James Krüss YAKINDA! LKBAHAR 2012 GENÇ K TAPLAR. James Krüss

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "James Krüss YAKINDA! www.gunisigikitapligi.com LKBAHAR 2012 GENÇ K TAPLAR. James Krüss"

Transkript

1

2

3

4

5 James Krüss YAKINDA! James Krüss A I AN Timm, sevimsiz analığı ve kardeşiyle yaşadığı yoksul evde mutsuzdur. Pazarları soluğu, ölen babasıyla sık sık gitiği hipodromda alan Timm e, tanıştığı Baron Silbi bir anlaşma önerir: Gülüşünü ona satarsa, her bahsi kazanma yeteneğine sahip olacaktır. Yaşadığı hayattan kurtulmak isteyen delikanlı, teklifi düşünmeden kabul eder. Sattığı gülüşünün yerini hiçbir şeyin tutamadığını kısa sürede anlayan Timm'i kıtalar arasında sürecek macera dolu bir kovalamaca beklemektedir... LKBAHAR 2012 GENÇ K TAPLAR James Krüss Der Leuchtturm auf den Hummerklippen James Krüss Müren Beykan Suzan Geridönmez macera yolculuk yoksulluk mutluluk dostluk büyümek ekonomi dümen çevirme kukla tiyatrosu 6, 7, 8. SINIFLAR HAK ve ÖZGÜRLÜKLER ZAMAN ve MEKÂN DUYGULAR ve HAYALLER 3

6

7 a a i at m n k a a la n an Leyla Ruhan Okyay ocuklu un a all l li n as n i t n i i ims likl anlat o. KÖPRÜ K TAPLAR MAYIS ta! 14 Leyla Ruhan Okyay LEYLEK HAVADA Kasa al i k n n a sa mala an l i Marmara da küçük bir sahil kasabasında, ailesiyle yaşayan Ayça nın en büyük hayali turist olmaktır. Özellikle yaz mevsiminde artan turistlere bakıp, gideceği ülkelerin hayalini kurar. Tatil arkadaşı Ege ye ilgi duyan Ayça, hem onun gibi İngilizce öğrenmeyi, hem de İstanbul da yaşamayı düşler. Parasız yatılı sınavını kazanıp, İstanbul da bir kız lisesine kaydolunca önce çok sevinir. Alışmaya çalıştığı yatılı yaşamının sıkıntılarına, bir gün babasından gelen ilginç haber eklenir... LKBAHAR 2012 Ö k c L la Ru an k a ilk oman n K p Kitapla i in a. Kasa al k k i k n a n an k k nt a am na u u u l mi n a g ip g m sini samimi i ill akta an oman a a n g k a am n an i l ta o. ocukluktan g nli g i t a all in p in ko mak u gula a al k kl kla a an ma la g l n n a ka a l kla at l a am n n o komik nl i gi i m ili kin konula an ta n a sunan kitap i n min a ant s na a tan kl k i o. Leyla Ruhan Okyay K kla li Alpullu a o u. stan ul T knik Üni sit si ima l k ak lt si n n m un ol u. A n ak lt ima l k Ta i i R sto as on nstit s n k nt ko uma p o l in al t. ks k lisans itimini a n konu a tamamla. lk k kita Gölgesi Güz n a n an a iant p anl u a a as n aki i cik a a n n sula alt n a kalan k l in am n n anlat l rat a ar an küler a l kita n koo inas onunu stl n i. ok sa a s ki kat lan k a n k kitapla Ge ikli rman ilesine k al n ili l ikkati kti. a a n son kita n Kitapl n n K p Kitapla i isi i in a ocuk oman Le lek Ha ada. stan ul un s mt ta i l i kapsam n a ocukluk an la n e ilkö ask a kita n a anlatan k a k la i likt stan ul a a o. LEYLEK HAVADA a an Leyla Ruhan Okyay i i it Semih Gümü a na a la an Müren Beykan K p Kitapla Roman mm it al kitap k. ask turizm yolculuk yat l ya am kent-kasaba sevgi yabanc dil ö retmenlik aile hayaller 4, 5, 6, 7. SINIFLAR B REY ve TOPLUM ZAMAN ve MEKÂN DUYGULAR ve HAYALLER 5

8

9

10

11

12

13 Duygu ve mizah yüklü üslubuyla çok sevilen Hacer K lc o lu yeni çocuk kitab n a ünyan n t bi yan n an Ay e eli yküle anlat yo. N SAN da! a er K l lu AYDEDE HER YERDE Editör: Müren Beykan Resimleyen: Reha Bar Ülkele a kl Ay e e ayn a kl ülkele en Ay e eli yküle ace K lc o lu büyüme so unla n ele alan e lenceli ve uygu yüklü çocuk omanla er em eleri k e erim ve ugün d m aktüs enim in a n an bu kez a kl ülkele e bamba ka kültü le e ya ayan çocukla n yküle ini anlat yo. Kitapta ye alan ykünün o tak zelli i Ay. Kitap oku la n aln zl m z gi e en a a kla m z bul u an gülümseten mutlu e en ve yolumuzu yla ay nlatan Ay e e nin e li in e e i ik co a yala a etkileyici bi yolculu a ç ka yo. Öyküle ya ant la ne enli a kl la sa a sonuçta ayn Dünya n n canl la ol u umuzu hat lat yo. LKBAHAR 2012 ÇOCUK K TAPLAR 8-12 YAfi Kitapta ye alan ykü Bostan Bekçisi Fırat, Derrin Süvari den Fırat a, İpek Kız, Çinli Hong Chu ve Büyükannesi, Sıcak Gecenin Ayışığı, Mısırlı Muhammet, İtalyan Massimo, Vietnamlı Küçük Kız, Mostarlı Mustafa nın Korkusu, Gıprıslı Salih, Prag ın Köyünden Dzitka Milena, Yaman ın Ödevi, Anne Frank tan Kedicik e, José ve Eski Matador, Maria nın Haski Sevgisi, 7 den 77 ye. Hacer K lc o lu 1955 te anisa Ala ehi e o u. ngilizce etmenli i yapt. zmi in K p ü semtin e kimile inin ü ünce evi e i i asalc a okuyup yazmay hayal ku may sü ü en K lc o lu s k s k yolculukla a ç kan bi gezgin. ocukluk ve gençlik an la n en skiden cuktum ve ale le nu mak a l kitapla a toplayan yaza n ilk çocuk oman er em eleri k e erim 009 a Sezen Aksu aluk Bilgine ve eltem umbul un çocukluk an la n yküle ti i i zmir de cuktuk 010 a ve çocuk oman ugün d m aktüs enim 011 e ün Kitapl ta a n an yay mlan. aza e iyle bi likte zmi e ya yo. AYDEDE HER YERDE azan Hacer K lc o lu it Müren Beykan Resimleyen ve g a ik tasa m Reha Bar ocuk Öykü say a Tek enk esimli mm ithal kitap k. bask ISBN Ay ülkeler aile arkl kültürler Atatürk turizm sorumluluk ayr lm ebeveyn hayvan sevgisi 3, 4, 5. SINIFLAR DE ERLER M Z DÜNYAMIZ ve UZAY GÜZEL SANATLAR 11

