DOĞAL ANTİOKSİDANLAR, YAPI-ETKİNLİK BAĞINTILARI ve ANALİZLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DOĞAL ANTİOKSİDANLAR, YAPI-ETKİNLİK BAĞINTILARI ve ANALİZLERİ"

Transkript

1 ÇMÜ FBE Kimya Anabilim Dalı Yüksek Lisans Semineri Hazırlayan: Ferah CÖMERT Danışman: Prof. Dr. Mehmet AY 17/01/2011 DĞAL ATİKSİDALAR, YAPI-ETKİLİK BAĞITILARI ve AALİZLERİ

2 İÇERİK-1- (giriş) Reaktif ksijen Türler nedir(rs)? asıl oluşurlar? edenleri, Etki Alanları ve Sonuçları Lipid peroksidasyonu hangi ara yolları kullanır? Biyomoleküller için oksidatif hasar ve oksidanların metal aracılı oluşumu ksidatif stresten organizma savunması ve ATİKSİDALAR Animasyon gösterisi Antioksidan savunma sistemleri ne şekilde gerçekleşir? Sentetik ve DĞAL ATİKSİDALAR nelerdir?...

3 Reaktif ksijen Türler (RS) ormal oksijen metabolizması sırasında az miktarda oluşurlar Serbest radikaller ve radikal olmayan türevler 2 H 2 2, H, vb. Zincir reaksiyonlarını başlatırlar Hücrede çeşitli karbon merkezli serbest organik radikaller oluştururlar Sonuç: ksidatif stres

4 ksidanlar (serbest radikaller) nasıl oluşur??? 2 + e - + H +. H 2. H 2 H H + + e - H 2 2 H e - H - + H. (Hidroperoksil radikali) (Süperoksit anyon radikali) (Hidrojen peroksit) (Hidroksil radikali) RS türlerini oluşturmak için hızlıca diğer moleküllerle etkileşir Çoğunluğu mitokondride oluşur H. + e - + H + H H H H. Harber Weiss Reaksiyonu Fe 2+ + H 2 2 Fe 3+ + H. + H - Fenton Reaksiyonu toksisitesi, 2 -. ile bağlantılı (Peroksinitrit anyonu) DA Parçalanması ve lipid oksidasyonu

5 Mitokondride RS EDELERİ Çevresel faktörler, İlaçlar, Metal iyonları, Radyasyon, İltihabi süreçler, Aşırı egzersiz SERBEST RADİKALLER Membran lipidler, ükleik asitler, Proteinler, Karbonhidratlar RS SUÇLARI Kanser, CVD, Sinir dokusu bozulumu, Diyabet, Yaşlanma süreci, Akciğer hastalıkları, Eklem iltihabı RS ETKİ ALALARI

6 Hücre bileşenlerinin şematik gösterimi Seçici, geçirgen rganeller Mitokondri vb vardır özellikte Hücre membranı oluşur Lipidler, Proteinler, glikolipid ve glikoprotein yapısında KH lar oluşur HÜCRE oluşur çekirdek bulunur Kalıtsal madde oluşur vardır sitoplazma gerçekleşir gerçekleşir DA sentezi ve onarımı, RA sentezi Çeşitli fonksiyonları Yaşamsal olaylar

7 Reaktif ksijen Türler Yüksek konsantrasyonlarda; Hücre ölümleri Hücre yapıları, Lipidler, Proteinler ve ükleik asitleri harap eden lipid peroksidasyonunu başlatır. Düşük ve ılımlı konsantrasyonlarda; Hücre çoğalması in vivo fizyolojik rol oynarlar Enerji üretimi, Hücre gelişmesi, Bulaşıcı ajanlara karşı fagositoz vb. 2.- H 2.- H. H 2 2 Lipid peroksidasyonu, Ribonükleotid hasarı Membranı geçip doku hasarı Sitotoksik ajan; canlı dokularda her moleküle hasar verir DA hasarı, membran parçalanması, Ca +2 iyonlarının serbest kalması

8 Lipid Peroksidasyonu nedir, hangi ara yolları kullanır??

9 Biyomoleküller için ksidatif hasar!!!!! H. Radikali; Pürin ve pirimidin bazları ile deoksiriboz temelini hasara uğratır Sonuç: Genetik materyalin kalıcı modifikasyonu, İlk adımda mutasyonların meydana gelmesi, Kanser ve yaşlanma H 2 H H + H H 2 H H H H oksidasyon H 2 H H H guanin 8- hidroksiguanin

10 ksidanların metal aracılı oluşumu Vücutta ağır metallerin miktarlarının artması ile oluşan risk Fe; CVD, kanser ve nörolojik hastalıklar, Cu; yüksek konsantrasyonda kanser hücrelerinin yayılması, Co(II) kompleksleri; kalp toksisitesine sebep olan oksijen radikalleri RS. RMAL HÜCRE Başlama DA hasarı DA tamiri DA hasarı üzerine RS in etkileri ve kanser oluşmasındaki rolü. HASARLAA HÜCRE Gelişme Çoğalma Apoptosis.... TÜMÖR MERKEZ DKU BZUKLUĞU eoplazma hücre durumu İlerleme Swaran J.S. Flora, xidative Medicine and Cellular Longevity 2:4, ; 2009

11 ksidatif stres ten organizma savunması!!! Antioksidanların özellikleri Serbest radikalleri süpürebilme yeteneği, Diğer antioksidanlarla etkileşime girmeli (yenilenmeli), Gen ekspresyonu üzerinde pozitif etkiye sahip olmalı, Kolayca absorblanmalı, Fizyolojik olarak dokular ve biyo sıvıları içinde belirgin bir konsantrasyona sahip olmalı, Sulu ve/veya lipid membran alanlarının her ikisinde de işlev görmeli.

12 ATİKSİDALARI, KSİDALARA ETKİSİ Daha zayıf yeni bir moleküle dönüştürme; antioksidan enzimler ksidanlara bir hidrojen aktararak inaktive etme; vitaminler, flavonoidler Hb ve ağır mineraller oksidanları kendilerine bağlar ksidatif hasar görmüş biyomolekülleri onarır

13

14 Serbest radikallere karşı hücresel savunma!!! ATİKSİDA SAVUMA SİSTEMLERİ Enzimatik Enzimatik olmayan DĞAL SD kat GPx ve Gred H + SD H katalaz 2H 2 2 2H GSH + H 2 2 2GSH + RH GPx GPx GSSG + 2H 2 GSSG + RH + H 2 Vitamin C ve E, Karotenoidler, Tiyol antioksidanlar, Flavonoidler, Melatonin, Lipoik asit CoQ10 Fitokimyasallar SETETİK BHT ve BHA, Propil gallat, p-ter-bütil vb.

15 İnsan vücudu doğal olarak antioksidanları üretir (%100 etkili değildir), Meyveler, sebzeler ve tıbbi bitkiler en zengin antioksidan kaynakları, Doğal ürünler antioksidanların geniş bir bölümünü sağlayan kaynaklardır, Fitobileşenler önemli antioksidan kaynağı (serbest radikal zincir reaksiyonlarını sonlandırır) CVD kanser Bozulmuş hücre homeostazı RS in birikmesi

16 İÇERİK-2- (gelişme) 1. Yaygın DĞAL ATİKSİDALAR ın Literatürdeki çalışmalarla örneklendirilmesi; Vitamin C ve E, Melatonin, Glutatiyon, Karotenoidler, Selenyum, Polifenolik bileşikler 2. Yapı-etkinlik bağıntıları ve antioksidan işbirliği, 3. Bitki numunesinin maruz kaldığı aşamalar? 4. Antioksidanların gıdalardan ve destek ürünlerinden alınması sonucunda neden aynı etkiyi göstermedikleri

17 Vitamin C Askorbik asit Vitamin E α-tokoferol Vücudun sulu ortamında çalışır, iyonlaşabilen 2 H grubuna sahiptir.- 2 ve H. uzaklaştırır, ortamdan Düşük konsantrasyonlarda serbest radikal rxn. larının katalisti veya pro- oksidan olarak değerlendirilir, Yüksek konsantrasyonlarda güçlü antioksidan, Görevi: oksidatif DA, lipid ve protein hasarının oluşumunu indirgemek Zincir kırıcı antioksidan olarak bilinir, GPx ile Vit E; serbest radikallere karşı birbirlerini tamamlayıcı etki gösterirler GPx: oluşmuş peroksitleri ortadan kaldırır Vit E: peroksitlerin sentezini engeller Selenyumun organizmadan kaybını önler ve Se ihtiyacını azaltır tokoferol türlerinin antioksidan aktiviteleri alfa > beta > gama > delta şeklindedir. Görevi: lipid peroksidasyonuna karşı koruma Antioksidan işbirliği Sinerjistik etki

18 DÖR % 99.9 AscH 2 AscH - Asc 2- H H H H pk= 4.1 H pk=11.8 H H H - H - - -e H H AscH. H Asc -. H -H +. R. H +H + pk = RH α-tokoferol CH 3 α-tokotrienol CH 3 H H H CH 3 CH 3 H CH 3 3 H CH 3 CH 3 CH 3 CH 3 3

19 Epifiz bezinin en önemli ürünü MELATİ ve ATİKSİDA GÜCÜ 5-Metoksi--asetiltriptamin H 3 C H CH 3 İki şekilde etki; H. H H 3 C H H İndolil radikali H.. H CH H H H H CH 3 Reseptörden bağımsız olarak oksidan maddeye elektron sağlar (doğrudan süpürücü etki) H 2 2, 2 -. H H H Siklik 3-hidroksi melatonin CH 3 İdrarla atılım H 3 C H CH3 H Ṅ. H Endojen kaynaklı mekanizmaları reseptör bağımlı olarak harekete geçirerek gösterdiği indirekt etki (İS enzimini inhibe eder ve miktarı düşer)

20 KSİDATİF FSFRİLASY ETKİLİĞİİ ARTTIRIR KSİJEDE TÜREYE RADİKALLERİ DETKSİFİYE EDER ADEZY MLEKÜLLERİİ AZALTIR GEİŞ ve YAYGI HÜCRE İÇİ DAĞILIM GÖSTERİR H 3 C H H CH 3 ATİKSİDA EZİMLERİ UYARIR MELATİ TÜM MRFFİZYLJİK BARİYERLERİ GEÇER HÜCRE MEMBRAII STABİLİZE EDER İTRJEDE TÜREYE RADİKALLERİ DETKSİFİYE EDER

21 Piper hispidinervum karabiber bitkisi safrol Karsinojen olmasından dolayı yasaklanmıştır isosafrol Kansere sebep olan safrol ün DA üzerine hasar oluşturucu etkisini MELATİ inhibe eder İsosafrol türevi de sanayide bir çeşit boya olan heliotropin in sentezinde kullanılmış, ama ecstasy gibi psikoaktif maddelerin sentezlerinin başlangıç maddesi olarak kullanılmasının ardından sadece tıpta kullanımına izin verilmiştir. H ecstasy

