ANA SALON SALON 1 SALON 2 SALON 3

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANA SALON SALON 1 SALON 2 SALON 3"

Transkript

1 8. ULUSLARARASI TÜRKÇENİN EĞİTİMİ - ÖĞRETİMİ KURULTAYI 01 Ekim 2015 PERŞEMBE KAYIT AÇILIŞ PROGRAMI: ÇAĞRILI KONUŞMACILAR: Prof. Dr. Cahit KAVCAR Prof. Dr. Hans-Heino EWERS ANA SALON SALON 1 SALON 2 SALON 3 1. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. Necmettin Sevil Oturum Başkanı: Prof. Dr. E. Rüya Özmen Oturum Başkanı: Prof. Dr. Selahattin Dilidüzgün Arş. Gör. Rabia Gürbüz - Prof. Dr. İsmail Güleç Prof. Dr. Adnan Kan - Okt. Haluk Güngör Prof. Dr. Sedat Sever - Arş. Gör. Sedat Karagül- Türkçe Eğitimi Alanında Dinleme Becerisi ile İlgili Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Öğrencilere Yönelik Arş. Gör. Bilge Nur Doğan Güldenoğlu Hazırlanan Tezlerin Okuma Becerisi Özyeterlik Ölçeği Geliştirme Çalışması Öğretmenlerin Okuma Kültürü Düzeyleri ile Kitle İletişim Araçlarını Kullanma Alışkanlıklarının Yrd. Doç. Dr. Mustafa Onur Kan Prof. Dr. Gülsün Leyla Uzun Türkçe Eğitimi Alanındaki Yüksek Lisans Tezlerinin Yöntem Bölümlerine İlişkin Sözbilimsel Yapı Özellikleri Arş. Gör. Ozan İpek - Taner Aksoy Çocuk Edebiyatını Türkçe Eğitimi Açısından Ele Alan Lisansüstü Tezlere Toplu Bir Bakış Doç. Dr. İlhan Erdem - Hatice Altunkaya Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenlere Yönelik Okuma Kaygı Ölçeğinin Geliştirilmesi Okt. Haluk Güngör - Prof. Dr. Adnan Kan Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Öğrencilere Yönelik Yazma Becerisi Özyeterlik Ölçeği Geliştirme Çalışması Yrd. Doç. Dr. Tuğba Çelik - Yrd. Doç. Dr. Sercan Demirgüneş - Prof. Dr. Abbas Türnüklü Ders Kitaplarında Barış Eğitimi Arş. Gör. Hatice Vargelen - Arş. Gör. Kayhan İnan Avrupa da Yaşayan Türklerin Türkçe Televizyon Yayınları ve Türkçe Üzerine Görüşleri Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa Aksan Prof. Dr. Doğan Günay - Mine Demir Günsu Taşköprü Yabancı Dil Olarak Türkçe Sınıflarında Beden Dili Kullanımı ve Öğretimi Okt. Esra Çetin Doç. Dr. Alpaslan Okur Yabancılarda Akademik Türkçe Kullanımı Okt. İnci Taş Araştırma ve Öğretimde Paralel Derlem Kullanımı: Uppsala Üniversitesi Örneği 2. OTURUM Oturum Başkanı: Doç. Dr. Duygu Uçgun Oturum Başkanı: Prof. Dr. Aziz Kılınç Oturum Başkanı: Prof. Dr. Gülsün Leyla Uzun Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nadir Engin Uzun Doç. Dr. Kamil İşeri - Okt. Yeşim Türkmen Ortaokul Türkçe Ders Kitaplarındaki Görsel Ayça Demirtaş - Arş. Gör. Mesut Yıldırım Doç. Dr. Bülent Özkan Prof. Dr. Erika H Gilson Time for a Standard International Turkish Test Prof. Dr. Muammer Nurlu Yabancılara Türkçe Öğretiminde Öğretmen /Okutman Metinlerle Sözel Metinlerin İlişkisinin Türk Çocuk Yazını Eserlerinin Görsel Sayıları ve Okunabilirlik Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Seçimi GALA YEMEĞİ Okt. Arzu Tören Gül Murat Gül Okuma Kültürü Edindirme Sürecinde Görsel Bir Metin Olarak Resim Funda İnan Yıldız 3. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabının Davranışçı Yaklaşım ve Yapılandırıcı Yaklaşım Açısından Arş. Gör. Dr. Şuheda Önal Dünya ve Türk Düşlemsel Gençlik Edebiyatının Karşılaştırmalı Bir Örneği: Toso ve Ronja Dr. Derya Çintaş Yıldız Popüler Çeviri Çocuk Romanlarının İçerik Bakımından KONFERANS Feyza Hepçilingirler İngilizcenin Eğitim Öğretim Dili Olarak Kullanılmasının ve Kitle İletişim Araçlarının Yaygınlaştırdığı İngilizce Özentisinin Türkçeye Yansıması Yrd. Doç. Dr. Funda Uzdu Yıldız Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Örtmece Sözler Yrd. Doç. Dr. Mehtap Özden - İsmail Ersoy Arş. Gör. Mazhar Bal Türkçenin İkinci Dil Olarak Öğretiminde B1 Düzeyindeki Öğrencilerin Eylemsileri Kullanabilme Durumları Okt. Ekin Şen - Prof. Dr. V. Doğan Günay Okt. Emine Oflaz Köleci Mesleki Dilin Özellikleri ve Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Ortamlarına Aktarılmasına Yönelik Öneriler Nurullah Alkol Mesleki Türkçenin Öğretiminde Terminoloji Ve Kurum Kültürünün Önemi Kurultay katılım ücretini yatırmayan katılımcıların bildirileri asıl programa konmayacak, bildiri özetleri kitapçığında yayınlanmayacak ve kendilerine katılım belgesi verilemeyecektir. DUYURULUR!

