T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELER AKTİF TIP FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELER AKTİF TIP FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ"

Transkript

1 T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELER AKTİF TIP FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ Sıra Proje No Proje Yürütücüsü Proje Başlığı Bölümü Bütçesi Prof.Dr. Nevzat UZUNER Non-valvuler Atriyal Fibrilasyonlu Hastalarda Microembolik Sinyallerin İnme Riski Nöroloji D12 Prof.Dr. Ersin ATEŞ Böbrek İskemisine; İskemik Postconditioning, Karaciğer İskemik Postconditioning ve Pravastatin İn Koruyucu Etkisinin Araştırılması Genel Cerrahi D11 Prof.Dr. İrfan DEĞİRMENCİ Notch3 C381T ve G684A Polimorfizmlerinin Akciğer Kanseri İle İlişkisinin Belirlenmesi Tıbbi Biyoloji A A209 Doç.Dr. Olga Meltem AKAY Trombosit Aferez İşleminin Dönor Koagulasyon Sistemi Üzerine Etkileri İç Hastalıkları Doç.Dr. Makbule EREN Çölyak Hastaları ve Kardeşlerinde IL 15 Gen Polimorfizmi Çocuk Sağlığı A204 Prof.Dr. Ahmet ÜNALIR Akut Miyokard İnfarktüsü Geçiren Hipertansif Hastalarda Hospitalizasyon Sonrası Günlük Aktiviteler Sırasındaki Kan Basıncı Ve Kalp Hızı Üzerinde Metoprolol ve Nebivololün Etkisi Kardiyoloji A203 Doç.Dr. Hüseyin Uğur YAZICI Profesyonel Vücut Geliştirme Sporu Yapanlarda Zorlu Egzersiz ile Aritmi Sıklığı İlişkisi Kardiyoloji D08 Dr. Orhan ÖZATİK Sıçan Siatik Sinirinde Kronik Konstriksiyon Hasarının ve Tedavi Metodu Olarak Dekompresyonun Ultrastüktürel Yapıya Etkileri : Elektron Mikroskopi Çalışması Kadın Doğum

2 D07 Doç.Dr. Koray HARMANCI Tekrarlayan Hışıltısı Olan Süt Çocuklarında Mycoplasma Pneumoniae ve Chlamidya Pneumoniae Etkenlerinin Sıklığı ve Atopi İlişkisi Çocuk Sağlığı Prof.Dr. Selma METİNTAŞ Adölesanlarda İnternet Destekli Beslenme ve Fiziksel Aktivite Eğitimi Etkinliğinin Değerlendirilmesi: Randomize Kontrollü Çalışma Halk Sağlığı D04 Prof.Dr. Hasan Veysi GÜNEŞ Mezotelyoma ile Matriks Metalloproteinaz 2 C1306T ve Metalloproteinaz 9 C1562T polimorfizmleri arasındaki ilişkinin incelenmesi Tıbbi Biyoloji D01 Prof.Dr. Ziya KAYGISIZ Beta Amyloid Peptidlerin İzole Rat Kalp Kasına ve Barsak Düz Kasına Etkileri Fizyoloji Doç.Dr. Eren GÜNDÜZ Lenfomalı hastalarda periferik kan CD4 + CD 25 + FOXP3 + düzenleyici T hücre düzeyleri değerlendirilmesi Hematoloji Prof.Dr. Kevser EROL Sisplatinin İn Vitro Nörotoksisitesine Kannabinoidlerin Etkisi Farmakoloji Prof.Dr. Neslihan TEKİN Prof.Dr. Nilgün YILDIRIM Prematüre Yenidoğanlarda Tazedonmuş Plazma Ve Dopamin İnfüzyonunun Beyin Oksijenizasyonu Üzerine Etkisinin Kızıl Ötesi Spektroskopi (NIRS) İle Araştırılması Eskişehir Bölgesinde Psödoeksfolyasyon Sendrom Görülme Sıklığının Saptanması Çocuk Sağlığı Göz D22 Doç.Dr. Garip ŞAHİN Kronik Renal Yetmezlikli Hastada D Vitamininin Trombosit Fonksiyonları Üzerine Etkisi Nefroloji D20 Prof.Dr. Zübeyir KILIÇ Hipertansif Ebeveynlerin Normotansif Çocuklarında Homosistein Düzeyleri Çocuk Sağlığı D19 Prof.Dr. Neslihan TEKİN Preterm Bebeklerin İlk Gün SNAPPE-II Skorları ile Serum İnflamatuar Sitokin Profilinin Prognoz Üzerine Belirleyiciliğinin NTISS Skoru ile Değerlendirilmesi Çocuk Sağlığı

3 D18 Doç.Dr. Didem TURGUT COŞAN Esansiyel Hipertansiyonda Paraoksonaz Aktivitesi Ve Pon1 Polimorfizmleri Tıbbi Biyoloji D16 Prof.Dr. Cengiz KORKMAZ Behçet Hastalığında Trombotik Olaylar Erkek Behçet Hastalarında Niçin Daha Sıktır? Trombosit Aktivasyonu ve Endotel Hasarının Behçet Hastalarında Cinslere Göre Eş Zamanlı Değerlendirimi Romatoloji Prof.Dr. Hasan Veysi GÜNEŞ Mezotelyomalı Olgulara Özgü Genetik Değişikliklerin Tüm Genom Çapında Snp Array Yöntemi Kullanılarak Araştırılması Tıbbi Biyoloji D12 Y.Doç.Dr. Engin ÖZAKIN Akut İskemik İnmelerde Tromboelastografinin Klinik Önemi Acil Tıp Prof.Dr. Armağan İNCESULU Doç.Dr. Nilgün KAŞİFOĞLU Prof.Dr. Fatma Sultan KILIÇ Yenidoğan İşitme Taramasından Yakalanarak Yaşamın İlk İki Yılında Koklear İmplant Uygulanan Bebeklerde Koklear İmplant Yararlanımının Değerlendirilmesi Epstein Bar Virüs Enfeksiyonları Tanısında Kullanılan Kullanılan Yöntemlerin Karşılaştırılması Galanginin Sıçanlarda Öğrenme ve Hafıza Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması K.B.B Mikrobiyoloji Farmakoloji D08 Doç.Dr. Hülyam KURT TLR4, NOD1/2 ve COX-2 GEN Polimorfizmlerinin Akciğer Kanseri ile İlişkisinin Belirlenmesi Tıbbi Biyoloji A201 Prof.Dr. İrfan DEĞİRMENCİ MDA-MB-231 Kanser Hücrelerinin Çoğalması Üzerine Malign Meme Dokusu Stromal Hücrelerinin Etkisi ve mirna İlişkisi Tıbbi Biyoloji Prof.Dr. M. Serdar ERKASAP Böbrek İskemi Reperfüzyonu Oluşturulan Sıçan Leptin ve Resveratlörün Jak/Stat Yolağı ve Sırt-1 Geni Üzerinden Etkisi Genel Cerrahi Y.Doç.Dr. Haluk Hüseyin GÜRSOY Prematüre Retinopatisinde Taşınabilir Optik Koherens Tomografi Göz

4 D05 Prof.Dr. Sema USLU Postmenopozal Osteoporozlu Kadınlarda Serum Sklerostin, Dickkopf-1 (DKK-1), Osteoprotegerin (OPG)/ Nükleer Faktör Kapa β Ligandının Reseptör Aktivatörü (RANKL) Düzeyleri Tıbbi Biyokimya Prof.Dr. Cengiz ÇETİN Makrfofaj Migrasyon İnhibitör Faktör Düzeylerinin Hiperrofik Skar İle İlişkisi Plastik Cerrahi Prof.Dr. Birsen UÇAR Hipertansif Ebeveynlerin Normotansif Çocuklarında Treadmill Egzersiz Testi ile Kan Basıncı Yanıtlarının Değerlendirilmesi Çocuk Kardiyoloji C101 (C1 Türü) Prof.Dr. H. Hikmet BAŞMAK Toplumda Sık Karşılaştığımız Retina Hastalıklarında İleri Tanı Göz Prof.Dr. Zübeyir KILIÇ Hipertansif Ebeveynlerin Normotansif çocuklarında Karotis İntima-Media Kalınlıklarının Değerlendirilmesi Çocuk Sağlığı D01 Doç.Dr. Durmuş ETİZ Akciğer Kanserli Tanılı Hastalarda Radyoterapiye Bağlı Gelişen Radrasyon Pnömonisini Öngörmede İncelenebilecek Parametreler Rad. Onkolojisi A203 Y.Doç.Dr. Merih ÖZGEN Diz Osteoartritinde Terapötik Ultrason Tedavisinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Doç.Dr. Selda KABADERE Ceranib-2 nin Glioma Çoğalmasına ve Apoptoz Uyarımına İn Vitro Etkisi Fizyoloji D011 Dr. Yunus AYDIN POY Oluşturulan Ratlarda DHEA nın Follükül, Pinopod Oluşumu ve Gebelik Etkisi Kadın Doğum Prof.Dr. Neşe TUNÇEL Dr. Bilgin KAYGISIZ Deneysel Parkinson Modelinde Vazoaktif İntestinal Peptid in Nöron Koruyucu Etkisine Astrosit Hücrelerinin Katkısı Galanginin Bilişsel Fonksiyonlar ve Şizofreni Modelleri Üzerine Etkisinin Araştırılması Nörofizyoloji Farmakoloji D08 Y.Doç.Dr. Merih ÖZGEN Osteoporozda Vitamin K Epoksit Redüktaz Kompleks Subunit-1 (VKROC1) Fiziksel Tıp ve

5 Polimorfiziminin Araştırılması Rehabilitasyon Y.Doç.Dr. Tufan ÖGE Prof.Dr. M. Arif AKŞİT Prof.Dr. Alparslan BİRDANE Adneksiyel Kitlelerin Preoperatif Yönetiminde Minimal İnvaziv Yaklaşım Olarak Ultrasonografi Eşliğinde tru-cut Biyopsisinin Yeri Preterm, Term (SGA, AGA, LGA), Dikoryonik İkiz Yenidoğanlarda Serum Leptin, Adiponektin, Visfatin, Resistin ve Ghrelin ile İnsülin, IGF-1, IGF-2 Düzeylerinin Karşılaştırılması Türk Toplumunda CYPC19, CYP3A4, CYP2B6, ABCB1,ITGB3 ve Gen Polimorfizmlerinin Klopidogrel in Antitrombosit Aktivitesi Üzerine Etkileri Kadın Doğum Pediatri Kardiyoloji E01 (E Türü) Y.Doç.Dr. Suzan ŞAYLISOY İşitme Kayıplarında İşitme Yolağının Difüzyon Tensor Traktografi ile Değerlendirilmesi Radyoloji Doç.Dr. Hamdi ÇAKLI Dr. Yunus AYDIN Doç.Dr. Çınar YENİLMEZ İnferior Konka Hipertrofisi Olan Hastalarda Bilgisayarlı Tomografi ile Kemik Hipertrofisi ve Mukozal Hipertrofisi Saptanan Hasta Sonuçlarının Nazal Fonksiyonlarının Akustik Rinometri ve Dört Fazlı Rinomanometri ile Değerlendirilmesi Eskişehir İlindeki Yaş Grubu Adolesanlarda Polikistik Over Sendromu Prevalansının Saptanarak, PCOS ve PCOS-Benzeri Olgulardaki Metabolik Risk Faktörlerinin Belirlenmesi Şizofreni Hastalığı ile Plazminojen Aktivatör İnhibitör-1 (PAI-1) Geni 4G/5G POlimorfizmi Arasındaki İlişkinin Araştırılması K.B.B Kadın Doğum Psikiyatri D02 Prof.Dr. Emel ULUPINAR Erken Gelişim Dönemlerinden İtibaren Yüksek Yağ İçerikli Diyetle beslenen Yavrularda Hippokampus Morfolojisinin stereolojik Yöntemlerle İncelenmesi ve Davranış Parametreleriyle Karşılaştırılması Anatomi Y.Doç.Dr. Hüseyin Uğur YAZICI Profesyonel Atletlerde Egzersizin İndüklediği Artmış İntraventriküler Gradiyent Sıklığının Tespiti ve Zirve Egzersiz Sırasındaki İntraventriküler Gradiyent artışının Sol Ventrikül Fonksiyonları ile İlişkisi Kardiyoloji

