ANA SALON SALON 1 SALON 2 SALON 3

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANA SALON SALON 1 SALON 2 SALON 3"

Transkript

1 8. ULUSLARARASI TÜRKÇENİN EĞİTİMİ - ÖĞRETİMİ KURULTAYI 01 Ekim 2015 PERŞEMBE KAYIT AÇILIŞ PROGRAMI: ÇAĞRILI KONUŞMACILAR: Prof. Dr. Cahit KAVCAR Prof. Dr. Hans-Heino EWERS ANA SALON SALON 1 SALON 2 SALON 3 1. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. Necmettin Sevil Oturum Başkanı: Prof. Dr. E. Rüya Özmen Oturum Başkanı: Prof. Dr. Selahattin Dilidüzgün Arş. Gör. Rabia Gürbüz - Prof. Dr. İsmail Güleç Prof. Dr. Adnan Kan - Okt. Haluk Güngör Prof. Dr. Sedat Sever - Arş. Gör. Sedat Karagül- Türkçe Eğitimi Alanında Dinleme Becerisi ile İlgili Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Öğrencilere Yönelik Arş. Gör. Bilge Nur Doğan Güldenoğlu Hazırlanan Tezlerin Okuma Becerisi Özyeterlik Ölçeği Geliştirme Çalışması Öğretmenlerin Okuma Kültürü Düzeyleri ile Kitle İletişim Araçlarını Kullanma Alışkanlıklarının Yrd. Doç. Dr. Mustafa Onur Kan Prof. Dr. Gülsün Leyla Uzun Türkçe Eğitimi Alanındaki Yüksek Lisans Tezlerinin Yöntem Bölümlerine İlişkin Sözbilimsel Yapı Özellikleri Arş. Gör. Ozan İpek - Taner Aksoy Çocuk Edebiyatını Türkçe Eğitimi Açısından Ele Alan Lisansüstü Tezlere Toplu Bir Bakış Doç. Dr. İlhan Erdem - Hatice Altunkaya Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenlere Yönelik Okuma Kaygı Ölçeğinin Geliştirilmesi Okt. Haluk Güngör - Prof. Dr. Adnan Kan Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Öğrencilere Yönelik Yazma Becerisi Özyeterlik Ölçeği Geliştirme Çalışması Yrd. Doç. Dr. Tuğba Çelik - Yrd. Doç. Dr. Sercan Demirgüneş - Prof. Dr. Abbas Türnüklü Ders Kitaplarında Barış Eğitimi Arş. Gör. Hatice Vargelen - Arş. Gör. Kayhan İnan Avrupa da Yaşayan Türklerin Türkçe Televizyon Yayınları ve Türkçe Üzerine Görüşleri Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa Aksan Prof. Dr. Doğan Günay - Mine Demir Günsu Taşköprü Yabancı Dil Olarak Türkçe Sınıflarında Beden Dili Kullanımı ve Öğretimi Okt. Esra Çetin Doç. Dr. Alpaslan Okur Yabancılarda Akademik Türkçe Kullanımı Okt. İnci Taş Araştırma ve Öğretimde Paralel Derlem Kullanımı: Uppsala Üniversitesi Örneği 2. OTURUM Oturum Başkanı: Doç. Dr. Duygu Uçgun Oturum Başkanı: Prof. Dr. Aziz Kılınç Oturum Başkanı: Prof. Dr. Gülsün Leyla Uzun Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nadir Engin Uzun Doç. Dr. Kamil İşeri - Okt. Yeşim Türkmen Ortaokul Türkçe Ders Kitaplarındaki Görsel Ayça Demirtaş - Arş. Gör. Mesut Yıldırım Doç. Dr. Bülent Özkan Prof. Dr. Erika H Gilson Time for a Standard International Turkish Test Prof. Dr. Muammer Nurlu Yabancılara Türkçe Öğretiminde Öğretmen /Okutman Metinlerle Sözel Metinlerin İlişkisinin Türk Çocuk Yazını Eserlerinin Görsel Sayıları ve Okunabilirlik Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Seçimi GALA YEMEĞİ Okt. Arzu Tören Gül Murat Gül Okuma Kültürü Edindirme Sürecinde Görsel Bir Metin Olarak Resim Funda İnan Yıldız 3. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabının Davranışçı Yaklaşım ve Yapılandırıcı Yaklaşım Açısından Arş. Gör. Dr. Şuheda Önal Dünya ve Türk Düşlemsel Gençlik Edebiyatının Karşılaştırmalı Bir Örneği: Toso ve Ronja Dr. Derya Çintaş Yıldız Popüler Çeviri Çocuk Romanlarının İçerik Bakımından KONFERANS Feyza Hepçilingirler İngilizcenin Eğitim Öğretim Dili Olarak Kullanılmasının ve Kitle İletişim Araçlarının Yaygınlaştırdığı İngilizce Özentisinin Türkçeye Yansıması Yrd. Doç. Dr. Funda Uzdu Yıldız Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Örtmece Sözler Yrd. Doç. Dr. Mehtap Özden - İsmail Ersoy Arş. Gör. Mazhar Bal Türkçenin İkinci Dil Olarak Öğretiminde B1 Düzeyindeki Öğrencilerin Eylemsileri Kullanabilme Durumları Okt. Ekin Şen - Prof. Dr. V. Doğan Günay Okt. Emine Oflaz Köleci Mesleki Dilin Özellikleri ve Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Ortamlarına Aktarılmasına Yönelik Öneriler Nurullah Alkol Mesleki Türkçenin Öğretiminde Terminoloji Ve Kurum Kültürünün Önemi Kurultay katılım ücretini yatırmayan katılımcıların bildirileri asıl programa konmayacak, bildiri özetleri kitapçığında yayınlanmayacak ve kendilerine katılım belgesi verilemeyecektir. DUYURULUR!

2 8. ULUSLARARASI TÜRKÇENİN EĞİTİMİ - ÖĞRETİMİ KURULTAYI 01 03Ekim Ekim 2015 PERŞEMBE KAYIT AÇILIŞ PROGRAMI: ÇAĞRILI KONUŞMACILAR: Prof. Dr. Cahit KAVCAR Prof. Dr. Hans-Heino EWERS SALON 4 SALON 5 SALON 6 1. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa Sarı ATÖLYE ATÖLYE Prof. Dr. Mustafa Volkan Coşkun --Yrd. Doç. Dr.Didem Çetin Arş. Gör. Perihan Gülce Özkaya - Arş. Gör. Zeynep Ezgi Erdemir - Arş. Gör. GülanÖzşavlı Kavramlaştırma Eğitiminin Yazılı AnlatımdaSöz Varlığına Etkisi Yrd. Doç. Dr. Nail Güney Türkçe Öğretmenlerinin Yazma Becerisine Bakış Açıları Nasıldır? Dilek Özçelengir - Zahide Göktürk Divan Edebiyatına Zamane Yaklaşımlar Esra Çakın - Dilek Ceran Çoklu Zekâ Kuramına Göre Dilek Kiplerinin Öğretilmesine İlişkin Etkinlik Önerileri Arş. Gör. Erdost Özkan Öğretmen Adaylarının Dil Kavramına İlişkin Metaforik Algıları 2. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. Adnan Kan ATÖLYE ATÖLYE Prof. Dr. Sevim Nilay Işıksalan Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Edebiyat Öğretmeni Adaylarının Fen - Edebiyat ile Eğitim Fakültelerindeki Eğitim - Öğretim Süreçlerine İlişkin Görüşleri Doç. Dr. Saadettin Keklik Yazma Eğitimi Açısından Mevcut Türkçe ile Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Lisans Programlarının ve Öneriler Arş. Gör. Dilek Yıldırım Türkçe Öğretmeni Adaylarının Dinleme Becerisinin Yöntem ve Teknikleriyle İlgili Kavram Yanılgıları Kadriye Eroğul Problem Çözme Becerisini Geliştirmeye Yönelik Nursel Duruer ın Geyikler, Annem Ve Almanya Adlı Öyküsünün KONFERANS Feyza Hepçilingirler İngilizcenin Eğitim Öğretim Dili Olarak Kullanılmasının ve Kitle İletişim Araçlarının Yaygınlaştırdığı İngilizce Özentisinin Türkçeye Yansıması GALA YEMEĞİ Gürkan Tabak Türkçe Öğretmeni Adayları Sosyal Öğrenme Platformunda: Beyaz Pano Örneği

