Sayın Üyemiz; Kefil göstermeden yapacağınız İKRAZ başvurunuzun en kısa zamanda olumlu olarak sonuçlanması için, İkraz İstek Form ve Taahhütnamesinin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sayın Üyemiz; Kefil göstermeden yapacağınız İKRAZ başvurunuzun en kısa zamanda olumlu olarak sonuçlanması için, İkraz İstek Form ve Taahhütnamesinin"

Transkript

1 Sayın Üyemiz; Kefil göstermeden yapacağınız İKRAZ başvurunuzun en kısa zamanda olumlu olarak sonuçlanması için, İkraz İstek Form ve Taahhütnamesinin düzenlenmesi ile ilgili örnek çalışma bilgilerinize sunulmuştur.

2 T.C İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM SANDIĞI İKRAZ İSTEK FORM VE TAAHHÜTNAMESİ ÖRNEK TABLO 1.Adım:İKRAZ talebinde bulunan üyemiz kendisine ait banka bilgilerini eksiksiz olarak dolduracaktır. Başvuru formundaki soyadınız ile hesabınızdaki soyadınız uyuşmadığı takdirde banka, paranızın aktarımını gerçekleştirememektedir. Banka Adı Şube Adı Şube Kodu Banka Hesabı İBAN Numarası X Bankası Y Şubesi Şube Kodu T R Türü İkraz ( X ) Evlilik İkrazı ( ) Sağlık İkrazı ( ) Özel Günler İkrazı ( ) 2.Adım:Kullanılacak İKRAZIN türü doğru bölüme işaretlenmelidir. 3.Adım: Kullanılacak İKRAZIN vadesi doğru bölüme işaretlenmelidir. İKRAZ Vade 12 Ay ( ) 24 Ay ( ) 36 Ay ( ) 48 Ay (X) 12 Ay ( ) 12 Ay ( ) 24 Ay ( ) 12 Ay ( ) 4.Adım: Talep edilen miktar doğru kutucuğa yazılmalıdır. Tutar (Net) TL

3 T.C İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM SANDIĞI İKRAZ İSTEK FORM VE TAAHHÜTNAMESİ ÖRNEK TABLO 5.Adım: İKRAZ talebinde bulunan üye kişisel bilgilerini eksiksiz olarak yan taraftaki gibi dolduracaktır. BORÇLU Adı - Soyadı A**** G*** T.C. Kimlik 1********** Numarası Personel 1***** Saymanlık No Kurum Sicil No 1*** Emekli Sicil No 1******* E - Posta Adresi Ev / İş Tel Cep Tel İş Adresi ****** ****** 0 5** 1****** A***** İlkokulu Ata Mah.Önder Sok. No:1 Çankaya/Ankara Ev Adresi Çiçek Mah. Gül Sok. Bahçe Apt. No:12/4 Çankaya/Ankara

4 6.Adım: Daire amirinin Adı Soyadı-Unvanı - Mührü ve Islak İmzası form üzerinde ONAY bölümünde yer alacaktır. 7.Adım: Daire amiri olarak formu onaylayacak kişi üyelerimizin bir üst sicil amiri olacaktır. Üyemiz kurum amiri olarak görev yapsa bile kendi formlarını onaylamayacak, bir üst sicil amirine onaylatacaktır. 8.Adım: ONAY bölümü üyemizin kadrosunun bulunduğu yerdeki daire amiri tarafından onaylanacaktır. T.C İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM SANDIĞI İKRAZ İSTEK FORM VE TAAHHÜTNAMESİ ÖRNEK TABLO ONAY Borçlu bilgilerinin doğru olduğunu ve imzasının borçluya ait olduğunu, tasdik ederim. DAİRE AMİRİ Borçlunun bir üst sicil amiri olması. ADI - SOYADI : UNVANI : M****** Y***** Islak İmza Mühür 9.Adım: Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapan üyemiz daire amiri bölümünü Gerçekleştirme Görevlilerine onaylatabilirler. 11.Adım: Form üzerindeki imzaların ISLAK imza olması gerekmektedir. 10.Adım: Daire amiri yerine ve adına onay olmayacak; daire amiri yerine vekalet eden bir kişi var ise, vekil kendi adınısoyadını-unvanını ve vekaletini belirterek onaylayacaktır.