22 Tiyol antioksidanların ATİKSİDA gücü SH H - - H H 3 + Glutamat Sistein Glisin Glutatiyon (GSH) GSH + R. GS. + GS. GS. + RH GSSG Hücre içinde birikir, GSH/GSSG oranı oksidatif stresin iyi bir ölçümüdür Tek e- kaybına kolaylıkla uyum sağlayan Sülfür atomu S S Lipoik asit(la) CH SH HS Dihidrolipoik asit(dhla) CH farkı Su ve yağda çözünebildiğinden hücresel membranlarda geniş bir şekilde dağıldığından, güçlü antioksidanlardır. Dokularda hızlıca indirgenmiş formuna dönüştürülür. ksidanları söndürme etkisi vardır, vitamin C ve E, glutatiyon u yeniler, oksitlenmiş proteinleri tamir eder CVD, sinir sistemi bozulması, HIV infeksiyonları vb birçok hastalığı engeller Fenton reaksiyonunda oluşan H. miktarını azaltır

23 Karotenoidler (likopen, lutein) ve glukozinolatlar H 3 C H 3 C CH 3 CH 3 CH 3 CH 3 CH 3 H 3 C CH 3 CH 3 Glukozinolatlar Trans β-karoten Antioksidan etkisi konjuge çift bağlarından ileri gelir, etkili yüksek kons.da peroksidatif hasardan lipidleri korur, Kanser hücreleri üzerinde antiproliferatif etkiye (hücre bölünmesi yoluyla çoğalma) sahiptir Cruciferous (turpgiller) familyasında (brokoli, lahananın tüm çeşitleri, karnabahar) bol miktarda bulunan önemli fitokimyasallar, bitki hücre duvarının parçalanmasından sonra açığa çıkarlar, endojen tiyoglukozidazlar tarafından enzimatik hidrolize maruz kalırlar, çok değişik biyolojik aktiviteler ile yapısal olarak farklı bileşik ürünleri (izotiyosiyanatlar, tiyosiyanatlar ve nitriller) üretirler, Bu aktif bileşikler sitokrom P450 nin inhibisyonunu sağlar.

24 Selenyumun ATİKSİDA etkisi ormal hücrelerin kanserli hücrelere dönüşümünü önleyen antimutajenik ajan, Seleno enzimleri; oksijen metabolizması, kanser hücrelerinde apoptosisin başlaması, hücre bölünmesinin kontrolünde ve bağışıklık sisteminin işlevini yerine getirmesinde rol oynar. Kansere karşı koruyucu etkisi Amerika da araştırılmış; günlük dozun 200 µg olması ile kanser hastalığı riskini azaltmadığı görülmüştür. Ancak Çin de β-karoten ve α-tokoferol ile 50 µg Se kombine edildiğinde mide kanserini engellediği gözlenmiştir. in vitro çalışmalar oksidatif stresten DA hasarını azalttığını raporlamıştır. Son çalışmalar: kanser büyüme hücreleri, kültürler üzerindeki apoptosis, dozuna ve oluşumuna bağlı olarak hayvanlarda kanser oluşumu üzerine inhibisyon etkisini göstermiştir. Clara Balsano, Current Pharmaceutical Design, 2009, 15,

25 Polifenolik (PP) bileşiklerin temel sınıfları ile gerçekleştirdiği biyosentetik arayolu H resveratrol H fenilalanin H p-kumarik asit H H Üzüm ve kırmızı şarapta Fungal infeksiyonlar, CVD, yaşlanma vb. etkili LDL kolesterolünün (kötü kolesterol) oksidasyonunu inhibe eder, serbest radikal süpürücü aktivitesi oldukça yüksektir stilbenler sinnamik asitler H kalkonlar flavonoidler H prosiyanidinler antosiyaninler H H narinjenin kalkon H H kersetin H H H PP değildir, bazı fonksiyonel özellikleri PP lere benzer H H + H H H siyanidin

26 Bitkilerde bol miktarda bulunan Flavonoidlerin ATİKSİDA kimyası H A C ' H H B 6' 3' 4' 5' H Elektron delokalizasyonuna etki ederek yüksek kararlılıkta flavonoid radikalini oluşturur 3' H Konjugasyon B halkasının elektron delokalizasyonuna katkı sağlar H H A H C ' H B 6' 4' 5' Dragan Amic, Current Medicinal Chemistry, 2007, 14, Max. radikal uzaklaştırma etkisi sağlar

27 3,4 -dih flavonoidlerin antioksidan etkilerinin mekanizması H H H. H R. RH H H bağlı kararlı Flavonoid fenoksil radikali H H H H H. H H R. RH Kararlı kinon yapısı H H H H Dragan Amic, Current Medicinal Chemistry, 2007, 14,

28 Flavonoidlere metal iyon bağlanmasında katkıda bulunan konumlar H +n Me H H 3, 4 dih konumları H Me +n H Me +n C-3 ve C-5 H grupları ve 4-okso grubu Dragan Amic, Current Medicinal Chemistry, 2007, 14,

29 Flavonoidlerin yaygın yapı sınıfları (2-fenilbenzopiranlar) ' 5' 4' 3' 2' ' 5' 4' 3' 2' H ' 5' 4' 3' 2' ' 5' 4' 3' 2' H ' 5' 4' 3' 2' H Flavon (apigenin) Flavonol (kersetin) Flavanon (hesperetin) flavan-3-ol (kateşin) Flavanonol (Taxifolin) İsoflavon (genistein) ' 5' 4' 3' 2'

30 Kersetin in oksidasyonu ve glutatyon (GSH) ile işbirliği H H SH H H H Kersetin - H H 3 + GSH H - [] H H H kersetin o-kinon H QQ H H kersetin p-kinon Tiyol gruplarını arillemesi nedeniyle çeşitli toksik etkiler gösterir + GSH H SG H H 6-glutatiyonil kersetin (6-GSQ) H H SG H H H 8-glutatiyonil kersetin (8-GSQ) H H GSH; QQ ya karşı korur Tiyollerle QQ nun bağlanması membran geçirgenliğinin artması gibi toksik etkilere neden olur Awad et al., 2002

31 Kersetin in in vivo ve in vitro toksik ve yararlı etkilerinin şematik gösterimi R 1 R 2 R 4 R 3 Yararlı etkileri H Kersetin Toksik etkileri Kinon oluşumu in vitro Genotoksisite in vitro

32 Yeşil çay kateşinleri ve antioksidatif etkileri Lipid peroksidasyonunu durdurur ve metallerin bağlandığı öncelikli konumlar H H H H H H H H H H (-)-epikateşin -H sayısı azaldıkça Antioksidan etki azalır H (-)-epikateşin-3-gallat H H H H H H H H H H H Etkisi fenolik grupların düzenlenmesine ve sayısına bağlıdır H H (-)-epigallokateşin H (-)-epigallokateşin-3-gallat H Etki sırası: EGCG>EGC>ECG>EC o-trihidroksi grupları ve 3-gallat esteri katkı sağlar

33 Flavonoidlerin pro-oksidan aktivitesi 2 Kararlı flavonoid fenoksil radikali prooksidan etki gösterir -H grupları ayrıca kanser gelişiminde önemli prosesler olan İmmün endotel hücre adezyonu ve damar gelişimi gibi biyolojik olaylarda rol oynarlar H. 1 H H Kinonları ve süperoksit anyon radikalini oluşturmak için oksijenle etkileşir ve zincir reaksiyonu sonlanır Yüksek miktarda geçiş metal iyonlarının varlığında gözlenir H H -H + H H 4 Aynı bileşik A-H ve P- özellik gösterebilir Pro-oksidan aktivite H gruplarının toplam sayısı ile orantılıdır

34 Bitki örneği hangi aşamalardan geçip, bileşenlerine ayrılır!!! Bitki örneği kurutulup öğütülür petrol eteri Ekstraksiyon Ekstrakt Kalıntı Metanol yağlar, steroidler, terpenler, klorofil Ekstrakt Ekstraksiyon Kalıntı Su pigmentler, alkaloidler, flavonoidler, taninler Ekstrakt Ekstraksiyon Kalıntı tuzlar, şekerler, amino asitler, bazı proteinler, çok polar bileşikler yağlar, steroidler, terpenler, klorofil

35 Flavonoidler, bitkilerden nasıl elde edilirler? Seçici özütleme yöntemi; Bitki örnegi süzme apolar çözücülerle ekstraksiyon Ekstrakt Bitki kalintisi dietileterle ekstraksiyon Bitki kalintisi etilasetatla ekstraksiyon Dietil eter ekstrakti Bitki kalintisi Etilasetat ekstrakti etanol veya metanolle Bitki kalintisi Etanol veya metanol ekstrakti FLAVIDLER

36 Polygonum hidropiper (çoban ekmeği) bitkisinden elde edilen antioksidatif flavonoidlerin etkileri nasıldır? R 1 R 2 R 4 H R 3 her biri α-tokoferolden daha aktiftir R 1 R 2 R 3 R 4 a CH 3 H H CH 3 7,4 --dimetilkersetin b H CH 3 H H 3 --metilkersetin c H H H H Kersetin d H H -Glc H İsokersitrin Antioksidatif etkileri: d>a>c>b

37 Antioksidanlar neden aynı etkiyi göstermiyorlar??? Antioksidan destek ürünleri neden risk oluşturur? Veya besinler yoluyla alınan antioksidanların destek amaçlı alınan eşdeğerlerinden farkı ne? Besinlerdeki vitaminlerin, minerallerin ve antioksidanların bir birliktelik içinde bu yararı sağladıkları bir olasılık olarak düşünülüyor. Doğal antioksidanlar besinlerde en az iki kimyasal formda bulunuyor. Vitamin C nin dehidroaskorbik asit formunu içeren antioksidanların vücutta depolanmış demir kanalıyla serbest radikallerin oluşumunu tetikleyici etkisi olduğu ve besinlerdeki etkiyi göstermeyeceği belirtiliyor. Besinlerde cis- ve trans- formlarında bulunan β-karoten, destek ürünlerinde trans formunda bulunuyor, bunun sonuçta sigara içenlerde akciğer kanseri riskini %28, kalp hastalıklarını da %17 arttırdığı iddia ediliyor.

38 İÇERİK-3 ve SUÇ Antioksidan Aktivite Ölçüm Metotları nelerdir? asıl uygulanırlar? Tez kapsamında seçilen yöntemlerin karşılaştırılması ve neden seçildikleri Enzim-aktivite ilişkisi ve sitotoksisite, Antioksidan çalışmalar nereye gidiyor? Gelecekteki yeri?

