LANGE t p kitaplar. Professor of Medicine Harvard Medical School Hematology Division Brigham and Women s Hospital Boston, Massachusetts

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "LANGE t p kitaplar. Professor of Medicine Harvard Medical School Hematology Division Brigham and Women s Hospital Boston, Massachusetts"

Transkript

1 LANGE t p kitaplar Kan Hastal klar n n Patofizyolojisi Çeviri Editörleri Franklin Bunn, MD Harvard Medical School Hematology Division Brigham and Women s Hospital Jon C. Aster, MD, PhD Professor, Department of Pathology Harvard Medical School Staff Pathologist Department of Pathology Brigham and Women s Hospital Prof. Dr. Teoman SOYSAL stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T p Fakültesi Hematoloji Bilim Dal, stanbul Prof. Dr. Hale ÖREN Dokuz Eylül Üniversitesi T p Fakültesi Pediatrik Hematoloji Bilim Dal, zmir Prof. Dr. Muzaffer DEM R Trakya Üniversitesi T p Fakültesi Hematoloji Bilim Dal, Edirne Prof. Dr. brahim HAZNEDARO LU Hacettepe Üniversitesi, T p Fakültesi Hematoloji Bilim Dal, Ankara Prof. Dr. Fahir ÖZKALEMKAfi Uluda Üniversitesi T p Fakültesi Hematoloji Bilim Dal, Bursa Prof. Dr. Zahit BOLAMAN Adnan Menderes Üniversitesi T p Fakültesi Hematoloji Bilim Dal, Ayd n Prof. Dr. Mehmet SÖNMEZ Karadeniz Teknik Üniversitesi T p Fakültesi Hematoloji Bilim Dal, Trabzon Çeviren Uzm. Dr. Samim SAKACI istanbul t p kitabevi

2 İstanbul Medikal Yayıncılık ÇEVİRİ ESERLER dizisi Kan Hastalıklarının Patofizyolojisi Çeviri Editörleri: Prof. Dr. Teoman Soysal, Prof. Dr. Hale Ören, Prof. Dr. Muzaffer Demir, Prof. Dr. İbrahim Haznedaroğlu, Prof. Dr. Fahir Özkalemkaş, Prof. Dr. Zahit Bolaman, Prof. Dr. Mehmet Sönmez Çeviri: Uzm. Dr. Samim SAKACI Orjinal esere ait bilgiler Adı: Pathophysiology of Blood Disorders Yazarları: H. Franklin Bunn - Jon C. Aster Orjinal ISBN: Yayınevi: McGraw-Hill 1. Baskı 2013 ISBN İstanbul Medikal Sağlık ve Yayıncılık Hiz. Tic. Ltd. Şti , Çapa-İstanbul-Türkiye Adres: Turgut Özal Cad. No: 4/A Çapa-İST. Tel: (pbx) Faks: w w w. i s t a n b u l t i p. c o m. t r Yasalar uyarınca, bu yapıtın yayın hakları İstanbul Medikal Sağlık ve Yayıncılık Hiz. Tic. Ltd. Şti. ye aittir. Yazılı izin alınmadan ve kaynak olarak gösterilmeden, elektronik, mekanik ve diğer yöntemlerle kısmen veya tamamen kopya edilemez; fotokopi, teksir, baskı ve diğer yollarla çoğaltılamaz. UYARI Medikal bilgiler sürekli değişmekte ve yenilenmektedir. Standart güvenlik uygulamaları dikkate alınmalı, yeni araştırmalar ve klinik tecrübeler ışığında tedavilerde ve ilaç uygulamalarındaki değişikliklerin gerekli olabileceği bilinmelidir. Okuyuculara ilaçlar hakkında üretici firma tarafından sağlanan her ilaca ait en son ürün bilgilerini, dozaj ve uygulama şekillerini ve kontrendikasyonları kontrol etmeleri tavsiye edilir. Her hasta için en iyi tedavi şeklini ve en doğru ilaçları ve dozlarını belirlemek uygulamayı yapan hekimin sorumluluğundadır. Yayıncı ve editörler bu yayından dolayı meydana gelebilecek hastaya ve ekipmanlara ait herhangi bir zarar veya hasardan sorumlu değildir. Yayına hazırlayan İmy adına grafikerler Editörler Çeviri Kapak Baskı ve cilt İstanbul Medikal Sağlık ve Yayıncılık Hiz. Tic. Ltd. Şti. Mesut Arslan, Tuğçe Yıldırım Teoman Soysal, Hale Ören, Muzaffer Demir, İbrahim Haznedaroğlu, Fahir Özkalemkaş, Zahit Bolaman, Mehmet Sönmez Samim Sakacı İmy Tasarım/Orjinal Adapte Promat Örnek Mah Sok. No: 34 Esenyurt/Büyükçekmece/İst. Tel:

