Görevi Kurum Süre (Yıl - Yıl) Idari Görevler Dumlupınar Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölüm Başkanlığı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Görevi Kurum Süre (Yıl - Yıl) Idari Görevler Dumlupınar Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölüm Başkanlığı"

Transkript

1 Özgeçmiş Kişisel Bilgiler Adı Sema Soyadı KOÇAŞLI Doğ.Yeri Eskişehir Doğ.Tar Uyruğu T.C. Eğitim Düzeyi Mezun Olduğu Kurumun Adı Doktora İstanbul Üniversitesi 2011 Yük.Lis. İstanbul Üniversitesi 2006 Lisans Hacettepe Üniversitesi 2001 Lise Eskişehir Yunus Emre Lisesi 1995 İş Deneyimi Mez. Yılı Görevi Kurum Süre (Yıl - Yıl) 1. Araştırma Görevlisi 2. Araştırma Görevlisi 3. Yar.Doç.Dr. Yüksekokulu İstanbul Üniversitesi Florence Nigthingale Hemşirelik Yüksekokulu Yüksekokulu Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Idari Görevler Yüksekokulu Hemşirelik Bölüm Başkanlığı Yabancı Dilleri Okuduğunu Anlama* Konuşma* Yazma* KPDS/ÜDS Puanı Ingilizce Iyi Orta Orta 70/65 (Diğer) Puanı *Çok iyi, iyi, orta, zayıf olarak değerlendirin Sayısal Eşit Ağırlık Sözel LES Puanı (Diğer) Puanı Bilgisayar Bilgisi

2 Program Microsoft Office SPSS Kullanma becerisi Iyi Orta Yayınlar ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: Çelik, S. ve Koçaşlı, S. (2008). Hygienic hand washing among nursing students in Turkey. Applied Nursing Research, 21, B. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: Koçaşlı, S. ve Öztekin, D. (2010). Obezite cerrahisinde perioperatif bakım. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim Ve Sanatı Dergisi, 3(2), Koçaşlı, S. (2013). Yoğun bakım hastalarında beslenme. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hemşirelik E Dergisi, 1(1), C. Kitap /bölüm yazarlığı: Koçaşlı S., Altun Uğraş G., Kurşun, Ş., Ayoğlu, T., Sayın, Y., Çavdar, İ., Ucuzal, M., Özbaş, A. (2011). Klinik ortamda beceri gerektiren ve sıklıkla uygulanan girişimler. İçinden: N. Akyolcu, G. Aksoy, N. Kanan (Eds). Cerrahi Hemşireliği Uygulama Rehberi. 1. Baskı, İstanbul Tıp Kitabevi, İstanbul, (ISBN ) Koçaşlı S. (2011). Örnek bakım planları: Organ transplantasyonundan sonra örnek bakım planı. İçinden: N. Akyolcu, G. Aksoy, N. Kanan (Eds.).Cerrahi Hemşireliği Uygulama Rehberi. 1. Baskı, İstanbul Tıp Kitabevi, İstanbul, (ISBN ) Koçaşlı S. (2014). Pozisyon Değişimi. İçinden: Çelik. S. (Ed.). Erişkin Yoğun Bakım HAstalarında Temel Sorunlar ve Hemşirelik Bakımı. 1. Baskı, Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul, (ISBN )

