MANİSA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE DOĞAL GAZA DÖNÜŞÜM TEKNİK ŞARTNAMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MANİSA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE DOĞAL GAZA DÖNÜŞÜM TEKNİK ŞARTNAMESİ"

Transkript

1 MANİSA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE DOĞAL GAZA DÖNÜŞÜM TEKNİK ŞARTNAMESİ Son Güncelleme: Sayfa 1 / 6

2 İçerik: 1. Genel 2. Rms-C (Müşteri) İstasyonları 3. Servis Kutuları 4. Sayaçlar 5. Korrektörler 6. Regülatör ve Filtreler 7. İstasyon Kabini 8. Tel Çit 1. Genel 1.1. İç tesisat dönüşümleri, EPDK dan ve Dağıtım Şirketi Manisagaz dan sertifikalı mühendislik firmaları tarafından yapılacaktır RMS-C müşteri istasyonu P&I diyagramı, istasyon üreticisi firmaya ait BOTAŞ İmalat Yeterlilik Belgesi ve TSE Uygunluk Belgeleri, kullanılan malzeme listesi ve markaları Manisa Organize Sanayi Bölgesi kontrolüne sunulacaktır Doğal gaz kullanım kapasitesini içeren doğal gaz kullanımına ilişkin talep yazısı Bölgemize sunulacaktır. Bölgemizce yapılacak değerlendirmeye müteakip talebin olumlu karşılanması halinde uygunluk yazısı verilecektir. Uygunluk yazımızın da yer alacağı işe başlama dosyası Manisagaz tarafından onaylanacaktır. Onaylanan işe başlama dosyasının bir sureti Bölgemize teslim edilecektir Doğal gaz kullanım dönemine ilişkin (aynı yıl Aralık ayına kadar) aylık doğal gaz tüketim değerleri Bölgemize yazılı olarak bildirilecektir Doğal gaz kullanımına başlanabilmesi için; yapılan işlerin bu şartnameye uygunluğunun Bölgemiz tarafından onaylanması ve Manisagaz tarafından onaylanan iş bitirme dosyasının bir kopyasının Bölgemize teslim edilmesi gerekmektedir Bu şartnamenin elde edilmesi ve bu şartnameye uygun hareket edilmesi müşteri firmaların sorumluluğundadır. Bölge den habersiz ve bu şartnameye uygun olmayan yatırımlar yapılmış olması bu şartnameye aykırı uygulamaların Bölge tarafından kabul edileceği anlamına gelmez. 2. Rms-C (Müşteri) İstasyonları 2.1. İstasyonlar, mümkün olduğu kadar fabrika sahası içindeki yollara yakın, binek araçla kolay ulaşılabilecek ve Manisa Organize Sanayi Bölgesi tarafından onaylanacak uygun bir yere konulacaktır Basınç düşürme İstasyonlarının diğer yeraltı yapılarına ve binalara minimum emniyet mesafeleri korunacaktır. (sosyal binalara min. 10 m, LPG tankları için kapasiteye bağlı olarak min. 15 m, fuel-oil ve motorin tankları için min. 10 m) 2.3. BOTAŞ imalat yeterlilik belgesine ve TSE uygunluk belgesine sahip istasyon markaları kabul edilmektedir. Tercih edilen istasyon markasına ait BOTAŞ imalat yeterlilik ve TSE uygunluk belgelerinin Bölgemize sunulması ve Bölgemizden onay alınması gerekmektedir Bütün tüketimlerde, istasyon giriş basıncı: 4-3 bar(g), çıkış basıncı: işletme şartlarına göre 4 bar(g) ile 0,3 bar(g) arasında olacaktır. Sayfa 2 / 6

