ENERJİ VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ENERJİ VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU"

Transkript

1 ENERJİ VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU AJANSÇA BELİRLENEN KOMİSYON ANA BAŞLIKLARI Enerjiyi etkin kullanmak, enerji kullanımını en aza indirgeyecek önlemler almak ve enerji israfından kaçınmak, Alternatif enerji üretim kaynaklarını devreye sokmak. Yenilebilir Enerji Kaynaklarının Değerlendirilmesi -Bölgesel Kapasitenin Değerlendirilmesi -Enerji Altyapısı -Enerji Verimliliğinin Sağlanması -Enerji Verimliliği Konusunda İyi Uygulama Örneklerinin Oluşturulması -Enerji Verimliliği Üzerine Üniversite-Sanayi İşbirliklerinin Oluşturulması. TRAKYA KALKINMA DERNEĞİ BÖLGESEL TEMATİK ALAN ÖNERİLERİ 1. YENİLENEBİLİR ENERJİ 2. YENİ DÜŞÜK KARBON a. Bina Teknolojileri b. Enerji Yönetimi c. Enerji ve Enerji Verimliliğinin Finansmanı d. Alternatif Yakıtlar e. Yeni Enerji Kaynakları f. Karbon Tutma ve Saklama VİZYON Enerjisini Düşük Karbon Ekonomisi ilkeleri dahilinde koruyan, geliştiren ve arttıran Trakya. HEDEFLER-GEREKÇELER- STRATEJİLER ( Vizyonumuz dahilinde planlanmıştır ) HEDEFLER GEREKÇELER STRATEJİLER Tasarruf verimliliği arttıran en doğru yöntemlerdendir. Teknik yada kullanıcı hatalarından kaynaklanan kayıp ve gereksiz elektrik kullanımını asgariye indirmek tasarrufun anahtarıdır. 1 ENERJİ YOĞUNLUĞUNU VE KAYIPLARINI AZALTIP ENERJİYİ DAHA ETKİN VE VERİMLİ KULLANMAK Kaçak elektrik kullanımının engellenmesi Elektrik kaybına neden olan nakil hatlarının ve/yada santralların rehabilitasyonu

2 2 ENERJİ KULLANIMINDA KARBON EMİSYONUNU AZALTMAK 3 ENERJİ VERİMLİLİĞİ YÜKSEK HATTA KENDİ ENERJİSİNİ ÜRETEN YAPILARIN İNŞASINI VE İLGİLİ TEKNOLOJİLERİN KULLANIMINI SAĞLAMAK 4 YENİ VE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ KOMPONENTLERİ KONUSUNDA KNOW HOW VE TEKNOLOJİ ÜRETİM MERKEZİ OLMAK 5 HEDEF ) ENERJİ VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ SAĞLAYACAK TÜM Türkiye Kyoto protokolü çerçevesinde yıllık % 20 karbon emisyon azaltım tahhüdü vermiştir. Yeni çıkan kanunlar bireysel elektrik üretimini veya ana sisteme bağlanmasına izin vermekte hatta teşvik etmektedir. Trakyanın enerji komponentleri konusunda küresel teknoloji merkezilerinden birisi olması tersine beyin göçünü, teknik istihdam artışını, gelir düzeyinin yükselmesini, üniversitelerin gelişimini, ihracatı arttıracak ve sürdürülebilir kalkınmaya azami katkı verecektir. Düşük Karbon Ekonomisinin iktisadi adaptasyon metodolojisi Enerjiyi verimsiz kullanan ürünlerin satışının sınırlandırılması ve piyasa denetiminin etkinleştirilmesi. Sanayi ve hizmet sektöründeki enerji kullanımının disiplinize edilmesi Elektrik enerjisi yoğunluğunu min % 20 azaltmak Bölge genelindeki sertifikalı enerji yöneticisi sayısını en az 100 kişiye ve sanayi sektörlerinde uzmanlaşmış Enerji Verimliliği Danışmanlık ( EVD ) sayısını en az 10 şirkete çıkartmak Mevcut ve planlanan tüm yapı stoğunun genel enerji verimliliğine ve emisyon azaltımına katkı verecek şekilde inşası, rehabilitasyonu ve kullanımı. Tüm sanayi, maden ve enerji üretim tesislerinin sürdürülebilirlik raporlarını hazırlamaları ve yıllık min % 20 emisyon azaltım taahhüdü vermeleri Enerji ve enerji verimliliği konusundaki tüm finansman kaynaklarının, teknolojilerinin ve çağdaş uygulamaların bölgeye tanıtılması ve kullanımının sağlanması Bölgede yapılacak 1 MW üzerindeki enerji yatırımlarında önceliğin ileri teknoloji komponent üretimini de lokalde yapacak firmalara verilmesi High-Tech komponent üretim yatırımcısının azami oranda desteklenmesi ve teşvik edilmesi Yatırımcıya küresel enerji üretim ihalelerinde devlet desteği verilmesi Enerji komponent ve know-how ar-ge desteklerinin en yüksek seviyeye çekilmesi; gerçek anlamda sanayiüniversite işbirliğinin kurulması Yoğun elektrik kullanımına sahip tüm

