İÇİNDEKİLER. Nevşehir Üniversitesi/2009 Yılı İdare Faaliyet Raporu Sayfa 1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İÇİNDEKİLER. Nevşehir Üniversitesi/2009 Yılı İdare Faaliyet Raporu Sayfa 1"

Transkript

1

2

3 İÇİNDEKİLER SUNUŞ I. GENEL BİLGİLER A. MİSYON VE VİZYON...4 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR Üniversitenin Görevleri Rektörün Görev, Yetki ve Sorumlulukları Üniversite Senatosunun Görevleri Üniversite Yönetim Kurulunun Görevleri Fakülte Organlarının Görev, Yetki ve Sorumlulukları Enstitü Organlarının Görev, Yetki ve Sorumlulukları Yüksekokul Organlarının Görev, Yetki ve Sorumlulukları Üniversite İdari Teşkilatının Görev Yetki ve Sorumlulukları...9 C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER Logomuz Akademik Birimlerimiz...12 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi...12 Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi...13 Fen-Edebiyat Fakültesi...13 Fen Bİlimleri Enstitüsü...13 Sosyal Bilimler Enstitüsü...14 Sema ve Vefa Küçük Sağlık Yüksekokulu...14 Nevşehir Meslek Yüksekokulu...14 Hacıbektaş Veli Meslek Yüksekokulu...15 Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Meslek Yüksekokulu...16 Avanos Meslek Yüksekokulu...16 Gülşehir Meslek Yüksekokulu Fiziksel Yapı...17 Tablo 1: Mevcut Fiziki Açık ve Kapalı Alanlar...17 Tablo 2: Eğitim Alanları...18 Tablo 3: Sosyal Alanlar...19 Tablo 4: Hizmet-Ambar-Arşiv-Atölye Alanları Örgüt Yapısı Bilgi ve Bilişim Sistemleri Kaynakları...22 Tablo 5 :Bilişim Sistemleri Kaynakları...24 Tablo 6 :Diğer Bilişim Sistemleri Cihazları İnsan Kaynakları Akademik Personel...25 Tablo 7:Unvan ve İstihdam Şekline Göre Akademik Personel Sayılar...25 Tablo 8: Akademik Personelin Yaş İtibarıyle Dağılımı...25 Tablo 9: Diğer Üniversitelerden Görevlendirilen Akademik Personel İdari Personel...26 Tablo 10: Kadro Sınıfları ve Kadroların Doluluk Oranı...26 Grafik 1 : İdari Personelin Hizmet Süreleri...26 Grafik 2 : İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı...27 Grafik 3: İdari Personelin Eğitim Durumu İşçiler...27 Tablo 11: Çalıştıkları Pozisyonlara Göre Sunulan Hizmetler...28 Nevşehir Üniversitesi/2009 Yılı İdare Faaliyet Raporu Sayfa 1

4 Tablo 12 :Eğitim Hizmetleri...28 Tablo 13: Öğrenci Kontenjanları...30 Tablo 14: Lisans ve Önlisans Öğrenci Sayıları...30 Tablo 15: Okullar Bazında Öğrenci Sayıları...31 Tablo 16: Yüksek Lisans ve Doktora Programları...32 Tablo 17: Yabancı Uyruklu Öğrenciler...32 Tablo 18: Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Ülkelere Göre Dağılımı...33 Tablo 19: Üniversitemiz Öğrencilerinin Gelmiş Olduğu İller...34 Tablo 20: Öğrencilerin Mezun Oldukları Okul Türleri...36 Tablo 21: Öğrencilerin Anne ve Baba Meslekleri...37 Tablo 22: Mezun Olan Öğrenciler...38 Tablo 22: Kulüpler ve Topluluklar...39 Tablo 23 Kütüphane Hizmetleri Sosyal, Kültürel, Sanatsal Hizmetler ve Spor Hizmetleri Yönetim ve İç Kontrol Sistemi...42 II. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRME SONUÇLARI A. MALİ BİLGİLER Bütçe Uygulama Sonuçları...43 Tablo 24: Bütçe Giderleri...43 Grafik 4: Giderlerin Harcamalar İtibari ile Dağılımı...44 Grafik 5: Giderin Gerçekleşme Oranı...44 Tablo 25: Bütçe Giderlerinin Harcama Birimleri İtibariyle Dağılımı...45 Tablo 26: Bütçe Gelirlerinin Gerçekleşme Durumu Nevşehir Üniversitesi Yatırım Programı Mali Denetim Sonuçları...47 Şekil-2: Yerleşke Projemiz...48 B. PERFORMANS BİLGİLERİ Faaliyet Bilgileri...49 Tablo 24: Üniversitemizde Düzenlenen Etkinlikler...49 Tablo 25: Üniversitemizde Düzenlenen Etkinliklere Katılan Personel Sayıs...50 Tablo 26: İndekslere Giren Hakemli Dergilerde Yapılan Yayınlar Proje Bilgileri...51 Tablo 27: Üniversitemizde Yapılan Projeler...51 III. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A. ÜSTÜNLÜKLER...52 B. ZAYIFLIKLAR...52 C. DEĞERLENDİRME...53 IV. ÖNERİ VE TEDBİRLER...53 Nevşehir Üniversitesi/2009 Yılı İdare Faaliyet Raporu Sayfa 2

