KIBRIS TÜRK ELEKTRİK KURUMU PLANLAMA ŞUBE AMİRLİĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KIBRIS TÜRK ELEKTRİK KURUMU PLANLAMA ŞUBE AMİRLİĞİ"

Transkript

1 KIBRIS TÜRK ELEKTRİK KURUMU PLANLAMA ŞUBE AMİRLİĞİ EK KURALLAR (1988) 1. Atölyelerde sıva üstü tesisatlar demir boru kullanılarak yapılacaktır. PVC kablonun açıkta veya PVC boru içerisinden çekilmesi kabul edilmeyecektir. Demir boru kullanılmaması halinde sıva üstü kablolar metal oluk (channel) ile kaplanacaktır. 2. Atölye v.b. yerlerde motor v.s. cihazların bağlantı kabloları flexible metal boru içerisinden çekilecektir. PVC boru veya su lastiği kullanılması sakıncalı olduğundan kabul edilmeyecektir. 3. Sıva üstü tesisatlarda buatlar sığmaz gerekçesi ile toprak iletkenleri (ECC) buat dışında birleştirilmektedir. Toprak iletkenleri dahil tüm bağlantılarının buat içerisinde yapılması istenecektir. 4. Kapalı yerler dışındaki sayaç kutuları metalden yapılacak ve topraklanacaktır. Açıkta sunta v.s. ahşap malzemeden sayaç kutuları kabul edilmeyecektir. 5. Sayaç kutularının A.G. direkleri veya servis direkleri üzerine monte edilmesi izin verilmeyecektir. 6. İnşaat maksatları için verilmeyecek geçici elektrikle ilgili olarak (Temporary Supply) sayaç, kalıcı sayaç pozisyonuna da konabilir. Ancak, bunun yapılabilmesi için inşaatın dış sıva, boya v.s. işlemlerinin tamamen bitmiş olması, çekilecek servis hatlarına engel teşkil edilebilecek iskele ve inşaat makinelerinin kaldırılmış olması gerekmektedir. Kurum herhangi bir sakıncalı durum yaratmayacağı hususunda tatmin olduğu takdirde bu uygulamayı yapabilir. Ancak, geçici elektrik tesisatı binanın tesisatından tamamen ayrı olacaktır. 7. Elektrik tesisatı tamamlanmış ancak boya işleri yapılmamış bunların kontrolu için Kuruma müracaat edildiğinde kontrolu boya işlerinin tamamlanmasından sonra yapılmasının daha uygun olacağı müracaat sahibine tavsiye edilecektir. Ancak bu şart koşulmayacaktır. 8. Güneşlikle su ısıtıcılarında ısıtıcı üzerinde de ayrıcı görevi yapacak bir heater switch muhakak aranacaktır. 9. Banyo küvetlerinde deve boynu v.s. borular plastik olsa bile metal küvet kesinlikle topraklanacaktır. 10. Su ısıtıcıları priz devrelerinden değil ayrı devreden beslenmesi istenecektir. 11. Özellikle apartman tipi binalarda su ısıtıcısı, su motoru v.b. cihazların devreleri üst katların içinden geçirilmektedir. Örneğin Merdiven kısmı, aydınlık v.s. olarak kısımlar gibi. 12. Sayaçlar toplu halde bulunan apartman v.b. binalarda toprak otomatiklerinin dağıtım tabloları yanında olması halinde her otomatik için ayrı boru içinden sayaç odasına kadar birer toprak iletkeni çekilecektir. Toprak iletkenleri katlarda değil ancak sayaç odasında bir barada birleştirilip toprakla bağlantı sağlanacaktır. 13. Birden fazla toprak otomatiği olacak olan apartman gibi binalarda toprak otomatiklerinin tümünün C/0 (Current Operated) tipten olması istenecektir.

