15 YILLIK ĠSTANBUL DOĞAL GAZ DENEYĠMĠNĠ ANADOLUYA TAġIYORUZ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "15 YILLIK ĠSTANBUL DOĞAL GAZ DENEYĠMĠNĠ ANADOLUYA TAġIYORUZ"

Transkript

1 TANITIM DOSYASI Kefçedede Mah. Halk Cad. Sunar ĠĢ Merkezi No:37 K:4 D:411 Üsküdar - Ġstanbul Tel: Fax:

2 15 YILLIK ĠSTANBUL DOĞAL GAZ DENEYĠMĠNĠ ANADOLUYA TAġIYORUZ Doğalgaz sektöründe, 4646 sayılı kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte bir devrim niteliğinde olan sektörün serbestleģmesi, yeni müteģebbislerin daha geniģ alanlarda, yeni kentlerde çalıģmasını ve buralara da doğalgaz taģınması olanağını sağlamıģtır. OluĢan rekabet ortamı, tüketiciye daha ucuz doğal gaz kullanma imkanı sağlarken, dağıtım Ģirketlerinin doğru planlama, teknolojik ve güvenli altyapı, hızlı ve müģteri memnuniyetini sağlayacak iģletme yükümlülüğünü pekiģtirmiģtir. Sektörün yeni aktörlerinin bu iģlevlerini yerine getirebilmesi ancak; sektörü ve serbest piyasa koģullarını bilen, konusunda uzman, planlama, imalat ve iģletme deneyimi olan müģavir firmalar aracılığıyla mümkün görülmektedir. ARZ Mühendislik ġirketi 2003 yılından itibaren bu sektörde konusunda uzman, üretim ve yönetim tecrübesi olan, Ġstanbul da proje planlama, altyapı, iģletme, yazılım ve müģteri iliģkileri deneyimine sahip bir kadro ile istikrarla ve baģarıyla yoluna devam etmektedir. ARZ Mühendislik ġirketi sektördeki hedefine güçlü adımlarla yürürken; kalite, termin ve müģteri memnuniyeti odaklı kurum kültüne sahip, güven, dürüstlük ve tam bilgilendirme prensiplerini benimseyerek örnek ve önder olma ruhuyla çalıģmalarına devam etmektedir.

3 Doğal Gaz sektöründeki 15 yıllık deneyimlerini, sektörün özelleģmesi sürecinde ki Türkiye nin hizmetine sunan 2003 yılında kurulan ARZ MÜHENDĠSLĠK geride bırakdığı 6 yılda; sektörün önemli aktörlerinden; ZORLU ENERJİ GRUBU ARSAN DOĞAL GAZ DAĞITIM A.Ş. GAZNET ŞEHİR DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş. AKSA DOĞAL GAZ DAĞITIM A.Ş. AKMERCANGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM LTD.ŞTİ. ANADOLU DOĞAL GAZ DAĞITIM A.Ş. ÇORUM ELEKTRİK VE DOĞALGAZ TİCARET A.Ş. Gruplarının Proje partnerliğini yürütmektedir. Bu çerçeve de; Trakya Bölgesinin tamamını (Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Lüleburgaz, Çerkezköy, Babaeski, Misinli, Muratlı vb) Gaziantep Nizip - Kilis KahramanmaraĢ Türkoğlu Kılılı- Kavlaklı - Karacasu Yalova Orhangazi Karamürsel Çiftlikköy Altınova TaĢköprü Kaytazdere SubaĢı - TavĢanlı- vb. Çorum Yozgat Yerköy Sorgun Çiçekdağı Köseli - Saray Çorlu - Marmaracık Kastamonu Karabük Çankırı Gerede Adıyaman Besni Kahta - GölbaĢı Ordu Giresun Fatsa Ünye Terme - ÇarĢamba Çınarcık Termal Koru TeĢvikiye Kadıköy Dereköy-Kocadere Sungurlu Boğazlıyan Van Çanakkale Mahmudiye Doğal Gaz ġehir Dağıtım Projelerini yapmıģ ve yapmaktadır.

4 Yine özelleģmesi tamamlanan; KahramanmaraĢ Malatya Çorum Yalova Gaziantep Tokat Amasya Çukurova Bölgesi(Adana,Mersin,Osmaniye,Ceyhan,Tarsus vb.) Konya Kayseri Ve diğer birçok bölgenin Fizibilite çalıģmalarını da yapmıģtır. Türkiye nin en büyük 3. gaz dağıtım Ģirketi olan BURSAGAZ A.ġ. nin 2005 yılı gaz iģletmecilik faaliyetleri Yapım Acil Müdahale Bakım-Onarım Sanai ve Konut Gaz verme iģlemlerinin tamamı 100 kiģilik Mühendis-Teknisyen ve Teknikerlerden oluģan kalifiye Personeliyle ARZ MÜHENDĠSLĠK tarafından yapılmıģtır. Ayrıca; ELAZIĞ (ANADOLU DOĞAL GAZ DAĞITIM A.Ş.), ADIYAMAN (AKMERCANGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM LTD.ŞTİ) SİİRT-BATMAN (ANADOLU DOĞAL GAZ DAĞITIM A.Ş.) Ģehirlerinin gaz iģletmecilik faaliyetleri Yapım Kontrol Sanai ve Konut Gaz verme iģlemlerinin tamamı Mühendis-Teknisyen ve Teknikerlerden oluģan kalifiye Personeliyle ARZ MÜHENDĠSLĠK tarafından yapılmaktadır.

