NOTLARI

BİLGİSAYAR AĞLARI DERS NOTLARI BİLGİSAYAR AĞLARI DERS NOTLARI Bölüm 1 Bilgisayar Ağlarına Giriş... 5 1.1 Bilgisayar ağlarının bügünü ve geleceği...5 1.2 Sayısal İletişimin Temelleri...7 1.2.1 Tanımlar... 12 1.2.2 Hata Sezme ve Düzeltme

Detaylı

BİLGİSAYAR AĞLARI DERS NOTLARI

BİLGİSAYAR AĞLARI DERS NOTLARI BİLGİSAYAR AĞLARI DERS NOTLARI Bölüm 1 Bilgisayar Ağlarına Giriş... 5 1.1 Bilgisayar ağlarının bügünü ve geleceği... 5 1.2 Sayısal İletişimin Temelleri... 7 1.2.1 Tanımlar... 12 1.2.2 Hata Sezme ve Düzeltme

Detaylı

Kablo İletken Direnci KABLO İLETKENLERİNİN KESİTLERİNE GÖRE İLETKEN DİRENCİ 20 C'de VDE 0295 ve IEC 228

Kablo İletken Direnci KABLO İLETKENLERİNİN KESİTLERİNE GÖRE İLETKEN DİRENCİ 20 C'de VDE 0295 ve IEC 228 Koaksiyel ( Coaxıel ) Kablo Nedir? Ortasında bakır bir iletken olan ve bu iletkenin plastik hammadde ile izole edilip üzeri de metal örgü ile kaplanarak yine plastik bir dış kılıf içinde korunan data,görüntü

Detaylı

VİDEO KONFERANS SİSTEMİ TASARIMI. Resul DAŞ

VİDEO KONFERANS SİSTEMİ TASARIMI. Resul DAŞ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ VİDEO KONFERANS SİSTEMİ TASARIMI Resul DAŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK VE BİLGİSAYAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ELAZIĞ 2002 II T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ

Detaylı

YAMANTÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ DERSİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI VERİ TABANI

YAMANTÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ DERSİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI VERİ TABANI YAMANTÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ DERSİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI VERİ TABANI PROGRAMCILIĞI DALI DERS NOTLARI DONANIM BİRİMLERİ İÇ DONANIM

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ETHERNET

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ETHERNET T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ETHERNET ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

YAMANTÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ DERSİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI WEB

YAMANTÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ DERSİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI WEB YAMANTÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ DERSİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI WEB PROGRAMCILIĞI DALI DERS NOTLARI 1 DONANIM BİRİMLERİ İÇ DONANIM

Detaylı

NETWORK NETWORK TOPOLOJĐLERĐ. Üç çeşit network yapısı vardır. Bunlar star, bus ve ring topolojileridir. Star ve Bus mimari en çok kullanılanlarıdır.

NETWORK NETWORK TOPOLOJĐLERĐ. Üç çeşit network yapısı vardır. Bunlar star, bus ve ring topolojileridir. Star ve Bus mimari en çok kullanılanlarıdır. NETWORK Network nedir? Network birbirine kablolarla bağlanmış server, printer, pc, modem gibi birçok haberleşme ekipmanının en ekonomik ve verimli yoldan kullanılmasıdır. Network insanların bireyselce

Detaylı

Topoloji Nedir? Bir ağdaki bilgisayarların nasıl yerleşebileceğini,nasıl bağlanacağını,veri iletiminin nasıl olacağını belirleyen gene yapıdır.

Topoloji Nedir? Bir ağdaki bilgisayarların nasıl yerleşebileceğini,nasıl bağlanacağını,veri iletiminin nasıl olacağını belirleyen gene yapıdır. AĞ TOPOLOJİLERİ Topoloji Nedir? Bir ağdaki bilgisayarların nasıl yerleşebileceğini,nasıl bağlanacağını,veri iletiminin nasıl olacağını belirleyen gene yapıdır. Fiziksel Topoloji : Ağın fiziksel olarak

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ OPTİK KABLOLAMA

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ OPTİK KABLOLAMA T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ OPTİK KABLOLAMA ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ SİSTEMLERDE ARIZA ANALİZİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

AĞ TEMELLERİ DERS NOTLARI (1) KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

AĞ TEMELLERİ DERS NOTLARI (1) KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU AĞ TEMELLERİ DERS NOTLARI (1) KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Bilgisayar Ağı Nedir? İki ya da daha çok bilgisayarın bir birine bağlanmasına bilgisayar ağı (network)

Detaylı

http://alikoker.name.tr

http://alikoker.name.tr Network Temelleri http://alikoker.name.tr Bu diyagram...dr. Robert M. Metcelfe tarafından 1976 yılının haziran ayında National Computer Conferance'da ethernetin doğuşu sırasında çizildi. Ethernetin doğuşundan

Detaylı

PARTNER EĞİTİMLERİ KURS DÖKÜMANI

PARTNER EĞİTİMLERİ KURS DÖKÜMANI ZyXEL PARTNER EĞİTİMLERİ KURS DÖKÜMANI NETRON TECHNOLOGY 2008 İçindekiler 2 İçindekiler İçindekiler... 2 Temel Network Kavramları... 7 Network lerde Veri Aktarımı...7 Veri Paketleri...10 Network Tipleri...11

Detaylı

Türkçe CCNA EĞİTİM Notları

Türkçe CCNA EĞİTİM Notları Türkçe CCNA EĞİTİM Notları INTERNETWORKING TEMELLERI Network Nedir, Ne İşe Yarar? Birden fazla bilgisayarın çeşitli sebeplerden dolayı birbirlerine bağlandığı yapıya network (ağ) denir. Bir çok bilgisayarın

Detaylı

BİLGİSAYAR AĞ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM PROTOKOLLERİNİN UYGULANMASI

BİLGİSAYAR AĞ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM PROTOKOLLERİNİN UYGULANMASI Niğde Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 3 Sayı 2, (1999), 15-33 BİLGİSAYAR AĞ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM PROTOKOLLERİNİN UYGULANMASI *Mustafa ALKAN ve **Hakan TEKEDERE *Niğde Üniversitesi

Detaylı