EK-3 ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORMAT)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EK-3 ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORMAT)"

Transkript

1 EK-3 ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORMAT) 1. Adı Soyadı : Ahmet Celal Başustaoğlu 2. Doğum Tarihi : 09. Kasım Unvanı : Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu : Lisans üstü 5. Çalıştığı Kurum : DTH Sağlık Hizmetleri AŞ. Medikal Direktör Derece Alan Üniversite Yıl Lisans GATA Tıp Fakültesi Gülhane Askeri Tıp Akademisi 1985 Y. Lisans Uzmanlık Tıbbi Mikrobiyoloji Gülhane Askeri Tıp Akademisi Akademik Unvanlar Yardımcı Doçentlik Tarihi : Doçentlik Tarihi : Profesörlük Tarihi : Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri 6.1. Yüksek Lisans Tezleri 1. İmmünoelektron mikroskopi tekniği kullanılarak otoantikorların gösterilmesi. Biyolog Semra Erdal (1994) 2. Enterokokların İdentifikasyon yöntemleri, antibiyotik duyarlılıkları ve beta laktamaz aktivitelerinin değerlendirilmesi. Biolog Yeşim Öztürk, (1997) 3. Anaerop bakterilerin izolasyon ve identifikasyonu Biyolog Sinem İnan (2013) 6.2. Tıpta Uzmanlık Tezleri 1. Akut myokard enfaktüslü hastalarda C. pneumoniae TWAR, Kadri Demirel Tbp.Kd.Ütğm.Abdullah Kılıç: Streptococcus pneumoniae'da antibiyotik direncinin çeşitli yöntemlerle saptanması Tbp.Bnb.Mustafa Güney: GATA Eğitim Hastahanesi'nde Akut Gastroenterit etkenleri arasında C. jejuni ve C. coli nin yeri ve bunların antimikrobiklere duyarlılıklarının araştırılması Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Arts and Humanities) 1. Başustaoğlu A.C., Gün H., Saraçlı M.A., Baysallar M., Haznedaroğlu T.: Development of resistance to imipenem among nosocomial isolates of Pseudomonas aeruginosa. European Journal of Clinical Microbiology and Infectious Diseases. 14(5): , Yücesoy M., Yuluğ N., Kocagöz S., Ünal S., Çetin S., Çalangu S., Günaydın M., Esen Ş., Leblebicioğlu H., Bayar B., Willke A., Fındık D., Tuncer İ., Baysal B., Saltoğlu N., Taşova Y., Yaman A., Ulusoy S., Özinel M.A., Sümerkan B., Doğanay M., Arman D., Sultan N., Başustaoğlu A.C., Köksal İ., Dinç E., Aguş N., Günseren F., Mamıkoğlu L., Aksaray S., Dokuzoğuz B., Güvener E.: Antimicrobial resistance of Gram negative isolates from intensive care units in Turkey. Comparison to previous three years. Journal of Chemotherapy.12(4) , 2000.

