gyrostatic jirostatik gyrus (çoğ. gyri), kıvrım, girus h loading standart h yüklemesi h.l. (horizontal interval) yatay aralık

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "gyrostatic jirostatik gyrus (çoğ. gyri), kıvrım, girus h loading standart h yüklemesi h.l. (horizontal interval) yatay aralık"

Transkript

1 gyrostatic jirostatik gyrus (çoğ. gyri), kıvrım, girus h h loading standart h yüklemesi h.l. (horizontal interval) yatay aralık h.p. (horse power) beygir gücü h.p. (high pressure) yüksek basınç h.u.c.r. (highest useful compression ratio) en büyük faydalı basınç oranı habit (a) itiyat, alışkanlık, huy; (b) özel şekilde büyüme veya yetişme hachure tarama çizgiler (harita vs) hack çentmek, yarmak, yontmak hack saw testere/kollu demir hack saw blade el testeresi ağzı hacker bilgisayar korsanı hackle çentmek, yarmak, yontmak hacksaw testere hacksaw demir testeresi hacksaw blade demir testeresi ağzı, demir testeresi bıçağı hacksaw frame demir testeresi kolu hacksaw kollu demir testeresi, soğuk demir testere makinası Hackworth valve gear kranka karşı olan, içersindeki eksantrik ile diğer ucu meyilli bir kanal içerisinde kayan ve valf kolununda üzerindeki bir noktaya mafsallandığı uzvu tahrik eden radyal dişli hafnium hafniyum high fatigue testing machine alternatif akım kullanılarak güçlü elektromagnet uyarılmak sureti ile malzeme deney çubuklarına değişken yönlü gerilme uygulayan makina, yüksek gerilme test makinası, yorulma makinası

2 hair brush kıl fırça hair clippers sac kesme makası hair crack kılcal çatlak hair cracking kılcal çatlama, ince çatlama hair hygrometer kıl higrometre (nem ölçer) hair pin bend yol kıvrıntısı, yol dönemeci hair spring saat yayı hair spring kıl yay, ince yay hair tube kılcal boru, kapiler boru hair wire kılcal tel, ince tel hairline cracks kılcal çatlaklar hairspring kıl yay, pandül yayı hairy 1. kıl veya tüylerle örtülü, kıllı, tüylü; 2. kıla benzer, tüy gibi halation ışığın ters yönden gelişi nedeniyle cisimlerin bulanık görülmesi, ışığın uygunsuz aksedişi sonucu görüş alanının netliğini kaybedişi, halasyon halation hale oluşumu halazone içme suyunda dezenfektan olarak kullanılan beyaz billüri toz half yarım half adder yarı toplayıcı half closed interval yarı kapalı aralık half cloverleaf junction yarım yonca yaprağı kavşak (sadece iki gözünde iç halka ve dış bağlantı yolu bulunan dörtlü katlı kavşak) half coupling flanşlı kaplin half dead beat escapement geri getirme işlemi kilitleme tırna yüzleri büyük yarıçapta palet mili tarafından vurulmak sureti ile yapılan maşa half duplex yarı çift yönlü half elevation yarım görünüş half finished yarım bitmiş, tamamlanmamış

3 half load yarım yük half load yarı yük, yarım gaz half nut iki parçalı somun half plan yarım plan half round yarım yuvarlak half round bastard yarım yuvarlak kesitli, çift sıra dişli eğe half round cabinet rasps törpü, yarım yuvarlak kesitli ağaç eğesi half round file balık sırtı eğe, yarım yuvarlak eğe half round nose pliers karga burun half round wood rasp yarım yuvarlak kesitli ağaç eğesi half section yarım kesit half shroud diş boyunun yarısına kadar uzayan dişli çark siperi half side milling cutter yarım kanallar için freze bıçağı half space yarı ortam half span açıklığın yarısı, yarı açıklık half speed shaft pistonlu makinalarda krank mili devrinin yarı hızında dönen kam mili half throttle yarım gaz, yarım gazla çalışma half through truss yol düzeyi kirişin orta kısmında olan bir kafes kirişi half track yarı paletli half track vehicle yarı paletli araç half turn yarım devir half wave rectifier yarım dalgalı doğrultucu half year yarı yıl half centre bir motorun iki ölü nokta arasına tekabül eden krank muylusu pozisyonu half crossed belting mil eksenleri birbiri ile 90 derece konumda olan iki kasnağı aynı yönde döndüren kayış kasnak sistemi half duplex yarı çift yönlü half lap joint lamalı bağlantı prosesi

4 half life yarı ömür half life/radioactive yarı ömür/radyoaktif half power bandwidth yarım güç bant genişliği half rip saw ince dişli boy testeresi half round screw yuvarlak başlı vida half wave dipole yarım dalga dipolu halfword yarım sözcük halituous buhar veya nemle kaplı hall hol, salon hall effect hall olayı hallow tile delikli tuğla halloysite halloysit; metahalloysit; bileşimi kaoloini andıran ancak yapısal olarak farklı görünümde bir kil minerali halloysite, dehdyrated bkz. dehydrated halloysite hallway koridor, dehliz halogen halojen halogen headlight halojen far halogenated (s) halojenize halogenide bkz. halide halojen, tuz yapan, tuz yapıcı haloid 1. tuza benzer tuz nev inden, 2. birkaç çeşit kimyasal tuz halt durdurmak halt, stop durmak halve 1. ahşapta bindirme ek; 2. yarıya bölmek, yarıya indirmek halving adjustment telemetrede intibak ayarı halving yarım kalınlıklı ekleme, iki parçayı yarım kalınlıklarına kadar kesip birleştirme hamaxophobia taşıt (otomobil, otobüs v,s.) a binmekten veya taşıtla karşılaşmaktan aşırı ürkme, taşıt korkusu hammer tokmak

5 hammer kırıcı hammer çekiç, şahmerdan, tokmak, çekiçle vurmak, çekiçle döğmek hammer arbour saat zili tokmağının üzerine mafsallandığı ana mil hammer block şahmerdana kırlangıç kuyruğu geçme şekli ile birleştirilmiş buharlı çekiç çelik ön yüzü hammer blow şahmerdan darbesi, tokmak darbesi hammer blow çekiç vuruşu, lokomotif tahrik tekerleği ile ray arasındaki vuruş hammer drop tokmak darbesi, tokmak düşüş yüksekliği hammer hardening çekiç ile döğüp sertleştirme hammer mill tokmaklı değirmen, tokmaklı ezme makinesi, tokmaklı döğme makinesi, şahmerdan atölyesi, öğütme çekici hammer pallets saatlerde tokmak mili üzerine tespit edilen iki tanesi saat tokmağı iki tanesi dakika tokmağı olan tekrariayıcıdaki vurmayı kontrol eden paletler hammer pin horoz mili hammer rods kuleli saatlerde kaldırma kamları ile zil tokmağını birleştiren düşey çubuklar, miller hammer shaft çekiç sapı hammer stalk vurma zilli saatlerde tokmağın tespit edildiği çubuk hammer tail tokmak kolu hammer tongs baskı kıskacı, takım yapımında özellikle çekiç yapımında iş parçasının tutturulması için kullanılan belirli açısal konum alabilen mengene, tutkaç hammer wheel saatlerde kilitleme çarkı ile eş çalışan ve çevresinde sekiz pim taşıyan ve bu pimlerin saat tokmağının kaldırılıp bırakılmasını sağlayarak zilin çalmasını sağlayan çark hammer, ball point bkz. ball point hammer hammer, bush bkz. bush hammer hammer, riveting bkz. riveting hammer hammer, sledge bkz. sledge hammer hammer (a) çekiç, şahmerdan çekici, (b) saat zili kapı zili çalma tokmağı hammer/ball peen yuvarlak uçlu çekiç

6 hammer/claw çatallı çekiç hamming distance hamming uzaklığı hamulus (çoğ., hamuli), 1. çengelcik; 2. çengelsi (kancası) çıkıntı hand el, ibre hand el, manus hand ibre hand accelerator el gazı hand adjustment el ile ayar hand auger el burgusu hand bastard dikdörtgen kesitli, paralel, konik uçlu, çift sıra dişli eğe handbook el kitabı hand brace el tutamağı hand brake park freni hand brake el freni hand brake adjusting bolt el freni ayar cıvatası hand brake anchor bar el freni tespit çubuğu hand brake band el freni kasnağı hand brake band anchor screw el freni kasnağı tespit vidası hand brake band lining el freni kasnağı balatası hand brake cable dash grommet el freni kablosunun ön tablodan geçtiği yerdeki lastik halka hand brake cam el freni kumanda eksantriği, el frenini tutturan ve boşlayan kam hand brake cam lever el freni kam mili hand brake drum el freni kampanası hand brake indicator el freni ikaz lambası hand brake lever el freni kumanda kolu, el freni levyesi hand brake lever pawl el freni levyesi tırnağı hand brake lever release spoon el frenini boşlamak için levye üzerinde basılan parça hand brake lever sector el freni levyesi sektörü

7 hand brake operating lever el freni çalıştırma mafsal bağlantısı hand brake securing bracket el freni tespit parçası, freni çekilmiş durumda tutan mandal hand brake signal lamp el freni işaret lambası hand brake signal lamp cable el freni işaret lambası kablosu hand brake signal package el freni işaret lambası paketi hand cart el arabası hand chain el zinciri hand choke el jiklesi, hava kelebeği kontrolu hand control el kumanda tertibatı hand controlled el ile kumanda edilen, elle idare edilen hand crank ilk hareket kolu, marş kolu, motoru elle çalıştırma kolu hand distributor el distribütörü hand drill el sondajı, el burgusu, el matkabı hand driven elle harekete geçirilen hand expansion gear kesme valflerinin kayar valflere göre relatif konumunu ayarlayan ve el ile ayarlanabilen genellikle sağ ve sol vida içeren değişebilir genleşmeli dişli hand feed tornada elle verilen talaş payı hand feed elle besleme, el ile verme hand feel test el muayenesi hand held el tipi hand hold tutamak hand hole el deliği hand hole jantın büyük delikleri, bir mahfazanın iç kısımlarına el girebilmesi için konulmuş delikler hand holes (a) bakım esnasında makinanın belirli kısımlarına el sokabilmek için makina üzerinde açılmış olan delikler, (b) basınç tanklarında tank içersine ulaşmak için tank kenarında açılan ve açılıp kapanabilen bir kapak ile kapatılan küçük delik hand jack kriko hand lathe el tornası, fırdöndü torna, el ile çevrilen ağaç tornası

