HAKİKAT-I NUR NUR-U HAKİKAT

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HAKİKAT-I NUR NUR-U HAKİKAT"

Transkript

1 HAKİKAT-I NUR NUR-U HAKİKAT 1

2 BİSMİLLÂHİRRAHMÂNİRRAHÎM ALLAH IN LÜTFU, KEREMİ, İHSANI İLEDİR HAKİKAT-I NUR NUR-U HAKİKAT AŞK MUHABBET ERLİK İRŞAD-I BİLLUR SU YOLU HABİŞ HUMİ ÜNŞA Elhamdülillah, Hamdolsun, Şükürler olsun RAHMÂN olan ALLAH (c.c.) ın Lütfu Keremi İhsanıdır

3 Rahmân ve Rahîm olan ALLAH ın Lütfu, Keremi, İhsanı ile. Bir Tek yaratıcı ALLAH (c.c.), dilimi Kur an, Sünnetullah, Habib-i Kibriyâ Muhammedi Mustafa (s.a.v.) Haşr-ı saadet, özü söz ile Yaratan ALLAH (c.c.), yarattığı kullar vasıta sebep ile. Bilinmişliği Kur an, yaşamı Sünnetullah, Muhammedi (s.a.v.) yaşam bildirim. Her asır ve zamanda, kullara, kulluğu hatırlatma. Kulluk ile ALLAH (c.c.) a açık gizli isnat edenlere, sadece sebep olan sureti insanlara, sebebi görevi O ndan bilenlere. Sebebi Hükmü kula isnad edenlere dikkat. Cevab verim ile, yerli yerinde Yaratan ALLAH azze ve celle. İnsan kab, kaba koyan, suyu akıtan ALLAH (c.c.) tan Rahmet, Mağfiret, Selameti sunum Su yolu irşadda kullar sebep. EL-ÂLİM BENİM, ALLAH (c.c.) Bildirdiği bilgiyle, görünüm insanlar sebep bilinmeli. Bir de idrak boyutu, kime işrakı mesafe, yakınlık, uzaklık, meşveret ile kendi idrakinde, kendisini tanıma, tanıma ile, Yaratan Rabbine, Rabbin ölçü, nizam, ulaşma, yakınlaşma, yakınlık boyutu, kendi beyan, Hükm-ü şeriat-ı Kuran, Sünnetullah ile idrakı cevabı, isnadı arayana yol bile ALLAH (c.c.) tan. Kul, sebep, sebepler ile açılan, açık olan yolun zamanı, Muhammedi Zürriyeti, kullar açık-gizli, Asrın verimi, Muhammedi Zürriyet ile. Hu. 3

4 ******** BİSMİ LLÂH İR-RAHMÂN İR-RAHÎM CANDA CAN AŞA CANANDA PİŞEN AŞA BEDENDE KUCAKLAŞAN BAŞA ÂŞIK GARDAŞA MUHAMMEDİ MUSTAFA (S.A.V.) SIR YOLDAŞA YARATAN AŞKINA KAVUŞMA ÖZLEMİ İLE OLAN KARDAŞA HU ALLAH HU ******** 4

5 Canlar canı ezdi bugün Can bedenden ayrılıp gezdi bugün Kefensiz, bedensiz Olduran ile oldu bugün Gayri yok idi şekil şema Nuruyla oldu bugün Namaza duranlar, O nun Aşkıyla yananlar Yârla yakış oldu bugün. Kıyam, Rüku, Secde ile huzuruna vardı bugün Sorusuna cevap aldı bugün Âşık Aşkına bir dem ile ânı yaşadı bugün Var olanı, Var edeni kalbinde Kelam-ı dil, Gönül gözü gördü bil O ndan ayrı değilmiş, hep O nunlaymış bil Nefeslerde Hu ALLAH ile İnmiş Yaratan yarattığı yere Her şey O imiş, O ndan imiş Hu ALLAH Kulun her zerresi O imiş Sende açılmış güllerim, solmuş bahçem Neylerim Sensiz baharım Vargit Aşkım, Nur bahçem Muhammed (s.a.v.) yoluna O nsuz bahçe batak derim Kanım aksa her zerresi günah derim Gönül Evim, Sultanım, Âlemler sensiz günah derim Sevdim sandığım herşeyim, Ahu gözlü dilberim O nsuz, sen bana günah derim 5

6 Gözlerim yeşimi ermemiş ham Ermesi dili imiş, donatımı Gülü imiş Bülbülü, Has Gülü Muhammedi Mustafa (s.a.v.) imiş Aranır mı O nsuz yolun Bulunur mu Sensiz anım Özüm, Sözüm, Emanetim Hırkamın altındaki metanetim Sensiz gayri bir zerrem olur mu ki Evlerin hası, Kabe yi bulum yerim Özüm yerim, dolum yerim Gönül yerim, bulum yerim Haber veren, haber eden Can Cânanda oldu, oldurduğu yerim Âşıklar bileler Dillere geleler Yar sözünde kullukta duralar Sözü verdiği yerde, sözde duralar Her ne ise O ndan bileler Bileni, bildireni O bileler, O ndan bileler Kârı, imtihan sabır bileler Geçmişi çekiştirme geç Ayrılığın olmasın, zamana geç Bu can âlemi, dünyadan, dünyalıktan geç Ebedi, sonsuz, Bâki olanı seç Yârim, Yâr yolu sırdaş, yoldaş Âşık gardaş, sen eyle medet Yetişmez mi O ndan Yâr gönlünde O nunla paylaş 6

7 Söylemesin şekli insanlara Yâr, Yâr yolunda olan gardaş Sevmiş Yaradan seni Bak yakin, semiz, pak dili görüm Hepsi yazan elim, konuşan dilim Vermiş muradım derim Sen hepsinden geç, O nunla ol O nu, O nunla buldum derim Dünya evin yıkılmış bilirsin Has ebedi evin tamam, Adres bilinmiş Gerisini neyle O nun adresi yolu Nur Muhammed im (s.a.v.) bilinmiş. Ben diyem, Yunus bile Hak gelmiş Ondan dile Bülbülü, gülü bezenmiş Nuru söze ile Hep sûreti insan, özünde bulunduğu yere Bulan, bulduran sûreti insanı sûret veren Gizliliğini açık eden Açtığı insanda Kendini bildiren Hep Zürriyet-i Muhammed (s.a.v.) bildirmiş Bilineni, bilinmek isteyeni Bu yolla bildirmiş Habibim, Aşkım, Muhammed im (s.a.v.) demiş Can kafesinde kitliyim demiş Dilem Vehhab verir, Kendimi bildiririm Âzâm-ı Tevhid, insan bürünüm gezdiririm O güllerim, güller ile bezerim Dillerine dillerim derim Ben, Ben, Benim, Ben derim Âşıklarım Beni bilir, Beni diler Beni bilir, Benden bilir Zanı imtihan dilerim, 7

8 Bensiz nefes yok Her nefes, her dem hayat veririm Gönlüm güneş, yüzüm güleç Şefkâtı, merhameti seç Dünya zannı, dünyalıktan geç Hepsi Kelâm, âlemlerden geç Habibim, Aşkım, Marifetullah ehli seç Sırat-ı Nur dan, Nur Muhammed (s.a.v.) ile geç Kuran, Sünnetullah yol ile geç Beni ara, Beni bilim yolu Rıza seç İmtihan ise: Elhamdülillah, Hamdolsun, Şükürler olsun, Rahmân olan ALLAH (c.c.) tan Sabrım, Sözüm, sığındığım özüm Sen deyim, Seninleyim, bunu böyle, Bununla ömrün geç. Can bedene girdiği an Sûru, Rûhu, Özü indiği an Bürünüp nefse döndüğü an Dünyaya, imtihana girdiğin an Can kuşu, kafeste gizli olduğu Cânânı, canda arar oldum Hikmet İlâhi, Kudret eli LÂ İLÂHE İLLALLAH dedi Hak ALLAH, Kuran pak Rasullallah a (s.a.v.) bak Bu meyva yasak 8

9 Adem ile Havva dan bak Bu meyvanın özü Dalı budağı sözü Nura özenmiş sözü O nun ile O nu, O ndan bildirdiği ânı Sözü devşirir ânı Muhammedi Mustafa yı (s.a.v.) Aşkı Be, sonu Nokta Okyanus, Derya diyarı Ol oldurduğu an bilmeli Sureti insan gizli hazine idi Kendini, kendinde bildirdiği an uyanık bilmeli O ndan bilmeli Uzak nefes, noksan, bâtıl bürünüm, imtihan bilinmeli. Bir de yeryüzüne inmeli İndiğinde zâhir - bâtın Esma bilmeli Has olan Hası toplama görüm bilmeli İsm-i Esma tamam ALLAH (c.c.) demeli Bu noktayı iyi bellemeli Hakkı bâtıldan ayırmayı dilemeli Dileyen, dileten O bilmeli Yârenlere Yâr, Mevlâ yı, Mevlâna yı, Erenleri, gelenleri, bildiren kitapları, melekleri, cinleri hep hizmet ettireni Eden ile bilmeli Bunun adını yeryüzünde Bölgecik imtihan bilmeli ile Kelâm bildiren ALLAH (c.c.) demeli 9

10 Bekletenim O Dur dilim durmaz mısın Balçık sularda yanmaz mısın Yârine darılınca, herşeyi O ndan bilmelisin Aşk pervaz bilmez, hiçbir şeyi gizlemez Aklın gönülden eşe Her işe ALLAH (c.c.) ile Sular seller durulmaz imiş Akmayınca gidişe Sevdalıların günleri dalgalanmadan geçmez imiş Seyr-i Subhan, OL demedikçe olmaz imiş Kâra geçen, zarara güneş vurmadan erimez imiş A gönlümün güzeli, dünyada seveni O Yâr kavuşturmadan, kavuşmaz imiş Döksek damla yaşları, karıştırsak izanları O OL demeden olmaz imiş O kuluna vâdetmiş zaman, o zaman bekler imiş Vaâdi Hak O nunla O ndayım bilmiş Sevdiğine söz böyle bildirmiş O kulu dünya - ahiret ümitle bekler imiş. Ey sabrı dileyen Sabır meyvasını yemek isteyen Gönlünde, gönül ile ulaşan diller sözler kelâmı Muhammedi Mustafa (s.a.v.) Zürriyet ile Cem-i şehri HU ALLAH ile Bir de bilinen, bildiren Yakubu, İsa, Musa-i, İbrahim Halil Dost Zürriyeti tamamı insan Nuh un gemisi hoş 10

