TÜRKİYE DE MODERN SANATIN GELİŞİMİNİN SANAT MÜZELERİNE ETKİSİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE DE MODERN SANATIN GELİŞİMİNİN SANAT MÜZELERİNE ETKİSİ"

Transkript

1 TÜRKİYE DE MODERN SANATIN GELİŞİMİNİN SANAT MÜZELERİNE ETKİSİ Ebru Dede ÖZ Türkiye de modern sanata yöneliş ve sanat müzelerinin gelişimi, 19. yy. sonlarından itibaren başlayan Batılılaşma hamleleriyle ve 1923 te Cumhuriyet in ilan edilmesiyle şekillenen politikalar sonucu gerçekleşebilmiştir. Fakat II. Dünya Savaşı ve ekonomik sıkıntılar, sanat müzelerinin gelişimini geciktirmiştir den itibaren galeriler açılmış, ancak yetersiz kalmıştır dan itibaren Avrupalı küratörler Uluslararası İstanbul Bienallerine gelmişler ve Türk sanatçılara Avrupa ya sergi davetinde bulunmuşlardır li yıllarda Avrupa Birliği müzakereleriyle sanat müzelerinin kurulması hız kazanmıştır. Bu sanat müzelerinde ve kurumlarında, Türkiye de ve dünyada modern ve çağdaş sanatın gelişimini gösteren karma ve retrospektif niteliğinde sergiler düzenlenmiştir. Ayrıca Türk ve dünya sanatının önde gelen eserleri bir arada sergilenmiştir. Böylece, Türkiye de sanat müzelerini izleyenlerin sayısında artış olmuştur. Türkiye de son 10 yılda düzenlenen bu sergilerin her biri başarılı olmuştur. Ancak Batı sanat müzeleri bunu Türkiye den yıllar önce tecrübe ettiğinden, Türkiye deki sanat müzeleri halen geridedir. Bu bağlamda, müze yöneticilerine ve küratörlere çok zor bir görev düştüğünü belirtmek gerekmektedir. Türk sanatının dünya gözünde daha geniş ölçekte algılanması için, sanat müzelerinin ve Türk sanatçılara düzenlenen sergilerin arttırılması gerekmektedir. Anahtar Kelimeler : Sanat, Modern Sanat, Çağdaş Sanat, Koleksiyon, Sanat Müzesi, Sergi iii

2 THE EFFECT OF DEVELOPMENT OF MODERN ART ON ART MUSEUMS IN TURKEY ABSTRACT Ebru Dede Orientation of modern art and development of art museums in Turkey, have been actualized by the result of politics of Westernization moves started in the end of 19. Century and the proclamation of the Republic in But World War II and economic difficulties have led to delay in development of art museums. Since 1950, galleries have been opened but remained insufficient. Since 1990, European curators have come to International Istanbul Biennials and invited Turkish artists to Europe for exhibitions. In the 2000s, foundation of art museums have gained momentum by negotiations of the European Union. The group exhibitions and retrospectives have been organized in the art museums and institutions, showing the development of modern and contemporary art. The leadings of Turkish art and the art world have been exhibited together in the museums. Thus, the number of art museum viewers have been increased in Turkey. Each of these exhibitions arranged in Turkey in the last 10 years, were successful. But as Western art museums have experienced them many years ago, Turkish art museums are still behind. In this regard, it should be noted that museum directors and curators have a very difficult task. To allow a wider perception for Turkish art in the eyes of the world, the number of art museums and exhibitions for Turkish artists should be increased. Key Concepts : Art, Modern Art, Contemporary Art, Collection, Art Museum, Exhibition iv

3 ÖNSÖZ Bu çalışmada, Türkiye de modern sanatın gelişiminin 2000 li yıllardan itibaren kurulan beş tane özel sanat müzesine etkisi incelenmiştir. Bu müzeler, kuruluş sırasına göre Proje4L/Elgiz Çağdaş Sanat Müzesi, Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi, İstanbul Modern Sanat Müzesi, Pera Müzesi ve santralistanbul dur. Bu müzelerde döneminde gerçekleştirilen sergilerden örnekler incelenmiştir. Bu sergilerle ilgili yorumların bilimsel bir tez çalışmasında derlenmesinin, Türkiye de sanat müzeciliğinin bugün geldiği noktanın belirlenmesinde faydalı olacağı düşünülmüştür. Severek çalıştığım bu tez konumun ve genel çerçevesinin belirlenmesinde cesaretlendirici olan Bölüm Başkanımız Prof. Dr. Fethiye Erbay a, tez yazımı konusunda birikimlerini bizlerle paylaşan değerli hocamız Prof. Dr. Selçuk Mülayim e, tezimin planını hazırlamamda değerli yardımlarını esirgemeyen Prof. Dr. Esin Can Mutlu ya, minyatür sanatının tarihini araştırmamda, alan çalışması tekniğini öğrenmemde ve tezimin anlatım dilini sadeleştirmemde büyük desteği olan Prof. Dr. Nil Sarı ya, New York Modern Sanat Müzesi nde yaşadığı deneyimle tezime katkı sağlayan sevgili arkadaşım Deniz Çıkla Yılmaz a, Batı sanatı hakkındaki bilgi birikimimin temelini oluşturan Yrd. Doç. Dr. Ahu Antmen Akiska ya, bugünün sanat ortamına nasıl bakılması gerektiğini öğrendiğim Yrd. Doç. Kerim Kılıçarslan a ve çalışmamın tüm aşamalarında yön gösterici olan Tez Danışmanım Doç. Dr. Mutlu Erbay a, sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Ebru Dede 2012 v

4 İÇİNDEKİLER ÖZ iii ABSTRACT iv ÖNSÖZ v İÇİNDEKİLER vi RESİM LİSTESİ ix KISALTMALAR xvi GİRİŞ 1 BİRİNCİ BÖLÜM 4 1. KONUYLA İLGİLİ GENEL KAVRAMLAR SANAT KAVRAMI VE MODERN SANAT Sanatın Tanımı Modern Sanatın Tanımı MÜZE KAVRAMI VE SANAT MÜZELERİ 12 İKİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE DE MODERN SANATIN GELİŞİMİNİN SANAT MÜZELERİNE ETKİSİ TÜRKİYE DE MODERN SANATIN GELİŞİMİ TÜRKİYE DE MODERN SANATIN GELİŞİMİNİN SANAT MÜZELERİNE ETKİSİ Türkiye de Modern Sanatın Gelişiminin Sanat Müzelerinin Kuruluşuna Etkisi İstanbul Modern Sanat Müzesi Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi Pera Müzesi, İstanbul Santralistanbul Proje4L/Elgiz Çağdaş Sanat Müzesi, İstanbul Diğer Önemli Sanat Müzeleri Türkiye de Modern Sanatın Gelişiminin Sanat Müzelerinde Düzenlenen Sergilere Etkisi 61 vi

5 Sürekli Sergiler Türkiye nin Önde Gelen Modern ve Çağdaş Sanatçılarını Kapsayan Geçici Sergiler Türkiye de Modern Sanatın Gelişiminin Yurt Dışındaki Müzelerle İlişkilerin Geliştirilmesine Etkisi İstanbul Modern Sanat Müzesi ne Yurt Dışından Getirilen Sergilerden Örnekler Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi ne Yurt Dışından Getirilen Sergilerden Örnekler Pera Müzesi ne Yurt Dışından Getirilen Sergilerden Örnekler Santralistanbul a Yurt Dışından Getirilen Sergilerden Örnekler Proje4L/Elgiz Çağdaş Sanat Müzesi nin Uluslar arası Sergi Organizasyonlarından Örnekler Türkiye de Modern Sanatın Gelişiminin Sanat Müzelerinde Genç Sanatçılara Yer Verilmesine Etkisi Türkiye de Modern Sanatın Gelişiminin, Sanat Müzelerinin Modern Müzecilik Anlayışına Yaklaşmasına Etkisi İstanbul Modern Sanat Müzesi Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi Pera Müzesi Santralistanbul Proje4L/Elgiz Çağdaş Sanat Müzesi 130 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ARAŞTIRMANIN VE BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ ARAŞTIRMANIN AMAÇ, KAPSAM VE YÖNTEMİNİN İRDELENMESİ Araştırmanın Amacının ve Kapsamının Tartışılması Araştırmanın Yönteminin İrdelenmesi BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Türkiye de Modern Sanatın Gelişimine Yönelik Bulgular li Yıllardan İtibaren Kurulan Özel Sanat Müzelerine Yönelik Bulgular li Yıllardan İtibaren Kurulan Özel Sanat Müzelerinde Düzenlenen Sergilerle İlgili Bulgular 137 vii

6 Genel Değerlendirme 139 SONUÇ 143 KAYNAKÇA 147 EK 1: DÜNYADA SANATIN TARİHSEL GELİŞİMİ 179 EK 2: TÜRKLERDE SANATIN TARİHSEL GELİŞİMİ 192 EK 3: MODERN SANATIN TARİHSEL GELİŞİMİ 202 EK 4: SANAT MÜZELERİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ 224 EK 5: DÜNYADA MODERN SANAT MÜZELERİNDEN ÖRNEKLER Modern Sanat Müzesi, New York (MOMA) Tate Modern Müzesi, Londra Guggenheim Vakfı Bilbao Müzesi, İspanya Peggy Guggenheim Müzesi, Venedik Pompidou Merkezi, Paris (Pompidou Ulusal Kültür ve Sanat Merkezi) Diğer Önemli Modern Sanat Müzeleri 251 EK 6: OSMANLI İMPARATORLUĞU NDA BATILILAŞMA DÖNEMİ VE SANATA ETKİLERİ 259 EK 7: GELENEKÇİ TÜRK MİNYATÜRLERİ VE BATILI SANAT ANLAYIŞI FARKLILIKLARI VE KARŞILIKLI ETKİLEŞMELER 262 EK 8: TERMİNOLOJİ 267 viii

7 RESİM LİSTESİ Resim 1: Tiziano, Urbino Venüs ü, 1538, tuval, Uffizi Galerisi, Floransa 6 Resim 2: Picasso, Ambroise Vollard, 1910, tuval, Puşkin Müzesi, Moskova 7 Resim 3: Manet, Olympia, Musée d Orsay, Paris, tuval, Resim 4: Modern Sanat Müzesi, New York (MOMA) 10 Resim 5: Proje 4L Elgiz Çağdaş Sanat Müzesi, İstanbul 13 Resim 6: Antik A.Ş Müzayede (açık arttırma), 20 Mart Resim 7: Santralistanbul, Ön açılış sergilerinden 15 Resim 8: Engellilere Yönelik Bir Programdan, New York Modern Sanat Müzesi 18 Resim 9: Abdülmecit, Sarayda Beethoven, tuval üzerine yağlıboya, 21 Resim 10: Osman Hamdi Bey, Kaplumbağa Terbiyecisi, 1906, tuval üzerine yağlıboya, 223X117 cm, özel koleksiyon 22 Resim 11: Feyhaman Duran, Ressamlar Grubu, 1921, tuval üzerine yağlıboya, 133x162 cm, MSGSÜ İstanbul Resim ve Heykel Müzesi Koleksiyonu 24 Resim 12: Hale Asaf, Otoportre, Resim 13: Nurullah Berk, Nargile İçen Adam, tuval üstüne yağlıboya, 1958, 93.5x60 cm, MSGSÜ İstanbul Resim ve Heykel Müzesi Koleksiyonu 26 Resim 14: Nuri İyem, Nalbant, 1944, 120x100 cm 27 Resim 15: Nil Yalter, Başsız Kadın, Göbek Dansı, 1974, video, 30, 30 Resim 16: İstanbul Modern Sanat Müzesi 43 Resim 17: Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi 46 Resim 18: Pera Müzesi 50 Resim 19: Santralistanbul 53 Resim 20: Proje 4L Elgiz Çağdaş Sanat Müzesi 54 Resim 21: Doğançay Müzesi 57 Resim 22: Rezan Has Müzesi 58 Resim 23: IMOGA 58 Resim 24: Anadolu Üniversitesi Eğitim Karikatürleri Müzesi, Eskişehir 59 Resim 25: Hacettepe Üniversitesi Sanat Müzesi 60 ix

