ORTAAFRIKA IHRACAT PAZAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ORTAAFRIKA IHRACAT PAZAR"

Transkript

1

2 istanbul TiCARET ODASI YAYlN NO : ' ORTAAFRIKA IHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI NiJERYA GANA TANZANYA istanbul

3 Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin Birleşmiş Milletler Geliştirme Programı çerçevesinde TUR/88/031 numaralı projesi olup istanbul Ticaret Odası'nın elemanlarınca hazırlanmıştır. Hazırlayanlar Selçuk Tayfun Ok Özlenen Sezer

4 ÖN SÖZ Oda'mızın, ihracatçılarımızın ve dış yatırımlarla ilgilenen şirketlerimizin potansiyel pazarlarla ilgili bilgi gereksinimlerinin karşılanmasına yönelik çeşitli çalışmaları da bulunmaktadır. Bu tür çalışmalarımızın en önemlilerinden birisi ihracat pazar araştırmaland ır. Ticari ve ekonomik ilişkilerimizin geliştirilmesi bakımından potansiyel arzeden ülkelerdeki piyasa koşulları, ekonomik durum, iş mevzuatı ve işadamiarım ız açısından yararlı olacağı düşünülen diğer konulara ilişkin bilgilerin araştırılıp değerlendirildiği bu çalışmalar, 1984 yılından beri sürdürülmektedir yılına kadar yalnızca Oda'mızın olanakları ile gerçekleştirilen bu tür araştırma çalışmaları, Birleşmiş Milletler (BM) Geliştirme Programı çerçevesinde işbirliği yaptığımız Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC) ile ortaklaşa projelerle de yapılmaya başlanmıştır. Söz konusu proje çerçevesinde gerçekleştirilen bu araştırmada, ülkemiz açısından bugüne kadar hemen hemen hiç değerlendirilmeyen fırsatiara sahip olan, ancak yeterli bilgi sahibi almadığımız üç Afrika ülkesi seçilmiştir. Doğu'dan Batı'ya doğru Orta Afrika kuşağında yeralan Tanzanya, Nijerya ve Gana, özellikle ihracat potansiyelimiz açısından incelenmiştir. Araştırmamızın ihracatçılarıiıııza ve ilgililere faydalı olmasını diler, hazırlanmasında katkısı bulunan BM kuruluşlarına, T.C. Nijerya Büyükelçisi Salih Zeki Karaca'ya, T.C. Lagos Ekonomi ve Ticaret Müşaviri Ayhan Özkan'a, çalışmayı yapan Oda' m ız elemanları Selçuk Tayfun Ok ve Özlenen Sezer'e, yazımını gerçekleştiren Oya Uçar ve Selma Subutay'a teşekkür ederim. Genel Sekreter Prof. Dr. ismail Özaslan

5

6 içindekiler ÖNSÖZ AMAÇ-YÖNTEM ÖZET DEGERLENDiRME-SONUÇ NiJERVA ÜLKE VE TOPLUM COGRAFi YAPI DEMOGRAFiK YAPI Sosyal Yapı Nüfus Dil Din Eğitim ve Sağlık Para Birimi TARiHi YAPI idari YAPI ll. GENEL EKONOMi GENEL DURUM imalat SANAYii TARIM VE HAVVANCILIK Tarımsal Üretim... ~ Hayvancılık, Balıkçılık MADENCiLiK VE PETROL Maden Üretimi Petrol Üretimi ULAŞTlRMA Karayolu Taşımacılığı Denizyolu Taşımacılığı Demiryolu Taşımacılığı Havayolu Taşımacılığı BÜTÇE VE ÖDEMELER DENGESi lll. DIŞ TiCARET GENEL DIŞ TiCARET ihracat ithalat TÜRKiYE-NiJERYA TiCARi ilişkileri IV. PAZAR HAKKINDA BiLGiLER PAZARlN YAPISI Yurtiçi Mal Arz ı..., Dış Ticaretin Genel Seyri ithalatta Kısıtlamalar ithalat Uygulaması ithalatta Vergi Uygulamaları... 43

7 1.6. Dağıtım Kanalları Tüketicinin Yapısı ve Davranışlar ihracat Olanaklarım ız ihracatçılarımıza Öneriler V. işadamlari için YARARLI BiLGiLER ÜLKEYE GiDiŞ NASIL GiDiLiR NE ZAMAN GiDiLiR GÜMRÜK KONTROLÜ i KLiM-KIY AFET... 5:3 6. ULAŞIM iş SAATLERi HABERLEŞME DiGER YARARLI BiLGiLER O. YARAR Ll ADRESLER GÖRÜŞÜLEN KiŞiLER FAYDALANILAN KAYNAKLAR GANA ÜLKE VE TOPLUM COGRAFi YAPI DEMOGRAFiK YAPI Sosyal Yapı Nüfus Dil Din Eğitim ve Sağlık Para Birimi TARiHi YAPI idari YAPI ll. GENEL EKONOMi TARIM imalat SANAYii MADENCiLiK BANKACillK BÜTÇE VE ÖDEMELER DENGESi ULAŞTlRMA Karayolu Taşımacılığı Demiryolu Taşımacılığı Havayolu Taşımacılığı Denizyolu Taşımacılığı lll. DIŞ TiCARET GENEL DIŞ TiCARET ihracat ithalat TÜRKiYE-GANA TiCARi ilişkileri... 81

8 IV. PAZAR HAKKINDA BiLGiLER PAZARlN YAPISI Pazarın Tanımı ve Büyüklüğü Dağıtım Kanalları Tüketicinin Yapısı ve Davranışları ithalat Rejimi ve Uygulaması ithalatı Yasak Mallar ve Kısıtlamalar ithalatın Finansmanı ithalatta Gerekli Belgeler ithal Mallarında Standart Uygulaması ve E kspertiz Uygulaması Gümrük Rejimi ve istenilen Belgeler O. ithalatta Alınan Vergiler Ambalaj Paketierne ve Etiketlema Standartları Pazara Giriş için Çeşitli Bilgiler V. işadamlari için YARARLI BiLGiLER ÜLKEYE GiRiŞ NASIL GiDiLiR NE ZAMAN GiDiLiR GÜMRÜK KONTROLÜ iklim VE KIYAFET ULAŞIM... : iş SAATLERi HABERLEŞME OTELLER DiGER YARARLI BiLGiLER Y ARARLI ADRESLER GÖRÜŞÜLEN KiŞiLER FAYDALANILAN YAYlNLAR TANZANYA ÜLKE VE TOPLUM COGRAFi YAPI DEMOGRAFiK YAPI Sosyal Yapı Nüfus Dil Din Eğitim ve Sağlık Para Birimi TARiHi YAPI idari YAPI ll. GENEL EKONOMi O 1. TARIM MADENCiLiK

9 3. imalat SANAYii BÜTÇE BANKACillK ULAŞTI RMA Demiryolu Taşımacılığı Karayolu Taşımacılığı Denizyolu Taşımacılığı Havayolu Taşımacılığı lll. DIŞ TiCARET GENEL DIŞ TiCARET ihracat ithalat TÜRKiYE-TANZANYA TiCARi ilişkileri IV. PAZAR HAKKINDA BiLGiLER PAZARlN YAPISI Pazarın Tanımı ve Büyüklüğü Dış Ticaretin Seyri ve Beklentiler Dağıtım Kanalları Tüketicinin Yapısı ve Davranışları ithalat Rejimi ve Finansman Uygulaması ithalat Kısıtlamaları ve Yasaklar Bürokrasi ve Kambiyo Uygulamaları ithalatta Gerekli Belgeler ithal Mallarında Standart Uygulaması O. ithalatta Kontrol ve Denetim Gümrük ve Antrepo Rejim ithalatta Vergi Uygulamaları Transit Ticaret Zanzıbar'ın ithalat Rejimi Pazara Giriş için Çeşitli Bilgiler V. işadamlari için YARARLI BiLGiLER ÜLKEYE GiRiŞ NASIL GiDiLiR NE ZAMAN GiDiLiR GÜMRÜK KONTROLÜ iklim VE KIYAFET ULAŞIM iş SAATLERi HABERLEŞME ÇEŞiT~i ~DRES~E~ O. GORUŞULEN KIŞILER FAYDALANILAN KAYNAKLAR

