T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELER AKTİF TIP FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELER AKTİF TIP FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ"

Transkript

1 T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELER AKTİF TIP FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ Sıra Proje No Proje Yürütücüsü Proje Başlığı Bölümü Bütçesi Prof.Dr. Nevzat UZUNER Non-valvuler Atriyal Fibrilasyonlu Hastalarda Microembolik Sinyallerin İnme Riski Nöroloji D12 Prof.Dr. Ersin ATEŞ Böbrek İskemisine; İskemik Postconditioning, Karaciğer İskemik Postconditioning ve Pravastatin İn Koruyucu Etkisinin Araştırılması Genel Cerrahi D11 Prof.Dr. İrfan DEĞİRMENCİ Notch3 C381T ve G684A Polimorfizmlerinin Akciğer Kanseri İle İlişkisinin Belirlenmesi Tıbbi Biyoloji A A209 Doç.Dr. Olga Meltem AKAY Trombosit Aferez İşleminin Dönor Koagulasyon Sistemi Üzerine Etkileri İç Hastalıkları Doç.Dr. Makbule EREN Çölyak Hastaları ve Kardeşlerinde IL 15 Gen Polimorfizmi Çocuk Sağlığı A204 Prof.Dr. Ahmet ÜNALIR Akut Miyokard İnfarktüsü Geçiren Hipertansif Hastalarda Hospitalizasyon Sonrası Günlük Aktiviteler Sırasındaki Kan Basıncı Ve Kalp Hızı Üzerinde Metoprolol ve Nebivololün Etkisi Kardiyoloji A203 Doç.Dr. Hüseyin Uğur YAZICI Profesyonel Vücut Geliştirme Sporu Yapanlarda Zorlu Egzersiz ile Aritmi Sıklığı İlişkisi Kardiyoloji D08 Dr. Orhan ÖZATİK Sıçan Siatik Sinirinde Kronik Konstriksiyon Hasarının ve Tedavi Metodu Olarak Dekompresyonun Ultrastüktürel Yapıya Etkileri : Elektron Mikroskopi Çalışması Kadın Doğum

2 D07 Doç.Dr. Koray HARMANCI Tekrarlayan Hışıltısı Olan Süt Çocuklarında Mycoplasma Pneumoniae ve Chlamidya Pneumoniae Etkenlerinin Sıklığı ve Atopi İlişkisi Çocuk Sağlığı Prof.Dr. Selma METİNTAŞ Adölesanlarda İnternet Destekli Beslenme ve Fiziksel Aktivite Eğitimi Etkinliğinin Değerlendirilmesi: Randomize Kontrollü Çalışma Halk Sağlığı D04 Prof.Dr. Hasan Veysi GÜNEŞ Mezotelyoma ile Matriks Metalloproteinaz 2 C1306T ve Metalloproteinaz 9 C1562T polimorfizmleri arasındaki ilişkinin incelenmesi Tıbbi Biyoloji D01 Prof.Dr. Ziya KAYGISIZ Beta Amyloid Peptidlerin İzole Rat Kalp Kasına ve Barsak Düz Kasına Etkileri Fizyoloji Doç.Dr. Eren GÜNDÜZ Lenfomalı hastalarda periferik kan CD4 + CD 25 + FOXP3 + düzenleyici T hücre düzeyleri değerlendirilmesi Hematoloji Prof.Dr. Kevser EROL Sisplatinin İn Vitro Nörotoksisitesine Kannabinoidlerin Etkisi Farmakoloji Prof.Dr. Neslihan TEKİN Prof.Dr. Nilgün YILDIRIM Prematüre Yenidoğanlarda Tazedonmuş Plazma Ve Dopamin İnfüzyonunun Beyin Oksijenizasyonu Üzerine Etkisinin Kızıl Ötesi Spektroskopi (NIRS) İle Araştırılması Eskişehir Bölgesinde Psödoeksfolyasyon Sendrom Görülme Sıklığının Saptanması Çocuk Sağlığı Göz D22 Doç.Dr. Garip ŞAHİN Kronik Renal Yetmezlikli Hastada D Vitamininin Trombosit Fonksiyonları Üzerine Etkisi Nefroloji D20 Prof.Dr. Zübeyir KILIÇ Hipertansif Ebeveynlerin Normotansif Çocuklarında Homosistein Düzeyleri Çocuk Sağlığı D19 Prof.Dr. Neslihan TEKİN Preterm Bebeklerin İlk Gün SNAPPE-II Skorları ile Serum İnflamatuar Sitokin Profilinin Prognoz Üzerine Belirleyiciliğinin NTISS Skoru ile Değerlendirilmesi Çocuk Sağlığı

3 D18 Doç.Dr. Didem TURGUT COŞAN Esansiyel Hipertansiyonda Paraoksonaz Aktivitesi Ve Pon1 Polimorfizmleri Tıbbi Biyoloji D16 Prof.Dr. Cengiz KORKMAZ Behçet Hastalığında Trombotik Olaylar Erkek Behçet Hastalarında Niçin Daha Sıktır? Trombosit Aktivasyonu ve Endotel Hasarının Behçet Hastalarında Cinslere Göre Eş Zamanlı Değerlendirimi Romatoloji Prof.Dr. Hasan Veysi GÜNEŞ Mezotelyomalı Olgulara Özgü Genetik Değişikliklerin Tüm Genom Çapında Snp Array Yöntemi Kullanılarak Araştırılması Tıbbi Biyoloji D12 Y.Doç.Dr. Engin ÖZAKIN Akut İskemik İnmelerde Tromboelastografinin Klinik Önemi Acil Tıp Prof.Dr. Armağan İNCESULU Doç.Dr. Nilgün KAŞİFOĞLU Prof.Dr. Fatma Sultan KILIÇ Yenidoğan İşitme Taramasından Yakalanarak Yaşamın İlk İki Yılında Koklear İmplant Uygulanan Bebeklerde Koklear İmplant Yararlanımının Değerlendirilmesi Epstein Bar Virüs Enfeksiyonları Tanısında Kullanılan Kullanılan Yöntemlerin Karşılaştırılması Galanginin Sıçanlarda Öğrenme ve Hafıza Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması K.B.B Mikrobiyoloji Farmakoloji D08 Doç.Dr. Hülyam KURT TLR4, NOD1/2 ve COX-2 GEN Polimorfizmlerinin Akciğer Kanseri ile İlişkisinin Belirlenmesi Tıbbi Biyoloji A201 Prof.Dr. İrfan DEĞİRMENCİ MDA-MB-231 Kanser Hücrelerinin Çoğalması Üzerine Malign Meme Dokusu Stromal Hücrelerinin Etkisi ve mirna İlişkisi Tıbbi Biyoloji Prof.Dr. M. Serdar ERKASAP Böbrek İskemi Reperfüzyonu Oluşturulan Sıçan Leptin ve Resveratlörün Jak/Stat Yolağı ve Sırt-1 Geni Üzerinden Etkisi Genel Cerrahi Y.Doç.Dr. Haluk Hüseyin GÜRSOY Prematüre Retinopatisinde Taşınabilir Optik Koherens Tomografi Göz

