gyrostatic jirostatik gyrus (çoğ. gyri), kıvrım, girus h loading standart h yüklemesi h.l. (horizontal interval) yatay aralık

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "gyrostatic jirostatik gyrus (çoğ. gyri), kıvrım, girus h loading standart h yüklemesi h.l. (horizontal interval) yatay aralık"

Transkript

1 gyrostatic jirostatik gyrus (çoğ. gyri), kıvrım, girus h h loading standart h yüklemesi h.l. (horizontal interval) yatay aralık h.p. (horse power) beygir gücü h.p. (high pressure) yüksek basınç h.u.c.r. (highest useful compression ratio) en büyük faydalı basınç oranı habit (a) itiyat, alışkanlık, huy; (b) özel şekilde büyüme veya yetişme hachure tarama çizgiler (harita vs) hack çentmek, yarmak, yontmak hack saw testere/kollu demir hack saw blade el testeresi ağzı hacker bilgisayar korsanı hackle çentmek, yarmak, yontmak hacksaw testere hacksaw demir testeresi hacksaw blade demir testeresi ağzı, demir testeresi bıçağı hacksaw frame demir testeresi kolu hacksaw kollu demir testeresi, soğuk demir testere makinası Hackworth valve gear kranka karşı olan, içersindeki eksantrik ile diğer ucu meyilli bir kanal içerisinde kayan ve valf kolununda üzerindeki bir noktaya mafsallandığı uzvu tahrik eden radyal dişli hafnium hafniyum high fatigue testing machine alternatif akım kullanılarak güçlü elektromagnet uyarılmak sureti ile malzeme deney çubuklarına değişken yönlü gerilme uygulayan makina, yüksek gerilme test makinası, yorulma makinası

2 hair brush kıl fırça hair clippers sac kesme makası hair crack kılcal çatlak hair cracking kılcal çatlama, ince çatlama hair hygrometer kıl higrometre (nem ölçer) hair pin bend yol kıvrıntısı, yol dönemeci hair spring saat yayı hair spring kıl yay, ince yay hair tube kılcal boru, kapiler boru hair wire kılcal tel, ince tel hairline cracks kılcal çatlaklar hairspring kıl yay, pandül yayı hairy 1. kıl veya tüylerle örtülü, kıllı, tüylü; 2. kıla benzer, tüy gibi halation ışığın ters yönden gelişi nedeniyle cisimlerin bulanık görülmesi, ışığın uygunsuz aksedişi sonucu görüş alanının netliğini kaybedişi, halasyon halation hale oluşumu halazone içme suyunda dezenfektan olarak kullanılan beyaz billüri toz half yarım half adder yarı toplayıcı half closed interval yarı kapalı aralık half cloverleaf junction yarım yonca yaprağı kavşak (sadece iki gözünde iç halka ve dış bağlantı yolu bulunan dörtlü katlı kavşak) half coupling flanşlı kaplin half dead beat escapement geri getirme işlemi kilitleme tırna yüzleri büyük yarıçapta palet mili tarafından vurulmak sureti ile yapılan maşa half duplex yarı çift yönlü half elevation yarım görünüş half finished yarım bitmiş, tamamlanmamış

3 half load yarım yük half load yarı yük, yarım gaz half nut iki parçalı somun half plan yarım plan half round yarım yuvarlak half round bastard yarım yuvarlak kesitli, çift sıra dişli eğe half round cabinet rasps törpü, yarım yuvarlak kesitli ağaç eğesi half round file balık sırtı eğe, yarım yuvarlak eğe half round nose pliers karga burun half round wood rasp yarım yuvarlak kesitli ağaç eğesi half section yarım kesit half shroud diş boyunun yarısına kadar uzayan dişli çark siperi half side milling cutter yarım kanallar için freze bıçağı half space yarı ortam half span açıklığın yarısı, yarı açıklık half speed shaft pistonlu makinalarda krank mili devrinin yarı hızında dönen kam mili half throttle yarım gaz, yarım gazla çalışma half through truss yol düzeyi kirişin orta kısmında olan bir kafes kirişi half track yarı paletli half track vehicle yarı paletli araç half turn yarım devir half wave rectifier yarım dalgalı doğrultucu half year yarı yıl half centre bir motorun iki ölü nokta arasına tekabül eden krank muylusu pozisyonu half crossed belting mil eksenleri birbiri ile 90 derece konumda olan iki kasnağı aynı yönde döndüren kayış kasnak sistemi half duplex yarı çift yönlü half lap joint lamalı bağlantı prosesi

4 half life yarı ömür half life/radioactive yarı ömür/radyoaktif half power bandwidth yarım güç bant genişliği half rip saw ince dişli boy testeresi half round screw yuvarlak başlı vida half wave dipole yarım dalga dipolu halfword yarım sözcük halituous buhar veya nemle kaplı hall hol, salon hall effect hall olayı hallow tile delikli tuğla halloysite halloysit; metahalloysit; bileşimi kaoloini andıran ancak yapısal olarak farklı görünümde bir kil minerali halloysite, dehdyrated bkz. dehydrated halloysite hallway koridor, dehliz halogen halojen halogen headlight halojen far halogenated (s) halojenize halogenide bkz. halide halojen, tuz yapan, tuz yapıcı haloid 1. tuza benzer tuz nev inden, 2. birkaç çeşit kimyasal tuz halt durdurmak halt, stop durmak halve 1. ahşapta bindirme ek; 2. yarıya bölmek, yarıya indirmek halving adjustment telemetrede intibak ayarı halving yarım kalınlıklı ekleme, iki parçayı yarım kalınlıklarına kadar kesip birleştirme hamaxophobia taşıt (otomobil, otobüs v,s.) a binmekten veya taşıtla karşılaşmaktan aşırı ürkme, taşıt korkusu hammer tokmak