10 AMAÇ VE YÖNTEM A.AMAÇ Bu pazar araştırmasının en önemli amacı, uluslararası ticaret ile ilgilenen firmalarımızın dikkatini, haklarında çok az şey bildiğimiz Orta Afrika ülkelerine çekebilmektir. Böylece, ihracatımızın arttırılması açısından yeni pazar olanaklarının bulunması, ihraç ürünlerimizin çeşitlendirilmesi de mümkün olabilecektir. Araştırmamızın bir başka amacı da, halen ithalatını yaptığımız birçok hammadde ve tarımsal ürünün daha değişik kaynaklardan daha düşük maliyetlerle sağlanması olanaklarının incelenmesidir. Afrika kıtasında, nispeten daha iyi değerlendirebildiğimiz Kuzey Afrika Ülkeleri ve Güney Afrika Cumhuriyeti dışında, ihracat potansiyelimizi değer!endiremediğimiz ülkeler mevcuttur. Bunlardan üçü, Birleşmiş Milletler'in (BM) ticareti geliştirme kuruluşu olan Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC) ile yaptığımız işbirliği projesi çerçevesinde ele alınmıştır. Bunlar, doğudan batıya doğru orta kuşakta yeralan Tanzanya, Gana ve Nijerya'dır. Bu üç ülke, gerek ekonomik düzenleri, gerekse siyasi yapılanmaları dikkate alınarak, BM kuruluşları ile mutabakat içerisinde belirlenmiştir. Masabaşı ve saha araştırmalarımızda, yukarda belirtilen amaçlar doğrultusunda sözkonusu ülkelerin, a) Ekonomik yapısı ve durumu, b) Pazar büyüklüğü ve potansiyeli, c) Yurtiçi arz ve talep, ithalatının yöneldiği kaynaklar, d) Kalite, paketleme, ambalajlama ve işaretierne standartları, e) Dağıtım kanalları, f) Tüketici tercihleri, g) Dış ticaret mevzuatı, h) Pazar ile ilgili beklentiler ve öneriler, gibi işadamlarımızın gereksinim duyabilecekleri çeşitli ayrıntılar, mümkün olduğunca ele alınarak, incelenerek bilgi derlenmeye çalışılmıştır. B. YÖNTEM Oda'mızca, 1984 yılından bu yana gerçekleştirilen pazar araştırmalarında da olduğu gibi öncelikle, birinci aşamada, ihracatımız açısından potansiyel gösteren ülkelerden, ithalat büyüklüğü, ithalat mevzuatı, ihraç mallarımızın üçüncü ülkelerden ithal edilip edilmediği, ihracatçılarımızca yeterince tanınıp tanınmadığı, ekonomik ve siyasi yapısı ve istikrarı gibi çeşitli kriterler gözönüne alınarak Tanzanya, Nijerya ve Gana hedef ülkeler olarak seçilmiştir. 9

11 ikinci aşamada, masabaşı araştırması yapılacak hedef ülke (ler) ile ilgili olarak çeşitli dillerde yayınlanan mevcut bilgi kaynakları taranmış, güncel ve kullanılabilir bilgilerin toplanmasına çalışılmıştır. Masabaşı araştırmalarının ilk bölümünde Oda'mızda mevcut olan bilgiler incelenmiş, çeşitli kuruluşlardan dokümanlar toplanmıştır. ikinci bölümde ise, Cenevre'deki Uluslararası Ticaret Merkezi'nin dokümantasyon biriminde çalışmalar yapılmış ve bu ülkeler ile ilgili uzmanlarla görüşülmüştür. Üçüncü aşamada ise, sırasıyla Tanzanya, Gana ve Nijerya'ya gidilerek, Dar Es Salaam, Akra ve Lagos şehirlerinde saha araştırmaları gerçekleştirilmiştir. Masabaşı çalışmaları sırasında belirlenen ilgili kurum ve kuruluşlarla yüzyüze görüşmeler yapılarak sürdürülen saha araştırmalarında da, ilgili yetkililerden mevcut uygulamalar ile önümüzdeki yıllarda iş mevzuatı ile ilgili muhtemel politikaları ithalatçıların piyasa değerlendirmeleri, tercihleri, ihracştçılarımıza önerileri ile ilgili görüşleri alınmıştır. Dördüncü ve son aşamada da, masabaşı ve saha araştırmaları sonucunda elde edilen tüm bitgilerbir kere daha gözden geçirilmiş, araştırma sonuçları kaleme alınmış ve hazırlanan rapor kitap haline getirilmiştir. 10

12 ÖZET, DEGERLENDiRME VE SONUÇ Tanzanya, Nijerya ve Gana, gelişmişlik düzeyi bakımından dünya ortalamasının altında bulunmalanna karşm, Afrika kitasimn görece daha iyi durumda bulunan ülkeleri olup, kendi bölgelerinde önemli konumlara sahiptir. Yeraltı ve yerüstü kaynakları ile önemli bir potansiyele sahip olan her üç ülke de, yanlış ekonomi politikaları nedeniyle istedikleri gelişme hızına kavuşamamıştır. Özellikle Nijerya, zengin petrol rezervlerine rağmen, çeşitli tahminlere göre 120 milyona ulaşan nüfusu ve yanlış ekonomik uygulamalar nedeniyle, bulunması gereken çizginin altında kalmıştır. Sözkonusu ülkelerde tüketim ve ithalat eğilimi oldukça yüksektir. Bir yandan ekonomik büyüme için gerekli olan yatırım mallarının zorunlu ithalatı, bir yandan halkın bastırılmış tüketim açlığı ithalat faturasının sürekli artışına yolaçmaktadır. Ödemeler dengesinden kaynaklanan döviz darboğazı nedeniyle, kullanılmış mal ithalatı da oldukça yaygındır. Bu ülkelerin üçü de serbest piyasa ekonomisini tercih etmişlerdir. Dış ticaret sistemleri oldukça liberaldir. ithalatta ve ihracatta kısıtlama ve yasaklamalar çok fazla değildir. ithalatın finansmanı konusunda, özellikle Merkez Bankası kaynaklarından kullanım sözkonusu olduğunda, maliyet ve tahsis süresi artmaktadır. Bürokrasi ve gümrük işlemleri bakımından Gana, diğer iki ülkeye göre daha düzenlidir. Nijerya ise, gerek iç, gerekse dış ticarette çeşitli düzensizlikler yaşayan, hatta sistemli bir şekilde yabancı firmaları dolandıran illegal firmaların bulunduğu bir ülkedir. Öncelikle bu ülke ile olan ticari ilişkilerde çok daha ihtiyatlı davranmaktayarar vardır. Ürün kalitesi, ambalajlama, paketleme ve işaretleme standartları konusunda herhangi bir yaptırırnın veya talebin bulunmadığı bu ülke pazarlarında, özellikle tüketicilere yönelik gıda maddelerinde küçük paketierin satış şansı daha yüksektir. Alım gücünün zayıflığı, iklim ve koruma koşullarının yetersizliği nedeniyle büyük miktarda mal alımı yaygın değildir. Tüketici tercihleri bakımından söylenebilecek ilk söz, tahmin edilebileceği üzere, ürün fiyatının en önemli unsur olduğudur. Tüketidierin ve ithalatçıların gözünde Avrupa, ABD ve Japonya menşeli malların bir prestiji bulunsa da, fiyat unsuru herşeyin gözardı edilmesine neden olmaktadır. Ayrıca, ithalatçılar açısından, ödeme koşullarının avantajlı olması, hatta mal takasının sözkonusu olması gibi durumlarda tercih hemen değişebilmektedir. Türk ihraç mallarının bir kısmı, başta Nijerya olmak üzere, bu ülkelerde bilinmektedir. Elektrikli ev eşyaları, otomotiv sanayi ürünleri, bisküvi ve şe- 11