3 8. ULUSLARARASI TÜRKÇENİN EĞİTİMİ - ÖĞRETİMİ KURULTAYI 02 Ekim 2015 CUMA ANA SALON SALON 1 SALON 2 SALON 3 1. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. Muammer Nurlu Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Zeynep Çetinkaya Oturum Başkanı: Doç. Dr. Gökhan Arı Oturum Başkanı: Prof. Dr. Doğan Günay Edizer Çağrı Barış Aydın Yrd. Doç. Dr. Nilay Çağlayan Dilber Doç. Dr. Adnan Karadüz - Cafer Çarkıt Prof. Dr. N. Engin Uzun -Okt. Betül Çetin Doç. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal Bir Yazma Öğretimi Modeli: Öz Düzenlemeli Strateji Arş. Gör. Abdullah Çoban Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretmeninin Dil Hakkında İşbirlikli Öğrenmenin Dinleme Becerisine Etkisi Gelişimi Ortaokul Yazarlık Ve Yazma Becerileri Dersi Ölçme ve Bilgisi Değerlendirme Uygulamalarının Değerlendirilmesi Doç. Dr. Ferhat Ensar İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Öyküleyici ve Açıklayıcı Metinler Aracılığıyla Zihinsel Çıkarımda Bulunma Süreçleri Doç.Dr. Hakan Ülper-Ege Kiraz-Hüseyin Tuğrul Görücü Metinlerde Farklı Tipografik Unsurlar Kullanmanın Okuma Hızı ve Anlamlandırma Becerisi Üzerine Etkisi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Tok - Hatice Seymen Yazma Becerilerinin Geliştirilmesinde Tür Temelli Yazma Yaklaşımının Uygulanması: Bir Eylem Araştırması Arş. Gör. Sema Duran Baytar Klasik Yazma Tekniği ve Yaratıcı Yazma Tekniği Kullanılarak Üretilen Metinlerin Nitelik Açısından Karşılaştırılması Doç. Dr. Hasan Bağcı Ortaokul Öğrencilerinin Yazma Tutukluğu İle Yazma Eğilimlerinin Değerlendirilmesi Arş. Gör. Bilal Ferhat Karadağ Emine Merve Türkmen Yazma Becerisini Ölçmek İçin Ayrılan Sınav Süresinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi Prof. Dr. Necmettin Sevil Türkçe Öğretiminde Anlam ve Anlamlama Doç. Dr. Eyyup Coşkun -Prof. Dr. Aziz Kılınç-Doç. Dr. Halit Karatay 2015 Yılı Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Öğretim Programının Değerlendirilmesi 2. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. Sevim Nilay Işıksalan Oturum Başkanı: Prof. Dr. Seda Gülsüm Gökmen Oturum Başkanı: Prof. Dr. Necmettin Sevil Oturum Başkanı: Doç. Dr. Ferhat Ensar Yrd. Doç. Dr. Didem Çetin Prof. Dr. Mustafa Volkan Coşkun Prof. Dr. E. Rüya Özmen - Uzm. Tansel Yazıcıoğlu- Uzm. Umran Demiröz Prof. Dr. İsmail Güleç - Arş. Gör. Aysun Eroğlu Yazma Becerisiyle İlgili Yapılan Lisansüstü Tezlerin İçerik Yrd. Doç. Dr. Hülya Yazıcı Okuyan Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Öyküleyici Türkçede Cümle Vurgusu ve Konuşma Eğitimi Metin Anlama Etkinlikleri Sırasında Türkçe Öğretmenlerinin Kullandığı Stratejilerin Belirlenmesi Analizine İlişkin Bir Çalışma Metinlerde Kişilerarası Çatışma Çözme Süreci Doç. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal - Duygu Dağlı Türkçe Öğretmeni Adaylarının Telaffuz Hataları Üzerine Bir İnceleme Doç. Dr. Esra Lüle Mert Türkçe Çalışma Kitaplarında Bilişsel Okuma Stratejilerinin Kullanımına İlişkin Bir İnceleme Prof. Dr. Aziz Kılınç - Arş. Gör. Eren Yılmaz Web 2.0 Ortamlarında Kullanıcıların Yazma Deneyimlerine İlişkin Görüşleri Öğr. Gör. Şenol Sancak - Arş. Gör. Mehmet Alver Cumhuriyetten Günümüze İlköğretim İkinci Kademe Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Metin Türleri Arş. Gör. Hasan Kurnaz -Arş. Gör. Şenol Akaydın Türkçe ve Sınıf Öğretmenlerinin Konuşma Çalışmalarında Karşılaştıkları Sorunlar ve Bunları Çözme Yolları Yrd. Doç. Dr. Zeynep Çetinkaya Edizer Türkçe Öğretmen Adaylarının Okumaya İlişkin Algıları Arş. Gör. Erhan Şen - Hatice Turhan Okt. Meriç Akpınar Ortaokul 5. Sınıf Öğrencilerinin Yazılı Anlatım Çalışmalarında Simgesel Dilden Yararlanma Durumlarının Farklı Değişkenler Açısından Arş. Gör. Emine Damla Turan Doç. Dr. Taner Altun Öğretmen Adaylarının Türk Dilinin Temel Kaynakları İle İlgili Bilgi ve Farkındalık Düzeyleri ÇOCUĞUN GELİŞİM SÜRECİNDE EDEBİYAT Yöneten: SelahattinDilidüzgün Konuşmacılar: Sedat Sever - Gülten Dayıoğlu-Yalvaç Ural 3. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa Volkan Coşkun Doç. Dr. Bayram Baş - Işıl Kaplan İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Noktalama İşaretlerini Kullanabilme Yeterlikleri Yrd. Doç. Dr. Nuh Doğan Türkiye Türkçesinde İsimlerin İstem Bilgisi Efecan Karagöl Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Alanında Yazılmış Lisansüstü Tez Başlıklarının Kelime Sayısı ve Söz Dizimi Bakımından Oturum Başkanı: Doç. Dr. Fulya Topçuoğlu Oturum Başkanı: Doç. Dr. Sadettin Keklik Oturum Başkanı: Prof. Dr. Yeşim Aksan Doç. Dr. Ahmet Benzer - Arş. Gör. Ayşegül Sefer Arş. Gör. Zeyneb Ören - Arş. Gör. Sümeyye Konuk Metin Özeti Yazma Stratejisi ve Rubriği Geliştirme Doç. Dr. Gökhan Arı Öğrenci Yazılarını Değerlendirmede Bütüncül Ve Çözümleyici Rubrikler Elif Güneş - Ömer Rafi Çiçek 7. Sınıf Öğrencilerinin Üzüm Salkımı Yöntemine ve Serbest Yazı Yazma Yöntemine Göre Başarılarının Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma Çalışması Elif Kurt - Doç. Dr. Taner Altun Türkçe Öğretmenlerinin Teknoloji - İnternet Kullanma Düzeyleri ve FATİH Projesi İle İlgili Görüşlerinin Değerlendirilmesi Yrd. Doç. Dr. Bahadır Gülbahar - Aydın Gürler Türkçe Öğretmenlerinin Öğretim Yönetimi Yeterliklerine İlişkin Görüşleri (Kırşehir Örneği) Ayhan Direk - Volkan Erdoğan Ortaokul 5-8 Sınıf Öğrencilerinin Türkçe Dersine Ait Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından Prof. Dr. Seda Gülsüm Gökmen Okt. Ayşe Eda Özkan Türkçede Nedenleştirme Bildiren Sözcük Öbeklerinde Söylem Ezgisi Görünümleri Doç. Dr. Şükran Dilidüzgün Öğr. Gör. Esin Tezbaşaran Türkçe Öğretmen Adaylarının Genel Dilbilim Dersine Karşı Görüşlerinin Belirlenmesi Yrd. Doç. Dr. Filiz Çetintaş Yıldırım MEB Öğretim Programının Bir Teması Olarak Duygular: Duyguların Dilsel Sunumları Üzerine Derlem Temelli Gözlemler

4 4. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. Engin Yılmaz Oturum Başkanı: Doç. Dr. Bayram Baş Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Tuğba Çelik Oturum Başkanı: Doç. Dr. Canan Aslan Doç. Dr. Bayram Aşılıoğlu Arş. Gör. Güliz Şahin Yrd. Doç. Dr. Kemalettin Deniz Yrd. Doç. Dr. Dilek Ceran Ortaokul 8. Sınıf Öğrencilerinin Türkçe Ders ve Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Dinleme Mehmet Ertuğrul Çocuklara Rol Model Olması Bakımından Millî Çalışma Kitaplarındaki Türkçeye Yabancı Etkinliklerinin B2 Düzeyi Kazanımlarını Karşılama Coca - Cola nın Gazete Reklamlarında Dil ve Etkilime Mücadele Kahramanları ve Edebî Eserlere Yansıması: Dillerden Girmiş Sözcükleri Anlama ve Kullanma Yeterliği (Bir Karşılaştırma Çalışması) Unsurları Kurtuluşun Kahramanları Kitap Dizisi Örneği Düzeyleri TEKNE TURU Arş. Gör. Abdullah Çoban-Doç. Dr. Adnan Karadüz-Öğr. Gör. Ferhat Sağlam Türkçe Öğretim Programı Kazanımlarının Yenilenmiş Bloom Taksonomisi Çerçevesinde Eleştirisi Arş. Gör. H. Merve Altıparmak Arş. Gör. Şeyda Özcan Mecaz Anlamlı Sözcüklerin Öğretiminde Mnemonik Tekniğin Kullanımı Öğr. Gör. Duygu AK Başoğul-Öğr. Gör. Cansu Aksu Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Dil Düzeylerine Göre Metin Değiştirim Sürecinde Okutman Yeterlikleri Okt. Tuba Kaplan - Okt. Dr. Gamze Ilıcak Okt. Nuran Başoğlu Kaşgarlı Mahmut Araplar İçin Türkçe Öğretim Setinin Kültür Aktarımı Açısından Yrd. Doç. Dr. Talat Aytan Reklam Sloganlarındaki Retorik Figürlerin Analizi Yrd. Doç. Dr. Demet Gül Yerli - Yabancı Yapım Çizgi Filmlerin Metin Yapısı Üzerine Merve Yılmaz Küçük Kara Balık Ve Diktatörlük Ve Demokrasi Adlı Kitapların Eleştirel Düşünme Becerisini Geliştirme Bağlamında Gamze Akbaş Cahit Zarifoğlu nun Yetişkinlere Seslendiği Çocuk Kitapları

5 02 Ekim 2015 CUMA 8. ULUSLARARASI TÜRKÇENİN EĞİTİMİ - ÖĞRETİMİ KURULTAYI SALON 4 SALON 5 SALON 6 1. OTURUM Oturum Başkanı: Doç. Dr. Bayram Aşılıoğlu Oturum Başkanı: Prof. Dr. Engin Yılmaz ATÖLYE Arş. Gör. Dr. Suna Canlı - Doç. Dr. Canan Aslan - Ercan Deniz - Doç. Dr. Mehmet Akif Çeçen Çetin Öner in Gülibik Adlı Çocuk Kitabının Yapısal ve Eğitsel İlkeler Ortaöğretim Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıkları Açısından Diyarbakır İli Örneği Arş. Gör. İsmail Yavuz Öztürk Arş. Gör. Tuğçe Daşöz Aytül Akal ın Hikâyelerinin İlettiği Değerler Enise Cesur - Serhat Akçay Mavisel Yener in Masallarındaki Eğitsel İletiler Üzerine Bir Değerlendirme Doç. Dr. Mehmet Akif Çeçen-Arş. Gör. Ahmet Başkan Öğretmen Adaylarının Üstbilişsel Okuma Stratejilerini Kullanma Düzeyleri: Dicle Üniversitesi Örneği Öğr. Gör. Gülece Metin Türkçe Öğretmeni Adaylarının Okuma Kuramları Farkındalığı Üzerine Bir Araştırma Berin Uyar - Nurten Kum Yaratıcı Okuma ve Yazma Meditasyonu Bir Dilsel-kültürel Desenleme 2.OTURUM Oturum Başkanı: Doç. Dr. Hasan Bağcı Oturum Başkanı: Doç. Dr. Adnan Karadüz ATÖLYE Doç. Dr. Halit Karatay Yrd.Doç.Dr. Mehtap Özden-Arş.Gör. Barış Küçük Okt. Dr. Nurettin Kartallıoğlu Türkçe Eğitimi Lisansüstü Öğrencilerinin Kültürel Türkçe Öğrenme Tutumu İle Edim Becerileri Arasındaki İlişki Okuryazarlık Algısı Okt. Ata Atak - Okt. Utku Oryaşın Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenlerin Türkçe Öğretimine İlişkin Algıları İlay Kalem Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Dil Edinimine İlişkin Eğilim Ve Tutum Hakan Birol - Doç. Dr. Nilgün Açık Önkaş Türkçe Eğitiminde Kişisel Gelişim Okt. Dr. Nuray Küçükler Kuşcu Dünya Yazınına Açılan Pencere: Dünya Edebiyatı Dersi ÇOCUĞUN GELİŞİM SÜRECİNDE EDEBİYAT Yöneten: Prof. Dr.Selahattin Dilidüzgün Konuşmacılar: Prof. Dr. Sedat Sever - Gülten Dayıoğlu Yalvaç Ural 3.OTURUM Oturum Başkanı: Doç. Dr. Esra Lüle Mert ATÖLYE ATÖLYE Okt. Meryem Oğuzhan Tuluk Code - Switching&Code - Mixing in A TurkishStateUniversity Hale Yönez İş Birlikli Öğrenme Yönteminin 8. Sınıf Türkçe Dersinde Öğrencilerin Derse İlişkin Tutumlarına Ve Temel Dil Becerilerine Etkisi Fatoş Eren Özdemir - Ahmet Bilal Özdemir Türkçe Eğitimi ve Öğretiminde Wikimedia Vakfı Projelerinin Kullanımı İlyas Erdoğmuş Keyifle Okuyorum, Özgürce Paylaşıyorum 4.OTURUM Oturum Başkanı: Doç. Dr. Halit Karatay Oturum Başkanı: Prof. Dr. Erika H. Gilson SedanurAkyalıMills - Doç. Dr. Şükran Dilidüzgün Yabancı Dil Öğrenme Stratejilerini Ana Dil ve Yabancı Dil İlişkisi Odaklı Karşılaştırma Çalışması Arş. Gör. Mehmet Emre Çelik Bulgaristan daki Türkçe Öğretmenlerinin Türkçenin Eğitimi - Öğretimine İlişkin Görüşleri ve Türkiye Cumhuriyeti nden Beklentileri TEKNE TURU Yrd. Doç. Dr. Hacı Yılmaz Arap Öğrencilerin Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğreniminde Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri Yrd. Doç. Dr. Erhan Yeşilyurt Abu Saıd ve İngilizlere Türkçe Öğretimi Özlem Engür İngiltere de Türkçe Öğretimi Suzan Bingöl - Bora Sinç MEF Ortaokulu Türkçe Dersinde Öğrenme Yönetim Sistemi Desteğiyle Gerçekleştirilen Metin İnceleme Çalışmalarının Ders Öğretmeni Üzerindeki Etkileri Burcu Çıldır Müzede Türkçe Öğretimi