39 Antioksidan aktivite ölçüm yöntemleri TEST ÖLÇÜM YÖTEM Peroksit değeri (PV) Peroksitler ve hidroperoksitler İyodometrik titrasyon (indikatör nişasta) Dien konjugasyonu Lipid oksidasyonu içindeki 1,4- dienler Tiyobarbitürik asit reaktif maddeler (TBARS testi) Lipid oksidasyonu Örneğin kütle yüzdesindeki absorbansın artışıyla ( nm) TBA ile MDA nın kondensasyonu sonucunda pembe pigmentli kromofor ( nm) LP-586 testi Lipid oksidasyonu -metil-2-fenilindol ile MDA nın kondensasyonu ile kromofor oluşumu (586 nm) Anisidin değeri (AV) Aldehitler İsooktan-asetik asit çözücü sistemi (350 nm de absorbans) Epoksitler, ketonlar, HC lar vb son ürünler Lipid oksidasyonu Linoleik asitin sulu çözeltisi, karoten, antioksidan karıştırılır ( nm) Fikoerithirin testi Hidroksil radikallerine karşı Kımızı deniz yosunlarından elde edilen boya maddesi βfikoerithirin (yüksek floresan protein) kullanılır. (floresans şiddeti)

40 Antioksidan aktivite ölçüm yöntemleri reaksiyonlarına dayanır Elektron Transfer (ET) Antioksidanın indirgeyici yeteneğini ölçer Hidrojen Atom Transfer (HAT) Antioksidanın hidrojen verebilme yeteneğini ölçer Zincir kırma kapasitesinin ölçümü ile ilişkili Bileşiğin antioksidan kapasitesi veya radikal yakalama yeteneği H atom verebilme kolaylığı ile alakalı Folin-Ciocalteu (F-C) ayıracı ile Toplam fenoliklerin ölçümü, (TEAC) Trolox Eşiti Antioksidan Kapasite, (FRAP) Demir İyonu İndirgeyici Antioksidan Güç, CUPRAC (ksidan olarak Cu(II) kullanan toplam antioksidan potansiyel yöntemi, DPPH yöntemi RAC (ksijen Radikal Absorbans Kapasitesi) TRAP (Toplam Radikal Yakalayıcı Antioksidan Parametre)

41 HAT esaslı yöntemler; RAC (ksijen Radikal Absorbans Kapasitesi) Fitokimyasalların, bitkisel maddelerin, gıdaların antioksidan kapasitesinin ölçülmesinde çok faz kullanılır, Cao ve Prior tarafından geliştirilmiştir, Plazma ve doku homojenatlarında bulunan çeşitli doğal antioksidanların ölçümü, Peroksil radikalinin neden olduğu oksidasyonun, antioksidan tarafından inhibisyonunu temel alır, TRAP (Toplam Radikal Yakalayıcı Antioksidan Parametre) Wayner ve ark.ları tarafından geliştirilmiştir, Azo bileşiğin sıcaklıkla bozulması ile oluşturulan kontrollü lipid peroksidasyonu boyunca oksijen tüketiminin ölçülmesini temel alır, Plazmaya AAPH (2,2-azobis-(2-amidinpropan) dihidroklorür) eklendikten sonra okside olabilen materyalin oksidasyonu, reaksiyon süresince tüketilen oksijen yoluyla izlenir.

42 ET esaslı yöntemler; Folin-Ciocalteu (F-C) ayıracı ile Toplam fenoliklerin ölçümü Fenolik bileşikler ve diğer indirgeyici bileşiklerden molibdenyuma elektron transfer edilmesine dayanmaktadır, Mavi renkli kompleks oluşumu nm de spektrofotometrik olarak belirlenir, Standart bileşik olarak genellikle gallik asit kullanılır ve sonuçlar gallik asit eşiti (mg/l) olarak verilir., Protein analizi için tasarlanan bir yöntemdir, Sonradan Singleton ve ark.ları şaraptaki toplam fenolleri ölçmek için bu yöntemi kullanmıştır, Fenolik bileşikler sadece ph 10 da F-C ayıracı ile reaksiyona girer. (TEAC) Troloks Eşiti Antioksidan Kapasite Yöntemi Miller ve ark.ları tarafından geliştirilmiştir, 660, 734 ve 820 nm de maksimum olan karakteristik uzun dalga boylu absorpsiyon spektrumu gösteren ABTS radikal anyonun absorbansının antioksidan tarafından inhibisyonuna dayanır 2,2-azinobis(3-etilbenzothiazollin-6-sulfonik asit)

43 H 2 2 ile metmiyoglobinin aktivasyonu sonucu ferrilmiyoglobin radikali oluşur, Bu bileşik daha sonra ABTS ABTS - oluşmasına neden olur, Test edilecek örnek ABTS - oluşumundan önce eklenir böylece radikallerin oluşumu önlenir. - 3 S S S S 3 -. antioksidan C 2 H 5 ABTS.- C 2 H 5-3 S S S S 3 - C 2 H 5 C 2 H 5 ABTS 2- (renkli)

44 FRAP (Demir İyon İndirgeyici Antioksidan Güç Yöntemi) Düşük ph ta Fe +3 Fe +2 renkli ferröz- tripiridiltriazin [Fe (III) (TPTZ) 2 Cl 3 (TPTZ)= 2,4,6-tripiridil-s-triazin) = Herein] kompleksini oluşturur, bu demir tuzu oksidan olarak kullanılır, Asidik ortamda antioksidan varlığında kompleks Fe +2 indirgenir, renkli çözelti 595 nm de asorbansda artışa neden olur. (CUPRAC) ksidan larak Cu(II) Kullanılan Toplam Antioksidan Kapasite Yöntemi Prof. Dr. Reşat APAK tarafından geliştirilen bu yöntem; Örnekte bulunan antioksidanlar tarafından Cu(II) nin Cu(I) e indirgenmesini temel alır, Kromojenik ayıraç olan bathocuproin (2,9-dimetil-4,7-difenil-1,10- fenanthrolin) kullanılır, Cu(I) ile kompleks oluşturur 490 nm de max absorbans Askorbik asit, gallik asit ve kersetin için birkaç dk.da tamamlanır

45 antioksidan DPPH Testi (2,2-difenil-1-pikrilhidrazil) Cu 2+ oksidan Ticari olarak elde edilebilen kararlı organik nitrojen radikali, 515 nm de max absorbans, Molekülde serbest elektronun yer değiştirmesi menekşe renginin oluşmasına neden olur, Cu + A-H tarafından DPPH serbest radikaline proton transferi 517 nm de absorbansın azalmasına neden olur, Cu (II) Cu (I) 2 Bu süreç görünür alanda absorbans sabitlenene kadar takip edilir A-H H DPPH radikalinin A-H ile rxn.u A.

46 Teucrium ramosissimum (verem otu) bitki yapraklarından elde edilen ekstraktların Antioksidan aktivitesini DPPH ve TEAC yöntemleriyle incelediklerinde elde edilen grafiksel sonuçlar DPPH radikalinin karakteristik mor rengi 517 nm de spektrofotometrik olarak takip edilmiştir. Metanol ve sulu ekstraktlar, % 84,25 ve % 81,56 DPPH standart çözelti absorbansının düşme yüzdesi ile güçlü radikal süpürücüler olmuşlardır. Potasyum persülfat tarafından oluşturulan ABTS serbest radikali üzerine ekstraktların süpürücü aktivitesi Trolox un standart miktarı ile birleştirilmiştir, Sulu ekstrakt yüksek TEAC değeri sergilemiştir Environmental toxicology and pharmacology 3 1 (2011 )

47 Tez aşamasında yapılması planlanan TEAC, CUPRAC, FRAP, DPPH, F-C reaktifi ile Toplam fenoliklerin tayini metotları EDE seçildi??? Avantajları ve dezavantajları ELER??? TEAC FRAP Hem sulu hemde lipid fazda kullanılır, Fitokimyasalların antioksidan aktivitelerinde Çok kullanışlıdır, Basit ve hızlıdır, geniş ph aralığında uygulanabilir, Lipofilik ve hidrofilik bileşiklerin antioksidan kapasitesi belirlenebilir Ayrıca örnek başına 10 dk. yeterli, Fazla uzmanlık gerektirmez, Ayıraçlar çok ucuz Aralarında çok fazla fark yoktur, Sadece TEAC nötr, FRAP asidik ph ta gerçekleştirilir, Basit, hızlı, ucuz ve özel aletler gerektirmez. Bakır reaksiyon kinetikleri demirden daha hızlı, GELECEĞİ YÖTEMİ, CUPRAC-FRAP farkı F-C REAKTİFİ İLE DPPH AMAÇ: sadece toplam fenolikleri belirlemek, bazen uygun olmayabilir Uzun zaman alır TEAC ve DPPH ile bağlantılı Çok kullanılır, basit ve hızlı, Uzun ömürlü radikaldir, birçok antioksidan DPPH ile yavaş rxn.a girebilir hatta hiç

48 Humulus lupulus L. bitkisinden izole edilen harika bir antioksidan XATHHUML RS leri süpürme, CX enzimlerinin inhibisyonu, karsinojenlerin zehir etkisini giderme, Antioksidan radikal süpürücü aktivite için anahtar olan fenolik grubun yanında elektrofilik α,β-doymamış keton özelliğindedir. Hızlıca düşük aktiviteye sahip iso- formuna dönüşür. Claus Jacob, Vincent Jamier and Lalla Aicha Ba, Current pinioninchemicalbiology 2010, 15:1 7

49 HUVEC, A549 ve HFL-1 hücrelerinin büyüme eğrileri çıkarılarak MTT testi gerçekleştirilecektir. MTT yöntemi hücre çoğalmasının ve mitokondriyal fonksiyonun bir belirteci olarak kullanılır. Mitokondrilerde bulunan dehidrojenazların (süksinat dehidrojenaz) aktivitesini ölçer. Hücreler gerekli sürelerde inkübasyona bırakıldıktan sonra, besiyerleri gerekli inkübasyon sürelerinin sonunda hücrelerden uzaklaştırılacak ve MTT ilavesi yapılarak test maddelerinin hücre çoğalmasına olan etkileri saptanacaktır Tez kapsamında yapılması planlanan Enzim-Aktivite ve Sitotoksisite çalışmaları Enzimler 1 ksidoredüktaz 2 Transferazlar 3 Hidrolazlar 4 Liyazlar 5 Izomerazlar Enzymes 6 Ligazlar Lipoksijenaz Tirozinaz Asetilkolinesteraz Beta-laktamaz Proteaz Enzymes Hiyaluronidaz Sitotoksisite testi; toksik olduğu düşünülen maddenin, uygun hücre kültüründe, hücre büyüme oranı ve hücre tahribatı üzerindeki etkisi dikkate alınarak değerlendirme yapılan testler

50 DĞAL ATİKSİDA çalışmalar nereye gidiyor??? Gelecekteki yeri!!! Sentetik antioksidanlar daha ucuz ve kolay elde edilebildiklerinden dolayı hala kullanılmaktadırlar, ancak karsinojenik etkilerinin olması; çalışmaları, doğal antioksidanlara karşı daha fazla yönlendirmiştir. Kronik hastalıkların tedavisinde ve bunlardan korunmada; meyve ve sebzelerde bulunan biyoaktif antioksidan bileşiklerden faydalanılmaktadır, Doğal antioksidanların kombinasyonunun daha etkili olduğu görülmüştür, Beyin fonksiyonunu geliştirici özelliği olan ve doğal antioksidan olarak bilinen en iyi flavonoid Ginko biloba ya (en eski ağaç türü) olan ilgi 2000 yılından beri çok fazla artmıştır. MELATİ ile ilgili gelecekte yapılabilecek yeni araştırma alanları olarak; Antioksidan enzimlerin mra düzeyleri üzerine MEL ve metabolitlerinin etkisi, MEL ve sinyal iletimi, Doku ve hücrelerdeki MEL düzeyleri, MEL yapısının modifiye edilmesi, ksidatif stresle ilişkili pek çok hastalığın MEL ile tedavisi, Ultraviyole ışınlarının yaptığı deri hasarının MEL ile önlenmesi düşünülmektedir.