8 hand lens büyüteç, lup hand level el nivosu hand lever kumanda levyesi hand lever el kontrol mekanizmasi kolu, el levyesi hand lever ball levye el tutacak kısmı hand lever shaft el levyesi şaftı hand lever shaft tie rod el levyesi şaftı bağlama çubuğu hand lift uygun sonsuz dişli sistemi ile çalışan kasnak ve halattan oluşan elle tahrik olan kaldırıcı, kaldıraç handmade elle yapılmış, el işi hand metering unit (hmu) direksiyon kontrol valfi hand mixing elle karıştırma (beton vs için) hand mixing of concrete betonun el ile karıştırılması hand operated elle kumandalı hand operated elle çalıştırılan hand over teslim etmek, devretmek, devir hand packed elle greslenen hand placed stone yol temellerinde ve dolguda taşları elle yerleştirme veya istif etme hand press el presi, ufak tezgah presi hand pressed elle bastırılarak geçirilmiş hand pump el pompası, kol ile çalışan pompa hand pump el tulumbası hand regulator el regülatörü, el ayar tertibatı hand roller el silindiri hand saw el testeresi hand spike manivela hand sprayer el püskürtücüsü hand tap elle vida dişi açmak için kılavuz

9 hand throttle el gazı kolu, el gazı düğmesi, el gazı, gazı elle kontrol düzeneği hand tool el takımı hand tools avadanlık, el avadanlığı, el takımları hand traverse makina parçasının el ile yapılan yatay hareketi hand truck el arabası hand wheel el çarkı hand wheel (a) makine veya mekanizmayı çalıştırmak için elle döndürülen çark, tekerlek, (b) torna veya herhangi bir takım tezgahını çalıştırmak için kullanılan elle döndürülür yivli çark handwork (ayrıca handiwork) el işçiliği handwork elişi hand el, akrep, yelkovan, müşir, ibre, kol, yön, taraf, sap, kabza handbook el kitabı hand brake el freni handhole el deliği handicap engel handicapped normal hareket ve davranışlarında kusurlar bulunan kimseler için kullanılan bir deyim, sakat handicapped engelli, özürlü handicapped lavatory özürlü lavabosu handicraft el sanatı handing sağ ve sol yönlü simetrik iş yapmak, sağdan sola veya handle 1. sap, tutamak, kol; 2. ele almak handle tanıtıcı (değer) handle kol handle, draw bar bkz. draw bar handle handlebar bidon, gidon handler kotarıcı, işleyici handling kotarma, işleme

10 handling atık malzeme, parça vb nin depolanması ve taşınması ile ilgili işlemler, muamele handling taşıma handling capacity taşıma kapasitesi handling operation aktarma işlemi, taşıma işlemi handling, processing işleme handmade el yapımı handover el değiştirme hardpan mahalli taş (çok sıkı, iyi derecelenmiş, biraz kohezyonlu agrega) handrail trabzan, korkuluk handrail korkuluk, makinelerin iskele korkuluğu, köprü korkuluğu handrail korkuluk, parmaklık, tutamak handrod merdiven parmaklığı hands on training pratik eğitim handsaw el testeresi handsaw testere/ahşap handsaw testere/el handsaw el testeresi, ağaç testeresi handsaw blade el testeresi ağzı handset el takımı; telefon ahizesi handsfree elsiz, el bağlantısız handshake anlaşma handshake protocol tokalaşma protokolu handshaking tokalaşma handshaking procedure tokalaşma yordamı handspike manivela handwheel torna, vs tezgahların kumanda tekerlekleri, el çarkı handwheel el çarkı, volan handwheel traversing screw sonsuz yan hareket dişli vidası

11 handwriting el yazısı handwriting recognition elyazısı tanıma handwriting support elyazısı desteği hang asmak, sarkıtmak hang asılmak, asmak, askıya almak, askı tertibatı, tespit askı kuşağı hangar hangar hanger askılama hanger askı demiri (çelikleme), askı, kanca, asılı vaziyette tutan, tespit eden askı hanging indent asılı girinti hanging scaffold asma iskele hanging uygun bir şafta kasnak asmak, tespit etmek haphazard gelişigüzel happen olmak, meydana gelmek hapt dokunma, değme, temas anlamında önek harbour liman, barınak, sığınak hard şiddetli, ağır hard 1. sert, katı; 2. güç, zor hard asphalt sert asfalt, katı asfalt hard brass sert pirinç alaşımı, sert pirinç döküm hard brick pişmiş tuğla hard bronze sert bronz hard card disk kartı hard casting sert döküm hard chrome plated sert krom kaplı hard clay sert kil hard coal antrasit kömür, taşkömürü hard copy basılı kopya hard crash örseleyen çöküm, onulmaz arıza

12 hard decision sıfır bir kararı hard disk sabit disk hard disk controller sabit disk denetleyicisi hard disk drive sabit disk sürücü hard disk, disk disk hard error onulmaz hata hard grade steel sert çelik hard hyphen, required hyphen istenen kısa çizgi hard labour ağır işçilik hard layer sert tabaka hard limestone sert kalker taşı, sert kireç taşı hard limiter kesin kırpıcı hard metal sert metal, sert alaşım hard page break istenen sayfa sonu hard page break, manual pagebreak, required pagebreak istenen sayfa sonu hard rock sert kaya, sert taş hard rubber ebonit hard rubber bakalit niteliğinde sertleştirilmiş yapay kauçuk hard sector fiziksel kesim hard shoulder banket hard shoulder sıcak karışım veya betonla kaplanmış banket hard siliceous limestone sert, silis nodülleri veya kristalleri içeren kireçtaşı hard soil sıkı zemin, sert zemin hard soldering gümüş kaynağı, sert lehimleme hard soldering sert lehim hard space istenen boşluk hard starting zor çalışma

13 hard starting motorun ilk hareket zorluğu hard steel sert çelik, karbonlu çelik hard stone sert kaya, sert taş hard stop anında durdurmak hard stratum sert tabaka hard surfacing sertleştirilmiş yüzey hard surfacing electrode sert yüzey elektrodu hard water acı su, kireçli su, sert su hard wired logic donanım mantığı hard wood sert ağaç hard work ağır işçilik, efor hardback ciltli hardboard elyaflı levha hardcore sert çekirdek (sıkıştırıldıkları zaman stabil bir temel oluşturan taş parçaları, kırılmış tuğla veya benzerlerinden ibaret malzeme) harden sertleştirmek, su vermek, tavlamak, sertleşmek hardenability sertleştirme kabiliyeti hardenability test bir madenin sertleştirilebileceği miktarı ölçme deneyi hardened sertleştirilmiş hardener 1. sertleştirici, katılaştırıcı; 2. çu ha pekiştirme makinesi hardening sertleştirme hardening sertleşme, pekleşme, sertleştirme, su verme, tavlama hardening process sertleştirme usulü, tavlama işlemi hardness 1. sertlik, mineral ve kayaçların çizilmeye karşı gösterdikleri direnç; 2. sertlik, bitümün penetrasyon sertliği hardness sertlik derecesi hardness number sertlik numarası hardness numbers (hardness scale) sertlik numarası, değişik sertlik testleri sonucu hazırlanan skala, mohs tarafından yapılan sınıflama (1) talk (2) alçı (3) mermer (4) flourit (5) apatit (6) feldspat (7) ouartz (8) sanyakut (9) zımpara maddesi

14 (10) elmas, ridgeway sınıflaması bazı ilave hardness of rock kayanın sertliği hardness of water suyun sertliği hardness scale sertlik cetveli hardness scale sertlik numarası, hardness tests, sertlik testi hardness test sertlik deneyi hardness test sertlik testi (brinell, rockwell, shore, vickers, knopp, keep vs yöntemleri ile maden sertliğinin tayini) hardness, coefficient of bkz. coefficient of hardness hardness sertlik, sertlik derecesi hardpan katı kil, kazılması güç olan toprak tabakası, küskü, sert kabuk hardware malzeme, hırdavat hardware donanım, bağlantı malzemesi, madeni eşya, hırdavat hardware check donanım aksaklığı hardware compatibility donanım bağdaşırlığı hardware controlled donanımla denetlenen hardware description language donanım tasarım dili hardware encryption donanımla kriptolama hardware in the loop donanımla benzetim hardware requirements donanım gereksinimleri hardware requirements donanım isterleri hardware security donanım güvenliği hardware virus donanım virüsü hardwired fiziksel bağlantılı hardwood fırınlanmış tahta hardwood sert tahta hardy coupling keski kaplini, keski kuplajı harm zarar

15 harmful zararlı harmless zararsız harmonic armoni harmonic uyumlu harmonic katsıklık, harmonik, uyumcul harmonic uygun, düzenli, ahenkli harmonic analyzer dalga çözümleyici harmonic content harmonik içeriği harmonic distortion harmonik bozunumu harmonic division armonik bölme harmonic motion armonik hareket harmonic motion uyumcul devinim harmonic oscillation armonik salınım harmonic pollution harmonik kirlenmesi harmonic suppression harmonik bileşenlerini bastırma harmonic vibration harmonik vibrasyon, düzgün titreşim harmonic wave armonik dalga harmonic harmonik, düzenli, temel frekansın integral katlarında frekansa sahip periyodik büyüklüğün sinüzoidal bir bileşeni harmonious düzenli, birbirine bağlı veya uygun, uyumlu harmony armoni harmony uyum harness donanım, tesisat harness code kablo demet kodu harness wire tesisat kablosu harness koşum, koşum takımı, donatım, kusanım, teçhizat, harrow tapan, kesek kırma makinası, sürgü, tırmık, asma, parmaklık, karıştırıcı harsh mixture işlenmesi zor karışım

16 hartnell govemor düşey zil krank kolları, ağır küreleri taşıyan yatay kolları, regülatörü çalıştıran yaylı manşona karşı basan silindirler taşıyan yay kuvvetli mekanizma harvest hasat harvester biçerdöver harvester biçici, devşirişci, orak makinesi, biçer harvester thresher biçer döver hash coding; hashing hesaba dayalı adresleme hasp menteşeli kilit hasp u cıvatası, kenet, menteşe, kelepçe hasp screw tespit vidası hatch 1. taramak; 2. kapak hatch taramak/gölgeli hatchet balta hatching tarama hatchway ambar ağzı hatchway tavan arası kapağı hat leather packing deri salmastra piston veya hidrolik makine koçuna tespit edilen ve sızdırmazlık görevi gören l kesidine sahip deri yuvarlak salmastra haul çekmek, taşımak, sürüklemek, yedekte çekmek, yedeğe almak, nakliye, taşıma haul capacity taşıma kapasitesi haul distance taşıma mesafesi haul train katar haulage taşıma haulage taşıma işleri haulage hafriyat nakli hauling çekme, taşıma hauling capacity taşıma kapasitesi

