Pandemi Günlerinde ÇOCUK OLMAK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Pandemi Günlerinde ÇOCUK OLMAK"

Transkript

1 TEKE YÖRESİ NİN MERKEZİ BURDUR DA Sayı: YIL: 67 Fiyatı: 25 kuruş 190 MİLYON TL yatırımları arasında İleri Biyolojik Arıtma Tesisi Yapımı ve Masal Parkı Yapım Projesi var 2021 yılı gider bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler ile açık/- fazlanın ekonomik sınıflandırması tablosundaki 41 milyon TL kaynak karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır. Borçlanma olarak 31 milyon TL gösterilmiş olup, 2021 yılı yatırımları arasında bulunan İleri Biyolojik Arıtma Tesisi Yapımı ve Masal Parkı Yapım Projesi için ayrılmıştır. Likidite amaçlı bankalarda tutulan mevduat 10 milyon TL olarak öngörülmüştür. Burdur Belediyesi nin 2021 yılı bütçesi oy çokluğu ile kabul edildi Müdür vekili Ali Kırdıoğulları nın 2021 Mali Yılı Bütçesi ve İzleyen İki Yılın Bütçe Tahminleri sunumunun ardından Başkanvekili Ali Say, 190 milyon TL lik bütçeyi oylamaya sundu. Burdur Belediyesi 2021 yılı 190 milyon TL lik bütçesi CHP, MHP ve İYİ Partili Üyeleri Evet oyu, AK Partili Üyelerin ise; Çekimser oyları sonucu oy çokluğu ile kabul edildi. 6 DA Pandemi Günlerinde ÇOCUK OLMAK Tarım ve Hayvancılık kenti Burdur da kırsal kalkınma yatırımları açısından büyük önem taşıyan TKDK destekleri hakkında, AK Parti Burdur Milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun Yararlanıcılara % 50 avans ödemesine ilişkin kamuoyonu bilgilendirdi. 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü Okulların kapanması, karantina tedbirleri, ailelerinin yaşadığı geçim sorunları, destek mekanizmalarına erişememe çocukları pandemi döneminde derinden etkiledi. Belirsizliklerle dolu bu süreci aileler de ilk defa karşılıyordu. % 50 ORANINDA AVANS ÖDEMESİ YAPILABİLECEK TKDK ile IPARD II programı yatırım tedbirleri kapsamında sözleşme imzalamış ve gelecek dönemde sözleşme imzalayacak olan yararlanıcıların talep etmesi halinde bazı şartların sağlanması durumunda Kamu Katkısının azami % 50 oranında avans ödemesi yapılabileceğini belirten Milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur, TKDK desteklemeleri Kamu Katkısı olarak adlandırılmaktadır. TKDK nın İlimize kurulması ile birlikte Burdur umuzda birçok işletmemiz destek alarak yatırımlarını gerçekleştirmiş ve çalışmalarına başlamıştır ifadelerini kullandılar. 2 DE Bu sene, her seneden daha buruk yaşadığımız Dünya Çocuk Hakları Günü nde, her çocuğun haklarını doya doya yaşayabilmesi ve güvenli ortamlarda çocukça yaşayabilmesi adına bütün yerel yönetimlere ve merkezi yönetimlere geleceğimiz olan çocuklarımız için her türlü yardımı ve desteği sunmaları çağrısını yapıyor ve çocuklarımızın yeniden oyun oynayabilecekleri sokaklarda ve bölgelerdeki çatışmaların bir an önce son bulmasını ümit ediyoruz. 3 TE KORONA İ Salgınla mücadelede önümüzdeki iki hafta ÇOK KRİTİK! 4 DE Sağlık Bakanı Koca: Kitlesel bulaşla bu dönemin mevsimsel gribi artık KOVİD 5 TE Salda Kayak Merkezi ne mevsimin ilk kar ı yağdı Burdur un Yeşilova ilçesinde Türkiye nin Maldivleri olarak nitelendirilen Salda Gölü manzaralı, 2079 rakım yüksekliğindeki Salda Kayak Merkezine mevsimin ilk kar ı yağdı. Havaların soğumasıyla birlikte Volkan kar yağışıda bir çok ilde MENGİ etkili olmaya başladı. Bazı illere ise kar yeni yeni düşüyor. Bu illerden birisi ise Burdur. Burdur un Yeşilova İlçesinde bulunan Salda Kayak Merkezine mevsimin ilk karı sabah saatlerinde düştü. 6 cm civarında yağan kar pistleri beyaza büründü. Salda Kayak Merkezi Tesislerinde, en uzunu 1600 en kısası ise 950 metre olan 5 pist ile 860 metre uzunluğundaki telesiyej hattı yer alıyor. Kayak Merkezi 200 metre bir kot farkı ile yüzde 15 lik bir eğime sahip. Tesiste 1 snowtrack, 2 kar motoru, kayak ve elbise kiralanabilecek kafeterya bulunuyor. Salda Kayak Merkezi, Burdur İl Merkezine 72 km, Antalya İl Merkezine ise 154 km uzaklıkta olup Denizli Çardak Havalimanı 57 km mesafede M.Fatih BAŞCI 6 DA

2 Sayfa / 2 EKMEK TEMİNİ TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. BURDUR ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ EKMEK TEMİNİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İKN : 2020/ İdarenin: a) Adı : TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. BURDUR ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ b) Adresi : ŞEKEREVLERİ MAHALLESİ YUNUS EMRE CADDESİ BURDUR MERKEZ/BURDUR c) Telefon ve faks numarası : ç) İhale dokümanın görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : 2- İhale konusu mal alımının: a) Adı : EKMEK TEMİNİ b) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamız ihtiyacı olan ±%20 toleranslı %±5(50Gr) Adet Roll Ekmek, (300Gr) Adet Susamlı Ramazan Pidesi, (200 Gr) Adet Normal Ekmek. Ayrıntılı bilgiye EKAP ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: Fabrikamız İşçi Yemekhanesi ve Alakart Lokantası ç) Süresi/teslim tarihi : Fabrikamızca talep edilecek ekmek bir gün önceden şifahi olarak telefonla veya faks ile firmaya bildirilecek ve firma tarafından en geç saat öğle yemeğinden önce 09:30 a kadar ve kampanya döneminde akşam yemekleri öncesi saat 16:30 a kadar teslim edilecektir. Sipariş edilen Ekmekler için İşçi Yemekhanesi veya alakart lokantasına bizzat firma tarafından Teknik Şartname hükümlerine ve İdari Şartnamenin 2 Mad.(c) ve (e) bendinde belirtilen özelliklere uygun olarak temiz ve muhafazalı şekilde getirilecektir. İlk önce tesellüm heyetince sondajlama ile gramaj kontrolü yapılacak daha sonra ekmekler sayılarak tesellüm protokolü düzenlenecektir. Ekmek tesellüm heyeti; Aşçıbaşı veya yardımcısı, Laborant veya Yardımcısı, İç Hizmetler Memuru veya Şefi, Muhasebe Şefi veya Memuru Lokanta Katibi veya İşçi Mutfağı Katibinden oluşacaktır. Protokol yukarıda belirtilen personel ile yüklenicinin personeli tarafından imzalanacaktır. Protokole tarih, ekmek miktarı ve gramaj tartımları yazılacaktır. Fazla gramajlar için müteahhide hiçbir ek ödeme yapılmayacaktır. İki nüsha şeklinde düzenlenecektir. Birinci nüshası faturaya eklenmek üzere yüklenici personeline teslim edilecektir. Diğer nüsha ise İç Hizmetler Şefliğince muhafaza edilecektir. Ödemeye esas miktar protokollerdeki miktarların toplamından oluşacak, faturalandırma bu miktar üzerinde yapılacaktır. d) İşe başlama tarihi : İhalenin: a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : :30 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Burdur Şeker Fabrikası Müdür lüğü Toplantı Salonu 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler: Yüklenici, Gıda üretim izin belgesini ihale dosyasına koymak zorundadır Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri; Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri, Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. 9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür. 14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 15. Diğer hususlar: Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. Resmi İlanlar adresinde... Gündemdeki haberleri BASIN (BRD) Tarım ve Hayvancılık kenti Burdur da kırsal kalkınma yatırımları açısından büyük önem taşıyan TKDK destekleri hakkında, AK Parti Burdur Milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun Yararlanıcılara % 50 avans ödemesine ilişkin kamuoyonu bilgilendirdi. % 50 ORANINDA AVANS ÖDEMESİ YAPILABİLECEK TKDK ile IPARD II programı yatırım tedbirleri kapsamında sözleşme imzalamış ve gelecek dönemde sözleşme imzalayacak olan yararlanıcıların talep etmesi halinde bazı şartların sağlanması durumunda Kamu Katkısının azami %50 oranında avans ödemesi yapılabileceğini belirten Milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur, TKDK desteklemeleri Kamu Katkısı olarak adlandırılmaktadır. TKDK nın İlimize kurulması ile birlikte Burdur umuzda birçok işletmemiz destek alarak yatırımlarını gerçekleştirmiş ve çalışmalarına başlamıştır. Avans uygulamasından halihazırda Kurumumuz ile geçerli bir sözleşmesi bulunan ve bundan sonra sözleşme imzalayacak olan bütün yararlanıcılarımız faydalanabilecektir. ifadelerini kullandılar. Yıl: 67 Kuruluş Tarihi: BAŞVURU ŞARTLARI VE ŞEKİLLERİ TKDK ile imzalanmış geçerli bir sözleşmesi bulunan ve avans ödeme talebinde bulunmak isteyen yararlanıcılar 17 Aralık 2020 Saat 17:00 a kadar istenen belgeler ile Sözleşme imzaladıkları İl Koordinatörlüklerine başvurabileceklerini söyleyen Milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur; TKDK ile sözleşme imzalayacak olan ve avans talebinde bulunmak isteyen yararlanıcılar Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 3 ay içerisinde avans talebinde bulunabilirler. TKDK nın web sitesinde 13/07/2020 tarihinde yayınlanan duyuruya istinaden TKDK katkısının %10 u kadar avans kullanan yararlanıcılar Sözleşmelerinde yer alan ödenmemiş TKDK katkısının %40 ı için yine aynı süre içerisinde başvuruda bulunabilirler. TKDK dan, önceki taksitlere ilişkin ödeme talebinde bulunulmuş ise talep edilebilecek azami avans tutarında dikkate alınması gereken kamu katkısı; Sözleşmede yer alan toplam kamu katkısından, ödemesi yapılan taksite ilişkin Sözleşmede yer alan kamu katkısı çıkartılarak hesaplanabilir. şeklinde açıklamada bulundular. AK PARTİ HÜKÜMETLERİ HER ZAMAN YATIRIMCININ ve ÜRETİCİNİN YANINDA AK Parti Hükümetinin yararlanıcılara katkı sağlamak için çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Burdur Milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur; AK Parti hükümetlerinin her zaman yatırımcıyı desteklemeye devam ediyor. Avans talebi yapacak yararlanıcılardan Avans Ödeme Talebi, Banka Teminat Mektubu, Avans Talebini Teslim edecek kişiye ait (İmza Beyannamesi / İmza Sirküleri / Vekâletname), Avans ödemesinin yapılacağı banka hesabına ait açılış belgesi istenmektedir. dediler. HABER MERKEZİ Burdur daki darp olayında 1 tutuklama! ZAYİ 1-50 No ları No ları arası 2 Cilt Adisyon Fişlerini kaybettim. Hükümsüzdür. Sultan KESKİN farkıyla takip edin... Burdur Merkezde simitçilik yapan Osman Oflaz ın bir apartman dairesinde dövülmesi olayıyla ilgili olarak yapılan soruşturmada bir kişi tutuklandı. Olayla ilgili gözaltına alınan R.D. tutuklanırken, A.D.K, H.G, U.G, S.D ise aynı suçtan adli kontrol kararı verilerek serbest bırakıldı. Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı ndan yapılan yazılı açıklamada; Bazı basın-yayın organlarında yer alan Burdur ilinde bir vatandaşın bir konuta çağrılarak darp edilmesi ve bu görüntülerin sosyal medyada paylaşılması olayıyla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca olayın ihbarı ile birlikte derhal soruşturma başlatılmıştır. Söz konusu soruşturma kapsamında zorunlu ve ivedi usuli işlemlerin ardından şüpheliler gözaltına alınmış ve tarihinde sevk edildikleri Burdur Sulh Ceza Hakimliğince Hile ve Cebir Kullanmak Suretiyle Birden Fazla Kişi Tarafından Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma suçundan bir şüpheli tutuklanmış, dört şüpheli hakkında ise aynı suçtan adli kontrol kararı verilmiştir denildi. HABER MERKEZİ Pazar hariç süreli yerel yayın - Sayı: Kurucular: Osman ŞAN - Muharrem TUNCEL SAHİBİ: Hüsniye TUNCEL Sorumlu Yazı İşleri Müdürü ve Genel Yayın Yönetmeni: Kürşat TUNCEL Sayfa Tasarımları: Şadiye ÜNAL İDARE YERİ Konak Mah. Uğuz Sok. No: 23/A - BURDUR Tel: Fax: e-posta: Dizgi-Baskı: Yeni Gün Tesisleri Konak Mah. Uğuz Sok. No: 23/A BURDUR Dağıtım: Burdur Turkuvaz Başbayii Fiyatı: 25 Kr. Abone Tarifesi: 1 Yıllık: 300 TL. - Altı Aylık: 150 TL. Gazetemiz, Basın ve Ahlak İlkelerine uymaya söz vermiştir.