3 2.5. Doğal gaz proseste (üretimde) kullanılacaksa istasyon kesinlikle çift hatlı olacaktır. Sadece ısınma ve mutfak ihtiyacı için kullanılacaksa tek hatlı istasyon da tercih edilebilir İstasyon imalatı ile P&ID ve ekipman listesinde adı geçen ve istasyon içinde kullanılacak malzemeler, ANSI, ASTM, API, DIN, AFNOR, BSI, TSE, EN, PED, IEC standartlarına, ISO nun teknik normlarına, BOTAŞ teknik şartnamelerine ve/veya diğer şartnamelere uygun olmalıdır İstasyonlarda bulunması gereken asgari ekipmanın seçiminde, ekipmanın basınç sınıfının, regülatörün maks. giriş basıncına uygun olmasına dikkat edilmelidir. (Pmaks. 4barg) 2.8. İstasyonlarda yapılacak boru bağlantılarının dizaynı BOTAŞ ın uygulama kurallarına uygun olacak şekilde gerçekleştirilecektir İstasyon giriş ve çıkış bağlantıları alından ve flanşlı olmalıdır. Tüm flanşlı bağlantılar kaynak boyunlu olup saplama ve somunlar class B7 ve 2H olacaktır İstasyonda bulunan flanşlar arasında topraklama için köprüleme yapılacaktır. (Bakınız: madde 8.3) İstasyon giriş ve çıkış vanaları küresel ve flanşlı olacaktır Küresel vanalar çelik (GS 25) veya sfero döküm (GGG40) gövdeli, TS 9809 a uygun, tam geçişli, B tipi istasyonlarda PN 40 basınç sınıfında, C tipi istasyonlarda PN 16/40 basınç sınıfında olacaktır. Vana sonrası tüm ekipmanlar PN 16/40 olabilir İstasyonların giriş vanası pnömatik aktüatörlü ve scada sistemi ile kontrol edilebilecek şekilde olacak ve junction box kutusu ile bağlantısı yapılacaktır Skidin, regülatör hattındaki slamshut vanaların durumunu gösteren ve slamshutların kapanması, sayaç by-pass vanasının açılması, filtrelerin DP manometrelerinin set edilen değerde kontak çıkışı vermesi, kabin kapısının açılması durumlarında alarm verecek switchlerle ve junction box kutusu ile donatılması gerekmektedir. Mühür takmaya elverişli deliklere sahip bir kapak içine yerleştirilmiş emniyet switchleri bulunacaktır İstasyon içi kablolama, çelik konduvitlerle (kablo kanalı) yapılacaktır. Konduvitlerin içine gaz sızmayacak şekilde gerekli izolasyon ve yönlendirme yapılacaktır İstasyonda bulunacak manometre ve termometrelerin birimleri bar ve 0 C cinsinden olacak ve hassasiyeti %1 (Cl 1) olacaktır İstasyon çıkış hattı üzerinde sayaç çıkışında istasyon çıkış basıncının %10 fazlasına set edilmiş emniyet tahliye vanaları bulunacaktır İstasyon çıkışında, tel çit içinde kalacak şekilde ana kesme vanası (küresel vana) konulacaktır. Küresel vanadan sonra hat üzerine ½" vent vanası konulacaktır. Vanalar TS 9809 a uygun olacaktır. Boru hattının binaya giriş yaptığı noktada ikinci bir ana kesme vanası konacaktır Bütün ekipman ve enstrümanların kalibrasyon değerleri ve modeline ait bilgiler, seri numaralarıyla birlikte enstrümanın plakasında gözükecektir İstasyonlarda kullanılan malzemelerin kalitesini ve garantisini gösteren QA/QC manuelleri ve kaynak spesifikasyonları ile muayene ve testler (NDT, hidrostatik testler, pnömatik testler, malzeme sertifikaları vb.) ile ilgili raporlar ve istasyonların genel görünüş çizimleri, İş Bitirme Dosyası içinde verilecektir. Sayfa 3 / 6

