T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELER AKTİF TIP FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELER AKTİF TIP FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ"

Transkript

1 T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELER AKTİF TIP FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ Sıra Proje No Proje Yürütücüsü Proje Başlığı Bölümü Bütçesi Prof. Dr. Zübeyir KILIÇ Hipertansif Ebeveynlerin Normotansif çocuklarında Karotis İntima-Media Kalınlıklarının Değerlendirilmesi Çocuk Sağlığı D01 Doç. Dr. Durmuş ETİZ Akciğer Kanserli Tanılı Hastalarda Radyoterapiye Bağlı Gelişen Radrasyon Pnömonisini Öngörmede İncelenebilecek Parametreler Rad. Onkolojisi C102 (C1 Türü) Prof. Dr. Emel ULUPINAR Pre- ve Postnatal Dönemlerdeki Stres Maruziyetini Takiben Yüksek veya düşük Anksiyeteye Sahip Olan Sıçanlarda, Prefrontal Korteksteki Nöronların Morfolojik Özelliklerinin Karşılaştırılması Anotomi D12 Y.Doç.Dr. A. Barbaros BAŞESKİOĞLU Üriner Sistem Taş Hastalığı ve Klotho Gen Polimorfizmi Arasındaki İlişkinin Araştırılmas Üroloji A203 (A2 Türü) Y.Doç.Dr. Merih ÖZGEN Diz Osteoartritinde Terapötik Ultrason Tedavisinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Doç.Dr. Selda KABADERE Ceranib-2 nin Glioma Çoğalmasına ve Apoptoz Uyarımına İn Vitro Etkisi Fizyoloji A111 Doç.Dr. Nihal DOĞAN Şizofreni, Bipolar Affektif Bozukluk ve Anksiyete Tanısı Almış HastalardaToxoplasma gondii Prevalansının Serolojik ve Moleküler Yöntemlerle Araştırılması Mikrobiyoloji D011 Dr. Yunus AYDIN POY Oluşturulan Ratlarda DHEA nın Follükül, Pinopod Oluşumu ve Gebelik Etkisi Kadın Doğum Prof.Dr. Neşe TUNÇEL Deneysel Parkinson Modelinde Vazoaktif İntestinal Peptid in Nöron Nörofizyoloji

2 Dr. Bilgin KAYGISIZ Koruyucu Etkisine Astrosit Hücrelerinin Katkısı Galanginin Bilişsel Fonksiyonlar ve Şizofreni Modelleri Üzerine Etkisinin Araştırılması Farmakoloji D09 Dr. Orhan ÖZATİK Tuba Uterinada Oosit ve Embriyonun Varlığı Endometriyum Reseptivitesini Etkiler mi? Kadın Doğum D08 Y.Doç.Dr. Merih ÖZGEN Osteoporozda Vitamin K Epoksit Redüktaz Kompleks Subunit-1 (VKROC1) Polimorfiziminin Araştırılması Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Y.Doç.Dr. Tufan ÖGE Adneksiyel Kitlelerin Preoperatif Yönetiminde Minimal İnvaziv Yaklaşım Olarak Ultrasonografi Eşliğinde tru-cut Biyopsisinin Yeri Kadın Doğum D07 Doç.Dr. Nihal DOĞAN Vajinal Yakınmalı Kadın Hastalarda ve Üriner Sistem Şikâyetleri bulunan Erkek Hastalarda trichomonas Vaginalis Yaygınlığının Farklı Yöntemlerle Araştırılması ve Çeşitli Sosyal Değişkenler Açısından İncelenmesi Mikrobiyoloji D06 Prof.Dr. Enver ŞİMŞEK Kötü Kontrollü Tip 1 DM lu Olgularında Hücresel Düzeyde Eser Elementlerdeki Değişiklikler Çocuk Sağlığı Prof.Dr. M. Arif AKŞİT Doç.Dr. Alparslan BİRDANE Preterm, Term (SGA, AGA, LGA), Dikoryonik İkiz Yenidoğanlarda Serum Leptin, Adiponektin, Visfatin, Resistin ve Ghrelin ile İnsülin, IGF-1, IGF-2 Düzeylerinin Karşılaştırılması Türk Toplumunda CYPC19, CYP3A4, CYP2B6, ABCB1,ITGB3 ve Gen Polimorfizmlerinin Klopidogrel in Antitrombosit Aktivitesi Üzerine Etkileri Pediatri Kardiyoloji E01 (E Türü) Y.Doç.Dr. Suzan ŞAYLISOY İşitme Kayıplarında İşitme Yolağının Difüzyon Tensor Traktografi ile Değerlendirilmesi Radyoloji Doç.Dr. Hamdi ÇAKLI İnferior Konka Hipertrofisi Olan Hastalarda Bilgisayarlı Tomografi ile Kemik Hipertrofisi ve Mukozal Hipertrofisi Saptanan Hasta Sonuçlarının Nazal Fonksiyonlarının Akustik Rinometri ve Dört Fazlı Rinomanometri ile K.B.B

3 Dr. Yunus AYDIN Doç.Dr. Çınar YENİLMEZ Değerlendirilmesi Eskişehir İlindeki Yaş Grubu Adolesanlarda Polikistik Over Sendromu Prevalansının Saptanarak, PCOS ve PCOS-Benzeri Olgulardaki Metabolik Risk Faktörlerinin Belirlenmesi Şizofreni Hastalığı ile Plazminojen Aktivatör İnhibitör-1 (PAI-1) Geni 4G/5G POlimorfizmi Arasındaki İlişkinin Araştırılması Kadın Doğum Psikiyatri D02 Prof.Dr. Emel ULUPINAR Erken Gelişim Dönemlerinden İtibaren Yüksek Yağ İçerikli Diyetle beslenen Yavrularda Hippokampus Morfolojisinin stereolojik Yöntemlerle İncelenmesi ve Davranış Parametreleriyle Karşılaştırılması Anatomi Y.Doç.Dr. Hüseyin Uğur YAZICI Doç.Dr. Ener Çağrı DİNLEYİCİ Dr. M. Surhan ARDA Prof.Dr. Cem KEÇİK Y.Doç.Dr. Beyhan DURAK ARAS Prof.Dr. Erkan ÖZÜDOĞRU Prof.Dr. Hikmet BAŞMAK Profesyonel Atletlerde Egzersizin İndüklediği Artmış İntraventriküler Gradiyent Sıklığının Tespiti ve Zirve Egzersiz Sırasındaki İntraventriküler Gradiyent artışının Sol Ventrikül Fonksiyonları ile İlişkisi Ekzojen Obezitesi Olan Hastalarda Total Oksidatif Stres ve Total Antioksidan Kapasite Düzeyleri; Probiyotiklerin Bu Düzeylere Etkisi Çocuklarda Gonad ve İnguinal Bölge Patolojilerinin Laparoskopik Değerlendirilmesinde Kamera Sistemi Çözünürlüğünün ve Farklı Açılı Optik Kullanımının Etkinliği Tek Taraflı Kronik Otitis Mediası Olan Hastalarda Hasta Taraf ile Normal Taraf Vestibüler Sistem Fonksiyonlarının Karşılaştırılması Türk Popülasyonunda Otistik Olguların Etiyolojisinde Rol Oynayan Moleküler Genetik Değişikliklerin Araştırılması Erken Evre Larenks Kanserlerinde Nükleer Faktör Kapa-b ve Hif-1 Alfa nın Radyosensitivite ile İlişkisi, İleri evre Larenks Kanserlerinde Fascin-1 ve Galectin-3 ün Prognoz ile İlişkisinin Saptanması Civcivlerde Deneysel Miyopide Vazoaktif İntestinal Peptid (VIP) in ZENK geni, VIP1 ve VIP2 Reseptör mrna Düzeyleri Üzerine Etkileri Kardiyoloji Çocuk Sağlığı Çocuk Cerrahi K.B.B Tıbbi Genetik K.B.B Göz

4 Y.Doç.Dr. Didem T COŞAN Y.Doç.Dr. Yasemin ÖZ Y.Doç.Dr. Hülyam KURT Prof.Dr. A. Uğur YALÇIN Doç.Dr. Nihal DOĞAN Prof.Dr. Baki ADAPINAR Prof.Dr. Tercan US Prof.Dr. Hikmet HASSA Meme Kanseri ve Metastazında mir126 nın Moleküler Mekanizmasının İncelenmesi Febril Nötropenik Hastalardaki Invaziv Aspergillus Enfeksiyonlarının Tanısında Galaktomannan Antijen Testi ve PCR ın Tanıdaki Yeri Osteoartritli Hastalarda Jun-N-Terminal Kinaz (JNK), Nüklear Faktör Kapa B (NF-KB), mirna-146a ve mirrna-155 İlişkisinin Araştırılması Kronik Böbrek Hastalığında Eritropoetin Kullanımı ve Endotel Disfonksiyonu ile İlişkisi Sularla Bulaşan İntestinal Protozoonların Epidemiyolojisi ve Tanıda Kullanılan Yöntemlerin Karşılaştırılması Kronik Renal Yetmelikli, Transplantasyon, Hemodiyaliz ve Periton Diyaliz ile Tedavi Edilen Olgularda Kan Manganez Seviyeleri ile Santral Sinir Sisteminde Manganez Birikiminin Beyin MRG Bulguları ile İlişkisi ve ÇKBT ile İntrakraniyel Arteriyel Vasküler Yapılarda Kalsifkasyon Miktarının Belirlenmesi Eskişehir Bölgesinde, Kadınlarda Human Papilloma Virus (HPV) DNA sının İki Farklı moleküler Yöntemle Araştırılıp Tiplendirilmesi ve Pap Smear Testi ile Karşılaştırılması Açıklanamayan İnfertilite Olgularında IVF Başarısı Önceden Predikte Edilebilir mi? Tıbbi Biyoloji Mikrobiyoloji Tıbbi Biyoloji Hematoloji Mikrobiyoloji Radyoloji Mikrobiyoloji Kadın Doğum Prof.Dr. Kazım ÖZDAMAR Bilgisayar Destekli Doktor ve Sağlık Çalışanı Yetiştirmek Amacı ile Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Eğitimi ve Uygulamalarının Güçlendirilmesi Bioistatistik ve Tıbbi Bilişim Dr. Semra YİĞİTASLAN P-Glikoprotein in siklosporin, Takrolimus İntestinal Absorbsiyonu-na Etkisi Farmakoloji Y.Doç.Dr. M. Cengiz ÜSTÜNER DEN ve Fenobarbital ile Oluşturulan Karaciğer Hasarında Dipyrido [ 3,2- a:2,3 - c]phenazine (dppz) Au(III) Kompleksinin Etkilerinin Araştırılması Tıbbi Biyoloji