5 SUNUŞ 5 Fakülte, 2 Yüksekokul, 7 Meslek Yüksekokulu, 2 Enstitü ve 3 Araştırma Merkezi ile faaliyetlerini yürüten Üniversitemiz, kurulduğu 17 Mayıs 2007 tarihinden bu yana her alanda gelişme göstererek, çalışmalarını sürdürmüş; bölgenin gerek eğitim öğretim, gerekse kültürel faaliyetlerinde önemli rol üstlenen, çağın ihtiyaçlarına cevap verebilen bir eğitim yuvası haline gelmiştir. Üniversiteler, ülkelerin ekonomik kalkınmalarında önemli görevler üstlenmek zorundadırlar. Ülkemizin bilgi toplumu olmasında Nevşehir Üniversitesine de büyük görevler düşmektedir. Üniversite eğitimi, gençlerimize meslek kazandırmanın ötesinde, kişiliğine uygun özgün düşünceler oluşturulmasına imkân sunarak akılcı, bilimsel ve özgür düşünebilme yetisini kazandırmakta, her yönden toplumsal yaşama hazırlamaktadır. Ulu Önder Atatürk ün Kültür, okumak, anlamak, görebilmek, görebildiğinden anlam çıkarmak, ders almak, düşünmek ve zekâyı geliştirmektir. sözünden hareketle, bilimsel araştırmalar yapan, çözüm yolları üreten, sağlam ve kararlı adımlarla yürüyen yeni beyinler yetiştirmek zorunda olduğumuzun farkındayız. Zaten eğitim ve öğretimin amacı, okuyan, düşünen, üreten insanlar yetiştirmek, böylece kültür düzeyi yüksek, gelişmiş bir toplumun oluşmasına zemin hazırlamak değil midir? 2009 yılı Üniversitemiz için daha çok teorik zeminde bir hazırlık dönemi olmuştur. Bundan sonraki yıllarda ise; öncelikle şehrimizden başlamak üzere, bulunduğumuz yörenin dinamiklerini lokomotif görevi üstlenerek harekete geçirebilen, milli değerlere bağlı kalarak evrenseli yakalayabilen bir üniversite olabilmek için; gerek akademik ve idari personelimiz gerekse öğrencilerimiz üzerlerine düşen görevleri en iyi şekilde yapmaya devam edeceklerdir. Nevşehir Üniversitesi'nde alt yapı ve hizmet binalarının önemli bir kısmı yöremizin hayırsever işadamları tarafından yaptırılıp tefriş ve donanımı tamamlandıktan sonra üniversitemize bağışlanmıştır. Üniversitemizin gelişmesinde büyük katkıları olan bölgemiz insanlarına, şükranlarımı sunuyor, Üniversitemiz öğretim üyeleri, akademik ve idari görevlileri ile sevgili öğrencilerimize başarılar diliyorum. Prof. Dr. Filiz KILIÇ Rektör Nevşehir Üniversitesi/2009 Yılı İdare Faaliyet Raporu Sayfa 3

6 I GENEL BİLGİLER A MİSYON VE VİZYON MİSYONUMUZ Üniversitemiz, Cumhuriyet ve Atatürk ilkeleri ışığında, gelişen teknolojiye ve toplumsal şartlara uyum sağlayabilen, çevresine saygılı ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, hoşgörülü, araştırmacı, üretken ve üstün nitelikli bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. VİZYONUMUZ Ülkemizin ihtiyaç duyduğu bilimsel bilgi ve teknolojiyi üreterek topluma her açıdan katkı sağlayan, akademik ve sosyal değerlere sahip çıkan, kadrosu ve yayınları ile ülkemize ilerleme yolunda ışık tutan öncü bir üniversite olmaktır. B YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 1 - Üniversitenin Görevleri: Çağdaş uygarlık ve eğitim - öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde, toplumun ihtiyaçları ve kalkınma planları ilke ve hedeflerine uygun ve ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim - öğretim, bilimsel araştırma, yayım ve danışmanlık yapmak, Kendi ihtisas gücü ve maddi kaynaklarını rasyonel, verimli ve ekonomik şekilde kullanarak, milli eğitim politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri ile Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan plan ve programlar doğrultusunda, ülkenin ihtiyacı olan dallarda ve sayıda insangücü yetiştirmek, Türk toplumunun yaşam düzeyini yükseltici ve kamu oyunu aydınlatıcı bilim verilerini söz, yazı ve diğer araçlarla yaymak, Örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim yoluyla toplumun özellikle sanayileşme ve tarımda modernleşme alanlarında eğitilmesini sağlamak, Ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerden ilerlemesini ve gelişmesini ilgilendiren sorunlarını, diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak, kamu kuruluşlarına önerilerde bulunmak suretiyle öğretim ve araştırma konusu yapmak, sonuçlarını toplumun yararına sunmak ve kamu kuruluşlarınca istenecek inceleme ve araştırmaları sonuçlandırarak düşüncelerini ve önerilerini bildirmek, Eğitim - öğretim ve seferberliği içinde, örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim hizmetini üstlenen kurumlara katkıda bulunacak önlemleri almak, Yörelerindeki tarım ve sanayinin gelişmesine ve ihtiyaçlarına uygun meslek elemanlarının yetişmesine ve bilgilerinin gelişmesine katkıda bulunmak, sanayi, tarım ve sağlık hizmetleri ile diğer hizmetlerde modernleşmeyi, üretimde artışı sağlayacakçalışma ve programlar yapmak, uygulamak ve yapılanlara katılmak, Nevşehir Üniversitesi/2009 Yılı İdare Faaliyet Raporu Sayfa 4