8 Resim 26: Baksı Müzesi, Bayburt 60 Resim 27: Tomur Atagök, Binbir Yüzlü Madonna, 1989, metal üzerine boya, 200x300 cm İstanbul Modern Koleksiyonu 63 Resim 28: Serkan Özkaya, Pastacı Yamağı, Resim 29: Mehmet Aksoy, Kayıp Anaları 67 Resim 30: Fahrelnissa Zeid, Çadırlar 68 Resim 31: Nejad Devrim, Soyut Kompozisyon 68 Resim 32: Murat Morova, Abdal, Karışık teknik, 2006, Hakan Ezer Koleksiyonu 69 Resim 33: Ani Çelik Arevyan, Göründüğü Gibi Değil 70 Resim 34: Kutluğ Ataman, İçimdeki Düşman 71 Resim 35: Halil Paşa, Şakayıklar ve Kadın, 1898, Tuval üzerine yağlıboya, 119.5x72.5 cm, SSM Koleksiyonu 73 Resim 36: Abidin Dino, Ingres e Saygı, 1980 ler, Çap: 128 cm. 74 Resim 37: Namık İsmail, Sedirde Uzanan Kadın, 131x180 cm 76 Resim 38: Kolaj Dekolaj, Doğançay ve Villeglé sergisinden 77 Resim 39: Aydan Mürtezaoğlu, Modern ve ötesi için yerleştirme, Resim 40: Mehmet Güleryüz 82 Resim 41: İlhan Koman 83 Resim 42: Yerleşmek sergisinden 84 Resim 43: İçten Dışa Dıştan İçe, 1976, 7 li tuval 85 Resim 44: Abdurrahman Öztoprak, Missa Solemnis L.v. Beethoven a Saygıyla, Nüvit Özdoğru Anısına, Resim 45: Juan Muñoz, Şişe taşıyan kırık burunlar, 1999, karışık teknik (kağıt ve reçine), 243.7x52x52 cm, ARTIUM of Alava Fotoğraf Arşivi 88 Resim 46: Suyun Bir Arada Tuttuğu Sergisinden 89 Resim 47: Lotte Reiniger, Film fonu, On dakika Mozart, 1930, 91 Resim 48: Picasso, Yoksulların Yemeği, 1904, Gravür, 46x37.8 cm, Picasso Müzesi, Paris 93 Resim 49: Rodin, Öpüşme, y.1882, bronz, 25.7x15.9x15.7 cm, Rodin Müzesi, Paris 94 Resim 50: Salvador Dali, Kumda Yatan Figürler, Fundació Gala-Dali, Figueres 95 x

9 Resim 51: Peter Angermann, Parçaların Güzelliği, 1987, tuval üzerine yağlıboya 150x120 cm 97 Resim 52: Jean Dubuffet, Baskılar ve Resimler sergisinden 98 Resim 53: Henri Cartier-Bresson sergisinden 99 Resim 54: 20. Yüzyıl Ustalarından Baskı, Desen ve Suluboyalar sergisinden 101 Resim 55: Josef Koudelka sergisinden 102 Resim 56: Joan Miró sergisinden 103 Resim 57: Chagall: Aşk ve Yaşam sergisinden 104 Resim 58: Yamamura Moji, Animasyon, Japon Medya Sanatları Festivalinden 105 Resim 59: Csontváry "Macar Resminin Sıradışı Bir Ustası" sergisinden 107 Resim 60: Frida Kahlo 108 Resim 61: R. Pondick, Kaygı Boncukları, y.2001, bronz, 4x5x61 cm 109 Resim 62: Santralistanbul Ön Açılış Sergilerinden 112 Resim 63: Parastou Forouhar, İşaretler, 2007, ışıklı kutu 113 Resim 64: Santralistanbul, Haritasız sergisinden 115 Resim 65: Robert Lucander, Dur Bir Dakika: Anlatı Olarak Resim Sergisi 116 Resim 66: L Alba di Domani sergisi, Proje4L/ Elgiz Çağdaş Sanat Müzesi 117 Resim 67: Ca Pesaro Uluslar arası Modern Sanat Müzesi 118 Resim 68: Proje4L/ Elgiz Çağdaş Sanat Müzesi 119 Resim 69: Genç Açılım sergisinden 122 Resim 70: El/le sergisinden 123 Resim 71: Seda Hepsev vd., İşleyen Mekan sergisinden 124 Resim 72: İstanbul Modern Sanat Müzesi Eğitim Etkinliklerinden 126 Resim 73: Sakıp Sabancı Müzesi eğitim etkinliklerinden bir görüntü 128 Resim 74: Pera Müzesi eğitim etkinliklerinden 129 Resim 75: Santralistanbul tiyatro etkinliği: Güzel Şeyler Bizim Tarafta 129 Resim 76: Proje 4L Elgiz Çağdaş Sanat Müzesi 130 Resim 77: At, M.Ö dolayları, Mağara resmi; Lascaux, Fransa 179 Resim 78:Tutankhamon ve karısı, y.m.ö.1330,mısır Müzesi, Kahire 180 xi

10 Resim 79: Praksiteles, Hermes ile genç Dionysos.Olympia, Müze. 181 Resim 80: Hagesandros, Athenodoros ve Rodoslu Polydoros. Laokoon ve oğulları, 181 Resim 81: Simone Martini ve Lippo Memmi, Meryem e Müjde, 1333.Tempera 182 Resim 82: Jan van Eyck, Arnolfini nin evlenmesi, Ahşap üstüne yağlıboya, 81.8x59.7 cm, National Gallery, Londra 184 Resim 83: El Greco, Apokalypsis in beşinci mührünün açılışı, y , Tuval üstüne yağlıboya, 224.5x192.8 cm, Metropolitan Museum of Art, New York 185 Resim 84: Caravaggio, Kuşkucu Thomas, y , Tuval üstüne yağlıboya, 107x146 cm, Stiftung Schlösser und Gärten, Sanssouci, Potsdam 185 Resim 85: François Boucher, Diana Banyo Yaparken, Louvre, Paris, Resim 86: Nicolas Poussin, Arkaida çobanları, y , Tuval üstüne yağlıboya, 85x121 cm, Louvre, Paris 187 Resim 87: Eugène Delacroix, Halka Yol Gösteren Özgürlük, 1830, tuval üstüne yağlıboya, 260x325 cm, Louvre, Paris 188 Resim 88: Jean-François Millet, Başak toplayan kadınlar, 1858,Tuval üstüne yağlıboya, 83.8x111 cm, Musée d Orsay, Paris 190 Resim 89: Paul Sérusier, Selin Yanında Görme, Resim 90: Kudadabad sarayında siren etrafında çift balık 192 Resim 91: II. Mehmed in portresi, Sinan Bey tarafından yapılmıştır, 15.yy ın ikinci yarısı, İstanbul Topkapı Sarayı Müzesi, H Resim 92: İstanbul Şehri (çift sayfa), Matrakçı Nasuh, Beyan-ı Menazil-i Sefer-i Irakeyn 1536, İstanbul Üniversitesi Kitaplığı, T Resim 93: Bab-I Hümayun, Şehinşehname den, Nakkaş Osman, 16.yy. 195 Resim 94: III. Ahmed in portresi, Levnî 196 Resim 95: Adem ile Havva nın cennetten kovulması, Kalender Paşa, 196 Resim 96: Lâke cilt kapağı üzerindeki şemse içerisinde Kıyı Kasrı betimi, Abdullah Buhari, Resim 97: Abdullah Buhari, Hamamda Yıkanan Kadın, 1741, 198 Resim 98: III. Mustafa ve şehzadesi, Silsilenâme-i Osmaniye, Refail e atfedilir, 199 Resim 99: III. Selim in kabulü, Kostantin Kapıdağlı ya atfedilir, tuval üzerine yağlıboya, xii

11 Resim 100: Topkapı Sarayı, Harem, III. Selim in Hasodası nda manzara 200 Resim 101: Merzifon Kara Mustafa Paşa Camisi Şadırvanı kubbesindeki manzara resmi, Zileli Emin, Resim 102: Manet, Olympia, 1863, Musee d Orsay, Paris, Tuval 203 Resim 103: Monet, İzlenim: Gündoğumu, Musée Marmottan, Paris, Tuval, 1872 _ 203 Resim 104: Henri Matisse, Yeşil Çizgi (Madame Matisse in Portresi), 1905, 204 Resim 105: Ernst Ludwig Kirchner, Japon Şemsiyesi Altındaki Kız, Resim 106: Braque, Estaque da Evler, 1908, tuval üzerine yağlıboya, 73x60 cm _ 206 Resim 107: Umberto Boccioni, Boşlukta yer alan süreklilik biçimleri, bronz, 1913, MOMA, New York 207 Resim 108: Kandinsky, Sarı Kırmızı Mavi, 1925, tuval üzerine yağlıboya, 127x200 cm, Pompidou Merkezi, Paris 208 Resim 109: Maleviç, Beyaz Zemin Üzerine Siyah Kare, Resim 110: Vladimir Tatlin, III. Enternasyonal Anıtı, Resim 111: Bauhaus binası, Dessau, Almanya ( ) 211 Resim 112: Marcel Duchamp, Çeşme, Galleria Schwarz, Milano, 1917 (Kayıp orijinalinin 1964 tarihli kopyası) 211 Resim 113: Salvador Dali, Haşlanmış fasülyeli yumuşak yapı (İç savaş öngörüsü), Resim 114: Jackson Pollock, Lavanta Sisi, 1950, National Galleri of Art 213 Resim 115: Andy Warhol, Marilyn Diptiği, Tuval üzerine akrilik, Resim 116: Robert Rauschenberg, Yatak, Resim 117: Carl Andre,Eşdeğer VIII, Resim 118: Joseph Kosuth, Bir ve üç sandalye, Resim 119: Joseph Beuys, I like America and America likes me, performans, 1974, René Block Gallery 217 Resim 120: Chuck Close, Leslie, 1973, Kağıt üzerine suluboya, 184x144.6 cm, Pillsburg Aile Koleksiyonu, Teksas 218 Resim 121: Michelangelo Pistoletto, Paçavralar İçinde Venüs, Resim 122: Nam June Paik, TV Buda, 1974, Bronz heykel ve video enstelasyon _ 219 xiii