5 Y.Doç.Dr. Oğuz ÇİLİNGİR Prof.Dr. Ali ARSLANTAŞ Meme Kanserli Hastalarda HER2/TOP2A Değişikliklerinin Epigenetik Durumla İlişkilendirilmesi Glioblastoma Olgularının Tümör Örneklerinde Prognostik ve Prediktif Moleküler Belirteçler Tıbbi Genetik Beyin Cerrahi Prof.Dr. A. Başar TEKİN Gebelik Kaybı ile Apolipoprotein E ile İlişkisinin Değerlendirilmesi Kadın Doğum Prof.Dr. Emel KURT Aspirin Duyarlı Astımlı Hastalarda, Aspirin Desensitizasyon Tedavisinin Periferik Kandaki CD4 ve CD8 Lenfositlerden IL-4, IL-5, IL-10, IFN-y Salınımına ve Plazma ve Ekshale Edilen Soluk Havasındaki Lipoksin A4 ve 15-epi-lipoksin A4 seviyelerine Etkisi Göğüs Hastalıkları Doç.Dr. Ferhan ESEN Hipertansiyonlu Hastalarda Üst ve Alt Ekstremitlerdeki Deri Mikrovasküler Kan Akımı Kontrol Mekanizmalarının Karşılaştırmalı İncelenmesi Biyofizik Y.Doç.Dr. Coşkun YARAR Eskişehir İl Merkezinde 0-18 yaş grubu Çocuklarda A Vitamini Düzeyleri Pediatri Prof.Dr. Gül DURMAZ Yoğun Bakım Ünitesi Hastalarında MRSA Taşıyıcılığının Erken Saptama ve Eradikasyonunun Nozokomiyal MRSA enfeksiyon hızına ve Tedavi Harcamalarına Etkisi Mikrobiyoloji AKTİF MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ Sıra Proje No Proje Yürütücüsü Proje Başlığı Bölümü Bütçesi Y.Doç.Dr. Semih ERGİN Fizyolojik Sinyaller Kullanılarak Sürücülerin Sağlık Durumlarının İzlenmesi Elektronik Prof.Dr. Halim MUTLU Doç.Dr. Aydın SİPAHİOĞLU Y.Doç.Dr. Macid NURBAŞ Kaymaz (Eskişehir) Altın Yatağının Oluşumu Üzerine Jeokimyasal ve İzotopik Sınırlamalar Plastik Enjeksiyon Makinelerinin Çizelgelemesi Problemi İçin İki Aşamalı Bir Çözüm Yaklaşımı Yarı İletken Polifenilenvinilen (PPV) Polimerinin Sentezi ve Karakterizasyon Çalışması Jeoloji Endüstri Kimya

6 D13 Y.Doç.Dr. Yeliz AŞÇI Yanıt Yüzey Yöntemi ile Farklı Organik Yapıdaki Azo Boyaların Renk ve KOİ Giderimi: Heterojen Fenton Süreci Kimya A11 0 Y.Doç.Dr. Fatma TÜMSEK Doğal Zeolit ve Şekerden Şablonlu Sentez Yöntemiyle Gözenekli Karbon Eldesi ve Karakterizasyonu Kimya Y.Doç.Dr. Duygu KAVAK Y.Doç.Dr. Ceyda BİLGİÇ Y.Doç.Dr. Mustafa ULUTAN Y.Doç.Dr. Berna ULUTAŞ Prof.Dr. Nimetullah BURNAK Prof.Dr. Ayşegül AŞKIN Havacılık Sanayisine ait Yıkama Banyolarından Kaynaklanan Atıksuların Çapraz Akış Membran Filtrasyon Sistemi ile Arıtılması Polimer ve Tabakalı Kil Yapılarından Elde Edilen Nanokompozitlerin Yanma ve Yüzey Özelliklerinin Belirlenmesi Yüzeyi PTA (Plazma Transferli Ark Kaynak) Yöntemi ile Alaşımlandırılmış AISI 5115 Çeliğinin Mikroyapı ve Aşınma Özelliklerinin İncelenmesi Malzeme Aktarma Sistemlerinin Sürdürülebilir Üretim için, Ekonomiklik, Çevre Etkileri ve Ergonomik Performanslarının Değerlendirilmesi İmalatta Kalite Karakteristiklerinin Etkileşim Analizi ve Kalite Değerlendirme İçin Birleşik Ölçü Geliştirilmesi Aktif Karbon Destekli Heteropoliasit Katalizörlerinin Yüzey Karakterizasyonu Kimya Kimya Makina Endüstri Endüstri Kimya Y.Doç.Dr. Ahmet YAZICI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hidrojen Enerjili Araç Projesi Bilgisayar Prof.Dr. Osman PARLAKTUNA Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi Makale Gönderme Süreçlerinin Sayısal Ortama Aktarılması Elektronik D05 Dr. Halil DİNÇEL Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Meşelik Kampüsü Kullanıcılarının Kampüs Kullanımına Dair, Sorun, İhtiyaç ve Tercihlerinin Belirlenmesi Mimarlık D04 Prof.Dr. Mustafa ANIK Elektro-Deoksidasyon Yöntemiyle (Ti0.5Zr0.5)Ni Alaşımının Üretimi ve Metalürji

7 Alaşımın Elektrokimyasal Hidrojen Depolama Karakteristikleri Dr. Neşe ÖZTÜRK KÖRPE Toz Metalürjisi Yöntemi ile Metalik Köpük Üretiminde Bor Ürünlerinin Kullanımının Araştırılması Metalürji D01 Prof.Dr. Nimetullah BURNAK Yeni Bir Ürün Geliştirme Sürecinde Altı Sigma Yaklaşımı: Nano Yağ Katkılarının Aşınma Özellikleri Üzerine Etkisi Konusunda Bir Uygulama Endüstri Y.Doç.Dr. Ennil KÖSE Y.Doç.Dr. Hüseyin SENDİR Y.Doç.Dr. Hatice KUTLUK Y.Doç.Dr. Murat TÜRKÖZ Y.Doç.Dr. Melih Cemal KUŞHAN Prof.Dr. Mustafa ANIK Y.Doç.Dr. Derya ÖZ AKSOY Y.Doç.Dr. İbrahim ÇELİKYÜREK Membran Distilasyon-Kristalizasyon (MDC) Ayırma Yöntemini Kullanarak Bor İçeren Sulu Çözeltilerden ve Atık Sudan Bor Giderimi ve Geri Kazanımının Araştırılması İnegöl, Keleş (Bursa) ve Domaniç (Kütahya) Yöresi Polimetalik Cevherleşmelerinin Jeolojik, Petrografik ve Jenetik İncelenmesi Türkiye deki Bazı Paleojen ve Neojen Havzalarının Palinolojik Açıdan Değerlendirilmesi Dinamik Zemin Özelliklerinin Jeofizik ve Penetrasyon Deneyleri ile Belirlenmesi ve Karşılaştırmalı Analiz Elektron Bombardıman (EB), TIG ve Lazer Kaynaklı ALLVAC 718 Plus Süper Alaşımında Soğuk ve Sıcak Çatlama Hassasiyetinin Belirlenmesi CoB Tozları ile CoB Filminin Elektrokimyasal Hidrojen Depolama Karakteristiklerinin Araştırılması Mihallıçık Koyunağılı Bölgesi Kömürlerinden Mikroorganizma İzolasyonu ve Bu İzolatlarla Tüvenan Kömür ve Multi Gravite Seperatörü ile Zenginleştirilmiş Numunelerde Biyodesülfürizasyon Çalışmaları Bazı Düzenli İntermetalik Bileşiklerin Sürtünme Kaynağı ile Birleştirilebilirliklerinin Araştırılması Kimya Jeoloji Jeoloji İnşaat Makine Metalürji Maden Metalürji Y.Doç.Dr. Melih İPHAR Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başvurularının ve Proje Takiplerinin İnternet Ortamında Yapılabilmesini Maden