6 03 Ekim 2015 CUMARTESİ 8. ULUSLARARASI TÜRKÇENİN EĞİTİMİ - ÖĞRETİMİ KURULTAYI ANA SALON SALON 1 SALON 2 SALON 3 1. OTURUM Oturum Başkanı: Doç. Dr. Mehmet Akif Çeçen Oturum Başkanı: Prof. Dr. Necati Demir Oturum Başkanı: Prof. Dr. Sedat Sever Oturum Başkanı: Doç. Dr. Bülent Özkan Zehra Ergül Özkul Yrd. Doç. Dr. Nigar İpek Eğilmez Bilgilendirici Metinlerin Eleştirel Okuma Becerisi Üzerindeki Etkisi Prof. Dr. Mustafa Sarı - Ömer Rafi Çiçek 8. Sınıf Öğrencilerinin Yazılı Metinlerinde Dil ve Cinsiyet Arasındaki İlişki Prof. Dr. Nurettin Öztürk Türkçe ve Edebiyat Öğretiminde Yöntem Karmaşasına Sistematik Bir Yaklaşım Doç. Dr. KezibanTekşan Çocuk Okurların Gözünden Fazıl Hüsnü Dağlarca nın Şiirleri Yrd. Doç. Dr. Sadet Maltepe - Harun Gültekin Zihin Haritası Tekniğinin Ortaokul Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama ve Yazma Becerilerine Etkisi Yrd. Doç. Dr. Zeynel Hayran Doç. Dr. H. Ömer Beydoğan Dinleme/İzleme Türlerinin Öğrenmeye Etkisi Doç. Dr. Eyyup Coşkun - Arş. Gör. Elif Yaylacık Arş. Gör. Mustafa Köroğlu Ortaokul 8. Sınıf Öğrencilerinin Tartışma Metni Yazma Düzeyleri Sezen Canatan - Okt. Bahar Aydın Dokuzuncu Sınıf Öğrencilerinin Sosyoekonomik Özelliklerinin Yazılı Anlatımları Üzerine Etkisi Arş. Gör. Melda Karagöz Prof. Dr. Selahattin Dilidüzgün Alımlama Boyutlarıyla Metin Türüne Özgü Okumalar - Öğretime İlişkin Eleştiri ve Öneriler - Serdar Akbulut Senaryo Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının Türkçe Öğretimi Sürecinde Kullanılabilirliği Açısından İlköğretim Türkçe Dersi (6,7,8. Sınıflar) Öğretim Programı Üzerine Bir İnceleme Yrd. Doç. Dr. Yasin Mahmut Yakar Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan Yılmaz Yrd. Doç. Dr. Mahmut Abdullah Arslan Türkçe Öğretmeni Adaylarının Edebiyat ve Çocuk Edebiyatı Kavramlarına İlişkin Algıları Arş. Gör. Dr. Nazlı Cihan Çocuk Kitapları Ne Kadar Değer li? 2.OTURUM Panel Başkanı: Prof. Dr. Işıl Uluçam-Wegmann Oturum Başkanı: Doç. Dr. Nilgün Açık Önkaş Oturum Başkanı: Doç. Dr. İlhan Erdem Oturum Başkanı: Doç. Dr. Kamil İşeri Prof. Dr. Işıl Uluçam-Wegmann, Nur Bülbül, Sinan Akın Çokdilli Ortamlarda Öğrencilerin Türkçe Dil ve Metin Edinçlerinin Geliştirilmesi Yoluyla İkinci Dil Almancadaki Edinçlerine Yönelik Hedeflenen Kazanımlar Doç. Dr. Duygu Uçgun - Arş. Gör. Dr. Suna Canlı Türkçe Öğretmeni Adaylarının Benimsedikleri Öğretmen Modellerinin (Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği) Arş. Gör. Emine Akyüz - Arş. Gör. İlke Altuntaş Türkçe Öğretmeni ve Adaylarının Ders Kitabı Dışındaki Metinlerden Yararlanma Konusunda Görüşleri Arş. Gör. Neslihan Yücelşen - Arş. Gör. Sibel Ay Ortaokul Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Kısaltılmış Romanlar Üzerine Bir İnceleme BİREY YETİŞTİRME SÜRECİNDE DİL VE EDEBİYAT ÖĞRETİMİ Yöneten: Prof. Dr. Cahit Kavcar Konuşmacılar: Prof. Dr. Sedat Sever Prof. Dr. Zehra İpşiroğlu Doç. Dr. Canan Aslan- Öğr. Dilek Özçelengir Doç. Dr. Mehmet Kurudayıoğlu Arş. Gör. Ömer Savaş Türkçe Dersi Konuşma Kazanımlarının Devinişsel Beceriler Açısından Değerlendirilmesi Yrd. Doç. Dr. Selim Emiroğlu Hazırlıksız Konuşmada Kullanılan Duraklar ve Bunların Konuşma Üzerindeki Etkilerinin Okt. Bahar Aydın - Sezen Canatan Dokuzuncu Sınıf Öğrencilerinin Hazırlıksız Konuşma Becerileri Yrd. Doç. Dr. Nevin Akkaya - Arş. Gör. Cenan İşci İki Dillilik Kavramı, İki Dillik Kavramının Akademik Çevrede Algılanışı Yrd. Doç. Dr. Elif Kır - Arş. Gör. Cansu Candemir İkidilli Çocuklara Türkçe Öğretiminde Kültür Şehri İstanbul Yrd. Doç. Dr. Gönül Durukafa Öğr. Gör. Zeynep Ateş Bozkurt Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Yaratıcı Kompozisyon Yazma Yetisini Geliştirme 3.OTURUM Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Hülya Yazıcı Okuyan Öğr. Gör. Bekir Gökçe - Arş. Gör. Safa Çelebi Türkçe Öğretmeni Adaylarının Duyulardan Hareketle Yazma Becerileri Üzerine Bir Değerlendirme Fulya Doğru Şahin Sınıf Etkinliği Olarak Yazma Becerisi ve Yazma Becerisine Süreç Olarak Yaklaşım KAPANIŞ KONUŞMASI Oturum Başkanı: Doç. Dr. Mehmet Kurudayıoğlu Oturum Başkanı: Doç. Dr. Alpaslan Okur Oturum Başkanı: Doç. Dr. Fatma Bölükbaş Arş. Gör. Merve Hülya Kibar Furtun Arş. Gör. Serkan Furtun Türkiye deki Çokkültürlü Eğitim Ortamlarında Türkçe Öğretiminin Öğretmen Görüşleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi Yrd. Doç. Dr. Neslihan Karakuş Öğr. Gör. Dr. Yasemin Baki Arş. Gör. Kübra Özçetin Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenenlerin Yazma Kaygılarının Çeşitli Değişkenlere Göre Arş. Gör. Bahar Doğan - Okt. Ayşe Ateş Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Akran Dönütü ile C1 Seviyesi Öğrencilerinin Öyküleyici Metin Yazma Becerileri Arasındaki İlişki Öğr. Gör. Murat Demirekin Bit Becerilerinin Yabancılara Türkçe Öğretiminde Tümleşik Dil Okuma ve Yazma Becerileri İle Sözcük Öğretimine Katkısı Yrd. Doç. Dr. Dilek Fidan Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Ders Kitaplarındaki Dilbilgisi Konuları Okt. Sevil Hasırcı Yrd. Doç. Dr. Aslıhan Küçükavşar Yabancılara Türkçe Öğretimine Yönelik Ders Kitaplarındaki Metin ve Etkinliklerin Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı Ölçütleri Çerçevesinde Karşılaştırılması

7 03 Ekim 2015 CUMARTESİ 8. ULUSLARARASI TÜRKÇENİN EĞİTİMİ - ÖĞRETİMİ KURULTAYI SALON 4 SALON 5 SALON 6 1. OTURUM Oturum Başkanı: Doç. Dr. Şükran Dilidüzgün Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Nevin Akkaya Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Dilek Fidan Doç. Dr. Fatma Bölükbaş Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Konuşma Becerisinin Geliştirilmesi Melike Erdil Yabancı Öğrencilerin Türkçeyi Öğrenirken Anlatma Becerilerinde(Konuşma - Yazma) Yaşadıkları Sorunlar: Fenomenolojik Bir Yaklaşım Öğr. Gör. Selma Kiriş Yrd. Doç. Dr. Gönül Durukafa Yabancı Dil Olarak Türkçe Dersinde Konuşma Yetisini Geliştirme Stratejileri Yrd. Doç. Dr. Gökhan Çetinkaya Yrd. Doç. Dr. Nihat Bayat Türkçe Öğretmen Adaylarının Metaforları Anlama ve Metafor Oluşturma Becerilerinin Yrd. Doç. Dr. İlker Aydın Okt. Dr. Gülşen Torusdağ Mehmet Akif in Çanakkale Şehitlerine Şiiri Üzerine Bir Yeniden Okuma Denemesi Yrd. Doç. Dr. Pınar İbe Akcan-Okt. Yasemin Erköse-Okt. Yasemin Yalçın Çakmak Bilişsel Dilbilim Kuramı Çerçevesinde Türkçe Sözcük Etkinlikleri Öğr. Gör. Cansu Aksu Öğr. Gör. Duygu Ak Başoğul Yabancılara Türkçe Öğretiminde Dinleme Becerisini Geliştirmeye Yönelik Ders Malzemesi Hazırlama ve Uygulama Önerisi Okt. Burak Tüfekçioğlu Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Açısından İletişimsel Yöntemde Sözcük Öğretimi Bir Etkinlik Denemesi - Arş. Gör. Özge Karakaş Yıldırım Arş. Gör. Aliye İlkay Yemenici Bir Örnek Olay İncelemesi: Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Dinlediğini Anlama Becerisi ile Metin Türleri Arasındaki İlişki 2. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. Yeşim Aksan Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Gökhan Çetinkaya Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nurettin Öztürk Yrd. Doç. Nihat Bayat Doç. Dr. Hakan Ülper Dr. Yıldız Yenen Avcı Yrd. Doç. Dr. Esra Nur Tiryaki Türkçe Öğretmen Adaylarının Sözlü Ve Yazılı Türkçe Ders Kitaplarında Yazma Eğitiminin Çeşitli Prof. Dr. Necati Demir Metinlerinin Eksiltili Yapılar Açısından Değişkenler Bakımından Ortaokulda Öğrenim Gören İşitme Engellilerin Türkçe Karşılaştırılması Eğitimi İle İlgili Olarak Öğretmen Görüşleri Celine Aydın Uzaktan Türkçe Öğretiminde Konuşma Becerisinin Kazandırılması Arş. Gör. Safa Çelebi - Öğr. Gör. Bekir Gökçe Türkçe Öğretmeni Adaylarının İkna Edici Konuşmalarında Bağdaşıklık ve Tutarlılık Görünümleri Yrd. Doç. Dr. Yasemin Aslan İlköğretim Türkçe Ders Kitaplarında Kullanılan Şiirler ve Çalışma Kitabındaki Sorular Üzerine Bir Değerlendirme Arş. Gör. Seval Korucu - Yasemin Kurtlu Türkçe Öğretmeni Adaylarına Etkinliklerle Klasik Türk Edebiyatı Öğretimi Yrd. Doç. Dr. Ahmet Çebi - Esra Ay Karaçuha Türkiye ile ABD Teksas Eyaleti Anadili Eğitim İzlencelerinde İlk Okuma ve Yazma Öğretimi Arş. Gör. Sevilay Bulut Öğretmen Görüşlerine Göre Okulöncesi Dil Etkinliklerinde Kitap Seçimi BİREY YETİŞTİRME SÜRECİNDE DİL VE EDEBİYAT ÖĞRETİMİ Yöneten: Prof. Dr. Cahit Kavcar Konuşmacılar: Prof. Dr. Sedat Sever Prof. Dr. Zehra İpşiroğlu Doç. Dr. Canan Aslan Öğr. Dilek Özçelengir 3.OTURUM Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Nihat Bayat Oturum Başkanı: Doç. Dr. Hakan Ülper Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Gönül Durukafa Hatice Turhan - Arş. Gör. Erhan Şen Okt. Meriç Akpınar İkidilli Eğitim Veren Azınlık Okullarında Öğrenim Gören Ermeni Öğrencilerin Türkçe Yazılı Anlatım Becerilerinin Değerlendirilmesi (SahakyanNunyan Ermeni Ortaokulu Örneği) Ayşe Mutluay - Mustafa Kurt Doç. Dr. Bülent Özkan Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen B1 Düzeyi Öğrenicilerin Sesletim Yanlışları İsmail Erbek Beyin Çalışmalarının Dil ve Edebiyat Eğitimine Katkıları Öğr. Gör. Aslı Fişekcioğlu Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Yazma Becerisinin Geliştirilmesi: Yazı Atölyelerinin Oluşturulması Ve Yönetimi KAPANIŞ KONUŞMASI Dr. Kadir Yalınkılıç Yabancılara Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarındaki Metin Altı Sorularının Tür ve Kavrama Düzeyi Açısından Değerlendirilmesi Hüseyin Taş - Abdullah Dağtaş Dede Korkut Hikâyelerinin Transaksiyonel Analiz Kuramı Açısından

İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi, Beyazıt

İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi, Beyazıt 8. ULUSLARARASI TÜRKÇENİN EĞİTİMİ - ÖĞRETİMİ KURULTAYI 01 Ekim 2015 PERŞEMBE İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi, Beyazıt 08.30-09.30 KAYIT 09.30-12.30 AÇILIŞ PROGRAMI - Saygı Duruşu ve İstiklâl

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSİTİTÜSÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ BAŞVURU SONUÇLARI

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSİTİTÜSÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ BAŞVURU SONUÇLARI EĞİTİM BİLİMLERİ ENSİTİTÜSÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ BAŞVURU SONUÇLARI AFET EĞİTİMİ VE YÖNETİMİ (TEZLİ YÜKSEK LİSANS) 1 JALE YAZGAN BAŞARILI HAYIR 2 X FIRAT ORUÇ BAŞARILI EVET 3 X BÜLENT KAYA

Detaylı

DUYURU ADAYLARIN DİKKATİNE

DUYURU ADAYLARIN DİKKATİNE DUYURU Kurumumuz Merkez teşkilatında münhal bulunan 25 TÜİK Uzman Yardımcılığı sözlü sınavına katılacak adayların sözlü sınavı 10-11-12-13/09/2013 tarihinde yapılacaktır. Sınav yeri, sınav saati ve adayların

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YETERLİK SINAVI TARİHLERİ

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YETERLİK SINAVI TARİHLERİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YETERLİK SINAVI TARİHLERİ SIRA NO ADI SOYADI ABD PROGRAMI DANIŞMANI SINAV TARİHİ SINAV SAATİ SINAV YERİ Güncelleme Tarihi 06.10.2016 YÖNETİ YÖNETİM SINAV

Detaylı

GRUP. Devam Çizelgesi UYGULAMA OKULU KOORDİNATÖRÜ UYGULAMA SINIFI. ÖĞRETMEN ADAYININ NUMARASI Kübra Nur SAYAN Bircan ÇAM. 1.

GRUP. Devam Çizelgesi UYGULAMA OKULU KOORDİNATÖRÜ UYGULAMA SINIFI. ÖĞRETMEN ADAYININ NUMARASI Kübra Nur SAYAN Bircan ÇAM. 1. Kübra Nur SAYAN Bircan ÇAM Tülay SANCAR Özlem ESEN Yeliz KUMAŞ Kübra TUNCA Vasfiye KALAMAN 7 Mart Ortaokulu Orhun BÜYÜK Şehmuz BULUT Yrd. Doç. Dr. Mustafa CANSIZ Engin SÖNMEZ Murat YÖNDEM (İ.Ö.) Sultan

Detaylı

TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ GÜNDÜZ PROGRAMI 1. SINIF D

TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ GÜNDÜZ PROGRAMI 1. SINIF D TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ GÜNDÜZ PROGRAMI TRO 101 Türk Dil Bilgisi I: Ses Bilgisi YRD. DOÇ. DR. AZİZ GÖKÇE 03.01.2012 10:00 B/101 Murat Genç- Cem Büyükekşi 03.02.2012 12:00 B/101 Murat

Detaylı

YAZILI SINAV SONUCU (%20) ALES (EA) (%50) NOT ORT. (%20) Y. DİL PUANI (%10) BAŞARI DURUMU ADI SOYADI SONUÇ

YAZILI SINAV SONUCU (%20) ALES (EA) (%50) NOT ORT. (%20) Y. DİL PUANI (%10) BAŞARI DURUMU ADI SOYADI SONUÇ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZ DÖNEMİ SINAV LARI (27.08.2014) EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SINAV LARI NO ALES (EA) NOT ORT. Y. DİL PUANI YAZILI SINAV

Detaylı

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL 2012-2013 EĞİTİM YILI BAHAR YARIYILI ÖĞRETMENLİK SI II DERSİ PROGRAMI 1 090301001 NİLAY BOSTANCI 2 090301002 ZÜLBETTİN EMLİ 3 080301093 MUSTAFA TOK 4 090301004 EMİNE NAR 5 090301005 RABİYE KILINÇARSLAN

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 07.01.2016 ÖĞRETİM ELEMANI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI REKTÖRLÜK OKUTMAN (KADRO SAYISI 1) (DERECE 5) (İLAN NUMARASI: 1004392) (İngilizce Öğretmenliği veya İngiliz Dil Bilimi

Detaylı

İMKB DARICA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ YÜZ YÜZE EĞİTİM PROGRAMI 2015-1.DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI

İMKB DARICA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ YÜZ YÜZE EĞİTİM PROGRAMI 2015-1.DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI İMKB DARICA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ İ HAFTALIK DERS PROGRAMI GÜN SAATLER 10A 10B 10C 11A 11B C U M A R T E S İ P A Z A R 1 09:00-09:40 2 09:40-10:20 3 10:-11:10 4 11:10-11:50 5 12:00-12:40 6 12:40-13:20

Detaylı

T.C. ANKARA BATI ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

T.C. ANKARA BATI ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI T.C. ANKARA BATI ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 2015 Yılı Yazı İşleri Müdürlüğü Görevde Yükselme Sınavı Başvuru Değerlendirme Formu Sıra No Adı Soyadı Sicili Görev Yeri Eğitim

Detaylı

2015 EYLÜL AYI HEKİM ÇALIŞMA PROGRAMI KLİNİK 1 KLİNİK 2 KLİNİK 3 KLİNİK 4 KLİNİK 5

2015 EYLÜL AYI HEKİM ÇALIŞMA PROGRAMI KLİNİK 1 KLİNİK 2 KLİNİK 3 KLİNİK 4 KLİNİK 5 20 EYLÜL AYI HEKİM ÇALIŞMA PROGRAMI KLİNİK KLİNİK 2 KLİNİK 3 KLİNİK 4 KLİNİK 5 GÜRCAN TOPUZ ÇİĞDEM DİLAVER FATMA ÇALIK HANDAN KOCALAR ARZU ARMAĞANCI (PROTEZ) RUKİYE UĞURLU ERTUĞRUL ÖZGÜR ÖZTÜRK (PROTEZ)

Detaylı

YUNUS ÖZYÖN ADEM KAPLAN AHMET BULUT BİLAL MUTLU NAZİM AKKOYUN ROJDA DOĞRU AHMET AKSU

YUNUS ÖZYÖN ADEM KAPLAN AHMET BULUT BİLAL MUTLU NAZİM AKKOYUN ROJDA DOĞRU AHMET AKSU Sorumlu Öğretim Elemanı : Arş. Gör. İsmail Ayhan Uygulama Okulu : Diclekent Ortaokulu No Sıra Öğrencinin Adı ve Soyadı......... 0... 00 YUNUS ÖZYÖN 00 ADEM KAPLAN 00 AHMET BULUT 00 BİLAL MUTLU 00 NAZİM

Detaylı

Türkçe Yeterlik Sınavlarının Madde Yazımı Bakımından Durumu ve Yabancılara Türkçe Öğretimi Açısından Önemi

Türkçe Yeterlik Sınavlarının Madde Yazımı Bakımından Durumu ve Yabancılara Türkçe Öğretimi Açısından Önemi Prof. Dr. Ali YAKICI Arş. Gör. Metin IŞIKOĞLU Türkçe Yeterlik Sınavlarının Madde Yazımı Bakımından Durumu ve Yabancılara Türkçe Öğretimi Açısından Önemi Araş. Gör. Dr. Meral GÖZÜKÜÇÜK Prof. Dr. Hüseyin

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ UZMAN DOKTOR LİSTESİ

T.C. Sağlık Bakanlığı GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ UZMAN DOKTOR LİSTESİ T.C. Sağlık Bakanlığı GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ UZMAN DOKTOR LİSTESİ Sira No Personel Fotoğrafı Adı Soyadı Unvanı 1 ABDURRAHMAN ÖZDEMİR BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 2 AHMET ALPER İNAL 3 AHMET EKİNCİ

Detaylı

202 nolu sınıf Ders Adı LAW 201 Borçlar Hukuku Genel Hükümler I SIRA NO Öğrenci No Adı Soyadı Öğretim Elemanı Doç. Dr.