3 çindekiler Katk da bulunanlar vii Önsöz ix Çeviri Editörünün Önsözü 1. Kan ve Hematopoetik Dokulara Giriş Jon C. Aster 1 2. Hematopoez David Scadden ve Jon C. Aster 14 KISIM I ANEMİ VE ERİTROSİT BOZUKLUKLARI Anemilere Genel Bakış H. Franklin Bunn Kemik İliği Yetmezliğine veya İnfiltrasyonuna Bağlı Anemiler H. Franklin Bunn Demir Homeostazı: Demir Eksikliği ve Aşırı Yüklenmesi H. Franklin Bunn ve Matthew M. Heeney Megaloblastik Anemiler H. Franklin Bunn ve Matthew M. Heeney Kronik Hastalık Anemileri H. Franklin Bunn Talasemi H. Franklin Bunn ve David G. Nathan Orak Hücre Hastalığı H. Franklin Bunn Eritrosit Membranı ve Metabolizması ile İlişkili Hemolitik Bozukluklar H. Franklin Bunn ve Samuel E. Lux Edinsel Hemolitik Anemiler H. Franklin Bunn Eritrositoz H. Franklin Bunn 133 KISIM II HEMOSTAZ VE TROMBOZ Hemostaza Genel Bakış H. Franklin Bunn ve Bruce Furie Trombosit Bozuklukları H. Franklin Bunn ve Bruce Furie Kalıtsal Pıhtılaşma Bozuklukları H. Franklin Bunn ve Bruce Furie Edinsel Pıhtılaşma Bozuklukları H. Franklin Bunn ve Bruce Furie Trombotik Bozukluklar H. Franklin Bunn ve Kenneth A. Bauer 188 KISIM III LÖKOSİT BOZUKLUKLARI Lökosit İşlevi ve Malign Olmayan Lökosit Bozuklukları Jon C. Aster ve Nancy Berliner Hematolojik Malignitelere Giriş Jon C. Aster ve Mark Fleming Miyeloproliferatif Hastalıklar ve Miyelodisplastik Sendromlar Jon C. Aster ve Daniel J. DeAngelo Akut Lösemiler Jon C. Aster ve Daniel J. DeAngelo Hodgkin Dışı Lenfomalar ve Kronik Lenfositik Lösemiler Jon C. Aster ve Arnold Freedman 260 iii

4 iv İçindekiler 23. Hodgkin Lenfoma Jon C. Aster ve Arnold Freedman Multipl Miyelom ve İlişkili Bozukluklar Jon C. Aster 287 KISIM IV TRANSFÜZYON TIBBI Kan Transfüzyonu H. Franklin Bunn ve Richard Kaufman Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyonu Jon C. Aster ve Joseph H. Antin 314 Soruların Yanıtları 325 İndeks 327

5 Katk da Bulunanlar Joseph H. Antin, M.D. Dana Farber Cancer Institute Kenneth A. Bauer, M.D. Beth Israel Deaconess Medical Center Nancy Berliner, M.D. Director of Hematology Brigham and Women s Hospital Daniel J. DeAngelo, M.D., Ph.D. Associate Dana Farber Cancer Institute Mark D. Fleming, M.D., PhD. Professor of Pathology Children s Hospital Boston Arnold S. Freedman, M.D. Associate Department of Medical Oncology Division of Hematologic Malignancies Dana Farber Cancer Institute Bruce Furie, M.D. Beth Israel Deaconess Medical Center Richard M. Kaufman, M.D. Assistant Professor of Pathology Medical Director, Adult Transfusion Service Brigham and Women s Hospital Matthew M. Heeney, M.D. Assistant Professor of Pediatrics Hematology/Oncology Fegan 704 Children s Hospital Boston Samuel E. Lux IV, M.D. Professor of Pediatrics Division Hematology/Oncology Children s Hospital Boston Boston, Massachusetts David G. Nathan, M.D. Professor of Pediatrics Dana Farber Cancer Institute David T. Scadden, M.D. Center for Regenerative Medicine v

