SANAYi Tipi ÇAMAŞıR MAKiNELERiNDE KULLANıLMAK ÜZERE ANA YIKAMA MADDESi TOZ DETERJAN TEKNiK ŞARTNAMESi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SANAYi Tipi ÇAMAŞıR MAKiNELERiNDE KULLANıLMAK ÜZERE ANA YIKAMA MADDESi TOZ DETERJAN TEKNiK ŞARTNAMESi"

Transkript

1 i SANAYi Tipi ÇAMAŞıR MAKiNELERiNDE KULLANıLMAK ÜZERE ANA YIKAMA MADDESi TOZ DETERJAN TEKNiK ŞARTNAMESi 1- Sağlık Bakanlığı tarafından tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Deterjanlar ve Deterjanlarda Kullanılan yüzey Aktif Maddeler Hakkındaki Tebliğe uygun olmalıdır. 2- Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara ilişkin güvenlik bilgi formalarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmeliğine uygun olmalıdır. 3- Kir çözme işleminde çok iyi performans göstermelidir. 4- Anyonik aktif madde min.%12.8 olmalıdır. 5- Noniyonik madde min.%l.o olmalıdır. 6- %80 oranında doğada parçalanabilir olmalıdır. 7- Düşük ısıda 40 derecede etkin yıkama performansına ulaşmak için oksijen aktivatörü içermelidir. 8- Aktif oksijen min.%2.0 olmalıdır. 9- ph (%lsoln.): olmalıdır. 10- Yıkama suyundaki tüm iyonları tutma özelliği olan fosfonat içermelidir. 11- Otomatik çamaşır makinelerinin tüm yıkama programlarında kullanılabilir olmalıdır. 12- TSE belgeli olmalıdır. 13- Hastane çamaşırlarında bulunan kan, irin, betadin vs. lekeleri rahatlıkla çıkarmalıdır Kg.lik torbalar halinde olmalıdır. 15- Numune üzerinden değerlendirme yapılacak olup en az 1 torba numune getirilecek, çamaşırhane ortamında denenecek ve yukarıdaki özellikleri sağlamayan deterjanlar kabul edilmeyecektir. B.Tanr Hastane Müdürü

2 SANAYi Tipi ÇAMAŞıR MAKiNELERiNDE KULLANıLMAK ÜZERE OKSiJENLi AGARTICI MADDE TEKNiK ŞARTMANESi 1- Sağlık Bakanlığı tarafından tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Deterjanlar ve Deterjanlarda Kullanılan yüzey Aktif Maddeler Hakkındaki Tebliğe uygun olmalıdır. 2- Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara ilişkin güvenlik bilgi formalarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmeliğine uygun olmalıdır. 3- Total Alkalinite (%Na20, ph 3.6 da):s2-s8 oranında olmalıdır dereceve üzerindeki su sıcaklıklarında istenilen ağartıcı etkisinin olması gereklidir. S- Etkin Performans için gerekli uygun aralık ph (%lsoln.): 12-12,S olmalıdır. 6- insan sağlığı açısından tozuşmayı önleyen madde bulunmalıdır. 7- Etkin Performans için gerekli miktar Fosfat minimum %: S olmalıdır. 8- TSE belgeli olmalıdır Kg.lik torbalar halinde olmalıdır. 10- Numune üzerinden değerlendirme yapılacak olup en az 1 torba numune getirilecek, çamaşırhane ortamında denenecek ve yukarıdaki özellikleri sağlamayan ağartıcılar kabul edilmeyecektir. B. Taner DULKADiR Hastane Müdürü