7 bununla ilgili kurumlarla işbirliği yapmak ve çevre sorunlarına çözüm getirici önerilerde bulunmak, Eğitim teknolojisini üretmek, geliştirmek, kullanmak, yaygınlaştırmak, Yükseköğretimin uygulamalı yapılmasına ait eğitim - öğretim esaslarını geliştirmek, döner sermaye işletmelerini kurmak, verimli çalıştırmak ve bu faaliyetlerin geliştirilmesine ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmaktır. 2- Rektörün Görev, Yetki ve Sorumlulukları: Üniversite kurullarına başkanlık etmek, yükseköğretim üst kuruluşlarının kararlarını uygulamak, üniversite kurullarının önerilerini inceleyerek karara bağlamak ve üniversiteye bağlı kuruluşlar arasında düzenli çalışmayı sağlamak, Her eğitim - öğretim yılı sonunda ve gerektiğinde üniversitenin eğitim öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri hakkında Üniversitelerarası Kurula bilgi vermek, Üniversitenin yatırım programlarını, bütçesini ve kadro ihtiyaçlarını, bağlı birimlerinin ve üniversite yönetim kurulu ile senatonun görüş ve önerilerini aldıktan sonra hazırlamak ve Yükseköğretim Kuruluna sunmak, Gerekli gördüğü hallerde üniversiteyi oluşturan kuruluş ve birimlerde görevli öğretim elemanlarının ve diğer personelin görev yerlerini değiştirmek veya bunlara yeni görevler vermek, Üniversitenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak, 2547 sayılı kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır. Üniversitenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin devlet kalkınma plan, ilke ve hedefleri doğrultusunda planlanıp yürütülmesinde, bilimsel ve idari gözetim ve denetimin yapılmasında ve bu görevlerin alt birimlere aktarılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında birinci derecede yetkili ve sorumludur. 3- Üniversite Senatosunun Görevleri: Üniversitenin eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin esasları hakkında karar almak, Üniversitenin bütününü ilgilendiren kanun ve yönetmelik taslaklarını hazırlamak veya görüş bildirmek, Rektörün onayından sonra Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girecek olan üniversite veya üniversitenin birimleri ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak, Üniversitenin yıllık eğitim - öğretim programını ve takvimini inceleyerek karara bağlamak, Nevşehir Üniversitesi/2009 Yılı İdare Faaliyet Raporu Sayfa 5

8 Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik unvanlar vermek ve fakülte kurullarının bu konudaki önerilerini karara bağlamak, Fakülte kurulları ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak, Üniversite yönetim kuruluna üye seçmek, 2547 sayılı kanunla kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır. 4- Üniversite Yönetim Kurulunun Görevleri: Yükseköğretim üst kuruluşları ile senato kararlarının uygulanmasında, belirlenen plan ve programlar doğrultusunda rektöre yardım etmek, Faaliyet plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak; üniversiteye bağlı birimlerin önerilerini dikkate alarak yatırım programını, bütçe tasarısı taslağını incelemek ve kendi önerileri ile birlikte rektörlüğe,vakıf üniversitelerinde ise mütevelli heyetine sunmak, Üniversite yönetimi ile ilgili rektörün getireceği konularda karar almak, Fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek kesin karara bağlamak, 2547 sayılı kanun ile verilen diğer görevleri yapmaktır. 5- Fakülte Organlarının Görev, Yetki ve Sorumlulukları: Fakülte; yüksek düzeyde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapan, kendisine enstitü, yüksekokul ve benzeri kuruluşlar bağlanabilen bir yükseköğretim kurumudur ve kanunla kurulur sayılı Yükseköğretim Kanununun 16 ncı maddesi uyarınca fakültelerin organları: Dekan, Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kuruludur Dekanın Görevleri: Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak, Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde fakültenin genel durumu ve işleyişi hakkında rektöre rapor vermek, Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rektörlüğe bildirmek, fakülte bütçesi ile ilgili öneriyi fakülte yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra rektörlüğe sunmak, Fakültenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak, 2547 sayılı kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır. Nevşehir Üniversitesi/2009 Yılı İdare Faaliyet Raporu Sayfa 6

9 5.2- Fakülte Kurulunun Görevleri: Fakültenin, eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim - öğretim takvimini kararlaştırmak, Fakülte yönetim kuruluna üye seçmek, 2547 sayılı kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır Fakülte Yönetim Kurulunun Görevleri: Fakülte kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında dekana yardım etmek, Fakültenin eğitim - öğretim, plan ve programları ile takvimin uygulanmasını sağlamak Fakültenin yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak, Dekanın fakülte yönetimi ile ilgili getireceği bütün işlerde karar almak, Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim - öğretim ve sınavlara ait işlemleri hakkında karar vermek, 2547 sayılı kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır. 6- Enstitü Organlarının Görev, Yetki ve Sorumlulukları: Üniversite ve fakültelerde kurulan enstitüler, birden fazla benzer ve ilgili bilim dallarında lisansüstü eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama yapan birimlerdir ve kanunla kurulur sayılı Yükseköğretim Kanununun 19/a maddesi uyarınca enstitülerin organları: Enstitü Müdürü, Enstitü Kurulu ve Enstitü Yönetim Kuruludur Enstitü Müdürünün Görevleri: Enstitü kurullarına başkanlık etmek, enstitü kurullarının kararlarını uygulamak ve enstitü birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak, Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde enstitünün genel durumu ve işleyişi hakkında rektöre rapor vermek, Enstitünün ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rektörlüğe bildirmek, enstitü bütçesi ile ilgili öneriyi enstitü yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra rektörlüğe sunmak, Enstitünün birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak, 2547 sayılı kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır. Nevşehir Üniversitesi/2009 Yılı İdare Faaliyet Raporu Sayfa 7