3 PROJELERİN DÜŞÜK KARBON EKONOMİSİ VE KARBON FİNANSMANI İLE HARMONİZE EDİLMESİ enerji kavramı üzerine yoğunlaşmıştır. kamu ve özel kuruluşlarının enerji ve enerji verimliliği odaklı denkleştirme projeleri hazırlamaları Emisyon azaltım odaklı enerji projeleri yapan şirketleri içeren Trakya Sürdürülebilirlik Endeksi oluşturulması EK.4C. FAALİYET VE EYLEMLER TABLOSU I. HEDEF ) ENERJİ YOĞUNLUĞUNU VE KAYIPLARINI AZALTIP ENERJİYİ DAHA ETKİN VE VERİMLİ KULLANMAK STRATEJİLER FAALİYET VE EYLEMLER SORUMLU KURULUŞLAR PERFORMANS GÖSTERGESİ 1 Kaçak elektrik kullanımının engellenmesi 2 Elektrik kaybına neden olan nakil hatlarının ve/yada santralların rehabilitasyonu 3 Enerjiyi verimsiz kullanan ürünlerin satışının sınırlandırılması ve piyasa denetiminin etkinleştirilmesi. A) Kaçak elektrik kullanımını caydıracak hertürlü bilinçlendirme, denetim, takip kontrol ve cezai yaptırım süreçleri hızlandırılacaktır. A) Tamir ve revizyon işleri A) AB nin 2005/32/EC sayılı direktifiyle ilintili olan Enerji Kullanan Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin yönetmelik maddeleri baz alınarak başta ampul, beyaz eşya, harici güç kaynağı ve elektrik motorları olmak üzere yoğun enerji tüketen ürünlerin azami enerji verimliliğine sahip olanlarının raflarda yer alması; diğerlerinin satışının engellenmesi sağlanacak. Bunun için bilinçlendirme kampanyalarının yanı sıra piyasa denetiminin etkin bir şekilde yapılmasına imkan tanıyacak kurumsal kapasite geliştirilecektir. TREDAŞ TREDAŞ ETKB/EIE Ticaret ve Sanayi Odaları 4 Sanayi ve hizmet A) Sanayi ve hizmetler ETKB/EIE