2 3. Şimşek İ., Mas M.R., Yaşar M., Özyurt M., Sağlamkaya U., Deveci S., Başustaoğlu A.C., Kocabalkan F.: Inhibition of inducible nitric oxide synthase reduces bacterial translocation in a rat model of acute pancreatitis. Pancreas, Oct;23(3): Öztaş E., Kılıç A., Özyurt M., Korkmaz A., Başustaoğlu A.C.: Effect of hyperbaric oxygen and penicillin in a murine model of streptococcal myositis. Under Sea and Hyperbaric Medicine. Undersea Hyperb Med. Fall;28(4): Başustaoğlu A.C., Aydoğan H., Beyan C., Yalçın A., Ünal S.: First Glycopeptide- Resistant Enterococcus faecium Isolate from Blood Culture in Ankara, Turkey. Emerging Infectious Diseases. 7(1): Başustaoğlu A.C., Kısa Ö., Saçılık S.C., Özyurt M., Yıldıran Ş.T.: Epidemiological caracterization of nosocomial Acinetobacter baumannii isolates from 1500-bed teaching hospital by phenotyping and genotyping methods. The Journal of Hospital Infection. 47: , 2001, 7. Güney Ç., Aydoğan H., Saraçlı M.A., Başustaoğlu A.C., Doğancı L.: No isolation of Escherichia coli O157:H7 strains from faecal specimens of Turkish children with acute gastroenteritis. J Health Popul Nutr. Dec;19(4): Garcia Rodriguez JA, Jones RN, And the Mystic Study Group: Verhaegen, Mol, Verschraegen, Glupezynski, Delmee, Lauwers, Goossens, Struelens, Chmelarova, Pritzbuer, Thomssen, Heesemann, Schaal, Fontana, Siderenko, Kurt, Eraksoy, Basustaoglu, Bint, Hood, Chapman, Hollimann: Antimicrobial resistance in gramnegativeisolates from European intensive care units: Data from the meropenem yearly susceptibility test information collection (MYSTIC) programme. Journal of Chemotherapy, 14(1)25-32, Ayçiçek H., Aydoğan H., Küçükkarasalan A. Baysallar M., Başustaoğlu AC.: Assesment of the bacterial contamination on hands of hospital food workers. Food Control, 15; , Yapar M, Aydogan H, Pahsa A, Besirbellioglu BA, Bodur H, Basustaoglu AC, Guney C, Avci IY, Sener K, Setteh MH, Kubar A.: Rapid and quantitative detection of Crimean-Congo hemorrhagic fever virus by one-step real-time reverse transcriptase-pcr. Dec;58(6): Jpn J Infect Dis Aydoğan H, Başustaoğlu AC, Yıldıran ŞT, Küçükkaraaslan A, Sanizoğlu SY, Kubar A: Evaluation of blood culture bottles seeded with X-V factors for the detection of Neisseria meningitidis and Haemophilus influenzae. Microbiological Research:161:55-58, Çıtak EC, Oğuz A, Karadeniz C, Okur V, Basustaoğlu AC, Arman D.:First recurrent infection with vancomycin-resistant enterococcus from Turkey. J Infect Kılıç A, Şenses Z, Aydoğan H, Başustaoğlu A.C.:Klinik Örneklerden izole edilen vankomisin dirençli enterokokların moleküler analizi. Mikrobiyoloji Bülteni, , Beşirbellioğlu B, Başustaoğlu AC: Neisseria meningitidis vaccination. Situation in Turkish Armed Forces. Int. Review of the Armed Forces medical Services. Vol.Special, Eraksoy H, Basustaoglu A, Korten V, Kurt H, Ozturk R, Ulusoy S, Yaman A, Yuce A, Zarakolu P; Turkish MYSTIC Study Group. Susceptibility of bacterial isolates from Turkey--a report from the Meropenem Yearly Susceptibility Test Information Collection (MYSTIC) Program : J Chemother Dec;19(6): Kılıç A, Şenses Z, Kürekçi AE, Aydoğan H, Şener K, Kısmet E, Başustaoğlu AC: Nosocomial outbreak of Sphingomonas paucimobilis bacteremia in a Hemato/Oncology Unit. Jpn. J. Infect. Dis. 60, , Saracli MA, Mutlu FM, Yildiran ST, Kurekci AE, Gonlum A, Uysal Y, Erdem U, Basustaoglu AC, Sutton DA: Clustering of invasive Aspergillus ustus eye infections in a tertiary care hospital: A molecular epidemiologic study of an uncommon species. Med Mycol Jun;45(4): Gu HC, Kilic A, Guclu AU, Bedir O, Basustaoglu AC. Macrolide-lincosamidestreptogramin B Resistant Phenotypes and Genotypes for Methicillin-resistant

3 Staphylococcus aureus in Turkey, from 2003 to Polish Journal of Microbiology. 2008; 57(4): Kilic A, Li H, Mellmann A, Basustaoglu AC, Kul M, Senses Z, Aydogan H, Stratton CW, Harmsen D, Tang YW. Acinetobacter septicus sp. nov. association with a nosocomial outbreak of bacteremia in a neonatal intensive care unit. J Clin Microbiol Mar;46(3): Kılıç A, Guclu A, Senses Z, Bedir O, Aydoğan H, Basustaoglu A: Staphylococcal cassette chromosome mec (SCCmec) characterization and panton-valentine leukosidin gene occurence for meticillin-resistant Staphylococcus aureus in Turkey, from 2003 to Antonie van Leewenhook, 94; , Kılıç A, Jolley KA, Beşirbellioglu B, kocak N, Bedir O, Eyigun CP, Basustaoglu AGenotypıc Characterıstıcs Of Neısserıa Menıngıtıdıs Serogroup W-135 Straıns Isolated As The Agent Of Fatal Menıngıtıs In A Mılıtary Hospıtal Mikrobiyoloji Bülteni. 43:3, , Kılıç A, Bedir O, Tunc T, Beşirbellioglu B, Eyigun CP, Basustaoglu A: An outbreak of VanA genotype Enterococcus faecium in pediatric clinic of a training hospital. Mikrobiyoloji Bülteni. 43:3, , Sener K, yapar M, Guney C, Kubar A, Kılıc A, Altaylı E, Basustaoglu A: Investıgatıon Of The Presence And Subgroups Of Adenovıruses In Nasopharyngeal Samples Of Mılıtary Recruıts Wıth Respıratory Tract Infectıons Mikrobiyoloji Bülteni. 43:1,91-101, Kilic A, Bedir O, Kocak N, Levent B, Eyigun CP, Tekbas OF, Gorenek L, Baylan O, Basustaoglu AC. Analysis of an outbreak of Salmonella enteritidis by repetitivesequence-based PCR and pulsed-field gel electrophoresis. Intern Med. 2010;49(1):31-6. Epub 2010 Jan 1. PubMed PMID: Kilic A, Muldrew KL, Tang YW, Basustaoglu AC. Triplex real-time polymerase chain reaction assay for simultaneous detection of Staphylococcus aureus and coagulase-negative staphylococci and determination of methicillin resistance directly from positive blood culture bottles. Diagn Microbiol Infect Dis Apr;66(4): PubMed PMID: Uçar E, Kiliç A, Ceyhan I, Yilmaz S, Kiliç S, Tarhan G, Simşek H, Güllü U, Başustaoğlu AC. [Resistance rates to major anti-tuberculosis drugs in Mycobacterium tuberculosis strains isolated from seven different regions of Turkey in period]. Mikrobiyol Bul Jan;44(1):11-9. Turkish. PubMed PMID: Bedir O, Kilic A, Atabek E, Kuskucu AM, Turhan V, Basustaoglu AC. Simultaneous detection and differentiation of pathogenic and nonpathogenic Leptospira spp. by multiplex real-time PCR (TaqMan) assay. Pol J Microbiol. 2010;59(3): Kiliç A, Bedir O, Basustaoglu AC, Bratcher HB, Jolley KA, Mert G. Neisseria meningitidis serogroup X sequence type 767 in Turkey. J Clin Microbiol. Nov;48(11): Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 1. Kılıç A, Mert G, Şenses Z, Bedir O, Aydoğan H, Başustaoğlu AC, Appelbaum PC: Molecular characterization of meticillin resistant Staphylococcus aureus nasal isolates from Turkey. Antonie van Leewenhook, 94; , Kılıç A., Jolley KA., Gül HC., Saraçlı MA., Beşirbellioğlu B. Başustoğlu AC.: Genetic and antigenic caracterization of Neisseria meningitidis strains isolated from Turkish Recruits in Internal Medicine, 47; , Uçar E, Kılıç A, Ceyhan İ, Yılmaz S, kılıç S, Tarhan G, Şimşek H, Güllü Ü, Başustaoğlu AC: Resistance rates to major anti-tuberculosis drugs in Mycobacterium tuberculosis strains isolated fron different regions of Turkey in period. Mcrobiology Bulletin, 44;11-19,2010