3 Koçaşlı S., Çelik. S (2014). Beslenme İle İgili Sorunlar. İçinden: Çelik. S. (Ed.). Erişkin Yoğun Bakım HAstalarında Temel Sorunlar ve Hemşirelik Bakımı. 1. Baskı, Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul, (ISBN ) D. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler : Yılmaz K, Koçaşlı S, Topçu T. (2013). Evde Bakımda Florence Nigthingale Yaklaşımı: Ortam Hijyeni, 3.Uluslararası Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kongresi (poster bildiri), Aralık, Antalya. Koçaşlı S, Yılmaz K (2013). Günübirlik Cerrahi Hemşiresinin Tele-Nursing Yöntemiyle Evde İzlem Rolü, 3.Uluslararası Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kongresi (poster bildiri), Aralık, Antalya. Yılmaz K, Koçaşlı S, (2013). Evde Hasta Bakım Konusunda Hasta Yakınları İçin Web Tabanlı Öğrenme ve Simülasyon Kullanımı, 3.Uluslararası Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kongresi (poster bildiri), Aralık, Antalya. E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler: F. Ulusal Bilimsel Kongrelerde Sunulan Sunumları: Koçaşlı, S., Akyolcu, N. (2006). Gebelikte Meme Kanseri ve Radyoterapi, 16. Ulusal Cerrahi Kongresi (Sözel Bildiri), Mayıs, Antalya. Direk, S., Tufan, G., Altun Uğraş, G., Koçaşlı, S., Akyolcu, N, Aksoy, G. (2007). İstanbul İli Sınırları İçerisindeki Hemşirelik Yüksekokulu 1. Ve 4. Sınıf Öğrencilerinin Kültürel Aktiviteleri Gerçekleştirme Durumu Ve Sosyo-Ekonomik Düzey İle Genel Sağlık Durumu Arasındaki İlişki. 6. Uluslar arası Katılımlı Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Bildiri Özet Kitanı (Poster Bildiri), Haziran 2007, İstanbul. Koçaşlı, S. ve Öztekin, D. (2009). Obezite cerrahisinde perioperatif hemşirelik bakımı. 9. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi (Poster Bildiri), Ekim 2009, Antalya.

4 Koçaşlı, S., Akyolcu, N. (2010). Cerrahi Girişim Sonrası Radyoterapi Alan Erken Evre Meme Kanserli Kadınların Konfor Düzeyi, 17. Ulusal Cerrahi Kongresi (Sözel Bildiri), Mayıs, Ankara. Koçaşlı, S., Kanan, N. (2010). Göz:Yoğun Bakımdaki Hemşirelik Bakımı Nedir?,, 17. Ulusal Cerrahi Kongresi (Poster Bildiri), Mayıs, Ankara. Şen, S., Koçaşlı, S., Değirmen, N. (2012). Öğrenci Hemşireler Uygulama Alanlarında Hastaların Bilgi Gizliliğine Önem Veriyorlar Mı?.Hemşirelik Sempozyumu (Poster Bildiri), Şubat 2012, İzmir. Yılmaz, K., Koçaşlı, S. (2013). Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavinin Yoğun Bakım Hastaları Üzerine Etkisi ve Hemşirenin Rolü, 10. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi (Poster Bildiri), Kasım, İstanbul. Şentürk, S., Koçaşlı, S., Yılmaz, K. (2014). Tamalayıcı ve Alternatif Tıp Uygulamaları Kongresi, Nisan, Manisa. Gündüz, A., Koçaşlı, S. (2014). Bir Eğitim Araştirma Hastanesi Acil Servisine Başvuran Hastalarin Adli Vaka Olarak Analizi, 19. Ulusal Cerrahi Kongresi- 14. Cerrahi Hemşireliği Kongresi (e-poster Bildiri), Nisan, Antalya. Mercan, İ., Koçaşlı, S. (2014). LVAD ve RVAD Takılan Hastanın Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi- 14. Cerrahi Hemşireliği Kongresi (Sözel Bildiri), Nisan, Antalya. Aydoğmuş, G., Koçaşlı, S. (2014). Obez Hastalara Nasıl Yardım Edebiliriz?: Perioperatif Hemşirelik Bakımı. 7.TSK Ulusal Hemşirelik Kongresi (Poster Bildiri) Mayıs, Ankara G. Katılınan Kurs ve Sertifika Programları -Ameliyat sonrası bakım, aseptik teknikler ve boşaltım sistemi ve bakımı konulu Evde Bakim Elemani Sterfika Programi, YBU Etlik Kampüsü, 2013 Ankara -T.C. Sağlık Bakanlığı, Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, İlk yardım Eğitmeni Sertifika Programı, Mayıs 2013 Ankara