11 Bu gemiye yaratan OL imiş. Toplamak istediklerini doldurmuş imiş Bir fırtına seyri sebeb imiş Bu insanlığa yeni bir zürriyet bilim imiş Aşk meyvası yemek, sabrı, şükür, Hamd, Keremi, Lütfu, İhsanı ile bulmuş, buldurmuş. O güzel söz O ndan, O nunla olmuşların özü olmuş Bilim, bildirimi sözüm, süzüm bildirimi Doğru yol, Hak Kuran Muhammed im (s.a.v.) yolum, yaşam oldurmuş Bir isteteni, bir isteyeni OL demesiyle oldurmuş. Gözü dünya, insan, insan ile bilinmiş, bildirmiş Şâhidi O imiş Sırrı Sırda buldurmuş Bu Âlemi, âlemlere seyri bulundurmuş Bu cehd-i nâfi şehri Kuran, Kuran yaşam, sünnet seyr-i insan, Onda Muhammed (s.a.v.) Aşkı, Erliği, Muhabbeti, Nur-u irşad Zürriyeti devam bildirmiş. Bir de seveni, sevdiğine helâlı, Kelâm ile vaad bildirmiş. Hakkın sözü, gönül gözü seyri Samed imiş. Bu Aşkın durağı sonsuz, Bâki, Hay, Serdarı Seyyidi Enbiyalar diye seyrin insan bildirmiş. Zürriyete asır zaman içinde açık-gizli kullarda kul gönlü vermiş. Bu yolu, sudan yaratılana suyu yol buldurup sebeb Nuru, Nurla buldurmuş. Birde gemide bulunanları bulduranları ahireti - dünyayı hoş Kendinde izn-i ilahi cefayi katmer hoş kar bildirmiş. Kulda Hamd- Şükür, İhsan, Sabır, dayanma dilim ile Kendini yüksüz hoş zamanda bildirmiş. Sana arama, beni aratma. Gördüğün de O, O ndan gayri bakma. Kendinde kendini, kendin ile Beni, Beni bulmaya, Benimle olmaya çözüm yol bildirmiş. Erlere, yerlere, göklere, meleklere, cinlere, Rasulullah (s.a.v.) önder örnek bildirilmiş. Bu yol zürriyeti Hak, Haktan bilinmiş. Hakkın yolcusu bu yolda Cehri Kelâm, gizli zikir ile bilinmiş. 11

12 Nurları Ahlâk, ilimleri yaşam, ölümleri vuslat bilinmiş., ile Seyr-i Kelâm Benim Ben, Benim Ben, Benden bildirdim.. Bir seher vakti dökülen bir çift söz ile Kavuşur mu toprağa dönmüş Sûrur-u insan yürüme bulunmuş Bedeni çürümüş çürüşmüş Boylu boyunca uzanmış giymiş fistan Bu mektebin okulunu, görmüş geçirmiş İmtihanı bile doldurmuş, Hazır tasım, görmüş bir Lisan uzak isen, yaşam bile, Bildirdiğinde bezenmiş gül isen, Soluğu nefesi kalbe inmiş isen, Hakkı ALLAH, Kuran Sünnetullah isen, Bayram var şimdi vuslatında bayram ile Gelmemişse dile O bile Kıldığın namazlar, tuttuğun oruçlar, kestiğin kurbanlar bile Aldığın her nefes O ndan ayrı ile Ölü imişsin, ölmene, ölene ne bile Bildiren dünyada, dünyalık imtihan ile Hak kucaklaşmış Tevhidi ikrar ile Elestü bi Rabbiküm de verdiği, aldığı, aldırdığı sözü, özüne eriştiği, eriştireceği, sureti insan, insanlığı O nunla O ndan, O nu, O nun ile bile. Bir de verdiği, verdirdiği kullar ile komşu dile. Pişmesen de, pişirmesen de komşunda nefes, koku düştü bile. ile. 12

13 Canlar can içinde gizli bir gül bile Tarlasını hazırlama bile Tohumu zerresi, Tevhidi çekirdek bile Tevhidi devam sabrı bile Yaratanı yar bileni, dost bile Ayrık ayıklama, günahtan uzak dile Yar sarhoşluğu, yaşamış kullar ile Ziyareti ALLAH (c.c.) için bile Sohbeti Kuran, Sünnet ile Bulunduğu yeri Bahçeye giden yol bile Güller kokusu gelir, Gül Muhammed (s.a.v.) sohbeti ile Bir damla sabır, hoş sohbeti kesme ile Âlim yanında isen göz ile Cahili uzak bilip, dilden kesmen ile. ile. Rahmân ve Rahîm olan ALLAH ın Lütfu, Keremi, İzni ile. Yetiş ALLAH (c.c.), var Muhammedi Aşk-ı Nebî Selam olsun onlara Ashaba, ahvaline, sevgi duyanlara Haccı şehr bilip gönlü dolanlara Yeri yurdu Mekke, Kâbe gönlünde bulanlara Bir Nur ile Nur-u irşadı bulanlara buldurana ALLAH (c.c.) için sevmeyi, sevilmeyi, kızmayı bilenlere Bir insan ki, Nuru pak bile Bildiği âleme güneş aydınlık ile Donanımı, donatımı HAK ALLAH ile Bir nebze zerre bile Her zerrede Aşkı, muhabbeti kül olmuş Nefesi ziyade ile. 13

14 Bir mekteb-i dünya bilip Dünyada okuduğu Elif ile Varı yoku O ile Başlayan, başlatan başı sonu O Zürriyeti Muhammed (s.a.v.) ile Nisbet-i ziyade on sekiz bin âlem var bile Her âlem O nun ile, O ndan bile Bir sırrı açtığı, açacağı kulda el Âlim dili İrşâd-ı Âlem Nuru Nur yolu ile Buldurma dilimi Kendine Kendi şahit tuttuğu kullar ile Aslım Asıl Vehhab bilimi Karşılıksız dilimi Sadece sözün bildirimi Yaşamı idrak Muhammedi yol İnsan, insanı suret ile geçen ayrılık zamanı O ndan ayrı bile Bildirdiği, bilinmekliği, sırrı Kelâm insan ile İslam din bile İman, ameli şartı dile Yakınlık ile Tevekkül, Sabır, Çileyi Aşk bile Bile de bu yolda Yakin olanlar ile yakin olmayı bile Hicret-i dönüş kalbi kalpte bulma ile Sözün yokuşu, boş batıl ile avunma bile. Şirki sebebe O ndan ayrı dil ekleme İrşadı Beni bekleme Benim ile Beni, şekleme Sadece Beni, Benden Beni Benimle Seni, ayırmama bile Bile de yolda Sıratı Müstakiym ile Göçen köprüler tamir Elhamdülillah, Hamd olsun, Şükürler olsun, Rahman ALLAH (c.c.) tandır bile Tamir bile Her yaşam nefes ile 14

15 Sığınman, sığındıran ALLAH (c.c.) a ALLAH (c.c.) ile O ndan ayrı yok, yokuş bile İnişi, çıkışı, varı, yoku, var olacak olanı O ndan bile ile Bu bir ismi Celâl ALLAH tan kullara, kul dili ile Açılma istediği tohumu ekilmiş güller ile Açan güller Ahlak, İlmi, İrfanı Kendine Hak Güzel görüp, güzel bak Söze gerek yok, Kelimullah Sünnetullah ile bak ile. Ey gönlümün firari Aşkı seni Kalmadı bende dünya yeli seli Hep bilindim seninle deli Bulunmuş iki dudak iki eli Bürünmüş bedeni surete candaki seli Anlattırsın bendendeki seni Vekile, kefile yer yok, Ben varım dedin Ceylan gözlü dilberim bahçemde gülüm Var olan bunca nâm-ı nimet Benim dedin Beni iste Benimle ol gerisi yalan dedin Aşkı aşk kulluğumda gör yaşa dedin Vaadim Hak, yaşam Muhammedim (s.a.v.) dedin Yâr Yaratanla sarmaş dolaş Bezenmişlikten kül ol koş Bensiz geçen her nefes bil ki boş Benimle isen her şey gayri hoş Hu Hu 15

16 Aslım, güllerim der seversin Âşıkların gönlünden gülüne diken sarasın Bu âlem-i dünyada, murad verin seversin Âhu gözlü dilberi âşık eder, sevdaya salarsın Düğün dernek der avutursun bedenleri Has bahçendeki güllerin Cızlığan dikenine sularsın Yeryüzünü keşfetmezken Âlemlerinde gezdirirsin. Ne ola halim benim, bu dünyada hoş Mutlu oldurdun, arkadan kahrı vefa boş Sonsuz deryadayım, dünya da boş Yar sundun kul ile beni sevda koş Seninleyken bürünmezmiş yar hoş Kârın kazancın hepsi boş Ne deliyim ne de velin, Aşkında hoş O sonsuz deryada kürek çekmek boş Hu Rahmân ve Rahîm olan ALLAH ın Lütfu, Keremi, İhsanı ile. Bi Hakkı hürmeti, seyr-i nimeti Muhammedi Emin hürmeti, sureti insan seyrine, insanlık heybeti. Solum nefes ile sözün bile Bile de, Aşka, Muhabbete, Erliğe yol gösterim bile Nur-u irşad ile 16

17 Âlemler gelse dile Bende, Benim, Benim ile Sırrım açık bilene açtığım ile Bir sıfat-ı Nizam bile Bu yolu, yolcuyu, yolda olanı, olduran bile Bende, Benim Ben seçtiğim, seçilmişliğim, seçilen kul dili ile Bahçemdeki güllerim, bülbüllerim nâdi figân, isteki arzu, gönülde gönül gözüm, Sünnetullah, Kuran yaşam ile Vech-i bahar, olanla, olduran bir bile O ndan O ile Bulunan kul bile Gayri yok Haktan, herşey O, O nun ile Söz isteyene, sözü çok bile İstek, arzu, Hamd, Şükür Âlemlerin Rabbi ALLAH (c.c.) ile Yönelmen yeter bile Sabrı, sabır taşı dayanma, dayandıracak olan ile Geleni hoş, kârı bu ile Sığan ruha, bedene, kalbi hoş Bende beden ile Bana koş Lütfu da hoş, kahrı da hoş Ne olursa O ndan olur Gerçek Hakikat meyvan Ahlakı İlmi Kuran ile Yaşamı Muhammedi i yaşam sözüm hoş ile Dar biçilen bedenden, zaman ile mekandan Zâhir - Bâtın Hakkı Hüda indinde Benzi soluk suret hoş, sevgi, merhamet, Aşk ile Yaratanın yarattıklarına bakışı hoş Bir nefes zerre-i Şükrü, İhsanı, Keremi, Lütfu İhsanı cevabı serdi hoş Bu devr-i âlem, seyrin Nebi ile hoş Aşkım sınırsız, görünen görünmüşlük, kural, nizam hepsi ile boş Aşığım Aşıklarım ile Aşka Yok geride başka Her nefes, can Aşkla başla Nimet-i Lütuf dünyalıkta kadın - erkek ile 17

18 Nizam-ı Muhammedi Aile yaşam ile başka HU, Erenlerin gönül yeri Bir dikilmiş gül bilinmeli Gülün suyu, Aşk için dökülen göz yaşı bilmeli Bülbül Gül ile Aşka, gamı kederi hoş bilmeli Feryad-ı figan Aşkı benim güllerim ile Kokusu, dili, görünen görünmüşlüğü, gördüğü kadar bilmeli. Bir ilki, bir sonu, başlayan, başlatan Zerreyi nokta ile buluşturan Özü sözüne sureti insan oluşturan Hakkım, Cemâlim, Aşkım ile dünyaya buluşturanım Has hasretim Aşkım Muhammed im Eminim ile bildireyim. Bir kere kalpten Beni zikrettireyim diye. Uğrumda gadabımı aştı bildireyim. Bir gülüm, Aşkım Nebim dilimine sureti insan, verim dünya âlem on sekiz bin âlemi yarattım bildireyim. Halkı Hâlik, semereyi özüm bildireyim. Kitab-ı Kuran Kelâmım insana, sadece insanlığı bildireyim. Hakkı Bâtıl dilim, görünmek gördürmek sadece kâr bildireyim. Dünya yaşamı Muhammedi (s.a.v.) yolum diyeyim. Aşıklarıma gelince, Beni, Ben, Benim ile bildireyim. dedireyim. Dünyanın seyrini on sekiz bin âleme seyir dileyeyim. Özüm, Aslım, gözüm Muhammed im (s.a.v.) bildireyim. Âşıklarıma Aşkım ile kül olmuşluğum, sıyrılmış bedeni olmaklığı, olmaz edineni, Hükmüm icra Hüküm ile istemi verimi, Bende bildireyim. Sadece bedeni dünya zerresi Benim ile Yaşıyorum, yaşatıyorum O Ben bildireyim. 18