6

7 Önsöz Kan ve kan hastalıkları eğitimi tıp öğrencileri ve hekimler için meslek hayatının bütün evrelerinde özel bir önem taşır. Çok az sayıda uzmanlık alanı tıbbın diğer disiplinleri üzerinde bu kadar geniş bir etkiye sahiptir. İşinin ehli bir hematoloji uzmanı patoloji, iç hastalıkları, çocuk hastalıkları ve cerrahi konusunda iyi bir temele sahip olmak zorundadır. Diğer yandan, pratisyen hekimler ve diğer uzman hekimler de sıklıkla anemi, kanama, tromboz ve hematolojik maligniteleri olan hastalarla karşılaşırlar. Hematolojinin laboratuar tıbbıyla olan yakın ilişkisi çoğu öğrenciye ek fayda sağlamaktadır. Çok az tıp disiplini bu kadar büyük bir güvenilir ve öğretici tanı testi zenginliğine sahiptir ve hiçbiri bu kadar güçlü bir çağdaş moleküler biyoloji, hücre biyolojisi ve moleküler patoloji desteğine sahip değildir. Kitabımız tıp öğrencilerine, kan hücrelerinin ve hemostazın düzenlenişi ile işlevinin zemininde yatan fizyolojik ilkeleri ve kan hastalıklarının gelişmesinden sorumlu patofizyolojik mekanizmaları tanıtmak için tasarlanmıştır. Bizler uygulamadan çok ilkelere eğildik. Bu nedenle, tanısal test ve işlemlerle ilgili teknik ayrıntıları ve özgül ilaçlar ve ilaç dozlarıyla ilgili derlenmiş bilgileri vermekten kaçındık. Bunun yerine, tanı ve tedavi ile ilgili konular esas olarak bir patogenez çerçevesi kapsamında ele alınmıştır. Kitabın düzenlenişi ve içeriği Harvard Tıp Fakültesi ndeki eğitimlerinin ikinci yılında olan öğrencilere verilen 3 haftalık bir hematoloji kursuna dayanmaktadır. Bütün bölüm yazarları bu kursta eğitim veren konuşmacılardır ve şekillerin çoğu doğrudan onların ders notlarından alınmış veya uyarlanmıştır. Bütün ortak yazarlı bölümlerin ilk taslaklarını yazdık, sonra meslektaşlarımızdan gelen katkılarla ayrıntılı bir şekilde zenginleştirerek yeniden gözden geçirdik. Ayrıca her bir yazar diğer yazarların hazırladığı bölümleri özenle tekrar inceledi. Bu kitapta yer alan bütün şekiller tek bir sanatçı tarafından yeniden çizildi ve tarafımızdan kontrol edildi. Bu önlemlerin kitabımızın tarz açısından tekbiçimli ve anlaşılır olmasını sağladığını ve ona yüksek düzeyde bilimsel özen ve klinik önem kattığını ümit ediyoruz. Kitabımızın hazırlanmasında emek veren çok sayıda kişiye teşekkür borçluyuz. McGraw-Hill yayınevinden James Shanahan, Karen Edmonson ve Armen Ovsepyan kitabın öğrenciler için nasıl daha yararlı ve ilginç hale getirilebileceği konusundaki rehberlikleri de dahil olmak üzere yazı işleriyle ilgili kritik tavsiyelerde bulundular. Jessica Hughes ve Muriel Goutas çok değerli bir sekreterlik hizmeti sağladılar. Dr. Jeff Kutok (Brigham and Women s Hospital) ve Carola von Kapff kitapta kullanılan bazı periferik kan yayması resimlerini sağlayarak katkıda bulundular. Yayınlanmasından yaklaşık 10 ay kadar önce bu kitabın bir taslağı 180 Harvard Tıp Fakültesi öğrencisine (2012 sınıfı) dağıtıldı. Teknik ve kavramsal hataları yakalamak konusunda öğrencilerin çoğu dikkate değer derecede özenli ve zekice davrandı. Kitabın son halinde önemli ilerleme sağlayan katkılarından dolayı onlara teşekkür borçluyuz. Son olarak da, bizlere olan sevgi ve katkıları için, eşlerimiz Erin Malone ve Betsy Bunn a teşekkür ederiz. H.Franklin Bunn Jon C. Aster Ağustos 2010 vii

