Latek Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Latek Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları"

Transkript

1 Latek Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetçi inceleme raporu

2 İÇİNDEKİLER SAYFA ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU ARA DÖNEM KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU 3 ARA DÖNEM KONSOLİDE ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU... 4 ARA DÖNEM KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR NOT 1 ŞIRKET in ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU NOT 2 KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR NOT 3 BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA NOT 4 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ NOT 5 FİNANSAL BORÇLAR NOT 6 TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR NOT 7 DİĞER ALACAK VE BORÇLAR NOT 8 MADDİ DURAN VARLIKLAR NOT 9 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR NOT 10 KARŞILIKLAR, ŞARTA BAĞLI VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER NOT 11 SATIŞLAR VE SATIŞLARIN MALİYETİ NOT 12 NİTELİKLERİNE GÖRE GİDERLER NOT 13 ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GELİR VE KARLAR NOT 14 HİSSE BAŞINA KAZANÇ NOT 15 İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI NOT 16 DÖVİZ POZİSYONU NOT 17 BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR NOT 18 FİNANSAL TABLOLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEN YA DA FİNANSAL TABLOLARIN AÇIK, YORUMLANABİLİR VE ANLAŞILABİLİR OLMASI AÇISINDAN AÇIKLANMASI GEREKEN DİĞER HUSUSLAR... 32

3 ARA DÖNEM ÖZET FİNANSAL DURUM TABLOSU Cari Dönem İncelemeden Geçmiş (Yeniden Düzenlenmiş) Geçmiş Dönem Denetimden Geçmiş Dipnot Referansları 31 Aralık VARLIKLAR Dönen Varlıklar Nakit ve Nakit Benzerleri Ticari Alacaklar İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar Stoklar Peşin Ödenmiş Giderler Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar Diğer Dönen Varlıklar Duran Varlıklar Maddi Duran Varlıklar Maddi Olmayan Duran Varlıklar Peşin Ödenmiş Giderler Ertelenen Vergi Varlıkları TOPLAM VARLIKLAR İlişikteki dipnotlar aradönem finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 1

4 ARA DÖNEM ÖZET FİNANSAL DURUM TABLOSU (Yeniden Düzenlenmiş) Cari Dönem Geçmiş Dönem İncelemeden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot Referansları 31 Aralık KAYNAKLAR Kısa Vadeli Yükümlülükler Kısa Vadeli Borçlanmalar Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları Diğer Finansal Yükümlülükler - Ticari Borçlar İlişkili Taraflara Ticari Borçlar İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar Diğer Borçlar İlişkili Taraflara Diğer Borçlar İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar Ertelenmiş Gelirler Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler Uzun Vadeli Yükümlülükler Uzun Vadeli Borçlanmalar Diğer Borçlar İlişkili Taraflara Diğer Borçlar Uzun Vadeli Karşılıklar Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü ÖZKAYNAKLAR ( ) ( ) Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar ( ) ( ) Ödenmiş Sermaye Paylara İlişkin Primler / İskontolar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler (32.202) (26.445) -Yabancı Para Çevrim Farkı (32.202) (26.445) Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Aktüeryal Kayıp / Kazanç Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar Karları / (Zararları) ( ) ( ) Net Dönem Karı / (Zararı) (96.648) ( ) KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR - - TOPLAM KAYNAKLAR İlişikteki dipnotlar aradönem finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 2

5 30 HAZİRAN TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem (Yeniden Düzenlenmiş) İncelemeden Geçmiş İncelemeden Geçmiş Hasılat Satışların maliyeti (-) ( ) ( ) - - Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar / Zarar BRÜT KAR / ZARAR Genel yönetim giderleri (-) 12 ( ) ( ) ( ) ( ) Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 13 (46.185) (26.811) - - ESAS FAALİYET KARI / (ZARARI) (84.983) ( ) Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar - - ( ) ( ) FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI ( ) ( ) Finansman Gelirleri Finansman Giderleri (-) ( ) ( ) ( ) ( ) SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI / ZARARI ( ) ( ) Sürdürülen faaliyetler vergi gelir/ (gideri) ( ) ( ) Dönem Vergi Gideri (-) / Geliri (99.219) (62.986) Ertelenmiş Vergi Gideri (-) / Geliri (93.462) ( ) - - SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ (ZARARI) (96.648) ( ) ( ) DÖNEM KARI/(ZARARI) (96.648) ( ) ( ) Dönem Karı / Zararının Dağılımı (96.648) ( ) ( ) - Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ana Ortaklık Payları (96.648) ( ) ( ) Pay Başına Kazanç - Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (0,0024) 0,0005 (0,0380) (0,0330) - Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç Sulandırılmış Pay Başına Kazanç - Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 14 (0,0011) 0,0002 (0,0176) (0,0153) DİĞER KAPSAMLI GELİRLER Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar Yabancı Para Çevirim Farkları (5.757) (64.841) (30.349) DİĞER KAPSAMLI GELİR (VERGİ SONRASI) (5.757) (64.841) (30.349) TOPLAM KAPSAMLI GELİR ( ) (45.202) ( ) ( ) Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı ( ) (45.202) ( ) ( ) Kontrol gücü olmayan paylar Ana ortaklık payları ( ) (45.202) ( ) ( ) Hisse başına kar / (zarar) (0,0011) 0,0002 (0,0176) (0,0153) İlişikteki dipnotlar aradönem finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 3