4 sektöründeki enerji kullanımının disiplinize edilmesi 5 Elektrik enerjisi yoğunluğunu min % 20 azaltmak 6 Bölge genelindeki sertifikalı enerji yöneticisi sayısını en az 100 kişiye ve sanayi sektörlerinde uzmanlaşmış Enerji Verimliliği Danışmanlık ( EVD ) sayısını en az 10 şirkete çıkartmak II. sektörlerindeki yılda 5000 TEP üzerinde enerji tüketen işletmelerde OSB Enerji yönetim birimlerinde akredite kuruluşlar üzerinden TS EN belgesine sahip olunması zorunlu kılınacak ve uygulamalar denetlenecek. B) Yılda 5000 TEP üzerinde enerji tüketen endüstriyel işletmelerde ve kullanım alanı m2 üzerinde olan ticari binalarda enerji etütleri periyodik olarak yapılacak. A) Enerji ve güç miktarına göre kademelendirilmiş çok terimli sayaç ve akıllı şebeke uygulamaları yapılacak B) Değişken yükte çalışan 50kW üzerindeki asenkron elektrik motor sistemlerinde değişken hız sürücülerinin ve yılda TEP üzerinde enerji kullanan işletmelerde enerji ve güç yönetim sistemleri zorunlu tutulacak. A) Sertifikalı enerji yöneticilerinin yetkileri eğitim, etüt, proje, finansman konularında sınıflandırılacak. BEP kapsamında enerji kimlik belgesi düzenleyecek EVD ler üzerinde sıkı bir denetim mekanizması kurulacak ve uzmanlara sağlanan ar-ge imkanlar arttırılacak. TSE Bölge Ticaret ve Sanayi Odaları Bölge Elektrik Mühendisleri Odaları HEDEF ) ENERJİ KULLANIMINDA KARBON EMİSYONUNU AZALTMAK STRATEJİLER FAALİYET VE EYLEMLER SORUMLU KURULUŞLAR 1 Mevcut ve planlanan A) Binanın Bayındırlık PERFORMANS GÖSTERGESİ

5 tüm yapı stoğunun genel enerji verimliliğine ve emisyon azaltımına katkı verecek şekilde inşası rehabilitasyonu ve kullanımı. fonksiyonuna, bulunduğu yerin iklim koşullarına,, mimarı tasarımına ve yürürlükteki zorunlu standartlara ( TS 825 ısı Yalıtım vb ) uygun inşa edilme durumuna göre, ısıtma, soğutma, aydınlatma ve taşıma gibi konuları kapsayan azami yıllık enerji talebi belirlenecek; söz konusu enerji talebinin verimlitemiz kaynaklardan ve teknolojilerle karşılanması esas alınmak suretiyle azami CO2 emisyon miktarı belirlenecek ve bu sınır değeri aşan bina yapımına izin verilmeyecek. B) Binalarda Enerji Performansı yönetmeliğine uygun ısı yalıtımı bulunmayan binalarda her yıl artan emisyon vergisi uygulanacak bu vergi ısı yalıtımı olmayan binanın türüne, yerindeki iklimsel özelliklerine ve birim kullanım alanına bağlı olarak belirlenerek yıllık % 25 ten az olmamak kaydıyla arttırılacaktır. C) Enerji Verimliliği Kanunu ve ilgili düzenlemeler konusunda bina yöneticilerine devamlı eğtimler verilecek; EVK nın kesintisiz uygulanması D) Tüm yeni inşaat ruhsatlarında sürdürülebilir nitelik aranacaktır. Bu kapsamda binanın yıllık enerji ihtiyacı içerisindeki yenilenebilir enerji kullanım oranına Bakanlığı/İl Yapı İşleri Genel Müdürlükleri Vergi Daireleri

