NUR-U SAADET-Đ EBEDĐYE. Muallif Adem SUCU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NUR-U SAADET-Đ EBEDĐYE. Muallif Adem SUCU"

Transkript

1 1

2 NUR-U SAADET-Đ EBEDĐYE Muallif Adem SUCU 2

3 Rahmân ve Rahîm olan ALLAH ın Lütfu, Keremi, Đhsanı Nur-u Hakikat, Hakikat-i Nur, Nur-u Muhammed (s.a.v.), Aşk, Muhabbet, Erlik, Đrşad-ı Billur, su yolu, Ledün-ü Saadet-i Ebediye ye Sîret-i Nur Nur-u Muhammed (s.a.v.) Aşkı ile Hakikat-i Muhammediye, Saadet-i dünya-ahiret, Nur-u Nur Aşkı, Âşıklığı bilimi sırrı sır ALLAH Azze ve Cellenin ilmi kudreti sonsuz hazinesi ilmi bilinmeklik sırrı, sırrı aslı Nur-u Nur Muhammed Mustafa (s.a.v.) Aşkı Âşıklığı ile bilinim sırrı kul kulluğun efendisi Muhammed Mustafa (s.a.v.) Ümmetine kulluğun Ahlâk-ı Muhammedî olarak sunumu bulunumu yaşam kul insan olarak insanlığın önemi, özlemi olan yaşam mutluluk kendini fert olarak tanımı, tanımını okumak, okunumu Kur an Sünnet ile bilim. Tarif takibi yol yordam metod ALLAH HU Azîmüşşan ın tâ ki insan Muhammed Mustafa (s.a.v.) yaşamı özlemi ile söz, öz teslimiyeti ALLAH (c.c.) Resûlü MUHAMMED (s.a.v.) e tâbi-i dil ikrar kalp tasdik özünden tasdik-i yönelim ALLAH a yönelim Kur'an Sünnet ile ALLAH a ulaşmayı dilemi istem özünden ALLAH a, geçmiş zaman günahlarını tövbeyi istiğfar ile imanı amel için ALLAH (c.c) nün sunumu Nur Kelamı Kur'an ile ilmi amel için okuyup okuduğunu yaşamak kulu Muhammed Mustafa 3

4 (s.a.v.) yaşamı istem özlem ile ALLAH a yönelimi sadece ALLAH a güzel bir kul olma, kulu Muhammed Mustafa (s.a.v.) e âşık âşıklığı Tek Rab Đlah ALLAH (c.c.), Muhammed Mustafa (s.a.v.) O nun kulu ve elçisi olduğunu tasdik-i yaşam dünya ahiret varlık alemi dünya dünyada iken ALLAH a ulaşmayı bilim, bilim El Âlim olan ALLAH ın ilmi sonsuz ve sınırsız olması OL hükmü OL ile bilinmekliğini Aşk ile Âşıklığı ile bilimi ALLAH ın ilmi Esmâ-ül Hüsna isimleri ile zuhûru ile öğrenimi, öğretimi, ilmi Kur'an aslı Nur Nur-u ilminden asıl Nuru ile Muhammed Mustafa (s.a.v.) Nurundan başlatım zuhûru insana Ruhundan üfleyip nefs ile balçıklı topraktan OL hükmü ile yaratan tek yaratıcı Rab, eğiten, öğreten, eğitim öğretimini yol yordam metod ile kulu Muhammed Mustafa (s.a.v.) önderliği, örnekliği ile tüm âlemlere Rahmet olarak Kendini tanımını tastamam Nuru Aşkı Habîbi Muhammed Mustafa (s.a.v.) Aşkı, Âşıklığı ile sunan kulu Muhammed (s.a.v.) e uyan Bana uyar, O na itaat eden Bana itaat eder. Dili Kur'an tasdik yaşamı kul, kulluğu ile yaşamı Kur'an olan Muhammed Mustafa (s.a.v.) başı Nur sonu Nur dünya ahiret hayatına özlemi Aslı ile Âşıklığı veren verdirecek olan ALLAH (c.c.) ne yücedir. Merhametlilerin en merhametlisi olan ALLAH (c.c.) O ne güzel Yâr, O ne güzel sevdalı, sevgililere sevileceklere Aşk Aşkı Habîbi Muhammed (s.a.v.) ile Lütuf Đhsanında sonsuz Bâki olan ALLAH (c.c.) Kendine yönelene, yönelmişe sonsuz Lütuflarda bulunan ALLAH ın şanı ne yücedir. Kendisinden umana umduğundan kat kat fazlasını veren, yardım dileyenlere yardıma koşan, dilediğine dilediğini veren ALLAH (c.c.), karşılıksız Vehhab olarak bol bol veren, verim sonsuz hazineleri olup hiç tükenmeyen tek Rab Đlah tır. O nun 4

5 hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Tüm yaratılmışları O yaratmıştır. Tüm yaratılanlar O na muhtaç, O nun Hükmü Hakimiyeti altındadır. ALLAH (c.c.) bir şeyi dilediği zaman, sadece OL der. Anında oluverir. Veren alan Olan, olduran ALLAH (c.c.) dür. Kulu Muhammed Mustafa (s.a.v.) e Âşıklığı Aşk ile bilimi bilinimi açık beyan. Kur an-ı Kerîm ile, kulu Muhammed Mustafa (s.a.v.) dili Aşk ile bilimi Đlmi, el Âlim olan ALLAH ın Đlmi bilinmekliği ile OKU Rabbin olan Rahmân ve Rahîm olan ALLAH ın adı ile, Habîbi Aşkı Muhammed Mustafa (s.a.v.) e okuttuğu ile OKU başlam Nur Nur-u Muhammed (s.a.v.) e tâbi talep talebeliğin ile ALLAH ın bildirdiği bilimi Đlmi Sırrı Sır olanın Sırrını Đlmi bilim yolu kuran. Kuran Sünnetullah tüm âlemlere Rahmet kulu Muhammed Mustafa (s.a.v.) yolu açık kıyamete kadar okunumu kul kulu Muhammed Mustafa (s.a.v.) Nur-u Ruhu Aşkı Âşıklığı ile okumayı dile, bildirdiği Đlmi bilim kendini okuman ( yani tanımı nefs ile ) seni Yaratan Rabbinin adı bilinmekliği bildirdiği Kur'an a muhatap kendin b Önce kendine sor, ben neyim? Nerden geldim? Yaratılanları Yaratan kim? Bunlara şekil şema veren kim? Yöneten kim? Yönlendiren kim? Sergileyip yaşatan kim? Öldüren kim? Sonra diriltecek olan kim? Bunu dile, bildirilmişi Kur'an ile oku. Cevap hazır, hazırlığını yap, yapmayı d Feth-i nefsin özüne yönelimi düşünce-i tefekkür ile, canlı cansız olanları Yaratan niçin yaratmış, yaratılış gayesi ne? Tüm özellikleri ve güzellikleri donatan ALLAH a kulluğun nasıl yapılması gerektiğini öğretiyor Kur'an Kulu Muhammed Mustafa (s.a.v.) ile tasdik-i yaşam sunmuş. O na tâbi ol, teslimiyetin sadece ALLAH a, Rasûlü Muhammed Mustafa (s.a.v.) e olsun. 5

6 Aşk ile Âşıklığın Bir Adem var sır beden Bürünümü adam gezen Onu yaratan var onunla gezen O bilim ilim sende var oku Kur'an gezen Sırrı sende, sırrı sensin, Aşk Muhammedî ile Nurdur özü, Ruhudur Muhammedî özü Söz Kelam Kur'an kurduğunu çöz Aşkı Âşığı Habîbi ile Kur'an oku çöz Sensin muhatap kendin kendini çöz Sensin muhatap Muhabbetle öz, çöz Senin Aşkın, Âşığın hepsi söz, çöz Tüm âlemler sende yüklü, oku, okuttuğuyla çöz Bir çift söz, Rabbim ALLAH söz, çöz Kulu Habîbi Aşkı Muhammed Mustafa (s.a.v.) saf-ı pak Nur söz Aşk ile âşık ol, oldurduğu Nur-u Kelam ile çöz. es Selam-u aleyküm Rahmân ve Rahîm olan ALLAH ın Lütfu, Keremi, Đhsanı Hak bile Hakkı dile Kulu Muhammed Mustafa (s.a.v.) Aşkı Âşığı bile 6

7 Bir yaratılmış insan, insanı yaratan ALLAH, yaratmayı dilemi, istemi, bilinmeklik kendi Sır idi. Kendi sırrını kendi bilinmeklik ile, ilmi Nuru ile, kendinde kendine şahid, şahidi hükmü ilmi emri OL Kendi ilmi kudreti ile, donanımı Nur-u ilmi Esmâ-ül Hüsnâ zuhûru donanım ilmiyle ilminin açılımı istemi Aşk ile Âşıklğı ile tüm yaratılmışlarda bilinmekliği Halife-i insan kul Aslı bilimde bilinmekliği Muhammed (s.a.v.) Aşkı ile açılımı zuhûru tecelliyi Adem aleyhisselam Nur-u Ruhundan nefs ile bürünüm beden Adam olarak yaratılmışların en şereflisi ve şereflendirdiği varlık, varlık biliminin kendisine Halife olarak yüklemi olan Ruhu ile emaneti yüklemesi. Dağlara taşlara verdik, yüklenmedi, insanoğlu yüklendi emaneti. Nur-u Ruh ile bilinmeklik sırrı ile bilimi seçimi seçilmiş olup Ol oldurduğu ilmi hükmü Ol ile bilinmeklik sırrını insan ile şahid olup kulun kendini kendi ile şahid olması. Ben sizin Rabbiniz değil miyim emri ile ruhlar âleminde tüm ruhlar evet ALLAH ım Sen bizim Rabbimizsin hükmü ile hükmüne şahid kul kulluğun aslı Nuru Muhammed (s.a.v.) Nuru ile başlamı tek Rab olan ALLAH Rahîm ilmi tecellisi ile, tek bir nefisten yaratmaya başlam insan olan Adam, Adem den sağ eğe kemiğinden OL hükmü emri ile Havva annemiz ile nefs-i hükmü ile anasız ve babasız olan Adem aleyhisselamdan Rahîm Esmâ ilmi kudret ile kadın ve erkek olarak insanlığın başlamı zürriyet-i Muhammedî Nuru ilminden Ruhu ile yaratılmış ve insanlığın bilimi, bilinimi, giyinimi, Nur-u Ruhu nefs ile bulunumu beden inimi balçıklı topraktan Nur Nuru suyu ile hayat verip biliniminin açığa çıkım, başlam, B ismi llah ir- Rahmân ir-rahîm zuhûr Nur-u Ruhu ile HAYY, hayat verimi dünya içinde yerini insan-ı beden. Đnsan kul 7