202 nolu sınıf Ders Adı LAW 201 Borçlar Hukuku Genel Hükümler I SIRA NO Öğrenci No Adı Soyadı Öğretim Elemanı Doç. Dr. 202 nolu sınıf LAW 201 Borçlar Hukuku Genel Hükümler I 1 1201011040 SAFİYE BÜKE 2 1201011010 TAHA EMİN YARIŞ 3 1101011062 SALİH YILDIZ 4 1201011030 KÜBRA ŞAHİN 5 1201011067 TUĞHAN ERTÜRK 6 1201011034 AYTEN

Detaylı

Sicil No İsim Unvan Doğru Yanlış Boş. 468 Gülay GÜDEN Şef Murat BOZKUŞ Şef Derya BOZKUŞ Şef

Sicil No İsim Unvan Doğru Yanlış Boş. 468 Gülay GÜDEN Şef Murat BOZKUŞ Şef Derya BOZKUŞ Şef MÜDÜR Sicil No İsim Unvan Doğru Yanlış Boş 468 Gülay GÜDEN Şef 97 3 0 619 Murat BOZKUŞ Şef 96 4 0 285 Derya BOZKUŞ Şef 93 7 0 295 Çiçek AKTUNA Şef 86 14 0 991 Eylem KANISICAK Şef 85 15 0 324 Sevgül YILMAZ

Detaylı

T.C. BOLU VALİLİĞİ Merkez Yunus Emre Ortaokulu Müdürlüğü 2014 YILI E-KAYIT OKUL ÖĞRENCİ LİSTESİ 11/10/2004 ORTAOKUL 01/04/2004 ORTAOKUL

T.C. BOLU VALİLİĞİ Merkez Yunus Emre Ortaokulu Müdürlüğü 2014 YILI E-KAYIT OKUL ÖĞRENCİ LİSTESİ 11/10/2004 ORTAOKUL 01/04/2004 ORTAOKUL 1 ABDULLAH KADİR EDİŞ 11/11/2004 ORTAOKUL 2 ABDÜLMUTTALİP KARAMAN 01/04/2004 ORTAOKUL 3 AHMET KOÇ 4 AHMET CAN ÇAMUR 12/07/2004 ORTAOKUL 5 ALEYNA AKKAYA 17/11/2004 ORTAOKUL 6 ALEYNA TAYŞİ 03/04/2004 ORTAOKUL

Detaylı

Ayşe KOÇER Resim (İÖ) 29 Neslihan AYAN Resim (İÖ) 30

Ayşe KOÇER Resim (İÖ) 29 Neslihan AYAN Resim (İÖ) 30 Ad Soyad Yedek kazanılan Program Kodu Yedek kazanılan Program Adı Yedek Sıra Anıl KÜRT 18141 Çizgi Film Animasyon (NÖ) 1 Rumeysa ERŞAN 18141 Çizgi Film Animasyon (NÖ) 2 Buket ÇAKAR 18141 Çizgi Film Animasyon

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SINAV ALANI İL İLÇE SINIF YE GÖRE LI LİSTE SAYFA LAMA ALANI SINAV TARİHİ 01.07.2014 RAPOR TÜRÜ Ders Grup 1 TC KİMLİK ADI SOYADI DOĞRU YANLIŞ NET SAYISAL SÖZEL EŞİT AĞIRLIK D Y N D Y N 1 57730254654 106-Kayıtlı

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇİFT ANADAL PROGRAMLARI BAŞVURU LİSTESİ ÖĞRENCİ NO

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇİFT ANADAL PROGRAMLARI BAŞVURU LİSTESİ ÖĞRENCİ NO Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 2 15010519 Mert SEVİGEN Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 2 3,84 65 ASİL Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 6 15010467 İsmail

Detaylı

BANKACILIK VE FİNANS TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ( YABANCI UYRUKLU KONTENJANI )

BANKACILIK VE FİNANS TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ( YABANCI UYRUKLU KONTENJANI ) BANKACILIK VE FİNANS TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ( T. C. KONTENJANI ) 1 Mehmet Maksud ÖNAL BANKACILIK VE FİNANS TEZLİ YÜKSEK LİSANS KESİN KAYIT HAKKI KAZANAMADI BANKACILIK VE FİNANS TEZLİ YÜKSEK LİSANS

Detaylı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı. Doktora Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2014 Yüksek Lisans

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı. Doktora Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2014 Yüksek Lisans Dr. Esra KARAKUŞ TAYŞİ Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta: Web: esra.karakus@dpu.edu.tr

Detaylı

Yeri Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlük Binası 24.Kat

Yeri Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlük Binası 24.Kat İlan Tarihi İlan Numarası Anabilim/Anasanat Dalı Kadro Derecesi Kadro Adedi nin Yapıldığı Tarih 24.11.2016 1012374 Özel Hukuk - 6 1 14.12.2016 19.12.2016 Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlük Binası

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2013-2014 GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAV PROGRAMI

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2013-2014 GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAV PROGRAMI ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2013-2014 GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAV PROGRAMI Saati Bölümü Dersin Adı Öğretim Üyesi Derslik Fen Bilgisi Öğretmenliği Fen Öğretimi Lab. Uygulamaları I - A Doç.

Detaylı

11. Hafta. 12. Hafta. 10. Hafta. Sıra No. Giriş RECEP TEMUR. Çıkış. Giriş YUNUS ERDEM Çıkış. Giriş. Çıkış ZAHİDE KORKMAZ.

11. Hafta. 12. Hafta. 10. Hafta. Sıra No. Giriş RECEP TEMUR. Çıkış. Giriş YUNUS ERDEM Çıkış. Giriş. Çıkış ZAHİDE KORKMAZ. Sorumlu Öğretim Elemanı : Yrd. Doç. Dr. Remzi YARDIMCI Uygulama Okulu : Namık Kemal İmam Hatip Ortaokulu 0 RECEP TEMUR........ 9. 0... 0 YUNUS ERDEM 0 ZAHİDE KORKMAZ 0 METİN ÖNDER SEDA YILMAZ SERBİL SİNCAR

Detaylı

BAHÇELİEVLER AYDIN DOĞAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ. Coğrafya Öğretmenliği Grubu Numarası Adı Soyadı

BAHÇELİEVLER AYDIN DOĞAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ. Coğrafya Öğretmenliği Grubu Numarası Adı Soyadı BAHÇELİEVLER AYDIN DOĞAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ Coğrafya Öğretmenliği Grubu PF09140891 SEVDA ORTAÇ PF09140911 EBRU ŞENER PF09140916 GÜLAY TEKELİ PF09140842 SEYFULLAH YAZICI PF09140168 KÜBRA KARACA

Detaylı

PFESP MEZUN ÖĞRENCİLER ÖN KAYIT LİSTESİ KAYIT NO ADI SOYADI BÖLÜM/ANABİLİM DALI GANO ÖSYM PUANI 195 EMRE KARABIYIK ANTRENÖRLÜK 2,49 237,894 127 KEMAL

PFESP MEZUN ÖĞRENCİLER ÖN KAYIT LİSTESİ KAYIT NO ADI SOYADI BÖLÜM/ANABİLİM DALI GANO ÖSYM PUANI 195 EMRE KARABIYIK ANTRENÖRLÜK 2,49 237,894 127 KEMAL PFESP MEZUN ÖĞRENCİLER ÖN KAYIT LİSTESİ KAYIT NO ADI SOYADI BÖLÜM/ANABİLİM DALI GANO ÖSYM PUANI 195 EMRE KARABIYIK ANTRENÖRLÜK 2,49 237,894 127 KEMAL SEYHAN KARAKAŞ ANTRENÖRLÜK 2,4 201,314 128 RAMİZ ZEVKER

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı GÜZ Yarıyılı Lisansüstü Eğitime Başvuran Adayların Sonuçları

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı GÜZ Yarıyılı Lisansüstü Eğitime Başvuran Adayların Sonuçları AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı GÜZ Yarıyılı Lisansüstü Eğitime Başvuran Adayların Sonuçları Kazanan Adaylar 02-06 Eylül 2013 Tarihleri Arasında Kesin Kayıtlarını

Detaylı

TARİH GRUBU MEZUN ASİL LİSTE. Fen Edebiyat Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi

TARİH GRUBU MEZUN ASİL LİSTE. Fen Edebiyat Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi Mezun TARİH GRUBU MEZUN ASİL LİSTE 1 RANA ECE KARAHAN Ege Edebiyat 90.9 2 ÖZGE ERBAY Uşak 3 PINAR SAVUL Niğde 4 BURÇİN BİÇKİ 5 EMİNE ARSLANOĞULLARI 6 ÇAĞRI DOĞAN 7 MERVE ÜNLÜ Muğla Sıtkı Koçman Afyon Kocatepe

Detaylı

T. C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2010 2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI

T. C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2010 2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI T. C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2010 2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI Kayıt hakkı kazanan asil adayların 16-22 Eylül 2010 tarihleri arasında 5 (beş) iş günü

Detaylı

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi ne gönderilecektir.

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi ne gönderilecektir. Sorumlu Öğretim Elemanı : Öğr. Gör. AHMET ÇİMEN Uygulama Okulu : ZÜBEYDE HANIM ANAOKULU Sıra No Öğrencinin Adı ve Soyadı........ 9. 000 ÖZLEM ZEYBEK 0... 000 MELEK TÜRK 000 BAHAR YILDIRIM 000 REMZİ DENİZ

Detaylı

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI 1 PROGRAMIN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN HUSULAR 1) Güz döneminde Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı ile Matematik

Detaylı

KTÜ FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI OCAK 2016

KTÜ FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI OCAK 2016 PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINDA 25-26 OCAK 2016 GÜNLERİNDE YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE YAPILAMAYAN DERSLERDEN DOLAYI DERS PROGRAMI DEĞİŞMİŞTİR. BU NEDENLE, TARİHLERİ ARASINDA AŞAĞIDA VERİLEN

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ, 2011-2012 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ, 2011-2012 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ, 2011-2012 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI VİZE MAZERET PROGRAMI 1/3 Kredisi Öğretim Kodu Adı 046210058 Yusuf KÖSE A 101 Beden Eğitimi ve Sporun Temelleri 2 0 2 Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

2014 2015 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ ERASMUS + PROGRAMI ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ VE 2014 2015 AKADEMİK YILI STAJ HAREKETLİLİĞİ SEÇİM SONUÇLARI

2014 2015 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ ERASMUS + PROGRAMI ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ VE 2014 2015 AKADEMİK YILI STAJ HAREKETLİLİĞİ SEÇİM SONUÇLARI 2014 2015 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ ERASMUS + PROGRAMI ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ VE 2014 2015 AKADEMİK YILI STAJ HAREKETLİLİĞİ SEÇİM SONUÇLARI ÖNEMLİ NOT: ÖĞRENCİLER İÇİN 1 KASIM 2014 TARİHİ SAAT

Detaylı

20 EKİM 2007 CUMARTESİ GÜNÜ YAPILAN SINAVIN SONUCU HUKUK İNGİLİZCESİ VI Cumartesi - Pazar Saat : 15.00-18.00 Salon D

20 EKİM 2007 CUMARTESİ GÜNÜ YAPILAN SINAVIN SONUCU HUKUK İNGİLİZCESİ VI Cumartesi - Pazar Saat : 15.00-18.00 Salon D 20 EKİM 2007 CUMARTESİ GÜNÜ YAPILAN SINAVIN HUKUK İNGİLİZCESİ VI Cumartesi - Pazar Saat : 15.00-18.00 Salon D 1 BETÜL KURNAZ 2 35490 VOLKAN UYSAL 3 34966 HOVSEP PAYEL 4 33196 GÖZDE İŞÇİ 5 SİBEL YILMAZ

Detaylı

Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı 100034 ÖMER EMRE B 2 MERKEZ Denizli Lisesi

Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı 100034 ÖMER EMRE B 2 MERKEZ Denizli Lisesi Sınav Kodu Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı İlçe Adı Kurum Adı 100034 ÖMER EMRE B 2 Denizli 100034 ENGİN GÜLDAL B 3 Endüstri Meslek 100034 BAYRAM KUTLU A2 1 Anafartalar 100034 ÖZCAN CEYHAN B 1 Denizli

Detaylı

BES 451-01 Onkoloji EAH Cansu Dölek Sema Akyüz Hatice Kanıbir Merve Merter Merve İnel Öznur Aydın Tuğba Ekici Huriye Saygılı BES 451-01 Atatürk EAH

BES 451-01 Onkoloji EAH Cansu Dölek Sema Akyüz Hatice Kanıbir Merve Merter Merve İnel Öznur Aydın Tuğba Ekici Huriye Saygılı BES 451-01 Atatürk EAH BES 451 H.Ü. DIŞI HASTANE VE KURUM STAJI - GÜZ DÖNEMİ - BAHAR DÖNEMİ 14 EYLÜL 05 KASIM 08 ŞUBAT- 24 MART 2. GRUP 1. GRUP 4. GRUP 3. GRUP Onkoloji EAH Onkoloji EAH Onkoloji EAH Onkoloji EAH Cansu Dölek