19 Beni sorana, Sırrım insan, insanın sırrı Ben bildireyim. İkra Oku ile hayatın mektebi Hükmüm bileyim. Muhammedim (s.a.v.) Aslım ile yeryüzü kulluğumu bildireyim. Âşıklarıma Aşkı aşıkları Benim, Ben, Ben diyeyim. ile. Bedenim âzâm seyrimdi Benim Can dünya gözüm ekmeğim aşımdı benim Yıkılası putlarım hayat sözümdü benim Bu cana Cânân eylememişti nazarı ılha Varışı yarış, seyri barış Kan dolaşam özümde semereyi sine Aşkım var imiş Aşka ferman, söz Hak, yalan imiş Hükmü dünya bir damla nazarsız metâsı imiş Suları, selleri onlar O nsuz akmaz, içilmez imiş Bedeni dünya sûretim, her zerresi Haktan imiş O Hâlik Hayy, hiç zerresinden geçmez imiş Bedeni Hulül geçip, sensiz Beni Bende Ben Hu ALLAH demez imiş Gamı, kederi, üzüntü Aşk elinde iken, kitabı kalemi dilinde Rubai, Gazel şiir olmaz imiş. Seyrimde nazım ile her sözü, sözlü, nişanlı kendi özünde Kul sıyrıldı girdi diri iken mezara Nimet halkı Hak ile halka bezendi Sarhoşluğum Aşk, meşk dünya özendi Gönül sayfalarım Nûra bezendi Muhammedi (s.a.v.) Aşk, Aşk ile Aşka geldi Aşka ermeyen aşksız kuru oduna bezendi Leyla misali Mecnun karı neyle ezdi 19

20 Medresesini minaresini ezdi de geldi Habiş kulun nevhi bahar ile geldi Humisiz toprak nasıl güle bezendi Nuru Hak Zürriyet ile geldi Bir gecedeydim, gündüz ile müjde geldi Yar nazlı gamlı naşı sedef inci ile geldi Nurdan yüzler bezendi geldi Ölmeden öldürdün binbir kere sen ile beni Asıl Aşkım imâna geldi Daha i Lütuf ile iman - küfür, küfür iman ile Aşka geldi. ********* Gel Dervişim, severim seni Murada ermiş ile derim Sen gönül yolcusu, ben senin sarhoşunum derim Bu mektep doğru oku, Aşkımın yolu derim Sırrımı âşıklarımla Aşkı seyri dil verim Gönülden gelen, gönlümü veririm Bu mektepde akıl, nizam, ölçü yok bile Pervâsız Hak geldi dile Benden ile Beni bile Soranlara pay var ise Bu dil açıldı bile Yok ise, Zahir - Bâtın Âlem Kuran Sünnet ile Bu yola devam dile Haktır bu yol, bile. Selâm olsun size Âşıklarla bir araya gelme dile. Hükmü Hüküm ile Bildirdim Kudret elim ile 20

21 Dünya Âlem imtihan Kulluğunu ver bile Kullukta kalır isen, cennet cehennem var bile Âşıklarımda ne dile Bende Benim ile Seyrim Hak, gözüm gönül kapısız bak Derya deniz olur sarhoşu Hak Boş kelam, söz sanılan sarhoşa Sarhoşluk, zehir ile içse söz ile koşsa Haram helal bu dile coşsa Murad aldı eller Âşık oldu diller Eyüp (a.s.) oldu dertler Gönül Aşkı Muhammed (s.a.v.) yüzler Âşıklarım kırmaz bende seni Can yüzüm yumuşak, Lâtif sözler beni Her nefesi Huşû Ekber sözler Muhabbeti Aşk, Aşıkları ile özler. Gayri ne gözler Özler de Aşkını, Aşk ile âşıklarını özler. Rahmân, Celîli, Cemâli Hak Aslı suret insan, Muhammedi Hak Cevabı, istemi, Kelâmı, Hakkı Nakkaş, imârı mühendis mimar, sarayı insan, gönlü Hac Kâbe ile kucaklaş Bir sineyi, sinede kucaklaş Gönül derim Benim, Esma-i zikrederim Nefsi Rabbim ALLAH (c.c.) bildirenim Benim ile Beni, binbir hece ile Aşk-ı Kebirdeyim. 21

22 Bildirdiğim her heceyi Hakkım Hak, Muhammed im (s.a.v.) Emin, şefaatim, şefaatçim bildireyim. Âlemlerim çözüm Yoktur dünya gözüm Sözüm özüm Kuran Yaşamım Nurum Muhammed (s.a.v.) Yolum bildireyim. Sadece dünyalığa bürünüm, dünya görünüm Kabz-ı kalp, havas insan bildireyim Seni-beni sileni O bileni, Sırra ereni Sırrım açtım bileyim. Bundan sonra kalanı dört kitap onsekizbin Âlem Deb-i Aruz, Şems güneş, nâr-ı Nur ileyim. Yeryüzüne gelen Zürriyet-i Muhammed (s.a.v.) Aşk eli, peygamber, sâir zaman, sonsuz Hikmet-i Lütuf ile bildireyim Beni, bileyim. Ben seni, sende, sende beni, bende Bu beden ileyim. Soru sorana, cevap kaldığım yerde, kalanı Kelâmı Kuran, zamanı mühleti mühür Hak İslâmı, İslâm ümmeti diyeyim Bayraklaşmış bedeni, Tevhidi kucak bileyim Onsekiz bin âlemin Peygamberi, Efendisi Muhammedim (s.a.v.) Enbiya-i Evliya şehri, Cerhim, zihnet-i sine kalp ileyim. Murad dileyim, dünya aşkı vaad ileyim. Hak şerbeti Aşk ile içildi. Nida-i süresiz, dünyalık vereyim. Sadece Bende Benim ileyim Kullarıma kullukta idrak-i ilim ileyim. Bilmeklik ile, Sır diyeyim. Açık olanı, gizemli gibi görüm dileyim. Esselamu aleyküm ya Kalbi mutmain, Muhyi-yi Muhyi bildireyim Aşkım Aşk ile cevabı, erdi gönül erim Vaadim Hak, verdiğim sözü dünyalıkta da verdiğimi bildireyim. 22

23 Biiznillâhi Teâla, Hak Subhan ALLAH. Kıyamı, Kıyamet Hak Cemâli âşikâr bak Nevhi bahar, sinede gönül namazı ile dolaşmak, Hak ile buluşmak. Cem-i âyân, gönülde gönül sarhoş, zahirde isen, ezân-ı Muhammedi ile namazı eda-i koş. Niyeti ALLAH (c.c.) için, muradı kulluk, sunduğu Kuran, sırrı Fatiha sırrı kul ile, Yaratanı paylaşması bile, sadece kulu kul eden Rahmet-i Hüdası, Rükû, secde, tehiyyat bir hoş O nunla isen, gayrisi boş Sağım selam selamete erdirmişlik ile Solum selam sonum refahı bulmuş ise Miracı kayda değer hoş Bir de Aşıklarım gönül ile gönül namazım sonsuz, Bâki Bende Benim Gerisi zahir boş. Ne sundun ise, Bende Benimle sarhoş. Ruh bedeni, beden ruha dönmüş ise, Âlem Aşık Âlemlerindekine bir nidâyi Aşk, söyler-imdilime. Hak Benim ile bildirdi Beni Sırrı âyân eyledi dili Kimin ile kimi eyledi ise bilsin Beni Hepsi namazı niyaz Gerisi hepsi Oruç, Zekat, Hac, Gönülde gönül aç Seveni sevdireni, seven ile seveni Buluşturdu bak Aşk Cahili nidâ bu rukna kaide niza Aşıkta yok böyle bir sırada niza-i intizam Hep O nunla hoş, zahiri bâtını bu sırda sır Geride koş Aşkın yolu, Nur-u Habibi dile gelişi, Muhammedi (s.a.v.) dilim hoş. Severim sevileni, sevdireni Beni 23

24 Sevgiyi sınır çizeni Hükmü Hüküm işrak edeni Yeri gökü başına zindan ederim Kullukta çarpık dil Ahreti hali sunar irin içeni derim. Bundan böyle aşıklarım, Kuran, Res-i Sünnetullah ileyim Bende Benim, Bende Onunla olduklarımda derim. Bu sırra erenlere, erdirdiklerime derim. Aşkım, Cemâlim, Hüznü Kemâlim Verdiğim verilmiş kul Kelâmım derim. Buraya kadar nizam, intizam, ahret-i dünya, dünyayı ahiret Kuran Kelâmım, nizam yaşamım Sünnetullahım Buyrun bu Aşkın yolu derim. Salma deli gönül, kalır mı böyle Bu can bedende durmuşken böyle Dünya nimetleri sunmuş, vermişken Nazlı esen yelin, hüzünlü baharın Koklayan dudağın saçı uzun dilber dudağın Güzel yanağın, tatlı sözün varken böyle Dünya hânesine girmiş ile tamah Hırsı Hüda, sokmuş ise Cüda Binbir dert ile şifa vermişsen eğer Peygamberin, Velilerin, Sıddıkların, Nebilerin Gayri Hak budur gibilerin Yol başına çelme duranların varken Kelamı dört kitap ile gelmiş zaman ismi kavimlerin Zerresi hilkat Nebilerin Vermişsin, verdiğin kadar bilmeli Sen dilemeden olana ne demeli Hak dili Kelâmın, insanlık selamın 24

25 Lâ ilâhe illallah Muhammedün Rasulullah Bununla ol, bununla yaşa, bununla Beni bul Yoldan çıkmış sürülerin Her kavim Nebilerin, Resullerin Vermiş isen, bir dilimde pay verdiklerin Aşk eylemişsen âşıkların Devr-i âlem muştuların, Kelâmın Kuran, Sünnet hoş Bundan sonra, sonsuz, Bâki, mutlak hoş Gönül hışım, gerisi boş Yâr, Yâr eden ile koş Dünyada, dünyalık sevene seven hoş Mezar taşları süsler böyle Otlar, çimenler, kuşlar böyle Baş bedeni, beden başı, kalp özü Her an O nunla okşar böyle Var git yolum, Sensiz ne olum Bu dünyada halim, pırtısız ölüm Makam mevki verenlerin Hükmü İlâhi diyenlerin Hakkı bilip gizleyenlerin Yalan suyu dolanların hali ne olur Aşk erleri bilinenin Yâr sevdim diye gelinenin Yâr yârdan ayrı isen Kime aşık neylerim Aşkın böylesine ermemiş ham meyva ile kucaklaşmış böyle derim Ersem kendimi ham bilirem Erginliğim az bilirem Yâre nazım böyle bildirem Yâr benimle, ben yar ileyim 25