2 14. Banyolara konan zil butonlarına zil trafosunun sekonder (düşük gerilim) tarafı bağlanacaktır. 240 Voltuk gerilim banyo zil butonlarına kesinlikle bağlanmayacaktır. Tesisat Kontrol Müfettişleri kontrollarında bu hususu özellikle dikkat edeceklerdir. 15. Sayaç sonrası havai hatlarda birden fazla devre ayni direkler müşterek kullanılarak çekilmeyecektir. 16. Zırhsız kablolar yeraltı kablosu olarak kullanılabilir. Ancak gerek AG direklerinden gerekse gerisi servis direklerinden servis alınacağı zaman bu kablolar kullanılmayacaktır. 17. Gerek servis gerekse sair devrelerde tekli kablo kullanılması halinde tek bir kablo metal boru içerisinden çekilmeyecektir. Örneğin bir devrenin fazı ayrı, nötürlü ayrı çelik borudan çekilmeyecektir. Maknetik alan yaratıp ısınma meydana gelmemesi için faz ve nötür aynı çelik borudan çekilecektir. 18. Küçük tesisatlar için sayaç ve kolon hattı kapasitesine uygun sayaç sigortası konacaktır. Her ne kadar da elde mevcut sayaç sigortaları kapasitesi 60 Amper ise de konacak sigorta telli uygun değerde olacaktır. Tesisat kontrolundan sonra servis malzeme listesi hazırlanırken uygun sigorta değeri de belirlenip Sayaç-Servis ekibinin dikkatini çekecek not konulacaktır. İleride yanacak böyle bir sigorta yerine yine ayni değerde sigorta takılmasının sağlanması için sayaç tablosu üzerine ikaz konacaktır. 19. Bazı durumlarda su motorları, tesisatları ile birlikte çeşitli nedenlerle başka yerlere aktarılmaktadır. Böyle durumlarda da yeni tesislerde aranan koşulları aynen aranacaktır. Vizeli proje, tesisat kontrolu v.s. gibi. 20. Tüketiciye ait sayaç sonrası havai servis hatlarında direkler arası mesafeler 30 metreyi aşamayacak ve hataların yerden yüksekliği yol atlamalarında 5.80 metreden ve diğer yerlerde ise 5.20 metreden az olmayacaktır. EK KURALLAR (1994) 1. Son zamanlarda, su tesisatları PVC borular ile yapılmaktadır. Bu durumda topraklama irtibat iletkenlerinin bağlantıları sorunlar çıkarmaktadır. Bu tür tesisatlarda plastik su boruları, çeşme bağlantısı için duvar dışına çıktığı noktada bakır malzemeden imal edilmiş özel ek elemanları üzerinde topraklanmış olmalıdır. Bu elemanla musluk (mixer) arasındaki su tesisatı bağlantısı da metal bükülgen (flexible) boru ile yapılmış olmalıdır. 2. Banyo küvetlerinde deveboyun, süzgeç, su boruları v.s. plastik olsa bile metal küvet kesinlikle topraklanmış olmalıdır. Meggerle ölçümde değer alınabilmesi için banyo küvetine zarar verilmemesini sağlamak amacı ile deveboynunun metal olması tercih edilir. 3. Dağıtım tablosu toprak terminaline, her devrenin toprak devamlılık iletkenlerine ek olarak, aşağıdaki irtibat iletkenleri de bağlanmış olmalıdır: a. Metal banyo küveti ve metal duş teknesi için en az 6 mm² kesitli bir iletken. b. Metal mutfak teknesi için en az 6 mm² kesitli bir iletken. Not: Mutfak içerisindeki diğer metal aksamlar bu iletkene, en az 2.5 mm² kesitli çok telli iletken ise, radyal olarak irtibatlandırılabilirler. c. Her banyo WC için en az 2.5 mm² çok telli bir iletken.

