TMS LERE VE KOBI TFRS LERE GÖRE FİNANSAL DURUM TABLOSU ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TMS LERE VE KOBI TFRS LERE GÖRE FİNANSAL DURUM TABLOSU ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU"

Transkript

1 TMS LERE VE KOBI TFRS LERE GÖRE FİNANSAL DURUM TABLOSU ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU NAKİT AKIŞ TABLOSU

2 KONU KAPSAMINDAKİ STANDARTLAR TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu TMS 7 Nakit Akış Tablosu

3 TMS/TFRS UMS/UFRS TMSK tarafından Türkçe ye çevrilmiş ve Resmi Gazete de yayınlamıştır son güncellemesi 29 TMS, 9 TFRS, Kavramsal çerçeve SPK ya tabi şirketler 2005 ten bu yana zorunlu olarak uygulamaktadır.

4 TMS/TFRS KOBİ olma ölçütlerinin üzerindeki sermaye şirketleri ve bu şirketler ile konsolidasyon kapsamına giren iştirakleri ve bağlı ortaklıkları Sermaye Piyasası Kanunu na göre, ihraç ettikleri sermaye piyasası araçları borsada veya teşkilatlanmış diğer bir piyasada işlem gören şirketler, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri ve konsolidasyon kapsamına alınan diğer işletmeler, Bankacılık Kanunu nun 3 üncü maddesinde tanımlanan bankalar ile bağlı ortaklıkları, Sigortacılık Kanunu nda tanımlanan sigorta ve reasürans şirketleri, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu nda tanımlanan emeklilik şirketleri

5 IFRS for SMEs Temmuz 2009 da yayımlandı 70 denfazla ülkede halihazırda kullanımına izin verilmiş veya zorunlu tutulmuş ya da üç yıl içerisinde uygulanması planlanmaktadır. IAS 39 istisnası dışında tamamen UFRS lerden bağımsızdır. 1 Kasım 2010 da Resmi Gazete de yayınlandı.

6 TMS/TFRS-TTK TTK yürürlüğe girmesi ile muhasebe defterleri 2013 yılı başından itibaren Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartlarına göre tutulacaktır. Hesap planının muhasebe standartlarıyla uyumlaştırılması ihtiyacı bulunmaktadır. Yeni hesap planı da 2013 yılında yürürlüğe girecektir.

7 İLK UYGULAMA /1/2012 tarihli açılış bilançosunun 31/12/2012 tarihli kapanış bilançosunun 2012 yılı gelir tablosu, nakit akış tablosu ve özkaynak değişim tablosunun ve 1/1/2013 tarihli açılış bilançosunun TMS/TFRS veya KOBİ TFRS ye göre hazırlanması, denetlenmesi ve açılış kayıtlarının 1/1/2013 itibariyle yapılması

8 YENİ TTK DA DENETİM Anonim şirketin ve şirketler topluluğunun finansal tabloları denetçi tarafından, uluslararası denetim standartlarıyla uyumlu Türkiye Denetim Standartlarına göre denetlenir. Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgilerin, denetlenen finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı da denetim kapsamı içindedir

9 YENİ TTK DA DENETİM Denetçi, ortakları YMM /SMMM sıfatını taşıyan bir bağımsız denetim kuruluşu olmalıdır. KOBİ ler, bir bağımsız denetim kuruluşu, YMM veya SMMM yi denetçi olarak seçebilirler. Büyük ölçekli şirketlerin denetimi ise bağımsız denetim kuruluşları tarafından yapılacaktır. Yeni TTK da denetçi rotasyonu söz konusudur ve 7 yıl arka arkaya ilgili şirket için denetim raporu veren denetçi, en az 2 yıl için değiştirilir. Denetçi, şirkete vergi danışmanlığı ve vergi denetimi dışında hizmet veremez.

10 KOBI TFRS TMS/TFRS KOBİ TFRS 1. Bölüm: Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler TMS / TFRS 2. Bölüm: Kavramlar ve Genel İlkeler Kavramsal Çerçeve, TMS 1 3. Bölüm: Finansal Tabloların Sunuluşu TMS 1 4. Bölüm: Finansal Durum Tablosu TMS 1 5. Bölüm: Kapsamlı Gelir Tablosu ve Gelir Tablosu TMS 1 6. Bölüm: Öz Kaynak Değişim Tablosu ve Gelir ve Dağıtılmamış Karlar Tablosu TMS 1 7. Bölüm: Nakit Akış Tablosu TMS 7 8. Bölüm: Finansal Tablo Dipnotları TMS 1 9. Bölüm: Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar 10. Bölüm: Muhasebe politikaları, Tahminler ve Hatalar TMS 27 TMS 8

11 KOBI TFRS TMS/TFRS KOBİ TFRS 11.Bölüm: Temel Finansal Araçlar TMS 32,39 12.Bölüm: Diğer Finansal Araçlarla İlgili Hususlar 13.Bölüm: Stoklar TMS 2 TFRS 7,TFRS 9 14.Bölüm: İştiraklerdeki Yatırımlar TMS Bölüm: İş Ortaklıklarındaki Paylar (Yatırımlar) TMS Bölüm Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller TMS Bölüm: Maddi Duran Varlıklar TMS Bölüm: Şerefiye Dışında Maddi Olmayan Duran Varlıklar TMS 38 TMS / TFRS TMS 32,TMS 39,TFRS 7, TFRS 9 19.Bölüm: İşletme Birleşmeleri ve Şerefiye TFRS 3 20.Bölüm: Kiralamalar TMS 17

