ANA SALON SALON 1 SALON 2 SALON 3

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANA SALON SALON 1 SALON 2 SALON 3"

Transkript

1 8. ULUSLARARASI TÜRKÇENİN EĞİTİMİ - ÖĞRETİMİ KURULTAYI 01 Ekim 2015 PERŞEMBE KAYIT AÇILIŞ PROGRAMI: ÇAĞRILI KONUŞMACILAR: Prof. Dr. Cahit KAVCAR Prof. Dr. Hans-Heino EWERS ANA SALON SALON 1 SALON 2 SALON 3 1. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. Necmettin Sevil Oturum Başkanı: Prof. Dr. E. Rüya Özmen Oturum Başkanı: Prof. Dr. Selahattin Dilidüzgün Arş. Gör. Rabia Gürbüz - Prof. Dr. İsmail Güleç Prof. Dr. Adnan Kan - Okt. Haluk Güngör Prof. Dr. Sedat Sever - Arş. Gör. Sedat Karagül- Türkçe Eğitimi Alanında Dinleme Becerisi ile İlgili Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Öğrencilere Yönelik Arş. Gör. Bilge Nur Doğan Güldenoğlu Hazırlanan Tezlerin Okuma Becerisi Özyeterlik Ölçeği Geliştirme Çalışması Öğretmenlerin Okuma Kültürü Düzeyleri ile Kitle İletişim Araçlarını Kullanma Alışkanlıklarının Yrd. Doç. Dr. Mustafa Onur Kan Prof. Dr. Gülsün Leyla Uzun Türkçe Eğitimi Alanındaki Yüksek Lisans Tezlerinin Yöntem Bölümlerine İlişkin Sözbilimsel Yapı Özellikleri Arş. Gör. Ozan İpek - Taner Aksoy Çocuk Edebiyatını Türkçe Eğitimi Açısından Ele Alan Lisansüstü Tezlere Toplu Bir Bakış Doç. Dr. İlhan Erdem - Hatice Altunkaya Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenlere Yönelik Okuma Kaygı Ölçeğinin Geliştirilmesi Okt. Haluk Güngör - Prof. Dr. Adnan Kan Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Öğrencilere Yönelik Yazma Becerisi Özyeterlik Ölçeği Geliştirme Çalışması Yrd. Doç. Dr. Tuğba Çelik - Yrd. Doç. Dr. Sercan Demirgüneş - Prof. Dr. Abbas Türnüklü Ders Kitaplarında Barış Eğitimi Arş. Gör. Hatice Vargelen - Arş. Gör. Kayhan İnan Avrupa da Yaşayan Türklerin Türkçe Televizyon Yayınları ve Türkçe Üzerine Görüşleri Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa Aksan Prof. Dr. Doğan Günay - Mine Demir Günsu Taşköprü Yabancı Dil Olarak Türkçe Sınıflarında Beden Dili Kullanımı ve Öğretimi Okt. Esra Çetin Doç. Dr. Alpaslan Okur Yabancılarda Akademik Türkçe Kullanımı Okt. İnci Taş Araştırma ve Öğretimde Paralel Derlem Kullanımı: Uppsala Üniversitesi Örneği 2. OTURUM Oturum Başkanı: Doç. Dr. Duygu Uçgun Oturum Başkanı: Prof. Dr. Aziz Kılınç Oturum Başkanı: Prof. Dr. Gülsün Leyla Uzun Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nadir Engin Uzun Doç. Dr. Kamil İşeri - Okt. Yeşim Türkmen Ortaokul Türkçe Ders Kitaplarındaki Görsel Ayça Demirtaş - Arş. Gör. Mesut Yıldırım Doç. Dr. Bülent Özkan Prof. Dr. Erika H Gilson Time for a Standard International Turkish Test Prof. Dr. Muammer Nurlu Yabancılara Türkçe Öğretiminde Öğretmen /Okutman Metinlerle Sözel Metinlerin İlişkisinin Türk Çocuk Yazını Eserlerinin Görsel Sayıları ve Okunabilirlik Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Seçimi GALA YEMEĞİ Okt. Arzu Tören Gül Murat Gül Okuma Kültürü Edindirme Sürecinde Görsel Bir Metin Olarak Resim Funda İnan Yıldız 3. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabının Davranışçı Yaklaşım ve Yapılandırıcı Yaklaşım Açısından Arş. Gör. Dr. Şuheda Önal Dünya ve Türk Düşlemsel Gençlik Edebiyatının Karşılaştırmalı Bir Örneği: Toso ve Ronja Dr. Derya Çintaş Yıldız Popüler Çeviri Çocuk Romanlarının İçerik Bakımından KONFERANS Feyza Hepçilingirler İngilizcenin Eğitim Öğretim Dili Olarak Kullanılmasının ve Kitle İletişim Araçlarının Yaygınlaştırdığı İngilizce Özentisinin Türkçeye Yansıması Yrd. Doç. Dr. Funda Uzdu Yıldız Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Örtmece Sözler Yrd. Doç. Dr. Mehtap Özden - İsmail Ersoy Arş. Gör. Mazhar Bal Türkçenin İkinci Dil Olarak Öğretiminde B1 Düzeyindeki Öğrencilerin Eylemsileri Kullanabilme Durumları Okt. Ekin Şen - Prof. Dr. V. Doğan Günay Okt. Emine Oflaz Köleci Mesleki Dilin Özellikleri ve Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Ortamlarına Aktarılmasına Yönelik Öneriler Nurullah Alkol Mesleki Türkçenin Öğretiminde Terminoloji Ve Kurum Kültürünün Önemi Kurultay katılım ücretini yatırmayan katılımcıların bildirileri asıl programa konmayacak, bildiri özetleri kitapçığında yayınlanmayacak ve kendilerine katılım belgesi verilemeyecektir. DUYURULUR!

2 8. ULUSLARARASI TÜRKÇENİN EĞİTİMİ - ÖĞRETİMİ KURULTAYI 01 03Ekim Ekim 2015 PERŞEMBE KAYIT AÇILIŞ PROGRAMI: ÇAĞRILI KONUŞMACILAR: Prof. Dr. Cahit KAVCAR Prof. Dr. Hans-Heino EWERS SALON 4 SALON 5 SALON 6 1. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa Sarı ATÖLYE ATÖLYE Prof. Dr. Mustafa Volkan Coşkun --Yrd. Doç. Dr.Didem Çetin Arş. Gör. Perihan Gülce Özkaya - Arş. Gör. Zeynep Ezgi Erdemir - Arş. Gör. GülanÖzşavlı Kavramlaştırma Eğitiminin Yazılı AnlatımdaSöz Varlığına Etkisi Yrd. Doç. Dr. Nail Güney Türkçe Öğretmenlerinin Yazma Becerisine Bakış Açıları Nasıldır? Dilek Özçelengir - Zahide Göktürk Divan Edebiyatına Zamane Yaklaşımlar Esra Çakın - Dilek Ceran Çoklu Zekâ Kuramına Göre Dilek Kiplerinin Öğretilmesine İlişkin Etkinlik Önerileri Arş. Gör. Erdost Özkan Öğretmen Adaylarının Dil Kavramına İlişkin Metaforik Algıları 2. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. Adnan Kan ATÖLYE ATÖLYE Prof. Dr. Sevim Nilay Işıksalan Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Edebiyat Öğretmeni Adaylarının Fen - Edebiyat ile Eğitim Fakültelerindeki Eğitim - Öğretim Süreçlerine İlişkin Görüşleri Doç. Dr. Saadettin Keklik Yazma Eğitimi Açısından Mevcut Türkçe ile Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Lisans Programlarının ve Öneriler Arş. Gör. Dilek Yıldırım Türkçe Öğretmeni Adaylarının Dinleme Becerisinin Yöntem ve Teknikleriyle İlgili Kavram Yanılgıları Kadriye Eroğul Problem Çözme Becerisini Geliştirmeye Yönelik Nursel Duruer ın Geyikler, Annem Ve Almanya Adlı Öyküsünün KONFERANS Feyza Hepçilingirler İngilizcenin Eğitim Öğretim Dili Olarak Kullanılmasının ve Kitle İletişim Araçlarının Yaygınlaştırdığı İngilizce Özentisinin Türkçeye Yansıması GALA YEMEĞİ Gürkan Tabak Türkçe Öğretmeni Adayları Sosyal Öğrenme Platformunda: Beyaz Pano Örneği