8 Sağlayan Web Yazılımının Hazırlanması Y.Doç.Dr. Ender DEMİREL Batık Hidrolik Sıçramanın Deneysel ve Sayısal Olarak İncelenmesi İnşaat Y.Doç.Dr. Demet TOPALOĞLU YAZICI Y.Doç.Dr. Mustafa Ertunç TAT Prof.Dr. Selahattin KADİR Prof.Dr. Haydar ARAS Y.Doç.Dr. Musa ŞÖLENER Prof.Dr. Kadir SARIİZ Y.Doç.Dr. Kemal BİLİR Doç.Dr. Hürriyet AKDAŞ Doç.Dr. Hüseyin ANKARA Doç.Dr. Rıfat EDİZKAN Kompozit Malzemelerin Ters Gaz Kromotografisi ve FTIR ile İncelenerek Dinamik Ortamlarda Davranışlarının Belirlenmesi Biyodizel Katkılı Çok Düşük Sülfürlü Dizel Yakıtın Yakıt Pompa (Common Rail) Malzemesi Üzerinde Yağlama ve Aşınma Özelliklerinin İncelenmesi İç Anadolu Bölgesi (Kırşehir, Yozgat, Kayseri, Aksaray) Neojen Çökellerinin Sedimantolojik, Mineralojik ve Jeokimyasal Özellikleri ve Paleoiklimsel Önemi Eskişehir de Enerji Üretimi Amaçlı Rüzgar Hız ve Güneş Işınım Potansiyellerinin Tespiti ve Analizi N-alkilakrilamid ve N-Alkilmetakrilamid Türü Monomerler Kullanarak Çeşitli Polimerizasyon Yöntemleriyle Sıcaklığa Duyarlı Yeni Polimerlerin Sentezi ve Karakterizasyonu Günyüzü, Sivrihisar ve Kaymaz (ESKİŞEHİR) Çevresindeki Plütonik Kayaçların Minerolojik, Petrografik ve Jeokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi Potasyum Feldispatın Karıştırmalı Bilyalı Değirmende Çok İnce Boyutta Öğütülmesinin Porselen Bünye Üretimindeki Etkilerinin İncelenmesi Doğaltaş Yüzey İşleme Tekniklerinin ve Pürüzlülüğünün Kayma Direncine Etkisi Suda Dağılmaya Karşı Duyarlılık Testi İçin Kayaçlardan Eş Boyutlu Küresel Örneklerin Hazırlanması Görünüş Tabanlı Yüz Tanıma Yöntemleri Kullanılarak Zaman- Devamlılık Yönetim Sistemi Tasarımı Kimya Makine Jeoloji Makina Kimya Jeoloji Maden Maden Maden Elektrik

9 AKTİF İKTİSADİ-İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ Sıra Proje No Proje Yürütücüsü Proje Başlığı Bölümü Bütçesi Y.Doç.Dr. Ethem Hakan ERKEÇ Faizsiz Bankacılık Kurumlarında Faiz Oranı Riski: Türkiye Örneği İktisat Y.Doç.Dr. Etem Hakan ERGEÇ Bankacılık Sistemi İçinde İkameci veya Tamamlayıcı Olarak Katılım Bankacılığı: Eskişehir Örneği AKTİF FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ İktisat Sıra Proje No Proje Yürütücüsü Proje Başlığı Bölümü Bütçesi A204 (A2 Türü) Prof. Dr. Semra İLHAN Tuz Gölü Mikrofongus Çeşitliliğinin Belirlenmesi Biyoloji Doç.Dr. Özgür EMİROĞLU Türkiye İçsularında Dağılım Gösteren İstilacı Tatlısu Balıklarından Carassius Gibelio (Bloch, 1782)' nun Genetik Çeşitliliğinin Belirlenmesi Biyoloji A112 Doç.Dr. Özgür EMİROĞLU Endemik Bir Tatlısu Balığı, Squalus pursakensis 'in Seydi Suyu (Sakarya Havzası) 'ndaki Biyo-Ekolojik Özelliklerinin İncelenmesi Biyoloji A112 Y.Doç.Dr. Figen ÇALIŞKAN Elektrostimulasyonun Mesobuthus Gibbosus Akrep Türüne Ait Venom Bezi Yapısı Üzerindeki Etkisinin Işık Ve Elektron Mikroskobu İle Araştırılması Biyoloji A109 Doç.Dr. Güneş S. KÜRKÇÜOĞLU 3-Metilpiridazin Tetrasiyanometalat (II) Komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu Fizik A108 Doç.Dr. Naime Funda TAY Bazı Naftiltiyazolilamin Türevlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu Kimya C101 (C2 Türü) Doç.Dr. Okan Zafer YEŞİLEL Hidrotermal ve Mikrodalga Sentez Yöntemleri ile Koordinasyon Polimerlerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Gaz Adsorpsiyon Özelliklerinin Kimya

10 Dr.Gökhan KILIÇ Araştırılması Bor Fosfat ve Vanadyum Tabanlı Yarıiletken Camların Fiziksel, Optik ve Termal Özelliklerine Geçiş Metallerinin Etkisi Fizik D10 Y.Doç.Dr. Handan Can SAKARYA Yeni Benzotiyazol ve Naftaldehit Türevli Schiff Bazlarının Sentezi ve Spektroskopik Yöntemlerle Yapılarının Aydınlatılması Kimya Doç.Dr. Suat PAT Y.Doç.Dr. Sema KURTARAN Doç.Dr. Güneş S. KÜRKÇÜOĞLI Dr.Murat KELLEGÖZ Nano Katmanlı TiN, BN ve VC kaplamaların Yapısal ve Bazı Fiziksel Özelliklerinin Belirlenmesi Optoelektronik Uygulamalarda Kullanılabilecek Katkısız ve Mg, Al, Ga Katkılı ZnO Filmlerinin Üretilmesi Karışık Ligantlı Siyano Köprülü Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezi ve Yapısal Özelliklerinin Araştırılması Proton Değişim Zarlı Yakıt Hücresi Üretiminde Yapısında Yer Alan Gaz akış Tabakalarının Tasarım İyileştirmesi Fizik Fizik Fizik Fizik A203 (A2 Türü) Doç.Dr. Ahmet ÇABUK Naşa Termal Kaplıcasının mikrobiyal çeşitliliğinin Klasik Mikrobiyolojik ve Moleküler Yöntemler Kullanılarak Belirlenmesi Biyoloji Doç.Dr. Sibel AKAR Bazı Tekstil Boyarmaddelerinin Biyosorpsiyonu İçin Şeker Üretim Prosesi Kalıntısının Doğal ve Modifiye Formda Biyosorbent Olarak Değerlendirilmesi Kimya A106 Doç.Dr. Mustafa YAMAÇ Pleurotus Eryngıı Tarafından Bitki Büyüme Düzenleyicilerin Üretimi Biyoloji A104 Y.Doç.Dr. Pınar ÖZTOPÇU VATAN Protokatekuik Asitin Hücre Proliferasyonu ve Apoptoz Üzerindeki Etkilerinin Memeli Hücre Kültür Yöntemiyle İn Vitro Belirlenmesi Biyoloji A103 Doç.Dr. Ahmet ÇABUK Hidrokarbonla Kirlenmiş Toprakalrdan İzole Edilmiş mikroorganizmalar ile Biyoloji

11 Biyosürfektan Üretiminin Optimizasyonu ve Karakterizasyonu A102 Y.Doç.Dr. Ümit ŞİRİN Türkmen Dağları (Eskişehir Kitahya) Yer Böcekleri (Coleoptera: Carabidae) nin Mevsimsel Dağılışı ve Yüksekliğe Bağlı Tür Çeşitliliğinin Araştırılması Biyoloji A101 Doç.Dr. Okan Zafer YEŞİLEL 3,3 -Tiyodipropiyonik Asit İçeren Karışık Ligantlı Komplekslerin Sentezi ve Yapısal Özelliklerinin Araştırılması Kimya A202 (A2 Türü) Doç.Dr. Güneş S. KÜRKÇÜOĞLU Bazı Geçiş Metalleri ile Siyanür Komplekslerinin Sentezi, Spektroskopik, Termal ve Yapısal Özelliklerinin İncelenmesi Fizik A201 (A2 Türü) Doç.Dr. Mediha CANBEK Sıçan Karaciğerinde Parsiyal Hepaktektomi Sonrası Borik Anhidrit (B2O3) ile apoptozun İndüklenmesi Biyoloji D03 Doç.Dr. Ahmet ÇABUK Asidik Maden Drenajı gibi Aşırı Asidik Ortamlarda Fungal çeşitliliğin Geleneksel ve Moleküler Yöntemlerle Belirlenmesi Biyoloji Prof.Dr. Ferhunde ATAY Doç.Dr. Okan Zafer YEŞİLEL Dr. Sinem AYDEMİR Dr. Berrin DURAN Dr. Tuğrul ÖNTÜRK Teknolojik Uygulamalarda Kullanılabilecek TiO2 Tabakalarının Üretimi ve Karakterizasyonu Karışık Ligantlı Fumarat ve Glutarat Komplekslerin Sentezi ve Yapılarının Aydınlatılması Sol-Jel Yöntemi ile Üretilen Al Katkılı ZnO ve CdO İnce Filmlerinin Elektriksel, Optiksel, Yapısal ve Yüzeysel Özelliklerinin İncelenmesi Pirol, Karbazol ve N-Sübstitüe Türevlerinin Paslanmaz Çelik Yüzeyinde Elektropolimerizasyonu ile Antikorozif ve Kapasitif Özelliklerinin Araştırılması Eskişehir ve Kütahya Çevresi (crustacea) Malacostraca Faunasının Belirlenmesi Fizik Kimya Fizik Kimya Biyoloji

12 Doç.Dr. Mediha CANBEK Y.Doç.Dr. Pınar ÖZTOPÇU VATAN Doç.Dr. Ahmet ÇABUK Doç.Dr. Semra İLHAN Sıçanlarda Parsiyel Hepatektomi Sonrası Karaciğer Rejenerasyonu Üzerine Geraniolün Etkisi Deguelin in, Hücre Çoğalması ve Apoptoz Üzerindeki Etkilerinin Sıçan Glioma (C6) Hücre Dizisinde Araştırılması Aşırı Asidik Ortamlarda Mikrobiyal Çeşitliliğin Geleneksel ve Moleküler Yöntemlerle Belirlenmesi ve Biyodesülfürizasyonda Kullanılabilirliği Hipersalin Sulardan Halofilik / Halottolerant Fungusların İzolasyonu, İdentifikasyonu ve Alkol Dehidrerogenaz Aktivitesi Açısından Taranması Biyoloji Biyoloji Biyoloji Biyoloji Doç.Dr. Evrim HÜR İletken Polimer Temelli Süperkapasitör Prototipi Geliştirilmesi Kimya Doç.Dr. Naime ARSLAN Prof.Dr. Vural BÜTÜN Doç.Dr. N. Funda TAY Doç.Dr. Mustafa YAMAÇ Dr. Ferhan KORKMAZ Prof.Dr. M. Naci ÖZER Dr. Onur KOYUNCU Türkiye nin Bazı Tektonik Gölleri Oligochaeta (Annelida) Limnofaunası, Dağılışları ve Ponto-Caspian Tubificid Olan Potamothrix Vejdovsky et Mrazek, 1907 Türlerinin Endemizm Durumlarının Araştırılması Yüzeyaktif Suda Çözünebilir (ko)polimerin Sentezi ve Metal Nanopartikül Sentezinde Kullanımları Bazı Piridil Substitue Tiyazolil-Triazol Türevlerinin Sentezi ve Antimikrobiyal Etkilerinin Araştırılması Yerel Makrafungus İzolatlarının Ligninolitik Enzim Üretme ve Boya Giderim Yeteneklerinin Farklı Kültür Teknikleri Bir Metal Endüstrisi Atıksuyu Genotoksisitesinin Farklı Metodlarla Değerlendirilmesi Lineer Olmayan Diferensiyel Denklemlerin Bilgisayar Destekli Çözüm Yöntemleri Günyüzü (Eskişehir) ve Çevresinin Tohumlu Bitkiler, Karayosunu, Liken Florası ve Etnobotanik Özelliklerinin Belirlenmesi ile Bazı Tohumlu Bitkilerin Polen Morfolojileri Üzerinde Çalışma Biyoloji Kimya Kimya Biyoloji Biyoloji Matematik Biyoloji