12 KOBI TFRS TMS/TFRS KOBİ TFRS 21.Bölüm: Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar TMS 37 TMS / TFRS 22.Bölüm: Yabancı Kaynaklar (Borçlar) ve Özkaynaklar TMS 1, TMS Bölüm: Hasılat TMS 18,TMS Bölüm: Devlet Teşvikleri TMS Bölüm: Borçlanma Maliyetleri TMS Bölüm: Hisse Bazlı Ödemeler TFRS 2 27.Bölüm: Varlıklarda Değer Düşüklüğü TMS 36 28Bölüm: Çalışanlara Sağlanan Faydalar TMS Bölüm: Gelir Vergileri TMS Bölüm: Yabancı Para Çevirim İşleri TMS 21

13 KOBI TFRS TMS/TFRS KOBİ TFRS TMS / TFRS 31.Bölüm: Yüksek Enflasyon (Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama) TMS Bölüm: Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar TMS Bölüm: İlişkili Taraf Açıklamaları TMS Bölüm: Özellikli Faaliyetler TMS 41,TFRS 6 35.Bölüm: KOBİ ler için TFRS ye Geçiş TFRS 1

14 Kapsama alınmayanlar TFRS 8 Faaliyet Bölümleri TMS 34 Ara Dönem Finansal Raporlama TMS 33 Hisse Başına Kazanç TFRS 4 Sigorta Sözleşmeleri TFRS 5 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar

15 NELER DEĞİŞİYOR? Düzenlenecek finansal tablo sayısı artıyor. Finansal tabloların biçimsel yapısı ve içeriği değişiyor Ölçmede (değerleme) değişiklikler oluyor Dipnot ve açıklayıcı bilgilerdeki ayrıntılar artıyor Hesap planı değişiyor.

16 NELER DEĞİŞİYOR? Finansal tablolarda özellikle sonraki dönemlerdeki ölçümlerde büyük ölçüde gerçeğe uygun değer Bilançoda yeni kalemler ve yeni gruplandırmalar (ör/ yatırım amaçlı gayrimenkuller, canlı varlıklar, ertelenmiş vergi varlığı ve borcu) Kapsamlı gelir tablosu. Gelir tablosunda olağandışı gelir ve giderler yerine durdurulan faaliyetlere ilişkin gelir ve giderler

17 NELER DEĞİŞİYOR? Faiz gelir ve giderleri gelir tablosunda ayrı olarak gösterilecek. FVÖK hesaplaması sağlanacak. Nakit akış tablosu formatı : işletme faaliyeti, yatırım faaliyeti ve finansman faaliyeti Maddi duran varlıklar ve maddi olmayan duran varlıklara değer artış kaydı ve değer düşüklüğü karşılığı ayrılması esası ( KOBI TFRS de değer artışı kaydı yok)

18 NELER DEĞİŞİYOR? Stoklarda değer düşüklüğü karşılığı ayrılması (net geçekleşebilirdeğer) Borçlanma maliyetlerinin (faiz giderlerinin) tamamen gider kaydedilmesi; tam sette özellikli varlıklar için istisna AR-GE giderlerinin giderleştirilmesi (aktifleştirme yok) Tam sette belirli koşullar altında geliştirme giderleri aktifleştirilebilir.

19 BÖLÜM 1 : KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER kamuya hesap verme yükümlülüğü bulunmayan ve dış kullanıcılar için genel amaçlı finansal tablo yayımlayan

20 Kamuya hesap verme yükümlülüğü Kamuya açık piyasalarda işlem görme veya başvuru sürecinde olma (özkaynağa dayalı finansal araç veya borçlanma araçları aracılığıyla) esas faaliyet konularından birinin varlıkları güvenilir kişi sıfatıyla geniş bir kitle adına muhafaza etmek olması. (Bankalar, Yatırım Bankaları, yatırım fonları, sigorta şirketleri, emeklilik şirketleri, bireysel emeklilik fonları, aracı kuruluşlar, faktoring şirketleri, ve benzeri finans kuruluşları gibi) Eğer varlıkları muhafaza etmek esas faaliyet konusunu teşkil etmiyorsa kamuya hesap verme yükümlülüğü yoktur. Ana ortaklık tam seti uygulaması durumunda, bağlı ortaklığın kamuya hesap verme yükümlülüğü yoksakobi TFRS uygulayabilir.

21 KOBİ TFRS de, KOBİ tanımında kamusal hesap verme sorumluluğundan hareket edilmiş, özel kriterler vermekten özellikle kaçınılmıştır. Çünkü her ülkenin koşulları farklı olduğu için, KOBİ kapsamına gireceklerin belirlenmesi ülkelerin karar otoriterlerine bırakılmıştır.