3 Not: Banyo WC içerisindeki küvet ve duş teknesi haricindeki tüm metal aksamlar radyal olarak bağlanabilirler. 4. Banyo küvetinin seramik veya mika, deveboynunun plastik olması durumunda yanlızca çeşmelerin (mixer) topraklanmış olması yeterlidir. 5. İnşaat aşamasında toprak irtibat iletkeni için gerekli, alt yapısı tamamlanmayan ve topraklanmadığı tesbit edilen metal aksamlar için düzgün bir şekilde çakılmamış olması koşuluyla sıva üstü toprak irtibat iletkeni kabul edilebilir. (Bu iletkenin, binanın şekli uygun ise binanın dış duvarı üzerinden çakılmış olması tercih edilir.) 6. Topraklama iletkenin kesiti, (toprak elektroduna bağlanan iletken) ilgili en büyük devrenin iletken kesitine bağlı olarak seçilir ve bu kesit 6 mm² den küçük olamaz. Birden fazla tüketicinin bulunduğu apartman tipi binalarda bu kesit en yüksek güçlü tüketicinin ana kolon hattı iletkeninin kesitine göre belirlenir. 7. Su ısıtıcıları (semaver-termosifon) ister çatıda, ister sendede ve isterse tavan arasında olsun ileri aşama tesisat olarak kabul edilmeyecektir. 8. Su ısıtıcıları üzerinde elementin bağlantı uçları ve heater switch, sudan-yağmurdan korunmuş olmalıdır. Yatay konumlu su ısıtıcılarının gövdesi üzerine su geçişini önleyici metal parça ilaveleri yapılmış olmalıdır. Bu amaç için yapılmış olan düzeneğin, Tesisat Kontrol Müfettişince uygun bulunması koşuldur. 9. Otoparklardaki prizlerin yüksekliğinin, çocukların müdahale edemeyeceği yükseklikte (yaklaşık cm) olması daha uygundur. Ancak bu şart koşulmamalıdır. Bu prizler, yükseklikleri ne olursa olsun metal ve kilitli muhafaza içerisine alınmalı ve metal muhafaza topraklanmış olmalıdır. 10. Müstehlikimiz olsun-olmasın, tüm generatör bağlantıları vizeli proje ve tesisat kontrol gerektirir. 11. Betonarme dam üzerinden gerçirilme zorunluluğu olan kolon hatları; beton üzerine yatırılan, üzerine ve yanlarına (boru çapı hariç) en az 5 cm. çakıllı beton dökülen plastik borular içerisinden çekilmiş olmalıdır. Damda su birikmesini önlemek için, bu borunun altına (boruya dikey olarak) gerekli yerlerde 5/8" parça borular yerleştirilmiş olmalıdır. Bu durumda kolon hattı borusu ve içerisindeki kablolar, darbelerden ve güneşin yıpratıcı etkisinden korunmuş olacaktır. 12. Sayaç dolabının binadan uzakta olduğu ve sayaç-bina arasına çelik zırhlı yeraltı kablosunun döşenmiş olduğu durumlarda (toprak otomatiğin bina içerisinde olduğu kabul edilerek) aşağıdakilerden birisi yapılmış olmalıdır: a. Kablonun çelik zırhlı bina içerisindeki toprak otomatiğinin yanında kesilmiş ve izole edilmiş, ayni zamanda sayaç dolabında çelik zırh topraklanmış olmalıdır. b. Kablonun çelik zırhı bina içerisindeki toprak otomatiğinin yanında kesilmiş ve izole edilmiş, ayni zamanda sayaç dolabında çelik zırh V/0 otomatiğinin Frame ucuna bağlanmış olmalıdır. 13. Bahçe aydınlatması için döşenmiş olan kablolar yuvarlak veya yassı çift izoleli kablolar veya zırhlı kablolar olmalıdır. Çift izoleli kablo kullanılmış ise kabloların PVC boru içerisinden çekilmiş olması gerekmektedir. Zırhlı kablo için boru koşulu yoktur. 14. Binanın konumu ne olursa olsun, bu binayı besleyecek olan servis hatları başka araziler üzerinden geçmeden binanın yasal yolu veya geçit hakkı güzergahını takip etmelidir.