2 8. ULUSLARARASI TÜRKÇENİN EĞİTİMİ - ÖĞRETİMİ KURULTAYI 01 03Ekim Ekim 2015 PERŞEMBE KAYIT AÇILIŞ PROGRAMI: ÇAĞRILI KONUŞMACILAR: Prof. Dr. Cahit KAVCAR Prof. Dr. Hans-Heino EWERS SALON 4 SALON 5 SALON 6 1. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa Sarı ATÖLYE ATÖLYE Prof. Dr. Mustafa Volkan Coşkun --Yrd. Doç. Dr.Didem Çetin Arş. Gör. Perihan Gülce Özkaya - Arş. Gör. Zeynep Ezgi Erdemir - Arş. Gör. GülanÖzşavlı Kavramlaştırma Eğitiminin Yazılı AnlatımdaSöz Varlığına Etkisi Yrd. Doç. Dr. Nail Güney Türkçe Öğretmenlerinin Yazma Becerisine Bakış Açıları Nasıldır? Dilek Özçelengir - Zahide Göktürk Divan Edebiyatına Zamane Yaklaşımlar Esra Çakın - Dilek Ceran Çoklu Zekâ Kuramına Göre Dilek Kiplerinin Öğretilmesine İlişkin Etkinlik Önerileri Arş. Gör. Erdost Özkan Öğretmen Adaylarının Dil Kavramına İlişkin Metaforik Algıları 2. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. Adnan Kan ATÖLYE ATÖLYE Prof. Dr. Sevim Nilay Işıksalan Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Edebiyat Öğretmeni Adaylarının Fen - Edebiyat ile Eğitim Fakültelerindeki Eğitim - Öğretim Süreçlerine İlişkin Görüşleri Doç. Dr. Saadettin Keklik Yazma Eğitimi Açısından Mevcut Türkçe ile Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Lisans Programlarının ve Öneriler Arş. Gör. Dilek Yıldırım Türkçe Öğretmeni Adaylarının Dinleme Becerisinin Yöntem ve Teknikleriyle İlgili Kavram Yanılgıları Kadriye Eroğul Problem Çözme Becerisini Geliştirmeye Yönelik Nursel Duruer ın Geyikler, Annem Ve Almanya Adlı Öyküsünün KONFERANS Feyza Hepçilingirler İngilizcenin Eğitim Öğretim Dili Olarak Kullanılmasının ve Kitle İletişim Araçlarının Yaygınlaştırdığı İngilizce Özentisinin Türkçeye Yansıması GALA YEMEĞİ Gürkan Tabak Türkçe Öğretmeni Adayları Sosyal Öğrenme Platformunda: Beyaz Pano Örneği

3 8. ULUSLARARASI TÜRKÇENİN EĞİTİMİ - ÖĞRETİMİ KURULTAYI 02 Ekim 2015 CUMA ANA SALON SALON 1 SALON 2 SALON 3 1. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. Muammer Nurlu Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Zeynep Çetinkaya Oturum Başkanı: Doç. Dr. Gökhan Arı Oturum Başkanı: Prof. Dr. Doğan Günay Edizer Çağrı Barış Aydın Yrd. Doç. Dr. Nilay Çağlayan Dilber Doç. Dr. Adnan Karadüz - Cafer Çarkıt Prof. Dr. N. Engin Uzun -Okt. Betül Çetin Doç. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal Bir Yazma Öğretimi Modeli: Öz Düzenlemeli Strateji Arş. Gör. Abdullah Çoban Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretmeninin Dil Hakkında İşbirlikli Öğrenmenin Dinleme Becerisine Etkisi Gelişimi Ortaokul Yazarlık Ve Yazma Becerileri Dersi Ölçme ve Bilgisi Değerlendirme Uygulamalarının Değerlendirilmesi Doç. Dr. Ferhat Ensar İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Öyküleyici ve Açıklayıcı Metinler Aracılığıyla Zihinsel Çıkarımda Bulunma Süreçleri Doç.Dr. Hakan Ülper-Ege Kiraz-Hüseyin Tuğrul Görücü Metinlerde Farklı Tipografik Unsurlar Kullanmanın Okuma Hızı ve Anlamlandırma Becerisi Üzerine Etkisi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Tok - Hatice Seymen Yazma Becerilerinin Geliştirilmesinde Tür Temelli Yazma Yaklaşımının Uygulanması: Bir Eylem Araştırması Arş. Gör. Sema Duran Baytar Klasik Yazma Tekniği ve Yaratıcı Yazma Tekniği Kullanılarak Üretilen Metinlerin Nitelik Açısından Karşılaştırılması Doç. Dr. Hasan Bağcı Ortaokul Öğrencilerinin Yazma Tutukluğu İle Yazma Eğilimlerinin Değerlendirilmesi Arş. Gör. Bilal Ferhat Karadağ Emine Merve Türkmen Yazma Becerisini Ölçmek İçin Ayrılan Sınav Süresinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi Prof. Dr. Necmettin Sevil Türkçe Öğretiminde Anlam ve Anlamlama Doç. Dr. Eyyup Coşkun -Prof. Dr. Aziz Kılınç-Doç. Dr. Halit Karatay 2015 Yılı Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Öğretim Programının Değerlendirilmesi 2. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. Sevim Nilay Işıksalan Oturum Başkanı: Prof. Dr. Seda Gülsüm Gökmen Oturum Başkanı: Prof. Dr. Necmettin Sevil Oturum Başkanı: Doç. Dr. Ferhat Ensar Yrd. Doç. Dr. Didem Çetin Prof. Dr. Mustafa Volkan Coşkun Prof. Dr. E. Rüya Özmen - Uzm. Tansel Yazıcıoğlu- Uzm. Umran Demiröz Prof. Dr. İsmail Güleç - Arş. Gör. Aysun Eroğlu Yazma Becerisiyle İlgili Yapılan Lisansüstü Tezlerin İçerik Yrd. Doç. Dr. Hülya Yazıcı Okuyan Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Öyküleyici Türkçede Cümle Vurgusu ve Konuşma Eğitimi Metin Anlama Etkinlikleri Sırasında Türkçe Öğretmenlerinin Kullandığı Stratejilerin Belirlenmesi Analizine İlişkin Bir Çalışma Metinlerde Kişilerarası Çatışma Çözme Süreci Doç. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal - Duygu Dağlı Türkçe Öğretmeni Adaylarının Telaffuz Hataları Üzerine Bir İnceleme Doç. Dr. Esra Lüle Mert Türkçe Çalışma Kitaplarında Bilişsel Okuma Stratejilerinin Kullanımına İlişkin Bir İnceleme Prof. Dr. Aziz Kılınç - Arş. Gör. Eren Yılmaz Web 2.0 Ortamlarında Kullanıcıların Yazma Deneyimlerine İlişkin Görüşleri Öğr. Gör. Şenol Sancak - Arş. Gör. Mehmet Alver Cumhuriyetten Günümüze İlköğretim İkinci Kademe Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Metin Türleri Arş. Gör. Hasan Kurnaz -Arş. Gör. Şenol Akaydın Türkçe ve Sınıf Öğretmenlerinin Konuşma Çalışmalarında Karşılaştıkları Sorunlar ve Bunları Çözme Yolları Yrd. Doç. Dr. Zeynep Çetinkaya Edizer Türkçe Öğretmen Adaylarının Okumaya İlişkin Algıları Arş. Gör. Erhan Şen - Hatice Turhan Okt. Meriç Akpınar Ortaokul 5. Sınıf Öğrencilerinin Yazılı Anlatım Çalışmalarında Simgesel Dilden Yararlanma Durumlarının Farklı Değişkenler Açısından Arş. Gör. Emine Damla Turan Doç. Dr. Taner Altun Öğretmen Adaylarının Türk Dilinin Temel Kaynakları İle İlgili Bilgi ve Farkındalık Düzeyleri ÇOCUĞUN GELİŞİM SÜRECİNDE EDEBİYAT Yöneten: SelahattinDilidüzgün Konuşmacılar: Sedat Sever - Gülten Dayıoğlu-Yalvaç Ural 3. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa Volkan Coşkun Doç. Dr. Bayram Baş - Işıl Kaplan İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Noktalama İşaretlerini Kullanabilme Yeterlikleri Yrd. Doç. Dr. Nuh Doğan Türkiye Türkçesinde İsimlerin İstem Bilgisi Efecan Karagöl Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Alanında Yazılmış Lisansüstü Tez Başlıklarının Kelime Sayısı ve Söz Dizimi Bakımından Oturum Başkanı: Doç. Dr. Fulya Topçuoğlu Oturum Başkanı: Doç. Dr. Sadettin Keklik Oturum Başkanı: Prof. Dr. Yeşim Aksan Doç. Dr. Ahmet Benzer - Arş. Gör. Ayşegül Sefer Arş. Gör. Zeyneb Ören - Arş. Gör. Sümeyye Konuk Metin Özeti Yazma Stratejisi ve Rubriği Geliştirme Doç. Dr. Gökhan Arı Öğrenci Yazılarını Değerlendirmede Bütüncül Ve Çözümleyici Rubrikler Elif Güneş - Ömer Rafi Çiçek 7. Sınıf Öğrencilerinin Üzüm Salkımı Yöntemine ve Serbest Yazı Yazma Yöntemine Göre Başarılarının Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma Çalışması Elif Kurt - Doç. Dr. Taner Altun Türkçe Öğretmenlerinin Teknoloji - İnternet Kullanma Düzeyleri ve FATİH Projesi İle İlgili Görüşlerinin Değerlendirilmesi Yrd. Doç. Dr. Bahadır Gülbahar - Aydın Gürler Türkçe Öğretmenlerinin Öğretim Yönetimi Yeterliklerine İlişkin Görüşleri (Kırşehir Örneği) Ayhan Direk - Volkan Erdoğan Ortaokul 5-8 Sınıf Öğrencilerinin Türkçe Dersine Ait Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından Prof. Dr. Seda Gülsüm Gökmen Okt. Ayşe Eda Özkan Türkçede Nedenleştirme Bildiren Sözcük Öbeklerinde Söylem Ezgisi Görünümleri Doç. Dr. Şükran Dilidüzgün Öğr. Gör. Esin Tezbaşaran Türkçe Öğretmen Adaylarının Genel Dilbilim Dersine Karşı Görüşlerinin Belirlenmesi Yrd. Doç. Dr. Filiz Çetintaş Yıldırım MEB Öğretim Programının Bir Teması Olarak Duygular: Duyguların Dilsel Sunumları Üzerine Derlem Temelli Gözlemler

