Plasentanın Görevleri ve İkiz Gebelik. Doç. Dr. Nejdet ŞİMŞEK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Plasentanın Görevleri ve İkiz Gebelik. Doç. Dr. Nejdet ŞİMŞEK"

Transkript

1 Plasentanın Görevleri ve İkiz Gebelik Doç. Dr. Nejdet ŞİMŞEK

2 Plasentanın Görevleri : Plasentanın fonksiyonu çok yönlüdür. 1) Metabolizma organı görevini görür. 2) Solunum organı olarak hizmet eder. 3) Vitaminleri depo eder. 4) Hormon salgılar. 5) Bazı antikorları geçirir

3 1) Metabolizma organı görevini görür. Yavrunun beslenmesi için gerekli olan maddeler ana kanından yavruya, yavruda biriken metabolizma artıklar da dışarı atılmak üzere ana kanına basit difüzyon, aktif transport, fagositoz ve pinositoz yardımıyla geçer. Su ve inorganik maddeler plasentadan difüzyonla serbestçe geçebilirler. Selenyum amino asitlere bağlanarak, Glikoz aktif transport yolu ile geçer. Serbest yağ asitleri plasentadan basit difüzyonla alınır Proteinler plasentadan geçemezler. Fötüs, proteinlerin çoğunu aktif transportla geçen amino asitlerden sentezler. Bazı proteinler ise trofoblastlar tarafından fagositoz veya pinositozla alınabilir. Plasenta, bakteri ve viruslar için etkili bir bariyerdir. Bazı mikroorganizmalar (Brucella canis, Mycobacterium tuberculosis, koyunların abortus virusu, Toxocara canis gibi) plasenta bariyerini kolaylıkla geçerler. Ġlaçların çoğu plasentayı basit difüzyonla geçerler. Eroin gibi uyuşturucu ilaçlar, fötüste de fötal ilaç alışkanlığı oluşturur.

4 2) Solunum organı olarak hizmet eder. Anne kanı ile yavru kanı arasında gaz (O 2, CO 2 ) alışverişini sağlar. Bu alış-verişte gazlar arasındaki basınç farkı önemli rol oynar. 3) Vitaminleri depo eder. Plasenta B, C, D ve E vitaminleri için geçirgendir. A vitamini plasentadan ancak provitamin (karotin) halinde geçebilir. Suda eriyen vitaminler (B, C), yağda eriyen vitaminlere (A, D, E) göre plasentadan daha çabuk geçerler. 4) Hormon salgılar. Sinsityotrofoblastlar tarafından salgılan östrojen, progesteron ve gonadotrophic hormonları gebeliğin devamını ve süt bezlerinin gelişmesini sağlar.

5 5) Bazı antikorları geçirir. Maternal antikorların, plasenta yolu ile fötüse taşınması, fötüse pasif bağıģıklık kazandırır. Yarım plasentalarda plasenta bariyeri kalın olduğu için antikor geçiģi çok az olur ya da hiç olmaz. Bu geçiş, ancak tam plasentalarda mümkündür. At, domuz ve ruminantlarda plasenta bariyerini geçen herhangi bir antikor saptanamamıştır; kedi ve köpeklerde ise çok az miktarda geçmektedir. Bundan dolayı evcil hayvanlarda kolostrumun, doğan yavrulara verilmesi gereklidir. İnsan ve tavşanda ise antikorlar plasenta yolu ile alınırlar.

6 BAZI MEMELĠLERDE GEBELĠK SÜRESĠ Fare gün (3 hafta 2 gün) TavĢan gün (4 hafta) Kanguru gün (5 hafta - 4 gün) Tilki gün (7 hafta) Kurt gün (9-10 hafta) Köpek gün (9-10 hafta) Kedi gün (8-9 hafta) Aslan gün (3 ay 20 gün) Domuz gün (4 ay) Koyun gün (5 ay) Keçi 147 gün (5 ay) Kaplan 155 gün (5 ay) Geyik gün (6 ay)

