Deyimler Sözlüğü. Deyimlerin en önemli özelliklerinden biri en az iki sözcükten oluşmalarıdır.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Deyimler Sözlüğü. Deyimlerin en önemli özelliklerinden biri en az iki sözcükten oluşmalarıdır."

Transkript

1 Deyimler Sözlüğü Deyim; birden fazla sözcükten meydana gelen, sözcüklerden en az birisi mecaz anlamıyla kullanılan söz öbekleri,en az iki kelimenin kalıplaşarak yeni bir anlam kazanmasıyla oluşan mecazlı sözlerdir. Deyimlerin en önemli özelliklerinden biri en az iki sözcükten oluşmalarıdır. Dikmek sözcüğü tek başına deyim olmaz. Deyimi oluşturması için bir başka sözcükle kullanılması gerekir. Örneğin göz sözcüğü ile kullanıldığında, göz dikmek olur ki, bu sözler deyimdir. Artık dikmek sözcüğü gerçek anlamını yitirmiştir. Deyimlerin önemli özelliklerinden biri de kalıplaşmış sözler olmalarıdır. Deyimi oluşturan sözcüklerden en az biri kendi anlamlarından uzaklaşmıştır. Dil uzatmak Küplere binmek Saman altından su yürütmek deyimlerini düşünelim. Bu deyimleri oluşturan sözcükler artık gerçek anlamında değildir. Dil uzatmak birine kötü söz söylemek, Küplere binmek çok sinirlenmek, Saman altından su yürütmek ise başkalarına sezdirmeden gizli işler yapmak anlamına gelen birer deyimdir. Deyimlerin ana unsuru bir durum ifadesi taşımalarıdır.bu sebeple kullanılışlarında dikkatli olmak ve doğru yerde kullanmak gerekir. Deyimlerimizin en yaygın ve sık kullanılanlarını anlamlarıyla birlikte alfabetik olarak sıralayıp, farklı biçimde olması ve vurgulanması için deyimin rengini açıklamadan ayrı tuttum.

2 Hem kültürel hazinemiz olan deyimlerimizi görmek hemde anlamlarını öğrenmek yada kullandığımız durumları düşünüp bilgimizi pekiştirmek maksadı ile hazırlanmış güzel bir kültür ansiklopedisi oldu Aba altından değnek göstermek: Sakin, yumuşak görünmekle birlikte karşısındakini gizliden gizliye korkutmak."sakın onlara aba altından değnek göstermeye kalkma, yoksa kaçırırsın." Abacı, kebeci, ara yerde sen neci?: "Tamam, ilgililer bu işe karışabilirler, ama sen neci oluyorsun" anlamında kullanılır. Abayı yakmak: Gönül verip âşık olmak, tutulmak."türkmen kızına abayı yakalı beri, sazı elinden düşürmez oldu." Abbas yolcu: 1. Yola çıkmaya kesin kararlı."abbas yolcu! Daha fazla oyalamayın." 2. Ölmek üzere (olan). "Komaya girdi, abbas yolcu mu ne?" Abesle iştigal etmek: Yersiz, yararsız, boş ve anlamsız şeylerle vakit geçirmek."şu yaşa geldin, ama abesle iştigal etmekten vazgeçmedin." Abuk sabuk konuşmak: Düşünmeden, birbiriyle ilgisi olmayan, tutarsız, saçma sapan söz söylemek. "Yeter artık, abuk sabuk konuşmalarına daha fazla dayanamayacağım." Abur cubur: Yararlı olup olmadığı düşünülmeksizin rast gele yenen, yemek yerini tutmayan yiyecekler."ne diye çocukların karnını abur cuburla doyuruyorsun?" Aceleye getirmek (dara getirmek): 1. Bir işi gerektiği gibi yapmayıp, zaman darlığından yararlanarak birini aldatmak. "Tezgâhtar aceleye getirerek gömleğin defolusunu vermiş."2. Zaman darlığı sebebiyle gereken özeni göstermemek. "Yazın hiç de güzel değil, aceleye getirmişsin." Acemi çaylak: Toy, tecrübesiz, beceriksiz. "Acemi çaylağa bak hele! Sen mi tamir edeceksin o saati?" Acı çekmek (duymak): 1. Ağrı, sızı duymak. "Kazadan sonra çok acı çekti." 2. Üzülmek, üzüntü içinde kalmak."eşini kaybedeli on yıl oldu ama o hâlâ acı çekiyor." Acısı içine (yüreğine) çökmek (işlemek): Bir şeyin verdiği acı, üzüntü benliğinde derin iz bırakmak."elindeki tek evi de yanıp kül olunca acısı yüreğine işledi." Acısını çekmek: Yapılan yanlış bir işin doğurduğu sıkıntı ve üzüntüyü yaşamak."kestiğim o ağacın hâlâ acısını çekiyorum." Acısını çıkarmak: 1. Acılığını yok etmek."yağda kavurarak acısını aldı."2. Önceden uğradığı maddî ve manevî zararı sonradan gidermek. 3. Öç almak."bir gün bana yaptıklarının acısını senden çıkaracağım." Acı soğuk: Keskin, hoşa gitmeyen, çok üşütücü soğuk."acı soğuk insanın iliklerine işliyordu." Acı söz: İnsanın gönlünü inciten, onuruna dokunan ağır söz."bu acı sözlerine kim katlanır sanıyorsun?"

3 Aç acına: Aç olarak, hiçbir şey yemeden."bu iş aç acına yapılmaz." Açığa çıkarılmak (alınmak): İşinden çıkarılmak, görevine son verilmek."işe üç gün geç geldi diye açığa alındı." Açığa vurmak: Gizli, saklı bir şeyi herkese duyurmak, ortaya çıkarmak."yıllardır içinde sakladığı sırrı mahkemede açığa vurdu." Açığı çıkmak: Saklamakla görevli bulunduğu para, eşya veya başka bir şeyin sayım sonucu eksik olduğu anlaşılmak."kasiyerin salı günü akşamı on bin lira açığı çıktı." Açığını bulmak: Herhangi bir işteki eksiği, hileyi veya zararı ortaya çıkarmak."hemen her yazısında bir açığını bulmak mümkün." Açık alınla: Başarı, şeref, övünç ve dürüstlükle."hemen her işten açık alınla çıkar onlar." Açık bono vermek: Bir kimseye sınırsız, istediği gibi davranma yetkisi tanımak. Açık fikirli: Olayları, gelişmeleri, yenilikleri iyi anlayıp gereği gibi karşılayan; düşündüğünü olduğu gibi söyleyebilen kimse."bu toplumun açık fikirli insanlara duyduğu ihtiyaç, bugün daha fazladır." Açık kalpli (yürekli): Samimî, içi temiz, içi dışı bir olan kimse."komşumuz kadar açık kalpli bir adam görmedim." Açık kapı bırakmak: Gerektiğinde bir konuya yeniden dönebilme imkânı bırakmak, kesip atmamak, ileriyi düşünerek ılımlı davranmak."bu kadar kesin konuşmayalım, açık kapı bırakalım da iyi düşünebilme fırsatları olsun." Açık konuşmak: Gerçeği sakınmadan, çekinmeden söylemek."daima açık konuşan insanları severim." Açık saçık: Göreneğe, terbiyeye aykırı derecede açık (söz, davranış, elbise)."açık saçık fıkralar anlatmaya utanmıyor musunuz?" Açık seçik: Çok açık, çok belirgin, ayrıntılarına kadar görülebilen."daha açık seçik konuş da anlayalım ne demek istediğini." Açıkta kalmak (olmak): 1. İş ve görev bulamamak. 2. Yersiz yurtsuz kalmak. 3. kimilerinin elde ettikleri bir yarardan mahrum olmak."çoluk çocuk açıkta kaldılar fabrika kapanınca." Açıktan kazanmak: Ortaya hiçbir emek ve sermaye koymadan gelir elde etmek, para kazanmak."günümüz insanı açıktan kazanmayı bir kural hâline getirdi." Açık vermek: 1. Geliri, giderini karşılamamak."maaşımız yetmeyecek bu ay, galiba açıkvereceğiz."2. Ortaya çıkmaması gereken şeyi farkında olmadan belli etmek."dikkat et de düşmanlarına açık verme." Açlıktan nefesi kokmak: 1. Çok fazla yoksulluk içinde bulunmak."dün açlıktan nefesimkokuyordu ama bugün çok şükür karnım tok."2. Uzun zaman bir şey yemediği anlaşılmak. Açmaza düşmek: İçinden çıkılması oldukça güç bir durumda kalmak. "Beni bu açmazdan ancak çocuklarım kurtarır."

