Yrd. Doç. Dr. Mehmet Aziz GÖKSEL T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ, Mimarlık Fakültesi, Yat Tasarımı Bölümü Başkanı. Basını bilgilendirme yazısı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yrd. Doç. Dr. Mehmet Aziz GÖKSEL T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ, Mimarlık Fakültesi, Yat Tasarımı Bölümü Başkanı. Basını bilgilendirme yazısı. 10.07."

Transkript

1 Yrd. Doç. Dr. Mehmet Aziz GÖKSEL T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ, Mimarlık Fakültesi, Yat Tasarımı Bölümü Başkanı Basını bilgilendirme yazısı Türkiye de yat tasarımı sektörünün değerlendirmesi Gittikçe genişleyen yapısı ile dünyada yat inşaatı sektörü, büyük çapta araştırma-geliştirme ve yatırım faaliyetlerinde bulunmaktadır. Bu gelişmeler, denizci ülkelerin ekonomisine, teknolojik gelişimine ve kültürüne çok büyük katkılar sağlamaktadır. Türkiye, toplam yat üretiminde dünyada ilk on ülke arasında bulunmakta; megayat üretiminde ise üçüncülükle dördüncülük arasında gidip gelmektedir. Gerek gemi ve yat sanayi ve gerekse yan sanayi kuruluşlarında öngörümüz olarak, yakın dönemde kişinin istihdam edileceği ülkemizde, eğitimli ve sertifikalı çalışana olan talep gittikçe büyümektedir. Bugünkü durumu ile çoklu ihtisas alanına sahip yat inşaatı sektöründe büyük eksikliğin yaşadığı Türkiye de, tasarım ve üretimde çalışacak uzman tasarımcılara olan gereksinim gittikçe artmaktadır. Türkiye, bugün denizcilikte, yat üretiminde söz sahibi bir ülkedir. Türkiye de bu sektörde her türlü teknolojik olanak ve iş gücü bulunmaktadır. Ancak ülkemiz, bu konumunu büyük ölçüde Avrupa ya olan coğrafi yakınlığına, ucuz ve kaliteli işgücüne borçludur. Şunu önemle vurgulamak gerekir ki, Türkiye, bugün yat özelinde, denizcilik endüstrisinde büyük bir tasarım ülkesi değildir. İstanbul da, Antalya da ya da İzmir de, dünyanın saygın yat markaları tersanelerle anlaşma yapmış ve seri üretimler yapmaktadır ama, bu markaların tasarım ofisleri hep yabancı ülkelerde bulunmaktadır. Baş tasarımcıları, tasarımcıları ve mühendisleri ezici oranda yabancılardır. Saygın bir yat dergisinde, dünyadaki tasarım ofislerinin listesine bakıldığında görülür ki, bu konuda Türkiye nin esamisi pek okunmamaktadır. Dünyada, yat tasarımında, eğilimleri yönlendiren, bu pazardaki uluslararası politikaları belirleyen, tüketim alışkanlıklarını kodlayan en büyük merkez, Fransa nın güney kıyılarından İtalya da Viareggio ya kadar uzanan kıyı şerididir. Bu merkezin dışındaki ilk periferde ise İngiltere, Almanya, Hollanda ve A. B. D. gibi ülkeler bulunmaktadır. Türkiye bu anlamda; İspanya, Güney Afrika Cumhuriyeti, Avustralya hatta İsviçre gibi ülkelerin bile dışındaki, uzak bir yörüngede seyretmektedir.

