Zorunlu Dersler. 1.Yarıyıl. MAT1071 Matematik I (3-2-0)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Zorunlu Dersler. 1.Yarıyıl. MAT1071 Matematik I (3-2-0)"

Transkript

1 Zorunlu Dersler 1.Yarıyıl MAT1071 Matematik I (3-2-0) Sayılar, bağıntılar ve fonksiyonlar, limit, süreklilik. Türev, diferansiyel, sürekli fonksiyonların özellikleri, ekstremumlar, eğri grafikleri, türev uygulamaları. Doğru, çember ve konikler. İkinci derece eğriler, kutupsal koordinatlar. FZK1071 Temel Fizik I (3-0-2) Parçacıkların kinematiği. Hız, ivme. Newton kanunu, sürtünme. Kütle merkezi. İş, güç, enerji, impulse, momentum, elastikiyet. Basit harmonik hareket. Kütle çekimi. Hidrostatik, hidrodinamik, yüzey gerilimi, viskozite. Sıcaklık ve ısı. Moleküler teori, dalga hareketi ve ses. KMY1077 Genel Kimya (3-0-0) Temel Kavramlar. Enerji tipleri. Temel operasyonlar. Ayırma metotları. Temel kanunlar. Temel reaksiyon. Termokimya. Termodinamiğin temelleri. Elektrokimya. Üretim Metotları. Tabaka tipleri. Yakıtlar, yağlayıcı maddeler, oktan sayısı, enerji göstergeci. END1015 Teknik Resim I (2-1-0) Teknik Resim e giriş. Standartlaştırma, çizim elemanları, standart yazı, çizgiler ve görünüşler, ölçülendirme. Tasarı geometri, kesit görünüş ve büyütmeler hakkında kısa bilgi. Vidalar, civatalar, pimler, perçinler, kamalar, yaylar, kaynak bağlantıları ve gereçleri. END1061 Endüstri Mühendisliğine Giriş (2-0-0) Mühendis, endüstri mühendisi, görev tanımları, gelişimleri. İşgücü, kapital, teknoloji ilişkileri, karşılıklı etkileşim. İşletme, mal ve hizmet üretimi, işletme türleri, endüstriyel işetme. Verimlilik kavramı, verimlilik yönetimi. İş etüdü, zaman etüdü. İş değerlendirme, iş ve ücret. Kalite ve kalite kontrol. İstatistik. Ergonomi. Tesis planlama. Yöneylem araştırması. Endüstri mühendisliğinde bilgisayar kullanım alanları. END1013 Bilgisayar Programlama I (2-0-1) Bilgisayarın temel yapısı. Bilgisayarda bilginin işlenmesi ve bilgisayarla ilgili bazı kavramların açıklanması. İşletim sistemleri, programlama mantığının geliştirilmesi, örneklerle algoritma ve akış diyagramı oluşturulması. C programlamaya giriş, programın genel yapısı, tanımlanan veri tipleri, tanım blokları, C dilinin giriş ve çıkış komutları, karşılaştırma komutları, döngü komutları, dizi kavramı, standart fonksiyonlar. YAD101 İngilizce I (2-0-0)

2 S.present (geniş zaman), present continius (Şimdiki Zaman) ve perfect tense, sıfatların, zarfların ve isimlerin modal verbler ile ilgili kullanılışı, temel ve orta altı İngilizce seviyelerine hitap etmektedir. AİT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2-0-0) 18. ve 19. yy da dünyadaki gelişmeler, aydınlanma çağı, 1. ve 2. sanayi devrimleri, Osmanlı devletini yeniden yapılandırma çabaları, 1. Dünya savaşına girerken Osmanlı devleti; eğitim kültürel ve sosyal hayat, ekonomi, iç siyaset, dış ilişkiler, 1. Dünya savaşı, 19 Mayıs 1919 tarihine kadar M. Kemal Paşa nın faaliyetleri, Mondros Mütarekesi, Amasya genelgesi ve kongreler dönemi, Misak-ı Milli, İstanbul un işgali, 17 Mart 1920 genelgesi, TBMM nin oluşturulması, Sevr Sürecinde Türkiye, İstiklal savaşı sürecinde Doğu politikası, Ermeni sorunu, Gümrü, Kars ve Moskova antlaşmaları, TBMM nin yapısı ve işleyişi, 1921 anayasası, meclise karşı tepkiler, ulusal ordunun kurulması ve İstiklal mahkemeleri, işgallere ulusal direniş hareketleri, Kuva-yi Milliye, Urfa-Antep-Maraş savunmaları, Bursa nın işgali ve işgal sürecinde Bursa, Gazi M. Kemal Paşa ve Batı cephesindeki askeri faaliyetler, Büyük Zafer ve Mudanya Mütarekesi, Saltanatın kaldırılması, Saltanat kavramı, Osmanlı saltanatı, siyasal rejimler, Kurtuluş savaşı sonrası iç siyasal gelişmeler ve Lozan andlaşması. TUD 101 Türk Dili I (2 0 0) Dil nedir? Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi; dil kültür münasebeti, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki, yeri, Türk dilinin gelişmesi ve tarihi evreleri, Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları, Türkçe de sesler ve sınıflandırılması, Türkçe nin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar, hece bilgisi, imla kuralları ve uygulaması, noktalama işaretleri ve uygulaması, Türkçe nin yapım ekleri uygulaması, Türkçe de isim ve fiil çekimleri. 2. Yarıyıl MAT1072 Matematik II (3-2-0) (Önşart MAT1071) İntegral. İntegralin özellikleri. İntegrasyon tekniği. İntegralin uygulamaları. Taylor formülü. Seriler. Vektörler. Matrisler. Lineer denklem Sistemleri. FZK1072 Temel Fizik II (3-0-2) (Önşart FZK1071) Elektrik alan ve manyetik alan tarihsel bilgi, atomik yapı, Coulomb kanunları, elektrik akımı ve direnci, Ohm kanunu, alternatif akım devreleri). Optik (Işığın ayrılması, fotometri, yansıma ve kırınım, mercekler, ışığın girişimi, x ışığının kırınımı, Bragg kanunu, polarma). Relativistik ve modern teori. END1018 Teknik Resim II (2-1-0) (Önşart END1015) Montaj çizimlerine başlangıç. Tolerans. Makine montajı çizimleri.

3 END1020 Ekonomiye Giriş (2-0-0) Temel Kavramlar ve ekonomik problemler. Fiyat, talep ve alıcı dengesi. Tam rekabetin olduğu ve olmadığı pazarlarda fiyatlandırma. Ulusal gelirin üretim faktörleri arasında dağılımı. İktisadın temel kavramları ve kıtlık sorunu. Arz ve talep. Arz ve talep esnekliği, fayda, tüketici dengesi. Endüstrinin yapısı, ölçek, işbölümü. Üretim maliyeti. Tam rekabet piyasası. Monopol piyasası. Monopollü rekabet piyasası. Oligopol piyasası. Faktör piyasası ve faktör gelirlerinin belirlenmesi. END1014 Bilgisayar Programlama II (2-0-2) (Önşart END1013 ) C programlama dilinde ileri konulara giriş. Diziler, kümeler, kayıtlar; hiyerarşik, değişken kayıtlar. Kütükler, girdi, çıktı işlemleri, metin kütükleri. Pointer tip ve değişkenler, liste, kuyruk, ikili ağaç yapıları. C üzerinde sayısal matematik analiz ve ticari uygulama programlarının geliştirilmesini içeren laboratuar çalışması. END1016 İletişim Teknikleri (2-0-0) Genel kavramlar. Kişiler arası ilişkiler. Sözlü iletişim. Beden dili. Yazılı iletişim. Teknik rapor hazırlama. Sunum yapma. Takım çalışması. YAD102 İngilizce II (2-0-0) S. present (geniş zaman), present continius (Şimdiki Zaman) ve perfect tense, sıfatların, zarfların ve isimlerin modal verbler ile ilgili kullanılışı. AİT102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (2 0 0) Cumhuriyet in ilanı ve Cumhuriyetçilik ilkesi, 1924 anayasası ve Türkiye Cumhuriyeti nin anayasalarının ortak özellikleri, laiklik ilkesi, ilk siyasal partiler ve siyasal gelişmeler, hukuk devrimi, şeriat hukukundan pozitif Hukuk a geçiş, eğitim ve kültür devrimleri, milliyetçilik ve inkılapçılık ilkeleri, sosyal devrimler, halkçılık ilkesi, Atatürk döneminde iktisat politikası, devletçilik ilkesi, ekonomik alandaki gelişmeler (Bursa örneği), Atatürk döneminde Türk dış politikası, 20.yy ın ilk yarısında Dünyadaki siyasal, ekonomik ve kültürel gelişmeler, 2. Dünya savaşı yıllarında Türkiye, çok partili döneme geçiş ve iç siyasette gelişmeler, 2. Dünya savaşı sonrasında Dünyada gelişmeler, uluslar arası örgütler ve Türkiye nin Dünyadaki yeri, Atatürk dönemi ile ilgili görsel materyal. TUD102 Türk Dili II (2 0 0) Kompozisyonla ilgili genel bilgiler,kompozisyon yazmada kullanılacak plan ve uygulaması, kompozisyonda anlatım şekilleri ve uygulaması, cümlenin unsurları, cümle tahlili ve uygulaması, zarfların ve edatların Türkçe deki kullanılışı şekilleri, edebiyat ve düşünce dünyası ile ilgili eserlerin okunup incelenmesi ve retorik uygulaması, yazılı kompozisyon türleri ve uygulaması, anlatım ve cümle bozuklukları ve bunların düzeltilmesi, ilmi yazıların hazırlanmasında uyulacak kurallar, Türk ve Dünya edebiyatlarından ve düşünce tarihinden seçilmiş örnek metinlere dayanılarak öğrencinin doğru ve güzel konuşma ve yazma yeteneğinin geliştirilmesi ve bununla ilgili retorik uygulamalar.