6 30 HAZİRAN TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU Dipnot referansları Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primi Yabancı Para Çevrim Farkları Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin aktüeryal kayıp/kazanç fonu Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıl Karları/ Zararları Net Dönem Karı/(Zararı) Ana Ortaklık Payları Kontrol gücü olmayan paylar Toplam Dönem başı (1 Ocak ) ( ) Muhasebe politikalarındaki değişikliğin etkisi (Not 2.3) (12.284) Dönem başı (1 Ocak ) (Yeniden düzenlenmiş) ( ) Geçmiş yıllar karlarına transfer ( ) Toplam kapsamlı gelir - - (30.349) (30.349) - (30.349) Net dönem karı/(zararı) ( ) ( ) - ( ) Dönem sonu () (6.934) ( ) ( ) Dönem başı (1 Ocak ) (26.445) ( ) ( ) ( ) - ( ) Muhasebe politikalarındaki değişikliğin etkisi (Not 2.3) (12.284) Dönem başı (1 Ocak ) (Yeniden düzenlenmiş) (26.445) ( ) ( ) ( ) - ( ) Geçmiş yıllar karlarına transfer ( ) Toplam kapsamlı gelir - - (5.757) (5.757) - (5.757) Ortak yönetime sahip bağlı ortaklıkların yeniden değerlemesi Net dönem karı/(zararı) (96.648) (96.648) - (96.648) Dönem sonu ( ) (32.202) ( ) (96.648) ( ) - ( ) İlişikteki dipnotlar aradönem finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 4

7 30 HAZİRAN TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU Notlar Vergi öncesi (zarar)/kar ( ) Amortisman ve itfa payları Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler - - Kıdem tazminatı ve kıdem teşvik karşılığı Diğer karşılıklar - - Faiz gelirleri - (225) Faiz giderleri Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar Zararındaki Paylar İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler (84.228) Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler ( ) - Ticari alacaklardaki artış 6 ( ) - İlişkili taraflardan alacaklardaki artış 15 ( ) - Diğer alacaklardaki artış 7 ( ) Diğer dönen varlıklardaki artış / azalış (68.664) (13.402) Peşin ödenmiş giderlerdeki artış ( ) - Ticari borçlardaki artış / azalış İlişkili taraflara borçlardaki azalış 15 ( ) ( ) Diğer borçlardaki artış Ertelenmiş gelirlerdeki artış Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar azalış Diğer Yükümlülüklerdeki Kısa /Uzun Vadeli artış/(azalış) (4.706) - Ödenen Vergiler Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 8-9 (78.030) - C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI ( ) (12.848) İştirak sermaye artışı - (12.848) Banka kredilerinden sağlanan net nakit Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları ( ) - Ödenen Faiz ( ) - Vergi İadeleri YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ (2.656) D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ ( ) - NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ (79.795) (2.656) E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ İlişikteki dipnotlar aradönem finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 5

8 NOT 1 ŞIRKET in ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Latek Holding Anonim Şirketi ( Şirket veya Ana Ortaklık ) nezdinde, LTK Dış Ticaret A.Ş konsolide edilmiştir ve bundan sonra hep birlikte Şirket olarak ifade edilecektir. Şirket in nihai kontrol gücünü elinde bulunduran ana ortağı Erdoğan Ailesi dir. ve 31 Aralık tarihleri itibariyle Şirket in sermaye ve ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir; 31 Aralık Adı Soyadı Pay Oranı Pay Tutarı Pay Oranı Pay Tutarı Levent Erdoğan 51,39% ,21% Suphi Bülent Erdoğan 13,73% ,26% Murat Uysal 7,88% ,88% Diğer 26,99% ,88% Toplam 100,00% ,00% Şirket e dahil şirketlerin ana faaliyet konuları aşağıdaki gibidir: Latek Holding A.Ş Latek Holding Anonim Şirketi, EVG Yatırım Ortaklığı A.Ş. unvanı ile 22 Mart 2005 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu nun Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları na ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konular ile iştigal etmek üzere İstanbul da kurulmuştur. Şirket in kuruluşu Türk Ticaret Sicil Gazetesi nde 22 Mart 2005 tarihinde yayınlanarak tescil edilmiştir. Şirket 5 Mayıs 2011 tarihinde ünvanını Hedef Mali Yatırımlar Holding A.Ş.olarak değiştirmiş olup Şirket in Hedef Mali Yatırımlar Holding A.Ş olan ünvanı 22 Haziran tarihli Genel Kurulu uyarınca 28 Haziran tarihinde tescil edilmiş ve Latek Holding Anonim Şirketi olarak değişmiştir. Bu çerçevede Şirket in faaliyet konusu değişikliği öncesi faaliyet esasları aşağıdaki gibidir; a) Ortaklık portföyünü oluşturur, yönetir ve gereğinde portföyde değişiklikler yapar, b) Portföy çeşitlemesiyle yatırım riskini, faaliyet alanlarına ve ortaklık durumlarına göre en aza indirecek bir biçimde dağıtır, c) Menkul kıymetlere, mali piyasa ve kurumlara, ortaklıklara ilişkin gelişmeleri sürekli izler ve portföy yönetimiyle ilgili gerekli önlemleri alır, d) Portföyün değerini korumaya ve artırmaya yönelik araştırmalar yapar. Şirket, hisse senetlerini aldığı ortaklıkların herhangi bir şekilde sermayesine ve yönetimine hakim olmak amacı güdemez. (6)

