Madde 1 (1) Başvurusu kabul edilecek adaylar: Ortaöğrenim son sınıfta ya da mezun durumda olmaları koşuluyla;

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Madde 1 (1) Başvurusu kabul edilecek adaylar: Ortaöğrenim son sınıfta ya da mezun durumda olmaları koşuluyla;"

Transkript

1 Öğretim Yılı Lisans Programları için Yurtdışından Öğrenci Kabulü Şartlar ve Takvim, Türkçe Dil Düzeyi, Kontenjan, Önkayıt, Değerlendirme, Kabul, Kesin kayıt Şartlar ve Takvim Madde 1 (1) Başvurusu kabul edilecek adaylar: Ortaöğrenim son sınıfta ya da mezun durumda olmaları koşuluyla; a- Yabancı uyruklu olanlar, b- Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığından Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenler (5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde (1) Türkiye içinde veya dışında Türk Vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk Vatandaşıdır hükmü bulunmakta olup, Yurtdışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanununu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.) c- Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile T.C. vatandaşlığına geçenler / bu durumdaki çift uyruklular, ç- T.C. uyruklu olup ortaöğretiminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar dahil), d- KKTC uyruklu olup; KKTC de ikamet eden ve KKTC de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar (2) Başvurusu kabul edilmeyecek adaylar: a- TC uyruklu olup ortaöğreniminin tamamını Türkiye de veya KKTC de tamamlayanlar, b- KKTC uyruklu olanlar (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL Sınav sonuçlarına sahip olanlar veya sahip olacaklar hariç), c- 1. maddenin b bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu TC olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar/ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar hariç), ç- Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyruklular (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç), d- Türkiye deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören TC uyruklu olan veya 1.maddenin b bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu TC olan çift uyruklular e- Türkiye deki bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçu nedeniyle çıkarma cezası alanlarla, önceki yıllarda katıldıkları ÖSYM veya diğer üniversiteler tarafından yapılan sınavlarda sahtekarlık yaptıkları saptananlar, f- Fikir ve eylemleri ile T.C. aleyhine faaliyette bulunmuş veya T.C. vatandaşlığından bir yaptırım olarak çıkarılmış bulunan kişiler (3) Başvurular akademik takvimde belirtilen tarihlerde SAÜ internet sayfası üzerinden yapılır. (4) Adaylar, en fazla 2 (iki) farklı fakülteden toplam 6 (altı) adet farklı program tercihi yapabilir. (5) Yurtdışından öğrenci kabulünde Tablo-1 ve 2 de belirtilmiş ulusal veya uluslararası kabul gören sınavlardan sadece biri kullanılır.