14

15 a am anlamlan mak için ü ünmeyi ve so ula so may ne en Brigitte Labbé çocukla a else enin sü ekli ken ini yenileyen bi so gulama ol u unu g ste iyo. 21. K TAP HAZ RAN da! Brigitte Labbé A K VE D S L K Resimleyen: Jacques Azam Ku al tan maz iki uygu A k ve ostluk Duygular çok önemlidir. Onlar sayesinde ortak hayaller kurabiliriz. Ama hayalleri gerçekleştirmek de önemlidir. Bir şeyler yaşandığında, duygular güçlenir; duygular güçlenince bir şey daha olur. Duygular ve birlikte gerçekleştirdiğimiz projeler arasında yaşanan gelgitler, güzel bir aşk ya da dostluk hikâyesi örebilir. Dostlarımızın, sevgililerimizin gözleri, dünyadaki en iyi aynalardır. Belki de yalnızca o aynalarda sevilecek yanlarımızı görebilir, keşfedebiliriz. LKBAHAR 2012 ÇOCUK K TAPLAR 8-12 YAfi Tüm ünya a he ya tan oku un elin en b akma t t else e izisinin 1. kitab n a yaza B igitte Labb insan bi an a çok mutlu e en ya a tam te sine umutsuzlu a bo an iki kav am inceliyo A k ve ostluk. Sevginin bu iki a kl biçimini inceleyen ve anlamlan an kitap bu iki a kl hik ye sayesin e ba kala n a ken imizi e nas l aha iyi tan yabil i imizi ü ün ü üyo. ocukla n çok so u u so ula n ta t l kitap hem s n hem aile içi okumala için i eal. Brigitte Labbé uzun sü e ileti im sekt ün e g ev al ktan son a Pa is So bonne Ünive sitesi n e else e e itimi g ü. al mala n ka k else i kav amla çocukla a akta abilmek üze ine yo unla t ve t t else e izisini ya att. kulla a kütüphanele e ve ka ele e çikolata ku abiye ve eke e li in e çocukla için t t else e günle i üzenleyip ta t mala yapan Labb kat l ulusal ve ulusla a as kon e ansla a yeti kinle için çocukla a zo konula anlatmak üze ine sunumla ge çekle ti iyo. stanbul a a okulla a çocukla la bi a aya gelen yaza müzisyen e i assim Soub a ve iki k z yla bi likte Pa is te ya yo. A K VE DOSTLUK azan Brigitte Labbé Dan man Michel Puech Resimleyen Jacques Azam Tü kçe yay n e it ü Müren Beykan Tü kçesi Azade Aslan ocuk Dizisi 40 say a enkli esimli mm ku e k t 1. bask 01 ISBN dostluk sevgi kendini tan ma edak rl k duygular k skançl k ayla ma ayr l k tutku 4, 5, 6. SINIFLAR DE ERLER M Z B REY ve TOPLUM HAK ve ÖZGÜRLÜKLER YEN L KLER ve GEL MELER 13

16

17

18

19 Ka ikatü cü yaza Behiç Ak n 9 kitaba ula an enkli ülümseten Öyküle izisini çocukla elle in en b akam yo HAZ RAN da! Behi Ak ZD LA INDAK KÖPEK Resimleyen: Behi Ak Editör: Müren Beykan An la san kla a bi Sibi ya ku u buz olab na s a m Cem ve ailesi Antalya yakınlarında, sadece denizden ulaşılabilen bir köyde yaşıyordu. Köyün gerisindeki Kayıplar Ormanı denen yere girenin bir daha çıkamayacağına inanılırdı. Cem in dedesine köylü Sırdede derdi, ama hangi sırrı sakladığını kimse bilmezdi. Gezgin ruhlu halası Sevgi Hanım bir yolculuk dönüşünde, Cem e bir köpek yavrusu getirdi. Haski cinsi bir Sibirya kurdu olan sevimli yavru büyüdükçe, Akdeniz in sıcak ikliminden kötü etkilendi. Afacan, önce serin kuytulara saklanır oldu; günün birinde de ortadan kayboldu... LKBAHAR 2012 LK K TAPLAR 3-8 YAfi ocukla n ba tac etti i ülümseten Öyküle izisinin okuzuncu kitab o al ya ama ve insanla n ki isel ya amla na sayg gibi nemli temala i liyo. ocu un iç ünyas n onu çev eleyen sosyal ya am mek n-insan ili kisi ve kültü el ele ba lam n a masals bi ille ele alan Behiç Ak yaz p esimle i i yeni kitab n a oku la n ünya an yal t lm bi Ak eniz k y k yüne konuk e iyo. K y eki sa e hayatla a gün elik iyalogla a s cak ay nt la a okunu ken yak n geçmi te e in izle b akan müba ele gibi toplumsal ge çekle e ün en bugüne ta nan s ylenti ve s ylencele in toplum üze in eki gücüne ta ihsel bi bilinçle yakla yo. tkileyici ka akte le i büyülü ge çekçi ele i o tak hayal ve ac la m z illen i en yküsüyle çocukla ka a yeti kinle in e yü e ine okunacak bi kitap. BUZDOLABINDAK KÖPEK azan ve esimleyen Behiç Ak it Müren Beykan ülümseten Öyküle 9 ocuk Dizisi Renkli esimli 96 say a mm Ku e k t 1. bask 01 ISBN do al ya am hayvan sevgisi aile ara t rmak orman göç etmek arkada l k deniz s rlar 2, 3, 4. SINIFLAR B REY ve TOPLUM DO A ve EVREN DUYGULAR ve HAYALLER SA LIK ve ÇEVRE 17

20

21

22

23

24

25 ANASINIFI lkö retim öncesindeki çocuklar n kitapla sürekli, ba ar l ve yarat c ili ki kurmas n amaçlayan resimli kitaplar. KÜÇÜK KORSAN HAZ NE PE NDE Christine Nöstlinger, Res.: Thomas Müller KÜÇÜK KORSAN BA INDA Christine Nöstlinger, Res.: Thomas Müller PAD AHIN EBRUSU Aysel Gürmen, Res.: Huban Korman AL ABE Çetin Altan, Res.: Gözde Bitir KÜÇÜK KORSAN HAZ NE PE NDE Nöstlinger den, hayallerinin pe inde ko an bir ailenin ç lg n ikinci maceras. 1. SINIFLAR YÜKSEK TANS YONLU ÇINAR A A I Yazan ve res.: Behiç Ak PAD AHIN EBRUSU Aysel Gürmen, Res.: Huban Korman ÇO UK STANBUL Yazan ve res.: Betül Say n UÇUÇBÖ E BON BON Se e Örsel, Res.: Betül Say n PAT PAT PAPATYA Se e Örsel, Res.: Betül Say n KÖSTEBEK KUK Yazan ve res.: Betül Say n AL ABE Çetin Altan, Res.: Gözde Bitir Karaböcü dizisi Niran Elçi, Res.: Gözde Bitir KARABÖ Ü HO GELD KARABÖ Ü PART N N GÖZBEBE KARABÖ Ü LE TAT L MA ERALARI KARABÖ Ü KAYBOLDU KEND N ASLAN SANAN OLA Bernardo Atxaga, Res.: Mikel Valverde KÜÇÜK KORSAN HAZ NE PE NDE Christine Nöstlinger, Res.: Thomas Müller KÜÇÜK KORSAN BA INDA Christine Nöstlinger, Res.: T. Müller ASLI PAZARI BEKL YOR Gülçin Alpöge, Res.: Huban Korman YÜKSEK TANS YONLU ÇINAR A A I Yazan ve res.: Behiç Ak KÖSTEBEK KUK Yazan ve res.: Betül Say n UÇUÇBÖ E BON BON Sede Örsel, Res.: Betül Say n PAT PAT PAPATYA Sede Örsel, Res.: Betül Say n PAT PAT PAPATYA Farkl l klar n güzelli i ve uyumu üzerine rengârenk resimli bir öykü. ALARA NIN B R GÜNÜ S radan ve büyülü bir günün öyküsü. Ta i dizisi Anna Fienberg, Res.: Kim Gamble TA VE DEVLER TA VE BABA YAGA TA VE KOKU BOMBASI TA VE DANS EDEN PABUÇLAR TA VE ZÜMRÜDÜANKA TA VE KRAL MEZARI Mini dizisi Christine Nöstlinger, Res.: C. Nöstlinger M N VE MIRNAV KED M N DEN ZDE M N VE DO UM GÜNÜ PART S M N KÜÇÜK DEDEKT M N VE YILBA I ARMA ANLARI M N KAYAK TAT L NDE Kanatl Kediler Masal dizisi Ursula K. Le Guin, Res.: S. D. Schindler DÖRT YAVRU YUVAYA DÖNÜ YEN ARKADA KENTTE TEK BA INA lk Kitab n Kendin Boya dizisi TÜRÜ TÜKENEN HAYVANLAR Müren Beykan, Çizen: Ahmet Beykan EVLER Müren Beykan, Çizen: Ahmet Beykan GEM LER Müren Beykan, Çizen: Ahmet Beykan UÇAKLAR Müren Beykan, Çizen: Ahmet Beykan ALARA NIN B R GÜNÜ Müren Beykan, Çizen: Huban Korman DEN Z Mine Soysal, Çizen: G. Özbay ÜLKELER Mine Soysal, Çiz.: S. Ceylan, G. Özbay M N K TOSB EV N ARIYOR smet Bertan, Çizen: Betül Say n KÜÇÜK KARA KOYUN Yazan ve res.: Elizabeth Shaw kumaya yeni ba layacak ya da yeni ba lam ö renciler için, uygun metin ve desen dengesi gözetilerek haz rlanan, okumay sevdiren resimli kitaplar. YÜKSEK TANS YONLU ÇINAR A A I Behiç Ak tan gerçekçi ve umut dolu bir öykü. YAKINDA! TA VE KOKU BOMBASI Ta i, köyünü kurtarmak için berbat kokan bir çözüm bulur. lk Kitab n Kendin Boya dizisi M N K TOSB EV N ARIYOR smet Bertan, Çizen: Betül Say n KÜÇÜK KARA KOYUN Yazan ve res.: Elizabeth Shaw ALARA NIN B R GÜNÜ Müren Beykan, Çizen: Huban Korman TÜRÜ TÜKENEN HAYVANLAR Müren Beykan, Çizen: Ahmet Beykan EVLER Müren Beykan, Çizen: Ahmet Beykan GEM LER Müren Beykan, Çizen: Ahmet Beykan UÇAKLAR Müren Beykan, Çizen: Ahmet Beykan DEN Z Mine Soysal, Çizen: Güldehen Özbay ÜLKELER Mine Soysal, Çiz.: S. Ceylan, G. Özbay KÜÇÜK KARA KOYUN Dünya edebiyat ndan unutulmaz bir öykü. M N DEN ZDE Christine Nöstlinger in Mini dizisinde 6 renkli kitap var. LKBAHAR 2012 SINIF L STELER 23