5 12.Adım: İKRAZ talebinde bulunan üye profesyonel sendikacı olarak görev yapıyorsa(maaşı sendika tarafından ödeniyorsa) daire amiri ONAY bölümü şube başkanı tarafından onaylanacaktır. T.C İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM SANDIĞI İKRAZ İSTEK FORM VE TAAHHÜTNAMESİ ÖRNEK TABLO Borçlu bilgilerinin doğru olduğunu ve imzasının borçluya ait olduğunu, tasdik ederim. Islak İmza Mühür DAİRE AMİRİ ONAY Borçlunun bir üst sicil amiri olması. ADI - SOYADI : UNVANI : M****** Y***** 13.Adım: İKRAZ talebinde bulunan üye sendikada şube başkanı olarak görev yapıyorsa daire amiri ONAY bölümü Genel Merkezdeki üst amir tarafından onaylanacaktır.

6 Yukarıda talep ettiğim ikrazı,belirlediğim vade ve miktarda, beyan ve doğruluğunu kabul ettiğim banka hesabıma İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Genel Müdürlüğü (İLKSAN) tarafından havale edilmesini; İKRAZ YÖNETMELİĞİ gereğince, İkraza uygulanacak faiz oranını (Evlilik İkrazı Hariç), toplam faizli borç tutarı üzerinden adıma Kredi Hayat Sigortası / Kefalet Sigortası yapılmasını ve Sigorta prim tutarını (Sağlık İkrazı Hariç), gönderilecek havaleye ilişkin havale masrafını, ikrazın Damga Vergisini adıma gönderilecek ikrazdan peşin olarak tahsil edilmesini, Evlilik İkrazı talep etmem halinde ise Aidat Ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği nin 5 inci maddesi uyarınca almaya hak kazandığım Evlenme yardımından feragat ettiğimi borçlu sıfatıyla kabul ettim. İş bu borcuma ait taksit tutarını bağlı bulunduğum merkez saymanlığına İLKSAN tarafından bildirilerek her ay almakta olduğum maaş, ek ders ücreti, ikramiye ve her türlü alacağım maaşım üzerinde haciz olsa dahi kesilmesini, kesinti yapılamaması halinde bizzat ödemeyi, tayin durumunda saymanlık numaramı atanmış olduğum görev yerindeki mutemet e ve İLKSAN a, üyelikten ayrılmam halinde ise yeni adres ve görev yerini İLKSAN a bildirmeyi, İLKSAN dan doğabilecek Sosyal yardım ve diğer alacaklarımın ikraz borcuma mahsup edileceğini, söz konusu borcun teminatı olarak çalıştığım kuruluştan alacağım tüm maaş, ek ders ücreti, ikramiye, temettü ve hür türlü alacaklarımın toplamı üzerinde İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Genel Müdürlüğünün rehin ve mahsup hakkı bulunduğunu; Ayrıca; görevde iken almış olduğum İkrazın taksit ödemeleri maaşımdan kesilmeye devam ederken emekliye ayrılmam halinde,ilksan dan alacağım Sosyal Yardımların ikraz borcumu karşılamaması durumunda, taksitleri düzenli olarak her ay İLKSAN ın banka hesabına yatıracağımı, taksitleri zamanında ödemediğim takdirde herhangi bir duyuru ve tebligata hacet kalmaksızın ikraz taksitlerimin Emekli Sandığından alacağım emekli maaşımdan her ay düzenli olarak kesilerek İLKSAN hesaplarına aktarılmasını veya icra dairelerince emekli maaşıma haciz konulmasını, İkraz borcumu yukarıda belirtilmiş olan vade ve miktarlarda aksatmadan, borçlu olarak ödeyeceğimi, bir taksitinin tarafımdan ödenmemesi halinde, borcumun muaccel hale geleceğini, bu durumda borcumun tamamının 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü hakkındaki kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı, yargılama gideri ve diğer giderlerle birlikte ödeyeceğimi, ihtilaf halinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkili olacağını borçlu sıfatı ile beyan, kabul ve taahhüt ederim.... /. / 2013 İKRAZ kullanacak üyemiz, daire amiri huzurunda, Adını Soyadını başvuru tarihini yazıp formu imzalayacaktır. BORÇLU : Adı- Soyadı : İmza :

7 BU BÖLÜME İKRAZ KULLANACAK ÜYE ADRESİNİ, TELEFON BİLGİLERİNİ VE GÜNÜN TARİHİNİ YAZACAKTIR. BU BÖLÜMÜ İKRAZ KULLANACAK ÜYE ADINI VE SOYADINI YAZARAK İMZALAYACAKTIR.