2 (6) Ön başvuru, kayıt hakkı kazananların ilanı ve kayıt tarihleri aşağıdaki gibidir. a-web üzerinden ön kayıt : 10 Haziran 5 Temmuz 2013 b- Özel yetenek sınavı : Temmuz 2013 b- Kayıt hakkı kazananların ilanı : 2 Ağustos 2013 c- Kesin kayıtlar : 4 6 Eylül 2013 ç- 1.sıra yedekten kayıt hakkı kazananların ilanı : 7 Eylül 2013 d- 1.sıra yedekten kazananların kayıtları : Eylül 2013 e- 2.sıra yedekten kayıt hakkı kazananların ilanı : 14 Eylül 2013 f- 2.sıra yedekten kazananların kayıtları : Eylül 2013 Türkçe Yeterlik Düzeyi Madde 2 (1)Türkçe yeterlik düzeyleri; C1 Düzeyi: Türkçesi yeterlidir. Üniversitemizde öğrenime başlayabilir. B2 Düzeyi: Türkçesi kısa zamanda gelişebilir. Üniversitemizde öğrenime başlar, ancak mezun olana kadar Sakarya TÖMER tarafından açılacak Türkçe kurslarına devam etmek suretiyle Türkçe yeterlik düzeylerini (C1) seviyesine çıkarmak zorundadırlar. B1 Düzeyi: Türkçe seviyesi, Üniversitemizde öğrenime başlamaya yeterlidir, ancak mezun olana kadar Sakarya TÖMER tarafından açılacak Türkçe kurslarına devam etmek suretiyle Türkçe yeterlik düzeylerini (C1) seviyesine çıkarmak zorundadırlar. A2 Düzeyi: Türkçesi yetersizdir. Bu öğrenciler 1 yıl izinli sayılacaklardır. 1 yıl sonunda Sakarya TÖMER ya da diğer üniversitelerin TÖMERlerinde açılacak Türkçe Hazırlık Kurslarına devam ederek Türkçe yeterlik düzeylerini C1 seviyesine çıkarmak zorundadırlar. A1 Düzeyi: Türkçesi yetersizdir. Bu öğrenciler 1 yıl izinli sayılacaklardır. 1 yıl sonunda Sakarya TÖMER ya da diğer üniversitelerin TÖMERlerinde açılacak Türkçe Hazırlık Kurslarına devam ederek Türkçe yeterlik düzeylerini C1 seviyesine çıkarmak zorundadırlar. (2) Başvuran adaylar, Türkçe yeterlik düzeylerini belgelendirmek zorundadır. (Yunus Emre Enstitüsü ve üniversitelerin TÖMER belgeleri geçerlidir.) Ancak bu belgeyi sunamayan adayların Türkçe yeterlik düzeyleri Sakarya TÖMER tarafından yapılacak Türkçe Yeterlik Sınavı sonucuna göre belirlenir. (3)Türkçe yeterlik düzeyleri B2, B1, A2 ve A1 olan adaylar için Sakarya TÖMER tarafından Türkçe Yeterlik Sınavı düzenlenir. Bu sınavdan başarısız olan öğrenciler ile Türkçe Seviyesini yükseltmekle yükümlü olan öğrenciler Sakarya TÖMER tarafından düzenlenen Türkçe kurslarına katılabilirler. Türkçe Kursuna ilişkin eğitim programı, eğitim-öğretim başlamadan önce Sakarya TÖMER in İnternet sayfasında ilan edilir. Üniversitemize kayıt yaptırmış, kursa devam etsin veya etmesin öğrencilerimiz için dönem ortasında ve sonunda sınav yapılır. Başarılı olanlara Türkçe dil düzeylerini belgeleyen sertifika verilir. (4) Türkçe yeterlik düzeyleri A2 ve A1 olanlar ile Sakarya TÖMER tarafında yapılan Türkçe Yeterlik Sınavına girmeyen ya da sınava girerek başarısız olan öğrenciler, Sakarya TÖMER tarafından düzenlenecek olan Türkçe kurslarına katılabilecekleri gibi, diğer yükseköğretim kurumlarınca düzenlenen Türkçe kurslarına katılarak yeterlik düzeylerini yükseltmeleri için ilgili Yönetim Kurulu kararı ile izinli sayılırlar. Bir yılın sonunda C1 düzeyi Türkçe yeterlik belgesini alanlar bu belgelerini eğitim-öğretim yılı başlamadan önce ilgili Üniversitemize ibraz eder. Bu öğrencilerden bir yıl sonunda C1 düzeyi Türkçe yeterlik belgesini sunamayan veya Sakarya TÖMER tarafından düzenlenen Türkçe Yeterlik Sınavında başarılı olamayanların Üniversite ile ilişiği kesilir.