5 Ġçinde bulunduğu doğal gaz sektörünün bütün ihtiyaçlarını karģılamak hedefindeki Ģirketimizin ürünü olan Doğal Gaz ĠĢletim Sistemi bir gaz Ģirketinin bütün faaliyetlerini Stok, CIS-MIS Muhasebe Ġnsan Kaynakları Proje Personel El Terminali Banka Bağlantıları Kartlı Sayaç Faturalandırma Tek merkezden yürütmeyi sağlayan bilgisayar programı KALYON GRUP a ait Ġnegöl ĠNGAZ A.ġ. de kullanılmaktadır. ġirketimiz çeģitli ortaklıklarla Altyapı Taahhüdü ve Harita iģleride yapmaktadır. ĠZGAZ A.ġ. BURSAGAZ A.ġ GAZĠANTEP SEBA ROYAL KONAKLARI TUZLA BOYA Ve VERNĠK OSB TUZLA KĠMYA SANAYĠCĠLERĠ OSB TUZLA MERMERCĠLER OSB TUZLA TEKSTĠLCĠLER OSB TOKĠ-NEVESER KONAKLARI-ALEMDAĞ NUROL ÇEKMEKÖY EVLERĠ YEġĠLBELDE SĠTESĠ Ayrıca; ARZ MÜHENDĠSLĠK içtesisat ve sanai dönüģüm iģlerini de yapmaktadır. Ġklimlendirme Sanai DönüĢümü Isıtma Soğutma

6 Ve ARZ MÜHENDĠSLĠK MARKA TESCĠLĠ EPDK YAPIM SERTĠFĠKASI ISO 9001:2000 ( TÜRK-AK Onaylı) ġġrket VĠZYONU; Dünya çapındaki projelere imza atan vizyoner bir Ģirket olmak. ġġrket MĠSYONU; Doğalgaz ve enerji sektöründe ortaya çıkacak hizmet ihtiyacını kaliteli, hızlı ve optimum maliyetli çözümler üreterek karģılamak. ġġrket ÖZDEĞERLERĠ / ġġrket KALĠTE POLĠTĠKASI; Ekip ruhu ve insan mutluluğunu temel alan, Bilgili, yetenekli ve özverili bir kadroya sahip, Biz bilincini önde tutan, Kalite, termin ve müģteri memnuniyeti odaklı kurum kültürüne sahip, Yapılan projelerde Sürdürülebilir Çevre Bilinci ve YaĢanabilir Kentler prensibi ile hareket eden, Güven, dürüstlük, tam bilgilendirme prensiplerini özümseyen, Sektörde örnek ve önder olmak için çalıģan, bir Ģirket ruhuna sahibiz. PERSONELLERĠN ĠġE ALIM SÜRECĠ; ĠĢe müracaat eden adaylar kiģilik ve zihinsel beceri testlerine tabi tutulmaktadır. Bu testler profesyonel bir firma tarafından değerlendirilmekte ve seçilen adaylara yapılan son mülakat neticesine göre iģe alım prosesi gerçekleģtirilmektedir.

7 PERSONELĠMĠZE VERĠLEN EĞĠTĠMLER; Teknik (iģbaģı) Eğitimler; ĠĢe alınan elemanların her birine UGETAM ve Uludağ Üniversitesi MYO Doğalgaz ve Tesisat Bölümünde, Temel Doğalgaz Eğitimi, PE Elektrofüzyon Kaynak Sertifikası ve Teknik Emniyet Kuralları Eğitimleri vb gerekli mesleki eğitimler verilmektedir. KiĢisel GeliĢim Eğitimleri; Ayrıca tüm personelimize Karar Verme Teknikleri, Kurumsal Temsil ve MüĢteri ĠliĢkileri konusunda eğitimler de verilmektedir. ÇALIġANLARIN EĞĠTĠM DURUMLARI; ÇalıĢanlarımız, ağırlıklı olarak Mühendislik Fakültesi, MYO Doğalgaz ve Sıhhi Tesisat Bölümü ve MYO Makine, Elektrik ve Elektronik Bölümü veya Endüstri Meslek lisesinin benzer bölümleri mezunlarından oluģmaktadır. YETKĠ DURUMU; Arz Mühendislik ġirketi Enerji Piyasası ve Düzenleme Kurumundan Yapım ve Hizmet Sertifikası almıģtır.

