Ankara Stockholm İstanbul Konya Cinnah Caddesi 39/ Çankaya Tel: Fax:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ankara Stockholm İstanbul Konya Cinnah Caddesi 39/14 06680 Çankaya Tel: +90.312. 442 92 22 Fax: +90.312. 442 92 48"

Transkript

1 Küresel Düşün, Profesyonel Hareket Et Ankara Stockholm İstanbul Konya Cinnah Caddesi 39/ Çankaya Tel: Fax: Fagelviksvagen 9c Norsborg Tel: Barbaros Bulvarı 41/ Beşiktaş Tel: Faks: Beyazıt Mah. Sultancem Cad. A Plaza 33/ Selçuklu Tel: Faks: member of MANAGEMENT CONSULTING ASSOCIATION

2 ŞİRKET HAKKINDA FCC Uluslararası Danışmanlık A.Ş., iş çevresinin ulusal ve uluslararası ölçekte değişen koşulların ortaya çıkardığı ihtiyaçları ve sorunlarına çözüm sağlamak üzere kurulmuştur. Küreselleşme sürecinde, yerel firmalar AB ve dünya ekonomisi ile bütünleşmek ve hızla değişen ekonomik koşullara uyum sağlamak için büyük bir değişim ve gelişim içerisindedir. Bu değişim ve gelişim süreci doğrultusunda FCC Uluslararası Danışmanlık A.Ş., diğer grup şirketleri ile birlikte ulusal ve uluslararası alanda faaliyet gösteren firma, kurum ve kuruluşlara bu ortamda ihtiyaç duydukları kurumsal danışmanlık ve eğitim hizmetlerini sunmaktadır. Grup olarak her şirket ayrı ayrı ya da duruma göre birlikte etkin yaklaşımlarla ulusal ve uluslararası müşterilerine entegre çözümler sunmaktadır. FAALİYET ALANLARI Özel Sektör Kamu Sektörü Mahalli İdareler Sanayi ve Ticaret Birlikleri AB Hibe Programları 2

3 KURUMSAL DANIġMANLIK HĠZMETLERĠ 1. Finans DanıĢmanlığı Hizmetleri: Finansal yönetim stratejileri geliştirme Finansal yapı analizi ve yeniden yapılandırma Sermaye bulma arayışları Kurumsal risk analizi Yerel ve Uluslararası Kredilerde Danışmanlık Joint-Ventures ve Şirket Birleşmeleri Şirket değerleme çalışmaları Proje finansmanı destekleri: AB Hibe Programları - AB Yatırım Bankası, Dünya Bankası 2. Yatırım DanıĢmanlığı Hizmetleri: Yatırım maliyet karlılık analizleri Fizibilite Etüdleri Mevcut kuruluş yerinin ekonomik analizi Pazar (yurtiçi ve yurt dışı) araştırması Uluslararası stratejik işbirlikleri arayışı Yabancı (uluslararası) yatırım danışmanlığı Firma Analizleri ve Tespit Raporları Hizmeti 3. Yönetim DanıĢmanlığı Hizmetleri: Üst Yönetim Danışmanlığı ve Yönetim Geliştirme Hizmetleri Kurumsal yönetişimi (corporate governance) geliştirme Örgütsel gelişim ve yeniden yapılandırma çalışmaları Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Aile Şirketlerinin Kurumsallaştırıması Danışmanlığı Kurumsal ve Teknik Eğitim ve Seminerler 3

4 Tedarik zinciri planlaması ve yönetimi Teknolojik yenilik yönetimi: Sistem dizaynı ve sistem geliştirme 4.Proje DanıĢmanlığı Hizmetleri Ar-Ge Projeleri - Yenilik Danışmanlığı AB projeleri AB Destekli Altyapı Projeleri Yatırım Projeleri Sosyal Gelişim Projeleri Kırsal Kalkınma Yatırımları Destek Projeleri 5.Muhasebe Sistemi Kurulumu ve Yeniden Yapılandırma Hizmetleri Finansal Muhasebe Sistemi Kurulumu ve Yeniden Yapılandırılması Maliyet Muhasebesi Sistemi Kurulumu ve Yeniden Yapılandırılması Muhasebe Personeli Eğitim hizmetleri 4