51 Son literatür çalışmaları; doğal ürünlerden daha farklı biyoaktif bileşik(ler) elde etmeyi ve bunların etki alanlarını genişletmeyi hedeflemiş olup, antioksidan aktivite ölçüm metotlarını ise daha yeni tekniklerle denemeye yönlendirmiştir. İlgi gün geçtikçe artmaktadır, ancak işlem süreci uzun olduğundan çalışmalar zaman almaktadır. Son literatür çalışmaları Enzim-aktivite çalışmalarının olmazsa olmazlardan olduğunu göstermiştir. Ek olarak; mikroorganizmalar ve deniz ürünlerinden de doğal bileşikler elde edilmektedir, ama bitki de olduğu gibi bunların çalışmaları fazla dikkat çekmemiştir.

52 KAYAKLAR-1- Clara Balsano, and Anna Alisi, Antioxidant Effects of atural Bioactive Compounds. Current Pharmaceutical Design, 2009, 15, Eitan Fibach and Eliezer A. Rachmilewitz, The role of antioxidants and iron chelators in the treatment of oxidative stress in thalassemia. Ann..Y. Acad. Sci (2010) c 2010 ew York Academy of Sciences. Agnes W. Boots, Guido R.M.M. Haenen, Aalt Bast, Health effects of quercetin: From antioxidant to nutraceutical. European Journal of Pharmacology 585 (2008) Saikat Sen, Raja Chakraborty, C. Sridhar, Y. S. R. Reddy, Biplab De, Free radicals, antioxidants, diseases and phytomedicines: Current Status and Future Prospect. International Journal of Pharmaceutical Sciences Review and Research Volume 3, Issue 1, July August 2010; Article 021. M. Valko a, C.J. Rhodes, J. Moncola, M. Izakovic, M. Mazura, Free radicals, metals and antioxidants in oxidative stress-induced cancer. Chemico-Biological Interactions 160 (2006) Dragan Amic, Dusanka Davidovic-Amic, Drago Beclo, Vesna Rastija, Bono Luğic and enad Trinajstic, SAR and QSAR of the Antioxidant Activity of Flavonoids. Current Medicinal Chemistry, 2007, 14, Swaran J.S. Flora, Structural, chemical and biological aspects of antioxidants for strategies against metal and metalloid exposure, xidative Medicine and Cellular Longevity 2:4, ; September/ctober 2009

53 KAYAKLAR-2- Patricia M. Aron and James A. Kennedy, Flavan-3-ols: ature, occurrence and biological activity. Mol. utr. Food Res. 2008, 52, Pon Velayutham Anandh Babu and Dongmin Liu, Green Tea Catechins and Cardiovascular Health: An Update, Current Medicinal Chemistry, 2008, 15, Claus Jacob, Vincent Jamier and Lalla Aicha Ba, Redox active secondary metabolite, Current pinionin Chemical Biology 2010, 15:1 7. Turgut Topal, Şükrü Öter, Ahmet Korkmaz, Melatonin ve kanserle ilişkisi. Gülhane Askeri Tıp Akademisi Fizyoloji Anabilim Dalı, Ankara. D. E. Stevenson and R. D. Hurst, Polyphenolic phytochemicals just antioxidants or much more? Cell. Mol. Life Sci. 64 (2007) Thomas Szekeres & Monika Fritzer-Szekeres & Philipp Saiko & Walter Jäger, Resveratrol and Resveratrol Analogues Structure Activity Relationship, Pharm Res (2010) 27: Jeremy P. E. Spencer, utrition Society Silver Medal Lecture Beyond antioxidants: the cellular and molecular interactions of flavonoids and how these underpin their actions on the brain. Proceedings of the utrition Society (2010), 69, Klaudia Jomova, Dagmar Vondrakova, Michael Lawson, Marian Valko, Metals, oxidative stress and neurodegenerative disorders. Mol Cell Biochem (2010) 345: Mena Soory, Relevance of utritional Antioxidants in Metabolic Syndrome, Ageing and Cancer: Potential for Therapeutic Targeting. Infectious Disorders - Drug Targets 2009, 9,

54 KAYAKLAR-3- J.E. Slemmer, J.J. Shacka, M.I. Sweeney and J.T. Weber, Antioxidants and Free Radical Scavengers for the Treatment f Stroke, Traumatic Brain Injury and Aging. Current Medicinal Chemistry, 2008, 15, Isabel C.F.R. Ferreira, Lillian Barros and Rui M.V. Abreu, Antioxidants in Wild Mushrooms. Current Medicinal Chemistry, 2009, 16, Michael Antolovich, Paul D. Prenzler, Emilios Patsalides, Suzanne McDonald and Kevin Robards, Methods for testing antioxidant activity. Analyst, 2002, 127, DEJIA HUAG, BXI U, AD RALD L. PRIR, The Chemistry behind Antioxidant Capacity Assays. J. Agric. Food Chem. 2005, 53, Sevil ALBAYRAK, sman SAĞDIÇ, Ahmet AKSY, Bitkisel ürünlerin ve gıdaların antioksidan kapasitelerinin belirlenmesinde kullanılan yöntemler. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 26(4): (2010). Şevket Gökpınar, Tufan Koray, Eren Akçiçek, Tolga Göksan, Yaşar Durmaz, Algal Antioksidanlar. E.Ü. Su Ürünleri Dergisi İsmet Yılmaz, Antioksidan İçeren Bazı Gıdalar ve ksidatif Stres, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 17 (2) (2010). M. Ben Sghaiera, J. Boubakera, I. Skandrania, I. Bouhlela, I. Limema, K. Ghediraa, L. Chekir-Ghedirab, Antimutagenic, antigenotoxic and antioxidant activities of phenolicenriched extracts from Teucrium ramosissimum: Combination with their phytochemical composition. Environmental toxicology and pharmacology 31 (2011) Guohua Cao, Emin Sofic and Ronald L. Prior, ATIXIDAT AD PRXIDAT BEHAVIR F FLAVIDS: STRUCTURE-ACTIVITY RELATISHIPS. Free Radical Biology & Medicine, Vol. 22, o. 5, pp , 1997

55 DİLEDİĞİİZ İÇİ TEŞEKKÜR EDERİM

Serbest radikallerin etkileri ve oluşum mekanizmaları

Serbest radikallerin etkileri ve oluşum mekanizmaları Serbest radikallerin etkileri ve oluşum mekanizmaları Serbest radikallerin yapısında, çoğunlukla oksijen yer almaktadır. (reaktif oksijen türleri=ros) ROS oksijen içeren, küçük ve oldukça reaktif moleküllerdir.

Detaylı

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE i T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE Kimya Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Asiye ARDAĞ tarafından hazırlanan Antioksidan Kapasite Tayin Yöntemlerinin Analitik

Detaylı

PEYNİR ALTI SUYU VE YOĞURT SUYUNDA Zn Ve TOPLAM ANTİOKSİDAN KAPASİTESİ TAYİNİ DANIŞMANLAR. 29 Haziran-08 Temmuz MALATYA

PEYNİR ALTI SUYU VE YOĞURT SUYUNDA Zn Ve TOPLAM ANTİOKSİDAN KAPASİTESİ TAYİNİ DANIŞMANLAR. 29 Haziran-08 Temmuz MALATYA TÜBİTAK -BİDEB Kimya Lisans Öğrencileri Kimyagerlik, Kimya Öğretmenliği, Kimya Mühendisliği- Biyomühendislik Araştırma Projesi Eğitimi Çalıştayı KİMYA-3 (ÇALIŞTAY 2012) PEYNİR ALTI SUYU VE YOĞURT SUYUNDA

Detaylı

Biochemistry Chapter 4: Biomolecules. Hikmet Geçkil, Professor Department of Molecular Biology and Genetics Inonu University

Biochemistry Chapter 4: Biomolecules. Hikmet Geçkil, Professor Department of Molecular Biology and Genetics Inonu University Biochemistry Chapter 4: Biomolecules, Professor Department of Molecular Biology and Genetics Inonu University Biochemistry/Hikmet Geckil Chapter 4: Biomolecules 2 BİYOMOLEKÜLLER Bilim adamları hücreyi

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ AĞIR METALLERİN SEBZELER ÜZERİNDE YARATTIĞI LİPİD PEROKSİDASYON DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ

ÖZEL EGE LİSESİ AĞIR METALLERİN SEBZELER ÜZERİNDE YARATTIĞI LİPİD PEROKSİDASYON DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ AĞIR METALLERİN SEBZELER ÜZERİNDE YARATTIĞI LİPİD PEROKSİDASYON DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ HAZIRLAYAN ÖĞRENCİ:Umutcan YAĞAN 9-B DANIŞMAN ÖĞRETMEN:Rüçhan ÖZDAMAR 2005 İZMİR İÇİNDEKİLER Serbest Radikal-Hidroksil

Detaylı

BİYOİNORGANİK KİMYA 5. HAFTA

BİYOİNORGANİK KİMYA 5. HAFTA BİYOİNORGANİK KİMYA 5. HAFTA ESER ELEMENTLER İnsan vücudunda en yüksek oranda bulunan element oksijendir. İkincisi ise karbondur. İnsan vücudunun kütlesinin %99 u sadece 6 elementten meydana gelir. Bunlar:

Detaylı

Can boğazdan gelir.. Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur..

Can boğazdan gelir.. Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur.. Can boğazdan gelir.. Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur.. 1 BESLENME BİLİMİ 2 Yaşamımız süresince yaklaşık 60 ton besin tüketiyoruz. Besinler sağlığımız ve canlılığımızın devamını sağlar. Sağlıklı bir

Detaylı

Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir.

Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir. METABOLİZMA ve ENZİMLER METABOLİZMA Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir. A. ÖZÜMLEME (ANABOLİZMA) Metabolizmanın yapım reaksiyonlarıdır. Bu tür olaylara

Detaylı

FENOLİK MADDELER (Resveratrol)

FENOLİK MADDELER (Resveratrol) FENOLİK MADDELER (Resveratrol) Fenolik madde nedir? Fenolik bileşikler ve daha yaygın olarak kullanılan ismi ile polifenoller benzen halkası içeren maddelerdir. Fenollerin en basit bileşikleri bir adet

Detaylı

5.111 Ders Özeti #12. Konular: I. Oktet kuralından sapmalar

5.111 Ders Özeti #12. Konular: I. Oktet kuralından sapmalar 5.111 Ders Özeti #12 Bugün için okuma: Bölüm 2.9 (3. Baskıda 2.10), Bölüm 2.10 (3. Baskıda 2.11), Bölüm 2.11 (3. Baskıda 2.12), Bölüm 2.3 (3. Baskıda 2.1), Bölüm 2.12 (3. Baskıda 2.13). Ders #13 için okuma:

Detaylı

Sıcak ve Soğuk İşleme Yöntemleriyle Domates Salçası Üretiminin Fenolik Bileşikler, Antioksidan Kapasite ve Bazı Kalite Parametreleri Üzerine Etkileri

Sıcak ve Soğuk İşleme Yöntemleriyle Domates Salçası Üretiminin Fenolik Bileşikler, Antioksidan Kapasite ve Bazı Kalite Parametreleri Üzerine Etkileri ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Sıcak ve Soğuk İşleme Yöntemleriyle Domates Salçası Üretiminin Fenolik Bileşikler, Antioksidan Kapasite ve Bazı Kalite Parametreleri Üzerine Etkileri Burçak Uçar,

Detaylı

FENOLİK BİLEŞİKLER 4

FENOLİK BİLEŞİKLER 4 ÇALIŞMANIN AMACI Bu çalışmada Giresun/Şebinkarahisar yöresinde üretilen dut ve karadut pekmezlerinde insan sağlığı açısından gerekli olan toplam fenolik içeriği ile olumsuz işleme, taşıma ve depolama koşullarından

Detaylı

Arı Ürünlerinin Antioksidan Özellikleri ve Biyoyararlılığı

Arı Ürünlerinin Antioksidan Özellikleri ve Biyoyararlılığı BAL VE DİĞER ARI ÜRÜNLERİ İLE SAĞLIKLI YAŞAM PLATFORMU 5 Temmuz 2012 İstanbul Arı Ürünlerinin Antioksidan Özellikleri ve Biyoyararlılığı Prof.Dr. Dilek BOYACIOĞLU İTÜ Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Bal

Detaylı

Suyun Radyasyon Kimyası

Suyun Radyasyon Kimyası Suyun Radyasyon Kimyası Radyobiyolojide ve reaktör teknolojisinde kimyasal işlemlerde su ve sulu çözeltilerin önemi nedeniyle suyun radyasyon kimyası deneysel ve teorik çalışmalarda esas konu olmuştur.

Detaylı

Hd 50. Hidrojen Molekülleri. Hidrojen bakımından zengin alkali su. Gerekli mineral takviyeleri. Üstün antioksidan etkisi

Hd 50. Hidrojen Molekülleri. Hidrojen bakımından zengin alkali su. Gerekli mineral takviyeleri. Üstün antioksidan etkisi Hd 50 Hidrojen Molekülleri Hidrojen bakımından zengin alkali su Üstün antioksidan etkisi Gerekli mineral takviyeleri Dayanıklı ve mükemmel performans Hidrojen molekülleri doğal ortamda bulunur, basit yapıdadır

Detaylı

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MÜFREDATI

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MÜFREDATI I. YARIYILI T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MÜFREDATI B 601 Temel Biyokimya I Zorunlu 3 0 3 4 B

Detaylı

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ANALİZ VE ENDÜSTRİYEL HİZMETLER DÖNER SERMAYE LİSTESİ

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ANALİZ VE ENDÜSTRİYEL HİZMETLER DÖNER SERMAYE LİSTESİ T.C. ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ANALİZ VE ENDÜSTRİYEL HİZMETLER DÖNER SERMAYE LİSTESİ 2014 DENEY VEYA HİZMET ADI FİYAT (TL) 1000

Detaylı

Özel Formülasyon DAHA İYİ DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA YUMURTA IÇIN AGRALYX!

Özel Formülasyon DAHA İYİ DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA YUMURTA IÇIN AGRALYX! Özel Formülasyon DAHA İYİ Yumurta Verimi Kabuk Kalitesi Yemden Yararlanma Karaciğer Sağlığı Bağırsak Sağlığı Bağışıklık Karlılık DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA YUMURTA IÇIN AGRALYX!

Detaylı

I. YARIYIL TEMEL BİYOKİMYA I (B 601 TEORİK 3, 3 KREDİ)

I. YARIYIL TEMEL BİYOKİMYA I (B 601 TEORİK 3, 3 KREDİ) T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL TEMEL BİYOKİMYA I (B 601 TEORİK 3, 3

Detaylı

00220 Gıda Biyokimyası

00220 Gıda Biyokimyası 00220 Gıda Biyokimyası Hazırlayan: Doç.Gökhan DURMAZ 00220 Gıda Biyokimyası-Şubat 2013 1 Bu notların hazırlanmasında aşağıdaki eserlerden yararlanılmıştır; Biyokimya, Engin Gözükara, Nobel Tip Kitabevi,

Detaylı

Serbest radikal. yörüngelerinde) eşleşmemiş tek. gösteren, nötr ya da iyonize tüm atom veya moleküllere denir.

Serbest radikal. yörüngelerinde) eşleşmemiş tek. gösteren, nötr ya da iyonize tüm atom veya moleküllere denir. Superoxide Dismutase Hazırlayanlar: Funda İLHAN (050559017) Ebru KORKMAZ (050559021) Mehtap BİRKAN (050559008) Nihan BAŞARAN (050559007) Prof. Dr. Figen ERKOÇ Gazi Eğitim Fakültesi GAZİ İ ÜNİVERSİTESİİ

Detaylı

Atomlar ve Moleküller

Atomlar ve Moleküller Atomlar ve Moleküller Madde, uzayda yer işgal eden ve kütlesi olan herşeydir. Element, kimyasal tepkimelerle başka bileşiklere parçalanamayan maddedir. -Doğada 92 tane element bulunmaktadır. Bileşik, belli

Detaylı

Bu çalışmada betakaroten oksidasyonuna sıcaklık,ışık, süre ve gallik asitin etkisi araştırılmıştır.

Bu çalışmada betakaroten oksidasyonuna sıcaklık,ışık, süre ve gallik asitin etkisi araştırılmıştır. BETA KAROTEN OKSİDASYONUNA SICAKLIK, IŞIK, SÜRE ve GALLİK ASİTİN ETKİSİ ÖZET Bu çalışmada betakaroten oksidasyonuna sıcaklık,ışık, süre ve gallik asitin etkisi araştırılmıştır. Soğukta ve karanlıkta muhafaza

Detaylı

SERBEST RADİKALLER, OKSİDATİF STRES VE ANTİOKSİDAN SİSTEMLER

SERBEST RADİKALLER, OKSİDATİF STRES VE ANTİOKSİDAN SİSTEMLER SERBEST RADİKALLER, OKSİDATİF STRES VE ANTİOKSİDAN SİSTEMLER SERBEST RADİKALLER Serbest radikaller dış yörüngelerinde eşlenmemiş elektron bulundurmaları nedeniyle diğer bileşiklerden farklı kimyasal bileşiklerdir.

Detaylı

6. BÖLÜM MİKROBİYAL METABOLİZMA

6. BÖLÜM MİKROBİYAL METABOLİZMA 6. BÖLÜM MİKROBİYAL METABOLİZMA 1 METABOLİZMA Hücrede meydana gelen tüm reaksiyonlara denir Anabolizma: Basit moleküllerden kompleks moleküllerin sentezlendiği enerji gerektiren reaksiyonlardır X+Y+ENERJİ

Detaylı

Yeni Nesil Optik ve Elektronik Malzemeler: Tasarım Sentez ve Uygulamalar

Yeni Nesil Optik ve Elektronik Malzemeler: Tasarım Sentez ve Uygulamalar Yeni esil Optik ve Elektronik Malzemeler: Tasarım Sentez ve Uygulamalar Dr FATİH ALGI falgi@comu.edu.tr Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Organik Malzeme Laboratuvarı (LOM) 25.01-02.02.2014 1 Sensör

Detaylı

HÜCRE FİZYOLOJİSİ Hücrenin fiziksel yapısı. Hücre membranı proteinleri. Hücre membranı

HÜCRE FİZYOLOJİSİ Hücrenin fiziksel yapısı. Hücre membranı proteinleri. Hücre membranı Hücrenin fiziksel yapısı HÜCRE FİZYOLOJİSİ Hücreyi oluşturan yapılar Hücre membranı yapısı ve özellikleri Hücre içi ve dışı bileşenler Hücre membranından madde iletimi Vücut sıvılar Ozmoz-ozmmotik basınç

Detaylı

KİMYA-IV. Yrd. Doç. Dr. Yakup Güneş

KİMYA-IV. Yrd. Doç. Dr. Yakup Güneş KİMYA-IV Yrd. Doç. Dr. Yakup Güneş Organik Kimyaya Giriş Kimyasal bileşikler, eski zamanlarda, elde edildikleri kaynaklara bağlı olarak Anorganik ve Organik olmak üzere, iki sınıf altında toplanmışlardır.

Detaylı

ayxmaz/biyoloji Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H

ayxmaz/biyoloji Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H 2.Radyoaktif izotoplar biyologları için önemlidir? Aşağıda radyoakif maddelerin kullanıldığı alanlar sıralanmıştır.bunlarla

Detaylı

Günde bir elma doktoru evden uzak tutar.

Günde bir elma doktoru evden uzak tutar. ELMANIN FAYDALARI Günde bir elma doktoru evden uzak tutar. Elmanın Sağlığa Faydaları Elma A, E, B6, C, K vitamin kaynağıdır, bunun yanında yüksek miktarda potasyum ve çeşitli mineralleri içeren su içerir.