6 Dr. M. Surhan ARDA Doç.Dr. Beyhan DURAK ARAS Prof.Dr. Hikmet BAŞMAK Doç.Dr. Didem T COŞAN Doç.Dr. Hülyam KURT Prof.Dr. Baki ADAPINAR Çocuklarda Gonad ve İnguinal Bölge Patolojilerinin Laparoskopik Değerlendirilmesinde Kamera Sistemi Çözünürlüğünün ve Farklı Açılı Optik Kullanımının Etkinliği Türk Popülasyonunda Otistik Olguların Etiyolojisinde Rol Oynayan Moleküler Genetik Değişikliklerin Araştırılması Civcivlerde Deneysel Miyopide Vazoaktif İntestinal Peptid (VIP) in ZENK geni, VIP1 ve VIP2 Reseptör mrna Düzeyleri Üzerine Etkileri Meme Kanseri ve Metastazında mir126 nın Moleküler Mekanizmasının İncelenmesi Osteoartritli Hastalarda Jun-N-Terminal Kinaz (JNK), Nüklear Faktör Kapa B (NF-KB), mirna-146a ve mirrna-155 İlişkisinin Araştırılması Kronik Renal Yetmelikli, Transplantasyon, Hemodiyaliz ve Periton Diyaliz ile Tedavi Edilen Olgularda Kan Manganez Seviyeleri ile Santral Sinir Sisteminde Manganez Birikiminin Beyin MRG Bulguları ile İlişkisi ve ÇKBT ile İntrakraniyel Arteriyel Vasküler Yapılarda Kalsifkasyon Miktarının Belirlenmesi Çocuk Cerrahi Tıbbi Genetik Göz Tıbbi Biyoloji Tıbbi Biyoloji Radyoloji Prof.Dr. A. Başar TEKİN Gebelik Kaybı ile Apolipoprotein E ile İlişkisinin Değerlendirilmesi Kadın Doğum AKTİF MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ Sıra Proje No Proje Yürütücüsü Proje Başlığı Bölümü Bütçesi Y.Doç.Dr. Hülya ERKOYUN Y.Doç.Dr. Belgin TANIŞAN D13 Doç.Dr. İnci SARIÇİÇEK Tunçbilek ve Seyitömer (Kütahya) Kömür Yataklarında Killi Seviyelerdeki Minerallerin Dağılımı, Mineralojik, Jeokimyasal Özellikleri ve Kökenlerinin Araştırılması Seramik Dijital Dekorasyon Mürekkepleri İçin Yeni Tip Nano Pigmentlerin Tasarımı, Sentezlenmesi ve Karakterizasyonu Sıraya Bağımlı Hazırlık Süreli Paralel Makina Çizelgeleme Problemlerinin Jeoloji Metalürji Endüstri

7 Çözümünde Makine Yeteneğini Dikkate Alan Bir Karar Destek Sistemi A205 Prof.Dr. İlker Bekir TOPÇU Yüksek Dozajda Kimyasal Katkı Kullanımının Mikro Beton Özeliklerine Etkisinin Analizi ve Modellenmesi İnşaat A201 Prof.Dr. Erhan ALTUNEL İsmetpaşa Segmenti'nde Görülen Yüzey Kripinin LIDAR ile İzlenmesi Jeoloji A107 Doç.Dr. Mahmut YAVUZ Mikronize Maden Öğütme Tesisinde Toplam Ekipman Etkinliğinin Araştırılması Maden A104 Doç.Dr. Şerafettin ALPAY Bir İmalat İşletmesinde Üretim Çizelgeleme Problemi İçin İki Aşamalı Sezgisel Yaklaşım Endüstri D06 Prof.Dr. Erhan ALTUNEL Destek Beldesi Civarında (Amasya- Taşova) Görülen Krip Hareketi' nin LIDAR ile İzlenmesi Jeoloji Y.Doç. Dr. Helin DUTAĞACI Deprem Sonrası Bina İçi Ortamlarda Kara ve Hava Robotları Kullanılarak Keşif ve Haritalama Elektronik C102 (C1 Türü) Prof.Dr. Mustafa ANIK La(Ni1-xCox)5 Türü Hidrojen Depolama Alaşımlarının Elektrodeoksidasyon Yöntemiyle Sentezlenmesi ve Elektrot Performanslarının Belirlenmesi Metalürji C101 (C1 Türü) Prof.Dr. Erhan ALTUNEL Manyetik Yöntemle Fayların Araştırılması: Eskişehir Fayı Örneği Jeoloji Prof.Dr. Haldun KURAMA Prof.Dr. Müjgân SAĞIR Mekanik Alaşımlama Yöntemiyle Süperiletken Magnezyum Borür (MgB2) Üretimi Sıra Bağımlı Hazırlık Süreli ve Çok Katmanlı Paralel İşlemcili Akış Atölyelerinde Çizelgeleme Problemi için Bir Çözüm Yaklaşımı Geliştirilmesi Maden Endüstri

8 Y.Doç.Dr. Alime ÇITAK Prof.Dr. Sabiha KOCA Mezo Gözenekli Malzemelerin Sentezi ve TGK Tekniği ile Yüzey Karakterizasyonu Çayırhan Bölgesi Linyitlerinin Fiziksel, Fizikokimyasal ve Biyolojik Yöntemlerle Temizlenebilirliğinin Araştırılması Kimya Maden Y.Doç.Dr. Metin ÖZKAN Endüstriyel Robot Kolları için Otomatik Programlama Yöntemi Geliştirme Bilgisayar A208 Prof.Dr. Emin KAHYA Sinirsel Geri Bildirim Yaklaşımıyla Bilişsel Performansın İncelenmesi Endüstri C102 (C1 Türü) Prof.Dr. Faruk OCAKOĞLU Karacasu Grabeni'nin (Batı Anadolu, Aydın) Kuvaterner'deki Aşınma Tarihçesi ve Büyük Menderes Grabeni'nin Aktif Tektoniği İle İlişkisi Jeoloji Prof.Dr. Emin KÂHYA Beyin Bilgisayar Arayüzü Kullanımı ile Zihinsel Performansın İncelenmesi Endüstri Prof.Dr. Yaşar UÇBAŞ Y.Doç.Dr. Hasan Selim ŞENGEL Prof.Dr. Haydar ARAS Karıştırmalı Bilyalı Değirmende Mikanın Mikronize Boyuta Öğütmesinde Özgül Yüzey Alanı Değişiminin İncelenmesi Betonlarda Sürüklenmiş Hava Dağılımının Tomografi Verileriyle Modellenmesi, Bilgisayar Destekli Kırılma Analizleri Hava Yönlendirici Kanat Üzerindeki Buzlanma Önleyici Deliklere Uygulanan Köşe Yuvarlatma İşleminin Akışa Etkisinin Araştırılması Maden 97779,02 İnşaat Makine Prof.Dr. Bahri ÖTEYAKA Jet Difüzör Flotasyon Kolonu Maden A103 Doç.Dr. İlknur DEMİRAL Kabak Çekirdeği Kabuğundan Aktif Karbon Üretimi ve Atıksu Gideriminde Kullanılması Kimya Prof.Dr. Faruk OCAKOĞLU Doç.Dr. Hakan DEMİRAL Porsuk Nehri Taraçalarının (GB) Eskişehir Aktif Tektonik ve Paleoklimatolojik Anlamının Araştırılması Biyokütleden Karbon Moleküler Elek Üretimi, Karakterizasyonu ve Gaz Adsorpsiyonunda Kullanılması Jeoloji Kimya

9 Doç.Dr. Murat KARACASU Bitümlü Sıcak Karışımlarda (BSK) Kusma ve Deformasyon Problemlerinin Bitüm, Dane Dağılımı ve Trafik Yükleri Etkisi Bağlamında irdelenmesi ve Modellenmesi İnşaat Y.Doç.Dr. Semih ERGİN Fizyolojik Sinyaller Kullanılarak Sürücülerin Sağlık Durumlarının İzlenmesi Elektronik Y.Doç.Dr. Hüseyin SENDİR Doç.Dr. Aydın SİPAHİOĞLU Y.Doç.Dr. Macid NURBAŞ Kaymaz (Eskişehir) Altın Yatağının Oluşumu Üzerine Jeokimyasal ve İzotopik Sınırlamalar Plastik Enjeksiyon Makinelerinin Çizelgelemesi Problemi İçin İki Aşamalı Bir Çözüm Yaklaşımı Yarı İletken Polifenilenvinilen (PPV) Polimerinin Sentezi ve Karakterizasyon Çalışması Jeoloji Endüstri Kimya A110 Y.Doç.Dr. Fatma TÜMSEK Doğal Zeolit ve Şekerden Şablonlu Sentez Yöntemiyle Gözenekli Karbon Eldesi ve Karakterizasyonu Kimya Doç.Dr. Duygu KAVAK Doç.Dr. Ceyda BİLGİÇ Y.Doç.Dr. Mustafa ULUTAN Doç.Dr. Berna ULUTAŞ Prof.Dr. Nimetullah BURNAK Havacılık Sanayisine ait Yıkama Banyolarından Kaynaklanan Atıksuların Çapraz Akış Membran Filtrasyon Sistemi ile Arıtılması Polimer ve Tabakalı Kil Yapılarından Elde Edilen Nanokompozitlerin Yanma ve Yüzey Özelliklerinin Belirlenmesi Yüzeyi PTA (Plazma Transferli Ark Kaynak) Yöntemi ile Alaşımlandırılmış AISI 5115 Çeliğinin Mikroyapı ve Aşınma Özelliklerinin İncelenmesi Malzeme Aktarma Sistemlerinin Sürdürülebilir Üretim için, Ekonomiklik, Çevre Etkileri ve Ergonomik Performanslarının Değerlendirilmesi İmalatta Kalite Karakteristiklerinin Etkileşim Analizi ve Kalite Değerlendirme İçin Birleşik Ölçü Geliştirilmesi Kimya Kimya Makina Endüstri Endüstri Y.Doç.Dr. Ahmet YAZICI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hidrojen Enerjili Araç Projesi Bilgisayar Prof.Dr. Osman PARLAKTUNA Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi Elektronik

