Sayı 58 Ocak-Şubat 2011

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sayı 58 Ocak-Şubat 2011"

Transkript

1 Sayı 58 Ocak-Şubat

2

3

4 mtiyaz Sahibi Mimar ve Mühendisler Grubu adına Genel Başkan Avni Çebi Sorumlu Yaz flleri Müdürü Hasan Kurt Yay n Kurulu Mehmet İşci, Osman Arı, Yakup Güler, Mahmut Çelik, Yavuz Sarı, Mesut Uğur, Osman Şahbaz, Yılmaz Ada Bu Say ya Katk da Bulunanlar Murat Özmen Prof. Dr. Oğuz Borat Prof. Dr. Selim Zaim Mehmet Erdem Temür Ertan Kirik Ömer Doğan Yay n Dan flma Kurulu Prof. Dr. İlhami Karayalçın, Prof. Dr. Nazif Gürdoğan, Adnan Çelik, Prof. Dr. Nizamettin Aydın, Prof. Dr. Zeki Çizmecioğlu, Yrd. Doç. Dr. Ömer Faruk Kültür, Ali Reyhan Esen, Fatih Dönmez letiflim Adresi Kuştepe Biracılar Sok. No: 7 Mecidiyeköy/İstanbul Tel: Fax: Web: E-posta: Yay n Koordinatörü İsmail Şaşmaz Editör A. Kadir Mermertaş Görsel Yönetmen Nevzat Albayrak Renk Ayr m Muhammet Dilsiz Reklam Fatih Göksu Eski Osmanlı Sok. Cansun Apt. 5/7 Mecidiyeköy/İstanbul Tel: Fax: Web: E-posta: Bas m Milsan Basın San. A.Ş Yay n Türü İki ayda bir yayınlanır. Yerel Süreli Yayın Ücretsizdir Sayı 58 Ocak-Şubat editörden YEN yılın ilk sayısında yeni yılda önemli gündem maddelerinden biri olacak istihdam konusuyla birlikteyiz. Ülkemizin ve tüm dünyanın en önemli sorunlarından biri olan çözüm önerilerin yoğun olarak konuşulduğu istihdam sorununu bizde uzmanlarla değerlendirdik. Bir ülkenin gelişmişliğinin en önemli göstergelerinden biri de yarattıkları nitelikli iş gücüdür. Nitelikli iş gücünü de ortaya çıkaran teknoloji ve AR-GE ye verilen önemdir. Bu iki konuya verilen değer ve kaynak nitelikli iş gücünü doğuracaktır. Buna bağlı olarak da istihdam edilen iş gücü sayısı artacaktır. İşsizlik problemi sadece ekonomik bir problem değil aynı zamanda toplumsal bir sorun olarak da karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda ülkeler sahip oldukları insan kaynaklarını en etkin şekilde üretime sokabilmelidirler. Aksi takdirde önemli derecede sosyal ve ekonomik maliyet yüklenmek zorunda kalabilirler. Mimar ve Mühendis Dergisi olarak bu sayımızda bu önemli sorunu mühendislerin istihdamı bağlamında ele alarak istihdam sorunu ile ilgili akademisyenler ve iş hayatı temsilcilerinin değerlendirmelerine yer verdik. Ayrıca dergimizde her sayımızda ilgi ile takip ettiğiniz makaleler, gezi yazıları ve Mimar ve Mühendisler Grubu ndan haberleri okuyabileceksiniz. Son olarak Mimar ve Mühendisler Grubu nun son dönemdeki atılımına önemli katkılar sağlayan, projeler üreten MMG Genel Sekreteri Adem Sarı yı genç yaşında Hakk a uğurlamanın derin üzüntüsünü yaşamaktayız. Her nefsin ölümü tadacağı bu dünyadan uğurladığımız Adem Sarı kardeşimize rahmet, ailesi ve yakınlarına sabır diliyoruz. Gelecek sayımızda buluşmak dileğiyle Yazı ve reklamların içerik sorumluluğu sahiplerine aittir. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.

5

6 içindekiler 6 Bizden Haberler Mimarl k; Mehmet flci Günümüz cami mimarisi üzerine düflünceler Kent ve Yaflam; Yavuz Sar Nisf-i Cihan; SFAHAN 80 Söylefli; Bursa Büyükflehir Belediye Baflkan Recep Altepe: Bursa kentlerin en güzeli olacak 86 Söylefli; Hakan Bozkurt: Hayat n silgisi yok, hayat vicdan ve vefad r KAPAK; Ülkelerin sahip olduklar iflgücünün durumu ve niteli i ülkelerin hem ekonomik hem de toplumsal gelifliminin önemli göstergesidir. Bu ba lamda istihdam sorunu her alanda geliflmenin önündeki en büyük engel olarak karfl m zda durmaktad r. Özellikle ülkemizde istihdam uzun y llardan beri çözülemeyen bir sorun olarak hep gündemdeki yerini korumufltur. 88 Makale; Ali K l ç Sosoyal A lar n ifl dünyas ndaki etkisi ve sosyal medya ile hedef kitleye eriflim 90 Anma; Kimseye minneti olmayan, dürüst, düzgün ve merhametli bir adam: ADEM SARI 20 Haber Analiz Orman vasf n tam olarak kaybetmifl orman arazilerinin durumu 2B 92 Sinema ve Mühendislik Alevler içinde Afganistan n küllerinden do mufl, tertemiz bir aflk hikayesi ya da modern zamanlar n Leyla ile Mecnun u BARAN 4 M MAR VE MÜHEND S

