FRANSA Genel Bilgiler Coğrafi Konum

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FRANSA Genel Bilgiler Coğrafi Konum"

Transkript

1 FRANSA Genel Bilgiler Coğrafi Konum Fransa km² yüzölçümü ile gerek Batı Avrupa da gerekse Avrupa Birliği içerisindeki en büyük alana sahip ülkedir. Fransa km2 yüzölçümü ile gerek Batı Avrupa da gerekse Avrupa Birliği içerisindeki en büyük alana sahip ülkedir. Fransa nın haritadaki şeklinin altıgene bezemesi nedeni ile Fransızlar kendi ülkelerini Fransızca da bu anlama gelen hekzagon olarak da tanımlarlar. Bu altıgenin, kenarlardan ikisi kıtanın gövdesine, üçüncüsü İber Yarımadası na bitişiktir. Geri kalan üç kenardan birisi Akdeniz e, ikincisi Atlas Okyanusu na, üçüncüsü ise bu okyanusun kenar denizi olan Manş denizine ve biraz da Kuzey denizine dayanır. Sınırları 2889 km uzunluğundadır. Fransa altı ülke ile komşu olup, kuzeyde Belçika ve Lüksemburg, doğuda Almanya ve İsviçre, güney doğuda İtalya, güney batısında ise İspanya bulunmaktadır. Ülkenin güney (İspanya), güneydoğu, (İtalya), doğu (İsviçre) hudutları dağ sıralarına dayanır ve tabii birer engel ile sınırlanırken kuzeydoğudaki hudutları (Almanya, Lüksemburg, Belçika) hiçbir doğal engel ile sınırlanmaz. Kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda çizilen çizginin (Meuse ırmağının Fransa dan çıktığı noktadan Adour ırmağı ağzına kadar) doğusunda kalan kısmında dağlık alanlar fazla yer tutar. Batıda ise havzalar ve ovalar hakimdir. Başlıca dağlar olan Alp ler, Jura ve Pireneler ülkenin doğu ve güney sınırlarında yer alır. Orta güney bölgesinde ise Massif Central dağlık bölgesi bulunmaktadır. Bununla beraber doğu tamamen dağlık, batı ise baştan başa ovalık değildir. Batıda fazla yüksek olmayan eski kütlelerin kısmen ayırdığı geniş çanak şekilli ovalar (Massif Armoricain, Poitou eşiği ile birbirinden ayrılmış Paris ve Aquitain havzaları) bulunur. Doğuda ise Alp ve Jura gibi kıvrımlı genç dağ sıraları ile Massif Central, Vojlar, Ardenler gibi daha alçak eski kütleler arasında çok geniş olan Saone havzası ile dar ovalar olan Alsace ovası ve Rhone vadisi gibi vadi olukları yer alır. Ülke genelinde ılıman iklim tipi hakimdir. Bölgesel farklılıklar açısından üç iklim tipi ile karşılaşılır. Ülkenin batısında okyanus iklimi hüküm sürer. Bu iklim; ılık, nemli, bulutlu günleri fazla güneşli günleri az her mevsimi yağışlı olarak karşımıza çıkar. Okyanus iklimin en tipik bir şekli Fransa nın batı ucunu meydana getiren Bretanya yarımadasında göze çarpar. Burada ne kışlar soğuk, ne de yazlar sıcaktır. Batıdan gelen okyanus rüzgârlarının etkisiyle her mevsim, fakat bilhassa kış yağışlı geçer. Okyanusun geç ısınıp geç soğuması yüzünden kış geç gelir (en soğuk ay Şubat). Aynı şekilde bu bölge yazın fazla ısınmaz, ısının en yüksek olduğu zaman ise Ağustos ayıdır. Okyanus iklim tipi biraz daha ılık şekilde Fransa nın güneybatısında Biskay körfezi kıyılarında da hissedilir. Fransa nın doğu yarısında ise karasal iklim hâkim olup yazlar sıcak, kışlar soğuk geçer. En fazla yağış yaz aylarında görülür. Fransa nın batısından doğusuna doğru kışlar daha şiddetli geçer. Fransa nın güneydoğusunda Akdeniz iklimi hâkimdir. Yazlar sıcak ve kurak kışlar ılık ve yağışlı geçer. Burada dağların kıyıya paralel olması yüzünden Akdeniz iklim ülkenin iç kesimlerinde fazla hissedilmemektedir. Bununla beraber Rhone vadisi boyunca ve hatta Pirene dağlarının kuzeyindeki ovalarda yer yer bu iklimin etkisi görülür.