2 Bu bölümün kurulmasının amacı Eskiden Türkiye de denizcilikle ilgili eğitimde üniversitenin önemi ni kavramada önemli sorunlarımız vardı. Ne mutlu ki, bugün bu sorunlar tartışılıyor ve denizciliğimizin geleceği adına, çeşitli eğitim projelerinin yaşama geçmesiyle çözülüyor. Bugün üniversitelerimizde, denizcilikle ilgili bölüm sayısı, on sene öncesiyle kıyaslanmayacak düzeylere ulaştı. Yat Tasarımı programı da, bu sevindirici gelişmenin çok önemli ve son halkası olmuştur. T. C. Maltepe Üniversitesi nin dışında, özellikle İtalya da yat tasarımı ile ilgili eğitim veren okullar bulunmaktadır. Bunun dışında, başka gelişmiş ülkelerde de, ahşap tekne tasarımı, CTP tekne üretimi, yat tasarımı, yat iç mimarlığı vb. isimler taşıyan eğitim programları, ağırlıklı olarak özel sertifika programları biçiminde ve üniversitelerin açtığı yüksek lisans programları olarak, sayılarını ve ciddiyetlerini artırarak sürdürmektedirler. Ancak bu eğitim programları öğrencilere gerekli donanım ve vizyonu vermekte yetersiz kalmaktadırlar. Bunun yanında öğrencilerin, bu okullara hangi ölçütlere göre alınacağına ilişkin bir standardizasyon da bulunmamaktadır. Bugün günümüzde dünyanın hiçbir üniversitesinde, özellikle lisans düzeyinde yatları konu alan interdisipliner nitelikli bir tasarım eğitimi programı bulunmamaktadır. Bu anlamda, T. C. Maltepe Üniversitesi, bir ilki gerçekleştirmek üzere, eğitimde çok önemli bir adım atmıştır. Yat Tasarımı bağımsız bir disiplindir Yat tasarımı, çeşitli tasarım disiplinleriyle, gemi mühendisliğinin arakesitinde bulunan bir tasarım disiplinidir. Bir yatın -styling (dış tasarım) ve iç mekantasarımını yapmak için gereken teknik bilgi; mimarlık, iç mimarlık, endüstri ürünleri tasarımı ve gemi inşaatı ve makineleri mühendisliği disiplinlerinin içinden geçmektedir. Ancak mevcut programlarının hiçbirisinin müfredatı, yat tasarlamak için yeterli donanımı öğrenciye verememektedir. Yat tasarlamak isteyen bir kişi, genellikle bu programların birinden mezun olmaktadır. Daha sonra, yukarıdaki diğer disiplinlerden gerekli bilgileri toplayarak, bu eksiğini gidermeye ve meslekte yetkinleşmeye çalışmaktadır. Bu tablo ise, bir tasarımcının yetişme süresinde, zaman kayıplarına neden olmaktadır. Örneğin yat tasarımcısı adayı bir iç mimarlık öğrencisi, styling konusuyla olası bir yat tasarımı yüksek lisans programında-

3 tanışıncaya dek yıllarını geçirmekte ve gereksiz birçok ders almaktadır. Ayrıca bu öğrenciler, yurt dışına gitme şansını bulsalar bile, okudukları yüksek lisans programlarının ülkemizde denkliği bulunmamaktadır. Bunun yanında, unutulmamalıdır ki, yüksek lisans programları, ne meslek okullarıdır; ne de lisans programlarının bir devamıdır. Bu gibi uygulamalı bilimlerde, eğitim, proje temelli yürümektedir. Ömründe hiç styling projesi yapmamış bir iç mimar, bütün yüksek lisans eğitimi boyunca, proje tasarlayıp yeniden meslek mi öğrenecektir? Onun üzerine bir de tez mi yazacaktır? Yani, iki yarıyıllık programının tümünü projeye mi ayıracaktır? Elbette bu sorunun yanıtı hayır olacaktır; zira yüksek lisans programlarının amacı, meslek öğrenmek değil, çeşitli dersler alarak o meslekte uzmanlaşmaktır. Muadili sorunlar, mimar ve endüstri ürünleri tasarımcıları için de aynıdır. Müfredatlarının, hiçbirinin birbirini tutmadığı yüksek lisans ve sertifika programları konusu, işte bu yüzden tam bir muammadır. Herhangi bir yat tasarımı yüksek lisans programı, mevcut tasarım disiplinlerinde verilen bir temelin üzerine inşa edilecek bir bina değildir. Yat tasarımı iç mimarlığın, endüstri ürünleri tasarımının ya da gemi inşaatı ve makine mühendisliğinin bir alt dalı ya da uzmanlık dalı değildir. Çünkü bu programlarda, üzerinde uzmanlaşılacak bir bilgi ancak nebülöz halinde bulunmaktadır. Bu nebülözün düzene sokulması demek, tasarım disiplinlerinin müfredatını yeniden tasarlamak anlamına gelmektedir. Bu da mevcut müfredatların iyice şişerek altı seneyi bulması anlamına gelmektedir ki, zaten olmayacak bir iştir. Bu yüzden, yat tasarımı bağımsız bir disiplindir. Yat Tasarımında akademik gelişme Yukarıda ortaya konulan karışıklığın doğal bir sonucu olarak, bu konuda uzmanlaşmanın önü akademik anlamda kapalıdır. Halbuki bugün artık yat tasarımı, mevcut tasarım disiplinlerinin yamacına, seçmeli dersler, ortak programlar ya da kürsüler biçiminde sıkıştırılabilecek büyüklükte bir bilgi kümesi değil; bu disiplinlerin teknik bilgi aktarımı yaparak olgunlaştıracağı ayrı bir uzmanlık alanıdır. Program, elbette yetişmiş insan ihtiyacını karşılayacaktır; ama aynı zamanda üniversite kurumunda bu mesleğin yolunu açacak ve akademik anlamda da uzmanlaşmayı teşvik edecektir.