4 3.Yarıyıl MAT2071 İleri Analiz (3-2-0) (Önşart MAT1072) Çok değişkenli fonksiyonlar: Limit, süreklilik, kısmi türev, diferansiyel, fonksiyonel determinant, değişken dönüşümü, max ve min, lagrange çarpanlar yöntemi, Taylor Serisi. Katlı integraller: İki katlı integraller ve bu integraller yardımıyla alan ve hacim hesapları, üç katlı integraller ve bu integraller yardımıyla alan ve hacim hesapları, integralde değişken değiştirme, Green, Stokes Teoremleri ve gama fonksiyonları. Eğrisel integraller, yüzey integralleri: vektörler ile ilgili genel bilgiler, vektör alanlarının diferansiyel ve integral hesabı, gradient, diverjans, rotasyon, R3 de teğet ve normal düzlem denklemleri. END2011 Mühendislik Mekaniğine Giriş (3-0-0) İndirgeme, moment, güç sistemleri, kütle merkezi. Tanecik statiği, serbest ve sınırlı taneciklerin dengesinden sürtünmenin etkisi. Katı cisim statiği, serbest ve sınırlı cisim, sürtünme ile bağlantı, sürtünmenin denge kanunları.. Gerilme, plastik deformasyon, Hooke kanunu, kesme ve eğilme moment diyagramları. Eksenel kuvvet, kesme kuvveti, eğilme, burulma, kesme kuvveti ile eğilme, eksenel kuvvet ile eğilme. Statik belirsiz sistemler. END2017 Malzeme Bilimi (2-0-0) Malzeme biliminin kapsamı ve önemi, malzeme seçiminde göz önüne alınacak kriterler, birbiri yerine kullanılan malzeme ve örnekler, malzeme yapısı incelemede kullanılan yöntemler. Atom yapısı ve bağlar. Kristal yapı. Malzemelerin mekanik deneyleri ve özellikleri. Reaksiyon hızı ve difüzyon. Alaşımlar ve faz diyagramları. Demir- çelik endüstrisi. Metalik malzemelerde mukavemet arttırıcı işlemler. END2019 Elektrik Mühendisliğinin Temelleri (2-0-0) 1.Elektrik Devre Temellerine Giriş: a)düğüm Gerilimleri Yöntemi b)çevre Akımları Yöntemi c)maksimum güç teoremi. 2.Thevenin Eşdeğer Teoremi: a)norton Eşdeğer Teoremi 3.Güç ve Enerji Ölçülmesi: a) Tek Fazlı Sistemlerde Güç ve Enerji Ölçülmesi b)üç Fazlı Sistemlerde Güç ve Enerji Ölçülmesi c)enerji ve Güç Sayaçları, Wattmetreler 4. Lojik Devreler: a)boole Cebri b) Durum Diyagramı İndirgemesi 5)Lojik Fonksiyonların Gerçeklenmesi : a)kapı Devreleri (AND, OR, XOR kapı devreleri) END2025 Genel Muhasebe ve Maliyet Muhasebesi (3-0-0) Muhasebenin tanımı ve ilkeleri, muhasebede kullanılacak defterler ve muhasebe akış şeması, hesap kavramı ve hesapların işleyişine ilişkin kurallar, dönem sonu envanter işlemleri, dönem sonu bilanço. Maliyet kavramı ve maliyet muhasebesinin amaçları, maliyet türleri, maliyet sınıflandırılması,

5 malzeme maliyeti, işgücü, ücret sistemleri, genel imalat maliyetleri, maliyet yerleri, maliyet dağıtımları, maliyet taşıyıcıları ve maliyet sistemleri. END2027 İstatistik I (3-0-0) (Önşart MAT1072) İstatistiğe giriş. Olasılık teorisi. Olasılık teorisinde bazı kavramlar. Olasılıklarda işlem kuralları. Önemli olasılık dağılım fonksiyonları. Beklenen değer ve momentler. Olasılığın bazı istatistiki uygulamaları. Basit örnekleme teorisi. İstatistiki tahmin teorisi. 4.Yarıyıl MAT2083 Diferansiyel Denklemler (3-2-0) (Önşart MAT2071) Boole cebir serisi. Birleşik hesaplar. Matris teorisi. Determinantlar. Doğrusal form ve doğrusal dönüşümler, skaler, vektörel ve karmaşık sonuçlar. Kuadratik formlar. Diferansiyel denklemler. Seriler ile yaklaşìk çözüm metodu. Birinci ve ikinci dereceden diferansiyel denklemler. İntegral dönüşümleri. Laplace ve Fourier dönüşümleri. END2030 Matematiksel Programlamaya Giriş (3-0-0) Lineer Eşitlikler, Lineer Sistemlerin Matris Kullanılarak Çözümü (Gauss, GaussJordan, vb.), Determinantlar, Matris ve Determinantlara ilişkin diğer özellikler (Cramer, Adj,vb.), Vektör Uzayları, Lineer Denklem Sistemlerinin Çözümü ve Rank Kavramı, Özdeğerve Özvektörler, Matrislerin Diyagonal Hale Getirilmesi (ortagonal ve ortanormal bazlar, Gram-Schmidt yöntemi), Matematiksel modelleme, farklı endüstri mühendisliği modelleme örneklerinin anlatılması, doğrusal matematiksel programlama ile lineer cebir ilişkisi, grafiksel çözüm, grafiksel çözüm ile duyarlılık analizi. END2012 İmalat Yöntemleri (2-0-0) Mühendislik malzemeleri ve özellikleri, döküm, toz metalurjisi, plastik şekil verme işlemleri, çekme işlemleri, sıcak şekil verme, talaş kaldırma işlemleri, yeni metal işleme yöntemleri, kaynak, otomasyon (NC, CNC, CAD/CAM, FMS, CIM). END2024 Takım Tezgahları (2-0-0) Tornalama, kesici takımlar, talaş kaldırma faktörleri, kesme hızı, ilerleme, talaş boyutları, kesme faktörlerinin seçimi, kesme kuvvetleri, kesme kuvvetlerinin takım ve parça üzerine etkileri, titreşimler, kesme ve tezgah gücü, esas işleme zamanı, teknolojik plan, otomat tornalar, çubuk işleme tezgahları, çok eksenli tezgahlar, kopya tezgahlar, planyalama, takım geometrisi, talaş kaldırma faktörleri, vargelleme, kesme hızı ve ilerleme, delik delme ve genişletme işlemleri, raybalama, havşa başı açma, frezeleme, taşlama.

6 END2028 İstatistik II (3-0-0) (Önşart END2027) Örnek dağılımı, istatistiki tahmin teorisi, hipotez testi, ki-kare testleri ve varyans analizi, regresyon ve korelosyon analizi, çoklu regresyon ve korelasyon analizi, zaman serileri, indeks numaraları, parametrik olmayan istatistik, varyans analizi. 5.Yarıyıl END3031 Sayısal Analiz (2-0-1) (Önşart MAT2072, END1024) Sayısal analize giriş (amacı, özellikleri, bilimdeki yeri), Hata analizi, Lineer olmayan deklemlerin çözümü, Lineer denklem sistemlerinin çözümü, Regresyon analizi, Interpolasyon teknikleri, Sayısal integrasyon, Sayısal türev, Dersin içeriğindeki konularla ilgili bilgisayar uygulamaları END3033 Yöneylem Araştırması I (3-0-1) (Önşart END2030) Yöneylem araştırmasının gelişimi. Doğrusal karar modelleri. Doğrusal programlamanın temelleri ve çözüm yaklaşımları. Simpleks algoritması. Doğrusal programlamada ikillik. Doğrusal programlamada duyarlılık analizleri. Ulaştırma ve atama modelleri. Ağ modelleri. END3061 Sistem Analizi ve Mühendisliği (2-0-0) Sistemlere giriş, sistem mühendisliği. Kavramsal sistem tasarımı: gereksinimin belirlenmesi, olurluluk analizi, işlevsel analiz, sentez ve değerlendirme, sistem spesifikasyonu. Sistem tasarımına hazırlık: alt sistemlerin işlevsel analizi, tasarım parametreleri. Ayrıntılı sistem tasarımı ve gelişimi: ayrıntılı tasarım gereksinimleri, sistem elemanlarının bütünleştirilmesi, tasarım mühendisliği etkinlikleri, ayrıntı tasarım gereçleri, tasarımın belgelenmesi ve prototip geliştirme. Sistemlerin test edilmesi ve değerlendirme. Sistem analizi araçları: karar vermede alternatifler ve modeller, ekonomik değerlendirme modelleri, tasarım ve işlemlerde optimizasyon. END3065 İşbilim (2-1-0) İşbilim kavramı. İş etüdü ile işbilim arasındaki ilişkiler. İnsan-makina sisteminin elemanları. İş yerinde işbilim prensipleri, mühendislik antropometrisi. Verimlilik artışında işbilimin rolü. Çalışma sırasında gereksinim duyduğu enerji, işgörenler arasında psikolojik ilişkiler. İş yerinde çevre koşullarının analizi. END3069 Bilgisayar Bütünleşik Üretim (2-0-1) Üretim sistemlerine genel bakış. Üretim işlemleri ve otomasyon stratejileri, üretim ekonomisi. Ürün tasarımı, eşzamanlı mühendislik. Süreç planlama. Sabit otomasyon, yüksek kapasiteli seri üretim sistemleri. Sayısal denetimli üretim sistemleri. Sayısal mantıksal devreler. Programlanabilir mantıksal denetimciler. Robotik ve robot programlama. CNC tezgahlar ve parça programlama. Grup teknolojisi

