Zorunlu Dersler. 1.Yarıyıl. MAT1071 Matematik I (3-2-0)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Zorunlu Dersler. 1.Yarıyıl. MAT1071 Matematik I (3-2-0)"

Transkript

1 Zorunlu Dersler 1.Yarıyıl MAT1071 Matematik I (3-2-0) Sayılar, bağıntılar ve fonksiyonlar, limit, süreklilik. Türev, diferansiyel, sürekli fonksiyonların özellikleri, ekstremumlar, eğri grafikleri, türev uygulamaları. Doğru, çember ve konikler. İkinci derece eğriler, kutupsal koordinatlar. FZK1071 Temel Fizik I (3-0-2) Parçacıkların kinematiği. Hız, ivme. Newton kanunu, sürtünme. Kütle merkezi. İş, güç, enerji, impulse, momentum, elastikiyet. Basit harmonik hareket. Kütle çekimi. Hidrostatik, hidrodinamik, yüzey gerilimi, viskozite. Sıcaklık ve ısı. Moleküler teori, dalga hareketi ve ses. KMY1077 Genel Kimya (3-0-0) Temel Kavramlar. Enerji tipleri. Temel operasyonlar. Ayırma metotları. Temel kanunlar. Temel reaksiyon. Termokimya. Termodinamiğin temelleri. Elektrokimya. Üretim Metotları. Tabaka tipleri. Yakıtlar, yağlayıcı maddeler, oktan sayısı, enerji göstergeci. END1015 Teknik Resim I (2-1-0) Teknik Resim e giriş. Standartlaştırma, çizim elemanları, standart yazı, çizgiler ve görünüşler, ölçülendirme. Tasarı geometri, kesit görünüş ve büyütmeler hakkında kısa bilgi. Vidalar, civatalar, pimler, perçinler, kamalar, yaylar, kaynak bağlantıları ve gereçleri. END1061 Endüstri Mühendisliğine Giriş (2-0-0) Mühendis, endüstri mühendisi, görev tanımları, gelişimleri. İşgücü, kapital, teknoloji ilişkileri, karşılıklı etkileşim. İşletme, mal ve hizmet üretimi, işletme türleri, endüstriyel işetme. Verimlilik kavramı, verimlilik yönetimi. İş etüdü, zaman etüdü. İş değerlendirme, iş ve ücret. Kalite ve kalite kontrol. İstatistik. Ergonomi. Tesis planlama. Yöneylem araştırması. Endüstri mühendisliğinde bilgisayar kullanım alanları. END1013 Bilgisayar Programlama I (2-0-1) Bilgisayarın temel yapısı. Bilgisayarda bilginin işlenmesi ve bilgisayarla ilgili bazı kavramların açıklanması. İşletim sistemleri, programlama mantığının geliştirilmesi, örneklerle algoritma ve akış diyagramı oluşturulması. C programlamaya giriş, programın genel yapısı, tanımlanan veri tipleri, tanım blokları, C dilinin giriş ve çıkış komutları, karşılaştırma komutları, döngü komutları, dizi kavramı, standart fonksiyonlar. YAD101 İngilizce I (2-0-0)

2 S.present (geniş zaman), present continius (Şimdiki Zaman) ve perfect tense, sıfatların, zarfların ve isimlerin modal verbler ile ilgili kullanılışı, temel ve orta altı İngilizce seviyelerine hitap etmektedir. AİT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2-0-0) 18. ve 19. yy da dünyadaki gelişmeler, aydınlanma çağı, 1. ve 2. sanayi devrimleri, Osmanlı devletini yeniden yapılandırma çabaları, 1. Dünya savaşına girerken Osmanlı devleti; eğitim kültürel ve sosyal hayat, ekonomi, iç siyaset, dış ilişkiler, 1. Dünya savaşı, 19 Mayıs 1919 tarihine kadar M. Kemal Paşa nın faaliyetleri, Mondros Mütarekesi, Amasya genelgesi ve kongreler dönemi, Misak-ı Milli, İstanbul un işgali, 17 Mart 1920 genelgesi, TBMM nin oluşturulması, Sevr Sürecinde Türkiye, İstiklal savaşı sürecinde Doğu politikası, Ermeni sorunu, Gümrü, Kars ve Moskova antlaşmaları, TBMM nin yapısı ve işleyişi, 1921 anayasası, meclise karşı tepkiler, ulusal ordunun kurulması ve İstiklal mahkemeleri, işgallere ulusal direniş hareketleri, Kuva-yi Milliye, Urfa-Antep-Maraş savunmaları, Bursa nın işgali ve işgal sürecinde Bursa, Gazi M. Kemal Paşa ve Batı cephesindeki askeri faaliyetler, Büyük Zafer ve Mudanya Mütarekesi, Saltanatın kaldırılması, Saltanat kavramı, Osmanlı saltanatı, siyasal rejimler, Kurtuluş savaşı sonrası iç siyasal gelişmeler ve Lozan andlaşması. TUD 101 Türk Dili I (2 0 0) Dil nedir? Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi; dil kültür münasebeti, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki, yeri, Türk dilinin gelişmesi ve tarihi evreleri, Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları, Türkçe de sesler ve sınıflandırılması, Türkçe nin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar, hece bilgisi, imla kuralları ve uygulaması, noktalama işaretleri ve uygulaması, Türkçe nin yapım ekleri uygulaması, Türkçe de isim ve fiil çekimleri. 2. Yarıyıl MAT1072 Matematik II (3-2-0) (Önşart MAT1071) İntegral. İntegralin özellikleri. İntegrasyon tekniği. İntegralin uygulamaları. Taylor formülü. Seriler. Vektörler. Matrisler. Lineer denklem Sistemleri. FZK1072 Temel Fizik II (3-0-2) (Önşart FZK1071) Elektrik alan ve manyetik alan tarihsel bilgi, atomik yapı, Coulomb kanunları, elektrik akımı ve direnci, Ohm kanunu, alternatif akım devreleri). Optik (Işığın ayrılması, fotometri, yansıma ve kırınım, mercekler, ışığın girişimi, x ışığının kırınımı, Bragg kanunu, polarma). Relativistik ve modern teori. END1018 Teknik Resim II (2-1-0) (Önşart END1015) Montaj çizimlerine başlangıç. Tolerans. Makine montajı çizimleri.