8 İKRAZ KEFALET SİGORTA FORMU İLKSAN dan İkraz kullanan ve kefil yerine Kefalet Sigortası yaptıran üye bu formdan düzenleyecek ve İkraz başvurusu esnasında imzalayarak İLKSAN a gönderecektir. BU BÖLÜM BOŞ BIRAKILACAKTIR. ACENTA NO İLKSAN ÜYELERİNE AİT KEFALET SİGORTA POLİÇESİ POLİÇE NO ZEYİL NO SİGORTA BAŞLANGICI - SONU SÜRE BRANŞ BU BÖLÜM İKRAZ TALEP EDEN ÜYE TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR. BU BÖLÜM BOŞ BIRAKILACAKTIR. BU BÖLÜMÜ İKRAZ TALEP EDEN ÜYE ADINI, SOYADI, BAŞVURU TARİHİNİ YAZIP İMZALAYACAKTIR. İlksan üyesi tarafından doldurulacaktır. SİGORTA ETTİREN İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM SANDIĞI SİGORTALI ADI SOYADI A*** G*** İLKSAN NO: 1**** ADRES / TEL NO: Çiçek mah gül sokak bahçe apartmanı no:12/4 Çankaya / Ankara SİGORTA KONUSU: İLKSAN, kefil gösteremeyen üyelerine, İkraz borcunun faizli tutarı üzerinden hesaplanacak prim karşılığında kefalet sigortası yaptırarak borç vermektedir. Sigorta primi, İkraz kullanan üyeden peşin tahsil edilerek İLKSAN tarafından ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ ne primi peşin ödenmek kaydıyla, borç tutarının geri ödemeleri sırasında İkraz kullanan üyeden tahsil edilemeyen borçların oluşması halinde, ANKAR ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ tahsil edilemeyen borç tutarını İLKSAN a ödeyecek ve ödenen bu tutarı ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ ne masraf ve faizleri ile birlikte hukuki yollardan gerekirse icra kanalı ile İkraz kullanan üyeden tahsil edileceğine yönelik işlemleri kapsamaktadır. İlksan üyesi tarafından doldurulacaktır. KREDİ TÜRÜ KREDİ SÜRESİ SİGORTA BEDELİ Poliçeler bireysel sigorta şeklinde tanzim edilecek olup, hasar durumunda tazminat ödemeleri kredi sözleşmesinde yer alacak olan İşbu kredi sözleşmesinde belirtilen kredi tutarının geri dönüşünü güvence altına almak için İDARE tarafın dan kredi tutarı üzerinden sigorta yaptırılacaktır. Kredinin işbu sözleşme şartlarına göre geri ödemesinin aksatılması ve poliçede belirtilen özel şartların gerçekleşmesi durumunda sigorta tazminat ödemesi İDARE ye yapılacak olup, bu durumda alacaklı olarak Sigortacı takip işlemlerini kredi kullanan üye hakkında devam edecektir maddesine istinaden menfaattar olarak sigorta ettiren İDARE ye yapılacaktır. İş bu poliçe /../. Tarihinde iki nüsha olarak tanzim edilmiştir. İLKSAN ÜYESİ ADI SOYADI / İMZA SİGORTACI ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ Büyük Mükellefler V.D./

9 İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM SANDIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE Sandığınız ikraz işlemlerinde kullanılmak üzere dairemizde görevli, T.C. Kimlik numaralı 'ın tatbiki imzası aşağıdaki gibidir. İKRAZ talep eden üye, daire amiri huzurunda, TC KİMLİK numarasını, adı, soyadını yazıp 3 imzasını atarak formu daire amirine onaylatıp mühürletecektir. Borçlu tatbiki imza Borçlu tatbiki imza Borçlu tatbiki imza İş bu tatbiki imza beyanı huzurumda atılmıştır. Bilgilerinize arz ederim. / / 2013 Daire Amiri Adı Soyadı : Unvanı : Mühür / İmza :