22 Finansal Tabloların Sunuluşu Tam finansal tablo seti: Finansal durum tablosu Tek bir kapsamlı gelir tablosu veya gelir tablosu ve kapsamlı gelir tablosu Özkaynak değişim tablosu Nakit akış tablosu Dipnotlar KOBI İstisna: kapsamlı gelir tablosu ve özkaynak değişim tablosu yerine gelir ve dağıtılmamış karlar tablosu düzenlenebilir madde 3.18 Ayrıca finansal tabloların niteliklerine ilişkin bilgiler

23 FİNANSAL TABLOLARIN AMACI finansal tablolarının amacı, işletmenin finansal durumu, faaliyet sonuçları ve nakit akışları hakkında bilgi sağlamak Finansal tablolarda yer alan bilginin nitelikleri Anlaşılabilirlik ; İhtiyaca uygunluk ; Önemlilik; Güvenilirlik; Özün önceliği; ihtiyatlılık; tam açıklama; karşılaştırılabilirlik; zamanında sunum; fayda ve maliyet dengesi

24 Niteliksel özellik Anlaşılabilirlik İhtiyaca uygunluk Güvenilirlik İhtiyaca uygunluk ve güvenilirlik dengesi Bağlantılı olduğu özellik önemlilik Özün önceliği İhtiyatlılık Tam açıklama Zamanında sunum karşılaştırılabilirlik Kısıtlamalar: fayda ve maliyet dengesi

25 Finansal durum tablosu Varlık Borç Özkaynak İşletmeye gelecekte ekonomik fayda sağlama veya İşletmeye gelecekte ekonomik fayda sağlama veya işletmeden ekonomik fayda çıkışına neden olma

26 Finansal Tabloların Sunuluşu Gerçeğe uygun sunum İşletmenin sürekliliği Tahakkuk esası Önemlilik ve birleştirme Netleştirme Raporlama sıklığı Karşılaştırmalı bilgi Sunuluşun tutarlılığı

27 Finansal Durum Tablosu asgari içerik Nakit ve nakit benzerleri Ticari ve diğer alacaklar Finansal varlıklar Stoklar Maddi duran varlıklar Yatırım amaçlı gayrimenkuller Maddi olmayan duran varlıklar Canlı varlıklar İştirakler Müştereken kontrol edilen işletmeler Ticari ve diğer borçlar Finansal borçlar Dönem vergisi ile ilgili borçlar ve varlıklar Ertelenmiş vergi borçları ve varlıkları Karşılıklar Kontrol gücü olmayan paylar Ana ortaklığın pay sahiplerine isabet eden özkaynak tutarı

28 Finansal Durum Tablosu Dönen varlık olarak sınıflandırmak için işletmenin normal faaliyet dönemi içinde tüketilmesi veya satılmasının beklenmesi alım-satım amaçlı elde tutulması gelecek 12 ayda paraya çevrilmesinin beklenmesi 12 aylık sürede kullanılması kısıtlanmış olanlar hariç, nakit ve nakit benzeri varlık Ticari alacak uzun vadeli de olsa dönen varlıktır.

29 Finansal Durum Tablosu Kısa vadeli borç olarak sınıflandırmak için işletmenin normal faaliyet döngüsünde ödeneceğinin beklenmesi alım-satım amaçlı elde tutulması alım-satım amaçlı elde tutulması 12 ay içinde ödeneceğinin beklenmesi işletmenin ödemeyi raporlama tarihinden en az 12 ay sonrasına kadar koşulsuz olarak erteleme hakkının olmaması Ticari borç uzun vadeli de olsa kısa vadeli yabancı kaynaktır.

30 Dipnotlar Maddi duran varlık alt kalemleri Stoklar alt kalemleri İlişkili taraflardan alacaklar Çalışanlara sağlanan faydalarla ilgili karşılıklar Özkaynak detayları

31 DÖNEN VARLIKLAR NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ FİNANSAL YATIRIMLAR TİCARİ ALACAKLAR DİĞER ALACAKLAR CANLI VARLIKLAR STOKLAR GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR DİĞER DÖNEN VARLIKLAR

32 DURAN VARLIKLAR FİNANSAL YATIRIMLAR ORTAKLIKLARA YATIRIMLAR TİCARİ ALACAKLAR DİĞER ALACAKLAR CANLI VARLIKLAR MADDİ DURAN VARLIKLAR ŞEREFİYE MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI ERTELENMİŞ VERGİ VARLIKLARI DİĞER DURAN VARLIKLAR

33 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR FİNANSAL BORÇLAR TİCARİ BORÇLAR DİĞER BORÇLAR ALINAN AVANSLAR ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER DÖNEM KARI VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI DEVLET TEŞVİKLERİ GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR DİĞER

34 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR FİNANSAL BORÇLAR TİCARİ BORÇLAR DİĞER BORÇLAR ALINAN AVANSLAR ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI DEVLET TEŞVİKLERİ GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI ERTELENMİŞ VERGİ BORCU DİĞER

35 ÖZKAYNAKLAR ÖDENMİŞ SERMAYE SERMAYE YEDEKLERİ KAR YEDEKLERİ KAR VEYA ZARARA AKTARILAMAYAN KAPSAMLI GELİRLER (GİDERLER) KAR VEYA ZARARA AKTARILABİLEN KAPSAMLI GELİRLER (GİDERLER) GEÇMİŞ YIL KARLARI GEÇMİŞ YIL ZARARLARI (-) DÖNEM NET KARI (ZARARI)

36 KAR VEYA ZARARA AKTARILAMAYAN DİĞER KAPSAMLI GELİRLER/GİDERLER Maddi duran varlıklar değerleme artışları (KOBI TFRS DE YOK) Maddi olmayan duran varlıklar değerleme artışları (KOBI TFRS DE YOK) Özkaynağa dayalı finansal araçlar GUD değerleme farkı

37 KAR VEYA ZARARA AKTARILABİLEN DİĞER KAPSAMLI GELİRLER/GİDERLER Aktüeryal kazanç kayıplar Türev finansal araçlar GUD değerleme farkı Yabancı para çevrim

