HAKİKAT-I NUR NUR-U HAKİKAT

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HAKİKAT-I NUR NUR-U HAKİKAT"

Transkript

1 HAKİKAT-I NUR NUR-U HAKİKAT 1

2 BİSMİLLÂHİRRAHMÂNİRRAHÎM ALLAH IN LÜTFU, KEREMİ, İHSANI İLEDİR HAKİKAT-I NUR NUR-U HAKİKAT AŞK MUHABBET ERLİK İRŞAD-I BİLLUR SU YOLU HABİŞ HUMİ ÜNŞA Elhamdülillah, Hamdolsun, Şükürler olsun RAHMÂN olan ALLAH (c.c.) ın Lütfu Keremi İhsanıdır

3 Rahmân ve Rahîm olan ALLAH ın Lütfu, Keremi, İhsanı ile. Bir Tek yaratıcı ALLAH (c.c.), dilimi Kur an, Sünnetullah, Habib-i Kibriyâ Muhammedi Mustafa (s.a.v.) Haşr-ı saadet, özü söz ile Yaratan ALLAH (c.c.), yarattığı kullar vasıta sebep ile. Bilinmişliği Kur an, yaşamı Sünnetullah, Muhammedi (s.a.v.) yaşam bildirim. Her asır ve zamanda, kullara, kulluğu hatırlatma. Kulluk ile ALLAH (c.c.) a açık gizli isnat edenlere, sadece sebep olan sureti insanlara, sebebi görevi O ndan bilenlere. Sebebi Hükmü kula isnad edenlere dikkat. Cevab verim ile, yerli yerinde Yaratan ALLAH azze ve celle. İnsan kab, kaba koyan, suyu akıtan ALLAH (c.c.) tan Rahmet, Mağfiret, Selameti sunum Su yolu irşadda kullar sebep. EL-ÂLİM BENİM, ALLAH (c.c.) Bildirdiği bilgiyle, görünüm insanlar sebep bilinmeli. Bir de idrak boyutu, kime işrakı mesafe, yakınlık, uzaklık, meşveret ile kendi idrakinde, kendisini tanıma, tanıma ile, Yaratan Rabbine, Rabbin ölçü, nizam, ulaşma, yakınlaşma, yakınlık boyutu, kendi beyan, Hükm-ü şeriat-ı Kuran, Sünnetullah ile idrakı cevabı, isnadı arayana yol bile ALLAH (c.c.) tan. Kul, sebep, sebepler ile açılan, açık olan yolun zamanı, Muhammedi Zürriyeti, kullar açık-gizli, Asrın verimi, Muhammedi Zürriyet ile. Hu. 3

4 ******** BİSMİ LLÂH İR-RAHMÂN İR-RAHÎM CANDA CAN AŞA CANANDA PİŞEN AŞA BEDENDE KUCAKLAŞAN BAŞA ÂŞIK GARDAŞA MUHAMMEDİ MUSTAFA (S.A.V.) SIR YOLDAŞA YARATAN AŞKINA KAVUŞMA ÖZLEMİ İLE OLAN KARDAŞA HU ALLAH HU ******** 4

5 Canlar canı ezdi bugün Can bedenden ayrılıp gezdi bugün Kefensiz, bedensiz Olduran ile oldu bugün Gayri yok idi şekil şema Nuruyla oldu bugün Namaza duranlar, O nun Aşkıyla yananlar Yârla yakış oldu bugün. Kıyam, Rüku, Secde ile huzuruna vardı bugün Sorusuna cevap aldı bugün Âşık Aşkına bir dem ile ânı yaşadı bugün Var olanı, Var edeni kalbinde Kelam-ı dil, Gönül gözü gördü bil O ndan ayrı değilmiş, hep O nunlaymış bil Nefeslerde Hu ALLAH ile İnmiş Yaratan yarattığı yere Her şey O imiş, O ndan imiş Hu ALLAH Kulun her zerresi O imiş Sende açılmış güllerim, solmuş bahçem Neylerim Sensiz baharım Vargit Aşkım, Nur bahçem Muhammed (s.a.v.) yoluna O nsuz bahçe batak derim Kanım aksa her zerresi günah derim Gönül Evim, Sultanım, Âlemler sensiz günah derim Sevdim sandığım herşeyim, Ahu gözlü dilberim O nsuz, sen bana günah derim 5

6 Gözlerim yeşimi ermemiş ham Ermesi dili imiş, donatımı Gülü imiş Bülbülü, Has Gülü Muhammedi Mustafa (s.a.v.) imiş Aranır mı O nsuz yolun Bulunur mu Sensiz anım Özüm, Sözüm, Emanetim Hırkamın altındaki metanetim Sensiz gayri bir zerrem olur mu ki Evlerin hası, Kabe yi bulum yerim Özüm yerim, dolum yerim Gönül yerim, bulum yerim Haber veren, haber eden Can Cânanda oldu, oldurduğu yerim Âşıklar bileler Dillere geleler Yar sözünde kullukta duralar Sözü verdiği yerde, sözde duralar Her ne ise O ndan bileler Bileni, bildireni O bileler, O ndan bileler Kârı, imtihan sabır bileler Geçmişi çekiştirme geç Ayrılığın olmasın, zamana geç Bu can âlemi, dünyadan, dünyalıktan geç Ebedi, sonsuz, Bâki olanı seç Yârim, Yâr yolu sırdaş, yoldaş Âşık gardaş, sen eyle medet Yetişmez mi O ndan Yâr gönlünde O nunla paylaş 6

7 Söylemesin şekli insanlara Yâr, Yâr yolunda olan gardaş Sevmiş Yaradan seni Bak yakin, semiz, pak dili görüm Hepsi yazan elim, konuşan dilim Vermiş muradım derim Sen hepsinden geç, O nunla ol O nu, O nunla buldum derim Dünya evin yıkılmış bilirsin Has ebedi evin tamam, Adres bilinmiş Gerisini neyle O nun adresi yolu Nur Muhammed im (s.a.v.) bilinmiş. Ben diyem, Yunus bile Hak gelmiş Ondan dile Bülbülü, gülü bezenmiş Nuru söze ile Hep sûreti insan, özünde bulunduğu yere Bulan, bulduran sûreti insanı sûret veren Gizliliğini açık eden Açtığı insanda Kendini bildiren Hep Zürriyet-i Muhammed (s.a.v.) bildirmiş Bilineni, bilinmek isteyeni Bu yolla bildirmiş Habibim, Aşkım, Muhammed im (s.a.v.) demiş Can kafesinde kitliyim demiş Dilem Vehhab verir, Kendimi bildiririm Âzâm-ı Tevhid, insan bürünüm gezdiririm O güllerim, güller ile bezerim Dillerine dillerim derim Ben, Ben, Benim, Ben derim Âşıklarım Beni bilir, Beni diler Beni bilir, Benden bilir Zanı imtihan dilerim, 7

8 Bensiz nefes yok Her nefes, her dem hayat veririm Gönlüm güneş, yüzüm güleç Şefkâtı, merhameti seç Dünya zannı, dünyalıktan geç Hepsi Kelâm, âlemlerden geç Habibim, Aşkım, Marifetullah ehli seç Sırat-ı Nur dan, Nur Muhammed (s.a.v.) ile geç Kuran, Sünnetullah yol ile geç Beni ara, Beni bilim yolu Rıza seç İmtihan ise: Elhamdülillah, Hamdolsun, Şükürler olsun, Rahmân olan ALLAH (c.c.) tan Sabrım, Sözüm, sığındığım özüm Sen deyim, Seninleyim, bunu böyle, Bununla ömrün geç. Can bedene girdiği an Sûru, Rûhu, Özü indiği an Bürünüp nefse döndüğü an Dünyaya, imtihana girdiğin an Can kuşu, kafeste gizli olduğu Cânânı, canda arar oldum Hikmet İlâhi, Kudret eli LÂ İLÂHE İLLALLAH dedi Hak ALLAH, Kuran pak Rasullallah a (s.a.v.) bak Bu meyva yasak 8

