HAM PERLİT VE PATLATILMIŞ PERLİT İLAVESİNİN TERRACOTTA BÜNYESİ ÜZERİNE ETKİLERİ. Ali CEYLAN, Veli UZ ve Eda H. TAŞÇI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HAM PERLİT VE PATLATILMIŞ PERLİT İLAVESİNİN TERRACOTTA BÜNYESİ ÜZERİNE ETKİLERİ. Ali CEYLAN, Veli UZ ve Eda H. TAŞÇI"

Transkript

1 HAM PERLİT VE PATLATILMIŞ PERLİT İLAVESİNİN TERRACOTTA BÜNYESİ ÜZERİNE ETKİLERİ Ali CEYLAN, Veli UZ ve Eda H. TAŞÇI Dumlupınar Üniversitesi, Seramik Mühendisliği Bölümü, KÜTAHYA ÖZET BİLDİRİ Bu çalışmada, farklı oranlarda ham ve patlatılmış perlit kiremit kiline ilave edilmiş ve etkileri incelenmiştir. İki farklı sıcaklıkta pişirilen örneklerin artan perlit oranına ve artan sıcaklığa bağlı olarak fiziko-mekaniksel özelliklerinin yanında mineralojik gelişimi ve renk değerleride belirlenmiştir. Sonuç olarak, artan perlit ilaveleri ile su emme ve porozite artmış, küçülme, bulk yoğunluk ve mukavemetler azalmıştır. Perlit ilavesiyle diopsit ve ojit kristallerinin piklerinde bir artış olmakta artan ilave oranıyla kuvars piklerinde de artma gözlenmektedir. Anahtar Kelimeler: Kiremit kili, Terra Cotta, Perlit, Plastiklik. 4. ULUSLARARASI 1 ESKİŞEHİR PİŞMİŞ TOPRAK SEMPOZYUMU 199

2 THE EFFECTS OF RAW PERLITE AND EXTENDED PERLITE ADDING IN TERRACOTTA BODIES Ali CEYLAN, Veli UZ and Eda H. TAŞÇI Dumlupınar University, Ceramic Engineering Department, KÜTAHYA ABSTRACT In this study, different amounts of raw and extended perlit were added and their effects were examined in to the terra cotta bodies. Sintered samples at two different temperatures, according to increasing perlite additions and temperature were characterized for physicomechanical properties with mineralogical development and color changes. As a result, by increasing perlite addition, water adsorptions and porosity were increased, shrinkage bulk density and strength were decreased. With perlite addition the XRD peaks of diopside and ojite crystals were found to be increased. Beside the kuvars peaks were found decreased. Keywords: Roof tile clay, Terracotta, Perlite, Plasticity. 200 BİLDİRİLER PROCEEDINGS 2

3 1.GİRİŞ Pişmiş toprak malzemelerin, diğer malzemelerden üstün olduğunu gösteren en büyük avantajı dayanıklılığıdır [1]. Pişmiş toprak malzemelerden olan ve kaplama malzemesi olarak kullanılan terra cotta ürünlerde dayanımın yanında izolasyon özelliğide istenilen önemli özelliklerden birisidir. Terra cotta ürünlerde izolasyonun sağlanması amacıyla, ürün içerisinde yüksek oranda por oluşturularak hava boşlukları ile izolasyon özelliği artırılmaya çalışılmaktadır. Ürün içerisinde porozite ana hammaddeye ilave olarak yüksek poroziteli hammaddeler [2,3] veya por yapıcı kimyasal malzemeler katılarak [4,5] artırılmaktadır. Perlitte, izolasyon özelliğini artırıcı hammadde olarak kullanılmaktadır. Perlit, inci taşı anlamına gelen, grinin tonlarından siyaha kadar değişik renklerde asidik karakterli camsı volkanik bir kayaçtır [6]. Genleşmiş perlitin çok hafif, düşük termal iletkenlikli, ateşe dayanıklı bir malzeme oluşunun sebebi bu camsı taneciklerdir [7]. Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü nün raporlarında Türkiye de toplam perlit rezervinin 4,5 milyar ton olduğu belirtilmektedir [8]. Perlit günümüzde daha çok inşaat sektöründe tüketilmekte, bu nedenlede perlit ile ilgili araştırmalar inşaat malzemelerinin üretimi ve bu malzemelerin özelliklerinin incelenmesi konularında yoğunlaşmıştır [9-12]. Ham perlite nazaran genleşmiş perlitin uygulama alanları çok daha fazladır. Genleşmiş perlit, hafifliğinin yanında düşük termal iletkenliği, ısıya dayanıklılığı ve ses yalıtımıyla yapı sektöründe önemli bir malzemedir. Bu çalışmada kiremit üretiminde kullanılan kile ilave edilen ham ve patlamış perlitin nihai ürün üzerindeki etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. 4. ULUSLARARASI 3 ESKİŞEHİR PİŞMİŞ TOPRAK SEMPOZYUMU 201

4 2. MALZEME VE YÖNTEM Bu çalışmada kullanılan kil Kütahya da kiremit üretimi yapan Akdemir Kiremit A.Ş. den fabrika stok sahasından temin edilmiştir. Katkı malzemesi olarak ham ve patlamış perlit kullanılmıştır. Kullanılan hammaddeler 80 C de 24 saat kurutulduktan sonra kil ve ham perlit 1 mm elek altı olacak şekilde hazırlanmıştır. Patlamış perlitin ince toz halinde olması nedeniyle herhangi bir eleme işlemi yapılmamıştır. Kullanılan hammaddelerin kimyasal analizi Spectro X-Lab 2000 XRF cihazında yapılmış ve kimyasal analiz sonuçları Tablo 1 de verilmiştir. Plastiklik limiti değerleri Pfefferkorn a göre belirlenmiş ve mm ye karşılık gelen su miktarları alınmıştır [13-15]. Kiremit üretiminde kullanılan kile ağırlıkça % 2,5-5-7,5-10 oranlarında patlamış perlit ve ağırlıkça % oranlarında ham perlit ilavesi yapılarak karışımlar hazırlanmıştır. Patlamış perlit yüksek oranlarda kile ilave edildiğinde şekillendirmede zorluklar göstermesi nedeniyle % 10 ilave oranının altında kullanılabilmiştir. Hazırlanan karışımlara % 25 su ilave edilerek plastik hale getirilmiş, hazırlanan karışımlar 2,5x1.5x15 cm boyutlarında alçı kalıplarda yarı katı olarak şekillendirilmiştir. Şekillendirilen örnekler 80 ºC de kurutulmuştur. Kurutulan örnekler Protherm marka laboratuar ölçekli elektrikli fırında, oksijenli atmosferde, 4 ºC/dak pişirim hızıyla ve ºC pik sıcaklıklarında yarım saat bekletilerek doğal soğutmaya bırakılmıştır. Pişmiş örneklerin su emme, bulk yoğunluk ve porozite değerlerinin hesaplanmasında Arşimet metodu kullanılmıştır. Mukavemet değerleri Gabrielli marka üç nokta kırma cihazında ölçülmüştür. Pişmiş örneklerin mineralojik analizi Rigaku Miniflex X-Işınları Diffraktometresi 202 BİLDİRİLER PROCEEDINGS 4

5 kullanılarak 5-70º aralığında 2 º/dk tarama hızında yapılmıştır. XRD patternleri JADE6 databank ile belirlenmiştir. Renk ölçümleri Minolta 3600d spectrophotometer cihazı ile belirlenmiş, L*a*b* değerleri verilmiştir. Tablo 1. Kiremit kili, ham ve patlamış perlit hammaddelerinin kimyasal analizi. Table 1. Chemical analysis of clay tile, raw and extended perlite. Oksitler Kiremit kili Ham Perlit Patlamış Perlit Na 2 O 1,51 2,35 2,35 MgO 4,25 0,22 0,21 Al 2 O 3 14,45 17,25 17,41 SiO 2 49,50 69,83 72,31 K 2 O 1,46 4,74 4,66 CaO 8,07 0,69 0,75 TiO 2 1,64 0,19 0,18 Fe 2 O 3 11,44 0,83 0,73 Ateş Zaiyatı 7,39 3,82 1,26 3. SONUÇLAR 3.1. Perlit ilavesinin plastikliğe etkisi Patlatılmış perlit ve ham perlit ilaveli örneklerin plastiklik testleri Pfefferkorn a göre yapılmış ve ham perlit ilaveli örneklerin Şekil 1 de, patlamış perlit ilaveli örneklerin Şekil 2 de plastiklik eğrileri verilmiştir. Plastiklik eğrilerinden elde edilen mm ezilme yüksekliğine göre su oranlarıda Tablo 2 de verilmiştir. Ham perlit ilaveli örneklerin plastiklik eğrileri ilave oranı arttıkça sola doğru kaymaktadır. Plastiklik eğrisinde sola doğru eğrilerin kayması ham perlit ilavesi yapıldıkça plastikliğin düştüğünü göstermektedir. Eğrilerden elde edilen değerlere bakıldığında plastiklik değerlerinde azalan bir eğilim vardır (Tablo 2). Patlamış perlit ilaveli örneklerde ise eğriler sağa doğru kaymaktadır. Plastiklik eğrilerinin ilave oranı arttıkça sağa doğru 4. ULUSLARARASI 5 ESKİŞEHİR PİŞMİŞ TOPRAK SEMPOZYUMU 203

6 kayması plastikliğin arttığını gösterir. Ancak burada patlamış perlit ilavesi ile plastiklik artıyormuş (Tablo 2) gibi görünmesine rağmen plastiklik artmamaktadır. Patlamış perlitin ilavesinde, artan perlit ile su emmenin artması plastikliğin artıyor gibi görünmesine neden olmaktadır. Şekil 1. Ham perlit ilaveli örneklerin plastiklik eğrileri. Figure 1. Plasticity curves of raw perlite adding samples. Şekil 2. Patlatılmış perlit ilaveli örneklerin plastiklik eğrileri. Figure 2. Plasticity curves of extended perlite adding samples. 204 BİLDİRİLER PROCEEDINGS 6

7 Tablo 2. Ham ve patlatılmış perlit ilaveli örneklerin Pfefferkorn a göre plastiklikleri. Table 2. Plasticity of raw and extended perlite added samples. Perlit ilave oranı, % Pfefferkorn a göre ezilme yüksekliğindeki plastiklik 30 mm 24 mm 16 mm Katkısız 24,33 27,58 31, ,91 26,61 30, ,38 25,33 29,28 Ham perlit 15 21,99 24,59 28, ,37 23,83 27, ,97 23,32 26,46 2,5 24,78 28,44 33,32 Patlamış perlit 5 27,10 30,28 34,51 7,5 28,59 31,45 35, ,93 33,08 37, Perlit ilavesinin fiziko-mekaniksel özelliklere etkisi Perlit ilaveli örneklerin kuru mukavemet değerleri Şekil 3 de verilmiştir. % 5ham perlit ilavesinde kuru mukavemet artmakta, diğer perlit ilave oranlarında ise kuru mukavemetler azalmaktadır. Patlamış perlit ilaveli örneklerin mukavemeti ham perlit ilaveli olanlara göre daha fazla azalmaktadır. 4. ULUSLARARASI 7 ESKİŞEHİR PİŞMİŞ TOPRAK SEMPOZYUMU 205