8 FAALĠYET ALANLARI; Etüt Proje Doğalgaz Ģehir dağıtım fizibilite raporları, Halihazır haritaların ölçümleri ve çizimleri, Doğalgaz Ģehir dağıtım avan projelerin oluģturulması. Lisans dosyalarının hazırlanması, Doğalgaz Ģebekesinde kullanılacak malzeme tespiti, malzeme dengesi ve malzeme danıģmanlık hizmetleri, Doğalgaz Ģehir dağıtım tatbikat projeleri, Doğalgaz Ģebekesi asbuilt planların yapılması. Alt Yapı Üst Yapı Ġmalat Doğalgaz dağıtım hattı ve servis hattı imalatı, Doğalgaz dağıtım hatlarının testi ve devreye alınması, Doğalgaz konut ve sanayi dönüģüm proje ve uygulamaları. ĠĢletme MüĢavirlik Doğalgaz dağıtım hatlarının proje müģavirliği, Doğalgaz Ģebekesi yapım müģavirliği, Doğalgaz dağıtım hatlarının iģletimi, bakım onarım ve acil müdahele iģlemleri, Ġç tesisat kontrol müģavirliği,

9 TÜRKĠYE DOĞALGAZ ĠġLETMECĠLĠĞĠNDE BĠR ĠLK Doğalgaz sektöründe bir ilk, BURSAGAZ ile ARZ MÜHENDĠSLĠK arasında yapılan müģavirlik sözleģmesi ile yılında gerçekleģti. Bursa da doğalgaz altyapısında kullanılan malzemeden hatların devreye alınmasına, iç tesisat projelerinin onayından gaz açmasına, kurulu Ģebekede kokulandırmadan bakım-onarıma kadar ve 24 saat görev baģında bulunan acil ekip faaliyetlerinin tamamı ARZ MÜHENDĠSLĠK tarafından yürütülmüģtür. 2 milyona yaklaģan Ģehir nüfusuna, e yakın konut abonesine, 68 mahalle istasyonu ve her gün büyüyen doğalgaz Ģebekesine sahip olan Bursa ilimizin doğalgaz hizmet ihtiyacı, BURSAGAZ ile yapılan müģavirlik sözleģmesi kapsamında, ARZ Mühendisliğe bağlı 88 çalıģan tarafından sağlanmıģtır. Bunların 34 ü iģletme (acil, bakım onarım, ana kumanda), 16 sı iç tesisat (proje onay, tesisat kontrol, randevu takip sistemi), 36 sı yapım kontrol (saha kontrol, malzeme kontrol, hak ediģ kontrol), Bursa Merkez Ofisinde idari koordinasyon ve muhasebe ile ilgili ayrıca 2 personelimiz bulunmuģtur. 1. Yapım Kontrol faaliyetleri: ARZ Mühendislik yapım-kontrol birimi; çelik hatlar, PE ana hatlar, PE servis hatları, hakediģ kontrol ve malzeme kontrol faaliyetlerini, doğal gaz konusunda eğitimli ve deneyimli teknisyen ve mühendislerden kurulu uzman bir ekiple yürütmektedir. Altyapıda kullanılacak malzemelerin kalite-kontrolü, Uygulama yapılacak sahada imalatın projeye, Ģartname ve standartlara uygunluğunun kontrol ve denetimi, NDT Radyografik Filmlerin Kontrol ve Onayı Ana ve kesin hakediģ kontrolü, Gaz verme iģlemi kontrolü, Geçici ve kesin kabul iģlemlerinin yapılması.

10 2. Ġç tesisat kontrol ve faaliyetleri: ARZ Mühendislik iç tesisat kontrol birimi Bursa da; proje onay ve kontrol, randevu verme ve takip sistemi, ret ve kabul iģlemlerini 2 si mühendis 10 u teknisyen ve 4 ü de bilgisayar operatörü olmak üzere toplam 16 kiģiden oluģan uzman bir ekiple yürütmüģtür.

11 Ġç tesisat projelerinin kontrolü, onaylanması ve sisteme girilmesi, Randevu takip sisteminin oluģturulması, Tesisat kontrol iģlemini Ģartname ve standartlara göre yapılması, ArĢiv ve dosyalama iģlemlerinin yapılması. 3. Acil ekip ve bakım-onarım faaliyetleri: 3 adet RMS-A ve 68 adet mahalle istasyonu ile gaz arzı yapılan Bursa da toplam abonenin yararlandığı doğalgazın sürekliliğini ve güvenli kullanımını sağlayan ekibimiz; acil 187, ana kumanda ve bakım onarım Ģeklinde organize olmuģtur. Ġstasyonların periyodik bakım ve arızi bakımlarının yapılması, Tüm regülatör, ısıtıcı, vana ve kokulandırma ünitelerinin periyodik bakımlarının yapılması, Ġhbarların kaydedilmesi, değerlendirilmesi ve müdahale edilerek sonuçlandırılması, Çelik hatların devreye alınması, PE hatların devreye alınması,

12 4. Kalite kontrol faaliyetleri: Yapım-Kontrol ve ġebeke faaliyetlerinde kullanılan tüm malzemelerin kabul edilmiģ standartlara uygunluğu hem sertifika hem de ürün kontrolleri yapılmak suretiyle yürütülmüģtür. Kalite kontrol faaliyetleri sektörde deneyimli mühendisler baģkanlığında yürütülmüģtür. Tedarik edilen bütün malzemelerin sertifika kontrolünün yapılması, Malzeme kontrol iģlemini yürürlükte olan Ģartname ve standartlara göre yaparak uygunluğunun belirlenmesi,