13 Y.Doç.Dr. Müjgan ÖZKÜTÜK Yeni Tip Schiff Bazların ve Formazanların Sentezi ve Karakterizasyonu Kimya Prof.Dr. Emel ALĞIN Y.Doç.Dr. Salih KÖSE Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Meşelik Kampüsü ve Eskişehir İlinde Radon Yoğunluğu Ölçümü Ultrasonik Kimyasal Püskürtme Tekniğinin Düzenlenmesi ve Bu Teknikle Elde Edilen Co, Mn,Ag ve In Katkılı CdS Malzemelerin Elektriksel, Yapısal ve Yüzeysel Özelliklerinin Belirlenmesi Fizik Fizik Y.Doç.Dr. Ebru ATAŞLAR Barla Dağı (Isparta) Liken Florası Biyoloji Y.Doç.Dr. Cezmi KARASU Dobruca da Türk Varlığı (Tarihsel Perspektif ve Günümüzdeki Durum) Tarih Prof.Dr. M. Celalettin BAYKUL Doç.Dr. Taner ARSLAN AFM/STM ile Yarıiletken Nanoyapıların Karakterizasyonu ve Nanoyapıların Büyüklüğü İle Optik Özellikleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi Tiyazol Halkası İçeren Yeni Okzim Türevlerinin Sentezi ve Bazı Biyolojik Etkilerinin İncelenmesi AKTİF EĞİTİM FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ Fizik Kimya Sıra Proje No Proje Yürütücüsü Proje Başlığı Bölümü Bütçesi Doç.Dr. Cansu FİLİK İŞCEN Y.Doç.Dr. Mustafa Zafer BALBAĞ İlaç Sanayi Atık Sularının Yukarı Akışlı Dolgulu Yatak Reaktörde Anaerobik Arıtımı ve Reaktördeki Mikrobiyal Çeşitliliğin Moleküler Yöntemlerle Araştırılması Alüminyum Nitrit (AIN) İnce filmlerin RF Saçtırma Yöntemiyle Üretilmesi ve Bazı Fiziksel Özelliklerinin İncelenmesi AKTİF ZIRAAT FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ İlköğretim İlköğretim Sıra Proje No Proje Yürütücüsü Proje Başlığı Bölümü Bütçesi C201 (C2 Türü) Y.Doç.Dr. Sibel SARIÇAM Eskişehir Sarıcakaya/Mayıslar Bölgesinde Nergis Yetiştiriciliği ve Nergis (Narcissus sp.) Türlerinin Bölgeye adaptasyonu Üzerine Bir Araştırma Bahçe Bitkileri

14 A105 Doç.Dr. Ece TURHAN Bazı Taze Fasulye (Pheseolus Vulgaris L.) Genotiplerinin Bor Uygulamalarına Tepkileri Bahçe Bitkileri Y.Doç.Dr. Muhammet KAYA Y.Doç.Dr. Nihal KAYAN Y.Doç.Dr.Zehra AYTAÇ Y.Doç.Dr. Süleyman Avcı Y.Doç.Dr. Nurdilek GÜLMEZOĞLU Doç.Dr. Ece TURHAN Eskişehir Bölgesinde Yetiştirilen Siyah Alaca Sığırlarında Bazı Sığır Genetik Kusurlarının (BLAD, DUMPS, BC ve FXID) PCR-RFLP Yöntemi Kullanılarak Belirlenmesi Eskişehir Koşullarında Farklı Toprak İşleme, Ekim Nöbeti Sistemleri ve Azotlu Gübrelemenin Verim ve Azot Alımı Üzerine Etkileri Değişik Aspir (Carthamus T.nctorius L.) Genotiplerinin Çinko Etkinliklerinin ve Farklı Çinko Uygulama Yöntemlerinin Üreli ve Üresiz Koşullar Altında Tane Çinkosunun Arttırılması Üzerine Etkisinin Belirlenmesi Onobrychis Cinsi Onobrychis Seksiyonuna ait bazı Endemik Korunga Türlerinin Kromozom Sayıları, Morfolojileri ve Ploidi Seviyelerinin Araştırılması Buğday Yetiştirilen Kahverengi Orman Topraklarının Verimlilik Durumunun Belirlenmesi Kadmiyum Uygulamalarının Marul (Lactuca sativa L.) Bitkisinde Antioksidant, Karbonhidrat, Protein Metaboliz-ması ve Kadmiyum Dağılımı Üzerine Etkileri AKTİF DİĞER BİRİM PROJELERİNİN LİSTESİ Zeotekni Tarla Bitkileri Tarla Bitkileri Tarla Bitkileri Tarla Bitkileri Bahçe Bitkileri Sıra Proje No Proje Yürütücüsü Proje Başlığı Birimi Bütçesi Y.Doç.Dr. Elif GÜRSOY Dr. Derya ÜSTÜNER Doç.Dr. Nebahat ÖZERDOĞAN Üniversite Tabanlı Okul Hastane İşbirliği nde Türkiye için Örnek Bir Model Geliştirmek DNA Metiltransferaz ve Metil Bağlayan Bölge Proteinlerini Hedefleyen mirna Gen Polimorfizmlerinin Akciğer Kanseri ile İlişkisinin Belirlenmesi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi nde Çalışan Kadınlarda Meme ve Serviks ESYO S.H.M.Y.O ESKAM

15 Y.Doç.Dr. İlknur DAĞ Kanserine İlişkin Risk ve Bilgi Düzeyinin Belirlenmesi, Meme ve Serviks Kanseri Taraması İnsan Kulak ve Adenoid Vejetasyon Cerrahileri Sırasında Alınan Örneklerde Biofilm Varlığının Taramalı (SEM) ve Geçirimli (TEM) Elektron Mikroskobik Yöntemlerle Araştırılması S.H.M.Y.O NOT: Yürürlükteki Toplam Proje Sayısı: 148; 2013 Yılında Başlatılan Proje Sayısı: 4 Son güncellenme tarihi: 14 Ocak 2013 F türü Teşvik Projeleri yukarıdaki listede yer almamıştır.

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELER AKTİF TIP FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELER AKTİF TIP FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELER AKTİF TIP FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ Sıra Proje No Proje Yürütücüsü Proje Başlığı Bölümü

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELER AKTİF TIP FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELER AKTİF TIP FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELER AKTİF TIP FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ Sıra Proje No Proje Yürütücüsü Proje Başlığı Bölümü

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELER AKTİF TIP FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELER AKTİF TIP FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELER AKTİF TIP FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ Sıra Proje No Proje Yürütücüsü Proje Başlığı Bölümü

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELER AKTİF TIP FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELER AKTİF TIP FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELER AKTİF TIP FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ Sıra Proje No Proje Yürütücüsü Proje Başlığı Bölümü

Detaylı

AKTİF TIP FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ

AKTİF TIP FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ AKTİF TIP FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ Sıra Proje No Proje Yürütücüsü Proje Başlığı Bölümü Bütçesi 1 201211008 Dr. Yunus AYDIN 2 201211007 Doç. Dr. Çınar YENİLMEZ Eskişehir İlindeki 15 19 Yaş Grubu Adolesanlarda

Detaylı

AKTİF TIP FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ

AKTİF TIP FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ AKTİF TIP FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ 1 201211D02 (D Türü) Prof.Dr. Emel ULUPINAR Erken Gelişim Dönemlerinden İtibaren Yüksek Yağ İçerikli Diyetle beslenen Yavrularda Hippokampus Morfolojisinin stereolojik

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELER AKTİF TIP FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELER AKTİF TIP FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELER AKTİF TIP FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ Sıra Proje No Proje Yürütücüsü Proje Başlığı Bölümü

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELER AKTİF TIP FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELER AKTİF TIP FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELER AKTİF TIP FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ Sıra Proje No Proje Yürütücüsü Proje Başlığı Bölümü

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELER AKTİF TIP FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELER AKTİF TIP FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELER AKTİF TIP FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ Sıra Proje No Proje Yürütücüsü Proje Başlığı Bölümü

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELER AKTİF TIP FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELER AKTİF TIP FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELER AKTİF TIP FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ Sıra Proje No Proje Yürütücüsü Proje Başlığı Bölümü

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELER AKTİF TIP FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELER AKTİF TIP FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELER AKTİF TIP FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ Sıra Proje No Proje Yürütücüsü Proje Başlığı Bölümü

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Saati

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Saati 501101506-A PESTİSİTLER VE ETKİ MEKANİZMASI 8:0 CUMA T Belgesel ve Fotoğraf Lab. F2 Yrd.Doç.Dr. ÜNAL ÖZELMAS 501101506-A PESTİSİTLER VE ETKİ MEKANİZMASI 9:0 CUMA T Belgesel ve Fotoğraf Lab. F2 Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELER AKTİF TIP FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELER AKTİF TIP FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELER AKTİF TIP FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ Sıra Proje No Proje Yürütücüsü Proje Başlığı Bölümü