4 15. Gelişme bölgesi olarak kabul edilen bir bölge içerisindeki binanın vizeli projesinde yeraltı besleme için boru ve rogar işaretlenmiş ise, bu gerek tesisat kontrol aşamasında kesinlikle aranmalıdır. Not: Bu koşulun uygulanması için tarihli esas alınacaktır. 16. Vizeli elektrik projesi üzerinden; en çok 1 priz, 1 lamba ve 1 switch için yer değişikliği proje mühendisinin imzası ile yapılabilir. Bunun dışındaki değişiklikler için projenin tadilat vizesinin alınmış olması gereklidir TESİSAT KONTROL KURALLARINA YENİ AYRINTILAR İLAVE EDİLMESİ. 1. Binanın elektrik tesisatı I.E.E. nizamlarına KIB-TEK kurallarına uygun olarak yapılacaktır. 2. Özellikle apartman tipi binalarda su ısıtıcısı (semaver), su motoru ve bunun gibi cihazlar ijçin çekilecek kablolar merdiven-aydınlık gibi ortak duvar olarak kullanılan yerlerden geçirilerek, kesinlikle üst veya alt katların iç duvarları bu amaç için kullanılmayacaktır. Apartman tipi her binada bu koşulun sağlandığının görülmesi amacıyla mermerler konmazdan önce ARA KONTROL yapılacaktır. Ara kontrol tarihinden itibaren başlanacaktır. 3. Bahçe aydınlatma armatürleri, su motorları ve su ısıtıcı gibi cihazlar ECC iletkenli ve çift izoleli (PVC/PVC - NYY) kablolar ile beslenecek ve bu kablolar boru içerisinden çekilecektir. 4. Su seviye şalterleri (float switch) bağlantıları su geçirmez (water proof) kutular içerisinde yapılacaktır. Boru içinde ulama yapılmayacaktır. 5. Su seviye şalterlerinin su deposuna girişleri heavy gauge (kalın etli) PVC boru yada metal veya plastik esnek (flexible) boru yapılacaktır. 6. Topraklama çubukları en az 120 cm. Uzunluğunda ve bakır malzemeden olacaktır. Galvanize borular bu amaç için kullanılmayacaktır. 7. Üç fazlı servis hatının girdiği sayaç dolaplarında HRC sigortalarının bulunduğu kısımda geçen kablolar 1 lik PVC boru içerisinde veya ayrı bölmeden geçirilecektir. 8. Direk altında bulunan geçici akım sayaç dolaplarının alt kısmı yerden en az 120 cm. yüksekte olacaktır. 9. Bahçe duvarında bulunan sayaç dolaplarının alt kısmı yerden en az 60 cm. yüksekte olacaktır. 10. Üç fazlı geçici akım dolaplarındaki ana kesici 4 uçlu (four pole) olmalıdır. Tek fazlı prizler için tek yollu Dağıtım Tablosu (şalter) veya 2 uçlu (double pole) MCB kullanılmalıdır. Üç fazlı prizleri besleyecek kesicinin nötürü de kesmesi gerekmez. 11. Semaver hattının toprak devamlılık iletkeni üstteki depo ve galvanize borulara, motor hattının toprak devamlılık iletkeni alttaki depo ve galvanize borulara bağlanacaktır. 12. Altta su deposu olan binalar için proje üzerinde ileri aşama motor tesisatı gösterilmesi kabul edilmez. 13. Bina dışında bulunan semaver in (boller tank) yatay konumlu olması durumunda heater switch su geçirmez (waterproof) özellikte olmalıdır. 14. Otomatikli dağıtım tablolarında otomatiğin girişlerine bağlanan faz ve nötür iletkenlerinin kutu içerisinde kalan uçlarına makaron geçirilmelidir. 15. Apartmanlar havai servisle beslenecek olsa bile, vizeli projede gösteriliyorsa yeraltı besleme için gereken alt yapı yapılmış olacaktır. 16. Sokak aydınlatma direkleri ile okul ve park gibi yerlerde çevre aydınlatması için kullanılan metal direklerin kablo bağlantı noktalarında iki uçlu (double pole) sigortalı kesiciler kullanılacaktır.