5 KURUMSAL EĞĠTĠM HĠZMETLERĠ 1.KOBĠ KurumsallaĢma Eğitim Programları Stratejik Planlama ve Yönetim Finans ve Yatırım Yönetimi Finansçı Olmayanlara Finans Yönetimi Pazarlama Yönetimi Lojistik ve Tedarik Yönetimi Üretim Yönetimi Çevre Yönetimi 2.Etkili Ġnsan Kaynakları Eğitim Programları Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Nitelikli İnsan Kaynağı Seçme ve Yönetme Performans Değerlendirme Kariyer Planlama Etkili Müşteri İletişimi ve Müşteri Tatmini Etkili İletişim Teknikleri Fark Yaratan Pazarlama ve Satış Teknikleri 3.Yönetim GeliĢtirme Programları Liderlik ve Kurum Kültürü Stratejik Planlama ve Sistem Anlayışı Küreselleşme ve Uluslararası İşletme Faaliyetleri Proje Yönetimi Değişim Yönetimi Çatışma Yönetimi Takım Çalışması Etkili Karar Verme ve Toplantı Yönetimi 4. Inovasyon Yönetimi Programları Yenilik Süreç Yönetimi Ar-Ge Yardımları Başvuru Hazırlama Çalıştayı 5.Stratejik Vizyon Seminerleri Şirketlerin üst yönetimine yönelik vizyoner ve interaktif seminerler. 5

6 AR-GE ve ĠNOVASYON DANIġMANLIK Proje Yazım Desteği Hibe programları ve diğer alternatif kredi kaynaklarını sağlayan ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarına sunulacak projelerin hazırlanması ve yönetilmesidir. DanıĢmanlık Sunulan Destek Programları: TUBĠTAK Destekleri - KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı - Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı TTGV Destekleri - Ar-Ge Proje Destekleri - Çevre Projeleri - Teknolojik Girişimcilik Destekleri AB Çerçeve Programı Destekleri Ar-Ge DanıĢmanlık Hizmeti Firmanızın know-how'ını ve rekabet gücünü geliştirebilmeniz, inovasyon yetkinliğini artırabilmeniz ve dünya liginde oyuncu olabilmeniz için, diğer bir deyişle üretim ve/veya hizmet problemlerinin kısa zamanda çözülerek; maliyetlerin düşürülmesi, kalitenin ve verimliliğin artırılması için firmanıza uygun profesyonel hizmetleri sunarız. 6

7 ULUSLARARASI STRATEJĠK ORTAKLARIMIZ: stratejik ortaklığımız Ģu alanlarda birlikte araģtırma ve proje faaliyetlerini kapsamaktadır; o Su yönetim sistemi o Enerji o Çevresel araģtırmalar. stratejik ortaklığımız Ģu alanlarda birlikte araģtırma ve proje faaliyetlerini kapsamaktadır; o Alternatif DıĢ Kaynak (Yabancı kredi, ortaklık ve hibeler) o Pazarlama iletiģim stratejileri o Kamuoyu iliģkileri programları o Kurumsal kimlik programları o Sosyal diyalog programları o Uluslararası media programları. 7

8 REFERANSLAR TAMAMLANAN PROJELER Konya Sanayi Odası Üyelerine Kurumsallaşma Sürecinde Rekabet Avantajı Eğitimleri -AB Hibe Programı- Ankara Yerel Market Zinciri Kurumsal Gelişim ve İnsan Kaynakları Yapılandırma Çalışması Yatırım & Yönetim Danışmanlık Hizmeti Yabancı Yatırım Danışmanlığı & Yönetim Danışmanlık Hizmeti Stratejik Vizyon Semineri 8

9 Yatırım Teşvik Yatırım Danışmanlık Hizmeti Komple Gıda Yatırımının Planlanması, Alternatif Finans Kaynakları Çalışması ve Fizibilite Raporu Yatırım ve Proje Danışmanlık Hizmeti Yatırım ve Proje Danışmanlık Hizmeti Finansal İç Kontrol Sistemi ve Yatırım Danışmanlık Hizmeti Çevre Koruma Bilinci Oluşması Projesi Danışman Kuruluşu -AB Hibe Programı- 9