13 kerlemeler, alüminyum profil, konserveler, inşaat malzemeleri, tekstil ürünleri, plastik eşyalar, ilaçlar gibi ürünlerimiz bu ülkelere az çok ihraç edilmektedir. Ancak, bu ülkelerdeki ithalatçıların Türkiye'nin üretim ve ihracat potansiyelinden yeterince haberdar olduklarını belirtmek zordur. TANZANYA Türk ihraç ürünleri için muhtemel bir pazar olan Tanzanya, kişi başına gelirin oldukça düşük olduğu ve ödemeler dengesinde büyük açıkların bulunduğu bir ülkedir. Takas yoluyla yapılacak ticaret ülke şartları itibariyle ve özellikle döviz sıkıntısını aşabilmek için uygun bir yol olarak görünmektedir. Tanzanya'dan Türkiye'ye ithal edilebilecek muhtemel ürünler kahve, kakao, kereste, tropikal meyvalar, hurma, deniz ürünleridir. Türkiye'den ihraç edilebilecek ürünler özellikle inşaat malzemesi, plaştik malzeme, hazır giyim, işlenmiş gıda maddesi, sebze, tahıl, elektrikli eşyalar, oto yedek parçası, ilaç, çeşitli tüketim maddeleridir. Türkiye'nin Tanzanya piyasasına girmesi için ulaşım büyük bir engel gibi görünse de, Uzakdoğu ve Güney Afrika güzer Direkt ulaşım imkanının sağlanması gahının üzerinde olması bir avantajdır. ürünlerimizin piyasaya daha kolay girmesini sağlayacaktır. Genel hatlarıyla Tanzanya orada yatırım yapmayı düşünenişadamlarımıza müsait bir ortam vaat etmektedir. GANA Gerek uluslararası ticaret, gerekse de dağıtım kanalları ve iç ticaret bakımından, Gana diğer. ülkelere nazaran oldukça düzenli bir ülkedir. Dış ödemeler dengesi sorunları bulunmaktadır. Özellikle ithalatın finansmanında giderek artan sorunlar belirmektedir. Tanzanya ile aynı sosyo-ekonomik yapıya sahip olan ülkede ithalat ve ihracat yapabileceğimiz ürünler de hemen hemen aynıdır. Gana Ticareti Geliştirme Konseyi, istanbul Ticaret Odası ile işbirliği yapmayı arzu etmektedir. Bu işbirliği ortak iş toplantıları ve Türk ihracatçılarının Akra Uluslararası Fuarı'na katılması şeklinde ifade edilmektedir. NiJERYA Türk ihraç ürünleri bu piyasalarda bilinmektedir. Buzdolabı, bisküvi, forklift, alüminyum profil halen Nijerya pazarında bulunan ürünlerimizdir. Nijerya'nın dış ticarette çeşitli sorunları vardır. Yabancı işadamları için güvenli iş yapabilme ise en önemli sorundur. Bir diğer sorun da tüm gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi ithalatın finansmanı sorunudur. Bu araştırmamız süresinde özellikle saptanan bir nokta da gerek dış ticaret gerekse genel ekonomik durum hakkında detaylı rakamsal bilginin Nijerya'da bulunmadığıdır. 12

14 Zengin petrol rezervleri ve 120 milyonluk nüfusu dolayısıyla, Nijerya, Afrika'daki en büyük pazarlardan biri olmaktadır. Lagos'da görüşülen ve Türkiye ile iş yapan ithalatçı firmalara göre, Türk ihraç ürünlerinin rekabet şansı oldukça fazladır. Ancak Türk sanayiinin ve dış ticaretinin son on yıldaki gelişmelerinden yeterince haberdar olmadığı söylenmelidir. Sonuç olarak belirtmek gerekirse, bu piyasalarda Türk ihraç ürünlerinin, kalite, paketleme, etiketierne vs. hususlarda bir sorunu yoktur. Ancak, direkt ulaşım imkanlarının bulunmaması ve fiyat dalgalanmaları ihraç ürünlerimiz açısından temel sorun olmaktadır. Türkiye'den bu ülkelere açılacak ithalat kredilerinin Afrika piyasası için olumlu bir etki yapacağı kesindir. 13

15

16 NIJERYA

17

18 NiJERYA 1. ÜLKE VE TOPLUM 1. COGRAFi V API Resmi adı Nijerya Federal Cumhuriyeti olan ülke, Batı Afrika'da Gine Körfezi kıyısında yer almaktadır. Toplam yüzölçümü kilometrekare olan ülke, batıda Benim, kuzeyde Nijer, kuzeydoğuda Çad gölü ve doğuda Kamerun ile çevrilidir. Jeolojik yapı olarak çok yüksek bir ülke değildir. Nijer ırmağı ülkenin en büyük akarsuyu olup Gine Körfezi'ne dökülmektedir. Trepik iklim kuşağında yer alan ülkede özellikle güney bölgelerde muson yağmurları etkili olmaktadır ve ortalama sıcaklık 32 C'dır. iç kesimlerde ise yağış mevsimi Nisan ve Ekim arasındadır ve ortalama sıcaklık daha yüksektir. Güney kıyılarda yıllık yağış miktarı mm. kuzey bölgelerde ise 500 mm. civarındadır. 2. DEMOGRAFiK YAPI 2.1. Sosyal Yapı Nijerya da diğer Afrika ülkeleri gibi oldukça karmaşık bir etnik yapıya sahiptir. Çeşitli göç yollarının kesiştiği bir noktada olması Nijerya'da kendi gelenek ve görenekleriyle yaşayan 250 farklı grubu bir araya getirmiştir. 1960'1ı yılarda çeşitli sebeplerden başlayan dış göç daha sonraki yıllarda yerini tam tersi bir olaya; dışarıdan Nijerya'ya göçe bırakmıştır. Ülke içinde özellikle kakao üretim bölgeleri ve batıdaki sanayi ve tarım bölgelerine yönelik iç göç demografik yapının sürekli hareketli olmasına yol açmıştır Nüfus Nijerya nüfus artış hızı bakımından dünyada ilk sıralarda yer almaktadır. Ülkede etnik yapının olması nedeniyle sağlıklı bir nüfus sayımı yapılması oldukça güçtür yılı Kasım ayında ülkenin nüfusu milyon olarak açıklanırken, aynı dönem için uluslararası kaynaklar milyon olarak Nijerya'nın nüfusunu tahmin etmişlerdir. Nüfus artış hızının %3.4. olduğu ülkede bu oranın 2000'1i yıllarda %2.5'dan daha düşük bir seviyeye çekilmesi için hükümetçe çalışmalar yapılmaktadır. Ülkedeki nüfusun %46'sı 15 yaşın altındadır. Bu durumda eği- 17

19 tim, istihdam ve tüketim gibi birçok konunun Nijerya için büyük sorun haline gelmesi demektir. Ülkenin en büyük şehri Lagos'dur. Sadece bu şehirdeki nüfus artış hızı yılık %1 O olurken son dönemlerde ekonomik şartların güçleş m esi sonucunda Lagos halkı ülkenin başka bölgelerine göç etmişlerdir. Özellikle 1991 yılında Abuja şehrine federal başkent ilan edilmesinden sonra bu tür göçler hızlanmıştır. Nijerya'nın önemli Şehirleri ve Nüfusları (1991 Rakamları - Milyon) lbadan Adamawa Anambra Borsa Lagos Niger On do Abuja Del ta Enugu Kaduna Ku no Katsına Sakoto Nijerya etnik açıdan son derece karmaşık bir yapıya sahiptir. Yaklaşık 250 etnik grubun en önemlileri Hausa-Fulanı, Yorubu ve lba'lardır Dil Ülkenin resmi dili ingilizcedir. Ticari görüşmelerde ve günlük hayatta tamamiyle ingilizce kullanılmaktadır. Nijerya'da kırsal kesimde kullanılan en yaygın Afrika dili özellikle kuzey eyaletlerinde kullanılan Hausa dilidir. Nüfusun %45'i Müslüman, %38'i ise Hıristiyandır. Müslümanlık kuzey eyaletlerde, Hıristiyanlık ise güney eyaletlerde yaygın olup, Hıristiyanların üçte ikisinden fazlası Protestandır. Kırsal kesimdeki etnik gruplar arasında çeşitli farklı inançlara rastlanmaktadır Eğitim ve Sağlık ilköğretim zorunlu ve parasızdır. 1976'da başlayan bu uygulama ile okullaşma oranı çok yükselmiştir. Ancak orta öğrenimden itibaren eğitime devam edenlerin sayısı giderek azalmaktadır. Özellikle 1970 yılından sonra yüksek öğrenime önem verilmiş ve üniversite ve yüksek okullar açılmıştır. Yüksek öğrenim özellikle teknisyen ve öğretmen yetiştirmeye yöneliktir. 18