3 SANAYi Tipi ÇAMAŞıR MAKiNELERiNDE KULLANıLMAK ÜZERE ÇAMAŞıR SUYU TEKNiK ŞARTNAMESi 1- Sağlık Bakanlığı biyosidal ürün ruhsatnamesine uygun olmalıdır. 2- Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara ilişkin güvenlik bilgi formalarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmeliğine uygun olmalıdır. 3- Görünüş sarı renk, berrak ve sıvı olmalıdır. 4- Çökelti askıda madde bulunmamalıdır. 5- Formülasyon içeriğindeki inorganik klor maddesinden gelen safsızlıkları tutucu madde içermeli. Karbaksilik asit % 0.1 olmalıdır. 6- Fonksikyonuna uygun formüle edilmiş olmalıdır. Aktif Klor min.% Etkin ağartma için uygun ph (direkt)12-14 olmalıdır. 8- TSE belgeli olmalıdır Kg.lik plastik bidonlar halinde olmalıdır. 10- Numune üzerinden değerlendirme yapılacak olup en az 1 bidon numune getirilecek, çamaşırhane ortamında denenecek ve yukarıdaki özellikleri sağlamayan çamaşır suları kabul edilmeyecektir. Hastane Müdürü

4 GENEL TEMİzLİK MADDESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (20 kg.lik bidonlarda) i.sert yüzeyunasa, dolap. etejer. kapı vb.) temizliğinde kullanıma uygun olmalıdır. 2.Renkli. kıvamlı berrak görünümlü sıvı, kokusu rahatsız olmamalı, güzel kokulu olmalı. 3.Temizleme özelliği yüksek olmalıdır. 4.Cildi kurutmamalı. tahriş etrnerneli, irritasyorı ve allerji yapmamalıdır. S.Orijinal etiket üzerinde üretici firma adı, markası, ürün adı, kullanma talimatı, uyarıcı öneriler, son kullanma tarihi, yoğunluk oranı, ph değeri ile ilgili bilgiler olmalıdır. Bu bilgiler orijinal etiket ve ya ambalaj üzerinde (lamine baskı) olmalıdır. Sonradan yapışıirmalar kabul edilmeyecektir. 6.Numune üzerinden değerlendirilecektir, en az 1 bidon numune verilmelidir. RTaner VLKADİR Hastane Müdürü

5 sıvı EL SABUNU TEKNiK ŞARTNAMESi 20 kg lik bidonlarda 1. Görünümü berrak sıvı olmalıdır. 2. Parfüm içermeli, kullanımda hoş bir koku bırakmalı. 3. Kolay köpürmeli ve kolay durulanabilmelidir. 4. Cildi kurutrnamalı, tahriş etmerneli, irritasyon ve allerji yapmamalıdır. 5. Temizleme özelliğinde çok iyi performans göstermelidir. 6. Orijinal etiket üzerinde üretici firma adı. markası. ürün adı, kullanma talimatı, uyarıcı öneriler, son kullanma tarihi, yoğunluk oranı, pi--ideğeri ile ilgili bilgiler olmalıdır. Bu bilgiler orijinal etiket ve ya anıbalaj üzerinde (lamine baskı) olmalıdır. 7. Sonradan yapıştırmalar kabul edilmeyecektir. 8. Numune üzerinden değerlendirilecek, en az 1 bidon numune verilmelidir. B.Taner LKADİR Hastane Müdürü

6 =ı.,' TUVALET,FAYANS VE BANYO TEMizLEVici (20 KG LIK BiDONLARDA) 1Tuvalet ve pisuar kenar kıvrımları kireç birikintilerini çıkartmalıdır. içerisinde ve etrafında oluşan her türlü inatçı pas lekesi ve 2.0rijinal etiket üzerinde ürün adı, kullanma talimatı, uyarıcı öneriler, son kullanma tarihi, yoğunluk oranı, ph değeri. üretici firma adı olmalıdır. 3.Nuillune üzerinden değerlendirilecek. en az ıbidon numune verilmelidir. (~sçuk LİMANLl Uİç Hizmetler Şefi RTan Hastane Müdürü

7 KiREÇ ÇÖZÜCÜ YI' Ürün I lt lik ambalaj halinde olmalıdır YI' Hidroklorik asit miktarı >%ı5 olmalı, inhibitör ve deiyonize saf sudan oluşmahdır. YI' Toksik ve zararlı uçucu madde içermeyecektir. YI' Ürünün cilt, göz ve solunum yollarına irritan etkisi olmayacaktır. Ürün uygulamayla geride hoş bir koku bırakmahdır. Aşındırıcı ve matlaştırıcı olmamalıdır B.Tane Hastane LKADİR Müdürü ~L_ ~