4 4. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. Engin Yılmaz Oturum Başkanı: Doç. Dr. Bayram Baş Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Tuğba Çelik Oturum Başkanı: Doç. Dr. Canan Aslan Doç. Dr. Bayram Aşılıoğlu Arş. Gör. Güliz Şahin Yrd. Doç. Dr. Kemalettin Deniz Yrd. Doç. Dr. Dilek Ceran Ortaokul 8. Sınıf Öğrencilerinin Türkçe Ders ve Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Dinleme Mehmet Ertuğrul Çocuklara Rol Model Olması Bakımından Millî Çalışma Kitaplarındaki Türkçeye Yabancı Etkinliklerinin B2 Düzeyi Kazanımlarını Karşılama Coca - Cola nın Gazete Reklamlarında Dil ve Etkilime Mücadele Kahramanları ve Edebî Eserlere Yansıması: Dillerden Girmiş Sözcükleri Anlama ve Kullanma Yeterliği (Bir Karşılaştırma Çalışması) Unsurları Kurtuluşun Kahramanları Kitap Dizisi Örneği Düzeyleri TEKNE TURU Arş. Gör. Abdullah Çoban-Doç. Dr. Adnan Karadüz-Öğr. Gör. Ferhat Sağlam Türkçe Öğretim Programı Kazanımlarının Yenilenmiş Bloom Taksonomisi Çerçevesinde Eleştirisi Arş. Gör. H. Merve Altıparmak Arş. Gör. Şeyda Özcan Mecaz Anlamlı Sözcüklerin Öğretiminde Mnemonik Tekniğin Kullanımı Öğr. Gör. Duygu AK Başoğul-Öğr. Gör. Cansu Aksu Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Dil Düzeylerine Göre Metin Değiştirim Sürecinde Okutman Yeterlikleri Okt. Tuba Kaplan - Okt. Dr. Gamze Ilıcak Okt. Nuran Başoğlu Kaşgarlı Mahmut Araplar İçin Türkçe Öğretim Setinin Kültür Aktarımı Açısından Yrd. Doç. Dr. Talat Aytan Reklam Sloganlarındaki Retorik Figürlerin Analizi Yrd. Doç. Dr. Demet Gül Yerli - Yabancı Yapım Çizgi Filmlerin Metin Yapısı Üzerine Merve Yılmaz Küçük Kara Balık Ve Diktatörlük Ve Demokrasi Adlı Kitapların Eleştirel Düşünme Becerisini Geliştirme Bağlamında Gamze Akbaş Cahit Zarifoğlu nun Yetişkinlere Seslendiği Çocuk Kitapları