10 İKRAZ BAŞVURUSUNDA BULUNACAK ÜYELERİMİZİN AŞAĞIDA BELİRTİLEN BELGELERİ EKSİKSİZ HAZIRLAYIP POSTA (KARGO, APS, VS) YOLUYLA İLKSAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE GÖNDERMELERİ GEREKMEKTEDİR. 1. Borçlunun imzaladığı ve kurum amirinden onaylı ikraz istek form ve taahhütnamesi, 2. Borçlunun onaylı maaş bordrosu, 3. Borçlunun nüfus cüzdan fotokopisi, 4. İkraz Hayat Sigortaları Bilgilendirme Formu, 5. Kredi Kefalet Sigortası Formu, 6. Borçlunun onaylı imza sirküleri formu,

11 Form için tıklayınız

T.C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM SANDIĞI İKRAZ İSTEK FORM VE TAAHHÜTNAMESİ

T.C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM SANDIĞI İKRAZ İSTEK FORM VE TAAHHÜTNAMESİ T.C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM SANDIĞI İKRAZ İSTEK FORM VE TAAHHÜTNAMESİ Banka Adı Şube Adı Şube Kodu Banka Hesabı İBAN Numarası T R İKRAZ Türü İkraz Evlilik İkrazı

Detaylı

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Madde 1: Tanımlar İşbu sözleşmede yer alan; Banka: Türkiye İş Bankası A.Ş. yi ve özellikle işbu sözleşme konusu krediyi kullandıran şubesini, Müşteri: Banka tarafından kendisine Taşıt Kredisi tahsis edilen

Detaylı

KREDİ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

KREDİ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU KREDİ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin

Detaylı

ALT BAYİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR

ALT BAYİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR ALT BAYİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bir tarafta adresi Çiftlik Mh. Lise Cd. Yıldız Sk. No:6 İlkadım /SAMSUN olan ve ünvanı TECHNOVATAN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ.(Bundan sonra TECHNOVATAN olarak anılacaktır) Diğer

Detaylı

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/54026 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme,

Detaylı

KREDİ BORCUM GÜVENDE HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

KREDİ BORCUM GÜVENDE HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU KREDİ BORCUM GÜVENDE HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2014-28

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2014-28 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 19662804-866 20 Ekim 2014 Konu : Geçersiz sigortalılık statüsünde yatan primlerin geçerli sigortalılık statüsüne aktarma işlemleri

Detaylı

KART BORCUM GÜVENDE HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

KART BORCUM GÜVENDE HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU KART BORCUM GÜVENDE HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta

Detaylı

FERDİ KAZA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

FERDİ KAZA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU Şirket Nüshası FERDİ KAZA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta

Detaylı

İFLAS KORUMA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

İFLAS KORUMA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU Şirket Nüshası FiNANSÖR İFLAS KORUMA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak

Detaylı

hizmet satın alınması işidir.

hizmet satın alınması işidir. Kurumumuz tarafından Ankara İli hudutları dahilindeki ambarlarda gerçekleştirilen her türlü ambalajlama taşıma vs için Hamaliye Hizmetinin 6 Kişi ile 12 ay süreli hizmet satın alınması işidir HİZMETİ ALIMINA

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMA SEMİNERİ

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMA SEMİNERİ TÜHİS TÜRK AĞIR SANAYİİ VE HİZMET SEKTÖRÜ KAMU İŞVERENLERİ SENDİKASI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMA SEMİNERİ 19 Aralık 2008 ANKARA TÜHİS Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri

Detaylı

YANGIN SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

YANGIN SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU YANGIN SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı

T.C. BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı T.C. BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı İSTANBUL KAYAŞEHİR 23. BÖLGE ALT GELİR GRUBU TOPLU KONUT UYGULAMASI SATIŞ DUYURUSU / ÖN BİLGİLENDİRME FORMU İstanbul Kayaşehir 23. Bölge Alt Gelir Grubu

Detaylı

BUCA. 2. Etap 1. Faz 291 Konut Projesi

BUCA. 2. Etap 1. Faz 291 Konut Projesi 2. Etap 1. Faz 291 Konut Projesi BUCA İÇİNDEKİLER 2 3 4 6 7 14 19 20 22 49 Tahsise Kimler Katılabilecek? Tahsise Kimler Katılamayacak? Mahal Listesi Başvuru ve Tahsis Takvimi Ödeme Koşulları (2. Etap 1.