12 Resim 123: Jackson Pollock, atölyesinde 220 Resim 124: Gilbert&George, Şarkı söyleyen heykel, Resim 125: Judy Chicago, Yemek Daveti, Resim 126: Robert Smithson, Spiral Dalgakıran, , Büyük Tuz Gölü, Utah _ 222 Resim 127: Georg Baselitz, Adieu, 1982, Tuval üzerine yağlıboya, 250x300 cm. _ 223 Resim 128: Uffizi Galerisi, 18. Yüzyıla ait bir resim 224 Resim 129: Vatikan Müzeleri 225 Resim 130: Louvre Müzesi, Paris 226 Resim 131: Montagu House, Bloomsbury (daha sonra British Museum) 226 Resim 132: Hermitage Müzesi 228 Resim 133: Osman Hamdi Bey 230 Resim 134: Atatürk, İstanbul Resim ve Heykel Müzesi nde 231 Resim 135: İzmir Devlet Resim ve Heykel Müzesi 232 Resim 136: Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi 232 Resim 137:MOMA 235 Resim 138: MOMA 238 Resim 139: Tate Modern, Londra 240 Resim 140: Tate Modern Turbinas Salonu 241 Resim 141: Bilbao Guggenheim Müzesi 243 Resim 142: Bilbao Guggenheim Müzesi 245 Resim 143: Peggy Guggenheim Müzesi 246 Resim 144: Dilek Ağacı, Yoko Ono nun (1933-) Peggy e hediyesi, Müze bahçesi _ 248 Resim 145: Pompidou Merkezi 249 Resim 146: Pompidou Merkezi 250 Resim 147: New York Guggenheim Müzesi 252 Resim 148: New York Metropolitan Sanat Müzesi 253 Resim 149: Paris Orsay Müzesi 254 Resim 150: Philadelphia Sanat Müzesi 255 xiv

13 Resim 151: Paris Belediyesi Modern Sanat Müzesi 256 Resim 152: Salvador Dali Müzesi 257 Resim 153: J.Paul Getty Müzesi, Los Angeles 257 Resim 154: San Francisco Modern Sanat Müzesi 258 Resim 155: At Koşusu, Hünername, Nakkaş Osman, 1588, Topkapı Sarayı Kitaplığı 264 Resim 156: Andre Derain, Hyde Park tan Bir Köşe 264 Resim 157: Şeker Ahmed Paşa, Orman, tuval üzerine yağlıboya, 140x181 cm 265 Resim 158: Paul Cézanne, Kâğıt Oynayanlar, , Musée d Orsay, Paris 265 xv

14 KISALTMALAR AAM ABD AICA Dr. EBE FBE GSE HCB IAA ICOM km m M.Ö. M.S. m 2 MAM MOMA MSGSÜ M.Ü. Prof. SBE SFMoMA SSM TBMM UNESCO UPSD Amerikan Müzeler Birliği Amerika Birleşik Devletleri Association Internationale des Arts Critiqués (Uluslar arası Sanat Eleştirmenleri Derneği) Doktor Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Enstitüsü Henri Cartier-Bresson (Fotoğraf sanatçısı) International Art Association Council of Museums (Uluslar arası Müzeler Konseyi) Kilometre Metre Milattan Önce Milattan Sonra Metre kare Musee d Art Moderne de la Ville de Paris (Paris Belediyesi Modern Sanat Müzesi) Museum of Modern Art (Modern Sanat Müzesi, New York) Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Marmara Üniversitesi Profesör y. Yaklaşık YL YTÜ yy. Sosyal Bilimler Enstitüsü San Francisco Modern Sanat Müzesi Sakıp Sabancı Müzesi Türkiye Büyük Millet Meclisi United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu Uluslar arası Plastik Sanatlar Derneği (IAA) Yüksek Lisans Yıldız Teknik Üniversitesi Yüzyıl xvi

15 GİRİŞ Türkiye de modern sanatın ve sanat müzeciliğinin gelişiminde Batı ya göre bir gecikme söz konusudur. 19. yy. sonlarında başlayan Batılılaşma hamlelerine kadar, Osmanlı kendi sanat ve kültür yapısını korumuştur. Batılılaşma kapsamında yurt dışına gönderilen sanatçılar, I. Dünya Savaşı nın başlamasıyla yurda geri dönmüşler ve çeşitli gruplar oluşturarak Türkiye de modern sanatın gelişiminde öncü olmuşlardır. Modern sanatın etkisiyle eserler üreten Türk sanatçılar, kendi çabalarıyla sergiler düzenleme girişimlerinde bulunmuşlardır. Cumhuriyet in politikalarıyla desteklenen sanat çalışmaları kapsamında devlete bağlı resim ve heykel müzeleri kurulmuş, ancak ekonomik nedenlerle gelişme sağlanamamıştır. Bu çalışmada, Türkiye de modern sanatın gelişiminin 2000 li yıllardan itibaren kurulan özel sanat müzelerine etkisi araştırılmıştır. Düzenledikleri sergilerin yoğunluğu nedeniyle İstanbul Modern Sanat Müzesi, Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi, Pera Müzesi, santralistanbul ve Proje4L/Elgiz Çağdaş Sanat Müzesi ele alınmıştır. Bu müzelerde döneminde gerçekleştirilen sergilerden örnekler incelenmiştir. Bu sergilerle ilgili yorumların bilimsel bir tez çalışmasında derlenmesinin, Türkiye de sanat müzeciliğinin bugün geldiği noktanın belirlenmesinde faydalı olacağı düşünülmüştür. Çalışmanın amacı, Türkiye deki sanat müzelerinde düzenlenen modern ve çağdaş sanat sergilerinin nitelik ve nicelik bakımından irdelenmesini, modern sanatı ve modern müzecilik anlayışını ne kadar yansıttığının araştırılmasını ve eksikliklerin belirlenmesini sağlamaktır. Sanat içinde müzikten edebiyata, plastik sanatlardan dijital sanata pek çok farklı alanı barındırır. Bu çalışmada sanat müzelerinde sergilenen eserlerin niteliğini oluşturan görsel sanat dalları konu alınmıştır. Sanat müzelerinde sergilenen görsel sanatlar, resim ve heykel gibi plastik sanatların yanı sıra, fotoğraf, video sanatı, animasyon, yerleştirme ve sanatçı performansları gibi alanları da kapsamaktadır. Çalışma giriş ve sonuç bölümleri dâhil olmak üzere beş ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde modern sanat ve sanat müzeleri kavramları açıklanmıştır. Günümüzde pek çok kaynakta aynı anlamdaymış gibi kullanılan modern sanat ve çağdaş sanat kavramlarının ayırımlarına bu bölümde yer 1

16 verilmiştir. Bu bölümün devamında, sanat müzeleri ve modern müzecilik kavramları anlatılmıştır. İkinci bölümde ise tezin esas konusu olan Türkiye de Modern Sanatın Gelişiminin Sanat Müzelerine Etkisi yer almaktadır. Türkiye de modern sanatın gelişim süreci anlatılmış ve bu gelişimin sanat müzelerinin kuruluşuna, bu müzelerde gerçekleştirilen yerli, yabancı ve genç sanatçılara yönelik sergilere, ayrıca modern müzecilik anlayışına yaklaşılmasına etkisi ele alınmıştır. Üçüncü bölümde, araştırmanın genel çerçevesi ve yöntemi tartışılmış, araştırma sırasında elde edilen bulguların genel değerlendirmesi yapılmıştır. Türkiye de modern sanatın gelişiminde yaşanan sorunların sanat müzelerine etkileri ve sergilerin nitelikleri bu bölümde yorumlanmıştır. Çalışma konusu geniş olduğundan sanat, modern sanat ve sanat müzeciliği konularındaki tarihsel gelişime ve dünyada örnek alınan modern sanat müzelerine ekler bölümünde yer verilmiştir. Genel değerlendirmenin yapılmasında ve sonuca varılmasında ekler bölümünde yer alan bilgilerden de yararlanılmıştır. Çalışmada literatür tarama ve alan çalışması tekniklerinden yararlanılmıştır. Araştırma sürecinde, ilgili müzelerin kütüphanelerinden, ayrıca İstanbul Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi ve İstanbul Bilgi Üniversitesi kütüphanelerinden yararlanılmıştır. Yabancı kaynakların bazıları Kadir Has Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi ve İstanbul Modern Sanat Müzesi kütüphanelerinden temin edilmiştir. İtalya Floransa da Uffizi Galerisi ve Venedik te Peggy Guggenheim Müzesi nden temin edilen kitap, katalog ve broşürler yararlanılan diğer yabancı kaynaklardır. Türkiye de modern sanatın gelişimi ve sanat müzeleri ile ilgili kitapların sayısı azdır. Oğuz Erten in Türk Plastik Sanatlarında İlkler, Ayla Ersoy un Günümüz Türk Resim Sanatı, Sezer Tansuğ un Çağdaş Türk Sanatına Temel Yaklaşımlar, İpek Duben in Türk Resmi ve Eleştirisi adlı kitapları, Günsel Renda, Adnan Turani, Kaya Özsezgin, Turan Erol un yazılarından derlenen 4 ciltlik Başlangıcından Bugüne Çağdaş Türk Resim Sanatı Tarihi ansiklopedileri, santralistanbul un Modern ve Ötesi, Sabancı Üniversitesi Sakıp 2

17 Sabancı Müzesi nin Batı ya Yolculuk Türk Resminin 70 Yıllık Serüveni sergi kataloglarındaki makaleler konuyla ilgili en çok yararlanılan kaynaklar arasındadır. Sanat Dünyamız dergisinin Türk Resmi İçin Bir Müze Denemesi konulu 88. Sayısından, eserlerin bir arada toplanmış olması ve tarihlerinin belirtilmiş olması dolayısıyla büyük fayda sağlanmıştır. Sanat müzelerinin gelişiminde, Yahşi Baraz ın Sanat Müzeleri adlı kitabı en çok izlenen kaynak olmuştur. Dünyada öne çıkan modern sanat müzelerinin belirlenmesinde Ali Artun un sanat müzeleri kitapları dizisi ve ülkemizde bu alanda yayınlanan makaleler izlenmiştir. Çalışmada yapılan yorumlarda, dergilerde ve sergi kataloglarında yayınlanan makaleler temel alınmıştır. Ülkemizde müzecilik konusunda profesyonel ve akademik çalışmaların kısıtlı olmasının bir sonucu olarak makale ve kitap yazarlarının sayısı sınırlıdır. Dolayısıyla alıntılanan görüşlerin çerçevesi belirgindir. Türkiye de modern sanatın gelişimi ve sanat müzeciliği hakkında araştırmaların ve yayınların arttırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Avangard, çağdaş ve bugünün sanatının daha iyi açıklanabilmesi için deneyimlerin anlatılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Bu nedenle alan çalışması yöntemine başvurulmuştur. Alan çalışmasında, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyeleri Ahu Antmen ve Kerim Kılıçarslan ın derslerde yaptıkları açıklamalardan yararlanılmıştır. Deniz Çıkla Yılmaz ın New York Modern Sanat Müzesi ziyaretindeki izlenimlerinden, yapısını izleyiciyle oluşturan çağdaş sanatın örneklendirilmesinde faydalanılmıştır. 3