17 hauling hot mix sıcak karışımın taşınması hauling unit yük taşıyıcı, kamyon haunch guse, başlıklı bir destekle kollarıgövdeye bağlayan eğik destek haunched beam guseli kiriş haunched girder guseli kiriş hawse pipe (hawser pipe) (a) fıçı zincirini kancaya yönlendiren bir tip boru (b) gemi gövdesinde çapa zincirinin içersinden geçtiği döküm kısım hawser laid havzer bükülü hay rake bearing bahçe makineleri tipi yatak hay loader ot yükleyici, tırmıklan vasıtası ile ot toplayıp arabasına yükleyen tekerlekli makina hay stacker ot yığma makinesi hazard tehlike, risk hazard zarar, hasar hazard flashers flaşör hazard mitigation tehlikenin azaltılması hazard warning switch acil ikaz anahtarı hazardous tehlikeli zararlı hazardous material tehlikeli madde hazardous material transportation tehlikeli madde taşımacılığı hazardous waste zararlı atık, tehlikeli atık (gereğince yönetilmediği taktirde insan sağlığı ve çevre için tehlike oluşturan, hastalığa ya da ölüme yol açabilen maddeler içeren atıklar) haze toz bulutu, pus hazy sisli, puslu h beam geniş başlıklı putrel hdd; hard disk drive sabit disk sürücü hdv bkz. heavy duty vehicle head akışkan yüksekliği head baş, kafa

18 head basma yüksekliği head düşü head basınç head (a) heyelanın tepesi, heyelanın üstü; (b). kafa (bilgisayarda biriktirme ortamından bilgiyi okuyan veya silen bir aygıt); (c). baş, kafa, başlık, kapak; (d) hidrolik yük (su yüksekliği eşdeğeri olarak ölçülen basınç) head and chest set kulaklık ve göğüslük (telefonda) head and rear flanged ön ve arka flanşlı head and rear screwed ön ve arka dişli head crash kafa arızası head difference/total düşü farkı/toplam head drive pulley baş tahrik tamburu head drum baş tamburu head end baş taraf head flanged and rearwelded ön flanslı ve arka kaynaklı head gasket kapak contası head gasket silindir kapak contası, motor kafası contası head gate baş taraf kapağı head gates kanal baş kapağı, baş kapak, savak baş kapağı head grinder motor kafası taşlama tezgahı, yatay döner taşlı düz yüzey taşlama tezgahı head lamp far head loss basınç kaybı head loss seviye kaybı head of pile kazık başı head of tripod üç ayak başlığı head of water hidrolik yük head office merkez bürosu head per track disk devinimsiz kafalı teker

19 head piece başlık head pressure control bkz. high pressure control yüksek basınç kontrolu head pulley baş tamburu head race su ile çalışan makinalarda su veren kanal, üst kanal, verici kanal, baş savak, giriş kanalı head rest baş dayama head screwed and rearwelded ön dişli ve arka kaynaklı head valve bir pompanın dağıtım valfı head wall menfez, üst kanal duvarı, baş duvarı head wall on culvert menfez üst kanal duvarı head, bolt bkz. bolt head head, cylinder bkz. cylinder head head, driving bkz. driving head head (a) bir makine veya takımın önemli ve gerekli kısmı için kullanılan terim, (b) yüksekliği ile basınç oluşturan akışkan kolon yüksekliği, (c) rayın üst kısmı, (d) vida veya cıvata kafası, içten yanmalı motorlarda sökülüp takılabilen silindir kapağı head/critical düşü/kritik head/design basıncı/proje head/design düşü/proje head/dividing divizör head/equivalent loss of yüksekliği/ kayıplara eşdeğer su head/geodetic delivery düşü/jeodezik head/geodetic delivery yüksekliği/su basma head/gross düşü/brüt head/loss of yüksekliği/kayıp su head/lost yüksekliği/kayıp edilen su head/manometric delivery yüksekliği/ pompa manometrik basma head/net düşü/net head/rated düşü/nominal

20 head/rated net yüksekliği/net nominal head/static statik düşü head/static statik yükseklik head/suction yüksekliği/emme head/total static düşü/toplam statik head/velocity yüksekliği/hız basınç head end kablo başı header başlık; üstbilgi header 1. kuyruklu bağlantı taşı (kargir köprüde); 2. ön pervaz header sayfa başlığı header ana boru, kollektör header label başlık etiketi; önetiket header pipe toplama borusu, toplayıcı kanal, toplama veya taksim borusu header record başlık kayıdı header tank radyatör üst deposu header tank basınç tankı header başlık, başlık bölmesi, kereste baş kesme makinesi, cıvata başı açma makinesi, başak kesme makinesi, travers, boru bağlama başlığı, birbirine parelel birçok boruyu birleştiren veya bir çok tüpe akışkan sevk eden manifolt header/outlet kollektörü/çıkış heading kömür galerisi heading 1. ilerleme galerisi; 2. başlık heading başlık heading level işletme katı heading machine vida başı makinası heading machine vida, somun başı yapma presi, başak biçme makinesi headlamp far, ön lambalar, ön farlar headlamp beam indicator farın yandığını belirten gösterge

21 headlamp beam indicator bulb far göstergesinin ampulü headlamp beam indicator light socket far göstergesi ampül duyu headlamp beam indicator socket far göstergesi duyu headlamp bulb far ampulü headlamp lens far merceği, far camı headlamp reflector far aynası headlamp seal beam far tası headlamp sealed beam unit komple far tası ve camı headlamp shell far mahfazası, far yuvası, far kovanı headlamp switch far düğmesi, far anahtarı headlight far headlight bkz. headlamp headlight adjustment far ayarı headlight bulb far ampulü headlight lens far merceği, far camı headlight reflector far aynası headlight seal beam far tası headlight shell far mahfazası, far tası, far kovanı headlight switch far düğmesi, far anahtarı headlight/acetylene far/asetilen headlight/fog far/sis headlight/high beam far/uzun headlight/quartz iodine fog farı/iyotlu sis headlight/retracting far/açılır headlight/swiveling far/döner headlining and listing otomobilin tavan ve yan üst duvar kaplamaları headlining cloth otomobil tavan ve yan üst duvar kaplamasında kullanılan kumaş head on collision kafa kafaya çarpmalı kaza

22 headphone (telefon) kulaklık headphone jack kulaklık prizi headphone jack kulaklık çıkışı headphones telefon kaskı headrace su alma ağzı headroom üst boşluk headset kulaklıklı (telefon) headstock rulmanlı yatak headstock torna fener mili headstock motor torna fener mesnedini tahrik eden motor headstock (a) bir makinenin kafa kısmını destekleme kısm örneğin sabit torna kafasını tutan mesnet, hareketli olana torna punta başlığı adı verilir, (b) planya tezgahı kesici takım mesnedi, (c) tren vagonlarında şasi altı takozu, head to head collision kafa kafaya çarpışma headwall kafa duvarı headwater kaynak yönündeki su headwater level kaynak yönündeki su düzeyi headway aralık, taşıt aralığı, taşıtlar arasındaki mesafe (aynı trafik şeridinde birbirini takip eden iki taşıtın ön tamponlarının, yolun aynı noktasından geçişi için gereken saniye cinsinden zaman aralığı) health sağlık health sıhhat, şifa healthy 1. zinde, sıhhatli; 2. sıhhi heap yığmak heap yığın, küme, tepe heap loading tepeleme yüklü heaped tepeleme heaped capacity yığma kapasite hear duymak, işitmek

23 heart cam (a) dönü hareketini doğrusal harekete dönüştüren yürek biçimindeki kam, (b) salınım hareketi üreten yürek biçimindeki eksantrik kam, c) kronometre ve stop saatlerinde kayıt kolunu sıfıra getirmek içim kullanılan yürek biçimindeki kam hearth fırın, ocak, şömine hearth fire ocak ateşi heat sıcaklık, hararet, ısı, ısıtmak heat (f) ısıtmak heat anticipation ısıyı hissetmek heat balance ısı bilançosu heat balance ısı dengesi heat bonded ısı ile yapıştırılmış (jeotekstillerde dokuma ipliklerinin temas noktalarının yüksek ısıyla eritilmek suretiyle kaynatılmış yapıştırılmış) heat bridge ısı köprüsü heat build up ısı oluşumu heat capacity ısı kapasitesi heat coil ısı sargısı heat coil ısıtıcı bobin heat combustion sıcaklık etkisiyle ateşleme heat conduction ısı iletimi heat conductor ısı iletkeni heat conductor ısı iletkenliği heat consumption ısı tüketimi heat consumption ısı sarfiyatı heat content ısı içeriği heat control knob kalorifer kumanda düğmesi heat control tube termostat vazifesi gören kılcal boru heat demand bkz. heat requirement ısı ihtiyacı heat engine buhar makinası

24 heat engine termik makine heat engine ısı enerjisini mekanik enerjiye çeviren makine heat exchange ısı değişimi heat exchanger eşanjör, ısı dönüştürücü heat exchanger ısı değiştirici, eşanjör heat flow ısı akışı heat flow ısı akımı, bir cisimden diğer cisme birim zamanda geçen ısı heat gain ısı kazanımı heat gain calculation ısı kazancı hesabı heat gain ısı kazancı, insanlardan, cihazlardan ve lambalardan yayılan ısı veya güneş radyasyonu ile direk olarak ısıtılan belirli bir hacmin sıcaklığındaki artım heat gauge ısı ölçme aleti, hararet göstergesi heat generation ısı üretimi heat generation ısı açığa çıkması, ısı üretimi heat indicator ısı göstergesi heat indicator cable ısı göstergesi kablosu heat input ısı girişi heat insulating material ısı izolasyon malzemesi heat insulation ısı izolasyonu, ısı yalıtımı heat lag ısı gecikmesi heat load ısıtma yükü heat loss ısı kaybı heat loss calculation ısı kaybı hesabı heat loss rate ısı kaybı oranı heat loss ısı kaybı, bir sistemden enerji veya gücün ısı şeklinde kaybı heat meter ısı ölçer heat number heat number, ısı numarası heat of fusion eritme ısısı

25 heat of hydration hidratasyon ısısı heat output (rating) ısı kapasitesi heat pipe ısı nakil borusu heat pipe iki ucu kapalı içerisi çok ince fitile benzer malzeme ile kaplı metal borudan oluşan ve içersinde kısmi vakumda çok az akışkan olan, akışkanın borunun bir ucunda iken buharlaşarak ısı yuttuğu (aldığı) diğer uca geldiğinde yoğuşarak ısı verdiği bir tip ıs heat power station ısı merkezi heat production ısı üretimi heat pump ısı pompası, düşük sıcaklıktan yüksek sıcaklığa ısı transfer eden makine, sıkıştırılmış bir soğutucu tarafından akan bir sudan ısı alınarak bu ısıyı diğer bir akışkana aktarıp sonunda genleştiriciden geçip aynı işlemi tekrarlayan makine heat pump/coefficient of performance of ısı pompası güç katsayısı heat rate ısı katsayısı heat recovery ısı geri kazanımı heat recovery steam generator ısı geri kazanım buhar üreticisi heat recovery system ısı geri kazanım sistemi heat recovery system isı geri dönüşüm sistemi heat recovery sıcaklığı yeniden kazanma, ısıyı yeniden kazanma, sıcaklık kurtarma heat requirement ısı talebi heat resistance ısı direnci (özel elyafların, yüksek sıcaklıkta bozulmaya karşı direnç özellikleri) heat resistant ısıya dayanıklı heat resistant (s) ısıya dirençli heat science ısı bilimi heat sink ısı deposu, ısı yutumu heat sink ısı alıcı, soğutucu heat sink soğutma yüzeyi heat source ısı kaynağı heat stabilized ısı ile stabilize edilmiş (yüksek sıcaklıkta yük altında jeotekstil liflerin büzülme veya uzama eğilimleri ısı ile azaltılmış)