8 Şekil 3. Ham ve patlatılmış perlit ilaveli örneklerin kuru mukavemet değerleri. Figure 3. Dry strength values of raw and extended perlite added samples. Perlit ilaveli örneklerin 1000 o C ve 1100 o C de pişirildikten sonraki toplam küçülme değerleri Şekil 4 de verilmiştir. Artan perlit ilavesiyle küçülmeler azalmaktadır. Artan sıcaklıkla küçülmeler artmaktadır. Artan patlamış perlit ilaveli örneklerin küçülme değeri ham perlit ilaveli örneklerin küçülme değerinden daha az olmaktadır. Şekil 4. Ham ve patlatılmış perlit ilaveli örneklerin toplam küçülme değerleri. Figure 4. Total shrinkage values of raw and extended perlite added samples. 206 BİLDİRİLER PROCEEDINGS 8

9 Toplam küçülme değerlerine paralel olarak bulk yoğunluklarda azalmaktadır. Patlamış perlit ilaveli örneklerin yoğunlukları ham perlit ilavelilere göre daha az olmaktadır (Şekil 5). Şekil 5. Ham ve patlatılmış perlit ilaveli örneklerin bulk yoğunluk değerleri. Figure 5. Bulk density values of raw and extended perlite added samples. Perlit ilaveli örneklerde perlit ilavesi arttıkça su emme oranlarıda artış göstermiştir (Şekil 6). Sıcaklık artışı ile su emme değerleri azalmaktadır. Patlamış perlit ilaveli örneklerin su emme değerleri ham perlit ilaveli olanlara göre yüksek çıkmıştır. Şekil 6. Ham ve patlatılmış perlit ilaveli örneklerin su emme değerleri. Figure 6. Water absorbtion values of raw and extended perlite added samples. 4. ULUSLARARASI 9 ESKİŞEHİR PİŞMİŞ TOPRAK SEMPOZYUMU 207

10 Ham ve patlamış perlit ilaveli örneklerin, açık porozite, su emme değerleri ile paralel bir artış göstermektedir. Su emme değerlerinin artması ile porozite değerleride paralel olarak artış göstermiştir (Şekil 7). Şekil 7. Ham ve patlatılmış perlit ilaveli örneklerin açık porozite değerleri. Figure 7. Open porosity values of raw and extended perlite added samples. Pişme mukavemetlerinde perlit oranının artışına paralel olarak azalma gözlenmiştir (Şekil 8). Patlamış perlit ilaveli örneklerin mukavemetleri ham perlit ilaveli örneklere göre daha fazla azalmıştır. Ham perlit ve patlatılmış perlit ilaveli numunelerde sıcaklık artışıyla birlikte mukavemet artışı olmuştur. 208 BİLDİRİLER PROCEEDINGS 10

11 Şekil 8. Ham ve patlatılmış perlit ilaveli šr neklerin pişmiş mukavemet değerleri. Figure 8. Fired strength values of raw and extended perlite added samples Perlit ilavesinin Ÿ rÿ nÿ n rengine etkisi 1000¼ CÕ de pişen ham perlit ilaveli šr neklerin renk değerleri incelendiğinde; % 15 perlit ilavesine kadar L* değerleri artmakta bu ilave oranından sonra azalmaktadır. a* değerleri perlit artışıyla azalmaktadır. Katkısız kile gšr e b* değerleri perlit ilaveli šr neklerde dÿ şÿk olmaktadır. Ancak artan perlit ilavesiyle b* değerleri artmakta ancak katkısız kilin b* değerlerinin altında olmaktadır (Şekil 9). Şekil 9. Ham perlit ilaveli šr neklerin L*,a*,b* değerleri. Figure 9. L*,a*,b* values of raw perlite added samples. 4. ULUSLARARASI 11 ESKİŞEHİR PİŞMİŞ TOPRAK SEMPOZYUMU 209

12 1000 ¼ CÕ de pişen patlamış perlit ilaveli šr neklerin L* değerleri katkısız kile gšr e ok az oranda artmakta ancak perlit ilavesiyle lineer bir artış veya azalma göstermemektedir. a* değerleri 2,5-7,5 ilave oranında kadar katkısız kile gšr e dÿ şÿk olmakta % 10 perlit ilavesinde katkısız kile yakın a* değerleri vermektedir. b* değerleride a* değerlerine paralel olarak katkısız kile gšr e az olmakta % 10 perlit ilavesinde katkısız kile göre biraz artmaktadır (Şekil 10). Şekil 10. Patlatılmış perlit ilaveli šr neklerin L*,a*,b* değerleri. Figure 10. L*,a*,b* values of extended perlite added samples Perlit ilavesinin mineralojik gelişime etkisi 1000 ¼ CÕ de pişen ham perlit ilaveli šr neklerin mineralojik analizlerinde % 20 ye kadar artan perlit ilavesiyle kuvars pikleri azalmakta, feldispat, hematit pikleri ve diopsit, augite (ojit) pikleri artmaktadır (Şekil 11). % 25 ilave oranında ise kuvars piki artmaktadır. 210 BİLDİRİLER PROCEEDINGS 12

13 Şekil 11. Ham perlit ilaveli 1000 C deki pişmiş örneklerin XRD patternleri Figure 11. XRD analysis of the raw perlite added samples (sintering of the 1000 C). [Q; Kuvars (SiO 2 ), Hm; Hematit (Fe 2 O 3 ), D/A; Diopside (Ca(Mg,Al) (Si,Al) 2 O 6 / Augite (ojit) Ca(Mg,Fe)Si 2 O 6 ] ºC de pişen patlamış perlit ilaveli örneklerin mineralojik analizlerinde artan perlit ilavesiyle ham perlitin tersine kuvars pikleri artmaktadır. Artan perlit ilavesiyle feldispat piklerinde belirgin bir değişim olmamakta, diopsit, augite (ojit) pikleri ise belirgin hale gelmektedir (Şekil 12). 4. ULUSLARARASI 13 ESKİŞEHİR PİŞMİŞ TOPRAK SEMPOZYUMU 211

14 Şekil 12. Patlamış perlit ilaveli 1000 C deki pişmiş örneklerin XRD patternleri Figure 12. XRD analysis of the extended perlite added samples (sintering of the 1000 C). [Q; Kuvars (SiO 2 ), Hm; Hematit (Fe 2 O 3 ), D/A; Diopside (Ca(Mg,Al) (Si,Al) 2 O 6 / Augite (ojit) Ca(Mg,Fe)Si 2 O 6 ]. Sonuç olarak; Ham perlit ilaveli örneklerin plastiklik eğrileri ilave oranı arttıkça sola doğru kaymakta plastiklik azalmaktadır. Patlamış perlit ilaveli örneklerde ise eğriler sağa doğru kaymakta ancak eğrilerin sağa kayması plastiklik artışından değilde patlamış perlitin bünyesine fazla miktarda su emmesi nedeniyle artan oranda perlitle beraber daha fazla su emmesi olduğu belirlenmiştir. % 5 ham perlit ilavesinde kuru mukavemetin arttığı, artan perlit oranları ile kuru mukavemetlerin azaldığı tespit edilmiştir. Patlamış perlitli örneklerin mukavemetinin ham perlitlilere göre daha az olduğu belirlenmiştir. 212 BİLDİRİLER PROCEEDINGS 14

15 Ham ve patlamış perlitin artan ilave oranıyla toplam küçülmenin, bulk yoğunluğun ve pişme mukavemetlerinin azaldığı, su emme ve prozitenin arttığı tespit edilmiştir ºC de pişen ham perlit ilaveli örneklerin beyazlık değeri (L*) % 15 perlit ilavesine kadar artmakta bu noktadan sonra azalmaktadır. Patlamış perlit ilaveli örneklerin L* değerleri katkısız kile göre çok az oranda artmakta ancak lineer bir artış veya azalma göstermemektedir. Her iki perlit ilavesinde de a* ve b* değerleri katkısız kile göre düşük olmaktadır ºC de pişen ham perlit ilaveli örneklerin mineralojik analizlerinde % 20 ye kadar kuvars piklerinin azaldığı, feldispat pikleri ve diopsit, augite (ojit) piklerinin arttığı belirlenmiştir. Patlamış perlit ilaveli örneklerde artan perlit ilavesiyle kuvars piklerinin arttığı, feldispat piklerinde belirgin bir değişim olmadığı, diopsit, ojit piklerinin ise belirgin hale geldiği tespit edilmiştir. Perlit ilavelerinin kiremit üretiminde kullanılan kile ilavesiyle nihai ürün özelliklerinde belirgin bir artış yapmadığı, yüksek oranlarda kullanımının hihai ürünün özelliklerini düşürdüğü ancak az oranlarda kullanımının mümkün olabileceği tespit edilmiştir. 4. ÖNERİLER Perlit ilaveli örneklerin daha yüksek sıcaklıklarda pişiriminin yapılarak fiziksel özelliklerinin sıcaklığa bağlı olarak incelenmesi gerekmektedir. Farklı killere perlit ilavesi yapılarak etkileri incelenmelidir. 4. ULUSLARARASI 15 ESKİŞEHİR PİŞMİŞ TOPRAK SEMPOZYUMU 213

16 Perlitin farklı tane boyutlarında ilavesiyle tane boyutunun etkisi incelenmelidir. Perlit ilaveli killerin perlitle beraber termal davranışlarının incelenmesi gerekmektedir. 5. KAYNAKLAR [1] Budworth, D.W., An Introductıon to Ceramic Science, Pergamon, Oxford, [2] Uz, V., Erdinç, M., E., Işık, İ. ve Uz, B., Asidik ve Bazik Karakterli Pomzaların Kiremit Bünyelerine Etkileri, Pomza Semp. ve Serg. Bild. Kitabı, SDÜ, Isparta, , [3] Uz, V., Erdinç, M., E., Işık, İ. ve Uz, B., Pomza Katkılı Hafif Kiremit Üretimi Çalışmaları, Pomza Semp. ve Serg. Bild., Kit., SDÜ, Isparta, , [4] Hauck, D., Hilker, E., Ruppik, M., Additives for product improvement and reduction of the final firing temperature in brick firing, ZI Ann., , [5] Karsten J., Limits of the thermal utilization of organic raw material additives, ZI 99, 71-75, [6] Doğan, M., Sulu Ortamda Perlit in Yüzey Yükünün ve Adsorpsiyon Özelliklerinin İncelenmesi, Doktora tezi, Balıkesir Üniv., Fen Bil., Ens., Balıkesir, [7] Doğan, M., Cumaovası perliti nin bazı fizikokimyasal özelliklerinin incelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniv., Fen Bil., Ens., Balıkesir, [8] Devlet Planlama Teşkilatı Raporu, Pomza-perlit-vermikülit-flogopit-genleşen killer çalışma grubu raporu, DPT: 2613-ÖİK: 624, Ankara, [9] Topcu, İ.B., Isıkdağ, B., Manufacture of high heat conductivity resistant clay bricks containing perlite, Building and Environment, 42, , BİLDİRİLER PROCEEDINGS 16