3 END1020 Ekonomiye Giriş (2-0-0) Temel Kavramlar ve ekonomik problemler. Fiyat, talep ve alıcı dengesi. Tam rekabetin olduğu ve olmadığı pazarlarda fiyatlandırma. Ulusal gelirin üretim faktörleri arasında dağılımı. İktisadın temel kavramları ve kıtlık sorunu. Arz ve talep. Arz ve talep esnekliği, fayda, tüketici dengesi. Endüstrinin yapısı, ölçek, işbölümü. Üretim maliyeti. Tam rekabet piyasası. Monopol piyasası. Monopollü rekabet piyasası. Oligopol piyasası. Faktör piyasası ve faktör gelirlerinin belirlenmesi. END1014 Bilgisayar Programlama II (2-0-2) (Önşart END1013 ) C programlama dilinde ileri konulara giriş. Diziler, kümeler, kayıtlar; hiyerarşik, değişken kayıtlar. Kütükler, girdi, çıktı işlemleri, metin kütükleri. Pointer tip ve değişkenler, liste, kuyruk, ikili ağaç yapıları. C üzerinde sayısal matematik analiz ve ticari uygulama programlarının geliştirilmesini içeren laboratuar çalışması. END1016 İletişim Teknikleri (2-0-0) Genel kavramlar. Kişiler arası ilişkiler. Sözlü iletişim. Beden dili. Yazılı iletişim. Teknik rapor hazırlama. Sunum yapma. Takım çalışması. YAD102 İngilizce II (2-0-0) S. present (geniş zaman), present continius (Şimdiki Zaman) ve perfect tense, sıfatların, zarfların ve isimlerin modal verbler ile ilgili kullanılışı. AİT102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (2 0 0) Cumhuriyet in ilanı ve Cumhuriyetçilik ilkesi, 1924 anayasası ve Türkiye Cumhuriyeti nin anayasalarının ortak özellikleri, laiklik ilkesi, ilk siyasal partiler ve siyasal gelişmeler, hukuk devrimi, şeriat hukukundan pozitif Hukuk a geçiş, eğitim ve kültür devrimleri, milliyetçilik ve inkılapçılık ilkeleri, sosyal devrimler, halkçılık ilkesi, Atatürk döneminde iktisat politikası, devletçilik ilkesi, ekonomik alandaki gelişmeler (Bursa örneği), Atatürk döneminde Türk dış politikası, 20.yy ın ilk yarısında Dünyadaki siyasal, ekonomik ve kültürel gelişmeler, 2. Dünya savaşı yıllarında Türkiye, çok partili döneme geçiş ve iç siyasette gelişmeler, 2. Dünya savaşı sonrasında Dünyada gelişmeler, uluslar arası örgütler ve Türkiye nin Dünyadaki yeri, Atatürk dönemi ile ilgili görsel materyal. TUD102 Türk Dili II (2 0 0) Kompozisyonla ilgili genel bilgiler,kompozisyon yazmada kullanılacak plan ve uygulaması, kompozisyonda anlatım şekilleri ve uygulaması, cümlenin unsurları, cümle tahlili ve uygulaması, zarfların ve edatların Türkçe deki kullanılışı şekilleri, edebiyat ve düşünce dünyası ile ilgili eserlerin okunup incelenmesi ve retorik uygulaması, yazılı kompozisyon türleri ve uygulaması, anlatım ve cümle bozuklukları ve bunların düzeltilmesi, ilmi yazıların hazırlanmasında uyulacak kurallar, Türk ve Dünya edebiyatlarından ve düşünce tarihinden seçilmiş örnek metinlere dayanılarak öğrencinin doğru ve güzel konuşma ve yazma yeteneğinin geliştirilmesi ve bununla ilgili retorik uygulamalar.

4 3.Yarıyıl MAT2071 İleri Analiz (3-2-0) (Önşart MAT1072) Çok değişkenli fonksiyonlar: Limit, süreklilik, kısmi türev, diferansiyel, fonksiyonel determinant, değişken dönüşümü, max ve min, lagrange çarpanlar yöntemi, Taylor Serisi. Katlı integraller: İki katlı integraller ve bu integraller yardımıyla alan ve hacim hesapları, üç katlı integraller ve bu integraller yardımıyla alan ve hacim hesapları, integralde değişken değiştirme, Green, Stokes Teoremleri ve gama fonksiyonları. Eğrisel integraller, yüzey integralleri: vektörler ile ilgili genel bilgiler, vektör alanlarının diferansiyel ve integral hesabı, gradient, diverjans, rotasyon, R3 de teğet ve normal düzlem denklemleri. END2011 Mühendislik Mekaniğine Giriş (3-0-0) İndirgeme, moment, güç sistemleri, kütle merkezi. Tanecik statiği, serbest ve sınırlı taneciklerin dengesinden sürtünmenin etkisi. Katı cisim statiği, serbest ve sınırlı cisim, sürtünme ile bağlantı, sürtünmenin denge kanunları.. Gerilme, plastik deformasyon, Hooke kanunu, kesme ve eğilme moment diyagramları. Eksenel kuvvet, kesme kuvveti, eğilme, burulma, kesme kuvveti ile eğilme, eksenel kuvvet ile eğilme. Statik belirsiz sistemler. END2017 Malzeme Bilimi (2-0-0) Malzeme biliminin kapsamı ve önemi, malzeme seçiminde göz önüne alınacak kriterler, birbiri yerine kullanılan malzeme ve örnekler, malzeme yapısı incelemede kullanılan yöntemler. Atom yapısı ve bağlar. Kristal yapı. Malzemelerin mekanik deneyleri ve özellikleri. Reaksiyon hızı ve difüzyon. Alaşımlar ve faz diyagramları. Demir- çelik endüstrisi. Metalik malzemelerde mukavemet arttırıcı işlemler. END2019 Elektrik Mühendisliğinin Temelleri (2-0-0) 1.Elektrik Devre Temellerine Giriş: a)düğüm Gerilimleri Yöntemi b)çevre Akımları Yöntemi c)maksimum güç teoremi. 2.Thevenin Eşdeğer Teoremi: a)norton Eşdeğer Teoremi 3.Güç ve Enerji Ölçülmesi: a) Tek Fazlı Sistemlerde Güç ve Enerji Ölçülmesi b)üç Fazlı Sistemlerde Güç ve Enerji Ölçülmesi c)enerji ve Güç Sayaçları, Wattmetreler 4. Lojik Devreler: a)boole Cebri b) Durum Diyagramı İndirgemesi 5)Lojik Fonksiyonların Gerçeklenmesi : a)kapı Devreleri (AND, OR, XOR kapı devreleri) END2025 Genel Muhasebe ve Maliyet Muhasebesi (3-0-0) Muhasebenin tanımı ve ilkeleri, muhasebede kullanılacak defterler ve muhasebe akış şeması, hesap kavramı ve hesapların işleyişine ilişkin kurallar, dönem sonu envanter işlemleri, dönem sonu bilanço. Maliyet kavramı ve maliyet muhasebesinin amaçları, maliyet türleri, maliyet sınıflandırılması,