9 NOT 1 ŞIRKET in ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU(devamı) Faaliyet konusu değişikliği sonrası faaliyet esasları aşağıdaki gibidir; Şirket in amaç ve konusu, sermaye şirketlerinin çıkarmış olduğu veya çıkaracağı hisse senetleri ile diğer menkul kıymetlere, nakit, değerli maden ve emtialara yatırım yapmak, kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve yönetimine katılarak bunların yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim meselelerini toplu bir bünye içerisinde değerlendirmek ve ekonomik dalgalanmalara karşı yatırımların güvenliğini artırmak ve böylece bu şirketlerin sağlıklı şekilde ve ekonominin gereklerine uygun olarak gelişmelerini ve devamlılıklarını teminat altına almak, Türkiye içinde ve dışında bulunan her türlü taşınır ve taşınmazlara yatırım yapmak ve işletmek, bu amaçlara uygun ticari, sınai ve mali finansal yatırım girişimlerinde bulunmaktır. Şirket in merkezi İstanbul da olup genel müdürlüğü Ahi Evren Cad. Ata Center İş Merkezi Kat:1 No:4 Maslak/Şişli adresinde bulunmaktadır. Şirket Sermaye Piyasası Kurulu na (SPK) kayıtlıdır ve hisseleri 4 Temmuz 2005 tarihinden beri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (IMKB) de işlem görmektedir. LTK Dış Ticaret Anonim Şirketi(LTK Dış Ticaret ) LTK Dış Ticaret Anonim Şirketi (Bağlı Ortaklık) Latek Kimya ve Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi olarak 27 Aralık 1994 tarihli Ticaret Sicil gazetesinde tescil edilmek suretiyle kurulmuştur. Bağlı ortaklığın ünvanı 14 Ocak 2008 tarihli Ticaret Sicil Gazetesinde tescil edilerek LTK Dış Ticaret Limited Şirketi olarak değişmiş, sonrasında ise 31 Mart 2008 tarihli Ticaret Sicil Gazetesinde tescil edilmek suretiyle nev-i ve ünvanı LTK Dış Ticaret Anonim Şirketi olarak değişmiştir. Faaliyet konusu yurt içinde ve yurt dışında kanunen yasak olmayan her türlü malın ithalatı, ihracatı ve dahili ticaretini yapmaktır. Bağlı ortaklığın merkezi İstanbul da olup adresi Ahi Evren Cad. Ata Center İş Merkezi Kat:1 No:4 Maslak/Şişli dir. LTK Dış Ticaret A.Ş nin Kenya Şubesinin adresi ise LR 209/411 Mombassa Road PO Box Nairobi dir. tarihi itibariyle Şirket in personel sayısı 9 kişidir. (31 Aralık : 13 kişi) Finansal Tabloların Onaylanması Konsolide finansal tablolar yayınlanmak üzere 26 Ağustos tarihinde Latek Holding A.Ş nin Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır. Böyle bir niyet olmamakla beraber, Genel Kurul in Şirket yönetiminin ve bazı düzenleyici organların yasal mevzuata göre düzenlenmiş finansal tabloları yayınladıktan sonra değiştirmeye yetkileri vardır. (7)