10 Makale Gönderme Süreçlerinin Sayısal Ortama Aktarılması D05 Dr. Halil DİNÇEL Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Meşelik Kampüsü Kullanıcılarının Kampüs Kullanımına Dair, Sorun, İhtiyaç ve Tercihlerinin Belirlenmesi Mimarlık D04 Prof.Dr. Mustafa ANIK Elektro-Deoksidasyon Yöntemiyle (Ti0.5Zr0.5)Ni Alaşımının Üretimi ve Alaşımın Elektrokimyasal Hidrojen Depolama Karakteristikleri Metalürji Y.Doç.Dr. Neşe ÖZTÜRK KÖRPE Y.Doç.Dr. Ennil KÖSE Y.Doç.Dr. Hüseyin SENDİR Y.Doç.Dr. Hatice KUTLUK Y.Doç.Dr. Melih Cemal KUŞHAN Doç.Dr. Melih İPHAR Toz Metalürjisi Yöntemi ile Metalik Köpük Üretiminde Bor Ürünlerinin Kullanımının Araştırılması Membran Distilasyon-Kristalizasyon (MDC) Ayırma Yöntemini Kullanarak Bor İçeren Sulu Çözeltilerden ve Atık Sudan Bor Giderimi ve Geri Kazanımının Araştırılması İnegöl, Keleş (Bursa) ve Domaniç (Kütahya) Yöresi Polimetalik Cevherleşmelerinin Jeolojik, Petrografik ve Jenetik İncelenmesi Türkiye deki Bazı Paleojen ve Neojen Havzalarının Palinolojik Açıdan Değerlendirilmesi Elektron Bombardıman (EB), TIG ve Lazer Kaynaklı ALLVAC 718 Plus Süper Alaşımında Soğuk ve Sıcak Çatlama Hassasiyetinin Belirlenmesi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başvurularının ve Proje Takiplerinin İnternet Ortamında Yapılabilmesini Sağlayan Web Yazılımının Hazırlanması Metalürji Kimya Jeoloji Jeoloji Makine Maden Y.Doç.Dr. Ender DEMİREL Batık Hidrolik Sıçramanın Deneysel ve Sayısal Olarak İncelenmesi İnşaat Y.Doç.Dr. Musa ŞÖLENER Prof.Dr. Hürriyet AKDAŞ N-alkilakrilamid ve N-Alkilmetakrilamid Türü Monomerler Kullanarak Çeşitli Polimerizasyon Yöntemleriyle Sıcaklığa Duyarlı Yeni Polimerlerin Sentezi ve Karakterizasyonu Doğaltaş Yüzey İşleme Tekniklerinin ve Pürüzlülüğünün Kayma Direncine Kimya Maden

11 Doç.Dr. Rıfat EDİZKAN Etkisi Görünüş Tabanlı Yüz Tanıma Yöntemleri Kullanılarak Zaman- Devamlılık Yönetim Sistemi Tasarımı Elektrik AKTİF İKTİSADİ-İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ Sıra Proje No Proje Yürütücüsü Proje Başlığı Bölümü Bütçesi D03 Doç.Dr. Tunç KÖSE Bir Üniversite Hastanesi Kliniği'nde Akciğer Kanseri ve Mezotelyoma Hastalarının Direkt Maliyeti: Retrospektif Analiz İşletme Prof.Dr. Erdal GÜMÜŞ Doç.Dr. Murat KİRACI Sosyal Harcamaların Yoksulluk Üzerine Etkileri: Türkiye Üzerine Ampirik Bir İnceleme Finansal Krizlerin İşletmelerin Araştırma Geliştirme Harcamalarına Etkisi: İMKB'de Bir Araştırma AKTİF FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ Maliye İşletme Sıra Proje No Proje Yürütücüsü Proje Başlığı Bölümü Bütçesi Dr. Ferhan KORKMAZ Bor ile Kirlenmiş Çevrelerin Genotoksisite/Mutajenite Potansiyelleri ve Bu Çevrelerden İzole Edilecek Mikrobiyal Kommünitenin Bor Toleranslarının Belirlenmesi Biyoloji D10 Doç.Dr. Evrim HÜR 2-(tiyofen-2-il)-4-(tiyofen-2-ilmetilen)oksazol-5(4H)-on Monome-rinin Kimyasal Sentezi, Elektrokimyasal Polimerizasyonu ve Süperkapasitör Uygulamalarında Elektrot Aktif Malzemesi Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması Kimya A208 Y.Doç. Dr. Handan CAN SAKARYA Staudinger keten-imin [2+2] siklokatılma reaksiyonuyla 2-azetidinonların sentezi ve spektroskopik yöntemlerle yapılarının aydınlatılması Kimya , A207 Doç.Dr. Güneş S. KÜRKÇÜOĞLU Bazı Geçiş Metallerinin 2-(Hidroksimetil)piridin ve 2-(2-Hidroksietil)piridin Ligantları ile Siyanür Komplekslerinin Sentezi, Yapısal ve Fiziksel Fizik

12 Özelliklerinin Araştırılması A206 Doç.Dr. Filiz TAŞCAN GÜNEY Kısmi Diferensiyel Denklemlerin Riemann Theta Fonksiyonları İle Periodik Çözümleri Matematik A102 Doç.Dr. Hasan Kıvanç AKSOY Zaman Pencereli Çok Amaçli Araç Rotalama Probleminin Genetik Algoritma ve Hedef Programlama Kullanarak Çözümü İstatistik A101 Doç.Dr. Enver Önder USLU İnterest Kategorilerinde Tanımlı Çaprazlanmış Modüller İçin Bazı (ko)homolojiksel invaryantlar Matematik Doç.Dr. Tamer AKAN Düşük Basınçta Soğuk-Akan-Post-Deşarj Plazmaların Etkileşiminin İncelenmesi Fizik D05 Prof.Dr. Sibel AKAR Borago officinalisden Hazırlanan Biyosorban ile Kadmiyum(II) ve Mangan(II) Biyosorpsiyonu Kimya Dr. Volkan MARTTİN Birinci Dünya Savaşı' nda Avrupa'daki Türk Cepheleri (Galiçya-Romanya) Tarih Prof.Dr. Tevfik GEDİKBEY Doç.Dr. Hasan Hüseyin ADALIOĞLU Prinanın İmmobilizasyonu ve Bazı Ağır Metal İyonlarının Sulu Çözeltilerden Gideriminde Manyetik Biyosorban Olarak Kullanım Toponomi (Yer Adlarına)'ye Göre Eskişehir ve Civarında Selçuklu ve Osmanlı İzleri ( Yüzyıllar) Kimya Tarih D02 Dr. Gökhan KILIÇ Optoelektronik Uygulamalar İçin V+5, Nb+5 ve Ta+5 İçeren Özel Oksit Camların Oluşturulması ve Karakterizasyonu Fizik Doç.Dr. Adnan AYHANCI Siklofosfamid Nedenli Doku Hasarı ve Oksidatif Stres Üzerine Selenyumun Etkisi Biyoloji Doç.Dr. Ebru BİRLİK İyot İyonlarının Gerikazanımı İçin İyon Baskılı Kriyojel Geliştirilmesi Kimya

13 C104 (C1 Türü) Doç.Dr. Ebru BİRLİK Klenbuterole Seçici Sentetik Reseptör Tabanlı Potansiyometrik Sensör Geliştirilmesi Kimya D23 Doç.Dr. Suat PAT İkincil Tip Piller İçin Elektrolit ve Elektrot Üretimleri Fizik A209 Y.Doç.Dr. Ömer ÖZBAŞ Ultrasonik Kimyasal Püskürtme Tekniği ile Büyütülen Katkısız ve Bor Katkılı ZnO Filmlerinin Optiksel, Elektriksel, Yapısal ve Yüzeysel Özelliklerinin İncelenmesi Fizik A115 Prof.Dr. Vural BÜTÜN Bor Katkılı Latex Dispersiyonların Hazırlanması Kimya A114 Doç.Dr. Ayşe BAYAR Sol Yaklaşık Cisim Üzerindeki 9. Mertebeden Projektif Düzlemin Arklarının Belirlenmesi Matematik A113 Doç.Dr. Cumali EKİCİ Kenmotsu Manifoldlarda Ricci Solitonlar Üzerine Bazı Araştırmalar Matematik A112 Doç.Dr. A. Pınar ÖZTOPÇU VATAN Fisetin'in Hücre Çoğalması ve Apoptoz Üzerindeki Etkisinin İnsan Glioblastoma Multiforme (T98G) Hücre Dizisinde Araştırılması Biyoloji A A A207 Prof.Dr. Ziya AKÇA Sol Hall Sisteminin Fano Konfigurasyonları Üzerine Matematik Doç.Dr. Süheyla EKMEKÇİ 2. ve 3. Mertebeden Fuzzy Projektif Düzlemlerin Fuzzy Doğru Spreadleri Matematik Prof.Dr. Ziya AKÇA Fibered Projektif Düzlemlerde Nümerik Hesaplamalar Üzerine Matematik

14 A A205 Doç.Dr. Cumali EKİCİ Süpermanifoldlar ve Süpersimetri Üzerinde Kinematik Yapılar Matematik Prof.Dr. Mehmet Naci ÖZER Kısmi Diferensiyel Denklemlerin Korunum Kanunları ve İndirgemeleri Matematik D21 Prof.Dr. Naime ARSLAN Türkiye'nin Bazı Tatlısu Ekosistemlerinde Coğrafik İzolasyona Bağlı Makrozoobentik (Gastropoda, Oligochaeta, Chironomidae) Fauna Farklılaşmalarının Belirlenmesine Yönelik Ön Çalışmalar Biyoloji A205 Prof.Dr. Vural BÜTÜN Piperazin, Morfolin ve Tiyomorfolin Halkası İçeren Metakrilat ve Metakrilamid Monomerleri ve Homopolimerlerinin Sentezi Kimya C103 (C1 Türü) Prof.Dr. Vural BÜTÜN Yeni Bir Mikrojel-Hidrojel Soft Kompozit Sistem ve Uygulama Çalışmaları Kimya D17 Prof.Dr. Okan Zafer YEŞİLEL Bis(İmidazol) Türevleri ile Bazı Geçiş Metallerinin Sakkarinat Komplekslerinin Sentezi ve Yapısal Özelliklerinin Araştırılması Kimya Prof.Dr. Vural BÜTÜN Y.Doç.Dr. Salih KÖSE Dar Molekülar Ağırlık Dağılımlı Çözünebilir Dallı Polimerlerin Sentezi, Türevlendirilmesi ve Model Uygulama Çalışmaları Kimyasal Püskürtme Tekniği İle Elde Edilen Kadmiyum Sülfür Filmlerinin Elektrik, Optik, Yapısal ve Yüzeysel Özellikleri Üzerine Bor ve Kobalt Katkısının Etkileri Kimya Fizik D14 Doç.Dr. Güneş S. KÜRKÇÜOĞLU Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Cd Metalleriyle 2-(Hidroksimetil)piridin Tetrasiyanonikelat Komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu Fizik D13 Prof.Dr. Aysel YURT Bakırın Elektrokimyasal Özellikleri Üzerine Kendiliğinden Oluşan Silan Filmlerinin Etkis Kimya

15 C301 (C3 Türü) Doç.Dr. Ahmet ÇABUK Mikrobiyal Gübre Hazırlanmasında Kullanılabilecek Bakterilerin Eldesi ve Etkinliklerinin Laboratuvar ve Sera Ölçeğinde Araştırılması Biyoloji Doç.Dr. Muharrem DAYANÇ Mehmet Kaplan'ın Yunus Emre ve Eserleri Üzerine Yaptığı Çalışmaların Değerlendirilmesi Türk Dili ve Edebiyatı Dr. Uğur Gökhan İŞSEVER Üç Değerlikli Lantanit İyonları ([NTE]+3) Katkılanmış Yarıiletken Oksit Camların Oluşturulması ve Karakterizasyonu Fizik A204 Doç.Dr. Mustafa UYANOĞLU Sıçan Karaciğerinde Parsiyal Hepatektomi Sonrası Karvakrolün IL-6/STAT-3 Yolağına Etkisi Biyoloji Doç.Dr. Ahmet ÇABUK Y.Doç.Dr. Figen ÇALIŞKAN Çitgöl Termal Kaplıcasının Prokaryotik Çeşitliliğinin Klasik ve Moleküler Yöntemler Kullanılarak Belirlenmesi, İzolatların Biyopolimer Üretim Yeteneklerin Araştırılması Androctonus Crassicauda Venomundan Proteomik ve Peptidomik Analizler Biyoloji Biyoloji A A107 Prof.Dr. Atila OCAK Frigya Vadisi Florası Biyoloji Prof.Dr. Atila OCAK Yunusemre Beldesi (Eskişehir) ve Çevresinin Damarlı Bitki Florası Biyoloji A106 Prof.Dr. Naime ARSLAN Türkiye'nin Bazı Tatlısu Göllerinin Oligochaeta (Annelida) Limnofaunasının Araştırılması Biyoloji D09 Doç.Dr. Adnan AYHANCI Verbascum exuberans Hub.-Mor. Türünün in vivo Antinosiseptif ve Antiinflamatuvar Etkinliklerinin Araştırılması Biyoloji A202 Prof.Dr. Sibel AKAR Manyetik Alünit ile Sulu Çözeltilerden Bazı Ağır Metal İyonlarının Giderimi Kimya

