TANIMI - DÜNYADA - TÜRKİYEDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TANIMI - DÜNYADA - TÜRKİYEDE"

Transkript

1 . i ~ ~:rı ~.'... \ \ \ i

2 ISTANBUL TİCARET ODASI Ekonomik Yayınlar Dizisi No.: 14 SERBEST BÖLGE TANIMI - DÜNYADA - TÜRKİYEDE EKİM 1983 İstanbul

3 L Hazırlayan: ENGİN AKYÜREK

4 içtndekiler BİRİNCİ BÖL 'ÜM SERBEST BÖLGE NEDİR?.1 - SERBEST BÖLGENİN TANıMLANMASı II - SERBEST BÖLGELERİN GENEL ÖZELLİKLERİ... ;.. III - SERBEST BÖLGELERİN çeşitleri.... A. Serbest Ticaret Bölgesİ..."... B. Serbest Üretim Bölgesi... c. Diğer Ölçütler.1ıo... "o "".ıtilo.o"... 'III.II0 ii".ııotı"o Açık Serbest Bölgeler Kapalı Serbest Bölgeler...,... IV - SERBEST BÖLGELERE NEDEN İHTİYAÇ DUYULDU? KISA TARİHÇE " <if "!lo it it to " " " " " ".. lt" "... '" <i ".. 'lı.. " <ıl., iii ci iii'... '" ıi' ci... LO".. O".? 41 v - SERBEST BÖLGELER NERELERE KURULABİLİR?... VI - SERBEST BÖLGELER NE GiBi YARARLAR SAGLA- YABİLİR? cı." lt"."" "... " <t 111"" (i"... iii <il lll" 11 iiio". /i t) II" 41". "i ('$";0. '* o" ç." ~ Q ıs A. İthalat Açısından Se,ğlayacağı Yararlar o B. İhracat Açısından Sağlayacağı Yararlar... ~.. c. Diğer Yararlar... ".~. "." ~ Ci." /i &'0'. /i if... o (lo.'0 0 /111'.1 u '0. ii' VII ~ SERBEST BÖLGELERİN DÜNYA TİcARETİNDEKİ ROLÜ ".O 0'... ltl).lii O~... 8" O.~."' $q. O ~ {i IS İKİNCİ BÖLÜM BAZI ülkelerdeki SERBEST BÖLGE MODELLERİ i - DÜNYADAKİ BELLİ BAŞLı SERBEST BÖLGELER A. Avrupa B. Amerika C. Asya D. Afrika II - MISIR ARAP CUMHURİYETİNDE SERBEST BÖL.. GELER A. Mısır'daki Serbest Bölgelere Genel Bakış..... Be Mısır Modeli 1J. '"., '" ". $"".,. 0- iii ılı... <i' 0''' i) 'iii " ~ tl \11 ci lt. <i' &. 110.,.... iii o il 1 -- Serbest Bölgelerin Oluşturulması ve Yöntemi 2 - Serbest Bölgelerde İş Kurma ve Projeler

5 3 Serbest Bölgelerde Mallann Dolaşımı ve Giriş - Çıkişî 32 4 Serbest Bölgelerde Parasal İlişkiler 36 5 Serbest Bölgelerde" Harç ve Vergiler 37 6 Şirketlerin Muhasebeleri 37 7 Serbest Bölgelerde İstihdam 38 '"ill 'ÜRDÜN'DE SERBEST BÖLGELER 40 -A.- Ürdün'deki Serbest Bölgeler ' ' 40.1 Akaba Serbest Bölgesi Zarka İç Serbest Bölgesi 41 B. Ürdün Modeli 41-1 Serbest'Bölgelerin Yönetimi 41 Ürdün'deki Serbest Bölgelerde Sınai Faaliyetler 42 3 Ürdün'deki Serbest Bölgelerde Bankacılık Faaliyetleri 43^ IV "İSRAİL'DE SERBEST BÖLGELER 44 A. İsrail'deki - Serbest Bölgeler...: Hayfa ve Elya Serbest Liman Bölgelerinde Yatırım Yapmanın Sağlayacağı Yararlar 44 2 Hayfa Serbest Liman Bölgesi 44 B.îsrûiî Modeli 45 1 Serbest Bölgelerin Kurulması ve Yönetimi Serbest Bölgelerde İş Kurulması 46 3 Malların Giriş - Çıkışları 46 V YEMEN DEMOKRATİK HALK CUMHURİYETİNDE SERBEST BÖLGELER... ^ : 47 A. Genel 47 1 Yasal Düzenleme Sağlanan Kolaylık ve Ayrıcalıklar 47 B. Serbest Bölgelerdeki Faaliyetler 48-1 Sanayi ve Montaj Faaliyetleri 48 2 Depolama ve Transit Hangarları 48 VI KIBRIS TÜRK FEDERE DEVLETİNDE SERBEST BÖLGELER A. K.T.F.D. Serbest Liman ve Bölge Yasası Serbest Bölgedeki Faaliyet ve İşlemler 49 2 Serbest Bölgenin Yönetimi ve İşletilmesi B. Tüzükler 50 VII DANİMARKA'DA SERBEST BÖLGELER 53 -A. Gerıer-.. o.. : ^

6 'R Kopenhag Serbest Limanı...^ '' 53 1 Yasal Temeli Yapı ve Tesisat o... « ~ Bina ve Alanların Kiralanması 54 4 Gümrük, 55 Vm FEDERAL ALMANYA'DA SERBEST BÖLGELER A, Genel B. Hamburg Serbest Limanı 57 IX ~ A.B.D.'DE SERBEST BÖLGELER 59 : A. Genel...59, B. Miami Dış Ticaret Bölgesi 59 X SHENZHEN (ÇÎN HALK CUMHURİYETİ) SERBEST ' RETİM BÖLGESİ 61 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM TÜRKİYE'DE SERBEST'BÖLGE KONUSU I TÜRKİYE'DE SERBEST BÖLGE KONUSUNU GÜNDEME GETİREN GELİŞMELER, 65 A. Benimsenen Ekonomik Mo^iel 65 B. Orta Doğu Pazarlarının Önem Kaşanması 66 C. Türkiye'nin Döviz İhtiyacının Giderek Artması 66 D. Dış Ticarette.Daha-İyi Rekabet Olanaklarına Duyulan İhtiyaç 66 E. Yabancı Sermaye Gelişini Teşvik Etme İhtiyacı F. Orta Doğu Ticaretinde Önemli Bağlantı Merkeslqri Olan Bazı Limanların Devre Dışı Kalması 69 G. Serbest Bölgelerin Dünyadaki Uj^gulamalanmn Sağladığı Yararların Görülmesi '.. 69 SERBEST BÖLGE KURULMASI TÜRKİYE'YE NE KA ZANDIRACAKTIR, 70 A. Dış Ticaret Açısından İthalatta Sağlayacağı Yararlar İhracatta Sağlayacağı Yararlar Reeksport Faaliyetlerinin Gelişmesi B. Yerli Üretim Açısından 73 C. Yabancı Sermayenin Teşvik Edilmesi Açısından 73 D. Transit Ticaret ve Karayolu Taşımacılığı Açısından 74 E. Döviz Gelirlerinin Artması Açısından... 74

7 Ill TÜRKİYE'DE SERBEST BÖLGE KURULMASINA YÖNE- LİK GİRİŞİMLER 76 A. İlk Girişimler (1920'ler) 76 1 İstanbul Ticaret ve Sanayi Odasının İstanbul'da Bir Serbest Bölge Kurulmasına İlişkin Hazırladığı Raporlar Serbest Bölge Yasası 89 3 «Ford Motor Company» Deneyimi 92 4 Mehmet Ali Naf set'in Raporu 98 B. 1930» 1950 Arası Dönem Şakir Kesebir Planında Serbest Bölge Şark Balı ve Kilimleriyle Benzerleri ve Hayvan Postları İçin Kurulacak Serbest Yer Hakkında Kanun 106 C Sonrası Sayılı Serbest Bölge Kanunu İskenderun'da Bir Serbest Bölge Kurulmasına İlişkin Kararname Parasal Düzenlemeler Sayılı Yasayı Yeniden Düzenleme Çalışmaları İstanbul Ticaret Odası'nm İstanbul'da Bir Serbest Liman Tesisi Hakkındaki Raporu 111 D Sonrası 112 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM TÜRÇİYE İÇİN NASIL BİR SERBEST BÖLGE MODELİ? I YASAL DÜZENLEMELER 117 A Sayılı Serbest Bölge Kanununda Yapılması Ge* reken Değişiklikler 117 B. Diğer Yasal Düzenlemeler 118 II AMAÇLARIN SAPTANMASI 120 III SERBEST BÖLGELER NERELERDE KURULABİLİR? 121 IV SERBEST BÖLGELERİN ÖRGÜTLENMESİ ve YÖNETİMİ 122 A. Serbest Bölgelerin Ulusal Çapta Örgütlenmesi 122 B. Serbest Bölge Şirketleri 123 Yararlanılan Kaynaklar 125