4 Bir disiplini işaret eden bilgi yığınını sistematize ederek, disiplinler arası bir örgütlenmeyi gerçekleştirebilecek yapı ve düzeneklere sahip -ve doğal olarak bu görevi üstlenmesi beklenen- kurum üniversitedir. Çünkü bilimsel bilgi üniversitede üretilir. Üniversite, bilimsel bir etkinliği dolaşıma sokma yönünde çok saygın bir enstrümandır. Bilgiyi, doğal olarak, depolayacak ve işleyerek yeniden üretecek bir döngüdür. Aksi halde ülke olarak bugün sahipmişiz gibi görünen olanaklar, kaynaklarının ucu dışarıda olduğu için yarın öbür gün elimizden kayıp gidebilir. Pazar olarak, koşullarımız uygun gelmediği takdirde, uluslararası girişimciler ünlü markalarını, teknolojilerini, yatırımlarını alıp, çekip başka coğrafyalara gidebilirler. Uzakdoğuda ya da başka bir yerde üretimlerine devam edebilirler. Bir atasözümüz, bu olguyu en güzel biçimde açıklıyor: Su akarken testiyi doldurmak gereklidir. Bilgiyi depolamak, işlemek ve üretir hale gelmek gereklidir. Ancak bu şekilde o bilim dalında saygın bir konuma yükselmek mümkündür. Aksi takdirde, o suyun akıp gittiği bir yatak olma tehlikesi ve tehdidi vardır. Yat tasarımı programının çok önemli bir amacı, bu endüstride ülkemizi daha kalıcı bir saygınlık eksenine oturtmaktır. Bu alanda, ilk eğitim programına sahip olmakla Türkiye, önemli bir entelektüel üretim etkinliğinin dünyadaki tek resmi adresi konumuna gelecektir. Hiç kuşku yoktur ki, programımız ve müfredatımız, batılı ülkelerce hızla takip edilecektir. Bölümümüz, kısa süre sonra batılı ülkelerde de açılacaktır. Ancak en azından belirli bir süre, T. C. Maltepe Üniversitesi, Yat Tasarımı Bölümü, dünyadaki tek yat tasarımı bölümü olarak varlığını ve öncülüğünü sürdürecektir. Bu sürenin uzunluğu ve bölümün performansı çok önemlidir. Çünkü bölümün, bu süre içindeki başarısını ve sesini uzaklara duyurması; Türkiye yat endüstrisinin tanıtımını üst düzeyde yapacağından, yabancı girişimciye de güven verecek ve sektör, yeni siparişlerle hareketlenecektir. Bu sonuçla Türkiye, tasarım mesleğindeki uluslararası saygınlığını perçinleyecektir. Ülkemizde bu konuya kendini adamaya hazır, çok yetenekli ve zeki gençler vardır. Kısacası, bölümün performansı ilk iki sene arzu edilen devinimi yakalarsa, Türkiye yat tasarımı sektöründe çok kısa zamanda Avrupa ya yetişir, geçer ve dünya lideri olur. Üretim hacmi, hızı ve kalitesi konusundaki dünya sıralamasındaki konumunu ise daha da yukarılara taşır; bu kesindir.