7 BAfiKANDAN stihdam ve De erlerimiz NSAN hayatının önemli bir kısmı çalışma hayatında geçer, çoğu zaman günün içinde geçirdiğimiz zamanın büyük kısmı iş için yapıp ettiklerimizden oluşur. Çalışma hayatı bizim için günlük geçimimizi sağlayan bir işlevsellikten öte sosyal ve kültürel hayatımız ile zihin ve ruh gelişimimize katkı sağlar. Bütün bu aktiviteler istihdamın yalnız iş olarak görülmemesi gerektiğini bize gösterir. İstihdam konusu bireyin kendisini ekonomik olarak hayatın içersinde aktive olmasının ötesinde kendisini geliştirmesinde, ailesi, yaşadığı toplum ve hatta insanlık için değer üretim süreçlerinin içerisinde olması anlamına gelir. İstihdam ekonomik verilerinin ötesinde belki ondan daha büyük bir işlev olarak kişinin iç barışını ve hatta toplumsal barışımızı sağlamamıza yardım eder. Bütün ekonomik, kültürel ve sosyal aktivitelerin amacı bu sosyal barışı ve huzuru sağlamaktır. Dünyanın yaşadığı metalaşma, hızlı yaşam, tüketim olgusu ve sanayideki otomasyon insanı bütün aktivitelerin ana öznesi olmaktan çıkarmaya başladı. Daha doğrusu böyle bir yanılsama hali küresel olarak yaşanmaya başladı. Bütün bu yapıp ettiklerimizden amaç bireyin mutluluğu ve barışını sağlamak olmalıydı oysa. İş hayatı, bireyin kendisini geliştirmesi, onun üretim süreçlerine katılarak kendisini sosyalleştirmesi, aynı zamanda üretim aşamasında kendisini ve etrafını keşif etmesi için bir ortam hazırlar. İstihdam, tarih boyunca bireyler ve devletler için önemli bir sosyal sorun olmuştur. Özellikle yaşanılan büyük ekonomik krizlerde ekonomik sıkıntıları aşmada en önemli unsur olarak istihdamın azaltılması ve ücretlerin dondurulması gündeme gelir. Son yaşanılan krizde bunları sıkça görmeye başladık. Dünya ekonomisinde her şeyin sanallaşması ve ranta dayalı bir yapı oluşturması krizlerin daha sık görülmesi için bir zemin oluşturdu. Oysa bütün ekonomik faaliyetlerin girdi ve çıktılarında en önemli unsur insan emeğidir. Bunun ucuzlatılması ve hakkının verilmemesi üretilen ekonomik değerin bir kısım kişi ve kurumlarda birikmesini sağlar, buda hayatın durması ve güvensizliğin artmasını getirir. Bir taraftan iş gücünün kalitesinin arttırılması ve sürekli eğitim kapsamında bireyin yetkinliklerinin arttırılması, hem çalışanın hem de işverenin sorumluluğudur. Yaşanılan aşırı rekabet ortamı bunu gerekli kılmaktadır. İstihdamın arttırılmasında nitelikli iş gücünün istihdamı ve AR-GE yi firmalarımız için önemli kılmaktadır. Ülkemizde ilkokuldan üniversiteye gelene kadar çocuklarımızın adeta sınavlarla meşgul edilmesi, onların kendisini mesleki ve estetik beceriler geliştirmekten mahrum etmekte, üniversite bitiminde diplomalı işsizler ordusuna katmaktadır. Eğitim sistemimiz çocuklarımızı sınava hazırlayan sistem olmaktan çıkarılmalı onları geleceğin dünyasına elleri, zihinleri ve gönüllerini iyi kullanan bireyler olarak hazırlamalıdır. Bu büyük sorun, bugün ülkemizin yaşadığı istihdam sorunlarını aşmada birinci öncelikli konu olarak görülmelidir. İstihdamın arttırılması ve sürekliliğin sağlanması yalnız başına bir ekonomik faaliyet olarak görmemeli, işin ahlaki boyutunu ihmal etmemeliyiz. Bu da bireylerin işveren olması durumunda yaşadığı geçmişi unutmaması, insanı ve ülkesi için üreteceği en önemli değerin istihdamın arttırılması ve hakkının verilmesi konusundaki çabalarının olduğunun fark ettirilmesi olarak görmeliyiz. Çalışanı ve işvereniyle hayatı daha mamur ve yaşanılır kılmak için çalışmalı ve bunun yarını da olduğunu unutmamalıyız. Mimar ve Mühendisler Grubu muzun değerli Genel Sekreteri Adem Sarı kardeşimiz yakalandığı lösemi hastalığından vefat etmiştir. Kendisinin grubumuza yaptığı katkıları unutamayız. Hastalığı sırasında değerli katkılarını esirgemeyen değerli dostlarımıza teşekkür eder, Adem kardeşimize Allahtan rahmet dileriz. Dünyan n yaflad metalaflma, h zl yaflam, tüketim olgusu ve sanayideki otomasyon insan bütün aktivitelerin ana öznesi olmaktan ç karmaya bafllad. Daha do rusu böyle bir yan lsama hali küresel olarak yaflanmaya bafllad. Bütün bu yap p ettiklerimizden amaç bireyin mutlulu u ve bar fl n sa lamak olmal yd oysa. Avni Çebi Genel Başkan OCAK-fiUBAT

8 B ZDENHABERLER Ahmet Erkoç: ENERJ KAYNAKLARIMIZI VER ML KULLANMALIYIZ ENERJİ verimliği alanında yürüttüğü çalışmaları hız kesmeden sürdüren Mimar ve Mühendisler Grubu, bu kez Bizbize Konuşmalar da konuk ettiği Ahmet Erkoç tarafından verilen Enerji Verimliliği ve Kompanzasyon konulu seminerle bu alandaki çalışmalarına bir yenisini ekledi. Geçtiğimiz yıl düzenlenen ve 2 bin 500 okul müdürünün enerji verimliliği konusunda bilinçlenmesini amaçlayan geniş kapsamlı organizasyonun ardından çalışmalarını yoğunlaştıran MMG, ülke için en büyük katma değer oluşturacak alanlardan biri olarak gördüğü enerji verimliliği çalışmalarını sürdürüyor. MMG Genel Merkezi ndeki Bizbize Konuşmalar da Enerji Verimliliği ve Kompanzasyon konusunda seminer veren Ahmet Erkoç, çoğu firmanın bu alanda gerekli tedbirleri almadığı için yüksek cezalarla karşı karşıya kaldığını, ayrıca ülke kaynaklarının verimli kullanılması açısından büyük zaaflara uğradığımızı ifade ederek Bu mesele her şeyden önce bir kültür meselesidir. Kaynaklarımız halen yeterli düzeydeyken bunları etkin ve verimli şekilde kullanmanın yollarını aramazsak bu müsriflik olacaktır dedi. Kompanzasyon konusuna değinen Erkoç, kompanzasyonu öncelikli olarak sınırlı olan enerji kaynaklarının verimli kullanılabilmesi için çözümler ortaya koyan bir uğraş olarak tanımladı. Elektrik tüketiminin dengeli ve reel veriler üzerinden ücretlendirilmesi ve firmaların reaktif kullanım denen tüketim cezasından korunabilmesi için mutlaka iyi tasarlanmış bir kompanzasyon donanımına sahip olması gerektiğini belirten Ahmet Erkoç, çıplak kullanım bedellerinin üzerine yüzde 30 lar civarında ilave edilen vergi ve diğer tüketim bedellerinin reaktif tüketim bedeliyle birlikte çok ağır bir yüke dönüşeceğini hatırlatarak firmaları bu konuda dikkatli olmaya çağırdı. MMG Bursa fiubesi nde Teknik Gezi; NEGÖL KENT MÜZES KURULDUĞU günden bu yana yerli ve yabancı ziyaretçilere ev sahipliği yapan, Türkiye de birçok kente örnek olan İnegöl Kent Müzesi, bu sefer Mimar ve Mühendisler Grubu Bursa Şubesi tarafından düzenlenen teknik geziye ev sahipliği yaptı. İnegöl Belediyesi nin yaptığı prestijli projelerden olan İnegöl Kent Müzesi ni hem teknik açıdan incelemek hem de gezmek maksadıyla bir teknik gezi düzenleyen Mimar ve Mühendisler Grubu Bursa Şube Başkanı Mustafa Bayraktar; Bursa Şubesi olarak, her ay bir yere teknik inceleme gezisi düzenliyor, bu gezi ve incelemeler esnasında da aylık toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Bu ayki gezimizde İnegöl ü seçtik. İnegöl ü seçmemizde İnegöl Belediyesi nin yaptığı projeler ile İnegöl Kent Müzesi etkili oldu dedi. Mimar ve Mühendisler Grubu Bursa Şubesi yönetim kurulu üyesi olan Ali Yılmaz ise Kent Müzesi gezisinin son derece faydalı olduğunu, hem teknik açıdan hem de İnegöl kültürü açısından fayda sağladığını belirtti. Daha önce 15 farklı yere gezi düzenlediklerini ve en son olarak ta Petkim Aliağa Rafinelerini gezdiklerini vurgulayan Yılmaz; İnegöl e yaptıkları ziyarette İnegöl Kent Müzesine hayran kaldıklarını da vurguladı. İnegöl Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise Mimar ve Mühendisler Grubu Bursa Şubesi nden 25 kişilik bir ekip gezi ve incelemelerde bulunmak için İnegöl e gelmek istediklerini belirtiklerinde, kendilerine İnegöl Kent Müzesini önerdik. Gelip incelediler. Hem gezdiler hem de konularıyla alakalı oldukları için bizlerden bilgi aldılar. İnegöl Kent Müzemizde kendilerine kısa bir de sunum yaptık. Çok faydalı bir gezi olduğunu belirten grup üyeleri, müzemize de hayran kaldıklarını ifade ettiler. Biz de kendilerine İnegöl Köftesi ikram ederek memnuniyetimizi belirttik. Tüm grup üyelerine teşekkür ediyorum dedi. ANKARA KALKINMA AJANSI NA Z YARET MMG Ankara Şube Başkanı Yılmaz Ada, Yönetim Kurulu Üyeleri Ömer Sami Yapıcı ve Ertuğrul Kuyrukçu görevine yeni başlayan Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Doç. Dr. Asım Balcı ya hayırlı olsun ziyaretlerinde bulundular. Ziyaret esnasında MMG nin yaptığı etkinlik ve faaliyetler hakkında Balcı ya genel bilgiler verildi. Dergimizin dosya konularının kendi çalışma alanlarını da kapsadığını belirten Balcı, bu konularla ilgili ve uzman MMG üyeleriyle birlikte çalışmak isteğini bildirdi. MMG Ankara Şubesi nin Ankara Kalkınma Ajansı Kurulu nda olmasının da hem kendileri için hem de MMG için faydalı olacağını belirten Balcı, MMG Ankara Şubesi nin kurulda yer alması için elinden geleni yapacağını ifade etti. 6 M MAR VE MÜHEND S

