FRANSA Genel Bilgiler Coğrafi Konum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FRANSA Genel Bilgiler Coğrafi Konum"

Transkript

1 FRANSA Genel Bilgiler Coğrafi Konum Fransa km² yüzölçümü ile gerek Batı Avrupa da gerekse Avrupa Birliği içerisindeki en büyük alana sahip ülkedir. Fransa km2 yüzölçümü ile gerek Batı Avrupa da gerekse Avrupa Birliği içerisindeki en büyük alana sahip ülkedir. Fransa nın haritadaki şeklinin altıgene bezemesi nedeni ile Fransızlar kendi ülkelerini Fransızca da bu anlama gelen hekzagon olarak da tanımlarlar. Bu altıgenin, kenarlardan ikisi kıtanın gövdesine, üçüncüsü İber Yarımadası na bitişiktir. Geri kalan üç kenardan birisi Akdeniz e, ikincisi Atlas Okyanusu na, üçüncüsü ise bu okyanusun kenar denizi olan Manş denizine ve biraz da Kuzey denizine dayanır. Sınırları 2889 km uzunluğundadır. Fransa altı ülke ile komşu olup, kuzeyde Belçika ve Lüksemburg, doğuda Almanya ve İsviçre, güney doğuda İtalya, güney batısında ise İspanya bulunmaktadır. Ülkenin güney (İspanya), güneydoğu, (İtalya), doğu (İsviçre) hudutları dağ sıralarına dayanır ve tabii birer engel ile sınırlanırken kuzeydoğudaki hudutları (Almanya, Lüksemburg, Belçika) hiçbir doğal engel ile sınırlanmaz. Kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda çizilen çizginin (Meuse ırmağının Fransa dan çıktığı noktadan Adour ırmağı ağzına kadar) doğusunda kalan kısmında dağlık alanlar fazla yer tutar. Batıda ise havzalar ve ovalar hakimdir. Başlıca dağlar olan Alp ler, Jura ve Pireneler ülkenin doğu ve güney sınırlarında yer alır. Orta güney bölgesinde ise Massif Central dağlık bölgesi bulunmaktadır. Bununla beraber doğu tamamen dağlık, batı ise baştan başa ovalık değildir. Batıda fazla yüksek olmayan eski kütlelerin kısmen ayırdığı geniş çanak şekilli ovalar (Massif Armoricain, Poitou eşiği ile birbirinden ayrılmış Paris ve Aquitain havzaları) bulunur. Doğuda ise Alp ve Jura gibi kıvrımlı genç dağ sıraları ile Massif Central, Vojlar, Ardenler gibi daha alçak eski kütleler arasında çok geniş olan Saone havzası ile dar ovalar olan Alsace ovası ve Rhone vadisi gibi vadi olukları yer alır. Ülke genelinde ılıman iklim tipi hakimdir. Bölgesel farklılıklar açısından üç iklim tipi ile karşılaşılır. Ülkenin batısında okyanus iklimi hüküm sürer. Bu iklim; ılık, nemli, bulutlu günleri fazla güneşli günleri az her mevsimi yağışlı olarak karşımıza çıkar. Okyanus iklimin en tipik bir şekli Fransa nın batı ucunu meydana getiren Bretanya yarımadasında göze çarpar. Burada ne kışlar soğuk, ne de yazlar sıcaktır. Batıdan gelen okyanus rüzgârlarının etkisiyle her mevsim, fakat bilhassa kış yağışlı geçer. Okyanusun geç ısınıp geç soğuması yüzünden kış geç gelir (en soğuk ay Şubat). Aynı şekilde bu bölge yazın fazla ısınmaz, ısının en yüksek olduğu zaman ise Ağustos ayıdır. Okyanus iklim tipi biraz daha ılık şekilde Fransa nın güneybatısında Biskay körfezi kıyılarında da hissedilir. Fransa nın doğu yarısında ise karasal iklim hâkim olup yazlar sıcak, kışlar soğuk geçer. En fazla yağış yaz aylarında görülür. Fransa nın batısından doğusuna doğru kışlar daha şiddetli geçer. Fransa nın güneydoğusunda Akdeniz iklimi hâkimdir. Yazlar sıcak ve kurak kışlar ılık ve yağışlı geçer. Burada dağların kıyıya paralel olması yüzünden Akdeniz iklim ülkenin iç kesimlerinde fazla hissedilmemektedir. Bununla beraber Rhone vadisi boyunca ve hatta Pirene dağlarının kuzeyindeki ovalarda yer yer bu iklimin etkisi görülür.

2 Ülke akarsu ağı bakımından üç bölüme ayrılır: Ülkenin doğu ve kuzeydoğu kısmı Ren (Rhin) akarsu sistemine dahildir. Ren ırmağı doğuda Alsace ovasından Fransa topraklarıyla temastadır. Ayrıca Fransa dan doğarak birisi Almanya içinde bu ırmağa karışan öteki Belçika dan geçerek Hollanda da Ren ile beraber müşterek delta bölgesinde denize dökülen Moselle ve Meuse ırmakları bu bölgede yer almaktadır. Bundan başka aynı delta bölgesinde Belçika dan geçerek denize dökülen Escaut ırmağının kaynakları da Kuzey Fransa dadır. Ülke akarsularının büyük kısmı ya doğrudan doğruya Atlas Okyanusuna yahut onun kenar denizi olan Manş a dökülür. Paris havzasında akarsuların tamamı değilse bile en büyük kısmı Sen (Seine) sistemi içindedir. Orta Fransa nın büyük kısmı ise Loire ırmağı sistemine dahildir. Bu sistem başlıca kollarını Massif Central in kuzey ve kuzeybatısından alır. Fransa nın güneybatısı yani Aquitain havzası içinde suların hemen tamamı (güneybatıda Adour ırmağı hariç) Garonne ırmağı ile Atlas Okyanusuna boşalır. Bu sistemin suları Massif Central ile Pirene Dağlarından doğar. Fransa nın doğu-güneydoğu kesimi ise Akdeniz havzasına tabidir. Burada başlıca akarsu Rhone nehridir. Genel olarak med-cezirin genliği kuvvetli olduğu Atlas Okyanusuna dökülen ırmakların ağızlarında derin haliçler vardır. Bunların kara içinde bitim noktaları yakınında nehir ve deniz ulaşımını birbirine kavuşturan işlek limanlar yer alır. Çok defa halicin deniz ucuna yakın yerinde bir de ön liman bulunur. Seine (Sen) ırmağı: Rouen Le Havre, Loire ırmağı: Nantes Saint Nazaire, Garonne ırmağının Gironde adı verilen halicinde Bordeaux limanları yer alır. Akdeniz de med-cezirin hafif olması nedeniyle ırmak ağızlarında haliçler yerine deltalar gelişmiştir. Bu bakımdan ülkenin Akdeniz deki en büyük limanı Marsilya tabii bir yol olan Rhone ırmağı ağzına pek uzak olmayan bir yerde, fakat delta dışındaki konumu ile dikkati çekmektedir. Fransa nın 3427 km uzunluğundaki sahil şeridi ise Akdeniz ve Manş Denizi, Atlas Okyanusu ve Kuzey Denizi kıyılarından geçmektedir. Ülkenin doğu ve güneyinde ise dağlık bölgeler bulunmakta olup, Alp dağlarında bulunan Mont Blanc tepesi 4810 metre yüksekliğinde olup Batı Avrupa nın en yüksek noktasıdır. Fransa nın alçak bölgelerinden ise dört nehir geçmektedir: Bunlar, Kuzeyde Seine nehri, Batıya doğru akan Loire ve Garonne ve Cenevre Gölünden çıkarak Akdeniz e dökülen Ren (Rhone) nehri ise ülkedeki en alçak noktası ise Rhone Nehri deltası olup deniz seviyesinin 2m altındadır Fransa, coğrafi konumu itibariyle Avrupa Birliğinin merkezinde yer almakta olup Birliğin diğer ülkelerinde bulunan önemli sanayi ve ticaret noktalarına ulaşım ideal bir kavşak noktası niteliğini taşımaktadır: Güneyden İtalya nın sanayi merkezi olan Po ovasını, Kuzey Batıda İngiltere deki sanayi merkezilerini, güneyden ise İspanya nın Katalan bölgesinden güneydoğuda İtalya nın ortasına kadar uzanan Akdeniz bölgesini birleştiren kavşakta yer almaktadır. Siyasi ve İdari Yapı Cumhurbaşkanı 5 yıllık bir süre için doğrudan seçilir, yürütmenin devamını sağlamakla yükümlü olup bu kapsamda Bakanlar Kuruluna başkanlık eder başbakanın atamasını yapar, dış ilişkiler ve savunmaya ilişkin en kritik alanda sorumluluğu üstlenir, uluslararası anlaşmaları imzalar ve orduyu yönetir. Başbakan ise gündeme ilişkin diğer konulardaki faaliyetleri yönlendirir. Fransız Parlamentosu (Assemblée Nationale) Fransa'nın ana yasama organıdır. Milletvekilleri 5 yıllık süre için doğrudan halkoyu ile seçilir. Senatörler ise Parlamento tarafından 9 yıllığına seçilmektedir. Senato seçimleri her 3 yılda bir yapılır ve her seçimde senatonun üçte biri yenilenir. Senato'nun yasama gücü sınırlıdır: Senato ile Parlamento arasında anlaşmazlık olması

3 durumunda son söz Parlamento'ya aittir. Parlamento'nun gündemini belirlemede hükümetin önemli rolü bulunmaktadır. Nüfus ve İşgücü Yapısı 2014 yılında ülkenin nüfusu için 65,8 milyona ulaşmıştır. Nüfusun %77,4 ü kentlerde yaşamakta olup ülkenin en büyük kentsel yerleşim merkezi toplam ülke nüfusunun %18 ini barındıran Paris tir. Paris ten sonra en kalabalık kentler Lyon, Marsilya, Toulouse'dur. Ülkenin nüfus artışında ülkeye her yıl gelen göçmenin de payı vardır. En sonuncusu 2009 yılında yapılan nüfus sayımına göre Fransa da 3,8 milyon göçmen bulunmaktadır. Gelen göçmenlerin büyük kısmı Fransız vatandaşlığına geçmektedirler. Göçmen nüfus içerisinde en büyük paya sahip olanlar gruplar ise sırasıyla Portekiz (%13,1), Cezayir ( % 12,4) ve Fas (%11,/ kökenlilerdir. Türk nüfusu kişi ve %5,9 pay ile ülkedeki dördüncü büyük göçmen grubunu oluşturmaktadır. Kaynak:. INSEE Fransız İstatistik Enstitüsü verileri (2013) Nüfus İstatistikleri Kaynak: Economic Intelligence Unit,2012,France, Country Forecast Nüfus 63,3 63, ,5 18, ,7 63, ,8 18,7 Kentleşme oranı ( toplam içindeki payı%) 74,4 78,5 Okuma Yazma Oranı (%) 99 Dönem ortalaması Doğum oranı (1,000 kişi için) 11,9 12,6 Ölüm oranı (1,000 kişi için) 8,6 9,1 Çocuk ölüm oranı (1,000 kişi için) 3,3 3,2 Din (%) Portekizli(13,3) Cezayirli (13,3), Faslı,(12,), İtalyan (8,8), İspanyol (7,3), Tunuslu( 4,7), Türk (4,0) Etnik Kökene Göre Nüfus Dağılımı (geldiği ülkeye göre) Nüfus Dağılımı (%)(3) Portekizli(13,3) Cezayirli (13,3), Faslı,(12,), İtalyan (8,8), İspanyol (7,3), Tunuslu( 4,7), Türk (4,0) Ortalama yaşam süresi (yaş) Erkek 78 Kadın 84,5 Ortalama 81,2 Nüfus Yoğunluğu (kişi/ km2) 110 Din (%) Roman Katolik (83-88), Müslüman(5-15),