18 BİRİNCİ BÖLÜM 1. KONUYLA İLGİLİ GENEL KAVRAMLAR 1.1. SANAT KAVRAMI VE MODERN SANAT Sanat tarihinde modern sanatın ve modern sanat müzelerinin zeminini hazırlayan gelişmeler dünyadaki sosyal, politik, ekonomik, coğrafi özellikler gibi pek çok faktöre bağlı gerçekleşmiştir Sanatın Tanımı Sanat müzelerinde sergilenen eserler biçim, içerik, çeşitlilik ve değer görme açılarından tarih içinde değişim göstermiş, buna bağlı olarak sanatın tanımında farklı görüşler oluşmuştur. Çalışma konusu gereği, modern sanatın kökenini oluşturan ve izleyici açısından ele alınan sanat tanımlarından bazı örnekler verilmiştir. Modern sanatın fidelerini oluşturan tanım değişimlerini özetleyecek olursak; 17. yy. da 'güzel,' 'yüksek,' 'yüce,' 'özgür,' 'ideal,' fikirleriyle güzel ve entelektüel sanatlar, el sanatlarından ayrılmaktadır. 18. yy. da 'estetik' (güzelliğin ne olduğu sorusunun yanıtını arayan felsefe dalı) ile sanat ayrı ayrı tanımlanmaya başlamıştır. 19. yy. daki bütün sanat hareketleri sanatın 'bağımsızlığı' üzerine gelişmiştir. 20. yy. da sanat sanat içindir görüşü yaygınlaşmıştır. Herhangi bir nesne, üzerine bir anlam yüklenerek sanat eseri olabilmiştir. Sanat nesnesi, kendi orijinal zamanından ve ortamından ayrılarak, bir sanat müzesine dâhil edildiğinde, tüm anlamlarından arınmakta ve boşalmaktadır. 1 Sanat müzesinde yapıtların anlamlarından arınmasından söz edilse de, izleyicinin sanat nesnesi karşısında etkilenmesi ve sanatın insanlara yön gösterici olup olmaması üzerine sanat tarihi boyunca değişmeyen bir tartışma olmuştur. Örneğin Georg Wilhelm Friedrich Hegel'e ( ) 2 göre sanat, hem ruh durumunu ortaya çıkaran düşünce görüşünün gerçekleşmesi, hem de din ve 1 Charles Harrison & Paul Wood (ed.), Art in Theory , An Anthology of Changing Ideas, Blackwell Publishing, 2003 (4), s Georges Politzer, Felsefenin Başlangıç İlkeleri, çev. Hasan İlhan, Alter Yayınları, Ankara, Temmuz 2008, s.227 4

19 felsefeyle birlikte bilinçlere ulaşmanın ve insanlara en yüce hedeflerini ve ruhun en yüce gerçeğini iletmenin aracıdır. 3 Platon un (İÖ ) 4 mağara benzetmesine* atıfta bulunan France Farago, sanatın mağarada hapis kalan kişinin ışığı görebilmesi için aracı rol oynadığını belirtmiştir. 5 Mağarada, ayaklarından zincire vurulmuş insanların iyi ideası nı görebilmesi için, bunun varlığından haberdar olması gerekmektedir. Işığın varlığını fark ederse, oraya doğru yönelebilir. Farago, sanatın böyle bir rol oynadığını anlatmaktadır. *[Platon, Devlet adlı VII. Kitap'ta "Mağara Benzetmesi" ile ünlü İdealar Teorisi'ni anlatmıştır. 6 : "ŞİMDİ" dedim, "bilgi ve bilgisizlik bakımından insan tabiatını şöyle tasarla: Bir çeşit yer altı mağarasında yaşayan insanlar düşün. Bu mağaranın kapısı boydan boya ışığa açık olsun. Bu insanlar çocukluklarından beri orada ayaklarından ve boyunlarından zincire vurulmuş olarak oturuyorlar, öyle ki ne bir yere kımıldayabiliyorlar, ne de (zincir, başlarını döndürmelerine engel olduğu için) önlerinden başka bir yeri görebiliyorlar. Arkalarında ve uzakta bir tepenin üzerinde yanan ateşin ışığı sırtlarına vuruyor...." 7 "İyi ideası" güneşe benzer. Duyular dünyasında her şeyi güneş sayesinde gördüğümüz gibi, akıl dünyasında yani anlama ve kavrama dünyasında da "iyi ideası" sayesinde görür ve bilgi ediniriz. 8 ] Hegel ve Farago ya göre, sanat insanlara doğru yolu göstermelidir. Gombrich e göre Sanat diye bir şey yoktur, sanatçılar vardır yy. ın büyük bir sanatçısı olan Pablo Picasso ya (İspanyol, ) göre sanatın böyle bir rolü yoktur: "Doğru nedir ki? Doğru yoktur. Tuvalimde bir doğru peşinde koştuğumu düşünelim; aynı doğrudan yüz tane resim çıkarabilirim. O halde bunların hangisidir doğru? Nedir doğru -bana model olan nesne mi, yoksa, resmettiğim şey mi? Doğru diye bir şey yoktur". 10 Theodor Wisegrund Adorno ya (Alman, ) göre; sanat yapıtı, sanatçısının onu üretme nedenlerini aşmalı ve üretme nedeni olan toplumun 3 L.N. Tolstoy, Sanat Nedir?, çev. Mazlum Beyhan, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, Eylül 2007, s Georges Politzer, Felsefenin Başlangıç İlkeleri, çev. Hasan İlhan, Alter Yayınları, Ankara, Temmuz 2008, s France Farago, Sanat, çev. Özcan Doğan, Doğu Batı Yayınları, Ankara, Eylül 2006, s.27 6 Platon, Devlet, çev. Hüseyin Demirhan, Sosyal Yayınlar, İstanbul, Ekim 2002, s.10 7 a.e., s a.e., s.11 9 E.H.Gombrich, Sanatın Öyküsü, çev.erol Erduran & Ömer Erduran, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2002 (3), s Dore Ashton, (der.), Picasso Konuşuyor, çev. Mehmet Yılmaz&Nahide Yılmaz, Ütopya Yayınları, Ankara, Mart 2001, s.47 5

20 yanlışlarından kaçabilmelidir. Böylece sanat yapıtı, toplumun uzlaşmaz gerçekliği için bir uzlaşım ufku olur. 11 Sanat eseri bağlamından ve içeriğinden, yani toplumun çevresinden ve siyasi temsillerinden yalıtılarak tarafsızlaştırılır. Sanat, sadece müzelerde izlenen eserler olarak hayattan koparılır Modern Sanatın Tanımı Modern sanat, sanatta Batılı anlayışın değiştirilmesiyle oluşmuştur. Bu durumda, modern sanatın tanımından önce Batılı sanat anlayışının ne olduğunun açıklanmasında fayda vardır. Batılı Sanat Anlayışı: Genel olarak resim sanatında özellikle Rönesans tan* 20.yy. ın başına dek etkili olan, üçüncü boyut yanılsaması yaratmak için geliştirilen tekniklerle gerçekçi üretim biçimidir. Coğrafi olarak Batı da yer alsa da, bu tekniklerle gerçekçi biçimde üretilmeyen eserler ve genellikle Rönesans öncesi sanat Batılı anlayış kapsamında görülmemektedir. 13 Resim 1: Tiziano, Urbino Venüs ü, 1538, tuval, Uffizi Galerisi, Floransa 14 *Rönesans: yy. lar arasında Avrupa kültür ve sanatında yeniden doğuş 11 Besim F Dellaloğlu, Frankfurt Okulu'nda Sanat ve Toplum, Say Yayınları, İstanbul, 2007 (4), s Ali Artun, Sanat Müzeleri 1, Tarih Sahneleri Müze ve Modernlik, İletişim Yayınları, İstanbul, 2006, s Metin Sözen & Uğur Tanyeli, Sanat Kavram ve Terimleri Sözlüğü, Remzi Kitabevi, İstanbul, Ekim 2003 (7), s Johan Huizinga, Rönesansın Serüveni, çev.aysun Babacan, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, Ocak 2005, s.55 6

Müze eğitiminin amaçları nelerdir?

Müze eğitiminin amaçları nelerdir? Müze eğitiminin amaçları nelerdir? Sergilenen nesnelerle insanlar arasında köprü kurarak nesnelerin onların yaşantıları ile bütünleşmesini sağlamak; Nesnelerin maddi ve ideal değerleri ile algılanması

Detaylı

MÜZELERİ. Prof. Dr. ORHAN ŞENER Yrd. Doç. Dr. EMİNE YÜKSEL. Editör: Heykeltıraş Elçin Şener (Brera Akademisi)

MÜZELERİ. Prof. Dr. ORHAN ŞENER Yrd. Doç. Dr. EMİNE YÜKSEL. Editör: Heykeltıraş Elçin Şener (Brera Akademisi) 1 A V R U P A MÜZELERİ Prof. Dr. ORHAN ŞENER Yrd. Doç. Dr. EMİNE YÜKSEL Editör: Heykeltıraş Elçin Şener (Brera Akademisi) Yayın No. : 3445 İletişim Dizisi : 127 1. Baskı - Ağustos 2016 - İSTANBUL ISBN

Detaylı

Editörlük Yaptıgım Yayınlar:

Editörlük Yaptıgım Yayınlar: Editörlük Yaptıgım Yayınlar: Novartis - Novadays (2008-2009): Novartis in doktorlar için; kişiye özel içerikte hazırlanan periyodik dergisi... Konuların belirlenmesinden yazıların toplanmasına kadar tüm

Detaylı

Sakıp Sabancı Müzesi Sakıp Sabancı Cad. No:42 Emirgan 34467 İstanbul

Sakıp Sabancı Müzesi Sakıp Sabancı Cad. No:42 Emirgan 34467 İstanbul SAKIP SABANCI MÜZESİ TEKNİK GEZİ RAPORU Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Lisans Programı, MİM 103 Mimarlıkta Araştırma Yöntemleri dersi kapsamında, Sakıp Sabancı Müzesi teknik gezisi 20 Aralık 2012 tarihinde,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2 Ünvanı : Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. 2 Ünvanı : Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans 1. Adı ve Soyadı : AYLA ERSOY ÖZGEÇMİŞ 2 Ünvanı : Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Edebiyat.Fakültesi.Sanat Tarihi Bölümü İstanbul Üniversitesi 1971 Yüksek Lisans Doktora Türk