5 - Obezite Cerrahisinde Hasta Bakımı Kursu 19. Ulusal Cerrahi Kongresi- 14. Cerrahi Hemşireliği Kongresi (Sözel Bildiri), Nisan 2014, Antalya. H. Katılınan kongre ve sempozyumlar: -T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye Halk Sğlığı Kurumu, Geritri/GerontoloJi Hemşireliğinin Güçlendirilmesi Projesi Çalıştayı, Eylül 2013 Ankara -Küresel Yaşlı Bakımı Ve Yaşlı Turizmi Çalıştayı 30 Ekim 2013 Ankara -19. Ulusal Cerrahi Kongresi- 14. Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Nisan, Antalya. -3. Hemşirelik Bilim Günleri. Yaşlılık Sanatı: Güzel Yaşlanma, Yüksek İhtisas Hastanesi Kemal Beyazıt Konferans Salonu, 21 Nisan 2014, Ankara -Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Hemşirelik Haftası Etkinliği, Ankara Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi Konferans Salonu, 7 Mayıs 2014, Ankara. -Hitit Üniversitesi Tıp fakültesi bilim etkinlikleri kapsamında düzenlenen II.Diyabetik Ayak sempozyumunda Erken Teşhiste Diyabet Hemşiresinin Rolü başlıklı konuşma ile katılmıştır. I. Davetli Konuşmacı Olarak Katılınan Kongre ve Sempozyumlar: Evde Sağlık Hemşilerinde Kariyer Geliştirme, III. Uluslararası Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kongresi Aralık 2013 Antalya. Koçaşlı, S. (2014). Obezite Cerrahisinde Taburculuk Sonrası Hasta İzlemi. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi- 14. Cerrahi Hemşireliği Kongresi (Konuşmacı), Nisan, Antalya. Koçaşlı, S. (2014). Erken Teşhiste Diyabet Hemşiresinin Rolü. II.Diyabrtik Ayak Sempozyumu, 27 Eylül 2014, Çorum. J. Düzenlenmesinde Görev Alınan Konferans ve Kongreler: 2. Ulusal Hemşirelik Bilim Günleri nin Kanser Hastalarında Psikososyal Yaklaşım Sempozyumu, Düzenleme Kurulu Üyesi, 3 Aralık 2013, YBU Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Ankara

6

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Nurhan BAYRAKTAR (DOĞAR) 2. Doğum Tarihi: 23 / 01 / 1966 3. Unvanı: Prof. Dr.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Nurhan BAYRAKTAR (DOĞAR) 2. Doğum Tarihi: 23 / 01 / 1966 3. Unvanı: Prof. Dr. ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı : Nurhan BAYRAKTAR (DOĞAR) 2. Doğum Tarihi: 23 / 0 / 966 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu

Detaylı

Derece Bölüm Kurum Bitirme Yılı Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi

Derece Bölüm Kurum Bitirme Yılı Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. ADI SOYADI: Ayşegül OKSAY ŞAHİN 2. DOĞUM TARİHİ: 19/05/1971 3. DOĞUM YERİ: Sivrihisar-ESKİŞEHİR 4. YABANCI DİL SINAV NOTU: İngilizce / ÜDS : 65.00 5. ÖĞRENİM DURUMU Derece Bölüm Kurum Bitirme

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Saadet YAZICI (YILMAZ) Doğum Tarihi: 1 Ocak 1959 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1. ÖZGEÇMİŞ 1.1. Adı Soyadı: Meltem KÜRTÜNCÜ TANIR 1.2. Doğum Yeri ve Tarihi: Karabük 16.10.1973 1.3. Öğrenimi: 1.3.1. Lisans : 1995- Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu

Detaylı

MESLEKİ DENEYİM VE ÇALIŞTIĞI KURUMLAR

MESLEKİ DENEYİM VE ÇALIŞTIĞI KURUMLAR Adı ve Soyadı : Nejla Canbulat Doğum Yeri/Tarihi : Karaman / 25.11.1979 Medeni Durum İş Adresi : Bekâr E-mail: ncanbulat@kmu.edu.tr Yabancı Dil: İngilizce : Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu,

Detaylı

Kişisel Bilgiler. Soyadı Adı : EV HALİT. Akademik Unvanı : Prof. Dr.