4 Etnik Kökene Göre Nüfus Dağılımı (geldiği ülkeye göre) Nüfus Dağılımı (%)(3) Protestan(2), Musevi(1) Portekizli(13,3) Cezayirli (13,3), Faslı,(12,), İtalyan (8,8), İspanyol (7,3), Tunuslu( 4,7), Türk (4,0) İstihdam-İşgücü İstatistikleri Kaynak:Economist Intelligence Unit, 2014 Konu Adı Nüfus (milyon kişi) 63,6 63,9 64,3 64,6 65 Nüfus Değişim(%) 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 İş gücü (milyon kişi) 29,6 29,8 29,9 29,9 29,9 İşsizlik Oranı(%) 9,2 9,8 10,4 10,3 10,3 Nüfusun Şehirlere Göre Dağılımı Kaynak: Economist Intelligence Unit 2013 Şehir / Bölge Nüfus (1000) Paris (Ile de France) Lyon Marsilya Toulouse Lille Nice Bordeaux Strasbourg 758 Toulon 0,601 Nantes 855 Tarım Doğal Kaynaklar ve Çevre Fransa nın km2 olan topraklarının %52si tarım arazisi olarak kullanılırken % 31, 4 lük bölümü ormanlık arazi ile kaplıdır. AB ülkeleri içerisinde en büyük tarım üreticisi ülke konumunda olan Fransa aynı zamanda dünyada ABD den sonraki en önemli tarım ürünleri ihracatçısıdır yılından sonra tarımın ülke ekonomisindeki göreceli önemi azalmıştır. 1970lerde ülkede tarım, balıkçılık ve ormancılık sektörlerinde çalışanların toplam sayısı 2,8 milyon iken bu sayı bugün için yarı zamanlı çalışanlar da dahîl olmak üzere 1,0 milyona

5 düşmüştür Ormanlar Fransa iklimi ve coğrafi yapısını ile bağlantılı olarak tarım için son derece elverişli koşullara sahip bir ülkedir. Ülkedeki ormanlar 16 milyon hektarlık alanı kaplamakta olup, bu alan ülkenin yüzölçümünün yaklaşık % 29 una karşılık gelmektedir. Bunun sonucu olarak Fransa önemli bir kereste üreticisidir. Balıkçılık Yıllık ton üretim ile Fransa AB ülkeleri arasında Danimarka, İspanya ve İngiltere nin ardından dördüncü büyük üretici konumundadır. Ürünün büyük bölümü geleneksel yöntemlerle yapılan avlanmayla elde edilmektedir. Özellikle Bretagne ve Akdeniz kıyılarında küçük balıkçı tekneleri ile avlanma oldukça yaygındır. Madenler ve Enerji Kaynakları 19. yüzyılın sonlarından ikinci Dünya Savaşının ertesine kadar madencilik önemli bir sanayi sektörü olmuş, özellikle kömür ve demir cevheri kaynakları Fransa nın zenginleşmesinde önemli rol oynamıştır. Ancak kömür rezervleri oldukça azalmış, 2007 yılında devlete ait kömür işletmeleri kapatılmıştır. Bu nedenle artık ülkede kömür kullanılmamaktadır. Diğer taraftan bir zamanlar zengin demir yataklarına sahip Loraine bölgesinde rezervler artık bitme noktasına gelmiştir. Bu nedenle Dunkirk yakınındaki ve Fos ta yer alan demir çelik fabrikaları ithal girdi ile çalışmaktadır. Fransa nın enerji politikası 1970 lerdeki petrol krizinin ardından değiştirilmiş, enerji bağımlılığını azaltma yönlü politikalar uygulamaya konmuştur. Bu politikalarla Fransa nın uzun dönem enerji ihtiyaçlarının güvenli bir şekilde sağlanması hedeflenmiştir. Bu çerçevede Fransız enerji politikası üç temele dayandırılmıştır: -Her türlü enerjinin (elektrik, doğal gaz, akaryakıt, katı yakıt vs.) uzun süreli, garantili ve güvenli bir şekilde temini -Enerjinin rekabet edebilir fiyatlarla piyasaya sunularak kamu ve özel sektördeki enerji firmalarının hem iç piyasada hem de uluslararası piyasalarda uyumlu ve rekabet içinde çalışmasının sağlanması, -Çevreye ve gelecek nesillere duyarlı temiz enerji üretimini sağlayacak modellerin kurulması ve geliştirilmesinin sağlanması Bu kapsamda, Fransa petrol bağımlılığını başka enerji kaynakları bularak azaltmak, enerji ithalatını Norveç, İngiltere gibi daha istikrarlı ülkelerden yapmak ve yerel enerji üretimini artırmak şeklinde özetlenebilecek uygulamalar sayesinde; ısıtma amacıyla artık petrol yerine daha çok elektrik (büyük bölümü ülke içi kaynaklardan sağlanmakta) ve doğal gaz (halen büyük bölümü ithalat yoluyla karşılanan ) kullanmaktadır. Ayrıca nükleer enerji, Fransa da enerji üretiminde önemli bir rol oynamakta olup Fransa nın tükettiği elektriğin %80 i nükleer enerji ile üretilmektedir. Halen ülkede 59 adet nükleer tesis

6 vardır. Ayrıca enerji üretiminde yenilenebilir enerjinin ve rüzgâr enerjisinin payı % 10, klasik termik santrallerin (kömür ve petrol) üretimdeki payı ise % 12 dir. Fransa, enerji firmalarının özelleştirilmesine şiddetle karşı çıkmakta AB Komisyonu ile karşı karşıya gelmektedir. Enerji güvenliği endişesi ile Fransa, doğal gaz ve elektrik piyasalarının liberalleştirilmesine direnmektedir. Enerji sektöründe kişi çalışmaktadır. Genel Ekonomik Durum Ekonomik Yapı Fransa km² yüzölçümü ile gerek Batı Avrupa da gerekse Avrupa Birliği içerisindeki en büyük alana sahip ülke olup, 65,82 milyon kişi ile dünyada en çok nüfusa sahip olan 22. ülkedir. Bunun yanı sıra, Fransa 2013 yılında dünyanın en büyük GSYİH (Gayrisafi Yurtiçi Hasıla) sıralamasında ABD, Çin, Japonya ve Almanya dan sonra 5. Fransız ekonomisinin 1990 lı yıllardan bu yana süregelen başlıca ekonomik sorunları sırasıyla, düşük büyüme hızı, delokalizasyon (uluslararası rekabet dolayısıyla üretim maliyetlerinin yüksek kalması nedeniyle fabrikalarının üçüncü ülkelere taşınması) nedeniyle artan işsizlik, bütçe açıkları ve sosyal güvenlik sistemindeki açıklarıdır. Reel büyüme 2013 yılı için %0,3 olarak gerçekleşmişken, 2014 yılı için %0,7 olarak öngörülmektedir yılı Ağustos ve Eylül aylarında %1 olan tüketici fiyat enflasyonu (AB uyumlaştırılmış) Ekim ayında %0,7 ye gerilemiştir yılında ise KDV artışlarının etkisiyle zayıf talebin devam etmesi ve dolayısıyla enflasyonun %1,1 olacağı tahmin edilmektedir. Fransa nın ticari konumu, politika yapıcıların eylemsizliğiyle dış rekabet gücünün zayıflamasına izin verilmiş bu nedenle de son on yıl içinde hızla kötüleşmiştir. Kaybedilen rekabet gücünün geri kazanılmasının zaman alacağı ve Fransa nın kendi mal ticaret dengesi üzerinde büyük açıklar kaydetmeye devam edeceği öngörülmektedir. Ancak hizmetler ve gelir dengeleri üzerindeki fazlalık sayesinde cari işlemler açığının nispeten sabit kalması beklenmektedir yılında GSYİH nın %2 si olan cari işlemler açığının 2014 yılında %1,9 a gerileyeceği tahmin edilmektedir. The Economist in 2013 yılı ülke risk raporunda da ifade edildiği üzere Fransa bağımsızlık ve ülke riski, bankacılık ve ekonomik yapıya ilişkin risk notu açısından A risk notu ile istikrarlı bir durum sergilemektedir. Politik riski ise AAA ve döviz kuru riski BB dir. Ekonomi Politikaları İyi bir sosyal devlet olmanın sonucu olarak, iş dünyası yüksek düzeyde sosyal prim ve vergi ödeyen ve işçilerinin haftalık çalışma süresini zorunlu olarak 35 saat ile sınırlandırmak zorunda kalan Fransız özel sektörünün, bu yükler nedeniyle diğer gelişmiş ülkelere göre rekabet gücü azalmıştır. 35 saat uygulamasının ardından, fazla mesai yapan çalışanların (35 saatten fazla) gelirlerinden vergi indirimleri yapılmasına karar verilerek fazla mesai teşvik edilmeye başlanmıştır. Fransa ekonomisi, reel ekonomiyi de etkisi altına alan global krizin etkisini ülkede halen sürmektedir. Yapısal ekonomik sorunlar yaşayan Fransa da, iç ve dış talebin azalırken, işsizlik artmaya devam etmektedir. Hükümet, sorun yaşayan sektörlere ve firmalara destek olmak amacıyla çeşitli önlemler almakta, inşaat ve otomotiv sektörlerine doğrudan ve dolaylı

7 finansman yardımı yapmaktadır. Hükümetin temel yaklaşımı yatırımların arttırılarak büyümenin sağlanması şeklinde olmuştur. Diğer taraftan kamu finasmanı konusunda ülkede sıkıntı nedeniyle, kamu harcamalarında 2012 yılında kısıntı yapılması hedeflenmektedir. Euro bölgesinde ve özellikle Yunanistan'ın borçları sonucu Fransız bankacılık sektörünün hassasiyeti artmış, sektör olabilecek risklere karşı çeşitli koruma önlemleri almaya başlamış, bazı Fransız bankalar Yunanistandaki yatırımları nedeniyle de zarara uğramışlardır yılında ise sektörün daha da zorlanabileceği tahmin edilmektedir. Ekonomik Performans Reel büyüme 2013 yılı için %0,1 olarak gerçekleşmişken, 2014 yılı için %0,7 olarak öngörülmektedir yılı Ağustos ve Eylül aylarında %1 olan tüketici fiyat enflasyonu (AB uyumlaştırılmış) Ekim ayında %0,7 ye gerilemiştir yılında ise KDV artışlarının etkisiyle zayıf talebin devam etmesi ve dolayısıyla enflasyonun %1,1 olması tahmin edilmektedir. Ekonomik kriz çok sert hissedilmese de 2014 yılında Avro Bölgesi ülkeleri arasında para politikaları ve önerilen bankacılık birliği konularında gerginlik olması öngörülmektedir yılı için GSYİH nın %4,1 i olarak öngörülen bütçe açığının 2014 yılında %3,7 ye gerilemesi beklenmektedir. Fransa nın 2015 yılı için GSYİH nın %3 ü olarak belirlediği bütçe açığına ulaşacağı ve kamu borçlarının GSYİH nın %96 sına ulaşarak zirve yapacağı tahmin edilmektedir. The Economist in 2013 yılı ülke risk raporunda da ifade edildiği üzere Fransa bağımsızlık ve ülke riski, bankacılık ve ekonomik yapıya ilişkin risk notu açısından A risk notu ile istikrarlı bir durum sergilemektedir. Politik riski ise AAA ve döviz kuru riski BB dir. The Economist Intelligence Unit,2014 Reel GSYİH Büyüme Projeksiyonu Kaynak: Economist Intelligence Unit * 2015* 2016* GSYİH (milyar Avro) Reel GSYİH Büyüme Oranı ( %) 2 0 0,3 0,9 1,3 1,6 Kişi Başına Düşen GSYİH (Yıllık,%) 1,5-0,5-0,3 0,4 0,8 1,1 * Tahmin Ekonomide Geleceğe Yönelik Beklentiler 2012 yılında güvenilirlik konusunda yapılan araştırmalar ekonomiye güvenin gerilediğ yönündedir. Ülkedeki kamu borçları GSYİH'nın % 90'ına yaklaşmaktadır.artan işsizlik ve sıkı mali politikaların ülkedeki iç talebe olumsuz yansımalarını olacağı düşünülmektedir. Tek kişilik hane sayısındaki artış ve yaşlanan nüfusun tüketim eğilimlerin etkisi olacaktır. Özellikle ev gereçleri, iletişim ürünleri ile sağlık ve eğlence ve turizm hizmetlerinin bu eğilimden başta etkilenecek sektörleri olması beklenmektedir.

