PEDİATRİK ENDOKRİNOLOJİ ve DİYABET KONGRESİ, Ekim 2015

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PEDİATRİK ENDOKRİNOLOJİ ve DİYABET KONGRESİ, 22-25 Ekim 2015"

Transkript

1 XIX. ULUSAL PEDİATRİK ENDOKRİNOLOJİ ve DİYABET KONGRESİ, Ekim 2015 XIV. Çocuk Diyabet Ekibi Kursu, Ekim 2015 I. Pediatrik Endokrinolojiye Giriş Kursu, Ekim 2015 Hilton Kozyatağı / İSTANBUL 2. DUYURU

2 DAVET Değerli Meslektaşlarım, Ekim 2015 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirmeyi planladığımız 19. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi'nde sizleri ağırlamaktan onur duyacağız. Kongremiz öncesinde Ekim 2015 tarihlerinde yapılacak olan 14. Çocuk Diyabet Ekibi Kursu' nun yanı sıra bu yıl ilk kez Endokrinolojiye yeni başlayan yan dal asistanları ve endokrinolojiye ilgi duyan pediatristlere yönelik olarak 1. Pediatrik Endokrinolojiye Giriş Kursu da aynı tarihlerde gerçekleştirilecektir. Düzenlediğimiz bu kurslarla çocuk diyabet ekibi ve genç meslektaşlarımızın bilgi ve hasta bakım kalitesini yükseltmeyi amaçlarken ana kongremizde ise her yıl olduğu gibi Pediyatrik Endokrinoloji ve Diyabet alanındaki en yeni bilgi ve verileri, alanında yetkin konuşmacılarla birlikte değerlendirmeyi amaçlamaktayız. Sözel ve poster bildirilerde de ülkemizde yapılan bilimsel çalışmaları daha yakından tartışacak ve Türkiye Pediyatrik Endokrinoloji ve Diyabet camiasının Pediyatrik Endokrinoloji ve Diyabet Bilimine her yıl artarak devam eden katkılarını yakından irdeleme fırsatı bulacağız. Bilimsel program sizlere sunduğumuz ankete gelen cevaplar esas alınarak şekillenecektir. Sizleri araştırma bildirilerinizle de kongrenin bilimsel düzeyine katkıda bulunmaya çağırıyoruz. Kongremizin güçlü bilimsel içeriğini İstanbul'un tarihi ve doğal güzellikleri içinde sevgi ve dostlukla paylaşmak dileğiyle Kongre Başkanı Prof. Dr. Abdullah Bereket 1

3 KURULLAR ONUR KURULU Prof. Dr. Emin ARAT Marmara Ün vers tes Rektörü Prof. Dr. Ömer GÜNAL Marmara Ün vers tes Tıp Fakültes Dekanı Prof. Dr. İsmail CİNEL T.C.S.B. Marmara Ün vers tes Pend k Araştırma ve Uygulama Hastanes Yönet c s Prof. Dr. Gülnur TOKUÇ Marmara Ün vers tes Tıp Fakültes, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anab l m Dalı Başkanı KONGRE DÜZENLEME KURULU KONGRE BAŞKANI Prof. Dr. Abdullah BEREKET BİLİMSEL PROGRAM KURULU Prof. Dr. Feyza DARENDELİLER Prof. Dr. Abdullah BEREKET Prof. Dr. Ömer TARIM Prof. Dr. Murat AYDIN Prof. Dr. Ali Kemal TOPALOĞLU Prof. Dr. Merih BERBEROĞLU Prof. Dr. Nurgün KANDEMİR Doç. Dr. Serap TURAN KONGRE SEKRETERİ Doç. Dr. Serap TURAN ÜYELER Doç. Dr. Tülay GÜRAN Doç. Dr. Zeynep ATAY 2

4 KURULLAR ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİ VE DİYABET DERNEĞİ XIV. ÇOCUK DİYABET EKİBİ KURSU DÜZENLEME KURULU Prof. Dr. Şükrü HATUN Çocuk Diyabet Grubu Başkanı Prof. Dr. Hülya GÜNÖZ Çocuk ve Adolesan Diyabetikler Derneği Başkanı Prof. Dr. Abdullah BEREKET Prof. Dr. Rüveyde BUNDAK Prof. Dr. Zehra AYCAN Prof. Dr. Damla GÖKŞEN Yrd. Doç. Dr. Çağrı ÇÖVENER ÖZÇELİK Dr. Dyt. Alev KESER Dyt. Yasemin ATİK Psk. Derya TOPARLAK Hemşire Saliha YILMAZ Hemşire Nuray KIRKIÇ ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ ve DİYABET DERNEĞİ Prof. Dr. Feyza DARENDELİLER Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat AYDIN Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı - Klinik Etkinlikler Prof. Dr. Ali Kemal TOPALOĞLU Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı - Temel Araştırma Etkinlikleri Doç. Dr. Korcan DEMİR Genel Sekreter Doç. Dr. Samim ÖZEN Sayman 3