26 Bende Ben bilirem Rabbim ALLAH (c.c.) ile Evvel-i Ahir O bile, O ndan bile Bir de nazı çiçeği Muhammed im (s.a.v.) Gülüm bile, O nun ile. Dünya nimetleri şükür, hamd senai lûtuf, kerem, keremi bile Yeryüzü inenim Eti kemiğe bürünenim Zerrem Benim ile Benim Sırrım ilim Âlim ile bildirenim. Bir müjde vereyim. İlmi şehri kapı Hazreti Ali (KeremAllahu Veche) dili ile diyeyim Bir şükür, ihsan, hamd, övgü ile Can bedende, ileyim Bir Kapı var ise kilidi anahtarı Lâ ilâhe illallah Muhammeden Rasulullah bildireyim Aşıklarıma aşık sofrası kurayım Kurduğumda her zerresinde olayım Bu nehyi anil münker emri bil mâruf ile dolayım Sarhoşum, sarhoşluğum her her nefes ile olayım, oldurayım Kapıma gelene Aşk virdi lisan sorayım, sordurayım İlmi Nur, Nurum Muhammed (s.a.v.) ile Zürriyetim Şehrim kapısını açtım Açılmış kapı yok gayri olanım O nunla oldum, O benimle oldu diyeyim Her zerrem yaşam nefesi yetişmiş, yetişecek olan Aşkımın yolunu buldurayım. Dört Kitabı lisan Kelâm gönlünde Kelâm, özümde sözüm, âzâ-ı dolum, doldurdum Hikmeti Hüda sebep oldurdum Zahiri çeşmeler kurup, sularımı Nur yolu doldurdum 26

27 Dağıtanı, dağıtıcı, içeni, içtireni, yolu seçtireni, Yolcu misali, yolda misafir, hane dünya Ruhu Has, nebe-i Muhammed (s.a.v.) Seyrim haşır günü, kıyamet Cismani metai Hak, ned-i cüres, ne kadarı az, ne kadarı çok Medhü sena ileyim Bir hilkat-i Şeb-i Aruz Aşkımı Aşk ile bulunmuş dünya dönüm göreyim. Rabbiş Rahli ve Sadri, innel insane, bi hürmeti Lütfu İhsanı ile. Nidayı Hak, olan olduran, ömrü buldurup, öldüren, Aslına Asıl Muhammed (s.a.v.) ile döndüren Yeryüzü nizamı âlem, ferabi insanın, insan eli, dili onurumu olduran Dünya devri âlem Hak - bâtıl bulunduran Hükmüm, devrimi işrak sebep olduran Nurda Nûrum olan Muhammedim (s.a.v.), Aşkım olum ile dünyada bulundurduğum yaşamım insan ile, donanım işrak, bulmak, bulundurmak, bunun ile varlığın, var edenin Hükmü halifesini, Muhammedi (s.a.v.) Nuru işrak ile bulundurduğumu görünmesini, kullarım batıl teknoloji üstünlüğünü kırılmasını Putu hırs, tamah, dünya olanın, yardımcısı şeytan görevli olduğunu Müminin, Müheymini Asrı gülleri olduğu erlik meydanına verdiğimi,verildiğini, meydanın boş olmadığını bildirmem göstermem. Yer, gök emzeni ile emrimde olduğunu, oldurduğumu göstermem Her parçanın zerresinde Benim, Bende meta-ı hürmet edenin meta ile bulduğunu göstermem, göstereceğim zaman geldi bilim. Zayıf, hor, hakir, güçsüz olanın yanındayım derim. İman ehli, iman ettiği ile olduğunu bildiririm. 27

28 İmanı küfür, şirk olanların, hasedi, fitneyi, fesadı ayıklama zamanı geldi derim. Bu savaşı, savaşmayı Ben diler, Ben bilimim ile ilmi çarpıştırma, Hak ile Hakka kavuşturma bilimimde, teknoloji putlaşmanın özünü göz edeni, ayıklamayı, küfrü küfür ehli derim. Hak ile Hakkı, bâtılı Nur ile yaktı. Cihan serveri Habibim Nurlarımla kucaklaştı. Bu aşk meyvası Nurda Nur Aşk, Muhabbet, Erlik, İrşadı Nur ile kucaklaştı. Canım külüm savurdular Can bedende ayırdılar Ölmeden ölümü, sevgiye sevgi diye doyurdu Hak bedeni Doldurdu Cemâli Nûru Bu Aşkın yolu Piri Muhammedi Mustafa (s.a.v.) Aşk virdi. Yeryüzünün kimi kaderi Kendinde kendini buldu bedeni Hak eyledi yerdeki seferi Gökler, berzah aşım bedeni Miracı sinesine Aşkı Aşk Muhammedi (s.a.v.) eyledi. Her nefes Canan canda can eyledi. Hikmeti Hüda, Maşuk Aşığa Aşkı firar eyledi. Dertler kârım, sabır aşım Kalmamış bu bedende Sensiz ola şaşım. Bu ehmeni, Sende yaşı Dolunmamış, boş kendi başı Gönül sunulmuş sunan sunduran bu Aşkı, Meşk-i başı. Hür hüviyeti ol dünya başı Muhammedi Mustafa (s.a.v.) tacı Bu yer Halifesi başı 28

29 Kainatı hizmet başı Bu idrak, nisab başı Hesaba idrak, nefes aşı Lutfetti ziyade Kerem-i Aşkı Dünya nimeti sebep iki başı Kadın erkek bu yaşı Zürriyet yaşam, özlem-i Muhammedi (s.a.v.) yaşamı, Aşkı başı, sonu Derviş gerilenme, ileri dur Yar yolunda kulluk budur Dünya nimeti Aşka sudur İçmesini bilir isen. Özenç, sevinç, söz içe geç Gönül tasından, gönlünle kendin geç içeri Verdiği virdi Aşkla içe Dünya hasreti, hoş geçe Bundan böyle Yar Yar ile Yine de O Yar. Bu yuvarlak bakraç içinde iç içe İçirmek istediğine içim sebep avrat ise Ahreti, Ahvali, bu nası geçe. Bedenleri, tenleri zülüf yâri Yar şem-i erleri Bu sönmez Nur Nur-u Muhammed (s.a.v.) Zürriyet edenleri İstemi verek, isteten ile Diledi Hak, Hakkı hürmeti ile Bu vaad Hak, Muhammedi Mustafa (s.a.v.) yaşamı, aile saadeti 29

30 Hakikat, Hakikatı Nur, Aşk, Muhabbet, Erlik Nuri İrşad, keyfine bak. Nur hayat, Nurla yat Bu yolun sonu yok, sonsuz Bâki ola bak. Rabbim ALLAH (c.c.), Nebevi Muhammedi Mustafa ya (s.a.v.) hasret. Hasreti has ettiği ile, Hud u suresi, lutfetmesi ile, bile, bildire. Emrettiğimiz üzere ol dememiz ile. ile. Biz insanı, bilinmez iken bilinmek dilemi, dilememiz istemi, sırrı, yönü, toprak, toprağı balçık, hamur çaba kan-ı pıhtı, Rahmi damla men-i su ile, şekli sureti verme, verimi bildirme. İlmi ile kuşatan, kuşkusuz ALLAH (c.c.) ile. Yer, yekün, Kün, Ol deme ile, oldurduğumuzu bilmeniz, ileriyi Şahadet verip, elheste Rabbiküm söz alıp verdirdiğimi bilmeniz ile. Rükûn, Şükür, İhsan, Elhamdülillah, Rabbim ALLAH (c.c.). Muradı Kelâm, İhsanı devam Başı, sonu siret-i insan Aşkım, Muhabbetim, Erim, İşrakım, Nurum Muhammedim (s.a.v.) ile. Bilmekliğim, bilim yol Sözüm Kuran emrim ikra (oku), Beni Bende, seni Benim ile Bende bilmen Ahireti hesap, nidayı sekat, Hüsnü zana cevap ideali yaşam, yaşamım yol yaşanmışlık, yaşatan soyunu Zürriyet Hak, Yaşam için insanlığın sırrı, seyri Muhammed (s.a.v.) Habibime Aşk, Aşkı, yaşamı Aile dünya ticareti metai zineti, zinetlendirdiği Cevheri özü, Şükür nimeti Sığındığı, sığınacağı Benim Benden bilmeli. 30

31 İstemi hayat, şekli yaşam olum istemi, yol bilmeli Emrim itaat, Şükrü tavaf, zikri Hak Lâ ilâhe illallah Muhammeden Rasulullah cevap. Şemsi güneşi, ervahı dünya aydınlatan aydınlığı açan, Cevap, sorum Hak Kurana bak Göz isen, gözde isen bu yol üzeri, Asıl Aslı kucaklaştığı yakınlık âleminde kalbi koş. Sığmaz Arşı Nevi bahar bile. Yaratan, yarattığı Habibi Zürriyet kalp ile Cevap Hişnet-i, sureti, sireti insan Muhabbet, Aşk şimdi kerehat, vasıf, metaneti insan Söz verdiği, sözün alındığı yerde, Kanaat-ı şükür, ihsan, cebri Aşk cilbab örtü görünen yön, kaş - göz. Asıl olan, olduran Kalp-i âlemsiz aş. Bir Emri nida, seyri sükut Men edileni unut. Şirki, isyan, küfür, hillet, maslahat, cüret, mala işrak, dünyaya hiç dönüm yokmuş gibi, ölümü Hak. Geçimi sebep, saniye Hüküm Aşk. Nefes, yaşam ile can Cananda canı Aşk. Nisbeti idrak, verilene verdiğimiz kadar bak. Sakın, delil, deyim arama. Aradığın kadar kime ne zaman dilimde pay hasreti özüne ulaşmışlığa bak. Küfür ehli birbiriyle kardeş. Çıkar menfaat eş. Buna Hak - batıl bağdeş Kurmak isteyen, yolda pota erime işi Madendir kişinin aslı pişirimi Çamuru şişirimi, bedeni girişimi. Verdiği nişanı, fişini çekmiş dünya işini. Bu Aşk, Aşk işini bitirmiş, tüm yanıp yandıran, külü savunduran dünyadan elini işini Hizmet bilir Hakkın işini Cevabı, takılmış, takılan ne bile işini. Bunun iş seyri sükut bitirir işini. 31

32 Kahkaha yardı, azı dişi. Emri şeytan ile bilinmiş kişi. Bu Emri Emir-i imtihan seçim, ayrım, bulum işini. Gördüğün, gördürdüğü zannı dünya pota işini. Asılda, Asıl kişinin cevher, cevherinde Asıl ne ise onu, O oldurduğunu, solduranın dünya bir pota seyri koşa, Emri yunmuşa Kuran, Kelâm, Resuller, Muhammedim (s.a.v.) Zürriyet. Peygamberlik yok Habibimden sonra bile. 4 ü Hak Kitabı Kelâm, Kuranı hıfzı Samed, semiz-i pak. Hak ALLAH (c.c.) pak. Kuran, Habibim, Aşkım yaşamı, siretim O na bak. Asılda, Asıl olan Hak Hak ile bak. Dünya fitneyi fücur sebep ayrık otu, düşman Hak. Sevgi ile kucaklaşana Hak. Bir sem-izi murdar olanı ayrımda, ayıran, verdiği cevap Hak. Emri, sözü Furkan-ı Kelâm, Necmi Kuran Yaşama koyan, yaşatan sebep, Malikül Mülkte Vehhab O göz ile şaşıranlara cevap. Kimin idi, Kimden idi, Kim verdi, Kimlere Kimden sebep, şekli insan yok iken, Yaratan Ol demesi ile oldum demeli Yoku var eden, varı yok eden, diler ise, sözünü Arşı Kürsü tamamı söndürümü Nuru işrak ile Bu yeryüzünde Rahmeti Gadabını aşmış ALLAH ın (c.c.) sözüdür. ile Her işim fısk-ı fücur benim Ben kime derim derdim benim Yar-i Aşk, Sultan ola derim Gönül Yâri, Yâr gönül fışkırmazsa benim Suda donmuş ölü derim. Yanardağ lav isen Aksan gönlüme girsen 32

Bi hürmeti Fatiha suresi işrakı meded ya ALLAH. Bir insanı sureti yaşamı idrak. Bir Cemâli Nuru Hak

Bi hürmeti Fatiha suresi işrakı meded ya ALLAH. Bir insanı sureti yaşamı idrak. Bir Cemâli Nuru Hak Geçim dünya terk et Yaratan Aşkı verdi Lütuf İhsan başı Secde-i Ayet Rükuda sabret Kıyamda sana hazır Hakkı Hak ile yönelim bir tekbir Hak bilinim ile. Sana düşer 3 (üç) sanma ki güç Kullukta her şey Onun

Detaylı

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım.