3 Sayfa / 3 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü, 1989 yılında kabul edilen Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi yle birlikle çocuk haklarının yasalarca tanınmasının kutlandığı bir gündür. Çocuk hakları ve bu haklara ulaşamayan çocuklar hakkında farkındalık oluşturmak bu günün kutlanma amaçları arasında yer almaktadır. 18 yaşın altındaki her bireyi çocuk olarak tanımlayan Sözleşme de en temel değerler, ayrım gözetmeme, çocuğun yararının gözetilmesi, yaşama ve gelişme ve son olarak da katılım olarak yer almaktadır. Günümüzde yaşanılan her çatışma ve savaş, en çok çocukları etkilemektedir. Dünyanın birçok yerinde birçok çocuk vatanından göç etmeye zorlanmakta ve güvenli bir yuva bulabilmek için binlerce kilometre yol alıp, denizlerden geçmeye çalışıp bir umut aramaktadır. Bazı gruplarca tehdit olarak görülen bu çocukların her gün cansız bedenleri Avrupa sahillerine vurmakta, sınırlardan geçerken yollarda harap olmaktadırlar. Bu vahim durum ise ne çocukların seçimi ne de kontrolü dahilindedir. Bu sene, her seneden daha buruk yaşadığımız Dünya Çocuk Hakları Günü nde, her çocuğun haklarını doya doya yaşayabilmesi ve güvenli ortamlarda çocukça yaşayabilmesi adına bütün yerel yönetimlere ve merkezi yönetimlere geleceğimiz olan çocuklarımız için her türlü yardımı ve desteği sunmaları çağrısını yapıyor ve çocuklarımızın yeniden oyun oynayabilecekleri sokaklarda ve bölgelerdeki çatışmaların bir an önce son bulmasını ümit ediyoruz. Okulların kapanması, karantina tedbirleri, ailelerinin yaşadığı geçim sorunları, destek mekanizmalarına erişememe çocukları pandemi döneminde derinden etkiledi. Belirsizliklerle dolu bu süreci aileler de ilk defa karşılıyordu. Her çocuğun ve bireyin çocuk haklarını bildiği, uyguladığı ve uygulattığı çocuklarımız için hep birlikte yeniden inşa edeceğimiz barış dolu bir gelecek hedefiyle, Dünya Çocuk Hakları Günü kutlu olsun. İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ HİZMETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE MOTORİN (EURO DİZEL), KURŞUNSUZ BENZİN, ANTİFRİZ VE MADENİ MOTOR YAĞI ALIM İŞİ GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI BURDUR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ İl Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılmak üzere motorin (euro dizel), kurşunsuz benzin, antifriz ve madeni motor yağı alım işi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası : 2020/ İdarenin: a) Adresi : Bahçelievler Mah Şeker Cad. No:7 B Blok BURDUR MERKEZ/BURDUR b) Telefon ve faks numarası : c) Elektronik Posta Adresi : ç) İhale dokümanın görülebileceği internet adresi (varsa) : 2- İhale konusu hizmetin: a) Niteliği, türü ve miktarı : litre Motorin, litre Benzin, 50 litre Madeni Yağ (20W/50) - 50 Litre Madeni Yağ (15W/40), 50 litre Madeni Yağ (10W/40), 50 litre 2T Zamanlı Motor Yağı, 300 Litre Antifiriz, 100 Litre AdBlue Ayrıntılı bilgiye EKAP ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. b) Teslim yeri : Benzin ve Motorin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü hizmet araçları tarafından belirlenen istasyondan görevli personelce makbuz karşılığı peyder pey alınacaktır. İdarece talep edilen motor yağı ve antifiriz ise idarenin istediği birimlerde İl Müdürlüğüne teslim edilecektir. c) Teslim tarihi : 01 Ocak Aralık 2021 tarihleri arasında Burdur Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze ait araçlara peyder peyder alımı yapılacaktır. 3- İhalenin: a) Yapılacağı Yer : Armağan İlci Mah. Şehit Rıza ÇELİK Cad. No: 4/1 (KYK İdari Binası Toplantı Salonu) b) Tarihi ve saati : :00 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler: 5015 Sayılı Petrol Kanunda ilgili mevzuat uyarınca isteklinin akaryakıt dağıtım kuruluşu olması durumunda Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan (EPDK) dan almış ve vize süresi geçmemiş Dağıtıcı Lisansı, isteklinin akaryakıt ürünleri bayii olması durumunda Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan (EPDK)'dan alınmış ve vize süresi geçmemiş Bayilik Lisansı ve Bayisi olduğu Akaryakıt Dağıtım Kuruluşundan alınmış ihale tarihi itibariyle bayiliğin devam ettiğine dair belge veya Bayilik Sözleşmesi (Belgesinin aslı veya idare tarafından onaylanmış Aslı Görülmüştür suretleri) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanının görülmesi: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Armağan İlci Mah. Şehit Rıza ÇELİK Cad. No: 4/1 (KYK İdari Binası Toplantı Salonu) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 14. Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. Resmi İlanlar adresinde... BASIN (BRD) Pandemi Günlerinde ÇOCUK OLMAK Ülkemizde ve bütün dünyada yayılmakta olan virüs sebebi ile günlük yaşamımızda çok büyük değişiklikler yaşanıyor ve çoğumuz bu değişikliklere adapte olmakta zorlanıyoruz. Günlük rutinlerimiz ve alışık olduğumuz durumlar değişiyor, bazı aktivitelerimiz kısıtlanmak durumunda kalıyor. Özellikle de sağlıkla ilgili tehlikeyle de birlikte doğal olarak kaygı seviyemiz de artıyor. Her ne kadar bütün bireyler ve aile üyeleri bu durumdan aynı şekilde etkilenmese de kaygı, korku, can sıkıntısı, tahammül seviyesinin azalmasına bağlı olarak çabuk öfkelenme gibi bazı ortak duygular da ortaya çıkıyor. Çocuklar açısından bakıldığında bu durumu anlamlandırmak ve bu duruma uyum sağlamak çok daha zor. Çocuğunuzun da bir anda bütün düzeni değişti, kendisini evde kapalı kalmak zorunda buldu; dışarı çıkmak, arkadaşlarıyla oyun oynamak, sevdiği aile büyükleriyle vakit geçirmek gibi birçok zevk aldığı aktiviteden vazgeçmek zorunda kaldı. Bu durum ister istemez çocuğunuzda da korku, kaygı, öfke gibi duygular uyandırabilir. Özellikle virüs ve hastalıkla ilgili kendisine açıklanmayan ama birçok farklı platformdan duyduğu şeyler dünyanın güvenli bir yer olduğu algısını da sarsacaktır. Bu koşullarda bütün bu ortaya çıkması muhtemel negatif duygu ve düşüncelerin rahatça ifade edilip konuşulması çok daha büyük önem taşımakta. Bazen ebeveynler çocukları daha çok etkilenmesin diye özellikle virüs ve hastalıklarla ilgili konularda konuşmaktan kaçınırlar. Bu çok anlaşılabilir bir endişedir. Ancak günümüz koşullarında özellikle internet ve televizyonun bulunduğu ve herkesin aynı evin içinde kalmak zorunda kaldığı bu zamanlarda çocukların bir şeyleri duyup görmesi kaçınılmazdır. Ebeveynler bu duyguları ve olayları konuşmadığı zaman çocuklar kendi duydukları ve gördükleri kadarından kalan boşlukları kendileri tamamlarlar. Ve gerçekte olandan belki de daha kötü bir senaryo yaratarak daha çok endişelenir, korkabilirler ve kendilerini güvensiz hissedebilirler. Bu yüzden çocuğunuzun yaşına uygun olarak belki resimlerle ve hikayeleştirme yöntemleri ile bu virüsün nasıl olduğunu kısaca anlatmanız önemlidir. Daha sonrasında bunun çocukları çok fazla etkilemediğini, onların tehlikede olmadığını, bununla mücadele etmenin yollarının olduğunu ve yine yaşına uygun şekilde hijyenin önemini anlatmak da faydalı olacaktır. Bunu belki de birlikte virüse bir mektup yazarak yapabilirsiniz veya birlikte virüse isim verip onun resmini çizebilirsiniz. Özellikle bu durumun tehlikesinin yanı sıra korunma yollarının ve çözüm yöntemlerinin de olduğunu bilmek çocuğunuza iyi gelecektir. Süreç boyunca sevdiği insanlarla online platformlar üzerinden iletişimin sürdürülmesi hem o kişilerin iyi olduklarını görmesi açısından hem de ihtiyacı olan o sosyal ilişkilerden kopmaması açısından da iyi olacaktır. Bu konuşmaları çocuğunuzla yaparken mutlaka onun sorularına yer verin, ne hissettiğini sorun ve çocuğunuzu dinleyin. Kafasına takılan şeyleri sormasına izin verin ve olabildiğince dürüst bir şekilde yanıtlayın sorularını. Hatta kendi duygu ve düşüncelerinizi de ölçülü bir biçimde konuşmanız çocuğa yalnız olmadığını da hissettirecektir. Bu tarz bir diyalog sayesinde çocuklar kaybettikleri o güven duygusunu tekrar kazanabilirler. Ortada tehlikeli bir durum olsa bile kendisinin korunacağını bilmek çocuğunuzu kontrol edememenin ve belirsizliğin getirdiği kaygıdan da uzaklaştıracaktır. Bu süreçte bu olağan duygu ve düşünceleri konuşmak, paylaşmak ve daha sonrasında adaptasyonu kolaylaştırabilecek çözüm yolları ve baş etme yöntemleri geliştirmek hem ebeveynlere hem de çocuklara iyi gelecektir. Hem ebeveynlerin hem çocukların kendilerini iyi hissedecekleri ve birlikte yapmaktan zevk alacakları aktivitelere yönelmek ve çocukla birlikte yeni rutinler (ders çalışma saatleri, ailece oyun oynama saati vb gibi) oluşturup eski rutinleri (yatma saati, diş fırçalama rutinleri vb gibi) de koşullara uyarlayarak devam ettirmek hayatla olan bağları koparmadan yaşamın devam ettiğini de çocuğa gösterecektir. (Kaynak: Ar. Gör. Merve Açil Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji

4 Sayfa / 4 KORONA ÖNLEMLERİ SALGINLA MÜCADELEDE KRİTİK DÖNEM En zorlu dönemeçteyiz... Yeni tedbirler, kısıtlamalarla birlikte önümüzdeki iki hafta çok önemli... Geçtiğimiz Salı ve Çarşamba günü açıklananan virüse karşı yeni önlemlerle birlikte, bazı yasaklar yeniden hayatımıza girdi. Bu kararlarla yaklaşık 35 milyon kişinin hareketinin yavaşlatılarak, bulaşın hız kesmesi planlanıyor. Önümüzdeki 15 gün önlemlerin etkisi takip edilecek, eğer bir hız kesme olmazsa yeni yasaklar gündeme gelecek. Koronavirüs salgınında, kapalı mekanların kullanılmaya başlamasıyla birlikte yaşanan hızlı artışla ilgili aşamalı plan yapıldı. Bu önlemlerin etkisi 2 hafta boyunca takip edilecek gün sonra vaka yayılım hızında düşüş olmazsa, bir sonraki aşamaya geçilecek. GECE GEZMESİNE ÖNLEM ALINDI Hafta sonu için kısmi sokağa çıkma yasağı, 14 saatlik bir kesme anlamına geliyor. Bu yasağın daha çok geç saatlere kadar kalabalık ortamlarda dışarıda kalan gruplara ve ev ziyaretlerine yönelik olduğu belirtiliyor. Toplantılarda, okulların bulaşma kaynağı olmadığı ancak, bunun yarattığı hareketlilik, servisler ve velilerin oluşturduğu kalabalıkların risk yarattığı değerlendirmesi de yapıldı. 35 MİLYONA KONTROL Okulların online eğitime geçmesi, 20 yaş altına getirilen yeni kurallar ve 65 yaş üstüne getirilen sınırlandırmalarla birlikte toplamda milyon nüfusun hareketliliğinin azalacağı, bunun da salgının yavaşlamasını sağlayacağı düşünülüyor. KADEMELİ PLAN Kademeli olarak kısıtlamalar arttırılarak devam edecek. Salgın hızı kesilmezse, hafta sonu tamamen yasak getirilmesi veya sokağa çıkma yasaklarının belli saatlerde hafta içine de kaydırılması planlanıyor. Uzmanlar, şehirlerarası seyahat yasağı beklemediklerini belirtiyor. 15 gün sonra yeniden yapılacak değerlendirmelerde, il pandemi kurulları ve hıfzıssıhha kurulları şehrin ihtiyaçlarına göre bu yasakları genişletebilecek. EVLERE TABELALI UYARI Genel yasakların yanı sıra illere göre farklı uygulamalara geçilebilecek. Bazı illerde, vaka bulunan binalara uyarı tabelası asılma uygulamasının, diğer illerde de yapılabileceği belirtiliyor. Ev ziyaretlerinin yasaklanması da tartışılıyor. POZİTİF ORANI YÜZDE 20 Türkiye de şu anda aktif vaka sayısının 500 bin in üzerinde olduğu tahmin ediliyor. Testlerin pozitif çıkma oranının geçtiğimiz Nisan da yüzde 20 olduğu, şimdi de bu rakama ulaşıldığı belirtiliyor. Filyasyon çalışmalarında, bulaşma hızının çok yüksek olduğunun saptandığı, mutlaka ev içi bulaşmaların önüne geçilmesi gerektiği, komşu ve akraba ziyaretlerinin önlenmesi için kampanyalar yapılması gerektiği ifade ediliyor. Koronavirüs salgınında Türkiye sekizinci ayına yeni tedbir kararlarıyla girerken vaka ve ağır hasta sayıları hızla yükselmeye devam ediyor. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen, hem Avrupa daki büyük kentlerin hem de İstanbul un büyük bir tsunami dalgasıyla karşı karşıya olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi: Nisan da gördüğümüzden çok daha büyük sayıda bir bulaşma hızı ile karşı karşıyayız maalesef. Virüsün bulaşması arttı ama, öldürücülüğü azalmadı. Biz salgının ilk aylarında testi pozitif olanların hepsini hastaneye yatırıyorduk ve çok sayıda hastayı aynı anda taburcu edebiliyorduk. Şu anda testi pozitif olan ama semptomu olmayanların tedavisi evlerinde sürüyor. Yatırdığımız hastalar ise ciddi sağlık sorunları, diyabeti, hipertansiyonu, böbrek hastalığı veya kronik başka bir hastalığı olan, risk grubundaki hastalar. Bunların da maalesef tedavileri daha uzun sürüyor. Yoğun bakım ünitelerimizde de bu tür hastalardan oldukça fazla. Bugün itibarıyla yoğun bakım ünitemizdeki doluluk oranı, Nisan ayındaki doluluk oranını aşmış durumda. Servislerimiz de hızla doluyor. Bakan Koca: 'KURALLARA UYULMAZSA YENİ ÖNLEMLER GELİR' Alınan tedbirlere hassasiyet göstermeleri çağrısında bulunan Bakan Koca, Tedbirlere uymak şartıyla ben yeni tedbirlerin gelebileceğini düşünmüyorum. Ancak bu tedbirlere uyum gösterilmezse yeni tedbirler kaçınılmaz olur çağrısında bulunurken şunları söyledi: KİTLESEL BULAŞMA DÖNEMİ Kış aylarının gelmesiyle birlikte insanların kapalı ortamlarda birlikte bulunmasının da getirdiği riskle tüm dünyada adeta patlama şeklinde hızlı bir artış başladı. Virüs bulaştırıcılığından hiçbir şey kaybetmeden adeta kitlesel bulaşma dönemine geçti. 10 MİLYON ÇİN AŞISI ARALIK TA Aşıda Pfizer le ilgili en erken 15 Aralık tan sonra ruhsat alınabilir. Olursa bize, verebileceği rakam 1 milyon. Yıl içinde 25 milyona kadar olabilirliği görüşmelerimiz var. HEKİM AÇIĞI SÜRECEK 1 milyon 100 bini aşan sağlık çalışanı ile 83 milyonu aşkın insanımıza hızlı ve kaliteli sağlık hizmeti sunmanın uğraşı içindeyiz. Tüm insan gücü planlamalarımıza rağmen hekim sayımızda OECD ülkelerine göre geride olduğumuzu biliyoruz. Açığımızın bir süre daha devam edeceği anlaşılıyor. Salgın da her gün bir İzmir depremi oluyor, farkında mıyız? Türk Basını nın usta kalemlerinden, analizlerinde sıkça verilerden, istatistiki bilgilerden, karşılaştırmalı grafiklerden yararlanan Hürriyet Gazetesi köşe yazarı Sedat Ergin, koronavirüs süreci ile ilgili de çarpıcı değerlendirmeler yapıyor. Türkiye de korona nın yayıldığı ilk dönemde Mart 2020 sonrasındaki süreçte ilkbaharda yazdığı yazılar ile KOVİD-19 vakalarını ele alan Ergin, 17 Kasım 2020 Salı tarihinde, Salgında her gün bir İzmir depremi oluyor, farkında mıyız? başlıklı köşe yazısında ültemizde yeniden tırmanışa geçen koronavirüs vakalarını yine çarpıcı bir şekilde ele aldı. İşte; Ergin in yazısında öne çıkan pasajlar: Sağlık Bakanlığı, geçen Temmuz ayının sonunda COVID-19 vakalarının yeniden kötüleşme yönelişine girdiği sırada birden yoğun bakım da tutulan ve entübe edilen hastaların sayılarını açıklamayı kesmiş ve bu iki kategori yerine ağır hasta başlığı altında yeni bir göstergeye ilişkin verileri paylaşmaya başlamıştı. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan paylaşıma göre, 29 Temmuz da 542 olan ağır hasta sayısı 3 bin 439 a çıkmıştı. Bu durumda yaklaşık dört aylık bir süre içinde ağır hasta sayısının altı kattan da fazla arttığı sonucuna varıyoruz. Yazıda yer verdiğimiz grafikte ağır hastaların haftalık ortalama sayılarına baktığımızda bu göstergenin son dönemde ne kadar kuvvetli bir artış eğrisi çizdiğini görebiliriz. Özellikle 26 Ekim, 2 Kasım ve 9 Kasım da başlayan haftalarda, yani son üç hafta boyunca ağır hastaların sayısında düzenli bir şekilde sert artışlar yaşandığını vurgulamalıyız. Ayrıca, tam bir ay öncesine baktığımızda Ekim haftasında olan haftalık ortalama ağır hasta sayısının geçen hafta 3 bin 201 e çıkmış olması bir ay içinde iki katından fazla bir yükselişe işaret ediyor. Tek bilebildiğimiz, COVID-19 testi pozitif çıkan ve belirti gösterenlere ilişkin yeni hasta sayısıdır ki, o da Türkiye de tespit edilen günlük toplam vakaların çok altındadır. Çünkü, testi pozitif çıkanlar belirti göstermiyorsa, taşıyıcı olmalarına ve bakanlığın sistemi içinde tedaviye alınmalarına rağmen sayıları gizli tutuluyor. Önceki gün açıklanan yeni hasta sayısı 3 bin 223 tü. Geçen haftanın önemi, bu sayının ilk kez 3 bin eşiğinin üstüne çıkmış olmasıdır. Yeni hasta sayısı, ilk duyurulduğu 29 Temmuz tarihinde 942 idi. Bakanlık verilerini esas alarak haftalık yeni hasta sayısı toplamlarını grafiğe döktüğümüzde yine ciddi bir artış yönelişiyle karşılaşıyoruz. Geçen haftaki yeni hasta sayısı toplamı ekim ayının birinci haftasına kıyasla tam iki katına çıkmıştır. 28 Eylül-4 Ekim haftasında toplam 10 bin 10 yeni hasta tespit edilmişken, geçen hafta 20 bin 23 yeni hasta kayda girmiştir. Şimdi işin püf noktasına gelelim. Analiz ettiğimiz hasta sayıları yalnızca belirti (semptom) gösteren vakalara ilişkindir. Testi pozitif çıkan ama semptom göstermediği için açıklanmayanları da dahil edersek bu sayı kaça çıkar? Uluslararası tıp çevrelerinde genel kabul gören yönteme göre, toplam günlük yeni vaka sayısını bulabilmek için belirti gösteren vakaları beş ile çarpmak gerekiyor. Önceki gün açıklanan 3 bin 223 hasta sayısını beş ile çarptığımızda 16 bin 115 sayısına ulaşıyoruz. Sağlık Bakanlığı nın pay- laştığı vefat sayılarına baktığımızda da özellikle son bir ay içinde yine ciddi bir artış yönelişi dikkat çekiyor. Ekim ayının üçüncü haftasından itibaren grafikte de görüleceği gibi haftalık toplamda düzenli bir artış söz konusu. Geçen hafta toplamda 600 eşiği geçilmiştir. Günlük vefat sayılarında da geçen hafta iki gün arka arkaya (cuma ve cumartesi) 90 eşiğinin üstüne çıkılmıştır. Geçen haftanın toplam vefat sayısı olan 620, salgının geçen ilkbaharda ilk kez tırmanışa geçtiği nisan ayının ikinci haftasındaki 624 toplamı ile neredeyse eşittir. Aslında meseleye şöyle de bakabiliriz. 30 Ekim tarihinde İzmir de yaşadığımız büyük deprem felaketinde toplam 114 vatandaşımız hayatını kaybetti. Ülke olarak günlerce nefesimizi tutarak enkaz altında kalan vatandaşlarımızın kurtarılması çalışmalarına kilitlendik. Yalnızca önceki gün COVID-19 dan kaybettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 89 dur. İzmir depreminde Rızabey Apartmanı nda 37, Emrah Sitesi nde 30, Doğanlar Apartmanı nda 14 ve Erbek Apartmanı nda 9 vatandaşımızın öldüğünü dikkate alırsak, toplam 90 vefat sayısına ulaşıyoruz. Bir başka anlatımla, her gün neredeyse İzmir depremindeki kadar vatandaşımız ölüyor. Bu son derece tehlikeli ölümcül gidişi durdurmak için bazı sert adımların atılması zamanı gelmedi mi? Osman Müftüoğlu, dün Hürriyet Gazetesi nde kaleme aldığı köşe yazısında artan korona vakalarını ve getirilen yeni önlemleri değerlendirdi. Gerçek, net ve açık, üstelik hiçbir yerde, hiçbir ülkede, hiçbir koşulda değişmeyeceği de daha önce yüzlerce defa kanıtlanmış: HİÇBİR SALGIN HASTANEDE YENİLMEZ, SALGINLA SAVAŞ SAHADA KAZANILIR diyen Müftüoğlu, yazısına şöyle devam etti: Hiçbir salgında savaş hastane yataklarında kazanılmaz... Hiçbir salgını ne sağlık ordusunun tecrübesi, ne hastane yataklarının fazlalığı, ne de yoğun bakım gücü organizasyonları yenmez, yenemez! Hiçbir salgınla devletin kolluk kuvvetlerinin ve sahip olduğu sağlık sistemlerinin etkinliği ile de baş edilmez, edilemez. Peki çözüm? O savaş nasıl kazanılır? Salgınlarda savaşı kazanmanın tek yolu halkı doğru bilgilendirmek ve gönüllü, yürekli bir çözüm ortağı haline getirmekten geçer! PANDEMİYLE SAVAŞTA EVLERİMİZ CEPHEMİZ, SABRIMIZ CEPHANEMİZ OLSUN! BUNDAN SONRA BİZE ÜÇLÜ SAVUNMA DA YETMEZ Geldiğimiz noktada pandemide çözümü yalnızca maske/mesafe/hijyen den oluşan savunma üçlüsü ne devretmek yeterli olmayacaktır. Daha güçlü bir savunma için, daha doğrusu daha az gol yemek ve maзı kazanmak için şu üç oyuncuyu da acilen sahaya yeniden sürmemiz lazım: ÖNLEM 1: KALABALIKLAŞMA Kalabalıklaşmalar engellenmelidir. Toplantılar ertelenmeli, sosyalleşmelerde sayı sınırlaması devreye girmelidir. Çoğu ülke bu önlemi neredeyse 1-2 aydır uyguluyor. Örneğin Galler de 6 kişiyi geçen aile, eş, dost buluşmalarına izin verilmiyor. ÖNLEM 2: HAVALANDIRMA Temiz havadan, daha doğrusu kapalı mekânları sık sık havalandırma ayrıntısından daha çok ve sık istifade edilmelidir. ÖNLEM 3: EVDE KAL! Çok gerekmedikçe evlerden çıkmamak konusu yeniden uygulamaya geçirilmelidir. YENİ MOTİVASYONLAR LAZIM Kabul ediyorum, hepimiz çok sıkıldık. Hak veriyorum, kesinlikle çok bunaldık. Tamam ama yine de ve asla motivasyonumuzu kaybetmemek, kaygı tuzağına düşmemek, yeni motivasyonlar üretmek zorundayız. Yeni motivasyonlarımızdan biri EVLE- RİMİZİ SAVUNMA HATTIMIZ, SABRI SİLAH- LARIMIZ YAPMAK! olmalıdır. Vakit birlikte hareket etme, motivasyonu kaybetmeme zamanıdır. VİRÜS MÜ, BİZ Mİ MUTASYON GEÇİRDİK VİRÜSÜN mutasyon geçirmesini, etkisini kaybedip defolup gitmesini hepimiz hasretle bekledik. Ama süreç maalesef beklediğimiz gibi neticelenmedi. Virüs mutasyonu tersine daha hızlı ve etkin bir bulaşma gücü kazanmak yönünde geliştirdi. Bana sorarsanız asıl mutasyon ise bizde oldu: Salgının başlangıcında sahip olduğumuz dikkat, hassasiyet, birliktelik, güven, güvenilirlik ve daha pek çok alandaki kişisel ve toplumsal yeteneklerimizi yeni mutasyonlarla birer birer kaybettik.