5 BİLİMSEL PROGRAM 1. PEDİATRİK ENDOKRİNOLOJİYE GİRİŞ KURSU 21 Ek m 2015, Çarşamba 09:00-09:30 09:30-10:00 10:00-10:30 10:30-11:00 11:00-11:30 1. OTURUM Kurs açılışı ve ped atr k endokr noloj ye g r ş Prof. Dr. Abdullah Bereket Temel genet k kavramlar ve kalıtım şek ller Doç. Dr. Serap Turan Ara Endokr noloj de ne zaman genet k test stenmel, hang sırayla stenmel ve nasıl yorumlanmalı? Prof. Dr. Al Kemal Topaloğlu D smorfik çocuk ve skelet d splaz ler ne yaklaşım Prof. Dr. Yasem n Alanay 2. OTURUM 11:30-12:00 12:00-12:30 12:30 13:00 13:00 13:45 Yen doğan ve süt çocuğunda h pogl sem ye genel yaklaşım (metabol k ağırlıkılı) Doç. Dr. Hasan Önal Yen doğanın h per nsül nem k h pogl sem s ne yaklaşım Doç. Dr. Hüsey n Dem rb lek Öğle yemeğ Uydu sempozyumu (Roche) 3. OTURUM 14:00-14:30 14:30-15:00 15:00-15:20 15:20-15:50 15:50-16:20 16:20-16:30 16:30-17:00 17:00-17:30 17:30-18:00 19:00-22:30 Boy kısalığı olan çocuğa yaklaşım Prof. Dr. F l z Tütüncüler Amb g us gen tal alı çocuğa yaklaşım Prof. Dr. Ayfer Al kaş foğlu Kahve arası Puberte prekoks Doç. Dr. Semra Çet nkaya Gec km ş puberte Doç. Dr. Hakan Döneray Ara H pokalsem k çocuğa yaklaşım Doç. Dr. Teoman Akçay H perkalsem k çocuğa yaklaşım Prof. Dr. S bel Tulgar Kınık Yen doğan d yabet ne yaklaşım Doç. Dr. Mehmet Nur Özbek Akşam Yemeğ 4

6 BİLİMSEL PROGRAM 1. PEDİATRİK ENDOKRİNOLOJİYE GİRİŞ KURSU 22 Ek m 2015, Perşembe 08:30-09:00 09:00-09:30 09:30-10:00 10:00-10:30 4. OTURUM D abetes ns p tus Prof. Dr. Ömer Tarım Uygunsuz ADH ve per op sıvı elektrol t sorunlarına yaklaşım Prof. Dr. Sema Akçur n Adrenal yetmezl kte et yoloj ve ac l tedav Doç. Dr. Murat Doğan Kahve arası 5. OTURUM 10:30-11:00 11:00-11:30 11:30-12:00 12:00-12:30 12:30-13:15 13:15-14:00 Çocukluk çağında nsül n d renc tanısı ve yönet m Doç. Dr. F l z Ç zmec oğlu Konjen tal h pot ro d Doç. Dr. Ceng z Kara H pert ro d tanı-tedav Doç. Dr. Ayhan Abacı Kapanış Öğle yemeğ Uydu sempozyumu (L lly) 5

7 BİLİMSEL PROGRAM XIV. Çocuk D yabet Ek b G r ş Kursu 21 Ek m 2015, Çarşamba 08:30-09:00 Açılış Konuşmaları Kongre Başkanı Prof. Dr. Abdullah Bereket Çocuk D yabet Grubu Başkanı Prof. Dr. Şükrü Hatun Çocuk ve Adolesan D yabet Derneğ Başkanı Prof. Dr. Hülya Günöz Çocuk Endokr noloj s ve D yabet Derneğ Başkanı Prof. Dr. Feyza Darendel ler ORTAK OTURUM 1 Oturum Başkanları: Prof. Dr. Rüveyde Bundak, Uzm. Psk. Derya Toparlak 09:00-10:15 D yabet h ssetmek Doç. Dr. Sev m Ulupınar T p 1 d yabetl olarak okumak, meslek sah b olmak ve çalışmak Av. Gamze Ged kl 10:15-10:45 Ara 10:45-11:15 11:15-11:45 11:45-12:15 12:15-13:00 13:00-13:45 A (Temel Düzey) Oturum Başkanı: Prof. Dr. Şükran Darcan, Hem. Gülcan Del dağ T p 1 d yabet tanı ve tedav s nde temel yaklaşımlar Prof. Dr. Olcay Evl yaoğlu Çocuk d yabet kl n ğ nde beslenme eğ t m n n yapılandırılması ve temel lkeler Uzm. Dyt. Sabr ye Saruhan Yen tanı T p 1 d yabetl ye hemş re yaklaşımı ve eğ t m programlanması (İnsül nler n tanıtılması, İnsül n enjeks yonu, Kan şeker ölçümü, İdrarda glukoz ve keton ölçümü, H pogl sem bulguları, H pogl sem ye müdahale, H pergl sem ve ketonem zlem ) Hem. Günay Dem r Öğle yemeğ Uydu sempozyumu (Roche) B (İler Düzey) Oturum Başkanları: Doç. Dr. Zeynep Atay, Uzm. Dyt. Yasem n At k Altınok Çocukluk çağında obez teden T p2 d yabete g den süreç ve önlenmes Prof. Dr. Şükrü Hatun Prote n ve yağların kan şeker üzer ne etk ler ve d yabetl eğ t m nde kullanımı Dyt. Beyza El uz Gl sem k ndeks m? Gl sem k yük mü? Gerçekler ve çel şk ler Doç. Dr. Hülya Gökmen Özel 6