26 SINIF L STELER 2. SINIFLAR Ö rencilerin duygu, dü ünce ve hayal güçlerini geli tiren, günlük ya amlar nda s kça kar la t klar olaylar ve kavramlarla zenginle tirilmi resimli kitaplar. N SAN da! Karaböcü dizisi Niran Elçi, Res.: Gözde Bitir KARABÖ Ü HO GELD KARABÖ Ü PART N N GÖZBEBE KARABÖ Ü LE TAT L MA ERALARI KARABÖ Ü KAYBOLDU HAZ RAN da! LKBAHAR A AY P B R DEN Z YOL ULU U Müge plikçi den geçmi le günümüzü harmanlayan sürprizlerle dolu bir öykü. A AY P B R DEN Z YOL ULU U Müge plikçi, Res.: Sedat Girgin UÇAN SALI Müge plikçi, Res.: Musta a Delio lu GÜ ÜNÜ Y T REN KRAL Pakize Özcan, Res.: Musta a Delio lu GE E GÜNE Karin Karaka l, Res.: irin Da tekin Yenen ENERDEN TA INAN I IK rem U ar, Res.: Huban Korman PAD AHIN EBRUSU Aysel Gürmen, Res.: Huban Korman ÇO UK STANBUL Yazan ve res.: Betül Say n SO UKTAN KORKMAYAN TEK KU Zoran Drvenkar, Res.: Martin Baltscheit ALEV SAÇLI ÇO UK Christine Nöstlinger, Res: Huban Korman KEND N ASLAN SANAN OLA Bernardo Atxaga, Res.: Mikel Valverde Gülümseten Öyküler Yazan ve res.: Behiç Ak BUZDOLABINDAK KÖPEK AKVARYUMDAK T YATRO GALATA NIN TEMBEL MARTISI PAT KAR KATÜR OKULU HAVVA LE KAPLUMBA A VAPURLARI SEVEN ÇO UK KED LER N KAYBOLMA MEVS M ALAADD N N GEVEZE SU BORULARI GÜNE B LE TAM R EDEN ADAM Ta i dizisi Anna Fienberg, Res.: Kim Gamble TA VE DEVLER TA VE BABA YAGA TA VE KOKU BOMBASI TA VE DANS EDEN PABUÇLAR TA VE ZÜMRÜDÜANKA TA VE KRAL MEZARI Kanatl Kediler Masal dizisi Ursula K. Le Guin, Res.: S. D. Schindler DÖRT YAVRU YUVAYA DÖNÜ YEN ARKADA KENTTE TEK BA INA Abur ubur Pe inde dizisi Alexander McCall Smith, Res.: I. Bilbey BALONLU SAKIZ A A I PATLAMI MISIR KORSANLARI ÇUBUK MAKARNA DÜ ÜMÜ HALKA ÇÖREK Z N R Mini dizisi Christine Nöstlinger, Res.: C. Nöstlinger M N VE MIRNAV KED M N DEN ZDE M N VE DO UM GÜNÜ PART S M N KÜÇÜK DEDEKT M N VE YILBA I ARMA ANLARI M N KAYAK TAT L NDE PAD AHIN EBRUSU Ebru sanat n çocuklara sevdiren resimli öyküyü Aysel Gürmen yazd, Huban Korman resimledi. BUZDOLABINDAK KÖPEK Behiç Ak tan yeni bir Gülümseten Öykü. Büyülü Küçük Kita lar dizisi TEM ZL KÇ ADI M N K EJDERHA BAY UZUNÇ ZME BÜYÜLÜ SÜPÜRGE SERV S BÜYÜLÜ SÜPÜRGE TA IMA ILI I SARMAN M D LL ARKADA IM B R GR SKOK Minik zciler dizisi Judy Delton, Res.: Alan Tiegreen MAV GÖKLER KIZARMI PATATESLER HAVUZ PART S K TAPKURDU KAFADARLAR KU KULAR VE D NOZOR KEM KLER SAHNE KORKUSU M N K Z GEZEGEN ÇO UK STANBUL stanbul un 5 arkl dönemi 5 arkl öyküyle anlat l yor. GÜ ÜNÜ Y T REN KRAL Usta kalemden, zorbal a kar ç kan hayvanlar n renkli öyküsü. KEND N ASLAN SANAN OLA kumaya yeni ba layanlar için kendini aslan sanan bir köpe in maceralar. KARABÖ Ü LE TAT L MA ERALARI Hem e lenceli, hem çok sevimli! 4 kitap birden! SO UKTAN KORKMAYAN TEK KU Zoran Drvenkar dan dünyan n i leyi ini anlatan ça da bir masal. HAVUZ PART S Minik zciler bu kez, yüzme rozeti almak için u ra yor. 24