17 [10] Demir, İ., Baspinar, M.S., Effect of silica fume and expanded perlite addition on the technical properties of the fly ash lime gypsum mixture, Construction and Building Materials, 22, , [11] Erdem, T.K., Meral, C., Tokyay, M., Erdoğan, T.Y., Use of perlite as a pozzolanic addition in producing blended cements, Cem. and Conc. Comp., 29, 13 21, [12] Topcu, İ.B., Isıkdağ, B., Effect of expanded perlite aggregate on the properties of lightweight concrete, J. Mater. Proces. Tech., 204, 34-38, [13] Uz, V., İnorganik, Organik ve Biyolojik Bazlı İlavelerin Killerin Seramik Özellikleri Üzerine Etkisi, Osmangazi Üniv. Fen Bil. Ens. Doktora Tezi, Eskişehir, 506 s [14] Bekker, P.C.F., Simple clay testing methods, Ziegel Int., , [15] Fischer, P., Freyburg, S., Froschauer, L., Janssen, D., Kromer, H., Müller, W., Schüller, K.H., Stegmüller, L., Testing of clays for brick manufacture, Ziegelindustry Int., , ULUSLARARASI 17 ESKİŞEHİR PİŞMİŞ TOPRAK SEMPOZYUMU 215

18 216 BİLDİRİLER PROCEEDINGS

19 KALİGRAFİNİN KHALED BEN SLİMANE SERAMİKLERİNE ETKİSİ CALİGRAFİC EFFECTS ON KHALED BEN SLİMANE S CERAMİCS 1 Zehra ÇOBANLI ve 2 Elif GÖNÜL 1 Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik Bölümü, Türkiye 2 Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Seramik Bölümü, Türkiye BİLDİRİ ÖZET Bu araştırmanın konusu 1951 de Tunus da doğmuş olan Khaled Ben Slimane nin seramikleri ve kaligrafinin seramiklerine etkisidir. Araştırma kapsamında, Khaled Ben Slimane nin sanat hayatına ne zaman ve nasıl başladığı, çalışmalarında kullandığı teknikler ve sanatsal çizgisi incelenmiştir. Ayrıca sanatçının uluslararası ve ulusal sanat çevresinde edindiği yer, yaptığı çalışmalar ve eserleri hakkında açıklamalar yer alacaktır. Anahtar Kelimeler: Yazı,Khaled Ben Slimane Seramikleri, Kaligrafik Etkiler ABSTRACT The aim of this search is ceramics of Khaled Ben Slimane and caligraphic effect on his ceramic surfaces. Besides,it is searched that when and how he start art, which technic he uses and his style. In addition, it is explained that what kind of importance he has in international and national art enviroment, information about his works. Key Words: Letter, Khaled Ben Slimane s Ceramics, Calligrafic Effects on His Ceramic 4. ULUSLARARASI ESKİŞEHİR PİŞMİŞ TOPRAK SEMPOZYUMU 217

20 1.GİRİŞ Yazı insanlık tarihine tanıklık eder. Onbinlerce yıldan beri resimler, göstergeler ve tasvirler aracılığıyla mesaj iletmenin sayısız yolu bulunmuştur. Ama yazının kendisi ancak, kullanıcıların düşündükleri ve hissettikleri ya da ifade edebildikleri her şeyi somutlaştırp açıkca belirleyebilecekleri düzenli bir gösterge ya da simgeler bütünü oluşturulduktan sonra ortaya çıkmıştır. Böyle bir sistem bir günde oluşmamıştır. Yazının tarihi uzun, yavaş ve karmaşık bir tarihtir. İnsanlığın tarihine karışır, kimi sayfaları bugün hala eksik olan tutku dolu bir romandır. İlk yazılı örnekler ziraat hesaplarında oluşmaktadır. Önceleri piktogramların ( resim yazı) varlığı söz konusu iken İ.Ö yılına doğru ilkel piktogram ortadan kalkmıştır. Sümerlilerde kayıt tutan muhasebeciler, betimlemek istedikleri varlıkları kil tabletler üzerine sivri uçlu kamış kalemlerle resimliyorlardı. Taze kil üzerine köşeli damgalar basmaya, ilkel resimleri canlandırdığı varsayılan çivi biçimli kalıp çizgiler çekmeye başlamışlardır. Buradan anlaşıldığı gibi toprak tabletler yani seramiğin ana maddesinden oluşan kil, yazının belgelenmesinde önemli bir yer tutar. Arap yazısı sağdan sola yazılır ve okunur, onsekiz haften oluşur ve noktalarla birleştikleri zaman sayıları yirmi dokuza çıkar. Bu yazının kendine has dehası, sayısız biçimlere ve beklenmedik dönüşümlere açık olmasında yatar. Müslüman dini Tanrının ve Peygamberin yüzünün canladırılmasını yasakladığı için yazı, camilerin ve diğer tüm anıtların temel süsleme öğesine dönüşmüştür. Arabesk sanatının temelini oluşturur. Arap hattalığı da bugüne dek sınırsız yaratıcılıkla sayısız 218 BİLDİRİLER PROCEEDINGS

21 çeşitlilikte üsluplar üretmiştir. Kufi ve nakshi gibi çeşitleri olan kaligrafinin yani hattatlığın en çok kullanılan biçimi Kuran dan alınan cümlelerin estetik değer katarak değişik formlarda kullanılmasıyla yapılmaktadır. Kaligrafi, köken olarak Yunanca kalligraph as, kallos; güzellik; graphos; yazı, yazıcı, yazılır dan gelmektedir. Güzel el yazısı olarak bildiğimiz kaligrafi, Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisinde, belli estetik ve tasarım kuralları göz önünde bulundurularak harfler arasındaki boşlukların düzenlenmesi ile kağıt ya da farklı malzemeler üzerine kalem ya da fırçayla güzel, zarif yazı yazma sanatı olarak, sanat terimleri sözlüğünde ise kaligrafiyi, güzel el yazısı, hattatların yazdıkları sanat yazıları olarak belirtilir. Adnan Turani ise özgün kaligrafi terimini, resimde ressamın yazı yazar gibi rahat fırça kullanması sonucu ortaya çıkan el yazısı karakterindeki çizgiler için kullanılır diye tanımlanmaktadır. Bu kelime, Fransızcada caligraphie, İngilizcede caligraphy, İtalyancada calligrafia, İspanyolca caligrafia, Almancada kalligrafia ya da schönschreibkunst, Osmanlıca hüsn-i hat olarak adlandırılır. İslam sanatında ise Hat Sanatı olarak anılmaktadır. Kaligrafinin seramik yüzeylerde kullanılması birçok seramik sanatçı tarfından gerek dekor amaçlı gerekse dini ifade amacı olarak kullanılmaktadır. Güney Koreli sanatçı Jeon Seong Keun, Mısır lı sanatçı Mohammed Shaarawi, Bahreyn li sanatçı Muhsin 4. ULUSLARARASI ESKİŞEHİR PİŞMİŞ TOPRAK SEMPOZYUMU 219

22 El Toiton,Türk Seramik sanatçıları Zehra Çobanlı, Tüzüm Kızılcan ve Sevim Çizer, Amerikalı sanatçı Marek Cecula gibi Khaled Ben Slimane de kaligrafiyi başarı ile kullanan seramik sanatçıları arasında yer almaktadır. 2. KHALED BEN SLİMANE NİN HAYATI Khaled Ben Slimane 1951 de Tunus da doğdu ve çocukluğu geleneksel seramik üretiminin yapıldığı Maamaura yakınındaki Dar Oufa da geçti de Tunus Güzel Sanatlar ve Mimarlık okulundan ve ardından Barselona da the Escuela Massana dan mezun olmuştur da, Tunus a döndüğü zaman kendi seramik atölyesini açan Khaled Ben Slimane, 1982 de Idemitsu Museum of Arts tarafından Japonya ya davet edilmiştir.japonya onun için seramik alanında yeni bir dünya, yeni bir görüş olmuştur. Pek çok ünlü Japon seramik sanatçısı ile çalışma fırsatı buldu. Japon kaligrafisi ile tanışan Slimane orada Doğu yu sentezleme fırsatı buldu. Japonyadan döndükten sonra 1990 da, İsviçre de ( Academy of Ceramics) UNESCO üyesi olarak seçildi. Ülkesinde alanının usta sanatçısı olarak pek çok ödül sahibi olan Slimane, Tunus National Cultural Award ve 1991 Yugoslavya Dünya 3. Seramik Trianelinde özel onur ödülü aldı. Khaled Ben Slimane ayrıca 1998 Belçika Metiers d Arts at the Biennale of Andenne de, 2002 İtalya, Vietri sul Mare de İnternational Garnd Prize of Ceramics ile ödüllendirildi. 220 BİLDİRİLER PROCEEDINGS

23 3. KHALED BEN SLİMANE NİN SERAMİKLERİ Khaled Ben Slimane nin eserlerine baktığımızda işaretler, hacim ve formlar ile bir duyusal bir mimari inşa ettiğini görmekteyiz. Bu sürekli arayışın sebebini; sanatçının hem bir seramik sanatçısı hem bir ressam olmasına bağlayabiliriz. Sanatçı, 20 yıldan fazla süre boyunca çeşitli medya işaretlerinin estetik ve görsel fonksiyonlarını keşfetmeye çalışmıştır. Eski Arap el yazılarının esrarengiz kutsallığından esinlenip ve bunun yanı sıra "graffitism" in kaligrafik öğelerini ve kinetik kaynaklarını ortaya çıkartmıştır. Sanatçının Doğu ve Batı sentezi olan çalışmaları; tanrının övgüsü, güzellik arayışı, kavramsal form, özgürlük ve tekrarlanan kaligrafik öğeler ile kolayca tanımlanabilmektedir. Şekil 1: Ascension ( Yükselme) Bronz, 41x21x6,5 cm, 2008 Ascension Brick, Bronz, 121x94x60 cm, Galeri El Marsa Figüre 1: Ascension Bronze, 41x21x6,5 cm, 2008 Ascension Brick, Bronze, 121x94x60 cm, Galeri El Marsa Slimane nin çalışmaları, toprak, ateş, hava ve su elemanlarını kaba, kalın, siyah fırça darbeleri ile sembolize eden dört ana renge dayanmaktadır. Eserlerinde geçmişi kopya etmez, bunun yerine bu örnekleri dinamik bir dille yeniden üretmekte olduğu söylenebilir. Seramiklerinin en önemli özelliği, onun özel yazı karakterlerini kullanmasıdır. Sanatçı, yazıyı Arap harfleri ve Allah, ruh gibi kelimeleri 4. ULUSLARARASI ESKİŞEHİR PİŞMİŞ TOPRAK SEMPOZYUMU 221

24 tekrarlayarak karakterize etmektedir. Bunlar, Kur'ân'da geçen Allah birdir ve tektir! sözleridir. Bu sözler dini törenlerde zikir olarak da tekrarlanmaktadır. Slimane, genellikle işe başlamadan önce Sufi Zikir dinlemekte ve bunu sanatına yansıtmaktadır. Çalışmalarında kullandığı temel el yazısını 'calligraffiti' olarak tanımlanmaktadır. Sanatçının kaligrafiyi bazı eserlerinde, seramik çamurunun plastikliğini ve çamurun kendine has dokusunu değişik formlar üzerinde kullandığı gibi bazı eserlerinde de form kaygısından uzak dekoratif amaçlı da kullandığı görülmektedir Şekil 2: Architecture (Mimari) II, Seramik, 2009, 65x39x27 cm ArchitectureI(Mimari), Seramik, 50x31x10 cm Figüre 2: Architecture II, Ceramik, 2009, 65x39x27 cm Architecture I, Ceramik, 50x31x10 cm Slimane nin eserleri arasında tabak, bardak, kase gibi fonksiyonel çalışmaların yanı sıra, İslam mezar mimarisinden esinlendiği heykellerinin bir kısmı kamuya ait binaların bahçelerinde bulunmaktadır. 222 BİLDİRİLER PROCEEDINGS

