TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 15 AY BOYUNCA İNDİRİM VE DAKİKA KAMPANYASI (24 AY TAAHHÜTLÜ) NIN KAPSAMI, KATILIM KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 15 AY BOYUNCA İNDİRİM VE DAKİKA KAMPANYASI (24 AY TAAHHÜTLÜ) NIN KAPSAMI, KATILIM KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ"

Transkript

1 TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 15 AY BOYUNCA İNDİRİM VE DAKİKA KAMPANYASI (24 AY TAAHHÜTLÜ) NIN KAPSAMI, KATILIM KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ KAMPANYA NIN KAPSAMI: Türk Telekomünikasyon A.Ş. ( Türk Telekom ) telefon abonelerinin ( Abone ) aşağıdaki şartları sağlamaları koşuluyla, (bu tarih dâhil) (bu tarih dâhil) tarihleri arasında geçerli olan 15 Ay Boyunca İndirim ve Dakika Kampanyası (24 Ay Taahhütlü) na ( Kampanya ) katılmaları mümkündür: a. Türk Telekom gerçek kişi bireysel abonesi olmak, b. Şüpheli Alacaklı listesinde bulunmamak, c. Borcundan dolayı hattı kapalı olmamak, d. Kampanya ya başvuran ilk (altıyüzbin) abone arasında yer alıyor olmak, e. Ev Avantaj 100, Ev Avantaj 100 Artı, Ev Avantaj 200, Ev Avantaj 200 Artı, Ev Avantaj 300, Ev Avantaj 300 Artı, Ev Avantaj 600, Ev Avantaj 600 Artı, Ev Avantaj Akşam, Ev Avantaj Akşam Artı, Ev Avantaj Özgür, Ev Avantaj Uzun, Ev Avantaj Uzun Artı, Fiks Hatt, Gap Avantaj, Klasikhatt, Klasikhatt Mutlu Pazar, Konuşkanhatt, Konuşkanhatt Pazar, Köy Avantaj, Sadehatt, Sadehatt Mutlu Pazar, Saniye Hatt, Sosyal Tarife, Standarthatt, Standarthatt Pazar, Ev Avantaj 100 Dört Dörtlük, Ev Avantaj 200 Dört Dörtlük, Ev Avantaj 300 Dört Dörtlük, Ev Avantaj 600 Dört Dörtlük, Ev Avantaj Özgür Dört Dörtlük tarifelerinden birinde bulunurken kampanyaya başvurmak, f. Kampanya nın başlangıç ve bitiş tarihleri arasında Kampanya dan faydalanmak üzere Türk Telekom ofislerine başvuruyor olmak, g. Kampanya koşullarında belirtn Ev Avantaj 100, Ev Avantaj 100 Artı, Ev Avantaj 200, Ev Avantaj 200 Artı, Ev Avantaj 300, Ev Avantaj 300 Artı, Ev Avantaj 600, Ev Avantaj 600 Artı, Ev Avantaj Akşam, Ev Avantaj Akşam Artı, Ev Avantaj Özgür, Ev Avantaj Uzun, Ev Avantaj Uzun Artı, Fiks Hatt, Gap Avantaj, Klasikhatt, Klasikhatt Mutlu Pazar, Konuşkanhatt, Konuşkanhatt Pazar, Köy Avantaj, Sadehatt, Sadehatt Mutlu Pazar, Saniye Hatt, Sosyal Tarife, Standarthatt, Standarthatt Pazar, Ev Avantaj 100 Dört Dörtlük, Ev Avantaj 200 Dört Dörtlük, Ev Avantaj 300 Dört Dörtlük, Ev Avantaj 600 Dört Dörtlük, Ev Avantaj Özgür Dört Dörtlük tarifelerindeyken başvuran Abonenin; Taahhütname nin imzalandığı ay ve bu ayı takip eden 24 (yirmi dört) ay Taahhüt Süresi boyunca belirtn tarifeler içinde kalmayı taahhüt etmek. Yukarıdaki şartları sağlayan (g) bendindeki Abone; Taahhütname yi imzaladıktan sonra iş emrinin tamamlandığı tarih itibariyle kıst uygulaması ve bu ayı takip eden 15 (on beş) aylık fatura dönemi boyunca ( İndirim Süresi ) ilgili dönemde bulunduğu tarifeye göre sabit/paket ücreti üzerinden %10 oranında ve paket dakikalarından ayrı olarak, kampanya ilgili iş emrinin tamamlandığı tarih itibariyle kıst uygulaması ve bu ayı takip eden 15 (on beş) aylık Taahhüt Süresi boyunca her ay her yöne* 250 (ikiyüzelli) dakika hediye edcektir. Kampanya kapsamında Paket ücretinde uygulanacak hediye edn 250 dakikanın arama yönlerine göre karşılık geldiği tutar EK 1 deki Tablo da koyu harflerle belirtilmiştir. (*Her yöne ifadesi, şehir içi, şehirlerarası, yurtiçi GSM, milletlerarası 1. Kademe Uluslararası PSTN, 444, STH yönleri ve 3 haneli kısa numara yönlerine yapılan aramaları ifade etmektedir. ) Sayfa 1/7