5 02 Ekim 2015 CUMA 8. ULUSLARARASI TÜRKÇENİN EĞİTİMİ - ÖĞRETİMİ KURULTAYI SALON 4 SALON 5 SALON 6 1. OTURUM Oturum Başkanı: Doç. Dr. Bayram Aşılıoğlu Oturum Başkanı: Prof. Dr. Engin Yılmaz ATÖLYE Arş. Gör. Dr. Suna Canlı - Doç. Dr. Canan Aslan - Ercan Deniz - Doç. Dr. Mehmet Akif Çeçen Çetin Öner in Gülibik Adlı Çocuk Kitabının Yapısal ve Eğitsel İlkeler Ortaöğretim Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıkları Açısından Diyarbakır İli Örneği Arş. Gör. İsmail Yavuz Öztürk Arş. Gör. Tuğçe Daşöz Aytül Akal ın Hikâyelerinin İlettiği Değerler Enise Cesur - Serhat Akçay Mavisel Yener in Masallarındaki Eğitsel İletiler Üzerine Bir Değerlendirme Doç. Dr. Mehmet Akif Çeçen-Arş. Gör. Ahmet Başkan Öğretmen Adaylarının Üstbilişsel Okuma Stratejilerini Kullanma Düzeyleri: Dicle Üniversitesi Örneği Öğr. Gör. Gülece Metin Türkçe Öğretmeni Adaylarının Okuma Kuramları Farkındalığı Üzerine Bir Araştırma Berin Uyar - Nurten Kum Yaratıcı Okuma ve Yazma Meditasyonu Bir Dilsel-kültürel Desenleme 2.OTURUM Oturum Başkanı: Doç. Dr. Hasan Bağcı Oturum Başkanı: Doç. Dr. Adnan Karadüz ATÖLYE Doç. Dr. Halit Karatay Yrd.Doç.Dr. Mehtap Özden-Arş.Gör. Barış Küçük Okt. Dr. Nurettin Kartallıoğlu Türkçe Eğitimi Lisansüstü Öğrencilerinin Kültürel Türkçe Öğrenme Tutumu İle Edim Becerileri Arasındaki İlişki Okuryazarlık Algısı Okt. Ata Atak - Okt. Utku Oryaşın Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenlerin Türkçe Öğretimine İlişkin Algıları İlay Kalem Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Dil Edinimine İlişkin Eğilim Ve Tutum Hakan Birol - Doç. Dr. Nilgün Açık Önkaş Türkçe Eğitiminde Kişisel Gelişim Okt. Dr. Nuray Küçükler Kuşcu Dünya Yazınına Açılan Pencere: Dünya Edebiyatı Dersi ÇOCUĞUN GELİŞİM SÜRECİNDE EDEBİYAT Yöneten: Prof. Dr.Selahattin Dilidüzgün Konuşmacılar: Prof. Dr. Sedat Sever - Gülten Dayıoğlu Yalvaç Ural 3.OTURUM Oturum Başkanı: Doç. Dr. Esra Lüle Mert ATÖLYE ATÖLYE Okt. Meryem Oğuzhan Tuluk Code - Switching&Code - Mixing in A TurkishStateUniversity Hale Yönez İş Birlikli Öğrenme Yönteminin 8. Sınıf Türkçe Dersinde Öğrencilerin Derse İlişkin Tutumlarına Ve Temel Dil Becerilerine Etkisi Fatoş Eren Özdemir - Ahmet Bilal Özdemir Türkçe Eğitimi ve Öğretiminde Wikimedia Vakfı Projelerinin Kullanımı İlyas Erdoğmuş Keyifle Okuyorum, Özgürce Paylaşıyorum 4.OTURUM Oturum Başkanı: Doç. Dr. Halit Karatay Oturum Başkanı: Prof. Dr. Erika H. Gilson SedanurAkyalıMills - Doç. Dr. Şükran Dilidüzgün Yabancı Dil Öğrenme Stratejilerini Ana Dil ve Yabancı Dil İlişkisi Odaklı Karşılaştırma Çalışması Arş. Gör. Mehmet Emre Çelik Bulgaristan daki Türkçe Öğretmenlerinin Türkçenin Eğitimi - Öğretimine İlişkin Görüşleri ve Türkiye Cumhuriyeti nden Beklentileri TEKNE TURU Yrd. Doç. Dr. Hacı Yılmaz Arap Öğrencilerin Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğreniminde Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri Yrd. Doç. Dr. Erhan Yeşilyurt Abu Saıd ve İngilizlere Türkçe Öğretimi Özlem Engür İngiltere de Türkçe Öğretimi Suzan Bingöl - Bora Sinç MEF Ortaokulu Türkçe Dersinde Öğrenme Yönetim Sistemi Desteğiyle Gerçekleştirilen Metin İnceleme Çalışmalarının Ders Öğretmeni Üzerindeki Etkileri Burcu Çıldır Müzede Türkçe Öğretimi