Detaylı

Sıra Fakülte No Adı ve Soyadı Ek Sınava Gireceği Ders

Sıra Fakülte No Adı ve Soyadı Ek Sınava Gireceği Ders Sıra Fakülte No Adı ve Soyadı Ek Sınava Gireceği Ders No 1 061308889 Emrah ÇORAK PFS 1104 Eğitim Tarihi 2 0613082322 Pınar ÇELİK PFS1006 Rehberlik PFS1015 Öğretim İlke ve Yöntemleri 3 0613082568 Ahmet

Detaylı

Mevlana Değişim Programı Birim Koordinatörleri

Mevlana Değişim Programı Birim Koordinatörleri Mevlana Değişim Programı Birim Koordinatörleri Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/MYO Bölüm Görevi Unvanı Adı Soyadı Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet Koordinatör Yrd. Doç. Dr. Ahmet UĞUR Adalet Meslek Yüksekokulu

Detaylı

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ SIRA SOYAD AD KURUM ADAY NO SERTİFİKA TÜRÜ PUAN SONUÇ Çağrı Merkezi Elemanı 85 GEÇTİ

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ SIRA SOYAD AD KURUM ADAY NO SERTİFİKA TÜRÜ PUAN SONUÇ Çağrı Merkezi Elemanı 85 GEÇTİ Sayfa : 1 / 5 1 ERTÜRK Ahmet 08897 Çağrı Merkezi Elemanı 98 GEÇTİ 2 ŞİMŞEK Ahmet 08933 Çağrı Merkezi Elemanı 95 GEÇTİ 3 ÇELİK Ahu 08937 Çağrı Merkezi Elemanı 93 GEÇTİ 4 İMAL Ali 08922 Çağrı Merkezi Elemanı

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU 1 STJ.AV....... Staj sicil nolu... TBB Staj Yönetmeliğinin 28, Ankara Barosu Staj İç Yönetmeliği'nin 19,20,21,22,23 ve 24.maddeleri hükümleri uyarınca stajının ABEM bölümünün

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ Uzman Doktor Listesi

T.C. Sağlık Bakanlığı GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ Uzman Doktor Listesi T.C. Sağlık Bakanlığı GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ Uzman Doktor Listesi Sira No Personel Fotoğrafı Adı Soyadı Unvanı 1 ABDURRAHMAN ÖZDEMİR BEYİN CER.UZM. 2 AHMET ALPER İNAL 3 AHMET EKİNCİ ORTOPEDİ

Detaylı

GÜZ DÖNEMİ EK-1 MADDE İLE YATAY GEÇİŞ LİSTESİ

GÜZ DÖNEMİ EK-1 MADDE İLE YATAY GEÇİŞ LİSTESİ 206-207 GÜZ DÖNEMİ EK- MADDE İLE YATAY GEÇİŞ LİSTESİ Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Öğretmenliği 205 kayıt sayısı 93 kontenjan yüzde 30 kontenjan sayısı 27 kişi 205 332,09360 TM-2

Detaylı

11 ŞUBAT TARİHİNDE PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA BAŞLAYAN KURSİYERLERİN DERS MUAFİYET LİSTESİ

11 ŞUBAT TARİHİNDE PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA BAŞLAYAN KURSİYERLERİN DERS MUAFİYET LİSTESİ SIRA NO ADI SOYADI BÖLÜMÜ MUAF OLDUĞU DERSLER 1 ABDULLAH GÜLSEVER FELSEFE MUAF DEĞİL 2 ABDULSAMET ŞENDİL İLAHİYAT 3 ABDURRAHMAN BADACI İLAHİYAT 4 AÇELYA PORTAKALDALI FELSEFE MUAF DEĞİL 5 6 AHMET FURKAN

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ(Fen Bilgisi Öğretmenliği) LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM YILI YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ(Fen Bilgisi Öğretmenliği) LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM YILI YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ(Fen Bilgisi Öğretmenliği) LİSANS Fen Bilgisi Öğretmenliği 2. I. Öğretime i Kabul Olan Öğrenci Listesi sı Puan I.öğretim 2. Sın. 3. 160,57 Ali

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON ÖZEL ALAN KONTENJANI. Prof. Dr. Mustafa TOPRAK DEKAN

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON ÖZEL ALAN KONTENJANI. Prof. Dr. Mustafa TOPRAK DEKAN DOKUZ EYLÜL BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON 1 11561 AYTÜL BÜYÜKSARAÇ DOKUZ EYLÜL DEVLET KONSERVATUVARI OPERA 95,48 95,480 2 1962 ORHAN ÖZDEMİR YAKIN DOĞU FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İNGİLİZ DİLİ EDEBİYAT

Detaylı

38 SONER USLU FİZİK 2,43 MEZUN 39 İDRİS YAMAN TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 2,43 MEZUN 40 EMRE İŞSEVER MATEMATİK 2,42 MEZUN 41 GÖZDE GÖNÜL KUŞÇU TÜRK DİLİ

38 SONER USLU FİZİK 2,43 MEZUN 39 İDRİS YAMAN TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 2,43 MEZUN 40 EMRE İŞSEVER MATEMATİK 2,42 MEZUN 41 GÖZDE GÖNÜL KUŞÇU TÜRK DİLİ YEDEK LİSTE ** ASIL LİSTEDE İSMİ BULUNANLARDAN KESİN KAYITLARINI YAPMAYAN ÖĞRENCİLERİN SAYISI KADAR AŞAĞIDAKİ YEDEK LİSTEDEN GNO SIRALAMASINA GÖRE ÖĞRENCİ KABUL EDİLECEKTİR. ** YÖK KARARINA GÖRE TOPLAM

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ANESTEZİ VE REANİMASYON DERSİ SINIF LİSTESİ 2 1101020023 KAAN ERTUĞRUL DEVAM ETMEYECEK

2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ANESTEZİ VE REANİMASYON DERSİ SINIF LİSTESİ 2 1101020023 KAAN ERTUĞRUL DEVAM ETMEYECEK 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ANESTEZİ VE REANİMASYON DERSİ SINIF LİSTESİ Sıra No Fakülte No Adı-Soyadı Devam Durumu 1 1101000154 UTKU ŞAHİN DEVAM EDECEK 2 1101020023 KAAN ERTUĞRUL DEVAM

Detaylı

TÜRKIYE ÜNIVERSITELER ATICILIK SAMPIYONASI 17-20 MART 2011 / KARA HARP OKULU

TÜRKIYE ÜNIVERSITELER ATICILIK SAMPIYONASI 17-20 MART 2011 / KARA HARP OKULU TÜRKIYE ÜNIVERSITELER ATICILIK SAMPIYONASI 17-20 MART 2011 / KARA HARP OKULU ERKEKLER TABANCA YARISMASI 5 6 3 Abdulkadir TEMURTAS 2 94 98 94 95 94 96 571 15* 2 Furkan DÜZEN 1 93 92 93 96 93 93 560 10*

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRENCİ LİSTESİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRENCİ LİSTESİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRENCİ LİSTESİ SN T.C. NO ADI SOYADI ALANI 1 15550288464 AYLİN KOCAÇİFTÇİ ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

Detaylı

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012/2 KPSS SONUÇLARINA GÖRE NİTELİKLERİ UYGUN OLAN VE ATAMASI YAPILAN PERSONEL

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012/2 KPSS SONUÇLARINA GÖRE NİTELİKLERİ UYGUN OLAN VE ATAMASI YAPILAN PERSONEL 1 CANAN YILDIZ (BALCI) MÜHENDİS 2 SÜLEYMAN DOĞANAY TEKNİKER 3 YAVUZ GÖKŞEN TEKNİKER 4 ALİME YÜKSEK TEKNİKER 5 NURİ ÖZER VETERİNER 6 ŞÜKRÜ KÜÇÜKHEMEK VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENİ 7 ZEKİ BULUT VETERİNER SAĞLIK

Detaylı

İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2012 2013 GÜZ DÖNEMİ LİSANS VE LİSANSÜSTÜ DERS PROGRAMI

İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2012 2013 GÜZ DÖNEMİ LİSANS VE LİSANSÜSTÜ DERS PROGRAMI 1. SINIF DERS PROGRAMI (01 02 03 ŞUBELERİ) İDÖ 171.01 Bağlamsal Dilbilgisi I 303 Arş. Gör. Kadiye Aksoy Perşembe 09:00 11:45 205 İDÖ 171.02 Bağlamsal Dilbilgisi I 303 Arş. Gör. Kadiye Aksoy Salı 15:00

Detaylı

Alper Aslan Dil Becerilerinin Öğretimi II 2 İngilizce Öğretmenliği 2.Ö 3 B ÇARŞAMBA 17:30-19:15 ŞEHİT MEHMET B. AMFİSİ

Alper Aslan Dil Becerilerinin Öğretimi II 2 İngilizce Öğretmenliği 2.Ö 3 B ÇARŞAMBA 17:30-19:15 ŞEHİT MEHMET B. AMFİSİ DERS SORUMLUSU DERSİN ADI SAAT BÖLÜM TÜR SINIF ŞUBE GÜN DERS SAATİ DERSLİK Alper Aslan Dil Becerilerinin Öğretimi II 2 İngilizce Öğretmenliği 2.Ö 3 B ÇARŞAMBA 17:30-19:15 ŞEHİT MEHMET B. AMFİSİ Alper Aslan

Detaylı

LABORATUAR TEKNİSYENLERİ. 2 Seda IŞIK Laboratuar Teknikeri Kan Tranfizyonu. 3 Asiye ERDEN Laboratuvar Teknikeri ücretsiz izinli

LABORATUAR TEKNİSYENLERİ. 2 Seda IŞIK Laboratuar Teknikeri Kan Tranfizyonu. 3 Asiye ERDEN Laboratuvar Teknikeri ücretsiz izinli 1 Bahriye IRATCI LABORATUAR TEKNİSYENLERİ Laboratuar Teknisyeni Laboratuvar 2 Seda IŞIK Laboratuar Teknikeri Kan Tranfizyonu 3 Asiye ERDEN Laboratuvar Teknikeri ücretsiz izinli 4 Mustafa KIVRAK Laboratuvar

Detaylı

İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN VİZE MAZERET SINAVLARI; Nisan 2016 tarihlerinde Mazeret sınavları "ilgili derslerin gün ve saatinde dersin

İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN VİZE MAZERET SINAVLARI; Nisan 2016 tarihlerinde Mazeret sınavları ilgili derslerin gün ve saatinde dersin İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN VİZE MAZERET SINAVLARI; 18-22 Nisan 2016 tarihlerinde Mazeret sınavları "ilgili derslerin gün ve saatinde dersin işlendiği sınıfta "yapılacaktır. Aşağıda belirtilen derslerin

Detaylı

SIRA NO ADI SOYADI BAŞARI DURUMU

SIRA NO ADI SOYADI BAŞARI DURUMU 1- SIRALAMA VE LERDE BAŞARI SIRASI ESAS ALINARAK YAPILMIŞTIR. 5- SIRADA YER ALAN ADAYLARIN HAKLARI 20/09/2012 MESAİ BİTİMİNE KADAR GEÇERLİDİR VE İŞLETME, ENDÜSTRİ, YAZILIM, ELEKTRONİK, ELEKTRİK VE ELEKTRONİK