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Rabbin kim? Rabbim Allah. 2 Dinin ne? Dinim İslam. 3 Kitabın ne? Kitabım Kur ân-ı Kerim. 4 Kimin kulusun? Allah ın kuluyum. 5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu

Detaylı

GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya

GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ (9) Şiir: İsmail Bendiderya Edit: Kadri Çelik - Şaduman Eroğlu Son Okur: Murtaza Turabi Hazırlayan: D.E.K. Kültürel Yardımcılık, Tercüme Bürosu

Detaylı

Ramazan Manileri // Ramazan Manileri. Editors tarafından yazıldı. Cuma, 25 Eylül 2009 17:55

Ramazan Manileri // Ramazan Manileri. Editors tarafından yazıldı. Cuma, 25 Eylül 2009 17:55 Ramazan Manileri // Ahmet ağa uyursun uyursun Uykularda ne bulursun Kalk al abdest, kıl namaz Sabahleyin cenneti bulursun Akşamdan pilavı pişirdim Gene karnımı şişirdim Çok mani diyecektim ama Defteri

Detaylı

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016 EN GÜZEL İSİMLER O NUNDUR Aziz Müminler! Okuduğum âyet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah tır. Güzel isimler O nundur.

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

Günaydın, Bana şiir yazdırtan o parmaklar. (23.06.2004) M. Mehtap Türk

Günaydın, Bana şiir yazdırtan o parmaklar. (23.06.2004) M. Mehtap Türk - Günaydın Günü parlatan gözler. Havayı yumuşatan nefes. Yüzlere gülücük dağıtan dudaklar. Konuşmadan anlatan kaşlar. Bana şiir yazdırtan o parmaklar. (23.06.2004) M. Mehtap Türk - Günaydın Günaydın...

Detaylı

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz.

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz. Söylenen her söz, içinden çıktığı kalbin kılığını üzerinde taşır. Ataullah İskenderî Söz ilaç gibidir. Gereği kadar sarf edilirse fayda veriri; gerektiğinden fazlası ise zarara neden olur. Amr bin As Sadece

Detaylı

11. Kullara rızık olması için birbirine girmiş, küme küme tomurcukları olan uzun boylu hurma

11. Kullara rızık olması için birbirine girmiş, küme küme tomurcukları olan uzun boylu hurma KURAN'I KERİM TÜRKÇE MEALİ (DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI) 50-KAF SURESİ Mekke'de inmiştir. 45 (kırkbeş) âyettir. "Kaf" harfi ile başladığı için bu adı almıştır. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1.

Detaylı

MÜBDÎ. Allah MUHSÎ dir. MUHSÎ, her şeyin sayısını bilen demektir.

MÜBDÎ. Allah MUHSÎ dir. MUHSÎ, her şeyin sayısını bilen demektir. Hiçbir müzisyen, bülbülün ötüşünden daha güzel bir şarkı söyleyemez. Bütün bu güzel şeyleri Allah yapar ve yaratır. Allah ın güzel isimlerinden biri de HAMÎD dir. HAMÎD, övülmeye, hamd edilmeye, şükür

Detaylı

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir.

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir. 1- Ramazan ayının birinci gecesi kılınacak namaz: Bu gecede bir kimse 2 rekat namaz kılsa, her rekatta da KADİR SÜRESİNİ okursa; ALLAHÜ Teâlâ ( cc ) o kişiye 3 türlü kolaylık verir. Bu ay içinde orucu

Detaylı

NUR-U SAADET-Đ EBEDĐYE. Muallif Adem SUCU

NUR-U SAADET-Đ EBEDĐYE. Muallif Adem SUCU 1 NUR-U SAADET-Đ EBEDĐYE Muallif Adem SUCU 2 20.1.2006 Rahmân ve Rahîm olan ALLAH ın Lütfu, Keremi, Đhsanı Nur-u Hakikat, Hakikat-i Nur, Nur-u Muhammed (s.a.v.), Aşk, Muhabbet, Erlik, Đrşad-ı Billur, su

Detaylı

(Seni sevdiğim için eğer benden bedel isterlerse, iki cihânın mülkünü versem bile bu bedeli ödemeye yetmez.)

(Seni sevdiğim için eğer benden bedel isterlerse, iki cihânın mülkünü versem bile bu bedeli ödemeye yetmez.) Ben seni sevdiğim için eğer bahâ derler ise İki cihân mülkün verem dahı bahâsı yetmeye (Seni sevdiğim için eğer benden bedel isterlerse, iki cihânın mülkünü versem bile bu bedeli ödemeye yetmez.) İki cihân

Detaylı

Çileler sıkıntı yoldaşın oldu Ömrüne her zaman kahırlar doldu Henüz açan gülün çok çabuk soldu Dört mevsim bitmeyen kış mıydın anne

Çileler sıkıntı yoldaşın oldu Ömrüne her zaman kahırlar doldu Henüz açan gülün çok çabuk soldu Dört mevsim bitmeyen kış mıydın anne AYŞE BENEK KAYA Doğan kaya nın eşidir. 1956 da Sivas ta doğmuştur Tevfik ve Türkân Benek in kızıdır. Sivas ta Dört Eylül İlkokulu ve Selçuk Ortaokulunu bitirdikten sonra Sivas Merkez İlköğretmen Okuluna

Detaylı

GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya

GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ (10) Şiir: İsmail Bendiderya Edit: Kadri Çelik - Şaduman Eroğlu Son Okur: Murtaza Turabi Hazırlayan: D.E.K. Kültürel Yardımcılık, Tercüme

Detaylı

Rahmân ve Rahîm Ne Demektir?

Rahmân ve Rahîm Ne Demektir? Besmele Kitapcığı Besmelenin Anlamı Besmele, bütün varlıkların hal diliyle ve iradeli varlık olan insanın lisanıyla ve haliyle meşru olan her işine Allah ın ismiyle başlamasıdır. En önemli dua ve zikirlerdendir.

Detaylı

Rafet El Roman. Amerika. Rafet El Roman. A memo. Burasý New York Amerika. Evler karýþtý bulutlara. Nasýl bir zaman. Nasýl bir yaþam.

Rafet El Roman. Amerika. Rafet El Roman. A memo. Burasý New York Amerika. Evler karýþtý bulutlara. Nasýl bir zaman. Nasýl bir yaþam. Onaylayan Administrator Pazartesi, 21 Mayýs 2007 Besteciler.org Amerika A memo Burasý New York Amerika Evler karýþtý bulutlara Nasýl bir zaman Nasýl bir yaþam A memo Ýnsanlar simsiyah, kýzýl, beyaz Sokaklar

Detaylı

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

Ramazan ve Bayram Ramazan Ramazan Allah a yakınlaşmak için yegane bir zaman. Allah dünyada kendisi ve insanlar arasına perdeler koymuş. Bu perdeleri açmak ve aşmak, Allah a yakınlaşmak, onu hissetmek için

Detaylı

İbadetin Manası ve Çeşitleri

İbadetin Manası ve Çeşitleri İbadetin Manası ve Çeşitleri Muhammed ibni Abd'il Vehhab (rahimehullah) www.at-tawhid.org 1 İbadetin Aslı Allah a ibadetin aslı; Allah ın emirlerine uymak nehyettiklerinden kaçınmak suretiyle ona itaat

Detaylı

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KUR AN

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KUR AN KUR AN KARANLIKLARDAN AYIDINLIĞA ÇIKARIR Peygamber de (şikayetle): Ya Rabbi! Benim kavmim bu Kur an ı (okumayı ve hükümlerine uymayı bırakıp hatta menedip onu) terkettiler. dedi. (Furkân /30) Elif, Lâm,

Detaylı

Insanı başa taç yaptım. Ne eğildim, ne de saptım. Acılardan ilaç yaptım. Aşık Şahturna Hayatı ve Şiirleri

Insanı başa taç yaptım. Ne eğildim, ne de saptım. Acılardan ilaç yaptım. Aşık Şahturna Hayatı ve Şiirleri 1950 Sivas Gürün'de doğdu. 10 yaşlarında saz çalıp, türkü-deyişler okudu. 15 yaşında kendi yapıtı ilk plağıyla büyük üne kavuştu. Konser turneleri, kasetler, plaklar, uzunçalar, long playler ve günümüz

Detaylı

Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti

Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti Hz. Ali (kv) bildiriyor: Resulullah (sav) bir gün beni huzuruna çağırdı: "Ya Ali! Senin bana yakınlığın, Harun Peygamberin Musa Aleyhisselama olan yakınlığı gibidir.

Detaylı

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 1. DÖNEM )

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 1. DÖNEM ) İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 1. DÖNEM ) TARİH GÜN SAAT İLÇE YER VAİZE ADI/SOYADI 01.01.2014 Çarşamba 10:30 Bornova Debre Camii Fatma Özmen ERGEN Ölüm ve Ömür Muhasebesi 01.01.2014

Detaylı

2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN

2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN 2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN VAİZİN TARİHİ GÜNÜ VAKTİ ADI SOYADI ÜNVANI GÖREV YAPACAĞI YER KONUSU 1.01.2016 Cuma Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Mermerler Camii SORUMLU

Detaylı

Gel Ey YA AŞK! Cumartesi, 28 Şubat 2015 07:00

Gel Ey YA AŞK! Cumartesi, 28 Şubat 2015 07:00 Ey aşk nerdesin? Yanmıyorum, yüreğim kuru bir hazan yeri. Yürek yanmazsa tadı yok hayatın. Arıyorum yıllar var ki ben onu. Biliyorum, sen geldiğinde her şey değişecek, her şey anlamını yitirecek, hayat

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

BİR BAYRAK RÜZGÂR BEKLİYOR

BİR BAYRAK RÜZGÂR BEKLİYOR ÖTÜKEN Ârif Nihat Asya BİR BAYRAK RÜZGÂR BEKLİYOR Şiirler: 1 BİR BAYRAK RÜZGÂR BEKLİYOR Servet Asya ya Armağanımdır. DESTAN O zaferler getiren atların Nalları altındanmış; Gidişleri akına, Gelişleri akındanmış.

Detaylı

Şeyh den meded istemek caizmidir?