8 BİRİNCİ BÖLÜM SERBEST BÖLGE NEDİR?

9

10 I SERBEST BÜLGENİf^ TANİMLAMMÂSI : En genel anlamıyla «Serbest Bölge», bir ülkede dış ticarette uygulanan mevzuat ve kısıtlamalarm belirli bir bölgede kısmen ya da tamamen geçersiz kılınması anlamına gelmektedir. Bazı devletler, uluslararası ticaretin ve kendi dış ticaretlerinin gelişmesini teşvik etmek amacıyla, kendi toprakları üzerinde olan, ancak «Gümrük Sınırları» dışında kabul edilen belli bölgelere malların giriş-çıkışlarını her tür gümrük ve vergiden muaf tutma yoluna gitmişlerdir. Bu bölgelere giren mallar, norm.al Gümrük muamelelerine tâbi tutulmazlar. Bu tür bölgeler, en geniş anlamıyla, «Serbest Bölge» olarak tanımlanırlar Eylül ayında Brüksel'de imzalanmış olan «Gümrük İşlemlerinin Basitleştirilmesi ve Uyumlu Hale Getirilmesi İçin Uluslararası Anlaşma» da serbest bölge şöyle tanımlanmaktadır: iiserdest bölge, bir devletin topraklarının bir parçası olan, ancak bu bölgeye giren malların, ithalat resim ve vergileri söz konusu olduğu zaman, genellikle o devletin ((gümrük alann dışında sayıldığı ve bu malların normal ''gümrük kontrouc'ne tâbi tutulmadıkları bölgelerdirn (1) Serbest bölge, 1976 yılında kabul edilen «Ürdün Serbest Bölgeler Kun rumu Kanunu»nda da şu şekilde tanımlanmaktadır: ((Krallığın topraklarının bir parçası olan, sınırları açıkça belirlenmiş ve burada depolanan ve işlenen malların. Krallık sınırlan dışında varsayılarak her tür vergi ve resimden muaf tutulduğu bölgelerdim (2). Tanımlardan da görüleceği gibi, serbest bölge kurulmasındaki esas, ulusal hükümranlık sınırları içinde bulunmasına rağmen, belirli bir sahanın gümrük sınırları dışına alınması ve burada gümrükte ilgili yasalar ve hükümlerin uygulanmamasıdır. ; Daha kapsamlı bir tanımlama ile serbest bölge, bir ülkenin siyasi sınırları içinde olup da gümrük sınırları dışında tutulan, malların gümrüksüz girip-çıkabildiği, depolanabildiği ve çeşitli işlemlere tabi tutulduğu, ticari, endüstriyel, bankacılık ve sigortacılık faaliyetlerinin geliştiği, ticari faaliyetlerin yoğunlaştığı ve odaklandığı yerlerdir. (1) International Convention on The SImpüfication And Harmonization of Customs Procedures: Brussels, September 1976, s. 20. (2) The Hashemite Kingdom of Jordan The Free Zones Carporation, The Free Zones Corporation Law, Amman, 1980, s. 5.

11 II ~ SERBEST BÖLGELERİN GENEL ÖZELLİKLERİ : Yapılan tanımlar çerçevesinde, serbest bölgelerin bazı ortak özelliklen şöylece sıralanabilir: (1) Serbest bölgeler genelde, ülkenin dış ticaretin! geliştirmek, döviz gelirini arttırmak, ülkedeki sanayii canlandırmak, ithalat ve kolaylaştırmak amacıyla kurulurlar. ihracatı (2) Serbest bölge «sınırlandırılmış» bir yerdir. Sınırları kesin olarak belirlenmiştir. Burası ya bir limanın tamamını veya bir kısmını kapsar, yâ da bir limanın veya transit yolların yakınlarında oluşturulur. Bir şehrin bütünüyle serbest bölge olarak ilân edilmesi de mümkündür. (3) Serbest bölgeler, bulundukları ülkenin siyasi sınırları içinde olmalarına rağmen, gümrük sınırlarının dışında sayılırlar ve gümrük mevzuatından ve ülkenin dış ticaret rejiminden tamamen veya kısmen muaftırlar.,.. ; (4) Serbest bölgeler çeşitli ticari faaliyetlerin yoğunlaştığı ve odaklandığı yerlerdir. (5) Serbest bölgelerde, bölgede ikameti işi gereği zorunlu olan kişilerle bazı hizmetlerin sağlanması için gerekli olan kişilerin dışında, genellikle yerleşim yasaktır. (6) Serbest bölgelerdeki bütün işlemler yabancı para birimleri île yapılmaktadır. (7) Serbest bölgelerde yapılmasına müsaade edilen faaliyetler depolama, yükleme-boşaltma, ambalajlama, çeşitli biçimlerde işleme ve pazarın ihtiyaçlarına göre hazırlama, karıştırma, temizleme, imha etme, montaj, bankacılık, sigortacılık, çeşitli araçların bakım ve onarımları, çeşitli endüstriyel faaliyetler ve çeşitli hizmetlerdir. (8) Tüccar, forvarda, broker vb. işlerde uğraşan kişiler serbest bölgelerde depolama, çeşitli biçimlerde malı işleme, taşıma, pazara hazırlama vb. İşleri yapabilirler ve bu faaliyetler için gerekli olan depo ve ardiyeleri işletebilir, atelye kurabilir, büro açabilirler.

12 (9) Serbest bölgeleri genellikle hükümet, yerel idare, kanunla kurulmuş tüzel kişilikler, kurumlar veya özel şirketler yönetirler. (10) Serbest bölgelerde genellikle yabancı şirketler ve bankalar şube açabilir, çeşitli yatırımlarda bulunabilirler. Bunların bir kısmı özel izne tâbi olabilir. (11) Serbest bölgelere malların giriş-çıkışları da ortak özellikler gösterir. Genellikle serbest bölgeye girecek olan mallar miktar olarak, malın menşei olarak veya bölgede kalma süresi olarak kısıtlanamaz. Serbest bölgeler malların giriş ve çıkışları bakımından yabancı topraklar gibi muameleye tâbi tutulurlar. Dış ülkelerden serbest bölgeye giren mallar her tür ithalat vergisi ve formalitelerinden muaftır. Serbest bölgenin bulunduğu ülkeden serbest bölgeye gönderilen mallar ihraç edilmiş sayılır ve ihracat prosedürüne tâbi tutulurlar. Serbest bölgeden ülke içine alınan mallar ise o ülke açısından ithalat sayılır ve ithalat işlemlerine ve vergilere tabi tutulur. Serbest bölgeden diğer ülkelere gönderilen mallar ise, o ülkeye girerken gümrüğe tabidirler. (12) Serbest bölgeler bulundukları ülkenin gümrük sınırları dışında sayılmalarına rağmen, gümrük yetkililerinin direk veya dolaylı kontrolü altındadır ve kaçakçılığın önlenmesi için etrafı duvar veya parmaklıkla çevrilmiş ve polisiye tedbirler alınmıştır, (13) Serbest bölgeler genellikle geniş hinterlandı olan, uluslararası transit yollar üzerinde bulunan, gelişmiş kara, demir, hava ve deniz ulaşım olanaklarına sahip yerlerde kurulurlar.

13 Ill SERBEST BÖLGELERİN ÇEŞİTLERİ : «Serbest Bölge» (Free Zone), kuruluş amaçfarma göre değişik türierl kapsayan ana bir kavramdır. Bu temel kavram, kuruluş amaçtan, yasal yapıları, fonksiyonları ve kapsamlarına göre çeşitli biçimler alabilir. Serbest bölge, öncelikle fonksiyonları açısından bir ayınma tâbi tutulmalıdır. Bu ayrımda esas, o serbest bölgede hangi tür iktisadi faaliyetlerin yapıldığıdır» Bu açıdan Serbest Bölgeler iki ana gruba ayrılırlar: \. A. Serbest Ticaret Bölgesi s Serbest Ticaret Bölgelerinde (Free Trade Zone) genellikle sadece maf^ ların depolanması, muhafaza edilmesi, paketlenmesi veya pazara hazırlanması için bazı işlemlere tâbi tutulması, nakliyesi, reeksport ve transit ti^ caret gibi ticarî faaliyetlere müsaade edilmekte, endüstriyel faaliyetlere izin verilmemektedir., Genellikle, «Serbest Liman» (Free Port) deyimi, «Serbest Ticaret Bölgesi» deyimi yerine kullanılmaktadır. Serbest Liman, bir tür serbest ticaret bölgesi olup, sadece bir limanı veya limanın bir kısmını kapsayan serbest bölgedir. Ayrıca, bir bölge içersinde ağırlıklı olarak bankacılık faaliyetlerinin yapıldığı serbest ticaret bölgeleri de «Kıyı Bankacılığı» (Off Shore Banking) olarak adlandırılır. B. Serbest Üretim Bölgesi : «Serbest Üretim Bölgesi» (Free Production Zone) veya «Endüstriyel Serbest Bölge» (Industrial Free Zone) çeşitli endüstriyel faaliyetlerin ihracat veya ülke tüketimi için yapıldığı serbest bölgedir. Bu tür serbest bölgelerde ağırlıklı olan ticarî değil endüstriyel faaliyetlerdir. Bu bölgeler genellikle uluslararası sermayenin ucuz emek ve hammaddelerden yararlanmak, çeşitli vergilerden muaf olmak gibi avantajları kullanabilmek için yatırım yaptıkları serbest bölgelerdir. Bu bölgelerde dev endüstri tesis-