9 Adem ile Havva dan bak Bu meyvanın özü Dalı budağı sözü Nura özenmiş sözü O nun ile O nu, O ndan bildirdiği ânı Sözü devşirir ânı Muhammedi Mustafa yı (s.a.v.) Aşkı Be, sonu Nokta Okyanus, Derya diyarı Ol oldurduğu an bilmeli Sureti insan gizli hazine idi Kendini, kendinde bildirdiği an uyanık bilmeli O ndan bilmeli Uzak nefes, noksan, bâtıl bürünüm, imtihan bilinmeli. Bir de yeryüzüne inmeli İndiğinde zâhir - bâtın Esma bilmeli Has olan Hası toplama görüm bilmeli İsm-i Esma tamam ALLAH (c.c.) demeli Bu noktayı iyi bellemeli Hakkı bâtıldan ayırmayı dilemeli Dileyen, dileten O bilmeli Yârenlere Yâr, Mevlâ yı, Mevlâna yı, Erenleri, gelenleri, bildiren kitapları, melekleri, cinleri hep hizmet ettireni Eden ile bilmeli Bunun adını yeryüzünde Bölgecik imtihan bilmeli ile Kelâm bildiren ALLAH (c.c.) demeli 9

10 Bekletenim O Dur dilim durmaz mısın Balçık sularda yanmaz mısın Yârine darılınca, herşeyi O ndan bilmelisin Aşk pervaz bilmez, hiçbir şeyi gizlemez Aklın gönülden eşe Her işe ALLAH (c.c.) ile Sular seller durulmaz imiş Akmayınca gidişe Sevdalıların günleri dalgalanmadan geçmez imiş Seyr-i Subhan, OL demedikçe olmaz imiş Kâra geçen, zarara güneş vurmadan erimez imiş A gönlümün güzeli, dünyada seveni O Yâr kavuşturmadan, kavuşmaz imiş Döksek damla yaşları, karıştırsak izanları O OL demeden olmaz imiş O kuluna vâdetmiş zaman, o zaman bekler imiş Vaâdi Hak O nunla O ndayım bilmiş Sevdiğine söz böyle bildirmiş O kulu dünya - ahiret ümitle bekler imiş. Ey sabrı dileyen Sabır meyvasını yemek isteyen Gönlünde, gönül ile ulaşan diller sözler kelâmı Muhammedi Mustafa (s.a.v.) Zürriyet ile Cem-i şehri HU ALLAH ile Bir de bilinen, bildiren Yakubu, İsa, Musa-i, İbrahim Halil Dost Zürriyeti tamamı insan Nuh un gemisi hoş 10

11 Bu gemiye yaratan OL imiş. Toplamak istediklerini doldurmuş imiş Bir fırtına seyri sebeb imiş Bu insanlığa yeni bir zürriyet bilim imiş Aşk meyvası yemek, sabrı, şükür, Hamd, Keremi, Lütfu, İhsanı ile bulmuş, buldurmuş. O güzel söz O ndan, O nunla olmuşların özü olmuş Bilim, bildirimi sözüm, süzüm bildirimi Doğru yol, Hak Kuran Muhammed im (s.a.v.) yolum, yaşam oldurmuş Bir isteteni, bir isteyeni OL demesiyle oldurmuş. Gözü dünya, insan, insan ile bilinmiş, bildirmiş Şâhidi O imiş Sırrı Sırda buldurmuş Bu Âlemi, âlemlere seyri bulundurmuş Bu cehd-i nâfi şehri Kuran, Kuran yaşam, sünnet seyr-i insan, Onda Muhammed (s.a.v.) Aşkı, Erliği, Muhabbeti, Nur-u irşad Zürriyeti devam bildirmiş. Bir de seveni, sevdiğine helâlı, Kelâm ile vaad bildirmiş. Hakkın sözü, gönül gözü seyri Samed imiş. Bu Aşkın durağı sonsuz, Bâki, Hay, Serdarı Seyyidi Enbiyalar diye seyrin insan bildirmiş. Zürriyete asır zaman içinde açık-gizli kullarda kul gönlü vermiş. Bu yolu, sudan yaratılana suyu yol buldurup sebeb Nuru, Nurla buldurmuş. Birde gemide bulunanları bulduranları ahireti - dünyayı hoş Kendinde izn-i ilahi cefayi katmer hoş kar bildirmiş. Kulda Hamd- Şükür, İhsan, Sabır, dayanma dilim ile Kendini yüksüz hoş zamanda bildirmiş. Sana arama, beni aratma. Gördüğün de O, O ndan gayri bakma. Kendinde kendini, kendin ile Beni, Beni bulmaya, Benimle olmaya çözüm yol bildirmiş. Erlere, yerlere, göklere, meleklere, cinlere, Rasulullah (s.a.v.) önder örnek bildirilmiş. Bu yol zürriyeti Hak, Haktan bilinmiş. Hakkın yolcusu bu yolda Cehri Kelâm, gizli zikir ile bilinmiş. 11

12 Nurları Ahlâk, ilimleri yaşam, ölümleri vuslat bilinmiş., ile Seyr-i Kelâm Benim Ben, Benim Ben, Benden bildirdim.. Bir seher vakti dökülen bir çift söz ile Kavuşur mu toprağa dönmüş Sûrur-u insan yürüme bulunmuş Bedeni çürümüş çürüşmüş Boylu boyunca uzanmış giymiş fistan Bu mektebin okulunu, görmüş geçirmiş İmtihanı bile doldurmuş, Hazır tasım, görmüş bir Lisan uzak isen, yaşam bile, Bildirdiğinde bezenmiş gül isen, Soluğu nefesi kalbe inmiş isen, Hakkı ALLAH, Kuran Sünnetullah isen, Bayram var şimdi vuslatında bayram ile Gelmemişse dile O bile Kıldığın namazlar, tuttuğun oruçlar, kestiğin kurbanlar bile Aldığın her nefes O ndan ayrı ile Ölü imişsin, ölmene, ölene ne bile Bildiren dünyada, dünyalık imtihan ile Hak kucaklaşmış Tevhidi ikrar ile Elestü bi Rabbiküm de verdiği, aldığı, aldırdığı sözü, özüne eriştiği, eriştireceği, sureti insan, insanlığı O nunla O ndan, O nu, O nun ile bile. Bir de verdiği, verdirdiği kullar ile komşu dile. Pişmesen de, pişirmesen de komşunda nefes, koku düştü bile. ile. 12

13 Canlar can içinde gizli bir gül bile Tarlasını hazırlama bile Tohumu zerresi, Tevhidi çekirdek bile Tevhidi devam sabrı bile Yaratanı yar bileni, dost bile Ayrık ayıklama, günahtan uzak dile Yar sarhoşluğu, yaşamış kullar ile Ziyareti ALLAH (c.c.) için bile Sohbeti Kuran, Sünnet ile Bulunduğu yeri Bahçeye giden yol bile Güller kokusu gelir, Gül Muhammed (s.a.v.) sohbeti ile Bir damla sabır, hoş sohbeti kesme ile Âlim yanında isen göz ile Cahili uzak bilip, dilden kesmen ile. ile. Rahmân ve Rahîm olan ALLAH ın Lütfu, Keremi, İzni ile. Yetiş ALLAH (c.c.), var Muhammedi Aşk-ı Nebî Selam olsun onlara Ashaba, ahvaline, sevgi duyanlara Haccı şehr bilip gönlü dolanlara Yeri yurdu Mekke, Kâbe gönlünde bulanlara Bir Nur ile Nur-u irşadı bulanlara buldurana ALLAH (c.c.) için sevmeyi, sevilmeyi, kızmayı bilenlere Bir insan ki, Nuru pak bile Bildiği âleme güneş aydınlık ile Donanımı, donatımı HAK ALLAH ile Bir nebze zerre bile Her zerrede Aşkı, muhabbeti kül olmuş Nefesi ziyade ile. 13