6 2 Tüm sanayi, maden ve enerji üretim tesislerinin sürdürülebilirlik raporlarını hazırlamaları ve yıllık min % 20 emisyon azaltım taahhüdü vermeleri III. ilişkin uygulanacak kademeler % 20 den az olmamak üzere spesifik parametreler çerçevesinde 2 yılda bir revize edilecektir. E) Toplu konut projelerinde yenilenebilir enerji kaynaklarından, kojenerasyon, merkezi ve bölgesel ısıtma, soğutma ve ısı pompası sistemlerinden yararlanma imkanları analiz edilecek, konut maliyetinin asgari % 10 una karşılık gelen uygulamalar yapılacak. F) Kamu kuruluşlarının bina ve tesislerinde verimlilik arttırıcı uygulamalar arttırılacak ve etkinleştirilecektir. A) Tüm sanayi tesisleri, maden ocakları ve enerji üretim tesisleri sürdürülebilirlik raporlarını yayınlayacak ve yıllık en az % 20 C02 azaltım taahhüdü verecektir. Bu süreci gerçekleştirmeyen tesislere karbon denkleştirme projelerine destek şartı veya, emisyon vergisi zorunluluğu getirilecek yada ruhsatları iptal edilecektir. İl Çevre Müdürlükleri HEDEF ) ENERJİ VERİMLİLİĞİ YÜKSEK HATTA KENDİ ENERJİSİNİ ÜRETEN YAPILARIN İNŞASINI VE İLGİLİ TEKNOLOJİLERİN KULLANIMINI SAĞLAMAK STRATEJİLER FAALİYET VE EYLEMLER SORUMLU KURULUŞLAR PERFORMANS GÖSTERGESİ 1 Enerji ve enerji verimliliği konusundaki gelişmiş, teknolojilerin ve çağdaş uygulamaların bölgeye tanıtılması ve iyi uygulamaların yaygınlaştırılması A) Sağlayacağı tasarrufun yarısından fazlası elektrik olan Verimlilik Arttırıcı Projeler ( VAP ) öncelikle teşvik edilecek, özendirilecek ve ETKB/EIE Ajansı TTGV Üniversiteler İlgili STKlar

7 1 tavan mali ölçeklerde desteklenecek. B) Uluslar arası teknoloji ve know how üreten kuruluşlarla işbirlikleri geliştirilecek hatta Joint Venture gibi yöntemlerle ortak projeler geliştirilecek. HEDEF ) YENİ VE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ IV. KOMPONENTLERİ KONUSUNDA KNOW HOW VE TEKNOLOJİ ÜRETİM MERKEZİ OLMAK STRATEJİLER FAALİYET VE EYLEMLER SORUMLU PERFORMANS KURULUŞLAR GÖSTERGESİ Bölgede yapılacak 1 A) Bölgenin en zengin Belediyeler MW üzerindeki enerji enerji kaynaklarının Valilikler yatırımlarında önceliğin öncelikli olarak Ticaret ve Sanayi ileri teknoloji komponent teknolojik üretimi Odaları üretiminide lokalde lokalde yapacak yapacak firmalara verilmesi 2 High-Tech komponent üretim yatırımcısının azami oranda desteklenmesi ve teşvik edilmesi 3 Yatırımcıya küresel enerji üretim ihalelerinde devlet desteği verilmesi firmalara sunulması B) Elektrik üretim tesisi kuran yatırımcılara alacağı lokal izinlerde tesisin azami kullanma tarihinden en az 5 yıl önce geri dönüşüm ve olası tüm çevre zararlarını tazmin etme garantisi şartı konulacak yada komponent yatırımını lokalde yapacak. A) Uluslar arası ölçekte bölgesel lobi faaliyetleri ve cazibe unsurlarının oluşturularak ileri teknoloji üreticilerinin yatırım yapması A) Lokal üreticilerin Desertec ve Near Zero Zone projelerinde paydaş olması B) Lokal üreticilerin Afrika daki Yenilenebilir Enerji elektrik üretim santrallarını Yap İşlet Devret modeliyle inşası için gereken kurumsal destekler üreticiye Ajansı Ticaret ve Sanayi Odaları İlgili STKlar Ajansı Eximbank Hazine