10 6.2- Enstitü Kurulunun Görevleri: Enstitünün, eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim - öğretim takvimini kararlaştırmak, Enstitü yönetim kuruluna üye seçmek, 2547 sayılı kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır Enstitü Yönetim Kurulunun Görevleri: Enstitü kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında Müdüre yardım etmek, Enstitünün eğitim - öğretim, plan ve programları ile takvimin uygulanmasını sağlamak Enstitünün yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak, Müdürün enstitü yönetimi ile ilgili getireceği bütün işlerde karar almak, Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim - öğretim ve sınavlara ait işlemleri hakkında karar vermek, 2547 sayılı kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır. 7- Yüksekokul Organlarının Görev, Yetki ve Sorumlulukları: Yüksekokullar; önlisans veya lisans düzeyinde belirli bir mesleğe yönelik eğitimöğretime ağırlık veren yükseköğretim kurumlarıdır. Yüksekokullar her biri ayrı bir eğitimöğretim programı yürüten bölümlerden veya anabilim veya ana sanat dallarından oluşur ve kanunla kurulur sayılı Yükseköğretim Kanununun 20/a maddesi uyarınca yüksekokulların organları: Yüksekokul Müdürü, Yüksekokul Kurulu ve Yüksekokul Yönetim Kuruludur Yüksekokul Müdürünün Görevleri: Yüksekokul kurullarına başkanlık etmek, yüksekokul kurullarının kararlarını uygulamak ve yüksekokul birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak, Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde yüksekokulun genel durumu ve işleyişi hakkında rektöre rapor vermek, Yüksekokulun ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rektörlüğe bildirmek, yüksekokul bütçesi ile ilgili öneriyi yüksekokul yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra rektörlüğe sunmak, Yüksekokulun birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak, 2547 sayılı kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır. Nevşehir Üniversitesi/2009 Yılı İdare Faaliyet Raporu Sayfa 8

11 7.2- Yüksekokul Kurulunun Görevleri: Yüksekokulun, eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim - öğretim takvimini kararlaştırmak, Yüksekokul yönetim kuruluna üye seçmek, 2547 sayılı kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır Yüksekokul Yönetim Kurulunun Görevleri: Yüksekokul kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında Müdüre yardım etmek, Yüksekokulun eğitim - öğretim, plan ve programları ile takvimin uygulanmasını sağlamak Yüksekokulun yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak, Müdürün yüksekokul yönetimi ile ilgili getireceği bütün işlerde karar almak, Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim - öğretim ve sınavlara ait işlemleri hakkında karar vermek, 2547 sayılı kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır. 8- Üniversite İdari Teşkilatının Görev Yetki ve Sorumlulukları: 8.1- Genel Sekreter: 1. Genel Sekreterlik, bir Genel Sekreter ile en çok iki Genel Sekreter Yardımcısından ve bağlı birimlerden oluşur. 2. Genel Sekreter, üniversite idari teşkilatının başıdır ve bu teşkilatın çalışmasından Rektöre karşı sorumludur. 3. Genel Sekreter, üniversite idari teşkilatının başı olarak yapacağı görevler dışında, kendisi ve kendisine bağlı birimler aracılığı ile aşağıdaki görevleri yerine getirir. Üniversite idari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasını sağlamak, Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunda oya katılmaksızın raportörlük görevi yapmak; bu kurullarda alınan kararların yazılması, korunması ve saklanmasını sağlamak, Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunun kararlarını üniversiteye bağlı birimlere iletmek, Üniversite idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında rektöre öneride bulunmak, Basın ve halkla ilişkiler hizmetinin yürütülmesini ağlamak, Rektörlüğün yazışmalarını yürütmek, Rektörlüğün protokol, ziyaret ve tören işlerini düzenlemek, Rektör tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak. Nevşehir Üniversitesi/2009 Yılı İdare Faaliyet Raporu Sayfa 9