2 Ülke akarsu ağı bakımından üç bölüme ayrılır: Ülkenin doğu ve kuzeydoğu kısmı Ren (Rhin) akarsu sistemine dahildir. Ren ırmağı doğuda Alsace ovasından Fransa topraklarıyla temastadır. Ayrıca Fransa dan doğarak birisi Almanya içinde bu ırmağa karışan öteki Belçika dan geçerek Hollanda da Ren ile beraber müşterek delta bölgesinde denize dökülen Moselle ve Meuse ırmakları bu bölgede yer almaktadır. Bundan başka aynı delta bölgesinde Belçika dan geçerek denize dökülen Escaut ırmağının kaynakları da Kuzey Fransa dadır. Ülke akarsularının büyük kısmı ya doğrudan doğruya Atlas Okyanusuna yahut onun kenar denizi olan Manş a dökülür. Paris havzasında akarsuların tamamı değilse bile en büyük kısmı Sen (Seine) sistemi içindedir. Orta Fransa nın büyük kısmı ise Loire ırmağı sistemine dahildir. Bu sistem başlıca kollarını Massif Central in kuzey ve kuzeybatısından alır. Fransa nın güneybatısı yani Aquitain havzası içinde suların hemen tamamı (güneybatıda Adour ırmağı hariç) Garonne ırmağı ile Atlas Okyanusuna boşalır. Bu sistemin suları Massif Central ile Pirene Dağlarından doğar. Fransa nın doğu-güneydoğu kesimi ise Akdeniz havzasına tabidir. Burada başlıca akarsu Rhone nehridir. Genel olarak med-cezirin genliği kuvvetli olduğu Atlas Okyanusuna dökülen ırmakların ağızlarında derin haliçler vardır. Bunların kara içinde bitim noktaları yakınında nehir ve deniz ulaşımını birbirine kavuşturan işlek limanlar yer alır. Çok defa halicin deniz ucuna yakın yerinde bir de ön liman bulunur. Seine (Sen) ırmağı: Rouen Le Havre, Loire ırmağı: Nantes Saint Nazaire, Garonne ırmağının Gironde adı verilen halicinde Bordeaux limanları yer alır. Akdeniz de med-cezirin hafif olması nedeniyle ırmak ağızlarında haliçler yerine deltalar gelişmiştir. Bu bakımdan ülkenin Akdeniz deki en büyük limanı Marsilya tabii bir yol olan Rhone ırmağı ağzına pek uzak olmayan bir yerde, fakat delta dışındaki konumu ile dikkati çekmektedir. Fransa nın 3427 km uzunluğundaki sahil şeridi ise Akdeniz ve Manş Denizi, Atlas Okyanusu ve Kuzey Denizi kıyılarından geçmektedir. Ülkenin doğu ve güneyinde ise dağlık bölgeler bulunmakta olup, Alp dağlarında bulunan Mont Blanc tepesi 4810 metre yüksekliğinde olup Batı Avrupa nın en yüksek noktasıdır. Fransa nın alçak bölgelerinden ise dört nehir geçmektedir: Bunlar, Kuzeyde Seine nehri, Batıya doğru akan Loire ve Garonne ve Cenevre Gölünden çıkarak Akdeniz e dökülen Ren (Rhone) nehri ise ülkedeki en alçak noktası ise Rhone Nehri deltası olup deniz seviyesinin 2m altındadır Fransa, coğrafi konumu itibariyle Avrupa Birliğinin merkezinde yer almakta olup Birliğin diğer ülkelerinde bulunan önemli sanayi ve ticaret noktalarına ulaşım ideal bir kavşak noktası niteliğini taşımaktadır: Güneyden İtalya nın sanayi merkezi olan Po ovasını, Kuzey Batıda İngiltere deki sanayi merkezilerini, güneyden ise İspanya nın Katalan bölgesinden güneydoğuda İtalya nın ortasına kadar uzanan Akdeniz bölgesini birleştiren kavşakta yer almaktadır. Siyasi ve İdari Yapı Cumhurbaşkanı 5 yıllık bir süre için doğrudan seçilir, yürütmenin devamını sağlamakla yükümlü olup bu kapsamda Bakanlar Kuruluna başkanlık eder başbakanın atamasını yapar, dış ilişkiler ve savunmaya ilişkin en kritik alanda sorumluluğu üstlenir, uluslararası anlaşmaları imzalar ve orduyu yönetir. Başbakan ise gündeme ilişkin diğer konulardaki faaliyetleri yönlendirir. Fransız Parlamentosu (Assemblée Nationale) Fransa'nın ana yasama organıdır. Milletvekilleri 5 yıllık süre için doğrudan halkoyu ile seçilir. Senatörler ise Parlamento tarafından 9 yıllığına seçilmektedir. Senato seçimleri her 3 yılda bir yapılır ve her seçimde senatonun üçte biri yenilenir. Senato'nun yasama gücü sınırlıdır: Senato ile Parlamento arasında anlaşmazlık olması

3 durumunda son söz Parlamento'ya aittir. Parlamento'nun gündemini belirlemede hükümetin önemli rolü bulunmaktadır. Nüfus ve İşgücü Yapısı 2014 yılında ülkenin nüfusu için 65,8 milyona ulaşmıştır. Nüfusun %77,4 ü kentlerde yaşamakta olup ülkenin en büyük kentsel yerleşim merkezi toplam ülke nüfusunun %18 ini barındıran Paris tir. Paris ten sonra en kalabalık kentler Lyon, Marsilya, Toulouse'dur. Ülkenin nüfus artışında ülkeye her yıl gelen göçmenin de payı vardır. En sonuncusu 2009 yılında yapılan nüfus sayımına göre Fransa da 3,8 milyon göçmen bulunmaktadır. Gelen göçmenlerin büyük kısmı Fransız vatandaşlığına geçmektedirler. Göçmen nüfus içerisinde en büyük paya sahip olanlar gruplar ise sırasıyla Portekiz (%13,1), Cezayir ( % 12,4) ve Fas (%11,/ kökenlilerdir. Türk nüfusu kişi ve %5,9 pay ile ülkedeki dördüncü büyük göçmen grubunu oluşturmaktadır. Kaynak:. INSEE Fransız İstatistik Enstitüsü verileri (2013) Nüfus İstatistikleri Kaynak: Economic Intelligence Unit,2012,France, Country Forecast Nüfus 63,3 63, ,5 18, ,7 63, ,8 18,7 Kentleşme oranı ( toplam içindeki payı%) 74,4 78,5 Okuma Yazma Oranı (%) 99 Dönem ortalaması Doğum oranı (1,000 kişi için) 11,9 12,6 Ölüm oranı (1,000 kişi için) 8,6 9,1 Çocuk ölüm oranı (1,000 kişi için) 3,3 3,2 Din (%) Portekizli(13,3) Cezayirli (13,3), Faslı,(12,), İtalyan (8,8), İspanyol (7,3), Tunuslu( 4,7), Türk (4,0) Etnik Kökene Göre Nüfus Dağılımı (geldiği ülkeye göre) Nüfus Dağılımı (%)(3) Portekizli(13,3) Cezayirli (13,3), Faslı,(12,), İtalyan (8,8), İspanyol (7,3), Tunuslu( 4,7), Türk (4,0) Ortalama yaşam süresi (yaş) Erkek 78 Kadın 84,5 Ortalama 81,2 Nüfus Yoğunluğu (kişi/ km2) 110 Din (%) Roman Katolik (83-88), Müslüman(5-15),

4 Etnik Kökene Göre Nüfus Dağılımı (geldiği ülkeye göre) Nüfus Dağılımı (%)(3) Protestan(2), Musevi(1) Portekizli(13,3) Cezayirli (13,3), Faslı,(12,), İtalyan (8,8), İspanyol (7,3), Tunuslu( 4,7), Türk (4,0) İstihdam-İşgücü İstatistikleri Kaynak:Economist Intelligence Unit, 2014 Konu Adı Nüfus (milyon kişi) 63,6 63,9 64,3 64,6 65 Nüfus Değişim(%) 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 İş gücü (milyon kişi) 29,6 29,8 29,9 29,9 29,9 İşsizlik Oranı(%) 9,2 9,8 10,4 10,3 10,3 Nüfusun Şehirlere Göre Dağılımı Kaynak: Economist Intelligence Unit 2013 Şehir / Bölge Nüfus (1000) Paris (Ile de France) Lyon Marsilya Toulouse Lille Nice Bordeaux Strasbourg 758 Toulon 0,601 Nantes 855 Tarım Doğal Kaynaklar ve Çevre Fransa nın km2 olan topraklarının %52si tarım arazisi olarak kullanılırken % 31, 4 lük bölümü ormanlık arazi ile kaplıdır. AB ülkeleri içerisinde en büyük tarım üreticisi ülke konumunda olan Fransa aynı zamanda dünyada ABD den sonraki en önemli tarım ürünleri ihracatçısıdır yılından sonra tarımın ülke ekonomisindeki göreceli önemi azalmıştır. 1970lerde ülkede tarım, balıkçılık ve ormancılık sektörlerinde çalışanların toplam sayısı 2,8 milyon iken bu sayı bugün için yarı zamanlı çalışanlar da dahîl olmak üzere 1,0 milyona