14 îeri kurulur ve burada üretilen sınai mallar çeşitli ülkelere ihraç edilir. Serbest üretim bölgeleri «Dünya Fabrikaları» olarak da adlandırılabilir. Serbest üretim bölgeleri, serbest ticaret bölgelerine kıyasla yeni bir uygulama türüdür. C«Dîğer öiçiîîer ^ Serbest bölgeler, kuruluşlarında ele alınan serbestliğin yapışma göre de iki ana gruba ayrılabilirler: t Açıic Serbest-.Bölgeler: Her türlü ticarî ve sınai faaliyetlerinyapılmasına izin verilen ve ülkeye ait mevzuatın tamamının uygulanmadığı, oldukça liberal ilkelere göre kurulmuş olan serbest bölgelerdir. 2 Kapalı Serbest Bölgeler: Sadece belirli bazı iktisadi faaliyet-, lerin yapılmasma izin verilen ve ülke yasalarının sadece bîr kısmının uygulanmadığı bölgelerdir. Faaliyetler kesin bir biçimde belirlenmiştir. Uygulamada her iki tür de saf haliyle bulunmazlar. Ancak her serbest bölge, yasal yapıları ile açık ya da kapalı serbest bölge tipine daha yakındır. Ayrıca, serbest bölgeler alanları itibarıyla da bir ayrıma tâbi tutulabilirler. Sadece bir limanı kapsayan serbest bölgelere «Serbest Liman» denilmektedir. Serbest bölge, bir liman içinde çok kısıtlı bir alanı, örneğin limanın sadece bir kısmmı, hatta sadece birkaç depoyu da kapsayabilir. Bunlar, ithal edilen malların gümrük vergisi ödemeksizin depolanabileceği ve yine gümrük müdahalesi olmadan ihraç edilebileceği «gümrük antrepolarındır ve belli özellikleriyle serbest bölge tanımı içersine girebilirler. Bunun dışında bir şehrin bütünüyle serbest bölge olarak ilân edilmesi de mümkündür. Hong Kong bunun bir örneğidir. Çeşitli yapıdaki serbest bölgeleri kesin kalıplar halinde birbirinden ayırmak mümkün değildir. Serbest bölgenin türünü, yasal yapısını, yerini, îdüyüklüğünü, faaliyet türlerini vb. özelliklerini serbest bölgenin hangi amaca yönelik olarak hangi koşullarda kurulacağı belirlemektedir. Uygulamada, birbirlerinden oldukça farklı serbest bölge modelleri görmek mümkündür.

15 IV SERBEST BÖLGELERE NEDEN İHTİYAÇ DUYULDU? KISA TARİHÇE t «Serbest Bölge» kavramı, çeşitli biçimleri ile, ülkelerin kendi sınırlan dışından gelen mallara gümrük uygulamaya başlaması ile ilk kez ortaya çıkmıştır. Çağımızın başında ortaya çıkan Avrupa ulusal devletleri* gelişmelerinin ilk aşamasında, yani ticarete yönelik dönemde, ekonomik politikanın en önemli amacının, ülke sınırları içinde kendi kendine yeterli olabilmek için en iyi şartları yaratabilmek olduğunu düşünmüşlerdir. Bu amaca yönelen yollardan biri ise ağırlıklı bir «gümrük koruma» ile yerli sanayi teşebbüsüne yardımcı olmaktı. Dış ticaret kısıtlamaları genel olarak yurt içi üretimin dış dünya malları ile rekabet edemeyeceği endişesinden kaynaklanmaktadırlar. Çeşitli ülkelerde kullanılan teknolojinin, üretim faktörlerindeki verimliliğin, tüketici tercihlerine uyumda gösterilen başarı ve kalite üstünlüğünün farklı seviyelerde gelişm.iş olması gerçeği, yurt içi üretimin dış dünya karşısında rekabette zayıf görünmesine ve gümrük vergisi gibi uygulamalarla yabancı malların yurt içindeki fiyatlarının pahalılaştırılarak ve hatta burjarın yurda girişi engellenerek yerli sanayinin korunması yoluna gidilmesine neden olmuştur. Dış ticaret kısıtlamalarının diğer önemli bir nedeni de, ödemeler dengesi açığının giderilmesi için ithalatın kısılması şeklinde olmuştur. Ancak zamanla milletlerarası mal mübadelesi artmış ve bunun ekonomik gelişmeye büyük katkısı olduğu görülmüştür. Bu koşullarda, esas olarak yurt içi üretimi korumayı ve ödemeler dengesi açığının kapatılmasını amaçlayan ve temelde ithalatı kısıtlayan dış ticaret kısıtlamaları, uluslararası ticaretin büyük yararlar sağlayabileceği gerçeği ile çelişmeye başlamış ve sonuçta çözüm olarak «Serbest Bölge» kavramı geliştirilmiştir. Koruma sisteminde bazı değişiklikler yapılmaksızın, ülke sınırları içinde, ithal edilen malların kısa veya uzun bir süre için depolanabileceği, hatta istenilirse bu malların gümrükten geçmeden işlenebileceği bazı bölgelere sahip olmanın çok yararlı olacağı ve uluslararası ticareti arttıracağı ve kolaylaştıracağı anlaşılmıştır. Sonuçta, serbest bölgeler ilk olarak dışarıdan ülkeye gelen malların karaya indirileceği, başka ülkelere veya o ülke içine tekrar gönderileceği,

16 gümrük işlemlerinden muaf ve güvenli bir liman olarak ortaya çıktı. Avrupa'nın bütün büyük ticaret merkezlerinde, «gümrük antrepoları» gibi, ithal edilen malların gümrük vergisi ödenmeksizin depolanabileceği ve gümrük müdahalesi olmadan ihraç edilebileceği yerler oluştu. Daha sonra sadece güvenli bir depolama alanı olarak kurulmuş olan serbest liman veya gümrük antrepoları, giderek daha başka fonksiyonları da üstlenerek günümüzdeki çeşitliliği ile serbest bölgeleri oluşturmuşlardır. Endüstriyel serbest bölgeler, bu gelişmenin en son aşamasıdır ve çok yakın tarihimizin bir ürünüdürler. ^" ilk biçimleri ile serbest bölgelerin oldukça eski bir tarihi vardır. Ancak modern anlamıyla ilk serbest bölge uygulaması 16. yüzyılda Avrupa'da başiatılmıştır ve o zamandan beri Avrupa'nın bütün önemli ticaret mer-; közlerinde serbest bölgeler ortaya çıkmıştır. 19. yüzyılda serbest bölge uygulaması Amerika'da da görülmeye başlamıştır. Ancak serbest bölgelerin tüm dünyada yaygınlaşması 1930'lu yıllara rastlar. Bazı ülkeler, 1929 yılında başlayan ekonomik krizin kendileri üzerindeki etkisini azaltabilmek için ticarî bölgelerindeki mal akışını arttırabilmenin yollarını ve çözümünü serbest bölgeler oluşturmakta bulmuşlar ve bu dönemde serbest bölgeler oldukça yaygınlaşmıştır. 1970'li yıllarda gelişme yolunda olan ülkelerde de serbest bölge uygulamaları görülmeye başlanmış, ve bu durum yakın zamanda serbest bölge uygulamasının dikkat çekici bir b'çîmde yaygınlaşmasına neden olmuştur. Bu eğilim 80'li yıllarda daha büyük bir ivme kazanmıştır. 70'1 i yıllara kadar sadece Avrupa ve Amerika gibi gelişmiş ülkelerde görülen serbest bölge uygulaması, bu yıllardan sonra gelişmekte olan ülkelerce de benimsenerek yaygm bir biçimde uygulanmaya başlanmıştır. Günümüzde, gekşmekte olan ülkelerdeki serbest bölgeler, Avrupa ve ABD'deki serbest bölgelerden sayıca çok daha fazladır. Bu gelişme sonucu, son yıl içinde dunyadaw serbest bölge sayısı neredeyse dört katı artmıştır.

17 ": V SERBEST BÖLGELER BERELERE KÖRyLABÎLlR? Serbest bölgelerin kurulmasında rol oynayan temel motivleri şöylece sıralamak mümkündür : (1) Dış ticaret politikasında izlenen kısıtlayıcı tedbirleri bir ölçüde yumuşatmak ve dış dünyaya bir pencere açmak, (2) Ülkenin döviz kazancını arttırmak ve bu yolla ödemeler dengesini düzeltmek, (3) Transit ticaretini ve karayolu taşımacılığını geliştirmek, (4) İthalat kolaylığı sağlamak ve böylece yerli sanayinin girdi maliyetlerini düşürmek, (5) Depolama, reeksport ve switch faaliyetlerinde bulunarak gelir ve çeşitli yararlar sağlamak, (6) Yabancı sermayeyi ve turizmi teşvik etmek, (7) İstihdam olanaklarını arttırmak, (8) Sanayileşmek ve yeni teknoloji transferini sağlamak. Serbest bölge kurulurken bu bölgenin yeri, ülkenin ve çevresinin coğrafi ve ekonomik koşullarının yanı sıra, yukarıda sıralanan motivlerden hangilerinin daha ağır bastığı ile de belirlenir. Yani kurulacak olan serbest bölgenin yerinin seçimi, bu serbest bölgenin ne amaçlarla, hangi yararları sağlamak için kurulduğuna bağlıdır. Genellikle serbest bölgeler deniz ve hava limanları dolayında ya da içinde kurulurlar. Bu, limanların yükleri odaklayıcı ve dağıtıcı özelliğinden ötürüdür. Gemiler buralara gümrük işlemleri olmaksızın girip-çıkabiür, yükleme ve boşaltma yapabilirler. Mallar ise gene gümrük işlemleri olmaksızın depolanırlar, gerektiğinde pazarın ihtiyaçlarına göre bazı işlemlerden geçerler. Ticarî faaliyetleri yavaş ve yük akışı düşük olan limanlarda Serbest Bölge er ya da geç ölmek zorundadır. Serbest bölgeler uluslararası ticaretin yoğunlaştığı ve odaklandığı limanlarda kurulmalıdırlar.