13 ARZ MÜHENDĠSLĠK REFERANSLARI : KONYA EREĞLĠ : ġehġr DOĞALGAZ DAĞITIM FĠZĠBĠLĠTE ÇALIġMASI (ALBAYRAK ĠNġAAT) : ÇORLU : ġehġr DOĞALGAZ DAĞITIM FĠZĠBĠLĠTE ÇALIġMASI (KILIÇOĞLU ĠNġAAT) : KONYA OSB : STROTON VE NOYA FABRĠKALARININ PROJELERĠ VE SANAYĠ DÖNÜġÜMLERĠ : GEBZE - KOCAELĠ : ISUZU VE HONDA ORTA BASINÇ PE HAT PROJESĠ : TUZLA TEKSTĠLCĠLER OSB : ALÇAK BASINÇ PE HAT PROJESĠ VE ASBUĠLT ÜRETĠMĠ : ÇORLU : HALĠHAZIR HARĠTA ÜRETĠMĠ, ASBUĠLT ÜRETĠMĠ VE TATBĠKAT PROJELERĠ, KAMULAġTIRMA DOSYALARININ HAZIRLANMASI (ÇORDAġ DOĞAL GAZ DAĞITIM A.ġ.) (HALEN DEVAM ETMEKTEDĠR) : ÇORUM

14 : ÇORUM ġehrġ AVAN PROJELERĠ (ÇORUMGAZ DOĞAL GAZ DAĞITIM A.ġ.) : ĠNEGÖL - BURSA : YÖNETĠM BĠLGĠ SĠSTEMLERĠNĠN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASI (MIS) COĞRAFĠ BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ (GIS) (ĠNGAZ DOĞAL GAZ DAĞITIM A.ġ.) : GEBZE - KOCAELĠ : DOĞAL GAZ ÖZEL GEÇĠġ TATBĠKAT PROJELERĠ VE VANA ODASI ĠNġAAT PROJELERĠ (BELDE PLANLAMA, PALMET TERASEN MÜHENDĠSLĠK) : YALOVA : DOĞAL GAZ AVAN VE TATBĠKAT PROJELERĠ (ARMAGAZ ARSAN DOĞALGAZ DAĞITIM A.ġ) (HALEN DEVAM ETMEKTEDĠR) : BURSA : DOĞALGAZ AVAN VE TATBĠKAT PROJELERĠ (92km) (BURSAGAZ DOĞAL GAZ DAĞITIM A.ġ. - ÇALIK ENERJĠ) : BURSA : DOĞAL GAZ ALTYAPI ĠNġAATI (60km) (BURSAGAZ - ÇALIK ENERJĠ) : TUZLA BOYA VE VERNĠK OSB - ĠSTANBUL : ALÇAK BASINÇ PE HAT PROJESĠ VE ĠNġAATI

15 : TUZLA KĠMYA SANAYĠCĠLERĠ OSB - ĠSTANBUL : ALÇAK BASINÇ PE HAT PROJESĠ VE ĠNġAATI : TUZLA MERMERCĠLER OSB - ĠSTANBUL : ALÇAK BASINÇ PE HAT PROJESĠ VE ĠNġAATI : ĠSTĠNYE SEBA ROYAL VĠLLALARI - ĠSTANBUL : ALÇAK BASINÇ PE HAT PROJESĠ VE ĠNġAATI : BURSA : YAPIM KONTROL MÜġAVĠRLĠĞĠ, ĠÇ TESĠSAT PROJE KONTROLLÜĞÜ, ġebekenġn ĠġLETMESĠ VE ACĠL MÜDAHELE (BURSAGAZ DOĞAL GAZ DAĞITIM A.ġ. - ÇALIK ENERJĠ) : KAHRAMANMARAġ : ġehġr DOĞALGAZ DAĞITIM FĠZĠBĠLĠTE ÇALIġMASI (ASGAZ DOĞAL GAZ DAĞITIM A.ġ.) : TUZLA OSB - ĠSTANBUL : AKPA ALÜMĠNYUM, BOYSAN, AKPLAST, ÇALIġKANLAR ALÜMĠNYUM, VEKMAR, CASATĠ BOYA, DĠSAN BOYA, TĠMAġ BOYA, CPL PLASTĠK FABRĠKALARININ PROJELERĠ VE SANAYĠ DÖNÜġÜMLERĠ : TUZLA BOYA VE VERNĠK OSB - ĠSTANBUL : OSB YÖNETĠM BĠNASI, CAMĠĠ, PTT BĠNASI, SAĞLIK OCAĞI VE MARKET BĠNALARININ PROJELERĠ VE SANAYĠ DÖNÜġÜMLERĠ : BAHÇEġEHĠR ESTON ARDIÇ EVLERĠ - ĠSTANBUL