27

28

29

30 SINIF L STELER LKBAHAR SINIFLAR Okuma zevkini ve e ilimlerini geli tirecek bir yelpazede tarih, co rafya, ekolo i, ileti im gibi temel konularda destekleyici okumalara olanak sa layan kitaplar. KARDE MM BEN M Newbery Ödüllü roman, otizm konusuna dikkat çekiyor. MAYIS ta! Kö rü Kita lar LEYLEK HAVADA Leyla Ruhan Okyay YANDIM AL Fakir Baykurt SINIFIN YEN S Behçet Çelik YALAN I AH T Müge plikçi SAKLIKÖY ÜN KU ÇUSU Kadri Öztopçu TROYA MASALI Azra Erhat KATUNA DA DOKUZ AY Osman ahin SESS Z YÜREK Necati Güngör S VR S NEK Ömer Seyfettin SOKAKTA TEK BA INA Ayhan Bozf rat HAZIRLIKSIZ Tolga Gümü ay YIL TAM PANS YON Tolga Gümü ay GELE E GÖRME ORTAKLI I Tolga Gümü ay KISA PANTOLONLU SEVDA Nihat Ziyalan ANNEME B R EV ALA A IM Necati Güngör DUR BAKALIM PETEK Necati Tosuner ARDA NIN DERD NE? Necati Tosuner KÜÇÜ EK Müslim Çelik ANKARALI Zeynep Cemali ÇILGIN BABAM Zeynep Cemali BALLI ÇÖREK KAFETERYASI Zeynep Cemali ÖYKÜ ÖYKÜ GEZEN KED Zeynep Cemali PATENL KIZ Zeynep Cemali GÜZEL E DE B R KAÇAK MEMO Zeynep Cemali AY DEN ZLE BULU UN A Karin Karaka l KOLAYSA A LAMA Suzan Geridönmez UZAYDA B R YATILI OKUL Suzan Geridönmez ÜSTÜME KAR YA IYOR Pakize Özcan EYVAH K TAP Mine Soysal STANBUL MASALI Mine Soysal, Res.: Betül Say n ALA ÇO UK YOLLARDA Mine Soysal, Res.: Serdar G. Sönmez EGE KIYILARINDAN ESK ZAMAN MASALLARI Ahmet Ünver YET K NLER EJDERHALARDAN NEDEN KORKAR? Deneme Yaz lar Derleyen: shak Reyna D KKAT KIRILA AK E YA Derleyen: Semih Gümü AY I BOYAMAK Derleyen: Semih Gümü A KIN ENGÂVER smet Bertan Anadolu da Bir Zamanlar smet Bertan M DAS VE S H RBAZ KRALIN ELÇ S GOLAT KALES TUTSA I AM AMA NELER OLUYOR? Sevgi Sayg BABAM NEREYE G TT? Sevgi Sayg MUGULA Sevgi Sayg KAR KATÜR K TABI Behiç Ak BUGÜN ADIM KAKTÜS BEN M Hacer K lc o lu ZM R DE ÜÇ ÇO UKTUK Hacer K lc o lu STANBUL U ÇALIYORLAR Gülsevin K ral G ZL FORMÜL HANG ZARFTA Gülsevin K ral KAYIP RÜYA I Asl Der BÜYÜK TUZAK Asl Der MIZIKA I Ye im S. Armutak BATAKLI IN KIYISINDAK EV Ye im S. Armutak HAYALETL GÖLÜN ÇO UKLARI Ye im S. Armutak ANKURTARAN ÖVALYELER STANBUL DEHL ZLER NDE Safter Korkmaz Ç t r Ç t r Felse e dizisi Brigitte Labbé, Res.: Jacques Azam Y VE KÖTÜ ADALET VE HAKSIZLIK GERÇEKTEN VE YALAN IKTAN O LANLAR VE KIZLAR GÜZELL K VE Ç RK NL K B LD KLER M Z VE B LMED KLER M Z SAVA VE BARI VE PARA ÖZGÜR OLAN VE OLMAYAN DO A VE K RL L K ESARET VE KORKU MUTLULUK VE MUTSUZLUK L DERLER VE D ERLER BA ARI VE BA ARISIZLIK HAKLAR VE ÖDEVLER BEN VE BA KALARI YA AM VE ÖLÜM BEDEN VE AKIL ZAMAN ÇOK VE ZAMAN YOK SÖZ VE SESS ZL K A K VE DOSTLUK Zamanda Gezinen Üç Ka adar dizisi Jon Scieszka, Res.: L. Smith, A. McCauley MUMYA OLMAK STEM YORUM ANNEN MA ARA KADINI OLMU NE HAL N VARSA GÖR GLADYATÖR YIL 2095 VAY VAY SAMURAY DA V N B ZE DÂH DED Korkunç G c k III. H çk d k dizisi Yazan ve res.: Cressida Cowell EJDERHANI NASIL E T RS N NASIL KORSAN OLURSUN EJDERHA A NASIL KONU URSUN STANBUL U ÇALIYORLAR stanbul un tarihsel dokusunda geçen bir dedektiflik öyküsü! EYVAH K TAP Mine Soysal n sevilen kitab, okuma özgürlü ü üzerine s rad bir deneme! LEYLEK HAVADA Öykücü Leyla Ruhan Okyay ilk roman n Köprü Kitaplar için yazd. SATILAN GÜLÜ James Krüss KARDE MM BEN M Cynthia Lord DEL DOLU ARKADA IM Daniel Pennac DEDEM B R K RAZ A A I Angela Nanetti TEK M? Ç FT M? Andrew Clements KONU MAK YOK Andrew Clements BUNUN ADI F NDEL Andrew Clements KARNE OYUNU Andrew Clements BALIK Laura S. Matthews ZAMAN HIRSIZI Clive Barker BENJAM N ANNA YI SEV YOR Peter Härtling BÜYÜKBABA TA INIYOR Peter Härtling KRAL ÇEY KURTARMAK Vladimir Tumanov HAR TADA KAYBOLMAK Vladimir Tumanov NKALAR IN SIRRI Ann Nolan Clark KAPTAN BAL NA VE ÇO UKLAR Joan Aiken ÇEVRE OLMAK ZORUNDA MIYIM Dyan Sheldon TAVAN ARASINA YOL ULUK Dan ve Zaki Gordon K M TAKAR SALATALIK KRAL I Christine Nöstlinger KONRAD YA DA KONSERVE KUTUSUNDAN ÇIKAN ÇO UK Christine Nöstlinger KONUK DE L BA BELASI Christine Nöstlinger HAD AMA BABA C. Nöstlinger ARKADA DÜMEN C. Nöstlinger EVDE VE UZAKTA C. Nöstlinger TE MD HAPI YUTTUM Christine Nöstlinger KÂ IT UÇAKLA G ZL G ZL MA ERA Christine Nöstlinger GARAJDAK G Z David Almond ALEVLER ARASINDA David Almond DÜNYA BÜYÜLÜ B R YER David Almond YÜRÜYEN KENTLER Philip Reeve HANET ALTINI Philip Reeve 100DÜNYA NIN G ZL YÜZÜ Danielle Martinigol BA KADEN Z E DÖNÜ Danielle Martinigol EVRENDEK SON KAYIT Rodman Philbrick Beter kizler dizisi Charles Ogden, Res.: Rick Carton A AY P YARATIKLAR TUR ST KAPANI KASABANIN ALTINDA NT KAM PLANI MAYIS ta! 28

31 7. ve 8. SINIFLAR Kitap okumaktan s k ld n dü ünen, okumaya direnen gençler için, kendilerine ait güncel konular n ve sorunlar n i lendi i, dinamik kurgular yla etkili kitaplar. SATILAN GÜLÜ Ödüllü usta yazar James Krüss ten gerçek bir ba yap t! KAR KATÜR K TABI Behiç Ak YAKINDA! ARDA NIN DERD NE? Necati Tosuner ANNEME B R EV ALA A IM Necati Güngör HAZIRLIKSIZ Tolga Gümü ay KESK N NANEL ÖYKÜLER Tolga Gümü ay YIL TAM PANS YON Tolga Gümü ay ÖTES YOK Suzan Geridönmez KOLAYSA A LAMA Suzan Geridönmez AY DEN ZLE BULU UN A Karin Karaka l ODADA YALNIZ Mine Soysal EYVAH K TAP Mine Soysal EYLÜL DE A KLAR Mine Soysal STANBUL MASALI Mine Soysal ANKARALI Zeynep Cemali ÇILGIN BABAM Zeynep Cemali ÖYKÜ ÖYKÜ GEZEN KED Zeynep Cemali BALLI ÇÖREK KAFETERYASI Zeynep Cemali GÜZEL E DE B R KAÇAK MEMO Zeynep Cemali Kö rü Kita lar LEYLEK HAVADA Leyla Ruhan Okyay KIRMIZI YOYO Oktay Akbal SINIFIN YEN S Behçet Çelik ATTIM KAPA I YURTDI INA Nihat Ziyalan YALAN I AH T Müge plikçi SAKLIKÖY ÜN KU ÇUSU Kadri Öztopçu TROYA MASALI Azra Erhat KATUNA DA DOKUZ AY Osman ahin SESS Z YÜREK Necati Güngör S VR S NEK Ömer Seyfettin SOKAKTA TEK BA INA Ayhan Bozf rat 15 Yay. haz.: Müren Beykan YET K NLER EJDERHALARDAN NEDEN KORKAR? Deneme Yaz lar Derleyen: shak Reyna D KKAT KIRILA AK E YA Derleyen: Semih Gümü AY I BOYAMAK Derleyen: Semih Gümü Anadolu da Bir Zamanlar smet Bertan BO A GÜRE Ç S M DAS VE S H RBAZ KRALIN ELÇ S KAPLAN KRAL ÇE GOLAT KALES TUTSA I ZM R DE ÜÇ ÇO UKTUK Hacer K lc o lu EGE KIYILARINDAN ESK ZAMAN MASALLARI Ahmet Ünver ÜSTÜME KAR YA IYOR Pakize Özcan EVRENDEK SON KAYIT Baz kitaplar, karanl k bir gelecekte umudu yeniden ye ertebilir. HAZIRLIKSIZ Edebiyat m z n genç kalemlerinden Tolga Gümü ay n son roman. SATILAN GÜLÜ James Krüss KARDE MM BEN M Cynthia Lord ALEVLER ARASINDA David Almond DÜNYA BÜYÜLÜ B R YER David Almond EVDE VE UZAKTA Christine Nöstlinger HAD AMA BABA Christine Nöstlinger ARKADA DÜMEN Christine Nöstlinger KONUK DE L BA BELASI Christine Nöstlinger TE MD HAPI YUTTUM Christine Nöstlinger KÂ IT UÇAKLA G ZL G ZL MA ERA Christine Nöstlinger DEL DOLU ARKADA IM Daniel Pennac ARKANA BAKMA Kirsten Boie ZOR SEVG LER Ellen Wittlinger BEYAZ YALANLAR Mark O Sullivan KARANLI IN GÖZLER Eleanor T. Beaty TRO A SURLARININ ALTINDA Clemence McLaren HAREMA ASININ SIRRI José Luis Velasco KRAL ÇEY KURTARMAK Vladimir Tumanov HAR TADA KAYBOLMAK Vladimir Tumanov YÜRÜYEN KENTLER Philip Reeve HANET ALTINI Philip Reeve 100DÜNYA NIN G ZL YÜZÜ Danielle Martinigol BA KADEN Z E DÖNÜ Danielle Martinigol EVRENDEK SON KAYIT Rodman Philbrick LKBAHAR 2012 SINIF L STELER ÇILGIN BABAM Zeynep Cemali, s rad babas ve stanbul a dair birbirinden ilginç çocukluk an lar n öyküle tirdi. EVDE VE UZAKTA Dünya edebiyat n n çok ödüllü usta yazar Christine Nöstlinger den çarp c bir gençlik roman. KOLAYSA A LAMA Suzan Geridönmez in gençlik roman, e itim sisteminin bireyleri nas l etkiledi ini çarp c bir gerçeklikle anlat yor. AY I BOYAMAK Ele tirmen, yazar Semih Gümü, edebiyat m z n bugününü haz rlayan ustalardan 20 öykü derledi. YANDIM AL Fakir Baykurt un roman, ressam Oya Kato lu nun desenleriyle canlan yor. 29