4 Aç susuz kalmak: Çok yoksul bir duruma düşmek, fakirlikten yaşayamaz hâle gelmek."afrika kıtasının pek çok insanı aç susuz kalmış durumda." Adama dönmek: Hoşa giden bir duruma gelmek, düzelmek."kapılar, pencereler boyanınca ev adama döndü." Adamdan saymak: Değeri olmadığı hâlde bir kimseye kıymet vermek, saygı duymak. "Seni adamdan saydım diye mi naz yapıyorsun?" Adam etmek: 1. Eğitmek, yetiştirmek, belli bir seviyeye getirmek."sen uğraş, didin, adam et, o da sırt çevirsin sana."2. Tamir edip kullanılır hâle getirmek, bir yeri düzene sokmak."bu arabayı eninde sonunda adam edeceğim." Adam evladı: İyi bir ailenin iyi yetiştirilmiş; özü, sözü doğru çocuğu."bu iyiliği ancak bir adam evladı yapabilirdi." Adam içine çıkmak: Topluluğa karışmak, eşe dosta gitmek, değerli insanların bulunduğu yerlerde olmak ve onlarla görüşmek."adam içine çıkmayalı uzun zaman oldu." Adam olmak: 1. Yetişip büyümek, gelişmek, iş güç sahibi olmak."umarım o da bir gün adamolur."2. Onarılıp işe yarar hâle gelmek. Adam (insan) sarrafı: Tecrübesi sayesinde insanların iyisini kötüsünü çabuk anlayacak duruma gelmiş kimse. "Sen üzülme, baban insan sarrafıdır, onun ne mal olduğunu kolayca anlar." Adam sen de (adaaaam!): Bir işin önemli olmadığını, aldırılmaması gerektiğini anlatmak için söylenir."adam sen de, o katılmazsa katılmasın, biz birlikte oynarız." Adam sırasına geçmek (girmek): Toplumda kendisine daha önce değer verilmezken, artık kendisine önem ve değer verilir olmak."biliyorum, seni de adam sırasına geçiren paran oldu." A`dan Z`ye kadar: Bütünüyle, baştan aşağı."bu sınıfın düzeni a`dan z`ye kadar bozuk." Adı batmak: Adı anılmaz olmak, unutulmak, sözü edilmez olmak. "Hatırlatmayın, adı batsın o adamın!" Adı çıkmak: Kötü bir şöhret kazanmak."bir kere adı çıkmış, ne yapsa fayda etmiyor, kimse dinlemiyor onu." Adı kalmak: Bir kimse veya şey ortadan kalktıktan, öldükten sonra adı dillerde dolaşır olmak."birkaç yıl sonra İstanbul`da doğal güzelliklerin sadece adı kalacak." Adı karışmak: İyi karşılanmayan bir olayla ilgisinin bulunduğu, o olaya karıştığı söylenmek."soygun işine Ali`nin de adının karıştığı söyleniyor. Doğru mu?" Adım atmamak: Kesinlikle gitmemek, uğramamak, aramamak. "Bir daha o eve adım atmamaya yeminliyim." Adını anmamak: Bir şeyden, bir kimseden hiç söz etmemek; unutmuş görünmek."evi terk eden oğlunun adını anmamakta sonuna kadar kararlı." Adını koymak: 1. İsim vermek. "Yeni doğan çocuğun adını Ali koydular."2. Bir şeyin karşılığını veya fiyatını kararlaştırmak."önce adını koyalım da ona göre hareket edelim." Adını vermek: 1. Birinin adını bildirmek. 2. Biri tarafından salık verildiğini gönderildiği kimseye

5 söylemek. "Benim adımı ver ki işlerin çabuk görülsün." Aforoz etmek: 1. Kilise birliğinden çıkarmak. 2. Birini yakını olmaktan çıkarmak, ilgiyi kesip uzaklaştırmak, ilişkileri tamamen koparmak."bütün köylü onu aforoz etmekte kararlı." Ağır aksak: Pek yavaş olarak, düzgün olmayarak."her zaman işleri ağır aksak yapıyorsunuz." Ağır basmak: 1. Ağırlığı fazla gelmek. 2. Bir işte etkili olmak, gücü üstün gelmek, istediğini yaptırmak."politik gücü ağır basınca ihaleyi kazandı." Ağır başlı: Ciddî, olgun, hareketlerinde ölçülü, işlerini düşüne taşına yapan kimse."ağır başlı olmak insana üstün meziyetler kazandırır." Ağırdan almak: Bir işi yapmakta acele etmemek, yavaş davranmak, isteksiz görünmek."hiç sebep yokken işi ağırdan almanı bir türlü anlamıyorum." Ağır elli: 1. Oldukça yavaş iş yapan, çabuk yapmayan. 2. Vurduğu zaman çok acıtıp can yakan."adamın eli amma da ağırmış, ense köküm hâlâ ağrıyor." Ağır gelmek: 1. Ağrına gitmek, onuruna dokunmak."haketmediğim şu sözler öylesine ağırgeldi ki bana."2. yapılması güç gelmek."bu yaştan sonra inşaat işlerinde çalışmak artık ağır geliyor benim gibi ihtiyara." Ağır hastalık: Sonu ölümle neticelenebilecek gibi olan tehlikeli hastalık."ağır hastalık geçirdiği için bir türlü kendini toplayamadı ve zayıf kaldı." Ağır söz: Kişinin gönlünü inciten, gücüne giden, onuruna dokunan, dayanılması güç söz."söylediğin ağır sözler çocukları çok incitti." Ağız aramak (veya yoklamak): Öğrenilmek istenilen şeyi söyletecek yolda dil kullanmak."ağzını ara bakalım o konuda bir şey biliyor mu?" Ağız (söz) birliği etmek: Daha önce bir konuda anlaşarak aynı şeyi yapmak ya da söylemek."ağız birliği etmeli, hep birlikte savunmalıyız kendimizi." Ağızdan laf (söz) çekme(çalmak): Bir kişinin bildiği şeyleri ustalıklı konuşmalarda ona sezdirmeden öğrenmek. "Boşuna uğraşma, ağzından laf çekemezsin onun." Ağızda sakız gibi çiğnemek: Bir düşünceyi, bir sözü tekrar edip durmak."dolap da dolap! Artık ağzında sakız gibi çiğneyip durma şu sözü!" Ağız değiştirmek: Daha önce söylediğinin tersini söylemeye başlamak."babasını görünce korkusundan ağız değiştirdi." Ağız, dil vermemek: 1. Söz söyleyemeyecek kadar hasta olmak. 2. Herhangi bir sebeple hiç konuşmamak, susmak."kurşuna dizilmeyi göze aldılar ama ağız, dil vermediler." Ağız eğmek: Yalvarmak, hiç de lâyık olmayan birine yüz suyu dökmek. "Ölürüm de ağız eğmem o adama!" Ağız kalabalığı: Birbirini tutmayan, gereksiz, konu dışı sözler."asıl meseleyi ağız kalabalığı ile ört bas edip kaçamazsın!"