9

10 B ZDENHABERLER fl Sa l ve Güvenli i Uzman Birol Vural; fi GÜVENL KONUSUNDA Z HN YET DE fimel MMG nin Bizbize Konuşmalar etkinliğine konuk olan İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Birol Vural, iş sağlığı ve güvenliği alanında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nca uygulamaya konan yeni düzenlemeler hakkında bilgilerini katılımcılarla paylaştı. Vural, iş güvenliği ve sağlığı konusunda yürütülen çalışmaların kanunlar nezdinde sıkı kontrol altına alınmasına rağmen, yaşanan iş kazalarında genellikle insan hatalarının rol oynaması nedeniyle etkin bir güvenliğin ancak zihniyette yaşanan bir değişimle mümkün olacağını belirtti. Türkiye nin en önemli meselelerinden biri olarak ele alınması gerektiğini belirttiği iş kazaları hakkında bazı rakamlara da değinen Vural, dünya üzerinde her yıl 270 milyon iş kazası yaşandığını, bu kazalarda 1 milyon 825 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından son zamanlarda hassasiyetle yürütülen çalışmalara rağmen hala ciddi eksiklerin bulunduğuna da dikkat çeken Birol Vural, özellikle, bilinçlenmeye yönelik tanıtım filmleri konusunda hiçbir çalışma yapılmadığını, kısa vadede çözümü basit olan bu meselenin pratik ve verimli bir eğitim materyali üretebileceğini aktardı. Ayrıca genç mühendisler için önemli bir istihdam alanı sağlayacak olan iş güvenliği ve sağlığı uzmanlığı konusuna da değinen Birol Vural, orta vadede bu alanda yaklaşık 25 bin mühendisin sertifikalı iş güvenliği ve sağlığı uzmanı olarak çalışabileceğini, getirilen yeni kriterlerle 50 kişi ve üzerinde personel istihdam eden iş yerlerinin bu eksikliğini kısa sürede kapatmak zorunda olduğunu söyledi. Baflbakanl k E-Devlet Dan flma Grubu Baflkan Dr. A. Ramazan Alt nok; DÖNÜfiEN DEVLETE D RENEN KURUMLAR VAR MMG tarafından düzenlenmeye başlanan Cumartesi Söyleşileri nin ilk programına konuk olan Başbakanlık E-Devlet Danışma Grubu Başkanı Dr. A. Ramazan Altınok, E-Dönüşüm Türkiye Projesi: Yapılanlar, Yapılamayanlar ve 2015 Projeksiyonu başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. İlk olarak, vatandaşın günlük yaşamında giderek daha sık karşılaşmaya başladığı e-devlet kavramının hala kapsamlı bir tanıma kavuşmadığını belirten Altınok, E-devlet projesi, öncelikli olarak kamu yönetimi reformunun bir alt başlığıdır. Klasik anlayışta devlet, hikmetinden sual olunmayan, sorgulanmayan bir yapıyı ifade eder. Bu noktada öne çıkan Goverment ve Govermence kavramları, teba mahiyetinde, yalnızca talimatı uygulayan vatandaş modeliyle, karşılıklı etkileşimin ağırlıkta olduğu ve devletin vatandaşa hizmet sunduğu, vatandaşın ihtiyaçlarına göre yapılandığı iki farklı olgudur ve e-dönüşüm çalışmaları, bunlardan ikincisinin kapsamı dahilindedir dedi. Tamamlanan ve yürürlükte olan e-devlet projeleriyle ilgili bilgileri aktaran Altınok, yeni bir yönetişim yaklaşımını beraberinde getiren bu uygulamaların sanıldığı gibi teknik çalışmalardan ibaret olmadığını, çok geniş alanlarda yankı bulduğunu, zihniyette ve siyasi yapılanmada köklü değişiklikleri beraberinde getirecek sonuçlar doğurduğunu belirtti. Altınok, bu projelerin Başbakalanlık E-Devlet Danışma Grubu Başkanlığı nca yürütüldüğünü, fakat daha geniş çaplı bir organizasyona ve teşkilat yapısına gerek duyulduğunu söyledi. E-Devlet uygulamalarında ilk 10 arasında yer alan ülkelerde bu yapılanmanın nasıl sağlandığına dair örnekler veren Altınok, sözlerine şöyle devam etti: Birleşmiş Milletlerin yayınladığı e-devlet indeksinde ilk 10 a giren ülkelere baktığınızda iki ortak özellik görüyorsunuz. Biri, hepsinin Anglo-Sakson kökenli oluşu. Dolayısıyla devlet algısında da farklılıklar var. Mesela kamu yönetiminde performans ölçümü buralarda önemli bir kriter teşkil ediyor. Diğer özellik ise e-devlet koordinasyon kurulu doğrudan cumhurbaşkanına bağlı. Ve cumhurbaşkanı, son 10 yıldır, hiç aksatmadan e-devlet danışma grubunun toplantılarına başkanlık ederek projeleri ilk ağızdan öğreniyor. Dolayısıyla siyasi yapılanmada da köklü değişiklikleri beraberinde getirmesi bakımından büyük öneme sahip olan e-devlet dönüşümüne en üst siyasi makam tarafından öncülük edilmesi verimli sonuçlar doğuruyor. Dr. A. Ramazan Altınok, mevzuat ve yapılanma konusunda telafi edilmesi gereken eksikliklerin yanı sıra e-devlet projeleri kapsamında yaşanan dönüşüme mevcut siyasi teşkilatın ve kurumların da direnç gösterdiğine işaret etti. Hayata geçirilecek bir projenin, yüzlerce çalışanıyla faaliyet gösteren bir müdürlüğün, hatta bakanlığın bile 3,5 inçlik bir harddiske sığdırılması anlamına gelebileceğini belirten Altınok, e-devlet dönüşüm sürecinde karşılaşılan en ciddi sorunun bu değişime kurumlar tarafından gösterilen direnç olduğunu söyledi. 8 M MAR VE MÜHEND S