38 İki tablo İki tablo Gelir tablosu Kapsamlı gelir tablosu Gelir tablosu Kar veya zararla biter Kapsamlı gelir tablosu Kar veya zararla başlar Diğer kapsamlı gelir kalemleri ayrı sunulur Toplam kapsamlı kar veya zararla biter

39 Diğer kapsamlı gelir var mı? EVET Gerekenler: Kapsamlı gelir tablosu (tek veya iki tablo şeklinde) Özkaynak değişim tablosu HAYIR Gerekenler: Gelir tablosu veya dönem kar/zararı ile biten kapsamlı gelir tablosu Özkaynak değişim tablosu HAYIR Özkaynağı etkileyen kalemler sadece bunlar mı?: Kar veya zarar Kar payları Geçmiş yıl hatalarına ilişkin düzeltmeler Muhasebe politikasındaki değişiklikler EVET Kapsamlı gelir tablosu ve özkaynak değişim tablosu yerine ; sadece gelir tablosu ve dağıtılmamış karlar tablosu düzenlenir. (tek bir tablo)

40 ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU ; GELİR TABLOSU VE DAĞITILMAMIŞ KARLAR TABLOSU Özkaynak değişim tablosu: Dönemin toplam kapsamlı karı Geriye dönük uygulama ve düzeltme işlemlerinin etkisi Mutabakatlar: Kar veya zarardaki değişim Kapsamlı gelirdeki değişim Hisse senedi ihracı, kendi hisse senetlerini geri alması, temettü v.b. değişim

41 YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER Kiraya vermek veya değer artışından kar elde etmek amacıyla satın alınmış gayrimenkullerdir. İlk muhasebeleştirmede maliyet bedeli Sonraki ölçümlerde (KOBI TFRS ye göre) belirlenebiliyorsa GUD, belirlenemiyorsa maliyetamortisman-değer düşüklüğü zararı yöntemi ile MDV olarak. Sonraki ölçümlerde maliyet modeli veya GUD modeli ile GUD farkı kar zararla ilişkilendirilir. (gelir tablosunda)

42 Gayrimenkul normal iş akışı içerisinde satılmak amacıyla mı elde tutulmaktadır? EVET STOK HAYIR Gayrimenkul sahibi tarafından mı kullanılmaktadır? EVET MDV HAYIR Gayrimenkul inşa edilmekte veya geliştirilmekte midir? EVET Tamamlanana kadar MDV HAYIR Tamamlanınca Gayrimenkul yatırım amaçlı gayrimenkuldur. Yatırım amaçlı gayrimenkulu başlangıçta maliyet bedeli ile muhasebeleştir. Gerçeğe uygun değer yöntemi Sonraki dönemlerde yatırım amaçlı gayrimenkulu iki yöntemden biri ile değerle Maliyet yöntemi

43 KOBI TFRS uygulayan Lal A.Ş. 5 Mayıs 2010 tarihinde TL ya bir arsa satın almıştır. Değer artışından kazanç elde etmeyi amaçlamaktadır. 31 Aralık 2010 da arsanın değeri TL, 31 Aralık 2011 de TL olarak belirlenmiştir. Arsa çevresinde oluşan yapılaşmalar nedeniyle 31 Aralık 2012 de arsanın GUD i belirlenememektedir.

44 5 Nisan 2010; / Yatırım amaçlı gayrimenkul Bankalar / 31 Aralık 2010; / GUD Azalış zararı Yatırım amaçlı gayrimenkul / 31 Aralık 2011; / Yatırım amaçlı gayrimenkul GUD Artış karı / 31 Aralık 2012; / Arsalar Yatırım amaçlı gayrimenkul /

45 MADDİ DURAN VARLIKLAR Mal veya hizmet üretimi veya idari amaçlar için kullanılan Birden fazla dönemde kullanımı öngörülen

46 MDV İlk muhasebeleştirme Maliyet bedeli Satın alma fiyatı Varlığın çalışabilir konuma getirilmesi için katlanılan her türlü maliyet Varlığın sökülmesi ve taşınmasına ilişkin maliyetler

47 Bölüm17 amortisman Kalemlerin amortismana tabi tutarları yararlı ömrü boyunca dağıtmak için aşağıdakilerin tahmin edilmesi için değerlendirilme yapılması gerekir faydalı ömür artık değer amortisman yöntemi (örneğin, doğrusal, azalan bakiyeler, üretim birimi gibi) Göstergeler değiştiyse tahmin yeniden değerlendirilir değişim muhasebe tahminindeki değişikliktir.

48 Bölüm17 amortisman devamı Amortisman ayırma işlemi MDV kullanılabilir hale geldiğinde başlar şöyle ki; yönetim tarafından istenilen şekilde faaliyet gösterebilmesi için gerekli olan konum ve durumda olduğu zaman Amortisman ayırma işlemi MDV finansal tablolardan çıkarıldığında sona erer

49 AMORTİSMAN A A.Ş tarihinde TL +%10 KDV ye bir makine almış ve yararlı ömrünü 8 yıl olarak belirlenmiştir. Makinenin yararlı ömrü sonundaki kalıntı değeri TL olarak belirlenmiştir = / 8 = /12 = * 7 = ilk yıl amortisman kaydı

50 BORÇLANMA MALİYETLERİ KOBI TFRS: Tüm borçlanma maliyetleri oluştukları dönemde gider olarak muhasebeleştirilir. KOBI TFRS de özellikli varlık tanımına yer verilmemiştir. TMS: Özellikli varlıklarda aktifleştirilebilir.