8 4 Enerji komponent ve know-how ar-ge desteklerinin en yüksek seviyeye çekilmesi; gerçek anlamda sanayiüniversite işbirliğinin kurulması A) Enerji üretimi ve verimliliği alanlarında çalışan ar-ge birim yada uzmanlarına en üst seviyeden mali destek ve imkanlar B) Üniversiteler nezdinde teknoloji envanteri çıkartılacak ve stratejik eylem planı hazırlanacaktır. Ajansı Kosgeb TTGV Üniversiteler İlgili STKlar OSB ler Teknoparklar V. HEDEF ) ENERJİ VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ SAĞLAYACAK TÜM PROJELERİN DÜŞÜK KARBON EKONOMİSİ VE KARBON FİNANSMANI İLE HARMONİZE EDİLMESİ 1 Yoğun elektrik kullanımına sahip tüm kamu ve özel A) Sürdürülebilirlik raporları hazırlanacak Çevre ve Orman Bakanlığı OSBler kuruluşlarının enerji ve B) Offset projeler Trakyakent enerji verimliliği odaklı hazırlanacak Valilikler denkleştirme projeleri C) Gönüllü Karbon hazırlamaları Piyasalarından Derneği 2 Emisyon azaltım odaklı enerji projeleri yapan şirketleri içeren Trakya Sürdürülebilirlik Endeksi oluşturulması VERs tabanlı finansal destek alınacak A) Ulusal ve Uluslar arası borsalara koteli bölgesel sürdürülebilirlik endeksi oluşturulacaktır ve bölgesel karbon borsası altyapısı tesis edilecektir. SPK IMKB Derneği ** Tüm hedef, strateji ve faaliyetler 2016 ve 2020 yılları arasında bitirilecektir ** Şubat ayı içerisinde yapılan ilk çalıştayda belirlenen hedefler ve buna bağlı stratejiler genel anlamda derneğimizin önerdiği özet hedefler, stratejileri ve faaliyetlerinide içermektedir. EK.5. PROJE ÖNERİ FORMATI PROJENİN ADI: TR21 HIGH TECH PROJENİN AMACI: Zirai, sınai ve özel kullanınımlı yapıların enerji verimliliğini ve kendi enerjisini üreten teknolojilerin Trakya ya kazandırılması PROJENİN GEREKÇESİ: Küçük-orta ölçekli binalarda kullanılması gereken enerji teknolojilerinin know-how ve tüm patent haklarıyla Trakya da üretilmesi; Trakya nın kalkınmasına sürdürülebilir bir ivme kazandıracaktır. PROJENİN PAYDAŞLARI: Derneği, Luxemburg Terra-Sol Teknoloji Vakfı, üniversiteler, girişimciler YAKLAŞIK BÜTÇE: 2,000,000