14 Bir mekteb-i dünya bilip Dünyada okuduğu Elif ile Varı yoku O ile Başlayan, başlatan başı sonu O Zürriyeti Muhammed (s.a.v.) ile Nisbet-i ziyade on sekiz bin âlem var bile Her âlem O nun ile, O ndan bile Bir sırrı açtığı, açacağı kulda el Âlim dili İrşâd-ı Âlem Nuru Nur yolu ile Buldurma dilimi Kendine Kendi şahit tuttuğu kullar ile Aslım Asıl Vehhab bilimi Karşılıksız dilimi Sadece sözün bildirimi Yaşamı idrak Muhammedi yol İnsan, insanı suret ile geçen ayrılık zamanı O ndan ayrı bile Bildirdiği, bilinmekliği, sırrı Kelâm insan ile İslam din bile İman, ameli şartı dile Yakınlık ile Tevekkül, Sabır, Çileyi Aşk bile Bile de bu yolda Yakin olanlar ile yakin olmayı bile Hicret-i dönüş kalbi kalpte bulma ile Sözün yokuşu, boş batıl ile avunma bile. Şirki sebebe O ndan ayrı dil ekleme İrşadı Beni bekleme Benim ile Beni, şekleme Sadece Beni, Benden Beni Benimle Seni, ayırmama bile Bile de yolda Sıratı Müstakiym ile Göçen köprüler tamir Elhamdülillah, Hamd olsun, Şükürler olsun, Rahman ALLAH (c.c.) tandır bile Tamir bile Her yaşam nefes ile 14

15 Sığınman, sığındıran ALLAH (c.c.) a ALLAH (c.c.) ile O ndan ayrı yok, yokuş bile İnişi, çıkışı, varı, yoku, var olacak olanı O ndan bile ile Bu bir ismi Celâl ALLAH tan kullara, kul dili ile Açılma istediği tohumu ekilmiş güller ile Açan güller Ahlak, İlmi, İrfanı Kendine Hak Güzel görüp, güzel bak Söze gerek yok, Kelimullah Sünnetullah ile bak ile. Ey gönlümün firari Aşkı seni Kalmadı bende dünya yeli seli Hep bilindim seninle deli Bulunmuş iki dudak iki eli Bürünmüş bedeni surete candaki seli Anlattırsın bendendeki seni Vekile, kefile yer yok, Ben varım dedin Ceylan gözlü dilberim bahçemde gülüm Var olan bunca nâm-ı nimet Benim dedin Beni iste Benimle ol gerisi yalan dedin Aşkı aşk kulluğumda gör yaşa dedin Vaadim Hak, yaşam Muhammedim (s.a.v.) dedin Yâr Yaratanla sarmaş dolaş Bezenmişlikten kül ol koş Bensiz geçen her nefes bil ki boş Benimle isen her şey gayri hoş Hu Hu 15

16 Aslım, güllerim der seversin Âşıkların gönlünden gülüne diken sarasın Bu âlem-i dünyada, murad verin seversin Âhu gözlü dilberi âşık eder, sevdaya salarsın Düğün dernek der avutursun bedenleri Has bahçendeki güllerin Cızlığan dikenine sularsın Yeryüzünü keşfetmezken Âlemlerinde gezdirirsin. Ne ola halim benim, bu dünyada hoş Mutlu oldurdun, arkadan kahrı vefa boş Sonsuz deryadayım, dünya da boş Yar sundun kul ile beni sevda koş Seninleyken bürünmezmiş yar hoş Kârın kazancın hepsi boş Ne deliyim ne de velin, Aşkında hoş O sonsuz deryada kürek çekmek boş Hu Rahmân ve Rahîm olan ALLAH ın Lütfu, Keremi, İhsanı ile. Bi Hakkı hürmeti, seyr-i nimeti Muhammedi Emin hürmeti, sureti insan seyrine, insanlık heybeti. Solum nefes ile sözün bile Bile de, Aşka, Muhabbete, Erliğe yol gösterim bile Nur-u irşad ile 16

17 Âlemler gelse dile Bende, Benim, Benim ile Sırrım açık bilene açtığım ile Bir sıfat-ı Nizam bile Bu yolu, yolcuyu, yolda olanı, olduran bile Bende, Benim Ben seçtiğim, seçilmişliğim, seçilen kul dili ile Bahçemdeki güllerim, bülbüllerim nâdi figân, isteki arzu, gönülde gönül gözüm, Sünnetullah, Kuran yaşam ile Vech-i bahar, olanla, olduran bir bile O ndan O ile Bulunan kul bile Gayri yok Haktan, herşey O, O nun ile Söz isteyene, sözü çok bile İstek, arzu, Hamd, Şükür Âlemlerin Rabbi ALLAH (c.c.) ile Yönelmen yeter bile Sabrı, sabır taşı dayanma, dayandıracak olan ile Geleni hoş, kârı bu ile Sığan ruha, bedene, kalbi hoş Bende beden ile Bana koş Lütfu da hoş, kahrı da hoş Ne olursa O ndan olur Gerçek Hakikat meyvan Ahlakı İlmi Kuran ile Yaşamı Muhammedi i yaşam sözüm hoş ile Dar biçilen bedenden, zaman ile mekandan Zâhir - Bâtın Hakkı Hüda indinde Benzi soluk suret hoş, sevgi, merhamet, Aşk ile Yaratanın yarattıklarına bakışı hoş Bir nefes zerre-i Şükrü, İhsanı, Keremi, Lütfu İhsanı cevabı serdi hoş Bu devr-i âlem, seyrin Nebi ile hoş Aşkım sınırsız, görünen görünmüşlük, kural, nizam hepsi ile boş Aşığım Aşıklarım ile Aşka Yok geride başka Her nefes, can Aşkla başla Nimet-i Lütuf dünyalıkta kadın - erkek ile 17

18 Nizam-ı Muhammedi Aile yaşam ile başka HU, Erenlerin gönül yeri Bir dikilmiş gül bilinmeli Gülün suyu, Aşk için dökülen göz yaşı bilmeli Bülbül Gül ile Aşka, gamı kederi hoş bilmeli Feryad-ı figan Aşkı benim güllerim ile Kokusu, dili, görünen görünmüşlüğü, gördüğü kadar bilmeli. Bir ilki, bir sonu, başlayan, başlatan Zerreyi nokta ile buluşturan Özü sözüne sureti insan oluşturan Hakkım, Cemâlim, Aşkım ile dünyaya buluşturanım Has hasretim Aşkım Muhammed im Eminim ile bildireyim. Bir kere kalpten Beni zikrettireyim diye. Uğrumda gadabımı aştı bildireyim. Bir gülüm, Aşkım Nebim dilimine sureti insan, verim dünya âlem on sekiz bin âlemi yarattım bildireyim. Halkı Hâlik, semereyi özüm bildireyim. Kitab-ı Kuran Kelâmım insana, sadece insanlığı bildireyim. Hakkı Bâtıl dilim, görünmek gördürmek sadece kâr bildireyim. Dünya yaşamı Muhammedi (s.a.v.) yolum diyeyim. Aşıklarıma gelince, Beni, Ben, Benim ile bildireyim. dedireyim. Dünyanın seyrini on sekiz bin âleme seyir dileyeyim. Özüm, Aslım, gözüm Muhammed im (s.a.v.) bildireyim. Âşıklarıma Aşkım ile kül olmuşluğum, sıyrılmış bedeni olmaklığı, olmaz edineni, Hükmüm icra Hüküm ile istemi verimi, Bende bildireyim. Sadece bedeni dünya zerresi Benim ile Yaşıyorum, yaşatıyorum O Ben bildireyim. 18