8 Çeviri Editörlerinin Önsözü Kan Hastalıklarının Patofizyolojisi kitabı hematolojinin temel konularını içermekte olup tüm hekimlerin konu hakkında temel gereksinimlerine yanıt vermek üzere güncellenmiştir. Bu kitap özellikle tıp öğrencileri, iç hastalıkları araştırma görevlileri ve uzmanları, erişkin ve pediatrik hematoloji yan dal araştırma görevlileri ve hematologlar, aile hekimleri, patologlar, cerrahlar, çocuk hastalıkları uzmanları ve onkologlara yöneliktir. Kitap kan hücrelerinin fizyolojisi, hemostaz mekanizmaları ve işleyişler ile kan hatalıklarının oluşumu altında yatan patofizyolojik mekanizmaları içermektedir. En önemli özelliklerinden biri de pratiğe yönelik olmasıdır. Her bölümün arkasında konuya ilişkin pekiştirici sorular yer almaktadır. Türk Hematoloji Derneği Yönetim Kurulu hiçbir maddi kaygı taşımaksızın bu özgün eserin Türkçesini 6 ay gibi kısa bir sürede hazırladı. Çeviri editörlüğünde birlikte görev yaptığım değerli çalışma arkadaşlarım, THD yönetim kurulu üyeleri Prof. Dr. Hale ÖREN, Prof. Dr. Muzaffer DEMİR, Prof. Dr. Fahir ÖZKALEMKAŞ, Prof. Dr. Zahit BOLAMAN, Prof. Dr. İbrahim HAZNEDAROĞLU ve Prof. Dr. Mehmet SÖNMEZ, çevirisini yapan değerli dostum Uzm. Dr. Samim SAKACI ve İstanbul Tıp Kitabevi çalışanlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederim. Hematoloji alanındaki klasik kaynaklardan biri olan bu kitabın okuyucularına yararlı olması dileklerimle Çeviri Editörleri Kurulu Adına Prof. Dr. Teoman SOYSAL Türk Hematoloji Derneği Başkanı viii

TürkHematolojiDerneği

TürkHematolojiDerneği TürkHematolojiDerneği BÜLTEN / Ocak-Şubat 2013 Kasım-Aralık 2013 Sayı 6 İki ayda bir yayımlanır. B Ü LT E N İ DÜNYANIN ÖNDE GELEN TRANSPLANTASYON KONGRELERİNDEN 8. KİTKHT YE HAZIR MISINIZ? Kemik iliği

Detaylı

TürkHematolojiDerneği

TürkHematolojiDerneği BÜLTEN / Ocak-Şubat 2013 TürkHematolojiDerneği Ocak-Şubat 2014 Sayı 1 İki ayda bir yayımlanır. BÜLTENİ EN İYİ MARKA TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ T.C. Türk Patent Enstitüsü nden Türk Hematoloji Derneği ve THD

Detaylı

TÜRKİYE ve DÜNYA DA MEZUNİYET SONRASI HEMATOLOJİ ÜST UZMANLIK EĞİTİMİ ve HEMATOLOJİ MÜFREDATI

TÜRKİYE ve DÜNYA DA MEZUNİYET SONRASI HEMATOLOJİ ÜST UZMANLIK EĞİTİMİ ve HEMATOLOJİ MÜFREDATI RAPOR TÜRKİYE ve DÜNYA DA MEZUNİYET SONRASI HEMATOLOJİ ÜST UZMANLIK EĞİTİMİ ve HEMATOLOJİ MÜFREDATI Türk Hematoloji Derneği tarafından Sağlık Bakanlığı Eğitim Dairesi için hazırlanmıştır KOMİSYON ÜYELERİ:

Detaylı

Medikal Akademi Yayıncılık ve Oxford University Press arasında yapılan özel işbirliği ile yayına hazırlanmıştır.