32

33 LK K TAPLAR 3-8 YA 5 ÇOCUK 5 STANBUL Betül Sayın Resimli Öykü 14.5 TL Abur Cubur Peşinde - BALONLU SAKIZ AĞACI Alexander McCall Smith Dizi 8.5 TL Abur Cubur Peşinde - ÇUBUK MAKARNA DÜĞÜMÜ Alexander McCall Smith Dizi 8.5 TL Abur Cubur Peşinde - HALKA ÇÖREK Z NC R Alexander McCall Smith Dizi 8.5 TL Abur Cubur Peşinde - PATLAMIŞ MISIR KORSANLARI Alexander McCall Smith Dizi 8.5 TL ACAY P B R DEN Z YOLCULUĞU Müge plikçi Öykü YEN 13 TL ALEV SAÇLI ÇOCUK Christine Nöstlinger Öykü 13 TL ALFABE Çetin Altan Abece 16.5 TL ASLI PAZARI BEKL YOR Gülçin Alpöge Resimli Öykü 9 TL Büyülü Küçük Kitaplar - ARKADAŞIM B R GR SKOK Malorie Blackman Dizi 7 TL Büyülü Küçük Kitaplar - BAY UZUNÇ ZME Ann Ruffel Dizi 7 TL Büyülü Küçük Kitaplar - BÜYÜLÜ SÜPÜRGE SERV S Ann Jungman Dizi 7 TL Büyülü Küçük Kitaplar - BÜYÜLÜ SÜPÜRGE TAŞIMACILIĞI Ann Jungman Dizi 7 TL Büyülü Küçük Kitaplar - M N K EJDERHA Philippa Gregory Dizi 7 TL Büyülü Küçük Kitaplar - SARMAN M D LL Linda Newbery Dizi 7 TL Büyülü Küçük Kitaplar - TEM ZL KÇ CADI Cecilia Lenagh Dizi 7 TL FENERDEN TAŞINAN IŞIK rem Uşar Öykü 13 TL GECE GÜNEŞ Karin Karakaşlı Öykü 13 TL GÜCÜNÜ Y T REN KRAL Pakize Özcan Öykü 13 TL Gülümseten Öyküler - AKVARYUMDAK T YATRO Behiç Ak Öykü 13 TL Gülümseten Öyküler - ALAADD N N GEVEZE SU BORULARI Behiç Ak Öykü 13 TL Gülümseten Öyküler - BUZDOLABINDAK KÖPEK Behiç Ak Öykü YEN 13 TL Gülümseten Öyküler - GALATA NIN TEMBEL MARTISI Behiç Ak Öykü 13 TL Gülümseten Öyküler - GÜNEŞ B LE TAM R EDEN ADAM Behiç Ak Öykü 13 TL Gülümseten Öyküler - HAVVA LE KAPLUMBAĞA Behiç Ak Öykü 13 TL Gülümseten Öyküler - KED LER N KAYBOLMA MEVS M Behiç Ak Öykü 13 TL Gülümseten Öyküler - PAT KAR KATÜR OKULU Behiç Ak Öykü 13 TL Gülümseten Öyküler - VAPURLARI SEVEN ÇOCUK Behiç Ak Öykü 13 TL lk Kitabını Kendin Boya - ALARA NIN B R GÜNÜ Müren Beykan Okumalı Boyama 5 TL lk Kitabını Kendin Boya - DEN Z Mine Soysal Okumalı Boyama 5 TL lk Kitabını Kendin Boya - EVLER Müren Beykan Okumalı Boyama 5 TL lk Kitabını Kendin Boya - GEM LER Müren Beykan Okumalı Boyama 5 TL lk Kitabını Kendin Boya - KÜÇÜK KARA KOYUN Elizabeth Shaw Okumalı Boyama 6 TL lk Kitabını Kendin Boya - M N K TOSB EV N ARIYOR smet Bertan Okumalı Boyama 5 TL lk Kitabını Kendin Boya - TÜRÜ TÜKENEN HAYVANLAR Müren Beykan Okumalı Boyama 5 TL lk Kitabını Kendin Boya - UÇAKLAR Müren Beykan Okumalı Boyama 5 TL lk Kitabını Kendin Boya - ÜLKELER Mine Soysal Okumalı Boyama 6 TL Kanatlı Kediler Masalı - DÖRT YAVRU Ursula K. Le Guin Dizi 8 TL Kanatlı Kediler Masalı - KENTTE TEK BAŞINA Ursula K. Le Guin Dizi 8 TL Kanatlı Kediler Masalı - YEN ARKADAŞ Ursula K. Le Guin Dizi 8 TL Kanatlı Kediler Masalı - YUVAYA DÖNÜŞ Ursula K. Le Guin Dizi 8 TL Karaböcü - KARABÖCÜ HOŞ GELD Niran Elçi Dizi 7 TL Karaböcü - KARABÖCÜ LE TAT L MACERALARI Niran Elçi Dizi 7 TL Karaböcü - KARABÖCÜ KAYBOLDU Niran Elçi Dizi 7 TL Karaböcü - KARABÖCÜ PART N N GÖZBEBEĞ Niran Elçi Dizi 7 TL KEND N ASLAN SANAN ŞOLA Bernardo Atxaga Öykü 8.5 TL KÖSTEBEK KUK Betül Sayın Resimli Öykü 10 TL KÜÇÜK KORSAN HAZ NE PEŞ NDE Christine Nöstlinger Resimli Öykü YAKINDA 12 TL KÜÇÜK KORSAN ŞBAŞINDA Christine Nöstlinger Resimli Öykü 12 TL Mini - M N DEN ZDE Christine Nöstlinger Dizi 8 TL Mini - M N KAYAK TAT L NDE Christine Nöstlinger Dizi 8 TL Mini - M N KÜÇÜK DEDEKT F Christine Nöstlinger Dizi 8 TL Mini - M N VE DOĞUM GÜNÜ PART S Christine Nöstlinger Dizi 8 TL Mini - M N VE MIRNAV KED Christine Nöstlinger Dizi 8 TL Mini - M N VE YILBAŞI ARMAĞANLARI Christine Nöstlinger Dizi 8 TL Minik zciler - HAVUZ PART S Judy Delton Dizi 7 TL Minik zciler - K TAPKURDU KAFADARLAR Judy Delton Dizi 7 TL Minik zciler - KUŞKULAR VE D NOZOR KEM KLER Judy Delton Dizi 7 TL Minik zciler - MAV GÖKLER, KIZARMIŞ PATATESLER Judy Delton Dizi 7 TL Minik zciler - M N K ZC GEZEGEN Judy Delton Dizi 7 TL Minik zciler - SAHNE KORKUSU Judy Delton Dizi 7 TL PAD ŞAHIN EBRUSU Aysel Gürmen Resimli Öykü 12 TL PAT PAT PAPATYA Sedef Örsel Resimli Öykü 10 TL SOĞUKTAN KORKMAYAN TEK KUŞ Zoran Drvenkar Öykü 13 TL Taşi - TAŞ VE BABA YAGA Anna Fienberg Dizi 8 TL Taşi - TAŞ VE DANS EDEN PABUÇLAR Anna Fienberg Dizi 8 TL Taşi - TAŞ VE DEVLER Anna Fienberg Dizi 8 TL Taşi - TAŞ VE KOKU BOMBASI Anna Fienberg Dizi 8 TL Taşi - TAŞ VE KRAL MEZARI Anna Fienberg Dizi 8 TL Taşi - TAŞ VE ZÜMRÜDÜANKA Anna Fienberg Dizi 8 TL UÇAN SALI Müge plikçi Öykü 13 TL UÇUÇBÖCEĞ BON BON Sedef Örsel Resimli Öykü 10 TL YÜKSEK TANS YONLU ÇINAR AĞACI Behiç Ak Resimli Öykü 12 TL F YAT L STES LKBAHAR GÜZ 2011 ÇOCUK K TAPLAR 8-12 YA 35 K LO TEMBEL TENEKE Anna Gavalda Çocuk Roman 11 TL AKLINDAN DÜŞÜNCELER GEÇEN ÇOCUK Christine Nöstlinger Çocuk Roman 11 TL ALA ÇOCUK YOLLARDA Mine Soysal Öyküler 18 TL AMCAMA NELER OLUYOR? Sevgi Saygı Çocuk Roman 12 TL ANKARALI Zeynep Cemali Çocuk Roman 13 TL ANNEME B R EV ALACAĞIM Necati Güngör Öyküler 13 TL ARDA NIN DERD NE? Necati Tosuner Çocuk Roman 13 TL 31