5 Sayfa / 5 Sağlık Bakanı Koca dan TBMM Plan - Bütçe Komisyonu nda kapsamlı açıklamalar Bu dönemin mevsimsel gribi artık Kovid Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Sağlık Bakanlığı nın 2021 bütçesi üzerindeki görüşmelerde, milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Görüşleriyle politikalarına destek veren, eleştirileriyle toplumun daha iyi sağlık düzeyine ulaşması için çabasını ve niyetini ortaya koyan komisyon üyelerine ve tüm milletvekillerine Bakanlık adına teşekkürlerini sunan Koca, sağlığın, iktidarı ve muhalefetiyle herkesin ortak paydası olduğunu vurguladı. Bu yılki Sağlık Bakanlığının bütçe görüşmelerine korona salgın süreci damgasını vurdu. Bakan Koca konuşmasında korona ile ilgili ilaç ve yerli aşı çalışmalarını da değerlendirdi. Kovid-19 tanısında kullanılan kitlere ilişkin açıklama yapan Koca, "Kit meselesinde bizim yurt dışından aldığımız kitin karşılığı 8,75 dolardı. Bu kiti yerlileştirmek istedik. Bir firma yerlileştirdi, hatlarını da biz satın aldık ama o nemli değil. Bu yerlileştirmeyle birlikte devamında bir ay sonra başka üreten firmalar da oldu. Bu firmadan bizim aldığımız rakam neydi biliyor musunuz, 32 lira. Yerli üreten şu an aldığımız firmalara 'Biz sizden almak istiyoruz' dediğimizde 8 doların altına inmediler." diye konuştu. Daha sonra bu firmaların sayısının 12'ye çıktığını anlatan Koca, "32 liraya aldığımız kitlerin hepsini ihaleye sokarak 6 firma girdi. Fiyatı kaça indi biliyor musunuz, 9,8 lira. Niye? İki firma özellikle rekabet ederek yurt dışına satışı kapatmak için fiyatı 9,8 liraya indirdi. Normalde maliyeti 9,8 lira değil. Peki, 9,8 liraya verdikten sonra bizim geçmişe yönelik 32 liraya aldığımız kitler için ne yaptım ben? Geriye dönük 1,7 milyon kiti 9,8 liraya çektim. Kamuda bu yapılabilir mi, kamu mantığında bu mümkün mü? USHAŞ'ın Sağlık Bakanlığı adına aldığı bütün kitler 9,8 liranın üstünde asla değil." açıklamasında bulundu. Bakan Koca, şunları kaydetti: "Türkiye'nin geçen yıl tedarik ettiği grip aşısı bir milyon 300 bin, küsuratını söylemiyorum ama yapılan bir milyon 100 bin. Yani, geçen yıl eczanelerde parayla satışına izin verildiği halde yapılan toplam aşı bir milyon 100 bin oldu, bir milyon 300 bini tedarik edilmiş olmasına rağmen 200 bin arttı. Parası olanlara veriliyor dediniz, parası olanlar almasın diye eczanelerden satmadım ben. Bu yıl ben eczaneden sattırmadım, bununla ilgili hakkı olan kimse ona vermeliyiz diye. Dolayısıyla bir milyon 100 bin di. Dünyanın oranlarını söylüyorsunuz, haklısınız. Ama dünya bugüne kadar yoğun aşı yapıyordu. Küresel dünyada aşı arzı yüzde 20 oranında arttı, 2-3 kat artmadı, kapasite belli. İngiltere 25 milyon yapıyordu, 30 milyon yaptı, Almanya 21 milyon yapıyordu 26 milyon yaptı. Biz de 1,3 milyon gibi daha önce yapılan bir oran olduğu için artırabileceğimiz rakam sınırlı. Biz ne yaptık? Bu süreçte 2,3 milyona çıkardık, yani 1,1 milyon geçen yıl yapıldı, biz bu yıl 2,3 milyona çıkardık. Peki şu ana kadar kaç kişiye yaptık, 600 bin kişiye yapıldı." "Bu dönemin mevsimsel gribi artık Kovid" Koca, aşının kimlere yapılması gerektiğine ilişkin Bilim Kurulu'nun çalışma yaptığı söyledi. Koca, "En riskliden başlayarak bu gruplar tanımlandı. Bu gruplar dışında, şimdi söylüyorum burada olmayan 80 yaş üstünü de koyduk. Aşımız da 2,3 milyon. Eğer bu noktada böyle devam edersek 75, 70, 65 gibi aşağı doğru indirmeyi hızla planlıyoruz. 1-2 gün içerisinde de sağlık çalışanlarımıza da başlıyoruz." dedi. Her yıl normalde 42. haftadan başlayarak influenza sürveyansı yaptıklarını aktaran Sağlık Bakanı Koca, "Yani, oluyor mu, var mı, başladı mı diye her yıl. Dünya yapar, biz de benzer şe- kilde. Şu an 47. haftadayız, yani 5 haftadır influenza yok. Şu an influenza yok diyorum." Bakan Koca dan korona hakkında çarpıcı açıklamalar Bir milletvekilinin "olmayacağı anlamına gelmez" yönündeki eleştirisi üzerine Koca, "Gelmez ama yok diyorum, tedirgin etmeyin insanları demek istiyorum. Şu ana kadar 5 haftadır tarıyoruz, bu dönemde influenza yok. Her yıl bu dönemde çocuk poliklinikleri üst solunum yolu enfeksiyonundan geçmez biliyorsunuz. Şu an üst solunum yolu enfeksiyonu olan çocuk polikliniklerine gidin, çocuk poliklinikleri çok sakindir. En yoğun olan erişkin, dahili poliklinikler daha fazladır. Çünkü, Kovid daha fazla. Bu dönemin mevsimsel gribi artık Kovid." Bakan Koca, Kovid-19 aşı çalışmalarına ilişkin, yurt dışında Faz-3 aşamasına gelen yakında ruhsatlanabilecek aşılar olduğunu belirterek, Pfizer'in ve Çin Sinovac aşısının Faz-3'ünün üniversitelerde devam ettiğini ve şu ana kadar bu aşılarla ilgili herhangi bir sorun yaşanmadığını söyledi. Koca, Rus aşısı konusunda ise; Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) standartları olduğunu, toksikolojik kısmının tamamlanması durumunda bu aşının da devreye gireceğini belirtti. Yerli aşı çalışmalarına da değinen Koca, 16 aşı çalışmasının bulunduğunu, en erken insan Faz-1 çalışmasına geçen bir aşının olduğunu ve bu inaktif aşının ilk 44 kişiye yapılacağını, onların da bu hafta tamamlanacağını bildirdi. Bakan Koca, şöyle devam etti: "Bizim aşımızın devreye girmesi, tahminimiz nisan ayında şeklinde olur. Bizim dünyada erken dönemde aralık ayında aşı çıkar çıkmaz vatandaşımıza güvenilir olan iki aşıyı Türkiye'de şu an uyguluyoruz. Hem Pfizer'i, hem Sinovac'ı uyguluyoruz. Bu anlamda herhangi bir sorun yaşamadık. Antikor oluşuyor. İkisiyle ilgili girişimlerimiz ciddi. En erken dönemde vatandaşımıza temin ederek, yoğun bir şekilde temin ederek aralıkta yaptırmak istiyoruz. Dünyada erken dönemde güvenebilir olduğumuz çıkan aşıyı vatandaşımıza, önce kendimden başlamak üzere yapmak istiyoruz. Bunun içinde yoğun bir çaba içinde olduğumuzdan emin olun. Aralık ta başlayabilirliğimizin de çok yüksek olduğunu bilmiş olalım. Ben sayıyı şimdiden çok söylemek istemiyorum. 10 milyonlarla ifade edilen sayılar olduğundan emin olun." "Kovid-19 kaynaklı tespit edilmiş ölümlerin sayısı, 8 bin 62'dir" Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'de ölüm bilgilerinin iki kaynakta toplandığını, bunlardan birinin belediyelerin e-devlet veri tabanında da yer alan defin sayıları olduğunu, diğerinin ise Türkiye İstatistik Kurumu olduğunu belirtti. Söz konusu iki ayrı veri tabanının birlikte kullanımının yanlış olduğuna ifade eden Koca, ölüm raporlarında bulunan bazı kategorik bilgilerin de yanlış yorumlandığının söyledi. Ölüm sayıları konusuna açıklık getirdiğini ifade eden Bakan Koca, ölüm bildiriminde kullanılan formun yeni olmadığını vurguladı. Koca, bu formun 2013'ten itibaren kullanıldığını anımsatarak, bu belgede yer alan iki hanenin önemine işaret etti. Bu hanelerden biri ölüm şekli, bir diğerinin ise ölüm sebebi olduğunu aktaran Bakan Fahrettin Koca, şu bilgileri verdi: "Ölüm şekli hanesinin amacı, bulaşı hastalık dediğiniz şu bilgiyi veriyor; Ölen kişi silahlı saldırı gibi adli bir vakayla veya hastalık, yaşlılık gibi normal beklenecek bir ölüm mü? Bu sorunun cevabı, doğal ölüm veya adli vaka sonucu ölümdür. Bu haneye, hastalığa bağlı doğal ölümün izahı için bulaşıcı hastalık veya bulaşıcı olmayan hastalık açıklaması da eklenmiştir. Kayıtlar, bu yılki toplam ölümlerin, yaklaşık 10'da 1'inde ölüm şeklinin bulaşıcı hastalık sonucu doğal ölüm olduğunu göstermektedir. 10'da 9'u ise bulaşıcı olmayan hastalık, yaşlılık ve benzeri şeklinde işaretlenmiştir. Bu hanedeki bilgi, ölümün nedenini hastalık bazında göstermez. Buradan Kovid-19 ölüm sayıları anlaşılmaz. Bulaşıcı hastalık eşittir Kovid demek değildir. Bulaşıcı tek hastalığın Kovid-19 olduğunu düşünmek yanlıştır. Raporda, ölüm nedeni hanesi asıl bilgiyi veren kısım alttaki ölüm hanesi ikinci hekim tarafından doldurulur. Defin sonrası alınan kesin ölüm raporunda hastanın onaylanmış ölüm nedeni bu hanede yer alır. İstatistiklerde, Kovid-19'un ölüm nedeni olarak gösterilebilmesi buradaki veriye dayanır. Bulaşıcı hastalığa dayanmaz." TÜİK verilerine göre, geçen yılın 9 ayında ölüm sayısının 329 bin 274, yıllık öngörülen yüzde 2 oranında artışla bunun şimdi 336 bin 518 olmasının beklendiğine işaret eden Fahrettin Koca, şunları kaydetti: "Bu yılın ilk 9 ayında Kovid-19 kaynaklı ölümler dahil 339 bin 26 ölüm gerçekleşmiştir. Yani aradaki fark 7 bin 244'tür. Kovid-19 kaynaklı tespit edilmiş ölümlerin sayısı 8 bin 62'dir. Ölüm nedenleri, TÜİK tarafından Dünya Sağlık Örgütünün standart sınıflamasına göre yayımlanır. Bu sınıflamada, enfeksiyon ve parazit hastalıkları başlığı altında 21 alt başlık ve 932 hastalık bulunmaktadır. Sadece Kovid değil. Bağırsak enfeksiyonları, hepatit, tüberküloz bunlardan bazıları. Kovid-19 şu an için en çok akla gelenidir. Geçtiğimiz yılın ilk 9 ayında 21 başlık altındaki 932 hastalık sebebiyle ölüm sayısı 8 bin 977'dir. Bu yıl ise Kovid hariç 8 bin 785'tir. Geçen yıla göre üstelik daha azdır. Kovid ölümlerinin 'bulaşıcı hastalık' başlığı altında verilmediği açıktır. Bunları sırf bulaşıcı hastalık sebebiyle ölüm diye Kovid-19 hanesine yazmak yanıltıcıdır." "29 Temmuz'dan bu yana ağır hasta sayısı 8 kat arttı" Koca, Kovid-19 vaka ve hasta konusuna da değinerek, dünyada ülkeler arasında test politikası birliği olmadığını söyledi. Bazı ülkelerin sadece solunum güçlüğü çekenlere bazılarının ise hastanelerde yatanlara test yaptığını, açık test politikaları uygulayanların da bulunduğunu dile getiren Bakan Koca, uluslararası bildirimlerde Türkiye'nin sadece semptomlu hastalara test yapan ülkeler arasında sayıldığını bildirdi. Vaka sayılarının da bu açıdan kıyaslandığını, DSÖ'nün de böyle bildiğini aktaran Koca, Bakanlık rehberinde de "semptomu olanlara test yapılır" şeklinde yazıldığını belirtti. Uyumsuzluğa yol açmamak ve normalleşmeyle birlikte dünyanın test politikasından vazgeçtiğini, sadece solunum sıkıntısı olan hastalara test yapılmaya başlandığını o dönemde Türkiye'nin kesitsel taramalar, havaalanları ve sporcular gibi pek çok tarama yapıldığını dile getiren Fahrettin Koca, şöyle devam etti: "Bu aradaki farkı ayırmak üzere semptomlu olan kişileri göstermek üzere hasta olarak tanımladık. Semptomu olmayan ama pozitif olanlar değildi. Semptomlulara test yapan bir ülke olarak kabul edildiğimiz bir dönemde semptomlu olup testi pozitif çıkanların bildirilmesi daha doğru bir hareketti. Daha önce sonuçlarını kamuoyu ile paylaştığımız saha çalışmalarına da devam edeceğiz. Bilim Kurulumuzla önümüzdeki günlerde bu konuları tartışarak, toplam vaka, yatan hasta, hasta başlığı altında ne varsa bunun hepsini kamuoyu ile paylaşacağımızı ve tabloda nasıl göstereceğimizi de tartışıp göstermiş olacağız. Hasta olarak tanımladığımız konuda dünyanın politikası değişti. Dünya, kendisine solunum sıkıntısı olarak gelen hastaya test yapıyordu. Benim tarama olarak evde takip ettiğim hastaya yapılmasıyla eş değer miydi? 29 Temmuz'dan bu yana ağır hasta sayımız 8 kat arttı. Bu, vatandaşımızı ve sizleri uyarmıyor mu? Ağır hastamız 8 kat artıyor. Evde semptomu olmayan, hastaneye yük olmayanın sayısı mı sizin için önemli? Bu dönemde şundan emin olun. Pozitif olup semptomu olmasa bile bütün vatandaşlarımız takibe alındı. Filyasyon yapıldı. Bütün vatandaşlarımız telefonla arandı. Bütün vatandaşlarımız HES koduna işlendi. HES kodunda gördüğünüz bütün vatandaşlarımız, herkes orada." Dünya Sağlık Örgütünde Türkiye'nin başarısını gösteren bir yayın olduğunu vurgulayan Koca, Avrupa'da hiçbir ülkenin başarısının DSÖ'nün sitesinde yer almadığına dikkati çekti. DSÖ Avrupa Direktörü Hans Kluge'nin virüs taşıyan ya da virüs şüphesi bulunan kişilerin karantinaya alınması, hafif vakaların da karantinaya alınmasının çok önemli olduğunu ve Türkiye'nin bunu salgının başından itibaren yaptığı yönündeki açıklamalarını hatırlatan Bakan Koca, "Avrupa Direktörü Hans Kluge söylüyor. Bir enfeksiyon hastalıkları hocası söylüyor. Hans anlıyor, biz de anlayalım. Vaka tanımlarının standart hale getirilmesi durumu var. Bu konuda birçok ülkede sorun var. Türkiye'de semptomatik vakalarda olduğu gibi semptom göstermeyen vakalar içinde de detaylı raporlama yapılıyor." dedi. Koca, sağlık personeli alımlarına ilişkin de "Önümüzdeki günlerde KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alıyoruz. ÖSYM hazırlık yapıyor. Bununla ilgili 7 bin hemşire, 1700 ebe, 2 bin 864 sağlık teknisyeni gibi devam ediyor." bilgisini verdi. Başta hekimler olmak üzere sağlık çalışanlarının temel insan hakkı olan sağlık hizmetine adanmış olarak sağlıklı bir toplum olma hedefindeki güç olduğunu vurgulayan Sağlık Bakanı Koca, hekimlerin hastanın nabzını tuttuğu kadar toplumun da nabzını tutabilen bir misyona sahip olduğuna dikkati çekti. Koca, Türkiye'nin birlik ve birliğinin korunmasında halkın sağlık seviyesinin yükseltilmesinde kararlı olduklarının altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir Kurtuluş Savaşı veriyoruz. Bir salgın hastalıktan kurtulma savaşı. Ulusal bir seferberlik haliyle her vatandaşımız üzerine düşeni yapmaktadır. Bu sefer cephede olan ordumuz askeriye değil tıbbiye ordusu, sağlık ordumuz. Hiç tanımadığı kişileri sağlığına kavuşturmak adına yapmak, kendi hayatını riske atmak aynen bir cephede savaş ile eş değerdir. Bu ordumuzun hakkını ödeyemeyiz. Elimizdeki imkanlarla maddi olarak destek vermeye gayret ediyoruz. Bunun karşılığı maddi olamaz. Toplumumuz nezdinde bu gayretler önemli bir karşılık görmüştür. Sağlık çalışanlarına pandemi zamanında değil gelecekte de ihtiyaç duyacağız. Sağlık çalışanlarımızı korumak zorundayız. Pandeminin yayılmasını engelleyici tedbirlere sıkı sıkıya uymamız, onların üzerindeki yükü hafifleterek onların bu gayretlerine verilebilecek en büyük karşılık olacaktır. Meslektaşlarımın görevi başında Kovid-19'a yakalanmasının meslek hastalığı olarak kabul edilmesinden ve kaybettiklerimizin şehit statüsünde sayılmasından Bakan olarak memnuniyet duyarım. Yüce milletimizin bu yolda atacağı adımı saygıyla karşılarım." Komisyonda, Sağlık Bakanlığı, Türkiye Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ile Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığının bütçeleri kabul edildi. AA