19 Beni sorana, Sırrım insan, insanın sırrı Ben bildireyim. İkra Oku ile hayatın mektebi Hükmüm bileyim. Muhammedim (s.a.v.) Aslım ile yeryüzü kulluğumu bildireyim. Âşıklarıma Aşkı aşıkları Benim, Ben, Ben diyeyim. ile. Bedenim âzâm seyrimdi Benim Can dünya gözüm ekmeğim aşımdı benim Yıkılası putlarım hayat sözümdü benim Bu cana Cânân eylememişti nazarı ılha Varışı yarış, seyri barış Kan dolaşam özümde semereyi sine Aşkım var imiş Aşka ferman, söz Hak, yalan imiş Hükmü dünya bir damla nazarsız metâsı imiş Suları, selleri onlar O nsuz akmaz, içilmez imiş Bedeni dünya sûretim, her zerresi Haktan imiş O Hâlik Hayy, hiç zerresinden geçmez imiş Bedeni Hulül geçip, sensiz Beni Bende Ben Hu ALLAH demez imiş Gamı, kederi, üzüntü Aşk elinde iken, kitabı kalemi dilinde Rubai, Gazel şiir olmaz imiş. Seyrimde nazım ile her sözü, sözlü, nişanlı kendi özünde Kul sıyrıldı girdi diri iken mezara Nimet halkı Hak ile halka bezendi Sarhoşluğum Aşk, meşk dünya özendi Gönül sayfalarım Nûra bezendi Muhammedi (s.a.v.) Aşk, Aşk ile Aşka geldi Aşka ermeyen aşksız kuru oduna bezendi Leyla misali Mecnun karı neyle ezdi 19

20 Medresesini minaresini ezdi de geldi Habiş kulun nevhi bahar ile geldi Humisiz toprak nasıl güle bezendi Nuru Hak Zürriyet ile geldi Bir gecedeydim, gündüz ile müjde geldi Yar nazlı gamlı naşı sedef inci ile geldi Nurdan yüzler bezendi geldi Ölmeden öldürdün binbir kere sen ile beni Asıl Aşkım imâna geldi Daha i Lütuf ile iman - küfür, küfür iman ile Aşka geldi. ********* Gel Dervişim, severim seni Murada ermiş ile derim Sen gönül yolcusu, ben senin sarhoşunum derim Bu mektep doğru oku, Aşkımın yolu derim Sırrımı âşıklarımla Aşkı seyri dil verim Gönülden gelen, gönlümü veririm Bu mektepde akıl, nizam, ölçü yok bile Pervâsız Hak geldi dile Benden ile Beni bile Soranlara pay var ise Bu dil açıldı bile Yok ise, Zahir - Bâtın Âlem Kuran Sünnet ile Bu yola devam dile Haktır bu yol, bile. Selâm olsun size Âşıklarla bir araya gelme dile. Hükmü Hüküm ile Bildirdim Kudret elim ile 20

21 Dünya Âlem imtihan Kulluğunu ver bile Kullukta kalır isen, cennet cehennem var bile Âşıklarımda ne dile Bende Benim ile Seyrim Hak, gözüm gönül kapısız bak Derya deniz olur sarhoşu Hak Boş kelam, söz sanılan sarhoşa Sarhoşluk, zehir ile içse söz ile koşsa Haram helal bu dile coşsa Murad aldı eller Âşık oldu diller Eyüp (a.s.) oldu dertler Gönül Aşkı Muhammed (s.a.v.) yüzler Âşıklarım kırmaz bende seni Can yüzüm yumuşak, Lâtif sözler beni Her nefesi Huşû Ekber sözler Muhabbeti Aşk, Aşıkları ile özler. Gayri ne gözler Özler de Aşkını, Aşk ile âşıklarını özler. Rahmân, Celîli, Cemâli Hak Aslı suret insan, Muhammedi Hak Cevabı, istemi, Kelâmı, Hakkı Nakkaş, imârı mühendis mimar, sarayı insan, gönlü Hac Kâbe ile kucaklaş Bir sineyi, sinede kucaklaş Gönül derim Benim, Esma-i zikrederim Nefsi Rabbim ALLAH (c.c.) bildirenim Benim ile Beni, binbir hece ile Aşk-ı Kebirdeyim. 21

22 Bildirdiğim her heceyi Hakkım Hak, Muhammed im (s.a.v.) Emin, şefaatim, şefaatçim bildireyim. Âlemlerim çözüm Yoktur dünya gözüm Sözüm özüm Kuran Yaşamım Nurum Muhammed (s.a.v.) Yolum bildireyim. Sadece dünyalığa bürünüm, dünya görünüm Kabz-ı kalp, havas insan bildireyim Seni-beni sileni O bileni, Sırra ereni Sırrım açtım bileyim. Bundan sonra kalanı dört kitap onsekizbin Âlem Deb-i Aruz, Şems güneş, nâr-ı Nur ileyim. Yeryüzüne gelen Zürriyet-i Muhammed (s.a.v.) Aşk eli, peygamber, sâir zaman, sonsuz Hikmet-i Lütuf ile bildireyim Beni, bileyim. Ben seni, sende, sende beni, bende Bu beden ileyim. Soru sorana, cevap kaldığım yerde, kalanı Kelâmı Kuran, zamanı mühleti mühür Hak İslâmı, İslâm ümmeti diyeyim Bayraklaşmış bedeni, Tevhidi kucak bileyim Onsekiz bin âlemin Peygamberi, Efendisi Muhammedim (s.a.v.) Enbiya-i Evliya şehri, Cerhim, zihnet-i sine kalp ileyim. Murad dileyim, dünya aşkı vaad ileyim. Hak şerbeti Aşk ile içildi. Nida-i süresiz, dünyalık vereyim. Sadece Bende Benim ileyim Kullarıma kullukta idrak-i ilim ileyim. Bilmeklik ile, Sır diyeyim. Açık olanı, gizemli gibi görüm dileyim. Esselamu aleyküm ya Kalbi mutmain, Muhyi-yi Muhyi bildireyim Aşkım Aşk ile cevabı, erdi gönül erim Vaadim Hak, verdiğim sözü dünyalıkta da verdiğimi bildireyim. 22

23 Biiznillâhi Teâla, Hak Subhan ALLAH. Kıyamı, Kıyamet Hak Cemâli âşikâr bak Nevhi bahar, sinede gönül namazı ile dolaşmak, Hak ile buluşmak. Cem-i âyân, gönülde gönül sarhoş, zahirde isen, ezân-ı Muhammedi ile namazı eda-i koş. Niyeti ALLAH (c.c.) için, muradı kulluk, sunduğu Kuran, sırrı Fatiha sırrı kul ile, Yaratanı paylaşması bile, sadece kulu kul eden Rahmet-i Hüdası, Rükû, secde, tehiyyat bir hoş O nunla isen, gayrisi boş Sağım selam selamete erdirmişlik ile Solum selam sonum refahı bulmuş ise Miracı kayda değer hoş Bir de Aşıklarım gönül ile gönül namazım sonsuz, Bâki Bende Benim Gerisi zahir boş. Ne sundun ise, Bende Benimle sarhoş. Ruh bedeni, beden ruha dönmüş ise, Âlem Aşık Âlemlerindekine bir nidâyi Aşk, söyler-imdilime. Hak Benim ile bildirdi Beni Sırrı âyân eyledi dili Kimin ile kimi eyledi ise bilsin Beni Hepsi namazı niyaz Gerisi hepsi Oruç, Zekat, Hac, Gönülde gönül aç Seveni sevdireni, seven ile seveni Buluşturdu bak Aşk Cahili nidâ bu rukna kaide niza Aşıkta yok böyle bir sırada niza-i intizam Hep O nunla hoş, zahiri bâtını bu sırda sır Geride koş Aşkın yolu, Nur-u Habibi dile gelişi, Muhammedi (s.a.v.) dilim hoş. Severim sevileni, sevdireni Beni 23