5 düşmüştür Ormanlar Fransa iklimi ve coğrafi yapısını ile bağlantılı olarak tarım için son derece elverişli koşullara sahip bir ülkedir. Ülkedeki ormanlar 16 milyon hektarlık alanı kaplamakta olup, bu alan ülkenin yüzölçümünün yaklaşık % 29 una karşılık gelmektedir. Bunun sonucu olarak Fransa önemli bir kereste üreticisidir. Balıkçılık Yıllık ton üretim ile Fransa AB ülkeleri arasında Danimarka, İspanya ve İngiltere nin ardından dördüncü büyük üretici konumundadır. Ürünün büyük bölümü geleneksel yöntemlerle yapılan avlanmayla elde edilmektedir. Özellikle Bretagne ve Akdeniz kıyılarında küçük balıkçı tekneleri ile avlanma oldukça yaygındır. Madenler ve Enerji Kaynakları 19. yüzyılın sonlarından ikinci Dünya Savaşının ertesine kadar madencilik önemli bir sanayi sektörü olmuş, özellikle kömür ve demir cevheri kaynakları Fransa nın zenginleşmesinde önemli rol oynamıştır. Ancak kömür rezervleri oldukça azalmış, 2007 yılında devlete ait kömür işletmeleri kapatılmıştır. Bu nedenle artık ülkede kömür kullanılmamaktadır. Diğer taraftan bir zamanlar zengin demir yataklarına sahip Loraine bölgesinde rezervler artık bitme noktasına gelmiştir. Bu nedenle Dunkirk yakınındaki ve Fos ta yer alan demir çelik fabrikaları ithal girdi ile çalışmaktadır. Fransa nın enerji politikası 1970 lerdeki petrol krizinin ardından değiştirilmiş, enerji bağımlılığını azaltma yönlü politikalar uygulamaya konmuştur. Bu politikalarla Fransa nın uzun dönem enerji ihtiyaçlarının güvenli bir şekilde sağlanması hedeflenmiştir. Bu çerçevede Fransız enerji politikası üç temele dayandırılmıştır: -Her türlü enerjinin (elektrik, doğal gaz, akaryakıt, katı yakıt vs.) uzun süreli, garantili ve güvenli bir şekilde temini -Enerjinin rekabet edebilir fiyatlarla piyasaya sunularak kamu ve özel sektördeki enerji firmalarının hem iç piyasada hem de uluslararası piyasalarda uyumlu ve rekabet içinde çalışmasının sağlanması, -Çevreye ve gelecek nesillere duyarlı temiz enerji üretimini sağlayacak modellerin kurulması ve geliştirilmesinin sağlanması Bu kapsamda, Fransa petrol bağımlılığını başka enerji kaynakları bularak azaltmak, enerji ithalatını Norveç, İngiltere gibi daha istikrarlı ülkelerden yapmak ve yerel enerji üretimini artırmak şeklinde özetlenebilecek uygulamalar sayesinde; ısıtma amacıyla artık petrol yerine daha çok elektrik (büyük bölümü ülke içi kaynaklardan sağlanmakta) ve doğal gaz (halen büyük bölümü ithalat yoluyla karşılanan ) kullanmaktadır. Ayrıca nükleer enerji, Fransa da enerji üretiminde önemli bir rol oynamakta olup Fransa nın tükettiği elektriğin %80 i nükleer enerji ile üretilmektedir. Halen ülkede 59 adet nükleer tesis

6 vardır. Ayrıca enerji üretiminde yenilenebilir enerjinin ve rüzgâr enerjisinin payı % 10, klasik termik santrallerin (kömür ve petrol) üretimdeki payı ise % 12 dir. Fransa, enerji firmalarının özelleştirilmesine şiddetle karşı çıkmakta AB Komisyonu ile karşı karşıya gelmektedir. Enerji güvenliği endişesi ile Fransa, doğal gaz ve elektrik piyasalarının liberalleştirilmesine direnmektedir. Enerji sektöründe kişi çalışmaktadır. Genel Ekonomik Durum Ekonomik Yapı Fransa km² yüzölçümü ile gerek Batı Avrupa da gerekse Avrupa Birliği içerisindeki en büyük alana sahip ülke olup, 65,82 milyon kişi ile dünyada en çok nüfusa sahip olan 22. ülkedir. Bunun yanı sıra, Fransa 2013 yılında dünyanın en büyük GSYİH (Gayrisafi Yurtiçi Hasıla) sıralamasında ABD, Çin, Japonya ve Almanya dan sonra 5. Fransız ekonomisinin 1990 lı yıllardan bu yana süregelen başlıca ekonomik sorunları sırasıyla, düşük büyüme hızı, delokalizasyon (uluslararası rekabet dolayısıyla üretim maliyetlerinin yüksek kalması nedeniyle fabrikalarının üçüncü ülkelere taşınması) nedeniyle artan işsizlik, bütçe açıkları ve sosyal güvenlik sistemindeki açıklarıdır. Reel büyüme 2013 yılı için %0,3 olarak gerçekleşmişken, 2014 yılı için %0,7 olarak öngörülmektedir yılı Ağustos ve Eylül aylarında %1 olan tüketici fiyat enflasyonu (AB uyumlaştırılmış) Ekim ayında %0,7 ye gerilemiştir yılında ise KDV artışlarının etkisiyle zayıf talebin devam etmesi ve dolayısıyla enflasyonun %1,1 olacağı tahmin edilmektedir. Fransa nın ticari konumu, politika yapıcıların eylemsizliğiyle dış rekabet gücünün zayıflamasına izin verilmiş bu nedenle de son on yıl içinde hızla kötüleşmiştir. Kaybedilen rekabet gücünün geri kazanılmasının zaman alacağı ve Fransa nın kendi mal ticaret dengesi üzerinde büyük açıklar kaydetmeye devam edeceği öngörülmektedir. Ancak hizmetler ve gelir dengeleri üzerindeki fazlalık sayesinde cari işlemler açığının nispeten sabit kalması beklenmektedir yılında GSYİH nın %2 si olan cari işlemler açığının 2014 yılında %1,9 a gerileyeceği tahmin edilmektedir. The Economist in 2013 yılı ülke risk raporunda da ifade edildiği üzere Fransa bağımsızlık ve ülke riski, bankacılık ve ekonomik yapıya ilişkin risk notu açısından A risk notu ile istikrarlı bir durum sergilemektedir. Politik riski ise AAA ve döviz kuru riski BB dir. Ekonomi Politikaları İyi bir sosyal devlet olmanın sonucu olarak, iş dünyası yüksek düzeyde sosyal prim ve vergi ödeyen ve işçilerinin haftalık çalışma süresini zorunlu olarak 35 saat ile sınırlandırmak zorunda kalan Fransız özel sektörünün, bu yükler nedeniyle diğer gelişmiş ülkelere göre rekabet gücü azalmıştır. 35 saat uygulamasının ardından, fazla mesai yapan çalışanların (35 saatten fazla) gelirlerinden vergi indirimleri yapılmasına karar verilerek fazla mesai teşvik edilmeye başlanmıştır. Fransa ekonomisi, reel ekonomiyi de etkisi altına alan global krizin etkisini ülkede halen sürmektedir. Yapısal ekonomik sorunlar yaşayan Fransa da, iç ve dış talebin azalırken, işsizlik artmaya devam etmektedir. Hükümet, sorun yaşayan sektörlere ve firmalara destek olmak amacıyla çeşitli önlemler almakta, inşaat ve otomotiv sektörlerine doğrudan ve dolaylı