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MOR HAVUÇ, KONSANTRESİ, ŞALGAM SUYU, NAR SUYU VE NAR EKŞİSİ ÜRÜNLERİNDE ANTİOKSİDAN AKTİVİTESİ TAYİNİ VE FENOLİK MADDE PROFİLİNİN BELİRLENMESİ YÜKSEK

Detaylı

Hücre Proliferasyonu ve Testleri

Hücre Proliferasyonu ve Testleri 1 Hücre Proliferasyonu ve Testleri Normal Hücre Çoğalması Normal dokularda, hücre bölünmesi ve çoğalması organizmanın devamlılığı için bir gereklilik;r. Hücre çoğalmasının olması gerekenden farklı olması

Detaylı

Lourdes. Serbest Radikallerle Savaşan SAĞLIK ve GENÇLİK DOLU SU

Lourdes. Serbest Radikallerle Savaşan SAĞLIK ve GENÇLİK DOLU SU Lourdes Serbest Radikallerle Savaşan SAĞLIK ve GENÇLİK DOLU SU Serbest Radikaller Yaşlanma sürecinin en önemli unsurlarından biri serbest radikallerin hücrelerimiz ve DNA mıza verdiği zararlardır. Serbest

Detaylı

Gıda Kimyası II Gıdaların işlenmesi sırasında ortaya çıkan reaksiyonlar. Vural Gökmen

Gıda Kimyası II Gıdaların işlenmesi sırasında ortaya çıkan reaksiyonlar. Vural Gökmen Gıda Kimyası II Gıdaların işlenmesi sırasında ortaya çıkan reaksiyonlar Vural Gökmen Gıda İşleme Gıda işlemenin derecesi (şiddeti) Gıda işlemenin nedenleri Gıda işleme şekilleri Aşırı işlenmişgıdalar üzerinekaygılar

Detaylı

OKSİDATİF STRES VE ANTİOKSİDANLAR

OKSİDATİF STRES VE ANTİOKSİDANLAR OKSİDATİF STRES VE ANTİOKSİDANLAR Oksidatif Stres Analiz Parametreleri ve Oksantest Oksante Ar-Ge Laboratuvarı 2012 OKSİDATİF STRES VE ANTİOKSİDANLAR Serbest radikaller, besinlerin oksijen kullanılarak

Detaylı

I. DÖNEM - 2. DERS KURULU ( )

I. DÖNEM - 2. DERS KURULU ( ) Açıklamalar: I. DÖNEM - 2. DERS KURULU (2014-2015) Kısaltmalar: DK: Ders kurulu, IHU: İyi hekimlik uygulamaları, Mİng: Akademik/Medikal İngilizce, TDE: Türk Dili ve Edebiyatı, Bilgisayar Okur yazarlığı:

Detaylı

III-Hayatın Oluşturan Kimyasal Birimler

III-Hayatın Oluşturan Kimyasal Birimler III-Hayatın Oluşturan Kimyasal Birimler MBG 111 BİYOLOJİ I 3.1.Karbon:Biyolojik Moleküllerin İskeleti *Karbon bütün biyolojik moleküllerin omurgasıdır, çünkü dört kovalent bağ yapabilir ve uzun zincirler

Detaylı

BT 10 DALINDAN VE YERDEN TOPLANAN ZEYTİNLERDEN ELDE EDİLEN YAĞLARIN KALİTELERİNİN SAPTANMASI

BT 10 DALINDAN VE YERDEN TOPLANAN ZEYTİNLERDEN ELDE EDİLEN YAĞLARIN KALİTELERİNİN SAPTANMASI BT 10 DALINDAN VE YERDEN TOPLANAN ZEYTİNLERDEN ELDE EDİLEN YAĞLARIN KALİTELERİNİN SAPTANMASI Edma Perini, Dilek Turan, Mehmet Gönen, Evren Altıok Kimya Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Fakültesi, İzmir

Detaylı

Karaciğer koruyucu DAHA İYİ DAHA SAĞLIKLI, DAHA İYİ VERİMLİ SÜRÜLER İÇİN HEPALYX

Karaciğer koruyucu DAHA İYİ DAHA SAĞLIKLI, DAHA İYİ VERİMLİ SÜRÜLER İÇİN HEPALYX Karaciğer koruyucu DAHA İYİ Karaciğer fonksiyonu Antioksidan aktivite Protein sentezi Anti-fibrotik aktivite Süt Verimi Süt Proteini Metabolik Sağlık Performans Bağışıklık Karlılık DAHA SAĞLIKLI, DAHA

Detaylı

3) Oksijenin pek çok bileşiğindeki yükseltgenme sayısı -2 dir. Ancak, H 2. gibi peroksit bileşiklerinde oksijenin yükseltgenme sayısı -1 dir.

3) Oksijenin pek çok bileşiğindeki yükseltgenme sayısı -2 dir. Ancak, H 2. gibi peroksit bileşiklerinde oksijenin yükseltgenme sayısı -1 dir. 5.111 Ders Özeti #25 Yükseltgenme/İndirgenme Ders 2 Konular: Elektrokimyasal Piller, Faraday Yasaları, Gibbs Serbest Enerjisi ile Pil-Potansiyelleri Arasındaki İlişkiler Bölüm 12 YÜKSELTGENME/İNDİRGENME

Detaylı

METABOLİK DEĞİŞİKLİKLER VE FİZİKSEL PERFORMANS

METABOLİK DEĞİŞİKLİKLER VE FİZİKSEL PERFORMANS METABOLİK DEĞİŞİKLİKLER VE FİZİKSEL PERFORMANS Aerobik Antrenmanlar Sonucu Kasta Oluşan Adaptasyonlar Miyoglobin Miktarında oluşan Değişiklikler Hayvan deneylerinden elde edilen sonuçlar dayanıklılık antrenmanları

Detaylı

DOĞAL VE SENTETİK ANTİOKSİDAN BİLEŞİKLERİN ANTİOKSİDAN KAPASİTELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

DOĞAL VE SENTETİK ANTİOKSİDAN BİLEŞİKLERİN ANTİOKSİDAN KAPASİTELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI KİM-YL-211-1 DOĞAL VE SENTETİK ANTİOKSİDAN BİLEŞİKLERİN ANTİOKSİDAN KAPASİTELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Rukiye YAVAŞER Tez Danışmanı:

Detaylı

Nötronlar kinetik enerjilerine göre aşağıdaki gibi sınıflandırılırlar

Nötronlar kinetik enerjilerine göre aşağıdaki gibi sınıflandırılırlar Nötronlar kinetik enerjilerine göre aşağıdaki gibi sınıflandırılırlar Termal nötronlar (0.025 ev) Orta enerjili nötronlar (0.5-10 kev) Hızlı nötronlar (10 kev-10 MeV) Çok hızlı nötronlar (10 MeV in üzerinde)

Detaylı

Optimal Beslenmede Meyve Suyu Tüketiminin Yeri ve Önemi: Yeni Yaklaşımlar ve Yeni Görüşler Paneli 30 Mayıs 2012

Optimal Beslenmede Meyve Suyu Tüketiminin Yeri ve Önemi: Yeni Yaklaşımlar ve Yeni Görüşler Paneli 30 Mayıs 2012 Gamze Toydemir ve Prof. Dr. Dilek BOYACIOĞLU Optimal Beslenmede Meyve Suyu Tüketiminin Yeri ve Önemi: Yeni Yaklaşımlar ve Yeni Görüşler Paneli 30 Mayıs 2012 Familya: Rosaceae; Cins: Prunus Vişne kalitesinde

Detaylı

Hedefe Spesifik Beslenme Katkıları

Hedefe Spesifik Beslenme Katkıları Hedefe Spesifik Beslenme Katkıları Hayvan Beslemede Vitamin ve Minerallerin Önemi Vitaminler, çiftlik hayvanlarının, büyümesi, gelişmesi, üremesi, kısaca yaşaması ve verim vermesi için gerekli metabolik

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. ALABAŞ (Brassica oleracea var.gongylodes) BİTKİSİNİN ANTİOKSİDAN AKTİVİTESİNİN İNCELENMESİ.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. ALABAŞ (Brassica oleracea var.gongylodes) BİTKİSİNİN ANTİOKSİDAN AKTİVİTESİNİN İNCELENMESİ. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ALABAŞ (Brassica oleracea var.gongylodes) BİTKİSİNİN ANTİOKSİDAN AKTİVİTESİNİN İNCELENMESİ Gülçin AKAGÜN YÜKSEK LİSANS TEZİ KİMYA ANABİLİM DALI Danışman Doç.

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : CANLILAR VE HAYAT ÜNİTE 6 : CANLILAR VE ENERJİ İLİŞKİLERİ

ÖĞRENME ALANI : CANLILAR VE HAYAT ÜNİTE 6 : CANLILAR VE ENERJİ İLİŞKİLERİ ÖĞRENME ALANI : CANLILAR VE HAYAT ÜNİTE 6 : CANLILAR VE ENERJİ İLİŞKİLERİ B FOTOSENTEZ : 1 Güneş Enerjisinin Dönüştürülüp Depolanması 2 Fotosentez Olayı (Karbondioksit Özümlemesi) 3 Fotosentez Hızını Etkileyen

Detaylı

İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji ABD Prof. Dr. Filiz Aydın

İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji ABD Prof. Dr. Filiz Aydın İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji ABD Prof. Dr. Filiz Aydın Mitokondri, ökaryotik organizmanın farklı bir organeli Şekilleri küremsi veya uzun silindirik Çapları 0.5-1 μm uzunlukları 2-6 μm Sayıları

Detaylı

BMM307-H02. Yrd.Doç.Dr. Ziynet PAMUK

BMM307-H02. Yrd.Doç.Dr. Ziynet PAMUK BMM307-H02 Yrd.Doç.Dr. Ziynet PAMUK ziynetpamuk@gmail.com 1 BİYOELEKTRİK NEDİR? Biyoelektrik, canlıların üretmiş olduğu elektriktir. Ancak bu derste anlatılacak olan insan vücudundan elektrotlar vasıtasıyla

Detaylı

LİPİDLER VE METABOLİZMASI

LİPİDLER VE METABOLİZMASI LİPİDLER VE METABOLİZMASI Lipidler bitki ve hayvan dokusunda bulunup, suda çözünmeyen, fakat eter, aseton, kloroform ve benzen gibi polar olmayan çözücülerde çözünen organik bileşiklerdir. Lipidler Weende

Detaylı

HISTOLOJIDE BOYAMA YÖNTEMLERI. Dr. Yasemin Sezgin. yasemin sezgin

HISTOLOJIDE BOYAMA YÖNTEMLERI. Dr. Yasemin Sezgin. yasemin sezgin HISTOLOJIDE BOYAMA YÖNTEMLERI Dr. Yasemin Sezgin yasemin sezgin HÜRESEL BOYAMANIN TEMEL PRENSİPLERİ Hem fiziksel hem kimyasal faktörler hücresel boyamayı etkilemektedir BOYAMA MEKANIZMASı Temelde boyanın

Detaylı

DÖNEM 1- A, 3. DERS KURULU (2015-2016)

DÖNEM 1- A, 3. DERS KURULU (2015-2016) DÖNEM 1- A, 3. DERS KURULU (2015-2016) DERS SAATİ DERS ADI DERS KONUSU DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ 4. DK 1. Hafta 07 Aralık Pazartesi Mikrobiyoloji Mikrobiyolojinin tarihçesi ve mikroorganizmalara genel

Detaylı

İ. Ü İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Filiz Aydın

İ. Ü İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Filiz Aydın İ. Ü İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Filiz Aydın Hücre iletişimi Tüm canlılar bulundukları çevreden sinyal alırlar ve yanıt verirler Bakteriler glukoz ve amino asit gibi besinlerin

Detaylı

Yağ Asitlerinin Metabolizması- I Yağ Asitlerinin Yıkılması (Oksidasyonu)