12 8.2- Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı: Üniversite bina ve tesislerinin projelerini yapmak, ihale dosyalarını hazırlamak, yapı ve onarımla ilgili ihaleleri yürütmek, inşaatları kontrol etmek ve teslim almak, bakım ve onarım işlerini yapmak Kalorifer, kazan dairesi, soğuk oda, jeneratör, havalandırma sistemleri ile telefon santralı, çevre düzenleme ve araç işletme, asansör bakım ve onarımı ile benzer işleri yürütmek Personel Daire Başkanlığı: Üniversitenin insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalar yapmak, personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili önerilerde bulunmak, Üniversite personelinin atama, özlük ve emeklilik işleriyle ilgili işlemleri yapmak, İdari personelin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimi programlarını düzenlemek ve uygulamak, Verilecek benzeri görevleri yapmak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: Öğrencilerin yeni kayıt, kabul ve ders durumları ile ilgili gerekli işleri yapmak, Mezuniyet, kimlik, burs, mezunların izlenmesi işlemlerini yürütmek, Verilecek diğer benzeri görevleri yerine getirmek Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı: Öğrencilerin ve personelin, sağlık işleri ve tedavileri ile ilgili hizmetleri yürütmek, Öğrencilerin ve personelin barınma, yemek ve benzeri ihtiyaçlarını karşılamak, Öğrencilerin ve personelin, spor, kültürel ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak faaliyetleri düzenlemek Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı: Üniversite kütüphanelerinin gerekli her türlü hizmetlerini karşılamak, Baskı, film, videobant, mikrofilm gibi kayıt katalogları ve hizmete sunma işlemleri ile bibliyografik tarama çalışmalarını yapmak, Verilecek benzeri diğer görevleri yerine getirmek Bilgi İşlem Daire Başkanlığı: Üniversitedeki bilgi işlem sistemini işletmek; eğitim, öğretim ve araştırmalara destek olmak, Üniversitenin ihtiyaç duyacağı diğer bilgi işlem hizmetlerini yerine getirmek Hukuk Müşavirliği: Üniversitenin öğrencileri, diğer kişi ve kurumlarla olan anlaşmazlık ve uyuşmazlıklarında adli ve idari mercilerde üniversitenin haklarını savunmak, Nevşehir Üniversitesi/2009 Yılı İdare Faaliyet Raporu Sayfa 10

13 Üniversitenin tasarruflarının yürürlükteki kanunlara uygun olarak icrasında, idareye yardımcı olmak, Verilecek benzeri diğer görevleri yerine getirmek İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı: Araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek, Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve benzeri hizmetleri yapmak, Sivil Savunma, güvenlik ve çevre kontrolü işlerini yürütmek, Verilecek benzeri görevleri yapmak, Üniversitenin ayniyat işlerini yürütmek Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak. İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek. İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak. İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak. Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek. İdarede kurulmuşsa Strateji Geliştirme Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek. İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek. İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek. Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak. Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak. İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek. Üniversitenin muhasebe hizmetlerini yürütmek. Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak. İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek. İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak. İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak. Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak. Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek. İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak; üst yönetimin iç denetime yönelik işlevinin etkililiğini ve verimliliğini artırmak için gerekli hazırlıkları yapmak. Üst yönetici tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. Nevşehir Üniversitesi/2009 Yılı İdare Faaliyet Raporu Sayfa 11

14 C İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 1 LOGOMUZ Rektörümüz Prof. Dr. Filiz Kılıç ın atanmasının ardından, teşkilatlanmasını tamamlamak için hızlı bir çalışma içine giren Üniversitemiz için hem Üniversitemizi, hem de Nevşehir ve Kapadokya bölgesini sembolize eden yeni bir logo hazırlandı. Üniversitemizin yeni logosu yaklaşık 250 çalışma arasından seçilerek Üniversite Senatomuz tarafından kabul edildi. Logoda ilk bakıldığında bir peri bacası göze çarpıyor. Daha sonra kızıl renkte bir onaylama, isabetli karar işareti kendini gösteriyor. Daha detaya girildiğinde ise Nevşehir Üniversitesi nin resmi kısaltması olan NEÜ kısa adı dikkati çekiyor. Burada onaylama, isabetli karar işaretinin hemen bitişiğinde bulunan U harfine benzer işaretle birlikte N harfinin oluştuğu görülüyor. N harfinin üzerindeki sembol ise hem peri bacasının başını sembolize ediyor, hem de E harfi olarak karşımıza çıkıyor. Son olarak logomuzda açıkça görülen U harfinin üzerindeki ay-yıldız Türkiye Cumhuriyetini sembolize ettiği gibi Ü harfini oluşturmak için nokta vazifesini görüyor. Logomuzda seçilen renkler de yöremizi ifade etmesi açısından oldukça önemli. Ağırlıklı olarak toprak rengi ve kızıl renk kullanılmıştır. 2 AKADEMİK BİRİMLERİMİZ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Fakültemizde; İktisat, İktisat ( İ.Ö ), İşletme, İşletme ( İ.Ö ), Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik ( İ.Ö ), Turist Rehberliği, Kamu Yönetimi, Uluslar arası İlişkiler Bölümleri bulunmaktadır Eğitim-Öğretim yılında İşletme Bölümü ile eğitim-öğretime başlamıştır Eğitim-Öğretim yılında ise İktisat Bölümüne öğrenci alınmıştır Eğitim-Öğretim yılında normal öğretime ek olarak İktisat Bölümü İ.Ö.başlamıştır Eğitim-Öğretim yılında; Fakültemiz İşletme Bölümü İ.Ö, Turist Rehberliği Bölümü, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik İ.Ö Bölümüne öğrenci almaya başlamıştır. Fakültemiz Uluslararası İlişkiler Bölümü ile 07 Aralık 2007 tarihinde Yüksek Öğretim Genel Kurulunun 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d 2 maddesi uyarınca kurulmuş olan Fakültemiz Kamu Yönetimi Bölümüne henüz öğrenci almaya başlamamıştır. Fakültemiz bünyesinde 2 Profesör, 1 Doçent, 9 Yardımcı Doçent, 19 Araştırma Görevlisi, 2 Araştırma Görevlisi Dr. 2 Öğretim Görevlisi, 2 Okutman ve 2547 S.K. un 35 md. ile başka Üniversitelerde görevli 4 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 41 Öğretim Elemanı bulunmaktadır. Nevşehir Üniversitesi/2009 Yılı İdare Faaliyet Raporu Sayfa 12