Kişisel Bilgiler. Soyadı Adı : EV HALİT. Akademik Unvanı : Prof. Dr. Kişisel Bilgiler Soyadı Adı : EV HALİT Akademik Unvanı : Prof. Dr. 96 yılında Alaşehir de doğdu. İlk ve ortaokulu burada okudu. 976-977 yıllarında Tekirdağ İHL de okudu, 980 yılında Manisa İHL den mezun

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Yönetimi Marmara Üniversitesi 2003. Y. Lisans Uluslararası Kalite Yönetimi Marmara Üniversitesi 2004

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Yönetimi Marmara Üniversitesi 2003. Y. Lisans Uluslararası Kalite Yönetimi Marmara Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: BİRKAN TAPAN 2. Doğum Tarihi: 09.11.1980 3. Unvanı: YARD. DOÇ. DR. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Yönetimi Marmara Üniversitesi 2003 Y. Lisans Uluslararası

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl EK-3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : ELİF IŞIK 2. Doğum Tarihi : 11.05.1978 3. Unvanı : ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 4. Öğrenim Durumu : YÜKSEK LİSANS 5. Çalıştığı Kurum :ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU Derece

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1987-1992 Doktora(Tıpta Uzmanlık)

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1987-1992 Doktora(Tıpta Uzmanlık) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ceyda Güvenç Taşdelen 2. Doğum Tarihi : 20.01.1969 3. Unvanı : Uzman Doktor 4. Öğrenim Durumu: Üniversite, psikiyatri ihtisası Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi İstanbul

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Eğitimde Psikolojik Hizmetler (1979 1980: 30 Kredi saat ders - Çıkış Belgesi)

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Eğitimde Psikolojik Hizmetler (1979 1980: 30 Kredi saat ders - Çıkış Belgesi) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdullah Ata TEZBAŞARAN. Doğum Tarihi : 195. Ünvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Ankara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Korkmaz,Y.,N: İlaçsız Ağrı Kontrol Yöntemlerinden Tens in Doğum Ağrısını Algılamaya Etkisi, 2003.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Korkmaz,Y.,N: İlaçsız Ağrı Kontrol Yöntemlerinden Tens in Doğum Ağrısını Algılamaya Etkisi, 2003. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Nimet Sevgi Gençalp. Doğum Tarihi: 9.10.19. Unvanı: Yardımcı Doçent. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik 190 Yüksekokulu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Anaokulu Öğretmenliği Karadeniz Teknik Üniversitesi 2001 Y.

Detaylı

GÜLFER BEKTAS CURRICULUM VITAE

GÜLFER BEKTAS CURRICULUM VITAE GÜLFER BEKTAS CURRICULUM VITAE Date of Birth : Oct. 15, 1965 Nationality Title Address E-mail : Turkish : Assistant Professor : Acıbadem University School of Medicine Department of Health Management Kerem

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı: Diabetes Mellituslu Kadınların Hijyenik Alışkanlıkları ve Üriner Sistem Enfeksiyonu Görülme Durumu

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı: Diabetes Mellituslu Kadınların Hijyenik Alışkanlıkları ve Üriner Sistem Enfeksiyonu Görülme Durumu Adı Soyadı: Gönül SUNGUR Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 1. Öğrenim Durumu Derece Bölüm / Anabilim Dalı Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksek Okulu İstanbul Üniversitesi 1993 Y. Lisans Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Detaylı

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ YUSUF ŞEREFOĞLU SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ YUSUF ŞEREFOĞLU SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ YUSUF ŞEREFOĞLU SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU ŞUBAT- 2014 İÇİNDEKİLER Sayfa No ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A- Misyon ve Vizyon 4 B- Yetki,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Atatürk Üniversitesi 1990 Yüksek. Hemşirelik Yüksekokulu

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Atatürk Üniversitesi 1990 Yüksek. Hemşirelik Yüksekokulu 1- Adı Soyadı: Nurcan ÖZYAZICIOĞLU 2- Doğum Tarihi: 10.06.1969 3- Unvanı: Doç. Dr. 4- Öğrenim durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Atatürk Üniversitesi 1990 Yüksek.