5 malzeme maliyeti, işgücü, ücret sistemleri, genel imalat maliyetleri, maliyet yerleri, maliyet dağıtımları, maliyet taşıyıcıları ve maliyet sistemleri. END2027 İstatistik I (3-0-0) (Önşart MAT1072) İstatistiğe giriş. Olasılık teorisi. Olasılık teorisinde bazı kavramlar. Olasılıklarda işlem kuralları. Önemli olasılık dağılım fonksiyonları. Beklenen değer ve momentler. Olasılığın bazı istatistiki uygulamaları. Basit örnekleme teorisi. İstatistiki tahmin teorisi. 4.Yarıyıl MAT2083 Diferansiyel Denklemler (3-2-0) (Önşart MAT2071) Boole cebir serisi. Birleşik hesaplar. Matris teorisi. Determinantlar. Doğrusal form ve doğrusal dönüşümler, skaler, vektörel ve karmaşık sonuçlar. Kuadratik formlar. Diferansiyel denklemler. Seriler ile yaklaşìk çözüm metodu. Birinci ve ikinci dereceden diferansiyel denklemler. İntegral dönüşümleri. Laplace ve Fourier dönüşümleri. END2030 Matematiksel Programlamaya Giriş (3-0-0) Lineer Eşitlikler, Lineer Sistemlerin Matris Kullanılarak Çözümü (Gauss, GaussJordan, vb.), Determinantlar, Matris ve Determinantlara ilişkin diğer özellikler (Cramer, Adj,vb.), Vektör Uzayları, Lineer Denklem Sistemlerinin Çözümü ve Rank Kavramı, Özdeğerve Özvektörler, Matrislerin Diyagonal Hale Getirilmesi (ortagonal ve ortanormal bazlar, Gram-Schmidt yöntemi), Matematiksel modelleme, farklı endüstri mühendisliği modelleme örneklerinin anlatılması, doğrusal matematiksel programlama ile lineer cebir ilişkisi, grafiksel çözüm, grafiksel çözüm ile duyarlılık analizi. END2012 İmalat Yöntemleri (2-0-0) Mühendislik malzemeleri ve özellikleri, döküm, toz metalurjisi, plastik şekil verme işlemleri, çekme işlemleri, sıcak şekil verme, talaş kaldırma işlemleri, yeni metal işleme yöntemleri, kaynak, otomasyon (NC, CNC, CAD/CAM, FMS, CIM). END2024 Takım Tezgahları (2-0-0) Tornalama, kesici takımlar, talaş kaldırma faktörleri, kesme hızı, ilerleme, talaş boyutları, kesme faktörlerinin seçimi, kesme kuvvetleri, kesme kuvvetlerinin takım ve parça üzerine etkileri, titreşimler, kesme ve tezgah gücü, esas işleme zamanı, teknolojik plan, otomat tornalar, çubuk işleme tezgahları, çok eksenli tezgahlar, kopya tezgahlar, planyalama, takım geometrisi, talaş kaldırma faktörleri, vargelleme, kesme hızı ve ilerleme, delik delme ve genişletme işlemleri, raybalama, havşa başı açma, frezeleme, taşlama.