10 Kapasite Artışı ve Alternatif Dış Kaynak Fizibilite Çalışması Kurum İçi Eğitim Seminerleri Kurum İçi Eğitim Seminerleri Kurumsal Bayilik Satış Eğitim Semineri Kırıkkale İlinde Kurulan Yapı Kimyasalları ve ESP Strypor Tesisinin Fizibilite Çalışması 10

11 Ata Tohumculuk İşletmeleri San. ve Tic. A.ġ. Teşvik ve Fizibilite Çalışması Konya Meram Belediyesi Yatırım Teşvik Danışmanlık Hizmeti Savunma Sanayi Sektörü Yeniden Yapılandırma Proje ÇalıĢması AB Hibe Programları ve Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Programı Çerçevesinde Proje DanıĢmanlık Hizmetleri Organize Sanayi Bölgesi için Sanayi Kümeleri Projesi DanıĢmanlığı 11

Albert Solino Tel: +90216 680 06 76 www.albertsolino.com info@albertsolino.com

Albert Solino Tel: +90216 680 06 76 www.albertsolino.com info@albertsolino.com Albert Solino Tel: +90216 680 06 76 www.albertsolino.com info@albertsolino.com Albert Solino Uluslararası vizyona sahip deneyimli ve dinamik bir danışmanlık ekibiyiz. Farklı uzmanlık alanlarına sahip zengin

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ (UR-GE)

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ (UR-GE) 1 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ (UR-GE) Türkiye, artan dış ticaret hacmi ve ekonomik performansı ile dünya ekonomisinde önemli bir aktör haline gelmiştir.

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS AKTS AKTS T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Yarıyıl

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Yarıyıl Ders Kodları Ders Kodları Ders Kodları Ders Kodları T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları

Detaylı

Özet Tanıtım Dokümanı

Özet Tanıtım Dokümanı Özet Tanıtım Dokümanı İstanbul, 2012 Kutluşah, yönetim, finans ve süreç danışmanlığı alanlarında hizmet veren güvenilir bir iş ortağıdır Toplamda 85 yılı aşkın finansal kuruluşlar, girişimcilik ve yönetim

Detaylı

İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli)

İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli) İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli) Genel Bilgi Türkiye nin özellikle de İstanbul un uluslararası ticaret merkezi niteliği kazanmasına paralel olarak yetkin uzman ihtiyacı daha da artmıştır.

Detaylı

ABİGEM, KOBİ lerin dışa açılım süreçlerine profesyonel destek veriyor. GTO Yönetim. Kurulu Başkanı Mehmet

ABİGEM, KOBİ lerin dışa açılım süreçlerine profesyonel destek veriyor. GTO Yönetim. Kurulu Başkanı Mehmet ABİGEM >> ABİGEM, KOBİ lerin dışa açılım süreçlerine profesyonel destek veriyor Türkiye açısından ABİGEM in son derece önemli bir model olduğunu belirten Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aslan,

Detaylı

İç İ in i d n ek e il i er e Hakkımızda Bilgi Alanlarımız Örnek Çözümlerimiz İletişim w w w. t e k i m. co m. t r 2

İç İ in i d n ek e il i er e Hakkımızda Bilgi Alanlarımız Örnek Çözümlerimiz İletişim w w w. t e k i m. co m. t r 2 Teknolojik ve Kurumsal İşbirliği Merkezi İçindekiler Hakkımızda Bilgi Alanlarımız Örnek Çözümlerimiz İletişim www.tekim.com.tr 2 Hakkımızda www.tekim.com.tr Hakkımızda Kuruluş TEKİM, 2005 yılında Ankara

Detaylı

Bölgenin öncüsü, Ortadoğu nun Cazibe Merkezi ve uluslararası düzeyde rekabet edebilen bir DİYARBAKIR

Bölgenin öncüsü, Ortadoğu nun Cazibe Merkezi ve uluslararası düzeyde rekabet edebilen bir DİYARBAKIR 30 1 İÇİNDEKİLER 1. YATIRIM KAVRAMI VE TÜRLERİ 2. TEŞVİK 3. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 4. DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI 5. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 6. KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TEZSİZ İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (MBA) & TEZLİ İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (MBA) Neden Yeditepe MBA Yeni küresel iş ortamı

Detaylı

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ TOBB ETÜ-SEM (1 Nisan 2006 1 Temmuz 2010)