Şeyh den meded istemek caizmidir? Eusubillahi-mineş-şeytanirrajim Bismillahirr-rahmanirrahim Şeyh den meded istemek caizmidir? Şeyh Eşref Efendi Esselamaleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Hazihis Salatu tazimen bi hakkike ya Seyyiduna

Detaylı

Yücel Terkanlýoðlu. HTML clipboard. Yaþamadýklarýndýr Dünyan! Uykuyla geçirdiðim her an, Benim için yitik bir zaman. Rüyayla devirdiðim kazan,

Yücel Terkanlýoðlu. HTML clipboard. Yaþamadýklarýndýr Dünyan! Uykuyla geçirdiðim her an, Benim için yitik bir zaman. Rüyayla devirdiðim kazan, Yücel Terkanlýoðlu Onaylayan Administrator Cumartesi, 23 Þubat 2008 Son Güncelleme Pazartesi, 27 Ekim 2008 Besteciler.org HTML clipboard Yaþamadýklarýndýr Dünyan! Uykuyla geçirdiðim her an, Benim için

Detaylı

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAİZİN

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAİZİN VAİZİN TARİHİ VAKTİ ADI VE SOYADI UNVANI İLÇESİ YERİ KONUSU İbrahim KADIOĞLU İl Müftü Yard. Akdeniz Ulu Camii 17 Haziran 2015 Çarşamba 18 Haziran 2015 Perşembe 19 Haziran 2015 Cuma Yunus GÜRER İl Vaizi

Detaylı

Hayatta gerek yaşayarak,gerek duyarak veya görerek,hiç kimse yoktur ki,etti de bulmadı,desin ve de denilsin.

Hayatta gerek yaşayarak,gerek duyarak veya görerek,hiç kimse yoktur ki,etti de bulmadı,desin ve de denilsin. ETTİM DE BULMADIM!!! Hayatta gerek yaşayarak,gerek duyarak veya görerek,hiç kimse yoktur ki,etti de bulmadı,desin ve de denilsin. Etme,bulma dünyası Eden bulur,genel bir kural halinde hayatta tecelli etmektedir.

Detaylı

DOSTU BULDUK (Tasavvufi Şiirler)

DOSTU BULDUK (Tasavvufi Şiirler) 1 DOSTU BULDUK (Tasavvufi Şiirler) Fȃni ol ki kendinden, Bȃki olan görünsün Hicȃb kalksın gözünden, sadece Hakk görünsün... 2 Mehmet Emin BAY Kemaliye li bir ailenin çocuğu olarak 1947 yılbaşı günü Malatya

Detaylı

Saat: 19.30 Canik Belediyesi Adnan Menderes Demokrasi Meydanı AKS TV den İFTARA DOĞRU 1 KONU 1 KONUK Canlı Yayın

Saat: 19.30 Canik Belediyesi Adnan Menderes Demokrasi Meydanı AKS TV den İFTARA DOĞRU 1 KONU 1 KONUK Canlı Yayın 1 2 On Bir Ayın Sultanı na ve Canik e Selam Olsun... Değerli Hemşehrilerim; Bir AKS Ramazan TV den ayına A daha DOĞRU kavuşmanın 1 KONU mutluluğunu 1 KONUK hep Canlı beraber Yayın yaşarken, Onbir ayın

Detaylı

Efendim, öğrendiklerimin ikincisi; çok kimseyi, nefsin şehvetleri peşinde koşuyor gördüm. Şu âyet-i kerimenin mealini düşündüm:

Efendim, öğrendiklerimin ikincisi; çok kimseyi, nefsin şehvetleri peşinde koşuyor gördüm. Şu âyet-i kerimenin mealini düşündüm: Hatim-i Esam hazretleri, hocası Şakik-i Belhi hazretlerinin yanında 33 sene kalır, ilim tahsil eder. Hocası, bu zaman içinde ne öğrendiğini sorduğu zaman, sekiz şey öğrendiğini söyler ve bunları hocasına

Detaylı

İntikam. Ölüm Allah ın Emri

İntikam. Ölüm Allah ın Emri İntikam Bilir misin sen her gece Kendinle oturup konuşmayı Geceden uyanmamaya ant içip Gün ışığıyla yeniden doğmayı Bilir misin sen her güne hayata küskün başlamayı Anti sosyal kişilik olup da Şişelerin

Detaylı

TEPEBAŞI İLÇESİ 2016 YILI RAZAMAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI

TEPEBAŞI İLÇESİ 2016 YILI RAZAMAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI S.NO TEPEBAŞI İLÇESİ 2016 YILI RAZAMAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAAZ EDENİN VAAZIN TARİH ADI SOYADI UNVANI YERİ VAKTİ KONUSU Tepebaşı Camii 1 05.06.2016 29 Şaban Nalbant Camii Rahman Camii Ramazan'a

Detaylı

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir.

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. İBADET 1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. 2 İslam ın şartı kaçtır? İslam ın şartı beştir.

Detaylı

Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 10 Ocak 2013 Sohbeti,

Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 10 Ocak 2013 Sohbeti, SULTANIN HİZMETKÂRI Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 10 Ocak 2013 Sohbeti, Esselamun Aleykum ey Allah'ın kulları. İnsanlar iki sınıftır. Yolumuz sohbet yoludur. Diyelim Bismillahirrahmanirrahim.

Detaylı

ZAFER TALHA ÇİMEN 8/E - 1453

ZAFER TALHA ÇİMEN 8/E - 1453 ÖZEL EGE LİSESİ (ORTAOKULU) DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ KAZA VE KADER (Allah, herkesin ne yapacağını bilip yazdığına göre, insanların hayır işlemesinin bir anlamı var mı? İslam da İnsanın İradeli Fiilleri

Detaylı

KİTABİYAT. Mevlānā Celāleddin-i Rumî, Mesnevî 1-2/3-4/5-6, Nazmen Tercüme: Ahmet Metin Şahin, Kaynak Yayınları, İstanbul 2006.

KİTABİYAT. Mevlānā Celāleddin-i Rumî, Mesnevî 1-2/3-4/5-6, Nazmen Tercüme: Ahmet Metin Şahin, Kaynak Yayınları, İstanbul 2006. KİTABİYAT Mevlānā Celāleddin-i Rumî, Mesnevî 1-2/3-4/5-6, Nazmen Tercüme: Ahmet Metin Şahin, Kaynak Yayınları, İstanbul 2006. Yayınlanalı yedi yıl olmuş. İlk yayınlandığını bir gazetede mütercim ile yapılmış

Detaylı

2008-2014, ERZİNCAN, TÜRKİYE.

2008-2014, ERZİNCAN, TÜRKİYE. [ 0001 ] Kim ki Dost yolunda Terk-i Can eder Dost ona Didar ını ihsan eder Kim bu fani dünyayı terkeylese Dost ebed mülke onu sultan eder Hacı Emine KÖSEOĞLU 1942-2007 2014-06-10; Haziran, Salı :: 12.46.10

Detaylı

Yýldýz Tilbe 1 ADAM OLSAYDIN. Söz-Müzik: Yýldýz Tilbe. Sevdim olmadý yar, küstüm olmadý yar. Kendini arattý, beni bulmadý yar

Yýldýz Tilbe 1 ADAM OLSAYDIN. Söz-Müzik: Yýldýz Tilbe. Sevdim olmadý yar, küstüm olmadý yar. Kendini arattý, beni bulmadý yar Yýldýz Tilbe 1 Onaylayan Administrator Pazar, 06 Mayýs 2007 Son Güncelleme Perþembe, 14 Haziran 2007 Besteciler.org ADAM OLSAYDIN Sevdim olmadý yar, küstüm olmadý yar Kendini arattý, beni bulmadý yar Düþtüm

Detaylı

3 Her çocuk Müslüman do ar.

3 Her çocuk Müslüman do ar. TAHR C * 1 Sözlerin en güzeli Allah ın kitabı, yolların en güzeli Muhammed in yoludur. Buhari, Edeb, 70; tisam, 2. z Müslim, Cuma, 43. z Nesai, Iydeyn, 22. z bn Mace, Mukaddime, 7. z Darimî, Mukaddime,

Detaylı

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller yayın no: 117 PEYGAMBERİMİZİN DİLİNDEN HİKMETLİ ÖYKÜLER Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi

Detaylı

ZEKÂTIN FARZ KILINMASININ HİKMETİ

ZEKÂTIN FARZ KILINMASININ HİKMETİ ZEKÂTIN FARZ KILINMASININ HİKMETİ [ Türkçe ] الحكمة من تشريع الزكاة [باللغة التركية [ Muhammed b.salih el-useymin محمد بن صالح العثيمين Terceme eden : Muhammed Şahin ترجمة: محمد بن مسلم شاهين Tetkik eden:

Detaylı

İSMEK İN USTALARI SANATA ADANMIŞ BİR ÖMÜR ETEM ÇALIŞKAN ETEM ÇALIŞKAN KALİGRAFİ SERGİSİ

İSMEK İN USTALARI SANATA ADANMIŞ BİR ÖMÜR ETEM ÇALIŞKAN ETEM ÇALIŞKAN KALİGRAFİ SERGİSİ İSMEK İN USTALARI ETEM ÇALIŞKAN KALİGRAFİ SERGİSİ SANATA ADANMIŞ BİR ÖMÜR ETEM ÇALIŞKAN ETEM ÇALIŞKAN KALİGRAFİ SERGİSİ 10-17 MART 2014 / Dolmabahçe Sanat Galerisi Başkan dan eserlerin hiçbiri zahmetsiz,

Detaylı

Sezen Aksu 2. Çok Ayýp. Söz - Müzik: Sezen Aksu. Kulaðýma geliyor, atýp tutuyorsun, ileri geri konuþuyorsun aleyhimde. Çok ayýp, çok ayýp.

