Sayı 58 Ocak-Şubat 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sayı 58 Ocak-Şubat 2011"

Transkript

1 Sayı 58 Ocak-Şubat

2

3

4 mtiyaz Sahibi Mimar ve Mühendisler Grubu adına Genel Başkan Avni Çebi Sorumlu Yaz flleri Müdürü Hasan Kurt Yay n Kurulu Mehmet İşci, Osman Arı, Yakup Güler, Mahmut Çelik, Yavuz Sarı, Mesut Uğur, Osman Şahbaz, Yılmaz Ada Bu Say ya Katk da Bulunanlar Murat Özmen Prof. Dr. Oğuz Borat Prof. Dr. Selim Zaim Mehmet Erdem Temür Ertan Kirik Ömer Doğan Yay n Dan flma Kurulu Prof. Dr. İlhami Karayalçın, Prof. Dr. Nazif Gürdoğan, Adnan Çelik, Prof. Dr. Nizamettin Aydın, Prof. Dr. Zeki Çizmecioğlu, Yrd. Doç. Dr. Ömer Faruk Kültür, Ali Reyhan Esen, Fatih Dönmez letiflim Adresi Kuştepe Biracılar Sok. No: 7 Mecidiyeköy/İstanbul Tel: Fax: Web: E-posta: Yay n Koordinatörü İsmail Şaşmaz Editör A. Kadir Mermertaş Görsel Yönetmen Nevzat Albayrak Renk Ayr m Muhammet Dilsiz Reklam Fatih Göksu Eski Osmanlı Sok. Cansun Apt. 5/7 Mecidiyeköy/İstanbul Tel: Fax: Web: E-posta: Bas m Milsan Basın San. A.Ş Yay n Türü İki ayda bir yayınlanır. Yerel Süreli Yayın Ücretsizdir Sayı 58 Ocak-Şubat editörden YEN yılın ilk sayısında yeni yılda önemli gündem maddelerinden biri olacak istihdam konusuyla birlikteyiz. Ülkemizin ve tüm dünyanın en önemli sorunlarından biri olan çözüm önerilerin yoğun olarak konuşulduğu istihdam sorununu bizde uzmanlarla değerlendirdik. Bir ülkenin gelişmişliğinin en önemli göstergelerinden biri de yarattıkları nitelikli iş gücüdür. Nitelikli iş gücünü de ortaya çıkaran teknoloji ve AR-GE ye verilen önemdir. Bu iki konuya verilen değer ve kaynak nitelikli iş gücünü doğuracaktır. Buna bağlı olarak da istihdam edilen iş gücü sayısı artacaktır. İşsizlik problemi sadece ekonomik bir problem değil aynı zamanda toplumsal bir sorun olarak da karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda ülkeler sahip oldukları insan kaynaklarını en etkin şekilde üretime sokabilmelidirler. Aksi takdirde önemli derecede sosyal ve ekonomik maliyet yüklenmek zorunda kalabilirler. Mimar ve Mühendis Dergisi olarak bu sayımızda bu önemli sorunu mühendislerin istihdamı bağlamında ele alarak istihdam sorunu ile ilgili akademisyenler ve iş hayatı temsilcilerinin değerlendirmelerine yer verdik. Ayrıca dergimizde her sayımızda ilgi ile takip ettiğiniz makaleler, gezi yazıları ve Mimar ve Mühendisler Grubu ndan haberleri okuyabileceksiniz. Son olarak Mimar ve Mühendisler Grubu nun son dönemdeki atılımına önemli katkılar sağlayan, projeler üreten MMG Genel Sekreteri Adem Sarı yı genç yaşında Hakk a uğurlamanın derin üzüntüsünü yaşamaktayız. Her nefsin ölümü tadacağı bu dünyadan uğurladığımız Adem Sarı kardeşimize rahmet, ailesi ve yakınlarına sabır diliyoruz. Gelecek sayımızda buluşmak dileğiyle Yazı ve reklamların içerik sorumluluğu sahiplerine aittir. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.

5

6 içindekiler 6 Bizden Haberler Mimarl k; Mehmet flci Günümüz cami mimarisi üzerine düflünceler Kent ve Yaflam; Yavuz Sar Nisf-i Cihan; SFAHAN 80 Söylefli; Bursa Büyükflehir Belediye Baflkan Recep Altepe: Bursa kentlerin en güzeli olacak 86 Söylefli; Hakan Bozkurt: Hayat n silgisi yok, hayat vicdan ve vefad r KAPAK; Ülkelerin sahip olduklar iflgücünün durumu ve niteli i ülkelerin hem ekonomik hem de toplumsal gelifliminin önemli göstergesidir. Bu ba lamda istihdam sorunu her alanda geliflmenin önündeki en büyük engel olarak karfl m zda durmaktad r. Özellikle ülkemizde istihdam uzun y llardan beri çözülemeyen bir sorun olarak hep gündemdeki yerini korumufltur. 88 Makale; Ali K l ç Sosoyal A lar n ifl dünyas ndaki etkisi ve sosyal medya ile hedef kitleye eriflim 90 Anma; Kimseye minneti olmayan, dürüst, düzgün ve merhametli bir adam: ADEM SARI 20 Haber Analiz Orman vasf n tam olarak kaybetmifl orman arazilerinin durumu 2B 92 Sinema ve Mühendislik Alevler içinde Afganistan n küllerinden do mufl, tertemiz bir aflk hikayesi ya da modern zamanlar n Leyla ile Mecnun u BARAN 4 M MAR VE MÜHEND S

7 BAfiKANDAN stihdam ve De erlerimiz NSAN hayatının önemli bir kısmı çalışma hayatında geçer, çoğu zaman günün içinde geçirdiğimiz zamanın büyük kısmı iş için yapıp ettiklerimizden oluşur. Çalışma hayatı bizim için günlük geçimimizi sağlayan bir işlevsellikten öte sosyal ve kültürel hayatımız ile zihin ve ruh gelişimimize katkı sağlar. Bütün bu aktiviteler istihdamın yalnız iş olarak görülmemesi gerektiğini bize gösterir. İstihdam konusu bireyin kendisini ekonomik olarak hayatın içersinde aktive olmasının ötesinde kendisini geliştirmesinde, ailesi, yaşadığı toplum ve hatta insanlık için değer üretim süreçlerinin içerisinde olması anlamına gelir. İstihdam ekonomik verilerinin ötesinde belki ondan daha büyük bir işlev olarak kişinin iç barışını ve hatta toplumsal barışımızı sağlamamıza yardım eder. Bütün ekonomik, kültürel ve sosyal aktivitelerin amacı bu sosyal barışı ve huzuru sağlamaktır. Dünyanın yaşadığı metalaşma, hızlı yaşam, tüketim olgusu ve sanayideki otomasyon insanı bütün aktivitelerin ana öznesi olmaktan çıkarmaya başladı. Daha doğrusu böyle bir yanılsama hali küresel olarak yaşanmaya başladı. Bütün bu yapıp ettiklerimizden amaç bireyin mutluluğu ve barışını sağlamak olmalıydı oysa. İş hayatı, bireyin kendisini geliştirmesi, onun üretim süreçlerine katılarak kendisini sosyalleştirmesi, aynı zamanda üretim aşamasında kendisini ve etrafını keşif etmesi için bir ortam hazırlar. İstihdam, tarih boyunca bireyler ve devletler için önemli bir sosyal sorun olmuştur. Özellikle yaşanılan büyük ekonomik krizlerde ekonomik sıkıntıları aşmada en önemli unsur olarak istihdamın azaltılması ve ücretlerin dondurulması gündeme gelir. Son yaşanılan krizde bunları sıkça görmeye başladık. Dünya ekonomisinde her şeyin sanallaşması ve ranta dayalı bir yapı oluşturması krizlerin daha sık görülmesi için bir zemin oluşturdu. Oysa bütün ekonomik faaliyetlerin girdi ve çıktılarında en önemli unsur insan emeğidir. Bunun ucuzlatılması ve hakkının verilmemesi üretilen ekonomik değerin bir kısım kişi ve kurumlarda birikmesini sağlar, buda hayatın durması ve güvensizliğin artmasını getirir. Bir taraftan iş gücünün kalitesinin arttırılması ve sürekli eğitim kapsamında bireyin yetkinliklerinin arttırılması, hem çalışanın hem de işverenin sorumluluğudur. Yaşanılan aşırı rekabet ortamı bunu gerekli kılmaktadır. İstihdamın arttırılmasında nitelikli iş gücünün istihdamı ve AR-GE yi firmalarımız için önemli kılmaktadır. Ülkemizde ilkokuldan üniversiteye gelene kadar çocuklarımızın adeta sınavlarla meşgul edilmesi, onların kendisini mesleki ve estetik beceriler geliştirmekten mahrum etmekte, üniversite bitiminde diplomalı işsizler ordusuna katmaktadır. Eğitim sistemimiz çocuklarımızı sınava hazırlayan sistem olmaktan çıkarılmalı onları geleceğin dünyasına elleri, zihinleri ve gönüllerini iyi kullanan bireyler olarak hazırlamalıdır. Bu büyük sorun, bugün ülkemizin yaşadığı istihdam sorunlarını aşmada birinci öncelikli konu olarak görülmelidir. İstihdamın arttırılması ve sürekliliğin sağlanması yalnız başına bir ekonomik faaliyet olarak görmemeli, işin ahlaki boyutunu ihmal etmemeliyiz. Bu da bireylerin işveren olması durumunda yaşadığı geçmişi unutmaması, insanı ve ülkesi için üreteceği en önemli değerin istihdamın arttırılması ve hakkının verilmesi konusundaki çabalarının olduğunun fark ettirilmesi olarak görmeliyiz. Çalışanı ve işvereniyle hayatı daha mamur ve yaşanılır kılmak için çalışmalı ve bunun yarını da olduğunu unutmamalıyız. Mimar ve Mühendisler Grubu muzun değerli Genel Sekreteri Adem Sarı kardeşimiz yakalandığı lösemi hastalığından vefat etmiştir. Kendisinin grubumuza yaptığı katkıları unutamayız. Hastalığı sırasında değerli katkılarını esirgemeyen değerli dostlarımıza teşekkür eder, Adem kardeşimize Allahtan rahmet dileriz. Dünyan n yaflad metalaflma, h zl yaflam, tüketim olgusu ve sanayideki otomasyon insan bütün aktivitelerin ana öznesi olmaktan ç karmaya bafllad. Daha do rusu böyle bir yan lsama hali küresel olarak yaflanmaya bafllad. Bütün bu yap p ettiklerimizden amaç bireyin mutlulu u ve bar fl n sa lamak olmal yd oysa. Avni Çebi Genel Başkan OCAK-fiUBAT