4 7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler Sözel Bildiriler: 1. Yilmaz S, Kilic A, Bedir O, Gumral R, Basustaoglu A. Antibiotic susceptibilities of Staphylococcus aureus isolated from blood cultures between st European Conference of Microbiology and Immunology. Budapest, Hungary on May, Oral presentation session Gün H., Başustaoğlu A.C. :Differartial identification of group A Beta hemolytic streptococci from other hemolytic gram(+) coccus. Balkan Tıp Kongresi Mayıs- 1989,İstanbul. 3. Ertuna C., Kulaçoğlu H., Çetinkurşun S., Ataoğlu B., Başustaoğlu A.C.: Hydatic cyst in breast. 29th International Congress of Military Medicine , September 1993, Istanbul 4. Başustaoğlu AC.: Situation in Turkish Armed Forces. European Congress of Vaccinology in Armed Forces Ekim 2006 Paris Fransa. Poster sunumları: 1. Bodur H., Gün H., Özdemir H., Başustaoğlu A.C., Kaya T., Baysallar M.: Liver Functions in Rheumatoid Artritis. VIIIth European Symposium"Vasculitis" Albay A., Baylan O., Başustaoğlu A.C., Özyurt M., Gün H.: IgG ELISA is a valuable test in laboratory screening of syphilis. 8 th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, May 1997, Lausanne, İsviçre 3. Koru Ö., Özyurt M., Açıkel C., Aydoğan H., Başustaoğlu A.C.: Antimicrobial susceptibilities of anaerobic bacteria and comparison of the E-test, ATB ANA and Agar dilution susceptibility testing techniques. 11th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, 1-4 April 2001,İstanbul, Turkey. 4. Güney Ç., Aydoğan H., Saraçlı M.A., Başustaoğlu A.C.: Incidence of E. coli O157:H7 in a Turkish hospital. 11th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, 1-4 April 2001,İstanbul, Turkey. 5. Başustaoğlu A.C., McDonald C., Madden J., Mirrett S., Reller B.: Comparison of the Effect on Organism Detection Caused by the Delayed Entry of Vials into Four Commercial Continuously Monitoring Blood Culture Systems.11th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, 1-4 April 2001,İstanbul, Turkey. 6. Başustaoğlu A.C., Kucukkaraaslan A., Aydogan H.: Evaluation of different blood culture bottles seeded with or without blood and x-v factors for the detection of Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae and Haemophilus influenzae. 11th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, 1-4 April 2001, İstanbul, Turkey 7. Başustaoğlu A.C., Kısa Ö., Saçılık S., Özyurt M., Yıldıran Ş.T.: Epidemiological characterization of nosocomial Acinetobacter baumannii isolates from 1500-bed teaching hospital by phenotypic and genotypic methods. 11th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, 1-4 April 2001, İstanbul, Turkey. 8. Aydoğan H., Saraçlı M.A., Başustaoğlu A.C.: Comparison Of Bactec 9240 And Bact/Alert Systems For Detection Of Bacteremia And Fungemia 11th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, 1-4 April 2001, İstanbul, Turkey. 9. Başustoğlu AC., Kılıç A., Jolley KA., Gül HC., Saraçlı MA., Beşirbellioğlu B.: Genetic and antigenic caracterization of Neisseria meningitidis strains isolated from Turkish Recruits. 9th Meeting of the European Monitoring Group on Meningococci. 30 Mayıs-1 Haziran 2007, Roma.