25 Şekil 3: İsimsiz, Seramik,142.4 x 20.8 cm. İsimsiz, Seramik, 60 cm Figüre 3: Unnamed, Ceramik, x 20.8 cm. Unnamed, Ceramik, 60 cm Çok yönlü bir sanatçı olan Khaled Ben Slimane nin ressam yönü, seramikleri üzerinde kullandığı fırçayı kullanmasında kolayca anlaşılmaktadır. Serbest fırça vuruşları lirik, çizgisel yazı betimlemeleri, açık-koyu renk değerleri ile resimsel dili anlatımı güçlendirmektedir. Şekil 4: İsimsiz, Seramik, 50x55 cm, Galeri El Marsa Figüre 4: Unnamed, Ceramik, 50x55 cm, Galeri El Marsa Sanatçı, seramik yüzeylerde kendi kültürünün yanı sıra Japonya da aldığı eğitim ile uzak doğu kaligrafik özelliklerini fırça darbeleri ile başarıyla kullandığı 4. ULUSLARARASI ESKİŞEHİR PİŞMİŞ TOPRAK SEMPOZYUMU 223

26 görülmektedir. Ayrıca tuval üzerinde akrilik çalışmaları da bulunan Slimane eserlerindeki resimsel etkinin güçlülüğü daha önce de belitildiği gibi kullandığı serbest fırça vuruşlarındandır. Şekil 6: Kanvas Üzeri Akrilik, 116x89 cm, Kanvas Üzeri Akrilik,200x200 cm Figüre 6: Acrilic on Canvas, 116x89 cm, Acrilic on Canvas, 200x200 cm Khaled Ben Slimane,1982 Tunus ta ilk kişisel sergisinden bu yana, dünyada birçok sergiye katılmıştır Prag ve Bratislava Ulusal Edebiyat Müzesi, 1995 yılında Leighton Evi Müzesi, 2001 yılında Museu de Ceramica de Barselona ve 2005 yılında Japonya Seto Şehir Sanat Müzesi gibi müzelerde kişisel sergiler açmıştır ve 2005 yılları arasında, Badischen Landsmuseums küratörlüğünde, Almanya da beş farklı müzede sergilenen From Earth to the Sky - Ceramics and paintings adlı kişisel sergi açmıştır. Bu arada sanatçının Picasso, Miro, Artigas eserlerinin yanında çeşitli müze ve geniş çaplı bienallerde sergilenen eserleri de bulunmaktadır. Pekin Uluslararası Bienali ve Evrensel Sergisi, Almanya Hannover Müzesine (2000) ayrıca Melbourne Avustralya, Londra ve Birleşik Krallık (2002 ve 2006) ve Dubai, BAE (2008) eserlerine yer veren önemli müzeler olarak belirtilebilir. Bunun yanında 2005 yılında Londra Craft Council Gallery, Tunus Galerie El Marsa, 2007 yılında Markdorf da Stadtgalerie de sergilere katılmıştır. 224 BİLDİRİLER PROCEEDINGS

27 Eserleri, British Museum ve Washington'daki Smithsonian Enstitüsü gibi bir çok özel ve resmi koleksiyonda bulunmaktadır. Galerie El Marsa tarafından Art Dubai, Art Paris-Abu Dhabi ve Art Paris gibi birçok uluslararası sanat fuarlarında temsil edilmektedir. Ayrıca, 2005 yılında Çin de dünyaca ünlü seramik stüdyosu olan Hebei Fine Arts Publishing House gibi çeşitli yayın organlarında konu olmuştur. Sanatçı Arap seramik sanatçılarının en önemlilerinden biri olarak kabul edilmektedir. Seramik yüzeylerde Arap kaligrafisini en iyi kullanan ve yorumlayan Slimane, eserlerinde Doğu-Batı sentezi gözlenen, tekniğe ve forma hakim serbest fırça darbe darbeleriyle yüzeylerde oluşturduğu resimsel yazı diliyle belleklerde yer alan önemli bir Arap seramik sanatçısı olmakla beraber dünya seramik sanatında sözü olan önemli bir sanatçıdır. Bugün Tunus Milli Seramik Merkezinde eğitmen ve öğretim görevlisi olarak görev yapan Slimane seramik çalışmalarını da sürdürmektedir. 4. ULUSLARARASI ESKİŞEHİR PİŞMİŞ TOPRAK SEMPOZYUMU 225

28 KAYNAKÇA Yazılı Kaynaklar Yazı İnsanlığın Belleği, Georges Jean, YKY Yayınları, Genel Kültür Dizisi Sign& Symbols, Clare Gibson, Barnes & Nobles Book Newyork, 1996, Sayfa 42 Okur, E., Seramik Sanatında Bir Tasarım Öğesi Olarak Yazının Kullanımı Sanatta Yeterlilik Tezi, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir, 2007 Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi,1995 Çopur, M.E., Yazının tarihsel Sürecinden Hareketle Tarih, Teknik ve Diğer Sanatlara Yansıması ile Kaligrafi Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1996 Görsel Kaynaklar http://www.britishmuseum.org/explore/online_tours/museum_and_exhibition/arabi c_script/khalid_ben_slimane,_ceramic_pa.aspx 3. ben slimane.html Khaled Ben Slimane 6.http://www.thebritishmuseum.ac.uk/wordintoart/word intoart/artists/slimane.html 226 BİLDİRİLER PROCEEDINGS

TUĞLA MASSESİ ÖĞÜTME DURUMUNUN ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

TUĞLA MASSESİ ÖĞÜTME DURUMUNUN ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI Afyon Kocatepe Üniversitesi Özel Sayı Afyon Kocatepe University FEN BİLİMLERİ DERGİSİ 251-256 JOURNAL OF SCIENCE TUĞLA MASSESİ ÖĞÜTME DURUMUNUN ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Detaylı

GÖRSEL SANATLAR. Mehmet KURTBOĞAN

GÖRSEL SANATLAR. Mehmet KURTBOĞAN GÖRSEL SANATLAR Mehmet KURTBOĞAN TÜRK SÜSLEME SANATLARI??? NELERDİR? Türk süsleme sanatları a) Tezhip b) Hat c) Ebru ç) Çini d) Minyatür e) Cam bezeme (Vitray) f) Bakırcılık g) Cilt sanatı h)halı sanatı

Detaylı

Tuğla Kırıklarının Tuğla Üretiminde Kullanımı

Tuğla Kırıklarının Tuğla Üretiminde Kullanımı Tuğla Kırıklarının Tuğla Üretiminde Kullanımı Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu, 13-14 Mayıs 24, izmir, Türkiye C.B. Emrullahoğlu, H. Karademir & Ö.F. Emrullahoğlu Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon ÖZET:

Detaylı

)22H 2 ) 2 .2H 2. V.Uz Dumlupınar Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Seramik Mühendisliği Bölümü, Kütahya

)22H 2 ) 2 .2H 2. V.Uz Dumlupınar Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Seramik Mühendisliği Bölümü, Kütahya //. Uluslararası Bor Sempozyumu, 23-25 Eylül 2004 Eskişehir Türkiye Eskişehir Bölgesi Kiremit Kiline Ca(B0 2 )22H 2 0 İlavesinin Plastiktik, Kurutma Hızları ve Fiziko-Mekaniksel Özelliklere Etkisinin Araştırılması

Detaylı

Çorum Yöresi Tuğla Topraklarındaki Çözünebilir Alkali Tuzların Olumsuz Etkilerinin BaCO 3 ve SrCO 3 ile Giderilmesi

Çorum Yöresi Tuğla Topraklarındaki Çözünebilir Alkali Tuzların Olumsuz Etkilerinin BaCO 3 ve SrCO 3 ile Giderilmesi Çorum Yöresi Tuğla Topraklarındaki Çözünebilir Alkali Tuzların Olumsuz Etkilerinin BaCO 3 ve SrCO 3 ile Giderilmesi Atilla Evcin a *, Mürüvvet Bıyık a, Abdullah Küçük a ÖZET a Afyon Kocatepe Üniversitesi,

Detaylı

ASC (ANDALUZİT, SİLİSYUM KARBÜR) VE AZS (ANDALUZİT, ZİRKON, SİLİSYUM KARBÜR) MALZEMELERİN ALKALİ VE AŞINMA DİRENÇLERİNİN İNCELENMESİ

ASC (ANDALUZİT, SİLİSYUM KARBÜR) VE AZS (ANDALUZİT, ZİRKON, SİLİSYUM KARBÜR) MALZEMELERİN ALKALİ VE AŞINMA DİRENÇLERİNİN İNCELENMESİ ASC (ANDALUZİT, SİLİSYUM KARBÜR) VE AZS (ANDALUZİT, ZİRKON, SİLİSYUM KARBÜR) MALZEMELERİN ALKALİ VE AŞINMA DİRENÇLERİNİN İNCELENMESİ İlyas CAN*, İbrahim BÜYÜKÇAYIR* *Durer Refrakter Malzemeleri San. Ve

Detaylı

NOKTA VE ÇİZGİNİN RESİMSEL ANLATIMDA KULLANIMI Semih KAPLAN SANATTA YETERLİK TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. Leyla VARLIK ŞENTÜRK Eylül 2009

NOKTA VE ÇİZGİNİN RESİMSEL ANLATIMDA KULLANIMI Semih KAPLAN SANATTA YETERLİK TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. Leyla VARLIK ŞENTÜRK Eylül 2009 NOKTA VE ÇİZGİNİN RESİMSEL ANLATIMDA KULLANIMI SANATTA YETERLİK TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. Leyla VARLIK ŞENTÜRK Eylül 2009 Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Eskişehir RESİMSEL

Detaylı

ISPARTA KİLLERİNDEN TUĞLA ÜRETİMİ

ISPARTA KİLLERİNDEN TUĞLA ÜRETİMİ Afyon Kocatepe Üniversitesi Özel Sayı Afyon Kocatepe University FEN BİLİMLERİ DERGİSİ 203-208 JOURNAL OF SCIENCE ISPARTA KİLLERİNDEN TUĞLA ÜRETİMİ Nursev BİLGİN 1, Ali BİLGİN 2, H.Aygül YEPREM 1 1 Yıldız

Detaylı

KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği

KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Başlık KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Tanım İki veya daha fazla malzemenin, iyi özelliklerini bir araya toplamak ya da ortaya yeni bir özellik çıkarmak için, mikro veya makro seviyede

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 01330 ADANA

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 01330 ADANA Sayı:B30.2.ÇKO.0.47.00.05/ 488 Tarih:19.06.2009 EMRE TAŞ ve MADENCİLİK A.Ş. TARAFINDAN GETİRİLEN 3114780 ERİŞİM NOLU VE 20068722 RUHSAT NOLU SAHADAN ALINAN BAZALT LEVHALARININ VE KÜP ÖRNEKLERİNİN MİNEROLOJİK,

Detaylı

Döküm kumu bileşeni olarak kullanılan silis kumunda tane büyüklüklerinin tespiti.