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELER AKTİF TIP FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELER AKTİF TIP FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELER AKTİF TIP FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ Sıra Proje No Proje Yürütücüsü Proje Başlığı Bölümü

Detaylı

(İmza) Prof. Dr. Ahmet PINARBAŞI Komisyon Başkanı. Prof. Dr. Murat KOCA Üye. Doç. Dr. İbrahim Halil TUĞLUK Üye. Yrd. Doç. Dr. Abdulcelil BUĞUTEKİN Üye

(İmza) Prof. Dr. Ahmet PINARBAŞI Komisyon Başkanı. Prof. Dr. Murat KOCA Üye. Doç. Dr. İbrahim Halil TUĞLUK Üye. Yrd. Doç. Dr. Abdulcelil BUĞUTEKİN Üye 12 2013/12 1 KARAR NO: 2013/12-1: Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Birimine sunulan Meslek Yüksekokulu Makine ve Metal Teknikleri Bölümü Öğretim si Yrd. Doç. Dr. Vahdettin KOÇ un proje yürütücüsü

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Seda SABAH Teknolojisi (Tartışma) 11:30 12:15 Tıbbi Biyoloji ve Genetik: DNA. Yrd. Doç. Dr. Seda SABAH Teknolojisi (Tartışma)

Yrd. Doç. Dr. Seda SABAH Teknolojisi (Tartışma) 11:30 12:15 Tıbbi Biyoloji ve Genetik: DNA. Yrd. Doç. Dr. Seda SABAH Teknolojisi (Tartışma) HÜCRE BİLİMLERİ DERS KURULU III KURUL SORUMLUSU: DOÇ. DR. A.YEŞİM GÖÇMEN KURUL SORUMLUSU YARDIMCISI: YRD. DOÇ. DR. TEKİN YILDIRIM TIP103 HÜCRE BİLİMLERİ DERS KURULU III I. HAFTA 06.02.2017 (Pazartesi)

Detaylı

MAK 401 MAKİNA PROJE DERSİ KONULARI. Prof. Dr. Erdem KOÇ. Doç. Dr. Hakan ÖZCAN

MAK 401 MAKİNA PROJE DERSİ KONULARI. Prof. Dr. Erdem KOÇ. Doç. Dr. Hakan ÖZCAN MAK 401 MAKİNA PROJE DERSİ KONULARI Not: Ders konuları seçilirken aşağıda belirtilen formun doldurulup bölüm sekreterliğine verilmesi gerekmektedir. Prof. Dr. Erdem KOÇ Konu Rüzgar Türbinlerinde Kanat

Detaylı

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TAYFUR ATA SÖKMEN TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II VI. DERS KURULU (4 HAFTA)

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TAYFUR ATA SÖKMEN TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II VI. DERS KURULU (4 HAFTA) T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TAYFUR ATA SÖKMEN TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II VI. DERS KURULU (4 HAFTA) 1901206 HASTALIKLARIN BİYOLOJİK TEMELİ DERS KURULU-I DEKAN DEKAN YRD.

Detaylı

DÖNEM 1- A, 3. DERS KURULU (2015-2016)

DÖNEM 1- A, 3. DERS KURULU (2015-2016) DÖNEM 1- A, 3. DERS KURULU (2015-2016) DERS SAATİ DERS ADI DERS KONUSU DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ 4. DK 1. Hafta 07 Aralık Pazartesi Mikrobiyoloji Mikrobiyolojinin tarihçesi ve mikroorganizmalara genel

Detaylı

KİMYA ANABİLİM DALI PROGRAMI PROGRAMI Der sin Kodu

KİMYA ANABİLİM DALI PROGRAMI PROGRAMI Der sin Kodu KİMYA ANABİLİM DALI PROGRAMI PROGRAMI Der sin Kodu Dersin Adı H.S Ders Sorumlusu Yer P.Tesi Salı Çarş. Perş. Cuma KMY 5302 Atomik Spektroskopi 3 Prof. Dr. Oktay TORUL ÖÜO 14-17 UAD 8000 Uzmanlık Alan Dersi-I

Detaylı

2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Güz ve Bahar Dönemi Muhtemel Bitirme Çalışması Konuları. Tasarım Projesi Konusu Bitirme Çalışması Konusu Özel Koşullar

2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Güz ve Bahar Dönemi Muhtemel Bitirme Çalışması Konuları. Tasarım Projesi Konusu Bitirme Çalışması Konusu Özel Koşullar 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Güz ve Bahar Dönemi Muhtemel Bitirme Çalışması Konuları Proje No Tasarım Projesi Konusu Bitirme Çalışması Konusu Özel Koşullar 1 Soğuk spray kaplama düzeneğinin tasarlanması

Detaylı

DERSİN ADI DERSİN ÖĞRETİM ELEMANI SINAV TARİHİ VE SAATİ. Nicel Araştırma Yöntemleri Yrd. Doç. Dr. Recep ÇAKIR 06.04.2015-14:00

DERSİN ADI DERSİN ÖĞRETİM ELEMANI SINAV TARİHİ VE SAATİ. Nicel Araştırma Yöntemleri Yrd. Doç. Dr. Recep ÇAKIR 06.04.2015-14:00 AMASYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ARA SINAV TAKVİMİ Nicel Araştırma Yöntemleri Yrd. Doç. Dr. Recep

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ UZMAN DOKTOR LİSTESİ

T.C. Sağlık Bakanlığı GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ UZMAN DOKTOR LİSTESİ T.C. Sağlık Bakanlığı GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ UZMAN DOKTOR LİSTESİ Sira No Personel Fotoğrafı Adı Soyadı Unvanı 1 ABDURRAHMAN ÖZDEMİR BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 2 AHMET ALPER İNAL 3 AHMET EKİNCİ

Detaylı

2011 YILI AKADEMİK BİRİMLER BÖLÜM ve PROGRAM BAZINDA SCI, SSCI ve AHCI de TARANAN YAYIN SAYILARI *

2011 YILI AKADEMİK BİRİMLER BÖLÜM ve PROGRAM BAZINDA SCI, SSCI ve AHCI de TARANAN YAYIN SAYILARI * ALANYA İŞLETME FAKÜLTESİ 14 2 2 Uluslararası Ticaret Bölümü 3 2 2 DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 8 3 3 Klinik Diş Hekimliği Bilimleri Bölümü 3 3 Pedodonti 2 2 2 Ortodonti 2 1 1 EDEBİYAT FAKÜLTESİ 60 2 1 14 17

Detaylı

http://cocukuniversitesi.inonu.edu.tr KIŞ DÖNEMİ ETKİNLİĞİ, 29 Ocak- 5 Şubat 2011 29 Ocak 09.00-10.00 KAYIT 10.00-12.30 AÇILIŞ KONUŞMALARI Sayın Prof. Dr. Cemil Çelik (İnönü Üniversitesi Rektörü) Sayın

Detaylı

4. S I N I F - 1. G R U P 2. D E R S K U R U L U (Nefroloji, Endokrin, Üroloji, Jinekoloji, Obstetrik)

4. S I N I F - 1. G R U P 2. D E R S K U R U L U (Nefroloji, Endokrin, Üroloji, Jinekoloji, Obstetrik) Ü R O G E N İ T A L S İ S T E M H A S T A L I K L A R I - D O Ğ U M B İ L G İ S İ ( 1 0 K A S I M 2 0 1 4 1 6 O C A K 2 0 1 5 ) Dekan : Prof. Dr. Bekir YAŞAR Dekan Yardımcısı (Eğitimden Sorumlu) : Prof.

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ Uzman Doktor Listesi

T.C. Sağlık Bakanlığı GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ Uzman Doktor Listesi T.C. Sağlık Bakanlığı GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ Uzman Doktor Listesi Sira No Personel Fotoğrafı Adı Soyadı Unvanı 1 ABDURRAHMAN ÖZDEMİR BEYİN CER.UZM. 2 AHMET ALPER İNAL 3 AHMET EKİNCİ ORTOPEDİ

Detaylı

4. S I N I F - 2. G R U P 2. D E R S K U R U L U (Nefroloji, Endokrin, Üroloji, Jinekoloji, Obstetrik)

4. S I N I F - 2. G R U P 2. D E R S K U R U L U (Nefroloji, Endokrin, Üroloji, Jinekoloji, Obstetrik) Ü R O G E N İ T A L S İ S T E M H A S T A L I K L A R I - D O Ğ U M B İ L G İ S İ ( 0 2 Ş U B A T 2 0 1 5 1 0 N İ S A N 2 0 1 5 ) Dekan : Prof. Dr. Enr İHTİYAR Dekan Yardımcısı (Eğitimden Sorumlu) : Prof.