7 Maymun gün (6-9 ay) Ayı gün (6 ay) Ġnek gün (9 ay 15 gün) Ġnsan gün (9 ay 10 gün) Manda gün (10 ay 15 gün) Balina* gün (11-12 ay) Zebra 345 gün (11 ay 15 gün) Kısrak gün (11 ay 15 gün) EĢek gün (12 ay) Deve gün (12 ay) Zürafa gün (14-15 ay) Gergedan 540 gün (18 ay) Fil gün (20-21 ay) Yunus** gün (11-12 ay) * Balina, iki yılda 1 adet yavru yapar. Yavru plasentalı ve göbek kordonludur. ** Yunuslar balinalarla akrabadır. Doğumda yavru baştan değil, kuyruktan doğar. Genellikle, 1 ender olarak da 2 yavru yaparlar.

8 ĠKĠZLĠK VE ÇOK YAVRULU DOĞUM Bu durum genellikle insanları ilgilendirir. Ancak, hayvanlardaki çok yavrulu doğumun nedeni de aynı prensiplere bağlıdır. İnsanda ikili ve nadir de olsa beşli, altılı, hatta sekizli doğumlara da rastlamak mümkündür. İkizlik, iki zigottan köken alabilir, dizigotik ikizlik ya da fraternal ikizlik Tek bir zigottan köken alabilir monozigotik ikizlik ya da identikal (benzer) ikizlik

9 1) Çift yumurta ikizleri (diovuler ikizler, dizigotik ikizler, fraternal ikizler): Aynı ovarium'da ya da iki ovarium'da ayrı ayrı iki Graaf follikülü gelişir ve iki ovulasyon olur. iki adet seconder oocyte, iki ayrı spermatozoon tarafından döllenir ve uterus'ta iki implantasyon meydana gelir. Doğum, birlikte olur; yavrular aynı cinsiyette veya ayrı cinsiyette olabilirler. Aralarında kardeşçe bir benzerlik söz konusudur. implantasyon birbirinden aralıklı olursa, ikizler iki ayrı amnion, chorion keselerine ve plasentaya sahip olurlar. implantasyonu birbirine yakın olursa, ikizlerin ayrı ayrı amnion keseleri olmalarına rağmen, chorion keseleri ve plasentaları birleşik olabilir. İneklerde, birleşik plasenta'nın kan damarları arasında anastomozlar olabilir. Eğer, ikizler farklı cinsiyete sahipse, bu durum dişi fötusa ait genital sistemin normal gelişimini engeller ve freemartinismus şekillenir.

10 2) Tek yumurta ikizleri (monovuler ikizler, monozigotik ikizler, identikal ikizler) Bir adet seconder oocyte, bir tek spermatozoon tarafından döllenir. ikizler benzer genetik özelliğe ve fiziksel görünüme sahiptirler. Başlangıçta tek bir zygote'tan şekillenirler. Ayrılmalar, embriyonal gelişmenin farklı aşamalarında görülebilir. 3 farklı şekilde tek yumurta ikizi şekillenir.

11 A) Zygote iki blastomerli aşamadan, morula evresine kadar olan dönemlerin herhangi birinde ikiye ayrılarak iki blastocyst oluşur. Implantasyonları birbirlerine yakın olursa, identikal ikizlerin ayrı amniyon keseleri, tek bir chorion kesesi ve plasentaları vardır. Implantasyonları birbirlerine aralıklı olursa, herbirinin bağımsız amnion ve chorion keseleri ile plasentaları bulunur.

12 B.Nodus embriyonalis'in iki eşit parçaya ayrılması ile şekillenebilir. Bu tür ikizlikte, iki ayrı amnion kesesi, tek bir chorion kesesi ve ortak bir plasenta bulunur.

13 C. Diskus embriyonalisin iki kısma ayrılmasıyla şekillenebilir. amnion, chorion keseleri ve plasenta tektir. Nodus embriyonalis veya diskus embriyonalisteki ayrılma tam olmazsa, yapışık ikizler (Siam ikizlerinde olduğu gibi) meydana gelir. Bu ikizler genellikle kalça ve omuzdan yapışıktırlar.