9 EK.6. ARAŞTIRMA ÖNERİ FORMATI ARAŞTIRMANIN ADI AMACI KİMLERLE ÇALIŞILABİLECEĞİ Enerji envanteri hazırlanması Trakya daki potansiyel yenilenebilir enerji, yeni enerji kaynakları ve alternatif yakıt envanterinin sağlıklı bir şekilde belirlenmesi Üniversiteler SONUÇ Derneği; bölge vizyonuna uygun sürdürülebilir kalkınma için Düşük Karbon Ekonomisi rejimine entegrasyon sağlanması gerektiğine inanmaktadır. Bölgemiz bu bağlamda 2016 yılına kadar Sosyal Adaptasyonunu, 2020 yılına kadar da İktisadi Adaptasyonunu gerçekleştirmelidir. Derneğimizin Green Economy for Thrace ( GET ) kalkınma programı ve sosyal adaptasyon metodolojisine bağladığı Trakya Karbon Saydam ( TRAKS ) projesi bu kapsamda hazırlanmıştır ( ). Enerji ve Enerji Verimliliği Özel İhtisas Komisyonu açıdan; İktisadi Adaptasyon metodolojisine dahil olan Yenilenebilir Enerji ve Yeni Düşük karbon üst başlıklarına odaklanmalı dahası bölge planının bu çerçevede ele alınmasını sağlamalıdır. Bu yaklaşım enerji bağlamında Trakya nın yeşil düzen sistemine dönüşümü için gereken harici kaynak oluşumunu ve küresel engegrasyonunuda beraberinde sağlayacağı için gerçek anlamda bir sürdürülebilir kalkınma altyapısı oluşmuş olacaktır. Bu süreç dışındaki tüm hedef ve stratejiler mikro düzeyde beklentiler olup; bahsettiğimiz makro yaklaşıma doğal olarak harmonize edilebilecektir. Derneğimizin enerji ve enerji verimliliği konusundaki vizyon ve beklentisi nettir: Trakya mızdaki tüm enerji kaynaklarının ülke menfaatleri dışında bölgesel kalkınmayada faydası olabilmesi için enerji üretimi ve enerji verimliliği konusundaki ileri teknoloji komponentlerin bölgemizde üretilmesi gerekmektedir. Bu yaklaşım bölge girişimcisinin küresel enerji ve teknoloji pazarlarında da etkin olmasını sağlayacaktır. Bu bakımdan bölgemizin enerji konusundaki planlaması bu hususa odaklanmalıdır. Derneğimizin Enerji ve Enerji Verimliliği İhtisas Komisyonundan beklentiside özetle budur. Saygılarımızla, Ahmet Kapsız Serdar Manga ( Enerji ve Enerji Verimliliği Özel İhtisas Komisyonu Üyeleri )

ENERJİ VERİMLİLİĞİ STRATEJİ BELGESİ 2010-2023

ENERJİ VERİMLİLİĞİ STRATEJİ BELGESİ 2010-2023 ENERJİ VERİMLİLİĞİ STRATEJİ BELGESİ 2010-2023 1. GİRİŞ Enerji verimliliği; enerjide arz güvenliğinin sağlanması, dışa bağımlılıktan kaynaklanan risklerin azaltılması, enerji maliyetlerinin sürdürülebilir

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 ÖZET... 4

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 ÖZET... 4 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 ÖZET... 4 Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Destekleri... 5 Sanayi Kuruluşlarında Verimlilik Artırıcı Projelerin (VAP) Desteklenmesi... 6 Gönüllü Anlaşmalar (GA) Yoluyla Sanayi

Detaylı

Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu

Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu (2. Taslak Web, Ağustos 2010) Hazırlayan: Tülin Keskin İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 1 1. GİRİŞ... 4 2. Sektörün Kısa Tanıtımı... 6 2.1. Binalar ve Emisyonlar...

Detaylı

Aralık 2014 TÜRKİYE ULUSAL YENİLENEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI

Aralık 2014 TÜRKİYE ULUSAL YENİLENEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI Aralık 2014 TÜRKİYE ULUSAL YENİLENEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI Yenilenebilir kaynaklardan enerji kullanımının teşviki ile ilgili Avrupa Parlamentosu nun ve 23 Nisan 2009 Avrupa Konseyi nin 2009/28/EC sayılı

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Enerji Yatırımlarında Yararlanılabilecek Finansal Kaynaklar

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Enerji Yatırımlarında Yararlanılabilecek Finansal Kaynaklar Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Enerji Yatırımlarında Yararlanılabilecek Finansal Kaynaklar Trakya Kalkınma Ajansı Dokümanda Yer Alan Enerji Yatırımlarında Yararlanılacak Finansal Desteklere

Detaylı

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) İTHALATA OLAN BAĞIMLILIĞIN AZALTILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI. Program Koordinatörü Ekonomi Bakanlığı

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) İTHALATA OLAN BAĞIMLILIĞIN AZALTILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI. Program Koordinatörü Ekonomi Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (204-208) İTHALATA OLAN BAĞIMLILIĞIN AZALTILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü KASIM 204 İTHALATA OLAN BAĞIMLILIĞIN AZALTILMASI PROGRAMI VE EYLEM PLANI. Programın Amacı

Detaylı

2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI

2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI 2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI TR21 DÜZEY 2 BÖLGESİ (EDİRNE, KIRKLARELİ, TEKİRDAĞ) İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 1. GİRİŞ 4 2. 2012 YILI ÖNCELİKLERİ 7 3. 2012 YILI FAALİYETLERİ 9 3.1.