4 2.21. İstasyonların garanti süreleri ve şartları bildirilecektir Satıcı firma, istasyonlarda kullanılacak bütün elektronik ve mekanik cihazlara 10 yıl süreli yedek parça garantisi verecektir. İstasyon firması bir arıza durumunda en geç 24 saat içerisinde istasyon mahalline ulaşabilmeli ve arızaya müdahale edebilmelidir İstasyonlara ait yedek parçalar ve istasyon tamir takımları da (2 adet filtre kartuşu, regülatör yedek kiti, conta vs..) istasyonlarla birlikte teslim edilecektir İstasyonlarda kullanılan bütün elektronik ve mekanik cihazların test raporlarının, sertifikalarının, kullanma kılavuzlarının, veri sayfalarının (data sheet) ve çizimlerin İngilizce orjinalleri ile Türkçe kopyaları da temin edilecek ve Manisa Organize Sanayi Bölgesi ne verilecektir. 3. Servis Kutuları 3.1. Sadece ısınma ve mutfak ihtiyacı için, 200 m 3 /h tüketimin altında ve 300 mbar ve altındaki basınçlarda doğal gaz kullanımlarında servis kutusu kullanılabilir. Doğal gaz proseste (üretimde) kullanılacaksa kesinlikle servis kutusu kullanılmayacaktır Bu şartnamenin 2. Rms-C (Müşteri) İstasyonları bölümünde ve diğer bölümlerinde belirtilen tüm maddeler 3. Servis Kutusu bölümünde aksi belirtilmedikçe servis kutuları için de aynen geçerlidir Servis kutuları, binek araçla kolay ulaşılabilecek ve Manisa Organize Sanayi Bölgesi tarafından onaylanacak uygun bir yere (fabrika duvarına) konulacaktır Servis kutusu çevresinde, gelecekte Bölgemizde scada sistemine geçilmesi durumunda içerisine gerekli ekipmanların konulacağı kutuların yerleştirilebileceği boş alan bulunması gerekmektedir Servis kutusuna ait P&I diyagramı, kullanılan malzeme listesi ve markaları Manisa Organize Sanayi Bölgesi kontrolüne sunulacak ve işe başlama ve iş bitirme dosyalarına konulacaktır Servis kutularında kullanılan tüm ekipmanlar (regülatör dahil) tek bir kutu içerisinde olacaktır. Sadece çıkış vanası servis kutusu dışında olacaktır Servis kutularının çıkış basıncı 300 mbar olacaktır. Eğer daha düşük basınçta gaz kullanımı olacaksa basınç, servis kutusundan bağımsız olarak fabrika içinde istenilen basınca düşürülecektir Servis kutulu tesisatlarda uygun kapasitede ve 1/160 hassasiyette rotarimetre sayaç ve belirtilen marka korrektör kullanılması zorunludur. İstasyonlarda istenen pnömatik aktüatörlü giriş vanası servis kutularında da kullanılacaktır. Sayaç hattında ve regülatör öncesinde manometre ve termometre kullanılacaktır Servis kutusunun, regülatördeki slamshut vananın durumunu gösteren ve slamshutın kapanması, filtrenin DP manometresinin set edilen değerde kontak çıkışı vermesi, servis kutusu kapısının açılması durumlarında alarm verecek switchlerle ve junction box kutusu ile donatılması gerekmektedir. Mühür takmaya elverişli deliklere sahip bir kapak içine yerleştirilmiş emniyet switchleri bulunacaktır Servis kutusu tek kapılı (çift kanatlı ortak kilitlemeli olabilir) ve kapıları esnemeyecek rijitlikte olmalı ve bakım kolaylığı sağlayacak şekilde dizayn edilmelidir. Kapı asma kilit takılacak şekilde olacaktır Servis kutusu paslanmaz çelik sactan (min. kalite 304 ve et kalınlığı min. 1 mm) imal edilecek, üst kısmından havalandırmalı olacaktır. İçerisini rüzgar, yağmur, kar, tipi vs. Sayfa 4 / 6

5 gibi doğal etkenlerden koruyarak içerisinin kuru kalmasını sağlayacak ve içinde rahat çalışma yapılmasına izin verecek şekilde olacaktır. Ekipmanların bakımı ve kolayca sökülüp takılabilmesi için yeterli boş olan mevcut olacaktır Servis kutusu yerden yüksekte ve yüksekliği kolayca bakım yapılabilecek şekilde olacaktır. Servis kutusu çevresinde üç yönde en az 1,5 m uzaklıkta araçların yaklaşmasını engelleyecek, zemine monte edilmiş metal bariyerler bulunacaktır Kapı üzerinde sayaç ve korrektörün kapının açılmadan okunabilmesini sağlayacak küçük bir cam bölme bulunacaktır. 4. Sayaçlar 4.1. Kullanılan doğal gaz sayaçları Manisa Organize Sanayi Bölgesi Doğal Gaz Biriminin kabul ettiği; Elster (sadece rotarimetre Elster sayaçlar), Actaris, RMG ve Dresser markalarından olacaktır Doğal gaz tüketim miktarı, 250 m³/saat e kadar olanlar için rotary tip, 250 m³/saat ve üzeri olanlar için ise türbin tip sayaç kullanılacaktır Sayaçlar, proseslerinde gaz kullanan tüketicilerin minimum tüketim noktalarını tek başına ölçebilecek hassasiyete sahip olmalıdır. Sayaçların ölçüm hassasiyet aralıkları satıcı firma veya imalatçı firma tarafından garanti edilecektir. Rotarymetre sayaçların ölçüm hassasiyetleri 1/160, türbinmetre sayaçların 1/20 olacaktır Eğer proses kullanımının yanında mutfak ve ısınma ihtiyacı için gaz kullanılacaksa (mutfak ve ısınma ihtiyacı için kullanılacak minumum gaz miktarı mevcut sayacın minumum ölçüm kapasitesi altında kalıyor ise) bu kullanımlar için ikinci sayaç hattı bulunması zorunludur Sayaçların yerleşimi ISO 9951 ve/veya AGA 7 standardına uygun olacaktır. Tüm sayaçlar alçak frekanslı (LF) olacaktır. Sayaç yerleşiminin ISO 9951 ve/veya AGA 7 ye uygunluğunu gösteren üretici firmadan onaylı çizim temin edilecektir. Sayaçların, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ilgili mevzuatlarına uygun olarak tip, sistem onayları, test ve kalibrasyon sertifikaları ve ilk damgalamaları yaptırılacaktır. Onay belgeleri iş bitirme dosyasında teslim edilecektir Sayaç, istasyon kabini içinde olacak ve monte edildiği yer 150 cm den yüksek ise bakım ve işletme amaçlı platform yapılacaktır Rotarymetre ve türbinmetre sayaçların akış doğruluğunun sağlanması amacıyla (sayaç firması tarafından farklı bir öneri olmadığı müddetçe) sayaçtan önce 3xD, sayaçtan sonra 2xD düz boru mesafesi olacaktır Sayaçların akış aralığı, atmosferik şartlardaki havada tanımlanacaktır. Sayaçlar için gaz sıcaklık aralığı C ile C, çevre sıcaklık aralığı C ile C olmalıdır. Sayaçların tekrarlanabilirliği, kararlılığı ve kayma zamanları sertifikalarında açıkça belirtilecektir. 5. Korrektörler 5.1. Manisa Organize Sanayi Bölgesi nin scada veya uzaktan okuma sistemine geçmesi halinde problem yaşanmaması ve marka çeşitliliğini azaltmak için Elster marka korrektör (EK220) Bölgemizce uygun görülmektedir. Tüm sayaçlarda korrektör kullanılması zorunludur Korrektör topraklaması yapılacaktır. (Bakınız: madde 8.3) 5.3. Korrektör üzerindeki iki vida mühür takılabilecek şekilde olacaktır. Sayfa 5 / 6