7 ve imalat hücresi tasarımı. Esnek imalat sistemleri tasarımı. Bilgisayarla bütünleşik üretime genel bakış. 6.Yarıyıl END3032 Sistem Simülasyonu (3-0-1) (Önşart END1014, END2028) Sistem simülasyonunun tanımı. Temel ilkeler, Monte Carlo simulasyonu, simulasyon programlama dilleri, Pascal ile program uygulaması. Simulasyonda istatistiksel modeller, kuyruk modelleri. Rassal sayı üretimi, rassal değişken üretimi. Simulasyon sonuçlarının analizi. END3034 Yöneylem Araştırması II (3-0-1) (Önşart END3033) Nonlineer Programlama (NLP); konvex ve konkav fonksiyonlar, tek değişkenli NLP'nin çözümü, çok değişkenli kısıtsız NLP'nin çözümü, Lagrange Yöntemi, Kuhn-Tucker koşulları, dinamik programlama; şebeke problemi, envanter problemi, Wagner Whitin Algoritması, tamsayılı programlama; tamsayılı programlama formülasyonu, tamsayılı programlama problemlerinin LİNDO'da çözümü, belirsizlik ortamında karar verme, karar kriterleri, yararlılık teorisi, karar ağaçları, Bayes Kuralı, envanter modelleri; ekonomik sipariş büyüklüğü (EOQ), sürekli üretimde EPQ, gazeteci çocuk problemi. END3068 Mühendislik Ekonomisi (2-1-0) Mühendislikte karar teorisi. Nakit akış eşitliği. Şimdiki değer analizi. Yıllık nakit akışı analizi. İç verim oranı analizi. Yatırım seçeneklerinin ekonomik olarak karşılaştırılması. Amortisman hesapları. Yenileme yatırımları, enflasyon ve verginin yatırım kararlarına etkileri. Sermaye maliyeti. Kısıtlı sermayenin rekabetteki projelere paylaştırılması. END3070 İş Etüdü (2-1-0) İşletmelerde verimlilik kavramı. İş etüdünün tarihsel gelişimi. Ergonominin iş etüdündeki önemi. İş etüdü, metot etüdü ve iş ölçümünün adımları, standart zamanın belirlenmesi. Sentetik zamanlar (MTM, WF, MTA vb) kronometre yöntemi. Metot etüdü ve iş ölçümünün laboratuar uygulaması. 7.Yarıyıl END4033 Tesis Planlaması (3-0-0) Tesis planlamada temel kavramlar, Tesis yeri seçimi yöntemleri, İşyeri düzenleme, model ve teknikler, Tesis binası tasarımı ve malzeme taşıma sistemleri

8 END4071 Üretim Planlama ve Kontrol I (3-0-1) Stratejik ve taktik planlamaya giriş, rekabet üstünlüğü, verimlilik ve etkinlik kavramları. Üretim planlama ve kontrolü hakkında temel kavramlar. Talep tahminleri. Kapasite analizi. Toplu planlama. Proje planlama, CPM, PERT yöntemleri. Kaynak dengeleme, zaman ve maliyet dengeleme. Montaj hattı dengeleme yöntemleri. END4073 Kalite Kontrol (3-0-0) Kalite kavramının evrimi. Kalite sistemi. İstatistiksel Süreç Kontrolü. Giriş kalite kontrolü. Yeni ürün geliştirme süreci. Üretim süreci. Mükemmellik modeli. END4091 Endüstri Mühendisliği Projesi (0-3-0) İlgili anabilim dallarınca verilen projelerden biri seçilir. Öğrenci, bir öğretim elemanı yönetiminde, belirlenen konuda yapacağı projeyi dönem sonunda rapor halinde sunar. 8.Yarıyıl END4010 Endüstri Mühendisliği Laboratuarı (0-0-3) Dönem boyunca öğrenciler aşağıda belirtilen konularda her hafta ayrı bir deney yapıp, raporunu hazırlayarak bir sonraki hafta teslim ederler. Deney konuları: Lojik devreler, Programlanabilir lojik denetleyiciler (PLC), CNC parça programlama, Robot programlama, akustik-gürültü ölçümleri, işitme yeteneği ölçümü, insan titreşimleri ölçümü, görme yeteneği ölçümü, yürüyüş bandında EKG ölçümü. END4072 Üretim Planlama ve Kontrol II (3-0-1) Toplu Üretim Planlama Modelleri. Envanter modelleri ve envanter yönetimi. İş yükleme ve dengeleme. Sonlu kapasite planlama, çizelgeleme. Malzeme ihtiyaç planlaması. İmalat kaynakları planlaması. Tam zamanında üretim sistemleri. END4092 Bitirme Ödevi (0-4-0) Anabilim dallarınca açılan çeşitli konulardan birine, öğrenci 8.yarıyıl başında kayıt olur. Hazırlık çalışmalarına 7. yarıyılda başlamak mümkündür. Teorik ve uygulamalı çalışmalar yapılır. Ayrıntıları Fakülte tarafından belirlenen şekilde yazılı olarak sunulur. Yarıyıl sonunda tezin sunumu ve sınavı yapılır.

9 Seçmeli Dersler 3.Yarıyıl İngilizce Seçmeli Dersleri END2201 END2202 Reading in English Speaking in English 4.Yarıyıl Endüstri Mühendisliği (EM) Seçmeli Dersleri ISL1004 İşletmecilik Bilgisi (2-0-0) Girişim, girişimci, yönetici, tüketim, tüketici, mal ve hizmet gibi temel kavramlar, işletmelerin türleri, hukuki yapıları, fizibilite çalışmaları, yönetim fonksiyonu, örgüt şemaları, yönetim teorileri. Büyüme (Kartel, holding, tröst, v.b.). END2018 Müşteri İlişkileri Yönetimi (2-0-0) Pazarlama ve tüketici kavramları. Pazar araştırması ve yöntemleri. Tüketici tercihleri ve işletmeye etkileri. Tüketici tercihinin ürün üzerindeki geri besleme etkileri. Reklam ve tüketicinin bilinçlendirilmesi. Uluslararası pazarlama. Temel Mühendislik (TM) Seçmeli Dersleri END2016 Termik Akışlar (2-0-0) Temel kavramlar, termodinamiğin sıfırıncı yasası, sıcaklık, genleşme, hal değişimleri, özgül ısılar, hal denklemleri, kapalı ve açık sistemlerde termodinamiğin birinci yasası, termodinamiğin ikinci yasası, entropi, Carnot çevrimi, yanma ve termik makinalar, ısı makinaları, ısı transferi bilimi, iletim, taşınım, ışınımla ısı transferi ve pratik uygulama örnekleri. END2018 Makina Elemanları (2-0-0) Sürekli mukavemet, kaynak bağları, civatalar, mil-göbek bağları, yaylar, akslar-miller, yataklar, kavramalar, kayış-kasnak mekanizmaları, dişli çark mekanizmaları.

10 5. Yarıyıl İngilizce Seçmeli Dersleri END2203 Scholarly Writing (2-0-0) END2204 Business Communication (2-0-0) Endüstri Mühendisliği (EM) Seçmeli Dersleri END3201 Industrial Product Design (2-0-0) END3237 Advanced Computer Programming (1-0-2) Visual Basic, Excel ve Access ortamlarında temel Endüstri Mühendisliği uygulamalarını destekleyecek yazılım geliştirme çalışmaları. END3041 Verimlilik ve Değer Analizi (2-0-0) Verimlilik ve genel kavramlar. Üretim ve hizmet sektörlerinde verimliliğe yaklaşım. Verimliliği artırma yolları. Verimlilik yönetimi. Değer analizi ve genel kavramlar. Değer zinciri yaklaşımı. İş süreçlerinin değer analizi yöntemiyle incelenmesi. END3043 Yönetim ve Organizasyon (2-0-0) Endüstriyel organizasyonlarda yönetim işlevleri. Teori ve gelişmeler. Organizasyon tipleri, bölümlendirme, kademeler arası ilişkiler, kontrol alanları, planlama, karar verme, uygulama, eşgüdüm, iletişim, yönlendirme, kontrol, ölçme ve değerlendirme fonksiyonları. Organizasyon teorileri, klasik organizasyon teorilerine tepkiler. Liderlik, lider yönetici kavramları. Motivasyon. END3067 Endüstri ve Çevre Etkileşimi (2-0-0) Çevre kirliliğinin etkileri ve nedenleri. Endüstrileşmenin çevre üzerindeki etkileri. Global çevre sorunları. Hava, su, toprak kirliliği. Endüstriyel atıkların doğadaki etkileri ve atık yönetimi. Gürültü kirliliği, radyoaktif madde kirliliği. Çevre kalitesi ile ilgili ekonomik ve kurumsal etkenler. Çevre Kirliliğinin ekonomik analizi. Arıtma tesislerinin kurulması ve işletilmesi. Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED). Çevre hukuku. Temel Mühendislik (TM) Seçmeli Dersleri END3039 Sistem Dinamiği ve Kontrol (2-0-0)