4 D05 Prof.Dr. Sema USLU Postmenopozal Osteoporozlu Kadınlarda Serum Sklerostin, Dickkopf-1 (DKK-1), Osteoprotegerin (OPG)/ Nükleer Faktör Kapa β Ligandının Reseptör Aktivatörü (RANKL) Düzeyleri Tıbbi Biyokimya Prof.Dr. Cengiz ÇETİN Makrfofaj Migrasyon İnhibitör Faktör Düzeylerinin Hiperrofik Skar İle İlişkisi Plastik Cerrahi Prof.Dr. Birsen UÇAR Hipertansif Ebeveynlerin Normotansif Çocuklarında Treadmill Egzersiz Testi ile Kan Basıncı Yanıtlarının Değerlendirilmesi Çocuk Kardiyoloji C101 (C1 Türü) Prof.Dr. H. Hikmet BAŞMAK Toplumda Sık Karşılaştığımız Retina Hastalıklarında İleri Tanı Göz Prof.Dr. Zübeyir KILIÇ Hipertansif Ebeveynlerin Normotansif çocuklarında Karotis İntima-Media Kalınlıklarının Değerlendirilmesi Çocuk Sağlığı D01 Doç.Dr. Durmuş ETİZ Akciğer Kanserli Tanılı Hastalarda Radyoterapiye Bağlı Gelişen Radrasyon Pnömonisini Öngörmede İncelenebilecek Parametreler Rad. Onkolojisi A203 Y.Doç.Dr. Merih ÖZGEN Diz Osteoartritinde Terapötik Ultrason Tedavisinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Doç.Dr. Selda KABADERE Ceranib-2 nin Glioma Çoğalmasına ve Apoptoz Uyarımına İn Vitro Etkisi Fizyoloji D011 Dr. Yunus AYDIN POY Oluşturulan Ratlarda DHEA nın Follükül, Pinopod Oluşumu ve Gebelik Etkisi Kadın Doğum Prof.Dr. Neşe TUNÇEL Dr. Bilgin KAYGISIZ Deneysel Parkinson Modelinde Vazoaktif İntestinal Peptid in Nöron Koruyucu Etkisine Astrosit Hücrelerinin Katkısı Galanginin Bilişsel Fonksiyonlar ve Şizofreni Modelleri Üzerine Etkisinin Araştırılması Nörofizyoloji Farmakoloji D08 Y.Doç.Dr. Merih ÖZGEN Osteoporozda Vitamin K Epoksit Redüktaz Kompleks Subunit-1 (VKROC1) Fiziksel Tıp ve

5 Polimorfiziminin Araştırılması Rehabilitasyon Y.Doç.Dr. Tufan ÖGE Prof.Dr. M. Arif AKŞİT Prof.Dr. Alparslan BİRDANE Adneksiyel Kitlelerin Preoperatif Yönetiminde Minimal İnvaziv Yaklaşım Olarak Ultrasonografi Eşliğinde tru-cut Biyopsisinin Yeri Preterm, Term (SGA, AGA, LGA), Dikoryonik İkiz Yenidoğanlarda Serum Leptin, Adiponektin, Visfatin, Resistin ve Ghrelin ile İnsülin, IGF-1, IGF-2 Düzeylerinin Karşılaştırılması Türk Toplumunda CYPC19, CYP3A4, CYP2B6, ABCB1,ITGB3 ve Gen Polimorfizmlerinin Klopidogrel in Antitrombosit Aktivitesi Üzerine Etkileri Kadın Doğum Pediatri Kardiyoloji E01 (E Türü) Y.Doç.Dr. Suzan ŞAYLISOY İşitme Kayıplarında İşitme Yolağının Difüzyon Tensor Traktografi ile Değerlendirilmesi Radyoloji Doç.Dr. Hamdi ÇAKLI Dr. Yunus AYDIN Doç.Dr. Çınar YENİLMEZ İnferior Konka Hipertrofisi Olan Hastalarda Bilgisayarlı Tomografi ile Kemik Hipertrofisi ve Mukozal Hipertrofisi Saptanan Hasta Sonuçlarının Nazal Fonksiyonlarının Akustik Rinometri ve Dört Fazlı Rinomanometri ile Değerlendirilmesi Eskişehir İlindeki Yaş Grubu Adolesanlarda Polikistik Over Sendromu Prevalansının Saptanarak, PCOS ve PCOS-Benzeri Olgulardaki Metabolik Risk Faktörlerinin Belirlenmesi Şizofreni Hastalığı ile Plazminojen Aktivatör İnhibitör-1 (PAI-1) Geni 4G/5G POlimorfizmi Arasındaki İlişkinin Araştırılması K.B.B Kadın Doğum Psikiyatri D02 Prof.Dr. Emel ULUPINAR Erken Gelişim Dönemlerinden İtibaren Yüksek Yağ İçerikli Diyetle beslenen Yavrularda Hippokampus Morfolojisinin stereolojik Yöntemlerle İncelenmesi ve Davranış Parametreleriyle Karşılaştırılması Anatomi Y.Doç.Dr. Hüseyin Uğur YAZICI Profesyonel Atletlerde Egzersizin İndüklediği Artmış İntraventriküler Gradiyent Sıklığının Tespiti ve Zirve Egzersiz Sırasındaki İntraventriküler Gradiyent artışının Sol Ventrikül Fonksiyonları ile İlişkisi Kardiyoloji

6 Dr. M. Surhan ARDA Doç.Dr. Beyhan DURAK ARAS Prof.Dr. Hikmet BAŞMAK Doç.Dr. Didem T COŞAN Doç.Dr. Hülyam KURT Prof.Dr. Baki ADAPINAR Çocuklarda Gonad ve İnguinal Bölge Patolojilerinin Laparoskopik Değerlendirilmesinde Kamera Sistemi Çözünürlüğünün ve Farklı Açılı Optik Kullanımının Etkinliği Türk Popülasyonunda Otistik Olguların Etiyolojisinde Rol Oynayan Moleküler Genetik Değişikliklerin Araştırılması Civcivlerde Deneysel Miyopide Vazoaktif İntestinal Peptid (VIP) in ZENK geni, VIP1 ve VIP2 Reseptör mrna Düzeyleri Üzerine Etkileri Meme Kanseri ve Metastazında mir126 nın Moleküler Mekanizmasının İncelenmesi Osteoartritli Hastalarda Jun-N-Terminal Kinaz (JNK), Nüklear Faktör Kapa B (NF-KB), mirna-146a ve mirrna-155 İlişkisinin Araştırılması Kronik Renal Yetmelikli, Transplantasyon, Hemodiyaliz ve Periton Diyaliz ile Tedavi Edilen Olgularda Kan Manganez Seviyeleri ile Santral Sinir Sisteminde Manganez Birikiminin Beyin MRG Bulguları ile İlişkisi ve ÇKBT ile İntrakraniyel Arteriyel Vasküler Yapılarda Kalsifkasyon Miktarının Belirlenmesi Çocuk Cerrahi Tıbbi Genetik Göz Tıbbi Biyoloji Tıbbi Biyoloji Radyoloji Prof.Dr. A. Başar TEKİN Gebelik Kaybı ile Apolipoprotein E ile İlişkisinin Değerlendirilmesi Kadın Doğum AKTİF MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ Sıra Proje No Proje Yürütücüsü Proje Başlığı Bölümü Bütçesi Y.Doç.Dr. Hülya ERKOYUN Y.Doç.Dr. Belgin TANIŞAN D13 Doç.Dr. İnci SARIÇİÇEK Tunçbilek ve Seyitömer (Kütahya) Kömür Yataklarında Killi Seviyelerdeki Minerallerin Dağılımı, Mineralojik, Jeokimyasal Özellikleri ve Kökenlerinin Araştırılması Seramik Dijital Dekorasyon Mürekkepleri İçin Yeni Tip Nano Pigmentlerin Tasarımı, Sentezlenmesi ve Karakterizasyonu Sıraya Bağımlı Hazırlık Süreli Paralel Makina Çizelgeleme Problemlerinin Jeoloji Metalürji Endüstri

7 Çözümünde Makine Yeteneğini Dikkate Alan Bir Karar Destek Sistemi A205 Prof.Dr. İlker Bekir TOPÇU Yüksek Dozajda Kimyasal Katkı Kullanımının Mikro Beton Özeliklerine Etkisinin Analizi ve Modellenmesi İnşaat A201 Prof.Dr. Erhan ALTUNEL İsmetpaşa Segmenti'nde Görülen Yüzey Kripinin LIDAR ile İzlenmesi Jeoloji A107 Doç.Dr. Mahmut YAVUZ Mikronize Maden Öğütme Tesisinde Toplam Ekipman Etkinliğinin Araştırılması Maden A104 Doç.Dr. Şerafettin ALPAY Bir İmalat İşletmesinde Üretim Çizelgeleme Problemi İçin İki Aşamalı Sezgisel Yaklaşım Endüstri D06 Prof.Dr. Erhan ALTUNEL Destek Beldesi Civarında (Amasya- Taşova) Görülen Krip Hareketi' nin LIDAR ile İzlenmesi Jeoloji Y.Doç. Dr. Helin DUTAĞACI Deprem Sonrası Bina İçi Ortamlarda Kara ve Hava Robotları Kullanılarak Keşif ve Haritalama Elektronik C102 (C1 Türü) Prof.Dr. Mustafa ANIK La(Ni1-xCox)5 Türü Hidrojen Depolama Alaşımlarının Elektrodeoksidasyon Yöntemiyle Sentezlenmesi ve Elektrot Performanslarının Belirlenmesi Metalürji C101 (C1 Türü) Prof.Dr. Erhan ALTUNEL Manyetik Yöntemle Fayların Araştırılması: Eskişehir Fayı Örneği Jeoloji Prof.Dr. Haldun KURAMA Prof.Dr. Müjgân SAĞIR Mekanik Alaşımlama Yöntemiyle Süperiletken Magnezyum Borür (MgB2) Üretimi Sıra Bağımlı Hazırlık Süreli ve Çok Katmanlı Paralel İşlemcili Akış Atölyelerinde Çizelgeleme Problemi için Bir Çözüm Yaklaşımı Geliştirilmesi Maden Endüstri