3 8. ULUSLARARASI TÜRKÇENİN EĞİTİMİ - ÖĞRETİMİ KURULTAYI 02 Ekim 2015 CUMA ANA SALON SALON 1 SALON 2 SALON 3 1. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. Muammer Nurlu Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Zeynep Çetinkaya Oturum Başkanı: Doç. Dr. Gökhan Arı Oturum Başkanı: Prof. Dr. Doğan Günay Edizer Çağrı Barış Aydın Yrd. Doç. Dr. Nilay Çağlayan Dilber Doç. Dr. Adnan Karadüz - Cafer Çarkıt Prof. Dr. N. Engin Uzun -Okt. Betül Çetin Doç. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal Bir Yazma Öğretimi Modeli: Öz Düzenlemeli Strateji Arş. Gör. Abdullah Çoban Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretmeninin Dil Hakkında İşbirlikli Öğrenmenin Dinleme Becerisine Etkisi Gelişimi Ortaokul Yazarlık Ve Yazma Becerileri Dersi Ölçme ve Bilgisi Değerlendirme Uygulamalarının Değerlendirilmesi Doç. Dr. Ferhat Ensar İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Öyküleyici ve Açıklayıcı Metinler Aracılığıyla Zihinsel Çıkarımda Bulunma Süreçleri Doç.Dr. Hakan Ülper-Ege Kiraz-Hüseyin Tuğrul Görücü Metinlerde Farklı Tipografik Unsurlar Kullanmanın Okuma Hızı ve Anlamlandırma Becerisi Üzerine Etkisi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Tok - Hatice Seymen Yazma Becerilerinin Geliştirilmesinde Tür Temelli Yazma Yaklaşımının Uygulanması: Bir Eylem Araştırması Arş. Gör. Sema Duran Baytar Klasik Yazma Tekniği ve Yaratıcı Yazma Tekniği Kullanılarak Üretilen Metinlerin Nitelik Açısından Karşılaştırılması Doç. Dr. Hasan Bağcı Ortaokul Öğrencilerinin Yazma Tutukluğu İle Yazma Eğilimlerinin Değerlendirilmesi Arş. Gör. Bilal Ferhat Karadağ Emine Merve Türkmen Yazma Becerisini Ölçmek İçin Ayrılan Sınav Süresinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi Prof. Dr. Necmettin Sevil Türkçe Öğretiminde Anlam ve Anlamlama Doç. Dr. Eyyup Coşkun -Prof. Dr. Aziz Kılınç-Doç. Dr. Halit Karatay 2015 Yılı Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Öğretim Programının Değerlendirilmesi 2. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. Sevim Nilay Işıksalan Oturum Başkanı: Prof. Dr. Seda Gülsüm Gökmen Oturum Başkanı: Prof. Dr. Necmettin Sevil Oturum Başkanı: Doç. Dr. Ferhat Ensar Yrd. Doç. Dr. Didem Çetin Prof. Dr. Mustafa Volkan Coşkun Prof. Dr. E. Rüya Özmen - Uzm. Tansel Yazıcıoğlu- Uzm. Umran Demiröz Prof. Dr. İsmail Güleç - Arş. Gör. Aysun Eroğlu Yazma Becerisiyle İlgili Yapılan Lisansüstü Tezlerin İçerik Yrd. Doç. Dr. Hülya Yazıcı Okuyan Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Öyküleyici Türkçede Cümle Vurgusu ve Konuşma Eğitimi Metin Anlama Etkinlikleri Sırasında Türkçe Öğretmenlerinin Kullandığı Stratejilerin Belirlenmesi Analizine İlişkin Bir Çalışma Metinlerde Kişilerarası Çatışma Çözme Süreci Doç. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal - Duygu Dağlı Türkçe Öğretmeni Adaylarının Telaffuz Hataları Üzerine Bir İnceleme Doç. Dr. Esra Lüle Mert Türkçe Çalışma Kitaplarında Bilişsel Okuma Stratejilerinin Kullanımına İlişkin Bir İnceleme Prof. Dr. Aziz Kılınç - Arş. Gör. Eren Yılmaz Web 2.0 Ortamlarında Kullanıcıların Yazma Deneyimlerine İlişkin Görüşleri Öğr. Gör. Şenol Sancak - Arş. Gör. Mehmet Alver Cumhuriyetten Günümüze İlköğretim İkinci Kademe Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Metin Türleri Arş. Gör. Hasan Kurnaz -Arş. Gör. Şenol Akaydın Türkçe ve Sınıf Öğretmenlerinin Konuşma Çalışmalarında Karşılaştıkları Sorunlar ve Bunları Çözme Yolları Yrd. Doç. Dr. Zeynep Çetinkaya Edizer Türkçe Öğretmen Adaylarının Okumaya İlişkin Algıları Arş. Gör. Erhan Şen - Hatice Turhan Okt. Meriç Akpınar Ortaokul 5. Sınıf Öğrencilerinin Yazılı Anlatım Çalışmalarında Simgesel Dilden Yararlanma Durumlarının Farklı Değişkenler Açısından Arş. Gör. Emine Damla Turan Doç. Dr. Taner Altun Öğretmen Adaylarının Türk Dilinin Temel Kaynakları İle İlgili Bilgi ve Farkındalık Düzeyleri ÇOCUĞUN GELİŞİM SÜRECİNDE EDEBİYAT Yöneten: SelahattinDilidüzgün Konuşmacılar: Sedat Sever - Gülten Dayıoğlu-Yalvaç Ural 3. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa Volkan Coşkun Doç. Dr. Bayram Baş - Işıl Kaplan İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Noktalama İşaretlerini Kullanabilme Yeterlikleri Yrd. Doç. Dr. Nuh Doğan Türkiye Türkçesinde İsimlerin İstem Bilgisi Efecan Karagöl Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Alanında Yazılmış Lisansüstü Tez Başlıklarının Kelime Sayısı ve Söz Dizimi Bakımından Oturum Başkanı: Doç. Dr. Fulya Topçuoğlu Oturum Başkanı: Doç. Dr. Sadettin Keklik Oturum Başkanı: Prof. Dr. Yeşim Aksan Doç. Dr. Ahmet Benzer - Arş. Gör. Ayşegül Sefer Arş. Gör. Zeyneb Ören - Arş. Gör. Sümeyye Konuk Metin Özeti Yazma Stratejisi ve Rubriği Geliştirme Doç. Dr. Gökhan Arı Öğrenci Yazılarını Değerlendirmede Bütüncül Ve Çözümleyici Rubrikler Elif Güneş - Ömer Rafi Çiçek 7. Sınıf Öğrencilerinin Üzüm Salkımı Yöntemine ve Serbest Yazı Yazma Yöntemine Göre Başarılarının Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma Çalışması Elif Kurt - Doç. Dr. Taner Altun Türkçe Öğretmenlerinin Teknoloji - İnternet Kullanma Düzeyleri ve FATİH Projesi İle İlgili Görüşlerinin Değerlendirilmesi Yrd. Doç. Dr. Bahadır Gülbahar - Aydın Gürler Türkçe Öğretmenlerinin Öğretim Yönetimi Yeterliklerine İlişkin Görüşleri (Kırşehir Örneği) Ayhan Direk - Volkan Erdoğan Ortaokul 5-8 Sınıf Öğrencilerinin Türkçe Dersine Ait Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından Prof. Dr. Seda Gülsüm Gökmen Okt. Ayşe Eda Özkan Türkçede Nedenleştirme Bildiren Sözcük Öbeklerinde Söylem Ezgisi Görünümleri Doç. Dr. Şükran Dilidüzgün Öğr. Gör. Esin Tezbaşaran Türkçe Öğretmen Adaylarının Genel Dilbilim Dersine Karşı Görüşlerinin Belirlenmesi Yrd. Doç. Dr. Filiz Çetintaş Yıldırım MEB Öğretim Programının Bir Teması Olarak Duygular: Duyguların Dilsel Sunumları Üzerine Derlem Temelli Gözlemler

4 4. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. Engin Yılmaz Oturum Başkanı: Doç. Dr. Bayram Baş Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Tuğba Çelik Oturum Başkanı: Doç. Dr. Canan Aslan Doç. Dr. Bayram Aşılıoğlu Arş. Gör. Güliz Şahin Yrd. Doç. Dr. Kemalettin Deniz Yrd. Doç. Dr. Dilek Ceran Ortaokul 8. Sınıf Öğrencilerinin Türkçe Ders ve Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Dinleme Mehmet Ertuğrul Çocuklara Rol Model Olması Bakımından Millî Çalışma Kitaplarındaki Türkçeye Yabancı Etkinliklerinin B2 Düzeyi Kazanımlarını Karşılama Coca - Cola nın Gazete Reklamlarında Dil ve Etkilime Mücadele Kahramanları ve Edebî Eserlere Yansıması: Dillerden Girmiş Sözcükleri Anlama ve Kullanma Yeterliği (Bir Karşılaştırma Çalışması) Unsurları Kurtuluşun Kahramanları Kitap Dizisi Örneği Düzeyleri TEKNE TURU Arş. Gör. Abdullah Çoban-Doç. Dr. Adnan Karadüz-Öğr. Gör. Ferhat Sağlam Türkçe Öğretim Programı Kazanımlarının Yenilenmiş Bloom Taksonomisi Çerçevesinde Eleştirisi Arş. Gör. H. Merve Altıparmak Arş. Gör. Şeyda Özcan Mecaz Anlamlı Sözcüklerin Öğretiminde Mnemonik Tekniğin Kullanımı Öğr. Gör. Duygu AK Başoğul-Öğr. Gör. Cansu Aksu Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Dil Düzeylerine Göre Metin Değiştirim Sürecinde Okutman Yeterlikleri Okt. Tuba Kaplan - Okt. Dr. Gamze Ilıcak Okt. Nuran Başoğlu Kaşgarlı Mahmut Araplar İçin Türkçe Öğretim Setinin Kültür Aktarımı Açısından Yrd. Doç. Dr. Talat Aytan Reklam Sloganlarındaki Retorik Figürlerin Analizi Yrd. Doç. Dr. Demet Gül Yerli - Yabancı Yapım Çizgi Filmlerin Metin Yapısı Üzerine Merve Yılmaz Küçük Kara Balık Ve Diktatörlük Ve Demokrasi Adlı Kitapların Eleştirel Düşünme Becerisini Geliştirme Bağlamında Gamze Akbaş Cahit Zarifoğlu nun Yetişkinlere Seslendiği Çocuk Kitapları

5 02 Ekim 2015 CUMA 8. ULUSLARARASI TÜRKÇENİN EĞİTİMİ - ÖĞRETİMİ KURULTAYI SALON 4 SALON 5 SALON 6 1. OTURUM Oturum Başkanı: Doç. Dr. Bayram Aşılıoğlu Oturum Başkanı: Prof. Dr. Engin Yılmaz ATÖLYE Arş. Gör. Dr. Suna Canlı - Doç. Dr. Canan Aslan - Ercan Deniz - Doç. Dr. Mehmet Akif Çeçen Çetin Öner in Gülibik Adlı Çocuk Kitabının Yapısal ve Eğitsel İlkeler Ortaöğretim Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıkları Açısından Diyarbakır İli Örneği Arş. Gör. İsmail Yavuz Öztürk Arş. Gör. Tuğçe Daşöz Aytül Akal ın Hikâyelerinin İlettiği Değerler Enise Cesur - Serhat Akçay Mavisel Yener in Masallarındaki Eğitsel İletiler Üzerine Bir Değerlendirme Doç. Dr. Mehmet Akif Çeçen-Arş. Gör. Ahmet Başkan Öğretmen Adaylarının Üstbilişsel Okuma Stratejilerini Kullanma Düzeyleri: Dicle Üniversitesi Örneği Öğr. Gör. Gülece Metin Türkçe Öğretmeni Adaylarının Okuma Kuramları Farkındalığı Üzerine Bir Araştırma Berin Uyar - Nurten Kum Yaratıcı Okuma ve Yazma Meditasyonu Bir Dilsel-kültürel Desenleme 2.OTURUM Oturum Başkanı: Doç. Dr. Hasan Bağcı Oturum Başkanı: Doç. Dr. Adnan Karadüz ATÖLYE Doç. Dr. Halit Karatay Yrd.Doç.Dr. Mehtap Özden-Arş.Gör. Barış Küçük Okt. Dr. Nurettin Kartallıoğlu Türkçe Eğitimi Lisansüstü Öğrencilerinin Kültürel Türkçe Öğrenme Tutumu İle Edim Becerileri Arasındaki İlişki Okuryazarlık Algısı Okt. Ata Atak - Okt. Utku Oryaşın Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenlerin Türkçe Öğretimine İlişkin Algıları İlay Kalem Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Dil Edinimine İlişkin Eğilim Ve Tutum Hakan Birol - Doç. Dr. Nilgün Açık Önkaş Türkçe Eğitiminde Kişisel Gelişim Okt. Dr. Nuray Küçükler Kuşcu Dünya Yazınına Açılan Pencere: Dünya Edebiyatı Dersi ÇOCUĞUN GELİŞİM SÜRECİNDE EDEBİYAT Yöneten: Prof. Dr.Selahattin Dilidüzgün Konuşmacılar: Prof. Dr. Sedat Sever - Gülten Dayıoğlu Yalvaç Ural 3.OTURUM Oturum Başkanı: Doç. Dr. Esra Lüle Mert ATÖLYE ATÖLYE Okt. Meryem Oğuzhan Tuluk Code - Switching&Code - Mixing in A TurkishStateUniversity Hale Yönez İş Birlikli Öğrenme Yönteminin 8. Sınıf Türkçe Dersinde Öğrencilerin Derse İlişkin Tutumlarına Ve Temel Dil Becerilerine Etkisi Fatoş Eren Özdemir - Ahmet Bilal Özdemir Türkçe Eğitimi ve Öğretiminde Wikimedia Vakfı Projelerinin Kullanımı İlyas Erdoğmuş Keyifle Okuyorum, Özgürce Paylaşıyorum 4.OTURUM Oturum Başkanı: Doç. Dr. Halit Karatay Oturum Başkanı: Prof. Dr. Erika H. Gilson SedanurAkyalıMills - Doç. Dr. Şükran Dilidüzgün Yabancı Dil Öğrenme Stratejilerini Ana Dil ve Yabancı Dil İlişkisi Odaklı Karşılaştırma Çalışması Arş. Gör. Mehmet Emre Çelik Bulgaristan daki Türkçe Öğretmenlerinin Türkçenin Eğitimi - Öğretimine İlişkin Görüşleri ve Türkiye Cumhuriyeti nden Beklentileri TEKNE TURU Yrd. Doç. Dr. Hacı Yılmaz Arap Öğrencilerin Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğreniminde Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri Yrd. Doç. Dr. Erhan Yeşilyurt Abu Saıd ve İngilizlere Türkçe Öğretimi Özlem Engür İngiltere de Türkçe Öğretimi Suzan Bingöl - Bora Sinç MEF Ortaokulu Türkçe Dersinde Öğrenme Yönetim Sistemi Desteğiyle Gerçekleştirilen Metin İnceleme Çalışmalarının Ders Öğretmeni Üzerindeki Etkileri Burcu Çıldır Müzede Türkçe Öğretimi