3 Giriş Puanı Madde 3 (1) Başvuran her aday için 100 üzerinden Giriş Puanı hesaplanır. Giriş puanı; Tablo 1 de sıralanan Uluslararası sınavlar ile Tablo 2 de sıralanan ulusal sınav puanları baz alınarak a- Uluslararası sınav notunun %70 i ile lise mezuniyet notunun % 30 u, b- Ulusal sınav notunun %60 ı ile lise mezuniyet notunun % 30 u, uluslararası veya ulusal bir sınav puanına sahip olmayanlar için c- Lise mezuniyet notunun % 30 u alınarak hesaplanır. Yerleştirme puanlarında eşitlik olması durumunda öncelikle yaşı küçük olan, daha sonra ortaöğretimden yeni mezun olan tercih edilir. (2) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan eğitim birimlerimize yapılan başvuruların değerlendirilmesi aşağıdaki gibi yapılır. a- Bu maddenin (1) fıkrasında belirlenen sıralamaya göre genel puanı belirlenir. b- Özel Yetenek sınavı belirlenen tarihlerde yapılır ve sınavlar 100 üzerinden değerlendirilir c- Adayın genel puanının %60 ı ve özel yetenek sınav notunun %40 ı alınarak giriş puanı oluşturularak sıralama yapılır. ç- Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan eğitim birimlerimize yapılan başvuruların değerlendirilmesi, özel yetenek sınavı yönergelerindeki ölçütlere göre yapılır. BAŞVURUDA GEÇERLİ OLAN SINAVLAR Tablo.1. ULUSLARARASI SINAVLAR Taban Puanları Geçerlilik Süreleri SAT 1 En az 1000 Toplam Puan ve En az 600 Matematik Puanı ACT Mat., Fen(Science Reasoning) ve Toplam (Composite) en az 21 Puan GCE (A LEVEL SINAVI) En az biri başvurulan programla ilgili olmak üzere en az 3 konuda A seviyesi IB Diploma notu en az 28/42 ABITUR En az 4 Tablo.2. ULUSAL SINAVLAR Ülke Sınavın Adı Taban Puanları Geçerlilik Süreleri Afganistan Afganistan Ulusal Üniversite Giriş Skor 200/350 sınavı Arnavutluk Merkezi Lise Bitirme 10 üzerinden en az 5 Azerbaycan TQDK tarafından yapılan merkezi üniversite giriş sınavı Başvurduğu programla ilgili alanda 700 üzerinden en az Beyaz Rusya Attestat o Srednem (Polinom) / Belarussian Central Testing Merkezi Lise Bitirme Sınavı 550 puan Minimum 2/5 Minimum 300/600 Birleşik Arap Emirlikleri Başvurulan programla ilgili Bosna- Hersek Matura En az 2/5 Bulgaristan Matura En az 4 (matematikte dahil olmak üzere) Çin Halk Gaoko Üniversite Giriş Sınavı Başvurulan programın puan

4 Cumhuriyeti türünde en az 500/750 Endonezya UJIAN Nasional (UAN/UN) Sınavı En az 60/100 Estonya Gümnaasiumi Lõputunnistus En az üç sınavda 3 ortalama (Secondary School Leaving Certificate) Filistin Merkezi Lise Bitirme Sınavı Başvurulan programla ilgili dalda en az %60 Fransa Fransız Bakaloryası En az 10/20 Gambiya West African Examinations Council (International) Senior School Certificate Examination (WAEC-SSCE) Altı konunun her birinden en çok 2 ve altı konu toplamı 9 u geçmeyen notlar Gana West African Examinations Council (International) Senior School Certificate Examination (WAEC-SSCE) Altı konunun her birinden en çok 2 ve altı konu toplamı 9 u geçmeyen notlar Güney Afrika Senior Certificate (Matriculaton) 5 konuda A/B Gürcistan Attestat o Srednem (Polinom) En az 3/5 Hırvatistan Matura En az matura 4 Hindistan 1lık lise eğitimi sonucunda verilen Başvurulan programla ilgili diploma dalda en az %75 Irak Merkezi Lise Bitirme Sınavı Başvurulan programla ilgili dalda en az %80 İran Diplome Debirestan ve Pişdaneşga Hi Ortalaması en az 10/20 İsrail Te udat Bagrut (Matriculation 6 dalda en az 7 Certificate) / Mechina Kamerun General Certificate of Education (GCE) 10/20 Qualifications / French Baccalaureate Kazakistan Ulusal Üniversite Giriş Testi En az 70/120 Kenya Kenya Certificate of Secondary Education (KCSE) Ortalaması en az B; ayrıca başvurulan programla ilgili dört alanda en az 44 toplam puan Kırgızistan Ulusal Üniversite Giriş Sınavı 250 üzerinden en az 160 puan Libya Merkezi Lise Bitirme Sınavı Başvurulan programla ilgili Lübnan Lübnan da yapılan Bakalorya Sınavı Başvurulan programla ilgili sınavdan en az 10/20 veya 50/100 Makedonya Merkezi Lise Bitirme Sınavı 5 üzerinden en az 3 Mısır Merkezi Lise Bitirme Sınavı Başvurulan programla ilgili Moğolistan Merkezi Üniversite Giriş Sınavı Başvurulan programla ilgili dört alanın her birinde 800 üzerinden en 600 puan Nijerya West African Examinatioans Council ( International) Senior School Certificate Examination (WAEC SSCE) Özbekistan Pakistan Attestat o Srednem (Polinom) 1lık lise eğitimi sonucunda verilen diploma Altı konunun her birinden en çok 2 ve altı konu toplamı 9u geçmeyen notlar 5 üzerinden en az 3 Diploma notu başvurulan programla ilgili dalda en az %70 Polonya Matura / Swiadectwo Dojrzalosci Minimum %60 Romanya Diploma de Bacalaureat 10 üzerinden en az 7,5 Rusya Attestat o Srednem (Polinom) 3/5