8 Y.Doç.Dr. Alime ÇITAK Prof.Dr. Sabiha KOCA Mezo Gözenekli Malzemelerin Sentezi ve TGK Tekniği ile Yüzey Karakterizasyonu Çayırhan Bölgesi Linyitlerinin Fiziksel, Fizikokimyasal ve Biyolojik Yöntemlerle Temizlenebilirliğinin Araştırılması Kimya Maden Y.Doç.Dr. Metin ÖZKAN Endüstriyel Robot Kolları için Otomatik Programlama Yöntemi Geliştirme Bilgisayar A208 Prof.Dr. Emin KAHYA Sinirsel Geri Bildirim Yaklaşımıyla Bilişsel Performansın İncelenmesi Endüstri C102 (C1 Türü) Prof.Dr. Faruk OCAKOĞLU Karacasu Grabeni'nin (Batı Anadolu, Aydın) Kuvaterner'deki Aşınma Tarihçesi ve Büyük Menderes Grabeni'nin Aktif Tektoniği İle İlişkisi Jeoloji Prof.Dr. Emin KÂHYA Beyin Bilgisayar Arayüzü Kullanımı ile Zihinsel Performansın İncelenmesi Endüstri Prof.Dr. Yaşar UÇBAŞ Y.Doç.Dr. Hasan Selim ŞENGEL Prof.Dr. Haydar ARAS Karıştırmalı Bilyalı Değirmende Mikanın Mikronize Boyuta Öğütmesinde Özgül Yüzey Alanı Değişiminin İncelenmesi Betonlarda Sürüklenmiş Hava Dağılımının Tomografi Verileriyle Modellenmesi, Bilgisayar Destekli Kırılma Analizleri Hava Yönlendirici Kanat Üzerindeki Buzlanma Önleyici Deliklere Uygulanan Köşe Yuvarlatma İşleminin Akışa Etkisinin Araştırılması Maden 97779,02 İnşaat Makine Prof.Dr. Bahri ÖTEYAKA Jet Difüzör Flotasyon Kolonu Maden A103 Doç.Dr. İlknur DEMİRAL Kabak Çekirdeği Kabuğundan Aktif Karbon Üretimi ve Atıksu Gideriminde Kullanılması Kimya Prof.Dr. Faruk OCAKOĞLU Doç.Dr. Hakan DEMİRAL Porsuk Nehri Taraçalarının (GB) Eskişehir Aktif Tektonik ve Paleoklimatolojik Anlamının Araştırılması Biyokütleden Karbon Moleküler Elek Üretimi, Karakterizasyonu ve Gaz Adsorpsiyonunda Kullanılması Jeoloji Kimya

9 Doç.Dr. Murat KARACASU Bitümlü Sıcak Karışımlarda (BSK) Kusma ve Deformasyon Problemlerinin Bitüm, Dane Dağılımı ve Trafik Yükleri Etkisi Bağlamında irdelenmesi ve Modellenmesi İnşaat Y.Doç.Dr. Semih ERGİN Fizyolojik Sinyaller Kullanılarak Sürücülerin Sağlık Durumlarının İzlenmesi Elektronik Y.Doç.Dr. Hüseyin SENDİR Doç.Dr. Aydın SİPAHİOĞLU Y.Doç.Dr. Macid NURBAŞ Kaymaz (Eskişehir) Altın Yatağının Oluşumu Üzerine Jeokimyasal ve İzotopik Sınırlamalar Plastik Enjeksiyon Makinelerinin Çizelgelemesi Problemi İçin İki Aşamalı Bir Çözüm Yaklaşımı Yarı İletken Polifenilenvinilen (PPV) Polimerinin Sentezi ve Karakterizasyon Çalışması Jeoloji Endüstri Kimya A110 Y.Doç.Dr. Fatma TÜMSEK Doğal Zeolit ve Şekerden Şablonlu Sentez Yöntemiyle Gözenekli Karbon Eldesi ve Karakterizasyonu Kimya Doç.Dr. Duygu KAVAK Doç.Dr. Ceyda BİLGİÇ Y.Doç.Dr. Mustafa ULUTAN Doç.Dr. Berna ULUTAŞ Prof.Dr. Nimetullah BURNAK Havacılık Sanayisine ait Yıkama Banyolarından Kaynaklanan Atıksuların Çapraz Akış Membran Filtrasyon Sistemi ile Arıtılması Polimer ve Tabakalı Kil Yapılarından Elde Edilen Nanokompozitlerin Yanma ve Yüzey Özelliklerinin Belirlenmesi Yüzeyi PTA (Plazma Transferli Ark Kaynak) Yöntemi ile Alaşımlandırılmış AISI 5115 Çeliğinin Mikroyapı ve Aşınma Özelliklerinin İncelenmesi Malzeme Aktarma Sistemlerinin Sürdürülebilir Üretim için, Ekonomiklik, Çevre Etkileri ve Ergonomik Performanslarının Değerlendirilmesi İmalatta Kalite Karakteristiklerinin Etkileşim Analizi ve Kalite Değerlendirme İçin Birleşik Ölçü Geliştirilmesi Kimya Kimya Makina Endüstri Endüstri Y.Doç.Dr. Ahmet YAZICI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hidrojen Enerjili Araç Projesi Bilgisayar Prof.Dr. Osman PARLAKTUNA Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi Elektronik

10 Makale Gönderme Süreçlerinin Sayısal Ortama Aktarılması D05 Dr. Halil DİNÇEL Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Meşelik Kampüsü Kullanıcılarının Kampüs Kullanımına Dair, Sorun, İhtiyaç ve Tercihlerinin Belirlenmesi Mimarlık D04 Prof.Dr. Mustafa ANIK Elektro-Deoksidasyon Yöntemiyle (Ti0.5Zr0.5)Ni Alaşımının Üretimi ve Alaşımın Elektrokimyasal Hidrojen Depolama Karakteristikleri Metalürji Y.Doç.Dr. Neşe ÖZTÜRK KÖRPE Y.Doç.Dr. Ennil KÖSE Y.Doç.Dr. Hüseyin SENDİR Y.Doç.Dr. Hatice KUTLUK Y.Doç.Dr. Melih Cemal KUŞHAN Doç.Dr. Melih İPHAR Toz Metalürjisi Yöntemi ile Metalik Köpük Üretiminde Bor Ürünlerinin Kullanımının Araştırılması Membran Distilasyon-Kristalizasyon (MDC) Ayırma Yöntemini Kullanarak Bor İçeren Sulu Çözeltilerden ve Atık Sudan Bor Giderimi ve Geri Kazanımının Araştırılması İnegöl, Keleş (Bursa) ve Domaniç (Kütahya) Yöresi Polimetalik Cevherleşmelerinin Jeolojik, Petrografik ve Jenetik İncelenmesi Türkiye deki Bazı Paleojen ve Neojen Havzalarının Palinolojik Açıdan Değerlendirilmesi Elektron Bombardıman (EB), TIG ve Lazer Kaynaklı ALLVAC 718 Plus Süper Alaşımında Soğuk ve Sıcak Çatlama Hassasiyetinin Belirlenmesi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başvurularının ve Proje Takiplerinin İnternet Ortamında Yapılabilmesini Sağlayan Web Yazılımının Hazırlanması Metalürji Kimya Jeoloji Jeoloji Makine Maden Y.Doç.Dr. Ender DEMİREL Batık Hidrolik Sıçramanın Deneysel ve Sayısal Olarak İncelenmesi İnşaat Y.Doç.Dr. Musa ŞÖLENER Prof.Dr. Hürriyet AKDAŞ N-alkilakrilamid ve N-Alkilmetakrilamid Türü Monomerler Kullanarak Çeşitli Polimerizasyon Yöntemleriyle Sıcaklığa Duyarlı Yeni Polimerlerin Sentezi ve Karakterizasyonu Doğaltaş Yüzey İşleme Tekniklerinin ve Pürüzlülüğünün Kayma Direncine Kimya Maden