7 finansman yardımı yapmaktadır. Hükümetin temel yaklaşımı yatırımların arttırılarak büyümenin sağlanması şeklinde olmuştur. Diğer taraftan kamu finasmanı konusunda ülkede sıkıntı nedeniyle, kamu harcamalarında 2012 yılında kısıntı yapılması hedeflenmektedir. Euro bölgesinde ve özellikle Yunanistan'ın borçları sonucu Fransız bankacılık sektörünün hassasiyeti artmış, sektör olabilecek risklere karşı çeşitli koruma önlemleri almaya başlamış, bazı Fransız bankalar Yunanistandaki yatırımları nedeniyle de zarara uğramışlardır yılında ise sektörün daha da zorlanabileceği tahmin edilmektedir. Ekonomik Performans Reel büyüme 2013 yılı için %0,1 olarak gerçekleşmişken, 2014 yılı için %0,7 olarak öngörülmektedir yılı Ağustos ve Eylül aylarında %1 olan tüketici fiyat enflasyonu (AB uyumlaştırılmış) Ekim ayında %0,7 ye gerilemiştir yılında ise KDV artışlarının etkisiyle zayıf talebin devam etmesi ve dolayısıyla enflasyonun %1,1 olması tahmin edilmektedir. Ekonomik kriz çok sert hissedilmese de 2014 yılında Avro Bölgesi ülkeleri arasında para politikaları ve önerilen bankacılık birliği konularında gerginlik olması öngörülmektedir yılı için GSYİH nın %4,1 i olarak öngörülen bütçe açığının 2014 yılında %3,7 ye gerilemesi beklenmektedir. Fransa nın 2015 yılı için GSYİH nın %3 ü olarak belirlediği bütçe açığına ulaşacağı ve kamu borçlarının GSYİH nın %96 sına ulaşarak zirve yapacağı tahmin edilmektedir. The Economist in 2013 yılı ülke risk raporunda da ifade edildiği üzere Fransa bağımsızlık ve ülke riski, bankacılık ve ekonomik yapıya ilişkin risk notu açısından A risk notu ile istikrarlı bir durum sergilemektedir. Politik riski ise AAA ve döviz kuru riski BB dir. The Economist Intelligence Unit,2014 Reel GSYİH Büyüme Projeksiyonu Kaynak: Economist Intelligence Unit * 2015* 2016* GSYİH (milyar Avro) Reel GSYİH Büyüme Oranı ( %) 2 0 0,3 0,9 1,3 1,6 Kişi Başına Düşen GSYİH (Yıllık,%) 1,5-0,5-0,3 0,4 0,8 1,1 * Tahmin Ekonomide Geleceğe Yönelik Beklentiler 2012 yılında güvenilirlik konusunda yapılan araştırmalar ekonomiye güvenin gerilediğ yönündedir. Ülkedeki kamu borçları GSYİH'nın % 90'ına yaklaşmaktadır.artan işsizlik ve sıkı mali politikaların ülkedeki iç talebe olumsuz yansımalarını olacağı düşünülmektedir. Tek kişilik hane sayısındaki artış ve yaşlanan nüfusun tüketim eğilimlerin etkisi olacaktır. Özellikle ev gereçleri, iletişim ürünleri ile sağlık ve eğlence ve turizm hizmetlerinin bu eğilimden başta etkilenecek sektörleri olması beklenmektedir.

8 Kaynak EIU Hayat Standardı ve İşsizlik 2012 yılında EIU tarafınan açıklanan Globe Shopper City Index alışveriş için en uygun 33 Avrupa şehri seçilmiştir. Şehirlerin alışverişe uygunluğu belirlenirken alış merkezi sayısı, özgün ürün, yeni ürün, ekonomik ürün ve lüks ürünlere erişim kolylığı, alış veriş saatleri, otel sayısı ve kalitesi, ucuzluk dönemlerinin süresi v.b kriterler değerlendirmeye alınmıştır. Söz konusu değerlendirmede iki Fransız şehri değerlendirmeye girmiş olup Paris 4. sırada Lyon 22. sırada yer alırken, İstanbul'a 13. sırada yer verilmiştir. International Living" dergisinde 2010 başında çıkan bir yazıda ise yaşam kalitesi endeksinde Fransa, arka arkaya 5. kez birinci olduğu açıklanmıştır. Hayat pahalılığı, kültür ve eğlence, ekonomi, çevre, özgürlük, sağlık, alt yapı, güvenlik ve iklim konularının değerlendirildiği ankette, Fransa tüm alanlarda yüksek puanlar alarak 194 ülkenin önüne geçmiştir. Ulusal ve uluslararası istatistiklere göre yapılan ve derginin abonelerinin değerlendirmesine göre hazırlanan sıralamada, Türkiye 65. sırada almıştır. Sektörler Tarım ve Hayvancılık Fransa, elverişli coğrafi konumu ve iklimsel özellikleri sayesinde, kişi başına yaklaşık ½ hektarlık geniş ve verimli tarım alanına sahiptir. Avrupa Birliği nin birinci tarım ülkesidir. Başlıca tarım ürünleri, tahıl, şeker pancarı, şarap, meyve ve sebze, süt ürünleriyle çeşitli hayvansal ürünlerdir. Fransa, yine ABD den sonra dünyanın en büyük tarım ürünleri ihracatçısıdır. Ancak tarımın ekonomi içindeki önemi göreli olarak azalmaktadır. Fransa da genel olarak tarımsal işletmelerin arazileri küçüktür. Yaklaşık işletmenin, -ki bu rakam toplam tarımsal işletme sayısının yarısını oluşturmaktadır- arazisi 20 ha nın altındadır. Bu işletmeler toplam tarımsal arazilerin %7 sinden azını ellerinde bulundurmaktadırlar. AB nin Ortak Tarım Politikası çerçevesinde ise fonlardan daha ziyade geniş arazili işletmeler yararlanabilmektedir. Diğer taraftan, Avrupa Birliği nin Ortak Tarım Politikası ABD ve gelişmekte olan birçok ülke tarafından DTÖ bünyesinde tenkit edilmektedir. Fransa nın tarım sektörü, rekabet bozucu olduğu bilinen ve disiplin altına alınan OTP fiyat desteklerinden büyük ölçüde faydalanmakta ve dolaylı olarak liberal kesimin eleştirilerine hedef olmaktadır. Günümüzde bu destekler Dünya Ticaret Örgütü kuralları çerçevesinde azalmış olsa da, Fransa için bu desteklerin büyük bir önemi vardır. Fransa AB içinde tarımsal liberalizasyonu zamana yayarak tedrici olarak gerçekleştirmek isteyen bir ülke konumundadır. Tarım Fransa açısından hassas bir sektörü oluşturmaktadır. Sanayi Fransa nın imalat sanayisi, beş ana bölgede yoğunlaşmış durumdadır. Paris ve çevresi çok çeşitli sanayi dallarının çekim bölgesi olurken, kuzeydoğu Fransa (Nord-Pas-des-Calais) demir çelik, çeşitli metal sanayileri ve otomotivde öne çıkarken, Lyon bölgesi kimya sektöründe, Toulouse bölgesi havacılık ve uçak üretiminde, büyük Paris ve Alsace bölgeleri de KOBİ düzeyinde çok çeşitli hizmet ve üretim dallarında öne çıkmaktadır.