5 hammer kırıcı hammer çekiç, şahmerdan, tokmak, çekiçle vurmak, çekiçle döğmek hammer arbour saat zili tokmağının üzerine mafsallandığı ana mil hammer block şahmerdana kırlangıç kuyruğu geçme şekli ile birleştirilmiş buharlı çekiç çelik ön yüzü hammer blow şahmerdan darbesi, tokmak darbesi hammer blow çekiç vuruşu, lokomotif tahrik tekerleği ile ray arasındaki vuruş hammer drop tokmak darbesi, tokmak düşüş yüksekliği hammer hardening çekiç ile döğüp sertleştirme hammer mill tokmaklı değirmen, tokmaklı ezme makinesi, tokmaklı döğme makinesi, şahmerdan atölyesi, öğütme çekici hammer pallets saatlerde tokmak mili üzerine tespit edilen iki tanesi saat tokmağı iki tanesi dakika tokmağı olan tekrariayıcıdaki vurmayı kontrol eden paletler hammer pin horoz mili hammer rods kuleli saatlerde kaldırma kamları ile zil tokmağını birleştiren düşey çubuklar, miller hammer shaft çekiç sapı hammer stalk vurma zilli saatlerde tokmağın tespit edildiği çubuk hammer tail tokmak kolu hammer tongs baskı kıskacı, takım yapımında özellikle çekiç yapımında iş parçasının tutturulması için kullanılan belirli açısal konum alabilen mengene, tutkaç hammer wheel saatlerde kilitleme çarkı ile eş çalışan ve çevresinde sekiz pim taşıyan ve bu pimlerin saat tokmağının kaldırılıp bırakılmasını sağlayarak zilin çalmasını sağlayan çark hammer, ball point bkz. ball point hammer hammer, bush bkz. bush hammer hammer, riveting bkz. riveting hammer hammer, sledge bkz. sledge hammer hammer (a) çekiç, şahmerdan çekici, (b) saat zili kapı zili çalma tokmağı hammer/ball peen yuvarlak uçlu çekiç

6 hammer/claw çatallı çekiç hamming distance hamming uzaklığı hamulus (çoğ., hamuli), 1. çengelcik; 2. çengelsi (kancası) çıkıntı hand el, ibre hand el, manus hand ibre hand accelerator el gazı hand adjustment el ile ayar hand auger el burgusu hand bastard dikdörtgen kesitli, paralel, konik uçlu, çift sıra dişli eğe handbook el kitabı hand brace el tutamağı hand brake park freni hand brake el freni hand brake adjusting bolt el freni ayar cıvatası hand brake anchor bar el freni tespit çubuğu hand brake band el freni kasnağı hand brake band anchor screw el freni kasnağı tespit vidası hand brake band lining el freni kasnağı balatası hand brake cable dash grommet el freni kablosunun ön tablodan geçtiği yerdeki lastik halka hand brake cam el freni kumanda eksantriği, el frenini tutturan ve boşlayan kam hand brake cam lever el freni kam mili hand brake drum el freni kampanası hand brake indicator el freni ikaz lambası hand brake lever el freni kumanda kolu, el freni levyesi hand brake lever pawl el freni levyesi tırnağı hand brake lever release spoon el frenini boşlamak için levye üzerinde basılan parça hand brake lever sector el freni levyesi sektörü

7 hand brake operating lever el freni çalıştırma mafsal bağlantısı hand brake securing bracket el freni tespit parçası, freni çekilmiş durumda tutan mandal hand brake signal lamp el freni işaret lambası hand brake signal lamp cable el freni işaret lambası kablosu hand brake signal package el freni işaret lambası paketi hand cart el arabası hand chain el zinciri hand choke el jiklesi, hava kelebeği kontrolu hand control el kumanda tertibatı hand controlled el ile kumanda edilen, elle idare edilen hand crank ilk hareket kolu, marş kolu, motoru elle çalıştırma kolu hand distributor el distribütörü hand drill el sondajı, el burgusu, el matkabı hand driven elle harekete geçirilen hand expansion gear kesme valflerinin kayar valflere göre relatif konumunu ayarlayan ve el ile ayarlanabilen genellikle sağ ve sol vida içeren değişebilir genleşmeli dişli hand feed tornada elle verilen talaş payı hand feed elle besleme, el ile verme hand feel test el muayenesi hand held el tipi hand hold tutamak hand hole el deliği hand hole jantın büyük delikleri, bir mahfazanın iç kısımlarına el girebilmesi için konulmuş delikler hand holes (a) bakım esnasında makinanın belirli kısımlarına el sokabilmek için makina üzerinde açılmış olan delikler, (b) basınç tanklarında tank içersine ulaşmak için tank kenarında açılan ve açılıp kapanabilen bir kapak ile kapatılan küçük delik hand jack kriko hand lathe el tornası, fırdöndü torna, el ile çevrilen ağaç tornası

8 hand lens büyüteç, lup hand level el nivosu hand lever kumanda levyesi hand lever el kontrol mekanizmasi kolu, el levyesi hand lever ball levye el tutacak kısmı hand lever shaft el levyesi şaftı hand lever shaft tie rod el levyesi şaftı bağlama çubuğu hand lift uygun sonsuz dişli sistemi ile çalışan kasnak ve halattan oluşan elle tahrik olan kaldırıcı, kaldıraç handmade elle yapılmış, el işi hand metering unit (hmu) direksiyon kontrol valfi hand mixing elle karıştırma (beton vs için) hand mixing of concrete betonun el ile karıştırılması hand operated elle kumandalı hand operated elle çalıştırılan hand over teslim etmek, devretmek, devir hand packed elle greslenen hand placed stone yol temellerinde ve dolguda taşları elle yerleştirme veya istif etme hand press el presi, ufak tezgah presi hand pressed elle bastırılarak geçirilmiş hand pump el pompası, kol ile çalışan pompa hand pump el tulumbası hand regulator el regülatörü, el ayar tertibatı hand roller el silindiri hand saw el testeresi hand spike manivela hand sprayer el püskürtücüsü hand tap elle vida dişi açmak için kılavuz