20 Nijerya'da sağlık koşulları ve hizmetleri son derece kötüdür. Sıtma, verem, menenjit gibi hastalıklardan ölüm oranı oldukça yüksektir. içme suyu kaynaklarının kıtlığı ve temizlik koşullarından yoksun oluşu bulaşıcı hastalıkları artırmaktadır. Ülkede ortalama yaşarn süresi, kadınlarda 50 erkekierde 47'dir Para Birimi Nijerya'nın para birimi Naira'dır. Naira'nın alt birimleri kobo olup 1992 yılı Aralık ayı itibariyle 1 ABD doları 21.8 Naira, itibarıyla 1 ABD Doları 21.9 Naira etmektedir. 3. TARiHi YAPI Tarihi boyunca, Nijerya, çeşitli sömürgeci devletlerin etkisinde kalmıştır. Birinci Dünya Savaşı'ndan önce kuzey ve güney olarak ikiye ayrılan ülkede Ekim 1963'de Cumhuriyet ilan edilmiştir. Ancak bu tarihten sonra ülkede başlayan karışıklıklar çeşitli bölgelerde savaş çıkmasına sebep olmuş. 1975'de başa geçen Albay Mohammed, başka bir darbeyle indirildikten sonra, 1978 yılında siyasi partiler üzerindeki yasağın kalkmasıyla hazırlanan yeni anayasa ile sivil yönetime geçilmiştir. Seçimle başa geçen Shagari kısa bir süre sonra Tümgeneral Buhari tarafından gerçekleştirilen bir darbeyle görevden alınırken, kendisi de, 1985 yılında şimdiki Devlet Başkanı Babangida tarafından görevden uzaklaştırılmıştır. Babangida Silahlı Kuvvetler Yönetim Konseyi'nin Başkanı olarak, konumunu sağlamlaştırdıktan sonra ekonomik reformlara öncelik vermiş, defalarca ertelenen sivil yönetime geçiş için son olarak da 1992 yılı bildirilmiş ancak yine mümkün olmamıştır. 4. idari V API Nijerya Federal bir idari sistemle yönetilir. Ulusal Devlet Konseyi ve Ulusal Bakanlar Konseyi birer danışma organı niteliğindedir Temmuz'unda açıklanan sivil yönetime geçiş planı anayasa ve seçimlerle ilgili çalışmalar bittikten sonra 1992'de sivil hayata geçişi önermişse de bu bir türlü gerçekleşememiştir. Tarihi geçmişinde birçok darbe yaşamış olan Nijerya'da Ulusal Meclis'in yerini Silahlı Kuvvetler Yönetim Konseyi (AFRC) almıştır. Aynı zamanda devletin ve hükümetin başı olan AFRC'nin Başkanı yürütme yetkilerini bu Konsey ile birlikte kullanmaktadır. Yeni sivil hayata geçiş aşamasında 1993'de yapılacak seçi.mler için 13 parti kurulmuş ancak Ulusal Seçim Komisyonu bunlardan sadece ikisinin seçime girmesine izin vermiştir. Sosyal Demokratik Parti ile Ulusal Cumhuriyetçiler Birliği Partisi seçime girecek partilerdir. 19

21 Ülkedeki hukuk sistemi islam ve ingiliz hukuk sistemine göre çalışmaktadır. En yüksek yargı merci olan Yüksek Mahkeme'nin dokuz üyesi arasında islam ve görenek hukuyla, ingiliz hukuku alanlarında eğitim görmüş yargıçlar yer alır. ll. GENEL EKONOMi TABLO 1 ÇEŞiTLi EKONOMiK GÖSTERGELER GSYiH Milyar N. Cari Fiy Büyüme Enflasyon% Cari işlemler $ Milyon Rezervler Altın Hariç Dış Borçlar Döviz Kuru N : $ Aralık 1992 N : $1 Kaynak: E/U World Outlook Nijerya'nın giderek azalan büyüme oranını 1993 yılı için %5.5 olarak gerçekleştirdiği tahmin edilmektedir. Ancak tüm ekonomik kalkınma petrol üretimine bağlı olarak gelişmektedir. Ülkede tarım sektöründen sonra ikinci önemli ekonomik faaliyet petrol üretimi ve ihracatıdır. 1. GENEL DURUM Nijerya, başta petrol olmak üzere, oldukça geniş doğal zenginliklere sahip bir ülkedir. Ancak yıllar boyu yanlış uygulanan politikalar ve petrolden sağlanan döviz gelirinin doğru kullanılmaması ekonomiyi bugün içinde bulunduğu dar boğazlara kadar getirmiştir. Ülkenin askeri ve sivil yönetim arasında çok sık geçişler yaşaması, ekonominin petrole olan aşırı bağımlılığından dolayı petrol fiyatlarındaki iniş çıkışlardan etkilenmesi ve hızlı nüfus artışı ekonominin başarısız bir seyir izlemesine yol açmıştır. Bu sorunların belli bir zaman sürecinde düzeltilmesi için ibrahim Babangida yönetimi tarafından 1986 yılında yapısal düzenleme programı (Structural Adjustment Program-SAP) başlatılmıştır. SAP'ın uzun vadeli amaçlarından bazıları ülkenin ithalata olan bağımlılığını azaltmak, fiyat kontrollerini ve ithalattaki kısıtlamaları kaldırmak, ülkedeki mali mevzuatı ve yatırım mevzuatını yeniden düzenlemek şeklindedir. 20

22 Nijerya ekonomisinin içinde bulunduğu en önemli sorunlardan biri iç ve dış borçlardır. Nijerya dış borçlarının kritik bir seviyeye gelmiş sonucunda IMF tarafından hazırlanan yeni bir borç ödeme planını kabul etmek zorunda kalmıştır yılından itibaren Nijerya poundu'nun yerine tedavüle çıkan naira'nın kuru Nijerya Merkez. Bankası tarafından sabit kur olarak belirlenirken 1980'1i yıllarda ekonomik durumun giderek kötüleşmesiyle naira dolar karşısında sürekli devalüe edilmek zorunda kalmıştır yılından itibaren naira'nın kurunun Merkez Bankası'nca belirlenmesi yöntemine son verilerek ve bunun piyasa şartlarında oluşmasına karar verilmiştir. Ancak ülkede uygulanan ekonomik politikalardaki istikrarsızlıklar sonucunda naira sürekli olarak dolar karşısında değer kaybetmiştir. TABLO 2 ORTALAMA DÖViZ KURLARI N:$ Kaynak: E/U Country Profile 1993/4. Ülkedeki sosyal sınıfların geleceği ekonomik kalkınmayı da etkilemektedir. Yüksek nüfus artışı ve 250 ABD $ seviyesindeki çok düşük kişi başına gelir ile Nijerya dünyanın 13 en az gelişmiş ülkesidir. Ülkedeki günlük kaleri tüketimi uluslararası standartların çok altına inmiş olup 5 yaşın altındaki Nijeryalı çocukların yüzde altmışı yetersiz beslenme sonucunda, çeşitli hastalıklara yakalanma tehlikesi ile karşı karşıyadır. Yatırımların yavaşlaması is-. tihdam sorununu da beraberinde getirmektedir. Ülkede varolan bu tür sorunlara ve IMF ile yapılan taahhütlere rağmen alınan kararlarda çok fazla rasyonel davranılmadığı da gözlenmektedir. Nijerya'da ekonomik yapılanmada devletin ağırlığı oldukça fazladır. Sanayi ve hizmetler sektörünün bütün önemli noktalarda devlet şirketlerine rastlanmaktadır. Ancak, hem özelleştirme programı ile hem de devlet kaynaklarının başka alanlarda kullanılması politikalarıyla özel sektörün önünün açılması ve serbest rekabetin sağlanmasına çalışılmaktadır. Devlet yavaş yavaş kamu sektörü yatırımlarını azaltmaktadır. Demiryolları, haberleşme ve elektrik işlerini yapan devlet işletmeleri dahil birçok kamu şirketi geliştirme programına alınmıştır. Ülkenin önemli gelir kaynaklarından olan petrol sanayii de yeni yapılanmadan etkilenmiştir. Nijerya'da petrol çıkartan bir çok ya- 21