8 kulluğun bilinimi. Đlmi ile donanımı Esmâ zuhurları ile Ruh-u Nur Nuru ile özlem, özlemi aslı katında bulunumu giyinimi nefs ile dünyada yerini alımı, tüm yaratılmışları yaratan ALLAH (c.c.) O na ne kadar yaratmış olduğu tüm varlıklara Adam a secde edin hükmü ile hükmü ilmi dilemi ile ahid alıp hizmetli kılmış. Dumansız ateşten yaratılmış olan iblis, ALLAH ın ilmi kudreti donanım ile ilmi gurur ve mazeret sürdürmesi ile Hak ve bâtıl safı donanımı bilinmeklik sırrına imtihan-ı sebep ilmi ile, kudreti ile HAYY hayat vermiş ve Hükmü ile, hükmünü ayrım Rıza kaza olarak yaratılış hikmeti Lütfu Đhsanı sonsuz, sonsuzluğun Bâkî ALLAH (c.c.) bilinimi, Ruh-u yüklemi teslim tesnimi tabiat gereği ins ve cins olarak yani insan ve cin olarak ilmi donanım her an bilinmeklik sırrına imtihan nefs ile nefsi bilimi bildirdiği hükmü Hak bâtıl olarak imtihan sergilemi yaratılanların Yaratan yüce ALLAH ın giyimi donanım ilmi bilinmekliği Esmâ tecellileri zuhûru başlam Ahlâkı Sünnetullahı başlam zuhur ile cennet cehennem bulunum buluşumu tesbiti Ruh-u nefs Nur ile Nur-u Ruha ulaşımı açılımı Aşk, Aşk ile cennet makamı. Nur Nuru ile nefs bürünüm bilimi yüklem içimi dünya beden ben-i Adem insanı istek arzular ile donanım isteklerine arzularına hem dem an ALLAH ı hatırlayıp bilim özüne özdeki emri hükmü Ahdine hüküm ile kural nizam emri hükmünü sebep. Şahid Kelime-i Şahadet ikrarı Ahdi üzeri imtihanı sebep beşerlik. Beş-er bedeni akıl, kalp, göz duyum yürüm tutum ile Hakk b Bilimi ilmi hükmü ile teslim olup aslı hükmüne hükmü emri her çeşit bilim, bilinmekliğini bilim, ilmi bildirdiği ile okunumu okutumu başlam insan insanlığın yeryüzüne inimi ile imtihanı kural nizam ulaşımı insan gezen özüne dönen özü ile özlem özlemi 8

9 bilinmeklik aslı insan kulu Muhammed (s.a.v.) ile sınırlanımı sınırsızlığı ile yaşamı nefsi sınırlar çizen, başlam tüm insanlığa insanlığın gereği imtihanı aklı nefis ile imtihanı hatırlanım bilim ilmi seçtiklerine Peygamber elçi-i kılan Resûlleri sunan ALLAH her bir topluma kavme her zaman ve asırda uyarıcı, korkutucu, müjdeci olarak bildirimi seçimi, dünya geçimi haber haberdar edim, Rabbi olan ALLAH tan söz Kelam konuşması korkutulması istem istenim tek Rab Đlah ALLAH tır. Hükmü hatırlatıp elçilerle bildirip bilinmekliği sırrı insan seçkin kulları ile bildirimi bilimi kurmuş olduğu ilmi bilinimi hükmü hakimiyet altında her şey O nun O ndan OL hükmü bilimi bildirimi kurumu, korunumu bulunumu soluk nefes imtihanı Hak, kul olarak sonuç ALLAH a dönümü dönüleceği kaderi takdir ecel ile bilimi ecel gelmeden kendinde yüklü sırra erimi bilim ile bilinmek sırrı insan, insan okunumu Hikmeti Lütuf Đhsan yol yordam metod Sırat-ı Müstakîm olarak Teklik sırrı sırrı ile devam Ahlâkı Sünnetullah devam, Nur-u Nur ile Kelam-ı beyan. Asıldır Kur'an Sünnetullah beyan. es Selam-u aleyküm. Ben diyem deliyem Aşkın Âşığın ile veliyem Nasıldır niçindir diyemem Aşkın ile varlığını biliyem 9

10 Kim ne derse desin Ben Senin Aşkının delisiyem Bilim ilmi kudretin Kurduğunla geziyem Benim Ben der Aşkın ile Şahidin Benim Sana Aşkın Habîbin Muhammed Mustafa (s.a.v.) ile deliyem Deniz deryâ zaman mekan hepsi Nurunda Nur ile yok biliyem Varlığım Şahidim Şahid de Sensin biliyem Bilinmekliğini bildirdiğini bileceklere Çeşme diliyem Sevdirdiklerini seviyem Sonsuz Nur kulun Aşkın Ümmeti Muhammedi yem. es Selam-u aleyküm. Rahmân ve Rahîm olan ALLAH ın Lütfu, Keremi, Đhsanı Sen diye bilindin Ben neyim dedin Açılmış Nuru güneş, ay, yıldız ile Aç kapıyı gir diye Sine özünde gizliyim Ara bul Beni diye Nur-u Ruhum özüm giydin dünya kisve-yi beden Benden Beni sende Beni Âşık Sinan ara sendeki Beni 10

11 Hûllüdür hükmün işi Kün olmak yoklukta varlık işi Ölümü ölümsüzlük soyunum işi Okuttuğu kişi Muhammedî kul âşık işi Meşki dünya sebeb verildi kişi Okumaktır okuttuğuyla işi Gül eş, gülden geç Gül bahçesine nevh-i bahar seç Rahmeti kaalü belaa sıdre-yi münteha yı varlıkta var edenden ayrılıksız geç Ay durur güneş vurur Nuru Nurda Nura yüzü güleç durur Gül ermişi kokusu dünyayı saadet, miski amber kokusu Can yoldaş kılındı Cânan ile Canı Nur Aşkı Muhammedî Nurdur Nur Hasrettir Aşkı ile âşıklara her an dem-i zuhur Gülü Nur pürü Nur Pir Muhammed (s.a.v.) Aşkı ile Âşıklığı Rahmeti Rahîm'de açılır durur Kor perdeyi kır çerçeveyi Bedenindir bile Aşkın dil ile Dilsiz dudaksız konuşur Ol varlığı yaratan Sultan-ı Padişah ile Derdi eke Aşk ile derdi sefa cefaya binbir hece Elhamdülillah hamd olsun şükürler olsun ALLAH a geçe Çile Nurda Nur kâinat-ı zuhur Aşk hecesinde gece gündüz döner durur Sabır şükür tevbe-yi istiğfar ile bütün geceler gündüz olur Âşık Aşkı ile Nur Muhammed Mustafa (s.a.v.) gerçeği ile gerçeği zuhurdur 11

12 Köşkü sarayı dünya meşki sevdayı sergilemi O nundur Önü Nur sonu Nurdur Ol hükmü ile olur Sevdayı sele, gül ile gele Bir kader yazıldı size Nur-u ölümü ölümsüzlük ile Sevda Aşkı bile Âşıktır Yaratan ALLAH bile Habîbi Aşkı Muhammed Mustafa (s.a.v.) hasrettir hasretiyle yaşam size es-selam-u aleyküm. Gönül Aşk ile dile Muhammedî sevdalılara Selam olsun size. Rahmân ve Rahîm olan ALLAH ın Lütfu, Keremi, Đhsanı Derdin Aşk ol a Nur Aşka istekli ol a Nur-u Nur Muhammed Mustafa (s.a.v.) Aşkına talip ol a Teslimiyeti ALLAH (c.c.) Rasûlü Muhammed (s.a.v.) ol a Bilim, bilinmeklik O nun, O nunla ol a Dünya beden her zerreyi yaratan O OL hükmü ol a Yaratıcının yâri, Habîbi Aşkı aslı rahmeti bu ol a Kalbin hastalığı asıl Yâr dan, Yaratan dan ayrı ol a Kulu Muhammed Mustafa (s.a.v.) Aşkı ile oku emri ol a Rabbin ALLAH (c.c.) okutur yazılanı, yazan O dur, O nun hükmü zuhur ol a 12

13 Soru, cevab yazılı sırrı bilim ol a Kur'an ile tüm kâinat okunur ol a Nur-u Kelâm Kur'an, kurduklarına rehber-i sebeb ol a Bilimi yol, yolu Nur a sebeb, sebeb ol a Sebebi, sebebsiz karşılıksız veren O ol a Bilim sırrı asıl Kelâm O konuşur O ol a Đlmi Kelâm bilimi insan, Nur insan Muhammed Mustafa (s.a.v.) halifeyi önder O ol a Ben-i Adem mirasçısıdır, Nur-u Muhammed (s.a.v.) e ümmet ol a Bilimi yüklem ilmine vâris ol a Can kuşu Nura yönel, yönelimin Hak ol a Dilem ilmi kudret Adem gezen ilmi bilinmektir her fert kişinin bilimine sebeb ol a Aklı Kuran Sünnetullah ile bezeyen can bilindi ilmi kuran Cânan dır bezeyen hükmü ol a Hak olur Haktan dileyen. Bir bak ayrılık nerde var, dileyen dileten ALLAH (c.c.) diyen ol a Nimeti lütuf ihsanı, insan. Đnsan-ı Kâmil, kemâlâtı dileyen ol a Yeşil bürünmüş diri, dirlik ol a Tek bir Rab ALLAH (c.c.) tüm yaratılmışa şifreyi hayat bu ol a Bekledi beden, bedeni şahadet bir ömürdür bereket, sefâ-i şahadet ol a Çile aşın ömür gözyaşın güle ulaşmak olsun Nuru baş ol a Nurdur sabır tevekkül teslimiyet hamd şükür ol, ol a Rabbim ALLAH (c.c.) Aşkınla sefâ çile bekler durmaksızın sizi fazlı sefâ ol a Nurdur aydınlatan karanlık ezâ bir Aşktır ki istek ile sefâ ol a 13

14 Merveyi dile Hu ALLAH (c.c.) ile ol a Birlik beraberlik ile bilinmeklikte ol ol a Birlik, bir Habîbi Aşkı ile ol Nura bir ol a Tövbe-yi istiğfar dua istemin, istek ol a Taatı gönülden ALLAH a ol a Kâbeyi haccı kalbinde bile, sır özü kalbinde ol a Tüm yaratılmışlara Halife Muhammedi bile O nun ile ol a Can sefâ bulur Cânan sırrı ol a Haykırışı ALLAH HU EKBER ile ol a Kâinat konuşur Rabbi dil ol a Đlim hazinesi sonsuz Aşkı, Âşığı ol a Âşık olana konuşur dilsiz dudaksız Nur Kelâm ol a Meyli dünya hizmeti lütuf bile ol a Asıl yaratılış gayen ALLAH a kul ol a Önderi örneği Kuran Sünneti Muhammed (s.a.v.) yaşam ol a O nun ile O nu dile, ümmeti için duası Aşkı, Âşıklığı ol a Bir mirastır Kur'an Sünneti ile ol a Mirasçı olmak istersen AHLÂK-I MUHAMMEDÎ ol a Hak bile Hakkı dile, vârissiniz kullukta Muhammedî ol a. es-selam-u aleyküm. Rahmân ve Rahîm olan ALLAH ın Lütfu, Keremi, Đhsanı 14