10 NOT 2 KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR 2.1. Ara dönem özet konsolide finansal tabloların sunumuna ilişkin temel esaslar Uygulanan finansal raporlama standartları İlişikteki ara dönem konsolide finansal tablolar Sermaye Piyasası Kurulu nun ( SPK ) 13 Haziran tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Seri II, 14.1 nolu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ( Tebliğ ) hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup Tebliğin 5. Maddesine göre Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ( KGK ) tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları nı / Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumları ( TMS/TFRS ) esas alınmıştır. Şirket, tarihinde sona eren ara döneme ilişkin finansal tablolarını Türkiye Muhasebe Standardı No.34 Ara Dönem Finansal Raporlama ya uygun olarak hazırlamıştır. Şirket in ara dönem özet finansal tabloları yıl sonu finansal tablolarını içermesi gerekli olan açıklama ve dipnotların tamamını içermemektedir ve bu sebeple Şirket in 31 Aralık tarihli konsolide finansal tabloları ile beraber okunmalıdır. SPK, 17 Mart 2005 tarihinde almış olduğu bir kararla, Türkiye de faaliyette bulunan ve finansal tablolarını SPK Finansal Raporlama Standartları na uygun olarak hazırlayan Şirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibarengeçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasının gerekli olmadığını ilan etmiştir. Dolayısıyla finansaltablolarda, 1 Ocak 2005 tarihinden başlamak kaydıyla, UMSK tarafından yayımlanmış UMS 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama standardı uygulanmamıştır. Ara dönem özet konsolide finansal tablolar KGK tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları na göre Şirket in durumunu layıkıyla arz edebilmek için bir takım düzeltme ve sınıflandırma değişikliklerine tabi tutularak hazırlanmıştır. (Not.2.3) 2.2 İşlevsel ve raporlama para birimi Ara dönem özet konsolide finansal tablolar ana şirketin işlevsel ve raporlama para birimi olan TL cinsinden sunulmuştur. Şirket ve Türkiye de kayıtlı olan bağlı ortaklıkları ve iştirakleri muhasebe kayıtlarını ve finansal tablolarını TL cinsinden Türk Ticaret Kanunu, vergi mevzuatı ve Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılmış tekdüzen muhasebe planına uygun olarak hazırlamaktadır. Latmar Shipping Trading and SA'nın fonksiyonel para birimi ABD Doları'dır. İştirakin bilanço kalemleri, TMS 21 uyarınca, dönem sonu kuru (1 ABD Doları:1,9248 TL) (31 Aralık : 1,7826), gelir tablosu kalemleri ise dönem ortalama kuru (1 ABD Doları: 1,8087 ) ( : 1,7933) kullanılarak TL'ye çevrilmiştir. LTK Dış Ticaret in Kenya da faaliyet gösteren şubesinin fonksiyonel para birimi Kenya Şilingi dir. Bilanço kalemlerinin dönem sonu kuru, gelir tablosu kalemlerinin ise ortalama kur kullanılarak TL'ye çevriminden doğan fark özkaynaklar içinde "yabancı para çevrim farkları" olarak muhasebeleştirilmiştir Karşılaştırmalı bilgiler ve önceki dönem tarihli finansal tabloların yeniden düzenlenmesi Finansal durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Şirket in cari dönem konsolide finansal tabloları önceki dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmaktadır. Cari dönem konsolide finansal tabloların sunumu ile uygunluk sağlanması açısından karşılaştırmalı bilgiler gerekli görüldüğünde yeniden düzenlenir veya sınıflandırılır. (8)

11 NOT 2 KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) Önceki dönemlere ilişkin konsolide finansal tablolara yapılan sınıflamalar a)ums 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar standardında yapılan ve 1 Ocak tarihinden itibaren geçerli olan değişiklik çerçevesinde şirket çalışanlarına sağlanan faydalar altında muhasebeleştirilen kıdem tazminatı yükümlülüğüne ilişkin 1 Ocak 2011 ve tarihinden sonraki dönemlere ait aktüeryal kayıp/kazanç tutarları kümülatif olarak tespit edilebilmiş ve 1 Ocak tarihli konsolide bilançoda geçmiş yıl kar/zararlarından çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin fon hesabına sınıflanmıştır. 1 Ocak 2011 tarihinden önceki dönemlere ilişkin aktüeryal kayıp/kazanç tutuarlarını tespit etmek mümkün olmadığından bu tarihten önceki dönemler isabet eden aktüeryal kayıp/kazanç tutarları fon hesabına sınıflanmamıştır. b) SPK nın 7 Haziran tarih ve 20/670 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği kapsamında giren sermaye piyasası kurumları için 31 Mart tarihinden sonra sona eren ara dönemlerden itibaren yürürlüğe giren finansal tablo örneklerı ve kullanım rehberi yayınlanmıştır. Yürürlüğe giren bu formatlar uyarınca Şirket in finansal durum tablosu ve kar ve zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunda çeşitli sınıflamalar yapılmıştır. Şirket in 31 Aralık tarihli finansal durum tablosunda yapılan sınıflamalar aşağıdaki gibidir; -Diğer Dönen Varlıklar grubu hesabında gösterilen TL tedarikçilere verilen avanslar ve TL gelecek aylar ait peşin ödenen giderler, Peşin Ödenmiş Giderler hesabı grubuna, -Kısa Vadeli Diğer Alacaklar hesap grubunda gösterilen TL devreden KDV Diğer Dönen Varlıklar grubuna, -Diğer Dönen Varlıklar hesap grubunda gösterilen 84 TL peşin ödenen vergiler, Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar grubuna, -Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler hesap grubunda gösterilen TL personele borçlar, Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar grubuna, -Kısa Vadeli Diğer Borçlar hesap grubunda gösterilen TL alınan sipariş avansları, Ertelenmiş Gelirler hesabına, -Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler hesap grubunda bulunan TL ödenecek vergi ve fonlar ve TL ödenecek sosyal güvenlik kesintileri, Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar grubuna sınıflanmıştır. --Uzun vadeli yükümlülükler hesabında bulunan TL Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları hesabına sınıflanmıştır. (9)