11 Doç.Dr. Rıfat EDİZKAN Etkisi Görünüş Tabanlı Yüz Tanıma Yöntemleri Kullanılarak Zaman- Devamlılık Yönetim Sistemi Tasarımı Elektrik AKTİF İKTİSADİ-İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ Sıra Proje No Proje Yürütücüsü Proje Başlığı Bölümü Bütçesi D03 Doç.Dr. Tunç KÖSE Bir Üniversite Hastanesi Kliniği'nde Akciğer Kanseri ve Mezotelyoma Hastalarının Direkt Maliyeti: Retrospektif Analiz İşletme Prof.Dr. Erdal GÜMÜŞ Doç.Dr. Murat KİRACI Sosyal Harcamaların Yoksulluk Üzerine Etkileri: Türkiye Üzerine Ampirik Bir İnceleme Finansal Krizlerin İşletmelerin Araştırma Geliştirme Harcamalarına Etkisi: İMKB'de Bir Araştırma AKTİF FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ Maliye İşletme Sıra Proje No Proje Yürütücüsü Proje Başlığı Bölümü Bütçesi Dr. Ferhan KORKMAZ Bor ile Kirlenmiş Çevrelerin Genotoksisite/Mutajenite Potansiyelleri ve Bu Çevrelerden İzole Edilecek Mikrobiyal Kommünitenin Bor Toleranslarının Belirlenmesi Biyoloji D10 Doç.Dr. Evrim HÜR 2-(tiyofen-2-il)-4-(tiyofen-2-ilmetilen)oksazol-5(4H)-on Monome-rinin Kimyasal Sentezi, Elektrokimyasal Polimerizasyonu ve Süperkapasitör Uygulamalarında Elektrot Aktif Malzemesi Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması Kimya A208 Y.Doç. Dr. Handan CAN SAKARYA Staudinger keten-imin [2+2] siklokatılma reaksiyonuyla 2-azetidinonların sentezi ve spektroskopik yöntemlerle yapılarının aydınlatılması Kimya , A207 Doç.Dr. Güneş S. KÜRKÇÜOĞLU Bazı Geçiş Metallerinin 2-(Hidroksimetil)piridin ve 2-(2-Hidroksietil)piridin Ligantları ile Siyanür Komplekslerinin Sentezi, Yapısal ve Fiziksel Fizik

12 Özelliklerinin Araştırılması A206 Doç.Dr. Filiz TAŞCAN GÜNEY Kısmi Diferensiyel Denklemlerin Riemann Theta Fonksiyonları İle Periodik Çözümleri Matematik A102 Doç.Dr. Hasan Kıvanç AKSOY Zaman Pencereli Çok Amaçli Araç Rotalama Probleminin Genetik Algoritma ve Hedef Programlama Kullanarak Çözümü İstatistik A101 Doç.Dr. Enver Önder USLU İnterest Kategorilerinde Tanımlı Çaprazlanmış Modüller İçin Bazı (ko)homolojiksel invaryantlar Matematik Doç.Dr. Tamer AKAN Düşük Basınçta Soğuk-Akan-Post-Deşarj Plazmaların Etkileşiminin İncelenmesi Fizik D05 Prof.Dr. Sibel AKAR Borago officinalisden Hazırlanan Biyosorban ile Kadmiyum(II) ve Mangan(II) Biyosorpsiyonu Kimya Dr. Volkan MARTTİN Birinci Dünya Savaşı' nda Avrupa'daki Türk Cepheleri (Galiçya-Romanya) Tarih Prof.Dr. Tevfik GEDİKBEY Doç.Dr. Hasan Hüseyin ADALIOĞLU Prinanın İmmobilizasyonu ve Bazı Ağır Metal İyonlarının Sulu Çözeltilerden Gideriminde Manyetik Biyosorban Olarak Kullanım Toponomi (Yer Adlarına)'ye Göre Eskişehir ve Civarında Selçuklu ve Osmanlı İzleri ( Yüzyıllar) Kimya Tarih D02 Dr. Gökhan KILIÇ Optoelektronik Uygulamalar İçin V+5, Nb+5 ve Ta+5 İçeren Özel Oksit Camların Oluşturulması ve Karakterizasyonu Fizik Doç.Dr. Adnan AYHANCI Siklofosfamid Nedenli Doku Hasarı ve Oksidatif Stres Üzerine Selenyumun Etkisi Biyoloji Doç.Dr. Ebru BİRLİK İyot İyonlarının Gerikazanımı İçin İyon Baskılı Kriyojel Geliştirilmesi Kimya

13 C104 (C1 Türü) Doç.Dr. Ebru BİRLİK Klenbuterole Seçici Sentetik Reseptör Tabanlı Potansiyometrik Sensör Geliştirilmesi Kimya D23 Doç.Dr. Suat PAT İkincil Tip Piller İçin Elektrolit ve Elektrot Üretimleri Fizik A209 Y.Doç.Dr. Ömer ÖZBAŞ Ultrasonik Kimyasal Püskürtme Tekniği ile Büyütülen Katkısız ve Bor Katkılı ZnO Filmlerinin Optiksel, Elektriksel, Yapısal ve Yüzeysel Özelliklerinin İncelenmesi Fizik A115 Prof.Dr. Vural BÜTÜN Bor Katkılı Latex Dispersiyonların Hazırlanması Kimya A114 Doç.Dr. Ayşe BAYAR Sol Yaklaşık Cisim Üzerindeki 9. Mertebeden Projektif Düzlemin Arklarının Belirlenmesi Matematik A113 Doç.Dr. Cumali EKİCİ Kenmotsu Manifoldlarda Ricci Solitonlar Üzerine Bazı Araştırmalar Matematik A112 Doç.Dr. A. Pınar ÖZTOPÇU VATAN Fisetin'in Hücre Çoğalması ve Apoptoz Üzerindeki Etkisinin İnsan Glioblastoma Multiforme (T98G) Hücre Dizisinde Araştırılması Biyoloji A A A207 Prof.Dr. Ziya AKÇA Sol Hall Sisteminin Fano Konfigurasyonları Üzerine Matematik Doç.Dr. Süheyla EKMEKÇİ 2. ve 3. Mertebeden Fuzzy Projektif Düzlemlerin Fuzzy Doğru Spreadleri Matematik Prof.Dr. Ziya AKÇA Fibered Projektif Düzlemlerde Nümerik Hesaplamalar Üzerine Matematik

14 A A205 Doç.Dr. Cumali EKİCİ Süpermanifoldlar ve Süpersimetri Üzerinde Kinematik Yapılar Matematik Prof.Dr. Mehmet Naci ÖZER Kısmi Diferensiyel Denklemlerin Korunum Kanunları ve İndirgemeleri Matematik D21 Prof.Dr. Naime ARSLAN Türkiye'nin Bazı Tatlısu Ekosistemlerinde Coğrafik İzolasyona Bağlı Makrozoobentik (Gastropoda, Oligochaeta, Chironomidae) Fauna Farklılaşmalarının Belirlenmesine Yönelik Ön Çalışmalar Biyoloji A205 Prof.Dr. Vural BÜTÜN Piperazin, Morfolin ve Tiyomorfolin Halkası İçeren Metakrilat ve Metakrilamid Monomerleri ve Homopolimerlerinin Sentezi Kimya C103 (C1 Türü) Prof.Dr. Vural BÜTÜN Yeni Bir Mikrojel-Hidrojel Soft Kompozit Sistem ve Uygulama Çalışmaları Kimya D17 Prof.Dr. Okan Zafer YEŞİLEL Bis(İmidazol) Türevleri ile Bazı Geçiş Metallerinin Sakkarinat Komplekslerinin Sentezi ve Yapısal Özelliklerinin Araştırılması Kimya Prof.Dr. Vural BÜTÜN Y.Doç.Dr. Salih KÖSE Dar Molekülar Ağırlık Dağılımlı Çözünebilir Dallı Polimerlerin Sentezi, Türevlendirilmesi ve Model Uygulama Çalışmaları Kimyasal Püskürtme Tekniği İle Elde Edilen Kadmiyum Sülfür Filmlerinin Elektrik, Optik, Yapısal ve Yüzeysel Özellikleri Üzerine Bor ve Kobalt Katkısının Etkileri Kimya Fizik D14 Doç.Dr. Güneş S. KÜRKÇÜOĞLU Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Cd Metalleriyle 2-(Hidroksimetil)piridin Tetrasiyanonikelat Komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu Fizik D13 Prof.Dr. Aysel YURT Bakırın Elektrokimyasal Özellikleri Üzerine Kendiliğinden Oluşan Silan Filmlerinin Etkis Kimya