Detaylı

NESLİHAN AYDINLIOĞLU EŞİN BİRİKİMLERİM VE BİRİKTİRDİKLERİM

NESLİHAN AYDINLIOĞLU EŞİN BİRİKİMLERİM VE BİRİKTİRDİKLERİM NESLİHAN AYDINLIOĞLU EŞİN BİRİKİMLERİM VE BİRİKTİRDİKLERİM DETAYLARDAKİ ETKİLEŞİMLER Değerli hoca Şeref Akdik in yaktığı ışık ile sanatla tanışan ve lise çağlarında ressam olmaya karar veren Neslihan

Detaylı

1979 Nihat Sümeralp ile birlikte Koleksiyon Sanat Galerisi ni kurdu, 1989 a kadar yönetti.

1979 Nihat Sümeralp ile birlikte Koleksiyon Sanat Galerisi ni kurdu, 1989 a kadar yönetti. BUBİ İstanbul da doğdu. Psikoloji öğrenimi gördü. 1979 Nihat Sümeralp ile birlikte Koleksiyon Sanat Galerisi ni kurdu, 1989 a kadar yönetti. 1989 Hüsamettin KüLte ile birlikte Lâmi Sanat Galerisi ni kurdu

Detaylı

MİNİMALİZM Öğr.Gör. Elif Dastarlı

MİNİMALİZM Öğr.Gör. Elif Dastarlı 1960 Sonrası Sanat Hareketleri MİNİMALİZM Öğr.Gör. Elif Dastarlı Frank Stella, Zambezi, 1959, tuval üzeri enamel, 230,5 x 200 cm, San Francisco Museum of Modern Art. Frank Stella, Jill (siyah seri), 1959,

Detaylı

TEKNİK GEZİ RAPORU. Ders: MİM 121 MİMARİ TASARIM I. Tarih: 07.10.2011 Gezi alanı: Antrepo 3 & 5

TEKNİK GEZİ RAPORU. Ders: MİM 121 MİMARİ TASARIM I. Tarih: 07.10.2011 Gezi alanı: Antrepo 3 & 5 TEKNİK GEZİ RAPORU Ders: MİM 121 MİMARİ TASARIM I. Tarih: 07.10.2011 Gezi alanı: Antrepo 3 & 5 Meclis-i Mebusan Caddesi - Liman İşletmeleri Sahası - Tophane Konumu: Bienal alanının konumunu gösteren harita

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Handan ÖZSIRKINTI KASAP 2. İletişim: 1230 3. Ünvanı: Yrd. Doç. 4. Öğrenim Durumu: Sanatta Yeterlik (Doktora) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Yüksek Lisans Güzel Sanatlar Fakültesi

Detaylı

POP SANAT Öğr.Gör. Elif Dastarlı

POP SANAT Öğr.Gör. Elif Dastarlı 1960 Sonrası Sanat Hareketleri POP SANAT Öğr.Gör. Elif Dastarlı Victor Pasmore, This is Tomorrow sergi afişi, 1956. Richard Hamilton, This is Tomorrow sergi afişi, 1956. Richard Hamilton, Günümüzün evlerini

Detaylı

Çağdaş Sanatımızda Son Osmanlı OSMAN HAMDİ KAYA ÖZSEZGİN

Çağdaş Sanatımızda Son Osmanlı OSMAN HAMDİ KAYA ÖZSEZGİN Çağdaş Sanatımızda Son Osmanlı OSMAN HAMDİ KAYA ÖZSEZGİN İÇİNDEKİLER İlk Söz /9 Hayatı ve Sanatı /17 Paris'te Resim Dersleri /19 İstanbul'a Dönüş /20 "Doğululuk" Eğilimi /23 Kadın Figürleri /25 Bilimsel

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ (CV) Nusret Polat (25 Ekim 1977) Eğitim: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Mimar Sinan Güzel Sanatlar 1995-1999 Bölümü Üniversitesi Y. Lisans Fen-Edebiyat

Detaylı

1824 yılında Paris Salonu'nda John Constable'ın eserleri sergilendi. Ressamın, kırsal manzaraları bazı genç meslektaşlarını etkiledi.

1824 yılında Paris Salonu'nda John Constable'ın eserleri sergilendi. Ressamın, kırsal manzaraları bazı genç meslektaşlarını etkiledi. Çağdaş Dünya Sanatı 1824 yılında Paris Salonu'nda John Constable'ın eserleri sergilendi. Ressamın, kırsal manzaraları bazı genç meslektaşlarını etkiledi. Bu genç ressamlar, şekilciliği reddedip doğadan

Detaylı

Prof.Dr.Hatice BENGİSU

Prof.Dr.Hatice BENGİSU Prof.Dr.Hatice BENGİSU EĞİTİM 1974-1975 Balıkesir Necati Bey İlköğretmen Okulu. 1977-1978 Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Enstitüsü, Resim-İş Bölümü. 1978-1986 Yozgat, Balıkesir, Tatvan, Antakya

Detaylı

TÜRKİYE DE MÜZECİLİK VE MÜZECİLİK TARİHİ

TÜRKİYE DE MÜZECİLİK VE MÜZECİLİK TARİHİ TÜRKİYE DE MÜZECİLİK VE MÜZECİLİK TARİHİ Müze Nedir? Sanat ve bilim eserlerinin veya sanat ve bilime yarayan nesnelerin saklandığı, halka gösterilmek için sergilendiği yer veya yapılara müze denir. Müzeler,

Detaylı

Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi, İstanbul'da Boğaziçi'nin en eski yerleşimlerinden Emirgan'da yer almaktadır.

Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi, İstanbul'da Boğaziçi'nin en eski yerleşimlerinden Emirgan'da yer almaktadır. Müze Tarihi Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi, İstanbul'da Boğaziçi'nin en eski yerleşimlerinden Emirgan'da yer almaktadır. Müzenin ana binası olan villa, 1927 yılında Mısır Hidiv ailesinden Prens

Detaylı

3. Unvanı: Doçent E-posta :

3. Unvanı: Doçent E-posta : 1. Adı Soyadı: Ali Sait Liman 2. Doğum Tarihi / Yeri: 09.01.1973 / Tercan 3. Unvanı: Doçent E-posta : asliman@uludag.edu.tr 4. Öğrenim durumu / görev yaptığı akademik kurumlar : a- Öğrenim durumu Derece

Detaylı

Görsel İletişim Tasarımı Öğr.Gör. Elif Dastarlı

Görsel İletişim Tasarımı Öğr.Gör. Elif Dastarlı SANAT TARİHİ I Görsel İletişim Tasarımı Öğr.Gör. Elif Dastarlı RÖNESANS (15. yüzyıl) Düşünce alanında, ilkçağ anlayışının etkileri görülmeye başlanır.(yeni Platonculuğun etkisi) Sanatçının başlıca amacı

Detaylı

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Editörler Ramazan SEVER Erol KOÇOĞLU Yazarlar Ramazan SEVER Hilmi DEMİRKAYA Erol KOÇOĞLU Ömer Faruk SÖNMEZ Cemal AKÜZÜM Döndü ÖZDEMİR

Detaylı

Ekrem Kahraman ÖDÜLLER. 1983. IX. Akdeniz Festival Resim Yarışması Ödülü. 17. DYO Resim Yarışması Ödülü. Ev-Ofis Dergisi Başarı Ödülü

Ekrem Kahraman ÖDÜLLER. 1983. IX. Akdeniz Festival Resim Yarışması Ödülü. 17. DYO Resim Yarışması Ödülü. Ev-Ofis Dergisi Başarı Ödülü Ekrem Kahraman 1948 yılında Tarsus ta doğdu. 1971 yılında İstanbul Eğitim Enstitüsü Resim Bölümünden mezun oldu. Çeşitli Ortaöğretim kurumlarında öğretmenlik yaptı. 1989 yılında öğretmenlikten ayrılarak

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Dilek TÜTÜNCÜ OĞUZOĞLU Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf ve Video Bölümü Fotoğraf ve Video Ana Sanat Dalı ndan EMEKLİ

Yrd. Doç. Dr. Dilek TÜTÜNCÜ OĞUZOĞLU Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf ve Video Bölümü Fotoğraf ve Video Ana Sanat Dalı ndan EMEKLİ Yrd. Doç. Dr. Dilek TÜTÜNCÜ OĞUZOĞLU Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf ve Video Bölümü Fotoğraf ve Video Ana Sanat Dalı ndan EMEKLİ 1. Eğitim Lisans Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ ÖĞRENIM DURUMU: LİSANS: PLASTİK SANATLAR BÖLÜMÜ, V. T. ÜNİVERSİTESİ, GÜZEL Y. LİSANS: PLASTİK SANATLAR BÖLÜMÜ, V. T. ÜNİVERSİTESİ, GÜZEL

ÖZGEÇMİŞ ÖĞRENIM DURUMU: LİSANS: PLASTİK SANATLAR BÖLÜMÜ, V. T. ÜNİVERSİTESİ, GÜZEL Y. LİSANS: PLASTİK SANATLAR BÖLÜMÜ, V. T. ÜNİVERSİTESİ, GÜZEL ÖZGEÇMİŞ YRD. DOÇ. DR. NEDRET YAŞAR 1970, RUSE, BULGARİSTAN ÖĞRENIM DURUMU: LİSANS: PLASTİK SANATLAR BÖLÜMÜ, V. T. ÜNİVERSİTESİ, GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ, BULGARİSTAN, 1996 Y. LİSANS: PLASTİK SANATLAR

Detaylı

MÜZELERDE SERGİLEME VE SUNUM TEKNİKLERİNİN PLANLANMASI. Doç. Dr. Mutlu Erbay

MÜZELERDE SERGİLEME VE SUNUM TEKNİKLERİNİN PLANLANMASI. Doç. Dr. Mutlu Erbay MÜZELERDE SERGİLEME VE SUNUM TEKNİKLERİNİN PLANLANMASI Doç. Dr. Mutlu Erbay Yay n No : 2454 letiflim Dizisi : 81 1. Bask May s 2011 STANBUL ISBN 978-605 - 377-475 - 4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n

Detaylı

BAKIŞ PORTRE FOTOĞRAFININ DEĞİŞEN YÜZÜ BANK OF AMERICA KOLEKSİYONUNDAN 3 EKİM 2012-20 OCAK 2013 SORULAR:

BAKIŞ PORTRE FOTOĞRAFININ DEĞİŞEN YÜZÜ BANK OF AMERICA KOLEKSİYONUNDAN 3 EKİM 2012-20 OCAK 2013 SORULAR: PORTRE FOTOĞRAFININ DEĞİŞEN YÜZÜ 3 EKİM 2012-20 OCAK 2013 6 5 9 4 2 7 3 1 8 SORULAR: 1- Fotoğrafta kaç çocuk var? 2- Çocuklardan kaç tanesi sana doğru bakıyor? 3- Kız çocuğu elinde ne tutuyor? 4- Fotoğrafçı

Detaylı

Rönesans Heykel Sanatı

Rönesans Heykel Sanatı Rönesans Heykel Sanatı Ortaçağda heykel mimariye bağımlıdır. Fakat Rönesans döneminde, heykel mimariden bağımsız eserler olarak karşımıza çıkar. Heykeller meydanlarda, saraylarda ve köşklerde sergilenmeye

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl 1.Adı:Ümran Özbalcı Aria 2.Doğum Yeri:İzmir 3.Unvanı:Yrd.Doç 4.Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl LİSANS RESİM DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1985 YÜKSEK LİSANS SANATTA YETERLİK (DOKTORA) RESİM MARMARA

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel Sanatlar Bölümü emre.tandirli@isikun.edu.tr ÖĞRENİM DÖNEMİ DERECE ÜNİVERSİTE ÖĞRENİM ALANI

ÖZGEÇMİŞ Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel Sanatlar Bölümü emre.tandirli@isikun.edu.tr ÖĞRENİM DÖNEMİ DERECE ÜNİVERSİTE ÖĞRENİM ALANI ÖZGEÇMİŞ Işık Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel Sanatlar Bölümü emre.tandirli@isikun.edu.tr 1. Adı Soyadı : Emre TANDIRLI 2. Doğum Tarihi : 03 11 1977 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora

Detaylı

Benim en büyük şansım Adnan Turani gibi hem iyi bir sanatçı hem de iyi bir eğitimci atölye hocamın olmasıydı.