8 BİLİMSEL PROGRAM XIV. Çocuk D yabet Ek b G r ş Kursu 21 Ek m 2015, Çarşamba ORTAK OTURUM 2 Oturum Başkanları: Prof. Dr. İlknur Arslanoğlu, Yrd. Doç. Dr. Çağrı Çövener Özçel k 13:45-14:45 14:45-15:45 15:45-16:15 Adolesanlarda r skl davranışlar: Sorunlar ve yaklaşımlar Adolesan dönem n n özell kler ve yönet m Prof. Dr. Ayşe Arman D yabet Ek b Sözel B ld r ler Oturum Başkanı: Prof. Dr. Zehra Aycan Ara ORTAK OTURUM 3 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nes be Andıran, Hem. Nurten Var yenl 16:15-17:15 17:15-18:00 19:00-22:30 D yabette egzers z yönet m ve sporculuk Dr. Dyt. Alev Keser Gürkan Açıkgöz Uydu sempozyumu (Medsalus) Akşam Yemeğ XIV. Çocuk D yabet Ek b G r ş Kursu 22 Ek m 2015, Perşembe ORTAK OTURUM 4 08:30-09:15 09:15-10:00 10:00-10:30 10:30-11:30 D yabet ek b deney mler n ve sorunlarını paylaşıyor (Forum) Avrupa ülkeler nde çocuk d yabet merkezler h zmet organ zasyonu ve d yabet eğ t m Oturum Başkanı: Prof. Dr. Damla Gökşen Konuşmacı: Prof. Dr. Tadej Battel no Ara PARALEL GRUP ÇALIŞMALARI Grup-1 Olgularla karbonh drat sayımı ve ortak d l oluşturulması (Bu gruba yalnızca d yet syenler katılacaktır) Dr. Dyt. Alev Keser, Uzm. Dyt. Yasem n At k Altınok, Uzm. Dyt. Sabr ye Saruhan Grup-2 D yabet tedav ve zlem nde yen ve kolaylaştırıcı teknoloj ler ve ülkem zde kullanımı Prof. Dr. Damla Gökşen, Dr. Gülcan Seymen Karabulut Grup-3 Çocukluk er şk ne geç ş ve yen hazırlanan rehber n kullanımı Prof. Dr. Şükrü Hatun, Hem. Sevg Akbel, Hem. Sal ha Yılmaz Grup-4 D yabetl çocuk a leler n n d yabet ek b nden beklent ler Dr. Saygın Abalı, Dr. Serp l Baş, Hem. Nuray Kırkıç 11:30-12:30 12:30-13:15 13:15-14:00 Grup sunumları ve kapanış Öğle yemeğ Uydu sempozyumu (L lly) 7

9 BİLİMSEL PROGRAM XIX. Ulusal Ped atr k Endokr noloj ve D yabet Kongres 22 Ek m 2015, Perşembe 14:00-16:00 14:00-15:00 15:00-15:30 15:30-16:00 16:00-17:00 16:00-16:30 16:30-17:00 17:00-17:30 18:00-18:30 DİYABET KURSU - KONGRE ORTAK OTURUMU Oturum Başkanları: Prof. Dr. Şükrü Hatun, Prof. Dr. Peyam C naz T p 1 d yabet tedav s nde yen teknoloj ler Konuşmacı: Prof. Dr. Tadej Battel no Süt çocuklarında T p 1 d yabet n yönet m Prof. Dr. Nazlı Gönç Kahve Arası Oturum Başkanları: Prof. Dr. Sel m Kurtoğlu, Prof. Dr. İffet B rcan D yabet ve obez te tedav s nde yen ajanlar ve ped yatr k deney m Prof. Dr. Aysun B dec Obez tede uyku ve solunum problemler Prof. Dr. Refika Ersu Açılış tören ve kokteyl ç n Marmara Ün vers tes Haydarpaşa B nası na transfer AÇILIŞ TÖRENİ UPEK 2015 Kongre Başkanı Prof. Dr. Abdullah Bereket Çocuk Endokr noloj ve D yabet Derneğ Başkanı Prof. Dr. Feyza Darendel ler Marmara Ün vers tes Tıp Fakültes Dekanı Prof. Dr. Ömer Günal Marmara Ün vers tes Rektörü Prof. Dr. Em n Arat 18:30-19:15 19:15-19:45 Haydarpaşa b nasının tıp tar h m zdek yer ve önem Oturum Başkanı: Prof. Dr. Abdullah Bereket Konuşmacı: Prof. Dr. Şefik Görkey Tıbb ye- Şahane b nasının gez lmes 20:00-22:30 Açılış Kokteyl (Teknede düzenlenecekt r.) 8

10 BİLİMSEL PROGRAM XIX. Ulusal Ped atr k Endokr noloj ve D yabet Kongres 23 Ek m 2015, Cuma 08:30-09:30 08:30-09:00 09:00-09:30 09:30-09:50 09:50-10:50 09:50-10:20 10:20-10:50 10:50-11:10 11:10-12:10 11:10-11:40 11:40-12:10 12:10-13:15 13:00-14:00 13:15-14:00 14:00-15:30 15:30-15:50 15:50-16:50 15:50-16:20 16:20-16:50 16:50-18:00 18:00-19:00 T ro d Oturumu 1 Oturum Başkanları: Prof. Dr. Feyza Darendel ler, Prof. Dr. Murat Aydın Hypothyro d sm n the era of next generat on sequenc ng Prof. Dr. He ko Krude Treatment of congen tal hypothyro d sm w th spec al emphas s on compensated hypothyro d sm and ESPE consensus Prof. Dr. He ko Krude Kahve Arası T ro d oturumu 2 Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ayşehan Akıncı, Prof. Dr. Mehmet Kesk n T ro d nodüller nde radyoloj k değerlend rme Dr. Bülent Çolakoğlu T ro d kanserler nde tedav planlaması ve tak p Doç. Dr. Şükran Poyrazoğlu Kahve Arası Adrenal oturumu Oturum Başkanları: Prof. Dr. Yaşar Cesur, Prof. Dr. Şükran Darcan Adrenal hastalıklarda yen b r tanısal araç: İdrar stero d profil Doç. Dr. Tülay Güran İzole Aldosteron eks kl ğ ve d renc Doç. Dr. Leyla Akın Öğle yemeğ Poster sunumları Uydu sempozyumu (Pfizer) Sözel b ld r ler (8 Adet) Oturum Başkanları: Prof. Dr. F rdevs Baş, Prof. Dr. B lg n Yüksel Kahve Arası Büyüme panel Oturum Başkanları: Prof. Dr. Hülya Günöz, Prof. Dr. Bum n Dündar Büyüme hormonunun opt mal kullanımı Prof. Dr. Mer h Berberoğlu Büyüme hormonu tedav s nde güvenl l k: Son bulgular ışığında Prof. Dr. Feyza Darendel ler Ped yatr k endokr noloj de 2015 yayınları (Yıllık) Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ömer Tarım Doç. Dr. Serap Turan, Doç. Dr. Korcan Dem r, Doç. Dr. Zeynep Atay, Uzm. Dr. Belma Hal loğlu Sınav 9