6 Ağız kalabalığına getirmek: Birini gereksiz sözler söyleyip çok konuşmak yolu ile şaşırtmak, dikkatini dağıtıp aldatmak."ağız kalabalığına getirip yok pahasına aldı malları." Ağız kavafı: Karşısındakini ikna etmek için diller döken, çok konuşan, gerekli gereksiz söz söyleyen kimse."iğreniyorum şunun gibi ağız kavafı heriflerden." Ağız yapmak: Birini aldatma, yanıltma, oyalama amacıyla duygularını, düşüncelerini olduğundan başka türlü gösterecek biçimde konuşmak."ne ağız yapıp duruyorsun, gerçeği söylesene!" Ağzı açık ayran delisi: Yeni gördüğü her şeye alık alık bakan, anlamsız bir hayranlıkla seyredip şaşıran."haydi yürü, ağzı açık ayran delisi gibi ne bakıp duruyorsun vitrine." Ağzı (bir karış) açık kalmak: Çok şaşırmak, şaşakalmak. "Onca seneden sonra sevdiği arkadaşını birden karşısından görünce ağzı açık kaldı." Ağzı kalabalık: Çok ve manasız, saçma sapan, tutarsız sözler söyleyen."ağzı kalabalık insanlara tahammül etmek çok güç bir iş." Ağzı kulaklarına varmak: Çok sevinmek, sevindiği her hâlinden belli olmak. "Takdirname eline verilince sevincinden ağzı kulaklarına vardı." Ağzı laf yapmak: Güzel, inandırıcı söz söyleme yeteneği olmak."politikacı mı olacaksın, ağzın laf da yapmalı." Ağzına (veya ağzının içine) bakmak: 1. Ne diyeceğini beklemek. 2. Onun sözüne göre hareket etmek."iyi, yemek için de onun ağzına bak bari!" Ağzına baktırmak: Etkili, güzel konuşarak kendini zevk ile dinletmek, dinleyenleri kendisine hayran etmek."o, ağzına baktırmasını bilen ender hatiplerdendi." Ağzına bir parmak bal çalmak: Amacına ulaşmak için birini tatlı sözlerle bir süre oyalamak, kandırmak; umut verip ikna ederek işini yaptırmak."öyle bir insan ki ağzına bir parmak bal çal, sonra her istediğini yaptır." Ağzına girmek: Dinlenirken konuşana doğru oldukça fazla yaklaşmak."çocuklar, masal anlatan dedenin, neredeyse ağzına gireceklerdi." Ağzına lâyık: Bir yiyeceğin tadı anlatılırken kullanılır, çok lezzetli yiyecek anlamında."haydi durma, uzan, tam ağzına lâyık bir tatlı!" Ağzında bakla ıslanmamak: Sır saklamayı becerememek, sırrı hemen açığa vurmak."ağzında bakla ıslanmayan bu adama nasıl oluyor da açılıyorsun?" Ağzında gevelemek: Açık olarak söylememek, belirli konuşmamak."lütfen lafı ağzında geveleme de ne söyleyeceksen söyle, çok işim var." Ağzından bal akmak: Çok tatlı, hoşa gider biçimde konuşmak."konuş, konuş hele; ağzından bal akıyor." Ağzından çıkanı kulağı işitmemek: Sözlerini tartmadan, düşünmeden, öfke içinde, nere

7 varacağını hesaplamadan konuşmak."iyice çıldırmış olmalısın. Çünkü ağzından çıkanı kulağın duymuyor." Ağzından düşürmemek: Bir kimseden veya bir şeyden her zaman söz etmek."ölünceye kadar torunu Esma`nın adını ağzından düşürmedi." Ağzından girip burnundan çıkmak: Çeşitli yollara başvurarak birini bir şeye razı etmek; veya kandırmak."ağzından girip burnundan çıktı ve ondan para koparmayı başardı." Ağzından kaçırmak: Söylemek istemediği bir şeyi, boş bulunup söyleyivermek."dikkatli ol, lafı ağzından kaçırıp da gideceğimiz yeri söyleme." Ağzından laf almak (çekmek): Bir kimseyi değişik yollarla ve ustalıkla konuşturup birtakım gizli şeyleri öğrenmek."boşuna uğraşma, ağzımdan laf alamazsın." Ağzından yel alsın: Olumsuz, kötü şeylerden bahsedenlere karşı "ağzını hayra aç" anlamında söylenir."bugün kötü şeyler mi bekliyorsun? Ağzından yel alsın, o ne biçim beklenti?" Ağzını açıp gözünü yummak: Kızgınlık ile sonunu düşünmeden ağzına gelen kötü sözleri söylemek, karşısındakine hakaret etmek."eve geç gelen kızına ağzını açıp gözünü yumdu." Ağzını aramak: Karşısındakini kurnazca konuşturarak ağzından söz almak, istediğini öğrenmek."şunun ağzını ara da bahçeyi satıp satmayacağını öğren." Ağzını bıçak açmamak: Kırgınlıktan, üzüntüden ya da herhangi bir sebepten ötürü söz söyleyecek durumda olmamak."boşuna uğraşma, evin yanışına öyle üzülmüş ki ağzını bıçak açmıyor." Ağzını havaya (poyraza) açmak: Umduğunu elde edememek, fırsatı kaçırdıktan sonra boş yere beklemek."evi o zaman alacaktın, artık geçti, bundan sonra ağzını havaya aç." Ağzını kapamak: 1. Susmak. 2. Çıkarının elden gideceğini düşünerek birinin konuşmasını önlemek."ağzını kapatamazsak konuşup bizi elâleme rezil edecek." Ağzının içine bakmak: Konuşan bir kimseyi seve seve ve dikkatlice dinlemek."konuşması onları öyle sarmıştı ki ağzının içine bakıyorlardı." Ağzının kokusunu çekmek: Bir kimsenin dayanılmaz, çekilmez tutum ve davranışlarına katlanmak."yeter artık, daha fazla senin ağız kokunu çekemem." Ağzını öpeyim (seveyim): Sevindirici bir söz söyleyene "ne güzel, hoş söyledin" anlamında kullanılır. Ağzının payını vermek: Sert söz ve davranışlarla karşılık vererek bir kimseyi yaptığına pişman etmek."demek öyle, ben de senin ağzının payını vermezsem bana da Hasan demesinler!" Ağzının suyu akmak: Çok beğenip isteyecek duruma gelmek, imrenmek."vitrindeki kızarmış tavuğu görünce ağzımın suyu aktı." Ağzının tadı kaçmak: Rahatı kaçmak, huzurunu kaybetmek, bir kimsenin kurulu dirliği, düzenliği bozulmak."şu vızır vızır işleyen yol burdan geçince ağzımızın tadı kaçtı."