24 Sevgiyi sınır çizeni Hükmü Hüküm işrak edeni Yeri gökü başına zindan ederim Kullukta çarpık dil Ahreti hali sunar irin içeni derim. Bundan böyle aşıklarım, Kuran, Res-i Sünnetullah ileyim Bende Benim, Bende Onunla olduklarımda derim. Bu sırra erenlere, erdirdiklerime derim. Aşkım, Cemâlim, Hüznü Kemâlim Verdiğim verilmiş kul Kelâmım derim. Buraya kadar nizam, intizam, ahret-i dünya, dünyayı ahiret Kuran Kelâmım, nizam yaşamım Sünnetullahım Buyrun bu Aşkın yolu derim. Salma deli gönül, kalır mı böyle Bu can bedende durmuşken böyle Dünya nimetleri sunmuş, vermişken Nazlı esen yelin, hüzünlü baharın Koklayan dudağın saçı uzun dilber dudağın Güzel yanağın, tatlı sözün varken böyle Dünya hânesine girmiş ile tamah Hırsı Hüda, sokmuş ise Cüda Binbir dert ile şifa vermişsen eğer Peygamberin, Velilerin, Sıddıkların, Nebilerin Gayri Hak budur gibilerin Yol başına çelme duranların varken Kelamı dört kitap ile gelmiş zaman ismi kavimlerin Zerresi hilkat Nebilerin Vermişsin, verdiğin kadar bilmeli Sen dilemeden olana ne demeli Hak dili Kelâmın, insanlık selamın 24

25 Lâ ilâhe illallah Muhammedün Rasulullah Bununla ol, bununla yaşa, bununla Beni bul Yoldan çıkmış sürülerin Her kavim Nebilerin, Resullerin Vermiş isen, bir dilimde pay verdiklerin Aşk eylemişsen âşıkların Devr-i âlem muştuların, Kelâmın Kuran, Sünnet hoş Bundan sonra, sonsuz, Bâki, mutlak hoş Gönül hışım, gerisi boş Yâr, Yâr eden ile koş Dünyada, dünyalık sevene seven hoş Mezar taşları süsler böyle Otlar, çimenler, kuşlar böyle Baş bedeni, beden başı, kalp özü Her an O nunla okşar böyle Var git yolum, Sensiz ne olum Bu dünyada halim, pırtısız ölüm Makam mevki verenlerin Hükmü İlâhi diyenlerin Hakkı bilip gizleyenlerin Yalan suyu dolanların hali ne olur Aşk erleri bilinenin Yâr sevdim diye gelinenin Yâr yârdan ayrı isen Kime aşık neylerim Aşkın böylesine ermemiş ham meyva ile kucaklaşmış böyle derim Ersem kendimi ham bilirem Erginliğim az bilirem Yâre nazım böyle bildirem Yâr benimle, ben yar ileyim 25

26 Bende Ben bilirem Rabbim ALLAH (c.c.) ile Evvel-i Ahir O bile, O ndan bile Bir de nazı çiçeği Muhammed im (s.a.v.) Gülüm bile, O nun ile. Dünya nimetleri şükür, hamd senai lûtuf, kerem, keremi bile Yeryüzü inenim Eti kemiğe bürünenim Zerrem Benim ile Benim Sırrım ilim Âlim ile bildirenim. Bir müjde vereyim. İlmi şehri kapı Hazreti Ali (KeremAllahu Veche) dili ile diyeyim Bir şükür, ihsan, hamd, övgü ile Can bedende, ileyim Bir Kapı var ise kilidi anahtarı Lâ ilâhe illallah Muhammeden Rasulullah bildireyim Aşıklarıma aşık sofrası kurayım Kurduğumda her zerresinde olayım Bu nehyi anil münker emri bil mâruf ile dolayım Sarhoşum, sarhoşluğum her her nefes ile olayım, oldurayım Kapıma gelene Aşk virdi lisan sorayım, sordurayım İlmi Nur, Nurum Muhammed (s.a.v.) ile Zürriyetim Şehrim kapısını açtım Açılmış kapı yok gayri olanım O nunla oldum, O benimle oldu diyeyim Her zerrem yaşam nefesi yetişmiş, yetişecek olan Aşkımın yolunu buldurayım. Dört Kitabı lisan Kelâm gönlünde Kelâm, özümde sözüm, âzâ-ı dolum, doldurdum Hikmeti Hüda sebep oldurdum Zahiri çeşmeler kurup, sularımı Nur yolu doldurdum 26

27 Dağıtanı, dağıtıcı, içeni, içtireni, yolu seçtireni, Yolcu misali, yolda misafir, hane dünya Ruhu Has, nebe-i Muhammed (s.a.v.) Seyrim haşır günü, kıyamet Cismani metai Hak, ned-i cüres, ne kadarı az, ne kadarı çok Medhü sena ileyim Bir hilkat-i Şeb-i Aruz Aşkımı Aşk ile bulunmuş dünya dönüm göreyim. Rabbiş Rahli ve Sadri, innel insane, bi hürmeti Lütfu İhsanı ile. Nidayı Hak, olan olduran, ömrü buldurup, öldüren, Aslına Asıl Muhammed (s.a.v.) ile döndüren Yeryüzü nizamı âlem, ferabi insanın, insan eli, dili onurumu olduran Dünya devri âlem Hak - bâtıl bulunduran Hükmüm, devrimi işrak sebep olduran Nurda Nûrum olan Muhammedim (s.a.v.), Aşkım olum ile dünyada bulundurduğum yaşamım insan ile, donanım işrak, bulmak, bulundurmak, bunun ile varlığın, var edenin Hükmü halifesini, Muhammedi (s.a.v.) Nuru işrak ile bulundurduğumu görünmesini, kullarım batıl teknoloji üstünlüğünü kırılmasını Putu hırs, tamah, dünya olanın, yardımcısı şeytan görevli olduğunu Müminin, Müheymini Asrı gülleri olduğu erlik meydanına verdiğimi,verildiğini, meydanın boş olmadığını bildirmem göstermem. Yer, gök emzeni ile emrimde olduğunu, oldurduğumu göstermem Her parçanın zerresinde Benim, Bende meta-ı hürmet edenin meta ile bulduğunu göstermem, göstereceğim zaman geldi bilim. Zayıf, hor, hakir, güçsüz olanın yanındayım derim. İman ehli, iman ettiği ile olduğunu bildiririm. 27

28 İmanı küfür, şirk olanların, hasedi, fitneyi, fesadı ayıklama zamanı geldi derim. Bu savaşı, savaşmayı Ben diler, Ben bilimim ile ilmi çarpıştırma, Hak ile Hakka kavuşturma bilimimde, teknoloji putlaşmanın özünü göz edeni, ayıklamayı, küfrü küfür ehli derim. Hak ile Hakkı, bâtılı Nur ile yaktı. Cihan serveri Habibim Nurlarımla kucaklaştı. Bu aşk meyvası Nurda Nur Aşk, Muhabbet, Erlik, İrşadı Nur ile kucaklaştı. Canım külüm savurdular Can bedende ayırdılar Ölmeden ölümü, sevgiye sevgi diye doyurdu Hak bedeni Doldurdu Cemâli Nûru Bu Aşkın yolu Piri Muhammedi Mustafa (s.a.v.) Aşk virdi. Yeryüzünün kimi kaderi Kendinde kendini buldu bedeni Hak eyledi yerdeki seferi Gökler, berzah aşım bedeni Miracı sinesine Aşkı Aşk Muhammedi (s.a.v.) eyledi. Her nefes Canan canda can eyledi. Hikmeti Hüda, Maşuk Aşığa Aşkı firar eyledi. Dertler kârım, sabır aşım Kalmamış bu bedende Sensiz ola şaşım. Bu ehmeni, Sende yaşı Dolunmamış, boş kendi başı Gönül sunulmuş sunan sunduran bu Aşkı, Meşk-i başı. Hür hüviyeti ol dünya başı Muhammedi Mustafa (s.a.v.) tacı Bu yer Halifesi başı 28