11 BİLİMSEL PROGRAM XIX. Ulusal Ped atr k Endokr noloj ve D yabet Kongres 24 Ek m 2015, Cumartes 08:00-08:30 08:30-10:00 08:30-09:00 09:00-09:30 09:30-10:00 10:00-10:20 10:20-11:30 11:30-12:30 11:30-12:00 12:00-12:30 12:30-14:00 13:00-14:00 13:15-14:00 14:00-15:30 14:00-14:30 14:30-15:00 15:00-15:30 15:30-16:00 16:00-16:30 16:30-17:30 20:00-23:00 Akılcı İlaç Kullanımı Kem k panel Oturum Başkanları: Prof. Dr. Alev Özön, Prof. Dr. Behzat Özkan Pathophys ology and management of hypophosphatas a: from cl n cal susp c on to d agnos s and treatment Dr. Wolfgang Hoegler Update on med cal treatment of osteogenes s mperfecta Dr. Wolfgang Hoegler Osteogenez s mperfektada cerrah tedav Prof. Dr. Muharrem İnan Kahve Arası Sözel b ld r ler (7 adet) Oturum Başkanları: Prof. Dr. Zeynep Şıklar, Prof. Dr. Hal l Sağlam Endokr n h perfonks yon durumları Oturum Başkanları: Prof. Dr. At lla Büyükgeb z, Prof. Dr. Serap Sem z H perprolakt nem ye yaklaşım Prof. Dr. Ece Böber Ped yatr k cush ng sendromu tanı ve yönet m Prof. Dr. Zehra Aycan Öğle Yemeğ Poster sunumları Uydu sempozyumu (Sanofi) Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nesl han Güngör Gonad-DSD Oturumu Oturum Başkanları: Prof. Dr. Nurç n Saka, Prof. Dr. Erdal Adal H pergonadotrop k h pogonad zmde yen moleküler mekan zmalar Doç. Dr. Sam m Özen H pogonadotrop k h pogonad zmde yen tedav arayışları Prof. Dr. Al Kemal Topaloğlu Kuşkulu gen tal ada yen cerrah tekn kler ve zamanlama Prof. Dr. Hal l Tuğtepe Kahve Arası Dernek akt v teler ve FAVOR çalışma grupları le lg l oturum Prof. Dr. Feyza Darendel ler Dernek genel kurulu ve kapanış Gala yemeğ ve ödül tören 10

12 GENEL BİLGİLER KONGRE TARİHİ Kongre, Ekim 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. WEB SAYFASI Kongrenin resmi internet sitesi olan adresinden kongre ile ilgili tüm bilgilere ve gerekli formlara ulaşabilirsiniz. STAND VE SERGİ ALANLARI Burkon Turizm ile irtibata geçebilirsiniz. DAVET MEKTUBU Kongreye katılım için bağlı bulundukları kurumlardan izin almaları gereken katılımcılara talepleri doğrultusunda davet mektubu gönderilecektir. YAKA KARTI Tüm katılımcılar ve refakatçilerin kongre merkezi, stand alanları ve sosyal aktivitelere katılabilmeleri için kendilerine kayıt esnasında verilmiş olan yaka kartlarını takmaları gerekmektedir. KATILIM BELGESİ Katılım belgeleri, kayıt yaptıran tüm katılımcılara 23 Ekim 2015 tarihinden itibaren kayıt masasından verilmeye başlanacaktır. KREDİLENDİRME Kongrenin tüm oturumları Türk Tabipler Birliği Sürekli Tıp Eğitimi Kurulu nun onayına sunulacaktır. BİLDİRİ ÖZETLERİ Kongrede bildiri sunumu, poster veya sözlü sunum şeklinde olacaktır. Kongreye, bildiri ile katılmak isteyenlerin, bildiri özetlerini en geç 1 Ağustos 2015 tarihine kadar sitesindeki online bildiri sistemi aracılığıyla göndermeleri gerekmektedir. Elektronik olarak gelen bildiriler, bildiri değerlendirme kuralları çerçevesinde 3 hakem tarafından isim ve kurum bildirilmeden değerlendirilecek ve verilen puana göre poster veya sözlü sunum olarak kabul edilecektir. Özetlerin kongre CD sinde yayınlanabilmesi için kongreye kayıt yaptırmış olmak gerekmektedir. Özetler giriş, amaç, yöntem, bulgular ve sonuç bilgilerini kapsayacak biçimde olmalıdır. Bildiriler başlık ve yazarlar hariç 500 kelimeyi geçmemelidir. Akademik unvan kullanılmamalıdır. POSTER SUNUM KURALLARI Posterler 22 Ekim 2015 tarihinde saat 09:00 dan itibaren asılacak ve 25 Ekim 2015 tarihinde 12:00 da kaldırılacaktır. Poster ebatları 70 cm en, 100 cm boy olarak ve 2 m uzaklıktan bakıldığında rahat okunabilecek şekilde hazırlanmalıdır. SÖZLÜ SUNUM KURALLARI Sözlü bildiri olarak kabul edilen sunumlar, 1 slayt amaç, 1 slayt genel bilgi, 1-2 slayt metod, diğer bilgiler ve tartışma olmak üzere 10 slayt ile sınırlandırılacaktır ve 7 dakika sunum, 3 dakika tartışma içerecektir. 11