Yağ Asitlerinin Metabolizması- I Yağ Asitlerinin Yıkılması (Oksidasyonu) Yağ Asitlerinin Metabolizması- I Yağ Asitlerinin Yıkılması (Oksidasyonu) Yrd. Doç. Dr. Bekir Engin Eser Zirve Üniversitesi EBN Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya A.B.D. Yağ Asitleri Uzun karbon zincirine sahip

Detaylı

YAĞLAR (LİPİTLER) Yağların görevleri:

YAĞLAR (LİPİTLER) Yağların görevleri: LİPİTLER (YAĞLAR) YAĞLAR (LİPİTLER) Yapılarında C,H, O den başka N,P da bulunabilir. İçerikleri C miktarı O a göre daha fazla olduğu için çok enerji verirler. Yağlar solunumda kullanılınca çok oksijen

Detaylı

FAQ-TIENS DICHO II.Nesil Meyve&Sebze Temizleyici

FAQ-TIENS DICHO II.Nesil Meyve&Sebze Temizleyici FAQ-TIENS DICHO II.Nesil Meyve&Sebze Temizleyici 1. II.Nesil Meyve&Sebze Temizleyici tam olarak nedir ve nasıl çalışılır? TIENS DICHO II.Nesil Meyve&Sebze Temizleyici bir temizleme ürünü olup, gerçek hayata

Detaylı

Farmasötik Toksikoloji

Farmasötik Toksikoloji Farmasötik Toksikoloji 2014 2015 2.Not Doç.Dr. Gül ÖZHAN Absorbsiyon Kan hücreleri Dağılım Dokularda depolanma Eliminasyon Kimyasal Serum proteinleri Kan veya plazma Etki bölgesi Metabolizma Eliminasyon

Detaylı

Farmasötik Toksikoloji

Farmasötik Toksikoloji Farmasötik Toksikoloji 2015-2016 II Prof.Dr.Buket Alpertunga Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı 1 Doz-cevap ilişkisi «Her madde zehirdir, zehir olmayan madde yoktur, zehir ile ilacı birbirinden ayıran

Detaylı

TIBBİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI LİSANSÜSTÜ DERS PROGRAMI

TIBBİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI LİSANSÜSTÜ DERS PROGRAMI TIBBİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI LİSANSÜSTÜ DERS PROGRAMI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSİTÜSÜ İ Yüksek Lisans Programı SZR 101 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Ders (T+ U) 2+2 3 6 AD SZR 103 Akılcı İlaç Kullanımı 2+0

Detaylı

BÖLÜM 7 FOTOSENTEZ: IŞIK ABSORBSİYONU VE ENERJİ SENTEZİ

BÖLÜM 7 FOTOSENTEZ: IŞIK ABSORBSİYONU VE ENERJİ SENTEZİ BÖLÜM 7 FOTOSENTEZ: IŞIK ABSORBSİYONU VE ENERJİ SENTEZİ - Yılda kuru madde üretimi 230 milyar ton - % 60 ı karada - % 40 ı sucul ortamda - 500 bin fotosentetik tür - 3 milyon canlı türü 6CO 2 +12H 2 O

Detaylı

Bitkisel ürünlerin ve gıdaların antioksidan kapasitelerinin belirlenmesinde kullanılan yöntemler

Bitkisel ürünlerin ve gıdaların antioksidan kapasitelerinin belirlenmesinde kullanılan yöntemler 401 Bitkisel ürünlerin ve gıdaların antioksidan kapasitelerinin belirlenmesinde kullanılan yöntemler Sevil ALBAYRAK 1, Osman SAĞDIÇ 2, Ahmet AKSOY 1 Erciyes Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü,

Detaylı

1-GİRİ 1.1- BİYOKİMYANIN TANIMI VE KONUSU.-

1-GİRİ 1.1- BİYOKİMYANIN TANIMI VE KONUSU.- 1-GİRİ 1.1- BİYOKİMYANIN TANIMI VE KONUSU.- Biyokimya sözcüğü biyolojik kimya (=yaşam kimyası) teriminin kısaltılmış şeklidir. Daha eskilerde, fizyolojik kimya terimi kullanılmıştır. Gerçekten de Biyokimya

Detaylı

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AY EKİM 06-07 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI. SINIF VE MEZUN GRUP KİMYA HAFTA DERS SAATİ. Kimya nedir?. Kimya ne işe yarar?. Kimyanın sembolik dili Element-sembol Bileşik-formül. Güvenliğimiz ve Kimya KONU ADI

Detaylı

Membran Organizasyonu

Membran Organizasyonu Membran Organizasyonu Yrd. Doç. Dr. Aslı AYKAÇ Tıp Fakültesi Biyofizik AD Biyolojik Zarlar plazma zarları mitokondri, kloroplast, lizozom gibi organelleri sitoplazmadan ayıran hücre içi zarlar mitokondri

Detaylı

1-Tanım: Canlı yapısındaki önemli elementler ve kimyasal bağların öğretilmesi.

1-Tanım: Canlı yapısındaki önemli elementler ve kimyasal bağların öğretilmesi. ORGANİK KİMYA 1-Tanım: Canlı yapısındaki önemli elementler ve kimyasal bağların öğretilmesi. 2- b. Amaç: Canlı yapısındaki önemli elementler ve kimyasal bağlar ile ilgili genel bilgi öğretilmesi amaçlanmıştır.

Detaylı

POLİMER KİMYASI -4. Prof. Dr. Saadet K. Pabuccuoğlu

POLİMER KİMYASI -4. Prof. Dr. Saadet K. Pabuccuoğlu POLİMER KİMYASI -4 Prof. Dr. Saadet K. Pabuccuoğlu Fiziksel Etkenlerle Başlama Diğer başlama tipleri Plazma polimerizasyonu: Bir gaz halindeki monomer; plazma oluşum şartlarında düşük basınçta bir elektrik

Detaylı

NATURAZYME Naturazyme enzim grubu karbohidrazlar, proteaz ve fitaz enzimlerini içerir.

NATURAZYME Naturazyme enzim grubu karbohidrazlar, proteaz ve fitaz enzimlerini içerir. NATURAZYME Naturazyme enzim grubu karbohidrazlar, proteaz ve fitaz enzimlerini içerir. Tüm hayvanlar besinleri sindirmek için enzimleri kullanırlar. Bunlar hem hayvanın kendi sentezlediği hem de bünyelerinde

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ BUĞDAY YETİŞTİRİCİLİĞİNDE KULLANILAN HERBİSİDLERİN YARATTIĞI BİYOKİMYASAL DEĞİŞİMLER VE TOPRAK MİKROORGANİZMALARININ ÜZERİNE ETKİSİ

ÖZEL EGE LİSESİ BUĞDAY YETİŞTİRİCİLİĞİNDE KULLANILAN HERBİSİDLERİN YARATTIĞI BİYOKİMYASAL DEĞİŞİMLER VE TOPRAK MİKROORGANİZMALARININ ÜZERİNE ETKİSİ ÖZEL EGE LİSESİ BUĞDAY YETİŞTİRİCİLİĞİNDE KULLANILAN HERBİSİDLERİN YARATTIĞI BİYOKİMYASAL DEĞİŞİMLER VE TOPRAK MİKROORGANİZMALARININ ÜZERİNE ETKİSİ HAZIRLAYAN ÖĞRENCİ: Umut Can YAĞAN İZMİR 2006 İÇİNDEKİLER

Detaylı

Zeytinyağı ve Çocukluk İnsanın çocukluk döneminde incelenmesi gereken en önemli yönü, gösterdiği bedensel gelişmedir. Doğumdan sonraki altı ay ya da

Zeytinyağı ve Çocukluk İnsanın çocukluk döneminde incelenmesi gereken en önemli yönü, gösterdiği bedensel gelişmedir. Doğumdan sonraki altı ay ya da Zeytinyağı ve Çocukluk İnsanın çocukluk döneminde incelenmesi gereken en önemli yönü, gösterdiği bedensel gelişmedir. Doğumdan sonraki altı ay ya da bir yıllık sürede, bebeğin en önemli gıdasını anne sütü

Detaylı

OKSİJENLİ SOLUNUM

OKSİJENLİ SOLUNUM 1 ----------------------- OKSİJENLİ SOLUNUM ----------------------- **Oksijenli solunum (aerobik): Besinlerin, oksijen yardımıyla parçalanarak, ATP sentezlenmesine oksijenli solunum denir. Enzim C 6 H

Detaylı

Kolesterol Metabolizması. Prof. Dr. Fidancı

Kolesterol Metabolizması. Prof. Dr. Fidancı Kolesterol Metabolizması Prof. Dr. Fidancı Kolesterol oldukça önemli bir biyolojik moleküldür. Membran yapısında önemli rol oynar. Steroid hormonların ve safra asitlerinin sentezinde öncül maddedir. Diyet

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Eğitim Yılı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Eğitim Yılı Dönem I. 2. Ders Kurulu II. HÜCRE BİLİMLERİ-I Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Prof. Dr. Alirıza ERDOĞAN Yrd. Doç. Ders Kurulu

Detaylı

Stres Koşulları ve Bitkilerin Tepkisi

Stres Koşulları ve Bitkilerin Tepkisi Stres Koşulları ve Bitkilerin Tepkisi Stres nedir? Olumsuz koşullara karşı canlıların vermiş oldukları tepkiye stres denir. Olumsuz çevre koşulları bitkilerde strese neden olur. «Biyolojik Stres»: Yetişme

Detaylı

Solunum. Solunum ve odunsu bitkilerin büyümesi arasında yüksek bir korelasyon bulunmaktadır (Kozlowski ve Pallardy, 1997).