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ TOBB ETÜ-SEM (1 Nisan 2006 1 Temmuz 2010) TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ TOBB ETÜ-SEM (1 Nisan 2006 1 Temmuz 2010) KURULUŞ TOBB ETÜ-SEM, 22 Ekim 2005 tarihinde Resmi Gazetede yönetmeliğinin

Detaylı

Merzifon Ankastre Kümelenmesi

Merzifon Ankastre Kümelenmesi Merzifon Ankastre Kümelenmesi www.innocentric.com.tr 03124343366 Bu rapor Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen TR83/2010/DFD/01/59/02 referans numaralı Doğrudan Faaliyet Desteği programı

Detaylı

Eğitim. Danışmanlık. Kurumsal Projeler

Eğitim. Danışmanlık. Kurumsal Projeler Eğitim Danışmanlık Kurumsal Projeler Biz Kimiz? AKGEM (Aktif Kurumsal Gelişim Merkezi) kurucu ve eğitmenlerinin 15 yılı aşan özel sektör ve akademik deneyimleri sebebiyle alanında uzman bir firmadır. İş

Detaylı

İŞLETME TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TÜRKÇE) DERS İÇERİKLERİ

İŞLETME TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TÜRKÇE) DERS İÇERİKLERİ İŞLETME TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TÜRKÇE) DERS İÇERİKLERİ ISLY 500 Örgüt ve Yönetim Kuramı AKTS 7, Kredi (3+0) 3 Bu dersin amacı örgütlerin ve örgütlenme sürecinin işleyişini açıklamak ve anlamak

Detaylı

TTGV İnovasyon Esaslı Rekabetçilik Analizi Modeli. Mayıs 2015

TTGV İnovasyon Esaslı Rekabetçilik Analizi Modeli. Mayıs 2015 TTGV İnovasyon Esaslı Rekabetçilik Analizi Modeli Mayıs 2015 Uluslararası Rekabetçi Olmak Uluslararası rekabetçi endüstriler, rekabetçi üstünlük yaratmak ve sürdürülebilir kılmak için firmalarının yeterli

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları Dersler Kredisi T P K 501

Detaylı

w w w. t e o l u p u s. c o m

w w w. t e o l u p u s. c o m D E N E T İ M V E Y Ö N E T I M D A N I Ş M A N L I Ğ I $ w w w. t e o l u p u s. c o m HAKKIMIZDA Şirketimiz, uluslararası nitelikteki kadrosuyla üstün seviyede hizmet verme amacıyla iç denetim, iç kontrol,

Detaylı

KOSGEB GENEL EĞİTİM PROGRAMLARINA NASIL KATILABİLİRİM?

KOSGEB GENEL EĞİTİM PROGRAMLARINA NASIL KATILABİLİRİM? KOSGEB DENİZLİ İŞLETME GELİŞTİRME MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA İLİ GENEL EĞİTİM PROGRAMLARI 2010 SUNUŞ KOBİ lerin yaşamakta olduğu tüm sorunların temelinde eğitim eksikliği yatmaktadır. Ekonomik, sosyal hayata

Detaylı

Koruyarak büyüyen, üreterek gelişen, yenilikçi İzmir için... İzmir Kalkınma Ajansı

Koruyarak büyüyen, üreterek gelişen, yenilikçi İzmir için... İzmir Kalkınma Ajansı Koruyarak büyüyen, üreterek gelişen, yenilikçi İzmir için... İzmir Kalkınma Ajansı www.izka.org.tr İZMİR KALKINMA AJANSI Kalkınma Ajansları kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki

Detaylı

MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Medipol Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, uluslararası standartlarda yüksek kaliteli

Detaylı

TR83 Bölgesi nde Ar-Ge ve İnovasyon ile Yenilenebilir Enerji Anket Sonuçları

TR83 Bölgesi nde Ar-Ge ve İnovasyon ile Yenilenebilir Enerji Anket Sonuçları TR83 Bölgesi nde Ar-Ge ve İnovasyon ile Yenilenebilir Enerji Anket Sonuçları Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı gelecek dönemdeki çalışmalarına yol vermesi amacıyla 128 paydaşın katılımı ile TR83 Bölgesi nde