12 NOT 2 KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 2.4. Uygulanan konsolidasyon esasları: Bilanço tarihleri itibariyle Ana Ortaklık nezdinde konsolide edilen bağlı ortaklığın unvanı ve Şirket in bu ortaklıktaki etkin hisse oranı aşağıda gösterilmiştir: Konsolide edilen şirket Ülke 31 Aralık Oy Etkinlik Oy Etkinlik Oy hakkı oranı hakkı oranı hakkı Etkinlik oranı LTK Dış Ticaret A.Ş. Türkiye 99,99% 99,99% 99,99% 99,99% 32,00% 32,00% Şirket 25 Ekim 2011 tarihinde LTK Dış Ticaret in %32 hissesini TL ye satın almıştır ve söz konusu iştiraki 31 Aralık 2011 tarihli mali tablolarında özsermayeden pay alma metoduna göre muhasebeleştirmiştir. Ancak 6 Temmuz tarihinde Şirket, LTK Dış Ticaret A.Ş nin geri kalan %67,99 inu TL ye satın almış ve ortaklık payı %99,99 a çıkmış ve bu tarihten itibaren LTK Dış Ticaret i tam konsolidasyon metoduna göre muhasebeleştirmiştir. LTK Dış Ticaret ve Latek Holding in Levent Erdoğan tarafından kontrol ediliyor olması nedeniyle her iki şirket ortak yönetim altında yer alan şirketler olarak değerlendirilmiş ve tutar özsermaye altında ortak yönetime sahip bağlı ortaklık alımı kalemi altında muhasebeleştirilmiştir. Şirket in, doğrudan ya da dolaylı olarak faaliyetlerinde kontrol sahibi olduğu şirketler konsolide edilmiştir. Kontrol Şirket in şirketin nihai hisselerinin yarısından fazlasına doğrudan ya da bağlı ortaklıkları aracılığıyla dolaylı olarak sahip olmasıyla ortaya çıkar. Şirket aşağıdaki hususların varlığı halinde de nihai hisselerine sahip olduğu şirketlerde kontrol sahibidir: a) bir anlaşma çerçevesinde şirketin finansal ve operasyonel politikalarını yurütme gücünün varlığı halinde; veya, b) yönetim kurulu veya benzeri yönetim birimi üyelerinin çoğunluğunu atama veya uzaklaştırma gücünün varlığı halinde veya, c) yönetim kurulu veya benzeri yönetim birimi toplantılarında oy çoğunluğuna sahip olma durumunda, İlişikteki konsolide finansal tabloların hazırlanmasında kullanılan konsolidasyon esasları aşağıdaki gibidir: (i) (ii) (iii) bağlı ortaklıkların bilançoları ve gelir tabloları tek tek ve her kalem bazında konsolide edilmiştir. Bununla beraber Şirket in sahip olduğu yatırımın taşınan değeri ilgili özsermaye kalemleriyle netleştirilmiştir. Latek Lojistik ve bağlı ortaklıklar arasındaki Şirket içi işlemler ve bakiyelerin etkileri ile bu işlemlerle ilgili bilançolarda kalan kâr marjları konsolidasyonda elimine edilmiştir. bağlı ortaklıklar, kontrol yetkisinin Şirket a geçtiği tarihten, elden çıkarıldığı ya da kontrolün Şirket dışına çıktığı tarihe kadar konsolidasyona dahil edilmiştir. Bağlı ortaklıkların finansal tabloları, ana ortaklık finansal tabloları ile aynı raporlama döneminde ve tutarlı muhasebe politikaları uygulanarak hazırlanmıştır. bağlı ortaklıkların net varlıklarındaki kontrol gücü olmayan hissedarlarının hisseleri konsolide bilanço ve konsolide gelir tablosunda kontrol gücü olmayan paylar olarak ayrı bir şekilde gösterilmiştir. (10)

13 NOT 2 KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 2.4. Uygulanan konsolidasyon esasları: (devamı) Bağlı ortaklıktaki zararlar, ters bakiye ile sonuçlansa bile, kontrol gücü olmayan paylara aktarılır. Kontrol kaybı olmaksızın, Şirket in bağlı ortaklığa ait sahiplik paylarında meydana gelen değişiklikler özkaynak işlemleri olarak muhasebeleştirilir. Şirket payının ve kontrol gücü olmayan payların defter değeri, bağlı ortaklığa ait ilgili paylardaki değişiklikleri yansıtmak amacıyla düzeltilir. Kontrol gücü olmayan paylardaki değişim ile ödenen veya alınan bedelin gerçeğe uygun değeri arasındaki fark doğrudan özkaynak içinde muhasebeleştirilir. Bilanço tarihleri itibariyle iştiraklerin unvanı ve Şirket in bu iştiraklerdeki etkin hisse oranı aşağıda gösterilmiştir: İştirak edilen şirket Ülke 31 Aralık Oy Etkinlik hakkı oranı Oy hakkı Etkinlik oranı Latmar Denizcilik Ticaret A.Ş Türkiye 40% 40% 40% 40% Latmar Shipping Trading S.A Marshall Adaları 40% 40% 40% 40% Latek Liman Hizmetleri A.Ş Türkiye 38% 38% 38% 38% LTK Depolama Hizmetleri San.ve Tic.A.Ş Türkiye 24% 24% 24% 24% 2.5. Netleştirme Finansal varlık ve yükümlülükler, netleştirmeye yönelik yasal bir hakka ve yaptırım gücüne sahip olunması ve söz konusu varlık ve yükümlülükleri net bazda veya eş zamanlı tahsil etme/ödeme niyetinin olması durumunda bilançoda netleştirilerek gösterilmektedir Muhasebe Politikaları ve Tahminlerindeki Değişiklikler ve Hatalar Finansal tabloların hazırlanmasında şirket yönetiminin, raporlanan varlık ve yükümlülük tutarlarını etkileyecek, bilanço tarihi itibari ile vukuu muhtemel yükümlülük ve taahhütleri ve raporlama dönemi itibariyle gelir ve gider tutarlarını belirleyen varsayımlar ve tahminler yapması gerekmektedir. Gerçekleşmiş sonuçlar tahminlerden farklı olabilmektedir. Tahminler düzenli olarak gözden geçirilmekte, önemli sapmaların varlığı durumunda gerekli düzeltmeler yapılmakta ve gerçekleştikleri dönemde gelir tablosuna yansıtılmaktadırlar. Şirket in cari yıl içerisinde muhasebe tahminlerinde önemli bir değişiklik olmamıştır. (11)