16 : 3.ETAP (GÖL EVLERĠ) PE HAT PROJESĠ (ESTON YAPI) : ÇEKMEKÖY NUROL VĠLLALARI - ĠSTANBUL : ALÇAK BASINÇ PE HAT PROJESĠ VE ĠNġAATI (ATLAS ġġrketler GRUBU) : ÇEKMEKÖY YEġĠLBELDE SĠTESĠ - ĠSTANBUL : ALÇAK BASINÇ PE HAT PROJESĠ VE ĠNġAATI (ATLAS ġġrketler GRUBU) : SĠLĠVRĠ UYUMKENT SĠTESĠ - ĠSTANBUL : ALÇAK BASINÇ PE HAT PROJESĠ : ÇEKMEKÖY PANORAMA SĠTESĠ - ĠSTANBUL : ALÇAK BASINÇ PE HAT PROJESĠ VE ĠNġAATI (ATLAS ġġrketler GRUBU) : ÇEKMEKÖY ÇAM KONAKLARI - ĠSTANBUL : 300 mbar PE HAT ve ĠÇ TESĠSAT ĠMALATI (ETA ĠNġAAT) : KAHRAMANMARAġ : LĠSANS ALIMI, MÜHENDĠSLĠK YAKLAġIM DOSYASI, DOĞAL GAZ AVAN VE TATBĠKAT PROJELERĠ HAZIRLANMASI (ARMADAġ ARSAN DOĞALGAZ DAĞITIM A.ġ.) (HALEN DEVAM ETMEKTEDĠR) : GAZĠANTEP

17 : LĠSANS ALIMI, MÜHENDĠSLĠK YAKLAġIM DOSYASI, DOĞAL GAZ AVAN VE TATBĠKAT PROJELERĠ HAZIRLANMASI (GAZDAġ - ZORLU PETRO GAS) : TRAKYA BÖLGESĠ (EDĠRNE-TEKĠRDAĞ-KIRKLARELĠ-LÜLEBURGAZÇERKEZKÖY) : LĠSANS ALIMI, MÜHENDĠSLĠK YAKLAġIM DOSYASI, DOĞAL GAZ AVAN VE TATBĠKAT PROJELERĠ HAZIRLANMASI (TRAKYA DOĞ. DAĞ. A.ġ.) : YOZGAT : LĠSANS ALIMI, MÜHENDĠSLĠK YAKLAġIM DOSYASI, DOĞAL GAZ AVAN VE TATBĠKAT PROJELERĠ HAZIRLANMASI (SÜRMELĠGAZ ) (HALEN DEVAM ETMEKTEDĠR) : ĠZMĠT : BĠNA ve KUTU BĠLGĠSĠ TOPLANIP, KUTULARIN RÖPERLENĠP ĠDARE SAYISAL AS BUĠLT HARĠTALARINA ĠġLENMESĠ (ĠZGAZ ) : SUNGURLU - ÇORUM : LĠSANS ALIMI, MÜHENDĠSLĠK YAKLAġIM DOSYASI, DOĞAL GAZ AVAN VE TATBĠKAT PROJELERĠ HAZIRLANMASI (ÇORUMGAZ ) (HALEN DEVAM ETMEKTEDĠR) : ESTONġEHĠR - ĠSTANBUL : 1.ETAP PE VE ÇELĠK HAT PROJESĠ TASARIMI (ESTON YAPI) : KADIKÖY / DEREKÖY - YALOVA

18 : LĠSANS ALIMI, MÜHENDĠSLĠK YAKLAġIM DOSYASI, DOĞAL GAZ AVAN VE TATBĠKAT PROJELERĠ HAZIRLANMASI (ARMAGAZ ) (HALEN DEVAM ETMEKTEDĠR) : RĠVA ġehġr PROJESĠ - ĠSTANBUL : 1.ETAP PE VE ÇELĠK HAT PROJESĠ TASARIMI (ESTON YAPI) : ESTONDENĠZ - ĠSTANBUL : 1.ETAP PE VE ÇELĠK HAT PROJESĠ TASARIMI (ESTON YAPI) : BOĞAZLIYAN - YOZGAT : LĠSANS ALIMI, MÜHENDĠSLĠK YAKLAġIM DOSYASI, DOĞAL GAZ AVAN VE TATBĠKAT PROJELERĠ HAZIRLANMASI (SÜRMELĠGAZ ) (HALEN DEVAM ETMEKTEDĠR) : KARABÜK KASTAMONU ÇANKIRI - GEREDE : LĠSANS ALIMI, MÜHENDĠSLĠK YAKLAġIM DOSYASI, DOĞAL GAZ AVAN VE TATBĠKAT PROJELERĠ HAZIRLANMASI (KARGAZ A.ġ.) (HALEN DEVAM ETMEKTEDĠR) : ORDU GĠRESUN FATSA ÜNYE ÇARġAMBA - TERME : LĠSANS ALIMI, MÜHENDĠSLĠK YAKLAġIM DOSYASI, DOĞAL GAZ AVAN VE TATBĠKAT PROJELERĠ HAZIRLANMASI (AKSA DOĞALGAZ) (HALEN DEVAM ETMEKTEDĠR) : ADIYAMAN KAHTA GÖLBAġI - BESNĠ