6 END2028 İstatistik II (3-0-0) (Önşart END2027) Örnek dağılımı, istatistiki tahmin teorisi, hipotez testi, ki-kare testleri ve varyans analizi, regresyon ve korelosyon analizi, çoklu regresyon ve korelasyon analizi, zaman serileri, indeks numaraları, parametrik olmayan istatistik, varyans analizi. 5.Yarıyıl END3031 Sayısal Analiz (2-0-1) (Önşart MAT2072, END1024) Sayısal analize giriş (amacı, özellikleri, bilimdeki yeri), Hata analizi, Lineer olmayan deklemlerin çözümü, Lineer denklem sistemlerinin çözümü, Regresyon analizi, Interpolasyon teknikleri, Sayısal integrasyon, Sayısal türev, Dersin içeriğindeki konularla ilgili bilgisayar uygulamaları END3033 Yöneylem Araştırması I (3-0-1) (Önşart END2030) Yöneylem araştırmasının gelişimi. Doğrusal karar modelleri. Doğrusal programlamanın temelleri ve çözüm yaklaşımları. Simpleks algoritması. Doğrusal programlamada ikillik. Doğrusal programlamada duyarlılık analizleri. Ulaştırma ve atama modelleri. Ağ modelleri. END3061 Sistem Analizi ve Mühendisliği (2-0-0) Sistemlere giriş, sistem mühendisliği. Kavramsal sistem tasarımı: gereksinimin belirlenmesi, olurluluk analizi, işlevsel analiz, sentez ve değerlendirme, sistem spesifikasyonu. Sistem tasarımına hazırlık: alt sistemlerin işlevsel analizi, tasarım parametreleri. Ayrıntılı sistem tasarımı ve gelişimi: ayrıntılı tasarım gereksinimleri, sistem elemanlarının bütünleştirilmesi, tasarım mühendisliği etkinlikleri, ayrıntı tasarım gereçleri, tasarımın belgelenmesi ve prototip geliştirme. Sistemlerin test edilmesi ve değerlendirme. Sistem analizi araçları: karar vermede alternatifler ve modeller, ekonomik değerlendirme modelleri, tasarım ve işlemlerde optimizasyon. END3065 İşbilim (2-1-0) İşbilim kavramı. İş etüdü ile işbilim arasındaki ilişkiler. İnsan-makina sisteminin elemanları. İş yerinde işbilim prensipleri, mühendislik antropometrisi. Verimlilik artışında işbilimin rolü. Çalışma sırasında gereksinim duyduğu enerji, işgörenler arasında psikolojik ilişkiler. İş yerinde çevre koşullarının analizi. END3069 Bilgisayar Bütünleşik Üretim (2-0-1) Üretim sistemlerine genel bakış. Üretim işlemleri ve otomasyon stratejileri, üretim ekonomisi. Ürün tasarımı, eşzamanlı mühendislik. Süreç planlama. Sabit otomasyon, yüksek kapasiteli seri üretim sistemleri. Sayısal denetimli üretim sistemleri. Sayısal mantıksal devreler. Programlanabilir mantıksal denetimciler. Robotik ve robot programlama. CNC tezgahlar ve parça programlama. Grup teknolojisi

7 ve imalat hücresi tasarımı. Esnek imalat sistemleri tasarımı. Bilgisayarla bütünleşik üretime genel bakış. 6.Yarıyıl END3032 Sistem Simülasyonu (3-0-1) (Önşart END1014, END2028) Sistem simülasyonunun tanımı. Temel ilkeler, Monte Carlo simulasyonu, simulasyon programlama dilleri, Pascal ile program uygulaması. Simulasyonda istatistiksel modeller, kuyruk modelleri. Rassal sayı üretimi, rassal değişken üretimi. Simulasyon sonuçlarının analizi. END3034 Yöneylem Araştırması II (3-0-1) (Önşart END3033) Nonlineer Programlama (NLP); konvex ve konkav fonksiyonlar, tek değişkenli NLP'nin çözümü, çok değişkenli kısıtsız NLP'nin çözümü, Lagrange Yöntemi, Kuhn-Tucker koşulları, dinamik programlama; şebeke problemi, envanter problemi, Wagner Whitin Algoritması, tamsayılı programlama; tamsayılı programlama formülasyonu, tamsayılı programlama problemlerinin LİNDO'da çözümü, belirsizlik ortamında karar verme, karar kriterleri, yararlılık teorisi, karar ağaçları, Bayes Kuralı, envanter modelleri; ekonomik sipariş büyüklüğü (EOQ), sürekli üretimde EPQ, gazeteci çocuk problemi. END3068 Mühendislik Ekonomisi (2-1-0) Mühendislikte karar teorisi. Nakit akış eşitliği. Şimdiki değer analizi. Yıllık nakit akışı analizi. İç verim oranı analizi. Yatırım seçeneklerinin ekonomik olarak karşılaştırılması. Amortisman hesapları. Yenileme yatırımları, enflasyon ve verginin yatırım kararlarına etkileri. Sermaye maliyeti. Kısıtlı sermayenin rekabetteki projelere paylaştırılması. END3070 İş Etüdü (2-1-0) İşletmelerde verimlilik kavramı. İş etüdünün tarihsel gelişimi. Ergonominin iş etüdündeki önemi. İş etüdü, metot etüdü ve iş ölçümünün adımları, standart zamanın belirlenmesi. Sentetik zamanlar (MTM, WF, MTA vb) kronometre yöntemi. Metot etüdü ve iş ölçümünün laboratuar uygulaması. 7.Yarıyıl END4033 Tesis Planlaması (3-0-0) Tesis planlamada temel kavramlar, Tesis yeri seçimi yöntemleri, İşyeri düzenleme, model ve teknikler, Tesis binası tasarımı ve malzeme taşıma sistemleri

8 END4071 Üretim Planlama ve Kontrol I (3-0-1) Stratejik ve taktik planlamaya giriş, rekabet üstünlüğü, verimlilik ve etkinlik kavramları. Üretim planlama ve kontrolü hakkında temel kavramlar. Talep tahminleri. Kapasite analizi. Toplu planlama. Proje planlama, CPM, PERT yöntemleri. Kaynak dengeleme, zaman ve maliyet dengeleme. Montaj hattı dengeleme yöntemleri. END4073 Kalite Kontrol (3-0-0) Kalite kavramının evrimi. Kalite sistemi. İstatistiksel Süreç Kontrolü. Giriş kalite kontrolü. Yeni ürün geliştirme süreci. Üretim süreci. Mükemmellik modeli. END4091 Endüstri Mühendisliği Projesi (0-3-0) İlgili anabilim dallarınca verilen projelerden biri seçilir. Öğrenci, bir öğretim elemanı yönetiminde, belirlenen konuda yapacağı projeyi dönem sonunda rapor halinde sunar. 8.Yarıyıl END4010 Endüstri Mühendisliği Laboratuarı (0-0-3) Dönem boyunca öğrenciler aşağıda belirtilen konularda her hafta ayrı bir deney yapıp, raporunu hazırlayarak bir sonraki hafta teslim ederler. Deney konuları: Lojik devreler, Programlanabilir lojik denetleyiciler (PLC), CNC parça programlama, Robot programlama, akustik-gürültü ölçümleri, işitme yeteneği ölçümü, insan titreşimleri ölçümü, görme yeteneği ölçümü, yürüyüş bandında EKG ölçümü. END4072 Üretim Planlama ve Kontrol II (3-0-1) Toplu Üretim Planlama Modelleri. Envanter modelleri ve envanter yönetimi. İş yükleme ve dengeleme. Sonlu kapasite planlama, çizelgeleme. Malzeme ihtiyaç planlaması. İmalat kaynakları planlaması. Tam zamanında üretim sistemleri. END4092 Bitirme Ödevi (0-4-0) Anabilim dallarınca açılan çeşitli konulardan birine, öğrenci 8.yarıyıl başında kayıt olur. Hazırlık çalışmalarına 7. yarıyılda başlamak mümkündür. Teorik ve uygulamalı çalışmalar yapılır. Ayrıntıları Fakülte tarafından belirlenen şekilde yazılı olarak sunulur. Yarıyıl sonunda tezin sunumu ve sınavı yapılır.