29 Kainatı hizmet başı Bu idrak, nisab başı Hesaba idrak, nefes aşı Lutfetti ziyade Kerem-i Aşkı Dünya nimeti sebep iki başı Kadın erkek bu yaşı Zürriyet yaşam, özlem-i Muhammedi (s.a.v.) yaşamı, Aşkı başı, sonu Derviş gerilenme, ileri dur Yar yolunda kulluk budur Dünya nimeti Aşka sudur İçmesini bilir isen. Özenç, sevinç, söz içe geç Gönül tasından, gönlünle kendin geç içeri Verdiği virdi Aşkla içe Dünya hasreti, hoş geçe Bundan böyle Yar Yar ile Yine de O Yar. Bu yuvarlak bakraç içinde iç içe İçirmek istediğine içim sebep avrat ise Ahreti, Ahvali, bu nası geçe. Bedenleri, tenleri zülüf yâri Yar şem-i erleri Bu sönmez Nur Nur-u Muhammed (s.a.v.) Zürriyet edenleri İstemi verek, isteten ile Diledi Hak, Hakkı hürmeti ile Bu vaad Hak, Muhammedi Mustafa (s.a.v.) yaşamı, aile saadeti 29

30 Hakikat, Hakikatı Nur, Aşk, Muhabbet, Erlik Nuri İrşad, keyfine bak. Nur hayat, Nurla yat Bu yolun sonu yok, sonsuz Bâki ola bak. Rabbim ALLAH (c.c.), Nebevi Muhammedi Mustafa ya (s.a.v.) hasret. Hasreti has ettiği ile, Hud u suresi, lutfetmesi ile, bile, bildire. Emrettiğimiz üzere ol dememiz ile. ile. Biz insanı, bilinmez iken bilinmek dilemi, dilememiz istemi, sırrı, yönü, toprak, toprağı balçık, hamur çaba kan-ı pıhtı, Rahmi damla men-i su ile, şekli sureti verme, verimi bildirme. İlmi ile kuşatan, kuşkusuz ALLAH (c.c.) ile. Yer, yekün, Kün, Ol deme ile, oldurduğumuzu bilmeniz, ileriyi Şahadet verip, elheste Rabbiküm söz alıp verdirdiğimi bilmeniz ile. Rükûn, Şükür, İhsan, Elhamdülillah, Rabbim ALLAH (c.c.). Muradı Kelâm, İhsanı devam Başı, sonu siret-i insan Aşkım, Muhabbetim, Erim, İşrakım, Nurum Muhammedim (s.a.v.) ile. Bilmekliğim, bilim yol Sözüm Kuran emrim ikra (oku), Beni Bende, seni Benim ile Bende bilmen Ahireti hesap, nidayı sekat, Hüsnü zana cevap ideali yaşam, yaşamım yol yaşanmışlık, yaşatan soyunu Zürriyet Hak, Yaşam için insanlığın sırrı, seyri Muhammed (s.a.v.) Habibime Aşk, Aşkı, yaşamı Aile dünya ticareti metai zineti, zinetlendirdiği Cevheri özü, Şükür nimeti Sığındığı, sığınacağı Benim Benden bilmeli. 30

31 İstemi hayat, şekli yaşam olum istemi, yol bilmeli Emrim itaat, Şükrü tavaf, zikri Hak Lâ ilâhe illallah Muhammeden Rasulullah cevap. Şemsi güneşi, ervahı dünya aydınlatan aydınlığı açan, Cevap, sorum Hak Kurana bak Göz isen, gözde isen bu yol üzeri, Asıl Aslı kucaklaştığı yakınlık âleminde kalbi koş. Sığmaz Arşı Nevi bahar bile. Yaratan, yarattığı Habibi Zürriyet kalp ile Cevap Hişnet-i, sureti, sireti insan Muhabbet, Aşk şimdi kerehat, vasıf, metaneti insan Söz verdiği, sözün alındığı yerde, Kanaat-ı şükür, ihsan, cebri Aşk cilbab örtü görünen yön, kaş - göz. Asıl olan, olduran Kalp-i âlemsiz aş. Bir Emri nida, seyri sükut Men edileni unut. Şirki, isyan, küfür, hillet, maslahat, cüret, mala işrak, dünyaya hiç dönüm yokmuş gibi, ölümü Hak. Geçimi sebep, saniye Hüküm Aşk. Nefes, yaşam ile can Cananda canı Aşk. Nisbeti idrak, verilene verdiğimiz kadar bak. Sakın, delil, deyim arama. Aradığın kadar kime ne zaman dilimde pay hasreti özüne ulaşmışlığa bak. Küfür ehli birbiriyle kardeş. Çıkar menfaat eş. Buna Hak - batıl bağdeş Kurmak isteyen, yolda pota erime işi Madendir kişinin aslı pişirimi Çamuru şişirimi, bedeni girişimi. Verdiği nişanı, fişini çekmiş dünya işini. Bu Aşk, Aşk işini bitirmiş, tüm yanıp yandıran, külü savunduran dünyadan elini işini Hizmet bilir Hakkın işini Cevabı, takılmış, takılan ne bile işini. Bunun iş seyri sükut bitirir işini. 31

32 Kahkaha yardı, azı dişi. Emri şeytan ile bilinmiş kişi. Bu Emri Emir-i imtihan seçim, ayrım, bulum işini. Gördüğün, gördürdüğü zannı dünya pota işini. Asılda, Asıl kişinin cevher, cevherinde Asıl ne ise onu, O oldurduğunu, solduranın dünya bir pota seyri koşa, Emri yunmuşa Kuran, Kelâm, Resuller, Muhammedim (s.a.v.) Zürriyet. Peygamberlik yok Habibimden sonra bile. 4 ü Hak Kitabı Kelâm, Kuranı hıfzı Samed, semiz-i pak. Hak ALLAH (c.c.) pak. Kuran, Habibim, Aşkım yaşamı, siretim O na bak. Asılda, Asıl olan Hak Hak ile bak. Dünya fitneyi fücur sebep ayrık otu, düşman Hak. Sevgi ile kucaklaşana Hak. Bir sem-izi murdar olanı ayrımda, ayıran, verdiği cevap Hak. Emri, sözü Furkan-ı Kelâm, Necmi Kuran Yaşama koyan, yaşatan sebep, Malikül Mülkte Vehhab O göz ile şaşıranlara cevap. Kimin idi, Kimden idi, Kim verdi, Kimlere Kimden sebep, şekli insan yok iken, Yaratan Ol demesi ile oldum demeli Yoku var eden, varı yok eden, diler ise, sözünü Arşı Kürsü tamamı söndürümü Nuru işrak ile Bu yeryüzünde Rahmeti Gadabını aşmış ALLAH ın (c.c.) sözüdür. ile Her işim fısk-ı fücur benim Ben kime derim derdim benim Yar-i Aşk, Sultan ola derim Gönül Yâri, Yâr gönül fışkırmazsa benim Suda donmuş ölü derim. Yanardağ lav isen Aksan gönlüme girsen 32

DOSTU BİLDİK (Tasavvufi Şiirler)

DOSTU BİLDİK (Tasavvufi Şiirler) 1 DOSTU BİLDİK (Tasavvufi Şiirler) Gerçek aşkı bulmak için, aşka düşüp yanmak için bir kıvılcım yeter... 2 2 3 DOSTU BİLDİK Mehmet Emin 4 4 5 ÖNSÖZ Her kitaba olmasa da bu kitaba önsöz gerek...kitap nasıl

Detaylı

ALEVİLİKTE ALEVİLİKTE HAKK A YÜRÜME ERKÂNI

ALEVİLİKTE ALEVİLİKTE HAKK A YÜRÜME ERKÂNI ALEVİLİKTE ALEVİLİKTE HAKK A YÜRÜME ERKÂNI Hazırlayan: Cemal ŞAHİN (Hubyar Sultan Alevi Kültür Derneği Ankara Temsilcisi ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Yenimahalle Pir Sultan Cemevi Dedesi) Tel: 0

Detaylı

KIYMETLİ DİN KARDEŞİM!