Döküm kumu bileşeni olarak kullanılan silis kumunda tane büyüklüklerinin tespiti. DÖKÜM KUMLARININ ELEK ANALİZİ 1. DENEYİN AMACI Döküm kumu bileşeni olarak kullanılan silis kumunda tane büyüklüklerinin tespiti. 2. TEORİK BİLGİLER Döküm tekniğinde ergimiş metalin içine döküldüğü kalıpların

Detaylı

DERS PLANI. : Öğrencinin renkli resim tekniklerini ayırt edebilmesi, kullanılan

DERS PLANI. : Öğrencinin renkli resim tekniklerini ayırt edebilmesi, kullanılan DERS PLANI Ders Sınıf Ders Süresi Konu Öğrenci Tanımı Amaçlar malzemeleri tanıması. : Görsel Sanatlar Dersi : 9.sınıf : 40+40 dakika : Renkli Resim Çalışmaları : 5 kız- 8 erkek öğrenci / Gelir Durumları

Detaylı

CUMHURİYET ORTAOKULU 7. SINIF GÖRSEL SANATLAR GÜNLÜK DERS PLANI

CUMHURİYET ORTAOKULU 7. SINIF GÖRSEL SANATLAR GÜNLÜK DERS PLANI CUMHURİYET ORTAOKULU 7. SINIF GÜNLÜK PLANI Süre 40 dakika Görsel Sanatlarda Biçimlendirme (G.S.B.) ALT LERİ KONU: Ders Araç Gereçlerinin Tanıtımı Görsel sanatlar kavramı, bazen bir amaca yönelik olarak

Detaylı

Eğitim Durumu Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü

Eğitim Durumu Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü ECE AFACAN Kendi hayal gücümde oluşturduğum yüzleri sergiliyorum. Üç boyutlu maskeler ve resimler Yüz yüze karşımıza çıkıyorlar. Ece Afacan Ece Afacan, 1985 yılında Ankara da doğdu. 13 yaşındayken Atatürk

Detaylı

Öğr.Gör. Pınar BAKLAN ÖNAL

Öğr.Gör. Pınar BAKLAN ÖNAL Öğr.Gör. Pınar BAKLAN ÖNAL ÖZGEÇMİŞ DOSYASI KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yılı : Doğum Yeri : Sabit Telefon : Faks : E-Posta Adresi : Web Adresi : Posta Adresi : 1986 İZMİR T: 352207666634255 F: 3524373652 pbaklan@erciyes.edu.tr

Detaylı

BANAZ MESLEK YÜKSEKOKULU El Sanatları Bölümü Mimari Dekoratif Sanatlar NÖ. Haftalık Ders Saati PTİK KOD

BANAZ MESLEK YÜKSEKOKULU El Sanatları Bölümü Mimari Dekoratif Sanatlar NÖ. Haftalık Ders Saati PTİK KOD Yarıyıl: I BANAZ MESLEK YÜKSEKOKULU El Sanatları Bölümü Mimari Dekoratif Sanatlar NÖ. Haftalık Ders Saati Kredi PTİK DERS KODU DERSLER KOD Teo. Uyg. Top ULUSAL ECTS Z/S MDS101 0113091012017 TÜRK DİLİ -

Detaylı

TEMEL GRAFİK TASARIM AÇIK-KOYU, IŞIK-GÖLGE

TEMEL GRAFİK TASARIM AÇIK-KOYU, IŞIK-GÖLGE TEMEL GRAFİK TASARIM AÇIK-KOYU, IŞIK-GÖLGE Öğr. Gör. Ruhsar KAVASOĞLU 23.10.2014 1 Işık-Gölge Işığın nesneler, objeler ve cisimler üzerinde yayılırken oluşturduğu açık orta-koyu ton (degrade) değerlerine

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ Malzeme Çalışması : Çanak Çömlek Öğretim Üyesi: Yrd. Doç. Dr. Murat Türkteki Ders Planı ve Okuma Listesi I.Ders Bu dersin amacı arkeolojide prehistorik dönemler süresince karşılaştırmalı tarihlemenin oluşturulmasında

Detaylı

ALTIN MÜCEVHERAT. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

ALTIN MÜCEVHERAT. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi ALTIN MÜCEVHERAT Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi ALTIN MÜCEVHERAT Türk altın mücevherat üretim geleneği çok eskilere dayanmaktadır.

Detaylı

KATI YALITIM MALZEMELERİ KALSİYUM SİLİKAT

KATI YALITIM MALZEMELERİ KALSİYUM SİLİKAT KATI YALITIM MALZEMELERİ KALSİYUM SİLİKAT Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi KALSİYUM SİLİKAT Yüksek mukavemetli,

Detaylı

GRANÜL BOYUT DAĞILIMININ GRANİT KARO ÜRÜN ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ. Z.Bayer 1,3, N.Ay 1, N.Erginel 2

GRANÜL BOYUT DAĞILIMININ GRANİT KARO ÜRÜN ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ. Z.Bayer 1,3, N.Ay 1, N.Erginel 2 Afyon Kocatepe Üniversitesi Özel Sayı Afyon Kocatepe University FEN BİLİMLERİ DERGİSİ 83-88 JOURNAL OF SCIENCE GRANÜL BOYUT DAĞILIMININ GRANİT KARO ÜRÜN ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ Z.Bayer 1,3, N.Ay 1, N.Erginel

Detaylı

Yüksek Poroziteli Beyaz Pişen Seramik Çamurunun Karakterizasyonu. Characterization Of High Porosity White Fired Ceramic Clay

Yüksek Poroziteli Beyaz Pişen Seramik Çamurunun Karakterizasyonu. Characterization Of High Porosity White Fired Ceramic Clay Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Afyon Kocatepe University Journal of Science and Engineering AKÜ FEMÜBİD 15(2015) 037103 (14-20) AKU J. Sci.Eng.15 (2015) 037103 (14-20)

Detaylı

TERRA COTTA KİL ESASLI PANELLER

TERRA COTTA KİL ESASLI PANELLER TERRA COTTA KİL ESASLI PANELLER YAPI MARKET SAN.TİC.LTD.ŞTİ. İtalyanca da pişmiş toprak anlamına gelen Terra Cotta, M.Ö 5000 yıllarından günümüze dünyanın farklı yerlerindeki uygarlıklar tarafından çoğunlukla

Detaylı

OTOPARK SU YALITIM VE KAPLAMA SİSTEMİ (CONIDECK)

OTOPARK SU YALITIM VE KAPLAMA SİSTEMİ (CONIDECK) OTOPARK SU YALITIM VE KAPLAMA SİSTEMİ (CONIDECK) 1. Genel Altı yaşam alanı ve üzeri otopark (veya üzerinde mekanik etkiler olan tüm alanlar) olarak kullanılan yapıların su yalıtımı ve kaplama sistemi olarak

Detaylı

06-26 EKiM 2016 YER: BARIŞ MAH. EĞİTİM VADİSİ BULV. ZABITA MD. HİZMET BİNASI YANI. Sandra Lopez. Ayla Turan Bahadır Çolak Kadriye İnal SelçukYılmaz

06-26 EKiM 2016 YER: BARIŞ MAH. EĞİTİM VADİSİ BULV. ZABITA MD. HİZMET BİNASI YANI. Sandra Lopez. Ayla Turan Bahadır Çolak Kadriye İnal SelçukYılmaz 06-26 EKiM 2016 YER: BARIŞ MAH. EĞİTİM VADİSİ BULV. ZABITA MD. HİZMET BİNASI YANI Ayla Turan Bahadır Çolak Kadriye İnal SelçukYılmaz Sandra Lopez Kolombiya Tamas Baraz Macaristan Aldo Shiroma Uza Peru

Detaylı

Mehmet MERCAN. ODTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü 50. Yıl Sempozyumu 29 Haziran 2016

Mehmet MERCAN. ODTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü 50. Yıl Sempozyumu 29 Haziran 2016 Mehmet MERCAN ODTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü 50. Yıl Sempozyumu 29 Haziran 2016 1 Seramiğin Tarihi Dünyada Seramik Sektörü Sektörün Güncel Durumu Üretim Süreci Türkiye de Seramik Sektörü

Detaylı

TEKSTİL FABRİKASI ATIK KÜLÜ VE BAZALTİK POMZA KATKILI TUĞLALARIN MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİ

TEKSTİL FABRİKASI ATIK KÜLÜ VE BAZALTİK POMZA KATKILI TUĞLALARIN MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİ Afyon Kocatepe Üniversitesi Özel Sayı Afyon Kocatepe University FEN BİLİMLERİ DERGİSİ 77-82 JOURNAL OF SCIENCE TEKSTİL FABRİKASI ATIK KÜLÜ VE BAZALTİK POMZA KATKILI TUĞLALARIN MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİ H.

Detaylı

EKOBEYAZ. prekast. Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık!

EKOBEYAZ. prekast. Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık! EKOBEYAZ prekast Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık! Çimsa Ekobeyaz Çimento Prekast Uygulamaları Beyaz Portland Çimentosu, 100 yılı aşkın süredir dünyada; gerek estetik görüntüler elde etmek için, gerekse

Detaylı

MMT113 Endüstriyel Malzemeler 7 Seramikler. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2014-2015 Güz Yarıyılı

MMT113 Endüstriyel Malzemeler 7 Seramikler. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2014-2015 Güz Yarıyılı MMT113 Endüstriyel Malzemeler 7 Seramikler Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2014-2015 Güz Yarıyılı Aşınmaya dayanıklı parçalar Kesici takımlar Dekorasyon ve sanat Yalıtkan malzemeler Elektronik http://www.flickr.com

Detaylı

KÜRESEL OTOMOTİV OEM BOYALARI PAZARI. Bosad Genel Sekreterliği

KÜRESEL OTOMOTİV OEM BOYALARI PAZARI. Bosad Genel Sekreterliği KÜRESEL OTOMOTİV OEM BOYALARI PAZARI Bosad Genel Sekreterliği SEKTÖR ANALİZİ Otomotiv OEM boyaları dünyanın en büyük boya segmentlerinden biridir. Otomotiv OEM boyaları, 2011 yılında toplam küresel boya

Detaylı

Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik Sanatlar Bölümü. Seramik Anasanat Dalı. Bilecik Üniversitesi Bozüyük Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarımı Programı

Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik Sanatlar Bölümü. Seramik Anasanat Dalı. Bilecik Üniversitesi Bozüyük Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarımı Programı Adı Soyadı Ünvanı Birimi Doğum Yeri Elif AĞATEKİN Öğretim Görevlisi BİLECİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU KİŞİSEL BİLGİLER Bozüyük Meslek Yüksek Okulu Grafik Tasarımı Programı Ankara Doğum Tarihi

Detaylı

SÜPER BEYAZ. prekast. Yüksek performanslı beyaz çimento!

SÜPER BEYAZ. prekast. Yüksek performanslı beyaz çimento! SÜPER BEYAZ prekast Yüksek performanslı beyaz çimento! Süper Beyaz Çimento Prekast Uygulamaları Beyaz Portland Çimentosu, 100 yılı aşkın süredir dünyada; gerek estetik görüntüler elde etmek için, gerekse

Detaylı

MUHENDISLIK PLASTIKLERI ENGINEERING P L A S T I C S

MUHENDISLIK PLASTIKLERI ENGINEERING P L A S T I C S MUHENDISLIK P L A S T I C S www.megapolimer.com MEGA POLİMER 2004 yılında mühendislik plastikleri imalatı amacıyla kurulan Mega Polimer ve Teknik Plastik San. Tic. Ltd. Şti. birkaç yıl içinde kaliteli

Detaylı

EKOBEYAZ. yapı kimyasalları. Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık!

EKOBEYAZ. yapı kimyasalları. Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık! EKOBEYAZ yapı kimyasalları Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık! Çimsa Ekobeyaz Çimento Yapı Kimyasalları Uygulamaları Beyaz Portland Çimentosu, 100 yılı aşkın süredir dünyada; gerek estetik görüntüler elde

Detaylı

-DERS PLANI- Görsel Sanatlar Dersi. 2 Ders Saati (40+40dk)

-DERS PLANI- Görsel Sanatlar Dersi. 2 Ders Saati (40+40dk) DERS SINIF KONU SÜRE AMAÇLAR HEDEF VE DAVRANIŞLAR DERS İÇERİĞİ VE SÜREÇ Görsel Sanatlar Dersi 9. Sınıf Doku 2 Ders Saati (40+40dk) -DERS PLANI- 1. Işığın etkisiyle objelerin dokusal özelliklerini tanır.

Detaylı

KALIP KUMLARI. Kalıp yapımında kullanılan malzeme kumdur. Kalıp kumu; silis + kil + rutubet oluşur.

KALIP KUMLARI. Kalıp yapımında kullanılan malzeme kumdur. Kalıp kumu; silis + kil + rutubet oluşur. KALIPLAMA Modeller ve maçalar vasıtasıyla, çeşitli ortamlarda (kum, metal) kalıp adı verilen ve içerisine döküm yapılan boşlukların oluşturulmasına kalıplama denir. KALIP KUMLARI Kalıp yapımında kullanılan

Detaylı

ARTVİN-BORÇKA BÖLGESİ KIRMIZI KİLİNİN ÖZELLİKLERİ, SERAMİK ÇAMUR VE ASTAR ÜRETİMİNDE KULLANIMI

ARTVİN-BORÇKA BÖLGESİ KIRMIZI KİLİNİN ÖZELLİKLERİ, SERAMİK ÇAMUR VE ASTAR ÜRETİMİNDE KULLANIMI ARTVİNBORÇKA BÖLGESİ KIRMIZI KİLİNİN ÖZELLİKLERİ, SERAMİK ÇAMUR VE ASTAR ÜRETİMİNDE KULLANIMI THE PROPERTIES OF ARTVİN BORÇKA REGION RED CLAY AND ITS USES IN CERAMIC SLIP AND ENGOBES Münevver ÇAKI 1, Bekir

Detaylı

AYAŞ ÇÖMLEKÇİLİĞİ VE FARKLI KULLANIMLAR İÇİN AYAŞ KIRMIZI KİLİNİN ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

AYAŞ ÇÖMLEKÇİLİĞİ VE FARKLI KULLANIMLAR İÇİN AYAŞ KIRMIZI KİLİNİN ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ AYAŞ ÇÖMLEKÇİLİĞİ VE FARKLI KULLANIMLAR İÇİN AYAŞ KIRMIZI KİLİNİN ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ POTTERY IN AYAŞ, PROPERTIES OF AYAŞ RED CLAY AND DETERMINATION OF ITS POSSIBLE OTHER USES Münevver ÇAKI 1,

Detaylı

SÜPER BEYAZ. yapı kimyasalları. Yüksek performanslı beyaz çimento!

SÜPER BEYAZ. yapı kimyasalları. Yüksek performanslı beyaz çimento! SÜPER BEYAZ yapı kimyasalları Yüksek performanslı beyaz çimento! Süper Beyaz Çimento Yapı Kimyasalları Uygulamaları Beyaz Portland Çimentosu, 100 yılı aşkın süredir dünyada; gerek estetik görüntüler elde

Detaylı

CAM SANATI. Selim SÜRER 11B 1315

CAM SANATI. Selim SÜRER 11B 1315 CAM SANATI Selim SÜRER 11B 1315 Cam günümüz modern çevresinin önemli bir parçasıdır. Basit bir su bardağından sofistike bir teknik donanım malzemesine kadar kullanım alanı geniştir. Camın kullanımı günlük

Detaylı

CUMHURİYET ORTAOKULU 8. SINIF GÖRSEL SANATLAR GÜNLÜK DERS PLANI

CUMHURİYET ORTAOKULU 8. SINIF GÖRSEL SANATLAR GÜNLÜK DERS PLANI CUMHURİYET ORTAOKULU 8. SINIF GÜNLÜK PLANI Süre 40 dakika Görsel Sanatlarda Biçimlendirme (G.S.B.) ALT LERİ KONU: Ders Araç Gereçlerinin Tanıtımı Görsel sanatlar kavramı, bazen bir amaca yönelik olarak

Detaylı

5. ULUSLARARASI ESKİŞEHİR PİŞMİŞ TOPRAK SEMPOZYUMU 16 EYLÜL -2 EKİM 2011 ESKİŞEHİR

5. ULUSLARARASI ESKİŞEHİR PİŞMİŞ TOPRAK SEMPOZYUMU 16 EYLÜL -2 EKİM 2011 ESKİŞEHİR 5. ULUSLARARASI ESKİŞEHİR PİŞMİŞ TOPRAK SEMPOZYUMU 16 EYLÜL -2 EKİM 2011 ESKİŞEHİR 09.00 10.00: KAYIT 10.00-11.00: AÇILIŞ KONUŞMALARI 1. OTURUM OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Nuran Ay 11:00-11:20 Eminönündeki

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İLKOKULU 1/. SINIFI GÖRSEL SANATLAR YILLIK PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İLKOKULU 1/. SINIFI GÖRSEL SANATLAR YILLIK PLANI EYLÜL 25 EYLÜL 29 EYLÜL (2. Hafta) EYLÜL 18 EYLÜL 22 EYLÜL (1. Hafta) 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İLKOKULU 1/. SINIFI GÖRSEL SANATLAR YILLIK PLANI ÖĞRENME ALANI: 1.1. Görsel İletişim ve Biçimlendirme

Detaylı

ANALİZ LİSTESİ. 150*150*150 ebatlarında 7 veya 28 Günlük Kürü Tamamlanmış Küp Beton Numune

ANALİZ LİSTESİ. 150*150*150 ebatlarında 7 veya 28 Günlük Kürü Tamamlanmış Küp Beton Numune Sayfa 1 / 10 Laboratuvar Birimi : İnşaat Mühendisliği Laboratuvarı 1 Beton Basınç Dayanımı Beton Pres Test Cihazı 150*150*150 ebatlarında 7 veya 28 Günlük Kürü Tamamlanmış Küp Beton Numune TS EN 12390-3

Detaylı

2. MİKRO İNCELEME ( PETROGRAFİK-POLARİZAN MİKROSKOP İNCELEMESİ)

2. MİKRO İNCELEME ( PETROGRAFİK-POLARİZAN MİKROSKOP İNCELEMESİ) SVS Doğaltaş Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. uhdesinde bulunan Sivas İli, İmranlı İlçesi sınırları dahilindeki 20055289 (ER: 3070586), 20055290 (ER: 3070585), 20065229 (ER: 3107952) ruhsat numaralı II.B

Detaylı

TANITIM BROŞÜRÜ POLAR POLİÜRETAN

TANITIM BROŞÜRÜ POLAR POLİÜRETAN TANITIM BROŞÜRÜ İçinde bulunduğumuz yüzyılda hızlı endüstrileşmenin sonucu olarak ortaya çıkan enerji ihtiyacı ve bu ihtiyacın yaklaşık % 90 oranında fosil türevli yakıt tüketimi ile giderilmesi son dönemde

Detaylı

SANATSAL DÜZENLEME ÖĞE VE İLKELERİ

SANATSAL DÜZENLEME ÖĞE VE İLKELERİ SANATSAL DÜZENLEME ÖĞE VE İLKELERİ 1.Sanatsal düzenleme öğeleri Çizgi: Çizgi, noktaların aynı veya değişik yönlerde sınırlı veya sınırsız olarak ardı arda dizilmesinden elde edilen şekildir. Kalemimizle

Detaylı

TOKLUK VE KIRILMA. Doç.Dr.Salim ŞAHĠN

TOKLUK VE KIRILMA. Doç.Dr.Salim ŞAHĠN TOKLUK VE KIRILMA Doç.Dr.Salim ŞAHĠN TOKLUK Tokluk bir malzemenin kırılmadan önce sönümlediği enerjinin bir ölçüsüdür. Bir malzemenin kırılmadan bir darbeye dayanması yeteneği söz konusu olduğunda önem

Detaylı

MİNİMALİZM Öğr.Gör. Elif Dastarlı

MİNİMALİZM Öğr.Gör. Elif Dastarlı 1960 Sonrası Sanat Hareketleri MİNİMALİZM Öğr.Gör. Elif Dastarlı Frank Stella, Zambezi, 1959, tuval üzeri enamel, 230,5 x 200 cm, San Francisco Museum of Modern Art. Frank Stella, Jill (siyah seri), 1959,

Detaylı

ÖĞRENCİ TANIMLAMASI : 14 kız- 14 erkek öğrenci / Gelir Durumları Orta

ÖĞRENCİ TANIMLAMASI : 14 kız- 14 erkek öğrenci / Gelir Durumları Orta DERSİN ADI KONU : Seramik ve Cam Tasarımı : Sır Hazırlama ve Uygulama ÖĞRENCİ TANIMLAMASI : 14 kız- 14 erkek öğrenci / Gelir Durumları Orta İÇERİK : Bu ders planı, seramik bünyenin sırlanması için temel

Detaylı

En eski uygarlıklardan biri olan Mısır Uygarlığı Nil nehri vadisinde gelişmiştir. Mısır mimarisinin en önemli yapıtları Mısır Piramitleri dir.

En eski uygarlıklardan biri olan Mısır Uygarlığı Nil nehri vadisinde gelişmiştir. Mısır mimarisinin en önemli yapıtları Mısır Piramitleri dir. MISIR BAHÇELERİ En eski uygarlıklardan biri olan Mısır Uygarlığı Nil nehri vadisinde gelişmiştir. Mısır mimarisinin en önemli yapıtları Mısır Piramitleri dir. pramitler Mısırlıların kralarına yaptıkları

Detaylı

Diatomit Katkılı Çini Karo Bünye Üretimi

Diatomit Katkılı Çini Karo Bünye Üretimi Diatomit Katkılı Çini Karo Bünye Üretimi 5. Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu, 13-14 Mayıs 2004, İzmir, Türkiye I. Tatar Altın Çini ve Seramik A Ş., Eskişehir Yolu 9.km, Kütahya N. Ediz Dumlupınar Üniversitesi,

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Bentonit Bilgi Notu

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Bentonit Bilgi Notu Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Bentonit Bilgi Notu Ek 7: EDİRNE YATIRIM DESTEK OFİSİ BENTONİT MADENİ EDİRNE İLİ İÇİN BİR İNCELEME Giriş Bentonit sanayi, tarım, madencilik ve mühendislik jeolojisinde

Detaylı

Cam Tozunun Tuğla Yapımında Kullanılabilme Olanaklarının Đncelenmesi. Investigation of the Possibilities of the Glass Powder Used In Brick Production

Cam Tozunun Tuğla Yapımında Kullanılabilme Olanaklarının Đncelenmesi. Investigation of the Possibilities of the Glass Powder Used In Brick Production Cam Tozunun Tuğla Yapımında Kullanılabilme Olanaklarının Đncelenmesi Investigation of the Possibilities of the Glass Powder Used In Brick Production D. Pekdemir, O. Bayram MTA Genel Müdürlüğü, Maden Analizleri

Detaylı

DUMANSIZ ANAGAMA FIRININDA KÜL SIRLI SERAMİK PİŞİRİMİ ÇALIŞTAYI 25 NİSAN - 5 MAYIS 2011 AVANOS

DUMANSIZ ANAGAMA FIRININDA KÜL SIRLI SERAMİK PİŞİRİMİ ÇALIŞTAYI 25 NİSAN - 5 MAYIS 2011 AVANOS DUMANSIZ ANAGAMA FIRININDA KÜL SIRLI SERAMİK PİŞİRİMİ ÇALIŞTAYI 25 NİSAN - 5 MAYIS 2011 AVANOS KATILIMCILAR Prof. Zehra ÇOBANLI Prof. Güngör GÜNER Mustafa TUNÇALP Mehmet Tüzüm KIZILCAN Doç. Kaan CANDURAN

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME ÇAMUR

TEKNİK ŞARTNAME ÇAMUR TEKNİK ŞARTNAME ÇAMUR ESC-3 SIVI DÖKÜM ÇAMURU: -900 C bisküvi pişirimi 1180 C Sır pişirimi şeklindedir. Yüksek derece sır kullanımı için uygun - Bisküvi pişirimi için 1200 C - Sıvı halde MİKTAR: 125KG

Detaylı

UÇUCU KÜLLÜ BETONLARIN DONMA-ÇÖZÜLME ETKİSİNDE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Necdet Sezer Kampüsü Gazlıgöl Yolu Afyon,

UÇUCU KÜLLÜ BETONLARIN DONMA-ÇÖZÜLME ETKİSİNDE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Necdet Sezer Kampüsü Gazlıgöl Yolu Afyon, UÇUCU KÜLLÜ BETONLARIN DONMA-ÇÖZÜLME ETKİSİNDE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI Osman ÜNAL 1, Tayfun UYGUNOĞLU 2 1,2 Afyon Kocatepe Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Yapı Eğitimi Bölümü,Ahmet

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ DEĞİRMENDERE ALİ ÖZBAY MESLEK YÜKSEK OKULU SERAMİK CAM VE ÇİNİCİLİK PROGRAMI ÖNLİSANS PROGRAMI

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ DEĞİRMENDERE ALİ ÖZBAY MESLEK YÜKSEK OKULU SERAMİK CAM VE ÇİNİCİLİK PROGRAMI ÖNLİSANS PROGRAMI KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ DEĞİRMENDERE ALİ ÖZBAY MESLEK YÜKSEK OKULU SERAMİK CAM VE ÇİNİCİLİK PROGRAMI ÖNLİSANS PROGRAMI I.YARIYIL T+U TOPLAM AKTS KREDİSİ TDB 107 Türk Dili- I 2+0 2 2 YDB 105English I 2+0 2

Detaylı

Amber Cevherinin Seramikte Boya Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması

Amber Cevherinin Seramikte Boya Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması 4.Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu 118-19 Ekim 2001, lırrur, Tuı hye Amber Cevherinin Seramikte Boya Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması A. Uçar, M. Ayhan & U. Kut Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya

Detaylı

EĞİTİM SÜRESİ: Alan Programının Eğitim Süresi, 9. Sınıftan sonra 3 Öğretim Yılı ile, Toplam 4 Yıldır.

EĞİTİM SÜRESİ: Alan Programının Eğitim Süresi, 9. Sınıftan sonra 3 Öğretim Yılı ile, Toplam 4 Yıldır. Seramik ve Cam Teknolojisi Alanı Bilindiği gibi topraktan şekillendirilerek pişirilen her şeye SERAMİK denir. Seramik, insanların tarihi kadar eski ve köklü bir uğraş olarak günümüze kadar uzanmıştır.

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Şeniz R. KUŞHAN AKIN EĞİTİM Doktora, Yüksek Lisans, Lisans, İŞ TECRÜBESİ Yrd. Doç. Dr., Bilimsel Programlar Başuzmanı,

Yrd. Doç. Dr. Şeniz R. KUŞHAN AKIN EĞİTİM Doktora, Yüksek Lisans, Lisans, İŞ TECRÜBESİ Yrd. Doç. Dr., Bilimsel Programlar Başuzmanı, Yrd. Doç. Dr. Şeniz R. KUŞHAN AKIN Çankaya Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Mühendislik Binası-3, N Blok B17 Eskişehir Yolu 29.km, Yenimahalle, 06810, Ankara EĞİTİM 2000-2006 Doktora, Seramik Mühendisliği

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 44

ÖĞRENME FAALİYETİ 44 ÖĞRENME FAALİYETİ 44 AMAÇ SERAMİK TEKNOLOJİSİ ALANI (ENDÜSTRİ) Bu öğrenme faaliyeti ile seramik teknolojisi alanı altındaki meslekleri tanıyabileceksiniz. A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Seramik, yüksek

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.org ISSN:- Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi () -8 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Kısa Makale Alümina Refrakter Malzemelerin Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi N. Sinan KÖKSAL

Detaylı

Büro : Bölüm Sekreterliği Adana, 22 / 04 /2014 Sayı : 46232573/

Büro : Bölüm Sekreterliği Adana, 22 / 04 /2014 Sayı : 46232573/ Büro : Bölüm Sekreterliği Adana, 22 / 04 /2014 ACADİA MADENCİLİK İNŞ. NAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. TARAFINDAN GETİRİLEN KAYAÇ NUMUNESİNİN ÇEŞİTLİ ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK RAPOR İlgi: ACADİA Madencilik

Detaylı

EBRU YAPIMINDA KULLANILAN MALZEMELER VE EBRU TEKNİKLERİ Asiye Yaman

EBRU YAPIMINDA KULLANILAN MALZEMELER VE EBRU TEKNİKLERİ Asiye Yaman EBRU YAPIMINDA KULLANILAN MALZEMELER VE EBRU TEKNİKLERİ Asiye Yaman Tekne Su yüzeyinde yapılan bir sanat olan ebrûda kullanılan malzemelerden ilki içine kıvam arttırıcılı suyu koyacağımız ebru teknesidir.

Detaylı

MADEN SEKTÖRÜ/ AKSARAY

MADEN SEKTÖRÜ/ AKSARAY MADEN SEKTÖRÜ/ AKSARAY Ramazan ÖZDEMİR T.C.AHİLER KALKINMA AJANSI AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ İçindekiler 1. MADENCİLİK... 3 1.1. Aksaray ın Maden Potansiyeli... 3 1.2. Aksaray daki Maden Kaynaklarının

Detaylı

a Şekil 1. Kare gözlü elek tipi

a Şekil 1. Kare gözlü elek tipi Deney No: 3 Deney Adı: Agregalarda Elek Analizi Deneyin yapıldığı yer: Yapı Malzemeleri Laboratuarı Deneyin Amacı: Agrega yığınındaki taneler çeşitli boyutlardadır. Granülometri, diğer bir deyişle elek

Detaylı

R. Tan Buğra Özer. R. Tan Bugra Ozer. Katıldığı Sergiler

R. Tan Buğra Özer. R. Tan Bugra Ozer. Katıldığı Sergiler R. Tan Bugra Ozer R. Tan Buğra Özer 1987 de İstanbul da doğdu. İlk ve orta öğrenimini babasının görevleri nedeniyle sırasıyla Erzurum, Kayseri ve Ankara da tamamladı. Lise öğreniminin ilk iki yılını İzmir

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article. Özet.

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article. Özet. VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 206 ISSN: 248-0036 Yıl /Year: 207 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): (Özel) Sayfa/Page: 54-60 Araştırma Makalesi Research Article Suleyman Demirel

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MMM 3014

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MMM 3014 Dersi Veren Birim: Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Dersin Türkçe Adı: SERAMİK MALZEMELER Dersin Orjinal Adı: SERAMİK MALZEMELER Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisans Dersin

Detaylı

Simetrik biçimde, merkezi kompozisyon düzeninde,

Simetrik biçimde, merkezi kompozisyon düzeninde, Deniz AYDA i»lijli ngiliz Sanat Tarihçisi, Eleştirmen ve Şair 5 jiliii olan Herber READ "Bir milletin sanatılljijijj nı ve du\;arlık derecesirii seramiği ile liül ölçün" demektedir. Çünkü seramiği yaratan

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ PROGRAMI

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ PROGRAMI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ PROGRAMI Parantez içerisinde İngilizcesi yazılı olan dersler gerektiğinde İngilizce olarak da açılabilecektir. BİRİNCİ YARIYIL NO DERS ADI Z/S

Detaylı

Agrega katkılı seramik bünye özelliklerinin araştırılması. The investigation on the properties of ceramic bodies having aggregate additives

Agrega katkılı seramik bünye özelliklerinin araştırılması. The investigation on the properties of ceramic bodies having aggregate additives SAÜ. Fen Bil. Der. 17. Cilt, 2. Sayı, s. 225-229, 2013 SAU J. Sci. Vol 17, No 2, p. 225-229, 2013 Agrega katkılı seramik bünye özelliklerinin araştırılması Buket Acartürk 1, Şeyma Kaya 2* 1 Sakarya Üniversitesi,

Detaylı

ÇİMENTO VE BETONUN TARİH İÇİNDE GELİŞİMİ

ÇİMENTO VE BETONUN TARİH İÇİNDE GELİŞİMİ ÇİMENTO VE BETONUN TARİH İÇİNDE GELİŞİMİ Betonarme bina, köprü ve diğer modern yapılar çimento ile yapılır. Çimentonun 1824 teki keşfinden binlerce yıl önce yapılmış olan bazı binalar hala sağlam. İmhotep

Detaylı

ÇELİK LİFLERİN TAZE BETON ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ EFFECT OF STEEL FIBERS ON FRESH CONCRETE PROPERTIES

ÇELİK LİFLERİN TAZE BETON ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ EFFECT OF STEEL FIBERS ON FRESH CONCRETE PROPERTIES ÇELİK LİFLERİN TAZE BETON ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ Burak Işıkdağ 1, İlker Bekir Topçu 2, Seyfettin Umut Umu 3 Özet Bu çalışmada çelik lifli taze betonlarda (ÇLB) çelik liflerin beton kıvamına etkisi araştırıldı.

Detaylı

MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT İLK PATENT ÇİMENTOSUZ HAFİF YAPI MALZEMESİ ÜRETİM YÖNTEMİ

MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT İLK PATENT ÇİMENTOSUZ HAFİF YAPI MALZEMESİ ÜRETİM YÖNTEMİ MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT İLK PATENT ÇİMENTOSUZ HAFİF YAPI MALZEMESİ ÜRETİM YÖNTEMİ TR 2009/00643 B Abdulkerim YÖRÜKOĞLU * ve Günnur ULUSOY ** MTA Genel Müdürlüğü MAT Dairesi Endüstriyel Hammaddeler ve

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 12.02.2015 : AKSARAY ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI/

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 12.02.2015 : AKSARAY ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI/ MUSTAFA DİĞLER ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 12.02.2015 Adres : AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ RESİM- İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 6800 AKSARAY Telefon

Detaylı

KROM KATKILI ALUMİNANIN ENJEKSİYON KALIPLAMA İLE ŞEKİLLENDİRİLMESİ

KROM KATKILI ALUMİNANIN ENJEKSİYON KALIPLAMA İLE ŞEKİLLENDİRİLMESİ KROM KATKILI ALUMİNANIN ENJEKSİYON KALIPLAMA İLE ŞEKİLLENDİRİLMESİ Ö. ACUN, C.B. EMRULLAHOĞLU, Ö.F.EMRULLAHOĞLU Afyon Kocatepe Universitesi Afyon Mühendislik Fakültesi Seramik Mühendisliği Bölümü/ Afyon

Detaylı

YAPILARIN ZATİ YÜKÜNÜN AZALTILMASI İÇİN DİYATOMİTLE ÜRETİLEN HAFİF BLOK ELEMANLARIN ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Tayfun UYGUNOĞLU 1, Osman ÜNAL 1

YAPILARIN ZATİ YÜKÜNÜN AZALTILMASI İÇİN DİYATOMİTLE ÜRETİLEN HAFİF BLOK ELEMANLARIN ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Tayfun UYGUNOĞLU 1, Osman ÜNAL 1 YAPILARIN ZATİ YÜKÜNÜN AZALTILMASI İÇİN DİYATOMİTLE ÜRETİLEN HAFİF BLOK ELEMANLARIN ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI Tayfun UYGUNOĞLU 1, Osman ÜNAL 1 1 uygunoglu@aku.edu.tr, 2 unal@aku.edu.tr ÖZ Bu çalışmada,

Detaylı

YAPI MALZEMESİ PUZOLANLAR

YAPI MALZEMESİ PUZOLANLAR PUZOLANLAR İçinde fazla miktarda kolloidal elemanlar, özellikle aktif silis içeren maddelerdir. Puzolanların tek başına bağlayıcı özelliği ya çok azdır yada hiç yoktur. Ancak başka bir bağlayıcı ile örneğin

Detaylı

MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN. YÜKSEK LİSANS TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç.

MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN. YÜKSEK LİSANS TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN Yüksek Lisans Tezi Eskişehir 2010 MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

Baumit SilikatTop. (SilikatPutz) Kaplama

Baumit SilikatTop. (SilikatPutz) Kaplama Baumit SilikatTop (SilikatPutz) Kaplama Ürün Kullanıma hazır, macun kıvamında, mineral esaslı, silikat ince son kat dekoratif kaplamadır. Dış ve iç cepheler için, Tane veya Çizgi dokuya sahip sıva dokulu

Detaylı

AGREGALAR Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

AGREGALAR Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi AGREGALAR Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Agregalar, beton, harç ve benzeri yapımında çimento ve su ile birlikte kullanılan, kum, çakıl, kırma taş gibi taneli farklı mineral yapıya sahip inorganik

Detaylı

SULTAN IZZETTIN KEYKAVUS TÜRBESİ, 1217, SİVAS

SULTAN IZZETTIN KEYKAVUS TÜRBESİ, 1217, SİVAS SELÇUKLU MİMARİSİ Selçuklular Orta Asya dan Anadolu ve Ön Asya ya yolculuklarında Afganistan, İran, Irak, Suriye topraklarındaki kültürlerden ve mimari yapılardan etkilenmiş, İslam dinini kabul ederek

Detaylı

YAPI MALZEMESİ OLARAK BETON

YAPI MALZEMESİ OLARAK BETON TANIM YAPI MALZEMESİ OLARAK BETON Concrete kelimesi Latinceden concretus (grow together) ) kelimesinden gelmektedir. Türkçeye ise Beton kelimesi Fransızcadan gelmektedir. Agrega, çimento, su ve gerektiğinde

Detaylı

CUMHURİYET ORTAOKULU 6. SINIF GÖRSEL SANATLAR GÜNLÜK DERS PLANI

CUMHURİYET ORTAOKULU 6. SINIF GÖRSEL SANATLAR GÜNLÜK DERS PLANI CUMHURİYET ORTAOKULU 6. SINIF GÜNLÜK PLANI 40 dakika ALT Ders Araç Gereçlerinin Tanıtımı Görsel sanatlar kavramı, bazen bir amaca yönelik olarak bazen de estetik kaygılar ile sanatsal düzenleme eleman

Detaylı

Mustafa Tunçalp Seramikler Sergisi 21 Ekim 10 Kasım tarihlerinde Rezan Has Müzesi nde ziyaret edilebilir.

Mustafa Tunçalp Seramikler Sergisi 21 Ekim 10 Kasım tarihlerinde Rezan Has Müzesi nde ziyaret edilebilir. MUSTAFA TUNÇALP SERAMİKLER Mustafa Tunçalp Seramikler Sergisi 21 Ekim 10 Kasım tarihlerinde Rezan Has Müzesi nde ziyaret edilebilir. Günümüz seramik sanatçılarından Mustafa Tunçalp, köklerinden yola çıkarak

Detaylı

simplan www.standartizolasyon.com

simplan www.standartizolasyon.com simplan www.standartizolasyon.com Kalite Politikamız Kalite ve başarının temelini, doğru proje, doğru altyapı, doğru ürün ile doğru uygulamanın oluşturduğuna inanan ve bu doğrultuda sektörüne alternatif

Detaylı

YAPI MALZEMESİ YAPI MALZEMESİNE GİRİŞ

YAPI MALZEMESİ YAPI MALZEMESİNE GİRİŞ YAPI MALZEMESİNE GİRİŞ KAYNAK KİTAPLAR 1.) Yapı Malzemesi-II (Bülent BARADAN) DEU 2.) Yapı Malzemesi ve Beton (M. Selçuk GÜNER, Veli SÜME) 3.) Yapı Malzemesi (Bekir POSTACIOĞLU) 4.) Yapı Malzemesi Problemleri

Detaylı

SiC İÇEREN TUĞLALARA ALTERNATİF BİR ÜRÜN OLARAK YÜKSEK ALKALİ VE AŞINMA DİRENCİNE SAHİP HAZAL T2AR TUĞLASININ AR-GE SÜRECİ VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

SiC İÇEREN TUĞLALARA ALTERNATİF BİR ÜRÜN OLARAK YÜKSEK ALKALİ VE AŞINMA DİRENCİNE SAHİP HAZAL T2AR TUĞLASININ AR-GE SÜRECİ VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ SiC İÇEREN TUĞLALARA ALTERNATİF BİR ÜRÜN OLARAK YÜKSEK ALKALİ VE AŞINMA DİRENCİNE SAHİP HAZAL T2AR TUĞLASININ AR-GE SÜRECİ VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ Volkan DEMİRSAN*, İbrahim BÜYÜKÇAYIR* *Haznedar Refrakter

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Temel plastik sanat eğitimi I Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x ) Uzaktan

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 1 Incir ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 15-23 Araştırma Makalesi Research Article Araştırma

Detaylı

BASKI SANATLARI BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI( ) BAS 453 Deneysel Baskıresim I Mesleki Seçmeli Dersler (2) - 22,5 Seçmeli Ders (1) - 4,5

BASKI SANATLARI BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI( ) BAS 453 Deneysel Baskıresim I Mesleki Seçmeli Dersler (2) - 22,5 Seçmeli Ders (1) - 4,5 BASKI SANATLARI BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI(2015-2016) I. YARIYIL BİL 150 Temel Bilgi Teknolojisi 4+0 5 MİT 105 Mitoloji ve İkonografi 2+0 3 RSM 107 Temel Resim Eğitimi I 3+3 6 SAN 101 Temel Sanat Eğitimi I 3+6

Detaylı

EKOBEYAZ. karo. Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık!

EKOBEYAZ. karo. Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık! EKOBEYAZ karo Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık! Çimsa Ekobeyaz Çimento Karo Uygulamaları Beyaz Portland Çimentosu, 100 yılı aşkın süredir dünyada; gerek estetik görüntüler elde etmek için, gerekse yüksek

Detaylı

18 PARÇA PORSELEN YEMEK SETİ

18 PARÇA PORSELEN YEMEK SETİ Porselen Nedir? Porselen, sadece doğal ve doğaya saygılı hammaddelerin rafine edilerek kullanılması ile üretilen, üzeri tamamen şeffaf sır ile kaplanan, beyazlığını, parlaklığını ve saydamlığını kullanılan

Detaylı

DEVİNİMİN GÖRSEL DİLİ SERGİSİ VE KİTABI (VISUAL LANGUAGE EXHIBITION OF MOTION AND ITS BOOK)

DEVİNİMİN GÖRSEL DİLİ SERGİSİ VE KİTABI (VISUAL LANGUAGE EXHIBITION OF MOTION AND ITS BOOK) DEVİNİMİN GÖRSEL DİLİ SERGİSİ VE KİTABI (VISUAL LANGUAGE EXHIBITION OF MOTION AND ITS BOOK) TAHSİN AYDOĞMUŞ Fotoğrafçı tahsinaydogmus@hotmail.com Her şey devinim halindedir. Tüm Toplumsal olayların belirleyicisi

Detaylı

TARİHİN IŞIĞINDA SANATSAL BİR DOKUNUŞ

TARİHİN IŞIĞINDA SANATSAL BİR DOKUNUŞ TARİHİN IŞIĞINDA SANATSAL BİR DOKUNUŞ Klasik Türk süsleme sanatçısı Gülşah İkbal Özkeskin Cesur un, Bodrum Kalesi nde 13 üncü kişisel sergisini açtı. Sergi açılışında sanatçının 9 yaşındaki kızı Neslişah

Detaylı

ISIDAÇ 40. karo. Özel ürünleriniz için özel bir çimento!

ISIDAÇ 40. karo. Özel ürünleriniz için özel bir çimento! karo Özel ürünleriniz için özel bir çimento! Çimsa Kalsiyum Alüminat Karo Uygulamaları www.cimsa.com.tr, 10 yılı aşkın süredir Çimsa tarafından, TS EN 14647 standardına uygun olarak üretilen Kalsiyum Alüminat

Detaylı

GENLEŞTİRİLMİŞ KİL AGREGASI ÜRETİMİ EXPANDED CLAY AGGREGATE PRODUCTION

GENLEŞTİRİLMİŞ KİL AGREGASI ÜRETİMİ EXPANDED CLAY AGGREGATE PRODUCTION GENLEŞTİRİLMİŞ KİL AGREGASI ÜRETİMİ EXPANDED CLAY AGGREGATE PRODUCTION Ömer ARIÖZ 1, Bekir KARASU 2, Mesut KORKUT 1, Ahmet TUNCAN 1, Mustafa TUNCAN 1 1 Anadolu Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

METİLEN MAVİSİ DEĞERİ YÜKSEK AGREGALAR VE FARKLI ÖZELLİKTEKİ KİMYASAL KATKILARLA YAPILAN BETON ÇALIŞMALARI

METİLEN MAVİSİ DEĞERİ YÜKSEK AGREGALAR VE FARKLI ÖZELLİKTEKİ KİMYASAL KATKILARLA YAPILAN BETON ÇALIŞMALARI METİLEN MAVİSİ DEĞERİ YÜKSEK AGREGALAR VE FARKLI ÖZELLİKTEKİ KİMYASAL KATKILARLA YAPILAN BETON ÇALIŞMALARI CONCRETE WORKS CARRIED OUT BY THE AGGREGATES WITH HIGH METHYLENE BLUE VALUE AND DIFFERENT BASED

Detaylı