6 6. Regülatör ve Filtreler 6.1. İstasyonlarda kullanılan regülatörler DIN-DVGW-PED, TSE, CE sertifikasına sahip olacaktır Emniyet kapatma vanaları (slamshut vanalar) regülatör ile aynı gövdede olabileceği gibi regülatör öncesine de konabilir. Gövdeden relief vanalı regülatörlerde relief tahliyesi kabin dışına çıkarılmalıdır Filtreler, basınç farkı max. 100 mbar olacak şekilde seçilecektir. (kartuş tip, 5 mikron- %98) 7. İstasyon Kabini 7.1. İstasyon kabini bakım kolaylığı için kolaylıkla sökülebilir olmalıdır. İstasyon ekipmanları çelik şasi (skid) üzerine, şasiden izole edilmiş olarak monte edilmelidir. Kabin, paslanmaz çelik saç (min. kalite 304 ve et kalınlığı min. 1 mm) olmalı ve skid üzerinde ve taşıma sırasında hasar görmeyecek şekilde monte edilmiş olmalıdır. İstasyon kabini havalandırmalı tip olacaktır İstasyon kabini, kabin içerisini rüzgar, yağmur, kar, tipi vs. gibi doğal etkenlerden koruyarak içerisinin kuru kalmasını sağlayacak ve içinde rahat çalışma yapılmasına izin verecek şekilde olacaktır Kabin kapıları esnemeyecek rijitlikte olmalı ve bakım kolaylığı sağlayacak şekilde dizayn edilmelidir. Kabin kapılarından sadece bir tanesi dışarıdan açılabilecek şekilde olmalı, diğer kapılar sadece içeriden açılabilmelidir. 8. Tel Çit 8.1. Basınç Düşürme İstasyonları tel-çit içerisine ve beton kaide (min. 50 cm yüksekliğinde) üzerine konulacaktır. Tel çit istasyon kabininin her tarafından min 1,5 m uzaklıkta olacaktır. Tel çit içinde bitki vs. yetişmemesi için önlem alınacaktır. (Betonlama veya sera muşambası üzerine 10 cm mıcırlama gibi) Tel çit üzerinde dört yöne gerekli uyarı levhalarının asılması zorunludur ( Dikkat Doğalgaz Ateşle Yaklaşma ). Gerekli görülen yerlerde tel çit dışına araç çarpmasını engelleyecek bariyerler konacaktır. Tel çit kapısı asma kilit takılacak şekilde olacaktır İstasyon içindeki ekipmanın, skidin, korrektörün ve tel çitin topraklaması yapılacaktır. Ekipmanların, skidin ve tel çitin topraklamaları aynı çubuk veya levhadan olacaktır. Korrektör topraklaması için ise ayrı çubuk veya levha kullanılacaktır. Topraklama değerleri 1 ohm dan küçük olmalıdır. Tel çit içerisinde topraklama test rogarları yapılacaktır Tel çit kapısı yan tarafına statik elektrik boşaltma levhası (bakır levha) asılacak, tel çit topraklamasına bağlanacak ve açıklama levhası asılacaktır Aydınlatma; gece istasyon içinde kolaylıkla çalışılmasını sağlayacak konum ve sayıda, en az iki adet ve min. 150 W sodyum buharlı ampullerle olacak olup istasyona uzaklığı min. 5 m yarıçapında yapılacaksa kullanılacak malzemeler ex-proof olacaktır Tel çit içine 12 kg lık 2 adet KKT (Kuru Kimyasal Tip) yangın söndürme tüpü konulacaktır. Sayfa 6 / 6