26 heat station ısı santralı heat storage ısı depolama heat storage ısı deposu, su sıcaklığın günlük veya yıllık değişimlerinden dolayı denizlerin ısı deposu gibi görev yapması heat storage medium ısı toplayıcı ortam heat tracing ısıtma heat tracing refakatçı heat tracing refakatçı ısıtma heat tracing pipe refakatçı boru heat tracing pipe ısıtma borusu heat tracing/electrical refakatçı/elektrikli heat tracing/steam refakatçı/buharlı heat transfer ısı aktarımı, ısı transferi heat transfer coefficient ısı transfer katsayısı heat transfer oil ısı transfer yağı heat transfer ısı iletimi, ısı transferi, radyasyon, konveksiyon veya kondüksiyon yolu ile ısının bir cisimden diğerine hareketi heat transmission ısı geçişi heat transmission sıcaklık geçmesi, ısı geçmesi, ayrıca heat flowa bkz heat trap ısı kapanı heat treated sıcak tavlanmış, ısıl işleme tabi tutulmuş heat treated alloy steel tavlanmış alaşım çelik heat treatment ısıl işlem heat treatment su verme, tavlama, ısıtma yolu ile sertleştirme, ısıl işleme tabi tutma heat up ısıtmak, normalin üzerinde ısıtmak heat value/high ısıl değer/üst heat value/low ısıl değer/alt heat, evolution of bkz. evolution of heat

3100/3104/4100/4104 MOTOR ENGINE

3100/3104/4100/4104 MOTOR ENGINE 3100/3104/4100/4104 MOTOR ENGINE SİLİNDİR BLOK / CYLINDER BLOK 3 7 11 5 8 9 12 2 4 10 13 1 6 14 15 32 31 30 29 18 19 16 28 27 26 25 24 23 22 21 20 17 10 SİLİNDİR BLOK / CYLINDER BLOK Sıra No Item No Stok

Detaylı

600MG Model Mercedes-Benz OM 926 LA (FAZ III A) Tip 4 zamanlı, turbo şarjlı, direk enjeksiyonlu, intercooler su soğutmalı dizel motor Silindir sayısı 6 Sıra Piston Çapı ve Stroku 106 mm x 136 mm Motor

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU TEL=08660(h) FAX=08660(h) Sayfa No / Dosya No : -KÇLİ/0077 Açıklama: KOMATSU KAMYONLAR VE DA- VE A- BULDOZERLERDE KULLANILMAK ÜZERE İHTİYACIMIZ 6 7 8 9 6-000-08-00-0-0-0-0-09-06-60-06-60-09-6-7-960-0-0-0-

Detaylı

MAKİNA PARKI / MACHINE PARK

MAKİNA PARKI / MACHINE PARK PARKI / MACHINE PARK P101 P102 P103 P104 P105 P106 P107 P108 P109 P110 P111 P112 C Tipi Mekanik Pres C Type Mechanical Press C Tipi Mekanik Pres C Type Mechanical Press C Tipi Mekanik Pres C Type Mechanical

Detaylı

4204 / 4304 / 4404 SERIES ENGINES

4204 / 4304 / 4404 SERIES ENGINES 4204 / 4304 / 4404 SERIES ENGINES PA S A A A A PA S A A e No P N N S N N S NN 9 140100531 1 Turbo Yağlama Borusu pipe oil, turbo 10 140100575 1 Turbo Yağ Dönüş Rakoru fitting, turbo oil return 11.52 140100582

Detaylı

OSCAR DZH200 E KULLANMA KILAVUZU & YEDEK PARÇA KATALOGU

OSCAR DZH200 E KULLANMA KILAVUZU & YEDEK PARÇA KATALOGU DZH200 E ZEMİN FREZE // SURFACE PREPARATION KULLANMA KILAVUZU & YEDEK PARÇA KATALOGU OSKAR MAKINA INSAAT SANAYI VE DIS TIC. LTD. STI. CANKIRI YOLU 1. CAD. BOZYER SOK. NO:17 PK: 06750 BUGDUZ-AKYURT/ANKARA/TURKEY

Detaylı

YHL 10" POMPA HELICAL GEAR PUMP

YHL 10 POMPA HELICAL GEAR PUMP YHL 10" POMPA HELICAL GEAR PUMP KULLANIM ALANLARI: Fuel Oil Servis Tankları, Gaz Yağı, Mazot Tankerlerinde Küçük çapta kızgın yağ sirkülasyonlarında Endüstrinin yarı viskoz mayilerinin pompaj işlemlerinde.

Detaylı

RTR7500DE DİZEL JENERATÖR

RTR7500DE DİZEL JENERATÖR RTR7500DE 82 RTR7500DE DİZEL JENERATÖR 0 Sigorta 1 Dizel Motor Komple 2 Pul M10 3 Rondela M10 4 Somun M10 5 Gövde Kapağı 6 Gövde Kapak Vidası M8X32 7 Rotor Pervane Vidası M5X10 7-20 Rotor-Statör Komple

Detaylı

Pita MAKİNA SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. MONTAJ RESİMLERİ VE YEDEK PARÇA LİSTESİ

Pita MAKİNA SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. MONTAJ RESİMLERİ VE YEDEK PARÇA LİSTESİ Pita MAKİNA SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. MONTAJ RESİMLERİ VE YEDEK PARÇA LİSTESİ Parça Adı / Part Name No 53P00 53P003 53P004 53P005 53P006 53P007 53P008 53P009 53P00 53P0 53P0 53P03 53P04 53P05 53P06 53P07

Detaylı

Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları. Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü

Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları. Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü ISITMA TEKNİĞİ 1.Tarihsel gelişim 2.Günümüz ısıtma teknikleri Bir ısıtma tesisatının uygun olabilmesi için gerekli

Detaylı

Soru 5) Pistonun, silindir içersinde iki ölü nokta arasında yaptığı tek bir harekete ne denir? a) Çevrim b) Vakum c) Basma d) Zaman

Soru 5) Pistonun, silindir içersinde iki ölü nokta arasında yaptığı tek bir harekete ne denir? a) Çevrim b) Vakum c) Basma d) Zaman Soru 1) Pistonun silindir içersinde yön değiştirmek üzere bir an durakladığı yere ne ad verilir? a) Silindir başı b) Silindir eteği c) Ölü nokta d) Piston durağı Soru 4) Silindir hacmi aşağıdakilerden

Detaylı

AUTOMATIC SEWING UNIT FOR JACKET SIDESEAMS,SLEEVE LINING,CENTRE BACK CLOSING CEKET KOL İÇ DIŞ VE ASTAR YIRTMAÇLI YAN ÇATMA OTOMATI

AUTOMATIC SEWING UNIT FOR JACKET SIDESEAMS,SLEEVE LINING,CENTRE BACK CLOSING CEKET KOL İÇ DIŞ VE ASTAR YIRTMAÇLI YAN ÇATMA OTOMATI AUTOMATIC SEWING UNIT FOR JACKET SIDESEAMS,SLEEVE LINING,CENTRE BACK CLOSING CEKET KOL İÇ DIŞ VE ASTAR YIRTMAÇLI YAN ÇATMA OTOMATI MODEL NEW-TECH 1500/5 PART MANUAL PARÇA KATALOĞU YAZICI DIKIS MAKINA SANAYI

Detaylı

Pres Besleme Sistemleri Press Feeding Systems

Pres Besleme Sistemleri Press Feeding Systems Pres Besleme Sistemleri İspanyolet Üretim Hattı - Espagnolette Production Line Rotor Stator Üretim Hattı - Rotor Stator Production Line Pres Transfer Sistemleri - Press Transfer Systems Boy Kesme Hatları

Detaylı

OSCAR P900 B PERDAH MAKİNESİ // POWER TROWEL GASOLINE KULLANMA KILAVUZU & YEDEK PARÇA KATALOGU

OSCAR P900 B PERDAH MAKİNESİ // POWER TROWEL GASOLINE KULLANMA KILAVUZU & YEDEK PARÇA KATALOGU P900 B PERDAH MAKİNESİ // POWER TROWEL GASOLINE KULLANMA KILAVUZU & YEDEK PARÇA KATALOGU OSKAR MAKINA INSAAT SANAYI VE DIS TIC. LTD. STI. CANKIRI YOLU 1. CAD. BOZYER SOK. NO:17 PK: 06750 BUGDUZ-AKYURT/ANKARA/TURKEY

Detaylı

3.1. Proje Okuma Bilgisi 3.1.1. Tek Etkili Silindirin Kumandası

3.1. Proje Okuma Bilgisi 3.1.1. Tek Etkili Silindirin Kumandası HİDROLİK SİSTEM KURMAK VE ÇALIŞTIRMAK 3.1. Proje Okuma Bilgisi 3.1.1. Tek Etkili Silindirin Kumandası Basınç hattından gelen hidrolik akışkan, 3/2 yön kontrol valfine basılınca valften geçer. Silindiri

Detaylı

Cihazlar yalnızca soğutma modunda çalışmaktadır.

Cihazlar yalnızca soğutma modunda çalışmaktadır. Cihazlar yalnızca soğutma modunda çalışmaktadır. Standart ürünlerde çevre dostu R407c soğutucu akışkan kullanılmaktadır. Su sıcaklık rejimine veya isteğe göre farklı soğutucu akışkan ile sistem oluşturulabilmektedir.