19 : LĠSANS ALIMI, MÜHENDĠSLĠK YAKLAġIM DOSYASI, DOĞAL GAZ AVAN VE TATBĠKAT PROJELERĠ HAZIRLANMASI (AKMERCANGAZ ) (HALEN DEVAM ETMEKTEDĠR) : ELAZIĞ : YAPIM KONTROL MÜġAVĠRLĠĞĠ (ANADOLU DOĞALGAZ) (HALEN DEVAM ETMEKTEDĠR) : ADIYAMAN : YAPIM KONTROL MÜġAVĠRLĠĞĠ (AKMERCANGAZ) (HALEN DEVAM ETMEKTEDĠR) : VAN : LĠSANS ALIMI, MÜHENDĠSLĠK YAKLAġIM DOSYASI, DOĞAL GAZ AVAN VE TATBĠKAT PROJELERĠ HAZIRLANMASI (AKSA DOĞALGAZ) (HALEN DEVAM ETMEKTEDĠR) : SĠĠRT-BATMAN : YAPIM KONTROL MÜġAVĠRLĠĞĠ (ANADOLU DOĞALGAZ) (HALEN DEVAM ETMEKTEDĠR) : TOKĠ-ALEMDAĞ NEVESER KONAKLARI - ĠSTANBUL : 4 bar SĠTEĠÇĠ PE HAT ve SERVĠS KUTUSU ĠMALATI : FORM ĠSTANBUL-BAYRAMPAġA ĠSTANBUL : DÜġÜK BASINÇ PE HAT PROJESĠ : ĠSTANBUL

20 : PENDĠK ALIġVERĠġ MERKEZĠ ALÇAK BASINÇ PE HAT PROJESĠ : ÇANAKKALE-MAHMUDĠYE : LĠSANS ALIMI, MÜHENDĠSLĠK YAKLAġIM DOSYASI DOĞAL GAZ AVAN VE TATBĠKAT PROJELERĠ (AKSA DOĞALGAZ) (HALEN DEVAM ETMEKTEDĠR) : GÜNIġIĞI EVLERĠ-ĠSTANBUL : ALÇAK BASINÇ PE HAT PROJESĠ ADRES BEYANI ĠSTANBUL MERKEZ: ĠRTĠBAT: Kefçedede Mah. Halk Cad. Sunar ĠĢ. Merkezi No:37 Kat: Üsküdar / ĠSTANBUL Bülent GÜÇLÜSAN Hasan Hüseyin KÜÇÜKOĞLU TEL. NUMARASI: WEB: (pbx) FAKS NUMARASI:

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

TANITIM DOSYASI (ELEKTRĠK 2014) Ġndeks

TANITIM DOSYASI (ELEKTRĠK 2014) Ġndeks Çamlık Mahallesi,Çiçek Sokak, No:1 D:3 Pendik-İSTANBUL Tel: 0216 646 01 57, Faks : 0216 645 01 47 TANITIM DOSYASI (ELEKTRĠK 2014) Ġndeks A. FiRMA TANIMI... 2 B. UZMANLIK ALANLARIMIZ... 3 MÜHENDĠSLĠK ÇALIġMALARI

Detaylı

2010 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu

2010 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI ii 2010 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. maddesi ve Kamu Ġdarelerince Hazırlanacak

Detaylı

2012 YILI FAALĠYET RAPORU

2012 YILI FAALĠYET RAPORU T.C. ANKARA VALĠLĠĞĠ Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü 2012 YILI FAALĠYET RAPORU Takdim Eden: Kasım KAYIHAN (Ankara Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürü) 1 / 133 SUNUġ: 04.07.2011 tarih ve 27984 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete:25.09. 2002 Tarih ve 24887 Sayı Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI DOĞAL GAZ ISITMA VE GAZ YAKICI CĠHAZ SERVĠS PERSONELĠ SEVĠYE 4 REFERANS KODU / 09UMS0007-4

ULUSAL MESLEK STANDARDI DOĞAL GAZ ISITMA VE GAZ YAKICI CĠHAZ SERVĠS PERSONELĠ SEVĠYE 4 REFERANS KODU / 09UMS0007-4 ULUSAL MESLEK STANDARDI DOĞAL GAZ ISITMA VE GAZ YAKICI CĠHAZ SERVĠS PERSONELĠ SEVĠYE 4 REFERANS KODU / 09UMS0007-4 RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ 25/08/2009-27330(Mükerrer) Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009 Sayfa

Detaylı

ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI

ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI 2013 YILI ĠDARĠ FAALĠYET RAPORU MART 2014 - ġirnak ĠÇĠNDEKĠLER YÖNETĠCĠ SUNUġU...3 I. GENEL BĠLGĠLER...4 A. Misyon ve Vizyon...4 B. Mevzuat...4 C. Yetki,

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler 16-28 Haziran 2013 Yayımlandığı Tarih 28 Haziran 2013 Sayı 2013-12 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

ĠZGAZ A.ġ. ENDÜSTRĠYEL VE BÜYÜK TÜKETĠMLĠ TESĠSLERDE DOĞALGAZA DÖNÜġÜM TEKNĠK ESASLARI

ĠZGAZ A.ġ. ENDÜSTRĠYEL VE BÜYÜK TÜKETĠMLĠ TESĠSLERDE DOĞALGAZA DÖNÜġÜM TEKNĠK ESASLARI ĠZGAZ A.ġ. ENDÜSTRĠYEL VE BÜYÜK TÜKETĠMLĠ TESĠSLERDE DOĞALGAZA DÖNÜġÜM TEKNĠK ESASLARI ĠZMĠT GAZ DAĞITIM SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ DD.75.39 YAYIN TARĠHĠ 20.06.2008 REVĠZYON (2) 1/70 ÖNSÖZ Doğalgaz