Detaylı

EK 5* Enerji Alanı Ulusal Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi Hazırlanmasına İlişkin Bilgi Notu

EK 5* Enerji Alanı Ulusal Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi Hazırlanmasına İlişkin Bilgi Notu TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı EK 5* Enerji Alanı Ulusal Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi Hazırlanmasına İlişkin Bilgi Notu * BTYK 22. Toplantısı nda Başbakan ın himayeleri

Detaylı

ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI

ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI Kasım 2014 0 Tepebaşı Belediyesi; iklim değişikliği ile mücadeleyi vizyon olarak benimseyen bir kamu kuruluşu olarak, bölgemizde CO2 salımlarını

Detaylı

2015 Yılı Performans Programı

2015 Yılı Performans Programı Bu Program; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca; Bakanlığın, 2015 yılında yürüteceği faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini

Detaylı

İZKA ÇALIŞMA PROGRAMI

İZKA ÇALIŞMA PROGRAMI 2013 İZKA ÇALIŞMA PROGRAMI 1. SUNUŞ... 4 2. GİRİŞ... 4 2.1. KURULUŞ Cİ VE ORGANİZASYON YAPISI... 4 2.2. KURUMSAL TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER... 5 3. 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI... 5 4. 2013 YILI ÖNCELİKLERİ...

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE FİNANSMANI RAPORU

BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE FİNANSMANI RAPORU BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE FİNANSMANI RAPORU BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE FİNANSMANI RAPORU KASIM 2014 KÜNYE BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE FİNANSMANI RAPORU GENEL KOORDİNATÖR Aygen Erkal HAZIRLAYAN

Detaylı

YERLİ KAYNAKLARA DAYALI ENERJİ ÜRETİM PROGRAMI

YERLİ KAYNAKLARA DAYALI ENERJİ ÜRETİM PROGRAMI Onuncu Kalkınma Planı (04-08) YERLİ KAYNAKLARA DAYALI ENERJİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü KASIM 04 YERLİ KAYNAKLARA DAYALI ENERJİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI. Programın Amacı ve Kapsamı

Detaylı

İPEKYOLU YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE TEŞVİK UYGULAMALARI (TRC1 BÖLGESİ) KALKINMA AJANSI

İPEKYOLU YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE TEŞVİK UYGULAMALARI (TRC1 BÖLGESİ) KALKINMA AJANSI İPEKYOLU KALKINMA AJANSI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE TEŞVİK UYGULAMALARI (TRC1 BÖLGESİ) GAZİANTEP, 2011 I Bu belgenin yayınlanmasında bizlere değerli katkılarını esirgemeyen; Yönetim Kurulu Başkanı

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007

ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007 ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı; enerjinin etkin kullanılması, israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin

Detaylı

Akhisar Belediyesi Hizmet Binasında Rü zga r-gü neş Enerjisi Küllanımı ve Enerji Verimlilig i Fizibilitesi

Akhisar Belediyesi Hizmet Binasında Rü zga r-gü neş Enerjisi Küllanımı ve Enerji Verimlilig i Fizibilitesi Akhisar Belediyesi Hizmet Binasında Rü zga r-gü neş Enerjisi Küllanımı ve Enerji Verimlilig i Fizibilitesi Nisan 2014 BU ÇALIŞMA, ZAFER KALKINMA AJANSI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN 2013 YILI DOĞRUDAN FAALIYET