Detaylı

TELESCH TOZSUZ ZIMPARALAMA SİSTEMLERİ SUPERSANDER 2009TE SUPERSANDER 2011TE BAKIM VE KULLANIM KILAVUZU

TELESCH TOZSUZ ZIMPARALAMA SİSTEMLERİ SUPERSANDER 2009TE SUPERSANDER 2011TE BAKIM VE KULLANIM KILAVUZU TELESCH TOZSUZ ZIMPARALAMA SİSTEMLERİ SUPERSANDER 2009TE SUPERSANDER 2011TE BAKIM VE KULLANIM KILAVUZU 1 (CAR EP MODELLER) ÜNİTENİZ YÜKSEK KALİTELİ BİR ENDÜSTRİYEL TOZ EMME CİHAZI VE OTOMATİK BİR SİVİÇTEN

Detaylı

BURSA TECHNICAL UNIVERSITY (BTU) 2 DİŞLİ ÇARKLAR I: GİRİŞ

BURSA TECHNICAL UNIVERSITY (BTU) 2 DİŞLİ ÇARKLAR I: GİRİŞ Makine Elemanları 2 DİŞLİ ÇARKLAR I: GİRİŞ 1 Bu bölümden elde edilecek kazanımlar Güç Ve Hareket İletim Elemanları Basit Dişli Dizileri Redüktörler Ve Vites Kutuları : Sınıflandırma Ve Kavramlar Silindirik

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 3

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 3 Enerji Kaynakları MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 3 Enerji kaynakları Yakıtlar Doğa kuvvetleri Özel doğa kuvvetleri Yrd. Doç. Dr. Yüksel HACIOĞLU Katı Sıvı Gaz Odun Petrol Doğal Gaz Hidrolik Güneş Rüzgar

Detaylı

YABANCI KUVVETLİ FREN SİSTEMLERİ

YABANCI KUVVETLİ FREN SİSTEMLERİ YABANCI KUVVETLİ FREN SİSTEMLERİ MEKANİK ve HAVALI FRENLER Prof. Dr. N. Sefa KURALAY 1 YABANCI KUVVETLİ FREN SİSTEMLERİ 1. Çarpmalı Mekanik Frenler ve Tasarım Esasları Çarpmalı fren sistemleri ağırlıklı

Detaylı

OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ

OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ Prof. Dr. Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü, Erzurum Otomotivde Isıtma, Havalandırma ve Amaç; - Tüm yolcular için gerekli konforun sağlanması,

Detaylı

HDLV 55 Galon Toz Tamburlu Boşaltıcı

HDLV 55 Galon Toz Tamburlu Boşaltıcı Talimat Sayfası P/N 798A04 - Turkish - HDLV Galon Toz Tamburlu Boşaltıcı Tanım Bkz. Şekil. HDLV galon toz tamburlu boşaltıcı, toz kaplama sistemine işlenmemiş toz göndermek için bir Prodigy HDLV Yüksek

Detaylı

MAK-204. Üretim Yöntemleri. Frezeleme Đşlemleri. (11.Hafta) Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt.

MAK-204. Üretim Yöntemleri. Frezeleme Đşlemleri. (11.Hafta) Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt. MAK-204 Üretim Yöntemleri Freze Tezgahı Frezeleme Đşlemleri (11.Hafta) Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt. Bölümü Freze tezgahının Tanımı: Frezeleme işleminde

Detaylı

DİŞLİ ÇARK MEKANİZMALARI

DİŞLİ ÇARK MEKANİZMALARI DİŞLİ ÇARK MEKANİZMALARI Hareket ve güç iletiminde kullanılan,üzerinde eşit aralıklı ve özel profilli girinti ve çıkıntıları bulunan silindirik veya konik yüzeyli elemanlara DİŞLİ ÇARKLAR denir. Dişli

Detaylı

434F2. Caterpillar 434F2 Kazıcı Yükleyici. Motor CAT C 4.4 Beygir Gücü kw / 101 hp Çalışma Ağırlığı

434F2. Caterpillar 434F2 Kazıcı Yükleyici. Motor CAT C 4.4 Beygir Gücü kw / 101 hp Çalışma Ağırlığı Motor CAT C 4.4 Beygir Gücü 74.5 kw / 101 hp Çalışma Ağırlığı 8400-10 900 kg Beko Kazı Derinliği Uzatmalı Stik (SAE) 4353-5330 mm 434F2 Çalışma ağırlığı ve diğer özellikler makina konfigürasyonuna göre

Detaylı

YHL 2½ " POMPA HELICAL GEAR PUMP

YHL 2½  POMPA HELICAL GEAR PUMP YHL 2½ " POMPA HELICAL GEAR PUMP KULLANIM ALANLARI: Fuel Oil Servis Tankları, Gaz Yağı, Mazot Tankerlerinde Küçük çapta kızgın yağ sirkülasyonlarında Endüstrinin yarı viskoz mayilerinin pompaj işlemlerinde.

Detaylı

KONDENSER ÜNİTESİ KATALOĞU

KONDENSER ÜNİTESİ KATALOĞU En Direk Soğutma!! İklimlendirme ve soğutma alanında hızla gelişen teknoloji bu alanda arge faaliyetleri yapılmasının önünü açmıştır. Kondanser ve evaparatör sistemlerinin daha efektif hale gelmesi ve

Detaylı

B M W GAMA FREN BALATALARI BREMBO DİSK FREN AYNALARI

B M W GAMA FREN BALATALARI BREMBO DİSK FREN AYNALARI GAMA FREN BALATALARI 34 11 1 161 347 P289.1 ÖN E30 WVA 21173 17,0 mm 12,07 34 11 1 160 450 P299.2 ÖN E32, E34 WVA 21064 18,0 mm 15,86 34 11 6 761 244 P464.1 ÖN E36, E46 WVA 21925 17,8 mm 14,86 34 11 1

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...III 1. BÖLÜM MAKİNA BİLGİSİ... 1 2. BÖLÜM BAĞLAMA ELEMANLARI... 7

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...III 1. BÖLÜM MAKİNA BİLGİSİ... 1 2. BÖLÜM BAĞLAMA ELEMANLARI... 7 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...III 1. BÖLÜM MAKİNA BİLGİSİ... 1 1.1. Kuvvet Makinaları... 1 1.2. İş Makinaları... 2 1.3. Tarifler... 2 1.4. Birimler ve Uluslararası Birim Sistemleri (SI)... 3 1.5. Makinalarda Tanımlar...

Detaylı

CANMAKINA www.canmakina.com.tr

CANMAKINA www.canmakina.com.tr ADK02 One or Two Needle, Double Locked Stitch Sewing Machine Spare Part Catalogue CANMAKINA www.canmakina.com.tr ÖZELLİKLER SPECIFICATIONS Dikiş: Zincir Dikiş Type: Chain Stitch Dikiş Tipi 401 Stitch

Detaylı

Rulmanlı Yataklarla Yataklama. Y.Doç.Dr. Vedat TEMİZ. Esasları

Rulmanlı Yataklarla Yataklama. Y.Doç.Dr. Vedat TEMİZ. Esasları Rulmanlı Yataklarla Yataklama Y.Doç.Dr. Vedat TEMİZ Esasları Sabit bilyalı rulmanlar Normal uygulamalar dışında, tek rulmanın yük taşıma açısından yetersiz olduğu yerlerde veya her iki doğrultuda ön görülen

Detaylı

BF2AH (ZV0 2 56A;13ZV0041,extZV0 2 56A;13ZV0041) E-2 CYLINDER BARREL/CYLINDER HEAD

BF2AH (ZV0 2 56A;13ZV0041,extZV0 2 56A;13ZV0041) E-2 CYLINDER BARREL/CYLINDER HEAD Sayfa 1 E-2 CYLINDER BARREL/CYLINDER HEAD Refnr Parça Numarası Açıklama İlk Son 1 12100ZV0840 BARREL COMP., CYLINDER 1242711 001 SC 2 12133ZV0305 GUIDE, IN. VALVE (OS) 1217270 (2) SC 3 12211ZV0000 HEAD,

Detaylı

YTÜ Makine Mühendisliği Bölümü Hidromekanik ve Hidrolik Makinalar Anabilim Dalı Özel Laboratuvar Dersi Kompresör Deneyi Çalışma Notu

YTÜ Makine Mühendisliği Bölümü Hidromekanik ve Hidrolik Makinalar Anabilim Dalı Özel Laboratuvar Dersi Kompresör Deneyi Çalışma Notu YTÜ Makine Mühendisliği Bölümü Hidromekanik ve Hidrolik Makinalar Anabilim Dalı Özel Laboratuvar Dersi Kompresör Deneyi Çalışma Notu Laboratuar Yeri: E1 Blok Hidromekanik ve Hidrolik Makinalar Laboratuvarı

Detaylı

* Sağ el 1/8 1/4 -19 -28 -19 1/8 3/8 1/4. Nominal Boru Boyutu - Inch Başına Diş - 27 - 18 - 18

* Sağ el 1/8 1/4 -19 -28 -19 1/8 3/8 1/4. Nominal Boru Boyutu - Inch Başına Diş - 27 - 18 - 18 El Paftaları Kat. Model Açıklama Kalıplar Ağırlık Fiyat 13083 11-R - 1 El Paftası (Set Halinde) BSPT 13,3 365 13088 11-R - 2 El Paftası (Set Halinde) BSPT 17,5 630 37777 Sap ve Cırcır - 2.4 115 Ağır Tip

Detaylı

YHL-4" YHL4" HELICAL GEAR PUMPS

YHL-4 YHL4 HELICAL GEAR PUMPS YHL4" HELICAL GEAR PUMPS TEKNİK ÖZELLİKLERİ GÖVDE VE DİŞLİLER : Pik döküm, Çelik döküm, Paslanmaz AISI 304-316 döküm, bronz döküm, sfero döküm. YATAKLAR : Snbz 12 bronz, Rulman yatak, Karbon grafit, İna

Detaylı

YHL-2½" YHL2½" HELICAL GEAR PUMPS

YHL-2½ YHL2½ HELICAL GEAR PUMPS YHL2½" HELICAL GEAR PUMPS TEKNİK ÖZELLİKLERİ GÖVDE VE DİŞLİLER : Pik döküm, Çelik döküm, Paslanmaz AISI 304-316 döküm, bronz döküm, sfero döküm. YATAKLAR : Snbz 12 bronz, Rulman yatak, Karbon grafit, İna

Detaylı

BASİT MAKİNELER BEKİR ASLAN

BASİT MAKİNELER BEKİR ASLAN BASİT MAKİNELER BEKİR ASLAN BASİT MAKİNELER BASİT MAKİNE ÇEŞİTLERİ *Sabit makara *Hareketli makara *Palanga *Kaldıraç *Eğik düzlem *Çıkrık *Dişli çarklar *Kasnaklar *Kama BASİT MAKİNE ÖZELLİKLERİ *Basit

Detaylı

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. : DEPO GRUBU Mamül kodu : Mamül adı : ASTRON 7014 TM SIRT ATOMİZÖR SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. : DEPO GRUBU Mamül kodu : Mamül adı : ASTRON 7014 TM SIRT ATOMİZÖR SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET Grup : DEPO GRUBU Mamül kodu : 40-50114-2000113 Mamül adı : ASTRON 7014 TM SIRT ATOMİZÖR SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET NO KODU 1 2002709 İlaç deposu 14 lt. M 1 2 2002702 Süzgeç depo 1 3 2002013

Detaylı

MOTOR KONSTRÜKSİYONU-3.HAFTA

MOTOR KONSTRÜKSİYONU-3.HAFTA MOTOR KONSTRÜKSİYONU-3.HAFTA Yrd.Doç.Dr. Alp Tekin ERGENÇ İçten Yanmalı Motor Hareketli Elemanları 1- Piston 2- Perno 3- Segman 4- Krank mili 5- Biyel 6- Kam mili 7- Supaplar Piston A-Görevi: Yanma odası