14 Monozigotik ikizliğin değiģik Ģekilleri. A- embriyonun ikiye bölünerek geliģmesi ; B- nodus embriyonalisin ikiye bölünmesi ile ayn embriyoların oluģması ; C- nodus embriyonalis'in tam ayrılamadığı durumlarda yapıģık ikizlerin Ģekillenmesi (Carison'dan).

15 İkizlikten daha çok sayıda olan doğumlara çok yavrulu doğum (çoklu doğum) denir. Bu durum, değişik şekillerde meydana gelir. Ya aynı anda birkaç ovulasyon olur ve oocyte'ler ayrı ayrı döllenerek fraternal ikizleri meydana getirirler, ya da döllenmiş yumurta hücrelerinden bazıları identikal ikizler yönünde gelişirler. Örneğin : dörtlü doğumda 2 fraternal 2 identikal, üçlü doğumda 1 fraternal 2 identikal ikizler olabilir. Beşiz ve üzerindeki sayıda olan çoklu gebelikler, insanlarda nadir olarak görülür.

16 DIġ GEBELĠK (ektoptik, ekstrauterin gebelik) Uterus'tan başka yerlerde olan implantasyonlara dış gebelik adı verilir. Dış gebelik dört şekilde meydana gelir: Ovarial gebelik : Ovulasyon anında oocyte henüz ovarium yüzeyinde iken buraya ulaşabilen bir spermiyum tarafından döllenir. Zygote'tan sonraki ilk gelişmeler yine ovarium yüzeyinde meydana gelir ve şekillenen blastula (bfastocyst) ovarium bağdokusu içine implante olur. Abdominal gebelik : Ovulasyon anında oocyte ve spermiyumlar karın boşluğuna düşerler. Döllenme ve bölünmeler burada olur. Blastocyst barsak duvarına ya da omentum'a implante olur. Tubal gebelik : Bu tip, çok raslanan bir dış gebeliktir. Zygote oluşumu ve bölünmeler normal bir şekildedir. Ancak, şekillenen morula uterus'a varmadan blastocyst evresine eriştiğinde yumurta yolunun mukozasına implante olur. Blastocyst geliştikçe hacim kazanır ve yumurta yolu duvarını yırtarak iç kanamaya neden olur. Servikal gebelik : Bu tip dış gebelikte implantasyon, serviks kanalının iç bölümünde olur. Plasenta geçit yolunu tıkadığı için, doğum anında şiddetli sancı ve kanamalar meydana gelir.

Embriyolojiye Giriş ve Tarihçe

Embriyolojiye Giriş ve Tarihçe Embriyolojiye Giriş ve Tarihçe Embriyolojinin Tanımı Embriyoloji, tüm canlıların türe özgü şekillerini alıncaya kadar geçirdikleri gelişme evrelerini inceleyen bilim dalıdır Embriyoloji kendi içinde genel

Detaylı

2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Giresun Kale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10. Sınıflar Biyoloji Notu II----- Sayfa:1

2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Giresun Kale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10. Sınıflar Biyoloji Notu II----- Sayfa:1 İNSANDA ÜREME SİSTEMİ I. DİŞİ ÜREME SİSTEMİ: İnsanlarda dişi üreme sistemi 4 bölümde incelenir: LTH (Lüteo tropik hormon) = prolaktin Korpus luteumun varlığını sürdürmesini sağlar. Süt bezlerinin gelişimini,

Detaylı

DÖLLENME VE BÖLÜNMELER

DÖLLENME VE BÖLÜNMELER DÖLLENME VE BÖLÜNMELER Ovulasyonda kendisini saran corona radiata hücreleri ile birlikte ovaryumdan atılan ve ovidukta düşen yumurta hücresi, ovidukt silyumlarının ve düz kas kontraksiyonlarının etkisiyle

Detaylı

HAYVAN YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ

HAYVAN YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI HAYVAN YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ ÇĠFTLĠK HAYVANLARINDA BOġALTIM VE GENĠTAL SĠSTEM Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

Besin maddelerinin su ve enzimler yardımıyla yapıtaşlarına kadar parçalanması olayına sindirim denir.