Medikal Akademi Yayıncılık ve Oxford University Press arasında yapılan özel işbirliği ile yayına hazırlanmıştır. Aile Hekimliği Medikal Akademi Yayıncılık ve Oxford University Press arasında yapılan özel işbirliği ile yayına hazırlanmıştır. Textbook Of Family Medicine / Third Edition Ian R. McWhinney & Thomas Freeman

Detaylı

TürkHematoloji HematolojiDerneği

TürkHematoloji HematolojiDerneği TürkHematoloji HematolojiDerneği Ocak-Şubat 2013 Sayı 1 İki ayda bir yayımlanır. BÜLTENİ THD VE EHA ORTAKLIĞI TRABZON'DA DEVAM EDİYOR Türk Hematoloji Derneği, Avrupa Hematoloji Birliği (EHA) ile ortak

Detaylı

Yoğunluk Ayarlı. Radyoterapinin Uygulamalı Esasları

Yoğunluk Ayarlı. Radyoterapinin Uygulamalı Esasları Yoğunluk Ayarlı Radyoterapinin Uygulamalı Esasları Yoğunluk Ayarlı Radyoterapinin Uygulamalı Esasları EDİTÖR K. S. Clifford Chao, MD Chu H. Chang Distinguished Professor and Chairman Radiation Oncology

Detaylı

Klinik Anesteziyoloji

Klinik Anesteziyoloji Bir LANGE tıp kitabı Morgan & Mikhail Klinik Anesteziyoloji B E Ş İ N C İ B A S K I John F. Butterworth IV, MD Professor and Chairman Department of Anesthesiology Virginia Commonwealth University School

Detaylı

Laurence L. Brunton, PhD Professor of Pharmacology and Medicine University of California San Diego School of Medicine La Jolla, California

Laurence L. Brunton, PhD Professor of Pharmacology and Medicine University of California San Diego School of Medicine La Jolla, California EDİTÖR Laurence L. Brunton, PhD Professor of Pharmacology and Medicine University of California San Diego School of Medicine La Jolla, California EDİTÖR YARDIMCILARI John S Lazo, PhD Allegheny Foundation

Detaylı

KANBİLİM KAN KAYBEDİYOR!

KANBİLİM KAN KAYBEDİYOR! KANBİLİM KAN KAYBEDİYOR! ÜLKE TIBBI İÇİN BÜYÜK TEHLİKE! Bilindiği üzere 06 Aralık 2008 de yapılan yan dal uzmanlık sınavında açılan 67 kadronun sadece 15 ine başvuru oldu. Başvuranlardan birisi halen hematoloji

Detaylı

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığına Karşı Küresel Girişim

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığına Karşı Küresel Girişim GOLD Girişimine Koşulsuz Eğitim Desteği Sunan Firmalar: Almirall AstraZeneca Boehringer Ingelheim Chiesi Dey Pharmaceuticals Forest Laboratories GlaxoSmithKline Grupo Ferrer Merck Sharp and Dohme Nonin

Detaylı

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK OKURYAZARLIĞI ARAŞTIRMASI

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK OKURYAZARLIĞI ARAŞTIRMASI SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK OKURYAZARLIĞI ARAŞTIRMASI Araştırma Ekibi/Yazarlar Doç. Dr. Mine DURUSU TANRIÖVER Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM F. Nihan DEMİRAY READY Prof.

Detaylı

HEKİM EL KİTABI MEZUNİYET SONRASI. ve MECBURİ HİZMET. İLK ve TEK. 3 ü 1 arada. Yrd. Doç. Dr. Yavuz Furuncuoğlu REÇETE REHBERİ ACİL TIP REHBERİ

HEKİM EL KİTABI MEZUNİYET SONRASI. ve MECBURİ HİZMET. İLK ve TEK. 3 ü 1 arada. Yrd. Doç. Dr. Yavuz Furuncuoğlu REÇETE REHBERİ ACİL TIP REHBERİ ACİL TIP REHBERİ REÇETE REHBERİ LAB. DEĞERLERİ MEZUNİYET SONRASI ve MECBURİ HİZMET HEKİM EL KİTABI Yrd. Doç. Dr. Yavuz Furuncuoğlu 3 Güncel Reçete Rehberi 3 Tüm Branşlarda Reçete Örnekleri 3 Acil Tanı