9 Seçmeli Dersler 3.Yarıyıl İngilizce Seçmeli Dersleri END2201 END2202 Reading in English Speaking in English 4.Yarıyıl Endüstri Mühendisliği (EM) Seçmeli Dersleri ISL1004 İşletmecilik Bilgisi (2-0-0) Girişim, girişimci, yönetici, tüketim, tüketici, mal ve hizmet gibi temel kavramlar, işletmelerin türleri, hukuki yapıları, fizibilite çalışmaları, yönetim fonksiyonu, örgüt şemaları, yönetim teorileri. Büyüme (Kartel, holding, tröst, v.b.). END2018 Müşteri İlişkileri Yönetimi (2-0-0) Pazarlama ve tüketici kavramları. Pazar araştırması ve yöntemleri. Tüketici tercihleri ve işletmeye etkileri. Tüketici tercihinin ürün üzerindeki geri besleme etkileri. Reklam ve tüketicinin bilinçlendirilmesi. Uluslararası pazarlama. Temel Mühendislik (TM) Seçmeli Dersleri END2016 Termik Akışlar (2-0-0) Temel kavramlar, termodinamiğin sıfırıncı yasası, sıcaklık, genleşme, hal değişimleri, özgül ısılar, hal denklemleri, kapalı ve açık sistemlerde termodinamiğin birinci yasası, termodinamiğin ikinci yasası, entropi, Carnot çevrimi, yanma ve termik makinalar, ısı makinaları, ısı transferi bilimi, iletim, taşınım, ışınımla ısı transferi ve pratik uygulama örnekleri. END2018 Makina Elemanları (2-0-0) Sürekli mukavemet, kaynak bağları, civatalar, mil-göbek bağları, yaylar, akslar-miller, yataklar, kavramalar, kayış-kasnak mekanizmaları, dişli çark mekanizmaları.

10 5. Yarıyıl İngilizce Seçmeli Dersleri END2203 Scholarly Writing (2-0-0) END2204 Business Communication (2-0-0) Endüstri Mühendisliği (EM) Seçmeli Dersleri END3201 Industrial Product Design (2-0-0) END3237 Advanced Computer Programming (1-0-2) Visual Basic, Excel ve Access ortamlarında temel Endüstri Mühendisliği uygulamalarını destekleyecek yazılım geliştirme çalışmaları. END3041 Verimlilik ve Değer Analizi (2-0-0) Verimlilik ve genel kavramlar. Üretim ve hizmet sektörlerinde verimliliğe yaklaşım. Verimliliği artırma yolları. Verimlilik yönetimi. Değer analizi ve genel kavramlar. Değer zinciri yaklaşımı. İş süreçlerinin değer analizi yöntemiyle incelenmesi. END3043 Yönetim ve Organizasyon (2-0-0) Endüstriyel organizasyonlarda yönetim işlevleri. Teori ve gelişmeler. Organizasyon tipleri, bölümlendirme, kademeler arası ilişkiler, kontrol alanları, planlama, karar verme, uygulama, eşgüdüm, iletişim, yönlendirme, kontrol, ölçme ve değerlendirme fonksiyonları. Organizasyon teorileri, klasik organizasyon teorilerine tepkiler. Liderlik, lider yönetici kavramları. Motivasyon. END3067 Endüstri ve Çevre Etkileşimi (2-0-0) Çevre kirliliğinin etkileri ve nedenleri. Endüstrileşmenin çevre üzerindeki etkileri. Global çevre sorunları. Hava, su, toprak kirliliği. Endüstriyel atıkların doğadaki etkileri ve atık yönetimi. Gürültü kirliliği, radyoaktif madde kirliliği. Çevre kalitesi ile ilgili ekonomik ve kurumsal etkenler. Çevre Kirliliğinin ekonomik analizi. Arıtma tesislerinin kurulması ve işletilmesi. Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED). Çevre hukuku. Temel Mühendislik (TM) Seçmeli Dersleri END3039 Sistem Dinamiği ve Kontrol (2-0-0)