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI DOKTORA PROGRAMI

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI DOKTORA PROGRAMI DOKTORA PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL KIM-6501 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 8 0 8 0 9 KIM-6601 TEZ HAZIRLIK ÇALIŞMASI Z 0 1 1 0 1 20 1 21 12 30 İKİNCİ YARIYIL KIM-6502 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 8 0 8 0 9 KIM-6602

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELER AKTİF TIP FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELER AKTİF TIP FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELER AKTİF TIP FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ Sıra Proje No Proje Yürütücüsü Proje Başlığı Bölümü

Detaylı

GÜZ DÖNEMİ KİMYA A.B.D YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA DERS PROGRAMI

GÜZ DÖNEMİ KİMYA A.B.D YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA DERS PROGRAMI 2016-2017 GÜZ DÖNEMİ KİMYA A.B.D YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA DERS PROGRAMI ÖĞRETİM ÜYESİ DERS ADI PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA Prof. Dr. Salih Fizikokimyasal Denge Koşulları (Özel 08.30-15.50 YILDIZ

Detaylı

TIBBİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI LİSANSÜSTÜ DERS PROGRAMI

TIBBİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI LİSANSÜSTÜ DERS PROGRAMI TIBBİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI LİSANSÜSTÜ DERS PROGRAMI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSİTÜSÜ İ Yüksek Lisans Programı SZR 101 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Ders (T+ U) 2+2 3 6 AD SZR 103 Akılcı İlaç Kullanımı 2+0

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM III 2015-2016 DERS YILI GENİTOÜRİNER SİSTEM DERS KURULU

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM III 2015-2016 DERS YILI GENİTOÜRİNER SİSTEM DERS KURULU KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM III 2015-2016 DERS YILI GENİTOÜRİNER SİSTEM DERS KURULU DERSLER TEORİK PRATİK TOPLAM Patoloji 22 8 30 Dahiliye 14 8 26 Jinekoloji 18 8 26 Üroloji 12 8 20 Mikrobiyoloji

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELER AKTİF TIP FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELER AKTİF TIP FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELER AKTİF TIP FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ Sıra Proje No Proje Yürütücüsü Proje Başlığı Bölümü

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI BAŞKANLIĞINA KONYA

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI BAŞKANLIĞINA KONYA NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI BAŞKANLIĞINA KONYA Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı.. numaralı yüksek lisans öğrencisiyim.

Detaylı

METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ. Bursa Teknik Üniversitesi BURSA / TÜRKİYE

METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ. Bursa Teknik Üniversitesi BURSA / TÜRKİYE METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BURSA / TÜRKİYE Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü malzeme tasarım, sentez, üretim ve karakterizasyonu alanlarında yetkin birer

Detaylı

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II SİNDİRİM VE METABOLİZMA SİSTEMLERİ

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II SİNDİRİM VE METABOLİZMA SİSTEMLERİ T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II SİNDİRİM VE METABOLİZMA SİSTEMLERİ III. DERS KURULU (15 ARALIK 2014 17 OCAK 2015) DERS PROGRAMI DEKAN BAŞKOORDİNATÖR

Detaylı

Alan Üniversite Yıl. Alan Üniversite Yıl. Alan Üniversite Yıl

Alan Üniversite Yıl. Alan Üniversite Yıl. Alan Üniversite Yıl Soyadı: Abdullah Utku Şenol Doğum Tarihi: 24/04/1966 Prof.Dr. Lisans Tıp Hacettepe 1986 Yüksek Lisans Tıp Hacettepe 1988 Tıpta Uzmanlık Radyoloji Akdeniz 1993 Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1998 Doçentlik

Detaylı

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ DÖNEM III DERS YILI

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ DÖNEM III DERS YILI T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ DÖNEM III 2017-2018 DERS YILI I. DERS KURULU (5 HAFTA) (HASTALIKLARIN BİYOLOJİK TEMELİ VE NEOPLAZİ) (11 EYLÜL - 13 EKİM 2017) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR

Detaylı

2012 YILI AKADEMİK BİRİMLER BÖLÜM ve PROGRAM BAZINDA SCI, SSCI ve AHCI de TARANAN YAYIN SAYILARI

2012 YILI AKADEMİK BİRİMLER BÖLÜM ve PROGRAM BAZINDA SCI, SSCI ve AHCI de TARANAN YAYIN SAYILARI ALANYA İŞLETME FAKÜLTESİ 14 1 1 Turizm İşletmeciliği Bölümü 5 1 1 ALANYA MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 6 2 2 İşletme Mühendisliği Bölümü 6 2 2 DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 14 10 10 Klinik Diş Hekimliği Bilimleri Bölümü

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM BAHAR YARI YILI LİSANSÜSTÜ DERS PROGRAMI. Tarih Saat Konu Yer Anlatan

EĞİTİM-ÖĞRETİM BAHAR YARI YILI LİSANSÜSTÜ DERS PROGRAMI. Tarih Saat Konu Yer Anlatan 2016- EĞİTİM-ÖĞRETİM BAHAR YARI YILI LİSANSÜSTÜ DERS PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM BAŞLANGIÇ: 13 Şubat EĞİTİM-ÖĞRETİM BİTİŞ: 18 Mayıs Bitirme sınav tarihleri : 22 Mayıs-2 Haziran Bütünleme sınav tarihleri: 12-23

Detaylı

TAURİNİN İSKEMİ REPERFÜZYON HASARINDA MMP-2, MMP-9 VE İLİŞKİLİ SİNYAL İLETİ YOLAĞI ÜZERİNE ETKİLERİ

TAURİNİN İSKEMİ REPERFÜZYON HASARINDA MMP-2, MMP-9 VE İLİŞKİLİ SİNYAL İLETİ YOLAĞI ÜZERİNE ETKİLERİ TAURİNİN İSKEMİ REPERFÜZYON HASARINDA MMP-2, MMP-9 VE İLİŞKİLİ SİNYAL İLETİ YOLAĞI ÜZERİNE ETKİLERİ CEMRE URAL 1, ZAHİDE ÇAVDAR 1, ASLI ÇELİK 2, ŞEVKİ ARSLAN 3, GÜLSÜM TERZİOĞLU 3, SEDA ÖZBAL 5, BEKİR

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2017 2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KONTENJAN ANABİLİM DALLARI TEZLİ YÜKSEK LİSANS TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DOKTORA ALES Puan Türü ÖZEL KOŞULLAR T.C. YABANCI T.C. T.C. YABANCI

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL ADI KREDİSİ* MKM-5501 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 8 0 8 0 9 MKM-5601 TEZ HAZIRLIK ÇALIŞMASI Z 0 1 1 0 1 20 1 21 12 30 İKİNCİ YARIYIL ADI KREDİSİ* MKM-5502 UZMANLIK

Detaylı

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Tüm Ders Kodları Havuzu

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Tüm Ders Kodları Havuzu POLİMER MÜHENDİSLİĞİ EABD LİSANSÜSTÜ DERSLERİ PLM501 Polimer Mühendisliği (3+0) 3 6 Zorunlu PLM502 Polimerlerin Şekillendirilmesi (3+0) 3 6 Zorunlu PLM503 Polimerizasyon Yöntemleri PLM504 İletken Polimerler

Detaylı

AKTS) adlı dersleri almasının uygun olduğu hakkında Anabilim Dalı Başkanlığından gelen

AKTS) adlı dersleri almasının uygun olduğu hakkında Anabilim Dalı Başkanlığından gelen 19.10.2016 TARİH VE 42 SAYILI YÖNETİM KURULU GÜNDEMİ (ÖZEL ÖĞRENCİ BAŞVURU SONUÇLARI) 32- Kimya Mühendisliği Anabilim Dalından özel öğrenci olarak ders almak isteyen Naci ÖZCAN ın, Proses ve Reaktör Tasarımı

Detaylı

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ Güz Yarıyılı Anabilim / Bilim Dalları - Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ Güz Yarıyılı Anabilim / Bilim Dalları - Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 Güz Yarıyılı Anabilim / Bilim Dalları - üstü Öğrenci Kontenjanları Anabilim Dalları Astronomi ve Astrofizik Bahçe Bitkileri Bitki Koruma

Detaylı

KTÜ ORMAN FAKÜLTESİ ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ DÖNEMİ BİTİRME ÇALIŞMASI SINAV PROGRAMI

KTÜ ORMAN FAKÜLTESİ ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ DÖNEMİ BİTİRME ÇALIŞMASI SINAV PROGRAMI KTÜ ORMAN FAKÜLTESİ ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ DÖNEMİ BİTİRME ÇALIŞMASI SINAV PROGRAMI (Yedek) (Yedek) İsmail TURAN 280781 28.12.2015/ 08.30-09.00 Orman ürünleri sanayinde tedarik

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA PUANLARI - SENATO ONAYLANAN - 09.09.2015

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA PUANLARI - SENATO ONAYLANAN - 09.09.2015 113082 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 75.39 222.98 459.98 74.57 186.19 370.69 113628 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ * 56.55 167.24 406.2 55.93 139.65 278.02 113627 BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ * 75.39 222.98

Detaylı

MEME KANSERİ KÖK HÜCRELERİNİN GEN EKSPRESYON PROFİLİ

MEME KANSERİ KÖK HÜCRELERİNİN GEN EKSPRESYON PROFİLİ MEME KANSERİ KÖK HÜCRELERİNİN GEN EKSPRESYON PROFİLİ Sait Murat Doğan, A. Pınar Erçetin, Zekiye Altun, Duygu Dursun, Safiye Aktaş Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü, İzmir Slayt 1 / 14 Meme Kanseri

Detaylı

2014-2015 AKADEMİK YILI MESLEK YÜKSEKOKULU YAZ OKULU PROGRAMI (PAŞA) Ders Adı Öğretim Elemanı İletişim Adresi Ders Günü ve Saati Derslik Acil Hasta

2014-2015 AKADEMİK YILI MESLEK YÜKSEKOKULU YAZ OKULU PROGRAMI (PAŞA) Ders Adı Öğretim Elemanı İletişim Adresi Ders Günü ve Saati Derslik Acil Hasta 2014-2015 AKADEMİK YILI MESLEK YÜKSEKOKULU YAZ OKULU PROGRAMI (PAŞA) Ders Adı Öğretim Elemanı İletişim Adresi Ders Günü ve Saati Derslik Acil Hasta Bakımı I Lokman Semih Demirkaya drlokmansemihdemirkaya@gmail.com

Detaylı

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ İKÇÜ-MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü 2012 yılında kurul ve aynı yıl ilk öğrencilerini alarak programına

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Katlandur

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Katlandur MEVLANA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 AKADEMİK YILI DÖNEM III I. DERS KURULU HASTALIK VE TEDAVİNİN GENEL İLKELERİ, NEOPLAZİ 15 Eylül 17 Ekim 2014 (5 Hafta) Yönetim Dekan Dönem III Koordinatörü Dönem