11 Giriş ve genel tanımlar. Laplace dönüşümleri. Mühendislik sistemlerinin modellenmesi. Transfer fonksiyonlarının çıkarılması, sistemlerin geçici ve kalıcı durum davranışlarının incelenmesi. Denetim etkileri ve endüstriyel denetim organları. Sistemlerin kararlılığının incelenmesi. Frekans cevabı. MAK4412 Metroloji (2-0-0) 6. Yarıyıl Endüstri Mühendisliği (EM) Seçmeli Dersleri END3238 Database Management Systems (1-0-2) Veri tabanı ve genel kavramlar. Nesne temelli veri tabanları. Nesne temelli sorgulamalar. Çıkarımsal veri tabanları. Çıkarımsal sorgulamalar. Hiyerarşik veri tabanları. Veri tabanı modellerinin karşılaştırılması. Dosya yapıları. İndeksler. Veri tabanı modelleri için dosya yapıları. Veri tabanı tasarımı. END3036 Toplam Kalite Yönetimi (2-0-0) Kalite ve genel kavramlar. Kalite ve stratejik planlama. Sürekli iyileştirme (Kaizen). Deming in 14 ilkesi. Kalite ödül sistemleri. Uluslararası kalite standartları. Toplam Kalite Yönetimi ve araçları. Hizmet sistemlerinde toplam kalite yönetimi. END3048 Hizmet Sistemleri Tasarımı ve Yönetimi (2-0-0) Servis Sistemlerinin tanımı, temel elemanları. Servis sistemlerinin özellikleri. Servis sistemlerinde işlem karakteristikleri. Serviste kalite. Müşteri sadakati. Servis sistemlerinde performans ölçütleri. END3142 Endüstriyel Süreç Tasarımı (2-0-0) Ürün ve hizmetlerin seçimi. Yeni ürün ve hizmet geliştirme fırsatları. Ürün yaşam çevrimi ve stratejiler. Değer analizi. Ürün geliştirme süreci. Sistem mühendisliği ve eş zamanlı mühendisliğin ürün geliştirmeye uygulanması. Kalite fonksiyonu yayılımı. Ürün tanımlama ve belgeleme. Ar-Ge yönetimi. İmalat süreçlerinin tasarımı. Süreç planlama. END3244 Introduction to Robotics (2-0-0) Robotlar hakkında genel bilgi (Robot nedir, değişik robot tipleri, v.s.), hareket kontrol sistemi ve robot motorlarının seçimi, konum ölçme ve konum ölçüm duyargalarının seçimi, robot kinematiği ve homojen dönüşüm matrisleri (Denavit-Hartenberg gösterimi), Robot statiği, dinamiği, kontrolu ve programlaması. Ayrıca Endüstri mühendisleri için verilmekte olan bu ders kapsamında; robot programlaması, iş zaman diyagramları, ve robotların ekonomik analizi konuları da incelenecektir.

12 END3066 İşbilim II ( 2-0-0) 7. Yarıyıl Endüstri Mühendisliği (EM) Seçmeli Dersleri END4275 Dynamic Databases (1-0-2) END4263 Data Processing in Industrial Systems (1-0-2) Bilgisayar Sistemi. Bilgisayar Donanımı ve Yazılımı. Bilişim ve bilişim sistemi kavramları. Atomik Bilgi İşlem Sistemleri. Uzman Bilgi İşlem Sistemleri. Ofis Otomasyon Sistemleri. Yönetim Bilişim Sistemleri. Karar Destek Sistemleri. Yönetici Destek Sistemleri. İmalat Bilgi Sistemleri. Telekomünikasyon ve Ağ Yönetimi. E-Ticaret. Internet. Intranet. Extranet. Veri tabanı yönetim sistemlerin temel kavramları. Access ile veri tabanı yönetimi. Komutlar, fonksiyonlar ve veri tipleri. Tablo tanımlama ve düzenleme. Veri sıralama ve indisleme. Sorgu oluşturma. Giriş ekranı dizaynı. Rapor yaratma. Internet ortamında veri tabanı yönetimi. İlgili konularda bilgisayar uygulamaları. END4067 Lojistik Mühendisliği (2-0-0) Tedarik zinciri yönetimi ve temel kavramlar. Tedarik zinciri içinde lojistiğin önemi. Lojistik ağının bileşenleri. Dağıtım kaynakları planlaması. Lojistik maliyetleri ve dengeleme yaklaşımları. Ulaştırma ve aktarma problemleri. Araç rotalama problemi ve çözüm yaklaşımları. Yasal düzenlemeler. Tehlikeli ve bozulabilir malzeme taşıma. Depo ve ambar yönetimi. END4069 Finansman Mühendisliği (2-0-0) Finans ve Finans Mühendisliğine Giriş.Basit faiz,bileşik faiz ve Anüite Hesaplamaları. Yatırım projelerinin değerlendirilmesinde kullanılan yöntemler. Risk ve Beklenen Getiri, Risk ve Beklenen getirinin ölçülmesi, Portföy Yönetimi, Portföy Risk ve Getirisinin Ölçümü, Türev Ürünlere Giriş, Opsiyonlar.Forward İşlemler, Futures İşlemler, Swaps, Risk Yönetimi, Türev Ürünlerin Risk Yönetiminde Kullanılması 8. Yarıyıl Endüstri Mühendisliği (EM) Seçmeli Dersleri

13 END4236 Maintenance Management (2-0-0) Genel kavramlar. Bakım türleri. Düzeltici bakım ve koruyucu bakım. Bakım maliyetleri. Güvenilirlik. Bakım personelinin eğitimi. Bakım yönetimi. Toplam üretken bakım. END4058 Proje Planlama (2-0-0) Projelerin yapısı ve proje yönetimi. Proje organizasyonları ve proje yönetimi. Proje planlama, çizelgeleme ve kontrol. Kısıtlı kaynaklar altında proje yönetimi. Kaynak dengeleme. Proje bütçeleme ve maliyet kontrolü. END4060 Yatırım Planlama (2-0-0) Yatırım, yatırım projeleri temel kavramları, Yatırım projelerini değerlendirme yöntemleri, Riskli yatırımları değerlendirme yöntemleri, Belirsizlik ve kısmi belirsizlik ortamlarında yatırımların değerlendirilmesi, Çok amaçlı yatırımların değerlendirilmesi yöntemleri, Yatırım projelerinin planlanması ve yönetimi END4062 İnsan Kaynakları Yönetimi (2-0-0) İş değerleme süreci. İş değerleme yöntemleri. İş değerleme özellikleri. Performans değerleme süreci. Performans değerleme yöntemleri. Performans değerleme ile ilgili genel bilgiler. Ücretlendirme süreci. Ücretleme sistemleri. Ücret artış yöntemleri. Ücret düzeyini belirleyen faktörler. END4064 İş Güvenliği (2-0-0) İş güvenliğinin genel kavramları. İş güvenliğinin değerlendirilmesi. İş kazalarının yapısal analizi. Çeşitli branşlar ve etkinliklerde kazalar ve iş hastalıkları. Çeşitli iş alanlarında, iş hastalıkları ve iş kazalarından korunmak için yapılacak çalışmalar. END4074 Üretim Kaynakları Planlaması (2-0-0) Malzeme yönetiminde temel kavramlar, Malzeme İhtiyaç Planlama (MRP) sistemi tasarımı, Kapalı Çevrimli MRP, Kapasite İhtiyaç Planlaması, Üretim Kaynakları Planlaması (MRPII), Dağıtım Kaynakları Planlaması (DRP ve DRPII), Üretim Kaynakları Planlaması ile Tam Zamanında Üretimin (JIT) birlikte kullanılması, İşletme Kaynakları Planlaması (ERP) END4276 Production Scheduling (2-0-0) Üretim çizelgeleme ve üretim kararları hiyerarşisi. Üretim çizelgelemede temel kavramlar. Akış atölyesinde çizelgeleme. Açık tip atölyede çizelgeleme. İş atölyesinde çizelgeleme. Araç rotalama problemi. Montaj hattı dengeleme problemi. Sezgisel çizelgeleme algoritmaları.

14 İnsan ve Toplum Bilimleri (İTM) Seçmeli Dersleri END4021 İş Hukuku (2-0-0) Genel kavram ve tanımlar. Hizmet sözleşmesinin yapılması ve türleri. Hizmet sözleşmesinin sona ermesi. Kıdem ve ihbar tazminatına hak kazanma koşulları ve hesaplanması. Çalışma süreleri, fazla çalışma, hafta tatili ve genel tatil. Ücretin tanımı, ücret dışı ödemeler, işin yapılmadığı durumlarda ücret ödemeleri. Yıllık ücretli izne hak kazanma koşulları ve hesaplanması. İşçi-işveren sendikalarının kuruluşu, organları, sona ermesi. Sendika üyeliğinin kazanılması, sona ermesi, güvencesi. Sendika temsilciliği, güvencesi. Toplu iş sözleşmelerinin tanımı, kapsamı, yapılması, toplu iş sözleşmesinden yararlanma. Yasal grev- lokavt kavramları. END4022 Uluslararası Ekonomi (2-0-0) Dünya pazarları ve dış ticaret. Uluslararası ekonomi ve ticaretle ilgili genel kavramlar. ISL Halkla İlişkiler ( 2-0-0) CAL2302 Endüstri Sosyolojisi (2-0-0)

EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM PLANI

EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM PLANI T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü 2014-2015 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM PLANI I. YARIYIL II. YARIYIL ENM 101 Matematik I 4 0 4 6 ENM 102 Matematik II 4 0 4 6 ENM 103 Fizik

Detaylı

EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM PLANI

EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM PLANI T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü 2016-2017 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM PLANI I. YARIYIL II. YARIYIL ENM 101 Matematik I 4 0 6 6 ENM 102 Matematik II 4 0 6 6 ENM 103 Fizik

Detaylı

Neden Endüstri Mühendisliği Bölümünde Yapmalısınız?