Detaylı

FİYAT LİSTESİ 12.10.2015

FİYAT LİSTESİ 12.10.2015 1 FİYAT LİSTESİ 12.10.2015 M-ELEKTRİK AKSAMI Parça Kodu Parça Adı N P.A. KDVli YME001A05A05011 AKÜ 4 1 91,09 107,49 YME001A0520Y002 AKÜ (YUASA) 4 1 154,45 182,25 YME001A06A06041 ATEŞLEME BOBİNİ 8 1 17,00

Detaylı

8. Silindirlerin Düzenleniş Şekline Göre

8. Silindirlerin Düzenleniş Şekline Göre 8. Silindirlerin Düzenleniş Şekline Göre 1/40 Sıra Motor 2/40 V- Motor 3/40 Ferrari V12 65 o motoru 375 kw (7000 devir/dakikada) D/H 86/75 mm 5474 cc 4/40 Boksör Motor 5/40 Yıldız Tip Motor 6/40 Karşı

Detaylı

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. : DEPO GRUBU Mamül kodu : 40-50120-2000118 Mamül adı : ASTRON 7020 TM SIRT ATOMİZÖR SIRA NO PARÇA ADI - STANDART NO ADET

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. : DEPO GRUBU Mamül kodu : 40-50120-2000118 Mamül adı : ASTRON 7020 TM SIRT ATOMİZÖR SIRA NO PARÇA ADI - STANDART NO ADET MAMÜL PARÇA LİSTESİ Grup : DEPO GRUBU Mamül kodu : 40-50120-2000118 Mamül adı : ASTRON 7020 TM SIRT ATOMİZÖR SIRA NO PARÇA KODU PARÇA ADI - STANDART NO ADET 1 2002706 İlaç deposu 20 lt. TM 1 2 2002702

Detaylı

9. PNÖMATİK SEMBOLLER

9. PNÖMATİK SEMBOLLER PNÖMATİK SİSTEMLER 9. PNÖMATİK SEMBOLLER 9.1. Enerji Dönüştürme Elemanları Kompresör Vakum pompası Tek yönlü, sabit debili pnömatik motor Çift yönlü, sabit debili pnömatik motor Tek yönlü, değişken debili

Detaylı

CLAMP PIECE CPL.LHS SERRATED 7 SM/1007-3 ALT ÇENE KOMPLE SOL

CLAMP PIECE CPL.LHS SERRATED 7 SM/1007-3 ALT ÇENE KOMPLE SOL PARÇA NO PART NO KOD CODE PARÇA ADI PART NAME 1 SM/1001 MEKİK KOMPLE ÇELİK SOL RAPİER CPL.LHS 2 SM/1002 MEKİK GÖVDESİ ÇELİK SOL RAPİER HEAD BODY LHS 3 SM/1003 MEKİK MANDALI ÇELİK SOL CLAMPİNG LEVER CPL.LHS

Detaylı

MAK-204. Üretim Yöntemleri. (8.Hafta) Kubilay Aslantaş

MAK-204. Üretim Yöntemleri. (8.Hafta) Kubilay Aslantaş MAK-204 Üretim Yöntemleri Vidalar-Vida Açma Đşlemi (8.Hafta) Kubilay Aslantaş Kullanım yerlerine göre vida Türleri Bağlama vidaları Hareket vidaları Kuvvet ileten vidaları Metrik vidalar Trapez vidalar

Detaylı

COK-0240K Otomobil Elektrik Sistemi Deney Seti

COK-0240K Otomobil Elektrik Sistemi Deney Seti COK-0240K Otomobil Elektrik Sistemi Deney Seti Otomobil Elektrik Sistemi Deney Seti, gerçek bir otomobildeki elektrik tesisatını incelemeye, oluşturulacak arızaları gözlemlemeye uygun yapıdadır. Tüm modüller

Detaylı

FİYAT LİSTESİ 12.10.2015

FİYAT LİSTESİ 12.10.2015 1 FİYAT LİSTESİ 12.10.2015 M-ELEKTRİK AKSAMI YME001A05A05011 AKÜ 17 1 91,09 107,49 YME001A0520Y002 AKÜ (YUASA) 17 1 154,45 182,25 YME001L61M62006 AKÜ LASTİĞİ 16 10 4,19 4,94 YME001A06A06041 ATEŞLEME BOBİNİ

Detaylı

Su ile soğutma sistemleri

Su ile soğutma sistemleri Su ile soğutma sistemleri Hava/su ısı değiştiriciler Duvara monte...300 500 W...354 Duvara monte...600 1000 W...355 Duvara monte...1250 3000 W...356 Duvara monte...3000 5000 W...357 Duvara monte...7000

Detaylı

Teknik bilgiler. weidemann.de oluşturma tarihi Sayfa: 1

Teknik bilgiler. weidemann.de oluşturma tarihi Sayfa: 1 1140 Teknik bilgiler Standart Donanım örneği Motor verileri Motor üreticisi Perkins Perkins Motor tipi 403 D-11 403 D-11 Silindir 3 3 Motor gücü (maks.) kw (PS) 17.9 ( 24 ) 17.9 ( 24 ) maks. devirme sayısı

Detaylı

LPH 40 ENDÜSTRİYEL LİMAN EKİPMANLARI

LPH 40 ENDÜSTRİYEL LİMAN EKİPMANLARI 1 2 LPH 40 ENDÜSTRİYEL LİMAN EKİPMANLARI 3 ÖZELLİKLER A Max. çalışma yüksekliği (paletin alt kısmından pime kadar) 18.480 mm B Max. öne uzama mesafesi 14.940 mm C Max. yükseklikte max. açıklık 12.250 mm

Detaylı

MAMÜL PARÇA LİSTESİ : DİŞLİ KUTUSU GRUBU : 41 / : 42S EL TRAKTÖRÜ MARŞLI CF186 FE SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET

MAMÜL PARÇA LİSTESİ : DİŞLİ KUTUSU GRUBU : 41 / : 42S EL TRAKTÖRÜ MARŞLI CF186 FE SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET MAMÜL PARÇA LİSTESİ Grup : DİŞLİ KUTUSU GRUBU Mamül kodu : 41 / 3601001 Mamül adı : 42S EL TRAKTÖRÜ MARŞLI CF186 FE SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET NO KODU 1 3601014 Vites kolu sacı 1 2 0101182

Detaylı

STANDART ÖZELLİKLER STANDARD FEATURES OPTIONAL FEATURES OPSİYONEL ÖZELLİKLER

STANDART ÖZELLİKLER STANDARD FEATURES OPTIONAL FEATURES OPSİYONEL ÖZELLİKLER R41A Heat Pump Isı Geri Kazanım STANDART ÖZELLİKLER Dış ortam atmosfer şartlarına dayanıklı, elektrostatik toz boya kaplı galvaniz çelik saç dış kaset Hava akımından bağımsız kontrol panosu Cihazın çalışma

Detaylı

RTR020 - RTR030 BENZİNLİ SU POMPASI

RTR020 - RTR030 BENZİNLİ SU POMPASI R 0 BENZİNLİ SU MOTORU PARÇA OD NO P - BENZİNLİ SU POMPASI 1-01 Silindir Kafası Komple 1-02 Klavuz Yatak 1-03 Klavuz Yatak 1-04 Ring 1-05 1-06 Sübap Kapağı 1-07 1-08 Hortum 1-09 1-10 Saplama 1-11 1-12

Detaylı

YMD ¾ " POMPA HIGH PRESSURE PUMP

YMD ¾  POMPA HIGH PRESSURE PUMP YMD ¾ " POMPA HIGH PRESSURE PUMP KULLANIM ALANLARI: Fuel Oil Servis Tankları, Gaz Yağı, Mazot Tankerlerinde Küçük çapta kızgın yağ sirkülasyonlarında Endüstrinin yarı viskoz mayilerinin pompaj işlemlerinde.

Detaylı

KANAL TİPİ KTS 021001 TK. Teba

KANAL TİPİ KTS 021001 TK. Teba KANAL TİPİ KLİMA SANTRALI TLPU-P Teba 1 KANAL TİPİ KLİMA SANTRALLARI Kanal tipi klima santralları, orta büyüklükteki alanların ısıtma, soğutma ve havalandırma ihtiyacını karşılar. Yüksekliklerinin az olması

Detaylı

Yarışma Sınavı. 5 Hangisi direksiyon sisteminin parçası değildir? A ) Pitman kolu B ) Rot C ) A Çatalı D ) Kampana E ) Kremayer

Yarışma Sınavı. 5 Hangisi direksiyon sisteminin parçası değildir? A ) Pitman kolu B ) Rot C ) A Çatalı D ) Kampana E ) Kremayer 1 Hangisi aydınlatma sistemi ile ilgili değildir? ) Sigorta B ) Zenon C ) Röle D ) Halojen E ) lternatör 5 Hangisi direksiyon sisteminin parçası değildir? ) Pitman kolu B ) Rot C ) Çatalı D ) Kampana E

Detaylı

Tarih İŞYERİ AMİRİ Konunun adı MÜHÜR-İMZA

Tarih İŞYERİ AMİRİ Konunun adı MÜHÜR-İMZA PRESLER Sac levhaların kabartma, bükme, oluk açma, kesme vb şekillendirme işlemlerinde işlemin karakteristiğine göre çeşitli türden presler kullanılmaktadır. Bu işlemlerde diğer önemli nokta da belli bir

Detaylı

FLR Serisi Duvar Tipi Split Klima Montaj, İşletme, Bakım

FLR Serisi Duvar Tipi Split Klima Montaj, İşletme, Bakım FLR Serisi Duvar Tipi Split Klima Montaj, İşletme, Bakım İÇİNDEKİLER 0. Genel Bilgiler 5 I. Ürünleri Görünüşleri 6 II. Çalışma Prensibi 8 II.1. Soğutma 8 II.2. Isıtma 8 II.3. Sistem Şeması 9 III. Teknik

Detaylı

ContiTech: Dişli kayışı değişikliği için uzman ipuçları

ContiTech: Dişli kayışı değişikliği için uzman ipuçları ContiTech: Dişli kayışı değişikliği için uzman ipuçları Ford Focus C-Max 1,6 ltr. Ti motor kodu HXDA,SIDA için ayrıntılı kılavuz Dişli kayışının değiştirilmesinde çoğunlukla ciddi sonuçları olan hatalar

Detaylı

YÜKSEK BASINÇ POMPALARI / HIGH PRESSURE PUMPS

YÜKSEK BASINÇ POMPALARI / HIGH PRESSURE PUMPS YMD-¾" YÜKSEK BASINÇ POMPALARI / HIGH PRESSURE PUMPS YMD-¾" TEKNİK ÖZELLİKLERİ GÖVDE VE DİŞLİLER : Pik döküm, Çelik döküm, Paslanmaz AISI 304-316 döküm, bronz döküm, sfero döküm. YATAKLAR : Snbz 12 bronz,