11 Giriş ve genel tanımlar. Laplace dönüşümleri. Mühendislik sistemlerinin modellenmesi. Transfer fonksiyonlarının çıkarılması, sistemlerin geçici ve kalıcı durum davranışlarının incelenmesi. Denetim etkileri ve endüstriyel denetim organları. Sistemlerin kararlılığının incelenmesi. Frekans cevabı. MAK4412 Metroloji (2-0-0) 6. Yarıyıl Endüstri Mühendisliği (EM) Seçmeli Dersleri END3238 Database Management Systems (1-0-2) Veri tabanı ve genel kavramlar. Nesne temelli veri tabanları. Nesne temelli sorgulamalar. Çıkarımsal veri tabanları. Çıkarımsal sorgulamalar. Hiyerarşik veri tabanları. Veri tabanı modellerinin karşılaştırılması. Dosya yapıları. İndeksler. Veri tabanı modelleri için dosya yapıları. Veri tabanı tasarımı. END3036 Toplam Kalite Yönetimi (2-0-0) Kalite ve genel kavramlar. Kalite ve stratejik planlama. Sürekli iyileştirme (Kaizen). Deming in 14 ilkesi. Kalite ödül sistemleri. Uluslararası kalite standartları. Toplam Kalite Yönetimi ve araçları. Hizmet sistemlerinde toplam kalite yönetimi. END3048 Hizmet Sistemleri Tasarımı ve Yönetimi (2-0-0) Servis Sistemlerinin tanımı, temel elemanları. Servis sistemlerinin özellikleri. Servis sistemlerinde işlem karakteristikleri. Serviste kalite. Müşteri sadakati. Servis sistemlerinde performans ölçütleri. END3142 Endüstriyel Süreç Tasarımı (2-0-0) Ürün ve hizmetlerin seçimi. Yeni ürün ve hizmet geliştirme fırsatları. Ürün yaşam çevrimi ve stratejiler. Değer analizi. Ürün geliştirme süreci. Sistem mühendisliği ve eş zamanlı mühendisliğin ürün geliştirmeye uygulanması. Kalite fonksiyonu yayılımı. Ürün tanımlama ve belgeleme. Ar-Ge yönetimi. İmalat süreçlerinin tasarımı. Süreç planlama. END3244 Introduction to Robotics (2-0-0) Robotlar hakkında genel bilgi (Robot nedir, değişik robot tipleri, v.s.), hareket kontrol sistemi ve robot motorlarının seçimi, konum ölçme ve konum ölçüm duyargalarının seçimi, robot kinematiği ve homojen dönüşüm matrisleri (Denavit-Hartenberg gösterimi), Robot statiği, dinamiği, kontrolu ve programlaması. Ayrıca Endüstri mühendisleri için verilmekte olan bu ders kapsamında; robot programlaması, iş zaman diyagramları, ve robotların ekonomik analizi konuları da incelenecektir.

12 END3066 İşbilim II ( 2-0-0) 7. Yarıyıl Endüstri Mühendisliği (EM) Seçmeli Dersleri END4275 Dynamic Databases (1-0-2) END4263 Data Processing in Industrial Systems (1-0-2) Bilgisayar Sistemi. Bilgisayar Donanımı ve Yazılımı. Bilişim ve bilişim sistemi kavramları. Atomik Bilgi İşlem Sistemleri. Uzman Bilgi İşlem Sistemleri. Ofis Otomasyon Sistemleri. Yönetim Bilişim Sistemleri. Karar Destek Sistemleri. Yönetici Destek Sistemleri. İmalat Bilgi Sistemleri. Telekomünikasyon ve Ağ Yönetimi. E-Ticaret. Internet. Intranet. Extranet. Veri tabanı yönetim sistemlerin temel kavramları. Access ile veri tabanı yönetimi. Komutlar, fonksiyonlar ve veri tipleri. Tablo tanımlama ve düzenleme. Veri sıralama ve indisleme. Sorgu oluşturma. Giriş ekranı dizaynı. Rapor yaratma. Internet ortamında veri tabanı yönetimi. İlgili konularda bilgisayar uygulamaları. END4067 Lojistik Mühendisliği (2-0-0) Tedarik zinciri yönetimi ve temel kavramlar. Tedarik zinciri içinde lojistiğin önemi. Lojistik ağının bileşenleri. Dağıtım kaynakları planlaması. Lojistik maliyetleri ve dengeleme yaklaşımları. Ulaştırma ve aktarma problemleri. Araç rotalama problemi ve çözüm yaklaşımları. Yasal düzenlemeler. Tehlikeli ve bozulabilir malzeme taşıma. Depo ve ambar yönetimi. END4069 Finansman Mühendisliği (2-0-0) Finans ve Finans Mühendisliğine Giriş.Basit faiz,bileşik faiz ve Anüite Hesaplamaları. Yatırım projelerinin değerlendirilmesinde kullanılan yöntemler. Risk ve Beklenen Getiri, Risk ve Beklenen getirinin ölçülmesi, Portföy Yönetimi, Portföy Risk ve Getirisinin Ölçümü, Türev Ürünlere Giriş, Opsiyonlar.Forward İşlemler, Futures İşlemler, Swaps, Risk Yönetimi, Türev Ürünlerin Risk Yönetiminde Kullanılması 8. Yarıyıl Endüstri Mühendisliği (EM) Seçmeli Dersleri

13 END4236 Maintenance Management (2-0-0) Genel kavramlar. Bakım türleri. Düzeltici bakım ve koruyucu bakım. Bakım maliyetleri. Güvenilirlik. Bakım personelinin eğitimi. Bakım yönetimi. Toplam üretken bakım. END4058 Proje Planlama (2-0-0) Projelerin yapısı ve proje yönetimi. Proje organizasyonları ve proje yönetimi. Proje planlama, çizelgeleme ve kontrol. Kısıtlı kaynaklar altında proje yönetimi. Kaynak dengeleme. Proje bütçeleme ve maliyet kontrolü. END4060 Yatırım Planlama (2-0-0) Yatırım, yatırım projeleri temel kavramları, Yatırım projelerini değerlendirme yöntemleri, Riskli yatırımları değerlendirme yöntemleri, Belirsizlik ve kısmi belirsizlik ortamlarında yatırımların değerlendirilmesi, Çok amaçlı yatırımların değerlendirilmesi yöntemleri, Yatırım projelerinin planlanması ve yönetimi END4062 İnsan Kaynakları Yönetimi (2-0-0) İş değerleme süreci. İş değerleme yöntemleri. İş değerleme özellikleri. Performans değerleme süreci. Performans değerleme yöntemleri. Performans değerleme ile ilgili genel bilgiler. Ücretlendirme süreci. Ücretleme sistemleri. Ücret artış yöntemleri. Ücret düzeyini belirleyen faktörler. END4064 İş Güvenliği (2-0-0) İş güvenliğinin genel kavramları. İş güvenliğinin değerlendirilmesi. İş kazalarının yapısal analizi. Çeşitli branşlar ve etkinliklerde kazalar ve iş hastalıkları. Çeşitli iş alanlarında, iş hastalıkları ve iş kazalarından korunmak için yapılacak çalışmalar. END4074 Üretim Kaynakları Planlaması (2-0-0) Malzeme yönetiminde temel kavramlar, Malzeme İhtiyaç Planlama (MRP) sistemi tasarımı, Kapalı Çevrimli MRP, Kapasite İhtiyaç Planlaması, Üretim Kaynakları Planlaması (MRPII), Dağıtım Kaynakları Planlaması (DRP ve DRPII), Üretim Kaynakları Planlaması ile Tam Zamanında Üretimin (JIT) birlikte kullanılması, İşletme Kaynakları Planlaması (ERP) END4276 Production Scheduling (2-0-0) Üretim çizelgeleme ve üretim kararları hiyerarşisi. Üretim çizelgelemede temel kavramlar. Akış atölyesinde çizelgeleme. Açık tip atölyede çizelgeleme. İş atölyesinde çizelgeleme. Araç rotalama problemi. Montaj hattı dengeleme problemi. Sezgisel çizelgeleme algoritmaları.