Besin maddelerinin su ve enzimler yardımıyla yapıtaşlarına kadar parçalanması olayına sindirim denir. SİNDİRİM SİSTEMLERİ Besin maddelerinin su ve enzimler yardımıyla yapıtaşlarına kadar parçalanması olayına sindirim denir. A. SİNDİRİM ŞEKİLLERİ 1. Mekanik Sindirim Fiziksel etkilerle besinlerin daha küçük

Detaylı

Bütün canlılar bir ya da daha fazla hücreden oluşur.

Bütün canlılar bir ya da daha fazla hücreden oluşur. 1. CANLILIĞIN TEMEL BİRİMİ HÜCRE Bir İngiliz bilim insanı olan Robert HOOKE, 1665 yılında basit bir mikroskopla hücreyi ilk kez tanımladı. Daha sonraki yıllarda farklı bilim insanlarının katkılarıyla bütün

Detaylı

HAYVANCILIĞA GENEL BAKIŞ

HAYVANCILIĞA GENEL BAKIŞ HAYVANCILIĞA GENEL BAKIŞ (Kaynak: http://www.volkanderinbay.net/tarimnet/hayvancilik.asp) 1. GİRİŞ 2. TÜRKİYE DE TARIM İŞLETMELERİNİN YAPISI 3. TÜRKİYE DE HAYVAN VARLIĞI 4. TÜRKİYE DE HAYVANSAL ÜRETİM

Detaylı

CANLILAR DÜNYASI. Sayfa No

CANLILAR DÜNYASI. Sayfa No 2 CANLILAR DÜNYASI Sayfa No CANLILIĞIN TEMEL BİRİMİ HÜCRE...................... 135 Hücre Zarı ve Madde Geçişi...... 135 Hücre...................... 135 Hücrenin Keşfi ve Hücre Teorisi.. 135 Hücre Yapısı................

Detaylı

HAYVANCILIKTA BİYOTEKNOLOJİ DR. ONUR YILMAZ

HAYVANCILIKTA BİYOTEKNOLOJİ DR. ONUR YILMAZ HAYVANCILIKTA BİYOTEKNOLOJİ DR. ONUR YILMAZ Teknolojinin biyolojik varlıklara uygulanması Temel bilimlerin ve mühendislik ilkelerinin ham maddelerin biyolojik araçlar yardımı ile ürünlere dönüştürüldüğü

Detaylı

Kök Hücreler. Hakan SAĞSÖZ 1, M. Aydın KETANİ 1

Kök Hücreler. Hakan SAĞSÖZ 1, M. Aydın KETANİ 1 DERLEME ISSN: 1308-0679 http://www.dicle.edu.tr/fakulte/veteriner/dergi.htm Kök Hücreler Hakan SAĞSÖZ 1, M. Aydın KETANİ 1 1 Dicle Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı,

Detaylı

ÜNİTE 6 HÜCRE, ÜREME VE GELİŞME HÜCRE ÜREME GELİŞME. Eşeysiz veya eşeyli şekilde. Hücre bölünmesi, büyümesi. ve farklılaşması ile.

ÜNİTE 6 HÜCRE, ÜREME VE GELİŞME HÜCRE ÜREME GELİŞME. Eşeysiz veya eşeyli şekilde. Hücre bölünmesi, büyümesi. ve farklılaşması ile. ÜNİTE 6 HÜCRE, ÜREME VE GELİŞME HÜCRE Eşeysiz veya eşeyli şekilde Tanımı Temel İlke Temel Kısımları Görevi Oluşturur Farklılaşma Canlıların yaşamsal faaliyetlerini gerçekleştirir Tüm canlılar tek hücre

Detaylı

FERTİLİZASYON-Döllenme

FERTİLİZASYON-Döllenme FERTİLİZASYON-Döllenme Tanım Spermatozoon ile Oosit II nin birleşerek yeni bir canlı olan ZİGOT u şekillendirmesi Ovulasyonla yumurta yoluna atılan Oosit korona radiata hücreleri ile sarılıdır. - Oosit