15 Elhamdülillah. Kulu Muhammed (s.a.v.) e O nu yaratana tüm âlemlerin Rabbi olan ALLAH a hamd olsun. Kulu Rasûlü Muhammed Mustafa (s.a.v.) ehline eshabına O na tâbi olanlara selam olsun. Tek övgüye layık olan ALLAH (c.c.) kulu Muhammed (s.a.v.) aleyhisselam ve O nun yolunda olan, O nu seven Aşkı ile yanan Yâr ve yardımcı bilen. Âlemlerin Rabbi olan ALLAH a sığınan meded dileyen, dileyecek olan tüm yaratılmışların Rabbi olan bunda hiç şüphe olmayan. OL hükmü OL ile tüm yarattıklarına hükmüyle Hakim olan ALLAH a Hamd, Rasûlü Muhammed Mustafa (s.a.v.) e selât-ı selam olsun. Merhametlilerin en merhametlisi olan ALLAH (c.c.) ne güzel yardımcı ne güzel vekildir. O nun Şanı ne yücedir. Herşeyden münezzeh, doğmamış, doğurulmamıştır. Tüm yarattıklarına Kendi ilmi Kudreti ilmi ESMÂ ile dilediğini, dilediği gibi yaratan yaratmada sınırsız olan. Tüm yaratılmışları donatan ilmi kudret eli sonsuz tüm zaman ve mekandan beri Ezelî ve Ebedî olan ALLAH ın Şanı ne yücedir. Tüm yarattıklarına karşılıksız olarak veren EL VEHHAB olan, Cömertlikte sınırsız olan ALLAH Hak ile Hakkın Kulu Muhammed Mustafa (s.a.v.) e aslı Nur Nuru ile donatıp Rahmetini sunan ALLAH (c.c.) EL GANĐY dir. EVVEL isi ÂHĐR i olmayan ALLAH (c.c.) bilimi sonsuz Kur'an ile Kulu Muhammed Mustafa (s.a.v.) Nakşı Nur Nuru ile beyan. Kur'an ı yaşamı kılıp AHLÂK ı ile donatıp sunan ALLAH (c.c.) her an zamanda sınırsız Lütufları olan. ALLAH (c.c.) Bilim ilmi ile eğiten, öğreten yaşamı, yaşam kılan ALLAH (c.c.) her an yeni bir Şandadır. Lütfu Keremi Đhsanı daim olan. OL hükmü OL ile tüm yarattıklarını mükemmelliğin üstünde donanım ve tasarım ile donatan, bir yarattığını bir daha yaratmayan. 15

16 Bilinmekliği Kendi ilmi Kudreti ile Şahid olan ALLAH (c.c.) bilinmekliği ilmi Nur hazinesinden Aşk ile Âşıklığı ile Muhammed i (s.a.v.) ile sunan ve Rahîm olan ALLAH (c.c.) tüm âlemlere sunan ve donatan donanım-ı ZUHÛR ESMÂ-ÜL HÜSNÂ tertib-i takdir, takdiri ecel ile noktalayan. ALLAH (c.c.) OL hükmü OL ile tekbir hükmü ile sonsuz ve mutlak olan SULTAN-I ŞAH bir tek ALLAH HU EKBER Nidâ ile Hak Âlemler yarattı kulu Habîbi Aşkına Âşıklığı ile sırdı sırrını açtı bize. Sırdı kendi ilmi katında bilinmekliği Aşk ile Đlmi hazinesinden açtı bize Bir rahmettir bize Nuru, Nur Habîbi ile bize Ol hükmü ol hece yokluktan varlığa geçe bize Bir sebeb oldu hece Muhammed (s.a.v.) Âşıklığı ile bize Nur-u Ruhundan yüklendi bize Nefs-i Bilinmeklikle örtü bize Cenneti, cehennem yarattı bize Öğreten tek Rab ALLAH (c.c.) bize Habîbi Aşkı bize, boyun eğdiren emri ile bize Tüm yaratılmışların en hayırlısı kulu Muhammed (s.a.v.) Aşkı ile bize Tâbi-i talep size kulluk bize Örnek, önderdir bize Soluk nefes ölüm, ölüm ötesine bize Kevser sundu bize Dâimdir Aşk ile Âşığı ile bize Canda, Cânan, can eyledi Muhammed (s.a.v.) Aşkı ile bize Yönelim onunla kul Habîbine bize Tâbi ol Muhammed Mustafa (s.a.v.) e Sırat-ı müstakîm yol bize 16

17 ALLAH (c.c.) BÂKĐ, KUR'AN SÂFĐ, MUHAMMED MUSTAFA (s.a.v.) KÂFĐ bize. es-selam-u aleyküm. Aşkının delisiyem Hüryanı pür nidâ-i Aşk ile Saldın beni dergâh-ı ihsan ile Bir bedeni mahzun kıldın Aşkına beni Nükte-i can oldu Serdar-ı Aşkın hülyân Pir Muhammed Aşkın ezeli büryân Nükte mi gerek Nuru Aşkına söz mü gerek ol hükmü Aşkına Bir tertib-i düzen ismin ile Hak gezen kulunu kullara eyledin virân Bir çeşme-yi Nuru nükte olmuşa olacağa hepsi Nurdur Aşkın ile hükme Nârı Nur eyle hepsi Nurdur berrak-ı su eyle hepsi ol undur Bir bedeni cem-i seyran Senin Ne ola ki Senden ayrı benim Derdi Aşkın, kül olmuş aşın, Âşıkı meşk ile hülyânım Gurbet diyarın bürünmüşlük beden ol hükmünde Nur ile gezen Bir nidâ-i Aşkın değil mi beni benden eden Eğe kemiğinden yarattın Havva gezen Ben-i Adem değil mi hem anasız hem babasız gezen Kul yarattın bilim beden Sensin gelen, Sensin konuşan 17

18 Bir nükte-i Aşk ile feryadı güle bülbül edip dil düzen Aşkındır Aşkınadır Muhammed in ümmet gezen Derdim bildim ayrı değilim Ayrılıkla sefâ hürdür pür-ü Nur Muhammedî gezen. es-selam-u aleyküm. Rahmân ve Rahîm olan ALLAH ın Lütfu, Keremi, Đhsanı MEKTEB-Đ MUHAMMEDÎ YE KAYIT. Harç O nun, özünü b Hakkı dile kim ne derse desin, ALLAH (c.c.) ne diyor O bildirmiş bize. Hakkı dile gönülden olsun sözün. Hakka yönelsin özün. Đlmi Aşk ile amel için d Bildiğin ile bildirdiğini muhasebe, murakebe etmen Dünya beden hali beşerlik. Her an kendini tanı, tanıttığı önder Muhammed Mustafa (s.a.v.) in hayatını nefessoluk takip istemi arzu içinde ol, olmayı dile, olamıyor isen bile niyetinden, özünde O nu d Dua ile namaz ile secde ile ALLAH a yaklaşmayı d Ey âlemlerin Rabbi olan ALLAH ım, sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.) e ne verdinse bize de ver, ne den men ettinse bizi de men et. O nun dileği istemi bizim dileğimiz istemimiz olsun Aşkın Biz Senin âciz, muhtaç, nankör kullarınız, bize Rahmetinle, 18

19 Mağrifetinle yardım et. Biz ancak Sana yönelir Senden yardım dileriz. Bizi karanlıklardan aydınlığa çıkar. Biz yalnız Sana kulluk eder Senin Rızanı umarız. Bizi nefsimiz ile başbaşa bırakma. Biz Seni, Senin ilmin hükmün ile varız, varlığımız Senin ilmindendir. Rıza-i ilminden bize de lütfet ki Sana layık bir kul, Habîbin Muhammed Mustafa (s.a.v.) e ümmet olalım. Yâr ve yardımcımız Sensin meded eyle ALLAH ım meded Muhammed Mustafa (s.a.v.) Aşkına meded ALLAH ım. Aşkın Rahmetinle herşeyi kuşatmıştır, bizi Aşkın Habîbin yoluna ilet. O nun Aşkı ile yak beni, ailemi, çocuklarımı, kavmimi, tüm insanlığa hidayet ver. Bizi doğru yola ilet, sapıtmışların yoluna değil, dosdoğru yol olan Sırat-i Müstakîm üzeri kıl, topukları üzeri dönenlerden eyleme bizi. Sırat-i müstakîm de ayaklarımızı sabit kıl. Ölü kalbleri dirilten Nur undan Aşk ver. Bütün belâ ve musibetlere, sıkıntılara karşı sabır Rahmetini ver. Bizi Senden uzaklaştıracak iş, eş, evlat ve akrabalardan Sana sığınırız. Habîbine Muhammed Mustafa (s.a.v.) verdiğin gibi iş, eş, evlat, arkadaş, dostlar ver. Seni anmaktan, Seni zikretmekten alıkoyacak her türlü düşünce ve amelden koru bizi. Korkumuz sadece Senin korkun olsun. Sana güzel bir kul olmayı nasib et bize. Sen bizim Mevlâmızsın, bizi yaratan, yarattıklarını eğiten, öğreten Sensin, biz Senin Aşkın Habîbin Muhammed Mustafa (s.a.v.) ya tâbi olduk. O nun mektebi Muhammedî okuluna kayıtsız şartsız kayıt olduk. O na sunduğun mirastan bizi de varis kıl, nasip et. Biz Senin emrin ile hükmün ile yaşamayı. Hüküm, hakimiyetin Senin olduğuna inandık iman ettik. Đmanımız ile amel etmeyi bize nasip eyle. Đlmi Kelâm Hak dili Muhammedî olarak yaşamayı bize nasip eyle. Nefsi 19

20 duygu ve düşüncelerden, şeytanın vesvese ve oyunlarından, Senden Sana sığındım ALLAH ım. Sen bize yardım etmezsen kimse bize yardım edemez, bizden yardımını esirgeme. Kalp gözümüzü aç, bize doğruyu yanlıştan ayıracak Furkan ver, ver ki Hak ile Batılı ayıralım, yolunun Gülün Nurun Muhammed Mustafa (s.a.v.) Aşkın, Âşığın olarak varalım, varlığımız Habîbin yoluna kurban olsun ALLAH ım. Bize dünyada da, ahirette de güzellikler ihsan et. Senin Lütfun, Đhsanın Sen Ganî sin. Sen cömertsin, Sen cömert olanları seversin, Senin verdiğin herşeyin Senin Rıza yolunda harcamayı, vermeyi nasip eyle. Bu yolda bana Seni seven Seni öven, Seni arayan, Aşk ile yanan kardeşler, dostlar ver. Dostun Aşkın Habîbin Muhammed Mustafa (s.a.v.) verdiğin gibi ver. Biz Senin Rahmetinden hiçbir zaman umudumuzu kesmedik, kesiciler değiliz. Đlmin, işin, eşin, evlatların, akrabaların, komşuların, sevenlerin hayırlı ve Senin Razı olacaklarını ver. Ancak Sen verir Sen alırsın. Versen de, vermesen de Sen bizim Mevlâmızsın, kovsan da kapından ayırma yolundan, âciz, günahkar kullarınız, ancak Sana yönelir dua ile tövbe-i istiğfar ile Sana yönelir Senden bilir dileriz. Sen dua edenlerin duasını kabul eden yardım dileyenlerin yardımına koşan, tövbelerini anında kabul eden, çaresizlere çare olan, kararan kalplere Nur, hastalara şifâ Senden umulur. Đsteyene istediğinden fazlasını veren. Senin Rahmetin herşeyi kuşatmıştır. ALLAH ım Senden Sana sığınırız. Her zerre Hak hükmün olarak yaratan, tüm yaratılanlara hükmüyle hakim olan ALLAH ım, bizi dergâhına kabul eyle. Sana Âşık olan gönülleri Sana için için ağlayanları Senden dileyenleri Sen bilirsin. Sana kalpten yönelenleri düşünce, fikir, istem ve arzularını da Sen bilirsin. Bizi 20