9 Fransa, sektörel anlamda geniş yelpazeli bir imalat sektörüne sahiptir. Çeşitli ara, sermaye ve tüketim malları üretimi yapılan Fransa da öne çıkan sanayi sektörleri havacılık ve otomotivdir. Otomotiv sektörü, yarattığı katma değer ile milli gelirin %6 sını oluşturmakta ve kişiye istihdam sağlamaktadır. En büyük firmalar Renault, PSA Peugeut ve Citroen dir. Fransa nın kimya (eczacılık) sektörü, Avrupa nın en büyüğü olarak İngiltere ve Almanya yı geride bırakmaktadır. Sektörde irili ufaklı 300 şirket bulunmaktadır. Müteahhitlik Hizmetleri Fransa nın hizmet sektöründe döneminde aşamalı olarak 1,6-2,0 arasında büyüme beklenmektedir. Yine önümüzdeki dönemlerde yatırımlarda hafif bir büyüme beklenmekte olup eskiyen makine ve ekipman parkını yenilenmesi söz konusu olup genelde inşaat sektöründe yatırımlara soğuk bakılmaktadır. Ancak yenilenebilir enerji sektöründe kullanılan inşaat malzemesi ve ekipmanı konusunda Fransız piyasasında büyüme görülmekte olup bu artış, özellikle avantajlı gelir vergisi kredisine, % 0 faizli çevre kredilerine, ulusal ve bölgesel bazda doğrudan veya dolaylı verilen desteklere ve yeniden yapılandırmalar için KDV nin % 5,5 oranında uygulanmasına bağlanmaktadır. Fransız gayrimenkul ve inşaat sektöründe sürdürülebilir gelişim için çevre dostu (yeşil) yapılara artan oranda ilgi gösterilmektedir. Fransız hükümeti de düşük veya sıfır enerji tüketen evlerin geliştirilmesi konusunda kararlılık göstermektedir. Fransa da Seine Nehri nden başlayarak Kuzey de Calais ve Dunkerque Limanları na ulaşımı sağlamak üzere Oise Bölgesi nde 106 km. uzunluğunda ve 54 m. genişliğinde bir kanal inşaatına başlanacaktır. Bölge de gerekli altyapıyı oluşturmak üzere A29 otoyolunun tadilatı devam etmektedir. Kanal inşaatını Fransa nın lider inşaat firmaları Vinci ve Bouygues gerçekleştirecektir. Yapım süresince 4000 kişiye istihdam sağlanması, kanalın faaliyete geçmesiyle de kişiye lojistik sektöründe iş imkanı yaratılması planlanmaktadır. İnşaata döneminde başlanarak yılında projenin tamamlanması düşünülmektedir. Kanalın maaliyeti 4,3 Milyar Avro olarak öngörülmektedir. Projenin finansmanı, üstlenici firmalar, devlet ve yerel yönetimler tarafından karşılanacaktır. Ancak, maaliyetin beklenenin üzerinde olabileceği yönünde endişeler de bulunmaktadır. Karayolu trafiğini hafifletecek proje kapsamında, 2020 yılına kadar 14 milyon ton taşıma kapasitesine ulaşılması, 2050 yılına kadar ise kapasitenin 25 milyon tona çıkarılması planlanmaktadır. Proje ile, Paris, Dunkerque, Rouen, le Havre, Anvers ve Rotterdam Limanları bağlantılı hale gelebilecektir. Kara taşımacılığının yılda kamyon hafifletilmesine ilave olarak karbon gazı salınımı da hafifletilmiş olacaktır. Ekolojik olarak sağlanacak kazanç 2,4 milyar Avro olarak ifade edilmektedir. Taşıma maliyetlerinin azaltılmasına ilişkin rakam ise 8 milyar Avro olarak açıklanmaktadır. Fransa da müteahhitlik sektörü konusunda bir girişimin düşünülmesi halinde İstanbul da Fransız sefaretine bağlı olarak çalışan Fransız Yatırım Ajansından ülkedeki son uygulamalar ve devlet yardımları konusunda bilgi alınması da mümkündür.