Detaylı

SERVİSLER UZMAN NÖBETÇİ ŞEF

SERVİSLER UZMAN NÖBETÇİ ŞEF TARİH ACİL UZMAN SERVİSLER UZMAN NÖBETÇİ ŞEF KIDEMLİ ASİSTAN ACİL KIDEMLİSİ 31.03.2016 EDA ÖZAYDIN ASLIHAN ARASLI AYSU A. HASAN A. 01.04.2016 SEYİT AHMET UÇAKTÜRK İKBAL OK BOZKAYA DİLEK E. DİLBER T. 02.04.2016

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ İLAHİYAT T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi KAYIT HAKKI KAZANAN

Detaylı

ÖLÇME SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI ÖSYM UZMAN YARDIMCISI SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ VE SAATLERİ

ÖLÇME SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI ÖSYM UZMAN YARDIMCISI SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ VE SAATLERİ ÖLÇME SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI ÖSYM UZMAN YARDIMCISI SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ VE SAATLERİ Ad Soyadı Alanı Sözlü Sınav Tarihi Sözlü Sınav Saati AYŞENUR DERELİOĞLU Almanca 14.02.2013 Perşembe

Detaylı

Temel Eğitim Sisteminde Uygulamalar Sempozyumu

Temel Eğitim Sisteminde Uygulamalar Sempozyumu 22 Kasım 2013 Cuma Temel Eğitim Sisteminde Uygulamalar Sempozyumu A Blok Konferans Salonu 9:00 9:30 Kayıt 9:30 10:30 Açılış Konuşmaları 10:30 11:30 Okula Geçiş: Konsept ve Deneyimler (Prof. Dr. Erika Schulze)

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Bursa İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Bursa İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Tarih: Sayı : Sözleşmeli Sağlık Personeli Kura Komisyonu Genel Sekreterliğimize bağlı hastanelerde çalışan tabip ve uzman tabiplerden başvurusu uygun bulunarak 02/04/2015 tarihinde yapılan kura ile görev

Detaylı

2. Çeyrek Dönem sonunda aşağıdaki öğrenciler belirtilen seviyelerde eğitimlerine devam edeceklerdir. Öğrenci No. Adı-Soyadı Seviyesi

2. Çeyrek Dönem sonunda aşağıdaki öğrenciler belirtilen seviyelerde eğitimlerine devam edeceklerdir. Öğrenci No. Adı-Soyadı Seviyesi 2. Çeyrek Dönem sonunda aşağıdaki öğrenciler belirtilen seviyelerde eğitimlerine devam edeceklerdir. Öğrenci No. Adı-Soyadı Seviyesi 120114036 Ozan Emre ERDEM Upper-Intermediate 120114023 Buse Yonca HÜSMEN

Detaylı

HAFTALIK DERS DAĞILIMI

HAFTALIK DERS DAĞILIMI TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ I. ÖĞRETİM PROGRAMI TRO 102 Türk Dil Bilgisi II: Şekil Bilgisi 2 2 YRD. DOÇ. DR. AZİZ GÖKÇE B/103 15:00 16:50 TRO 104 Edebiyat Bilgi ve Kuramları II 2 2 OKUTMAN

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Yüksek Lisans ve Doktora Sınavı Sonuçları

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Yüksek Lisans ve Doktora Sınavı Sonuçları T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Yüksek Lisans ve Doktora Sınavı Sonuçları BİYOMÜHENDİSLİK ANA BİLİM DALI 1 YÜKSEK LİSANS BELDE ŞAHİN 71,019

Detaylı

KTÜ FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Fakülte Seçmeli Dersleri Görevlendirmeleri

KTÜ FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Fakülte Seçmeli Dersleri Görevlendirmeleri Tablo 1. Fakülte Seçmeli Dersleri Tekrar Alacak (Sınav yapmak üzere) Öğrenciler İçin açılan İkinci Sınıf (Üçüncü Dönem) Birinci Öğretim SECF Kodlu Fakülte Seçmeli Dersleri Adı T U K Öğretim Elemanının

Detaylı

2013-2014 PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI BİRİNCİ AKADEMİK DÖNEMİ : D

2013-2014 PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI BİRİNCİ AKADEMİK DÖNEMİ : D 2013-2014 PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI BİRİNCİ AKADEMİK DÖNEMİ Öğrencinin Grubu : D Grubu Dersin Adı : Sınıf Yönetimi Dersin Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Erten Gökçe Grup Koordinatörü: Arş.

Detaylı

vize1 vize2 vize3 vize4 vize5 vize6 vize7 ortalama arapca 85.7 krnort kuran 14.3 vize sonuc vizeyüzde sarf nahiv semanur 52 74 56 66 72 48 60

vize1 vize2 vize3 vize4 vize5 vize6 vize7 ortalama arapca 85.7 krnort kuran 14.3 vize sonuc vizeyüzde sarf nahiv semanur 52 74 56 66 72 48 60 vize1 vize2 vize3 vize4 vize5 vize6 vize7 ortalama arapca 85.7 krnort kuran 14.3 vize sonuc vizeyüzde sarf nahiv semanur 52 74 56 66 72 48 60 61,14285714 52,39942857 70 10,01 62,40942857 24,96377143 60

Detaylı

12 EKİM 2014 HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU ÜYELİĞİ SEÇİMİ SAKARYA İLİ ADLİ YARGI SEÇMEN LİSTESİ

12 EKİM 2014 HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU ÜYELİĞİ SEÇİMİ SAKARYA İLİ ADLİ YARGI SEÇMEN LİSTESİ İLİ ADLİ YARGI SEÇMEN LİSTESİ 1 AÇIKGÖZ BİRCAN Hâkim 95016 2 GEBZE AĞAR BESİM TAYFUN Hâkim 29918 3 AKAR HÜLYA Hâkim 40357 4 AKAR OKAN ACM Bşk. 34421 5 AKBAŞ ERKAN C.Savcısı 151278 6 KAYNARCA AKÇİMEN YÜCETÜRK

Detaylı

BAĞCILAR ANADOLU LİSESİ

BAĞCILAR ANADOLU LİSESİ BAĞCILAR ANADOLU LİSESİ PF09140638 KÜBRA DOĞAN PF09140595 ÖMER YILMAZ PF09140190 RIDVAN BİNBOĞA PF09140810 GAMZE KAMİŞLİ PF09140268 BUŞRA ÇİMEN PF09140467 EDA SÜREN Biyoloji Öğretmenliği Grubu PF24140208

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM ACIPAYAM ÇAMLIK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ SORUMLULUK SINAVI PROGRAMI

2014-2015 EĞİTİM ACIPAYAM ÇAMLIK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ SORUMLULUK SINAVI PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM ACIPAYAM ÇAMLIK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ SORUMLULUK SINAVI PROGRAMI Öğrenci No ŞİMDİKİ SINIFI Adı Soyadı Sınıfı Dersi Sınav Tarihi 1 130 (MUHASEBE VE 2 132 (MUHASEBE VE 3 157 (MUHASEBE

Detaylı

2012 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ 8. SINIFLAR SONUÇ BELGESİ

2012 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ 8. SINIFLAR SONUÇ BELGESİ ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ ONUR AS ŞAHABETTİN //...... Tercih Güvenlik No(*) :.,... ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ SENANUR YILMAZ YILDIRIM //...... Tercih Güvenlik No(*) :.,... ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ RABİA

Detaylı

İSTANBUL KATILIMCI LİSTESİ

İSTANBUL KATILIMCI LİSTESİ İSTANBUL KATILIMCI LİSTESİ Aday Ad Aday Soyad Faaliyet Adı Faaliyet İli Faaliyet Yeri Başlama Tarihi Bitiş Tarihi ABDULNASIR ÇELİK 2016000004Rehberlik Kursu İSTANBUL ABDURRAHMAN AKYOL 2016000004Rehberlik

Detaylı

Uygulama Okulunun Adı : Fevzi Paşa Ortaokulu. Fakülte No Adı Soyadı Doç. Dr. Tazegül

Uygulama Okulunun Adı : Fevzi Paşa Ortaokulu. Fakülte No Adı Soyadı Doç. Dr. Tazegül T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KARS 08/09/2014 SERVİS : Öğrenci İşleri SAYI :.../ KONU : Okul Deneyimi Fakültemiz lisans programı 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında OKUL

Detaylı

26.SADİ GÜLÇELİK YARIŞMA SONUÇLARI YER: ENKA SADİ GÜLÇELİK TESİSLERİ TARİH:11 AĞUSTOS 2012

26.SADİ GÜLÇELİK YARIŞMA SONUÇLARI YER: ENKA SADİ GÜLÇELİK TESİSLERİ TARİH:11 AĞUSTOS 2012 100 M RÜZGAR KATEGORİ BAYANLAR 1.SERİ SAAT 15:00 1 GÜLŞAH KIZILTAŞ 1991 BOĞAZİÇİ 13.02 2 GÜNCE YURDAKUL 1994 ENKA 13.05 3 RABİA BAL 1998 ENKA 13.48 4 AYSUN AKAY 1994 İŞİTME ENG. 14.08 5 MELİKE SOYUGÜZEL

Detaylı

Listede Asil olarak belirtilen öğrencilerimiz Eylül 2015 tarihleri arasında Fakültemize şahsen gelerek kayıt yaptıracaktır.

Listede Asil olarak belirtilen öğrencilerimiz Eylül 2015 tarihleri arasında Fakültemize şahsen gelerek kayıt yaptıracaktır. Listede Asil olarak belirtilen öğrencilerimiz 09-11 Eylül 2015 tarihleri arasında Fakültemize şahsen gelerek kayıt yaptıracaktır. Kayıt İçin Gerekli Belgeler: 2 adet fotoğraf Nüfus cüzdan fotokopisi İlköğretim

Detaylı

Öğrenci No Adı Soyadı A.B.D./Programı Seminer Konusu Sunum Yeri/Tarih Danışmanı. Öğretmenlerin Değerler Eğitimi Hakkındaki Görüşleri

Öğrenci No Adı Soyadı A.B.D./Programı Seminer Konusu Sunum Yeri/Tarih Danışmanı. Öğretmenlerin Değerler Eğitimi Hakkındaki Görüşleri Öğrenci No Adı Soyadı A.B.D./Programı Seminer Konusu Sunum Yeri/Tarih Danışmanı 20128509101 Ayşe Elçin ERGİN Öğretmenlerin Değerler Eğitimi Hakkındaki Görüşleri Eğitim Bil. Enst.Sem.Salonu 06.06.2014 saat:

Detaylı

Felsefe Grubu Asil Liste DEU

Felsefe Grubu Asil Liste DEU Felsefe Grubu Asil Liste DEU 1 AYŞE DURMUŞ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSITESİ EDEBİYAT FAKÜLTESI 3.2 81.33 1.6.1993 2012 2016 2 ZEHRA KESKİNOĞLU DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ 3.14 79.93 14.9.1992 2012

Detaylı

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ SIRA SOYAD AD KURUM ADAY NO SERTİFİKA TÜRÜ PUAN SONUÇ. 06924 Çağrı Merkezi Elemanı 95 GEÇTİ

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ SIRA SOYAD AD KURUM ADAY NO SERTİFİKA TÜRÜ PUAN SONUÇ. 06924 Çağrı Merkezi Elemanı 95 GEÇTİ Sayfa : 1 / 7 1 BULUT Abdulsamet 07001 Çağrı Merkezi Elemanı 85 GEÇTİ 2 AHMET TAHİR Ahmet 06898 Çağrı Merkezi Elemanı 55 GEÇTİ 3 KAYABAŞI Akgün 07002 Çağrı Merkezi Elemanı 50 GEÇTİ 4 DİNÇ Ali 06919 Çağrı