15 4.500 m2 lik kapalı alana sahip olan modern binamızda Eğitim-Öğretim yılında toplam öğrencimiz yüksek öğrenimlerine devam etmektedirler. TİCARET VE TURİZM EĞİTİM FAKÜLTESİ Fakültemizde; Turizm İşletmeciliği Eğitimi Bölümü Konaklama İşletmeciliği Eğitimi ABD ve Seyahat İşletmeciliği ve Turist Rehberliği Eğitimi ABD ile Muhasebe Eğitimi Bölümü Muhasebe ve Finansman Eğitimi ABD (öğrenci alınmamıştır) Bölümleri mevcuttur. Fakültemiz bünyesinde, 1 Profesör, 2 Doçent, 6 Yardımcı Doçent, 4 Öğretim Görevlisi, 12 Okutman, 6 Araştırma Görevlisi ve 2 Uzman olmak üzere toplam 33 Öğretim Elemanı bulunmaktadır. Doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile eşsiz özelliklere sahip, tarihi Kapadokya Bölgesinin Merkezindeki Nevşehir İlinde kurulan Fakültemiz, toplam 268 öğrencisiyle eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 17 Mayıs 2007 tarih ve 5662 sayılı Kanunla kurulan Fakültemiz, eğitimöğretim yılında hizmete açılmıştır. Fakültemizde; Biyoloji, Fizik, Kimya, Matematik, Tarih ve Türk Dili ve Edebiyatı bölümü olmak üzere toplam 6 bölüm mevcuttur. Fakültemiz bünyesinde, 2 Profesör, 4 Doçent, 35 Yardımcı Doçent, 3 Öğretim Görevlisi ve 12 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 56 Öğretim Elemanı bulunmaktadır. Fakültemiz örgün ve 2.öğretime kayıtlı toplam 613 öğrencisi ile eğitim-öğretime devam etmektedir. FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Enstitümüz, Eğitim-Öğretim Yılında Fizik, Kimya ve Matematik Anabilim Dallarında yüksek lisans öğrencileri alarak eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Alınan bu ilk öğrencilerimiz Yüksek lisanslarını bitirme aşamasına gelmişlerdir Eğitim- Öğretim yılında da Biyoloji Anabilim Dalına yüksek lisans öğrencileri alınması planlanmaktadır. Çok fazla gecikmeden Yüksek Lisans Eğitim-Öğretim faaliyetlerinden kazanılacak tecrübe ile ve kurum altyapımızın daha da iyileştirilmesinden sonra doktora programlarının da açılması için de gerekli çalışmalar yapılacaktır. Böylece üniversitemizin fen bilimleri alanlarındaki kadrolu araştırma görevlileri başka bir üniversiteye ihtiyaç duymadan doktora eğitimlerini başarılı bir şekilde tamamlayabileceklerdir. Bu sayede kendi öğretim üyesi ihtiyacımızı kendimiz karşılayabilecek duruma gelmiş olacağız. Enstitümüz 4 Araştırma Görevlisi ve 43 öğrencisi ile eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. Nevşehir Üniversitesi/2009 Yılı İdare Faaliyet Raporu Sayfa 13

16 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Bünyesinde 8 Araştırma Görevlisi bulunduran Enstitümüz, İşletme Anabilim Dalı (Genel İşletme,Turizm İşletmeciliği) Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tarih Anabilim dalı ve Sosyoloji Anabilim Dalında 136 öğrenci ile eğitim-öğretime devam etmektedir. Bu öğrencilerden 29 u Tez Aşamasında, 88 i ders aşamasında ve 19 u bilimsel hazırlık programında öğrenim görmektedir. Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim dalı içerisinde Genel İşletme Bilim Dalı Yüksek lisans programının yanı sıra Turizm İşletmeciliği Yüksek lisansı programı için de Yükseköğretim Kurulu ndan izin alınmış olup eğitim-öğretim yılında 16 öğrenci ile Eğitim-Öğretime başlanmıştır. Ayrıca 2009 yılında İşletme Anabilim Dalı Üretim Yönetim ve Pazarlama Bilim Dalı Doktora programı ile İşletme Anabilim Dalı Tezsiz II. Öğretim Yüksek Lisans Programı için Yüksek Öğretim Kurulundan izin alınmış Bu programlara da Eğitim öğretim yılından itibaren öğrenci alınacaktır. SEMA VE VEFA KÜÇÜK SAĞLIK YÜKSEKOKULU Amacı; Temel Sağlık Hizmetleri felsefesini benimsemiş, toplumun hemşirelik bakımı konusunda değişen gereksinimlerine yanıt veren, hemşirelik hizmetlerinin bilgiye dayalı, akılcı, sistematik olarak sunulmasını gerçekleştirecek olan hemşireler yetiştirmek olan Yüksekokulumuzda; Hemşirelik bölümü mevcut olup, toplam öğrenci sayısı 210 dur. Yüksekokulumuz bünyesinde 1 Profesör, 1 Yardımcı Doçent, 2 Öğretim Görevlisi, 7 Okutman ve 3 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 14 Öğretim Elemanı bulunmaktadır. Kantin, kütüphane, konferans salonu, uygulamaya yönelik teknik dershane, anatomi dershanesi, bilgisayar uygulama laboratuarı, doğum sınıfı ve ilk yardım sınıfı ile öğrencilerin hizmetine sunulan Yüksekokulumuz toplamda 50 kişilik öğrencisi ile eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. NEVŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU Meslek Yüksekokulumuzda; -Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı, (Normal ve İkinci Öğretim) -Pazarlama ve Dış Ticaret Bölümü, Pazarlama Programı, (Normal ve İkinci Öğretim) -Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü, Ağırlama Hizmetleri Programı, (Normal ve İkinci Öğretim) -Seyahat-Turizm ve Eğlence Hizmetleri Bölümü, Turizm ve Seyahat Hizmetleri Programı, (Normal ve İkinci Öğretim) -Muhasebe ve Vergi Bölümü, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı (Normal ve İkinci Öğretim) -Bilgisayar Teknolojileri Bölümü, Bilgisayar Programcılığı Programı (Normal öğretim), Nevşehir Üniversitesi/2009 Yılı İdare Faaliyet Raporu Sayfa 14