Benim en büyük şansım Adnan Turani gibi hem iyi bir sanatçı hem de iyi bir eğitimci atölye hocamın olmasıydı. Mehmet Güler Türkiye de yetişen resim sanatının önemli isimlerinden Mehmet Güler ile Malatya dan Almanya ya uzanan yolculuğunu, resim kariyerinde rol oynayan isimleri, Almanya yı tercih etmesinde etkili

Detaylı

Ders Adı : GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ Ders No : Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 4. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri.

Ders Adı : GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ Ders No : Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 4. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ Ders No : 0310340068 Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Sanat Alanında Teknolojinin Kullanımı ve Dijital Sanat Sanat teknoloji ilişkisi Dijital heykel Dijital enstalasyon Performans müzik ve ses sanatı

Sanat Alanında Teknolojinin Kullanımı ve Dijital Sanat Sanat teknoloji ilişkisi Dijital heykel Dijital enstalasyon Performans müzik ve ses sanatı REFİYE ENDEZ Sanat Alanında Teknolojinin Kullanımı ve Dijital Sanat Sanat teknoloji ilişkisi Dijital heykel Dijital enstalasyon Performans müzik ve ses sanatı Yazılım veri tabanları ve oyun sanatı Net

Detaylı

2006-.. Sanatta Yeterlik, Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Plastik Sanatlar Bölümü, Kocaeli.

2006-.. Sanatta Yeterlik, Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Plastik Sanatlar Bölümü, Kocaeli. CV Araştırma Görevlisi M. Çağatay Göktan Kocaeli Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Fotoğraf Bölümü Doğum Tarihi ve Yeri, 24 Aralık 1979, İzmit / Kocaeli Öğrenim Durumu 2006-.. Sanatta Yeterlik, Kocaeli

Detaylı

Aziz Ogan: Kültürel ve Tarihsel Hazinelerin İzinde Bir Arkeolog ve Müzeci

Aziz Ogan: Kültürel ve Tarihsel Hazinelerin İzinde Bir Arkeolog ve Müzeci Eylül 2017 Aziz Ogan: Kültürel ve Tarihsel Hazinelerin İzinde Bir Arkeolog ve Müzeci Aziz Ogan, 30 Aralık 1888 tarihinde Edremitli Hacı Halilzade Ahmed Bey'in oğlu olarak İstanbul'da dünyaya geldi. Kataloglama

Detaylı

Devrim Erbil Contemporary Istanbul 2013

Devrim Erbil Contemporary Istanbul 2013 Devrim Erbil Contemporary Istanbul 2013 Devrim Erbil Contemporary Istanbul 2013 1 2 Devrim Erbil 1937 de Uşak ta doğdu. 1955 de İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü ne girdi. Galeride

Detaylı

BASKI SANATLARI BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI( ) BAS 453 Deneysel Baskıresim I Mesleki Seçmeli Dersler (2) - 22,5 Seçmeli Ders (1) - 4,5

BASKI SANATLARI BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI( ) BAS 453 Deneysel Baskıresim I Mesleki Seçmeli Dersler (2) - 22,5 Seçmeli Ders (1) - 4,5 BASKI SANATLARI BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI(2015-2016) I. YARIYIL BİL 150 Temel Bilgi Teknolojisi 4+0 5 MİT 105 Mitoloji ve İkonografi 2+0 3 RSM 107 Temel Resim Eğitimi I 3+3 6 SAN 101 Temel Sanat Eğitimi I 3+6

Detaylı

Devrim Erbil Ressam, Profesör, Devlet Sanatçısı

Devrim Erbil Ressam, Profesör, Devlet Sanatçısı Devrim Erbil 1 Devrim Erbil 2 1 Devrim Erbil Ressam, Profesör, Devlet Sanatçısı 1937 Uşak ta doğdu. 1955 İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü ne girdi. Galeride, Halil Dikmen in atölyesinde,

Detaylı

İLETİŞİM BİLGİLERİ. BARTIN ÜNİVERSİTESİ, Bartın Meslek Yüksekokulu 74100 BARTIN ÖĞRENİM DURUMU

İLETİŞİM BİLGİLERİ. BARTIN ÜNİVERSİTESİ, Bartın Meslek Yüksekokulu 74100 BARTIN ÖĞRENİM DURUMU Öğr. Gör. Murat SARI Tasarım Bölümü, Grafik Tasarımı Programı İLETİŞİM BİLGİLERİ Yazışma Adresi BARTIN ÜNİVERSİTESİ, Bartın Meslek Yüksekokulu 74100 BARTIN Telefon 0 378 227 99 39 Dahili 143 Faks 0 378

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI. Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL

KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI. Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL I KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL II Yay n No : 1668 flletme Ekonomi : 186 1. Bask - A ustos 2006 - STANBUL ISBN 975-295 - 561-4 Copyright Bu kitab n bu bas

Detaylı

Başkent Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Müzecilik TEZLİ/TEZSİZ Yüksek Lisans Programı

Başkent Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Müzecilik TEZLİ/TEZSİZ Yüksek Lisans Programı Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzecilik TEZLİ/TEZSİZ Yüksek Lisans Programı Program Hakkında Genel Bilgi 2013 öğretim yılında kurulan Müzecilik Yüksek Lisans Programı yüksek lisans derecesi

Detaylı

ALİ ARTUN Sanatın İktidarı

ALİ ARTUN Sanatın İktidarı ALİ ARTUN Sanatın İktidarı ALİ ARTUN 1972 de Ortadoğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü nden mezun oldu. Mimarlar Odası nda bilim ve teknoloji konuları ile mimar ve mühendislerin toplumsal konumları

Detaylı

İçindekiler Kısım 1 Sınıfta Yaratıcı Drama Yaratıcı Drama: Bir Sanat, Bir Sosyalleştirme Etkinliği ve Bir Öğrenme Yolu 3 2. Hayal Başlangıçtır 22

İçindekiler Kısım 1 Sınıfta Yaratıcı Drama Yaratıcı Drama: Bir Sanat, Bir Sosyalleştirme Etkinliği ve Bir Öğrenme Yolu 3 2. Hayal Başlangıçtır 22 Çeviri Editörünün Ön Sözü xiv Ön Söz xvi Doç. Dr. Ömer Adıgüzel'in Ön Sözü Giriş xx xviii Kısım 1 Sınıfta Yaratıcı Drama 1. Yaratıcı Drama: Bir Sanat, Bir Sosyalleştirme Etkinliği ve Bir Öğrenme Yolu 3

Detaylı

: Mehmet Ertuğrul Tuna : Ressam : Doç. Dr. : Güzel Sanatlar Fakültesi : Resim : Resim. Eğitim Durumu Bilgileri

: Mehmet Ertuğrul Tuna : Ressam : Doç. Dr. : Güzel Sanatlar Fakültesi : Resim : Resim. Eğitim Durumu Bilgileri Adı Soyadı Bilim Sanat Dalı Ünvan Enstitü Fakülte Yüksekokul MYO Bölüm Birim Anabilimdalı (ABD) : Mehmet Ertuğrul Tuna : Ressam : Doç. Dr. : Sanatlar : : E-posta : ertugrul.tuna@kocaeli.edu.tr Web : www.ertugrultuna.com

Detaylı

Prof. Dr. FARUK TAŞKALE

Prof. Dr. FARUK TAŞKALE Prof. Dr. FARUK TAŞKALE EĞİTİM Nevşehir de doğdu. 1967 1972 Beşiktaş Anafartalar İlkokulu 1972 1975 Beyoğlu Fındıklı Ortaokulu 1975 1978 Beyoğlu Fındıklı Lisesi 1981 1986 İstanbul Üniversitesi Edebiyat

Detaylı

CUMHURİYET ORTAOKULU 8. SINIF GÖRSEL SANATLAR GÜNLÜK DERS PLANI

CUMHURİYET ORTAOKULU 8. SINIF GÖRSEL SANATLAR GÜNLÜK DERS PLANI CUMHURİYET ORTAOKULU 8. SINIF GÜNLÜK PLANI Süre 40 dakika Görsel Sanatlarda Biçimlendirme (G.S.B.) ALT LERİ KONU: Ders Araç Gereçlerinin Tanıtımı Görsel sanatlar kavramı, bazen bir amaca yönelik olarak

Detaylı

Mimarlık ve Sanat Tarihi III (ICM 321) Ders Detayları

Mimarlık ve Sanat Tarihi III (ICM 321) Ders Detayları Mimarlık ve Sanat Tarihi III (ICM 321) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mimarlık ve Sanat Tarihi III ICM 321 Güz 3 0 0 3 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TÜRKİYE KÜLTÜR PORTALI PROJESİ SANAT TARİHİ TÜRK HEYKEL SANATI HEYKEL SANATINDA GERÇEKÇİ YORUMLAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TÜRKİYE KÜLTÜR PORTALI PROJESİ SANAT TARİHİ TÜRK HEYKEL SANATI HEYKEL SANATINDA GERÇEKÇİ YORUMLAR T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TÜRKİYE KÜLTÜR PORTALI PROJESİ SANAT TARİHİ TÜRK HEYKEL SANATI HEYKEL SANATINDA GERÇEKÇİ YORUMLAR Prof. Dr. Kıymet GİRAY KASIM- 2009 ANKARA 11.2. Heykel Sanatında Soyut

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 12.02.2015 : AKSARAY ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI/

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 12.02.2015 : AKSARAY ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI/ MUSTAFA DİĞLER ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 12.02.2015 Adres : AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ RESİM- İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 6800 AKSARAY Telefon

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ANA SANAT ATÖLYE I (RESİM) Ders No : 0310380039 Teorik : 2 Pratik : 4 Kredi : 4 ECTS : 9 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

KODU DERSİN ADI T U K 403-404 Çağdaş Sanat I-II 2 0 2. Yard. Doç. Dr. Solmaz BUNULDAY HASGÜLER