Detaylı

İngilizce Yeterlilik Sınavı Sonuçları

İngilizce Yeterlilik Sınavı Sonuçları Sınıf: A 305 1 Enes Atalay 52 İşletme Başarısız 2 Bekir Said Çalışkan 50 Siyaset Bilimi Başarısız 3 Hilal Türk 51 Ekonomi Başarısız 4 Ozan Başarır Girmedi 5 Yunus Emre Karakaş 77 Ekonomi Başarılı 6 Gülser

Detaylı

2014-2015 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Bahar (Ek) Dönemi II. Dönem Derslerine Ait Muafiyet Listesi

2014-2015 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Bahar (Ek) Dönemi II. Dönem Derslerine Ait Muafiyet Listesi Sıra No Öğrencini n Adı Soyadı Bölümü Muaf Olunan Ders Muafiyet Durumu 1 Fuat YILMAZ Beden Eğitimi Öğretmenlik Uygulaması Muaf 2 Murat PEKTAŞ Türk Dili ve Edebiyatı (TDE) Öğretmenlik Uygulaması Muaf 3

Detaylı

30 MAYIS 2015 CUMARTESİ GÜNÜ ANKARA'DA

30 MAYIS 2015 CUMARTESİ GÜNÜ ANKARA'DA 30 MAYIS 2015 CUMARTESİ GÜNÜ ANKARA'DA YAPILAN ENFORMASYON MEMURLUĞU VE ENFORMASYON MEMURLUĞU YABANCI DİL SINAV SONUÇLARI AŞAĞIDA YER ALMAKTADIR. SINAVDA BAŞARI BELGESİ ALMAYA HAK KAZANANLAR BELGELERİNİ

Detaylı

A1/20 MAINCOURSE MAINCOURSE MAINCOURSE MAINCOURSE LAB MAINCOURSE. Pazartesi. Salı. Çarşamba. Perşembe. Cuma. 3.Ders. 4.Ders. 5.Ders. 2.Ders. 6.

A1/20 MAINCOURSE MAINCOURSE MAINCOURSE MAINCOURSE LAB MAINCOURSE. Pazartesi. Salı. Çarşamba. Perşembe. Cuma. 3.Ders. 4.Ders. 5.Ders. 2.Ders. 6. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ / Yabancı Diller Yüksekokulu DERSLİK 107 A1/20 ÜMMET AYDAN ÜMMET AYDAN TUBA AYDAN TUBA AYDAN 114 FIRAT LULACI / TUĞBA AKBAŞ ÜLKÜ ÖZDEMİR KARABÜK ÜNİVERSİTESİ / Yabancı Diller Yüksekokulu

Detaylı

İSKEBE ANADOLU LİSESİ - Okul Müdürü: Erkan EVRAN. Sorumlu Öğretim Üyesi: Doç. Dr Mehmet Karakaş

İSKEBE ANADOLU LİSESİ - Okul Müdürü: Erkan EVRAN. Sorumlu Öğretim Üyesi: Doç. Dr Mehmet Karakaş İSKEBE ANADOLU LİSESİ - Okul Müdürü: Erkan EVRAN Sorumlu Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Mehmet Karakaş Uygulama Öğretmeni: Nermin Aydın (Kimya Öğretmeni) Özlem ÇELİK Kaan NAİLİ Servet ÇAKCI Merve BAL İBN-İ SİNA

Detaylı

Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yerleştirilmiştir.

Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yerleştirilmiştir. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI (Güz Dönemi) YATAY GEÇİŞ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI Sıra No T.C Kimlik No Adı Soyadı Bölümü 1 40342397710 SELEN KARAYÜREK PRG. Yerleştirilme

Detaylı

TARİH DERSLİK SAAT DERSİN KODU DERSİN ADI DERSİN YÜRÜTÜCÜSÜ GÖZETMEN

TARİH DERSLİK SAAT DERSİN KODU DERSİN ADI DERSİN YÜRÜTÜCÜSÜ GÖZETMEN 21.11.2015 A-117 09:00 YİÖ 105 Dinleme ve Sesletim I Öğr. Gör. Nejla SEYREK Arş. Gör. Sümeyye ÇÖLDEMLİ 21.11.2015 A-32 09:00 EĞT311 - İMÖ EĞİTİM DENETİMİ Yrd. Doç. Dr. M. Muzaffer MARTI Arş. Gör. Muttalip

Detaylı

T.C. İSTANBUL ANADOLU ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. Karar No:2013/606 Evrak No: 2013/1158

T.C. İSTANBUL ANADOLU ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. Karar No:2013/606 Evrak No: 2013/1158 T.C. İSTANBUL ANADOLU ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI Karar No:2013/606 Evrak No: 2013/1158 LOJMAN TALEBİNDE BULUNAN PERSONELİ GÖSTERİR LİSTE Sıra No Adı - Soyadı Görev Yeri

Detaylı

İZMİR BÖLGE BİRLİĞİNİ TERCİH EDEN ADAYLAR

İZMİR BÖLGE BİRLİĞİNİ TERCİH EDEN ADAYLAR İZMİR BÖLGE BİRLİĞİNİ TERCİH EDEN ADAYLAR YERİ: İZMİR BÖLGE BİRLİĞİ ADRES VE TELEFON: GAZİ BULVARI NO : 67 35230 ÇANKAYA / İZMİR TEL : 0 232 446 86 01 02 (pbx) ADAY T.C.KİMLİK DOĞUM BAŞVURAN KPSS S.N.

Detaylı

Adı Soyadı üniversite bölüm durum açıklama FERİDE ASLAN BATMAN ÜNİVERSİTESİ TARİH KAZANDI HAKAN MERMİT BATMAN ÜNİVERSİTESİ TARİH KAZANDI ÖMER

Adı Soyadı üniversite bölüm durum açıklama FERİDE ASLAN BATMAN ÜNİVERSİTESİ TARİH KAZANDI HAKAN MERMİT BATMAN ÜNİVERSİTESİ TARİH KAZANDI ÖMER Adı Soyadı üniversite bölüm durum açıklama FERİDE ASLAN BATMAN ÜNİVERSİTESİ TARİH KAZANDI HAKAN MERMİT BATMAN ÜNİVERSİTESİ TARİH KAZANDI ÖMER KADIOĞLU BATMAN ÜNİVERSİTESİ TARİH KAZANDI MESUT PARLAKER BATMAN

Detaylı

II. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu. 26 Eylül 2005 Pazartesi. 27 Eylül 2005 Salı. 28 Eylül 2005 Çarşamba

II. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu. 26 Eylül 2005 Pazartesi. 27 Eylül 2005 Salı. 28 Eylül 2005 Çarşamba II. LİSANSÜSTÜ EĞİTİM SEMPOZYUMU 26 28 EYLÜL 2005 PROGRAM 26 Eylül 2005 Pazartesi 08.30 10.00 KAYIT 10.00 11.00 AÇILIŞ 11.00 11.15 Ara 11.15 I. OTURUM 14.00 Öğle Yemeği 14.00 16.00 II. OTURUM 16.00 16.15

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

M.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanlığı, Fakülte Toplantı Salonu -2 de 28 Temmuz 2015 Salı Günü Saat 10:00'da

M.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanlığı, Fakülte Toplantı Salonu -2 de 28 Temmuz 2015 Salı Günü Saat 10:00'da Bölümü Anabilim Dalı Kadro Unvanı MARMARA ÜNİVERSİTESİ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ ULUSLARARASI POLİTİK İKTİSAT ANABİLİM DALI ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSUNA BAŞVURAN ADAYLARIN

Detaylı

1 ASİL Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Hülya Güneş 133 Mezun 80,16

1 ASİL Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Hülya Güneş 133 Mezun 80,16 1 ASİL Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Hülya Güneş 133 Mezun 80,16 2 ASİL Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Gülşah Doğan 133 Mezun 72,93 3 YEDEK Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim

Detaylı

Açılan Kurslar Öğretmenin Adı Soyadı Ders Saati Sınıfı HAMDİ ÜNAL Matematik 2 11 HAMDİ ÜNAL Matematik 2 11 ARZU ÇİLİNGİR Matematik 2 11 AYFER PARLAK

Açılan Kurslar Öğretmenin Adı Soyadı Ders Saati Sınıfı HAMDİ ÜNAL Matematik 2 11 HAMDİ ÜNAL Matematik 2 11 ARZU ÇİLİNGİR Matematik 2 11 AYFER PARLAK Açılan Kurslar Öğretmenin Adı Soyadı Ders Saati Sınıfı HAMDİ ÜNAL Matematik 2 11 HAMDİ ÜNAL Matematik 2 11 ARZU ÇİLİNGİR Matematik 2 11 AYFER PARLAK KIZILTAŞ Fizik 2 11 AYFER PARLAK KIZILTAŞ Fizik 2 11

Detaylı

SIRA NO PROJE NO AD SOYAD İKAMET İLİ ÜNİVERSİTE BÖLÜM

SIRA NO PROJE NO AD SOYAD İKAMET İLİ ÜNİVERSİTE BÖLÜM 1 2013-1-TR1-COM04-47097 Adem TOPRAK ZONGULDAK Anadolu Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği 2 2013-1-TR1-COM04-46886 Adem CELEP MANİSA Anadolu Üniversitesi Almanca Öğretmenliği 3 2013-1-TR1-COM04-46419

Detaylı

AD-SOYAD NUMARASI BÖLÜMÜ TEK DERS SINAVI TALEP ETTİĞİ DERS 1 BÜŞRA ARSLAN PF13140043 ARAPÇA EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

AD-SOYAD NUMARASI BÖLÜMÜ TEK DERS SINAVI TALEP ETTİĞİ DERS 1 BÜŞRA ARSLAN PF13140043 ARAPÇA EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME AD-SOYAD NUMARASI BÖLÜMÜ TEK DERS SINAVI TALEP ETTİĞİ DERS 1 BÜŞRA ARSLAN PF13140043 ARAPÇA EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 2 MEHTAP YILDIRIM PF13140060 ARAPÇA EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 3 MEHMET

Detaylı

2014 YILI BAŞARILI ÖĞRENCİ LİSTESİ

2014 YILI BAŞARILI ÖĞRENCİ LİSTESİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI BAŞARILI ÖĞRENCİ LİSTESİ HAZAL VATANSEVER. : MARMARA ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ RESİM BÖLÜMÜ ASLI ARIBURNU. : MARMARA ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ MODA

Detaylı

STAJYER ÖĞRENCİ TAKİP TABLOSU NOTLAR

STAJYER ÖĞRENCİ TAKİP TABLOSU NOTLAR STAJYER ÖĞRENCİ TAKİP TABLOSU OKULU BECERİ EĞİTİMLERİNDEN SORUMLU YETKİLİ Prof. Dr. Hulusi Behçet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Adı/Soyadı Semra Uçar ŞAHMELİKOĞLU Telefon (iş ve Cep) (0216) 426 38 50

Detaylı

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KARS 25/08/2015. SERVİS : Öğrenci İşleri SAYI : KONU : Okul Deneyimi

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KARS 25/08/2015. SERVİS : Öğrenci İşleri SAYI : KONU : Okul Deneyimi Uygulama Okulunun : Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Okul Müdürü : Şentürk SAMGAR Müdür Yrd. :Cantürk BARMANBERK Grup No :1 120401001 SEÇİL KAZAKLI 120401002 HANIM KARAKOÇ 120401003 ESMA NUR ERENKARA 120401004

Detaylı