15 C301 (C3 Türü) Doç.Dr. Ahmet ÇABUK Mikrobiyal Gübre Hazırlanmasında Kullanılabilecek Bakterilerin Eldesi ve Etkinliklerinin Laboratuvar ve Sera Ölçeğinde Araştırılması Biyoloji Doç.Dr. Muharrem DAYANÇ Mehmet Kaplan'ın Yunus Emre ve Eserleri Üzerine Yaptığı Çalışmaların Değerlendirilmesi Türk Dili ve Edebiyatı Dr. Uğur Gökhan İŞSEVER Üç Değerlikli Lantanit İyonları ([NTE]+3) Katkılanmış Yarıiletken Oksit Camların Oluşturulması ve Karakterizasyonu Fizik A204 Doç.Dr. Mustafa UYANOĞLU Sıçan Karaciğerinde Parsiyal Hepatektomi Sonrası Karvakrolün IL-6/STAT-3 Yolağına Etkisi Biyoloji Doç.Dr. Ahmet ÇABUK Y.Doç.Dr. Figen ÇALIŞKAN Çitgöl Termal Kaplıcasının Prokaryotik Çeşitliliğinin Klasik ve Moleküler Yöntemler Kullanılarak Belirlenmesi, İzolatların Biyopolimer Üretim Yeteneklerin Araştırılması Androctonus Crassicauda Venomundan Proteomik ve Peptidomik Analizler Biyoloji Biyoloji A A107 Prof.Dr. Atila OCAK Frigya Vadisi Florası Biyoloji Prof.Dr. Atila OCAK Yunusemre Beldesi (Eskişehir) ve Çevresinin Damarlı Bitki Florası Biyoloji A106 Prof.Dr. Naime ARSLAN Türkiye'nin Bazı Tatlısu Göllerinin Oligochaeta (Annelida) Limnofaunasının Araştırılması Biyoloji D09 Doç.Dr. Adnan AYHANCI Verbascum exuberans Hub.-Mor. Türünün in vivo Antinosiseptif ve Antiinflamatuvar Etkinliklerinin Araştırılması Biyoloji A202 Prof.Dr. Sibel AKAR Manyetik Alünit ile Sulu Çözeltilerden Bazı Ağır Metal İyonlarının Giderimi Kimya

16 A105 Doç.Dr. Mustafa UYANOĞLU Sıçan Karaciğerinde Parsiyel İskemi / Reperfüzyon İle Oluşturulan Oksidatif Stres Hasarına Karşı Zeytin (Olea Europaea) Yaprağı Ekstresinin Olası Koruyucu Etkileri Biyoloji A101 Prof.Dr. Semra İLHAN İzmir Çamaltı Tuzlası Fungus Çeşitliliğinin Belirlenmesi: Dematiaceae Biyoloji D06 Doç.Dr. Ahmet ÇABUK Halofilik Bakteri ve Arkelerin Biyoplastik Üretim Yeteneklerinin Araştırılması Biyoloji Dr. Sadiye ÇOLAK Dr. Muharrem KARAKAYA Prof.Dr. Gökhan SAVAROĞLU Erime- Söndürme Tekniği ile Hazırlanan Farklı Cam Yapısındaki Alttaşlar Üzerine Üretilen Saydam İletken Oksit ZnO Filmlerinin Fiziksel Özelliklerinin İncelenmesi Eskişehir/ Aliken ÖDA sındaki Büyük Toy Kuşu (Otis Tarda Linnaeus 1758) nın Popülasyonu Üzerine Bir Çalışma Suda Az Çözünen Bazı İlaçlarda Ultrasesin Etkisi ile Nanopartikül ve Topaklanma Oluşumunun İncelenmesi Fizik Biyoloji Fizik A204 Prof.Dr. Semra İLHAN Tuz Gölü Mikrofongus Çeşitliliğinin Belirlenmesi Biyoloji Doç.Dr. Özgür EMİROĞLU Türkiye İçsularında Dağılım Gösteren İstilacı Tatlısu Balıklarından Carassius Gibelio (Bloch, 1782)' nun Genetik Çeşitliliğinin Belirlenmesi Biyoloji A109 Doç.Dr. Güneş S. KÜRKÇÜOĞLU 3-Metilpiridazin Tetrasiyanometalat (II) Komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu Fizik A108 Doç.Dr. Naime Funda TAY Bazı Naftiltiyazolilamin Türevlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu Kimya

17 C101 (C1 Türü) Prof.Dr. Okan Zafer YEŞİLEL Hidrotermal ve Mikrodalga Sentez Yöntemleri ile Koordinasyon Polimerlerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Gaz Adsorpsiyon Özelliklerinin Araştırılması Kimya Dr.Gökhan KILIÇ Doç.Dr. Suat PAT Y.Doç.Dr. Sema KURTARAN Doç.Dr. Güneş S. KÜRKÇÜOĞLI Dr.Murat KELLEGÖZ Bor Fosfat ve Vanadyum Tabanlı Yarıiletken Camların Fiziksel, Optik ve Termal Özelliklerine Geçiş Metallerinin Etkisi Nano Katmanlı TiN, BN ve VC kaplamaların Yapısal ve Bazı Fiziksel Özelliklerinin Belirlenmesi Optoelektronik Uygulamalarda Kullanılabilecek Katkısız ve Mg, Al, Ga Katkılı ZnO Filmlerinin Üretilmesi Karışık Ligantlı Siyano Köprülü Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezi ve Yapısal Özelliklerinin Araştırılması Proton Değişim Zarlı Yakıt Hücresi Üretiminde Yapısında Yer Alan Gaz akış Tabakalarının Tasarım İyileştirmesi Fizik Fizik Fizik Fizik Fizik A203 Doç.Dr. Ahmet ÇABUK Naşa Termal Kaplıcasının mikrobiyal çeşitliliğinin Klasik Mikrobiyolojik ve Moleküler Yöntemler Kullanılarak Belirlenmesi Biyoloji Prof.Dr. Sibel AKAR Dr. Sinem AYDEMİR Prof.Dr. Naime ARSLAN Doç.Dr. Mustafa YAMAÇ Bazı Tekstil Boyarmaddelerinin Biyosorpsiyonu İçin Şeker Üretim Prosesi Kalıntısının Doğal ve Modifiye Formda Biyosorbent Olarak Değerlendirilmesi Sol-Jel Yöntemi ile Üretilen Al Katkılı ZnO ve CdO İnce Filmlerinin Elektriksel, Optiksel, Yapısal ve Yüzeysel Özelliklerinin İncelenmesi Türkiye nin Bazı Tektonik Gölleri Oligochaeta (Annelida) Limnofaunası, Dağılışları ve Ponto-Caspian Tubificid Olan Potamothrix Vejdovsky et Mrazek, 1907 Türlerinin Endemizm Durumlarının Araştırılması Yerel Makrafungus İzolatlarının Ligninolitik Enzim Üretme ve Boya Giderim Yeteneklerinin Farklı Kültür Teknikleri Kimya Fizik Biyoloji Biyoloji