14 NOT 2 KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 2.7. İlişkili taraflar a) Bir kişi veya bu kişinin yakın ailesinin bir üyesi, aşağıdaki durumlarda Şirket ile ilişkili sayılır. Söz konusu kişinin, (i) (ii) (iii) Şirket üzerinde kontrol veya müşterek kontrol gücüne sahip olması durumunda, Şirket üzerinde önemli etkiye sahip olması durumunda, Şirket in veya Şirket in bir ana ortaklığının kilit yönetici personelinin bir üyesi olması durumunda. b) Aşağıdaki koşullardan herhangi birinin mevcut olması halinde işletme Şirket ile ilişkili sayılır: (i) İşletme ve Şirket in aynı grubun üyesi olması halinde. (ii) İşletmenin, diğer işletmenin (veya diğer işletmenin de üyesi olduğu bir grubun üyesinin) iştiraki ya da iş ortaklığı olması halinde. (iii) Her iki işletmenin de aynı bir üçüncü tarafın iş ortaklığı olması halinde. (iv) İşletmelerden birinin üçüncü bir işletmenin iş ortaklığı olması ve diğer işletmenin söz konusu üçüncü işletmenin iştiraki olması halinde. (v) İşletmenin, Şirket in ya da Şirket ile ilişkili olan bir işletmenin çalışanlarına ilişkin olarak işten ayrılma sonrasında sağlanan fayda plânlarının olması halinde. Şirket in kendisinin böyle bir plânının olması halinde, sponsor olan işverenler de Şirket ile ilişkilidir. (vi) İşletmenin (a) maddesinde tanımlanan bir kişi tarafından kontrol veya müştereken kontrol edilmesi halinde. (vii) (a) maddesinin (i) bendinde tanımlanan bir kişinin işletme üzerinde önemli etkisinin bulunması veya söz konusu işletmenin (ya da bu işletmenin ana ortaklığının) kilit yönetici personelinin bir üyesi olması halinde. İlişkili taraflarla yapılan işlem, ilişkili taraflar arasında kaynaklarının, hizmetlerin ya da yükümlülüklerin bir bedel karşılığı olup olmadığına bakılmaksızın transferidir Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ndaki değişiklikler Yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar tarihi itibariyle sona eren ara hesap dönemine ait ara dönem özet konsolide finansal tabloların hazırlanmasında esas alınan muhasebe politikaları aşağıda özetlenen 1 Ocak tarihi itibariyle geçerli yeni ve değiştirilmiş TFRS standartları ve TFRYK yorumları dışında önceki yılda kullanılanlar ile tutarlı olarak uygulanmıştır. Bu standartların ve yorumların Şirket in mali durumu ve performansı üzerindeki etkileri ilgili paragraflarda açıklanmıştır. 1 Ocak tarihinden itibaren geçerli olan yeni standart, değişiklik ve yorumlar aşağıdaki gibidir: - TFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar Finansal Varlık ve Borçların Netleştirilmesi (Değişiklik), Değişiklik sadece açıklama esaslarını etkilemektedir ve Şirket in finansal durumu veya performansı üzerinde bir etkisi olmamıştır. - TMS 1 Finansal Tabloların Sunumu (Değişiklik) Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu Unsurlarının Sunumu Değişiklik sadece sunum esaslarını etkilemiştir ve Şirket in finansal durumu veya performansı üzerinde bir etkisi olmamıştır. (12)