8 B ZDENHABERLER Ahmet Erkoç: ENERJ KAYNAKLARIMIZI VER ML KULLANMALIYIZ ENERJİ verimliği alanında yürüttüğü çalışmaları hız kesmeden sürdüren Mimar ve Mühendisler Grubu, bu kez Bizbize Konuşmalar da konuk ettiği Ahmet Erkoç tarafından verilen Enerji Verimliliği ve Kompanzasyon konulu seminerle bu alandaki çalışmalarına bir yenisini ekledi. Geçtiğimiz yıl düzenlenen ve 2 bin 500 okul müdürünün enerji verimliliği konusunda bilinçlenmesini amaçlayan geniş kapsamlı organizasyonun ardından çalışmalarını yoğunlaştıran MMG, ülke için en büyük katma değer oluşturacak alanlardan biri olarak gördüğü enerji verimliliği çalışmalarını sürdürüyor. MMG Genel Merkezi ndeki Bizbize Konuşmalar da Enerji Verimliliği ve Kompanzasyon konusunda seminer veren Ahmet Erkoç, çoğu firmanın bu alanda gerekli tedbirleri almadığı için yüksek cezalarla karşı karşıya kaldığını, ayrıca ülke kaynaklarının verimli kullanılması açısından büyük zaaflara uğradığımızı ifade ederek Bu mesele her şeyden önce bir kültür meselesidir. Kaynaklarımız halen yeterli düzeydeyken bunları etkin ve verimli şekilde kullanmanın yollarını aramazsak bu müsriflik olacaktır dedi. Kompanzasyon konusuna değinen Erkoç, kompanzasyonu öncelikli olarak sınırlı olan enerji kaynaklarının verimli kullanılabilmesi için çözümler ortaya koyan bir uğraş olarak tanımladı. Elektrik tüketiminin dengeli ve reel veriler üzerinden ücretlendirilmesi ve firmaların reaktif kullanım denen tüketim cezasından korunabilmesi için mutlaka iyi tasarlanmış bir kompanzasyon donanımına sahip olması gerektiğini belirten Ahmet Erkoç, çıplak kullanım bedellerinin üzerine yüzde 30 lar civarında ilave edilen vergi ve diğer tüketim bedellerinin reaktif tüketim bedeliyle birlikte çok ağır bir yüke dönüşeceğini hatırlatarak firmaları bu konuda dikkatli olmaya çağırdı. MMG Bursa fiubesi nde Teknik Gezi; NEGÖL KENT MÜZES KURULDUĞU günden bu yana yerli ve yabancı ziyaretçilere ev sahipliği yapan, Türkiye de birçok kente örnek olan İnegöl Kent Müzesi, bu sefer Mimar ve Mühendisler Grubu Bursa Şubesi tarafından düzenlenen teknik geziye ev sahipliği yaptı. İnegöl Belediyesi nin yaptığı prestijli projelerden olan İnegöl Kent Müzesi ni hem teknik açıdan incelemek hem de gezmek maksadıyla bir teknik gezi düzenleyen Mimar ve Mühendisler Grubu Bursa Şube Başkanı Mustafa Bayraktar; Bursa Şubesi olarak, her ay bir yere teknik inceleme gezisi düzenliyor, bu gezi ve incelemeler esnasında da aylık toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Bu ayki gezimizde İnegöl ü seçtik. İnegöl ü seçmemizde İnegöl Belediyesi nin yaptığı projeler ile İnegöl Kent Müzesi etkili oldu dedi. Mimar ve Mühendisler Grubu Bursa Şubesi yönetim kurulu üyesi olan Ali Yılmaz ise Kent Müzesi gezisinin son derece faydalı olduğunu, hem teknik açıdan hem de İnegöl kültürü açısından fayda sağladığını belirtti. Daha önce 15 farklı yere gezi düzenlediklerini ve en son olarak ta Petkim Aliağa Rafinelerini gezdiklerini vurgulayan Yılmaz; İnegöl e yaptıkları ziyarette İnegöl Kent Müzesine hayran kaldıklarını da vurguladı. İnegöl Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise Mimar ve Mühendisler Grubu Bursa Şubesi nden 25 kişilik bir ekip gezi ve incelemelerde bulunmak için İnegöl e gelmek istediklerini belirtiklerinde, kendilerine İnegöl Kent Müzesini önerdik. Gelip incelediler. Hem gezdiler hem de konularıyla alakalı oldukları için bizlerden bilgi aldılar. İnegöl Kent Müzemizde kendilerine kısa bir de sunum yaptık. Çok faydalı bir gezi olduğunu belirten grup üyeleri, müzemize de hayran kaldıklarını ifade ettiler. Biz de kendilerine İnegöl Köftesi ikram ederek memnuniyetimizi belirttik. Tüm grup üyelerine teşekkür ediyorum dedi. ANKARA KALKINMA AJANSI NA Z YARET MMG Ankara Şube Başkanı Yılmaz Ada, Yönetim Kurulu Üyeleri Ömer Sami Yapıcı ve Ertuğrul Kuyrukçu görevine yeni başlayan Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Doç. Dr. Asım Balcı ya hayırlı olsun ziyaretlerinde bulundular. Ziyaret esnasında MMG nin yaptığı etkinlik ve faaliyetler hakkında Balcı ya genel bilgiler verildi. Dergimizin dosya konularının kendi çalışma alanlarını da kapsadığını belirten Balcı, bu konularla ilgili ve uzman MMG üyeleriyle birlikte çalışmak isteğini bildirdi. MMG Ankara Şubesi nin Ankara Kalkınma Ajansı Kurulu nda olmasının da hem kendileri için hem de MMG için faydalı olacağını belirten Balcı, MMG Ankara Şubesi nin kurulda yer alması için elinden geleni yapacağını ifade etti. 6 M MAR VE MÜHEND S

9

10 B ZDENHABERLER fl Sa l ve Güvenli i Uzman Birol Vural; fi GÜVENL KONUSUNDA Z HN YET DE fimel MMG nin Bizbize Konuşmalar etkinliğine konuk olan İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Birol Vural, iş sağlığı ve güvenliği alanında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nca uygulamaya konan yeni düzenlemeler hakkında bilgilerini katılımcılarla paylaştı. Vural, iş güvenliği ve sağlığı konusunda yürütülen çalışmaların kanunlar nezdinde sıkı kontrol altına alınmasına rağmen, yaşanan iş kazalarında genellikle insan hatalarının rol oynaması nedeniyle etkin bir güvenliğin ancak zihniyette yaşanan bir değişimle mümkün olacağını belirtti. Türkiye nin en önemli meselelerinden biri olarak ele alınması gerektiğini belirttiği iş kazaları hakkında bazı rakamlara da değinen Vural, dünya üzerinde her yıl 270 milyon iş kazası yaşandığını, bu kazalarda 1 milyon 825 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından son zamanlarda hassasiyetle yürütülen çalışmalara rağmen hala ciddi eksiklerin bulunduğuna da dikkat çeken Birol Vural, özellikle, bilinçlenmeye yönelik tanıtım filmleri konusunda hiçbir çalışma yapılmadığını, kısa vadede çözümü basit olan bu meselenin pratik ve verimli bir eğitim materyali üretebileceğini aktardı. Ayrıca genç mühendisler için önemli bir istihdam alanı sağlayacak olan iş güvenliği ve sağlığı uzmanlığı konusuna da değinen Birol Vural, orta vadede bu alanda yaklaşık 25 bin mühendisin sertifikalı iş güvenliği ve sağlığı uzmanı olarak çalışabileceğini, getirilen yeni kriterlerle 50 kişi ve üzerinde personel istihdam eden iş yerlerinin bu eksikliğini kısa sürede kapatmak zorunda olduğunu söyledi. Baflbakanl k E-Devlet Dan flma Grubu Baflkan Dr. A. Ramazan Alt nok; DÖNÜfiEN DEVLETE D RENEN KURUMLAR VAR MMG tarafından düzenlenmeye başlanan Cumartesi Söyleşileri nin ilk programına konuk olan Başbakanlık E-Devlet Danışma Grubu Başkanı Dr. A. Ramazan Altınok, E-Dönüşüm Türkiye Projesi: Yapılanlar, Yapılamayanlar ve 2015 Projeksiyonu başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. İlk olarak, vatandaşın günlük yaşamında giderek daha sık karşılaşmaya başladığı e-devlet kavramının hala kapsamlı bir tanıma kavuşmadığını belirten Altınok, E-devlet projesi, öncelikli olarak kamu yönetimi reformunun bir alt başlığıdır. Klasik anlayışta devlet, hikmetinden sual olunmayan, sorgulanmayan bir yapıyı ifade eder. Bu noktada öne çıkan Goverment ve Govermence kavramları, teba mahiyetinde, yalnızca talimatı uygulayan vatandaş modeliyle, karşılıklı etkileşimin ağırlıkta olduğu ve devletin vatandaşa hizmet sunduğu, vatandaşın ihtiyaçlarına göre yapılandığı iki farklı olgudur ve e-dönüşüm çalışmaları, bunlardan ikincisinin kapsamı dahilindedir dedi. Tamamlanan ve yürürlükte olan e-devlet projeleriyle ilgili bilgileri aktaran Altınok, yeni bir yönetişim yaklaşımını beraberinde getiren bu uygulamaların sanıldığı gibi teknik çalışmalardan ibaret olmadığını, çok geniş alanlarda yankı bulduğunu, zihniyette ve siyasi yapılanmada köklü değişiklikleri beraberinde getirecek sonuçlar doğurduğunu belirtti. Altınok, bu projelerin Başbakalanlık E-Devlet Danışma Grubu Başkanlığı nca yürütüldüğünü, fakat daha geniş çaplı bir organizasyona ve teşkilat yapısına gerek duyulduğunu söyledi. E-Devlet uygulamalarında ilk 10 arasında yer alan ülkelerde bu yapılanmanın nasıl sağlandığına dair örnekler veren Altınok, sözlerine şöyle devam etti: Birleşmiş Milletlerin yayınladığı e-devlet indeksinde ilk 10 a giren ülkelere baktığınızda iki ortak özellik görüyorsunuz. Biri, hepsinin Anglo-Sakson kökenli oluşu. Dolayısıyla devlet algısında da farklılıklar var. Mesela kamu yönetiminde performans ölçümü buralarda önemli bir kriter teşkil ediyor. Diğer özellik ise e-devlet koordinasyon kurulu doğrudan cumhurbaşkanına bağlı. Ve cumhurbaşkanı, son 10 yıldır, hiç aksatmadan e-devlet danışma grubunun toplantılarına başkanlık ederek projeleri ilk ağızdan öğreniyor. Dolayısıyla siyasi yapılanmada da köklü değişiklikleri beraberinde getirmesi bakımından büyük öneme sahip olan e-devlet dönüşümüne en üst siyasi makam tarafından öncülük edilmesi verimli sonuçlar doğuruyor. Dr. A. Ramazan Altınok, mevzuat ve yapılanma konusunda telafi edilmesi gereken eksikliklerin yanı sıra e-devlet projeleri kapsamında yaşanan dönüşüme mevcut siyasi teşkilatın ve kurumların da direnç gösterdiğine işaret etti. Hayata geçirilecek bir projenin, yüzlerce çalışanıyla faaliyet gösteren bir müdürlüğün, hatta bakanlığın bile 3,5 inçlik bir harddiske sığdırılması anlamına gelebileceğini belirten Altınok, e-devlet dönüşüm sürecinde karşılaşılan en ciddi sorunun bu değişime kurumlar tarafından gösterilen direnç olduğunu söyledi. 8 M MAR VE MÜHEND S