8 PiSUAR TABLET TEKNiK ŞARTNAMESi (100 GR POŞET) gramhk poşetlerde 1 kutu SOpoşet halinde teslim edilmelidir. 2. Hoş kokulu, çabuk erimeyen, toksik ve alerjen olmayan özellikte olmalı. 3. Teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl miladı olmalıdır. 4. Numune üzerinden değerlendirilecek, en az ıo tane numune verilmelidir B.Taner L DİR Hastane Müdürü

9 9 ODA PARFÜMÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ l.oda parfümü odalar ve kapalı mekanları kokularından arındırarak temizlik kokusu ve fcrahlık verecek özelliktc olacaktır. 2.0da parfümünün ph değeri 6,5 ± 1 olacaktır. 3.0daparfümünü yoğunluğu Zü Oc de 1,00 ± 0,05 g/ml olacaktır. 4.0da parfümünün görünüm olarak berrak.kokulu ve sıvı olacaktır. 5.0da parfümü 1 lt 'lik plastik püskürtmeli şişelerde olacaktır. 6.0da parfümü etil alkol.esarıs.monopropilen glikol içerikli olmalıdır. 7.0da parfümü püskürtmeli, ergonomik. sıvı olmalı.gaz içermernelidir. S.Oda parfümü yüksek konsantrasyonda olmalı,kokusu kalıcı olmalıdır. 9.Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır.en az 1 lt numune verilecektir. B.Tane LI DİR Hastane Müdürü

10 1- CAM SİL(SKG) TEKNİK ŞARTNAMESi: lcarnsil ternizleyici her türlü cam,ayna.fayans.ocak,kapltelevizyon ve diğer suya dayanıklı sert yüzey leriiz bırakmadan temizler olacaktır. _.t am sil tcmizlcyicinin bileşiminde: aniyenik yüzey aktifmadde.alkol karışımı ve parfilm olacaktır.bilesimde boya kullanılacak ise yüzeyde iz bırakmamalı ve toksik olmamalıdır. 3.Camsil temizlcyici.kullanıın esnasında cildi tahriş etmeyecek ve hoş bir kokusu olacaktır. 4.Camsil ternizleyicinin 20 (yirmi) Oc 'de yoğunluğu 1.00 ± 0.05 g/crn olacaktır. S.Camsil ternizleyicinin rengi suda çözüldügünde berrak olacaktır. 6 Camsil ternizleyicinin aktifmaddelerinin doğada parçalanma özelliği %80 in üzerinde olacaktır. 7.Camsil ternizleyici 5 litrelik plastik bidorılara ambalajlanmiş olacaktır. 8.Plastik bidonlar ayrıca 4'erli olarak karton ambalaj iara konacaktır,

11 PÜSKÜLLÜ PASPAS ipi TEKNiK ŞARTNAMESi ı. Dikişleri sağlam.sık püsküllü olmalıdır.püskülü dökülmemelidir.tüy bırakmarnahdır. 2. Su emme ve temizleme özelliği iyi olmalıdır.kirini kolay bırakmalıdır. 3.Enfekte ünitelerde kullamlmak üzere,hastanenin belirleyeceği miktarda.püskül sabitleme yeri veya belirli bir yeri kırmızı renkli işlenecektir. 4.Numune üzerinden değerlendirilecektir, en az 2 adet numune verilmelidir. B.Tan Hastane Müdürü

12 PASPAS SAPı TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.Paspas sapı sert ve dayanıklı alüminyumdan yapılmış olmalıdır. 2.Paspas sapının uzunluğu 120 cm olmalıdır. 3.Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. En az 5 adet numune verilecektir. B.Tane DULKADİR Hastane Müdürü