AKMERCAN GEPA ENDÜSTRİYEL VE BÜYÜK TÜKETİMLİ TESİSLERDE DOĞAL GAZA DÖNÜŞÜM UYGULAMA ESASLARI

AKMERCAN GEPA ENDÜSTRİYEL VE BÜYÜK TÜKETİMLİ TESİSLERDE DOĞAL GAZA DÖNÜŞÜM UYGULAMA ESASLARI AKMERCAN GEPA ENDÜSTRİYEL VE BÜYÜK TÜKETİMLİ TESİSLERDE DOĞAL GAZA DÖNÜŞÜM UYGULAMA ESASLARI AKMERCAN GEPA DOĞAL GAZ DAĞITIM SAN. VE TİC. A.Ş. ÖNSÖZ Doğalgaz piyasa gereksinimlerinin karşılanması amacıyla

Detaylı

KOCAELİ GEBZE IV MAKİNE VE İMALAT SANAYİCİLERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ Endüstriyel Müşteri İstasyonları Teknik Şartnamesi "PE Hattan Beslenen"

KOCAELİ GEBZE IV MAKİNE VE İMALAT SANAYİCİLERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ Endüstriyel Müşteri İstasyonları Teknik Şartnamesi PE Hattan Beslenen KOCAELİ GEBZE IV MAKİNE VE İMALAT SANAYİCİLERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ Endüstriyel Müşteri İstasyonları Teknik Şartnamesi "PE Hattan Beslenen" TL.DM.06 / R.T: 22.03.2013 / R.No:02 A. GENEL Tanımlanan tüm

Detaylı

KOCAELİ GEBZE IV MAKİNE VE İMALAT SANAYİCİLERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ Endüstriyel Müşteri İstasyonları Teknik Şartnamesi Çelik Hattan Beslenen

KOCAELİ GEBZE IV MAKİNE VE İMALAT SANAYİCİLERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ Endüstriyel Müşteri İstasyonları Teknik Şartnamesi Çelik Hattan Beslenen KOCAELİ GEBZE IV MAKİNE VE İMALAT SANAYİCİLERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ Endüstriyel Müşteri İstasyonları Teknik Şartnamesi Çelik Hattan Beslenen TL.DM.07 / R.T: 22.03.2013 / R.No:02 A. GENEL Tanımlanan

Detaylı

AGDAŞ ENDÜSTRİYEL TESİSLER DOĞALGAZ TEKNİK ESASLARI ŞARTNAMESİ

AGDAŞ ENDÜSTRİYEL TESİSLER DOĞALGAZ TEKNİK ESASLARI ŞARTNAMESİ AGDAŞ ENDÜSTRİYEL TESİSLER DOĞALGAZ TEKNİK ESASLARI ŞARTNAMESİ İTS002 YAYIN TARİHİ: 16/04/2012 /REV:0 / REV TAR.- SAYFA NO: 1/92 İÇİNDEKİLER : 1. AMAÇ 4 2. KAPSAM 4 3. TANIMLAR 4 4. ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE

Detaylı

ZMR-SRT-GEN-008 REV 0

ZMR-SRT-GEN-008 REV 0 ÖNSÖZ Doğal gaz; çevreci, ucuz, depolama maliyeti olmayan ve yanma esnasında hassas olarak kontrol edilebilen bir yakıt türü olması nedeniyle, ülke genelinde kullanımı hızlı bir şekilde artmaktadır. Lisans

Detaylı

ENDÜSTRİYEL VE BÜYÜK TÜKETİMLİ TESİSLERDE DOĞALGAZA DÖNÜŞÜM TEKNİK ŞARTNAMESİ. Revizyon: 00

ENDÜSTRİYEL VE BÜYÜK TÜKETİMLİ TESİSLERDE DOĞALGAZA DÖNÜŞÜM TEKNİK ŞARTNAMESİ. Revizyon: 00 Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerde Doğal Gaza Dönüşüm Teknik Şartnamesi Revizyon: 00. -2005-1 İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ 3 2. KAPSAM 3 3.1 TANIMLAR 3 3.2 TARiFLER 4 4.ENDÜSTRiYEL TESiSLERDE DOĞALGAZ TESiSATI