11

12 B ZDENHABERLER TÜRK YE'DE MOB L TEKNOLOJ LER VE GEL fi M SEYR Ali Bayraktar; DEPREM NSANLI A HAYAT VER R MİMAR ve Mühendisler Grubu nca düzenlenen Bizbize Konuşmalar a konuşmacı olarak katılan Ali Bayraktar, yığma yapı mühendisliğinin tarihsel süreçte gelişimi ve depreme dayanıklı yapılar konusunda bilgi verdi. Sismik Güçlendirme Merkezi Genel Müdürü Ali Bayraktar, yapı tekniği ve yığma yapı mühendisliği konusundaki çalışmalarını yürütürken arkeolojik verilerden azami istifade ettiğini, yıllara yayılan araştırmaları sürdükçe antik çağlarda bir bilge adam tarafından uygulanan temel sisteminin günümüzde en güvenilir sistem olduğunu fark ettiğini ifade etti. Yapı mühendisliği alanının deprem bilimiyle yakın ilişki içinde bulunduğunu belirten Ali Bayraktar, depremin bugüne dek yanlış bir şekilde algılandığını, depremle birlikte yaşama yolları tıkanan insanın depremi kötü bir şey gibi addettiğini söyledi. Yeryüzünde hayat için birinci dereceden önem arz eden suyun ancak yüzde 0,06 sının insanlar tarafından kullanılabildiğini, bu suyun da yeryüzünde sürekli devam eden depremler sayesinde yer altı kayaçlarında dolaşarak mineral zenginliğe kavuştuğunu, bu durum yaşanmadığı takdirde insanlığın su kaynaklarının ortadan kalkacağını sözlerine ekleyen Ali Bayraktar, yeryüzünde hiçbir şeyin fuzuli olmadığını hatırlattı. Yığma yapı mühendisliği konusundaki araştırmalarını tarihin eski dönemlerine doğru derinleştiren Ali Bayraktar, Roma Mimarisi nin karakteristik özelliklerini taşıyan ve ilginç bir tecelli ile sadece Anadolu da bulunan temel tekniğinin deprem sırasında kesişen dalgalar halinde yapıları sarsan p ve s dalgalarını aynı anda nötralize etme özelliğine sahip olduğunu fark etmiş. Küçük parçalı kayaçların temel olarak kullanıldığı bu teknikte zeminden bağımsız inşa edilen bina, büyük kütleli bloklar üzerinde yükseliyor ve bu durum da depremin yıkıcı dalgalarının küçük parçalı kayaçlarca emilirken zemin üzerindeki kısmın ise sarsıntıyla birlikte esnek bir hal kazanması yapıyı depremin yıkıcı etkisinden yalıtmış oluyor. Bu modeli örnekleriyle açıklayan Ali bayraktar, 1400 yıllık Dikilitaşı nda, 1700 yıllık Çemberlitaş ın da, kadim tarihlere uzanan Kabe nin de aynı teknikle inşa edildiğini söyledi. Kur an-ı Kerim den ve diğer kutsal metinlerden alıntılar da yapan Ali Bayraktar, statik hesaplamaları bakımından kusursuz olduğunu belirttiği Kabe yi inşa eden Hz. İbrahim in bu tekniğin en iyi örneklerini sunduğunu, daha sonra Roma tarafından Anadolu coğrafyasında sürdürüldüğünü ve nihayet Mimar Sinan la en güzide eserlerini verdiğini kaydetti. MİMAR ve Mühendis Grubu tarafından düzenlenen Bizbize Konuşmalar programında konuşmacı olarak ağırlanan Ahmet Okutan verdiği bilgilerle Türkiye nin mobil teknolojiler sektörü için çok büyük bir pazar olduğunu, bilinç düzeyi yüksek bir kullanıcı kitlesinin bu alandaki gelişmeleri takip ettiğini söyledi. Türkiye de mobil teknolojilere öncülük eden alanın GSM sektörü olduğunu ifade eden Ahmet Okutan, Türkiye de mobil teknolojilerin kullanılmaya başladığı tarih olarak ilk GSM operatörünün 80 bin abonesiyle faaliyete başladığı 1994 yılını kabul edebiliriz. Sonraki yıllarda hızlı bir yükseliş gerçekleşti ve günümüzde 62 milyon abonesi olan bir GSM sektörü ortaya çıktı. Bu da Türkiye de mobil teknolojilerin yüksek oranda kullanıldığını gösteren bir veridir dedi. Bu gelişim sürecinde teknolojik uygulamaların ve kullanıcı eğilimlerinin de ciddi değişimler geçirdiğini söyleyen Okutan, sektördeki firmalar arasında büyük bir inovasyon rekabeti yaşandığını, bir zamanlar sektörün en güçlü aktörü olan Nokia firmasının bugün Apple la sektörü paylaşmak zorunda kaldığını, bunun ana nedeninin ise yeni teknolojilerin çok farklı uygulamalarla uyumla halde kullanılabildiğini, esnek yazılımların günümüz piyasasında daha avantajlı durumda olduğunu ifade etti. Kullanıcı profili açısından meydana gelen başlıca değişimler arasında ise GSM operatörlerinin kısa mesaj (SMS) servislerinin giderek daha yoğun kullanılması. Özellikle yaş arası kullanıcı kesiminin kısa mesajı daha yoğun kullandığını belirten Ahmet Okutan, meydana gelen bir diğer değişimin ise kullanım amaçları bakımından yaşandığını söyledi. Ahmet Okutan, önceden ağırlıklı olarak iletişim aracı olarak kullanılan mobil teknolojilerin günümüzde internet erişimi, sosyal ağlara giriş, video izlemek gibi pek çok farklı maksatlarla kullanıldığını ifade ederek teknoloji bağımlılığı olgusuna işaret etti. 10 M MAR VE MÜHEND S

13

14 B ZDENHABERLER Prof. Dr. Sadettin Ökten; NSAN B R DE ERLER S STEM NE BA LI OLMALIDIR MİMAR ve Mühendisler Grubu tarafından düzenlenen Bizbize Konuşmalar'a katılan Prof. Dr. Sadettin Ökten, katılımcılara Şehir, İnsan ve Mimari başlıklı bir seminer verdi. Kültür, insan, inanç, estetik ve irade üzerine çarpıcı tespitlerde bulunan Prof. Dr. Sadettin Ökten, farklı değerlerle inşa edilmiş çok kutuplu medeniyetler haritası üzerinde en belirgin müştereklerin mutsuzluk ve memnuniyetsizlik olduğunu belirterek -kırılgan- ilişkilere dayanan bir çağda bulunduğumuzu, hırs ve hükmetme arzusu içinde, anlık, derinlikten uzak varoluş hamleleriyle bir bunalım toplumuna dönüştüğümüzü söyledi. Toplumları ayakta tutan değerlerin şekil itibariyle yaşamakla birlikte temsil ettiği manadan uzaklaşması durumunda anlamını ve işlevini yitireceğini söyleyen Prof. Dr. Sadettin Ökten, İnsan, varlık olarak, bir değerler sistemine bağlı yaşamak zorundadır. Bu değerler sistemi insan tarafından aranır, istenir, yoksa inşa edilir ya da inananlar için aşkın bir kaynaktan gelir sözleriyle önemli bir gerçeğe işaret etti. Sahip olunan değerlerin hayata yansımaması durumunda ütopik bir hal aldığını ve içinin boşaldığını da belirten Ökten, mevcut değerlerin hayata yansıtılmasıyla insana şekil veren çevrenin ve çevreyi kurgulama ihtirası içinde bulunan insanın içiçe bir etkileşim halinde bulunduğunu ortaya koyduktan sonra İslam Medeniyeti'nin son dönemlerde kendi değerlerini hayata yansıtamaması sebebiyle yok sayılma noktasına geldiğini söyledi. MMG den Teknik Gezi; TURK SH ENGINEER CENTER (TEC) MİMAR ve Mühendisler Grubu TEC-Turkish Engine Center ın Sabiha Gökçen Havaalanı nda bulunan motor bakım merkezine bir teknik gezi düzenleyerek TEC merkezinde teknik incelemelerde bulundu. İlk olarak TEC Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bilal Ekşi tarafından bilgilendirilen 25 kişilik MMG heyeti bu brifingde TEC in yapısı, faaliyet alanları, teknik kabiliyetleri, pazardaki hedefleri ve gelecek vizyonuyla ilgili bilgi edindi. Türk Hava Yolları Teknik ve Pratt - Whitney ortaklığında kurulan Turkish Engine Center ın bu yıl 80 uçak motoru bakımı yapmayı hedeflediklerini belirten Bilal Ekşi bir uçak motorunun ortalama 2.5 milyon dolara onarıldığını, bu hedefi tutturmaları neticesinde bölge ülkeleri arasında önemli bir role sahip olacaklarını belirtti. HABOM (Havacılık Bakım Onarım ve Modifikasyon Merkezi) projesinin ilk ayağı olarak faaliyete geçen TEC, ilk uçak motorunu 2010 Ocak ayında teslim etmişti. Türk Hava Yolları nın kapasitesini ikiye katlayacak bir master planı çerçevesinde tasarlanan HABOM projesi kapsamında halen yürütülen ağır bakım ve hat bakım servislerinin uluslar arası standartlara uygun olarak verildiğini ve Turkish Engine Center ın faaliyete geçmesiyle birlikte bu kabiliyetlere yenilerinin eklendiğini belirten Bilal Ekşi, Türk Sivil Havacılık sektörünün yükselişte olduğunu söyledi. Ağırlıklı olarak THY ye hizmet veren TEC in müşteri portföyü arasında Sun Express, BH Airlines, Sky Airlines firmalarının yanı sıra sektörde öncü pek çok firma yer alıyor. MMG zmir fiubesi inde Seminer; fi SA LI I VE GÜVENL MMG İzmir Şubesi, düzenlediği etkinlikte Metalürji Mühendisi A. Serdar Anlaş ı konuk ederek İş Güvenliğinde Başarı Öyküleri, Ağır Sanayide Kazasızlık Projeleri konulu seminerde bu alanda yapılan çalışmaları ve ortaya çıkan istatistikleri MMG li mimar ve mühendislerle paylaştı. Seminerde iş güvenliğinin tarihine değinerek söze başlayan A. Serdar Anlaş, İngiltere de madenlerde meydana gelen çocuk ölümleri nedeniyle alınan tedbirlerin iş güvenliği konusunda bir temel teşkil ettiğini söyledi. Yeni sömürge arayışı içinde olan emperyalist bir imparatorluğun kendi ulusundan olmayan işçileri köle olarak madenlere çalıştırmak şeklinde ortaya koyduğu iş güvenliği tedbirlerinin günümüzde insani amaçlara hizmet ettiğini de vurgulayan Anlaş Türkiye de bu konuda alınması gereken uzun bir yol olduğunu söyledi. Son zamanlarda iş güvenliği alanında uygulanan mevzuatın son derece katı ve işçi ve işveren açısından ciddi yükümlülükler barındıran bir yapıda olduğunu hatırlatan Anlaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nın konuyu çok ciddiye aldığını ve işveren ve işgörenlerin mevzuata mutlaka uyması gerektiğini söyledi. 12 M MAR VE MÜHEND S

15

16 B ZDENHABERLER THY Teknik A.fi. Genel Müdürü Doç. Dr. smail Demir; UÇAK ÜRETMEK B R K M VE TECRÜBE STER MMG TARAFINDAN DÜZENLENEN KAHVALTILI TOPLANTIDA KONUfiAN THY TEKN K A.fi. GENEL MÜDÜRÜ DOÇ. DR. SMA L DEM R HAVACILIK SEKTÖRÜ HAKKINDA ÖNEML B LG LER VERD. KEND UÇA IMIZI YAPMA PROJES N N ÖNEML B R PROJE OLDU UNU BEL RTEN DEM R, BÜTÜN DÜNYADA OLDU U G B B R ÇEK RDEK OLUfiMADAN, B R KR T K KÜTLEYE GEL NMEDEN, B R YAN SANAY N N VARLI INDAN SÖZ ED LMEDEN, BELL B R ENTELEKTÜEL B R K M OLMADAN BU fie G R fimen N ÇOK ANLAMLI OLMADI ININ B L NMES GEREK R, DED. MİMAR ve Mühendisler Grubu, geleneksel olarak düzenlediği kahvaltı toplantıların Aralık ayı etkinliğinde THY Teknik A.Ş. Genel Müdürü Doç. Dr. İsmail Demir i konuk etti. Toplantıda konuşan Doç. Dr. İsmail Demir THY Teknik A.Ş. bünyesinde yürütülen çalışmaların yanı sıra sivil havacılıkta yaşanan teknik gelişmeleri katılımcılarla paylaştı. Mimar ve Mühendisler Grubu Genel Başkanı Avni Çebi, açılış konuşmasında özellikle son yıllarda hızlı bir gelişim süreci yakaladığını belirttiği THY nin en önemli hamlesi olarak tanımladığı THY Teknik A.Ş. nin göz dolduran çalışmalar yürüttüğünü ifade etti. Genel Başkan Avni Çebi, sivil havacılık alanında bireysel teşebbüsleriyle tanınan Nuri Demirağ'ı da anmak gerektiğini, sivil havacılıkta bugün gelinen noktada Nuri Demirağ'ın payı olduğunu hatırlattı. Havacılığın Mutfağı: Türk Hava Yolları THY Teknik A.Ş. Genel Müdürü Doç. Dr. İsmail Demir, konuşmasında, Türkiye de sivil havacılık çalışmalarının tarihine değindi. Kıbrıs Barış Harekatı sırasında Türkiye ye uygulanan ambargo neticesinde Uçağını Kendin Yap projesinin başlatıldığını ve havacılık çalışmalarının ciddi şekilde ele alınmaya başladığını söyleyen Demir, kendisinin de aynı dönemde uçak mühendisi olmaya karar verdiğini belirtti. THY nin, uluslar arası standartlarda, uzman kadrosu ve gelişmiş teknik kabiliyetiyle sivil havacılığın merkezinde bulunduğunu söyleyen Demir, son derece komplike bir yapıya sahip olan havacılık hizmetlerinin teknik, eğitim, donanım ve istihdam gibi çok çeşitli kollardan beslendiğini ve bunların her birinin kusursuz olmasının bir zorunluluk olduğunu ifade etti. Kendi uçağımızı üretme fikri üzerinde iyice düşünmemiz gerek Doç. Dr. İsmail Demir, son zamanlarda kendi uçağımızı üretmemiz konusunda yapılan tartışmalara ve bu alanda yürütülen çalışmalara da değindi. Türkiye de uçak imalatı ve havacılık sanayi gibi konular konuşulduğunda bütün dünyada olduğu gibi bir çekirdek oluşmadan, bir kritik kütleye gelinmeden, bir yan sanayinin varlığından söz edilmeden, belli bir entelektüel birikim olmadan bu işe girişmenin çok anlamlı olmadığının bilinmesi gerekir. Örneğini isterseniz, F-16 meselesine bakabilirsiniz. F-16 üreteceğiz diyerek montaj hatları kurduk. İlerleyen süreçte belli sayıdaki F-16 montajı bittikten sonra ise acaba bu TAI tesislerini ne yapacağız?- diye kendimize sorduk. Gelinen noktada ise TAI adında belli bir teknik birikim elde etmiş bir kuruluşumuz var fakat etraftan parça-bölük gelen işlerle büyümeye, gelişmeye çalışıyor. Yeni bir proje: HABOM THY nin teknik gereksinimlerini karşılayacak bir yapıya duyduğu ihtiyaç neticesinde 2006 yılında kurulan THY Teknik 14 M MAR VE MÜHEND S