6 03 Ekim 2015 CUMARTESİ 8. ULUSLARARASI TÜRKÇENİN EĞİTİMİ - ÖĞRETİMİ KURULTAYI ANA SALON SALON 1 SALON 2 SALON 3 1. OTURUM Oturum Başkanı: Doç. Dr. Mehmet Akif Çeçen Oturum Başkanı: Prof. Dr. Necati Demir Oturum Başkanı: Prof. Dr. Sedat Sever Oturum Başkanı: Doç. Dr. Bülent Özkan Zehra Ergül Özkul Yrd. Doç. Dr. Nigar İpek Eğilmez Bilgilendirici Metinlerin Eleştirel Okuma Becerisi Üzerindeki Etkisi Prof. Dr. Mustafa Sarı - Ömer Rafi Çiçek 8. Sınıf Öğrencilerinin Yazılı Metinlerinde Dil ve Cinsiyet Arasındaki İlişki Prof. Dr. Nurettin Öztürk Türkçe ve Edebiyat Öğretiminde Yöntem Karmaşasına Sistematik Bir Yaklaşım Doç. Dr. KezibanTekşan Çocuk Okurların Gözünden Fazıl Hüsnü Dağlarca nın Şiirleri Yrd. Doç. Dr. Sadet Maltepe - Harun Gültekin Zihin Haritası Tekniğinin Ortaokul Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama ve Yazma Becerilerine Etkisi Yrd. Doç. Dr. Zeynel Hayran Doç. Dr. H. Ömer Beydoğan Dinleme/İzleme Türlerinin Öğrenmeye Etkisi Doç. Dr. Eyyup Coşkun - Arş. Gör. Elif Yaylacık Arş. Gör. Mustafa Köroğlu Ortaokul 8. Sınıf Öğrencilerinin Tartışma Metni Yazma Düzeyleri Sezen Canatan - Okt. Bahar Aydın Dokuzuncu Sınıf Öğrencilerinin Sosyoekonomik Özelliklerinin Yazılı Anlatımları Üzerine Etkisi Arş. Gör. Melda Karagöz Prof. Dr. Selahattin Dilidüzgün Alımlama Boyutlarıyla Metin Türüne Özgü Okumalar - Öğretime İlişkin Eleştiri ve Öneriler - Serdar Akbulut Senaryo Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının Türkçe Öğretimi Sürecinde Kullanılabilirliği Açısından İlköğretim Türkçe Dersi (6,7,8. Sınıflar) Öğretim Programı Üzerine Bir İnceleme Yrd. Doç. Dr. Yasin Mahmut Yakar Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan Yılmaz Yrd. Doç. Dr. Mahmut Abdullah Arslan Türkçe Öğretmeni Adaylarının Edebiyat ve Çocuk Edebiyatı Kavramlarına İlişkin Algıları Arş. Gör. Dr. Nazlı Cihan Çocuk Kitapları Ne Kadar Değer li? 2.OTURUM Panel Başkanı: Prof. Dr. Işıl Uluçam-Wegmann Oturum Başkanı: Doç. Dr. Nilgün Açık Önkaş Oturum Başkanı: Doç. Dr. İlhan Erdem Oturum Başkanı: Doç. Dr. Kamil İşeri Prof. Dr. Işıl Uluçam-Wegmann, Nur Bülbül, Sinan Akın Çokdilli Ortamlarda Öğrencilerin Türkçe Dil ve Metin Edinçlerinin Geliştirilmesi Yoluyla İkinci Dil Almancadaki Edinçlerine Yönelik Hedeflenen Kazanımlar Doç. Dr. Duygu Uçgun - Arş. Gör. Dr. Suna Canlı Türkçe Öğretmeni Adaylarının Benimsedikleri Öğretmen Modellerinin (Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği) Arş. Gör. Emine Akyüz - Arş. Gör. İlke Altuntaş Türkçe Öğretmeni ve Adaylarının Ders Kitabı Dışındaki Metinlerden Yararlanma Konusunda Görüşleri Arş. Gör. Neslihan Yücelşen - Arş. Gör. Sibel Ay Ortaokul Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Kısaltılmış Romanlar Üzerine Bir İnceleme BİREY YETİŞTİRME SÜRECİNDE DİL VE EDEBİYAT ÖĞRETİMİ Yöneten: Prof. Dr. Cahit Kavcar Konuşmacılar: Prof. Dr. Sedat Sever Prof. Dr. Zehra İpşiroğlu Doç. Dr. Canan Aslan- Öğr. Dilek Özçelengir Doç. Dr. Mehmet Kurudayıoğlu Arş. Gör. Ömer Savaş Türkçe Dersi Konuşma Kazanımlarının Devinişsel Beceriler Açısından Değerlendirilmesi Yrd. Doç. Dr. Selim Emiroğlu Hazırlıksız Konuşmada Kullanılan Duraklar ve Bunların Konuşma Üzerindeki Etkilerinin Okt. Bahar Aydın - Sezen Canatan Dokuzuncu Sınıf Öğrencilerinin Hazırlıksız Konuşma Becerileri Yrd. Doç. Dr. Nevin Akkaya - Arş. Gör. Cenan İşci İki Dillilik Kavramı, İki Dillik Kavramının Akademik Çevrede Algılanışı Yrd. Doç. Dr. Elif Kır - Arş. Gör. Cansu Candemir İkidilli Çocuklara Türkçe Öğretiminde Kültür Şehri İstanbul Yrd. Doç. Dr. Gönül Durukafa Öğr. Gör. Zeynep Ateş Bozkurt Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Yaratıcı Kompozisyon Yazma Yetisini Geliştirme 3.OTURUM Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Hülya Yazıcı Okuyan Öğr. Gör. Bekir Gökçe - Arş. Gör. Safa Çelebi Türkçe Öğretmeni Adaylarının Duyulardan Hareketle Yazma Becerileri Üzerine Bir Değerlendirme Fulya Doğru Şahin Sınıf Etkinliği Olarak Yazma Becerisi ve Yazma Becerisine Süreç Olarak Yaklaşım KAPANIŞ KONUŞMASI Oturum Başkanı: Doç. Dr. Mehmet Kurudayıoğlu Oturum Başkanı: Doç. Dr. Alpaslan Okur Oturum Başkanı: Doç. Dr. Fatma Bölükbaş Arş. Gör. Merve Hülya Kibar Furtun Arş. Gör. Serkan Furtun Türkiye deki Çokkültürlü Eğitim Ortamlarında Türkçe Öğretiminin Öğretmen Görüşleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi Yrd. Doç. Dr. Neslihan Karakuş Öğr. Gör. Dr. Yasemin Baki Arş. Gör. Kübra Özçetin Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenenlerin Yazma Kaygılarının Çeşitli Değişkenlere Göre Arş. Gör. Bahar Doğan - Okt. Ayşe Ateş Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Akran Dönütü ile C1 Seviyesi Öğrencilerinin Öyküleyici Metin Yazma Becerileri Arasındaki İlişki Öğr. Gör. Murat Demirekin Bit Becerilerinin Yabancılara Türkçe Öğretiminde Tümleşik Dil Okuma ve Yazma Becerileri İle Sözcük Öğretimine Katkısı Yrd. Doç. Dr. Dilek Fidan Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Ders Kitaplarındaki Dilbilgisi Konuları Okt. Sevil Hasırcı Yrd. Doç. Dr. Aslıhan Küçükavşar Yabancılara Türkçe Öğretimine Yönelik Ders Kitaplarındaki Metin ve Etkinliklerin Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı Ölçütleri Çerçevesinde Karşılaştırılması