Detaylı

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016 2017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I HÜCRE BİLİMLERİ 3 DERS KURULU ( 3. ) DERS KURULU (6 Şubat 2017-31 Mart 2017) DERS PROGRAMI T. C. MUĞLA SITKI

Detaylı

T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM II I

T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM II I T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM II I. DERS (SİNİR SİSTEMİ) KURULU (15 EYLÜL 2014-14 KASIM 2014) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR DÖNEM II KOORDİNATÖRÜ DÖNEM

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Programlar Kontenjanlar Özel Koşul Yıllık Öğrenim Ücreti FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Bahçe Bitkileri 5 5 Bilgisayar Mühendisliği 1 0 *Bu Ana Bilim Dalında Yabancı Dil zorunludur. Bitki Koruma 2 1 Biyoloji

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ YILI AKADEMİK BİRİMLER BÖLÜM VE PROGRAM BAZINDA SCI, SSCI VE AHCI de TARANAN YAYIN SAYILARI* Eğitim Fakültesi 48 17

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ YILI AKADEMİK BİRİMLER BÖLÜM VE PROGRAM BAZINDA SCI, SSCI VE AHCI de TARANAN YAYIN SAYILARI* Eğitim Fakültesi 48 17 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI AKADEMİK BİRİMLER BÖLÜM VE PROGRAM BAZINDA SCI, SSCI VE AHCI de TARANAN YAYIN SAYILARI* Fakülte, YO, MYO, Araş. Merkezi, Bölüm ve Programlar Tam Zamanlı Öğr.Üyesi Sayısı

Detaylı

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Moleküler Biyoloji ve Genetik Yüksek Lisans Doktora Yüksek Lisans Yatay Geçiş Doktora Yatay Geçiş Yüksek Lisans Doktora Yüksek Lisans Yatay Geçiş Doktora Yatay Geçiş ENSTİTÜ ADI: FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Programın Adı Genel Kontenjan

Detaylı

PREİMPLANTASYON GENETİK TANIDA KULLANILAN YÖNTEMLER ve ÖNEMİ

PREİMPLANTASYON GENETİK TANIDA KULLANILAN YÖNTEMLER ve ÖNEMİ PREİMPLANTASYON GENETİK TANIDA KULLANILAN YÖNTEMLER ve ÖNEMİ Yrd. Doç. Dr. Hakan GÜRKAN Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı PGT NEDİR? Gebelik öncesi genetik tanı (PGT) adı verilen

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet ALİ MALAS

Prof. Dr. Mehmet ALİ MALAS T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II V. DERS (HÜCRE-DOKU ZEDELENMESİ) K URULU (28 NİSAN 2014 06 HAZİRAN 2014) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR DÖNEM II KOORDİNATÖRÜ

Detaylı

SEMİNER KONUSU. Programı. Programı. Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı. Programı

SEMİNER KONUSU. Programı. Programı. Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı. Programı T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2009-2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SEMİNER PROGRAMI TARİH ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SEMİNER KONUSU YERİ VE SAATİ 1 24 Mart 2010

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 Eğitim Yılı Dönem III 1. Ders Kurulu Hastalıkların Biyolojik Temeli Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü Dönem Koordinatörü Koordinatör Yardımcısı Ders kurulu başkanı Başkan Yardımcısı PDÖ

Detaylı

ŞEKİL LİSTESİ... ix TABLO LİSTESİ... xxxi MEVCUT TESİSLERİN İNCELENMESİ (İP 1)... 1

ŞEKİL LİSTESİ... ix TABLO LİSTESİ... xxxi MEVCUT TESİSLERİN İNCELENMESİ (İP 1)... 1 İÇİNDEKİLER ŞEKİL LİSTESİ... ix TABLO LİSTESİ... xxxi MEVCUT TESİSLERİN İNCELENMESİ (İP 1)... 1 Bölgesel Değerlendirme... 2 Marmara Bölgesi... 2 Karadeniz Bölgesi... 13 1.1.3. Ege Bölgesi... 22 Akdeniz

Detaylı

I. SINIF. Dersin Adı Kodu Dersi Veren Öğretim Elamanının Adı-Soyadı

I. SINIF. Dersin Adı Kodu Dersi Veren Öğretim Elamanının Adı-Soyadı EK-3 I. SINIF T101 Doç. Dr. Kerem KILIÇ 1. Dönem Doç. Dr. Mustafa ZORTUK 2. Dönem K.Ö.U. T102 Doç. Dr. Kerem KILIÇ 1. Dönem Doç. Dr. Mustafa ZORTUK 2. Dönem Biyofizik T107 Doç. Dr. Rahmi KÖSEOĞLU Organik

Detaylı

METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ. Bursa Teknik Üniversitesi BURSA / TÜRKİYE

METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ. Bursa Teknik Üniversitesi BURSA / TÜRKİYE METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BURSA / TÜRKİYE Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü malzeme tasarım, sentez, üretim ve karakterizasyonu alanlarında yetkin birer

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERS YILI DÖNEM III NEOPLAZİ VE HEMOPOETİK SİSTEM HASTALIKLARI DERS KURULU

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERS YILI DÖNEM III NEOPLAZİ VE HEMOPOETİK SİSTEM HASTALIKLARI DERS KURULU DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016 2017 DERS YILI DÖNEM III NEOPLAZİ VE HEMOPOETİK SİSTEM HASTALIKLARI DERS KURULU 11.10.2016-31.10.2016 Dersler Teorik Pratik Toplam Patoloji 2 --- 2 Çocuk Hastalıkları

Detaylı

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI 9.Çözünmüş İnorganik ve Organik Katıların Giderimi Yrd. Doç. Dr. Kadir GEDİK İnorganiklerin Giderimi Çözünmüş maddelerin çapları

Detaylı

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016 2017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I HÜCRE BİLİMLERİ 3 DERS KURULU ( 3. ) DERS KURULU (6 Şubat 2017-31 Mart 2017) DERS PROGRAMI T. C. MUĞLA SITKI

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (DÜBİT)

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (DÜBİT) DÜZCE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (DÜBİT) DÜBİT DÜBİT 2010 Yılında Kalkınma Bakanlığının 5,6 milyon liralık desteği ile kurulmuş ve 2013 yılında tam olarak

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AÇILACAK DERSLER KİMYA ANABİLİM DALI 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AÇILACAK DERSLER

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AÇILACAK DERSLER KİMYA ANABİLİM DALI 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AÇILACAK DERSLER FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AÇILACAK DERSLER KİMYA ANABİLİM DALI 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AÇILACAK DERSLER GÜZ DÖNEMİ ECTS KM 501 Uzmanlık Alan 4 0 0 6 Dersi (Zorunlu) KM 503 İleri Organik Kimya 3 0 3

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ GİRİŞ SINAVLARININ KESİN SONUÇ LİSTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ GİRİŞ SINAVLARININ KESİN SONUÇ LİSTESİ 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ GİRİŞ SINAVLARININ KESİN SONUÇ LİSTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI 1 Doktora Nurşah KÜTÜK 72,74 Proses ve Reaktör 2 Doktora Gülşah MERSİN 72,47

Detaylı

Stres Koşulları ve Bitkilerin Tepkisi

Stres Koşulları ve Bitkilerin Tepkisi Stres Koşulları ve Bitkilerin Tepkisi Stres nedir? Olumsuz koşullara karşı canlıların vermiş oldukları tepkiye stres denir. Olumsuz çevre koşulları bitkilerde strese neden olur. «Biyolojik Stres»: Yetişme

Detaylı

DERSİN ADI DERSİN ÖĞRETİM ELEMANI SINAV TARİHİ VE SAATİ. Nicel Araştırma Yöntemleri Doç. Dr. Recep ÇAKIR :00

DERSİN ADI DERSİN ÖĞRETİM ELEMANI SINAV TARİHİ VE SAATİ. Nicel Araştırma Yöntemleri Doç. Dr. Recep ÇAKIR :00 AMASYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI BÜTÜNLEME SINAV TAKVİMİ Nicel Araştırma Yöntemleri Doç. Dr. Recep

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2014-2015 Bütünleme Sınav Tarihleri ANESTEZİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2014-2015 Bütünleme Sınav Tarihleri ANESTEZİ ANESTEZİ Yabancı Sistem Hastalıkları Klinik Anestezi-II Reanimasyon-II Meslek Etiği Biyoteknoloji Girişimcilik II Anestezi Cihaz ve Ekipmanları Anestezi Uygulama-II Enfeksiyonların Önlenmesinde Prensipler

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2014-2015 Bütünleme Sınav Tarihleri ANESTEZİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2014-2015 Bütünleme Sınav Tarihleri ANESTEZİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ANESTEZİ 08.00-08.50 Sistem Hastalıkları MYHST 120 Klinik Anestezi-II Anestezi Cihaz ve Ekipmanları Sınıfların Reanimasyon-II Biyoteknoloji Anestezi Uygulama-II Girişimcilik II

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2014-2015 Final Sınav Tarihleri ANESTEZİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2014-2015 Final Sınav Tarihleri ANESTEZİ ANESTEZİ Yabancı Sistem Hastalıkları Klinik Anestezi-II Reanimasyon-II Meslek Etiği Biyoteknoloji Girişimcilik II Anestezi Cihaz ve Ekipmanları Anestezi Uygulama-II Enfeksiyonların Önlenmesinde Prensipler

Detaylı

DİSİPLİN/BÖLÜM Teorik Pratik TOPLAM AKTS Patoloji Kadın Hast. Ve Doğum Üroloji İç Hastalıkları (Nefroloji)

DİSİPLİN/BÖLÜM Teorik Pratik TOPLAM AKTS Patoloji Kadın Hast. Ve Doğum Üroloji İç Hastalıkları (Nefroloji) DİSİPLİN/BÖLÜM Teorik Pratik TOPLAM AKTS 20 5 25 Kadın Hast. Ve Doğum 18 18 Üroloji 14 14 İç ( Nefroloji ) 14 14 Farmakoloji 9 9 Çocuk Sağlığı ve 4 4 Radyoloji 2 2 Tıbbi Genetik 2 2 Genel Cerrahi 1 1 Nükleer