5 10. Simsek B, Bedir O, Gumral R, Kilic A, Basustaoglu A. Antimicrobial resistance of nosocomial Gram-negative bacteria in Gulhane Military Medical Academy hospitalintensive care units. 50. ICAAC, Boston USA, September, 2010, K Şimşek B., Yolcu Ü., Pellumbi A., Bedir O., Kılıç A., Saraçlı M., Başustaoğlu A.: Achromobacter xylosoxidans keratitis in a therapeutic soft contact lens wearer, European Journal of Microbiology and İmmunology, 1st European Conference of Microbiology and Immunology 12-14May, Uskudar Guclu*, A. Kilic, A.G. Gozen, O. Bedir, A. Basustaoglu. Molecular detection of antibiotic resistance among Gram-negative bacteria Characterisation of carbapenemases in multidrug-resistant Acinetobacter baumannii isolates from intensive care units. 21st ECCMID / 27th ICC. 07 May May P Guclu AU, Kilic A, Bedir O, Yilmaz S, Basuastaoglu A. Screening of Metallo-betalactamases in multidrug-resistant Pseudomonas aeruginosa from intensive care units. 1st European Conference of Microbiology and Immunology. Budapest, Hungary on May, C Bodur H., Gün H., Özdemir H., Başustaoğlu A.C., Kaya T., Baysallar M.: Liver Functions in Rheumatoid Artritis. VIIIth European Symposium"Vasculitis" Albay A., Baylan O., Başustaoğlu A.C., Özyurt M., Gün H.: IgG ELISA is a valuable test in laboratory screening of syphilis. 8 th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, May 1997, Lausanne, İsviçre 16. Koru Ö., Özyurt M., Açıkel C., Aydoğan H., Başustaoğlu A.C.: Antimicrobial susceptibilities of anaerobic bacteria and comparison of the E-test, ATB ANA and Agar dilution susceptibility testing techniques. 11th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, 1-4 April 2001,İstanbul, Turkey. 17. Güney Ç., Aydoğan H., Saraçlı M.A., Başustaoğlu A.C.: Incidence of E. coli O157:H7 in a Turkish hospital. 11th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, 1-4 April 2001,İstanbul, Turkey. 18. Başustaoğlu A.C., McDonald C., Madden J., Mirrett S., Reller B.: Comparison of the Effect on Organism Detection Caused by the Delayed Entry of Vials into Four Commercial Continuously Monitoring Blood Culture Systems.11th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, 1-4 April 2001,İstanbul, Turkey. 19. Başustaoğlu A.C., Kucukkaraaslan A., Aydogan H.: Evaluation of different blood culture bottles seeded with or without blood and x-v factors for the detection of Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae and Haemophilus influenzae. 11th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, 1-4 April 2001, İstanbul, Turkey 20. Başustaoğlu A.C., Kısa Ö., Saçılık S., Özyurt M., Yıldıran Ş.T.: Epidemiological characterization of nosocomial Acinetobacter baumannii isolates from 1500-bed teaching hospital by phenotypic and genotypic methods. 11th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, 1-4 April 2001, İstanbul, Turkey. 21. Aydoğan H., Saraçlı M.A., Başustaoğlu A.C.: Comparison Of Bactec 9240 And Bact/Alert Systems For Detection Of Bacteremia And Fungemia 11th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, 1-4 April 2001, İstanbul, Turkey. 22. Başustoğlu AC., Kılıç A., Jolley KA., Gül HC., Saraçlı MA., Beşirbellioğlu B.: Genetic and antigenic caracterization of Neisseria meningitidis strains isolated from Turkish Recruits. 9th Meeting of the European Monitoring Group on Meningococci. 30 Mayıs-1 Haziran 2007, Roma. 23. Simsek B, Bedir O, Gumral R, Kilic A, Basustaoglu A. Antimicrobial resistance of nosocomial Gram-negative bacteria in Gulhane Military Medical Academy hospitalintensive care units. 50. ICAAC, Boston USA, September, 2010, K- 236