13 PAS PAS APARATı TEKNİK ŞARTNAMESİ l.paspas aparatı kimyasal maddelere dayanıklı olmalıdır. 2.Paspas aparatının alüminyum sapa takılabilmesi için kilitli özelliği olmalıdır. 3.Paspas aparatı püsküllü paspas ipini sıkı kavramalıdır. 4.Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. En az 5 numune verilecektir

14 \~ --ır) ÇEK PAS VE ÇEK PAS SAPı TEKNiK ŞARTNAMESi I.Çek pas cm olmalıdır, tek lastikli yumuşak olmalı temizlik esnasında yüzeyde su bırakmamalıdır. 2.Çek pas sapı sert ve hafif metal borudan yapılmış olmadır. 3.Çck pas sapı uzunluğu ı20:'<5 cm olmalıdır. 4.Kullanılan malzemeler çevreye ve sağlığa zarar vermemelidir 5. Numune üzerinde değerlendirme yapılacak en az 5 şer adet numune verilecektir.

15 [ (Ira SABUNLUK TEKNiK ŞARTNAMESi isıvı sabunluk 7x 8x 12 cm ebadında olmalıdır. 2.slvı sabunluk şeffaf sert plastik malzemeden yapılmış olmalıdır. 3.Sıvl sabunluk üzerinde plastik kapağı olmalıdır. -l.sıvı sabunluk duvara güçlü şekilde monte edilebilir olmalıdır 5. Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. B.Tane LKADİR Hastane Müdürü

16 BULAŞIK ELDİvENİ TEKNİK ŞARTNAMESİ ( Sarı - Kırmızı - Turuncu) l.eldiven muhtelifnumaralarda (8,5 ile 9,5 arası) olmalıdır. 2.Eldivenin içi pamuksu yüzeyli olmalıdır. 3.Eldiven kauçuktan imal edilmiş olmalıdır. 4.Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır.en az 2 şer tane numune verile ektir. H.TanerU KADİR Hastane Mudürü

17 ICj SAPLI FARAŞLI SÜPÜRGE TEKNİK ŞARTNAMESİ I.Ürün kolay kırılmayan sert plastikten imal edilmiş olmalıdır. 1.Sapll faraş ve süpürgesinin sap uzunluğu 120±5 cm olmalıdır. 3.Faraşın ağız yapısı ince,tozları kolayalabilecek yapıda olmalıdır. -4 C rünün imalinde kullanılan plastik malzeme çevreye ve sağlığa zarar vermemelidir d~i İç Hizmetle.' Şefi Bı'Taner KADİR Hastane Müdürü

18 TıBBi ATıK ELDivENi TEKNiK ŞARTNAMESi 1-} Kalın i Yumuşak ve Deri olmalı 2-} iğne batmalarına ve kesici aletlere dayanıklı olmalı 3-} Bilek kısmı uzun ve elastiki olmalı 4- Sağ el ve sol el ayrımı olacak 5-} Eldivenler 9.00 veya 9.05 numara olacaktır 6-} Numune üzerinden değerlendirme yapılacak en az 1 çift numune getirilecektir. çuk LiMANLI Iç Hizmetler Şefi B.Tane Hastane LKADİR Müdürü

19 2..1 ASKILI KOKU GiDERiCi TEKNiK ŞARTNAMESi (1 KOLi 12 ADET) I'Askı lı tip özel ambalajında, en az 20 gram ağırlığında olmalıdır. 2.Teslim tarihinden itibaren en az 1yıl miladı olmalıdır. J.N umune üzerinden değerlendirilecek. en az 1 adet numune verilmelidir rı1 k LİMANLI Uİç hizmetler Şefi B.Taoe LKADİR Hastane Müdürü

20 NEMli MOP 60 CM PÜSKÜLLÜ TEKNiK ŞARTNAMESi l.mop un boyu 9x60 cm olacaktır. 2.Mop pamuklu iplikten imal edilmiş olmalıdır. 2.Emiciliği kuvvetli olmalıdır. 3.İstenirse deterjanlı suyla yıkanarak kurumaya bırakılacak özellikte olmalıdır. 4.Numunc üzerinden değerlendirme yapılacak en az 2 adet numune verilecektir.