18 Serbest bölgelerin varlık kazanabilmeleri için, kurulacakları yerler saptanırken, şu noktalar dikkate alınmalıdır : (1) Serbest bölge ulusal ve uluslararası ticaretin yoğunlaştığı ve odaklandığı yerlerde (limanlarda) kurulmalıdır,. (2) Ulusal.ve uluslararası ana ulaşım ve transit yollan üzerinde olmalıdır, (3)- Serbest bölgenin kurulacağı limanın geniş bir hinterlandrcimalı, iç bölgelerdeki- ticaret ve sanayi merkezlerini besleme ve bu bölgelerden beslenme olanaklanna sahip bulunmalıdır, : (4) Serbest bölge önemli ihraç pazarlanna yakın olmalı, bölgenin Önemli ithalat ve ihracat merkezleri ile kolayca ilişki kurabilecek bir coğrafi konumu olmalıdır,. (5) Serbest bölgenin kurulacağı limanın gerekli alt yapı tesisleri bulunmalıdır. Bunlann başlıcalan şöyle sıralanabilir: Gelişmiş bir kara, demir, hava veya denizyolu bağlantısı ve ulaşım şebekesinin bulunması; gelişmiş elektrik ve su teşkilâtının bulunması; yeterli mendirek, rıhtım, yükleme ve boşaltma tesislerine sahip olan modern bir liman olması;, dünyanın önemli ticaret merkezleri iie bağlantısı olan gelişmiş bir telekomünikasyon şebekesinin (teleks, telefon vb.) bulunması; yeterli depo, anbar ve soğuk hava tesislerinin bulunması; otel ve konaklama yerlerinin yakın olması vb., (6) Ülkenin önemli endüstri merkezlerine yakın olmalıdır, (7) Bölgede bankacılık, sigortacılık, reklamcılık gibi faaliyetlerin yeter derecede gelişmiş olması gerekmektedir. ir

19 VI SERBEST BÖLGELER NE GÎBÎ YARARLAR SAĞLAYABİLİR? Daha önce de belirtildiği gibi, çeşitli amaçlara yönelik birçok serbest bölge modeli olabilir. Serbest bölgenin ne tür bir serbest bölge olduğu ve bangi fonksiyonları göreceği, o serbest bölgeden ne gibi yararlar sağlanabileceğini belirler. Sadece transit ticaret ve mallann depolanması amacıyla kurulmuş olan bir serbest bölgenin büyük istihdam olanakları yaratması beklenemez. Ancak, çok fonksiyonlu olan ve en genel anlamıyla tanımladığımız bir serbest bölge, ülke ekoı^omisine aşağıda sıralanan yararları sağlayabilir. Elbette ki bunlardan biri veya birkaçı diğerlerine göre daha ağırlıklı olacaklardır. A. İtlıalat Açısmdaû Sağlayacağı Yararlar : Serbest bölge kurulması, ihtalatçıya maliyetlerini düşürme ve daha güvenli ithalat yapabilme açısından büyük yararlar sağlar. 1 Serbest bölge, ithalatın direk ve zamanında yapılmasını sağlar. Yerli üretim veya tüketim için gereksinim duyulan İthal malları daha önceden serbest bölgeye getiriüp depolanacağı için, sipariş verilmesi ile malın temini arasmdakî uzun süre ve uzun bürokratik İşlemler kalkacaktır. 2 İthal edilecek malın serbest bölgede sürekli bulunması, yurt İçindeki İthalatçı firmaların sermayelerini uzun süre stok îte bağlamak zorunda kalmalarına gerek bırakmayacak, döner sermayeleri mutlak anlamda artış gösterecektir. 3 Finansman sıkıntısı çeken ithalatçı firmalar, ithal etmiş oldukları mallan henüz ülkeye sokmadan serbest bölgeye getirterek burada depo ederler ve böylece mallann tamamına ait gümrük vergisini bir defada toptan ödemekten kurtulurlar, sadece kullanacaklan kadar malı serbest bölgedeki depodan alıp gümrüğünü ödeyerek ülke içine sokarlar 4 ~ İthalatçının fire oranı azalır. İthalatçının alacağı mallar daha on-, ceden satıcı firmalar tarafından serbest bölgeye getirilip depolanmıştır. İthalatçı bunlann gümrüğünü ödeyip yurt içine ithal etmeden önce bu mallan serbest bölgede inceler ve işe yarayamayacak olanlan, bozuk ve ha-

20 tall olanları ithal etmez. Bunlar için gereksiz yere gümrük ödemez. Nakliye sırasmdaki fire miktarı da oldukça az olacaktır. 5 Dışarıdan serbest bölgeye gelip depolanan tüketim malları için ithalatçı, bu ma!m gümrüğünü ödeyip ülke içine ithal etmeden önce, ülke içinde bir pazar araştırması yapıp bu malların satılıp satılamayacağını veya ne kadar satılabileceğini araştırarak ona göre ithalat yapar. Bu da zarar riskini azaltır. 6 Serbest bölgede stok edilerek sanayici ihtiyaç duydukça ülkenin gümrük sınırları içine ithal edilecek olan mallar, ithalatçının veya sanayicinin envanter maliyetlerini (sabit depolama masrafları, işçilik, sigorta, vergi, vb.) azaltacaktır. Bu malların tamamı ülke içinde değilde serbest bölgede depolanacağı için, bu tür masraflar büyük ölçüde malını serbest bölgede tutup oradan yerli sanayici ve ithalatçılara satmak isteyen yabancı ihracat firmalarına yansıtılmış olacaktır. 7 Eskiyen, modası geçen bozulan ve işe yaramaz haile gelen mallar, serbest bölgeden yurda sokulmadan imha edilirler. Oysa bu malın tamamı gümrükleri ödenip yurda sokulmuş olsa, işe yaramaz hale gelen mallar için de gümrük vergisi verilmiş olacaktır. B. İhracat Açısından Sağfayacağs Yararlar: - 1 Serbest bölgede, ihraç edilmek üzere imâl edilen veya arribalajlanan, çeşitli biçimlerde işlenen malların maliyetleri, girdi olarak küllanilârt ithal mallan için gümrük ödenmeyeceğinden düşük olacak ve ihraç mallannın dış pazarlardaki rekabet gücü artacaktır. 2 GIkenin içinden serbest bölgeye satılan her tür mal ve hizmetler ihracat sayılır ve yabancı para birimleri karşılığı gerçekleşir. Serbest bölgede faaliyet gösteren yerli veya yabancı firmalann o ülkeden mal ve girdiler satın almaları, çeşitli hizmetlerden yararlanmaları, o ülkenin ihracatını arttıracaktır.,.. _ 3 Mâlını serbest bölgeye getirerek tüm ihracât formalitelerînt tamamlamış olan ihracatçı, rahatlıkla dış pazarlardaki satış ve pazar duru^ mu avantajlannr inceleyebilir, malını, bağlantı kurduğu anda herhangi bîr işleme gerek kalmadan dış ülkelerdeki müşterisine sevk edebilir. Bu dururn ihracatçı firmalara büyük bir manevra kabiliyeti ve esneklik sağlar..:..-: 4 Serbest bölge ülkenin reeksport ve^ switch faaliyetlerinî İıız-' landifir.-. ^ /:... ^ ^

21 . 5 İhracatçı firmaların dünya piyasası ile daha sıkı ilişkiler kurabilrnesinevbu firmaların diğer yabancı firmalarla daha rahat ilişki kurabilmelerine ve dünya piyasasını daha iyi tanımalarına yardımcı olur. Yararlar s 1 Serbest bölgeler, çeşitli gümrük vergi ve işlemlerinin ve birçok ulusal vergi yasalarının geçersiz olduğu bölgeler oldukları için yabancı yatırımlar açısından oldukça cazip yerlerdir. Serbest bölge uygulaması ülkenin yabancı sermayeden yararlanabilme olanaklarını arttırır. 2' Serbest bölge, ülkeye yeni teknolojilerin girmesini kolaylaştırır. 3 Serbest bölgeler, bulundukları ülkenin trans't ticaretini canlandırarak, bölgeyi uluslararası bir ticaret merkezi haline getirir. Ülkeye gireri çıkan araç ve mal hacmi artar.,,4 Serbest bölgelerde yapılacak yerli ve yabancı yatırımlar istihdam olanaklarını arttırır. 5 Serbest bölgeler ülkenin döviz girdilerini arttırarak ödem,e!er dengesi üzerinde olumlu bir etki yaratır. Denilebilir ki serbest bölgedeki her tür iktisadi faaliyet döviz kazandırıcı niteliktedir. Serbest bölgede kurulan depo, antrepo, yükleme ve boşaltma tesisleri ile taşıt araçlarının kullanılmasından elde edilen kira ve harçlar; bu arada sigortacılık, komisyonculuk, acentacılık gibi faaliyetler; gemi ve çeşitli araçların bakım, onarım ve montajları, gemilere ikmal yapılması ve kumanyacılık gibi hizmetlerin sağlanması; bölgede faaliyet gösteren kuruluş ve kişilere çeşitli hizmetler sağlanması ve tüketecekleri malların temini; bölgede çalışan Türk firmalarının kâr transferleri, işçi ve teknik elemanların ücretleri vb. faaliyetler Türkiye' nin döviz girdilerini arttıracaktır.. 6 Serbest bölgeler, bölgedeki fuariarm ve turizmin gelişmesine önayak olur, katkıda bulunuriar. 7 Serbest bölgede ortaya çıkan ekonomik hareketlenme yurt içi ekonomiyi de canlandırır, yurt içi tarım ve sanayi ürünlerine olan talep artar..