11

12 B ZDENHABERLER TÜRK YE'DE MOB L TEKNOLOJ LER VE GEL fi M SEYR Ali Bayraktar; DEPREM NSANLI A HAYAT VER R MİMAR ve Mühendisler Grubu nca düzenlenen Bizbize Konuşmalar a konuşmacı olarak katılan Ali Bayraktar, yığma yapı mühendisliğinin tarihsel süreçte gelişimi ve depreme dayanıklı yapılar konusunda bilgi verdi. Sismik Güçlendirme Merkezi Genel Müdürü Ali Bayraktar, yapı tekniği ve yığma yapı mühendisliği konusundaki çalışmalarını yürütürken arkeolojik verilerden azami istifade ettiğini, yıllara yayılan araştırmaları sürdükçe antik çağlarda bir bilge adam tarafından uygulanan temel sisteminin günümüzde en güvenilir sistem olduğunu fark ettiğini ifade etti. Yapı mühendisliği alanının deprem bilimiyle yakın ilişki içinde bulunduğunu belirten Ali Bayraktar, depremin bugüne dek yanlış bir şekilde algılandığını, depremle birlikte yaşama yolları tıkanan insanın depremi kötü bir şey gibi addettiğini söyledi. Yeryüzünde hayat için birinci dereceden önem arz eden suyun ancak yüzde 0,06 sının insanlar tarafından kullanılabildiğini, bu suyun da yeryüzünde sürekli devam eden depremler sayesinde yer altı kayaçlarında dolaşarak mineral zenginliğe kavuştuğunu, bu durum yaşanmadığı takdirde insanlığın su kaynaklarının ortadan kalkacağını sözlerine ekleyen Ali Bayraktar, yeryüzünde hiçbir şeyin fuzuli olmadığını hatırlattı. Yığma yapı mühendisliği konusundaki araştırmalarını tarihin eski dönemlerine doğru derinleştiren Ali Bayraktar, Roma Mimarisi nin karakteristik özelliklerini taşıyan ve ilginç bir tecelli ile sadece Anadolu da bulunan temel tekniğinin deprem sırasında kesişen dalgalar halinde yapıları sarsan p ve s dalgalarını aynı anda nötralize etme özelliğine sahip olduğunu fark etmiş. Küçük parçalı kayaçların temel olarak kullanıldığı bu teknikte zeminden bağımsız inşa edilen bina, büyük kütleli bloklar üzerinde yükseliyor ve bu durum da depremin yıkıcı dalgalarının küçük parçalı kayaçlarca emilirken zemin üzerindeki kısmın ise sarsıntıyla birlikte esnek bir hal kazanması yapıyı depremin yıkıcı etkisinden yalıtmış oluyor. Bu modeli örnekleriyle açıklayan Ali bayraktar, 1400 yıllık Dikilitaşı nda, 1700 yıllık Çemberlitaş ın da, kadim tarihlere uzanan Kabe nin de aynı teknikle inşa edildiğini söyledi. Kur an-ı Kerim den ve diğer kutsal metinlerden alıntılar da yapan Ali Bayraktar, statik hesaplamaları bakımından kusursuz olduğunu belirttiği Kabe yi inşa eden Hz. İbrahim in bu tekniğin en iyi örneklerini sunduğunu, daha sonra Roma tarafından Anadolu coğrafyasında sürdürüldüğünü ve nihayet Mimar Sinan la en güzide eserlerini verdiğini kaydetti. MİMAR ve Mühendis Grubu tarafından düzenlenen Bizbize Konuşmalar programında konuşmacı olarak ağırlanan Ahmet Okutan verdiği bilgilerle Türkiye nin mobil teknolojiler sektörü için çok büyük bir pazar olduğunu, bilinç düzeyi yüksek bir kullanıcı kitlesinin bu alandaki gelişmeleri takip ettiğini söyledi. Türkiye de mobil teknolojilere öncülük eden alanın GSM sektörü olduğunu ifade eden Ahmet Okutan, Türkiye de mobil teknolojilerin kullanılmaya başladığı tarih olarak ilk GSM operatörünün 80 bin abonesiyle faaliyete başladığı 1994 yılını kabul edebiliriz. Sonraki yıllarda hızlı bir yükseliş gerçekleşti ve günümüzde 62 milyon abonesi olan bir GSM sektörü ortaya çıktı. Bu da Türkiye de mobil teknolojilerin yüksek oranda kullanıldığını gösteren bir veridir dedi. Bu gelişim sürecinde teknolojik uygulamaların ve kullanıcı eğilimlerinin de ciddi değişimler geçirdiğini söyleyen Okutan, sektördeki firmalar arasında büyük bir inovasyon rekabeti yaşandığını, bir zamanlar sektörün en güçlü aktörü olan Nokia firmasının bugün Apple la sektörü paylaşmak zorunda kaldığını, bunun ana nedeninin ise yeni teknolojilerin çok farklı uygulamalarla uyumla halde kullanılabildiğini, esnek yazılımların günümüz piyasasında daha avantajlı durumda olduğunu ifade etti. Kullanıcı profili açısından meydana gelen başlıca değişimler arasında ise GSM operatörlerinin kısa mesaj (SMS) servislerinin giderek daha yoğun kullanılması. Özellikle yaş arası kullanıcı kesiminin kısa mesajı daha yoğun kullandığını belirten Ahmet Okutan, meydana gelen bir diğer değişimin ise kullanım amaçları bakımından yaşandığını söyledi. Ahmet Okutan, önceden ağırlıklı olarak iletişim aracı olarak kullanılan mobil teknolojilerin günümüzde internet erişimi, sosyal ağlara giriş, video izlemek gibi pek çok farklı maksatlarla kullanıldığını ifade ederek teknoloji bağımlılığı olgusuna işaret etti. 10 M MAR VE MÜHEND S

13

14 B ZDENHABERLER Prof. Dr. Sadettin Ökten; NSAN B R DE ERLER S STEM NE BA LI OLMALIDIR MİMAR ve Mühendisler Grubu tarafından düzenlenen Bizbize Konuşmalar'a katılan Prof. Dr. Sadettin Ökten, katılımcılara Şehir, İnsan ve Mimari başlıklı bir seminer verdi. Kültür, insan, inanç, estetik ve irade üzerine çarpıcı tespitlerde bulunan Prof. Dr. Sadettin Ökten, farklı değerlerle inşa edilmiş çok kutuplu medeniyetler haritası üzerinde en belirgin müştereklerin mutsuzluk ve memnuniyetsizlik olduğunu belirterek -kırılgan- ilişkilere dayanan bir çağda bulunduğumuzu, hırs ve hükmetme arzusu içinde, anlık, derinlikten uzak varoluş hamleleriyle bir bunalım toplumuna dönüştüğümüzü söyledi. Toplumları ayakta tutan değerlerin şekil itibariyle yaşamakla birlikte temsil ettiği manadan uzaklaşması durumunda anlamını ve işlevini yitireceğini söyleyen Prof. Dr. Sadettin Ökten, İnsan, varlık olarak, bir değerler sistemine bağlı yaşamak zorundadır. Bu değerler sistemi insan tarafından aranır, istenir, yoksa inşa edilir ya da inananlar için aşkın bir kaynaktan gelir sözleriyle önemli bir gerçeğe işaret etti. Sahip olunan değerlerin hayata yansımaması durumunda ütopik bir hal aldığını ve içinin boşaldığını da belirten Ökten, mevcut değerlerin hayata yansıtılmasıyla insana şekil veren çevrenin ve çevreyi kurgulama ihtirası içinde bulunan insanın içiçe bir etkileşim halinde bulunduğunu ortaya koyduktan sonra İslam Medeniyeti'nin son dönemlerde kendi değerlerini hayata yansıtamaması sebebiyle yok sayılma noktasına geldiğini söyledi. MMG den Teknik Gezi; TURK SH ENGINEER CENTER (TEC) MİMAR ve Mühendisler Grubu TEC-Turkish Engine Center ın Sabiha Gökçen Havaalanı nda bulunan motor bakım merkezine bir teknik gezi düzenleyerek TEC merkezinde teknik incelemelerde bulundu. İlk olarak TEC Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bilal Ekşi tarafından bilgilendirilen 25 kişilik MMG heyeti bu brifingde TEC in yapısı, faaliyet alanları, teknik kabiliyetleri, pazardaki hedefleri ve gelecek vizyonuyla ilgili bilgi edindi. Türk Hava Yolları Teknik ve Pratt - Whitney ortaklığında kurulan Turkish Engine Center ın bu yıl 80 uçak motoru bakımı yapmayı hedeflediklerini belirten Bilal Ekşi bir uçak motorunun ortalama 2.5 milyon dolara onarıldığını, bu hedefi tutturmaları neticesinde bölge ülkeleri arasında önemli bir role sahip olacaklarını belirtti. HABOM (Havacılık Bakım Onarım ve Modifikasyon Merkezi) projesinin ilk ayağı olarak faaliyete geçen TEC, ilk uçak motorunu 2010 Ocak ayında teslim etmişti. Türk Hava Yolları nın kapasitesini ikiye katlayacak bir master planı çerçevesinde tasarlanan HABOM projesi kapsamında halen yürütülen ağır bakım ve hat bakım servislerinin uluslar arası standartlara uygun olarak verildiğini ve Turkish Engine Center ın faaliyete geçmesiyle birlikte bu kabiliyetlere yenilerinin eklendiğini belirten Bilal Ekşi, Türk Sivil Havacılık sektörünün yükselişte olduğunu söyledi. Ağırlıklı olarak THY ye hizmet veren TEC in müşteri portföyü arasında Sun Express, BH Airlines, Sky Airlines firmalarının yanı sıra sektörde öncü pek çok firma yer alıyor. MMG zmir fiubesi inde Seminer; fi SA LI I VE GÜVENL MMG İzmir Şubesi, düzenlediği etkinlikte Metalürji Mühendisi A. Serdar Anlaş ı konuk ederek İş Güvenliğinde Başarı Öyküleri, Ağır Sanayide Kazasızlık Projeleri konulu seminerde bu alanda yapılan çalışmaları ve ortaya çıkan istatistikleri MMG li mimar ve mühendislerle paylaştı. Seminerde iş güvenliğinin tarihine değinerek söze başlayan A. Serdar Anlaş, İngiltere de madenlerde meydana gelen çocuk ölümleri nedeniyle alınan tedbirlerin iş güvenliği konusunda bir temel teşkil ettiğini söyledi. Yeni sömürge arayışı içinde olan emperyalist bir imparatorluğun kendi ulusundan olmayan işçileri köle olarak madenlere çalıştırmak şeklinde ortaya koyduğu iş güvenliği tedbirlerinin günümüzde insani amaçlara hizmet ettiğini de vurgulayan Anlaş Türkiye de bu konuda alınması gereken uzun bir yol olduğunu söyledi. Son zamanlarda iş güvenliği alanında uygulanan mevzuatın son derece katı ve işçi ve işveren açısından ciddi yükümlülükler barındıran bir yapıda olduğunu hatırlatan Anlaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nın konuyu çok ciddiye aldığını ve işveren ve işgörenlerin mevzuata mutlaka uyması gerektiğini söyledi. 12 M MAR VE MÜHEND S