23 bancı firmaya çeşitli imtiyazlar tanınmıştır. Eskiden ülkede petrol arayan tek şirket olan Nigerian National Petroleum Corp. (NNPC) artık yabancılarla ortak faaliyetlere girmekte, yaptığı anlaşmalarda yüzde altmış hisse almaktadır. Ülkedeki tüm madenierin sahibi devlettir ve ancak devletten kiralanabilmektedir. Nijerya'daki özelleştirme programı çerçevesinde tamamen veya kısmen özelleştirilecek firmalar birbirinden ayrılmıştır. Tarım sektöründe çalışan bütün kuruluşlar yüzde yüz özelleştirilecek firmalar listesindedir. Buna karşılık otomotiv, petrol, kağıt, ulaştırma, çimento sanayiindeki şirketler ve basın sektörü devlet hisselerinden yalnız bir bölümünün satılacağı ve devlet desteğinin kesileceği sektörlerdir. Özelleştirme programı bazında bazı işletmelerin tam, bazılarının kısmen küçültülmesine gidilmesi hükümet tarafından önerilmiştir. Bu firmalar özelleşmeyecek ancak, devletten de destek görmeden fiyatlarını piyasa şartlarına göre ayarlayacaktır. Sadece Nijerya Havayolları ve hastaneler belli oranda devletten destek görecektir. Nijerya yabancı yatırımcılara da ülkesinde faaliyet gösterme imkanı tanımıştır. Aslında ülkedeki genel eğitim yabancılarla ticaret yapmaktan ziyade yabancıların orada yatırım yapmasının tercih edilmesi yönündedir. Ancak ülkede bazı sektörlerde sadece Nijeryalıların yatırım yapmasına izin verilmektedir. Yabancı yatırımcılara kapalı sektörler ve işletmeler aşağıda belirtilmiştir. - Reklam ve halkla ilişkiler -Şans oyunları - Radyo, televizyon yayınları ve radyo televizyon imalatı - Alkollü içki şişelema tesisi -inşaat tuğlası üretimi - Ekmek fabrikası - Mu m fabrikası - Gazine ve eğlence yeri -Sinemalar -Petrol taşımacılığı -Büyük mağaza (cirosu 2 milyon nairanın altında) -Dağıtım acentaları (araba ve yedek parça hariç) -Gayrimenkul komisyoncusu -Film dağıtımı (sinema filmi dahil) -Hazır giyim -Tahıl öğüten değirmenler - Berber - Dondurma ve sütlü mamuller - Çamaşırhane ve kuru temizleme - Bavul imalatı 22

24 -Taksi ve otobüs işletmesi -Temizlik hizmetleri -Yolcu taşımacılığı -Tavuk çiftliği -Matbaacılık -Elektrikli aletler bakım ve onarım hizmetleri -Yükleme boşaltma işleri - Lastik tamirciliği -Seyahat acentacılığı -Yerli ürünlerin toptancılığı veya pazarlamacılığı Yukarıda görüldüğü gibi yabancılara kapalı faaliyet alanları ya da üreticilerin çok fazla sermayeye ihtiyaç duymadan kendi imkanlarıyla yapabilecekleri işlerdir. Yabancı yatırımcıların ise daha büyük sermaye isteyen sektörlerde girişimde bulunması talep edilmektedir. Ancak, ülkedeki siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü ve çeşitli kanunsuz işlerin ve oldukça yoğun olduğu ülkede yabancıların çok temkinli davranması bizzat bu ülkenin resmi otoriteleri tarafından ifade edilmektedir. 2. imalat SANA Vii Nijerya imalat sanayii genellikle hafif sanayii diye adlandırabileceğimiz tekstil, gıda ve içki, sigara, deterjan sanayii üzerine kurulmuştur. Ancak uygulanmakta olan ekonomik kalkınma planı çerçevesinde imalat sanayiinin çeşitlenmesine ve güçlenmesine yönelik yatırımlar planlanmıştır. imalat sanayiinde ithal hammaddeye bağımlılık ülkede önce montaj sanayiinin daha sonra üretici sanayiiterin gelişmeseni yol açmıştır. imalat sanayiinin GSYiH içinde payı 1986'da %9.4 iken, 1991 yılında %8.3'e yükselmiştir. Fakat özellikle 1982 yılından sonra imalat sanayii çeşitli güçlüklerle karşılaşmış ve sadece belirli üretim dallarında hedefler tutturabilmiştir yılından sonra yükselen bir üretim trendine geçen imalat sanayiinde özellikle yerli hammadde kullanan sektörler örneğin kimya sanayii, lastik, deri ve plastik sanayiileri üretimlerini artırırken, ithal hammaddeye aşırı bağımlı sanayiiterin üretiminde büyük düşme gözlenmiştir. 23

Coğrafya Proje Ödevi. Konu: Hindistan ve Nijerya nın Ekonomik Özellikleri. Kaan Aydın 11/D

Coğrafya Proje Ödevi. Konu: Hindistan ve Nijerya nın Ekonomik Özellikleri. Kaan Aydın 11/D Coğrafya Proje Ödevi Konu: Hindistan ve Nijerya nın Ekonomik Özellikleri Kaan Aydın 11/D---1553 Hindistan ın Genel Özellikleri DEVLETİN ADI: Hindistan Cumhuriyeti BAŞKENTİ: Yeni Delhi YÜZÖLÇÜMÜ: 3.287.590

Detaylı

GAMBİYA ÜLKE RAPORU. Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu Afrika Koordinatörlüğü http://www.tuskon.org africa@tuskon.

GAMBİYA ÜLKE RAPORU. Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu Afrika Koordinatörlüğü http://www.tuskon.org africa@tuskon. GAMBİYA ÜLKE RAPORU 1. Nüfus: 1.797.860 (Dünyada 149.) 2. Nüfus artış oranı: % 2,4 (Dünyada 32.) 3. Yaş yapısı: 0-14yaş: % 40 15 64 yaş: % 57 65 yaş ve üstü: % 3 4. Şehirleşme: % 58 5. En büyük şehir:

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ AVUSTURYA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 B.Ö. AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ 1 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Avusturya Cumhuriyeti Yönetim Şekli

Detaylı

GENEL BİLGİLER DIŞ TİCARET BİLGİLERİ

GENEL BİLGİLER DIŞ TİCARET BİLGİLERİ GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Nijerya Federal Cumhuriyeti Resmi Dil : İngilizce Başkenti : Abuja Yüzölçümü : 923.773 km 2 Nüfus : 155,2 milyon (2011) Önemli Şehirler : Lagos, Kano, Ibadan, Port Harcourt,

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İZLANDA ÜLKE RAPORU

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İZLANDA ÜLKE RAPORU İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İZLANDA ÜLKE RAPORU Haziran 2008 T.K. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : İzlanda Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Demokrasi Coğrafi

Detaylı

GENEL BİLGİLER DIŞ TİCARET BİLGİLERİ

GENEL BİLGİLER DIŞ TİCARET BİLGİLERİ GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Resmi Dil : Swahili, İngilizce Başkenti : Resmi başkent Dodoma(1 699 000) (de facto olarak Darüsselam); Dar es Selam; ticari başkent (2.498.000)

Detaylı

GENEL BİLGİLER DIŞ TİCARET BİLGİLERİ

GENEL BİLGİLER DIŞ TİCARET BİLGİLERİ GENEL BİLGİLER Resmi Dil : İngilizce Başkenti : Akra Yüzölçümü : 238.537 km 2 Nüfus : 25,3 milyon (2012) Önemli Şehirler : Akra, Kumasi, Sekondi-Takoradi, Tamale GSYİH (2012 ) : 36,952 Milyon $ Kişi Başına

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI FAS KRALLIĞI ÜLKE RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI FAS KRALLIĞI ÜLKE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI FAS KRALLIĞI ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ AĞUSTOS 2014 Hazırlayan: Zeynep Küheylan Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Uzman Yardımcısı TEMEL BİLGİLER Ülke Adı: Fas Krallığı

Detaylı

DIŞ TİCARET UYGULAMA SERVİSİ

DIŞ TİCARET UYGULAMA SERVİSİ İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET UYGULAMA SERVİSİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU Güncellenme Tarihi: 29.08.2005 Ülke No : 601 I- GENEL BİLGİLER DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ Resmi Adı : Kuzey

Detaylı

Technology. and. Machine

Technology. and. Machine Technology and Machine Cezayir Teknoloji İthal Etmek İSTİYOR Kuzey Afrika nın en geniş yüzölçümüne, 35 milyona yakın nüfusa ve büyük petrol ve doğal gaz rezervlerine sahip olan Cezayir, ekonomik veriler