21 koru, yardım et bize, âcizliğimizi Sana söyler Senden yardım dileriz, biz Sana teslim olduk, Sana tâbi olduk Sana talebe olduk. Senin has kulun Aşkın Habîbin Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.) sevgin ile sevgiline tâbi talebe talep olarak Muhammedî Okuluna kayıt olduk. OL hükmün OL ile Sana kul, Habîbine ümmet, ümmet-i Muhammedî olmayı dileriz, dileyen, dileten Sensin, Sen Hakkın ta kendisisin. Hakta Hak eyle Muhammedî (s.a.v.) Aşkınla bizi. es-selam-u aleyküm. 21

22 Rahmân ve Rahîm olan ALLAH ın Lütfu, Keremi, Đhsanı ZÜL KUDRETĐ ALLAH (c.c.) Bilmi, bilinmekliği kendi katında Aşk ile dilemi ilmi hazinesinden Aşk ile bilinmekliği kendi ilmi kudreti ilmi OL hükmü Nuru ilmi ile Muhammed (s.a.v.) Aşkı, Âşıklığı ile bilim. Aşk ile Âşıklığı ile yaratmayı dilemi Halife Đnsan. Nur-u Ruh-u Nefs i ile ilmi bilim. Esmâ tecellileri yüklemi, açılımı ALLAH ın tüm yaratılmışlara Rahmet-i Nur-u Aşk-ı Muhammed i (s.a.v.) ile Rahîm olan ALLAH ın ĐKRA Oku, seni yaratan Rabbin adı ile Oku Aşk ile Âşığı ile Âşıklığın O RAHMÂN dır RAHÎM dır. O Đnsanı kendi ilmi Nurunda yarattı. Kendi Ruhundan üfledi. Size okumayı öğretti. Kulu Muhammed Mustafa (s.a.v.) ya okuttuğu gibi oku. Nefsi de yükleyip balçıklı topraktan ben-i Adam yarattı Adam ın eğe kemiğinden Havva yı yarattı Onun sülbünden TEK bir nefisden sizi ALÂK tan yarattı, O, her şeye güç yetiren, kuvvet veren olmasını dilediği şeye sadece OL der. Tüm yaratılanların tümünü Tek Ol dan hükmü emri ile yaratmıştır O AZĐZ dir, HAKĐM dir; Ben-i Adam, Havva olarak erkek ve dişiyi yaratmış oldu. Sırrı olan insanın üremesi kadın ve erkeğin eşleşmesi ile meni kadının rahminde kuvve buldu. ALLAH ın ilmi kudreti ile kirli bir su olan meni esmâ tecellileri ile belirli evrelerden sonra ismi Adam donanımı başlamış oldu. Lütfu, Keremi, 22

23 Đhsanı ile dört aylıkken ALLAH Azze ve Celle meleklere emreder, ana rahmindeki can verilmiş kişinin kaderi yüklenir. Ve ana karnındaki cenî-i can kanla beslenir, belirlenen zaman takdiri ile ana rahminden doğum yolu ağlayarak dünya hayatına çıkar. Ana sütü emmeye başlar. O anda ALLAH (c.c.) nün ona yüklemiş olduğu kaderi fıtratı tecelli olarak başlamış olur. Adem ve Havva aleyhisselam dan başlayıp Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.) e kadar devamı insan ve insanlığın önderliği sırrı Besmele ile açığa sunduğu Halifeliğin özünü bulumu buldurumu asıl kul kulu Muhammed Mustafa (s.a.v.) ile Tevhid-i inkılab sunum sırrı aslı temel, temeli tertib-i düzen Kur'an Sünnetullah ile bilinmekliğinin sunumu tamamlanıp açık seçik okusunlar anlasınlar diye Kur'an ı ikram Kudret-i Kelam Nuru ile yazan, yazdıran, kulu, elçisi Muhammed Mustafa (s.a.v.) ile sunan ALLAH Azze ve Celle nin ilmi yüklemi bilinmekliği insana insanlığa Zürriyet-i Muhammedî ümmetine insanlığı insanca yaşam yaşamın yolunu dosdoğru yol olan Sırat-ı Müstakîm e götürecek olan yol, yordam, metodu Ahlâkı Sünnetullahı bulumu yaşamda sergilemi insan, kul elçisi Habîbi Aşkı Muhammed Mustafa (s.a.v.) e yaşam kılan, yaşamın ve yaşayanların örnek alacakları yaşamın en küçük zuhûru ihtiyacı amel soluk nefes yaşanacaklara yaşam içinde hükmünü icrasını Rıza-i boyutu olarak tastamam bilimi sırrını sunmuş, Hak ile batılı ayırıp din-i Đslam ı tamamlaması ve sunumu, tüm yarattıklarını Nur-u Đlmi ile Muhammedî Nurundan yaratılmış olan yarattıklarına bilinmek sırrı tastamam açık seçik sunmuş, tamamlanmış olması, O nun zuhuru ile Nur-u Saadet yaşamı şahadeti şahitliği ile Kelime-i Şahadet kulu Muhammed Mustafa 23

24 (s.a.v.) ile dili kuran Nur-u insan Sünnetullahı sunan ALLAH ın tüm yaratılmışlara Zül Celali vel ikram olarak sunum insanlığın ve tüm yaratılmışların özlemi özü Nur, sözü Nur, yaşamı Nur olan, Nur-u Muhammed (s.a.v.) ile bulunumu bilim bilinmeklik sırrını sunum tastamam, zuhuru âhir zaman peygamberi olarak sunan sırrı insan, insanın sırrı olan ALLAH (c.c.) yoluna ferd-i insan Feth-i soyunumu tanımı nefsi bilim ALLAH ın el Âlim olan ilmi bilimi Kur'an Sünnetullah asıl yol yordam metod ile kulun Rabbi olan ALLAH ı tanımı sine özünde düşünce-i tefekkür ile yaratılmışların Efendisi, kulu, Muhammed Mustafa (s.a.v.) in tanımı tanıtım asıl kulluğun sergilemi istek arzu tâbi-i talep ile kulun Yaratan Tek Rabbi olan ALLAH a yönelim, bulumu oluşu aslı Nur Nur-u Ruhu nefsini beşer insan olarak bilimi bilmesi gerekeni kendini bilim ilmi Kur'an ile kurulmuş tüm yaratılanların kendisinde yüklü olduğunu okunumu yol yolu Muhammed Mustafa (s.a.v.) ile sunulmuş Nur-u Nur Muhammed Mustafa (s.a.v.) e bildirimi bilimi yaşamış insan olarak yüklemi ilmi Nur, Nur-u Muhammed (s.a.v.) sunumu açık beyan. Kurduğu tüm âlemlerin Nurundan yarattığı Muhammedî Nur ile dünya ahiret huzuru bulunumu bulum Hakikatın sırrını sunmuş tüm yaratılmışların yaratılış gayesinin sırrını sunması oluşudur. Fânilikten Bâki ye OL hükmü OL beşer insan soyunumu yol Hakikat-ı Muhammediye olarak tasdik Nuru yolu yaratılmış olanın Yaratanın ol Nuru bulumu soyunumu sırrını bulumu Muhammedî olumu Ümmet-i Muhammedî ümmetine sunumudur. HAY HAK LÂ ĐLÂHE ĐLLALLAH MUHAMMEDEN RESÛLULLAH olarak bak. 24

25 es-selam-u aleyküm. Rahmân ve Rahîm olan ALLAH ın Lütfu, Keremi, Đhsanı EL VEHHAB ALLAH (c.c.) dür. Tüm yaratılmışları yaratan yüce Sultan yarattıklarını hiçbir karşılık beklemeden karşılıksız olarak verendir. Tüm yaratılmış olan varlıklar O na muhtaçtır. O ise, hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, tüm ihtiyaçları giderici ve giderecek olan tek Sultan-ı Padişahtır. O Sultandır ki tüm yarattıklarını merhameti ve mağfireti bol olan onlara sayısız nimetler lütuflarda bulunan bol bol rızık veren ALLAH (c.c.) ne yücedir. Kendisine nankörlük edene ve şirk koşana bile rızkını kesmeden veren, onları her an bağışlamaya hazır, yüzlerinin karasını yüzüne vurmayan, ayıplarını örten, intikam almakta acele etmeyen Sultan-ı Padişah ın Rahmeti gadabını aşmış, tüm yarattıklarına Aşk ile Âşığı Habîbi Halife Đnsan Muhammed Mustafa (s.a.v.) Aşkı âşıklığı ile onları kendisine yaklaştırmak bağışlamak korumak için her türlü kolaylıklar sunup sadece Kendisine yönelip Rabbim Sensin Sen bizim Yar ve yardımcımızsın, tek Rab ilah Sensin ALLAH ım demelerini istemesi ile Kendinden olan ilmi ile kulun kendini okuması ve özünde ALLAH a yönelmesi yeterlidir. Đlmi Kur'an ile Muhammed (s.a.v.) in Sünneti üzeri ALLAH a teslim olup Kur'an ilmi ile öğüt alıp amel etmeyi dilemesidir. Kulun namaz, secde, dua ile Aşkı 25

26 Habîbi Muhammed (s.a.v.) in yöneldiği gibi yönelmesi istediği gibi istemde bulunması, isteyeceği Aşkı Habîbi ile selavat getirip özünden ALLAH a yönelip O ndan dilemesi ile, ALLAH (c.c.) kulum Bana yöneldi, Beni zikretti, Bana başvurdu, Benden diledi, Benden istedi, Benim Rablığımı, ilahlığım teyit etti, Benden yardım diledi, Benden umdu, Benim Habîbim Aşkım ile Beni zikretti, ona bu isteğini geri çevirmek Bize yakışmaz, onu bağışladım, günahlarını affettim, ilmim kudretim ile Rahmetimden nasiplendirdim, Ben şanı yüce ALLAH ım, Ben karşılıksız tüm kullarıma Bana nasıl yönelirlerse onların isteklerini veririm. Bana dua edenin duasını kabul ederim. Ben size şahdamarınızdan daha yakınım. Sonra sizin duanız da olmasaydı siz neye yarardınız. Size ilmim hazinemden öyle hazinler sundum ki, onu Benden dileyin, isteyin, yalnız tüm kulluğunuz Bana olsun. Kulum Habîbim Muhammed Mustafa (s.a.v.) e uyun, O na tâbi olun, O nun yaşamını istemeniz, isteğiniz, düşüncenizde ALLAH (c.c.) olsun. OL hükmü ile her yarattığına Hakim olan ALLAH (c.c.) mutlak Bâki Sultandır. Yaratılmış olan her şey, ALLAH (c.c.) nün Lütfu Keremi Đhsanıdır. Tüm yarattığı lütuflar araçtır. Aracın kullanma kılavuzu Kur'an Sünnetullah ile beyandır. Mallarınız, canlarınız, eşleriniz, çocuklarınız, ana baba ve kardeşleriniz, sizin için fitnedir. Fitneden kasıt, onlarla imtihan olmak demektir. Kendinizi ilah edinmeyin. Malınızı ilah edinmeyin. Aklınızı ve ilminizi ilah edinmeyin. Hanımlarınızı, evlatlarınızı, dünya araçlarının tümünü ilah edinmeyin. Hepsi bir araç, araçlara takılıp kalmayın. Araç seni ALLAH a ulaştırmıyor, seni ALLAH a yöneltmiyor ise, o aracın kontrolü sizden çıkmış, siz araca tâbi olmuş, araç amaç 26