15

16 B ZDENHABERLER THY Teknik A.fi. Genel Müdürü Doç. Dr. smail Demir; UÇAK ÜRETMEK B R K M VE TECRÜBE STER MMG TARAFINDAN DÜZENLENEN KAHVALTILI TOPLANTIDA KONUfiAN THY TEKN K A.fi. GENEL MÜDÜRÜ DOÇ. DR. SMA L DEM R HAVACILIK SEKTÖRÜ HAKKINDA ÖNEML B LG LER VERD. KEND UÇA IMIZI YAPMA PROJES N N ÖNEML B R PROJE OLDU UNU BEL RTEN DEM R, BÜTÜN DÜNYADA OLDU U G B B R ÇEK RDEK OLUfiMADAN, B R KR T K KÜTLEYE GEL NMEDEN, B R YAN SANAY N N VARLI INDAN SÖZ ED LMEDEN, BELL B R ENTELEKTÜEL B R K M OLMADAN BU fie G R fimen N ÇOK ANLAMLI OLMADI ININ B L NMES GEREK R, DED. MİMAR ve Mühendisler Grubu, geleneksel olarak düzenlediği kahvaltı toplantıların Aralık ayı etkinliğinde THY Teknik A.Ş. Genel Müdürü Doç. Dr. İsmail Demir i konuk etti. Toplantıda konuşan Doç. Dr. İsmail Demir THY Teknik A.Ş. bünyesinde yürütülen çalışmaların yanı sıra sivil havacılıkta yaşanan teknik gelişmeleri katılımcılarla paylaştı. Mimar ve Mühendisler Grubu Genel Başkanı Avni Çebi, açılış konuşmasında özellikle son yıllarda hızlı bir gelişim süreci yakaladığını belirttiği THY nin en önemli hamlesi olarak tanımladığı THY Teknik A.Ş. nin göz dolduran çalışmalar yürüttüğünü ifade etti. Genel Başkan Avni Çebi, sivil havacılık alanında bireysel teşebbüsleriyle tanınan Nuri Demirağ'ı da anmak gerektiğini, sivil havacılıkta bugün gelinen noktada Nuri Demirağ'ın payı olduğunu hatırlattı. Havacılığın Mutfağı: Türk Hava Yolları THY Teknik A.Ş. Genel Müdürü Doç. Dr. İsmail Demir, konuşmasında, Türkiye de sivil havacılık çalışmalarının tarihine değindi. Kıbrıs Barış Harekatı sırasında Türkiye ye uygulanan ambargo neticesinde Uçağını Kendin Yap projesinin başlatıldığını ve havacılık çalışmalarının ciddi şekilde ele alınmaya başladığını söyleyen Demir, kendisinin de aynı dönemde uçak mühendisi olmaya karar verdiğini belirtti. THY nin, uluslar arası standartlarda, uzman kadrosu ve gelişmiş teknik kabiliyetiyle sivil havacılığın merkezinde bulunduğunu söyleyen Demir, son derece komplike bir yapıya sahip olan havacılık hizmetlerinin teknik, eğitim, donanım ve istihdam gibi çok çeşitli kollardan beslendiğini ve bunların her birinin kusursuz olmasının bir zorunluluk olduğunu ifade etti. Kendi uçağımızı üretme fikri üzerinde iyice düşünmemiz gerek Doç. Dr. İsmail Demir, son zamanlarda kendi uçağımızı üretmemiz konusunda yapılan tartışmalara ve bu alanda yürütülen çalışmalara da değindi. Türkiye de uçak imalatı ve havacılık sanayi gibi konular konuşulduğunda bütün dünyada olduğu gibi bir çekirdek oluşmadan, bir kritik kütleye gelinmeden, bir yan sanayinin varlığından söz edilmeden, belli bir entelektüel birikim olmadan bu işe girişmenin çok anlamlı olmadığının bilinmesi gerekir. Örneğini isterseniz, F-16 meselesine bakabilirsiniz. F-16 üreteceğiz diyerek montaj hatları kurduk. İlerleyen süreçte belli sayıdaki F-16 montajı bittikten sonra ise acaba bu TAI tesislerini ne yapacağız?- diye kendimize sorduk. Gelinen noktada ise TAI adında belli bir teknik birikim elde etmiş bir kuruluşumuz var fakat etraftan parça-bölük gelen işlerle büyümeye, gelişmeye çalışıyor. Yeni bir proje: HABOM THY nin teknik gereksinimlerini karşılayacak bir yapıya duyduğu ihtiyaç neticesinde 2006 yılında kurulan THY Teknik 14 M MAR VE MÜHEND S