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Vehbi ÇELİK AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 2. Doğum Tarihi : 1.10.1963 3. Ünvanı : Profesör 4. Öğretim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi ve Planlaması Ankara

Detaylı

Prof. Dr. Recep Erol Sezer (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Recep Erol Sezer (Anabilim Dalı Başkanı) Lisans: Tıpta Uzmanlık Alanı: Yan Dal Uzmanlık Alanı: Yüksek Lisans: Doktora: Email: Site: Özgeçmiş 1.Adı Soyadı: Recep Erol Sezer 2.Doğum Tarihi: 5 Haziran 1946 3.Ünvanı: Profesör 4.Öğrenim Durumu: Prof.

Detaylı

Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL

Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta:

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fransız Dili ve Hacettepe Üniversitesi 1979. Doktora Halk Eğitimi Ankara Üniversitesi 1988

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fransız Dili ve Hacettepe Üniversitesi 1979. Doktora Halk Eğitimi Ankara Üniversitesi 1988 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Firdevs GÜNEŞ 2. Doğum Tarihi: 06.06.1956 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fransız Dili ve Hacettepe Üniversitesi 1979 Edebiyatı Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Y.Resim Bölümü DGSA. Y. Lisans GSF. Resim Bölümü Mimar Sinan Üniversitesi 1983

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Y.Resim Bölümü DGSA. Y. Lisans GSF. Resim Bölümü Mimar Sinan Üniversitesi 1983 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nurcan PERDAHCI Doğum Tarihi: 08 10 1960 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Y.Resim Bölümü DGSA Y. Lisans GSF. Resim Bölümü Mimar Sinan Üniversitesi 1983 S.Yeterlik

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı: Mustafa KINIK Doğum Tarihi: 05 Şubat 1970 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Eğitimi Bölümü Gazi Üniversitesi 1992 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Unvanlar: Yardımcı Doçentlik Tarihi : 30.04.2002 Doçentlik Tarihi : Profesörlük Tarihi :

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Unvanlar: Yardımcı Doçentlik Tarihi : 30.04.2002 Doçentlik Tarihi : Profesörlük Tarihi : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Neşe ÇAPRAZ 2. Doğum Tarihi : 21.09.1959 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Orta Öğrenim: İstanbul Erkek Lisesi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Sosyal Hizmet Uzmanı-Hukukçu Prof. Dr. Kasım KARATAŞ Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. Sosyal Hizmet Uzmanı-Hukukçu Prof. Dr. Kasım KARATAŞ Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü ÖZGEÇMİŞ Sosyal Hizmet Uzmanı-Hukukçu Prof. Dr. Kasım KARATAŞ Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Tarih:04 Mayıs 2011 Çarşamba Adı ve Soyadı: Kasım KARATAŞ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Alis KOSTANOĞLU 2. Doğum Tarihi: 21 Mart 1973 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. Fizyoterapist 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Recep ÖZKAN Doğum Tarihi: 26.01.1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Eğitim Programları ve Öğretim Ankara Üniversitesi 1990 Lisans Eğitim Bilimleri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Davut İbrahimoğlu Doğum Tarihi: 01.07.1951 Doğum Yeri: Tebriz - İran Adres: Başvekil Cad.(Çapa Kan Merkezi Karşısı)Metin Apt.No:51/3 Çapa- Fatih İSTANBUL

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : Mehmet ŞİŞMAN Doğum Tarihi ve Yeri : Eskişehir/Sivrihisar, 1951 İş Adresi : Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 06539 Bilkent- Ankara Telefon : +90[312]298-7000 Belgegeçer

Detaylı

Vatan Hastaneler Grubu Alman Hastanesi, Kadın Doğum. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Kadın ve Çocuk. Sağlığı Eğitim ve Araştırma Birimi

Vatan Hastaneler Grubu Alman Hastanesi, Kadın Doğum. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Kadın ve Çocuk. Sağlığı Eğitim ve Araştırma Birimi 1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Tülay (ŞAHİN) YILMAZ e-mail: tyilmaz@istanbul.edu.tr Doğum Tarihi: 17 Ocak 1974 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik

Detaylı