10 Kaynak:Economic Intelligence Unit, T.C. Paris BüyükelçiliğiTicaret Müşavirliği İnşaat Fransa da devletin altyapı ve ulaşım sektörlerinin gelişimine verdiği önem dolayısıyla inşaat sektörü hem çok gelişmiş, hem de devletin kontrolü altında kalmıştır. Fransız inşaat sektörü, Paris teki iş merkezi bölgesi olan La Defense ın geliştirilmesinden otoyol inşaatlarına ve devletin koruyuculuğu altında uluslararası müteahhitlik ihalelerinin alınmasına kadar çok çeşitli alanlarda faaliyet göstermektedir. Piyasadaki temel oyuncular uluslararası piyasalara ulaşabilen büyük firmalardır. Holcim, Lafarge, Saint Gobain sektörde öne çıkan şirketlerdir. En büyük inşaat ve müteahhitlik firmaları ise Vinci ve Bouygues dur. Yenilikçi ürünler piyasada her geçen gün daha çok rağbet görürken buradaki temel bakış açısı üründen alınan performanstır. İnşaat firmaları basit ve kullanımı kolay ürünleri tercih etmektedirler. Bu eğilim işçilik becerileri ve işçilik gücünden tasarruf sağlayan prefabrik yapı malzemelere yönelen yüksek talepte de görülmektedir. Sektördeki oyuncular inşaat ve mühendislik şirketleridir. Temel alıcılar müteahhitler tedarikçiler ise ham madde üreticileridir. Piyasada sınırlı sayıda ve büyük müteahhitlik şirketleridir. Piyasadaki ekonomik koşullar müteahhitlerin gücünü arttırmaktadır. Benzeri şekilde inşaat şirketleri kendilerinden mal temin ettikleri için tedarikçiler de piyasada güçlü konumdadırlar. Ancak son ham madde fiyatlarının artmasından tedarikçiler de olumsuz yönde etkilenmişlerdir. Kilit alıcılar ise devlet kuruluşları ve büyük özel sektör firmalarıdır. Piyasada genellikle ihale yöntemi ile çalışılır ve koşullar alıcılar tarafından belirlenir. Fransız hükümeti karayolu yolu onarımı, yüksek hızlı tren için demiryolu, baraj, kanal, üniversite kampüsü yapımı konusunda yatırımlar önermekte olup bu projeleri alacak şirketlerden uzun dönemli bakımın da üstlenilmesi beklenilmektedir. Piyasadaki tedarikçilerin de yüksek seviyede olmasa da orta derecede bir gücü bulunmaktadır. Sektörde iki çeşit tedarikçi bulunmaktadır. Ürün ve makinelerin distribütörleri ve ikinci olarak da projenin tamamlanmasında önemli rol oynayan, elektrik tesisatı ve tuğla döşeme gibi işlemlerde kullanılan, taşeron şirketlerdir. Piyasada çok sayıda taşeron şirket olması firmalar arsındaki fiyat rekabetini beraberinde getirmektedir. Piyasaya yeni girecekler açısından: mevzuatın karışık olması önemli bir engeldir. Ayrıca yabancıların diğer ülkelerde iş alması yasaklanabilmektedir. Bazı ülkelerde daha önceki projelerde başarılı olan şirketlere öncelik verilmektedir. Bu durum piyasaya yeni giren firmaların, piyasadaki yerleşik firmalarla rekabetinde önemli bir engel oluşturmaktadır.. Piyasaya yeni giren firmaların çok büyük sermayeye ihtiyaçları olmadığı gibi makine ve işçi kiralama imkânları mevcuttur. Sektörde yer edinmek için markalaşma ikinci planda kalırken, kalite, fiyat ve performans gibi kriterler daha öne çıkmaktadır. Zira alacaklarının tahsili sırasında yapılan iş tarafsız kuruluşlarca denetlendikten sonra mümkün olabilmektedir. Fransa da 2004 yılında çıkmış olan bir yasayla yerel yönetimlere veya yerel teşkilatlara sadece tek ve aynı yüklenici firmaya finansman, inşaat, bakım ve işletmesininden oluşan işlerin tününü birden verip anlaşma yapma yetkisi verilmiştir.

11 döneminde bu yöntemle ülkede yerel yönetimlerle özel şirketler arasında 118 ortaklık anlaşması yapılmış ve 28 tanesi sonuca ulaştırılmıştır yılında yapılan anlaşmalar değerce rekora ulaşarak 6 milyar Avro ya ulaşmıştır. Fransa da anılan yöntemle anılan 5 yıllık dönemde 25 büyük projenin 8 i inşaat, 8 i enerji ve atık değerlendirme, 4 ü bilgi teknolojileri ve iletişim, 2 si eğitim, 2 si ulaştırma, 2si kültür ve spor alanında gerçekleştirilmiştir. Toplamı değeri 40 milyar avroyu aşan söz konusu projelerde Vinci % 49,8, Bouygues % 21,4, Eiflage %21, diğer şirketler %7,8 pay almışlardır. Enerji projeleri ise GDF Sueaz, EDF, Veolia adlı şirketlerce paylaşılmıştır. Kaynak: Datamonitor Construction and Engineering in France 2011, Le Monde 24 Janvier 2012 Turizm Fransa, Ülkeye giren kişi sayısı dikkate alındığında dünya turist akışı bakımından ilk sırayı alan ülkedir yılında, dünya turist hacminin %10 ununu teşkil eden 79 milyon uluslararası turisti ağırlamıştır. Ülkeyi turistler açısından çekici kılan başlıca özellikleri doğal güzellikleri ve tarihi zenginliği, zengin mimarisi ve mutfak mirası ve iyi gelişmiş taşımacılık alt-yapısıdır. Ayrıca Fransa sportif ve kültürel olaylar ile turistik açıdan yeni olanaklar sunmaktadır. Turizm sektörü yaklaşık 894 bin kişiyi istihdam etmektedir.2010 yılında 270,8 milyon gecelik konaklama yapılmıştır. Ulaştırma ve Telekomünikasyon Altyapısı Ulaştırma sektöründe hızlı trenleri (TGV) üreten Alstom firması öne çıkmaktadır. Havacılık sektöründe öne çıkan AIRBUS firması da dünyanın en büyük uçak üreticilerinden birisidir. Söz konusu sektörlerin hepsinin sabit harcamaları ve Ar-Ge giderleri çok yüksektir. Söz konusu yüksek sabit giderler çoğunlukla devletçe finanse edilmektedir. Son yıllarda artan bütçe ve devlet açıkları ve yaşanmakta olan ekonomik kriz nedeniyle bu sektörlerin Ar-Ge harcamalarında azalma yaşanmaktadır. Enerji Fransa enerji bağımlılığını azaltma yönlü politikalar uygulamaktadır. Petrol bağımlılığını başka enerji kaynakları bularak azaltmak, enerji ithalatını Norveç gibi daha istikrarlı ülkelerden yapmak ve yerel enerji üretimini artırmak şeklinde özetlenebilecek uygulamalar sayesinde, günümüz Fransa sı daha çok elektrik ve gaz tüketmektedir. Nükleer enerji, Fransa da enerji üretiminde önemli bir rol oynamaktadır. Fransa nın tükettiği elektriğin yaklaşık %78 i nükleer enerjiden üretilmektedir. 59 adet nükleer ünitesi vardır. Ayrıca bu üretimde yenilenebilir enerjinin ve rüzgar enerjisinin payı % 10, klasik termik santrallerin (kömür ve petrol) üretimdeki payı ise % 12 dir. Nükleer enerjiden elektrik üretiminin orta vadede yüzde 78 den yüzde 40 a düşürülmesi düşünülmektedir. Uzmanlar Fransız nükleer santrallerin yüzde 80 i yılları arasında devreye girmiştir. Anılan santrallerin 40 yıl ömürleri olduğundan yola çıkıldığında 2027 yılında nükleer enerjiden elektrik elde etmek konusunda Fransa nın çıkmaza gireceğini ifade etmektedirler. Japonya daki nükleer felaketin ardından Avrupa Birliği nde stres testinden geçirilen nükleer santrallerin tamamına yakınında güvenlik açıkları bulundu. AB Komisyonu nun Ekim 2012 de