34 F YAT L STES LKBAHAR GÜZ AY A TIRMANAN ÇOCUK David Almond Çocuk Roman 13 TL AYDEDE HER YERDE Hacer Kılcıoğlu Öyküler YEN 12 TL BABAM NEREYE G TT? Sevgi Saygı Çocuk Roman 12 TL BALIK Laura S. Matthews Çocuk Roman 12 TL BALLI ÇÖREK KAFETERYASI Zeynep Cemali Çocuk Roman 13 TL BATAKLIĞIN KIYISINDAK EV Yeşim S. Armutak Çocuk Roman 12 TL BEN, ÇINAR AĞACI VE PUFBÖREĞ Zeynep Cemali Öyküler 13 TL BENJAM N ANNA YI SEV YOR Peter Härtling Çocuk Roman 10 TL BERBER P RE TELLAL DEVE Gülsevin Kıral Şiirler 12 TL Beter kizler - ACAY P YARATIKLAR Charles Ogden Dizi 11 TL Beter kizler - NT KAM PLANI Charles Ogden Dizi 11 TL Beter kizler - KASABANIN ALTINDA Charles Ogden Dizi 11 TL Beter kizler - TUR ST KAPANI Charles Ogden Dizi 11 TL BUGÜN ADIM KAKTÜS BEN M Hacer Kılcıoğlu Çocuk Roman 12 TL BUNUN ADI F NDEL Andrew Clements Çocuk Roman 12 TL BÜYÜK TUZAK Aslı Der Çocuk Roman 12 TL BÜYÜKBABA TAŞINIYOR Peter Härtling Çocuk Roman 11 TL CANKURTARAN ŞÖVALYELER STANBUL DEHL ZLER NDE Safter Korkmaz Çocuk Roman 11 TL ÇEVREC OLMAK ZORUNDA MIYIM! Dyan Sheldon Çocuk Roman 11 TL ÇILGIN BABAM Zeynep Cemali Öyküler 13 TL Çıtır Çıtır Felsefe - ADALET VE HAKSIZLIK Brigitte Labbé Dizi 9 TL Çıtır Çıtır Felsefe - AŞK VE DOSTLUK Brigitte Labbé Dizi YEN 9 TL Çıtır Çıtır Felsefe - BAŞARI VE BAŞARISIZLIK Brigitte Labbé Dizi 9 TL Çıtır Çıtır Felsefe - BEDEN VE AKIL Brigitte Labbé Dizi 9 TL Çıtır Çıtır Felsefe - BEN VE BAŞKALARI Brigitte Labbé Dizi 9 TL Çıtır Çıtır Felsefe - B LD KLER M Z VE B LMED KLER M Z Brigitte Labbé Dizi 9 TL Çıtır Çıtır Felsefe - CESARET VE KORKU Brigitte Labbé Dizi 9 TL Çıtır Çıtır Felsefe - DOĞA VE K RL L K Brigitte Labbé Dizi 9 TL Çıtır Çıtır Felsefe - GERÇEKTEN VE YALANCIKTAN Brigitte Labbé Dizi 9 TL Çıtır Çıtır Felsefe - GÜZELL K VE Ç RK NL K Brigitte Labbé Dizi 9 TL Çıtır Çıtır Felsefe - HAKLAR VE ÖDEVLER Brigitte Labbé Dizi 9 TL Çıtır Çıtır Felsefe - Ş VE PARA Brigitte Labbé Dizi 9 TL Çıtır Çıtır Felsefe - Y VE KÖTÜ Brigitte Labbé Dizi 9 TL Çıtır Çıtır Felsefe - L DERLER VE D ĞERLER Brigitte Labbé Dizi 9 TL Çıtır Çıtır Felsefe - MUTLULUK VE MUTSUZLUK Brigitte Labbé Dizi 9 TL Çıtır Çıtır Felsefe - OĞLANLAR VE KIZLAR Brigitte Labbé Dizi 9 TL Çıtır Çıtır Felsefe - ÖZGÜR OLAN VE OLMAYAN Brigitte Labbé Dizi 9 TL Çıtır Çıtır Felsefe - SAVAŞ VE BARIŞ Brigitte Labbé Dizi 9 TL Çıtır Çıtır Felsefe - SÖZ VE SESS ZL K Brigitte Labbé Dizi 9 TL Çıtır Çıtır Felsefe - YAŞAM VE ÖLÜM Brigitte Labbé Dizi 9 TL Çıtır Çıtır Felsefe - ZAMAN ÇOK VE ZAMAN YOK Brigitte Labbé Dizi 9 TL DEDEM B R K RAZ AĞACI Angela Nanetti Çocuk Roman 12 TL DEL DOLU ARKADAŞIM Daniel Pennac Öyküler 14 TL DEN Z OLSUN ADI Adil zci Şiirler 12 TL DUR BAKALIM PETEK Necati Tosuner Çocuk Roman YEN 13 TL EGE KIYILARINDAN ESK ZAMAN MASALLARI Ahmet Ünver Öyküler 11 TL ESRARENG Z KOMŞU Silke Lambeck Çocuk Roman 12 TL ESRARENG Z KOMŞU GER DÖNÜYOR Silke Lambeck Çocuk Roman 12 TL GARAJDAK G Z David Almond Çocuk Roman 12 TL GELECEĞ GÖRME ORTAKLIĞI Tolga Gümüşay Öyküler 11 TL G ZL FORMÜL HANG ZARFTA! Gülsevin Kıral Çocuk Roman 12 TL GÜL SOKAĞI NIN D KENLER Zeynep Cemali Öyküler 13 TL GÜZELCE DE B R KAÇAK, MEMO Zeynep Cemali Çocuk Roman 13 TL HAR TADA KAYBOLMAK Vladimir Tumanov Çocuk Roman 13 TL HAYALETL GÖLÜN ÇOCUKLARI Yeşim S. Armutak Çocuk Roman 12 TL HIZLI TOSB smet Bertan Çocuk Roman 12 TL NKALAR IN SIRRI Ann Nolan Clark Çocuk Roman 10 TL STANBUL U ÇALIYORLAR! Gülsevin Kıral Çocuk Roman 13 TL KAPTAN, BAL NA VE ÇOCUKLAR Joan Aiken Çocuk Roman 12 TL KARDEŞ MM BEN M Cynthia Lord Çocuk Roman YEN 13 TL KAR KATÜR K TABI Behiç Ak Karikatür YEN 15 TL KARNE OYUNU Andrew Clements Çocuk Roman 12 TL KAYIP RÜYACI Aslı Der Çocuk Roman 12 TL KISA PANTOLONLU SEVDA Nihat Ziyalan Öyküler 13 TL K M TAKAR SALATALIK KRAL I Christine Nöstlinger Çocuk Roman 13 TL KONRAD YA DA KONSERVE KUTUSUNDAN ÇIKAN ÇOCUK Christine Nöstlinger Çocuk Roman 13 TL KONUK DEĞ L BAŞ BELASI Christine Nöstlinger Çocuk Roman 13 TL KONUŞMAK YOK! Andrew Clements Çocuk Roman 12 TL Korkunç Gıcık III. Hıçkıdık - EJDERHACA NASIL KONUŞURSUN Cressida Cowell Dizi 13 TL Korkunç Gıcık III. Hıçkıdık - EJDERHANI NASIL EĞ T RS N Cressida Cowell Dizi 13 TL Korkunç Gıcık III. Hıçkıdık - NASIL KORSAN OLURSUN Cressida Cowell Dizi 13 TL KRAL ÇEY KURTARMAK Vladimir Tumanov Çocuk Roman 13 TL KUUZU VE LUNAPARK A LES rem Uşar Çocuk Roman 13 TL KÜÇÜCEK Müslim Çelik Şiirler YEN 12 TL KÜÇÜK CADI ŞEROKS Aslı Der Çocuk Roman 12 TL LOLL POP Christine Nöstlinger Çocuk Roman 11 TL MIZIKACI Yeşim S. Armutak Çocuk Roman 12 TL MUHTEŞEM K L smet Bertan Öyküler 12 TL ÖYKÜ ÖYKÜ GEZEN KED Zeynep Cemali Öyküler 13 TL PATENL KIZ Zeynep Cemali Çocuk Roman 13 TL PERŞEMBELER ÇOK SEVER M Hacer Kılcıoğlu Çocuk Roman 13 TL SEN ISLIK ÇALMAYI B L R M S N? Necdet Neydim Şiirler 10 TL SUS N N VE PAUL ÜN G ZL GÜNLÜKLER Christine Nöstlinger Çocuk Roman 11 TL ŞANSLI A LE Kirsten Boie Çocuk Roman YEN 13 TL ŞAŞKIN CENGÂVER smet Bertan Çocuk Roman 13 TL Ş MUGULA Sevgi Saygı Çocuk Roman 12 TL 32