9 hand throttle el gazı kolu, el gazı düğmesi, el gazı, gazı elle kontrol düzeneği hand tool el takımı hand tools avadanlık, el avadanlığı, el takımları hand traverse makina parçasının el ile yapılan yatay hareketi hand truck el arabası hand wheel el çarkı hand wheel (a) makine veya mekanizmayı çalıştırmak için elle döndürülen çark, tekerlek, (b) torna veya herhangi bir takım tezgahını çalıştırmak için kullanılan elle döndürülür yivli çark handwork (ayrıca handiwork) el işçiliği handwork elişi hand el, akrep, yelkovan, müşir, ibre, kol, yön, taraf, sap, kabza handbook el kitabı hand brake el freni handhole el deliği handicap engel handicapped normal hareket ve davranışlarında kusurlar bulunan kimseler için kullanılan bir deyim, sakat handicapped engelli, özürlü handicapped lavatory özürlü lavabosu handicraft el sanatı handing sağ ve sol yönlü simetrik iş yapmak, sağdan sola veya handle 1. sap, tutamak, kol; 2. ele almak handle tanıtıcı (değer) handle kol handle, draw bar bkz. draw bar handle handlebar bidon, gidon handler kotarıcı, işleyici handling kotarma, işleme

10 handling atık malzeme, parça vb nin depolanması ve taşınması ile ilgili işlemler, muamele handling taşıma handling capacity taşıma kapasitesi handling operation aktarma işlemi, taşıma işlemi handling, processing işleme handmade el yapımı handover el değiştirme hardpan mahalli taş (çok sıkı, iyi derecelenmiş, biraz kohezyonlu agrega) handrail trabzan, korkuluk handrail korkuluk, makinelerin iskele korkuluğu, köprü korkuluğu handrail korkuluk, parmaklık, tutamak handrod merdiven parmaklığı hands on training pratik eğitim handsaw el testeresi handsaw testere/ahşap handsaw testere/el handsaw el testeresi, ağaç testeresi handsaw blade el testeresi ağzı handset el takımı; telefon ahizesi handsfree elsiz, el bağlantısız handshake anlaşma handshake protocol tokalaşma protokolu handshaking tokalaşma handshaking procedure tokalaşma yordamı handspike manivela handwheel torna, vs tezgahların kumanda tekerlekleri, el çarkı handwheel el çarkı, volan handwheel traversing screw sonsuz yan hareket dişli vidası

11 handwriting el yazısı handwriting recognition elyazısı tanıma handwriting support elyazısı desteği hang asmak, sarkıtmak hang asılmak, asmak, askıya almak, askı tertibatı, tespit askı kuşağı hangar hangar hanger askılama hanger askı demiri (çelikleme), askı, kanca, asılı vaziyette tutan, tespit eden askı hanging indent asılı girinti hanging scaffold asma iskele hanging uygun bir şafta kasnak asmak, tespit etmek haphazard gelişigüzel happen olmak, meydana gelmek hapt dokunma, değme, temas anlamında önek harbour liman, barınak, sığınak hard şiddetli, ağır hard 1. sert, katı; 2. güç, zor hard asphalt sert asfalt, katı asfalt hard brass sert pirinç alaşımı, sert pirinç döküm hard brick pişmiş tuğla hard bronze sert bronz hard card disk kartı hard casting sert döküm hard chrome plated sert krom kaplı hard clay sert kil hard coal antrasit kömür, taşkömürü hard copy basılı kopya hard crash örseleyen çöküm, onulmaz arıza

12 hard decision sıfır bir kararı hard disk sabit disk hard disk controller sabit disk denetleyicisi hard disk drive sabit disk sürücü hard disk, disk disk hard error onulmaz hata hard grade steel sert çelik hard hyphen, required hyphen istenen kısa çizgi hard labour ağır işçilik hard layer sert tabaka hard limestone sert kalker taşı, sert kireç taşı hard limiter kesin kırpıcı hard metal sert metal, sert alaşım hard page break istenen sayfa sonu hard page break, manual pagebreak, required pagebreak istenen sayfa sonu hard rock sert kaya, sert taş hard rubber ebonit hard rubber bakalit niteliğinde sertleştirilmiş yapay kauçuk hard sector fiziksel kesim hard shoulder banket hard shoulder sıcak karışım veya betonla kaplanmış banket hard siliceous limestone sert, silis nodülleri veya kristalleri içeren kireçtaşı hard soil sıkı zemin, sert zemin hard soldering gümüş kaynağı, sert lehimleme hard soldering sert lehim hard space istenen boşluk hard starting zor çalışma

13 hard starting motorun ilk hareket zorluğu hard steel sert çelik, karbonlu çelik hard stone sert kaya, sert taş hard stop anında durdurmak hard stratum sert tabaka hard surfacing sertleştirilmiş yüzey hard surfacing electrode sert yüzey elektrodu hard water acı su, kireçli su, sert su hard wired logic donanım mantığı hard wood sert ağaç hard work ağır işçilik, efor hardback ciltli hardboard elyaflı levha hardcore sert çekirdek (sıkıştırıldıkları zaman stabil bir temel oluşturan taş parçaları, kırılmış tuğla veya benzerlerinden ibaret malzeme) harden sertleştirmek, su vermek, tavlamak, sertleşmek hardenability sertleştirme kabiliyeti hardenability test bir madenin sertleştirilebileceği miktarı ölçme deneyi hardened sertleştirilmiş hardener 1. sertleştirici, katılaştırıcı; 2. çu ha pekiştirme makinesi hardening sertleştirme hardening sertleşme, pekleşme, sertleştirme, su verme, tavlama hardening process sertleştirme usulü, tavlama işlemi hardness 1. sertlik, mineral ve kayaçların çizilmeye karşı gösterdikleri direnç; 2. sertlik, bitümün penetrasyon sertliği hardness sertlik derecesi hardness number sertlik numarası hardness numbers (hardness scale) sertlik numarası, değişik sertlik testleri sonucu hazırlanan skala, mohs tarafından yapılan sınıflama (1) talk (2) alçı (3) mermer (4) flourit (5) apatit (6) feldspat (7) ouartz (8) sanyakut (9) zımpara maddesi