17 A.Ş. nin kısa sürede yabancı ortaklıklar için cazip bir müessese haline geldiğinin altını çizen İsmail Demir, tüm bu gelişimin belli bir potansiyelin oluşması ve talebin ortaya çıkması neticesinde sağlandığını hatırlattı. Türk Hava Yolları filosu, THY Teknik A.Ş. nin bağımsız bir şirket olmasının ardından iki kat artış kaydetti. Personel sayımızı, yüzde 20 ler civarında sağladığımız bu artışın sürmesi için son dönemlerde ciddi bir istihdama yönelmiş bulunuyoruz." THY nin yeni projesi HABOM (Havacılık Bakım-Onarım Merkezi) kapsamında yürütülen çalışmalara da değinen Genel Müdür Demir, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı nda kurulacak uçak bakım onarım tesislerinin 372 bin m 2 nin üzerinde bir alana inşa edileceğini ve HABOM Projesi kapsamında kurulacak tüm bakım onarım tesislerinde 3 bin 500 e yakın kişiye istidam sağlanmasının hedeflendiğini belirtti. İsmail Demir, HA- BOM Projesi kapsamında dar ve geniş gövdeli uçaklar için uçak gövde bakımı, motor bakımı ve komponent bakımı hizmetlerinin verilmesinin planlandığını, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı kurulacak tesislerde bakım hizmeti sunulan uçak tipleri için her üç segmentte (uçak, motor ve komponent) de bir mükemmeliyet merkezi olması hedeflendiğini söyledi. Havacılık sektöründen alınan pay arttırılacak Kurulacak uçak ve komponent bakım hangarları için yapılması planlanan toplam yatırım yaklaşık 500 milyon Amerikan Doları (USD) bulacağını belirten İsmail Demir, uçak ve komponent bakım-onarım pazarından 2020 yılında 1 milyar USD büyüklüğünü geçen bir pay almayı hedefliyoruz dedi. Demir Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. kurucusu olacağı HABOM Projesi nin daimi hissedarı olmayı hedefliyor ve buna ek olarak, bu yeni yatırımları uluslararası bir ortak girişim şeklinde gerçekleştirmeyi de ciddi bir seçenek olarak değerlendiriyor. İnsan kaynakları konusunda sıkıntı yaşıyoruz Havacılık sektörünün çok keskin kurallar ve standartlar çerçevesinde hizmet ürettiğini belirten İsmail Demir, bu standartların yakalanmasında eğitimli personelin katkısının büyük olduğunu ifade etti. İsmail Demir, Türkiye de eğitimli personel konusunda ciddi sıkıntılar bulunduğunu, mühendislerin özellikle dil konusunda yetersiz kaldıklarını da belirterek bu durumda üniversitelerin de sorumluluğu bulunduğunu söyledi. Havacılık sektörüne eleman temin etmeyi amaçlayan okulların açıldığını fakat bu öğrencilerin eğitim müfredatı ve gereksinimleriyle ilgili kendilerine danışılmadığını söyleyen İsmail Demir, Havacılık sektörü için eleman yetiştiren bir eğitim kurumunun, bu sektörün hangi nitelikte personele ihtiyaç duyduğunu sormamasını garip buluyoruz sözleriyle bu konudaki görüşlerini belirtti. Program sonunda Mimar ve Mühendisler Grubu Genel Başkanı Avni Çebi tarafından THY Teknik A.Ş. Genel Müdürü Doç. Dr. İsmail Demir e ve toplantıya sponsor olarak katkı sağlayan Ütopya Mimarlık Genel Müdürü Serhan Sarıpınar a plaket hediye edildi. Seyhun Recep Özkara; E-T CARET BÜYÜMEYE DEVAM EDECEK MMG Bizbize Konuşmalar programında İdeaSoft Genel Müdürü Seyhun Recep Özkara yı ağırladı. Türkiye de ve dünyada her sektörden firmanın elektronik ticarete ağırlık vermeye başladığını ve ürünlerini ya da hizmetlerini internet üzerinden pazarlamaya başladığını ifade eden Seyhun Recep Özkara, Türkiye genelinde e-ticaret cirosunun milyar dolarlarla ifade edilecek hacme ulaştığını söyledi. Özkara, 2010 yılı, Türkiye de e-ticaret hacminin en yüksek noktaya ulaştığı yıl olarak kayıtlara geçti. İlk 9 ayda, bankalar arası kart merkezinin ortaya koyduğu verilere göre 10.5 milyar TL tutarında internet alışverişi gerçekleşmiştir dedi. Özkara, yeni yıla yaklaştığımız bu günlerde bu rakamın 13 milyar TL ye ulaşması beklendiğini sözlerine ekledi. Güvenli Alışveriş Türkiye nin elektronik ticaret geçmişinde tüketiciyi tedirgin eden durumlar yaşandığını, günümüzde ise koşulların güven veren bir zemine oturduğunu belirten Seyhun Recep Özkara, 3D Security olarak bilinen ve şifreli kullanımı zorunlu kılan sistemle birlikte kredi kartının çalınması ya da kaybolması durumunda bile, kart şifresi bilinmediği sürece alışveriş yapılamadığını, bunun da tüketici lehine olduğunu söyledi. E-ticaretin sağladığı diğer bir kolaylık ise anlık olarak kalite ve fiyat kıyaslaması imkânı sunması. İnternet otamından ürün veya hizmetlerini pazarlamaya çalışan firmaların kalite ve fiyat bilgilerinin hızlı şekilde paylaşılıyor ve bu da rekabeti tetikleyerek tüketici lehine sonuçlar doğuruyor. Ulaştığı hacim göz önüne alındığında elektronik ticaretin göz ardı edilemeyecek boyutlarda olduğunu hatırlatan Seyhun Recep Özkara, buna rağmen bilişim suçları ya da elektronik ticaretle ilgili kapsamlı bir yasa bulunmadığını, bunun ciddi bir eksiklik olduğunu söyledi. Kalifiye Personel Sıkıntısı Var E-ticaret çözümleri sunan bir firmanın genel müdürü olarak, sektörün bir diğer sıkıntısına değinen Özkara, mühendislik fakültelerinden mezun olan bilgisayar mühendisi ya da matematik mühendisi gençlerin özel sektördeki deneyim eksikliği ve aldıkları eğitimin sadece temel düzeyde oluşu nedeniyle nitelikli personel bulmakta güçlük yaşadıklarını da belirtti. OCAK-fiUBAT

18 B ZDENHABERLER Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakan Prof. Dr. Ömer Dinçer: N TEL KL fi GÜCÜ ÜRETMEL, NSAN ODAKLI ÇALIfiMA HAYATI OLUfiTURMALIYIZ M MAR VE MÜHEND SLER GRUBU TARAFINDAN DÜZENLENEN KAHVALTILI ÇALIfiMA TOPLANTISINA KONUfiMACI OLARAK KATILAN ÇALIfiMA VE SOSYAL GÜVENL K BAKANI PROF. DR. ÖMER D NÇER ST HDAM VE fi HAYATI LE LG L ÖNEML AÇIKLA- MALARDA BULUNDU. ÇALIfiMA HAYATINDA YAfiANAN ZORLUKLAR, fis ZL K VE ST HDAM, KAYIT DIfiILIK, fi SA LI I VE GÜVENL, SOSYAL GÜVENL K SORUN- LARI VE SEND KAL HAKLAR G B KONULARA DE NEN BAKAN D NÇER, ÇALIfiMA HAYATININ EN ÖNEML SORUNU fis ZL K VE ST HDAM ALANINDA YAfiANMAKTADIR, DED. fis ZL K ve istihdam konusunda verdiği bilgiler arasında Türkiye nin kendine özgü koşulları olduğunu ifade eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer şunları kaydetti: Öncelikle şunu söyleyelim, bizim batılı ülkelerden farklı bir istihdam profilimiz var. Şu anda batı ülkelerinde istihdam oranları yüzde 60 civarında ve 2020 yılına kadar bu oranı yüzde 75 e çıkarmayı planlıyorlar. Batıda işsizlik dendiğinde çalışmakta olduğu işini kaybeden insanlardan ya da artık o işi yapamayacak kişilerden bahsetmiş olursunuz. Ülkemizde ise istihdam oranı yüzde 44 lerde ve işgücüne katılma oranı çok düşük; yaklaşık yüzde 50 civarında. Yani çalışma çağına gelen insanların ancak yarısı iş talep ederken bundan daha azı istihdam edilebilmekte. Bir diğer konu ise ekonomimizin büyüyor olması yılından itibaren batılı ülkelerden farklı olarak sağladığımız yüzde 8 civarındaki büyüme sayesinde her yıl yaklaşık 550 bin kişiye istihdam sağladık. Küresel ekonomik kriz sürecinde tüm dünyada olduğu gibi bizde de işsizlik arttı ama diğer ülkelerden farklı olarak bizde istihdam da arttı ve 2008 yılında küçülen ekonomiye rağmen 83 bin kişiye istihdam sağladık. Peki, işsizlik oranı niçin arttı? Çünkü çok genç bir nüfusumuz var. Her yıl yaklaşık 850 bin kişi çalışma çağına geliyor. 29 yaş ve altında bulunan nüfusumuzun oranı ise yüzde 52. Bunlar çalışmaya hayatına dâhil olduklarında sadece belirli bir oranda istihdam edilmesi bile çok önemli bir meseleden bahsediyor oluruz. İnsan odaklı bir çalışma hayatı tesis etmek zorundayız Mevcut sorunları değerlendirirken çalışma hayatında esnek bir yaklaşıma sahip olunması gerektiğini belirten Bakan Dinçer, Türkiye de insanların iyi koşullarda çalışmakta olduğu işleri koruma ve işyeri değiştirme konusuna direnç gösterme eğiliminde olduklarını belirterek farklı çalışma modellerini, esnek çalışma yöntemlerini artık değerlendirmeye almamız gerektiğini vurguladı. Bu durumun hayat boyu öğrenme kavramına yabancı iş gücünün doğal eğilimi olduğunu söyleyen Bakan Dinçer, sürekli gelişim içinde olan, mesleki gelişimini çalışma hayatı boyunca sürdüren kimselerin ekonomiye daha fazla katkı sağlayacağını, bu sayede belli bir iş ya da işyerindeki varlığını koruma konusundaki dirence gerek kalmayacağını, nitelikli iş gücünün her zaman değer üretebileceğini söyledi. Kıdem tazminatı yalnızca işverenin sorunu değil Ömer Dinçer, sosyal hak ve yükümlülükler konusuna da değinerek güncel meseleler arasında yer alan kıdem tazminatı konusuna değindi. Dinçer, Kıdem tazminatı bu ülkede sadece işverenin sorunu gibi algılanıyor. Ama ben bir başka gerçekten 16 M MAR VE MÜHEND S