Sezen Aksu 2. Çok Ayýp. Söz - Müzik: Sezen Aksu. Kulaðýma geliyor, atýp tutuyorsun, ileri geri konuþuyorsun aleyhimde. Çok ayýp, çok ayýp. Sezen Aksu 2 Onaylayan Administrator Pazar, 20 Mayýs 2007 Son Güncelleme Perþembe, 14 Haziran 2007 Besteciler.org Çok Ayýp Söz - Müzik: Sezen Aksu Kulaðýma geliyor, atýp tutuyorsun, ileri geri konuþuyorsun

Detaylı

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti Mektub-u Attar Muhammed İlyas Kadiri Razavi tarafından tüm İslami Erkek Kardeşlerine ve İslami Kız Kardeşlerine, Medaris El Medine ve Camiat El Medine nin erkek öğretmenler, erkek öğrenciler, kadın öğretmenler

Detaylı

Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 31 Temmuz 2013 Sohbeti,

Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 31 Temmuz 2013 Sohbeti, NİKAB NEDİR? Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 31 Temmuz 2013 Sohbeti, As-salamu Alaikum. Ey Yaran Şah-ı Merdan, selam olsun. Sizdeki selamet bize de geçsin. Masha Allahu kana,

Detaylı

Ali Rıza Malkoç. - şiirler - Yayın Tarihi: 6.8.2005. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Ali Rıza Malkoç. - şiirler - Yayın Tarihi: 6.8.2005. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 6.8.2005 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir. Şiirlerin

Detaylı

Divriği Çiğdemli Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği (Köy Sülale Listesi)

Divriği Çiğdemli Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği (Köy Sülale Listesi) ADAR AİLESİ 1 Sadık ADAR 2 Hikmet ADAR ZEHRA ADAR AKAN AİLESİ 1 Hasan AKAN HATİCE AKAN GÜLDANE AKAN AKIŞ AİLESİ 1 Muharrem AKIŞ 2 Ahmet AKIŞ Ahmet AKIŞ Haydar AKIŞ Mustafa AKIŞ İbrahim AKIŞ Güllü AKIŞ

Detaylı

sizin yıldızınız kim?

sizin yıldızınız kim? Sunuş Bir okulu, en iyi, öğrencileri tanıtır. Ağacı da, meyveleri Dolayısıyla, Resûl-i Ekrem aleyhissalâtu vesselamı, sahabilerine bakarak da tanımak mümkündür. Ashâb-ı Kirâm, hem bir topluluk, hem de

Detaylı

Şiir. Kategori: Şiir Cuma, 23 Nisan 2010 16:15 tarihinde yayınlandı. Gösterim: 4075. 1 / 7 Phoca PDF 1. SEN (1973) Senden, senden, hep senden,

Şiir. Kategori: Şiir Cuma, 23 Nisan 2010 16:15 tarihinde yayınlandı. Gösterim: 4075. 1 / 7 Phoca PDF 1. SEN (1973) Senden, senden, hep senden, Çemberlitaş taki dedesinin konağında büyüyen şair, Amerikan ve Fransız kolejlerinde başladığı ilk ve lise öğrenimini Deniz Lisesi nde tamamladı. İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü nü 1924 te bitirince

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK AKADEMİK TÜRKÇE DERSİ İÇİN KELİME LİSTESİ. Hazırlayan: Doç.Dr. Mustafa ALTUN

İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK AKADEMİK TÜRKÇE DERSİ İÇİN KELİME LİSTESİ. Hazırlayan: Doç.Dr. Mustafa ALTUN İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK AKADEMİK TÜRKÇE DERSİ İÇİN KELİME LİSTESİ http://www.dilbilimi.net/akademik_turkce.html Hazırlayan: Doç.Dr. Mustafa ALTUN Son Güncelleme: 14 Şubat 2015 1 Açıklama:

Detaylı

Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108. Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4. Fakrnâme Vîrânî Abdal

Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108. Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4. Fakrnâme Vîrânî Abdal Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108 Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4 Fakrnâme Vîrânî Abdal Yayına Hazırlayan Fatih Usluer ISBN: 978-605-64527-9-6 1. Baskı:

Detaylı

Soner Güncan. - şiirler - Yayın Tarihi: 9.5.2007. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Soner Güncan. - şiirler - Yayın Tarihi: 9.5.2007. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 9.5.2007 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir. Şiirlerin

Detaylı

Muhammed Aleyhisselam ın Dilinden Dualar

Muhammed Aleyhisselam ın Dilinden Dualar Muhammed Aleyhisselam ın Dilinden Dualar yusufisik1@hotmail.de K ur ân-ı Kerim deki dua ayetleri gibi Peygamberimizin duaları da Arapça aslından okunursa daha iyidir. Ancak, tercümeleri de dua olarak okunabilir.

Detaylı

Kur an ın Bazı Hikmetleri

Kur an ın Bazı Hikmetleri Kur an ın Bazı Hikmetleri Allah Teala kıble hususunda derin tartışmalara giren insanların görüşünü: İyilik, yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz değildir. ayetiyle reddetmiştir. Ki onların bir kısmı,

Detaylı

DİNLEDİM NEY DEN HASRETİ Pazartesi, 11 Haziran 2012 14:59

DİNLEDİM NEY DEN HASRETİ Pazartesi, 11 Haziran 2012 14:59 İnsan hep bir şeylerin özlemi ile yaşar. İçinde hep bir şeylerin özlemi vardır. Hasret insanoğlunun adeta içine işlemiştir. Biz bezm-i âlemden geldik ve hep oraların hasreti ile yanarız. Biz dünyaya gönderildik

Detaylı

Şeb-i Arus İstanbul da: Mevlana nın vuslat gecesi bu yıl yine aşkın başkentinde!

Şeb-i Arus İstanbul da: Mevlana nın vuslat gecesi bu yıl yine aşkın başkentinde! Şeb-i Arus İstanbul da: Mevlana nın vuslat gecesi bu yıl yine aşkın başkentinde! İstanbul, bu yıl ikinci kez Mevlana Celaleddin-i Rumi nin ölüm yıldönümü olan Şeb-i Arus törenlerine ev sahipliği yapıyor.

Detaylı

Mirza Tahir Ahmed Hazretleri Cuma Hutbesinde, duanın aşağıdaki bahsedilen durumda şartsız olarak kabul edileceğini söyledi;

Mirza Tahir Ahmed Hazretleri Cuma Hutbesinde, duanın aşağıdaki bahsedilen durumda şartsız olarak kabul edileceğini söyledi; Mirza Tahir Ahmed Hazretleri Cuma Hutbesinde, duanın aşağıdaki bahsedilen durumda şartsız olarak kabul edileceğini söyledi; 1) Güçlük içinde ve çok zor durumda olan insanın, 2) Savaş altındaki insanın

Detaylı

Melih Güler. - şiirler - Yayın Tarihi: 11.9.2011. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Melih Güler. - şiirler - Yayın Tarihi: 11.9.2011. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 11.9.2011 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir.

Detaylı

Mehmet Ali Aktar. - şiirler - Yayın Tarihi: 12.5.2007. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Mehmet Ali Aktar. - şiirler - Yayın Tarihi: 12.5.2007. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 12.5.2007 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir.

Detaylı

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri 1 ) İlahi kitapların sonuncusudur. 2 ) Allah tarafından koruma altına alınan değişikliğe uğramayan tek ilahi kitaptır. 3 ) Diğer ilahi

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

CİHADA DENKTİR Evet, içinde savaş olmayan bir cihad var ki hac ve umredir Küçüğün, büyüğün, zayıfın, kadının cihadı hac ve umredir.

CİHADA DENKTİR Evet, içinde savaş olmayan bir cihad var ki hac ve umredir Küçüğün, büyüğün, zayıfın, kadının cihadı hac ve umredir. UMRE DİNİ SUNUM UMRENİN FAZİLETİ CİHADA DENKTİR Hz. Aişe (r.a) Efendimiz e (s.a.v) sorar: Ey Allah ın Resulü, kadınlara da cihad var mıdır? Efendimiz (s.a.v): Evet, içinde savaş olmayan bir cihad var ki

Detaylı

Siz, Kimi Seviyorsunuz? Perşembe, 07 Ekim 2010 07:38

Siz, Kimi Seviyorsunuz? Perşembe, 07 Ekim 2010 07:38 Bütün mesele tam bir sevgi meselesidir. Sevgi kalpte başlar kalpte biter. Sevgi gönlün, kalbin eylemidir. Allah ın bir ismi de Vedud dur. Allah yarattıklarını sever ve bu dünya sevgi ile ayakta durur.

Detaylı

Sufi-Zentrum Rabbaniyya. Eusubillahi-mineş-şeytanirrajim Bismillahirr-rahmanirrahim. Sövene dilsiz gerek. Şeyh Eşref Efendi

Sufi-Zentrum Rabbaniyya. Eusubillahi-mineş-şeytanirrajim Bismillahirr-rahmanirrahim. Sövene dilsiz gerek. Şeyh Eşref Efendi Eusubillahi-mineş-şeytanirrajim Bismillahirr-rahmanirrahim Sövene dilsiz gerek Şeyh Eşref Efendi Meded ya Sultan ul Evliya ya Ricalallah. Ey sonsuz melekutün Sahibi meded. Esselamu aleykum Hoşgeldiniz,

Detaylı

İSTİKLÂL MARŞI'MIZ. Her milletin bir milli marşı var fakat bizimkisi ayrı. Bizimkisi İstiklal Marşıdır, başka yazılamaz gayrı.

İSTİKLÂL MARŞI'MIZ. Her milletin bir milli marşı var fakat bizimkisi ayrı. Bizimkisi İstiklal Marşıdır, başka yazılamaz gayrı. İSTİKLÂL MARŞI'MIZ Her milletin bir milli marşı var fakat bizimkisi ayrı. Bizimkisi İstiklal Marşıdır, başka yazılamaz gayrı. Kimisi yazılmış bilmem hangi krala; lorda, barona. Küçümsemem ama, benzetirim

Detaylı

GENEL YAYIN YÖNETMENÝ VE SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ TALÝP ARSLAN

GENEL YAYIN YÖNETMENÝ VE SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ TALÝP ARSLAN 1 ÝMTÝYAZ SAHÝBÝ MUSTAFA KOÇ GENEL YAYIN YÖNETMENÝ VE SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ TALÝP ARSLAN BASKI YERÝ ÇAÐLAYAN A.Þ. TS EN ISO 9001:2008 SER NO: 300-01 SARNIÇ YOLU ÜZERÝ NO:7 GAZÝEMÝR / ÝZMÝR TEL: 0

Detaylı

Hazırlayan: Saide Nur Dikmen

Hazırlayan: Saide Nur Dikmen Yayın no: 169 VEFA VE CÖMERTLİK ÖYKÜLERİ Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür İç düzen: Durmuş Yalman Kapak: Zafer Yayınları İsbn: 978 605 5523 15 2 Sertifika no: 14452 Uğurböceği Yayınları, Zafer Yayın Grubu

Detaylı

Rahmet Ayı RAMAZAN Pazar, 07 Haziran 2015 19:17

Rahmet Ayı RAMAZAN Pazar, 07 Haziran 2015 19:17 Ramazan ayı İslam inancının kendisine yüklediği önem sebebiyle halk arasında On bir ayın sultanı ve Şehr-i Mübârek (Mübârek Ay) olarak kabul edilmiştir. Ramazan ayı Müslümanların değerlendirmek için adeta

Detaylı

berekettir Recep Tayyip Erdoğan Gençlik Parkı nda Ramazan Özel Etkinlikleri ve Mahalle İftarları ile

berekettir Recep Tayyip Erdoğan Gençlik Parkı nda Ramazan Özel Etkinlikleri ve Mahalle İftarları ile GAZİOSMANPAŞA DA BU RAMAZAN ÇOK ÖZEL Recep Tayyip Erdoğan Gençlik Parkı nda Ramazan Özel Etkinlikleri ve Mahalle İftarları ile Ramazan ın coşkusunu, heyecanını ve sevincini birlikte yaşayalım. Ramazan

Detaylı

Azrail in Bir Adama Bakması

Azrail in Bir Adama Bakması Mevlâna (1207 1273) Güçlü bir bellek, çağrışım yeteneği, üretkenlik, olağanüstü görüş ve anlatım gücü, derin duygusallık ve hüzün, her yönüyle İslam kültürüne hâkimiyet... İşte Mevlâna deyince akla gelen

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20 T.. 8. SINIF I. DÖNEM ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20 1. İnsanın sorumlu bir varlık olması aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? A) Düşünmesi B) Konuşması ) Yürümesi D) Beslenmesi 4. Hz. Muhammed

Detaylı

[ 0001 ] Allah'a inanınız ancak devenizi de sağlam kazığa bağlayınız.