Detaylı

PALGAZ BİNALAR İÇİN DOĞALGAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ

PALGAZ BİNALAR İÇİN DOĞALGAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ PALGAZ BİNALAR İÇİN DOĞALGAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 İÇİNDEKİLER BİNALAR İÇİN DOĞALGAZ TEKNİK ESASLARI AMAÇ................................................................................ 4 KAPSAM.............................................................................

Detaylı

KONUT İÇ TESİSAT ŞARTNAMESİ

KONUT İÇ TESİSAT ŞARTNAMESİ 1 14/10/2008 ONAY 0 20/01/2006 C 19/01/2006 ONAY B 08/01/2006 Ş.İ. A 07/01/2006 Ş.İ. REV TARİH TANIM Ö.KURT E.DUMAN B.YANDIMATA F.İLTİR HAZIRLAYAN KONTROL ONAY ONAY İZMİRGAZ İZMİRGAZ PROKON KONTROL FİRMASI

Detaylı

PALEN A.Ş İÇ TESİSAT TEKNİK ŞARTNAMESİ

PALEN A.Ş İÇ TESİSAT TEKNİK ŞARTNAMESİ PALEN A.Ş İÇ TESİSAT TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 2 3 BİNALAR İÇİN DOĞALGAZ TEKNİK ESASLARI AMAÇ Bu teknik şartnamenin amacı, doğalgazın tüketimine yönelik olarak kullanılacak her türlü cihaz, ekipman ve tesislerin

Detaylı

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI AKSA DOĞAL GAZ 2012 ÖNSÖZ Doğal gaz gibi çevreci bir enerji kaynağının kullanımının her geçen gün daha da yaygınlaşıyor olması, insanımız ve ülkemiz için sevindirici

Detaylı

KIZILCAHAMAM DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş. İÇ TESİSAT TEKNİK UYGULAMA ESASLARI

KIZILCAHAMAM DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş. İÇ TESİSAT TEKNİK UYGULAMA ESASLARI KIZILCAHAMAM DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş. İÇ TESİSAT TEKNİK UYGULAMA ESASLARI ÖNSÖZ Ekolojik dengenin korunması için kullanılan enerji kaynaklarının çevresel etkilere önem verilmesi gerekliliği, bilinçli bir

Detaylı

EVSEL VE KÜÇÜK TÜKETİMLİ TİCARİ TESİSLERDE DOĞAL GAZ İÇ TESİSAT TEKNİK ŞARTNAMESİ

EVSEL VE KÜÇÜK TÜKETİMLİ TİCARİ TESİSLERDE DOĞAL GAZ İÇ TESİSAT TEKNİK ŞARTNAMESİ EVSEL VE KÜÇÜK TÜKETİMLİ TİCARİ TESİSLERDE DOĞAL GAZ İÇ TESİSAT TEKNİK ŞARTNAMESİ REVİZYON BÖLÜMÜ ESKİ YENİ (Kasım 2009 R1) Sayfa 5; 5.Terim ve Tarifler Yapı yüksekliği: Bodrum katlar, asma katlar ve çatı

Detaylı

İZGAZ İÇ TESİSAT ŞARTNAMESİ DD.75.29 YAYIN TARİHİ 01/05/2009 İÇİNDEKİLER İZGAZ. 1 İÇ TESİSAT UYGULAMA ESASLARI 1 1. TANIMLAR ve KISALTMALAR.. 5 1.1. Doğal Gaz : 5 1.2. Tam Yanma: 5 1.3. Isıtma: 5 1.4.

Detaylı

İÇİNDEKİLER TEKNİK ŞARTNAME AMAÇ KAPSAM 1. TANIMLAR 2. Gaz Teslim Noktası 3. Malzeme Seçimi 4. Borulama ve yerleştirme kuralları

İÇİNDEKİLER TEKNİK ŞARTNAME AMAÇ KAPSAM 1. TANIMLAR 2. Gaz Teslim Noktası 3. Malzeme Seçimi 4. Borulama ve yerleştirme kuralları İÇİNDEKİLER TEKNİK ŞARTNAME AMAÇ... 4 KAPSAM... 4 1. TANIMLAR... 4 2. Gaz Teslim Noktası... 8 2.1. Servis kutusu ve regülatör tipleri... 9 3. Malzeme Seçimi... 9 4. Borulama ve yerleştirme kuralları...