8 Ağzının tadını bilmek: 1. Güzel yemeklerden anlamak. 2. Bir şeyin güzelini, iyisini bilmek, anlamak."şunlardaki güzelliğe bak, ağzının tadını da biliyorsun hani." Ağzı sulanmak: İmrenmek."Karpuzları ağzını şapırdatarak yemeye başlayınca benim de ağzım sulandı." Ağzı süt kokmak: Çok genç, toy ve tecrübesiz olmak."şu ağzı süt kokan mı yarışacak benimle." Ağzı var dili yok: 1. Oldukça sessiz, sakin, kendi hâlinde. 2. Konuşmayıp susan, derdini anlatmayan."telâşlanma sakın, ağzı var dili yok o çocuğun, seni hiç üzmez." Ağzıyla kuş tutsa...: "Ne kadar çaba gösterse, ne yapsa da" anlamında kullanılır."ağzıyla kuş da tutsa, artık bu eve adım atamaz." Ah almak: Birinin bedduasını üstüne çekmek."zalimliğine devam edersen daha çok kişinin ahını alacaksın." Ahı çıkmak: Eziyete uğrayan bir kimsenin yaptığı bedduanın etkisini göstermesi. Ahı tutmak: Zulüm görenin bedduasının yerini bulup gerçekleşmesi."ahım bir tutarsa dünyanın kaç bucak olduğunu görecek o." Ahı yerde kalmamak: Yaptığı ilenme (beddua) er geç etkisini göstermek."şunu iyi bil ki ey zalim, ahım yerde kalmayacak; yüz üstü sürüneceksin." Ahkâm çıkarmak: Kendi düşüncelerine dayanarak birtakım yargılara varmak."devletler ancak kuvvetli ordu ile ayakta dururlar diye ahkâm çıkardı." Ahmak ıslatan: İnce ince yağan yağmur, çisenti."böyle yürümeye devam edersek bu ahmak ıslatan iliklerimize işleyecek." Ahret kardeşi: Dünya ve ahiret işlerinde birbirlerinden ayrılmayan kimseler; kan bağı olmaksızın manevî olarak kurulan kardeşlik. Ahrette on parmağı yakasında olmak: Haksızlığa uğrayışını bu dünyada önleyip hakkını alamayanın, öte dünyada (ahrette) kendisine sorumlu olan kimseden davacı olması."hakkımı vermedin ama ahrette on parmağım yakanda olacaktır." Akan sular durmak: Artık itiraz edilebilecek, karşı durulacak bir nokta kalmamak."siz Mehmet Ağa`ya gidin, o devreye girdi mi akan sular durur, kolay anlaşırsınız." Akıl defteri: Hatırlanıp yapılması gereken şeylerin yazıldığı küçük defter, muhtıra defteri, ajanda. Akıl etmek: Herhangi bir önlem ve çareyi zamanında düşünmek, vaktinde hatırlamak."sular kesilecekti ama kovaları doldurmayı akıl edemedim." Akıl hocası: 1. Birine yol gösteren, akıl öğreten kimse. 2. Herkese akıl öğretmeye meraklı kimse."lütfen akıl hocalığı yapmaya kalkma, biz işimizi senden iyi biliriz." Akıl kârı olmamak: Akıllı, dengeli ve ölçülü bir kişinin yapacağı iş olmamak."akıl kârımı şimdi senin yaptığın bu iş?" Akıl kutusu (kumkuması): Çok zeki, akıllı kimse; bilgiç."akıl kutusu mübarek, her meseleyi çözüyor."

9 Akıllara durgunluk vermek: Çok şaşılacak bir şey olmak."bir görmeliydin o olayı, akıllara durgunluk verecek bir olaydı." Akıllı uslu: Dengeli, yaramazlık etmeyen, ölçüsüz ve taşkın davranışlarda bulunmayan."senin çocuk pek akıllı uslu görünüyor." Akıl öğretmek (vermek): Herhangi bir konuda yol gösterip tavsiyede bulunmak, bilgi vermek."sana akıl verecek bir adam da mı bulamadın?" Akıl sır ermemek: Bir işin gizli yönlerini, niteliğini, asıl sebebini anlayamamak."senin bu işi nasıl berbat ettiğine hâlâ akıl sır erdiremedim." Akıntıya kürek çekmek: Olmayacak, gerçekleşmeyecek bir iş uğrunda boşuna çaba sarf etmek."desene boşuna kürek çekmişiz, olmayacak bu iş." Akla karayı seçmek: Bir işi başarmak uğrunda çok yorulmak, sonuca kadar çok zahmet çekmek."seni buluncaya kadar akla karayı seçtim." Aklı almamak: 1. Akla uygun gelmemek, inanılacak gibi olmamak. 2. Anlamamak."Şu işleri bir türlü aklım almıyor." Aklı başına gelmek: 1. Zarar gördüğü işlerden uslanıp akıllıca davranmak. 2. Baygınlıktan ayılmak, kendine gelmek."çabuk koşun, nihayet kendine geliyor!" Aklı başından gitmek: 1. Çok korkudan veya çok sevinçten ne yapacağını şaşırmak. 2. Kafası çok yorulmuş olduğundan iyi düşünememek."annemi öyle evin ortasında baygın görünce aklım başımdan gitti." Aklı başında olmamak: 1. İyi düşünebilir durumda olmamak. 2. Bayılmak, kendisinden geçmek."artık aklı başında olmamak onun işine geliyor sanki, böylece sorumluluktan kurtulacak, rahat edecek." Aklı çıkmak: Titizlikle üzerinde durmak, çok korku geçirmek, çok korkmak."elbisem yırtılacak diye aklı çıkıyor." Aklı durmak: Şaşırmak, düşünemez bir hâle gelmek."resmi öyle güzel yapmış ki görsen aklın durur." Aklı karışmak: Ne yapacağını bilememek, bocalamak, şaşırmak."dur hele, bir düşüneyim, söylediklerin aklımı karıştırdı." Aklı kesmek: Bir şeyin olabileceğine, bir şeyi yapabileceğine inanmak."seninle bu işi başarabileceğime pek de aklım kesmiyor." Aklına düşmek: 1. Hatırlamak. 2. Kafasında bir düşünce doğmak."aklına düşen her şeyi yapmak zorunda mısın?" Aklına esmek: Daha önce düşünmemiş olduğu şeyi birden yapmaya karar vermek."birden aklına esti, kalkıp sahile indi." Aklına gelen başına gelmek: Olmasından korktuğu şeyin zarar verici etkisine uğramak."aklıma gelen başıma geldi, evi su bastı."