21 LAVOBO SÜNGERi TEKNiK ŞARTNAMESi L.Bulaşık süngeri oluklu olacaktır. 20Bulaşık süngeri fıberli olacaktır. 30Bulaşık süngeri ortalama 4.5x9 ± lcm ebadında olacaktır. -l.bulaşık süngeri kaliteli malzemeden imal edilmiş olacak.kolay deforme olmayacaktır. 50 Bulaşık süngeri poşetli olmalıdır. ô.numunc üzerinden değerlendirilecektir. En az 5 adet numune verilmelidir O ~iç iiizrnetler ~efi Hastane :\-Iüdürü

22 EVSEL ATıK TORBASı SiVAH BÜVÜK BOV (80*112) TEKNiK ŞARTNAMESi 1. Torbanın yüzeyi düz,parlak görünümlü olmalı.pütürlü olmamalıdır.. 2. Kolay yırtılmamalı ve delinmemelidir. 3. Sızdırmaz ve taşınmaya dayanıklı.kaynak yerleri sağlam olmalıdır. 4. Ebatlan 80* 112 (+ J - 5 ) cm olmalıdır. 5.Numune üzerinden değerlendirilecek.en az 1 rulo numune getirilecektir. 6.Torba 100 mikron kalınlığında ve en az 10 kg kaldırma kapasitesi olacaktır.

S.N. MALZEMENİN ADI MİKTARI ÖLÇÜSÜ 1 Genel temizlik maddesi (20 kg.lık bidon) 7500 Kg 2 Sıvı el sabunu (20 kg.lık bidon) 8000 Kg 3 Çamaşır suyu (1kg)

S.N. MALZEMENİN ADI MİKTARI ÖLÇÜSÜ 1 Genel temizlik maddesi (20 kg.lık bidon) 7500 Kg 2 Sıvı el sabunu (20 kg.lık bidon) 8000 Kg 3 Çamaşır suyu (1kg) S.N. MALZEMENİN ADI MİKTARI ÖLÇÜSÜ 1 Genel temizlik maddesi (20 kg.lık bidon) 7500 Kg 2 Sıvı el sabunu (20 kg.lık bidon) 8000 Kg 3 Çamaşır suyu (1kg) (12 adetlik kolilerde) 9000 Adet 4 Tuvalet, fayans

Detaylı

17. Noniyonik yüzey aktif maddeler, çözücüler, konservan maddeler, boya ve parfüm içermeli.

17. Noniyonik yüzey aktif maddeler, çözücüler, konservan maddeler, boya ve parfüm içermeli. 1.GENEL TEMİZLİK MADDESİ ( YÜZEY VE WC ) DEZENFEKTANLI 1. Genel amaçlı yüzeylerde güvenli temizlik sağlamalıdır. 2. Ferah kokulu ve dezenfektanlı olmalıdır. 3. Zor kirlerin ve yağların sökülmesini sağlamalıdır.

Detaylı

T.C İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI. Sayı : 26/05/2012 Konu : İhale Ön Teklif Alma

T.C İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI. Sayı : 26/05/2012 Konu : İhale Ön Teklif Alma T.C İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI Sayı : 26/05/2012 Konu : İhale Ön Teklif Alma Üniversitemizin, 2012 yılı ihtiyaçlarından olan 26 Kalem GENEL TEMİZLİK MALZEMELERİ alımı ihale

Detaylı

2013 MALİ YILI TEMİZLİK MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

2013 MALİ YILI TEMİZLİK MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKĠYE KAMU HASTANELERĠ KURUMU Ġzmir Ġli Kamu Hastaneleri Birliği Kuzey Genel Sekreterliği Dr.Faruk Ġlker Bergama Ġlçe Devlet Hastanesi 2013 MALİ YILI TEMİZLİK MALZEMELERİ TEKNİK

Detaylı

PROFESYONEL TEMİZLİK ÜRÜNLERİ

PROFESYONEL TEMİZLİK ÜRÜNLERİ Professional Cleaning Products PROFESYONEL TEMİZLİK ÜRÜNLERİ CULİNA GRUP BİOFER CULİNA 100 BULAŞIK MAKİNESİ DETERJANI Donmuş yağ ve yemek artıklarını nişasta ve protein lekelerini etkili biçimde temizler.