14 (10) elmas, ridgeway sınıflaması bazı ilave hardness of rock kayanın sertliği hardness of water suyun sertliği hardness scale sertlik cetveli hardness scale sertlik numarası, hardness tests, sertlik testi hardness test sertlik deneyi hardness test sertlik testi (brinell, rockwell, shore, vickers, knopp, keep vs yöntemleri ile maden sertliğinin tayini) hardness, coefficient of bkz. coefficient of hardness hardness sertlik, sertlik derecesi hardpan katı kil, kazılması güç olan toprak tabakası, küskü, sert kabuk hardware malzeme, hırdavat hardware donanım, bağlantı malzemesi, madeni eşya, hırdavat hardware check donanım aksaklığı hardware compatibility donanım bağdaşırlığı hardware controlled donanımla denetlenen hardware description language donanım tasarım dili hardware encryption donanımla kriptolama hardware in the loop donanımla benzetim hardware requirements donanım gereksinimleri hardware requirements donanım isterleri hardware security donanım güvenliği hardware virus donanım virüsü hardwired fiziksel bağlantılı hardwood fırınlanmış tahta hardwood sert tahta hardy coupling keski kaplini, keski kuplajı harm zarar

15 harmful zararlı harmless zararsız harmonic armoni harmonic uyumlu harmonic katsıklık, harmonik, uyumcul harmonic uygun, düzenli, ahenkli harmonic analyzer dalga çözümleyici harmonic content harmonik içeriği harmonic distortion harmonik bozunumu harmonic division armonik bölme harmonic motion armonik hareket harmonic motion uyumcul devinim harmonic oscillation armonik salınım harmonic pollution harmonik kirlenmesi harmonic suppression harmonik bileşenlerini bastırma harmonic vibration harmonik vibrasyon, düzgün titreşim harmonic wave armonik dalga harmonic harmonik, düzenli, temel frekansın integral katlarında frekansa sahip periyodik büyüklüğün sinüzoidal bir bileşeni harmonious düzenli, birbirine bağlı veya uygun, uyumlu harmony armoni harmony uyum harness donanım, tesisat harness code kablo demet kodu harness wire tesisat kablosu harness koşum, koşum takımı, donatım, kusanım, teçhizat, harrow tapan, kesek kırma makinası, sürgü, tırmık, asma, parmaklık, karıştırıcı harsh mixture işlenmesi zor karışım

16 hartnell govemor düşey zil krank kolları, ağır küreleri taşıyan yatay kolları, regülatörü çalıştıran yaylı manşona karşı basan silindirler taşıyan yay kuvvetli mekanizma harvest hasat harvester biçerdöver harvester biçici, devşirişci, orak makinesi, biçer harvester thresher biçer döver hash coding; hashing hesaba dayalı adresleme hasp menteşeli kilit hasp u cıvatası, kenet, menteşe, kelepçe hasp screw tespit vidası hatch 1. taramak; 2. kapak hatch taramak/gölgeli hatchet balta hatching tarama hatchway ambar ağzı hatchway tavan arası kapağı hat leather packing deri salmastra piston veya hidrolik makine koçuna tespit edilen ve sızdırmazlık görevi gören l kesidine sahip deri yuvarlak salmastra haul çekmek, taşımak, sürüklemek, yedekte çekmek, yedeğe almak, nakliye, taşıma haul capacity taşıma kapasitesi haul distance taşıma mesafesi haul train katar haulage taşıma haulage taşıma işleri haulage hafriyat nakli hauling çekme, taşıma hauling capacity taşıma kapasitesi

17 hauling hot mix sıcak karışımın taşınması hauling unit yük taşıyıcı, kamyon haunch guse, başlıklı bir destekle kollarıgövdeye bağlayan eğik destek haunched beam guseli kiriş haunched girder guseli kiriş hawse pipe (hawser pipe) (a) fıçı zincirini kancaya yönlendiren bir tip boru (b) gemi gövdesinde çapa zincirinin içersinden geçtiği döküm kısım hawser laid havzer bükülü hay rake bearing bahçe makineleri tipi yatak hay loader ot yükleyici, tırmıklan vasıtası ile ot toplayıp arabasına yükleyen tekerlekli makina hay stacker ot yığma makinesi hazard tehlike, risk hazard zarar, hasar hazard flashers flaşör hazard mitigation tehlikenin azaltılması hazard warning switch acil ikaz anahtarı hazardous tehlikeli zararlı hazardous material tehlikeli madde hazardous material transportation tehlikeli madde taşımacılığı hazardous waste zararlı atık, tehlikeli atık (gereğince yönetilmediği taktirde insan sağlığı ve çevre için tehlike oluşturan, hastalığa ya da ölüme yol açabilen maddeler içeren atıklar) haze toz bulutu, pus hazy sisli, puslu h beam geniş başlıklı putrel hdd; hard disk drive sabit disk sürücü hdv bkz. heavy duty vehicle head akışkan yüksekliği head baş, kafa

18 head basma yüksekliği head düşü head basınç head (a) heyelanın tepesi, heyelanın üstü; (b). kafa (bilgisayarda biriktirme ortamından bilgiyi okuyan veya silen bir aygıt); (c). baş, kafa, başlık, kapak; (d) hidrolik yük (su yüksekliği eşdeğeri olarak ölçülen basınç) head and chest set kulaklık ve göğüslük (telefonda) head and rear flanged ön ve arka flanşlı head and rear screwed ön ve arka dişli head crash kafa arızası head difference/total düşü farkı/toplam head drive pulley baş tahrik tamburu head drum baş tamburu head end baş taraf head flanged and rearwelded ön flanslı ve arka kaynaklı head gasket kapak contası head gasket silindir kapak contası, motor kafası contası head gate baş taraf kapağı head gates kanal baş kapağı, baş kapak, savak baş kapağı head grinder motor kafası taşlama tezgahı, yatay döner taşlı düz yüzey taşlama tezgahı head lamp far head loss basınç kaybı head loss seviye kaybı head of pile kazık başı head of tripod üç ayak başlığı head of water hidrolik yük head office merkez bürosu head per track disk devinimsiz kafalı teker