Detaylı

Faalİyet Raporu 2011-2012 - 2013. /ugetam

Faalİyet Raporu 2011-2012 - 2013. /ugetam Faalİyet Raporu 211-212 - 213 /ugetam İçindekiler BAŞKANIN MESAJI 1 YÖNETİM KURULU BAŞKANININ MESAJI 2 GENEL MÜDÜRÜN MESAJI 3 YÖNETİM KURULLARIMIZ 5 ORGANİZASYON ŞEMASI 6 KURULUŞ VE TARİHÇE 8-9 KALİTE

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI BACACI SEVĠYE 4 REFERANS KODU / 09UMS0006-4. RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ 25/08/2009-27330(Mükerrer)

ULUSAL MESLEK STANDARDI BACACI SEVĠYE 4 REFERANS KODU / 09UMS0006-4. RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ 25/08/2009-27330(Mükerrer) ULUSAL MESLEK STANDARDI BACACI SEVĠYE 4 REFERANS KODU / 09UMS0006-4 RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ 25/08/2009-27330(Mükerrer) Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009 Sayfa 1 Meslek: BACACI Seviye : 4 I Referans Kodu:

Detaylı

Çalışmadan, üretmeden rahat yaşamayı alışkanlık haline getirmiş toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini, daha sonra da istikballerini

Çalışmadan, üretmeden rahat yaşamayı alışkanlık haline getirmiş toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini, daha sonra da istikballerini Çalışmadan, üretmeden rahat yaşamayı alışkanlık haline getirmiş toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini, daha sonra da istikballerini kaybederler. İÇİNDEKİLER I.SUNUŞ.03 II.MİSYON,VİZYON VE

Detaylı

OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU

OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU OSMANĠYE 2009 ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġ Günümüzde toplumların geliģmiģlik düzeyini, yaģam standartlarını, uluslararası rekabet gücünü

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI ISITMA VE DOĞAL GAZ ĠÇ TESĠSAT YAPIM PERSONELĠ SEVĠYE 3 REFERANS KODU / 09UMS0002-3

ULUSAL MESLEK STANDARDI ISITMA VE DOĞAL GAZ ĠÇ TESĠSAT YAPIM PERSONELĠ SEVĠYE 3 REFERANS KODU / 09UMS0002-3 ULUSAL MESLEK STANDARDI ISITMA VE DOĞAL GAZ ĠÇ TESĠSAT YAPIM PERSONELĠ SEVĠYE 3 REFERANS KODU / 09UMS0002-3 RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ 25/08/2009-27330(Mükerrer) Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009 Sayfa 1 Meslek:

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Ankara - 2012 Ormansız yurt vatan değildir. Bakan SunuĢu BAKAN SUNUġU Kamu mali yönetim sürecini yeni bir anlayıģla

Detaylı

2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu

2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu Milletimiz her güçlük ve zorluk karģısında, durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir. Büyük Türk Milletinin bu yoldaki hızını, her

Detaylı

ULUSAL GERĠ DÖNÜġÜM STRATEJĠ BELGESĠ VE EYLEM PLANI 2013-2016 (1.TASLAK)

ULUSAL GERĠ DÖNÜġÜM STRATEJĠ BELGESĠ VE EYLEM PLANI 2013-2016 (1.TASLAK) T.C. BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü ULUSAL GERĠ DÖNÜġÜM STRATEJĠ BELGESĠ VE EYLEM PLANI 2013-2016 (1.TASLAK) 2012 ĠÇĠNDEKĠLER 1. GĠRĠġ... 0 2. YÖNETĠCĠ ÖZETĠ... 2 3. MEVCUT

Detaylı

Cemal AKIN Belediye BaĢkanı

Cemal AKIN Belediye BaĢkanı ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU Bilindiği üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 56. Maddesi gereğince Belediye BaĢkanlarının 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. Maddesinin dördüncü fıkrasında

Detaylı

81 İL SANAYİ DURUM RAPORU

81 İL SANAYİ DURUM RAPORU 81 İL SANAYİ DURUM RAPORU SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARALIK 2013 / ANKARA 1 ĠÇĠNDEKĠLER ÖNSÖZ... 4 1 ADANA... 5 2 ADIYAMAN... 12 3 AFYONKARAHĠSAR... 19 4 AĞRI... 25 5 AMASYA... 30 6 ANKARA... 35 7 ANTALYA...