5 17. Daf-sayaç dolabı arasına dönüşecek borular duvarlar içerisine döşenmiş olacak, tavan arasından geçmeyecektir. 18. Gereken renklerde kablolar kullanılacak, kesinlikle izolebant kullanılmayacaktır. 19. Apartmanların su depoları ve motorlarının bulunduğu alana telleme yapılarak çocukların müdahalesi önlenecektir. 20. Yola geniş cephesi bulunan büyük ve uzun parseller içerisine inşa edilen binalar arasındaki uzaklığın 100 metreyi aşması halinde binalara ayrı ayrı servislerle akım verilebilecektir. Aksi durumda aynı parsel içerisindeki tüm binalar tek servisle beslenecektir. 21. EMO vizesi gerektirmeyen resmi devlet dairesi projesi bile olsa tüm projelerde EMO üyesi bir mühendisin imzası aranacaktır. 22. Tesisat kontrol müfettişleri, Kurum çalışanı elektrik teknisyenlerini herhangi bir elektrik müteahhidinin temsilcisi veya vekili olarak kabul etmeyecekler ve birlikte tesisat kontroluna gitmeyeceklerdir. 23. Kıb-Tek sayaçlarına müdahale ettiği belirlenen ve / veya bir yıl içerisinde en az 3 defa II.Kontrol cezası alan elektrik müteahhitlerinin yetki belgelerinin geçici sürelerle dondurulması için EMO nezdinde girişimlerde bulunacaktır.

6 Tek Faz veya Üç Faz Geçici Akım Dolabı :

7 HRC Dolabı :

8 6-7 Sayaçlık Sayaç Dolabı :

9 Resimli Örnekler: 1. Parselasyon panoları ve bina içlerindeki dağıtım panolarında besleme yapılan yerin isminin yazılmış olması gerekmektedir. Ayrıca parselasyon panolarının suya karşı koruma sağlayacak kapakları ve kapısı olması gerekmektedir. (Altta örnek resim)

10 2. Bina içlerinde kullanılan dağıtım panolarının mutlaka faz baralarının olması gerekmektedir. Aşağıdaki gibi uygulamalar (MCB ler arasında kablo ile köprü yapılması) kesinlikle kurallara uymamaktadır.

11 3. Direkten aldığı akımla beslenen binalarda dafların insanların ulaşamayacağı yerlere monte edilmesi gerekmektedir. Resimdeki yanlış bir uygulamadır. 4. Bina topraklamalarında en az 1.2m bakır topraklama çubukları kullanılması gerekmektedir. Daha kısa veya galvanize borular kullanarak topraklama yapılmamalıdır.

12 5. Binalara elektrik bağlanabilmesi için daf çevresi 1m 2 ikinci sıvası yapılmış olmalıdır. (Altta yanlış uygulama görülmektedir.) Kurallara uygun bir şekilde daf çevresi sıvası yapılmış binalara elektrik bağlanabilir.(altta)

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ YG TESİS PROJE VE ŞEMALARI Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ. Mühendislik Fakültesi. Elektrik Elektronik Mühendisliği STUDIO CITY AYDINLATMA PROJESİ. Bitirme Projesi ELE-400

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ. Mühendislik Fakültesi. Elektrik Elektronik Mühendisliği STUDIO CITY AYDINLATMA PROJESİ. Bitirme Projesi ELE-400 YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği STUDIO CITY AYDINLATMA PROJESİ Bitirme Projesi ELE-400 Tez Danışmanı: Doç.Dr. Özgür Cemal ÖZERDEM Hazırlayan : Aycan AYDIN

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ YG TESİSLERİNDE TOPRAKLAMA SİSTEMİ 522EE0130 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ELEKTRİK VE OTOMASYON PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ELEKTRİK VE OTOMASYON PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ELEKTRİK VE OTOMASYON PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT 2013 İller Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu nun 25.04.2013 tarih ve 13/341 sayılı kararı doğrultusunda uygun görülmüştür. İÇİNDEKİLER