Detaylı

TEMEL RADYOLOJİ EDİTÖR PROF. DR. İBRAHİM TANZER SANCAK

TEMEL RADYOLOJİ EDİTÖR PROF. DR. İBRAHİM TANZER SANCAK TEMEL RADYOLOJİ EDİTÖR PROF. DR. İBRAHİM TANZER SANCAK Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ekonomi Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) Hastanesi Radyoloji Bölümü GÜNEŞ TIP KİTABEVLERİ TEMEL RADYOLOJİ Copyright

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 1., 2. ve 3. SINIFLAR İÇİN ÖĞRENCİ KILAVUZU

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 1., 2. ve 3. SINIFLAR İÇİN ÖĞRENCİ KILAVUZU EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 1., 2. ve 3. SINIFLAR İÇİN ÖĞRENCİ KILAVUZU Değerli Öğrencilerimiz, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, 60 yıllık köklü geçmişiyle kuruluşundan bu yana iyi insan-iyi hekim yetiştirme

Detaylı

TÜBA ULUSAL KANSER POLİTİKALARI ÇALIŞTAYI RAPORU

TÜBA ULUSAL KANSER POLİTİKALARI ÇALIŞTAYI RAPORU TÜBA ULUSAL KANSER POLİTİKALARI ÇALIŞTAYI RAPORU 27-28 HAZİRAN 14 TÜBA - KANSER ÇALIŞMA GRUBU Yürütücü Prof. Dr. Taner DEMİRER Çalışma Grubu Üyeleri Prof. Dr. Yusuf BARAN Prof. Dr. Celaletdin CAMCI Prof.

Detaylı

Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarları. Kalite Yönetimi Rehberi

Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarları. Kalite Yönetimi Rehberi Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarları Kalite Yönetimi Rehberi Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarlarında Kalite Yönetimi Rehberi Ocak 2014 1. Basım 2014 ISBN: 978-975-590-477-1 Yazarlar Sağlık Hizmetleri Genel

Detaylı

TÜRKİYE DE GENEL CERRAHİ İNSAN GÜCÜ işgücü ve işyükü RAPORU 2009

TÜRKİYE DE GENEL CERRAHİ İNSAN GÜCÜ işgücü ve işyükü RAPORU 2009 TÜRK CERRAHİ DERNEĞİ TÜRKİYE DE GENEL CERRAHİ İNSAN GÜCÜ işgücü ve işyükü RAPORU 2009 Cem Terzi, Prof. Dr. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İzmir Uğur Okman Şehir ve

Detaylı

TÜRK RADYOLOJİ SEMİNERLERİ

TÜRK RADYOLOJİ SEMİNERLERİ turkradyolojiseminerleri.org TÜRK RADYOLOJİ SEMİNERLERİ Konuk Editör: Uğur TOPAL Akciğer Kanseri: Tanı ve Tedavide Yenilikler Cilt 2 Sayı 3 Aralık 2014 TÜRK RADYOLOJİ DERNEĞİ ii Baş Editör Ayşenur Oktay

Detaylı

TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ

TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ XXXIV. ULUSAL HEMATOLOJİ KONGRESİ 11. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu ve Yurtdışı Konuşmacı Metinleri 08-11 Ekim 2008 Sheraton Otel Çeşme, İzmir Türk Hematoloji Derneği Organizasyon

Detaylı

OFTALMOLOJİDE MALPRAKTİS

OFTALMOLOJİDE MALPRAKTİS TÜRK OFTALMOLOJ DERNE E T M YAYINLARI NO: 14 OFTALMOLOJİDE MALPRAKTİS HEKİMİN YASAL HAK ve SORUMLULUKLARI 2012 TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ EĞİTİM YAYINLARI NO: 14 OFTALMOLOJİDE MALPRAKTİS HEKİMİN YASAL HAK

Detaylı

DAMLA Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği Bülteni OCAK 1997 / SAYI: 4. Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneğini Kutlarken

DAMLA Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği Bülteni OCAK 1997 / SAYI: 4. Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneğini Kutlarken DAMLA Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği Bülteni OCAK 1997 / SAYI: 4 Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneğini Kutlarken Prof.Dr. Yücel Tangün Türk Hematoloji Derneği Başkanı Kurulduğundan bu yana aralıksız