51 VARLIKLARDA DĞER DÜŞÜKLÜĞÜ Varlığın defter değeri, geri kazanılabilir tutardan fazla ise değer düşüklüğü zararı ortaya çıkar.

52 STOKLAR DIŞINDAKİ VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ Bir varlığın ya da nakit yaratan birimin geri kazanılabilir tutarı, satış maliyetleri düşülmüş GUD ile kullanım değerinden yüksek olanıdır. Defter değeri geri kazanılabilir değere indirgenir. Değer düşüklüğü zararı gider olarak kaydedilir.

53 DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜNÜN İPTALİ Şerefiye için ayrılmış değer düşüklüğü zararı iptal edilmez. Varlık için; İptal edilecek değer düşüklüğü zararı ilk defter değerini aşacak şekilde artırılamaz. Amortisman gideri düzeltilir.

54 NAKİT AKIŞ TABLOSU kullanım alanları İşletmenin gelecek nakit akımı yaratma gücünü belirlemek İşletmenin yükümlülüklerini karşılama, kar paylarını ödeme gücünü ve dış finans ihtiyacını belirlemek İşletmenin yatırım ve finans faaliyetlerinin mali yapısına olan etkisini belirlemek

55 Vadesi geldiğinde, ticari borçların, ücretlerin ve diğer yükümlülüklerin ödenmesi için gerekli olan nakit işletme faaliyetlerinden sağlanabilecek midir? İşletmenin uzun vadeli borçlarını ödemek için yeterli nakdi var mıdır? İşletmenin diğer nakit ödemeleri yapıldıktan sonra kar payı ödemelerini gerçekleştirebilmek için tutarlı ve sürekli nitelikte nakit akımı mevcut mudur? İşletmenin nakit girişleri büyük ölçüde kaynakların sürekli kullanımı ile mi yoksa borçlanma veya varlıkların satışı gibi kaynakların sınırlı kullanımı ile mi sağlanmaktadır? Gelecekteki büyümeyi finanse etmek için gerekli olan nakit nereden sağlanacaktır?

56 İşletmenin borçlanmalarla ilgili olarak faiz ve anapara ödemelerini karşılayacak sürekli nitelikte nakit girişleri mevcut mudur? İşletmenin faaliyetleri sonucu yarattığı nakit girişleri, net karından büyük müdür, yoksa küçük müdür? Neden? Farka yol açan kalemler nelerdir? Alacaklar zamanında tahsil edilebilmekte midir? Stoklar iyi yönetilebilmekte midir? Kısa vadeli borçlanma etkin olarak yönetilebilmekte midir? İşletmenin nakit akımı olağandışı olaylardan nasıl etkilenmektedir?

57 NAKİT AKIŞ TABLOSU (MSUGT) (+) Dönembaşı nakit mevcudu XX (+) Dönemiçi nakit girişleri XX (-) Dönemiçi nakit çıkışları (XX) Dönemsonu nakit mevcudu XX

58 NAKİT AKIŞ TABLOSU (TMS) İşletme faaliyetlerine ilişkin nakit akışları Yatırım faaliyetlerine ilişkin net nakit akışları Finansman faaliyetlerine ilişkin net nakit akışları Nakit artışı (azalışı) (+) Dönembaşı nakit mevcudu Dönemsonu nakit mevcudu XX XX XX XX XX XX

59 TMS 7-NAKİT AKIŞ TABLOLARI İşletme faaliyetleri:bir işletmenin ana gelir getirici faaliyetleri ile yatırım ve finansman faaliyeti olmayan diğer faaliyetleri, Yatırım faaliyetleri:uzun vadeli varlıkların ve nakit benzerleri içerisinde yer almayan diğer yatırımların elde edilmesi ve elden çıkarılmasına ilişkin faaliyetleri, Finansman faaliyetleri:öz kaynaklar (Öz sermaye) ile yabancı kaynakların (borçlanmaların) yapısında ve tutarında değişiklik meydana getiren faaliyetleri,

60 NAKİT AKIŞ TABLOLARI İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları: a) Satılan mallardan ve verilen hizmetlerden (satışlardan) elde edilen nakit girişleri b) İsim hakkı, ücret, komisyon ve diğer hasılatla ilgili nakit girişleri, c) Mal ve hizmetler için yapılan ödemelerden kaynaklanan nakit çıkışları, d) Çalışanlara ve çalışanlar adına yapılan ödemelerden kaynaklanan nakit çıkışları, f) Finansman veya yatırım faaliyeti ile ilgisi özel olarak kurulabilenler dışındaki gelir üzerinden alınan vergilere ilişkin ödemeler g) Alım satım amaçlı elde bulundurulan sözleşmelerle ilgili nakit girişleri ve çıkışları.