18 Dr. Onur KOYUNCU Günyüzü (Eskişehir) ve Çevresinin Tohumlu Bitkiler, Karayosunu, Liken Florası ve Etnobotanik Özelliklerinin Belirlenmesi ile Bazı Tohumlu Bitkilerin Polen Morfolojileri Üzerinde Çalışma Biyoloji Y.Doç.Dr. Ebru ATAŞLAR Barla Dağı (Isparta) Liken Florası Biyoloji AKTİF EĞİTİM FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ Sıra Proje No Proje Yürütücüsü Proje Başlığı Bölümü Bütçesi D09 Y.Doç.Dr. Fatih BEKTAŞ Eğitim Yönetiminde Araştırma Sorusu Belirlemede Etkili Faktörler: Nitel Bir Araştırma Eğitim Bilimleri A202 Prof.Dr. Ahmet AYPAY Türkiye'de Eğitim Yönetimi Alanında Üretilen Bilginin Eleştirisi: Yerellik ve Evrensellik Bağlamında Bir İnceleme Eğitim Bilimleri A103 Doç.Dr. Cansu FİLİK İŞÇEN Farklı Antibiyotik Gruplarını İçeren Sentetik Atıksuların Anaerobik Arıtımı İlköğretim Doç.Dr. Engin KARADAĞ Y.Doç.Dr. Esra DERELİ A116 Doç.Dr. Asım ARI Prof.Dr. Nilüfer ÖZABACI Y.Doç.Dr. Macid Ayhan MELEKOĞLU Türkiye'de Eğitim Bilimlerinin Bilimsel Yayın Haritası: Bibliyometrik ve Atıf Analizi Araştırması Montessori Eğitim Yönteminin 4-5 Yaş Çocukların Sosyal ve Duygusal Gelişimlerine Etkisi İlkokul 1. Sınıf Öğrencilerinin Okul Olgunluğu Düzeylerinin Okuma Yazmayı Öğrenme Sürecine Etkisinin İncelenmesi İnsan Olmak: Duygusal Zekâ ve Aile Geçmişinin Ahlaki Gelişim Üzerindeki Rolü Özel Gereksinimli Öğrencilerin Okuma Becerilerinin Geliştirilmesi için Akran Destekli Okuma Stratejileri Modelinin Uyarlanması ve Kaynaştırma Sınıflarında Etkililiğinin İncelenmesi İlköğretim İlköğretim Eğitim Bilimleri Eğitim Bilimleri Özel Eğitim

19 D11 Doç.Dr. Aytaç KURTULUŞ Matematik Öğretmen Adaylarına Bilgisayar Destekli Öğretim Ortamında Öklidyen ve Öklidyen Olmayan Geometrilerin Öğretimİ İlköğretim Doç.Dr. Asım ARI Ortaokul Toplum Hizmeti Çalışmaları Sosyal Etkinlik Programı Eğitim Bilimleri Doç.Dr. Eyüp ARTVİNLİ Doç.Dr. Cansu FİLİK İŞCEN Y.Doç.Dr. Mustafa Zafer BALBAĞ İngiltere Lise Coğrafya Ders Kitaplarının Sınıf İçi Kullanım Fonksiyonları Açısından Öğretme-Öğrenme Süreçlerindeki Rolü İlaç Sanayi Atık Sularının Yukarı Akışlı Dolgulu Yatak Reaktörde Anaerobik Arıtımı ve Reaktördeki Mikrobiyal Çeşitliliğin Moleküler Yöntemlerle Araştırılması Alüminyum Nitrit (AIN) İnce filmlerin RF Saçtırma Yöntemiyle Üretilmesi ve Bazı Fiziksel Özelliklerinin İncelenmesi AKTİF ZIRAAT FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ İlköğretim İlköğretim İlköğretim Sıra Proje No Proje Yürütücüsü Proje Başlığı Bölümü Bütçesi A106 Y.Doç. Dr. Cenap YILMAZ Doğu Akdeniz Bölgesinde Dikenli İncir (Opuntia Ficus-İndica [L.] Mill.) Biyoçeşitliğinin Morfolojik ve Moleküler Olarak İncelenmesi Bahçe Bitkileri A105 Y.Doç. Dr. Zehra AYTAÇ Farklı Azot Dozlarının Sater (Satureja hortensis L) Bitkisinin Verim ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi Tarla Bitkileri Doç.Dr. Nuray ÇÖMLEKÇİOĞLU Altın Çilekte (Physalis Peruviana) Polyploid Bitki Elde Etme Olanaklarının Araştırılması ve poliploidlerin Bazı Bitkisel ve Antioksidan Özellikleri Yönünden Değerlendirilmesi Bahçe Bitkileri A108 Doç.Dr. Mehmet Demir KAYA Aspir (Carthamus tinctorius L.)'de Bitki Sıklığının Verim ve Tohum Kalitesine Etkisi Tarla Bitkileri Doç.Dr. Mehmet Demir KAYA Bazı Yağ Bitkilerinde Tohum Kalitesini Belirlemek Amacıyla Tohum Güç Testlerinin Kullanımı Tarla Bitkileri

20 Y.Doç. Dr. Sergül ERGİN Çilek (Fragaria x ananassa) Bitkisinde Yüksek Sıcaklık Stresi Sırasında Sentezlenen Proteinlerin Belirlenmesi Tarımsal Bioteknoloji D15 Doç.Dr. Nurdilek GÜLMEZOĞLU Çinko Uygulamasının Tuz Stresi Koşullarında Taze Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) Bitkisinin Fizyolojik, Biyokimyasal ve Mineral Element İçeriği Üzerine Etkisi Toprak Bilimi A104 Doç.Dr. Yasemin EVRENESOĞLU Ateş Yanıklığı (Erwinia amylovora) Hastalığı ile Testlenmiş F1 Armut (Pyrus communis L.) Populasyonunda Mineral Madde İçerikleri ile Hastalığa Dayanıklılık Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi Bahçe Bitkileri Prof.Dr. Ece TURHAN Yüksek Sıcaklık Stresinin Domates Bitkisinde Antioksidan ve Protein Metabolizmasına Etkileri Tarımsal Bioteknoloji C201 (C2 Türü) Y.Doç.Dr. Sibel SARIÇAM Eskişehir Sarıcakaya/Mayıslar Bölgesinde Nergis Yetiştiriciliği ve Nergis (Narcissus sp.) Türlerinin Bölgeye adaptasyonu Üzerine Bir Araştırma Bahçe Bitkileri Y.Doç.Dr. Nihal KAYAN Y.Doç.Dr.Zehra AYTAÇ Y.Doç.Dr. Süleyman Avcı Doç.Dr. Nurdilek GÜLMEZOĞLU Eskişehir Koşullarında Farklı Toprak İşleme, Ekim Nöbeti Sistemleri ve Azotlu Gübrelemenin Verim ve Azot Alımı Üzerine Etkileri Değişik Aspir (Carthamus T.nctorius L.) Genotiplerinin Çinko Etkinliklerinin ve Farklı Çinko Uygulama Yöntemlerinin Üreli ve Üresiz Koşullar Altında Tane Çinkosunun Arttırılması Üzerine Etkisinin Belirlenmesi Onobrychis Cinsi Onobrychis Seksiyonuna ait bazı Endemik Korunga Türlerinin Kromozom Sayıları, Morfolojileri ve Ploidi Seviyelerinin Araştırılması Buğday Yetiştirilen Kahverengi Orman Topraklarının Verimlilik Durumunun Belirlenmesi AKTİF DİĞER BİRİM PROJELERİNİN LİSTESİ Tarla Bitkileri Tarla Bitkileri Tarla Bitkileri Tarla Bitkileri Sıra Proje No Proje Yürütücüsü Proje Başlığı Birimi Bütçesi

21 Doç.Dr. Mehmet KAŞLI Eskişehir Odunpazarı Bölgesinde Ev Pansiyonculuğu Araştırması ve Eğitimi Turizm C105 (C1 Türü) Doç.Dr. Mehmet KAŞLI Eskısehır Somut Olmayan Kültürel Mıras Envanterının Çıkarılması ve Turızme Kazandırılması Turizm Fakültesi A109 Y.Doç.Dr. Cihan SEÇİLMİŞ Sürdürülebilir Kültür Turizmi Algısının Nesillere Göre Tekrar Gelme Niyetine Etkisi Turizm Fakültesi Prof.Dr. Ejder OKUMUŞ Eskişehir de Boş Zaman Kültürü İlahiyat Fakültesi Dr. Derya ÜSTÜNER DNA Metiltransferaz ve Metil Bağlayan Bölge Proteinlerini Hedefleyen mirna Gen Polimorfizmlerinin Akciğer Kanseri ile İlişkisinin Belirlenmesi S.H.M.Y.O NOT: Yürürlükteki Toplam Proje Sayısı: Yılında Başlatılan Proje Sayısı: Yılında Başlatılan Proje Sayısı: 49 F türü Teşvik Projeleri yukarıdaki listede yer almamıştır. Son güncellenme tarihi: 26 Mayıs 2014