6 ARKA KAPAK 1954 yılından bu yana; Göller Bölgesi ve Teke Yöresi nin merkezi Burdur un hizmetindeyiz... e-posta : internet adresi: Sayfa / 6 BURDUR DA 67. YIL 2021 YILI BÜTÇESİ OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ İzzet AKBULUT 190MİLYON TL. Belediye Başkanvekili Ali Say başkanlığında Olağanüstü toplanan Burdur Belediye Meclisi Toplantısında 190 milyon TL lik 2021 yılı bütçesi ve performans programı oy çokluğu ile kabul edildi. Burdur Belediye Meclisi, 2021 Yılı Bütçesi ile 2021 Yılı ve İzleyen 2 Yılın Tahmini Bütçesini oylamak üzere, olağan üstü toplandı. Burdur Belediyesi Hizmet Kampüsünde gerçekleştirilen Olağanüstü Toplantı, Belediye Başkanvekili Ali Say ın başkanlığında düzenlendi. Belediye Başkanvekili Ali Say, toplantı gündemine geçmeden önce Başkan Ercengiz in sağlık durumu ile ilgili bilgi vererek, Cuma günü taburcu edilmesinin düşünüldüğünü aktardı. Toplantıda ilk olarak Mali Hizmetler Müdür vekili Ali Kırdıoğulları, 2021 yılı performans programını kalem kalem aktardı. Müdür vekili Kırdıoğulları, performans programını kalem kalem şöyle açıkladı: Bu doğrultuda tüm hizmet birimlerimizde kullanılmak amacıyla Destek Hizmetleri Müdürlüğümüzün bütçesine Kereste ve kereste ürün alımları 250 bin TL, Metal Ürün Alımları 800 bin TL, Yakacak (doğalgaz) Alımları: 1 milyon 200 bin TL, Temiz Malzemesi Alımları 500 bin TL, Giyecek Malzemesi Alımları 109 bin TL, Akaryakıt ve Yağ Alımları 500 bin TL, Elektrik Alımları 8 milyon TL, Telefon ve İnternet Giderleri 200 bin TL, Avadanlık ve Yedek Parça Alımları 1 milyon 658 bin TL, Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları, Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları, Diğer Makine Teçhizat Alımları 600 bin TL, Bakım ve Onarım Giderleri 1 milyon 70 bin TL, Sigorta Giderleri 600 bin TL, Bütçe İçi İşletme Faaliyetleri 7 milyon 670 bin TL, Elektrik Tesisat Giderleri (Aydınlatma Direkleri ve Elektrik Malzeme Alımları) 1 milyon 500 bin TL olmak üzere toplamda 24 milyon 757 bin TL ödenek ayrılmıştır. Aynı Müdürlüğümüzün bütçesine Belediye Şirketlerimizde istihdam edilen personel ödemeleri için toplam 44 milyon TL ödenek ayrılmıştır. diyerek ilk sunumunu tamamladı yılı Performans Programının kabul edilmesinin ardından 2021 Mali Yılı Bütçesi ve İzleyen İki Yılın Bütçe Tahminleri oylamaya sunuldu Mali Yılı Bütçesi ile ilgili sunum yapan Mali Hizmetler Müdür vekili Ali Kırdıoğlulları, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 62 inci maddesi, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği uyarınca hazırlanmıştır. Red ve İadeler TL olmak üzere toplamda TL dir. Tahmini gelir bütçesinin %59,6 sı Diğer Gelirler, %26,6 sı Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, %12,3 ü Vergi Gelirleri, % 1,3 ü Sermaye Gelirleri, %0,2 si Alınan Bağış ve Yardımlardan oluşmaktadır. Finansmanın ekonomik sınıflandırılması tablosunda, 2021 yılı gider bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler ile açık/fazlanın ekonomik sınıflandırması tablosundaki 41 milyon TL kaynak karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır. Borçlanma olarak 31 milyon TL gösterilmiş olup, 2021 yılı yatırımları arasında bulunan İleri Biyolojik Arıtma Tesisi Yapımı ve Masal Parkı Yapım Projesi için ayrılmıştır. Likidite amaçlı bankalarda tutulan mevduat 10 milyon TL olarak öngörülmüştür. dedi. OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ Müdür vekili Ali Kırdıoğulları nın 2021 Mali Yılı Bütçesi ve İzleyen İki Yılın Bütçe Tahminleri sunumunun ardından Başkanvekili Ali Say, 190 milyon TL lik bütçeyi oylamaya sundu. Burdur Belediyesi 2021 yılı 190 milyon TL lik bütçesi CHP, MHP ve İyi Parti nin Evet oyu, AK Parti nin Çekimser oyları sonucu oy çokluğu ile kabul edildi. Başkanvekili Ali Say, yeni bütçenin ve performans programının Burdur a hayırlı ve uğurlu olmasını dileyerek, olağanüstü toplantıyı bitirdi. HABER MERKEZİ Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Burdur İl Başkanı İzzet Akbulut, Merkez Bankası nın faiz yükseltme kararının ardından yaptığı açıklamada, Merkez Bankası müdahaleleriyle faiz artırarak kur baskılamak yerine üretimle, İhracatı arttırmakla döviz kurlarını dengelemelidir ifadelerini kullandı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Naci Ağbal ın gelişinden sonra gerçekleştirilen ilk toplantısında yeni faiz oranını açıkladı. Yüzde 10,25 olan faiz yükseltilerek, yüzde 15 seviyesine çıktı. Kararın açıklanmasıyla birlikte Dolar, 7,50 seviyesine kadar düştükten sonra tekrar arttı. Konuyla ilgili CHP Burdur İl Başkanı İzzet Akbulut, yazılı bir açıklama yaparak alınan kararın kısa süreli bir etken olacağına, üretim konusunda köklü reformlar gerektiğine dikkat çekti. BU MÜDAHALELER SADECE GEÇİCİ ÇÖZÜMLER SAĞLAR Merkez Bankasının müdahalesinin geçici olduğuna vurgu yaparak üretimin arttırılması gerektiğine dikkat çeken Başkan Akbulut, Merkez Bankası müdahaleleriyle faiz artırarak kur baskılamak yerine üretimle, İhracatı arttırmakla döviz kurlarını dengelemelidir. İhracatsız faiz artırımı Ekonomik durgunluk ve yüksek işsizlik getirir. Merkez Bankası Politika faizini 4,75 puan artırarak yüzde 15,00'e yükseltti. Vatana, Millete hayırlar getireceğine inanmak isterdim... Israrla söylüyoruz, söylemeye devam edeceğiz. Türkiye, Üretim politikasını benimsemelidir. Üreticiyi desteklemeli, maliyetinin altında ürününün satılmasını engelleyecek sistemler geliştirmelidir. Yurt içinde yetiştirilen ve yetiştirilebilen bütün ürünlerin İthalatını yasaklamalıdır. Ar-Ge ye yatırım yaparak Sanayisini geliştirmelidir. Bölgesel kalkınma planları ile şehirler arası ekonomik uçurumları azaltmalıdır. Bu şekilde müdahaleler sadece geçici, 2,3 belki 5 aylık çözümler sağlar. Sonrasında yine olan halka olur. Allah Cefakâr Milletimizin yardımcısı olsun dedi. HABER MERKEZİ