19 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan ı Prof. Dr. Ömer Dinçer e Mimar ve Mühendisler Grubu Genel Başkanı Avni Çebi tarafından plaket takdim edildi. Mevcut sorunları değerlendirirken çalışma hayatında esnek bir yaklaşıma sahip olunması gerektiğini belirten Bakan Dinçer, Türkiye de insanların iyi koşullarda çalışmakta olduğu işleri koruma ve işyeri değiştirme konusuna direnç gösterme eğiliminde olduklarını belirterek farklı çalışma modellerini, esnek çalışma yöntemlerini artık değerlendirmeye almamız gerektiğini vurguladı bahsetmek istiyorum yılında 2.5 milyon insan işten çıktı veya işini değiştirdi. Bu insanların sadece yüzde 8 i kıdem tazminatı alabildi. Bu öncelikle çalışanların sorunudur. Bugün pek çok alt işveren hizmet üretirken yıllık dönemlerde faaliyet göstermesi nedeniyle çalışanların kıdem tazminatını ödememektedir, dedi. Konuyu çeşitli örneklerle açıklayan Bakan Dinçer istihdam artışı sağlanması için hükümet tarafından sağlanan teşvikleri kıdem tazminatını ödeme gücünden mahrum olan işletmelerin kullanamadığını ifade etti. Herkes açısından önemli bir sorun teşkil eden kıdem tazminatı meselesini çözelim diyoruz, buna da karşı çıkıyorlar. Muhalefet karşı çıkıyor, işçi sendikaları karşı çıkıyor, işveren sendikaları karşı çıkıyor. Peki, o zaman istihdam sorununu nasıl çözeceğiz? diyerek günlük politikalar ve küçük çıkarlar peşinden giderek ülkenin önemli meselelerinin çözülemeyeceğini belirtti bin işçi belediyelerden ücretlerini alamıyor Bakan Dinçer, Bizim tahminimiz, bin kişi arasında işçi belediyelerden ücretlerini alamıyor. Çünkü belediyeler başka yerlerde yaşayan hemşehrilerini kendi nüfuslarına kaydettirmişler. Ona göre yüksek ücretler alıyorlarmış ve ona göre de istihdam kapasitesi oluşturmuşlar. Ama Adrese Dayalı Kayıt Sistemi sebebiyle her ilin, ilçenin, beldenin nüfusu gerçek hale dönüşünce ciddi oranda birçok beldenin nüfusu düştü. Gelirlerin düşmesi sebebiyle belediyeler işçilerin ücretlerini ödeyemez hale geldi. Kayıt dışılıkla mücadele Bakan Dinçer, kayıt dışılıkla ilgili çok ciddi mücadele ettiklerinin altını çizerek, Türkiye, yüzde 44 civarında istihdamda kayıt dışılık yaşıyor yılında kayıt dışılık oranı yüzde 52 idi. Bir puanlık kayıt dışılığın bu ülkeye maliyeti, 820 milyon lira, dedi. Türkiye'de 16 milyon 200 bin civarında kayıtlı çalışanın bulunduğunu anlatan Dinçer, ancak çalıştığını ifade eden insan sayısının 23 milyonu bulduğunu belirtti. İş kazaları ve meslek hastalıklarının yüzde yüze yakın oranda önlenebilir hususlar olduğunu ifade eden Dinçer, tedbirlerin alınmaması halinde bunun maliyetinin de yüksek olduğunu söyledi. Dinçer, Türkiye, her yıl sadece 200 milyon liralık iş kazasını önlemek üzere yatırım yapsaydı, 4 milyar liralık tasarruf sağlayacaktı, dedi. Programın ardından basınınsorularınıda yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan ı Prof. Dr. Ömer Dinçer e Mimar ve Mühendisler Grubu Genel Başkanı Avni Çebi tarafından plaket takdim edildi. OCAK-fiUBAT

20 HABER GEL fien TÜRK YE DE DE fien ST HDAM TÜRK YE N N SON YILLARDAK EN ÖNEML SORUNLARINDAN B R OLAN ST HDAM, NSAN KAYNAKLARI PANEL 2011 DE MASAYA YATIRILDI. MARMARA ÇALIfiANLAR FEDERASYONU (MÇF) VE GLOBALCV.COM fib RL NDE DÜZENLENEN PANELDE, KAMU VE ÖZEL SEKTÖRÜN ÖNDE GELEN S MLER DÜZENLENEN OTURUMLARDA ST HDAM VE ST HDAMIN YAPISAL SÜREÇLER N NCELEYEREK ÇÖZÜM ÖNER LER NDE BULUNDU. ST HDAM, iş hayatındaki değer yargıları ve ilkeler gibi önemli konuların tüm yönleriyle tartışıldığı panele, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının bürokrat ve temsilcileri ile muhtelif odalar ve meslek örgütleri yöneticileri katıldı. Ayrıca akademisyenler ve 350 yi aşkın firmanın üst düzey yöneticileri ve insan kaynakları profesyonelleri de panelde hazır bulundu. Gelişen Türkiye de Değişen İstihdam üst başlığı ile düzenlenen panelin İstihdam Politikalarının İş Dünyasına Yansımaları başlıklı 1. oturumunda, oturum başkanı İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Murat, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Dr. İbrahim Turhan, İŞKUR İstanbul İl Müdürü Muammer Coşkun, Avea İletişim Hizmetleri CEO su Erkan Akdemir, ADECCO Türkiye Başkanı Tibet Eğrioğlu yer aldı. Türkiye de İnsan Kaynakları Profili ve Etik Değerler konulu 2.oturumda ise oturum başkanı Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. İbrahim Öztürk, İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, THY Genel Müdür Yardımcısı Kazım Çalışkan, UTESAV Başkanı ve İTO Yönetim Kurulu Üyesi İsrafil Kuralay, Colin s Loft İnsan Kaynakları Direktörü Dr. Abdurrahman Baş konuşmacı olarak katıldı. Kamu, işveren ve insan kaynakları sektöründen katılımcıları bir araya getiren panelde, Türkiye de çalışma hayatının sorunlarına ve bu sorunlardan en önemlisi istihdama dikkat çeken konuşmacılar istihdamın bugününe ve yapısına dikkat çekerken, çözüm bekleyen konular üzerinde ise önemli açıklamalarda bulundu. Merkez Bankası Başkan Yardımcısı İbrahim Turhan, Türkiye nin enflasyon konusunda dünyada istisna bir ülke olduğunu belirterek, Bizim gibi 20 yıllık bir dönem boyunca yüksek kronik enflasyonla yaşamış çok az ülke vardır. Biz de istediğimiz seviyeye gelemedik dedi. Marmara Çalışanlar Federasyonu nun, GlobalCV ile ortaklaşa düzenlediği İnsan Kaynakları Paneli nde konuşan Turhan, Merkez Bankası nın temel amacının, fiyat istikrarını sağlamak ve kalıcı kılmak olduğunu söylerken, ancak fiyat istikrarının hiçbir zaman büyüme ve istihdamı destekleme ile çelişmemesi gerektiğini anlattı. Turhan, küresel krizde ihracatın 18 M MAR VE MÜHEND S

Avrupa Bölgesel Sosyal Güvenlik Forumu -1ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK:

Avrupa Bölgesel Sosyal Güvenlik Forumu -1ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK: Avrupa Bölgesel Sosyal Güvenlik Forumu -1ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK: -BU FORUM KASIM AYINDA KATAR DA DÜZENLENECEK DÜNYA SOSYAL GÜVENLİK FORUMU NA IŞIK TUTACAKTIR -TÜRKİYE BUGÜN DÜNYANIN

Detaylı

- SOSYAL GÜVENLİK KURUMU NUN SAĞLIK ALANINDA ÜSTLENDİĞİ ÇOK ÖNEMLİ GÖREVLER BULUNMAKTADIR

- SOSYAL GÜVENLİK KURUMU NUN SAĞLIK ALANINDA ÜSTLENDİĞİ ÇOK ÖNEMLİ GÖREVLER BULUNMAKTADIR SGK Başkanı Yadigar Gökalp İlhan 3. Yaş Baharı Kongresine Katıldı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI YADİGAR GÖKALP İLHAN: - SOSYAL GÜVENLİK KURUMU NUN SAĞLIK ALANINDA ÜSTLENDİĞİ ÇOK ÖNEMLİ GÖREVLER BULUNMAKTADIR

Detaylı

6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı

6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı 6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) ve Uluslararası Sosyal Güvenlik Teşkilatı(ISSA) işbirliği ile Stratejik İnsan Kaynakları Politikaları ve İyi Yönetişim

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

Mobil SGK Araçları Yollarda

Mobil SGK Araçları Yollarda Mobil SGK Araçları Yollarda ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK: -SOSYAL GÜVENLİKTEKİ GÜVENSİZLİK DÖNEMİNİ KAPATIP, SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİ YENİDEN İNŞA ETMİŞ BULUNMAKTAYIZ -HEDEFİMİZ CUMHURİYETİMİZİN

Detaylı

Dr. Mustafa KURUCA Isparta da Sosyal Güvenlik Reformunun Yansımaları ve Sosyal Güvenlikte Teşvik Uygulamaları konulu konferans verdi

Dr. Mustafa KURUCA Isparta da Sosyal Güvenlik Reformunun Yansımaları ve Sosyal Güvenlikte Teşvik Uygulamaları konulu konferans verdi Dr. Mustafa KURUCA Isparta da Sosyal Güvenlik Reformunun Yansımaları ve Sosyal Güvenlikte Teşvik Uygulamaları konulu konferans verdi Isparta Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce düzenlenen Sosyal Güvenlik Reformunun

Detaylı

Kamuda Dijital Dönüşüm Çalıştayı Yapıldı

Kamuda Dijital Dönüşüm Çalıştayı Yapıldı Kamuda Dijital Dönüşüm Çalıştayı Yapıldı KALKINMA BAKANI CEVDET YILMAZ: -YENİ BİR BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANINI TAMAMLAMIŞ DURUMDAYIZ, BU EYLEM PLANIMIZ BÜYÜME VE İSTİHDAM ODAKLI -EYLEM PLANINDA

Detaylı

İSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN IN KONUŞMASI

İSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN IN KONUŞMASI İSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN IN KONUŞMASI 2023 e 10 Kala Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği Bölgesel Toplantısı nda konuya yönelik düşüncelerimi ifade etmeden önce sizleri, şahsım ve İstanbul

Detaylı

30 yıllık 2 / B sorunu bitecek. Herkes. rahat bir nefes alacak.

30 yıllık 2 / B sorunu bitecek. Herkes. rahat bir nefes alacak. 30 yıllık 2 / B sorunu bitecek. Herkes rahat bir nefes alacak. 2/B Nedir? Anayasa nın 169 uncu maddesine göre 31.12.1981 tarihinden önce orman niteliğini kaybeden, 6831 sayılı Orman Kanunu nun 2/B maddesi

Detaylı

8. Kamu Yönetimi Sempozyumu

8. Kamu Yönetimi Sempozyumu 8. Kamu Yönetimi Sempozyumu Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Türkiye Belediyeler Birliği nin işbirliği ile Yönet imi Sempoz yumu Antakya Ottoman Palace ta çok sayıda davetlinin katılımı

Detaylı

Kayıt Dışı İstihdamla İlgili Proje Ödülleri Sahiplerine Verildi

Kayıt Dışı İstihdamla İlgili Proje Ödülleri Sahiplerine Verildi Kayıt Dışı İstihdamla İlgili Proje Ödülleri Sahiplerine Verildi SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -KAYIT DIŞI İSTİHDAMLA İLGİLİ HER BİREYİN VE TOPLUMUN BİR TAKIM ÇALIŞMALARDA BULUNMASI

Detaylı

Çalışma hayatında barış egemen olmalı

Çalışma hayatında barış egemen olmalı Çalışma hayatında barış egemen olmalı Ocak 19, 2012-3:31:16 olduğunu belirtti. olduğunu belirterek, ''Bu bakış açısı çerçevesinde diyalog merkezli çalışmalarımızı özellikle son 7 aydır yoğun bir şekilde

Detaylı

KALKINMA BANKALARI ARASINDA İŞBİRLİĞİ

KALKINMA BANKALARI ARASINDA İŞBİRLİĞİ BASINDAN EKONOMİ HABERLERİ 24 MAYIS 2016 SALI KIBRIS GENÇ TV (23.05.2016) KALKINMA BANKALARI ARASINDA İŞBİRLİĞİ Kalkınma Bankası'nın Türkiye Kalkınma Bankası ile yürüttüğü Teknik İşbirliği Programı kapsamında;

Detaylı

Hassas Tarım Teknolojileri

Hassas Tarım Teknolojileri Hassas Tarım Teknolojileri Ziraat Fakült esi Biyosist em Mühendisliği nden Tarıma Hassas Müdahele Üniversitemiz Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği tarafından Hassas Tarım Teknolojileri konulu panel

Detaylı

SGK Başkanı, Naci Şahin Konferans Salonu Açılışını Yaptı

SGK Başkanı, Naci Şahin Konferans Salonu Açılışını Yaptı SGK Başkanı, Naci Şahin Konferans Salonu Açılışını Yaptı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -PERSONEL ODAKLI HİZMET ANLAYIŞINI ÖNEMSİYORUZ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI MURAT

Detaylı

http://www.yeniasir.com.tr/surmanset/2017/02/21/istihdam-icin-sahaya-indiler Cumhurbaşkanı Erdoğan ın istihdam seferberliği çağrısına Balıkesir den tam destek geldi. Balıkesir Valisi Yazıcı, Sanayi Odası

Detaylı

ALO 170 Sivas ta Hizmet Vermeye Başladı

ALO 170 Sivas ta Hizmet Vermeye Başladı ALO 170 Sivas ta Hizmet Vermeye Başladı MİLLİ SAVUNMA BAKANI İSMET YILMAZ: -VATANDAŞLAR ALO 170 HATTI SAYESİNDE HER TÜRLÜ SORU VE SORUNLARINI OLDUKLARI YERDEN BİR TELEFONLA ÇÖZEBİLİYORLAR -AÇILAN ÇAĞRI

Detaylı

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015 Sayın YÖK Başkanı, Üniversitelerimizin Saygıdeğer Rektörleri, Kıymetli Bürokratlar ve Değerli Konuklar, Kalkınma Araştırmaları Merkezi tarafından hazırlanan Yükseköğretimin Uluslararasılaşması Çerçevesinde

Detaylı

TÜRK HAVA YOLLARI-THY TEKNİK AŞ.