Detaylı

( I l l Ü A l b a ) 1. Oftalmik Cerrahi Drape Teknik Şartnamesi. 2. Ürün tek kullanımlık olmalıdır. Haptik yapısı modifiye c yada c loop olmalıdır.

( I l l Ü A l b a ) 1. Oftalmik Cerrahi Drape Teknik Şartnamesi. 2. Ürün tek kullanımlık olmalıdır. Haptik yapısı modifiye c yada c loop olmalıdır. ( I l l Ü A l b a ) Haptik yapısı modifiye c yada c loop olmalıdır. 14. Aynı markaya ait 3 adet tekrar steril edilebilir enjöktör verilecektir. 15. Ürün teslimi sırasında ve daha sonra lenslerin dioptri

Detaylı

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEMİZLİK ile PARK-BAHÇE BAKIMI ve TEMİZLİĞİ HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEMİZLİK ile PARK-BAHÇE BAKIMI ve TEMİZLİĞİ HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEMİZLİK ile PARK-BAHÇE BAKIMI ve TEMİZLİĞİ HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Madde-1 İşin Konusu : 1.1. TRT Genel Müdürlüğünün Ankara da bulunan Genel Müdürlük ve diğer hizmet binaları

Detaylı

VAN V A L İL İĞ İ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü

VAN V A L İL İĞ İ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü VAN V A L İL İĞ İ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü Sayı : 37.811.563-934 Ol'Ol 1900 Konu : Teklife Davet Kurumlunuzun ihtiyacı olan (34) kalem T IB B İ SARI- M A L Z T M L A L IM I işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz

Detaylı

HACETTEPE TEKNOKENT YÖNETİM ve İŞLETİM HİZMETLERİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

HACETTEPE TEKNOKENT YÖNETİM ve İŞLETİM HİZMETLERİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ HACETTEPE TEKNOKENT YÖNETİM ve İŞLETİM HİZMETLERİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ HACETTEPE TEKNOKENT YÖNETİM ve İŞLETİM HİZMETLERİ İDARİ ŞARTNAMESİ 1. YÖNETİM ve İŞLETİM HİZMETLERİ İDARİ ŞARTNAMESİ 1.1. ŞARTNAMENİN

Detaylı

GENEL TEMİZLİK PLANI. Hastane ortamındaki alanların temizlik periyodu ve kullanılacak malzemeler:

GENEL TEMİZLİK PLANI. Hastane ortamındaki alanların temizlik periyodu ve kullanılacak malzemeler: SAYFA NO 1/14 Hastane ortamındaki alanların temizlik periyodu ve kullanılacak malzemeler: ALANLAR Banyolar Tuvaletler ALANLARIN TEMİZLİK PERİYODU En az günde bir kez ve her hastadan sonra fırçalanarak

Detaylı

HİJYEN VE TEMİZLİK PROSEDÜRÜ

HİJYEN VE TEMİZLİK PROSEDÜRÜ Sayfa No Sayfa 1 / 15 1. AMAÇ Sağlık hizmetleri ile ilişkili enfeksiyonların önlenmesine yönelik uyulması gereken temizlik kurallarını belirlemek ve İKÇÜ Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi bünyesindeki

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı MBRLD BAŞKANLIĞI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı MBRLD BAŞKANLIĞI O -iijjitk Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TIBBİ SARF MALZEMELER TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU: Mikrobiyoloji Referans Laboratvuarları Daire Başkanlığımız laboratuvarlarında kullanılmak üzere aşağıda

Detaylı

GIDA MALZEMELERİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME ÖZELLİKLERİ

GIDA MALZEMELERİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME ÖZELLİKLERİ EK 2: GIDA MAZLZEMELERİ VE TEMİZLİK MALZEMELERİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME VE EVSAFLAR ÖĞLE YEMEĞİ HAZIRLANMASINDA KULLANILACAK MALZEMELERİN EVSAFLARINI BELİRTİLEN TEKNİK ŞARTNAMESİ Mutfak ve Yemekhanelerimizin

Detaylı

Dostunuzu düşmanınızı tanıyın!