22 Vü SERBEST BÖLGELERİN DÜNYA TİCARETİNDEKİ ROLÜ r Serbest bölge uygulaması eskiden beri bilinen ve uygulanan bîr yöntem olmakla beraber, özellikle yakın zamanlarda dikkat çekici bir önem kazanmıştır. 1970'Ii yılların başında dünyada toplam 131 serbest bölge bulunurken, 1980 yilmda bu sayı yaklaşık üç kat artarak 362'ye yükselmiş, 1982 yılında ise 406'ya çıkmıştır (3). Bu artış, dünya ticaretindeki hızlı artışa paraleldir. Bu tip serbest bölgelerin sayısı dünyanın her yanında hızla artmaktadır.. Bu artış özellikle Orta Doğu, Afrika ve Amerika'da dikkat çekicidir.' ; Serbest bölgelerin dünya üzerindeki dağıîimmda, yıllan arasmda şu gelişmeler gözlenmiştir (4) : Sön 10 Yiîda Serbest Bölge Sayısındaki Artış A.B.D Lâtin Amerika ve Karaipier Avrupa Afril<a Orta Doğu 2 15 Uzak Doğu yılı ortalanndaki verilere göre, yıllık 1,6 trilyon dolar olan dünya ticaretinin Vo 9'u serbest bölgeler üzerinden gerçekleşttilmiştir. Serbest bölgelerde sağlanan toplam istihdam sayısının ise 6 milyon kadar olduğu tahmin edilmektedir, önümüzdeki yıllarda serbest bölgelerin dünya ticaretindeki öneminin giderek artarak, 1985 yılında, toplam dünya ticaretinin Vo 20'sini ifade eden bir paya ulaşacağı beklenmektedir (5). (3) Tansu Çiller, Serbest Bölgeler ve Dünyadaki Uygulama, 18 Ekim 1982 tarihînde f/iersin'de düzenlenen «Türkiye'de ve Dünya'da Serbest Bölgeler» semineri tebliği, s. 1. (4) Nuh Kuşçulu, Serbest Bölge, Reeksport ve Switch Muameleleri, 2-7 Kasım 1981 tarihleri arasında İzmir'de Düzenlenen İzmir 2. Türkiye İktisat Kongresi tebliği, s. 5. (5) age., s. 5,

23 Dünya'da ilk serbest bölge uygulaması gelişmiş Avrupa ülkelerinde başlamış olmasına rağmen, özellikle 70'Ii yıllardan sonra, gelişmekte olan ülkelerdeki uygulama giderek yaygınlaşmıştır. Günümüzde, dünyada mevcut olan serbest bölgelerin çoğunluğu gelişmekte olan ülkelerd bulunmaktadır, özellikle Orta Doğu ülkelerindeki serbest bölgelerin artış oranı çok dikkat çekicidir. Dünya ticaretinde son yıllarda artma eğilimi gösteren koruyucu tedbirlerin, serbest bölgelerin önem kazanmasında kuşkusuz katkısı vardır, özellikle, bir taraftan iç ekonomik sorunları nedeniyle kısıtlı bir dış ticaret politikası uygulamak zorunda kalan, diğer taraftan ise endüstrileşme, iş sahası açma, yabancı yatırımları teşvik etme ve dünya ticaretinde giderek daha büyük bir pay alma zorunda olan gelişme yolundaki ülkeler, günümüzde serbest bölge uygulamasına ağırlık vermektedirler. Bu ülkelerin geniş ihracat pazarları olması (özellikle Orta Doğu'nun), işgücünün oldukça ucuz olması (Uzakdoğu ve Lâtin Amerika) ve yabancı yatırımlara gereksinimleri olması, bu ülkelerdeki serbest bölgelerin sayılarının hızla artmasına neden olmuştur. Avrupa'da ise, AET ülkelerinin kendi aralarındaki ticaretlerinde, karşılıklı olarak, birçok malların gümrük vergisi çok düşük miktarlara indirilmiş veya tamamen kaldırılmış olduğundan ve bu ülkelerin coğrafi konumları nedeniyle, serbest bölgelerin önemi giderek azalmaktadır. ABD ve Batı Avrupa ülkeleri uluslararası ticaretlerinde daha çok Lâtin Amerika, Uzakdoğu, Ortadoğu ve Afrika'dakî serbest bölgelerden yararlanmaktadırlar.

SERBEST BÖLGELERE SAĞLANAN AVANTAJLAR

SERBEST BÖLGELERE SAĞLANAN AVANTAJLAR SERBEST BÖLGELERE SAĞLANAN AVANTAJLAR Serbest Bölgenin Tanımı Genel olarak serbest bölgeler; ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara ilişkin hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmadığı veya kısmen

Detaylı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı 1 DÜNYA ve TÜRKİYE POLİPROPİLEN ( PP ) DIŞ TİCARET ANALİZİ Barbaros Demirci ( Genel Müdür ) Neslihan Ergün ( Teknik Uzman Kimya Müh. ) PAGEV - PAGDER DÜNYA TOPLAM PP İTHALATI : Dünya toplam PP ithalatı

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA)

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SERBEST BÖLGE TEŞVİKLERİ Metin TATLI Şubat 2015 SUNUM PLANI I. SERBEST BÖLGENİN TANIMI VE AMACI II. ANTALYA SERBEST BÖLGE III. SERBEST BÖLGELERİMİZİN SUNDUĞU AVANTAJLAR

Detaylı

TÜİK VERİLERİNE GÖRE ESKİŞEHİR'İN SON 5 YILDA YAPTIĞI İHRACATIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (ABD DOLARI) Ülke

TÜİK VERİLERİNE GÖRE ESKİŞEHİR'İN SON 5 YILDA YAPTIĞI İHRACATIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (ABD DOLARI) Ülke TÜİK VERİLERİNE GÖRE ESKİŞEHİR'İN SON 5 YILDA YAPTIĞI İHRACATIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (ABD DOLARI) Ülke 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı 2012 Yılı Sayısı Ulke adı İhracat Ulke adı İhracat Ulke

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SERBEST BÖLGE TEŞVİKLERİ. Hasan YÜKSEK Eylül 2012

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SERBEST BÖLGE TEŞVİKLERİ. Hasan YÜKSEK Eylül 2012 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SERBEST BÖLGE TEŞVİKLERİ Hasan YÜKSEK Eylül 2012 SUNUM PLANI I. SERBEST BÖLGENİN TANIMI VE AMACI II. ANTALYA SERBEST BÖLGE III. SERBEST BÖLGELERİMİZİN SUNDUĞU AVANTAJLAR

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü nün (UNCTAD) Uluslararası Doğrudan Yatırımlar

Detaylı

SERBEST BÖLGENİN TANIMI

SERBEST BÖLGENİN TANIMI SERBEST BÖLGELER SERBEST BÖLGENİN TANIMI Genel olarak serbest bölgeler; ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara ilişkin hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmadığı veya kısmen uygulandığı, sınai

Detaylı

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ Hazırlayan ve Derleyen: Zehra N.ÖZBİLGİN Ar-Ge Şube Müdürlüğü Kasım 2012 DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİNDE ÜRETİM VE TÜKETİM yılında 9.546 milyon

Detaylı

Madde 2- Türkiye'de serbest bölgelerin yer ve sınırlarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Madde 2- Türkiye'de serbest bölgelerin yer ve sınırlarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 15 Haziran 1985 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 18785 SERBEST BÖLGELER KANUNU Kanun No: 3218 Kabul Tarihi: 06.06.1985 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Kanun, Türkiye'de ihracat için yatırım

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETİNİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

TÜRK PARASI KIYMETİNİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 11 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 30.12.2006 tarihli Resmi Gazetede 32 sayılı

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ABD ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ GÜMRÜK MEVZUATI - I DOÇ. DR.

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ABD ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ GÜMRÜK MEVZUATI - I DOÇ. DR. T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ABD ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ GÜMRÜK MEVZUATI - I DOÇ. DR. BEKİR GÖVDERE DAHİLDE VE HARİÇTE İŞLEME REJİMİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ULUSLARARASI PAZARLAMADA DAĞITIM VE LOJİSTİK

ULUSLARARASI PAZARLAMADA DAĞITIM VE LOJİSTİK ULUSLARARASI PAZARLAMADA DAĞITIM VE LOJİSTİK Uluslararası Pazarlamada dağıtım alt karması birbiriyle ilişkili iki kısımda ele alınır 1- Dağıtım kanalları seçimi 2- Fiziksel dağıtım (lojistik) ULUSLARARASI

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY Gümrük Mevzuatı Tanım ve Kavramları 2013 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla

Detaylı

KARŞILIKLI TANIMA ANLAŞMALARI OCAK 2014 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB VE DIŞİLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜCEL KARADİŞ/DAİRE BAŞKANI

KARŞILIKLI TANIMA ANLAŞMALARI OCAK 2014 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB VE DIŞİLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜCEL KARADİŞ/DAİRE BAŞKANI KARŞILIKLI TANIMA ANLAŞMALARI OCAK 2014 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB VE DIŞİLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜCEL KARADİŞ/DAİRE BAŞKANI İÇERİK -Karşılıklı Tanıma Anlaşması (MRA) Nedir? -Karşılıklı Tanıma Anlaşmaları

Detaylı

1) Düzenleyen kimsenin imzası (Taşıyan veya onun yetkili kıldığı kişi)

1) Düzenleyen kimsenin imzası (Taşıyan veya onun yetkili kıldığı kişi) İhracatta Kullanılan Uluslararası Dokümanlar (Kaynak: İGEME Yayınları) Sevk Belgesi: Konşimento (CMR- BİLL OF LOADİNG) Sigorta Belgesi Ticari Faturalar Diğer Belgeler MESLEK KURULUŞLARINCA TASDİK EDİLEN

Detaylı

SAHA RATING, DÜNYA KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ Nİ GÜNCELLEDİ