14 İnsan ve Toplum Bilimleri (İTM) Seçmeli Dersleri END4021 İş Hukuku (2-0-0) Genel kavram ve tanımlar. Hizmet sözleşmesinin yapılması ve türleri. Hizmet sözleşmesinin sona ermesi. Kıdem ve ihbar tazminatına hak kazanma koşulları ve hesaplanması. Çalışma süreleri, fazla çalışma, hafta tatili ve genel tatil. Ücretin tanımı, ücret dışı ödemeler, işin yapılmadığı durumlarda ücret ödemeleri. Yıllık ücretli izne hak kazanma koşulları ve hesaplanması. İşçi-işveren sendikalarının kuruluşu, organları, sona ermesi. Sendika üyeliğinin kazanılması, sona ermesi, güvencesi. Sendika temsilciliği, güvencesi. Toplu iş sözleşmelerinin tanımı, kapsamı, yapılması, toplu iş sözleşmesinden yararlanma. Yasal grev- lokavt kavramları. END4022 Uluslararası Ekonomi (2-0-0) Dünya pazarları ve dış ticaret. Uluslararası ekonomi ve ticaretle ilgili genel kavramlar. ISL Halkla İlişkiler ( 2-0-0) CAL2302 Endüstri Sosyolojisi (2-0-0)

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL DERSLERİ AIT181 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I: Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü,

Detaylı

T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü

T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü 2010-2011 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM PLANI I. YARIYIL II. YARIYIL Ders Kodu Ders Adı T P K Ders Kodu Ders Adı T P K ENM 101 Matematik I

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Kısa Ders İçerikleri

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Kısa Ders İçerikleri NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Kısa Ders İçerikleri 1 İÇİNDEKİLER I. YARIYIL DERSLERİ... 7 MEK1001 Matematik I (4-2-6)... 7 MEK1003 Fizik I (3-1-5)... 7 MEK1005

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Kısa Ders İçerikleri

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Kısa Ders İçerikleri NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Kısa Ders İçerikleri 1 İÇİNDEKİLER 1. DÖNEM DERSLERİ... 5 MEK1001 Matematik I (4-2-6)... 5 MEK1003 Fizik I (3-1-5)... 5 MEK1005 Genel

Detaylı

T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ

T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ Birinci Y arıyıl İŞL101 - Muhasebe I (3-0-3) Muhasebenin Önemi ve Türleri, Genel Muhasebe İlkeleri,

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1.YIL I. YARIYIL

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1.YIL I. YARIYIL ENF1 OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1.YIL I. YARIYIL BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİNE GİRİŞ Bilişim sistemlerine genel bakış, kişisel bilgisayar oluşturma, bilgisayar

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ HAZIRLIK PROGRAMI (M.T.O.K) I.

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ HAZIRLIK PROGRAMI (M.T.O.K) I. T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ HAZIRLIK PROGRAMI (M.T.O.K) I.YARIYIL (T U K) BHT 101 Matematik (7 0 7) Lineer denklem sistemlerinin matris

Detaylı

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL.

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL. T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL. TRK 101 Türk Dili I (2-0) 2 Dilin Tanımı, Dil-Kültür-Medeniyet İlişkisi, Dilin

Detaylı

C.Ü.İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Birinci Yarıyıl

C.Ü.İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Birinci Yarıyıl Birinci Yarıyıl UTL-101 İktisada Giriş I (3-0-3) Bu dersin temel amacı, mikro ekonominin temelini oluşturan piyasa yapısı, firma ve tüketici davranışlarını incelemektir. Bu dersin işlenecek temel konuları

Detaylı

Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015)

Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015) Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015) ISL101 - İşletme Bilimine Giriş I (Kredi: 3 - ISL102 - İşletme Bilimine Giriş II (Kredi: 3 - AKTS: 6) ISL105 - Muhasebe I (Kredi: 3

Detaylı

N.E.Ü.SEYDİŞEHİR MYO ELEKTRONİK VE OTOMASYON BÖLÜMÜ MEKATRONİK PROGRAMI NORMAL ÖĞRETİM DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ

N.E.Ü.SEYDİŞEHİR MYO ELEKTRONİK VE OTOMASYON BÖLÜMÜ MEKATRONİK PROGRAMI NORMAL ÖĞRETİM DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ N.E.Ü.SEYDİŞEHİR MYO ELEKTRONİK VE OTOMASYON BÖLÜMÜ MEKATRONİK PROGRAMI NORMAL ÖĞRETİM DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ I.YARIYIL 690260001 Malzeme Teknolojisi 2 0 0 2 2 690260002 DC Devre Analizi 3 0 0 3 3 690260003

Detaylı

Ders Kodu Ders İsmi. Ders Kodu Ders İsmi

Ders Kodu Ders İsmi. Ders Kodu Ders İsmi IBF 101 İktisada Giriş Piyasa ve Fiyat, Talep fonksiyonu, arz fonksiyonu, Kayıtsızlık eğrileri ve bütçe eğrileri ile tüketici dengesi, Eş ürün eğrileri ve eş maliyet eğrileri ile üretici dengesi, Azalan