Neden Endüstri Mühendisliği Bölümünde Yapmalısınız? Lisansüstü Eğitiminizi Neden Endüstri Mühendisliği Bölümünde Yapmalısınız? Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü, 1990 yılında kurulmuş ve ilk mezunlarını 1994

Detaylı

MAK1002 STATİK Zorunlu YAD112 YABANCI DİL II (ALMANCA) Zorunlu

MAK1002 STATİK Zorunlu YAD112 YABANCI DİL II (ALMANCA) Zorunlu Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği 1. Yarıyıl Dersleri MAT1071 MATEMATİK I Zorunlu 3 2.00 0 6.00 MAK1005 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Zorunlu 2 0.00 1 4.00 MAK1001 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ I: Haftalık ders 1 saattir (T-0 ) (U-l) (K-0).

BEDEN EĞİTİMİ I: Haftalık ders 1 saattir (T-0 ) (U-l) (K-0). I.SINIF-1.YARIYIL TÜRK DİLİ I : Haftalık ders 2 saattir (T-2 ) (U-0) (K-2). Ders İçeriği; % 10 Dil, Diller ve Türk Dili, % 15 Dil Bilgisi, Sözcük ve Cümle % 25 Kelime Türleri % 25 Anlatım Öğeleri ve Anlatım

Detaylı

Alanya Alaaddin Keykubat UniversityInternational Relations Office

Alanya Alaaddin Keykubat UniversityInternational Relations Office Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Endüstri Mühendisliği (Örgün Öğretim) Diploma Programı 2015 Müfredatı 1 2 ENM106 EKONOMİ 1 2 0 3 ENM109 Teknik Resim 2 2 ENM107 Genel Kimya 2 2 ENM105

Detaylı

1 ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ

1 ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ 13 1.1. Üretim, Üretim Yönetimi Kavramları ve Önemi 14 1.2. Üretim Yönetiminin Tarihisel Gelişimi 18 1.3. Üretim Yönetiminin Amaçları ve Fonksiyonları

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI GÜZ YARIYILI BAHAR YARIYILI 30 30 1. YIL GÜZ YARIYILI 1203110

Detaylı

Tablo 5.1. Sekiz Yarıyıllık Lisans Eğitim-Öğretim Planı

Tablo 5.1. Sekiz Yarıyıllık Lisans Eğitim-Öğretim Planı Tablo 5.1. Sekiz Yarıyıllık Lisans Eğitim-Öğretim Planı HİTİT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 8 YARIYILLIK LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL Ders

Detaylı

Tablo 5.1. Sekiz Yarıyıllık Lisans Eğitim-Öğretim Planı

Tablo 5.1. Sekiz Yarıyıllık Lisans Eğitim-Öğretim Planı Tablo 5.1. Sekiz Yarıyıllık Lisans Eğitim-Öğretim Planı HİTİT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 8 YARIYILLIK LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL Ders

Detaylı

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS KATALOĞU

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS KATALOĞU ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS KATALOĞU ZORUNLU DERSLER IE 201 - Operasyon Modelleme Karar vermedeki belirsizlik rolü de dahil olmak üzere işletme kararlarının matematiksel

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU MATEMATİK 2 ( ) ELEKTRONİK VE OTOMASYON ELEKTRONİK HABERLEŞME. Okul Eğitimi Süresi

DERS BİLGİ FORMU MATEMATİK 2 ( ) ELEKTRONİK VE OTOMASYON ELEKTRONİK HABERLEŞME. Okul Eğitimi Süresi SÜRE VE ) MATEMATİK 2 (0860210080-0860300063) Zorunlu Meslek i Seçmeli lık (Proje, Ödev, Araştırma, İş Yeri ) 4 56 19 75 Kredisi 3+1 3 Bu derste; Mesleğinde Matematik İle İlgili bilgi ve becerilerinin

Detaylı

T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANI 2+0+0 2 2 3+1+0 3,5 6 2+0+0 2 4 2+0+0 2 2

T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANI 2+0+0 2 2 3+1+0 3,5 6 2+0+0 2 4 2+0+0 2 2 1. YARIYIL 0010090001 0010090002 0010090003 ADI T+U+L KREDİ Makine Mühendisliğine Giriş Bilgisayar Destekli Teknik Resim 1 Temel Bilgi Teknolojisi 3+1+0 3,5 6 2+0+0 2 4 0010090004 İngilizce 1 0010090005

Detaylı

3SİSTEMLERİN YÖNETİMİ (1-14)

3SİSTEMLERİN YÖNETİMİ (1-14) ÜRETİM YÖNETİMİ: SİSTEMSEL BİR YAKLAŞIM İÇİNDEKİLER sayfa no 3SİSTEMLERİN YÖNETİMİ (1-14) 1. Sistem Teorisine Giriş 3 1.1 Sistemin Tanımı 4 1.2 Sistemlerin Temel Yapısı 6 1.3 Sistemlerin Önemli Özellikleri

Detaylı

ISLYLU1700 Uzmanlık Alan Dersi (Zorunlu) 4 0 0 6

ISLYLU1700 Uzmanlık Alan Dersi (Zorunlu) 4 0 0 6 TEZLİ YÜKSEKLİSANS Birinci Dönem ISLYLU1700 ISLYL 543 Uygulamalı İstatistiğe Giriş I (Zorunlu) 3 0 3 6 Toplam 16 0 12 30 ISLYL 503 Yönetim Düşüncesinin Evrimi 3 0 3 6 ISLYL 505 Örgütsel Davranış 3 0 3

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI 1. YIL GÜZ YARIYILI 1203101 Endüstri Mühendisliğine Giriş 2 0 0 2 4 1203102 Matematik-1

Detaylı

Adnan Menderes Üniversitesi FAKÜLTESİ SÖKE İŞLETME. BÖLÜMLER ULUSLARARASI TİCARET ve İŞLETMECİLİK YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

Adnan Menderes Üniversitesi FAKÜLTESİ SÖKE İŞLETME. BÖLÜMLER ULUSLARARASI TİCARET ve İŞLETMECİLİK YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ Adnan Menderes Üniversitesi SÖKE İŞLETME FAKÜLTESİ BÖLÜMLER ULUSLARARASI TİCARET ve İŞLETMECİLİK YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ SÖKE İŞLETME FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI

Detaylı

YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI - I

YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI - I YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI - I 1/19 İçerik Yöneylem Araştırmasının Dalları Kullanım Alanları Yöneylem Araştırmasında Bazı Yöntemler Doğrusal (Lineer) Programlama, Oyun Teorisi, Dinamik Programlama, Tam Sayılı

Detaylı

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI (II.Öğretim) 101 İktisada Giriş I 2 0 2 4 102 İktisada Giriş II 2 0 2 4 103 Genel Muhasebe I 2 0 2 4 104 Genel Muhasebe II 2 0 2 4 105

Detaylı

ADALET BAKANLIĞI 2017 YILI UNVAN

ADALET BAKANLIĞI 2017 YILI UNVAN ADALET BAKANLIĞI 2017 YILI UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAV KONULARI (Bu bölümde görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine iliģkin konulardaki sorular yer almakta olup soru sayısı 50 dir) 1- MAKĠNE MÜHENDĠSĠ

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi

DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi MATEMATİK 2 (0860120182-0860170092) VE ENERJİ Zorunlu Meslek i Seçmeli (Proje, Ödev, Araştırma, İş Yeri ) 4 56 19 75 Kredisi 3+1 3 Bu derste; Mesleğinde Matematik İle İlgili bilgi ve becerilerinin kazandırılması

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü Lisans Öğretim Planı (Türkçe) - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI I. SEMESTER MAT111 Matematik I Calculus I 4 0 4 5 FİZ101 Fizik I Physics I 3

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İMALAT MÜHENDİSLİĞİ DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İMALAT MÜHENDİSLİĞİ DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İMALAT MÜHENDİSLİĞİ DERS PROGRAMI I. YARIYIL HAZIRLIK DERSLERİ BHT101 BİLİMSEL HAZIRLIK Matematik 7 0 7 7 Fizik 5 0 5 5 Kimya 3 0 3 3 15 0 15 15 II. YARIYIL HAZIRLIK

Detaylı

TOPLAM 18 0 0 8 30 TOPLAM 18 0 0 18 30

TOPLAM 18 0 0 8 30 TOPLAM 18 0 0 18 30 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ BANDIRMA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 0-0 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI D.Kodu.Sınıf l.yarıyıl Ktg. T U L K AKTS D.Kodu.Sınıf ll.yarıyıl Ktg. T U L K AKTS

Detaylı

FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANI 1. YARIYIL:

FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANI 1. YARIYIL: 1. YARIYIL: ALINABİLMESİ İÇİN ADI T+U+L KREDİ 0010090001 Makine Mühendisliğine Giriş 2+0+0 2 2 0010090002 Bilgisayar Destekli Teknik Resim 1 3+1+0 3,5 6 0010090003 Temel Bilgi Teknolojisi 2+0+0 2 4 0010090004

Detaylı

1.Sınıf / Güz Dönemi

1.Sınıf / Güz Dönemi SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANI (BİRİNCİ VE İKİNCİ ÖĞRETİM) 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI NDAN İTİBAREN 1.Sınıf / Güz Dönemi FIZ-137 KIM-607 Fizik

Detaylı

1.Sınıf / Güz Dönemi

1.Sınıf / Güz Dönemi SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANI (BİRİNCİ VE İKİNCİ ÖĞRETİM) 2012 %25 V5 DERS PLANI (2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İKİNCİ ve ÜST SINIFLAR) Açıklama:

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS KATALOĞU

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS KATALOĞU TARİH ANABİLİM DALI 9103500 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı Zorunlu 6 0 0 6 9103300 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı Zorunlu 6 0 0 6 9103129 Tarih Araştırmalarında Yöntem ve Teknikler Zorunlu 9103500 Yüksek Lisans

Detaylı

Anlatım-sunum-laboratuar

Anlatım-sunum-laboratuar MM 301 ÜRETİM YÖNTEMLERİ - I 2+1/2,5 AKTS Kredisi:3 -laboratuar 1 saat laboratuar Talaşlı imalat ve takım tezgahları. Modeller, maçalar, kalıp tasarımı, döküm yöntemleri, ergitme ve döküm, döküm malzemeleri.