10 Aklına gelmek: 1. Hatırlamak. 2. Bir şeyi yapmayı düşünmek, tasarlamak."aklıma geldi, kalkıp babama gittim." Aklına koymak: 1. Bir şeyi yapmaya kesin olarak karar vermek."bu sene takıntısız sınıfımı geçmeyi aklıma koydum."2. Bir fikri başkasına aşılamak. Aklına (aklını) takmak: Bir şeyi devamlı olarak düşünmek, bir fikre sürekli olarak zihninde yer vermek ve zihni onunla meşgul etmek."onu niçin kırdım, aklıma takıldı düşünüp duruyorum." Aklına yer etmek: Uygun bulduğu bir düşünce kafasına yerleşmek."onun sana söyledikleri aklına yer eder inşallah." Aklından zoru olmak: Tutarsız, dengesiz, ölçüsüz, delice davranışlarda bulunmak."bırak o bıçağı, aklından zorun mu var senin?" Aklını almak: Çekiciliği, güzelliği ile büyülemek, etkisi altına almak."kızın bir bakışı, aklını başından almaya yetti." Aklını başına almak (toplamak, devşirmek): Mantıksız, ölçüsüz davranışlarda bulunmaktan kendini kurtararak akıllıca bir yola girmek."aklını başına al, yoksa bu içki seni götürecek." Aklını başından almak: Çok şaşırtmak, düşünemeyecek duruma getirmek."gördüğü ev aklını başından aldı." Aklını (bir şeyle) bozmak: 1. Sapıtmak, delirmek. 2. Yalnızca ilgilendiği, üzerine düştüğü şeyle uğraşıp durmak, başka hiçbir mesele düşünmemek."bizim çocuk sinema ile aklını bozdu." Aklını çalmak (çelmek): 1. Kararından, niyetinden vazgeçirip başka bir yola sokmak. 2. Baştan çıkarmak, ayartmak."aklını çelip onu evlenmeye razı et." Aklını peynir ekmekle yemek: Akılsızca, şaşkınca, delice işler yapmak."misafirliğe böyle gidilir mi? Sen aklını peynir ekmekle mi yedin?" Ak pak: 1. Tertemiz. 2. Saçı sakalı ağarmış. 3. Alımlı ve beyaz tenli."ne kadar da ak pak bir çocuk." Akşama sabaha: Neredeyse, pek yakında, kısa bir süre içinde."konuklar akşama sabaha burada olurlar, sakın bir yere kaybolma!" Akşamdan kavur, sabaha savur: Kazandığını günü gününe harcayan, har vurup harman savuran, savruk kimselerin durumunu anlatmak için kullanılır. Akşamı iple çekmek: Gecenin olmasını sabırsızlıkla beklemek."ne güzel bir ziyaret olacak. Akşamı iple çekiyorum." Alacağına şahin, vereceğine karga: Alırken bütün gücünü kullanan ve kolaylık gösteren, kimsede parasını bırakmayan; verirken ise bin bir güçlük çıkaran, vereceğini geciktirmek için elinden geleni yapan kimse için kullanılır."ne adamsın be! Alacağına şahin, vereceğine karga! Yazıklar olsun!" Alacağı olsun: "Günün birinde ondan öcümü alırım" anlamında göz korkutmak için söylenir. Al aşağı etmek: Birini bulunduğu yerden, mevkiden indirmek."ya, gördün mü, demek ki el oğlu adamı al aşağı ediyormuş bir çırpıda!"

11 Al birini vur birine (ötekine): Hepsi aynı, bir ayarda, hiçbiri işe yaramaz."onlardan söz etme bana. Al birini vur birine." Alçak gönüllü olmak: Gurur ve kibre kapılmayıp kendini olduğundan daha aşağı düzeyde sayma, başkalarından yüksek görmeme durumu."insanı insan yapan vasıflardan biri de alçak gönüllü olmaktır." Al gülüm ver gülüm: 1. Karşılıklı sevgi gösterisi. 2. Çokluk uygun olmayan işlerde birbirinin çıkarını kollamak. Alı al, moru mor: Telâş veya yorgunluktan yüzü kıpkırmızı kesilmiş (olarak)."uçağı kalkmak üzere olan babama alı al, moru mor bir şekilde yetişebildim." Alıcı gözüyle bakmak: Çok dikkatli bakmak, inceden inceye gözden geçirmek."mobilyaya ilk defa alıcı gözüyle baktı." Alın teri dökmek: Zahmetli iş görüp çok emek vermek."alın teri dökmeyenler, emeğin ne olduğunu bilemezler." Ali Cengiz oyunu: "Kurnazca, haince aklı durduracak iş yapmak" anlamında kullanılır."bana bir Ali Cengiz oyunu oynadılar ki sormayın gitsin." Ali kıran baş kesen: Çok zorba, kaba kuvvetle hâkimiyet kuran."mehmet, sınıfın Ali kıran baş kesini olmuştu." Ali`nin külâhını Veli`ye, Veli`nin külâhını Ali`ye giydirmek: Kendi sermayesi olmadığı hâlde, birinden aldığını ötekine, ötekinden aldığını bir başkasına vererek işini yürütmek. Allah adamı: Hile, kötü bilmeyen; hak yol üzerinde olan, Allah`a ibadette kus dini bütün kimse."allah adamı olmalısın dünya da, hem de ahrette iyilik görebilesin." Allah`a emanet: Herhangi bir şeyi Yüce Allah`ın korumasına ve esirgemesine terk etmek."seni Allah`a emanet ederek gidiyorum oğlum." Allah Allah!: Daha çok şaşkınlık ve hayret hâllerini anlatır."allah Allah! Nasıl oldu bu iş, aklım almıyor?" Allah aratmasın: Yakınılacak bir durumda, bir şeyin hiç bulunmaması hâlindeki sıkıntı anında "Allah daha kötüsünü göstermesin" anlamında kullanılır. Allah aşkına: Yemin vermek veya yalvarmak için "Allah`ını seversen" anlamında şaşma, usanç bildirir."allah aşkına şu işi bir daha yapma!" Allah bilir: 1. Belli değil, Cenab-ı Hak`tan başka kimse bilmez."allah bilir bu sırrın iç yüzünü."2. Bana öyle geliyor ki."allah bilir esrar da alıyordur bu çocuk." Allah`ın belâsı: Varlığı üzüntü veren, varlığından huzursuz olunan şey."allah`ın belâsı adam yine çıktı ortaya." Allah versin: 1. Dilenciyi savmak için "bekleme, sadaka vermeyeceğim" anlamında söylenir. 2. İyi şey elde edenlere memnunluk bildirmek için, kimi zaman da takılma ve şaka için söylenir."allah versin, işlerin gayet iyi görünüyor.

12 Allah yarattı dememek: Kıyasıya dövmek, çok hırpalamak."adamlar yabancıya bir giriştiler ki Allah yarattı demediler." Allah "yürü ya kulum" demiş: Az zamanda çok para kazanan ve işinde çok çabuk ilerleyenler için söylenir."cenab-ı Hak bir kimseyi zengin etmek isterse ona, `yürü ya kulum` demesi yeter." Allak bullak etmek: Kurulu düzeni bozmak, karmakarışık bir duruma getirmek."çocuklar evi allak bullak edip gitmişler." Allayıp pullamak: Kötü görünüşü kapatmak için bir şeyi süslemek, donatmak."hurda arabaları allayıp pullayıp pazara çıkarmışlar." Allem etmek, kallem etmek: İstediğini elde etmek için her türlü kurnazlığa başvurmak."namussuzlar allem edip kallem edip yaşlı adamın evini elinden aldılar." Alnı açık yüzü ak (olmak): Herhangi bir ayıbı, çekinecek bir durumu olmamak, iffetli ve şerefli olmak."işte alnı açık yüzü ak meydandayım; çıksınlar karşıma." Alnını karışlamak: 1. Bir işin çok güç olduğunu, yapılamayacak kadar zor olduğunu anlatır. 2. Küçümseyerek meydan okumak, tehdit etmek."beni polise bildirenin alnını karışlarım." Alnının akıyla: Küçümsenecek, ayıplanacak bir duruma düşmeden; tertemiz, şerefiyle, başarılı olarak."allah`ın izniyle bu işten alnımın akıyla çıkacağım." Alnının ar damarı çatlamak: Utanma, sıkılma duygularını yitirmiş bulunmak."adama bak nerede soyunuyor, alnının ar damarı çatlamış anlaşılan." Alnının damarı çatlamak: Başarmak için çok sıkıntı çekmek, çok çaba sarf edip emek vermek."o yolu açıncaya kadar benim alnımın damarı çatladı, sen ne halt etmeye bozuyorsun?" Alnının kara yazısı: Kötü talih, baht."ne yapayım, alnımın kara yazısı böyle imiş." Al takke ver külâh: 1. Bir mesele üzerinde uzun çekişmelerden sonra. 2. Senli benli, samimî dostluğu sürdürerek."al takke ver külâh yıllarca yaptık bu işi." Altı alay, üstü kalay: İçi dışı bir olmayan; dışı süslü, içi berbat."altı alay üstü kalay bir dolaba benziyor bu." Altı kaval, üstü şeşhane (Şişhane): Daha çok giyim için "altı, üstüne; bir parçası öbür parçasına uymaz." anlamında kullanılır."çabuk çıkar şu üzerindeki altı kaval üstü şeşhane elbiseyi, yoksa rezil olacaksın el âleme." Altın babası: Çok zengin, parası çok olan kimse."adam altın babası, her istediğini kolayca yaptırıyor." Altın bilezik: Para getiren, hayat boyunca geçimi sağlamaya yarayan sanat ve meslek."şimdiden bir altın bilezik sahibi ol ki yarın rahat edesin." Altında kalmamak: 1. Bir şeyi karşılıksız bırakmamak."onun bana yaptığı iyiliğin altında kalır mıyım?"2. Bir şeyin üstesinden gelmek."bana verdiği işin altında kalmayacağım."