Detaylı

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ Prof. Dr. Mehmet ŞİŞMAN 3. Baskı Prof. Dr. Mehmet ŞİŞMAN EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ ISBN: 975-6802-10-3 2007, Pegem A Yayıncılık Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları, Pegem A Yayıncılık

Detaylı

ASSH El Cerrahisi Cep Kitabı

ASSH El Cerrahisi Cep Kitabı ASSH Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Derneği El Cerrahisi Cep Kitabı Warren C. Hammert Ryan P. Calfee David J. Bozentka Martin I. Boyer Çeviri Editörleri S. Aydın Yücetürk Berkan Mersa Sırrı Sinan

Detaylı

4. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi 4 th National Bone Marrow Transplantation & Stem Cell Therapies Congress

4. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi 4 th National Bone Marrow Transplantation & Stem Cell Therapies Congress 4. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi 4 th National Bone Marrow Transplantation & Stem Cell Therapies Congress KONUŞMA METİNLERİ Lecture Notes 1-4 Mart 2007 - Uludağ,

Detaylı

OR-PKBH Kayıt Sistemi ne (ARegPKD) katılmak için hasta bilgilendirme ve bilgilendirilmiş onam formu

OR-PKBH Kayıt Sistemi ne (ARegPKD) katılmak için hasta bilgilendirme ve bilgilendirilmiş onam formu OR-PKBH Kayıt Sistemi ne (ARegPKD) katılmak için hasta bilgilendirme ve bilgilendirilmiş onam formu Çalışmayı başlatan: Eşdeğeri: Max C. Liebau, MD Markus Feldkötter, MD Pediatri Anabilim Dalı Pediatri

Detaylı

Aile Hekimliğinin Kilometre Taşları. Millis ve Willard Raporları

Aile Hekimliğinin Kilometre Taşları. Millis ve Willard Raporları Aile Hekimliğinin Kilometre Taşları Millis ve Willard Raporları Editörler Yrd. Doç. Dr. Zekeriya Aktürk Yrd. Doç. Dr. Nezih Dağdeviren 1 2 The Millis Commission Report General Practitioner 1966;34(6):174-188

Detaylı

Türk Sağlık Sistemi nde Kurum Dışından Hizmet Alımı Uygulamaları. Araştırma Raporu

Türk Sağlık Sistemi nde Kurum Dışından Hizmet Alımı Uygulamaları. Araştırma Raporu Türk Sağlık Sistemi nde Kurum Dışından Hizmet Alımı Uygulamaları Araştırma Raporu 2 Telif Hakkı Sahibi: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Hıfzıssıhha Mektebi

Detaylı

Bu sayfa bilinçli olarak boş bırakılmıştır

Bu sayfa bilinçli olarak boş bırakılmıştır Bu sayfa bilinçli olarak boş bırakılmıştır ECZACILIK YETERLİLİK STANDARTLARI 013 Bu sayfa bilinçli olarak boş bırakılmıştır ECZACILIK YETERLİLİK STANDARTLARI 013 Birinci Basım Prof.Dr. Levent ÜSTÜNES Mayıs

Detaylı

TÜSAD Bilimsel Çıtasını Yükselterek Büyüyor

TÜSAD Bilimsel Çıtasını Yükselterek Büyüyor S olunum Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Yayın Organıdır a ktüel A ustos 2013 www.solunum.org.tr YIL 4 / SAYI 12 / SSN: 1309-5285 BAŞKAN'DAN TÜSAD'ın 43. YAŞGÜNÜ MESAJI TÜSAD Bilimsel Çıtasını Yükselterek

Detaylı

ENTEGRE LOJİSTİK YÖNETİMİ

ENTEGRE LOJİSTİK YÖNETİMİ i ENTEGRE LOJİSTİK YÖNETİMİ Taşıma. Depolama. Dağıtım. Mevzuat Murat ERDAL, İstanbul Üniversitesi Ömer Faruk GÖRÇÜN, Kadir Has Üniversitesi Özhan GÖRÇÜN, Kadir Has Üniversitesi Mehmet Sıtkı SAYGILI, Bahçeşehir

Detaylı