5 Senegal Bakalorya 20 üzerinden en az 10 Sırbistan Matura Diploma notu 4 Suriye Suriye Bakalorya Sınavı Fen dalında en az 185/240 Sosyal dalda en az 170/240 Suudi Arabistan Kudrat Sınavı (Merkezi Lise Bitirme 70/100 başvurulan Sınavı) programla ilgili dalda en az %70 Tacikistan Attestat o Srednem (Polinom) En az 3/5 Ukrayna Ukrainian External Independent Testing / Attestat o Srednem (Polinom) 3 başvurulan programla ilgili 3 dalda ZNO 175/Minimum 3/5 Ürdün Merkezi Lise Bitirme Sınavı Başvurulan programla ilgili Yemen Merkezi Lise Bitirme Sınavı Başvurulan programla ilgili Yunanistan Lise Bitirme Sertifikası En az 10/20 Zimbabve ZIMSEC A- Levels Diplom ob Okoncanji Srednego Special nogo Ucebnego Zavedenija Başvurulan programla ilgili alanlarda alınan en bir A ve iki B notu alınmış üç Zimsec A Seviyesi 7 veya üstü Minimum 3/5 Bacalaureat grades Diplom ob Okoncanji Srednego Special nogo Ucebnego Zavedenija Türkiye Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) Başvurulan programın bir önceki yılına ait taban puanına eşit veya yüksek puan alan adaylar Diğer Türk Üniversitelerinin Yurtdışından Öğrenci Kabul Sınavları Listede belirtilmeyen Ülkelerdeki Ulusal Lise Bitirme veya Üniversite Giriş Sınavları (Bu kategorideki sınavlar komisyon tarafından değerlendirilecektir.) En az 40

6 Kontenjan ve Değerlendirme Madde 4- (1)Başvuruların değerlendirilmesi ve adayların yerleştirilmeleri bu esaslardaki asgari şartları sağlamış olmak kaydı ile Giriş Puanı na göre yapılır. Eğitim birimleri bazında minimum Giriş puanları aşağıda belirtilmiştir. Fakülte / Yüksekokul / Konservatuar - Bölüm Öğrenim Süresi Kontenjan Yerleştirme için istenen minimum Giriş Puanı Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) Bilişim Sistemleri Mühendisliği 4 12 Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Fen Bilgisi Öğretmenliği İlköğretim Matematik Öğretmenliği İngilizce Öğretmenliği Okul Öncesi Öğretmenliği Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) Sınıf Öğretmenliği Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Türkçe Öğretmenliği Zihin Engelliler Öğretmenliği Zihin Engelliler Öğretmenliği (İÖ) Fen-Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı 4 10 Alman Dili ve Edebiyatı (İÖ) 4 10 Biyoloji 4 10 Coğrafya 4 10 Coğrafya (İÖ) 4 10 Çeviribilim (Almanca) 4 10 Çeviribilim (Almanca) (İÖ) 4 10 Felsefe 4 10 Felsefe (İÖ) 4 10 Kimya 4 10 Matematik 4 10 Matematik (İÖ) 4 10 Sanat Tarihi 4 5 Sosyal Hizmet 4 5 Sosyoloji 4 10 Sosyoloji (İÖ) 4 10 Tarih 4 15 Tarih (İÖ) 4 15 Türk Dili ve Edebiyatı 4 10

7 Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 4 10 Hukuk Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 4 15 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) 4 15 İktisat 4 15 İktisat (İÖ) 4 15 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 4 15 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) 4 15 Maliye 4 15 Maliye (İÖ) 4 15 Uluslararası İlişkiler Uluslararası İlişkiler (İÖ) İlahiyat Fakültesi İlahiyat 4 30 İlahiyat (İÖ) 4 30 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği 4 5 İşletme Fakültesi İnsan Kaynakları Yönetimi 4 15 İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ) 4 15 İşletme 4 15 İşletme (İÖ) 4 15 Turizm İşletmeciliği 4 15 Turizm İşletmeciliği (İÖ) 4 15 Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 4 15 Çevre Mühendisliği (İÖ) 4 15 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) Endüstri Mühendisliği Endüstri Mühendisliği (İÖ) Gıda Mühendisliği 4 15 İnşaat Mühendisliği İnşaat Mühendisliği (İÖ) Jeofizik Mühendisliği 4 5 Makine Mühendisliği Makine Mühendisliği (İÖ) Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İÖ) Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) Elektrik-Elektronik Mühendisliği Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) İnşaat Mühendisliği İnşaat Mühendisliği (İÖ)