Detaylı

h o ş g e l d i n i z 3

h o ş g e l d i n i z 3 Çocuk arzusu Broşür hoş geldiniz 3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 1. Çocuk arzunuza ilişkin bir kaç söz 6 5.2 Tüp bebek tedavisi 19 İstediğimiz halde çocuğumuz olmuyor. Neden biz? Sorun bende mi? Sorun sende

Detaylı

Denetleme ve Düzenleme Sistemi, Sinir Sistemi ve Endokrin Sistem

Denetleme ve Düzenleme Sistemi, Sinir Sistemi ve Endokrin Sistem Denetleme ve Düzenleme Sistemi, Sinir Sistemi ve Endokrin Sistem 1. SİNİR SİSTEMİ Sinir sistemi canlının çevresindeki değişiklikleri algılamasını ve hızlı tepki vermesini sağlar. a. Farklı Hayvanlarda

Detaylı

KLONLAMA (the cloning)

KLONLAMA (the cloning) KLONLAMA (the cloning) Klonlama Nedir? Moleküler biyoloji teknikleri kullanarak bir DNA dizisine eş DNA üretmek veya bir hücreden yola çıkarak hücre bölünmesi ile genetik olarak birbirine eş hücre grubunun

Detaylı

İmplantasyon Öncesi Genetik Tanı

İmplantasyon Öncesi Genetik Tanı This information (19) on pre-implantation genetic diagnosis is in Turkish İmplantasyon öncesi Genetik Tanı (İngilizce'si Pre-implantation Genetic Diagnosis) Kalıtsal genetik hastalığı (genetic disorder)

Detaylı

HÜCRE BİYOLOJİSİ DERS NOTLARI

HÜCRE BİYOLOJİSİ DERS NOTLARI HÜCRE BİYOLOJİSİ DERS NOTLARI Doç. Dr. Nurettin YÖREK 1 Hücrenin Temel Yapı Taşları ve Kimyasal Bileşimi Bir hücre içindeki bileşiklerin % 99 undan fazlası başlıca altı elementten meydana gelmiştir. Bu

Detaylı

GEBE BİLGİLENDİRME SINIFI EĞİTİM KİTABI

GEBE BİLGİLENDİRME SINIFI EĞİTİM KİTABI 0 i GEBE BİLGİLENDİRME SINIFI EĞİTİM KİTABI Ankara 2014 i Gebe Bilgilendirme Sınıfı Eğitim Kitabı T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kadın ve Üreme Sağlığı Daire Başkanlığı Ankara, 2014

Detaylı

16.11.2014. Fizyoloji - I. Sindirim Sistemi Ders Notu

16.11.2014. Fizyoloji - I. Sindirim Sistemi Ders Notu 16.11.2014 Fizyoloji - I Sindirim Sistemi Ders Notu Mert Görücü WWW.NOTLARBURADA.NET, KAYSERİ 2015 1 Sindirim Sistemi Ders Notları SİNDİRİM KANALI 1. Ağız 2. Esophagus 3. Mide 4. İnce Bağırsak 5. Kolon

Detaylı

DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ

DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ İnsanlar ve hayvanlar hareket etme özeliğine sahiptirler. Bu hareketlerin büyük bir kısmı besin bulma, düşmanda kaçma, göç etme ve yaşadığı alanı savunma gibi gereksinimlerden

Detaylı

İSTANBUL TÜP BEBEK VE KADIN SAĞLIĞI MERKEZİ

İSTANBUL TÜP BEBEK VE KADIN SAĞLIĞI MERKEZİ İSTANBUL TÜP BEBEK VE KADIN SAĞLIĞI MERKEZİ İstanbul Tüp Bebek ve Kadın Sağlığı Merkezi, tüp bebek ve infertilite tedavileri üzerine özelleşmiş dinamik bir merkezdir. Bizler tüm ekip olarak Küçük bir

Detaylı

KEDİ VE KÖPEK SAĞLIĞI İÇİNDEKİLER. 1.)Bağışıklık Sistemi. Bağışıklık Hastalıkları. 2.)Beslenme. Beslenme Hastalıkları. 3.)Deri.