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İşin Adı/Konusu/Cinsi: İlaç Satın Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:30

Detaylı

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/94521 2012 2013 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Grup Öğrenci Taşıması

Detaylı

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ 226 İŞÇİ (DAİME VE GEÇİCİ İŞÇİ) PERSONELİNİN 2016 YILI SÜRESİNCE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI (1 KİŞİYLE), İŞYERİ HEKİMİ (1 KİŞİYLE) VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (1 KİŞİYLE) HİZMETİNİN OSGB

Detaylı

SULTANGAZİ İLÇESİ DAHİLİNDE KULLANILMAK ÜZERE MUHTELİF BİTKİ ALIM İŞİ SULTANGAZİ BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

SULTANGAZİ İLÇESİ DAHİLİNDE KULLANILMAK ÜZERE MUHTELİF BİTKİ ALIM İŞİ SULTANGAZİ BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ SULTANGAZİ İLÇESİ DAHİLİNDE KULLANILMAK ÜZERE MUHTELİF BİTKİ ALIM İŞİ SULTANGAZİ BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Sultangazi İlçesi Dahilinde Kullanılmak Üzere Muhtelif Bitki alım işi alımı 4734 sayılı

Detaylı

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 21 Yasal Kapsam : 13 b/3 İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 3. adım 201.563,00 1.539.538,00 Ortak Alım : Hayır AKARYAKIT SATIN