LK K TAPLAR. Çağdaş Türk ve dünya edebiyatından saygın örnekler! www.gunisigikitapligi.com www.facebook.com/gk.gunisigikitapligi twitter.

LK K TAPLAR. Çağdaş Türk ve dünya edebiyatından saygın örnekler! www.gunisigikitapligi.com www.facebook.com/gk.gunisigikitapligi twitter. Çağdaş Türk ve dünya edebiyatından saygın örnekler! LK K TAPLAR 3-8 YA LK K TAPLAR Behiç Ak ın yazıp resimlediği çok sevilen dizi Gülümseten Kitaplar ın 9. kitabı Buzdolabındaki Köpek in ardından kaleme

Detaylı

Edebiyat, bir dilek feneri...

Edebiyat, bir dilek feneri... Edebiyat, bir dilek feneri... Oda ına insanı ve edebiyatı alacak bir dergi hayaliyle çıktık bu Keçi yoluna. lk sayıdan bugüne kadar dijital bir mecrada artarak okunmak, her gün daha da patikala an edebiyat

Detaylı

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ankara Çocuk Islahevinde bulunan çocuklar n seramikten imal ettikleri çe itli ürünler Adliye Saray nda aç lan sergide sat a ç kar ld. Elde edilecek gelir çocuklar n e

Detaylı

BENiM OKULUM. KONU: Merhaba, Ad n z ne? konulu diyalog MERHABA. Hakan: Ooo!! Merhaba. Sevgili dostum Erdem. Naber?

BENiM OKULUM. KONU: Merhaba, Ad n z ne? konulu diyalog MERHABA. Hakan: Ooo!! Merhaba. Sevgili dostum Erdem. Naber? BENiM OKULUM Benim ad m Mahmut. Almanya'den geliyorum. Her gün Türkçe ö reniyorum. Türkçe çok kolay. Okula bazen geç kal yorum. O zaman dolmu a biniyorum. S n fta on bir ö renci var. Be ö renci Avrupa'dan,

Detaylı

Türkiye yi dönü türüyoruz

Türkiye yi dönü türüyoruz Bir HMF Makina dergisidir. Üç ayda bir yay mlan r. HAZ RAN 2013 Say : 15 Türkiye yi dönü türüyoruz Sar lar n aat: birli imiz büyüyecek Odaba Nett Makina, yeni vizyonu ile fark yarat yor Nurkan Karayel:

Detaylı

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış GÜN GÜN DRUCKER ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO Çeviren Murat Çetinbakış ISBN 978-605-4538-74-4 2009 Peter F. Drucker Orijinal adı ve

Detaylı

Sesleniş. 15 Haziran 2003 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 15

Sesleniş. 15 Haziran 2003 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 15 Gelecek, çalışkan olanlarındır. K. Atatürk 15 Haziran 2003 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 15 Çanakkale Açık Cezaevi Hükümlüleri Yazar Orhan Kemal e Ait Eserleri Başarıyla Sahnelediler Çanak

Detaylı

Kültür - Sanat - Edebiyat ve Spor Başarıları. SBS - Bilim - Olimpiyat ve Proje Başarıları Velilerimize Yönelik Etkinlikler

Kültür - Sanat - Edebiyat ve Spor Başarıları. SBS - Bilim - Olimpiyat ve Proje Başarıları Velilerimize Yönelik Etkinlikler Kültür - Sanat - Edebiyat ve Spor Başarıları Geleceğe Hazırlayan Eğitim Faaliyetleri Avcılar Fatihle Özdeşleşmiş Geleneksel Etkinlikler Eğitim Gezileri - Öğrenci ve Veli Gezileri SBS - Bilim - Olimpiyat

Detaylı

Meram dan vefa abidesi

Meram dan vefa abidesi Meram dan vefa abidesi Meram Belediyesi taraf ndan Gülbahçe Mahallesi nde yapt r lacak ve Konya n n manevi mimarlar ndan Tahir Büyükkörükçü Hocafendi nin ismini ta yacak 36 derslikli mam Hatip Lisesi ve

Detaylı

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di 15 Mart 2003 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 12 Nerede karşılıklı sevgi ve saygı varsa orada itimat ve itaat vardır. İtimat ve itaatin olduğu yerde disiplin vardır. Disiplinin olduğu

Detaylı

Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi nin ismi Meram da ya at lacak

Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi nin ismi Meram da ya at lacak Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi nin ismi Meram da ya at lacak Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc, geçen y l Hakk a yürüyen Konya n n manevi mimarlar ndan Tahir Büyükkörükçü Hocafendi nin ismini yeni

Detaylı

En Yakın Arkadaşım Diyabettir Benim. Düzce de 14 Kasım ve Düzce Çocuk ve Genç Diyabetliler Derneği nin Kuruluş Toplantısı

En Yakın Arkadaşım Diyabettir Benim. Düzce de 14 Kasım ve Düzce Çocuk ve Genç Diyabetliler Derneği nin Kuruluş Toplantısı En Yakın Arkadaşım Diyabettir Benim Düzce de 14 Kasım ve Düzce Çocuk ve Genç Diyabetliler Derneği nin Kuruluş Toplantısı 14 Kasım Dünya Diyabet Günü Beypazarı Gezisi Tip 1 Diyabet 14 Kas m Dünya Diyabetliler