KIYMETLİ DİN KARDEŞİM! Allâh-u Teâlâ hazretlerine sonsuz hamd ve senâlar, Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa Sallallâhu Aleyhi Vessellem Efendimize, ashâbına ve Yakınlarına salât ve selam olsun. Kıymetli okuyucularım! Tasavvufî

Detaylı

CENGİZ NUMANOĞLU ŞUÛR. 8. baskı BÜTÜN ŞİİRLERİ

CENGİZ NUMANOĞLU ŞUÛR. 8. baskı BÜTÜN ŞİİRLERİ CENGİZ NUMANOĞLU ŞUÛR 8. baskı BÜTÜN ŞİİRLERİ CENGİZ NUMANOĞLU ŞUÛR 111 SAHHAFLAR KİTAP SARAYI Kitapların Sarayı Adil İnşaat Basım Yayın Dağıtım Kırtasiye San. Tic. Ltd. Şti. 34450 - Beyazid / İSTANBUL

Detaylı

1. BASKI İZMİR 2007 KİTAP İSTEME ADRESİ

1. BASKI İZMİR 2007 KİTAP İSTEME ADRESİ 1. BASKI İZMİR 2007 KİTAP İSTEME ADRESİ Melâmîler Kültür ve Dayanışma Derneği 849 Sokak No:4/202 Gürcan İş Hanı Konak - İZMİR Tel: 0 232 425 68 80 ATLAS MATBAACILIK Bornova-İZMİR DAVUD YILMAZ 1933- İÇİNDEKİLER

Detaylı

Nasihatler Kitabı Yunus Emre

Nasihatler Kitabı Yunus Emre Nasihatler Kitabı Yunus Emre Nasihatler Kitabı'nın yayın hakları Eskişehir Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı'na aittir. ISBN 978-605-359-985-2 1. Baskı, Ocak 2013 40 bin adet basılmıştır. Görsel Tasarım

Detaylı

-. İlahi Kitabı- Aşk ilahileri...6. Şu benim divane gönlüm...6. Güzel aşık cevrimizi...6. Bu aşk bir bahri ummandır...6

-. İlahi Kitabı- Aşk ilahileri...6. Şu benim divane gönlüm...6. Güzel aşık cevrimizi...6. Bu aşk bir bahri ummandır...6 İÇİNDEKİLER Aşk ilahileri...6 Şu benim divane gönlüm...6 Güzel aşık cevrimizi...6 Bu aşk bir bahri ummandır...6 Ey Allah ım beni senden ayırma...7 Ben bu aşka düş oldum...7 Gani mevlam nasip etse...8 Can

Detaylı

TEVFİZNAME AYETİ ŞERİF VE HADİSİ ŞERİFLERİN MEALİ SEÇME HADİSLER TARİKATLER VE HALVETİLİK FAKİRLERİN DOSTU BİR FRANSIZ DOKTORUN KEŞFİ İMAM ALİ NİN

TEVFİZNAME AYETİ ŞERİF VE HADİSİ ŞERİFLERİN MEALİ SEÇME HADİSLER TARİKATLER VE HALVETİLİK FAKİRLERİN DOSTU BİR FRANSIZ DOKTORUN KEŞFİ İMAM ALİ NİN ÖNSÖZ GİRİŞ HABER VER ADEM İLE HAVVA VE ADEM BİSMİLLAHİ ŞERİF İN ESRARI ASLINI BİR CAN EDEN RUH NEDİR HABİBİ KİBRİYA MUHAMMED KELİMESİNDEKİ FERDİ HİKMET EVRAD-I ŞERİFE VE AÇIKLAMASI ALLAH İNSANI NİÇİN

Detaylı

DÎVÂN-I KEBÎR'den Seçmeler

DÎVÂN-I KEBÎR'den Seçmeler DÎVÂN-I KEBÎR'den Seçmeler CİLT 3 931. Aşk mahallesinde; "Gönül evine bir pencere açıldı." diye bir ses duyuldu! Mefa'îlün, Mefa'îlün, Fe'ulün (c. IV, 1909) Sevgilinin gönlü, acıklı halimi gördü de, bana

Detaylı

MESNEVI'DEN HIKAYELER MEVLANA CELALEDDIN RUMI

MESNEVI'DEN HIKAYELER MEVLANA CELALEDDIN RUMI MESNEVI'DEN HIKAYELER MEVLANA CELALEDDIN RUMI Published: 2010 Categorie(s): Tag(s): ''STORY'' 1 Chapter 1 1.CiLT GERÇEK ASK GERÇEK AŞK Ey dostlar! Bu hikayeyi dinleyiniz. Hakikatte o bizim bu günkü halimizdir

Detaylı

De ki: Eğer Allah'ı seviyorsanız

De ki: Eğer Allah'ı seviyorsanız De ki: Eğer Allah'ı seviyorsanız hemen bana uyun ki Allah da sizleri sevsin ve suçlarınızı bağışlasın; Allah, daima bağışlayan ve esirgeyendir. Al-i İmran s.31 İçindekiler Editörden Resulullah ın Nurunda

Detaylı

Tasavvuf Sohbetleri 4. Gülden. Bülbüllere. Tasavvuf Sohbetleri 4. Derleyen Mehmet Ali Demirci

Tasavvuf Sohbetleri 4. Gülden. Bülbüllere. Tasavvuf Sohbetleri 4. Derleyen Mehmet Ali Demirci Tasavvuf Sohbetleri 4 I Gülden Bülbüllere Tasavvuf Sohbetleri 4 Derleyen Mehmet Ali Demirci II Gülden Bülbüllere Dizgi-Kapak : AR Tasarım Baskı Yılı ve Yeri : 2008, Ankara ISBN 978-9944-0746-0-5 Tasavvuf

Detaylı

Editör den sy.1 Sevmek benzemeyi gerektirir Karia ECRĠN sy.2,3,4 Bu âlemin Âyetül Kübrası sy.5 Mustafa ÖZBAĞ Efendi den gül destesi Gülenay ZĠYA

Editör den sy.1 Sevmek benzemeyi gerektirir Karia ECRĠN sy.2,3,4 Bu âlemin Âyetül Kübrası sy.5 Mustafa ÖZBAĞ Efendi den gül destesi Gülenay ZĠYA KUTLU DOĞUM ÖZEL SAYISI 2011 İÇİNDEKİLER Editör den sy.1 Sevmek benzemeyi gerektirir Karia ECRĠN sy.2,3,4 Bu âlemin Âyetül Kübrası sy.5 Mustafa ÖZBAĞ Efendi den gül destesi Gülenay ZĠYA sy.6,7 Esma-i Nebî

Detaylı

GÖNÜLDEN ESİNTİLER TERZİ BABA (2015 UMRE DOSYASI) NECDET ARDIÇ (BİRİNCİ BÖLÜM) İRFAN SOFRASI NECDET ARDIÇ TASAVVUF SERİSİ (97)

GÖNÜLDEN ESİNTİLER TERZİ BABA (2015 UMRE DOSYASI) NECDET ARDIÇ (BİRİNCİ BÖLÜM) İRFAN SOFRASI NECDET ARDIÇ TASAVVUF SERİSİ (97) 1 GÖNÜLDEN ESİNTİLER TERZİ BABA (2015 UMRE DOSYASI) 97 NECDET ARDIÇ (BİRİNCİ BÖLÜM) İRFAN SOFRASI NECDET ARDIÇ TASAVVUF SERİSİ (97) 2 ÖN SÖZ Bismillâhirrahmânirrahîm. 2013 umresinden geldikten sonra bizimle

Detaylı

EDİTÖR Özgü MUŞTU. YAYIN EDİTÖRÜ Kadriye TAŞ. GRAFİK TASARIM Gülşah KÖPRÜ. YAZI İŞLERİ Gülenay ZİYA

EDİTÖR Özgü MUŞTU. YAYIN EDİTÖRÜ Kadriye TAŞ. GRAFİK TASARIM Gülşah KÖPRÜ. YAZI İŞLERİ Gülenay ZİYA Editörden Resulullah ın Nurunda Kuran ve Sünnete Uyabilmek Özgü MUŞTU Mustafa Özbağ Efendiden Gül Destesi Gülenay ZİYA Peygamberler Tarihi Aslı GÜNDÜZ Fethi Güzel Şehirden Dost Diyarına Sükûtun Bendesi