2 KAMPANYA NIN KOŞULLARI: 1. Kampanya dönemi, Abone nin Taahhütname yi imzaladığı tarihi takiben iş emrinin tamamlandığı gün başlar, 24 ay sonra ilgili ayın son tahakkuk gününe kadar devam eder. Bu kapsamda, Abonenin, abonelik taahhüdüne uygun davranması koşuluyla, kampanya döneminde, kampanyaya kapsam içindeki ve kampanya koşullarında belirtn Ev Avantaj 100, Ev Avantaj 100 Artı, Ev Avantaj 200, Ev Avantaj 200 Artı, Ev Avantaj 300, Ev Avantaj 300 Artı, Ev Avantaj 600, Ev Avantaj 600 Artı, Ev Avantaj Akşam, Ev Avantaj Akşam Artı, Ev Avantaj Özgür, Ev Avantaj Uzun, Ev Avantaj Uzun Artı, Fiks Hatt, Gap Avantaj, Klasikhatt, Klasikhatt Mutlu Pazar, Konuşkanhatt, Konuşkanhatt Pazar, Köy Avantaj, Sadehatt, Sadehatt Mutlu Pazar, Saniye Hatt, Sosyal Tarife, Standarthatt, Standarthatt Pazar, Ev Avantaj 100 Dört Dörtlük, Ev Avantaj 200 Dört Dörtlük, Ev Avantaj 300 Dört Dörtlük, Ev Avantaj 600 Dört Dörtlük, Ev Avantaj Özgür Dört Dörtlük tarifelerindeyken başvurmuş ise ilgili dönemde Abonesi olduğu tarifesinin paket ücreti üzerinden ilk ay kıst uygulaması uygulanarak ve bu ayı takip eden ilk 15 ay süresince her ay %10 oranı dönem faturasına yansıtılacak sabit /paket ücretine uygulanacak ve şehir içi, şehirlerarası, yurtiçi GSM, milletlerarası 1. Kademe Uluslararası PSTN, 444, STH yönleri ve 3 haneli kısa numara yönlerine yapılan aramalarda toplam 250 dakika (ikiyüzelli dakika) görüşme hakkına sahip olacak; bu görüşmelerin bedeli ilgili ay dönem faturasında e tabi tutulacaktır. 2. Kampanya kapsamında Abone ye hediye dakikalar şehir içi, şehirlerarası, yurtiçi GSM, milletlerarası 1. Kademe Uluslararası PSTN, 444, STH yönleri ve 3 haneli kısa numara yönlerini kapsamaktadır. Kullanılmayan dakikalar sonraki aya devretmez. Abone, kendisine hediye edn dakikaların kullanmadığı kısmının, şayet tamamını kullanmadı ise tamamının, bir kısmını kullandı ise kalan kısmının sonraki aya devredilmesini veya kullanmadığı kısmı kadar faturasında yapılmasını veya kendisine para iadesinde bulunulmasını talep edemez. Kampanya kapsamında olmayan arama yönleri ve Abone nin tabi olduğu tarifesi üzerinden ücretlendirilir. Wirofon, Videofon ve AKART aboneleri bu ürünler aracılığıyla da Kampanya kapsamındaki bedava dakikalardan yararlanamaz. 3. Abone taahhüt süresi boyunca kampanya kapsamındaki tarifeler içinde kalmak koşulu Türk Telekom tarife paketleri arasında değişiklik yapma hakkına sahiptir. 4. Taahhütnamenin yürürlüğünden doğan Damga Vergisi Abone tarafından ödenecek, bu kapsamda Abone nin ilk faturasına yansıtılacaktır. Abonenin kanun hükümleriyle muaf tutulduğu durumlarda ise ilgili vergi ve mali yükümlülük Türk Telekom tarafından karşılanacaktır. Yürürlükteki damga vergisi oranı, Guncel-Damga-Vergisi-Orani adresinde belirtilmiştir. i) Abone nin Kampanya kapsamından çıktığı ve dolayısıyla Kampanya kapsamında Abone ye uygulanmış olan ve dakika tutarının karşılık geldiği TL tutarın tek seferde Abone den talep edceği haller şunlardır: Türk Telekom tarafından sabit (telefon) hizmetinin teknik imkânsızlıklar nedeniyle Abone nin hizmetten yararlandığı yerde sürekli olarak vermemesi durumu hariç olmak üzere, Abone nin kıst ve 24 aylık Taahhüt Süresi tamamlanmadan Kampanya dan çıkmak istemesi, abonelikten vazgeçmesi, borcunu ödememesi, hattını devretmesi, hattının kapatılması/iptali, abonelik türünü değiştirmesi, Kapsam kısmındaki (g) bendinde belirtn kurallara aykırı olarak tarife değişikliği talebinde bulunması, PSTN sözleşmesini feshetmesi ve/veya işbu Kampanya Koşulları nın ve Taahhütnamesi nin hükümlerini yerine getirmemesi, feshetmesi, gibi nedenler başta olmak üzere, Kampanya ve/ veya PSTN aboneliğinin herhangi bir nedenle kıst ve 24 aylık Taahhüt Süresi nden önce sona ermesi durumunda (bu durumların her biri Kampanyadan Çıkılan Haller olarak isimlendircektir) Abone, Taahhütname yi imzaladığı tarihi takip eden ilk günden Kampanya dan Çıkılan Hal in Sayfa 2/7