8 Makine Mühendisliği Makine Mühendisliği (İÖ) Mekatronik Mühendisliği Mekatronik Mühendisliği (İÖ) Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İÖ) Tıp Fakültesi Sakarya Sağlık Yüksekokulu Ebelik Hemşirelik ÖZEL YETENEK SINAVI İLE ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER Fakülte / Yüksekokul / Konservatuar - Bölüm Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrenim Süresi Kontenjan Antrenörlük Eğitimi 4 4 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 4 4 Rekreasyon 4 4 Rekreasyon (İÖ) 4 4 Spor Yöneticiliği 4 4 Spor Yöneticiliği (İÖ) 4 4 Devlet Konservatuvarı Temel Bilimler 4 4 Türk Halk Oyunları 4 4 Türk Müziği 4 4 Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları 4 4 Görsel İletişim Tasarımı 4 4 Resim 4 4 Seramik ve Cam 4 4 Yerleştirme için istenen minimum Giriş Puanı (2) Sakarya Üniversitesi kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir. Başvuru koşullarını sağlamış olmak yerleştirme için kabul edilmeyi gerektirmez. (3) Değerlendirme sonucunda tercihlerinden birine asil olarak yerleşen adayın diğer tercihleri değerlendirmeye alınmaz. (4) Asil ve yedek aday listeleri birlikte hazırlanarak, takvimde belirtilen tarihlerde üniversite internet sayfasında ilan edilir. (5) Kayıt hakkı kazanan asil ve yedek adaylara durumlarını bildiren mektupları elektronik posta yolu ile veya SAÜ web sayfasından iletir. Bu mektupta kayıt tarihleri ve kayıt için gerekli belgeler belirtilir. (6) Yapılan değerlendirme sonucu yerleştirilen ve kayıt hakkı kazanan adaylar, yapılacak ilan metnindeki esas ve usuller, kendilerine gönderilecek kabul mektubu veya eşdeğer bir belge, kayıt tarihleri ve ilgili mevzuat gereğince aşağıda yazılı belgeleri teslim etmek kaydı ile kesin kaydını Öğrenci İşleri ne yaptırır.

9 Kayıt Evrakları Madde 5- (1) Kayıt için gerekli evraklar; 1-Online başvuru çıktısı (web üzerinden yapılan başvuru işlemi tamamlandığında, yazdır butonuna basarak çıktı alınız) 2- Lise Diplomasının aslı ve noter onaylı Türkçe tercümesi. 3- Adayların lise diplomalarının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ndan ya da ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği nden alınacak Denklik Belgesi. 4- Not Durumu belgesinin (Transkript) aslı ve Ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliğinden ya da Konsolosluğundan onaylanmış Türkçe Çevirisi. 5- TÖMER Belgesi 6- Sınav Sonuç Belgesinin aslı. 7- Öğrenim meşruhatlı vize alınmış Pasaport Fotokopisi ve noter onaylı Türkçe tercümesi. 8- Öğrenim amaçlı alınmış İkamet Tezkeresi onaylı örneği. 9- Çift Uyruklu Öğrenciler için Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Nüfus Müdürlüklerinden alınabilir.) 10- Maddi güvence 11-6 adet 4.5x6cm ebadında fotoğraf. 12-Öğrenci Bilgi Formu (Çıktısı alınıp doldurulmuş, imzalanmış) 13-Öğrenim ücreti dekontu 14- Sağlık Sigortası Bilgi Formu Öğrenci Yükümlülükleri Madde 6- Öğrenim görmek üzere Türkiye ye gelen veya Türkiye de bulunan yabancı uyruklu öğrenciler a) Türk Kanunlarına göre gerekli işlemleri yapmak ve belgeleri almakla (YU Numarası vb.) b) Öğrenime başlamadan önce emniyet makamlarından ikamet tezkeresi almakla (öğrenim vizesi ile giriş yaptığı tarihten itibaren 1 ay içerisinde), c) Emniyet makamlarından öğrenimi süresince alınmış olan ikamet tezkerelerine istinaden her yıl emniyet makamlarına Öğrenci Belgesini ibraz etmekle, d) 5510 Sayılı Kanun gereği Yükseköğrenimlerinin başladığı tarihten itibaren Genel Sağlık Sigortalısı sayılırlar ve Kanunun gerektirdiği şartları yerine getirmekle, e) Şahsi, medeni ve öğrenim durumlarıyla ilgili değişiklikleri en geç 15 gün içinde Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına bildirmekle f) Öğrenim süresince ikametlerini uzatmak istedikleri takdirde, ikamet tezkerelerinde yazılı müddetin sona ermesinden itibaren 15 gün içinde, öğrenimlerine devam ettiklerini belgelemek kaydıyla, mahalli emniyet makamlarından yenisini almakla g) İkamet tezkerelerini veya pasaportlarını kaybetmeleri durumunda ilgili makamlara derhal müracaat ederek 15 gün içinde yenisini almakla h) Öğrenim kurumlarını, ikamet adreslerini veya irtibat telefonlarını değiştirmeleri durumunda, bu değişiklikleri 48 saat içinde gerek ayrıldıkları gerekse naklettikleri yerlerin mahalli emniyet makamlarına bildirmekle yükümlüdürler.