Detaylı

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER BASINÇLI KAPLAR Kazanlar Kompresörler Buhar ve sıcak su kapları Basınçlı asit tankları Gaz tankları Sıvılaştırılmış Petrol Gazı tankları ve tüpleri Asetilen tankları ve tüpleri İçinde zehirli ve zararlı

Detaylı

NİXON AUTO EUROPEN TRUCK SPARE PARTS product catalogue +905301453454

NİXON AUTO EUROPEN TRUCK SPARE PARTS product catalogue
+905301453454 NXN1001 NXN1002 51958007431 51958006075 51958007386 51958007418 TIGHTENER PULLEY 65 X 36 TIGHTENER PULLEY 74 X 42 X 6304 NXN1003 NXN1004 51958006092 51958007436 51958200039 TIGHTENER PULLEY 74 X 34 X 6304

Detaylı

BF2AM (ZV0X2 53;13ZV0041,extZV0X2 53;13ZV0041,ZV0X2 52;13ZV0041,extZV0X2 52;13ZV0041) E-2 CYLINDER BARREL/CYLINDER HEAD

BF2AM (ZV0X2 53;13ZV0041,extZV0X2 53;13ZV0041,ZV0X2 52;13ZV0041,extZV0X2 52;13ZV0041) E-2 CYLINDER BARREL/CYLINDER HEAD Sayfa 1 E-2 CYLINDER BARREL/CYLINDER HEAD Refnr Parça Numarası Açıklama İlk Son 1 12100ZV0840 BARREL COMP., CYLINDER 1242711 001 SD, LD 1 12100ZV0841 BARREL COMP., CYLINDER 1242712 001 SD, LD 2 12133ZV0305

Detaylı

CARACAL D-ÇEKTİRME Parça Kodu Parça Adı N P.A. Fiyat KDVli Fiyat YMR952Z84001008 ROTOR ÇEKTİRME 1 1 3,89 4,59

CARACAL D-ÇEKTİRME Parça Kodu Parça Adı N P.A. Fiyat KDVli Fiyat YMR952Z84001008 ROTOR ÇEKTİRME 1 1 3,89 4,59 1 FİYAT LİSTESİ 31.12.2012 D-ÇEKTİRME YMR952Z84001008 ROTOR ÇEKTİRME 1 1 3,89 4,59 2 D-SÖKME YMR950177419001 YAĞ POMPASI SOMUN SÖKME APARATI 1 1 7,76 9,16 3 M-ELEKTRİK AKSAMI YME001A05A05023 AKÜ 14 1 45,90

Detaylı

Treyler Ekipmanları Trailer Equipments

Treyler Ekipmanları Trailer Equipments Treyler Ekipmanları Trailer Equipments Ürün Kodu / Procude Code : 152 T001 : AK/T001 Düz Dorse Kilidi Fastener Ürün Kodu / Procude Code : 152 T002 : AK/T002 Gömme Dorse Kilidi Recessed Fastener Ürün Kodu

Detaylı

FİYAT LİSTESİ 31.12.2012

FİYAT LİSTESİ 31.12.2012 1 FİYAT LİSTESİ 31.12.2012 D-ÇEKTİRME Parça Kodu Parça Adı N P.A. KDVli YMR952Z86003001 4 TIRNAKLI SOMUN ÇEKTİRME 3 1 11,50 13,57 YMR952Z89008001 KAYIŞ ÇEKTİRME 4 1 23,00 27,14 YMR952Z85002001 MARS DISLISI

Detaylı

Pres Besleme Sistemleri Press Feeding Systems

Pres Besleme Sistemleri Press Feeding Systems Pres Besleme Sistemleri İspanyolet Üretim Hattı - Espagnolette Production Line Rotor Stator Üretim Hattı - Rotor Stator Production Line Pres Transfer Sistemleri - Press Transfer Systems Boy Kesme Hatları

Detaylı

RTR100HD HANDLE CONTROL PARTS

RTR100HD HANDLE CONTROL PARTS 1 HANDLE CONTROL PARTS 6 104 - BENZİNLİ ÇAPA MAKİNASI 101 Kavrama Kolu 102 Gaz Kolu 103 Civata M6X20 105 Gaz Kablosu 106 Emniyet Mandalı 112 Geri Vites Veya Debriyaj Mandalı 113 Pim 7X24 114 Pim 10X24

Detaylı

MAMÜL PARÇA LİSTESİ : FAN KOMPLE (HEBASAN) YENİ : 40/ : TA 2000 TÜRBO ATOMİZÖR (YENİ TİP) SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET

MAMÜL PARÇA LİSTESİ : FAN KOMPLE (HEBASAN) YENİ : 40/ : TA 2000 TÜRBO ATOMİZÖR (YENİ TİP) SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET : FAN KOMPLE (HEBASAN) YENİ Mamül kodu : 40/13000-2300047 Mamül adı : TA 2000 TÜRBO ATOMİZÖR (YENİ TİP) 1 2301758 Fan kafesi örgülü (Taral) 1 2 2301761 Divüzör (Taral) 1 3 2301762 Pervane muhafaza (Taral)

Detaylı

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. Mamül kodu : 41 / 2009400 Mamül adı : 4-MIX 54cc (ATOMIC) SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. Mamül kodu : 41 / 2009400 Mamül adı : 4-MIX 54cc (ATOMIC) SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET Mamül kodu : 41 / 2009400 Mamül adı : 4-MIX 54cc (ATOMIC) 1 2009079 Plastik muhafaza (Atomizör) 1 2 2008902 Starter kapağı 1 3 2008987 Starter komple 1 4 2008909 Plastik buji kapağı 1 5 2009012 Özel civata

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/4) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/4) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/4) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon No: Adresi : Plaza Yukarı Dudullu Mah. Tel : 0 216 469 46 66 Faks : 0 216 469 46 67 E-Posta : kys@szutest.com.tr Website : www.szutest.com.tr

Detaylı

DEN 322. Boru Donanımları ve Pompalar

DEN 322. Boru Donanımları ve Pompalar DEN 322 Boru Donanımları ve Pompalar Boru Donanımları Gemi makina dairesinde her an büyük miktarda akışkanlar hareket halindedir. Çeşitli sistemler birçok makinanın soğutma, ısıtma, temizleme ve yağlama

Detaylı

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. : ŞASİ GRUBU Mamül kodu : Mamül adı : ATOMIX 5414 SIRT ATOMİZÖRÜ SIRA NO PARÇA ADI - STANDART NO ADET PARÇA KODU

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. : ŞASİ GRUBU Mamül kodu : Mamül adı : ATOMIX 5414 SIRT ATOMİZÖRÜ SIRA NO PARÇA ADI - STANDART NO ADET PARÇA KODU Grup : ŞASİ GRUBU Mamül kodu : 40-50014-2000123 Mamül adı : ATOMIX 5414 SIRT ATOMİZÖRÜ SIRA NO PARÇA KODU PARÇA ADI - STANDART NO ADET 1 2001601 Şasi gövde 1 2 2004622 Titreşim takozu - uzun 2 3 2001620

Detaylı

POMPA, VANA VE BARAJ EKİPMANLARI PLUNGER VANALAR

POMPA, VANA VE BARAJ EKİPMANLARI PLUNGER VANALAR POMPA MAKİNA SANAYİİ TİC. LTD. ŞTİ. POMPA, VANA VE BARAJ EKİPMANLARI PLUNGER VANALAR PLUNGER VANA POMPA MAKİNA SANAYİİ TİC. LTD. ŞTİ. PLUNGER VANA DN 150/2000 PN 10/ 16/ 25/ 40/ 64 AVANTAJLARI Giriş basıncı,

Detaylı

Elektrikli El Aletleri

Elektrikli El Aletleri Yeniliğin, değişimin, kalitenin referans noktası Elektrikli El Aletleri EIBENSTOCK Birlikteysek gücümüz değerli ŞANTİYE ÇEVRESİNDEKİ TÜM ÇÖZÜMLERİ Yüzeylerin zımparalanması, frezeleme/yüzey düzeltme Kanal

Detaylı

KULLANMA KLAVUZU No.: 0107004

KULLANMA KLAVUZU No.: 0107004 ASANSÖR MAKİNASI KULLANMA KLAVUZU Uzundere Artvin Cad. No:70 81458 Sultanbeyli / İSTANBUL Tel: 0 16-398 46 10 / 419 68 78 KULLANMA KILAVUZU MAKİNA - MOTOR GENEL BİLGİLERİ KULLANMA KILAVUZU TEMEL İKAZ BİLGİLERİ

Detaylı

Üniversal Kesme Kenetleme ve Şekillendirme Makineleri. Hidrolik ve Mekanik Presler. Özel Makineler

Üniversal Kesme Kenetleme ve Şekillendirme Makineleri. Hidrolik ve Mekanik Presler. Özel Makineler Üniversal Kesme Kenetleme ve Şekillendirme Makineleri Hidrolik ve Mekanik Presler Özel Makineler Sac işlemede geleceğe yön veren üretim sistemleri Kesme, Kenetleme ve Şekillendirme Makineleri Bir çok standart

Detaylı

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. Grup : DİŞLİLER GRUBU Mamül kodu : 41 / Mamül adı : 51S TARAL MARŞLI EL TRAKTÖRÜ SIRA NO PARÇA ADI - STANDART NO ADET

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. Grup : DİŞLİLER GRUBU Mamül kodu : 41 / Mamül adı : 51S TARAL MARŞLI EL TRAKTÖRÜ SIRA NO PARÇA ADI - STANDART NO ADET MAMÜL PARÇA LİSTESİ Grup : DİŞLİLER GRUBU Mamül kodu : 41 / 3601001 Mamül adı : 51S TARAL MARŞLI EL TRAKTÖRÜ SIRA NO PARÇA KODU PARÇA ADI - STANDART NO ADET 1 0106029 Yağ Keçesi Ø17Xø40x7 L3 1 2 3601098

Detaylı

02.01.2012. Freze tezgahında kullanılan kesicilere Çakı denir. Çakılar, profillerine, yaptıkları işe göre gibi çeşitli şekillerde sınıflandırılır.

02.01.2012. Freze tezgahında kullanılan kesicilere Çakı denir. Çakılar, profillerine, yaptıkları işe göre gibi çeşitli şekillerde sınıflandırılır. Freze ile ilgili tanımlar Kendi ekseni etrafında dönen bir kesici ile sabit bir iş parçası üzerinden yapılan talaş kaldırma işlemine Frezeleme, yapılan tezgaha Freze ve yapan kişiye de Frezeci denilir.