3 ii) iii) iv) gerçekleştiği tarihe kadar yararlanmış olduğu ve dakika tutarları toplamı sonucu çıkan tutarı ( İhlal Halinde Ödenecek Ücret ) Türk Telekom a ödemekle yükümlüdür. Söz konusu ücret, Abone ye göndercek faturada Kampanya Bedeli kalemleri altında yer alacaktır. Bununla birlikte, Bilgi Teknolojri ve İletişim Kurulu nun almış olduğu tarih ve 2013/DK-THD/14 sayılı ve tarih ve 2013/DK-THD/154 sayılı kararları ( Kurul Kararı ) uyarınca, Taahhüt Süresi tamamlanmadan Abone nin Kampanya kapsamından çıkması/ çıkarılması durumunda, Kampanya dan çıktığı/çıkarıldığı tarih itibariyle kalan Taahhüt Süresi göz önünde bulundurulduğunda, kalan Taahhüt Süresi açısından Kampanya kapsamında taahhüt verdiği ve henüz tahakkuk etmemiş Tarife Paketi Ücretleri nin toplamının ( Kalan Aylar Faydası ), Abone nin Kampanya kapsamından çıktığı/çıkarıldığı tarihe kadar yararlanmış olduğu tutarının toplamından ( Sağlanan Fayda ) daha düşük olması durumunda, Abone, İhlal Halinde Ödenecek Ücret olarak Sağlanan Fayda yı değil, Kalan Aylar Faydası nı Türk Telekom a tek seferde ödemekle yükümlüdür*. (*Türk Telekom, yargı kararıyla Kurul Kararı nın yürütmesinin durdurulması veya iptal edilmesi durumunda, İhlal Halinde Ödenecek Ücret olarak Sağlanan Fayda yı isteme hakkını saklı tutar.) Abone nin Türk Telekom dan hizmet aldığı telefon hattının il içinde veya il dışına nakledilmesi durumlarında, Abone aynı şartlarla Kampanya dan faydalanmaya devam edecektir. Abone nin, Kampanya dan yararlandığı süre boyunca, Türk Telekom akdettiği Abonelik Sözleşmelerini ve/veya Kampanya kapsamında imzalayacağı Taahhütname yi herhangi bir şekilde kısmen veya tamamen üçüncü bir kişiye devretmek istemesi durumunda, bu talep karşılanmayacaktır. Abone nin devir talebinde ısrar etmesi durumunda (verasetten devir hariç), Abone ye işbu maddenin (i) bendinde belirtn İhlal Halinde Ödenecek Ücret tahakkuk ettircektir. Türk Telekom tarafından, telefon hizmetinin Abone nin hizmetten yararlandığı veya nakledildiği yerde sürekli olarak vermemesi nedeniyle Abone nin Kampanya dan yararlandırdığı telefon aboneliğini iptal ettirmesi halinde ya da Abone nin hattını dijital santralden kırsal santrale naklettirmesi nedeniyle Kampanya dan yararlanamaz hale gelmesi ve Kampanya kapsamı dışına çıkması durumunda Abone ye işbu maddenin (i) bendinde belirtn İhlal Halinde Ödenecek Ücret tahakkuk ettirilmez. Türk Telekom un sistemlerinden kaynaklanan sebeplerle işbu maddede belirtn bir durumda Abone ye İhlal Halinde Ödenecek Ücret in tahakkuk ettirilmiş olması durumunda Abone nin Türk Telekom u durumdan haberdar etmesi üzerine Abone ye tahakkuk ettirn İhlal Halinde Ödenecek Ücret Abone ye iade edilir veya Abone nin ilk düzenlenecek faturasından itibaren e tabi tutulur. Tüm nakil taleplerinde Abone nin ikametgâh belgesini nakil talebi birlikte Türk Telekom a ibraz etmesi gerekmektedir. v) Abone, Kampanya dan vazgeçme, Kampanya aboneliğini sona erdirme gibi Kampanya kapsamından çıkmasına yönelik her türlü talebini yazılı olarak veya Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliği hükümlerine uygun diğer usullerle Türk Telekom a tmekle yükümlüdür. 5. Türk Telekom, resmi ve adli makamların müdahalesi veya teknik şartlardan ötürü işbu Kampanya şartlarında yapılan değişikliklerden sorumlu tutulamaz. Söz konusu değişiklikler, Türk Telekom tarafından resmi internet sitesi üzerinden ve benzeri yollarla değişiklik yürürlüğe girmeden önce mevzuata uygun olarak Abonelere duyurulur. Bu durumda, Abone, Türk Telekom tarafından bu yolla yapılan duyurulardan bilgisi olmadığı yönünde bir Sayfa 3/7