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELER AKTİF TIP FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELER AKTİF TIP FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELER AKTİF TIP FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ Sıra Proje No Proje Yürütücüsü Proje Başlığı Bölümü

Detaylı

2209- ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ YURT İÇİ / YURT DIŞI ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMINDAN 2011 YILINDA DESTEK ALANLARIN LİSTESİ

2209- ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ YURT İÇİ / YURT DIŞI ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMINDAN 2011 YILINDA DESTEK ALANLARIN LİSTESİ 1 ABDULLAH EMRAH ÜNLÜ ISPARTA YÖRESİ ÇAM ORMANLARINDA ZARARLI OLAN YAPRAK ARISI TÜRLERİN UÇUŞ AKTİVİTELERİNİN FEROMON TUZAKLARLA BELİRLENMESİ ORMAN F. ORMAN MÜHENDİSLİĞİ B. Orman Müh. 3 2.000,00.-TL. 2

Detaylı

FİZYOLOJİ A.D. 3 TIBBİ FARMAKOLOJİ A.D. 3 TIBBİ BİYOLOJİ A.D. 3 NÜKLEER TIP A.D. 3 NÖROŞİRÜRJİ A.D. 3 İÇ HASTALIKLARI A.D.D. 4 GÖĞÜS HASTALIKLARI A.

FİZYOLOJİ A.D. 3 TIBBİ FARMAKOLOJİ A.D. 3 TIBBİ BİYOLOJİ A.D. 3 NÜKLEER TIP A.D. 3 NÖROŞİRÜRJİ A.D. 3 İÇ HASTALIKLARI A.D.D. 4 GÖĞÜS HASTALIKLARI A. İÇİNDEKİLER TIP FAKÜLTESİ... 3 FİZYOLOJİ A.D.... 3 TIBBİ FARMAKOLOJİ A.D.... 3 TIBBİ BİYOLOJİ A.D.... 3 NÜKLEER TIP A.D.... 3 NÖROŞİRÜRJİ A.D.... 3 İÇ HASTALIKLARI A.D.... 4 HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ A.D....

Detaylı

DEVAM EDEN PROJELER PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ / KURUMU

DEVAM EDEN PROJELER PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ / KURUMU DEVAM EDEN PROJELER SIRA NO PROJE ADI PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ / KURUMU PROJE BAŞLAMA TARİHİ PROJE BİTİŞ TARİHİ 1 Ayvalık Zeytin Çeşidi Meyvelerinde Görülen Şekil Bozukluğunun Olası Nedenlerinin İncelenmesi ve

Detaylı

DEVAM EDEN PROJELER SIRA NO PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ / KURUMU. Prof. Dr. Anne FRARY / İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

DEVAM EDEN PROJELER SIRA NO PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ / KURUMU. Prof. Dr. Anne FRARY / İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü SIRA NO DEVAM EDEN PROJELER PROJE ADI 1 Nohut (Cicer arietinum) da Kuraklığa Dayanıklılığın Fizyolojik ve Genomik Esasları PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ / KURUMU Prof. Dr. Anne FRARY / İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Detaylı

BOREN FAALİYET RAPORU 2012. www.boren.gov.tr

BOREN FAALİYET RAPORU 2012. www.boren.gov.tr BOREN FAALİYET RAPORU 2012 www.boren.gov.tr BAKANIN SUNUŞU BOREN FAALİYET RAPORU 2012 Kamu mali yönetim sistemimizi yeniden yapılandıran 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda, kamu kaynaklarını

Detaylı

22.ULUSAL ve ULUSLARARASI KATILIMLI SÖZLÜ SUNUMLARI LİSTESİ

22.ULUSAL ve ULUSLARARASI KATILIMLI SÖZLÜ SUNUMLARI LİSTESİ 22.ULUSAL ve ULUSLARARASI KATILIMLI SÖZLÜ SUNUMLARI LİSTESİ MAKALE BAŞLIĞI Kinetin ve 6-benzilaminopürinin Orchis sancta nın In vitro Gelişimine Etkileri Maleae (Rosaceae) Oymağında Kloroplast (psba-trnh,

Detaylı

Ekoloji 2014 Sempozyumu. 01-04 Mayıs 2014. Doğu Akdeniz Üniversitesi Eczacılık Fakültesi GAZİMAĞUSA - KKTC. Sempozyum Bildiri Özetleri

Ekoloji 2014 Sempozyumu. 01-04 Mayıs 2014. Doğu Akdeniz Üniversitesi Eczacılık Fakültesi GAZİMAĞUSA - KKTC. Sempozyum Bildiri Özetleri Ekoloji 2014 Sempozyumu 01-04 Mayıs 2014 Doğu Akdeniz Üniversitesi Eczacılık Fakültesi GAZİMAĞUSA - KKTC Sempozyum Bildiri Özetleri 1 DÜZENLEYEN KURULUŞ Doğu Akdeniz Üniversitesi Eczacılık Fakültesi DESTEKLEYEN

Detaylı

ONUNCU ULUSAL KİMYA MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

ONUNCU ULUSAL KİMYA MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ ONUNCU ULUSAL KİMYA MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ UKMK-10 3-6 Eylül 2012 Koç Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya ve Biyoloji Mühendisliği Bölümü Bildiri Özet Kitabı I II DESTEKLEYEN KURULUŞLAR III IV Onuncu

Detaylı

EK 16. BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ. 1. DPT Tarafından Desteklenen Araştırma Projeleri

EK 16. BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ. 1. DPT Tarafından Desteklenen Araştırma Projeleri EK 16. BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ 1. DPT Tarafından Desteklenen Araştırma Projeleri DPT-1996 K121240 Doğal Zeolitlerden Seramik Malzeme Üretimi Prof. Dr. Semra Ülkü Prof. Dr. Devrim Balköse DPT-1998

Detaylı

TAMAMLANAN LİSANSÜSTÜ TEZ ÇALIŞMALARI (1996-2012)

TAMAMLANAN LİSANSÜSTÜ TEZ ÇALIŞMALARI (1996-2012) GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜNDE TAMAMLANAN LİSANSÜSTÜ TEZ ÇALIŞMALARI (1996-2012) DOKTORA Yıl Tez Başlığı Öğrencinin Adı ve Soyadı 2012 Yakıt hücresi sisteminde elektrokimyasal

Detaylı

ÖNSÖZ. Prof. Dr. Selahattin YILMAZ. İYTE Endüstriyel İlişkiler Ofisi Başkanı

ÖNSÖZ. Prof. Dr. Selahattin YILMAZ. İYTE Endüstriyel İlişkiler Ofisi Başkanı kısa bir tanıtım ve iletişim bilgileri verilmiştir. Merkezlerimiz iyi bir araştırma alt-yapısına sahip olup akademisyenlerin ve sanayicilerin analiz taleplerini hızlıca ve etkin bir şekilde yapabilmektedirler.