5 Bölümde okutulacak dersler Yat Tasarımı lisans programı bir tasarım programıdır. Müfredat olarak, mevcut tasarım disiplinlerinde okutulan müfredatlar örnek alınmış ve dersler, yat tasarlamak için gerekli bilgileri verecek biçimde uyarlanmıştır. Gerek duyulmayan dersler ise elenmiştir. Programda mühendisçe bakış açısını tanımak üzere, temel gemi mühendisliği dersleri de bulunmaktadır. Bölümde öğrenciler, ilk yıl, çok sıkı bir mesleki temel eğitime tabi tutulacaklardır. Bir yatı, gerek iki boyutlu olarak teknik çizimini ve temel hesaplarını yapabilecek, gerekse hayalden düşünüp, üç boyutlu olarak kağıda çizerek aktarabilecek beceri ve donanıma eriştirileceklerdir. Öğrenci seçme T. C. Maltepe Üniversitesi, Yat tasarımı lisans programının ilk ve tek olması nedeniyle, çok sayıda ve yüksek puan alan aday tarafından tercih edileceği, hatta yurt dışından da talep geleceği değerlendirilmektedir. Bölümün kontenjanı otuz kişi ile sınırlı olup, MF 4 (eski SAY 2) türünden puanla merkezi yerleştirme ile öğrenci almaktadır. Eğitim süresi bir yıl İngilizce hazırlık sonrası dört yıldır. Bölümün şu anki durumu Bu program, beş yıldır üzerinde çalışmakta olduğumuz bir eğitim projesidir. Bölümümüzün, bağımsız bir disiplin olarak kurgulanmasının savunulduğu ve bunun rasyonellerinin ortaya koyulduğu doktora tezi 2006 yılında savunulmuştur. Başarıyla sonuçlanan bu çalışma; başta Y. T. Ü. Gemi İnşaatı ve Makineleri Mühendisliği Bölümü ve Deniz Harp Okulu, Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü olmak üzere, akademik, sektörel ve askeri yönlerden gelen zengin katkılarla, yıllar içinde geliştirilmiştir. Bir buçuk yıl kadar süren müfredat çalışmamız, fakülte dekanımız, Prof. Dr. Aydın Esen in talimatıyla 2009 yılında bitirilerek YÖK e sunulmuştur. Bildirişim içinde geçen ve yaklaşık bir yıl süren idari süreçten sonra, bölümümüzün kuruluşu, uygun görülerek onaylanmıştır. Bölümümüzün öğretim üyesi kadrosu atanmıştır. Bölümümüzün, eğitim öğretim yılında öğrenci alacaktır.

ÜNİVERSİTE SEÇİM REHBERİ

ÜNİVERSİTE SEÇİM REHBERİ ÜNİVERSİTE SEÇİM REHBERİ MEF Üniversitesi ve daha önce kurucu rektörlüğünü yürüttüğüm Özyeğin Üniversitesi nin üniversite tanıtım faaliyetleri süresince gerek fuarlarda, gerek liselerde, gerekse öğrenci

Detaylı

MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Medipol Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, uluslararası standartlarda yüksek kaliteli

Detaylı

TÜRKİYE DE MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ ve MADEN MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNE GENEL BİR BAKIŞ

TÜRKİYE DE MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ ve MADEN MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNE GENEL BİR BAKIŞ TÜRKİYE DE MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ ve MADEN MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNE GENEL BİR BAKIŞ Yüksek öğretime girmek zor. Liseyi bitiren her beş gençten dördünün daha ileri bir eğitim görme olanağı bulunmuyor. Her yıl

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

TMMOB Maden Mühendisleri Odası I. Öğrenci Üye Kurultayı MAMÖK 1. Maden Mühendisliği Öğrencileri Tartışıyor. Eğitim Yetkin-Uzman Mühendislik İşsizlik