13 KAYIT KONGRE KAYIT ÜCRETLERİ Kayıt Tipi 20 Ağustos 2015 ve Önces 20 Ağustos 2015 Sonrası Uzman 650 TL 750 TL Uzmanlık Öğrencisi Firma Yetkilisi Refakatçi 550 TL 500 TL 300 TL 600 TL 550 TL 350 TL GÜNLÜK KAYIT ÜCRETLERİ Uzman As stan / Hemş re 150 TL 100 TL Kayıt Ücretine Dahil Servisler * Kahve ikramları, 1 akşam yemeği, 3 öğle yemeği, kokteyl prolonge, gala yemeği, kongre kiti dahildir. * Fiyatlara % 18 KDV ilave edilecektir. 14. ÇOCUK DİYABET EKİBİ KURSU KAYIT ÜCRETLERİ Kayıt Tipi 20 Ağustos 2015 ve Önces 20 Ağustos 2015 Sonrası Hemşire / Diyetisyen 550 TL 600 TL 1. PEDİATRİK ENDOKRİNOLOJİYE GİRİŞ KURSU KAYIT ÜCRETLERİ Kayıt Tipi 20 Ağustos 2015 ve Önces 20 Ağustos 2015 Sonrası Kursiyer Hekimler 250 TL 350 TL Pediatrik Endokrinolojiye Giriş Kursu Katılım Şartları * Kurs endokrinolojiye yeni başlayan 1. ve 2. yıl yan dal asistanları veya endokrinolojiye ilgi duyan pediatri uzmanlarına yöneliktir. * Katılım 50 kişi ile sınırlıdır ve başvurular öncelik sırasına göre alınacaktır. Kayıt Ücretine Dahil Servisler * Kahve ikramları, 2 öğle yemeği, 2 akşam yemeği, kongre kiti dahildir. * Fiyatlara % 18 KDV ilave edilecektir. Kayıt İptal ve İade Koşulları * 05 Ağustos 2015 tarihine kadar yapılacak iptallerde, ücretin tamamı iade edilir. * 20 Ağustos 2015 tarihine kadar yapılacak iptallerde, ücretin %50'si iade edilir. * 20 Ağustos 2015 tarihinden sonra iptal kabul edilmeyecek, isim değişikliği alınacaktır. 12

14 KONAKLAMA Hilton Kozyatağı Tek Kişilik Oda İki Kişilik Oda KONGRE KONAKLAMA ÜCRETLERİ 20 Ağustos 2015 ve Önces 20 Ağustos 2015 Sonrası Konaklama Ücretine Dahil Servisler * 22 Ekim 2015 giriş, 25 Ekim 2015 çıkış olmak üzere 3 gece konaklama ve akşam yemeği ücrete dâhildir. * Fiyatlara % 8 KDV ilave edilecektir. Hilton Kozyatağı Tek Kişilik Oda İki Kişilik Oda KURS KONAKLAMA ÜCRETLERİ 20 Ağustos 2015 ve Önces 20 Ağustos 2015 Sonrası Konaklama Ücretine Dahil Servisler * 20 Ekim 2015 giriş, 22 Ekim 2015 çıkış olmak üzere 2 gece konaklama, kahvaltı, 2 öğle yemeği, 2 akşam yemeği dâhildir. * Fiyatlara % 8 KDV ilave edilecektir. Konaklama İptal ve İade Koşulları * 05 Ağustos 2015 tarihine kadar yapılacak iptallerde, ücretin tamamı iade edilir. * 20 Ağustos 2015 tarihine kadar yapılacak iptallerde, ücretin %50'si iade edilir. * 20 Ağustos 2015 tarihinden sonra iptal kabul edilmeyecek, isim değişikliği alınacaktır. BANKA HESAP BİLGİLERİ Burkon Turizm ve Kongre Organizasyon Ltd. Şti. Akbank Çekirge Şubesi, Bursa TL Iban Kodu: TR Euro Iban Kodu: TR Kongrede bildiri sunumu, poster veya sözlü sunum şeklinde olacaktır. Bildiri son gönderim tarihi 1 Ağustos 2015'tir ÖNEMLİ TARİHLER Bildiri Son Gönderim Tarihi İndirimli Kayıt - Konaklama Ücretleri Son Başvuru Tarihi Kurs Tarihleri Kongre Tarihleri 1 Ağustos Ağustos Ekim Ekim

15 ULAŞIM KURS GELİŞ VE DÖNÜŞ TRANSFERLERİ 20 Ekim 2015 Salı günü saat 08:00 24:00 saatleri arası saat başı Sabiha Gökçen Havalimanı ndan kongre oteline ücretsiz servisler olacaktır. 22 Ekim 2015 Perşembe günü ise kongre otelinden Sabiha Gökçen Havalimanı na 08:00 18:00 saatleri arası saat başı ücretsiz servisler olacaktır. KONGRE GELİŞ VE DÖNÜŞ TRANSFERLERİ 22 Ekim 2015 Perşembe günü saat 08:00 24:00 saatleri arası saat başı Sabiha Gökçen Havalimanı ndan kongre oteline ücretsiz servisler olacaktır. 25 Ekim 2015 Pazar günü ise kongre otelinden Sabiha Gökçen Havalimanı na 08:00 18:00 saatleri arası saat başı ücretsiz servisler olacaktır. Sabiha Gökçen Havalimanı iç hatlar çıkış kapısında kongre tabelası ile görevli arkadaşlarımız karşılama yapacaktır. 21 Ekim 2015 Çarşamba günü ve 24 Ekim 2015 Cumartesi günleri talep olması halinde talep eden katılımcıların transferleri yapılacaktır. Diğer özel transfer talepleriniz için aşağıda iletişim bilgileri bulunan transfer sorumlusu ile iletişime geçebilirsiniz. Önemli Not: Sabiha Gökçen Havalimanı ndan ücretsiz ulaşım hizmetinden yararlanacak tüm katılımcıların aşağıdaki transfer sorumlusuna geliş ve dönüş uçak saatlerini önceden mail yoluyla bildirip kayıt yaptırmalarını önemle rica ederiz. TRANSFER SORUMLUSU Ad ve Soyadı: Serhan TAŞÇI Mobil Tel: Ofis Tel: E- posta: 14