TÜRK HAVA YOLLARI-THY TEKNİK AŞ. Sivil Havacılığın en büyük destekçisi TÜRK HAVA YOLLARI-THY TEKNİK AŞ. Yalnızca Türkiye nin sivil havacılık alanında gururu, Avrupa nın imrenerek izlediği havayolu şirketi THY nin değil, bölgenin öncü

Detaylı

I. ULUSLARARASI SOSYAL VE EKONOMİK ARAŞTIRMALAR ÖĞRENCİ KONGRESİ

I. ULUSLARARASI SOSYAL VE EKONOMİK ARAŞTIRMALAR ÖĞRENCİ KONGRESİ I. ULUSLARARASI SOSYAL VE EKONOMİK ARAŞTIRMALAR ÖĞRENCİ KONGRESİ Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından düzenlenen I. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Öğrenci Kongresi,

Detaylı

Sponsor Ol Rengini Seç Kendini Göster

Sponsor Ol Rengini Seç Kendini Göster Sponsor Ol Rengini Seç Kendini Göster PERYÖN (Türkiye İnsan Yönetimi Derneği), Türkiye'de çağdaş insan kaynakları yönetimi anlayışlarının yaygınlaştırılmasına ve gelişimine liderlik eden, bu konuda ülkemizin

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

Sosyal Güvenlik Alanındaki Hukuki İhtilafların Azaltılması Çalıştayı

Sosyal Güvenlik Alanındaki Hukuki İhtilafların Azaltılması Çalıştayı Sosyal Güvenlik Alanındaki Hukuki İhtilafların Azaltılması Çalıştayı ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI MÜSTEŞARI FATİH ACAR: -BU SÜRECİ OLUMLU BİR ŞEKİLDE TAMAMLAYABİLİRSEK TÜRKİYE YE ÇOK DAHA KALİTELİ

Detaylı

Başkan Acar 4. Ulusal Sağlık Kurultayına Katıldı

Başkan Acar 4. Ulusal Sağlık Kurultayına Katıldı Başkan Acar 4. Ulusal Sağlık Kurultayına Katıldı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: -BÜTÇEDEN SAĞLIK HARCAMALARINA 2012 YILINDA 47,8 MİLYAR LİRA AYRILDI -TÜRKİYE DE 3 MİLYON 447 BİN 166 KİŞİ DİYABET

Detaylı

Personel alımları devam edecek

Personel alımları devam edecek Personel alımları devam edecek Şubat 25, 2012-11:55:50 Bozdağ, AA Editör Masası'nda Anadolu Ajansı'nın yurt dışı, yurt içi temsilcileriyle birim editörlerinin sorularını yanıtladı. Bekir Bozdağ, ''Diyanet'te

Detaylı

Sayı: 2009/18 Tarih: 09.08.2009 Aileler krize borçlu yakalandı; sorunu işsizlik katladı

Sayı: 2009/18 Tarih: 09.08.2009 Aileler krize borçlu yakalandı; sorunu işsizlik katladı Sayı: 2009/18 Tarih: 09.08.2009 Aileler krize borçlu yakalandı; sorunu işsizlik katladı - Ekonomik krizin şiddeti devam ederken, krize borçlu yakalanan aileler, bu dönemde artan işsizliğin de etkisi ile

Detaylı

EGELİ & CO.: REEL YATIRIMLAR İÇİN YERLİ ve YABANCI FİNANSAL YATIRIMCIYI TARIM SEKTÖRÜNE ÇEKECEĞİZ

EGELİ & CO.: REEL YATIRIMLAR İÇİN YERLİ ve YABANCI FİNANSAL YATIRIMCIYI TARIM SEKTÖRÜNE ÇEKECEĞİZ Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş. 13 Ekim 2010 Basın Bülteni EGELİ & CO.: REEL YATIRIMLAR İÇİN YERLİ ve YABANCI FİNANSAL YATIRIMCIYI TARIM SEKTÖRÜNE ÇEKECEĞİZ Halka açık bir şirket olan Egeli & Co. Yatırım

Detaylı

EVDE ÇOCUK BAKIM PROJESİNİN TANITIMI İZMİR DE GERÇELEŞTİRİLDİ.

EVDE ÇOCUK BAKIM PROJESİNİN TANITIMI İZMİR DE GERÇELEŞTİRİLDİ. EVDE ÇOCUK BAKIM PROJESİNİN TANITIMI İZMİR DE GERÇELEŞTİRİLDİ. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) ve Avrupa Birliği (AB) ile ortaklaşa finanse edilen ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından

Detaylı

SEKTÖR KURULLARI ve İŞ GELİŞTİRME KOMİSYONU Bölgesel İş Geliştirme Forumu

SEKTÖR KURULLARI ve İŞ GELİŞTİRME KOMİSYONU Bölgesel İş Geliştirme Forumu SEKTÖR KURULLARI ve İŞ GELİŞTİRME KOMİSYONU Bölgesel İş Geliştirme Forumu 28-29 Kasım 2014 - Bursa Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :1-5 Syf Sayfası :9. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :İnternet Sitesi Karabağlar 5 Yılda Modern Hale Dönüşecek Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu hedefinin Karabağlar ı

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :8. Syf Sayfası :11. Syf Sayfası :4. Syf Sayfası :İnternet Sitesi Meslekdaşlardan Selvitopu na Ziyaret Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İzmir Şubesi yönetimi, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin

Detaylı

Sayın Mehmet CEYLAN BakanYardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Sayın Mehmet CEYLAN BakanYardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sayın Mehmet CEYLAN BakanYardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Üçüncü Birleşmiş Milletler Konut ve Sürdürülebilir Kentsel Gelişme Konferansı Habitat III 17-20 Ekim 2016, Kito Sayfa1

Detaylı

İNTERNETTE B2B İLE İŞİNİZİ BÜYÜTÜN SEMİNERİ

İNTERNETTE B2B İLE İŞİNİZİ BÜYÜTÜN SEMİNERİ Sayı 43 Mayıs 2013 e-bülten İTO BİLİŞİM H e r a y ı n i l k h a f t a s ı İ T O w e b s i t e s i n d e y a y ı n l a n ı r İNTERNETTE B2B İLE İŞİNİZİ BÜYÜTÜN SEMİNERİ Mal ve hizmetlerin üretim, tanıtım,

Detaylı

İTO Başkanı İbrahim Çağlar: İstanbul yerli ve yabancı yatırımcıya muazzam fırsatlar sunuyor

İTO Başkanı İbrahim Çağlar: İstanbul yerli ve yabancı yatırımcıya muazzam fırsatlar sunuyor İstanbul görkemli maketi ve inşaat firmalarıyla MIPIM Fuarı nda İTO Başkanı İbrahim Çağlar: İstanbul yerli ve yabancı yatırımcıya muazzam fırsatlar sunuyor "Nasıl ki Nuri Bilge, Cannes film festivalinin

Detaylı

GENEL BAŞKANIN MESAJI

GENEL BAŞKANIN MESAJI GENEL BAŞKANIN MESAJI Küresel ekonomik kriz, ekonomiyi kalıcı olarak küresel dünyanın birinci önceliği haline getirdi. İkibinli yılların ilk dönemine yıkıcı bir savaş olan ABD nin Irak işgali damgasını

Detaylı

KOBİ ler Nefes alacak / Ankara. TOBB, Ziraat Bankası, Denizbank ve Kredi Garanti Fonu (KGF) ortaklığında hayata

KOBİ ler Nefes alacak / Ankara. TOBB, Ziraat Bankası, Denizbank ve Kredi Garanti Fonu (KGF) ortaklığında hayata 02.12.2016 / Ankara TOBB, Ziraat Bankası, Denizbank ve Kredi Garanti Fonu (KGF) ortaklığında hayata 1/6 geçirilecek olan KOBİ lere Nefes Kredisi için imzalar, Başbakanlık Çankaya Köşkü nde düzenlenen lansman

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İTÜ SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ KULÜBÜ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İTÜ SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ KULÜBÜ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İTÜ SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ KULÜBÜ MART 2009 BÜLTEN I SAVTEK İTÜ bünyesinde 2008 yılı güz döneminde kurulmuş olan SAVTEK, savunma sanayileri konusunda bilinçli öğrenci toplulukları

Detaylı

CEZAYİR SEKTÖREL AÇILIM GEZİSİ

CEZAYİR SEKTÖREL AÇILIM GEZİSİ CEZAYİR SEKTÖREL AÇILIM GEZİSİ Sayın Cumhurbaşkanımızın 2014 yılı Kasım ayında yapmış oldukları Cezayir gezisi sırasında, Cezayir le ticaret hacminin arttırılmasına yönelik yapmış oldukları irade beyanının

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası :1-16. Syf Yayın Tarihi :06.12.2013 Sayfası :10.Syf Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası :7. Syf Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası :1-11. Syf Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası

Detaylı

TÜRK-ARAP SERMAYE PİYASALARI FORUMU 2013 TÜRKİYE

TÜRK-ARAP SERMAYE PİYASALARI FORUMU 2013 TÜRKİYE TÜRK-ARAP SERMAYE PİYASALARI FORUMU 2013 TÜRKİYE 20 Eylül 2013, İstanbul DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ 1 Sayın Maliye Bakanım, Yurt dışından gelen değerli misafirlerimiz,

Detaylı

İLETİŞİMDE TASARIM TASARIMDA İLETİŞİM KONULU ULUSLARARASI KATILIMLI SEMPOZYUM VE SERGİ GERÇEKLEŞTİ

İLETİŞİMDE TASARIM TASARIMDA İLETİŞİM KONULU ULUSLARARASI KATILIMLI SEMPOZYUM VE SERGİ GERÇEKLEŞTİ İLETİŞİMDE TASARIM TASARIMDA İLETİŞİM KONULU ULUSLARARASI KATILIMLI SEMPOZYUM VE SERGİ GERÇEKLEŞTİ Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü, yaklaşık bir yıllık hazırlık sürecinin

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu Ocak 05, 2017-4:11:00 Başbakan Binali Yıldırım, Keçiören Belediyesi önünde düzenlenen metro açılış töreninde yaptığı konuşmada, nüfusu

Detaylı

01.02.2014 AKSARAY TİCARET VE SANAYİ ODASI

01.02.2014 AKSARAY TİCARET VE SANAYİ ODASI 01.02.2014 AKSARAY TİCARET VE SANAYİ ODASI ALIŞVERİŞ GÜNLERİ YAKINDA BAŞLIYOR SAYFA 1 EĞİTİM İÇİN AKSARAY'A GELDİLER SAYFA 2 ATSO SENDİKA ZİYARETLERİ SAYFA 3 ATSO'DAN ALMANYA'YA ÇIKARMA SAYFA 4 KOÇAŞ AYKAŞ'I

Detaylı

Türkiye de işsizler artık daha yaşlı

Türkiye de işsizler artık daha yaşlı Türkiye de işsizler artık daha yaşlı Esen Çağlar, Ozan Acar, Haki Pamuk Mart 2007 2001 krizinden günümüze Türkiye ekonomisinde iki önemli yapı değişikliği birlikte yaşanmıştır. Bir yandan makroekonomik

Detaylı

Değerli İhracatçılar, Değerli Basın Mensupları,

Değerli İhracatçılar, Değerli Basın Mensupları, Sayın Başbakanım, Değerli Bakanlarım, Değerli İhracatçılar, Değerli Basın Mensupları, 26 ihracatçı sektörümüzdeki, 61 bin ihracatçımızın temsilcisi Türkiye İhracatçılar Meclisi nin Sektörler Toplantısı

Detaylı

Ne kadar 2/B arazisi var?