4 itirazda bulunamaz. Kampanya nın Bilgi Teknolojri ve İletişim Kurumu tarafından herhangi bir nedenle Kampanya süresi veya Taahhüt Süresi tamamlanmadan önceki bir süreçte tamamen uygulamadan kaldırılması durumunda, 3. maddenin (i) bendi hükmü uygulama alanı bulmayacak ve söz konusu madde hükmünde belirtn İhlal Halinde Ödenecek Ücret Abone ye yansıtılmayacaktır. 6. Abone nin Kampanya dan yararlandığı süre boyunca geçerli olmak üzere, işbu Koşullar ın 3 (i) bendinde belirtn Kurul Kararı; daha sonrasında ise Kurul Kararı na aykırı olmayacak şekilde Abone nin Türk Telekom imzalamış olduğu Telefon Abonelik Sözleşmesi nin bütün hükümleri, İşbu Katılım Koşulları ve Taahhütname den kaynaklanan uyuşmazlıklarda öncelikle uygulanır. 7. İşbu Kampanya Katılım Koşulları ve Taahhütname aslı Türk Telekom da kalacak, aslı gibidir şerhi imzalanmış olan bir sureti Abone ye şekilde düzenlenmiştir. 8. Abone, Taahhüt Süresi içerisinde Kampanya kapsamındaki hattının dondurulmasını isterse, Taahhüt Süresi, hattın dondurulduğu süre kadar uzar ve Abone, eğer varsa, hattının dondurulduğu dönemde Kampanya faydasını kullanamaz; Kampanya faydasını hattın açıldığı tarihten sonra, kalan taahhüt süresi gözetrek ve işbu Kampanya Koşulları ndaki kurallara göre kullanabilir. Uzayan Taahhüt Süresi nin bitiminden önce Abone Kampanya dan çıkar/ çıkarılırsa Sağlanan Fayda dan ve Kalan Ay Faydası ndan düşük olan tutar Abone ye yansıtılır. TAAHHÜTNAME numaralı ve tarifesindeki telefon hattımın Kampanya dan yararlandırılmasını, söz konusu tarife uyarınca sabit/paket ücreti üzerinden %10 luk oranının ve her yöne 250 dakikanın karşılık geldiği TL tutarlarının Ek teki listede koyu harflerle belirtn tutar olduğunu, yukarıda belirtn Kampanya uygulamasına ilişkin Kapsam ve Koşulların ve işbu Taahhütname nin tamamını okuduğumu, anladığımı, tarife paketleri hakkında bilgi edindiğimi, Kapsam ve Koşullar da ve işbu Taahhütname de yer alan şartları ve yükümlülükleri aynen kabul ettiğimi, belirtn koşullarla Kampanya dan faydalanacağımı, Taahhütname yi imzaladığım tarihte iş emrinin tamamlandığı ay ve bu ayı takip eden 24 (yirmi dört) ay boyunca Türk Telekom telefon abonesi olarak kalacağımı, Taahhüt Süresi boyunca Koşullar ın Kapsam kısmındaki (g) bendi uyarınca tarife değişikliği yapmayacağımı, telefon hizmetine ilişkin olarak Türk Telekom tarifelerinde belirtn/belirtcek olan li aylık kullanım ücretlerini zamanında ve eksiksiz olarak ödeyeceğimi, 24 (yirmi dört) aylık Taahhüt Süresi nden önce (Türk Telekom tarafından telefon hizmetinin teknik imkansızlıklar nedeniyle hizmeti aldığım yerde sürekli olarak vermemesi durumu hariç) Koşullar ın 3. maddesinin (i) ve (iii) bentlerinde belirtildiği şekilde Kampanya Kapsamından Çıkılan Haller den birinin gerçekleşmesi halinde Taahhütname yi imzaladığım tarihten itibaren Kampanya dan çıkılan halin gerçekleştiği tarihe kadar yararlanmış olduğum aylık tutarları toplamı sonucu çıkan tutarı; Koşullar ın 3 (i) bendinde belirtildiği üzere Kalan Aylar Faydası nın uygulanma şartlarının oluşması durumunda ise İhlal Halinde Ücret Olarak Sağlanan Fayda nın değil Kalan Aylar Faydası nın tamamını ( İhlal Halinde Ödenecek Ücret ) (ve Sağlanan Fayda nın/kalan Aylar Faydası nın zamanında ödenmemesi durumunda T.C. Merkez Bankası nın kısa vadeli avanslar için uyguladığı değişen oranlardaki avans faizi dahil) tüm fer ri birlikte ilk talepte, defaten, herhangi bir hüküm ihdasına gerek kalmaksızın Türk Telekom un belirteceği süre içerisinde (Türk Telekom tarafından ayrı olarak böyle bir süre belirtilmedi ise adıma düzenlenen ve Kampanya dan ayrıldığım tarihi takip eden ilk faturanın ödenmesi Sayfa 4/7

5 KULLANIM VE ABONELİK BİLGİLERİNİN KULLANIMI VE 3. FİRMA İLETİLERİNİN GÖNDERİMİ İZNİ(*) Yapmış olduğunuz Kampanya başvurusundan ayrı olarak, aşağıda belirtn seçeneklerden tercih ettiklerinize başındaki kutucuğu işaretlemek suretiyle onay verebilirsiniz. Hizmetlere, kampanyalara ve projelere yönelik ürün, servis, avantaj ve tekliflerin sunulabilmesi amacıyla, yasalara uygun şekilde aboneliğim süresince abonelik ve kullanım bilgrimin a) Türk Telekom tarafından b) Türk Telekom birlikte, Türk Telekom grubu şirketlerinden Avea ve TTNET tarafından na ve (yukarıda işaretlediğim seçeneğe/seçeneklere ilave olarak, işaretlediğim seçenekteki/ seçeneklerdeki işletmeci/işletmecr tarafından)** Diğer firmaların avantajlı tekliflerinin de tarafıma tilmesine izin veriyorum. * Daha önce başka bir formda/taahhütnamede işaretleme yaptıysanız, ilave izinlerinizi bu Form da işaretleyebilirsiniz. Vermiş olduğunuz izni, Kullanım İzni İptal Formu nu doldurarak geri alabilirsiniz. ** 3. firma trinin gönderimi seçeneği sadece tüketici konumundaki abonelerimize yöneliktir. 3. firma trinin gönderimi seçeneğini de işaretlemeniz durumunda, kullanım izni için (a) seçeneğini işaretledi iseniz Türk Telekom; (b) seçeneğini işaretledi iseniz Türk Telekom, TTNET ve Avea tarafından diğer firmaların avantajlı teklifleri tarafınıza tcektir. Abone/Yetkili Adı Soyadı: Tarih: İmza: gereken tarihe kadar) Türk Telekom a ödemeyi gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt ederim. Ekler: Ek 1. Kampanya Aboneye Yansıtılacak Sabit/Paket Ücretleri Tablosu i. Abone nin, bu Kampanya dan 30 Ocak 2015 tarihinden önce başvurduğu ve taahhüt süresi devam eden bir kampanyanın yanında yararlanması durumunda, bu Kampanya kapsamında Abone ye sunulacak olan fayda 30 Ocak 2015 tarihinde yürürlüğe giren yeni tarifeye göre hesaplanacaktır. ii. Bu Kampanya ya ilişkin Taahhüt Süresi içerisinde, Abone nin başka bir tarife paketine geçmek istemesi, taahhüdünü uzatması veya yeni bir taahhüde başvurması durumunda, şayet bu başvurudan önce Türk Telekom tarafından tarifelerde fiyat değişikliği gerçekleştircek olur ise, aşağıdaki tablodaki tarife paketlerine göre değil, o dönem yürürlükte olan tarife paketi ücretlerine göre kampanya faydası hesaplanıp Abone ye sunulacaktır. Sayfa 5/7