KONYA TİCARET ODASI FRANSA ÜLKE RAPORU

KONYA TİCARET ODASI FRANSA ÜLKE RAPORU KONYA TİCARET ODASI FRANSA Etüd-Araştırma Servisi Mart 2007 İÇİNDEKİLER GİRİŞ. 2 BÖLÜM I ÜLKE HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1.1. Genel Göstergeler..3 1.2. Temel Ekonomik Göstergeler 4 1.3. Siyasi ve İdari Yapı

Detaylı

K GÖSTERGELER GENEL VE SEKTÖREL B

K GÖSTERGELER GENEL VE SEKTÖREL B TEKSTİL SEKTÖRÜ AÇISINDAN İNGİLTERE TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER GENEL VE SEKTÖREL BİLGİLER İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AR & GE ve MEVZUAT ŞUBESİ TEMMUZ 2012 İhracat Sektörleri Açısından İNGİLTERE İÇİNDEKİLER

Detaylı

Diğer şehirler: Selanik, Patras, Kandiye, Volos

Diğer şehirler: Selanik, Patras, Kandiye, Volos YUNANİSTAN Ekim 2011 Resmi adı: Helenik Cumhuriyeti Yönetim şekli: Cumhuriyet Başkent: Atina Diğer şehirler: Selanik, Patras, Kandiye, Volos İdari yapı: 13 Bölge, 1 Özerk Bölge Komşuları: Türkiye, Arnavutluk,

Detaylı

Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (yarış

Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (yarış TÜRKİYE İLE TİCARET Genel Durum Türkiye-Polonya Dış Ticaret Değerleri (milyon Dolar) Yıllar İhracat İthalat Hacim Denge 2000 175 165 339 10 2001 241 168 409 73 2002 343 245 588 98 2003 486 415 901 71 2004

Detaylı

GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ

GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ BELÇİKA ÜLKE RAPORU Hazırlayan : Birsen YILMAZ Ankara - February, 2011 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ BELÇİKA Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler Temel Sosyal

Detaylı

GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ

GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ KANADA ÜLKE RAPORU Hazırlayan : Çağlar GÖKSU Ankara - March, 2011 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ KANADA Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler Temel Sosyal Göstergeler

Detaylı

İHRACAT SEKTÖRLERİ AÇISINDAN HOLLANDA

İHRACAT SEKTÖRLERİ AÇISINDAN HOLLANDA İHRACAT SEKTÖRLERİ AÇISINDAN HOLLANDA TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER GENEL VE SEKTÖREL BİLGİLER İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AR & GE ve MEVZUAT ŞUBESİ ARALIK 2009 İÇİNDEKİLER I. HOLLANDA HAKKINDA GENEL BİLGİLER...

Detaylı

AMERİKA. ülke tanıtımi. işbirliğiyle... AKTİF YAYINLARI Yayın No: 3

AMERİKA. ülke tanıtımi. işbirliğiyle... AKTİF YAYINLARI Yayın No: 3 AMERİKA ülke tanıtımi AKTİF YAYINLARI Yayın No: 3 işbirliğiyle... ABD Ülke tanıtım günü 9 Ekim 2013 2 John Fay ABD Ticaret Ataşesi John Fay, ABD Büyükelçiliği Ticaret Ataşesi olarak Ankara da görev yapmaktadır.

Detaylı

BREZİLYA ÜLKE RAPORU

BREZİLYA ÜLKE RAPORU BREZİLYA ÜLKE RAPORU İÇİNDEKİLER A. Siyasi ve İdari Yapı B. Nüfus ve İşgücü Yapısı C. İstihdam ve işgücü İstatistikleri D. Coğrafi Konumu E. Doğal Kaynakları F. Dahil Olduğu Uluslarası Anlaşmalar I. BÖLÜM

Detaylı

MACARİSTAN ÜLKE RAPORU

MACARİSTAN ÜLKE RAPORU MACARİSTAN ÜLKE RAPORU MÜSİAD Ticaret Heyeti Programı T.C. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Himayelerinde 16-18 Şubat 2014 - Macaristan Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler Temel Sosyal Göstergeler Kaynak: The

Detaylı

TEKSTİL & KONFEKSİYON SEKTÖRLERİ AÇISINDAN İSPANYA TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER GENEL VE SEKTÖREL BİLGİLER

TEKSTİL & KONFEKSİYON SEKTÖRLERİ AÇISINDAN İSPANYA TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER GENEL VE SEKTÖREL BİLGİLER TEKSTİL & KONFEKSİYON SEKTÖRLERİ AÇISINDAN İSPANYA TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER GENEL VE SEKTÖREL BİLGİLER İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AR & GE ve MEVZUAT ŞUBESİ EYLÜL 2011 İÇİNDEKİLER I. İSPANYA HAKKINDA GENEL

Detaylı

GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ

GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ NİJERYA ÜLKE RAPORU Hazırlayan : Yücel AKOVA Ankara - April, 2011 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ NİJERYA Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler Temel Sosyal Göstergeler

Detaylı

GÜNEY KORE. Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler. Genel Ekonomik Durum. Yönetim Biçimi Cumhuriyet, başkanlık sistemi

GÜNEY KORE. Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler. Genel Ekonomik Durum. Yönetim Biçimi Cumhuriyet, başkanlık sistemi GÜNEY KORE Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler Resmi Adı Kore Cumhuriyeti Yönetim Biçimi Cumhuriyet, başkanlık sistemi Resmi Dili Korece Başkenti Seul Yüzölçümü 99.408 km2 Nüfusu (2004) 48,2 Milyon Başlıca

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI ALMANYA ÜLKE RAPORU ( HANNOVER VE KÖLN )

KONYA TİCARET ODASI ALMANYA ÜLKE RAPORU ( HANNOVER VE KÖLN ) KONYA TİCARET ODASI ALMANYA ( HANNOVER VE KÖLN ) Etüd-Araştırma Servisi Mart 2007 İÇİNDEKİLER GİRİŞ..3 BÖLÜM I ALMANYA HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1.1.Ülke Kimliği... 4 1.2. Siyasi ve İdari Sistem... 5 1.3.