17 A.Ş. nin kısa sürede yabancı ortaklıklar için cazip bir müessese haline geldiğinin altını çizen İsmail Demir, tüm bu gelişimin belli bir potansiyelin oluşması ve talebin ortaya çıkması neticesinde sağlandığını hatırlattı. Türk Hava Yolları filosu, THY Teknik A.Ş. nin bağımsız bir şirket olmasının ardından iki kat artış kaydetti. Personel sayımızı, yüzde 20 ler civarında sağladığımız bu artışın sürmesi için son dönemlerde ciddi bir istihdama yönelmiş bulunuyoruz." THY nin yeni projesi HABOM (Havacılık Bakım-Onarım Merkezi) kapsamında yürütülen çalışmalara da değinen Genel Müdür Demir, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı nda kurulacak uçak bakım onarım tesislerinin 372 bin m 2 nin üzerinde bir alana inşa edileceğini ve HABOM Projesi kapsamında kurulacak tüm bakım onarım tesislerinde 3 bin 500 e yakın kişiye istidam sağlanmasının hedeflendiğini belirtti. İsmail Demir, HA- BOM Projesi kapsamında dar ve geniş gövdeli uçaklar için uçak gövde bakımı, motor bakımı ve komponent bakımı hizmetlerinin verilmesinin planlandığını, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı kurulacak tesislerde bakım hizmeti sunulan uçak tipleri için her üç segmentte (uçak, motor ve komponent) de bir mükemmeliyet merkezi olması hedeflendiğini söyledi. Havacılık sektöründen alınan pay arttırılacak Kurulacak uçak ve komponent bakım hangarları için yapılması planlanan toplam yatırım yaklaşık 500 milyon Amerikan Doları (USD) bulacağını belirten İsmail Demir, uçak ve komponent bakım-onarım pazarından 2020 yılında 1 milyar USD büyüklüğünü geçen bir pay almayı hedefliyoruz dedi. Demir Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. kurucusu olacağı HABOM Projesi nin daimi hissedarı olmayı hedefliyor ve buna ek olarak, bu yeni yatırımları uluslararası bir ortak girişim şeklinde gerçekleştirmeyi de ciddi bir seçenek olarak değerlendiriyor. İnsan kaynakları konusunda sıkıntı yaşıyoruz Havacılık sektörünün çok keskin kurallar ve standartlar çerçevesinde hizmet ürettiğini belirten İsmail Demir, bu standartların yakalanmasında eğitimli personelin katkısının büyük olduğunu ifade etti. İsmail Demir, Türkiye de eğitimli personel konusunda ciddi sıkıntılar bulunduğunu, mühendislerin özellikle dil konusunda yetersiz kaldıklarını da belirterek bu durumda üniversitelerin de sorumluluğu bulunduğunu söyledi. Havacılık sektörüne eleman temin etmeyi amaçlayan okulların açıldığını fakat bu öğrencilerin eğitim müfredatı ve gereksinimleriyle ilgili kendilerine danışılmadığını söyleyen İsmail Demir, Havacılık sektörü için eleman yetiştiren bir eğitim kurumunun, bu sektörün hangi nitelikte personele ihtiyaç duyduğunu sormamasını garip buluyoruz sözleriyle bu konudaki görüşlerini belirtti. Program sonunda Mimar ve Mühendisler Grubu Genel Başkanı Avni Çebi tarafından THY Teknik A.Ş. Genel Müdürü Doç. Dr. İsmail Demir e ve toplantıya sponsor olarak katkı sağlayan Ütopya Mimarlık Genel Müdürü Serhan Sarıpınar a plaket hediye edildi. Seyhun Recep Özkara; E-T CARET BÜYÜMEYE DEVAM EDECEK MMG Bizbize Konuşmalar programında İdeaSoft Genel Müdürü Seyhun Recep Özkara yı ağırladı. Türkiye de ve dünyada her sektörden firmanın elektronik ticarete ağırlık vermeye başladığını ve ürünlerini ya da hizmetlerini internet üzerinden pazarlamaya başladığını ifade eden Seyhun Recep Özkara, Türkiye genelinde e-ticaret cirosunun milyar dolarlarla ifade edilecek hacme ulaştığını söyledi. Özkara, 2010 yılı, Türkiye de e-ticaret hacminin en yüksek noktaya ulaştığı yıl olarak kayıtlara geçti. İlk 9 ayda, bankalar arası kart merkezinin ortaya koyduğu verilere göre 10.5 milyar TL tutarında internet alışverişi gerçekleşmiştir dedi. Özkara, yeni yıla yaklaştığımız bu günlerde bu rakamın 13 milyar TL ye ulaşması beklendiğini sözlerine ekledi. Güvenli Alışveriş Türkiye nin elektronik ticaret geçmişinde tüketiciyi tedirgin eden durumlar yaşandığını, günümüzde ise koşulların güven veren bir zemine oturduğunu belirten Seyhun Recep Özkara, 3D Security olarak bilinen ve şifreli kullanımı zorunlu kılan sistemle birlikte kredi kartının çalınması ya da kaybolması durumunda bile, kart şifresi bilinmediği sürece alışveriş yapılamadığını, bunun da tüketici lehine olduğunu söyledi. E-ticaretin sağladığı diğer bir kolaylık ise anlık olarak kalite ve fiyat kıyaslaması imkânı sunması. İnternet otamından ürün veya hizmetlerini pazarlamaya çalışan firmaların kalite ve fiyat bilgilerinin hızlı şekilde paylaşılıyor ve bu da rekabeti tetikleyerek tüketici lehine sonuçlar doğuruyor. Ulaştığı hacim göz önüne alındığında elektronik ticaretin göz ardı edilemeyecek boyutlarda olduğunu hatırlatan Seyhun Recep Özkara, buna rağmen bilişim suçları ya da elektronik ticaretle ilgili kapsamlı bir yasa bulunmadığını, bunun ciddi bir eksiklik olduğunu söyledi. Kalifiye Personel Sıkıntısı Var E-ticaret çözümleri sunan bir firmanın genel müdürü olarak, sektörün bir diğer sıkıntısına değinen Özkara, mühendislik fakültelerinden mezun olan bilgisayar mühendisi ya da matematik mühendisi gençlerin özel sektördeki deneyim eksikliği ve aldıkları eğitimin sadece temel düzeyde oluşu nedeniyle nitelikli personel bulmakta güçlük yaşadıklarını da belirtti. OCAK-fiUBAT

TIP TEKNOLOJİLERİ VE MÜHENDİSLİK Mayıs-Haziran 2011 Sayı 60. Sayı 60 Mayıs-Haziran 2011

TIP TEKNOLOJİLERİ VE MÜHENDİSLİK Mayıs-Haziran 2011 Sayı 60. Sayı 60 Mayıs-Haziran 2011 TIP TEKNOLOJİLERİ VE MÜHENDİSLİK Mayıs-Haziran 2011 Sayı 60 Sayı 60 Mayıs-Haziran 2011 60 mtiyaz Sahibi Mimar ve Mühendisler Grubu adına Genel Başkan Avni Çebi Sorumlu Yaz flleri Müdürü Hasan Kurt Yay

Detaylı

Sayı 59 Mart-Nisan 2011

Sayı 59 Mart-Nisan 2011 Sayı 59 Mart-Nisan 2011 59 mtiyaz Sahibi Mimar ve Mühendisler Grubu adına Genel Başkan Avni Çebi Sorumlu Yaz flleri Müdürü Hasan Kurt Yay n Kurulu Mehmet İşci, Osman Arı, Yakup Güler, Mahmut Çelik, Yavuz

Detaylı

Sayı 57 Kasım - Aralık 2010

Sayı 57 Kasım - Aralık 2010 Sayı 57 Kasım - Aralık 2010 57 GÜCÜMÜZÜ BU TOPRAKLARDAN ALIYORUZ! TÜRKİYE NİN EN HIZLI BÜYÜYEN ŞİRKETİ* fortune Ekim 2010 * FORTUNE dergisinin yayınladığı araştırmada, son 3 yıllık ekonomik verilere göre

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Temmuz-Ağustos 2011 Sayı 61. Sayı 61 Temmuz-Ağustos 2011

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Temmuz-Ağustos 2011 Sayı 61. Sayı 61 Temmuz-Ağustos 2011 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Temmuz-Ağustos 2011 Sayı 61 Sayı 61 Temmuz-Ağustos 2011 61 mtiyaz Sahibi Mimar ve Mühendisler Grubu adına Genel Başkan Avni Çebi Sorumlu Yaz flleri Müdürü Hasan Kurt Yay n Kurulu