6 (Aşağıdaki tabloda yer alan tarife ücreti ve tutarlarına KDV ve ÖİV vergri dâhildir) Tarife Adı Tarife Ücreti (TL) İndirimli Tarife Ücretleri (TL) Aylık İndirim Tutarı (TL) 24 Ay Sonunda Toplam İndirim Tutarı (TL) FİKS HATT 28,00 TL 25,20 TL 2,80 TL 42,00 TL GAP AVANTAJ 14,50 TL 13,05 TL 1,45 TL 21,75 TL KLASIKHATT 18,00 TL 16,20 TL 1,80 TL 27,00 TL KLASIKHATT MUTLU PAZAR 20,00 TL 18,00 TL 2,00 TL 30,00 TL KONUŞKANHATT 29,50 TL 26,55 TL 2,95 TL 44,25 TL KONUŞKANHATT MUTLU PAZAR 31,50 TL 28,35 TL 3,15 TL 47,25 TL KÖY AVANTAJ 14,50 TL 13,05 TL 1,45 TL 21,75 TL SADEHATT 20,50 TL 18,45 TL 2,05 TL 30,75 TL SADEHATT MUTLU PAZAR 22,50 TL 20,25 TL 2,25 TL 33,75 TL SANİYE HATTI 24,00 TL 21,60 TL 2,40 TL 36,00 TL SOSYAL TARİFE 12,50 TL 11,25 TL 1,25 TL 18,75 TL STANDARTHATT 20,00 TL 18,00 TL 2,00 TL 30,00 TL STANDARTHATT MUTLU PAZAR 22,00 TL 19,80 TL 2,20 TL 33,00 TL EV AVANTAJ ,50 TL 23,85 TL 2,65 TL 39,75 TL EV AVANTAJ ,50 TL 32,85 TL 3,65 TL 54,75 TL EV AVANTAJ ,50 TL 30,15 TL 3,35 TL 50,25 TL EV AVANTAJ ,50 TL 28,35 TL 3,15 TL 47,25 TL EV AVANTAJ ,50 TL 37,35 TL 4,15 TL 62,25 TL EV AVANTAJ ,50 TL 34,65 TL 3,85 TL 57,75 TL EV AVANTAJ ,50 TL 32,85 TL 3,65 TL 54,75 TL EV AVANTAJ ,50 TL 41,85 TL 4,65 TL 69,75 TL EV AVANTAJ ,50 TL 39,15 TL 4,35 TL 65,25 TL EV AVANTAJ ,50 TL 45,45 TL 5,05 TL 75,75 TL EV AVANTAJ ,50 TL 54,45 TL 6,05 TL 90,75 TL EV AVANTAJ ,50 TL 51,75 TL 5,75 TL 86,25 TL EV AVANTAJ AKŞAM 26,00 TL 23,40 TL 2,60 TL 39,00 TL EV AVANTAJ AKŞAM 33,00 TL 29,70 TL 3,30 TL 49,50 TL EV AVANTAJ ÖZGÜR 68,50 TL 61,65 TL 6,85 TL 102,75 TL EV AVANTAJ ÖZGÜR 78,50 TL 70,65 TL 7,85 TL 117,75 TL EV AVANTAJ UZUN 26,00 TL 23,40 TL 2,60 TL 39,00 TL EV AVANTAJ UZUN 33,00 TL 29,70 TL 3,30 TL 49,50 TL Sayfa 6/7