TMMOB Maden Mühendisleri Odası I. Öğrenci Üye Kurultayı MAMÖK 1. Maden Mühendisliği Öğrencileri Tartışıyor. Eğitim Yetkin-Uzman Mühendislik İşsizlik TMMOB Maden Mühendisleri Odası I. Öğrenci Üye Kurultayı MAMÖK 1 Maden Mühendisliği Öğrencileri Tartışıyor Eğitim Yetkin-Uzman Mühendislik İşsizlik 13-14 Nisan 2007 Ankara TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI

Detaylı

Doç. Dr. Berat Bir, Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Göztepe, beratbir@marmara.edu.tr

Doç. Dr. Berat Bir, Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Göztepe, beratbir@marmara.edu.tr Türkiye deki Üniversitelerde Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümlerinin, Özelde Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Eğitim Programlarının Genel Değerlendirilmesi ve Durum Analizi Doç. Dr. Berat

Detaylı

TARIMSAL YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMINDA DEĞİŞİMLER ve SORUNLAR

TARIMSAL YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMINDA DEĞİŞİMLER ve SORUNLAR ÖZET TARIMSAL YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMINDA DEĞİŞİMLER ve SORUNLAR Prof. Dr. Cemalettin Yaşar ÇİFTÇİ 1 Prof. Dr. İbrahim ORTAŞ 2 Prof. Dr. Salih ÇELİK 3 Doç. Dr. Hayrettin KENDİR 1 Arş. Gör. Sevil SAĞLAM 1

Detaylı

İMEAK Deniz Ticaret Odası nın resmi yayınıdır. MAYIS /2015 DERGİ KURULUŞ: 1984 İMEAK DTO / MAYIS 2015 SAYISI EĞİTİM EKİDİR

İMEAK Deniz Ticaret Odası nın resmi yayınıdır. MAYIS /2015 DERGİ KURULUŞ: 1984 İMEAK DTO / MAYIS 2015 SAYISI EĞİTİM EKİDİR İMEAK Deniz Ticaret Odası nın resmi yayınıdır. DERGİ KURULUŞ: 1984 MAYIS /2015 İMEAK DTO / MAYIS 2015 SAYISI EĞİTİM EKİDİR Yabancı dil konusunda yetersizlik var Bizde denizcilikle ilgili eğitimin daha

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 İçindekiler 6 Rektörden Mesaj 8 Tarihçe 10 Eğitim Olanakları 12 Uluslararası İşbirliği 14 Burslar ve Başarı Ödülleri 16 Öğrencilere Hizmetler 20 Kampüsler 22 Ayazağa Kampüsü

Detaylı

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ. www.selcuk.edu.tr

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ. www.selcuk.edu.tr TANITIM KATALOĞU Ülkemizde işgücü arzı ile talebi arasında ciddi uyumsuzluk mevcuttur. Bunun nedeni olarak mesleki eğitim kurumlarında uygulanan eğitim programları, bu programlarla yetiştirilen teknik

Detaylı

İçindekiler. İçindekiler

İçindekiler. İçindekiler İçindekiler 4 Rektörden Mesaj 6 Tarihçe 8 İTÜ'lü Olmak 10 Eğitim Olanakları 12 Uluslararası İşbirliği 14 Burslar ve Başarı Ödülleri 16 Öğrencilere Hizmetler 20 Kampüsler 22 Ayazağa Kampüsü 24 Bilgisayar

Detaylı

İçindekiler. İçindekiler

İçindekiler. İçindekiler İçindekiler 4 Rektörden Mesaj 6 Tarihçe 8 İTÜ'lü Olmak 10 Eğitim Olanakları 12 Uluslararası İşbirliği 14 Burslar ve Başarı Ödülleri 16 Öğrencilere Hizmetler 20 Kampüsler 22 Ayazağa Kampüsü 24 Bilgisayar

Detaylı

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi. Dr. Latif Onur UĞUR

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi. Dr. Latif Onur UĞUR TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Dr. Latif Onur UĞUR Ankara 2007 TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Selanik Caddesi No: 17/5 06650 Kızılay - Ankara Tel: 0312 294 30 00 Faks: 0312