Detaylı

Mimar ve Mühendis Kasım - Aralık 2013 Sayı: 74. Sayı: 74 Kasım - Aralık 2013. Türkiye de AR-GE VE TÜRKİYE DE AR-GE VE İNOVASYON YÖNETİMİ

Mimar ve Mühendis Kasım - Aralık 2013 Sayı: 74. Sayı: 74 Kasım - Aralık 2013. Türkiye de AR-GE VE TÜRKİYE DE AR-GE VE İNOVASYON YÖNETİMİ Mimar ve Mühendis Kasım - Aralık 2013 Sayı: 74 Sayı: 74 Kasım - Aralık 2013 74 Türkiye de AR-GE VE İNOVASYON YÖNETİMİ TÜRKİYE DE AR-GE VE İNOVASYON YÖNETİMİ İNSANIN YAŞADIĞI ŞEHRİ SEVMESİ BİR ŞUUR HÂLİDİR

Detaylı

Sayı: 76 Mart - Nisan 2014 DEMOKRASİNİN ÖZÜ CAMİLERİN YAPIMI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER ŞİRKET İÇİ SAKINCALI MUHABBETLER SU İLE DANS: RAFTING YEREL YÖNETİMLER

Sayı: 76 Mart - Nisan 2014 DEMOKRASİNİN ÖZÜ CAMİLERİN YAPIMI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER ŞİRKET İÇİ SAKINCALI MUHABBETLER SU İLE DANS: RAFTING YEREL YÖNETİMLER Sayı: 76 Mart - Nisan 2014 76 DEMOKRASİNİN ÖZÜ YEREL YÖNETİMLER CAMİLERİN YAPIMI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER ŞİRKET İÇİ SAKINCALI MUHABBETLER SU İLE DANS: RAFTING İmtiyaz Sahibi Mimar ve Mühendisler Grubu adına

Detaylı

SGK Başkanı Fatih Acar AOSB yi ziyaret etti

SGK Başkanı Fatih Acar AOSB yi ziyaret etti OCAK 2013 ADANA HACI SABANCI ORGAN ZE SANAY BÖLGES TANITIM VE FAAL YET DERG S SGK Başkanı Fatih Acar AOSB yi ziyaret etti Adana OSB ye Enerji Yönetim Sistemi Belgesi Sütcü den, bankalara pozitif ayrımcılık

Detaylı

Değişim ve gelişim olgusu, uzun vadeli

Değişim ve gelişim olgusu, uzun vadeli KASIM 2013 OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ 1 Sanayinin Ufku korhan@ostim.com.tr Değişim ve gelişim olgusu, uzun vadeli stratejileri düşünmeyi zorunlu kılıyor. Bu refleks sanayide daha da belirgin bir şekilde

Detaylı

Gümrüğü sanayicinin ayağına getireceğiz

Gümrüğü sanayicinin ayağına getireceğiz NİSAN 2013 ADANA HACI SABANCI ORGAN ZE SANAY BÖLGES TANITIM VE FAAL YET DERG S Gümrüğü sanayicinin ayağına getireceğiz AK Parti Adana İl Başkanı Ziyaeddin Yağcı; Değişen ve gelişen Türkiye de OSB ler önemli

Detaylı

Sayı: 9 Ocak - Mart 2012. Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı: 9 Ocak - Mart 2012. Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı: 9 Ocak - Mart 2012 Strateji Geliştirme Başkanlığı İçindekiler 1 Sayı: 9 Ocak - Mart 2012 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Fatih İslam KARAOĞLU Strateji Geliştirme Başkanı

Detaylı

BAŞLARKEN > ve ticaret hayatlarını kolaylaştıracak, yurt dışına açılmalarını kolaylaştıracak hizmetlerimizi hayata geçirdik.

BAŞLARKEN > ve ticaret hayatlarını kolaylaştıracak, yurt dışına açılmalarını kolaylaştıracak hizmetlerimizi hayata geçirdik. BAŞLARKEN > Değerli Üyelerimiz 2010 ve 2011 görülen yüksek büyüme rakamlarının ardından 2012 yılına ekonomide yavaşlama beklentisi ile girmiştik. Beklentimiz olduğu gibi 2012 gerçekten de ekonominin yavaşladığı

Detaylı

BÜLTEN ÇALIŞMA MECLİSİ 9 YIL ARADAN SONRA TOPLANDI ISSN: 2147-6497 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HABER BÜLTENİ

BÜLTEN ÇALIŞMA MECLİSİ 9 YIL ARADAN SONRA TOPLANDI ISSN: 2147-6497 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HABER BÜLTENİ T.C. ÇALIŞMA VE ISSN: 2147-6497 BÜLTEN T.C. ÇALIŞMA VE ÇALIŞMA VE HABER BÜLTENİ ÇALIŞMA MECLİSİ 9 YIL ARADAN SONRA TOPLANDI SAYI : 4 EYLÜL-EKİM 2013 ÇSGB BÜLTEN ÇALIŞMA VE HABER BÜLTENİ Sayı:4 Eylül-Ekim

Detaylı

1 Temmuz tarihi itibariyle ticaret hayatımızda yeni bir dönem başladı. Yürürlüğe giren yeni Türk

1 Temmuz tarihi itibariyle ticaret hayatımızda yeni bir dönem başladı. Yürürlüğe giren yeni Türk BAŞLARKEN > Değerli Üyelerimiz; 1 Temmuz tarihi itibariyle ticaret hayatımızda yeni bir dönem başladı. Yürürlüğe giren yeni Türk Ticaret Kanunu ile özel sektörümüz dünya ile rekabetinde büyük bir avantaja

Detaylı

Gamze Aşnük Kurumsal Koordinatör

Gamze Aşnük Kurumsal Koordinatör İmtiyaz Sahibi MB Holding adına Muharrem Balat Genel Yayın Yönetmeni Gamze Aşnük Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Editör Şeyda Helvacı Kerse Yayın Kurulu Şeyda Helvacı Kerse Arif Suğra Bolat Lale Aras Ömer Okuyucu

Detaylı

Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Adnan Dalgakıran KALİTE GELİŞTİREMİYOR AR-GE YAPAMIYORUZ

Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Adnan Dalgakıran KALİTE GELİŞTİREMİYOR AR-GE YAPAMIYORUZ KOCAELİ SANAYİ ODASI ODAVİZYON 0REMIUMÑ+IRALAMA 0REMIUMÑ+IRALAMA LETI²IMÑ-ERKEZI 0850 252 4444 Sheer $RIVINGÑ0LEASURE SAYI 86 KASIM 2013 Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sezer Ş. KOMSUOĞLU: Türkiye

Detaylı

Yeni Bir Yayın İle Karşınızdayız

Yeni Bir Yayın İle Karşınızdayız ÇSGB BÜLTEN ÇALIŞMA VE HABER BÜLTENİ Sayı:1 Mart-Nisan 2013 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Adına İmtiyaz Sahibi Mustafa APAYDIN Yazı İşleri Müdürü Muhammet ERGÜN Yayın Kurulu Kayhan ÜNAL Mehmet ÖZER

Detaylı

harita KENTSEL DÖNÜŞÜM BÜLTENİ Kentsel dönüşüm masaya yatırıldı BURSA TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI MAYIS-HAZİRAN 2008 YIL: 8 SAYI:24

harita KENTSEL DÖNÜŞÜM BÜLTENİ Kentsel dönüşüm masaya yatırıldı BURSA TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI MAYIS-HAZİRAN 2008 YIL: 8 SAYI:24 harita BURSA TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI MAYIS-HAZİRAN 2008 YIL: 8 SAYI:24 İki ayda bir yayınlanır BÜLTENİ Bursa Şubesi Yayınıdır KENTSEL DÖNÜŞÜM Kentsel dönüşüm masaya yatırıldı K HKMO