6 03 Ekim 2015 CUMARTESİ 8. ULUSLARARASI TÜRKÇENİN EĞİTİMİ - ÖĞRETİMİ KURULTAYI ANA SALON SALON 1 SALON 2 SALON 3 1. OTURUM Oturum Başkanı: Doç. Dr. Mehmet Akif Çeçen Oturum Başkanı: Prof. Dr. Necati Demir Oturum Başkanı: Prof. Dr. Sedat Sever Oturum Başkanı: Doç. Dr. Bülent Özkan Zehra Ergül Özkul Yrd. Doç. Dr. Nigar İpek Eğilmez Bilgilendirici Metinlerin Eleştirel Okuma Becerisi Üzerindeki Etkisi Prof. Dr. Mustafa Sarı - Ömer Rafi Çiçek 8. Sınıf Öğrencilerinin Yazılı Metinlerinde Dil ve Cinsiyet Arasındaki İlişki Prof. Dr. Nurettin Öztürk Türkçe ve Edebiyat Öğretiminde Yöntem Karmaşasına Sistematik Bir Yaklaşım Doç. Dr. KezibanTekşan Çocuk Okurların Gözünden Fazıl Hüsnü Dağlarca nın Şiirleri Yrd. Doç. Dr. Sadet Maltepe - Harun Gültekin Zihin Haritası Tekniğinin Ortaokul Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama ve Yazma Becerilerine Etkisi Yrd. Doç. Dr. Zeynel Hayran Doç. Dr. H. Ömer Beydoğan Dinleme/İzleme Türlerinin Öğrenmeye Etkisi Doç. Dr. Eyyup Coşkun - Arş. Gör. Elif Yaylacık Arş. Gör. Mustafa Köroğlu Ortaokul 8. Sınıf Öğrencilerinin Tartışma Metni Yazma Düzeyleri Sezen Canatan - Okt. Bahar Aydın Dokuzuncu Sınıf Öğrencilerinin Sosyoekonomik Özelliklerinin Yazılı Anlatımları Üzerine Etkisi Arş. Gör. Melda Karagöz Prof. Dr. Selahattin Dilidüzgün Alımlama Boyutlarıyla Metin Türüne Özgü Okumalar - Öğretime İlişkin Eleştiri ve Öneriler - Serdar Akbulut Senaryo Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının Türkçe Öğretimi Sürecinde Kullanılabilirliği Açısından İlköğretim Türkçe Dersi (6,7,8. Sınıflar) Öğretim Programı Üzerine Bir İnceleme Yrd. Doç. Dr. Yasin Mahmut Yakar Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan Yılmaz Yrd. Doç. Dr. Mahmut Abdullah Arslan Türkçe Öğretmeni Adaylarının Edebiyat ve Çocuk Edebiyatı Kavramlarına İlişkin Algıları Arş. Gör. Dr. Nazlı Cihan Çocuk Kitapları Ne Kadar Değer li? 2.OTURUM Panel Başkanı: Prof. Dr. Işıl Uluçam-Wegmann Oturum Başkanı: Doç. Dr. Nilgün Açık Önkaş Oturum Başkanı: Doç. Dr. İlhan Erdem Oturum Başkanı: Doç. Dr. Kamil İşeri Prof. Dr. Işıl Uluçam-Wegmann, Nur Bülbül, Sinan Akın Çokdilli Ortamlarda Öğrencilerin Türkçe Dil ve Metin Edinçlerinin Geliştirilmesi Yoluyla İkinci Dil Almancadaki Edinçlerine Yönelik Hedeflenen Kazanımlar Doç. Dr. Duygu Uçgun - Arş. Gör. Dr. Suna Canlı Türkçe Öğretmeni Adaylarının Benimsedikleri Öğretmen Modellerinin (Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği) Arş. Gör. Emine Akyüz - Arş. Gör. İlke Altuntaş Türkçe Öğretmeni ve Adaylarının Ders Kitabı Dışındaki Metinlerden Yararlanma Konusunda Görüşleri Arş. Gör. Neslihan Yücelşen - Arş. Gör. Sibel Ay Ortaokul Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Kısaltılmış Romanlar Üzerine Bir İnceleme BİREY YETİŞTİRME SÜRECİNDE DİL VE EDEBİYAT ÖĞRETİMİ Yöneten: Prof. Dr. Cahit Kavcar Konuşmacılar: Prof. Dr. Sedat Sever Prof. Dr. Zehra İpşiroğlu Doç. Dr. Canan Aslan- Öğr. Dilek Özçelengir Doç. Dr. Mehmet Kurudayıoğlu Arş. Gör. Ömer Savaş Türkçe Dersi Konuşma Kazanımlarının Devinişsel Beceriler Açısından Değerlendirilmesi Yrd. Doç. Dr. Selim Emiroğlu Hazırlıksız Konuşmada Kullanılan Duraklar ve Bunların Konuşma Üzerindeki Etkilerinin Okt. Bahar Aydın - Sezen Canatan Dokuzuncu Sınıf Öğrencilerinin Hazırlıksız Konuşma Becerileri Yrd. Doç. Dr. Nevin Akkaya - Arş. Gör. Cenan İşci İki Dillilik Kavramı, İki Dillik Kavramının Akademik Çevrede Algılanışı Yrd. Doç. Dr. Elif Kır - Arş. Gör. Cansu Candemir İkidilli Çocuklara Türkçe Öğretiminde Kültür Şehri İstanbul Yrd. Doç. Dr. Gönül Durukafa Öğr. Gör. Zeynep Ateş Bozkurt Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Yaratıcı Kompozisyon Yazma Yetisini Geliştirme 3.OTURUM Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Hülya Yazıcı Okuyan Öğr. Gör. Bekir Gökçe - Arş. Gör. Safa Çelebi Türkçe Öğretmeni Adaylarının Duyulardan Hareketle Yazma Becerileri Üzerine Bir Değerlendirme Fulya Doğru Şahin Sınıf Etkinliği Olarak Yazma Becerisi ve Yazma Becerisine Süreç Olarak Yaklaşım KAPANIŞ KONUŞMASI Oturum Başkanı: Doç. Dr. Mehmet Kurudayıoğlu Oturum Başkanı: Doç. Dr. Alpaslan Okur Oturum Başkanı: Doç. Dr. Fatma Bölükbaş Arş. Gör. Merve Hülya Kibar Furtun Arş. Gör. Serkan Furtun Türkiye deki Çokkültürlü Eğitim Ortamlarında Türkçe Öğretiminin Öğretmen Görüşleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi Yrd. Doç. Dr. Neslihan Karakuş Öğr. Gör. Dr. Yasemin Baki Arş. Gör. Kübra Özçetin Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenenlerin Yazma Kaygılarının Çeşitli Değişkenlere Göre Arş. Gör. Bahar Doğan - Okt. Ayşe Ateş Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Akran Dönütü ile C1 Seviyesi Öğrencilerinin Öyküleyici Metin Yazma Becerileri Arasındaki İlişki Öğr. Gör. Murat Demirekin Bit Becerilerinin Yabancılara Türkçe Öğretiminde Tümleşik Dil Okuma ve Yazma Becerileri İle Sözcük Öğretimine Katkısı Yrd. Doç. Dr. Dilek Fidan Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Ders Kitaplarındaki Dilbilgisi Konuları Okt. Sevil Hasırcı Yrd. Doç. Dr. Aslıhan Küçükavşar Yabancılara Türkçe Öğretimine Yönelik Ders Kitaplarındaki Metin ve Etkinliklerin Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı Ölçütleri Çerçevesinde Karşılaştırılması