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI 1. YIL GÜZ YARIYILI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI 1. YIL GÜZ YARIYILI 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI 1. YIL GÜZ YARIYILI Adı Teorik Uyg Lab Ön Şart (ler) ve Notu 1203101 14 Endüstri Mühendisliğine Giriş 2 0 0 2 4 1203102 Matematik-1 4 2 0 5 8 1203103 Fizik-1 2

Detaylı

I. YARIYIL (1. SINIF GÜZ DÖNEMİ) 2012 %25 DERS PLANI. Ders Saati İle İlgili Komisyon Görüşü Uygun Uygun Değil

I. YARIYIL (1. SINIF GÜZ DÖNEMİ) 2012 %25 DERS PLANI. Ders Saati İle İlgili Komisyon Görüşü Uygun Uygun Değil EK-1 Muafiyet Formu Açıklama: un ders saatini muafiyet için uygun görmemesi durumunda dersin içeriğinin uygunluk kontrolüne gerek bulunmamaktadır. Öğrenci No: Sayfa 1/4 I. YARIYIL (1. SINIF GÜZ DÖNEMİ)

Detaylı

MAK 101 Makine Mühendisliğine Giriş. Mühendislik Branşları Örnekleri. Mühendislik. Makine Mühendislerinin İşleri Arasında:

MAK 101 Makine Mühendisliğine Giriş. Mühendislik Branşları Örnekleri. Mühendislik. Makine Mühendislerinin İşleri Arasında: MAK 101 Makine Mühendisliğine Giriş Makine Mühendisliği Konuları Temel Ve Mühendislik Yaklaşımı Mühendislik Engineering(ingenerare) : Yaratmak Mühendislik: Temel Bilimleri kullanarak; yapılar, aletler

Detaylı

Hazırlık Sınıfı. 1.Sınıf / Güz Dönemi

Hazırlık Sınıfı. 1.Sınıf / Güz Dönemi SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANI (BİRİNCİ VE İKİNCİ ÖĞRETİM) BOLOGNA DERS PLANI (2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN) Hazırlık Sınıfı HAZ-001

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2016/2017 ÖĞRETİM YILI 1. YARIYIL FİNAL SINAVI PROGRAMI 1. SINIF

MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2016/2017 ÖĞRETİM YILI 1. YARIYIL FİNAL SINAVI PROGRAMI 1. SINIF BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1. SINIF 2 Ocak Pazartesi 3 Ocak Salı 4 Ocak Çarşamba 5 Ocak Perşembe 6 Ocak Cuma Bilgisayar Mühendisliğine Giriş Fransızca I Sınıf: 118-222 Kimya I Sınıf: 118-231-314 BİLGİSAYAR

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ BÖLÜM: Yönetim ve Organizasyon PROGRAM: İşletme Yönetimi 1. Yarıyıl (Güz) T.C. 101 Genel Muhasebe 4 (3+1): Muhasebe bilgi sistemi, muhasebenin gelişimi, muhasebenin temel kavramları, genel kabul görmüş

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1.Bölüm: TEMEL İŞLETMECİLİK KAVRAM VE TANIMLARI... 2 Giriş... 3 1.1. Temel Kavramlar ve Tanımlar... 3 1.2. İnsan İhtiyaçları... 8 1.3.

Detaylı

İŞLETME MÜFREDAT PROGRAMI 1.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB. KREDİ AKTS 2.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB.

İŞLETME MÜFREDAT PROGRAMI 1.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB. KREDİ AKTS 2.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB. İŞLETME MÜFREDAT PROGRAMI 1.DÖNEM DERSLERİ İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ İŞL1101 ZORUNLU 4 0 0 4 6 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI İŞL1103 ZORUNLU 3 0 0 3 5 İŞ ETİĞİ VE SOSYAL SORUMLULUK İŞL1105 ZORUNLU 2 0 0 2 5 İKTİSADA

Detaylı

SE Engineering Sciences 30 Mayıs 2011, Pazartesi 13:00 M1-2 İNG 152 -İngilizce II 31 Mayıs 2011, Salı 14:00 Yabancı Diller Binası

SE Engineering Sciences 30 Mayıs 2011, Pazartesi 13:00 M1-2 İNG 152 -İngilizce II 31 Mayıs 2011, Salı 14:00 Yabancı Diller Binası MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİNAL TARİHLERİ 2010-2011 BAHAR DÖNEMİ 1. SINIF Dersin Adı Sınav Tarihi Saat Sınav Yeri TRD 158 / 99 - Türk Dili II 30 Mayıs 2011, 10:00 Mühendislik Amfi SE 104

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS LİSTESİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS LİSTESİ SAYFA:1/5 1 MAK000 İNGİLİZCE(HAZIRLIK) 0 0 0 0 I. YARIYIL DERSLERİ 2 MAK1001 MATEMATİK I Zorunlu 4 2 5 6 3 MAK1003 FİZİK I Zorunlu 3 1 4 5 4 MAK1005 GENEL KİMYA Zorunlu 2 1 3 4 5 MAK1007 LİNEER CEBİR Zorunlu

Detaylı

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek Yaklaşık Ağırlığı 1) Sözel Bölüm 0 2) Sayısal Bölüm 0 Sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini, dil bilgisi ve yazım kurallarını

Detaylı

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek Yaklaşık Ağırlığı 1) Sözel Bölüm %50 2) Sayısal Bölüm %50 Sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini, dil bilgisi ve yazım

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI GÜZ YARIYILI BAHAR YARIYILI 30 30 1. YIL GÜZ YARIYILI 1203110

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi

DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi MESLEKİ MATEMATİK (0860260102) Zorunlu Meslek i Seçmeli (Proje, Ödev, 4 28 22 50 Kredisi 3+1 4 Bu derste; Mesleğinde Matematik İle İlgili bilgi ve becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Matematiğin

Detaylı

KPSS LİSANS DA UYGULANAN TESTLERİN KAPSAMLARI

KPSS LİSANS DA UYGULANAN TESTLERİN KAPSAMLARI 2012 - LİSANS DA UYGULANAN TESTLERİN KAPSAMLARI Genel Yetenek 1) Türkçe %50 2) Matematik %50 a) Sözcük bilgisi %5 a) Sayılarla işlem yapma %10 b) Dil bilgisi %10 b) Matematiksel ilişkilerden yararlanma

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU MAKİNE PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU MAKİNE PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU MAKİNE PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ 241311011 ACİL YARDIM (sosyal seçmeli) 1+0 0 KRD 1 AKTS İlkyardımın tanımı, ilkyardımın

Detaylı

Üretim Yönetimi. Yrd. Doç. Dr. Selçuk ÇEBİ

Üretim Yönetimi. Yrd. Doç. Dr. Selçuk ÇEBİ END 105 ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİȘ Üretim Yönetimi Yrd. Doç. Dr. Selçuk ÇEBİ http://scebi.ktu.edu.tr Üretim Yönetimi Fabrikaların Organizasyon Yapısı ve Șubeleri Üretim Sistemlerinin Sınıflandırılması

Detaylı

İŞLETME ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI

İŞLETME ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI İŞLETME ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI Dersin Kodu Kredisi Dersin Niteliği İŞL 601 Pazarlama Teorileri 3 Zorunlu İŞL 603 Finansman Teorisi 3 Zorunlu İŞL 605 Uluslararası

Detaylı

Ders Kodu Dersin Adı Dersin Ġntibak Durumu

Ders Kodu Dersin Adı Dersin Ġntibak Durumu ENDÜSTRĠ SĠSTEMLERĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ ĠNTĠBAK ÇĠZELGESĠ 2010-2011 1.SINIF / GÜZ DÖNEMĠ IUE100 Akademik ve Sosyal Oryantasyon CS 115 Programlamaya Giriş I Bu ders 1. Sınıf güz döneminden 2. Sınıf güz

Detaylı

1. SINIF 1.YARIYIL DERSİN AKTS KODU ÖN ŞARTLAR 1,2. (ECTS) 0370020008 Bilgisayar Destekli Teknik Resim I 4 4+1+0 4,5 5 TOPLAM KREDİ 20,5 30. Ek-3.