Detaylı

Dünyada ekonominin rotasını belirleyen

Dünyada ekonominin rotasını belirleyen NİSAN 2013 OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ 1 Milli Markalar Tasarımla Çıkacak korhan@ostim.com.tr Dünyada ekonominin rotasını belirleyen faktörlerin başında üretim geliyor. Literatürde bu kavram için İktisadi

Detaylı

Mesleki eğitim Sanayide ara eleman sıkıntısının çözümü olan mesleki eğitimi mercek altına aldık

Mesleki eğitim Sanayide ara eleman sıkıntısının çözümü olan mesleki eğitimi mercek altına aldık Nisan/Mayıs/Haziran 2013 - Sayı 24 Mesleki eğitim Sanayide ara eleman sıkıntısının çözümü olan mesleki eğitimi mercek altına aldık Pakpen, İstanbul Pencere 2013 Fuarı nda standıyla fark yarattı Ekonomi

Detaylı

bunun göstergesi. İç piyasalarında buna olumlu tepki vereceğini öngörüyoruz. 2013 yılı sektörümüz için daha az sıkıntılı geçecektir.

bunun göstergesi. İç piyasalarında buna olumlu tepki vereceğini öngörüyoruz. 2013 yılı sektörümüz için daha az sıkıntılı geçecektir. BAŞLARKEN > Değerli Üyelerimiz Küresel krizin etkilerinin sürdüğü, gaz-fren tartışmaları ile geçen 2012 yılının sonuna yaklaştığımız dönemde, Türkiye ekonomisinin 3 yıllık yol haritasını ortaya koyan Orta

Detaylı

İÇİNDEKİLER ARALIK 2013 06 KTO'NUN ÜÇÜNCÜ ÇALIŞTAYI; İŞ VE ÇALIŞMA HAYATI 08 10 ULUSAL KOP BÖLGESEL KALKINMA SEMPOZYUMU

İÇİNDEKİLER ARALIK 2013 06 KTO'NUN ÜÇÜNCÜ ÇALIŞTAYI; İŞ VE ÇALIŞMA HAYATI 08 10 ULUSAL KOP BÖLGESEL KALKINMA SEMPOZYUMU Dosya 1 2 Dosya Dosya 3 BAŞLARKEN 2013 yılının 3. çeyrek büyümesi açıklandı. Ülke ekonomisi yılın 3. çeyreğinde yüzde 4,4, yılın ilk 9 ayında ise yüzde 3,9 büyüdü. Beklentilerin üstünde gerçekleşen bu

Detaylı

Merhaba, Yayın Kurulu. STSO AÇILIM Aralık 13 - Ocak 2014 Yıl 5 Sayı 34 Yerel Süreli Yayın

Merhaba, Yayın Kurulu. STSO AÇILIM Aralık 13 - Ocak 2014 Yıl 5 Sayı 34 Yerel Süreli Yayın STSO AÇILIM Aralık 13 - Ocak 2014 Yıl 5 Sayı 34 Yerel Süreli Yayın İmtiyaz Sahibi Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Adına Salih Zeki MURZİOĞLU Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Necmi ALIÇ Yayın Kurulu Haluk AKYÜZ

Detaylı

Kalkınma Bakanı CEVDET YILMAZ

Kalkınma Bakanı CEVDET YILMAZ Temmuz 13/sayı 10 Kalkınma Bakanı CEVDET YILMAZ Ekonomi Bakanlığı Gümrük ve Tic. Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Müsteşar Yardımcısı BÜLENT UĞUR SEZAİ UÇARMAK ECEVİT Ankara Gümrük Müdürü M.TUNCAY BAYRAKTAR

Detaylı

Kapak. Haber. Sektör. Görüş

Kapak. Haber. Sektör. Görüş borsa 21 1 kapak 2 borsa 21 kapak içindekiler DİYARBAKIR TİCARET BORSASI YIL8 SAYI: 43 Sahibi Diyarbakır Ticaret Borsası Adına Yönetim Kurulu Başkanı Ebubekir BAL Yazı İşleri Müdürü Kamiran KARADAĞ (Genel

Detaylı

BAŞLARKEN. Selçuk ÖZTÜRK KTO Yönetim Kurulu Başkanı TOBB Yönetim Kurulu Üyesi

BAŞLARKEN. Selçuk ÖZTÜRK KTO Yönetim Kurulu Başkanı TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Dosya 1 2 Dosya Değerli Üyelerimiz Odamız tarafından Konya ya kazandırılan Anadolu nun en büyük fuar merkezinin resmi açılışını Başbakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu Ulaştırma Bakanı Sayın Lütfi Elvan ın

Detaylı

50. YILINDA YURTDIŞINA İŞÇİ GÖÇÜ GENİŞ AÇI YURTDIŞINDAKİ VATANDAŞLARIMIZ TÜRKİYE'NİN DAİMİ TEMSİLCİLERİDİR BAŞBAKAN YARDIMCISI BEKİR BOZDAĞ

50. YILINDA YURTDIŞINA İŞÇİ GÖÇÜ GENİŞ AÇI YURTDIŞINDAKİ VATANDAŞLARIMIZ TÜRKİYE'NİN DAİMİ TEMSİLCİLERİDİR BAŞBAKAN YARDIMCISI BEKİR BOZDAĞ Sayı 3, Temmuz - Ağustos - Eylül 2011 Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Yerel Süreli Yayınıdır. Ücretsiz Olarak Dağıtılır. ISSN: 1308-528X GENİŞ AÇI 50. YILINDA YURTDIŞINA İŞÇİ GÖÇÜ YURTDIŞINDAKİ VATANDAŞLARIMIZ

Detaylı

Kamu alımlarında yerli katkı tartışmaları

Kamu alımlarında yerli katkı tartışmaları HAZİRAN 2013 OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ 1 Devlet Geleceği Gördü korhan@ostim.com.tr Kamu alımlarında yerli katkı tartışmaları gündemdeki sıcaklığını koruyor. KOBİ ler başta olmak üzere tüm sanayiciler,

Detaylı

İş Dünyası-Üniversite İşbirliğinde Türkiye nin Yeni Perspektifi. Nihat Ergün T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanı. Sürdürülebilir Kalkınma İçin İşbirliği

İş Dünyası-Üniversite İşbirliğinde Türkiye nin Yeni Perspektifi. Nihat Ergün T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanı. Sürdürülebilir Kalkınma İçin İşbirliği İçindekiler Yıl: 18 Sayı: 53 MÜSİAD Adına Sahibi Ömer Cihad VARDAN Genel Yayın Yönetmeni Mehmet DEVELİOĞLU Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Hüseyin KAHRAMAN Yayın Kurulu Kemal YAMANKARADENİZ Yrd. Doç. Dr. Kahraman

Detaylı

RAYLI SİSTEMLER Eylül-Ekim 2011 Sayı 62. Sayı 62 Eylül-Ekim 2011

RAYLI SİSTEMLER Eylül-Ekim 2011 Sayı 62. Sayı 62 Eylül-Ekim 2011 RAYLI SİSTEMLER Eylül-Ekim 2011 Sayı 62 Sayı 62 Eylül-Ekim 2011 62 mtiyaz Sahibi Mimar ve Mühendisler Grubu adına Genel Başkan Avni Çebi Sorumlu Yaz flleri Müdürü Özkan Mustafa Küçükkural Yay n Kurulu

Detaylı

İÇİNDEKİLER TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA ŞUBESİ. Yönetimden İnşaat sektöründe ilk kural: GÜVENLİK

İÇİNDEKİLER TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA ŞUBESİ. Yönetimden İnşaat sektöründe ilk kural: GÜVENLİK İÇİNDEKİLER 07 08 Yönetimden İnşaat sektöründe ilk kural: GÜVENLİK TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA ŞUBESİ Sayı: 61 Temmuz-Ağustos-Eylül 2014 İMO Bursa Şubesi Adına İmtiyaz Sahibi: Basri AKYILDIZ

Detaylı