8 Kaynak EIU Hayat Standardı ve İşsizlik 2012 yılında EIU tarafınan açıklanan Globe Shopper City Index alışveriş için en uygun 33 Avrupa şehri seçilmiştir. Şehirlerin alışverişe uygunluğu belirlenirken alış merkezi sayısı, özgün ürün, yeni ürün, ekonomik ürün ve lüks ürünlere erişim kolylığı, alış veriş saatleri, otel sayısı ve kalitesi, ucuzluk dönemlerinin süresi v.b kriterler değerlendirmeye alınmıştır. Söz konusu değerlendirmede iki Fransız şehri değerlendirmeye girmiş olup Paris 4. sırada Lyon 22. sırada yer alırken, İstanbul'a 13. sırada yer verilmiştir. International Living" dergisinde 2010 başında çıkan bir yazıda ise yaşam kalitesi endeksinde Fransa, arka arkaya 5. kez birinci olduğu açıklanmıştır. Hayat pahalılığı, kültür ve eğlence, ekonomi, çevre, özgürlük, sağlık, alt yapı, güvenlik ve iklim konularının değerlendirildiği ankette, Fransa tüm alanlarda yüksek puanlar alarak 194 ülkenin önüne geçmiştir. Ulusal ve uluslararası istatistiklere göre yapılan ve derginin abonelerinin değerlendirmesine göre hazırlanan sıralamada, Türkiye 65. sırada almıştır. Sektörler Tarım ve Hayvancılık Fransa, elverişli coğrafi konumu ve iklimsel özellikleri sayesinde, kişi başına yaklaşık ½ hektarlık geniş ve verimli tarım alanına sahiptir. Avrupa Birliği nin birinci tarım ülkesidir. Başlıca tarım ürünleri, tahıl, şeker pancarı, şarap, meyve ve sebze, süt ürünleriyle çeşitli hayvansal ürünlerdir. Fransa, yine ABD den sonra dünyanın en büyük tarım ürünleri ihracatçısıdır. Ancak tarımın ekonomi içindeki önemi göreli olarak azalmaktadır. Fransa da genel olarak tarımsal işletmelerin arazileri küçüktür. Yaklaşık işletmenin, -ki bu rakam toplam tarımsal işletme sayısının yarısını oluşturmaktadır- arazisi 20 ha nın altındadır. Bu işletmeler toplam tarımsal arazilerin %7 sinden azını ellerinde bulundurmaktadırlar. AB nin Ortak Tarım Politikası çerçevesinde ise fonlardan daha ziyade geniş arazili işletmeler yararlanabilmektedir. Diğer taraftan, Avrupa Birliği nin Ortak Tarım Politikası ABD ve gelişmekte olan birçok ülke tarafından DTÖ bünyesinde tenkit edilmektedir. Fransa nın tarım sektörü, rekabet bozucu olduğu bilinen ve disiplin altına alınan OTP fiyat desteklerinden büyük ölçüde faydalanmakta ve dolaylı olarak liberal kesimin eleştirilerine hedef olmaktadır. Günümüzde bu destekler Dünya Ticaret Örgütü kuralları çerçevesinde azalmış olsa da, Fransa için bu desteklerin büyük bir önemi vardır. Fransa AB içinde tarımsal liberalizasyonu zamana yayarak tedrici olarak gerçekleştirmek isteyen bir ülke konumundadır. Tarım Fransa açısından hassas bir sektörü oluşturmaktadır. Sanayi Fransa nın imalat sanayisi, beş ana bölgede yoğunlaşmış durumdadır. Paris ve çevresi çok çeşitli sanayi dallarının çekim bölgesi olurken, kuzeydoğu Fransa (Nord-Pas-des-Calais) demir çelik, çeşitli metal sanayileri ve otomotivde öne çıkarken, Lyon bölgesi kimya sektöründe, Toulouse bölgesi havacılık ve uçak üretiminde, büyük Paris ve Alsace bölgeleri de KOBİ düzeyinde çok çeşitli hizmet ve üretim dallarında öne çıkmaktadır.

9 Fransa, sektörel anlamda geniş yelpazeli bir imalat sektörüne sahiptir. Çeşitli ara, sermaye ve tüketim malları üretimi yapılan Fransa da öne çıkan sanayi sektörleri havacılık ve otomotivdir. Otomotiv sektörü, yarattığı katma değer ile milli gelirin %6 sını oluşturmakta ve kişiye istihdam sağlamaktadır. En büyük firmalar Renault, PSA Peugeut ve Citroen dir. Fransa nın kimya (eczacılık) sektörü, Avrupa nın en büyüğü olarak İngiltere ve Almanya yı geride bırakmaktadır. Sektörde irili ufaklı 300 şirket bulunmaktadır. Müteahhitlik Hizmetleri Fransa nın hizmet sektöründe döneminde aşamalı olarak 1,6-2,0 arasında büyüme beklenmektedir. Yine önümüzdeki dönemlerde yatırımlarda hafif bir büyüme beklenmekte olup eskiyen makine ve ekipman parkını yenilenmesi söz konusu olup genelde inşaat sektöründe yatırımlara soğuk bakılmaktadır. Ancak yenilenebilir enerji sektöründe kullanılan inşaat malzemesi ve ekipmanı konusunda Fransız piyasasında büyüme görülmekte olup bu artış, özellikle avantajlı gelir vergisi kredisine, % 0 faizli çevre kredilerine, ulusal ve bölgesel bazda doğrudan veya dolaylı verilen desteklere ve yeniden yapılandırmalar için KDV nin % 5,5 oranında uygulanmasına bağlanmaktadır. Fransız gayrimenkul ve inşaat sektöründe sürdürülebilir gelişim için çevre dostu (yeşil) yapılara artan oranda ilgi gösterilmektedir. Fransız hükümeti de düşük veya sıfır enerji tüketen evlerin geliştirilmesi konusunda kararlılık göstermektedir. Fransa da Seine Nehri nden başlayarak Kuzey de Calais ve Dunkerque Limanları na ulaşımı sağlamak üzere Oise Bölgesi nde 106 km. uzunluğunda ve 54 m. genişliğinde bir kanal inşaatına başlanacaktır. Bölge de gerekli altyapıyı oluşturmak üzere A29 otoyolunun tadilatı devam etmektedir. Kanal inşaatını Fransa nın lider inşaat firmaları Vinci ve Bouygues gerçekleştirecektir. Yapım süresince 4000 kişiye istihdam sağlanması, kanalın faaliyete geçmesiyle de kişiye lojistik sektöründe iş imkanı yaratılması planlanmaktadır. İnşaata döneminde başlanarak yılında projenin tamamlanması düşünülmektedir. Kanalın maaliyeti 4,3 Milyar Avro olarak öngörülmektedir. Projenin finansmanı, üstlenici firmalar, devlet ve yerel yönetimler tarafından karşılanacaktır. Ancak, maaliyetin beklenenin üzerinde olabileceği yönünde endişeler de bulunmaktadır. Karayolu trafiğini hafifletecek proje kapsamında, 2020 yılına kadar 14 milyon ton taşıma kapasitesine ulaşılması, 2050 yılına kadar ise kapasitenin 25 milyon tona çıkarılması planlanmaktadır. Proje ile, Paris, Dunkerque, Rouen, le Havre, Anvers ve Rotterdam Limanları bağlantılı hale gelebilecektir. Kara taşımacılığının yılda kamyon hafifletilmesine ilave olarak karbon gazı salınımı da hafifletilmiş olacaktır. Ekolojik olarak sağlanacak kazanç 2,4 milyar Avro olarak ifade edilmektedir. Taşıma maliyetlerinin azaltılmasına ilişkin rakam ise 8 milyar Avro olarak açıklanmaktadır. Fransa da müteahhitlik sektörü konusunda bir girişimin düşünülmesi halinde İstanbul da Fransız sefaretine bağlı olarak çalışan Fransız Yatırım Ajansından ülkedeki son uygulamalar ve devlet yardımları konusunda bilgi alınması da mümkündür.

10 Kaynak:Economic Intelligence Unit, T.C. Paris BüyükelçiliğiTicaret Müşavirliği İnşaat Fransa da devletin altyapı ve ulaşım sektörlerinin gelişimine verdiği önem dolayısıyla inşaat sektörü hem çok gelişmiş, hem de devletin kontrolü altında kalmıştır. Fransız inşaat sektörü, Paris teki iş merkezi bölgesi olan La Defense ın geliştirilmesinden otoyol inşaatlarına ve devletin koruyuculuğu altında uluslararası müteahhitlik ihalelerinin alınmasına kadar çok çeşitli alanlarda faaliyet göstermektedir. Piyasadaki temel oyuncular uluslararası piyasalara ulaşabilen büyük firmalardır. Holcim, Lafarge, Saint Gobain sektörde öne çıkan şirketlerdir. En büyük inşaat ve müteahhitlik firmaları ise Vinci ve Bouygues dur. Yenilikçi ürünler piyasada her geçen gün daha çok rağbet görürken buradaki temel bakış açısı üründen alınan performanstır. İnşaat firmaları basit ve kullanımı kolay ürünleri tercih etmektedirler. Bu eğilim işçilik becerileri ve işçilik gücünden tasarruf sağlayan prefabrik yapı malzemelere yönelen yüksek talepte de görülmektedir. Sektördeki oyuncular inşaat ve mühendislik şirketleridir. Temel alıcılar müteahhitler tedarikçiler ise ham madde üreticileridir. Piyasada sınırlı sayıda ve büyük müteahhitlik şirketleridir. Piyasadaki ekonomik koşullar müteahhitlerin gücünü arttırmaktadır. Benzeri şekilde inşaat şirketleri kendilerinden mal temin ettikleri için tedarikçiler de piyasada güçlü konumdadırlar. Ancak son ham madde fiyatlarının artmasından tedarikçiler de olumsuz yönde etkilenmişlerdir. Kilit alıcılar ise devlet kuruluşları ve büyük özel sektör firmalarıdır. Piyasada genellikle ihale yöntemi ile çalışılır ve koşullar alıcılar tarafından belirlenir. Fransız hükümeti karayolu yolu onarımı, yüksek hızlı tren için demiryolu, baraj, kanal, üniversite kampüsü yapımı konusunda yatırımlar önermekte olup bu projeleri alacak şirketlerden uzun dönemli bakımın da üstlenilmesi beklenilmektedir. Piyasadaki tedarikçilerin de yüksek seviyede olmasa da orta derecede bir gücü bulunmaktadır. Sektörde iki çeşit tedarikçi bulunmaktadır. Ürün ve makinelerin distribütörleri ve ikinci olarak da projenin tamamlanmasında önemli rol oynayan, elektrik tesisatı ve tuğla döşeme gibi işlemlerde kullanılan, taşeron şirketlerdir. Piyasada çok sayıda taşeron şirket olması firmalar arsındaki fiyat rekabetini beraberinde getirmektedir. Piyasaya yeni girecekler açısından: mevzuatın karışık olması önemli bir engeldir. Ayrıca yabancıların diğer ülkelerde iş alması yasaklanabilmektedir. Bazı ülkelerde daha önceki projelerde başarılı olan şirketlere öncelik verilmektedir. Bu durum piyasaya yeni giren firmaların, piyasadaki yerleşik firmalarla rekabetinde önemli bir engel oluşturmaktadır.. Piyasaya yeni giren firmaların çok büyük sermayeye ihtiyaçları olmadığı gibi makine ve işçi kiralama imkânları mevcuttur. Sektörde yer edinmek için markalaşma ikinci planda kalırken, kalite, fiyat ve performans gibi kriterler daha öne çıkmaktadır. Zira alacaklarının tahsili sırasında yapılan iş tarafsız kuruluşlarca denetlendikten sonra mümkün olabilmektedir. Fransa da 2004 yılında çıkmış olan bir yasayla yerel yönetimlere veya yerel teşkilatlara sadece tek ve aynı yüklenici firmaya finansman, inşaat, bakım ve işletmesininden oluşan işlerin tününü birden verip anlaşma yapma yetkisi verilmiştir.