1. SINIF 1.YARIYIL DERSİN AKTS KODU ÖN ŞARTLAR 1,2. (ECTS) 0370020008 Bilgisayar Destekli Teknik Resim I 4 4+1+0 4,5 5 TOPLAM KREDİ 20,5 30. Ek-3. Ek-3.a T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ SEYDİŞEHİR AHMET CENGİZ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NORMAL ÖĞRETİM MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI VE KREDİLERİ 1. SINIF 1.YARIYIL

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI Saat/Hafta

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI Saat/Hafta MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ 2017-2018 EĞİTİM PLANI Ders Kodu Dersin Adı Kuramsal Uygulama Saat/Hafta Pratik/ Laboratuvar Yıl 1 / Yarıyıl 1 507001012006 Türk Dili I 2 0 0 2 2 2 Zorunlu 507001022006

Detaylı

Askeri Bilimlere Giriş 3 45 3 Askerî Coğrafya 2 30 2 Türk Dili ve Kompozisyon-I Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I

Askeri Bilimlere Giriş 3 45 3 Askerî Coğrafya 2 30 2 Türk Dili ve Kompozisyon-I Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I KARA HARP OKULU AKADEMİK EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMLARI Birinci sınıf- Mühendislik Bilimleri: Askeri Bilimlere Giriş Askerî Coğrafya Türk Dili ve Kompozisyon-I Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I Türk Dili

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ SURUÇ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

HARRAN ÜNİVERSİTESİ SURUÇ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SURUÇ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl DERSLERİ 1804111 Genel Hukuk Bilgisi 2 0 0 2 2 2 Zorunlu Hukuk kurallarının özellikleri ve diğer sosyal

Detaylı

SHA 606 Kimyasal Reaksiyon Akışları-II (3 0 3)

SHA 606 Kimyasal Reaksiyon Akışları-II (3 0 3) Doktora Programı Ders İçerikleri: SHA 600 Seminer (0 2 0) Öğrencilerin ders aşamasında; tez danışmanı ve seminer dersi sorumlusu öğretim elemanının ortak görüşü ile tespit edilen bir konuyu hazırlayarak

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM)

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) I. YARIYIL MAK1001 Matematik I 4 2 6 MAK1003 Fizik I 3 1 5 MAK1005 Genel Kimya 2 1 4 MAK1007 Lineer Cebir 3 0 3 MAK1009

Detaylı

YÖK TEZLERİ PROJE KELİME TARAMASI

YÖK TEZLERİ PROJE KELİME TARAMASI YÖK TEZLERİ PROJE KELİME TARAMASI YÖK Tezleri Proje Kelimesi Taraması Sonuçları Toplam Çalışma Sayısı 1833 İncelenen 1673 İlgisiz 372 Toplam İncelenen 1301 X Projesi 720 Proje Yönetimi 123 Yatırım Projeleri

Detaylı

YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İNTİBAK ÇİZELGESİ 2010-2011 1.SINIF / GÜZ DÖNEMİ

YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İNTİBAK ÇİZELGESİ 2010-2011 1.SINIF / GÜZ DÖNEMİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İNTİBAK ÇİZELGESİ 2010-2011 1.SINIF / GÜZ DÖNEMİ Bu ders 1. Sınıf güz döneminden 2. Sınıf güz dönemine alınmıştır. gerektiği halde alamayan öğrenciler 2010-2011 öğretim yılı

Detaylı

Yaz okulunda açılacak dersler ve dersin açılacağı Meslek Yüksekokulları aşağıda verilmiştir.

Yaz okulunda açılacak dersler ve dersin açılacağı Meslek Yüksekokulları aşağıda verilmiştir. Yaz okulunda açılacak dersler ve dersin açılacağı Meslek Yüksekokulları aşağıda verilmiştir. * Yaz okulunda açılan dersler, dersin açıldığı MYO'da yapılacaktır. * Ders seçiminizi, ders programlarını dikkate

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ (ETÜ- İİBF) İŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PROGRAMI

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ (ETÜ- İİBF) İŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PROGRAMI ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ (ETÜ- İİBF) İŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PROGRAMI I. SINIF I. YARIYIL II. YARIYIL İŞL101 Muhasebe I 3 0 3 6 İŞL102 Muhasebe II 3 0 3 6 İŞL103

Detaylı

OKÜ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI I. SINIF I. YARIYIL

OKÜ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI I. SINIF I. YARIYIL OKÜ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI I. SINIF I. YARIYIL ISL 101 İKTİSADA GİRİŞ 1 2 0 2 4 ISL 103 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ 1 3 0 3 4 ISL 105 GENEL MUHASEBE 1 3 0 3 5 ISL

Detaylı

III Ön Lisans ( ) Lisans (X) Yüksek Lisans ( ) Doktora ( )

III Ön Lisans ( ) Lisans (X) Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) 4270201 DİFERANSİYEL DENKLEMLER Teori Uygulama Proje/Alan Ulusal Kredi AKTS Kredisi III 3 0 0 0 3 4 Ön Lisans ( ) Lisans Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) Fiziksel olayların ve mühendislik problemlerinin modellenmesi,

Detaylı

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö) Programı Ders İçerikleri

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö) Programı Ders İçerikleri Sağlık Kurumları İşletmeciliği Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı Sağlık Kurumları İşletmeciliği SKI701 1 3 + 0 8 İşletme ile ilgili temel

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ BÖLÜM: Makine ve Metal Teknolojileri PROGRAM: Makine I. Yarıyıl T.C. 121 Matematik (3 1 4): Sayılar, Cebir, Denklemler ve Eşitsizlikler, Fonksiyonlar, Logaritma, rigonometri, Geometri 123 Fizik (3 1 4):

Detaylı

ISL2101 İŞLETME YÖNETİMİ Zorunlu YAD102 YABANCI DİL Zorunlu YAD121 FRANSIZCA I Zorunlu

ISL2101 İŞLETME YÖNETİMİ Zorunlu YAD102 YABANCI DİL Zorunlu YAD121 FRANSIZCA I Zorunlu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme 1. Yarıyıl Dersleri IKT1203 İKTİSADA GİRİŞ Zorunlu 3 0.00 0 5.00 ISL1001 İŞLETME I Zorunlu 3 0.00 0 5.00 ISL1401 İŞLETME MATEMATİĞİ I Zorunlu 3 0.00 0 5.00

Detaylı

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı Mikroekonomik Analiz I IKT751 1 3 + 0 8 Piyasa, Bütçe, Tercihler, Fayda, Tercih,

Detaylı

SEYDİŞEHİR AHMET CENGİZ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI VE AKTS (ECTS) KREDİLERİ

SEYDİŞEHİR AHMET CENGİZ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI VE AKTS (ECTS) KREDİLERİ SEYDİŞEHİR AHMET CENGİZ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI VE KREDİLERİ NORMAL ÖĞRETİM 1. SINIF 1.YARIYIL 0370020008 Bilgisayar Destekli Teknik

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI 1 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI 1. SINIF / 1. YARIYIL MAT101 Matematik I 4+2 5 6 FİZ103 Fizik I 4+2 5 6 KİM105 Kimya I 4+2 5 6 MAK114 Teknik Çizim 2+2

Detaylı

TC DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ İKTSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EKONOMETRİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

TC DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ İKTSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EKONOMETRİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ TC DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ İKTSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BİRİNCİ SINIF BİRİNCİ YARIYIL TÜRKÇE I EKONOMETRİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Bu dersin amacı; öğrencilere, anlama ve ifade etmeyle ilgili temel

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMLARI YILLIK EĞİTİM PLANI

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMLARI YILLIK EĞİTİM PLANI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMLARI LIK EĞİTİM PLANI (2015-2016 eğitim-öğretim yılından itibaren geçerlidir.) I. ve II. YARI ADI Z/S T U L KREDİ AKTS TEK15001 MATEMATİK

Detaylı

DERSİN AÇILDIĞI PROGRAM ADI DERSİN ADI MYO

DERSİN AÇILDIĞI PROGRAM ADI DERSİN ADI MYO Yaz okulunda açılacak dersler ve dersin açılacağı Meslek Yüksekokulları aşağıda verilmiştir. * Yaz okulunda açılan dersler, dersin açıldığı MYO'da yapılacaktır. * Ders seçiminizi, ders programlarını dikkate

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü

Akdeniz Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Akdeniz Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Makine Mühendisliği (Örgün Öğretim) Diploma Programı 01 Müfredatı 1 0 TDB101 Türk Dili 1 989 MAT1 Matematik I 1 17 MAK10 Temel Bilgisayar ve Algoritma 1

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENSTİTÜSÜ / YÜKSEKOKULU BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ /ABD LİSANS PROGRAMI - 1 ( yılı ve sonrasında birinci

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENSTİTÜSÜ / YÜKSEKOKULU BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ /ABD LİSANS PROGRAMI - 1 ( yılı ve sonrasında birinci MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENSTİTÜSÜ / YÜKSEKOKULU BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ /ABD LİSANS PROGRAMI - 1 (2016-17 yılı ve sonrasında birinci sınıfa başlayan öğrenciler için) BİRİNCİ YIL 1. Dönem

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi Akdeniz Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Makine Mühendisliği (Örgün Öğretim) Diploma Programı 017 Müfredatı 1 0 TDB101 Türk Dili 1 11 MAK109 Fizik 1 1 180 MAK10 Makina Mühendisliğine Giriş 88 MAK101

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL (GÜZ)

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL (GÜZ) BÖLÜM: Yönetim ve Organizasyon PROGRAM: İşletme Yönetimi Örgün 1. YARIYIL (GÜZ) 14İŞY103 Genel Muhasebe (3+1): Muhasebe bilgi sistemi, muhasebenin gelişimi, muhasebenin temel kavramları, genel kabul görmüş

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI Saat/Hafta

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI Saat/Hafta Ders Kodu MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ 2016-2017 EĞİTİM PLANI Dersin Adı Kuramsal Uygulama Saat/Hafta Pratik/ Laboratuvar Yıl 1 / Yarıyıl 1 507001012006 Türk Dili I 2 0 0 2 2 2 Zorunlu 507001022006

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 İÇİNDEKİLER Giriş... 1 Bölüm 1: İŞLETME KAVRAMI... 3 1.1 Ekonomik Sistem... 3 1.2 Üretim Ögeleri... 4 1.3 Gereksinme ve İstekler... 5 1.3.1 Talep... 6 1.3.2 Mal ve Hizmet... 7 1.3.3 Tüketim ve Tüketici...