6 24. Şimşek B., Yolcu Ü., Pellumbi A., Bedir O., Kılıç A., Saraçlı M., Başustaoğlu A.: Achromobacter xylosoxidans keratitis in a therapeutic soft contact lens wearer, European Journal of Microbiology and İmmunology, 1st European Conference of Microbiology and Immunology 12-14May, Uskudar G., Kilic A., Gozen AG., Bedir O., Basustaoglu A.: Moleculer detection of antibiotic resistance among Gram negative bacteria. Characterization of carbapenemases in multi-drug resistant Acinetobacter baumannii isolates from intensive care units. 21th ECCMID / 27th ICC. 07 May May Guclu AU, Kilic A, Bedir O, Yilmaz S, Basuastaoglu A. Screening of Metallo-betalactamases in multidrug-resistant Pseudomonas aeruginosa from intensive care units. 1st European Conference of Microbiology and Immunology. Budapest, Hungary on May, C Tanyüksel M, Gün H, Başustaoğlu A, Erdem L: The history and development of parasitology in Turkish Military Medicine. 29th International Congress of Military Medicine , September 1993, Istanbul 28. Baysallar M., Başustaoğlu A.C., Gün H., Yıldıran Ş.T., Haznedaroğlu T.: Evaluation of donor bloods contaminated with bacteria.nato Military and Civil 3. Blood Conference. May 6-21,1994.İstanbul. 29. Tanyüksel M., Gün H., Yıldırım Ş., Başustaoğlu A.C., Haznedaroğlu T.: Evaluation of Demodex folliculorum in the biopsy material. 8th International Congress of Parasitology October İzmir. 30. Tanyüksel M., Başustaoğlu A.C., Baysallar M., Gün H.: Study of Trichomonas vaginalis in male patients with Nongonococcic urethritis by microscopy, culture (TYM medium) and Latex agglutination test (LAT) procedure. 8th International Congress of Parasitology October İzmir. 31. Tanyüksel M., Gün H., Altıntaş K., Başustaoğlu A.C.: Comparison of serological tests in diagnosis of Toxoplasmosis. 7th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases March 1995, Viyana. 32. Başustaoğlu A.C., Gün H., Saraçlı MA., Baysallar M., Haznedaroğlu T.: Resistance development to imipenem among nosocomial isolates of Pseudomonas aeruginosa. 7th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases March 1995, Viyana. 33. Çolak D., Gülseren F., Başustaoğlu A.C., Baysallar M., Ergin Ç., Özcan D., Öngüt G., Demirgiller D., Yıldıran ŞT., Mamikoğlu L., Gün H., Mutlu G.: Investigation of yeast colonisation in nonneutropenic patients. 7th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases March 1995, Viyana. 34. Duraku E, Başustaoğlu A.C., Aydoğan H.: Escherichia fergusonii strains isolated from clinical specimens. 12th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, April 2002, Milano, İtaly. 35. Aydoğan H., Başustaoğlu A.C.,Baysallar M., Kucukkaraaslan A., Doğancı L.: Antimicrobial resistance patterns in a military medical academy, Turkey. 12th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, April 2002, Milano, İtaly Kilic A., Li H., Mellmann A., Basustaoglu A. C., Kul M., Senses Z., Aydogan H., Stratton C., Harmsen D., Tang Y. W.. Acinetobacter ursingii-like Organisms Associated with a Nosocomial Outbreak of Bacteremia in a Neonatal Intensive Care Unit. ASM General 107th Meeting Toronto, May 21-25, 2007, C Kilic A., Senses Z., Kurekci A., Aydogan H., Basustaoglu A.C.. Nosocomial outbreak of Sphingomonas paucimobilis bacteraemia in an oncology and haematology unit. [P592]. 17th ECCMID / 25th ICC. Munih, Germany, 31 MARCH-3 APRIL Başustoğlu AC., Kılıç A., Jolley KA., Gül HC., Saraçlı MA., Beşirbellioğlu B.: Genetic and antigenic caracterization of Neisseria meningitidis strains isolated from Turkish Recruits. 9th Meeting of the European Monitoring Group on Meningococci. 30 Mayıs-1 Haziran 2007, Roma.

7 A. Celal BASUSTAOGLU, Abdullah KILIC, Gurkan MERT, Zeynep SENSES, Hakan AYDOGAN, Peter C. APPELBAUM. Molecular Characterization of Methicillin- Resistant Staphylococcus aureus Nasal Isolates from Turkey ASM General 108th Meeting Boston, June 1-5, 2008, D Abdullah KILIC, Ismail CEYHAN, Soner YILMAZ, Gulnur TARHAN, Hulya SIMSEK, Ulgen GULLU, Ahmet C BASUSTAOGLU. Drug Resistance Pattern of Mycobacterium tuberculosis from Seven Different Regions in Turkey between 2004 and XII. International Congress of Bacteriology and Applied Microbiology, XII. International Congress of Mycology. Istanbul 5-9 August Kilic, A. Uskudar Guclu, Z. Senses, H. Aydogan, A. C. Basustaoglu. Staphylococcal Cassette Chromosome mec (SCCmec) Characterization and Panton-Valentine Leukocidin Gene Occurrence for Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus in Turkey, from 2003 to Internaitional Conerence on Emerging Infectious Diseases. March16-19, 2008, Hyatt Regency Atlanta, GA, USA, Board BASUSTAOGLU AC,, KILIC A, MERT G, SENSES Z, AYDOGAN H, APPELBAUM PC:. Molecular Characterization of Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus Nasal Isolates from Turkey ASM General 108th Meeting Boston, June 1-5, 2008, D Uçar E, Kiliç A, Ceyhan I, Yilmaz S, Kiliç S, Tarhan G, Simşek H, Güllü U, Başustaoğlu AC. [Resistance rates to major anti-tuberculosis drugs in Mycobacterium tuberculosis strains isolated from seven different regions of Turkey in period]. FEMS rd Congress of European Microbiologists. June 28- July Sweden 43. A.Kılıç, O. Bedir, N.Koçak, B.Levent, OF. Tekbaş, L.Görenek, O.Baylan, A. Başustaoğlu: Investigation of an outbreak caused by Salmonella enterica subps. Enterica serovar enteritidis associated with egg containing food in military unit. FEMS rd Congress of European Microbiologists. June 28- July Sweden 44. O. Bedir, A. Kilic, E. Atabek, A. M. Kuskucu, V. Turhan, A. C. Basustaoglu, M. Tanyuksel; Simultaneously Detection and Differentiation of Pathogenic and Nonpathogenic Leptospira spp. by Multiplex real-time PCR (TaqMan) Assay. 110th General Meeting, San Diego, CA, USA, May 23-27, C-1578, G. Mert, A. Kilic, O. Bedir, O. Coskun, A. C. Basustaoglu, M. Tanyuksel; Clinical Significance and Staphylococcal Cassette Chromosome mec (SCCmec) Characterization of Coagulase-Negative Staphylococci Isolated from Blood Cultures. Gulhane Military Med. Academy, Ankara, TURKEY. 110th General Meeting, San Diego, CA, USA, May 23-27, C-1091, Kilic A, K. L. Muldrew, Y-W. Tang, A. C. Basustaoglu; Triplex Real-Time PCR Assay for Simultaneous Detection of Staphylococcus aureus and Coagulase- Negative Staphylococci and Determination of Methicillin Resistance Directly from Positive Blood Culture Bottles. 110th General Meeting, San Diego, CA, USA, May 23-27,2010 C Şimşek B., Bedir O., Gümral R., Kılıç A., Başustaoğlu A.: Antimicrobial resistance of nosocomial gram negative bacteria in Gulhane Military Medical Academy Hospital Intensive care unit. ICCAC, September Boston. 48. Yılmaz S, Kılıç A, Bedir O, Gumral R, Başustaoğlu A. Antibiotic Susceptibilities of Staphylococcus Aureus Isolated From Blood Cultures Between European Journal of Microbiology and İmmunology, 1st European Conference of Microbiology and Immunology 12-14May, Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler 1. Klinik Mikrobiyoloji, (2009) (2 cilt) 2. Osmanlıdan Cumhuriyete Mikrobiyoloji Tarihi, (2010) 3. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Tarihi (2010)