SAHA RATING, DÜNYA KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ Nİ GÜNCELLEDİ SAHA RATING, DÜNYA KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ Nİ GÜNCELLEDİ 21.07.2017 Saha Rating güncellenmiş Dünya Kurumsal Yönetim Endeksi (DKYE) çalışmasını tamamladı. Saha nın çalışması sonucunda, endekse giren ülkelerin

Detaylı

TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARET YAPISI. Doç. Dr. İsmet GÖÇER Aydın İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü

TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARET YAPISI. Doç. Dr. İsmet GÖÇER Aydın İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARET YAPISI Doç. Dr. İsmet GÖÇER Aydın İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü 1 Ülkeler Niçin Dış Ticaret Yapar? Dış Ticaret Politikası Ödemeler Bilançosunun, cari işlemler hesabında ihracat

Detaylı

SERBEST BÖLGELER KANUNU İLE GÜMRÜK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI (TASLAĞI)

SERBEST BÖLGELER KANUNU İLE GÜMRÜK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI (TASLAĞI) SERBEST BÖLGELER KANUNU İLE GÜMRÜK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI (TASLAĞI) MADDE 1-6/6/1985 tarihli ve 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun; 1) 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları

Dünyada ve Türkiye de Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları www.pwc.com Dünyada ve Türkiye de Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları İstanbul, Ersun Bayraktaroğlu Türkiye Gayrimenkul Sektör Lideri GYO lar 1995 ten beri hayatımızda Henüz SPK Tebliği yayınlanmadan GYO

Detaylı

TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi. Ek 5: Uluslararası Koşulların Analizi

TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi. Ek 5: Uluslararası Koşulların Analizi TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi Ek 5: Uluslararası Koşulların Analizi Sektörün genel özellikleri Kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı Ürünler dünyada ortalama

Detaylı

DIŞ TİCARET ve TESLİM ŞEKİLLERİ

DIŞ TİCARET ve TESLİM ŞEKİLLERİ DIŞ TİCARET ve TESLİM ŞEKİLLERİ DIŞ TİCARET ÇEŞİTLERİ Dış ticaret, normal ticaret, bağlı ticaret, sınır ticareti ve serbest bölge ticareti olmak üzere sınıflandırılabilir. Normal Ticaret Normal ticaret,

Detaylı

Serbest Bölgeler Kanunu, Yasası. 3218 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa SERBEST BÖLGELER KANUNU. Kanun Numarası : 3218. Kabul Tarihi : 6/6/1985

Serbest Bölgeler Kanunu, Yasası. 3218 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa SERBEST BÖLGELER KANUNU. Kanun Numarası : 3218. Kabul Tarihi : 6/6/1985 Serbest Bölgeler Kanunu, Yasası 3218 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa SERBEST BÖLGELER KANUNU Kanun Numarası : 3218 Kabul Tarihi : 6/6/1985 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 15/6/1985 Sayı : 18785 Yayımlandığı

Detaylı

Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimi

Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimi Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimi Dr. Dilek Seymen dilek.seymen@deu.edu.tr Dr. Dilek Seymen Dahilde İşleme Rejimi (DİR) DİR, ihracatçılara, ihraç mallarında kullanılmak kaydıyla dünya piyasa fiyatlarından

Detaylı

NAKLİYE SİGORTALARI DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HARİÇTE İŞLEME REJİMİ

NAKLİYE SİGORTALARI DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HARİÇTE İŞLEME REJİMİ Öğr. Gör. Fırat GÜLTEKİN İhraç veya ithal edilen eşyanın taşınması esnasında meydana gelebilecek risklerin sigortalanmasına ilişkin esasları içerir. Teslim şekilleri çerçevesinde hangi tarafın sigorta

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ

TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ Ülke TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ Temsilcilik Türü Şehir Telefon Faks e-posta A.B.D. Başkonsolosluk Adana (0322) 346 62 62 (0322) 346 79 16 A.B.D. Büyükelçilik Ankara 455 55 55 467 00 19 A.B.D.

Detaylı

SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI

SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Seramik sektörünün en

Detaylı

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter 2013 yılı, dünya ekonomisi için finansal krizin etkilerinin para politikaları açısından

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HAYVAN VE ÜRÜNLERİN ÜLKEYE GİRİŞİNDE ÖN BİLDİRİM VE VETERİNER KONTROLLERİNE DAİR YÖNETMELİK Yetki Kanunu: 5996 Yayımlandığı R.Gazete: 17.12.2011-28145 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

TEŞVİK YASASI R. G. 98 14.08.2000. 47/2000 Sayılı Yasa. 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar.

TEŞVİK YASASI R. G. 98 14.08.2000. 47/2000 Sayılı Yasa. 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. R. G. 98 14.08.2000 TEŞVİK YASASI 47/2000 Sayılı Yasa Kısa İsim 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Tefsir 14/2000 Amaç Kapsam 2. Bu Yasada metin başka türlü gerektirmedikçe:

Detaylı

KURU MEYVE RAPOR (EGE)

KURU MEYVE RAPOR (EGE) Sayı : 73445262-TİM.EİB.GSK.15.1/6686 İzmir, 03/08/2015 Konu : Kuru Meyve Haftalık İhracat İstatistikleri SİRKÜLER EGE KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİNE Sayın Üyemiz, 2014/15 sezonu

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK Dünyada gelir dağılımındaki adaletsizliğin hangi boyutlarda olduğunu

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 NİSAN AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Nisan döneminde Türkiye nin toplam

Detaylı

TOHUMLUK İHRACATI UYGULAMA GENELGESİ (2013/4)

TOHUMLUK İHRACATI UYGULAMA GENELGESİ (2013/4) TOHUMLUK İHRACATI UYGULAMA GENELGESİ (2013/4) Amaç MADDE 1 (1) Ülkemizden yapılacak tohumluk ihracatı ile ilgili usul ve esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Genelge, ülkemizde üretilen tohumlukların

Detaylı

TTYO Çıkmazına Karşı, Farklı Bir Öneri NİTELİKLİ SANAYİ BÖLGELERİ MEHMET ÖZÇELİK

TTYO Çıkmazına Karşı, Farklı Bir Öneri NİTELİKLİ SANAYİ BÖLGELERİ MEHMET ÖZÇELİK YÖNETİCİ ÖZETİ Günümüzde küresel ekonominin aktörleri; yeni pazarlara açılmak ve rekabet edebilirliklerini artırmak amacıyla çok taraflı ekonomik ve stratejik anlaşmalara yönelmektedir. Özellikle yakın

Detaylı

UMUMA HUSUSİ HİZMET DİPLOMATİK A.B.D Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var. AFGANİSTAN Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var

UMUMA HUSUSİ HİZMET DİPLOMATİK A.B.D Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var. AFGANİSTAN Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var VİZE TABLOSU Pasaport Vize Tablosu MAVİ YEŞİL GRİ KIRMIZI ÜLKE UMUMA HUSUSİ HİZMET DİPLOMATİK MAHSUS DAMGALI A.B.D Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var AFGANİSTAN Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var ALMANYA

Detaylı

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL 24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü «UNCTAD» ın Uluslararası Doğrudan Yatırımlara ilişkin olarak hazırladığı Dünya Yatırım

Detaylı

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi CAM SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE'DE ÜRETİM Cam sanayii, inşaat, otomotiv, meşrubat, gıda, beyaz eşya, mobilya,

Detaylı

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Yasası. 4875 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU. Kanun Numarası : 4875

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Yasası. 4875 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU. Kanun Numarası : 4875 Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Yasası 4875 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU Kanun Numarası : 4875 Kabul Tarihi : 5/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 17/6/2003

Detaylı

Büyüme stratejisini ihracat temeline dayandıran Türkiye, bu kapsamda ihracata değişik yollarla teşvikler sağlamaktadır.

Büyüme stratejisini ihracat temeline dayandıran Türkiye, bu kapsamda ihracata değişik yollarla teşvikler sağlamaktadır. DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ VEYA İZNİ OLANLARA BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ, DAMGA VERGİSİ VE HARÇ İSTİSNASI Gerek gelişmiş ve gerekse gelişmekte olan ülkeler, ihracatlarının arttırılması konusunda

Detaylı

4646 Doğal Gaz Piyasası Kanunu

4646 Doğal Gaz Piyasası Kanunu Madde 0003: Tanımlar Bu Kanunun uygulanmasında; 4646 Doğal Gaz Piyasası Kanunu BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Yetki Bakanlık : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,

Detaylı

İSTANBUL DENETİM ve YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A. Ş.