11 döneminde bu yöntemle ülkede yerel yönetimlerle özel şirketler arasında 118 ortaklık anlaşması yapılmış ve 28 tanesi sonuca ulaştırılmıştır yılında yapılan anlaşmalar değerce rekora ulaşarak 6 milyar Avro ya ulaşmıştır. Fransa da anılan yöntemle anılan 5 yıllık dönemde 25 büyük projenin 8 i inşaat, 8 i enerji ve atık değerlendirme, 4 ü bilgi teknolojileri ve iletişim, 2 si eğitim, 2 si ulaştırma, 2si kültür ve spor alanında gerçekleştirilmiştir. Toplamı değeri 40 milyar avroyu aşan söz konusu projelerde Vinci % 49,8, Bouygues % 21,4, Eiflage %21, diğer şirketler %7,8 pay almışlardır. Enerji projeleri ise GDF Sueaz, EDF, Veolia adlı şirketlerce paylaşılmıştır. Kaynak: Datamonitor Construction and Engineering in France 2011, Le Monde 24 Janvier 2012 Turizm Fransa, Ülkeye giren kişi sayısı dikkate alındığında dünya turist akışı bakımından ilk sırayı alan ülkedir yılında, dünya turist hacminin %10 ununu teşkil eden 79 milyon uluslararası turisti ağırlamıştır. Ülkeyi turistler açısından çekici kılan başlıca özellikleri doğal güzellikleri ve tarihi zenginliği, zengin mimarisi ve mutfak mirası ve iyi gelişmiş taşımacılık alt-yapısıdır. Ayrıca Fransa sportif ve kültürel olaylar ile turistik açıdan yeni olanaklar sunmaktadır. Turizm sektörü yaklaşık 894 bin kişiyi istihdam etmektedir.2010 yılında 270,8 milyon gecelik konaklama yapılmıştır. Ulaştırma ve Telekomünikasyon Altyapısı Ulaştırma sektöründe hızlı trenleri (TGV) üreten Alstom firması öne çıkmaktadır. Havacılık sektöründe öne çıkan AIRBUS firması da dünyanın en büyük uçak üreticilerinden birisidir. Söz konusu sektörlerin hepsinin sabit harcamaları ve Ar-Ge giderleri çok yüksektir. Söz konusu yüksek sabit giderler çoğunlukla devletçe finanse edilmektedir. Son yıllarda artan bütçe ve devlet açıkları ve yaşanmakta olan ekonomik kriz nedeniyle bu sektörlerin Ar-Ge harcamalarında azalma yaşanmaktadır. Enerji Fransa enerji bağımlılığını azaltma yönlü politikalar uygulamaktadır. Petrol bağımlılığını başka enerji kaynakları bularak azaltmak, enerji ithalatını Norveç gibi daha istikrarlı ülkelerden yapmak ve yerel enerji üretimini artırmak şeklinde özetlenebilecek uygulamalar sayesinde, günümüz Fransa sı daha çok elektrik ve gaz tüketmektedir. Nükleer enerji, Fransa da enerji üretiminde önemli bir rol oynamaktadır. Fransa nın tükettiği elektriğin yaklaşık %78 i nükleer enerjiden üretilmektedir. 59 adet nükleer ünitesi vardır. Ayrıca bu üretimde yenilenebilir enerjinin ve rüzgar enerjisinin payı % 10, klasik termik santrallerin (kömür ve petrol) üretimdeki payı ise % 12 dir. Nükleer enerjiden elektrik üretiminin orta vadede yüzde 78 den yüzde 40 a düşürülmesi düşünülmektedir. Uzmanlar Fransız nükleer santrallerin yüzde 80 i yılları arasında devreye girmiştir. Anılan santrallerin 40 yıl ömürleri olduğundan yola çıkıldığında 2027 yılında nükleer enerjiden elektrik elde etmek konusunda Fransa nın çıkmaza gireceğini ifade etmektedirler. Japonya daki nükleer felaketin ardından Avrupa Birliği nde stres testinden geçirilen nükleer santrallerin tamamına yakınında güvenlik açıkları bulundu. AB Komisyonu nun Ekim 2012 de

12 açıklanan raporunda, Stres testi sonuçlarına göre nükleer santrallerin neredeyse hepsinde güvenliğin iyileştirilmesi gerekiyor denildi. Raporda, elektrik ihtiyacının yüzde 80 ini toplam 58 nükleer santralinden sağlayan Fransa, nükleer güvenlikte en kötü durumdaki ülke olarak gösterildi. AB Komisyonu, Fransa dan acilen 19 nükleer santralde standartları yükseltmesini istedi. Fransa, enerji sektörünün özelleştirilmesine şiddetle karşı çıkmakta ve geçtiğimiz yıllarda görüldüğü üzere Brüksel deki AB Komisyonu birimleriyle karşı karşıya gelmektedir. Enerji güvenliği endişesi, enerji firmalarının devlet elinde tutulması yönünde teşvik etmektedir. Dolayısıyla Fransa, gaz ve elektrik piyasalarının liberalleştirilmesine ayak sürümektedir. Sektördeki önemli firmalar, Total, EDF ve GDF-Suez dir. Kaynak:Economist Intelligence Unit, dw-world.de Bankacılık Fransa Bankacılık Kanunu 24 Ocak 1984 yılında yürürlüğe girmiş ve AB ye entegrasyonun sağlanabilmesi için birçok yeniden yapılanma süreçleri geçirmiştir. Bankacılık sistemi, ülkedeki iş çevrelerinin büyük kısmını kontrol eden büyük bir kurum etrafında merkezileşmesi bakımından Almanya daki bankacılık sistemine benzemektedir. Söz konusu kurum, merkezi Paris kentinde bulunan Fransız Merkez Bankasıdır (Bank of France) den bu yana banknot çıkışı yapma hakkına sahip bir tekel şeklinde işlemekte ve kısa süre öncesine kadar mevduat bankacılığının nispeten az orandaki değişimine bağlı olarak ülkedeki bankacılık sektöründe en büyük paya sahiptir. TÜRKİYE İLE TİCARET Genel Durum Türkiye-Fransa Dış Ticaret Değerleri (Milyar Dolar) * 11 Aylık Veriler Kaynak:Trade Map YIL İHRACAT İTHALAT HACİM DENGE *

13 Türkiye'nin Fransa'dan İthalatında Başlıca Ürünler (Dolar) GTIP Dörtlü Kodu GTIP Dörtlü Adı Değişim (%) HELİKOPTERLER, UÇAKLAR VB; UZAY ARAÇLARI (UYDULAR DAHİL), UZAY ARAÇLARINI FIRLATICI ARAÇLAR VE YÖRÜN KARAYOLU TAŞITLARI İÇİN AKSAM, PARÇA VE AKSESUARLAR BİNEK OTOMOBİLLERİ VE ESAS İTİBARİYLE İNSAN TAŞIMAK ÜZERE İMAL EDİLMİŞ DİĞER MOTORLU TAŞITLAR (YARIŞ TEDAVİDE VEYA KORUNMADA KULLANILMAK ÜZERE HAZIRLANAN İLAÇLAR (DOZLANDIRILMIŞ) DÖKME DEMİRİN, DEMİRİN VEYA ÇELİĞİN DÖKÜNTÜ VE HURDALARI VEYA BUNLARIN ERİTİLMESİ İLE ELDE DİLMİŞ KÜ DEMİR VEYA ALAŞIMSIZ ÇELİKTEN YASSI HADDE ÜRÜNLERİ (GENİŞLİK >= 600 MM) (SICAK HADDELENMİŞ) (KAPLANM DİĞER ALAŞIMLI ÇELİKTEN YASSI HADDE MAMULLERİ (GENİŞLİĞİ 600 MM.VEYA DAHA FAZLA) CANLI BÜYÜKBAŞ HAYVANLAR (AT, EŞEK, KATIR VE BARDOLAR HARİÇ) PETROL YAĞLARI VE BİTÜMENLİ MİNERALLERDEN ELDE EDİLEN YAĞLAR OTOMATİK KONTROL VE AYAR ALET VE CİHAZLARI EŞYA TAŞIMAYA MAHSUS MOTORLU TAŞITLAR KIVILCIM İLE ATEŞLEMELİ İÇTEN YANMALI DOĞRUSAL VEYA DÖNER PİSTONLU MOTORLAR (PATLAMALI MOTOR) VİNİL KLORÜR VEYA DİĞER HALOJENLENMİŞ OLEFİNLERİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) GERİLİMİ 1000 VOLTU GEÇMEYEN ELEKTRİK DEVRESİ TEÇHİZATI (ANAHTARLAR, RÖLELER, SİGORTALAR, FİŞLER, KU SADECE VEYA ESAS İTİBARİYLE VEYA POZİSYONLARINDAKİ MOTORLARIN Toplam İthalat İçerisindeki Payı (%)

14 AKSAM VE PARÇALARI 2909 ETERLER, ETER-ALKOLLER, ETER FENOLLER, FENOLLER, PEROKSİTLER VE BUNLARIN TÜREVLERİ SANTRİFÜJLER; SIVILARIN VEYA GAZLARIN 8421 FİITRE EDİLMESİNE VEYA ARITILMASINA MAHSUS MAKİNA VE CİHAZLAR 3902 PROPİLEN VE DİĞER OLEFİNLERİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) PETROL GAZLARI VE DİĞER GAZLI HİDROKARBONLAR SIVILAR İÇİN POMPALAR (ÖLÇÜ TERTİBATI OLSUN OLMASIN) VE SIVI ELEVATÖRLERİ VURUNTUYU ÖNLEYİCİ, OKSİDASYONU 3811 DURDURUCU MÜSTAHZARLAR, PEPTİZAN KATKILAR, AŞINMAYI ÖNLEYİCİ KATKILA 8701 TRAKTÖRLER SIKIŞTIRMAYLA ATEŞLEMELİ İÇTEN 8408 YANMALI PİSTONLU MOTORLAR (DİZEL VE YARI DİZEL) 8411 TURBOJETLER, TURBOPROPELLERLER VE DİĞER GAZ TÜRBİNLERİ KAUÇUKTAN YENİ DIŞ LASTİKLER ETİLEN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) SANAYİDE VE İÇECEK İMALİNDE HAMMADDE VEYA KOKU VERİCİ MADDELER VE KARIŞIMLAR 3808 HAŞARAT ÖLDÜRÜCÜ, DEZENFEKTE EDİCİ, ZARARLILARI YOK EDİCİ,SÜRGÜNLERİ ÖNLEYİCİ, BİTKİLERİN BÜYÜMESİNİ 7318 DEMİR VEYA ÇELİKTEN VİDALAR, CİVATALAR, SOMUNLAR, TİRFONLAR, PERÇİN ÇİVİLERİ, PİMLER, KAMALAR, RONDE 8481 BORULAR, KAZANLAR, TANKLAR, DEPOLAR VE BENZERİ DİĞER KAPLAR İÇİN MUSLUKLAR, VALFLER (VANALAR) VE BEN 3903 STİREN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) ELEKTRİK MOTORLARI VE JENERATÖRLER [ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM (ELEKTROJEN) GRUPLARI HARİÇ] 8537 ELEKTRİK KONTROL, DAĞITIM TABLOLARI, PANOLAR, KONSOLLAR, KABİNLER, DİĞER MESNETLER VE SAYISAL KONTRO 8538 ESAS İTİBARİYLE 85.35, VEYA POZİSYONLARINDA YER ALAN CİHAZLARDA