Detaylı

SKEN'li. do ay sever. do an n ye ili, ya am n ayd nl... Türkiye nin Geleceği Aydınlık SAYI: 14 MAYIS 2012 SKEN LET M BÜLTEN

SKEN'li. do ay sever. do an n ye ili, ya am n ayd nl... Türkiye nin Geleceği Aydınlık SAYI: 14 MAYIS 2012 SKEN LET M BÜLTEN SAYI: 14 MAYIS 2012 SKEN LET M BÜLTEN Türkiye nin Geleceği Aydınlık Deniz Çevresinin Petrol ve Di er Zararl Maddelerle Kirlenmesine Müdahale Tatbikat SKEN I. Streetball Ve Tenis Turnuvas Prof. Dr. Üstün

Detaylı

Zaman Gazetesi. Çeyrek yüzy lda bir milyon abone. Türkiye de Zaman. Foto raflarla 25 y l n serüveni. Hayat, Zaman n ekleriyle renkleniyor

Zaman Gazetesi. Çeyrek yüzy lda bir milyon abone. Türkiye de Zaman. Foto raflarla 25 y l n serüveni. Hayat, Zaman n ekleriyle renkleniyor Çeyrek yüzy lda bir milyon abone 18 Dünya genelinde gazeteler kan kaybederken Zaman, istikrarl yükseli ini sürdürüyor. Abonelerinin deste iyle bir milyon tiraja ula an gazeteniz, toplam kalite anlay yla

Detaylı

ÖZGÜN MATBAACILIK SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ÖZGÜN MATBAACILIK SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTABI Müzeyyen ÖZKARA Ahmet AKTAŞ Ercüment DEMİ R Sebahat BOZBEY Münevver OĞ AN Yrd.Doç.Dr. Kemal KÖKSAL 1 Mil lî Eği tim Ba kan lı ğı Ta lim ve Ter bi ye Ku ru lu Baş

Detaylı

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

PROGRAM 4. ZEYNEP CEMAL EDEB YAT GÜNÜ 4. ZEYNEP CEMAL EDEB YAT GÜNÜ. 18 EK M 2014 Cumartesi. Kadir Has Üniversitesi

PROGRAM 4. ZEYNEP CEMAL EDEB YAT GÜNÜ 4. ZEYNEP CEMAL EDEB YAT GÜNÜ. 18 EK M 2014 Cumartesi. Kadir Has Üniversitesi 4. ZEYNEP CEMAL EDEB YAT GÜNÜ 18 EK M 2014 Cumartesi Kadir Has Üniversitesi Cibali Salonu 2014 PROGRAM 08:30 Kayıt ve ikram 09:30 Açılış 09:45 Nazlı Eray Açılış Konuşması 10:00 Metin Celâl Yay nc l k Gündemimiz

Detaylı

TÜRKÇE Ö RET M NDE ÇOK UYARANLI B R Ö RENME ORTAMI OLU TURMAK Ç N SEÇK N EDEBÎ ÜRÜNLERDEN YARARLANMA

TÜRKÇE Ö RET M NDE ÇOK UYARANLI B R Ö RENME ORTAMI OLU TURMAK Ç N SEÇK N EDEBÎ ÜRÜNLERDEN YARARLANMA TÜRKÇE Ö RET M NDE ÇOK UYARANLI B R Ö RENME ORTAMI OLU TURMAK Ç N SEÇK N EDEBÎ ÜRÜNLERDEN YARARLANMA Yrd. Doç. Dr. Ali GÖÇER ÖZ: E itimin en temel hedefi s n f düzeylerine göre ö rencileri belirlenen kazan

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

Her macerada daha yukarıdan düşmek

Her macerada daha yukarıdan düşmek ... IYI KITAP.... Aylik Okul Öncesi, Çocuk ve Gençlik Kitaplari Gazetesi. Haziran 2014 SayI 64.. Ücretsizdir www.iyikitap.net Her macerada daha yukarıdan düşmek Scott Westerfeld in Çirkinler, Güzeller,

Detaylı

KARINCA & POLEN YAYINLARI

KARINCA & POLEN YAYINLARI F Tashih Polen Yayınları Sayfa Düzeni Polen Yayınları Kapak Tasarımı Ramazan Erkut Baskı Kilim Matbaacılık 1. Baskı Ekim 2006 15. Baskı Mart 2010 KARINCA & POLEN YAYINLARI Adres ve Telefon Soğanağa Camii

Detaylı

OD TÜ Ya yın cı lık. Yayın Kataloğu

OD TÜ Ya yın cı lık. Yayın Kataloğu OD TÜ Ya yın cı lık 2014 Yayın Kataloğu 14 OD TÜ Ya yın cı lık İÇİN DE Kİ LER YÜK SEK ÖĞ RE NİM Kİ TAP LA RI.................13 Akış kan lar Me ka ni ği ne Gi riş (Mü hen dis lik Yak la şı mı) 1. Ki tap

Detaylı

Ortaklar m z Memi o lu Hafriyat sa Memi o lu. Servislerimiz Samsun Güv-Mak Makinalar. Markalar m z Motor ve hidrolik ya larda çözüm HMF Makina

Ortaklar m z Memi o lu Hafriyat sa Memi o lu. Servislerimiz Samsun Güv-Mak Makinalar. Markalar m z Motor ve hidrolik ya larda çözüm HMF Makina Ç NDEK LER Haberler Endüstriyel Ürünler Grubu na yeni bayi 6 Ortaklar m z Memi o lu Hafriyat sa Memi o lu 8 Gündem Logist Eurasia Fuar ve Uluslararas Makinalar Kongresi 10/11 Gündem Hyundai Makinalar Türkiye

Detaylı

KOMPOZ SYON B LG LER. A. KÂ IT DÜZEN 1. Kâ d n alt ve üst k s mlar nda yeterli bo luk b rak lmas 2. Sat rlar kayd rma

KOMPOZ SYON B LG LER. A. KÂ IT DÜZEN 1. Kâ d n alt ve üst k s mlar nda yeterli bo luk b rak lmas 2. Sat rlar kayd rma A. KÂ IT DÜZEN 1. Kâ d n alt ve üst k s mlar nda yeterli bo luk b rak lmas 2. Sat rlar kayd rma 3. Yaz ba l n n uygun yere yaz lmas 4. Paragraflar aras bo luklar 5. Sözcükleri do ru ve e it aral klarla

Detaylı

!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI

!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sy.15, 2010, s. 39-56.!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI Prof. Dr. Servet ARMA%AN Protecting the Environment in Islam Islam has put a lot of emphasis on the protection of the

Detaylı

TOPLUM VE DEÊERLER AMER KAN GENÇL Ê FIRST LADY LAURA BUSH UN ÖNSÖZÜ LE A.B.D. DI LER BAKANLIÊI / ULUSLARARASI B LG PROGRAMLARI DA RES

TOPLUM VE DEÊERLER AMER KAN GENÇL Ê FIRST LADY LAURA BUSH UN ÖNSÖZÜ LE A.B.D. DI LER BAKANLIÊI / ULUSLARARASI B LG PROGRAMLARI DA RES AMER KAN GENÇL Ê FIRST LADY LAURA BUSH UN ÖNSÖZÜ LE A.B.D. DI LER BAKANLIÊI / ULUSLARARASI B LG PROGRAMLARI DA RES Editör Steven Lauterbach Yönetici Editör Neil Klopfenstein E -Editörler Michael J. Bandler

Detaylı

Cargill Türkiye Bizim okul biiir numaraaa!

Cargill Türkiye Bizim okul biiir numaraaa! Cargill Türkiye Düşük sodyumlu gıdalar için Hayvan beslenmesinde de liderlik Hasan Aksoy ile bi lezzet hikayesi Eylül 2011 İçimizden Biri: Sezai Duyul Bizim okul biiir numaraaa! Cargill - Türkiye Eylül

Detaylı

MERAM 2013 E DAMGASINI VURDU

MERAM 2013 E DAMGASINI VURDU MERAM 2013 E DAMGASINI VURDU sayfa 6-7 de BA BAKAN ERDO AN H ZMETE AÇTI eb-i Arus Törenine kat lmak üzere Konya ya gelen Ba bakan Recep Tayyip Erdo an, belediyeler ve kamu kurulu lar taraf ndan yap m tamamlanan

Detaylı