16 KONGRE BAŞKANI Prof. Dr. Abdullah BEREKET Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Bilim Dalı BİLİMSEL SEKRETERYA Doç. Dr. Serap TURAN Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Bilim Dalı Tel: (0216) e-posta : ORGANİZASYON SEKRETERYASI Burkon Turizm & Kongre Çekirge Cad. No: 51/C Bursa Faks: e-posta:

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi & Hipofiz Sempozyumu. 15-19 Mayıs 2013 Cornelia Diamond Hotel, Antalya İLK DUYURU

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi & Hipofiz Sempozyumu. 15-19 Mayıs 2013 Cornelia Diamond Hotel, Antalya İLK DUYURU 35. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi & Hipofiz Sempozyumu 15-19 Mayıs 2013 Cornelia Diamond Hotel, Antalya İLK DUYURU w w w. t e m h k 2 0 1 3. o r g KONGREYE DAVET Değerli Meslektaşlarımız,

Detaylı

18. YILLIK. Davet KONGRESİ. Değerli Meslektaşlarımız, Göksel Altınışık 18. Kongre Sekreteri. Füsun Topçu 18. Kongre Başkanı

18. YILLIK. Davet KONGRESİ. Değerli Meslektaşlarımız, Göksel Altınışık 18. Kongre Sekreteri. Füsun Topçu 18. Kongre Başkanı Türk Toraks Derneği Tablet projesi için yaratılacak kongre mobil uygulaması ile katılımcılara bir çok kolaylık sunulacaktır. Proje sayesinde kongrelerde kullanılan tüm kağıt malzemeler ortadan kalkacak

Detaylı

ULUSAL AKCİĞER KANSERİ KONGRESİ

ULUSAL AKCİĞER KANSERİ KONGRESİ 10. YIL ONURUNA ULUSAL AKCİĞER KANSERİ KONGRESİ 14-17 Mart 2013 Perissia Otel, Kapadokya 2.duyuru DAVET Değerli Meslektaşlarımız, Günümüzde, kanserin tanısı, tedavisi, destek tedaviler ve palyatif bakım

Detaylı

Prof Dr T ÖZGEN ÖZGEÇMİŞ

Prof Dr T ÖZGEN ÖZGEÇMİŞ Prof Dr T ÖZGEN ÖZGEÇMİŞ Dr Tunçalp Özgen 1946 da Kütahya da doğdu ve 1963 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi ne girdi. 1965 yılında Biyoloji B.S. diploması ve 1969 yılında Tıp Doktorluğu diploması

Detaylı

Metabolik Sendrom. Metabolik Sendrom. DiSLiPiDEMiÝ. DiYABET. OBEZiTE. Sempozyumu. FiNAL PROGRAM. HiPERTANSiYON. www.metsend2012.org.

Metabolik Sendrom. Metabolik Sendrom. DiSLiPiDEMiÝ. DiYABET. OBEZiTE. Sempozyumu. FiNAL PROGRAM. HiPERTANSiYON. www.metsend2012.org. Sempozyum bildirileri Obesity Reviews dergisinde yayımlanacaktır. Metabolik Sendrom Sempozyumu 5-8 Nisan 2012 Cornelia Diamond Resort Belek - Antalya 9. FiNAL PROGRAM DiYABET DiSLiPiDEMiÝ Metabolik Sendrom

Detaylı

Kongre ile ilgili ayrıntılı bilgilere kongre ve dernek web sitelerinden ulaşabilirsiniz.

Kongre ile ilgili ayrıntılı bilgilere kongre ve dernek web sitelerinden ulaşabilirsiniz. Değerli Meslektaşlarımız, Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği ile Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı tarafından ortaklaşa gerçekleştirilecek

Detaylı

Sevgili Meslektaşlarım, Türkiye Romatoloji Derneği. Dr. Sedat Kiraz Kongre Başkanı

Sevgili Meslektaşlarım, Türkiye Romatoloji Derneği. Dr. Sedat Kiraz Kongre Başkanı Sevgili Meslektaşlarım, Ülkemiz Romatolojisinin 16. yıllık randevusunu Cumhuriyet imizin ilanının yıldönümüne gelen tarihlerde Antalya - Belek te gerçekleştireceğiz. Ulusal Kongremizde bu yıl da konusunda

Detaylı

AKADEM K GER ATR KONGRES 2013

AKADEM K GER ATR KONGRES 2013 6. Tip2 DM Tedavisi 2013 Kursu Yaşlı Ruh Sağlığı Çalışma Grubu Geriatrik Nöropsikiyatri Tanı ve Tedavi Kursu 2013 Nutrisyon ve Beslenme Destek Ürünleri Kursu 2013 Geriatri Hemşireliği Kursu 2013 Sheraton

Detaylı

D eğerli Meslektaşlarım,

D eğerli Meslektaşlarım, 1 2 DAVET YAZISI D eğerli Meslektaşlarım, Veteriner Doğum ve Jinekoloji Ailesinin değerli akademisyenleri, öğretim üyeleri ve araştırmacıları, sektörümüzün değerli temsilcileri, Bu yıl Ekim ayı sonunda

Detaylı

7. Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları ve Kistik Fibrozis Kongresi

7. Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları ve Kistik Fibrozis Kongresi www.cocuksolunum2016.org Uygulamalı Pediatrik Fleksibl Bronkoskopi Kursu 30 Mart 02 Nisan 2016 RIXOS DOWNTOWN ANTALYA 1 SPONSORLUK DOSYASI DAVET Sayın meslektaşlarımız, Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları

Detaylı

TÜRK YE ORGAN NAKL KURULUŞLARI KOORD NASYON DERNEĞ X. KONGRES. yıl TRANSPLANTASYON 14. 15-18 Ekim 2014, BODRUM. www.tx2014.org SPONSORLUK DOSYASI