Ne kadar 2/B arazisi var? 2/B BARIŞ PROJESİ 2 2/B NEDİR? Anayasa nın 169 uncu maddesine göre 31.12.1981 tarihinden önce orman niteliğini kaybetmiş olması nedeniyle 6831 sayılı Orman Kanunu nun 2/B maddesi uyarınca orman sınırları

Detaylı

ISSA İyi Uygulamalar Ödül Töreni

ISSA İyi Uygulamalar Ödül Töreni ISSA İyi Uygulamalar Ödül Töreni SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -SGK OLARAK SÜRATLİ VE KALİTELİ HİZMET SUNAN KÖKLÜ BİR KURUM OLMANIN GURURUNU YAŞIYORUZ -BUNDAN YILLAR ÖNCE İLAÇLARIN

Detaylı

Enerji Verimliliği Forum ve Fuarına Enervis Çıkartma Yaptı

Enerji Verimliliği Forum ve Fuarına Enervis Çıkartma Yaptı ENERJİ GÜNDEMİ SAYI 12 OCAK 2015 02 Yeşil Sanayi Zirvesi ne Enervis in Enerji Verimliliği Projesi Damga Vurdu 03 Enerji Verimliliği Forum ve Fuarına Enervis Çıkartma Yaptı 04 Almanya da Güneş Elektriği

Detaylı

İNSAN KAYNAĞI İLE FARK YARATMAK. Selen KOCABAŞ PERYÖN Başkanı. Eylül 2010

İNSAN KAYNAĞI İLE FARK YARATMAK. Selen KOCABAŞ PERYÖN Başkanı. Eylül 2010 İNSAN KAYNAĞI İLE FARK YARATMAK Selen KOCABAŞ PERYÖN Başkanı Eylül 2010 Gündem Gündem Soru? Yeni dünya Yeni ekonomi Yeni jenerasyon Ekonomik Krizlerin Türkiye deki Sonuçları 1991 1994 1998 2001 2009 En

Detaylı

2. Uluslararası İktisadi ve İdari Perspektifler Kongresi 5-7 Ekim Tarihlerinde Fakültemiz Ev Sahipliğinde Gerçekleştirildi

2. Uluslararası İktisadi ve İdari Perspektifler Kongresi 5-7 Ekim Tarihlerinde Fakültemiz Ev Sahipliğinde Gerçekleştirildi 2. Uluslararası İktisadi ve İdari Perspektifler Kongresi 5-7 Ekim Tarihlerinde Fakültemiz Ev Sahipliğinde Gerçekleştirildi Süleyman Demirel Üniversitesi ile Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi tarafından

Detaylı

Sayı: 16 MAYIS 2013. (21 Mayıs 2013 Salı) İspanyol Ar-Ge Firması Odamızı Ziyaret Etti

Sayı: 16 MAYIS 2013. (21 Mayıs 2013 Salı) İspanyol Ar-Ge Firması Odamızı Ziyaret Etti 21 Mayıs Dünya Süt Günümüzü Mecidiyeköy Meydanında Kutladık TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Üyeleri, Dünya Süt Günü etkinlikleri çerçevesinde süt ile alakalı yaşanan bilgi kirliliğini ortadan

Detaylı

FABRİKALARDAN. Beton Sempozyumu nda. hazır beton sektörüne ışık tuttu

FABRİKALARDAN. Beton Sempozyumu nda. hazır beton sektörüne ışık tuttu Beton Sempozyumu ile hazır beton sektörüne ışık tuttu Akçansa nın katkılarıyla, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen Beton Sempozyumu, sektörün profesyonel ve akademisyenlerini

Detaylı

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ a. Sektörün Dünya Ekonomisi ve AB Ülkelerindeki Durumu Dünya mobilya üretimi 2010 yılında yaklaşık 376 milyar dolar olurken, 200 milyar dolar olan bölümü üretim

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarımızın Mühendislik Fakültelerinin Kıymetli Dekanları ve Çok Değerli Hocalarım..

Yükseköğretim Kurumlarımızın Mühendislik Fakültelerinin Kıymetli Dekanları ve Çok Değerli Hocalarım.. Yükseköğretim Kurumlarımızın Mühendislik Fakültelerinin Kıymetli Dekanları ve Çok Değerli Hocalarım.. Sizlerle tekrar bir arada olmaktan mutluluk duyduğumuzu ifade ederek, hoş geldiniz diyor; şahsım ve

Detaylı

Başkan Acar Genç İşadamlarıyla Bir Araya Geldi

Başkan Acar Genç İşadamlarıyla Bir Araya Geldi Başkan Acar Genç İşadamlarıyla Bir Araya Geldi SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: -25 BİN ÇALIŞANIMIZLA BİRLİKTE SGK YI TÜRKİYE NİN GÖZBEBEĞİ HALİNE GETİRDİK -DOĞAN BİR ÇOCUK 18 YAŞINA, OKUYORSA

Detaylı

7. dönem çalışma raporu SOSYAL ETKİNLİKLER. EMO Kocaeli Şubesi

7. dönem çalışma raporu SOSYAL ETKİNLİKLER. EMO Kocaeli Şubesi SOSYAL ETKİNLİKLER 134 Geneksel Bahar Pikniği 27 Mayıs 2012 Şubemizin Geleneksel Pikniği 27 Mayıs Pazar Günü Sapanca`da gerçekleştirildi. Beraber yapılan kahvaltı ile başlayan pikniğe üyelerimiz aileleriyle

Detaylı

2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı.

2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı. 2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı. Binanın açılış törenine Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul

Detaylı

İSTE (Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi), DENİZCİLİK EĞİTİM KONSEYİ ile demir aldı!

İSTE (Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi), DENİZCİLİK EĞİTİM KONSEYİ ile demir aldı! İSTE (Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi), DENİZCİLİK EĞİTİM KONSEYİ ile demir aldı! Türkiye ve Kıbrıs'ta lisans düzeyinde denizcilik eğitimi veren 20 Üniversitenin yanı sıra Ulaştırma,

Detaylı

AKADEMİK ZAMMI ADIMDA ALDIK

AKADEMİK ZAMMI ADIMDA ALDIK AKADEMİK ZAMMI ADIMDA ALDIK BİR SORUNU DAHA ÇÖZÜME KAVUŞTURDUK Üniversitelerde idari ve akademik personeli bir bütün olarak görüyoruz. 666 Sayılı KHK ile idari personelin ek ödeme oranlarında artış gerçekleştirilirken,

Detaylı

Başkan Acar, TÜRMOB Üyeleriyle Bir Araya Geldi

Başkan Acar, TÜRMOB Üyeleriyle Bir Araya Geldi Başkan Acar, TÜRMOB Üyeleriyle Bir Araya Geldi SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - BU KADAR AĞIR BİR SORUMLULUĞUN GEREĞİ OLARAK, İŞİMİZİ ÇOK DAHA İYİ YAPABİLMEK İÇİN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ -

Detaylı

E-BÜLTEN. twiitter.com/edremitticaret

E-BÜLTEN. twiitter.com/edremitticaret ETO YENİ BAŞKANI COŞKUN SALON U, İDA EĞİTİM YARDIMLAŞMA DERNEĞİ VE AKBANK A.Ş. EDREMİT ŞUBE MÜDÜRÜ TEBRİK ZİYARETİNDE BULUNDULAR. İda Eğitim Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı;Zehra

Detaylı

5 milyon kişi online ticarete 31 milyar lira harcıyor

5 milyon kişi online ticarete 31 milyar lira harcıyor Tarih: 06.10.2013 Sayı: 2013/16 Türkiye de e-ticaret Raporu na göre online alışveriş beş yılda 3 e katlandı 5 milyon kişi online ticarete 31 milyar lira harcıyor İSMMMO nun Türkiye de e-ticaret adlı raporuna

Detaylı

Tüm Kurumsal İşlerinizde Profesyonel Çözümler

Tüm Kurumsal İşlerinizde Profesyonel Çözümler Tüm Kurumsal İşlerinizde Profesyonel Çözümler www.faktorgrup.com İşlerinizde Profesyonel Çözümler Değerli yöneticiler, Bildiğiniz gibi, içinde yaşadığımız yüzyılda modern işletmecilik kavramı beraberinde

Detaylı

Geçmişten Günümüze Giresun da Dini ve Kültürel Hayat Sempozyumu (25-27 EKİM 2013)

Geçmişten Günümüze Giresun da Dini ve Kültürel Hayat Sempozyumu (25-27 EKİM 2013) Geçmişten Günümüze Giresun da Dini ve Kültürel Hayat Sempozyumu (25-27 EKİM 2013) İlimiz tarihinde yer alan bütün kavimlerin kültürel ve dini kimliğinin ele alınarak inceleneceği Geçmişten Günümüze Giresun

Detaylı

SGK da Tablet Bilgisayar Dağıtım Töreni

SGK da Tablet Bilgisayar Dağıtım Töreni SGK da Tablet Bilgisayar Dağıtım Töreni SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -KURUMUMUZ HİZMETLERİNİN ETKİN BİR ŞEKİLDE YÜRÜTÜLMESİNDE TEKNOLOJİYİ YAKALAMAK VE KULLANMAK ÖNEMLİDİR SİGORTA

Detaylı

ACP Yapı Elemanları Şirket Müdürü Erhan Karabağ

ACP Yapı Elemanları Şirket Müdürü Erhan Karabağ ACP Yapı Elemanları Şirket Müdürü Erhan Karabağ ACP Yapı Elemanları Şirket Müdürü Erhan Karabağ dan, Röportaj Konumuz Olan 2014 Yılı Değerlendirmeleri ve 2015 Yılı Hedefleriyle İlgili Bilgiler Aldık. Firmanız

Detaylı

Necmettin Erbakan Üniversitesi

Necmettin Erbakan Üniversitesi Necmettin Erbakan Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Havacılık Yönetimi Bölümü Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ulutaş Konya / 2015 Etkinlikler Dosyası Havacılık Semineri (21.12.2015) Fakültemizde

Detaylı

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Faaliyet Raporu BAŞKANDAN Odamızın kurumsal yapısı ve yarım asırlık tarihinden elde ettiği tecrübe ve birikim sayesinde, son derece sağlam temeller üzerinde yapılanmıştır.

Detaylı

ALİAĞA TARİHSEL SEMBOLLERİNİ ÖNE ÇIKARIYOR!

ALİAĞA TARİHSEL SEMBOLLERİNİ ÖNE ÇIKARIYOR! ALİAĞA TARİHSEL SEMBOLLERİNİ ÖNE ÇIKARIYOR! Aliağa(Özel ) Günümüzde Aliağa ilçesinin bulunduğu bölgede Milattan önce (MÖ) 1100 yılında kurulan ve Aiolis şehirlerinin başkenti konumunda olan Kyme Antik

Detaylı

Şişecam, Yenişehir de dünya genelinde tek lokasyonda kurulu en büyük Cam Kompleksi nin yeni yatırımlarını açtı.

Şişecam, Yenişehir de dünya genelinde tek lokasyonda kurulu en büyük Cam Kompleksi nin yeni yatırımlarını açtı. Basın Bülteni Şişecam, Yenişehir de dünya genelinde tek lokasyonda kurulu en büyük Cam Kompleksi nin yeni yatırımlarını açtı. Şişecam, Yenişehir Cam Kompleksi nde yer alan Anadolu Cam Fabrikası 4. Cam

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

Gezimiz, meslekler ve bölümler ile ilgili olarak birçok

Gezimiz, meslekler ve bölümler ile ilgili olarak birçok Ankara Üniversite Oryantasyon Gezisi Mesleki rehberlik çalışmaları çerçevesinde 9. sınıf öğrencilerimize Ankara gezisi düzenlendi. Öğrencilerimizin, birçok üniversite ve bölüm hakkında bilgi sahibi olmalarını

Detaylı

Olmazsa Olmaz Sosyal Güvenlik

Olmazsa Olmaz Sosyal Güvenlik Olmazsa Olmaz Sosyal Güvenlik SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: -TEMEL PARAMETRELERE BAKTIĞIMIZ ZAMAN SOSYAL GÜVENLİK TÜRKİYE AÇISINDAN RİSK OLMAKTAN ÇIKTI -EMEKLİLERİMİZİN YÜZLERİNİN GÜLMESİ

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Ankara YHT Garı açılış töreninde konuştu

Başbakan Yıldırım, Ankara YHT Garı açılış töreninde konuştu Başbakan Yıldırım, Ankara YHT Garı açılış töreninde konuştu Ekim 29, 2016-6:32:00 Başbakan Binali Yıldırım, "Bu modern Ankara Tren Garı yap-işlet-devret modeliyle 725 trilyon harcanarak, bu hale geldi.