19 head piece başlık head pressure control bkz. high pressure control yüksek basınç kontrolu head pulley baş tamburu head race su ile çalışan makinalarda su veren kanal, üst kanal, verici kanal, baş savak, giriş kanalı head rest baş dayama head screwed and rearwelded ön dişli ve arka kaynaklı head valve bir pompanın dağıtım valfı head wall menfez, üst kanal duvarı, baş duvarı head wall on culvert menfez üst kanal duvarı head, bolt bkz. bolt head head, cylinder bkz. cylinder head head, driving bkz. driving head head (a) bir makine veya takımın önemli ve gerekli kısmı için kullanılan terim, (b) yüksekliği ile basınç oluşturan akışkan kolon yüksekliği, (c) rayın üst kısmı, (d) vida veya cıvata kafası, içten yanmalı motorlarda sökülüp takılabilen silindir kapağı head/critical düşü/kritik head/design basıncı/proje head/design düşü/proje head/dividing divizör head/equivalent loss of yüksekliği/ kayıplara eşdeğer su head/geodetic delivery düşü/jeodezik head/geodetic delivery yüksekliği/su basma head/gross düşü/brüt head/loss of yüksekliği/kayıp su head/lost yüksekliği/kayıp edilen su head/manometric delivery yüksekliği/ pompa manometrik basma head/net düşü/net head/rated düşü/nominal

20 head/rated net yüksekliği/net nominal head/static statik düşü head/static statik yükseklik head/suction yüksekliği/emme head/total static düşü/toplam statik head/velocity yüksekliği/hız basınç head end kablo başı header başlık; üstbilgi header 1. kuyruklu bağlantı taşı (kargir köprüde); 2. ön pervaz header sayfa başlığı header ana boru, kollektör header label başlık etiketi; önetiket header pipe toplama borusu, toplayıcı kanal, toplama veya taksim borusu header record başlık kayıdı header tank radyatör üst deposu header tank basınç tankı header başlık, başlık bölmesi, kereste baş kesme makinesi, cıvata başı açma makinesi, başak kesme makinesi, travers, boru bağlama başlığı, birbirine parelel birçok boruyu birleştiren veya bir çok tüpe akışkan sevk eden manifolt header/outlet kollektörü/çıkış heading kömür galerisi heading 1. ilerleme galerisi; 2. başlık heading başlık heading level işletme katı heading machine vida başı makinası heading machine vida, somun başı yapma presi, başak biçme makinesi headlamp far, ön lambalar, ön farlar headlamp beam indicator farın yandığını belirten gösterge

21 headlamp beam indicator bulb far göstergesinin ampulü headlamp beam indicator light socket far göstergesi ampül duyu headlamp beam indicator socket far göstergesi duyu headlamp bulb far ampulü headlamp lens far merceği, far camı headlamp reflector far aynası headlamp seal beam far tası headlamp sealed beam unit komple far tası ve camı headlamp shell far mahfazası, far yuvası, far kovanı headlamp switch far düğmesi, far anahtarı headlight far headlight bkz. headlamp headlight adjustment far ayarı headlight bulb far ampulü headlight lens far merceği, far camı headlight reflector far aynası headlight seal beam far tası headlight shell far mahfazası, far tası, far kovanı headlight switch far düğmesi, far anahtarı headlight/acetylene far/asetilen headlight/fog far/sis headlight/high beam far/uzun headlight/quartz iodine fog farı/iyotlu sis headlight/retracting far/açılır headlight/swiveling far/döner headlining and listing otomobilin tavan ve yan üst duvar kaplamaları headlining cloth otomobil tavan ve yan üst duvar kaplamasında kullanılan kumaş head on collision kafa kafaya çarpmalı kaza

22 headphone (telefon) kulaklık headphone jack kulaklık prizi headphone jack kulaklık çıkışı headphones telefon kaskı headrace su alma ağzı headroom üst boşluk headset kulaklıklı (telefon) headstock rulmanlı yatak headstock torna fener mili headstock motor torna fener mesnedini tahrik eden motor headstock (a) bir makinenin kafa kısmını destekleme kısm örneğin sabit torna kafasını tutan mesnet, hareketli olana torna punta başlığı adı verilir, (b) planya tezgahı kesici takım mesnedi, (c) tren vagonlarında şasi altı takozu, head to head collision kafa kafaya çarpışma headwall kafa duvarı headwater kaynak yönündeki su headwater level kaynak yönündeki su düzeyi headway aralık, taşıt aralığı, taşıtlar arasındaki mesafe (aynı trafik şeridinde birbirini takip eden iki taşıtın ön tamponlarının, yolun aynı noktasından geçişi için gereken saniye cinsinden zaman aralığı) health sağlık health sıhhat, şifa healthy 1. zinde, sıhhatli; 2. sıhhi heap yığmak heap yığın, küme, tepe heap loading tepeleme yüklü heaped tepeleme heaped capacity yığma kapasite hear duymak, işitmek

23 heart cam (a) dönü hareketini doğrusal harekete dönüştüren yürek biçimindeki kam, (b) salınım hareketi üreten yürek biçimindeki eksantrik kam, c) kronometre ve stop saatlerinde kayıt kolunu sıfıra getirmek içim kullanılan yürek biçimindeki kam hearth fırın, ocak, şömine hearth fire ocak ateşi heat sıcaklık, hararet, ısı, ısıtmak heat (f) ısıtmak heat anticipation ısıyı hissetmek heat balance ısı bilançosu heat balance ısı dengesi heat bonded ısı ile yapıştırılmış (jeotekstillerde dokuma ipliklerinin temas noktalarının yüksek ısıyla eritilmek suretiyle kaynatılmış yapıştırılmış) heat bridge ısı köprüsü heat build up ısı oluşumu heat capacity ısı kapasitesi heat coil ısı sargısı heat coil ısıtıcı bobin heat combustion sıcaklık etkisiyle ateşleme heat conduction ısı iletimi heat conductor ısı iletkeni heat conductor ısı iletkenliği heat consumption ısı tüketimi heat consumption ısı sarfiyatı heat content ısı içeriği heat control knob kalorifer kumanda düğmesi heat control tube termostat vazifesi gören kılcal boru heat demand bkz. heat requirement ısı ihtiyacı heat engine buhar makinası