15 KULLANILMAYA UYGUN AKSAM 3402 YIKAMA, TEMİZLEME MÜSTAHZARLARI (SABUNLAR HARİÇ) BAKIR TELLER HER NEVİ RULMANLAR BULDOZERLER, GREYDERLER, TOPRAK TESVİYE MAKİNALARI, SKREYPERLER, MEKANİK KÜREYİCİLER, EKSKAVATÖRLER, 8414 HAVA VEYA VAKUM POMPALARI, HAVA VEYA DİĞER GAZ KOMPRESÖRLERİ, FANLAR, ASPİRATÖRÜ OLAN HAVALANDIRMAYA 7210 DEMİR VEYA ALAŞIMSIZ ÇELİKTEN YASSI HADDE MAMULLERİ, GENİŞLİĞİ MM VEYA DAHA FAZLA OLANLAR (KAPLA Diğer Ürünler Toplamı Genel Toplam Kaynak: Trade Map, TUİK Türkiye'nin Fransa'ya İhracatında Başlıca Ürünler (Milyon Dolar) GTIP Dörtlü Kodu GTIP Dörtlü Adı 2011 İhracat 2012 Yılı Ihracat Değişim (%) 8703 BİNEK OTOMOBİLLERİ VE ESAS İTİBARİYLE İNSAN TAŞIMAK ÜZERE İMAL EDİLMİŞ DİĞER MOTORLU 1148,6 1063,7-7,4 17,15 TAŞITLAR 8704 EŞYA TAŞIMAYA MAHSUS MOTORLU TAŞITLAR 533,6 373,3-30,0 6, KARAYOLU TAŞITLARI İÇİN AKSAM, PARÇA VE AKSESUARLAR 318,7 345,2 8,3 5, VEYA DAHA FAZLA KİŞİ TAŞIMAYA MAHSUS (SÜRÜCÜ DAHİL) MOTORLU 240,1 250,8 4,4 4,04 TAŞITLAR 8528 MONİTÖRLER VE PROJEKTÖRLER, TELEVİZYON ALICI CİHAZLARI 237,9 229,5-3,5 3, TİŞÖRTLER, FANİLALAR, ATLETLER, KAŞKORSELER VE DİĞER İÇ GİYİM 234,4 200,1-14,6 3,23 EŞYASI (ÖRME) 8418 BUZDOLAPLARI, DONDURUCULAR VE DİĞER SOĞUTUCU VE DONDURUCU 185,5 178,1-4,0 2,87 CİHAZLAR VE ISI POMPALARI 802 DİĞER KABUKLU MEYVELER 179,9 176,3-2,0 2,84 Toplam İhracat İçerisindeki Payı (%)

16 (TAZE/KURUTULMUŞ) (KABUĞU ÇIKARILMIŞ/SOYULMUŞ) 6110 KAZAK, SÜVETER, HIRKA, YELEK VB. EŞYA (ÖRME) 131,3 106,8-18,7 1,72 KADINLAR VE KIZ ÇOCUK İÇİN TAKIM 6204 ELBİSE, TAKIM, CEKET, BLAZER, ELBİSE, 111,1 105,6-5,0 1,70 ETEK, PANTOLON ETEK, VB.(YÜZM 6302 YATAK ÇARŞAFI, MASA ÖRTÜLERİ, TUVALET VE MUTFAK BEZLERİ 128,8 96,7-24,9 1,56 ELEKTRİKLİ SU ISITICILARI, 8516 ELEKTROTERMİK CİHAZLAR, ORTAM 89,5 ISITICILARI, SAÇ VE EL KURUTUCULARI, 85,7-4,3 1,38 ÜTÜLER KÜLOTLU ÇORAPLAR,TAYTLAR, KISA VE 6115 UZUN KONÇLU ÇORAPLAR, SOKETLER 119,7 80,2-33,0 1,29 (VARİS ÇORAPLARI DAHİL) VE PATİK ÇO GERİLİMİ 1000 VOLTU GEÇMEYEN 8536 ELEKTRİK DEVRESİ TEÇHİZATI 23,8 (ANAHTARLAR, RÖLELER, SİGORTALAR, 71,6 201,3 1,15 FİŞLER, KU 6205 ERKEKLER VE ERKEK ÇOCUKLAR İÇİN GÖMLEKLER 76,6 69,4-9,3 1, BULAŞIK, ŞİŞE VB YIKAMA VE KURUTMA MAKİNALARI, ŞİŞE, KUTU ÇUVAL VB DOLDURMA, ETİKETLEME 63,2 68,3 8,1 1,10 MAKİNALARI, 8544 İZOLE EDİLMİŞ TELLER, KABLOLAR VE DİĞER ELEKTRİK İLETKENLER; TEK TEK 54,1 65,5 21,1 1,06 KAPLANMIŞ LİFLERDEN OLUŞAN FİBE 8511 MOTORLARDA KULLANILILAN ELEKTRİKLİ ATEŞLEME VEYA HAREKET ETTİRME TERTİBAT VE CİHAZLARI 36,6 64,9 77,1 1,05 (ATEŞLEME-DİN 8450 EV VEYA ÇAMAŞIRHANE TİPİ YIKAMA MAKİNALARI (YIKAMA VE KURUTMA 63,3 63,1-0,3 1,02 TERTİBATI BİR ARADA OLANLAR DAHİL) 3920 PLASTİKTEN DİĞER LEVHA, PLAKA, ŞERİT, FİLM, FOLYE (GÖZENEKSİZ) 67,9 62,6-7,7 1, ERKEKLER VE ERKEK ÇOCUK İÇİN TAKIM ELBİSE, TAKIM, CEKET, BLAZER, PANTOLON, TULUM VE ŞORT (YÜZME 68,9 61,1-11,3 0,99 KIY 4011 KAUÇUKTAN YENİ DIŞ LASTİKLER 59,7 57,7-3,4 0, KADIN VE KIZ ÇOCUK İÇİN TAKIM ELBİSE, TAKIM, CEKET, BLAZER, ETEK, PANTOLON, TULUM VE ŞORT (ÖRME)(YÜZ 55,9 50,3-10,0 0,81

17 7326 DEMİR VEYA ÇELİKTEN DİĞER EŞYA: 41,8 44,4 6,4 0, EŞYA AMBALAJINDA KULLANILAN TORBA VE ÇUVAL 51,6 42,9-16,8 0, DİĞER MOBİLYALAR VE BUNLARIN AKSAM VE PARÇALARI 45,0 41,8-7,2 0,67 YONTULMAYA VEYA İNŞAATA 6802 ELVERİŞLİ İŞLENMİŞ TAŞLAR (KAYAGAN 41,7 TAŞI HARİÇ), MOZİK İÇİN KÜP ŞEKLİNDE 41,5-0,5 0,67 TAŞL MÜCEVHERCİ EŞYASI VE AKSAMI 7113 (KIYMETLİ METALLERDEN VEYA KIYMETLİ METALLERLE KAPLAMA 14,1 40,6 187,9 0,65 METALLERDEN) 2008 TARİFENİN BAŞKA YERİNDE BELİRTİLMEYEN MEYVE VE YENİLEN DİĞER BİTKİ PARÇALARININ 41,1 40,5-1,7 0,65 KONSERVELERİ 9401 OTURMAYA MAHSUS MOBİLYALAR VE 38,9 BUNLARIN AKSAM VE PARÇALARI 37,7-2,9 0, TARİFENİN BAŞKA YERİNDE YER ALMAYAN GIDA MÜSTAHZARLARI 37,2 34,5-7,2 0, SADECE VEYA ESAS İTİBARİYLE VEYA POZİSYONLARINDAKİ 77,7 33,3-57,1 0,54 MOTORLARIN AKSAM VE PARÇALARI 806 ÜZÜMLER (TAZE/KURUTULMUŞ) 34,1 31,9-6,4 0,51 DEMİR VEYA ÇELİKTEN SOBALAR, 7321 MUTFAK SOBA VE OCAKLARI, 35,2 BARBEKÜ, MANGAL, GAZ OCAKLARI VB 31,2-11,4 0,50 İLE BUNLARIN GERİLİMİ 1000 VOLTU GEÇEN ELEKTRİK 8535 DEVRESİ TEÇHİZATI (ANAHTARLAR, 30,1 31,1 3,5 0,50 SİGORTALAR, YILDIRIM ÖNLEYİCİ, FİŞ 804 HURMA, İNCİR, ANANAS, AVOKADO VE GUAVA ARMUDU, MANGO VE 27,9 30,2 8,3 0,49 MANGOST (TAZE/KURUTULMUŞ) 813 MEYVE (KURUTULMUŞ) (0801, 0806'DE KİLER HARİÇ)08. FASILDAKİ SERT VE 29,8 27,1-9,0 0,44 KABUKLULARIN KARIŞIMLARI 7606 ALUMİNYUM SACLAR, LEVHALAR, ŞERİTLER (KALINLIĞI 0,2 MM. Yİ 26,4 26,6 0,8 0,43 GEÇENLER) 2710 PETROL YAĞLARI VE BİTÜMENLİ 29,1 MİNERALLERDEN ELDE EDİLEN YAĞLAR 25,8-11,1 0,42 KADINLAR VE KIZ ÇOCUKLAR İÇİN 6106 BLUZLAR, GÖMLEKLER, GÖMLEK - BLUZLAR (ÖRME) 48,2 25,8-46,5 0,42

18 Diğer 4878,7 1688,8-65,4 27,23 Genel Toplam 6805,8 6202,3-8,9 100,00 Kaynak: Trade Map, TUİK İki Ülke Arasındaki Anlaşma ve Protokoller İki Ülke Arasındaki Ticaretin Altyapısını Düzenleyen Anlaşma ve Protokoller Kaynak:TC Paris Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği Gelir İdaresi Başkanlığı - Ticaret ve Ödeme Anlaşmaları 1946 Türkiye-Fransa 2000 Anlaşması 1998 Karma Ekonomik Komisyon(KEK) Kurulmasına İlişkin Protokol 1987 Türkiye-Fransa Arasındaki Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması 1989 Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması parafe edilmiş Bunların yanı sıra Türkiye ile AB arasında imzalanmış olan ticari ve ekonomik Anlaşmalar da Türkiye Fransa arasındaki bu alandaki işleyişi belirleyici niteliktedir. Diğer taraftan Türkiye ve AB nin taraf olduğu Dünya Ticaret Örgütü anlaşması da taraflar arasında ki ticaretteki uygulamaları etkilemektedir. İhracat Potansiyeli Olan Başlıca Sektörler Motorlu kara taşıtları (otomobiller, otobüsler, kamyonlar, traktörler), kauçuktan dış lastikler, kara taşıtları aksam ve parçaları, televizyon ve videolar, beyaz eşya (buzdolapları, çamaşır makineleri, elektrikli su ısıtıcılar, şofbenler), içten yanmalı pompa- motor aksam ve parçaları, Testil ve Hazır hazır giyim (tişört ve örme giyim eşyası, bay ve bayan takım elbiseleri, yatak çarşafları ve masa örtüleri, bay/bayan gömlekleri vd.,) yıkama, temizleme doldurma makineleri, plastik levhalar, inşaata elverişli işlenmiş taşlar.