7 03 Ekim 2015 CUMARTESİ 8. ULUSLARARASI TÜRKÇENİN EĞİTİMİ - ÖĞRETİMİ KURULTAYI SALON 4 SALON 5 SALON 6 1. OTURUM Oturum Başkanı: Doç. Dr. Şükran Dilidüzgün Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Nevin Akkaya Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Dilek Fidan Doç. Dr. Fatma Bölükbaş Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Konuşma Becerisinin Geliştirilmesi Melike Erdil Yabancı Öğrencilerin Türkçeyi Öğrenirken Anlatma Becerilerinde(Konuşma - Yazma) Yaşadıkları Sorunlar: Fenomenolojik Bir Yaklaşım Öğr. Gör. Selma Kiriş Yrd. Doç. Dr. Gönül Durukafa Yabancı Dil Olarak Türkçe Dersinde Konuşma Yetisini Geliştirme Stratejileri Yrd. Doç. Dr. Gökhan Çetinkaya Yrd. Doç. Dr. Nihat Bayat Türkçe Öğretmen Adaylarının Metaforları Anlama ve Metafor Oluşturma Becerilerinin Yrd. Doç. Dr. İlker Aydın Okt. Dr. Gülşen Torusdağ Mehmet Akif in Çanakkale Şehitlerine Şiiri Üzerine Bir Yeniden Okuma Denemesi Yrd. Doç. Dr. Pınar İbe Akcan-Okt. Yasemin Erköse-Okt. Yasemin Yalçın Çakmak Bilişsel Dilbilim Kuramı Çerçevesinde Türkçe Sözcük Etkinlikleri Öğr. Gör. Cansu Aksu Öğr. Gör. Duygu Ak Başoğul Yabancılara Türkçe Öğretiminde Dinleme Becerisini Geliştirmeye Yönelik Ders Malzemesi Hazırlama ve Uygulama Önerisi Okt. Burak Tüfekçioğlu Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Açısından İletişimsel Yöntemde Sözcük Öğretimi Bir Etkinlik Denemesi - Arş. Gör. Özge Karakaş Yıldırım Arş. Gör. Aliye İlkay Yemenici Bir Örnek Olay İncelemesi: Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Dinlediğini Anlama Becerisi ile Metin Türleri Arasındaki İlişki 2. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. Yeşim Aksan Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Gökhan Çetinkaya Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nurettin Öztürk Yrd. Doç. Nihat Bayat Doç. Dr. Hakan Ülper Dr. Yıldız Yenen Avcı Yrd. Doç. Dr. Esra Nur Tiryaki Türkçe Öğretmen Adaylarının Sözlü Ve Yazılı Türkçe Ders Kitaplarında Yazma Eğitiminin Çeşitli Prof. Dr. Necati Demir Metinlerinin Eksiltili Yapılar Açısından Değişkenler Bakımından Ortaokulda Öğrenim Gören İşitme Engellilerin Türkçe Karşılaştırılması Eğitimi İle İlgili Olarak Öğretmen Görüşleri Celine Aydın Uzaktan Türkçe Öğretiminde Konuşma Becerisinin Kazandırılması Arş. Gör. Safa Çelebi - Öğr. Gör. Bekir Gökçe Türkçe Öğretmeni Adaylarının İkna Edici Konuşmalarında Bağdaşıklık ve Tutarlılık Görünümleri Yrd. Doç. Dr. Yasemin Aslan İlköğretim Türkçe Ders Kitaplarında Kullanılan Şiirler ve Çalışma Kitabındaki Sorular Üzerine Bir Değerlendirme Arş. Gör. Seval Korucu - Yasemin Kurtlu Türkçe Öğretmeni Adaylarına Etkinliklerle Klasik Türk Edebiyatı Öğretimi Yrd. Doç. Dr. Ahmet Çebi - Esra Ay Karaçuha Türkiye ile ABD Teksas Eyaleti Anadili Eğitim İzlencelerinde İlk Okuma ve Yazma Öğretimi Arş. Gör. Sevilay Bulut Öğretmen Görüşlerine Göre Okulöncesi Dil Etkinliklerinde Kitap Seçimi BİREY YETİŞTİRME SÜRECİNDE DİL VE EDEBİYAT ÖĞRETİMİ Yöneten: Prof. Dr. Cahit Kavcar Konuşmacılar: Prof. Dr. Sedat Sever Prof. Dr. Zehra İpşiroğlu Doç. Dr. Canan Aslan Öğr. Dilek Özçelengir 3.OTURUM Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Nihat Bayat Oturum Başkanı: Doç. Dr. Hakan Ülper Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Gönül Durukafa Hatice Turhan - Arş. Gör. Erhan Şen Okt. Meriç Akpınar İkidilli Eğitim Veren Azınlık Okullarında Öğrenim Gören Ermeni Öğrencilerin Türkçe Yazılı Anlatım Becerilerinin Değerlendirilmesi (SahakyanNunyan Ermeni Ortaokulu Örneği) Ayşe Mutluay - Mustafa Kurt Doç. Dr. Bülent Özkan Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen B1 Düzeyi Öğrenicilerin Sesletim Yanlışları İsmail Erbek Beyin Çalışmalarının Dil ve Edebiyat Eğitimine Katkıları Öğr. Gör. Aslı Fişekcioğlu Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Yazma Becerisinin Geliştirilmesi: Yazı Atölyelerinin Oluşturulması Ve Yönetimi KAPANIŞ KONUŞMASI Dr. Kadir Yalınkılıç Yabancılara Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarındaki Metin Altı Sorularının Tür ve Kavrama Düzeyi Açısından Değerlendirilmesi Hüseyin Taş - Abdullah Dağtaş Dede Korkut Hikâyelerinin Transaksiyonel Analiz Kuramı Açısından

SIRA KATILIMCILAR BİLDİRİ BAŞLIĞI KABUL TÜRÜ

SIRA KATILIMCILAR BİLDİRİ BAŞLIĞI KABUL TÜRÜ XIV. ULUSLARARASI KATILIMLI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU 21-23 MAYIS 2015 - BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ - BARTIN/ TÜRKİYE KABUL EDİLEN BİLDİRİLER SIRA KATILIMCILAR BİLDİRİ BAŞLIĞI KABUL

Detaylı

KONGRE PROGRAMI BİRİNCİ GÜN - 16 NİSAN 2015 PERŞEMBE

KONGRE PROGRAMI BİRİNCİ GÜN - 16 NİSAN 2015 PERŞEMBE 24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi / 16-18 Nisan 2015 / Niğde 3 24. ULUSAL EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ 16-17 - 18 NİSAN 2015 NİĞDE ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR MERKEZİ VE KONGRE BİNASI 08.30-09.30 Kayıt 09.30-11.15

Detaylı

AÇILIŞ PROGRAMI Yer : ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ KAYIT - AÇILIŞ - DAVETLİ KONUŞMACI. POSTER SUNUM Oturum Başkanı : - Yer : ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ

AÇILIŞ PROGRAMI Yer : ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ KAYIT - AÇILIŞ - DAVETLİ KONUŞMACI. POSTER SUNUM Oturum Başkanı : - Yer : ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ 28 Mayıs 2015, Perşembe 28 Mayıs 2015, Perşembe 09:00-14:55 AÇILIŞ PROGRAMI Yer : ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ KAYIT - AÇILIŞ - DAVETLİ KONUŞMACI 28 Mayıs 2015, Perşembe 14:55-15:00 POSTER SUNUM Oturum Başkanı

Detaylı

III. ULUSLARARASI DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU 16-18 Aralık 2010 İZMİR I I I. U L U S L A R A R A S I S E M P O Z Y U M U. 16-18 Aralık 2010 İZMİR

III. ULUSLARARASI DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU 16-18 Aralık 2010 İZMİR I I I. U L U S L A R A R A S I S E M P O Z Y U M U. 16-18 Aralık 2010 İZMİR I I I. U L U S L A R A R A S I D Ü N Y A D İ L İ T Ü R K Ç E S E M P O Z Y U M U 16-18 Aralık 2010 İZMİR DÜZENLEYEN KURUM Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi YER

Detaylı

I st. Eurasian Educational Research Congress 2014 Accepted Papers I st. Eurasian Educational Research Congress 2014 Kabul Edilen Bildiriler