Detaylı

AYDINLATMA PROJESİ BİTİRME TEZİ. Ömer Mert KAYA. Mimarlık Mühendislik Fakültesi Elektrik- Elektronik Mühendisliği HAZİRAN 2014

AYDINLATMA PROJESİ BİTİRME TEZİ. Ömer Mert KAYA. Mimarlık Mühendislik Fakültesi Elektrik- Elektronik Mühendisliği HAZİRAN 2014 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AYDINLATMA PROJESİ BİTİRME TEZİ Ömer Mert KAYA Mimarlık Mühendislik Fakültesi Elektrik- Elektronik Mühendisliği HAZİRAN 2014 iii İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

yapılacak tüm binalarda olması gereken elektrik tesisatında kullanılan malzeme ve mamulün

yapılacak tüm binalarda olması gereken elektrik tesisatında kullanılan malzeme ve mamulün IV- ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ BÖLÜM 1 Genel Esaslar 1.1 Kapsam Bu Genel Teknik Şartname, özel ve tüzel kişiler ile kamu kuruluşlarına ait mevcut ve yeni yapılacak tüm binalarda olması gereken

Detaylı

İÇİNDEKİLER TEKNİK ŞARTNAME AMAÇ KAPSAM 1. TANIMLAR 2. Gaz Teslim Noktası 3. Malzeme Seçimi 4. Borulama ve yerleştirme kuralları

İÇİNDEKİLER TEKNİK ŞARTNAME AMAÇ KAPSAM 1. TANIMLAR 2. Gaz Teslim Noktası 3. Malzeme Seçimi 4. Borulama ve yerleştirme kuralları İÇİNDEKİLER TEKNİK ŞARTNAME AMAÇ... 4 KAPSAM... 4 1. TANIMLAR... 4 2. Gaz Teslim Noktası... 8 2.1. Servis kutusu ve regülatör tipleri... 9 3. Malzeme Seçimi... 9 4. Borulama ve yerleştirme kuralları...

Detaylı

ELEKTRİK KUVVETLİ AKIM TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ

ELEKTRİK KUVVETLİ AKIM TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ ANASAYFA MEVZUAT TÜRÜ RESMİ GAZETE SIK KULLANILAN KANUNLAR KANUNLAR FİHRİSTİ FAYDALI LİNKLER HAKKIMIZDA İLETİŞİM Mevzuat metni İlişkili mevzuat Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara: Resmi Gazete Tarihi:

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ KUVVET PROJELERİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

ELEKTRİK KUVVETLİ AKIM TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ

ELEKTRİK KUVVETLİ AKIM TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ ELEKTRİK KUVVETLİ AKIM TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Uygulama ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, elektrik kuvvetli akım tesislerinin kurulmasının,işletilmesinin

Detaylı

TATVAN GAR SAHA AYDINLATMA YENİLENMESİ İŞİNE AİT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME

TATVAN GAR SAHA AYDINLATMA YENİLENMESİ İŞİNE AİT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME TATVAN GAR SAHA AYDINLATMA YENİLENMESİ İŞİNE AİT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME İÇİNDEKİLER 1. İŞİN TANIMI VE KAPSAMI 2. MALZEME VE İŞÇİLİK 3. UYULACAK YÖNETMELİK VE STANDARTLAR 4. GENEL HUSUSLAR 5. GARANTİ VE SORUMLULUK

Detaylı

KONUT İÇ TESİSAT ŞARTNAMESİ

KONUT İÇ TESİSAT ŞARTNAMESİ 1 14/10/2008 ONAY 0 20/01/2006 C 19/01/2006 ONAY B 08/01/2006 Ş.İ. A 07/01/2006 Ş.İ. REV TARİH TANIM Ö.KURT E.DUMAN B.YANDIMATA F.İLTİR HAZIRLAYAN KONTROL ONAY ONAY İZMİRGAZ İZMİRGAZ PROKON KONTROL FİRMASI

Detaylı

PALEN A.Ş İÇ TESİSAT TEKNİK ŞARTNAMESİ

PALEN A.Ş İÇ TESİSAT TEKNİK ŞARTNAMESİ PALEN A.Ş İÇ TESİSAT TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 2 3 BİNALAR İÇİN DOĞALGAZ TEKNİK ESASLARI AMAÇ Bu teknik şartnamenin amacı, doğalgazın tüketimine yönelik olarak kullanılacak her türlü cihaz, ekipman ve tesislerin

Detaylı

S.S. TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİNE AİT İÇ ANADOLU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE HİZMET BİNASI YAPILMASI İŞİNE AİT ŞARTNAMEDİR.