16 A105 Doç.Dr. Mustafa UYANOĞLU Sıçan Karaciğerinde Parsiyel İskemi / Reperfüzyon İle Oluşturulan Oksidatif Stres Hasarına Karşı Zeytin (Olea Europaea) Yaprağı Ekstresinin Olası Koruyucu Etkileri Biyoloji A101 Prof.Dr. Semra İLHAN İzmir Çamaltı Tuzlası Fungus Çeşitliliğinin Belirlenmesi: Dematiaceae Biyoloji D06 Doç.Dr. Ahmet ÇABUK Halofilik Bakteri ve Arkelerin Biyoplastik Üretim Yeteneklerinin Araştırılması Biyoloji Dr. Sadiye ÇOLAK Dr. Muharrem KARAKAYA Prof.Dr. Gökhan SAVAROĞLU Erime- Söndürme Tekniği ile Hazırlanan Farklı Cam Yapısındaki Alttaşlar Üzerine Üretilen Saydam İletken Oksit ZnO Filmlerinin Fiziksel Özelliklerinin İncelenmesi Eskişehir/ Aliken ÖDA sındaki Büyük Toy Kuşu (Otis Tarda Linnaeus 1758) nın Popülasyonu Üzerine Bir Çalışma Suda Az Çözünen Bazı İlaçlarda Ultrasesin Etkisi ile Nanopartikül ve Topaklanma Oluşumunun İncelenmesi Fizik Biyoloji Fizik A204 Prof.Dr. Semra İLHAN Tuz Gölü Mikrofongus Çeşitliliğinin Belirlenmesi Biyoloji Doç.Dr. Özgür EMİROĞLU Türkiye İçsularında Dağılım Gösteren İstilacı Tatlısu Balıklarından Carassius Gibelio (Bloch, 1782)' nun Genetik Çeşitliliğinin Belirlenmesi Biyoloji A109 Doç.Dr. Güneş S. KÜRKÇÜOĞLU 3-Metilpiridazin Tetrasiyanometalat (II) Komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu Fizik A108 Doç.Dr. Naime Funda TAY Bazı Naftiltiyazolilamin Türevlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu Kimya

17 C101 (C1 Türü) Prof.Dr. Okan Zafer YEŞİLEL Hidrotermal ve Mikrodalga Sentez Yöntemleri ile Koordinasyon Polimerlerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Gaz Adsorpsiyon Özelliklerinin Araştırılması Kimya Dr.Gökhan KILIÇ Doç.Dr. Suat PAT Y.Doç.Dr. Sema KURTARAN Doç.Dr. Güneş S. KÜRKÇÜOĞLI Dr.Murat KELLEGÖZ Bor Fosfat ve Vanadyum Tabanlı Yarıiletken Camların Fiziksel, Optik ve Termal Özelliklerine Geçiş Metallerinin Etkisi Nano Katmanlı TiN, BN ve VC kaplamaların Yapısal ve Bazı Fiziksel Özelliklerinin Belirlenmesi Optoelektronik Uygulamalarda Kullanılabilecek Katkısız ve Mg, Al, Ga Katkılı ZnO Filmlerinin Üretilmesi Karışık Ligantlı Siyano Köprülü Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezi ve Yapısal Özelliklerinin Araştırılması Proton Değişim Zarlı Yakıt Hücresi Üretiminde Yapısında Yer Alan Gaz akış Tabakalarının Tasarım İyileştirmesi Fizik Fizik Fizik Fizik Fizik A203 Doç.Dr. Ahmet ÇABUK Naşa Termal Kaplıcasının mikrobiyal çeşitliliğinin Klasik Mikrobiyolojik ve Moleküler Yöntemler Kullanılarak Belirlenmesi Biyoloji Prof.Dr. Sibel AKAR Dr. Sinem AYDEMİR Prof.Dr. Naime ARSLAN Doç.Dr. Mustafa YAMAÇ Bazı Tekstil Boyarmaddelerinin Biyosorpsiyonu İçin Şeker Üretim Prosesi Kalıntısının Doğal ve Modifiye Formda Biyosorbent Olarak Değerlendirilmesi Sol-Jel Yöntemi ile Üretilen Al Katkılı ZnO ve CdO İnce Filmlerinin Elektriksel, Optiksel, Yapısal ve Yüzeysel Özelliklerinin İncelenmesi Türkiye nin Bazı Tektonik Gölleri Oligochaeta (Annelida) Limnofaunası, Dağılışları ve Ponto-Caspian Tubificid Olan Potamothrix Vejdovsky et Mrazek, 1907 Türlerinin Endemizm Durumlarının Araştırılması Yerel Makrafungus İzolatlarının Ligninolitik Enzim Üretme ve Boya Giderim Yeteneklerinin Farklı Kültür Teknikleri Kimya Fizik Biyoloji Biyoloji

18 Dr. Onur KOYUNCU Günyüzü (Eskişehir) ve Çevresinin Tohumlu Bitkiler, Karayosunu, Liken Florası ve Etnobotanik Özelliklerinin Belirlenmesi ile Bazı Tohumlu Bitkilerin Polen Morfolojileri Üzerinde Çalışma Biyoloji Y.Doç.Dr. Ebru ATAŞLAR Barla Dağı (Isparta) Liken Florası Biyoloji AKTİF EĞİTİM FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ Sıra Proje No Proje Yürütücüsü Proje Başlığı Bölümü Bütçesi D09 Y.Doç.Dr. Fatih BEKTAŞ Eğitim Yönetiminde Araştırma Sorusu Belirlemede Etkili Faktörler: Nitel Bir Araştırma Eğitim Bilimleri A202 Prof.Dr. Ahmet AYPAY Türkiye'de Eğitim Yönetimi Alanında Üretilen Bilginin Eleştirisi: Yerellik ve Evrensellik Bağlamında Bir İnceleme Eğitim Bilimleri A103 Doç.Dr. Cansu FİLİK İŞÇEN Farklı Antibiyotik Gruplarını İçeren Sentetik Atıksuların Anaerobik Arıtımı İlköğretim Doç.Dr. Engin KARADAĞ Y.Doç.Dr. Esra DERELİ A116 Doç.Dr. Asım ARI Prof.Dr. Nilüfer ÖZABACI Y.Doç.Dr. Macid Ayhan MELEKOĞLU Türkiye'de Eğitim Bilimlerinin Bilimsel Yayın Haritası: Bibliyometrik ve Atıf Analizi Araştırması Montessori Eğitim Yönteminin 4-5 Yaş Çocukların Sosyal ve Duygusal Gelişimlerine Etkisi İlkokul 1. Sınıf Öğrencilerinin Okul Olgunluğu Düzeylerinin Okuma Yazmayı Öğrenme Sürecine Etkisinin İncelenmesi İnsan Olmak: Duygusal Zekâ ve Aile Geçmişinin Ahlaki Gelişim Üzerindeki Rolü Özel Gereksinimli Öğrencilerin Okuma Becerilerinin Geliştirilmesi için Akran Destekli Okuma Stratejileri Modelinin Uyarlanması ve Kaynaştırma Sınıflarında Etkililiğinin İncelenmesi İlköğretim İlköğretim Eğitim Bilimleri Eğitim Bilimleri Özel Eğitim

19 D11 Doç.Dr. Aytaç KURTULUŞ Matematik Öğretmen Adaylarına Bilgisayar Destekli Öğretim Ortamında Öklidyen ve Öklidyen Olmayan Geometrilerin Öğretimİ İlköğretim Doç.Dr. Asım ARI Ortaokul Toplum Hizmeti Çalışmaları Sosyal Etkinlik Programı Eğitim Bilimleri Doç.Dr. Eyüp ARTVİNLİ Doç.Dr. Cansu FİLİK İŞCEN Y.Doç.Dr. Mustafa Zafer BALBAĞ İngiltere Lise Coğrafya Ders Kitaplarının Sınıf İçi Kullanım Fonksiyonları Açısından Öğretme-Öğrenme Süreçlerindeki Rolü İlaç Sanayi Atık Sularının Yukarı Akışlı Dolgulu Yatak Reaktörde Anaerobik Arıtımı ve Reaktördeki Mikrobiyal Çeşitliliğin Moleküler Yöntemlerle Araştırılması Alüminyum Nitrit (AIN) İnce filmlerin RF Saçtırma Yöntemiyle Üretilmesi ve Bazı Fiziksel Özelliklerinin İncelenmesi AKTİF ZIRAAT FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ İlköğretim İlköğretim İlköğretim Sıra Proje No Proje Yürütücüsü Proje Başlığı Bölümü Bütçesi A106 Y.Doç. Dr. Cenap YILMAZ Doğu Akdeniz Bölgesinde Dikenli İncir (Opuntia Ficus-İndica [L.] Mill.) Biyoçeşitliğinin Morfolojik ve Moleküler Olarak İncelenmesi Bahçe Bitkileri A105 Y.Doç. Dr. Zehra AYTAÇ Farklı Azot Dozlarının Sater (Satureja hortensis L) Bitkisinin Verim ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi Tarla Bitkileri Doç.Dr. Nuray ÇÖMLEKÇİOĞLU Altın Çilekte (Physalis Peruviana) Polyploid Bitki Elde Etme Olanaklarının Araştırılması ve poliploidlerin Bazı Bitkisel ve Antioksidan Özellikleri Yönünden Değerlendirilmesi Bahçe Bitkileri A108 Doç.Dr. Mehmet Demir KAYA Aspir (Carthamus tinctorius L.)'de Bitki Sıklığının Verim ve Tohum Kalitesine Etkisi Tarla Bitkileri Doç.Dr. Mehmet Demir KAYA Bazı Yağ Bitkilerinde Tohum Kalitesini Belirlemek Amacıyla Tohum Güç Testlerinin Kullanımı Tarla Bitkileri

20 Y.Doç. Dr. Sergül ERGİN Çilek (Fragaria x ananassa) Bitkisinde Yüksek Sıcaklık Stresi Sırasında Sentezlenen Proteinlerin Belirlenmesi Tarımsal Bioteknoloji D15 Doç.Dr. Nurdilek GÜLMEZOĞLU Çinko Uygulamasının Tuz Stresi Koşullarında Taze Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) Bitkisinin Fizyolojik, Biyokimyasal ve Mineral Element İçeriği Üzerine Etkisi Toprak Bilimi A104 Doç.Dr. Yasemin EVRENESOĞLU Ateş Yanıklığı (Erwinia amylovora) Hastalığı ile Testlenmiş F1 Armut (Pyrus communis L.) Populasyonunda Mineral Madde İçerikleri ile Hastalığa Dayanıklılık Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi Bahçe Bitkileri Prof.Dr. Ece TURHAN Yüksek Sıcaklık Stresinin Domates Bitkisinde Antioksidan ve Protein Metabolizmasına Etkileri Tarımsal Bioteknoloji C201 (C2 Türü) Y.Doç.Dr. Sibel SARIÇAM Eskişehir Sarıcakaya/Mayıslar Bölgesinde Nergis Yetiştiriciliği ve Nergis (Narcissus sp.) Türlerinin Bölgeye adaptasyonu Üzerine Bir Araştırma Bahçe Bitkileri Y.Doç.Dr. Nihal KAYAN Y.Doç.Dr.Zehra AYTAÇ Y.Doç.Dr. Süleyman Avcı Doç.Dr. Nurdilek GÜLMEZOĞLU Eskişehir Koşullarında Farklı Toprak İşleme, Ekim Nöbeti Sistemleri ve Azotlu Gübrelemenin Verim ve Azot Alımı Üzerine Etkileri Değişik Aspir (Carthamus T.nctorius L.) Genotiplerinin Çinko Etkinliklerinin ve Farklı Çinko Uygulama Yöntemlerinin Üreli ve Üresiz Koşullar Altında Tane Çinkosunun Arttırılması Üzerine Etkisinin Belirlenmesi Onobrychis Cinsi Onobrychis Seksiyonuna ait bazı Endemik Korunga Türlerinin Kromozom Sayıları, Morfolojileri ve Ploidi Seviyelerinin Araştırılması Buğday Yetiştirilen Kahverengi Orman Topraklarının Verimlilik Durumunun Belirlenmesi AKTİF DİĞER BİRİM PROJELERİNİN LİSTESİ Tarla Bitkileri Tarla Bitkileri Tarla Bitkileri Tarla Bitkileri Sıra Proje No Proje Yürütücüsü Proje Başlığı Birimi Bütçesi

21 Doç.Dr. Mehmet KAŞLI Eskişehir Odunpazarı Bölgesinde Ev Pansiyonculuğu Araştırması ve Eğitimi Turizm C105 (C1 Türü) Doç.Dr. Mehmet KAŞLI Eskısehır Somut Olmayan Kültürel Mıras Envanterının Çıkarılması ve Turızme Kazandırılması Turizm Fakültesi A109 Y.Doç.Dr. Cihan SEÇİLMİŞ Sürdürülebilir Kültür Turizmi Algısının Nesillere Göre Tekrar Gelme Niyetine Etkisi Turizm Fakültesi Prof.Dr. Ejder OKUMUŞ Eskişehir de Boş Zaman Kültürü İlahiyat Fakültesi Dr. Derya ÜSTÜNER DNA Metiltransferaz ve Metil Bağlayan Bölge Proteinlerini Hedefleyen mirna Gen Polimorfizmlerinin Akciğer Kanseri ile İlişkisinin Belirlenmesi S.H.M.Y.O NOT: Yürürlükteki Toplam Proje Sayısı: Yılında Başlatılan Proje Sayısı: Yılında Başlatılan Proje Sayısı: 49 F türü Teşvik Projeleri yukarıdaki listede yer almamıştır. Son güncellenme tarihi: 26 Mayıs 2014

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELER AKTİF TIP FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELER AKTİF TIP FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELER AKTİF TIP FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ Sıra Proje No Proje Yürütücüsü Proje Başlığı Bölümü

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELER AKTİF TIP FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELER AKTİF TIP FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELER AKTİF TIP FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ Sıra Proje No Proje Yürütücüsü Proje Başlığı Bölümü

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELER AKTİF TIP FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELER AKTİF TIP FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELER AKTİF TIP FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ Sıra Proje No Proje Yürütücüsü Proje Başlığı Bölümü

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELER AKTİF TIP FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELER AKTİF TIP FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELER AKTİF TIP FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ Sıra Proje No Proje Yürütücüsü Proje Başlığı Bölümü

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELER AKTİF TIP FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELER AKTİF TIP FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELER AKTİF TIP FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ Sıra Proje No Proje Yürütücüsü Proje Başlığı Bölümü

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELER AKTİF TIP FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELER AKTİF TIP FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELER AKTİF TIP FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ Sıra Proje No Proje Yürütücüsü Proje Başlığı Bölümü

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELER AKTİF TIP FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELER AKTİF TIP FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELER AKTİF TIP FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ Sıra Proje No Proje Yürütücüsü Proje Başlığı Bölümü

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELER AKTİF TIP FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELER AKTİF TIP FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELER AKTİF TIP FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ Sıra Proje No Proje Yürütücüsü Proje Başlığı Bölümü

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELER AKTİF TIP FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELER AKTİF TIP FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELER AKTİF TIP FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ Sıra Proje No Proje Yürütücüsü Proje Başlığı Bölümü

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2013-2014 GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAV PROGRAMI

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2013-2014 GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAV PROGRAMI ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2013-2014 GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAV PROGRAMI Saati Bölümü Dersin Adı Öğretim Üyesi Derslik Fen Bilgisi Öğretmenliği Fen Öğretimi Lab. Uygulamaları I - A Doç.

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELER AKTİF TIP FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELER AKTİF TIP FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELER AKTİF TIP FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ Sıra Proje No Proje Yürütücüsü Proje Başlığı Bölümü

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELER AKTİF TIP FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELER AKTİF TIP FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELER AKTİF TIP FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ Sıra Proje No Proje Yürütücüsü Proje Başlığı Bölümü

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Saati

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Saati 501101506-A PESTİSİTLER VE ETKİ MEKANİZMASI 8:0 CUMA T Belgesel ve Fotoğraf Lab. F2 Yrd.Doç.Dr. ÜNAL ÖZELMAS 501101506-A PESTİSİTLER VE ETKİ MEKANİZMASI 9:0 CUMA T Belgesel ve Fotoğraf Lab. F2 Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2013-2014 BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAV PROGRAMI

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2013-2014 BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAV PROGRAMI ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2013-2014 BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAV PROGRAMI SAAT BÖLÜM DERS ÖĞRETİM ÜYESİ DERSLİK Fen Bilgisi Öğretmenliği Fen Öğretimi Lab. Uygulamaları - A Doç. Dr.

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2013-2014 BAHAR DÖNEMİ ARA SINAV PROGRAMI

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2013-2014 BAHAR DÖNEMİ ARA SINAV PROGRAMI Fen Bilgisi Öğretmenliği Modern Fiziğe Giriş Doç. Dr. Deniz Korkmaz A2-A3-A4-A5 BÖTE Bilgisayar Donanımı Öğrt. Gör. Ali Atalay A15 BÖTE Siyaset Bilimine Giriş Yrd. Doç. Dr. Halis A. Arslantaş A11-A12 İlköğretim

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ Uzman Doktor Listesi

T.C. Sağlık Bakanlığı GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ Uzman Doktor Listesi T.C. Sağlık Bakanlığı GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ Uzman Doktor Listesi Sira No Personel Fotoğrafı Adı Soyadı Unvanı 1 ABDURRAHMAN ÖZDEMİR BEYİN CER.UZM. 2 AHMET ALPER İNAL 3 AHMET EKİNCİ ORTOPEDİ

Detaylı

AKTİF TIP FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ

AKTİF TIP FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ AKTİF TIP FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ Sıra Proje No Proje Yürütücüsü Proje Başlığı Bölümü Bütçesi 1 201211008 Dr. Yunus AYDIN 2 201211007 Doç. Dr. Çınar YENİLMEZ Eskişehir İlindeki 15 19 Yaş Grubu Adolesanlarda

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ UZMAN DOKTOR LİSTESİ

T.C. Sağlık Bakanlığı GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ UZMAN DOKTOR LİSTESİ T.C. Sağlık Bakanlığı GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ UZMAN DOKTOR LİSTESİ Sira No Personel Fotoğrafı Adı Soyadı Unvanı 1 ABDURRAHMAN ÖZDEMİR BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 2 AHMET ALPER İNAL 3 AHMET EKİNCİ

Detaylı

29.12.2014, Pazartesi

29.12.2014, Pazartesi ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAV PROGRAMI Saati Bölümü Dersin Adı Öğretim Üyesi Derslik İlköğretim Matematik Öğretmenliği Eğitim Bilimine Giriş Yrd. Doç.

Detaylı

ESKĐŞEHĐR OSMANGAZĐ ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ 2013-2014 GÜZ DÖNEMĐ BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI

ESKĐŞEHĐR OSMANGAZĐ ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ 2013-2014 GÜZ DÖNEMĐ BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI ESKĐŞEHĐR OSMANGAZĐ ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ 2013-2014 GÜZ DÖNEMĐ BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI Saati Bölümü Dersin Adı Öğretim Üyesi Derslik Fen Bilgisi Öğretmenliği Fen Öğretimi Lab. Uygulamaları I -

Detaylı

DERSİN ADI DERSİN ÖĞRETİM ELEMANI SINAV TARİHİ VE SAATİ. Nicel Araştırma Yöntemleri Yrd. Doç. Dr. Recep ÇAKIR 06.04.2015-14:00

DERSİN ADI DERSİN ÖĞRETİM ELEMANI SINAV TARİHİ VE SAATİ. Nicel Araştırma Yöntemleri Yrd. Doç. Dr. Recep ÇAKIR 06.04.2015-14:00 AMASYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ARA SINAV TAKVİMİ Nicel Araştırma Yöntemleri Yrd. Doç. Dr. Recep

Detaylı

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI NORMAL ÖĞRETİM DERS DAĞILIMI 1. Sınıf / 2. Yarıyıl Ders Kodu Şb Ders Adı H.Saati Kredi Dönem Türü Öğretim Elemanı 151312196 A FİZİK II 3+0 3 Bahar

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELER AKTİF TIP FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELER AKTİF TIP FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELER AKTİF TIP FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ Sıra Proje No Proje Yürütücüsü Proje Başlığı Bölümü

Detaylı

AKTİF TIP FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ

AKTİF TIP FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ AKTİF TIP FAKÜLTESİ PROJELERİNİN LİSTESİ 1 201211D02 (D Türü) Prof.Dr. Emel ULUPINAR Erken Gelişim Dönemlerinden İtibaren Yüksek Yağ İçerikli Diyetle beslenen Yavrularda Hippokampus Morfolojisinin stereolojik

Detaylı

2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Güz ve Bahar Dönemi Muhtemel Bitirme Çalışması Konuları. Tasarım Projesi Konusu Bitirme Çalışması Konusu Özel Koşullar

2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Güz ve Bahar Dönemi Muhtemel Bitirme Çalışması Konuları. Tasarım Projesi Konusu Bitirme Çalışması Konusu Özel Koşullar 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Güz ve Bahar Dönemi Muhtemel Bitirme Çalışması Konuları Proje No Tasarım Projesi Konusu Bitirme Çalışması Konusu Özel Koşullar 1 Soğuk spray kaplama düzeneğinin tasarlanması

Detaylı

DERSİN ADI DERSİN ÖĞRETİM ELEMANI SINAV TARİHİ VE SAATİ. Nicel Araştırma Yöntemleri Doç. Dr. Recep ÇAKIR :00

DERSİN ADI DERSİN ÖĞRETİM ELEMANI SINAV TARİHİ VE SAATİ. Nicel Araştırma Yöntemleri Doç. Dr. Recep ÇAKIR :00 AMASYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI BÜTÜNLEME SINAV TAKVİMİ Nicel Araştırma Yöntemleri Doç. Dr. Recep

Detaylı

TAURİNİN İSKEMİ REPERFÜZYON HASARINDA MMP-2, MMP-9 VE İLİŞKİLİ SİNYAL İLETİ YOLAĞI ÜZERİNE ETKİLERİ

TAURİNİN İSKEMİ REPERFÜZYON HASARINDA MMP-2, MMP-9 VE İLİŞKİLİ SİNYAL İLETİ YOLAĞI ÜZERİNE ETKİLERİ TAURİNİN İSKEMİ REPERFÜZYON HASARINDA MMP-2, MMP-9 VE İLİŞKİLİ SİNYAL İLETİ YOLAĞI ÜZERİNE ETKİLERİ CEMRE URAL 1, ZAHİDE ÇAVDAR 1, ASLI ÇELİK 2, ŞEVKİ ARSLAN 3, GÜLSÜM TERZİOĞLU 3, SEDA ÖZBAL 5, BEKİR

Detaylı

Saati Bölümü Dersin Adı Öğretim Üyesi Öğr. Say. Sınıf Derslik

Saati Bölümü Dersin Adı Öğretim Üyesi Öğr. Say. Sınıf Derslik 09.11.2015, Pazartesi 09.00 11:00 16:00 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ölçme ve Değerlendirme Yrd. Doç. Dr. Yusuf Ay 62 3 A1-A2-A3 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık II.Ö Ölçme ve Değerlendirme Yrd.

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAV PROGRAMI

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAV PROGRAMI ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAV PROGRAMI SAAT BÖLÜM DERS ÖĞRETİM ÜYESİ Derslik Fen Bilgisi Öğretmenliği Modern Fiziğe Giriş - A Doç. Dr. Deniz Korkmaz

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ ARA SINAV PROGRAMI

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ ARA SINAV PROGRAMI ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ ARA SINAV PROGRAMI SAAT BÖLÜM DERS ÖĞRETİM ÜYESİ DERSLİK Fen Bilgisi Öğretmenliği Modern Fiziğe Giriş - A Doç. Dr. Deniz Korkmaz

Detaylı

FİZİK ANABİLİM DALI. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı ANS Kampüsü, Afyonkarahisar

FİZİK ANABİLİM DALI. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı ANS Kampüsü, Afyonkarahisar FİZİK ANABİLİM DALI Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı ANS Kampüsü, Afyonkarahisar Telefon (272) 228 14 23 Faks (272) 228 14 22 1992 yılında kurulmuş olan Fizik Anabilim

Detaylı

DOKÜMAN NO. YAYIN TARİHİ REVİZYON NO. REVİZYON TARİHİ SAYFA NO. YÖN. PL. 01 01.2009 03 01.09.2014 01 PLANLANAN EĞİTİM TARİHİ

DOKÜMAN NO. YAYIN TARİHİ REVİZYON NO. REVİZYON TARİHİ SAYFA NO. YÖN. PL. 01 01.2009 03 01.09.2014 01 PLANLANAN EĞİTİM TARİHİ Zonguldak İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Zonguldak Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi İN KONUSU TARİHİ İ FORMATI ALACAK GRUP 1- Kardiopulmoner Resüsitasyon Kurumdışı Uzman 06-08

Detaylı

2011 YILI AKADEMİK BİRİMLER BÖLÜM ve PROGRAM BAZINDA SCI, SSCI ve AHCI de TARANAN YAYIN SAYILARI *

2011 YILI AKADEMİK BİRİMLER BÖLÜM ve PROGRAM BAZINDA SCI, SSCI ve AHCI de TARANAN YAYIN SAYILARI * ALANYA İŞLETME FAKÜLTESİ 14 2 2 Uluslararası Ticaret Bölümü 3 2 2 DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 8 3 3 Klinik Diş Hekimliği Bilimleri Bölümü 3 3 Pedodonti 2 2 2 Ortodonti 2 1 1 EDEBİYAT FAKÜLTESİ 60 2 1 14 17

Detaylı

HAFTALIK HEKİM ÇALIŞMA TAKVİMİ

HAFTALIK HEKİM ÇALIŞMA TAKVİMİ 7.18.11 7.19.11 7.20.11 7.21.11 7.22.11 Branş Hekim İsmi Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ DERMATOLOJİ ENFEKSİYON İNTANİYE FİZİK TEDAVİ GENEL CERRAHİ GÖGÜS CERRAHİSİ GÖGÜS

Detaylı

ANALİZ LİSTESİ. 150*150*150 ebatlarında 7 veya 28 Günlük Kürü Tamamlanmış Küp Beton Numune

ANALİZ LİSTESİ. 150*150*150 ebatlarında 7 veya 28 Günlük Kürü Tamamlanmış Küp Beton Numune Sayfa 1 / 10 Laboratuvar Birimi : İnşaat Mühendisliği Laboratuvarı 1 Beton Basınç Dayanımı Beton Pres Test Cihazı 150*150*150 ebatlarında 7 veya 28 Günlük Kürü Tamamlanmış Küp Beton Numune TS EN 12390-3

Detaylı

4. S I N I F - 2. G R U P 1. D E R S K U R U L U

4. S I N I F - 2. G R U P 1. D E R S K U R U L U (Hematoloji, Tıbbi Onkoloji, Radyasyon Onkolojisi, Algoloji,, Kalp ve Damar Cerrahisi, Göğüs Hastalıkları, Göğüs Cerrahisi, Nükleer Tıp) H E M A T O L O J İ - O N K O L O J İ, D O L A Ş I M V E S O L U

Detaylı

4. SINIF 1.KURUL 3.Döngü

4. SINIF 1.KURUL 3.Döngü 4. SINIF 1.KURUL 3.Döngü GRUP 3 DERS PROGRAMI Hematoloji-Onkoloji,Dolaşım ve Solunum Sistemi Hastalıkları 1 H E M A T O L O J İ - O N K O L O J İ, D O L A Ş I M V E S O L U N U M S İ S T E M İ H A S T

Detaylı

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ İKÇÜ-MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü 2012 yılında kurul ve aynı yıl ilk öğrencilerini alarak programına

Detaylı

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL 2012-2013 EĞİTİM YILI BAHAR YARIYILI ÖĞRETMENLİK SI II DERSİ PROGRAMI 1 090301001 NİLAY BOSTANCI 2 090301002 ZÜLBETTİN EMLİ 3 080301093 MUSTAFA TOK 4 090301004 EMİNE NAR 5 090301005 RABİYE KILINÇARSLAN

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI BÜTÜNLEME SINAV TAKVİMİ

AMASYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI BÜTÜNLEME SINAV TAKVİMİ AMASYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI BÜTÜNLEME SINAV TAKVİMİ Bağlam Temelli Öğrenme Yrd. Doç. Dr. Ahmet BACANAK 11.06.2013 11:00

Detaylı

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI 9.Çözünmüş İnorganik ve Organik Katıların Giderimi Yrd. Doç. Dr. Kadir GEDİK İnorganiklerin Giderimi Çözünmüş maddelerin çapları

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa göre aşağıda belirtilen anabilim dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır. Başvurular 2547 Sayılı Kanunun

Detaylı

MAK 401 MAKİNA PROJE DERSİ KONULARI. Prof. Dr. Erdem KOÇ. Doç. Dr. Hakan ÖZCAN

MAK 401 MAKİNA PROJE DERSİ KONULARI. Prof. Dr. Erdem KOÇ. Doç. Dr. Hakan ÖZCAN MAK 401 MAKİNA PROJE DERSİ KONULARI Not: Ders konuları seçilirken aşağıda belirtilen formun doldurulup bölüm sekreterliğine verilmesi gerekmektedir. Prof. Dr. Erdem KOÇ Konu Rüzgar Türbinlerinde Kanat

Detaylı

DÖNEM 1- A, 3. DERS KURULU (2015-2016)

DÖNEM 1- A, 3. DERS KURULU (2015-2016) DÖNEM 1- A, 3. DERS KURULU (2015-2016) DERS SAATİ DERS ADI DERS KONUSU DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ 4. DK 1. Hafta 07 Aralık Pazartesi Mikrobiyoloji Mikrobiyolojinin tarihçesi ve mikroorganizmalara genel

Detaylı

I. DÖNEM - 2. DERS KURULU ( )

I. DÖNEM - 2. DERS KURULU ( ) Açıklamalar: I. DÖNEM - 2. DERS KURULU (2014-2015) Kısaltmalar: DK: Ders kurulu, IHU: İyi hekimlik uygulamaları, Mİng: Akademik/Medikal İngilizce, TDE: Türk Dili ve Edebiyatı, Bilgisayar Okur yazarlığı:

Detaylı

FİZYOTERAPİ ÖNLİSANS PROGRAMI 2015-2016 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ DERS PROGRAM ÇİZELGESİ ŞUBE:F-1A Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma

FİZYOTERAPİ ÖNLİSANS PROGRAMI 2015-2016 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ DERS PROGRAM ÇİZELGESİ ŞUBE:F-1A Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma FİZYOTERAPİ ÖNLİSANS PROGRAMI ŞUBE:F-1A MESLEK ETİĞİ EMİNE KARAKUŞ KİNEZYOLOJİ ERDOĞAN ARSLAN FİZYOTERAPİDE MASAJ UYGULAMALARI EBRU DÖNER HİDROTERAPİ EBRU DÖNER MESLEK ETİĞİ EMİNE KARAKUŞ HİDROTERAPİ YÖNTEMLERİ

Detaylı

2012 YILI AKADEMİK BİRİMLER BÖLÜM ve PROGRAM BAZINDA SCI, SSCI ve AHCI de TARANAN YAYIN SAYILARI

2012 YILI AKADEMİK BİRİMLER BÖLÜM ve PROGRAM BAZINDA SCI, SSCI ve AHCI de TARANAN YAYIN SAYILARI ALANYA İŞLETME FAKÜLTESİ 14 1 1 Turizm İşletmeciliği Bölümü 5 1 1 ALANYA MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 6 2 2 İşletme Mühendisliği Bölümü 6 2 2 DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 14 10 10 Klinik Diş Hekimliği Bilimleri Bölümü

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL ADI KREDİSİ* MKM-5501 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 8 0 8 0 9 MKM-5601 TEZ HAZIRLIK ÇALIŞMASI Z 0 1 1 0 1 20 1 21 12 30 İKİNCİ YARIYIL ADI KREDİSİ* MKM-5502 UZMANLIK

Detaylı

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ İL İLÇE S.No. ESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK Müstahsil Bilgileri. Tarih :21.08.2015 T.C./Vergi No. Adı Soyadı. Baba Adı. D.Tarih. MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2012-2013 GÜZ DÖNEMİ BÜTÜNLME SINAV PROGRAMI

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2012-2013 GÜZ DÖNEMİ BÜTÜNLME SINAV PROGRAMI ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2012-2013 GÜZ DÖNEMİ BÜTÜNLME SINAV PROGRAMI Saati Bölümü Dersin Adı Öğretim Üyesi Derslik Zihin Engelliler Öğretmenliği Eğt. Dav. Ölçme ve Değ. Yrd. Doç.

Detaylı

Alan Üniversite Yıl. Alan Üniversite Yıl. Alan Üniversite Yıl

Alan Üniversite Yıl. Alan Üniversite Yıl. Alan Üniversite Yıl Soyadı: Abdullah Utku Şenol Doğum Tarihi: 24/04/1966 Prof.Dr. Lisans Tıp Hacettepe 1986 Yüksek Lisans Tıp Hacettepe 1988 Tıpta Uzmanlık Radyoloji Akdeniz 1993 Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1998 Doçentlik

Detaylı

GRUP. Devam Çizelgesi UYGULAMA OKULU KOORDİNATÖRÜ UYGULAMA SINIFI. ÖĞRETMEN ADAYININ NUMARASI Kübra Nur SAYAN Bircan ÇAM. 1.

GRUP. Devam Çizelgesi UYGULAMA OKULU KOORDİNATÖRÜ UYGULAMA SINIFI. ÖĞRETMEN ADAYININ NUMARASI Kübra Nur SAYAN Bircan ÇAM. 1. Kübra Nur SAYAN Bircan ÇAM Tülay SANCAR Özlem ESEN Yeliz KUMAŞ Kübra TUNCA Vasfiye KALAMAN 7 Mart Ortaokulu Orhun BÜYÜK Şehmuz BULUT Yrd. Doç. Dr. Mustafa CANSIZ Engin SÖNMEZ Murat YÖNDEM (İ.Ö.) Sultan

Detaylı

İÇ YAZIŞMA FORMU. Acil İnceleyin Değerlendirin Yanıtlayın GeriDönüşüm

İÇ YAZIŞMA FORMU. Acil İnceleyin Değerlendirin Yanıtlayın GeriDönüşüm İÇ YAZIŞMA FORMU Doküman No: F KY 033 Yayın Tarihi: NİSAN 2009 Revizyon No: 00 Revizyon Tar: - Sayfa No: 1/1 Kime Kimden : BİLGİ İŞLEM SORUMLUSU : KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ Tarih : 02.09.2014 Konu : HKS

Detaylı

TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Kimya Mühendisleri Odası Maden Mühendisleri Odası Makine Mühendisleri Odası Petrol Mühendisleri Odası

TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Kimya Mühendisleri Odası Maden Mühendisleri Odası Makine Mühendisleri Odası Petrol Mühendisleri Odası Makine Mühendisleri Odası Petrol Mühendisleri Odası JEOTERMAL KONGRESİ KONGRE PROGRAMI 23-25 Aralık 2009 MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SADRETTİN ALPAN KONFERANS SALONU ANKARA KONGRE DÜZENLEME KURULU BAŞKANI Şevket

Detaylı

TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PROGRAMI DERS PLANI DÖNEM KOD DERSİN ADI TEORİK UYG. AKTS

TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PROGRAMI DERS PLANI DÖNEM KOD DERSİN ADI TEORİK UYG. AKTS TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PROGRAMI DERS PLANI 6703101 ANATOMİ 2 0 3 6703109 TÜRK DİLİ I 2 0 2 6703110 YABANCI DİL I 2 0 2 6703114 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2 0 2 6703121 GENEL BİYOLOJİ 3

Detaylı

2015-2016 KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMAYA HAK KAZANAN ÖĞRENCİ LİSTESİ

2015-2016 KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMAYA HAK KAZANAN ÖĞRENCİ LİSTESİ 2015-2016 KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMAYA HAK KAZANAN ÖĞRENCİ LİSTESİ ADI SOYADI ÇALIŞTIĞI BİRİM 1 SEVİLAY BIYIKLI ACİL TIP ANABİLİM DALI 2 VELAT KURT ACİL TIP ANABİLİM DALI 3 BÜŞRA GEDİK ACİL TIP ANABİLİM DALI

Detaylı

BIGA MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 yili güz dönemi sinav takvimi Bolüm Adı Sinif Ders Tarih Saat Derslikler Gözetmenler ös Makine İ.Ö. 2.

BIGA MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 yili güz dönemi sinav takvimi Bolüm Adı Sinif Ders Tarih Saat Derslikler Gözetmenler ös Makine İ.Ö. 2. BIGA MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 yili güz dönemi sinav takvimi Bolüm Adı Sinif Ders Tarih Saat Derslikler Gözetmenler ös Makine İ.Ö. 2. sinif BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÜRETİM I 2016-01-18 09:45:00 B-208 MUSTAFA

Detaylı

İç Hastalıkları PROFESÖR 1 Acil Dahiliyede görevlendirilmek üzere

İç Hastalıkları PROFESÖR 1 Acil Dahiliyede görevlendirilmek üzere İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Histoloji - Embriyoloji PROFESÖR 1 İç Hastalıkları PROFESÖR 1 Acil Dahiliyede görevlendirilmek üzere İç Hastalıkları PROFESÖR 1 Gastroenterohepatoloji Bilim Dalında görevlendirilmek

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA PUANLARI - SENATO ONAYLANAN - 09.09.2015

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA PUANLARI - SENATO ONAYLANAN - 09.09.2015 113082 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 75.39 222.98 459.98 74.57 186.19 370.69 113628 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ * 56.55 167.24 406.2 55.93 139.65 278.02 113627 BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ * 75.39 222.98

Detaylı

T.C. F I R A T Ü N İ V E R S İ T E S İ SENATO KARARLARI 29.12.2015 2015-2016/4

T.C. F I R A T Ü N İ V E R S İ T E S İ SENATO KARARLARI 29.12.2015 2015-2016/4 Üniversitemiz Senatosu 29.12.2015 tarihinde saat 13.30 da Rektör Prof. Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerinin katılımlarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş ve

Detaylı

4. S I N I F - 2. G R U P 2. D E R S K U R U L U (Nefroloji, Endokrin, Üroloji, Jinekoloji, Obstetrik)

4. S I N I F - 2. G R U P 2. D E R S K U R U L U (Nefroloji, Endokrin, Üroloji, Jinekoloji, Obstetrik) Ü R O G E N İ T A L S İ S T E M H A S T A L I K L A R I - D O Ğ U M B İ L G İ S İ ( 0 2 Ş U B A T 2 0 1 5 1 0 N İ S A N 2 0 1 5 ) Dekan : Prof. Dr. Enr İHTİYAR Dekan Yardımcısı (Eğitimden Sorumlu) : Prof.

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI KARAR 2014/028-01: 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında tez konusu alan öğrencilerin Anabilim Dallarından gelen Tez Öneri Formalarının Yönetim Kurulumuzca yapılan incelemeler neticesinde; A.K.Ü.

Detaylı

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DOKU ZEDELENMESI VE ENFEKSIYON DERS KURULU ( 1. ) DERS KURULU (15 EYLÜL- 24 EKİM 2014) DERS PROGRAMI T. C.

Detaylı

Enfeksiyon Hastalıkları PROFESÖR 1 Klinik ve deneysel yanık infeksiyonlarında deneyimli olmak.

Enfeksiyon Hastalıkları PROFESÖR 1 Klinik ve deneysel yanık infeksiyonlarında deneyimli olmak. İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Enfeksiyon Hastalıkları PROFESÖR 1 Klinik ve deneysel yanık infeksiyonlarında deneyimli olmak. Genel Cerrahi PROFESÖR 1 Anesteziyoloji ve Reanimasyon DOÇENT 2 Tıbbi Patoloji DOÇENT

Detaylı

Birim Ders Kodu Şube Ders Adı Sınav Tarihleri Saatler Öğr.Elemanı

Birim Ders Kodu Şube Ders Adı Sınav Tarihleri Saatler Öğr.Elemanı BİYOLOJİ_YL 501101545 A ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE ETİK as3:25/12/2015 as4:25/12/2015 asfnl:05/01/2016 SA: 14:00 15:00 16:00 Prof.Dr. SEMRA İLHAN BİYOLOJİ_DR 501112630 A BİLİMSEL ARAŞTIRMA:TASARIM,FONLAMA

Detaylı

4. S I N I F - 1. G R U P 2. D E R S K U R U L U (Nefroloji, Endokrin, Üroloji, Jinekoloji, Obstetrik)

4. S I N I F - 1. G R U P 2. D E R S K U R U L U (Nefroloji, Endokrin, Üroloji, Jinekoloji, Obstetrik) Ü R O G E N İ T A L S İ S T E M H A S T A L I K L A R I - D O Ğ U M B İ L G İ S İ ( 1 0 K A S I M 2 0 1 4 1 6 O C A K 2 0 1 5 ) Dekan : Prof. Dr. Bekir YAŞAR Dekan Yardımcısı (Eğitimden Sorumlu) : Prof.

Detaylı

Yeni Nesil Optik ve Elektronik Malzemeler: Tasarım Sentez ve Uygulamalar

Yeni Nesil Optik ve Elektronik Malzemeler: Tasarım Sentez ve Uygulamalar Yeni esil Optik ve Elektronik Malzemeler: Tasarım Sentez ve Uygulamalar Dr FATİH ALGI falgi@comu.edu.tr Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Organik Malzeme Laboratuvarı (LOM) 25.01-02.02.2014 1 Sensör

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ TEMEL ALANI

SAĞLIK BİLİMLERİ TEMEL ALANI SAĞLIK BİLİMLERİ TEMEL ALANI Ön İncelem e Heyeti Puanı Akademik Teşvik Komisyonu Puanı Unvan Adı Soyadı Birimi Beyan Edilen Puan Gürsel Öztunç 72.21 72.21 52.613 Evşen Nazik 80.66 80.66 46.662 Sultan Alan

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL SONUÇLARI

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL SONUÇLARI T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL SONUÇLARI Asillerin kayıtları 31 Ağustos - 02 Eylül 2015 tarihleri arasında Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. Öğrencilerin yanlarında öğrenci kimlikleri

Detaylı

18/11/2015 TARİHLİ ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

18/11/2015 TARİHLİ ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI Sıra No 8//205 TARİHLİ ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI Başvurduğu BÖL/ABD/ASD/PROG. ALES'in %60'ı ÖĞRETİM GÖREVLİSİ Yabancı Dil Puanı Yabancı Dil Puanının %40'ı (Puan Sıralamasına

Detaylı

TDS I. VE II. ÖĞRETİM (1. SINIF) DEVAMSIZ ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

TDS I. VE II. ÖĞRETİM (1. SINIF) DEVAMSIZ ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE TDS I. VE II. ÖĞRETİM (1. SINIF) ilgili öğretim elemanının bildirimine göre derse devam koşulunu yerine PROGRAMI: TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK DERSLER I. Öğretim II. Öğretim Temel Bilgi Teknolojileri

Detaylı

MEMUR KADROSUNDA ARANAN ŞARTLARI TAŞIYANLARA İLİŞKİN ADAY LİSTESİ

MEMUR KADROSUNDA ARANAN ŞARTLARI TAŞIYANLARA İLİŞKİN ADAY LİSTESİ 1 Özay DAL 2 Ayşe Nevbu ÇETİNKAYA ŞEKERCİOĞLU 3 Turgay TURANLIOĞLU 4 Bülent KOTLUK 5 Halil SARPKAYA 6 Canan UZUN 7 Fatma ÇAKMAK ÜNLÜ 8 Cafer KURT 9 Nusret ERSÖZ 10 Hakan BARAN 11 Mehmet DOĞAN 12 Naime

Detaylı

MEMUR KADROSU İÇİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANANLARA İLİŞKİN KESİNLEŞEN ADAY LİSTESİ

MEMUR KADROSU İÇİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANANLARA İLİŞKİN KESİNLEŞEN ADAY LİSTESİ 1 Özay DAL 2 Ayşe Nevbu ÇETİNKAYA ŞEKERCİOĞLU 3 Turgay TURANLIOĞLU 4 Bülent KOTLUK 5 Halil SARPKAYA 6 Canan UZUN 7 Fatma ÇAKMAK ÜNLÜ 8 Cafer KURT 9 Nusret ERSÖZ 10 Hakan BARAN 11 Mehmet DOĞAN 12 Naime

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü. 2014 2015 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Ara Sınav Programı (06-10 Nisan 2015 Tarihler Arasında)

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü. 2014 2015 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Ara Sınav Programı (06-10 Nisan 2015 Tarihler Arasında) ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü 2014 2015 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Ara Sınav Programı (06-10 Nisan 2015 Tarihler Arasında) İlköğretim Anabilim Dalı Fen Bilgisi Eğitimi DERSİN

Detaylı

ANADOLU TEKNİK LİSESİ LİSANS PROGRAMLARINA YERLEŞEN ÖĞRECİLERİMİZ Adı Soyadı Program Adı

ANADOLU TEKNİK LİSESİ LİSANS PROGRAMLARINA YERLEŞEN ÖĞRECİLERİMİZ Adı Soyadı Program Adı ANADOLU TEKNİK LİSESİ LİSANS PROGRAMLARINA YERLEŞEN ÖĞRECİLERİMİZ ALTUĞ PEKTAŞ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) ARDA BAĞÇE İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Hasan Ali

Detaylı

2014-DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar

2014-DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar Üniversite Fakülte / Yüksekokul Adı 100110266 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Bolu Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik SAY 6 6 277,83369 311,06335 100110018 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Eğitim

Detaylı

YÜKSEK LİSANS DOKTORA

YÜKSEK LİSANS DOKTORA ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİNDEN 2014-2015 öğretim yılı bahar yarıyılında Üniversitemiz Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri, Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitülerine yüksek lisans ve doktora öğrenimi

Detaylı

BİLİMSEL PROGRAM 1 NİSAN 2015, CUMA PANEL - PSORİASİSTE HASTA YAKLAŞIMLARININ OPTİMİZASYONU 2

BİLİMSEL PROGRAM 1 NİSAN 2015, CUMA PANEL - PSORİASİSTE HASTA YAKLAŞIMLARININ OPTİMİZASYONU 2 1 NİSAN 2015, CUMA 13:30-14:30 AÇILIŞ AÇILIŞ KONUŞMALARI AÇILIŞ SOHBETİ Mitolojiden 21. yüzyıla sağlığın yolculuğu Dr. Cenk Tezcan 14:30-15:45 PANEL - PSORİASİSTE HASTA YAKLAŞIMLARININ OPTİMİZASYONU 1