7 03 Ekim 2015 CUMARTESİ 8. ULUSLARARASI TÜRKÇENİN EĞİTİMİ - ÖĞRETİMİ KURULTAYI SALON 4 SALON 5 SALON 6 1. OTURUM Oturum Başkanı: Doç. Dr. Şükran Dilidüzgün Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Nevin Akkaya Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Dilek Fidan Doç. Dr. Fatma Bölükbaş Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Konuşma Becerisinin Geliştirilmesi Melike Erdil Yabancı Öğrencilerin Türkçeyi Öğrenirken Anlatma Becerilerinde(Konuşma - Yazma) Yaşadıkları Sorunlar: Fenomenolojik Bir Yaklaşım Öğr. Gör. Selma Kiriş Yrd. Doç. Dr. Gönül Durukafa Yabancı Dil Olarak Türkçe Dersinde Konuşma Yetisini Geliştirme Stratejileri Yrd. Doç. Dr. Gökhan Çetinkaya Yrd. Doç. Dr. Nihat Bayat Türkçe Öğretmen Adaylarının Metaforları Anlama ve Metafor Oluşturma Becerilerinin Yrd. Doç. Dr. İlker Aydın Okt. Dr. Gülşen Torusdağ Mehmet Akif in Çanakkale Şehitlerine Şiiri Üzerine Bir Yeniden Okuma Denemesi Yrd. Doç. Dr. Pınar İbe Akcan-Okt. Yasemin Erköse-Okt. Yasemin Yalçın Çakmak Bilişsel Dilbilim Kuramı Çerçevesinde Türkçe Sözcük Etkinlikleri Öğr. Gör. Cansu Aksu Öğr. Gör. Duygu Ak Başoğul Yabancılara Türkçe Öğretiminde Dinleme Becerisini Geliştirmeye Yönelik Ders Malzemesi Hazırlama ve Uygulama Önerisi Okt. Burak Tüfekçioğlu Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Açısından İletişimsel Yöntemde Sözcük Öğretimi Bir Etkinlik Denemesi - Arş. Gör. Özge Karakaş Yıldırım Arş. Gör. Aliye İlkay Yemenici Bir Örnek Olay İncelemesi: Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Dinlediğini Anlama Becerisi ile Metin Türleri Arasındaki İlişki 2. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. Yeşim Aksan Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Gökhan Çetinkaya Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nurettin Öztürk Yrd. Doç. Nihat Bayat Doç. Dr. Hakan Ülper Dr. Yıldız Yenen Avcı Yrd. Doç. Dr. Esra Nur Tiryaki Türkçe Öğretmen Adaylarının Sözlü Ve Yazılı Türkçe Ders Kitaplarında Yazma Eğitiminin Çeşitli Prof. Dr. Necati Demir Metinlerinin Eksiltili Yapılar Açısından Değişkenler Bakımından Ortaokulda Öğrenim Gören İşitme Engellilerin Türkçe Karşılaştırılması Eğitimi İle İlgili Olarak Öğretmen Görüşleri Celine Aydın Uzaktan Türkçe Öğretiminde Konuşma Becerisinin Kazandırılması Arş. Gör. Safa Çelebi - Öğr. Gör. Bekir Gökçe Türkçe Öğretmeni Adaylarının İkna Edici Konuşmalarında Bağdaşıklık ve Tutarlılık Görünümleri Yrd. Doç. Dr. Yasemin Aslan İlköğretim Türkçe Ders Kitaplarında Kullanılan Şiirler ve Çalışma Kitabındaki Sorular Üzerine Bir Değerlendirme Arş. Gör. Seval Korucu - Yasemin Kurtlu Türkçe Öğretmeni Adaylarına Etkinliklerle Klasik Türk Edebiyatı Öğretimi Yrd. Doç. Dr. Ahmet Çebi - Esra Ay Karaçuha Türkiye ile ABD Teksas Eyaleti Anadili Eğitim İzlencelerinde İlk Okuma ve Yazma Öğretimi Arş. Gör. Sevilay Bulut Öğretmen Görüşlerine Göre Okulöncesi Dil Etkinliklerinde Kitap Seçimi BİREY YETİŞTİRME SÜRECİNDE DİL VE EDEBİYAT ÖĞRETİMİ Yöneten: Prof. Dr. Cahit Kavcar Konuşmacılar: Prof. Dr. Sedat Sever Prof. Dr. Zehra İpşiroğlu Doç. Dr. Canan Aslan Öğr. Dilek Özçelengir 3.OTURUM Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Nihat Bayat Oturum Başkanı: Doç. Dr. Hakan Ülper Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Gönül Durukafa Hatice Turhan - Arş. Gör. Erhan Şen Okt. Meriç Akpınar İkidilli Eğitim Veren Azınlık Okullarında Öğrenim Gören Ermeni Öğrencilerin Türkçe Yazılı Anlatım Becerilerinin Değerlendirilmesi (SahakyanNunyan Ermeni Ortaokulu Örneği) Ayşe Mutluay - Mustafa Kurt Doç. Dr. Bülent Özkan Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen B1 Düzeyi Öğrenicilerin Sesletim Yanlışları İsmail Erbek Beyin Çalışmalarının Dil ve Edebiyat Eğitimine Katkıları Öğr. Gör. Aslı Fişekcioğlu Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Yazma Becerisinin Geliştirilmesi: Yazı Atölyelerinin Oluşturulması Ve Yönetimi KAPANIŞ KONUŞMASI Dr. Kadir Yalınkılıç Yabancılara Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarındaki Metin Altı Sorularının Tür ve Kavrama Düzeyi Açısından Değerlendirilmesi Hüseyin Taş - Abdullah Dağtaş Dede Korkut Hikâyelerinin Transaksiyonel Analiz Kuramı Açısından

İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi, Beyazıt

İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi, Beyazıt 8. ULUSLARARASI TÜRKÇENİN EĞİTİMİ - ÖĞRETİMİ KURULTAYI 01 Ekim 2015 PERŞEMBE İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi, Beyazıt 08.30-09.30 KAYIT 09.30-12.30 AÇILIŞ PROGRAMI - Saygı Duruşu ve İstiklâl

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSİTİTÜSÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ BAŞVURU SONUÇLARI

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSİTİTÜSÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ BAŞVURU SONUÇLARI EĞİTİM BİLİMLERİ ENSİTİTÜSÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ BAŞVURU SONUÇLARI AFET EĞİTİMİ VE YÖNETİMİ (TEZLİ YÜKSEK LİSANS) 1 JALE YAZGAN BAŞARILI HAYIR 2 X FIRAT ORUÇ BAŞARILI EVET 3 X BÜLENT KAYA

Detaylı

DUYURU ADAYLARIN DİKKATİNE

DUYURU ADAYLARIN DİKKATİNE DUYURU Kurumumuz Merkez teşkilatında münhal bulunan 25 TÜİK Uzman Yardımcılığı sözlü sınavına katılacak adayların sözlü sınavı 10-11-12-13/09/2013 tarihinde yapılacaktır. Sınav yeri, sınav saati ve adayların

Detaylı

GRUP. Devam Çizelgesi UYGULAMA OKULU KOORDİNATÖRÜ UYGULAMA SINIFI. ÖĞRETMEN ADAYININ NUMARASI Kübra Nur SAYAN Bircan ÇAM. 1.

GRUP. Devam Çizelgesi UYGULAMA OKULU KOORDİNATÖRÜ UYGULAMA SINIFI. ÖĞRETMEN ADAYININ NUMARASI Kübra Nur SAYAN Bircan ÇAM. 1. Kübra Nur SAYAN Bircan ÇAM Tülay SANCAR Özlem ESEN Yeliz KUMAŞ Kübra TUNCA Vasfiye KALAMAN 7 Mart Ortaokulu Orhun BÜYÜK Şehmuz BULUT Yrd. Doç. Dr. Mustafa CANSIZ Engin SÖNMEZ Murat YÖNDEM (İ.Ö.) Sultan

Detaylı

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL 2012-2013 EĞİTİM YILI BAHAR YARIYILI ÖĞRETMENLİK SI II DERSİ PROGRAMI 1 090301001 NİLAY BOSTANCI 2 090301002 ZÜLBETTİN EMLİ 3 080301093 MUSTAFA TOK 4 090301004 EMİNE NAR 5 090301005 RABİYE KILINÇARSLAN

Detaylı

İMKB DARICA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ YÜZ YÜZE EĞİTİM PROGRAMI 2015-1.DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI

İMKB DARICA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ YÜZ YÜZE EĞİTİM PROGRAMI 2015-1.DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI İMKB DARICA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ İ HAFTALIK DERS PROGRAMI GÜN SAATLER 10A 10B 10C 11A 11B C U M A R T E S İ P A Z A R 1 09:00-09:40 2 09:40-10:20 3 10:-11:10 4 11:10-11:50 5 12:00-12:40 6 12:40-13:20

Detaylı

TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ GÜNDÜZ PROGRAMI 1. SINIF D

TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ GÜNDÜZ PROGRAMI 1. SINIF D TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ GÜNDÜZ PROGRAMI TRO 101 Türk Dil Bilgisi I: Ses Bilgisi YRD. DOÇ. DR. AZİZ GÖKÇE 03.01.2012 10:00 B/101 Murat Genç- Cem Büyükekşi 03.02.2012 12:00 B/101 Murat

Detaylı

YAZILI SINAV SONUCU (%20) ALES (EA) (%50) NOT ORT. (%20) Y. DİL PUANI (%10) BAŞARI DURUMU ADI SOYADI SONUÇ

YAZILI SINAV SONUCU (%20) ALES (EA) (%50) NOT ORT. (%20) Y. DİL PUANI (%10) BAŞARI DURUMU ADI SOYADI SONUÇ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZ DÖNEMİ SINAV LARI (27.08.2014) EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SINAV LARI NO ALES (EA) NOT ORT. Y. DİL PUANI YAZILI SINAV

Detaylı

T.C. ANKARA BATI ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

T.C. ANKARA BATI ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI T.C. ANKARA BATI ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 2015 Yılı Yazı İşleri Müdürlüğü Görevde Yükselme Sınavı Başvuru Değerlendirme Formu Sıra No Adı Soyadı Sicili Görev Yeri Eğitim

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ UZMAN DOKTOR LİSTESİ

T.C. Sağlık Bakanlığı GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ UZMAN DOKTOR LİSTESİ T.C. Sağlık Bakanlığı GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ UZMAN DOKTOR LİSTESİ Sira No Personel Fotoğrafı Adı Soyadı Unvanı 1 ABDURRAHMAN ÖZDEMİR BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 2 AHMET ALPER İNAL 3 AHMET EKİNCİ

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2013-2014 GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAV PROGRAMI

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2013-2014 GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAV PROGRAMI ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2013-2014 GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAV PROGRAMI Saati Bölümü Dersin Adı Öğretim Üyesi Derslik Fen Bilgisi Öğretmenliği Fen Öğretimi Lab. Uygulamaları I - A Doç.

Detaylı

Türkçe Yeterlik Sınavlarının Madde Yazımı Bakımından Durumu ve Yabancılara Türkçe Öğretimi Açısından Önemi

Türkçe Yeterlik Sınavlarının Madde Yazımı Bakımından Durumu ve Yabancılara Türkçe Öğretimi Açısından Önemi Prof. Dr. Ali YAKICI Arş. Gör. Metin IŞIKOĞLU Türkçe Yeterlik Sınavlarının Madde Yazımı Bakımından Durumu ve Yabancılara Türkçe Öğretimi Açısından Önemi Araş. Gör. Dr. Meral GÖZÜKÜÇÜK Prof. Dr. Hüseyin

Detaylı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı. Doktora Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2014 Yüksek Lisans

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı. Doktora Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2014 Yüksek Lisans Dr. Esra KARAKUŞ TAYŞİ Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta: Web: esra.karakus@dpu.edu.tr

Detaylı

2015 EYLÜL AYI HEKİM ÇALIŞMA PROGRAMI KLİNİK 1 KLİNİK 2 KLİNİK 3 KLİNİK 4 KLİNİK 5

2015 EYLÜL AYI HEKİM ÇALIŞMA PROGRAMI KLİNİK 1 KLİNİK 2 KLİNİK 3 KLİNİK 4 KLİNİK 5 20 EYLÜL AYI HEKİM ÇALIŞMA PROGRAMI KLİNİK KLİNİK 2 KLİNİK 3 KLİNİK 4 KLİNİK 5 GÜRCAN TOPUZ ÇİĞDEM DİLAVER FATMA ÇALIK HANDAN KOCALAR ARZU ARMAĞANCI (PROTEZ) RUKİYE UĞURLU ERTUĞRUL ÖZGÜR ÖZTÜRK (PROTEZ)

Detaylı

BANKACILIK VE FİNANS TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ( YABANCI UYRUKLU KONTENJANI )

BANKACILIK VE FİNANS TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ( YABANCI UYRUKLU KONTENJANI ) BANKACILIK VE FİNANS TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ( T. C. KONTENJANI ) 1 Mehmet Maksud ÖNAL BANKACILIK VE FİNANS TEZLİ YÜKSEK LİSANS KESİN KAYIT HAKKI KAZANAMADI BANKACILIK VE FİNANS TEZLİ YÜKSEK LİSANS

Detaylı

202 nolu sınıf Ders Adı LAW 201 Borçlar Hukuku Genel Hükümler I SIRA NO Öğrenci No Adı Soyadı Öğretim Elemanı Doç. Dr.