Detaylı

Genel Kredi Sözleşmesi

Genel Kredi Sözleşmesi Genel Kredi Sözleşmesi Paran burada değerli. 0850 222 0 600 ingbank.com.tr GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ GİRİŞ Sayfa Madde 1 - Taraflar ve Limit Bilgisi 2 Madde 2 - Sözleşme Hakkında Müşteri nin Bilgilendirilmesi

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 6183 SAYILI KANUN İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN GÜNCELLENMESİ VE BİRLEŞTİRİLMESİ

Detaylı

3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR?

3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR? 3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR? İş deneyim belgesini, belge düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar düzenler. Gerçek kişiler ve belge düzenlemeye yetkili olmayan kurum ve kuruluşlar tarafından

Detaylı

GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ

GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ 1- TARAFLAR VE KREDİ LİMİTİ.... ( Banka ) ile...... ( Müşteri ) arasında işbu Genel Kredi Sözleşmesi ( Sözleşme ) hükümlerine tabi olmak üzere...... (Yalnız..........)... limitli

Detaylı

SİGORTA ACENTELERİ VE ACENTELİK FAALİYETİ DENETİM REHBERİ TASLAĞI

SİGORTA ACENTELERİ VE ACENTELİK FAALİYETİ DENETİM REHBERİ TASLAĞI T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Sigorta Denetleme Kurulu SİGORTA ACENTELERİ VE ACENTELİK FAALİYETİ DENETİM REHBERİ TASLAĞI ARALIK 2013 AÇIKLAMA Bu Rehberde, Hazine Müsteşarlığı tarafından yapılacak

Detaylı

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği Yayın : 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı 3.Mükerrer Resmi Gazete Amaç BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde

Detaylı

MÜŞTERİ KABUL BEYANI

MÜŞTERİ KABUL BEYANI MÜŞTERİ KABUL BEYANI TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. ŞUBESİ NE Bankanız internet sitesinde de bulunan bu Kredi Genel Sözleşmesi./../ tarihinde tarafıma/tarafımıza teslim edilmiş olup, sözleşme teslim edilirken

Detaylı

BANKACILIK SÖZLEŞMESİ

BANKACILIK SÖZLEŞMESİ BANKACILIK SÖZLEŞMESİ Sevgili Finansbank Enpara.com müşteri adayımız, öncelikle bizi seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Enpara.com, Finansbank bünyesinde, Finansbank Enpara.com internet bankacılığı, 0850

Detaylı

6552 sayılı KANUNUN (TORBA) GETİRDİKLERİ. (Belediyeleri İlgilendiren Maddeler)

6552 sayılı KANUNUN (TORBA) GETİRDİKLERİ. (Belediyeleri İlgilendiren Maddeler) 6552 sayılı KANUNUN (TORBA) GETİRDİKLERİ (Belediyeleri İlgilendiren Maddeler) 15/9/2014 İÇİNDEKİLER 1- GİRİŞ... 4 2- VERGİ BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI (Madde 73)... 4 A) YAPILANDIRMA KAPSAMINDAKİ BORÇLAR...

Detaylı

66- SÖZLEġMEYE DAVET KAMU ĠHALE MEVZUATI

66- SÖZLEġMEYE DAVET KAMU ĠHALE MEVZUATI 66- SÖZLEġMEYE DAVET KAMU ĠHALE MEVZUATI 4734 SAYILI KAMU ĠHALE KANUNU SözleĢmeye davet Madde 42- (DeğiĢik birinci fıkra: 20/11/2008-5812/15 md.) 41 inci maddede belirtilen sürelerin bitimini, ön mali

Detaylı

DAVET USULÜ ÜLE YAPILACAK İHALELER İÇİN FİRMA TANITIM DOSYASI KAPSAMI

DAVET USULÜ ÜLE YAPILACAK İHALELER İÇİN FİRMA TANITIM DOSYASI KAPSAMI DAVET USULÜ ÜLE YAPILACAK İHALELER İÇİN FİRMA TANITIM DOSYASI KAPSAMI 1. FİRMA TANITIM DOSYASINA KONULACAK BELGELER : a. Firma Tanıtıcı Bilgi Formu (EK-1), b. Firmanın, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ALT KOMİSYON METNİ Esas No : /06/2014 1/931, 2/2056, 2/1837, 2/1716, 2/1655, 2/1426, 2/1350, 2/368, 2/453, 2/601, 2/1227, 2/1652, 2/1657, 2/1498, 2/1364, 2/1200, 2/1217, 2/1222,

Detaylı