KODU DERSİN ADI T U K 403-404 Çağdaş Sanat I-II 2 0 2. Yard. Doç. Dr. Solmaz BUNULDAY HASGÜLER ÇOMÜ / GSF / TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ BÖLÜM Temel Eğitim Bölümü (G.T.S. IV) Sanat Kuramları A.S.D. 403-404 Çağdaş Sanat I-II 2 0 2 ÖĞRETİM ELEMANI Yard. Doç. Dr. Solmaz BUNULDAY HASGÜLER İMZASI Çağdaş sanatın

Detaylı

Uygarlık Tarihi (HIST 201) Ders Detayları

Uygarlık Tarihi (HIST 201) Ders Detayları Uygarlık Tarihi (HIST 201) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Uygarlık Tarihi HIST 201 Güz 3 0 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

İLETİŞİMDE TASARIM TASARIMDA İLETİŞİM KONULU ULUSLARARASI KATILIMLI SEMPOZYUM VE SERGİ GERÇEKLEŞTİ

İLETİŞİMDE TASARIM TASARIMDA İLETİŞİM KONULU ULUSLARARASI KATILIMLI SEMPOZYUM VE SERGİ GERÇEKLEŞTİ İLETİŞİMDE TASARIM TASARIMDA İLETİŞİM KONULU ULUSLARARASI KATILIMLI SEMPOZYUM VE SERGİ GERÇEKLEŞTİ Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü, yaklaşık bir yıllık hazırlık sürecinin

Detaylı

çocukların çok ilgisini çekti. Turdan sonra çocuklar müzedeki atölyede

çocukların çok ilgisini çekti. Turdan sonra çocuklar müzedeki atölyede Yaz Sanat Kulübü 2010 Mavi Kalem Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Fener-Balat bölgesinde yaşayan çocuklar ve kadınlar için eğitim, kişisel gelişim ve sağlık gibi konularda projeler yürütüp kültürel

Detaylı

Mehmet Duran FERGÖKÇE

Mehmet Duran FERGÖKÇE Mehmet Duran FERGÖKÇE Nazifbey Sokak Günü Aydın Apt. No: 29/1 Kadıköy 34722 / İstanbul e-mail: m.fergokce@gmail.com Adana Seyhan Anadolu güzel Sanatlar Lisesi, 2000-2004, Seyhan / Adana Marmara Üniversitesi,

Detaylı

Bu dersin ön koşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.

Bu dersin ön koşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÇAĞDAŞ SANAT Ders No : 0310380125 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Çağdaş Sanat Akımları (GTM 056) Ders Detayları

Çağdaş Sanat Akımları (GTM 056) Ders Detayları Çağdaş Sanat Akımları (GTM 056) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Çağdaş Sanat Akımları GTM 056 Seçmeli 2 0 0 2 2 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

JORGE LUIS BORGES PIERRE MENARD A GÖRE DON QUIXOTE & HOMER İN BAZI UYARLAMALARI. Hazırlayan: Rabia ARIKAN

JORGE LUIS BORGES PIERRE MENARD A GÖRE DON QUIXOTE & HOMER İN BAZI UYARLAMALARI. Hazırlayan: Rabia ARIKAN JORGE LUIS BORGES PIERRE MENARD A GÖRE DON QUIXOTE & HOMER İN BAZI UYARLAMALARI Hazırlayan: Rabia ARIKAN JORGE LUIS BORGES (1899-1986) ARJANTİNLİ ŞAİR, DENEME VE KISA ÖYKÜ YAZARIDIR. 20. YÜZYILIN EN ETKİLİ

Detaylı

Uygarlık Tarihi (HIST 201) Ders Detayları

Uygarlık Tarihi (HIST 201) Ders Detayları Uygarlık Tarihi (HIST 201) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Uygarlık Tarihi HIST 201 Güz 3 0 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2. Doğum Tarihi: 07/12/ Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 2. Doğum Tarihi: 07/12/ Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Hale Yaylalı 2. Doğum Tarihi: 07/12/1970 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Radyo-Televizyon Bölümü İstanbul Üniversitesi 1992 Y. Lisans

Detaylı

Haziran. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.

Haziran. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş. Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Haziran 2015 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş. 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın 2015 Dönemi Değerlendirmeleri ve

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : 0216 626 10 50 / 2738 : ademyucel@maltepe.edu.tr

ÖZGEÇMİŞ. : 0216 626 10 50 / 2738 : ademyucel@maltepe.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Adem Yücel İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : : 0216 626 10 50 / 2738 : ademyucel@maltepe.edu.tr 2. Doğum Tarihi : 2 Ağustos 1981 3. Unvanı : Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim

Detaylı

ÖZ GEÇMİŞ FORMU. ouslu@cu.edu.tr ozlemuslu00@yahoo.com. Bekar. Tarihler(Başlangıç-Bitiş) İşverenin Adı-Adresi Sahip Olunan Pozisyon

ÖZ GEÇMİŞ FORMU. ouslu@cu.edu.tr ozlemuslu00@yahoo.com. Bekar. Tarihler(Başlangıç-Bitiş) İşverenin Adı-Adresi Sahip Olunan Pozisyon ÖZ GEÇMİŞ FORMU Kişisel Bilgiler Adı-Soyadı Özlem Uslu Adresi Atatürk Caddesi Gülbahçesi Sitesi A blok Kat:12 D:24 Seyhan/ ADANA Telefon 0 505 319 09 58 0 542 512 28 82 E-Posta ouslu@cu.edu.tr ozlemuslu00@yahoo.com

Detaylı

İlkçağ Anadolu Uygarlıklarında Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapı Bağlamında Kütüphane/Arşiv Kurumu

İlkçağ Anadolu Uygarlıklarında Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapı Bağlamında Kütüphane/Arşiv Kurumu İlkçağ Anadolu Uygarlıklarında Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapı Bağlamında Kütüphane/Arşiv Kurumu Prof. Dr. Bülent Yılmaz Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü E-posta : byilmaz@hacettepe.edu.tr

Detaylı

ESTETİK (SANAT FELSEFESİ)

ESTETİK (SANAT FELSEFESİ) ESTETİK (SANAT FELSEFESİ) Estetik sözcüğü yunanca aisthesis kelimesinden gelir ve duyum, duyularla algılanabilen, duyu bilimi gibi anlamlar içerir. Duyguya indirgenebilen bağımsız bilgi dalına estetik

Detaylı

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

HAT SANATINDAN ENSTANTANELER İSMEK HÜSN-İ HAT HOCALARI KARMA SERGİSİ

HAT SANATINDAN ENSTANTANELER İSMEK HÜSN-İ HAT HOCALARI KARMA SERGİSİ HAT SANATINDAN ENSTANTANELER İSMEK HÜSN-İ HAT HOCALARI KARMA SERGİSİ HAT SANATINDAN ENSTANTANELER İSMEK HÜSN-İ HAT HOCALARI KARMA SERGİSİ 17-26 MAYIS 2013 / CEMAL REŞİT REY SERGİ SALONU Başkan dan Yazı,

Detaylı

10. hafta GÜZELLİK FELSEFESİ (ESTETİK)

10. hafta GÜZELLİK FELSEFESİ (ESTETİK) 10. hafta GÜZELLİK FELSEFESİ (ESTETİK) Estetik, "güzel in ne olduğunu soran, sorguluyan felsefe dalıdır. Sanatta ve doğa varolan tüm güzellikleri konu edinir. Hem doğa hem de sanatta. Sanat, sanatçının

Detaylı

Uygarlık Tarihi (HIST 201) Ders Detayları

Uygarlık Tarihi (HIST 201) Ders Detayları Uygarlık Tarihi (HIST 201) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Uygarlık Tarihi HIST 201 Güz 3 0 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Prof. Dr. Recep ŞAHİNGÖZ Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Yozgat/2013. viii

Prof. Dr. Recep ŞAHİNGÖZ Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Yozgat/2013. viii SUNU Zaman, sınır ve mesafe kavramlarının ortadan kalktığı, bir hızlı değişim ve akışın olduğu, metaforların sürekli değiştiği, farklılık ve rekabetin önemli olduğu yeni bir bin yılın içerisindeyiz. Eğitim

Detaylı

Müze Profesyonelleri için Eğitim Modülü. Prof. Dr. Ayşe Çakır İlhan*

Müze Profesyonelleri için Eğitim Modülü. Prof. Dr. Ayşe Çakır İlhan* Müze Profesyonelleri için Eğitim Modülü Prof. Dr. Ayşe Çakır İlhan* Projenin Ortakları: Kültür ve Turizm Bakanlığı,Ankara Üniversitesi, Etnoğrafya Müzesi, TURKKAD,Euro Innovanet-İtalya, Ironbridge George

Detaylı

Estetik (MTT194) Ders Detayları

Estetik (MTT194) Ders Detayları Estetik (MTT194) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Estetik MTT194 Seçmeli 2 0 0 2 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin Seviyesi

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R

İ Ç İ N D E K İ L E R İ Ç İ N D E K İ L E R ÖN SÖZ.V İÇİNDEKİLER....IX I. YURTTAŞLIK A. YURTTAŞLIĞI YENİDEN GÜNDEME GETİREN GELİŞMELER 3 B. ANTİK YUNAN-KENT DEVLETİ YURTTAŞLIK İDEALİ..12 C. MODERN YURTTAŞLIK İDEALİ..15 1. Yurttaşlık

Detaylı

HALE OZANSOY RESİM SERGİSİ DEFNE SANAT GALERİSİNDE AÇILDI

HALE OZANSOY RESİM SERGİSİ DEFNE SANAT GALERİSİNDE AÇILDI HALE OZANSOY RESİM SERGİSİ DEFNE SANAT GALERİSİNDE AÇILDI Hale Ozansoy un Babam İçin adlı resim sergisi Defne Sanat Galerisinde açıldı. Açılışa katılanların oldukça ilgisini çeken Hale Ozansoy resimleri

Detaylı

Uluslararası Sempozyum Duyurusu KADIN ESERLERİ KÜTÜPHANESİ VE BİLGİ MERKEZİ VAKFI VE YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ

Uluslararası Sempozyum Duyurusu KADIN ESERLERİ KÜTÜPHANESİ VE BİLGİ MERKEZİ VAKFI VE YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ Uluslararası Sempozyum Duyurusu KADIN ESERLERİ KÜTÜPHANESİ VE BİLGİ MERKEZİ VAKFI VE YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ 19 20 Nisan 2014/İstanbul /Yeditepe Üniversitesi KADIN HAYATLARINI YAZMAK: OTO/BİYOGRAFİ,

Detaylı

hanedandan bir ressam Abdülm ecid y Efendi ^ 60yı] YAPI KREDİ m N A T IO N A L P A L A C E S T B M M M İLLİ S A R A Y L A R

hanedandan bir ressam Abdülm ecid y Efendi ^ 60yı] YAPI KREDİ m N A T IO N A L P A L A C E S T B M M M İLLİ S A R A Y L A R hanedandan bir ressam Abdülm ecid y Efendi ^ 60yı] YAPI KREDİ m N A T IO N A L P A L A C E S T B M M M İLLİ S A R A Y L A R HANEDANDAN BİR RESSAM ABDÜLMECİD EFENDİ Prof. Dr. Günsel Renda Arnavutköy Amerikan

Detaylı

ESER SEÇİMİ NEDEN BİREYSEL BİR EDİM OLAMIYOR?