İSTANBUL DENETİM ve YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A. Ş. 1 Tarih : 31.12.2013 Sayı : İST.YMM.2013/2617 Sirküler No : İST.YMM.2013/86 431 NOLU VUK GENEL TEBLİĞİ 29.12.2013 tarih ve 28866 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Vergi Usul Kanunu 431 Seri Nolu Genel

Detaylı

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF)

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF) ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİ 269.665.223,68 305.580.419,69 13,32 ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 2 IRAK 155.240.675,64 92.044.938,69-40,71 ALTINDAN MAMUL

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 MAYIS AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde Türkiye nin toplam

Detaylı

Sirküler Tarihi : 03.01.2014 Sirküler No : 2014/002

Sirküler Tarihi : 03.01.2014 Sirküler No : 2014/002 Sirküler Tarihi : 03.01.2014 Sirküler No : 2014/002 KAYITLARIN ELEKTRONİK ORTAMDA OLUŞTURULMASI, MUHAFAZASI VE İBRAZ EDİLMESİNE (KAYIT SAKLAMA GEREKSİNİMLERİNE) DAİR USUL VE ESASLAR (431 Sıra No.lu Vergi

Detaylı

Aylık Dış Ticaret Analizi

Aylık Dış Ticaret Analizi EKİM YÖNETİCİ ÖZETİ Bu çalışmada, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından her ayın ilk günü açıklanan ihracat rakamları temel alınarak Türkiye nin aylık dış ticaret analizi yapılmaktadır. Aşağıdaki analiz,

Detaylı

TEBLİĞ BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/18)

TEBLİĞ BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/18) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/18) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

Vize Rejim Tablosu YEŞİL (HUSUSİ) PASAPORT. Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün)

Vize Rejim Tablosu YEŞİL (HUSUSİ) PASAPORT. Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Rejim Tablosu ÜLKE ÇİPLİ (UMUMA MAHSUS) PASAPORT YEŞİL (HUSUSİ) PASAPORT GRİ (HİZMET) PASAPORT LACİVERT (DİPLOMATİK) PASAPORT A.B.D AFGANİSTAN ALMANYA ANDORRA ANGOLA ANTİGUA-BARBUDA ANTİLLER ARJANTİN

Detaylı

Uludağ Hazır Giyim Ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği İhracat Raporu (Ağustos / Ocak-Ağustos 2017)

Uludağ Hazır Giyim Ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği İhracat Raporu (Ağustos / Ocak-Ağustos 2017) Uludağ Hazır Giyim Ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği İhracat Raporu (Ağustos / Ocak-Ağustos 2017) UİB Ar-Ge Şubesi 1 Eylül 2017 Sayfa 1 / 15 İÇİNDEKİLER AYLIK İHRACAT DEĞERLENDİRMESİ... AĞUSTOS 2017

Detaylı

31.12.2011 Tarihi İtibariyle Yabancı Para Cinsi Hesapların Değerlemelerinde Esas Alınacak Döviz Kurları Açıklandı

31.12.2011 Tarihi İtibariyle Yabancı Para Cinsi Hesapların Değerlemelerinde Esas Alınacak Döviz Kurları Açıklandı 31.12.2011 Tarihi İtibariyle Yabancı Para Cinsi Hesapların Değerlemelerinde Esas Alınacak Döviz Kurları A 31.12.2011 Tarihi İtibariyle Yabancı Para Cinsi Hesapların Değerlemelerinde Esas Alınacak Döviz

Detaylı

KONU: 31.12.2012 Tarihi İtibariyle Yabancı Para Cinsi Hesapların Değerlemelerinde Esas Alınacak Döviz Kurlarının Yer Aldığı VUK Tebliği Yayımlandı.

KONU: 31.12.2012 Tarihi İtibariyle Yabancı Para Cinsi Hesapların Değerlemelerinde Esas Alınacak Döviz Kurlarının Yer Aldığı VUK Tebliği Yayımlandı. Tarih : 05.02.2013 Sayı : İST.YMM.2013/255 Sirküler No : İST.YMM.2013/15 Konu : 423 no lu VUK Genel Tebliği. KONU: 31.12.2012 Tarihi İtibariyle Yabancı Para Cinsi Hesapların Değerlemelerinde Esas Alınacak

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2006

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2006 UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2006 ULUSLARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ 16.10.200.2006 İSTANBUL DÜNYADA DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR (milyar $) 1600 1400 1396 1200 1092 1000 800 693 826 716 710 916 600 400 331

Detaylı

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 10.04.2006 / 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1567 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun (TPKK) 1 nci maddesinin verdiği yetkiye istinaden

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, İhracat Rejimi Kararı çerçevesinde, ihracatın ülke ekonomisi

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, İhracat Rejimi Kararı çerçevesinde, ihracatın ülke ekonomisi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, İhracat Rejimi Kararı çerçevesinde, ihracatın ülke ekonomisi yararına düzenlenmesini, desteklenmesini ve artırılmasını

Detaylı

Türkiye İle Yabancı Ülkeler Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik Ve Spor Alanlarında Mevcut İşbirliği Anlaşmaları

Türkiye İle Yabancı Ülkeler Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik Ve Spor Alanlarında Mevcut İşbirliği Anlaşmaları Türkiye İle Yabancı Ülkeler Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik Ve Spor Alanlarında Mevcut İşbirliği Anlaşmaları - Türkiye ile Afganistan arasında 7 Kasım 1959 tarihinde Ankara'da "Kültür

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık No : 2013-050 Tarih : 31.12.2013 Konu : Kayıtların Elektronik Ortamda Oluşturulması, Muhafazası Ve İbraz Edilmesi 29.12.2013 tarih ve28866 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 431 sıra numaralı Vergi Usul

Detaylı

MECLİS TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı

MECLİS TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı MECLİS TOPLANTISI Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı 28 Kasım 2016 YERLİ EKİPMAN ÜRETİMİ PANELİ SANAYİ 4.0 ZİRVESİ AKILLI FABRİKALAR OTURUMU DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE ÜNİVERSİTE- SANAYİ İŞBİRLİĞİ OTURUMU

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 SİRKÜLER İstanbul, 01.09.2016 Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 Konu: 6741 SAYILI TÜRKİYE VARLIK FONU YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ NİN KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR

Detaylı

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2013 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2013 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2013 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1. Başkanlık Divanı Seçimi ve Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Tutanağını İmza Yetkisi Verilmesi, 2. Şirketimizin 2013 Yılı Çalışmaları

Detaylı

2016 ARALIK DIŞ TİCARET RAPORU

2016 ARALIK DIŞ TİCARET RAPORU 2016 ARALIK DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2016 ARALIK /

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/62 TARİH: 31.12.2013

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/62 TARİH: 31.12.2013 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/62 TARİH: 31.12.2013 KONU Bir Takım Muhasebe Kayıtlarının Belirli Mükellefler Tarafından Elektronik Ortamda Oluşturulması, Muhafazası Ve İbraz Edilmesi Zorunluluğuna İlişkin Vergi

Detaylı

RAKAMLARLA DÜNYA ÜLKELERİ

RAKAMLARLA DÜNYA ÜLKELERİ İSTANBUL YAYIN NO: 1991-22 TİCARET ODASİ RAKAMLARLA DÜNYA ÜLKELERİ Hazırlayan BİRGÜL ACARI Reklamcılık ve Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti. Haznedar, Menderes Cad. 25/2 34600 Bakırköy/İSTANBUL Tel: 556 04

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2008/110 İstanbul, 2 Aralık 2008 KONU : Serbest Bölgeler Kanunu

Detaylı

TEKSTİL MAKİNALARI. Hazırlayan Hasan KÖSE 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

TEKSTİL MAKİNALARI. Hazırlayan Hasan KÖSE 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TEKSTİL MAKİNALARI Hazırlayan Hasan KÖSE 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TEKSTİL MAKİNALARI TÜRKİYE DE ÜRETİM Tanımı Tekstil makinaları, tekstil sanayinin

Detaylı

Türkiye nin Amerika Birleşik ş Devletleri Pazarındaki İhracat Performansının Farklı Açıdan Analizi

Türkiye nin Amerika Birleşik ş Devletleri Pazarındaki İhracat Performansının Farklı Açıdan Analizi Türkiye nin Amerika Birleşik ş Devletleri Pazarındaki İhracat Performansının Farklı Açıdan Analizi i ve Türkiye İçin Öneriler Açıklama Bu analizde kullanılan ithalat verileri ABD nin gümrük giriş tarife

Detaylı

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 4 / 3

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 4 / 3 01.01.2014 S İ R K Ü L E R : 2 0 1 4 / 3 Bazı Mükelleflere Elektronik Ortamda Kayıt Saklama Zorunluluğu Getirildi 29.12.2013 tarihli Resmi Gazete de 431 no.lu VUK Genel Tebliğ yayınlanmıştır link http://goo.gl/3xs2po

Detaylı

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF)

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF) ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİ 521.361.708,54 519.945.727,22-0,27 ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 2 IRAK 308.690.215,23 226.634.279,98-26,58 ALTINDAN MAMUL

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY Sınır Ticareti 2014 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona tabi tutulması

Detaylı

DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ NÜN KURULMASI HAKKINDA YASA

DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ NÜN KURULMASI HAKKINDA YASA DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ NÜN KURULMASI HAKKINDA YASA Sayı 33/1976 (42/1982, 47/1983, 21/1994 ve 59/1995 Sayılı Yasalarla Değiştirilmiş Şekliyle ) DPÖ YASASI İÇ DÜZENİ Madde 1. Kısa İsim BİRİNCİ KISIM DEVLET

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5)

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5) Ekonomi Bakanlığından: Amaç GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; insan sağlığı

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Mart Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Mart Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Mart Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 MART AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Mart döneminde Türkiye nin toplam ihracatı

Detaylı

alt pozisyonunda yer alan gri çimento ürünü ise sektörde en çok ihraç edilen üründür.

alt pozisyonunda yer alan gri çimento ürünü ise sektörde en çok ihraç edilen üründür. ÇİMENTO HS No: 2523 Çimentonun ana hammaddeleri; kireçtaşı (kalker), kil ve marn (doğadaki kalker ve kil karışımı kayaca) dır. Ülkemiz söz konusu hammaddeler (özellikle kalker) açısından zengin kaynaklara

Detaylı

KOSTA RİKA ÜLKE RAPORU

KOSTA RİKA ÜLKE RAPORU KOSTA RİKA ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 1. ÖZET BİLGİLER Resmi Adı :Kosta Rika Cumhuriyeti Başkenti :San Jose Kuruluş Tarihi :15 Eylül 1821 Nüfusu :4 milyon 814 bin Yüzölçümü :51.100 km2

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık No : 2011-008 Tarih : 20.01.2011 Konu : 2010 Yılı Değerlemelerine Esas Alınacak Dönem Sonu Kurlarına İlişkin Yayımlanan 404 Seri Numaralı VUK Genel Tebliği Bilindiği ve 130 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu

Detaylı

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4.