202 nolu sınıf Ders Adı LAW 201 Borçlar Hukuku Genel Hükümler I SIRA NO Öğrenci No Adı Soyadı Öğretim Elemanı Doç. Dr. 202 nolu sınıf LAW 201 Borçlar Hukuku Genel Hükümler I 1 1201011040 SAFİYE BÜKE 2 1201011010 TAHA EMİN YARIŞ 3 1101011062 SALİH YILDIZ 4 1201011030 KÜBRA ŞAHİN 5 1201011067 TUĞHAN ERTÜRK 6 1201011034 AYTEN

Detaylı

T.C. BOLU VALİLİĞİ Merkez Yunus Emre Ortaokulu Müdürlüğü 2014 YILI E-KAYIT OKUL ÖĞRENCİ LİSTESİ 11/10/2004 ORTAOKUL 01/04/2004 ORTAOKUL

T.C. BOLU VALİLİĞİ Merkez Yunus Emre Ortaokulu Müdürlüğü 2014 YILI E-KAYIT OKUL ÖĞRENCİ LİSTESİ 11/10/2004 ORTAOKUL 01/04/2004 ORTAOKUL 1 ABDULLAH KADİR EDİŞ 11/11/2004 ORTAOKUL 2 ABDÜLMUTTALİP KARAMAN 01/04/2004 ORTAOKUL 3 AHMET KOÇ 4 AHMET CAN ÇAMUR 12/07/2004 ORTAOKUL 5 ALEYNA AKKAYA 17/11/2004 ORTAOKUL 6 ALEYNA TAYŞİ 03/04/2004 ORTAOKUL

Detaylı

BAHÇELİEVLER AYDIN DOĞAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ. Coğrafya Öğretmenliği Grubu Numarası Adı Soyadı

BAHÇELİEVLER AYDIN DOĞAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ. Coğrafya Öğretmenliği Grubu Numarası Adı Soyadı BAHÇELİEVLER AYDIN DOĞAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ Coğrafya Öğretmenliği Grubu PF09140891 SEVDA ORTAÇ PF09140911 EBRU ŞENER PF09140916 GÜLAY TEKELİ PF09140842 SEYFULLAH YAZICI PF09140168 KÜBRA KARACA

Detaylı

PFESP MEZUN ÖĞRENCİLER ÖN KAYIT LİSTESİ KAYIT NO ADI SOYADI BÖLÜM/ANABİLİM DALI GANO ÖSYM PUANI 195 EMRE KARABIYIK ANTRENÖRLÜK 2,49 237,894 127 KEMAL

PFESP MEZUN ÖĞRENCİLER ÖN KAYIT LİSTESİ KAYIT NO ADI SOYADI BÖLÜM/ANABİLİM DALI GANO ÖSYM PUANI 195 EMRE KARABIYIK ANTRENÖRLÜK 2,49 237,894 127 KEMAL PFESP MEZUN ÖĞRENCİLER ÖN KAYIT LİSTESİ KAYIT NO ADI SOYADI BÖLÜM/ANABİLİM DALI GANO ÖSYM PUANI 195 EMRE KARABIYIK ANTRENÖRLÜK 2,49 237,894 127 KEMAL SEYHAN KARAKAŞ ANTRENÖRLÜK 2,4 201,314 128 RAMİZ ZEVKER

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SINAV ALANI İL İLÇE SINIF YE GÖRE LI LİSTE SAYFA LAMA ALANI SINAV TARİHİ 01.07.2014 RAPOR TÜRÜ Ders Grup 1 TC KİMLİK ADI SOYADI DOĞRU YANLIŞ NET SAYISAL SÖZEL EŞİT AĞIRLIK D Y N D Y N 1 57730254654 106-Kayıtlı

Detaylı

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI 1 PROGRAMIN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN HUSULAR 1) Güz döneminde Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı ile Matematik

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı GÜZ Yarıyılı Lisansüstü Eğitime Başvuran Adayların Sonuçları

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı GÜZ Yarıyılı Lisansüstü Eğitime Başvuran Adayların Sonuçları AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı GÜZ Yarıyılı Lisansüstü Eğitime Başvuran Adayların Sonuçları Kazanan Adaylar 02-06 Eylül 2013 Tarihleri Arasında Kesin Kayıtlarını

Detaylı

T. C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2010 2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI

T. C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2010 2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI T. C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2010 2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI Kayıt hakkı kazanan asil adayların 16-22 Eylül 2010 tarihleri arasında 5 (beş) iş günü

Detaylı

İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2012 2013 GÜZ DÖNEMİ LİSANS VE LİSANSÜSTÜ DERS PROGRAMI

İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2012 2013 GÜZ DÖNEMİ LİSANS VE LİSANSÜSTÜ DERS PROGRAMI 1. SINIF DERS PROGRAMI (01 02 03 ŞUBELERİ) İDÖ 171.01 Bağlamsal Dilbilgisi I 303 Arş. Gör. Kadiye Aksoy Perşembe 09:00 11:45 205 İDÖ 171.02 Bağlamsal Dilbilgisi I 303 Arş. Gör. Kadiye Aksoy Salı 15:00

Detaylı

Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı 100034 ÖMER EMRE B 2 MERKEZ Denizli Lisesi

Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı 100034 ÖMER EMRE B 2 MERKEZ Denizli Lisesi Sınav Kodu Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı İlçe Adı Kurum Adı 100034 ÖMER EMRE B 2 Denizli 100034 ENGİN GÜLDAL B 3 Endüstri Meslek 100034 BAYRAM KUTLU A2 1 Anafartalar 100034 ÖZCAN CEYHAN B 1 Denizli

Detaylı

20 EKİM 2007 CUMARTESİ GÜNÜ YAPILAN SINAVIN SONUCU HUKUK İNGİLİZCESİ VI Cumartesi - Pazar Saat : 15.00-18.00 Salon D

20 EKİM 2007 CUMARTESİ GÜNÜ YAPILAN SINAVIN SONUCU HUKUK İNGİLİZCESİ VI Cumartesi - Pazar Saat : 15.00-18.00 Salon D 20 EKİM 2007 CUMARTESİ GÜNÜ YAPILAN SINAVIN HUKUK İNGİLİZCESİ VI Cumartesi - Pazar Saat : 15.00-18.00 Salon D 1 BETÜL KURNAZ 2 35490 VOLKAN UYSAL 3 34966 HOVSEP PAYEL 4 33196 GÖZDE İŞÇİ 5 SİBEL YILMAZ

Detaylı

Sıra Fakülte No Adı ve Soyadı Ek Sınava Gireceği Ders

Sıra Fakülte No Adı ve Soyadı Ek Sınava Gireceği Ders Sıra Fakülte No Adı ve Soyadı Ek Sınava Gireceği Ders No 1 061308889 Emrah ÇORAK PFS 1104 Eğitim Tarihi 2 0613082322 Pınar ÇELİK PFS1006 Rehberlik PFS1015 Öğretim İlke ve Yöntemleri 3 0613082568 Ahmet

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ, 2011-2012 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ, 2011-2012 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ, 2011-2012 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI VİZE MAZERET PROGRAMI 1/3 Kredisi Öğretim Kodu Adı 046210058 Yusuf KÖSE A 101 Beden Eğitimi ve Sporun Temelleri 2 0 2 Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

HAFTALIK DERS DAĞILIMI

HAFTALIK DERS DAĞILIMI TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ I. ÖĞRETİM PROGRAMI TRO 102 Türk Dil Bilgisi II: Şekil Bilgisi 2 2 YRD. DOÇ. DR. AZİZ GÖKÇE B/103 15:00 16:50 TRO 104 Edebiyat Bilgi ve Kuramları II 2 2 OKUTMAN

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ Uzman Doktor Listesi

T.C. Sağlık Bakanlığı GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ Uzman Doktor Listesi T.C. Sağlık Bakanlığı GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ Uzman Doktor Listesi Sira No Personel Fotoğrafı Adı Soyadı Unvanı 1 ABDURRAHMAN ÖZDEMİR BEYİN CER.UZM. 2 AHMET ALPER İNAL 3 AHMET EKİNCİ ORTOPEDİ

Detaylı

2014 2015 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ ERASMUS + PROGRAMI ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ VE 2014 2015 AKADEMİK YILI STAJ HAREKETLİLİĞİ SEÇİM SONUÇLARI

2014 2015 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ ERASMUS + PROGRAMI ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ VE 2014 2015 AKADEMİK YILI STAJ HAREKETLİLİĞİ SEÇİM SONUÇLARI 2014 2015 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ ERASMUS + PROGRAMI ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ VE 2014 2015 AKADEMİK YILI STAJ HAREKETLİLİĞİ SEÇİM SONUÇLARI ÖNEMLİ NOT: ÖĞRENCİLER İÇİN 1 KASIM 2014 TARİHİ SAAT

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON ÖZEL ALAN KONTENJANI. Prof. Dr. Mustafa TOPRAK DEKAN

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON ÖZEL ALAN KONTENJANI. Prof. Dr. Mustafa TOPRAK DEKAN DOKUZ EYLÜL BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON 1 11561 AYTÜL BÜYÜKSARAÇ DOKUZ EYLÜL DEVLET KONSERVATUVARI OPERA 95,48 95,480 2 1962 ORHAN ÖZDEMİR YAKIN DOĞU FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İNGİLİZ DİLİ EDEBİYAT

Detaylı

BES 451-01 Onkoloji EAH Cansu Dölek Sema Akyüz Hatice Kanıbir Merve Merter Merve İnel Öznur Aydın Tuğba Ekici Huriye Saygılı BES 451-01 Atatürk EAH

BES 451-01 Onkoloji EAH Cansu Dölek Sema Akyüz Hatice Kanıbir Merve Merter Merve İnel Öznur Aydın Tuğba Ekici Huriye Saygılı BES 451-01 Atatürk EAH BES 451 H.Ü. DIŞI HASTANE VE KURUM STAJI - GÜZ DÖNEMİ - BAHAR DÖNEMİ 14 EYLÜL 05 KASIM 08 ŞUBAT- 24 MART 2. GRUP 1. GRUP 4. GRUP 3. GRUP Onkoloji EAH Onkoloji EAH Onkoloji EAH Onkoloji EAH Cansu Dölek

Detaylı

TÜRKIYE ÜNIVERSITELER ATICILIK SAMPIYONASI 17-20 MART 2011 / KARA HARP OKULU

TÜRKIYE ÜNIVERSITELER ATICILIK SAMPIYONASI 17-20 MART 2011 / KARA HARP OKULU TÜRKIYE ÜNIVERSITELER ATICILIK SAMPIYONASI 17-20 MART 2011 / KARA HARP OKULU ERKEKLER TABANCA YARISMASI 5 6 3 Abdulkadir TEMURTAS 2 94 98 94 95 94 96 571 15* 2 Furkan DÜZEN 1 93 92 93 96 93 93 560 10*

Detaylı

Mevlana Değişim Programı Birim Koordinatörleri

Mevlana Değişim Programı Birim Koordinatörleri Mevlana Değişim Programı Birim Koordinatörleri Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/MYO Bölüm Görevi Unvanı Adı Soyadı Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet Koordinatör Yrd. Doç. Dr. Ahmet UĞUR Adalet Meslek Yüksekokulu