Detaylı

Adı Soyadı Prof.Dr. İrfan ALTUNTAŞ Unvanı Prof.Dr. Görevi Tıp Fakültesi Dekanı Telefonu Mail Adresi

Adı Soyadı Prof.Dr. İrfan ALTUNTAŞ Unvanı Prof.Dr. Görevi Tıp Fakültesi Dekanı Telefonu Mail Adresi Adı Soyadı Prof.Dr. İrfan ALTUNTAŞ Görevi Tıp Fakültesi Dekanı Telefonu 0252 2114800 irfanaltuntas@mu.edu.tr Adı Soyadı Prof.Dr. Yasemin BALCI Görevi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Telefonu 0252 2114802

Detaylı

Moleküler Biyoloji ve Genetik. Biyoloji Radyobiyoloji Sayısal

Moleküler Biyoloji ve Genetik. Biyoloji Radyobiyoloji Sayısal Yüksek Lisans Doktora Yüksek Lisans Yatay Geçiş Doktora Yatay Geçiş Yüksek Lisans Doktora Yüksek Lisans Yatay Geçiş Doktora Yatay Geçiş ENSTİTÜ ADI: FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Programın Adı Genel Kontenjan

Detaylı

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016 2017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III HAREKET SİSTEMİ, NÖROPSİKİYATRİ DERS KURULU ( 5. ) DERS KURULU (13 MART 2017-14 NİSAN 2017) DERS PROGRAMI T.

Detaylı

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2017 2018 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I HÜCRE BİLİMLERİ 3 DERS KURULU ( 3. ) DERS KURULU (29 Ocak 2018-23 Mart 2018) DERS PROGRAMI T. C. MUĞLA SITKI

Detaylı

BÖLÜM I HÜCRE FİZYOLOJİSİ...

BÖLÜM I HÜCRE FİZYOLOJİSİ... BÖLÜM I HÜCRE FİZYOLOJİSİ... 1 Bilinmesi Gereken Kavramlar... 1 Giriş... 2 Hücrelerin Fonksiyonel Özellikleri... 2 Hücrenin Kimyasal Yapısı... 2 Hücrenin Fiziksel Yapısı... 4 Hücrenin Bileşenleri... 4

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BÖLÜM TANITIM BİLGİLERİ ZONGULDAK 2015 BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI DÖNEM III PROGRAMI

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI DÖNEM III PROGRAMI T.C. HASTALIKLARIN BİYOLOJİK TEMELİ II: NEOPLAZİ VE HEMATOPOETİK SİSTEM DERS KURULU PROGRAMI (19 Eylül 2016-14 Ekim 2016) (4 Hafta) Yardımcıları Teorik Pratik TOPLAM AKTS 24 8 32 22 22 İç Hastalıkları

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL ADI KREDİSİ* MBG-5501 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 8 0 8 0 9 MBG-5601 TEZ HAZIRLIK ÇALIŞMASI Z 0 1 1 0 1 20 1 21 12 30 İKİNCİ YARIYIL ADI KREDİSİ* MBG-5502 UZMANLIK

Detaylı

2012 Mali Yılı Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

2012 Mali Yılı Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 212 Mali Yılı Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Evrensel Düşünen, Yereli Gözeten SUNUŞ 518 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3. maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

YÜKSEK LİSANS DOKTORA

YÜKSEK LİSANS DOKTORA ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİNDEN 2014-2015 öğretim yılı bahar yarıyılında Üniversitemiz Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri, Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitülerine yüksek lisans ve doktora öğrenimi

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERS YILI DÖNEM III NEOPLAZİ VE HEMOPOETİK SİSTEM HASTALIKLARI DERS KURULU

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERS YILI DÖNEM III NEOPLAZİ VE HEMOPOETİK SİSTEM HASTALIKLARI DERS KURULU DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2017 201 DERS YILI DÖNEM III NEOPLAZİ VE HEMOPOETİK SİSTEM HASTALIKLARI DERS KURULU 10.10.2017-30.10.2017 Dersler Teorik Pratik Toplam Patoloji 2 --- 2 Çocuk --- İç 16

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN DUYURU (30 Aralık 2013 Tarihinde İlan Edilen Kadrolara Başvuran Adayların Değerlendirme Sonuçları) 1/5

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN DUYURU (30 Aralık 2013 Tarihinde İlan Edilen Kadrolara Başvuran Adayların Değerlendirme Sonuçları) 1/5 (30 Aralık 2013 Tarihinde İlan Edilen lara Başvuran Adayların Sonuçları) Kazanan 17292 Fen Bilimleri Enstitüsü Gemi İnşaatı Mühendisliği Gemi İnşaatı Arş.Gör. 6 1 Selahattin Alp ERKURTULMUŞ 71.7346005

Detaylı

TC ANADOLU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ-BİYOLOJİ ANABİLİM DALI-TEZLİ YL ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ II.YARIYIL HAFTALIK DERS PROGRAMI

TC ANADOLU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ-BİYOLOJİ ANABİLİM DALI-TEZLİ YL ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ II.YARIYIL HAFTALIK DERS PROGRAMI 08:00-09:00 BİY513 (Tür) BİY592 (Tür) P BİY592 (Tür) P 08:00-09:00 BİY592 (Tür) G BİY592 (Tür) Z BİY592 (Tür) Z 08:00-09:00 BİY592 (Tür) P 08:00-09:00 BİY592 (Tür) Z 09:00-10:00 BİY502 (Tür) BİY525 (Tür)

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2013-2014 BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAV PROGRAMI

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2013-2014 BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAV PROGRAMI ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2013-2014 BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAV PROGRAMI SAAT BÖLÜM DERS ÖĞRETİM ÜYESİ DERSLİK Fen Bilgisi Öğretmenliği Fen Öğretimi Lab. Uygulamaları - A Doç. Dr.

Detaylı

İç Hastalıkları PROFESÖR 1 Acil Dahiliyede görevlendirilmek üzere

İç Hastalıkları PROFESÖR 1 Acil Dahiliyede görevlendirilmek üzere İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Histoloji - Embriyoloji PROFESÖR 1 İç Hastalıkları PROFESÖR 1 Acil Dahiliyede görevlendirilmek üzere İç Hastalıkları PROFESÖR 1 Gastroenterohepatoloji Bilim Dalında görevlendirilmek

Detaylı

OCAK-HAZİRAN 2011 DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

OCAK-HAZİRAN 2011 DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU OCAK-HAZİRAN 2011 DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 1 BİLGİ TOPLAMA, İDARİ VE MALİ İŞLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ Temmuz-2011 1. GİRİŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunun 30 uncu maddesinde,

Detaylı

Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Ders Programı

Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Ders Programı Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Ders Programı 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GüZ YARIYILI KODU DERSİN ADI SORUMLUSU YER P.TESİ SALI ÇARŞ PERŞ CUMA

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II I. KURUL DERS PROGRAMI (SĠNĠR SĠSTEMĠ) 18 EYLÜL KASIM 2017 (8 HAFTA)

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II I. KURUL DERS PROGRAMI (SĠNĠR SĠSTEMĠ) 18 EYLÜL KASIM 2017 (8 HAFTA) 2017-2018 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II I. KURUL DERS PROGRAMI (SĠNĠR SĠSTEMĠ) 18 EYLÜL 2017 10 KASIM 2017 (8 HAFTA) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR DÖNEM II KOORDİNATÖRÜ DÖNEM II KOORDİNATÖR YARDIMCISI DÖNEM II

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Balcalı Hastanesi Başhekimliği PERSONEL İŞLERİ BİRİMİNE

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Balcalı Hastanesi Başhekimliği PERSONEL İŞLERİ BİRİMİNE Evrak Tarih ve Sayısı: 28/05/2015-19291 T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Balcalı Hastanesi Başhekimliği *BENNLYL5* Sayı : 18649120-900/ Konu : Doğum Yardımı PERSONEL İŞLERİ BİRİMİNE Aile ve Sosyal Politikalar

Detaylı

I. DÖNEM - 2. DERS KURULU ( )

I. DÖNEM - 2. DERS KURULU ( ) Açıklamalar: I. DÖNEM - 2. DERS KURULU (2014-2015) Kısaltmalar: DK: Ders kurulu, IHU: İyi hekimlik uygulamaları, Mİng: Akademik/Medikal İngilizce, TDE: Türk Dili ve Edebiyatı, Bilgisayar Okur yazarlığı:

Detaylı

Tarih Saat Ders Görevli Öğretim Elemanları Sınav Yeri. 13:00 Normal Motor Gelişim Yrd. Doç. Dr. Fatma MUTLUAY Yrd. Doç. Dr.

Tarih Saat Ders Görevli Öğretim Elemanları Sınav Yeri. 13:00 Normal Motor Gelişim Yrd. Doç. Dr. Fatma MUTLUAY Yrd. Doç. Dr. FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ I. SINIF 19 Nisan 2010 Pazartesi 11:00 Atatürk İlkeleri ve Yrd. Doç. Dr. Suzan BOZKURT 101-201-301-401-701 Inkılap Tarihi-I 13:00 Normal Motor Gelişim Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi BÖLÜM KALİTE SORUMLULARI LİSTESİ KOD: KY. LS.20 YAY. TRH: REV. TRH: REV.

Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi BÖLÜM KALİTE SORUMLULARI LİSTESİ KOD: KY. LS.20 YAY. TRH: REV. TRH: REV. KURUMSAL HİZMETLER BİRİMİ ADI-SOYADI ÜNVANI ÖMER AYDIN Başhekim Kurumsal Yapı LEMAN ÇEVİK ÇELİK Kalite Yönetim Direktörü Kalite Yönetimi LEMAN ÇEVİK ÇELİK Kalite Yönetim Direktörü ESRA ALTUNER Doküman

Detaylı