Solunum. Solunum ve odunsu bitkilerin büyümesi arasında yüksek bir korelasyon bulunmaktadır (Kozlowski ve Pallardy, 1997). SOLUNUM Solunum Solunum, canlı hücrelerdeki organik maddelerin oksidasyonuyla, enerjinin açığa çıkarılması olayı olarak tanımlanır. Açığa çıkan enerji, kimyasal enerji (ATP) olarak depolanır. Solunum ürünleri,

Detaylı

Alkoller, Eterler ve Tiyoller

Alkoller, Eterler ve Tiyoller Alkoller, Eterler ve Tiyoller Alkoller (R- OH) Alkoller, OH (hidroksil) fonksiyonel grubu taşıyan organik bileşiklerdir (alkil veya aril grubuna bağlı hidroksil) Metanol (CH 3 OH) en basit alkoldür Chemistry,

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 102: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 102: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ 05-06 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 0: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ Ders Kurulu Başkanı: / Başkan Yardımcıları: / Histoloji Embriyoloji Yrd. Doç. Dr. Bahadır Murat Demirel / Üyeler: / Tıbbi / Dersin AKTS

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 9. Sınıf

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 9. Sınıf YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI 9. Sınıf DOĞRU YANLIŞ SORULARI Nitel gözlemlerin güvenilirliği nicel gözlemlerden fazladır. Ökaryot hücrelerde kalıtım materyali çekirdek içinde bulunur. Ototrof beslenen canlılar

Detaylı

Yağ Asitlerinin β Oksidayonu. Prof. Dr. Fidancı

Yağ Asitlerinin β Oksidayonu. Prof. Dr. Fidancı Yağ Asitlerinin β Oksidayonu Prof. Dr. Fidancı Yağ Asitlerinin Beta Oksidasyonu Yağ asitlerinin enerji üretimi amacı ile yıkımında (yükseltgenme) en önemli yol β oksidasyon yoldudur. β oksidasyon yolu

Detaylı

BİTKİ BESİN MADDELERİ (BBM)

BİTKİ BESİN MADDELERİ (BBM) BİTKİ BESİN MADDELERİ (BBM) Toprak Bilgisi Dersi Prof. Dr. Günay Erpul erpul@ankara.edu.tr Işık Enerjisinin Kimyasal Enerjiye Dönüştürülmesi Fotosentez, karbon (C), oksijen (O) ve hidrojen (H) atomlarını

Detaylı

DNA ve Özellikleri. Şeker;

DNA ve Özellikleri. Şeker; DNA ve Özellikleri Hücrelerdeki hayatsal olayların yönetimini çekirdek sağlar. Çekirdek içinde, hücrenin beslenme, solunum, üreme gibi canlılık faaliyetlerin yönetilmesini sağlayan genetik madde bulunur.

Detaylı

SEKONDER METABOLİTLER

SEKONDER METABOLİTLER SEKONDER METABOLİTLER Primer bileşikler=karbohidrat+lipid+protein Sekonder bileşikler-dağılımları sınırlı Savunma, korunma, uyum, yaşamı sürdürme, nesli devam ettirme Patojen ve herbivorlara karşı koruma

Detaylı

Maskeli Hipertansiyonda Anormal Tiyol Disülfid Dengesi

Maskeli Hipertansiyonda Anormal Tiyol Disülfid Dengesi Maskeli Hipertansiyonda Anormal Tiyol Disülfid Dengesi İhsan Ateş 1, Mustafa Altay 1, Nihal Özkayar 2, F. Meriç Yılmaz 3, Canan Topçuoğlu 3, Murat Alışık 4, Özcan Erel 4, Fatih Dede 2 1 Ankara Numune Eğitim

Detaylı

Hücre zedelenmesi etkenleri. Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015

Hücre zedelenmesi etkenleri. Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015 Hücre zedelenmesi etkenleri Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015 Homeostaz Homeostaz = hücre içindeki denge Hücrenin aktif olarak hayatını sürdürebilmesi için homeostaz korunmalıdır Hücre zedelenirse ne olur? Hücre

Detaylı

Yeni Tanı Hipertansiyon Hastalarında Tiyol Disülfid Dengesi

Yeni Tanı Hipertansiyon Hastalarında Tiyol Disülfid Dengesi Yeni Tanı Hipertansiyon Hastalarında Tiyol Disülfid Dengesi İhsan Ateş 1, Nihal Özkayar 2,Bayram İnan 1, F. Meriç Yılmaz 3, Canan Topçuoğlu 3, Özcan Erel 4, Fatih Dede 2, Nisbet Yılmaz 1 1 Ankara Numune

Detaylı

LİPOPROTEİNLER. Lipoproteinler; Lipidler plazmanın sulu yapısından dolayı sınırlı. stabilize edilmeleri gerekir. kanda lipidleri taşıyan özel

LİPOPROTEİNLER. Lipoproteinler; Lipidler plazmanın sulu yapısından dolayı sınırlı. stabilize edilmeleri gerekir. kanda lipidleri taşıyan özel LİPOPROTEİNLER LİPOPROTEİNLER Lipidler plazmanın sulu yapısından dolayı sınırlı olarak çözündüklerinden, taşınmaları için stabilize edilmeleri gerekir. Lipoproteinler; komplekslerdir. kanda lipidleri taşıyan

Detaylı

T.C SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ KĠMYA ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS TEZĠ

T.C SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ KĠMYA ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS TEZĠ T.C SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ KĠMYA ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS TEZĠ ANTALYA DA YETĠġEN Ziziphus zizyphus un ANTĠOKSĠDAN AKTĠVĠTESĠ VE BĠYOKĠMAYSAL BĠLEġĠMĠNĠN ĠNCELENMESĠ DanıĢman PROF.

Detaylı

Kolesterol Metabolizması. Yrd. Doç. Dr. Bekir Engin Eser Zirve Üniversitesi EBN Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya A.B.D.

Kolesterol Metabolizması. Yrd. Doç. Dr. Bekir Engin Eser Zirve Üniversitesi EBN Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya A.B.D. Kolesterol Metabolizması Yrd. Doç. Dr. Bekir Engin Eser Zirve Üniversitesi EBN Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya A.B.D. Steroidler Steroidlerin yapı taşı birbirine yapışık 4 halkalı karbon iskelehdir, bu yapı

Detaylı

KARANFİL YAĞININ ANTİ-BAKTERİYEL VE SERBEST RADİKAL TUTUCU ANTİ- OKSİDAN ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

KARANFİL YAĞININ ANTİ-BAKTERİYEL VE SERBEST RADİKAL TUTUCU ANTİ- OKSİDAN ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ KARANFİL YAĞININ ANTİ-BAKTERİYEL VE SERBEST RADİKAL TUTUCU ANTİ- OKSİDAN ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Proje Ekibi GRUP MİKROP Muhammet ZOPUN Sercan FİDAN Ali SAKARYA PROJE AMACI Karanfil Yağının; Gram (+)

Detaylı

M. (arpa şekeri) +su S (çay şekeri) + su L.. (süt şekeri)+ su

M. (arpa şekeri) +su S (çay şekeri) + su L.. (süt şekeri)+ su KARBONHİDRATLAR Karbonhidratlar yapılarında.. (C),.. (H) ve. (O) atomu bulunduran organik bileşiklerdir. Karbonhidratların formülü ( ) ile gösterilir. Nükleik asitlerin, ATP nin, hücre, bitkilerde yapısına

Detaylı

GIDA BİYOTEKNOLOJİSİ UYGULAMA DERSİ NO:5 Enzim Analizleri

GIDA BİYOTEKNOLOJİSİ UYGULAMA DERSİ NO:5 Enzim Analizleri 1. Enzimler GIDA BİYOTEKNOLOJİSİ UYGULAMA DERSİ NO:5 Enzim Analizleri Enzimler, hücreler ve organizmalardaki reaksiyonları katalizleyen ve kontrol eden protein yapısındaki bileşiklerdir. Reaksiyon hızını

Detaylı

İ Ç İ NDEKİ LER. Çevre Mühendisliği ve Bilimi İçin Kimyanın Temel Kavramları 1. Fiziksel Kimya ile İlgili Temel Kavramlar 52.

İ Ç İ NDEKİ LER. Çevre Mühendisliği ve Bilimi İçin Kimyanın Temel Kavramları 1. Fiziksel Kimya ile İlgili Temel Kavramlar 52. İ Ç İ NDEKİ LER Ön Söz xiii K I S I M 1 Çevre Mühendisliği ve Bilimi İçin Kimyanın Temel Kavramları 1 BÖLÜM 1 Giriş 3 1.1 Su 4 1.2 Atık Sular ve Su Kirliliği Kontrolü 5 1.3 Endüstriyel ve Tehlikeli Atıklar

Detaylı

Protein Ekstraksiyonu

Protein Ekstraksiyonu Protein Ekstraksiyonu Dr.Gaye Güler Tezel Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Proteinler tüm canlı organizmalar için en önemli makromoleküllerden biridir. Bazıları yapısal komponentleri

Detaylı

Optimal Beslenmede Meyve Suyu Tüketiminin Yeri ve Önemi: Yeni Yaklaşımlar ve Yeni Görüşler

Optimal Beslenmede Meyve Suyu Tüketiminin Yeri ve Önemi: Yeni Yaklaşımlar ve Yeni Görüşler Optimal Beslenmede Meyve Suyu Tüketiminin Yeri ve Önemi: Yeni Yaklaşımlar ve Yeni Görüşler Prof. Dr. Sevinç Yücecan Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Diyete

Detaylı

ATIKSULARDA FENOLLERİN ANALİZ YÖNTEMİ

ATIKSULARDA FENOLLERİN ANALİZ YÖNTEMİ ATIKSULARDA FENOLLERİN ANALİZ YÖNTEMİ YÖNTEM YÖNTEMİN ESASI VE PRENSİBİ Fenolik maddeler uçucu özellik göstermeyen safsızlıklardan distilasyon işlemiyle ayrılır ve ph 7.9 ± 0.1 de potasyum ferriksiyanür

Detaylı

Hemodiyaliz hastalarında resistin ile oksidatif stres arasındaki ilişkinin araştırılması

Hemodiyaliz hastalarında resistin ile oksidatif stres arasındaki ilişkinin araştırılması Hemodiyaliz hastalarında resistin ile oksidatif stres arasındaki ilişkinin araştırılması Osman Yüksekyayla, Hasan Bilinç, Nurten Aksoy, Mehmet Nuri Turan Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim

Detaylı

2006 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI

2006 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 2006 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 1. BÖLÜM 1. I. Adaptasyon II. Mutasyon III. Kalıtsal varyasyon Bir populasyondaki bireyler, yukarıdakilerden hangilerini "doğal seçilim ile kazanır? D) I veii E)

Detaylı

KANSER EPİDEMİYOLOJİSİ VE KARSİNOGENEZ

KANSER EPİDEMİYOLOJİSİ VE KARSİNOGENEZ KANSER EPİDEMİYOLOJİSİ VE KARSİNOGENEZ Gökhan Erdem GATA Tıbbi Onkoloji BD 19 Mart 2014 5. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi, 19-23 Mart 2014, Antalya EPİDEMİYOLOJİ Epidemiyoloji, sağlık olaylarının görünme

Detaylı

CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ

CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ 1 CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ 1.Hücresel yapıdan oluşur 2.Beslenir 3.Solunum yapar 4.Boşaltım yapar 5.Canlılar hareket eder 6.Çevresel uyarılara tepki gösterir 7.Büyür ve gelişir (Organizasyon) 8.Üreme

Detaylı

HÜCRE. Yrd.Doç.Dr. Mehtap ÖZÇELİK Fırat Üniversitesi

HÜCRE. Yrd.Doç.Dr. Mehtap ÖZÇELİK Fırat Üniversitesi HÜCRE Yrd.Doç.Dr. Mehtap ÖZÇELİK Fırat Üniversitesi Hücre Canlıların en küçük yapı taşıdır Bütün canlılar hücrelerden oluşur Canlılar tek hücreli ya da çok hücreli olabilir Bitki ve hayvan hücresi = çok

Detaylı

Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen

Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen ix xiii xv xvii xix xxi 1. Çevre Kimyasına Giriş 3 1.1. Çevre Kimyasına Genel Bakış ve Önemi

Detaylı