Detaylı

İNSAN-I KÂMİL VE SIRLARI

İNSAN-I KÂMİL VE SIRLARI 1 İNSAN-I KÂMİL VE SIRLARI KALEME ALAN HC. DAVUD YILMAZ 2 İÇİNDEKİLER Önsöz - - - - - - VII H.C. Davud Yılmaz Efendi Hazretleri nin Hayatı - - - - - - IX 1. BÖLÜM: H.C. DAVUD YILMAZ EFENDİ HAZRETLERİ NİN

Detaylı

MESNEVÎ-İ ŞERİF CİLT 1 1. Dinle, bu ney nasıl şikâyet ediyor, ayrılıkları nasıl anlatıyor: Beni kamışlıktan kestiklerinden beri feryadımdan erkek, kadın herkes ağlayıp inledi. Ayrılıktan parça parça olmuş,

Detaylı

MESNEVÎ-İ ŞERİF CİLT 1 1. Dinle, bu ney nasıl şikâyet ediyor, ayrılıkları nasıl anlatıyor: Beni kamışlıktan kestiklerinden beri feryadımdan erkek, kadın herkes ağlayıp inledi. Ayrılıktan parça parça olmuş,

Detaylı

Devenin sırtındaki tabutta ise, Mutu kabl entemutu yani ölmeden önce ölmeyi ifade eder.

Devenin sırtındaki tabutta ise, Mutu kabl entemutu yani ölmeden önce ölmeyi ifade eder. Hakk a Yürüme Erkânı Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu Đnanç Kurulu Resminin açıklaması: Bu resim madeni pullarla işlenmiş kutsal bir deve resmidir. Burada iki Hz. Ali vardır. Deveyi çekende, tabutun

Detaylı

TEVHİD RİSALESİ VE İLAHİLER

TEVHİD RİSALESİ VE İLAHİLER TEVHİD RİSALESİ VE İLAHİLER Ahmet ARSLAN SALİHLİ 2009 İnternet adresi www.tevhidderyasi.com Msn adresi: ahmet_efd@hotmail.com Kitap isteme adresi Ahmet ARSLAN Tel: 0236 714 79 44 Ö N S Ö Z Rahman ve rahim

Detaylı

Dünya hayatının en şerefli ve en değerli işi, gönülleri Hakk'a uyarıp (irşad ederek), duygu ve düşünceleri Allah ile buluşturmaktır.

Dünya hayatının en şerefli ve en değerli işi, gönülleri Hakk'a uyarıp (irşad ederek), duygu ve düşünceleri Allah ile buluşturmaktır. Dünya hayatının en şerefli ve en değerli işi, gönülleri Hakk'a uyarıp (irşad ederek), duygu ve düşünceleri Allah ile buluşturmaktır. Çünkü şuur sahibi bütün varlıkların yaradılış gayesi Allah'ı tanımak

Detaylı

MESNEVÎ-İ ŞERİF CİLT 5 Yıldızların nuru olan Şah Hüsameddin, beşinci cildin başlamasını istiyor... Ey Allah ışığı cömert Hüsameddin, beşeri bulantılardan durulanların üstatlarına üstatsın sen! Halk perde

Detaylı

www.sohbetican.com KİTABIN ADI: GÜLŞEN-İ RAZ YAZAN: ŞEBÜSTERİ ÇEVİREN: PROF. ABDULBAKİ GÖLPINARLI

www.sohbetican.com KİTABIN ADI: GÜLŞEN-İ RAZ YAZAN: ŞEBÜSTERİ ÇEVİREN: PROF. ABDULBAKİ GÖLPINARLI KİTABIN ADI: GÜLŞEN-İ RAZ YAZAN: ŞEBÜSTERİ ÇEVİREN: PROF. ABDULBAKİ GÖLPINARLI EMİR HÜSEYNİ NİN SORULARI *Bilgi ve mana ehlinden manaya ait sorum var. *Hakikat sırlarına dair birkaç müşkülüm var ki onların

Detaylı

İRŞAD2009. Ekim sayısı. Nefsin elinden kaçarken yırtılmaktır Aşk; Ve tadını da en iyi Yusuf un gömleği bilir...

İRŞAD2009. Ekim sayısı. Nefsin elinden kaçarken yırtılmaktır Aşk; Ve tadını da en iyi Yusuf un gömleği bilir... İRŞAD2009 Ekim sayısı DİVAN EDEBİYATÇILARINDAN İSKENDER PALA BU AY TUTUNACAĞIMIZ YILDIZ BİLAL B. REBAH Nefsin elinden kaçarken yırtılmaktır Aşk; Ve tadını da en iyi Yusuf un gömleği bilir... Resulullah

Detaylı

Cemaleddin Hocaoğlu (Kaplan)

Cemaleddin Hocaoğlu (Kaplan) - 1 - -Rahman ve Rahîm olan Allah'ın adıyla- H i l â f e t D e v l e t i Y a y ı n ı d ı r C. Sani 1421 (Eylül 2000) -Tüm hakları mahfuzdur- Internet adresimiz: www.ilimdiyari.com - 2 - - 3 - IÇINDEKILER

Detaylı

İMAN VE İSLÂM BİLGİLERİ

İMAN VE İSLÂM BİLGİLERİ İMAN VE İSLÂM BİLGİLERİ ISBN 975-95472-0-1 11. Baskı Baskı Yılı: 10.2009 Basım Yeri: Ankara Baskıya hazırlık: Reyhan Ltd. Şti. Baskı: Semih Matbaacılık İMAN VE İSLÂM BİLGİLERİ Fehmi Kuyumcu Rabbim! Duacı

Detaylı

MESNEVİ-İ ŞERÎF. Mevlâna Celâleddin Rûmî / Belhî. Tercüme: Veled Çelebi İZBUDAK

MESNEVİ-İ ŞERÎF. Mevlâna Celâleddin Rûmî / Belhî. Tercüme: Veled Çelebi İZBUDAK MESNEVİ-İ ŞERÎF Mevlâna Celâleddin Rûmî / Belhî Tercüme: Veled Çelebi İZBUDAK Ankara 2014 Mevlâna Celâleddin Rûmî / Belhî Mesnevi-i Manevî 3-4 Cild 3.KİTAB: s. 3-230 4.KİTAB: s. 231-409 Ramazan-1435 MESNEVİ-İ

Detaylı

Alevi Duaları GÜLBANKLAR. Remzi Kaptan. remzi.kaptan@yahoo.com

Alevi Duaları GÜLBANKLAR. Remzi Kaptan. remzi.kaptan@yahoo.com Alevi Duaları GÜLBANKLAR remzi.kaptan@yahoo.com 2 , 1976 yılında K. Maraş'ta dünyaya geldi. Bir çok Maraşlı Alevi gibi çocukluğu Maraş olaylarının ağır etkisi altında geçti., kişilik bilincine ulaştıktan

Detaylı

Hz. YUNUS EMRE Şiirleri

Hz. YUNUS EMRE Şiirleri Hz. YUNUS EMRE Şiirleri KARA TOPRAĞIN ALTINDA Teferrüç eyleyu vardım, sabahın sinleri gördüm Karışmış kara toprağa, şu nazik tenleri gördüm Çürümüş, toprak olmuş ten, sin içinde yatar pinhan Boşanmış damariakmış

Detaylı

KURAN-I KERİM SUAT YILDIRIM MEALİ

KURAN-I KERİM SUAT YILDIRIM MEALİ KURAN-I KERİM SUAT YILDIRIM MEALİ 1. Fatiha 30. Rum 58. Mücadele 86. Tarik 2. Bakara 31. Lokman 59. Hasr 87. A'la 3. Al'i imran 32. Secde 60. Mümtehine 88. Gasiye 4. Nisa 33. Ahzab 61. Saf 89. Fecr 5.

Detaylı