13 Altından Çapanoğlu çıkmak: Girişilen bir işte başa dert olacak bir durumla, umulmayan bir tehlike ile karşılaşmak."bana öyle geliyor ki bu işin altından Çapanoğlu çıkacak." Altından girip üstünden çıkmak: Bir serveti, bir parayı, bir kaynağı gereksiz yere, düşüncesizce, sorumsuzca harcayıp kısa zamanda bitirmek."bir ayda o kadar paranın altından girip üstünden çıktı." Altından kalkmak: Bir zorluğu yenip işi başarmak."telâşlanma, işin altından kalkacaktır o." Altını çizmek: Bir şeyin (daha çok sözün) önemini belirtmek, üzerine dikkati çekmek, vurgulamak."altını çize çize söylüyorum. Eninde sonunda sen de geleceksin." Altını üstüne getirmek: 1. Bir şeyi bulmak için aramadık yer bırakmamak."evin altını üstüne getirdik ama tabancayı bulamadık." 2. Söz ve davranışlarıyla çevreyi birbirine düşürmek, karmakarışık etmek."adam iki çift laf etti. Topluluğun altını üstüne getirdi." Altın kesmek: Çok fazla miktarda para kazanır olmak."adamların açtığı büfe altın kesiyor sanki." Altmış altıya bağlamak: O an ki durumu temelli olmayan bir çözümle kurtarmak veya bir işi kesin neticeye vardırmış gibi görünmek."insanları altmış altıya bağlamakta üstüne yoktur onun." Altta kalanın canı çıksın: "Herkes başının çaresine baksın, güçsüzleri düşünme, gücü yetmeyene ne olursa olsun" anlamında kullanılır. Alttan (aşağıdan) almak: Sert konuşan birine karşı yumuşak, olumlu, onu haklı görüyormuş gibi tavır almak."amacına ulaşmak istiyorsan onunla konuşurken alttan al, pes perdeden konuş." Alttan güreşmek: Biraz geriden, pasif hareket edip gizli gizli yenme yollarını kollamak."vay hınzır vay!.. Alttan güreşip aklın sıra başarı kazanacaksın ha!" Alt yanı çıkmaz sokak: Sonuç alınmayacak iş, umutsuz durum."çobanlık mı, dağ tepe dolaş dur, alt yanı çıkmaz sokak vesselâm." Amana gelmek: Teslim olmak, önce direnirken zor karşısında boyun eğmek."nihayet düşman amana geldi." Aman dedirtmek (amana getirmek): Karşı koyan birini boyun eğmek zorunda bırakmak, teslim olmaya zorlamak."düşmana aman dedirtmek boynumuzun borcu oldu artık." Aman dilemek: Önce direnirken zor karşısında boyun eğip canının bağışlanmasını istemek, galip gelenin merhametine sığınmak."aman dileyene kılıç kalkmaz." Aman vermemek: 1. Göz açtırmamak, rahat bırakmamak. 2. Düşmanı acımayıp öldürmek, merhamet etmemek."böyle kahpe insanlara sakın aman vermeyin!" Ana baba günü: 1. Mahşer günü. 2. Sıkıntılı kalabalık; telâşlı, tehlikeli, kimsenin kimseyi tanımadığı kalabalık."yangın yeri ana baba gününe dönmüştü." Ana kuzusu: 1. Pek küçük kucak çocuğu. 2. Sıkıntıya, güç işlere alışkın olmayan, nazlı çocuk veya genç."şu torbayı kaldırışına bak hele, tam bir ana kuzusu." Anan yahşi, baban yahşi: Bir kimseyi işini yaptırabilmek için pohpohlamak, gereğinden fazla överek istediğini elde etmeye çalışmak.

Makedonya Cumhuriyeti eğitim ve Bilim Bakaninin nr.22-4038/1 günlü ve 29.06.2010 numarali karariyla, Makedonya Cumhuriyeti nde bu kitabin

Makedonya Cumhuriyeti eğitim ve Bilim Bakaninin nr.22-4038/1 günlü ve 29.06.2010 numarali karariyla, Makedonya Cumhuriyeti nde bu kitabin Mr. Osman EMİN Hazırlayan: Osman EMİN Denetleyenler: Mr. Sena ARİF ŞEŞUM Başkan Nevin AGO Üye Aynur SEYFULLAH Üye Lektör: Hacer MEHMED Bilgisayar hazırlığı ve tasarım: Osman EMİN Yayımlayan: Makedonya

Detaylı

ÜÇ ÖYKÜ GOGOL. Çevirenler : Erol Güney - Orhan Veli Kanık - Oğuz Peltek

ÜÇ ÖYKÜ GOGOL. Çevirenler : Erol Güney - Orhan Veli Kanık - Oğuz Peltek ÜÇ ÖYKÜ GOGOL Çevirenler : Erol Güney - Orhan Veli Kanık - Oğuz Peltek ÖNSÖZ Burada çevirisini verdiğimiz Burun, Fayton ve Palto, Gogol'un "Petersburg Öyküleri"nin en güzelleridir ve Gogol'un dehasının

Detaylı

Babam seyrediyor! İLHAM ÖYKÜLER

Babam seyrediyor! İLHAM ÖYKÜLER Babam seyrediyor! Ortaokulda okuyan ve kısa bir süre önce annesini kaybeden genç, babasıyla birlikte yaşıyordu. Babasıyla aralarında çok güzel bir dostluk vardı. Genç, okulun futbol takımındaydı. Takımdaydı

Detaylı

Vidadi Babanlı. QU www.qu.edu.az. Vidadi Babanlı, 5 Ocak 1927 tarihinde Kazak beldesinin Şıhlı köyünde (Şimdiki adı Ağstafa beldesinin

Vidadi Babanlı. QU www.qu.edu.az. Vidadi Babanlı, 5 Ocak 1927 tarihinde Kazak beldesinin Şıhlı köyünde (Şimdiki adı Ağstafa beldesinin Vidadi Babanlı Qafqaz Üniversitesi Yayınları Bakü-2011, 5 Ocak 1927 tarihinde Kazak beldesinin Şıhlı köyünde (Şimdiki adı Ağstafa beldesinin Muğanlı köyü) öğretmen bir ailede dünyaya gelir. Şıhlı köyünde

Detaylı

1. SAYFA: 2-3 2. SAYFA: 4-18 3. SAYFA: 19-21 4. SAYFA: 22-25 5. SAYFA: 26 6. SAYFA: 27 7. SAYFA: 28-29 8. SAYFA: 30 9. SAYFA: 31 10. SAYFA: 32 11.