Detaylı

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :16.11.2011 10:30 İhale Usulü :Açık İhale

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Sakarya, Kütahya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti

Detaylı

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Çankırı ATM Şefliği Topuzsaray Revize Erozyon Kontrolu Proje Sahası Arazi Hazırlığı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

EDİRNE BELEDİYESİ BİRİMLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE AKARYAKIT EDİRNE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

EDİRNE BELEDİYESİ BİRİMLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE AKARYAKIT EDİRNE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EDİRNE BELEDİYESİ BİRİMLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE AKARYAKIT EDİRNE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EDİRNE BELEDİYESİ Birimlerinde kullanılmak üzere akaryakıt alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu

Detaylı

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri: Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi E.s.k.i. Genel Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi: 15.11.2011 14:00 İhale

Detaylı

PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR EDİRNE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA BİRİMİ

PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR EDİRNE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA BİRİMİ PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR EDİRNE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA BİRİMİ Edirne Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Görev ve Yetkileri Doğrultusunda, 2017 yılında yapacakları

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Odunpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :15.11.2011 10:30 İhale Usulü

Detaylı

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık

Detaylı

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ 7.BÖLGE 6.BÖLGE 5.BÖLGE 4.BÖLGE 3.BÖLGE 2.BÖLGE 1.BÖLGE YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/121456 İLKÖĞRETİM

Detaylı

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI ATIK SU ARITMA TESİSİ YAPTIRILACAKTIR GÖLBAŞI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖLBAŞI BELEDİYESİ ATIK SU ARITMA TESİSİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Evrak Tarih ve Sayısı: 21/05/2015-45876 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı *BENF3BDKH* Sayı : 41361510-755.02.03/ Konu : İhale İlan İşleri AKŞEHİR KADİR YALLAGÖZ SAĞLIK

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum :T. C Kütahya İl Özel İdaresi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 03.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Kütahya, Sakarya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti

Detaylı

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00 ÇOCUK OYUN GRUBU, SALINCAK, TAHTEREVALLİ, DIŞ MEKÂN SPOR ALETLERİ TEMİNİ, NAKLİ, MONTAJI VE ÇÖP KOVASI SATIN ALINACAKTIR KARAMAN BELEDİYESİ PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Çocuk Oyun Grubu, Salıncak, Tahterevalli,

Detaylı

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İhale Şehri :Afyon İş Şehri :Afyon Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :İstinat Duvarı Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 02.11.2011 14:00

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum: Hv. er Eğt. tug. k. lığı Kütahya İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Tarihi :01.11.2011 11:00 İhale Usulü

Detaylı

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi İhale İlanı TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOMPANZASYON SİSTEMLERİNİN YENİLENMESİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ) TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ) TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Şehri :Bilecik İş Şehri :Bilecik Kurum: Gölpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Tarihi :26.10.2011 09:00 İhale Usulü: Açık İhale Dosya

Detaylı

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tekstil, Deri, Mobilya, Gıda ve Kimya Ürünlerinin İmalatı Sektörlerindeki İşyerlerinde İş Sağlığı

Detaylı

BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ

BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ İhale Konusu BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ İhale Kayıt No 2017/350863 İhale Tarih ve Saati 18 Eyl 2017 Pzt 10:00 İhaleni Yapılacağı Yer İBB Ek Hizmet Binası İhale İşleri

Detaylı

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Erdemli-Silifke-Taşucu 13Bl HdYolu Km:160+200-165+400

Detaylı

DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI

DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI 25-13ARA-46172 DIŞ LASTİK alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine

Detaylı

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre İhale Tarihleri 12 Ekim 2017 14:30 Denizli İli, Güney İlçesi, Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. T.C. BAŞBAKANLIK

Detaylı

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Yemek Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :22.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

:

: ÇÖP TOPLAMA VE NAKĠL HĠZMETĠ ALINACAKTIR ĠZMĠR KONAK BELEDĠYESĠ TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Çöp Toplama ve Nakli hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 9 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale

Detaylı

ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI AKARYAKIT alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye

Detaylı

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Genel Müdürlüğümüz Çağlayan

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :23.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR.

İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İş sahibi İdarenin; a) Adı: Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü b) Adresi:

Detaylı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı ÇRŞ, 04-OCK-00 20:30 İHALE İLANI Reyhanlı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Reyhanlı Cemil MERİÇ'in evi Restorasyonu Uygulaması İşi İçişleri Bakanlığı'nın 28 Nisan 2007 tarih 26506 sayılı Köylere Hizmet

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ VİYADÜK İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Viyadüğü İnşaatı Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale

Detaylı

DAĞITIM Gereği : Bilgi :

DAĞITIM Gereği : Bilgi : TASNİF PİSİ T.C. JANDARMA GEN EL'KOMUTAN LIĞI JANDARMA TEDARİK MERKEZİ KOMUTANLIĞI 3 NUMARALI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI LOJ 4000-115367-12/3 Nu.lı İh.Kom. 03 Ekim 2012 KONU : İhale İlanı TİCARET ODASI

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR ÇUBUK BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Akaryakıt Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

Detaylı

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi Sayı : M.35.6.GAZ.0(73/4)-755-2-0-0- 2432 [f Z-- -. 18/10/2011 Kona : Ihale Ilanı hlc. IZMIR TICARET ODASINA Elde göndermiş

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Temizlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

Süre ve Yakla k Maliyet Bilgileri

Süre ve Yakla k Maliyet Bilgileri Sayfa 1 / 5 Süre ve Yakla k Maliyet Bilgileri lan Süresi : Yasal Kapsam : 13/a 28 (ilan n elektronik araçlarla haz rlanmas ve gönderilmesinden dolay 7 gün, ilan ve ihale doküman na EKAP üzerinden do rudan

Detaylı

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 33 (ilanın elektronik araçlarla hazırlanması ve gönderilmesinden dolayı 7 gün süre indirimi) Yasal Kapsam : 13/a İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 4.

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2 EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2. KİTAP FUARI, 19-27 MART 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN BURSA KİTAP FUARI, 16-24 NİSAN 2016

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Fabrikamız Dahilinde Malzeme Hazırlanması Ve Etütlerinin Yaptırılması Hizmeti Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Fabrikamız Dahilinde Malzeme Hazırlanması Ve Etütlerinin Yaptırılması Hizmeti Alınacaktır İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Türkiye Şeker Fabrikaları A.ş. Eskişehir Makina Fabrikası Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Fabrikamız Dahilinde Malzeme Hazırlanması Ve Etütlerinin Yaptırılması

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN (otizm, zihinsel engel, vb.) ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ EĞİTİM YAZILIMI ALIMI İHALE İLANI (İKN:2015/182572)

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TKİ) EGE LİNYİTLERİ İŞLETME MÜESSESESİ/SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Sürücülü Araç Kiralama hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZMİR OPERA BİNASI YAPILMASI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

Detaylı

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ TOPRAKİ,SANAT YAPILARI,KÖPRÜ VE BSK'LI ÜSTYAPI YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Erdemli-Silifke-Taşucu 13Bl HdYolu Km:230+210-235+000

Detaylı

Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı

Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi: Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :14.11.2011 11:00 İhale

Detaylı

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI GÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI 08.MLZ.YAT. NYY, NYFGbY ve XLPE KABLO ALIMI İŞİ Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda verilmiştir. -Şirketin a) Adresi

Detaylı

3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati

3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati BİLGİSAYAR, İŞ İSTASYONU VE HARİCİ DEPOLAMA BİRİMİ ALIMI 1 - İdareye ilişkin bilgiler İdarenin; İHALESİ İLANI a) Adı: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü.

Detaylı

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI 2018.MLZ.YAT.10 AG DAĞITIM PANOSU VE BOX (SDK) ALIMI İŞİ Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda verilmiştir. 1-Şirketin

Detaylı

TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE KREŞ HİZMETİ ALINACAKTIR

TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE KREŞ HİZMETİ ALINACAKTIR TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE KREŞ HİZMETİ ALINACAKTIR TEDAŞ Kreş ve Anaokulunda 2016-2019 eğitim döneminde eğitim görecek çocukların eğitimi, bakımı, beslenmesi ve sağlık faaliyetlerini içeren kreş

Detaylı

YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) İŞ ZEKÂSINA AİT DONANIM VE LİSANSLARI İLE VERİ AMBARI KURULUMUNUN YAPILMASI İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700 EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700.000 (YEDİYÜZBİN) ADET TABLET BİLGİSAYAR SETİ (TABLET BİLGİSAYAR, ŞARJ ADAPTÖRÜ, DAHİLİ KALEM, KORUYUCU KILIF) ALIMI İHALESİ İLANI 1. İdarenin; a) Adı: Milli Eğitim

Detaylı

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ. Güngören, Gaziosmanpaşa, Beyazıt, Bakırköy İşletme Müdürlükleri ile

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ YAZILIM, DONANIM, RTU, RÖLE, MODEM VB. CİHAZLAR SATIN ALINACAKTIR KAYSERİ VE CİVARI ELEKTRİK T.A.Ş. Kayseri İli 16-38-02 Grup Nolu Yeni SCADA Sistemi (İzleme,Kontrol ve Veri Toplama), DMS (Dağıtım Yönetim

Detaylı

İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İhale İlanı Muhtelif Sokaklarda Tretuar ve Yol Kaplaması Yaptırılacaktır. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÜNEŞLİ VE ATİLLA MAHALLERİNDE MUHTELİF SOKAKLARDA TRETUAR VE YOL KAPLAMASI

Detaylı

a) Adresi : Alemdar Mahallesi, Ankara Caddesi, Hükümet Konağı Sokak, No: Cağaloğlu Fatih/İSTANBUL : https://ekap.kik.gov.

a) Adresi : Alemdar Mahallesi, Ankara Caddesi, Hükümet Konağı Sokak, No: Cağaloğlu Fatih/İSTANBUL : https://ekap.kik.gov. İLAN İSTANBUL VERGİ DENETİM KURULU PENDİK HİZMET BİNASINA AİT ZEMİN ETÜDLERİ, MİMARİ, STATİK, MEKANİK, ELEKTRİK, ALTYAPI VE PEYZAJ UYGULAMA PROJELERİ, MAHAL LİSTELERİ, METRAJ, YAKLAŞIK MALİYET HESAPLARI

Detaylı

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI GÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI 08.MLZ.İŞL.7 MUHTELİF KORUMA MALZEMESİ ALIMI İŞİ Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda verilmiştir. -Şirketin a) Adresi

Detaylı

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI 2018.MLZ.İŞL.28 İZOLASYON VE KABLO TAMİR APARATI ALIMI İŞİ Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda verilmiştir. 1-Şirketin

Detaylı

ĐLAÇ VE SERUM SATIN ALINACAKTIR Gönen Devlet Hastanesi Baştabipliği : Đlaç ve Serum alımı 4734 sayılı Kamu Đhale Kanununun 19 uncu maddesine göre

ĐLAÇ VE SERUM SATIN ALINACAKTIR Gönen Devlet Hastanesi Baştabipliği : Đlaç ve Serum alımı 4734 sayılı Kamu Đhale Kanununun 19 uncu maddesine göre ĐLAÇ VE SERUM SATIN ALINACAKTIR Gönen Devlet Hastanesi Baştabipliği : Đlaç ve Serum alımı 4734 sayılı Kamu Đhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Đhaleye ilişkin

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ LABORATUVAR HİZMETİ ALINACAKTIR KAYSERİ KAMU HASTANE BİRLİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU SONUÇ PUAN KARŞILIĞI BİYOKİMYA LABORATUVARLARI KAN SAYIM CİHAZLARI GEÇİCİ TEMİN İŞİ hizmet

Detaylı

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI GÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI 2019.MLZ.İŞL.03 MUHTELİF AYDINLATMA MALZEMESİ ALIMI İŞİ Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda verilmiştir. 1-Şirketin

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :23.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI GÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI 017.MLZ.İŞL.19 İLETKEN, NYY KABLO, AER KABLO ve XLPE KABLO ALIMI İŞİ Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda verilmiştir.