Detaylı

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI AKSA DOĞAL GAZ 2014 ÖNSÖZ Doğal gaz gibi çevreci enerji kaynağının kullanımındaki artış sevindirici bir gelişmedir. Hizmet kuruluşları olarak bizlere düşen önce etkin

Detaylı

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI AKSA DOĞAL GAZ 2013 ÖNSÖZ Doğal gaz gibi çevreci enerji kaynağının kullanımındaki artış sevindirici bir gelişmedir. Hizmet kuruluşları olarak bizlere düşen önce etkin

Detaylı

DAĞITIM LİSANS BÖLGESİNDEKİ SERBEST TÜKETİCİLERİN SEVKİYAT KONTROL MERKEZİ İLE HABERLEŞME USUL VE ESASLARI

DAĞITIM LİSANS BÖLGESİNDEKİ SERBEST TÜKETİCİLERİN SEVKİYAT KONTROL MERKEZİ İLE HABERLEŞME USUL VE ESASLARI GAZDAŞ Sayfa: 1 / 9 SEVKİYAT KONTROL MERKEZİ İLE HABERLEŞME USUL VE ESASLARI Rev:00 / 04.06.2013 DAĞITIM LİSANS BÖLGESİNDEKİ SERBEST TÜKETİCİLERİN SEVKİYAT KONTROL MERKEZİ İLE HABERLEŞME USUL VE ESASLARI

Detaylı

KAYSERİGAZ KAYSERİ DOĞALGAZ DAĞITIM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş. SERBEST TÜKETİCİ KORREKTÖR (ELEKTRONİK HACİM DÜZELTİCİ) VE HABERLEŞME TEKNİK ŞARTNAMESİ

KAYSERİGAZ KAYSERİ DOĞALGAZ DAĞITIM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş. SERBEST TÜKETİCİ KORREKTÖR (ELEKTRONİK HACİM DÜZELTİCİ) VE HABERLEŞME TEKNİK ŞARTNAMESİ KAYSERİGAZ KAYSERİ DOĞALGAZ DAĞITIM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş. SERBEST TÜKETİCİ KORREKTÖR VE HABERLEŞME TEKNİK YAYIN TARİHİ: 01.01.2008 İŞLETME BAKIM MÜDÜRLÜĞÜ KAYSERİGAZ Sayfa: 1 / 10 REVİZYON TABLOSU

Detaylı

TATVAN GAR SAHA AYDINLATMA YENİLENMESİ İŞİNE AİT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME

TATVAN GAR SAHA AYDINLATMA YENİLENMESİ İŞİNE AİT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME TATVAN GAR SAHA AYDINLATMA YENİLENMESİ İŞİNE AİT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME İÇİNDEKİLER 1. İŞİN TANIMI VE KAPSAMI 2. MALZEME VE İŞÇİLİK 3. UYULACAK YÖNETMELİK VE STANDARTLAR 4. GENEL HUSUSLAR 5. GARANTİ VE SORUMLULUK

Detaylı

METAL MAHFAZALI ALÇAK GERİLİM DAĞITIM PANOLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

METAL MAHFAZALI ALÇAK GERİLİM DAĞITIM PANOLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI METAL MAHFAZALI ALÇAK GERİLİM DAĞITIM PANOLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ ŞUBAT-2003 METAL MAHFAZALI ALÇAK GERİLİM

Detaylı

I-FLOW ARGON GAZLI OTOMATİK YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

I-FLOW ARGON GAZLI OTOMATİK YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ I-FLOW ARGON GAZLI OTOMATİK YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. İşin Konusu:.. projesinin, odalarına yangına karşı otomatik Argon gazlı söndürme sistemleri ve otomasyonu sağlayacak olan yangın

Detaylı

AGDAŞ İÇ TESİSAT DOĞALGAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ (BİNALAR İÇİN)

AGDAŞ İÇ TESİSAT DOĞALGAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ (BİNALAR İÇİN) AGDAŞ İÇ TESİSAT DOĞALGAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ (BİNALAR İÇİN) İTS001 YAYIN TARİHİ: 01/11/2004 /REV:4 / REV TAR.16.09.2013 SAYFA NO: 1 / 71 İÇİNDEKİLER Ekler listesi....3 Şekiller Listesi ve Çizelgeler Listesi...4