SUNUŞ. Prof. Dr. Filiz KILIÇ REKTÖR

SUNUŞ. Prof. Dr. Filiz KILIÇ REKTÖR SUNUŞ Nevşehir Üniversitesi olarak kurulduğumuz 17 Mayıs 007 tarihinden itibaren eğitimde kaliteyi ilke edinerek zorluklardan yılmadan ve azimle, daha iyi ve tercih edilir bir üniversite olmaya çalıştık.

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU 2012 T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN - 2013 T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2012 İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN - 2013 Medeniyet yolunda başarı, yenileşmeye bağlıdır. SUNUŞ Nevşehir Üniversitesi

Detaylı

2010 YILI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU

2010 YILI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU 2010 YILI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU Millete gideceği yolu gösterirken dünyanın her türlü iliminden, keşiflerinden, gelişmelerinden yararlanalım, ama unutmayalım ki, asıl temeli kendi içimizden

Detaylı

BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU BOZOK ÜNİVERSİTESİ 203 YILI İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN-204 BOZOK ÜNİVERSİTESİ 203 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2 Sunuş Bozok Üniversitesi kurulduğu 2006 yılından bugüne eğitim-öğretim faaliyetlerini 0 yerleşkede

Detaylı

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ. Yerelden Evrensele Yeniliğin Merkezi 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ. Yerelden Evrensele Yeniliğin Merkezi 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Yerelden Evrensele Yeniliğin Merkezi 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNUŞ Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi olarak kurulduğumuz günden beri yeniliklere açık,

Detaylı

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Yerelden Evrensele Yeniliğin Merkezi 4 YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNUŞ Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi olarak kurulduğumuz 7 Mayıs 7 tarihinden itibaren

Detaylı

Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir

Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI www.beu.edu.tr 2013 Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir SUNUŞ 21. yüzyılın çağdaş üniversitesini oluşturmak gayreti içerisindeki üniversitemiz, bir yandan çağdaş değerleri

Detaylı

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 2011 İDARE FAALİYET RAPORU

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 2011 İDARE FAALİYET RAPORU KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 2011 İDARE FAALİYET RAPORU www.kilis.edu.tr KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 2011 İDARE FAALİYET RAPORU www.kilis.edu.tr Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 0 ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÇANKIRI 2014 1 Eğitim işlerinde mutlaka başarılı olmak gereklidir. Bir milletin hakiki kurtuluşu ancak bu surette olur. Mustafa Kemal ATATÜRK 2 İçindekiler I. GENEL BİLGİLER...

Detaylı

T.C. RİZE ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. RİZE ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU T.C. RİZE ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAYAN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Milli Piyango Eğitim Kampüsü Fener Mahallesi/RİZE Tel: 0 464 223 81 08 Fax: 0 464 223 76 03 http://strateji.edu.tr

Detaylı

İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 II- PERFORMANS BİLGİLERİ.. 36

İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 II- PERFORMANS BİLGİLERİ.. 36 AYDIN 2011 İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B- Teşkilat Yapısı...21 C- Fiziksel Kaynaklar... 25 1- Fiziksel Yapı...25 1.1- Yerleşkeler...25 1.2- Yerleşke

Detaylı

Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ

Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 1 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU...11 I - GENEL BİLGİLER... 13 A - VİZYON, MİSYON

Detaylı

Benim için dünyada en büyük mevki ve armağan, milletin bir bireyi olarak yaşamaktır."