7 Tarife Adı Şİ dk. Bedeli (TL) ŞA dk. Bedeli (TL) GSM dk. Bedeli TL MA 1. Kademe dk. Bedeli (TL) Şehiriçi (TL/ay) GSM (TL/ay) GSM (TL/ay) MA 1. Kademe (TL/ay) (TL/ay) Şehiriçi (TL/ yıl) Şehirler Arası (TL/ iki yıl) GSM (TL/ iki yıl) MA 1. Kademe (TL/iki yıl) FİKS HATT 0,109 TL 0,136 TL 0,370 TL 0,167 TL 27,25 TL 34,00 TL 92,50 TL 41,75 TL 408,75 TL 510,00 TL 1.387,50 TL 626,25 TL GAP AVANTAJ 0,145 TL 0,145 TL 0,370 TL 0,160 TL 36,25 TL 36,25 TL 92,50 TL 40,00 TL 543,75 TL 543,75 TL 1.387,50 TL 600,00 TL KLASIKHATT 0,159 TL 0,159 TL 0,370 TL 0,228 TL 39,75 TL 39,75 TL 92,50 TL 57,00 TL 596,25 TL 596,25 TL 1.387,50 TL 855,00 TL KLASIKHATT 0,159 TL 0,159 TL 0,370 TL 0,228 TL 39,75 TL 39,75 TL 92,50 TL 57,00 TL 596,25 TL 596,25 TL 1.387,50 TL 855,00 TL MUTLU PAZAR KONUŞKANHATT 0,105 TL 0,129 TL 0,370 TL 0,154 TL 26,25 TL 32,25 TL 92,50 TL 38,50 TL 393,75 TL 483,75 TL 1.387,50 TL 577,50 TL KONUŞKANHATT 0,105 TL 0,129 TL 0,370 TL 0,154 TL 26,25 TL 32,25 TL 92,50 TL 38,50 TL 393,75 TL 483,75 TL 1.387,50 TL 577,50 TL MUTLU PAZAR KÖY AVANTAJ 0,145 TL 0,145 TL 0,370 TL 0,160 TL 36,25 TL 36,25 TL 92,50 TL 40,00 TL 543,75 TL 543,75 TL 1.387,50 TL 600,00 TL SADEHATT 0,185 TL 0,185 TL 0,185 TL 0,185 TL 46,25 TL 46,25 TL 46,25 TL 46,25 TL 693,75 TL 693,75 TL 693,75 TL 693,75 TL SADEHATT MUT- 0,185 TL 0,185 TL 0,185 TL 0,185 TL 46,25 TL 46,25 TL 46,25 TL 46,25 TL 693,75 TL 693,75 TL 693,75 TL 693,75 TL LU PAZAR SANİYE HATTI 0,113 TL 0,131 TL 0,370 TL 0,165 TL 28,25 TL 32,75 TL 92,50 TL 41,25 TL 423,75 TL 491,25 TL 1.387,50 TL 618,75 TL SOSYAL TARİFE 0,126 TL 0,126 TL 0,370 TL 0,138 TL 31,43 TL 31,43 TL 92,50 TL 34,50 TL 471,48 TL 471,48 TL 1.387,50 TL 517,50 TL STANDARTHATT 0,112 TL 0,131 TL 0,370 TL 0,167 TL 28,00 TL 32,75 TL 92,50 TL 41,75 TL 420,00 TL 491,25 TL 1.387,50 TL 626,25 TL STANDARTHATT 0,112 TL 0,131 TL 0,370 TL 0,167 TL 28,00 TL 32,75 TL 92,50 TL 41,75 TL 420,00 TL 491,25 TL 1.387,50 TL 626,25 TL MUTLU PAZAR EV AVANTAJ 100 0,180 TL 0,180 TL 0,180 TL 0,180 TL 45,00 TL 45,00 TL 45,00 TL 45,00 TL 675,00 TL 675,00 TL 675,00 TL 675,00 TL EV AVANTAJ 100 0,180 TL 0,180 TL 0,180 TL 0,180 TL 45,00 TL 45,00 TL 45,00 TL 45,00 TL 675,00 TL 675,00 TL 675,00 TL 675,00 TL EV AVANTAJ 100 0,180 TL 0,180 TL 0,180 TL 0,180 TL 45,00 TL 45,00 TL 45,00 TL 45,00 TL 675,00 TL 675,00 TL 675,00 TL 675,00 TL EV AVANTAJ 200 0,180 TL 0,180 TL 0,180 TL 0,180 TL 45,00 TL 45,00 TL 45,00 TL 45,00 TL 675,00 TL 675,00 TL 675,00 TL 675,00 TL EV AVANTAJ 200 0,180 TL 0,180 TL 0,180 TL 0,180 TL 45,00 TL 45,00 TL 45,00 TL 45,00 TL 675,00 TL 675,00 TL 675,00 TL 675,00 TL EV AVANTAJ 200 0,180 TL 0,180 TL 0,180 TL 0,180 TL 45,00 TL 45,00 TL 45,00 TL 45,00 TL 675,00 TL 675,00 TL 675,00 TL 675,00 TL EV AVANTAJ 300 0,180 TL 0,180 TL 0,180 TL 0,180 TL 45,00 TL 45,00 TL 45,00 TL 45,00 TL 675,00 TL 675,00 TL 675,00 TL 675,00 TL EV AVANTAJ 300 0,180 TL 0,180 TL 0,180 TL 0,180 TL 45,00 TL 45,00 TL 45,00 TL 45,00 TL 675,00 TL 675,00 TL 675,00 TL 675,00 TL EV AVANTAJ 300 0,180 TL 0,180 TL 0,180 TL 0,180 TL 45,00 TL 45,00 TL 45,00 TL 45,00 TL 675,00 TL 675,00 TL 675,00 TL 675,00 TL EV AVANTAJ 600 0,180 TL 0,180 TL 0,180 TL 0,180 TL 45,00 TL 45,00 TL 45,00 TL 45,00 TL 675,00 TL 675,00 TL 675,00 TL 675,00 TL EV AVANTAJ 600 0,180 TL 0,180 TL 0,180 TL 0,180 TL 45,00 TL 45,00 TL 45,00 TL 45,00 TL 675,00 TL 675,00 TL 675,00 TL 675,00 TL EV AVANTAJ 600 0,180 TL 0,180 TL 0,180 TL 0,180 TL 45,00 TL 45,00 TL 45,00 TL 45,00 TL 675,00 TL 675,00 TL 675,00 TL 675,00 TL EV AVANTAJ 0,118 TL 0,118 TL 0,370 TL 0,185 TL 29,50 TL 29,50 TL 92,50 TL 46,25 TL 442,50 TL 442,50 TL 1.387,50 TL 693,75 TL AKŞAM EV AVANTAJ 0,180 TL 0,180 TL 0,180 TL 0,180 TL 45,00 TL 45,00 TL 45,00 TL 45,00 TL 675,00 TL 675,00 TL 675,00 TL 675,00 TL AKŞAM EV AVANTAJ 0,180 TL 0,180 TL 0,180 TL 0,180 TL 45,00 TL 45,00 TL 45,00 TL 45,00 TL 675,00 TL 675,00 TL 675,00 TL 675,00 TL ÖZGÜR EV AVANTAJ 0,180 TL 0,180 TL 0,180 TL 0,180 TL 45,00 TL 45,00 TL 45,00 TL 45,00 TL 675,00 TL 675,00 TL 675,00 TL 675,00 TL ÖZGÜR DÖRT DÖRTLÜK EV AVANTAJ 0,174 TL 0,174 TL 0,230 TL 0,185 TL 43,50 TL 43,50 TL 57,50 TL 46,25 TL 652,50 TL 652,50 TL 862,50 TL 693,75 TL UZUN EV AVANTAJ UZUN 0,180 TL 0,180 TL 0,180 TL 0,180 TL 45,00 TL 45,00 TL 45,00 TL 45,00 TL 675,00 TL 675,00 TL 675,00 TL 675,00 TL Sayfa 7/7