Detaylı

II. DOĞAL GAZ & ENERJİ YÖNETİMİ KONGRESİ

II. DOĞAL GAZ & ENERJİ YÖNETİMİ KONGRESİ tmmob makina mühendisleri odası II. DOĞAL GAZ & ENERJİ YÖNETİMİ KONGRESİ Eylül 2003 / GAZİANTEP DOĞAL GAZ PİYASASININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI Aziz CAMCI Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Doğal Gaz Piyasası

Detaylı

ĠZGAZ A.ġ. ENDÜSTRĠYEL VE BÜYÜK TÜKETĠMLĠ TESĠSLERDE DOĞALGAZA DÖNÜġÜM TEKNĠK ESASLARI

ĠZGAZ A.ġ. ENDÜSTRĠYEL VE BÜYÜK TÜKETĠMLĠ TESĠSLERDE DOĞALGAZA DÖNÜġÜM TEKNĠK ESASLARI ĠZGAZ A.ġ. ENDÜSTRĠYEL VE BÜYÜK TÜKETĠMLĠ TESĠSLERDE DOĞALGAZA DÖNÜġÜM TEKNĠK ESASLARI ĠZMĠT GAZ DAĞITIM SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ DD.75.39 YAYIN TARĠHĠ 20.06.2008 REVĠZYON (2) 1/70 ÖNSÖZ Doğalgaz

Detaylı

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU MEKANİK PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU MEKANİK PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU MEKANİK PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT 2013 İller Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu nun 25.04.2013 tarih ve 13/341 sayılı kararı doğrultusunda uygun görülmüştür. İÇİNDEKİLER

Detaylı

Kârgir Duvarlar Hesap ve Yapım Kuralları Bacalar-Konut ve Benzeri Binalar İçin-Tasarım ve Yapım Kuralları BÖLÜM 1 G E N E L E S A S L A R

Kârgir Duvarlar Hesap ve Yapım Kuralları Bacalar-Konut ve Benzeri Binalar İçin-Tasarım ve Yapım Kuralları BÖLÜM 1 G E N E L E S A S L A R TS 2510 (Nisan 1977) TS 11386 (Nisan 1994) Kârgir Duvarlar Hesap ve Yapım Kuralları Bacalar-Konut ve Benzeri Binalar İçin-Tasarım ve Yapım Kuralları III- MAKİNE TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.1 Kapsam

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 1. AMAÇ... 4 2. KAPSAM... 4 3. TANIMLAR... 4 4.ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE DOĞALGAZ TESİSATI... 9 4.1.Gaz Teslim Noktas... 9 4.1.1.

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 1. AMAÇ... 4 2. KAPSAM... 4 3. TANIMLAR... 4 4.ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE DOĞALGAZ TESİSATI... 9 4.1.Gaz Teslim Noktas... 9 4.1.1. ÖNSÖZ İçinde yaşadığımız yüzyılda sürekli kalkınma için dünyamızın korunması gerektiği anlayışı giderek sahiplenilmektedir. Bu sevindirici gelişmeyle birlikte çocuklarımıza daha yaşanır bir dünya bırakma

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 1. AMAÇ... 4 2. KAPSAM... 4 3. TANIMLAR... 4 4.ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE DOĞALGAZ TESİSATI... 9 4.1.Gaz Teslim Noktas... 9 4.1.1.

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 1. AMAÇ... 4 2. KAPSAM... 4 3. TANIMLAR... 4 4.ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE DOĞALGAZ TESİSATI... 9 4.1.Gaz Teslim Noktas... 9 4.1.1. ÖNSÖZ İçinde yaşadığımız yüzyılda sürekli kalkınma için dünyamızın korunması gerektiği anlayışı giderek sahiplenilmektedir. Bu sevindirici gelişmeyle birlikte çocuklarımıza daha yaşanır bir dünya bırakma

Detaylı

TOSB ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ DOĞAL GAZ BAĞLAMA ESASLARI

TOSB ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ DOĞAL GAZ BAĞLAMA ESASLARI TOSB ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ DOĞAL GAZ BAĞLAMA ESASLARI (TOSB zaman içinde olabilecek mevzuat, karar ve uygulama değişikliklerine göre değişiklik veya yeniden düzenleme yapma hakkını saklı tutar) TOSB

Detaylı

YANGIN SUYU BASINÇLANDIRMA SİSTEMİ YAPIMI

YANGIN SUYU BASINÇLANDIRMA SİSTEMİ YAPIMI İZMİT FABRİKASI SİSTEMİ YAPIMI Teklif İsteme Belgeleri 20 Ocak 2014 Rev.00 İşveren Goodyear Lastikleri Ticaret A.Ş. Ankara Yolu Kullar Mevkii PK 2 41001 Kocaeli / TÜRKİYE Bağımsız Tasarımcı ve Danışman

Detaylı