Detaylı

2010-2011 İÇİNDEKİLER

2010-2011 İÇİNDEKİLER 20102011 İÇİNDEKİLER 20102011 I. KOÇ ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA Koç Üniversitesi Tarihçesi Koç Üniversitesi nin Misyonu ve Vizyonu Neden Koç Üniversitesi Araştırma Olanakları 03 04 04 07 ii. İşletme Enstitüsü

Detaylı

LİSANS DÜZEYİNDE AÇILACAK ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMLERİ İÇİN GEREKLİ ASGARİ ÖLÇÜTLER

LİSANS DÜZEYİNDE AÇILACAK ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMLERİ İÇİN GEREKLİ ASGARİ ÖLÇÜTLER LİSANS DÜZEYİNDE AÇILACAK ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMLERİ İÇİN GEREKLİ ASGARİ ÖLÇÜTLER TÜRKİYE PLANLAMA OKULLARI BİRLİĞİ KASIM 2011 1 İçindekiler GİRİŞ... 3 1. TÜRKİYE DE ŞEHİR PLANLAMA LİSANS EĞİTİMİ

Detaylı

Dış Ticaret Programı. Adalet Programı. Çocuk Gelişimi Programı. İlk ve Acil Yardım Programı. İngilizce Hazırlık. Sağlık, Kültür ve Spor.

Dış Ticaret Programı. Adalet Programı. Çocuk Gelişimi Programı. İlk ve Acil Yardım Programı. İngilizce Hazırlık. Sağlık, Kültür ve Spor. Başarmak için... İçindekiler Plato Meslek Yüksekokulu Kuruluş 4 Dış Ticaret Programı 68 Mütevelli Heyet Başkanının Mesajı 6 Adalet Programı 72 Yüksekokul Müdürünün Mesajı 7 İş Sağlığı ve Güvenliği Programı

Detaylı

SEVGİLİ ÖĞRENCİLER DEKAN IN MESAJI

SEVGİLİ ÖĞRENCİLER DEKAN IN MESAJI DEKAN IN MESAJI SEVGİLİ ÖĞRENCİLER 100. yılını geride bırakan köklü bir üniversitenin bünyesinde 20 yılı aşkın bir süredir faaliyet gösteren genç ve dinamik bir fakültenin mensubu olmakla gurur duyabilirsiniz.

Detaylı

VİZYON Doğuş Üniversitesinin vizyonu, eğitim-öğretimde, araştırmada ve topluma hizmette mükemmele ulaşmış bir dünya üniversitesi olmaktır.

VİZYON Doğuş Üniversitesinin vizyonu, eğitim-öğretimde, araştırmada ve topluma hizmette mükemmele ulaşmış bir dünya üniversitesi olmaktır. DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ 18 yıllık köklü eğitim TARİHÇE Doğuş Eğitim Vakfı tarafından İstanbul da kurulan Doğuş Üniversitesi, TBMM de 09 Temmuz 1997 tarihinde kabul edilen 4281 sayılı Kanun ile yükseköğretime

Detaylı

Prof. Dr. Yunus SÖYLET İstanbul Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Yunus SÖYLET İstanbul Üniversitesi Rektörü 1 2 İstanbul Üniversitesi 2014-2015 Akademik Yılı Prof. Dr. Yunus SÖYLET İstanbul Üniversitesi Rektörü Açılış Konuşması 21 Ekim 2014 İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Ord. Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Mustafa Kemal ATATÜRK

Detaylı

UÇAK VE HAVACILIK MÜHENDİSLERİNİN ÇALIŞMA YAŞAMI

UÇAK VE HAVACILIK MÜHENDİSLERİNİN ÇALIŞMA YAŞAMI I.ULUSAL UÇAK, HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ KURULTAYI TMMOB Makina Mühendisleri Odası I. Ulusal Uçak Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayı 12 Mayıs 2001 Eskişehir-Türkiye UÇAK VE HAVACILIK MÜHENDİSLERİNİN

Detaylı

ASKAN-DER ANADOLU SANAYİSİNİ KALKINDIRMA VE GİRİŞİMCİLİK DERNEĞİ

ASKAN-DER ANADOLU SANAYİSİNİ KALKINDIRMA VE GİRİŞİMCİLİK DERNEĞİ ASKAN-DER ANADOLU SANAYİSİNİ KALKINDIRMA VE GİRİŞİMCİLİK DERNEĞİ PROJE ADI: ÜNİVERSİTE, SANAYİ, DEVLET İŞBİRLİĞİ PROJESİ PROJE TANIMI VE GENEL AMAÇLAR: Üniversite, Sanayi, Devlet İşbirliği projesi, üniversite