ESER SEÇİMİ NEDEN BİREYSEL BİR EDİM OLAMIYOR? ESER SEÇİMİ NEDEN BİREYSEL BİR EDİM OLAMIYOR? Ebru Dede Bugün Türkiye deki sanat müzelerini genç sanatçılara yönelik bir çalışma yapmaktan ne alıkoyuyor, sorabilmeyi çok isterdim. Ancak soruyu yöneltebileceğim

Detaylı

DERS ÖĞRETİM PLANI. İktisat Tarihi. Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Türü. Seçmeli Doktora

DERS ÖĞRETİM PLANI. İktisat Tarihi. Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Türü. Seçmeli Doktora Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Türü DERS ÖĞRETİM PLANI Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi 8 Haftalık Ders Saati 3 Haftalık Uygulama Saati - Haftalık Laboratuar Saati - Dersin Verildiği Yıl Dersin Verildiği

Detaylı

Sergi açılış kokteylini onurlandırmanızı dileriz.

Sergi açılış kokteylini onurlandırmanızı dileriz. ABİDİN ELDEROĞLU Sergi açılış kokteylini onurlandırmanızı dileriz. Tarih: 26 Eylül 2014 Cuma Saat: 18.00 Birlik Mahallesi Doğukent Bulvarı 450. Cadde Vadi İkizleri Sitesi No: 3/A Çankaya ANKARA ABİDİN

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Pınar Partanaz 2. İletişim: partanazpinar@gmail.com 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Resim Marmara Üniversitesi Güzel

Detaylı

SANAT FELSEFESİ. Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni

SANAT FELSEFESİ. Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni SANAT FELSEFESİ Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni Estetik güzel üzerine düşünme, onun ne olduğunu araştırma sanatıdır. A.G. Baumgarten SANATA FELSEFE İLE BAKMAK ESTETİK Estetik; güzelin ne olduğunu sorgulayan

Detaylı

Görsel İletişim Tasarımı Öğr.Gör. Elif Dastarlı

Görsel İletişim Tasarımı Öğr.Gör. Elif Dastarlı SANAT TARİHİ II Görsel İletişim Tasarımı Öğr.Gör. Elif Dastarlı Felemenk ülkesi Kuzey Avrupa da, aralarında Hollanda da bulunan Yedi Eyalet 1648 yılında resmen bağımsızlığını kazanır. 17. yüzyıl Kuzey

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 SOSYAL BİLGİLER PROGRAMLARININ TARİHİ GELİŞİMİ BÖLÜM 2 SOSYAL BİLGİLER PROGRAMININ YAPISI VE ÖZELİKLERİ

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 SOSYAL BİLGİLER PROGRAMLARININ TARİHİ GELİŞİMİ BÖLÜM 2 SOSYAL BİLGİLER PROGRAMININ YAPISI VE ÖZELİKLERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 SOSYAL BİLGİLER PROGRAMLARININ TARİHİ GELİŞİMİ Yrd. Doç. Dr. Muzaffer ÇATAK Bölüm Hedefleri... 1 Sosyal Bilgiler ve Sosyal Bilimler... 2 Programlar Üzerinden Sosyal Bilgilerin Tarihi

Detaylı

KARŞILAŞMA. Sergi Kataloğu. Peker Sanat Yayını 16 Ankara, Haziran Sanat Danışmanı İbrahim Karaoğlu. Fotoğraflar Sanatçıların arşivinden

KARŞILAŞMA. Sergi Kataloğu. Peker Sanat Yayını 16 Ankara, Haziran Sanat Danışmanı İbrahim Karaoğlu. Fotoğraflar Sanatçıların arşivinden KARŞILAŞMA KARŞILAŞMA Sergi Kataloğu Peker Sanat Yayını 16 Ankara, Haziran 2014 Sanat Danışmanı İbrahim Karaoğlu Fotoğraflar Sanatçıların arşivinden Grafik Tasarım Hüseyin Ayışıt Renk Ayrımı ve Baskı Desen

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Süleymen Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakultesi, Resim Böl.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Süleymen Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakultesi, Resim Böl. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Özlem TEKDEMİR DÖKEROĞLU 2. Doğum Tarihi :08.08.1980 3. Unvanı : Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Resim Süleymen Demirel Üniversitesi 2001 Yüksek

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Unvanı : Ebru Nalan SÜLÜN : Öğretim Görevlisi İletişim : ebrunsulun@blogspot.com, ebrunsulun@gmail.com Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Sanat Tarihi Akdeniz Üniversitesi

Detaylı

Genel Bakış. New York City

Genel Bakış. New York City ş Genel Bakış NEW YORK 30 Ağustos- 1 Eylül Empire State Binası Özgürlük Anıtı One World Observatory Times Square Central Park Soho/ 5th Avenue The MET/ Guggenheim New York Botanical Garden- Frida Kahlo

Detaylı

2. Ekolojik yapı uygulama atölyesi

2. Ekolojik yapı uygulama atölyesi 5-12 Temmuz 2015 Yapı Biyolojisi ve Ekolojisi Enstitüsü ada art art & culture içerik Asırlar boyu göç toprakları olmuş bereketli Anadolu coğrafyasında hem yerine aitliğin hem de yerine ait yapının bir

Detaylı

Mustafa Sönmez. Berobana Şarkısı. 28 Ocak 23 Şubat 2017

Mustafa Sönmez. Berobana Şarkısı. 28 Ocak 23 Şubat 2017 Mustafa Sönmez Berobana Şarkısı 28 Ocak 23 Şubat 2017 Mustafa Sönmez Berobana Şarkısı Ankara, Ocak 2017 Fotoğraflar Sanatçı arşivinden Grafik Tasarım Hüseyin Ayışıt Baskı Desen Ofset A.Ş. Birlik Mah. 448.

Detaylı

Uluslararası İzmir Film Festivali ilk kez 1990 yılında düzenlenmeye başladı. 11 kez düzenlenen Festivale 2000 yılında ara verildi.

Uluslararası İzmir Film Festivali ilk kez 1990 yılında düzenlenmeye başladı. 11 kez düzenlenen Festivale 2000 yılında ara verildi. Uluslararası İzmir Film Festivalinin Tarihçesi Uluslararası İzmir Film Festivali ilk kez 1990 yılında düzenlenmeye başladı. 11 kez düzenlenen Festivale 2000 yılında ara verildi. İzmir Film Festivali, 11

Detaylı

7.Ünite: ESTETİK ve SANAT FELSEFESİ

7.Ünite: ESTETİK ve SANAT FELSEFESİ 7.Ünite: ESTETİK ve SANAT FELSEFESİ Estetik ve Sanat Felsefesi Estetiğin Temel Soruları Felsefe Açısından Sanat Sanat Eseri Estetiğin Temel Kavramları Estetiğin Temel Sorunlarına Yaklaşımlar Ortak Estetik

Detaylı

:meltemgiray@beykent.edu.tr :meltemgiray@gmail.com. (T.C. Beykent Üniversitesi, Mimarlik ve Mühendislik Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü)

:meltemgiray@beykent.edu.tr :meltemgiray@gmail.com. (T.C. Beykent Üniversitesi, Mimarlik ve Mühendislik Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Güniz Meltem Giray İletişim Bilgileri Mail :meltemgiray@beykent.edu.tr :meltemgiray@gmail.com Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. (T.C. Beykent Üniversitesi, Mimarlik ve Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

Mimarlık Tarihi ve Kuramı I (MMR 517) Ders Detayları

Mimarlık Tarihi ve Kuramı I (MMR 517) Ders Detayları Mimarlık Tarihi ve Kuramı I (MMR 517) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mimarlık Tarihi ve Kuramı I MMR 517 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KLASİK TÜRK BEZEME SANATLARI ATÖLYESİ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KLASİK TÜRK BEZEME SANATLARI ATÖLYESİ TEZHİP I. SINIF GÜZ DÖNEMİ 12 Ekim 2015 Açılış Toplantısı ve Tezhip Sanatı Hakkında Bilgi; (motifler, hatailer, yapraklar) 19 Ekim 2015 Hatai çizimleri, kurşun kalem çalışması 26 Ekim 2015 Yaprak çizimleri,

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Hacettepe 1986 Y. Lisans P.D.R Hacettepe 1990 Doktora Sanat Eğitimi Ankara Üniversitesi 2001

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Hacettepe 1986 Y. Lisans P.D.R Hacettepe 1990 Doktora Sanat Eğitimi Ankara Üniversitesi 2001 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Hakkı Engin GİDERER 2. Doğum Tarihi: 1959 3. Unvanı: Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Hacettepe 1986 Y. Lisans P.D.R Hacettepe 1990

Detaylı

Kadir CANATAN, Beden Sosyolojisi, Açılım Yayınları, 2011, 720 s. İstanbul.

Kadir CANATAN, Beden Sosyolojisi, Açılım Yayınları, 2011, 720 s. İstanbul. KİTAP TANITIM VE DEĞERLENDİRMESİ Devrim ERTÜRK Araş. Gör., Mardin Artuklu Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü. Kadir CANATAN, Beden Sosyolojisi, Açılım Yayınları, 2011, 720 s. İstanbul. Beden konusu, Klasik

Detaylı

Resim-İş Öğretmenliği -Grafik A.S.D. Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2000-2004

Resim-İş Öğretmenliği -Grafik A.S.D. Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2000-2004 Lisans Resim-İş Öğretmenliği -Grafik A.S.D. Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2000-2004 Yüksek Lisans Baskı Sanatları A.S.D., Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004-2007 Geçmişten

Detaylı

İSTANBUL SAĞLIK MÜZESİ TARİHÇE

İSTANBUL SAĞLIK MÜZESİ TARİHÇE İSTANBUL SAĞLIK MÜZESİ TARİHÇE Resim 1: Sıhhi Müze, 1925, MSGSÜ Fotoğraf Arşivi Türkiye nin ilk Sağlık Müzesi 1917 yılında, nüfusun büyük bir bölümünü etkileyen salgın hastalıklara karşı halkı bilinçlendirmek

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Cihat Aral 2. Doğum tarihi : 02/10/1943 3. Unvanı : Pofesör 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Yüksek Resim Bölümü I stanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Lisansüstü

Detaylı

ÇAVDARHİSAR KAYMAKAMLIĞI AİZANOİ ANTİK KENTİ TANITIM ÇALIŞMALARI RAPORU

ÇAVDARHİSAR KAYMAKAMLIĞI AİZANOİ ANTİK KENTİ TANITIM ÇALIŞMALARI RAPORU ÇAVDARHİSAR KAYMAKAMLIĞI AİZANOİ ANTİK KENTİ TANITIM ÇALIŞMALARI RAPORU Ömer BİLGİN Çavdarhisar Kaymakamı 2011 AIZANOI Binlerce yıl öncesine dayanan tarihi, eşsiz mimari eserleri, dünyanın pek çok ilklerini

Detaylı