KEDİ VE KÖPEK SAĞLIĞI İÇİNDEKİLER. 1.)Bağışıklık Sistemi. Bağışıklık Hastalıkları. 2.)Beslenme. Beslenme Hastalıkları. 3.)Deri. KEDİ VE KÖPEK SAĞLIĞI İÇİNDEKİLER 1.)Bağışıklık Sistemi Bağışıklık Hastalıkları 2.)Beslenme Beslenme Hastalıkları 3.)Deri Deri Hastalıkları 4.)Enfeksiyonlar Viral Enfeksiyonlar 5.)Bakteriyel Enfeksiyonlar

Detaylı

This information on (22) Turner Syndrome is in Turkish Turner Sendromu (İngilizce'si Turner syndrome)

This information on (22) Turner Syndrome is in Turkish Turner Sendromu (İngilizce'si Turner syndrome) Turner sendromu nedir? This information on (22) Turner Syndrome is in Turkish Turner Sendromu (İngilizce'si Turner syndrome) Turner sendromu (Turner syndrome), bir eksik kromozomun (chromosome) neden olduğu

Detaylı

Hücre zarının yapısı ile ilgili ilk çalışmalar Charles Ernest Overton (1865-1933, Ġngiliz botanikçi) tarafından 1890 larda yapılmıştır.

Hücre zarının yapısı ile ilgili ilk çalışmalar Charles Ernest Overton (1865-1933, Ġngiliz botanikçi) tarafından 1890 larda yapılmıştır. HÜCRE ZARI Hücre zarının yapısı ile ilgili ilk çalışmalar Charles Ernest Overton (1865-1933, Ġngiliz botanikçi) tarafından 1890 larda yapılmıştır. Yrd.Doç.Dr. Nadim Yılmazer Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : CANLILAR VE HAYAT ÜNİTE 1 : HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM

ÖĞRENME ALANI : CANLILAR VE HAYAT ÜNİTE 1 : HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM ÖĞRENME ALANI : CANLILAR VE HAYAT ÜNİTE 1 : HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM B KALITIM (6 SAAT) 1 Gen 2 Kalıtım ve Kalıtsal Özelliklerin Kazanılması 3 Mendel in Kalıtıma Kazandırdığı Bilgiler ve Mendel Yasaları

Detaylı

08.04.2014 SÜT HAYVANLARI YETİŞTİRİCİLİĞİ

08.04.2014 SÜT HAYVANLARI YETİŞTİRİCİLİĞİ SÜT HAYVANLARI YETİŞTİRİCİLİĞİ 1 Tarım Nedir? Tarım bitkisel ve hayvansal tohum kullanarak üretim yapmaktır. Tarımsal İşletme Nedir? Bitkisel ve/veya hayvansal üretim yapılan işletmedir 2 Tarımsal üretim

Detaylı

SIĞIRLARDA GEBELİĞİN SON DÖNEMİNDE UYGULANAN VİTAMİN E VE SELENYUMUN POSTPARTUM DÖNEM SORUNLARI ÜZERİNE ETKİSİ

SIĞIRLARDA GEBELİĞİN SON DÖNEMİNDE UYGULANAN VİTAMİN E VE SELENYUMUN POSTPARTUM DÖNEM SORUNLARI ÜZERİNE ETKİSİ T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DOĞUM VE JİNEKOLOJİ ANABİLİM DALI VDJ YL- 2013-003 SIĞIRLARDA GEBELİĞİN SON DÖNEMİNDE UYGULANAN VİTAMİN E VE SELENYUMUN POSTPARTUM DÖNEM SORUNLARI

Detaylı

DOĞUMUN RİSKLERİ NELERDİR

DOĞUMUN RİSKLERİ NELERDİR DOĞUM ÇANTASI Gebeliğinizin son ayına girdiğinizde, artık doğum için bir takım hazırlıklar yapmanız gerekmektedir. Daha önceden hazırladığınız çantanızda sizin ve bebeğinizin ihtiyaç duyacağı şu malzemeler

Detaylı