Detaylı

SIRA NO ADI SOYADI BAŞARI DURUMU

SIRA NO ADI SOYADI BAŞARI DURUMU 1- SIRALAMA VE LERDE BAŞARI SIRASI ESAS ALINARAK YAPILMIŞTIR. 5- SIRADA YER ALAN ADAYLARIN HAKLARI 20/09/2012 MESAİ BİTİMİNE KADAR GEÇERLİDİR VE İŞLETME, ENDÜSTRİ, YAZILIM, ELEKTRONİK, ELEKTRİK VE ELEKTRONİK

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ANESTEZİ VE REANİMASYON DERSİ SINIF LİSTESİ 2 1101020023 KAAN ERTUĞRUL DEVAM ETMEYECEK

2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ANESTEZİ VE REANİMASYON DERSİ SINIF LİSTESİ 2 1101020023 KAAN ERTUĞRUL DEVAM ETMEYECEK 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ANESTEZİ VE REANİMASYON DERSİ SINIF LİSTESİ Sıra No Fakülte No Adı-Soyadı Devam Durumu 1 1101000154 UTKU ŞAHİN DEVAM EDECEK 2 1101020023 KAAN ERTUĞRUL DEVAM

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ İLAHİYAT T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi KAYIT HAKKI KAZANAN

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRENCİ LİSTESİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRENCİ LİSTESİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRENCİ LİSTESİ SN T.C. NO ADI SOYADI ALANI 1 15550288464 AYLİN KOCAÇİFTÇİ ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

Detaylı

2013-2014 PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI BİRİNCİ AKADEMİK DÖNEMİ : D

2013-2014 PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI BİRİNCİ AKADEMİK DÖNEMİ : D 2013-2014 PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI BİRİNCİ AKADEMİK DÖNEMİ Öğrencinin Grubu : D Grubu Dersin Adı : Sınıf Yönetimi Dersin Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Erten Gökçe Grup Koordinatörü: Arş.

Detaylı

2. Çeyrek Dönem sonunda aşağıdaki öğrenciler belirtilen seviyelerde eğitimlerine devam edeceklerdir. Öğrenci No. Adı-Soyadı Seviyesi

2. Çeyrek Dönem sonunda aşağıdaki öğrenciler belirtilen seviyelerde eğitimlerine devam edeceklerdir. Öğrenci No. Adı-Soyadı Seviyesi 2. Çeyrek Dönem sonunda aşağıdaki öğrenciler belirtilen seviyelerde eğitimlerine devam edeceklerdir. Öğrenci No. Adı-Soyadı Seviyesi 120114036 Ozan Emre ERDEM Upper-Intermediate 120114023 Buse Yonca HÜSMEN

Detaylı

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012/2 KPSS SONUÇLARINA GÖRE NİTELİKLERİ UYGUN OLAN VE ATAMASI YAPILAN PERSONEL

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012/2 KPSS SONUÇLARINA GÖRE NİTELİKLERİ UYGUN OLAN VE ATAMASI YAPILAN PERSONEL 1 CANAN YILDIZ (BALCI) MÜHENDİS 2 SÜLEYMAN DOĞANAY TEKNİKER 3 YAVUZ GÖKŞEN TEKNİKER 4 ALİME YÜKSEK TEKNİKER 5 NURİ ÖZER VETERİNER 6 ŞÜKRÜ KÜÇÜKHEMEK VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENİ 7 ZEKİ BULUT VETERİNER SAĞLIK

Detaylı

LABORATUAR TEKNİSYENLERİ. 2 Seda IŞIK Laboratuar Teknikeri Kan Tranfizyonu. 3 Asiye ERDEN Laboratuvar Teknikeri ücretsiz izinli

LABORATUAR TEKNİSYENLERİ. 2 Seda IŞIK Laboratuar Teknikeri Kan Tranfizyonu. 3 Asiye ERDEN Laboratuvar Teknikeri ücretsiz izinli 1 Bahriye IRATCI LABORATUAR TEKNİSYENLERİ Laboratuar Teknisyeni Laboratuvar 2 Seda IŞIK Laboratuar Teknikeri Kan Tranfizyonu 3 Asiye ERDEN Laboratuvar Teknikeri ücretsiz izinli 4 Mustafa KIVRAK Laboratuvar

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM ACIPAYAM ÇAMLIK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ SORUMLULUK SINAVI PROGRAMI

2014-2015 EĞİTİM ACIPAYAM ÇAMLIK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ SORUMLULUK SINAVI PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM ACIPAYAM ÇAMLIK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ SORUMLULUK SINAVI PROGRAMI Öğrenci No ŞİMDİKİ SINIFI Adı Soyadı Sınıfı Dersi Sınav Tarihi 1 130 (MUHASEBE VE 2 132 (MUHASEBE VE 3 157 (MUHASEBE

Detaylı

ÖLÇME SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI ÖSYM UZMAN YARDIMCISI SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ VE SAATLERİ

ÖLÇME SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI ÖSYM UZMAN YARDIMCISI SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ VE SAATLERİ ÖLÇME SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI ÖSYM UZMAN YARDIMCISI SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ VE SAATLERİ Ad Soyadı Alanı Sözlü Sınav Tarihi Sözlü Sınav Saati AYŞENUR DERELİOĞLU Almanca 14.02.2013 Perşembe

Detaylı

Öğrenci No Adı Soyadı A.B.D./Programı Seminer Konusu Sunum Yeri/Tarih Danışmanı. Öğretmenlerin Değerler Eğitimi Hakkındaki Görüşleri

Öğrenci No Adı Soyadı A.B.D./Programı Seminer Konusu Sunum Yeri/Tarih Danışmanı. Öğretmenlerin Değerler Eğitimi Hakkındaki Görüşleri Öğrenci No Adı Soyadı A.B.D./Programı Seminer Konusu Sunum Yeri/Tarih Danışmanı 20128509101 Ayşe Elçin ERGİN Öğretmenlerin Değerler Eğitimi Hakkındaki Görüşleri Eğitim Bil. Enst.Sem.Salonu 06.06.2014 saat:

Detaylı

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ SIRA SOYAD AD KURUM ADAY NO SERTİFİKA TÜRÜ PUAN SONUÇ. 06924 Çağrı Merkezi Elemanı 95 GEÇTİ

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ SIRA SOYAD AD KURUM ADAY NO SERTİFİKA TÜRÜ PUAN SONUÇ. 06924 Çağrı Merkezi Elemanı 95 GEÇTİ Sayfa : 1 / 7 1 BULUT Abdulsamet 07001 Çağrı Merkezi Elemanı 85 GEÇTİ 2 AHMET TAHİR Ahmet 06898 Çağrı Merkezi Elemanı 55 GEÇTİ 3 KAYABAŞI Akgün 07002 Çağrı Merkezi Elemanı 50 GEÇTİ 4 DİNÇ Ali 06919 Çağrı

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Bursa İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Bursa İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Tarih: Sayı : Sözleşmeli Sağlık Personeli Kura Komisyonu Genel Sekreterliğimize bağlı hastanelerde çalışan tabip ve uzman tabiplerden başvurusu uygun bulunarak 02/04/2015 tarihinde yapılan kura ile görev

Detaylı

vize1 vize2 vize3 vize4 vize5 vize6 vize7 ortalama arapca 85.7 krnort kuran 14.3 vize sonuc vizeyüzde sarf nahiv semanur 52 74 56 66 72 48 60

vize1 vize2 vize3 vize4 vize5 vize6 vize7 ortalama arapca 85.7 krnort kuran 14.3 vize sonuc vizeyüzde sarf nahiv semanur 52 74 56 66 72 48 60 vize1 vize2 vize3 vize4 vize5 vize6 vize7 ortalama arapca 85.7 krnort kuran 14.3 vize sonuc vizeyüzde sarf nahiv semanur 52 74 56 66 72 48 60 61,14285714 52,39942857 70 10,01 62,40942857 24,96377143 60

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2013-2014 BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAV PROGRAMI

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2013-2014 BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAV PROGRAMI ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2013-2014 BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAV PROGRAMI SAAT BÖLÜM DERS ÖĞRETİM ÜYESİ DERSLİK Fen Bilgisi Öğretmenliği Fen Öğretimi Lab. Uygulamaları - A Doç. Dr.

Detaylı

İSKEBE ANADOLU LİSESİ - Okul Müdürü: Erkan EVRAN. Sorumlu Öğretim Üyesi: Doç. Dr Mehmet Karakaş

İSKEBE ANADOLU LİSESİ - Okul Müdürü: Erkan EVRAN. Sorumlu Öğretim Üyesi: Doç. Dr Mehmet Karakaş İSKEBE ANADOLU LİSESİ - Okul Müdürü: Erkan EVRAN Sorumlu Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Mehmet Karakaş Uygulama Öğretmeni: Nermin Aydın (Kimya Öğretmeni) Özlem ÇELİK Kaan NAİLİ Servet ÇAKCI Merve BAL İBN-İ SİNA

Detaylı

BAĞCILAR ANADOLU LİSESİ

BAĞCILAR ANADOLU LİSESİ BAĞCILAR ANADOLU LİSESİ PF09140638 KÜBRA DOĞAN PF09140595 ÖMER YILMAZ PF09140190 RIDVAN BİNBOĞA PF09140810 GAMZE KAMİŞLİ PF09140268 BUŞRA ÇİMEN PF09140467 EDA SÜREN Biyoloji Öğretmenliği Grubu PF24140208

Detaylı

Öğretim Elemanının Unvanı, Adı- Dersin Adı T U K Şube Kodu

Öğretim Elemanının Unvanı, Adı- Dersin Adı T U K Şube Kodu Tablo 1. Fakülte Seçmeli Dersleri Tekrar Alacak Üçüncü ve Dördüncü Sınıf Öğrencileri İçin açılan İkinci Sınıf (Dördüncü Dönem) Birinci Öğretim SECF Kodlu Fakülte Seçmeli Dersleri Öğretim Elemanının Unvanı,

Detaylı

İSTANBUL KATILIMCI LİSTESİ

İSTANBUL KATILIMCI LİSTESİ İSTANBUL KATILIMCI LİSTESİ Aday Ad Aday Soyad Faaliyet Adı Faaliyet İli Faaliyet Yeri Başlama Tarihi Bitiş Tarihi ABDULNASIR ÇELİK 2016000004Rehberlik Kursu İSTANBUL ABDURRAHMAN AKYOL 2016000004Rehberlik

Detaylı

26.SADİ GÜLÇELİK YARIŞMA SONUÇLARI YER: ENKA SADİ GÜLÇELİK TESİSLERİ TARİH:11 AĞUSTOS 2012

26.SADİ GÜLÇELİK YARIŞMA SONUÇLARI YER: ENKA SADİ GÜLÇELİK TESİSLERİ TARİH:11 AĞUSTOS 2012 100 M RÜZGAR KATEGORİ BAYANLAR 1.SERİ SAAT 15:00 1 GÜLŞAH KIZILTAŞ 1991 BOĞAZİÇİ 13.02 2 GÜNCE YURDAKUL 1994 ENKA 13.05 3 RABİA BAL 1998 ENKA 13.48 4 AYSUN AKAY 1994 İŞİTME ENG. 14.08 5 MELİKE SOYUGÜZEL

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Yüksek Lisans ve Doktora Sınavı Sonuçları