1. SAYFA: 2-3 2. SAYFA: 4-18 3. SAYFA: 19-21 4. SAYFA: 22-25 5. SAYFA: 26 6. SAYFA: 27 7. SAYFA: 28-29 8. SAYFA: 30 9. SAYFA: 31 10. SAYFA: 32 11. ÇALIŞMA KÂĞITLARI 1. Parçada Anlam SAYFA: 2-3 2. Gerçek Mecaz Eş Sesteş Zıt Yan Terim Anlam SAYFA: 4-18 3. Atasözü Deyim SAYFA: 19-21 4. Öznel Nesnel Anlatım SAYFA: 22-25 5. Sebep-Sonuç Amaç-Sonuç SAYFA:

Detaylı

VERBS FUNCTION WORDS ADJECTIVES ADVERBS. ahmet okal Page 1 10/7/08

VERBS FUNCTION WORDS ADJECTIVES ADVERBS. ahmet okal Page 1 10/7/08 VERBS FUNCTION WORDS ADVERBS ADJECTIVES NOUNS 1 açmak 1 ama 1 artık 1 alt 1 ad 2 alınmak 2 ancak 2 ayrıca 2 aynı 2 adam 3 almak 3 ben 3 belki 3 az 3 aile 4 anlamak 4 bir 4 bile 4 baş(esas) 4 akıl 5 anlatmak

Detaylı

SÖZEL BÖLÜM ÇÖZÜMLÜ YAPRAK TEST / SORULAR

SÖZEL BÖLÜM ÇÖZÜMLÜ YAPRAK TEST / SORULAR GENEL YETENEK GENEL KÜLTÜR SÖZEL BÖLÜM ÇÖZÜMLÜ YAPRAK TEST / SORULAR SÖZCÜK-SÖZ ANLAM - I / SORULAR SÖZCÜK-SÖZ ANLAM - I 1. Girmek sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde yeni bir duruma geçmek, dönüşmek

Detaylı

- Atasözleri Konulu Örnek Kompozisyonlar -

- Atasözleri Konulu Örnek Kompozisyonlar - SÖZÜN ÖZÜ ATASÖZÜ - Atasözleri Konulu Örnek Kompozisyonlar - RIFKI KAYMAZ Atasözlerimizin penceresinden 40 Söz Kırk Yazı 1 Sunuş İnsan yaratılmışların en şereflisi. Canlı, cansız her varlık ona hizmet

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

HASTALIK HİKÂYEM 2014. Hazırlayanlar Prof. Dr. Cengiz YAKINCI Prof. Dr. Hasan KAVRUK Prof. Dr. Saffet TÜZGEN

HASTALIK HİKÂYEM 2014. Hazırlayanlar Prof. Dr. Cengiz YAKINCI Prof. Dr. Hasan KAVRUK Prof. Dr. Saffet TÜZGEN HASTALIK HİKÂYEM 2014 Hazırlayanlar Prof. Dr. Cengiz YAKINCI Prof. Dr. Hasan KAVRUK Prof. Dr. Saffet TÜZGEN ISBN : 978-605-85726-3-8 Baskı : Pasifik Ofset Cihangir Mah. Güvercin Cad. No: 3/1 Baha İş Merkezi

Detaylı

29 Mayıs 2002 günü, Fransa'da bu kitaba son noktayı koymadan birkaç saat önce, Lourdes'daki kutsal kaynaktan biraz su almaya gittim.

29 Mayıs 2002 günü, Fransa'da bu kitaba son noktayı koymadan birkaç saat önce, Lourdes'daki kutsal kaynaktan biraz su almaya gittim. 29 Mayıs 2002 günü, Fransa'da bu kitaba son noktayı koymadan birkaç saat önce, Lourdes'daki kutsal kaynaktan biraz su almaya gittim. Yetmişlerinde gösteren bir beyefendi bana seslendiğinde, katedralin

Detaylı

DOĞRU ERKEĞİ BULMA KILAVUZU. İlhan Uçkan Epsilon Yayıncılık WWW.MAXIMUMBILGI.COM

DOĞRU ERKEĞİ BULMA KILAVUZU. İlhan Uçkan Epsilon Yayıncılık WWW.MAXIMUMBILGI.COM _ 1 DOĞRU ERKEĞİ BULMA KILAVUZU İlhan Uçkan Epsilon Yayıncılık _ İÇİNDEKİLER 1. Ders: 2 "Doğru erkeği" ararken - Neden siz hâlâ yalnızsınız - Erkek çok ama "doğru erkek" yok - İlişkiniz neden yürümedi

Detaylı

Hazırlayanlar Ümit AKYÜZ, Serap SEYFİ. YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM

Hazırlayanlar Ümit AKYÜZ, Serap SEYFİ. YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM YAYIN KURULU Hazırlayanlar Ümit AKYÜZ, Serap SEYFİ YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM Kurumsal Yayınlar Birimi Dizgi & Grafik Mustafa Burak SANK & Ezgi Güler & Meltem

Detaylı

İSKENDER PALA İKİ DİRHEM BİR ÇEKİRDEK

İSKENDER PALA İKİ DİRHEM BİR ÇEKİRDEK İSKENDER PALA İKİ DİRHEM BİR ÇEKİRDEK Tarayan Süleyman Yüksel www.suleymanyuksel.com Düzenleyen Ömer Arslan E-Yayın: ayraç sanal yayın Ocak, 2008 http://ayrac.org ayrac.org@gmail.com 2 İSKENDER PALA 1958,

Detaylı

Serpil'e, Serdar'a ve Gonca'ya, en derin sevgilerimle Aşkı olan, arı namusu neyler Yunus Emre

Serpil'e, Serdar'a ve Gonca'ya, en derin sevgilerimle Aşkı olan, arı namusu neyler Yunus Emre Ahmet Ümit Aşk Köpekliktir DOĞAN KĐTAP Serpil'e, Serdar'a ve Gonca'ya, en derin sevgilerimle Aşkı olan, arı namusu neyler Yunus Emre Önsöz yerine Yada Aşk Rüzgârın Söylediği Bir Şarkıdır Rüzgâr, sonbaharda

Detaylı

ÖNSÖZ. Hazırlayanlar. Okuma kitabın, siz sevgili öğrencilerimize yararlı olması dileğiyle...

ÖNSÖZ. Hazırlayanlar. Okuma kitabın, siz sevgili öğrencilerimize yararlı olması dileğiyle... Dr. Aktan AGO Mr. Osman EMİN 0 ÖNSÖZ Sevgili Öğrenciler, Okulda öğrendiğiniz derslerin temeli Türkçe dersidir. Öğrenim hayatınızda bütün derslerde başarılı olabilmeniz için, Türkçeyi iyi bilmeniz ve kullanmanız,

Detaylı

RAHİP PAİSİOS. AYNAROZ (a)

RAHİP PAİSİOS. AYNAROZ (a) 1 RAHİP PAİSİOS AYNAROZ (a) MUCİZELER GİRİŞ BİYOGRAFİ Aynaroz da, hayatının çoğunu münzevi bir hayat sürerek geçirdi. Allah ın ta kendisi, ona birçok yetenek vermişti. Tedavi istidadına sahipti (çeşitli