Detaylı

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK TURİZMİ DAİRE BAŞKANLIĞI Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı I TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Mustafa Kemal ATATÜRK

Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Mustafa Kemal ATATÜRK Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Mustafa Kemal ATATÜRK B U R S A T E K N İ K Ü N İ V E R S İ T E S İ BİR BAKIŞTA

Detaylı

UFUK TURUNA ÇIKTI TOHUMCULUK SEKTÖRÜ TÜRK-TED TÜRKİYE TOHUMCULUK ENDÜSTRİSİ DERNEĞİ. 19 Mayıs Atatürk ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kutlu Olsun

UFUK TURUNA ÇIKTI TOHUMCULUK SEKTÖRÜ TÜRK-TED TÜRKİYE TOHUMCULUK ENDÜSTRİSİ DERNEĞİ. 19 Mayıs Atatürk ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kutlu Olsun TÜRK-TED TÜRKİYE TOHUMCULUK ENDÜSTRİSİ DERNEĞİ Sayı:5 / Mayıs 2012 / Üç Ayda Bir Yayınlanır TOHUMCULUK SEKTÖRÜ UFUK TURUNA ÇIKTI RÖPORTAJ RÖPORTAJ AHDE VEFA HABER SORUMLULUĞUMUZUN BİLİNCİNDEYİZ! ISLAHA

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ YABANCI DİL ÖĞRETİMİ 29-30 KASIM 2013 TOBB, ANKARA Sonuç Raporu 13 Aralık 2013 1 TOBB EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ YABANCI

Detaylı

Türkiye de Uluslararası İlişkiler Eğitimi: Lisans ve Lisansüstü Ders Programlarının Karşılaştırmalı Bir Analizi

Türkiye de Uluslararası İlişkiler Eğitimi: Lisans ve Lisansüstü Ders Programlarının Karşılaştırmalı Bir Analizi EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cilt: 13 Sayı: 3 Temmuz 2013 ss. 303-316 Türkiye de Uluslararası İlişkiler Eğitimi: Lisans ve Lisansüstü Ders Programlarının Karşılaştırmalı Bir Analizi International

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti nin 2010 yılında kurulan yeni devlet üniversitesi olarak İstanbul Medeniyet Üniversitesi çok kısa zamanda uluslararası bir cazibe

Türkiye Cumhuriyeti nin 2010 yılında kurulan yeni devlet üniversitesi olarak İstanbul Medeniyet Üniversitesi çok kısa zamanda uluslararası bir cazibe Türkiye Cumhuriyeti nin 2010 yılında kurulan yeni devlet üniversitesi olarak İstanbul Medeniyet Üniversitesi çok kısa zamanda uluslararası bir cazibe merkezi olarak dünyanın sayılı üniversiteleri arasına

Detaylı

İçindekiler...1. Proje Hakkında...3 Seminer Özeti...4 Program... 5 Seminer..6

İçindekiler...1. Proje Hakkında...3 Seminer Özeti...4 Program... 5 Seminer..6 İçindekiler.....1 Proje Hakkında...3 Seminer Özeti....4 Program..... 5 Seminer..6 Türkiye de Meslek Liseleri ve Üniversitelerde Kuyumculuk Eğitimi ve Sektörün Beklentileri..7 Mesleki ve Teknik Eğitim Kalitesinin

Detaylı

ARAŞTIRMA, ÖĞRETİM ve İŞBİRLİĞİ

ARAŞTIRMA, ÖĞRETİM ve İŞBİRLİĞİ Akdeniz Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi ve Berlin Alice Salomon Yüksek Okulu TÜRKİYE ve ALMANYA CİLT II TOPLUM, SAĞLIK ve EĞİTİMDE ARAŞTIRMA, ÖĞRETİM ve İŞBİRLİĞİ Editörler Erol

Detaylı