15 NOT 2 KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) - TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar (Değişiklik) Standartta yapılan değişiklik kapsamında birçok konuya açıklık getirilmiş veya uygulamada değişiklik yapılmıştır. Yapılan birçok değişiklikten en önemlileri tazminat yükümlülüğü aralığı mekanizması uygulamasının kaldırılması, tanımlanmış fayda planlarında aktüeryal kar/zararının diğer kapsamlı gelir altında yansıtılması ve kısa ve uzun vadeli personel sosyal hakları ayrımının artık personelin hak etmesi prensibine göre değil de yükümlülüğün tahmini ödeme tarihine göre belirlenmesidir. Şirket, aktüeryal kazanç/kayıplarını bu değişiklik öncesi gelir tablosunda muhasebeleştirmekteydi. Aktüeryal kazanç/kaybın diğer kapsamlı gelir altında muhasebeleştirilmesi sonucu oluşan değişikliğin Şirket in finansal durumu ve performansı üzerindeki etkisi geçmişe dönük olarak Not 2.3 de açıklanmıştır. - TMS 27 Bireysel Finansal Tablolar (Değişiklik) TFRS 10 nun ve TFRS 12 nin yayınlanmasının sonucu olarak, KGK TMS 27 de de değişiklikler yapmıştır. Yapılan değişiklikler sonucunda, artık TMS 27 sadece bağlı ortaklık, müştereken kontrol edilen işletmeler ve iştiraklerin bireysel finansal tablolarda muhasebeleştirilmesi konularını içermektedir. Söz konusu değişikliğin Şirket in finansal durumunu veya performansı üzerinde bir etkisi olmamıştır. - TMS 28 İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar (Değişiklik) TFRS 11 in ve TFRS 12 nin yayınlanmasının sonucu olarak, KGK TMS 28 de de değişiklikler yapmış ve standardın ismini TMS 28 İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar olarak değiştirmiştir. Yapılan değişiklikler ile iştiraklerin yanı sıra, iş ortaklıklarında da özkaynak yöntemi ile muhasebeleştirme getirilmiştir. Söz konusu standardın Şirket in finansal durumu veya performansı üzerinde hiçbir etkisi olmamıştır. - TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar, TFRS 10 - TMS 27 Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar Standardının konsolidasyona ilişkin kısmının yerini almıştır. Hangi şirketlerin konsolide edileceğini belirlemede kullanılacak yeni bir kontrol tanımı yapılmıştır. Mali tablo hazırlayıcılarına karar vermeleri için daha fazla alan bırakan, ilke bazlı bir standarttır. Söz konusu standardın Şirket in finansal durumu veya performansı üzerinde hiçbir etkisi olmamıştır. TFRS 11 Müşterek Düzenlemeler, Standart müşterek yönetilen iş ortaklıklarının ve müşterek faaliyetlerin nasıl muhasebeleştirileceğini düzenlemektedir. Yeni standart kapsamında, artık iş ortaklıklarının oransal konsolidasyona tabi tutulmasına izin verilmemektedir. Söz konusu standardın Şirket in finansal durumu veya performansı üzerinde hiçbir etkisi olmamıştır. - TFRS 12 Diğer İşletmelerdeki Yatırımların Açıklamaları, TFRS 12 iştirakler, iş ortaklıkları, bağlı ortaklıklar ve yapısal işletmelere ilişkin verilmesi gereken tüm dipnot açıklama gerekliklerini içermektedir. Ara dönemdeki önemli olaylar ve işlemler nedeniyle verilmesi gereken açıklamalar dışında, yeni standart kapsamında yapılması gereken açıklamaların hiçbiri ara dönemler için geçerli değildir. - TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değerin Ölçümü, Yeni standart gerçeğe uygun değerin TFRS kapsamında nasıl ölçüleceğini açıklamakla beraber, gerçeğe uygun değerin ne zaman kullanılabileceği ve/veya kullanılması gerektiği konusunda bir değişiklik getirmemektedir. Tüm gerçeğe uygun değer ölçümleri için rehber niteliğindedir. Yeni standart ayrıca, gerçeğe uygun değer ölçümleri ile ilgili ek açıklama yükümlülükleri getirmektedir. Yeni açıklamaların sadece TFRS 13 ün uygulamaya başlandığı dönemden itibaren verilmesi gerekmektedir. Söz konusu açıklamaların finansal araçlara ilişkin olanlarının bazılarının TMS A (j) uyarınca ara dönem özet finansal tablolarda da sunulması gerekmektedir. Söz konusu standardın Şirket in ara dönem özet finansal tabloları üzerinde hiçbir etkisi olmamıştır. (13)

Latek Holding Anonim Şirketi (Eski Adıyla Hedef Mali Yatırımlar Holding A.Ş.)

Latek Holding Anonim Şirketi (Eski Adıyla Hedef Mali Yatırımlar Holding A.Ş.) Latek Holding Anonim Şirketi (Eski Adıyla Hedef Mali Yatırımlar Holding A.Ş.) 1 Ocak- 31 Mart 2013 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar İÇİNDEKİLER ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE BİLANÇO ARA

Detaylı

Latek Holding Anonim Şirketi (Eski Adıyla Hedef Mali Yatırımlar Holding A.Ş.)

Latek Holding Anonim Şirketi (Eski Adıyla Hedef Mali Yatırımlar Holding A.Ş.) Latek Holding Anonim Şirketi (Eski Adıyla Hedef Mali Yatırımlar Holding A.Ş.) 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER

Detaylı

Tuna Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı

Tuna Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Tuna Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı 1 Ocak-30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar ve ı İÇİNDEKİLER SAYFA Ara dönem özet finansal durum tablosu... 2-3

Detaylı

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Metro Menkul Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu na, Giriş 1. Metro Menkul

Detaylı

AVRASYA TERMİNAL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

AVRASYA TERMİNAL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU AVRASYA TERMİNAL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 TARİHLİ YILA AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA

Detaylı

INVEST- AZ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE

INVEST- AZ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE INVEST- AZ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Invest-AZ Menkul Değerler

Detaylı

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. 31 Mayıs 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. 31 Mayıs 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler Sayfa Konsolide finansal tablolar hakkında denetim raporu 1-3 Konsolide finansal durum

Detaylı

INVEST- AZ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK - 30 EYLÜL 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE

INVEST- AZ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK - 30 EYLÜL 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE INVEST- AZ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK - 30 EYLÜL 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI INVEST-AZ MENKUL DEĞERLER A.Ş. İNCELEMEDEN

Detaylı

IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Işıklar Enerji ve Yapı Holding Anonim Şirketi