61 NAKİT AKIŞ TABLOSU Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları: a) Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar ve diğer uzun vadeli varlıkların alımı ile ilgili nakit çıkışları. b) Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar ve diğer uzun vadeli varlıkların satışı ile ilgili nakit girişleri; c) Başka bir işletmeye iştirak etmek veya o işletmenin borçlanma aracını satın almak için ve iş ortaklığına katılmak için yapılan nakit çıkışları; veya satılması sonucunda sağlanan nakit girişleri d) Verilen avans ve kredilerden nakit çıkışları e) Alınan avans ve kredilerden nakit girişleri f) Türev sözleşmelerden kaynaklanan nakit çıkışları g) Türev sözleşmelerden kaynaklanan nakit girişleri

62 NAKİT AKIŞ TABLOSU Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit akışları: a) Hisse senedi ve diğer öz sermaye araçlarının ihracından sağlanan nakit girişleri, b) Sermayenin azaltılması veya işletmenin kendi hisse senetlerini almasıyla ilgili nakit çıkışları, c) Borçlanma araçları ihracı ve diğer uzun ve kısa vadeli krediler ile sağlanan nakit girişleri, d) Borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları, e) Finansal kiralama sözleşmelerinden kaynaklanan borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları

63 NAKİT AKIŞ TABLOSU İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit akışlarının raporlanması: a) Brüt (Dolaysız) yönteme * göre veya b) Net kar/zararın, düzeltildiği net (dolaylı) yönteme göre. * Türkiye Muhasebe Standartları Kurulunca, uygulama birliğinin sağlanması bakımından nakit akış tablolarının Türkiye içinde raporlanmasında, brüt (dolaysız) yöntemin uygulanması tercih edilmiştir. Ancak KOBI TRFS de böyle bir tercih bulunmamaktadır.

64 NAKİT AKIŞ TABLOSU A. İŞLETME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI 1.Esas FaaliyetGelirlerindenSağlananNakitGirişleri(+) Satışlardan sağlanan nakit girişleri(+) Diğer Gelirlerden sağlanan nakit girişleri(+) 2 Esas Faaliyet Giderlerine İlişkin Nakit Çıkışları (-) Satılan mal ve hizmet maliyetleri ve stok değişimlerine ilişkin nakit çıkışları(+) Faaliyet Giderlerine İlişkin Nakit Çıkışları(+) Esas Faaliyet Sonucu Sağlanan Net Nakit Akışı(1-2)

65 Satışlar Ticari alacaklardaki artış (-) Ticari alacaklardaki azalış (+) Satışlardan sağlanan nakit girişleri XX (XX) XX XX

66 Satılan malın maliyeti XX Stoklardaki artış(+) XX Stoklardaki azalış(-) (XX) Ticari borçlardaki azalış(+) XX Ticari borçlardaki artış(-) (XX) (-)Satışların maliyeti içindeki amortisman Satılan mal ve hizmet maliyetleri ve stok değişimlerineilişkin nakit çıkışları XX

67 3. Diğer Gelir ve Karlardan Sağlanan Nakit Girişleri + 4. Diğer Gider ve Zararlardan Kaynaklanan Nakit Çıkışları(-) 5.Finansman Giderlerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (-) 6. İşletme Faaliyetleriyle İlgili Varlık ve Yabancı Kaynaklardaki Değişikliklere İlişkin Nakit Akışları (+) (-) Varlık Artışları (-) Varlık Azalışları (+) Yabancı Kaynak Artışları (+) Yabancı Kaynak Azalışları (-) 7. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülüklere İlişkin Nakit Çıkışları (-) Önceki Dönem Karından Ödenen (+) Geçici Vergiler(+)

68 B. YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI 1.Yatırım Faaliyetinden Sağlanan Nakit Girişleri(+) Mali Duran Varlık Satışlarından Sağlanan Nakit Girişleri (+) Maddi Duran Varlık Satışlarından Sağlanan Nakit Girişleri (+) Diğer Duran Varlık Satışlarından Sağlanan Nakit Girişleri (+) Mali Duran Varlıklarla İlgili Alınan Temettülerden Sağlanan Nakit Girişleri (+) Yatırım Faaliyetleriyle İlgili Faizlerden Sağlanan Nakit Girişleri(+) Üçüncü Kişilere Verilen Avans ve Kredilere İlişkin Tahsilatlardan Sağlanan Nakit Girişleri(+) Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit Girişleri(+)

69 2. Yatırım Faaliyetlerine İlişkin Nakit Çıkışları (-) Mali Duran Varlık Alışları (+) Maddi Duran Varlık Alışları (+) Maddi Olmayan Duran Varlık Artışları (+) Özel Tükenmeye Tabi Varlıklardaki Artışlar (+) Diğer Duran Varlık Artışları (+) Üçüncü Kişilere Verilen Avans ve Kredilerle İlgili Nakit Çıkışları(+) Diğer Yatırım faaliyetiyle İlgili Nakit Çıkışları(+)

70 C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI 1. Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit Girişleri Kısa Vadeli Mali Borçlardan Sağlanan Nakit(+) Uzun Vadeli Mali Borçlardan Sağlanan Nakit (+) Sermaye Artırımından Sağlanan Nakit (+) Hisse Senedi İhraç Primlerinden Sağlanan Nakit (+) Diğer Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit Girişleri (+)

71 2. Finansman Faaliyetlerine İlişkin Nakit Çıkışları (-) Kısa Vadeli Mali Borç Ödemeleri (-) Uzun Vadeli Mali Borç Ödemeleri (-) Ödenen Temettüler (-) Sermayenin Azaltılması (-) Diğer Finansman Faaliyetlerine ilişkin Nakit Çıkışları

72 D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE ETKİLERİ (+), (-) E. NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDE MEYDANA GELEN NET ARTIŞ (+) (AZALIŞ) (-) F. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU G. DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU

73 KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOLAR AKTİF FARK Nakit ve Nakit benzerleri Ticari Alacaklar Stoklar DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI Arazi ve arsalar Binalar Tesis, makine ve cihazlar Birikmiş amortismanlar (-) (12.000) (17.000) DURAN VARLIKLAR TOPLAMI AKTİF TOPLAMI