Detaylı

GENEL BİLGİLER DIŞ TİCARET BİLGİLERİ

GENEL BİLGİLER DIŞ TİCARET BİLGİLERİ GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Senegal Cumhuriyeti Resmi Dil : Fransızca Başkenti : Dakar Yüzölçümü : 196.161 km 2 Nüfus : 12,9 milyon (2010) Önemli Şehirler : Thies, Mbour, Kaolack GSYİH (2012 ) : 12.804

Detaylı

CEZAYİR ÜLKE RAPORU 11.11.2015

CEZAYİR ÜLKE RAPORU 11.11.2015 CEZAYİR ÜLKE RAPORU 11.11.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Cezayir e ihracat yapan 234 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ FRANSA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 Hazırlayan: Özlem Kılıç 1 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı Yönetim Şekli Coğrafi Konumu : Fransa Cumhuriyeti

Detaylı

ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ

ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ 1/8 ALMANYA YA İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER GENEL BİLGİLER RESMİ ADI BAŞKENT RESMİ DİL Almanya Federal Cumhuriyeti Berlin Almanca BAĞIMSIZLIK TARİHİ 23

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ ESTONYA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 T.K. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Estonya Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Cumhuriyet ve Başkanlık Sistemi

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ DANİMARKA

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ DANİMARKA İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ DANİMARKA ÜLKE RAPORU E.B. Şubat 2009 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Danimarka Krallığı Yönetim Şekli : Anayasal Monarşi Coğrafi

Detaylı

DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ

DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ FİLDİŞİ SAHİLİ ÜLKE ETÜDÜ Güncelleme Tarihi : Haziran 2005 Etüd No: 272 Y.A. I- GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Fildişi Sahili Cumhuriyeti Yönetim Şekli

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ LİTVANYA ÜLKE RAPORU

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ LİTVANYA ÜLKE RAPORU İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ LİTVANYA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 I. GENEL BİLGİLER 2 Resmi Adı : Litvanya Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Cumhuriyet Coğrafi

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ PORTEKİZ ÜLKE RAPORU E.B. Şubat 2009 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Portekiz Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter demokrasi Coğrafi

Detaylı

İspanya ve Portekiz de Tahıl ve Un Pazarı

İspanya ve Portekiz de Tahıl ve Un Pazarı İspanya ve Portekiz de Tahıl ve Un Pazarı İspanya da 120 un değirmeni olduğu bilinmektedir. Bu değirmenlerin çok büyük bir çoğunluğu yılda 2000 tonun üzerinde kapasiteyle çalışmaktadır. Pazarın yüzde 75

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSVİÇRE ÜLKE RAPORU

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSVİÇRE ÜLKE RAPORU İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSVİÇRE ÜLKE RAPORU Mart 2008 B.Ö. I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : İsviçre Konfederasyonu (İsviçre Konfederasyonu 20 tam ve 6 yarım

Detaylı

RUANDA ÜLKE RAPORU 15.10.2015

RUANDA ÜLKE RAPORU 15.10.2015 RUANDA ÜLKE RAPORU 15.10.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Ruanda ya ihracat yapan 1 firma bulunmaktadır. (AHENK KOZMETİK İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş) 30.06.2015 tarihi

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ LETONYA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 B.Ö. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Letonya Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Cumhuriyet Coğrafi Konumu : Avrupa nın

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Hollanda ya ihracat yapan 361 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ LÜKSEMBURG ÜLKE RAPORU E.B. Şubat 2009 1 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Lüksemburg Büyük Dukalığı Yönetim Şekli : Anayasal Monarşi

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ ALMANYA ÜLKE RAPORU Mayıs 2009 İ.A 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Almanya Federal Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Demokrasi

Detaylı

Başlıca İthal Maddeleri : Petrol yağları, buğday, palm yağı, otomobil, gübre, iş makineleri

Başlıca İthal Maddeleri : Petrol yağları, buğday, palm yağı, otomobil, gübre, iş makineleri Etiyopya ve Seramik Sektörü Bilgi Notu GENEL BİLGİLER Resmi Dil : Amharikçe, Oromo, Tigrinya, Somaliae, İngilizce Başkenti : Addis Ababa Yüzölçümü : 1.127.127 km2 Nüfus : 88,4 Milyon(2013 tahmini Önemli

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İTALYA ÜLKE RAPORU Mayıs 2009 İ.A. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : İtalya Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Demokrasi Coğrafi

Detaylı

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi CAM SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE'DE ÜRETİM Cam sanayii, inşaat, otomotiv, meşrubat, gıda, beyaz eşya, mobilya,

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İRLANDA ÜLKE RAPORU

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İRLANDA ÜLKE RAPORU İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İRLANDA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 - E.B. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : İrlanda Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Demokrasi Coğrafi

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ YUNANİSTAN ÜLKE RAPORU Ocak 2009 T.K. 1 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Yunanistan Yönetim Şekli : Parlamenter Demokrasi Coğrafi Konumu

Detaylı

MOZAMBİK ÜLKE RAPORU Kasım 2013 A.Ç.

MOZAMBİK ÜLKE RAPORU  Kasım 2013 A.Ç. MOZAMBİK ÜLKE RAPORU Kasım 2013 A.Ç. I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı Yönetim Şekli Coğrafi Konumu : Mozambik Cumhuriyeti : Başkanlık rejimi : Afrika nın güneydoğu sahili ülkelerinden Mozambik in güneyinde

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İNGİLTERE ÜLKE RAPORU Kasım 2009 A.K. 1 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Büyük Britanya Birleşik Krallığı Yönetim Şekli Coğrafi Konumu

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE PROFİLİ

HOLLANDA ÜLKE PROFİLİ HOLLANDA ÜLKE PROFİLİ Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Uzman Yardımcısı Sıla Özsümer ARALIK 2016 1. ÖZET BİLGİLER Resmi Adı :Hollanda Krallığı Başkenti :Amsterdam Nüfusu :17 Milyon Yüzölçümü :41,526 km2

Detaylı

2010 YILI OCAK-MART DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

2010 YILI OCAK-MART DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ 2010 YILI DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ 2010 yılı Ocak-Mart döneminde, Türkiye deri ve deri ürünleri ihracatı % 13,7 artışla 247,8 milyon dolara yükselmiştir. Aynı dönemde

Detaylı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ MART

ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ MART LÜBNAN ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ MART 2016 TEMEL BİLGİLER Ülke Adı: LÜBNAN Yüzölçümü: 10,400 km² Yönetim Biçimi: Parlamenter Cumhuriyet Cumhurbaşkanı: General Mişel Avn (Ekim 2016) Başbakan:

Detaylı

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter 2013 yılı, dünya ekonomisi için finansal krizin etkilerinin para politikaları açısından

Detaylı

plastik sanayi PLASTİK SEKTÖR TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ VE 2014 BEKLENTİLERİ 6 AYLIK Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri

plastik sanayi PLASTİK SEKTÖR TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ VE 2014 BEKLENTİLERİ 6 AYLIK Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri plastik sanayi 2014 TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖR DEĞERLENDİRMESİ VE 2014 BEKLENTİLERİ 6 AYLIK Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Türkiye

Detaylı

Sudan Cumhuriyeti Büyükelçiliği Ankara

Sudan Cumhuriyeti Büyükelçiliği Ankara Sudan Cumhuriyeti Büyükelçiliği Ankara Sudan daki Yatırım Ortamı ve İş Olanakları 1- Temel Bilgiler: Hazırlayan: Abdelgader ABDALLA* Sunan: Dr. Mutrif SIDDIG** Çeviren: Ufuk TEPEBAŞ Konum: Afrika bölgesinin

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 DANİMARKA 1/7

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 DANİMARKA 1/7 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 DANİMARKA 1/7 DANİMARKA YA İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER GENEL BİLGİLER RESMİ ADI BAŞKENT RESMİ DİL DEVLET BAŞKANI Danimarka Krallığı Kopenhag Danca 2. Margrethe HÜKÜMET BAŞKANI Helle

Detaylı

RUSYA FEDERASYONU. A) Genel Bilgiler

RUSYA FEDERASYONU. A) Genel Bilgiler RUSYA FEDERASYONU A) Genel Bilgiler Resmi Adı : Rusya Federasyonu Yönetim Biçimi : Federal Cumhuriyet Resmi Dili : Rusça Başkenti : Moskova Yüzölçümü : 17.75. km2 Nüfusu (23) : 145 Milyon Kişi Para Birimi

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2011

EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2011 EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - MART 2011 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI BENİN CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI BENİN CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI BENİN CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ MAYIS 2015 Hazırlayan: Zeynep Küheylan Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Uzman Yardımcısı TEMEL BİLGİLER Ülke Adı: Benin

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU Şubat 2009 B.Ö. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Bulgaristan Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Cumhuriyet Coğrafi Konumu : Avrupa

Detaylı

SUDAN ÜLKE RAPORU Ağustos 2013 A.Ç.