8 4. Medikal Mikrobiyoloji, (2011) 5. Mikrobiyoloji Laboratuvarlarında Biyogüvenlik (2012) 6. Klinik Mikrobiyoloji Yöntemleri El Kitabı (2013) (3 cilt) 7. Vatan için yaşanmış bir ömür; Ord.Prof.Dr. Tevfik Sağlam (İş Bankası Kültür yayınları basımda) 8. Projeler 7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler 7.7. Diğer yayınlar 9. İdari Görevler 10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler 1. Ankara Mikrobiyoloji Derneği 2. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti 3. İnfeksiyon Hastalıkları Derneği 4. Hastane İnfeksiyonları Derneği 5. Ankem Derneği 6. Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği 7. Antibiyotik Duyarlılık Testleri Standardizasyon Grubu 8. American Society for Microbiology 9. European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases 10. Tubitak Proje Değerlendirme Komisyonu 11. Ödüller Türkiye Bilimler Akademisi 2009 Yılı Ders Kitapları Telif ve Çeviri Eser Ödülü Türkiye Bilimler Akademisi 2011 Yılı Ders Kitapları Telif ve Çeviri Eser Ödülü Türkiye Bilimler Akademisi 2014 Yılı Ders Kitapları Telif ve Çeviri Eser Ödülü 12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz. Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Teorik Uygulama Sayısı Güz İlkbahar Güz İlkbahar Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

EK-4 ÖZGEÇMİŞ Prof.Dr.A.Sesin Kocagöz. Derece Alan Üniversite Yıl Doktor Tıp, Pratisyen Doktor Gazi Üniversitesi 1985

EK-4 ÖZGEÇMİŞ Prof.Dr.A.Sesin Kocagöz. Derece Alan Üniversite Yıl Doktor Tıp, Pratisyen Doktor Gazi Üniversitesi 1985 1. Adı Soyadı: A. Sesin Kocagöz 2. Doğum Tarihi: 20/Mart/1962 3. Unvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: EK-4 ÖZGEÇMİŞ Prof.Dr.A.Sesin Kocagöz Derece Alan Üniversite Yıl Doktor Tıp, Pratisyen Doktor Gazi Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: GÜLFEM TEREK ECE Doğum Tarihi: 28.05.1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Y. Lisans Tıp Fakültesi Ege Üniversitesi 2002 Doktora/S.Yeterlik/

Detaylı

Profesör Doktor Sibel Gergin Gündeş Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Bakteriyoloji Anabilim Dalı ÖZGEÇMİŞ VE BİLİMSEL ESERLER LİSTESİ 2014

Profesör Doktor Sibel Gergin Gündeş Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Bakteriyoloji Anabilim Dalı ÖZGEÇMİŞ VE BİLİMSEL ESERLER LİSTESİ 2014 Profesör Doktor Sibel Gergin Gündeş Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Bakteriyoloji Anabilim Dalı ÖZGEÇMİŞ VE BİLİMSEL ESERLER LİSTESİ 2014 Adı Soyadı: Sibel Gergin Gündeş Doğum Tarihi: 16 Kasım 1965 Öğrenim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Dr. SÜHEYLA SÜRÜCÜOĞLU. Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı MANİSA

ÖZGEÇMİŞ. Dr. SÜHEYLA SÜRÜCÜOĞLU. Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı MANİSA ÖZGEÇMİŞ Dr. SÜHEYLA SÜRÜCÜOĞLU Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı MANİSA Doğum Tarihi ve Yeri : 27. 04. 1963, Erzurum İlkokul Ortaokul Lise Üniversite ÖĞRENİM DURUMU