74 PASİF FARK Finansal Borçlar Ticari Borçlar Ödenecek giderler KISA VADELİ YAB.KAYN.TOPLAMI Çıkarılmış tahviller Ödenecek Vergi UZUN VADELİ YAB.KAYN.TOPLAMI Sermaye Dönem Net Kârı ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI PASİF TOPLAMI

75 KARŞILAŞTIRMALI GELİR TABLOLARI 2011 Satışlar Satışların Maliyeti(-) (27.000) Brüt Satış Karı Faaliyet Giderleri (-) (14.500) Faaliyet Karı Diğer Faaliyetlerden Gelir ve Karlar Faiz ve vergiden önceki kar Faiz Giderleri(-) (7.000) Faiz Gelirleri (+) Sürdürülen faaliyetler dönem karı Durdurulan faaliyetlerden Gelir Ve Karlar - Durdurulan faaliyetlerden Gider Ve Zararlar(-) (2.500) Dönem Karı Vergi (-) (8.000) Vergi sonrası kar

76 EK BİLGİLER Dönem içinde maliyeti TL olan arazi peşin olarak TL ye satılmıştır. Peşin olarak TL ya makine alınmıştır. Nominal değeri üzerinden nakit karşılığı TL lık tahvil ihraç edilmiştir TL lık nakit sermaye artırımı yapılmıştır. Faaliyet giderleri içerisinde yer alan TL lık kısım amortisman gideridir yılı dönem karının tümü ortaklara kar payı olarak dağıtılmıştır.

77 A. İŞLETME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI Esas Faaliyet Gelirlerinden Sağlanan Nakit Girişleri (+) Satışlardan sağlanan nakit girişleri(+) Diğer Gelirlerden sağlanan nakit girişleri(+) - 2 Esas Faaliyet Giderlerine İlişkin Nakit Çıkışları (- (62.600) ) Satılan mal ve hızmet maliyetleri ve stok değişimlerine ilişkin nakit çıkışları(+) Faaliyet Giderlerine İlişkin Nakit Çıkışları(+) Esas Faaliyet Sonucu Sağlanan Net Nakit Akışı (1-2)

78 3. Diğer Gelir ve Karlardan Sağlanan Nakit Girişleri + 4. Diğer Gider ve Zararlardan Kaynaklanan Nakit Çıkışları(-) 5.Finansman Giderlerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları(-) 6. İşletme Faaliyetleriyle İlgili Varlık ve Yabancı Kaynaklardaki Değişikliklereİlişkin Nakit Akışları (+) (-) (7.000) (3.000) VarlıkArtışları(-) - Varlık Azalışları(+) - Yabancı Kaynak Artışları(+) - Yabancı Kaynak Azalışları(-) (3.000) 7. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülüklere İlişkin Nakit Çıkışları(-) (5.000)

79 Satışlar Ticari alacaklardaki artış (-) (3.200) Satışlardan sağlanan nakit girişleri

80 Satılan malın maliyeti Stoklardaki artış(+) Ticari borçlardaki azalış(+) Satılan mal ve hizmet maliyetleri ve stok değişimlerineilişkin nakit çıkışları

81 Faaliyet giderleri Amortisman giderleri (5.000) Faaliyet giderlerine ilişkin nakit çıkışları 9.500

82 B. YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI (3.100) Yatırım Faaliyetinden Sağlanan Nakit Girişleri(+) Maddi Duran Varlık Satışlarından Sağlanan Nakit Girişleri Yatırım Faaliyetlerine İlişkin Nakit Çıkışları(-) (13.100) Maddi Duran Varlık Alışları (13.100)

83 C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit Girişleri Uzun Vadeli Borçlardan Sağlanan Nakit Sermaye Artırımından Sağlanan Nakit Finansman Faaliyetlerine İlişkin Nakit Çıkışları(-) (13.200) Kısa Vadeli Borç Ödemeleri Ödenen Temettüler(-)

84 İŞLETME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI (3.100) FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDE MEYDANA GELEN NET ARTIŞ(+)(AZALIŞ)(-) DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU

YENİ TTK. Yeni TTK da Finansal Raporlama ve Denetim Sürecinin İşleyişi KOBİ LER İÇİN TFRS. Doç.Dr. Volkan DEMİR Galatasaray Üniversitesi-İİBF

YENİ TTK. Yeni TTK da Finansal Raporlama ve Denetim Sürecinin İşleyişi KOBİ LER İÇİN TFRS. Doç.Dr. Volkan DEMİR Galatasaray Üniversitesi-İİBF YENİ TTK Yeni TTK da Finansal Raporlama ve Denetim Sürecinin İşleyişi KOBİ LER İÇİN TFRS Doç.Dr. Volkan DEMİR Galatasaray Üniversitesi-İİBF 24.12.2011 1 YENİ TTK -Finansal Raporlama- FİNANSAL RAPORLARIN

Detaylı

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ EK FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ GENEL AÇIKLAMA Amaç Finansal tablo örnekleri ve kullanım rehberi, 17/11/2012 tarihli ve 28470 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartlarının

Detaylı

AXA SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI

AXA SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-5 GELİR TABLOLARI... 6-7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI... 8 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI...