I st. Eurasian Educational Research Congress 2014 Accepted Papers I st. Eurasian Educational Research Congress 2014 Kabul Edilen Bildiriler I st. Eurasian Educational Research Congress 2014 Accepted Papers I st. Eurasian Educational Research Congress 2014 Kabul Edilen Bildiriler ID BİLDİRİ ADI -- PAPER NAME YAZAR/YAZARLAR AUTHOR/AUTHORS 1

Detaylı

1 Nurhan Aleçakır Kasım,2008 Ankara Mevlana Felsefesi Günümüz Gençliğinin Gençliğinin Sorunlarına Nasıl Işık Tutar

1 Nurhan Aleçakır Kasım,2008 Ankara Mevlana Felsefesi Günümüz Gençliğinin Gençliğinin Sorunlarına Nasıl Işık Tutar Proje Listesi Sayı Adı Soyadı Tarih, Şehir Konusu 1 Nurhan Aleçakır Kasım,2008 Ankara Mevlana Felsefesi Günümüz Gençliğinin Gençliğinin Sorunlarına Nasıl Işık Tutar 2 Canan Kesebir Eylül 2007, Ankara Güç

Detaylı

24. Ulusal Özel Eğitim Kongresi 25-27 Eylül 2014, Trakya Üniversitesi

24. Ulusal Özel Eğitim Kongresi 25-27 Eylül 2014, Trakya Üniversitesi 24. Ulusal Özel Eğitim Kongresi 25-27 Eylül 2014, Trakya Üniversitesi 1.Gün - 25.09.2014 09:00 11:00 Kayıt 11:00 12:30 Açılış 12:30 14:00 Öğle Yemeği 14:30 16:15 Oturum -1- (Açılış Oturumu) 16:15 16:30

Detaylı

PROGRAM. Dünden Bugüne Türkİye de Becerİ, AhlAk ve Değerler Eğİtİmİ Uluslararası Sempozyumu. 16-18 Nisan 2015 / BARTIN. Bartın Üniversitesi

PROGRAM. Dünden Bugüne Türkİye de Becerİ, AhlAk ve Değerler Eğİtİmİ Uluslararası Sempozyumu. 16-18 Nisan 2015 / BARTIN. Bartın Üniversitesi T.C. Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Bartın Üniversitesi Dünden Bugüne Türkİye de Becerİ, AhlAk ve Değerler Eğİtİmİ Uluslararası Sempozyumu 16-18 Nisan

Detaylı

Kabul edilen poster bildiriler içinde EKSİK olarak belirtilen bilgilerin tamamlanarak Bildiri Kitapçığında yer alması planlanmaktadır.

Kabul edilen poster bildiriler içinde EKSİK olarak belirtilen bilgilerin tamamlanarak Bildiri Kitapçığında yer alması planlanmaktadır. Kabul edilen poster bildiriler içinde olarak belirtilen bilgilerin tamamlanarak Bildiri Kitapçığında yer alması planlanmaktadır. Doğu 23.04.2015 1 Akdeniz Bilimleri Yrd.Doç.Dr.Gülte n Sucu Dağ Serdar Aydın,

Detaylı

Main Programme. Hall 2 ÇINARCIK. Hall 1 YÜRÜYEN KÖŞK. Hall 3 TERMAL. Hall 4 ARMUTLU

Main Programme. Hall 2 ÇINARCIK. Hall 1 YÜRÜYEN KÖŞK. Hall 3 TERMAL. Hall 4 ARMUTLU Programme 22.05.2015 FRIDAY 21.05.2015 THURSDAY TIME ACTIVITY Main Programme 1 YÜRÜYEN KÖŞK 2 ÇINARCIK 3 TERMAL 4 ARMUTLU 5 KARACA ARBORETUM 08:30-10:00 Registration 10:00-11:15 Speakings of Beginning

Detaylı

9. ULUSAL EĞİTİM YÖNETİM KONGRESİ. Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

9. ULUSAL EĞİTİM YÖNETİM KONGRESİ. Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. 9. ULUSAL EĞİTİM YÖNETİM KONGRESİ Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi Yay. Eğt. Dan. Hizm. Tic. Ltd. Şti.ne aittir.

Detaylı

20.05.2015-1. Gün Programı

20.05.2015-1. Gün Programı P R O G R A M M E - 1. Gün Programı 08:30 Registration 09:15 09:45 Opening Ceremony 09:45 10:45 Prof.Dr. Buket AKKOYUNLU Being a Teacher at 21st Century 10:45 11.00 Coffee Break Panel Öğretim Teknolojisinde

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ KATALOĞU 2002-2011

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ KATALOĞU 2002-2011 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ KATALOĞU 2002-2011 1 İÇİNDEKİLER ANABİLİMDALLARI İTİBARİYLE TAMAMLANAN TEZLER 1. BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI ANABİLİM DALI Cevdet KARAKOÇ, A Comparative

Detaylı

7.ULUSAL SPOR BİLİMLERİ ÖĞRENCİ KONGRESİNDE YER ALAN SÖZEL BİLDİRİ İSİM LİSTESİ

7.ULUSAL SPOR BİLİMLERİ ÖĞRENCİ KONGRESİNDE YER ALAN SÖZEL BİLDİRİ İSİM LİSTESİ 7.ULUSAL SPOR BİLİMLERİ ÖĞRENCİ KONGRESİNDE YER ALAN SÖZEL BİLDİRİ İSİM LİSTESİ Bildiri No Bildirinin Başlığı Yazarlar Üniversiteler 01 Beden Eğitimi Derslerinde Motivasyon: Tutum Ve Motivasyonel Eren

Detaylı

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGES EDUCATION AND TEACHING

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGES EDUCATION AND TEACHING INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGES EDUCATION AND TEACHING 1st INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON LANGUAGE EDUCATION & TEACHING SPECIAL ISSUE UDES 2015 CONTENTS THE ATTRIBUTIONS OF THE LEARNERS OF TURKISH LANGUAGE

Detaylı

YÜKSEK LİSANS NESLİHAN DEMİR 30.04.2013 YÜKSEK LİSANS İLYAS İSEN 30.04.2013 YÜKSEK LİSANS AYÇA AYSUN GÖRGÜLÜER 10.04.2013

YÜKSEK LİSANS NESLİHAN DEMİR 30.04.2013 YÜKSEK LİSANS İLYAS İSEN 30.04.2013 YÜKSEK LİSANS AYÇA AYSUN GÖRGÜLÜER 10.04.2013 ABD BD PRG ADI SOYADI MEZUNIYET TARIHI TEZ KONUSU YÜKSEK LİSANS NESLİHAN DEMİR 30.04.2013 "Genç Tüketicilerin Demografik Özelliklerinin Marka Tercih Etme Nedenlerinde ve Marka Sadakatlerinde Oluşturduğu