Detaylı

2008 YILINDA DESTEKLENEN ARAŞTIRMA PROJELERİ KONULARI

2008 YILINDA DESTEKLENEN ARAŞTIRMA PROJELERİ KONULARI 2008 YILINDA DESTEKLENEN ARAŞTIRMA PROJELERİ KONULARI 1 FEN BİLİM ALANI 2 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Proje Adı Proje Türü 1. Prof.Dr.Hasan MANDAL Kimya Mühendisliği Bölümü A.Y. Eğitim Öğretim Alt Yapısının

Detaylı

III. FİZİKSEL KİMYA GÜNLERİ, 12-15 TEMMUZ 2012, BURHANİYE/BALIKESİR

III. FİZİKSEL KİMYA GÜNLERİ, 12-15 TEMMUZ 2012, BURHANİYE/BALIKESİR T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ III. FİZİKSEL KİMYA GÜNLERİ 12-15 Temmuz 2012 Burhaniye/BALIKESİR III. FİZİKSEL KİMYA GÜNLERİ KONGRE BİLDİRİ KİTABI BALIKESİR, 2012 T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ III. FİZİKSEL

Detaylı

Ç.Ü. MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ 30. YIL SEMPOZYUMU PROGRAM 16 EKİM 2008 PERŞEMBE

Ç.Ü. MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ 30. YIL SEMPOZYUMU PROGRAM 16 EKİM 2008 PERŞEMBE Ç.Ü. MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ 30. YIL SEMPOZYUMU PROGRAM 16 EKİM 2008 PERŞEMBE YER : Mithat Özsan Amfisi 09:00 Kayıt ve Danışma 10:00-11:00 Açılış Konuşmaları 11:15-12:00 Çağrılı Konuşmacı Akıllı

Detaylı

Afyon K ocatepe Üniversitesi M erk ez K ütüphanesi

Afyon K ocatepe Üniversitesi M erk ez K ütüphanesi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 0061926 Özel okullar ve eğitimde kalite LC 49/.O94

Detaylı

MEZUNLARIMIZ VE TEZLERİ

MEZUNLARIMIZ VE TEZLERİ MEZUNLARIMIZ VE TEZLERİ SIRA ABD BD PRG ADI SOYADI MEZUNIYET TARIHI TEZ KONUSU 1 MEHMET EMİROĞLU 25.10.1999 İlköğretim Okullarında Beden Eğitimi Dersleri ve Spor Kolu Çalışmalarında Basketbol Eğitimi 2

Detaylı

EKOLOJİ 2015 SEMPOZYUMU PROGRAM KİTAPÇIĞI. 06-09 Mayıs 2015 SİNOP ÜNİVERSİTESİ

EKOLOJİ 2015 SEMPOZYUMU PROGRAM KİTAPÇIĞI. 06-09 Mayıs 2015 SİNOP ÜNİVERSİTESİ EKOLOJİ 2015 SEMPOZYUMU PROGRAM KİTAPÇIĞI 06-09 Mayıs 2015 SİNOP ÜNİVERSİTESİ 2 08: 00-12: 30 KAYIT 09: 30-10: 15 AÇILIŞ KONUŞMALARI 10: 15-10: 30 Çay-Kahve Arası DAVETLİ KONUŞMACILAR 10: 30-11: 10 Prof.

Detaylı

FEN FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARI

FEN FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARI FEN FAKÜLTESİ Fen Fakültesi, 1993 yılındaki yeniden yapılanma sonucunda kurulmuştur. Dört yıllık lisans eğitim-öğretim faaliyetleri Biyoloji, Fizik, İstatistik, Kimya ve Matematik bölümlerinde sürdürülmektedir.

Detaylı

Üniversite ve Kamu Kurumları Araştırma Merkezleri

Üniversite ve Kamu Kurumları Araştırma Merkezleri Üniversite ve Kamu Kurumları Araştırma Merkezleri 1 2 Üniversite ve Kamu Kurumları Araştırma Merkezleri Ankara Aralık 2010 GENEL KOORDİNATÖRLER YILMAZ TUNA SÜLEYMAN ALATA EDİTÖRLER ÖZGÜR KADİR ÖZER LEVENT

Detaylı

19. ULUSAL ELEKTRON MİKROSKOPİ KONGRESİ

19. ULUSAL ELEKTRON MİKROSKOPİ KONGRESİ 19. ULUSAL ELEKTRON MİKROSKOPİ KONGRESİ ULUSLAR ARASI KATILIMLI 22-25 HAZİRAN 2009 TRABZON 19 th NATIONAL ELECTRON MICROSCOPY CONGRESS WITH INTERNATIONAL PARTICIPITION 22-25 JUNE 2009 TRABZON, TURKEY ÖZET

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ KAPANAN TÜBİTAK PROJELERİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ KAPANAN TÜBİTAK PROJELERİ ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ KAPANAN TÜBİTAK PROJELERİ SIRA NO PROJE NO PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ PROJE ADI BİRİMİ BAŞLAMA TARİHİ 1 1040244 Doç. Dr. Levent GENÇ Bitkisel Üretimi Etkileyen Bazı Faktörlerin

Detaylı

XIV. Ulusal Spektroskopi Kongresi-Elazığ, 29-31 Mayıs 2015

XIV. Ulusal Spektroskopi Kongresi-Elazığ, 29-31 Mayıs 2015 i FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ XIV. ULUSAL SPEKTROSKOPİ KONGRESİ 29-31 Mayıs 2015 BİLDİRİ ÖZETLERİ ELAZIĞ ii KURULLAR Onur Kurulu Prof. Dr. Kutbettin DEMİRDAĞ (Fırat Üniversitesi Rektörü)

Detaylı

REKTÖRÜN MESAJI. Sevgili Öğrenciler,

REKTÖRÜN MESAJI. Sevgili Öğrenciler, TIP FAKÜLTESİ 2 REKTÖRÜN MESAJI Sevgili Öğrenciler, İnsan ve medeniyet odaklı yeni nesil devlet üniversitesi olan İstanbul Medeniyet Üniversitesinin rektörü sıfatıyla hepinizi sevgi ile selamlıyorum. Çağımızda,

Detaylı

EKOLOJİ 2015 SEMPOZYUMU PROGRAM KİTAPÇIĞI

EKOLOJİ 2015 SEMPOZYUMU PROGRAM KİTAPÇIĞI EKOLOJİ 2015 SEMPOZYUMU PROGRAM KİTAPÇIĞI 06-09 Mayıs 2015 Sinop Üniversitesi 08: 00-12: 30 KAYIT 09: 30-10: 30 AÇILIŞ KONUŞMALARI DAVETLİ KONUŞMACILAR 06 Mayıs 2015 10: 30-11: 10 Dr. Alexander BOLTACHEV

Detaylı

PROGRAM VE BİLDİRİ ÖZETLERİ

PROGRAM VE BİLDİRİ ÖZETLERİ TÜRK FİZYOLOJİK BİLİMLER DERNEĞİ 38. ULUSAL FİZYOLOJİ KONGRESİ 25-29 Eylül 2012 PROGRAM VE BİLDİRİ ÖZETLERİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi Trabzon http://www.fizyoloji2012.org

Detaylı

2015 AKADEMİK KATALOĞU

2015 AKADEMİK KATALOĞU 2015 AKADEMİK KATALOĞU Üst Birim: Adalet Meslek Yüksekokulu Üst Birim: Spor Bilimleri Fakültesi ERÇAĞ METİNER ercagmetiner@hotmail.com Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemesi Hukuku ceza hukuku ceza muhakemesi

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ARAŞTIRMA SEMPOZYUMU 26 MAYIS 2015 10: 00 18: 00 ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ FUAYE ALANI

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ARAŞTIRMA SEMPOZYUMU 26 MAYIS 2015 10: 00 18: 00 ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ FUAYE ALANI MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ARAŞTIRMA SEMPOZYUMU 26 MAYIS 2015 10: 00 18: 00 ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ FUAYE ALANI ii Organizasyon Heyeti: Prof. Dr. Sırrı Sunay GÜRLEYÜK Doç. Dr. Latif TAŞKAYA

Detaylı

2010 YILINDA BİTEN BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ

2010 YILINDA BİTEN BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ Sıra Bölüm Proje No Proje Adı Unvanı Proje Başlangıç Bitiş No Yöneticisi Tarihi Tarihi 1 Tıp 2006-063 Brusellozun Hızlı Tanısında Prob Hibridizasyon Yönteminin Önemi. Hörü GAZİ 2006 2009 Ege Bölgesi'nden

Detaylı

03.09.2012 KONGRE KAYIT 09:00-13:00

03.09.2012 KONGRE KAYIT 09:00-13:00 03.09.2012 KONGRE KAYIT 09:00-13:00 AÇILIŞ KONUŞMASI 13:00-13:45 Dr. Kerem PEKKAN, Koç Üniversitesi (Sevgi Gönül Oditoryumu) 14:00-14:20 Yunus Kocabozdoğan, Mirzahan Hızal, Selis Önel 14:20-14:40 Nurdan

Detaylı