Detaylı

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. SINIF EĞİTİM - ÖĞRETİM PROGRAMI

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. SINIF EĞİTİM - ÖĞRETİM PROGRAMI TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. SINIF EĞİTİM - ÖĞRETİM PROGRAMI 1. YIL 1. DÖNEM BİL 103 Bilgisayar Bilimlerine Giriş 2 0 2 3 Z BİL 113 Bilgisayar

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ 1. Yarıyıl Ders Planı ENF 101 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI

Detaylı

SEYDİŞEHİR AHMET CENGİZ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI VE AKTS (ECTS) KREDİLERİ

SEYDİŞEHİR AHMET CENGİZ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI VE AKTS (ECTS) KREDİLERİ SEYDİŞEHİR AHMET CENGİZ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI VE KREDİLERİ NORMAL ÖĞRETİM 1. SINIF 1.YARIYIL 0370020008 Bilgisayar Destekli Teknik

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501 Müfredat I. Yarıyıl Bilimsel Araştırma Yöntemleri Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501 Kredi AKTS Güz 3 3 6 Dili Seviyesi Yüksek Lisans Türü Zorunlu Amacı Öğrencilerin bilim ve bilim felsefesi konusunda

Detaylı

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Amaç Değişen ve gelişen müşteri isteklerinin en verimli

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ DERS MÜFREDATLARI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ DERS MÜFREDATLARI 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ DERS MÜFREDATLARI Banka 1 Türk Dili I 2 0 2 Banka 1 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 2 Banka 1 YABANCI DİL 1 2 0 2 Banka 1 BİLGİ VE İLET. TEK. 1 2 0 2 Banka

Detaylı

Murat Kaya / Rehber Öğretmen www.psikorehberim.com 1

Murat Kaya / Rehber Öğretmen www.psikorehberim.com 1 MATEMATİK Sayılar 9 6 7 6 9 8 9 7 8 6 8 9 6 4 5 Üslü-Köklü İfadeler 4 5 4 2 2 1 1 3 2 4 2 4 2 4 2 Oran ve Orantı 1-3 1 1 1 2-1 2 1 1-1 1 Çarpanlara Ayırma 3 3 2 3 1 3-3 1 1 4 4 4 4 1 Denklemler-Problem

Detaylı

AKADEMİK YILI 2010-2011 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI Teorik Pratik Kredi ECTS SMH101 GENEL MUHASEBE 3 1 4 5 DERS İÇERİĞİ

AKADEMİK YILI 2010-2011 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI Teorik Pratik Kredi ECTS SMH101 GENEL MUHASEBE 3 1 4 5 DERS İÇERİĞİ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI AKADEMİK YILI 2010-2011 1.YARIYIL SMH101 GENEL MUHASEBE 3 1 4 5 Muhasebe kavramı (Tanımı, Gelişimi, Bölümleri ve Muhasebe Bilgi Sistemi),

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Akışkanlar Mekaniği MK-312 3/Güz (3+1+0) 3.5 7

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Akışkanlar Mekaniği MK-312 3/Güz (3+1+0) 3.5 7 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS Akışkanlar Mekaniği MK-312 3/Güz (3+1+0) 3.5 7 Dersin Dili : İngilizce Dersin Seviyesi

Detaylı

FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ YAZ OKULU DERS İÇERİGİ. Bölümü Dersin Kodu ve Adı T P K AKTS

FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ YAZ OKULU DERS İÇERİGİ. Bölümü Dersin Kodu ve Adı T P K AKTS Bir Dönemde Okutulan Ders Saati MAT101 Genel I (Mühendislik Fakültesi Bütün Bölümler, Fen Fakültesi Kimya ve Astronomi Bölümleri) 1 Kümeler, reel sayılar, bir denklem veya eşitsizliğin grafiği 2 Fonksiyonlar,

Detaylı

OREM1004 Genel Botanik Z. OREM1005 Genel Kimya Z. OREM73495 Mathematics I Z. OREM73497 General Physıcs I Z

OREM1004 Genel Botanik Z. OREM1005 Genel Kimya Z. OREM73495 Mathematics I Z. OREM73497 General Physıcs I Z ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 016-017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MÜFREDATI I. YARIYIL OREM1004 Genel Botanik 3 5 OREM1005 Genel Kimya 3 4 OREM73495 Mathematics I 3 3 OREM73497 General Physıcs I 3 4 OREM100

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL ADI KREDİSİ* MKM-5501 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 8 0 8 0 9 MKM-5601 TEZ HAZIRLIK ÇALIŞMASI Z 0 1 1 0 1 20 1 21 12 30 İKİNCİ YARIYIL ADI KREDİSİ* MKM-5502 UZMANLIK

Detaylı

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖRGÜN ÖĞRETİM

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖRGÜN ÖĞRETİM MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖRGÜN ÖĞRETİM DERS KODU I. SINIF (I. YARIYIL) Z/S TEO. UYG. TOP. KREDİ AKTS 0505001252012 Matematik I Z 4 0 4 4 5 0505001272012 Fizik I Z 3 1 4 3,5 4 0505001372012 Kimya Z 2

Detaylı

İşletme Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri. Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Araştırma Yöntemleri ISL727 1 3 + 0 6

İşletme Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri. Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Araştırma Yöntemleri ISL727 1 3 + 0 6 İşletme Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı Araştırma Yöntemleri ISL727 Araştırma süreci (problem belirleme, araştırma konusu ve hipotezni oluşturma,

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜDERS TANITIM FORMU

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜDERS TANITIM FORMU AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜDERS TANITIM FORMU EK-4 Dersin Kodu ve Adı: Örgütsel Psikoloji ve Endüstriyel İlişkiler Bölüm / Anabilim Dalı : İşletme Tezsiz YL 3 Yarıyıl Teorik Uygulama

Detaylı

IIZ1104 İŞLETME Zorunlu

IIZ1104 İŞLETME Zorunlu İnegöl İşletme Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri 1. Yarıyıl Dersleri IYZ1101 SOSYOLOJİ Zorunlu 3 0.00 0 5.00 IUZ1101 İKTİSAT I Zorunlu 3 0.00 0 4.00 IIZ1501 HUKUKA GİRİŞ Zorunlu 3 0.00 0 5.00 IYZ1201

Detaylı

01.01.2013. İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İş Yönetim Stratejileri : İşlevsel Stratejiler. Pazarlama: İşlevsel/Bölümsel Stratejiler

01.01.2013. İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İş Yönetim Stratejileri : İşlevsel Stratejiler. Pazarlama: İşlevsel/Bölümsel Stratejiler İşlevsel Stratejiler İşletmedeki yönetim düzeylerine göre yapılan strateji sınıflamasında orta veya alt yönetim düzeylerinde hazırlanmakta ve uygulanmakta olan stratejilerdir. KURUMSAL STRATEJİLER İş Yönetim

Detaylı

3. Yarıyıl Ders Planı Kodu Ders Z/S Dil T+U Saat Kredi AKTS BBP 209

3. Yarıyıl Ders Planı Kodu Ders Z/S Dil T+U Saat Kredi AKTS BBP 209 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ 1. Yarıyıl Ders Planı MYO 101 İLETİŞİM VE ETİK

Detaylı

F.Ü. Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü. 1. Sınıf

F.Ü. Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü. 1. Sınıf F.Ü. Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü 1. Sınıf 1 MAT161 Matematik I 4 0 4 6 1 MAT162 Matematik II 4 0 4 6 2 FİZ111 Fizik I 4 0 4 6 2 FİZ112 Fizik II 3 0 3 5 3 FİZ105 Fizik Lab. I 0 2

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİRİNCİ EĞİTİM PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİRİNCİ EĞİTİM PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİRİNCİ EĞİTİM PROGRAMI 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI I. YARIYIL MM 101 GENEL MATEMATİK-I- 3 0 3 3 MM 103 LİNEER CEBİR 2 0 2

Detaylı

BAHAR DÖNEMİ DERS MÜFREDATI

BAHAR DÖNEMİ DERS MÜFREDATI 2015-2016 BAHAR DÖNEMİ DERS MÜFREDATI Banka 1 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 0 2 Z 1 Banka 1 Bilgi ve İletişim Teknolojisi II 2 0 2 Z 2 Banka 1 Makro İktisat 2 0 2 Z 3 Banka 1 Muhasebe II 3 0

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Mevcut Program: TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 1.Dönem 2.Dönem 521 Doğrusal Eniyileme ve Ağ Modelleri 2-2-3 10 524

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 SAYILAR 11 Bölüm 2 KÜMELER 31 Bölüm 3 FONKSİYONLAR

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 SAYILAR 11 Bölüm 2 KÜMELER 31 Bölüm 3 FONKSİYONLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 SAYILAR 11 1.1. Sayı Kümeleri 12 1.1.1.Doğal Sayılar Kümesi 12 1.1.2.Tam Sayılar Kümesi 13 1.1.3.Rasyonel Sayılar Kümesi 14 1.1.4. İrrasyonel Sayılar Kümesi 16 1.1.5. Gerçel

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii. 1. Bölüm EKONOMİK GÖSTERGE ANALİZİ

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii. 1. Bölüm EKONOMİK GÖSTERGE ANALİZİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii 1. Bölüm EKONOMİK GÖSTERGE ANALİZİ A. MİKROEKONOMİK GÖSTERGELER... 2 1. Ekonomik Sistemler... 2 1.1. Kapitalist Sistem... 2 1.2. Sosyalist Sistem... 3 1.3. Karma Ekonomik Sistem...

Detaylı

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SARIKAMIŞ MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ LOJİSTİK PROGRAMI I.ve II. ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SARIKAMIŞ MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ LOJİSTİK PROGRAMI I.ve II. ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SARIKAMIŞ MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ LOJİSTİK PROGRAMI I.ve II. ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ LOJ 101 GENEL İKTİSAT Teorik 2, Kredi 2, AKTS 2 İktisat ın tanımı,

Detaylı