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 2 YIL TÜRK TELEKOM LA KAL 4 AY SABİT ÜCRET ÖDEME KAMPANYASI NIN KAPSAMI, KATILIM KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 2 YIL TÜRK TELEKOM LA KAL 4 AY SABİT ÜCRET ÖDEME KAMPANYASI NIN KAPSAMI, KATILIM KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 2 YIL TÜRK TELEKOM LA KAL 4 AY SABİT ÜCRET ÖDEME KAMPANYASI NIN KAPSAMI, KATILIM KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ Kampanya nın Kapsamı: Türk Telekomünikasyon A.Ş. ( Türk Telekom

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. GELENEKSEL LİYE 18 AY %20 İNDİRİM FIRSATI KAMPANYASI NIN KAPSAMI, KATILIM KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. GELENEKSEL LİYE 18 AY %20 İNDİRİM FIRSATI KAMPANYASI NIN KAPSAMI, KATILIM KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. GELENEKSEL LİYE 18 AY %20 İNDİRİM FIRSATI KAMPANYASI NIN KAPSAMI, KATILIM KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ Kampanya nın Kapsamı: Türk Telekomünikasyon A.Ş. ( Türk Telekom

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 12/24 AY İNDİRİMLİ MAKSİ PAKET KAMPANYASI NIN KAPSAMI, KATILIM KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 12/24 AY İNDİRİMLİ MAKSİ PAKET KAMPANYASI NIN KAPSAMI, KATILIM KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 12/24 AY İNDİRİMLİ MAKSİ PAKET KAMPANYASI NIN KAPSAMI, KATILIM KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ Kampanya nın Kapsamı: Türk Telekomünikasyon A.Ş. ( Türk Telekom ) telefon abonelerinin

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 12x300 DAKİKA HER YÖNE KAMPANYASI KAPSAMI, KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 12x300 DAKİKA HER YÖNE KAMPANYASI KAPSAMI, KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 12x300 DAKİKA HER YÖNE KAMPANYASI KAPSAMI, KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ Kampanya nın Kapsamı: Türk Telekomünikasyon A.Ş. ( Türk Telekom ) telefon abonelerinin ( Abone ) aşağıdaki

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ESNAFA & PROFESYONELE ÖZEL HEDİYE DAKİKA KAMPANYASI NIN KAPSAMI, KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ESNAFA & PROFESYONELE ÖZEL HEDİYE DAKİKA KAMPANYASI NIN KAPSAMI, KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ESNAFA & PROFESYONELE ÖZEL HEDİYE DAKİKA KAMPANYASI NIN KAPSAMI, KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ Kampanya nın Koşulları: Türk Telekomünikasyon A.Ş. ( Türk Telekom ) telefon abonelerinin

Detaylı

(*Her yöne ifadesi, şehir içi, şehirlerarası, yurtiçi GSM, milletler arası 1. Kademe PSTN ve 444 yönlerini ifade etmektedir.)

(*Her yöne ifadesi, şehir içi, şehirlerarası, yurtiçi GSM, milletler arası 1. Kademe PSTN ve 444 yönlerini ifade etmektedir.) TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. EV AVANTAJLIYA 300 / 3000 HER YÖNE DK. KAMPANYALARI NIN KAPSAMI, KATILIM KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ KAMPANYA NIN KAPSAMI: Türk Telekomünikasyon A.Ş. ( Türk Telekom )

Detaylı

HER EVE TİVİBU EV KAMPANYASI ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ

HER EVE TİVİBU EV KAMPANYASI ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ HER EVE TİVİBU EV KAMPANYASI ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ TİVİBU EV HİZMET NO İNTERNET HİZMET NO İNTERNET BAĞLANTISI YAPILAN TEL NO Dahil Olunan Paket (işaretlenmelidir) Paket Adı Kampanyalı Fiyat İndirim Tutarı

Detaylı

İşbu Sözleşme de, Türk Telekom ve Müşteri hep birlikte Taraflar, tek başlarına Taraf olarak da isimlendirilmişlerdir.

İşbu Sözleşme de, Türk Telekom ve Müşteri hep birlikte Taraflar, tek başlarına Taraf olarak da isimlendirilmişlerdir. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ÖN ÖDEMELİ TOPLU SMS SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR İşbu Sözleşme, merkezi Turgut Özal Bulvarı Aydınlıkevler/Ankara adresinde bulunan Türk Telekomünikasyon A.Ş. (Bundan böyle Türk

Detaylı

A.C.A.İ.P AKILLI TELEFON KAMPANYALARI-12+12 AY TAAHHÜTNAMESİ

A.C.A.İ.P AKILLI TELEFON KAMPANYALARI-12+12 AY TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen A.C.A.İ.P. Akıllı Telefon Kampanyaları-12+12 ay nden ( Kampanya ) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [ ] numaralı adıma kayıtlı ve faturalı GSM

Detaylı

VODAFONE HTC EXPLORER CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE HTC EXPLORER CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone HTC Explorer Kampanyasından (Kampanya) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [ ] numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone Tip Abonelik

Detaylı

İŞLETMECİ ISDN SÖZLEŞMESİ

İŞLETMECİ ISDN SÖZLEŞMESİ İŞLETMECİ ISDN SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu Sözleşme, merkezi Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlıkevler/ANKARA adresinde mukim TÜRK TELEKOM A.Ş. (Bundan böyle TÜRK TELEKOM olarak anılacaktır.) ile... adresinde

Detaylı

SAMSUNG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

SAMSUNG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ SAMSUNG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ( TURKCELL ) tarafından 01.07.2013 tarihinden itibaren düzenlemekte olan Samsung

Detaylı

adresinde bulunan Taahhüt Edilen SMS adeti : Adet (Yazı ile).

adresinde bulunan Taahhüt Edilen SMS adeti : Adet (Yazı ile). GLOBAL HABERLEŞME A.Ş. TOPLU SMS SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR İşbu Sözleşme, Merkezi Atatürk Mahallesi Günışığı Residance B Blok No:7 Esenyurt İstanbul adresinde bulunan Global Haberleşme A.Ş. (Bundan böyle

Detaylı

xdsl ABONELİK SÖZLEŞMESİ

xdsl ABONELİK SÖZLEŞMESİ xdsl ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1-TARAFLAR Bu Sözleşme, merkezi Sabuni Mah. İnönü Arka Sok. No:2 Merkez/EDİRNE adresinde bulunan FİXNET Telekomünikasyon Limited Şirketi ile adresinde mukim arasında imzalanmıştır.