Detaylı

MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ

MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ Konu İndeksi/Subject Index Mikrobiyol Bul 2014; 48(4): 715-720 MİKROBİYOLOJİ İ İ İ BÜLTENİ İ CİLT İ 48, 2014 KONU İNDEKSİİ Ocak 2014, Sayı: 1 Türkiye de invazif streptokok enfeksiyonlarının epidemiyolojisi,

Detaylı

Prof.Dr. Turan ASLAN

Prof.Dr. Turan ASLAN Prof.Dr. Turan ASLAN Doğum Tarihi: 01 Haziran 1955 Ünvanı: Prof. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans,Y. Lisans Tıp İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi 1980 Uzmanlık Tıp İstanbul

Detaylı

ORTA ÖĞRETİM: 1968 1971: Eti Ortaokulu, Çorum 1971 1974: Ankara Fen Lisesi, Ankara. YÜKSEK ÖĞRETİM: 1974 1980: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

ORTA ÖĞRETİM: 1968 1971: Eti Ortaokulu, Çorum 1971 1974: Ankara Fen Lisesi, Ankara. YÜKSEK ÖĞRETİM: 1974 1980: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Doğum Tarihi ve Yeri: Uyruğu: Medeni Hali: Ünvanı: Çalışma Adresi: Birsel ERDEM 2 Mayıs 1957, Çorum Türkiye Cumhuriyeti Evli, bir çocuklu Prof. Dr. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

Detaylı

Prof. Dr. Nadire Yeşim ÇETİNKAYA ŞARDAN

Prof. Dr. Nadire Yeşim ÇETİNKAYA ŞARDAN Prof. Dr. Nadire Yeşim ÇETİNKAYA ŞARDAN Eğitim Durumu 1979-1982 : Kurtuluş Ortaokulu 1982-1985 : Ankara Lisesi 1985-1992 : Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce) 1992 : Tıp Doktoru 1992-1996

Detaylı

Selçuk University Faculty of Medicine, Medical Doctor. Gazi University Faculty of Medicine, Department of Medical Microbiology, Microbiologist.

Selçuk University Faculty of Medicine, Medical Doctor. Gazi University Faculty of Medicine, Department of Medical Microbiology, Microbiologist. CURRICULUM VITAE Bedia Dinç, M.D. Associate Professor of Clinical Microbiology. Birth Date : 28 July 1970 Birth place : Adana Address : KızılcaĢar Köyü Aydınlar sitesi Akasya sokak NO:12 Ġncek/GölbaĢı/Ankara

Detaylı

1995-1999 Specialty, Microbiology& Clinical Microbiology

1995-1999 Specialty, Microbiology& Clinical Microbiology CURRICULUM VITAE...Işın Akyar... Microbiology and Clinical Microbiology Specialist... Birth Date : 21.03.1965 Birth place : Alaşehir/Manisa Work Address : Acibadem Labmed Clinical Laboratories Fahrettin

Detaylı

t030, Türkiye deki Hastanelerden İzole Edilen Metisiline Dirençli Staphylococcus aureus İzolatları Arasında En Yaygın spa Tipidir*

t030, Türkiye deki Hastanelerden İzole Edilen Metisiline Dirençli Staphylococcus aureus İzolatları Arasında En Yaygın spa Tipidir* Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2013; 47(4): 571-581 t030, Türkiye deki Hastanelerden İzole Edilen Metisiline Dirençli Staphylococcus aureus İzolatları Arasında En Yaygın spa Tipidir* t030

Detaylı

Mikrobiyoloji ve Çukurova 1992

Mikrobiyoloji ve Çukurova 1992 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Nil Banu PELİT (KILIÇ) 2. Doğum Tarihi: 29 Ekim 1964 3. Unvanı: Uzman Tıp Doktoru 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Tıp Doktoru Çukurova 1987 Mikrobiyoloji ve Çukurova

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Timur GÜLHAN Doğum Tarihi: 01 Temmuz 1972 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Veteriner Fakültesi Yüzüncü Yıl Üniversitesi 1996 Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. GÜLÇİN GACAR

ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. GÜLÇİN GACAR ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. GÜLÇİN GACAR TC Kimlik No / Pasaport No: Doğum Yılı: Yazışma Adresi : 47434470542 1972 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ KÖK HÜCRE VE GEN TEDAVİLERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ TIP FAKÜLTESİ

Detaylı

Gülfem Ece. Özgün Araştırma / Original Article. Abstract. DOI: 10.4274/Haseki.1044

Gülfem Ece. Özgün Araştırma / Original Article. Abstract. DOI: 10.4274/Haseki.1044 Özgün Araştırma / Original Article DOI: 10.4274/Haseki.1044 Kan Kültüründe Üreyen İzolatların Dağılım ve Antibiyotik Duyarlılık Profilinin İncelenmesi The Evaluation of the Distribution and Antimicrobial

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Ayşe Kaypmaz 2. Doğum Tarihi : İstanbul / 1946 3. Unvanı : Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Ayşe Kaypmaz 2. Doğum Tarihi : İstanbul / 1946 3. Unvanı : Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı : Ayşe Kaypmaz 2. Doğum Tarihi : İstanbul / 1946 3. Unvanı : Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Zooloji / Botanik İstanbul Ünivers,tesi Fen Fak. 1964 Y.