Detaylı

SİZİ DİNLİYORUZ ve SİZE UYGUN EN İYİ ÇÖZÜMLERİ ÜRETİYORUZ

SİZİ DİNLİYORUZ ve SİZE UYGUN EN İYİ ÇÖZÜMLERİ ÜRETİYORUZ SİZİ DİNLİYORUZ ve SİZE UYGUN EN İYİ ÇÖZÜMLERİ ÜRETİYORUZ INTERMARK BUSINESS CONSULTANCY 1 www.intermark.com.tr INTERMARK YÖNETİM DANIŞMANLIĞI olarak bizler, 10 yıli aşkın süredir müşterilerimize nitelikli

Detaylı

T.C EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

T.C EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı T.C EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ Proje yaklaşımını ve kümelenme yaklaşımını esas

Detaylı

Dokümanda; Maliye Bakanlığı Tarafından Sağlanan Vergisel Teşvikler ve AR-GE İndirimi

Dokümanda; Maliye Bakanlığı Tarafından Sağlanan Vergisel Teşvikler ve AR-GE İndirimi SunuĢ Bu doküman hazırlanırken kurumların yürüttükleri programlar; 1. Çağrı Yöntemi ile Duyurusu Yapılan Hibe Programları ve 2. Yıl Boyunca Açık Olan Hibe/Destek Programları özelinde değerlendirilmiştir.

Detaylı

2015 Eğitim Takvimi Biymed Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

2015 Eğitim Takvimi Biymed Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri 2015 Eğitim Takvimi BiYMED Eğitim ve Danışmanlık BiYMED Danışmanlık, uzman kadrosu ile danışmanlık, eğitim ve yazılım hizmetleri sağlar. BiYMED Danışmanlık, müşterilerine hizmet almak istedikleri alanlarda

Detaylı

Keşfetme yolculuğunun esası, yeni yerler, yeni şeyler aramak değildir.. Yeni gözler ile aramaktır.

Keşfetme yolculuğunun esası, yeni yerler, yeni şeyler aramak değildir.. Yeni gözler ile aramaktır. Keşfetme yolculuğunun esası, yeni yerler, yeni şeyler aramak değildir.. Yeni gözler ile aramaktır. Marcel Proust İnsan. Bilgi ihtiyacı en az kendisi kadar eski olan tek varlık. Kendisini; bilme arayışı

Detaylı

Eğitim Broşür. 1. Liderlik Bahri Aydın. Eğitim Süresi: 3 gün. Eğitim Konusu/ İçeriği:

Eğitim Broşür. 1. Liderlik Bahri Aydın. Eğitim Süresi: 3 gün. Eğitim Konusu/ İçeriği: Eğitim Broşür 1. Liderlik Bahri Aydın Eğitim Süresi: 3 gün Günümüzde işletmelerin en önemli sermayesinin insan daha doğrusu yetişmiş insan, yaratıcı düşünceye sahip insan olduğu ortaya çıktı. İşte bu tip

Detaylı

2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI

2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI 2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI TR21 DÜZEY 2 BÖLGESİ (EDİRNE, KIRKLARELİ, TEKİRDAĞ) İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 1. GİRİŞ 4 2. 2012 YILI ÖNCELİKLERİ 7 3. 2012 YILI FAALİYETLERİ 9 3.1.

Detaylı

KADRO - GÖREV ve ROL TANIMLARI

KADRO - GÖREV ve ROL TANIMLARI KADRO - GÖREV ve ROL TANIMLARI 1. KADRO GÖREV TANIMLARI 2. ROL TANIMLARI 1. KADRO - GÖREV TANIMLARI GÖREV TANIMI VE İŞ GEREKLERİ TANIMLAR Görevin Adı / Kodu Genel Müdür / GM-0-00 NİTELİK ve BECERİLER Eğitim

Detaylı

PROJE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ. hedeflerinizi kolaylaştıran çözümler. www.noktadanismanlik.net

PROJE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ. hedeflerinizi kolaylaştıran çözümler. www.noktadanismanlik.net PROJE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ hedeflerinizi kolaylaştıran çözümler www.noktadanismanlik.net PROJE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 2008 yılında Kayseri de kurularak faaliyetlerine başlayan Nokta Danışmanlık,

Detaylı