24 heat engine termik makine heat engine ısı enerjisini mekanik enerjiye çeviren makine heat exchange ısı değişimi heat exchanger eşanjör, ısı dönüştürücü heat exchanger ısı değiştirici, eşanjör heat flow ısı akışı heat flow ısı akımı, bir cisimden diğer cisme birim zamanda geçen ısı heat gain ısı kazanımı heat gain calculation ısı kazancı hesabı heat gain ısı kazancı, insanlardan, cihazlardan ve lambalardan yayılan ısı veya güneş radyasyonu ile direk olarak ısıtılan belirli bir hacmin sıcaklığındaki artım heat gauge ısı ölçme aleti, hararet göstergesi heat generation ısı üretimi heat generation ısı açığa çıkması, ısı üretimi heat indicator ısı göstergesi heat indicator cable ısı göstergesi kablosu heat input ısı girişi heat insulating material ısı izolasyon malzemesi heat insulation ısı izolasyonu, ısı yalıtımı heat lag ısı gecikmesi heat load ısıtma yükü heat loss ısı kaybı heat loss calculation ısı kaybı hesabı heat loss rate ısı kaybı oranı heat loss ısı kaybı, bir sistemden enerji veya gücün ısı şeklinde kaybı heat meter ısı ölçer heat number heat number, ısı numarası heat of fusion eritme ısısı

25 heat of hydration hidratasyon ısısı heat output (rating) ısı kapasitesi heat pipe ısı nakil borusu heat pipe iki ucu kapalı içerisi çok ince fitile benzer malzeme ile kaplı metal borudan oluşan ve içersinde kısmi vakumda çok az akışkan olan, akışkanın borunun bir ucunda iken buharlaşarak ısı yuttuğu (aldığı) diğer uca geldiğinde yoğuşarak ısı verdiği bir tip ıs heat power station ısı merkezi heat production ısı üretimi heat pump ısı pompası, düşük sıcaklıktan yüksek sıcaklığa ısı transfer eden makine, sıkıştırılmış bir soğutucu tarafından akan bir sudan ısı alınarak bu ısıyı diğer bir akışkana aktarıp sonunda genleştiriciden geçip aynı işlemi tekrarlayan makine heat pump/coefficient of performance of ısı pompası güç katsayısı heat rate ısı katsayısı heat recovery ısı geri kazanımı heat recovery steam generator ısı geri kazanım buhar üreticisi heat recovery system ısı geri kazanım sistemi heat recovery system isı geri dönüşüm sistemi heat recovery sıcaklığı yeniden kazanma, ısıyı yeniden kazanma, sıcaklık kurtarma heat requirement ısı talebi heat resistance ısı direnci (özel elyafların, yüksek sıcaklıkta bozulmaya karşı direnç özellikleri) heat resistant ısıya dayanıklı heat resistant (s) ısıya dirençli heat science ısı bilimi heat sink ısı deposu, ısı yutumu heat sink ısı alıcı, soğutucu heat sink soğutma yüzeyi heat source ısı kaynağı heat stabilized ısı ile stabilize edilmiş (yüksek sıcaklıkta yük altında jeotekstil liflerin büzülme veya uzama eğilimleri ısı ile azaltılmış)

26 heat station ısı santralı heat storage ısı depolama heat storage ısı deposu, su sıcaklığın günlük veya yıllık değişimlerinden dolayı denizlerin ısı deposu gibi görev yapması heat storage medium ısı toplayıcı ortam heat tracing ısıtma heat tracing refakatçı heat tracing refakatçı ısıtma heat tracing pipe refakatçı boru heat tracing pipe ısıtma borusu heat tracing/electrical refakatçı/elektrikli heat tracing/steam refakatçı/buharlı heat transfer ısı aktarımı, ısı transferi heat transfer coefficient ısı transfer katsayısı heat transfer oil ısı transfer yağı heat transfer ısı iletimi, ısı transferi, radyasyon, konveksiyon veya kondüksiyon yolu ile ısının bir cisimden diğerine hareketi heat transmission ısı geçişi heat transmission sıcaklık geçmesi, ısı geçmesi, ayrıca heat flowa bkz heat trap ısı kapanı heat treated sıcak tavlanmış, ısıl işleme tabi tutulmuş heat treated alloy steel tavlanmış alaşım çelik heat treatment ısıl işlem heat treatment su verme, tavlama, ısıtma yolu ile sertleştirme, ısıl işleme tabi tutma heat up ısıtmak, normalin üzerinde ısıtmak heat value/high ısıl değer/üst heat value/low ısıl değer/alt heat, evolution of bkz. evolution of heat

label etiket label identification etiket tanıma label/identification tanıtıcı etiket labelling etiketleme labelled etiketli labelled set etiketli küme

label etiket label identification etiket tanıma label/identification tanıtıcı etiket labelling etiketleme labelled etiketli labelled set etiketli küme label etiket label identification etiket tanıma label/identification tanıtıcı etiket labelling etiketleme labelled etiketli labelled set etiketli küme labelling etiketlendirme labile kararsız, çabuk değişen

Detaylı

quotation 1. teklif, piyasa fiyatı, fiyat teklifi 2. alıntılama, bir eserden bir sözden aynen alınan parça

quotation 1. teklif, piyasa fiyatı, fiyat teklifi 2. alıntılama, bir eserden bir sözden aynen alınan parça quota kota quota kontenjan quota system kota uygulaması quotation 1. teklif, piyasa fiyatı, fiyat teklifi 2. alıntılama, bir eserden bir sözden aynen alınan parça quotation alıntı, fiyat, rayiç fiyat quotation

Detaylı

nuts somun, vidaya takılan kısım, şekil 140 da sıkıştırmalı kanallı somun gösterilmiştir, kanalın üst kısmı erkek dişi kilitleme işi yapar

nuts somun, vidaya takılan kısım, şekil 140 da sıkıştırmalı kanallı somun gösterilmiştir, kanalın üst kısmı erkek dişi kilitleme işi yapar nut spanner somun anahtarı nut washer somun rondelası, somun pulu nut, clamp retaining bkz. clamp retaining nut nut, wing bkz. wing nut nut/adjustment somunu/ayar nut/butterfly somun/kelebek nut/cap somun/kapalı

Detaylı

c(a)esium Ca işaretiyle bilinen atom no:55 ve atom ağırlığı: 132.91 olan kimyasal element, kalevi bir maden

c(a)esium Ca işaretiyle bilinen atom no:55 ve atom ağırlığı: 132.91 olan kimyasal element, kalevi bir maden C and F bkz. cost and freight c frame hamut,şasi,çerçeve, c frame pivot hamut mihveri,çerçeve ekseni c(a)esium Ca işaretiyle bilinen atom no:55 ve atom ağırlığı: 132.91 olan kimyasal element, kalevi bir

Detaylı

Yaver HEPER Mak.Yük.Müh.