S.S. TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİNE AİT İÇ ANADOLU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE HİZMET BİNASI YAPILMASI İŞİNE AİT ŞARTNAMEDİR. S.S. TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİNE AİT İÇ ANADOLU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE HİZMET BİNASI YAPILMASI İŞİNE AİT ŞARTNAMEDİR. S.S. Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği

Detaylı

PALGAZ BİNALAR İÇİN DOĞALGAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ

PALGAZ BİNALAR İÇİN DOĞALGAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ PALGAZ BİNALAR İÇİN DOĞALGAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 İÇİNDEKİLER BİNALAR İÇİN DOĞALGAZ TEKNİK ESASLARI AMAÇ................................................................................ 4 KAPSAM.............................................................................

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ KUVVET TESİSATI ARIZA TESPİTİ VE ONARIMI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

2-A-1 Teslimler 2-A-2 Kiracı Paketi 2-A-3 Avan Proje 2-A-4 Uygulama Projesi ve Malzeme Tanımları 2-A-5 Bina Tanıtım/İsim Panosu Proje Teslimi

2-A-1 Teslimler 2-A-2 Kiracı Paketi 2-A-3 Avan Proje 2-A-4 Uygulama Projesi ve Malzeme Tanımları 2-A-5 Bina Tanıtım/İsim Panosu Proje Teslimi AKPLAZA OFİS BİNASI DEKORASYON ŞARTNAMESİ GENEL FİHRİST BÖLÜM 1_GİRİŞ VE AMAÇ 1.1 Giriş ve Amaç 1.2 Akplaza Ofis Binası Tasarım Felsefesi 1.3 Kriterlerin Kullanımı BÖLÜM 2_GENEL BİLGİ VE YÖNTEMLER Özet

Detaylı

METAL MAHFAZALI ALÇAK GERİLİM DAĞITIM PANOLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

METAL MAHFAZALI ALÇAK GERİLİM DAĞITIM PANOLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI METAL MAHFAZALI ALÇAK GERİLİM DAĞITIM PANOLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ ŞUBAT-2003 METAL MAHFAZALI ALÇAK GERİLİM

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME 1. KONU, KAPSAM VE TANIM:

TEKNİK ŞARTNAME 1. KONU, KAPSAM VE TANIM: 1. KONU, KAPSAM VE TANIM: TEKNİK ŞARTNAME 1.1. KONU: Bu teknik şartname, TCDD 2. Bölge Müdürlüğü Yol Mekanik Atölye Müdürlüğü demirbaşında bulunan 88021 numaralı vagonun servis (hizmet) vagonu olarak dizayn

Detaylı

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI AKSA DOĞAL GAZ 2012 ÖNSÖZ Doğal gaz gibi çevreci bir enerji kaynağının kullanımının her geçen gün daha da yaygınlaşıyor olması, insanımız ve ülkemiz için sevindirici

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK KOŞULLAR... 6. 1.1 İşin Kapsamı... 6. 1.2 Tasarım ve İşçilik... 6

İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK KOŞULLAR... 6. 1.1 İşin Kapsamı... 6. 1.2 Tasarım ve İşçilik... 6 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I... 6 1 GENEL TEKNİK KOŞULLAR... 6 1.1 İşin Kapsamı... 6 1.2 Tasarım ve İşçilik... 6 1.3 Uygulanabilir Standartlar-Yönetmelikler-Mevzuatlar... 7 1.4 Ölçü Birimleri... 7 1.5 Toleranslar...