Detaylı

TÜRKİYE DE İŞ DÜNYASINDA ÇALIŞANLAR SOSYAL MEDYAYI NASIL KULLANIYOR?

TÜRKİYE DE İŞ DÜNYASINDA ÇALIŞANLAR SOSYAL MEDYAYI NASIL KULLANIYOR? Haziran 2010 SOSYAL MEDYA ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE DE İŞ DÜNYASINDA ÇALIŞANLAR SOSYAL MEDYAYI NASIL KULLANIYOR? Proje Koordinatörleri: İndeks Araştırma Ekibi Simge Şahin, İstanbul Bilgi Üniversitesi Giriş:

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Şubat 03, 2017-5:56:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi'nin ve yapımı tamamlanan

Detaylı

AK PARTi Genel Başkanı ve Başbakan Erdoğan Bosna-Hersek te

AK PARTi Genel Başkanı ve Başbakan Erdoğan Bosna-Hersek te AK PARTi Genel Başkanı ve Başbakan Erdoğan Bosna-Hersek te Mart 25, 2008-12:00:00 AK PARTi Genel Başkanı ve Başbakan Erdoğan Bosna-Hersek te Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bölücü terör örgütüne yönelik

Detaylı

Hüsnü Özyeğin; YİSAD da konuştu Türk yöneticiler her yerde başarılı

Hüsnü Özyeğin; YİSAD da konuştu Türk yöneticiler her yerde başarılı Hüsnü Özyeğin; YİSAD da konuştu Türk yöneticiler her yerde başarılı Türkiye nin topal ayağı eğitimdir diyen Özyeğin, düşük eğitim düzeyi ile ekonominin gelişmesini mucize olarak yorumladı. Cari açığın

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Doç. Dr. Turan EROL un

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Doç. Dr. Turan EROL un Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Doç. Dr. Turan EROL un Şirket Finansmanı ve Halka Açılmada Yeni Yol Haritası: Girişim Sermayesi ve Özel Sermaye Şirketleri Panelinde Yaptığı Konuşma 21.03.2008 Oditoryum,

Detaylı

TÜRKİYE DE FAİZSİZ FİNANS SEKTÖRÜ İÇİN YASAL ÇERÇEVE SEMPOZYUMU

TÜRKİYE DE FAİZSİZ FİNANS SEKTÖRÜ İÇİN YASAL ÇERÇEVE SEMPOZYUMU TÜRKİYE DE FAİZSİZ FİNANS SEKTÖRÜ İÇİN YASAL ÇERÇEVE SEMPOZYUMU Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali Akben, İstanbul Üniversitesi nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türkiye de

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

Engelliler ve Sosyal Güvenlik

Engelliler ve Sosyal Güvenlik Engelliler ve Sosyal Güvenlik ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKAN YARDIMCISI HALİL ETYEMEZ: -ASLINDA HER İNSAN BİR ENGELLİ ADAYI -KAMUDA ENGELLİ İSTİHDAMI SON 10 YIL İÇERİSİNDE YÜZDE 500 ORANINDA ARTTI SGK

Detaylı

SGK Mutfağına Gıda Güvenliği ve Yönetimi Kalite Belgesi

SGK Mutfağına Gıda Güvenliği ve Yönetimi Kalite Belgesi SGK Mutfağına Gıda Güvenliği ve Yönetimi Kalite Belgesi SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - ŞUANDA TÜRKİYE DE ÖRNEK ALINMASI GEREKEN BİR KURUM VARSA BU SOSYAL GÜVENLİK KURUMUDUR - BU BELGEYİ ALMAMIZA

Detaylı

SEKTÖRDE YATIRIM BÜYÜK ORANDA AZALDI

SEKTÖRDE YATIRIM BÜYÜK ORANDA AZALDI etkinlikler SEKTÖRDE YATIRIM BÜYÜK ORANDA AZALDI II. Ulusal İklimlendirme Kongresi ve Fuarı- İKLİM 2007 Makina Mühendisleri Odası Antalya Şubesi sekretaryalığında yapıldı... II. Ulusal İklimlendirme Kongresi

Detaylı

Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız

Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız 1 MAYIS Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Bayramı 1 Mayıs nedeniyle yayınladığı mesaj şöyle: İşçilerin birlik ve dayanışma günü olan, 1 Mayıs ın, tüm dünya ve ülkemiz

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN AKTÖRLERİ VE ÖRNEKLER. Ayaz ZAMANOV-1700103 İrem BAHÇELİOĞLU-1603166

TÜRKİYE DEKİ KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN AKTÖRLERİ VE ÖRNEKLER. Ayaz ZAMANOV-1700103 İrem BAHÇELİOĞLU-1603166 TÜRKİYE DEKİ KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN AKTÖRLERİ VE ÖRNEKLER Ayaz ZAMANOV-1700103 İrem BAHÇELİOĞLU-1603166 İÇERİK Kentsel dönüşüme bakış Kentsel dönüşümdeki aktörler Kamu yönetimi Merkezi yönetim, Yerel yönetimler

Detaylı

Faktoring sektörü 76 milyar TL işlem hacmi ve reel sektöre sağladığı 12,4 milyar TL ile Türk ekonomisine destek veriyor

Faktoring sektörü 76 milyar TL işlem hacmi ve reel sektöre sağladığı 12,4 milyar TL ile Türk ekonomisine destek veriyor Reel Sektörün Çarkı Faktoring, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Tevfik Bilgin in katıldığı sempozyumda değerlendirildi. Faktoring sektörü

Detaylı

Suç ekonomisi ile kayıt dışı ekonominin örtüştüğünü ifade eden Sayın Şimşek, bu konuyla mücadelede son derece kararlı olduklarını vurguladı.

Suç ekonomisi ile kayıt dışı ekonominin örtüştüğünü ifade eden Sayın Şimşek, bu konuyla mücadelede son derece kararlı olduklarını vurguladı. Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı ( MASAK) ve Gazi Üniversitesinin müşterek düzenlediği ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı

Detaylı

AJANDA HAKKIMIZDA EĞİTİMLERİMİZ. Biz Kimiz? Vizyonumuz Misyonumuz Değerlerimiz. Eğitim Bölümlerimiz Eğitim İçeriklerimiz

AJANDA HAKKIMIZDA EĞİTİMLERİMİZ. Biz Kimiz? Vizyonumuz Misyonumuz Değerlerimiz. Eğitim Bölümlerimiz Eğitim İçeriklerimiz AJANDA HAKKIMIZDA Biz Kimiz? Vizyonumuz Misyonumuz Değerlerimiz EĞİTİMLERİMİZ Eğitim Bölümlerimiz Eğitim İçeriklerimiz BİZ KİMİZ? Eğitim Sektöründe 11 yıllık tecrübe ve bilgi birikimine sahip olarak yola

Detaylı

Turizm ve Çevre Bakanlığı, turizm tanıtma ve pazarlama çalışmaları çerçevesinde KKTCyi Azerbaycanda düzenlediği road show etkinliğiyle tanıttı.

Turizm ve Çevre Bakanlığı, turizm tanıtma ve pazarlama çalışmaları çerçevesinde KKTCyi Azerbaycanda düzenlediği road show etkinliğiyle tanıttı. AVRASYA İNCELEMELERİ MERKEZİ CENTER FOR EURASIAN STUDIES KKTC, AZERBAYCAN'DA TANITILDI - 06.12.2016 6 Aralık 2016 kibrispostasi.com Turizm ve Çevre Bakanlığı, turizm tanıtma ve pazarlama çalışmaları çerçevesinde

Detaylı

Türkiye, dünyanın dijital bankacılık başkenti

Türkiye, dünyanın dijital bankacılık başkenti BASIN BÜLTENİ Fintech Istanbul 5. Buluşması: Türkiye, dünyanın dijital bankacılık başkenti 2016 yılında kurulan ve Türkiye de Fintech ekosisteminin sağlam bir temel üzerine kurulması için çalışmalar yapan

Detaylı

Araştırma Notu 16/192

Araştırma Notu 16/192 Araştırma Notu 16/192 8 Nisan 2016 ÜNİVERSİTE MEZUNU KADINLARIN İŞSİZLİKLE İMTİHANI Seyfettin Gürsel* Gökçe Uysal ve Mine Durmaz Yönetici Özeti Bu araştırma notunda Türkiye işgücü piyasasında son bir yıl

Detaylı

ISLAMIC FINANCE NEWS ROADSHOW 2013-TURKEY

ISLAMIC FINANCE NEWS ROADSHOW 2013-TURKEY ISLAMIC FINANCE NEWS ROADSHOW 2013-TURKEY 3 EYLÜL 2013 DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Değerli konuklar, yurtdışından gelen değerli misafirlerimiz, finans sektörünün kıymetli

Detaylı

Karaman Ticaret ve Sanayi Odası. Ocak Ayı Bülteni

Karaman Ticaret ve Sanayi Odası. Ocak Ayı Bülteni REKTÖR SABRİ GÖKMEN DEN KTSO BAŞKANI MUSTAFA TOKTAY A VEDA ZİYARETİ Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Sabri Gökmen Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Toktay'a veda ziyaretinde bulundu. Görev süresi

Detaylı

İtibar Yönetimi Zirvesi

İtibar Yönetimi Zirvesi SPONSORLUK DOSYASI İtibar Yönetimi Zirvesi Sayın Yetkili, Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olarak, 3 Aralık 2015 tarihinde üniversitemizde Kurumsal İletişim ve İtibar Yönetimi

Detaylı

MİLAS TA, BELEDİYE İŞÇİLERİNE YÜZDE ZAM

MİLAS TA, BELEDİYE İŞÇİLERİNE YÜZDE ZAM MİLAS TA, BELEDİYE İŞÇİLERİNE YÜZDE 10-16 ZAM Milas Belediyesi ile DİSK arasında devam eden toplu iş sözleşmesi sonuçlandı. Buna göre işçilere yüzde 10 ila 16 arasında zam verildi. Milas Belediyesi ile

Detaylı

Emekliler Gelecek Stratejileri Konferansı

Emekliler Gelecek Stratejileri Konferansı Emekliler Gelecek Stratejileri Konferansı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: -EMEKLİLERİMİZİN, EMEKLİLİK HAKLARINI EN İYİ ŞEKİLDE KULLANABİLMELERİ DEVLETİN ÖNDE GELEN GÖREVLERİ ARASINDADIR -EMEKLİLERİMİZ

Detaylı

01.01.2012. www.konutkredisi.com.tr

01.01.2012. www.konutkredisi.com.tr Türkiye'nin ilk konut çöpçatanı Tüketici ile bankaların arasını bulan bir çöpçatan gibi çalışıyor. Türkiye de büyüme potansiyelinin en yüksek olduğu piyasalardan biri de şüphesiz konut. Dünyada 2008 de

Detaylı

2 Ekim 2013, Rönesans Otel

2 Ekim 2013, Rönesans Otel 1 MÜSİAD Brüksel Temsilciliği Açı çılışı ışı 2 Ekim 2013, Rönesans Otel T.C. AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış,.... T. C. ve Belçika Krallığının Saygıdeğer Temsilcileri, 1 2 STK ların Çok Kıymetli

Detaylı

TOBB, SELİMİYE Yİ KORUYUP YAŞATMAK İÇİN VAKIF KURDU

TOBB, SELİMİYE Yİ KORUYUP YAŞATMAK İÇİN VAKIF KURDU TOBB, SELİMİYE Yİ KORUYUP YAŞATMAK İÇİN VAKIF KURDU Yap-işlet-devret modeliyle sınır kapılarını modernize etmek üzere TOBB ile 137 oda ve borsanın ortaklığı ile kurulan Gümrük ve Turizm İşletmeleri Ticaret

Detaylı