Benim için dünyada en büyük mevki ve armağan, milletin bir bireyi olarak yaşamaktır. DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ 2009 YILI FAALĐYET RAPORU NĐSAN 2010 Benim için dünyada en büyük mevki ve armağan, milletin bir bireyi olarak yaşamaktır." Đ Ç Đ N D E K Đ L E R BĐRĐM / ÜST YÖNETĐCĐ SUNUŞU... 1 I- GENEL

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Hazırlayanlar Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Şelale KARAŞAH Banu ZİLELİ Emrah Şükrü YANARDAĞ Elektronik Doküman: www.stg.yildiz.edu.tr BASKI:

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan - 2013

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan - 2013 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan - 2013 HAZIRLAYAN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Çat Yolu 4. Km Yakutiye /ERZURUM Tel: 0442 666 25 25 Fax: 0442 666 25 32 Web: www.erzurum.edu.tr

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU Nisan 2012 KIRKLARELİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı K I R K L A R E L İ Ü N İ V E R S İ T E S İ İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

YALOVA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU YALOVA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU Dinlenmemek üzere yola çıkanlar asla ve asla yorulmazlar. İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 1 I. GENEL BİLGİLER 2 A. MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLER 3 B. YETKİ,

Detaylı

YILI FAALİYET RAPORU

YILI FAALİYET RAPORU YILI FAALİYET RAPORU YALOVA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU Proje Koordinatörü : Dr. Hakan BAKKAL Strateji Geliştirme Daire Başkanı Editör : İlknur TUNÇ Mali Hizmetler Uzmanı Prodüksiyon : Creatica

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. 2012 YILI idare FAALİYET RAPORU

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. 2012 YILI idare FAALİYET RAPORU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI idare FAALİYET RAPORU ELEKTRONİK DOKÜMAN: www.stg.yildiz.edu.tr BASKI: YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BASIM YAYIN MERKEZİ 2013, İSTANBUL ii Millete gideceği yolu gösterirken

Detaylı

Eğitim işlerinde mutlaka başarılı olmak gereklidir. Bir milletin hakiki kurtuluşu ancak bu surette olur.

Eğitim işlerinde mutlaka başarılı olmak gereklidir. Bir milletin hakiki kurtuluşu ancak bu surette olur. Eğitim işlerinde mutlaka başarılı olmak gereklidir. Bir milletin hakiki kurtuluşu ancak bu surette olur. -1- ÜST YÖNETİCİ SUNUMU... 5 I.GENEL BİLGİLER... 6 A. MİSYON-VİZYON ve KALİTE POLİTİKAMIZ... 7 1.

Detaylı

Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, Yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; Çalışkan olmak!

Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, Yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; Çalışkan olmak! Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, Yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; Çalışkan olmak! YALOVA ÜNİVERSİTESİ Sunuş Yalova Üniversitesi, sorgulayıcı, katılımcı, araştırmacı, çözümleyici, yapıcı ve yenilikçi düşünce

Detaylı

Faaliyet Raporu STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN 2014

Faaliyet Raporu STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN 2014 2013 Faaliyet Raporu 1 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN 2014 Yalova Üniversitesi Faaliyet FAALİYET RAPORU Raporu 2013 YALOVA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU Proje Koordinatörü : Dr. Hakan

Detaylı

Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir Fendir, İlim ve Fenden Başka Yol Gösterici Aramak Gaflettir, Dalalettir, Cehalettir.

Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir Fendir, İlim ve Fenden Başka Yol Gösterici Aramak Gaflettir, Dalalettir, Cehalettir. Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir Fendir, İlim ve Fenden Başka Yol Gösterici Aramak Gaflettir, Dalalettir, Cehalettir. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I GENEL BİLGİLER A Misyon ve

Detaylı

şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verilebilirliği ve mali saydamlığı sağlayacak şekilde 2012 yılında da faaliyetlerine devam etmiştir.

şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verilebilirliği ve mali saydamlığı sağlayacak şekilde 2012 yılında da faaliyetlerine devam etmiştir. ÖNSÖZ Bir ülkede yükseköğretimin gelişmesi, ekonomik ve toplumsal kalkınmanın gerçekleşmesi ancak bilim ve teknoloji alanlarına yapılacak yatırımlarla mümkündür. Bu bakımdan Üniversitemiz, Sinop ilinin

Detaylı

T. C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T. C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T. C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Ocak-2015 Gözlerimizi kapayıp tek başımıza yaşadığımızı düşünemeyiz. Memleketimizi bir çember içine

Detaylı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU SİNOP ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Korucuk Köyü Trafo Mahallesi No:36 - SİNOP Nisan-2014 1 ÖNSÖZ Bir ülkede yükseköğretimin

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ERZURUM 2014 Erzurum Teknik Üniversitesi; bölgenin problemlerine bilimsel çözümler üretecek sosyal ve ekonomik çalışmalar yapmayı, bölgesinde

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2015 ŞUBAT STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2015 ŞUBAT STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 1 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU 2015 ŞUBAT STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I.GENEL BİLGİLER... 7 A. Misyon ve Vizyonumuz... 8 B. Yetki,

Detaylı

Çukurova Üniversitesi 2015 Performans. Programı. 2015 Yılı Performans Programı. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Çukurova Üniversitesi 2015 Performans. Programı. 2015 Yılı Performans Programı. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 205 Performans 205 Yılı Performans Programı Programı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Ekim 204 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2 SUNUŞ Çukurova Üniversitesi kurulduğu 973 yılından bu güne kadar

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı D U Y U R U

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı D U Y U R U T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayı Konu : B.30.2.MAR.0.70.82.02/ : 2006 Yılı Faaliyet Raporu D U Y U R U 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun

Detaylı