Detaylı

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotları İçindekiler Sayfa Finansal Tablolar Hakkında

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 01.01.2013 31.12.2013 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tabloları ve Bağımsız Denetim Raporu İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Detaylı

Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Eski ünvanıyla Deniz Yatırım Ortaklığı A.Ş.) ve Bağlı Ortaklığı

Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Eski ünvanıyla Deniz Yatırım Ortaklığı A.Ş.) ve Bağlı Ortaklığı Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Eski ünvanıyla Deniz Yatırım Ortaklığı A.Ş.) ve Bağlı Ortaklığı 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Deniz Gayrimenkul

Detaylı

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler Sayfa Bağımsız denetim raporu 1 2 Konsolide finansal durum tablosu

Detaylı

HEDEF MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2012 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI

HEDEF MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2012 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI HEDEF MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2012 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI İçindekiler Sayfa Özet Bilançolar 1-2 Özet Kapsamlı Gelir Tabloları 3-4 Özet Özsermaye Değişim

Detaylı

TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2014 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir) Sınırlı Denetimden Bağımsız Denetim'den Geçmiş Geçmiş Dipnot Cari

Detaylı

GSD Denizcilik Gayrimenkul Đnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

GSD Denizcilik Gayrimenkul Đnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi GSD Denizcilik Gayrimenkul Đnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 2013 tarihinde sona eren altı aylık ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve inceleme raporu Đçindekiler Sayfa Konsolide

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER FİNANSAL DURUM TABLOSU KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU NAKİT AKIM TABLOSU FİNANSAL

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER FİNANSAL DURUM TABLOSU KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU NAKİT AKIM TABLOSU FİNANSAL

Detaylı

Tümosan Motor ve Traktör Sanayi Anonim Şirketi

Tümosan Motor ve Traktör Sanayi Anonim Şirketi Tümosan Motor ve Traktör Sanayi Anonim Şirketi 1 Ocak- 31 Aralık 2013 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. İçindekiler Sayfa Bağımsız denetim

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Aralık 2013 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Aralık 2013 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Aralık 2013 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler Sayfa Finansal tablolar hakkında bağımsız denetim raporu... 1-2 Finansal

Detaylı

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER FİNANSAL DURUM TABLOSU KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU

Detaylı

EURO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

EURO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER FİNANSAL DURUM TABLOSU KAR VEYA ZARAR TABLOSU DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU NAKİT AKIM TABLOSU

Detaylı

İhlas Gazetecilik Anonim Şirketi. 01.01 31.12.2013 Hesap Dönemine Ait Finansal Tabloları ve Bağımsız Denetim Raporu

İhlas Gazetecilik Anonim Şirketi. 01.01 31.12.2013 Hesap Dönemine Ait Finansal Tabloları ve Bağımsız Denetim Raporu İhlas Gazetecilik Anonim Şirketi 01.01 31.12.2013 Hesap Dönemine Ait Finansal Tabloları ve Bağımsız Denetim Raporu İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. nin 01 Ocak - 31 Aralık 2013 Hesap Dönemine Ait Bağımsız Denetim

Detaylı

1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU

1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU İÇİNDEKİLER 1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU... 1 2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR... 2 3. İŞLETME BİRLEŞMELERİ... 17 4. İŞ ORTAKLIKLARI... 17 5. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA...

Detaylı

Ford Otomotiv Sanayi Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Aralık 2013 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

Ford Otomotiv Sanayi Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Aralık 2013 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Ford Otomotiv Sanayi Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Aralık 2013 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler Sayfa Bağımsız denetim raporu... 1-2 Finansal durum tablosu... 3-4

Detaylı

Neova Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 tarihi itibariyle sona eren ara hesap dönemine ait finansal tablolar raporu

Neova Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 tarihi itibariyle sona eren ara hesap dönemine ait finansal tablolar raporu sona eren ara hesap dönemine ait finansal tablolar raporu İçindekiler Sayfa Bilanço 3-7 Gelir tablosu 8-9 Nakit akış tablosu 10 Öz sermaye değişim tablosu 11 Finansal tablolara ilişkin dipnotlar 12 67

Detaylı

Utopya Turizm İnşaat İşletmecilik Ticaret Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı

Utopya Turizm İnşaat İşletmecilik Ticaret Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı Utopya Turizm İnşaat İşletmecilik Ticaret Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 1 Ocak 30 Haziran 2014 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotları ARA DÖNEM KONSOLİDE FİNANSAL TABOLARA

Detaylı

Pergamon Status Dış Ticaret Anonim Şirketi

Pergamon Status Dış Ticaret Anonim Şirketi Pergamon Status Dış Ticaret Anonim Şirketi 31.12.2014 Hesap Dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tablolar ve Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ

Detaylı

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı özet konsolide finansal tablolar ve sınırlı bağımsız denetim raporu Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 1 Ocak - 30 Haziran 2014 ara dönem

Detaylı

Utopya Turizm İnşaat İşletmecilik Ticaret Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı

Utopya Turizm İnşaat İşletmecilik Ticaret Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı Utopya Turizm İnşaat İşletmecilik Ticaret Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 1 Ocak 31 Mart 2014 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipntoları 31 MART 2014 VE 31 ARALIK 2013TARİHLİ KONSOLİDEBİLANÇOLAR

Detaylı