TÜRKİYE İLE TİCARET Genel Durum Türkiye-Fransa Dış Ticaret Değerleri (Milyon Dolar)

TÜRKİYE İLE TİCARET Genel Durum Türkiye-Fransa Dış Ticaret Değerleri (Milyon Dolar) TÜRKİYE İLE TİCARET Genel Durum Türkiye-Fransa Dış Ticaret Değerleri (Milyon Dolar) Yıl İhracat İthalat Dış Ticaret Hacmi Dış Ticaret Dengesi İhracatın İthalatı Karşılama Oranı (%) 1989 595 745 1.340-150

Detaylı

Kuruluş 843 (Verdun Anlaşması) ( 1958 Cumhuriyet ) Tarım %1,8, Endüstri %19,3, Hizmetler %78,9

Kuruluş 843 (Verdun Anlaşması) ( 1958 Cumhuriyet ) Tarım %1,8, Endüstri %19,3, Hizmetler %78,9 FRANSA ÜLKE BÜLTENİ Başkent Resmi Dil(ler) Yönetim Biçimi Cumhurbaşkanı Başbakan Paris Fransızca Parlamenter Başkanlık Tipi Cumhuriyet Nicolas Sarkozy François Fillon Kuruluş 843 (Verdun Anlaşması) ( 1958

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ FRANSA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 Hazırlayan: Özlem Kılıç 1 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı Yönetim Şekli Coğrafi Konumu : Fransa Cumhuriyeti

Detaylı

FRANSA ÜLKE RAPORU HAZIRLAYAN GAZİANTEP SANAYİ ODASI TİCARET DAİRESİ

FRANSA ÜLKE RAPORU HAZIRLAYAN GAZİANTEP SANAYİ ODASI TİCARET DAİRESİ FRANSA ÜLKE RAPORU HAZIRLAYAN GAZİANTEP SANAYİ ODASI TİCARET DAİRESİ HAZİRAN 2011 FRANSA ÜLKE VE İHRACAT RAPORU RESMİ ADI BAŞKENTİ DİL : Fransa Cumhuriyeti : Paris : Ana ve resmi dili Fransızca dır. DİN

Detaylı

ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ

ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ 1/8 ALMANYA YA İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER GENEL BİLGİLER RESMİ ADI BAŞKENT RESMİ DİL Almanya Federal Cumhuriyeti Berlin Almanca BAĞIMSIZLIK TARİHİ 23

Detaylı

ALMANYA ÜLKE VE İHRACAT RAPORU

ALMANYA ÜLKE VE İHRACAT RAPORU ALMANYA ÜLKE RAPORU TEMMUZ 2017 ALMANYA ÜLKE VE İHRACAT RAPORU RESMİ ADI BAŞKENTİ DİL : Almanya Federal Cumhuriyeti : Berlin : Ana ve resmi dil Almanca dır. İngilizce ve Fransızca yaygın olarak kullanılan

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ AVUSTURYA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 B.Ö. AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ 1 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Avusturya Cumhuriyeti Yönetim Şekli

Detaylı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ALMANYA ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ MART 2017 1. ÖZET BİLGİLER Resmi Adı :Federal Almanya Cumhuriyeti Başkenti :Berlin Kuruluş Tarihi :23 Mayıs 1949 (Doğu Almanya ile birleşme: 3 Ekim

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 HOLLANDA

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 HOLLANDA T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 HOLLANDA 1 / 8 HOLLANDA YA İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER GENEL BİLGİLER (2012) RESMİ ADI BAŞKENT RESMİ DİL Hollanda Krallığı Amsterdam Flemenkçe BAĞIMSIZLIK TARİHİ 30 Ocak 1648 DEVLET

Detaylı

EKONOMİK BİLGİLER. Para Birimi : Euro GSYİH : ( Milyon $ ) Kişi başı GSYİH : ( $ ) Büyüme Oranı : 1,23 % İşsizlik Oranı : 10 %

EKONOMİK BİLGİLER. Para Birimi : Euro GSYİH : ( Milyon $ ) Kişi başı GSYİH : ( $ ) Büyüme Oranı : 1,23 % İşsizlik Oranı : 10 % FRANSA OCAK 2017 COĞRAFİ KONUM Fransa 543.945 km² yüzölçümü ile gerek Batı Avrupa da gerekse Avrupa Birliği içerisindeki en büyük alana sahip ülkedir. Kara sınırları Avrupa ana kara ve İber Yarımadası

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ ÇEK CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU Şubat 2009 Y.U. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Çek Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Demokrasi

Detaylı

EKONOMİK BİLGİLER. Para Birimi : Euro GSYİH : ( Milyon $ ) Kişi başı GSYİH : ( $ ) Büyüme Oranı : 1,46 % İşsizlik Oranı : 10,3 %

EKONOMİK BİLGİLER. Para Birimi : Euro GSYİH : ( Milyon $ ) Kişi başı GSYİH : ( $ ) Büyüme Oranı : 1,46 % İşsizlik Oranı : 10,3 % FRANSA EYLÜL 2016 COĞRAFİ KONUM Fransa 543.945 km² yüzölçümü ile gerek Batı Avrupa da gerekse Avrupa Birliği içerisindeki en büyük alana sahip ülkedir. Kara sınırları Avrupa ana kara ve İber Yarımadası

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ ALMANYA ÜLKE RAPORU Mayıs 2009 İ.A 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Almanya Federal Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Demokrasi

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İRLANDA ÜLKE RAPORU

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İRLANDA ÜLKE RAPORU İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İRLANDA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 - E.B. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : İrlanda Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Demokrasi Coğrafi

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ LETONYA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 B.Ö. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Letonya Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Cumhuriyet Coğrafi Konumu : Avrupa nın

Detaylı

FRANSA. Turizm,Ulaşım,Sanayi. www.sosyal-bilgiler.com

FRANSA. Turizm,Ulaşım,Sanayi. www.sosyal-bilgiler.com FRANSA FİZİKİ ÖZELLİKLERİ Coğrafi konum Yer şekilleri İklimi BEŞERİ ÖZELLİKLER Nüfusu Tarım,Maden Turizm,Ulaşım,Sanayi www.sosyal-bilgiler.com FRANSANIN KİMLİK KARTI Başkenti: Paris Dili: Fransızca Dini:

Detaylı

Rusya (Moment Expo için hazırlanmıştır) RUSYA TÜRKİYE MAKİNE DIŞ TİCARETİ

Rusya (Moment Expo için hazırlanmıştır) RUSYA TÜRKİYE MAKİNE DIŞ TİCARETİ RUSYA TÜRKİYE MAKİNE DIŞ TİCARETİ D.RUSYA NIN MAKİNE VE AKSAMLARI SEKTÖRÜ DIŞ TİCARETİ İHRACAT Rusya nın 2012 yılı makine ihracatı bir önceki yıla göre % 43 artarak 7,6 milyar $ gerçekleşmiştir. Makine

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İTALYA ÜLKE RAPORU Mayıs 2009 İ.A. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : İtalya Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Demokrasi Coğrafi

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ PORTEKİZ ÜLKE RAPORU E.B. Şubat 2009 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Portekiz Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter demokrasi Coğrafi

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ BELÇİKA ÜLKE RAPORU Mayıs 2009 İ.A. 1 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Belçika Krallığı Yönetim Şekli : Anayasal Monarşi altında Federal

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ LİTVANYA ÜLKE RAPORU

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ LİTVANYA ÜLKE RAPORU İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ LİTVANYA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 I. GENEL BİLGİLER 2 Resmi Adı : Litvanya Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Cumhuriyet Coğrafi

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İZLANDA ÜLKE RAPORU

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İZLANDA ÜLKE RAPORU İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İZLANDA ÜLKE RAPORU Haziran 2008 T.K. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : İzlanda Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Demokrasi Coğrafi

Detaylı

DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ

DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ FİLDİŞİ SAHİLİ ÜLKE ETÜDÜ Güncelleme Tarihi : Haziran 2005 Etüd No: 272 Y.A. I- GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Fildişi Sahili Cumhuriyeti Yönetim Şekli

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ SLOVAKYA ÜLKE RAPORU Şubat-2009 T.K. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Slovakya Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Cumhuriyet Coğrafi

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ MALTA ÜLKE RAPORU Mayıs 2009 İ.A. I. GENEL BİLGİLER 2 Resmi Adı : Malta Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter demokrasi Coğrafi

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ MAKEDONYA ÜLKE RAPORU Şubat-2009 Y.U. I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Makedonya Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Demokrasi Coğrafi

Detaylı

TÜRKİ CUMHURİYETLER & TÜRKİYE MAKİNE VE AKSAMLARI DIŞ TİCARETİ

TÜRKİ CUMHURİYETLER & TÜRKİYE MAKİNE VE AKSAMLARI DIŞ TİCARETİ TÜRKİ CUMHURİYETLER & TÜRKİYE MAKİNE VE AKSAMLARI DIŞ TİCARETİ Azerbaycan Kazakistan Kırgızistan Özbekistan Türkmenistan Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği 1 TÜRKİ CUMHURİYETLER İN GENEL

Detaylı

GENEL BİLGİLER (2011) Katolik %57,8, Müslüman %2,4, Ortodoks DİN

GENEL BİLGİLER (2011) Katolik %57,8, Müslüman %2,4, Ortodoks DİN T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 SLOVENYA GENEL BİLGİLER (2011) RESMİ ADI Slovenya Cumhuriyeti BAŞKENT Ljubljana RESMİ DİL Slovence BAĞIMSIZLIK TARİHİ 25 Haziran 1991 AB ÜYELİK TARİHİ 1 Mayıs 2004 AVRO BÖLGESİNE

Detaylı

Almanya Ülke Notu (Moment Expo için hazırlanmıştır) ALMANYA ÜLKE NOTU

Almanya Ülke Notu (Moment Expo için hazırlanmıştır) ALMANYA ÜLKE NOTU ALMANYA ÜLKE NOTU 81,7 milyon nüfus ve 357 bin km2'lik yüzölçümüyle Almanya, nüfus bakımından Avrupa Ülkeleri arasında Rusya Federasyonu'ndan sonra ikinci sırada, AB Ülkeleri arasında ise ilk sıradadır.