Detaylı

ATV250 D-ÇEKTİRME Parça Kodu Parça Adı N P.A. Fiyat KDVli Fiyat YMR952Z84001005 ROTOR ÇEKTİRME 1 1 30,08 35,49

ATV250 D-ÇEKTİRME Parça Kodu Parça Adı N P.A. Fiyat KDVli Fiyat YMR952Z84001005 ROTOR ÇEKTİRME 1 1 30,08 35,49 1 FİYAT LİSTESİ 12.10.2015 D-ÇEKTİRME YMR952Z84001005 ROTOR ÇEKTİRME 1 1 30,08 35,49 2 M-ELEKTRİK AKSAMI YME001A05A05019 AKÜ 1 1 355,40 419,37 YME001A06A06022 ATEŞLEME BOBİNİ 3 1 18,66 22,02 YME00197A11H001

Detaylı

Hidrolik-Pnömatik. Hazırlayan: Öğr. Gör. Aydın ÖZBEY

Hidrolik-Pnömatik. Hazırlayan: Öğr. Gör. Aydın ÖZBEY Hidrolik-Pnömatik Basınçlandırılmış akışkanın, mekanik özelliklerini, davranışlarını, kuvvet iletiminde kullanılmasını, akışkanın hareket ve kontrolünü inceleyen bilime hidrolik ya da pnömatik denir. Hidrolikte

Detaylı

KONTEKAUTO MAN & MERCEDES & IVECO & VOLVO TRUCK SPARE PARTS PRODUCTION & EXPORT Kontek Otomotiv Makina Döküm Ltd Sti info@kontekauto.com

KONTEKAUTO MAN & MERCEDES & IVECO & VOLVO TRUCK SPARE PARTS PRODUCTION & EXPORT Kontek Otomotiv Makina Döküm Ltd Sti info@kontekauto.com K1001 K1002 51958007431 51958006075 51958007386 51958007418 GERGİ KASNAK TIGHTENER PULLEY 65 X 36 GERGİ KASNAK TIGHTENER PULLEY 74 X 42 X 6304 K1003 K1004 51958006092 51958007436 51958200039 GERGİ KASNAK

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 DAİRESEL HAREKET Bölüm 2 İŞ, GÜÇ, ENERJİ ve MOMENTUM

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 DAİRESEL HAREKET Bölüm 2 İŞ, GÜÇ, ENERJİ ve MOMENTUM ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 DAİRESEL HAREKET 11 1.1. Dairesel Hareket 12 1.2. Açısal Yol 12 1.3. Açısal Hız 14 1.4. Açısal Hız ile Çizgisel Hız Arasındaki Bağıntı 15 1.5. Açısal İvme 16 1.6. Düzgün Dairesel

Detaylı

DÖKÜM FIRINI (22 Lt.) ERC-01

DÖKÜM FIRINI (22 Lt.) ERC-01 Döküm Fırını Tamir ve İmalatı Sağlık Bakanlığı Onaylı Toz Maskeleri Toz ve Çapak Gözlükleri İş Güvenliği Malzemeleri Santrifüj Bakın ve Onarımı Her Türlü Kumlama Bakım ve Onarımı www.sertekniklab.com DÖKÜM

Detaylı

YMD ¾ " POMPA HIGH PRESSURE PUMP

YMD ¾  POMPA HIGH PRESSURE PUMP YMD ¾ " POMPA HIGH PRESSURE PUMP KULLANIM ALANLARI: Fuel Oil Servis Tankları, Gaz Yağı, Mazot Tankerlerinde Küçük çapta kızgın yağ sirkülasyonlarında Endüstrinin yarı viskoz mayilerinin pompaj işlemlerinde.

Detaylı

FİYAT LİSTESİ 31.12.2012

FİYAT LİSTESİ 31.12.2012 1 FİYAT LİSTESİ 31.12.2012 D-ÇEKTİRME Parça Kodu Parça Adı N P.A. KDVli YMR952Z89008001 KAYIŞ ÇEKTİRME 2 1 23,00 27,14 YMR952Z84001001 ROTOR ÇEKTİRME 1 1 10,06 11,87 2 M-ELEKTRİK AKSAMI Parça Kodu Parça

Detaylı

TESİSAT MAHAL LİSTESİ

TESİSAT MAHAL LİSTESİ İşin Adı : A.K.Ü KAMPÜSLERİ ALTYAPI İNŞAATI Sayfa 1 1 03.205/01 Motor kumandalı monoray vinç (10 metre açıklıkta), 1 Ton kaldırma kapasiteli 2 09.001 Kuyu inkişafı (Geliştirilmesi) - + - + - - - 3 09.002/2

Detaylı

Delik açma testereleri. Back

Delik açma testereleri. Back Delik açma testereleri Back 208 Delik açma testereleri Genel bakış Bosch aksesuarları 11/12 Delik açma testereleri: her zaman doğru uzman Progressor, ü ile Sayfa 212 Sheet Metal, ü ile Sayfa 217 Multi

Detaylı

Dik Milli Komple Paslanmaz Çelik Santrifüj Pompalar

Dik Milli Komple Paslanmaz Çelik Santrifüj Pompalar Dik Milli Komple Paslanmaz Çelik Santrifüj Pompalar EVS Serisi EVS Dik Milli Paslanmaz Çelik Santrifüj Pompalar Ürün Bilgileri Dik milli paslanmaz çelik santrifüj pompalar EVS2 - EVS4 EVS8 EVS16 EVS32

Detaylı

MAMÜL PARÇA LİSTESİ : FAN KOMPLE (HEBASAN) YENİ : 40/ : TA 2000 TÜRBO ATOMİZÖR (YENİ TİP) SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET

MAMÜL PARÇA LİSTESİ : FAN KOMPLE (HEBASAN) YENİ : 40/ : TA 2000 TÜRBO ATOMİZÖR (YENİ TİP) SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET : FAN KOMPLE (HEBASAN) YENİ Mamül kodu : 40/13000-2300047 Mamül adı : TA 2000 TÜRBO ATOMİZÖR (YENİ TİP) 1 2301758 Fan kafesi örgülü (Taral) 1 2 2301761 Divüzör (Taral) 1 3 2301762 Pervane muhafaza (Taral)

Detaylı

Silindirik iç ve dış yüzeyler üzerine açılan helisel girinti ve çıkıntılara vida denir.

Silindirik iç ve dış yüzeyler üzerine açılan helisel girinti ve çıkıntılara vida denir. 9. VİDALAR Silindirik iç ve dış yüzeyler üzerine açılan helisel girinti ve çıkıntılara vida denir. Vida Helisi Vida Adımı Bir kenarı silindirin çapına eşit dik bir üçgen, silindirin üzerine sarıldığında

Detaylı

Dersin Adı Alan Meslek / Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Sınıf/Yıl Süre. Dersin Amacı. Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları

Dersin Adı Alan Meslek / Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Sınıf/Yıl Süre. Dersin Amacı. Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Dersin Adı Alan Meslek / Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Sınıf/Yıl Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlilikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler Eğitim Öğretim

Detaylı

MERCEDES GAMA FREN BALATALARI BREMBO DİSK FREN AYNALARI

MERCEDES GAMA FREN BALATALARI BREMBO DİSK FREN AYNALARI GAMA FREN BALATALARI 001 420 77 20 P026.1 ÖN 115 WVA 20011 15,0 mm 7,43 000 420 68 20 P093.1 ÖN 123 WVA 20392 15,0 mm 11,43 000 420 99 20 P265.1 ÖN 124 WVA 20941 19,3 mm 13,79 001 420 99 20 P186.1 ÖN 126

Detaylı

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. Mamül kodu : 40/ Mamül adı : FAN ŞASİSİ KOMPLE (UNG) SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. Mamül kodu : 40/ Mamül adı : FAN ŞASİSİ KOMPLE (UNG) SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET Mamül kodu : 40/13000-2300066 Mamül adı : FAN ŞASİSİ KOMPLE (UNG) 1 2302409 Mesafe ayarlayıcı (UNG) 4 2 0101286 Civata 6Kö.B. 8,8 M10x90 2 3 2302407 Koruyucu dayama (UNG) 1 4 0101003 Civata 6Kö.B. 8,8

Detaylı

Dik Milli Komple Paslanmaz Çelik Santrifüj Pompalar

Dik Milli Komple Paslanmaz Çelik Santrifüj Pompalar Dik Milli Komple Paslanmaz Çelik Santrifüj Pompalar EVS Serisi EVS Dik Milli Paslanmaz Çelik Santrifüj Pompalar İÇİNDEKİLER 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ürün Bilgileri, Özellikleri, Çalışma şartları, Kullanım

Detaylı

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ 1 INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ Yrd.Doç.Dr. Orhan ARKOÇ e-posta: orhan.arkoc@kirklareli.edu.tr Web : http://personel.kirklareli.edu.tr/orhan-arkoc 2 BÖLÜM 12 Baraj Jeolojisi 3 Barajlar ve Baraj inşaatlarında

Detaylı

ALÜMİNYUM KOMPOZİT PANELLER

ALÜMİNYUM KOMPOZİT PANELLER ALÜMİNYUM KOMPOZİT PANELLER YAPI MARKET SAN.TİC.LTD.ŞTİ. Formlandırılmış alüminyum kompozit panel kaplamalarının alt taşıyıcı strüktürlerinin yardımı ile mimarinize farklı yenilikler katması, sadece formları

Detaylı

ContiTech: Dişli kayışı değişikliği için uzman ipuçları

ContiTech: Dişli kayışı değişikliği için uzman ipuçları ContiTech: Dişli kayışı değişikliği için uzman ipuçları 2001 model, AKE motor kodlu A4 (B6) 2,5ltr. V6 TDI bir CT1015 WP1 ve CT1018K1 Audi modeline yönelik ayrıntılı kılavuz ContiTech, kayış değişiminde

Detaylı

TORNACILIK. Ali Kaya GÜR Fırat Ün.Teknik Eğitim Fak.MetalFırat Ün.Teknik Eğitim Fak.Metal Eğ.Böl. ELAZIĞ

TORNACILIK. Ali Kaya GÜR Fırat Ün.Teknik Eğitim Fak.MetalFırat Ün.Teknik Eğitim Fak.Metal Eğ.Böl. ELAZIĞ TORNACILIK Ali Kaya GÜR Fırat Ün.Teknik Eğitim Fak.MetalFırat Ün.Teknik Eğitim Fak.Metal Eğ.Böl. ELAZIĞ TORNANIN TANIMI VE ENDÜSTRİDEKİ ÖNEMİ Bir eksen etrafında dönen iş parçalarını, kesici bir kalemle

Detaylı

Periyodik Bakım ve Yağlama Tablosu

Periyodik Bakım ve Yağlama Tablosu 1inci 500-750 kmler / 30 45 gün, 2nci 5000km sonra Rölanti Hızı / CO% Vana Manivela Boşluğu Motor Yağı (Bajaj DTS-i 10000 Yağ)* Yağ Filtresi (Bajaj DTS-i 10000 Yağ)* Motor Yağı Filtresi (Bajaj DTS-i 10000

Detaylı