Detaylı

DANNY BOYD MAFYA'NIN KIZI Carter Brown CARTER BROWN DANNY BOYD MAFYANIN KIZI ROMANLAR GELİŞİMDEN SARI DİZİ OKURLARINA

DANNY BOYD MAFYA'NIN KIZI Carter Brown CARTER BROWN DANNY BOYD MAFYANIN KIZI ROMANLAR GELİŞİMDEN SARI DİZİ OKURLARINA DANNY BOYD MAFYA'NIN KIZI Carter Brown CARTER BROWN DANNY BOYD MAFYANIN KIZI ROMANLAR GELİŞİMDEN SARI DİZİ OKURLARINA CARTER BROWN Edebiyat tarihçileri için Edgar Allan Poe ve Morg Sokağı Cinayeti' yepyeni

Detaylı

Editör Gündem ve Sanat - Mehmed Sait KARAÇORLU

Editör Gündem ve Sanat - Mehmed Sait KARAÇORLU Đçindekiler : Editör Gündem ve Sanat - Mehmed Sait KARAÇORLU Şiir Bindokuzyüzdoksanüç Süleyman Pekin Paydos - Artunç ĐSKENDER Anla Beni Anla Biraz - Meriç ÇETĐN Söz Ola - B. Nuri DEMĐRCAN Dalila Dilruba

Detaylı

Hazırlayan: Osman EM N. Denetleyenler: Mr. Sena AR F E UM Ba kan Nevin AGO Üye Aynur SEYFULLAH Üye. Lektör: Hacer MEHMED Bilgisayar hazırlı ı

Hazırlayan: Osman EM N. Denetleyenler: Mr. Sena AR F E UM Ba kan Nevin AGO Üye Aynur SEYFULLAH Üye. Lektör: Hacer MEHMED Bilgisayar hazırlı ı Mr. Osman EMİN Hazırlayan: Osman EM N Denetleyenler: Mr. Sena AR F E UM Ba kan Nevin AGO Üye Aynur SEYFULLAH Üye Lektör: Hacer MEHMED Bilgisayar hazırlı ı Yayımlayan: Makedonya Cumhuriyeti E itim ve Bilim

Detaylı

ESMA KOÇ BANA GÖRE SEN

ESMA KOÇ BANA GÖRE SEN ESMA KOÇ BANA GÖRE SEN 1 Esma Koç Bana Göre Sen Metin: Esma Koç Kapak: Esma Koç Basıldığı Yer: Konya Basıldığı Tarih: Haziran 2015 Bu kitabın hiçbir bölümü, tanıtım amaçlı kullanımı dışında, Esma Koç un

Detaylı

GÖNÜL BAHÇESİ 1998 MAKALELERİ. Dost Kazanmak 8.5.1998

GÖNÜL BAHÇESİ 1998 MAKALELERİ. Dost Kazanmak 8.5.1998 GÖNÜL BAHÇESİ 1998 MAKALELERİ Dost Kazanmak 8.5.1998 Dost kazanmanın yolu, insanlara değer vermekten geçer. Değer vermek için de insanların hep iyi taraflarını görmeli ve bu hâllerini takdir etmeliyiz.

Detaylı

YERALTINDAN NOTLAR YERALTINDAN NOTLAR Sn.Mehmet Özgül'ün izniyle basılmıştır. Yayına hazırlayan : Egemen Berköz

YERALTINDAN NOTLAR YERALTINDAN NOTLAR Sn.Mehmet Özgül'ün izniyle basılmıştır. Yayına hazırlayan : Egemen Berköz YERALTINDAN NOTLAR YERALTINDAN NOTLAR Sn.Mehmet Özgül'ün izniyle basılmıştır. Yayına hazırlayan : Egemen Berköz Dizgi : Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş. Baskı : Çağdaş Matbaacılık Yayıncılık

Detaylı

Fyodor Dostoyevski - Suç ve Ceza Cilt 2 böyle, ben bir kez daha tekrarlıyorum: eğer bahçedeki o olay olmasaydı, hiçbir tatsızlık da olmayacaktı.

Fyodor Dostoyevski - Suç ve Ceza Cilt 2 böyle, ben bir kez daha tekrarlıyorum: eğer bahçedeki o olay olmasaydı, hiçbir tatsızlık da olmayacaktı. Bu kitap, Patates Baskı Ekibi tarafından tek kopya olarak, Beyazıt Devlet Kütüphanesi Görme Engelliler bölümünde kullanılmak üzere görmeyen okuyucuların yararlanabileceği hale dönüştürülmüştür. Bu çalışma

Detaylı

2013 YILI ESERLER DERECEYE GİREN ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK

2013 YILI ESERLER DERECEYE GİREN ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK 2013 YILI ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK DERECEYE GİREN ESERLER Sevgili gençler ve kıymetli öğretmenlerimiz, Sermaye Piyasası Kurulu olarak geleneksel hale getirdiğimiz Kompozisyon Yarışmasının

Detaylı

2007 YILI VERGİ KONULU KOMPOZİSYON YARIŞMASI

2007 YILI VERGİ KONULU KOMPOZİSYON YARIŞMASI 2007 YILI VERGİ KONULU KOMPOZİSYON YARIŞMASI 159 KIRIKKALE Yasin VARIŞLI Lisesi - 11/A BAŞLIK 160 2007 YILI VERGİ KONULU KOMPOZİSYON YARIŞMASI. TÜRKİYE BİRİNCİSİ İbrahim ARAÇ Cumhuriyet Lisesi / 11-TM

Detaylı

İYİLİKNAME 2008 2011 2011 21.yüzyılın 2008 ve 2011 2008

İYİLİKNAME 2008 2011 2011 21.yüzyılın 2008 ve 2011 2008 İYİLİKNAME ÖNSÖZ Yazın artık kendini hissettirdiği günlerdeyiz. Türkiye bu mevsimde adeta dünyanın nazar boncuğu gibidir. Mutluluk ve hüzün insanlar için en çelişkili ve en çetin dansını bu ülkede yapıyor

Detaylı

Bab-ı Esrar. Ahmet Ümit

Bab-ı Esrar. Ahmet Ümit Bab-ı Esrar Ahmet Ümit DOĞAN KİTAPÇILIK TARAFINDAN YAYIMLANAN AHMET ÜMİT KİTAPLARI Şeytan Ayrıntıda Gizlidir Sis ve Gece Patasana Kar Kokusu Çıplak Ayaklıydı Gece Masal Masal İçinde Bir Ses Böler Geceyi

Detaylı

ÂHENK. Eğik Düzlem. Kibir Ve Şöhret Tutkusu. Akşam. Nevruz. Lal Olmalı. Sokaklar Bana Alıştı. Kartepe. Cevzaevi İzlenimleri.

ÂHENK. Eğik Düzlem. Kibir Ve Şöhret Tutkusu. Akşam. Nevruz. Lal Olmalı. Sokaklar Bana Alıştı. Kartepe. Cevzaevi İzlenimleri. ÂHENK FİKİR KÜLTÜR EDEBİYAT DERGİSİ SAYI 18 OCAK 2006 Eğik Düzlem Kibir Ve Şöhret Tutkusu Akşam Gider Nevruz Lal Olmalı Sokaklar Bana Alıştı Kartepe Cevzaevi İzlenimleri Popüler Felsefe Tarih Ve Yalan

Detaylı

İNSANLAR UYURLAR ÖLÜNCE UYANIRLAR EMRE DORMAN

İNSANLAR UYURLAR ÖLÜNCE UYANIRLAR EMRE DORMAN İNSANLAR UYURLAR ÖLÜNCE UYANIRLAR EMRE DORMAN İstanbul Yayınevi 2011 www.istanbulyayinevi.net İstanbul Yayınevi Eser Adı: İnsanlar Uyurlar, Ölünce Uyanırlar Yazar: Emre Dorman İletişim: www.emredorman.com

Detaylı