Dostunuzu düşmanınızı tanıyın! Dostunuzu düşmanınızı tanıyın! Sentetik temizlik ürünleri neden düşman? Hepimiz yıllarca kullandık. Mutfakta, banyoda, çamaşırlarımızda Yaşadığımız mekânların her köşesinde. Temizlemek, dezenfekte etmek

Detaylı

KONSANTRE YAĞ, İS ve KURUM TEMİZLEYİCİ

KONSANTRE YAĞ, İS ve KURUM TEMİZLEYİCİ ARC - OIL and SOOT CLEANER KONSANTRE YAĞ, İS ve KURUM TEMİZLEYİCİ OIL and SOOT HANGİ AMAÇLA GELİŞTİRİLDİ? OIL and SOOT özellikle gıda sektörü için üretilmiş bir ürün olup, fırın, fırın tavaları, yanmış

Detaylı

İNDEKS. MARATEM Persona Kişisel Temizlik ve Hijyen Ürünleri El Yıkama Ürünleri 05 El Hijyen Ürünleri 06 Şampuanlar 06

İNDEKS. MARATEM Persona Kişisel Temizlik ve Hijyen Ürünleri El Yıkama Ürünleri 05 El Hijyen Ürünleri 06 Şampuanlar 06 01 Eczac baş Girişim Pazarlama, Eczac baş Topluluğu Tüketim Ürünleri Grubu nda faaliyet göstermektedir. Kuruluş, topluluk taraf ndan üretilen ve ithal edilen tüketim ürünleri ile birlikte topluluk d ş

Detaylı

Türkiye nin ilk ve tek uluslararası doğrudan satış şirketi!

Türkiye nin ilk ve tek uluslararası doğrudan satış şirketi! PETRA DÜNYASI 2015 % 100 Türk sermayesi ve yönetimi. 1984 yılında kurulan Petra, bugün binlerce temsilcisiyle kalabalık bir aile. Sadece Türkiye de değil, Kuzey Kıbrıs ta ve Almanya daki ofisleri ve temsilcileriyle

Detaylı

Teknik-Kimyasal Ürünler

Teknik-Kimyasal Ürünler Teknik-Kimyasal Ürünler Temizleme Kimyasalları Asit bazlı temizleme kimyasalları Nötr temizleme kimyasalları Alkali bazlı temizleme kimyasalları XYLOQUAT Temizleme Sistemi Çözücü (Uçucu) Temizleyiciler

Detaylı

o=::: 02 w > DEZENFEKTASYON SANİTASYON ~ 21 w o 37 z 41 u 47

o=::: 02 w > DEZENFEKTASYON SANİTASYON ~ 21 w o 37 z 41 u 47 o=::: 02 w > DEZENFEKTASYON SANİTASYON ~ 2 w o 37 z 4 u 47 ENDÜSTRİYEL YAG ÇÖZÜCÜLER GÜÇLÜ SU BAZLI YAG ÇÖZÜCÜ Endüstriyel alanlarda kullanılan güçlü bir yağ çözücüdür. Metallerde korozyona yol açmaz boyalı

Detaylı

Mutfak, Çamaşırhane Ve Tıbbi Atık Yönetimi Dr. Yasemin Ersoy İnönü Üniversitesi

Mutfak, Çamaşırhane Ve Tıbbi Atık Yönetimi Dr. Yasemin Ersoy İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri İle İlişkili İnfeksiyonların Kontrolünde Mutfak, Çamaşırhane Ve Tıbbi Atık Yönetimi Dr. Yasemin Ersoy İnönü Üniversitesi Sunum İçeriği Hastane Mutfağında gıda güvenliği, standartlar,