SUDAN ÜLKE RAPORU Ağustos 2013 A.Ç. SUDAN ÜLKE RAPORU Ağustos 2013 A.Ç. 1 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Sudan Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Cumhuriyet Coğrafi Konumu : Sudan bir Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkesi olup kuzeyinde Mısır, doğusunda

Detaylı

Bölüm 2. Tarımın Türkiye Ekonomisine Katkısı

Bölüm 2. Tarımın Türkiye Ekonomisine Katkısı Bölüm 2. Tarımın Türkiye Ekonomisine Katkısı Nüfus ve İşgücü Katkısı Üretim ve Verim Katkısı Toplum Beslenmesine Katkı Sanayi Sektörüne Katkı Milli Gelire Katkı Dış Ticaret Katkısı Nüfus ve İşgücü Katkısı

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ MALTA ÜLKE RAPORU Mayıs 2009 İ.A. I. GENEL BİLGİLER 2 Resmi Adı : Malta Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter demokrasi Coğrafi

Detaylı

EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ

EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ MISIR ÜLKE RAPORU Güncelleme Tarihi 04 OCAK 2007 Etüd No:220 - Ş.O. I- GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Mısır Arap Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter

Detaylı

DİYARAKIR DIŞ TİCARETİ 2014

DİYARAKIR DIŞ TİCARETİ 2014 DİYARAKIR DIŞ TİCARETİ 2014 Nisan 2015 Hikmet DENİZ İçindekiler 1. İhracat... 2 1.1. İhracat Yapılan Ülkeler... 3 1.2. 'ın En Büyük İhracat Partneri: Irak... 5 1.3. İhracat Ürünleri... 6 2. İthalat...

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 HOLLANDA

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 HOLLANDA T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 HOLLANDA 1 / 8 HOLLANDA YA İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER GENEL BİLGİLER (2012) RESMİ ADI BAŞKENT RESMİ DİL Hollanda Krallığı Amsterdam Flemenkçe BAĞIMSIZLIK TARİHİ 30 Ocak 1648 DEVLET

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 A. İSRAİL E İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER 1. HARİTA 2. GENEL BİLGİLER TABLOSU (2012) BAŞKENTİ RESMİ DİL BAĞIMSIZLIK TARİHİ DEVLET BAŞKANI HÜKÜMET BAŞKANI DİN YÜZÖLÇÜMÜ NÜFUS YILLIK

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ ÇEK CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU Şubat 2009 Y.U. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Çek Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Demokrasi

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ BELÇİKA ÜLKE RAPORU Mayıs 2009 İ.A. 1 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Belçika Krallığı Yönetim Şekli : Anayasal Monarşi altında Federal

Detaylı

2015 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU

2015 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU 2015 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 OCAK / TÜRKİYE

Detaylı

SERAMİK SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

SERAMİK SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi SERAMİK SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE DE ÜRETİM Türkiye'de seramik ve çini yapımı, kökleri 8000 yıl öncesine uzanan

Detaylı

EKONOMIK VE SOSYAL ARASTIRMALAR SUBESI ÜLKE RAPORU

EKONOMIK VE SOSYAL ARASTIRMALAR SUBESI ÜLKE RAPORU ISTANBUL TICARET ODASI EKONOMIK VE SOSYAL ARASTIRMALAR SUBESI NIJERYA ÜLKE RAPORU Güncelleme Tarihi: 21.11.26 Ülke No : 288 S.O. GENEL BILGILER RESMI ADI YÖNETIM SEKLI BASKENTI ÖNEMLI SEHIRLERI : Nijerya

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MART 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015

BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015 BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015 BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Bulgaristan a ihracat yapan 585 firma bulunmaktadır. 31.12.2013

Detaylı

2. GENEL BİLGİLER TABLOSU (2012)

2. GENEL BİLGİLER TABLOSU (2012) T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 A. MISIR GENEL BİLGİLERİ 1. HARİTA ve BAYRAK 2. GENEL BİLGİLER TABLOSU (2012) Nüfusu : 85 milyon Yüzölçümü : 1.001.450 km 2 Dil : Arapça Din : Sünni Müslüman %90, Kıpti %9,

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Aralık

EKONOMİK GELİŞMELER Aralık EKONOMİK GELİŞMELER Aralık - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İTHALAT İHRACAT VE DIŞ TİCARET AÇIĞI... 2 TURİZM GELİRİ

Detaylı

Berlin Ekonomi Müşavirliği Verilerle Türkiye-Almanya Ekonomik İlişkiler Notu VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU

Berlin Ekonomi Müşavirliği Verilerle Türkiye-Almanya Ekonomik İlişkiler Notu VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU Berlin Ekonomi Müşavirliği Temmuz 2011 1 İÇİNDEKİLER Yönetici Özeti...3 1. Almanya dan Türkiye ye Doğrudan Yatırım Hareketleri...4 2. Türkiye den

Detaylı

KOSTA RİKA ÜLKE RAPORU

KOSTA RİKA ÜLKE RAPORU KOSTA RİKA ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 1. ÖZET BİLGİLER Resmi Adı :Kosta Rika Cumhuriyeti Başkenti :San Jose Kuruluş Tarihi :15 Eylül 1821 Nüfusu :4 milyon 814 bin Yüzölçümü :51.100 km2

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 A. KUVEYT E İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 A. KUVEYT E İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 A. KUVEYT E İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER 1. HARİTA 2. GENEL BİLGİLER TABLOSU (2012) RESMİ ADI Kuveyt Devleti RESMİ DİL Arapça, İngilizce (2. resmi dil) BAŞKENT Kuveyt BAĞIMSIZLIK

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ SLOVAKYA ÜLKE RAPORU Şubat-2009 T.K. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Slovakya Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Cumhuriyet Coğrafi

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI BENİN CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI BENİN CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI BENİN CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ AĞUSTOS 2015 Hazırlayan: Zeynep Küheylan Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Uzman Yardımcısı TEMEL BİLGİLER Ülke Adı: Benin

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ MAKEDONYA ÜLKE RAPORU Şubat-2009 Y.U. I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Makedonya Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Demokrasi Coğrafi

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI. GÜNEY SUDAN CUMHURİYETİ T.C. Juba Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği

EKONOMİ BAKANLIĞI. GÜNEY SUDAN CUMHURİYETİ T.C. Juba Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği EKONOMİ BAKANLIĞI GÜNEY SUDAN CUMHURİYETİ T.C. Juba Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği E-mail: juba@ekonomi.gov.tr Tel: +211 954366772 Adres: Block 3K South, Plots No.880-881, Hai Matar, Juba Republic of

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI AZERBAYCAN ÜLKE RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI AZERBAYCAN ÜLKE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI AZERBAYCAN ÜLKE RAPORU TEMMUZ 2016 ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 1. ÖZET BİLGİLER Resmi Adı : Azerbaycan Cumhuriyeti Nüfus : 9,780,780 Dil :Resmi dil Azerice dir. Rusca ve Ermenice

Detaylı

Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ KUZEY KORE ÜLKE RAPORU Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ 2 I.GENEL BİLGİLER Resmi Adı Yönetim Şekli Coğrafi Konumu : Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti : Sosyalist Cumhuriyet : Kuzey Kore,

Detaylı

T. C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi

T. C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi İçindekiler 1.... 2 1.1. Yapılan Ülkeler... 4 1.2. 'ın En Büyük Partneri: Irak... 5 1.3. Ürünleri... 6 2. İthalat... 8 2.1. İthalat Yapılan Ülkeler... 9 2.2. İthalat Ürünleri... 10 3. Genel Değerlendirme...