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Yüksek Lisans ve Doktora Sınavı Sonuçları T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Yüksek Lisans ve Doktora Sınavı Sonuçları BİYOMÜHENDİSLİK ANA BİLİM DALI 1 YÜKSEK LİSANS BELDE ŞAHİN 71,019

Detaylı

AD-SOYAD NUMARASI BÖLÜMÜ TEK DERS SINAVI TALEP ETTİĞİ DERS 1 BÜŞRA ARSLAN PF13140043 ARAPÇA EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

AD-SOYAD NUMARASI BÖLÜMÜ TEK DERS SINAVI TALEP ETTİĞİ DERS 1 BÜŞRA ARSLAN PF13140043 ARAPÇA EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME AD-SOYAD NUMARASI BÖLÜMÜ TEK DERS SINAVI TALEP ETTİĞİ DERS 1 BÜŞRA ARSLAN PF13140043 ARAPÇA EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 2 MEHTAP YILDIRIM PF13140060 ARAPÇA EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 3 MEHMET

Detaylı

2014 YILI BAŞARILI ÖĞRENCİ LİSTESİ

2014 YILI BAŞARILI ÖĞRENCİ LİSTESİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI BAŞARILI ÖĞRENCİ LİSTESİ HAZAL VATANSEVER. : MARMARA ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ RESİM BÖLÜMÜ ASLI ARIBURNU. : MARMARA ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ MODA

Detaylı

STAJYER ÖĞRENCİ TAKİP TABLOSU NOTLAR

STAJYER ÖĞRENCİ TAKİP TABLOSU NOTLAR STAJYER ÖĞRENCİ TAKİP TABLOSU OKULU BECERİ EĞİTİMLERİNDEN SORUMLU YETKİLİ Prof. Dr. Hulusi Behçet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Adı/Soyadı Semra Uçar ŞAHMELİKOĞLU Telefon (iş ve Cep) (0216) 426 38 50

Detaylı

Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yerleştirilmiştir.

Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yerleştirilmiştir. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI (Güz Dönemi) YATAY GEÇİŞ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI Sıra No T.C Kimlik No Adı Soyadı Bölümü 1 40342397710 SELEN KARAYÜREK PRG. Yerleştirilme

Detaylı

İngilizce Yeterlilik Sınavı Sonuçları

İngilizce Yeterlilik Sınavı Sonuçları Sınıf: A 305 1 Enes Atalay 52 İşletme Başarısız 2 Bekir Said Çalışkan 50 Siyaset Bilimi Başarısız 3 Hilal Türk 51 Ekonomi Başarısız 4 Ozan Başarır Girmedi 5 Yunus Emre Karakaş 77 Ekonomi Başarılı 6 Gülser

Detaylı

2012 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ 8. SINIFLAR SONUÇ BELGESİ

2012 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ 8. SINIFLAR SONUÇ BELGESİ ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ ONUR AS ŞAHABETTİN //...... Tercih Güvenlik No(*) :.,... ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ SENANUR YILMAZ YILDIRIM //...... Tercih Güvenlik No(*) :.,... ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ RABİA

Detaylı

2014-2015 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Bahar (Ek) Dönemi II. Dönem Derslerine Ait Muafiyet Listesi

2014-2015 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Bahar (Ek) Dönemi II. Dönem Derslerine Ait Muafiyet Listesi Sıra No Öğrencini n Adı Soyadı Bölümü Muaf Olunan Ders Muafiyet Durumu 1 Fuat YILMAZ Beden Eğitimi Öğretmenlik Uygulaması Muaf 2 Murat PEKTAŞ Türk Dili ve Edebiyatı (TDE) Öğretmenlik Uygulaması Muaf 3

Detaylı

Prof. Dr.Mustafa TOPRAK BÖLÜM BAŞKANI İL M.E.UYGULAMA KOORDİNATÖRÜ DEKAN

Prof. Dr.Mustafa TOPRAK BÖLÜM BAŞKANI İL M.E.UYGULAMA KOORDİNATÖRÜ DEKAN 200-200 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI İZMİR ATATÜRK LİSESİ UYGULAMANIN BAŞLAMAVE BİTİŞ TARİHİ: 5.02.200-2.05.200 200626062 HACER BAYYİĞİT 2 20052603 NİLAY YILMAZ 3 20052602 AMİNE AYŞE SARIFAKIOĞLU 4 200526004

Detaylı

TARİH DERSLİK SAAT DERSİN KODU DERSİN ADI DERSİN YÜRÜTÜCÜSÜ GÖZETMEN

TARİH DERSLİK SAAT DERSİN KODU DERSİN ADI DERSİN YÜRÜTÜCÜSÜ GÖZETMEN 21.11.2015 A-117 09:00 YİÖ 105 Dinleme ve Sesletim I Öğr. Gör. Nejla SEYREK Arş. Gör. Sümeyye ÇÖLDEMLİ 21.11.2015 A-32 09:00 EĞT311 - İMÖ EĞİTİM DENETİMİ Yrd. Doç. Dr. M. Muzaffer MARTI Arş. Gör. Muttalip

Detaylı

T.C. İSTANBUL ANADOLU ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. Karar No:2013/606 Evrak No: 2013/1158

T.C. İSTANBUL ANADOLU ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. Karar No:2013/606 Evrak No: 2013/1158 T.C. İSTANBUL ANADOLU ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI Karar No:2013/606 Evrak No: 2013/1158 LOJMAN TALEBİNDE BULUNAN PERSONELİ GÖSTERİR LİSTE Sıra No Adı - Soyadı Görev Yeri

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI : Güzel Sanatlar Eğitimi Modülü Yüksek Lisans Programı Z/S ÖĞRETİM ELEMANI Saati Gün Saat GSE5001 GSE5001 Okuma Kültürü ve Çocuk Edebiyatı S 3 0 3 3 8 Prof. Dr. Sedat

Detaylı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ UYGULAMA ÖĞRENCİ-DANIŞMAN LİSTESİ

2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ UYGULAMA ÖĞRENCİ-DANIŞMAN LİSTESİ Uygulama Danışmanı Tezsiz Yüksek Lisans Tezli Yüksek Lisans Doktora Prof. Dr. İlhan TOMANBAY Zühal ŞAHİN- Kırıkkale Aile ve Sosyal Politikalar İl Murat AKKAYA- Hande ALBAYRAK- Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

M.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanlığı, Fakülte Toplantı Salonu -2 de 28 Temmuz 2015 Salı Günü Saat 10:00'da

M.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanlığı, Fakülte Toplantı Salonu -2 de 28 Temmuz 2015 Salı Günü Saat 10:00'da Bölümü Anabilim Dalı Kadro Unvanı MARMARA ÜNİVERSİTESİ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ ULUSLARARASI POLİTİK İKTİSAT ANABİLİM DALI ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSUNA BAŞVURAN ADAYLARIN

Detaylı

SIRA NO PROJE NO AD SOYAD İKAMET İLİ ÜNİVERSİTE BÖLÜM

SIRA NO PROJE NO AD SOYAD İKAMET İLİ ÜNİVERSİTE BÖLÜM 1 2013-1-TR1-COM04-47097 Adem TOPRAK ZONGULDAK Anadolu Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği 2 2013-1-TR1-COM04-46886 Adem CELEP MANİSA Anadolu Üniversitesi Almanca Öğretmenliği 3 2013-1-TR1-COM04-46419

Detaylı

II. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu. 26 Eylül 2005 Pazartesi. 27 Eylül 2005 Salı. 28 Eylül 2005 Çarşamba

II. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu. 26 Eylül 2005 Pazartesi. 27 Eylül 2005 Salı. 28 Eylül 2005 Çarşamba II. LİSANSÜSTÜ EĞİTİM SEMPOZYUMU 26 28 EYLÜL 2005 PROGRAM 26 Eylül 2005 Pazartesi 08.30 10.00 KAYIT 10.00 11.00 AÇILIŞ 11.00 11.15 Ara 11.15 I. OTURUM 14.00 Öğle Yemeği 14.00 16.00 II. OTURUM 16.00 16.15

Detaylı

2015-2016 GÜZ YARIYILI GENEL NOT ORTALAMASINA GÖRE TIP FAKÜLTESİNE YATAY GEÇİŞ BAŞVURUSU KABUL EDİLEN ADAYLAR

2015-2016 GÜZ YARIYILI GENEL NOT ORTALAMASINA GÖRE TIP FAKÜLTESİNE YATAY GEÇİŞ BAŞVURUSU KABUL EDİLEN ADAYLAR ADI SOYADI YURT İÇİ/YURTDIŞI BAŞVURU YAPTIĞI FAKÜLTE / YO BAŞVURU YAPTIĞI PROGRAM İNTİBAK SINIFI KAYIT HAKKI AÇIKLAMA ZEYNEP ÖZÇELİK YURTİÇİ TIP TIP (İNGİLİZCE) 2 1. ASIL İngilizce muafiyeti uygun. 10-14

Detaylı

OKUL YGS PUAN LİSTESİ (YGS-1 Puan Sıralı)

OKUL YGS PUAN LİSTESİ (YGS-1 Puan Sıralı) OKUL YGS PUAN LİSTESİ (YGS-1 Puan Sıralı) Sıra Öğr.Nu. İsim Sınıf Puan Sn Okul İlçe İl Genel Puan Sn Okul İlçe İl Genel Puan Sn Okul İlçe İl Genel Puan Sn Okul İlçe İl Genel Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Detaylı

ING 2 (30) ING 209 İNGİLİZ EDEBİYATI İBRAHİM YILGÖR N/A ING3 (5) EGB152 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ M. YÜKSEL ERDOĞDU N/A RPD4 (63) RPD403 BİREYLE

ING 2 (30) ING 209 İNGİLİZ EDEBİYATI İBRAHİM YILGÖR N/A ING3 (5) EGB152 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ M. YÜKSEL ERDOĞDU N/A RPD4 (63) RPD403 BİREYLE Z136 (120) Z138 (56) Z145 (62) Z146 (62) K142 (90) K156 (50) K164 (62) K166 (62) K233 (60) B207 (50) B210 (50) Z143 (40) ING3 (30) EGB359 SINIF CAOĞLU RPD2 (73) RPD 201 REHBERLİK VE K RAMAZAN ABACI M.