Yaver HEPER Mak.Yük.Müh. GELENEKSEL ELEKTRİK SANTRALLARI İÇİN TEKNİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ BÖLÜM:1 İNGİLİZCE TÜRKÇE Yaver HEPER Mak.Yük.Müh. *2009* DÜNYA ENERJİ KONSEYİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ Cinnah Caddesi No. 67/15 06680 Çankaya/ANKARA

Detaylı

adaptör (ara rakor; birbirinden ayrı cins iki dişli ucu birleştiren ara parça)

adaptör (ara rakor; birbirinden ayrı cins iki dişli ucu birleştiren ara parça) abrasive disk abrasive machining acceptance sampling accessory accuracy acetylene gas acorn nut actuator adapter addendum adhesion adhesive joining adjustment age hardening air furnace allen screw allen

Detaylı

Turkish Master Glossary

Turkish Master Glossary Master Glossary Symbols... 2 A... 2 B... 11 C... 15 D... 28 E... 34 F... 39 G... 46 H... 49 I... 55 J... 62 K... 63 L... 63 M... 68 N... 75 O... 77 P... 80 Q... 90 R... 90 S... 97 T... 110 U... 117 V...

Detaylı

Yaver HEPER Mak.Yük.Müh.

Yaver HEPER Mak.Yük.Müh. GELENEKSEL ELEKTRİK SANTRALLARI İÇİN TEKNİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ BÖLÜM:2 TÜRKÇE-İNGİLİZCE Yaver HEPER Mak.Yük.Müh. *2009* DÜNYA ENERJİ KONSEYİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ Cinnah Caddesi No. 67/15 06680 Çankaya/ANKARA

Detaylı

ÖNSÖZ. Sayın meslektaşlarımız,

ÖNSÖZ. Sayın meslektaşlarımız, Sayın meslektaşlarımız, ÖNSÖZ 1968 UÇAK TEKNİSYENLERİ DERNEĞİ Dünyanın olduğu gibi havacılığın da ortak dili İngilizcedir. Uçak teknisyenlerinin mesleki başarısında en önemli kurallardan biri İngilizceye

Detaylı

MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1,2,3,4,5

MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1,2,3,4,5 MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1 Makina: Herhangi bir enerji türünü başka bir enerjiye dönüştürmek, belli bir güçten yararlanarak bir işi yapmak veya etki oluşturmak için çeşitli mekanik parçalardan oluşan düzenekler

Detaylı

HVAC TERİMLER SÖZLÜĞÜ TÜRKÇE-İNGİLİZCE

HVAC TERİMLER SÖZLÜĞÜ TÜRKÇE-İNGİLİZCE 350 HVAC TERİMLER SÖZLÜĞÜ TÜRKÇE-İNGİLİZCE 351 A-Ağırlıklı ölçek A-weighing scale insan kulağının duyarlığına yaklaşan bir ses ölçüm değeri, seslerin rahatsızlık verme düzeyini belirlemekte kullanılır;

Detaylı

Ulaştırma ve Haberleşme Terimleri Sözlüğü ile ilgili her türlü yorum ve önerileriniz için:

Ulaştırma ve Haberleşme Terimleri Sözlüğü ile ilgili her türlü yorum ve önerileriniz için: Ulaştırma Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, 2011 5846 Sayılı Fikir Eserleri Kanunu gereğince yazı ile izin almaksızın çoğaltılamaz. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir. Proje Yöneticisi: Kenan

Detaylı

N.E.L. (National Engineering Laboratory) İngiliz Milli Mühendislik Laboratuvarı, East Kilbride, Glasgow

N.E.L. (National Engineering Laboratory) İngiliz Milli Mühendislik Laboratuvarı, East Kilbride, Glasgow mutual inductance karşılıklı doğuşturu (irgiti) mutual inductance karşılıklı endüksiyon mutual inductance coupling karşılıklı irgitil bağlaşım mutual inductive coupling karşılıklı endüktanslı kuplaj mutual

Detaylı

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Yayınları - 16. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Terimleri Sözlüğü. Proje Yöneticisi: Erol YANAR

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Yayınları - 16. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Terimleri Sözlüğü. Proje Yöneticisi: Erol YANAR T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Yayınları - 16 Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Terimleri Sözlüğü Proje Yöneticisi: Erol YANAR Proje Koordinatörü: Aysu Müge YEŞİL Yayıma Hazırlama:

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIK EĞİTİM KURUMU

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIK EĞİTİM KURUMU ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ERSEM SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIK EĞİTİM KURUMU (DERS NOTLARI) KALDIRMA ARAÇLARINDA ISG İŞ GÜVENLİĞİ24 KONULAR 24.1 Kaldırma, taşıma, istifleme 24.2 Kaldırma araçlarının

Detaylı

BÖLÜM 2. MALZEMELERİN VE TRANSPORT MAKİNALARININ SINIFLANDIRILMASI

BÖLÜM 2. MALZEMELERİN VE TRANSPORT MAKİNALARININ SINIFLANDIRILMASI BÖLÜM 2. MALZEMELERİN VE TRANSPORT MAKİNALARININ SINIFLANDIRILMASI 2.1. GİRİŞ Materyal Transportu Materyal Transport Enstitüsü tarafından (MHI) tarafından şöyle tanımlanmıştır. Materyal ve ürünlerin üretimi,