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ I (3 0 3) AKTS:5 (Introduction to Business I) İşletme

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ UZAKTAN EĞİTİM MÜFREDATINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKLERİ

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ UZAKTAN EĞİTİM MÜFREDATINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKLERİ KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ UZAKTAN EĞİTİM MÜFREDATINDA YER ALAN DERSLERİN LERİ MAT183 Matematik I (4-0) 4-4 FIZ 183 Genel Fizik I (4-0) 4-4 KIM183 Genel Kimya

Detaylı

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU MEKATRONİK PROGRAMI DERS İÇERİĞİ

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU MEKATRONİK PROGRAMI DERS İÇERİĞİ T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU MEKATRONİK PROGRAMI DERS İÇERİĞİ 1.YARIYIL Atatürk İlkeleri ve İnkılâpları Tarihi I Türk İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük" dersini okumanın amacı ve

Detaylı

T.C Cumhuriyet Üniversitesi İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C Cumhuriyet Üniversitesi İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C Cumhuriyet Üniversitesi İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Birinci Yarıyıl EKN1003 Matematik I (3-0-3) Fonksiyonlar, Limitler ve Süreklilik, Türevler, Türev Uygulamaları,

Detaylı

N.E.Ü.SEYDİŞEHİR MYO MAKİNA VE METAL TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ MAKİNA PROGRAMI 2014-2015 DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ I.YARIYIL N.Ö.

N.E.Ü.SEYDİŞEHİR MYO MAKİNA VE METAL TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ MAKİNA PROGRAMI 2014-2015 DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ I.YARIYIL N.Ö. N.E.Ü.SEYDİŞEHİR MYO MAKİNA VE METAL TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ MAKİNA PROGRAMI 2014-2015 DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ I.YARIYIL 0690230011 0690150018 Bilgisayar Destekli Çizim I 1 3 0 0 3 3 690230012 0690150011 Fizik

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ-YENİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ-YENİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ-YENİ BİRİNCİ SINIF I.YARIYIL DERSLERİ (T, U, K, AKTS) (Z) UTL 101 TEMEL İŞLETMECİLİK

Detaylı

T.C. BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERSLERİN İÇERİĞİ 1. DÖNEM DERS LİSTESİ TUR 0101 Türk Dili (T-U) K: (4-0) 4 AKTS:4 Dilin tanımı, sosyal

Detaylı

Ders İçerikleri. Birinci Sınıf. I. Yarıyıl

Ders İçerikleri. Birinci Sınıf. I. Yarıyıl EK 2 Ders İçerikleri Birinci Sınıf I. Yarıyıl Turizme Giriş Genel olarak turizm ve turist kavramları, turizm ve seyahatin tarihi gelişimi ve diğer bilim dalları ile ilişkisi, turizm çeşitleri(geleneksel

Detaylı

EK-2. Ders İçerikleri ve Kaynaklar 1. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ VE KAYNAKLAR

EK-2. Ders İçerikleri ve Kaynaklar 1. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ VE KAYNAKLAR EK-2 Ders İçerikleri ve Kaynaklar 1. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ VE KAYNAKLAR AIB101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I (2+0) 2 AKTS 2 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi okumanın amacı ve İnkılâp kavramı:

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ USİS 2008 DERS İÇERİKLERİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ USİS 2008 DERS İÇERİKLERİ USIS-2008 Kısa Ders İçerikleri YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ USİS 2008 DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL KOD DERS TÜR ST DİL T U L K ECTS 0111521 Bilgisayar

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ DÖNEM ÇEV 1003 TEKNİK İNGİLİZCE 3 0 3 Çevre Mühendisliği nin temel konularından su, atık su, hava, katı atıklar ve ekoloji başlıklarında İngilizce kelime bilgisinin arttırılması, metin okuma ve

Detaylı

DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU OKUTULAN DERSLERİN İÇERİKLERİ

DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU OKUTULAN DERSLERİN İÇERİKLERİ DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU OKUTULAN DERSLERİN İÇERİKLERİ 1.YARIYIL DİY 101 Matematik I (3 0 3) 4 Kümeler, sayılar, özdeşlikler, denklemler ve eşitlikler, fonksiyon kavramı; doğrusal fonksiyonlar,

Detaylı

AKTÜERYA BİLİMLERİ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL. 1. Yarıyıl

AKTÜERYA BİLİMLERİ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL. 1. Yarıyıl AKTÜERYA BİLİMLERİ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL 1. Yarıyıl STAT 101 Genel İstatistik I (3 2 4) İstatistik bilimi. Verilerin görsel sunumu. Frekans tablosu oluşturma. Gövde yaprak grafiği. Merkezi eğilim

Detaylı

LOJİSTİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

LOJİSTİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ LOJİSTİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I Bu derste Türkiye Cumhuriyeti nin kuruluşunu sağlayan gelişmelerin ele alınmaktadır. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi nin Önemi

Detaylı

İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL/ GÜZ DÖNEMİ IKT1003 İKTİSADA GİRİŞ İktisat biliminin tanımı, iktisat biliminin yöntemi ve iktisadi kanunlar, iktisadın diğer bilim dallarıyla ilişkisi, İhtiyaç,

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ Ders : YBS101-Algoritma ve Programlamaya Giriş (4 0 4) Problem nedir,

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ENERJĠ SĠSTEMELERĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ENERJĠ SĠSTEMELERĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ENERJĠ SĠSTEMELERĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ BĠRĠNCĠ YARIYIL Mühendislik Fiziği-I (2 2 3) (AKTS: 5) Birimler, vektörler,

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ OSMANELİ MESLEK YÜKSEKOKULU İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ OSMANELİ MESLEK YÜKSEKOKULU İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1 A-1.DÖNEM İKS101 Tesisat İşlemleri 3+1 6 Mesleğe giriş, laboratuvar ve atölye kurallarının tanıtımı, iklimlendirme soğutma mesleğinde kullanılan alet ve ekipman tanıtımı, boru çeşitleri, özelliklerinin

Detaylı