TÜRK YE ORGAN NAKL KURULUŞLARI KOORD NASYON DERNEĞ X. KONGRES. yıl TRANSPLANTASYON 14. 15-18 Ekim 2014, BODRUM. www.tx2014.org SPONSORLUK DOSYASI yıl TÜRK YE ORGAN NAKL KURULUŞLARI KOORD NASYON DERNEĞ X. KONGRES www.tx2014.org SPONSORLUK DOSYASI KATKIDA BULUNANLAR ORGANİZASYON SEKRETERYASI KONGRE TARİHLERİ 15-18 Ekim 2014 KONGRE MERKEZİ Hilton

Detaylı

www.balneoloji2012.org

www.balneoloji2012.org BİRİNCİ DUYURU www.balneoloji2012.org 12-14 Nisan 2012 Divaisib Termal Resort Hotel & Spa Kozaklı - Nevşehir IX. ULUSAL KAPLICA TIBBI VE BALNEOLOJİ KONGRESİ ve termal ve SPA tesisleri yönetici ve çalışanlarına

Detaylı

www.turkhipertansiyon.org İ O T E L, A N T A L Y A 1 3-1 7 M A Y I S 2 0 0 9 S U S E S

www.turkhipertansiyon.org İ O T E L, A N T A L Y A 1 3-1 7 M A Y I S 2 0 0 9 S U S E S 1 3-1 7 M A Y I S 2 0 0 9 S U S E S İ O T E L, IK11. ULUSAL HİPERTANSİYON VE BÖBREK HASTAL A N T A L Y A LARI KONGRESİ www.turkhipertansiyon.org 11. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi,

Detaylı

Hasan Küçükkendirci C. Tayyar Şaşmaz Kemal Macit Hisar Çiğdem Çağlayan Lütfi Saltuk Demir

Hasan Küçükkendirci C. Tayyar Şaşmaz Kemal Macit Hisar Çiğdem Çağlayan Lütfi Saltuk Demir http://uhsk.org Kongre Eş Başkanları Türkan Günay Fatih Kara Kongre Sekreteri Yasemin Durduran Düzenleme Kurulu Alpaslan Türkkan Gamze Çan Burcu Tokuç Hasan Küçükkendirci C. Tayyar Şaşmaz Kemal Macit Hisar

Detaylı

Akılcı İlaç ve Tıbbi Beslenme Ürünleri Kullanımı Sempozyumu

Akılcı İlaç ve Tıbbi Beslenme Ürünleri Kullanımı Sempozyumu 2. Akılcı İlaç ve Tıbbi Beslenme Ürünleri Kullanımı Sempozyumu Fotoğraf: Seyithan Bozdemir 15-18 Eylül 2011 / Grand Yay Otel, MARDİN Davet Değerli Meslektaşlarım, Türkiye de tüm geriatri camiasını içinde

Detaylı

TÜRK YE ORGAN NAKL KURULUŞLARI KOORD NASYON DERNEĞ IX. KONGRES

TÜRK YE ORGAN NAKL KURULUŞLARI KOORD NASYON DERNEĞ IX. KONGRES TÜRK YE ORGAN NAKL KURULUŞLARI KOORD NASYON DERNEĞ I. DUYURU Katkılarıyla TÜRK YE ORGAN NAKL KURULUŞLARI ÖNSÖZ Değerli Meslektaşlarım, Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği ile beraber organize

Detaylı

M. Ufuk HASDEMİR Onur KARATUNA Deniz GÜR Sempozyum Başkanı Sempozyum Sekreteri ADTS Başkanı

M. Ufuk HASDEMİR Onur KARATUNA Deniz GÜR Sempozyum Başkanı Sempozyum Sekreteri ADTS Başkanı Değerli Meslektaşlarımız, Bu yıl 11. sini gerçekleştireceğimiz geleneksel Antimikrobik Kemoterapi Günleri nin yaklaşmış olması nedeniyle oldukça heyecanlıyız. Antibiyotik direncinin dünya çapında önemli

Detaylı

Açılış Töreni. Firmalara katkı miktarındaki yüksekliğe göre stand seçimi sağlanacaktır

Açılış Töreni. Firmalara katkı miktarındaki yüksekliğe göre stand seçimi sağlanacaktır KONGRE DÜZENLEME KURULU Prof. Dr. Necdet Kuyucu Prof. Dr. Ener Çağrı Dinleyici Prof. Dr. Metehan Özen Prof. Dr. Ateş Kara GENEL BİLGİLER Tarih 05-08 Nisan 2015 Konge Dili Yer Türkçe Konge ( Tahmini ) Katılımcı

Detaylı

Kongreye değerli katkılarınızı bekler, verimli işbirliğimizin devamını dileriz. Saygılarımızla, Tuğba AŞKIN Proje Koordinatörü

Kongreye değerli katkılarınızı bekler, verimli işbirliğimizin devamını dileriz. Saygılarımızla, Tuğba AŞKIN Proje Koordinatörü Sayın Yetkili, Türk Hepatopankreatobilier Cerrahi Derneği tarafından 1-4 Nisan 2015 tarihleri arasında Cornelia Diamond Hotel / ANTALYA' da düzenlenecek olan 12.TÜRK HEPATOPANKREATOBİLİER CERRAHİ KONGRESİ

Detaylı

Akılcı İlaç Kullanımı Sempozyumu 6-8 Eylül 2013 Cratos Hotel, Girne, KKTC

Akılcı İlaç Kullanımı Sempozyumu 6-8 Eylül 2013 Cratos Hotel, Girne, KKTC 4. Akılcı İlaç Kullanımı Sempozyumu 6-8 Eylül 2013 Cratos Hotel, Girne, KKTC SON DUYURU Değerli Hekimler, Türkiye de tüm geriatri camiasını içinde barındıran Akademik Geriatri Derneği nin bir güz eğitimi