Detaylı

MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ BULLETIN OF MICROBIOLOGY

MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ BULLETIN OF MICROBIOLOGY MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ BULLETIN OF MICROBIOLOGY Sahibi / Owner Ankara Mikrobiyoloji Derneği Adına Dernek Başkanı / On Behalf of Ankara Microbiology Society Prof. Dr. A. Gülşen HASÇELİK Sorumlu Yazı İşleri

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Y. Lisans Gulhane Tıp Fakültesi Doktora T.Farmakoloji Gulhane Tıp Fakültesi

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Y. Lisans Gulhane Tıp Fakültesi Doktora T.Farmakoloji Gulhane Tıp Fakültesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Turgay 2. Doğum Tarihi: ÇELİK 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Tıp Fakültesi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Y. Lisans Gulhane Tıp Fakültesi Doktora T.Farmakoloji Gulhane

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Fahri AKBAŞ

Yrd. Doç. Dr. Fahri AKBAŞ Yrd. Doç. Dr. Fahri AKBAŞ 1. Adı Soyadı: Fahri Akbaş 2. Doğum Tarihi: 15.08.1968 3. Unvanı: Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıbbi Biyolojik Bilimler İstanbul Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :Serdar Ceylaner 2. Doğum Tarihi :23 Şubat 1971 3. Unvanı :Doçent 4. Öğrenim Durumu :Uzman Doktor 5. Çalıştığı Kurum :Yüksek İhtisas Üniversitesi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: İnsu Yılmaz Doğum Tarihi: 24.05.1978 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: İnsu Yılmaz Doğum Tarihi: 24.05.1978 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: İnsu Yılmaz Doğum Tarihi: 24.05.1978 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans- Y. Lisans Tıp Fakültesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2001

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Kubilay UZUNER. 2. Doğum Tarihi : 24.09.1957. 3. Unvanı : Prof. Dr.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Kubilay UZUNER. 2. Doğum Tarihi : 24.09.1957. 3. Unvanı : Prof. Dr. 1. Adı Soyadı : Kubilay UZUNER 2. Doğum Tarihi : 24.09.1957 3. Unvanı : Prof. Dr. ÖZGEÇMİŞ 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Biyoloji Hacettepe Üniversitesi 1979 Y. Lisans Tıbbi Fizyoloji

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Tıp Fakültesi Akdeniz Üniversitesi 1987-1993

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Tıp Fakültesi Akdeniz Üniversitesi 1987-1993 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: KADİR OKHAN AKIN Ünvanı: Doçent Doktor Doğum Tarihi: 17 Ocak 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Akdeniz Üniversitesi

Detaylı

Klinik Laboratuvar TURKISH JOURNAL of CLINICAL LABORATORY Dergisi

Klinik Laboratuvar TURKISH JOURNAL of CLINICAL LABORATORY Dergisi Türk Klinik Laboratuvar TURKISH JOURNAL of CLINICAL LABORATORY Dergisi 6 Ayda Bir Yayınlanan Bilimsel Tıp Dergisi ISSN: 1309-7237 Temmuz 2013 Cilt:4 Sayı:1 TÜRK KLİNİK LABORATUVAR DERGİSİ TURKISH JOURNAL

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Şemsettin ŞAHİN Doğum Tarihi: 11 Eylül 1970 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Ege Üniversitesi 1994 Y. Lisans Tıp

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : ERGÜL BERBER 2. Doğum tarihi : 23.02.1972 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Moleküler Biyoloji ve Genetik Lisansüstü Moleküler Biyoloji

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fizik Orta Doğu Teknik. 1969 Üniversitesi Y. Lisans Yöneylem Araştırması Orta Doğu Teknik

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fizik Orta Doğu Teknik. 1969 Üniversitesi Y. Lisans Yöneylem Araştırması Orta Doğu Teknik Özgeçmiş 1. Adı Soyadı : Seyhun Altunbay 2. Doğum Tarihi : 4 Kasım 1945 3. Unvanı : Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fizik Orta Doğu Teknik 1969 Y. Lisans Yöneylem Araştırması

Detaylı

Doç. Dr. Sezgin Sarıkaya

Doç. Dr. Sezgin Sarıkaya Doç. Dr. Sezgin Sarıkaya Lisans: Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıpta Uzmanlık Alanı: Dokuz Eylül Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı -Acil Tıp Yan Dal Uzmanlık Alanı: Yüksek Lisans: Doktora: Email:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Doktor TIP İÜ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ 1995-2001 Uzman PSİKİYATRİ İÜ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ 2002-2007

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Doktor TIP İÜ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ 1995-2001 Uzman PSİKİYATRİ İÜ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ 2002-2007 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : SAMURAY ÖZDEMİR 2. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Üniversite Derece Alan Üniversite Yıl Doktor TIP İÜ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ 19952001 Uzman PSİKİYATRİ İÜ CERRAHPAŞA

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Uğur Dilmen 2. Doğum Tarihi : 1955 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Uğur Dilmen 2. Doğum Tarihi : 1955 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı : Uğur Dilmen 2. Doğum Tarihi : 1955 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Doktoru Hacettepe Üniv Tıp Fak 1979 Y. Lisans Tıp Doktoru Hacettepe

Detaylı