Detaylı

2 Mayıs 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26510 KANUN

2 Mayıs 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26510 KANUN 2 Mayıs 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26510 KANUN ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı; enerjinin

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU. Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007

ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU. Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007 2 Mayıs 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26510 ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı; enerjinin etkin

Detaylı

KANUN. ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007

KANUN. ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007 2 Mayıs 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26510 KANUN ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı; enerjinin

Detaylı

ÜRETİMDE VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI

ÜRETİMDE VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) ÜRETİMDE VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Kalkınma Bakanlığı ARALIK 2014 ÜRETİMDE VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın

Detaylı

2 Mayıs 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26510 KANUN ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ KANUNU Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve

2 Mayıs 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26510 KANUN ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ KANUNU Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve 2 Mayıs 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26510 KANUN ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ KANUNU Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı; enerjinin

Detaylı

Şekiller Listesi. Tablolar Listesi. Kısaltma Listesi

Şekiller Listesi. Tablolar Listesi. Kısaltma Listesi i ii Antalya nın Karbon Ayakizi Envanteri ve Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı konulu Antalya Büyükşehir Belediyesine ait proje, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen TR61/13/DFD referans

Detaylı

2015 Performans Programı

2015 Performans Programı 2015 Performans Programı 1 2 Son yıllarda kamu yönetimi birçok açıdan dönüşüm geçirmektedir. Tüm dünyada hesap verebilirlik, cevap verebilirlik, katılımcılık ve açıklık gibi kavramlarla ortaya çıkan iyi

Detaylı

ENERJĐ VERĐMLĐLĐĞĐ KANUNU. Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007

ENERJĐ VERĐMLĐLĐĞĐ KANUNU. Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007 2 Mayıs 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26510 ENERJĐ VERĐMLĐLĐĞĐ KANUNU Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007 BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı; enerjinin etkin

Detaylı

Yenilenebilir Enerji Kanunu

Yenilenebilir Enerji Kanunu I II Antalya nın Karbon Ayakizi Envanteri ve Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı konulu Antalya Büyükşehir Belediyesine ait proje, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen TR61/13/DFD referans

Detaylı

Tablo 1: Personelin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı (31.12.2007 itibariyle) Sınıfı Adet Yüzde (%) Teknik Hizmetler 230 29 Genel İdari Hizmetler 139 18 Daimi İşçi 412 51 Sözleşmeli Personel (657 4/B) 8

Detaylı

EK 6* Su Alanı Ulusal Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi Hazırlanmasına İlişkin Bilgi Notu

EK 6* Su Alanı Ulusal Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi Hazırlanmasına İlişkin Bilgi Notu TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı EK 6* Su Alanı Ulusal Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi Hazırlanmasına İlişkin Bilgi Notu * BTYK 22. Toplantısı nda Başbakan ın himayeleri altına

Detaylı

E ur newsport KÜNYE-EDİTÖR AB Haber&Yayıncılık Mat. Bilg. Hiz. Ltd. Şti. adına Yazı İşleri Müdürü Doğancan Ay Yayın Koordinatörü Sema Gün Haber Müdürü Hasan Özer Dış Haberler Müdürü Fadıl Gerilecek Ekonomi

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI T.C. KALKINMA BAKANLIĞI BÖLGESEL GELİŞME VE YAPISAL UYUM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ağustos 2013 T A S L A K B Ö L G E S E L G E L İ Ş M E U L U S A L S T R A T E J İ S İ İ Ç İ N D E K İ L E R Yönetici Özeti...

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2013-2015)

ORTA VADELİ PROGRAM (2013-2015) GİRİŞ ORTA VADELİ PROGRAM (2013-2015) Küresel krizin başlangıcından itibaren yaklaşık 5 yıl geçmesine rağmen, dünya ekonomisinde henüz istikrar sağlanamamıştır. Önümüzdeki döneme dair özellikle gelişmiş

Detaylı