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE DİNLEME BECERİSİ İLE İLGİLİ KAYNAKÇA ÇALIŞMASI

TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE DİNLEME BECERİSİ İLE İLGİLİ KAYNAKÇA ÇALIŞMASI TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE DİNLEME BECERİSİ İLE İLGİLİ KAYNAKÇA ÇALIŞMASI Yrd. Doç. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal Dumlupınar Üniversitesi Kütahya fulyatopcuoglu@gmail.com Fatih Özer Dumlupınar Üniversitesi Kütahya

Detaylı

UKEK 2015 GENEL PROGRAM

UKEK 2015 GENEL PROGRAM 1 UKEK 2015 GENEL PROGRAM 7 Eylül 2015 08.00-10.00 Kayıt-Çay/Kahve ikramı 10.00-11.30 Açılış 11.30-12.30 Çağrılı Konuşma I (Prof. Dr. Georgios TSAPARLIS) 12.30-13.30- Yemek 13.30-14.30- Çağrılı Konuşma

Detaylı

SYMPOSIUM CHAIR ORGANIZING COMMITTEE CHAIRMAN ADVISORY BOARD / SCIENTIFIC BOARD

SYMPOSIUM CHAIR ORGANIZING COMMITTEE CHAIRMAN ADVISORY BOARD / SCIENTIFIC BOARD ABSTRACTS etap SYMPOSIUM CHAIR Prof.Dr. H. Ferhan ODABAŞI ORGANIZING COMMITTEE CHAIRMAN Assoc.Prof.Dr. Abdullah KUZU ADVISORY BOARD / SCIENTIFIC BOARD Prof.Dr. Ali Rıza AKDENİZ, Karadeniz Technical University,

Detaylı

AKADEMİK BİLİŞİM 2013 - KONFERANS PROGRAMI

AKADEMİK BİLİŞİM 2013 - KONFERANS PROGRAMI 1. Gün - 23 Ocak 2013 Çarşamba I. Oturum / 09:30-11:00 Salon A Konferans Açılış Salonu 1. Gün - 23 Ocak 2013 Çarşamba II. Oturum / 11:30-13:00 A Konferans Salonu B Likya C Myra D Aspendos E Perge AKADEMİK

Detaylı

VI. DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU

VI. DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU VI. DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU 04-07 ARALIK 2013 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BURSA SEMPOZYUM PROGRAMI 04-07 ARALIK 2013 BURSA SEMPOZYUM PROGRAMI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VI. DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU 04-07

Detaylı

SPOR BİLİMLERİ MERSİN DERNEĞİ ÜNİVERSİTESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ

SPOR BİLİMLERİ MERSİN DERNEĞİ ÜNİVERSİTESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ SPOR BİLİMLERİ DERNEĞİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ 14-16 Mayıs 2015 Mersin Üniversitesi Yer: Mersin Üniversitesi Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezi www.osbk2015.org ʻGELECEK SİZSİNİZʼ 2 Mersin

Detaylı

KONGRE PROGRAMI CONGRESS PROGRAMME

KONGRE PROGRAMI CONGRESS PROGRAMME I st EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS I. AVRASYA EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ 24-26 Nisan 2014 / İSTANBUL KONGRE PROGRAMI CONGRESS PROGRAMME DESTEKLEYENLER ANA SALON MAIN HALL AÇILIġ /OPENING PERġEMBE/

Detaylı

UYGULAMA ve HİZMET SÜRECİ

UYGULAMA ve HİZMET SÜRECİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ UYGULAMA ve HİZMET SÜRECİ TOPLUMA YÖNELİK FAALİYETLER 2008 2009 ÖĞRETİM YILI GÜZ VE BAHAR DÖNEMİ Gerçekleştirilen Faaliyetler Planlanan Faaliyetler İÇİNDEKİLER 2.2. SOSYAL BİLİMLER

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER D E R G İ S İ

SOSYAL BİLİMLER D E R G İ S İ SOSYAL BİLİMLER D E R G İ S İ ORDU ÜNİVERSİTESİ ISSN: 1309-9302 SOSYAL BİLİMLER E N S T İ T Ü S Ü ORDU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (OÜSBAD) TEMMUZ 2014 ISSN: 1309-9302 SAHİBİ Ordu

Detaylı

e itimde iyi örnekler konferans 2015 KONFERANS KİTAPÇIĞI

e itimde iyi örnekler konferans 2015 KONFERANS KİTAPÇIĞI e itimde iyi örnekler konferans 2015 KONFERANS KİTAPÇIĞI Eğitim Reformu Girişimi (ERG) çalışmalarını iki öncelikli amaç doğrultusunda sürdürüyor. Bunlardan ilki, kız ve erkek tüm çocukların hakları olan

Detaylı

AKADEMİK BİLİŞİM 2014 KONFERANS PROGRAMI

AKADEMİK BİLİŞİM 2014 KONFERANS PROGRAMI AKADEMİK BİLİŞİM 2014 KONFERANS PROGRAMI 1.Gün 5 Şubat 2014 Çarşamba I.Oturum / 09:30 11:00 Salon A Salonu Açılış 1.Gün 5 Şubat 2014 Çarşamba II.Oturum / 11:30 13:00 A Salonu Sponsor Sunumları Cisco(11:30-12:10)

Detaylı

ÖĞRENİM DURUMU GÖREVLER

ÖĞRENİM DURUMU GÖREVLER Adı Soyadı: Mehmet TURAN Doğum Tarihi: 25-04-1978 ÖĞRENİM DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İlköğretim / Sınıf Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2000 Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Y. Lisans

Detaylı

CONFERENCE PROGRAM AND PAPER ABSTRACTS

CONFERENCE PROGRAM AND PAPER ABSTRACTS and Their Implications 24-26 April, 2014 Porto Bello Hotel Resort & SPA Akdeniz Bulvarı 6. Sokak Konyaaltı -Antalya/ Turkey CONFERENCE PROGRAM AND PAPER ABSTRACTS www.iconte.org and Their Implications

Detaylı

14 MAYIS 2015 Perşembe

14 MAYIS 2015 Perşembe 16 MAYIS 2015 Cumartesi 15 MAYIS 2015 Cuma 14 MAYIS 2015 Perşembe I. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI ÇOCUK OYUN VE OYUNCAKLARI KURULTAYI 14-17 MAYIS 2015 ÖZET PROGRAMI Gün Program Saat Yer Kongre Kayıt 08.30-10.00

Detaylı