2015-2016 Öğretim Yılı Uluslararası Öğrenci Kabulü (Lisans-Önlisans Programları için)

2015-2016 Öğretim Yılı Uluslararası Öğrenci Kabulü (Lisans-Önlisans Programları için) 2015-2016 Öğretim Yılı Uluslararası Öğrenci Kabulü (Lisans-Önlisans Programları için) 1) BAŞVURU ŞARTLARI B- Başvuracak Adaylar: a) Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN ÖN LİSANS-LİSANS BAŞVURU, KAYIT VE KABUL YÖNERGESİ

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN ÖN LİSANS-LİSANS BAŞVURU, KAYIT VE KABUL YÖNERGESİ KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN ÖN LİSANS-LİSANS BAŞVURU, KAYIT VE KABUL YÖNERGESİ Amaç Madde-1: Bu yönerge, Karabük Üniversitesi Ön lisans, Lisans programlarına alınacak yabancı uyruklu

Detaylı

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YALOVA ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı; Yalova Üniversitesi'nin ön lisans ve lisans rına

Detaylı

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YALOVA ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı; Yalova si'nin ön lisans ve lisans rına yurt dışından

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ BAŞVURU, KABUL VE KAYIT GENEL KOŞULLAR

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ BAŞVURU, KABUL VE KAYIT GENEL KOŞULLAR ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ BAŞVURU, KABUL VE KAYIT GENEL KOŞULLAR 1. Başvurusu Kabul Edilecek Adaylar: Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla; a)

Detaylı

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Amaç MADDE 1:

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; Bülent Ecevit Üniversitesine

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAŞVURU, KABUL VE KAYIT ESASLARI

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAŞVURU, KABUL VE KAYIT ESASLARI MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAŞVURU, KABUL VE KAYIT ESASLARI 1. BAŞVURU KOŞULLARI 1.1 Başvurular aşağıda belirtilen tarihler arasında

Detaylı

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Dumlupınar Üniversitesi önlisans ve lisans

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU, KAYIT VE KABUL YÖNERGESİ

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU, KAYIT VE KABUL YÖNERGESİ YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU, KAYIT VE KABUL YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Önlisans, Lisans programlarına alınacak yabancı

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ ALIMI, BAŞVURU VE KAYIT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ ALIMI, BAŞVURU VE KAYIT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ ALIMI, BAŞVURU VE KAYIT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönerge, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİNE YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ VE YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİNE YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ VE YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİNE YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ VE YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Erzurum Teknik Üniversitesine

Detaylı

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU, KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU, KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ Dayanak GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU, KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ Madde 1- Bu yönerge 21.05.2014 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul Toplantısı nda kabul edilen Yurtdışından

Detaylı

ASEU DANIŞMANLIK VE EĞİTİM Ltd. Şti YABANCI UYRUKLU VE/YA YURTDIŞINDA YAŞAYAN TÜRK KÖKENLİ ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME BAŞVURU VE KAYIT KABUL ŞARTNAMESİ