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. REFERANS AL-SAT YÖNTEMİYLE xdsl TOPTAN SATIŞ TEKLİFİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. REFERANS AL-SAT YÖNTEMİYLE xdsl TOPTAN SATIŞ TEKLİFİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. REFERANS AL-SAT YÖNTEMİYLE xdsl TOPTAN SATIŞ TEKLİFİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. REFERANS AL-SAT YÖNTEMİYLE xdsl TOPTAN SATIŞ TEKLİFİ 1. GENEL HÜKÜMLER 1.1. GİRİŞ 1.2. AMAÇ VE

Detaylı

İŞLETMECİ IPTV VOD ALTYAPI SÖZLEŞMESİ NE EK TEMİNAT USUL VE ESASLARI TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.

İŞLETMECİ IPTV VOD ALTYAPI SÖZLEŞMESİ NE EK TEMİNAT USUL VE ESASLARI TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. İŞLETMECİ IPTV VOD ALTYAPI SÖZLEŞMESİ NE EK TEMİNAT USUL VE ESASLARI TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ve.. İŞLETMECİ IPTV VOD ALTYAPI SÖZLEŞMESİ NE EK TEMİNAT USUL VE ESASLARI 1.1. İşletmeciden Alınacak Teminata

Detaylı

ABONELİK SÖZLEŞMESİ COMPATEL TELEKOMÜNİKASYON HİZ. LTD. ŞTİ...

ABONELİK SÖZLEŞMESİ COMPATEL TELEKOMÜNİKASYON HİZ. LTD. ŞTİ... ABONELİK SÖZLEŞMESİ Bu abonelik sözleşmesi, COMPATEL TELEKOMÜNİKASYON HİZ. LTD. ŞTİ. (bundan böyle kısaca: "COMPATEL") ile... (bundan böyle kısaca: ABONE ) arasında ve aşağıda tamamen mutabık kalınan şartlar

Detaylı

ALANYA SMS ABONELİK SÖZLEŞMESİ

ALANYA SMS ABONELİK SÖZLEŞMESİ ALANYA SMS ABONELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- ALANYA SMS Adres: GALATASARAY CAD.ÇELİK APT.NO:18 ALANYA/ANTALYA Tel: 02425127475 Fax: 02425137513 E-MAİL:bilgi@alanyasms.com 1.2-..... (ABONE) Adres:

Detaylı

İŞNET HOSTING HİZMET SÖZLEŞMESİ

İŞNET HOSTING HİZMET SÖZLEŞMESİ İŞNET HOSTING HİZMET SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bir taraftan şirket merkezi Kore Şehitleri Cad. Kaya Aldoğan Sok. No:5 34394 Zincirlikuyu Şişli/İstanbul adresinde mukim İşNet Elektronik Bilgi Üretim Dağıtım

Detaylı

VODAFONE ÇİFTÇİ-KAMU 1TL DAKİKA KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE ÇİFTÇİ-KAMU 1TL DAKİKA KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.. ye, Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. (kısacaa Vodafone ) tarafından sunulan Çiftçi-Kamu Kampanyası ndan (Kampanya) Çiftçi 20 tarifelerinde geçerli Çiftçi-Kamu Paket 1 Çiftçi-Kamu

Detaylı

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Madde 1: Tanımlar İşbu sözleşmede yer alan; Banka: Türkiye İş Bankası A.Ş. yi ve özellikle işbu sözleşme konusu krediyi kullandıran şubesini, Müşteri: Banka tarafından kendisine Taşıt Kredisi tahsis edilen

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Sözleşme Tarihi : Sözleşme No : IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TARAFLAR Madde 1- İşbu sözleşmenin tarafları aşağıda kısaca Aracı Kurum diye anılacak olan

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluş : 7 Ekim 1920 5 Eylül 2004 PAZAR Sayı : 25574 Telekomünikasyon Kurumu Tarafından İşletmecilere Uygulanacak İdari Para Cezaları

Detaylı

TEMEL BANKACILIK HİZMET SÖZLEŞMESİ

TEMEL BANKACILIK HİZMET SÖZLEŞMESİ TEMEL BANKACILIK HİZMET SÖZLEŞMESİ Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) Denizbank A.Ş. nin (bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurtiçi ve yurtdışı şubeleri

Detaylı

T 00000000 İ R T K E N R Ö

T 00000000 İ R T K E N R Ö T 00000000 GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU İşbu Genel Kredi Sözleşmesi ( GKS ) Bilgilendirme Formu ( Form ) bilgilendirme amaçlı düzenlenmiştir. Buna göre Form un devamında yer

Detaylı

3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR?

3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR? 3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR? İş deneyim belgesini, belge düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar düzenler. Gerçek kişiler ve belge düzenlemeye yetkili olmayan kurum ve kuruluşlar tarafından

Detaylı

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 099 Aralık 2009 KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME

Detaylı

ALT BAYİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR

ALT BAYİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR ALT BAYİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bir tarafta adresi Çiftlik Mh. Lise Cd. Yıldız Sk. No:6 İlkadım /SAMSUN olan ve ünvanı TECHNOVATAN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ.(Bundan sonra TECHNOVATAN olarak anılacaktır) Diğer

Detaylı