Detaylı

Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü

Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü ANKARA SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJĠK PLANLAMA YAYIN NO: 12 ASKĠ Genel Müdürlüğü 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu Mali Hizmetler Dairesi

Detaylı

TS EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 2015 PERFORMANS RAPORU

TS EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 2015 PERFORMANS RAPORU TS EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 2015 PERFORMANS RAPORU T.C. ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı 2015 ĠÇĠNDEKĠLER BÖLÜM SAYFA

Detaylı

2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU DESTEK BİRİMİ 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU Diyarbakır Temmuz, 2014 İÇİNDEKİLER 1. Genel Bilgiler... 4 2. Basın ve Halkla ĠliĢkiler... 4 3. Ġnsan Kaynakları... 8 3.1 Mevcut Personel... 8 3.2 2014 Yılı

Detaylı

Çalışmadan, üretmeden rahat yaşamayı alışkanlık haline getirmiş toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini, daha sonra da istikballerini

Çalışmadan, üretmeden rahat yaşamayı alışkanlık haline getirmiş toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini, daha sonra da istikballerini Çalışmadan, üretmeden rahat yaşamayı alışkanlık haline getirmiş toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini, daha sonra da istikballerini kaybederler. İÇİNDEKİLER I.SUNUŞ II.MİSYON,VİZYON VE KURUMSAL

Detaylı

2010 YILI FAALĠYET RAPORU

2010 YILI FAALĠYET RAPORU ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 2 ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 3 4 Değerli Meclis Üyeleri, 5393 sayılı Kanunu ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER MART-NĠSAN 2002 YIL 3 SAYI 3. MMO Samsun ġubesi Adına Sahibi Sabri SAMANGÜL. Sorumlu Yazı ĠĢleri Müdürü Kadir GÜRKAN

ĠÇĠNDEKĠLER MART-NĠSAN 2002 YIL 3 SAYI 3. MMO Samsun ġubesi Adına Sahibi Sabri SAMANGÜL. Sorumlu Yazı ĠĢleri Müdürü Kadir GÜRKAN 1 2 ĠÇĠNDEKĠLER MART-NĠSAN 2002 YIL 3 SAYI 3 MMO Samsun ġubesi Adına Sahibi Sabri SAMANGÜL Aktan AKARSU Aycan TÜRKEL H.Ġbrahim ATAMER Levent AYSEVĠNÇ Sorumlu Yazı ĠĢleri Müdürü Kadir GÜRKAN Bülten Yayın

Detaylı

Creative Solution. GĠRĠġĠMCĠLĠK DESTEK PROGRAMI. YENĠ GĠRĠġĠMCĠ DESTEĞĠ GĠRĠġĠMCĠ Ġġ PLANI. GĠRĠġĠMCĠ ADI SOYADI : LENAR VALĠEV

Creative Solution. GĠRĠġĠMCĠLĠK DESTEK PROGRAMI. YENĠ GĠRĠġĠMCĠ DESTEĞĠ GĠRĠġĠMCĠ Ġġ PLANI. GĠRĠġĠMCĠ ADI SOYADI : LENAR VALĠEV GĠRĠġĠMCĠ ADI SOYADI : LENAR VALĠEV Ġġ FĠKRĠ OFĠSĠ : YAPI DEKORASYON TASARIMI & UYGULAMA ĠġLETMENĠN ADI : LAVA GRUBU PLANLAMA GAYREMENKUL YAPI DEKORASYON TĠC. LTD. ġtġ. Creative Solution 1 BÖLÜM 1: GENEL

Detaylı

Stratejik Plan (2009-2013)

Stratejik Plan (2009-2013) Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Stratejik Plan (2009-2013) Vizyon Misyon Stratejiler Na 2 B 4 O 7 Amaçlar SWOT Ca 2 B 6 O 11 B 22 O 33 NaCaB 5 O 9 ĠÇERĠK BAKAN SUNUġU GENEL MÜDÜR SUNUġU MĠSYON

Detaylı

İçindekiler. Ara Faaliyet Raporu, Ocak- Haziran 2011

İçindekiler. Ara Faaliyet Raporu, Ocak- Haziran 2011 h İçindekiler ÖNSÖZ... 3 GİRİŞ... 5 1.GENEL BİLGİLER... 7 1.1.VİZYON, MİSYON ve İLKELER... 9 1.2.YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR... 10 1.3. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER... 11 1.3.1.Fiziksel Yapı... 11 1.3.2.Teşkilat

Detaylı

Adana Büyükşehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu

Adana Büyükşehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu Adana Büyükşehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu ĠÇĠNDEKĠLER Bölüm 1. GENEL BĠLGĠLER 1 1.1. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 1.2. Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler... 9 1.2.1. Fiziksel Yapı... 9 1.2.2. TeĢkilat

Detaylı

KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI

KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI 2012 2015 1 Ġçindekiler SUNUġ... 1 KISALTMALAR... 4 TABLO DĠZĠNĠ... 4 ĠÇĠNDEKĠLER... 4 1. GĠRĠġ... 5 A- KONUNUN ÖNEMĠ... 6 B- PLANIN AMACI VE KAPSAMI... 6 2. STRATEJĠK

Detaylı

KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI

KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI 2012 2015 1 Ġçindekiler SUNUġ... 1 KISALTMALAR... 4 TABLO DĠZĠNĠ... 4 ĠÇĠNDEKĠLER... 4 1. GĠRĠġ... 5 A- KONUNUN ÖNEMĠ... 6 B- PLANIN AMACI VE KAPSAMI... 6 2. STRATEJĠK

Detaylı