[ 0001 ] Allah'a inanınız ancak devenizi de sağlam kazığa bağlayınız. [ 0001 ] Allah'a inanınız ancak devenizi de sağlam kazığa bağlayınız. [ 0002 ] Çalışarak kazanç sağlama yollarını aramak, Müslüman olan her erkek ve kadın için bir farzdır. [ 0003 ] Akılca en mükemmeliniz,

Detaylı

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE DUA

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE DUA SADECE SIKINTIDA DEĞİL HER ZAMAN DUA (Resulüm!) De ki: Dua (ve ibadeti)niz olmasa, Rabbim size ne diye değer versin? (Ey inkarcılar!) Siz ise, (Allah ve Resulü nün bildirdiklerini) yalanladınız, bu yüzden

Detaylı

KÜLTÜR SANAT-MAVÝ KARANFÝL-127

KÜLTÜR SANAT-MAVÝ KARANFÝL-127 KÜLTÜR SANAT-MAVÝ KARANFÝL-127 Düzenleyen Administrator Salý, 15 Haziran 2010 Mersin Gazetesi KÜLTÜR SANAT-MAVÝ KARANFÝL-127 YAZIK Abidin GÜNEYLÝ-Mersin Küfürün adýný günah koymuþlar Etsem bana yazýk etmesem

Detaylı

Sınıf. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. TEOG DENEME SINAVI. 8. Sınıf TEOG. Sınavına. Bizim İçin Hepiniz Özelsiniz...

Sınıf. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. TEOG DENEME SINAVI. 8. Sınıf TEOG. Sınavına. Bizim İçin Hepiniz Özelsiniz... ORTAOKUL 8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. TEOG DENEME SINAVI ORTAOKUL 8. Sınıf TEOG Sınavına H A ZI R LI K Bizim İçin Hepiniz Özelsiniz... R Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi I. TEOG Deneme Sınavı 8.

Detaylı

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler 3. ÜNİTE: EN GÜZEL ÖRNEK HZ. MUHAMMED İN İBADETLERİ 3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler KAZANIMLARIMIZ O Bu ünitenin sonunda öğrenciler Hz. Muhammed'in: O 1. Öncelikle bir kul olarak davrandığını kavrar.

Detaylı

ALLAH`I (C.C.) BİZE TANITAN ÜÇ BÜYÜK TARİF EDİCİ

ALLAH`I (C.C.) BİZE TANITAN ÜÇ BÜYÜK TARİF EDİCİ Sorularlarisale.com ALLAH`I (C.C.) BİZE TANITAN ÜÇ BÜYÜK TARİF EDİCİ Cenab-ı Hakk ı bize anlatan, tarif eden üç büyük tarif edici vardır. Bunlardan birisi, kâinat kitabı, diğeri Kur an-ı Kerim ve üçüncüsü

Detaylı

HADİS DERSLERİ. Gale Resulullah(s.a.v.) Efendimiz (s.a.v) Hadis-i Şerif inde buyuruyor:

HADİS DERSLERİ. Gale Resulullah(s.a.v.) Efendimiz (s.a.v) Hadis-i Şerif inde buyuruyor: HADİS DERSLERİ Esselamu Aleykum ve Rahmetullah Eûzübillâhimine ş-şeytâni r-racim Bismillâhirrahmânirrahim. Vesselatu Vesselamu ala Resuluna Muhammedin Seyyidel evvelin vel ahirin. Medet Ya Resulullah,

Detaylı

NOT : İMAM-I RABBANİ Hz. bundan önceki mektuplar gibi. bunu da büyük şeyhi Bakibillah'a yazmıştır.

NOT : İMAM-I RABBANİ Hz. bundan önceki mektuplar gibi. bunu da büyük şeyhi Bakibillah'a yazmıştır. 4.MEKTUP MEVZUU : a) Mübarek ramazan ayının faziletleri. b) Hakikat-ı Muhammediye'nin (kabiliyet-i ulâ) beyanı.. Ona ve âline salât, selâm ve saygılar.. c) Kutbiyet makamı, ferdiyet mertebesi.. NOT : İMAM-I

Detaylı

Dua Dua, insan ile Allah arasında iletişim kurma yollarından biridir. İnsan, dua ederken Allah ın kendisini işittiğinin bilincindedir. İnsan dua ile dileklerini aracısız olarak Allah a iletmekte ondan

Detaylı

ANAHTAR TESLİM OLMAKTIR

ANAHTAR TESLİM OLMAKTIR ANAHTAR TESLİM OLMAKTIR Şeyh Bahauddin Efendi nin 13 Ekim 2014 Sohbeti, Allahu Allahu Allahu Allah. Allahu Allahu Allahu Allah. Allahu Allahu Allahu Allah. Allahu Allahu Allahu Allah. Allahu Allahu Allahu

Detaylı

5 YAŞ VE HAZIRLIK SINIFI EKİM BÜLTENİ

5 YAŞ VE HAZIRLIK SINIFI EKİM BÜLTENİ 5 YAŞ VE HAZIRLIK SINIFI EKİM BÜLTENİ HAZIRLIK SINIFI EKİM AYI ŞARKILARIMIZ OKULUMA BAŞLADIM BİR DÜNYA BIRAKIN SONBAHARIN SESLERİ SEVİMLİDİR HAYVANLAR HOŞ GELİŞLER OLA Her gün erken kalkarım Önce yüzümü

Detaylı

www.arapcayarismalari.org TİYATRO MAĞARA ARKADAŞLARI Ali Ahmed BÂKESİR Karakterler YUSUF HARUN MURAT

www.arapcayarismalari.org TİYATRO MAĞARA ARKADAŞLARI Ali Ahmed BÂKESİR Karakterler YUSUF HARUN MURAT TİYATRO MAĞARA ARKADAŞLARI Ali Ahmed BÂKESİR Karakterler YUSUF HARUN MURAT 1 1. PERDE Haydi Harun! Acele edelim. Ama, Murad bizden çok geride... Murad, bize katılmak istemiyor Sanki, özellikle ağırdan

Detaylı

RAMAZAN AYI ETKİNLİK TAKVİMİ

RAMAZAN AYI ETKİNLİK TAKVİMİ RAMA ZAN GÜNÜ TARİH / GÜN İFTAR PROGRAMI VE YERİ SOHBET PROGRAMI KONULARI SOHBET PROGRAM KONUKLARI İFTAR SAATİ PROGRAM 1 18 Perşembe AKKUŞ Cumhuriyet Meydanı Ramazan ve Oruç Mustafa KOLUKISAOĞLU Ordu Müftüsü

Detaylı

SEYİTGAZİ İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ KONULARI

SEYİTGAZİ İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ KONULARI HİCRİ SEYİTGAZİ İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ KONULARI VAAZ EDENİN Ramazan'a Hazırlık,Teravih Namazı Tadil-i Erkan 17 Haziran 2015 Çarşamba 1 Ramazan 1436 2 Ramazan 1436 3 Ramazan 1436 Oruç

Detaylı

Bu vesileyle hem vefk usülü tarihi hem de zaman içinde husule gelen bazı hissiyatımızı ifade eden manzumeleri bir araya getirmek istedik.

Bu vesileyle hem vefk usülü tarihi hem de zaman içinde husule gelen bazı hissiyatımızı ifade eden manzumeleri bir araya getirmek istedik. Yad-ı Pir-i Sübhani Beyan-ı Meram Bu çalışmadan maksadımız Hatem el-müçtehidin Gavs ül-vasıliyn Hazret-i Pir Nureddin (ks) Efendimiz in 300 üncü sene-i devriyesi vesilesiyle aziz hatırasını yad etmektir.

Detaylı

www.arapcayarismalari.org TİYATRO MAĞARA ARKADAŞLARI (Bayan Versiyonu) Ali Ahmed BÂKESİR Karakterler ZÜLEYHA HATİCE MERYEM

www.arapcayarismalari.org TİYATRO MAĞARA ARKADAŞLARI (Bayan Versiyonu) Ali Ahmed BÂKESİR Karakterler ZÜLEYHA HATİCE MERYEM TİYATRO MAĞARA ARKADAŞLARI (Bayan Versiyonu) Ali Ahmed BÂKESİR Karakterler ZÜLEYHA HATİCE MERYEM 1 1. PERDE Haydi Hatice! Acele edelim. Ama, Meryem bizden çok geride... Meryem, bize katılmak istemiyor

Detaylı

2016 YILI II. DÖNEM (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN ) BAYANLARA YÖNELİK VAAZ İRŞAT PROGRAMI VAİZİN

2016 YILI II. DÖNEM (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN ) BAYANLARA YÖNELİK VAAZ İRŞAT PROGRAMI VAİZİN 1.Hafta 2016 YILI II. DÖNEM (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN ) BAYANLARA YÖNELİK VAAZ İRŞAT PROGRAMI VAİZİN VAAZIN Adı Soyadı Görev Yapacağı Yer Görev Tarihi Günü Vakti Konusu Amine BAYRAM Emir Bayırı Kur'an Kursu

Detaylı

5/A SINIFI SEÇMELİ DERS PROGRAMI - ÖĞRENCİ BAZINDA ADI SOYADI

5/A SINIFI SEÇMELİ DERS PROGRAMI - ÖĞRENCİ BAZINDA ADI SOYADI Sıra No 1 11 2 44 3 65 4 145 5 169 6 200 7 299 8 310 9 345 10 354 11 355 12 361 13 369 14 370 15 379 16 388 17 389 18 403 19 768 20 779 21 871 22 1009 23 1012 24 1177 25 1228 26 1253 27 1356 28 1370 29

Detaylı

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI 2. DÖNEM BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN )

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI 2. DÖNEM BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN ) İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI 2. DÖNEM BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN ) TARİH GÜN SAAT İLÇE YER VAİZE ADI/SOYADI KONULAR 01.04.2014 Salı 14:00 Bornova Yeşilova Camii Fatma Özmen ERGEN Sağlık

Detaylı

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 2. DÖNEM )

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 2. DÖNEM ) İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 2. DÖNEM ) TARİH GÜN SAAT İLÇE YER VAİZE ADI/SOYADI D 1.4.2014 Salı 14:00 Bornova Yeşilova Camii Fatma Özmen ERGEN Sağlık ve Önemi 1.4.2014 Salı 14:00

Detaylı

SINIF DEFTERİ. Gurup. Muallim/e:

SINIF DEFTERİ. Gurup. Muallim/e: SINIF DEFTERİ Gurup Muallim/e: Yaz Okulu 2014 Devam Çizelgesi 18 Haziran 2014 Çarşamba 19 Haziran 2014 Perşembe 20 Haziran 2014 Cuma 23 Haziran 2014 Pazartesi S. No Öğrenci İsim Soyisim 1 2 3 4 5 6 7 8

Detaylı

KOCAELİ ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ DAL YERLEŞTİRME LİSTESİ

KOCAELİ ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ DAL YERLEŞTİRME LİSTESİ KOCAELİ ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ DAL YERLEŞTİRME LİSTESİ ALANI:ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİLERİ Endüstriyel Bakım Onarım 18 12 Elektrik Tesisat ve Pano Montörlüğü 18 17 Durumu 1.TERCİH

Detaylı

Aynı kökün "kesmek", "kısaltmak" anlamı da vardır.

Aynı kökün kesmek, kısaltmak anlamı da vardır. Kıssa, bir haberi nakletme, bir olayı anlatma hikâye etmek. Bu Arapça'da kassa kelimesiyle ifade edilir. Anlatılan hikâye ve olaya da "kıssa" denilir. Buhâri, bab başlıklarında "kıssa"yı "olay" anlamında

Detaylı