27 haline gelmiş olur. Aracın, ALLAH ın Lütfu olduğunu bilip bilim ilmi Kur'an ile Hükmü ne ise, o araç sizin kontrolünüzde size ALLAH ın Rızası doğrultusunda sebeb ve sebebler olarak ALLAH a güzel bir kul, kulu Muhammed (s.a.v.) e ümmet, asıl yaratılış gayesi ALLAH a kulluk olduğunu unutturmasın. ALLAH (c.c.) tüm yarattıklarına karşılıksız vermiştir, kulların sadece istemi yaşam soluk, Muhammed Mustafa (s.a.v.) e uyup uyanık birer Muhammedî kul olması, dünya hayatındayken insanlar uykudadır, ölünce uyanırlar, beyan ile, insanların ölmeden önce yaşarken, uyanık olup, sonradan yani öldükten sonra, keşke biz de Muhammed Mustafa (s.a.v.) e uyan, ALLAH a ve Rasulüne tâbi olan uyanık kullarda olsaydık, dememeniz için, Habîbi Aşkı Âşığı âşıkları ile her zaman ve asırda uyarıyor, bilmeniz es-selam-u aleyküm. Rahmân ve Rahîm olan ALLAH ın Lütfu, Keremi, Đhsanı EL HÜKMÜLĐLLAH ALLAH (c.c.) Rahmân ve Rahîm olan ALLAH (c.c.) tüm yarattıklarına hükmü OL ile bilimi ilmi katından ne dilemiş ise onun donanımı kudretiyle tecelli bulur. O nun Hükmünden ne yüklendi ise O HÜKÜM üzerinde sabit Hükmüyle Hakimiyetini de yüklemiş olur. O nun hükmünün dışına 27

28 çıkacak hiçbir yaratılmış yoktur. O her şeye güç yetiren, hükmü ile Hakim olan Sultan-ı Padişahtır. Đnsanlarda ve canlı cansız O nun Hükmünün Đlmi tecellileri olup O her şeyi kuşatmıştır. ALLAH (c.c.) tüm yarattıklarına bir ecel tayin edip, her şeyin O nun Hümüne boyun büküp döneceğini O nun dilemesi ile varlık âleminde olan tüm canlıların ölümü tadacağını, tek can verenin O, tek can alacağın O olduğunu, ölümden sonra tekrar diriltip hesap sorucu olanın da ALLAH (c.c.) olduğunu takdiri tecelli, fıtrat-ı insan olarak yaratılmış olan insanoğlu, kendi Hakikatını yaratılış gayesi sadece ALLAH a kulluk olan, kulluğu gereği kulu Muhammed Mustafa (s.a.v.) e uyan, özünden Kur'an dan öğüt alıp Muhammed Mustafa (s.a.v.) in Nuru Ahlâkı ile Nurlanıp Nur-u Ahlâk ile yaşam kuran kurtuluş umabilir. Bilinmek Sırrı, sır ile fıtratı gereği yüklenmiş olan ilmi Esmâ zuhurlarının açığa çıkıp idrak-ı işrak ile güzel bir kul olmayı dilemesi, dünya hayatında ruhen, nefsen, bedeni Ademin huzura ermesi dünyada iken Hakikatına ulaşıp kendinde yüklü olan tüm güzelliklerin açığa çıkması için Rabbi olan ALLAH ı zikredip O nun Rızası doğrultusunda düşünce, fikir, eylem dilemesi, Kur'an ı rehber, Rasulü Muhammed (s.a.v.) i önder, örnek olarak, kendini tanımı, tanıtımı Kur'an Sünnet üzeri bilimi, ilim ile âcizliğini bilimi, âciz ve muhtaç bir varlık olduğunu nefsin ALLAH a boyun büküp Nur-u Ruha teslim olup Hükmü Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Diyen ALLAH ın Hükmünü ĐLALLAH Sen bizim Rabbimizsin, biz ancak Seni Rab Đlah olarak kabul ettik, Senin Hükmüne boyun eğdik. Senin Hükmün emrine uyacağız. Senin bildirdiğin kural nizam haram helal sınırlarına uyacağız. Kulun Habîbin Muhammed Mustafa (s.a.v.) e tâbi, talep ile 28

29 O nun yoluna istekle arzuyla uyacağız. Senin Hükmün her şeyi kuşatmıştır, OL emri Hükmü ile olmuşların hepsinde ALLAH ın Hükmüne tâbi, ins ve cins olarak yaratılmış olan varlıklar, yani insan ve cin toplulukları, imtihanı sebep nefs ile imtihana tâbi olarak her an değişken, sabit olmayan yüklem ile ALLAH ın Hükmüne Hükmü Kur'an Hak batıl olarak ayıran ALLAH Azze ve Cellenin Hükmün icrasını dileyip imtihanı sebep nefs ile yani dünya istek ve arzularının hepsine nefsi yükleyip dünyadakilere de nefse çekici kılmıştır. Nefsin istek ve arzularını, ALLAH ın sınırları içinde gidermek, yapmak, ALLAH ın koruması altında ALLAH a sığınarak Yâr yardımcı ALLAH olduğunu bilip, yüklemi kader tecellisinde yazılı olanın değişmeyeceğini, sadece kendisine sır olduğunu, sırrı Kur'an Sünneti ile bulmayı Hak ve Hakikatı ile nasibi kadar ölüm gelmeden hazırlığı kul Ahlâk-ı Muhammedî olarak hazırlamayı dilemesi, istek üzeri ALLAH a ulaşmayı dilemesi, istem üzerinde ALLAH ın OL Hükmü ile olan, ÖL Hükmü ile ölen, öldükten sonra dirilten, tek yaratıcı olan ALLAH, dönümü Ahiret, ölümü beden, dünyadan ayrılan OL Hükmü ile Nur-u Nur olmuşların yolu innâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn, ALLAH ım Senden geldik, Hükmün ilmin ile Hükmün ile Sana dönüyoruz, inşaalahu Rahmân Muhammedî olarak. ALLAH ım bize lütfeylediğin canı, Hükmün OL da dileği Hak ile Nefsi Cihad-ı Ekberi kazanmış, dünyada iken ahiret saadetini kazanan ölümlü iken ölümsüzlüğe soyunan, sunumu can ile Cânân a canı Nur Ruhu teslim etmiş oluruz. Đnşaallah el HÜKMÜLĐLLAH Đnşaalahu Rahmân. es-selam-u aleyküm. 29

30 Rahmân ve Rahîm olan ALLAH ın Lütfu, Keremi, Đhsanı Zemzemi içtik Aşkın ile Zâhiri hacılar dili eli ile Meşki ziyade eyle Nuru zemzemin ile Niyet verdin Aşkın Habîbin ile Nuru gülü sunmuş suyu Zemzemdir akan bir damla suyu Mekkeyi devlet Nur ile Nur bereket Ölmeye ne gerek Aşkından geçmek gerek Okunası kitap kuran kurduğu Muhammedî esselatu vesselam ile okumak gerek Miracı sefa Merveyi cefa Kâbeyi tavafı Aşk özünden geçmek gerek Hacılara Muhammedî Aşk gerek Aşk ile beraata şerbeti Nurdan içmek gerek Ölümü ölümsüzlüğe değişip Nuru Nur ile ecel şerbeti şehitlik gerek Duayı silah, nefsi vurmak gerek Vuran Aşk oku, Aşkınla Âşığın Muhammedî yaşam dilemek gerek Ölen hayvan imiş Nefsi bilmek Nurda Nura soyunumu Nuru Ruhu Kabz-ı kavseynden gerek Şerbet içe 30

31 Kendinden geçe Aşk ile Aşkı biçe Zemzemi Kevser-i Nur çeşmesinden içe es-selam-u aleyküm. Aşkı Haccı Ekbere divanı huzurdan geçe Miracı sefâ merve Yâri Yâr dan geçe. Đç içe. es-selam-u aleyküm. Rahmân ve Rahîm olan ALLAH ın Lütfu, Keremi, Đhsanı RABB-ÜL ÂLEMÎN ALLAH (c.c.) Bir ismi Sübhan ALLAH (c.c.) tüm âlemleri sunan tek Yaratıcı yaratma gücü olan. ALLAH (c.c.) tüm yarattıklarının bilimi yüklem, yüklenmişliği ile yaşamı Kader fıtrat-ı tecellisi ile tecellilerinde hükmü Bilinmeklik Sırrı ile ilmi tecelli-i zuhûr ile kuşatmıştır. Yaratılmışların en üstünü olan KÂMĐL-Đ ĐNSAN için yaratılıp yarattıklarına Halife-i insan a secde etmesini dilemesi, dileminde sadece iblis şeytanın haricinde hepsi Adem e secde etmişlerdir. Şeytanın mazeret sürmesi, kendinin dumansız ateşten Adem in ise balçıklı topraktan yaratıldığını mazereti ile ALLAH ın yüklemindeki ilmi ile donanımı gereği fıtratında yüklem ile sebeb-i mazeret olmuştur herşeyi yüklemi ilmi Esmâ ile bilinmekliğini 31

32 dileyen ALLAH Azze ve Celle hazretleri aslında her yarattığına yaratılışı gereği herşeyi yükleyip yaratmış olan O yüklem üzeri yaşamda sergilemi Hak, Batıl olarak ALLAH ın hükmü üzeri hüküm iledir. Tüm yaratılmışların Rabbi olan ALLAH (c.c.) ilmi bilim, bilinmekliği ile nasıl diledi ise yaratılmışlarda O olarak Rabb-ül âlemin in zuhûru tecellisi olarak var Đnsanoğlu yaratılışı gereği Yaratan tarafından yüklemi kaderi tecellisi Ana rahminde yüklem ile yaşam boyu görüp geçireceği yeyip, içeceğinden ölümüne kadar hepsi ALLAH ın hükmü emri yüklem üzeri dünyaya zuhûr edip yaşamda bulunur. Sahabe-yi Kiram, ALLAH ın Rasûlü Hz. Muhammed (s.a.v.) e soruyor, ey ALLAH ın Rasûlü, Şâki ana rahminde Şâki, Said de ana rahminde Said midir diye sorulunca, ALLAH ın Rasûlü, evet, Şâki ana rahmindeyken Şâkidir. Said de ana rahmindeyken Said dir cevabını veriyor. Burda ALLAH (c.c.) ana rahminde dört aylık iken o kuluna Kaderi tecelli olarak ne yükledi ise ALLAH (c.c.) katında bellidir. Ama insanoğluna sırdır. ALLAH (c.c.) seçtiği seçkin kullarına sırrını açar. ALLAH (c.c.) ĐDRAK EDĐLEMEZ Hakikatı idrak ilmi sınırsız, yaratılmışların sınırlı olması Hakikatıdır. ALLAH (c.c.) kulunu kulunu Hakikatına ulaştırır, sırrını açarsa, ALLAH ın bildirmesi ile bilir. Đnsanoğlu, dünya hayatında buluğ çağı ile imanı amele mesul tutulduğu mesuliyet idrakı kendini Yaratana kulluğu amel, kulu Muhammed Mustafa (s.a.v.) in yoluna tâbi-i imanı amel yaşam istek arzu ile, yaşam kurum başlar. Başlamı iman üzeri bir müddet imanı amel ile sonra iman çizgisinden çıkıp ALLAH ın hükmü yaşamı Rızasından çıkabilir. Küfrü amel üzerine olabilir. Bazen de, belirli bir zaman Đslam dan uzak, yaşamı küfür 32

33 içinde yaşarken, bir anda ALLAH ın yüklemi ile kalbini çevirip iman üzeri yaşayıp ölebilir. Burda ALLAH bilir doğrusunu, ALLAH (c.c.) kuluna ne yüklediyse O nun hükmü ilmi amel iledir. Kul sadece ALLAH a teslim olup ALLAH ın Rahmetinden ümidini kesmeden âlemlerin Rabbi olan ALLAH a yönelip kalpten ALLAH a tevbeyi istiğfar ile zikir, sabır, şükür, hamd, elhamdülillah deyip, Habîbi Muhammed (s.a.v.) Aşkı Âşıklığı ile ALLAH a sığınıp O ndan yardım dilemesi, kontrolü özünde Kur'an Sünneti zikir üzeri kontrolü beyan ile d Sonuç ALLAH a aittir bunu da b Hiçbir kul kendi ameli ile cennete giremez, ALLAH ın Rahmeti mağfireti olmadan. Hüküm ALLAH ındır. Sen hükmü ile hükmünü Kur'an Sünnetullah Muhammed Mustafa (s.a.v.) e tâbi yaşam, yaşamını soluk nefes takip, tâbilik ile Rahmetinden ümit kesmeden. Yapılan tüm isyan ve hayâsızlıklara rağmen günahlarımızı bağışlayacak, bizi yargılayacak, bize merhamet edecek olan ALLAH a yalvarıp, Biz Senin âciz kulunuz, biz Senden Sana sığınırız, Sen bizim Yâr ve Yardımcımızsın. Habîbin Aşkın Muhammed Mustafa (s.a.v.) Aşkına bizi bağışla, bize merhamet et, bizi Rızan üzeri Muhammedî olarak yaşat, Muhammedî olarak canımızı al. Çünkü Sen her şeye Kâdir, hükmüyle Hakim olan, hesap gününün sahibi tüm yarattığın âlemlerin Rabbi olan ALLAH (c.c.) sın, bizi dünyada da Ahirette de salih kullarının arasına kat. Ameli salih kullarından eyle. Biz Senin âciz, muhtaç, aceleci, nankör kullarınız. Senin Hükmün herşeyi kuşatmıştır. Rahmetin gadabını da aşmıştır. ALLAH ım Senin varlığınla var olan, imtihana tâbi tutulmuş kullarınız, bizi imtihanı kazandırdıkların yoluna ilet, onlarla arkadaş, dost eyle, Habîbin Muhammed 33

34 Mustafa (s.a.v.) e ümmet, ümmeti Muhammedî olarak huzurunda bulundur ALLAH ım. es-selam-u aleyküm. Rahmân ve Rahîm olan ALLAH ın Lütfu, Keremi, Đhsanı ALLAH (c.c.) kuluna kâfi değil mi? Đnsan yok iken var eden yüce yaratıcı ALLAH (c.c.), ilmi bilinmeklik ilmi hazinesinden OL Hükmü Nuru ilminden Ruhundan üfleyip Nefs ile ben-i Adem olan insanı yaratıp, dünya şahadet âleminde bilinmekliğini sergilemi bilgisi bilimi ilmi Esmâ tecelli-i zuhurlarıyla donatıp sergilemi seyr-i Subhan Hak ALLAH (c.c.) kulu Muhammed (s.a.v.) e Aşkı Âşıklığı ile, bilimi bilinmişliğini Kendi Hükmü Hakimiyetinde sunumu, korunumu, bulunuma Kur'an- ı Kerim olarak Kelam-ı Nur, Aslı Nur, her yaratılmış olan Muhammedî (s.a.v.) Nurundan, O nun Aşkından O nun için yaratılmıştır. Kıyamete kadar kurduğu âlemlerin asıl Nuru olan Muhammed (s.a.v.)in Nuru ile Nurlanıp yaşamı Kur'an a uyup tâbi olan ALLAH ı zikreden, zikri Kur'an ile öğüt alıp Sünnet-i seniye ile Muhammed Mustafa (s.a.v.) e Aşk ile yaşamı zikri soluk nefes örnek alıp bilmi ilmi katında ALLAH (c.c.) nün Habîbim Biz Sana yol yordam metod öğretmedik mi, sen okuma yazma bilmezken, Biz sana öğretmedik mi, sen bir yetimken korumadık mı, açken doyurmadık mı, ayeti ile 34

35 ALLAH a tâbi olan ve olacaklara yolunu açık beyan sunmuş. Kulun ALLAH ı bilimi nefsini bilimi sırrı zikri ALLAH a kayıtsız şartsız pazarlıksız, kalben özünden ALLAH a ulaşmayı dilemesi, ALLAH ı zikir ile zikretmesi Tevhid-i Đkrar Lâ ilahe Đllallah Muhammeden Resulullah ile kalbi tasdik, özünde huzuru zikri ile dirilir, uyanır ve uyanık olur. Yaşamı yaşam olarak her nefes soluk ALLAH ı hatırlayıp hayat veren hayatı beşer insan olarak kılan ALLAH a kul olarak yaratılmış olan insan, her işinde ALLAH ın yaratmasıyla zuhur olduğunu ve tüm yaratılmış olan hayat üzerindeki her şeyi yaratıp Hakim olan ALLAH (c.c.) nün olduğun her şeyin yazılı olarak rücû ettiğini olum, olan tüm zuhuru amellerin sadece ALLAH ın ilmi kudreti ile var olması, varlığının asıl gayesi kulluk, kulu aslı Nur olan Muhammed Mustafa (s.a.v.) in yaşam soluk nefes Hakkın Hak olarak bildirdiği yolu Sırat-ı Müstakîm ile dilemi istek ve arzularının düşünce fikri her an ALLAH ı zikredip zikri beyan olan nefes olarak hiçbir şeyi düşünmeden ALLAH ı zikrederek, geçmişle öğünmenin veya dövünmenin hiçbir anlamı yok, o anda ALLAH ı zikri beyan. Olan ve olacak olanın an-ı nefes ile ALLAH tan olduğunu bilip, geleceğin hesabını yapmadan, o anki düşünce üzerinde Rabbin olan ALLAH a dua-yı zikir, Muhammed Mustafa (s.a.v.) Aşkı âşıklığı ile, yolu Rıza-i dilem üzeri bulunması, kulun bulunduğu ânı yaşam üzeri, falan ne der, filan ne der, yarın ne yapayım, bugün şunu yapayım, düşünce ve fikirden uzaklaşıp o ânı ALLAH ı zikredip tefekkür-ü düşünce ve ânı muhasebe-i murakebe, mizanı sineyi özünde ALLAH ın Rızası var mı yok mu, onun muhasebe ve murakebe üzeri olması, olumu Ol olarak yazılı olan zuhur edecektir, istesen de 35

36 istemesen de. Sen geçmişi unutup geleceğin ALLAH a ait olduğunu, senin gelecekten sorumlu olmadığını, şu anki soluk nefesin muhasebesi ile imtihan olduğunu bilip ALLAH ı zikir ile duayı Muhammed Mustafa (s.a.v.) Aşkına yardım ile yönelim beklentin yaşamın ve ölümün âlemlerin Rabbi olan ALLAH ın elinde olduğunu bilerek ALLAH tan başka, tüm yaratılmışların ALLAH a muhtaç, muhtaç olarak yaratılmış olandan hiçbir şekilde beklenti ve ümit kurmadan, sadece ne olursa ALLAH tan olur, ne olacaksa ALLAH tan olacak, ne verecekse ALLAH verecek, ne alacaksa ALLAH alacak, sebebi sebep olarak yaratan ALLAH (c.c.) ancak sebeplerde ALLAH ın Rızaî boyutuna ALLAH ın dilemesi istemi üzeri ALLAH tan bir Lütuf bir Đhsanı olarak bilinmesi. Falan bana şunu verdi, filan bana şöyle yaptı, şöyle oldu, böyle oldu, olan olduran ALLAH tandır. O nun emri Hükmü ile olmuştur. Kula düşen, imtihanı sebep ile istek arzusu asıl özünde ALLAH tan olduğunu, ALLAH tan olacağın sebepler ile insanları birbiriyle sebep edildiğini bilimi bilineni aslı Mülkün Sahibi, Malik-ül Mülk ALLAH tır, bilim bilinmişliği el Âlim olan ALLAH tır, her yaratılmışa her isteğini veren, verecek olan ALLAH (c.c.) dür. Her yarattığının vekili, kefili ALLAH tır. Her yaratılmıştan ümidini kesip her ânı soluk nefes yaşamda ALLAH benim vekilim, kefilimdir, tüm yaratılmış olanlardan ümidinizi ALLAH a bağlayıp Aşkı Habîbi Muhammed Mustafa (s.a.v.) in Aşkı Âşıklığı ile hayatının her an soluk nefes ile HAY olan ALLAH hayat verendir olduğunu bilim, ALLAH bize kâfidir, Elhamdülillah, Hamd olsun, şükürler olsun, tüm âlemlerin Rabbi olan ALLAH (c.c.) tüm yarattıklarının herşeyine kefildir. O ne güzel vekildir. ALLAH ım Sana 36

37 sonsuz Hamd, Rasûlün Habîbin Muhammed Mustafa (s.a.v.) e âline ashabına O na tâbi olan tüm Ümmet-i Muhammed e sonsuz selat-ı selam olsun. Senin bildirdiğin ile bilindi. Nurun ilmin ile yaşamı Kur'an aslı Nur insan önderi kul Muhammed Mustafa (s.a.v.) ile tasdik tanımı tamam bilindi. Bildirdiğin ile beyanı dil Kur'an ı kuran Kelamı dil ile Nur-u ilmin Sırrın bilindi. Bilinmekliğini dilediğin Görelim Mevlâm neyler Neylerse güzel eyler Kesme ümidin Mevlâdan Her işin O na havale eyle Neylerse o eyler Bil gör ki âciz muhtaçsın Mevlâ ya Seni beşer kılan O dur O ndandır meyvan ola Nefsin ziyade eyle ayırma O ndan Şer bildin, arkasında ne sırlar gizler Bizimle olan sırrın açınca Güzel eyler Ayrılık aykırılık yok Sen öyle san Sanma her şey O ndan gayri eyler Neylerse O eyler Boş ol, OL u ile O nun ile ol Ayrılık zannında bile O var OL u ile Yalvar yakar ayrılığında aykırılığında OL ile Ne varsa O ndan, bize meded var Ayrılığı nefs ile Pişmesi teslimiyeti sabır ile 37

38 Sen kendine O nu kefil vekil kıl Her şeyin O nun Hakimiyeti istemi ile Sen Rabbim kefildir, vekildir, O ndan ile O na âcizliğin ile Zikri duayı sabır ile Dile Düşünme geçmişi geleceği Ânı soluk nefes bile Ayırma O ndan Zaten herşey O ndan ile O nun OL emri OL Hükmü OL ile Đstemin arzun Muhammed (s.a.v.) yaşamı özlemin olsun ile ALLAH (c.c.) Rasûlü Muhammed (s.a.v.) Aşkı Âşıklığı ile kefil bize. es-selam-u aleyküm. B ismi llâh ir-rahmân ir-rahîm Derdim Aşkım ne ola Gönül sarayım bula Gönül Nuru özü Gül ola Habîbi Aşkı Muhammed Mustafa (s.a.v.) Aşkı Âşığı ola Derd-i keder meşk ola Bürünümü beden yok ola Gülün Nuru Aşkı Âşığı ola Nefesi miski amber sunumu çeşme Nur-u Kevser, Hak ile zikri geçmiş gelecek yok ola 38

39 Tanımı tamam kurduğu Nuru Nura yolu Bilinmeklik ile bilinmiş ola Dergâhı dem-i Nur Halifeyi zikri Hak ALLAH ola Nefsi ziyade pak, önü sonu düşünce fikri naş ola Nakkâşı nakşi ile Nuru Nur gönül bedeni Nur soyunmuş ola Zaman mekan darp-ı kula imtihan ola Đkrarı Rabbim ALLAH zikri devamı Nur ola Nuru Ruhu Nefsi kulluğu Muhammedî ola Hak cevheri cezbeden nefsi şeytan bürüm Hak ola Soyunum Nur-u Kevser ile almış ola Görünümü beden yürüyen adam, fıtratı Aşkı kulluğu yaratılışı tamam ol a Hak Nuru Hak ile ol oldurduğu bedende tüm sarayları isteği arzusu nefesi ALLAH ı zikir ola Ol oldurduğu devşirimi def-i hacet, yiyimi içimi Hak ola Đstemi dua, kullarına Hak ile payidar ola Çizmeyi çizgi nefs-i zulumatı silinmiş dürülü iken bürünümde açılmış Nur ola es-selam-u aleyküm. Haktır Hak ola Hakkın hükmü ile oldan ola Güneş doğduğu Nur ile Batımı Nurdan Nura Nur ola es-selam-u aleyküm. 39

40 Rahmân ve Rahîm olan ALLAH ın Lütfu, Keremi, Đhsanı EY BENĐM SULTANIM Senin Aşkın, Âşıklığın varlığımızın delili bilinmekliğinin sırrı ilmin ile Şahid hükmün emrin ile kudretin OL Hükmün ile Kudretinden olan varlık Senin sırrın ilmin kudretinin delili olarak yaratılmışların tek yaratıcısı, yaratanı hükmü bir varlık olarak bulunumu kendini tanımı, tanınması Senin kendini ilmi Nurun ile Nur olan varlığın başlamı O Nurun Habîbin Aşkın Muhammed Mustafa (s.a.v.) Nur-u Aşkın ile Nur-u Ruh un nefs ile yüklem tek bir nefisten, tek bir OL emrin hükmün ile olmuş ilmi kudretin ile tecelli-i zuhur bulmuş. Senin Nurun hükmün emrin ile donanmış varlık aleminde sırrın sır ile zuhuru tecelli ile bulunur. TEK RAB ĐLAH ALLAH (c.c.) sın. Sen Evvelsin, Âhirsin, BÂKĐ-Đ SULTAN ALLAH sın, emrin hükmün her şeyi kuşatmış Rahmetin Nur Kevserdir Aşkın suyun ikramda sonsuz merhamette, bağışlamada, karşılıksız vermede tüm yarattıklarına cömert sonsuz Lütufta bulunan bol bol rızıklar veren. Hiçbir şeye muhtaç olmayan, yaratılanların hepsinin O na muhtacı ol her zaman ve mekandan beri, her şekil ve şemâdan münezzeh, yaratılmış olmayan tek yaratıcı, Yâr ve yardımcımız olan Âlemlerin Rabbi olan ALLAH ımız Sultanımızsın, hükümdarımızsın. Seni, Senin bildirdiğin ilmin Kelâmın Kur'an bedeni Nur Nurun insan Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.) Aşkın, Âşıklığın AHLÂK-I SÜNNETULLAH ın olarak kulluğa bilinmekliğinin aslı Nuru insan insanlığın bilinmesini dilediğin tek insan okunumu, yazılımı Senin sırrın okunumu sır olarak yarattığın tüm yaratılmışlara 40

41 örnek önder Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.) Senin Nur eserin aslı Nur Nur-u ilmin eserindir. Tüm yarattığın eserlerde Senin ilmi Nur Nurundan yüklenmesi tüm varlığın Esmâ i Hüsnâ zuhuru tecelli-i zuhurları, zuhurlarına aslı Kur'an Sünnetullah tanım, tanıtım ile kullukta Sultan, Sultan-ül Enbiya Pirin Nur Nur Muhammed Mustafa (s.a.v.) ile gelmiş ve gelecek olan, olmuşları, olacakları dili Kelâm yaşamı Kur'an olan Muhammed Mustafa (s.a.v.) in Aşkı, Âşıklığı ile O nu seven Beni sever, O na tâbi olan Bana tâbi olur demen Aşığım, Aşkım Âşıklığı ile Aşkımı uman O na uyan Beni arayan Beni soran Rızamı dileyen O nunla dilesin, işte Kur'an, işte Sünnetiyle kıyamete kadar açık yolu Nur Nur-u Hakikat Aşk Muhabbet kursun her an kurtuluş bu yol beyan. Ölü kalplere Nur, ümitsizlere ümit kapısı, günahkarlara tövbe kapısı, çaresizlere çare O nunla Bana yönelen, yönelenler kurtuluş müjdeyi arayan, işte kurduğu âlemlerin Efendisine tâbi, talep, talebi, talebe olan, talep edenlere Aşkı Habîbi ile KUR'AN-ı Sünnetullah yaşam yaşamı insanlığın, insanlığın hasret olduğu hasretinin Hasını arayana beyan. ĐLMĐN ŞERH Đ BENĐM, KAPISI ALÎY dir. Hadis ile beyan. es-selam-u aleyküm. Rahmân ve Rahîm olan ALLAH ın Lütfu, Keremi, Đhsanı 41

HAKİKAT-I NUR NUR-U HAKİKAT

HAKİKAT-I NUR NUR-U HAKİKAT HAKİKAT-I NUR NUR-U HAKİKAT 1 BİSMİLLÂHİRRAHMÂNİRRAHÎM ALLAH IN LÜTFU, KEREMİ, İHSANI İLEDİR HAKİKAT-I NUR NUR-U HAKİKAT AŞK MUHABBET ERLİK İRŞAD-I BİLLUR SU YOLU HABİŞ HUMİ ÜNŞA Elhamdülillah, Hamdolsun,

Detaylı

AŞK I ÜVEYSÎ Muharrem Karabay

AŞK I ÜVEYSÎ Muharrem Karabay AŞK I ÜVEYSÎ Muharrem Karabay Tüm hakları saklıdır. Bu kitabın tamamı ya da bir kısmı 5846 sayılı yasanın hükümlerine göre, kitabın yazarının izni olmaksızın elektronik, mekânik, fotokopi ya da herhangi

Detaylı

Hasan Hilmi Soyyiğit. Divanı HASAN HİLMİ SOYYİĞİT

Hasan Hilmi Soyyiğit. Divanı HASAN HİLMİ SOYYİĞİT I Hasan Hilmi Soyyiğit Divanı HASAN HİLMİ SOYYİĞİT II HASAN HİLMİ SOYYİĞİT Bu kitabın yayın hakkı yazarına aittir ve tüm yayın hakları saklıdır. Bu eserin herhangi bir bölümünün kopya edilmesi, başka dillere

Detaylı

Peygamber Efendimizin(s.a.v) Dilinden Dualar

Peygamber Efendimizin(s.a.v) Dilinden Dualar Peygamber Efendimizin(s.a.v) Dilinden Dualar Allah ım! Senin iznin ve yardımınla sabahladık ve akşamladık. Yine senin izin ve yardımınla yaşar ve ölürüz. Sonunda dönüş yalnız sanadır. Allah'ım! Öfkenden

Detaylı

CUMARTESİ GÜNÜ EVRÂDI

CUMARTESİ GÜNÜ EVRÂDI CUMARTESİ EVRÂDI 1 CUMARTESİ GÜNÜ EVRÂDI İstiğfar (Bağışlanma) Âyetleri Bismillâhirrahmânirrahîm (Rahmân ve Rahîm Allah adıyla) Sonra, insanların akın ettiği yerden siz de akın edin ve Allah tan bağışlanma

Detaylı

TEVFİZNAME AYETİ ŞERİF VE HADİSİ ŞERİFLERİN MEALİ SEÇME HADİSLER TARİKATLER VE HALVETİLİK FAKİRLERİN DOSTU BİR FRANSIZ DOKTORUN KEŞFİ İMAM ALİ NİN

TEVFİZNAME AYETİ ŞERİF VE HADİSİ ŞERİFLERİN MEALİ SEÇME HADİSLER TARİKATLER VE HALVETİLİK FAKİRLERİN DOSTU BİR FRANSIZ DOKTORUN KEŞFİ İMAM ALİ NİN ÖNSÖZ GİRİŞ HABER VER ADEM İLE HAVVA VE ADEM BİSMİLLAHİ ŞERİF İN ESRARI ASLINI BİR CAN EDEN RUH NEDİR HABİBİ KİBRİYA MUHAMMED KELİMESİNDEKİ FERDİ HİKMET EVRAD-I ŞERİFE VE AÇIKLAMASI ALLAH İNSANI NİÇİN

Detaylı

De ki: Eğer Allah'ı seviyorsanız

De ki: Eğer Allah'ı seviyorsanız De ki: Eğer Allah'ı seviyorsanız hemen bana uyun ki Allah da sizleri sevsin ve suçlarınızı bağışlasın; Allah, daima bağışlayan ve esirgeyendir. Al-i İmran s.31 İçindekiler Editörden Resulullah ın Nurunda

Detaylı

"EY RABBİM! BİZE RECEBİ VE ŞABAN'I MÜBAREK KIL VE BİZİ RAMAZAN'A ULAŞTIR."

EY RABBİM! BİZE RECEBİ VE ŞABAN'I MÜBAREK KIL VE BİZİ RAMAZAN'A ULAŞTIR. Konstantiniyye muhakkak fetholunacaktır. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, onu fetheden asker ne güzel askerdir. Berat gecesinde Efendimiz (s.a.v) şöyle dua ederdi; -"Allah'ım şayet ismimi saidler

Detaylı

İslam: Esasları ve Prensipleri

İslam: Esasları ve Prensipleri İslam: Esasları ve Prensipleri [Türkçe] Muhammed es-suhaym Terceme eden : İsmail Yaşa : Yayınlarından : İslami İşler, Vakıflar, Davet ve İrşad Bakanlığı : Rabva Semti İslâmî Dâvet Bürosu-Riyad 2009 1430

Detaylı

DOSTU BİLDİK (Tasavvufi Şiirler)

DOSTU BİLDİK (Tasavvufi Şiirler) 1 DOSTU BİLDİK (Tasavvufi Şiirler) Gerçek aşkı bulmak için, aşka düşüp yanmak için bir kıvılcım yeter... 2 2 3 DOSTU BİLDİK Mehmet Emin 4 4 5 ÖNSÖZ Her kitaba olmasa da bu kitaba önsöz gerek...kitap nasıl

Detaylı

Bu kitabın tüm yayın hakları Eyüp ÖZEREN e aittir. Yazarın yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz. Alıntılarda yapıtın adı belirtilmelidir.

Bu kitabın tüm yayın hakları Eyüp ÖZEREN e aittir. Yazarın yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz. Alıntılarda yapıtın adı belirtilmelidir. Bu kitabın tüm yayın hakları Eyüp ÖZEREN e aittir. Yazarın yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz. Alıntılarda yapıtın adı belirtilmelidir. Editör Aslı ÇALIŞKAN Uz. Dr. Metin ÖZSOY Yayına Hazırlayan

Detaylı

YAZILAR 6. İhramcızâde Hacı İsmail Hakkı ALTUNTAŞ

YAZILAR 6. İhramcızâde Hacı İsmail Hakkı ALTUNTAŞ YAZILAR 6 İhramcızâde Hacı İsmail Hakkı ALTUNTAŞ İSBN: ismailhakkialtuntas@gmail.com http://ismailhakkialtuntas.com Dizgi : H. İsmail Hakkı Altuntaş Kapak : Baskı- Cilt : 2012 ب س ن للا الر ح و ن الر ح

Detaylı

İRŞAD. Her şeyin bir yolu vardır, Cennetin yolu ilimdir. HZ. MUHAMMED(S.A.V.) (DEYLEMİ)

İRŞAD. Her şeyin bir yolu vardır, Cennetin yolu ilimdir. HZ. MUHAMMED(S.A.V.) (DEYLEMİ) İRŞAD Her şeyin bir yolu vardır, Cennetin yolu ilimdir. HZ. MUHAMMED(S.A.V.) (DEYLEMİ) İÇİNDEKİLER EDİTÖRDEN RESULULLAH IN NUR UNDA KUR AN VE SÜNNETE UYABİLMEK ÖZGÜ MUŞTU HZ. MEVLANA NIN UFKUNDA MUSTAFA

Detaylı

BAKARA SÛRESİ BismillâhirRahmânirrahim Rahmân ve Rahîm Allah ın adıyla

BAKARA SÛRESİ BismillâhirRahmânirrahim Rahmân ve Rahîm Allah ın adıyla BAKARA SÛRESİ BismillâhirRahmânirrahim Rahmân ve Rahîm Allah ın adıyla 1. Elif, Lam, Mim. 2. Bu Kur an; kendisinde şüphe olmayan ve korunanlar için yol gösteren bir kitaptır. 3. O Mü minler; gayba inanırlar,

Detaylı

AKL-I SELĐME HĐTAP HÜSEYĐN SABRĐ SOYYĐĞĐT

AKL-I SELĐME HĐTAP HÜSEYĐN SABRĐ SOYYĐĞĐT AKL-I SELĐME HĐTAP HÜSEYĐN SABRĐ SOYYĐĞĐT I Hüseyin Sabri Soyyiğit Bu kitabın yayın hakkı yazarına aittir ve tüm yayın hakları saklıdır. Bu eserin herhangi bir bölümünün kopya edilmesi, başka dillere tercüme

Detaylı

Âyetlerle Peygamber (s.a.v) Efendimiz İslâm dîni, Yüce Allâh ın insanlığa, son peygamber Hazreti Muhammed (s.a.v) Efendimiz ile gönderdiği en son

Âyetlerle Peygamber (s.a.v) Efendimiz İslâm dîni, Yüce Allâh ın insanlığa, son peygamber Hazreti Muhammed (s.a.v) Efendimiz ile gönderdiği en son 3 Âyetlerle Peygamber (s.a.v) Efendimiz İslâm dîni, Yüce Allâh ın insanlığa, son peygamber Hazreti Muhammed (s.a.v) Efendimiz ile gönderdiği en son semâvî dindir. Bünyesinde, mensuplarının dünyâ ve âhiret

Detaylı

FIKIH. Ders Notları 2008 ANKARA

FIKIH. Ders Notları 2008 ANKARA 1 FIKIH Ders Notları 2008 ANKARA 2 Ben insanları ve cinleri; ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Zariyat: 56 Ölüm sana gelinceye kadar Rabbine ibadet et. Hicr: 99 NASIL İBADET EDECEĞİZ? İbadet ve

Detaylı

Kapak resmi : Lahor Çivit Dalgalı Ebru Necdet Emekli 17.02.2010

Kapak resmi : Lahor Çivit Dalgalı Ebru Necdet Emekli 17.02.2010 Gülden Gönüllere 2012 1 Kapak resmi : Lahor Çivit Dalgalı Ebru Necdet Emekli 17.02.2010 Amener resülihi(bakara 285/286) ; Amener rasulü bi ma ünzile ileyhi mir rabbihı vel mü'minun, Küllün amene billahi

Detaylı

İÇİNDEKİLER İÇİ NDEKİLER

İÇİNDEKİLER İÇİ NDEKİLER İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 1 BU DİVANIN MÜELLİFİ KİMDİR? 11 ÖNSÖZ 13 ŞEYH HASANİ AYINTABİ 18 Şeyh Haseni Ayıntabi. 18 BİR SEVDA OLSAYDIM 19 ŞAİRLİKTE HIZ ALARAK GİDİYOR 21 SEVGİ PINARI 22 RABB IM KOLAY EDE

Detaylı

1.6-7- Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanların ve sapıkların yoluna değil.

1.6-7- Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanların ve sapıkların yoluna değil. Fatiha/1.1- Rahman ve Rahim olan Allahın adıyla. 1.2-3-4 - Bütün hamdler, övgüler âlemlerin Rabbi,Rahman,Rahim, hesap ve ceza gününün sahibi Allah'adır. 1.5 - Biz yalnızca Sana ibadet eder ve yalnızca

Detaylı

Kuran-ı Kerim Diyanet Meali

Kuran-ı Kerim Diyanet Meali Kuran-ı Kerim Diyanet Meali 1 Fatiha Müddesir sûresinden sonra Mekke'de inmiştir. 7 (yedi) âyettir. Kur'an'ın ilk sûresi olduğu için açış yapan, açan manasına "Fâtiha" denilmiştir. Diğer adları şunlardır:

Detaylı

1. FATİHA SÛRESİ (Mekke döneminde inmiştir. 7 ayettir. Adı: açan, açış anlamına gelir. Nüzul Sırası: 5) Rahman ve Rahim Allah ın adıyla... 1-3. Hamd, Alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, din gününün hakimi

Detaylı

Fâtiha sûresi, aynı zamanda baştan başa eşsiz güzellikte bir dua, bir yakarıştır.

Fâtiha sûresi, aynı zamanda baştan başa eşsiz güzellikte bir dua, bir yakarıştır. 1- FÂTİHA SÛRESİ Mekke döneminde inmiştir. Yedi âyettir. Kur an-ı Kerim in ilk sûresi olduğu için başlangıç anlamına Fâtiha adını almıştır. Sûrenin ayrıca, Ümmü l-kitab (Kitab ın özü) es-seb ul- Mesânî

Detaylı

Fâtiha sûresi, aynı zamanda baştan başa eşsiz güzellikte bir dua, bir yakarıştır.

Fâtiha sûresi, aynı zamanda baştan başa eşsiz güzellikte bir dua, bir yakarıştır. 1- FÂTİHA SÛRESİ Mekke döneminde inmiştir. Yedi âyettir. Kur an-ı Kerim in ilk sûresi olduğu için başlangıç anlamına Fâtiha adını almıştır. Sûrenin ayrıca, Ümmü l-kitab (Kitab ın özü) es-seb ul- Mesânî

Detaylı

Fâtiha sûresi, aynı zamanda baştan başa eşsiz güzellikte bir dua, bir yakarıştır.

Fâtiha sûresi, aynı zamanda baştan başa eşsiz güzellikte bir dua, bir yakarıştır. 1- FÂTİHA SÛRESİ Mekke döneminde inmiştir. Yedi âyettir. Kur an-ı Kerim in ilk sûresi olduğu için başlangıç anlamına Fâtiha adını almıştır. Sûrenin ayrıca, Ümmü l-kitab (Kitab ın özü) es-seb ul- Mesânî

Detaylı

KURAN-I KERİM SUAT YILDIRIM MEALİ

KURAN-I KERİM SUAT YILDIRIM MEALİ KURAN-I KERİM SUAT YILDIRIM MEALİ 1. Fatiha 30. Rum 58. Mücadele 86. Tarik 2. Bakara 31. Lokman 59. Hasr 87. A'la 3. Al'i imran 32. Secde 60. Mümtehine 88. Gasiye 4. Nisa 33. Ahzab 61. Saf 89. Fecr 5.

Detaylı

TEVHİD RİSALESİ VE İLAHİLER

TEVHİD RİSALESİ VE İLAHİLER TEVHİD RİSALESİ VE İLAHİLER Ahmet ARSLAN SALİHLİ 2009 İnternet adresi www.tevhidderyasi.com Msn adresi: ahmet_efd@hotmail.com Kitap isteme adresi Ahmet ARSLAN Tel: 0236 714 79 44 Ö N S Ö Z Rahman ve rahim

Detaylı

1. FÂTİHA SÛRESİ. vesvese ve ayartmalarından Allah a sığın. (Nahl, 16/98) 5 Đslâm âlimleri, sûrelerin başında yer alan besmelelerin Kur ân dan olup

1. FÂTİHA SÛRESİ. vesvese ve ayartmalarından Allah a sığın. (Nahl, 16/98) 5 Đslâm âlimleri, sûrelerin başında yer alan besmelelerin Kur ân dan olup M A H M U T K I S A ا ر ة ١ 1. FÂTİHA SÛRESİ Mushaf sıralamasında birinci, nüzul sırasına göre beşinci sûredir. Yedi âyettir. Mekke döneminin ilk yıllarında, Müddessir sûresinden sonra nâzil olmuştur.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. GİRİŞ (s.1) EHLİSÜNNET OLABİLMEK(s.2, 3, 4)TUNE SAGU. MESNEVİ VE DİVAN-I KEBİR DEN (s.5, 6, 7) GÜLŞAH KÖPRÜ

İÇİNDEKİLER. GİRİŞ (s.1) EHLİSÜNNET OLABİLMEK(s.2, 3, 4)TUNE SAGU. MESNEVİ VE DİVAN-I KEBİR DEN (s.5, 6, 7) GÜLŞAH KÖPRÜ İrşad 1.SAYI İÇİNDEKİLER GİRİŞ (s.1) 11 14 22 36 İbadet; Ahiret Hazırlığı Hatice ÖZDEMİR Dört Halife Nuran Aybüke OKLU Edebiyat Mehmet Akif Kübra USLU Sağlık Elif AYRILMIŞ EHLİSÜNNET OLABİLMEK(s.2, 3,

Detaylı

KIYMETLİ DİN KARDEŞİM!

KIYMETLİ DİN KARDEŞİM! Allâh-u Teâlâ hazretlerine sonsuz hamd ve senâlar, Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa Sallallâhu Aleyhi Vessellem Efendimize, ashâbına ve Yakınlarına salât ve selam olsun. Kıymetli okuyucularım! Tasavvufî

Detaylı