Detaylı

KAMPANYA. Kredi kartına vade farksız 8 aya varan taksit imkanı! www.rothenberger.com.tr. EURO PROMO I / 2012 XXXXX Subline 01 / 2015

KAMPANYA. Kredi kartına vade farksız 8 aya varan taksit imkanı! www.rothenberger.com.tr. EURO PROMO I / 2012 XXXXX Subline 01 / 2015 EURO PROMO I / 2012 XXXXX Subline KAMPANYA 01 / 2015 Kredi kartına vade farksız 8 aya varan taksit imkanı! Bu kampanya 30.06.2015 tarihine kadar geçerlidir. www.rothenberger.com.tr ROTHENBERGER Alet ve

Detaylı

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI AKSA DOĞAL GAZ 2014 ÖNSÖZ Doğal gaz gibi çevreci enerji kaynağının kullanımındaki artış sevindirici bir gelişmedir. Hizmet kuruluşları olarak bizlere düşen önce etkin

Detaylı

MOTORLU TESTERELER. Motorlu Testerelerin Sınıflandırılması

MOTORLU TESTERELER. Motorlu Testerelerin Sınıflandırılması MOTORLU TESTERELER Tarihçesi; Alman mühendis Andreas Stihl, 1926 yılında elektrikli zincir testere, 1929 yılında ise benzinli zincir testereyi geliştirerek patentini almış ve kurduğu fabrika ile seri üretime

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK ŞARTLAR... 1. 1.1 İşin Kapsamı... 1. 1.2 İlgili Dökümanlar... 1. 1.3 Şantiye Tesisleri... 1

İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK ŞARTLAR... 1. 1.1 İşin Kapsamı... 1. 1.2 İlgili Dökümanlar... 1. 1.3 Şantiye Tesisleri... 1 İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK ŞARTLAR... 1 1.1 İşin Kapsamı... 1 1.2 İlgili Dökümanlar... 1 1.3 Şantiye Tesisleri... 1 1.4 Uygulanacak Standartlar... 1 1.5 Markalama ve İsim Plakaları... 2 1.6 Projelendirme...

Detaylı

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI AKSA DOĞAL GAZ 2013 ÖNSÖZ Doğal gaz gibi çevreci enerji kaynağının kullanımındaki artış sevindirici bir gelişmedir. Hizmet kuruluşları olarak bizlere düşen önce etkin

Detaylı

www.isgdosya.com İSG ÖZETLERİ

www.isgdosya.com İSG ÖZETLERİ İSG ÖZETLERİ ACİL DURUM PLANLARI Büyük tehlikeli kuruluşların acil durum planları işyerine ve civarına ait acil durum işlemlerini kapsamalıdır. İşyeri acil durum planı işletme yönetimi tarafından hazırlanmalı

Detaylı

AC input modülü: Gerçek dünyanın AC girdi sinyallerini PLC işlemcide kullanılacak şekilde mantıksal düzeye dönüştüren modül

AC input modülü: Gerçek dünyanın AC girdi sinyallerini PLC işlemcide kullanılacak şekilde mantıksal düzeye dönüştüren modül A A/D Converter: Analog/Sayısal (dijital) çevirici. Gerçek dünyanın analog sinyallerini dijital formata çevirerek bilgisayar tarafından işlenebilmesini sağlar. AC input modülü: Gerçek dünyanın AC girdi

Detaylı

İngilizce Türkçe Otopark Endüstrisi Sözlüğü. Dictionary for Parking Industry

İngilizce Türkçe Otopark Endüstrisi Sözlüğü. Dictionary for Parking Industry İngilizce Türkçe Otopark Endüstrisi Sözlüğü Dictionary for Parking Industry Dr. Abdullah DEMİR Etüt Plan ve Proje Müdürü Haziran, 2009 ÖNSÖZ Konfüçyüs der ki; Sende bir yumurta var, bende bir yumurta var.

Detaylı

AC input modülü: Gerçek dünyanın AC girdi sinyallerini PLC işlemcide kullanılacak şekilde mantıksal düzeye dönüştüren modül

AC input modülü: Gerçek dünyanın AC girdi sinyallerini PLC işlemcide kullanılacak şekilde mantıksal düzeye dönüştüren modül TEKNĐK TERĐMLER SÖZLÜĞÜ (Kaynak : Otomasyon dergisi) A/D Converter: Analog/Sayısal (dijital) çevirici. Gerçek dünyanın analog sinyallerini dijital formata çevirerek bilgisayar tarafından işlenebilmesini

Detaylı

www.nur-akmakina.com.tr

www.nur-akmakina.com.tr 1 www.nur-akmakina.com.tr Hakkımızda 61 yıl önce küçük bir atölyede üretime başlayan firmamız bugün teknolojik yatırımlarla ülke ekonomisine ve istihdamına katkı veren bir kuruluş olmuştur. Ellinin üzerindeki

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PLASTİK TEKNOLOJİSİ YARDIMCI EKİPMANLARLA ÜRETİM - 2

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PLASTİK TEKNOLOJİSİ YARDIMCI EKİPMANLARLA ÜRETİM - 2 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PLASTİK TEKNOLOJİSİ YARDIMCI EKİPMANLARLA ÜRETİM - 2 ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ FORKLİFTLER TRANSPALETLER VE VİNÇLER 840UH0041

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ FORKLİFTLER TRANSPALETLER VE VİNÇLER 840UH0041 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ FORKLİFTLER TRANSPALETLER VE VİNÇLER 840UH0041 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ARAÇ BAKIM VE ONARIM BENZİNLİ MOTORLAR

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ARAÇ BAKIM VE ONARIM BENZİNLİ MOTORLAR T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ARAÇ BAKIM VE ONARIM BENZİNLİ MOTORLAR ANKARA NİSAN 2005 İÇİNDEKİLER AÇIKLAMALAR... iii ÖĞRENME FAALİYETİ-1...

Detaylı

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI AKSA DOĞAL GAZ 2012 ÖNSÖZ Doğal gaz gibi çevreci bir enerji kaynağının kullanımının her geçen gün daha da yaygınlaşıyor olması, insanımız ve ülkemiz için sevindirici

Detaylı