Detaylı

TUNAP MOBİLİTE ATÖLYE SERVİS KİMYASALLARI TÜM ÜRÜN PROGRAMI

TUNAP MOBİLİTE ATÖLYE SERVİS KİMYASALLARI TÜM ÜRÜN PROGRAMI TUNAP MOBİLİTE ATÖLYE SERVİS KİMYASALLARI TÜM ÜRÜN PROGRAMI GELİŞTİRİLMİŞ MOBİLİTE İÇİN SATIŞ SONRASI ÇÖZÜMLER TUNAP Harekete Geçiren Kimya. TUNAP.COM TUNAP MOBİLİTE KALİTE. GÜVEN. TEKNİK UZMANLIK. TUTKU

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 MALİ YILI YEMEK İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (A)

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 MALİ YILI YEMEK İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (A) T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 MALİ YILI YEMEK İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (A) MADDE 1 - Yüklenici, yönetimce onaylanan yemek listelerine göre, belirtilen şartlarda

Detaylı

MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ (MSÜ) VE UYGULAMALARI. Prof. Dr. Güner DAĞLI Doç. Dr. Mustafa ÖZYURT Yük.Hem. Meral CANBAZOĞLU AKALIN

MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ (MSÜ) VE UYGULAMALARI. Prof. Dr. Güner DAĞLI Doç. Dr. Mustafa ÖZYURT Yük.Hem. Meral CANBAZOĞLU AKALIN MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ (MSÜ) VE UYGULAMALARI Prof. Dr. Güner DAĞLI Doç. Dr. Mustafa ÖZYURT Yük.Hem. Meral CANBAZOĞLU AKALIN İSTANBUL- 2010 ÖNSÖZ Dekontaminasyon, dezenfeksiyon ve sterilizasyon herhangi

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ BULAŞIK YIKAMA VE ÇÖP ATIMI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu GWM 4922 SY GWM 4901 Y GWM 4922 SX GWM 4901 X

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu GWM 4922 SY GWM 4901 Y GWM 4922 SX GWM 4901 X Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu GWM 4922 SY GWM 4901 Y GWM 4922 SX GWM 4901 X tr Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden

Detaylı

ARTEMİZ KİMYA Şahin ASLAN

ARTEMİZ KİMYA Şahin ASLAN HASTANE TEMİZLİĞİ ARTEMİZ KİMYA Şahin ASLAN Amaç: Hastane ortamından kaynaklanabilecek enfeksiyonları önlemek, hasta, hasta yakını ve hastane çalışanları için sağlıklı bir ortam oluşturmak amacıyla uyulması

Detaylı

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu D4 9121 E Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu Döküman Numarası 2820523049/ 02-08-12.(11:52) www.beko.com Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Beko ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Detaylı

Sterilizasyon ve dezenfeksiyon tanım ve gerekliliği Sterilizasyon yöntemleri Sterilizasyonun kontrolü Dezenfektanlar ve kategorileri Dezenfeksiyon

Sterilizasyon ve dezenfeksiyon tanım ve gerekliliği Sterilizasyon yöntemleri Sterilizasyonun kontrolü Dezenfektanlar ve kategorileri Dezenfeksiyon Sterilizasyon ve dezenfeksiyon tanım ve gerekliliği Sterilizasyon yöntemleri Sterilizasyonun kontrolü Dezenfektanlar ve kategorileri Dezenfeksiyon işleminin uygulanması ve kontrolü Dezenfeksiyon Sterilizasyon

Detaylı

Çamașır Makinesi Kullanma Kılavuzu D6 7101 E D6 7081 E D6 7102 ES D6 7102 E

Çamașır Makinesi Kullanma Kılavuzu D6 7101 E D6 7081 E D6 7102 ES D6 7102 E Çamașır Makinesi Kullanma Kılavuzu D6 7101 E D6 7081 E D6 7102 ES D6 7102 E Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Beko ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji

Detaylı

KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ

KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ ÇAMAŞIRLARI YIKAMA 814EH0005 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı