MAKEDONYA DAKİ MÜSLÜMANLARDA DOĞUM, EVLENME VE ÖLÜM İLE İLGİLİ İNANIŞLAR VE UYGULAMALAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MAKEDONYA DAKİ MÜSLÜMANLARDA DOĞUM, EVLENME VE ÖLÜM İLE İLGİLİ İNANIŞLAR VE UYGULAMALAR"

Transkript

1 T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ ANABİLİM DALI DOKTORA TEZİ MAKEDONYA DAKİ MÜSLÜMANLARDA DOĞUM, EVLENME VE ÖLÜM İLE İLGİLİ İNANIŞLAR VE UYGULAMALAR Mensur NUREDİNİ Danışman Prof. Dr. Ali İhsan YİTİK İzmir 2007

2 YEMİN METNİ Doktora tezi olarak sunduğum Makedonya daki Müslümanlarda Doğum, Evlenme ve Ölüm İle İlgili İnanışlar ve Uygulamalar adlı çalışmanın, tarafımdan, bilimsel ahlak ve geleneklere aykırı düşecek bir yardıma başvurmaksızın yazıldığını ve yararlandığım eserlerin bibliyografyada gösterilenlerden oluştuğunu, bunlara atıf yapılarak yararlanılmış olduğunu belirtir ve bunu onurumla doğrularım. Tarih.../05/2007 Mensur NUREDİNİ II

3 DOKTORA TEZ SINAV TUTANAĞI Öğrencinin Adı ve Soyadı : Mensur NUREDİNİ Anabilim Dalı : Felsefe ve Din Bilimleri Programı : Tez Konusu : Makedonya daki Müslümanlarda Doğum, Evlenme ve Ölüm İle İlgili İnanışlar ve Uygulamalar Sınav Tarihi ve Saati : Yukarıda kimlik bilgileri belirtilen öğrenci Sosyal Bilimler Enstitüsü nün.. tarih ve. Sayılı toplantısında oluşturulan jürimiz tarafından Lisansüstü Yönetmeliğinin 30.maddesi gereğince doktora tez sınavına alınmıştır. Adayın kişisel çalışmaya dayanan tezini. dakikalık süre içinde savunmasından sonra jüri üyelerince gerek tez konusu gerekse tezin dayanağı olan Anabilim dallarından sorulan sorulara verdiği cevaplar değerlendirilerek tezin, BAŞARILI Ο OY BİRLİĞİİ ile Ο DÜZELTME Ο* OY ÇOKLUĞU Ο RED edilmesine Ο** ile karar verilmiştir. Jüri teşkil edilmediği için sınav yapılamamıştır. Öğrenci sınava gelmemiştir. Ο*** Ο** * Bu halde adaya 3 ay süre verilir. ** Bu halde adayın kaydı silinir. *** Bu halde sınav için yeni bir tarih belirlenir. Tez, burs, ödül veya teşvik programlarına (Tüba, Fullbrightht vb.) aday olabilir. Tez, mevcut hali ile basılabilir. Tez, gözden geçirildikten sonra basılabilir. Tezin, basımı gerekliliği yoktur. Evet Ο Ο Ο Ο JÜRİ ÜYELERİ İMZA Başarılı Düzeltme Red..... Başarılı Düzeltme Red... Başarılı Düzeltme Red. Başarılı Düzeltme Red... Başarılı Düzeltme Red. III

4 ÖZET Doktora Programı Makedonya daki Müslümanlarda Doğum, Evlenme ve Ölüm İle İlgili İnanışlar ve Uygulamalar Mensur Nuredini Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı İnsan hayatındaki doğum, ölüm ve evlenme gibi özel anların, bazen sevinci, bazen de hüznü diğer insanlarla paylaşmayı amaçlayan toplumsal niteliği ön planda olan tören ve dini uygulamalara yol açtıkları görülür. Bu çalışma, Makedonya da yaşayan Müslümanların doğum, evlenme ve ölüm ile ilgili inanışlarını ve uygulamalarını tanımlamayı ve değerlendirmeyi hedeflemiştir. Bu çalışmada mevcut literatür dikkate alınarak belirlenen bölgelerde doğum, evlenme ve ölüm ile ilgili merasimlere, uygulamalara bizzat iştirak edilmiş, gözlemler yapılmıştır. Ayrıca konumuzla bağlantılı değişik inanışları tespit amacıyla da mülakat yöntemi kullanılmıştır. Bu bağlamda, doğumla ilgili olarak: Hamilelik dönemi, doğum anı, bebeğin cinsiyetinin tayini, istenmeyen gebeliklerde uygulanan yöntemler, evlilikle ilgili olarak: hediyeleşmeler, nasip arama, büyü ve tılsıma dair uygulamalar ve son olarak ölümle ilgili olarak da: Ölüm öncesi, ölüm anı, teçhiz- defin, ıskat-devir ve yas uygulamaları incelenmiş, özellikle bunların dinsel ve geleneksel yönlerine işaret edilmeye çalışılmıştır. Makedonya Müslümanların genelde, dini değerlerine ve zengin kültürel miraslarına sadık kaldıklarını söylemek mümkündür. Ayrıca aynı coğrafyadaki diğer etnik ve dinsel topluluklardan oldukça etkilenmiş oldukları da bir gerçektir. Bu çerçevede, onların bazı uygulamalarının tarihi süreçte kurumsallaştıkları, bazılarının ise unutulmaya yüz tuttuğu, veya yeni şartlara göre mahiyet değiştirdiği söylenebilir. Aynı şekilde bazı inançlar güçlenirken veya sıradan dünyevi bir uygulama halinden dini bir uygulama şekline bürünürken, diğerlerinin toplum ve insan sağlığı için tehlike arz eder ve ekonomik olarak da büyük masraflar gerektiren ve herkesin kolayca yerine getiremediği karmaşık törenler şekline dönüştükleri söylenebilir. Bu araştırmamızda, bütün bu inanış ve uygulamaları, mukayeseli olarak ele almaya ve örneklerle sunmaya çalıştık. Anahtar Kelimeler: 1) Makedonya 2) Doğum 3) Evlenme 4) Ölüm 5) İnanış IV

5 ABSTRACT Degree of Doctorate Beliefs and Rituals of Birth, Marriage and Death in Macedonian Muslims Mensur Nuredini Dokuz Eylul University Institute of Social Sciences Department of Philosophy and Religious Sciences It is a fact that some exceptional times such as birth, marriage and death give rise to ceremonies and rituals aimed at sharing mutually the sense of bliss or grief. This study focuses on describing and evaluating the beliefs and practices of Muslims in Macedonia concerning birth, marriage and death. As a method of study, in addition to the relevant literature, we actually participated in ceremonies and rituals in given districts end engaged in observation and survey in order to establish different beliefs and practices conected with our study. In this context, we examined, with respect to birth, the period of pregnancy, the moment of birth, determinaty of sexuality, methods of preventing undesired pregnancy, giving gifts related with marriage, looking for chance of marriage for a girl, practices for magic and talisman, at the end we handed believes related with death and moment of death, equipping and interment of the death, Iskat-devir (alms given as compensation for the religious duties wich the deceased failed to perform during his lifetime) and mourning, especially we tried to show religious and traditional aspects of these practices. It is possible to say that Muslims in Macedonia, in general, are remaining loyal to their religious values and rich/wide cultural legacy/heritage. Meanwhile, it is attractive that they are ratherly/deeply affected by the other ethnic and religious communities living at the same area. In this context, while their some practices are institutionalized in the historical process, the others are nearly forgotten or changed its nature in respect of the new conditions. Though some beliefs are being stronger or transformed from ordinary worldly ones into religious practices, the others can be observed as dangerous for the health of people or society. They became complicated ceremony needs much more expences, so, everyone can not arrange these ceremonies easily. In this study, we tried to examine all these beliefs and practices comparatively and present them with examples. Key Words: 1) Macedonia 2)Birth 3) Marriage 4) Death 5) Ritual V

6 İÇİNDEKİLER YEMİN METNİ...II DOKTORA TEZ SINAV TUTANAĞI...III ÖZET... IV ABSTRACT...V İÇİNDEKİLER... VI ÖNSÖZ... IX GİRİŞ 1. ÇALIŞMANIN YAPILDIĞI COĞRAFİ SAHA Makedonya nın Kısa Tarihi Osmanlıların Çekilişinden Günümüze Kadar Makedonya Makedonya nın Coğrafi Konumu ve Nüfusu MAKEDONYA DA YAŞAYAN MÜSLÜMANLARIN DURUMU ÇALIŞMANIN YÖNTEMİ KAYNAKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ HALK İNANIŞLARI VE DİNDEKİ YERİ...12 BİRİNCİ BÖLÜM MAKEDONYA MÜSLÜMANLARINDA DOĞUMLA İLGİLİ İNANIŞ VE UYGULAMALAR 1.1. DOĞUM ÖNCESİ ADETLERİ Çocuk Sahibi Olmayı Teminle İlgili İnanışlar ve Uygulamalar Çocuk Sahibi Olamayanların Gittikleri Bazı Ziyaret Yerleri ve Yaptıkları Uygulamalar Cafer ve Hıdır Baba Tekkesi Bogovin (Mehmet Baba) Tekkesi - (Bogovin Kalkandelen) Delik Taş (Leşniça Köyü Kırçova) Kadınlar Taşı (Simniça Köyü - Gostivar) Hacı Ömer Türbesi (Bahçebosu - Valandova) Salih Baba Türbesi (Kırnçar Köyü Resne) Hasan Baba Türbesi (Manastır Merkez) Govedar Baba (Ercanlı Köyü - Sveti Nikole) Çocuğun Olmaması veya Düşmesini Teminle İlgili İnanışlar ve Uygulamalar Gebelik ve Aşerme (Aşırı İstek ve Tiksinme) Doğacak Çocuğun Cinsiyetinin Tayini: Yaşamayan veya Ölü Doğan Çocuklarla İlgili İnanış ve Uygulamalar Doğumun Kolay Olmasıyla İlgili Adetler Doğuma Hazırlık DOĞUM ESNASI ADETLERİ Doğum Yaptıran Kişinin Seçimi Doğum Esnası Göbek Bağıyla İlgili İnanışlar...59 VI

7 Doğum Esnasında Koca DOĞUM SONRASI ADETLERİ Yıkama Kurban Kesme Loğusa Kadının Durumu ve Bununla İlgili İnanışlar YENİ DOĞMUŞ ÇOCUKLA İLGİLİ UYGULAMALAR Çocuğa İsim Verilmesi Nazar Önlemleri Çocuğun Saçının ve Tırnağının İlk Olarak Kesilmesi Çocuğun İlk Kez Evden Çıkarılması ÇOCUKLARLA İLGİLİ İNANIŞLAR VE UYGULAMALAR Yürümesi Geciken Çocuklarla İlgili Uygulamalar Konuşması Geciken Çocuklarla İlgili Uygulamalar Çok Ağlayan ve Uyumayan Çocuklarla İlgili Uygulamalar SÜNNET DÜĞÜNÜ VE YAPILAN UYGULAMALAR Sünnet Merasimi Öncesindeki Uygulamalar Sünnet Merasimi Esnasındaki Uygulamalar Sünnet Merasimi Sonrasındaki Uygulamalar Sünnet Düğünlerinde Söylenen Türküler DOĞUM VE SÜNNET ADETLERİNİ ANLATAN KAYNAK KİŞİLER DOĞUM VE SÜNNET ADETLERİYLE İLGİLİ RESİMLER...98 İKİNCİ BÖLÜM MAKEDONYA MÜSLÜMANLARINDA EVLENMEYLE İLGİLİ İNANIŞ VE UYGULAMALAR 2.1. DÜĞÜN ÖNCESİ ADETLERİ Evlenilecek Eşin Seçimi Kızlarda ve Erkeklerde Evlenme Yaşı Kısmet Açma Evlilikte Dikkat Edilen Hususlar Kız Arama Kızlar ve Erkeklerde Aranan Özellikler Kız İsteme Sağdıcın (Stroynigın) Seçimi Kız Kaçırma Söz Kesme ve Başlık Nişan Nişan ile Düğün Arasında Yapılanlar Bohça Dürü Gönderme Hıdırellezlik Aşurelik Ramazanlık Bayramlık Kına Gecesi ve Çeyiz DÜĞÜN ESNASI ADETLERİ Düğüne Davet Düğün Günleri Düğünün Birinci Günü - Rubalar Düğünün İkinci Günü - Tıraş VII

8 Düğünün Üçüncü Günü - Gelin Alma Düğünün Dördüncü Günü Düğünün Beşinci Günü Düğünün Altıncı Günü Düğünün Yedinci Günü DÜĞÜN SONRASI ADETLERİ Gelinin Evine İlk Gidiş, Sefte (Ziyafet veya Pırviçe): Kız Tarafının Erkek Evine İlk Gelişi (Kız Ardı) Akrabaların Davetlerine Katılma DÜĞÜN ADETLERİNİ ANLATAN KAYNAK KİŞİLER DÜĞÜN ADETLERİYLE İLGİLİ RESİMLER ÜÇÜNCÜ BÖLÜM MAKEDONYA MÜSLÜMANLARINDA ÖLÜMLE İLGİLİ İNANIŞ VE UYGULAMALAR 3.1. ÖLÜM ÖNCESİ ADETLERİ Ölümü Düşündüren Ön Belirtiler Ölüme Hazırlık Ölümden Hemen Önce Yapılan Uygulamalar ÖLÜM ESNASI ADETLERİ Ölümden Hemen Sonra Yapılan Uygulamalar Ölüm Haberinin Duyurulması Cenazenin Bekletilmesi Durumu İskat ve Devir Cenazenin Yıkanması Cenazenin Kefenlenmesi Cenaze Namazı Cenazenin Kabristana Götürülmesi, Defnedilmesi ve Telkin Cenazenin Defnedilmesi Sırasında Ölü Evinde Yapılanlar ÖLÜM SONRASI ADETLERİ Ölümden Sonraki Belli Günler Ölü Yemeği Baş Sağlığı Dileme Taziye Yas Ölü Kurbanı Mezar Taşı Töreni ÖLÜM ADETLERİNİ ANLATAN KAYNAK KİŞİLER ÖLÜM ADETLERİ İLE İLGİLİ RESİMLER SONUÇ BİBLİYOGRAFYA EK 1: SÖZLÜK EK 2: MAKEDONYA HARİTALARI VIII

9 ÖNSÖZ Doğum, evlenme ve ölüm insan hayatının üç önemli eşiğidir. İnsan doğumla başladığı hayat yolunda sünnet, okula başlama, evlenme gibi duraklara uğrar ve ölüm ile bu sefer sona erer. İşte bu yol üzerinde insan, kendisini, ister istemez muhtelif inanış ve uygulamalar içerisinde bulur. Toplumlara ve bölgelere göre inanışlar ve uygulamalar değişiklik arz etse bile, bütün bunlar halk kültürünün bir ürünü olarak ortaya çıkar. Bazı inanış ve uygulamaların izleri kaybolurken, bazıları tören, bazıları ise dini inanç haline dönüşür. Doğum, evlenme ve ölüm adetleri çerçevesinde törenler, inanışlar ve uygulamalar bir toplumun tanınması için önemli verilerdir. Geçmiş dönemlere ait gelenek, inanış ve uygulamalar, günümüzle geçmiş arasındaki bağları ortaya koyması bakımından büyük bir önem arz eder. Makedonya da yaşayan Müslümanların, özellikle Türklerin gelenek ve inanışları fazlaca araştırılmamış bir sahayı oluşturmaktadır. Her ne kadar bu konuda Yaşar Kalafat ın Makedonya Türkleri Arasında Yaşayan Halk İnançları adlı bir eseri bulunuyorsa da bu çalışma daha ziyade bir nevi gezi notları şeklinde kaleme alınmış ve görülen uygulamalar belli bir tasnife tabi tutulmadan aktarılmıştır. Eserde bazı yer isimlerinin oldukça yanlış yazıldıkları da dikkat çekmektedir. Bu bakımdan bölgeye ait kapsamlı bir çalışma yapmak için bu çalışmayı yapma ihtiyacı hissettik. Makedonya daki Müslümanlarda Doğum, Evlenme ve Ölüm ile İlgili İnanış ve Uygulamalar başlığı taşıyan bu çalışmamızla, Makedonya daki Müslümanların sözü edilen inanış ve uygulamalarını inceleyerek, onların dini, kültürel ve sosyal hayatının bir bölümünü aydınlatmayı hedefledik. Çalışmamızı, bu konudaki yazılı literatürü incelemenin yanında doğum, evlenme ve ölüm törenlerine bizzat katılarak ve bölgede yaşayan yaşlı veya tecrübeli kişilerle mülakatlar yaparak ampirik bir metotla gerçekleştirdik. Konunun daha iyi anlaşılması için bu uygulamalara ve törenlere ait fotoğrafları da ilgili bölüm sonlarına koyduk. Yeri geldikçe elde ettiğimiz verileri, Makedonya dışındaki bazı ülkelerde, özellikle de ana vatanımız olan Türkiye deki inanış, uygulamalar ve törenlerle kıyaslanmaya çalıştık. IX

10 Çalışmamızın bu açıdan, hem sosyal tarihe yardımcı olacağını, hem de bugünkü dini hayatın tanınmasına katkıda bulunacağını ümit ediyoruz. Çalışmamız, giriş ve sonuç kısımlarının yanı sıra, üç ana bölümden oluşmaktadır. Giriş kısmında, konunun çalışıldığı sınırlar, yani Makedonya nın tarihi hakkında kısa bir özet sunulmuş, aynı zamanda bugünkü Makedonya nın coğrafi ve siyasi durumu ele alınmıştır. Yine burada yaşayan halkların dini ve kültürel hayatları hakkında da genel bilgiler verilmeye çalışılmıştır. Çalışmamızın doğumla ilgili inanış ve uygulamalara ait birinci bölümü, doğum öncesi, doğum esnası ve doğum sonrası inanış ve uygulamalar şeklinde üç başlık altında ele alınmıştır. Bu bölümdeki bilgiler daha çok yaşlı ya da güngörmüş kişilerden mülakat yoluyla elde edilen verilerin doğrudan yazılması veya ses kaydının yapılması yoluyla temin edilmiştir. Ayrıca doğumla ilgili yapılan uygulamalar gözlemlenmiş ve bunların fotoğrafları teze konulmuştur. Evlenme ile ilgili inanışlar ve uygulamalar ikinci bölümün konusunu oluşturmaktadır. Bu bölümde de yapılan evlilik merasimlerine, yani düğünlere bizzat iştirak edilerek yapılan uygulamalar ve o uygulamalar ile ilgili inanışlar tespit edilmiştir. Ayrıca yine bu bölüm, düğünlerde söylenen türküler, maniler ve yapılan uygulamalara ait resimlerle zenginleştirilmeye çalışılmıştır. Çalışmamızın üçüncü bölümünün konusunu ölüm ile ilgili inanış ve uygulamalar oluşturmaktadır. Bu bölümde de ilk iki bölümdeki araştırma yöntemini kullandık, yani cenaze törenlerine bizzat katılarak yapılan uygulamaları tespit ettik ve resimlerle örnekler vermeye çalıştık. Yine bu konuda, çevrede yaşayan yaşlıların bildiklerinden de faydalanma yoluna gittik. Bu bölümü de ölüm öncesi, ölüm esnası ve ölüm sonrası olmak üzere üç ana başlık altında ele aldık. Bunlarla ilgili inanışları tespit ettikten sonra, yapılan uygulamalar ve bu uygulamaların bölgesel benzer ve farklılıklarını vermeye çalıştık. Bunun yanı sıra bu inanış ve uygulamaları da yer yer diğer Türk topluluklarıyla, özellikle ana vatanımız olan Türkiye dekilerle karşılaştırmaya benzerlik ve farklılıkları mukayeseli bir şekilde tespit etmeye çalıştık. Son olarak konunun belirlenmesinden tezin yazım aşamasına kadar sürekli olarak beni teşvik eden ve hiçbir yardımını esirgemeyen danışmanım Prof. Dr. Ali İhsan YİTİK e; çalışmalarımda titizlikle yol gösteren tez izleme komitesi üyeleri X

11 Prof. Dr. Mehmet DEMİRCİ ve Prof. Dr. Hanifi ÖZCAN a katkılarından dolayı teşekkür etmeyi bir borç bilirim. Bazı kaynak eserlere ulaşmamda yardımcı olan DEÜ. İlahiyat Fakültesi Kütüphanesi şefi sayın Mehmet GÖNEN e ve Makedonya daki bazı değerli meslektaşlarıma, ziyaret ettiğimiz köy ve kasabalarda bizleri yönlendiren, çeşitli mülakatlar yapmamıza yardımcı olan değerli dostlarıma, gösterdikleri yakın alakayla sorularımıza içtenlikle cevap veren Makedonyalı Müslüman kardeşlerime de şükranlarımı ifade ediyorum. Ayrıca tezin tashihi hususunda büyük katkılarını gördüğüm Araş. Gör. Ali ERTUĞRUL ve Dr. Mehmet İLHAN başta olmak üzere DEÜ. İlahiyat Fakültesinin diğer araştırma görevlileri Murat MEMİŞ, Dr. Tahsin KOÇYİĞİT, Hammet ARSLAN ve Bekir Zakir ÇOBAN a da teşekkürlerimi sunarım. Ayrıca ve bilhassa, hem akademik çalışmanın zorluklarına katlanma hususunda bana büyük destek olan, hem de özellikle doğum ve evlenmeyle ilgili mülakatlarda hanımlara ulaşmada çok değerli yardımlarını gördüğüm annem ve eşime de minnet borçluyum. Mensur NUREDİNİ Mayıs 2007 XI

12 GİRİŞ 1. ÇALIŞMANIN YAPILDIĞI COĞRAFİ SAHA 1.1. Makedonya nın Kısa Tarihi Türkçeye Fransızcadan geçen, ancak aslı Eski Yunanca olan Makedonya kelimesi karışık, türlü, muhtelif parçalardan oluşan, yamalı bohça, sebze ya da meyve salatası anlamlarına gelir. 1 Makedonya güneyde Ege Denizi nin kuzeybatı kıyılarından, kuzeyde Vardar Nehri nin orta kısımlarına, doğuda Marta Nehri nden batıda Tesalya ve Şar Dağı na kadar uzanan sahayı kaplar ise de, sınırları kesin bir şekilde hiçbir zaman belli olmamıştır. Bugünkü anlamda ise Makedonya, coğrafi bir bölgeden öte XIX. yüzyılın sonlarında ortaya çıkmış siyasi bir terimdir. Balkan Yarımadasının içinde yer alan, aynı zamanda Asya dan Avrupa ya uzanan ana yolun üzerinde bulunan Makedonya, hem doğulu hem de batılı değişik milletlerin ilgisini çekmiş ve bu milletler tarafından ele geçirilmeye çalışılmıştır asırlar arasındaki Bogomil hareketi, Osmanlıların bölgeye hâkim olmasında ve İslam ın topluca kabul edilmesinde önemli bir etken olmuştur. Bogomiller, Ortodoks ve Katolik Kilisesi nin ideolojisine karşı tek bir Tanrı ya ve doğudaki Ariusçular gibi İsa dan sonra Madmad adında bir peygamberin geleceğine inanmaktaydılar. 2 Bu inançlarından dolayı Bulgaristan ve Sırbistan dan kovulan Bogomil Hıristiyanları, Makedonya ile Bosna ya yerleştiler. Haksızlık ve zulüm altında yaşayan Makedonya ve Bosna sakinleri, kendilerini bu zulümden kurtaracak, güven ve huzur içinde yaşamalarını sağlayacak bir yönetime ihtiyaç duymaktaydılar. 1 2 Tahsin Saraç, Büyük Fransızca-Türkçe Sözlük, TDK Ankara, 1976; Georges Castellan, Historie des Balkans (XIV-XX siecle). Arnavutçaya tercüme Eden: Arben Puto ve Luan Omari, Tirana 1992, s.11. Daha geniş bilgi için bkz. Dragolyub Dragolyeviç, Bogomilstvo na Balkanu i u Maloy Aziyi i Bogomilski Rodonaçalnici, Beograd 1974, s.9 ve devamı; Aleksandar Solovyev, Yesu Li Bogomili Poştovali Krst, Sarayevo 1948, s.6.

13 Osmanlıların gelmesiyle asırlarca bekledikleri huzura kavuştular ve bundan dolayı topluca İslam ı kabul ettiler. Makedonya bir köprü ve kavşak, aynı zamanda George Castellan ın dediği gibi milletler salatası, barut fıçısı ve Avrupa nın harp meydanı idi. 3 Bütün bu nedenler Makedonya yı çeşitli kültürlerin karıştığı bir saha haline getirmiştir. Meselâ Doğudan Sasani devletinden gelen tacirler, Batı dan Roma İmparatorluğundan gelen tacirlerle Selanik te karşılaşıyor ve mallarını değiştiriyorlardı. Dünyanın değişik bölgelerinden gelen tacirler yanlarında muhtelif zanaatçıları da getirmekteydiler. Bunların gelmesi Makedonya da demircilik, nalbantlık ve diğer zanaatların gelişmesinde önemli rol oynamıştır. Yine Batı dan gelen Roma kültürü ile Doğu da Büyük İskender in Doğu daki fetihlerinde karşılaştığı Hint, Sasani, Mezopotamya ve Mısır kültürü Makedonya da bir araya geldi. Bu kültür karışımının belirtileri Osmanlı öncesi Makedonya Kilise stillerinde, kiliselerin içindeki ikonografyada ve arkeolojik kazılarda bulunan çeşitli süs eşyalarında açıkça görülmektedir. Bunun en belirgin misali Manastır şehri yakınlarındaki arkeolojik kazılar sonucu meydana çıkan eski Stobi şehridir. Stobi şehrinin anfisi eski Roma stilinde iken, her kapının önünde Mezopotamya simgelerini taşıyan taştan yapılmış ikişer aslan yer almaktadır. 4 Osmanlı, Rumeli ye geçişten hemen sonra bazı tedbirler aldı. Yabancı unsurların bulunduğu yerlere, o bölgenin siyasî ve askerî emniyetini sağlamak için Anadolu dan Rumeli ye tehcir ettiği Türkleri yerleştirdi. Aynı zamanda Osmanlılar, ele geçirdikleri topraklarda tarikatlar vasıtasıyla da insanların gönüllerini fethetmeye çalıştılar. Edirne nin fethinden sonra Filibe de Osmanlı idaresine girdi. Meriç te toplanan Sırp, Macar ve Boşnak ittifakını 1364 yılında Hacı İlbey komutanlığındaki asker darmadağın etti. Sırp Sındığı 5 adı verilen bu savaşta galip gelen Sultan Murat, Balkanları sağ, orta ve sol kanatlara bölerek üç yoldan fetih hareketlerini 3 George Castellan, Historie des Balkans (XIV XX siecle), Arnavutçaya çev. Arben Puto ve Luan Omari, Tirana 1992; Türkçeye çev. Dr. Ayşegül Yaraman-Başbuğu, İstanbul 1995, a.g.e, s Behicuddin Şehapi, İslamska Arhitektura vo Sokpye, Skopye 1986, s İ.H.Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, Ankara 1972, s

14 derinleştirdi. 6 Sağ kanat, yani doğu sınırları doğrudan Sultan Murat ın kendi komutası altında idi. Sol kanat komutanı Evrenos Bey, orta kol komutanı ise Kara Timurtaş Paşa idi. Sol kanat komutanı Evrenos Bey in Meriç vadisindeki Çirmen Savaşında Makedonya Sırp prenslerini bozguna uğratması (1371), Makedonya nın yollarını Osmanlılara açtığı gibi Makedonya daki Sırp prensliklerinin, Bulgar kralının ve Bizans İmparatorunun Osmanlı egemenliğini tanımasına sebep oldu. Böylece Makedonya nın bir kısmı ve Kavala, Drama, Serez ve Selanik gibi şehirler Evrenos Bey e bağlı Yiğit Paşa komutanlığındaki akıncı kuvvetler tarafından fethedildi. Orta kol komutanı Kara Timurtaş Paşa, Vardar ovasından başlayarak güney Sırbistan ve Bosna da birçok yeri fethetti da Üsküp, Pirlepe ve İştip, 1391 de Manastır şehirleri fethedildi. 6 Ocak 1392 tarihinde Makedonya nın tamamı Osmanlı idaresine girdi. Üsküp ün fethinden bahseden Avrupa tarihçisi Castellan çok üzüntülü bir şekilde şunları yazıyor: 1392 yılında Sultanın bayrakları artık Üsküp te de dalgalanmaya başlıyordu. Çok geçmeden Beyazıt, Vardar Ovası na binlerce Türk yerleştirerek Makedonya yı Osmanlıların diğer fethettiklerine başlangıç noktası teşkil edecek bir vilayet haline getirmiştir. 7 Osmanlı döneminde Makedonya da edebiyat, musiki, resim ve özellikle de mimari gelişti. 4-5 asırlık bir dönem içinde burada inşa edilen binlerce yapının mimari üsluplarına bakıldığında, üzerlerindeki Türk-İslam özellikleri açıkça görülür. Beş asırlık Osmanlı idaresinde Makedonya iyibir gelişme seyri yakalamış ve bu bölgeden yetişen eşraf, Osmanlı devletinin çeşitli mevkilerinde vazife görmüştür. Makedonya 1912 yılındaki Balkan Savaşlarına kadar Osmanlı idaresi altında kalmıştır. Birinci Dünya Savaşından sonra, 1 Aralık 1919 da Sırp, Hırvat ve Sloven (SHS) krallığı kurulmuş ve bu münasebetle Makedonya üç kısma ayrılmıştır. Bir parçası Yunanistan a (Ege Makedonyası, halen Yunanistan egemenliği altındadır), bir parçası Bulgaristan a (Pirin Makedonyası, halen Bulgaristan yönetimindedir), bir parçası da yukarıda zikredilen yeni kurulmuş krallığa verilmiştir (Vardar 6 Joseph Von Hammer, Geschichte des Osmanichen Reiches, Boşnakçaya çev. Nerkez İsmailagiç, Zagreb 1979, s G. Castellan, a.g.e. s.73. 3

15 Makedonyası). 8 Makedonya, 1945 yılından 1991 yılına kadar Komünist Yugoslavya nın altı cumhuriyetinden biri olarak varlığını sürdürmüş, 1991 yılında referandum sonucu bağımsızlığını ilan etmiştir. Makedonya nın bu kısa tarihçesini Yahya Kemalin Kaybolan Şehir isimli şiirinin bir bölümü şöyle tanımlamaktadır: Üsküp ki Yıldırım Beyazıt diyarıdır Evlâd-ı Fatihân a onun yadigârıdır Firuze kubbelerle bizim şehrimizdi o Yalnız bizimdi, çevre ve ruhuyla bizdi o Üsküp ki Şar Dağında devamıydı Bursa nın Bir lale bahçesiydi dökülmüş temiz kanın Vaktiyle öz vatan da bizimken, bugün niçin Üsküp bizim değil. Bunu duydum için için! 1.2. Osmanlıların Çekilişinden Günümüze Kadar Makedonya Makedonya, Birinci Dünya Savaşı başlamadan önce, Sırbistan, Bulgaristan ve Yunanistan olmak üzere üç Balkan devleti arasında paylaşılmıştı. Makedonya yı istila eden bu üç devletin Birinci Dünya Savaşına katılmaları da Makedonya için kötü sonuçlar doğurmuştur. Zira Makedonya sakinleri, bu üç Balkan devletinin ordularına zoraki olarak sevk edilmiş ve böylece başkalarının çıkarları için savaşmak zorunda kalmışlardır. Makedonya nın Vardar bölümü, yani bugün bağımsız bir devlet halindeki Makedonya, 1919 yılında kurulan S.H.S (Sırp-Hırvat-Sloven) krallığı yönetimi altına 8 Bugün bağımsız olan Makedonya devleti sadece bu kısımdan ibarettir. Kuzeyinde Sırbistan, güneyinde Yunanistan, batısında Kosova ve Arnavutluk, doğusunda da Bulgaristan yer almaktadır. Başkenti Üsküp olan Makedonya Cumhuriyetinin diğer büyük şehirleri Manastır, Pirlepe, Kalkandelen ve Gostivardır. Yüzölçümü km², nufusu olan Makedonya da çeşitli milletler yaşamaktadır. Nüfusun %50 sini gayr-i müslimler (Ortodoks Kilisesine mensup Makedonlar), diğer %50 sini ise Müslümanlar (Arnavutlar , Türkler , Romenler, Pomaklar ile Boşnaklar ve diğerleri) teşkil etmektedir. Son nüfus sayıma gore ise Makedonya da %66.5 Makedon, %26.5 Arnavut, %4.5 Türk ve diğerleri yaşamaktadır. Bu sayımın devlet kaynakları tarafından adaletli bir sayım olduğu ifade ediliyorsa da gerçek istatiği göstermediği yönünde ciddi pek çok gösterge mevcuttur. 4

16 girmiştir. Bu tarihlerde, km² yüzölçümüyle ve nüfusla bu bölge, Krallığın toplam toprağının %10 unu oluşturuyordu. Birinci Dünya Savaşı, Makedonya da büyük maddi ve insani kayıplara sebep oldu. Savaştan sonra ise, Büyük Sırp burjuvazisi Makedonya ya hâkim olmak ve buradaki zenginliklerden yararlanmak için elinden geleni yaptı. 9 İki Dünya Savaşı arasında Makedonya da yaşayan halklara kendi lisanlarında okuma hakkı verilmemiş; halkın yaklaşık %60 ını oluşturan Müslümanlara ise sadece Sırpça eğitim-öğretim yapacak iki medrese Aleksandar Medresesi ve İsa Bey Medresesini açma izni verilmiştir: Bu iki medreseden yetişen öğrenciler, İkinci Dünya savaşında ön saflarda yer almışlar, savaştan sonra komünistlerin işbaşına geçmesiyle, onların politikasına uygun davrananlar devletin en üst kademelerine yerleşmiştir (meselâ yılları arası Komünist Yugoslavya cumhurbaşkanı Sinan Hasani). Komünistlerin politikasına karşı olanlar ise öldürülmüş, sürgün edilmiş ve bütün haklardan mahrum edilerek basit işçiler olarak çalıştırılmışlardır. 17 Eylül 1939 da Almanya nın Polonya ya saldırısı ile başlayan İkinci Dünya şavaşında da Makedonya nın bir parçasını Bulgar Krallığı, diğer parçasını ise İtalya istilâ etmiştir. 9 Mayıs 1945 tarihinde Alman ordusunun komünist Yugoslavya nın topraklarından çekilişi ile Makedonya, Tito nun kurduğu devletin altı cumhuriyetinden birini teşkil etti. Böylece Birinci Dünya savaşından sonra ilk defa yarı bağımsız bir statüye kavuşmuş oldu. Makedonya nın ilk anayasası 31 Aralık 1946 da meydana getirildi. Böylece Makedonya, cumhuriyet biçiminde bir halk devleti olarak tespit edilip, federal bir devlet olan Yugoslavya nın ayrılmaz bölümü olarak tescil edildi. Halkların çoğu federal organlarca yönetiliyordu. Anayasayı oluşturanlar ve uygulayanlar komünist rejim taraftarlarıydı. Makedonya daki Müslümanların durumu komünist idare altında daha da kötüleşti. Camilerin ve tekkelerin vakıfları alındı, yönetime karşı çıkan hoca efendiler feci şekilde öldürüldü, başörtüsü kaldırılmaya çalışıldı, dinî okulların ve Kur an kurslarının açılması yasaklanıp mevcut olanlar kapatıldı. Müslüman kızları gönüllü çalışma aksiyonlarına alınıp ahlakları bozulmaya çalışıldı. Kısacası 9 Yusuf Hamzaoğlu, Balkan Türklüğü, Ankara 2000, s. 285,

17 Müslümanların kimlik ve değerlerinin ortadan kaldırılması için her türlü yöntem uygulandı. Makedonya komünist partisi tarafından yönetilen siyasi sistem çok karışıktı. İşçiler emeklerinin karşılığını alamıyordu. Bunlar daha verimli bir çalışma için özendirilmiyor, yeni iş yerleri açılmıyor, açılanlar da verimli olmuyordu. Böylece halkta memnuniyetsizlik artıyordu. Komünistler Birliği, çaba harcamasına rağmen daha verimli çalışmak için bir yol bulamadı. Bu yüzden iktisatta olduğu gibi siyasi sistemde de bunalım belirdi. Siyasi sistemde çoğulculuk ilkesine pek riayet edilmiyordu. 80 li yılların sonunda Makedonya daki yönetimin tek bir parti ile yürütülemeyeceği anlaşıldı. Diğer Doğu Avrupa ülkelerinde olduğu gibi birçok siyasi parti kuruldu ve bunlar programlarını seçmenler önünde deklare ettiler. İlk çok partili seçimde Makedonya meclisine 120 milletvekili seçildi. 17 Kasım 1991 de Makedonya Cumhuriyeti Meclisi özgür ve bağımsız Makedonya nın ilk anayasasını kabul etti. Makedonya nın bağımsızlığını kabul eden ilk ülke Türkiye oldu yılında da Makedonya da ikinci bir seçim gerçekleştirildi ve bu seçimde 23 Müslüman milletvekili parlamentoya girdi Makedonya nın Coğrafi Konumu ve Nüfusu Makedonya nın yüzölçümü km² dir. Nüfusu ise dir yıllarında Makedonya da iki defa nüfus sayımı yapılmıştır. Ancak bu sayımların en önemli özelliği hile karıştırılmış olmaları ve Makedon hükümetinin arzu ettiği yönde yürütülüp sonuçlandırılmış olmasıdır. Öyle ki iki sayım arasında geçen üç yıl içinde, Türkler nüfus açısından kişi azalmış olarak gösterilir. Halbuki Makedonya daki Türklerin doğum oranı yüksektir ve her hangi bir yoğun göç hareketi de olmamıştır. O halde Türk üç yılda kağıt üstünde yok sayılmıştır. Son sayıma göre Makedonya da Hıristiyan yaşamaktadır. Buna göre Hıristiyanlar, toplam nüfusun %66,5 lik bir kısmını oluşturur. Müslümanlardan Arnavutların sayısı , Türklerinki ise olarak açıklanmıştır. 11 Ancak, hem Arnavutlar, hem de Türkler bu sayımı doğru kabul etmemektedir. 10 Zavod Za Statistika, Statistiçki Godişnik Na Republika Makedoniya 1994, Üsküp 1995, s Zavod Za Statistika, Statistiçki Godişnik Na Republika Makedoniya 1994, s.76. 6

18 TDP (Türk Demokratik Partisi) nin istatistiklerine göre Makedonya da Türklerin sayısı ile arasındadır. Arnavutların sayısı civarındadır. Ayrıca Makedonyada Boşnak, Pomak, arasında Romen yaşamaktadır. 12 Makedonya nüfusunun ağırlıklı olarak iki dine mensup olduğu söylenebilir: Hıristiyan Ortodoks Kilisesine mensup Makedonlar ile Müslüman olan Arnavutlar, Türkler, Pomaklar, Boşnaklar ve Romenler. Devletin resmi dini yoktur, resmi diller ise Makedonca, Arnavutça ve Türkçe dir. Makedonya Cumhuriyeti, kuzeyde Sırbistan, doğuda Bulgaristan, güneyde Yunanistan ve batıda Arnavutluk ile komşu olan ve sınırlarının toplam uzunluğu 849 km. olan bir ülkedir. Makedonya topraklarının %70 ini dağlık bölgeler oluşturur. Makedonya nın en alçak noktası Vardar nehrinin Makedonya topraklarını ayırdığı yerdir. Burası deniz seviyesinden 44 metre aşağıdadır. En yüksek noktası ise, 2764 m. yüksekliğindeki Korab dağıdır. Makedonya dağları Rodop ve Vardar dağları olmak üzere iki gruba ayrılır. Rodop dağları, doğuda Bulgaristan sınırından batıda Prespa, Kırçova ve Polog kıyısına, güneyde Yunanistan sınırına ve kuzeyde Sırbistan sınırına kadar uzanır. Doğu Vardar grubu dağları, doğuda Makedonya-Bulgaristan sınırı ve batıda Pelagonya vadisi arasında bulunur. Makedonya Cumhuriyeti nde Akdeniz iklimi, dağ iklimi ve karasal iklim hüküm sürer. Makedonya nın en büyük nehri Vardar nehri dir. Onu Bregalniça, Çrna Reka, Çrni Drim nehirleri izler. Üç tane de göl vardır: Ohri, Prespa ve Doyran gölü. Makedonya nın başkenti Üsküp tür. Manastır, Kalkandelen, Gostivar, Pirlepe, İştip, Kırçova, Ustrumca, Kumanova ve Ohri diğer büyük şehirler arasında sayılabilir. 2. MAKEDONYA DA YAŞAYAN MÜSLÜMANLARIN DURUMU Araştırma sahamızı oluşturan Makedonya da Müslümanların hayatı son sene içerisinde büyük bir değişikliğe uğramıştır. Komünizmin materyalist örtüsü, bütün dini hayatı kapsarken, buna en çok maruz kalan Müslüman halk giderek sahipsizliğe itilmiş, göçlere zorlanmalarıyla nüfusları bir hayli azalmış, dine ilgileri 12 Mustafa Kahramanyol, Türk Hakları, Ankara 1995, s

19 zayıflamıştır. Makedonya daki Müslümanlar Arnavutlar, Türkler, Torbeş-Türkbaş (Pomaklar), Yörükler, Romenler (Çingeneler), Boşnaklardan oluşur. Tarikatlar itibariyle Melamilik, daha sonra Halvetilik ve Bektaşilik yaygındır. Melamiliği kabul eden Müslümanların çoğu Makedonya nın doğusunda Ustrumca, Valandova, Radoviş, Koçana, İştip, Vinisa vb. kasabalarda yaşamaktadır. Halvetiler ise Halvet-Hayati kolundandır. Bunlar genelde Ohri, Kırçova, Struga, Debre ve Üsküp kasabalarında sâkindirler. Bektaşilik ise geçmişte Manastır, Pirlepe, Resne, Üsküp, Kalkandelen ve Gostivarda yaygınmış. Günümüzde bu tarikatlar az da olsa hâlâ faaliyetlerini sürdürmektedirler. 13 Makedonya da İslamiyet iki ana yol izleyerek gelişmiştir. Bunlardan birincisi, İslamiyet in zuhurundan evvel, bazen Kağansız klanlar halinde, bazen da Saka-İskit Türk konfederasyonu, Havar Türkleri, çeşitli Hun İmparatorlukları, Bulgar Türk devleti, Hazar Türk imparatorlukları gibi teşkilatlı olarak bölgeye gelen Türklerin, daha sonra bölgeye gelecek olan Evlad-ı Fatihandan İslamiyet i öğrenmesi ile gelişen koldur. İkinci yol, Osmanlı Türk imparatorluğu döneminde bölgeye gelen Evlad-ı Fatihan olarak bilinen Türklerin getirdiği İslamiyet tir. Bölgedeki Sünni-Hanefi İslam anlayışı, büyük ölçüde bu ikinci kolla gelişmiştir. 14 İşte bizim tespitini yapmaya çalıştığımız halk inanışları, daha ziyade bu ikinci kola mensup Müslüman Türklerin yaşadığı bölgelere mahsustur. Elde etmiş olduğumuz inanış ve uygulamalardan hareketle, bu bölgelerdeki eski Türk boylarının izleri ile karşılaştığımızı, buralarda ve burada eski Türk boylarının ikamet ettiklerini gösteren birçok inanış ve uygulamalar tespit ettiğimizi belirtmemiz gerekir. Değişik milletler ve değişik Türk boylarına ait değişik inanış ve uygulamaların izlerine bu çalışmamızda tesadüf ettik. Tarihin ilk devirlerinden itibaren farklı zamanlarda oluşan bu inanışlar Orta Asya Türklerinin hayatına yön vermeye, onu belli bir tarz ve şekilde belirlemeye başlamıştır. Bu inanış ve uygulamalardan bir kısmına günümüzde Makedonya da yaşayan Müslümanlar arasında tesadüf etmek mümkündür. Vardar'ın batısında (Batı Makedonya) yaşayan %86 oranındaki Müslüman çoğunluk, demokratik toplumda siyasî bir güç oluşturmaktadır. Kumanova 13 Metin İzeti, Tarikati Bektashijan, Tetova 2001, s Kalafat, Makedonya Türklerinde Yaşayan Halk İnançları, s

20 (Kumanovo), Üsküp (Skopje), Kalkandelen (Tetovo), Gostivar (Gostivar), Debre (Debar), Kırçova (Kiçevo), Ohri (Ohrid), Struga (Struga), Resne (Resen) gibi şehirlerde kendine özgü tarihî kültür mirasına sıkı bir şekilde bağlı olan Müslüman topluluk, günümüzde de varlıklarını canlı bir şekilde devam ettirmektedir. Balkanlara Slav kökenli milletlerin yerleşiminden önce bile buralarda bulunan Müslümanların, o bölgelerdeki tarihî önemi küçümsenmemelidir. Bugün bağımsız olan Makedonya nın kuzeyinde Sırbistan, güneyinde Yunanistan, batısında Kosova ve Arnavutluk, doğusunda da Bulgaristan yer almaktadır. Başkenti Üsküp olan Makedonya Cumhuriyetinin diğer büyük şehirleri Manastır, Pirlepe, Kalkandelen ve Gostivar dır. Yüzölçümü km², nüfusu olan Makedonya da çeşitli milletler yaşamaktadır. Nüfusun %50 sini gayri Müslimler (Ortodoks Kilisesine mensup Makedonlar), diğer %50 sini ise Müslümanlar (Arnavutlar , Türkler , Romenler, Pomaklar ile Boşnaklar ve diğerleri) teşkil etmektedir. Son nüfus sayıma göre ise Makedonya da %66.5 Makedon, %26.5 Arnavut, %4.5 Türk ve diğerleri yaşamaktadır. Yukarıda da ifade ettiğimiz üzere resmi kaynaklara verilen bu nüfus sayımını doğru kabul etmek pek mümkün görünmemektedir. 3. ÇALIŞMANIN YÖNTEMİ Yapmış olduğumuz çalışma üç ana bölümden oluşmaktadır. Bunlar doğum, evlenme ve ölümdür. Her bölüm de kendi içinde başlıca üç bölüme ayrılmıştır. Birinci bölümde, Makedonya da yaşayan Müslümanların inanış ve uygulamaları ele alınmıştır. İkinci bölümde elde edilen kaynaklar doğrultusunda Türkiye deki inanış ve uygulamalar derlenmiş ve bunlar eldeki diğer inanış ve uygulamalarla karşılaştırılma yoluna gidilmiştir. Üçüncü bölümde ise Makedonya ve Türkiye dışında yaşayan Müslümanların doğum, evlenme ve ölüm ile ilgili inanış ve uygulamalarına yer verilmiştir. Çalışmamızın asıl konusu Makedonya da yaşayan Müslümanların doğum, evlenme ve ölüm ile ilgili inanış ve uygulamalarıdır. Araştırma alanımız olarak Doğu Makedonya Müslümanları ve Batı Makedonya Müslümanları olmuştur. Makedonya nın doğusunda: İştip, Koçana, Vinisa, Ustrumca, Radoviş, Valandova, Köprülü ve civar köyleri; Batı Makedonya da ise Müslümanların yoğun olarak 9

Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir.

Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir. Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir. Kuzeyde Sırbistan ve Kosova batıda Arnavutluk, güneyde Yunanistan,

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ MAKEDONYA ÜLKE RAPORU Şubat-2009 Y.U. I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Makedonya Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Demokrasi Coğrafi

Detaylı

Sultan Abdulhamit in hayali gerçek oldu BÜLTEN İSTANBUL AZİZ BABUŞCU B İ L G İ. NOTU BALKANLAR 2 de İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI

Sultan Abdulhamit in hayali gerçek oldu BÜLTEN İSTANBUL AZİZ BABUŞCU B İ L G İ. NOTU BALKANLAR 2 de İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI 5 te 7 de AZİZ BABUŞCU AK PARTİ İL BAŞKANI AK 4 te YIL: 2012 SAYI : 167 17-24 ARALIK 2012 BÜLTEN İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI T E Ş K İ L A T İ Ç İ H A F T A L I K B Ü L T E N İ 3 te 6 da Sultan

Detaylı

ÖN SÖZ... XI KISALTMALAR... XIII KAYNAKLAR VE ARAŞTIRMALAR... XV GİRİŞ... 1 I. ARNAVUTLUK ADININ ANLAM VE KÖKENİ...

ÖN SÖZ... XI KISALTMALAR... XIII KAYNAKLAR VE ARAŞTIRMALAR... XV GİRİŞ... 1 I. ARNAVUTLUK ADININ ANLAM VE KÖKENİ... İçindekiler ÖN SÖZ... XI KISALTMALAR... XIII KAYNAKLAR VE ARAŞTIRMALAR... XV GİRİŞ... 1 I. ARNAVUTLUK ADININ ANLAM VE KÖKENİ... 5 I.1. Arnavutluk Adının Anlamı... 5 I.2. Arnavutluk Adının Kökeni... 7 I.3.

Detaylı

Elveda Rumeli Merhaba Rumeli. İsmail Arslan, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2013, 134 Sayfa.

Elveda Rumeli Merhaba Rumeli. İsmail Arslan, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2013, 134 Sayfa. Elveda Rumeli Merhaba Rumeli İsmail Arslan, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2013, 134 Sayfa. Hamdi Fırat BÜYÜK* Balkan Savaşları nın 100. yılı anısına Kitap Yayınevi tarafından yayınlanan Elveda Rumeli Merhaba

Detaylı

HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ 3.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. HAÇLI SEFERLERİ Nedenleri ve Sonuçları

HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ 3.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. HAÇLI SEFERLERİ Nedenleri ve Sonuçları HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ 3.Ders Dr. İsmail BAYTAK HAÇLI SEFERLERİ Nedenleri ve Sonuçları Hristiyanlarca kutsal sayılan Hz. İsa nın doğum yeri Kudüs ve dolayları, VII. yüzyıldan beri Müslümanlar ın elinde

Detaylı

Siirt'te Örf ve Adetler

Siirt'te Örf ve Adetler Siirt'te Örf ve Adetler Siirt'te diğer folklor grupları gibi örf ve adetlerde ke NİŞAN Küçük muhitlerde görülen erken evlenme adeti Siirt'te de görülür FLÖRT YOK Siirt'te nişanlıların nişandan evvel birbirlerini

Detaylı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı III. ÜNİTE TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI VE İLK TÜRK DEVLETLERİ ( BAŞLANGIÇTAN X. YÜZYILA KADAR ) A- TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI I-Türk Adının Anlamı

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KURALLARI

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KURALLARI ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KURALLARI 1. GİRİŞ Bu kılavuzun amacı; Atatürk Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü nde hazırlanan yüksek

Detaylı

MAKEDONYA TÜRKLERİ VE TÜRK TOPLULUKLARININ BAZI BÖLGELERİNDE DOĞUM ÖNCESİ İLE İLGİLİ BENZER İNANIŞLAR VE UYGULAMALAR

MAKEDONYA TÜRKLERİ VE TÜRK TOPLULUKLARININ BAZI BÖLGELERİNDE DOĞUM ÖNCESİ İLE İLGİLİ BENZER İNANIŞLAR VE UYGULAMALAR . Doç. Dr. Mensur NUREDİN MAKEDONYA TÜRKLERİ VE TÜRK TOPLULUKLARININ BAZI BÖLGELERİNDE DOĞUM ÖNCESİ İLE İLGİLİ BENZER İNANIŞLAR VE UYGULAMALAR 316.728:392.1(497.7:=512.161) (1.02 Overview scientific article)

Detaylı

Kalem İşleri 60. Ağaç İşleri 61. Hünkar Kasrı 65. Medrese (Darülhadis Medresesi) 66. Sıbyan Mektebi 67. Sultan I. Ahmet Türbesi 69.

Kalem İşleri 60. Ağaç İşleri 61. Hünkar Kasrı 65. Medrese (Darülhadis Medresesi) 66. Sıbyan Mektebi 67. Sultan I. Ahmet Türbesi 69. İÇİNDEKİLER TARİHÇE 5 SULTANAHMET CAMİ YAPI TOPLULUĞU 8 SULTAN I. AHMET 12 SULTAN I. AHMET İN CAMİYİ YAPTIRMAYA KARAR VERMESİ 15 SEDEFKAR MEHMET AĞA 20 SULTANAHMET CAMİİ NİN YAPILMAYA BAŞLANMASI 24 SULTANAHMET

Detaylı

Dinlerin Buluşma Noktası. Antakya

Dinlerin Buluşma Noktası. Antakya 80 Dinlerin Buluşma Noktası Antakya 81 82 Bu ay sizlere Anadolu nun en güzel yerlerinden biri olan Antakya yı tanıtacağız. Antakya Hatay ilimizin şehir merkezi. Hristiyanlığın en eski kiliselerinden biri

Detaylı

MEDRESE VE İSLAM KÜLTÜR MERKEZİ İNŞA PROJESİ- VİETNAM

MEDRESE VE İSLAM KÜLTÜR MERKEZİ İNŞA PROJESİ- VİETNAM MEDRESE VE İSLAM KÜLTÜR MERKEZİ İNŞA PROJESİ- VİETNAM İHH Projeler Birimi ARALIK 2013 PROJENİN KONUSU Bu proje, Vietnam ın Hochiminh City bölgesinde 639,98 metrekare büyüklüğünde 3 katlı bir Medrese ve

Detaylı

Edirne Köprüleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Köprüleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Köprüleri Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Edirne Köprüleri......................... 4 0.1.1 Gazimihal Köprüsü.................... 4 0.1.2 Beyazid Köprüsü.....................

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZ YAZIM YÖNERGESİ

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZ YAZIM YÖNERGESİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZ YAZIM YÖNERGESİ Amaç 1-Bu kurallar Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde tamamlanan Yüksek Lisans ve Doktora

Detaylı

ETKİNLİKLER/KONFERSANS

ETKİNLİKLER/KONFERSANS ETKİNLİKLER/KONFERSANS Anadolu'nun Vatanlaşmasında Selçukluların Rolü Züriye Oruç 1 Prof. Dr. Salim Koca'nın konuk olduğu Anadolu'nun Vatanlaşmasında Selçukluların Rolü konulu Şehir Konferansı gerçekleştirildi.

Detaylı

1891 MANASTIR SALNAMESİNDE MANASTIR VİLAYETİ

1891 MANASTIR SALNAMESİNDE MANASTIR VİLAYETİ 1891 MANASTIR SALNAMESİNDE MANASTIR VİLAYETİ BAKİ SARISAKAL 1891 MANASTIR SALNAMESİNDE MANASTIR VİLAYETİ BİNALAR VE ARAZİ LİSTESİ Manastır Vilayetinde Nüfus Cemaati İslam Ulah ve Rum Ermeni Bulgar Yahudi

Detaylı

Hazırlayan Muhammed ARTUNÇ 6.SINIF SOSYAL BİLGİER

Hazırlayan Muhammed ARTUNÇ 6.SINIF SOSYAL BİLGİER Hazırlayan Muhammed ARTUNÇ 6.SINIF SOSYAL BİLGİER SOSYAL BİLGİLER KONU:ORTA ASYA TÜRK DEVLETLERİ (Büyük)Asya Hun Devleti (Köktürk) Göktürk Devleti 2.Göktürk (Kutluk) Devleti Uygur Devleti Hunlar önceleri

Detaylı

GÜMÜLCINE TÜRK AGZIHDflKlE

GÜMÜLCINE TÜRK AGZIHDflKlE GÜMÜLCINE TÜRK AGZIHDflKlE 1 ^^^^ ISBN: 978-960-98925-6-8 Gön^RJSEYlN ISBN: 978-960-98925-6-8 BAKEŞ YAYINLARI 8 Kitabın Adı Gümülcine Türk Ağzındaki Batı Kaynaklı Kelimeler Yazar Gönül Hüseyin Aktaş Kapak

Detaylı

Bacıyân-ı Rum. (Dünyanın İlk Kadın Teşkilatı: Anadolu Bacıları)

Bacıyân-ı Rum. (Dünyanın İlk Kadın Teşkilatı: Anadolu Bacıları) Bacıyân-ı Rum (Dünyanın İlk Kadın Teşkilatı: Anadolu Bacıları) Varlığı Neredeyse İmkânsız Görülen Kadın Örgütü Âşık Paşazade nin Hacıyan-ı Rum diye adlandırdığı bu topluluk üzerinde ilk defa Alman doğu

Detaylı

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri)

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri) ARAŞTIRMA ALANLARI 1 Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı alanlarına dair araştırmaları kapsar. 1. Kur an tarihi 2. Kıraat 3. Memlükler ve

Detaylı

ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 1.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. Orta Asya Tarihine Giriş

ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 1.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. Orta Asya Tarihine Giriş ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 1.Ders Dr. İsmail BAYTAK Orta Asya Tarihine Giriş Türk Adının Anlamı: Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışı Türk adından ilk olarak Çin Yıllıklarında bahsedilmektedir. Çin kaynaklarında

Detaylı

AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI

AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI Avusturya da un üretimi sağlayan 180 civarında değirmen olduğu tahmin edilmektedir. Yüzde 80 kapasiteyle çalışan bu değirmenlerin ürettiği un miktarı 500 bin

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı Hayat Amaçsız

Detaylı

Başkent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. Doç. Dr. S. EKER

Başkent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. Doç. Dr. S. EKER TÜRK DİLİ ÜZERİNE BİRKAÇ NOT Başkent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Doç. Dr. S. EKER 1 Millî his ile dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir Dilin millî ve zengin olması millî

Detaylı

Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devleti) Orta Asya da bilinen ilk teşkilatlı Türk devleti Hunlar tarafından kurulmuştur. Hunların ilk oturdukları yer

Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devleti) Orta Asya da bilinen ilk teşkilatlı Türk devleti Hunlar tarafından kurulmuştur. Hunların ilk oturdukları yer Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devleti) Orta Asya da bilinen ilk teşkilatlı Türk devleti Hunlar tarafından kurulmuştur. Hunların ilk oturdukları yer Sarı Irmak ın kuzeyi idi. Daha sonra Orhun ve Selenga ırmakları

Detaylı

İçindekiler. xi Şema, Harita, Tablo ve Resimler xiü Açıklamalar xv Teşekkür xvü Önsöz

İçindekiler. xi Şema, Harita, Tablo ve Resimler xiü Açıklamalar xv Teşekkür xvü Önsöz İçindekiler xi Şema, Harita, Tablo ve Resimler xiü Açıklamalar xv Teşekkür xvü Önsöz ı BİRİNCİ KISIM AĞALAR VE HOCALAR: CUMHURIYET DÖNEMININ ÛF ILÇESI 3 BİRİNCİ BÖLÜM Hafıza Kaybı: Klan Toplumu ve Ulus

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Türk Dünyası Araştırmaları Anabilim Dalı Türk Halk Bilimi Bilim Dalı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Türk Dünyası Araştırmaları Anabilim Dalı Türk Halk Bilimi Bilim Dalı T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Türk Dünyası Araştırmaları Anabilim Dalı Türk Halk Bilimi Bilim Dalı MAKEDONYA DA ADAK VE ZİYARET YERLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Emine Hilal ERCAN DANIŞMAN Yard.

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf...

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... 7 a. Fransız-Rus İttifakı (04 Ocak 1894)... 7 b. İngiliz-Fransız

Detaylı

Şehit yakınları ve gaziler için iş kurası

Şehit yakınları ve gaziler için iş kurası Şehit yakınları ve gaziler için iş kurası Temmuz 15, 2015-4:50:00 Başbakan Ahmet Davutoğlu, salonda bulunanlara, "Bayrama ulaşmadan önce bir bayramı daha sizlerle yapabilmek için bu atama merasimi gerçekleştirme

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL TARİH VE GENEL TÜRK TARİHİ I. TARİH BİLİMİNE GİRİŞ...3

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL TARİH VE GENEL TÜRK TARİHİ I. TARİH BİLİMİNE GİRİŞ...3 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL TARİH VE GENEL TÜRK TARİHİ I. TARİH BİLİMİNE GİRİŞ...3 A. Tarihin Tanımı...3 B. Tarihin Kaynakları...4 C. Tarihe Yardımcı Bilim Dalları...4 D. Tarihte Yüzyıl, Yarı Yüzyıl,

Detaylı

KAYACIK KÖYÜ HAKKINDA GENEL BİLGİLER. Kayacık Köyü nün isminin kaynağı hakkında iki rivayet bulunmaktadır. Bunlar şöyle açıklanabilir.

KAYACIK KÖYÜ HAKKINDA GENEL BİLGİLER. Kayacık Köyü nün isminin kaynağı hakkında iki rivayet bulunmaktadır. Bunlar şöyle açıklanabilir. Araştırmanın Yapıldığı Kayacık Köyü Hakkında Genel Bilgiler KAYACIK KÖYÜ HAKKINDA GENEL BİLGİLER KAYACIK İSMİNİN KAYNAĞI Kayacık Köyü nün isminin kaynağı hakkında iki rivayet bulunmaktadır. Bunlar şöyle

Detaylı

MAKEDONYA MUSLUMANLARI KASIM 2014 MAKEDONYA MÜSLÜMANLARI 1

MAKEDONYA MUSLUMANLARI KASIM 2014 MAKEDONYA MÜSLÜMANLARI 1 MAKEDONYA MUSLUMANLARI KASIM 2014 MAKEDONYA MÜSLÜMANLARI 1 Kasım 2014 Hazırlayan: Sevgi Altundal Hajdari Yayına hazırlayan: İHH İnsani ve Sosyal Araştırmalar Merkezi Fotoğraflar: İHH İnsani Yardım Vakfı

Detaylı

Tıbb-ı Nebevi İSLAM TIBBI

Tıbb-ı Nebevi İSLAM TIBBI Tıbb-ı Nebevi İSLAM TIBBI Tıbb-ı Nebevi İslam coğrafyasında gelişen tıp tarihi üzerine çalışan bilim adamlarının bir kısmı İslam Tıbbı adını verdikleri., ayetler ve hadisler ışığında oluşan bir yapı olarak

Detaylı

Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Flash Anlatım Perşembe, 12 Kasım :53 - Son Güncelleme Çarşamba, 25 Kasım :14

Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Flash Anlatım Perşembe, 12 Kasım :53 - Son Güncelleme Çarşamba, 25 Kasım :14 Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Flash Anlatım Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Ders Notu OSMANLI KÜLTÜR VE MEDENİYETİ (1300-1453) 1. OSMANLI'DA DEVLET ANLAYIŞI Türkiye Selçuklu Devleti

Detaylı

EDİRNE UZUNKÖPRÜ DOĞAL ORTAMI TEMİZ HAVASI İLE SÜPER BİR YAŞAM BURADA UZUNKÖPRÜ DE. MÜSTAKİL TAPULU İMARLI ARSA SATIŞI İSTER YATIRIM YAPIN KAZANIN

EDİRNE UZUNKÖPRÜ DOĞAL ORTAMI TEMİZ HAVASI İLE SÜPER BİR YAŞAM BURADA UZUNKÖPRÜ DE. MÜSTAKİL TAPULU İMARLI ARSA SATIŞI İSTER YATIRIM YAPIN KAZANIN EDİRNE UZUNKÖPRÜ MÜSTAKİL TAPULU İMARLI ARSA SATIŞI Yunanistan sınırına 6 kilometre uzaklıkta yer alan Edirne nin Uzunköprü ilçesi, Osmanlı İmparatorluğu nun Trakya daki ilk yerleşimlerinden biri. Ergene

Detaylı

MAKEDONYA MÜSLÜMAN AZINLIKLARI DİNİ KURUMLARI VE ÇAĞDAŞ SORUNLARI

MAKEDONYA MÜSLÜMAN AZINLIKLARI DİNİ KURUMLARI VE ÇAĞDAŞ SORUNLARI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ İSLAM TARİHİ ANABİLİM DALI MAKEDONYA MÜSLÜMAN AZINLIKLARI DİNİ KURUMLARI VE ÇAĞDAŞ SORUNLARI Yüksek Lisans Tezi Rifat

Detaylı

Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Antik Yerleşimler......................... 4 0.2 Roma - Bizans Dönemi Kalıntıları...............

Detaylı

TÜRKİYE COĞRAFYASI VE JEOPOLİTİĞİ

TÜRKİYE COĞRAFYASI VE JEOPOLİTİĞİ Editör Doç.Dr.Asım Çoban TÜRKİYE COĞRAFYASI VE JEOPOLİTİĞİ Yazarlar Doç.Dr.Asım Çoban Doç.Dr.İbrahim Aydın Doç.Dr.Yüksel Güçlü Yrd.Doç.Dr.Esin Özcan Yrd.Doç.Dr.İsmail Taşlı Editör Doç.Dr.Asım Çoban Türkiye

Detaylı

Değerli S. Arabistan Cidde Uluslararası Türk Okulu

Değerli S. Arabistan Cidde Uluslararası Türk Okulu Uzun yıllar boyunca baskıcı rejimler ve zorba yönetimlere sahne olan çift başlı kartalların ülkesi Arnavutluk, şimdi yeniden ayağa kalkmaya çalışıyor. Özellikle dini ve kültürel açıdan büyük bir yıkımın

Detaylı

Göç yani hicret dini bir vazifedir.insanların dinlerini daha iyi yaşamaları,hayatlarını devam ettirebilmeleri için göç bir ihtiyaçtır.

Göç yani hicret dini bir vazifedir.insanların dinlerini daha iyi yaşamaları,hayatlarını devam ettirebilmeleri için göç bir ihtiyaçtır. TÜRKİYE'DEKİ GÖÇLER VE GÖÇMENLER Göç güçtür.hem güç ve zor bir iştir hem de güç katan bir iştir. Göç yani hicret dini bir vazifedir.insanların dinlerini daha iyi yaşamaları,hayatlarını devam ettirebilmeleri

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 GİRİŞ...11

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 GİRİŞ...11 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 GİRİŞ...11 BİRİNCİ BÖLÜM İLK TÜRK DEVLETLERİNDE EĞİTİM 1.1. HUNLARDA EĞİTİM...19 1.2. GÖKTÜRKLERDE EĞİTİM...23 1.2.1. Eğitim Amaçlı Göktürk Belgeleri: Anıtlar...24 1.3. UYGURLARDA

Detaylı

Eğitim Tarihi. Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi

Eğitim Tarihi. Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi Eğitim Tarihi Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi Türk ve Batı Eğitiminin Tarihi Temelleri a-antik Doğu Medeniyetlerinde Eğitim (Mısır, Çin, Hint) b-antik Batıda Eğitim (Yunan, Roma)

Detaylı

TÜRK TURİSTİN İLGİSİNİ ÇEKEN OSMANLI MİRASINA SAHİBİZ

TÜRK TURİSTİN İLGİSİNİ ÇEKEN OSMANLI MİRASINA SAHİBİZ TRAVEL TURKEY İZMİR FUARI NIN PARTNER ÜLKESİ KOSOVA DAN TÜRK TURİSTE DAVET VAR Bu yılki fuarda iyi bir tanıtım gerçekleştiren Kosovalılar, ülkelerine daha fazla turist gelmesiyle ekonomilerinin daha da

Detaylı

Suriye'den Mekke'ye: Suriyeli üç hacı adayının hikâyesi

Suriye'den Mekke'ye: Suriyeli üç hacı adayının hikâyesi Suriye'den Mekke'ye: Suriyeli üç hacı adayının hikâyesi Savaşın başından bu yana yedinci hac dönemi yaklaşırken hac ibadetini yerine getirmeyi çok isteyen, farklı şehirlerde yaşayan üç Suriyelinin hikayesi.

Detaylı

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır.

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır. İslam çok yüce bir dindir. Onun yüceliği ve büyüklüğü Kur an-ı Kerim in tam ve mükemmel talimatları ile Hazret-i Resûlüllah (S.A.V.) in bu talimatları kendi yaşamında bizzat uygulamasından kaynaklanmaktadır.

Detaylı

KARAMAN ERMENEK BALKUSAN KÖYÜ

KARAMAN ERMENEK BALKUSAN KÖYÜ KARAMAN ERMENEK BALKUSAN KÖYÜ MEHMET BİLDİRİCİ Balkusan köyü Ermenek- Karaman yolu üzerinde Ermenek ten yaklaşık 25 km uzaklıkta ormanlar içinde bir köy. 25 Ağustos 2011 günü benim ricam üzerine Ali Aktürk

Detaylı

TÜRK TURİSTİN İLGİSİNİ ÇEKEN OSMANLI MİRASINA SAHİBİZ

TÜRK TURİSTİN İLGİSİNİ ÇEKEN OSMANLI MİRASINA SAHİBİZ İ Bu yılki fuarda iyi bir tanıtım gerçekleştiren Kosovalılar, ülkelerine daha fazla turist gelmesiyle ekonomilerinin daha da gelişeceğine vurgu yaptılar. Sona eren Travel Turkey İzmir fuarının bu yılki

Detaylı

İLK TÜRK DEVLETLERİNDE HUKUK

İLK TÜRK DEVLETLERİNDE HUKUK İLK TÜRK { DEVLETLERİNDE HUKUK Hukuk Anlayışı Hukuk fertlerin bir arada barış ve güven içinde yaşamasını sağlamak amacıyla oluşturulan hak ve kanunların bütünüdür. Bir devletin uzun ömürlü olabilmesi için

Detaylı

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI ŞENKAYA İLÇE MERKEZİNİN MEKAN OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİ PROJESİ ONUR PARLAK TUĞÇE YAĞIZ

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI ŞENKAYA İLÇE MERKEZİNİN MEKAN OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİ PROJESİ ONUR PARLAK TUĞÇE YAĞIZ ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI ŞENKAYA İLÇE MERKEZİNİN MEKAN OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİ PROJESİ ONUR PARLAK TUĞÇE YAĞIZ Erzurum, 2015 Proje adı Şenkaya ilçe merkezinin mekan olarak değiştirilmesi

Detaylı

SEVGİ USTA VELAYET HUKUKU

SEVGİ USTA VELAYET HUKUKU SEVGİ USTA VELAYET HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XXI VELAYET HUKUKU 1. Giriş...1 I. Konunun Tanıtımı...1 II. Kavramlarda Birlik Meselesi...14 III. Çalışmanın İnceleme Planı...18

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI.. LİSESİ TARİH I DERSİ BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI.. LİSESİ TARİH I DERSİ BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU EYLÜL - EKİM I.ÜNİTE :TARİH BİLİMİ Kaynaştırma *İşlenen ve anlatılan konular aracılığı ile öğrenci tarihin tanımı eğitimine tabi olan * Tarihin zamanla alakalı bir bilim olduğunu kavrar. hakkında bilgi

Detaylı

COĞRAFYA BÖLÜMÜ NDEN EDREMİT KÖRFEZİ KUZEY KIYILARINA ARAZİ ÇALIŞMASI

COĞRAFYA BÖLÜMÜ NDEN EDREMİT KÖRFEZİ KUZEY KIYILARINA ARAZİ ÇALIŞMASI COĞRAFYA BÖLÜMÜ NDEN EDREMİT KÖRFEZİ KUZEY KIYILARINA ARAZİ ÇALIŞMASI Fen Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü 4. Sınıf öğrencilerine yönelik olarak Arazi Uygulamaları VII dersi kapsamında Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

COĞRAFİ YAPISI VE İKLİMİ:

COĞRAFİ YAPISI VE İKLİMİ: TARİHİ : Batı Toroslar ın zirvesinde 1288 yılında kurulan Akseki İlçesi nin tarihi, Roma İmparatorluğu dönemlerine kadar uzanmaktadır. O devirlerde Marla ( Marulya) gibi isimlerle adlandırılan İlçe, 1872

Detaylı

Kafiristan nasıl Nuristan oldu?

Kafiristan nasıl Nuristan oldu? Kafiristan nasıl Nuristan oldu? Afganistan'ın doğusunda Nuristan olarak anılan bölgenin Kafiristan geçmişi ve İslam diniyle tanışmasının hikayesi hayli ilginç. 10.07.2017 / 13:21 Hindikuş Dağları'nın güneydoğusunda

Detaylı

Dr. SALİH OKTAR. TÜRK CEZA KANUNUNDA ÇOCUK DÜŞÜRTME VE ÇOCUK DÜŞÜRME SUÇLARI (TCK. m )

Dr. SALİH OKTAR. TÜRK CEZA KANUNUNDA ÇOCUK DÜŞÜRTME VE ÇOCUK DÜŞÜRME SUÇLARI (TCK. m ) Dr. SALİH OKTAR TÜRK CEZA KANUNUNDA ÇOCUK DÜŞÜRTME VE ÇOCUK DÜŞÜRME SUÇLARI (TCK. m. 99-100) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII SUNUŞ... XI İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Genel Bilgiler

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V TABLOLAR LİSTESİ... XI ŞEKİLLER LİSTESİ... XIII FOTOGRAFLAR LİSTESİ... XIV KISALTMALAR... XV GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V TABLOLAR LİSTESİ... XI ŞEKİLLER LİSTESİ... XIII FOTOGRAFLAR LİSTESİ... XIV KISALTMALAR... XV GİRİŞ... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V TABLOLAR LİSTESİ... XI ŞEKİLLER LİSTESİ... XIII FOTOGRAFLAR LİSTESİ... XIV KISALTMALAR... XV GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM A. DÜNYADA DEMİRYOLLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ... 10 B. DEMİRYOLLARININ

Detaylı

Bu yüzden de Akdeniz coğrafyasına günümüz dünya medeniyetinin doğduğu yer de denebilir.

Bu yüzden de Akdeniz coğrafyasına günümüz dünya medeniyetinin doğduğu yer de denebilir. Sevgili Meslektaşlarım, Kıymetli Katılımcılar, Bayanlar ve Baylar, Akdeniz bölgesi coğrafyası tarih boyunca insanlığın sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimine en çok katkı sağlayan coğrafyalardan biri

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ İNANÇ TURİZMİ

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ İNANÇ TURİZMİ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ İNANÇ TURİZMİ DANIŞMAN:Özer YILMAZ HAZIRLAYAN: Erşad TAN,Tacettin TOPTAŞ İÇİNDEKİLER GİRİŞ I-İNANÇ TURİZMİ A- İnanç Kavramı

Detaylı

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ 1. Osmanlı İmparatorluğu nun Gerileme Devrindeki olaylar ve bu olayların sonuçları göz önüne alındığında, aşağıdaki ilişkilerden hangisi bu devir için geçerli

Detaylı

AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere,

AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere, COĞRAFİ KEŞİFLER 1)YENİ ÇAĞ AVRUPASI AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere, Türklerden Müslüman

Detaylı

KÖY GERÇEĞİ İÇİNDEKİLER... ÖNSÖZ... TEŞEKKÜR...

KÖY GERÇEĞİ İÇİNDEKİLER... ÖNSÖZ... TEŞEKKÜR... KÖY GERÇEĞİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... TEŞEKKÜR... SUNU... KISALTMALAR... FOTOĞRAFLARIN LİSTESİ... TABLOLARIN LİSTESİ... ÖZEL AMAÇLI VE YAZI İÇERİSİNDE GEÇEN TABLOLARIN LİSTESİ... GRAFİKLERİN LİSTESİ... HARİTA

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FELSEFE-DĠN BĠLĠMLERĠ (DĠN EĞĠTĠMĠ) ANABĠLĠM DALI

T.C. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FELSEFE-DĠN BĠLĠMLERĠ (DĠN EĞĠTĠMĠ) ANABĠLĠM DALI T.C. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FELSEFE-DĠN BĠLĠMLERĠ (DĠN EĞĠTĠMĠ) ANABĠLĠM DALI ORTAÖĞRETĠM DĠN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BĠLGĠSĠ ÖĞRETĠM PROGRAMLARINDA ÖĞRENCĠ KAZANIMLARININ GERÇEKLEġME DÜZEYLERĠ

Detaylı

İSLAM KURUMLARI VE MEDENİYETİ

İSLAM KURUMLARI VE MEDENİYETİ DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. İSLAM KURUMLARI VE MEDENİYETİ KISA ÖZET

Detaylı

Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur.

Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur. Çekerek ırmağı üzerinde Roma dönemine ait köprüde şehrin bu adı ile ilgili kitabe bulunmaktadır. Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur. Antik Sebastopolis

Detaylı

AR&GE BÜLTEN. Kültür Turizmi ve İzmir

AR&GE BÜLTEN. Kültür Turizmi ve İzmir Kültür Turizmi ve İzmir Ümit ÇİÇEK Ege Bölgesi, Anadolu nun batısında, tarihin akışı içerisinde birçok farklı medeniyete ev sahipliği yapmış, suyun hayat verdiği nehirleri ile bereketli ovalara sahip bir

Detaylı

Balkanlar da Nüfus Sayımları ve Kimlik Tartışması. Dr. Erhan Türbedar Dış Politika Analisti

Balkanlar da Nüfus Sayımları ve Kimlik Tartışması. Dr. Erhan Türbedar Dış Politika Analisti Balkanlar da Nüfus Sayımları ve Kimlik Tartışması Dr. Erhan Türbedar Dış Politika Analisti TEPAV Değerlendirme Notu Mart 2011 Balkanlar da Nüfus Sayımları ve Kimlik Tartışması Avrupa Birliği (AB) üyesi

Detaylı

Aile Bülteni. ANKA Çocuk Destek Programı nın Tanıtımı Yapıldı. aile.gov.tr

Aile Bülteni. ANKA Çocuk Destek Programı nın Tanıtımı Yapıldı. aile.gov.tr Aylık Süreli Elektronik Yayın ANKA Çocuk Destek Programı nın Tanıtımı Yapıldı Bakan İslam, 2015 yılı sonuna kadar, yurt ve yuvalarda şu anda kalmakta olan bin civarında çocuğumuzun da çocuk evlerine geçişini

Detaylı

Her milletin dili kimliğidir eğer dilinizi yozlaştırırsanız kimliğiniz erozyona uğrar.

Her milletin dili kimliğidir eğer dilinizi yozlaştırırsanız kimliğiniz erozyona uğrar. Her milletin dili kimliğidir eğer dilinizi yozlaştırırsanız kimliğiniz erozyona uğrar. Bu bakışla yola çıkarsak biz dilimizi ne kadar koruyoruz bir bakalım Yıl: 1965 "Karşıma âniden çıkınca ziyâdesiyle

Detaylı

Yeni Göç Yasas Tecrübeleri

Yeni Göç Yasas Tecrübeleri Eflref Ar kan Bildiğiniz gibi Almanya aile birleşiminin gerçekleşmesi konusunda göç yasasında bazı değişiklikler yapmıştır. Bu değişiklikleri eleştirenler ve olumlu görenler bulunmaktadır. Ben göç yasasının

Detaylı

IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU

IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU Osmanlı Devleti nin 19. yüzyılda uyguladığı denge siyaseti bekleneni vermemiş; üç kıtada sürekli toprak kaybetmiş ve yeni yeni önem kazanan petrol Osmanlı

Detaylı

TÜRKİYEDE OTURAN YABANCILARIN NÜFUS KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYEDE OTURAN YABANCILARIN NÜFUS KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYEDE OTURAN YABANCILARIN NÜFUS KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararı : 27/9/2006,11057 Dayandığı Kanunun Tarihi : 25/04/2006, No:5490 Yayımlandığı Resmî Gazete : 20 Ekim

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDIPOL ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İSTANBUL MEDIPOL ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İSTANBUL MEDIPOL ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Medipol Üniversitesi önlisans ve lisans

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm ANAYASA KAVRAMI

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm ANAYASA KAVRAMI İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm ANAYASA KAVRAMI Soru 1 : "Anayasa" deyince ne anlaşılır, ne anlamak gerekir? 7 Soru 2 : Türk tarihindeki anayasa hareketlerinin başlıca aşamaları ve özellikleri nelerdir? 15 İkinci

Detaylı

Sayın Başkanım, Sayın Müdürüm, Protokolümüzün Değerli Mensupları, Çok kıymetli Hocalarım, Değerli Öğrenci Arkadaşlarım, Velilerimiz

Sayın Başkanım, Sayın Müdürüm, Protokolümüzün Değerli Mensupları, Çok kıymetli Hocalarım, Değerli Öğrenci Arkadaşlarım, Velilerimiz Sayın Başkanım, Sayın Müdürüm, Protokolümüzün Değerli Mensupları, Çok kıymetli Hocalarım, Değerli Öğrenci Arkadaşlarım, Velilerimiz ve Özellikle Canım Annem 1 Üniversite tercihlerini yaptığımız zaman,

Detaylı

tarafından yazıldı. Pazartesi, 13 Ağustos :33 - Son Güncelleme Pazartesi, 13 Ağustos :52

tarafından yazıldı. Pazartesi, 13 Ağustos :33 - Son Güncelleme Pazartesi, 13 Ağustos :52 ASİLDER in organize ettiği ve çok sayıda genç üyemizin katılımı ile 2-16 Temmuz 2012 tarihleri arasında gerçekleşen ASİLDER Umre Organizasyonumuz güzel bir şekilde tamamlanmıştır. Rabbim, bu güzel organizasyona

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... V. I. BÖLÜM İNSAN DAVRANIŞLARI VE ANLAMLARI A. İnsan Davranışları... 1 B. Davranışların Anlamları... 11

İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... V. I. BÖLÜM İNSAN DAVRANIŞLARI VE ANLAMLARI A. İnsan Davranışları... 1 B. Davranışların Anlamları... 11 İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... V I. BÖLÜM İNSAN DAVRANIŞLARI VE ANLAMLARI A. İnsan Davranışları... 1 B. Davranışların Anlamları... 11 1. Beden Dili... 11 2. Bedensel Davranışlar ve Anlamları... 13 3. Beden

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ PRATİK DİNİ HİZMETLERVE MESLEKİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ PRATİK DİNİ HİZMETLERVE MESLEKİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ PRATİK DİNİ HİZMETLERVE MESLEKİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, din görevlisi adaylarının, din görevliliği

Detaylı

Edirne Tarihi - Bizans Döneminde Edirne. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Tarihi - Bizans Döneminde Edirne. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Tarihi - Bizans Döneminde Edirne Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Hadrianopolis ten Edrine ye : Bizans Dönemi.......... 4 0.2 Hadrianopolis Önce Edrine

Detaylı

Konuşulan Dil Türkiye Türkçesinin Sahası Cuma, 02 Ağustos 2013 15:27

Konuşulan Dil Türkiye Türkçesinin Sahası Cuma, 02 Ağustos 2013 15:27 Türk dünyasının batı kanadında, Balkanlar da konuşulan Türk ağızları, konuşan nüfus ve yaygınlık bakımlarından Türk yazı dillerinin en büyüğü olan Türkiye Türkçesinin ağızlarıdırlar. Balkan Türkleri, bu

Detaylı

Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri

Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ TDE729 1 3 + 0 6 Sosyal bilimlerle ilişkili

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI BAŞLANGIÇ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI BAŞLANGIÇ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI BAŞLANGIÇ Türk Vatanı ve Milletinin ebedi varlığını ve Yüce Türk Devletinin bölünmez bütünlüğünü belirleyen bu Anayasa, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu, ölümsüz önder ve eşsiz

Detaylı

GEÇMİŞTEKİ İZLERİYLE KAYSERİ

GEÇMİŞTEKİ İZLERİYLE KAYSERİ GEÇMİŞTEKİ İZLERİYLE KAYSERİ Prof. Dr. Mustafa KESKİN - Prof. Dr. M. Metin HÜLAGÜ İÇİNDEKİLER Sunuş Önsöz Giriş I. Tarihi Seyri İçerisinde Kayseri II. Şehrin Kronolojisi III. Kültürel Miras A. Köşkler

Detaylı

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI II. Mahmut ve Tanzimat dönemlerinde devlet yöneticileri, parçalanmayı önlemek için ortak haklara sahip Osmanlı toplumu oluşturmak için Osmanlıcılık fikrini

Detaylı

Kültürümüzden Dua Örnekleri. Güzel İş ve Davranış: Salih Amel. İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir. Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 URL:

Kültürümüzden Dua Örnekleri. Güzel İş ve Davranış: Salih Amel. İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir. Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün URL: Kültürümüzden Dua Örnekleri Güzel İş ve Davranış: Salih Amel İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 Kültürümüzde birçok dua örneği

Detaylı

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU. Ekonomik Durum:

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU. Ekonomik Durum: T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU Ekonomik Durum: 1. Avrupa daki gelişmelerin hiçbiri yaşanmamıştır. Avrupa da Rönesans ve Reform

Detaylı

ÖZEL EK. 3. Türkiye - Kosova Sağlık Haftası Şubat 2016 Priştine / KOSOVA

ÖZEL EK. 3. Türkiye - Kosova Sağlık Haftası Şubat 2016 Priştine / KOSOVA ÖZEL EK 3. Türkiye - Kosova Sağlık Haftası 20-28 Şubat 2016 Priştine / KOSOVA Kosova Hakkında Kısa Bilgiler Başkent : Priştine Resmi Dili : Arnavutça ve Sırpça (Türkçe ve Boşnakça da yaygın olarak konuşulur)

Detaylı

ÜLKELER NEDEN FARKLI GELİŞMİŞLERDİR

ÜLKELER NEDEN FARKLI GELİŞMİŞLERDİR ÜLKELER NEDEN FARKLI GELİŞMİŞLERDİR Ülkelerin Gelişmişliğini Belirleyen Faktörler Coğrafya Öğretmeni Gelişmeyi tek bir ölçütle ifade etmek, ülkelerin ekonomik, sosyal ve siyasal yapılarındaki farklılık

Detaylı

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım.

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Rabbin kim? Rabbim Allah. 2 Dinin ne? Dinim İslam. 3 Kitabın ne? Kitabım Kur ân-ı Kerim. 4 Kimin kulusun? Allah ın kuluyum. 5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu

Detaylı

İmam Humeyni'nin vasiyetini okurken güzel ve ince bir noktayı gördüm ve o, Hz. Fatıma

İmam Humeyni'nin vasiyetini okurken güzel ve ince bir noktayı gördüm ve o, Hz. Fatıma Question İmam Humeyni'nin vasiyetini okurken güzel ve ince bir noktayı gördüm ve o, Hz. Fatıma (s.a)'nın mushafı hakkındaki sözleri idi. Allah-u Teâlâ tarafından Hz. Fatıma Zehra (s.a)'ya ilham edilen

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

SANAT TARİHİ SANAT TARİHİ NEDİR? Sanat Tarihi, geçmişte varlık göstermiş uygarlıkların ortaya koyduğu her tür taşınır ve taşınmaz maddi kültür varlıklarını inceleyen bir bilim dalıdır. Güzel Sanatlar ve

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ 209 ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 20 Aralık 1993 tarihli ve 47/135 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU Şubat 2009 B.Ö. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Bulgaristan Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Cumhuriyet Coğrafi Konumu : Avrupa

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ YILLIK PLANI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ YILLIK PLANI KASIM EKİM 07-08 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ YILLIK PLANI Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı TARİH VE TARİH YAZICILIĞI

Detaylı

AKÇAABAD VAKFIKEBĠR NÜFUS KÜTÜĞÜ - (1835-1845)

AKÇAABAD VAKFIKEBĠR NÜFUS KÜTÜĞÜ - (1835-1845) AKÇAABAD VAKFIKEBĠR NÜFUS KÜTÜĞÜ - (1835-1845) C. Yunus Özkurt Osmanlı döneminde ilk genel nüfus sayımı, II. Mahmud döneminde 1831 (Hicri: 1246) yılında alınan bir karar ile uygulanmaya başlamıştır (bundan

Detaylı

MKÜ de İftar Coşkusu. Akademik ve İdari Personel İçin Düzenlenen İft ara Büyük Kat ılım Oldu

MKÜ de İftar Coşkusu. Akademik ve İdari Personel İçin Düzenlenen İft ara Büyük Kat ılım Oldu MKÜ de İftar Coşkusu Akademik ve İdari Personel İçin Düzenlenen İft ara Büyük Kat ılım Oldu Antakya Ottoman Otel havuzbaşında bir araya gelen Üniversite personeli muhteşem manzara eşliğinde iftar coşkusu

Detaylı

ĐSTANBUL KÜLLĐYELERĐ (FATĐH / SULTAN SELĐM / ŞEHZADE MEHMET) TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU

ĐSTANBUL KÜLLĐYELERĐ (FATĐH / SULTAN SELĐM / ŞEHZADE MEHMET) TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU ĐSTANBUL KÜLLĐYELERĐ (FATĐH / SULTAN SELĐM / ŞEHZADE MEHMET) TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU Fakültemiz lisans programında açılan MĐM 376 Anadolu Uygarlıkları Teknik Seçmeli Dersi kapsamında yapılması planlanan Đstanbul

Detaylı

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 1 632-1258 HALİFELER DÖNEMİ (632-661) Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali, her biri İslam ın yayılması için çalışmıştır. Hz. Muhammed in 632 deki vefatından sonra Arap

Detaylı