Detaylı

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (WB3-GÜÇL-ONAR-75)

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (WB3-GÜÇL-ONAR-75) Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) Kredi No: 4784-TU EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME

Detaylı

1.06- Uygulamada tereddüde düşülmesi halinde uygulanacak çözümün takdirine İnceleme Kurulunun görüşünü alarak İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilidir.

1.06- Uygulamada tereddüde düşülmesi halinde uygulanacak çözümün takdirine İnceleme Kurulunun görüşünü alarak İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilidir. Yüksek Yapı Yönetmeliği 1- GENEL HÜKÜMLER 1.01- Amaç Bu Yönetmelik, Yüksek Yapıların tasarım, yapım ve denetim aşamalarında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın kent bütününde eşgüdümlü ve uyumlu uygulamayı

Detaylı

PROJE KONTROL FORMU ÖRNEĞİ

PROJE KONTROL FORMU ÖRNEĞİ EK-3 FORM - 1 PROJE KONTROL FORMU ÖRNEĞİ Denetimi Üstlenilecek İş İl / İlçe : İlgili İdare : Pafta/Ada/Parsel No : Yapı Adresi : Yapı Sahibi : Yapı Sahibinin Adresi : Yapı Denetim Kuruluşu İzin Belge No

Detaylı

İSTANBUL CEVAHİR ALIŞVERİŞ VE EĞLENCE MERKEZİ

İSTANBUL CEVAHİR ALIŞVERİŞ VE EĞLENCE MERKEZİ İSTANBUL CEVAHİR ALIŞVERİŞ VE EĞLENCE MERKEZİ KİRACI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Giriş 1.1. Hoş geldiniz 1.2. Bu Teknik Şartname neden okunmalı? 1.3. Teknik Şartnameyi nasıl kullanmalıyım? 1.4. Terimler ve Tanımlar

Detaylı

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI AKSA DOĞAL GAZ 2014 ÖNSÖZ Doğal gaz gibi çevreci enerji kaynağının kullanımındaki artış sevindirici bir gelişmedir. Hizmet kuruluşları olarak bizlere düşen önce etkin

Detaylı

İZGAZ İÇ TESİSAT ŞARTNAMESİ DD.75.29 YAYIN TARİHİ 01/05/2009 İÇİNDEKİLER İZGAZ. 1 İÇ TESİSAT UYGULAMA ESASLARI 1 1. TANIMLAR ve KISALTMALAR.. 5 1.1. Doğal Gaz : 5 1.2. Tam Yanma: 5 1.3. Isıtma: 5 1.4.

Detaylı

TOPRAKLAMA VE KORUMA ESASLARI. www.neoenerji.com

TOPRAKLAMA VE KORUMA ESASLARI. www.neoenerji.com TOPRAKLAMA VE KORUMA ESASLARI 10. TOPRAKLAMA ve KORUMA ESASLARI 10.1.Topraklama Tekniği 10.1.1.Topraklama Levhalarının Tesisi 10.1.2.Topraklama Çubuğunun Tesisi 10.1.3.Kullanım Yerlerine Göre Topraklama

Detaylı

TEİAŞ İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ

TEİAŞ İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ TEİAŞ İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ Bu Yönetmelik 25/02/2010 tarihinden itibaren yürürlüğe konulmuştur. İÇİNDEKİLER Konular Sayfa no Genel Esaslar... 7 Genel Kurallar... 20 Çalışma İzni Gerektiren Hallerde

Detaylı

ŞEHİR ŞEBEKELERİ OG-AG ELEKTRİK PROJESİ YAPIM ESASLARI EL KİTABI-5

ŞEHİR ŞEBEKELERİ OG-AG ELEKTRİK PROJESİ YAPIM ESASLARI EL KİTABI-5 ŞEHİR ŞEBEKELERİ OG-AG ELEKTRİK PROJESİ YAPIM ESASLARI EL KİTABI-5 TEDAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAĞITIM HAT VE ŞEBEKELERİ PROJE VE TESİS DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞUBAT - 2001 AÇIKLAMA

Detaylı