Detaylı

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI . v 31 Aralık 2011 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Konsolide Finansal Tablolara İlişkini KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 Ocak - 31 Aralık 2011 Hesap Dönemine

Detaylı

1. Bölüm MUHASEBE STANDARTLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE

1. Bölüm MUHASEBE STANDARTLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE 1. Bölüm MUHASEBE STANDARTLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE Prof. Dr. Ümit GÜCENME GENÇOĞLU Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra; aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz:

Detaylı

TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI

TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI www.firstgate.com.tr TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI Prof. Dr. Ümit Gücenme Gençoğlu, Prof. Dr. Yıldız Özerhan Prof.

Detaylı

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. 1 Ocak 31 Mart 2015 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. 1 Ocak 31 Mart 2015 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 1 Ocak 31 Mart 2015 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP

Detaylı

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 01.01. 31.03.2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 01.01. 31.03.2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 01.01. 31.03.2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER Sayfa No KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI... 1-2 KONSOLİDE GELİR

Detaylı

KARKİM SONDAJ AKIŞKANLARI ENERJİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak- 31Mart 2012 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve

KARKİM SONDAJ AKIŞKANLARI ENERJİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak- 31Mart 2012 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve KARKİM SONDAJ AKIŞKANLARI ENERJİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 31Mart 2012 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve İÇİNDEKİLER SAYFA Bilanço... 1 Kapsamlı Gelir Tablosu... 3 Özsermaye

Detaylı

ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI 1 2 KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOLARI 3 KONSOLİDE DİĞER KAPSAMLI

Detaylı

KOBİ TFRS,Uluslararası Finansal Raporlama Standartları baz alınarak hazırlanmıştır.

KOBİ TFRS,Uluslararası Finansal Raporlama Standartları baz alınarak hazırlanmıştır. CEM YILMAZ, SMMM 1 KOBİ STANDARTLARI KOBİ TFRS,Uluslararası Finansal Raporlama Standartları baz alınarak hazırlanmıştır. Tam Set TFRS ye göre daha basit ve anlaşılabilir niteliklere sahip olup, Kasım 2010

Detaylı

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ DENETİM RAPORU

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ DENETİM RAPORU VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ DENETİM RAPORU VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 1 OCAK - 31 ARALIK 2014

Detaylı

TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2014 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir) Sınırlı Denetimden Bağımsız Denetim'den Geçmiş Geçmiş Dipnot Cari

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı I- Cari Varlıklar Dipnot Denetimden

Detaylı

REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI

REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI İÇİNDEKİLER Sayfa No FİNANSAL DURUM TABLOLARI... 1-2 KAR VEYA

Detaylı

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA DÖNEME AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI 8 Mayıs 2014 Bu Rapor 67 sayfa konsolide finansal

Detaylı

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 01.01. 31.03.2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 01.01. 31.03.2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 01.01. 31.03.2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER Sayfa No KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI... 1-2 KONSOLİDE GELİR

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER İÇİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (KOBİ TFRS) HAZIRLAYAN BÜLENT BERKİ SERBEST MUHASEBECİ MALİ MAŞAVİR

KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER İÇİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (KOBİ TFRS) HAZIRLAYAN BÜLENT BERKİ SERBEST MUHASEBECİ MALİ MAŞAVİR KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER İÇİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (KOBİ TFRS) HAZIRLAYAN BÜLENT BERKİ SERBEST MUHASEBECİ MALİ MAŞAVİR ( 01.11.2010 tarih ve 27746 sayılı resmi gazeteden alınmıştır.)

Detaylı

Destek Faktoring Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu

Destek Faktoring Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu Destek Faktoring Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi İçindekiler: Bağımsız Denetim Raporu Bilanço

Detaylı

Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları

Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları 1 Ocak - 31 Mart 2013 hesap dönemine ait bağımsız denetimden geçmemiş konsolide finansal tablolar ve dipnotları Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Detaylı

YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.

YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Bağımsız denetim raporu Yapı Kredi Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu na: Yapı Kredi Faktoring A.Ş. nin ( Şirket ) 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle hazırlanan bilançosunu,

Detaylı

TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE

TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA Bağımsız

Detaylı

Şeker Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi. 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Şeker Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi. 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Şeker Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31.12.2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31.12.2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31.12.2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER FİNANSAL DURUM TABLOLARI KAR VEYA ZARAR VE KAPSAMLI GELİR TABLOLARI ÖZKAYNAK

Detaylı

Mapfre Genel Sigorta Anonim Şirketi

Mapfre Genel Sigorta Anonim Şirketi Mapfre Genel Sigorta Anonim Şirketi (Eski adıyla Türkiye Genel Sigorta Anonim Şirketi) 1 Ocak 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar ve dipnotlar Đçindekiler Sayfa Finansal

Detaylı

Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı

Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Mart 2013 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotları 31 Mayıs 2013 Bu rapor 66 sayfa

Detaylı

GÜVEN MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

GÜVEN MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 01 OCAK 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Tablolara İlişkin Dipnotlar İÇİNDEKİLER KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU...

Detaylı

ING Emeklilik Anonim Şirketi

ING Emeklilik Anonim Şirketi 1 Ocak - 2010 ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız sınırlı denetim raporu İçindekiler Sayfa Ara dönem finansal tablolar hakkında bağımsız sınırlı denetim raporu 1 Ara dönem bilanço 2-6

Detaylı

INVEST- AZ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE

INVEST- AZ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE INVEST- AZ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Invest-AZ Menkul Değerler

Detaylı