Detaylı

KAZAKİSTAN ÜLKE RAPORU

KAZAKİSTAN ÜLKE RAPORU KAZAKİSTAN ÜLKE RAPORU Hazırlayan : Koray Ali KONCA Ankara - December, 2012 KAZAKİSTAN Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler? Temel Sosyal Göstergeler Nüfus Dil 16,7 milyon (2011, tahmini) Kazakça, Rusça

Detaylı

Ülkede muhalif partiler hükümeti eleştirme hakkına sahiptir ancak, monarşinin, İslamın ve Batı Sahra sorununun eleştirilmesi yasaktır.

Ülkede muhalif partiler hükümeti eleştirme hakkına sahiptir ancak, monarşinin, İslamın ve Batı Sahra sorununun eleştirilmesi yasaktır. FAS ÜLKE PROFİLİ GİRİŞ Fas 1956 yılına kadar Fransa hakimiyetinde kalmış, aynı yıl bağımsızlığını ilan etmiş ve ülkede anayasal monarşi kurulmuştur. Ancak ülke geçmişi 9. Yüzyıla kadar dayanmaktadır. Fas

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE RAPORU

HOLLANDA ÜLKE RAPORU HOLLANDA ÜLKE RAPORU Hazırlayan : Mevlüt Tuğrul GÖRGÜN Ankara - March, 2011 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ HOLLANDA Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler Temel

Detaylı

GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ

GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ GANA ÜLKE RAPORU Hazırlayan : Yücel AKOVA Ankara - March, 2011 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ GANA Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler Temel Sosyal Göstergeler

Detaylı

MAKEDONYA 1. TEMEL EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER. Eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya. Nüfus 2 046 209. Yüzölçümü 25 333 km 2

MAKEDONYA 1. TEMEL EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER. Eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya. Nüfus 2 046 209. Yüzölçümü 25 333 km 2 MAKEDONYA 1. TEMEL EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER Resmi Adı Resmi Dil Eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya Makedonca Nüfus 2 046 209 Yüzölçümü 25 333 km 2 Başkenti Başlıca Şehirler Komşu Ülkeler Etnik

Detaylı

GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ

GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ UKRAYNA ÜLKE RAPORU Hazırlayan : Bora ESEN Ankara - April, 2011 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ UKRAYNA Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler Temel Sosyal Göstergeler

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Yunanistan Ülke Raporu

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Yunanistan Ülke Raporu Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Yunanistan Ülke Raporu YUNANİSTAN ÜLKE RAPORU Temmuz 2011 İÇİNDEKİLER GENEL BİLGİLER 1 1. YUNANİSTAN EKONOMİSİ VE TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER 3 Trakya Kalkınma

Detaylı

İSVEÇ ÜLKE RAPORU. Hazırlayan : Gamze KAHYAOĞLU AYTAÇ Ankara - April, 2011. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı

İSVEÇ ÜLKE RAPORU. Hazırlayan : Gamze KAHYAOĞLU AYTAÇ Ankara - April, 2011. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İSVEÇ ÜLKE RAPORU Hazırlayan : Gamze KAHYAOĞLU AYTAÇ Ankara - April, 2011 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ İSVEÇ Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler Temel Sosyal

Detaylı

GÜRCİSTAN ÜLKE RAPORU

GÜRCİSTAN ÜLKE RAPORU GÜRCİSTAN ÜLKE RAPORU Hazırlayan : Sinan YÜZAL Ankara - March, 2012 GÜRCİSTAN Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler? Temel Sosyal Göstergeler Nüfus 4,5 milyon Dili Resmi dil: Gürcüce Etnik Yapı: Gürcü (%

Detaylı

ARJANTİN ÜLKE RAPORU BAŞLICA SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELER -2004

ARJANTİN ÜLKE RAPORU BAŞLICA SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELER -2004 ARJANTİN ÜLKE RAPORU BAŞLICA SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELER -2004 Resmi Adı Nüfus (milyon) Okuma Yazma Oranı Dil Din Yönetim Biçimi Yönetim Sistemi Yüzölçümü Komşu Ülkelerle Sınırlar Arjantin Cumhuriyeti

Detaylı

FAS Genel Bilgiler Coğrafi Konum Siyasi ve İdari Yapı Nüfus ve İşgücü Yapısı

FAS Genel Bilgiler Coğrafi Konum Siyasi ve İdari Yapı Nüfus ve İşgücü Yapısı FAS Genel Bilgiler Coğrafi Konum Kuzey Afrika da yer alan ülkenin Atlantik Okyanusuna ve Akdeniz e kıyısı bulunmaktadır. Fas, Cezayir ve Batı Sahra arasında yer almaktadır. Siyasi ve İdari Yapı Fas 1956

Detaylı

LİBYA NIN GENEL EKONOMİK DURUMU VE TÜRKİYE İLE EKONOMİK-TİCARİ İLİŞKİLERİ

LİBYA NIN GENEL EKONOMİK DURUMU VE TÜRKİYE İLE EKONOMİK-TİCARİ İLİŞKİLERİ T.C. TRABLUS BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ LİBYA NIN GENEL EKONOMİK DURUMU VE TÜRKİYE İLE EKONOMİK-TİCARİ İLİŞKİLERİ TEMMUZ 2007 TRABLUS 1 İÇİNDEKİLER SAYFA NO BÖLÜM I 1. GİRİŞ........................................................

Detaylı

ÇİN HALK CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU Ocak 2013 T.C. Ekonomi Bakanlığı

ÇİN HALK CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU Ocak 2013 T.C. Ekonomi Bakanlığı ÇİN HALK CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU Ocak 2013 T.C. Ekonomi Bakanlığı İÇİNDEKİLER Sayfa 1 Genel Bilgiler... 3 2 Genel Ekonomik Durum... 7 3 Çin Dış Ticareti... 8 4 Türkiye-Çin Dış Ticaret ve Yatırım İlişkisi...

Detaylı

ORTA DOĞU DURUM RAPORU

ORTA DOĞU DURUM RAPORU ORTA DOĞU DURUM RAPORU Ocak, 2011 ORTADOĞU HARİTASI 1 BÖLGE VİZYONUMUZ Bölgenin üretken faktörlerini ve dinamiklerini bir araya getirerek; üretim ve istihdamı artırmak, sahip olduğu kültürel miras ile

Detaylı

UKRAYNA ÜLKE RAPORU EKİM 2013

UKRAYNA ÜLKE RAPORU EKİM 2013 UKRAYNA ÜLKE RAPORU EKİM 2013 0 İ Ç İ N D E K İ L E R SAYFA NO 1. SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELER 2 2. UKRAYNA NIN GENEL EKONOMİK DURUMU 3 3. UKRAYNA NIN DIŞ TİCARETİ 4 4. SANAYİ ÜRÜNLERİ VE HİZMETLER İHRAÇ

Detaylı

GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ

GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ VİETNAM ÜLKE RAPORU Hazırlayan : Mustafa YAVUZ Ankara - April, 2011 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ VİETNAM Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler Temel Sosyal

Detaylı