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 RUSYA FEDERASYONU

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 RUSYA FEDERASYONU T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 RUSYA FEDERASYONU GENEL BİLGİLER TABLOSU Resmi Adı Rusya Federasyonu Başkenti Moskova Resmi Dil Rusça Bağımsızlık Tarihi 24 Ağustos 1991 Yüzölçümü 17.075.400 km 2 Nüfus 142,8

Detaylı

ÇEK CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU

ÇEK CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU ÇEK CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU OCAK 2015 HANDE TÜRKER ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ I. GENEL BİLGİLER Başkent: Prag Yönetim Şekli: Parlamenter Cumhuriyet Coğrafi Konumu: Orta Avrupa, Almanya, Polonya,

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI FAS KRALLIĞI ÜLKE RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI FAS KRALLIĞI ÜLKE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI FAS KRALLIĞI ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ AĞUSTOS 2014 Hazırlayan: Zeynep Küheylan Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Uzman Yardımcısı TEMEL BİLGİLER Ülke Adı: Fas Krallığı

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ DANİMARKA

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ DANİMARKA İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ DANİMARKA ÜLKE RAPORU E.B. Şubat 2009 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Danimarka Krallığı Yönetim Şekli : Anayasal Monarşi Coğrafi

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ SLOVENYA ÜLKE RAPORU Şubat-2009 Hazırlayan: Özlem Kılıç 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Slovenya Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSPANYA ÜLKE RAPORU Mayıs 2009 Hazırlayan: Özlem Kılıç 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : İspanya Krallığı Yönetim Şekli : Parlamenter Monarşi Coğrafi Konumu

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 DANİMARKA 1/7

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 DANİMARKA 1/7 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 DANİMARKA 1/7 DANİMARKA YA İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER GENEL BİLGİLER RESMİ ADI BAŞKENT RESMİ DİL DEVLET BAŞKANI Danimarka Krallığı Kopenhag Danca 2. Margrethe HÜKÜMET BAŞKANI Helle

Detaylı

TÜRKİYE YE SINIR KOMŞUSU OLAN ÜLKELER & MAKİNE VE AKSAMLARI DIŞ TİCARETİ. Not : TUİK den alınan verilerde ERMENİSTAN yer almamaktadır.

TÜRKİYE YE SINIR KOMŞUSU OLAN ÜLKELER & MAKİNE VE AKSAMLARI DIŞ TİCARETİ. Not : TUİK den alınan verilerde ERMENİSTAN yer almamaktadır. TÜRKİYE YE SINIR KOMŞUSU OLAN ÜLKELER & MAKİNE VE AKSAMLARI DIŞ TİCARETİ B ulgaristan Yunanistan Gürcistan Suriye İran Irak Ermenistan Not : TUİK den alınan verilerde ERMENİSTAN yer almamaktadır. Orta

Detaylı

AB (27) ÜLKELERİ & MAKİNE VE AKSAMLARI DIŞ TİCARETİ

AB (27) ÜLKELERİ & MAKİNE VE AKSAMLARI DIŞ TİCARETİ AB (27) ÜLKELERİ & MAKİNE VE AKSAMLARI DIŞ TİCARETİ AB Ülkelerinin Fasıllar Bazında İhracatı (bin $) GTIP GTIP TANIMI 2009 2010 2011 11/10 84 MAKİNE VE AKSAMLARI 680.508.049 735.445.549 859.562.932 16,9

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ AÇISINDAN FAS BİLGİ NOTU

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ AÇISINDAN FAS BİLGİ NOTU HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ AÇISINDAN FAS BİLGİ NOTU İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ HAZIRGİYİM AR-GE ŞUBESİ ŞUBAT 2016 Kuzey Afrika da yer alan ülkenin Atlantik Okyanusuna ve Akdeniz e kıyısı bulunmaktadır.

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ LÜKSEMBURG ÜLKE RAPORU E.B. Şubat 2009 1 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Lüksemburg Büyük Dukalığı Yönetim Şekli : Anayasal Monarşi

Detaylı

ALMANYA. Almanya nın dış ticaret fazlası 2011 yılında %6 arttı...

ALMANYA. Almanya nın dış ticaret fazlası 2011 yılında %6 arttı... ALMANYA 81,7 milyon nüfus, 357 bin km² yüzölçüme sahip olan Almanya, dünyanın üçüncü büyük ekonomisidir. Ülkede ekonominin temelini imalat sanayi ve ilgili hizmet sektörleri oluşturmaktadır. En önemli

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ YUNANİSTAN ÜLKE RAPORU Ocak 2009 T.K. 1 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Yunanistan Yönetim Şekli : Parlamenter Demokrasi Coğrafi Konumu

Detaylı

JAPONYA ÜLKE RAPORU AĞUSTOS

JAPONYA ÜLKE RAPORU AĞUSTOS JAPONYA ÜLKE RAPORU AĞUSTOS 2017 JAPONYA NIN GENEL YAPISI Coğrafi Konum Çin Halk Cumhuriyeti nin kuzeydoğusunda, Kore Yarımadasının doğusunda ve Rusya nın Sibirya bölgesinin güneyinde yer alan Japonya

Detaylı

PORTEKİZ ÜLKE NOTU & MAKİNE VE AKSAMLARI DIŞ TİCARETİ

PORTEKİZ ÜLKE NOTU & MAKİNE VE AKSAMLARI DIŞ TİCARETİ PORTEKİZ ÜLKE NOTU & MAKİNE VE AKSAMLARI DIŞ TİCARETİ A. GENEL BİLGİLER Temel Sosyal Göstergeler Portekiz, ya da resmî adıyla Portekiz Cumhuriyeti (Portekizce: República Portuguesa) Avrupa nın güneybatısında

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSVİÇRE ÜLKE RAPORU

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSVİÇRE ÜLKE RAPORU İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSVİÇRE ÜLKE RAPORU Mart 2008 B.Ö. I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : İsviçre Konfederasyonu (İsviçre Konfederasyonu 20 tam ve 6 yarım

Detaylı

GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU

GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU Temmuz 2013 A.Ç. 1 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Güney Afrika Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Cumhuriyet Coğrafi Konumu : Afrika kıtasının en güneyinde yer

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İNGİLTERE ÜLKE RAPORU Kasım 2009 A.K. 1 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Büyük Britanya Birleşik Krallığı Yönetim Şekli Coğrafi Konumu

Detaylı

Şubat 2009 Hazırlayan: Özlem Kılıç

Şubat 2009 Hazırlayan: Özlem Kılıç İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ HIRVATİSTAN ÜLKE RAPORU Şubat 2009 Hazırlayan: Özlem Kılıç 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Hırvatistan Cumhuriyeti Yönetim Şekli :

Detaylı

ANKARA SANAYİ ODASI TUNUS CUMHURİYETİ ÜLKE NOTU. Araştırma ve Yönlendirme Müdürlüğü

ANKARA SANAYİ ODASI TUNUS CUMHURİYETİ ÜLKE NOTU. Araştırma ve Yönlendirme Müdürlüğü ANKARA SANAYİ ODASI TUNUS CUMHURİYETİ ÜLKE NOTU Araştırma ve Yönlendirme Müdürlüğü 22 Kasım 2016 İÇİNDEKİLER 1- Ülke Künyesi 2- Tunus un Dış Ticareti Tablo 1 Ülkenin Dış Ticaret Göstergeleri Tablo 2 Tunus

Detaylı

EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ

EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ ÜLKE RAPORU Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2008 Ülke No: 400, Ş.O. I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Amerika Birleşik Devletleri

Detaylı

Kaynak : CIA World Factbook

Kaynak : CIA World Factbook Türk Plastik ve Mamulleri, Ambalaj Sektörü ve Plastik İşleme Makine Üreticileri İçin SIRBİSTAN Pazarının Değerlendirmesi GENEL BİLGİLER : Barbaros Demirci Genel Müdür PAGEV EIU tahminine göre Sırbistan

Detaylı

DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ

DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ PERU ÜLKE RAPORU Güncelleme Tarihi: Nisan 2005 Ülke No: 504 C.A. I- GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Peru Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Cumhuriyet Coğrafi Konumu

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI SLOVAKYA CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU. Dış Ticaret Servisi

KONYA TİCARET ODASI SLOVAKYA CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU. Dış Ticaret Servisi KONYA TİCARET ODASI SLOVAKYA CUMHURİYETİ Dış Ticaret Servisi Ekim 2013 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL BİLGİLER 1.1. Ülke Kimliği... 2 İKİNCİ BÖLÜM DIŞ TİCARET 2.1. Dış Ticaret... 3 2.1.1. Genel Durum...

Detaylı

GENEL BİLGİLER. Lizbon. Portekizce (resmi), Mirandezce (resmi, ancak yerel kullanım) DEVLET BAŞKANI Anibal CAVACO SİLVA (9 Mart 2006)

GENEL BİLGİLER. Lizbon. Portekizce (resmi), Mirandezce (resmi, ancak yerel kullanım) DEVLET BAŞKANI Anibal CAVACO SİLVA (9 Mart 2006) T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 201 PORTEKİZ GENEL BİLGİLER RESMİ ADI Portekiz Cumhuriyeti BAŞKENT Lizbon RESMİ DİL Portekizce (resmi), Mirandezce (resmi, ancak yerel kullanım) DEVLET BAŞKANI Anibal CAVACO SİLVA

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU Şubat 2009 B.Ö. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Bulgaristan Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Cumhuriyet Coğrafi Konumu : Avrupa

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 A. KUVEYT E İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 A. KUVEYT E İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 A. KUVEYT E İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER 1. HARİTA 2. GENEL BİLGİLER TABLOSU (2012) RESMİ ADI Kuveyt Devleti RESMİ DİL Arapça, İngilizce (2. resmi dil) BAŞKENT Kuveyt BAĞIMSIZLIK

Detaylı

EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ

EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ MISIR ÜLKE RAPORU Güncelleme Tarihi 04 OCAK 2007 Etüd No:220 - Ş.O. I- GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Mısır Arap Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter

Detaylı

ZAMBİYA ÜLKE RAPORU Eylül 2013 A.Ç.

ZAMBİYA ÜLKE RAPORU Eylül 2013 A.Ç. ZAMBİYA ÜLKE RAPORU Eylül 2013 A.Ç. I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Zambiya Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Başkanlık rejimi Coğrafi Konumu : Afrika kıtasının güneyinde denize kıyısı olmayan bir

Detaylı

İTALYA CUMHURİYETİ 1/8

İTALYA CUMHURİYETİ 1/8 İTALYA CUMHURİYETİ 1/8 İTALYA YA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER RESMİ ADI BAŞKENT RESMİ DİL İtalya Cumhuriyeti Roma İtalyanca BAĞIMSIZLIK TARİHİ 1861 DEVLET BAŞKANI HÜKÜMET BAŞKANI Giorgio Napolitano Enrico Letta

Detaylı

DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ

DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ RUSYA FEDERASYONU ÜLKE RAPORU Güncelleme Tarihi: 9 HAZİRAN 2005 Ülke No: 75, MD I- GENEL BİLGİLER Resmi Adı Yönetim Şekli : Rusya Federasyonu : Federatif

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 İSVEÇ KRALLIĞI GENEL BİLGİLER. DİN Luteryanizm %87, Diğer %13

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 İSVEÇ KRALLIĞI GENEL BİLGİLER. DİN Luteryanizm %87, Diğer %13 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 İSVEÇ KRALLIĞI RESMİ ADI BAŞKENT RESMİ DİL DEVLET BAŞKANI HÜKÜMET BAŞKANI GENEL BİLGİLER İsveç Krallığı Stockholm İsveççe Kral Carl XVI. Gustaf Fredrik Reinfeldt DİN Luteryanizm

Detaylı

İstikrarlı bir ekonomiye sahip olan ülkenin en önemli özelliği iyi yetişmiş ve verimli bir iş gücü yapısına sahip olmasıdır.