Detaylı

9. ULUSAL TROMBOZ, HEMOSTAZ VE ANJİOLOJİ KONGRESİ

9. ULUSAL TROMBOZ, HEMOSTAZ VE ANJİOLOJİ KONGRESİ Ord. Prof. Dr. Erich Frank Prof. Dr. Orhan N. Ulutin Prof. Dr. Şeref İnceman Prof. Dr. Mustafa Karaca 9. ULUSAL TROMBOZ, HEMOSTAZ VE ANJİOLOJİ KONGRESİ & 1. HERKES İÇİN HEMOSTAZ KURSU 6-8 Mart 2015 Florence

Detaylı

Kongre ile ilgili kayıt, konaklama ve sponsorluk başvuruları için

Kongre ile ilgili kayıt, konaklama ve sponsorluk başvuruları için Kongre Başkanı Kongre Düzenlem Kurulu Kongre Bilim Kurulu (Soyadı Sırasına Göre) Prof. Dr. Necmettin CEYLAN Ankara Üniversitesi Dr. Sait KOCA Süleyman ÖZTÜRK Ömer GÖRENER Nezih GENCER İpek ÜSTÜNDAĞ Aslı

Detaylı

I. HEMATOLOJİK GENETİK SEMPOZYUMU 2-4 Aralık 2013

I. HEMATOLOJİK GENETİK SEMPOZYUMU 2-4 Aralık 2013 www.hematolojikgenetik2013.com I. HEMATOLOJİK GENETİK SEMPOZYUMU 2-4 Aralık 2013 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Muhiddin Erel Amfisi / İZMİR Sempozyum Düzenleyicileri: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi *Tıbbi

Detaylı

Yeni Gelişmeler Yeni Teknolojiler Video Konferanslar. 10-13 Eylül 2015 Güral Sapanca Otel Sapanca-Sakarya. www.istanbulkbb2015.org SPONSORLUK DOSYASI

Yeni Gelişmeler Yeni Teknolojiler Video Konferanslar. 10-13 Eylül 2015 Güral Sapanca Otel Sapanca-Sakarya. www.istanbulkbb2015.org SPONSORLUK DOSYASI 7 Yeni Gelişmeler Yeni Teknolojiler Video Konferanslar 10-13 Eylül 2015 Güral Sapanca Otel Sapanca-Sakarya www.istanbulkbb2015.org SPONSORLUK DOSYASI Değerli Firma Temsilcisi; Sizleri 10-13 Eylül 2015

Detaylı

VESKON 4. MULTİDİSİPLİNER TIP VE AİLE HEKİMLİĞİ KONGRESİ

VESKON 4. MULTİDİSİPLİNER TIP VE AİLE HEKİMLİĞİ KONGRESİ www.veskongre.org www.veskongre.org VESKON 4. MULTİDİSİPLİNER TIP VE AİLE HEKİMLİĞİ KONGRESİ Kıymetli Meslektaşlarım, Hekim sayısı açısından Türkiye de özellikle son yıllarda hiç olmadığı kadar hızlı bir

Detaylı

KONGREYE DAVET. Antalyada, Xanadu Resort Hotel de gerçekleşecek olan kongremizin başarıya ulaşması ancak sizlerin de bize katılması ile mümkündür.

KONGREYE DAVET. Antalyada, Xanadu Resort Hotel de gerçekleşecek olan kongremizin başarıya ulaşması ancak sizlerin de bize katılması ile mümkündür. KONGREYE DAVET Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Derneği adına sizleri 19-22 Kasım 2015 tarihinde yapılacak kongremize davet etmekten büyük mutluluk ve onur duyuyoruz. Ülkemizde de tüm dünyada olduğu gibi

Detaylı

SPONSORL 1 UK DOSYASI

SPONSORL 1 UK DOSYASI SPONSORLUK 1 DOSYASI GENEL BİLGİLER Kongre İsmi Sağlık ve Sigorta Yöneticileri Derneği 4. Ulusal Kongresi Kongre Tarihi ve Merkezi 5 8 Kasım 2015 / Papillon Zeugma Otel, Belek / Antalya Toplantı Ön Programı

Detaylı

Prof. Dr. Mintaze Kerem Günel 3. Pediatrik Rehabilitasyon Kongresi düzenleme kurulu adına

Prof. Dr. Mintaze Kerem Günel 3. Pediatrik Rehabilitasyon Kongresi düzenleme kurulu adına Değerli Firma Yetkilisi Pediatrik Rehabilitasyon Kongresinin üçüncüsünü düzenleyecek olmanın gurur ve sevincini taşıyoruz. Öncelikle siz değerli firmalarımızı Ankara da ağırlamaktan duyacağımız memnuniyetimizi

Detaylı

DAVET. Değerli Meslektaşlarımız,

DAVET. Değerli Meslektaşlarımız, DAVET Değerli Meslektaşlarımız, Türk Kardiyoloji Derneği ve Çalışma Grupları tarafından düzenlenecek olan, toplantısı 8-11 Mayıs 2014 tarihleri arasında İzmir Kaya Otel de düzenlenecektir. Bu yıl ilk kez

Detaylı

Yeni yılı karşılayan YENİ PROJELERİYLE. TÜSAD TÜSAD Başkanı Dr. Filiz Koşar 2015 te gerçekleşecek projeler hakkında bilgi verdi.

Yeni yılı karşılayan YENİ PROJELERİYLE. TÜSAD TÜSAD Başkanı Dr. Filiz Koşar 2015 te gerçekleşecek projeler hakkında bilgi verdi. Solunum Aktüel YIL: 5 SAYI: 16 www.solunum.org.tr ISSN: 1309-5285 Yeni yılı karşılayan YENİ PROJELERİYLE TÜSAD TÜSAD Başkanı Dr. Filiz Koşar 2015 te gerçekleşecek projeler hakkında bilgi verdi. 2014 yılını

Detaylı