Detaylı

a) Adresi : ATATÜRK BULVARI NO:221 06100 KAVAKLIDERE ÇANKAYA/ANKARA

a) Adresi : ATATÜRK BULVARI NO:221 06100 KAVAKLIDERE ÇANKAYA/ANKARA ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU TÜBİTAK Başkanlığı ve Ankara'daki Bağlı Birimlerin (ULAKBİM, UZAY, BİLGEM G222, SAGE) 01.01.2013-31.12.2013 tarihleri arasında

Detaylı

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1.Atıksu Arıtma Tesisleri uygulama projeleri veya rehabilitasyon projeleri hazırlanması

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1.Atıksu Arıtma Tesisleri uygulama projeleri veya rehabilitasyon projeleri hazırlanması İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (izsu) Harmandalı Düzenli Katı Atık Depolama Alanında Rehabilitasyon Projesi Hazırlanması Hizmet Alımı İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

Detaylı

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI GÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI 08.MLZ.İŞL.9 6 MUHTELİF İŞLETME MALZEMESİ ALIMI İŞİ Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda verilmiştir. -Şirketin a) Adresi

Detaylı

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI GÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI 207.MLZ.İŞL.7 4 GRUP MUHTELİF AYDINLATMA MALZEMESİ ALIMI İŞİ Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda verilmiştir. -Şirketin

Detaylı

a) Adresi : G.M.K Bulvarı 33220 TOROSLAR/MERSİN : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

a) Adresi : G.M.K Bulvarı 33220 TOROSLAR/MERSİN : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri 28 (ilanın elektronik araçlarla hazırlanması ve gönderilmesinden dolayı 7 gün, ilan ve ihale İlan Süresi : dokümanına EKAP üzerinden doğrudan erişilmesinden dolayı 5

Detaylı

İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ İLANI (İKN:2015/75040)

İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ İLANI (İKN:2015/75040) EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 06-09 OCAK 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN CES FUARI İLE 14-18 MART 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN CeBIT FUARI İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ

Detaylı

BORNOVA EVKA-3 ÖĞRENCİ YURDU UYGULAMA PROJELERİ YAPTIRILMASI İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BORNOVA EVKA-3 ÖĞRENCİ YURDU UYGULAMA PROJELERİ YAPTIRILMASI İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BORNOVA EVKA-3 ÖĞRENCİ YURDU UYGULAMA LERİ YAPTIRILMASI İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BORNOVA EVKA-3 ÖĞRENCİ YURDU UYGULAMA LERİ YAPTIRILMASI danışmanlık hizmeti işi için, yeterli tecrübeye sahip adaylar

Detaylı

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI GÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI 208.MLZ.İŞL.23 MUHTELİF AYDINLATMA MALZEMESİ ALIMI İŞİ Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda verilmiştir. -Şirketin a)

Detaylı

İHALE İLANI KUYU ÖNCESİ DENİZ TABANINA AİT VERİ TOPLAMA HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR.

İHALE İLANI KUYU ÖNCESİ DENİZ TABANINA AİT VERİ TOPLAMA HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. İHALE İLANI KUYU ÖNCESİ DENİZ TABANINA AİT VERİ TOPLAMA HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İş sahibi İdarenin; a) Adı: Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü b) Adresi:

Detaylı

HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı

1-Đdarenin a) Adresi : Hoşnudiye Mh.Şahin Cd.No:84 ESKĐŞEHĐR. b) Telefon ve faks numarası : 2222114000-2223204920

1-Đdarenin a) Adresi : Hoşnudiye Mh.Şahin Cd.No:84 ESKĐŞEHĐR. b) Telefon ve faks numarası : 2222114000-2223204920 Park ve Rekreasyon Alanları Bakım, Onarım ve Temizliği, Sera, Fidanlık ve Atölyelerde Üretim Hizmeti Alınacaktır TEPEBAŞI BELEDĐYESĐ DESTEK HĐZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Tepebaşı Bölgesindeki Park ve Rekreasyon

Detaylı

YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR SARIGÖL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR SARIGÖL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR SARIGÖL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK 2015/2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SARIGÖL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEMEL EĞİTİM TAŞIMALI ÖĞRENCİLERİNE ÖĞLE

Detaylı

İHALE İLANI T.C. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

İHALE İLANI T.C. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı İHALE İLANI T.C. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mühendislik Laboratuvar Binası Yapım İşi Açık

Detaylı

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI 2017. MLZ. İŞL.04 MUHTELİF ELEKTRİK MALZEMESİ ALIMI İŞİ Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda verilmiştir. 1-Şirketin

Detaylı

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI GÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI 2018.MLZ.İŞL.17 5 İŞLETME MALZEMESİ ALIMI İŞİ Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda verilmiştir. 1-Şirketin a) Adresi

Detaylı

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI 2017.MLZ.YAT.12 KÖŞK, HÜCRE VE REDRESÖR ALIMI İŞİ Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda verilmiştir. 1-Şirketin a)

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ TEKİRDAĞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA Ş I M A Y A P T I R I L A C A K T I R

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ TEKİRDAĞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA Ş I M A Y A P T I R I L A C A K T I R TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ TEKİRDAĞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA Ş I M A Y A P T I R I L A C A K T I R Şubemiz Çorlu Ajans Amirliği Stoklarından 5.000 ton, dökme hububatın karayolundan Tekirdağ merkez kiralık Evren

Detaylı

İHALE İLANI TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İHALE İLANI TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İHALE İLANI TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MANOMETRELER ALIMI ( 6814BÜR55591 ) alımı T.P.A.O. Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği ne göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

Detaylı

İHALE İLANI T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI. Yapı Kontrol Müdürlüğü

İHALE İLANI T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI. Yapı Kontrol Müdürlüğü İHALE İLANI T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü MUHTELİF TESİSAT VE HIRDAVAT MALZEMESİ ALIMI İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALESİ İLANI

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALESİ İLANI EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALESİ İLANI Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Eğitimde Fatih Projesi 2. Faz Yerel Alan Ağı Kurulumu

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU TÜBİTAK Başkanlığı ve Başkanlığa bağlı Ankara'daki birimlerin (ULAKBİM, UZAY, SAGE, MAM EE Ankara birimi) araç kiralama

Detaylı

15 EYLÜL 2009 Sayı 1431

15 EYLÜL 2009 Sayı 1431 15 EYLÜL 2009 Sayı 1431 İçindekiler İçindekiler İÇİNDEKİLER... 2 2. İHALE İLANLARI... 5 2.1. MAL ALIMI İHALELERİ... 5 1. 2009/126646 Akaryakıt Satın Alınacaktır... 5 2. 2009/129579 Akaryakıt Satın Alınacaktır...

Detaylı

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI GÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI 208.MLZ.İŞL.4 6 GRUP AYDINLATMA MALZEMESİ ALIMI İŞİ Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda verilmiştir. -Şirketin a) Adresi

Detaylı

11 EYLÜL 2009 Sayı 1429

11 EYLÜL 2009 Sayı 1429 11 EYLÜL 2009 Sayı 1429 İçindekiler İçindekiler İÇİNDEKİLER... 2 2. İHALE İLANLARI... 6 2.1. MAL ALIMI İHALELERİ... 6 1. 2009/122524 Akaryakıt Pompası ve Yeraltı Akaryakıt Tankı Satın Alınacaktır... 6

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 1.600 (BİNALTIYÜZ) ADET KİTAP OKUMA/DİNLEME VE SES KAYIT CİHAZI ALIMI İHALESİ İLANI

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 1.600 (BİNALTIYÜZ) ADET KİTAP OKUMA/DİNLEME VE SES KAYIT CİHAZI ALIMI İHALESİ İLANI EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 1.600 (BİNALTIYÜZ) ADET KİTAP OKUMA/DİNLEME VE SES KAYIT CİHAZI ALIMI İHALESİ İLANI 1. İdarenin; a) Adı: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK)

Detaylı

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI GÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI 2018.MLZ.İŞL.22 3 GRUP MUHTELİF İŞ KIYAFETİ VE KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD) ALIMI İŞİ Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler

Detaylı

İLAN İSTANBUL DEFTERDARLIĞI AVRUPA YAKASI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI. : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

İLAN İSTANBUL DEFTERDARLIĞI AVRUPA YAKASI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI. : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ İLAN İSTANBUL VERGİ DENETİM KURULU ATAKÖY HİZMET BİNASINA AİT ZEMİN ETÜDLERİ, MİMARİ, STATİK, MEKANİK, ELEKTRİK, ALTYAPI VE PEYZAJ UYGULAMA PROJELERİ, MAHAL LİSTELERİ, METRAJ, YAKLAŞIK MALİYET HESAPLARI

Detaylı

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE Evrak Tarih ve Sayısı: 21/08/2015-1635 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İstanbul İli Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği *BE5U4DCZC* Sayı : 71587699-930- Konu:

Detaylı

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır.

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. 25.01.2017 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. Söz Konusu Değişiklikler Yayım Tarihinde Yürürlüğe Girecektir.

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA DESTEK PERSONEL HİZMETİ ALIM İHALESİ İLANI (İKN 2015/32244)

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA DESTEK PERSONEL HİZMETİ ALIM İHALESİ İLANI (İKN 2015/32244) EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA DESTEK PERSONEL HİZMETİ ALIM İHALESİ İLANI (İKN 2015/32244) 1. İdarenin; a) Adı: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü.

Detaylı

BATİMETRİK VERİ TOPLAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

BATİMETRİK VERİ TOPLAMA HİZMETİ ALINACAKTIR BATİMETRİK VERİ TOPLAMA HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğünden: 1 İdarenin: a) Adı : Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü b) Adresi : Söğütözü Mah. 2180. Cad. No:86 06100 -

Detaylı

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. YENİLENEN İHALE İLANI

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. YENİLENEN İHALE İLANI VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. YENİLENEN İHALE İLANI 2017.MLZ.İŞL.16 4 GRUP MUHTELİF İŞ KIYAFETİ VE KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM ALIMI İŞİ (YENİLENEN) Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

Detaylı