İstikrarlı bir ekonomiye sahip olan ülkenin en önemli özelliği iyi yetişmiş ve verimli bir iş gücü yapısına sahip olmasıdır. Genel Bilgiler Coğrafi Konum Slovenya, Orta Avrupa'nın güneyinde yer alan bir ülkedir. Batısında İtalya; güneybatısında Adriyatik Denizi; güney ve doğusunda Hırvatistan, kuzeydoğusunda Macaristan ve kuzeyinde

Detaylı

DOĞAL TAŞ SEKTÖR RAPORU

DOĞAL TAŞ SEKTÖR RAPORU DOĞAL TAŞ SEKTÖR RAPORU FRANSA Samet ACAR İÇİNDEKİLER Genel Bilgiler...2 Genel Ekonomik Durum 7 Fransa Dış Ticareti 9 Fransa-Türkiye Dış Ticareti.13 Fransa Doğal Taş Sektörü....23 Fransa-Türkiye Doğal

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ ESTONYA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 T.K. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Estonya Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Cumhuriyet ve Başkanlık Sistemi

Detaylı

Dış ticaret göstergeleri

Dış ticaret göstergeleri 75 76 Dış ticaret göstergeleri Milyon $ 3 25 71,8 9 8 7 2 6 15 5 4 Oran (%) 1 3 5 2 1 198 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 199 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25

Detaylı

EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ

EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ KONGO DEMOKRATİK CUMHURİYETİ (ZAİRE) ÜLKE ETÜDÜ Güncelleme Tarihi :1 ARALIK 2008 Etüd No:322 Ş.O.- 72 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Kongo Demokratik

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010 EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - ŞUBAT 2010 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ BOSNA VE HERSEK CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU Y.U Şubat 2009 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Bosna ve Hersek Cumhuriyeti Yönetim Şekli :

Detaylı

İTALYA CUMHURİYETİ ÜLKE PROFİLİ

İTALYA CUMHURİYETİ ÜLKE PROFİLİ İTALYA CUMHURİYETİ ÜLKE PROFİLİ Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü MAYIS 2015 1. GENEL BİLGİLER Ülke adı : İtalya Cumhuriyeti Yüzölçümü : 301.340 km 2 Yönetim Biçimi : Cumhuriyet Devlet Başkanı : Sergio

Detaylı

DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ KOLOMBİYA

DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ KOLOMBİYA İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ KOLOMBİYA ÜLKE RAPORU Güncelleme Tarihi: Nisan 2005 Ülke No: 480 C.A. I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Kolombiya Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Cumhuriyet

Detaylı

EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ

EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ CEZAYİR ÜLKE RAPORU Güncelleme Tarihi 09/01/2009 Ülke No: 208 Şaban Oruç I- GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti

Detaylı

İHRACAT İTHALAT DENGE HACİM

İHRACAT İTHALAT DENGE HACİM TÜRKİYE İLE TİCARET Genel Durum Geleneksel olarak ülkemizin çok önemli bir ticaret ortağı ve dünyanın altıncı büyük ekonomisi olan İngiltere, Türkiye nin dış ticaretinde fazla verdiği ve ihracatını sürekli

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Hollanda ya ihracat yapan 361 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

ISTANBUL TICARET ODASI AVRUPA BiRLiGi VE ULUSLARARASI işbirligi ŞUBESi

ISTANBUL TICARET ODASI AVRUPA BiRLiGi VE ULUSLARARASI işbirligi ŞUBESi ISTANBUL TICARET ODASI AVRUPA BiRLiGi VE ULUSLARARASI işbirligi ŞUBESi Nisan 2011 B.Ö. AVRUPA BiRLiG i VE ULUSLARARASI İŞBİRLİGİ ŞUBESi 2 AVRUPA BiRLiG i VE ULUSLARARASI işbirligi ŞUBESi 1. GENEL BiLGiLER

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI EKOMOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ

İSTANBUL TİCARET ODASI EKOMOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI EKOMOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ K A N A D A ÜLKE RAPORU Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2008 Ülke No: 404 Şaban Oruç -45 I- GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Kanada Yönetim Şekli : Parlamenter

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ FİNLANDİYA ÜLKE RAPORU Kasım 2009 A.K. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Finlandiya Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Demokrasi

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI

İSTANBUL TİCARET ODASI İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ MOLDOVA ÜLKE RAPORU Güncelleme Tarihi: 23 HAZİRAN 2005 Ülke No: 74, M.D. I- GENEL BİLGİLER DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ Resmi Adı : Moldova Cumhuriyeti

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2011

EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2011 EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - MART 2011 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ MART

ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ MART LÜBNAN ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ MART 2016 TEMEL BİLGİLER Ülke Adı: LÜBNAN Yüzölçümü: 10,400 km² Yönetim Biçimi: Parlamenter Cumhuriyet Cumhurbaşkanı: General Mişel Avn (Ekim 2016) Başbakan:

Detaylı

ROMANYA CUMHURİYETİ GENEL BİLGİLER (2012) DEVLET BAŞKANI Traian Basescu (20 Aralık 2004) HÜKÜMET BAŞKANI Victor Ponta (7 Mayıs 2012)

ROMANYA CUMHURİYETİ GENEL BİLGİLER (2012) DEVLET BAŞKANI Traian Basescu (20 Aralık 2004) HÜKÜMET BAŞKANI Victor Ponta (7 Mayıs 2012) ROMANYA CUMHURİYETİ GENEL BİLGİLER (2012) RESMİ ADI Romanya Cumhuriyeti BAŞKENT Bükreş RESMİ DİL Romence DEVLET BAŞKANI Traian Basescu (20 Aralık 2004) HÜKÜMET BAŞKANI Victor Ponta (7 Mayıs 2012) DİN Ortodoks

Detaylı

Ülkenin nüfusu 2015 yılı için 66,3 milyondur. Avrupa'da Almanya'dan sonra en çok nüfusa sahip olan ülkedir. Nüfusun %77,4 ü kentlerde yaşamakta olup

Ülkenin nüfusu 2015 yılı için 66,3 milyondur. Avrupa'da Almanya'dan sonra en çok nüfusa sahip olan ülkedir. Nüfusun %77,4 ü kentlerde yaşamakta olup GENEL BİLGİLER Coğrafi Konum Fransa 543.945 km² yüzölçümü ile gerek Batı Avrupa da gerekse Avrupa Birliği içerisindeki en büyük alana sahip ülkedir. Kara sınırları Avrupa ana kara ve İber Yarımadası na

Detaylı

TÜRKMENİSTAN ÜLKE RAPORU

TÜRKMENİSTAN ÜLKE RAPORU İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ TÜRKMENİSTAN ÜLKE RAPORU Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2005 Ülke No: 80 I.GENEL BİLGİLER DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ Resmi Adı : Türkmenistan Yönetim

Detaylı

DIŞ TİCARET UYGULAMA SERVİSİ

DIŞ TİCARET UYGULAMA SERVİSİ İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET UYGULAMA SERVİSİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU Güncellenme Tarihi: 29.08.2005 Ülke No : 601 I- GENEL BİLGİLER DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ Resmi Adı : Kuzey

Detaylı

ÜLKE RAPORU. Eylül 2013 Ç.Ö. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

ÜLKE RAPORU. Eylül 2013 Ç.Ö. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ LÜKSEMBURG ÜLKE RAPORU Eylül 2013 Ç.Ö. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ 2 I.GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Lüksemburg Büyük Dukalığı Yönetim Şekli : Anayasal Monarşi Coğrafi Konumu : Batı Avrupa da Almanya,

Detaylı

DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ

DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ KAZAKİSTAN ÜLKE RAPORU Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2005 Ülke No: 79- MD I- GENEL BİLGİLER DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ Resmi Adı : Kazakistan Cumhuriyeti

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 İNGİLTERE 1 / 7

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 İNGİLTERE 1 / 7 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 İNGİLTERE 1 / 7 İNGİLTERE YE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER RESMİ ADI BAŞKENT RESMİ DİL Birleşik Krallık Londra İngilizce BAĞIMSIZLIK TARİHİ 1707 DEVLET BAŞKANI HÜKÜMET BAŞKANI DİN

Detaylı

EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ

EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ JAMAİKA ÜLKE RAPORU Güncelleme Tarihi: 20.03.2007 Ülke No: 464 Ş.O. - 41 I- GENEL BİLGİLER Resmi Adõ : Jamaika Yönetim Şekli : Parlamenter

Detaylı

Ülke de yaş arası işsizlerin toplam işsizlerin içerisindeki payı % 41 dir. Bu oranla dünya sıralamasında 11. sırada yer almaktadır.

Ülke de yaş arası işsizlerin toplam işsizlerin içerisindeki payı % 41 dir. Bu oranla dünya sıralamasında 11. sırada yer almaktadır. KARADAĞ ÜLKE RAPORU KARADAĞ HAKKINDA GENEL BİLGİLER Karadağ, Güneydoğu Avrupa'da bir ülkedir. Doğusunda Arnavutluk ve Kosova, kuzeyinde Sırbistan, batısında Hırvatistan, Bosna-Hersek ve güneyinde Adriyatik

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2011

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2011 EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR AĞUSTOS 2011 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ AÇISINDAN FAS BİLGİ NOTU

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ AÇISINDAN FAS BİLGİ NOTU HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ AÇISINDAN FAS BİLGİ NOTU İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ HAZIRGİYİM AR-GE ŞUBESİ ŞUBAT 2016 Profil Ekonomi Temel Ekonomik Göstergeler Gambiya doğal kaynaklarına rağmen Afrika

Detaylı

RUSYA FEDERASYONU. A) Genel Bilgiler

RUSYA FEDERASYONU. A) Genel Bilgiler RUSYA FEDERASYONU A) Genel Bilgiler Resmi Adı : Rusya Federasyonu Yönetim Biçimi : Federal Cumhuriyet Resmi Dili : Rusça Başkenti : Moskova Yüzölçümü : 17.75. km2 Nüfusu (23) : 145 Milyon Kişi Para Birimi

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2010

EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2010 EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ... 2 İTHALAT

Detaylı

Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ KIBRIS RUM KESİMİ ÜLKE RAPORU Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ I.GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Kıbrıs Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Cumhuriyet Coğrafi Konumu : Akdeniz deki beş büyük adadan

Detaylı

CEZAYİR ÜLKE RAPORU 11.11.2015

CEZAYİR ÜLKE RAPORU 11.11.2015 CEZAYİR ÜLKE RAPORU 11.11.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Cezayir e ihracat yapan 234 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ

EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ ETİYOPYA ÜLKE RAPORU Güncelleme Tarihi 03.04. 2007 Ülke No: 334-Ş.O. - 48 I- GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti

Detaylı

CAPE VERDE CUMHURİYETİ ÜLKE PROFİLİ

CAPE VERDE CUMHURİYETİ ÜLKE PROFİLİ CAPE VERDE CUMHURİYETİ ÜLKE PROFİLİ Hazırlayan: Ümit SEVİM Uzman T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü 2015 İÇİNDEKİLER 1. TEMEL SOSYAL GÖSTERGELER... 3 2. TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER... 3 3. DIŞ

Detaylı

DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ

DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ TOGO ÜLKE RAPORU Güncelleme Tarihi: Mayıs 2005 Ülke No: 280 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Togo Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Cumhuriyet Coğrafi Konumu

Detaylı

MOZAMBİK ÜLKE RAPORU Kasım 2013 A.Ç.

MOZAMBİK ÜLKE RAPORU  Kasım 2013 A.Ç. MOZAMBİK ÜLKE RAPORU Kasım 2013 A.Ç. I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı Yönetim Şekli Coğrafi Konumu : Mozambik Cumhuriyeti : Başkanlık rejimi : Afrika nın güneydoğu sahili ülkelerinden Mozambik in güneyinde

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI BELÇİKA ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI BELÇİKA ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI BELÇİKA ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ DİLARA SÜLÜN Ağustos 2015 1 TEMEL BİLGİLER Resmi Adı: Belçika Krallığı Yüzölçümü: 30.528 km² Yönetim Biçimi: Anayasal Monarşi Altında

Detaylı

AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU

AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU BÜYÜME 2012 yılı ikinci çeyreğe ilişkin hesaplanan gayri safi yurtiçi hasıla değeri bir önceki yılın aynı dönemine göre sabit fiyatlarla

Detaylı