Detaylı

ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 16 MART-15 NİSAN 2015 TARİHLERİ ARASINDA ADAY MEMUR HAZIRLAYICI EĞİTİMİNE KATILACAK PERSONEL LİSTESİ

ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 16 MART-15 NİSAN 2015 TARİHLERİ ARASINDA ADAY MEMUR HAZIRLAYICI EĞİTİMİNE KATILACAK PERSONEL LİSTESİ 16 MART-15 NİSAN 2015 TARİHLERİ ARASINDA ADAY MEMUR HAZIRLAYICI EĞİTİMİNE KATILACAK PERSONEL LİSTESİ UNVANI İLK GÖREVE BAŞLAMA ÖĞRENİM DURUMU GÖREV YERİ EĞİTİM YERİ 1 H138515 Ali Rıza KELTEN Hemşire 15.01.2015

Detaylı

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİM GİRİŞ SINAVI SONUÇLARI

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİM GİRİŞ SINAVI SONUÇLARI T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİM GİRİŞ SINAVI SONUÇLARI PROGRAMIN ADI : İŞLETME TEZSİZ YÜKSEK LİSANS KONTENJAN 30 / ASGARİ

Detaylı

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KARS 25/08/2015. SERVİS : Öğrenci İşleri SAYI : KONU : Okul Deneyimi

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KARS 25/08/2015. SERVİS : Öğrenci İşleri SAYI : KONU : Okul Deneyimi Uygulama Okulunun : Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Okul Müdürü : Şentürk SAMGAR Müdür Yrd. :Cantürk BARMANBERK Grup No :1 120401001 SEÇİL KAZAKLI 120401002 HANIM KARAKOÇ 120401003 ESMA NUR ERENKARA 120401004

Detaylı

T.C AMASYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BAŞVURU LİSTESİ

T.C AMASYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BAŞVURU LİSTESİ T.C AMASYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BAŞVURU LİSTESİ S.No Adı Soyadı Bölümü Lisans Not %80 Yazılı Sınav Notu %20 Başarı Ort. Sonuç/Açıklama

Detaylı

BAYAN TUŞBA İLÇESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ GEÇİCİ KUR'AN KURSU MÜLAKAT BAŞARI DURUMU S.N ADI SOYADI BAŞARI DURUMU

BAYAN TUŞBA İLÇESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ GEÇİCİ KUR'AN KURSU MÜLAKAT BAŞARI DURUMU S.N ADI SOYADI BAŞARI DURUMU TUŞBA İLÇESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ GEÇİCİ KUR'AN KURSU MÜLAKAT BAŞARI DURUMU BAYAN S.N ADI SOYADI BAŞARI DURUMU 1 Hanife ÇUKUR 2 Ebrar YILDIZ 3 Şükran ALP 4 Narin GÜLER 5 Fatma YAPRAK 6 Ayten

Detaylı

30 MAYIS 2015 CUMARTESİ GÜNÜ ANKARA'DA

30 MAYIS 2015 CUMARTESİ GÜNÜ ANKARA'DA 30 MAYIS 2015 CUMARTESİ GÜNÜ ANKARA'DA YAPILAN ENFORMASYON MEMURLUĞU VE ENFORMASYON MEMURLUĞU YABANCI DİL SINAV SONUÇLARI AŞAĞIDA YER ALMAKTADIR. SINAVDA BAŞARI BELGESİ ALMAYA HAK KAZANANLAR BELGELERİNİ

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME PROGRAMI DERSLERİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NOT YÜKSELTME SINAVLARI

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME PROGRAMI DERSLERİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NOT YÜKSELTME SINAVLARI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME PROGRAMI DERSLERİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NOT YÜKSELTME SINAVLARI PROGRAM ÖĞRENCİ NO., ADI SOYADI DERSİN KODU, ADI SINAVI YAPACAK

Detaylı

SIRA NO PROJE NO ADI SOYADI BÖLÜMÜ ÜNİVERSİTE EŞLEŞTİĞİ ÜLKE

SIRA NO PROJE NO ADI SOYADI BÖLÜMÜ ÜNİVERSİTE EŞLEŞTİĞİ ÜLKE 1 2013-1-TR1-COM04-47097 Adem TOPRAK İngilizce Öğretmenliği Anadolu Üniversitesi POLONYA 2 2013-1-TR1-COM04-46886 Adem CELEP Mütercim Tercümanlık Anadolu Üniversitesi POLONYA 3 2013-1-TR1-COM04-46419 Adnan

Detaylı

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ. SAYI : / 23/09/2014 KONU : Pedagojik Formasyon CUMHURİYET ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ. SAYI : / 23/09/2014 KONU : Pedagojik Formasyon CUMHURİYET ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE CUMHURİYET ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE Uygulamaya Çıkacak Olan Öğrencinin Öğretim DĠKAB 15386449022 Celal AYRİBAŞ DĠKAB 34702593812 Neslihan KALAY DĠKAB 12491062184 Mariya ENSARI DĠKAB 10879544222 Asiye AÇIKALAN

Detaylı

3,25 21,50 492,160 29,6716 Erciyes Üniversitesi 11 Pınar Beyhan 3,92 20,50 476,762 29,1876 Yeditepe Üniversitesi 12 Veysi Kanat

3,25 21,50 492,160 29,6716 Erciyes Üniversitesi 11 Pınar Beyhan 3,92 20,50 476,762 29,1876 Yeditepe Üniversitesi 12 Veysi Kanat Yurtiçi 2.sınıf yatay geçiş sıralaması İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ 2012-2013 Eğitim ve Öğretim Yılı Yatay Geçiş Sonuçları ASIL 1 İbrahim Sağlam 3,96 26,00 486,441 34,8244 Yeditepe Üniversitesi

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ YEDEK LİSTESİ

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ YEDEK LİSTESİ EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ YEDEK LİSTESİ BASVURU GRUBU SOY ÖZEL DURUM 1+1 *******6134 NEVRUZ PARLAZ 1 ÖZEL DURUM 1+1 *******7022 HÜSNÜ SAVAŞ 2 ÖZEL DURUM

Detaylı

29.12.2014, Pazartesi

29.12.2014, Pazartesi ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAV PROGRAMI Saati Bölümü Dersin Adı Öğretim Üyesi Derslik İlköğretim Matematik Öğretmenliği Eğitim Bilimine Giriş Yrd. Doç.

Detaylı

BLOK / DAİRE NO ŞEHİT ŞERİFE SARI 45247347006 DG 18.03.2011 09:00-09:20 21.03.2011 KATEGORİSİ

BLOK / DAİRE NO ŞEHİT ŞERİFE SARI 45247347006 DG 18.03.2011 09:00-09:20 21.03.2011 KATEGORİSİ T.C.BAŞBAKANLIK TOPLU İDARESİ BAŞKANLIĞI MERSİN-TARSUS TOPLU PROJESİ VE İMZALAMA PROGRAMI (3+1 LAR) 1 ŞEHİT ŞERİFE SARI 45247347006 DG 18.03.2011 09:00-09:20 21.03.2011 KATEGORİSİ 2 163976 SERHAN KAYA

Detaylı

ALES PUAN KADRO ÜNVANI KAD. DER. 1 Gökhan ÖZBİÇİCİ Yabancı Diller Yüksekokulu Okutman 5 87,82383 93,75 52,694298 37,5 90,194298

ALES PUAN KADRO ÜNVANI KAD. DER. 1 Gökhan ÖZBİÇİCİ Yabancı Diller Yüksekokulu Okutman 5 87,82383 93,75 52,694298 37,5 90,194298 Sr. Sr. BAġVURANIN ADI SOYADI MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİNİN 02-16 EYLÜL 2013 TARİHLERİ ARASINDA YAYIMLANAN AKADEMİK KADRO İLANI YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU OKUTMAN (9611) İLANI ÖN DEĞERLENDİRME SONUCU

Detaylı

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 AKADEMİK YILI İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ GÖNÜLLÜ İNGİLİZCE KURSU SEVİYE BELİRLEME SINAV YERLERİ

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 AKADEMİK YILI İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ GÖNÜLLÜ İNGİLİZCE KURSU SEVİYE BELİRLEME SINAV YERLERİ 1 6481883 ALİ ALMEREE BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ FUAYE SALONU 2 10214030 SABİHA BESTE VANGÖL PDR FUAYE SALONU 3 10214087 MERVE DEMİR REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK (TÜRKÇE) FUAYE SALONU 4 10314119 DİLAN

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2013-2014 BAHAR DÖNEMİ ARA SINAV PROGRAMI

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2013-2014 BAHAR DÖNEMİ ARA SINAV PROGRAMI Fen Bilgisi Öğretmenliği Modern Fiziğe Giriş Doç. Dr. Deniz Korkmaz A2-A3-A4-A5 BÖTE Bilgisayar Donanımı Öğrt. Gör. Ali Atalay A15 BÖTE Siyaset Bilimine Giriş Yrd. Doç. Dr. Halis A. Arslantaş A11-A12 İlköğretim

Detaylı

MEMUR KADROSU İÇİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANANLARA İLİŞKİN KESİNLEŞEN ADAY LİSTESİ

MEMUR KADROSU İÇİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANANLARA İLİŞKİN KESİNLEŞEN ADAY LİSTESİ 1 Özay DAL 2 Ayşe Nevbu ÇETİNKAYA ŞEKERCİOĞLU 3 Turgay TURANLIOĞLU 4 Bülent KOTLUK 5 Halil SARPKAYA 6 Canan UZUN 7 Fatma ÇAKMAK ÜNLÜ 8 Cafer KURT 9 Nusret ERSÖZ 10 Hakan BARAN 11 Mehmet DOĞAN 12 Naime

Detaylı

İBRAHİM ÖNAL ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ 2011 LYS SONUÇLARI

İBRAHİM ÖNAL ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ 2011 LYS SONUÇLARI İBRAHİM ÖNAL ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ 2011 LYS SONUÇLARI S. N. ADI SOYADI ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE BÖLÜM 1 OĞUZCAN EREN FATİH ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Tıp (Burslu) 2 ÖMER ÖZ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Tıp

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURUSU DEĞERLENDİRİLEN ÖĞRENCİ LİSTESİ

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURUSU DEĞERLENDİRİLEN ÖĞRENCİ LİSTESİ KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURUSU DEĞERLENDİRİLEN ÖĞRENCİ LİSTESİ Ayşenur AKKOÇ YGS-2 / 380,799 Asil Mehtap URBAY YGS-2 / 295,746

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ ADAY LİSTELERİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ ADAY LİSTELERİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ ADAY LİSTELERİ Malzeme Mühendisliği MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Burak ALICI Gökhan KOŞAL Alper GÖKTURK SEÇMEN SAYISI : 178 1. TUR

Detaylı

2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA DERS KAYDI TALEBİNDE BULUNAN ÖĞRENCİLER

2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA DERS KAYDI TALEBİNDE BULUNAN ÖĞRENCİLER 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA DERS KAYDI TALEBİNDE BULUNAN ÖĞRENCİLER DERS KAYDI DOSYA DERS KAYDI YAPILMIŞ ÖĞRENCİ NUMARASI ADI SIYADI BÖLÜMÜ YAPABİLİR YAPAMAZ 1533080003 DİLEK BİLGİ TURİZM ve

Detaylı

II. Ulusal Yerel Yönetimler Öğrenci Sempozyumu

II. Ulusal Yerel Yönetimler Öğrenci Sempozyumu II. Ulusal Yerel Yönetimler Öğrenci Sempozyumu (16-17-18 MAYIS 2013) PROGRAM BİRİNCİ GÜN (16 Mayıs 2013 Perşembe) 10.00 Sempozyum Açılışı Saygı Duruşu İstiklal Marşı Açılış Konuşması Protokol Konuşmaları

Detaylı

TARİHLİ İLANIMIZIN SINAV SONUÇLARI

TARİHLİ İLANIMIZIN SINAV SONUÇLARI : Biyomedikal Mühendisliği Çağatay TAŞDEMİRCİ 78,09802 70,00 70,13 47 23,429406 7,000 21,039 14,1 65,568406 Seval TORUN 86,79168 65,00 80,16 27 26,037504 6,500 24,048 8,1 64,685504 Birgün ÖZÇOLAK 80,13846

Detaylı