Detaylı

MADAGASKAR ÜLKE RAPORU

MADAGASKAR ÜLKE RAPORU MADAGASKAR ÜLKE RAPORU HAZIRLAYAN GAZİANTEP SANAYİ ODASI TİCARET DAİRESİ MAYIS 2011 GENEL EKONOMİK DURUM Son on yılda, Madagaskar ekonomisinde Antananarivo çevresindeki sanayi sektöründe,(özellikle tekstil

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE ŞUBAT 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

GENEL BİLGİLER. Lizbon. Portekizce (resmi), Mirandezce (resmi, ancak yerel kullanım) DEVLET BAŞKANI Anibal CAVACO SİLVA (9 Mart 2006)

GENEL BİLGİLER. Lizbon. Portekizce (resmi), Mirandezce (resmi, ancak yerel kullanım) DEVLET BAŞKANI Anibal CAVACO SİLVA (9 Mart 2006) T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 201 PORTEKİZ GENEL BİLGİLER RESMİ ADI Portekiz Cumhuriyeti BAŞKENT Lizbon RESMİ DİL Portekizce (resmi), Mirandezce (resmi, ancak yerel kullanım) DEVLET BAŞKANI Anibal CAVACO SİLVA

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI SENEGAL CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI SENEGAL CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI SENEGAL CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ AĞUSTOS 2014 Hazırlayan: Zeynep Küheylan Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Uzman Yardımcısı TEMEL BİLGİLER Ülke Adı:

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 İSVEÇ KRALLIĞI GENEL BİLGİLER. DİN Luteryanizm %87, Diğer %13

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 İSVEÇ KRALLIĞI GENEL BİLGİLER. DİN Luteryanizm %87, Diğer %13 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 İSVEÇ KRALLIĞI RESMİ ADI BAŞKENT RESMİ DİL DEVLET BAŞKANI HÜKÜMET BAŞKANI GENEL BİLGİLER İsveç Krallığı Stockholm İsveççe Kral Carl XVI. Gustaf Fredrik Reinfeldt DİN Luteryanizm

Detaylı

Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ KIBRIS RUM KESİMİ ÜLKE RAPORU Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ I.GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Kıbrıs Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Cumhuriyet Coğrafi Konumu : Akdeniz deki beş büyük adadan

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE HAZİRAN 2016 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI LİBYA ÜLKE RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI LİBYA ÜLKE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI LİBYA ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ MAYIS 2016 Hazırlayan: Zeynep Küheylan Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Uzman Yardımcısı TEMEL BİLGİLER Ülke Adı: Libya Devleti Yüzölçümü:

Detaylı

AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU

AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU BÜYÜME 2012 yılı ikinci çeyreğe ilişkin hesaplanan gayri safi yurtiçi hasıla değeri bir önceki yılın aynı dönemine göre sabit fiyatlarla

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Haziran 2013

EKONOMİK GELİŞMELER Haziran 2013 EKONOMİK GELİŞMELER Haziran 2013 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

ISTANBUL TICARET ODASI AVRUPA BiRLiGi VE ULUSLARARASI işbirligi ŞUBESi

ISTANBUL TICARET ODASI AVRUPA BiRLiGi VE ULUSLARARASI işbirligi ŞUBESi ISTANBUL TICARET ODASI AVRUPA BiRLiGi VE ULUSLARARASI işbirligi ŞUBESi Nisan 2011 B.Ö. AVRUPA BiRLiG i VE ULUSLARARASI İŞBİRLİGİ ŞUBESi 2 AVRUPA BiRLiG i VE ULUSLARARASI işbirligi ŞUBESi 1. GENEL BiLGiLER

Detaylı

DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ

DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ PERU ÜLKE RAPORU Güncelleme Tarihi: Nisan 2005 Ülke No: 504 C.A. I- GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Peru Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Cumhuriyet Coğrafi Konumu

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2010

EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2010 EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ... 2 İTHALAT

Detaylı

EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ

EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ ÜLKE RAPORU Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2008 Ülke No: 400, Ş.O. I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Amerika Birleşik Devletleri

Detaylı

RAKAMLARLA DÜNYA ÜLKELERİ

RAKAMLARLA DÜNYA ÜLKELERİ İSTANBUL YAYIN NO: 1991-22 TİCARET ODASİ RAKAMLARLA DÜNYA ÜLKELERİ Hazırlayan BİRGÜL ACARI Reklamcılık ve Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti. Haznedar, Menderes Cad. 25/2 34600 Bakırköy/İSTANBUL Tel: 556 04

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI KARADAĞ ÜLKE RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI KARADAĞ ÜLKE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI KARADAĞ ÜLKE RAPORU HAZİRAN 2017 1. ÖZET BİLGİLER Resmi Adı: Karadağ Nüfusu: 619.800 Dil: Sırpça %42,9, Karadağca %37, Boşnakça %8,7 Din: Ortodoks 72.1%, Müslüman 19.1%, Katolik 3.4%,

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK... 3 İŞGÜCÜNE

Detaylı

: 92 milyon. : 1 ABD Doları = 47,8 Filipin Pezosu Toplam Dış Borç : 53 milyar $ İş Gücü

: 92 milyon. : 1 ABD Doları = 47,8 Filipin Pezosu Toplam Dış Borç : 53 milyar $ İş Gücü 1. GENEL BİLGİLER (2009) Resmi Adı : Filipinler Cumhuriyeti Yönetim Biçimi : Cumhuriyet Resmi Dili : Filipin Dili ve İngilizce Başkenti : Manila Yüzölçümü : 300.179 km² Nüfusu : 95 milyon Para Birimi :

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2014 MART İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2014 MART İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2014 MART AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İİTKİİB GENEL SEKRETERLİİĞİİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİİ Niisan 2014 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2014 MART İHRACAT PERFORMANSI

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Kasım

EKONOMİK GELİŞMELER Kasım EKONOMİK GELİŞMELER Kasım - 2008 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 NÜFUS... 2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK...

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ARALIK 2014 Hazırlayan: Zeynep Küheylan Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Uzman Yardımcısı TEMEL BİLGİLER Ülke Adı:

Detaylı

A. AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

A. AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 A. AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ 2. GENEL BİLGİLER TABLOSU (2012) RESMİ ADI : Amerika Birleşik Devletleri BAŞKENTİ : Washington D.C. RESMİ DİL : İngilizce BAĞIMSIZLIK TARİHİ :

Detaylı

Kaynak : CIA World Factbook

Kaynak : CIA World Factbook Türk Plastik ve Mamulleri, Ambalaj Sektörü ve Plastik İşleme Makine Üreticileri İçin SIRBİSTAN Pazarının Değerlendirmesi GENEL BİLGİLER : Barbaros Demirci Genel Müdür PAGEV EIU tahminine göre Sırbistan

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs - 2010

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs - 2010 EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ.. 2 İTHALAT

Detaylı

2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI. (40 Test Sorusu)

2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI. (40 Test Sorusu) ZİRAAT BANKASI 2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI (40 Test Sorusu) 1 ) Aşağıdakilerden hangisi bir kredi derecelendirme kuruluşudur? A ) FED B ) IMF C ) World Bank D ) Moody's E ) Bank

Detaylı

SUUDİ ARABİSTAN ÜLKE RAPORU

SUUDİ ARABİSTAN ÜLKE RAPORU SUUDİ ARABİSTAN ÜLKE RAPORU 24.03.2016 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Suudi Arabistan a ihracat yapan 545 firma bulunmaktadır. 31.12.2015 tarihi itibariyle Ekonomi

Detaylı

AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI

AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI Avusturya da un üretimi sağlayan 180 civarında değirmen olduğu tahmin edilmektedir. Yüzde 80 kapasiteyle çalışan bu değirmenlerin ürettiği un miktarı 500 bin

Detaylı

ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER

ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER - ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER SITC No : Alkolsüz içecekler : 111 Alkollü içecekler : 112 Armonize No : Sular : 2201 Meşrubat : 2202 Bira : 2203 Şarap : 2204 Konyak : 22082012, 22082062 Viski : 220830

Detaylı

B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ HONG KONG RAPOR Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı Yönetim Şekli Coğrafi Konumu : Hong Kong Özel İdare Bölgesi (Çin Halk Cumhuriyeti) : Çin Halk Cumhuriyeti

Detaylı