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. Ülkelerin Büyüme Oranı 5. Ülkelerin Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi

Detaylı

GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA

GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA TEMMUZ 2009 Hazırlayan: Mesut DÖNMEZ 1 GENEL KOD BİLGİSİ: 392310 GTIP kodunun üst kodu olan 3923 GTİP koduna ait alt kodlar ve ürünler aşağıda

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSANİ YOKSULLUK

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSANİ YOKSULLUK C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını,. DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSANİ YOKSULLUK İnsani yoksulluk (human poverty), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı

Detaylı

/ 112 İHRACAT YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞTİR

/ 112 İHRACAT YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞTİR 21.06.2006 / 112 İHRACAT YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞTİR Ülkemizde ihracat işlemleri 22/12/1995 tarihli ve 95/7623 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan (İhracat Rejimi Kararına ve bu Karara

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY Geçici İthalat Mevzuatı 2013 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona tabi

Detaylı

2013 TEMMUZ DIŞ TİCARET RAPORU

2013 TEMMUZ DIŞ TİCARET RAPORU 2013 TEMMUZ DIŞ TİCARET RAPORU A.T.S.O DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2013 TEMMUZ/

Detaylı

vergi ile buna bağlı ceza, faiz ve zamlar, kendisine istisna kapsamında teslim veya hizmet yapılan alıcıdan aranacak satıcı sorumlu olmayacaktır.

vergi ile buna bağlı ceza, faiz ve zamlar, kendisine istisna kapsamında teslim veya hizmet yapılan alıcıdan aranacak satıcı sorumlu olmayacaktır. DENİZ, HAVA VE DEMİRYOLU TAŞIMA ARAÇLARININ İMALATI İLE TAMİR BAKIM HİZMETİ VERİLMESİNDE KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI VE KATMA DEĞER VERGİSİ İADESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR Faaliyetleri Deniz Taşıma Araçları

Detaylı

DIŞ TİCARET KAVRAMLARI

DIŞ TİCARET KAVRAMLARI DIŞ TİCARET KAVRAMLARI Ticareti, üretilen mal ve hizmetlerin belirli bir ücret karşılığı son kullanıcılara ulaştırılmasını sağlayan alım-satım faaliyetlerinin tümü olarak tanımlayabiliriz. Ticaret genel

Detaylı

380 Nolu, VUK Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No : 380 Sayılı Tebliğ, 22 Ocak Ocak 2008 SALI. Sayı : TEBLİĞ

380 Nolu, VUK Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No : 380 Sayılı Tebliğ, 22 Ocak Ocak 2008 SALI. Sayı : TEBLİĞ 380 Nolu, VUK Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Seri, Sıra Numarası, No : 380 Sayılı Tebliğ, 22 Ocak 2008 22 Ocak 2008 SALI Resmi Gazete Sayı : 26764 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: VERGİ USUL KANUNU GENEL

Detaylı

DIŞ TİCARETE GİRİŞ. Dış Ticarete Giriş 16 Aralık 2014

DIŞ TİCARETE GİRİŞ. Dış Ticarete Giriş 16 Aralık 2014 DIŞ TİCARETE GİRİŞ Ticaret Nedir? Üretilen mal ve hizmetlerin belirli bir ücret karşılığı son kullanıcılara ulaştırılmasını sağlayan alım-satım faaliyetlerinin tümüdür. Ticaret genel olarak, iç ve dış

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/5)

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/5) Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/5) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; insan sağlığı

Detaylı

International Cartographic Association-ICA

International Cartographic Association-ICA International Cartographic Association-ICA 1.AMAÇ: Uluslararası Kartografya Birliği (International Cartographic Association-ICA), 1959 yılında kurulmuştur. Hükümetler dışı bir kuruluş olan ICA nın ana

Detaylı

[Vergiler] [Muhasebe-Finansal Danışmanlık]

[Vergiler] [Muhasebe-Finansal Danışmanlık] [] [Vergiler] [Muhasebe-Finansal Danışmanlık] * 1. VERGİLER Türkiye, OECD ülkeleri arasında kurumsal vergi oranlarında en rekabetçi ülkelerden biridir. 21 Haziran 2006 tarihinde çıkarılan 5520 Sayılı Kurumlar

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ. (Sıra No: 380)

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ. (Sıra No: 380) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 25.01.2008 Sirküler No: 2008/16 VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (Sıra No: 380) 22.01.2008 tarih ve 26764 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 380 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu

Detaylı

TARİHİ İTİBARİYLE YAPILACAK DEĞERLEMELERE ESAS OLMAK ÜZERE UYGULANACAK KURLAR HAKKINDA DUYURU Duyuru No : 2006/03

TARİHİ İTİBARİYLE YAPILACAK DEĞERLEMELERE ESAS OLMAK ÜZERE UYGULANACAK KURLAR HAKKINDA DUYURU Duyuru No : 2006/03 1 İstanbul, 06.02.2006 31.12.2005 tarihli döviz mevcudu (kasa, banka) ve dövizli alacak ve borç tutarlarının değerlenmesinde dikkate alınacak olan kurlara ilişkin 355 seri no.lu VUK Genel Tebliği ekte

Detaylı

SIRA NO DÖVİZLER KUR (TL) 1 ABD Doları 2,3189. 1 Arjantin Pesosu 0,27135. 1 Arnavutluk Leki 0,02018

SIRA NO DÖVİZLER KUR (TL) 1 ABD Doları 2,3189. 1 Arjantin Pesosu 0,27135. 1 Arnavutluk Leki 0,02018 Geçici vergi uygulamasına ilişkin olarak yayımlanan 217 seri no lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, yabancı paraların ve yabancı para cinsinden olan borç ve alacakların değerlemesinin T.C. Merkez Bankasınca

Detaylı

TEBLİĞ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/5)

TEBLİĞ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/5) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ:

Detaylı

İÇ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ. HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ İç Ticaret ve Ekonomik Araştırmalar Şefi

İÇ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ. HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ İç Ticaret ve Ekonomik Araştırmalar Şefi İÇ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ İç Ticaret ve Ekonomik Araştırmalar Şefi 2013 YILI Ocak-Mart Dönemi ADANA DIŞ TİCARET RAPORU Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde bulunan İhracatçı Birliklerinden

Detaylı

SERBEST BÖLGELER

SERBEST BÖLGELER SERBEST BÖLGELER TANIM: Serbest bölgeler, bir uluslar arası liman veya hava alanı yakınında kurulan, ülkenin gümrük alanından özel amaçlarla ayrılmış bir bölgesi içine ithal malların gümrüksüz olarak getirilebildiği,

Detaylı

YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ

YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ 2014 OCAK SEKTÖREL YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ Nurel KILIÇ Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri sektörü, ekonomiye döviz girdisi, yurt dışında istihdam imkanları, teknoloji transferi ve lojistikten ihracata

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İthalat Rakamları. 2 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İhracat Rakamları

İÇİNDEKİLER. 1 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İthalat Rakamları. 2 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İhracat Rakamları İÇİNDEKİLER 1 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İthalat Rakamları 2 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İhracat Rakamları 3 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları çelik borular İthalat-İhracat

Detaylı

A1) Malların Kontrata Uygunluğu: Satıcı, satış sözleşmesinde belirtilen özellikteki malları ve faturayı alıcıya vermelidir.

A1) Malların Kontrata Uygunluğu: Satıcı, satış sözleşmesinde belirtilen özellikteki malları ve faturayı alıcıya vermelidir. 1- EXWORKS (İŞYERİNDE TESLİM) Bu teslim şeklinde satıcı, alıcının mallarını kendi mülkü veya belirlenen başka bir yerde (fabrika, depo v.s.) ihracat gümrüğünü yapmadan ve bir araca yüklemeden teslim eder.

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/5)

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/5) Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/5) Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, insan sağlığı

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü YURTDIŞI YATIRIMLAR 2013 ANKARA YURTDIŞI YATIRIM TANIMI Ülkemiz gerçek ve tüzel kişilerince, Türkiye nin ticari ve

Detaylı

Berlin Ekonomi Müşavirliği Verilerle Türkiye-Almanya Ekonomik İlişkiler Notu VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU

Berlin Ekonomi Müşavirliği Verilerle Türkiye-Almanya Ekonomik İlişkiler Notu VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU Berlin Ekonomi Müşavirliği Temmuz 2011 1 İÇİNDEKİLER Yönetici Özeti...3 1. Almanya dan Türkiye ye Doğrudan Yatırım Hareketleri...4 2. Türkiye den

Detaylı

2013 ARALIK DIŞ TİCARET RAPORU

2013 ARALIK DIŞ TİCARET RAPORU 2013 ARALIK DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2013 ARALIK/

Detaylı

Resmi Adı: Haşimi Ürdün Krallığı Coğrafi konumu: Orta Doğu, Suudi Arabistan'ın kuzeybatısı Yüzölçümü: 89.213 km² Ulusal Dil:Arapça Yönetim Biçimi:

Resmi Adı: Haşimi Ürdün Krallığı Coğrafi konumu: Orta Doğu, Suudi Arabistan'ın kuzeybatısı Yüzölçümü: 89.213 km² Ulusal Dil:Arapça Yönetim Biçimi: Resmi Adı: Haşimi Ürdün Krallığı Coğrafi konumu: Orta Doğu, Suudi Arabistan'ın kuzeybatısı Yüzölçümü: 89.213 km² Ulusal Dil:Arapça Yönetim Biçimi: Meşruti Monarşi Devlet Başkanı: Kral Abdullah II Bin Al

Detaylı