Detaylı

2014-2015 AKADEMİK YILI MESLEK YÜKSEKOKULU YAZ OKULU PROGRAMI (PAŞA) Ders Adı Öğretim Elemanı İletişim Adresi Ders Günü ve Saati Derslik Acil Hasta

2014-2015 AKADEMİK YILI MESLEK YÜKSEKOKULU YAZ OKULU PROGRAMI (PAŞA) Ders Adı Öğretim Elemanı İletişim Adresi Ders Günü ve Saati Derslik Acil Hasta 2014-2015 AKADEMİK YILI MESLEK YÜKSEKOKULU YAZ OKULU PROGRAMI (PAŞA) Ders Adı Öğretim Elemanı İletişim Adresi Ders Günü ve Saati Derslik Acil Hasta Bakımı I Lokman Semih Demirkaya drlokmansemihdemirkaya@gmail.com

Detaylı

ENDÜSTRİYEL BİYOTEKNOLOJİ

ENDÜSTRİYEL BİYOTEKNOLOJİ ENDÜSTRİYEL BİYOTEKNOLOJİ Prof. Fazilet VARDAR SUKAN EBİLTEM 3 Nisan 2013, Ankara Tanımlar Biyoteknoloji Biyoekonomi Giriş Endüstriyel Biyoteknoloji sınırları, ürünlerin niteliği ve hangi sektöre hizmet

Detaylı

2014-TUS SONBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2014-TUS SONBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) VE LAR () 100111016 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP K 3 3 0 47,29625 52,38247 100111025 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ADLİ TIP K 1 1 0 57,95892 57,95892 100111043

Detaylı

Hedefe Spesifik Beslenme Katkıları

Hedefe Spesifik Beslenme Katkıları Hedefe Spesifik Beslenme Katkıları Hayvan Beslemede Vitamin ve Minerallerin Önemi Vitaminler, çiftlik hayvanlarının, büyümesi, gelişmesi, üremesi, kısaca yaşaması ve verim vermesi için gerekli metabolik

Detaylı

SINIF BAZINDA ÖĞRETMEN LİSTESİ ANASINIFI 4 YAŞ Dursun Ali Emecan : Drama

SINIF BAZINDA ÖĞRETMEN LİSTESİ ANASINIFI 4 YAŞ Dursun Ali Emecan : Drama 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI TANITIM VE BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI SINIF BAZINDA ÖĞRETMEN LİSTESİ ANASINIFI 4 YAŞ Mustafa Şarlı : Lego : Seramik Meltem Sönmez Pınar Horuz : Etkinlik / Hülya Afşar/ Sadık

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ YEDEK LİSTESİ

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ YEDEK LİSTESİ EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ YEDEK LİSTESİ BASVURU GRUBU SOY ÖZEL DURUM 1+1 *******6134 NEVRUZ PARLAZ 1 ÖZEL DURUM 1+1 *******7022 HÜSNÜ SAVAŞ 2 ÖZEL DURUM

Detaylı

OCAK-HAZİRAN 2011 DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

OCAK-HAZİRAN 2011 DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU OCAK-HAZİRAN 2011 DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 1 BİLGİ TOPLAMA, İDARİ VE MALİ İŞLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ Temmuz-2011 1. GİRİŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunun 30 uncu maddesinde,

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Yüksek Lisans ve Doktora Sınavı Sonuçları

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Yüksek Lisans ve Doktora Sınavı Sonuçları T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Yüksek Lisans ve Doktora Sınavı Sonuçları BİYOMÜHENDİSLİK ANA BİLİM DALI 1 YÜKSEK LİSANS BELDE ŞAHİN 71,019

Detaylı

KTÜ ORMAN FAKÜLTESİ ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ DÖNEMİ BİTİRME ÇALIŞMASI SINAV PROGRAMI

KTÜ ORMAN FAKÜLTESİ ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ DÖNEMİ BİTİRME ÇALIŞMASI SINAV PROGRAMI KTÜ ORMAN FAKÜLTESİ ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ DÖNEMİ BİTİRME ÇALIŞMASI SINAV PROGRAMI (Yedek) (Yedek) İsmail TURAN 280781 28.12.2015/ 08.30-09.00 Orman ürünleri sanayinde tedarik

Detaylı

13/11/2015 Cuma 14/11/2015 Cumartesi 15/11/2015 Pazar 16/11/2015 Pazartesi

13/11/2015 Cuma 14/11/2015 Cumartesi 15/11/2015 Pazar 16/11/2015 Pazartesi Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2015-2016 Eğitim Programı Tarih Gün Konu Konuşmacı 19/10/2015 Pazartesi 20/10/2015 Salı AÇILIŞ 21/10/2015 Çarşamba

Detaylı

METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ. Bursa Teknik Üniversitesi BURSA / TÜRKİYE

METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ. Bursa Teknik Üniversitesi BURSA / TÜRKİYE METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BURSA / TÜRKİYE Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü malzeme tasarım, sentez, üretim ve karakterizasyonu alanlarında yetkin birer

Detaylı

İşyerlerinde çalışanlarımızın sağlığını olumsuz yönde tehdit eden, üretimi etkileyen ve İşletmeye zarar veren toz, gaz, duman, buhar, sis, gürültü,

İşyerlerinde çalışanlarımızın sağlığını olumsuz yönde tehdit eden, üretimi etkileyen ve İşletmeye zarar veren toz, gaz, duman, buhar, sis, gürültü, TOZ İşyerlerinde çalışanlarımızın sağlığını olumsuz yönde tehdit eden, üretimi etkileyen ve İşletmeye zarar veren toz, gaz, duman, buhar, sis, gürültü, Termal Konfor gibi unsurlardan biriside Tozdur. Organik

Detaylı

PFESP MEZUN ÖĞRENCİLER ÖN KAYIT LİSTESİ KAYIT NO ADI SOYADI BÖLÜM/ANABİLİM DALI GANO ÖSYM PUANI 195 EMRE KARABIYIK ANTRENÖRLÜK 2,49 237,894 127 KEMAL

PFESP MEZUN ÖĞRENCİLER ÖN KAYIT LİSTESİ KAYIT NO ADI SOYADI BÖLÜM/ANABİLİM DALI GANO ÖSYM PUANI 195 EMRE KARABIYIK ANTRENÖRLÜK 2,49 237,894 127 KEMAL PFESP MEZUN ÖĞRENCİLER ÖN KAYIT LİSTESİ KAYIT NO ADI SOYADI BÖLÜM/ANABİLİM DALI GANO ÖSYM PUANI 195 EMRE KARABIYIK ANTRENÖRLÜK 2,49 237,894 127 KEMAL SEYHAN KARAKAŞ ANTRENÖRLÜK 2,4 201,314 128 RAMİZ ZEVKER

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2011 2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 4. SINIF DERS PROGRAMI

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2011 2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 4. SINIF DERS PROGRAMI ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2011 2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 4. SINIF DERS PROGRAMI TARİHLER 05/09/2011 24/10/2011 01/11/2011 14/11/2011 02/01/2012 09/01/2012 16/01/2012 30/01/2012 19/03/2012

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ BAHAR YARIYILI HAFTALIK DERS PROGRAMI SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME ve DİYETETİK - 2.

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ BAHAR YARIYILI HAFTALIK DERS PROGRAMI SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME ve DİYETETİK - 2. SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME ve DİYETETİK - 2. Yarıyıl 09:00-10:00 Yrd.Doç.Dr. Burcu Çakmak Beslenme Ekolojisi 10:00-11:00 Yrd.Doç.Dr. Burcu Çakmak Beslenme Ekolojisi 11:00-12:00 Psikoloji 12A1

Detaylı

ŞEKİL LİSTESİ... ix TABLO LİSTESİ... xxxi MEVCUT TESİSLERİN İNCELENMESİ (İP 1)... 1

ŞEKİL LİSTESİ... ix TABLO LİSTESİ... xxxi MEVCUT TESİSLERİN İNCELENMESİ (İP 1)... 1 İÇİNDEKİLER ŞEKİL LİSTESİ... ix TABLO LİSTESİ... xxxi MEVCUT TESİSLERİN İNCELENMESİ (İP 1)... 1 Bölgesel Değerlendirme... 2 Marmara Bölgesi... 2 Karadeniz Bölgesi... 13 1.1.3. Ege Bölgesi... 22 Akdeniz

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Dönem T+U Saat Kredi AKTS. V. Ders Kurulu TIP 105 1 121 + 73 9 10. Kurul Dersleri Teorik Pratik Toplam.

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Dönem T+U Saat Kredi AKTS. V. Ders Kurulu TIP 105 1 121 + 73 9 10. Kurul Dersleri Teorik Pratik Toplam. DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Dönem T+U Saat Kredi AKTS V. Ders Kurulu TIP 105 1 121 + 73 9 10 Kurul Dersleri Teorik Pratik Toplam Anatomi 25 29 54 Tıbbi Biyokimya 31 2 33 Tıbbi Biyoloji 13-13 Histoloji- Embriyoloji

Detaylı

2014-2015 Akademik Yılı Bahar Dönemi Makine Mühendisliği Bölümünde. Mazeret Sınavlarına Girmeleri Uygun Görülen Öğrenci Listesi

2014-2015 Akademik Yılı Bahar Dönemi Makine Mühendisliği Bölümünde. Mazeret Sınavlarına Girmeleri Uygun Görülen Öğrenci Listesi 2014-2015 Akademik Yılı Bahar Dönemi Makine Mühendisliği Bölümünde Mazeret Sınavlarına Girmeleri Uygun Görülen Öğrenci Listesi Numara Adı-Soyadı Mazeret Sınavına Gireceği Dersin Adı 13010302031 Emre ERSEÇKİN

Detaylı

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KARS 25/08/2015. SERVİS : Öğrenci İşleri SAYI : KONU : Okul Deneyimi

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KARS 25/08/2015. SERVİS : Öğrenci İşleri SAYI : KONU : Okul Deneyimi Uygulama Okulunun : Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Okul Müdürü : Şentürk SAMGAR Müdür Yrd. :Cantürk BARMANBERK Grup No :1 120401001 SEÇİL KAZAKLI 120401002 HANIM KARAKOÇ 120401003 ESMA NUR ERENKARA 120401004

Detaylı

2015-2016 YILI ÇÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANINA GÖRE YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI

2015-2016 YILI ÇÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANINA GÖRE YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI 2015-2016 YILI ÇÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANINA GÖRE YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ LİSTESİ Yerleşme Türü- Arkeoloji Taban Tuğçe AĞOĞLU Sütçü İmam İşletme 1/1.Öğretim 2013

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ : 25.05.2015 TOPLANTI SAYISI : 2015/ 16 KARAR NO: 2015 / 486 T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI Enstitümüz Makine Mühendisliği Anabilim Doktora Programı

Detaylı

Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi BÖLÜM KALİTE SORUMLULARI LİSTESİ KOD: KY. LS.20 YAY. TRH: REV. TRH: REV.

Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi BÖLÜM KALİTE SORUMLULARI LİSTESİ KOD: KY. LS.20 YAY. TRH: REV. TRH: REV. KURUMSAL HİZMETLER BİRİMİ ADI-SOYADI ÜNVANI ÖMER AYDIN Başhekim Kurumsal Yapı LEMAN ÇEVİK ÇELİK Kalite Yönetim Direktörü Kalite Yönetimi LEMAN ÇEVİK ÇELİK Kalite Yönetim Direktörü ESRA ALTUNER Doküman

Detaylı