ASEU DANIŞMANLIK VE EĞİTİM Ltd. Şti YABANCI UYRUKLU VE/YA YURTDIŞINDA YAŞAYAN TÜRK KÖKENLİ ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME BAŞVURU VE KAYIT KABUL ŞARTNAMESİ ASEU DANIŞMANLIK VE EĞİTİM Ltd. Şti YABANCI UYRUKLU VE/YA YURTDIŞINDA YAŞAYAN TÜRK KÖKENLİ ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME BAŞVURU VE KAYIT KABUL ŞARTNAMESİ Amaç ve kapsam Madde I. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER İÇİN BAŞVURUVE KAYIT KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ 14.02.2011 SENATO 2011/2-IV BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Bitlis Eren Üniversitesi

Detaylı

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNĠVERSĠTESĠ YURTDIġI ÖĞRENCĠ ALIMI KONTENJANINA BAġVURU, KAYIT VE KABUL YÖNERGESĠ

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNĠVERSĠTESĠ YURTDIġI ÖĞRENCĠ ALIMI KONTENJANINA BAġVURU, KAYIT VE KABUL YÖNERGESĠ T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNĠVERSĠTESĠ YURTDIġI ÖĞRENCĠ ALIMI KONTENJANINA BAġVURU, KAYIT VE KABUL YÖNERGESĠ Amaç MADDE 1- (1)Bu yönerge, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Önlisans, Lisans programlarına alınacak

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; yabancı uyruklu öğrencilerin,

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönergenin amacı; Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Detaylı

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

Detaylı

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ. 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılında Yurt Dışından Öğrenci Kabul Koşulları ve Kontenjanları

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ. 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılında Yurt Dışından Öğrenci Kabul Koşulları ve Kontenjanları T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılında Yurt Dışından Öğrenci Kabul Koşulları ve Kontenjanları 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında aşağıda sıralanan Fakültelerimize ait programlara

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı Selçuk Üniversitesine önlisans ve lisans düzeyinde, birinci

Detaylı

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Programlarına Uluslararası Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Programlarına Uluslararası Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Programlarına Uluslararası Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-Bu Yönerge, Osmaniye

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ HAKKINDA YÖNERGE

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ HAKKINDA YÖNERGE AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı Afyon Kocatepe

Detaylı

SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ ÖN LĠSANS VE LĠSANS PROGRAMLARINA YURTDIġINDAN ÖĞRENCĠ KABULÜ YÖNERGESĠ

SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ ÖN LĠSANS VE LĠSANS PROGRAMLARINA YURTDIġINDAN ÖĞRENCĠ KABULÜ YÖNERGESĠ SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ ÖN LĠSANS VE LĠSANS PROGRAMLARINA YURTDIġINDAN ÖĞRENCĠ KABULÜ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönergenin amacı, Siirt Üniversitesi'ne ön

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ

BATMAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ BATMAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ Dayanak MADDE 1- Bu yönerge Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın konuya ilişkin 27.01.2010

Detaylı

TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ YURT DIġINDAN ÖĞRENCĠ KABULÜNE ĠLĠġKĠN BAġVURU VE KAYIT- KABUL YÖNERGESĠ

TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ YURT DIġINDAN ÖĞRENCĠ KABULÜNE ĠLĠġKĠN BAġVURU VE KAYIT- KABUL YÖNERGESĠ TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ YURT DIġINDAN ÖĞRENCĠ KABULÜNE ĠLĠġKĠN BAġVURU VE KAYIT- KABUL YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- Bu Yönerge, Toros Üniversitesine bağlı

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL ve KAYIT YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

HİTİT ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL ve KAYIT YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak HİTİT ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL ve KAYIT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE-1 (1) Bu yönergenin amacı; Hitit Üniversitesi önlisans

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS YURT DIŞI ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS YURT DIŞI ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS YURT DIŞI ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ 2015-2016 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI TERCĠH VE YERLEġTĠRME ĠġLEMLERĠ KILAVUZU

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ 2015-2016 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI TERCĠH VE YERLEġTĠRME ĠġLEMLERĠ KILAVUZU ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ 2015-2016 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI TERCĠH VE YERLEġTĠRME ĠġLEMLERĠ KILAVUZU YURT DIġINDAN ÖĞRENCĠ KABULÜNDE KULLANILACAK SINAVLAR VE KOġULLARI SINAV TABAN PUAN Abitur (Alman Bakaloryası)

Detaylı